__MAIN_TEXT__

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

ANLÄGGNINGSvärlden #1-2016 FEBRUARI #8-2020 NOVEMBER

Foto: Per Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN FÖRENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG& &TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

Alarmerande stora granbarkborreskador

Säsongen för aktiva granbarkborrar har nu nått sitt slut. En bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020. Sidan 46

Nya Lännen M-serien är här

Nu lanserar Lännen den nya M-serien grävlastare på den svenska marknaden. Den kommer i tre modeller och ersätter den tidigare K-serien som lanserades 2016. Bland nyheterna finns bland annat ny steg 5-motor, smartare förvaring, bättre sikt och en helt ny 10 tums pekskärm. Sidan32-33

Frank tror på ballastbranschen

Värnamo Grusmaskiner startades 1988 av Jan Carlsson som började med försäljning av krossar från Möckeln och Powerscreen. Idag drivs företaget av Jans son Frank Carlsson. Sidan 40

Debatt:

”Gruvnäringen möts mest av hinder och byråkrati” Sidan 4

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

Entreprenören kan därför ta på sig flfle er jobb och lösa dem smartare och mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir mindre.

OF

En tiltrotator effektiviserar grävandet och förvandlar grävmaskinen till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta. packa, sopa, riva m.m.

CHANGE WORLD DIGGING THE

Do more. Earn more.


Aggregatet är huvudsaken Med sin smidiga och kompakta design ger SP 461 LF dig maximal produk� on med stor dri� säkerhet. Dessutom passar det samtliga maskiner på marknaden. SP 461 LF är e� litet stort aggregat som är op� malt för en effek� va gallring.

spmaskiner.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 9 13 november Nr 10 11 december Nr 1-21 25 januari Nr 2-21 22 februari Nr 3-21 26 mars Nr 4-21 7 maj

Följ oss i våra sociala kanaler:

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2020. ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Utgivning 20 november 18 december 1 februari 29 februari 6 april 17 maj

Tema Ved, flis & biobränsle Anläggningstransport Mark & skogägare Vårstädning Bergmaterial Borr & spräng

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Tel 070-328 01 10 • magnus@shamrockgroup.se

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 8-2020 (Årgång 5) Så höjder du värdet på din skog.................... sid 12 Glädjekalkyler för järnvägsunderhåll........... sid 18-19 Testkörd: Toyota Rav4 laddhybrid................. sid 30-31 Autonom skogsmaskin testas........................... sid 44 Elsatsning på 75 miljarder kronor................. sid 48 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Förenklingsfokus i skogssektorn Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Fokus i åtgärderna ska vara faktiska förändringar som förenklar för företagen, men kan också handla om insatser för att stärka tillitsskapande i bemötande och service samt effektiv handläggning. Pågående arbete på Skogsstyrelsen med den gemensamma inlämningsfunktionen för skogsägare En dörr in, som syftar till att förenkla myndighetskontakter för skogsägare, fortsätter och kan utvecklas. Andra exempel är att se över möjligheter till förenkling utifrån ev. samordningsfunktioner för att underlätta i skogsägarens kommunikationer med olika berörda myndigheter, eller utreda ev. möjligheter till effektiviserad handläggning av ärenden med stöd av automatisering och det utvecklade kartmaterialunderlag som genereras i laserscanningen av svensk skog. Satsningen bidrar till nationella skogsprogrammets vision och är en del av januariavtalet.

”Gruvnäringen i Sverige möts mest av hinder och byråkrati” Debatt

Maria Sunér-Flemming vd på Svemin

Hälften av Europas mest kritiska metaller och mineral finns i den svenska berggrunden. När EU den 3 september släppte en rad åtgärder för att öka självförsörjningsgraden av kritiska råmaterial sätts sökarljuset på Sverige, som redan idag är Europas mesta gruvnation. – Den svenska gruvindustrin är redo för att kunna möta efterfrågan från EU, men nu måste Sveriges politiker ta ansvar för att radikalt effektivisera tillståndsprocesserna för gruvnäringen. Tillgången till metaller och mineral är avgörande för det moderna samhället och inte minst för att klara klimatmålen. Frågan har dessutom ytterligare

” I skiftet bort från fossil energi för att klara klimatet behövs ny teknik som kräver nya material.”

Maria Sunér Flemming vd på Svemin.

Hälften av Europas mest kritiska metaller och mineral finns i den svenska berggrunden. När EU i början av september släppte en rad åtgärder för att öka självförsörjningsgraden av kritiska råmaterial sätts sökarljuset på Sverige, som redan idag är Europas mesta gruvnation.

Foto: Stefan Berg/Boliden.

aktualiserats i och med den pågående coronapandemin när leverantörskedjor snabbt har brutits och gränser stängts. EU tar nu därför krafttag för att säkerställa tillgången på dessa avgörande metaller och mineral. Den 3 september publicerades listan som anger vilka metaller och mineral som kritiska för EU tillsammans med flera konkreta åtgärder för att öka EU:s självförsörjningsgrad. Att öka antalet gruvor i EU är en av åtgärderna som EUkommissionen pekar på. Sverige är redan i dag EU:s mesta gruvnation och vi kommer därmed att spela en viktig roll för att säkerställa EU:s försörjningstrygghet av metaller och mineral. Allt tyder på att den betydelsen kommer att

öka. Här i landet finns potential för över hälften av råmaterialen på den nya listan. I skiftet bort från fossil energi för att klara klimatet behövs ny teknik som kräver nya material. Inte minst batterimineraler som kobolt, men också sällsynta jordartsmetaller och andra metaller för vindkraftverk, solceller och elektrifiering. Detta skapar en ny geopolitisk karta och det är bra att EU nu planerar strategiskt kring detta. Litium, mest känt som beståndsdel i batterier och helt avgörande för övergången till elektrifierad transport, finns för första gången med på 2020 års lista. Enbart för elbilsbatterier och energilagring kommer EU att behöva 18 gånger mer litium år 2030 än idag; och upp till 60 gånger mer år 2050.

Parallellt med den uppdaterade listan presenterade kommissionen också en handlingsplan och en framtidsstudie som tar upp de råvaror som är av avgörande för att klara omställningen till en grön och digital ekonomi, och på samma gång stärka EU:s självförsörjningsgrad. Samtidigt som EU nu tydligt pekar på behoven och vikten av en strategisk hållning i råmaterialfrågor, saknar Sverige dessvärre fortfarande en tydlig ambition och vilja. Gruvnäringen i Sverige möts snarare mest av hinder och byråkrati. Här krävs en radikal förändring av dagens ineffektiva tillståndsprocesser som ett första steg. Det vore en välgärning för såväl Sverige som för Europa.


Följ oss på Facebook!

Tel 011-12 53 68 • Skalles väg 2 • 605 97 Norrköping • www.hjerpes-maskincentra.se

Din leverantör av Hidromeks hela maskinutbud, HBM, Easy-grader, Laser -grader väghyvlar m.m.

Väghyvel HBM BG 160 TA-6

Bandgrävare Hidromek 145 LC

Väghyvel HBM BG 120 TA-6

Väghyvel Hidromek 600

Din leverantör av mobila etableringar så som

RASTVAGNAR • ENTREPRENADVAGNAR • TOALETTVAGNAR

5

årsI

GARANT

Din leverantör av:


VÄGUNDERHÅLL FÖR NORDISKA VÄGAR! www.ystamaskiner.se

Rikstäckande Återförsäljarnätverk

VÄGSLADDAR YSTA YVP 120 – YVS 240

SOPVALSAR YSTA SV 130 - 350

Vägsladdar med robust galvaniserad konstruktion!

För vägunderhåll, industriområden & parkeringar!

Finns i arbetsbredder mellan 1,2 m och 2,4 m. Modeller finns för ATV, kompakttraktorer & lantbrukstraktorer. Vägsladdarna är utrustade tandade skär och kraftiga hjulupphängningar.

Sopvals Ysta har ett stort utbud av olika modeller, storlekar och med eller utan uppsamlingsbox för att möta just era behov. Finns i arbetsbredder mellan 1,3 m och 3,5 m och kan monteras på redskapsbärare, traktor, lastmaskin eller grävmaskin.

YVP 120 T 386:- / mån*

YVS 240 1688:- / mån*

SV-130 368:- / mån*

SV-300 1372:- / mån*

SOPSKOPOR YSTA SS 130 - 300

SOPBORSTAR YSTA YB 150 - 245

Kan köras både framåt och bakåt under sopning!

Sopborste för hjullastare, grävmaskin och traktor!

Sopskoporna kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning. Utmärkt för industriområden, parkeringar & trottoarer. Alla sopskopor är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

En mångsidig sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spannmål m.m. Har många olika användningsområden såsom gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten m.m.

SS-155 755:- / mån*

SS-300 1688:- / mån*

YB 150 349:- / mån*

YB 245 509:- / mån*

SOPVALS YSTA SV 150 GRÄV Sopvals för grävmaskin! En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent! Kan tillsammans med grävmaskinens rototilt, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder.

SV 150 629:- / mån*

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


SNÖRÖJNING FÖR TUFFT NORDISKT KLIMAT! www.ystamaskiner.se

Anpassar spridnings mängd efter hastighet!

Kameraövervakad utmatarvals!

VIKPLOGAR YSTA SSVL 17 - 40

SANDSPRIDARE YSTA SP 4000 - 9000

Vikplogar för fastighetsägare, entreprenörer, kommuner för snöröjning!

Bogserad sandspridare Ysta för stora ytor!

Finns i arbetsbredder mellan 1,7 m och 4 m och kan utrustas för att passa olika hjullastare och traktorer. Snöplogen kan ställas in i 5 olika arbetspositioner; Y-/V-läge, diagonalt höger/vänster samt rakt.

Sprider sand, salt & stenflis på stora ytor & långa avstånd. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatorer. Hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms, LED belysning och manöverbox.

SSVL-25 699:- / mån*

SSVL-32 1160:- / mån*

SP-4000 3439:- / mån*

SP-9000 3783:- / mån*

SANDSPRIDARE YSTA SP 400 - 2000

DIAGONALPLOGAR YSTA SSV 15-40

För effektiv halkbekämpning!

Till lastare och traktorer för enkel snöröjning!

För spridning av sand, salt och stenflis. Kraftig utmatarvals med hastighetsreglering. Blästrad, grundlackerad & pulverlackerad. Perfekt för vägar, parkeringar, gång- & cykelbanor. Kan utrustas med fäste för lastare alternativt självlastande 3-punktsfäste för traktor.

Finns i arbetsbredder mellan 1,5 m och 4 m och kan med utrustas med redskapsfästen med flytläge för att passa olika lastare. Har fjäderbelastade klaffar och hydraulisk vinkling. Alla modeller är blästrade, grundlackerade & pulverlackerade.

SP-400 556:- / mån*

SP-2000 649:- / mån*

SSV-25 632:- / mån*

SSV-37 999:- / mån*

VI SES PÅ EN VÄG NÄRA DIG! Erfarenhet sedan 1853 * Prisexempel är baserade på 60 månader, 10% restvärde, exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Bruttoavverkningen ökade 2019

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

!

grävmaskin Perfekt för

Ny säljare hos Götene Ufo

Charlie Svantesson återvänder till Götene Ufo som säljare för sydvästra Sverige. – Charlie har jobbat hos oss förut under många år och har en gedigen erfarenhet och kunskap om våra produkter, marknad och våra kunder. Charlie är en erfaren säljare som ser till att ge kunderna den support och kunskap som krävs för att utveckla långvariga affärsrelationer med både Charlie Sventesson, återförsäljare och slutanvän- ny säljare på Götene Ufo. dare säger Sven Lanz, vd på Götene Ufo.

Rekordmånga läser skog

Den här hösten har rekordmånga studenter börjat studera skog i Alnarp. Dessutom är ett par nya utbildningar på gång. – Det är klart att mycket kändes osäkert inför terminsstarten på grund av riskerna med covid. Dels är det en utmaning att anpassa undervisningen till de nya förutsättningarna. Dels har vi väldigt många internationella studenter och frågan var i vad mån de kunde resa till Sverige, men allt har gått bra. Jag tror aldrig vi haf så här många studenter vid terminsstarten, säger programstudierektor Karin Hjelm.

Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018.

Bruttoavverkningen 2019 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 94,1 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med 2018 då avverkningen uppgick till 91,2 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen under 2020 beräknas enligt Skogsstyrelsens prognos minska till 91 miljoner skogskubikmeter. Den minskade avverkningen beror främst på en förväntad minskad produktion av både sågade trävaror och pappersmassa under 2020 jämfört med 2019. Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar

Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018.

som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2019 till drygt 75 miljoner kubikmeter. Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, drygt 40 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.

av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.

I jämförelse med 2018 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 2,5 procent och avverkningen av massaved med 4,6 procent. Under 2019 var importen

Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning. I medeltal gallra-

des 311 000 hektar och föryngringsavverkades 201 000 hektar per år under perioden 2016–2018. I jämförelse med perioden 2015–2017 har både den gallrade och föryngringsavverkade arealen ökat. Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel. Uppgifter om avverkad areal och fördelning på trädslag kommer från SLU Riksskogstaxeringen.

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Kontraktet är värt 847 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje

kvartalet 2020. Depån kommer att bestå av två byggnader, en drifthall och en verkstadsbyggnad samt spåranläggning mellan hallarna för rangering. I drifthallen inryms platser för service och uppställning samt personallokaler. I verkstads-

byggnaden ska förutom verkstadsplatser även finnas lokaler för trafikadministration och övriga personalutrymmen. Spårvagnsdepån på Ringön utgör en viktig del i regionens satsning på kollektivtrafiken. Den ger förutsättningar för

att hantera en framtida utökning av spårvagnstrafiken och kan avlasta befintliga depåer. Byggstart är planerad att ske vid årsskiftet 2020/2021 och spårvagnsdepån ska stå färdig i början av 2024.

Din leverantör av slitgods & reservdelar Svedala siktar & Matare Vi lagerför och tillverkar slit- och reservdelar till Svedala siktar och matare.

Leverantör av

slitgods & reservdelar

Vänligen ring: Hel och delrenoveringar krossar. Lennart Arell, 0278-408 29

Lennart Arell 0240-799 65 Tel: 0240-376 10 Peter Svensson 0240-799 68 E-mail: info@swemas.com Carina Dahlström 0240-799 64 Normansväg 2, 771 94 Ludvika Egen tillverkning i imodern verkstad Johan Nordlund 0240-47 91 90 Egen tillverkning modern verkstad www.swemas.com även med reservdelslager i Bålsta Egen tillverkning i modern Nu verkstad


Ê Ê Ê Ê Ê

100% ELDRIFT GPS-STYRD SOM STANDARD KALIBRERAD DOSERING FRAKTIONER 0-50 mm SPÅRSPRIDNING

DAMMBINDNING HALKBEKÄMPNING YTBELÄGGNING AVSANDNING SPÅRFYLLNING

S16-25 skopa 2,5 m³ / 3,0 m³ 2,5 m spridningsbredd

R R R R R

T20-250 flakspridare 2,5 m spridningsbredd

NYHET! F ORSHAGA S PRIDAREN T 20 Vi lanserar nu nya ForshagaSpridaren T20 - en mycket uppskattad maskin har blivit ännu bättre! Under vintern används den med fördel till halkbekämpning med sand, salt eller bergkross och på sommaren till dammbindning eller beläggningsjobb. Alla ForshagaSpridare har eldrift med noggrann utmatning, trådlös app-styrning med inbyggd GPS och loggning.

054 - 85 60 40 www.spridare.se

Kontakta oss gärna för mer information eller se demofilmerna på www.spridare.se.

MADE IN SWEDEN

ECO LOG 584F GÖR ENTRÉ Nu gör Eco Log 584F entré som den sjätte och näst största skotaren i Eco Logs maskinpark. Med en lastkapacitet på 16 ton kompletterar den skotarna i det större segmentet och liksom tidigare modeller utmärker den sig och har även ytterligare utvecklats för hög styrka, driftsäkerhet och flexibilitet. Som en del av satsningen på skotarsortimentet under 2020 ger nya Eco Log 584F oss ett av marknadens bredaste och mest heltäckande sortiment bestående av skotare med lastkapacitet från 8,5 upp till 20 ton. Se 584F tillsammans med hela vårt sortiment på ecologforestry.com

NYHET! MED LASTKAPACITET PÅ 16 TON

Forestry of tomorrow


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Hitachi ZX85US-6! Canada-Band BÄST PRIS -SNABB LEVERANS!

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat 450 maskiner. och gör allt för att en affär ska gå i lås. Vi ordnar besiktning, värdering, annonsering, finansiering, transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto

Vinter Track

Swedish Track

BARRSÄTER SKOGS AB

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Veidekke Asfalt etableras i Stockholm

Sydbeläggningar expanderar norrut och startar upp Veidekke Asfalt i Stockholmsregionen. Rekryteringar till viktiga nyckelpositioner har genomförts och fler rekryteringar till utläggningsverksamheten kommer att ske under hösten. Sydbeläggningar, som är en del av Veidekkekoncernen, expanderar sin nuvarande verksamhet i Skåne, Halland och Göteborg till att även omfatta Stockholmsregionen, som ett led i företagets strategi att växa och bredda verksamheten. Asfaltsverksamheten kommer att gå under namnet Veidekke Asfalt och bygger på det befintliga asfaltverket i Gillinge och ett införande av egen utläggning. Satsningen har påbörjats med en rad nyckelrekryteringar som kommer att följas upp av fler rekryteringar till utläggningsverksamheten under hösten. – Sydbeläggningar är inne i en spännande fas och det känns verkligen inspirerande att få vara med att utveckla verksamheten, säger Andreas Westerdahl som är nyrekryterad regionchef för utläggningsdelen.

Svevia fortsätter som vägentreprenör i Malmö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör för det statliga vägnätet inom driftområde Malmö. Uppdraget är på fyra år med möjlighet till två års option. Driftområde Malmö är Sveriges största, med flera europavägar och viktiga transportleder till och från Europa. Det är här E6, E20, E22 och E65 startar eller slutar beroende på hur man ser det - sin sträckning genom Sverige. Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt hålla vägarna säkra och framkomliga genom löpande drift- och underhåll. Vägnätet inom Malmö driftområde omfattar totalt 1859 kilometer väg.

Tex Track

Soft Touch Track

Agne Barrsäter 070-397 36 54 agne@barrsaterskogs.com www.barrsaterskogs.com

”Skogsråvara nyckel för att ställa om till fossilfritt” – Det är bra att det nu finns en mer ambitiös plan och tydliga spelregler för detta. Det är hög tid att ställa om till ett fossilfritt samhälle och skogsråvara med hög koldioxidreducerande effekt är en nyckel i det, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att ”Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66

Det gula guldet - tallolja - som kan raffineras och användas i förnybara drivmedel.

procent för diesel, med en kontrollstation 2022”. Förutom att vara Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmarksarealen, så har Sveaskog investerat i verksamheter som arbetar för utvinning av förnybara drivmedel från skogsråvara. Sveaskog är delägare i bioraffinaderiet SunPine, som tillverkar tallolja, och i SunCarbon AB, som utvecklat en teknik för

att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut att ersätta fossil olja, och raffineras till diesel eller bensin. – Det finns stora möjligheter att använda skogsråvara för mer förnybara drivmedel. För bioeldade kraftvärmeverk finns spännande lösningar där pyrolysteknik används för att utvinna kolväten, som ersätter fossil olja. Motsvarande kan göras på

sågverk där sågspån kan förädlas med pyrolysteknik, detta görs till exempel på Setras sågverk i Gävle. Sverige behöver fler anläggningar som SunPine och SunCarbon, som utnyttjar restströmmar från massaindustrin. En viktig lösning är skogsbaserad etanol, som har högst reduktionstal av all etanol, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.


! E R A M M A SMC H STERNA! N I V G I S L L I T Å L S T T A T L E MEN SE SÅ ENK

NYHET! Nu fi fin nns version 2 att beställa. 1:a generationen går att uppgradera.

Länken till framtiden ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med lång batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se ScaleLog.com


NOX Tiltrotator

360°

vinner på alla punkter • Inga kolvar • Bäst sikt • Bäst tiltvinkel • Smal uppbyggnad • Avancerat och intuitivt styrsystem

RF-SYSTEM.SE

12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

2 x 50°

Det du behöver när du behöver det

Vi är RF.

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Södra höjer grantimmerpriserna

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av pandemin, men för sågverksindustrin har marknaden stärkts under sommaren och efterfrågan ökar successivt. – Att efterfrågan på grantimmer ökar är positivt efter en tid av oro. Förutsättningarna för vår produktion i skogen är god och vi har fortsatt högt fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog. Tillgången på bränsleved i Sverige och övriga Europa är stor, vilket skapat ett högt lager av bränsleved vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt, samt ett högt bränslevedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborreangreppen. Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 28 september 2020: Grantimmer höjs med 30 kr/m³fub. Bränsleved sänks med 30 kr/m³fub.

Så höjer du värdet på din skog

Vill du höja värdet på din skog? Då ska du investera i den viktigaste och mest lönsamma Då skapar du möjlighet till tillväxt i raketfart för de bästa stammarna och bra förutsättningar för en lönsam förstagallring. insatsen: röjning.

Ungskogar växer snabbt och det behöver inte gå många år efter plantering innan du behöver röja första gången. Kostnaden för att röja och tiden det tar gör att många skogsägare drar sig för det. Faktum är att över en miljon hektar ungskogar uppskattas vara eftersatta ur röjningssynpunkt. Och det kostar att vänta. Var än skogen ligger, så är konsekvenserna av sen röjning desamma. Arbetet tar längre tid, eftersom beståndet är tätare och de stammar som ska tas bort

är grövre. – Det är otroligt dyrt att vänta. Ett ungskogsbestånd växer fort. Från optimal tidpunkt till för sent går på något år och kostnaden förändras därefter. På något år ökar röjningskostnaden med 1 000 kronor per hektar, säger Anders Isaksson, Skogsvårdsledare på Stora Enso Skog.

En van röjare hinner med ungefär 1,5 hektar per dag när röjningen görs i rätt tid. Om röjningen görs några år senare sjunker arbetsprestationen till 0,3 hektar per dag. Beståndet tappar också tillväxt, vilket påverkar det framtida ekonomiska utbytet i gallringar och slutavverkning. Dessutom sjunker fastighetens värde om skogen inte är skött. Det är särskilt viktigt att tänka på om man planerar att sälja. Räkna med att ungskogsröja dina bestånd två gånger. Om du

Röjningen är det första och viktigaste steget mot en pelarsal av skog, med grova raka stammar.

