Anläggningsvärlden 1021

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

Få mer täckning

SLANGEXPRESS

på era resurser

Slangbyte på plats Ett nummer - i hela Sverige

www.digex.se

020-46 46 00 Din digitala maskinförmedlare hydroscand.se

ANLÄGGNINGSvärlden #1-2016 FEBRUARI #10-2021 JANUARI

Foto: Per Eriksson,

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN

Fullfjädrad maskin från Hypro Hypro har levererat den första skotarvagnen HV14R-LS med ett lastsensingsystem tillsammans med en Hypro 755VB processor och FG45 fällgrip. Sidan 23

Debatt: “Öka möjligheten för ickehantverkskunnig personal”

Do more. Earn more. En tiltrotator effektiviserar grävandet och förvandlar grävmaskinen till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta. packa, sopa, riva m.m. Entreprenören kan därför ta på sig flfle er jobb och lösa dem smartare och mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir mindre.

Sidan 4

CHANGE WORLD DIGGING

OF

Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på generalagenten Maskinia har bråda dagar. Sedan två år tillbaka har Doosan rullat ut maskiner i den nya 7-serien. Enligt Johan har den koreanska maskintillverkaren inte drabbats av komponentbrist vilket innebär korta leveranstiden, som i sin tur ger ökade marknadsandelar på svenska marknaden. Sidan 32-33

Agne Barrsäter och skotarförare Håkan Ramberg avverkar ett område strax utanför Arboga. Området är drabbat av omfattande granbarkborreksador. Sidan 34

THE

Full fart hos Maskinia

Agne tar fajten mot granbarkborren


EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 3

Maximerad lönsamhet med lågfriktionskonceptet Lågfriktionskonceptet består av fem olika innovationer och lösningar, var och en noga utvecklade för att uppnå högsta produktion, optimal bränsle- och energiförbrukning, samt mycket låga underhållskostnader. De fem lösningarna är Proportionella tryck, Log Hold, Proportionellt vinklade matarhjul, Kvistknivarna och Optimal hydraulik, som tillsammans resulterar i en oslagbar kombination. SP erbjuder därmed skördaraggregat med helt unika egenskaper och fördelar som maximerar din lönsamhet.

MINIMERAR

MAXIMERAR

Friktionen mellan aggregat och stam

Matningshastighet

Slitage på aggregat

Produktivitet

Stamskador

Prestanda Lönsamhet

Bränsleförbrukning på basmaskinen

Nyttjandegrad

Underhålls- och reparationskostnader

spmaskiner.se

HAVEL STUBBREDSKAP

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

K-serien bes består tår av av fyra modell deller er som är uppkallade efter efter sin vikt. Den mins minsta mo modell dellen, en, K10 (100 kg), kg), lämpar sig ock ckså så my myck cket et bra för för minigrävmaskin minigrä vmaskiner er.. De De störr törre e fräsarna fräsarna har äv även en skop skopdel, del, som gör gör att stubb tubbffräsen kan anv an vän ändas das för för både fräsning av av stubbar stubbar och och jordb jor dbearb earbetning etning..

Stubbklipparna i HAV HAVEL L-serien, L12 och och L16, lämpar sig speciell specielltt bra för att ta bort bort stubbar stubbar från kräv krävan ande de platser. platser. Man beh behö över inte inte avlägsna stubb stubben en med med rötterna som man vanligtvis gör gör,, utan stubb tubben en avlägsnas avlägsnas gen enom om att klippa den en bit under under marken marken vilket vilket gör jordkablar jordkablar säkra.

De lätta stubbkniv stubbknivarna arna i V-serien, V5 och och V9, är utmärkta för för bortborttagning av av ens enstaka stubbar tubbar.. De De är enkla att för örfl flytta ytta från från en arbetsplats arb etsplats till en annan. De De lättanv lättanvän ända da och lättunderhållna lättunderhållna knivarna kniv arna lämpar sig för för grävmaskin grä vmaskiner er öv över 4 ton och de kräv kräver inte inte hydraulik från från maskinen. maskinen.

Stubb tubbar ar blir ett ett minne blo blott även även i utmanande miljöer miljöer..

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2021. ISSN: 2002-4150

Kommande nummer: Utgåva Materialdag

Utgivning

Tema

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

28 januari 4 mars 8 april 13 maj

Skogsägare Vårstädning Bergmaterial Svenska Maskinmässan

21 januari 25 februari 1 april 6 maj

Följ oss i våra sociala kanaler:

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Tel. 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 10-2021 (Årgång 6) Fjärrstyrning för Bobcat i Iphone-app............................sid 10 Rasrisk i istabila skogsområden.....................................sid 20 Jättekran vid Uppsala dumkyrka demonterad..............sid 24 Testkörd: Opel Grandland 1.5 Diesel.............................sid 30-31 Skogsägare ser ljust på skogen som inkomstkälla..........sid 36 Leverantörsguiden......................................................sid 60-61


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Debatt

Benjamin von Jahf, vd på bemanningsföretaget Ehrab

Messersisi TC350d Messer TC350d

Självlastande med svängbar korg Lastkapacitet 3.500 kg. Lastvolym 1.880 liter Kubota 4-cylindrig diesel på 48,6 kW (steg V) Hytt med värme och AC som tillval

0346-845 30 • info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg

Traktor Branson 2500hL ,4WD, 24 hk hydrostat Steg 5 motor, servo, trepunktlyft, hydrauluttag, skogspaket, tak/vindruta. Griplastarvagn Kranman T1750 4WD, ramstyrning, vinsch , utskjutkran

2 års garanti

Vi ordnar även med finansiering!

Västra Torpvägen 9 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

Just nu pågår en godtrogen och okunnig debatt. Den handlar om att i princip förbjuda arbetskraftinvandring inom byggbranschen. Nu senast anf örde Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett debattinlägg att ”Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige och inte reas ut av företag som tar hit arbetare från andra länder för att utnyttja och exploatera dem” Debattinlägget har senare följts upp av en artikel i Byggnadsarbetaren (27 oktober) där Johan Lindholm hävdar att ”Vi har många unga från byggutbildningar som inte kommer ut på några arbetsplatser och vi har arbetslösa som behöver jobb” Varför är då detta naivt? Jo, för dels finns inte de personerna som Lindholm pekar ut. Jag lovar: sänd 100 av dem till oss på Ehrab, så ska vi anställa dem direkt. För det andra är diskussionen aningslös eftersom det förutsät-

”Det är inte säkert att de kommer fortsätta välja Sverige. Och stänger vi de dörrarna, då får Byggsverige stora problem.” Benjamin von Jahf vd på Ehrab.

Benjamin von Jahf, ordförande på bemanningsföretaget Ehrab menar att man inte kan ta för givet att det finns arbetskraft varken i Sverige eller andra länder, som vill komma hit för att arbeta.

Öka möjligheten för hantlangare och ickehantverkskunnig personal ter att i Europa, och då menar man i första hand Östeuropa, finns otaliga personer som vill komma till Sverige och arbeta. Så ser verkligheten inte ut. Man ska helt enkelt inte ta för givet att det finns arbetskraft, varken i Sverige eller andra länder, som vill komma hit. Själva letar vi i nätverk i hela Europa, inklusive Sverige hela tiden. Vi hittar inte tillräckligt med hantverkare för att fylla det svenska behovet. Och då har vi bra upparbetade nätverk. Vi ska alltså snarare vara tacksamma att det finns personer som fortfarande verkligen vill komma till Sverige och jobba. Konkurrensen om den, inte minst östeuropeiska, arbetskraften är hög. Det är inte

säkert att de kommer fortsätta välja Sverige. Och stänger vi de dörrarna, då får Byggsverige stora problem. Man ska stävja fusk. Självklart! Det är vi på Ehrab, som har hållbar bemanning som en del av vårt DNA, de första att skriva under på. Men vi ska inte slå undan benen på oss själva. Istället behöver vi förenkla lärlingsdelen av en byggarbetares utbildning. Då blir det lättare för fler mindre byggbolag att ta in lärlingar, personer med ambition och vilja. Idag innebär kollektivavtalet att lärlingslön bara kan gå till dem som verkligen är lärlingar och leds av yrkeskunnig person under tiden. Det här borde utökas till att också kunna appliceras på hantlangare och icke-hantverks-

kunnig personal. Då får vi ungdomar som kommer in och är motiverade att jobba. De som är duktiga kommer man att behålla i organisationerna. På Ehrab ska vi nu försöka göra något åt det här. Vi kommer att etablera Ehrab Skolan för dem som vill omskola sig inom eller till bygg eller står utanför arbetsmarknaden. Vi ger dem tillräcklig utbildning, anställer dem och hyr ut dem som ej kvalificerad arbetskraft. Börjar i Göteborg och om det går väl rullar vi ut i Sverige. Vi jobbar gärna tillsammans med facket och Byggföretagen i det här.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018


Vi önskar alla kunder och leverantörer en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Borlänge • 0243-132 17 • anders@swerad.se • www.swerad.se


6

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Stark delårsrapport för Bellman Årets tredje kvartal för anläggningskoncernen Bellman visar på en ökad omsättning med 94,4 procent. Koncernen redovisar tillväxt i alla bolag. En starkt bidragande orsak till det starka resultatet beror på föregående kvartals förvärv av åkeri- och anläggningskoncernen Norrvidinge i södra Sverige. Enligt ett pressmeddelande finns ett ökat intresse från kunderna för Bellman Groups helhetserbjudande vilket leder till ökat antal koncerngemensamma projekt och ökar internförsäljningen. En gynnsam marknad har lett till ökat utnyttjande av underleverantörer samt ökade drivmedelskostnader vilket påverkat kvartalets bruttovins negativt. Nettoomsättningen

för det tredje kvartalet uppgick till 821,3 miljoner kronor (422,6), en ökning med 94,4 procent. Ebitda (rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar) landar på 76,7 miljoner kronor (62,2), en ökning med 23,4 procent. – Vi är tillbaka på pre-pandeminivåer och ser en stark återhämtning inte minst inom vår åkeriverksamhet. Vi upplever fortsatt vår förvärvsmodell står sig stark och fortsatt finns ett stort intresse från andra bolag att bli en del av Bellman Group, kommenterar Håkan Lind, vd på Bellman Group.

Så ska biologisk mångdfald mätas När man pratar om skog och skogsbruk är biologisk mångfald ett aktuellt och omdebatterat ämne. En utmaning är att biologisk mångfald är svår att mäta och vissa av de metoder som finns är inte anpassade till svenska förhållanden. Professorerna Per Erik Karlsson och Eskil Mattsson, båda forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, söker nu svaret på hur vi kan göra dessa bedömningar i framtiden. – Vi behöver kunna mäta och följa upp biologisk mångfald för att kunna

Veidekke bygger innovationshus i Lund Veidekke har av Wihlborgs Fastigheter AB fått i uppdrag att bygga Space (Kunskapen 1), ett innovationshus med kontor och labbverksamhet och ett Veidekke har av Wihlborgs Fastigheter AB fått i uppdrag att bygga Space av de första – ett innovationshus med kontor och husen i det labbverksamhet. nya området Science Village i Lund. Projektet är samverkansentreprenad i två faser med en kontraktssumma på ca 168 miljoner kronor och beräknas vara redo för inflyttning september 2023. I Veidekkes uppdrag ingår nybyggnation av totalt 7400 kvm BTA kontor och forskningslokaler. Space byggs i skandinavisk stil med en hybridstomme av trä i kombination med grön betong och grönt stål. Det kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2.

Byggregler i ny modell

Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS) förnyas för att skapa möjlighet för alternativa och innovativa lösningar och en effektivare byggbransch. Det gäller alltifrån brandskydd och skydd mot buller, till tillgänglighet och bostadsutformning. De nya reglerna innebär att rollfördelningen mellan stat och samhällsbyggnadssektorn förtydligas. Den nya regelmodellen påverkar inte kravnivåerna, men efter översynen kommer reglerna vara enklare och öppna för olika typer av lösningar. Reglerna kommer genomgående bestå av regler som mer fokuserar på funktion än utförande. De nya författningarna planeras träda i kraft 1 juli 2024.

”Den internationella metoden utgår från orörd mark som referensnivå. Det är i många fall orealistisk” Eskil Mattsson professor vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Biologisk mångfald är ett aktuellt och omdebatterat ämne, inte minst när man pratar om skog och skogsbruk. En utmaning är att biologisk mångfald är svårt att mäta och vissa av de metoder som finns är inte anpassade till svenska förhållanden.

Foto: Per Eriksson

väga olika påverkansfaktorer mot varandra på ett kvantitativt sätt. Det räcker inte att säga ”det här är bra och det här är dåligt”, utan man måste sätta ett numeriskt värde på det för att kunna föra en bra dialog, säger Per Erik Karlsson. I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest arbetar han tillsammans med kollegan Eskil Mattsson med att utveckla mätbara och kvantifierbara metoder för att värdera biologisk mångfald. Det handlar inte om att uppfinna nya metoder utan istället om att ta fram en syntes av de olika system och metoder som redan finns tillgängliga. Arbetet utgår från en internationell metod som har tagits fram inom FN:s miljöprogram, som baseras på mångårig forskning och handlar

om att mäta olika produkters påverkan på biologisk mångfald ur ett livscykelperspektiv. Enligt forskarna finns det två utmaningar med att applicera metoden för att mäta biologisk mångfald i svenska skogar. Dels delas världen in i alldeles för stora områden, dels används referensnivåer som ofta inte är relevanta. – Den internationella metoden utgår från orörd mark som referensnivå, vilket innebär att alla mänskliga aktiviteter har en negativ påverkan på biodiversiteten. Det är i många fall orealistiskt. Istället kan man utgå från referensnivåer där människan är en del av ekosystemet och då utgå från hur vi vill att den biologiska mångfalden ska se ut framöver, säger Eskil

Mattsson. En viktig del som forskarna utgår från i projektet är de miljökvalitetsmål som finns i ”Levande skogar” – ett av Sveriges sexton nationella miljömål. – Just nu befinner vi oss i en metodutveckling där vi försöker skapa ett grundläggande, gemensamt språk. Vi eftersträvar dialog där industri, forskare, naturvårdsorganisationer, politiker och myndigheter träffas och diskuterar hur man kommer fram till de bästa lösningarna, säger Per Erik Karlsson. I rapporten Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk har förslag på metoder för att beräkna olika hållbarhetsindikatorer tagits fram.

SlangExpress växlar upp i Norrköping Hydroscands mobila slangservicetjänst, SlangExpress, fortsätter att växa. De servicebussar som redan rullar får så många uppdrag att Hydroscand nu har valt att utöka tjänsten ytterligare - denna gång satsar företaget på Norrköping. Intresset för SlangExpress i Norrköping har ökat, något som Hydroscand nu har sva-

rat på genom att utöka servicegraden. Sedan några veckor tillbaka rullar därför ytterligare en SlangExpress-buss i området. – Det känns bra att vi nu kan möta det växande behovet av mobil slangservice som vi ser i Östergötland. Den nya servicebussen blir ett bra komplement till våra befintliga servicebussar och butiker i regionen. Det innebär att vi nu kan

hjälpa ännu fler kunder i fält”, säger Per Ringqvist, regionchef Östergötland/Södermanland på Hydroscand. Han berättar att Hydroscand har sett en tydlig ökning i efterfrågan av både akuta slangbyten och förebyggande underhållsarbeten. Jonas Björk, samordnare SlangExpress Östergötland/Nyköping på Hydroscand, håller med och menar att allt fler ser nyttan i att ta hjälp av

SlangExpress i förebyggande syfte. Det gäller både små och stora företag som behöver hjälp med allt från mindre underhållsarbeten och diagnostik, till större planerade underhållsstopp på exempelvis industrier. Den nya SlangExpress-bussen har redan börjat rulla i Norrköping med omnejd och bemannas av Hydroscands servicetekniker Filip Ohlsson.


• Räckvidd på 6,9 m • Lyfter 450 kg på max räckvidd och 900 kg på 4 m • Svängkraften ökas med 29%, till 11 kNm

• Räckvidd på 7,5 m • Ökad lyftkraft med 13% • Lyfter 500 kg på max räckvidd och 1 100 kg på 4 m • Svängkraften ökas med hela 60%, till 16 kNm

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 0521-26 26 30 www.ftgforest.com www .ftgforest.com • info@ftgforest.com


8

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

”Fel fokus i trafiksäkerhetsarbetet” Som mål har vi en nollvision. Ett riktigt bra mål, men frågan är hur seriöst den samlade expertisen inom trafiksäkerhet på Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen och juridiken arbetar mot målet. Det menar Stefan Nilsson, redaktör på Tankesmedjantrafik.

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

SMP Parts går med i Open-S Alliance Tiltrotortillverkaren SMP Parts är nästa företag att ansluta till Open-S Alliance och den tredje tillverkaren av tiltrotatorer och snabbfästen att bli fullvärdig medlem. Open-S är en standard för det hydrauliska gränssnittet mellan snabbfäste, tiltrotator och redskap. Med en öppen standard kan maskinförare och entreprenörer enklare välja snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som följer standarden, och ha vetskapen om att det fungerar ihop. SMP Parts tillverkar tiltrotatorer och snabbfästen med kompletta monteringssystem för grävmaskiner. Företaget har återförsäljare i ett 10-tal länder. All utveck-

ling och tillverkning sker på huvudkontoret och fabriken i Ilsbo, Hälsingland. – Standardisering är en viktig del i att förbättra användarvänligheten och öka säkerheten för våra kunder. Genom att bli medlemmar i Open-S Alliance tar vi vårt ansvar i skapandet av en global standard där produktsäkerheten aldrig får kompromissas med, säger Patrik Lindqvist, vd på SMP Parts AB. – Vi är glada att kunna välkomna SMP Parts som fullvärdig medlem. Vi förväntar att bli fler medlemmar efterhand som standarden växer internationellt, och samtal pågår med fler tillverkare som vill gå med, säger Stefan Stockhaus, Styrelseordförande i Open-S Alliance.

Stefan Nilsson tar som exempel att den som kör förbi en 50-skyltat vägarbetsplats i Danmark i en hastighet över 100 kilometer per timme får bilen konfiskerad och rejäla böter. I Sverige händer ingenting trots larm från personal som arbetar längs våra vägar. Juridiken gör det omöjligt både att lagföra det som hastighetsbrott och som vårdslöshet i trafik. – När jag pratar med vägarbetare så är det riktigt otäcka historier man får höra. Det handlar

”När jag pratar med vägarbetare så är det riktigt otäcka historier man får höra.” Stefan Nilsson redaktör på Tankesmedjantrafik.

Enligt Tankesmedjantrafik är det fel fokus i trafiksäkerhetsarbetet som skapar odödiga risker på vägbyggarbetsplatser. Jurudiken gör det omöjligt att lagföra fortkörare vid vägbyggen menar tankesmedjan.

om höga hastigheter, lastbilar som kör så nära att man sugs med, lastbilschaufförer som sitter med bägge fötterna på instrumentbrädan, bilister som kör drogade och berusade, säger Stefan Nilsson. Många anläggningsarbetare vittnar om den otrygghet det skapar på arbetsplatsen i och med vetskapen av att så många kör med någon form av berusning. Det handlar trots allt om vanlig respekt för andras liv. Många vittnar också om att det är yrkestrafikanterna som är värst. Det handlar om alla typer av yrkesförare från taxi till tunga lastbilar.

– Förra sommaren körde jag Växjö-Stockholm tur och retur en dag då jag räknade till fem vägarbeten i vardera riktningen. Alla utan polisiär närvaro. Samma resa räknade jag till två fartkontroller. Båda på Sveriges trafiksäkraste väg, motorvägen mellan Ödeshög och Linköping, där hastighetsbegränsningen är satt till 120 km/t. En vägsträcka som VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut beskriver som ”extremt säker”. Den dagen var det en TMA-bil som blev påkörd bakifrån på vägarbetsplatsen E4 vid Markaryd, berättar Stefan Nilsson. Enligt Polisen beror

den uteblivna närvaron vid vägbyggarbetsplatser att det oftast handlar om rekommenderad hastighet, de kvadratiska blå skyltarna, och då är det svårt att lagföra någon. – Trafikverket talar ju mycket om hastighet. Jo, de berättar gärna hur få sekunder man vinner på att köra i 90 km/t istället för 80 km/t när de vill sänka hastigheten på en länsväg, men aldrig om hur lite man vinner på att köra i 100 km/t istället för 50 km/t den korta vägsträckan förbi ett vägarbete, säger Stefan Nilsson avslutningsvis.

Sh Bygg flyttar till nytt huvudkontor Med över 470 anställda och en omsättning på drygt 1,65 miljarder kronor har Uppsalabaserade Sh Bygg, sten och anläggning AB växt ur sitt gamla huvudkontor och har nu flyttat till det nya huvudkontoret i Östra Fyrislund. Företaget har själva byggt sin nya hemvist och alla verksamhetsområden har varit inblandade. Sh har tänkt hållbart i alla led och räknar med att bygget ska stå i minst 100 år. Enligt företaget har man medvetet tänkt hållbart från början till

slut. Alla verksamhetsområden har varit inblandade: bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong. Bergvärme är installerad och man har byggt för ”Miljöbyggnad Silver”, vilket är en tydlig markering att man tänker långsiktigt och hållbart och inte bara följer lägstanivån genom uppsatta lagkrav. – Vi har noga övervägt materialval och klimatsmarta alternativ, strävat efter att ha så få transporter som möjligt, anlitat lokala underentreprenörer och gjort de flesta av våra inköp lokalt. Dessutom har vi

Sh bygg har själva byggt sin nya hemvist i Uppsala och har medvetet tänkt hållbart från början till slut.

fräschat upp och tagit med oss mycket från det gamla huvudkontoret, säger Sh bygg:s vd Dalia Ramzi. Den nya hemvisten ligger på Grafikgatan mitt i Östra Fyrislund,

10 minuter från centrala Uppsala och 20 minuter från Arlanda. Förutom huvudbyggnaden finns fullt utrustad snickeri och en större verkstad med travers som klarar riktigt tunga lyft.10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Dannemoragruvan i Östhammas kommun i Uppland kommer bli den första koldioxidfria järnmalmsgruvan.

