Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

X-klass utmanar i premiumklassen

#1-2016 #10-2017FEBRUARI JANUARI

Telematik sparade stora pengar i skogen

Den kanadensiska skogsentreprenören Greg Jacobs plockade lågt hängande frukt med information som han fick via Tigercats telematiktjänst RemoteLog. Sidan 24

Tunga bördor bromsar Europas byggmarknad Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blir det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökar inom alla tre huvudsegment. Sidan 48

Anläggningsvärlden testar. Nu utmanar Mercedes i klassen för premiumpickuper med nya X-klass som kommer med hög komfort, snygg design, imponerande kvalitetskänsla och bra terrängegenskaper. Liksom konkurrenten Volkswagen Amarok rymmer flaket på X-klass en lastpall på bredden. Sidan 30-31

Debatt: ”Framsteg för skogen men storseger för det fossila” Sidan 4

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

VÄRLDSNYHET! engcons tiltrotatorer tiltar automatiskt med styrsystemet DC2, Leica 3D grävsystem och nya Leica iXE CoPilot. Läs mer på www.engcon.se


Vi på Ströman önskar er alla en riktigt vit, snörik och God Jul!

Enda blandanläggningen som blandar ”Karlstadlaken” • Stora besparingar vid dammbindning av grusväg (10 000 kr per mil väg). • ”Karlstadlaken” snabb upptorkning, betyder färre utkallningar. • Lägre fryspunkt, ner till -15 grader, mindre risk för återfrysning. • Binder PM10 mycket effektivt. • Skonsammare för miljön. • Mycket lämplig för cykel- och gångbanor.

Ströman Hårdmetallskär 1500 mil på en uppsättning plogskär!

20 EpoMixpå

Ensam en marknad da n la b om att la d ken” ”Karlsta

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv, Sweden Tel: 0303-150 50 E-mail: stroman@stroman.se www.stroman.se

Materialet är ”Tungsten” (Volfram, Carbide). Metallens hårdhet ligger över Brinellskalan (1400) och kan i princip enbart bearbetas med verktyg av diamant.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

3

Skånesläp Hos oss hi� ar du släp från flera av de ledande varumärkena: Hapert, Anssems, Reko, Variant, Respo, Shadow, RVDO. De� a gör a� vi kan hjälpa dig a� hi� a e� släp Reko gallersläp som passar för just dina behov. Kampanjpris från 10 900:Vi har e� stort lager med släp för omgående leverans. Kontakta oss för mer informa�on skaneslap.se 0415-52 90 60 Kampajpris på Hapert �ppsläp Kampanjpris från 27 450:-

t t a n e m m o k Väl esöka vår p! b ade websho nyöwppwn.skaneslap.se w

Anssems bil/maskintransporter Flakmå� 400x188 cm. Totalvikt 2 000 kg, Lastvikt 1 665 kg Kampanjpris 23 920:- Ord. pris 26 400:-

Hapert 3-vägs�pp Flakmå� 405x200 cm. Totalvikt 3 500 kg, Lastvikt 2256 kg Kampanjpris 79 900:Alla priser exklusive moms.

Se fler erbjudanden på vår FACEBOOK-sida

Vi har Sveriges mest prisvärda släp!

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2017 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Materialdag 26 januari 23 februari 29 mars 11 maj

Utgivning Tema 2 februari Skogsägare* 2 mars Vårstädning 6 april Nordbygg 18 maj Svenska Maskinmässan/SkogsNolia */ extra upplaga på 3.000 ex till sveriges största skogsägare.

Följ oss i våra sociala kanaler:

@anlaggningsvarlden www.facebook.com/anlaggningsvarlden

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

anläggningsvärlden-förlags-ab

Urval av innehåll nr 10-2017 (Årgång 2) Död ved minskar risken för skogsskador.. sid 16 Premiär för Atlas Swedish Edition................. sid 28 Vi provkör Mercedes X-klass............................... sid 30-31 Samverkan för noll olyckor i norr.................... sid 40 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53 Nostalgisidan................................................................. sid 54


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Framsteg för skogen men storseger för det fossila Debatt

Christofer Fjellner Europaparlamentariker för Moderaterna.

Nya regler för drönarbilder över skog

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd. I vanliga fall krävs tillstånd från Lantmäteriet för att sprida bilder och filmer från luftfarkoster som drönare. Men det finns undantag då inget tillstånd krävs. • Det senaste undantaget från tillståndsplikten gäller bilder och filmer som tagits över skogsmark, förutsatt att de uppfyller dessa villkor: • Markägaren ska själv ha beställt materialet eller agerat fotograf. • Bildmaterialet får inte innehålla fordon, byggnader, anläggningar, verksamheter eller andra mänskliga aktiviteter, förutom sådant som tillhör skogsbruket. Undantaget för skogsmark trädde i kraft den 1 november 2017 och ligger som en föreskriftsändring i LMFS 2017:2.

Världens första tjälkrok med hydraulisk gripklo

Nu lanseras världens första hydrauliska tjälkrok med gripfunktion. Dessutom med extra stor brytplatta och schaktblad. – Dessa egenskaper gör den lämplig att bryta upp stubbar med eftersom den tandade griparmen lätt får tag i rötterna och sedan kan man lyfta upp roten och återställa med schaktbladet utan att byta redskap, säger Tomas Ericson, på Eson Trading som utvecklat redskapet. Det tillverkas av Carrus och säljs bland annat genom CG Nord AB. Det finns med S40 och S45 grindfäste. Vikten är omkring 100 kilo.

Den 23 oktober röstade Europaparlamentets miljöutskott om att uppdatera EU-reglerna för förnybar energi (RED). Enda svenska ledamöterna på plats för omröstningen var jag och socialdemokraternas Jytte Guteland. Det var en mycket kaotisk omrötning med 700 sidor ändringsförslag, 100 sidor röstlista och det är uppenbart att många inte har hunnit sätta sig in i alla turer. Men det är väldigt mycket som står på spel, särskilt för Sverige. Låt mig här reda ut något om hur det gick i några av de för Sverige viktigaste frågorna. Lite förenklat skulle man kunna säga att det handlar om dessa

Foto: Martin Lahousse

”Vi lyckades få bort de värsta klåfingrigheterna och planekonomiska kraven”

Christofer Fjellner Europaparlamentariker för Moderaterna.

– Tyvärr pågår en omfattande kampanj mot att använda skogens råvaror för att bekämpa klimatförändringarna, som präglat arbetet med den här lagstiftningen, säger Christofer Fjellner, EUparlamentariker för Moderaterna. – Man tar varje tillfälle i akt att skärpa kraven på hur miljövänlig de gröna alternativen ska vara, utan någon som helst tanke på att det inte finns några krav alls på det allra värsta – det fossila, menar han.

Foto: Per Eriksson.

tre frågor: • Hur vi kan använda skogen för att bekämpa klimatförändringarna • Vilka biodrivmedel som vi kan använda för att minska transportutsläppen • Hur mycket förnybar energi Sverige ska ha till 2030 Som jag skrev på bloggen trodde jag att vi skulle åka på pumpen rejält. Och det gjorde vi också, men bara till viss del. Under omröstningen blev det tydligt att det inte fanns en klar majoritet för varken den ena eller andra linjen. Men när det kommer till biodrivmedel var det klar slagsida åt vänster och därför skulle jag säga att det fossila blev den stora vinnaren. Den stora striderna stod kring:

• Hållbarhetskriterer för biomassa och biodrivmedel • Framtiden för konventionella biodrivmedel • Vad som får användas för att göra avancerade biodrivmedel • Mål för hur stor andel av energin som ska komma från förnybara källor i medlemsländerna. Först av allt var hållbarhetskriterierna för biomassa och biodrivmedel. Vi har kämpat emot att EU ska ha hållbarhetskriterier för biomassa då det bakvägen innebär att EU kan reglera hur vi i Sverige kan bruka vår skog. På detta område, särskilt när det kommer till den skogliga biomassan, måste man nog säga att vi kammade hem en seger. Det blev min grupp EPP:s lösning som fick stöd i omröstningen. Vi

lyckades få bort de värsta klåfingrigheterna och planekonomiska kraven och stoppade kraven på avverkningstillstånd och handelsbegränsningar för länder som står utanför Parisavtalet. Det blev heller inget förbud mot att använda stamved för energi och ingen lagstadgad kaskadprincip, där politiker försöker reglera vilken del av biomassan som ska användas till vad. Vi fick däremot stöd för att man ska ha ett riskbaserat tillvägagångssätt för att avgöra om den skogliga biomassan är hållbar. Den första förlusten kom däremot i reglerna för konventionella biodrivmedel, de grödebaserade som brukar kallas första generationen biobränslen. Med 37 röster mot 27 fattades det beslut om att grödebaserade drivmedel ska begränsas till sju procent och fasas ut helt till 2030. Vad betyder då det här? Jo, att många av dagens mest använda grödebaserade drivmedel som FAME, HVO och etanolen troligtvis inte får räknas mot klimatmålen. Det i sig är dåligt och kommer minska incitamenten att lämna de riktigt dåliga bränslet, det fossila. I Sverige har vi sagt att vi ska minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030, något som med detta beslut lär bli enormt mycket svårare, om det överhuvudtaget är realistiskt.

Grepp i vinter! SKRUVDUBB TILL ALLT! BestGrip AB – Generalagent för BestGrip sedan 2006 Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel. 016-551 99 21 • Mobil 070-666 20 89 • Mail: info@best-grip.se

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Starkast tillväxt för privata lokaler

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av cirka 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent. Det är privata ny- och ombyggnadsinvesteringar som ökar mest, medan de offentliga ligger kvar på samma nivå som 2016. Detta meddelar analysföretaget Industrifakta, som varje kvartal släpper en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta, påpekar att man i de senaste siffrorna kan se en inbromsning av ökningstakten i år. – Våra prognoser för helåret 2017 har legat lite under den rådande ökningstakten, men med hänsyn till de färska investeringssiffrorna verkar det som om vi får rätt i vår bedömning av läget. I vår sensommarprognos trodde vi på en 2 procentig ökning av de privata och offentliga lokalinvesteringarna i år, vilket nu ligger ganska nära byggtakten för kvartal 1-3 avslutar Magnus Johansson.

Högt hållbarhetsbetyg för BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs ges utmärkelsen Guld av EcoVadis för fjärde året i rad. Den årliga utvärderingen av 30 000 leveran- EcoVadis tilldelar BillerudKorsnäs törer visar att högsta betyg för hållbarhet BillerudKorsnäs tillhör topp 1-procent av samtliga bedömda företag. – EcoVadis bekräftar att vår hållbarhet ligger på en hög nivå och att vi har ett strukturerat arbete med miljö och arbetsförhållanden, tydliga riktlinjer i etiska frågor och ett systematiskt arbete med våra leverantörer. Att vi får mycket höga betyg inom alla bedömda områden, klart över medelvärdet för den grupp pappers- och kartongtillverkare vi jämförs med samt att vi varje år sedan den första utvärderingen 2013 har vi fått allt högre ranking är verkligen glädjande, säger Bengt Brunberg, ansvarig för rapporteringen av hållbarhetsarbetet.

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla lanserade den europeiska bioenergiföreningen AEBIOM kampanjen, ”European Bioenergy Day”, som under året sprids i 20 europeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella bioenergiföreningar och intressenter.

Kampanj för mer biobränsle 21 november firar EU ”European Bioenergy Day”. Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa. – Detta är en fantastisk bioenergins viktiga roll nyhet och informations- för energiomställningen, kampanjen ”European säger Didzis Palejs, vd Bioenergy Day” syftar till för den europeiska bioenatt öka medvetenheten om ergiföreningen, AEBIOM.

”Det finns utrymme att leverera ännu mer bioenergi på ett hållbart sätt.”

Didzis Palejs vd för den europeiska bioenergiföreningen.

Medan de flesta européer stöder övergången till förnybara energikällor saknar de ofta en tydlig förståelse för var EU står i denna process. Ta exemplet bioenergi: bioenergin är på väg att passera den europeiska kolproduk-

tionen och bli den första inhemska europeiska energikällan. Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan inte bara i Sverige utan även i EU och globalt, men det är långt ifrån allmänt känt.

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla lanserade den europeiska bioenergiföreningen AEBIOM kampanjen, ”European Bioenergy Day”, som under året sprids i 20 europeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella

bioenergiföreningar och intressenter. Att dela prognosen för Europas energibehov 2017 efter energislag och över kalenderåret gör det klart: Europa är fortfarande beroende av fossila bränslen och kärnkraft de första 299 dagarna. Därefter följer förnybar energi med 66 dagar ren energi - med bioenergi i 41 dagar från 21 november till årets slut. Det är på detta symboliska datum som AEBIOM har valt att fira ”European Bioenergy Day”.

Mindre lager av rundvirke och flis Under hösten är virkeslagren som lägst och i år var de ovanligt små. Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,3 miljoner m³f ub den 30 september 2017. Det är 18 procent mindre än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av barrsågtimmer var 2,2 miljoner m³f ub vilket är 21 procent mindre än vid samma tid

2016. Lagren av massaved uppgick till 3,4 miljoner m³f ub vilket är 18 procent mindre än förra året. Minskningen gäller såväl tall-/barrmassaved som gran- och lövmassaved. Minskningen gäller alla virkesbalansområden samt typ av lagringsplats. Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,7 miljoner m³f ub, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med förra året.

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,3 miljoner m³f ub den 30 september 2017. Det är 18 procent mindre än vid samma tidpunkt förra året.

Foto: Per Eriksson


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Nästa generation sågkedjor för skördare är här!

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

NYHET

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX har höga chamfer chiselskär som kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se

Nyligen demonterat: EW160C, EC380D, EW160B, EC240LC, EC250D Kommande objekt för demontering: EW180B, EC140LC, EC240B, H10B

Vi önskar alla gamla och nya kunder en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

ScaleLog.com

7


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

REGISTRERINGSSTATISTIK NOVEMBER 2017:

Lastbilsförsäljningen ökade med 12,1 procent

Under november registrerades totalt 5 640 nya lastbilar (både lätta och tunga), 12,1 procent fler än under samma tid förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 551 under november, 0,4 procent färre än jämfört med november förra året då 553 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 5 623 tunga last-

bilar, 6,6 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 5 044 under november, 13,9 procent fler än under samma tid förra året då 4 427 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - november 50 110 lätta lastbilar 7,7 procent fler än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Nov 2017 Nov 2016 jan-nov Andel% Daf 17 11 141 2,5 Iveco 0 0 2 MAN 21 18 225 4,0 Mercedes-Benz 58 77 650 11,6 Scania 225 193 2 242 39,9 Volvo 227 253 2 333 41,5 Övriga 3 1 30 0,5 TOTALT 551 553 5 623 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Nov 2017 Nov 2016 jan-nov Andel% Citroën 353 257 3 055 6,1 Dacia 45 51 589 1,2 Fiat 93 84 1 538 3,1 Ford 957 844 7 458 14,9 Hyundai 3 2 42 0,1 Iveco 67 65 595 1,2 Isuzu 52 40 491 1,0 Mercedes-Benz 486 403 4 533 9,0 Mitsubishi 74 69 817 1,6 Nissan 295 169 2 927 5,8 Opel 195 165 1 536 3,1 Renault 407 409 4 926 9,8 Toyota 202 215 2 114 4,2 Volkswagen 1 447 1 263 15 257 30,4 Övriga 365 389 4 168 8,3 TOTALT 5 044 4 427 50 110 100,0

Veidekke storsatsar på ökad produktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för branschens aktörer att höja ambitionsnivån och ta ansvar för utvecklingen av byggbranschens produktivitet.