Foto: Per Eriksson

har riktigt bördiga marker eller stora lövuppslag som växer snabbt så bör du räkna med fler röjinsatser. – Kostnaden för röjning är en förlängning av föryngringen, därför bör man alltid sätta undan pengar för kommande skötsel när man har avverkat. Att ta hjälp med röjningen kostar allt mellan cirka 3 000 och 7 000 kronor eller mer

per hektar, allt beroende på hur beståndet ser ut. Redan vid första gallringen kan du tack vare röjningsarbetet räkna med en lönsam åtgärd, när ditt bestånd kan börja ge ekonomisk avkastning. Röjningen är också det första och viktigaste steget mot en pelarsal av skog, med grova raka stammar, säger Anders Isaksson avslutningsvis.


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Boverket skriver upp sin byggprognos REGISTRERINGSSTATISTIK SEPTEMBER 2020:

Lastbilsförsäljningen minskade med 1,9 procent

Under september registrerades totalt 4 099 nya lastbilar, 1,9 procent färre än under samma tid förra året.

rerades under perioden januari–september 3 568 tunga lastbilar, 28,2 procent färre än under samma period förra året.

Sammanlagt registrerades under perioden januari - september 24 535 lastbilar, 39,3 procent färre än förra året.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 3 596 under september, 2,2 procent färre än under samma tid förra året då 3 677 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari–september 20 592 lätta lastbilar, 41,1 procent färre än jämfört med samma period förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 452 under september, 0,7 procent fler än jämfört med september förra året då 449 lastbilar registrerades. Sammanlagt registTUNGA LASTBILAR

Märke september 2020 sep 2019 jan-sep Andel% Daf 8 8 60 1,7 Iveco 0 1 2 0,1 MAN 5 15 89 2,5 Mercedes-Benz 41 37 263 7,4 Scania 194 191 1 648 46,2 Volvo 200 195 1 487 41,7 Övriga 4 2 19 0,5 TOTALT 452 449 3 568 100,0

Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder. Det framgår av Boverkets uppdaterade byggprognos som presenteras idag. Antalet påbörjade bostäder minskar med 9 procent i år och med ytterligare 11 procent nästa år. Bostadsbyggandet höll en hög takt under första halvåret 2020 då det påbörjades 28 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. – Bostadsbyggandet är ju en viktig motor för

LÄTTA LASTBILAR

Märke september 2020 sep 2019 jan-sep Andel% Citroën 124 118 660 3,2 Dacia 44 32 269 1,3 Fiat 57 152 601 2,9 Ford 808 646 3.861 18,8 Iveco 88 51 286 1,4 Isuzu 12 25 154 0,7 Mercedes-Benz 465 404 2.576 12,5 Mitsubishi 9 47 59 0,3 Nissan 67 209 614 3,0 Opel 33 138 591 2,9 Renault 267 259 1.316 6,4 Toyota 182 140 998 4,8 Volkswagen 1.110 1.079 6.775 32,9 Övriga 312 371 1.757 8,5 TOTALT 3.596 3.677 20.592 100,0

”Marknaden har klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde.”

Anders Sjelvgren generaldirektör Boverket

Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet.

hela samhällsekonomin. Vi skriver nu upp vår prognos och kan se att marknaden klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde. Men framtiden präglas av stora osäkerheter, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Boverket bedömer att byggtakten kommer att avta under andra halvåret. Under första halvåret påbörjades preliminärt 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, knappt 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. Antalet påbörjade bostadsrätter var 8 procent färre än ett år tidigare, medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent. – Vi bedömer att en del av den starka utvecklingen för hyresrätter i år kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av

2019 och början av 2020. Enbart i januari 2020 beviljades stöd för drygt 6 000 hyresrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder beror bland annat på hur stämningsläget för hushållen utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstarka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett stort osäkerhetsintervall. Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder i år minskar med cirka 20 procent i Storstockholm och Stormalmö. I Storstockholm faller byggstarterna åter efter att ha återhämtat sig något från fallet 2018. I Stor-

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

4.900:7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

33.000-56.000-79.000:1 års materialgaranti mot fabrikationsfel • Frakt och moms tillkommer.

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

göteborg kan årstakten ha nått en topp under andra kvartalet, och vara oförändrad eller något lägre under 2020 jämfört med året före. Antalet påbörjade bostäder förväntas vara oförändrat eller svagt ökande bland större kommuner utanför storstadsregionerna, och svagt minskande bland övriga kommuner. Samhällsekonomin förväntas stå emot coronapandemin betydligt bättre än vad som befarades i prognoserna före sommaren, även om BNPfallet blir betydande i år och arbetslöshetens stiger kraftigt. Bostadsmarknaden har stärkts under sommaren, både vad gäller antalet sålda bostäder och priser. Bakom detta ligger sannolikt omsvängningen i förväntningarna, som ju kunnat ses även i en stark börsutveckling.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

15

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN REN VÄG AB.

Borstarnas intåg i vintervägunderhållningen KRÖNIKA AV CHRISTOFFER PIHL, REN VÄG AB. De senaste åren har vinterväghållningen fått en ny kamrat, nämligen saltsopning av gång & cykelbanor. Från att ha varit i liten skala, har den växt till att idag, omfatta ett stort antal kommuners del av vinterväghållningen.

gaste problemet, att borsten byggs igen av snö, är att använda en glatt polypropylen (PP). Den glatta strukturen på stråna motverkar att just detta händer och i kombination med den breda ringen, som ger en tät borste, får man de bästa förutsättningarna att utföra jobbet på ett effektivt sätt. Vid tyngre sopning, t.ex. blötsnö, så blandar vi in polyester (PE), en betydligt aggresivare plast mot underlaget men fortfarande med en god slitstyrka. Det är värt att tänka på att ju styvare en borste är,

desto fortare sliter man ut den. Detta är också en lösning för att ge borstar med stor diameter och litet innercentrum mer stadga. Vi har även tagit fram ringar med mellanrum som lyfter snön, då kan man kasta den över plogvallen och på så sätt motverka att cykelbanan blir smalare och smalare för varje insats. Detta har körts med stor framgång på friliggande gång och cykelbanor. Vi rekommenderar inte att använda denna lösning när det är trångt eller nära trafik, då du aldrig vet vad som gömmer sig i snön..

Borste med enbart PE.

Borste med PP/PE mix.

Mycket fokus ligger självklart på salt. Det jag känner är dock att en minst lika viktig punkt blir lite bortglömd, och oftast hanteras som att det är ”bara en borste”. Borsten är trots allt viktig för att saltet ska få de bästa förutsättningarna. Detta blir bäst genom att använda rätt borste till rätt typ av snö.

Vi har varit verksamma inom saltsopning under många år och har på så sätt fått möjligheten att se och framförallt höra, utmaningarna, som de som utför jobben står inför. Borstarna vi tagit fram är för en mängd olika typer av utmaningar man kan stöta på. En lösning som vi hittat på det vanli-

”Vi har varit verksamma inom saltsopning under många år och har på så sätt fått möjligheten att se och framförallt höra, utmaningarna, som de som utför jobben står införs.”

Christoffer Pihl Ren Väg AB

Borste med mellanrum.

Varför just breda borstar? Lätta och snabba att byta. Med deras uppbyggnad behöver du inga distanser eller hålla reda på vilket håll nästa ring ska sitta. De har en lång gångtid och det minskar arbetet som innebär att ligga i garaget och byta borstar. Hur mår ringarna vid minusgrader då? Jo, så pass bra att vi vågar säga att du kan köra ner till 30 minusgrader utan risk för materialbrott. Börjar det låta väldigt tekniskt och krångligt? Var lugn, ring oss istället, så guidar vi dig så du slipper börja från ruta ett med borstarna. Gör som många andra som sopsaltar, ring Ren Väg och få borstar och service som håller! Och du... är det löv kvar att sopa så finns borstar på lager för det med. Hoppas vi hörs...

Standard PP ring.

Grönbogatan 23 504 68 Borås

Tel 033-20 52 30

info@renvag.se www.renvag.se


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Tvärvetenskaplig forskning kring skog och hälsa Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under våren 2021 starta upp ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå med syftet att klargöra om det finns något samband mellan trä och förbättrad hälsa. – Det är viktigt att reda ut om det finns ett samband mellan trä och hälsa. Tänk om vi kan uppnå snabbare återhämtning och ökat välmående för patienter genom att ta in mer trä i rummen där de vistas. Det skulle kunna innebära stora samhällsvinster för vård- och omsorgssektorn. Flera forskningsprojekt står i startgroparna för att ta reda på mer om detta men det är svårt att hitta en stabil finansiering, säger Björn Nordin som är chef för interiör och design på branschorganisationen Svenskt Trä. Trots att det är svårt att nå säkrad finansiering för

forskning om trä och hälsa har Svenskt Trä beslutat att delta i ett pilotprojekt inom området. Två forskargrupper har bildats för att genomföra forskning på bland annat ortopediska kliniken i Skellefteå och Psykiatriska kliniken i Borås. Syftet är att klargöra om det finns något samband mellan trä och hälsa. För att fullt ut genomföra de nödvändiga studierna så behövs dock mer finansiellt stöd. – Det är synd att vi inte har det finansiella stödet klart för att kunna göra studierna fullt ut. Stödet från Svenskt Trä är därför mycket glädjande. Nu kan vi starta igång en mindre

studie, säger Bror Sundqvist, verksamhetsledare vid Luleå tekniska universitet inom träteknik.

När man vistas i skogen sänks puls och blodtryck samtidigt som koncentrationsförmågan ökar. Det finns även studier som tyder på att detsamma gäller för inomhusmiljöer med synligt trä. Ett norskt forskarteam undersökte på ortopediska kliniken i Trondheim 2016 och 2017 om patientrum med naturliga inslag som naturmotiv och träpaneler på väggarna kunde lindra

”När man vistas i skogen sänks puls och blodtryck samtidigt som koncentrationsförmågan ökar.”

Tomas Nord lektor vid Linköpings universitet

Forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under våren 2021 starta upp ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå med syftet att klargöra om det finns något samband mellan trä och förbättrad hälsa.

Foto: Per Eriksson

smärt- och stressupplevelsen. I resultaten kom det fram att patienterna kunde gå hem tidigare men ytterligare tvärvetenskaplig forskning krävs för att kunna verifiera detta. – Mycket av resultaten

i den norska studien indikerade att det fanns ett samband mellan trä och hälsa, men mer forskning om trämaterialets betydelse krävs. Vårt mål är nu att tillsammans med forskare från olika discipliner och

Svenskt Trä genomföra fler undersökningar så snart som möjligt. Jag är otroligt spänd på vilka resultat detta kan ge, säger Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet.

Vinterredskap med kvalitet! Fal-äping MADE" IN

_____SWEDEN

Nu med kamera!

Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Isrivare Från 2,4-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

Smidig litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4WD, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, fl fle era olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch m.m.

2 års garanti Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Vi ordnar även med fin fi nansiering!

Västra Torpvägen 6 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


SpeedMax™ BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY.

SpeedMax™ Sågkedjor och svärd

Detaljer och pålitlighet bidrar till ökad produktivitet. Oregon har i generationer arbetat för att leverera snabbare och hållbarare sågsystem till de mest krävande skördarna i världen. Det robusta sågsvärdet SpeedMax™ XL har tillsammans med sågkedjan 19HX utformats för de som lever för att utföra arbetet på rätt sätt, vid varje kap året runt.

OregonProducts.se

Allt i en app – Ett system

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Slutnotan för järnvägsunderhållet blir i snitt 74 procent dyrare än vad som angavs i offerter till Trafikverket. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Revisionsledaren orsaken till detta är bristande kunskaper hos Trafikverket.

Stora kostnadsökningar vid järnv annars hade varit möjligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Staten betalar betydligt mer för drift och underhåll av järnvägen än vad som först avtalats, visar Riksrevisionens granskning. Värst är det vid vinterunderhåll då kostnaderna nästan fördubblas. Det skriver Riksrevisionen i en rapport och pekar på kunskapsbrister hos Trafikverket.

Kostnaden för de så kallade basunderhållskontrakten är cirka 3,7 miljarder kronor om året. Riksrevisionens granskning visar att det är betydligt mer än vad Trafikverket från början upphandlat: Av 31 granskade entreprenader är det endast i tre fall som kostnaderna

har varit av samma, eller lägre, storlek som det ursprungliga anbudet. – Vår övergripande slutsats är att Trafikverkets upphandlingar inte fungerar effektivt, och att staten därför sannolikt får mindre drift och underhåll för pengarna än vad som Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

29.000:-

3.995:4.995:-

”Vår övergripande slutsats är att Trafikverkets upphandlingar inte fungerar effektivt”. Helena Lindberg riksrevisor

Den genomsnittliga kostnadsökningen är 74 procent, men det är stora variationer. Vinteråtgärder utgör ungefär en tiondel av kontrakten. För dem var den genomsnittliga kostnadsökningen 91 procent. När det gäller vinterunderhåll är kostnadsökningarna större när samma entreprenör ansvarar för ett kontraktsområde un-

Servicekompressor

der två kontraktsperioder i rad. Det kan vara en indikation på så kallad obalanserad budgivning, då entreprenören använder olika prissättningsstrategier för att maximera ersättningen i förhållande till mängden utfört arbete. – Vi har tydliga indikationer på obalanserad budgivning. Men brister i den ekonomiska uppföljningen gör att det inte går att avgöra om, eller i vilken utsträckning, kostnadsökningarna i så fall beror på detta, säger

Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen. Granskningen visar vidare att Trafikverket saknar grundläggande förutsättningar att förändra den rådande situationen. Till exempel uppfyller inte Trafikverkets it-system de krav som kan ställas på ett effektivt anläggningsregister. Trafikverket saknar därmed ett system som kan ge en samlad bild av tillståndet i anläggningen, in-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

8.000:Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

19

DIN NÄSTA MASKIN HITTAR DU HOS OSS! HJULGR ÄVARE BANDGR ÄVARE Hjull astare

– Vår övergripande slutsats är att Trafikverkets upphandlingar inte fungerar effektivt, och att staten därför sannolikt får mindre drift och underhåll för pengarna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Just nu har vi nya maskiner för omgående leverans! Kontakta oss för mer info.

– Vi tittar hela tiden på våra upphandlingar av underhåll på olika sätt. Det som Riksrevisionen nu har kommit fram till ska vi definitivt titta djupare in på och se vad vi kan justera säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket till Sveriges Radio.

KONTAKTA OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Minnesstensvägen 99 263 91 Höganäs www.mecalac.se

anser att

P-O: 070-300 99 88 p-o@gravmaskinsspecialisten.se Anders: 070-390 96 06 info@atfordonscervice.se

Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats, säger Robert Röder, ordförande i Sveriges Järnvägsentreprenörer.

vägsunderhåll klusive historiska tillstånd och tänkbara framtida tillstånd. Myndigheten samlar heller inte systematiskt in information av vilka underhållsarbeten som köpts inom ett kontrakt. – Det försvårar Trafikverkets arbete på flera sätt. Bland annat går det inte att använda genomförda besiktningar för att förutse hur anläggningarna slits och vilket underhåll som kommer att behövas, säger Sherzod Yarmukhamedov. Riksrevisionen rekom-

menderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattningen och konsekvenserna av obalanserad budgivning. Trafikverket rekommenderas därför att bland annat inrätta ett it-system för anläggningsuppgifter som möjliggör en mer komplett informationsinsamling om anläggningens nuvarande och framtida tillstånd. Samt att ta fram en rutin för systematisk inrapportering av köpta mängder och dess kost-

nader inom ett kontrakt. – Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats. Infrastrukturminister Tomas Eneroths hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer i en kommentar till rapporten.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Prisad entreprenör digitaliserar mer I våras tilldelades Marcussons Entreprenadteknik med bas i Linköping årets Infrastipendium från Maskinentreprenörerna och i motiveringen lyfts framför allt deras arbete att digitalisera sitt arbetssätt fram.

– Tack vare våra intresserade och engagerade medarbetare har vi lyckats digitalisera stora delar av vårt arbetsflöde, från maskinstyrning till projekthantering, internkommunikation och hantering av fordonsflottan. De stora investeringar vi har gjort har vi fått tillbaka genom ökad effektivitet, och vi har klarat av att växa med lönsamhet på vägen, säger Jonas Marcusson, vd på Marcussons Entreprenadteknik. En viktig ingrediens i arbetsflödet är program-

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

”Vi delar visionen om att digitalisera byggbranschen.” Oskar Hjertstedt affärsutvecklare på Next One Technology.

Nu tar Marcussons nästa steg i digitalisering genom att börja använda drönarteknik i kombination med plattformen SkyMap Portal.

varan Next som Marcussons använt i flera år. I Next sköts bland annat projektens tidrapporter, materialvolymer och ÄTA-hantering helt digitalt. Det gör det enklare att räkna på anbud, följa och redovisa ett projekt och att ha kontroll på hela flödet. Det gör att de kan leva upp till de höga krav som ofta ställs vid bland annat offentliga upphandlingar. Nu tar Marcussons nästa steg i digitalisering genom att börja använda drönarteknik i kombination med plattformen SkyMap Portal. Satsning är en del i ett pilotprojekt i det nya samarbetet mellan Next och SkyMap där målsättningen är att integrera de båda systemen och kunna erbjuda en gemensam lösning. Den första implementationen görs nu på ett byggprojekt i Linköping. – Vi delar visionen om att digitalisera byggbranschen och ser en stor

styrka i att kunna addera SkyMap Portals funktionalitet till vårt redan kraftfulla affärssystem och erbjuda våra kunder 3D-visualisering av projekten” säger Oskar Hjertstedt, affärsutvecklare på Next One Technology. Vi har precis startat upp projektet som ska vara färdigt om 15 månader och vi har redan gjort ett flertal drönarflygningar över byggområdet. Så här långt är resultatet väldigt bra. Drönaren ger oss ett detaljerat ortofoto och punktmoln som vi sedan använder i visualiseringsverktyget i SkyMap Portal. Det ger oss en bra överblick och vi kan göra egenkontroller och följa framdriften i projektet konstaterar Rickard Mohlin som är projektledare på Marcussons Entreprenadteknik. ”En effekt är att vi redan har upptäckt en differens på 5 cm när vi

kontrollerat befintlig mark mot vår digitala kopia av verkligheten. Det kan låta lite, men i ett så här stort projekt innebär det ungefär 800 kubikmeter schakt som varken vi eller vår beställare räknat med. Fördelen är att vi enkelt kan dela den data vi samlat in med vår beställare genom att bjuda in dem i SkyMap Portal. På så vis kan vi titta på det tillsammans och få samma bild av situationen, och gemensamt ta beslut om vilken lösning vi ska välja” säger Rickard. – Så här långt känns satsningen helt rätt. Kombinationen Next och SkyMap är oslagbar, fullständig kontroll och uppföljning genom hela projektet”avslutar Rickard, projektledare på Marcussons Entreprenadteknik.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

21

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Låssystem blir Engcons GREPPO-BORSTEN =Avdragsgill utan lön & arbetsgivaravgif t! nästa standard från och med den 1 oktober erbjuder Engcon sitt säkra låssystem QSC som standard på alla tiltrotatorer med Engcons styrsystem. Det innebär kortfattat att nuvarande system för att styra skoplåset under tiltrotatorn ersätts med Engcons standardiserade låspanel. Sedan tidigare har det automatiska snabbfästessystemet, EC-Oil, erbjudits kostnadsfritt. Nästa drag från Engcon är att erbjuda det säkra låssystemet QSC under tiltrotatorn. Nuvarande system för att styra skoplåset under tiltrotatorn ersätts alltså med Engcons standardiserade låspanel, som har tydliga och upplysta symboler som guidar förarens manövrar. På så sätt förenklar och standardiserar Engcon själva handhavandet av skoplåset – oavsett märke och modell på grävmaskinerna. Därmed minimeras riskerna med tappade eller svängande redskap. – Vi brukar jämföra det med att gas och broms skulle ha olika placeringar

i en bil beroende på vilket bilmärke det är. Om en förare som byter från en grävmaskin till en annan känner igen de nödvändiga manövrarna minimeras kort sagt risken för farliga misstag kraftigt, säger Martin Engström, Produktchef på Engcon. Förutom standardiseringen av låsförfarandet går det heller inte att överhuvudtaget aktivera skoplåset under tiltrotatorn när skopan hänger uppe i luften – en säkerhetsfunktion som är unik för Engcons låslösning. – Därmed reduceras den största risken, att en skopa eller redskap av misstag tappas från luften. Vilket potentiellt hindrar både skador och dödsfall, säger Martin Engström. Låssystemet, QSC, till-

Bra arbetsmiljöval! Engcons låssystem QSC kommer nu som standard på alla tiltrotatorer med Engcons styrsystem.

sammans med Engcons redskapsfäste Q-Safe, har dessutom ett visuellt och audiellt varningssystem. Systemet varnar med ljud och ljus om skopan kopplats felaktigt och som tillbehör kan man även beställa en säkerhetsfunktion som låser grävmaskinens svängrörelser, vilket ökar säkerheten ytterligare. – Sammanfattningsvis fortsätter vi standardisera för maximal säkerhet och för att förhindra onödiga olyckor som beror på misstag, stress eller felaktigt handhavande. Och inte nog med det, det kostar inget extra, avslutar Martin Engström.

Effektiv och flexibel snörjning medTreman snöblad och Greppoborste!

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Gör en persons arbete och nu kan spadkillen som får betydligt mycket bättre arbetsmiljö och kan utföra mer avancerade uppgifter istället.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

YOUTUBE


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

”Ledarskap är lösningen på miljardförlusterna” Fel, brister och skador i byggprojekt till ett värde av 100 miljarder kronor varje år, en fjärdedel av vad branschen omsätter. Ett problem som samhällsbyggnad kämpat med i 30 år. Hur löser vi det?

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Det var frågan när IQ Samhällsbyggnad, Boverket och CMB Chalmers samlade 440 deltagare i ett webbinarium. Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel var en av fyra talare. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren

Sök pengar för forskning om ek

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande inbjuder härmed till att ansöka om forskningsmedel. Totalt tillgängligt för ansökan hösten 2020 är cirka 700.000 kronor. Ansökan kan omfatta hela eller del av beloppet. Projekt av tillämpad karaktär prioriteras, och särskild uppmärksamhet tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog. Av stiftelseurkunden framgår såväl begränsningar som vad som är prioriterat: Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklings-projekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor. Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog. Mer information finns på www.ekframjandet.se.

Skanskas styrelse föreslår utdelning

Skanskas styrelse har beslutat att föreslå utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020. Kallelsen kommer att publiceras separat. Den 24 mars 2020 meddelade styrelsen, mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19, sitt beslut att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman om 6,25 kronor per aktie. Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie för beslut på extra bolagsstämma den 22 oktober 2020.

Fel, brister och skador i byggprojekt till ett värde av 100 miljarder kronor varje år, en fjärdedel av vad branschen omsätter. Det visar en rapport från Boverket.

Foto: Per Eriksson

inledde med att betona att problemet bara kan lösas om vi i branschen löser det tillsammans. Det handlar om hur människor arbetar tillsammans i byggprojekt.