Dannemoragruvan ska bli koldioxidfri Grängesberg Exploration avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan. Detta ska man uppnå genom en genomgripande kravställning under projektutvecklingen för att all utrustning och alla produktionsmetoder – om det är praktiskt möjligt – ska syfta till att eliminera utsläppen av koldioxid. Till exempel ska alla insatsvaror som hydrauloljor, smörjoljor och liknande vara fossilfria, När Grängesberg Exploration kommer återstarta produktionen av järnmalm i Dannemora är ännu inte fastställt. Miljötillstånden är ännu inte på plats och dessutom behövs det investeras omkring 1 miljard kronor för att produktionen kan starta. – Den efterföljande anrikningsprocessen ska anpassas till att möta den förväntat stora efterfrågeökningen på järnmalmskoncentrat med järnhalt på över 67 procent som i första hand uppkommer genom den miljömässigt hållbara omställningen av de helintegrerade stålverken i Europa, skriver Grängesberg Exploration i ett pressmeddelande.

Demoleringskonferens till Wien nästa höst 2022 World Demolition Summit (WDS) kommer att äga rum i Wien, Österrike den 16-17 november. Den 14:e upplagan av demoleringsbranschens årliga sammankomst återvänder till Europa för första gången på fyra år. Förra året arrangerades evenemanget online på grund av pandemin. – World Demolition Summit är ett förstklassigt evenemang som för branschföretag och leverantörer samman för att dela bästa praxis och göra branschen mer professionell och en säkrare arbetsplats, säger Tony den Hoed, ansvarig för demoleringsutrustning på Volvo CE som även är evenemangets huvudsponsor. WDS arrngeras av facktidningen Demolition & Recycling International i samarbete med European Demolition Association och med stöd av US National Demolition Association.

Fjärrstyrning för Bobcat i iPhone-app Bobcat har lanserat sitt fjärrkontrollsystem MaxControl för företagets kompaktlastare, vilket gör att användare kan fjärrstyra maskinerna med en iPhone eller iPad. MaxControl-systemet, som sägs ge ”en vision om framtida maskinstyrning”, använder en ny eftermonterbar hårdvarusats och en nedladdningsbar mobil-app. Systemet är kompatibelt med alla Bobcat-lastare med valbara joystick-kontroller som går tillbaka till 2004 (SJC-lastare från J- till R-seriens maskiner). Det innebär att ägare

av äldre Bobcat-maskiner inte behöver köpa den senaste maskinen eller investera i dyra hårdvaruuppdateringar. Appen, som använder Wi-Fi för att kommunicera med lastaren och har en räckvidd på upp till 100 meter, gör det möjligt för personal på bygg-, rivnings- och återvinningsanläggningar att lämna maskinens hytt och utföra arbetsuppgifter med en bättre synlighet på arbetsplatsen. Enligt Bobcat kan detta vara särskilt användbart för nya och mindre erfarna operatörer, eller när man arbetar i trånga områden eller utför far-

Bobcat har lanserat en app för fjärrstyrning av lastare.

liga uppgifter. När man lyfter och bär tunga laster eliminerar användningen av fjärrstyrning dolda områden framför lasten och ökar medvetenheten om den omgivande miljön. Även om en Androidversion av appen ännu

inte är tillgängligt kan användare av iOS-enheter också fjärrstyra Bobcatlastaren när de sitter i hytten på en annan maskin. Till exempel kan en grävmaskinist använda lastaren på distans för återfyllning och liknade.

Dasa lanserar trådlöst apteringssystem Dasa i Växjö lanserar nu världens första trådlösa system för avancerad aptering, vilket innebär en ökad drifttid. Enligt ett pressmeddelande kommer grenar och ständiga rörelser inte att vara något problem, eftersom en trådlös enhet är monterad i skördaraggregatet. När kablarna ersätts av en snabb och trådlös uppkoppling, blir kommunikationen mellan maskinföraren och skördaraggregatet inte påverkad av den

omgivande miljön. Den trådlösa kommunikationen ger maskinföraren frihet att flytta kranen eller bommen och rotera aggregatet helt utan att riskera kommunikationsavbrott. Dasa Wireless 1 är flexibel och framtagen för att passa alla typer av bärarmaskiner. Enligt Dasa går montering och byte av aggregat snabbare än tidigare. – Dasa Wireless 1 är en innovation som svarar upp mot det moderna skogsbrukets utmaningar. Den är en av flera

Nu lanseras Dasa Wireless 1 som är världens första trådlösa system för avancerad aptering.

Bild: Dasa, pressbild.

produkter vi har tagit fram som kan användas i ett uppkopplat system för att effektivisera och förenkla arbetet för

människor och företag inom branschen, säger Anders Lidberg, försäljnings- och marknadschef på Dasa.

Vad har Eco Logs skördare gemensamt med en 1,2 m hög cykel? Eco Logs 500-serie ger oslagbar markfrigång och framkomlighet i svåra terränger. Markfrigång upp till Tack vare sina pendelarmar kan skördarens höjd varieras från 11 centimeter ända upp till 1,2 meter. Genom sin förmåga att ta sig fram över höga hinder maximeras framkomligheten för framkomlighet i alla terränger i skogen vilket ger förutsättningar för hög produktivitet.

1,2 m

Forestry of tomorrow12

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

– Vi lanserar nu marknadssmarta bygglogistiktjänster som innebär kortare ledtider och stora kostnadsbesparingar, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson.

Satsning på bygglogistik går som tåget I våras förvärvade Lambertsson delar av logistikföretaget Servistik. Responsen från byggbranschen uppges har varit över förväntan och de första logistikprojekten är redan i full gång. – Intresset har varit jättestort, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson. Lambertsson är idag Sveriges mest kompletta bolag inom rental-branschen, detta sedan man förvärvat delar av företaget Servistik och börjat erbjuda marknadssmarta bygglogistiktjänster. Resultatet är bland annat kortare ledtider, högre leveransprecision och stora kostnadsbesparingar för Lambertssons kunder.

”Intresset är jättestort och de potentiella ekonomiska vinsterna är enorma.”

Rasmus Gardahl entreprenadchef på Lambertsson.

– Inför ett byggprojekt erbjuder vi kunden en förstudie där de specifika förutsättningarna analyseras. Förstudien utgör logistikplanens grund för upphandling av underentreprenörer och arbetet med logistiken under drift, säger Rasmus Gardahl. Han menar att intresset är jättestort och de potentiella ekonomiska vinsterna är enorma. Den producerbara tiden kan öka med upp till 10-15 procent. Det låter nästan som fantasisiffror, men vi har studier som visar det. Spindeln i logistiknätet är Lambertssons digitala plattform Serviplan. Systemet är uppbyggt för att kunna hantera hela materialflöden från producent till slutkund med full spårbarhet genom alla steg i flödet. – Alla branscher har förbättringspotential på logistikområdet, men byggsektorn sticker ut med tanke på den stora mängd transporter och material den driver, säger Rasmus Gardahl avslutningsvis.

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Den 17 november var det världspremiär av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare på SCA:s timmerterminal i Torsboda, Timrå.

De skarpa testerna genomfördes i forskningsprojektet Remote Timber som är ett samarbete mellan Mittuniversitet, SCA, Volvo CE, Telia, Biometria och Skogforsk. Den 17 november demonstrerades den fjärrstyrda lastaren i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Resultaten av testerna uppges ha varit lyckade och visar att 5G-tekniken kan möjliggöra fjärrstyrda terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger maskinoperatörerna en säkrare och bättre arbetsmiljö, utan maskinvibrationer och buller. – Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik så som 5G kan möjliggöra att de hundratals virkesterminaler som finns

”Bedriver man verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt.” Christian Spjutare chefsingenjör på Volvo Construction Equipment.

Operatören styr timmerlastaren Volvo L180 höglyftare som är utrustat med uppkopplade kameror och sensorer.

Foto: Tina Stafrén.

runtom i Sverige kan bemannas med fjärrstyrda virkeslastare i framtiden. Testerna som gjorts under veckan har visat att tekniken fungerar, att det går att köra samt lasta och lossa timmer med fjärrstyrning, säger Mattias O´Nils, ledare för STC Forskningcenter, Mittuniversitetet. Volvo CE har byggt och utrustat en L180 höglyftare med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt at fjärrstyra maskinen på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning, vilket gör att föraren får samma upplevelse på distans som i själva maskinen. Det är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision. – I fall där man bedriver verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt.

Den 17 november var det världspremiär för en 5G-uppkopplad, fjärrstyrd timmerlastare påSCA:s timmerterminal Torsboda utanför Timrå.

Foto: Tina Stafrén.

Projektet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE. Man kartlägger även aktuella lagar och regelverk i syfte att belysa de

juridiska förutsättningarna för en kommersialisering. – I första hand är det arbetsmiljölagen maskindirektivet och konventionen om vägtrafik man måste förhålla sig till om detta koncept ska nå ut på marknaden. Det handlar främst om att undvika olyckor där människor kan komma till skada, säger Jan Johansson, forskare på Skogforsk.

Entrepr Entr eprenadutr enadutrus ustning tning för för grä grävning och och lastning lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning och markberedningsaggregat.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens önskemål. Vi önskar önskar alla kunder kunder en riktigt riktigt God Jul & Got Gott Nytt Nytt År! Ågårdsvägen 17 | 342 32 Alvesta | Tel. 0472-146 63 | info@bsmverkstad.se | www.bsmverkstad.se


Be seated by Specialisten på stolar och tillbehör sedan 1987

Enjoy the comfort

At your service since 1987

Däm par vibra stötar oc tione h riktn r i alla ingar

www.forarmiljo.se 0221-535 00


14

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Metso lanserar två Lokotrack-krossar Metso Outotec har utökat sitt sortiment av Lokotrack kross- och sorteringsutrustning och lagt till två nya mobila konkrossar i utbudet.

REGISTRERINGSSTATISTIK NOVEMBER 2021:

Lastbilsförsäljningen minskade med 22,1% Under november registrerades totalt 2 860 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 22,1 procent färre än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under perioden januari november 38 763 lastbilar, 21,0 procent fler än förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 390 under november, 19,8 procent färre än jämfört med november förra året då 486 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 4 762 tunga lastbilar, 5,2 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 2 420 under november, 22,7 procent färre än under samma tid förra året då 3 131 lätta lastbilar

Nyregistreringarna för tunga lastbilar minskade med 19,8 procent i november.

registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 33 449 lätta lastbilar, 23,8 procent fler än jämfört med samma period förra året. – Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med nära 20 procent i november. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 4 762, vilket är en ökning med fem procent. Uppgången för tunga lastbilar är en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, men registreringarna dämpas av komponentbristen, säger Mattias Bergman, vd på Bilsweden.

TUNGA LASTBILAR Märke nov 2021 nov 2020 jan-nov 2021 Andel% Daf 6 5 59 1,2 Iveco 0 0 18 0,4 MAN 5 14 87 1,8 Mercedes 36 45 435 9,1 Scania 146 219 2.150 45,1 Volvo 195 201 1.982 41,6 Övriga 2 2 31 0,7 TOTALT 390 486 4.762 100,0

LÄTTA LASTBILAR Märke nov 2021 nov 2020 jan-nov 2021 Andel% Citroën 62 91 1.567 4,7 Dacia 2 32 366 1,1 Fiat 56 50 910 2,8 Ford 480 490 5.826 17,4 Iveco 116 147 823 2,5 Maxus 40 23 337 1,0 Mercedes-Benz 330 410 3.460 10,3 Mitsubishi 0 74 16 Nissan 124 65 1.500 4,5 Opel 93 53 902 2,7 8,2 Peugeot 196 266 2.736 Renault 328 316 3.876 11,6 Toyota 204 198 2.805 8,4 Volkswagen 353 871 7.355 22,6 0,8 Övriga 15 29 260 100,0 TOTALT 2.420 3.131 33.449

Lokotrack LT200HPX och Lokotrack LT220GP lanserades via ett liveevenemang som streamades online i slutet av oktober. De nya maskinerna, som beskrivs som ”kompakta och effektiva”, är utformade för att fungera med bergmaterial och ger 30 procent mer kapacitet än tidigare jämförbara modeller. Både LT200HPX och LT 220GP drivs av en Cat C9.3B motor och är byggda på ett nytt chassi som gör det möjligt för kunder att välja mellan två konkrossalternativ med hög kapacitet: konkrossen Norberg HP200 eller GP220, som båda är lämpliga för krossning av hårt berg. – Med dessa nya modeller med en kapacitet på 300 ton per timme och 40 ton transportvikt har kunderna ännu mer valmöjligheter och flexibilitet att välja från vårt sortiment av konkrossar, säger Kimmo Anttila, vice vd på Metso Outotec.

Metso har lanserat två nya konkrossar i Lokotracks sortiment. De nya maskinerna beskrivs som kompakta och effektiva och byggda för hårt berg och ger 30 procent mer kapacitet än tidigare jämförbara modeller.

Medan LT200HPX har en arbetsvikt på 42 ton respektive 38,5 ton för LT200GP, har båda maskinerna transportdimensioner på 19 meter i längd och en bredd på 3 meter och 3,5 meter i höjd. Enligt Metso gör den kompakta storleken på krossarna möjlighet att transporteras mellan bergtäkter på släp. Båda modellerna har en tvådäcks försikt med förbiledning av fint material som gör att de kan bearbeta mer material. Krossarna finns med antingen H12-10 eller H12-12 huvudtranspor-

törer, som förutom en hög genomströmning, erbjuder en justerbar utmatningshöjd som gör att de kan kombineras med andra maskiner. På underhållssidan har maskinerna omfattande serviceplattformar som fälls in vid transport och huvudtransportören kan sänkas ner till marknivå för enkel åtkomst. Medan den mobila konkrossen Lokotrack LT200HPX kan användas med Metsos Lokotrack LT106 och LT116 käftkrossar - samt Lokotrack ST3.8 och ST4.8

sorteringsverk - sägs LT220GP ”passa bra” med Lokotrack LT120/ LT120 mobila käftkrossar och ST4.10 sorteringsverk för högkapacitets ballastproduktion. Maskinerna är tillgängliga globalt, tillval för Lokotrack-krossarna i n k l u d e ra r e t t h ö gtrycksvattensprutningssystem, dammkapsling för transportörer, bypass-filter för hydrauloch smörjolja och en bränslepump för lastbilsanslutning.

Skanska bygger ut Stockholms tunnelbana för 1,2 miljarder kronor Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm för utbyggd tunnelbana, om en ny etapp i Nacka. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor. Enligt Skanska omfattar nybyggnationen av en tunnelbanetunnel om cirka 1.200 meter inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka. Detta är en del av utbyggnaden av nya tunnelbanans Blå linje, där Nacka blir slutstation i den östliga utbyggnaden. Arbetet inkluderar i huvudsak bergtunnlar och

schakt, ovanjordsberg, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga omläggningar av trafik. Entreprenaden kommer har stort fokus på minimerad klimatpåverkan och ska bedrivas i enighet med miljöcertifieringssystemet Ceequal. Målet för Region Stockholm är nivå Very good. Certifieringen ska integreras i både projektering och produktion. Byggstart är planerad till första kvartalet nästa år och projektet beräknas vara färdigställt under 2026.

Skanska ska bygga ut Stockholms tunnelbana. Det är en ny etapp där Nacka blir den sista stationen på den östliga utbyggnaden. Kontraktet är värt omkring 1,2 miljarder kronor och projektet beräknas vara färdigställt 2026.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 15

6 000 elever ska utbildas i byggbranschens säkerhetspark Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Pandemin har påverkat möjligheten till fysiska besök, men nu börjar utbildningarna och studiebesöken komma igång igen. Nyligen besökte Afa Försäkring parken för att uppleva verksamheten på nära håll. – Under hösten h a r verksamheten tagit ny fart och börjat kunna ta emot alltfler för utbildning och studiebesök, så den senaste tiden har det varit fullbokat. Genom vårt samarbete med Afa Försäkring kan numera även utbildningar inom bygg och anläggning komma hit, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och leda-

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

mot i Byggbranschens Säkerhetsparks styrelse.

Byggbranschens Säkerhetspark nära Arlanda flygplats invigdes hösten 2019 och initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Verksamheten riktar sig till hela byggbranschen och utbildningar inom bygg och anläggning. Samarbetet med Afa Försäkring påbörjades för ett år sedan, men har under pandemin haft begränsade möjligheter att vara igång. Nu när verksamheten rullar igen har även Afa Försäkring, som finansierar samarbetet, besökt parken och Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, är en av de som var där. – Det finansiella stöd som Afa Försäkring står för, möjliggör att verksamheten kan utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda skolor och utbildningar inom bygg och anläggning möjlig-

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

Byggbranschens Säkerhetspark nära Arlanda flygplats har funnits sedan 2019 och initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

het att besöka parken gratis för utbildning och studiebesök. Målet är att under tre år få 6 000 elever, studenter och lärare att komma dit, säger Susanna Stymne Airey. – Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Detta är tydligt när vi analyserar statistiken i Afa Försäkrings skadedatabas. – Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi ska-

pa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning inför sin praktik och kommande arbetsliv, säger hon. – Stationerna och den pedagogiska metoden är väldigt imponerande. Exempel på några stationer jag fick uppleva under besöket, var hur buller och arbete vid höjd påverkar arbetsmiljön, berättar Susanna Stymne Airey.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

Perfekt för ! grävmaskin

God Jul & Gott Nytt År! 0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Ladda hem Anläggningsvärldens utgivningschema för 2022 på www.anlaggningsvarlden.se


16

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Ny handbok om projektstyrningsmetod Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. – Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskningar i projekten, säger författarna. Successivprincipen är en projektstyrningsmetod som används för att styra såväl tid som kostnad. I Successivprincipen – en handbok, presenteras metodens teori, det resultat som osäkerhetsanalysen ger och hur en kostnads- respektive tidsanalys genomförs. Vidare beskrivs en förenklad tillämpning av metoden. Exempel ges på hur metoden kan användas i projektprocessen för att hantera osäkerheter och som beslutsstöd. Avslutningsvis

”Varför köps det inte mer Fair Transport?” Socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet bör värderas högre i offentliga upphandlingar. Det anser Sveriges Åkeriföretag.

Författare: Henrik Erdalen och Thomas Lillskogen.

ges en redogörelse av erfarenheter av metoden och en exempelsamling från genomförda projekt och deras resultat.

Fakta. Successivprincipen • identifiera och värdera projektets osäkerheter. • synliggöra förhållandet mellan kostnad och/eller genomförandetid och sannolikhet (den s.k. S-kurvan). • få en gemensam bild av projektets omfattning och dess osäkerheter. • ta fram en handlingsplan att använda för den fortsatta kostnads- och tidsstyrningen i projektet.

offentliga affärerna med branschföretagen förra året. Den största leverantören av transporttjänster till offentlig sektor är Transportbolaget i Jönköping som sålde

Förra året g jordes nästan 1.500 transportföretag affärer med offentliga beställare för drygt 1,7 miljarder kronor. Konsultföretaget PublicInsight har gjort en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom vägtransport och godstrafik från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Kartläggningen visar att sammanlagt 1.474 företag inom åkeribranschen gjort affärer för 1,7 miljarder kronor med offentliga inköpare under 2020. De kommunala beställarna står för huvuddelen av de

Fakta. Åkeriföretag på offentliga marknaden De 10 störsa företagen: Omsättning på offentliga marknaden Företag 1. Transportaktiebolaget i Jönköping 84,3 miljoner 2. Foria AB 81,4 miljoner 3. Hults Åkeri och Vägmaskiner Aktiebolag 72,8 miljoner 4. Falköpings Kran & Transport AB 71,4 miljoner 5. Mellansvenska Logistiktransporter AB 54,5 miljoner 6. Göteborgs Lastbilscentral GLC 54,3 miljoner 7. m4 gruppen Aktiebolag 50,7 miljoner 8. Turebergs Åkeri AB 49,4 miljoner 9. Leman AB 49,3 miljoner 44,4 miljoner 10. Gotlands Åkericentral AB

för drygt 84 miljoner kronor på den offentliga marknaden.

”Affärer med offentliga transportköpare är viktiga för många av våra medlemsföretag.” Rickard Gegö vd på Sveriges Åkeriföretag

Av landets 290 kommuner var det 281 som köpt transporttjänster under 2020, till ett totalt värde på drygt 1,3 miljarder kronor. 1 073 företag levererade transporttjänster till kommunala beställare 2020. Re g i o n e r n a kö p te transporter för 201 miljoner kronor år 2020. 247 företag levererade tjänster till landets 21 regioner.

– Affärer med offentliga transportköpare är viktiga för många av våra medlemsföretag. Här ser vi stora möjligheter att skapa bättre förutsättningar för fler, små och medelstora företag, att bli delaktiga. Genom Fair Transport synliggör våra medlemsföretag sitt hållbarhetsarbete inom socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet. Områden som vi önskar att offentlig upphandling börjar värdera högre, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Med dig på vägen sedan 1919 KOMPLETTA EKIPAGE TIMMER & FLISPÅBYGGNADER LASTVÄXLARVAGNAR

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: EW140C, EC360B, EC210B, BM646, BM6300 Kommande objekt för demontering: BM4400, H10B, H9B, H7C, L50

Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook!

önskar vi på OP höglunds OPHOGLUNDS.SE 010-45 67 900 · info@ophoglunds.se

ophoglunds

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Älmeboda! Följ oss på Facebook!

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda


Vi på Oregon önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

OregonProducts.se

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Ny studie:

Gruvklustret driver enorma investeringar Deutz och Maeda lanserar nu en eldriven bandkran med el lastkapacitet på sex ton.

Deutz och Maeda lanserar eldriven kran Den japanska krantillverkaren Maeda presenterar minibandkranen CC 1485 som kommer med helelektrisk drivlina från tyska motortillverkaren Deutz. Kranen är utrustad med en 360-volts kraftkälla som drivs av ett litiumjonbatteri och har en effekt på 40 kilowatt. – Miljövänliga byggarbetsplatser är nu verklighet, inte en avlägsen dröm. Vi är glada över att kunna presentera prototyperna för ett elektriskt byggarbetsfordon. Vårt elektriska drivsystem är tyst, effektivt och utsläppsfritt, säger Dr Ing. Markus Müller, teknisk chef på Deutz. Med en lastkapacitet på upp till 6 ton är CC 1485 minibandkranen kraftpaketet i Maeda-kranserien. – Maeda har redan varit på marknaden i Eu-

ropa för elektrifierade fordon med sin lilla spindelkran. Vi upplever en stark ökning av efterfrågan på miljövänliga produkter från våra kunder. För att elektrifiera våra bandkranar beslutade vi om en gemensam utveckling tillsammans med Deutz, eftersom de är kända för sin teknologi och erfarenhet av elektrifierade drivlinor, säger Tomiaki Habasaki, verkställande chef för maskinerna på Maeda. Deutz går nu v i d a r e med sin hållbarhetsstrategi och kommer införa rapporteringssegmentet Classic och Green med verkan från 1 januari 2022. Bolaget vill därmed påskynda övergången till hållbara drivsystem. Deutz och Maeda kommer visa upp den eldrivna bandkranen på Baumamässan 2022 och maskinen kommer finnas i produktion från och med 2023.