Veidekke vill bli effektivare Med snart två år på VD-stolen för Veidekkes verksamhet i Sverige är Jimmy Bengtssons fokus framåt glasklart: Ökad produktivitet och attraktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för byggherrar och entreprenörer att höja ambitionsnivån och ta ansvar för utvecklingen av byggbranschens produktivitet.

- och på riktigt lyckas förena ökad produktivitet med ökad kundanpassning. För en sak är säker. Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss, fortsätter han.

För att öka takten ytterligare väljer Veidekke nu att tillsätta en ny roll i Sverigeledningen, med fokus på just produktivitet.

Att tillsätta en specifik roll med fokus på produktivitetsutveckling i Sverigeledningen må vara en nyhet, men produktivitetsaspekten är inget nytt påfund inom Veidekke. Med sin lean-inspirerade involveringsfilosofi och ”kollektiv intelligens” som mål, läggs stort fokus på att skapa ökad effektivitet och bättre lösningar runt om i verksamheten. En av de medarbetare som varit drivande i utvecklingen av såväl VDC

Överhettning och brist på arbetskraft i byggbranschen är numera välbekanta teman i media. Upprepade gånger har vi kunnat läsa rubriker om höga byggkostnader, långa byggtider och en alltför låg produktivitetsutveckling.

Byggbranschen har haft en betydligt högre kostnadsutveckling än övriga branscher. – Med en ränta i botten talar det mesta för att kundernas betalningsvilja kommer att plana ut. När investeringskalkylerna inte går ihop och internationell konkurrens knackar på dörren blir situationen ohållbart, säger Jimmy Bengtsson. Det är hög tid att ta klivet in i framtidens byggbransch

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!

”Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss”

Jimmy Bengtsson vd på Veidekke Sverige.

som involveringsmetodiken är Emile Hamon, som nu tillträder en ny roll som chef för Verksamhetsutveckling på Sverigenivå. Hans uppdrag är att öka Veidekkes konkurrenskraft genom fokus på produktivitetsfrågor som t ex VDC, digitalisering, involvering, projektstyrning, produktutveckling, logistik, resursanvändning och affärsmodeller.


Skogservice – din totalleverantör inom skog och energi

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! POWERED BY

Flishuggarna från Dutch Dragon arbetar helt oberoende av bäraren; Lastbil, skotare, dumper, traktor etc. På lastväxlare eller utan. Ingen extra inkoppling behövs. Låg vikt och kompakta byggmått borgar för hög kapacitet!

Highlander är den ultimata kombimaskinen med överlägsen mobilitet och flexibilitet. Highlander har som standard allhjulsdrift och krabbstyrning vilket gör den till marknadens smidigaste skogsmaskiner för extremt brant terräng.

Jaco Maskinservice Säffle AB Norrlandsvägen 37, 661 40 SÄFFLE Tel. 0533-123 85 • info@jacomaskin.se www.jacomaskin.se

Kai Eriksen Industriveien 44, 3748 SILJAN, Norge Tel +47 907 826 99 • kai@skogservice.se www.skogservice.no Torsten Persson Brittgårdsvägen 32, 543 37 TIBRO Tel. 070-940 02 40 • persson_gcs@yahoo.com

Runhällens Maskin AB Fridhemsgatan 5, 733 39 SALA Tel. 0224-912 70 • info@rmaskin.se www.rmaskin.se


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Vi på Mählers önskar alla kunder en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Engcon stödjer nu Trimbles nya grävsystem Maskin- och grävsystemstillverkaren Trimble uppdaterade nyligen sina system till den nya generationen ”Earthworks”. Tiltrotortillverkaren Engcon meddelar nu att man rekordsnabbt anpassat sina produkter för nya ”Earthworks”. Med anledning av att Trimble uppdaterat sitt grävsystem har Engcon anpassat sitt positioneringssystem (ePS), som nu är fullständigt kompatibelt med Trimble Earthworks. Tack vare Engcons anpassning är det fullt möjligt att följa roteringsplanet i Trimbles uppgraderade grävsystem. – Vi har bra samarbete med de flesta tillverkarna av grävsystem och tack vare det blir kortare ledtider på våra anpassningar för att synkronisera våra produkter med tillverkarnas, säger Roberth Jonsson, platschef på Microprop, som bygger Engcons styrsystem och anpassningar för grävsystem.

Säljrekord för HVO100 biodiesel

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. Ren FAME-diesel, så kallad B100, backade med 32 procent. Etanol som E85 och ED95 gick ner med 16 procent. Störst var ökningen för HVO100 med 111 procent med säljrekord för september månad. Rekordet lyder nu 52 592 kubikmeter. Det är mer än all etanol, FAME-diesel och biogas tillsammans. Dessutom är volymen HVO100 nu dubbelt så stor som all FAME och hela tio gånger större än all B100. Tredje kvartalet 2017 var den förnybara andelen av försålda drivmedel 20,1 procent på energibas vilket är rekord. För året 2016 var andelen 18,5 procent. För diesel som levererades till den svenska marknaden var 26,4 procent på energibas biodiesel. Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB.

UTHYRNING! Sorteringsverk Krossar Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar. Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se

Mindre avverkning för Norska Statskog Norska Statskog minskar nästa års avverkning med 25 000 kubikmeter, vilket motsvarar lasten på 650 timmerbilar.

2017 års nivå ser ut att landa på cirka 315 000 kubikmeter. Planen för 2018 är att avverka 290 000 kubikmeter. – Kvantiteten avgörs av hur mycket skog som är aktuellt att avverka. Nu går vi in i en period där vi har mindre avverkningsfärdig skog på våra egendomar, säger Monica Grindberg, skogschef på

Statskog. En analys av det statliga företagets skogsresurser indikerar att avverkningstakten måste sänkas. – Samtidigt är detta inte statiskt och flera förbehåll kan öka kvantiteterna igen. Till exempel bidrar bättre timmerpriser till att större delar av vår skog blir lönsam att avverka. Större fokus på övergång från olja, stål och betong till klimatvänlig träråvara kan komma att ge en uppsving från norsk skogsnäring säger Monica Grindberg avslutningsvis.

Caterpillar lanserar kompaktorer för hyresbranschen Nya CB2.5, CB2.7, CB2.9 och CC2.6 använder en viktbaserad nomenklatur som betecknar deras standardarbetsvikt i metriska ton, vilket gör det enkelt för kunder att välja den maskin som bäst passar deras behov. Dessa nya modeller ger utmärkt mångsidighet inom storleksklassen 2,5 till 2,9 metriska ton. Dessa nya modeller är konstruerade för att enkelt passa in hyrvagnparken. Möjlighet att ansluta Product Link-systemet ger noggrann övervakning för att hålla ägare informerade om maskinens belägenhet och servicebehov. Dessa nya universalkompaktorer är utrustade med en C1.5-motor som uppfyller emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIA och China Stage III. De ger en effekt på 30,3 hästkrafter.


Canada-Band the original! Made by PE

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

11

Tougher Than Everything

NO

Montabert hydraulhammare känner materialets hårdhet och anpassar kra� och slagfrekvens för att alltid leverera exakt rätt mängd energi. Du får alltid bästa möjliga prestanda utan onödigt slitage.

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

More breakups. Fewer breakdowns. That´s Montabert.

Vi på Barrsäter Skog önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

MONTABERT STANDARD

BARRSÄTER

• Växlar automatiskt • Slutet ackumulatorsystem • Svivlande slanganslutningar • Automatsmörjning

SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: 070-657 40 90 • Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

THE ULTIMATE PREMIUM LIGHTS FOR ULTIMATE CHALLENGES

LED Extralampor LED Arbetsbelysning

LED-Ramper 12/20/30"

RESS:

Y AD OBS! N

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Caterpillar satsar på självkörande gruvtruckar Caterpillar har levererat drygt 70 autonoma gruvtruckar till kunder runt om i världen och ett nytt avtal med gruvföretaget Fortescue Metals Group kommer väsentligt utöka den siffran. Fortescues järnmalmsgruva i Pilbaraområdet i västra Australien planerar att investera i ett antal nya Cat 793F självkörande gruvtruckar till verksamheten. Företaget planerar också att konvertera nästan hundra Cat 793F, Cat 789D och Komatsu 930E

”Vi är glada över att vi kan bygga vidare på de framgångar vi haft med Fortescue.”

Jean Savage ansvarig för Surface Mining & Technology Division på Caterpillar.

Den 4 december tillträdde Erik Molin som ny fabrikschef på Huddig. Erik kommer närmast från en tjänst som platschef och marknadsansvarig på Iggesund Forest.

Ny fabrikschef på Huddig Nu planerar gruvföretaget Fortescue att beställa ett antal nya Cat 793F självkörande gruvtruckar och samtidigt konverera nästan 100 Cat 793F, Cat 789D och Komatsu 930E till autonom drift.

för självkörande drift. – Vi är glada över att vi kan bygga på den framgång vi haft med Fortescue att utveckla autonoma lösningar för gruvbranschen i hela världen, säger Jean Savage, ansvarig för Surface Mining & Technology Division på Caterpillar. Caterpillars gruvtruckhanteringssystem Cat Mi-

neStar innehåller att antal tekniker som företaget identifierar som: Fleet, Terrain, Detect, Health och Command. ”Fleet” gör en översikt i realtid över alla operationer. ”Terrain” hjälper till att hantera borning, lastning med mera. ”Healt” samlar in maskindata för att identifiera eventuella problem. ”Command”

tillåter fjärrstyrning och halvautomatisk drift eller helt autonom drift av gruvmaskinerna. – Vi utvecklar ständigt MineStar-tekniken att öka ”interoperabilitet”, ”användbarhet” och ”skalningsförmåga”, säger Dan Hellige, försäljningschef, Caterpillar Mining Technology avslutningsvis.

Erik Molin har tillträtt som ny fabrikschef på Huddig i Hudiksvall. Erik kommer närmast från en tjänst som platschef och marknadsansvarig på Iggesund Forest.

samman medarbetarna ännu mer. Min ledarstil i kombination med ett genuint intresse för teknik och lång erfarenhet inom produktion hoppas jag gör mig till rätt man för jobbet, säger Erik Molin.

I rollen som fabrikschef på Huddig AB kommer Erik att ha det övergripande ansvaret för företagets produktion, inköp, produktionsteknik och projektkontor. – Min förhoppning är att vara en lyhörd och närvarande chef och tillföra ett ledarskap som motiverar och svetsar

– En produktionsapparat i toppklass är helt avgörande för att vi på Huddig ska befästa vår ledande position på marknaden och dessutom kunna gå in på nya marknader. I det arbetet kommer Erik vara en nyckelspelare, säger Lars Lindahl, vd på Huddig AB i en kommentar till utnämningen.

Se fler bilder och information om våra maskiner i vår butik på Blocket! Björn Tel. 0708-15 68 77 • 031-763 20 24 bjorn@dmk.se • bringeland@dmk.se Vagnmakaregatan 1D • 415 07 Göteborg

DMK SERVICECENTER AB

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

MASKINER FÖR OMGÅENDE LEVERANS:

Volvo L90C ...............1995 Doosan DX235LCR ...2014 Doosan DX225LC .....2011

Cat 324E...................2013 Cat 930K ..................2012 Take Job TB295W.....2014

Volvo ECR235EL ca. 150 tim ...................2017 2,9m sticka, ACC, P-mode, backkamera o. sidokamera, 700mm stålband, X1/X3 hydraulik, slangbrottsventill på bom o. sticka, oljeläckledning, stöldskydd/kodlås, opt. motvikt, regnkeps, MP3/USB -uttag m. bluetooth, rotella, arbetsljus, luftstol m. värme tankpump, CE, caretrack, För omg. leverans.

Volvo EWR150E ca. 500 tim, 30km..........2017 2,45m sticka, parallellstyrt blad, Radio/MP3/USB/ bluetooth, regnkeps, arbetsljus, rotella, stöldskydd/kodlås, X1/X3 hydraulik, flytläge, luftstol m. värme, dubbla verktygslådor, farthållare m. krypkörning, BSS, skärmar, backkamera samt extra backkamera, Nokian 600/50, aut. grävbroms, CE , caretrack För omg. leverans.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År! Ö. Bringeland Maskinhandel Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • 031-15 68 30 • oyvind@dmk.se Adler Salvius gata 15 • 411 11 Göteborg


Vikplogar för proffs på vägen

Tel. 08-712 91 40 • www.vikplogar.se

Beg. och nya reservdelar Beg reservdelar

SKOGSBAND! Kedjor & band

Demontering av traktorer, och entreprenadmaskiner. Vi har även e� stort lager av nya delar. Besök gärna vår nya hemsida. Nu responsiv och sökbar!

Vi önskar alla gamla och nya kunder en rik�gt God Jul & e� Go� Ny� År!

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Nu demonteras: Volvo L70D

KÖPES! Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Vi renoverar dina band!

Maskintransporter Vi transporterar allt från maskiner �ll husmoduler över hela Sverige. Mats: 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • tktraktordelar.se

Delar till transportörer...

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com • Råby 14, 775 96 Krylbo

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Följebilar & vägtransportledare Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispenser.Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m m.Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.

Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro Tel. 0171-46 12 80 Kenneth 0708-52 61 82 | Roland 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Olofsson i Syd har tagit fram en Kässbohrer SLA3 Nordic Edition trailer. Den nya trailern har bland annat spridda axlar (2+1), Laxo containerfästen och en lägre kopplingshöjd (1200 mm). Lastförmågan är på 30 000 kilo.

Kässbohrer SLA3 Nordic Edition Invigning av konferensen Biobase i Piteå. Näringsminister Mikael Damberg och statssekreterare Elisabeth Backteman svarar på frågor från moderator Helena Karlberg, Piteå Science Park.

Mikael Damberg hyllade skogen

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå den 22 november. Närings- och innvationsminister Mikael Damberg berättade vikten av en levande och hållbar skogsnäring. han förklarade att hela skogsnäringen sysselsätter över 70 000 personer och är den exportindustri i Sverige som har det största exportnettot. – Skogsnäringen är väldigt viktigt för Sverige. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att säga att skogsindustri aldrig varit viktigare för vår ekonomi i dag. Det är vårt gröna guld, säger Mikael Damberg.