”Vår bransch har de mest avancerade ledaruppdragen på hela arbetsmarknaden.”

Kajsa Hessel ordförande Byggcheferna.

– Jag vill påstå att vår bransch har de mest avancerade ledaruppdragen på hela arbetsmarknaden, sa Kajsa Hessel. Grundproblemet är att chefer tränas i ekonomi, teknik och juridik men inte i att leda mänskliga resurser. Det blir särskilt kännbart

i ett byggprojekt av två skäl: det är personalintensivt och människor från många olika företag förväntas samarbeta i en föränderlig miljö. Under seminariet diskuterades en rapport som presenterades den 23 september. I den redogör Boverket för en studie av kultur och värderingar i ett antal byggprojekt. – Ledare vill vara bra ledare och det är de, sa professor Sten Philipson som ansvarar för studien.

Det som förvånade mig mest är att alla vi intervjuade i byggprojekten hade samma sunda värderingar, men det vet de inte, och det kommuniceras inte, så den kraften nyttjas inte. – En självklar sak att göra är att se till att de som går en utbildning för att bli chefer i vår bransch utbildas i leda människor, sa Kajsa Hessel. Det är mycket tydligt i Boverkets studie: det är ledarskap som är lösningen på problemet.

Inköpschefsindex:

PMI steg till 55,3 i september Det säsongsrensade värdet för PMI-total steg i september med 1,5 indexenheter till 55,3, vilket är den högsta indexnivån sedan fjärde kvartalet 2018. Det är också en nivå som är högre än det historiska snittet (54,3). Den månatliga ökningen i PMI-total har dock dämpats under de senaste månaderna efter den snabba uppgången i somras. Delindex för orderingång steg i september till 59,2 jämfört med 56,6 i augusti och bidrog med 0,8 indexenheter till PMI-total. Det är den högsta indexnivån på över två år och visar att orderingången ökar

hos allt fler industriföretag i samband med den förbättrade omvärldskonjunkturen. Orderingången är också det delindex av PMI:s fem delindex som uppvisat den största ökningen under de senaste månaderna.

Indexet för företagens orderstockar visar likväl som för orderingången en snabb återhämtning. I september ökade indexet med 2,8 indexenheter till 57,3 jämfört med augusti. Delindex för produk-

”Nästkommande månaderna kommer att bli avgörande.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

tion tog ett stort steg in i tillväxtzonen under september och noterades till 60,1 från 56,3 i augusti. Det är första gången på över två och halvt år som indexet är på 60-nivån, vilket betyder att produktionen ökar hos allt fler tillverkningsföretag. Uppgången i september innebar att delindexet bidrog med en indexenhet till den månatliga ökningen i PMI-total. Delindex för sysselsättning föll i september till 45,4 från 47,8 i augusti och gav ett negativt bidrag till PMI-total med 0,5 indexenheter. Under närmare ett års tid har delindexet befunnit sig utanför tillväxtzonen. Det präglar om ett svagt nyanställningsbehov i industrin

även om bottennivån i indexet har passerats. Osäkerhet om konjunkturen, coronapandemin, och ett lågt kapacitetsutnyttjande kan vara bidragande faktorer till att företagen avvaktar med att nyanställa trots expansiva produktionsplaner. Delindex för leverantörernas leveranstider noterades till 55,4 i september jämfört med 54,7 i augusti och bidrog med marginella 0,1 indexenheter till ökningen i PMI-total. Det är tredje månaden i rad som indexet steg, vilket tyder på ett ökat efterfrågetryck i tillverkningsindustrin. Det är dock en lägre indexnivå jämfört med i våras då leveranstiderna sköt i höjden på grund av utbudsproblem.


NYHET! Version 2 fi fin nns att beställa efter sommaren. 1:a generationen går att uppgradera.

Länken till framtiden ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med många års batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

ScaleLog.com

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020 • Forskning & Natur

Resistensgener i I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den gran kan knäcka fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande rotrötan skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om Svampen rotticka, som de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets vär- biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta sta gissel. Forskare från skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt SLU har nu identifierar flera gener i gran som virkesrika skogar. bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att generna kan användas som markörer för att enkelt skilja ut motståndskraftiga granar. På lång sikt är svampen rotticka, som orsakar rotröta, den allvarligaste skadegöraren på svensk gran. Redan idag har ungefär var sjätte avverkad gran rötskador i varierande grad, och förekomsten av rotticka ökar i skogarna. Kostnaderna uppskattas till två miljoner kronor om dagen, så det finns stora värden att rädda om svampens härjningar kan begränsas – och ännu större att förlora, om ingenting görs. Spridning av rotticka kan motverkas med biologisk bekämpning, men en mer attraktiv lösning är att förädla fram mer motståndskraftiga granar. Det naturliga urvalet arbetar tyvärr mycket långsamt i fallet rotticka och gran. Trädet ruttnar från insidan, men det överlever under många årtionden. Urvalet skulle alltså behöva hjälp på traven genom att man endast använder frön från träd med större motståndskraft. Rajiv Chaudhary har i sitt doktorsarbete vid SLU letat efter molekylära markörer, det vill säga identifierbara delar av trädets dna som är kopplade till motståndskraft, och som därför kan användas för att sålla ut motståndskraftiga träd på ett mycket tidigt stadium.

Foto: Per Eriksson

Stora värden i de fjällnära skogarna Sveriges samlade naturvårdsarealer är starkt koncentrerade till fjällregionen och visar på dess nationella och internationella betydelse. Att bevara det fjällnära skogslandskapets naturvärden och samtidigt främja en levande landsbygd är en stor utmaning.

Det fjällnära skogslandskapet har påverkats av skogsbruk, rennäring, fjälljordbruk och annan markanvändning under mycket lång tid.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar forskare med att fördjupa kunskaperna om det fjällnära skogslandskapets förutsättningar för hållbar landskapsplanering och regional och

Men de fjällnära skogarna har inte brukats med samma intensitet som skogar i andra delar av landet så hyggen och unga täta skogar förekommer inte i lika stor utsträckning. Detta innebär att värden som

lokal utveckling. – De skogsarealer som finns i fjällregionen räcker inte till för alla de allmänna och enskilda anspråk och intressen som finns, säger Johan Svensson, forskare vid SLU.

”Dagens ofta hårda debatt om skogen gör att det finns ett stort behov av att enas om fakta och förutsättningar”. Johan Svensson forskare på SLU

är viktiga för att upprätthålla naturliga ekologiska strukturer och processer finns kvar. – Den fjällnära gränsens tillkomst 1991 är helt avgörande. Den mer restriktiva hållningen till slutavverkningar har borgat för att det fjällnära skogslandskapet är förhållandevis intakt. De omfattande avverkningarna fram till 1990-ta-

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

ADR-godkänd IBC-behållare 250 L Pris från 6.700:- (+moms och frakt)


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

25

Ny frontbåge till Ponsse Scorpion

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Cat 320 Next gen.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W.

Flera studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald av sådana fjällnära skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar.

Det fjällnära skogslandskapet har påverkats av skogsbruk, rennäring och fjälljordbruk under lång tid.

I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sammanhängande skogar.

let har inte som helhet fått så stor påverkan. Det är viktigt att skogspolitiken är fortsatt offensiv i fjällnära skog, med biologisk mångfald, hållbarhet och mångbruk i fokus, säger Johan Svensson.

sig i en tid av klimatförändringar.

inneboende värdena och resurserna.

För att konflikter ska kunna undvikas behövs väl underbyggda kunskaper om var de högsta värdena finns, hur de kan bevaras och hur skötsel- och förvaltningsstrategier kan anpassas samtidigt som det finns möjligheter till lokal och regional utveckling som tar sin utgångspunkt i de

– Det är mycket angeläget att det sker tillämpad forskning om landskapsplanering som samtidigt värnar natur-, kultur- och ekonomiska värden. Vi har i flera sammanhang mött skogsbrukets företrädare såväl som myndigheter. Dagens ofta hårda debatt i Sverige och andra länder om skogen gör att

Att den fjällnära skogen har en nord-sydlig utsträckning längs hela fjällkedjan kan vara helt avgörande för många arters möjligheter att förflytta

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Patrik 070-207 31 34 • patrik@entrax.se

det finns ett stort behov av att enas om fakta och förutsättningar, säger Johan Svensson. Forskarna ser fram emot Skogsutredningens kommande rapport och att det presenteras genomarbetade och framåtsyftande direktiv på långsiktigt hållbar förvaltning och skydd av de fjällnära skogarnas många och stora värden.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Skogen bidrar till positiv klimateffekt Skogens roll i att bekämpa klimatförändringarna är viktig och välkänd. Vad som är mindre känt är att produkterna från skogens råvara bidrar till att stora mängder fossil olja stannar kvar under marken. Det innebär bland annat att skogsägarnas och skogsbolagens verksamhet och produkter bidrar med en stark, positiv klimateffekt, enligt en ny studie. – Totalt sett är effekten av att byta ut förpackningar av plast, glas och aluminium mot pappersbaserade lösningar mycket större än vad man tidigare har trott. Vi hoppas att studien bidrar till ökad förståelse både inom politiken och för handel, varumärkesägare och konsumenter när de väljer mellan olika förpackningsmaterial, säger Malin Ljung Eiborn, Hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs. Studien är ledd av Peter

Holmgren, skogsbruksspecialist och tidigare generaldirektör för Center for International Forestry Research (CIFOR), och visar att bara BillerudKorsnäs försäljning av kartong, papper och massa bidrar till en årlig reduktion av 5,4 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Detta motsvarar utsläppen av växthusgaser från hela svenska stålindustrin, eller en tredjedel av alla inrikestransporter i Sverige. Siffran inkluderar även den negativa klimatpåverkan från verksamheten, som främst handlar om utsläpp relaterade till inköp av insatsvaror och transporter. BillerudKorsnäs produktion är idag 97

procent fossilfri. – Vår roll är att stimulera ansvarsfullt skogsbruk och se till att fossila produkter byts ut mot förnybara. Det är väldigt glädjande att få bekräftat att vi bidrar till en positiv klimateffekt i så stor skala, säger Malin Ljung Eiborn.

I dag finns det ingen formell metod för att rapportera klimateffekten av att ersätta fossila produkter med biobaserade, s.k. substitutionseffekt. Beräkningarna i studien är därför baserade på ett

”Det är väldigt glädjande att få bekräftat att vi bidrar till en positiv klimateffekt.” Malin Ljung Einborn hållbarhetschef på BillerudKorsnäs.

Skogens roll i att bekämpa klimatförändringarna är viktig och välkänd. Dessutom bidrar skogsråvaran att stora mängder fossil olja stannar under marken.

Foto: Per Eriksson

flertal tredjepartsgranskade livscykelanalyser för jämförbara förpackningar. Metodiken bygger på att det biogena kolet som finns i pappersförpackningarna ingår i ett kretslopp där utsläppen absorberas av skogen,

medan fossilt kol innebär ett nettotillskott i atmosfären. – Under de senaste åren har vi märkt av ett ökat intresse för skogen som råvara. En intressant slutsats från studien är att pappersoch kartongprodukter kan

generera en klimatfördel som är betydligt högre än om skogsråvaran används direkt som biobränsle. Det behövs dock mer forskning inom området för att förstå den fulla potentialen, säger Malin Ljung Eiborn.

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se


Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack � o w wi d e .

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen. Läs mer på www.opens.org

SQ Helautomatiska fästessystem • Front Pin Lock - nästa generation • Förbättrade flödesegenskaper • Stålgjutet

E E LW R I S T

E E LW R I S T

F

ST

AU

ST

NT PIN LOC RO

ST

K

EEL CASTED ST

ON

CONNECTI TO

E E LW R I S T

www.steelwrist.com


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Next One Technology expanderar SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

– Vi ser en stark tillväxtpotential i västra Sverige och för att komma närmare våra kunder vill vi skala upp vår verksamhet i regionen, säger Gunilla Åberg, vd på Next One Technology.

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

Tillväxtbolaget Next One Technology, med det molnbaserade affärssystemet Next, tar steget och expanderar till Västra Götalandsregionen. Med hjälp av ett nytt kontor i Göteborg så stärks den lokala närvaron för att möta en växande efterfrågan inom byggbranschen.

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Expansionen sker trots den rådande situation i omvärlden. Stora delar av byggsverige går fortsatt starkt och branschen fortsätter att investera i digitala lösningar för att effektivisera sin administration samt öka kontrol-

len på sina projekt. – Vi har rekryterat Sebastian Merhi Johansson och Anton Boså som båda kommer att arbeta med rådgivning, försäljning och marknadsutveckling i regionen. Både Sebastian och Anton passar väl in vår kultur och kommer att bli goda ambassadörer med högt kundfokus, säger Johan Jarskog, försäljning- och marknadschef på Next One Technology. Expansionen till Göteborg är ett naturligt steg för Next One Technology, som i början av 2020 genomförde ett förvärv av väletablerade projektledningsföretaget Byggsamverkan. Byggsamver-

”Vi ser en stark tillväxtpotential i västra Sverige.” Gunilla Åberg vd på Next One Technology.

Next One Technology, med det molnbaserade affärssystemet Next, anpassat för bygg- och anläggningsbranschen expanderar till Västra Götalandsregionen.

kan är sedan tidigare väl representerat i Göteborg och genom samlokalisering med Next stärks nu den lokala närvaron i en strategisk region. Next One Technology kommer att expandera

med kontor i fler regioner för att fortsätta sin starka tillväxt med målet att vara det självklara valet gällande projekt-och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen.

w w W SE E V r m w.y BS ÅR e r ou HO ar re P tik x eli .s n e

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 85-500-1030

Baklykta LED

85-500-1034

268:12V/24V, LED 4 funktions Bakljus, par 2st pack L155mm, H85mm, B25mm.

85-500-0525

Extraljus LED 12/24V

85-500-1073

Baklykta Rund LED

558:-

228:-

12V/24V, LED 5 funktions Bakljus L284mm, H100mm, B50m

12V/24V, LED 3 funktions Bakljus, Slim type, UD140mm x B38mm

85-500-0552 Extraljus LED 12/24V 85-500-0556

418:LED 30W, High beam, 6000k UD 7” - UD176mm, D98mm.

Baklykta LED

fo

688:LED 60W, Spot, 6500K, ”E”13, ECE R10 Mark, UD 7”- UD180mm, D98mm

Extraljus LED 12/24V

998:90W, Spot Beam, 5000lm, 6000K, ”E” 9 UD 7” - 170mm, D80mm, H85mm.

85-500-1244 Sidomarkering Blixt LED 85-500-0702 Arbetslampa LED 63W 85-500-0724 Arbetslampa LED 45W

138:-

468:-

666:-

12/24V, Flood, 6000k, 3780 lum. ”E”24, H92xB100xD70mm. 12V/24V 6W, Slim type L100mm x 12/24V, Flood beam, 5500k, 3280 lum HD kraftig kompakt arbetslampa. H31mm x B14mm. 4 mönster 156x95x78mm, HD typ kraftig arbetsl.. Varningsljus LED 85-500-0810 Varningsljus LED 85-500-0842 Varningsljusramp LED 85-500-0808 Orange Orange

398:12V/24V, 10W, Orange Blixtljus, Magn. fäste, UD 90/110, H 47mm. ECE-R65

448:12V/24V, 20W, Orange Blixtljus, Magn. fäste. UD 90/110, H 70mm. ECE-R65

998:12V/24V, 26W-60W, ECE R10, mini type 297mm x175mm x 53mm, magn. fixing

För mer information se yourex.se. Alla priser är exkl. moms. På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

helpdesk@yourex.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Välkommen att provköra och se Lännens nya M-serie 8600M • 8700M • 8800M

29

Onsdag 28 Oktober kl 12-18 Kullsgårdsvägen Laholm Baksidan av LBC Ängstorp Fredag 30 Oktober kl 12-18 Lördag 31 Oktober kl 9-12 Offes Trading, Maskinvägen 7 Staffanstorp sidan om Byggmax Måndag 2 November kl 12-18 Södra Stillerydsvägen Karlshamn

Novotný 720.2

Onsdag 4 November kl 12-18 Offes Trading, Ingelstads gymnasium Växjö

Med Rototilt RT40, S45-fäste

Steelwrist med grip, S45-fäste

Lännen 8800 I .....................2013 Lännen 8600G ...................2010 11000 tim, St BM hydr. snabbfäste, 6950 tim, Hammarhydraulik, AC, planerskopa, 3:e funktion, 3 skopor. redskapsfäste lastare, 2 skopor.

MASKINFÖRMEDLING

Vi åtar oss uppdrag att förmedla försäljningen eller köpa din maskin. Värdering, säljupplägg, affärsavslut, annonsering, fifinnansiering, frakt m.m.

Träffa oss på:

Säljpar tner i södra Sverige för :

SE VÅRT DAGSAKTUELLA BEGAGNATLAGER PÅ HEMSIDAN: WWW.OFFES.SE

Nätauktioner för maskiner

Återförsäljare i södra Sverige för :

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Monter 616

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp • offes.se

Nytt skördaraggregat från John Deere för sen gallring och slutavverkning Det nya H424 skördaraggregatet ersätter den tidigare modellen H414. H424 har fått ett nytt utseende. Förändringarna som har gjorts är baserade på synpunkter från kunderna. John Deere säger att resultatet är förbättrad produktivitet, förenklat underhåll, ökad hållbarhet, längre drifttid, högre mätnoggrannhet och sänkta kostnader för det dagliga underhållet. Denna modell är även utrustad med den nya sågenheten SuperCut 100S. Skördaraggregatet H424 finns för John Deeres skördare 1070G, 1170G och 1270G. H424 är ett medelstort skördaraggregat som är utformat för sena gallringar och slutavverkningar där trädets diameter i brösthöjd är 150–430 mm. H424 lämpar sig också utmärkt för hantering av krokiga träd och arbete i

sluttningar. Den nya PEVO-ventilen förbättrar skördaraggregatets prestanda, justerbarhet och ekonomi jämfört med föregångaren. Förbättrad slangdragning från kranen till skördaraggregatet och från ventilblocket till matarmotorerna ökar slangarnas hållbarhet. Den nya, gångjärnsförsedda ventilkåpan gör att det dagliga underhållet går smidigt. Smörjpunkter och sågkedjeoljetanken är också lättare att komma åt, och smörjintervallen har förlängts jämfört med tidigare. Vinklingen på skördaraggregatets tiltlänk har ökats bakåt med 4°, vilket förbättrar greppet om stammen i gripen vid matning bakåt och gör det också enklare att arbeta i sluttningar. Den fasta bakre kniven har kortats av för att underlätta hanteringen av krokiga stammar och lövträd. Placeringen av de bakre kvistknivarna har också ändrats för att öka

Konkurserna fortsätter att minska

Färsk statistik från Creditsafe visar att det tredje kvartalet har en tydlig minskning med hela 20 % i antal konkurser jämfört med samma period 2019. 18 av landets län visar en positiv trend och det är på Gotland, i Kalmar och Värmland det går allra bäst. – Nu har det gått ett halvår sedan de första indikationerna kom på höga konkurstal och ansträngd ekonomi. Sanningen är att vi nu sex månader senare ser en nedgång i konkurser, det är förstås väldigt glädjande att vi kan konstatera att ekonomin verkar ha återhämtat sig snabbare än förväntat och att våra aktiva svenska företag överlever trots tuffa tider, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe. På årsbasis har 4 802 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 4 668 samma period förra året. Det är en ökning med 3 procent.

Troligen inga mässor nästa år

John Deere lanserar skördaraggregat för sena gallringar och slutavverkning – H424 som ersätter H414.

precisionen vid färgmärkning. En mer robust tiltram för krävande förhållanden finns som tillval. Från och med i år kommer alla John Deeres skördaraggregat att vara utrustade med den nya sågenheten SuperCut 100S. Sågenhetens nästa generations kedjespänningsen-

het, automatiska kedjesträckning och mekaniska sågsvärdslösning gör den extra effektiv och tillförlitlig. Den förbättrade kedjefrigöringen gör det enklare att byta sågkedja. Den nya sågenheten gör även att du kan välja mellan fler sågmotorer och sågsvärd.

– Vi får räkna med att åtgärder och restrektioner mot coronaspridningen ligger kvar åtminstone ett år framåt. Det sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson i SVT:s Agenda den 4 oktober. Det innebär att restrektionerna mot allmänna sammankomster med max 50 personer kommer ligga kvar hela nästa år och att inga branschmässor kommer kunna arrangeras under denna period. Mässarrangören Elmia har hittills flyttat mäs�sorna Elmia Wood och Elmia Lantbruk till 2022. Fler mässarrangörer väntas i närtid komma med besked om framflyttade arrangemang till tidigast 2022. Dessutom har maskintillverkaren John Deere meddelat att man inte kommer delta på någon mässa under nästa år.


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020 • PROVKÖRNING

Toyota RAV4 nu som laddhybrid Hösten 2020 tas nästa stora utvecklingssteg för RAV4. För första gången kommer RAV4 som laddhybrid, vilket innebär att modellen inte bara tar bränsleekonomin till en ny nivå, med nya RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i kröns också modellserien med ett nytt flaggskepp. Det är en modell som kompletterar RAV4 Hybrid och breddar RAV4-familjen till en ny kundgrupp där framför allt företagare och förmånsbilister är primär målgrupp. Förmånsvärdet vid 50 p r o c e n t m a rg i n a l s k a t t ä r 1 228 kronor per månad. Dessutom erbjuds köpare en bonus på 44 292 kronor tack vare låga koldioxidutsläpp. RAV4 Plug-in Hybrid har en genomsnittlig bensinförbrukning vid blandad

körning på 1,0 liter per 100 km och utsläppen av koldioxid stannar vid 22 gram per kilometer. RAV4 Plug-in Hybrid startar alltid på eldrift och prioriterar alltid det körläget. Bilen kan köras i upp till 135 km/tim på enbart eldrift. WLTP-körcykeln anger att räckvidden på eldrift i stadstrafik är upp till 98 kilometer och vid blandad körning är räckvidden 75 kilometer. Acceleration 0–100 km/h går på 6,0 sekunder. Fyrhjulsdriftsystemet AWD-i är standard och tack vare plattformen GA-K samt batteriets placering under golvet är tyngdpunkten låg. Att ladda det 18,1 kWh stora batteriet tar 7 timmar i ett 220-voltsuttag (10A) och 2,5h med 32A tillgängligt. Via Toyota-appen kan laddningen

schemaläggas, övervakas samt klimatanläggningen aktiveras för att kyla eller värma kupéutrymmet. Jämfört med Prius har RAV4 Plug-in Hybrid en starkare motor och ett större batteri. I RAV4 återfinns fjärde generationen hybridteknik från Toyota med utgångspunkt från lättviktskomponenter. Det ger också att längre distanser och högre hastigheter kan uppnås på ren eldrift. Vid körning på eldrift tar accelerationen 0–100 km/h 10 sekunder. Systemeffekten är 306 hästkrafter, vilket är 38 procent mer än i RAV4 Hybrid. Båda modellerna har en 2,5-liters Atkinsonmotor, men i RAV4 Plug-in Hybrid ger den 185 hästkrafter vid 6 000 r/min jämfört med 178 hästkrafter vid 5 700 r/min i RAV4 Hybrid.