Ny säljare på Pinpointer i Stockholm Företaget Pinpointer som hanterar avsättning för schaktmassor i en digital plattform ökar nu närvaron i Stockholm. Botros Kas Hanna har anställts som säljare. Botros Kas Hanna har en lång och bred erfarenhet från olika roller inom försäljning. Han började sin försäljningskarriär inom fastighets- Betros Kas Hanna, ny branschen utomlands säljare på Pinpointer i innan han flyttade hem Stockholm. till Sverige igen för att arbeta med sälj inom mediebranschen. Han har dessutom arbetat med försäljning på ett globalt bolag mot industrikunder samt inom livsmedel och läkemedel. Med Botros Kas Hanna i säljteamet är det nu tre personer på Pinpointers kontor i Stockholm som arbetar med befintliga och nya kunder i Stockholms- och Mälardalsområdet.

Det svenska gruvklustret har en mycket stark dragningskraft för investeringar. Tillsammans utgör de cirka 20 procent av de industriella investeringarna i Sverige. Enligt branschorganisationen Svemin är dessutom nio av Sveriges största företag antingen leverantörer till eller industripartner till gruvindustrin. På Svemins höstmöte som den 18 november hölls på Nalen i Stockholm, redovisades nu för första gången det uträknade värdet på hela det svenska gruvklustret. – Man ska inte underskatta vikten av att långsiktigt säkra den här

”Man ska inte underskatta vikten av att långsiktigt säkra den här typen av samhällsbärande industrier.”

Maria Suné vd på Svemin

Kiruna. Bakom investeringarna i norra Sverige står framförallt LKAB:s nya strategi att ställa om till produktion av järnsvamp, men också flaggskeppssatsningen Hybrit liksom nystartade stålbolaget H2 Green Steel.

typen av samhällsbärande industrier, säger Maria Sunér, vd Svemin. Enligt Svemin är det svenska gruvklustret världsledande inom många områden och tillsammans står de för 3 procent av Sveriges BNP. Gruvindustrin står också för 8 procent av den samlade svenska exporten. Gruvsektorn är mycket kapitalintensiv och står för 13-20 procent av alla industriella investeringar i Sverige. - Även om vi redan visste att det svenska gruvklustret är något unikt och involverar flera högspecialiserade och världsledande företag, blev vi ändå överraskade över mängden seriösa och lovande industriella partnerskap och utvecklingsprojekt med koppling till gruvnäringen. Man kan säga att klustret sträcker sig över olika sektorer i ekonomin i allt

högre grad, säger Signe Rölmer Vejgaard, ekonom vid Copenhagen Economics och ansvarig för rapporten Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde. Copenhagen Economics har också tittat på gruvklustrets värde på regional nivå. I Västerbotten och Norrbotten har verksamheterna inom metaller och mineraler stor påverkan på samhället. Gruvklustret står för 20 procent av den regionala BNP:n och 5 procent av jobben. De kommande åren kommer dessutom uppskattningsvis 75 procent av alla regionala investeringar ha kopplingar till gruvsektorn. – Den siffran baseras dessutom på det vi vet idag. Tillkommer nya gruvor så ökar detta givetvis ännu mer, säger Signe Rölmer Vejgaard Samtidigt visare en

färsk studie från Svenskt Näringsliv att de svenska miljötillståndsprocesserna kostar 50 miljarder kronor och förlorade arbetstillfällen. Redan år 2003 konstaterade Miljöbalkskommittén att den nuvarande miljöbalken riskerar att motverka sitt eget syfte om att främja en hållbar utveckling, skriver Svenskt Näringsliv. 18 år senare har ingenting hänt och behovet av en effektivare miljöprovning är större än någonsin. – Det står klart att potentialen i Sverige är enorm. Men värdet av det svenska gruvklustret beror helt på om vi får till fungerande tillståndsprocesser, säger Maria Sunér. Därför vill jag gärna i peka med hela handen på det Reformpaket för effektiva tillståndsprocesser som vi nyligen lanserade.

Mellanskog försiktigt positiv till skogsproposition Den 10 november presenterade regeringen en skogspolitisk proposition, med bakgrund i den starkt kritiserade Skogsutredningen. Propositionen innehåller bland annat

förslag om ökad frivillighet i de formella avsättningarna, produktionsmål, upphörande av nyckelbiotopsregistrering och ökad kunskap om skogen. Mellanskog har arbetat i denna riktning under lång tid och välkomnar stora delar av propositionen, men

konstaterar samtidigt att en rad orosmoln kvarstår. – Mellanskog har riktat mycket skarp kritik mot skogsutredningen, i ljuset av det tycker vi att de politiska förslag som nu läggs på bordet är positiva. Propositionen pekar tydligt på vikten

av ett aktivt skogsbruk och att skydd av skog ska bygga på frivillighet. Vi väljer att se propositionen som en tydlig politisk markering för äganderätten och för att skogsbruket är viktigt för vårt samhälle säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.


Ê Ê Ê Ê Ê

100% ELDRIFT GPS-STYRD SOM STANDARD KALIBRERAD DOSERING FRAKTIONER 0-50 mm SPÅRSPRIDNING

DAMMBINDNING HALKBEKÄMPNING YTBELÄGGNING AVSANDNING SPÅRFYLLNING

S20-25 skopa 2,5 m³ / 3,0 m³ 2,5 m spridningsbredd

R R R R R

T20-250 flakspridare 2,5 m spridningsbredd

SANDSPRIDARE FÖR HALKBEKÄMPNING Vi lanserar nu nya ForshagaSpridaren T20 & S20 - en mycket uppskattad maskin har blivit ännu bättre! Under vintern används den med fördel till halkbekämpning med sand, salt eller bergkross och på sommaren till dammbindning eller beläggningsjobb. Alla ForshagaSpridare har eldrift med noggrann utmatning, trådlös app-styrning med inbyggd

054 - 85 60 40 www.spridare.se

GPS och loggning. Kontakta oss gärna för mer information eller besök www.spridare.se.

JYKI TIMMERVAGNAR TIMMERVAGNAR & LASTVÄXLARV LASTVÄXLARVAGNAR AGNAR • JORPE KASSETTEKIPAGE KASSETTEKIPAGE

Vi önskar alla en riktig God Jul & Gott Nytt År!

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogrenslastv info@sjogrenslastvagnar agnar.se .se • www www.sjogrenslastv .sjogrenslastvagnar agnar.se .se


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Tunga fordon! Trådlösa tryckgivare 1-13 bar

TransEco

Tel 018-34 17 01 • 070-645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se

Förstörd infrastruktur, störningar i elförsörjningen men också skador på bostäder och ett hot mot människor. Det kan bli följderna av att klimatförändringarna ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Fortkörarare får inte köra grävmaskin En notorisk fortkörande grävmaskinist nekas att få gräva inom ett avgränsat område. Mannen hävdar att hans ekonomi är beroende av att maskinen är igång på dagarna. Men hans begäran avslås av Förvaltningsrätten. Det skriver Upsala Nya Tidning (UNT). En man boende i Uppsala län körde 151 km/timme på en väg där fartgränsen var satt till 80 km/ timme. Mannens körkort drogs in i fem månader, vilket också innebär att han heller inte får köra grävmaskin. Enligt mannens överklagande ansöker han att få gräva inom ett begränsat område eftersom hans ekonomi som småföretagare kommer drabbas hårt. ”Förvaltningsrätten konstaterar att han sedan 2020 åkt fast för fortkörning fyra gånger och anser att det inte finns skäl att bara ge honom en varning. Hans önskan om att få köra grävmaskin inom ett begränsat område kommer inte tas upp till prövning” skriver UNT.

Ny klimatrapport:

Rasrisk i instabila skogsområden Klimatförändringarna ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder. Det visar en färsk rapport från Skogsstyrelsen som pekar på flera åtgärder som krävs för att minska riskerna. Riskerna med avverkning på länsliga marker kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör elledningar och fibernät. I ett förändrat klimat ökar sannolikt riskerna, samtidigt som samhället blir alltmer beroende av transporter, elförsörjning och datakommunikation via fibernät. Det visar en rapport som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens geotekniska institut och Trafikverket med finansiering från SMHI. – Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatför-

ändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket.

”Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk.” Anja Lomander markspecialist på Skogsstyrelsen

Enligt rapporten har alla åtgärder inom skogsbruket, från val av trädslag och avverkning, till markberedning, terrängkörning och anläggande av skogsbilvägar inverkan på risken för erosion, ras och lokal översvämning inom branta, instabila områden. I Sverige finns omkring en halv miljon hektar sådana områden. Rapporten tar upp flera inträffade händelser där sambandet finns och den visar samtidigt samhällets kunskaper om riskerna generellt är för dåliga men också att det inte utreds och dokumenteras tillräckligt varför rasen sker. – Det råder brist på kunskap om och förstå-

else för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen. Rapporten berör även klimatförändringarnas påverkan på stormar och bränder som också väntas öka. Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och kommer nu bli ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Fakta. Förslag på åtgärder För att minska riskerna föreslås i rapporten bland annat de här åtgärderna: • • • • •

Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå. Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken. Bättre samverkan mellan berörda myndigheter Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga. Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.


Vi önskar alla kunder och leverantörer leverantörer en riktigt riktigt God Jul & Gott Gott Nyt Nyttt År!

MÖT SÄSONGEN SÄSONGEN MED UTRUSTNING FRÅN STRÖMAN! Nyhet! Nu är Ströman generalagent för Meiren plogar Patenterade skärhållare! sk ärhållare!

Meiren snöplogar är lämpliga för användning på alla typer av vägar. Allt från motorväg till grusväg där mycket god rengöringsprestanda och låga ljudnivåer är viktiga. Patenterade skärhållare som kopierar vägytan övervinner smidigt hinder på vägen. Snöplogens sidoförskjutning gör arbetet mer bekvämt och effektivt, särskilt när man använder en sidoplog. Snöplogar kan beställas i olika höjder och former. Snöplogen kan utrustas med ett hydrauliskt moddskär med EASY Fixsystem för montering av gummiblad.

Ny version av GPS-styrning. GPS-styrning. Automatisk ruttinspelning skickas i realtid.

Höghastighets (90 km/h) kombispridre Ny uppdaterad Epoke Sirius Combi AST Volym: 5 m³ torrt, 14,3 m³ lake. Spridningshastighet: Upp till 90 km/h

Epokes spridare för gång- och cykelbanor Lakespridare, mini kombi eller befuktat för traktorer, pickup eller vagn. Kapacitet lake: 250-6.800 liter | Spridningsbredd: 1-11 meter. Mängd: 10-50g lake per m².

MARKNADSLEDARE I

5m³ KLASSEN

Marknadsledaren Bucher CityCat 5006 med sopbehållare på 5,6 m³ och 880 liter vatten. Högsta miljöklass, Euro 6d motor. Fantastisk förarmiljö och manövrerbarhet utöver det vanliga.

Bucher serie XPowa V90t till V14t. Från 9–14m³ sopbehållare. Högkapacitetssopmaskiner, dubbelsug, bredsug med högtrycksdysor, färskvatten från 4.500 liter. Extra ogräsborste, spolramper. Brett arbetsområde från sopning av stadsgator till fräs och tunneljobb.

Vi är idag en av landets främsta leverantör av maskiner för vägunderhåll. Se mer på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer!

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv Tel 0303-150 50 | stroman@stroman.se | www.stroman.se

BRODD


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

På Hagfors Vägstål har vi en tradition att förse våra kunder inom entreprenad,- gruv och skogsindustrin med förstklassiga slitdelar tillverkade i vår moderna produktionsanläggning i Värmländska Ekshärad.

NYHET!

Marknadens kraf Marknadens kraftfullas tfullastte mobila flishugg f lishugg

Vår strävan är att alltid tillverka robusta och slitstarka delar av de bästa råvarorna. Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om Hagfors produkter.

Vi önskar EN RIKTIGT

GOD JUL & GOT GOTT NYT NYTT ÅR! Den professionella flishuggen Nya Jenz HEM 922 DQ är flaggskeppet bland Jenz mobila flishuggar. Utrustad med kraftfull dubbelmotorteknik med en systemeffekt på 1315 hästkrafter lämnar den inget övrigt att önska. Jenz HEM 922 DQ har en högre inmatningshöjd på 900 mm och ett märkbart mer aggresivt dragbeteende, bättre inmatningsbord och mycket mer...

God Jul & och och Gott Gott Nytt År önskar önskar vi alla kunder! kunder!

info@vagstal.se inf o@vagstal.se • www www.vagstal.c .vagstal.com om • Tel. 0563-410 15

Ted Augustsson 070-655 90 94 • ted@tmtservice.se Toni Palmér 070-655 90 80 • toni@tmtservice.se


Allt i en app – Ett system

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se

Hypro lanserar egen kombimaskin Maskintillverkaren Hypro i Lönsboda lanserar nu sin skotarvagn med ett lastkännande hydraulsystem monterat på vagnen. Ekipaget har även utrustats med med en Hypro 755VB processor och FG45 fällgrip. – Det var en kund som uttryckligen önskade arbeta med en variant av kombimaskin som har så få kompromisser som möjligt, alltså att därmed kunna utnyttja vår stora vagn med 14 tons lastförmåga som skotare och montera både processor och fällgrip på densamma, säger Linus Bergman, marknadsansvarig på Hypro. Enligt Hypro föll konceptet väl ut och det blev en färdig produkt med fler möjligheter till kundanpassning. Detta tack vare det stora hydraulflödet, oljetrycket och den lastkännande tekniken i systemet. Processorn Hypro 755VB är monterad med snabbfästen i chassi på vagnen och fällgripen Hypro FG45 är monterad i kranspetsen. Fällgripen kan kapa

igenom grova rotben på rotsvullna träd på upp till 50 centimeter i diameter, vilket motsvarar träd upp till cirka 35 centimeter i brösthöjd. – Man fäller alltså med fällgripen och matar in trädet i processorn som sedan upparbetar stammen med hög effektivitet tack vare både det senaste automatiska apteringssystemet Hypro+1 och den lastkännande hydrauliken. Efter avverkningen släpper man snabbfästena till processor och fällgrip, byter till vanlig skotargrip och lyfter av processorn för att sedan börja skota ut virket med samma basmaskin som man just skördade med, förklarar Linus Bergman. Maskinen g jordes möjlig t ack vare en omdesign av draget på HV14-vagnen där pum-

pen placeras försänkt nedåt i draget och slangdragningen till pumpen går genom centrum av draget, detta för att säkerställa fall från tanken till kolvpumpen. En bieffekt av detta blev även en säker och skyddad slangdragning utan påverkan av yttre omständigheter i terräng eller upparbetning – alltså inga yttre hängande slangar till och från pumpen. Pumpen drivs med kraftaxeldrift via 1000-varvsuttaget på traktorn, vilket också sänker ljudnivå, vibrationer och dieselförbrukning. Processorn H y p r o 755VB kan upparbeta träd från 3 till 50 centimeter i grovlek och kranen kan dessutom utrustas med en radiostyrd vinsch som har två tons dragkraft med upp till 50 meter lång vajer för att dra till sig trädstammar som är otillgängliga på grund av terrängen, vilket gör konceptet lämpligt för

Hypro har levererat den första skotarvagnen HV14R-LS med ett lastkännande system tillsammans med en Hypro 755VB processor och FG45 fällgrip.

olika typer av plockhuggning, barkborreeller snöbrottsskadade bestånd. – Apteringsautomatiken hjälper användaren att fokusera mer på att planera upparbetningen, istället för att säkerställa rätt sortimentval under upparbetningen. Därtill är automatiken mycket effektivare än föraren nuförtiden. Det är en enorm kapacitetsökning att köra med automatiken jämfört

med att köra manuellt, men manuellt läge finns fortfarande tillgängligt eftersom skogen sällan är perfekt, säger Linus Bergman. Eftersom basmaskinen kopplas till en traktor kan långa förflyttningar enkelt utföras utan dyra trailerkostnader. Hela ekipaget hänger med till nästa avverkningsplats och kan köras till en säker uppställningsplats över helger och nätter.

Enligt Hypro är service - och underhåll smidigt och enkelt för användaren, eftersom ekipaget inte har egen systemmotor utan helt utnyttjar traktorn kraftöverföringsaxel till att driva LS-hydrauliken. Den första producerade Hypro HV14R-LS med 755VB processor och FG45 fällgripen levererades till en kund i slutet av november och är redan i drift.


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Jättekranen vid Uppsala domkyrka demonterad

Sedan april 2019 har renoveringen av tornspirorna på den 118,7 meter höga Uppsala domkyrka pågått. För att kunna nå tornets topp byggdes en tornkran med en räckvidd på 140 meter intill domkyrkan. Arbetet är nu avslutat och tornkranen demonterad.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Demarec och Steelwrist har skrivit samarbetsavtal för SQ helautomatiska snabbfästessystem.

Demarec och Steelwrist i samarbete Demarec och Steelwrist har skrivit ett samarbetsvatal för SQ helautomatiska fästessystem. Enligt Steelwrist ökar efterfrågan på helautomatiska snabbfästessystem för grävmaskiner inom rivnings- och anläggningsbranschen. Steelwrist helautomatiska snabbfästen följer Open-S standarden. Demarec är en välkänd tillverkare av hydrauliska redskap för rivnings- och återvinningsindustrin och sedan 2006 ingår företaget i Kinshofer Group. Vi är som ingen annan välbekanta med f ördelarna med he lautomatiska fästen i kombination med vår rivnings- och återvinningsutrustning. De senaste åren har tillgång och efterfrågan på marknaden för automatiska snabbfästessystem genomgått en betydande

förändring. Nuförtiden finns det fler leverantörer av sådana system på marknaden för att möta den växande efterfrågan på helautomatiska system. Som specialist på helautomatiska fästen har vi även inlett ett samarbete med Steelwrist”, säger Marcel Vening, försäljnings- och marknadschef på Demarec. – Ägare och maskinförare börjar verkligen ta till sig tekniken med helautomatiska snabbfästen, och i rivningsindustrin blir det alltmer ett måste i många länder. Med Steelwrist SQ och Qplus-teknologin kan vi försörja Demarec-organisationen direkt från fabrik. Demarec med sitt fokus på kvalitetsprodukter och support är ett bra exempel på en tillverkare som vi mycket gärna samarbetar med, säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist.

Det var i april 2019 som arbetet med att renovera de över 10 meter höga och 4,2 ton tunga spirorna i de bägge tornens toppar startade. För att det skulle vara möjligt att renovera tornsprirorna på tornen köpte Svenska Kyrkan en tornkran från Liebherr. Tornkranen hade en räckvidd på 140 meter och var Sveriges högsta fristående byggkran. För att kranen skulle stå stadigt gjöts det en tio gånger tio meter stor betongplatta intill kyrkan, som fungerade som ett fundament för kranen. För att komma åt tornkrönen byggdes en byggställning med bygghiss upp till 52 meter. Därefter har uppstigning skett genom befintlig spiraltrappa inne i tornen. På ungefär 90 meters höjd monterades en tillfällig byggställning. ”Fågelburen” som den har kommit att kallas är byggd nere på backen och väger cirka 7 ton och lyftes på plats av Liebherrkranen. – Det är otroligt imponerande att man för hundra år sedan lyckades resa de här tornen när vi i dag, med alla hjälpmedel man kan tänka sig, har svårt att

”Den största utmaningen har varit höjden och vikten på de objekt vi jobbat med.” Viktor Wadelius projektledare på PE Projektering & Management

Tornkranen som sedan april 2019 stått vid Uppsala domkyrka är nu demonterad och bortfraktad i sektioner. Kranen har en räckvidd på 140 meter och har använts vid renoveringen av tornspirorna på kyrkans båda torn.

demontera dem, säger Viktor Wadelius, projektledare på PE Projektering & Management som ansvarat för renoveringen. När tornspiran på det norra tornet monterades ner togs även byggställningen ner och i början av juni förra året lyftes på plats på det södra tornet så att arbetet med att montera ner den andra tornspiran kunde påbörjas. Nu är båda spirorna renoverade och återmonterade på de båda tornen igen. Demonteringen av tornkranen inleddes den 15 november genom att kranföretaget Bin-Sells riggade upp en mobilkran som användes vid demonteringen. Arbetet avslutades på fredagen samma vecka. Det var beräknat att arbetet skulle pågå fram till 2023, men teamet bakom renoveringen har jobbat på bra och är alltså klara två år tidigare än beräknat. – Den största utmaningen med detta projekt har varit höjden och tyngden på de objekt vi jobbat med och att det varit så extremt svårtillgängligt. Det ihop med logistiken kring kyrkan med besökare och övriga som rört sig runt omkring, säger Viktor Wadelius, avslutningsvis. Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

Två mobilkranar från Bin-Sell användes vid demonteringen och transport av tornkranen.

När tornkranen stod monterad vid Uppsala domkyrka var räckvidden 140 meter. På bilden syns även den 7 ton tunga ”fågelburen” som då satt på högra tornet.


E C I V R E S R A HAMM

vi servar alla fabrikat! GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Nationell strategi för fossilfri vätgas Det är bråttom att begränsa klimatförändringarna och kärnan till att lyckas är att fasa ut användningen av fossila bränslen i tid. I det arbetet kommer fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak spela en central roll för flera samhällssektorer. Nu finns ett förslag till en nationell strategi. Energimyndigheten föreslår två planeringsmål för elektrolysörkapacitet. Målet till 2030 är att skapa förutsättningar för 5 GW (el) elektrolysörkapacitet och ytterligare 10 GW (el) elektrolysörkapacitet till 2045, totalt 15 GW. Genom planeringsmålen blir det tydligt vilken mängd vätgas, och därmed elektrolysörkapacitet, som krävs för att ta tillvara de möjligheter till fossilfrihet som finns. Kapacitet i enlighet med de föreslagna målen innebär ett ökat elbehov mellan ca 60 till 126 TWh per år. Vilket kan leda till utsläppsminskningar på 1,5–3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2ekv) till 2030, motsvarande 3–6 procent av Sveriges totala utsläpp idag och totalt 7–15 miljoner ton till 2045, motsvarande 15–30 procent av Sveriges totala utsläpp idag. Vätgas och elektrobränslen kan användas som insatsvara och som bränsle i industrins processer och inom flera delar av transportsektorn. Vätgaslager kan på sikt bidra till att balansera ett elsystem.