Skogsnolia flyttar till 2019 Skogsmässan Skogsnolia planerades att genomföras i juni nästa år. På grund av att de stora maskintillverkarna inte avsåg att ställa ut, meddelar nu arrangörerna att mässan flyttas till 13-15 juni 2019. – Både våra besökare och utställare ställer höga krav på mässans utbud och det hade inte gått att göra en mässa utan maskintillverkarna som är en av de stora utställargrupperna. Vi gör inte mässan för vår egen skull, utan för branschen, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB som arrangerar mässan. – Vi kommer att rikta oss till ännu fler målgrupper än tidigare. Det gör vi för att stärka branschen, bygga bas för ökad rekrytering till branschen men också öka kunskapen om skogen och dess värdekedjor. Dessutom vill vi göra mötesplatsen mer jämställd med ökad mångfald, säger Kristin Olsson. Nästa Skogsnolia hålls i Håknäs, Vännäs kommun, cirka tre mil från Umeå.

Olofsson i Syd som bland annat är svensk återförsäljare för tyska Kässbohrers släpvagnar och trailers lanserar nu trailern Kässbohrer SLA3 Nordic Edition.

Den nya trailern är framtagen och skräddarsydd för den nordiska marknaden och har förutom standardutrustning

spridda axlar 2+1, Laxo containerhylsor för 1x20, 1x40, 1x30, 1x45, 2x40 både ihopskjuten och utdragen. Lastförmågan är på 30 000 kilo och längden är 13,6 + 6 meter. I Nordic Edition ingår dessutom verktygslåda på framstammen, ett tätare ADR-klassat elsystem, aluminiumramper, 63 millimeters stakhål i

kantlinan (1/m spårlinor). Kopplingshöjden är 1200 mm (standard 1250 mm). Trailern är lackad i en blå kulör i epoxi primer och polyuretanlack.

Lasthöjden är på 900 mm och bredden är 2540 mm. Trailern levereras som standard med en breddningssats på 300 mm per sida. Ramperna är elhydrauliska och skjut-

bara 200 mm i sida (även utanför trailern), mekaniskt eller hydrauliskt. 10-tons axlarna är tillverkade av BPW och två är fasta och en är medstyrande med automatisk låsning. Boggilyft sitter på första axeln. Som extrautrustningfinns bland annat radiostyrning av ramp.

Vindelns företag satsar på framtidens arbetskraft Renforsskolan och näringslivet i Vindeln har under 2017 utvecklat sitt långsiktiga samarbete och ser redan resultat. Målsättningen är gemensam och syftar till att skapa större kunskap, insikt och motivation bland eleverna för framtida utbildningsval och arbetsliv.

låtit vänta på sig och ett flertal aktiviteter är redan genomförda. I samarbetet ingår att låta eleverna möta näringslivet både i skolan och på företagen. I skolan med aktiviteter som ”Heta stolen”, teknikprojekt och infärgning i ämnen och ute i näringslivet med systematiska studiebesök och PRAO med starkare ämneskoppling.

Samverkan grundar sig i en engagerad grupp som består av lärare och rektor från Renforsskolan, Vindelns kommuns företagslots och flera lokala företag. Resultatet av samarbetet har inte

Renforsskolan, som utbildar elever i åk 6-9, har under många år samarbetat med företag i Vindeln. -Genom denna samverkan tar vi djupa årtag och samlar fler företag och skapar tydligare vision,

målsättning och struktur. Genom samverkan hoppas vi ge eleverna sammanhang och skapa motivation i studierna, säger Lligo Matson en av lärarna som ingår i samverkansgruppen. Från näringslivet är det ett mycket positivit gensvar. Ett av de deltagande företagen är Rototilt och deras HR-chef Peter Strömberg menar att sam-

”Vindeln är en plats med ett mycket engagerat näringsliv”.

Peter Strömberg hr-chef på Rototilt.

verkan mellan skolan och näringslivet är en avgörande del i den framtida kompetensförsörjningen för företagen i Vindeln och dess fortsatta framgång. – Eleverna är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de får en bild av vilka möjligheter som finns för dem. Vindeln är en plats med ett mycket engagerat näringsliv och här finns alla förutsättningar för att skapa en positiv grogrund för unga människor och företag, säger Peter Strömberg.


Önskar vi på Hagfors Vägstål

ÄNTLIGEN ÄR VINTER HÄR! ÄR NI RUSTADE?

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Död ved kan minska risken för insektsskador i skog Risken för utbrott av röd tallstekel kan minska med mer död ved i skogen, enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det beror troligtvis på att den döda veden ger skydd och boplatser till smågnagare som äter kokonger från röd tallstekel.

Utbrott förekommer då och då, nu senast i somras då skogar framför allt i södra Sverige drabbades. Angreppen från röd tallstekel dödar vanligtvis inte träden men tillväxten minskar och det är därmed ett problem för skogsbruket. – Ofta pratar vi om att död ved är viktigt för naturvård och biologisk mångfald. Men den här studien visar att död ved också kan bidra till att minska skador på skogen, säger Davide Bellone, doktorand på institutionen för ekologi, SLU. Han fick idén till stu-

”Med den här studien visar vi att död ved kan bidra till att minska skadorna på skogen”.

Davide Bellone Doktorand vid Institutionen för ekologi på SLU.

dien när han såg en sork springa omkring på marken och försvinna in under ett nedfallet träd. I sitt doktorandprojekt studerar han röd tallstekel och han visste att sorkar och näbbmöss krafsar fram kokonger i marken och äter upp dem. Ur de kokonger som inte äts upp kommer vuxna tallsteklar som parar sig och lägger ägg i tallbarr. Larverna som kläcks äter sedan på barren. Eftersom de normalt låter årsbarren vara kan träden överleva. – Smågnagare är viktiga för att hålla nere antalet röda tallsteklar och jag funderade på vilken betydelse det hade om det fanns död ved som de kunde gömma sig under, till exempel från fåglar, säger Davide Bellone. Han och hans handledare Maartje Klapwijk och Christer Björkman testade hypotesen genom att placera ut kokonger strax under markytan i områden med olika täthet av död ved. Den döda veden bestod framförallt av klena stammar, grenar och kvistar efter tidigare röjningar. Efter två veckor kom de tillbaka till skogsområdet norr om Uppsala för att mäta hur många som hade blivit uppätna. Forskarna minskade

Risken för utbrott av röd tallstekel kan minska med mer död ved i skogen, enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det beror troligtvis på att den döda veden ger skydd och boplatser till smågnagare som äter kokonger från röd tallstekel.

Foto: Per Eriksson

respektive ökade också mängden död ved. – Det var ett hårt arbete. Jag och en fältassistent flyttade sammanlagt på 3 000 kilo ved under en vecka, säger Davide Bellone som dessutom hann få 50 fästingar under försöket. Resultaten visade att när de tog bort död ved från skogen minskade predationen från smågnagare på kokonger från röd tallstekel. När de lade till död ved såg de en svag ökning av predationen. Effekten av att ta bort död ved var starkast i rena tallbestånd.

Davide Bellone och hans kollegor tror att det beror på att det ofta finns fler gömställen i skogar med blandade trädslag medan de rena tallskogarna är torrare och på marken finns mycket lavar och mossor som inte ger så bra skydd. Därför blir den döda veden på marken viktigare. Det innebär att man kan skydda skogen från röd tallstekel antingen genom att gynna flera trädslag i ett bestånd eller att inte ta bort död ved från mer rena bestånd. Samtidigt bidrar man till att bevara den

biologiska mångfalden i skogen, till exempel alla insekter och svampar som är beroende av död ved. En fråga som återstår att studera är om detta också kan ge ett starkare skydd mot andra skadeinsekter

med kokong- eller puppstadium i marken. Forskarna tycker att den här studien framförallt visar att åtgärder mot skadeinsekter och naturvård kan gå hand i hand.

Fakta Död ved i skogslandskapet Kullfallna trädstammar (lågor), torrträd och annan död ved har blivit en bristvara i nutidens skogslandskap. Det har gått ut över en stor mängd arter som på ett eller annat sätt är beroende av sådan ved. Här används i första hand antalet lågor som mått på mängden död ved. Vid mitten av 1990-talet fanns i genomsnitt 6,1 kubikmeter död ved per hektar i Sveriges brukade skogar. Av det var tre fjärdedelar lågor (kullfallna stammar) och återstoden stående torrträd eller högstubbar. Källa: Naturvårdsverket


Oljeavskiljare

Å r!

God

Gott N y

tt

l& Ju

Önskar vi alla gamla och nya kunder

Oljeavskiljare för dig med höga krav på reningsgrad NÄR DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT OLJEAVSKILJARE FÖR DIN VERKSAMHET, ÄR DET DAGS ATT LITA PÅ EXPERTER INOM OLJEAVSKILJNING Rotationsgjuten konstruktion på utvalda modeller. • Kompakt och robust • Kräver mindre återfyllning • Lätt och enkel att hantera

› Konstruerad för enkel

› Inkluderar slam och

installation, du spar både tid och pengar.

sandlagringsvolym.

› Ventilationsöppningar i halsarna. › Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av GRP eller PE tåliga och

› Certifierad enligt EN858-1och PPG3 för fullständig trygghet.

› Oljelarmsgivare finns (krävs

hållbara.

enligt EN858-1 och PPG3).

› CE-märkt.

För mer information om oljeavskiljare, besök vår hemsida på: www.alvestadtanken.se

M O B I L I T E T

·

M Å N G S I D I G H E T

·

P R O D U K T I V I T E T

·

M I L J Ö A N S VA R

CONCRET.SE · NOV -17

MULTIMASKINER MED KRAFT OCH KVALITET

www.lannentractors.com


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Nicklas Borgström på Rosenqvist lämnar över en järnvägskonverterad Takeuchi TB260 till köparen Daniel Olsson på Maicon Rail AB.

Järnvägskonverterad Takeutchi TB260 Den första järnvägskonverterade Takeuchi TB260 bandgrävare har levererats från Rosenqvist i Hudiksvall.

Maskinen levererades av EMS Group Sverige AB som bland annat är svensk generalagent för japanska Takeuchi grävmaskiner (tidigare Take-Job) och koreanska Hyundai gräv-

maskiner och hjullastare. Takeuchi TB260 är en ny starkare modell från Takeuchi och ersätter föregångaren TB250.

Daniel Olsson från Maicon Rail AB som köpt maskinen, säger att maskinen kommer att passa perfekt för deras verksamhet. Den har en kompakt design med hög lyftkapacitet, vilken är en bra kombination när man arbetar på ar-

betsplatser med begränsat utrymme. Grävmaskinen har utrustats med Rosenqvist EQ axel, utvecklad för att möjliggöra full tvistbarhet och på samma gång säkerställa att minsta tillåtna hjullast inte överträds. Takeuchigrävaren är utrustad med ett RCI-system med integrerad höjd- och svängbegränsning från InTeEx.


OPs värld! l l i t n e m m o k Väl

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika områden. En värld där vi med nyfikenhet och ett konstruktivt samarbete med både leverantörer och systerbolag, hela tiden finner nya lösningar för att optimera återvinningsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!

Tel 010–456 70 00 www.opsystem.se Billeberga • Malmköping Borås • Sundsvall • Piteå

ett starkt val!


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Hallå där... Olle Olsson, hållbarhetsforskare vid Stockholm Environment Institute

Hur ska världen gå från sitt fossilberoende till ett hållbart uttag? Vi har levt med vårt fossilberoende ett bra tag, men nu dyker det ena initiativet efter det andra upp som leder oss mot mer hållbar resursanvändning Vilka initiativ trendar just Olle Olsson, nu? hållbarhetsforskare. Bioenergi är en sak, ökat trähusbyggande en annan och biobaserade plaster en tredje, men bioekonomi sammanfattar allt som biomassa kan användas till. Bioekonomi är fortfarande ett relativt nytt begrepp där olika aktörer har egna definitioner? Framtidsvisionen som jag ser det är en värld där vi använder förnybara resurser med hjälp av högteknologiska innovationer och hela tiden har ett hållbart uttag.

”– Vi tycker att det är otroligt olyckligt. Det man gör är ju att stänga marknaden helt.”

Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag i en kommentar till Region Örebros beslut att stoppa privata bussbolag i kollektivtrafiken.

Framgångsrik renhållning firar 50 år Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet. – Det här är helt klart en framtidsbransch, säter Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag. Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för

”Våra medlemmar investerar i klimatsmarta fordon och anläggningar.” Ingemar Resare ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag.

transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet. En fungerande sophämtning och återvinning är a och o för att vårt samhälle ska fungera. I år firar renhållarna 50 år av både konferenser och organisationsverksamhet i form av den årliga renhållarträffen i Stockholm, där branschfolk från hela landet närvarar. Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Det framgår av den nyckeltalsundersökning Sveriges Åkeriföretag som branschorganisation genomför varje år. – Lönsamheten är bäst i klassen sedan 1997 i

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Det framgår av den nyckeltalsundersökning Sveriges Åkeriföretag genomför varje år.

jämförelsen mellan olika segment i åkerinäringen, säger Ingemar Resare.

verkan i möjligaste mån, vilket är mycket positivt, säger Ingemar Resare.

Utvecklingen har varit enorm inom renhållningssektorn sedan slutet av 1960-talet. Idag utvecklas fordon för att köra fossilfritt och förarlöst och olika nya tekniska lösningar för effektiva transporter har exploderat. – Våra medlemmar investerar i klimatsmarta fordon och anläggningar för att minska miljöpå-

– Också övriga samhället samt enskilda företag lägger mycket tid och resurser på att utveckla anläggningarna för att omhänderta avfallet som samlas in och för att skapa nya värden i form av värmeåtervinning, rötning, materialåtervinning och annat som skapar en cirkulär ekonomi.

SNABBARE, SNÅLARE, STARKARE!

CASE BANDSCHAKTARE - KRAFT, PRECISION OCH SIKT! ”-Jag är jävligt imponerad...”, Anders Larsson, Specialistgrävaren, pilot på Sveriges första levererade CASE bandschaktare ur M-serien.

KRAFT - NY MOTOR & TRANSMISSION

- Din maskinpartner

PRECISION - FULL BLADKONTROLL Nyckelgatan 2-6 • 589 41 Linköping 013-16 30 00 • www.maskinia.se Reservdelar 046-25 00 50

SIKT - ULTIMATA FÖRARMILJÖN Mer info:

STOCKHOLM 0761-163022 • LINKÖPING / JÖNKÖPING 0761-163033 • STAFFANSTORP 0761-163032

Maskinia generalagent i Sverige

GÖTEBORG Andrésen Entrep. 0723-711308 • SUNDSVALL Eriksson & CO 060-33225 • GÄVLE Boström Maskin 026-101250 • UMEÅ Olofsson Maskin 0705-250872


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

modern, uppdaterad maskinpark!