”RAV4 Plug-in Hybrid startar alltid på eldrift”

Hybridsystemet har en automatisk uppvärmningsfunktion för att skydda bensinmotorn från slitage som kan uppstå av många kallstarter i motorvägshastigheter, när elmotorerna och förbränningsmotorn byts av. Litiumjon-batteriet är på 18,1 kilowattimmar (kWh) och består av 96 celler. Dessa kyls av bilens luftkonditionering vilket bidrar till bilens prestanda på eldrift. Tack vare den ökade assistansen från elmotorerna kan bensinmotorn arbeta på lägre varvtal, vilket även betalar sig i form av lägre ljudnivå och färre vibrationer.

RAV4 Plug-in Hybrid kan sägas erfarenheter har hämtats från

Foto: Hampus Rosencranz

Toyota RAV4 är modellen som i flera perioder har varit världens mest sålda suv. I början av 2020 hade tio miljoner RAV4 tillverkats sedan starten 1995 och modellens popularitet har egentligen aldrig sviktat. Nu kommer den som laddhybrid med en räckvidd som knockar konkurrenterna.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygg akter.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

31

Fakta. Toyota Rav4 elhybrid AWD-i Miljö

Koldioxidutsläpp: 0,28 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 0,10 l/mil Miljöförmåner: Ja

Ekonomi

Grundpris: 499 900:Skatt: 360 kronor per år Miljöbonus: 44 292 kronor

Teknik

bestå av två starka personligheter förenade i ett paket: dels en elbil, dels en hybridbil. Många laddhybridversionen av Toyota Prius, men med RAV4 har tekniken flyttat fram sina positioner.

Motor: 4-cylindrig bensin/elmotorer Cylindervolym: 2487 cm³ Max effekt: 306 hk totalt bensin+elmotor Max vridmoment: 227 Nm vid 3200-3700 varv per minut Kraftöverföring: Motor fram, fyrhjulsdrift Växellåda: steglös automatlåda Fjädring: McPherson fram. Multilänk, spiralfjädrar, hydraulisk stötdämpare bak.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 6,0 sek Toppfart: 180 km/tim

Mått/vikt

Snygg och sober förarplats.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

fyrhjulsdrift är standard.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 460, bredd 185, höjd 169 Last: 520 liter Tjänstevikt: 2.000 kg (prelimärt) Maximal dragvikt: 1 500 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Låga driftkostnader • Bra räckvidd på el • Fin bensinmotor

Minus:

• Högt inköpspris • Vägljud läcker in i kupén

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 91 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2018: 123 g/km

Youtube


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY

YTF 420

YT

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

Skogs- och grävmaskinsmattor

Nya Lännen M-serien är här Nu lanserar Lännen den nya M-serien grävlastare på den svenska marknaden. Den kommer i tre modeller och ersätter den tidigare K-serien som lanserades 2016. Bland nyheterna finns bland annat ny steg 5-motor, smartare förvaring, bättre sikt och en helt ny 10 tums pekskärm. Den nya Steg 5-motorn från Agco Power är HVO kompatibel vilket innebär att koldioxidutsläppen kan reduceras med upp till 95 procent. Lännen 8600M, 8700M och 8800M har en fyrcylindrig 4,9 liters turboladdad mellankyld dieselmotor. I de två mindre maskinerna utvecklar motorn 147 hästkrafter vid 1900 varv per minut. Vridmomentet är 650 Nm vid 1500 varv per minut. Den största modellen, 8800M utvecklar 173 hästkrafter vid samma varvtal och

har ett vridmoment på 750 Nm. Hytten har konstruerats om på insidan och breddats med 100 mm på högra sidan om förarstolen. Den nya styrpelaren med höjdreglering, som är ledad vid två punkter, kan ställas undan framåt. Förarstolen kan svängas obehindrat och de nya armstöden är lätta att ställa in enligt förarens kroppsbyggnad och körvanor.Tack vare den nya trappstegen är det nu lättare att klättra in i maskinen. I manöverpanelen, som

nu sitter vid armstödet, finns de avbrytare som behövs för manövrering av maskinens viktigaste funktioner. Nya Lännen M-serien har inga analoga instrument, utan allt styrs från en helt ny 10 tums pekskärm. Där kan man göra inställningar för alla maskinfunktioner och se digitala instrument som hastighetsmätare, varvräknare, oljetryck m.m. – Målet med den nya

”Med nya M-serien erbjuder vi en multimaskin med effektiv och exakt arbetshydraulik.” Joakim Berglund Sverigechef på Lännen.

Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Nya Lännen M-serien har inga analoga instrument, utan allt styrs från en helt ny 10 tums pekskärm. Där kan man göra inställningar för alla maskinfunktioner och se digitala instrument som hastighetsmätare, varvräknare, oljetryck m.m.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se

Nu lanserar Lännen den nya M-ser finns bland annat ny steg 5-motor

M-serien är att ytterligare förfina körkomforten, användarvänlighet, produktivitet och inte minst bygga en maskin som är multifunktionell, säger Joakim Berglund, Sverigechef på Lännen. Lännen M-serien har ny bottenpansar vilket innebär att maskinen har fått bättre skydd och terrängegenskaper. Tack vare gångjärn och delade bottenpansar är service smidigare att utföra. Praktiska verktygslådor fnns nu placerade ovanför de främre skärmarna. Bakrutetorkaren har fått en ny placering och sveper nu över en större yta än tidigare. Bakrutan går dessutom nu att öppna i flera lägen. På 8600M har grävag-

Följ oss på Facebook!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

33

Kjell Forsén är ny säljare på Lännen och Lundberg. Han kommer närmast Från Söderberg & Haak.

Lännen storsatsar i Mälardalen Lännen Tractors utökar säljkåren genom att rekrytera Kjell Forsén som säljare för Lännen och Lundberg till region Mälardalen samt hela vägen upp till Söderhamn för att täcka de kommande behoven för höstens nya lanseringar.

rien grävlastare på den svenska marknaden. Den kommer i tre modeller – 8600M, 8700M och 8800M. Bland nyheterna r, smartare förvaring, bättre sikt och en helt ny 10 tums pekskärm.

Lännen 8800M har en Agco Power steg 5-motor på 173 hästkrafter och ett vridmoment på 750 Nm.

Nya praktiska verktygslådor fnns nu placerade ovanför de främre skärmarna.

gregatet en räckvidd på 6410 mm. Max grävdjup är 4430 mm. Lasthöjden vid skopbottens nivå är 3930 mm. På 8700M är räckvidden 6410 mm. Max grävdjup 4380 mm och lasthöjden 3980 mm. På Lännen 8800M har grävaggregatet en räckvidd på 6830 mm. Max grävdjupet är 4970 mm. Lasthöj-

kan även utrustas med rälshjulsadapter – Lännen Rail Systems och kan även förses med personliften.

den är på 4080 mm. Till alla modellerna finns Grävelegant, rakt grävaggretag att köpa till som extra utrustning. Lännen M-serien finns även med en 19 meters personlift för de som bygger och underhåller el- och telekommunikationsnät – Lännen Line Systems. 8700M och 8800M

Alla modellerna har axlar från ZF med fyrhjulsdrift. Automatiska differentialbromsar fram och bak. Som tilläggsutrustning finns 100 procent differentialspärr till bakaxeln

SOPMASKINBORSTAR - Specialitet borstringar - stål/poly/nylon Även specialborstar för industrin Egen tillverkning sedan 1910

Borstfabriken i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • info@borstfabriken.se

som även kan aktiveras under drift. Nya M-serien har variabel axialkolvpump med ett max flöde på 210, 252 respektive 309 liter per minut. Elektrisk effektreglering finns som tillval. På 8600M finns en pump med 252 l/min max flöde som option. Text och foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

Ett serviceavtal har tecknats med Frewito i Bro för att säkerställa eftermarknaden i Mälardalen för Lännen och Lundberg. Kjell utgår från Sollentuna och har kontor hos Frewito i Bro och kommer att vara ute hos kunder och bearbeta marknaden. Han har en gedigen erfarenhet av marknaden och kommer närmast från Söderberg & Haak. Säljrollen har han axlat i hela 30 år tillbaka tack vare sin passion för maskiner.

Frewito är ett familjeföretag som grundades för tjugo år sedan. Under de första tio åren var Frewito ett enmansbolag, där grundaren Fredrik Thorburn skötte allt från pappersarbete till reparationerna. Men de senaste åren har många duktiga medarbetare anslutit och företaget har snabbt växt till en av Storstockholms mest välrenommerade verkstäder för entreprenadmaskiner. Den 23 oktober invigs även den nya verkstaden på drygt 1800 kvadratmeter i Bro, nordvästra Stockholm. I de nya lokalerna finns förutom maskinverkstad även en butik, med försäljning av reservdelar, maskinredskap, oljor samt en komplett Hydroscandverkstad för tillverkning av hydraulslang m.m.

Frewito inviger sina nya lokaler den 23 oktober.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

SKOGSBAND! Kedjor & band

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

BOGGIBAND Bärande dragande

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Tel 0476-521 35 • info@nyvab.se • www.nyvab.se Delaryvägen 5, 343 36 Älmhult

Oilquick satsar i Storbritannien OilQuick har tills nu funnits representerade i Storbritannien endast via återförsäljare och distributörer men har idag dotterbolag i Frankrike och Nordamerika. Nu växlar man upp och startar ett eget dotterbolag även i Storbritannien.

Scania lanserar en rad nya V8-motorer. Bland annat ett kraftpaket på 770 hästkrafter och ett vridmoment på 3700 Newtonmeter.

Nya V8-motorer från Scania

OilQuick UK kommer hantera direktförsäljning, marknadsföring och serviceärenden etc. Parallellt kommer OilQuick UK

OilQuick har tills nu funnits representerade i Storbritannien endast via återförsäljare och distributörer. Nu växlar man upp och startar ett dotterbolag i Storbritannien.

fortsätta expandera sitt nät av återförsäljare och servicepartners. Nuvarande partners är Murray Plant i Warrington och Linwood, samt Mutley Plant i Aylesham.

”Jag är väl bekant med OilQuicks fästen och har bara positiva erfarenheter”.

Steve Parker platschef på Oilquick i Storbritannien.

–Detta är ett naturligt steg för att kunna möta en ökande efterfrågan och kunna växa ytterligare. Med ett eget bolag får vi bättre kontroll och kan konkurrera på lika villkor. Storbritannien är en enorm marknad som har stor utvecklingspotential både för vår basprodukt

– fullautomatiska snabbfästen, men även för våra nya tiltrotatorer OQTR-E. I Skandinavien är marknaden mer mogen och nästan alla grävmaskiner har både snabbfästen och tiltrotatorer. I Storbritannien är marknaden ännu inte lika långt framme, säger Henrik Sonerud, vd på Oilquick. OilQuick rekryterar Steve Parker som närmast kommer från ECY Haulmark Ltd. Steve har jobbat i branschen i över 30 år

och blir nu platschef på OilQuick UK. –Jag är väl bekant med OilQuicks fästen och har bara positiva erfarenheter. De håller högsta kvalitet och det skall bli otroligt kul att dra igång säger Steve Parker. – Nu med de nya tiltrotatorerna OQTR-E så har vi en enorm marknad att tillgå. Vi kommer bearbeta marknaden hårt för att få ut nå ut till både användare och beslutsfattare, säger han avslutningsvis.

Scanias nya V8motorer erbjuder inte bara rekordhög effekt utan även väsentligt förbättrad bränsleeffektivitet. Scania säger att totalt kan besparingen uppgå till sex procent eller mer under rätt förhållanden.

Det mest spektakulära och det som tilldrar sig mest intresse är den toppresterande motorn på 770 hästkrafter och ett vridmoment på 3700 Newtonmeter. Det är sannolikt den kraftfullaste, seriebyggda lastbilsmotor som tillverkas. Var och när behövs all denna kraft? – Den är givetvis inte för alla och envar men vi ser en ökad efterfrågan för lastbilar som kan hantera bruttovikter på 60 ton eller mer, särskilt för kombi-

ekipage, säger Alexander Vlaskamp, sälj- och marknadschef på Scania. Det snabbaste sättet att öka transporteffektiviteten är genom längre och tyngre lastbilsekipage. Den ökad bränsleförbrukningen för tyngre lastbilar kompenseras genom ökad lastkapacitet. Det ger en gynnsam koldioxid/tonkalkyl och dessutom finns möjlighet att köra Scanias V8:or på förnybara biobränslen. Det är naturligt att efterfrågan på Scanias V8motorer är störst i länder där högre bruttovikter til�låts – särskilt i de nordiska länderna. Men även på andra marknader, bland annat Italien och Spanien, liksom på vissa marknader utanför Europa, väljer många en V8 eftersom terrängen är bergig med branta stigningar och utmanande vägar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

35

Epiroc lanserar nya tunnelhammare Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader.

Bygghandeln växer kraftigt Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader med 12 procent jämfört med samma period förra året. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg. Detta enligt statistik från SCB som Navet Analytics varje månad sammanställer och analyserar. Trenden med en kraftigt växande bygghandel återfinns även på andra håll i Norden. I Finland ligger tillväxttakten i linje med Sveriges, drygt 10 procent, medan både Norge och Danmark redovisar ännu kraftigare uppgång med 20-25 procent under första halvåret. När siffrorna studeras närmare visar det sig att det framförallt var under det andra kvartalet som tillväxten tog ordentlig fart. – Uppgången har flera förklaringar men de tydligaste är ökad mängd hemarbete, karantän och andra restriktioner kopplande till pandemin, förklarar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics. I takt med att allt mer tid spenderas i hemmet har renoveringslustan och gör-det-själv-marknaden ökat. – Det ser vi tydliga tecken på i statistiken. I alla kriser finns det inte bara förlorare utan även vinnare och bygghandeln är en av dem, avslutar Jens Linderoth.

Epiroc lanserar två nya tillskott till tunnelversionen av Epirocs SB-hammare. Den nya lättviktaren SB 202 Tunnel och kraftpaketet SB 552 Tunnel bygger ut serien ännu mer i både den tyngre och lättare ändan av skalan.

Arbetet med att fullända SB-serien för användning underjord ledde till lanseringen 2017 av Tunnel-versionerna av SB 302 och SB 452. Från och med nu kommer sortimentet vara dubbelt så stort. Både den lättare SB 202 på 200 kg och tungviktaren SB 552 med en arbetsvikt på 560 kg har samma egenskaper som de befintliga modellerna. Nyheterna utökar även viktspannet för lämpliga bärare från 4,5–13 ton till 2,5–15 ton. Bland de applikations-

specifika anpassningarna finns utbytbar slitplatta plus frontplåt och dammskydd som ska ge längre livslängd genom att hindra stenar från att skada hammarkroppen och hålla dammet ute. Det är viktigt främst vid arbete uppåt. Tunnelversionen har även integrerade munstycken för vattensprutning.

Slitaget på bussningshållarna begränsas tack vare en presspassad bussning låst med ett extra stift. Utbytbara strypningar gör att prestandan kan anpassas efter arbetsuppgiften, oavsett om det rör sig om traditionell skrotning eller mer krävande stenbrytning. Solid Body-konceptets DNA märks tydligt i den här avancerade specialversionen. Bland de uppskattade egenskaper som har hämtats från original-SB-hamrarna finns systemet för energiåter-

Epiroc lanserar två nya tillskott till tunnelversionen av företagets SB-hammare.

vinning som utnyttjar rekylenergin från kolven för att minska vibrationer och öka prestandan, tryckventilen som skyddar mot överbelastning och inte minst alla fördelar i form av vikt, konstruktion och hållbarhet med helgjutna, kompakta hammarhuset. – Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda

fler alternativ för alla våra kunder som jobbar under jord. Deras verksamhet är högprioriterad för oss, och med de här hammarnas hållbarhet och låga driftkostnad vet vi att vi kan stödja dem ännu bättre”, avslutar Nils Almkvist, försäljningschef för hydrauliska tillbehör på Epiroc.

- Gör en bra affär!

Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

Marknadens lägsta borrstålskonsumtion Marknadens längsta serviceintervaller Snabbare borrhastighet Hög tillförlitlighet

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

MONTABERT BORRKASSETT Med Montabert CPA-borrutrustning blir din grävmaskin ett mångsidigt verktyg för borrning som t.ex. rör- och fi fib bergravar, bergtäkter m.m. 9 modeller för bärare från 7 till 45 ton. Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Följ oss på Facebook!

Scanna koden och se filmen om Montabert borrkassett!

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASKIN.SE


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Veidekke:

Det ser bättre ut nu än i våras

Delvator AB, som haft Hitachiagenturen i Sverige sedan 1996 tas nu över av Norska Sørenco AS som är moderbolag till Nasta som har motsvarande Hitachiagentur i Norge.

Delvator får norska ägare Norska Sørenco AS förvärvar nu samtliga aktier i Delvator AB. Detta innebär att Delvator och Nasta AS blir systerbolag under ett gemensamt norskt moderbolag. Delvator importerar, säljer och utför service på anläggningsmaskiner från japanska Hitachi på den svenska marknaden. Delvator har en utbyggd verksamhet över hela landet med 11 säljare och ett 25-tal egna och kontrakterade verkstäder. Företaget har varit verksamt sedan 1986. 2019 omsatte man 336 miljoner miljoner och hade 40 anställda. Nasta har motsvarande Hitachiagentur i Norge samt hyr ut Hitachimaskiner genom Nasta Utlei AS. Man har även kompletterande agenturer och säljer bland annat Bells midjestyrda dumprar och

Hamms vältar på den norska marknaden. Företaget omsatte 2019, 1 200 miljoner norska kronor. – Delvator har varit en uppskattad Hitachikollega till Nasta under mer än 20 år. Tack vare nöjda kunder och stabil ekonomi åtnjuter företaget, dess ägare och anställda stor respekt hos andra Hitachi representanter runt om i Europa, säger Tom Johansen, administrativ direktör för Nasta. – Nasta har haft en fantastisk utveckling i Norge och kommer att bli bästa tänkbara partner för Delvator i en fortsatt framgångsrik utveckling av Hitachi-verksamheten i Sverige. Jag är säker på att ägarskiftet kommer att vara bra för våra kunder, våra anställda och för företaget, säger Christer Arvidsson, ägare och tidigare vd för Delvator i en kommentar till affären. All personal på Delvator kommer vara kvar.

Trafikverket testar ballastfria spår

Trafikverket testar att lägga ballastfria spår. Målet är att öka anläggningens livslängd, minska behovet av underhåll samt sänka livscykelkostnaderna. Större delen av järnvägen är byggd med ballastspår där det översta lagret som järnvägsslipern vilar på består av makadam. Ballasten ska bära spåret och säkra dess längd- och sidostabilitet. Branschen har under senare år utvecklat ballastfria spår (kallas även fixerade spår), där befästningssystemet, de komponenter som förankrar järnvägsrälsen, fästs direkt i längsgående betongplattor. – Vi är nu inne i tredje fasen av projektet och fortsätter att genomföra demonstratorer som ökar vår kunskap och bidrar till förbättringar i både befintlig och ny anläggning, säger Carina Sammeli, projektledare för In2Track3. Skälet till utvecklingen är att ballastfria spår ger bättre spårläge och kräver mindre behov av återkommande underhåll. Dock är bullernivån högre för ballastfria spår. – Därför är det främst i tunnlar och på broar som det ballastfria spåret är att föredra. På sikt kommer vi nog att se både ballastspår och ballastfria spår liksom hybrider däremellan, allt beroende av lämplighet säger Carina Sammeli avslutningsvis.

Det norska byggföretaget Veidekkes prognoser för de skandinaviska byggmarknaderna visar att utsikterna för sektorn nu ser bättre ut än vad som förväntades före sommaren.

Förutsatt att utvecklingen av covid-19-pandemin inte förändras väsentligt i framtiden, finns det ett behov av en hög aktivitetsnivå på den skandinaviska byggmarknaden de närmaste åren. Prognosen förutsätter att den väntade ökningen av den offentliga efterfrågan kommer att realiseras. Generellt förväntas lägre investeringsvilja i företag och hushåll leda till en produktionsminskning på sex procent 2021, innan nergången planar ut 2022. – Denna relativt positiva bedömning förutsätter fortsatt stöd i bygginvesteringar inom den offentliga sektorn, och vi kommer att se en tydlig förändring på byggmarknaden i rikting mot dessa kundsegment, säger Kristoffer Eide Hoen, analyschef på Veidekke i Norge.

Även med en övergripande tillfredsställande byggnadsvolym finns det flera utmaningar framöver, och kanske den allvarligaste är minskad bostadsbyggande.

Byggmarknaden var på väg mot en hård landning när regeringarnas åtgärder mot covid-19-pandemin drastiskt minskade mobiliteten och affärsaktiviteten i våras. Med risk för avmattning av pågående byggprojekt och stopp av nya projekt väntades en betydande nedgång i aktiviteten 2021. – Även om det fortfarande finns olösta frågor relaterade till utvecklingen av pandemin, går det bättre än man fruktade, och vi tror att vi nu kan lägga de mest negativa scenarierna

åt handlingarna, fortsätter Kristoffer Eide Hoen som betonar att osäkerheten fortfarande är stor. Enligt Veidekkes prognos kan marknadsutveckling ändra riktning om något av följande villkor uppstår: • Om antagandet om hög offentlig efterfrågan inte bekräftas kommer marknaden troligen att uppleva en markant nedgång, särskilt i Norge. • Om Skandinavien eller viktiga handelspartner får en ny våg av allvarlig smitta kan det både störa

förmågan att implementera i branschen och öka osäkerheten bland investerare och hushåll. • Om arbetsmarknaden stabiliseras och räntorna ligger kvar på dagens låga nivåer under några år framöver kan det stimulera tillväxt på marknaderna för bostäder och kommersiella fastigheter. Även med en övergripande tillfredsställande byggnadsvolym finns det flera utmaningar framöver, och kanske den allvarligaste är minskad bostadsbyggande.

Nya fästen från Steelwrist

Efterfrågan på fler mångsidiga lösningar för de minsta grävmaskinerna fortsätter att växa.

