__MAIN_TEXT__

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

ANLÄGGNINGSvärlden #1-2016 FEBRUARI #10-2020 JANUARI

Foto: Per Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN FÖRENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG& &TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

Cementa satsade på effektiva dumprar

Bytet av tipptruckar mot dumprar blev ett lyft för Cementa i Skövde. Produktiviteten ökade med närmare 30 procent. – Nu är lagret med kalksten alltid välfyllt på fredagarna, säger Marie Apelgren, arbetsledare i berget. Sidan 49

Skogsutredningen:

”Få förslag som stärker viljan att investera” Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. Det menar Skogsindustrierna som i likhet med många aktörer i skogen är kritiska till utredningen. Sidan 32-33

JCB lanserar flera eldrivna maskiner

På sin första digitala presskonferens lanserade JCB ett antal nya elektriska produkter under företagets 75-årsjubileum och lovade samtidigt att detta bara är början. Sidan 40

Debatt: ”Mer att göra för att säkra mot skogsbränderna”

Sidan 4

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

Entreprenören kan därför ta på sig flfle er jobb och lösa dem smartare och mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir mindre.

OF

En tiltrotator effektiviserar grävandet och förvandlar grävmaskinen till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta. packa, sopa, riva m.m.

CHANGE WORLD DIGGING THE

Do more. Earn more.


Aggregatet är huvudsaken Med sin smidiga och kompakta design ger SP 461 LF dig maximal produk� on med stor dri� säkerhet. Dessutom passar det samtliga maskiner på marknaden. SP 461 LF är e� litet stort aggregat som är op� malt för en effek� va gallring.

spmaskiner.se

ANLÄGGNINGSvärlden

Canada-Band

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hos oss hittar du även kedjor för alla underlag och maskiner!

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 1 25 januari Nr 2 22 februari Nr 3 26 mars Nr 4 7 maj Nr 5 21 juni Nr 6 13 augusti

Följ oss i våra sociala kanaler:

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Utgivning 1 februari 29 februari 6 april 17 maj 28 juni 20 augusti

Swedish Track

BARRSÄTER SKOGS AB

Tex Track

Soft Touch Track

ÅRETS tron Skogspa

Agne Barrsäter 070-397 36 54 agne@barrsaterskogs.com www.barrsaterskogs.com

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2020. ISSN: 2002-4150

Tema Mark & skogägare Vårstädning Bergmaterial Maskinentreprenad Skogsentreprenad Transporter

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

Vinter Track

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 10-2020 (Årgång 5) Mats trivs med sin nya teleskoplastare...... sid 8 Rottne inför ny grundgaranti............................ sid 14 Testkörd: Audi SQ5 Quattro.............................. sid 30-31 JCB lanserar flera eldrivna maskiner........... sid 40 Effektivare virkesmätning.................................... sid 44 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

”Mer att göra för att säkra mot bränderna” Debatt

Kolbjörn Kindströmer ordförande för Skogsentreprenörerna

Smidig litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4WD, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, fl fle era olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch m.m.

2 års garanti

Vi ordnar även med fin fi nansiering!

Västra Torpvägen 6 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

AMA firar 70 år

För exakt 70 år sedan gavs de första AMA-böckerna ut. Under den perioden tog byggandet i Sverige fart och behovet av ett gemensamt språk ökade. På initiativ av Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), påbörjades arbetet med AMA och år 1950 gavs den första publikationen ut vilket var Bygg AMA 1950.Det blev startskottet för AMA som nu är en serie av en mängd referensböcker. – Byggsektorns aktörer ville standardisera och kvalitetssäkra byggandet. I AMA enades man kring en struktur för material- och tekniklösningar, berättar Jan-Olof Edgar, chef för AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst. AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och syftar till att förenkla processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk vid upphandling av en byggentreprenad. Idag används AMA som verktyg inom samhällsbyggnadsbranschen i Sverige och flera internationella länder.

Det formligen sprakar kring frågan om framtidens skogsarbete. Akademins och maskintillverkarnas iver över att få vara med och investera miljoner i förarlösa skogsmaskiner går inte att ta miste på. Ibland skulle man dock önska samma geist när det kommer till lite mer vardagsnära utmaningar. Det där som kanske inte är riktigt lika revolutionerande som autonoma fordon styrda från kontoret, men som är minst lika viktigt i det verkliga livet. För oss entreprenörer

”Ska vi lyckas attrahera nya medarbetare måste vi helt enkelt kunna erbjuda en trygg arbetsplats och en bra arbetsmiljö.”

Kolbjörn Kindströmer ordförande för Skogsentreprenörerna.

– För oss entreprenörer finns det få utmaningar som kan vara så svåra att hantera som brandfrågan, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna.

Foto: Per Eriksson

finns det få utmaningar som kan vara så svåra att hantera som brandfrågan. Via samarbetsprojektet AG Brand har vi entreprenörer idag välutvecklade branschgemensamma riktlinjer vid förhöjd brandrisk, och jag kan stolt säga att skogsbranschen gjort sin hemläxa. Men om vi ska kunna ta ytterligare steg behöver vi maskintillverkarnas hjälp!

i brandhärjad skogsmark. (Se nyhetsartikel på sidan 53 i denna tidning, redaktionens anmärkning) Sådana initiativ är helt rätt, men det finns så mycket mer att göra. Nu är det till exempel hög tid för en gemensam standard för placeringen av brandskyddsutrustning. Hur svårt ska det vara att säkra att alltid rätt antal brandsläckare, ruska och spade, finns på sina platser, oavsett märke och modell? Utrustningen måste dessutom sitta på bra lättillgängliga ställen, så en säker arbetsplats är tryggad för vår personal. Det här kan tyckas vara detaljer men det är viktiga sådana.

och hasplåtar möter sten. När kan vi förvänta oss legeringar som i princip inte ger ifrån sig några gnistor alls? När det argumenteras för autonoma förarlösa fordon lyfts ofta argument om att locka nya förare till branschen med hjälp av en bra och säker arbetsmiljö. Men samma tänk är minst lika viktigt att applicera i den vanliga världen här och nu. Ska vi lyckas attrahera nya medarbetare måste vi helt enkelt kunna erbjuda en trygg arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Och här finns mer att göra. Utvecklingen av ett skogsbruk i världsklass fortsätter. Glöm bara inte att de geniala lösningarna ofta sitter i det enkla!

Det är förstås glädjande att läsa att en av våra stora tillverkare i dagarna lanserat en brandtank med kanon till sina skotare som går att lyfta på när så krävs. Lika positivt är det med utvecklingen av den nya innovativa ramen som snabbt och enkelt gör Annat som kräver indet möjligt att ta hjälp av en skotare för få ut satser är utmaningen med gnistbildning, då till exRäddningstjänstens Dumperkampanj 115x80 anläggningsvärlden ok.pdf 1 2020-12-08 13:03:08 empel band, boggilådor släckningsutrustning

Kampanj på Western Dumpervagnar C

M

Western dumpervagn 10 ton, för hjulgrävare 119 000 kr

Fokus litet på kva ion kt & fun

Y

CM

MY

CY

Western dumpervagn 15 ton 209 000 kr

CMY

För information om utrustning, kontakta oss eller läs mer på www.etebra.nu

K

Etebra Maskin & Vagn

Etebra Maskin & Vagn AB

036-33 66 990 www.etebra.nu


VÄGUNDERHÅLL FÖR NORDISKA VÄGAR! www.ystamaskiner.se

Rikstäckande Återförsäljarnätverk

VÄGSLADDAR YSTA YVP 120 – YVS 240

SOPVALSAR YSTA SV 130 - 350

Vägsladdar med robust galvaniserad konstruktion!

För vägunderhåll, industriområden & parkeringar!

Finns i arbetsbredder mellan 1,2 m och 2,4 m. Modeller finns för ATV, kompakttraktorer & lantbrukstraktorer. Vägsladdarna är utrustade med tandade skär och kraftiga hjulupphängningar.

Sopvals Ysta har ett stort utbud av olika modeller, storlekar och med eller utan uppsamlingsbox för att möta just era behov. Finns i arbetsbredder mellan 1,3 m och 3,5 m och kan monteras på redskapsbärare, traktor, lastmaskin eller grävmaskin.

YVP-120T 19.900:- 350:-/mån*

YVS-240 89.900:- 1582:-/mån*

SV-130 19.900:- 350:-/mån*

SV-350 73.900:- 1300:-/mån*

SOPSKOPOR YSTA SS 130 - 300

SOPBORSTAR YSTA YB 150 - 245

Kan köras både framåt och bakåt under sopning!

Sopborste för hjullastare, grävmaskin och traktor!

Sopskoporna kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning. Utmärkt för industriområden, parkeringar & trottoarer. Alla sopskopor är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

En mångsidig sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spannmål m.m. Har många olika användningsområden såsom gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten m.m.

SS-130 37.900:- 667:-/mån*

SS-300 89.900:- 1583:-/mån*

YB-150 16.900:- 298:-/mån*

YB-245 26.900:- 474:-/mån*

SOPVALS YSTA SV 150 GRÄV Sopvals för grävmaskin! En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent! Kan tillsammans med grävmaskinens rototilt, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder.

SV-150 33.900:- 629:- / mån*

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


SNÖRÖJNING FÖR TUFFT NORDISKT KLIMAT! www.ystamaskiner.se

Anpassar spridningsm ängd efter hastighet!

Kameraövervakad utmatarvals!

VIKPLOGAR YSTA SSVL 17 - 40

SANDSPRIDARE YSTA SP 4000 - 9000

Vikplogar för fastighetsägare, entreprenörer, kommuner för snöröjning!

Bogserad sandspridare Ysta för stora ytor!

Finns i arbetsbredder mellan 1,7 m och 4 m och kan utrustas för att passa olika hjullastare och traktorer. Snöplogen kan ställas in i 5 olika arbetspositioner; Y-/V-läge, diagonalt höger/vänster samt rakt.

Sprider sand, salt & stenflis på stora ytor & långa avstånd. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatorer. Hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms, LED belysning och manöverbox.

SSVL-17 29.900:- 527:-/mån*

SSVL-32 62.900:- 1107:-/mån*

SP-4000 194.000:- 3337:-/mån*

SP-9000 209.000:- 3595:-/mån*

SANDSPRIDARE YSTA SP 400 - 3000

DIAGONALPLOGAR YSTA SSV 15-40

För effektiv halkbekämpning!

Till lastare och traktorer för enkel snöröjning!

För spridning av sand, salt och stenflis. Kraftig utmatarvals med hastighetsreglering. Blästrad, grundlackerad & pulverlackerad. Perfekt för vägar, parkeringar, gång- & cykelbanor. Kan utrustas med fäste för lastare alternativt självlastande 3-punktsfäste för traktor.

Finns i arbetsbredder mellan 1,5 m och 4 m och kan med utrustas med redskapsfästen med flytläge för att passa olika lastare. Har fjäderbelastade klaffar och hydraulisk vinkling. Alla modeller är blästrade, grundlackerade & pulverlackerade.

SP-400 29.900:- 527:-/mån*

SP-3000 51.800:- 912:-/mån*

SSV-15 24.900:- 438:-/mån*

SSV-37 53.900:- 949:-/mån*

VI SES PÅ EN VÄG NÄRA DIG! Erfarenhet sedan 1853 * Prisexempel är baserade på 60 månader, 10% restvärde, exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Konkurserna fortsätter att minska

Under november registrerades 533 aktiebolag i konkurs, en minskning med 5 procent jämfört med samma period i fjol. – Nio månader av pandemi och förhoppningen om att det skulle gå åt rätt håll efter sommaren har förbytts i att vi återigen ser ökad smittspridning och mer omfattande restriktioner för svenska medborgare. Detta får stora påfrestningar och konsekvenser för redan utsatta delar av näringslivet trots förlängda stödpaket, säger Henrik Jacobsson vd på Creditsafe Sverige AB, han fortsätter: – Vi ser att de branscher som hade det tufft under den första vågen på grund av restriktioner och delvis överlevde med stödpaket nu stålsätter sig för att överleva nya restriktioner med de sista resurserna de har. Jag tror att vi kommer att få se ett ökat antal konkurser de kommande månaderna i dessa branscher som nu återigen drabbas av minskad efterfrågan. 1 382 personer miste jobbet under november, det är en minskning med 2 % jämfört med samma period förra året. På årsbasis har 5 763 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 5 782 samma period förra året, det betyder att vi ligger på samma nivå jämfört med samma period förra året.

Forskningsantologi med fokus på sund konkurrens

Byggföretagen har tagit fram en forskningsantologi med fokus på sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. Tvärvetenskapliga forskare från Sverige, Norge och Finland beskriver i tolv uppsatser de bakomliggande faktorerna till problemet med osund konkurrens. – Sund konkurrens är ett fokusområde för Byggföretagen. Med hjälp av forskningsantologin belyser vi arbetsmarknadens skuggsidor och tar nästa steg mot en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen. Bland de medverkande forskarna märks b la Natalia Ollus, chef för det Europeiska institutet för kriminalpolitik, HEUNI, som skriver om riskerna för exploatering av utländsk arbetskraft i underleverantörsleden. – Bygg- och anläggningsbranschen kännetecknas av långa underleverantörsled med många nivåer och komplicerade arrangemang. Alla dessa egenskaper – arbetsintensiteten, en stor mängd utländska arbetare samt långa underleverantörskedjor – utgör indikatorer för en förhöjd risk av arbetskraftsexploatering, säger Claes Thunblad. Forskningsantologin är delfinansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond i samverkan med Byggföretagen.

Mats Carlqvist, lantbrukare i Vara har investerat i en ny Merlo teleskoplastare. Det som avgjorde till Merlos fördel var hyttfjädring och sidonivellering.

Mats trivs med sin teleskoplastare

När Mats Carlqvist skulle investera i en ny teleskoplastare till sitt lantbruk var det hyttfjädring och sidonivellering som avgjorde till Merlos fördel. Det blev en TF45.11 som idag spelar en viktig roll i verksamheten.

Mats Carlqvist driver Åkedals lantbruk med 300 nötdjur på Västgötaslätten, i närheten av Skara. Han har även 250 hektar åkermark, där det mesta som odlas går till djurens foder, men en del spannmål säljs vidare. – Det jag var ute efter var en stor maskin som

kunde lyfta högt och som jag kunde nå långt framåt med, till ströbäddarna, berättar han.

För ett och ett halvt år sedan fick han sin Merlo TurboFarmer TF45.11, en maskin som når 11 meter och har en lyftkapacitet på upp till 4,5 ton. – Jag använder maskinen i snitt två timmar varje dag, främst vid utfodring. Jag har en balklämma och åker ut

”Jag använder maskinen i snitt två timmar varje dag.” Mats Carlqvist lantbrukare i Skara.

och hämtar balar med den. Det är smidigt att den har en hitchkrok så att jag kan haka på en vagn bakom också, säger han.

Förutom räckvidd var komfort en viktig aspekt i valet av maskin. Mats Carlqvist är mycket nöjd med komforten i sin TF45-11, trots att han är ganska lång får han plats i hytten och att maskinen dessutom har både hyttoch bomfjädring gör den betydligt behagligare att arbeta i. – Även sidonivelleringen är en funktion som jag uppskattar mycket och som jag ofta använder mig av. Det har jag inte hittat på någon annan maskin i

den här storleksklassen, säger han. Innan köpet åkte han och provkörde maskinen på Hüllerts anläggning i Vara. Han kände snabbt att maskinen skulle passa i verksamheten och beställde den med stora BM-fästet för att kunna använda de redskap som han redan hade. – Jag köpte till en skopa, totalt har jag fyra olika skopor, pallgafflar, balklämma och balspjut bland annat. Eftersom jag har en traktor med stora BM-fästet så var det smidigt att ha samma fäste även på teleskoplastaren.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


Ê Ê Ê Ê Ê

100% ELDRIFT GPS-STYRD SOM STANDARD KALIBRERAD DOSERING FRAKTIONER 0-50 mm SPÅRSPRIDNING

DAMMBINDNING HALKBEKÄMPNING YTBELÄGGNING AVSANDNING SPÅRFYLLNING

S16-25 skopa 2,5 m³ / 3,0 m³ 2,5 m spridningsbredd

R R R R R

T20-250 flakspridare 2,5 m spridningsbredd

NYHET! F ORSHAGA S PRIDAREN T 20 Vi lanserar nu nya ForshagaSpridaren T20 - en mycket uppskattad maskin har blivit ännu bättre! Under vintern används den med fördel till halkbekämpning med sand, salt eller bergkross och på sommaren till dammbindning eller beläggningsjobb. Alla ForshagaSpridare har eldrift med noggrann utmatning, trådlös app-styrning med inbyggd GPS och loggning.

054 - 85 60 40 www.spridare.se

Kontakta oss gärna för mer information eller se demofilmerna på www.spridare.se.

• Optimal maskin där mångsidighet och fl fliiskvalitet sätts i första rummet. • Lika smidig i skogen då den fl fliisar GROT som vid terminalhuggning av bränsleved. • Förfl flyyttar sig i 70 km/h. • Flisar övergrov ved, upp till 123x98 cm. • Låg ljudnivå. • Kan på endast 15 minuter ställa om från stoker fl fliis till små pannor till riktigt grov fl fliis för de stora värmeverken. VI ÖNSKAR EN RIKTIGT GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

• Kan tillverka riktigt grov fl fliis med upp till 60 mm snittlängd och 125 mm sållstorlek vilket gör maskinen unik.

Kontakta Per Carlsson Telefon 073-356 73 88 • E-post per@albach.se

Sunnerby Jord & Skog AB Innovativ bioenergiteknik


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Hitachi ZX85US-6! BÄST PRIS!

KAN ÄVEN UTRUSTAS MED SKÖRDARAGGREGAT

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat cirka 450 maskiner. och gör allt för att en affär ska gå i lås. Vi ordnar besiktning, värdering, annonsering, finansiering, transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Ny skyddshjälm från Stihl Nu lanserar Stihl skyddshjälmen Advance X-Climb. Hjälmen passar såväl arborister på hög höjd som skogsarbetare på mark och finns till försäljning i Sverige från och med november. – Advance X-Climb är både snygg och funktionell. Den är välbalanserad och skön att använda, inte minst tack vare bra genomluftning och den justerbara hjälminredningen, säger Mats Gustafsson, produktchef Stihl Norden. Nya Advance X-Climb är utrustad med reflexer som synliggör användaren. Hjälmen har hakrem med magnetiskt spänne och är EN-godkänd för arbeten i träd och på mark. Advance X-Climb levereras komplett med hjälm, hörselskydd och nätvisir.

Södra lanserar lösningar för hållbart trä

Södra lanserar Wood Solutions för att utöka samarbetet med kunder och bättre kunna hjälpa dem att bidra till en klimatsmart, enkel och effektiv byggbransch. Det nya konceptet innehåller tjänster, lösningar, råd och stöd som kompletterar de hållbara sågade trävarorna och byggsystemen. – Woods Solutions är det samlade namnet på våra tjänster, vår rådgivning och vår kundsupport. Vi utvecklar klimatsmarta trälösningar och vill utöka samarbetet med kunder för en hållbar framtid. Då är det viktigt att våra kunder är medvetna om vår innovationsnivå, vårt kvalitetsarbete och vårt fokus på lösningar och inte bara våra produkter, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.

Avverkningarna fortsätter minska Skogsägarna i Sverige anmälde i oktober en något mindre areal för föryngringsavverkning än under oktober förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna ökade dock i Södra Norrland och Götaland.

Den totala anmälda arealen i oktober i hela landet uppgick till 27 552 hektar vilket är 2 procent mindre än i oktober 2019. Anmäld areal i oktober 2020 minskade med 18 procent i Norra Norrland och med 4 procent i Svealand. I Götaland ökade den anmälda arealen med 14 procent och i Södra Norrland med 2 procent, jämfört med oktober 2019.

tistik angående ansökningar om avverkning i fjällnära skogar efterfrågats allt mer.

att det tidigast kan presenteras med start vid vår kommande publicering den 15 december.

Hittills i år har 218 167 hektar skog anmälts för avverkning vilket är 5 procent mindre än under de tio första månaderna förra året. Under hösten har sta-

S k o gs st y r e l s e n h a r därför som ambition att framöver kunna särredovisa dessa ansökningar. Då materialet ska hinna kvalitetsgranskas före publicering, innebär det

Under årets första tio månader var minskningen störst i Stockholms län (-33 procent), följt av Kronobergs län (-22 procent) och Skåne län (-21 procent). I sju län

Hittills i år har 218 167 hektar skog anmälts för avverkning vilket är 5 procent mindre än under de tio första månaderna förra året.

har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019. Störst är ökningen i Gävleborgs län (15 procent). Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.


E C I V R E S R A HAMM

vi servar alla fabrikat! GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


HÖR UPP SKUTKNACKARE & KÄMPAR

VENTILJUSTERARE - OPTIMAL PRESTANDA LÄGRE VIKT, HÖGRE KRAFT STÄLLBAR SLAGFREKVENS TOMSLAGSSKYDD

Låt oss presentera

LÅG LJUDNIVÅ

FXJ-serien

Hydraulhammare

En hammarserie med solid hammarkropp FXJ-serien från Furukawa är tillverkad i ett stycke, ”utan sammanhållningsbultar”. En kraftfull hammare förpackad i ett slimmat hölje.

Skutknackning

Färre rörliga delar - mindre slitage

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Ny bok om ersättning i anläggningsbranschen Den andra utgåvan av MER Anläggning Frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått. Framförallt gäller det frågor där svaren inte är helt entydiga utan olika tolkningar kan förekomma. I sin helhet är den nya utgåvan betydligt mer omfattande än tidigare utgåva. Boken tydliggör frågeställningar som förekommer vid tolkning av mängdförteckningar och dess koppling till mät- och ersättningsregler. En del komplettering har gjorts om vad som gäller enligt MER (Mät- och Ersättningsregler) Anläggning 20. Boken kan användas som lärobok och bidrar till kompetenshöjning inom branschen kring dessa frågor. I princip är innehållet strukturerat som MER Anläggning, med kompletterande kapitel om andra handlingar i ett förfrågningsunderlag och dess kopplingar till MER Anläggning och mängdförteckningar. Målgruppen är beställare och entreprenörer som upprättar förfrågningsunderlag, kalkylerar och reglerar arbeten inom framförallt anläggningsbranschen.