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Nu även återförsäljare för Case! Vi önskar alla kunder en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Smidigt litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4x4, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m Griplastarvagn från Kranman.

Volvo L60H..........................2017 All utrustning, vinterdäck.

Doosan DX140LCR-5 ..........2017 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Hyundai 55W-7 ...................2008 5300 tim, S45, Engcon EC10 med grip (propstyrd), C-smörjning,

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

Case 621G ...........................2018 Fabriksy maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan DX85R-3 ...............2017 Fabriksny maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Återförsäljare för: Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans. Uthyrning & försäljning.

Jordbrovägen 23 • 668 32 ED Tel. 0534-127 00 • www.traktorimport.se

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Liftar


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017 • FORSKNING

Viktiga investeringar i infrastruktur Infrastrukturen är avgörande för det sydsvenska näringslivets framtid. Redan i dag upplever många av regionens företag flaskhalsar på vägar och järnvägsnät, vilka inte minst drabbar arbetspendlingen. Detta är en av flera viktiga slutsatser i rapporten Sydsverige Live!, en färsk och unik studie framtagen av analysföretaget Industrifakta tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren. Rapporten baseras på närmare 170 intervjuer med beslutsfattare från näringsliv och akademi tillsammans med analyser av ett omfattande datamaterial. En av Sydsveriges största styrkor är närheten till kontinenten, vilket innebär både omfattande godsflöden och en möjlighet för många företag att verka fysiskt nära norra Europa. Inom regionen görs 7,5 miljoner flygningar varav merparten till utlandet och volymerna i Sydsveriges hamnar ligger i paritet med Göteborgs hamn. Prognoser från Trafikverket pekar på en stor ökning av trafik, driven av både godsvolym och befolkningstillväxt, samtidigt som väg och järnvägsnät redan idag är hårt belastade till följd av en omfattande pendling. Det finns en risk för att arbetsmarknaden i Malmö/ Lund/Helsingborg delas upp på grund av återkommande förseningar i trafiken på E6 och via pendeltåg mellan Helsingborg och Malmö. Idag svarar lokal rekrytering för 9 av 10 anställningar i regionen, vilket visar på betydelsen av att pendlingen fungerar.

KTH-forskarna Jennie Berglund, Francisco Vilaplana och Jakob Wohlert har detaljstuderat trä. I detta arbete har de identifierat ett återkommande ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen

Viktig beståndsdel i trä Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen. Trä består till stora delar av cellulosafibrer, lignin och hemicellulosa. He-

micellulosa i sin tur är en grupp av kolhydrater som finns i växternas cellväggar tillsammans med de övriga två huvudkomponenterna. Det finns olika typer av hemicellulosa. Xylan är en av dem, och den förekommer i barrträdens cellväggar. Just xylan är

också den variant som forskarna jobbat med.

– Vetenskapen har utgått från att hemicellulosa är det som fogar ihop cellulosans mikrofibriller med varandra, men också binder denna beståndsdel till ligninet i trä. Hemicellulosans molekylära struktur har fram till nu varit ett outforskat område, forskarna har utgått från att den varit slumpmässigt, säger Jennie Berglund, forskarstuderande på avdelningen fiber- och

”Att förstå den molekylära interaktionen i träets beståndsdelar är en nyckel till att bättre kunna använda det skogen skänker oss”.

Francisco Vilaplana Universitetslektor på avdelningen för glykovetenskap vid KTH.

polymerteknologi. Nu har forskarna alltså grävt djupare i ämnet och utvecklat en masspektrometribaserad sekvenseringsmetod som kombineras med högintensiva datorsimuleringar för att undersöka och visa xylans molekylärstruktur. – Vi har identifierat regelbundna och återkommande molekylära mönster i xylan från gran som har stor inverkan för samspelet mellan xylan, cellulosa och lignin. Vår och andras


Fakta Granträ på nanonivå

Jennie Berglund, forskare på avdelningen fiber- och polymerteknologi vid KTH.

Skogen är en viktig faktor för övergången till en biobaserad ekonomi, därför är forskningsresultatet viktigt.

mönster hos ett

Resultatet av KTH:s forskning kan användas för att dra nytta av skogen.

kartlagd

forskning visar att xylanmakromolekyler anpassar sin form när de kommer i kontakt med cellulosans yta.Makromolekylerna antar en liknande formation som cellulosafibrerna.

– Detta förklarar varför trä kan vara så starkt som det är, fortsätter Jennie Berglund. Detta spelar också roll för att granar kan vara så höga och starka som de är. – Vidare har denna nya kunskap en påverkan

på hur tillverkningen av biobränslen baserade på trä går till. Detta eftersom kunskaperna visar hur biomassa baserat på trä generellt kan brytas ner på enzymväg för att släppa ifrån sig sockerarter som i sin tur kan fermenteras till att bli biobränslen. Skogen är en viktig faktor för övergången till ett hållbart samhälle och en biobaserad ekonomi, därför är forskningsresultatet viktigt. – Att förstå den mo-

Det är inom ramen för Wallenberg Wood Science Centre finansierad av Knut och Alice Wallenberg Stielftelse som bland andra Francisco Vilaplana, Jakob Wohlert och Jennie Berglund, men också forskare från Chalmers, jobbat med trä från granen. Forskningen har delvis finansierats av Vetenskapsrådet. Den vetenskapliga artikeln som har rubriken ”Regular Motifs in Xylan Modulate Molecular Flexibility and Interactions with Cellulose Surfaces” som publicerats i tidskriften Plant Physiology kan läsas på www. plantphysiol.org. Sök på ”Regular Motifs in Xylan”.

6 950:-*

(Normalt Riktpris: 8 350:-)

lekylära interaktionen i träets beståndsdelar är en nyckel till att bättre kunna använda det skogen skänker oss, säger Francisco Vilaplana, universitetslektor på avdelningen för glykovetenskap vid KTH. Forskningen har delvis finansierats av Vetenskapsrådet.

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

MSG95A/722

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 15 750:-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

YN HET! SLIPNING AV BORRKRONOR

På Rockbreaker Tools erbjuder vi inte bara borrkronor av högsta kvalitet. Vi kan även slipa dina utslitna borrkronor så de blir som nya igen! Borrkronor lever e� hårt liv och blir slitna över �den. Lyckligtvis kan dessa renoveras så du kan använda dem ännu längre. Oavse� om du behöver slipa enstaka eller stora mängder borrkronor, har vi vad du behöver. För a� förlänga livslängden på dina borrkronor och öka produk�viteten, kontakta oss för en offert på våra slipningstjänster.

RBT

Tel 070-814 50 35 • steve@rockbreakertools.se • www.rockbreakertools.se

MSG95G/721, Maximo Comfort

* Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

23

Rockbreaker Tools AB

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Kunskap är pengar. Med hjälp av Tigercats telematiktjänst RemoteLog kunde den kanadensiska skogsentreprenören Greg Jacobs spara stora pengar på bland annat sänkt bränsleförbrukning.

Telematik sparade stora pengar i skogen Kunskap är pengar. Kanadensiska skogsentreprenören Greg Jacobs plockade lågt hängande frukt med information som han fick via Tigercats telematiktjänst RemoteLog. Med en maskinpark på 60 maskiner kan små förändringar få stor inverkan på Greg Jacobs ekonomi. Ta maskinernas tomgång till exempel. En timmes mindre tomgång per dag på en skördare skulle kunna spara upp till 600 dollar per år. Med en maskinflotta på 60 maskiner skulle det innebära en besparing på 36 000 dollar per år. Det är stora pengar när marginalerna är små.

Med devisen att man bara kan förbättre det man mäter, installerade Greg Jacobs Tigercats telematictjänst RemoteLog i tio av företagets maskiner. – Vi ville identifiera effektivitet och brister vilket är vad dessa system är till för. Vi hade ideér om vad vi kunde förbättra, men inga data för att bevisa det och inget sätt att mäta framstegen när vi gjorde förändringarna, säger Greg Jacobs.

För Greg Jacobs är det lågt hängande frukt. Han driver företaget Lo-Bar Log Transport som avverkar över en miljon kubikmeter skog per år.

RemoteLog använder satellitteknik för att spåra och rapportera maskinens position, aktivitet, bränslenivåer, förbrukning och diagnostik. Det kan användas för att schemalägga underhåll och varna för mekaniska problem i realtid. Förinställda rapporter finns också tillgängliga och kan skickas till nyckelpersoner dagligen, veckovis eller månadsvis. Det var i dessa enkla rapporter Greg Jacobs gjorde sin första upptäckt. – Strax såg vi att tomgångskörningen var mycket större än vad det

”Tigercat har gjort ett bra jobb för att hålla rapporterna enkla så man kan agera på informationen som inte är begravd i ett berg av detaljer.”

Greg Jacobs skogsentreprenör och ägare till företaget Lo-Bar.

fanns behov av vid normal drift. Rapporterna gjorde det möjligt att mäta problemet, identifiera var och när det skedde, och öka medvetenheten hos maskinförarna, berättar Greg Jacobs. Jacobs upptäckt visar på en av de ofta förbisedda fördelarna med moderna telematiksystem, särskilt i stora företag som Lo-Bar. Företaget kunde inte bara identifiera en besparingsmöjlighet, utan också använda data för att övertyga maskinförarna om fördelarna med förändringarna. Man kunde omedelbart mäta effekten av förändringen, ge feedback till förarna och övervaka maskinerna regelbundet för att undvika återfall. Greg Jacobs säger att systemet är mycket lätt att använda och hantera. Medarbetarna på kontoret får automatiska rapporter via mejl, vilka bara kräver en snabb titt för att upptäcka trender eller möjligheter. – Rapporterna är mycket lätta att läsa och analysera. Tigercat har gjort ett bra jobb för att hålla dem enkla, så man kan agera på informationen som inte är begravd i ett berg av

Foto: Tigercat.

detaljer, berömmer Greg Jacobs. Det finns andra fördelar med ökad driftövervakning utöver ständig effektivisering. Funktionen maskindiagnostik hjälper till att minska på driftstoppen och maskinskador. Systemet är inställt på att skicka e-postlarm när vissa problem uppstår. När en felkod har identifierats kan en felsökning också ske via systemet. Effektiv telematikteknologi är numera en del av skogsmaskinstillverkarnas erbjudande. Tigercats RemoteLog är en satellitdatalösning som kan installeras i företags samtliga maskiner och inkluderar ett års gratis abonnemang. RemoteLog är utformat för att hjälpa skogsentreprenörer att se fördelar omedelbart med lättlästa förinställda rapporter, som kan anpassas efter behov. Rapporter skickas automatiskt till vald personal, och anpassade meddelanden eller varningar kan skickas som SMT till en smartphone eller e-post.

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

Maskiniadagarna 2017 anordnades 10:e och 11:e november på Maskinias huvudkontor i Linköping.

Besöksrekord på Maskiniadagarna 2017

Maskiniadagarna 2017 anordnades 10-11 november på Maskinias huvudkontor i Linköping. Dagarna blev mycket lyckade tyckte besökare, utställare och personalen på Maskinia och det hela slutade med besöksrekord. Ett flertal maskiner ur Case nya G-serie av hjullastare fanns på plats under visningen och var tillgängliga för provkörning. Även Case populära kompaktlastare samt D-serien av bandgrävare fanns tillgängliga för besökarna.

fyller Steg IV-kraven, utan dieselpartikelfilter, har ny hydraulik som ger högre produktivitet och en ökad komfort. Doosans minsta maskiner, såsom nyheten DX10z samt DX19, fanns även på plats för intresserade besökare.

På Doosan-sidan fanns både bandgrävare och hjulgrävare på plats ur 5-serien. Denna serie upp-

Årets höstvisning visades också bli den mest besökta visningen i Maskinias historia! Cirka 500 besökare kom till visningen under de två dagarna vilket är det högsta antalet någonsin. – Att Maskinia på två dagar får över 500 besökare visar att detta är ett populärt och uppskattat evenemang för våra nuvarande och blivande kunder, säger Maskinias marknadsansvarige Daniel Gustavsson.

”Att Maskinia på två dagar får över 500 besökare visar att detta är ett populärt och uppskattat evenemang.” Daniel Gustavsson marknadsansvarig på Maskinia.


FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET

Eluppvärmda torkarblad från 400 - 1400 mm 12/24 volt IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkelt. Fyra års garanti gäller på elslingan!

Våra övriga produkter ser du på www.safesight.com

VÄLKOMMEN ATT KÖRA SÄKERT MED OSS! Tel 070-829 53 03 info@safesight.com


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

ner

fraktio Sortering i 3

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.mttrading.se

VIKPLOGAR

Moris grävaggregat finns i tio storlekar. Pris från 45.700:Fraktfritt. Exkl moms

Sprid hela vägens bredd i ett moment - 2,5 - 6,0 m!

SJÄLVlastande SANDSPRIDARE

Pris: 64.900:VP 2.1 .......26.700:VP 2.4.......28.300:VP 2.6.......37.900:VP 2.8.......39.900:VP 3.0.......42.800:VP 3.3.......44.900:VP 3.6.......53.900:VP 4.0.......59.000:-

Fraktfritt. Moms tillkommer

Fraktfritt. Moms tillkommer

Klaffblad/U-plog 3,7 m Pris 87.000:- Fraktfritt. Exkl moms

Grävaggregaten levereras med kvalitetsventilpaket med fingerlätt manövrering!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Gunnar Moe arbetar med att röja upp det igenväxta kulturlandskapet i Norge, som liksom i Sverige håller på att växa igen. Företaget använder en österikiskt Highlander kombimaskin som levererats av Skogservice AS.

Gunnar återskapar kulturlandskapet Gunnar Moe är skogsentreprenör i Norge. Han är fullt upptagen med att återskapa det norska kulturlandskapet som liksom i Sverige håller på att växa igen.

Norge gror igen och det råder bred enighet om att mycket behöver göras för att öppna upp landskapet. Många landskap är knappt igenkännbara efter många år av fri tillväxt. Skogsentreprenören Gunnar Moe ägnar sig åt körning i många typer av terräng och är en av

de skogsentreprenörerna som brinner för att rensa upp det norska kulturlandskapet för att bland annat återskapa fina betesmarker.

Gunnar Moe kör en Highlander och berättar att där han tidigare behövde två maskiner klarar han sig numera med en maskin. Highlander är en fyrhjulig kombinerad skördare och skotare. Den har en lastförmåga på cirka 20 ton och är utustad med ett Woody 50 skördaraggregat. Hytten är runtomsvängande och maskinen

har en 24 tonmeters kran med en räckvidd på 10 meter och klämbankar. Motorn är en 6-cylindrig Iveco på 285 hästkrafter. Maskinen har fyrhjulsdrift med krabbstyrning och bakhjulen är fästa på

”Även i brant terräng är maskinen överlägsen jämfört med traditionella lönsingar.”