Lösningar för den här typen av maskiner behöver inte bara vara mångsidiga, men även robusta och kostnadseffektiva, och därför utökar nu Steelwrist sin produktportfölj med stålgjutna TCX S30-180 tiltfäste och S30-180 snabbfäste. Båda typerna kan levereras med semiautomatisk eller hydraulisk låsningsfunktion beroende på kundens behov. Steelwrist introducerade det första stålgjutna snabbfästet 2012 och vid det här laget finns tu-

sentals gjutna produkter i bruk hos våra kunder. Fördelarna med gjutet är numera välkänt, där styrka/vikt-förhållandet är överlägset jämfört med svetsade lösningar. Både TCX tiltfäste och S30 snabbfäste har dessutom Front Pin Safety Hook som uppfyller kraven i de nya föreskrifterna för säkerhet gällande snabbfästen.

Med tiltfästet får man en säker snabbfästeslösning och en tiltfunktion som gör grävmaskinen avsevärt mer mångsidig. TCX är enkelt att installera och har låg vikt. Det passar på grävmaskiner upp till två ton och finns som direktinfäst med S30 snabbfäste, både manuellt och

Nu utökar Steelwrist sin produktportfölj med stålgjutna TCX S30-180 tiltfäste och S30-180 snabbfäste.

hydrauliskt. TCX ersätter TMX tiltfäste i Steelwrist produktportfölj. Det faktum att S30 snabbfäste och TCX inte är svetsade, har stora kon-

taktytor för axlarna och optimerad materialfördelning, skapar en extremt robust design som säkerställer en längre livslängd.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

37

Drömmen om frihet som egenföretagare BIOKUBE SÖKER ÅTERFÖRSÄLJARE

INTRESSERAD? R I N G 07 2- 40 2 03 53 BioKube kan med fördel kopplas till befintlig slamavskiljare eller trekammarbrunn.

Enkel, snabb och billig installation.

Tel: 072-402 03 53 | info@biokubesverige.se | biokube.se

E R G D N G LÄ LÄN S V I L

TID

LL RHÅ

LL

TI HS

OC

S ÅND T S E

E

UND T A NSK

MI

PATENT SÖKT

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

www.clarktracks.se Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-28 590 | CT4008

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Så minskas slitaget på skoptänder MAN TGE - nu med fyrhjulsdrift.

Ny terränggående lätt lastbil från MAN

Som ett komplement till de existerande TGE-modellerna med fyrhjulsdrift introducerar MAN Truck & Bus en ny version med 5,0 tons (Den kan nedklassas till 3,5 tons totalvikt och 3,5 tons släpvagnslast) eller 5,5 tons tillåten totalvikt. Med de nya TGE-varianterna, som MAN redan har många kundorder på, erbjuder nu MAN fyrhjulsdrivna fordon i intervallet 3,0–5,5 tons tillåten totalvikt, som alla kan anpassas efter kundernas behov. Det existerande programmet av lätta fyrhjulsdrivna modeller som chassi, skåpbil eller minibuss kompletteras nu med modeller på 5,0 till 5,5 tons totalvikt, som MAN har utvecklat tillsammans med det österrikiska företaget Oberaigner. Grundfordonet för de konverterade versionerna är standard TGE skåpbilar och TGE-chassier med bakhjulsdrift samt den kraftigaste 2.0 liters dieselmotorn.

Sundare konkurrens i byggbranschen Regeringen meddelade den 17 september att de förstärker och permanentar det uppdrag som åtta olika myndigheter haft att gemensamt arbeta mot brott i arbetslivet. Uppdraget har pågått i tre år och berört flera branscher, däribland bygg och anläggning. – Beskedet att regeringen permanentar och utökar satsningen på den myndighetsgemensamma kontrollen är ett viktigt steg för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Vårt gemensamma arbete för sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen ställer höga ansvarskrav på alla aktörer i och kring branschen och det förutsätter att berörda myndigheter får direktiv och resurser att bedriva sin myndighetsutövning, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. – Om bygg- och anläggning ska fortsätta att vara en framtidsbransch som bär upp den svenska ekonomin krävs att alla parter intar en nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete.

Historiskt starkt resultat för Lantmännen

Lantmännens resultat för årets första åtta månader, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 320 miljoner kronor – en signifikant förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 090 miljoner kronor för samma period. Resultatet för de två första tertialen 2020 är Lantmännens högsta någonsin. Det är glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat trots den pågående coronapandemin och en svagare världsekonomi. Alla våra divisioner och affärsområden har snabbt och distinkt genomfört nödvändiga åtgärder för att hantera påverkan från coronautbrottet. Dessutom utgör vår breda affärsportfölj en styrka i oroliga tider, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. Affärsområde Swecons resultat är något lägre än föregående år: 262 miljoner kronor (277). Totalmarknaden för anläggningsmaskiner var under årets första månader betydligt lägre än året innan – under sommaren har efterfrågan åter ökat något, och tillgången på maskiner är tillbaka på normala nivåer. Swecon har under tertialet stärkt sin marknadsandel i Sverige ytterligare.

Den tuffa arbetsmiljön i gruvorna sliter kraftigt på material och maskinutrustning med höga underhållskostnader som följd. Forskare vid Luleå tekniska universitet har i projektet Harshwork tagit fram en modell som ska underlätta materialval och underhåll, vilket i sin tur kan minska stopptider och öka produktiviteten. – Forskningen kommer ge möjlighet att optimera materialval och geometrier för förbättrad livslängd på industriell utrustning som exempelvis skopor som används vid lastning av malm. Om vi lyckas kan material och utrustning nyttjas betydligt längre och effektivare, underhållskostnader minskas samt produktionen öka, säger

Ny forskning vid Luleå universitet ger möjlighet att optimera materialval i skopor och skoptänder.

Pär Jonsén, professor vid Luleå tekniska universitet. Ett av beräkningsexemplen i studien är Bolidens lastare (lingrävare) i Aitikgruvan i Gällivare. Skopornas tänder slits hårt av malm och gråberg och med laserskanning har man följt nötningen av materialet och fått fram ett unikt dataunderlag. Därefter har modeller över förloppet byggts som ytterligare ökar förståelsen.

– Tidsförloppet är komplext men vi har fått bra korrelation mellan verkligheten, experiment och vår modell. Det bidrar starkt till förståelse för hur materialet uppför sig, säger Pär Jonsén. Projektet Harshwork har tilldelats 1.56 miljoner Euro från EIT RawMaterials, ett konsortium initierat av EIT (European Institute of Innovation and Technology) och fi-

nansierat av Europeiska kommissionen. – Finansieringen från RawMaterials är helt nödvändig för att utföra mätningar och utveckling i fullstor skala och att sedan kunna ta detta till industriell tillämpning. Rent allmänt finns få möjligheter att få finansiering för tillämpad forskning inom denna industribransch, säger Pär Jonsén och konstaterar att konsortiet även öppnat dörrar till nya samarbetspartners i projektet. − I projektet samarbetar vi med Boliden och LKAB och dessutom sju andra partners i Finland och Spanien som vi fått kontakt med via EIT RawMaterials. Det slutgiltiga målet är att få fram ett prognosverktyg som kan användas av både konstruktörer och underhållsplanerare.

Ökade volymer för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. Leveransvolymer och omsättning på skogsvårdstjänster ökar under perioden, som samtidigt tyngs av oron på de finansiella marknaderna.

– Det gångna halvåret har varit betydligt stabilare än förväntat. Virkesvolymerna ökar och skogsägarna är aktiva beställare av skogsvårdstjänster som röjning, plantering och markberedning. Det känns som ett riktigt styrkebesked att vi, i stort, levererar enligt plan även under dessa exceptionella förhållanden, säger vd Fredrik Munter. Mellanskog redovi-

”Det känns som ett riktigt styrkebesked att vi, i stort, levererar enligt plan.”

Fredrik Munter vd på Mellanskog.

Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. leveranser ökade under perioden med fyra procent. Omsättningen på skogstjänster ökade med 13 procent, Foto: Per Eriksson

sar ett resultat för första halvåret, före skatt, på 20 miljoner kronor (113). Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre virkespriser. Finansnettot minskar kraftigt på grund av vårens turbulens på de finansiella marknaderna samt utebliven utdelning från Setra Group. Föreningens leveranser

ökade under perioden med fyra procent. Omsättningen på skogstjänster ökade med 13 procent jämfört med föregående år. – Jag vill särskilt lyfta fram den starka utvecklingen på skogsvårdssidan. Här har skogsägare, medarbetare och entreprenörer gjort ett enormt jobb under utmanande förutsättningar. Resultatet blir välskötta skogar

och på sikt ett ökat värde för skogsgården, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog. Mellanskog har under perioden infört en medlemspremie på timmer och genomfört prisjusteringar på massaved i geografier som kraftigt påverkats av granbarkborreangrepp.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Vårt mest populära och mångsidiga aggregat garanterar en pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet. För att maximera produktiviteten kan aggregatet utrustas med en � erträdshanteringsenhet.

Några förbättringar på senaste modellen av Log Max 6000V:

NYHET!

Cat 313 D ............................2016 Volvo 4200 .........................1984 JCB 409 B ..........................2018 5900 tim. 133 tim. Stora BM, vikplog och 6000 tim, tiltrotator Indexator. sandspridare ingår.

Take-Job TB175W ..............2004 Atlas 140W .........................2020 Atlas 160W .........................2020 Swedish Edition, omg. leverans. Swedish Edition, omg. leverans. Engcon EC10 m ,S45 fäste.

UFO FLEXWING Nu lanserar vi vår helt nya klaffskopa, Flexwing.

Skopan är följsam och lätthanterad. Tack vare de hydrauliskt styrda och fjäderbelastade klaffarna blir snöröjningen extra effektiv. Ploga trottoarer och gator i samma svep. Arbeta med särskild precision i trånga utrymmen. Fiat-Hitachi FR 130 ............1996 Terex TW 110 .....................2010 Case IH Maxxum 5120 ......1996 12500 tim, bra däck, stora BM, 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 6900 tim, Ålö Quicke 640, 3:e hydr.funktion. EuroCombi fäste, 3:e funkt.

Åter försäljare för:

Intresserad? Kontakta oss direkt på 090-12 07 70, info@goteneufo.se

GÖTENE UFO

WWW.GOTENEUFO.SE

39


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Helt nytt mineral upptäckt i Sverige

Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna bakom fyndet av ett helt nytt mineral, som nu fått namnet zinkgruvanit. 2015 var han i Zinkgruvan utanför Askersund för ett forskningsprojekt. Han skulle göra en svavelisotopstudie och var på jakt efter mineralet baryt, även kallat tungspat, vilket visade sig vara svårfunnet i området. När gruvans geologkonsult Anders Zetterqvist plockade fram en borrkärna hittade Nils baryt – men såg också andra mineral som han inte kunde identifiera. Han tog hjälp av kollegor på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Sveriges geologiska undersökning, SGU, i Uppsala, och tillsammans började de ana att det kunde röra sig om ett helt nytt mineral. När allt underlag fanns insamlat skickades det till International Mineralogical Association, IMA. I juli i år kom så deras svar – zinkgruvanit var godkänt som ett nytt mineral, med namn efter fyndplatsen.

Nytt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen

Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. PTS ser en positiv utveckling i sin prognos över möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025, men bedömer fortfarande att det blir en utmaning att nå målet. – Det utökade bredbandsstöd som regeringen föreslår är mycket välkommet. Jag hoppas på ett fortsatt starkt engagemang från alla såväl offentliga som kommersiella aktörer när vi tar oss an den fortsatta utbyggnaden. Coronapandemin har inneburit arbete och studier på distans för många och understrukit vårt beroende av en digital infrastruktur som når alla, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

1,2 miljarder till gruvväg i Kaunisvaara Trafikverket och Kaunis Iron AB har undertecknat ett avtal som innebär att Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor till förstärkning och ombyggnation av vägsträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Det nya medfinansieringsavtalet som Trafikverket och Kaunis Iron undertecknat omfattar totalt 1 173 miljoner kronor, varav Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor. Kaunis Iron kör malmtransporter från gruvan i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Svappavaara. De befintliga vägarna har idag inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna under en längre tid.Vägarna byggs därför nu om för att öka bärigheten, framkomligheten och trafiksäkerheten.

Frank tror på ballastbranschen

Värnamo Grusmaskiner som startades 1988 av Jan Carlsson började verksamheten med att man köpte nya och begagnade krossar från Möckeln och Powerscreen. Idag är det ett välskött företag med en omsättning på cirka 35 miljoner kronor per år. Sedan 2016 drivs Värnamo Grusmaskiner av Frank Carlsson, son till grundaren Jan Carlsson.

Sedan 2009 är företaget svensk representant för Kanadensiska McCloskey krossar, sorteringsverk och stackläggare. I juni förra året förvärvade finländska Metso McCloskey. I affären värderades McCloskey till 420 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande nästan 3 miljarder kronor. – Förutom att det numera sitter Metso-krossar i McCkloskey-maskinerna har vi inte märkt så mycket av Metso-förvärvet, berättar Frank Carlsson. Sedan 2010 är Värnamo Grusmaskiner lokaliserade till ändamålsenliga lokaler i Torsviks Industriområde i Jönköping. Tomten är på 4.900 kvadratmeter och lokalerna är på 1.000 kvadratmeter. Här finns möjlighet till att serva stora maskiner i verkstaden som även har en travers. Stora kontorsytor ger även möjlighet att växa om det skulle

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna!

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

behövas. I lokalerna finns även en tvätthall och reservdelslager. Värnamo Grusmaskiner har kunder över hela landet och nyligen levererade man en trumsikt till Malmens grustag i Norrtälje och man har även sålt krossar till LKAB:s underleverantörer i I Kiruna. Företaget har egen servicebil och servar själva kundernas maskiner. – Eftermarknaden är mycket viktig för oss. Våra kunder är beroende av att vi snabbt kan utföra service och leverera reserv- och slitdelar, menar Frank Carlsson. Många prognosmakare inom anläggningsbranschen gör bedömningen att kross- och sorteringsmarknaden förväntas växa med 4-6 procent fram till 2023, som drivs av ett underliggande anläggnings-

byggande med i första hand offentlig efterfrågan. – Det är min bedömning också. Våra kunder

har fortfarande mycket att göra, säger Frank Carlsson avslutningsvis.

Värnamo Grusmaskiner har både nya och begagnade maskiner på lager.

Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

Foto: Per Eriksson

Vi flyttar berg! Spränger

MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

Frank Carlsson, vd på Värnamo Grusmaskiner är mån om att hålla en hög servicenivå. Företaget startades 1988 av Frank far Jan Carlsson.

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se


Forshagaspridaren i uppdaterad version Till den kommande säsongen lanserar Forshaga Bil & Maskin nu en uppdaterad version av sin populära sandspridare som funnits på marknaden i över 70 år. T20 är namnet på den nya spridaren som ska klara att sprida ett ännu bredare spektrum av material än tidigare. ForshagaSpridaren finns nu i en uppgraderad modell - ForshagaSpridaren T20. Den uppges ha alla fördelar från sin föregångare T10, men med flera förbättringar i tillägg. I den nya modellen T20 har bland annat utmatarvals och omrörarvals fått ny utformning för att kunna sprida ännu fler besvärliga material. T20 ska klara att sprida material såsom sand, bergkross, natrium-, magnesium- och kalciumklo-

rid i fraktioner mellan 0 och 50 millimeter. Den nya och unika konstruktionen hos utmatningsmekanismen har förfinats till att effektivt hantera även besvärliga material och samtidigt förhindra driftsstopp på grund av tjälklumpar eller större sten i materialet. Förutom stor tolerans mot föroreningar i materialet minimerar konstruktionen också materialläckage.

från bilen inte hamnar i materialet. Med helt elektrisk drivning och inbyggd kalibrering kan maskinen sprida material med mycket hög noggrannhet. Dammbindning med t.ex. kalciumklorid är därför ett idealiskt användningsområde. Utmatningen följer bilens hastighet, men kan även ske med stillastående fordon och T20 sprider lika bra även vid backning.

Med ForshagaSpridaren sprids material normalt med flaket i sitt nedsänkta läge och ofta kan hela 1,5 m³ material spridas innan flaket måste lyftas för att fylla på behållaren. Genom sitt kompakta format och låga vikt kan maskinen även sitta kvar under annan körning – vid tippning fungerar maskinen som en vanlig baklucka. En sandspridare placerad på flaket gör dessutom att snösprut och slask

– Maskinen styrs helt trådlöst från en vanlig smartphone eller surfplatta med nedladdad app. Styrning av start, stopp och dosering sköts enkelt genom att peka på skärmen. Appen har ett väl genomtänkt menysystem där programval och alla maskinens funktioner kontrolleras direkt på skärmen, säger Andreas Eriksson, vd på Forshaga Bil & Maskin. T20 levereras med den

Till den kommande säsongen lanserar Forshaga Bil & Maskin nu en uppdaterad version av sin beprövade sandspridare som funnits på marknaden i snart 70 år.

nya generationens styrsystem, Time. Med Time kan arbetet kvalitetssäkras genom att alla aktiviteter automatiskt dokumenteras med GPS. Time styr dessutom spridarna trådlöst vilket gör att de enkelt

kan flyttas mellan olika fordon. – Våra sandspridare följer EU-standarden för överföring av driftsdata (CEN-15430) till exempelvis Trafikverket. Flera

leverantörer såsom Mowic och Zeekit kan automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling, säger Andreas Eriksson avslutningsvis.


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Hallå där... Gustav Melin, vd på Svebio som är kritisk till regeringen som vill lägg skatt på förnybara biooljor, primärt grödebaserade biooljor som används för uppvärmning.

Varför är ni kritiska till skatten? – Skatten strider mot de principer som gällt sedan 1991 att koldioxidskatt bara ska tas upp på fossila bränslen. Det är orimligt att den svenska regeringen och dess samarbetspartier böjer sig för EU-kommissionens diktat på det här viset. Vilka motiv har EU-kommisionen för detta? – Ett motiv som framhålls av Gustav Melin, vd för EU-kommissionen och cite- Svebio. ras av den svenska regeringen är att de här biooljorna är ”livsmedelsbaserade”, det vill säga att råvarorna också skulle kunna användas som livsmedel. Hur ser Svebio på det? – Men det är ingen brist på mat eller kapacitet att producera mat i Europa eller världen, de som inte har mat har brist på pengar. I Europa har vi överskott på åkermark. Dessutom införs skatt även på metanol som är en restprodukt vid massatillverkning.

Snart är vi 11 miljoner invånare i Sverige. Det innebär ett stort behov av hundratusentals nya bostäder och ökad kapacitet på järnvägen.” Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Ny standard för automatiska fästen Open S - en standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner lanseras nu av Rototilt och Steelwrist. Maskinoperatörer kan kombinera fästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som överensstämmer med standrarden.

Produkter som uppfyller standarden är märkta ”Open-S”. – Öppna standarder underlättar vardagen, oavsett om det gäller stickkontakter för eluttag, datoranslutningar eller grävmaskiners snabbfästen, säger Stefan Stockhaus, vd för Steelwrist. ”Open-S” bygger på den oberoende och etablerade standarden som redan finns för snabbfästen – S-standarden. Tillsammans med Anders Jonsson, vd på Rototilt är Stefan Stockhaus initia-

tivtagare till Open-S. – Vi tror på sund konkurrens där branschens aktörer konkurrerar om att ha de bästa produkterna, säger Anders Jonsson. Vi vill inte binda upp kunderna i ett slutet gränssnitt. När en kund köper en tiltrotator från Rototilt, ska de känna sig säkra på att alla hydrauliska redskap som uppfyller Open-S standarden passar tiltrotatorn. Standarden bygger på tre pelare: frihet att välja önskad utrustning för slutkunder med tillförlitliga säkerhetslösningar samt att dra nytta av fortsatt teknisk utveckling. – Eftersom vi har kom-

”Alla tillverkare som tror på nyttan av en gemensam standard är välkomna”.

Stefan Stockhaus vd på Steelwrist.

Open S - en standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner lanseras nu av Rototilt och Steelwrist.

mit överens om hur vi ansluter produkterna, kan kunder fritt välja från produktsortimentet från de tillverkare som uppfyller standarden, förklarar Anders Jonsson. Det blir tydligare vad som passar ihop och vilka garantibestämmelser som gäller. Både Steelwrist och Rototilt ser att fler kunder efterlyser denna typ av lösning. Open-S standarden gör det lättare för entreprenörer att det första steget mot ett helautomatiskt snabbkopplings-

system. Open-S ägs och förvaltas av en oberoende organisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av ett råd ingenjörer från medlemsföretagen, för närvarande Steelwrist och Rototilt. Fler medlemmar välkomnas. – Utbytbarhet är själva poängen. Alla tillverkare som tror på nyttan av en gemensam standard är välkomna. Vi har redan samtal med fler företag som vill ansluta till OpenS standarden, säger Stefan Stockhaus.

SORTERAREN MSIOLRJTÖEVRÄINNLGI!G

Mycket kraftig konstruktion!

w w w.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Tele fon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig fi fin nansiering genom

Från:

2.500:-/mån


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil. Valfritt fäste.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

F r ån

F r ån

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i sex storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 450 mm.

33.900:-

11.240:-

Hög kvalitet!

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i fl fleera storlekar och färger. Från

1.245:-

Sand/saltspridare Mindre modeller för minitraktorer, åkgräsklippare ATV etc. Även handdragna.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Nyhet!

Sten/stubbrivare Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de fl fle esta fästen och i de fl fle esta storlekar efter just dina behov.

FLERAER! MODELL POWERED by

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

41.900:Komplett med hydraulaggregat: 58.700:-

ila me Går även att b

d!

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. F r ån

3.296:-

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Greppo - Universalborste. Greppo kabelborste nyps fast med tiltrotatorns gripklor i önskat läge. Som standard levereras borsten med universellt runt fäste där steglös vinkel uppnås, men kan även levereras med andra fästen. Bredden på borsten är 38 cm och den är breddningsbar till 1 meter.

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Nyhet!

Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st refl fleex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 refl fleex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan refl fle ex. Från

6:-/st

Gäller vid minimiorder = bunt på 100 st.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Krav på krönta bankar från och med nästa år

Ponsse lanserar ny maskindator

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter, vars virke mäts in via bildmätrigg, ha sina bankar uppmätta och märkta.

Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar och synlig märkning att bli mätningsvägrade av Biometria på bildmätplatser. Bankbredder är kopplade till registreringsnumret på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikationen vid mätplatsen.

”Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd.”

Anna Högvall transportansvarig på Biometria.

Krav på krönta bankar. Ouppmärkta fordonsenheter mätningsvägras från och med 1 februari nästa år.

− Transportverksamheten har förändrat sig med tiden och idag får ofta ett transportörsnummer symbolisera mer än bara vilket fordon som avses. Det blir alltså svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer, säger Anna Högvall, tjänsteansvarig transport på Biometria.

Att få alla fordonsenheter uppmärkta harmoniserar i enlighet med VML då VML ställer krav på spårbarhet. – Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med noggrannhet enligt de krav som Virkes-

mätningslagen ställer på oss. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver vi få alla fordonsenheter att bli uppmärkta (krönta). Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd som Biometria nu vidtar, säger Anna Högvall.