AMAS Svenska AB

0171 - 48 74 00

Gustaf Daléns gata 7

info@amas.se

749 47 Enköping

https://amas.se

Ny forskning om mineralutvinning

Gruvföretaget Eurobattery Minerals med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets samarbete med Uppsala universitet förlängs.

Företaget stöder universitetet i sin ansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Eurobattery Mi-

”Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet.”

Roberto García Martínez vd för Eurobattery Minerals.

nerals kommer både att tillhandahålla mineraliserade prover från Fetsjön samt delfinansiering. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021.

Forskarna från Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har identifierat ett effektivt sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosfater som vanligtvis är inbäddade i svartskiffrar, som till exempel vid Fetsjön. Nästa steg är nu att skapa en liten försöksanläggning och där genomföra de universitetsledda experimenten i större skala. –Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet. I Fetsjön vet vi från tidigare omfattande borrningar och analyser att det är en hög nivå av sällsynta jordartsmetaller i svartskiffrarna. Som viktiga

Gruvföretaget stöder Eurobattery Minerals Uppsala universitets Vinnova-ansökan om ny vetenskaplig metod för utvinning av batterimineral.

komponenter i den elektriska revolutionen är vi intresserade av att hitta effektiva och hållbara metoder för att bryta dessa mineraler från våra projekt, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals. Projektet som leds av Jaroslaw Majka, docent i metamorf petrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, är nöjd med

det fortsatta stödet från Eurobattery Minerals. – Vi är glada över möjligheten att genomföra större test av denna nya industrialiserade metod för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vi tror att det kommer att möjliggöra en mer effektiv och hållbar utvinning av dessa nyckelkomponenter till elfordon och annan batteridriven utrustning, säger Dr Jaroslaw Majka.


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Rottne inför ny grundgaranti

Rottne Industri AB inför nya garantivillkor på sina nyproducerade skogsmaskiner.

REGISTRERINGSSTATISTIK NOVEMBER 2020:

Lastbilsförsäljningen minskade med 22 procent Under november registrerades totalt 3 671 nya lastbilar, 22 procent färre än under samma tid förra året.

lagt registrerades under perioden januari–november 4 528 tunga lastbilar, 26,1 proent färre än under samma period förra året.

Sammanlagt registrerades under perioden januar–november 32 028 lastbilar, 35,2 procent färre än förra året.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 3 131 under november, 23,0 procent färre än under samma tid förra året då 4 066 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari– november 27 023 lätta lastbilar, 36,8 proent färre än jämfört med samma period förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 486 under november, 16,6 procent färre än jämfört med november förra året då 583 lastbilar registrerades. SammanTUNGA LASTBILAR

Märke november 2020 november 2019 jan-nov Andel% Daf 5 6 76 1,7 Iveco 0 0 3 0,1 MAN 14 22 120 2,7 Mercedes-Benz 45 52 346 7,6 Scania 219 302 2 060 45,5 Volvo 201 199 1 900 42,0 Övriga 2 2 23 0,5 TOTALT 486 583 4 528 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke november 2020 november 2019 jan-nov Andel% Citroën 91 196 860 3,2 Dacia 32 11 374 1,4 Fiat 50 123 706 2,6 Ford 490 862 4.874 18,0 Iveco 147 74 505 1,9 Maxus 23 0 74 0,3 Mercedes-Benz 410 396 3.400 12,6 Mitsubishi 74 71 188 0,7 Nissan 65 174 755 2,8 Opel 53 77 682 2,5 Renault 316 278 1 904 7,0 Toyota 198 206 1 366 5,1 Volkswagen 871 1 168 8 743 32,4 Övriga 295 408 2 347 8,7 TOTALT 3.131 4 066 27 023 100,0

– Det handlar om att visa ansvarstagande samtidigt som det genererar extra köptrygghet hos våra kunder, säger Arne Isaksson, försäljningsoch marknadschef på företaget. Enligt Rottne ligger det ett grundligt arbete bakom de nya garantivillkoren. – Att utveckla och förbättra företagets skotare och skördare pågår dagligen, det sitter i väggarna. Hårt arbete, blandat med en dos ”småländskt jäklar anamma”, har nu resulterat i att garantistandarden har nått en helt ny nivå. Vi vill helt enkelt arbeta bort de eventuella driftstörningar som våra kunder kan utsattas för, säger

”Nu kompenserar vi maskinägaren för arbetet som det tar att byta delen upp till 3 000 timmar.” Arne Isaksson marknadschef på Rottne Industri.

Rottnes nya grundgarantierna innebär att Rottne Industri nu utan kostnad ersätter de maskindelar som havererar på grund av tillverknings- eller materialfel upp till 3 000 arbetstimmar.

Foto: Per Eriksson

Arne Isaksson. De nya grundgarantierna innebär att Rottne Industri nu utan kostnad ersätter de maskindelar som havererar på grund av tillverknings- eller materialfel upp till 3 000 arbetstimmar. – Bakom de nya garantier ligger en allmän strävan om höjd kvalitet. Det är mycket tid och energi som har lagts ner för att säkra våra tillverkningsprocesser, säger Arne Isaksson.

– Tidigare har garantin varit 2 000 timmar för själva delen och upp till 1 000 timmar för arbetet, så det är en markant förbättring, säger Arne Isaksson och fortsätter: – Nu kompenserar vi maskinägaren för arbetet som det tar att byta delen upp till 3 000 timmar. Vi står också för resekostnaden för serviceteknikern, upp till 30 mil per garantifall, fram till att maskinen har arbetat 500 timmar. Förutom förbättrad

Analysföretaget Navet Analytics presenterar färsk statistik över antalet beviljade bygglov. I den senaste upplagan visar sammanställningen att antalet bygglov för småhus och flerbostadshus

har minskat med drygt 15 respektive 5 procent under perioden januariaugusti i år jämfört med samma period förra året. Takten indikerar ett minskat bostadsbyggande, vilket även Navet Analytics

prognoser pekar på. När det gäller lokaler divergerar utvecklingen. Inom privata lokaler, dvs kontor, affärslokaler, hotell, restauranger och industrilokaler, har antalet beviljade bygglov

– nu även med 2-axligt släp!

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

4.900:7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

33.000-56.000-79.000:1 års materialgaranti mot fabrikationsfel • Frakt och moms tillkommer.

– Vid köp av en ny maskin täcker vi upp för den arbetskostnad som serviceteknikern har. Vid den första servicen upptäcks ibland saker som behöver efterjusteras och det ska inte kunden behöva betala för, säger Arne Isaksson avslutningsvis.

Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Nya Dunderbyggnationer

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

garanti på delar, arbetskostnad och resor bjuder Rottne Industri även på det första servicetillfället som görs efter 100 arbetstimmar.

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

minskat rejält med cirka 20 procent under samma period. Utvecklingen ser emellertid helt annorlunda ut när det kommer till offentliga lokaler där visar statistiken på en uppgång med 13 procent.


Maskiner & Redskap som gör jobbet effektivare.

JOB DON E. B ETTE R.

MODULBORSTAR

OGRÄSBORSTAR

SOPVALSAR

SOPMASKINER

HÄCKSAXAR

BUSKRÖJARE

FLISTUGGAR

STUBBFRÄSAR

och Finns med både elbensindrift!

FLISHUGGAR

i n r a t it h e .s c ic d r o .n På www.shop lar! e d v r e s e r h c o r e t k u prod

www.nordicc.se

0372-129 99

nordiccsweden


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Göteborg ställer krav på utsläppsfria entreprenader

För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Nu finns rekommendationerna på plats. – Både leverantörer och beställare upplever nu att de vågar ta steget och ställa krav på utsläppsfria entreprenader, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare för Gothenburg Climate Partnership, på Business Region Göteborg. Arbetsmaskiner står i dag för cirka 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser och enligt prognos kommer andelen öka till 50 procent till 2050 om inga åtgärder vidtas. Därför har projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, där stadens samtliga byggande aktörer ingår, nu landat i rekommendationer för upphandlingskrav tillsammans med marknaden.

Flera av deltagarna i initiativet kommer nu att testa och utveckla kraven i sina egna upphandlingar. Först ut är Göteborgs Hamn som ska testa kraven skarpt. Dirk Wallem är upphandlare och har också varit med och tagit fram kraven – Att vara pilot i detta projekt rimmar helt och hållet med att vi ska vara den mest konkurrenskraftiga hamnen i världen, och då måste vi gå i bräschen på vissa områden. Det känns väldigt roligt att testa kraven och göra en sådan här upphandling, även om det såklart tar mer resurser både från oss på inköp och från projektledningen. Men vi

är loket på många områden i staden och det vill vi fortsätta att vara, säger Dirk Wallem. – Jag tror att göteborgarna kommer kunna se de första tysta och utsläppsfria arbetsmaskinerna i staden redan under 2021, säger Anastazia Kronberg. I början av projektet utfördes en nulägesanalys samt en marknadsdialog där beställarorganisationer, politiker, tillverkare och entreprenadföretag deltog. Det identifierades snabbt att utvecklingen riskerade att stagnera på grund av ett upplevt moment 22. – Marknaden såg inte att utsläppsfria entreprenadmaskiner, det vill säga maskiner som drivs av el eller vätgas, efterfrågades av beställarna. Och omvänt såg beställarna inget utbud av den här typen av maskiner, säger Anastazia

Nu finns rekommendationer för utsläppsfria byggarbetsplatser på plats och flera av maskintillverkarna har eldrivna maskiner i startgroparna. På Intermat 2018 visade bl.a Mecalac upp en eldriven grävare som klarar en hel dags arbete på en laddning.

Kronberg. Däremot upplevde man att både leverantörer och beställare var angelägna om att komma igång, och alla var överens om att både nytta i form av lönsamhet för markna-

Mångsidig långskopa! Nu med kamera!

Praktisk och mångsidig långskopa som passar perfekt som återfyllandsskopa, betongskopa etc. 3100 mm lång, bredd 1100 mm. BM-fäste.

Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Isrivare Från 2,4-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Tel. 0270-28 73 50

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Fal-äping MADE" IN

_____SWEDEN

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel: 0660-37 52 96 Mob: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se • w w w.lst.ab-se

för sig kan passa olika projekt och som kan anpassas allt eftersom marknaden mognar. Kraven innebär till exempel att man kan kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria.

Vinterredskap med kvalitet!

L ong

3100 mm lång!

den, klimatvinster och en bättre närmiljö för boende och besökare skymtas i horisonten om man lyckas med omställningen. I projektet, som finansieras av Energimyndigheten, har man tagit fram fem krav som var och ett

God Jul & Gott Nytt År!

Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

17

Industrial Radio Control AB vi jobbar för ”Säkerhet i Fokus”

eRatd!iosystemSeätkbelrirheatks�lövesnraintgnärramdiaonmnaå�rcj®otyosu�cchk-etno-aalct �skvyadted!sbygeln med h Ny händerna, inga kommandon blir ak�verade om man inte vid rör vid sändaren

Vi önskar en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

med händerna.De� a förhindrar oönskade kommandon tex om operatören ramlar.

HJULGR ÄVARE BANDGR ÄVARE Hjull astare

et!Ny 5" färgdisplay med 8 st trycknappar samt radioma�c® ICON för h Nydisplaynavigering, visuell skärm 800x640 pixlars upplösning. Klarar a� hantera

Just nu har vi nya maskiner för omgående leverans! Kontakta oss för mer info.

mycket informa�on från maskinen. Automa�sk justering av skärmens ljusstyrka mm.

KONTAKTA OSS! Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 786 97 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se

Grävmaskinsspecialisten GMS AB Minnesstensvägen 99 263 91 Höganäs www.mecalac.se

P-O: 070-300 99 88 p-o@gravmaskinsspecialisten.se Anders: 070-390 96 06 info@atfordonscervice.se Jörgen: 070-661 00 11 jorgen@esontrading.com

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

NCC bygger just nu tillsammans med Vasakronan Magasin X, Sveriges största kontorsfastighet med en stomme helt gjord i trä, bredvid Resecentrum i Uppsala. Nu är entreprenadavtalet klart och ordervärdet uppgår till cirka 415 miljoner kronor.

Magasin X inspirerar till fler svensk för Magasin X hos Vasakronan.

Det är på många sätt ett spännande hus som växer fram i centrala Uppsala. Förutom det att Magasin X blir Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, erbjuds här arbetsplatser utöver det vanliga.

Magasin X blir inte en unik byggnad bara i Uppsala, utan i Sverige. Det blir nämligen landets största kontorshus med en stomme byggd helt i trä. – Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter.

Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Kontorshus av trä tar oss till en ny, eftersträvansvärd nivå av hållbart byggande, säger Jonas Wahlström, projektchef Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

29.000:-

3.995:4.995:-

”Kontorshus av trä tar oss till en ny, eftersträvansvärd nivå av hållbart byggande”.

Jonas Wahlström projektchef för Magasin X hos Vasakronan.

Även när Magasin X står klart kommer huset att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Byggnaden miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platinum. Det innebär bland annat att Magasin X kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning. Att arbeta i ett kon-

Servicekompressor

torshus byggt av trä har även god inverkan på människors hälsa. Det organiska materialet ger fysiologiska och psykologiska fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen. De omslutande känslorna som naturen utvecklar hos människor har visad effekt på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och stressnivåer. Magasin X uppförs centralt i pendlarläge

bredvid Resecentrum i Uppsala. Byggnaden omfattar cirka 11 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på sju våningar.

Med en stomme helt i trä blir byggnaden Sveriges största kontorshus med träkonstruktion. Invändigt byggs moderna kontor och mötesplatser och huset får även en uteplats och terrass. Projektet har en stark

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

8.000:Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Magasin X blir landets största kontorshus med en stomme byggd helt i trä. Bild: White Arkitekter/Vasakronan

Att arbeta i ett kontorshus byggt av trä har även god inverkan på människors hälsa. Bild: White Arkitekter/Vasakronan

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utvecklamobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.

Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek Epost: kontakt@safeexplosives.se

Magasin X uppförs centralt i pendlarläge bredvid Resecentrum i Uppsala. Bild: White Arkitekter/Vasakronan

ka trähusbyggen miljöprofil och byggnaden ska certifieras enligt nivå Platinum, vilket är den högsta nivån enligt miljöklassificeringssystemet LEED. Utöver en klimatsmart stomme av trä, får huset ett flertal energieffektiva tekniska lösningar, som till exempel integrerade solceller, trådlös styr- och reglersystem samt batterilager för fastighetsenergi. Parterna har i samver-

kan sedan maj planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Entreprenadavtalet är nu tecknat och ordervärdet som uppgår till cirka 415 miljoner kronor orderregistreras i tredje kvartalet i affärsområde NCC Building Sweden. – NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort

hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan. Genom att projektet utförs i samverkan kan vi i en öppen dialog uppnå ett bra resultat med målet att skapa en modern kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden. Text : Per Eriksson Foto, White Arkitekter/ Wasakronan, Per Eriksson

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

FRONTSANDARE Säkrare arbetsmiljö för chauffören

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

Effektiv sandning framför styr- och drivhjul

Kopplas på befintligt plogäste

Hydraulisk drift minskar driftstörningar

Tel 0661-14 08 80 • info@exero.se • www.exero.se

19


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Unik chans att investera mer i biodrivmedel kraftigt ökad inblandning de kommande åren. Trots en aggressiv elektrifiering av fordonsflottan kommer efterfrågan på biodrivmedel vara omättlig de närmaste tjugo åren. Omställningen till fossilfria transporter på land, över hav och i luften kommer att ta tid.

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. Det framkommer i Danske Banks senaste marknadsanalys Skog & Ekonomi. Tryckpapperskollap­ sen har samtidigt gjort att förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin minskar och andelen skog som används till energi ökar. Biodrivmedel är språngbrädan mot högre förädling av den svenska skogen och framtida lönsamhet för industrin. – Jag har flera gånger frågat mig ”varför kom-

”En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna.” Johan Freij chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverig

Skogsdieseln är skogsindustrins möjlighet, att med lönsamhet, ta sig till produktion av bioplaster, kolfiber, mm. En möjlighet även för Sverige att skapa högteknologiska arbetstillfällen ute i landet. I dag importerar Sverige 85 procent av sitt biodrivmedel.

Danske Bank bedömmer att biodrivmedel är den enda vägen att nå miljömålen.

mer inte produktionen igång?”. Det är nu eller aldrig som branschen måste investera i bioraffinaderier för storskalig produktion av biodrivmedel. Det i sin tur gör att företagen kan ta ett lönsamt nästa steg mot att producera nästa genera-

tion av avancerade skogsprodukter som bioplaster och kolfiber, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige. Sverige har satt som mål att landet ska vara helt koldioxidneutralt år 2045

Redan i dag vet vi alltså att behovet av biodrivmedel kommer att öka drastiskt i närtid.

och redan 2030 ska transportsektorn ha minskat sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010. Danske Bank bedömer att biodrivmedel är den enda vägen för att nå dessa miljömål eftersom det kan bidra till den enskilt största utsläppsminskningen – en

bedömning som delas av Trafikverkets scenarier för fossilfria transporter. Sverige har redan ett inblandningskrav (reduktionsplikt) där cirka 20 procent ska blandas i befintliga drivmedel och Regeringen föreslår en

– Det här är en unik möjlighet för både Sverige och svensk skogsindustri. Dagens biodrivmedel framställs i huvudsak av slaktavfall, frityroljor och palmolja – och hela 85 procent av Sveriges biodrivmedel kommer från importerade råvaror. En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna. Det är kontraproduktivt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, säger Johan Freij. Danske Bank har också gjort en egen analys av hur skogsråvaran används av industrin i dag. En fjärdedel av den avverkade skogen blir trävaror, en fjärdedel går till produktion av pappersmassa och hälften av skogen används till energi. – Förädlingsgraden av skogen sjunker med en vikande tryckpapperstillverkning och allt mer av skogen går då till energi. Här finns potential för industrin att få bättre betalt för råvaran på sikt, säger Johan Freij.fler upptäcker vad tekniken kan innebära för dem i praktiken.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


God Jul Och Gott Nytt År Önskar Vi På Oregon!

OregonProducts.se

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – Kör HYPRO!

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

Vi önskar alla kunder och leverantörer en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar www.hypro.se • info@hypro.se • Tel. 0479-220 59

HYPRO HV14 Skotarvagn


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

– En lönsam investering! Däcktrycksövervakaren e-cap® sparar dina däck och minimerar stoppen.

Tel 018-34 07 01 info@transeco.se • www.transeco.se

”Infrastruktur riskeras att skjutas på framtiden” Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen oroar Stockholms Handelskammare. I nästan samtliga scenarion som beskrivs framgår att det inte finns utrymme att fullfölja många av de investeringar som redan ligger i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Istället skjuts de på Carl Bergkvist, framtiden. näringspolitisk – Planer kan komma att falla expert hos som käglor runt om i hela landet. Stockholms Det är först i scenariot där man Handelsexkluderar nya stambanor och kammare. därtill höjer ramnivån med 20 procent som man bedömer att det finns ett litet utrymme för nya projekt, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare. I Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen konstateras att det sannolikt finns begränsat utrymme för ”nya namngivna åtgärder”. Myndigheten bedömer också att åtgärder som inte anses vara pågående utan klassas som ”bundna” eller ”ej bundna” sannolikt kommer behöva skjutas långt fram i tiden. – Det här är en mardröm för hela landet. Många kommuner, regioner och företag planerar för att de här investeringarna ska genomföras. Nu måste regeringen och Trafikverket vända på alla stenar för att hitta mer pengar till att fullfölja den befintliga nationell planen, säger Carl Bergkvist.

Så kan byggsektorn klara sig från kris Pandemin har slagit hårt mot många sektorer i Sverige och många befarar att byggbranschen är näst på tur. När marknaden är oviss spelar offentliga upphandlingar en viktig roll i att hålla både samhället och byggbranschens hjul snurrande.

Prognoser visar att stat, kommuner och regioner, genom att fortsätta en-

”På Ramirent märker vi ännu inte av några större förändringar när det gäller antalet offentliga upphandlingar.”

Agneta Wallin Key Account Manager på Ramirent.

ligt de byggplaner som aviserats innan pandemin, kan rädda upp till 5 000 jobb i byggbranschen och undvika en förlust på 10,5 miljarder kronor.

Agneta Wallin på Ramirent är Key Account Manager när det gäller Ramirents offentliga affärer. Enligt henne ligger kommunernas upphandlingskraft på ungefär samma nivå som tidigare, detta i en tid då många andra i branschen planerar för en nedgång framöver. Osäkerheten är dock stor i dessa tider och det återstår att se hur senhösten och tiden framåt kommer att se ut, menar hon. – På Ramirent märker vi ännu inte av några större förändringar när det gäller antalet offentliga upphandlingar som ligger ute. Möjligtvis är de något förre än i fjol, men i dagsläget fortsätter kommunerna att upprätthålla byggtakten. Samtidigt vet vi att detta snabbt kan svänga, något som skulle slå hårt mot byggbranschen, säger Agneta Wallin. På Ramirent vet man att offentlig sektor alltid kräver att de upphand-

Som stor aktör i byggbranschen ser Ramirent offentliga upphandlingar som ett konkret sätt att påverka samhället till det bättre.

lade leverantörerna är miljö- och även kvalitetscertifierade. Samtidigt har man själv, som stor aktör i byggbranschen, ett ansvar att sätta en branschstandard. Här ser Ramirent möjligheter att presentera nya metoder som driver klimatarbetet framåt i både offentlig sektor och i byggbranschen i stort. Det kan röra sig om åtgärder som att samordna transporter av material till ett bygge, eller till synes mindre justeringar, som nya sätt att montera bodar så att kunder använder värme mer effektivt. – När man har så stora muskler som vi har på Ra-

mirent så har man också ett ansvar att föregå med gott exempel. Vi tar vårt ansvar på största allvar, oavsett projektens storlek. Idag kräver mer eller mindre alla kommuner att man ska bedriva ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete och där ligger Ramirent i framkant, säger Agneta Wallin. Enligt Agneta kan man se detta som en positiv spiral. När aktörer i byggoch uthyrningsbranschen visar kommunerna att det går att ställa höga klimatkrav på sina anbud ­leder det förhoppningsvis i sin tur till högre satta miljökrav i kommunernas framtida upphandlingar.