Gunnar Moe Skogsentreprenör i Norge.

pendelarmar som hydrauliskt kan skjutas ut två meter. Detta gör maskinen mycket lämplig för körning i brant terräng. Enligt Gunnar Moe har maskinen ökat lönsamheten för företaget och han hävdar att den är idealisk för upprensningen av det norska kulturlandskapet. – Framförallt i brant terräng är maskinen överlägsen i förhållande till traditionella lösningar och jag tycker den är mycket mångsidig, ett riktigt ”Kinderägg”, säger Gunnar Moe avslutningsvis.

Standardmallar kan förbättra traktdirektiven Om traktdirektivet följer standardiserade mallar, kan både kvaliteten och prestationen i skogsbruksåtgärderna bli bättre.

En ny undersökning visar att brister i traktdirektiven är ganska vanliga och medför att detaljplanering och utförande riskerar att inte hålla måttet. Resultatet är förluster i prestation och kvalitet. Nu föreslår Skogforsk

en standardmall för att minska problemen.

– De här bristerna kan ge både kortsiktiga och långsiktiga effekter, t.ex. missnöjda kunder och markägare, bristande hänsyn och onödigt merarbete, säger drivningsspecialisten Anders Mörk som tillsammans med kollegan Petrus Jönsson gått igenom 180 traktdirektiv från nio skogsföretag. Analysen visar att direktiven ser väldigt olika

ut. De är inte alltid logisk uppbyggda och det är vanligt att information saknas. Men med en standard i form av en mall skulle man kunna kvalitetssäkra traktdirektiven samtidigt som användandet förenklas, föreslår forskarna:

– Det skapar förutsättningar för att avgörande information verkligen når fram till utföraren, säger Anders Mörk. Det bör i sin tur förbättra kvaliteten och prestationen i skogs-

bruksåtgärderna – men framförallt minska risken för allvarliga fel! Nästa utvecklingssteg är ökad automation i registrering av utförda åtgärder, samt styrning av maskinfunktioner. Det kommer kräva att traktdirektivet knyts direkt till maskinens styr-och informationssystem. På längre sikt till en förarlös maskin, men redan inom kort till dagens maskiner.

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM EL70 ................................-92 Volvo BM 646 4WD GDS..................-83 Volvo BM 6300 EHC ........................-85 Volvo BM 6300 EHC, rototilt ....-85, -91 Hara Caway Hymas 467...................-70 Hymas 474-C4, 4WD.......................-79 Lännen C10, 4WD ...........................-84 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160, rototilt .......................-00 Volvo Pel-job EW 70.........................-00 Åkerman H3MB ...............................-87 Åkerman H7MC N/C ........................-91 Åkerman H7MC ...............................-86 Åkerman H7MB ...............................-82 Fiat Hitachi FH130w (GDS)..............-96 Neuson 6502, rototilt ......................-02 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 140 CL rototilt grävsystem blad .......................................................-08 Volvo EC 140 CL rototilt, blad...........-11 Volvo ECR88 Plus ............................-07 Volvo ECR88.............................-06, -07 Volvo ECR88 2 st .............................-06 Volvo EC280W..........................-98, -99 Volvo EC340W..........................-97, -98 Volvo EC140 BLC, rototilt..........-02, -03 Volvo EC145CL, rototilt ....................-08 Cat 215 BSA ...................................-86 Cat 312C, tiltrotator, grip, blad .........-06 Åkerman 229 ..................................-92 Åkerman H7C, bredlarv....................-90 Åkerman H10B, NC rototilt ...............-89 Åkerman H9B ..................................-80 Kubota KX 080-3 rototilt med grip ...-11 Daewoo 130, rototilt ........................-99 JCB JS 180L ....................................-99 Hitachi FH 400 ................................-93 Hitachi ZX 135 US-3, rototilt blad ....-10 Hitachi ZX 80 SBLC, rototilt ..............-05 Hitachi ZX 130 rototilt, grip ..............-05 Hanix H75B .....................................-04 Schaeff HR31, rototilt stållarv ..........-01 Neuson 12002 rototilt stållarv .........-00 Neuson 8002, rototilt ......................-00 Take job TB070 ................................-99 Take job TB175, rototilt .............-06, -08 Hymac 580E....................................-75 MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton.........................NYA TRAKTORER Zetor Major 4WD 80, last ..................NY Zetor 47-18 GDS .............................-79 Zetor 52-45 4WD ............................-89 Zetor 70-45 4WD, last .....................-82 Volvo BM 700 Turbo .........................-76 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål m.m. ...............................................-78 Fiat 45-66 DT 4WD lastare.......-86, -89 Fiat 45-66 DT 4WD lastare, vikplog..-91 MF 399, 4WD ..................................-92 Kubota L4200 4WD HST vikplog, sandspridare ...................................-01

27

SKOGSMASKIN Rottne Blondin 750 .........................-76 Volvo BM 462, bankar, tippflak, vinsch .......................................................-73 DUMPRAR Volvo BM A20 6x4 ...........................-87 Volvo BM A20 6x6 ....................-87, -95 Volvo BM 860 S 6x4 ........................-76 Volvo BM 860TL, 6x4................-70, -72 Hydrema 910 4x4 ...........................-98 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .........-04 Hydrema 912C, 4x4.........................-06 Hydrema 912, 4x4, multitipp ...........-01 Lifton 4WD, 1250 kg högtipp ...........-02 Lifton 1200F, högtipp.......................-02 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Hyundai R16-9 kampanj..................NY! Volvo EC27C ....................................-10 Volvo ECR35C..................................-10 Volvo ECR38C, rototilt ......................-12 Volvo ECR38 ....................................-05 Volvo EC55C, rototilt ........................-12 Cat 302.5........................................-02 Cat 303.5........................................-02 Neuson 6002 RD.............................-01 Airman AX 45-2, rototilt ...................-01 Daewoo S55V, rototilt ......................-05 Kubota KX101-3..............................-02 Take job TB135 ................................-07 Take job TB108, breddbar ................-05 Schaeff HR12 ..................................-00 Yanmar Vio 55 .................................-07 TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD, till kampanjpris .....................NYA Bucher Duro 4x4 ......................-99, -01 Bucher Duro 6x6, kran..............-00, -02 LASTMASKINER Volvo BM 621..................................-77 Volvo ZL 302C .................................-01 Volvo L90B ...............................-93, -94 Volvo L90C ......................................-99 Volvo L150C ....................................-93 Volvo BM L30 ..................................-89 Volvo BM L50 ..................................-88 Volvo BM L70 servospak...........-89, -93 Volvo BM L70 twin servospak...........-90 Volvo BM L90 ...........................-87, -89 Volvo BM L120 ................................-88 Volvo BM 845..................................-72 Volvo BM 846..................................-76 Volvo BM 1240................................-75 Volvo BM 4200B..............................-87 Volvo BM 4300 ........................-79, -83 Volvo BM 4400 ........................-80, -85 Volvo BM 4500................................-83 Lundberg 342 ..........................-84, -85 Ahlman AL100.................................-05 Zettelmayer ZL602, twin ...................-93 Wille 445-T......................................-95 Wille 655 ........................................-89 Kramer 180 .....................................-08

SE MASKINERNA PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE Vi önskar er alla God Jul och ett Gott Nytt År!

40 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar lördag ring för öppettider

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017 ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED SUNDAHLS MASKINAFFÄR

En halv miljon motorer från JCB

JCB firade nyligen produktionen av en halv miljon motorer. Det var i november 2004 som tillverningen startade vid fabriken JCB Power Systems i Derbyshire, England. Då hade fabriken endast 64 anställda och under det första året producerade man mindre än 10 000 motorer. Sedan dess har verksamheten expanderat kraftigt och idag består arbetsstyrkan av 400 personer. – Motortillverkningen hos JCB är en riktig succéhistoria. Före 2004 var vi helt beroende av exerna leverantörer för våra motorer. Idag driver JCB-motorer över 70 procent av de tillverkade JCB-maskinerna och vi säljer dem mycket framgångsrikt till andra tillverkare för en mängd olika användningsområden, säger Lord Bamford, styrelseordförande på JCB. Nyligen startade produktionen av en helt ny trelitersmotor. En investering på 31 miljoner pund som inkluderar ett statligt stöd på 4,5 miljoner pund från den brittiska regeringens regionala Growth Fund. Det är den tredje motorlinjen som lanseras av JCB sedan produktionsstarten som sedan tidigare består av 4,4, 4,8 och 7,2 litersmodellerna.

Problem för svensk biogas Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Det skriver Avfall Sverige i ett pressmeddelande. – Sverige går i otakt med övriga Europa vad det gäller stöd till biogasen. Importerad biogas med produktionsstöd i hemlandet får också skattebefrielse när den säljs i Sverige. Den svensktillverkade biogasen däremot får bara skattebefrielse, inget produktionsstöd, vilket gör att den blir dyrare än importerad säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige. Konkurrensen från importerad biogas riskerar att slå ut den tidigare så framgångsrika produktionen av inhemsk biogas och biogödsel.

Konkurserna minskade med 8 procent i november

November blev en positiv månad för företagandet i Sverige – konkurserna minskade med åtta procent. Totalt gick 453 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 492 året innan. Det är dessutom den lägsta siffran på tio år sett till en novembermånad. Även på årsbasis och sett över en tioårsperiod är det låga konkurssiffror i Sverige. Hittills i år har 5 003 aktiebolag gått i konkurs. Genomsnittet de senaste tio åren är 5 345 konkurser under samma period - januari till november. – November är en vanligtvis en månad med en hel del konkurser. Men i år har vi den lägsta konkurssiffran sedan 2007. Dessutom är majoriteten mindre företag som gått i konkurs denna månad, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. Den största konkursen i november var industriföretaget Svets & Mekano i Vislanda AB. De hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 67 miljoner och 51 anställda.

34

meter. Ett större vägnät för lastbilar på 34 meter och 74 ton bör öppnas från april 2018 säger Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

1 december var det premiär för Atlas 140 W samt 160 W Swedish Edition, som kommer säljas genom generalagenten Sundahls maskinaffär i Växjö och deras återförsäljare.

Premiär för Atlas Swedish Edition 1 december var det premiären för Atlas 140 W samt 160 W Swedish Edition, som nu säljs genom generalagenten Sundahls maskinaffär och deras återförsäljare runt om i landet. – Vi har länge känt att finns ett stort intresse för Atlas kvalitetsmaskiner och har tillsammans med fabriken i Tyskland tagit fram en maskin som har det mesta man kan önska sig, dessutom till ett riktigt konkurrenskraftigt pris, säger Niklas Loven, försäljningschef på Sun-

dahls Maskinaffär. Edition-modellen har som standard all utrustning som dom flesta önskar sig och är inget som man måste köpa till. – Vi vill göra det enkelt och transparent för kunden som vid första kontakten med oss eller våra

återförsäljare för ett totalpris på maskinen färdig och klar att tas i drift utan extra kostnader på diverse utrustning som inte ingår i maskinpriset, fortsätter Niklas Loven.

”Swedish Edition” kommer att säljas i två storlekar, 140 W samt 160 W. – Troligen är detta marknadens bästa maskin till marknadens bästa pris, vi uppmanar alla intresserade att ta en kontakt med

”Swedish Edition har som standard all utrustning som dom flesta önskar sig och är inget som man måste köpa till”. Niklas Loven försäljningschef på Sundahls Maskinaffär.

oss eller våra återförsäljare för att få ett mycket attraktivt pris, avslutar Niklas Loven.

”Vi måste använda mer skog” På konferensen Biobase som arrangerades på Piteå Science Park sammanfattades den 23 november med tydlighet kring vikten av dialog, att samlas i konferenser som den här men efterlyste också viktiga beslut.

– För att kunna öka påverkan på klimatet måste vi göra en förändring i dag. Vi måste använda mer skog, säger Carina Håkansson från Skogsindustrierna som menar

att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter. Hon fortsatte med att peka på att Sverige avsatt 25 procent av skogsarealen.

– Inom naturreservaten ska vi öka effektiviteten på den biologiska mångfalden. Men vi måste öka produktiviteten. Om vi fortsätter på den inslagna vägen, måste vi inse att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter, säger hon.

– För att kunna öka påverkan på klimatet måste vi göra en förändring i dag. Vi måste använda mer skog, säger Carina Håkansson från Skogsindustrierna som menar att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

DL550-5

- Din maskinpartner

NYA KRAFTFULLA HJULLASTARE FRÅN DOOSAN

Mer info:

- SCANIA-motor med hög prestanda och låg bränsleförbrukning - Steg IV utan dieselpartikelfilter = inga problem, ingen kostnad - Starkast i klassen, 380 hästkrafter! - Förarmiljö i toppklass

Återförsäljare:

Filialer:

Staffanstorp

-

Göteborg

-

-

0703-484727

29

0708-163095

Uddevalla

0703-484724

Jönköping

0761-163042

Arboga

0589-17200

-

-

Linköping

-

0708-163091 / 0708-163047

Gävle

026-101250

-

Gnarp

0703-409661

-

Stockholm

0761-163052

Örnsköldsvik 0703-744115

-

Umeå

0705-250872

DUNDER Byggnationer Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp.

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Redskap till kanonpriser! Kontakta oss redan idag!

Ny kostnadseffektiv och ”icke förstörande” metod!

Mer noggrann och störs inte av radiosignaler

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017 PROVKÖRNING

Premiumpickup från Mercedes Om man är sugen på en fyrhjulsdriven suv, kan en pickup vara ett alternativ. Mercedes X-klass är en lyxig lastbil som vill erbjuda personbilskomfort. Det är inte svårt att övertyga sig själv om behovet av en pickup på firman. Tänk allt som ska fraktas hit och dit. Även villägare, jägare och fiskare kan enkelt rada upp fördelarna med en terränggående lätt lastbil och med X-klass får man dessutom premiumkänslan på köpet. Inte mindre än sex olika klädslar erbjuds (varav två läderklädslar), liksom tre olika panelutföranden och två olika utföranden på innertak. Bilen går att få i nio olika färger och med 17-, 18- eller 19-tums fälgar. Maxlasten är på cirka 1.000 kilo och liksom

Volkswagen Amarok rymmer den en lastpall på bredden. Max släpvagnsvikt är 3.500 kilo. X-Klass kommer till Sverige i två olika utföranden: Progressive är den ruffare skogsmullen medan Power har en större dos lyxighet. Provbilen är i Powerutförande och materialvalen känns premium och man sitter riktigt fint i de maffiga stolarna. Baksätet däremot är trångt. X-klass har skivbromsar runt om och led-strålkastare som standard. Bland säkerhetssystemen finns bland annat sju airbags, bromskraftförstärkning, körfältsassistent och automatisk vägmärkesigenkänning. Provbilen har kameror fram, bak och på båda sidorna, och med hjälp av dessa visas en 360-gradersbild i skärmen. Du

kan även välja olika specialvyer, till exempel en där du håller extra koll på framhjulen. Det här underlättar ordentligt vid svåra passager och branta stigningar. Kamerorna är ett smart tillbehör och ingår i ”parkeringspaketet” som kostar 6 640 kronor.