Ponsse Opti 8 är namnet på en ny 15,6 tums pekskärmsdator designad för Ponsses skogsmaskiner. Användarvänlighet, en stor högupplöst bildskärm, bra ergonomi i hytten utgör grunden för utformningen av den nya datorn. Den nya Opti 8-datorn erbjuder mer kraft och har mer minne än den tidigare versionen. Enligt Ponsse kommer användarna uppleva en snabbare dator med smdigare funktioner. Hårddiskens lagringskapacitet har fördubblats för att säkerställa att framtida applikationer kommer fungera.

– Ponsse Opti 8-datorns utformning fokuserar framför allt på dess användning i en krävande skogsmaskinsmiljö. Datorn är utvecklad av Ponsse tillsammans med koncernens teknikföretag Epec. Opti 8-datorn kommer tillverkas vid Epecs produktionsanläggning i Seinäjoki, säger Markku Savolainen, produktchef för utrustningsautomation på Ponsse. – Opti 8 gör det möjligt för oss att bygga styrsystem för Ponsses skogsmaskiner mer användarvänliga än tidigare. Opti 8 kommer som standard i Ponsses skördare och skotare från början av nästa år.


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Författningshandbok för byggsektorn 2020/21 Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet. Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt sammanhang. Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2020, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns m ed. Nyheter i årets utgåva är bland annat förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

De är mest positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro. Vidare visar undersökningen att personer som bott nära ett större byggprojekt även upplever sig ha närhet till allt de behöver, att de erbjuds en attraktiv arbetsmarknad samt betraktar platsen de bor på som präglad av innovation och kreativitet. – Det kan vara påfrestande att bo nära ett stort byggprojekt. Men att bygga ut infrastrukturen handlar ju i grund och botten om att investera i framtiden och i människorna som bor och verkar i Västsverige, säger Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv. Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar. Detta innebär att länets bidrag till de nationella målen mot en cirkulär och hållbar bioekonomi, liksom skogens potential för innovation och forskning, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och besöksnäring är stora. Forskningsrapporten adresserar många aspekter om skogens betydelse i länet och begreppet mångbruk. – Skogsnäringen genererar fortsatt stora ekonomiska intäkter och arbetsmöjligheter för Norrbotten, samtidigt som den även bidrar med viktiga kollektiva varor och tjänster. Rapporten lyfter fram att områdena breddas och hur skogen får allt större betydelse för exempelvis rekreationsmöjligheter, vattentäkter, biologisk mångfald samt upptag och inbindning i den växande skogen, säger regionråd Nils Olov Lindfors. Författarna bakom rapporten är Robert Lundmark och Victoria Eriksson, forskare inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Autonom skogsmaskin testas Den självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar och redo att testas i fält. – Det är en unik maskin – det finns ingen liknande i världen vad vi känner till, säger professor Magnus Karlberg.

– Vi har ersatt allt det människan gör med intelligens på maskinen; med datorer som jobbar ihop och styr den. Förutsättningarna att maskinen blir bättre än människan finns där, och det ska vi nu testa, säger Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Redan 2014 började han och hans kollegor skissa på maskinen, eller terrängfordonsplattformen som är en mer korrekt benämning. Sedan dess har Karlberg och andra forskare och studenter vid universitetet arbetat för att göra det självgående fordonet så smart och robust som möjligt. Nu är det redo för skogen. – Syftet är att göra tester inom en rad områden för att utveckla autonom teknik för maskiner och annan utrustning som används i jordbruk och skogsbruk. Det som gör vår maskin unik i sitt

Den självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar och redo att testas i fält.

slag är just flexibiliteten att testa olika utrustning, att byta ut drivlinor och aggregat och annat, säger Magnus Karlberg. Den tio ton tunga maskinen kan styras med fjärrkontroll men också programmeras för att utföra arbete helt på egen hand. Maskinen drivs för tillfället med biodiesel och är byggd utan förarhytt, men med konventionell drivlina, kran, pendelarmar och sensorer. – Ett autonomt fordon måste kunna uppfatta sin omgivning. Vi har utrustat maskinen med sensorer för att den ska kunna fatta bra beslut och för att öka säkerheten. Om det till exempel kommer en människa för nära ska den stänga av sig själv.

Terrängfordonsplattformen öppnar för en rad forskningssamarbeten med bland annat skogsbolag och lärosäten i Sverige och utomlands. Forskarna undersöker till exempel hur markberedning och transport av biomassa kan ske på ett mer hållbart sätt. – I skogen är markskador ett stort bekymmer och vi vill avsevärt minska andelen yta på hyggen som påverkas. I ett av våra projekt jobbar vi ihop med svenska skogsbolag om att göra markberedning på ett helt annat sätt än i dag, säger Magnus Karlberg och fortsätter: – Vi studerar även produktiviteten. Hur går det att göra olika operationer så effektivt och billigt som möjligt, men ändå

skonsamt för miljön och socialt bra? Det är forskningsfrågor för att möta de utmaningarna vi jobbar med. Med maskinen kan vi göra tester och se att det fungerar i verkligheten och inte bara i en datormiljö. Förarlösa fordon kommer att förändra både jord- och skogsbruk, menar Magnus Karlberg. Men ännu är det ett antal år bort innan denna typ av fordon blir vanliga på våra hyggen. – Människan kommer finnas med även när de här fordonen går autonomt i skogen, men kommer att göra andra saker. I stället för att sitta i hytten kanske man är en bit bort och styr flera fordon via reglage.

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26 • 611 31 Nyköping

Telefon 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin: 070-545 84 20


HÖR UPP SKUTKNACKARE & KÄMPAR

VENTILJUSTERARE - OPTIMAL PRESTANDA LÄGRE VIKT, HÖGRE KRAFT STÄLLBAR SLAGFREKVENS TOMSLAGSSKYDD

Låt oss presentera

LÅG LJUDNIVÅ

FXJ-serien

Hydraulhammare

En hammarserie med solid hammarkropp FXJ-serien från Furukawa är tillverkad i ett stycke, ”utan sammanhållningsbultar”. En kraftfull hammare förpackad i ett slimmat hölje.

Skutknackning

Färre rörliga delar - mindre slitage

Vårat teamat för mässan är ”Säkerhet i Fokus”

AMAS Svenska AB förbi så 0171 - 48 74vi00 kom gärna berättar mer hur vi kan höja säkerheten hos just er.

Gustaf Daléns gata 7 749 47 Enköping

info@amas.se Bara två intressanta frågor kommer här.. https://amas.se

Industrial Radio Control AB vi jobbar för ”Säkerhet i Fokus”

! Säkerhetslösning radiomatic®touch-to-activate! etRadiosystemet h blir aktiverat när man når joysticken alt y

N

skyddsbygeln med händerna, inga kommandon blir aktiverade om man inte vid rör vid sändaren med händerna. Detta förhindrar oönskade kommandon tex om operatören ramlar.

Startar du rätt travers?? -Ja, vi har IR-Start, SmartCard start på sändaren Har du gjort daglig tillsyn? det kan IRC hjälpa er med & mycket, mycket mer..

Nyhet!

Ny 5" färgdisplay med 8 st trycknappar samt radiomatic® ICON för display navigering, visuell skärm 800x640 pixlars upplösning. Klarar att hantera mycket information från maskinen. Automatisk justering av skärmens ljusstyrka mm.

et!

h Ny

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 786 97 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Statistik styrker att avverkningen inte ökat

I en uppmärksammad artikel i tidskriften Nature hävdar ett forskarlag att avverkningen inom EU ökat lavinartat under senare år. SkogsEtt forskarlag hävdar att skogsavstyrelsen har nu gått igenom flera verkningen inom EU ökat under oberoende statis- senare år. Enligt Skogs-styrelsen stämmer inte dessa uppgifter. tikkällor för att tydliggöra att dessa uppgifter är felaktiga. Artikeln i Nature publicerades den 1 juli och fick snabbt stor uppmärksamhet. Forskarlaget som skrivit artikeln hävdar att avverkningen inom EU skulle ha ökat med 49 procent under senare år, och att Sverige och Finland stått för merparten av denna ökning. Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet ifrågasatte genast artikelns slutsatser, eftersom de inte överensstämmer med svensk avverkningsstatistik. För att ytterligare tydliggöra att uppgifterna om ökad avverkning inte stämmer har nu Skogsstyrelsen gått igenom ett antal av varandra oberoende statistikkällor. – Vi konstaterar att det varken i den svenska avverkningsstatistiken, produktionsstatistiken, handelsstatistiken, energistatistiken eller sysselsättningsstatistiken finns stöd för att avverkningen ökat i den omfattning artikelförfattarna anser, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

Vägtrafikens elektrifiering ger ökade elnätsinvesteringar Eon har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar Eon att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken. Sverige har fattat ett beslut om att 70 procent av vägtrafikens utsläpp ska reduceras till 2030. För att nå det målet utgör en storskalig elektrifiering av vägtrafiken en viktig möjliggörare. Det kräver en utbyggnad av de svenska elnäten. Eons studier har kartlagt olika trafikslag och utgått från tre olika ambitionsnivåer på omställningstakten för att identifiera hur mycket elenergi och effekt en elektrifiering av vägtrafiken skulle kräva under 5-åriga utvecklingsfaser mellan 2020-2040. Redan nu satsar Eon rekordstort på investeringar i elnäten. Mellan 2020-2023 investerar Eon 16 miljarder kronor vilket är en ökning med 20 procent jämfört med tidigare period.

Säsongen för aktiva granbarkborrar har nu nått sitt slut. En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020.

Foto: Per Eriksson

Mellanskog:

Alarmerande stora barkborreskador Säsongen för aktiva granbarkborrar har nu nått sitt slut. En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020. Omfattningen i Mellanskogs område är alarmerande med cirka 4,5 miljoner kubikmeter skadad skog.

Merparten av angreppen är koncentrerade till Södermanland, Västmanland, Närke och västra Uppland. Det finns även bitvis omfattande skador i Värmland, södra Dalarna, södra Gästrikland samt norra och östra Uppland.

– Jämfört med förra året är det nu ombytta roller, omfattningen i Götaland ser ut att ha halverats samtidigt som skadorna i Svealand verkar vara de dubbla från i fjol. Situationen är fortsatt allvarlig och Mellanskog jobbar hårt för att bekämpa granbarkborren och rädda medlemmarnas virkesvärden. Vi arbetar även aktivt för att hitta nya avsättningsmöjligheter för granbarkborreskadat virke, säger Mellanskogs skogschef Matts Söderström. Den officiella uppskattningen av årets granbarkborreskador kommer genomföras av SLU i en nationell riktad skadein-

ventering i Götaland och Svealand vilken kommer ske under september– oktober. I inventeringen nyttjas Riksskogstaxeringens alla permanenta provytor i Götaland exkl. Gotland och Svealand exkl. Dalarna, cirka 420 stycken. Med detta upplägg kommer resultaten endast kunna presenteras på landsdelsnivå. Resultaten kommer bli den officiella uppskattningen av årets barkborreskador då resultaten baseras på en statistisk säkerställd metod. Mellanskog deltog i årets omfattande svärmningsövervakning tillsammans med Skogsstyrelsen och

andra aktörer inom samverkansprojektet Stoppa borrarna. Ett flertal fällor placerades ut hos markägare i Mellanskogs område som varje vecka tömde sina fällor och rapporterade in antalet borrar. – Även fällövervakningen är nu avslutad för året och vi vill rikta ett stort tack till alla markägare som spelat en viktig roll i arbetet. Tillsammans har vi kunnat identifiera både den stora svärmningen som skedde på försommaren och den andra som inträffade på många platser i Mellanskogs geografi under augusti månad, säger Matts Söderström

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – Kör HYPRO!

HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO HV14 Skotarvagn

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar www.hypro.se • info@hypro.se • Tel. 0479-220 59

NYHET! JYKI ULTRA LOW Timmersläpet Jyki Ultra Low är en blick in i framtiden. Tack vare den optimerade och hållbara konstruktionen är släpets lastutrymme så stort som möjligt. Den låga chassihöjden har uppstått som en följd av ett långt utvecklingsarbete. Tack vare den nya chassikonstruktionen är släpets ramhöjd endast 1030 mm*. *Med däckdimensionen 265/70R19,5”

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogrenslastvagnar.se • www.sjogrenslastvagnar.se

WWW.SJOGRENSLASTVAGNAR.SE


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Elsatsning på 75 miljarder ABB slutför idrifttagning av världens mest kraftfulla transportsystem vid koppargruvan Chuquicamata i Chile

Nu startar världens mest kraftfulla transportsystem ABB har i samarbete med Takraf slutfört idrifttagning och testning av världens högst belägna och mest kraftfulla direktdrivna transportsystem, som möjliggör kontinuerlig drift vid koppargruvan Chuquicamata i Chile. ABB har tillhandahållit konstruktion, direktdrivet drivsystem, elektrisk utrustning för strömförsörjning, energidistribution och automatisering av ett nytt transportbandsystem, under och ovan jord, vid världens största koppargruva. Projektledning och konstruktion för hela el-, styroch instrumenteringsområdet (EC&I) leddes av ABB i Tyskland, med långa perioder på plats i norra Chile sida vid sida med Takraf för att utrusta platsens nya underjordiska drift med ett stor transportsystem som klarar en höjdskillnad på 1 200 meter och täcker ett avstånd på nästan 13 kilometer. De tre huvudtransportörerna på 11 000 ton / tim har direktdrivna transpordrifter (GCD) utrustade med stora ABB ACsynkronmomentmotorer med en nominell effekt på 5 MW vardera, vilket

resulterar i ett motoraxelvridmoment på cirka 900 kNm. Baserat på kontinuerlig transportbandteknik är infrastrukturen helt trucklös, vilket eliminerar behovet av 120 stora gruvtruckar. Detta resulterar i att man sparar cirka 130 miljoner liter dieselolja per år, vilket innebär att koldioxidutsläppen minskar från 340 000 ton per år ner till 100 000 ton per år. Det är också det första transportsystemet i världen som använder högkvalitativ stålkabelbältesteknik, ST10000, för användning på uppåtgående transportör i tunnel. Detta är en ny milstolpe i underjordiska applikationer för kontinuerlig gruvdrift. Det är den högsta driveffekt som någonsin installerats på en transportör och som använder ett brett spektrum av funktioner för datainhämtning, utvärdering av utrustning och processoptimering”, säger Ulf Richter, Global Product Manager för Belt Conveyor Systems på ABB. Det nya underjordiska projektet förväntas utöka verksamheten vid Chuquicamata under de kommande 40 åren.

I september godkändes de inledande utredningarna för NordSyd; Uppsala, Västerås och Sollefteå. Nu startar projekten i alla de tre områdena löpande från hösten 2020.

– Det är oerhört positivt att vi nu påbörjar projekt inom investeringspaketet NordSyd. Det är åtgärder som på sikt kommer att göra det möjligt att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät. NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och

”Det är oerhört positivt att vi nu påbörjar projekt inom investeringspaketet NordSyd.”

Lotta Medelius-Bredhe generaldirektör på Svenska Kraftnät.

Omkring 75 miljarder kronor eller några hundralappar per hushåll. Så mycket kostar den stora elsatsningen – att bättre bygga ihop norr med syd.

– NordSyd är ett investeringspaket som pågår under lång tid och förutsättningarna kommer att förändras, vilket gör det svårt att ange exakta summor säger Carl-Gustaf Fogelberg, programledare för NordSyd på Svenska kraftnät.

drivit upp entreprenadkostnader. Många av de åtgärder som det nu tas inriktningsbeslut för ligger i och omkring Uppsala och Västerås och kommer att möjliggöra ökade förbrukningsuttag i dessa regioner. Genom ett tidigt samarbete och konstruktiv dialog med Uppsala kommun, Region och Länsstyrelse samt Västerås stad skapas nu nya möjligheter till ytterligare utveckling av regionen och för en växande befolkning. Nu skapas även goda förutsättningar för transporter att ställa om till fossilfritt och för företag och ny bebyggelse att utvecklas och växa.

En ytterligare faktor som påverkat investeringsvolymen är att marknadsläget i Sverige har präglats av stora bygg- och infrastruktursatsningar vilket

Anledningarna att investeringspaketet påbörjas nu är flera. Dels sammanfaller de i tid med att de befintliga ledningarna når sin tekniska livslängd.

innebär att stora delar av transmissionsnätet i mellersta Sverige förnyas och förstärks. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt planerar Svenska kraftnät att investera cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet.

Foto: Per Eriksson

Det innebär att befintliga anläggningar utnyttjas så länge de fungerar och därefter byts mot nya ledningar i högre standard vilket ger en högre kapacitet än idag. Dels ligger investeringarna också rätt i tiden då behovet av kapacitet ökar när samhället i allt högre grad elektrifieras. NordSyd-initiativet har en långsiktig horisont, men redan år 2024 bidrar det till att överföringskapaciteten i nätet ökar med cirka 800 MW. Det åstadkommer vi tack vare olika tekniska lösningar som optimerar befintliga ledningar och stationer. Därefter ökar kapaciteten och robustheten i överföringen successivt fram till 2040 allt eftersom nätet byggs om och byggs ut.

Lisjövägen 40, Västsura 735 91 Surahammar Tel 0220-399 00 www.ponsse.com/se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

49

Nu lanserar Malwa generation fyra Malwa lanserar nu den fjärde generationen av Malwa 560. Den största nyheten sitter under huven. Där sitter nu en 4-cylindrig CAT-motor på 74 hästkrafter och som uppfyller steg 5-kraven.

Enligt Malwa har den nya motorn ett högre vridmoment (380 Newtonmeter vid 1360 v/min.) och snabbare respons vid arbetsbelastning. Den nya motorn tillsammans med förbättrad motorupphängning sänker också ljudnivån i hytten med mer än 40 procent. – Mycket på generation fyra har handlat om att i samarbete med framför allt entreprenörer och skogsägare ytterligare förbättra driftsäkerhet, prestanda, servicevänlighet och komfort, säger Magnus Wallin, säljare på Malwa. Bland nyheterna finns äevn att det nu sitter en Mowi P50 kran på Malwa 560. Mowi P50 är en kran med räckvidd på 6,5 meter och lyftkraft 550 kg. Ol-

I en avhandling av doktoranden Maria Johansson konstateras att ett stort ansvar läggs på individen i säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna.

Foto: Luleå tekniska universitet.

Fler kvinnor i byggsektorn ger säkrare arbetsplatser

Malwa har lanserat den nya generationen 560 som nu är utrustad med en 74 hästkrafter Cat motor som är uppfyller steg 5-kraven.

jefödesbehovet är 35-40 l/min. Liksom alla andra maskintillverkare sätter Malwa föraren i centrum. Ny pekskärm med större display för övervakning av maskinens funktioner, tryck och nivåer är numera standard. Fronten har fått ny utformning vilket ska ge bättre sikt i närområdet. Framåtriktad fjärrljusstrålkastare och bra ar-

betsbelysning med upp till 28 ljuspunkter finns nu till den nya Malwan.

en arbetspump för kranen och aggregatet från Rexroth.

En större bränsletank på 74 liter ger skotaren en drifttid på 18 timmar och skördaren med extratank upp till 24 timmar. Alla kontrollpunker och filter är nu samlade vid ett och smma ställe under huven, vilket ska förenkla den dagliga tillsynen. Malva 560 har numera

En ny generation av IQAN styrsystem med kraftfull dator som ger snabbare respons och fler funktioner. Modem för information om maskinen kan nu fås direkt i mobilen. Kedjetransmissionen är nu förbättrad och har en 25 procent starkare kedja i boggilådan.

Fossilfri fabrik för biometanol invigd

Den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan (S) Södras fabrik för kommersiell biometanol vid massabruket i Mönsterås.

Under invigningen deltog även europaparlamentarikerna Fredrik Fe-

derley, Jytte Guteland och Jessica Polfjärd, liksom professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet. – Södras investering ligger helt i linje med EU:s gröna giv, som syftar till att kraftigt minska vårt klimatavtryck och få ned utsläppsnivåerna. Med

tillverkningen av världens första fossilfria biometanol visar vi hur ingenjörskraft och innovationer kan bidra till omställningen av samhället. Vi är glada att man från politikens sida förstår hur viktig denna typ av satsning är, säger Lena Ek, ordförande i Södra. Omställningen till en

bioekonomi kräver att alla råvaror utnyttjas effektivt. Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår i tillverkningsprocessen i Södras massabruk, där grunden är att den förnybara skogsråvarans alla delar används för bästa möjliga effekt.

Byggbranschen är en av Sveriges mest olycksdrabbade. I en ny avhandling i arbetsvetenskap från Luleå tekniska universitet konstateras att ett stort ansvar läggs på individen i säkerhetsarbetet. Vidare framkommer att det finns förväntningar på att fler kvinnor i byggbranschen ska leda till säkrare arbetsplatser. Maria Johansson har i sin avhandling gjort ett antal intervjuer med anställda och chefer inom byggbranschen, anställda inom företagshälsovården och arbetsgivar- och arbetstagarparter. De anställda upplevde det som svårt att efterleva säkerhetsregler trots att de hade fått både information och kunskap. Såväl chefer som anställda tenderade att fokusera på att ändra individens beteende snarare än att genomföra förändringar i organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen. – Min teoretiska utgångspunkt är att den

enskilde anställde formar sina normer och beteenden i samspel med de normer och beteenden som finns i arbetsgruppen. Det blir därför svårt för den enskilde att helt och hållet själv välja sitt beteende. Därmed blir det också svårt att genomföra förändringar som alltför ensidigt fokuserar på den enskildes säkerhetsbeteende, säger Maria Johansson. Ett återkommande tema i intervjuerna var förhoppningen om att fler kvinnor i byggbranschen ska förändra machokulturen och leda till säkrare arbetsplatser. I avhandlingens fjärde studie undersöktes därför hur man pratar om kvinnor i byggbranschen. Detta gjordes genom att analysera huvudsakligen engelskspråkiga texter på nätet, bland annat branschoch facktidningar. – Analysen visar visserligen att kvinnor är välkomna. Men de efterfrågas inte i första hand i egenskap av duktiga hantverkare och ledare utan för deras föreställda förmåga att förändra kulturen i byggbranschen, säger Maria Johansson.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Så vill regeringen förebygga skogsskador Peab bygger ny hamn i Göteborg.