Inköpschefsindex:

PMI steg till 59,1 i november

Lars-Michael Jensen är ny försäljningschef i Sverige och Danmark för Sennebogen kranar hos generalagenten Scantruck. Han har 25 års erfarenhet från branschen.

Ny försäljningschef för Sennebogen kranar

Scantruck som är generalagent för Sennebogen anställer nu den mycket erfarna kranspecialisten Lars-Michael Jensen som försäljningschef för Sennebogen i Sverige och Danmark. I Sverige fick Scantruck agenturen av hela sortimntet Sennebogen-kranar i september förra året. Scantrucks nya Sennebogen-fösäljningschef kommer från ett jobb som Key Account Manager för Konecranes Demag, där han speciellt har arbetat med kranlösningar till internt bruk i vindkraftverk.

Det säsongsrensade värdet för PMI-total ökade i november med 0,7 indexenheter till 59,1 jämfört med oktober. Det är sjunde månaden i rad som indexet stiger och är nu på nivåer som inte noterats sedan fjärde kvartalet 2017. Under den senaste tre månadsperioden (sepnov) har indexet stigit med 6,4 indexenheter jämfört med närmast föregående period. Den ökade smittspridningen under hösten och införandet av hårdare restriktioner, inte minst i Europa, har inte hindrat den svenska industrin från att växa. Sverige och Tyskland sticker ut

jämfört med övriga euroländer där PMI-talen har dämpats eller börjat plana ut.

sätter orderingången till svensk industri att öka, inte minst från exportmarknaden.

– Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Istället fort-

Delindex för orderingång steg för sjunde månaden i rad och noterades till 64,7. Det är en uppgång med 1,5 indexenheter jämfört med oktober och gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,4 indexenheter. Indexet är på den högsta nivån sedan hösten 2017 och innebär att orderingången i industrin ökar på bred front. Index för företagens orderstockar är kvar på höga nivåer även om indexet sjönk marginellt i november till 59,5 från 59,6 i oktober. Indexnivåer kring 60-nivån visar

”Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

att orderstockarna stiger hos en majoritet av företagen. Under de senaste tre månaderna har indexet för orderingången ökat med 9,8 indexenheter. Delindex för produktion föll med 1,8 indexenheter i november till 61,0 jämfört med oktober. Det är första gången sedan april som delindexet gav ett negativt bidrag till PMItotal. Trots nedgången är indexet över 60-nivån för tredje månaden i rad, vilket antyder om en fortsatt utbredd produktionsökning i tillverkningsindustrin. Den uppåtgående trenden i delindexet avspeglas också i officiella statistiken.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

24 /7 WEBB SHOP BLYS HAR FULLA LAGER OCH ÖPPET DYGNET RUNT

Bärbar induktionsvärmare Powerduction 10R GYS Värmer och låser upp slitna muttrar och bultar på några sekunder. 1200W. Levereras med Värmespiral Ø 18 mm, Ø 24 mm, Ø 30 mm.

God Jul oc h Gott ! Nytt År

nu 4.990:-

Ord. pris 6.490:-

TOPCON KOMPLETTA LASERPAKET Topcon RL-H5B Topcon RL-H5A

5 ÅRS GARANTI

elektronisk självnivellering Nästa generation Räckvidd: 400 m av TOPCON Batteri: 4st (D) Alkaline självnivellerande Noggrannhet: 4,8mm/ 50m planlaser. Självnivelleringsom: ±5° Ord. pris 14.900:Ord. pris 8.370:-

6.790:- 9.790:FRAKT FRITT!

IPC Hetvattentvätt Ångsteg, 190bar, 15L/min, 15 meter slang på vinda, effekt 5 KW, 400V Ord.pris 28.656:-

OTROLIGT

nu 23.490:Plasma Blys 100A Cut100 är en extrem maskin i ett litet format som kan skära i upp till 30 mm tjockt material. Ord. pris 16.900:-

Novotný 720.2

nu 9.900:Finns även i 40 och 60 A från 4900:-

Motorsvets Mosa Magic Weld 150 2KW Motor Honda 5,5Hk, 30-150A Elektrod 1,6-4,0mm. Ord. pris 22.090:-

nu 16.990:SWEBULT Bultkampanj Träffa oss på:

M6-M16, 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 60 kg bult. Ord. pris 6.640:--

WEBBDRÄPARE

3.590:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Monter 616

23


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020 • Forskning & Natur

Så påverkar klimatet skogens skägg

Marken var helt svart och de döda träden stack upp som förkolnade skelett efter den stora branden, i månadsskiftet juli/augusti 2014. Men redan efter några veckor kunde man se de första gröna växterna. Grässtrån sköt upp och små blad vecklades ut från de brända björkstubbarna.

Lavar är komplexa symbiotiska organismer mellan svampar och/ eller cyanobakterier, som passivt tar upp vatten.

Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängden och varaktigheten av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar varför just de ljusa hänglavarna gynnas av blött och fuktigt klimat. – Våra resultat tyder på att ljusa hänglavar kommer att gynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, säger PerAnders Esseen, professor emeritus på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Hänglavar, med tunna hårlika grenar, är särskilt känsliga för miljöpåverkan som luftföroreningar, skogsbruk och klimatförändringar, men är samtidigt livsviktiga komponenter i världens skogsekosystem. Forskarna fann att tillväxten hos ljusa hänglavar ökade starkt med mängd och varaktighet av regn, medan mörka lavar påverkades marginellt. Algerna i ljusfärgade lavar erhåller mer ljus och har därför högre fotosyntes i regnigt och molnigt väder jämfört med alger i mörka lavar, där melaninpigment avskärmar ljuset.

Ny vegetation efter Västmanlandsbranden En färsk studie från SLU visar att det gick mycket snabbt när området återigen täcktes av växtlighet. Hittills är den mest vanliga växten mjölkört (rallaros) och bergkorsört. Även asp och björk har ökat kraftigt.

SLU följer vegetationen på fasta punkter i olika delar av Hälleskogsbrännan, det 6 000 hektar stora område som skyddades som naturreservat efter branden. Här får växt- och djurliv utvecklas fritt. – Vi gör studien på

hyggen eftersom vi vill kunna följa utvecklingen under lång tid framöver. Det är svårare i den äldre, brända skogen eftersom träd som faller ner kommer att hindra framkomligheten där, berättar Lena Gustafsson, en av forskarna bakom studien.

SOPMASKINBORSTAR - Specialitet borstringar - stål/poly/nylon Även specialborstar för industrin Egen tillverkning sedan 1910

Borstfabriken i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • info@borstfabriken.se

Den vanligaste arten hittills har varit den storvuxna örten mjölkört (rallaros) som med sina rosaröda blommor gett karakteristisk färg åt området. Den fanns i nästan alla provytor både år 2016 och 2019. En annan högvuxen ört, bergkorsört (gula små blommor), var mycket vanlig år 2016 men minskade drastiskt och fanns bara i någon procent av

”Vi förväntade oss att vegetationen skulle skilja sig åt beroende på hur hårt det hade brunnit och även styras av markens kemiska egenskaper.” Lena Gustavsson professor emeritus Sveriges lantbruksuniversitet

provytorna år 2019. Både asp och björk ökade med 20 procent mellan 2016 och 2019 och var år 2019 de vanligaste arterna efter mjölkört. Även sälg, ett ganska ovanligt trädslag i traktens skogar, fanns i nästan tio procent av provytorna år 2019. Det är tydligt att de tidiga arterna har annorlunda egenskaper jämfört med de som ökat med tiden.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

25

Ny frontbåge till Ponsse Scorpion

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Cat 320 Next gen.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W. God Jul & Gott Nytt År!

En färsk studie från SLU visar att det gick mycket snabbt när området återigen täcktes av växtlighet. Både asp och björk ökade med 20 procent mellan 2016 och 2019 och var år 2019 de vanligaste arterna efter mjölkört.

Foto: Per Eriksson

Patrik 070-207 31 34 • patrik@entrax.se

Lena Gustafsson SLU, en av forskarna i studien. Den rosa blomman mjölkört var den vanligaste växten under de fem första åren efter branden.

Efter sex år har de frösådda tallplantorna kommit långt. Trots all lövskog finns det gott om tall i brandområdet och den ser ut att trivas i den magra jorden.

Först kommer arter med lätta frön och snabb tillväxttakt men senare följer mer långsamväxande arter, som blåbär och lingon. Trots brandens drastiska påverkan på vegetationen så är de vanligaste arterna ungefär desamma som de på obrända hyggen i närheten, men skillnaden är stor i hur vanliga de är.

i alla fall i det korta tidsperspektivet. – Vegetationen är idag väldigt annorlunda jämfört med det svarta sottäcke som mötte besökaren direkt efter branden. Idag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar, säger Lena Gustafsson.

Foto: Paul Hansen, DN

– Vi förväntade oss att vegetationen skulle skilja sig åt beroende på hur

hårt det hade brunnit och även styras av markens kemiska egenskaper. Så var det också, men i förvånansvärt liten grad. Istället verkar slumpmässiga faktorer vara viktigast för den tidiga utvecklingen, säger Lena Gustafsson. Vegetationen i de delområden som undersöktes blev sinsemellan mer olika ju längre tiden gick. De arter som kommer först verkar styra utvecklingen,

Foto: Per Eriksson

Lövträd kommer att bli alltmer dominanta och reservatet Hälleskogs-

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

brännan kommer på sikt att bli det troligen största lövskogsområdet i landet nedanför fjällbjörkskogen. I studien som nyligen publicerats i Journal of Vegetation Science deltog forskare från SLU, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Universidad de Granada i Spanien. Alla har tidigare varit knutna till SLU.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Barkborren ökar i redan drabbade områden har varit lite enklare att upptäcka, förklarar Henrik Holmberg. – Volymerna skadad skog ökar på grund av att

Sensommarens svärmning orsakade stora granbarkborreangrepp och Södra ser nu en betydande ökning av skadorna. En inventering under vecka 44 visar på en ökning av volymen skadad skog med 25 procent jämfört med inventeringen i vecka 35.

Det är nu mycket angeläget att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar. Den senaste skadeinventeringen som gjordes under vecka 44 på Södras 330 övervakningsfastigheter visar att drygt 1,4 miljoner m3fub granskog på medlemsfastigheterna är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är cirka 25 procent, eller 300 000 m3fub, mer än vad inventeringen i vecka 35 visade. Men skadevolymerna skiljer sig åt mellan de områden som efter sommaren hade lite skador och de som hade mycket. – De allvarligaste

skadorna är precis som i början av hösten koncentrerade till östra halvan av Götaland, från Blekinge upp till Sörmlandsgränsen samt området mellan Vänern och Vättern. Vi ser en ökning av skadorna över hela verksamhetsområdet men det är i tidigare hårt drabbade områden som vi fått den stora ökningen i skadade volymer jämfört med den förra inventeringen, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra. Förändringen av skadevolymen mellan höstens båda inventeringar beror inte på nya angrepp, utan på att skadorna nu

”De allvarligaste skadorna är precis som i början av hösten koncentrerade till östra halvan av Götaland.”

Henrik Holmberg skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra

Hymach släntklippare

Den senaste skadeinventeringen som gjordes på Södras 330 övervakningsfastigheter visar att drygt 1,4 miljoner m3fub granskog på medlemsfastigheterna är drabbad av granbarkborreangrepp. Foto: Andreas Lindholm

träd som angreps i den sena svärmningen i början av augusti var mycket svåra att identifiera i vecka 35. Vi räknar även med att fortsatt hitta angripna träd fram till våren.

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

– Det är nu av största vikt för skogsskyddsarbetet att skogsägare under hösten och vintern fortsätter att inventera sin skog och avverka skadade träd. För att rädda största

möjliga virkesvärde gäller det att agera så snabbt som möjligt, säger Henrik Holmberg.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k fördel, man k et är en stor an röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flfleera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare

med Sunfab hydraulmotorer.

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav

Hinnagårds Mekaniska AB

AX Boomerang

Hydrauldriven rotoklippare

med knivar eller kätting 10 mm.

V i önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro


Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com p e wa g s we d e n A B Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Länken till framtiden Vi önskar alla gamla och nya kunder en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med lång batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

ScaleLog.com


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Vinnova investerar i digitalisering av byggbranschen I takt med att coronapandemin fortsätter står byggbranschen inför sin största utmaning på mycket länge. Hur klarar branschen en förändrad omvärld och en minskning av startade byggprojekt?

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning.

Ett av företagen i framkant för att möta denna utmaning, Handyday, får nu 900.000 kronor i bidrag av statliga Vinnova för att fortsätta sin förändring av ett föråldrad arbetssätt.

HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

–Byggbranschen står inför stora utmaningar. Man har länge levt i ett stagnerat arbetssätt som bygger på manuella processer och personliga kontakter.

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

”Nu har omvärlden förändrats, och branschen måste hänga med i utvecklingen.” Bertil Winzenburg vd på Handyday

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Handyday är ett digitalt ekosystem för både beställare och leverantörer inom byggbranschen. Här möts köpare och säljare på en trygg och gemensam digital arena där alla parter blir genomlysta på lika villkor

Foto: Per Eriksson

Nu har omvärlden förändrats, och branschen måste hänga med i utvecklingen, säger Bertil Winzenburg, vd på Handyday.

mensam digital arena där alla parter blir genomlysta på lika villkor så att upphandlande företag får en trygghet i nya relationer.

handla upp och öppnar upp för nya relationer med full transparens i processen, fortsätter Bertil Winzenburg.

Handyday är ett digitalt ekosystem för både beställare och leverantörer inom bygg och fastighet. Här möts köpare och säljare på en trygg och ge-

Genom Handyday blir upphandlingsprocessen helt digital och du som beställare och leverantör har full kontroll. Det ger helt nya möjligheter att

I början av nästa år kommer Handyday lanseras. Med sig har man både de stora branschorganisationerna och stora byggföretag.

Med dig på vägen sedan 1919 KOMPLETTA EKIPAGE TIMMER & FLISPÅBYGGNADER LASTVÄXLARVAGNAR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

önskar vi på OP höglunds OPHOGLUNDS.SE 010-45 67 900 · info@ophoglunds.se

ophoglunds

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

33

Fakta Vermeer D23x30DRS3 Motor: Hästkrafter: Längd: Bredd: Höjd: Vikt: Tryck/drag: Rotationskraft: Flöde mudpump: Borrstänger:

Duetz TCD3.6L4 100 hp 627,4 cm 141 cm 222,3 cm 7484,3 kg 06,8 kN/106,8 kN 4067,5 Nm 132,5 L/min Firestick #625 R & R

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020 • PROVKÖRNING

Audi uppdaterar SQ5 med förbättrad V6:a Diesel-V6:an har till stora delar arbetats om och förbättrats ytterligare. Kolvarna är inte längre av aluminium utan nu tillverkade i härdat stål vilket minskar värmeförlusterna. Tack vare att de är starkare, innebär det inga viktmässiga nackdelar jämfört med aluminiumkolvar. Laddluftkylaren är inte längre av typen luft/luft-kylare och placerad i stötfångaren, utan nu en indirekt luft/vatten-kylare som sitter mellan V-motorns cylinderbankar. De kortare insugsvägarna bidrar till att boosttrycket byggs upp snabbare. Audi använder två tekniker i Q5:ans V6:a som sänker förbrukningen och gör motorn mer lyhörd. 48 V-mildhybridsystemet har en remdriven generator/startmotor (”BAS”), ett litiumjonbatteri som fungerar

som buffertlager, samt en 48/12 V-konverter. När bilen retarderar, kan mildhybridsystemet återvinna en effekt på upp till 8 kW. Audi SQ5 kan rulla fritt upp till 40 sekunder med motorn avstängd – därefter startar den kraftfulla BAS-enheten motorn igen. Mildhybridsystemet kan potentiellt sänka bränsleförbrukningen med upp till 0,7 l/100 km. Den andra tekniska komponenten är en eldriven kompressor, som träder in när avgasflödet är för lågt för att kunna driva turboladdaren. En kompakt elmotor, som drivs av det likaså kompakta 48-voltssystemet, accelererar upp kompressorhjulet i EPC till en hastighet på 65.000 varv/min på cirka 300 millisekunder. Motorkraften förs vidare till

en 8-stegad tiptronic-växellåda som växlar snabbt och smidigt och har en växlingsstrategi som är speciellt anpassad för den modifierade motorn. När SQ5 TDI rullar fritt med motorn avstängd, öppnas en koppling så att kraftflödet avbryts. Vid normala körförhållanden, fördelar quattro permanent fyrhjulsdrift drivkraften mellan fram- och bakaxeln i förhållandet 40:60.

Uppdaterade Audi SQ5 TDI rullar som standard på 20”-lättmetallfälgar med däck av dimensionen 255/45. I sortimentet finns även 21”-fälgar SQ5 TDI har en svart eller mörkgrå interiör. Instegslisterna är belysta och pryds av en Slogo. De elektriskt justerbara sportstolarna är dekorerade med en S-logo och kan fås i tre

”Diesel-V6:an har till stora delar arbetats om och förbättrats ytterligare”

olika klädslar. Standard är en läder/konstläder-kombination, medan en materialmix av läder och Dinamica, med inpräglad S-logo, finns som tillval. MMI-pekdisplayen på 10,1 tum, som är en central komponent i den modulära infotainmentplattformen, är placerad mitt på instrumentpanelen och fungerar även som inmatningsenhet. Multifunktionsratt och röststyrning är andra manöverenheter som står till buds. Direkt i förarens synfält finns den 12,3 tum stora skärmen med tre olika layouter: Dynamic, Sport och Classic. Audi erbjuder dessutom en head-up-display som tillval.

När Audi nu lanserar nya SQ5 TDI är turboaggregat, en elektrisk kompressor

Foto: Hampus Rosencranz

SQ5 TDI har en gedigen meritlista. Redan den första generationen, som lanserade 2012, markerade starten för ett framgångskoncept genom att som första S-modell ha en dieselmotor under huven. I sin senaste version svarar en 3-liters V6:a med 341 hk och ett vridmoment på 700 Nm

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Led-bakljus är standard.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

31

Fakta. Audi SQ5 TDI Qattro Miljö

Koldioxidutsläpp: 215 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 0,82 l/mil Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundpris: 687.500:Skatt: 15 231:- de första tre åren. Därefter blir skatten 5.804:-

Teknik

det egentligen inte effekthöjningen som är största nyheten utan att V6:an har försetts med ett och ett 48-volts mildhybridsystem. Vridmomentet är på 700 newtonmeter.

Motor: 6-cylindrig bensin i Vformation Cylindervolym: 2 967 cm³ Max effekt: 341 hästkrafter Max vridmoment: 700 Nm vid 2500 v/minut Kraftöverföring: Motor fram, fyrhjulsdrift Växellåda: 8-stegad automat Fjädring: Luftfjädring. Fram: dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 5,1 sek Toppfart: 250 km/tim

Mått/vikt

Fin förarplats med mycket hög komfort.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Den perfekta vinterbilen.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 468, bredd 189, höjd 163 Last: 510/1550 liter Tjänstevikt: 2,055 kg Maximal dragvikt: 2 400 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Bra prestanda • Mycket körglädje • Fin motor

Minus:

• Dyr • Höga koldioxidutsläpp ger hög malusskatt.

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 215 g/km (WLTP) A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2019: 120 g/km

Youtube

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY

YTF 420

YT

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

Skogs- och grävmaskinsmattor

Brett missnöje med Skogsutredningen Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. Det skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande. Skogsutredningen tillsattes för att skydda och stärka den privata äganderätten, för både enskilda markägare och företag. Även nya flexibla former för att tillvarata naturvärden i skogen och för att ersätta skogsägare som undantar delar av sin mark från skogsbruk skulle utredas liksom hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Utredningen har följts med stort intresse av skogsnäringen. Rättssä-

kerheten för skogsägare är sedan flera år en infekterad fråga, eftersom många skogsägare upplever att deras rättigheter kringskurits av både ny lagstiftning och myndigheters agerande. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, har följt utredningen sedan den tillsattes 2019 och har nu tagit del av slutresultatet. Linda Eriksson ingick också i Skogsutredningens expertgrupp. Utredningens förslag stärker inte äganderätten på det sätt som januariavtalet

utlovade, anser hon.

– Skogsutredningen blev tyvärr inte den lösning för en stärkt äganderätt, en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen som vi hoppats på sedan januariavtalet presenterades. Kanske har inte alla frågor fått det utrymme de förtjänar för att tidplanen varit tuff, men betänkandet har fått en olycklig slagsida. Tyngdpunkten ligger på Sveriges internationella åtaganden kopplat till

”Vi kommer behöva mer råvara från skogen, inte mindre.”

Linda Eriksson skogsdirektör på Skogsindustrierna

Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

– Vi kommer behöva mer råvara från skogen, inte mindre, vilket faktiskt skulle bli den sammanvägda effekten av utredningens förslag, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Foto: Björn Leijon

Konflikten om den svenska skogen djup mellan skogsbranschen och m

biologisk mångfald. – Skogsnäringen arbetar aktivt med hållbarhet. Genom den hänsyn som tas i skötseln av skogen skapas varje dag förutsättningar för den biologiska mångfalden. Linda Berglund, senior skogsexpert på Världsnaturfonden och ledamot i utredningen är också kritisk till utredningens förslag. – Att utredningen helt överger begreppet nyckelbiotoper och föreslår att den kunskap som finns rensas ut, ökar risken att höga naturvärden försvinner. Det kommer inte heller att underlätta för markägare. Förslaget riskerar att underminera certifiering som verktyg för svenska skogsprodukter att konkurrera på en inter-


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

33

Ulf Kristersson (M) lanserar ett nytt förslag som går ut på att det statliga Sveaskog ska sälja ut mark till min­dre, privata intressenter.