Drivlinan i X-klass delas med Nissan Navara, men spårvidden har breddats till 162 centimeter som ger bättre vägegenskaper och högre komfort. X-klass har också försetts med ”Mercedes me”. Det betyder att bilen har ett eget simkort som lämnar information om bilens position, bränslenivå och annan fordonsstatus direkt i en app. Till Sverige lanseras X-klass inledningsvis i X 250d-verionen

”Det är inte svårt att övertyga sig själv om behovet av en pickup på firman.”

med en rak dieselfyra på 190 hästkrafter och 450 Newtonmeter med 7-växlad automatlåda och inkopplingsbar fyrhjulsdrift. Lågväxel finns som standard och diffspärr finns som tillval. Motorn gick riktigt fint på låga varv men saknar en del acceleration och kraft. Nästa år säljstartas toppmodellen X 350 d 4-Matic med en maffig diesel V6:a på 258 hästkrafter och permanent fyrhjulsdrift. Det är nog en modell som Mercedes kommer behöva om man på allvar ska kunna konkurrera med Volkswagens storsäljare Amarok V6

Klarar terräng. Mercedes X-klass

Foto: Hampus Rosencranz

Nu utmanar Mercedes i klassen för premiumpickuper med nya X-klass. Nya X-klass kommer med hög komfort, snygg design och bra terrängegenskaper. Liksom konkurrenten Volkswagen Amarok rymmer flaket på X-klass en lastpall på bredden.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Trångt baksäte.

UTRUSTNING FÖR KRÄVANDE ENTREPRENÖRER

Personkorgar

Kabelplogar

Stål eller aluminium Automatisk eller mekanisk nivåreglering

Finns i flera versioner.

Trumlyft

Stönebock

fås med önskat fäste. Lyft av trummor.

Flertalet trummor. Med drivning och broms

Dubbelrivare

Kabelschaktvagn

Trumvagn Flera modeller. Stora eller små trummor.

Trumgrip förin-och utspolning av kabel..

Trumlyftar Nockvinsch för uppmätning av belastning.

för montering på skopa eller redskapsfäste.

info@petterssonssmide.se Hybrovägen 8 www.petterssonssmide.se 827 35 Ljusdal Mob. 070-372 42 30 Tel. 0651-123 30

Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för kraftindustrin och entreprenad.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

31

Fakta. Mercedes X-klass 250d Power Miljö

Koldioxidutsläpp: 207 gram/km Bränseförbrukning: 7,9 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: 360.900:- ex moms. Årlig fordonsskatt: 5 925:-

Teknik

klarar riktigt avancerad terrängkörning tack vare fin fyrhjulsdrift och hög markfrigång.

Motor: Fyrcylindrig diesel, turbomatad. Cylindervolym: 2298cm³ Max effekt: 190 hk vid 3750 varv/ minut. Max vridmoment: 450 Nm vid 1500-2500 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: Sjustegad automat. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel Styrning: Hydraulisk servo.

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 11,4 sek. Toppfart: 184 km/tim.

Häng med – Häng på

Minus:

• Trångt baksäte • Seg acceleration

Energideklaration A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Mått/vikt

Fin komfort på asfalt.

• Terrängegenskaperna • Kvalitetskänsla • Rymligt flak

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 207 g/km

Prestanda:

Förarplats med premiumkänsla.

Plus:

Längd/bredd/höjd (cm): längd 534, bredd 192, höjd 181. Bagagevolym: 525 liter. Tjänstevikt: 2169 kilo. Maximal dragvikt: 3500 kilo.

®

Waldung-Kärran

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Självkörande lastbil från Volvo

Den självkörande lastbilen, som kör automatiskt från en knutpunkt till en annan, ingår i ett utvecklingsprojekt där man undersöker hur automatisering kan bidra till ökad produktivitet, förbättrad säkerhet och lägre miljöpåverkan. Lastbilen visades upp och stenbrott. Nu tar föför en bredare publik för retaget nästa steg med en första gången i samband självkörande konceptlastmed Volvokoncernens bil för transporter mellan Innovation Summit i Bei- olika knutpunkter i delvis jing den 15 november avgränsade områden, som 2017. hamnar och särskilda körfält på motorvägar. AutoVolvokoncernen har un- noma lösningar har många der flera år bedrivit forsk- fördelar och tillgodoser ning på området själv- både kundens och samhälkörande transporter och lets behov. har kunnat visa upp konceptfordon för använd- Den här banbrytande ning inom avgränsade lastbilen är baserad på en områden – som gruvor befintlig FH-plattform.

Den styrs och körs helt automatiskt med hjälp av Lidar- och GPS-teknik, vilket innebär att den hela tiden läser av omgivningarna, navigerar i förhållande till fasta och flyttbara hinder och samlar in data via transportsystemet ombord för att optimera rutten, trafiksäkerheten och bränsleförbrukningen.

Den självkörande lastbilen från Volvo, som kör automatiskt från en knutpunkt till en annan, ingår i ett utvecklingsprojekt där man undersöker hur automatisering kan bidra till ökad produktivitet, förbättrad säkerhet och lägre miljöpåverkan.

Foto: Volvo Lastvagnar.

Bergvik Skog delas upp mellan ägare Billerud Korsnäs har gjort upp om att köpa Bergvik Skog Öst AB, med cirka 350 000 hektar skogsmark. Samtidigt säljer bolaget sina 5 procent i Bergvik Skog Väst AB. Transaktionen kommer att säkra delar av BillerudKorsnäs vedbehov och förbättra möjligheterna att hantera en mix av interna och externa flöden för att öka effektiviteten. Avsiktsförklaringen, som avser en uppdelning av Bergvik Skogs AB:s skogstillgångar bland nuvarande ägare, har in-

vik Skog Väst AB och definiera de slutliga villkoren för BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB.

gåtts med andra ägare som tillsammans med BillerudKorsnäs representerar cirka 98 procent av ägandet i Bergvik Skog AB. Efter undertecknandet av avsiktsförklaringen, som är en icke-bindande överenskommelse, kommer parterna nu att verifiera nuvarande biologiska tillgångar i Bergvik Skog Öst AB respektive Berg-

Som en del i avsiktsförklaringen har principen för köpeskillingen för de tillgångar som ingår i transaktionen fastställts till IFRS bokfört värde plus 3 procent. Samtidigt som BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Öst AB avser företaget att avyttra sitt 5 procent% indirekta ägande av skogstillgångar i Bergvik Skog Väst AB. Ambitionen är att slutföra dessa transaktioner under 2018.

Vattenkraftsbaserad förnybar diesel Biltillverkaren Audi planerar att bygga en ny pilotanläggning i Schweiz för tillverkning av förnybar diesel. För första gången används dessutom vattenkraft som energikälla.

Den planerade anläggningen kommer att ha en kapacitet på cirka 400 000 liter per år. Audi har sedan många år investerat i utvecklingen av klimatvänliga, förnybara bränslen som e-gas, e-bensin och syntetiskt tillverkad e-diesel.

Företaget tar nu nästa steg i satsningen på förnybar syntetisk diesel.

– Tack vare ny teknik kan vi producera e-diesel effektivt i små volymer. Pilotanläggningen gör det dessutom möjligt att lagra förnybar energi, säger Reiner Mangold, chef för hållbar produktutveckling på Audi. Audi e-diesel har potential att driva förbränningsmotorer nära koldioxidneutralt. Med den s.k. power-to-liquid-metoden konverteras överskottsel

från vattenkraft till syntetiskt bränsle. Med hjälp av vattenkraften separeras vatten till väte och syre genom elektrolys. I nästa steg reagerar vätet med koldioxid som kan hämtas från atmosfären eller som rester från bioanläggingar, vilka är de enda kolkällorna som används. Detta sker genom en innovativ och väldigt kompakt microprocessteknik. I det slutliga processteget separeras de långa kolväteskedjorna till slutprodukten.

– Även om den här tekniken inte kan tas i produktion förrän om några år påverkar den tveklöst vårt framtida utbud och har potential att bli en del av framtidens smarta sam-

hällen. Oavsett vilka typer av lösningar vi utvecklar har säkerheten alltid högsta prioritet och detta gäller alla våra projekt med självkörande fordon, säger Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen.

”Oavsett vilka typer av lösningar vi utvecklar har säkerheten alltid högsta prioritet”. Martin Lundstedt vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Biomassa – framtidens energi

Vi önskar alla kunder en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Toni Palmér 070-655 90 80 toni.palmer@varmdal.com


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

33

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt!

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper! Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

29.000:-

Nyhet!

Världens första hydrauliska tjälkrok!! • • • • • •

Hydraulisk öppningsbar griparm Extra bred brytplatta Tandad griparm S40 & s45 grindfäste Vikt: cirka 100 kg Lämplig maskinstorlek: upp till 6 ton

Pris: 17.500:- ex. moms Inkl. S40 grindfäste

God Jul & Gott Nytt År! CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Gör en bra affär!

Heizohack flishuggar Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Vi önskar alla en riktig God Jul & Gott Nytt År!

Kontakta oss vid behov av: - Hydraulhammare - Markvibratorer - Demoleringsutrustning

- Gripar - Handhållen utrustning - Betongutrustning

17

n

he c s n ra

ib r å 1

3

8, 10, 12, 15 o 25 ton Fjädrande dragstång Bromsar på alla hjul Tüv klassade 65kmh Däck 500/50-17 alt 550/45-22,5 Tippvinkel 68° Hydraulisk schaktläm Flak inv 2400 x från 4300mm

20 6 8 19

Finns i både 40/80 km/h variant! Flaklängd fr 7600mm Bredd 2540 mm, Lasthöjd 900 mm, Lastkapacitet 80 km 19,6 ton Lastkapacitet 40 km 22-30 ton

Traktordragen Skogsagri

Flaklängd 10 000 mm Flakbredd 2 600 mm Lastkapacitet 30 ton 3 axlar 11,5 ton ADR

Lastkapacitet 29,5 ton Flakläng 9,6-12,5 m Hydrauliska el alu ramper BPW alt SAF axlar

Din maskin- och trailerleverantör för Entreprenad, Skog, Lantbruk och Lastbil

Olofsson i Syd AB • 0454-32 12 40 • info@oisyd.se • www.oisyd.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

35

OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produktion. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on! Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

Kontakta oss för mer informa�on! OJ VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 | E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se Högsta kreditvärdighet

TB TRAILER AB

O

PL

EGGE R

S

JUMBO

Tel. 031-728 59 00 • E-post: info@tbtrailer.se • www.tbtrailer.se

FRUEHAUF – SEDAN 1913 – STARKA & BILLIGA!

Benalu Optiliner Tippsläpvagn 11 m Totalvikt 38 ton, Tjänstevikt 7 ton

Benalu Traktorkärra Vattentät bakläm för t.ex. slamkörning, taktäckning.

Groenewegen Jumbo Maskin 2 till 4 axlar Lågbyggd, flakhöjder 850-900 mm.

Fruehauf 2-3-axliga Bodkärror/kärror för påbyggnad- och växelflakskärror.

3-axl. Benalu tippkärra 5000 kg tjänstevikt!

Benalu Timber Liner Timmertrailer 3470 kg tjänstevikt!

ORIGINAL RESERVDELAR FÖR: FRUEHAUF • BENALU • ACKERMANN • SMB • GROENEWEGEN


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

WWW.MASKINHANDEL.COM Tel. 0663-24 07 80 • info@maskinhandel.com

X72DS

Digitalt backkamerasystem 7" med 2 kameror. Industrikvalitet. Oslagbar räckvidd!

5.995:-

Trådbundet backkamerasystem 7" med 1 kamera. Industrikvalitet med oslagbar bildkvalitet!

3.950:-

+ moms

THOOR 45 Arbetsbelysing

45W arbetsbelysing 12-24 Volt. industrikvalitet, CE, E9, ECER10, EMC IP68.

Flexview F7QUAD

C71E

+ moms

Batteridrivna kameraenheter möjliggör för helt fri placering upp till 100 meter bort.

Ett komplett paket med 3 x AVALANCHE 185W och en kombinerad reläsats för 3 lampor.

4.350:- + moms

8.950:- + moms LED Blixtljus/saftblandare

365 mm 12/24 Volt Blixljusramp

185W LED Extraljus Avalanchee - 3-pack

80W LED Arbetsbelysning Thoor 80X 12-24V (4-pack)

Liten portabel LED-blixtljusramp med magnetfötter och anslutning med cigguttag. ECE R65-godkänd

Runt blixtljus/saftblandare för takmontage, 165 mm i diameter och135 mm hög. ECE R65-godkänd.

En av våra mest kraftfulla LED arbetslampor THOOR 80X - En riktig ljusslägga med en lång ljus på 60° spridning och hela 80W ljuseffekt med 7200 lumen. Certifierad enligt IP68.

2.250:- + moms

926:- + moms

4.700:- + moms

595:- + moms HANDLA BEKVÄMT I VÅR WEBSHOP!

PRODUKTER FÖR PROFFS OCH DEN MEDVETNE KONSUMENTEN. ALLTID MED SÄKERHET, KVALITÉ OCH SUPPORT I FOKUS.

Snabba leveranser • Flera betalningsalternativ

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT GOD JUL!

35 år på marknaden!

800–1500W

Box 1-16 — mätdon, svarvaxel 1500 mm. Pris: 12.900:-

Se �lm på vår hemsida!

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com 0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

www.vbmaskiner.com

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

www.martinssons.se

lars-martinsson@telia.com

Clark/Dana, Volvo, Caterpillar, ZF Renovering av transmissioner till entreprenadmaskiner. Bytesväxellådor till gaffeltruckar och Volvo dumprar.