Peab bygger en ny hamn i Arendal i Göteborg Peab har fått uppdraget att bygga en ny hamnterminal i Arendal i Göteborg. Beställare är Göteborgs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 237 miljoner svenska kronor. I projektet ingår det att muddra och omhänderta cirka 250 000 kubikmeter förorenade muddermassor från befintliga farleder till Göteborgs hamn. Massorna ska sedan bli fyllning och utgöra grunden i ett helt nytt terminalområde på totalt 22 hektar. Med hjälp av Peabs egenutvecklade teknik (ProSol) kapslas föroreningarna in med bindemedlen granulerad slagg och cement. Då hållfastheten hos materialet höjs leder det till att massorna går att nyttja som byggmaterial i projektet. Det ingår även att bygga en tillfällig kaj för mottagning av muddermassorna. Projektet är indelat i två faser. Den första fasen har varit att planera och ta fram de bästa tekniska lösningarna för projektet. Nu går projektet in i fas två som är själva utförandet av projektet.

S​ vevia förstärker damm vid Sollefteå kraftverk För ökad dammsäkerhet vid Sollefteå kraftverk behöver erosionsskyddet vid kraftstationens in- och utlopp förnyas och förstärkas. Svevia utför förstärkningen på uppdrag av Sollefteåforsens AB. – Det ligger i det strömmande vattnets natur att påverka de fåror där det flyter fram. Men vid en kraftstation går det inte att låta naturen ha sin gång. För att stationen ska fungera behövs det stadiga och välfungerande in- och utlopp. Förstärkningsarbetet är framförallt en säkerhetsåtgärd för att stationen ska klara ett så kallat 10 000 års flöde, säger Magnus Skoglund, Svevia. Uppdraget innehåller omfattande schaktningsarbete när älvens slänter först grävs ur, för att sedan metodiskt byggas upp igen. Älvfårans slänter kläs in med ett så kallat erosionsskydd, ett lager av stenkross i olika fraktioner som skapar en stadig älvfåra. Det yttersta lagret består av en betongtäckmatta eller stora stenblock för att långsiktigt hålla den nyuppbyggda älvfåran på plats. Projektets andra och sista etapp ska vara avslutat i oktober 2021. Kontraktet är värt 20 miljoner kronor.

Biometria kan utses till årets digitala projekt Biometria är en av finalisterna i Årets Digitala Projekt i CIO Awards 2020 med AI-lösningen AIDA. Genom att använda maskininlärning har en modell tränats att känna igen och identifiera virkestravar i bilder. −Vi är stolta och glada över att ha gått till final i CIO Awards med vår modell AIDA. Att utveckla och implementera AIDA har varit en spännande process där vi lärt oss massor om både teknik, hur vi kan använda människans respektive AI:s styrkor på bästa sätt, samt hur vi bäst går vidare för att nå helautomatisk mätning, säger Sven Jägbrant, affärsutvecklare på Biometria och ansvarig för utvecklingen av AIDA. Den digitala prisutdelningen av CIO Awards Årets Digitala Projekt sker den 14 december.

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Mildare vintrar, sommartorka och andra ef-

För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor från och med 2021

Foto: Per Eriksson

fekter av klimatförändringarna påverkar såväl skogstillväxt som olika skaderisker. I budgetpropositionen för 2020 erhöll Skogsstyrelsen medel för bekämpning av skogsskador, med särskilt fokus på granbarkborre. Den långsiktiga kapacitetsuppbyggnaden behöver bli permanent och inkludera fler satsningar. För att förebygga exempelvis skador orsakade av stormar, bränder, torka, liksom att övervaka och bekämpa

skador orsakade av olika växtskadegörare samt klövvilt m.m. föreslår därför regeringen dessa satsningar. Inrättandet av ett nationellt skogsskadecentrum syftar till att skapa ett samlat och långsiktigt bemannat kompetenscentrum, inte bara när det gäller växtskadegörare och betesskador utan även skador orsakade av bränder och stormar m.m. som följer i klimatföränd-

ringens spår. Verksamheten ska bidra med såväl forskning som kunskapssammanställningar samt sprida information och utbilda i nära samverkan med näringslivet. Satsningarna bidrar till nationella skogsprogrammets vision och är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skogsstyrelsen vill ha 360 miljoner till fjällnära skog

Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021.

Pengarna behövs för att kunna betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog. – Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om ersättning, säger generaldirektör Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen slog i maj 2020 fast att markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av mycket höga naturvärden har rätt till ersättning. Nu ökar antalet ansökningar och ansökt

areal kraftigt. Enbart under september 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8 500 hektar. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3 000 hektar i genomsnitt. Samtidigt finns signaler om att fler stora ansökningar är på ingång. I regeringens förslag till budget för år 2021, får Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen bedömer att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att uppgå till 360 miljoner kronor under år 2021. – Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut

Skogsstyrelsen begär 360 miljoner av regeringen för att klara ersättningar i fjällnära skog.

alla ersättningar i fjällnära under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is, säger Herman Sundqvist. Förarbetet till budgeten gjordes i våras. Sedan dess har förutsättningarna

ändrats i fjällnära-frågan. Mark- och miljööverdomstolen har klargjort markägarnas rätt till ersättning och Skogsstyrelsen ser ett kraftigt ökat inflöde av ansökningar. – Skogsstyrelsens budget behöver helt enkelt anpassas utifrån de nya förutsättningarna, säger Herman Sundqvist.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

51

STOCKMATTOR och SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Vi tillverkar även oklädda stockmattor!

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Även egen av tillverkning or. t sprängmat Snabba leveranser!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Oskarshamn 6,5 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

VIRSERUM Värnamo 12 mil Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Charlotte satsade på maskinföraryrket Charlotte Mauseth skulle ha blivit både sjuksköterska och butiksmedarbetare innan hon upptäckte att världens bästa jobb fanns mitt framför näsan.

Med en pappa som drivit egen anläggningsfirma, Larsen Maskin & Transport i norska Hammerfest, har Charlotte Mauseth vuxit upp med anläggningsmaskiner runt om sig. Men en sak var säker; hon skulle inte jobba med bygg och anläggning. – När jag var liten sa jag alltid att jag aldrig skulle jobba i anläggningsbranschen. Jag ville inte ha ett jobb där man måste vara ute, och att jobba med maskiner var helt otänkbart, berättar Charlotte. Turen gick senare till Tromsö där hon studerade till sjuksköterska och

samtidigt jobbade i butik. – Eftersom fick jag hemlängtan och flyttade hem till Hammerfest. Jag frågade pappa om han hade något jobb till mig i företaget, medan jag väntade på att hitta ett butiksjobb inne i stan. – Han var väldigt tillmötesgående och lät mig testa på det. Det dröjde inte länge innan Charlotte upptäckte att jobbet var något helt annat än vad hon tidigare hade föreställt sig.

Inlärningskurvan pekade spikrakt uppåt och från det att hon började med maskinförarbeviset i november 2019, satte hon igång med att jobba redan i januari 2020. – Jag kom i kontakt med Paul Olaf Baraas i maskinentreprenörernas norska förbund, MEF, och han uppmuntrade mig till att testa på maskinförarjobbet. Han tyckte det

hade varit väldigt häftigt, och menade att vi behöver betydligt fler tjejer i branschen. – Man kan säga att han nästan utmanade mig till att ta maskinförarbeviset, och redan i januari var jag i gång här hemma med att flytta snö, och körning med hyvelblad. – Hon var så otroligt målinriktad, och var stensäker på att hon skulle klara det, beskriver pappa Svend Ingvar. – Nu kör hon både hjullastare, grävmaskin och planen är att hon ska köra tippvagn i ett kommande projekt. Att det behövs fler tjejer bakom spakarna i maskinerna är det inget tvivel om. Charlotte uppmanar alla tjejer som önskar en spännande arbetsvardag att testa på det. -Jag har blivit mottagen jättebra av killarna i firman specifikt, och i branschen generellt. De

Charlotte Mauseth skulle flytta hem för att jobba i butik, men hittade drömjobbet och blev maskinförare hos pappa Svend Ingvar Larsen.

tycker det är häftigt att jag gör det. – Vissa tänkte kanske att pappas prinsessa skulle prova något nytt, och det var en del skämtande om det. Men jag tar inte åt mig av det. Det är mycket humor och högt i tak i anläggningsbranschen. Jag tål det, säger hon. – Jag tror Charlotte har upptäckt att det här yrket

är jättespännande, och där man ser resultaten dag för dag. Ett riktigt bra yrke, säger pappa Svend Ingvar. I tillägg till att vara maskinförare är Charlotte drivande i att göra arbetsvardagen enklare för de anställda. I vintras bestämde sig företaget för att investera i ett digitalt dokumentationssystem för att förenkla arbetet.

– Vi införskaffade SmartDok i vintras. Och det är jag som är ansvarig för det, vilket är en väldigt rolig uppgift. – Att implementera ett system som gör att vi jobbar mer effektivt har varit inspirerande. I varje fall när det ger positiva resultat, och att våra anställda verkligen känner att vardagen blir enklare.


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Nu rullar Hitachi ut den nya generationen Zaxis-7 Hitachi lanserar nu de stora maskinerna i den nya generationen Zaxis -7 serien. Enligt Hitachi erbjuder de nya maskinerna med steg 5-motorer en bränsebesparing på 20 procent jämfört med tidigare modeller. Detta uppnås med Hitachis HIOS-5 hydraulsystem. Detta förbättrar även effektiviteten i svängkransen, bomsänkningen och utfällningen av stickan. Produktiviteten ökar ytterligare av den förbättrade framhastigheten för lastning och den ökade effekten från de nya Zaxis-7-motorerna bidrar till en högre arbetslast. Bränseeffektiviteten för de de stora grävmaskinerna i Zaxis-7-serien kan också kontrolleras med den nya Eco-mätaren på hyttens multifunktionella 8 tums monitor. Hita-

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

chi säger att, förutom att minska kostnaderna, har en bättre bränsleekonomi och en positiv inverkan på maskinens miljöprestanda. De nya maskinerna uppfyller steg 5-kraven tack vare en kombination av SCR-systemet (selektiv katalytisk reduktion), DOC (dieseloxidationskatalysator) och CSF (katalyserat sotfilter).

Den rymliga hytten är utformad för att erbjuda förare komfort och kvalitet med reducerat ljud och vibrationsnivåer som är viktiga vid bergtäkter och inom gruvindustrin. Nya funktioner inkluderar den synkroniserade förarstolen som ska minska förarens trötthet - och den i höjd justerbara konsolen med tre lägen att välja mellan. Högre användarvänlighet kommer tack vare konsolens och knapparnas ergonomiska design samt

den högupplösta skärmen som ska vara lättare att titta på. Maskinföraren kan styra sin egen säkerhet såväl som för dem runt omkring sig genom att använda vidvinkelkamera-systemet som ger en 270-graders fågelperspektiv. Användare kan välja mellan sex alternativ för att se maskinens omedelbara miljö. Enligt Hitachi har underredet på ZX490LCH-7 nya, robusta komponenter som förhindrar potentiell skada. ZX530LCH-7 har 30 procent större dragkraft än ZX490LCH-7 och ökad styrkraft - särskilt fördelaktig för manövrerbarhet på platser med lutningar, som stenbrott. Modellerna ZX690LCR-7 och ZX890LCR-7 är byggda med förstärkta delar som är lämpliga för grävning och lastning av tunga material. De har

Dobloug Entreprenør AS i Nogre har fått den första stora grävmaskinen Hitachi ZX490LCH-7 i Europa levererad. Maskinen väger 52 ton och har en steg 5-motor.

Foto: Nasta A/S

stärkts för att klara stenbrott och gruvdrift som ska ge lägre kostnader under maskinens livstid. Nya funktioner för allt underhåll och service på Zaxis-7 inkluderar de stora grävmaskinerna som nu integreras med bränslefiltrets vattenavskiljare,

medan den större kylaren förbättrar värmeavledningen och är lättare att rengöra. Hitachis fjärrövervakningssystem Owners Site och ConSite ger användarna tillgång till viktiga data och verktyg. Båda systemen skickar opera-

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se

tiva data via GPRS eller satellit från grävmaskinen till Global e-Service dagligen. ConSite summerar information i ett epostmeddelande som skickas varje månad och ConSite varnar i realtid för alla potentiella problem som kan uppstå.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

53

Rekordstora ansökningar om avverkning Skogsägarna i Sverige anmälde i september en betydligt större areal för avverkning än under september förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

MS 881 från STIHL är världens kraftfullaste serietillverkade motorsåg och lanseras i november.

Den stora ökningen beror framför allt på att skogsägare har ansökt om tillstånd för avverkning på drygt 8 450 hektar fjällnära skog. Den totala anmälda arealen i september, inklusive ansökningar om tillstånd för avverkning, uppgick till 37 290 hektar vilket är 32 procent mer än i september 2019. Bortsett från arealen fjällnära skog är ökningen endast 3 procent. I norra Norrland var ökningen i och med de stora ansökningarna om avverkning inom fjällnära, hela 129 procent jämfört med september i fjol. Även i Svealand och Götaland ökade anmälningarna med 21 respek-

Ny toppmodell från Stihl

Skogsägarna i Sverige anmälde i september en betydligt större areal för avverkning än under september förra året. Det beror framför allt på att skogsägare har ansökt om tillstånd för avverkning på drygt 8 450 hektar fjällnära skog.

Foto: Per Eriksson.

tive 18 procent. I Södra Norrland däremot anmäldes 18 procent mindre areal än i september förra året. Hittills i år har 199 029 hektar anmälts för avverkning vilket är 2 procent mindre än under de nio

första månaderna förra året. Under årets första åtta månader var minskningen störst i Stockholms län (-40 procent) och Kronobergs län (-25 procent). I nio län har den anmälda arealen ökat under samma

period, jämfört med 2019. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan och ansökan om tillstånd för föryngringsavverkning samt ansökan om avverkning för andra ändamål än föryngringsavverkning.

MS 881 ersätter modellen MS 880 som tidigarehar varit världens starkaste motorsåg i serietillverkning. Ingen annan tillverkare erbjuder motorsågar med samma cylinderkapacitet och kraft. – Det här är motorsågen för de stora jobben och träden. Maskinens kapacitet och möjligheten att använda så långa svärd som 1,5 meter gör den framförallt populär på sågverk och vid fällning av stora träd, säger Mats Gustafsson, produktchef STIHL Norden. Nya MS 881 är utrustad med STIHL 2-MIX motor som kombinerar låga utsläpp och bränsleförbrukning med låg vikt och snabb acceleration. Den nya motorsågen uppfyller de nya EU5-reglerna gällande avgasnormer. Även till utseendet har motorsågen fått en uppdatering med modern design, tydliga siktlinjer för rikt- och fällskär och rundare grepphandtag. MS 881 är också utrustad med dekompressionsventil och ElastoStart – ett fjädrande reglagesystem som gör den enkel och bekväm att starta. Ytterligare egenskaper är tanklock med bajonettfattning och integrerade låsmuttrar i kedjekåpan.

Karlstad har många cykelvägar med hög kvalitet och väldigt bra vinterväghållning med bland annat sopsaltning på vintern.

Cyklisterna i Karlstad berömmer kommunens sopsaltning Karlstads cyklister placerar kommunen på första plats bland de mellanstora kommunerna i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Karlstad ger kommunen en totalpoäng på 3,36 på en femgradig skala. – Detta är den finaste cykelutmärkelsen vi kan få. Det känns väldigt bra och som att vi är på god väg när det gäller att göra

det så attraktivt som möjligt att cykla i Karlstad, säger Monica Bubholz (MP), kommunalråd och andre vice ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun. Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. I flera av dessa frågor placerar sig Karlstad bland de kommuner i landet som får högst betyg. Det handlar om generell

nöjdhet, upplevd trygghet, tillgång till cykelvägar och hur kommunen sköter underhåll av cykelvägarna på vintern. – Vi har satsat på cykling under många och har många cykelvägar med hög kvalitet och väldigt bra vinterväghållning med bland annat sopsaltning på vintern och säkrare cykelställ med ramlås. Det är konkreta satsningar som gör det enklare att välja cykeln året om, säger Monica Bubholz.

Den kraftfulla miniskotaren Kinetic T8 H är en kraftfull miniskotare med en lastförmåga på hela 3000 kg. Tack vare sin robusta konstruktion och konstant 8-hjulsdrift tar den sig fram i den mest krävande terrängen. Kitetic T8 passar fantastiskt bra i gallringar likväl som att skota timmer och vindfällen. Maskinen drivs av en Yanmar dieselmotor via variator och mekanisk växellåda. Maskinen har en lastyta på 1,1 m² och längd på 3 m som man kan dra ihop på längden hydrauliskt 60 cm. Kinetic T8 H är utrustad med hytt och dubbla dörrar samt värme. Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..................-83 Volvo BM 6300 ...............................-85 Hydrema 928D rototilt, grip, fullt utr .-08 Hydrema 928C ................................-06 Hydrema 928 rototilt .......................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt ........................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..............-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 70 rototilt stållar v ..............-01 Volvo ECR88 ....................................-05 Volvo ECR88 Plus .....................-07, -11 Volvo EC140LC rototilt .....................-00 Volvo EC140LC ................................-01 Volvo EC140 BLC, rototilt .................-02 Volvo EC140DL rototilt, blad ............-12 Volvo EC280W ..........................-98, -99 Volvo EC340W ..........................-97, -98 Åkerman H7C, bredlar v ....................-90 Åkerman H7C NC rototilt ..................-89 Åkerman 229 ..................................-92 Cat 307D rototilt, stållar v.................-12 Hanix 75B .......................................-04 Hitachi FH130.3 ..............................-96 Hitachi FH 400 ................................-93 Hitachi ZX 135 US rototilt, blad ........-03 Hyundai 140LCD-7 rototilt, blad ......-08 Kobelco SK70SR rototilt ...........-03, -04 Kobelco 235SR NLC rototilt, grip ......-04 Komatsu PC138 rototilt, grip, blad ...-07 Neuson 8002 rototilt .......................-98 Takeutchi TB290 rototilt ...................-16 Take-Job TB070 ...............................-95 Take-Job TB070 ...............................-99 Take-Job TB 1140 rototilt .................-04 DUMPRAR Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ..........-85 Volvo A20 6x4..................................-89 Volvo A20 6x6..................................-89 Volvo BM 860TL, 6x4 .......................-72 Bergman 3009R multitipp ...............-11 Hydrema 910 4x4 ...........................-95 Hydrema 912D, multitipp, (2 st) ......-08 Hydrema 912, 4x4, multitipp ...........-01 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .-04, -06 Hydrema 912C, 4x4 multitipp ..........-06 MINIDUMPER Kubota KX070-4, breddbar, nyskick .-15 TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD, till Kampanjpris ......................NYA Honda TRX500FE 4wd, vinsch ..........-07 Bucher Duro 4x4 ......................-99, -00 Bucher Duro 6x6, kran ..............-00, -02

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TRAKTORER Zetor 47-18 GDS .............................-79 Zetor 70-45 4WD, last .....................-82 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. ....................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...................-89 Fiat 680 4WD ..................................-81 Kubota 8200 HST div. redskap medföljer ..............-89, -93 MF 399, 4WD ..................................-92 New Holland 34-35 4WD, last, frontlyft, vikplog, sandspridare, skopa ............-96 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Volvo EC50 rototilt, rälsutrustning.....-00 Volvo EC55B ....................................-04 Volvo EC55 ......................................-02 Volvo ECR58 Plus rototilt ..........--07, 11 Volvo ECR58 rototilt .........................-05 Hanix N450D ...................................-89 Kobelco SK17SR 155 tim ................-13 Neuson EZ28 rototilt, 185 tim ..........-15 Neuson 3703RD rototilt ...................-04 Neuson 6002 rototilt .......................-03 Neuson 6003, rototilt, stållar v .........-06 Takeutchi TB153FR rototilt, grip ........-17 Take-Job TB145, rototilt, grip, rälsutrustning...................................-08 Take-Job TB035 ...............................-96 Hyundai R18-9 100 tim ...................-18 Wacker-Neuson EZ28 DS rototilt ......-14 Yanmar Vio 57 rototilt ...............-08, -12 LASTMASKINER Volvo L20B ......................................-03 Volvo L25F .......................................-11 Volvo L30G 850 tim .........................-18 Volvo L50 ser vospak, twin ................-89 Volvo L50 ser vospak ........................-90 Volvo L70 ser vospak .........-88, -89, -92 Volvo L70 ser vospak, twin ................-90 Volvo L70B ......................................-93 Volvo L70C ......................................-93 Volvo L70C .....................................-98 Volvo L90B ......................................-94 Volvo L90 ................................-87, -89 Volvo BM 621 ..................................-77 Volvo BM 4500 ................................-83 JCB 406 ..........................................-07 JCB 412S Agri..................................-07 Komatsu WA 75-3 ...........................-00 Atlas 65 ..........................................-02 Terex TL80 ........................................-11

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE

43 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Nya klaffskopor från Götene Ufo

Redskapstillverkaren Götene Ufo lanserar inför den kommande vintersäsongen en helt ny serie med klaffskopor under namnet Flexwing.

Skoporna är utrustade med hydrauliskt styrda, fjäderbelastade sidoklaffar som löper följsamt efter underlaget. – Med våra klaffskopor får man två redskap i ett. Tack vare de rörliga klaffarna fungerar skopan som ett justerbart snöblad. Samtidigt kan snön röjas och lyftas undan på traditionellt sätt, berättar Anders Boström, fältsäljare vid Götene Ufo. – Den stora nyheten med skoporna är att trottoaren kan plogas med

” Tack vare de rörliga klaffarna fungerar skopan som ett justerbart snöblad..”

Anders Boström säljare på Götene Ufo.

Redskapstillverkaren Götene Ufo lanserar inför den kommande vintersäsongen en helt ny serie med klaffskopor med rörliga klaffar.

en av klaffarna samtidigt som gatan snöröjs med skopan. Detta ger en stor fördel inte minst ur effektivitetssynpunkt, fortsätter han. Klaffskopan är med sin flexibilitet och rörlighet idealisk vid snöröjning av stora ytor och planer men särskilt vid trånga utrymmen där precision krävs. – Vid snöröjning av exempelvis parkeringar

kan föraren tack vare klaffarnas egenskaper ploga nära bilar och byggnader eller andra föremål som stolpar, staket och grindar. Klaffarna ger en större precision och säkerhet vid snöröjningsarbetet. Resultatet blir helt enkelt bättre och går snabbare, säger Anders Boström. Flexwing-serien består av skopstorlekar från 1,7 till 7 kubikmeter. Samtliga

modeller levereras med den nya typen av klaffar. Serien är också genomtänkt ur underhållssynpunkt. Eftersom klaffarna följer underlaget sker en jämn nötning av sparskären vilket förlänger tiden innan skären behöver bytas. Dessutom är skopan lättmanövrerad. Ett exempel på det är att den följer underlaget jämnt även om den tiltas.

Swerock satsar på eldrivna transporter

I samarbete med Volvo Lastvagnar startar Peabs dotterbolag Swerock testkörning av helt elektriska transportlösningar för byggbranschen.

Det innebär att Swerock kommer att köra en betongbil och en lastväxlare i daglig verksamhet under två års tid. Bilarna är framtagna för att möta ett växande

krav på mindre buller och utsläpp, särskilt i känsliga storstadsområden. Det innebär ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter.