Foto: Axel Adolfsson

Moderaterna:

Sälj statlig skog till mindre skogsägare

n har trappats upp under flera år. Det handlar om hur balansen ska se ut mellan produktion och naturvård. Oenigheten är miljörörelsen. Otydliga lagar har också bidragit till att myndigheter hamnat på kollisionskurs med enskilda markägare.

Foto: Per Eriksson

Linda Berglund på Världsnaturfonden menar att utredningen på sätt och vis haft en omöjlig uppgift.

Paul Christenssen på LRF anser att frivilligt skydd leder till större vilja att bevara naturvärden.

nationell marknad. Där är trovärdighet och hållbarhet en konkurrensfördel. Resultatet av Skogsutredningen gör det tydligt att riksdag och regering måste sätta ner foten för att skapa en rättssäker tillvaro för skogsägare och för att skapa ordning i hur Sverige ska se på sina internationella åtaganden

ställning till vilket vägval Sverige ska göra framåt, menar Linda Eriksson. I en intervju med Dagens Nyheter säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna att han är positiv till förslaget att inventeringar av så kal�lade nyckelbiotoper tas bort. Samtidigt befarar

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på BOSAB!

Följ oss på Facebook!

HYDRAULCYLINDRAR Enkel- och dubbelverkande Olika utföranden till industriellt och mobilt bruk. Såväl standardiserade cylindrar som tillverkning efter kundens önskemål. Slå oss gärna en signal på

www.hamekab.se

H YDRAU

eller se mer på:

Bryggargatan 12, 665 32 Kil Tel. 0554-136 00 • info@hamekab.se

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se

L

K

0554-136 00

ME A H

IL AB

– I den senare frågan behövs ett politiskt beslutsunderlag som analyserar utgångspunkterna för svenska myndigheters bedömningar idag och en jämförelse med andra länders bedömningar. Först då kan våra politiker ta

han att den alternativa kartläggning av naturvärden som Skogsutredningen förslår kommer att skapa lika stora problem. – Att det ändå ska vara statliga inventeringar visar på ett stort misstroende mot skogsägarna, säger Paul Christensson, enligt Dagens Nyheter.

– Sverige har i dag över 300 000 enskilda skogsägare, som tillsammans varje dag bidrar med produkter till klimatomställningen, naturvård och den biologiska mångfalden. Därför vill vi att antalet skogsägare ska bli ännu fler, menar Moderaterna. Avsikten med markförsäljningsprogrammet har varit att stärka landsbygden. Men ofta har egen-

IK

för den biologiska mångfalden.

Foto: Pressbild LRF/foto Johanna Norin

Sveaskog ägs till 100 procent av svenska staten. Det är den störste skogsägaren med 14 procent av Sveriges skogsmark. År 2001 fick bolaget i uppdrag av riksdagen att sälja tio procent av sitt skogsinnehav till enskilda skogsägare. Det uppdraget är i princip slutfört.

domarna som sålts varit för stora, med resultatet att många på landsbygden inte har haft möjlighet att köpa dem. Försäljningarna i programmet har inte alltid levt upp till målsättningen att utveckla landsbygden lokalt. I det nya markförsäljningsprogrammet vill Moderaterna försäkra sig om landsbygdens utveckling och att den enskilde skogsägaren värnas. Man vill därför att Sveaskogs skogsinnehav ska säljas i många mindre egendomar, så att människor i hela landet har möjlighet att köpa, äga och långsiktigt förvalta skogen till nytta för sig själva, samhället och miljön. Moderaterna vill ge Sveaskog i uppdrag att under 10 år sälja 20 procent av bolagets skogsmark i ett nytt markförsäljningprogram. Markförsäljningsprogrammet ska inte stå i konflikt med ett nytt markbytesprogram i Sveaskog, vilket Moderaterna också vill initiera för att ge markägare möjlighet att byta bort skogar med höga naturvärden för att få produktionsskogar av staten i stället.

IK

A

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Moderaterna vill genomföra ett nytt markförsäljningsprogram för Sveaskog. – Genom att ge fler människor möjlighet att äga skogsmark stärker vi förutsättningarna för människor att bo och verka på landsbygden, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

&A

LLS

A E RV I C E M E K

NI

SK


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

SKOGSBAND! Kedjor & band

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

1 december 2020 är det tio år sedan webbtjänsten Ledningskollen slog upp portarna för användare i hela Sverige. Sedan dess har över 1,6 miljoner frågor om ledningars läge ställts i tjänsten.

– Innan Ledningskollen fanns så var den som skulle gräva tvungen att själv kontakta varenda ledningsägare, ofta via telefon, för att fråga om var ledningar fanns. Det tog mycket tid och risken var stor att man missade att kontakta någon ledningsägare eller att man missförstod varandra. Nu ritar man bara in var man ska gräva på en interaktiv karta och sedan matchar tjänsten grävområdet med de som har ledningar i närheten, säger Ove Landberg, chef för enheten för

SÄKRARE

EFFEKTIVAR

Ledningskollen fyller tio år

Avgrävda ledningar beräknas kosta 400 miljoner kronor i direkta reparationskostnader, varje år. För att minska antalet avgrävningar, och därmed öka samhällets robusthet, startade Post- och telestyrelsen (PTS) Ledningskollen, som lanserades nationellt 1 december 2010.

BOGGIBAND Bärande dragande

TRUCK

Vidhäftande laster, ofullständig tippning av materi Chaufförer och åkeriägare känner till konsekvense som tippfordon dagligen ställs inför medför stort stillestånd och dyra reparationer. I grävskopor, hju tömningsgrad vilket medför risk för skador på utr

ärw.en som läg Tel 0476-521 35 • info@Quicksilver nyvab.se • ww nyvpolymer ab.se Delaryvägen 5,skopan 343 36 Äeller lmhulpå t utsidan av schakt

har en extremt låg friktionskoef�c ckså mot slitage och har en högre

Quicksilver Liningmed är enQuicksilver polymer som (Entreprenad) läggs som en Kundfördelar beklädning i t.ex Det gör och att materialet • Quicksilvers haladumperflak. yta möjliggör snabbare renare tömning lättare lossnar. av skopor m.m. och ger därmed högre effektivitet. • Att inget fastnar på ytan medför att en lägre andel material fastnar och eliminerar behovet av besvärlig, potentiellt farlig och kostsam rengöring. • Andra metoder att få materialet att släppa ur skopan (att slå med skopan, att ”skaka” skopan) riskerar att skada hydraulik Nordic Plastic Solutions i och Göteborg är nydyra svensk m.m. på grävmaskin/hjullastare kan medföra återförsäljare för Quicksilver Lining. reparationer och kostsamma stillestånd. Quicksilver är enväsentligen polymerdetta somtillläggs en • Quicksilver minskar följd avsom materialets beklädnad på insidan av tippflaket, grävskopan eller hala egenskaper.

Ny återförsäljare för Quicksilver Lining

För att minska antalet avgrävningar, och därmed öka samhällets robusthet, startade Post- och telestyrelsen Ledningskollen, som lanserades nationellt 1 december 2010.

robusthet på PTS. Sedan starten 2010 så har drygt 1,6 miljoner frågor om ledningar ställts i Ledningskollen. Under 2019 ställdes 195 000 frågor, vilket innebär att det ställdes en fråga var tredje minut. – Det är fantastiskt bra att så många använder Ledningskollen. Varje gång någon ställer en fråga i tjänsten så minskas risken för en avgrävning och samhällets robusthet stärks. Vi vill att alla ska använda Ledningskollen, oavsett om man ska gräva på den egna tomten, är

professionell grävare eller ledningsägare. Och det ska vara lätt att göra rätt, säger Ove Landberg. Drygt 1150 ledningsägare skyddar sina ledningar med Ledningskollen. Många av dessa är kommuner. De kan använda Ledningskollen både för att skydda sina egna ledningar och när de ska gräva: – Ledningskollen har utvecklats till att bli det viktigaste verktyget för att undvika avgrävningar av samhällsviktiga ledningar. Men Ledningskollen har under åren kommit att

bli så mycket mer. Idag använder kommunerna även tjänsten i sin planering och för samordning av grävarbeten, säger Per Henningsson, förbundjurist på Sveriges Kommuner och Regioner och medlem i Ledningskollens styrgrupp. – När coronaviruset gör att väldigt många arbetar hemma ökar beroendet av stabila internetuppkopplingar. Det är därför väldigt viktigt att man använder Ledningskollen och följer grävriktlinjer om man ska gräva, säger Ove Landberg.

Kund • Läg vilke • Läg • Den sna arbe • Att i fram (och • Quic lätta och

på utsidan av schaktbladet. Eftersom ytan på Quicksilver Truck Lining har en extremt låg friktionskoVi har kört ren lera som normalt har hög vidhäftningsförmåga oc efcient fastnar inte materialet. Quicksilver skyddar Trucklining i �aket har vi inte haft några problem med att tippa la också motlastbil slitage uppgesJag haser enstora högre hållfasthet elleroch släpfordon. fördelar med Quicksilver Tr leraaluminium. men med den här polymern i �aket ser jag inte att tippningen änkört ståljust och Jonas Kristiansson, hala fordonsansvarig för Transport Investoch i Göteborg – Quicksilvers yta möjliggör snabbare re- AB. nare tömning av skopor m.m. och ger därmed högre effektivitet. Att inget fastnar på ytan medför att en Kontakta oss för m lägre andel material fastnar och eliminerar behovet av besvärlig, potentiellt farlig och kostsam rengöring, säger Stefan Strömstedt, vd på Nordic Plastic Solutions.

Sh Bygg varslar 50 anställda

Scanlining AB • Brålandsväg Stefan Strömstedt 070-340 03 76 •

Uppsalaföretaget Sh bygg, sten och anläggning WWW.SCAN varslar om arbetsbrist som berör drygt 10 procent av de anställda, totalt 50 medarbetare, inom Sh bygg. Varslet är en del i att höja företagets beredskap inför en stundande lågkonjunktur i byggbranschen. – Vi är inte ensamma om att stå inför en potentiell arbetsbrist. Det varslas i hela byggbranschen just nu men framförallt så är 2021 i det närmaste helt oförutsägbar för oss, det kan bli ett skapligt eller ett rejält dåligt år, säger vd Lars Svensson i ett pressmeddelande.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

35

God Jul & Gott Nytt År! Kontakta oss på DL Maskin AB Peter: 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Följ oss på Facebook!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

- Gör en bra affär!

ÄLVESTADTANKEN Dubbelmantlade ADR dieseltankar

Älvestad-Tanken:s dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av diesel, HVO och RME, ut till arbetsplatser. Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

NÅGRA FÖRDELAR: • Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjlighet med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/överdel vilket förlänger tankens livslängd • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör - UTAN kostnad • Kan utrustas med rostfri tank för AdBlue

De starka staplingsprofilerna på toppen av tanken skyddar locket.

Det solida locket skyddar tankens inre.

Det är möjligt att placera en AdBlue-tank (rostfritt stål) integrerad i tanken.

Det är också möjligt att placera en grävskopa eller annan utrustning på tanken, vilket är ett utmärkt sätt att förhindra stöld av drivmedel.

ÄlvestadTanken

– Proffs på miljösäker förvaring –

013-39 30 90 • infrapipe.se • alvestadtanken.se


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Hållbarhetspris för återbruk av tegel Swedish Forest Expo flyttas till 28-30 april 2022.

Foto: Per Eriksson.

Swedish Forest Expo flyttas till 2022

Swedish Forestry Expo som skulle ha genomförts på Solvalla travbana i juni 2021, flyttas nu fram på grund av den rådande situationen med coronaviruspandemin. Nya datumen för mässan är 28–30 april 2022. – Tyvärr måste vi på grund av den rådande pandemin nu flytta genomförandet, men vi ser nu fram emot att få arrangera mässan utan restriktioner. Säger Anders Gustafson, vd på Eco Log och ordförande i MaskinLeverantörerna Sektion Skog. För att skapa en mötesplats som motsvarar de högt ställda förväntningar som finns hos besökarna krävs god planering och framförhållning. Detta för att utställarna skall kunna leverera det besökarna förväntar sig. Därför har man valt att inte skjuta på beslutet ytterligare, utan väljer istället att flytta fram mässan till april 2022.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning Safe Construction Training obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet. – Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in på byggena efter det, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen. Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Det visar en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. – Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker. Safe Construction Training blir ett viktigt verktyg i vårt mål att skapa en sund och säker byggbransch, säger Berndt Jonsson. Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen.

Miljonregn över SLU-forskare

Formas forskarråd har nu beslutat vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Av dessa kommer ett fyrtiotal från Sveriges lantbruksuniversitet och de får dela på sammanlagt cirka 125 miljoner kronor, alltså en femtedel av hela tilldelningen. De SLU-projekt som fått finansiering representerar alla universitetets campus och alla fakulteter. Flertalet av projekten har fått omkring tre miljoner kronor var i bidrag. – Det är oerhört roligt att se hur våra forskare får positiva resultat på sina ansökningar. Det är för mig ett kvitto på att våra medarbetare i sin forskargärning både väljer att beforska områden som bedöms ha hög relevans från forskningsfinansiärernas sida, äger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel i en kommentar till finansieringen.

I samband med Woody Bygghandels digitala höstmöte i början av november offentliggjordes även pristagaren av Woody Sustainability Award, som i år gick till Brukspecialisten för deras nya och revolutionerande satsning på återbruk av tegel i stor skala.

Utmärkelsen får bolaget – med verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö – för sitt unika och dedikerade arbete med att förlänga teglets livscykel genom återbruk. Brukspecialisten beskriver också vilket underhåll som bör ges till befintliga tegelfasader samt kunskap hur framtida fasader ska projekteras för att klara återbruk. Vilket gör att man därmed tagit ett seriöst kliv mot cirkulära byggmaterial inom sitt område. – Det känns såklart fan-

tastiskt men också väldigt oväntat att vårt arbete blir uppmärksammat på det här sättet inom kedjan, säger Jacob Steen, vd på Brukspecialisten och utvecklar: – Det ska dock betonas att detta är ett pris till hela företaget och det engagemang som alla inblandade

”Konceptet är ett exempel på affärsmodell som vi behöver se flera av i framtiden.”

Patric Wickman Miljö- och Hållbarhetschef på Woody Bygghandel.

En nyckelperson i satsningen på återbruk av tegel hos Brukspecialisten är Carl Hansson i sin roll som konstruktör för återbruksproduktionen. Ett arbete som nu lett till att man tilldelats Woodys Hållbarhetspris 2020.

visat i arbetet med att få denna produktion på plats. Woody Sustainability Award är ett individuellt pris till den anläggning eller delägare inom Woodykedjan som genom innovation och förändring av verksamheten visar hur vi kan minska belastningen på vår miljö och klimat. – Brukspecialistens koncept är ett exempel på affärsmodell som vi behöver se flera av i framtiden. Här får materialen nytt liv

istället för att bli fyllnadsmassa under en motorväg, säger Patric Wichmann, Miljö- och Hållbarhetschef på Woody Bygghandel och fortsätter: – Cirkulära flöden är en komplex utmaning då de flesta byggprodukterna kräver ett eller flera godkännanden innan de får användas. Bruksspecialisten visar att återbruk till en godkänd produkt är fullt möjligt även i storskalig produktion.

Sveaskogs initiativ i coronatider – Coronapandemin påverkar hela världen och även oss. Vi har därför genomfört en mängd insatser för vår egen personal, kunder, entreprenörer och de som är verksamma på våra marker såsom jägare, fiskare och naturturismföretag, säger säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

Sveaskog tog fram ett stödpaket som skapar förutsättningar att överleva och hantera Coronapandemin för bolagets entreprenörer inom avverkning, skogsvård och transport. ”Sveaskogspaketet” har gett stöd åt våra viktiga skogs- och transportentreprenörer. – I den nu uppkomna situationen är det särskilt viktigt att entreprenörer får stöd inom ekonomioch personalfrågor. Vi har

därför erbjudit förkortade betalningstider på fakturor tillfälligt och erbjudit våra entreprenörer möjlighet att nyttja våra kanaler för rekrytering, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog. En snabb omställning inom Sveaskogs virkesproduktion har gjort att sågverk i norra Sverige inte behövt permittera under pandemin. Genom att rikta blicken mot Asien fortsätter sågverken att exportera. När Europa i våras stängde ner fick Sveaskogs sågverkskunder stora bekymmer. – Våra kunder har en väldigt stor andel av sin export exponerad globalt, men konkurrensen är extrem, säger Erik Levén, kundansvarig på Sveaskog.Asien låg före Europa i pandemins framskridande och hade börjat öppna upp igen, så sågverken riktade sitt fokus dit.

– Coronapandemin påverkar hela samhället och vår ambition har hela tiden varit att ta ansvar och skapa trygghet i denna svåra tid, , säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

– Olika delar av världen har olika behov. I samråd med sågverken ställde vi om i hur vi kapar timmer för att det skulle passa Asien. Längder och dimensioner på virket har specificerats och anpassats, förklarar Erik Levén. – Vi har tidigare diskuterat en liknande flexibilitet när vi ska producera, men i och med coronapandemin var vi tvungna att

ställa om snabbt ute i skogen för att kunderna skulle kunna leverera sina produkter. Tankesättet har bitit sig fast och nu är vi på hugget och kollar vilka marknader som går bra för våra kunder och hur vi ska agera för att hjälpa dem, fortsätter Erik Léven. Sedan mitten av mars har alla anställda, som har möjlighet, uppmanats att jobba hemifrån.


MADE IN SWEDEN

VÄRLDSLEDANDE AGGREGATTILLVERKARE ANSLUTER TILL ECO LOG Eco Logs utbud breddas ytterligare när SP Maskiner välkomnas till Eco Log koncernen. Sammangåendet bidrar till Eco Log som en komplett leverantör av skogsmaskiner som täcker kundernas varierade behov inom skogsbruk världen över. Ett nytt Eco Log-aggregat kommer att lanseras, baserat på SP-teknik men med Eco Log´s design och unika egenskaper. Samtidigt finns SP’s nuvarande produkter och varumärke kvar. Sammangåendet ger båda bolagen såväl stabilitet som möjlighet att växa och satsa på sina produkter framåt.

VÄLKOMMEN TILL ECO LOG KONCERNEN

®

Forestry of tomorrow

E R G D N G LÄ LÄN S V I L

TID

LL RHÅ

LL

TI HS

OC

S ÅND T S E

E

UND T A NSK

MI

PATENT SÖKT

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

www.clarktracks.se Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-28 590 | CT4008

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Opbyggaren JB Trailer presenterar ett nytt koncept för maskintransporter som passar 2–5 axliga chassin.

JB Trailer lanserar ny maskintransportbil

Nu lanserar JB Trailer AB sitt nyutvecklade koncept för maskintransport där ett stort fokus har lagts på att få en låg lasthöjd och marknadens bästa lastvinkel, en helt ny ramp har utvecklats och som även patentsökts eftersom det inte finns något liknande på marknaden. JB Trailer lanserar påbyggnationen för chassin med 2–5 axlar med eller utan kran. Surrstegar, containerfästen, LAXO hylsor, vinschar och 3 meters breddpaket med skyltar enligt svensk standard finns som tillval. För en kortare och smidigare bil kan rampen fällas 90 grader uppåt, vid behov av lång lastyta kan rampen vara i helt plant läge och klarar full belastning. – Vi märker ett större intresse för de smidiga maskintransportbilarna där åkeriet är mer flexibelt för ett antal olika typer av körningar så vi har investerat i utvecklingen av den nya generationen. Bilen är döpt med en glimt i ögat till “Byggtaxin”, säger Mattias Blomberg vd på JB Trailer.

StoraEnso ordnade säkerhetsvecka I år anordnades säkerhetsveckan på Stora Enso mellan 16–22 november med temat ”Att bry sig om varandra”. Något som är extra viktigt i dessa tider. – För oss på Stora Enso är säkerhet nummer ett. Vårt mål är att var och en av våra medarbetare, samarbetspartners, entreprenörer och människor som vistas runt vår verksamhet ska komma hem säkert varje dag, säger Agnes Hejll, kommunikationschef på Stora Enso Skog. Tre av de områden där det sker flest incidenter bland anställda är trafik, arbete runt maskinen och halka och snubbel i skogen. Andra saker somgenomfördes var bland annat ergonomikontroll av hemmakontoret, brandkontroll hemma, digital säkerhetsövning kring olyckor vid röjning och kontroll av skyltning vid avverkning och transport.

VR ska öka kunskapen om skogen I mitten av november lanserade Södra Skogsägarna ”Södra 360 Experience”, en sajt där VR-teknik (virtuell verklighet) används för att öka förståelsen om vilken roll skogen har i dagens och morgondagens samhälle. – Det finns ett behov av att öka kunskapen om skogen och de positiva klimateffekter den ger, samt om hur vi sköter den på ett hållbart sätt, säger Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra. Med hjälp av VR får besökaren möta skogsägare och skogliga experter. Besökaren kan i den virtuella verkligheten ”Södra 360 Experience” förflytta sig från skogen till en interaktiv, modern bostad och en stadsmiljö, där användning av träbaserade produkter – från pappersprodukter till textil, energi och byggmaterial – visas upp. Upptäck ”Södra 360 Experience” på www.sodraexperience.com

Det behövs en stor kunskap kring hur massor ska hanteras från en miljösynpunkt för att följa de rigorösa miljökrav som omgärdar branschen och inte sällan behöver man som entreprenör ha de rätta kontakterna för att få det bästa avtalet. Med den här vetskapen och med erfarenheten, ansåg grundarna av Pinpointer att processen måste kunna förenklas och förbättras genom automatisering och digitalisering.

Foto: Per Eriksson

Pinpointer satsar på mottagning av massor Mottagare av förorenade massor verkar i en komplex situation med högt ställda krav på kontroll och uppföljning av de massor som kommer in på deras anläggning.

Historiskt sett har hanteringen av schaktmassor från byggprojekt varit ett komplicerat arbete som kräver stora resurser på grund av en tung administration. Det behövs en stor kunskap kring hur massor ska hanteras från en miljösynpunkt för att följa de rigorösa miljökrav som

omgärdar branschen och inte sällan behöver man som entreprenör ha de rätta kontakterna för att få det bästa avtalet. Det innebär att hanteringen ofta blir mycket kostsam och tar oerhört mycket tid i anspråk.