God Jul önskar vi på Bergtrack! www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

Kungsgatan 38 • 341 31 Ljungby • Tel. 0372-887 19 • www.ajtrans.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

37

Arbete på väg Nivå 3a .....................................8 januari .......Oskarshamn² Arbete på väg Nivå +Nivå 2.............................8 januari .......Oskarshamn Test för maskinförarutbildning ......................11 januari .........Ålem Heta arbeten .................................................12 januari..........Oskarshamn² Travers Grön (upp Till 3 Ton)...........................15 januari..........Västervik Travers Gul (över 3 Ton)..................................15 januari .........Västervik³ Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 ....................16 januari..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .............17 januari..........Norrköping Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .............18 januari..........Stockholm Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .............24 januari .........Göteborg Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .............25 januari.......... Malmö Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 ....................26 januari..........Tranås Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .............31 januari..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u..............1 februari..........Visby Mobil arbetsplattformar ................................5 februari .........Kalmar Arbete på väg Nivå 3a ....................................5 februari..........Kalmar² Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2.....................5 februari..........Kalmar Esa 14 Fackkunnig..........................................7 februari..........Kalmar Esa 14 Tillträde ...............................................7 februari..........Kalmar Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2.....................9 februari..........Tranås Heta arbeten................................................16 februari .........Tranås²

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m."

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se

Husbyggandet planar ut Med cirka 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet.

Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad i sin kom-

”Vad vi oroar oss för är utvecklingen på ett par tre års sikt.”

Jens Linderoth Analysansvarig på Industrifakta.

mande konjunkturrapport, som presenteras i slutet av december. Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta kommenterar läget: – Vi har inte justerat våra prognoser för utvecklingen 2017 i någon större omfattning sedan vår förra konjunkturrapport i september, eftersom vi märker att utvecklingen för byggandet alltmer närmar sig den bedömning vi gjorde tidigare i år. Vi noterar att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna bromsar in som helhet, men samtidigt räknar vi med att en rekyl för bostadsbyggandet kan dämpas av ökade lokalbyggnadsinvesteringar i

Nu lanserar Nordenväg AB stockmattor klädda i gummi. Det innebär en försumbar viktökning men en livslängd som är tre gånger längre än en vanlig oklädda matta. – Med cirka 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019, skriver analysföretaget Industrifakta i en kommande rapport.

Foto: Per Eriksson

år och nästa år. – Totalt sett tror vi på en femprocentig tillväxt i år och i det närmaste nolltillväxt 2018. Ett snabbt växande utbud av nyproducerade lägenheter får till följd att försäljningspriserna faller tillbaka något. Vad vi oroar oss för

är utvecklingen på ett par tre års sikt, när tillväxten tappar fart, räntehöjningarna kommer i gång och eventuellt fler åtstramningsåtgärder kommit på plats. Det finns risk för ytterligare prisrekyler lite längre fram avslutar Jens Linderoth.

Gummiklädda stockmattor

Nordenväg AB i Fågelfors som sedan tidigare bygger vägbankar och mattor med sönderklippta sprängmattor lanserar nu skogs- och grävmaskinsmattor klädda i gummi. Så kallade stockmattor används vid grävarbeten och vid skogsavverkningar för att skona mark vid tillfälliga transporter samt övergångar. – Vi skruvar fast slitbanor från utkänta däck och sprängmattor runt hela stockmattan vilket ger en livslängd som är tre gånger längre än en vanlig oklädd matta, säger Michael Thorn på Nordenväg AB och fortsätter: – Den förlängda livslängden är framförallt bra för maskin,- och skogsentreprenörernas ekonomi men också för vår gemensamma miljö.


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

PMI ökade till 63,3 i november Metsä Group inledde elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster till sina ägarmedlemmar i juni 2015. Dessa elektroniska tjänster öppnades för alla skogsägare i juli 2017.

Foto: Per Eriksson

Elektronisk handel med virke ökar

I finska Metsä Groups tjänst Metsäverkko har man under två års tid bedrivit virkeshandel till ett värde av 200 miljoner euro. Metsäverkko är tillsvidare den enda tjänsten, där man kan göra en virkesaffär elektroniskt från början till slut. Metsä Group inledde elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster till sina ägarmedlemmar i juni 2015. Dessa elektroniska tjänster öppnades för alla skogsägare i juli 2017. Den elektroniska handeln utgör ungefär en fjärdedel av Metsä Groups alla virkesaffärer. –Skogsägarna har tagit i bruk de elektroniska tjänsterna i snabbare takt än vi förväntade då vi byggde upp tjänsten. Vi har för avsikt att också i fortsättningen vara en föregångare i fråga om att utveckla elektroniska tjänster för skogsägare, säger Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster på Metsä Groups.

PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för produktion.

PMI-total steg till 63,3 i november från 59,3 i oktober. Samtliga delindex bidrog till uppgången förutom delindexet för lager av inköpt material. Ökningen drevs främst av orderingången med ett bi-

drag på 2,2 indexenheter. November noteras till det tredje högsta utfallet för i år efter mars (65,2) och september (63,7).

Delindex för orderingången steg till 64,9, vilket är 7,4 indexenheter högre än 57,5 som var utfallet i oktober. Ett tre månaders glidande medelvärde för delindexet steg med 3,7 indexenheter till 62,6. Huruvida de tidigare tecknen av en avmattande trend har upphört bör tolkas med försiktighet. Delindex för produktion blev 64,9, vilket är 3,2 indexenheter högre

än oktoberutfallet. För nio av årets avslutade elva månader har delindexet legat över 60-strecket och november tillskrevs ett högre indextal än årssnittet på 63,5. Delindex för sysselsättning steg till 62,5 i november från 58,9 i oktober. Det gav ettbidrag till PMI-total om 0,7 indexenheter. Då delindex ligger över 50-strecket betyder det att antalet anställda inom tillverkningsindustrin stigit. Delindex för lager av inköpt material noterades till 53,1 i november.

Delindex steg därmed med 1,9 indexenheter från oktober, vilket gav ett negativt bidrag om 0,2 indexenheter till PMI-total. Novemberutfallet är det femte i rad med ett indextal ovanför 50-strecket.

Fakta Inköpschefsindex PMI - (Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.

Multidocker säljer till Sydafrika

MultiDocker är tillsammans med Caterpillars återförsäljare Barloworld, i slutförhandling med ett välrenommerat, internationellt skogsbolag i Sydafrika. Affären omfattar två enheter till ett värde av 17.5 miljoner kronor. Under möten i Sydafrika den 24 november meddelar kunden att förhandlingarna ska vara slutförda inom två veckor. – Detta är ett viktigt insteg för våra produkter och tjänster i Sydafrika, säger Simon Österström, säljchef på MultiDocker och fortsätter: –Skogsindustrin i Sydafrika är under utveckling och har ett stort effektiviseringsbehov inom logistik och lasthantering kommande år. Sydafrika är en marknad som vi kommer fortsätta att bearbeta.

Volkswagen Amarok vinner ”International Pickup Award 2018”

Volkswagens Amarok har tilldelats utmärkelsen ”International Pick-Up Award 2018”. Precis som dess föregångare, som fick priset 2010, Volkswagen Amarok har tilldelats har Amarok, nu utmärkelsen pickup of the Year. med kraftfulla V6-motorer, lyckats övertyga den internationella juryn bestående av erfarna transportbilsjournalister. – Vi är ödmjukt tacksamma för att få detta pris och känner oss hedrade av den internationella juryns beslut. Med Nya Amarok har vi visat att vi är lyhörda för vad kunderna vill ha och har skapat en bil med mer kraft, större vridmoment och ännu bättre köregenskaper oavsett underlag. Amarok är helt enkelt mer än bara en lyxig livsstilsbil, sa Dr Eckhard Scholz, vd för Volkswagen Commercial Vehicles när priset lämnades över vid en ceremoni i Lyon.

Liebherr PR 766 är en ny 50-tons bandschaktare på 422 hästkrafter. Den nya maskinen ersätter PR 764. Motorn klarar utsläppkraven genom en optimerad förbränningsprocess.

Ny bandschaktare från Liebherr Nu lanseras Liebherr PR 766 bandschaktare på 422 hästkrafter med en arbetsvikt på omkring 50 ton. Den ersätter tidigare modellen PR 764.

Den nya 8-cylindriga motorn klarar utsläppskraven genom en optimerad förbränninsprocess och SCR utan användning

av DPF. En hydrostatisk drivenhet håller motorns varvtal konstant under arbete, oberoende av belastningen.

En oscillerande undervagn är standard och gör det möjligt för spårvalsarna att flexibelt anpassa sig till ytan.

– Viktiga drivlinekomponenter utvecklas och samordnas internt, vilket ökar effektiviteten i systemet som helhet, skriver Liebherr i ett pressmeddelande.

Hytten på PR 766 är identisk med hytten på den större PR 776 som lanserades förra året, och som standard är det Lidat maskinstyrningssystem som tillhandahåller data

för fjärrövervakning. Uppgifterna uppdateras flera gånger om dagen och informationen kan när som helst ses i en webläsare. Automatiska larm kan ställas in för viktig information, t.ex. överskridande av geofence eller om en kritisk driftssituationen uppstår.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

39

Möt en ny bekantskap! FTG skördar­ paket för traktor. I samarbete med Nisula Forest har vi tagit fram kompletta skördarpaket för din traktor. Olika typer av skördaraggregat från stegmatare till rullmatat. Omvänd förarplats i traktorn, bukplåtar och kranfästen. Kontakta oss för ett förslag! För påbyggnation på Valtra traktorer, kontakta Lantmännen Maskin.

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se 010-456 79 00 • info@ophoglunds.se • www.ophoglunds.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Randex!

RANDEX AB • Box 622 • 531 16 Lidköping • Tel. 070-321 58 73 • ole@randex.se • www.randex.se

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Värnamo Grusmaskiner! Box 3107, 550 03 Jönköping • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • E-mail: v.grusmaskiner@telia.com


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

S:

DRES ! NY A

OBS

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

41

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se

Waldungkärran 7 ton .........2017 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Lännen 8600E 7800 tim .....2007 Vagnsstyrning ,hydr. lucka. 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. Engcon EC10 S45 med grip, L8

Järnvägsmaskin!

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TW 110 RAIL.........2017 Terex TC 50 ........................2015 12930 tim. Järnvägsmaskin, omgående lev! 300 tim

PREMIÄR 1 DECEMBER!

Canycom S 100 .............2004 Självlastande minidumper, vikt 1 000 kg. 65.000:-

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ HÖGLANDETS MASKIN!


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Nya Komatsu PC700LC-11 är framtagen för hårda och krävande arbeten inom stenbrotts- och gruvindustrin.

Robust 70-tons bandgrävare från Komatsu

Komatsus bandgrävare PC700LC-11 är speciellt utvecklad för hårda och krävande arbeten inom stenbrotts- och gruvindustrin samt där stora mängder massor ska hanteras. Trots en maskinvikt på nästan 70 ton uppges bränsleförbrukningen vara låg. Komatsu PC700LC-11 är utrustad med en steg 4-motor på 444 hästkrafter. Den har integrerad SCR avgasefterbehandlingssystem med AdBlue och EGR avgasåtercirkulation ser till att kväveoxidutsläppen reduceras till en minimal nivå. Maskinen har också utrustats med ett telematiksystem som skyddar maskinen mot felaktig och otillåten användning. – Alla huvudkomponenter inklusive motor, hydraulpumpar, hydraulmotorer samt ventilpaket, är exklusivt konstruerade, utformade och tillverkade av Komatsu, säger Vince Porteos, produktchef på Komatsu Europe. Hydraulsystemet i

”Alla viktiga komponenter är exklusivt konstruerade av Komatsu.” Vince Porteous produktchef på Komatsu Europe.

Komatsu PC700LC-11 är en integrerad konstruktion med ett lastkännande hydraulsystem och öppet centrum, samt tre olika arbetslägen för anpassning till prestandabehovet för olika typer av arbeten. Den hydrauliskt drivna och reverserbara kylfläkten anpassar varvtalet efter belastning, kylvätske-, hydraulolje- och omgivningstemperatur för ökad effektivitet och lägre ljudnivå. Förarhytten har förstärkt ramkonstruktion, speciellt konstruerad för grävmaskiner och är monterad på oljefyllda dämpelement för låg vibrationsnivå. Förarstolen har luftfjädring, högt ryggstöd, värme och fullt justerbara armstöd som standard. Ett kamerasystem finns som tillval och innebär montering av flera kameror. Det innebär att flera olika kameravyer kan visas i monitorn som ger totaluppsikt över arbetsplatsen innan en viss manöver utförs.

Den nya vikarmskranen till Rottne F10 och Rottne F11 har 20 procent bättre lyftkraft än sin föregångare. Det är tre huvuddelar som har fått en ny konstruktion jämfört med den gamla kranen: pelaren, lyftcylindern och lyftarmen. Foto: Mats Samuelsson.

Starkare kran till Rottne F10 och F11

Rottne presenterar RK 105 – en ny kran för skotarna Rottne F10D och Rottne F11D. Den nya vikarmskranen har 20 procent bättre lyftkraft än sin föregångare.

– Det är en kran med riktigt stora skillnader jämfört med föregångaren RK 85, säger Filip Wirbladh, konstruktör på Rottne Industri. Bakom idén till den nya vikarmskranen till Rottnes skotare F10D och F11D, vilken bland annat kom till efter önskemål utifrån om en starkare kran, ligger ett innovativt

och genomtänkt arbete som har resulterat i en helt ny och förbättrad produkt.

Det är tre huvuddelar som har fått en ny konstruktion jämfört med den gamla kranen: pelaren, lyftcylindern och lyftarmen. Kort sagt så är det en helt ny kran med ökad hållfastighet. Framför allt är det ett annat tänk i själva hopsättningarna.

”Vi har jobbat med att få ner spänningarna i svetsarna.”

Filip Wirbladh konstruktör på Rottne Industri.

Den nya kranen är förstärkt för att kunna ge en högre lyftkraft. Utvecklingsarbetet på fabriken i Rottne har gjort att RK 105 har ett lyftmoment på 105 kNm (kilonewtonmeter). Detta att jämföra med cirka 87 kNm på den tidigare modellen. Lyftvinkel har också ökat med ungefär fem grader.

– Vi har jobbat med att få ner spänningarna i svetsarna och har förbättrat lyftkraften med hela 20 procent, berättar Filip Wirbladh. Den nya RK 105 kommer att monteras som standardkran på samtliga F10D och F11D som

levereras ut till kunder från Rottnes fabrik runt årsskiftet 2017/2018 och framåt. – Det känns kul att kunna presentera en förbättring på kransidan och därmed samtidigt möta kravet på en produkt som våra kunder har efterfrågat på just de här modellerna, säger Jörgen Ivarsson, försäljningschef Norden på Rottne, och avslutar: – Nu kan vi erbjuda de här båda skotarna med en starkare och förbättrad kran vilket inte bara ökar lyftkapaciteten utan även hela maskinens prestanda.

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

43

KAMPANJ LÄTTDUMPER NOSSEBRO 0512-295 50 • www.balaagri.se

Hardox på köpet

Värde 9 990:- + moms.

Gäller:

Begrä

nsat a

ntal!

TKS 611/B (obromsad/bromsad) Enaxlad Lastkapacitet: 6 ton 4,4 m3

TKS 712/812 (obromsad/bromsad) Boggie Lastkapacitet: 7 ton/8 ton 4,4 m3

Hardox i botten ingår!