Återvinning av maskindelar – en växande affär Nyligen firades en nästan ny Volvo EC140E – som ramlat av en trailer och knäckt ramen – på Swecons demonteringsanläggning i Torshälla. Orsak: det var den 300:e maskinen som plockades ner i sina beståndsdelar och blev eftertraktade begagnade reservdelar.

S Foto: Peter Holgersson

wecon startade upp demonteringsanläggningen i maj 2015, långt innan återvinning och återbruk blev en nyckelfaktor för företagets hållbarhetsarbete och den cirkulära ekonomin gick från ett modeord till praktisk verklighet.

Nu kanske inte 300 demonterade entreprenadmaskiner på sex år låter speciellt mycket. Då ska man veta att i genomsnitt hundra funktionsfugliga komponenter plockas från varje maskin som kommer till

demontering. Alla delar loggas in, rengörs, funktionstestas och om det finns behov – renoveras delen. Begagnade reservdelar är inte bara ett kostnadseffektivt alterna-

tiv till nya delar, det är också en möjlighet att återanvända reservdelar som har bibehållit sin kvalitet men som helt enkelt har gått ur produktion. Swecons tekniker är utbildade för att ta hand om varje unik reservdel, som identifieras av Volvos originalnummer. Varje reservdel kan spåras för att få information om till exempel pumptryck, körtimmar och ålder.

”Våra säljare på anläggningarna är viktiga för oss, de hittar lämpliga objekt.” Anders Westby logistik- och inköpschef på Swecon

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

– På de flesta delar lämnar vi garanti, tre månader och uppåt och de säljs i ett bytessystem, det vill säga kunden lämnar in sin gamla del i pant. Vi ska bli svenska mästare på återvinning av maskinkomponenter, för att förverkliga den visionen måste vi fördubbla omsättningen, säger Anders Westby, logistik- och inköpschef på Swecon samt ansvarig för demonteringsan-


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 27

Ny frontbåge till Ponsse Scorpion

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Cat 320 Next gen.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W.

Teamet på Swecons demonteringsanläggning i Torshälla, strax utanför Eskilstuna. Nyligen firades den 300:e maskinen, en Volvo EC140E, som plockades ner i sina beståndsdelar och blev eftertraktade begagnade reservdelar. Demonteringsanläggningen har funnits sedan 2015.

Demontering av motor. Alla utsorterade delar tvättas och testas, bedöms och fotograferas innan de läggs på sin plats på en hylla.

läggningen. Enligt Swecon ökar efterfrågan på demonterade komponenter stadigt. Den drivs dessutom av att pandemin orsakat brist på komponenter som kraftigt ökar på leveranstiden på nya maskiner. Då får Swecons kunder köra de äldre maskinerna lite längre än de tänkt, med en ökad efterfrågan på reservdelar som en följd.

– Naturligtvis finns Volvo originaldelar, men begagnade reservdelar har blivit ett eget växande affärssegment med en lägre prisnivå. Flaskhalsen är tillgången på begagnade maskiner. Våra säljare på anläggningarna är viktiga för oss, de hittar lämpliga objekt i samband med nyförsäljning, förklarar Anders Westby. I Swecons lager finns ändå 15.000 olika

Swecons tekniker i Torshälla är utbildade för att ta hand om varje unik reservdel, som identifieras av Volvos originalnummer.

begagnade och kvalitetskontrollerade komponenter, de flesta med garanti. De återvunna komponenterna säljs via Swecons anläggningar, på Blocket och Mascus för den europeiska marknaden. Vissa delar är mer eftertraktade än andra – som elektronikboxar, kardanaxlar, motorer, transmissioner och ventiler till hydraulsys-

tem och då kan kunden lämna in sitt önskemål till Swecons särskilda väntelista för begagnade reservdelar från inkommande maskiner som säljarna bytt in i samband med beställning av ny maskin.

God Jul & Gott Nytt År! Patrik 070-207 31 34 • patrik@entrax.se

Bostadsbyggandet fortsätter att öka Analysföretaget Navet Analytics kommande konjunkturrapport visar att bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt under 2021. Preliminära beräkningar visar att det totalt påbörjades 9 550 bostäder i småhus och cirka 36.300 bostäder i flerbostadshus. – En stor del av byggandet sker i storstadslänen. Av småhusen är det omkring hälften som byggs i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, motsvarande siffra för flerbostadshus är 63 procent. Vi ser också tydligt att Skåne sticker ut bland storstadslänen, här har antalet påbörjade lägenheter i små- och flerbostadshus ökat med över 40 procent. Att byggandet av bostäder ökar stämmer överens med våra prognoser och vi förväntar oss en ökning för helåret 2021 med ca 10-15 procent, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturrapporterna på Navet Analytics.


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Ny brygga mellan SkyView och grävmaskinen SkyMap optimerar visningen av 3D-modeller som genereras från drönarskanning och tillför samtidigt ett nytt filformat som ska göra det enklare att knyta samman flödet av ritningar och modeller mellan SkyView och grävmaskinen. – Med dessa förbättringar i vår onlineplattform SkyMap Portal framtidssäkras visualisering av 3D-modeller i verktyget SkyView, samtidigt som vi underlättar filhantering och kontroll av ritningar och modeller för bland annat projektörer, projektledare och maskinförare, säger Jon Bengtsson som är grundare och vd på SkyMap. Det nya formatet för den drönarskannade 3D-modellen har fått namnet Cesium 3D Tiles och ersätter formatet Agisoft Tile Archive. Enligt SkyMap är Cesium bättre på att tolka jordens krökning, vilket innebär att den digitala kopian av verkligheten kan återges visuellt korrekt. Den sto-

i samband med lanseringen av den nya generationen skogsmaskiner fördjupar nu Vimek samarbetet med Dasa gällande maskinstyrsystem.

Vimek och Dasa i fördjupat samarbete Mätteknikföretaget SkyMap optimerar nu visningen av drönarskanning och lanserar även ett nytt filformat som gör det enklare att knyta ihop ritningar med grävmaskinen.

ra skillnaden kommer man främst kunna se i stora eller långsträckta infrastrukturprojekt som till exempel vägar eller vindkraftparker. Enligt Jon Bengtsson har det fram tills nu endast gått att mäta och jämföra ritningar och modeller mot punktmolnet. Med det nya 3D-formatet går det nu också att se och jämföra ritningar och modeller med en visuell korrekt återgivning. Inom maskinstyrning har LandXML blivit ett allt mer efterfrågat filformat. SkyMap kom-

pletterar nu listan över filformat som stöds i SkyView med LandXML, vid sidan av .dwg och .dxf som sedan tidigare stöds. Precis som övriga CAD-filer kan LandXML användas för volymberäkning. Det är dessutom optimerat för visualisering i SkyView och snabbare att hantera i verktyget. SkyMap re ko m m e n derar användarna att i fortsättningen använda LandXML när det gäller ytor. På så vis kan flödet av filer enklare knytas ihop mellan SkyView och grävmaskinens ma-

skinstyrningssystem där LandXML är ett mer användbart format. – Vi ser att vi kan förenkla mycket genom att koppla ihop oss med grävmaskinerna på byggarbetsplatsen och därigenom slippa mycket strul med uppdatering och överföring av filer. Nästa steg blir att lägga till stöd för linjer och punkter så att det kan flöda från maskinen till SkyView. Och hela satsningen lägger grunden för den kommande integrationen med Mobas maskinstyrningssystem säger Jon Bengtsson avslutningsvis.

Mässa inom markförlagd VA på turné

Under tre veckor i början av 2022 besöker VA Tour Sweden Malmö, Jönköping, Stockholm och Umeå.

Dryg t 30 ledande VA-företag visar upp de senaste produkterna och teknikerna inom

just VA, bland annat kan du titta på pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Här möter du de största och främsta produkt- och teknikleverantörerna till Sveriges viktigaste infrastruktur, VA-nätet.

Enligt VVS-fabrikanterna som arrangerar VA Tour Sweden är ”mässan den självklara mötesplatsen för dig som är VA-ingenjör, VA-chef, konsult, anläggare, entreprenör, grossist eller på annat sätt arbetar med vatten och avlopp.”

Mässbesöket är kostnadsfritt men registrering krävs. Anmälan gör man på vatour.se där man även finner information om produktnyheter, utställare och öppettider.

Sedan flera år har Vimek använt system för aptering från Växjöbaserade Dasa. När Vimek nu lanserar den nya maskinserien Next Generation fördjupas samarbetet där målet är att utveckla ett nytt maskinstyrningsystem. – I samarbete med Dasa i Next Generationsprojektet tar vi kompaktklassens skogsmaskinen till en helt ny nivå när det kommer till styrsystem och IOT, säger Johannes Nilsson, vd på Vimek. Målet är definierat och enligt Vimek ska kunderna kunna förvänta sig ett ”intuitivt skogsmaskinstyrningssystem i världsklass” med funktionalitet i paritet med större och etablerade skogsmaskinfabrikat. – En modern maskin innehåller allt mer avancerade styrningar och för att behålla vimek-känslan är det viktigt att vi har genomtänkt användargränssnitt som är intuitivt och rätt information till operatören tillgängligt, förklarar Johannes Nilsson. Enligt Anders Lidberg, försäljnings- och marknadschef på Dasa kommer Vimek få en sömlös lösning ända från maskinens minsta beståndsdel och upp till molnet.

Nej till att köra tunga lastbilar med B-kort Transportstyrelsen rekommenderar inte att det införs undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort. Enligt Transportstyrelsen är orsaken bland annat att det inte går att identifiera vilka fordon som skulle omfattas av undantaget i körkortsdirektivet. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att kunna köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med B-behörighet. Myndighetens bedömning är att det inte går att införa undantag i körkortsdirektivet enligt svensk lag.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – Kör HYPRO!

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

Vi önskar alla kunder och leverantörer en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar www.hypro.se • info@hypro.se • Tel. 0479-220 59

HYPRO HV14 Skotarvagn


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 • PROVKÖRNING

Opel Grandland – bekväm och rymlig

Nu genomgår Opel Grandland sin första facelift och i samband med det så försvinner X:et i modellbeteckningen. Syskonmodellen Peugeot 3008 uppdaterades förra hösten och nu är turen kommer till den tyska versionen som känner igen som Opel Grandland. Nu tar Opel nästa steg med företagets största personbil i modellprogrammet – nya Opel Grandland som nu lanseras i ett helt nytt utförande som inkluderar ny teknik och den nya digitala förarmiljön Opel Pure Panel. Grandland får även det nya designspråket som bland annat syns genom den nya fronten Opel Vizor där man hämtat inspiration från klassiska modeller som Opel Manta. Det nya designspråket introducerades med nya Opel Mokka tidigare i vår. Förutom design kommer Opel Vizor även med ny teknik i exempelvis strålkastarna, som består av 168 adaptiva lampor i IntelliLux-LED - en teknik som tidigare bara funnits i Opel Isigna. Medan fronten är helt

omgjord i jämförelse med den tidigare versionen som lanserades 2017 är bakdelen lika som tidigare versionen. Förarmiljön i nya Opel Grandland präglas av den digitala Opel Pure Panel som består av två widescreen-skärmar, vilka ska ge en modern och intuitiv körkänsla där alla system är lättåtkomliga för föraren. Den nya panelen är även kompatibel med smarta telefoner, vilket gör att föraren kan koppla upp sig och nyttja både multimedia och navigation, samt få information om körning. Grandland är också utrustad med ny förarteknik som till exempel Night Vision, vilken består av en infraröd kamera som upptäcker och varna för fotgängare, cyklister

Spänn fast och kör Pålitlig utrustning och bankar av hög kvalitet i all ära, men vi nöjer oss inte där. Med LAXO LX sker all lastspänning i bekväm arbetshöjd, vilket gör att jobbet går snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Vår automatspännare är både tillförlitlig och underhållsfri.

LAXO LX • Snabbt och smidigt i alla väder • Optimera ekipaget efter dina behov • Våra automatspännare är kraftiga, men lätta att hantera • Robusta aluminiumbankar och hållfasta stöttor Läs mer på laxo.se

och djur under mörkerkörning. Andra förarsystem som finns är adaptiv farthållare, filhållarassistent, 360-graders backkamera, automatisk parkeringsassistans och dödavinkelvarnare. Nya Grandland kommer med en 3-cylindrig bensinmotor, en dieselmotor på 1,5 liter samt en 1,6 liters bensin hybridversion. Grandland Hybrid med bensinmotor och en elmotor som tillsammans utvecklar 225 hästkrafter till framhjulen samt Grandland Hybrid4 med samma bensinmotor men med två elmotorer som tillsammans ger 300 hästkrafter till samtliga fyra hjul.

med fyrhjulsdrift med en extra elmotor på bakaxeln. Samtliga modellversioner kommer en 8-stegad automatlåda. Bensinmotorn kan även fås med en sexväxlad manuell låda. Interiört har Opel Grandland uppgraderats med ergonomiska AGR-certifierade säten som ger en bättre komfort än tidigare. Väljer man läderklädsel ingår även ventilation i sätena. Bilen kommer till Sverige i slutet av året och prisnivån bär landa på runt 200.000 kronor för en bil i grundutförande. Laddhybriden bör ligga på det dubbla.

Opels mellanstora SUV Grandland Enligt Opel har fokus för faceliften

Enligt Opel har laddhybriden en räckvidd på cirka 6 mil. Laddhybriden kan också fås

”Man har hämtat inspiration från klassiska modeller som Opel Manta.”

Per Eriksson (text)

per@anlaggningsvarlden.se

IntelliLux-LED-strålkastare.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 31

Fakta. Opel Grandland 1,5 diesel Miljö

Koldioxidutsläpp: 154 gram/km (WLTP) Miljöförmåner: Nej Förbrukning: (l/100 km) WLTP: 5,9 liter

Ekonomi

Grundpris: Ej fastställt Fordonsskatt: 10 140:-/år de tre första åren. Därefter 3 638:-

Teknik

Motor: Diesel Max effekt: 130 hästkrafter Cylindervolym: 1 499 cm3 Växellåda: 8-stegad automat Max vridmoment: 300 Nm vid 1.750 v/minut Kraftöverföring: Motor fram Fjädring: Fram: MCPherson fjäderben. Bak: multilänkaxel. har fått sig ett grundligt facelift. Detta innefattar även en höjning av den tekniska standarden invändigt. att göra designen renare och mindre plottrig

Prestanda:

Mått/vikt

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Renare design än tidigare.

• Hög komfort • Hög utrustningsnivå • Bra teknik

Minus:

• Tråkiga köregenskaper • Höga utsläpp ger hög malusskatt.

Energideklaration Acceleration: 0-100 km/tim: 11,5 sek Toppfart: 195 km/tim

Digital interiör med ergonomiska säten.

Plus:

Längd/bredd/höjd (cm): längd 499, bredd 190, höjd 163 Last: 514/1652 liter Tjänstevikt: 1523 kilo Maximal dragvikt: 1600 kilo

...För grävare...av grävare

Koldioxidutsläpp per kilometer: 154 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2021: 95 g/km Sverige-snitt 2020: 93,47 g/km

Youtube


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

LKAB och Boliden ska återvinna gruvavfall LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder nu ett samarbete för att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKAB:s gruvavfall. Redan idag är mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralaffär baserad på förädling av avfall och biprodukter. Cirkulära affärsmodeller ökar materialeffektiviteten och kan bli en god affär med allt större betydelse i framtiden. När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKAB:s befintliga

avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. Istället för att denna ska framställas från fossila produkter från oljeraffinaderier har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara. Planen är att Boliden etablerar en anläggning i Aitik för framställning av pyritkoncentrat vilket reducerar deponibehovet i Aitik. Parallellt etablerar LKAB anläggningar för att framställa svavelsyra från koncentratet. Förutsatt en effektiv miljötillståndsprocess beräknas LKAB:s produktion av Apatitkoncentrat i Kiruna och Malmberget, samt industriparken för vidareförädling till kritiska mineraler, inklusive produktion av svavelsyra baserad på pyrit från Aitikgruvan, vara möjlig 2027.

Offentligt husbyggande bromsar in

I analysföretag Navet Analytics konjunkturrapport, som nyligen släpptes, kan man konstatera att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig Enligt Navet Analytics sektor har bromsat in. bromsar det offentliga Magnus Klein, byggandet in. ansvarig för konjunkturrapporterna på Navet Analytics, kommenterar statistiken. – I början av året gav utfallet signaler om en kraftig ökning av det offentliga husbyggandet, men när vi nu studerar statistiken för årets första tre kvartal visar tendensen snarare en oförändrad volym jämfört med 2020. Det är också en utveckling som ligger helt i linje med vår prognos för 2021. Det är inte helt förvånande att vi ser en inbromsning av det offentliga byggandet, menar Magnus, särskilt mot bakgrund av den kraftiga ökning som skedde förra året då investeringarna steg med 20 procent.

NYHET!

Positiva tongångar hos Maskinia Efter att ha tvingats till uppehåll förra året på grund av pandemin kunde Maskinidagarna 2021 arrangeras den 12-13 november på Maskinias huvudkontor i Linköping. Dagarna blev mycket lyckade tyckte besökare, utställare och ledningen på Maskinia och det hela slutade i med ett besöksrekord. Maskinia har arrangerat Maskinidagarna på sin anläggning under många år nu och man var förstås glada över att man återigen kunde ordna denna visning. Det visades många maskinnyheter och i centrum stod de nya maskinerna från Doosans DX7-serie. De nya hjulgrävarna DX140W-7 och 160W-7 som är en del av den nya generationen grävmaskiner från den koreanska tillverkaren lanserades i

augusti. DX140W-7 och DX1607 kommer bland annat som standard med den nya Auto Digging Brake-funktionen, som automatiskt håller färdbromsen i läge när maskinen stannar, utan att föraren måste trampa på bromspedalen. Joystickstyrning är ett nytt alternativ som gör det möjligt för föraren att styra maskinen med hjälp av joystickens tum-

hjul (utan att använda ratten) när man arbetar och kör i arbetsläge. Maskinerna har bomdämpning som standard och det nya UltraSonic-system som är bakre rörelsedetektorer. – Det är med viss stolthet jag kan berätta att de nya hjulgrävarna delvis är utvecklade i Sverige, säger Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia.

”Vi tar marknadsandelar med stormsteg.” Daniel Gustavsson marknadsansvarig på Maskinia

Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia berättar att de nya hjulgrävarna från Doosan är helt nyutvecklade maskiner, både interiört och extriört. De kommer dessutom med nya steg V-motorer utan EGR.

Maskinia, generalagent i Sverige för D centrum stod de nya hjulgrävarna Doo

– Under utvecklingsarbetet med de nya maskinerna kom det en delegation med Doosaningenjörer hit för att studera hur vi i Sverige använder hjulgrävmaskiner med bland annat många redskapsbyten. De åkte runt på ett flertal byggarbetsplatser för att få feedback från maskinförarna och studera arbetsmomenten. De har stor respekt för maskinförarnas kunnande och anser att vi i Sverige är ledande på hanteringen av dessa maskiner. På Maskinadagarna visades också de nya hjullastarna från Case. Bland nyheterna finns nya steg V-motorer, stol-


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 33

MADE IN

SWEDEN

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Doosan, Case och Bergmann arrangerade traditionsenligt Maskiniadagarna den 12-13 november på sin anläggning i Linköping. I osan DX140-7 och DX160-7 som delvis är utvecklade i Sverige.

– Just nu tar vi marknadsandelar med stormsteg, berättar Daniel Gustavsson, marknadsansvarig på Maskinia.

sintegrerad fyrspakställ och utökade serviceintervaller. Precis som tidigare G-serien består även G2 Evolution av sju storlekar där samtliga uppfyller steg V-kraven utan EGR. Även de nya lastarna

som Doosan lanserade förra året fanns på plats. I den första fasen lanserades sju modeller och i år tillkom ytterligare fyra modeller. På Maskiniadagarna visades modellerna DL580-7, DL480-7 och DL380-7.

På Maskinias höstvisning fanns de nya hjullastarna från Case på plats.

Alla med steg V-motorer från Scania. – Vi är mycket nöjda med Maskiniadagarna i år, avslutar Marknadsansvarige Daniel Gustavsson, att bjuda in kunderna till en sådan här aktivitet skapar en

närhet mellan Maskinia och kunden. Här kan kunden titta på våra nya maskiner, lokaler och verkstad i sin egen takt och vår personal finns på plats för frågor. Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Holmens granbarkborrekarta för 2021 finns nu tillgänglig för alla på Holmens webbplats.

Granbarkborrekartan 2021 är här För tredje året i rad erbjuder skogsbolaget Holmen en karta som visar skador orsakade av granbarkborren under innevarande år. Kartan är tillgänglig för alla och finns på Holmens webbplats. Årets kartanalys bygger på, precis som tidigare år, på satellitbilder och artificiell intelligens (AI). Nytt för i år är att den tagit hänsyn till fler parametrar jämfört med de tidigare kartorna. Den är därmed mer utvecklad och förfinad. Utvecklingen sker på Holmens egen IT-avdelning. – Holmen gör en uttalad satsning på digitalisering och innovation. Det är viktigt att vi ligger i framkant för att kunna ge skogsägare god service. Den kontinuerligt förbättrade granbark-

”Det är viktigt att vi ligger i framkant för att kunna ge skogsägare god service.” Lisa Nilsson IT-chef på Holmen skog.

borrekartan är ett exempel på att satsningen ger resultat, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog. Kartan täcker norra Småland, Östergötland, Sörmland, Närke, Västmanland, Uppland och södra Gästrikland och visar skador spm uppkommit under vår och tidig sommar. Enligt Holmen kan analysen i vissa fall missta exempelvis hällar och kantzoner för skador, men kartan är ändå till bra hjälp i sökandet efter angrepp. Årets karta visar att granbarkborren orsakat omfattande skador i Götaland och Svealand. I Svealand har angreppen ökat och dessutom spridit sig norr och öster ut. Troligtvis har fler skogsägare blivit drabbade jämfört med förra årets.