Robert Lindersjö, ny samordnare på Pinpointer.

Med den här vetskapen och med erfarenheten, insåg grundarna av Pinpointer att processen måste kunna förenklas och förbättras genom automatisering och digitalisering. Intresset från branschen har varit stort sedan start och plattformen har idag över 400 användare och över 800 projekt är inlagda i Pinpointer. I plattformen finns även ett stort antal mottagare av förorenade massor och dessa möter ofta samma problematik som avsändarna. Därför har Pinpointer, för att möta den ökande mängden med in-

kommande förfrågningar och projekt, stärkt sin bemanning mot sina mottagande anläggningar. Robert Lindersjö, som tidigare har arbetat som säljare hos Pinppointer, kommer arbeta som anläggningssamordnare, och sitta som ”spindeln i nätet”, och matcha förfrågningar med godkända mottagande anläggningar. Han kommer ta emot, bearbeta och svara på alla typer av frågor som rör Pinpointers mottagare och var dem behjälpliga med utvecklingen av deras anläggning.

“Bra förslag i Alunskifferutredningen” Omdiskuterade Alunskifferutredningen presenterades på tisdagen. Reaktionen från branschen är tveeggad.

-Det är apart med en särlagstiftning för en viss bergart över huvud taget men ändå rimliga förtydliganden, säger Kerstin Brinnen, branschjurist

på Svemin och medlem i utredningens expertgrupp. Teknikutvecklingen går snabbt och det finns osäkerheter om vilka metaller som kommer att behövas i framtiden och i hur stora mängder.

– Det är därför utomordentligt viktigt att ha en ödmjuk inställning till vilka metaller och mineral

som kommer att behövas i framtiden. Det är mycket olyckligt, eller till och med riskfyllt och dumt, att riskera att bakbinda Sveriges möjligheter att producera och bidra med metaller som behövs för att nå till exempel klimatmålen genom en begränsande lagstiftning, säger Kerstin Brinnen. – Därför är det olämp-

ligt att särbehandla en specifik bergart och ändra den nuvarande ordningen. Särskilt med tanke på att regeringen har aviserat en kommande översyn av minerallagen. Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material.


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil. Valfritt fäste. Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i sex storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 450 mm.

33.900:-

11.240:-

Hög kvalitet!

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i fl fleera storlekar och färger. Från

1.245:-

Sand/saltspridare Mindre modeller för minitraktorer, åkgräsklippare ATV etc. Även handdragna.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Nyhet!

Sten/stubbrivare Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de fl fle esta fästen och i de fl fle esta storlekar efter just dina behov.

FLERAER! MODELL POWERED by

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

41.900:Komplett med hydraulaggregat: 58.700:-

ed! ven att bila m

Går ä

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

3.296:-

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Greppo - Universalborste. Greppo kabelborste nyps fast med tiltrotatorns gripklor i önskat läge. Som standard levereras borsten med universellt runt fäste där steglös vinkel uppnås, men kan även levereras med andra fästen. Bredden på borsten är 38 cm och den är breddningsbar till 1 meter.

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Nyhet!

Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st refle flex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 refl fleex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan refl fle ex. Från

6:-/st

Gäller vid minimiorder = bunt på 100 st.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Granfrön för miljarder hotas av svamp Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen efter avverkningar. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampsjukdomen grankotterost. En ny studie från SLU visar att svampen inte kan angripa gran utan närbelägna häggar, något som tidigare befarats. Sverige exporterar årligen gran till ett värde motsvarande drygt 80 miljarder kronor. För att trygga återväxten behövs nära 200 miljoner granplantor varje år, och nästan 70 procent av dessa kommer från fröplantager med träd som valts ut för sina högavkastande egenskaper. Produktionsvinsterna med att använda fröplantager uppgår till nära 1,7 miljarder kronor årligen. En stor del av den po-

”Svampen behöver den alternativa värden hägg för att föröka sig.”

Hernan Capador forskare på SLU.

tentiella vinsten realiseras dock inte eftersom fröplantagerna inte klarar att leverera den mängd frö som behövs, och skogsägarna måste därför använda plantor med ett lägre förädlingsvärde. En viktig orsak till bristen på frön är skadegöraren Thekopsora aerolata, som orsakar den allvarliga sjukdomen grankotterost. När en fröplantage angrips kan 80 procent av produktionen slås ut, och om detta sker under ett år med rik blomning kan det få stora konsekvenser för frötillgången. Thekopsora är en rostsvamp, och värdväxlar mellan gran och hägg för att fullborda sin livscykel.

Grankotte angripen av grankotterost.

Foto: Hernan Capador

Angrepp har dock konstaterats även på platser till synes långt från hägg, vilket har lett till frågan om häggen verkligen är nödvändig. Ett parallellt exempel är rostsjukdomen törskate, där det finns en variant av skadesvampen som kan infektera tall direkt utan den alternativa värden. – Det vore mycket allvarligt om T. aerolata skulle kunna infektera granar

utan hägg, säger Hernan. Det skulle göra det nödvändigt att identifiera och ta bort alla infekterade kottar på och omkring fröplantagerna, eftersom de skulle fortsätta producera sporer och infektera nya kottar under flera år. Om en sådan sanering ens vore möjlig, skulle den vara både dyr och besvärlig. Men vi tror oss nu ha hittat svaret på frågan.

Hernan säger att de sporer som produceras i de angripna kottarna är kloner. Om de verkligen kan infektera nya kottar, borde det därför finnas många exemplar av samma genetiska individ på angripna kottar inom ett visst område. Om alla individer istället är olika, kan det tolkas som att alla infektioner har skett med sexuella basidiesporer, som alltså måste komma från hägg. Hernan och hans kollegor samlade ett stort antal

kottar från flera platser i Finland, Sverige och Norge, och analyserade kottarnas Thekopsorainnehåll med DNA-teknik.

– Vi hittade nästan uteslutande unika individer, säger Hernán. En enda genetisk individ påträffades på fler än ett ställe, och det skulle i sig kunna betyda att klonala aecididesporer kan infektera kottar, men vi borde i så fall ha hittat många fler sådana exempel. Vi drar därför slutsatsen att T. areolata behöver den alternativa värden hägg för att föröka sig och att svampen alltså

inte är kapabel till förkortad livscykel. Forskningen visar att det bästa och enklaste motmedlet mot sjukdomen fortfarande är att avlägsna all hägg i fröplantagernas närhet, men det är inte känt hur långa avstånd basidiesporerna kan spridas och därmed inte hur stor den häggfria zonen måste vara. Det är heller inte säkerställt att det inte finns andra alternativa värdväxter som skulle kunna ta häggens plats.

Fakta Grankotterost kan stundtals orsaka enorma skador. År 2006 angreps fröplantager över hela södra Finland och slog ut upp till 80 procent av produktionen. Granar blommar oregelbundet med några års mellanrum, så det finns ingen jämn, årlig nyproduktion av frön. 2006 var ett år med mycket intensiv blomning och fröproduktion, och när sjukdomen slår hårt ett sådant år försvinner en stor andel alla frön som produceras under ett helt årtionde.


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

JCB lanserar flera eldrivna maskiner

Lasse Wickman (t.v) blir ny försäljningschef på Ponsse och Jonas Sundin (t.h.) är ny marknadschef.

Ponsse möblerar om i säljorganisationen Sedan 2015 har Ponsse mer än dubblat försäljningen på den svenska marknaden. Nästa steg för Ponsse är att utveckla säljorganisationen.

att leda maskinförsäljningen tillsammans med företagets säljare. Lasse har jobbat i Ponsse sedan 2016 och har jobbat parallellt med vd gällande försäljning.

Man vill hitta ett setup med mer klara roller och samtidigt försöka analysera vad som krävs för att kunna fortsätta att växa. Vissa förändringar har gjorts under Covid19 epidemin och nu när vi ser framåt, så ser vi också nya möjligheter.

Jonas Sundin har utsetts till marknadsansvarig Sverige, Norge & Danmark. Jonas var tidigare Ponsses säljare i Västerbotten/Västernorrland under två och ett halvt år och slutade i våras. Men nu kommer Jonas tillbaka i en helt ny roll och tar ansvar för marknadsföring, marknadskommunikation, marknadsstrategi och kommer att vara ett säljstöd ute i marknaden.

Lars Wickman, tidigare marknadschef, har utsetts till försäljningschef i Ponsse AB. Han kommer

På sin första digitala presskonferens lanserade JCB ett antal nya elektriska produkter under företagets 75-årsjubileum och lovade samtidigt att detta bara är början.

Brittiska JCB tar elektrifieringen på allvar och har redan några produkter på marknaden som lanserats under de senaste åren. Bland dessa finns fem saxliftar och minigrävaren 19C-1 Tech som drivs av litiumbatterier. Den laddbara minigrävaren säljs nu med hytt med AC och värme. Enligt JCB kan minigrävaren köras en hel arbetsdag på en laddning och att värmaren inte påverkar grävkapaciteten. JCB lanserar också ett nytt snabbladdningssystem som passar alla de eldrivna JCB-maskinerna. Detta snabbladdningssystem ”fyller” minigrävaren från 0-100 procent på 2,5 timmar och passar alla JCB:s nuvarande och kommande eldrivna maskiner. Laddaren behöver 415 V strömförsörjning. JCB lanserar också en

Foto: Per Eriksson

”JCB har tagit en banbrytande ledning i skiftet till en elektrisk framdrivning av maskiner.” 0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Tim Burnhope utvecklingschef på JCB.

JCB vill ligga i framkant när det gäller eldrivna maskiner och lanserar nu en rad produkter som enbart drivs av el.

serie ”Powerpacks” som kan placeras på byggarbetsplatsen och fungera som reservkraft till maskiner eller som en extern strömkälla för andra användningsområden. Enligt JCB är enheterna robust byggda för att tåla den tuffa miljön och har 23 kWt eller 46 kWt lagringskapacitet (8 kVA enfasuttag). JCB garanterar 85 procent kapacitet efter 2000 laddningar från laddningsbankerna. Detta förväntas uppnås efter ungefär tio års användning. En helt ny 1 tons dumper (1 TE) lanseras också. Maskinen har konventionella axlar och drivenheter som ger permanent fyrhjulsdrift. Maskinen får ström från 2x5 kWt litiumbatterier som normalt ska hålla under en hel dags arbete. Under mer än 43 år har JCB tillverkat teleskoplastare och nu har turen kommit till den eldrivna versionen av Loadallmodellen, 525-60E. Den är utformad för att klara samma prestanda som den dieselmodellen – JCB har tagit en banbrytande ledning i skiftet till en elektrisk framdrivning för maskiner inom segmenten anläggning,

industri och jordbruk, säger JCB:s chefsingenjör Tim Burnhope. – Som marknadsledare i världen på teleskoplastare tar vi med lanseringen av JCB 525-60E Loadall elektrifieringen ett steg närmare den generella anläggnings-, industri och

jordbruksmarknaden. Vi erbjuder en utsläppsfri lasthanteringslösning utan kompromisser i varken prestanda eller produktivitet. Vi är väldigt glada över framtidsutsikterna för den här maskinen, säger Tim Burnhope, avslutningsvis.

JCB lanserar nu teleskoplastare 525-60E som drivs av el samt en uppdaterad version av minigrävaren 19C-1 E-Tech som nu kommer med ”riktig” hytt med värme.

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Vårt mest populära och mångsidiga aggregat garanterar en pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet. För att maximera produktiviteten kan aggregatet utrustas med en � erträdshanteringsenhet.

Några förbättringar på senaste modellen av Log Max 6000V:

NYHET!

Cat 313 D ............................2015 Komatsu PW150ES ...........2002 New-Holland E 140 C SR ..2012 13400 tim. Indexator tiltrot. S60, 4730 tim. S60, C-smörjn., värm6000 tim, tiltrotator Indexator. knappstyrd. are, Indexator, grip, plan.skopa

Take-Job TB175W ..............2004 Terex TW 110 .....................2010 Case IH Maxxum 5120 ......1996 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 6900 tim, Ålö Quicke 640, Engcon EC10 m ,S45 fäste. EuroCombi fäste, 3:e funkt.

UFO FLEXWING Nu lanserar vi vår helt nya klaffskopa, Flexwing.

Skopan är följsam och lätthanterad. Tack vare de hydrauliskt styrda och fjäderbelastade klaffarna blir snöröjningen extra effektiv. Ploga trottoarer och gator i samma svep. Arbeta med särskild precision i trånga utrymmen. Fiat-Hitachi FR 130 ............1996 12500 tim, bra däck, stora BM, 3:e hydr.funktion.

Åter försäljare för:

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Höglandets Maskin! Just nu har vi nya fullutrustade Atlas 140W och 160W för omgående leverans...

Intresserad? Kontakta oss direkt på 090-12 07 70, info@goteneufo.se

GÖTENE UFO

WWW.GOTENEUFO.SE

41


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Hallå där... Birgitta Löthman, regionchef Norrland på Skogssällskapet.

Hur ser marknadsläget för skogen ut i Norrland? – Efterfrågan på timmer är god i vår region, men vi kämpar samtidigt med avsättningen av massaved och bränsleved. Nedläggningen av papperstillverkningen på Ortviken, SCA:s pappersbruk i Sundsvall, får stora effekter på den regionala avsättningen. Fler nyheter från din region? – I somras kom nyheten om att Holmen köper MartinBirgitta Löthman, sons, med deras två sågverk regionchef Norrland i Bygdsiljum och Kroksjön. hos Skogssällskapet. Som fristående aktör på virkesmarknaden har vi möjlighet att förhandla med många olika aktörer, men vi påverkas givetvis av de lokala förutsättningarna och jobbar just nu hårt för att hitta de bästa affärerna åt våra kunder. Några andra projekt som är på gång? – Under hösten har vi i regionen haft tre utbokvällar i Stockholm och en träff för kvinnliga skogsägare i Sundsvall. Vi berättade om hur vi hjälper skogsägare till ett enklare och rikare skogsägande. Deltagarna visade stort intresse och engagemang kring ämnena, som ledde till spännande diskussioner.

”Vi har inget behov av drivare norr om Dalälven, möjligen kan det finnas behov av 2-4 system i Bergslagen och Götaland.” Linnea Carlsson, teknikchef på Sveaskog svarar på frågan ”Hopp om en fortsättning för drivaren?” i Skogforsks tidning Vision senaste utgåva.

Eldriven sopmaskin körs i tvåskift

Elektrifieringstrenden av olika fordon pågår med full kraft där även arbetsfordon numera börjar bli tillgängliga till en större grad. Sedan förra hösten pågår nu ett utvärderingsprojekt av en eldriven kompakt sopmaskin i Stockholm.

Som ett led i Stockholm Stads mål att ha en fossilfri organisation 2030 utvärderar man tillsammans med entreprenören Svevia hur en eldriven kompakt sopmaskin klarar normal drift. Planen är att Stockholm Stad på sikt ska ersätta de nuvarande dieseldrivna maskinerna med eldrivna alternativ. Projektet genomförs på Kungsholmens kuperade omgivningar fram till augusti 2021 och utvald maskin för projektet är en eSwingo 200+ levererad av Aebi Schmidt Sverige.

Den eldrivna maskinen togs i drift i Stockholm under slutet av augusti 2020 då förare och organisation genomgick en utbildning och introduktion till maskinen. Från och med början av september 2020 drogs sedan projektet igång på allvar då man gick upp i tvåskiftsarbete med maskinen som nu körs upp till 16 timmar per dygn.

Hos Svevia har man tre olika förare som arbetar med maskinen. Maskinen har en batterikapacitet på upp till 10 timmar på en laddcykel men ur ett rent praktiskt perspektiv har man valt att arbeta i fyratimmarscykler mellan rast och laddning. En fossilfri drift av maskinen är viktigt men en annan intressant egenskap med elmaskinen är att den arbetar tystare än en dieseldriven maskin. En positiv del i detta är den lägre ljudnivån som

Aebi Schmidts eSwingo 200+ togs i drift i Stockholm under slutet av augusti 2020.

Foto: Lennart Johansson

förbättrar förarnas dagliga arbetsmiljö ute i fält. Då maskinen även går nattetid inne i boendemiljö är ljudnivån även det en viktig aspekt och under höstens elmaskinsprojekt har man inte fått in några klagomål på buller till Trafikkontoret på Stockholms Stad. Projektet utvärderas tillsammans mellan Stockholm Stad, Svevia och Aebi Schmidt där man träffas för olika projekt-

avstämningar med regelbundna mellanrum. Från entreprenören Svevia är naturligtvis en viktig aspekt att man har maskiner med hög och pålitlig kapacitet för att man ska kunna uppfylla sina åtaganden och avtal mot slutkund. Med en positiv start på projektet under höstens lövupptagning körs nu maskinen vidare under vintern så länge vi har plusgrader ute och vädret tillåter.

SORTERAREN GGoOdTT JNUYLTTOCÅHR ÖNSKAR ! VI ALLA KUNDER

Mycket kraftig konstruktion! w w w.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Tele fon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig fi fin nansiering genom

Från:

2.500:-/mån


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

NOX Tiltrotator

360°

vinner på alla punkter • Inga kolvar • Bäst sikt • Bäst tiltvinkel • Smal uppbyggnad • Avancerat och intuitivt styrsystem

43

RF-SYSTEM.SE

2 x 50°

Det du behöver när du behöver det

Vi är RF.

STARKARE

TUFFARE

SNABBARE

order@iggesundforest.se

iggesundforest.se


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Effektivare virkesmätning Volvo visar eldriven hjulgrävarkoncept

Volvo EX03 är ett eldrivet hjulgrävarkoncept som premiärvisades på en importmässa i Kina i början av november. EX03 är Volvo CE:s första elektriska grävmaskinsprototyp i det medelstora segmentet. Enligt Volvo CE har konceptmaskinen låg ljudnivå, noll avgasutsläpp och minskat underhåll. Prototypen är baserad på beprövad teknik och produktdesign och är nästa steg för Volvo CE:s elektromobilitetsresa, efter tidigare iterationer av det mindre helelektriska EX02-konceptet. Just nu har Volvo inga planer att introducera konceptmaskiner på marknaden, men undersöker möjligheten att testa en version i kundpiloter. En spännande funktion på prototypmaskinen är en videoskärm infälld i motvikten på EX03. Skärmen visar en videoström i realtid från maskinens framsida som gör det möjligt för fordon bakom att tydligt se framåt när man kör på allmänna vägar. Med stöd av teknik från Volvokoncernen är 14-tonnaren EX03 utrustad med ett batteripaket från Volvo Lastvagnar och har samma prestandanivå som en dieselmaskin i samma klass.

Ny infrastruktur skapar höga fastighetsvärden

Genomförandet av Trelleborgs kommuns planerade infrastruktursatsningar skapar fastighetsvärden på uppemot 6 miljarder kronor. Detta presenteras i en nyttoberäkning som gjorts av nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola. Beräkningen visar ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga en östlig ringväg och en östlig hamninfart. Enligt rapporten skapas fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

Varje år mäts drygt 80 miljoner kubikmeter virke vid Sveriges sågverk, massabruk och värmeverk. Avgörande faktorer vid virkesmätningen är noggrannhet, effektivitet och kostnadskontroll.

En stor del av denna enorma volym mäts redan med hjälp av mätföretaget Cinds system och nu tas ett betydande steg mot en helt automatiserad virkesmätning. Cinds system, TimSpect har certifierats av Biometria för mätning av kubikmeter fast mått under bark (m3FUB). Måt�tet, som är det vanligaste handelsmåttet motsvarar virkets verkliga volym under bark. Certifieringen innebär att TimSpect har nått högsta nivån av automatisering som för tillfället är möjligt i Sverige och därmed minimeras de manuella momenten i virkesmätningen. Mätningen sker direkt när lastbilen passerar genom systemet. – Vi har som kund haft förmånen att följa Cind och deras utveckling av TimSpect sedan starten 2015 och det är en stor milstolpe att vi nu kan mäta m3FUB per automatik. Det här är ett viktigt steg för oss då kostnaden för mätningen reduceras avsevärt. Först ut är vår

Mätföretaget Cinds system, TimSpect har certifierats av Biometria för mätning av kubikmeter fast mått under bark. TimSpect använder stereovision för att generera 3D-modeller och därigenom beräkna m3FUB.

Foto: Per Eriksson

anläggning i Kvarnsveden och vid resten av våra anläggningar i Sverige kommer nu mjukvaran uppgraderas för att mäta m3FUB inom en snar framtid, säger Lennart Stenqvist affärschef på Stora Enso. TimSpect använder stereovision för att generera 3D-modeller och därigenom beräkna m3FUB. Tekniken är optimal att kombinera med AI samt möjliggör en noggrann mätning oavsett vägbeskaffenhet och väderförhållande. Den ska också vara enkel att installera och okomplicerad hårdvara. AI och maskininlärning är en hörnsten i Cind

sedan TimSpect lärde sig att mäta diameterfördelning för ett par år sedan och den nya funktionen för m3FUB är inget undantag. Modellen har tränats med tusentals bilder och mät-

data så att vi nu kan garantera en god noggrannhet för flertalet sortiment och träslag. Det här är bara början, runt hörnet finns fler smarta funktioner som kommer att förenkla och effektivisera svensk skogsindustri än mer.

Fakta Cinds uppdrag är att automatisera och effektivisera mätning inom logistik och skogsindustrin. Från starten 2015 har man etablerat som marknadsledare inom mätsystem för skogsindustrin och sedan 2019 finns systemet även tillgängligt i en logistiktillämpning. TimSpect mäter diameterfördelning och m3FUB på samtliga travar när virkesbilen passerar genom systemet i en hastighet upp till 10 km/h. Trettiotalet system finns installerade i Sverige och kunder såsom Billerud Korsnäs, Stora Enso och Södra Skogsägarna mäter tusentals virkesbilar varje dag. Systemet är integrerat med Biometrias fjärrmätningscentral. Cind har huvudkontor i Jönköping.