Den eldrivna betongbilen kommer att utgå från Kållereds bergtäkt och bland annat leverera Swerocks ECO-Betong till kunder i Göteborgsområdet, medan lastväxlaren främst kommer att köra intern-

transporter i bergtäkten samt till större infrastrukturprojekt i närområdet. – Den här satsningen är ett viktigt steg för att uppnå klimatneutrala transporter och ligger helt i linje med våra miljömål. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger Eli-

sabet Stadler, miljöchef för Peabkoncernen. Vid användning av Volvos ellastbilar minskar koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil, räknat på 8 300 körda mil per år. Detta jämfört med en diesellastbil. Ellastbilarna ger inte heller några avgasutsläpp alls av kväveoxider eller partiklar.

Vi krossar berg med moderna transportabla verk och levererar grus från egna täkter i Binböle, Kallsta, Torsboda och Lagmansören.

Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier!

t!

k Ny tä

Portabla elverk Motorsvets

Frölén Kross AB Frågor och beställning till Maria Tel 0611-214 40, 070-654 72 70

www.frolenkross.se

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

Följ oss på facebook och instagram!

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

55

Ny autonom lastbil från Einride Nu lanserar Einride en laddbar uppföljare till sitt första konceptlastbil T-Pod. Den nya lastbilen har fått namnet Autonomous Electric Transport (AET) och kommer i fyra versioner.

Det innebär att inget tillstånd behövs från Transportstyrelsen. AET 2 kommer även den att kunna framföras i hastigheter på max 30 km/ tim, dock är det tänkt att den ska kunna användas för distributionskörning på allmän väg. AET 3 och 4 är utvecklade för hastigheter upp till 45 km/ tim respektive 85 km/tim på landsväg respektive motorväg. – Designen av den nya Pod återspeglar vår förändrade identitet som företag. Med vårt senaste projekt var ett centralt fokus på det symbiotis-

ka förhållandet mellan mjukvara och hårdvara inom godstrafik. Det är en symbol för våra framgångar i banbrytandet av AET-kategorin, men betonar också vårt engagemang för att utveckla mjukvarulösningar som gör övergången till hållbar frakt sömlös, säger Linnéa Kornehed, marknadschef och medgrundare av Einride.

De nya laddbara lastbilarna går att beställa redan nu och försäljningsvillkoren innebär att man lägger en handpenning på 100.000 kronor. Till det tillkommer även en månadshyra på mellan 170.000 och 210.000 kronor beroende på vilken version det avser. I månadshyran ingår tillgång till Einrides system för flotthantering som kommer samordna och köra fordonen med hjälp av övervakning av fjär�roperatörer. AET 1 och 2 kommer börja levereras

Diodhuset lanserar en ny svängd LED-ramp med bland annat en ny ljusbild.

Diodhuset lanserar ny LED-ramp Nu lanserar Einride en laddbar uppföljare till sin första konceptlastbil T-Pod. Den nya lastbilen har fått namnet Autonomous Electric Transport

redan nästa år och AET 3 och 4 kommer finnas på marknaden 2023. Einreide säger att dessa distributionslastbilar med rätt flotthantering förbättra transporteffektiviteten och minska transportkostnaderna med upp till 60 procent och koldioxidutsläppen med 90 procent. Vidare kan produktiviteten tredubblas. – Vi ser redan en stark

dragkraft från marknaden för att börja använda autonoma och elektriska transporter. Fördelarna är tydliga och vi vill vara den aktör på marknaden som kan hjälpa våra kunder att göra övergången till en bättre framtid för transport, säger Robert Falck, vd på Einride. Einrides nya lanseras med en 6x2-axelkonfiguration. Lastförmågan anges till 16 ton.

LED rampen Ledson Juno har fått en uppföljare i form av Juno C, där C står för Curved (svängd). Skillnaden mot Juno är att denna ramp har en något annorlunda ljusbild men framför allt att dess attraktivt svängda design möter en svängd front på fordonet på ett synnerligen snyggt sätt. Apollo C har precis som Juno C en svängd design men är något högre för den som inte jagar efter en fullt lika slimmad design och önskar att rampen ska synas mer. – Ledson har lyckats få till två mycket tilltalande LED ramper som båda är svagt svängda för att följa de moderna bilarnas formgivning. Den svarta looken gör att ramperna smälter in väl i bilens design, både infällda i grillen men också som utanpåliggande både över och under nummerskylten. LEDSON har som vanligt lyckats väldigt bra med både hög kvalité och grym prestanda, säger Magnus Henriksson, inköpschef på Diodhuset. Båda dessa ramper har E-märkningen ECE R112 och Driving Beam-ljusbild som matchar och förstärker fordonets befintliga strålkastare.

STARKARE

TUFFARE

SNABBARE L UPP TIL

TON PER TIMME

Evoquip Cobra 290R kompakta slagkross erbjuder klassledande produktivitet, oöver träffad mångsidighet och utmärkt bränsleekonomi. Den snabba uppställningstiden, enkel, intuitiv drif t och lätttranspor terad gör Cobra 290R till en idealisk lösning för de �esta applikationer.

order@iggesundforest.se

iggesundforest.se


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Renskötselanpassad föryngringsavverkning där stråk av skog har lämnats kvar eftersom renarna undviker stora kala ytor. De avverkade ytorna ger bra ljusinsläpp och gynnar tillväxt av lavar som renen tycker om att äta.

Statens fastighetsverk vill ha hyggesfritt skogsbruk

För att på bästa sätt stödja den gröna infrastrukturen har Statens fastighetsverk (SFV) utvecklat och inlett implementeringen av en unik modell för att prioritera skötselmetoder och hänsyn i skogsbruket. Arbetet har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag som SFV fick 2018. SFV är en av landets största markförvaltare med ansvar för en sjundedel av landets yta. Förvaltningen innehåller en lång rad viktiga marker: från parker i anslutning till de kungliga slotten och skogar kring kungsgårdarna, till skogar och fjällmarker inom renbetesområdet. Regeringens uppdrag till SFV innehöll två huvuddelar. Dels att upprätta handlingsplaner för den gröna infrastrukturen i skogsmarken, dels att vidareutveckla insatser för hyggesfritt skogsbruk.

Skanska uppgraderar dammar i Trondheim

Skanska har tecknat avtal med Statkraft Energi om renovering och uppgradering av fyra vattenkraftsdammar och en sluss i Surnadal och Rindal, Norge. Kontraktet är värt cirka 485 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för tredje kvartalet 2020. Dammarna utgör reservoarer för Gråsjø och Trollheims vattenkraftverk i Surnadals och Rindals kommuner i Norge. Dammarna i Gråsjø är vattenreservoarer för kraftverket med samma namn medan dammen i Follsjø förser Trollheims kraftverk med vatten. Dammarna är i behov av renovering och uppgradering för att nå modern standard. Byggnadsarbetena beräknas starta under första kvartalet 2021 och vara färdigt 1 september 2025. Båda kraftverken ägs och drivs av Statkraft Energi.

ABT Bolagen med huvudkontor i Rosersberg har nyligen inesterat i tre självrensande sorterare från Lucky Svetsteknik i Arnäsvall. De nya sorterarna ska användas på ABT Bolagens anläggning i Kungsängen, där de i första hand ska användas för sortering av jordmassor.

ABT bolagen köper grusharpor

ABT Bolagen med huvudkontor i Rosersberg producerar bland annat bergkrossmaterial och betong. Man bedriver även sortering av olika typer av schaktmassor och asfalt på sina anläggningar i Kungsängen, Täby och Sollentuna. Nyligen investerade ABT Bolagen i tre självrensande sorterare från Lucky Svetsteknik. De självrensande sorterarna, så kallade harpor är konstruerade för att kunna sortera en stor variation material direkt på arbetsplatsen. Med fjäderpaket och enkel uppbyggnad passar den bra för alla typer av maskiner. Sorteringsvinkeln tillsammans med fjäderkonstruktionen och stålfastsättning gör att harpan fungerar som en självrensande enhet.

NYHET ALLU KROSSKOPA. ALLU Crusher ger er effektiv och enkel materialframställning direkt på plats och minimerar materialtransporter och inverkan på miljön. ALLU Crusher flyttas enkelt mellan olika maskiner och arbetsplatser!

ALLU.NET

ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

Den enkla konstruktionen innebär låga serviceoch underhållskostnader. Den låga vikten gör att de är lätta att flytta och transportera, vilket innebär att man kan sortera så nära grundmaterialet som möjligt för att minska gångtiden för lastmaskinen. På ABT bolagens anläggning i Kungsängen flyttas harpan lätt med skopan på företagets Cat 980M. Gejdersystemet gör det

lätt att byta sorteringsgaller till lämplig maskstorlek. Luckyharpan tillverkas i bredderna 3500, 4000 och 4500 millimeter. Höjden är 3000 millimeter och längden är 1500 millimeter. Tvärgående bärande spant fungerar även som materialsorterare. Framtill sitter en skiljeplåt som förhindrar blandning av sorterat material och fungerar även som ett motstöd vid lastning. Lucky-sorteraren tillverkas också i ett kraftigare Heavy-duty utförande samt en mindre modell – Lucky Mini med måtten 2600x2000 millimeter. En grusharpa har

många användningsområden. De används för återvinning av vägmaterial, sortering till skogsbilvägar, återvinning av grävmassor, sortering av sprängsten för krossning och sortering av matjord. Lucky-harpan tillverkas av Lucky Svetsteknik i Arnäsvall. Enligt uppgift har man hittills tillverkat 4.000 enheter. De nyinköpta sorterarna placerades på ABT Bolagens återvinningsanläggning i Kungsängen strax nordväst om Stockholm där de i första hand ska användas för sortering av jordmassor som har iblandning av sten.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

57

Fina maskiner till salu!

Arkivbild Case CX85D.........................2020 Nytt 9 tons kraftpaket med direktinfäst bom. Fabriksny maskin.

SISU och Jumbo Lastväxlarfl fla ak Maskinflflaak 16-25ton, 5-7 m även med hjulfificckor, grusflflaak/schaktflflaak

Doosan DX62 R-3 ..............2016 3700 tim. EC206 tiltrotator, c-smörj. larvstyrning, 3 skopor

Doosan 170W-5 ..................2020 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Kan fås med Hiab 144 Hi-Duo kran.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Volvo FH12 4x2 ..................1999 53000 mil, tipp, kranfäste+hydraulik plogfäste, fäste för TMA

Doosan DX19 ......................2020 1880kg, Breddbar undervagn, tiltbart fäste, 3 skopor, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Uthyrning & försäljning.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Alltid nya och begagnade maskiner i lager!

JUST NU! Nya lagermaskiner för snabb leverans! 1 st McClosk!ey S190 LD 3-däckaSdÅ, D ual Power 1 st McCloskey R155 grovsorterare HOS OSS HITTAR DU: • Larvgående krossar • Grovsorterare • Sorteringsverk med vibrerande siktar • Trumsorterare

Besök vår nya responsiva hemsida varnamogrusmaskiner.se

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB

Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • v.grusmaskiner@telia.com • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik • Box 3107, 550 03 Jönköping

Följ oss på Facebook! #McCloskey International


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

Ju tidigare bränder i skog och mark upptäcks desto större är möjligheten att bekämpa dem. Bild från den förödande branden i Kårböle sommaren 2018.

Foto: Per Eriksson

Nu ska smart teknik upptäcka skogsbränder

Nu har Sweco fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta reda på hur ny teknik kan användas för att detektera skogsbränder.

I uppdraget ingår att analysera hur exempelvis satelliter, drönare och kameror kan kombineras i brandbekämpningen.

Ju tidigare bränder upptäcks desto större möjligheter finns att samordna bekämpningen effektivt. Här kan smart teknik bidra både till upptäckten av bränder och till att dela information mellan alla aktörer som deltar i brandbekämpningen. – I vårt uppdrag ingår att ta fram förslag på framtida detektionskoncept där olika tekniker sam-

verkar. Målet är att kunna upptäcka och larma om skogsbränder tidigare än idag, vilket då innebär att det krävs mindre resurser för att släcka en eventuell brand. Vi ska också analysera olika slags teknik, som till exempel drönare och IR-kameror, säger Christian Jönsson, affärsområdeschef Brand- och riskteknik på Sweco.

Ny teknik ska ge bättre halkbekämpning bilars säkerhetssystem. Det ger oss kunskap om exakt var och när det är halt, och då blir det onödigt att salta och ploga en hel vägsträcka. Det här ger effekter som även är positiva ur ett miljöperspektiv då den nya tekniken bidrar till en bättre resursoptimering.

väglaget. – Tack vare stora mängder data har Trafikverket ny kunskap som gör det enklare att bedöma om kraven i underhållskontrakten är optimerade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Christian Eriksson, enhetschef för vägunderhåll på Trafikverket. Det här är ett mycket lyckat projekt och Sverige är världsledande. Tekniken har börjat spridas runt om i världen och många använder vårt projekt som referens.

I sju pilotområden i Mälardalen och Västsverige samlade Trafikverket under 2019 in cirka 200 miljoner mätpunkter, att jämföra med cirka 300 mätpunkter med konventionella mätningar. När en mängd, geografiskt utspridda bilar levererar data på detta sätt, ges en mer heltäckande bild av

Inför kommande vinter kommer Trafikverket att få in fordonsdata från alla bilar från Volvo Cars, som har tekniken i sina senare bilmodeller. Samarbetet med Volvo ger ännu bättre förutsättningar att utveckla en tydlig bild av hur data ska tas emot och delas. Fler fordonsaktörer är på gång att träffa avtal

Digital vinterväglagsdata ger nytta för många och har effekt på framkomlighet, miljö och säkerhet. I stället för att speciella bilar åker ut och mäter friktion med en separat utrustning, kommer informationen från vanliga bilar som redan är ute och kör. På vintern är det en utmaning att veta när och var det är halt, och att hålla vägarna framkomliga utan att ploga och salta i onödan. Genom digital vinterväglagsinformation samlar Trafikverket in stora mängder anonymiserade fordonsdata från vanliga

”Tekniken har börjat spridas runt om i världen och många använder vårt projekt som referens.”

Christian Eriksson enhetschef för vägunderhåll på Trafikverket.

För att kunna ge en bättre halkbekämpning på vägarna och samtidigt spara pengar, så utökar nu Trafikverket sitt projekt om digital vintervägsdata. Det handlar om att Trafikverket får information från vanliga bilar som redan är ute och kör. – Man kan få en bättre miljö då, genom att minska både salt- och sandmaterial, säger Christian Eriksson, enhetschef vägunderhåll på Trafikverket.

om datautbyte. Under projektets gång har ökad kunskap och insikt resulterat i att fler parametrar nu analyseras för att ge en mer fullständig infor-

mation om tillståndet på det statliga vägnätet. Trafikverket utökar pilotprojektet med data från fordon i Luleåregionen för att säkerställa att alla former

av vinterväglag testas. Ytterligare en ny upphandling av friktionsdata kommer att genomföras under vintern 2020/21.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

59

24 /7 WEBB SHOP BLYS HAR FULLA LAGER OCH ÖPPET DYGNET RUNT

POSIT ION LIGHT

ANGEL

EYES

ALTA 12" LED bar 36W 12-34V DC 4200 Lumen.........ord pris 2969:- Nu 950:ALTA 20” LED bar 65W 12-34V DC 7400 Lumen.......ord pris 5401:- Nu 1599:ALTA 32” LED bar 90W 12-34V DC 11200 Lumen.....ord pris 8225:- Nu 2495:ALTA 42” LED bar 105W 12-34V DC 13950 Lumen ord pris 13701:- Nu 2995:ALTA 52” LED bar 135W 12-34V DC 17050 Lumen ord pris 17126:- Nu 3795:-

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Nu 1490:Ord pris 2490:-

Nu 995:-

Nu 1023:-

Arbetslampa LED med värmelins 40W DT-Kontakt 5400 Lumen

Sigma 7tum extra ljus LED pos.ljus 12-24V DC 60W 5400 Lumen

Ord pris 1495:-

Ploglampa med värmelins LED 4 funktioner + värmelins 38W 12-30V DC 3600 Lumen

Ord pris 1504:-

TOPCON KOMPLETTA LASERPAKET Topcon RL-H5B Topcon RL-H5A

STÄNKSKYDD & SKÄRMAR MED

ANTISPRAY

• SLÄTARE YTA - SAMLAR MINDRE IS OCH SNÖ • LÅG VIKT • E-GODKÄNDA

BLI REDO INFÖR BESIKTNIN GEN

5 ÅRS GARANTI

elektronisk självnivellering Nästa generation Räckvidd: 400 m av TOPCON Batteri: 4st (D) Alkaline självnivellerande Noggrannhet: 4,8mm/ 50m planlaser. Självnivelleringsom: ±5° Ord. pris 14.900:Ord. pris 8.370:-

6.790:- 9.790:-

Bult & Mutterpaket

Gängstångspaket

M18-M30 8.8 FZB - 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 84 kg bult.

M6-M20 x 1m 8.8 FZB 6st i var storlek, totalt 30st.

5.990:-

totalt 30st.Ord. pris 2900:2.190:M8-M16 x 1m 12.9 3st i var storlek, totalt 12st.

4.990:- Ord. pris 7990:-

Ord. pris 7990:-

SWEBULT Bultkampanj M6-M16, 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 60 6.640:kg bult. Ord. pris

WEBBDRÄPARE

3.590:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

FORDONSTVÄTTAR

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 49.900:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

BUSKRÖJARE

www.gruskungen.se Maskinvagn

LASTRAMPER

FÄSTEN Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL 0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

• Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

DIESELMOTORER Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Huggknivar och motstål

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

www.tecura.se

CREATIVE TECHNOLOGY

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

0418-45 70 00 | info@tecura.se

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Vi har knivar till:

HYDRAULHAMMARE Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR!

Även små annonser syns! Boka din plats på:

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

08-564 707 00

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

www.dieselmotornordic.se

LIFTAR

PÅBYGGNADER & SLÄP

LASTMASKINER

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

EXCELLENCE LINE HITS SMARTER

El • Diesel • 4x4

Med över 30 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

SNÖKEDJOR För stort & smått

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR

YSTAMASKINER

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Över 50 år i branschen!

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 400 st

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SVARVVERKTYG

Även uthyrning av maskiner

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

61

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

RESERVDELAR & REDSKAP

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vattenrening

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

• Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar

Även små annonser syns! Boka din plats på: AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

VATTENRENING

Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2020 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR.

50 år sedan lastbilarna och maskinerna ersatte Dalälven Andra veckan i augusti 1970 var historiskt för Dalälven. Då satte man punkt för flottningen och därmed försvann ett transportsystem som använts i århundraden. Dalälven var inte unik i detta sammanhang – flera andra av våra älvar hade redan tjänat färdigt som timmertransportörer och flera andra var på väg att läggas ner.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Det fanns många samverkande faktorer som bidrog till att flottningen försvann. Kraftverksbyggen med tillhörande dammar och problem att forsla virket förbi kraftverken var ett skäl. Året-runt-avverkningar i skogen var ett annat. Lagringen av virket i skogen till nästkommande vår ansågs dra höga räntekostnader och dessutom var man tvungen att barka och torka virket för att det skulle kunna flyta ända ner till kustindustrierna. Problemet med att skaffa arbetskraft för en kort men intensiv flottningssäsong var säkert också ett skäl till att man tänkte om. Vad är det då som kommer istället för flottningen frågade man sig i Saab-Anas kundtidning Teg&Teknik. Landtransporterna hade givetvis redan tidigare svarat för virkesforslingen inom vissa områden. Nu kom järnväg och landsväg att ta över flottningens roll helt och hållet. Det var givet att en förändring av den omfattningen som skedde inom Dalälvens område fordrade

1970 lastades timmertågen vid terminalen i Vansbro av en MF 55 som ägdes av entreprenören John-Erik Nilsson i Dala Järna.

ett nytänkande och stora omändringar jämfört vad man var van vid. Skogsbolagen inom det aktuella området gick samman och bildade Trätåg AB, ett företag som skulle svara för att virket kom till industrierna. Eftersom det rörde sig om stora avstånd mellan skog och och industri kom järnvägen att bli betydelsefull för frakterna. ”Självfallet kan man inte virket med järnväg vid varje avlägg och därför har man inom Dalälvsområdet startat sju timmerterminaler” skrev tidningen Teg&Teknik. Terminalerna fungerade som omlastningsstationer för virket, dit timmerbilarna kom i jämn ström, förklarade man.

Lastnings- och lossningsarbetet på terminalerna skedde med hjullastare och det fordrades stora och effektiva maskiner för att klara jobbet. På Trätåg AB:s terminal i Vansbro sköttes arbetet av en MF 55, försedd med en timmergrip. På morgonen kördes ett tågsätt med tomma järnvägsvagnar in på spåret vid timmerterminalen i Vansbro. Det rörde sig om cirka 15 järnvägsvagnar som tillsammans kunde ta 900 kubikmeter virke. Sju timmar hade MF 55:an på sig innan SJ kom och hämtade sina vagnar igen, och då skulle de vara fullastade. ”Och det är beting som maskinen tycks klara utan problem, trots att det rör sig om en förflyttning av virket på ungefär 50 meter”, skrev Saab-Ana som var återförsäljare för MF. Att maskinerna övertog de tunga och farliga jobben för människorna hade i många år varit en självklarhet. Virkestransporterna i Dalarna var ett exempel på där maskinerna var konkurrenskraftiga även när det gällde att ersätta ett så billigt transportsätt som flottning.

”Problemet med att skaffa arbetskraft för en kort men intensiv flottningssäsong var säkert också ett skäl till att man tänkte om.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 14.320 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 11.760 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 23.480

Pallgafflar grävmaskin

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 9.995 kr

Se filmen på hemsidan!

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

kr

Varför välja K.T.S?

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 28.625 kr

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. K.T.S har 7 olika modeller på S­fästen 40 ­ 50 och 60 vagnar, både enkel­ och dubbelram Pris från 8.820 kr och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 88-sidiga broschyr med Sandspridare prislista och läs mer! Vagn komplett med kran Se filmen på Pris från 79.900 kr hemsidan! Självlastande, professionell spridare standard­ utrustad med 3­punktsfäste och hydraulisk tryckstång. Går även att montera i frontlastare eller på lastmaskin. Steglös utmatning. Arbetsbredd 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1 560 liter. 4 modeller, pris från 25.990 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

69 ÅR

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m arbetsbredd. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. Pris från 27.995 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar! K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


FDIENNFSLETSITLAL TFYOPREDROANV!

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT:

Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46 .............................2015 Logset 5F ..................................2011

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser till att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Anders Skogsberg Tel. 070-896 04 90 anders.skogsberg@sampo-rosenlew.fi

1997

23

2020

Youtube

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54 pressc hefer. pages

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 0820  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden 0820  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.