Agne tar fajten mot granbarkborren Agne Barrsäter är en välkänd profil i skogskretsar. Sedan många år är han bland annat återförsäljare för kanadensiska boggiband- och kedjetillverkaren Pedno. I Sverige säljer Agne banden under det välkända ”Canadabandet”. Sedan 1985 driver Agne Barrsäter även ett skogsentreprenadföretag i Skinnskatteberg. I maskinparken ingår en John-Deere 1910E skotare från 2012 och en 1470G skördare från 2019. Just nu avverkar Agne och skotarföraren Håkan Ramberg ett 36 hektar stort skogsskifte strax utanför centrala Arboga. Området är hårt drabbat

”Vi gör allt för att maximera värdet åt kunden på den skog vi avverkar här.”

Agne Barrsäter entreprenör på Barrsäter Skogs AB.

Agne Barrsäter i sin John Deere 1470G skördare. Just nu avverkar han och skotarförare Håkan Ramberg ett skogsområde strax utanför Arboga. Området är drabbat av omfattande granbarkborreangrepp.

av granbarkborre och i princip all gran kommer avverkas på skiftet som ägs av en privat skogsägare. Man sparar all tall och björk och totalt kommer man avverka omkring 6.000m3f Långt ifrån a l l t v i rke kommer flisas som bränsle för värmeverk. Bland annat kapar man finare bitar till kubb som kapas i 3,10 meters längder och skickas till sågverk och en hel del klassas som prima massaved. En del går också på export till USA där blånering är accepterat i sågat virke. – Det är förstås inte roligt för den drabbade skogsägaren att få sin skog med så här omfattande skador, men vi gör allt för att maximera

Håkan Ramberg kör Barrsäters John Deere 1910E som snart hängt med i tio år. – Den har fungerat bra och vi har klarat oss från haverier säger han.

värdet åt kunden på den skog vi avverkar här, säger Agne Barrsäter. Från och med i år är Barrsäter Skogs AB även återförsäljare för finska Havels stubbredskap i Sverige. Stubbfräsarna och stubbklipparna uppges vara kraftfulla och finns för grävmaskiner

HEAVY DUTY!

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

9.000:-

Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

2 tons växellådedomkraft för lastbil

från 1,5 till 10 ton. – Intresset för Havels stubbfräsar verkar vara stort. Det är kvalitetsprodukter från ett finskt familjeföretag i Ilomantsi, i norra Karelen som funnits sedan 1989, säger Agne Barrsäter avslutningsvis.

Däckmaskin 13-27"

36.000:36. 000:Momentnyckel 300-1500 Nm

5.000:5.000:50 tons press, 2 stegs 3,5 tons saxlyft Hauvrex, 3-fas

9.000:-

24. 4.000:000:-

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 35

Log Max 7000C kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och är ett av våra mest populära aggregat. Dragkraften och hastigheten på aggregatet anpassas automatiskt beroende på trädets storlek, vilket ger aggregatet en mjuk gång och föraren en god körupplevelse. Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070-722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070-591 18 89

Den kraftfulla miniskotaren Med eller utan hytt - även som kombimaskin.

FARMIKKO OY

Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Farmikko energiklippar Flera modeller, med kvistfunktion

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

SKOGSBAND! Kedjor & band Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Bärande band Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar årets Skogsbarometer.

Foto: Per Eriksson

Skogsbarometern 2021:

Skogsägarna ser ljust på skogen som inkomstkälla

Lidbergs dike i Baksjöliden grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna.

Bild: William Lidberg, SLU

Nya digitala dikeskartor till nytta för skogsbruket SLU har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har tagits fram med hjälp av laserdata och AI. Enligt SLU kan kartorna underlätta vid klimatanpassning av översvämningskänsliga områden och vid restaurering av våtmarker. De digitala dikeskartorna är tillgängliga som öppen data. Det är William Lidberg, forskare vid SLU som utvecklat metoden som kartorna bygger på. Med den nya metoden hittas omkring 85 procent av alla diken, jämfört med de 9 procent som finns med på tidigare kartor. – Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden.

Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot tidigare kartor, säger William Lidberg. Skogsstyrelsen har använt metoden för att ta fram dikeskartor för hela Sverige. I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning på restaurering av torvmark genom återvätning har dikeskartorna använts för att enklare lokalisera lämpliga torvmarker för återvätning, vilket i sin tur kan ge minskade växthusgasutsläpp och gynna den biologiska mångfalden. Dikeskartorna är också värdefulla i skogsbruket. – Om skogsbruket vet var dikena finns går det ännu bättre att följa vattnets väg och undvika körskador och näringsläckage till vatten, säger Liselott Nilsson, som varit engagerad i arbetet på Skogsstyrelsen.

Sju av tio skogsägare tror att de redan höga fastighetspriserna kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar årets skogsbarometer från mäklarbyrån Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. Enligt årets Skogsbarometer uppger drygt hälften att känslan att äga skog samt rekreation och jakt är det som betyder mest för dem i deras ägande. Sex av tio svarar att de, förutom produktion av vedråvara, kommer använda sin skog till rekreation och jakt i framtiden. När skogsägarna blickar framåt ser de samtidigt en hel del bekymmer. Störst källa till oro är

äganderätten, vilket 38 procent uppgav. Andelen som tror att klimatförändringarna kommer påverka skogsägandet i framtiden ökar stort, från 15 till 24 procent. – Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan

”Prisökningen på fastigheter gör det tufft att komma in på skogsmarknaden.” Vibeke Alstad senior rådgivare skog och fastighetsmäklare på Ludvig & Co.

ge nya möjligheter för skogsägarna, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank. Priset på skogsmark fortsätter uppåt och en majoritet av skogsägarna tror att både fastighetspriserna och virkespriserna kommer öka de närmaste åren. Skogsägarna ser även positivt på lönsamheten, de ser skogen som en lönsam investering och drygt hälften uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god och tror att detta kommer att hålla i sig de närmaste åren. Samtidigt finns det indikationer på att skogskonjunkturen mattas av vilket kan resultera i en svagare utveckling under 2022 för såväl skogsägarna som skogsindustrin. I årets undersökning ser vi att nya skogsägare

köper mindre arealer och att de under 40 år är högst belånade. Eftersom medelåldern för skogsägarna är hög väntas många ägarskiften framöver. Enligt våra kalkyler kommer runt 2,1 miljoner hektar skogsmark till ett värde av cirka 158 miljarder kronor byta ägare de närmaste fem åren, säger Vibeke Alstad, senior rådgivare skog och fastighetsmäklare på Ludvig & Co. Enligt enkäten är det få skogsägare som satts sig in i vad EU:s taxonomi, som börjar gälla efter årsskiftet, innebär för dem. De skogsägare som läst på tror att taxonomin kommer påverka lönsamheten i det privata skogsbruket i stor utsträckning.

Sila Snacket satsar vidare Sila Snacket är ett initiativ kring jargonger som lanserades av byggentreprenören TL Bygg tidigare i höst. Enligt företaget har gensvaret har varit stort och många individer och fö-

retag har hört av sig för att bli en del av det. Därför väljer nu företaget att fortsätta arbetet bland annat genom att förlänga samarbetet med Charlie Klang, genusvetare och f.d. snickare,

med minst ett år. – Det är tydligt att det funnits ett uppdämt behov bland många företag att ta tag i frågan kring exkluderande jargonger på eller runt sina arbetsplatser. Därför

känns det otroligt roligt att nu kunna berätta att vi fortsätter satsningen med Sila Snacket och förlänger med Charlie, säger Roger Sandgren, kommunikationsansvarig på TL Bygg.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 37

Nyhet ”Byggtaxi” med lägsta lastvinkeln - Hör med oss om Ni behöver en ny maskinbil

Varmgalvaniserade maskinsläp Mest sålda i Sverige - Vi ÄR proffs på maskinsläp

”Servicelastbil” med lyxig bodel Rymligt utrymme bak till semestern

Se mer på WWW.JBTRAILER.SE Halmstad 035-50 222 - Gör en bra affär!

God Jul & Gott Nytt År önskar önsk ar vi alla kunder och lev le ver erant antör örer! er!

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

NYA MONTABER NYA MONTABERT T SD-SERIEN SD-SERIEN NU MED 2 ÅRS ÅRS GAR GARANTI! ANTI! MONTABER MONT ABERT T ST STAND ANDARD ARD

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

• Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad • Passar alla minigrävare Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

1

MONTABERT

EST - 1921

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASK WWW .DLMASKIN.SE IN.SE


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Til lve rka si

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Vi rse ru

m

-V i le ve rer Vi tillverkar ar öv även oklädda er he stockmattor! la lan de t! Även egen tillverkning av sprängmattor. Snabba leveranser!

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Yanmar visar eldriven prototypgrävmaskin Yanmar har visat upp en laddbar minigrävare som är avsedd för den europeiska marknaden. Namnet på prototypen är SV17e vilket betyder att den placeras i 1.5-2 tons segmentet. Maskinen har ett 48 volts batteri med möjlighet till snabbladdning. Enligt Yanmar är föraren i fokus av denna maskin, och vi har utmanat oss själva att leverera den komfort, kraft, kontroll och precision som vi tror kommer att överträffa förväntningarna hos professionella förare, skriver företaget i ett pressmeddelande. Hytten ska vara rymlig och ha en bra förarstol, samt bra ergonomi med spakar och andra funktioner bra placerade. Kraft och precision ska vara samma som på en vanligt dieseldriven maskin, men ljudnivån

är förstås mycket lägre med eldriften samt att den är utsläppsfri. Enligt Yanmars chef i Europa är detta bara det första steget mot en stor förändring för Yanmar. – Vi är inne i en förändring som kommer att påverka alla våra produkter, och det kommer en rad nya produkter med alternativa drivlinor, säger vd Giuliano Parodi, chef för Yanmar i Europa. Försäljningen av produktionsversionen kommer att starta på Bauma i oktober 2022, med prototypen som nu testas i fält. Svensk generalagent för Yanmar är Wiklund Trading i Billeberga.

Ökad stålproduktion i oktober

Under oktober månad producerades det totalt 439 tusen ton råstål i Sverige, motsvarande en ökning på 6,1 procent jämfört med oktober 2020. Hittills under året har det i Sverige producerats 3 870 tusen ton råstål. Det är 8,3 procent mer än motsvarande period 2020. Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Nya krav på schaktmassor Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för schaktmassor. Dessa ska användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp. Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Det är till offentliga byggherrar och bestäl-

”Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återvinning av massor.” Heini-Marja Suvilehto hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för schaktmassor. De nya kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare. Det vill säga allt från kommunala bostadsbolag till kommuner och regioner.

Foto: Per Eriksson.

lare som de nya kraven riktar sig till. Det vill säga allt från allmännyttiga bostadsbolag och kommuner samt regioner. Tanken är att det ska bli enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i byggprojekten. Avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor. Det gör att det är svårt att ställa krav i projekten. – De nya k r av e n p å schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör han-

teras särskilt och därför behövs särskilda krav för det, säger Heini-Marja Suvilehto. B asnivå-kraven g e r stöd för framtagning av massdispositionsplaner. Där ska entreprenören bland annat minimera transportarbetet, minska klimatpåverkan från användningen av bränsle och minimera deponering av massor. Dessutom ska användningen av ny råvara undvikas, återanvändning och återvinning av massor ska eftersträvas som även ska ske så lokalt som möjligt. Upphandlingsmyn-

digheten vill också se krav på digitala följesedlar och/eller orderkvitton, som ger beställaren möjlighet till tätare uppföljning och bättre inblick i produktionen. Den digitala informationen underlättar vid beräkning av klimatpåverkan för projekt, för att se var massorna transporteras samt att informationen kan användas för matchning mot leverantörsfaktura. På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras i projektering, totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Elsparkcyklar - ny utmaning för Karlstads snöröjare I Karlstads kommun står över 100 enheter redo till kommunens förfogande i vinter. Vintervägunderhållarna har beredskap dygnet runt och larmas ut när snön eller halkan lägger sig. En nyhet för snöröjarna i Karlstad är att snöröja med elsparkcyklar i stadsbilden, något som Karlstads medborgare hört av sig och funderat över. Men enligt Karlstad kommun är det något som kommunen och elsparkcykelföretagen

har en plan för. – När vi ringer ut våra vinterväghållare så går även ett larm till företagen. De har då ett antal timmar på sig att åka ut och plocka bort eventuella elsparkcyklar som finns i det området som ska snöröjas. Vi hoppas det ska fungera bra och vi får testa oss fram för att hitta en form som funkar, säger Elin Nordenborg-Hård, trafikingenjör och ansvarig för frågor om elsparkcykel i kommunen. Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning

Karlstads snöröjare får en ny utmaning med elsparkcyklar i stadsbilden.

och halkbekämpning ligger på kommunen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt, skriver Karlstad kom-

mun i ett pressmeddelande.Dessutom har den som kör elsparkcykel ansvar för att elsparkcykeln parkeras så att den inte hindrar framkomligheten för andra.


KROSSA KRO SA.. SORTE TERA RA.. FLYTT YTTA A.

S NAB NABBT BT OCH OCH EF E FFE KTIVT

Bison 120 120 Käftkross Käftkross

Bison 280 Käftkross Käftkross

Bison 120 har utformats speciellt för operatörer för vilka mångsidighet, manövrerbarhet och enkel transport är avgörande. Den är tillräckligt liten för kunna transporteras med en lastväxlare samtidigt som den klarar de tuffa uppdragen.

Denna maskin använder ett extremt bränsleeffektivt och kraftfullt ”Direct Drive”-system för att driva krossen som ger utmärkta prestanda inom berg- och naturmaterial, återvinning samt entreprenadbranchen.

Colt 1000 1000 Sorteringsverk Sorteringsverk Den kompakta storleken, snabba inställningstiden, enkla transporten och smidiga användningen gör Colt 1000 till den idealiska sorteringslösningen för alla små och medelstora entreprenörer.

MC1050-20T MC1050-20T Stackläggar Stac kläggare/tr e/transportband ansportband Hos oss hittar du banddrivna stackläggare från 16 meter till 30 meter med kapacitet från 100 till 1000 ton per timme. Tillverkade för att kunna ta emot material från hjullastare, korssar, sorteringsverk och shredder. Används till de flesta material som sand, grus, träflis och matjord.

MOBILT OCH EFFEKTIVT Kombinationen av Terex breda och globala erfarenhet och Evorex expertis inom krossning och sortering samt kundfokus skapar en helhet av kvalitativa produkter och tjänster där EvoQuips kross- och sorteringsverk hamnar i en klass för sig. EVOREX AB Önskan 222 | 895 97 Skorped | 0660-28 12 81 Henrik Munther 0660-281 281 | henrik.munther@evorex.se Daniel Eriksson 0660-281 282 | daniel.eriksson@evorex.se www.evor orex ex..se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Hallå där.... Liselott Miranda, arkitekt på Norkonsult som ritat det första bostadskvarter i Kirunas nya centrum som snart kommer att invigas.

Vad ville du att Kvarter 1 skulle symbolisera? – Jag ville att Kvarter 1 skulle symbolisera Kiruna och spegla såväl det arktiska klimatet som att det är en gruvstad. De kantiga formerna ska föra tankarna till fjäll och klippor, samtidigt som både kulörer och material valts för att ge en stark Kiruna-identitet. Liselott Miranda, Kan du beskriva hur arkitekt på byggnaden ser ut? Norkonsult. – Byggnaden är som lägst in mot torget, och stiger sedan i höjd ut mot nordvästra hörnet. Formen gör också att skuggning mot torget undviks. Hur har du tänk kring ljussättningen? – Eftersom Kiruna ligger där det gör geografiskt, så är vintern lång med många mörka timmar. Det gör att ljussättningen blir jätteviktig – den ger både trygghet, identitet och möjlighet till kreativt konstnärligt skapande.

”De senaste tio åren har jag sett en trend där man lastar mer och mer uppgifter på maskinföraren. Jag vill vända den trenden. maskinförarna ska göra det de kan bäst och det är att köra maskinen.” Fredrik Gunnarsson, skogsentreprenör som sedan 15 år driver Freddes Skogstjänst i Traryd vid ett föredrag hos Kungl. Skogs- och jordbruksakademin.

Havator rekordinvesterar – norra Sverige lockar Lyftföretaget Havator kommer under de kommande åren kraftigt utöka sin verksamhet med omfattande investeringar av både nya kranar och utökad personalstyrka. Totalt uppgår investeringsprogrammet till över 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor redan är investerade under detta år. Norra Sverige står inför de största och mest omfattande investeringarna i modern historia. Fram till 2040 kommer över

”Vi har redan inlett resan och kommer inom närmsta åren växa och anställa fler.” Henrik Modéer vd på Havator.

GREPPO-BORSTEN =Avdragsgill utan lön & arbetsgivaravgift! Bra arbetsmiljöval!

Effektiv och flexibel snöröjning med Treman snöblad och Greppoborste! Greppoborste!

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

God Jul & Gott Nytt År!

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Gör en persons arbete och nu kan spadkillen som får betydligt mycket bättre arbetsmiljö och kan utföra mer avancerade uppgifter istället.

TREMAN LJUSDAL Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTR TILTRO OTATOR

YOUTUBE

700 miljarder kronor investeras i regionen. I centrum kommer satsningar på industri, energi och bygg ligga. Därtill kommer investeringar att göras i infrastruktur, elnät, godstrafik, vägar, broar och järnväg på cirka 200 miljarder kronor. – Vi vill bidra till utvecklingen i norr och vi gör oss redo för att möta industrins och samhällsutvecklingens behov. Vår lokala närvaro skapar en trygghet för stora projekt då vi har kapacitet och specialistkompetens inom säkerhet, lyfttjänster, transport och montage. Det minskar risken för förseningar”, säger Henrik Modéer vd Havator AB Sverige. Havator räknar med att växa inom de närmsta åren och anställa fler. Företaget meddelar att rekryteringarna kommer ske löpande och man söker redan kranförare, arbetsledare och

Henrik Modéer, vd på Havator säger att man nu investerar 600 miljoner kronor för att utöka verksamheten. Det är de rekordstora satsningarna i norra Sverige som lockar.

projektledare. – Vi har som mål att växa med mer än 30 procent under kommande år. Det här investeringsprogrammet är det mest omfattande i koncernens mer än 60-åriga historia och ungef är hälften kommer landa i norra Sverige. Den här expansionen stödjer vår ambition att bli marknadens mest hållbara och klimatanpassade aktör. Nu väljer vi den senaste

tekniken som ger oss den mest energieffektiva maskinparken, säger Christoffer Landtman, koncernchef för Havator. De nya kranarna har lyftkapacitet på allt från 50 till 750 ton. Investeringarna är också ett led i det hållbarhetsarbete som stämmer överens med Havators mål att vara branschledande inom hållbarhetsfrågor.


SNABBARE

STARKARE

TUFFARE

SMARTARE

MONTERING AV SVÄRD OPEN END

ÅTERFJÄDRING

VRIDSTYVHET

12 TÄNDERS NOSHJUL FÖR OPTIMAL EFFEKTIVITET I HELA SÅGSYSTEMET

Kvalitetsprodukt producerad i norr med inspiration från den karja naturen för att klara av alla möjliga scenarion.

www.iggesundforest.se


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Sandvik lanserar tredje generationen slagkross Sandvik lanserar nu sin tredje generation krossar och först ut är slagkrossen QI1353. Det är en medelstor larvburen maskin som designats för återvinnings- och grusentreprenörerna. Sandvik QI1353 kan bearbeta upp till 400 ton material i timmen och in k l ud e ra r P r isec-krosstekniken, som gör att den kan användas för både primära som sekundära applikationer. Enligt Sandvik har den nya inmatningen en ny inmatningsbehållare med krökta kraftiga sidor för större kapacitet och avsmalnande inmatning för att minska blockeringar och säkerställa kontinuerlig krossning. Den har också en ny matare med växlad drivning och en större försikt med förbättrad åtkomst för att byta sållmedia.

YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Eriksberg 28 • 791 96 Falun Tel 070-383 43 52 • info@ytfsweden.se • www.ytfsweden.se

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

– Kärnan i QI1353 är en Prisec slagkross i mellanstorlek som har den största matningsöppningen på 1.170x730 mm och största rotordiameter på 1.150 mm inom sin klass, för en högre kapacitet och större energieffektivitet, skriver Sandvik i ett pressmeddelande. Transportörerna har också större utloppshöjder för en ökad lagringskapacitet. Enligt Sandvik är den mobila maskinen särskilt användbar för entreprenörer som flyttar

Sandvik lanserar nu sin nya utrustningslinje i 3-serien och först ut är lanseringen av den tredje generationen QI1353 slagkross. Kärnan i den nya maskinen är Prisec slagkross i mellanstorlek.

mycket mellan arbetsplatserna. Ma sk i n e n u pp ge s ha utvecklats för enkel operatörsanvändning och har ett automatiserat kontrollsystem som innehåller Sandviks nya Optik-gränssnitt. Optik består av en färgdisplay som integrerar felsöknings-, diagnos- och supportfunktioner, samt My-Fleet-telematicsystemet. T i l l sk i l l n ad f rå n Sandviks andra generationens modeller har 3-serien QI353 utrustats med en ny åtkomstplattform placerad under mataren och försikten, och en tresidig 270-graders service- och underhållsplattform. 3-seriemodellen är tillgänglig med valfria bandvågar för tph (ton per timme) övervakning av finmaterial och lagertransportörer. Vågen är monterad på maskinens transportör och gör det möjligt att visa produk-

Till skillnad från Sandviks andra generationens modeller har 3-serien QI353 utrustats med en ny åtkomstplattform placerad under mataren och förskärmen.

tivitetsdata på huvudanvändargränssnittet. QI353 levereras också fabriksklar för att acceptera Sandviks nya

HS323 hängsiktmodul, som gör det möjligt för operatörer att använda krossen i en öppen eller sluten krets.

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp!

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

4.900:-

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

33.000-56.000-79.000:1 års materialgaranti mot fabrikationsfel • Frakt och moms tillkommer.

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 43

Säkrare och effektivare tippning med Quicksilver Truck Liner MED QUICKSILVER TRUCK LINER I FLAKET BEHÖVER DU INTE OROA DIG FÖR ATT LASTEN FASTNAR • Ytan på Quicksilver Truck Lining har en extremt låg friktionskoeficent vilket gör att materialet inte fastnar. • Quicksilver Truck Lining skyddar också flaket mot slitage och har en högre hållfasthet än stål och aluminium. Lägre tippvinkel krävs för att få lasten att lossna från flaket vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.

ell garanti!

roportion Livstid, icke-p

Besök vår hemsida för att läsa mer www www.npsolutions.se .npsolutions.se

NP SOLUTIONS SOLUTIONS • Telef elefon on 073-745 073-745 71 64 • inf info@npsolutions.se o@npsolutions.se

Skanna koden Skanna koden för att se hur effektivt effektivt Quicksilv Quick silver er är i verklighet verkligheten. en.