Ny riktlinje för markanvisning i Göteborg Göteborg ska få ny riktlinje för vad som ska gälla vid överlåtelse av kommunens mark. I förslaget som tagits fram av fastighetskontoret finns förtydligande som gäller värdering och fördelning av kostnader vid exploatering av kommunal mark samt hur markanvisningen sker. Förslaget behandlades på fastighetsnämndens möte 23 november. Nämnden förtydligade att de nya riktlinjerna ska bygga på att inga krav blir obligatoriska och att det är nämnden som fattar beslut om eventuella krav. Sedan tidigare har fastighetsnämnden bestämt att samtliga markanvisningar ska beslutas av fastighetsnämnden innan anvisningarna annonseras ut. Stadens riktlinje för markanvisning ska följa den budget som är fastställd av kommunfullmäktige. Under 2019 och 2020 har det gjorts flera utredningar vad gäller markanvisningar, fokuserat på de effekter som kommunala krav, villkor och regler har på bland annat produktionskostnaderna för byggandet av bostäder.

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26 • 611 31 Nyköping

Telefon 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin: 070-545 84 20


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Engcon fortsätter med säkerhetsarbetet Sedan 2013, när Engcon lanserade Non Accident Generation, har företaget drivit frågan om säkerhet inom grävbranschen. Sju år senare, är det fortfarande, allt för få aktörer som helhjärtat engagerat sig i säkerhetsfrågan. Det skriver Engcon i ett pressmeddelande.

Engcons mål är en nollvision för olyckor som beror på att skopan lossnar på grund av felaktigt handhavande. Det är en lång väg kvar, därför fortsätter säkerhetsinitiativet ”Dig Smart. Dig Safe” även i år. Fler måste utveckla och använda smarta lösningar som eliminerar olyckorna. I fjol startade Engcon ett globalt säkerhetsinitiativ, ”Dig Smart. Dig Safe”, för att lyfta fram använd-

”En nollvision för antalet olyckor på grund av tappade skopor är en utmaning som inte några få aktörer kan lösa.”

Ulrika Hellström marknadschef på Engcon.

Hogia lanserar ny produkt för byggbranchen

ningen av smart teknik för att förhindra olyckor. Målet med initiativet är att skapa diskussion kring säkerhetsfrågan och skapa en branscherkänd nollvision för antalet som beror på att skopan lossnar på grund av felaktigt handhavande. – Fjolårets säkerhetsinitiativ, ”Dig Smart. Dig Safe”, fick bra genomslag, så till vida att det skrevs hela 38 fördjupande artiklar i medier över hela världen, från våra nordiska medier till medier i Europa, Nordamerika och Asien, säger Ulrica Hellström, marknadschef på Engcon. Men vägen till förändrat beteende är lång, så vi fortsätter initiativet till dess att vi ser att säkerhetsfrågan lyfts upp på agendor världen över.

I Norge har exempelvis frågan lyfts fram. Maskingrossistförbundet i Norge har tagit ett viktigt steg i rätt riktning genom att utfärda rekommendationer att tillämpa högre säkerhetskrav än vad internationell standard gör gällande. Norska byggkonsortiet Veidekke kräver säkra redskapsfästen på alla grävmaskiner över 5 ton som de hyr in från och med 1 januari 2020. I år hakar svenska fackförbundet SEKO på med en digital säkerhetskonferens. Där kommer Engcon tillsammans med maskinåterförsäljaren Maskinia presentera sitt säkerhetssystem. – En nollvision för antalet olyckor på grund av tappade skopor är en

Nollvision i grävbranschen kräver gemensamma krafttag – alla måste förstå riskerna med tappade skopor. Det menar Engcon som förlänger sin säkerhetsinitiativ ”Dig Smart. Dig Safe”.

utmaning som inte några få aktörer kan lösa. Utan nu behöver alla berörda aktörer sluta upp. Så vi kommer antagligen repetera upplägget ”Dig Smart. Dig Safe” i många år framåt, säger Ulrica Hellström och avslutar: – Parallellt med arbetet att väcka diskussion utvecklar och lanserar vi

smarta lösningar som eliminerar handhavandefel och motarbetar olyckor. Vi försöker i möjligaste mån göra säkerhetssystem till vårt standardutbud, det vill säga att grävmaskinisten får dem på köpet bara för att kostnaden inte ska vara ett hinder för att investera i en säker arbetsplats. I höstas började vi

45

leverera vår smarta låspanel och säkra låsfunktion under tiltrotatorn som kostnadsfri standard och det kan enkelt förklaras med ett automatiskt bromssystem på en bil. Vi hjälper föraren att göra rätt. Förhoppningsvis kan vi bjuda på en uppföljare till våren.

Moveit Bygg & Anläggning är en ny produkt från Hogia som ska minska behovet av pappersunderlag på byggarbetsplatser och digitalisera hanteringen av arbetsorder mellan transportör, förare och entreprenör. Registreringen av artiklar sker enligt BEAst, byggbranschens elektroniska affärsstandard. Moveit består av en webbapplikation, som administreras av transportören, och en mobilapplikation som används av förare och maskinister. Transportören skickar ut ordern till föraren som accepterar den direkt i appen. Föraren har även möjlighet att själv skapa ordern i appen. Efter utfört arbete kan föraren komplettera ordern med information om till exempel mängden material som har hämtats och rapporterar tillbaka det till transportören. Ordern prissätts automatiskt efter avtalade priser. –Att följa BEAst:s processer och standardiserade meddelanden är viktigt för oss i utvecklingen av Moveit. Standard är ett måste om handeln av material och tjänster inom hela byggbranschen ska kunna digitaliseras fullt ut, säger Henrik Mossberg. Moveit är en del av Hogia Star, plattformen för Hogias molnbaserade produkter. I plattformen finns stöd för bland annat ekonomisystem, tid- och lönesystem, integrationer och digitala signaturer. –Genom att knyta ihop flera smarta lösningar kan hela flödet digitaliseras, från arbetsorder till faktura, avslutar Henrik Mossberg.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..................-83 Volvo BM 6300 ...............................-85 Hydrema 928D rototilt, grip, fullt utr .-08 Hydrema 928C ................................-06 Hydrema 928 rototilt .......................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW150 ...................................-97 Volvo EW160 rototilt ........................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..............-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 70 rototilt stållar v ..............-01 Volvo ECR88D rototilt .......................-15 Volvo ECR88 Plus .....................-07, -11 Volvo EC140LC rototilt .....................-00 Volvo EC140LC ................................-01 Volvo EC140 BLC, rototilt .................-02 Volvo EC140DL rototilt, blad ............-12 Volvo EC280W ..........................-98, -99 Volvo EC340W ..........................-97, -98 Cat 308D CR rototilt, stållar v ...........-12 Åkerman H5 rototilt, blad .................-92 Åkerman H7C, bredlar v ....................-90 Åkerman 229 ..................................-92 Hitachi FH130.3 ..............................-96 Hitachi FH 400 ................................-93 Hitachi ZX85US-3 rototilt m grip.......-13 Hitachi ZX 135 US rototilt, blad ........-03 JCB 8085 rototilt .............................-11 Kobelco 235SR NLC rototilt, grip ......-04 Kobelco 905LV-II rototilt ..................-89 NH Kobelco E70B rototilt, stållar v ....-08 Takeutchi TB290 rototilt ...................-16 Take-Job TB070 ...............................-99 Take-Job TB 1140 rototilt .................-04 Yanmar Vio 75 rototilt, stållar v .........-04 DUMPRAR Volvo A20C 6x6 ........................-99, -00 Volvo A20 6x4..................................-89 Volvo A20 6x6..................................-89 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ..........-85 Volvo BM 860TL, 6x4 .......................-72 Bergman 3009R multitipp ...............-11 Hydrema 910 4x4 ...........................-95 Hydrema 912D, multitipp, (2 st) ......-08 Hydrema 912, 4x4, multitipp ...........-01 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .-04, -06 Hydrema 912C, 4x4 multitipp ..........-06 MINIDUMPER Kubota KX070-4, breddbar, nyskick .-15 TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD, till Kampanjpris ......................NYA Honda TRX500FE 4wd, vinsch ..........-07 Bucher Duro 4x4 ......................-99, -00 Bucher Duro 6x6, kran ..............-00, -02

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TRAKTORER Zetor 47-18 GDS .............................-79 Zetor 70-45 4WD, last .....................-82 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. ....................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...................-89 Fiat 680 4WD ..................................-81 Kubota 8200 HST div. redskap medföljer ..............-89, -93 MF 399, 4WD ..................................-92 New Holland 34-35 4WD, last, frontlyft, vikplog, sandspridare, skopa ............-96 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Volvo EC55B ....................................-04 Volvo ECR58 Plus rototilt ..........--07, 11 Volvo ECR58 rototilt .........................-05 Daewoo Solar SL55 .........................-01 JCB 080 ..........................................-07 JCB 8032 ........................................-05 Takeutchi TB153FR rototilt, grip ........-17 Take-Job TB145, rototilt, grip, rälsutrustning...................................-08 Take-Job TB035 ...............................-96 Hyundai R18-9 100 tim ...................-18 Wacker Neuson EZ28 DS rototilt ......-14 Wacker Neuson EZ28 rototilt, 185 tim ... .......................................................-15 Neuson 3703RD rototilt ...................-04 Neuson 6003, rototilt, stållar v .........-06 Yanmar Vio 50 rototilt ......................-12 Yanmar Vio 57 rototilt ...............-08, -12 LASTMASKINER Volvo L20B ......................................-03 Volvo L25F .......................................-11 Volvo L50 ser vospak .................-89, -90 Volvo L70D ......................................-02 Volvo L70 ser vospak .........-88, -89, -92 Volvo L70 ser vospak, twin ................-90 Volvo L70B ......................................-93 Volvo L70C ......................................-93 Volvo L70C .....................................-98 Volvo L90 kompaktor ......................-88 Volvo L90B ......................................-94 Volvo L90 ................................-87, -89 Volvo BM 621 ..................................-77 Volvo BM 841 4WD .........................-74 Volvo BM 4500 ................................-83 JCB 406 ..........................................-08 JCB 412S Agri..................................-07 Komatsu WA 75-3 ...........................-00 Atlas 65 ..........................................-02

Vi önskar er alla God Jul och Ett Gott Nytt År! SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE

43 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Markant ökning av andelen trästommar inom nyproduktion av flerbostadshus. Med den nästan 50-procentiga ökningen byggdes drygt 4 000 lägenheter med stomme av trä under 2019.

Fler trästommar i flerbostadshus

Foto: Svenskt Trä

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä har ökat med 48 procent under 2019 jämfört med 2018. Under samma mätperiod har även andelen av totalt nybyggda lägenheter med stomme av trä ökat till 20 procent jämfört med 13 procent 2018.

Det visar ny statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF. TMF:s bostadsexpert Gustaf Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet kring hållbarhet och att den industriella till-

verkningen inneburit ”ett helt avgörande steg i rätt riktning.

– Trästommar i flerbostadshus har tydligt ökat sin andel under de senaste årens motvind för nyproduktion, och det är glädjande att vi nu visar så starka siffror, säger Gustaf Edgren. Medvetenheten om det hållbara byggandet har också ökat stadigt senaste

”De investeringar som gjorts de senaste fem åren är betydande.”

Gustav Edgren bostadsexpert på Trä- och möbelföretagen.

åren – inte minst eftersom byggindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett helt avgörande steg i rätt riktning är taget av den industriella tillverkningen som använder sig av trä som huvudsaklig råvara. De investeringar som gjorts de senaste fem åren är betydande och det är tack vare dem som vi nu ser den kraftiga ökningen av flerbostadshus i trä. Nu finns den inhemska produktionskapaciteten.

Med den nästan 50-procentiga ökningen byggdes drygt 4 000 lägenheter med stomme av trä under 2019 – att jämföra med 2 719 stycken under 2018.

Gustaf Edgren vill nu - utöver rätt produktionsmetod – se ännu fler initiativ för att fortsatt främja den hållbara utvecklingen. Det gäller t ex rätt material och rätt typ av bebyggelse. – För att vår industri ska kunna bidra till betydligt fler bostäder måste vi öka kunskaperna kring träbyggande, begränsa hinder såsom kommunala särkrav, samt bättre nyttja resurserna både i den hållbara svenska skogen och hos trähusindustrin. Det gäller naturligtvis inte bara flerbostadshus utan även trähus i allmänhet och småhus i synnerhet.

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


Fina maskiner till salu!

Arkivbild Volvo EC160D .....................2013 Värmare, centralsmörjning, Engcon rototilt, ny larv.

SISU och Jumbo Lastväxlarfl fla ak Maskinflflaak 16-25ton, 5-7 m även med hjulfificckor, grusflflaak/schaktflflaak

Doosan DX62 R-3 ..............2016 3700 tim. EC206 tiltrotator, c-smörj. larvstyrning, 3 skopor

Doosan 170W-5 ..................2020 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Kan fås med Hiab 144 Hi-Duo kran.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Volvo FH12 4x2 ..................1999 53000 mil, tipp, kranfäste+hydraulik plogfäste, fäste för TMA

Doosan DX19 ......................2020 1880kg, Breddbar undervagn, tiltbart fäste, 3 skopor, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla kunder! Vi ordnar med fin fi nansieringen!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Uthyrning & försäljning.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Ny sågstövel från Grubs Chainamic är en ny sågstövel som uppges vara varm, bekväm och extra säker. Den nya sågstövel är tillverkad i naturgummi och neopren med tåhätta och spiktrampsskydd i keramisk komposit. Stöveln är godkänd enligt högsta skyddsklass EN ISO 17249 – klass 3 (28m/sek) och som skyddsstövel EN ISO 20345 – klass S 5. Skaftet som är flexibelt och tättslutande hindrar träflis och snö att falla ner i stöveln. Isoleringen i neopren omsluter hela foten och gör stöveln varm. Spiktrampsskyddet och tåhättan leder inte kyla. Skaftets utsida är av naturgummi och neopren. Sulan i nitril är sajpad och uppfyller EU:s högsta krav på glidmotstånd enligt TM144: 1999 klass ”C”. Mellansulan och klacken är stötabsorberande. Ett inlägg i härdad epoxy ger ökad vridstyvhet. Den nya stöveln har förstärkt hälskydd och löstagbar innersula.

Familjebostäder prisas för återbrukskrav

Genom att ställa krav på återbruk i upphandlingar är nu Familjebostäder en av vinnarna av Sveriges Allmännyttas pris ”Bästa klimatinitiativen 2020”. Genom återbruk får material i fastigheter som rivs ett nytt i liv. Familjebostäder har det senaste året arbetat med att utveckla arbetet med återbruk. Vid en rivning av en panncentral i Högsbo i Göteborg lyckades man återvinna material såsom bland annat plåtfasad, spiraltrappor och fönster. På det sättet minskades avfallet och cirka 15 ton koldioxid sparades. Hade rivningen skett på ett traditionellt sätt hade i stort sett inget material sparats. – En farhåga är att vi ställer för höga krav på återbruk och att det skrämmer bort entreprenörerna. Samtidigt känner vi att det är vår roll att ställa krav, för vem skulle annars göra det?, säger Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder i Göteborg i en kommentar till priset.

Metallvärlden byter namn

Metallvärlden i Sverige AB har fått namnbytet till Grängesberg Exploration Holding AB godkänt hos Bolagsverket. – Namnbytet beslutades på den extra bolagsstämman den 5 november 2020 och är en viktig del i den stora omorganisations- och kapitaliseringsprocess som Bolaget är inne i, skriver företaget i ett pressmeddelande. Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm.

Nya bandgrävare från Caterpillar Nu startar leveranserna av nya Cat 325 i Next generation-serien. I Sverige kommer Cat 325 i två versioner, det som skiljer dem åt är att den ena kommer med schaktblad och den andra utan blad men med en kraftigare motvikt.

– Grävmaskinen har samma egenskaper som övriga syskon i den nya generationen och kommer med flera nyheter jämfört med föregångaren Cat 325F, berättar Anders Forsberg, Zeppelins produktchef för mellanstora bandgrävmaskiner. Jämfört med gamla 325F har bominfästningen flyttats bakåt vilket innebär en ännu mer kompakt lösning för hela grävaggregatet med bom och sticka. Det gör att när hela

aggregatet är hopfällt tar det mindre plats än tidigare, utsticket är parallellt med bandens främre och yttre kant.

– När du jobbar i trånga utrymmen är det inte bara bakdelen som du vill ska vara slimmad, det är även lika viktigt framåt. Nya Cat 325 är kompakt runt om och inte bara längst bak. Det underlättar arbetet avsevärt när det är trångt. En annan förbättring jämfört med Cat 325F är förarmiljön. Premiumhytten är standard för den svenska marknaden.

” När du jobbar i trånga utrymmen är det inte bara bakdelen som du vill ska vara slimmad.”

Anders Forsberg produktchef på Zeppelin.

Nu lanseras 22,5 tons bandgrävaren Cat 325 på den svenska marknaden. Den ny maskinen kommer levereras med tiltrotator och 1200 liters skopa.

– Hytten är 15 procent större än i F-serien. Grävmaskinsmodeller med kompakt design har tidigare inte varit lika ergonomiska för förare som är storväxta. Med nya Cat 325 kommer hytten kännas mycket bättre för alla förare, även riktigt långa. De kan sitta bekvämt i maskinen och in- och urstigning sker mycket enklare, säger Anders Forsberg.

Den nya modellen är buren och har en volym på 2900 liter och kan monteras på traktor eller lastmaskin. YstaMaskiner erbjuder sandspridare med följande fästen; 3-punkt med självlastande hydraulikkolv, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30 e t c.

Oavsett vilket fäste som väljs, kan skopan sänkas ner och lasta materialet direkt från upplaget. Sandspridaren drivs hydrauliskt och kan sprida sand, stenkross och salt. Omröraren fördelar och slår sönder materialet. Utmatningsrotorns diameter är 133 mm och utmatningsflödet ställs med regleringsventil och den ställbara fjäderbelastade utmatningsduken. Lastningskanten är ut-

Funktionsmässigt följer maskinen Next generations strategi. Cat 325 är utrustad med alla system som underlättar vardagen. Både vågsystem, grävsystem och säkerhetssystemet e-fence som exempel är standard.

Finska energiklipptillverkare i unikt samarbete

De finska energiklipptillverkarna JAK Metalli och Farmikko hoppas kunna växa på den internationella marknaden genom ett nyttsamarbetskoncept.

Implementeringen av den nya strategin tog fart när Farmikkos vd Mikko Junttila kontakta JAKMetalli. Mikko Junttila sökte efter en underleverantör till Farmikkos energiklipp. Redan vid de första mötena förra vin-

tern växte ideerna om ett djupare samarbete fram.

JAK-Metallis och Farmikkos produktprogram och kompetens kompletterar varandra på ett bra sätt. Således utvecklade företagen en ny typ av samarbete, där styrkan hos båda företagen kan utnyttjas maximalt samtidigt som man värnar om sitt oberoende. Farmikkos produktion kommer koncentreras till JAK-Metallis fabrik

i Mänttä, där det finns gott om utrymme för produktionen. JAK-Metalli kommer också att sälja Farmikkos produkter under varumärket JAK på den internationella mark-

Ny sandspridare från YstaMaskiner YstaMaskiner lanserar en ny sandspridare modell SP 3000 som komplement till YSTA´s övriga åtta modeller.

Nya Cat 325 har en motor som är Steg V-klassad som uppges ha 15 procent lägre bränsleförbrukning än föregångaren.

rustad med riktigt skopstål. För att kunna styra spridningsbilden medföljer regleringsplåtar. Skopan har tvärställda förstärkningsväggar på insidan och sandspridarna blästras, grundmålas och pulverlackeras. YstaMaskiner lanserar en ny sandspridare med en volym på 2900 liter. Sandspridaren drivs hydrauliskt och har bland annat riktigt skopstål i lastkanten.

naden. I Finland och Sverige behålls varumärket Farmikko. I Sverige säljs Farmikkos produkter av Höglandets Energiautomatik i Bodafors. För Farmikko kommer samarbetet möjliggöra en kraftig ökning av produktion för export. JAK Metalli får därmed tillgång till Farmikkos starka produktutveckling och kompetens och kan utöka produktsortimentet med nya energiklippar och multiskopor.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

49

Som arbetsledare gläds Marie Apelgren över de nya Volvo- maskinernas positiva påverkan på lönsamheten. – Grovt räknat har produktiviteten ökat med cirka 30 procent. Vi får helt enkelt ut mer kalksten ur dagbrottet till fabriken.

Cementa satsade på effektiva dumprar Bytet av tipptruckar mot dumprar blev ett lyft för Cementa i Skövde. Produktiviteten ökade med närmare 30 procent och produktionen flyter smidigare.– Nu är lagret med kalksten alltid välfyllt på fredagarna, säger Marie Apelgren, arbetsledare i berget. Kalkbrytning för tillverkning av cement är en gammal tradition i Våmb strax utanför Skövde. Redan 1924 började Billingens stora naturtillgång brytas och då, på 20-talet, fanns ett tiotal cementfabriker i Sverige. I dag återstår två – i Slite på Gotland och just Cementa i Skövde – som båda ägs av den tyska koncernen Heidelberg Cement. Fabriken i Skövde, med 95 anställda, har en kapacitet på cirka 2 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 600 000 ton per år. Av tradition har utlastningen av kalksten i dagbrottet skett med två tipptruckar som lastar 37 ton vardera. Det var effektivt, men kalkylen förändrades i ett slag när Volvo CE –

”Visst, det var lite inkörningsproblem i början, men det har vi kommit över.” Marie Apelgren arbetsledare på Cementa.

på Baumamässan 2016 – presenterade A60H, en dumper i 60-tonsklassen. Det togs in i beräkningarna när Cementa skulle byta ut tipptruckarna i slutet av förra året. – Vi ville testa A60H i produktionen. Om det fungerade, skulle det betyda stora förbättringar. Dumprar är ju dessutom mer flexibla, säger Marie Apelgren. I september förra året kom de stora dumprarna på plats. Och några månader senare en ny L350H som ersatte den gamla hjullastaren i samma storlek. – Visst, det var lite inkörningsproblem i början, men det har vi kommit över. Nu är vi mycket nöjda. Inte minst förarna som har fått en mycket bättre arbetsmiljö, dumpern har en betydligt bättre komfort, dessutom går den tystare. En utmaning återstår dock, att sänka ljudbilden vid lastning. Det är något vi ska lösa tillsammans med Swecon. Som arbetsledare gläds

Marie Apelgren över de nya maskinernas positiva påverkan på lönsamheten.