Holmen satsar på Iggesunds sågverk Holmen investerar 400 miljoner kronor för att höja förädlingen och öka kapaciteten vid Iggesunds Sågverk. Investeringen är ytterligare ett steg i den strategiska inriktningen att utveckla trävaruaffären och bidra till den gröna omställningen. Genom satsningen ökar sågverkets produktion med 20 procent samtidigt som erbjudandet av snickeriprodukter kompletteras med konstruktionsvirke. – Vi odlar hus. Att utveckla trävaruaffären är en naturlig förlängning av skogsbruket och utgör en viktig dimension av Holmens strategi att äga och förädla skog. Efter förvärvet av Martinsons och utbyggnaden av Braviken är satsningen på Iggesunds Sågverk nästa steg för att stärka vår position inom trävaror,

Henrik Sjölund, vd Holmen.

säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen. Utvecklingen av sågen syftar till att kunna växla snickerifuru av lägre kvaliteter mot konstruktionsvirke i både gran och furu. Detta höjer förädlingsvärdet och förbättrar marknadsmixen genom att en större andel av produktionen kan säljas till skandinavisk bygghandel. – Trä som byggmaterial gynnas av den pågående omställningen till en fossilfri värld, i synnerhet om betong och stål får bära sin verkliga klimatkostnad. Vi fortsätter fokusera på att skapa mervärden utifrån den

skog vi har och är redan idag en del av lösningen på klimatfrågan. Vår inriktning ligger helt rätt i tiden både finansiellt och klimatmässigt, kommenterar Henrik Sjölund, vd och koncernchef i Holmen. Investeringen omfattar timmersortering och nytt hyvleri vilket öppnar upp flaskhalsar och förväntas öka sågens kapacitet till drygt 450 km3. Uppstarten är planerad till hösten 2023 och full kapacitet väntas nås mot slutet av 2024. Affärsområdet Holmen Trävaror har de senaste tolv månaderna producerat 1,5 miljoner kubikmeter trävaror med en omsättning om 4,7 miljarder kronor och ett rörelseresultat om 1,4 miljarder kronor. Produktionen sker vid fem sågverk. Därutöver finns en projektverksamhet för uppförande av kompletta stommar av KL-trä.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Byggsektorn kan minska utsläppen med drygt 1 miljon ton per år Enligt Naturvårdsverket finns det i Sverige omkring 800.000 arbetsmaskiner som är aktiva inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och som årligen står för 1,3 miljoner ton koldioxid. Majoriteten av fordonen inom bygg- och anläggningsbranschen drivs av diesel och med byte till HVO-bränsle har branschen potential att minska sina utsläpp med drygt 1 miljoner ton per år redan idag. Det menar finska Neste som tillverkar det förnybara dieselbränslet HVO100. Byggbranschen står årligen för utsläpp motsvarande åtta miljoner ton koldioxid, där uppskattningsvis 1,3 miljoner ton kommer från arbetsmaskiner. Branschorganisationen Byggföretagen

tillsammans med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har i sin färdplan 2045 satt som mål att byggbranschen ska vara klimatneutral år 2045 och menar även att branschen kan halvera sina utsläpp redan 2030 bara genom att använda befintliga lösningar. – En befintlig lösning som kan användas redan idag är HVO100, ett bränsle producerat av 100 procent förnybara råvaror som ger upp till 70-90 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil die-

”Det är ett enkelt skifte som branschen kan göra här och nu.” Per Emanuelson försäljningschef på Neste.

sel, säger Per Emanuelson, försäljningschef på Neste Sverige. HVO100 kräver ingen anpassning av motorn vilket gör det till en gångbar lösning redan idag. Nestes förnybara diesel är i stort sett en kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i alla befintliga dieselmotorer. Av de 800.000 arbetsmaskiner som är verksamma inom den svenska byggbranschen är 95 procent tyngre fordon som traktorer, hjullastare och grävmaskiner, som alla körs på diesel. Samtidigt går elektrifieringen långsamt för den här typen av fordon och det kommer ta lång tid att byta ut hela fordonsflottan då livslängden för maskinerna kan vara upp till 30 år. Det innebär att förbränningsmotorer kommer

Enligt Neste som tillverkar det fossillfria dieselbränslet HVO100 kan bygg- och anläggningsbranschen minska sina utsläpp med drygt 1 miljoner ton koldioxid redan idag genom att gå över till HVO-bränsle som fungerar i alla dieselmotorer.

vara aktuella inom en överskådlig tid. En stor andel av byggbranschens arbetsmaskiner kan enkelt gå över till att tanka ett mer hållbart drivmedel. Om alla dieseldrivna arbets-

maskiner tankades med förnybar diesel hade utsläppen från dieseldrivna arbetsmaskiner minskat med drygt 1 miljon ton koldioxid varje år, vilket motsvarar två procent av Sveriges totala nettoutsläpp. Det

är ett enkelt skifte som branschen kan göra här och nu samt en möjlighet för byggbranschen att på sikt nå sina klimatmål, säger Per Emanuelson avslutningsvis.

Skadorna av granbarkborre kvar på rekordhöga nivåer Under förutsättning att medfinansieringen från staten går i lås kan Uppsalas spårväg byggstartas 2023.

Bildmontage: White arikitekter

Uppsala kan få spårväg Den 24 november beslutade kommunstyrelsen i Uppsala att det blir spårväg i Uppsala, under förutsättning att medfinansieringen från staten går i lås. Spårvägen som ska gå mellan Uppsala central, Gottsunda och Bergsbrunna ska kunna tas i trafik 2029. I Uppsala kommuns senaste kostnadskalkyl beräknas kostnaden för spårvägen med omkringliggande anläggningar som till exempel gator, ledningar, korsningar, broar, tunnlar, träd, cykelbanor med mera till 6,1 miljarder kronor. Förutsatt att Uppsala beviljas medfinansiering från staten kommer spårvägen att byggstartas 2023. Medfinansieringen beror i sin tur på om Uppsala kommun kan hålla sina åtaganden i de avtal som tecknats mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun. Arbetet med att skapa förutsättningar för spårväg i Uppsala har pågått sedan 2018. – Det känns fantastiskt roligt att få det här beslutet som gör det möjligt för projektet att gå vidare till nästa fas av planeringen, säger Camilla Hanke Sönnerqvist, projektledare för Uppsala spårväg.

Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i år, vilket innebär att skadorna fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborre-skador som Sveriges lanntbruksuniversitet (SLU) gjort.

– De största volymerna skadad skog är i Södermanland, Östergötland och Örebro län, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på

Detta trots att man förväntade sig att skadorna skulle minska under 2021. – Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen. Årets skador är högst i Svealand där omkring 4,3 miljoner kubikmeter gran har dödats. I Götaland är motsvarande siffra ungefär 3,9 miljoner.

SLU, som ansvarat för inventeringen. Av den totala volymen gran som angripits under 2021 stod 6,7 miljoner kubikmeter, över 80 procent, kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast cirka 1,6 miljoner kubikmeter var avverkad. Orsaken är troligen svårigheterna att hinna med att avverka och att vissa angrepp kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede. – Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra

mer utifrån våra olika roller och ansvar, säger Kerstin Ström. Enligt Skogsstyrelsen kommer man nu analysera resultatet av inventeringarna tillsammans med andra myndigheter och skogliga företag i samverkansprojektet Stoppa borrarna. – Det är en unik situation vi upplever nu och det här resultatet visar hur svårt det är att förutsäga hur skadenivåerna utvecklar sig efter kraftig torka. Fortsatt forskning krävs för att vi ska kunna komma tillrätta med granbarkborreproblemen och sätta in rätt åtgärder, säger Kerstin Ström avslutningsvis.

Fakta. Skador av granbarkborre Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har skadorna av granbarkborre ökat dramatiskt i Götaland och Svealand. Totalt har cirka 27 miljoner kubikmeter gran dödats. Det motsvarar ett ungefärligt virkesvärde på nära 12 miljarder kronor.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 45

STARK ST ARK STRONG, STRONGER, STRONGER, ST STARK

Vi önskar all alla a en riktigt God Jul & Gott Gott Nytt År!

STARK RELAX U-PL STARK U-PLOGAR OGAR för olik olika a maskiner 3,0 3,0– –10,0 ton ton

STARK RELAX U-PL STARK U-PLOGAR OGAR ”H” för maskiner 10,0 10,0– –25,0 ton ton

STARK SANSPRID STARK ANSPRIDARE ARE för olik olika a maskiner 3,0 3,0– –25,0 ton ton

STARK SOPSK STARK SOPSKOP OPA A för olik olika a maskiner 3,0 3,0– –25,0 ton ton

God Jul & Gott Nytt År! STARK RELAX V-PL STARK -PLOGAR OGAR för tr trakt aktor orer er och hjullastare hjullastare

STARK MUL STARK MULTISK TISKOP OPA A för olik olika a maskiner 3,0 3,0– –25,0 ton ton

Arnes Maskin Maskin & Ren Rental tal AB AM-RENTAL.SE AM-RENT AL.SE

Flurkmark 820 • 905 94 Umeå Umeå Tel. 070-480 00 49 • arne@am-r arne@am-ren ental.se tal.se • www www.am-r .am-ren ental.se tal.se

ÄLVESTADTANKEN Dubbelmantlade ADR dieseltankar

Älvestad-Tanken:s dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av diesel, HVO och RME, ut till arbetsplatser.

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

NÅGRA FÖRDELAR:

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

• Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjlighet med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/överdel vilket förlänger tankens livslängd • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör - UTAN kostnad • Kan utrustas med rostfri tank för AdBlue

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord De starka staplingsprofilerna på toppen av tanken skyddar locket.

Det solida locket skyddar tankens inre.

Det är möjligt att placera en AdBlue-tank (rostfritt stål) integrerad i tanken.

Det är också möjligt att placera en grävskopa eller annan utrustning på tanken, vilket är ett utmärkt sätt att förhindra stöld av drivmedel.

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM

ÄlvestadTanken

– Proffs på miljösäker förvaring –

013-39 30 90 • infrapipe.se • alvestadtanken.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Nu med kamera!

Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Isrivare Från 2,4-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

God Jul & Gott Nytt Å r!

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50

Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

43 nya miljoner till vattenvård Havs- och vattenmyndigheten ger nu ökat stöd till länstyrelserna för deras arbetet med restaurering av påverkade vatten samt kalkning av försurade vatten. Sammanlagt tillförs landets länstyrelser ytterligare 26 miljoner kronor för restaureringen samt 17 miljoner för kalkning under detta och nästa år. – Ökat stöd till restaureringar är viktigt eftersom en stor del av Sveriges vattenmiljöer är negativt påverkade av ett långvarigt och intensivt nyttjande, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV. Kalkningen och kalk-

Foto: Erik Arnfelt.

effektuppföljningen kan stärkas för att minska försurningens effekter och bidra till levande vattenmiljöer. – Ett extra tillskott på 17 miljoner är ett välbehövligt tillskott till länsstyrelsernas kalkningsverksamhet. Det är viktigt för att skydda försurningskänsliga arter som flodpärlmussla, flodkräfta och lax, säger Johan Kling. Satsningen underlättar också arbetet med att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag

Nu digitaliseras trävarubranschen Branschorganisationen Svenskt Trä driver tillsammans med en rad aktörer ett världsunikt arbete kring standardiserade och digitaliserade processer i samhällsbyggandet.

Hö s te n 2 021 to gs ännu ett viktigt steg för att göra standardiserad produktinformation tillgänglig för ännu fler. Syftet är att bidra till kostnadsbesparingar och effektivisering av träindustrin Standardiserings- och digitaliseringsarbetet inom Svenskt Trä drivs tillsammans med en rad aktörer inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor, bland annat den europeiska branschorganisationen CEI-Bois som representerar 16 länder och över 180 000 företag. Arbetet går ut på att skapa ett enhetligt språk där standardiserad digital produktinformation ska kunna överföras mellan programvaror och tolkas på ett och samma sätt av alla som

”I dag vet vi hur behoven ser ut och vilka förutsättningar vi har för att digitalisera.”

Christer Green projektledare för digitalisering på Svenskt Trä.

Tillsammans med en rad aktörer driver Svenskt Trä ett världsunikt samarbete om standardiserade och digitaliserade processer i samhällsbyggandet.

behöver tillgång till den. Det kommer bland annat göra det enklare att försörja digitala produktkataloger, kalkyler och konfigurationer med rätt information. I slutändan kommer det att resultera i ett bättre, snabbare och säkrare byggande. – Det som hänt är att vi lyft ut egenskaper och stoppat in dem i en databas enligt en viss modell. Varje egenskap har sedan tilldelats en unik identifierare som används för att koppla identiteten till ett värde, en så kallad GUID, Globally Uniqe Identifier. Det är fascinerande att vi som grupp, med representanter från ett antal länder, har samverkat och åstadkommit ett resultat som nu kan användas på europabasis, säger Christer Green som är projektledare för

digitalisering på Svenskt Trä. Nu vill Svenskt Trä utöka dialogen med fler parter inom svensk samhällsbyggnadssektor. Man vänder sig till alla som vill samverka för att organisera och systematisera processer samt kvalitetssäkra den data som ska användas över hela livscykeln för ett byggnadsverk. De senaste årens arbete innebär att man kan dela med sig av både kunskap och erfarenhet från bland annat Samverkansprojektet Cederhusen, den nya produktdatabasen Svenskt Träs Produktkatalog, www. traprodukter.se och flera andra projekt inom bland annat CEI-Bois, det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som stöttar samhällsbygg-

nadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete och inte minst projektet som introducerar Global Trade Item Number, GTIN. Det är ett världsunikt identifikationssystem för varor och tjänster som ingår i GS1-standarden och används av en rad branscher. - I dag vet vi hur behoven ser ut och vilka förutsättningar vi har för att digitalisera. Det som nu krävs är att byggbranschen som helhet organiserar sig för att samverka nationellt med en internationell dialog inom respektive partsgrupp. Det kommer att leda till att enskilda aktörer, med sina affärsidéer och strategier, kan verka på en marknad med gemensamma spelregler i de grundläggande processerna, säger Christer Green.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!

Södra Sverige: Marcus Persson................070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman ...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson ...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa: ...................070-636 34 60

www.slpab.com KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som extra brett. bluetrack �ow duro.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Christoffer Sundström, marknadschef (t.v) och Niklas Niemelä (t.h), vd på Nevo maskin framför den nya slangbussen som nu rullar igång.

Nevo Maskin startar mobil slangservice Nu erbjuder Nevo maskin mobil slangservice åt kunderna och för att möta efterfrågan på marknaden. Utgångspunkter är Luleå med hela Norrbotten som arbetsområde. Vi ser att behovet av mobil slangservice i Norrbotten har ökat kraftigt på senaste år och därför vill vi hjälpa våra kunder att undvika onödigt långa driftstopp på grund av trasiga slangar, med vår mobila slangservicebil kommer vi att vara snabbt ute hos kund, säger Niklas Niemelä, vd på Nevo

maskin. Den nya mobila slangservicen är ett samarbete med Amab Hydraul som har ett brett sortiment inom hydraulik-, slang- och ledningskomponenter och som står bakom den rikstäckande lanseringen av den nya tjänsten ”Mobilslangservice.se” som kommer lanseras efter årsskiftet. – Bussen är inhandlad och installationerna av verktygen och slangarna är snart på plats, så vi är redo att köra igång och besöka kunder inom väldigt snar framtid, förhoppningsvis innan årsskiftet, berättar Niklas Niemelä.

Nordisk Bergteknik förvärvar BGS Svensson Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av, samt tillträtt, samtliga aktier i BGS Svensson AB, en etablerad aktör inom grundläggning med säte i Kungshamn. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sitt erbjudande och sin närvaro i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur. – BGS Svensson, grundades 2008 och förväntas under helåret 2021 omsätta 90–100 miljoner kronor med en god lönsamhet som kommer bidra till en förstärkt marginal för koncernen, skriver Nordisk Bergteknik i ett pressmeddelande. BGS Svensson är specialister inom allmänna grundläggningsarbeten samt grundförstärkning med inriktning på befintliga fastigheter. BGS Svensson, som arbetar över hela Sverige och delar av Norge, har sitt säte i Kungshamn i Sotenäs kommun.

Byggregler i ny modell Boverkets byggregler och konstruktionsreglerna förnyas för att skapa möjlighet för alternativa och innovativa lösningar och en effektivare byggbransch. Det gäller alltifrån brandskydd och skydd mot buller, till tillgänglighet och bostadsutformning. De nya reglerna innebär att rollfördelningen mellan stat och samhällsbyggnadssektorn förtydligas. Den nya regelmodellen påverkar inte kravnivåerna, men efter översynen kommer reglerna vara öppna för olika typer av lösningar. Reglerna kommer genomgående bestå av regler som mer fokuserar på funktion än utförande. De nya författningarna planeras träda i kraft 1 juli 2024.

Tiltrotortillverkaren Engcon fortsätter att breda ut sig över världen. Senaste etableringen skedde nyligen i Sydkorea där företaget deltog på maskinmässan Conex med egen monter samt genomförde live-demonstrationer tillsammans med Doosan och Hyundai.

Engcon gör satsning i Sydkorea Den svenska tiltrotortillverkaren Engcon etablerar sig nu i Sydkorea där företaget startar upp Engcon Korea Ltd med egen sälj- och eftermarknadspersonal samt ett nät av återförsäljare och servicelämnare. Den officiella starten av bolaget skedde på Koreas största entreprenadmässa där både lokal personal samt personal från det svenska huvudkontoret deltog. Under de senaste åren har Engcon haft en offensiv strategi och etablerat verksamhet i stora delar av Europa,

”Den nordiska marknaden för tiltrotatorer börjar bli mättad.” Krister Blomgren vd på Engcon

Nordamerika och nu Asien vilket ger företaget en allt bredare bas att stå på. Det koreanska bolaget etableras med kontor och eget lager i Cheonan. Personalstyrkan består av försäljningschef, säljare, lagerpersonal och tekniker. Utöver det säljs dessutom Engcons produkter via de koreanska grävmaskinstillverkarna Doosan och Hyundai. – Vårt mål är att öka försäljningen på utomnordiska marknader, eftersom den nordiska marknaden för tiltrotatorer börjar bli mättad

och det enbart går att plocka några procents marknadsandelar från våra konkurrenter här, säger Krister Blomgren, vd för Engcon-koncernen. Vid senaste bokslutet redovisade Engcon en omsättning på 1,2 miljarder kronor och en ökande vinstmarginal. – Vi har egentligen bara börjat vår resa på de utomnordiska marknaderna. Enligt våra prognoser kommer vi inom en 10-årsperiod omsätta mer på de asiatiska och nordamerikanska marknaderna än vad vi säljer i hela Europa. Det är svindlande att tänka på vilken potential vi har, fortsätter Krister Blomgren. Den officiella starten

för Engcons satsning i Sydkorea skedde nyligen på entreprenadmässan Conex Korea dör Engcon ställde ut med egen monter samt körde live-demonstrationer tillsammans med Doosan och Hyundai. – Det var en fantastiskt bra mässa med flera genomförda affärer samt många potentiella kunder att följa upp. Det var dessutom kul att se hur bra den koreanska organisationen fungerade, säger Krister Blomgren. Totalt besökte c irka 15.000 personer mäs�san och enligt Blomgren kändes det som att merparten av de besökarna var nyfikna på Engcon och därför besökte företagets monter.

Så snabbt går återhämtningen av skogens kolupptag efter avverkning Hur lång tid tar det innan en avverkad och återplanterad skog tar upp mer koldioxid än den släpper ut? Det är en omdebatterad fråga som är viktig för både skogsbruket och miljön. Forskare vid Linnéuniversitetet har svaret. – Det tar ungefär 8–13

år, beroende på i vilken del av Sverige skogen finns. Och detta motsvarar inte mer än 15 procent av den normala omloppstiden, som är 60–90 år i södra och mellersta Sverige, säger Achim Grelle, lektor på institutionen för skog och träteknik vid

Linnéuniversitetet. Och det han svarar på är en fråga som debatterats allt flitigare på senare tid: Hur lång tid tar det innan en avverkad och återplanterad skog blir en så kallad nettosänka igen, alltså att skogen tar upp mer koldioxid än den släpper ut?

– Snabbast var den av våra testskogar där vi tog bort stubbarna efter avverkningen. Den blev en nettosänka efter bara åtta år. Och redan efter elva år hade den tagit upp lika mycket kol som förlorats under hygges- och ungskogsfasen, säger Achim Grelle.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 49

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se

God Jul oc h Gott Nytt År! BLYS HAR FULLA LAGER OCH ÖPPET DYGNET RUNT

JUST NU 20% RABATT PÅ STRANDS!

Nu 626:-

Nu 1787:-

Ord pris 2234:-

Arbetslampa LED 149W Unity 10-32V DC 21600 Lumen

Nu 1920:-

Ord pris 783:-

SIBERIA QB Work light 37W LED Duo positionsljus 4800 Lumen

Ord pris 2400:-

Ploglampa Alaska LED Auto.värmelins 30W 9-21V 3000 Lumen

IPC Hetvattentvätt Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR

Ångsteg, 190bar, 15L/min, 15 meter slang på vinda, effekt 5 KW, 400V

OTROLIGT

FRAKT FRITT!

nu 24 490:Ord.pris 28 656:-

Kabelsökare Leica DD 120

Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

LCD-display för lokalisering av underjordiska kablage och rörledningar. Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Ord. pris 8 730:-

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

7 990:-

Plasma Blys 100A Cut100 är en extrem maskin i ett litet format som kan skära i upp till 30 mm tjockt material.

9 900:-

Ord. pris 16 900:-

TOPCON KOMPLETTA LASERPAKET Topcon RL-H5B Topcon RL-H5A

5 ÅRS GARANTI

elektronisk självnivellering Nästa generation Räckvidd: 400 m av TOPCON Batteri: 4st (D) Alkaline självnivellerande Noggrannhet: 4,8mm/ 50m planlaser. Självnivelleringsom: ±5° Ord. pris 14 900:Ord. pris 8 370:-

6 890:- 9 890:-

SWEBULT Bultkampanj M6-M16, 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 60 kg bult.