– Grovt räknat har produktiviteten ökat med cirka 30 procent. Vi får helt enkelt ut mer kalksten ur dagbrottet till fabriken. Det märks tydligt på fredagarna. Numera är lagren fulla när det blir helg, tidigare hade vi svårt att

hinna med. På grund av tidsbristen hann förarna tidigare inte med att köra bort skrotsten från dagbrottet. Det lades därför ut på en extern utförare. – Med de stora dumprarna hinner vi även med det. Naturligtvis ökar det också lönsamheten.

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

God Jul & Gott Nytt År!

Perfekt för ! grävmaskin På Bauma 2016 lanserades Volvo A60H, en dumper i 60-tonsklassen. Den togs in i beräkningarna när Cementa skulle byta ut tipptruckarna förra året.

0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

I september förra året kom de stora dumprarna på plats. Och några månader senare en ny L350H som ersatte den gamla hjullastaren i samma storlek.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Eco Log och SP Maskiner slås samman

Under säsongen 2021 kommer Husqvarna att erbjuda en ny motorsågsklass på 90cc.

Nya 90cc motorsågar från Husqvarna Under säsongen 2021 kommer Husqvarna att erbjuda en ny motorsågsklass på 90cc som har utvecklats tillsammans med professionella arborister och skogsarbetare från hela världen. Enligt Husqvarna har den nya generationen motorsågar fått ökad kapacitet, överlägsen ergonomi och förbättrad balans. De nya sågarna kommer med Husqvarnas X-cut-kedja och nya professionella och solida lättviktssvärd. Skärkapaciteten uppges vara förbättrad, samtidigt som vikten är optimerad och balansen förfinad. Dock har Husqvarna inte avslöjat varken vikt eller effekt för de nya sågarna, men mer detaljer om Husqvarnas nya generation med 90cc-sågar, inklusive information om all ny teknik ska presenteras inom kort. En av sågarna kommer att finnas tillgänglig på den svenska marknaden.

Rekordmånga kvinnor vill jobba inom byggsektorn Ny statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssökande till Bygg- och anläggningsprogrammet ökade med hela 32 procent höstterminen 2020 jämfört med 2019. En efterlängtad ökning som branschen och utbildningssektorn har arbetat hårt för. De preliminära siffrorna från Skolverket visar att söktrycket har ökat generellt, men att det framför allt är antalet kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet som skiljer sig markant från tidigare år. Byggföretagen jobbar för att nå regeringens jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen om att 25 procent av nyanställningarna 2030 ska vara kvinnor. En viktig pusselbit är gymnasieskolans yrkesprogram Bygg- och anläggningsprogrammet, där andelen kvinnor har varit låg och många utbildningar helt mansdominerade. – Den som väljer att satsa på bygg- och anläggningsprogrammet är väl rustad för framtiden. Det finns goda möjligheter till jobb efter studierna och vill man plugga vidare går det också bra, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Under våren offentliggjordes sammangåendet mellan Eco Log och Gremo. Nu ansluter sig även SP Maskiner till den gemensamma koncernen och för Eco Log är det en viktig del i bolagets långsiktiga plan.

– Det har hänt mycket hos oss på Eco Log på relativt kort tid, däribland uppköpet av försäljningsbolaget Eco Log Försäljning AB och sammanslagningen med Gremo som gör att vi har marknadens mest heltäckande sortiment av skotare. Samgåendet med SP breddar vårt utbud ytterligare och gör att Eco Log blir en komplett leverantör av skogsmaskiner som täcker kundernas varierade behov inom skogsbruk värl-

”Befintliga kunder kan känna sig helt trygga i att våra nuvarande produkter och varumärket SP finns kvar.”

Martin Bredenfeldt vd på SP Maskiner.

Sammanslagningen med SP innebär att ett nytt Eco Log-aggregat kommer att lanseras, baserat på SP-teknik men med Eco Log’s design och unika egenskaper. Samtidigt fortsätter produktionen av SP’s befintliga sortiment som tidigare.

Foto: Per Eriksson

den över, säger Anders Gustafson, vd på Eco Log. Sammanslagningen med SP innebär att ett nytt Eco Log-aggregat kommer att lanseras, baserat på SP-teknik men med Eco Log’s design och unika egenskaper. Det ska bli väldigt spännande att ta fram ett aggregat optimerat för Eco Log’s maskiner och följa resultaten av det. Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket konkurrenskraftig kombination, säger Anders Gustafson. Samtidigt fortsätter produktionen av SP’s befintliga sortiment som tidigare och Martin Bredenfeldt, vd på SP Maskiner AB, ser att sammangåendet ger såväl stabilitet som möjlighet att växa och satsa på bolagets produkter framåt. – Vi erbjuder idag ag-

gregat med hög prestanda och kvalitet vilket vi självklart ska fortsätta med. Befintliga kunder kan känna sig helt trygga i att våra nuvarande produkter och varumärket SP finns kvar och att vi dessutom kommer att ha möjlighet att satsa på det ännu mer framöver, säger Martin Bredenfeldt vd på SP Ma-

skiner. SP Maskiner grundades 1978 och är idag en världsledande leverantör av svensktillverkade skördaraggregat med konceptet att leverera aggregat som passar ihop med alla märken och modeller.

Fakta Huvudägarna av de båda bolagen, Accent Equity och Weland, har enats om att samla bolagen under koncernen Eco Log Group. Koncernen kommer att bestå av Eco Log Sweden AB, Eco Log Försäljning AB, Gremo AB, Gremo Maskinservice AB samt SP Maskiner AB. Huvudkontoret kommer att vara placerat i Söderhamn medan verksamheten för SP fortsätter att bedrivas som ett fristående bolag i Ljungby. Sammantaget beräknas omsättningen i koncernen Eco Log Group att uppgå till cirka 800 miljoner kronor för 2021. Försäljningen av SP’s ordinarie aggregatsortimentet kommer även fortsättningsvis att skötas via SP:s återförsäljarnätverk, medan de nya Eco Logaggregaten kommer att säljas tillsammans med maskinerna via Eco Log:s återförsäljare.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


NYHET! JYKI ULTRA LOW Timmersläpet Jyki Ultra Low är en blick in i framtiden. Tack vare den optimerade och hållbara konstruktionen är släpets lastutrymme så stort som möjligt. Den låga chassihöjden har uppnåtts som en följd av ett långt utvecklingsarbete. Tack vare den nya chassikonstruktionen är släpets ramhöjd endast 1030 mm*.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Sjögrens Lastvagnar!

WWW.SJOGRENSLASTVAGNAR.SE

*Med däckdimensionen 265/70R19,5”

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogrenslastvagnar.se • www.sjogrenslastvagnar.se

100 skördare ska kvalitetssäkras Biometria har fått i uppdrag att kvalitetssäkra ytterligare drygt 70 av de skördare som kör på Norra Skogs uppdrag. Driftsättning, utbildningsinsatser och provmätningar beräknas vara klara nästa höst.

Uppdraget, som påbörjades redan 2018 med kvalitetssäkringen av cirka 35 skördare, har nu utökats sedan Norrskog och Norra Skogsägarna gått samman till Norra Skog. Utfallet på de maskiner Biometria tidigare driftsatt för Norrskog var så pass bra att Norra Skog väljer att kvalitetssäkra en betydligt större del av sina skördare. I dagsläget är cirka 20 av de drygt 70 skördarna driftsatta. Driftsättningen innebär en hel del arbete för Norra Skog, men resultaten har kommit desto snabbare:

uttaget av virke har ökats från varje enskilt träd vilket gett mer virke per mätt stock jämfört med om skördaren inte varit kvalitetssäkrad. − Vi räknar med en intäktsökning om två miljoner kronor årligen tack vare kvalitetssäkringen. Ökningen kommer av att

”Bättre längder och dimensioner ger ett högre virkesvärde.” Jonas Hemmingsson chef Fältverksamheten Biometria

vi kan sänka det förväntade övermålet med ~2 cm vilket ger ett ökat och optimerat volymsuttag på längden på varje enskilt träd, det motsvarar cirka 8000 m3f per år för Norra Skog. Vi ser även en potential att öka uttaget av timmer på grund av det sänkta övermålet, drygt cirka 5 000 m3f vilket motsvarar drygt cirka två miljoner kronor, säger Jonas Byström, delansvarig för projektet och produktionsansvarig Virke vid Norra Skogs Fältområde Öst.

Norra Skog har tidigare själva följt data från skördarna, men nu går Biometria som oberoende part in och levererar och granskar datan på hur skördarnas mätning fungerar. Det ger en annan typ av uppföljning eftersom det även innebär att Biometria med driftsättningen utbildar och skördarlagen. Apte-

Biometria har fått i uppdrag att kvalitetssäkra ytterligare drygt 70 av de skördare som kör på Norra Skogs uppdrag. Driftsättning, utbildningsinsatser och provmätningar beräknas vara klara nästa höst

ring och sortiment tillredning följs upp på bästa möjliga sätt. Resultatet blir att de justeringar som sedan kan göras ger ännu högre kvalitet på virket som kommer till industrin. − Ytterligare en effekt

är att vi genom kvalitetssäkringen kan ge varje enskild medlem vi avverkar åt en garanti om att oavsett skördare som utför uppdraget, uppnås likvärdiga resultat och till samma höga kvalitet. När skördaren är godkänd

Foto: Per Eriksson

kan vi garantera en väldigt bra mätning oavsett entreprenör. Det betyder i sin tur att varje medlem garanteras högsta möjliga värde vid apteringen och därmed rätt betalning, säger Jonas Byström.


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

STOCKMATTOR och SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Vi tillverkar även oklädda stockmattor!

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Även egen av tillverkning tor. sprängmat Snabba leveranser!

Tranås 1 2 m il Västervik 1 0 m il

Jönköping 12 mil

Oskarshamn 6,5 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

VIRSERUM Värnamo 12 mil Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Industrial Radio Control AB vi jobbar för ”Säkerhet i Fokus”

God Jul & Go� Ny� År önskar vi på IRC!

GREPPO-BORSTEN =Avdragsgill utan lön & arbetsgivaravgif t! Bra arbetsmiljöval!

Effektiv och flexibel snörjning medTreman snöblad och Greppoborste!

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Gör en persons arbete och nu kan spadkillen som får betydligt mycket bättre arbetsmiljö och kan utföra mer avancerade uppgifter istället.

TREMAN LJUSDAL Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 786 97 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se

TREMAN

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

YOUTUBE


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

53

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM

Skogsmaskin görs om till ”brandbil” vid skogsbrand Den 3 december var det premiärvisning för en smart och smidig ram som möjliggör att enkelt till exempel flytta över en av Räddningsverkets vattentankar från krokbil till skotare för effektiv brandbekämpning i skog och mark. Bakom idén till lastrampen står skogs- och jordbrukaren Håkan Johansson i Sala, och en första prototyp har tillverkats av Andersérs Mekaniska Verkstad, Sala. Arbetet med att ta fram prototypen har koordinerats av Skogforsk, som också har stått för finansieringen tillsammans med 11 partnerföretag. Tommy Jansson, Räddningstjänsten i Strängnäs, har varit rådgivare i projektet. Systemet kan nyttjas för att snabbt få ut slangar, pumpar och annat. Bakom idén står skogsägaren Håkan Johansson i Sala, som tog sina tankar till Skogforsk, och AG Brand, som gillade vad de hörde. Det var i våras och nu är prototypen klar. Om det finns en sko-

tare, antingen ditfraktad med trailer eller en som redan är på plats, så kan ramperna lyftas på med skotarens kran och monteras fast med kedjor på skotarens lastrede. Därefter backar lastväxlarbilen mot rampernas bakända och skjuter över lastväxlarflaket till skotaren. Höjdskillnaden mellan lastbilens ram och ramperna kan kompenseras med att parkera skotaren på en något lägre plats än lastbilen, exempelvis vägdiket. I de tester som hittills genomförts så tar proceduren med att montera och fästa rampen samt flytta över ett flak cirka 20 minuter. I testerna användes ett flak med fylld vattentank med motorspruta. – Detta är inget dyrt

koncept, och får den bara spridning kommer det att bli ett viktigt verktyg framåt, konstaterar Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna, tillika aktiv i AG Brands referensgrupp. Enligt uppgift tar det inte mer än 20 minuter att lyfta på ramen, förankra, lyfta på vattentanken och förankra med kranen.

– Det är ju en otroligt enkel och robust lösning som kommer att leda till ökad insatskapacitet, säger Tomas Johannesson, brandexpert vid Skogforsk. Åsikten delas även av Tommy Jansson, Räddningstjänsten i Strängnäs, som varit rådgivare i projektet: – Till en relativt ringa kostnad skulle den kunna bli ytterligare ett viktigt verktyg i verktygslådan. Tänk bara vid eftersläckning eller att kunna avlasta när vi ska få ut slang. Man kan måla upp många olika scenarier där en

Att snabbt kunna transportera släckutrustning ut i fält är ett problem för räddningstjänsten. Ett användningsområde som specifikt utpekats är att kunna transportera olika lastväxlarflak från väg och vidare ut i terrängen.

Foto: Xulio Gonzalez, Skogforsk.

skogsmaskin med vår utrustning skulle kunna göra otrolig nytta. Framgångsfaktorn sitter i att ramen gör det möjligt att kombinera två redan befintliga system. Idékläckaren Håkan Johansson konstaterar att om det inte varit för Coronapan-

demin, hade ramen varit klar innan sommaren. – Det är roligt att kunna få göra skillnad. Viktigt att veta är ju också att den bara väger 1.100 kilo så det är förhållandevis enkelt att snabbt flytta dit den behövs. AG Brand bildades

2015 och är en arbetsgrupp med sakkunniga inom skogsbrandsfrågor. Arbetet koordineras av Skogforsk.


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Folksams test visar tydligt att last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de åkande i samband med en krock.

Ökad skaderisk med fellastade hantverkarbilar Folksam har genomfört krocktester med hantverkarbilar för att undersöka hur lös respektive fast last påverkar krocksäkerheten. Testet visar tydligt att last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de åkande i samband med en krock.

Lös last kan tränga igenom mellanväggen mot kupéutrymmet och träffa föraren och passageraren fram. I Folksams test ingick två hantverkarbilar som vardera lastades med 270 kilo last. I det ena testet förankrades lasten, medan i det andra testet var lasten lös. I bägge testerna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk. – Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland

annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, Trafikforskare på Folksam. Folksams tester visar att även om lasten har förankrats korrekt så finns det stora risker med hyllsystemet som ofta finns i hantverkarbilar. Det hyllsystem som användes i testerna användes både för att förvara mindre föremål i lådor och hyllor liksom större objekt som en gasflaska och kabeltrumma. I en av testerna, där hyllsystemet lastades tungt, så lossnade hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt. – Hyllsystemstillverkare bör generellt ta ansvar att krocktesta hyllsystemen med last fastsatta i bil. De bör också tydligt ange hur mycket vikt hyllsystemet får lastas med för att klara en eventuell krock, säger Anders Kullgren.

Ny vd till Peab Grundläggning

Patrik Andersson blir ny vd för Peab Grundläggning. Han kommer närmast från Skanska där han arbetar som operativ chef för Region Special. Patrik har även arbetet som chef för Skanskas grundläggningsverksamhet i södra Sverige under många år. – Jag är mycket glad över att välkomna Patrik till Peab. Med Patriks gedigna erfarenhet och breda kompetens inom grundläggning har han stora möjligheter att fortsätta den fina utvecklingen som Peab Grundläggning har idag; ett bolag som omsätter cirka 700 miljoner kronor och som är en stark aktör på den svenska marknaden, säger Lotta Brändström affärsområdeschef Peab Anläggning. Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag och är ett helägt dotterbolag. Patrik tillträder sin nya tjänst den 8 mars 2021 och kommer att utgå från Göteborg.

Arbetsmetoden Mera tall har under flera år engagerat och inspirerat jägare och skogsägare i delar av Småland och Sörmland samt i Örebro län till samarbete för ökad balans mellan skog och vilt. De positiva erfarenheterna från detta arbete gör att Skogsstyrelsen vill utöka användningen av metoden.

Foto: Per Eriksson

Lyckat tallprojekt ger mindre betesskador Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny tallskog av hög kvalitet efter avverkning. Skogsstyrelsen satsar nu sju miljoner kronor under 2021 på att genom arbetsmetoden ”Mera tall” få bättre balans mellan skog och vilt. Sveaskog har länge haft målsättningen att sätta just tall på tallmark och har sett en positiv utveckling.

utom leder en hög andel gran i landskapet till mörkare skogar med mindre bärris på marken vilket i sin tur leder till mer bete på tallungskogarna då bärris är en viktig del av klövviltets föda.Ur denna verklighet har projektet ”Mera tall”, under ledning av Skogsstyrelsen, vuxit fram. Grunden är att nå en samsyn i skogen, där skogsägare uppmuntras att föryngra med tall och jägarkåren jobbar för att hålla viltstammen i balans.

– Det klassiska är att man skyller problemen på någon annan. Med ”Mera tall” försöker vi samverka för att hitta en långsiktig lösning som både jägare och skogsbruk kan acceptera. Vi sätter mer tall och jägarna hjälper till med att hålla nere älgstammen och vi ser att det fungerar, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef för Sveaskog i södra Sverige.

Precis som andra skogs-

Problematiken är känd. För att undvika betesskador på den uppväxande ungskogen har många små och stora skogsägare satt gran, även på torrare marker där tallen normalt trivs bäst. Det har inneburit ett skogslandskap som är mer känsligt för stormar, torka och insektsangrepp. Dess-

”I Kronobergs län, där ”Mera Tall”-projektet, startade har vi sett fina resultat av samarbetet.”

Anna Stridsman skogsvårtschef för Sveaskog i södra Sverige.

Precis som andra skogsägare har även Sveaskog historiskt satt en del gran på tallmark. Men under det senaste decenniet har andelen tall på bolagets marker i södra Sverige ökat rejält.

Foto: Per Eriksson

ägare har även Sveaskog historiskt satt en del gran på tallmark. Men under det senaste decenniet har andelen tall på bolagets marker i södra Sverige ökat rejält. Det syns även tydligt hos plantleverantören Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog. 2008 stod tallplantor för nio procent av Svenska Skogsplantors plantförsäljning i Götaland. Tretton år senare står tall för runt 40 procent av försäljningen i Götaland. En stor del av leveransen går till Sveaskog. – Vi har sett en tydlig ökning av tall för varje år, och vi planerar för ytterligare ökad tallandel 2021 och 2022. Detta mot bakgrund att efterfrågan varit större än tillgången i

Götaland och Svealand de senaste åren. Eftersom vi ligger minst 20 månader före med vår planering, gäller det att ha ett förankrat kundsamarbete för att balansera utbud och efterfrågan, säger Peter Melin, resultatområdeschef för södra Sverige hos Svenska Skogsplantor. – I Kronobergs län, där ”Mera Tall”-projektet, startade har vi sett fina resultat av samarbetet. Tallandelen har ökat och betesskadorna har minskat. Idag föryngrar vi, i Götaland och Svealand, i princip all mager mark och cirka hälften av mellanboniteterna (mark som passar för både tall och gran) med tall, säger Anna Stridsman avslutningsvis.


Allt i en app – Ett system

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se

​ ranschgemensamt sortiment B för trävaror växer Branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä har lagt till ytterligare 32 träprodukter i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter som bland annat visar detaljritningar och kvaliteter på svenska trävaror. – Intresset för att bygga i trä fortsätter att öka och med ett branschgemensamt sortiment ser vi till att hålla kvaliteten hög på våra svenska trävaror. Oavsett vem som levererar dem så beskrivs alla produkter på ett och samma sätt, det gör det enklare för beställaren, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä. Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä lade den 1 november 2020 till ytterligare 32 produkter i VilmaBas- sortimentet. Totalt finns nu över 580 träprodukter. Produkterna beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer som bland annat visar detaljritningar på respektive produkt, kvaliteter och andra egenskaper på svenska trävaror. Det gör att man

säkrar och höjer kvaliteten på svenska träprodukter. Vi l m a B a s ä r e t t branschgemensamt sortiment för alla som arbetar med trä eller producerar träprodukter. Från konsument, arkitekt, konstruktör till entreprenör, bygghandel och sågverk. – Tidigare när man beställde trä kunde det innebära olika mått och kvalitet beroende på leverantör. Med VilmaBas finns nu en tydlig standard och bestämda kriterier som varje produkt ska leva upp till. Det gör att kvaliteten på svenska trävaror säkras, säger Monika Björk, vd för Byggmaterialhandlarna. I träbranschen har det länge saknats ett gemensamt synsätt för hur olika trävaror ska kategoriseras och standardiseras.

Många produkter har tagits fram lokalt och trots att de hetat samma sak och haft samma användningsområde har de ofta skiljt sig mycket från varandra. Det har gjort det svårt att kvalitetssäkra träprodukter - ett problem som VilmaBas syftar till att lösa. Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä skapade 2010 ett branschgemensamt register med egenskapsdeklarerade trävaror. Idag finns över 580 produkter på vilmabas.se kopplade till ett specifikt VB-nummer så att köparen kan vara säker på att få rätt produkt.

Fakta De nya produkterna är: • Underlagsspontsluckor • Takfotsluckor • Handledare • Dimensionshyvlad ändspont • Slätspont • Staketregel • Falsad spårpanel med fasad kant.

Finns även som Combimaskin!