WEBBDRÄPARE

3 990:-

Induktionsvärmare Powerduction 37Lg pewag forstgrip pro Soft

1-fas 220V. Lätt och bärbar. Hög värme-effekt: 3700W Vattenkyld.

OTROLIGT

nu 19 900:Ord. pris 25 990:-

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

SORTERAREN Olika storlekar med varierande spaltöppning för stora och små maskiner. Även kombimodeller för två orteringsstorlekar. Sorterar det mesta: grus-, jord-, sprängsten och gatsten.

GGoOdTT JNUYLTTOCÅHR ÖNSKAR ! VI ALLA KUNDER

TESTA ÄVEN VÅRA EFFEKTIVA MINIHARPOR!

Rikta din kamera mot koden för att se filmen om hur effektiv Lucky-harpan är!

Högsta kvalitet sedan 1969! www.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Fortsatt stabil konkursnivå Under november gick 550 aktiebolag i konkurs. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med en procent. På årsbasis är nedgången 14 procent och totalt har 5 100 svenska aktiebolag försatts i konkurs hittills i år. Månadens största konkurs är ett större byggentreprenadföretag i Malmö. Samtidigt startades nästan 5 800 nya aktiebolag i Sverige under november. Jämfört med innan pandemin är intresset för att starta nya företag fortfarande långt över det normala med 33 procent fler nya företag senaste månaden. På årsbasis har konkurserna minskat 10 av 11 månader och nedgången hittills i år landar på 14 procent. Alla storstadsregioner uppvisar stora minskningar på årsbasis - Stockholm med minus 15 procent, Västra Götaland med minus 17 procent och Skåne med minus 18 procent. – Denna månad har vi en nästan oförändrad nivå sett till antalet konkurser. Den ökning många i branschen förutspådde under hösten har ännu inte inträffat, vilket självklart är mycket glädjande. Men konsekvenserna för hårt pandemidrabbade företag återstår att följa under 2022, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe i en kommentar till månadens siffror. Novembers siffra på 550 konkurser, kan jämföras med 554 konkurser under motsvarande period förra året. Sett över en tioårsperiod är antalet konkurser i november i linje med medelvärdet för månaden (551).

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig finansiering genom:

Från: FINANCE

2.500:-/mån

Inköpschefsindex:

PMI sjönk till 63,3 i november Det säsongsrensade värdet för PMI-total backade med 0,9 indexenheter till 63,3 från nedreviderade 64,2 i oktober, vilket är i nivå med genomsnittet för i år och befäster bilden av en stark svensk industrikonjunktur. Samtidig t brott as svensk tillverkningsindustri av brister alltifrån insatsvaror till arbetskraft men även av störningar i de globala handelsflödena, vilket på sikt kan dämpa tillväxten i industrin. Svensk industri förefaller dock stå emot utbudsstörningar och ökad smittspridning väl jämfört med andra länder. I november noterades dock en återhämtning både i USA, Kina och i eurozonen men den ökade smittspridningen och införande av restriktioner kan äventyra återhämtningen. Delindex för orderin-

Det svenska inköpschefsindexet är på en högre nivå jämfört med EMU-länderna och USA där PMI-talen har sjunkit under hösten.

Källa IHS Markit och Swedbank.

gång minskade med 0,3 indexenheter i november till 64,0 jämfört med oktober. Trendmässigt har indexet backat något under hösten om än från höga nivåer, vilket tyder på att ökningen i orderingången växer i en långsammare takt jämfört med tidigare i år. Delindex för produktion noterades till 61,0 i november och är en oförändrad nivå jämfört med oktober, men

något lägre än genomsnittet för i år (62,7). På årsbasis har indexet sjunkit två månader i rad. Att indexet uppvisar en nedåtgående trend under hösten kan vara naturligt i och med en högre produktionsvolym men kan också bero på kapacitetsbegränsningar eller störningar i leveransflödena. Delindex för leverantörernas leveranstider är kvar på historiskt

höga nivåer även om en viss dämpning har skett den senaste månaden. I november noterades indexet till 84,2 jämfört med 86,6 i oktober och visar att stigande leveranstider berör alltjämt stora delar av industrin. Leveranserna är också det delindex i PMI som uppvisat den största ökningen i PMI-total under 2021. Sedan november förra året har indexet stigit med 16,9 indexenheter.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 51

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB vi jobbar för för ”Säk Säkerhe erhett i Fok Fokus us””

God Jul & Go� Go� Ny Ny�� År önskar önsk ar vi på IRC! IRC!

Järn ärnvvägsutrustad

Buskröjningsh Buskr öjningshydr ydraulik aulik

Huddig 1160 med lift .........2001 11910 tim, Stora BM hydr. snabbfäste fram. 3:e funktion på lastaren, tiltrotator S45/S45.

Buskröjningsh Buskr öjningshydr ydraulik aulik

Lännen 8600i Premium .....2016 7850 tim, Stora BM fram, 3:e funktion på lastaren, Engcon EC214 med grip, S45/S45

Hydrema M 1600 C Rail ....2013 7725 tim, Knäckbom, RCI 9A/9C, Kruger höjdbegr. Engcon EC219 m grip och extrahydraulik, S60.

Linjemaskin

Lännen 8600 i med lift .......2015 8950 tim, Logos Giraff 170 + korg, S45/S45, minispakar, 3:e funktion på lastaren, Engcon EC214 m grip.

Surplus Management

Nätauktioner Nä tauktioner för för maskiner

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB Grillvägen Grillväg en 4 786 97 Björbo - Sv Sverig erige e sales@irccab.se - ww sales@ir www.ir .irccab.se

God Jul & Gott Nytt år önskar vi på Offes! Offes!

Nätauktioner för maskiner

Återförsäljare i södra Sverige för:

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp • offes.se


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

God Jul & Go� Go� Ny Ny�� År önskar önsk ar vi på IRC! IRC!

Terex TW 110......................2016 Huddig 860 ........................2000 Case IH Maxxum 5120 ......1996 1144 tim, �nt skick, Indexator , 6900 tim, Plus Powershift med 5000 tim, Engcon EC214, S45, S45, planer- gräv o smalskopa. Ålö Quicke 640 lastare. grip, 600 Twin, drag, tipputtag.

NYHET!

Schaeff HR 12....................2001 LiuGong CLC925E.............2015 Minigrävare med S40 fäste Hydr. 3540 tim, Indexator R8 S80 fäste och grip L8 spakar, Cummins. planerskopa, smalskopa.

GOD JU JUL & GOTT NYT NYTT ÅR ÅR ÖNSKAR VI PÅ PÅ HÖG LA LAN N DET ETS S MAS ASK KI N!

Atlas WSR 165 ...................2021 Kortrumpad, Ett kompakt kraftpaket med 169 cm i tailswing. Med den utrustningen du Atlas 160W .........................2020 behöver i Swedish edition Swedish Edition, omg. leverans. paketet.

Niklas Nilsson Tel 0383-74 77 47, niklas.nilsson@hoglandetsmaskin.se Besöksadress: Dikesvägen 2, Vetlanda Vetlanda

www.hoglandetsmaskin.se www .hoglandetsmaskin.se Återförsäljare Åter försäljare för:

Hyundai och Doosan fortsätter att konkurrera

Hyundai Construction Equipment och Hyundai-Doosan Infracore kommer att konkurrera på den globala utrustningsmarknaden.

Ett holdingbolag, Hyundai Genuine, bildades efter att Hyundai Heavy Industries Group förvärvade Doosan Infracore i augusti 2021. Doosan Infracore har sedan dess döpts om till Hyundai-Doosan Infracore. Hyundai Construction Equipment och Hyundai-Doosan Infracore kommer att fortsätta att verka under sina egna kontrollsystem och konkurrera som systerbolag på den globala marknaden för entreprenadmaskiner under Hyundai

Genuine-paraplyet. Det kommer med andra ord inte att ske någon förändring i återförsäljarnätverken till följd av förvärvet. Hyundai Genuines avsikt är att vara bland världens fem främsta tillverkare av entreprenadmaskiner och ta fem procent av de globala marknaderna år 2025. Detta kommer initialt att uppnås genom utveckling av gemensamma grävmaskins- och hjullastarplattformar som kommer att användas av båda företagen.

”Prisfall på trävaror men efterfrågan kommer öka” Danske Bank konstaterar i sitt senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi att de senaste kvartalens skyhöga efterfrågan på sågade trävaror har dämpats och nu faller priserna på bred front. Men trots en svajig marknad gör Danske Bank bedömningen att konsumtionen av sågat virke på lång sikt kommer att öka. När de fallande priserna avstannar kommer prisnivån med stor sannolikhet att vara betydligt högre än innan Coronaboomen, kanske till och med högre än under senaste konjunkturtoppen 2018. Det skriver Danske Bank i sin senaste analys, med färsk prisstatistik på skog, trävaror och trämassa. – Många aktörer som hade köpt på sig för stora lager blev försik-

Efterfrågan på sågade trävaror minskar nu och priserna faller. Men Danske Bank bedömer, trots den svajiga marknaden, att konsumitionen kommer öka långsiktigt.

tiga. Signalen om ökade lager hos sågverken sprider sig blixtsnabbt och köparna blir ännu mer avvaktande. Sedan är prisfallet i gång, förklarar Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank. I en unik skogsanalys som Danske Bank gjort beskrivs hur priset på ungskogsfastigheter ökat med hela 75 procent de senaste sju åren.

Samtidigt har virkesrika fastigheter med äldre skog bara ökat med 25 procent. – Det är imponerande att man till och med fått en bättre värdeökning av att investera i fastigheter med ung skog än i lägenheter i Stockholms innerstad. Tron på den långa låga räntan har tydligt trängt ned i skogsfastighetsmarknaden, kommenterar Johan Freij.

Nu skapas dessutom möjlighet för privata sko gsägare att sälja kolkrediter till företag som vill klimatkompensera sin verksamhet. I stället för att företagen klimatkompenserar i projekt utomlands förpliktigar sig svenska skogsägare att öka skogsvolymen. Principen bygger på att skogsägaren förbinder sig att bygga ett större virkesförråd genom att exempel avstå från att avverka en del av den årliga tillväxten alternativt ny skog på nedlagd åkermark eller öka skogstillväxten genom att gödsla. – Det här är en marknad i sin linda och den kommer säkert att både förändras och utvecklas. Men redan nu finns det företag som bygger upp handelsplatser och lösningar för kolkrediter i Sverige säger Johan Freij.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 53

Hymach släntklippare

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k fördel, man k et är en stor an röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flfleera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare

AX Boomerang

Hydrauldriven rotoklippare

med knivar eller kätting 10 mm.

med Sunfab hydraulmotorer.

V i önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav

Hinnagårds Mekaniska AB

Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro

Novotný 720.2

Träffa oss på:

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se PlastoMer Plast oMer Sw Sweden AB | Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plast info@plastomer omer.se .se | ww www.plast .plastomer omer.se .se

Monter 616


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett välkänt entreprenadföretag som nu tas över av börsnoterade Nordisk Bergteknik.

Foto: Torbjörn Sundh Entreprenad, pressbild

Nordisk Bergteknik tar över entreprenör i norr Nordisk Bergteknik har förvärvat samtliga aktier i Torbjörn Sundh Entreprenad, ett välkänt entreprenadföretag med säte i Umeå. Torbjörn Sundh Entreprenad AB grundades 1990 och omsätter idag omkring 220 miljoner kronor på årsbas med god lönsamhet. Verksamheten som har sin bas i Umeå, har 130 medarbetare och erbjuder maskintjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader samt drift och underhåll av vägnätet. – Nordisk Bergteknik har tagit, och avser ta, en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Torbjörn Sundh Entreprenad. Det är ett välskött bolag med en kompetent ledning och

kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund, säger Andreas Christoffersson, vd Nordisk Bergteknik i en kommentar till avtalet. Köpeskillingen uppgår till 138 miljoner kronor och erläggs med 108 miljoner kronor i likvida medel vid tillträdet, 20 miljoner genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik och 10 miljoner kronor genom en säljrevers. Förvärvet är villkorat av go d k ä n n a n d e av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Berg Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,40 kronor i resultat per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet.

Mer pengar till regionala skogsstrategier Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen svarar för att fördela ut pengarna, se länsvis lista nedan. Sveriges alla län och regioner mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Regionala strategier för skogen växer fram som ska bidra till att skogen bidrar med hållbar tillväxt och nya jobb i hela Sverige. Nu får länen dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för årets strategiarbete, enligt beslut från regeringen. Tidigare har 7 miljoner kronor betalats ut under 2021. De regionala skogsprogrammen bygger på dialog mellan myndigheter, företag och ideella organisationer i den skogliga värdekedjan. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften.

Offentliga skogsaffärer för 463 miljoner ifjol miljoner kronor av totalt 346 företag i skogsbranschen.

Förra året gjorde fler än 1.700 skogsentreprenadföretag affärer med offentliga beställare. Värdet på inköpen uppgick nästan till en halv miljard och det är de statliga beställarna som står för hälften av inköpen. Konsult f öret aget PublicInsight presenterar en kartläggning av förra årets inköp av varor och tjänster inom skogsförvaltning och skogsskötsel från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Sammanställningen visar 1.743 företag inom branschen gjort affärer för drygt 463 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. 254 av dessa kommer från

”Offentliga  upphandlingar är för många en viktig väg till affären.” Kolbjörn Kindströmer ordförande i Skogsentreprenörerna.

Fler än 1.700 skogsbruksföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året Värdet på inköpen uppgick till 463 miljoner kronor.

Foto: Per Eriksson

statliga beställare, 176 från landets kommuner och 32 miljoner kronor från regionerna. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder kronor. Den största leverantören till landets offentliga sektor är Holmen Skog Mitt AB som sålde för drygt 44 miljoner kronor på den offentliga marknaden under fjolåret. 478 företag levererade tjänster till 70 statliga beställare. Nästan alla av Sveriges 290 kommuner, 266 stycken, köpte tjänster från skogsbranschen

förra året. 1.134 företag levererade tjänster på 176 miljoner kronor till kommunala beställare. Tjugo av landets tjugoen Regioner köpte tjänster för 32

– Landets skogsentreprenörer hanterar en stor del av allt som händer i landets skogar. Bland kunderna hittas både privat a aktörer och offentliga beställare som kräver upphandlingar. Offentliga upphandlingar är för många en viktig väg till affären. Många av våra medlemmar upplever det dock som onödigt krångligt och tidsödande i en upphandling, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna i en kommentar till kartläggningen.

Fakta. Skogsföretag på offentliga marknaden De 10 största företagen: Företag Omsättning på offentliga marknaden (Kr) 1. Holmen Skog Mitt AB 44,1 miljoner 35,7 miljoner 2. Ansjö Skog & Markkonsult AB 26,3 miljoner  3. Naturskog AB 4. Orsa Besparingsskog 25,4 miljoner 5. Träd och Skog i Skåne AB 20,5 miljoner 6. Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag 16,2 miljoner 7. Stiftelsen Skånska Landskap 16,2 miljoner 11,4 miljoner 8. SCA Skog AB 11,0 miljoner  9. Svensk Trädvård Aktiebolag 10. Framtidens Skog i Sverige AB   10,9 miljoner Källa: PublicInsight

Ny undersökning:

Bilförare kör riskfyllt runt snöröjare Enligt en Sifoundersökning som vägentreprenören Svevia låtit göra anser två av tre svenskar att bilister inte visar tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på landets vägar. Det finns dessutom forskning som visar att många bilförare medvetet bryter mot regler och utsätter andra för fara genom aggressiv körning. – En vårdslös attityd i trafiken innebär en direkt fara för alla som arbetar med att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Sakta alltid ned när du närmar dig fordon som plogar

eller halkbekämpar – det handlar både om din och vår säkerhet, säger Olle Öberg, divisionschef Drift på Svevia. I Sifoundersökningen svarar 66 procent att bilförare inte visar tillräcklig hänsyn mot människor som arbetar på och vid vägarna, som snöröjare och vägarbetare. Samtidigt svarar 85 procent att de själva tänker på att vägen är en arbetsplats för vägarbetare och snöröjare när de är ute i trafiken. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har sammanställt forskning som visar att okring 20 procent av bilförarna medvetet begår regelbrott i trafiken.

Bilister visar inte tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på vägarna, som snöröjare eller halkbekämpare. Det anser två av tre svenskar.

Dessutom visar en rad studier att medvetna felhandlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor. Anledningen är att bilister i denna grupp överskattar sin egen körförmåga och därför inte tycker att de behöver följa de regler som gäller

Foto: Patrick Trägårdh

på vägarna. Svevias incidentrapporter visar dessutom att många som arbetar ute på vägarna upplever att alltför många bilister kör hänsynslöst förbi såväl vägarbeten som snöröjnings- och halkbekämpningsfordon.


”Svenskt vägnät fortsätter att förfalla” Den 30 november presenterade Trafikverket förslag på nationell plan för landets infrastruktur för åren 2022–2032. Enligt branschorganisationen Transportföretagen räcker inte medlen till att stoppa förfallet av vårt vägnät. – Underhållsskulden på vägnätet var 20 miljarder 2020 och den kommer att öka till 42 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn. Data kommer från Transportföretagens rapport ”Långsiktiga

”Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år.” Tina Thorsell samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

I slutet av november presenterade Trafikverket förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022-2032. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen räcker inte medlen till för att stoppa förfallet av landets vägnät.

effekter av ett underfinansierat vägunderhåll” som presenterades 1 januari i år. Enligt Transportföretagen framgår det tydligt i rapporten att vägnätet förfaller om inte anslagen höjs drastiskt. – Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka 3 miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030 behövs det 4 miljarder extra varje år till vägunderhållet. De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell. Transportföretagen är även bekymrade över vad satsningen på höghastighetsjärnväg kom-

mer att innebära för de totala infrastrukturmedlen och den fortsatta planeringen. – Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan. Även om Trafikverket nu talar om möjligheter att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell. Transportföretagen

tycker det är bra att Trafikverket är tydliga med att även om vi hade haft en situation utan trafiktillväxt hade det varit motiverat med väginvesteringar. – Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt, då mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Vi hoppas åtminstone att vi kan se byggstart på Tvärförbindelse Södertörn, söder om Stockholm, det är en viktig länk för att utveckla Södertörn, kommenterar Tina Thorsell.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 55

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..............-83 Hydrema 928C ............................-06 Hydrema 928 rototilt....................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW 150C ............................-97 Volvo EW160 rototilt.....................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..........-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo ECR88D rototilt ...................-15 Volvo EC 88D rototilt, stållarv .......-15 Volvo ECR88 Plus stållarv.............-07 Volvo ECR 145C rototilt, grip, blad -08 Volvo EC280W ............................. 99 Åkerman H3.................................-85 Åkerman H7C, bredlarv ................-90 Åkerman H9BLC...........................-84 Cat 307D, rototilt, stållarv ............-12 Cat 312 EL rototilt, blad ...............-12 Hitachi ZX85US BLC-3, rototilt, grip.... ....................................................-11 Hitachi Zaxis 110, rototilt, blad, ...-03 Hitachi FH 400.............................-93 JCB JS130 ...................................-99 Kobelco SK70 rototilt...................-02 Komatsu PC120...........................-92 Komatsu PC138US rototilt, blad...-07 Kubota KX080-3 rototilt ...............-12 Kubota KX080-4 rototilt m grip.....-16 NH Kobelco E70B rototilt, stållarv -08 NH Kobelco E135B SR rototilt, blad ....................................................-08 Takeuchi TB070...........................-99 DUMPRAR Volvo A20 6x4..............................-89 Volvo A20 6x6..............................-89 Volvo BM 861 6x4 .......................-81 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ......-85 Volvo BM 860TL, 6x4....................-72 Bergmann 3009R multitipp..........-11 Hydrema 910 4x4........................-95 Hydrema 912D ............................-07 Hydrema 912D, multitipp, (3 st)...-08 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-01 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-00 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .......... ......................................05, -06, -07 Hydrema 912DS 4x4 ...................-13 Multitipp, svenskregad. TRUCK Kalmar DCE 120-6.......................-03

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD ..............................NYA Bucher Duro 4x4..........................-99 Bucher Duro 6x6, kran ..........-00, -02 TRAKTORER Zetor 70-45 4WD, last..................-82 Volvo BM 814 4WD......................-70 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. .............................-78 Fiat 4566 4WD, lastare, vikplog m.m. ....................................................-90 Fiat 60-90 4WD lastare ...............-89 Fiat 680 4WD ..............................-81 Kubota 8200 HST div. redskap medföljer ..............................-89, -93 MF 399, 4WD ..............................-92 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Cat 305.5D rototilt.......................-11 Cat 305E2 rototilt, grip stållarv med pads ............................................-17 Takeutchi TB035...........................-96 Takeutchi TB153FR rototilt, grip.......... ..............................-16, -17, -18, -19 Takeutchi TB260 rototilt, grip ........-15 Nagano NS35-3 rototilt................-07 LASTMASKINER Volvo L30G ..................................-15 Volvo L30B...................................-04 Volvo L30 Twin..............................-88 Volvo L50 servospak ....................-91 Volvo L50 Twin..............................-86 Volvo L70 servospak......-88, -89, -92 Volvo L70 servospak, twin ............-90 Volvo L70B...................................-93 Volvo L70C ...........................-95, -98 Volvo L70D ...........................-01, -02 Volvo L90D ..................................-01 Volvo L90C...................................-99 Volvo L90 kompaktor ...................-88 Volvo L90B ...........................-92, -94 Volvo L90 .....................-87, -89, -92 Volvo L120...................................-99 Volvo BM 4300 ............................-80 Volvo BM 642 4WD stora BM .......-79 Cat 908H.....................................-09 Lundberg 343 ..............................-88 BANDLASTARE Cat 955L .....................................-80

Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE 44

Fakta. Nationell plan Regeringen ger direktiv till Trafikverket att ta fram förslag till en ny nationell plan för transportinfrastruktur, och till de regionala planupprättarna att ta fram länsplaner. Planperioden är normalt tolv år med en revidering vart fjärde år. Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Under framtagandet av planförslaget, som ofta kallas för åtgärdsplanering, för Trafikverket dialog med externa aktörer

Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Nokian Tyres utökar Ground Karesortimentet med nya dimensioner För två och ett halv år sedan lanserade Nokian Tyres däcket Ground Kare för hjulgrävare och grävlastare. Det är ett mångsidigt singeldäck med breda mönsterklackar och nu utökas sortimentet med två nya dimensioner. Nokian Tyres lanserar nu Ground Kare-däcket med storlekarna600/50-22.5 för kompakta hjulgrävare och 710/40-22.5 för de allra största maskinerna. Enligt Nokian Tyres

”Ground Kare fungerar på ställen där jag annars skulle ha fastnat med dubbelhjulen.” Sami Isomäki grävmaskinsförare i Helsingfors.

Nokian Ground Kare singeldäck för hjulgrävare.

är det breda, klackmönstrade singeldäcket Ground Kare en bra kompromiss mellan extrem stabilitet som vid dubbelmontage och extrem dragkraft på mjuka underlag. – Vi låg före på marknaden med Ground Kare. Vi kände oss trygga redan med däckets imponerande specifikationer, men det verkliga värdet har visat sig i den dagliga användningen ute på fältet, säger Kimmo

Kekki, produktchef på Nokian Tyres. Nokian Ground Kare-däckets tre stora fördelar har omvänt många entreprenörer från att använda dubbelmontage: utmärkt stabilitet som gör arbetet snabbare och säkrare, stort fotavtryck som minimerar skadorna på underlaget under och efter arbetet samt singeldäckskonfiguration som till skillnad från dubbelmontage motverkar ansamling av stenar, skriver Nokian Tyres i ett pressmeddelande. – Däcket utsätts f ö r många utmaningar på arbetsplatserna. Stålförstärkningarna gör Ground Kare mycket motståndskraftigt mot stick- och skärskador. Dessutom gör den stora kontaktytan däcket extremt slitagetåligt, både i arbetstimmar och körsträcka räknat, menar Kimmo Kekki.

Nokian Tyres lanserar nu hjulgrävardäcket Ground Kare i två nya storlekar. Sortimentet utökas nu med 600/50-22.5 för kompakta och mindre maskiner och 710/40-22.5 som är avsett för de största hjulgrävarna som behöver extra stort fotavtryck.

– Förr var jag tvungen att använda bandgrävare i svår terräng. Ground Kare fungerar på ställen där jag annars skulle ha fastnat med dubbelhjulen, säger Sami Isomäki, som arbetar som grävmaskinist i Helsingfors. Han konstaterar också att bärförmågan är

märkbart bättre än med dubbelmontage. Nokian Tyres lanserar nu Ground Kare i två nya dimensioner. Storleken 600/50-22.5 passar mindre och kompakta maskiner. Enligt Kimmo Kekki kan de maskinerna även dra nytta

av däcket stabilitet och skonsamhet mot underlaget. Storleken 710/40-22.5 är avsett för de största hjulgrävarna som behöver extra stort fotavtryck för att även kunna användas på arbetsplatser med mjukt underlag.

Fina maskiner till salu! Arkivbild

Vi önskar önskar en riktigt God Jul & Gott Gott Nytt År! Doosan DX62 R-3.............Demo R-3.............Demo Engcon med grip och 3 skopor skopor,, Stållarv,, 2 års garanti. Br Stållarv Bra a pris!

Volvo L50E........................2006 L50E ........................2006 11.000 tim, vinterdäck, c-smörjn. 3:e och 4:e funktion, spakstyrning.

Doosan 160W-7 160W-7..................2022 ..................2022 Helt ny generation! Utrustas enligt kundens önskemål. önskemål.

HJULGRÄVARE BANDGRÄVARE Hjullastare Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Case G2 Evolution hjullastare hjullastare Den nya generationen är här med bland annat steg V-motor m.m.

Ter ere ex TL100 ......................2012 Lastarmsfjädring, sk skopa opa och gaffl gaf flar ar..

Ny Doosan DX19 ...............2021 1880kg, Breddbar undervagn, undervagn, tiltbart fäste, fäste, 3 skopor skopor,, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Hjulgrävar Hjulgrä are e 7– 7–16 ton, Band andgr grä ävar are e 6– 6–16 ton, Hjullastare Hjullastar e 4– 4–15 ton

Återförsäljare för:

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla kunder!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik Örnsk öldsvik • lars@jbmab lars@jbmab.eu .eu • www www.jbmab .jbmab.eu .eu

KONTAKT KONT AKTA A OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Grä Minnesstensv Minnesstens vägen 99 263 91 Höganäs Höganäs www.mecalac.se www .mecalac.se • eson esontr trading.com ading.com

P-O: 070-300 99 88 p-o@gra p-o@gr avmaskinsspecialisten.se Ander And ers: s: 070-390 96 06 inffo@a in o@atf tfor ord donscervice.se Jör örgen: gen: 070-661 00 11 jorgen@eson jor gen@esontr trading.com ading.com


Allt inom entrepr entreprenad, enad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra bra priser! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil.Valfrittd fäste. Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i tre storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 45 cm.

33.900:-

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

11.240:-

FLERAER! MODELL POWERED by

Komaxi Tiltmellandel från S30 till de största. Komaxi fästen är kända för sin höga kvalite och tajta uppbyggnad. Kan även fås med överfäste till samma pris som med direktinfästning. Från

Nyhet!

13.000:-

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Perfekt för ! grävmaskin

3.296:-

Greppo - Universalborste. Greppo kabelborste nyps fast med tiltrotatorns gripklor i önskat läge. Som standard levereras borsten med universellt runt fäste där steglös vinkel uppnås, men kan även levereras med andra fästen. Bredden på borsten är 38 cm och den är breddningsbar till 1 meter.

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland känns obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i flera storlekar och färger. Från

Hög kvalitet!

1.245:-

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskin och kran. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder. Modell Biojack 110 Biojack 160 Biojack 180 Biojack 230 Biojack 300 Biojack 450

Vikt 59 kg 160 kg 200 kg 230 kg 260 kg 710 kg

Klippdiam. 120 mm 150-180 mm 180-220 mm 200-250 mm 250-300 mm 450 mm

Sten/stubbrivare. Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st reflex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 reflex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan reflex. Från

6:-/st

Gäller vid minimiorder = bunt på 100 st.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se www.cgnor d.se • cg cg.nor .nord@telia.com d@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

NYHET! NYHE T! Nu fi finns nns version version 2 att beställa. 1:a gener genera ation tionen en går att att uppgrader uppgr adera. a.

Vi önskar alla gamla och nya ny a kunder kunder en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År! ScaleLog For Forest est är kranspetsvågen kranspetsvågen som erbjuder en trådlös trådlös vägnin vägning g med med lång lång batteritid, bekvämligh bekvämlighet, et, noggranh noggranhet, et, enkelh enk elhet et och som samtidigt är väldigt väldigt funktionellt. funktion ellt.

Länken Länk en till framtiden framtiden

tt!

Fraktfri

ScaleLog.com


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021

Hitachi ZX85US-6! Begagnad, vikt cirka 9 ton

KÖP • HYR • NYT NYTTT • BEGAGNA BEGAGNATT • FINANSIERING HJULLASTARE ARE HJULLAST Volvo L60F ................2008......11925 tim Volvo L70H LB .........2018........4020 tim Volvo L70H................2017........1513 tim Volvo L90H................2017........6500 tim Volvo L110H..............2018 .......7012 tim Volvo L120H..............2019 .......5915 tim Volvo L120H..............2015......12000 tim Volvo L150H .............2019 .......4535 tim Volvo L180H..............2020........1320 tim Volvo L220H..............2015........7380 tim

JCB 411 ....................2014.....6670 tim HJULGRÄVARE Volvo EW 160D .........2012.....8205 tim DUMPER Volvo A25F................2014.....7400 tim RESERVDELSMASKINER Volvo L90F 2008 Säljes endast i delar Ring Thomas 070-160 35 73 UTHYRNING Robert 070-716 61 92

Vi önsk önskar alla en riktigt riktigt God Jul & Gott Gott Nytt År!

KAN ÄVEN ÄVEN UTRUS UTRUST TAS MED SKÖRD SKÖRDARA ARAGGRE GGREGA GAT T

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat förmedlat cirka cirka 450 maskiner. maskiner. och gör gör allt för för att en aff affär ska ska gå i lås. Vi ordnar ordnar besiktning, besiktning, värdering värdering,, annonsering, annonsering, finansiering nansiering,, transport transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto konto

Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Thomas Tel 070-160 35 73 Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se

XCMG lanserar ny generation bandgrävare Kinabaserade XCMG, som är världens tredje största tillverkare av anläggningsmaskiner, lanserar nu sin nya generation av bandgrävmaskinen XE260EN. Enligt XCMG är den nya 30 tons maskinen speciellt designad för hög bränsleeffektivitet och dess kontrollerbarhet gör att föraren kan arbeta enkelt under olika arbetsförhållanden. Maskinen uppges vara skräddarsydd för de mogna europeiska och amerikanska marknaderna. Den är utrustad med en högtrycks commonrail EFI-motor som uppfyller utsläppkraven steg V. XE260EN har en ny flervägsstyrventil med stor diameter. Enligt XCMG ger detta fler styrmöjligheter inom olika verksamhetsområden. Hytten är nyutvecklad och har ett panoramasoltak för att ge en bättre sikt, medan

Kinesiska XCMG lanserar nu en bandgrävare för den europeiska marknaden.

det centraliserade arrangemanget av manöverknappar sägs göra körupplevelsen till en ”omfattande uppgradering”. Det elektroniska styrsystemet uppges kunna uppnå optimal matchningskontroll av motorvarvtalet och hydraulpump. Driftprocessen kan registeras när som helst av fjärrdiagnosfunktionen. Grävmaskinen är utrustad med en ny typ av LED-färgdisplay, och ger regelbundna påminnelser för underhåll och service. I nuläget finns ingen återförsäljare för XCMG i Sverige, men man har försäljning i bland annat Polen, Tjeckien och Holland.

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Björkfröplantager anläggs i Sävar Just nu startar Skogforsk upp två helt nya växthusplantager för björk i Sävar, ett par mil norr om Umeå. Enligt Skogforsk innebär det att vi inom några år kan plantera förädlad björk i norra Sverige som växer 25-30 procent bättre än självföryngrad björk. – Det har inte funnits något förädlat material av björk för norra Sverige sedan 1990-talet, men i och med dessa två nya plantager kommer det finnas material upp till mellersta Norrland,

”Björken kommer också att bli betad, men kommer snabbare ur betningshöjd.” Sara Abrahamsson ansvarig för björkförädling på Skogforsk.

säger Sara Abrahamsson på Skogforsk, som är ansvarig för björkförädlingen i norra Sverige. En stor uppsving för björken, där allt fler skogsägare ser nyttan av att öka mångfalden i skogen samt sprida sina risker i ett förändrat klimat är några av anledningarna till att detta projekt dragits igång. – Ju fler trädslag vi har, desto mer sprider vi riskerna. Har vi bara två trädslag blir det lite skakigt, menar Sara Abrahamsson. I norra Sverige har man tydligt märkt av att det är mer vanligt med multiskadade ungskogar, det vill säga drabbas av flera skador som påverkar trädets vitalitet, tillväxt och överlevnad. Till exempel drabbas tallen ofta av svampangrepp och betesskador. – Då kan man plantera björk på de ställen

Skogforsk håller på att starta upp två helt nya växthusplantager för björk i Sävar som innebär att vi kan få förädlad björk som växer mycket snabbt.

där det blivit mycket skador. Björken kommer också att bli betad, men kommer snabbare ur betningshöjd och angrips inte av törskate och sådana saker, förklarar Sara Abrahamsson. Plantagerna kommer att anläggas i växthus för att få dem att blomma tidsmässigt tidigare än allt runt omkring. – På så sätt så får vi inget externt pollen, utan bara internt pollen, säger hon. De som varit mest aktiva i att driva igenom de

nya växthusplantagerna i Sävar är Stora Enso och Sveaskog. Nu håller parterna på att fördela andelar i plantagerna och sedan är tanken att avtal ska skrivas innan jul. – Därefter börjar vi anlägga plantagerna under nästa år och vi kommer att kunna börja skörda frö redan om två år. Det är en helt annan horisont på björk än på tall och gran, säger Sara Abrahamsson avslutningsvis.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 59

Inkommande maskiner: Mycket fint skick! Volvo L220G ......................................2013 Fin maskin �ll försäljning eller uthyrning. Helrenoverade motor, fullservad och helt genomgången. Förmånligt pris. Omgående leverans.

Volvo L60H -21 Volvo L120H -20 Volvo DR A25G, -20, -21.

DMK SERVICECENTER SERVICECENTER AB Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Järnring ärnringen en 2 • 433 30 Par Par� � lle (kon (k onttor: Adler salvius gatan gatan 15 • 411 11 Gö Götebor eborg g

Tel 08-500 239 20 • info@utbildningsservice.com

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING AB

Han ser potentialen i att styrborra I den lilla norrländska byn Älvsbyn bor och verkar paret Åsa och Andreas, som äger företaget Tinor AB. Åsa driver städverksamhet åt b.la. Polarbröd och Älvsbyhus och Andreas driver Borrtjänster I Norr. Andreas hade som många andra startat sin verksamhet med jordraketstryckning, men kikade runt 2018 på en mindre borrigg. Valet landade då i en bättre begagnad Vermeer D7x11A. Det dröjde inte länge fören Andreas insåg potentialen i att styrborra och efter att ha varit i kontakt med en borrfirma som äger Sveriges första D23x30 med hytt, så bestämde han sig för att gå samma väg. Sagt och gjort så investerades det i en Vermeer D23x30 S3 med hytt och borrkarriären tog fart.

”Vi är väldigt nöjda med service och support vi får av Vermeer Viking.” Andreas Häggström vd på företaget Tinor AB.

Avgörande i valet av maskin var dels de goda vitsorden från branschkollegan, men även kraften i en maskin med så små mått. Att få in maskin och mixer i skåpet på en lastbil med den specen på maskinen var unikt för Vermeer. Jordraketer i all ära, men D7:an gjorde ett bra jobb och när tidens tand gjort sitt med maskinen, så var det åter igen dags att investera i en ny mindre rigg. Valet föll, ännu en gång på Vermeer, en D10x15 S3. Då Andreas redan tidigare, iom köpet av D23x30 S3, var nöjd ägare till en Vermeer S3- maskin, så föll valet enkelt på vår

minsta S3-maskin. S3 står för Sound, Speed och Simplicity, maskiner anpassade för arbetsmiljö och komfort. Alla S3 maskiner har bullerreducering samt liknande reglage för enkelheten i att hoppa mellan maskiner. Projekten trillade in och endast 1 månad efter förvärvet av nya D10:an, så började de kika efter ännu en rigg. Nu var dock kravspecen annorlunda. Högst upp på listan stod även denna gången stark maskin – litet footprint, men även borra i berg. Andreas som var stolt ägare av inte mindre än 3 Vermeer-maskiner, gjorde processen kort, ringde sin säljare, och beställde en Vermeer D40x55DR S3. Andreas berättar om beslutet: – Helt avgörande för våra investeringar är service och support! Vi är väldigt nöjda med service och support vi

Andreas Häggström insåg potentialen i att styrborra och efter att ha varit i kontakt med en borrfirma som äger Sveriges första D23x30 med hytt, så bestämde han sig för att gå samma väg.

får av Vermeer Viking. Det är inte många företag som kan hålla vad de lovar när man bor och verkar såhär långt upp i landet. Vi arbetar gärna med familjeföretag, där korta beslutsvägar och gemensamma intressen står i fokus. Här uppe är det raka puckar som gäller, även

fast de håller på Örebro Hockey, tillägger han och skrattar. Just när artikeln färdigställs, så ringer Andreas som är på en knepig borrning och har ett problem. Han har öppnat sin sista kartong av borrvätskekoncentratet Geosweep HD, ProAction och behöver mer.

Vi småpratar om framtida projekt och övriga världsproblem. Redan innan vi lagt på, så är 8 kartonger (motsvarande 3 pallar bentonit) påväg upp till den lilla byn med de gula maskinerna, Älvsbyn. Text: Patrik Hellman Sales and Support Vermeer Viking


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

FORDONSTVÄTTAR

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 53.900:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

Tel. 0300-711 00

BUSKRÖJARE

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

FÄSTEN

www.gruskungen.se

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

LASTRAMPER

BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se HYDRAULHAMMARE

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Albach, Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Dieselmotorer • service • reservdelar

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL Huggknivar och motstål

DIESELMOTORER

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

EXCELLENCE LINE HITS SMARTER

LASTMASKINER

LIFTAR

PÅBYGGNADER & SLÄP

Med över 35 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

El • Diesel • 4x4 • KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se SERVICEPARTNERS: Cema Maskin i Järfälla 08-35 85 90 • info@semamaskin.se Melanders Alltjänst i Luleå 0738-44 21 77 melanders.alltjanst@outlook.com

Traktorservice Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 61

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR

YSTAMASKINER

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

UTBILDNING Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

Över 50 år i branschen!

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Utvecklas som entreprenör!

Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

RESERVDELAR & REDSKAP

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor Även uthyrning av maskiner

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m

lars-martinsson@telia.com

REPARATIONER & SERVICE

TELESKOPLASTARE

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp.

www.martinssons.se

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RIVNINGSROBOT

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

VATTENRENING

Vattenrening Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

• Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2021 • NOSTALGI – FORDON FRÅN FÖRR.

Helgonets Volvo P1800 Sir Roger More som spelade huvudrollen i tv-serien Helgonet ägde en gång i tiden en Volvo P1800. Bilen byggdes på Volvos fabrik i Torslanda i november 1966. 1800 S i polarvitt var utrustad med Mini-Lite-hjul med den sällsynta ”trunkerande” originalekerdesignen, dimljus från Hella och en Volvo-ratt i trä. På insidan finns många av detaljerna från inspelningen av Helgonet kvar, som en termometer i instrumentbrädan och en separat fläkt som användes för att svalka skådespelarna under studioinspelningarna. Sir Roger Moore är den första registrerade ägaren till denna berömda 1800 S. Londonregistreringsskyltarna, NUV 648 E, utfärdades den 20 januari 1967. Moore undertecknade registreringsbeviset två veckor senare och de har följt med sedan dess.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

I Helgonet var bilen med de berömda ”ST 1”-registreringsskyltarna med för första gången i avsnittet som heter ”A Double in Diamonds”, inspelad i februari 1967. Bilen var huvudpersonen Simon Templars transportmedel fram till dess att serien gick i graven 1969. Roger Moore sålde senare bilen till skådespelaren Martin Benson, som spelade Mr Solo i James Bond-filmen ”Goldfinger” från 1964. Sedan dess har bilen haft flera ägare och i början 2000-talet renoverades bilen omsorgsfullt till nära nog originalskick.

K.T.S® TALLRIKSPRIDARE

Introduktionskampanj 10.000 kr rabatt K.T.S® STEN- OCH RIVNINGSGRIP

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 30.100 kr

Spridningsbredd 2–10 m, justerbar spridning. Alla inställningar sköts enbart med manuella hydraulventiler som man når enkelt genom bakrutan på traktorn. Kan utrustas med elektronisk styrning med kontrolldosa i förarhytten. Självlastande eller stora BM. 30-tal olika fästen. Ord.pris. 104.900 kr

Ösa lanserade 1977 705/270 processor. Maskinen var över 13 meter lång och tjänstevikten angavs till 23.500 kilo.

Foto: Ösa Historiska Sällskap

Allra mest känd är kanske P1800 för att den blev Helgonets bil. Roger Moore spelade hjälten Simon Templar som rattade en P1800 S i den kända tv-serien.

För några år sedan lyckades Volvo Cars Heritage att köpa in bilen till företagets samlingar och de har bland annat visats

”Moore sålde senare bilen till skådespelaren Martin Benson, som spelade Mr Solo i James Bond-filmen “Goldfinger”.”

upp den på Techno-Classica-mässan i tyska Essen. Numera står den på Volvos museum. Helgonet var pseudonymen för Simon Templar, en karaktär skapad av författaren Leslie Charteris på 1920-talet. Bokserien om Helgonet gav upphov till en serie filmer och sedermera den populära tv-serien från ITC. 118 avsnitt av serien visades från oktober 1962 till februari 1969 och gjorde storsuccé i Storbritannien och USA. Serien såldes senare till mer än 80 länder. Helgonet, som alltid spelades av Roger Moore, körde en vit Volvo P1800 coupe. Det var den pålitliga tekniken från Volvo Amazon tillsammans med Pelle Petterssons ikoniska design som gjorde bilen till en formidabel succé i hela värden. Pelle Pettersson ritade P1800 redan 1957 i de italienska designstudiorna i Frua. Tekniken var svensk men designen hade italienska influenser, motorn var den svenska B18 - idag legendarisk. Till en början byggdes P1800 hos Jensen Motors i England med karosser som pressades i Skottland. Kvaliteten var inte bra och 1963 beslöt Volvo att flytta produktionen hem till Volvos Lundbyfabrik. När de sista bilarna byggdes 1973 och att tillverkningen upphörde berodde det på allt strängare säkerhetskrav i USA i synnerhet. Det skulle helt enkelt ha blivit för dyrt att uppfylla dessa.

K.T.S® ENERGIKLIPP

K.T.S® 3-PUNKTSBLAD

K.T.S® STENGREP

Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 31.900 kr

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 12.900 kr

K.T.S® ARMGRIP

K.T.S® SANDSPRIDARE

K.T.S® PALLGAFFLAR

Självlastande, 3-punktsfäste med hydraulisk tryckstång eller frontlastarmontage. Steglös utmatning. 1,3 till 2,4 m. Pris från 30.900 kr

Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. 6 modeller från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 21.900 kr

(Leverans dec 2021).

Pris 94.900 kr

K.T.S® TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 14.600 kr

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 31.900 kr

LA SVER

IGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se


VI ÖNSKAR ALLA KUNDER ENGOTTGODNYTTJUL ÅR!OCH

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRD GALLRINGSSK ÖRDARE ARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT BEGAGNAT: HR 46 X 2018 / Logmax 928 HR 46 X 2018 / Kesla 18HR II Inkommande: HR 46 2016 / Kesla 18RH II HR 46 X 2018 / Kesla 18HR II

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser till att jobbet blir gjort.

Vi ö� ö�skar alla en ritigt God Jul & Gott Nytt År!

Mikael Ingemarsson Mikael Tel. 07 070-3 0-34 48 05 02 mikael.ingemarsson@s mik ael.ingemarsson@sampo-rosenlew ampo-rosenlew..fi

Mick Mic ke Bohm Bohm Tel. 07 070-5 0-57 70 56 56 95 micke.bohm@s mic ke.bohm@sampo-rosenlew ampo-rosenlew..fi

1997

24

2021

Youtube

Återförsäljare Återförs äljare Dalsland-Värmland: Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. Tel. 07 070-6 0-67 70 55 54 54