Den kraftfulla miniskotaren Kinetic T8 H är en kraftfull miniskotare med en lastförmåga på hela 3000 kg. Tack vare sin robusta konstruktion och konstant 8-hjulsdrift tar den sig fram i den mest krävande terrängen. Kitetic T8 passar fantastiskt bra i gallringar likväl som att skota timmer och vindfällen. Maskinen drivs av en Yanmar dieselmotor via variator och mekanisk växellåda. Maskinen har en lastyta på 1,1 m² och längd på 3 m som man kan dra ihop på längden hydrauliskt 60 cm. Kinetic T8 H är utrustad med hytt och dubbla dörrar samt värme. Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Fiat Doblo Volymskåp 5 m³

NYHET! Fiat Talento Pickup med aluminium�ak.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

0499-132 40 • 070-727 89 48 • info@abckarossen.com

”Svårt att få lönsamhet i snöröjning” Experter på snöröjning har mycket svårt att rekrytera maskinförare. Dessutom anser en stor majoritet av maskinentreprenörer i landet att snöröjning inte längre är en verksamhet som är ekonomiskt försvarbar att satsa på. Det framgår av bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörernas (ME) senaste konjunkturrapport, Vinter-MEKO. – Det här är en väckarklocka för kommuner, entreprenörer och fastighetsägare som behöver de här vintertjänsterna. Ska man följa regelverk i våra kollektivavtal så går det inte att få lönsamhet med snöröjning. Och våra medlemmar är inga fuskare och vill göra ett bra jobb. Då väljer dom hellre bort den här verksamheten, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna Årets Vinter-MEKO har ett särskilt och unikt avsnitt som för första gången ger en bild av hur Maskinentreprenörernas

medlemmar ser på vinterväghållning som verksamhet. Det är en oroande bild som målas upp och som riskerar att slå mot infrastrukturens kvalitet och framkomlighet under vinterhalvåret. – Förr kunde maskinentreprenörer ibland skämta om att snö var det vita guldet och det var

”Bristen på maskinförare har varit stor i många år.”

Anders Robertsson vd på Maskinentreprenörerma.

den verksamhet som man levde på under vintern då det var svårare att schakta och bygga på grund av tjäle i markerna. Men nu ser vi att detta är historia. Hälften av landets maskinentreprenörer håller inte på med detta längre. Och bland de som gör det är det bara 7 procent som anser att det ger en rimlig förtjänst. Resten gör det av helt andra skäl, som att kunna behålla maskinförare som det ju är stor brist på i Sverige, förklarar Anders Robertsson.

Nästan alla landets maskinentreprenörer (91 procent) anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta yrkeskunniga medarbetare till företagen. Bristen på maskinförare har varit stor i många år. – Vi kommer få se att viktig infrastruktur inte kan underhållas och byg-

Enligt Vinter-Meko anser entreprenörer i Sverige att snöröjning inte längre är en verksamhet som är ekonomiskt försvarbar att satsa på.

gas om den här trenden fortsätter. Det som verkligen oroar är att vi nu ser att företagen prioriterar bort traditionell verksamhet som snöröjning och annan vinterväghållning. Och det är inte bara det att det saknas personal,

man tycker inte att det är lönsamt. Kontrakten med beställarna är uppenbarligen inte längre att betrakta som lönsamma och värda att satsa på, avslutar Anders Robertsson. Samtidigt visar VinterMEKO att landet maski-

nentreprenörer ser ljust på en rad andra verksamheter som har normal lönsamhet och är intressantare att fokusera på. Risken är att allt fler maskinentreprenörer därmed lämnar vinterväghållning som verksamhet.


Liselott Bergkvist är Årets Byggchef 2020

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

57

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: BM6300, EC290C, EC460B, H10B Kommande objekt för demontering: BM4300, BM4400, A25, EC360B God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Älmeboda! Årets Byggchef delas ut av branschföreningen Byggcheferna och tidningen Byggvärlden. I år går priset till Liselott Bergkvist på Peab Bygg Bostad.

Årets Byggchef 2020 heter Liselott Bergkvist och arbetar på Peab Bygg Bostad Väst som regionchef. Bakom utmärkelsen står Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden som tillsammans korar branschens skickligaste chef för elfte året i rad. I år har juryn gjort sin bedömning med utgångspunkt från bland annat säkerhet och ledarskap. Liselott får ta emot utmärkelsen för sin ledarstil med både hjärta och hjärna. På grund av rådande situation delades priset ut till en överraskad Liselott via länk av Byggvärldens chefredaktör Susanne Bengtsson och Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. Inför ett fåtal kollegor fick Liselott ta emot en vinnarhjälm, diplom samt priset som består av en plats i Ledarstudions program Det Personliga Uttrycket. ­ Jag är helt mållös, och – det är inte ofta! Men jag är väldigt glad och stolt över detta och framförallt att det finns medarbetare som ville nominera mig, det blir jag varm i hjärtat av. Jag ska göra mitt absolut bästa för att fortsätta utvecklas och vara en så bra ledare som jag bara kan, säger Liselott.

I år delas priset ut för elfte gången och ett rekordstort antal nomineringar inkom till juryn. Enligt juryn var nomineringarna i år inte bara fler än någonsin tidigare, utan hade också en större bredd från hela samhällsbyggnadsbranschen. ­– Liselott är en värdig vinnare. Hon visar en stolthet över att arbeta i vår bransch som hon gjort i hela sitt yrkesverksamma liv. Detta genomsyrar hennes ledarstil med att vara en tydlig, närvarande, trygg och uppskattad chef som sätter laget före jaget. Hon får ihop helheten och har fått bra vitsord i alla kategorier som juryn bedömer, säger jurymedlemmen Marcus Malmström från Byggcheferna. På Peab är glädjen stor. Liselott är en välförtjänt vinnare som jobbat i byggbranschen sedan 80-talet. Samtidigt som hon leder drygt 200 medarbetare och projekt i mångmiljonklassen är hon en närvarande och mycket omtyckt chef och ledare. Juryn tilldelade Liselott titeln Årets Byggchef 2020 med motiveringen: Vinnaren i Årets Byggchef 2020 leder sin region på ett föredömligt och framgångsrikt sätt – med både hjärta och hjärna. Hon har genom sitt engagemang, sin kompetens

och värme en unik känsla för att bygga lag och tro på människors styrka genom att ge dem rätt ansvar. Men hon får inte bara enskilda medarbetare att blomma ut, utan har fått hela regionen att växa inom arbetsmiljö, hållbarhet och lönsamhet. Som chef skapar hon en god arbetsmiljö och är duktig på att visualisera säkerhet. Ett resultat av detta är att hennes region ligger i framkant när det kommer till det proaktiva arbetsmiljöarbetet, där hon bland annat har tagit riskobservationer från en pappersprodukt till verklighet genom att tillsätta resurser. Stoltheten att arbeta i byggbranschen, som hon gjort i hela sitt yrkesverksamma liv, genomsyrar hennes ledarskap. Hon är en tydlig, närvarande, trygg, prestigelös och uppskattad chef som genomgående får fina resultat i NKI-mätningar och medarbetarundersökningar.

”Jag är väldigt glad och stolt över detta och framförallt att det finns medarbetare som ville nominera mig.”

Liselott Bergqvist byggchef på Peab Bygg Bostad.

Följ oss på Facebook!

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING HJULLASTARE Volvo L30GS ..................2018 ...................3 tim Volvo L60H ....................2018 .............3190 tim Volvo L60H ....................2018 .............3114 tim Volvo L60F ....................2008 ...........11925 tim Volvo L70H LB ..............2018 .............4020 tim Volvo L70H ....................2017 .............1513 tim Volvo L90H ...................2019 .............1573 tim Volvo L90H LB ..............2016 .............4970 tim Volvo L90H ....................2016 .............7070 tim Volvo L110H LB .............2019 .............5045 tim Volvo L110H .................2018 .............4276 tim Volvo L110H LB ............2018 .............3600 tim Volvo L110H LB .............2018 .............4300 tim Volvo L110H ..................2017 .............3170 tim Volvo L120H .................2018 .............4507 tim Volvo L120H ..................2015 ...........12000 tim Volvo L150H ..................2014 ...........19255 tim Volvo L180H ..................2016 .............6292 tim

Volvo L180H LB ............2016 .............7535 tim Volvo L180H ..................2014 .............8000 tim JCB 411 .........................2014 .............6670 tim

HJULGRÄVARE Volvo EW 140C ..............2008 .............7979 tim Volvo EWR 150E ............2020 .................28 tim Volvo EW 160D..............2012 .............8205 tim Volvo EW 160D..............2012 .............7667 tim Volvo EW 180D..............2012

DUMPRAR Volvo A25G ....................2017 .............1831 tim Volvo A25F ....................2011 .............9546 tim Volvo A25F ....................2014 .............7333 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ................2008 Ring Tomas 070-160 35 73!

Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

SLIREJ sandspridare för din och andras säkerhet!

På Hagfors Vägstål har vi en tradition att förse våra kunder inom entreprenad,- gruv och skogsindustrin med förstklassiga slitdelar tillverkade i vår moderna produktionsanläggning i Värmländska Ekshärad. Vår strävan är att alltid tillverka robusta och slitstarka delar av de bästa råvarorna. Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om Hagfors produkter.

Vi önskar EN RIKTIGT

G& GOOTDT NYJTTUÅRL!

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

Södra Industrivägen 53, 785 61 Djurås. tel. 0241-100 42, www.slirej.se

Doosan lanserar ny generation hjullastare Doosan har lanserat företagets nya serie DL-7 hjullastare som nu är en komplett serie nästa generations maskiner med prisbelönt utformning, drivna av Scania steg V-motorer.

I denna första fas av introduktionen av DL7-serien lanseras sju nya modeller och nästa år tillkommer ytterligare fyra modeller. – Doosan lanserade sina första hjullastare 1989. Under de tillkommande 31 åren har Doosan kontinuerligt investerat för att behålla vår position som ett ledande globalt varumärke inom hjullastarindustrin. Under den tiden har Doosan-ingenjörer aldrig slutat att förnya och utveckla vårt sortiment för hjullastare. sa Charlie Park, vd för Doosan Infracore Europe vid den

digitala presskonferensen.

Det nya DL-7-sortimentet är den första fullständiga omdesignen av Doosanhjullastare på tio år, med den yttre utformningen som särskilt genomgår en fullständig förändring. Enligt Doosan ska nya skopor med upp till sju procent mer kapacitet säkerställa att de nya Doosan DL-7 hjullastarna ska ge enklare och snabbare lastning med maximal skopkapacitet från 2,8 till 6,4 kubikmeter. Z-kinematisk lyftarm ger höga brytkrafter och lyftkapacitet, särskilt för tunga material, och en stor tömningsvinkel för

”Vi lyssnade noga på behoven hos våra europeiska kunder.”

Charlie Park vd för Doosan Infracore Europe.

effektiv lossning av klibbiga material. Som tillval finns en höglyftarm där högre lasthöjder och ökad mångsidighet krävs. DL-7-lastarna uppges också ha smidig och lyhörd hydraulik och extra hydraulanslutningar. Alla nya DL-7 hjullastare är som standard utrustade med 3:e hydraulfunktion med inställbart flöde och spärrfunktion, vilket ger ett konstant flöde för hydrauliskt drivna redskap. Föraren kan enkelt styra hydrauliska redskap via den proportionella omkopplaren på joysticken. Dessutom kan de nya hjullastarna beställas med ett urval av olika motvikter - alternativen inkluderar 300, 400 eller 500 kg beroende på applikation. Den nya hytten har ett avsevärt förbättrad runtom-sikt för föraren, med dolda vinklar runt hytten minimerade och 14 pro-

Nya Doosan hjullastare är utrustade med Scania Steg V 6-cylindriga motorer som ger hjullastare upp till 5 procent högre bränsleeffektivitet än tidigare generationens maskiner

cent större glasyta jämfört med tidigare DL-5-modeller. DL-7 hjullastare erbjuder också möjlighet till elektriskt justerbara backspeglar. Den nya hytten har ett Grammer Actimo XXLstol med fullt justerbara horisontella och vertikala

fjädringsinställningar, en pneumatisk svankryggsfunktion och sätesuppvärmning som standard. Det finns ett 3-punkts säkerhetsbälte med larmikoner på den nya Doosan Smart Touch 8-tums pekskärmen och på mätpanelen, som har en ny layout och antireflekterande glas.

Förbättringar har gjorts i hela drivlinan för att ge förare bästa klasskörbarhet och snabbare körning. Under huven sitter en Scania Steg V 6-cylindrig motor som ger DL-7 hjullastare upp till 5 procent högre bränsleeffektivitet än tidigare generationens maskiner.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

59

Öyvind Bringeland arbetar som inköpskonsult och med försäljning av nya och begagnade Volvomaskiner samt maskinförmedling. Vi bistår även med alla handlingar vid egen import. oyvind@dmk.se

Demo!

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum – oron i branschen är stor. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

Foto: Per Eriksson

Volvo L220G .......................................2013 Volvo EWR 150 E.......................nov 2019 Fin maskin � ll försäljning eller uthyrning. 2,45m s� cka, parallellstyrt blad, aut. Renoverad och fullt genomgången. grävbroms, Engcon EC219 m grip, Q-safe m.m.

Samhällstillgångar närmar sig bäst före datum En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

Det är hög tid att ansvariga myndigheter sätter sig in i hur statusen ser ut för våra samhällsbärande funktioner och hur de påverkar varandra om de inte fungerar, menar de organisationer som intervjuas i rapporten. Många av de system som vi är så beroende av byggdes på 50- och 60-talen och en puckel av investeringsbehov har under lång tid skjutits fram. WSP har intervjuat representanter för flera av de branschorganisationer som arbetar med dessa frågor dagligen, och svaren visar att det finns stor oro för att inte tillräckligt mycket görs. – Elnätssituationen är ansträngd och stamnäten behöver kraftigt byggas ut för att möjliggöra samhällets klimatomställning. För det behöver tillståndsprocesserna kortas ned

”Alternativet att inte ställa om från fossila bränslen är så mycket dyrare.”

Per Holm Ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

och för det krävs krafttag från politiken ganska omgående. Därtill behövs mycket ny kompetens och det är verkligen bråttom. Sen tror jag att det är viktigt att det finns en acceptans från samhället att det måste få kosta litegrann, alternativet att inte ställa om från fossila bränslen är så mycket dyrare, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen. I rapporten, som bygger på intervjuer med elva av de största branschorganisationerna i Sverige, framkommer att det redan idag finns ett stort behov av investeringar för underhåll, renovering och utveckling av Sveriges samhällstillgångar. Samtidigt pågår en förskjutning av investeringarna på framtiden, vilket innebär att investeringsbehoven växer för varje år som går. Detta i kombination med att många svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna ska finansieras i framtiden riskerar att leda till stora svårigheter den dag då problemen blir akuta. – Läget är inte hopplöst, tvärtom är satsningar på våra redan byggda samhällstillgångar rätt väg att gå för att ta ansvar både ekonomiskt och miljömässigt, och särskilt aktuellt just nu för att det är ett klokt sätt att hålla igång ekonomin under pandemin, menar Håkan Danielsson, vd på WSP – Det vi saknar är ett helhetsperspektiv så att vi kan ta väl avvägda beslut

när vi prioriterar underhållet. Vi behöver skaffa oss koll på sårbarheterna. Var är underhållsarbetet mest akut, hur ser de ömsesidiga beroendena ut och vilka kompetenser behöver vi för att kunna genomföra arbetet? Därtill tror jag att vi behöver våga ifrågasätta vem som äger och förvaltar tillgångarna på bästa sätt. Här kan vi inspireras av andra delar av världen. Det saknas inte idéer och nya perspektiv, däremot saknas det en hel del finansiering. Branschorganisationerna identifierar totalt åtta samhällstillgångar som särskilt viktiga, och utvecklar i rapporten vilka insatser som krävs för de olika tillgångarna. Utöver el- och vattensystem, nämns även tillgångar som till exempel bredband, byggnader, bostäder, vägar och kompetensförsörjning. Av branschorganisationernas svar framkommer det att det finns en oro, när det gäller samtliga områden, för att tillgångarna inte tas tillvara på ett tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt. En klar majoritet av de svarande branschorganisationerna ser politisk opinion som det främsta hindret för att kunna utveckla Sveriges samhällstillgångar. Branschorganisationerna efterfrågar större samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv när det kommer till att renovera och förädla de tillgångar som tas upp i rapporten.

DMK SERVICECENTER AB Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Järnringen 2 • 433 30 Par� lle (kontor: Adler salvius gatan 15 • 411 11 Göteborg

Mycket fi fin nt skick!

Huddig 1260 C lift 2000 ....2013 Lännen 8800G ...................2008 8000 tim, C-smörjn., stora BM hydr. 11660 tim, Stora BM hydr. fäste, lastarmsfjädring, hydraulik på stickan. fäste, 3:e funktion på lastaren.

Takeuchi TB260 RT ...........2014 Neuson 9503-2 WD ...........2010 3320 tim, Indexator RT20 m grip, 10650 tim, krabbstyrn. knäckbom, proppstyrd, 5,6 ton. Grammer luftstol, SVAB L8 spakar

MASKINFÖRMEDLING

Vi åtar oss uppdrag att förmedla försäljningen eller köpa din maskin. Värdering, säljupplägg, affärsavslut, annonsering, fifinnansiering, frakt m.m. Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra fifinnansiering!

God Jul & Gott Nytt år önskar vi på Offes!

Säljpar tner i södra Sverige för :

Nätauktioner för maskiner

Återförsäljare i södra Sverige för :

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp • offes.se


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

FORDONSTVÄTTAR

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 49.900:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

BUSKRÖJARE

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

www.gruskungen.se Maskinvagn

LASTRAMPER

FÄSTEN Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL 0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

• Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

DIESELMOTORER Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Huggknivar och motstål

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

www.tecura.se

CREATIVE TECHNOLOGY

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

0418-45 70 00 | info@tecura.se

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Vi har knivar till:

HYDRAULHAMMARE Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR!

Även små annonser syns! Boka din plats på:

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

08-564 707 00

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

www.dieselmotornordic.se

LIFTAR

PÅBYGGNADER & SLÄP

LASTMASKINER

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

EXCELLENCE LINE HITS SMARTER

El • Diesel • 4x4

Med över 30 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

SNÖKEDJOR För stort & smått

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR

YSTAMASKINER

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Över 50 år i branschen!

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 400 st

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SVARVVERKTYG

Även uthyrning av maskiner

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

61

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

RESERVDELAR & REDSKAP

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vattenrening

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

• Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar

Även små annonser syns! Boka din plats på: AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

VATTENRENING

Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR.

Scania T112/142 – mångsidiga arbetshästar med hög komfort hos turbomotorer gav möjlighet till högre effekt utan att bränsleförbrukningen och avgasutsläpp blev lidande. T112 har sexcylindrig rak intercoolermotor på 333 hästkrafter och tioväxlad range-låda. Modellen användes ofta som anläggningsbil eller som dragbil. T142 med V8-motor användes bland annat både som skogsbil och tungdragare.

År 1980 presenterade Scania de första modellerna i ett helt nytt lastbilsprogram, med slutsiffran 2 i beteckningen. T82, T112 och T142 såg dagens ljus. Den stora nyheten låg i den långt drivna komponentstandardiseringen och moderna komforten även i torpedbilar. Med ett begränsat antal motorer, växellådor, axlar, bakaxlar, ramar och hytter kunde man variera utbudet för de mest skiftande transportuppgifter. Tre chassiklasser med totalvikter från 16 till 36 ton fanns tillgängliga; M (medium duty), H (heavy duty) och E (extra heavy duty). Till övriga nyheter hörde nya motorgenerationer med högre effekter och vridmoment samt lägre bränsleförbrukning och renare avgasutsläpp.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

1981 kompletterades utbudet med de frambyggda modellerna i 82-, 112- och 142-serierna. Samma grundelement i de italienskt formgivna hytterna med modern komfort användes för samtliga modeller. De kompletterades bara med olika höga delar av rygg, sida, dörr och frontlucka. Beteckningarna G, P och R angav de frambyggda hytternas storlek. Med GPRTprogrammet hade Scania gått längre i rationell komponentstandardisering än någon annan tillverkare. Med 2-serien kom intercoolermotorerna eller laddluftkylningen. den ”tredje generationens

Scania T112 H var en vanlig anläggningsbil och T142 E var för många ett självklart val som tungdragare.

dieselmotor” gjorde intåg på Scania. Först presenterades en 8 liters version. Två år senare följdes den av laddluftkylda versioner av både 11-liters och 14-liters motorerna. Tekniken att kyla laddluften efter kompressor

Produktionen av 2-serien upphörde i Europa efter att 3-serien introducerades 1987, men fortsatte i Argentina och Brasilien fram till 1992. Under decenniet 1980-1990 når Scania positionen som det fjärde största tunga lastbilsmärket i världen. Omsättningen går från 8,2 till 24 miljarder kronor och vinsten från 1,4 till som högst 24 miljarder kronor. Exporten överstigen 90 procent. 1987 levereras för första gången över 30.000 fordon totalt (lastbilar och bussar). Produktionen av motorer och växellådor till Saab upphör som följd av samgåendet mellan GM och Saab. Källa Scania Kavalkad, Scania arkiv.

”Den stora nyheten låg i den långt drivna komponentstandardiseringen och moderna komforten även i torpedbilar.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 14.320 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 11.760 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 23.480

Pallgafflar grävmaskin

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 9.995 kr

Se filmen på hemsidan!

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

kr

Varför välja K.T.S?

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 28.625 kr

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. K.T.S har 7 olika modeller på S­fästen 40 ­ 50 och 60 vagnar, både enkel­ och dubbelram Pris från 8.820 kr och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 88-sidiga broschyr med Sandspridare prislista och läs mer! Vagn komplett med kran Se filmen på hemsidan! Pris från 79.900 kr Självlastande, professionell spridare standard­ utrustad med 3­punktsfäste och hydraulisk tryckstång. Går även att montera i frontlastare eller på lastmaskin. Steglös utmatning. 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1 560 liter. 4 modeller, pris från 25.990 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

70ÅR

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. Pris från 27.995 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar! K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


FDIENNFSLETSITLAL TFYOPREDROANV!

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT: Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46 .............................2015 Komatsu 845 ............................2015 Logset F5 ..................................2011 Kesla 18 RH ..............................2013

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Anders Skogsberg Tel. 070-896 04 90 anders.skogsberg@sampo-rosenlew.fi

1997

23

2020

Youtube

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54 pressc hefer. pages

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 1020  

Affärstidningen för entrepenad, skog & transport.

Anläggningsvärlden 1020  

Affärstidningen för entrepenad, skog & transport.