TKS1112

Begrä

nsa

t anta Hardox i botten l! Lastkapacitet: 11 ton 500/50x17” hjul 4-hjulsbroms Hydraulisk entreprenadlucka Övre lämsats med topp/sidohängd spridarläm 13,9 m3 Skydd för LED-belysning Valfri RAL-färg!

Nu 129 000:-

Begrä

TKS1512

nsa

t anta Hardox i botten l! Lastkapacitet: 15 ton 600/50Rx22,5” hjul 4-hjulsbroms Hydraulisk entreprenadlucka Övre lämsats med topp/sidohängd spridarläm 16,1 m3 Skydd för LED-belysning Valfri RAL-färg!

Nu 199 000:-

Ordinarie pris 149 000:-

Ordinarie pris 227 000:Kampanjen gäller till den 31/12-2017. Moms och ev.frakt tillkommer. Kampanjen gäller till den 31/12-2017. Moms och ev.frakt tillkommer.

Närmaste återförsäljare hittar du på balaagri.se eller ring 0512-29550 KÖP DEM AV DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:

Fina maskiner just nu!

Marknadens mest prisvärda Klaffskopa

SVAB L8 spakar!

Ackumulator och elventil Förberett för fyra slangar

Volvo L60G .........................2013 6400 timmar 3:e hydraulfunktion, Lastarmsfjädring, bra däck 75%, mycket fint skick.

Lännen 8600i Premium .....2015 Steg 3B, 2400 timmar, c-smörjning, dieselvärmare, SMP tiltrotator med grip, fint skick.

MASKINFÖRMEDLING

VI HJÄLPER DIG SÄLJA

DIN MASKIN!

Volym 1,5-10 m³

Vi önskar en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

UFO KLAFFSKOPA Att jobba med innovativa redskap är ett mycket smartare sätt att jobba. Marknadens mest prisvärda Klaffskopa Volym 1,5-10 m³

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp

WWW.GOTENEUFO.SE


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

MOBILA ARBORRVERK WS

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL Behandlades med Bio-Protect 2 under 2016

serien är den perfekta maskinen för att.. ..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

..

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

Hur gor du med din diesel?


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

45

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

Hälften av maskinentreprenörerna i Sverige drabbades av dieselstölder förra året. Men inte ens hälften av stölderna polisanmäldes.

Få dieselstölder polisanmäls

Förra året utsattes hälften av av alla maskinentreprenörer i Sverige för dieselstölder. Men endast nära hälften av alla stölderna, 45 procent, anmäldes. Det visar en rapport som bygger på intervjuer som analysföretaget Industrifakta gjort på uppdrag av branschorganisationen Maskinentreprenörerna. För de företag som drabbades av dieselstölder under 2016 var snittkostnaden 42 000 kronor. Till det kommer kostnader för reparationer, administration och inte minst stillestånd. Situationen med de utbredda stölderna har lett till att många företagare gett upp och inte anmäler stölderna. Man upplever inte att de rättsvårdande myndigheter tar dessa brott på allvar och polisen klarar bara upp två procent av brotten.

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvisa utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen.

Skogsägarna tror på lönsamhet Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. – Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper. Dessutom stärker den expansiva internethandeln efterfrågan på förpackningsmaterial och därmed svensk skogskonjunktur,

säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna. Den ökade lönsamheten märks också i investeringsviljan. Drygt sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor. 65 procent anser att det skulle vara en lönsam affär. Skogsägare under 40 år är mest positiva till skog som investering.

Priset på skogsmark steg under första halvåret 2017 och närmare sju av tio skogsägare tror på ett positiv prisutveckling för skogsfastigheter de närmaste åren. Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen stärktes ytterligare under 2017, över hälften, 52 procent, av skogsägarna tror på stigande timmerpriser både för det kommande året och på tre års sikt. Även den positiva synen på massavedspriserna håller i sig och nästan fyra av tio tror att priserna stiger de närmsta tre åren. Avverkningsviljan ligger på samma nivå som förra

året, 36 procent. – I årets undersökning kan vi konstarera att fler genomförde en avverkning än de som sa sig planera för det. De flesta som avverkar gör det för att tiden är inne för avverkning men vi ser en trend i att priset spelar en större roll. Skogsägare har generellt lägre krav på lönsamhet jämfört med andra företag men genom en långsiktig planering kan man öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

God Jul & Gott Nytt År! NÄR DETALJERNA AVGÖR Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden. Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi.

ÖKT

TS PATEN

Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!

info@plastomer • 0490-822 80

www.plastomer.se

HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

VINTERVÄGHÅLLNING

Vi har utrustningen!

Nu har vi fyllt lagret med katalysatorer

Till Scania, Volvo mfl.

Utöver Hilltip:s spridare och vikplogar erbjuder vi även vårt eget varumärke RG-Spridaren och RG-Plogen. VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! rostfria Nu medor över kåp lager! h drev oc

För mer information ring Oskar eller Gert-Owe! • Avgasdelar • Bromsdelar • Elutrustning • Filter • Fjäderpaket • Flakstolpar • Karosseridelar • Kraftöverföring • Motorer • Motordelar • VBG

Plogen

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Vi ordnar med montage, lackering och service!

www.brorsson.se

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com

Kvarnarpsvägen 1 • 575 36 Eksjö 0381-170 35 • order@brorsson.se www.brorsson.se

www.rgmaskindelar.com


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Spektakulär Scania plogbil Tapanis Entreprenad i Muodoslompolo har nyligen fått en splitterny och fullutrustad Scania R580 levererad. Den nya lastbilen, en Scania R580 är utrustad med lastväxlare från Joab och den spektakulära folieringer är gjord hos Jevs Car Wrapping i Sollefteå. Temat på folien är från

tv-serien Sons of Anarchy. Bilen har dessutom utrustats med plogutrustning från Mählers. Plogen är den nya DPH 3700. Företaget äger också en Volvo väghyvel med en Mählers sidoplog SVH-4 monterad. – Vi har ansvar för snöröjningen i norra Pajala med bland annat riksväg 99. Totalt är det elva mil

och det kan bli långa dagar när det börjar snöa ordentligt, säger Anton Tapani, delägare i Tapanis Entreprenad. Företaget drivs av den fjärde generationen Tapani, bröderna Emil och Anton. Emil ansvarar för entreprenaddelen med bland annat fordon i gruvindustrin. Anton sköter åkeridelen.

ÖKA SÄKERHETEN För chaufförer, medtrafikanter och last! Nytt komplett program av sandspridare och automatkätting för ett bättre väggrepp på hala vintervägar. Båda produkterna har marknadens lägsta egenvikt.

För mer information kontakta Olof Gustafsson, tel. 070-609 53 93

Jönköping 036-14 29 69 • www.etebra.nu Micke 073-434 96 06 • Ulf 076-317 38 52

RotoGrip Automatkätting BevoGrip Sandspridare

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Tunga bördor bromsar den Europeiska byggmarknaden Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blir det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökar inom alla tre huvudsegment (bostäder, lokaler och anläggning). Tillväxten har dessutom justerats upp något på kort sikt men i det längre perspektivet saknas det fortfarande förutsättningar för en mer omfattande återhämtning, allt enligt Euroconstruct 24 November. Åren efter finanskrisen blev plågsamma för den Europeiska byggbranschen och det dröjde till 2014 innan bygginvesteringarna började stiga igen. Nya bostäder, som agerat draglok i återhämtningen, ökade förra året med 9 procent. Årets uppgång ser ut att bli lika stark men vändningen kommer från mycket låga nivåer och tillväxten trappas stegvis ned till enbart 0,8 procent under 2020. Anläggning utvecklas bäst med en genomsnittlig årlig uppgång på 4,2 procent under 2018 och 2019.

Fabrik

Privata lokaler (industri, affär, kontorsbyggnader etc.) är mer sen-cykliska, varför byggaktiviteten kommer igång när resursutnyttjandet i ekonomin, och fastighetsbeståndet, når en nivå som motiverar en utbyggnad av den befintliga stocken. När konjunkturen vänder till det bättre tar det några år av starkare tillväxt innan lokalinvesteringarna ökar och Europas länder befinner sig i olika stadier i sin konjunkturutveckling. Prognosen för den totala byggmarknaden har

RAKA

justerats upp sedan junirapporten med en procentenhet under 2017, till 3,5 procent. Tillväxtförväntningarna bortom 2018 är dock lägre ställda än tidigare vilket gör att den genomsnittliga årliga tillväxtjusteringen för alla 19 medlemsländer under åren 2017 tom 2019 landar på mycket blygsamma + 0,2 procent. Stora delar av Europa har en svag inkomstutveckling, hög arbetslöshet och ett lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin, samtidigt som man har ett skriande behov av att nå balans i statsbudgeten. En utökning av EFSIs resurser (Europeisk Fond för Strategiska Investeringar) har löst upp en del hinder vilket attraherat kapital till satsningar, framförallt inom transportinfrastruktur i de hårdast drabbade

LINJEN

K.T.S Kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Kund

4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2014 BNP

2016

2015

2017

2018

2020

Källa: Euroconstruct

Procentuell utveckling, BNP - Totala bygginvesteringar, för samtliga 19 medlemsländer i Euroconstruct

länderna i öst- och Sydeuropa.

som behövs för att bibehålla byggnadernas standard med hänsyn till beståndets åldersstruktur och det är en god bit ifrån vad som krävs för att nå de ambitiösa mål som finns för fastighetssektorns energianvändning.

ROT-sektorn håller sig relativt stabil med en tillväxt på 1,7 procent i år men utvecklingstakten mattas av till i genomsnitt 1,3 procent under de kommande tre åren. Detta är strax under den investeringsökning

Det finns tydliga riskscenarion. Geopolitisk

instabilitet, den italienska banksektorn, lokalt överhettade bostadsmarknader och stora utmaningar för högt skuldsatta länder är några exempel. Smekmånaden är kort för nya regeringar och riskerna för negativa överraskningar ska inte underskattas.

Du får mera för pengarna utan mellanhänder

Pallgafflar grävmaskin

Stengrep

NYHET

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S-fästen från S30 till S80. ®

2019

Totala bygginvesteringar

®

Energiklipp

Gripar med S-fästen

Kraftiga smidda gafflar med lyftförmåga enligt ISO-std. 1,5 - 2,5 och 5,0 ton. S-fästen 40 - 50 och 60 Pris från 7.990 kr 11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S-fäste från 10.655 kr

Pallgafflar

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten-, rivningsoch sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S-fäste från 20.230 kr

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre vilkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 - 20 och 30 cm. 30-modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S-fästen eller kranfästen. Pris från 26.990 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

Varför välja K.T.S?

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 7.955 kr

6 modeller av hydrauliska gafflar från 2,9 till 11,0 ton. Pris från 16.775 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

Sandspridare Se filmen på hemsidan!

Se filmen på hemsidan!

K.T.S har 6 olika modeller på vagnar, både enkel- och dubbelram och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 28-sidiga broschyr med prislista och läs mer! Vagn komplett med kran Pris från 87.550 kr

Professionell spridare standardutrustad med 3-punktsfäste, hydraulisk tryckstång, steglös 25% utmatning och självlastande. rabatt Arbetsbredd 1,3 och 2,0 m. Pris från 21.415 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

66 ÅR

Ett riktigt proffsblad med vändkrans som går att vända från förarplatsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,442,74 och 3,05 m arbetsbredd. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. Pris från 23.100 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar!

Utförsäljning av alla K.T.S Skopor

K.T.S har över 30 olika redskapsfästen!

På samtliga priser tillkommer moms.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Hitachi ZX85US-5

Monobom, vikt cirka. 9 ton

Utrustad med Arbro 350 stegmatare! Arbro 350 är en stegmatad gallringsskördare för grävmaskiner. Arbro 350S fäller, kvistar och apterar. Aggregatet har en fällningsdiameter på cirka 400 millimeter. Kvistningsdiametern är mellan 40 och 300 millimeter.

Utrustas efter kundens önskemål: stållarv med gummiplattor, gummilarv, valfri tiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, backkameror, skopor m.m.

E! L L Ä F L TIL

Hitachi ZX130LCN 2017 Cirka 14 ton. ”Kanonpris!”

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

49


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Svenskt genombrott i utvecklingen av biobränsle Sverige kan vara ytterligare ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta. Detta sedan forskningsprojektet BioLi2.0 i pilotutrustning lyckats framställa ligninbaserat biodrivmedel som skulle kunna fungera mycket bra i vanliga dieselmotorer och produceras i befintliga oljeraffinaderier. Redan idag används skogsråvara till framställning av biodrivmedel. I takt med omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar behovet av biobaserade råvaror vilket drivit på forskningen på utnyttjandet av lignin. Skogsråvaran lignin finns i rikliga mängder. Hela 20–30 procent av trädet utgörs av lignin som blir en restprodukt vid pappers- och kartongtillverkning. Ligninet som finns i svartluten recirkuleras idag främst som energi i massabruket men har stor potential att användas till både drivmedel och material.

Ett forskarteam från RISE med näringslivspartners har nu lyckats extrahera och uppgradera lignin till en produkt som går att blanda med dagens fossilbaserade drivmedel. Försök med upp till 30 procent inblandning har visat sig vara möjlig att samraffinera med fossila råvaror. Tack vare att ligninet kan gå in som en delström i bränsleframställningen är det möjligt att utnyttja existerande utrustning på raffinaderiet. Vi har därmed goda förutsättningar att minska vårt fossilberoende och samtidigt kunna utnyttja existerande

investeringar i utrustning. Framsteg har även gjorts i en annan del av projektet BioLi2.0. Här handlar det om skala upp en process för att framställa luktfritt lignin. Den välbekanta doften av massabruk har kanske varit det största hindret från att ersätta fossilbaserade

”De nya gröna bränslena kommer förändra de stora flödena inom skogsindustrin.” Marie Anhedeni projektledare för BioLi2.0

limmer och kemikalier i exempelvis inredningsmaterial. – Lyckas vi med uppskalningen skulle det vara ett sätt att snabbt få ut ligninbaserade produkter. Vi bedömer också att det skulle vara relativt lätt att komplettera befintliga anläggningar med den nya tekniken, säger Marie Anheden, projektledare för BioLi2.0. Försök i ton-skala kommer nu att genomföras i RISE försöksanläggning i Bäckhammar.

– Nu i halvlek av projektet kan vi konstatera att många bra resultat har producerats. Det viktiga nu blir att producera och testa i större volymer och att sammanställa allt utifrån ett värdekedjeperspektiv. Vår ambition är också att se på hållbarhetsfrågor på en

Svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel. Detta sedan forskningsprojektet BioLi2.0 i pilotutrustning lyckats framställa ligninbaserat biodrivmedel som skulle kunna fungera i vanliga motorer.

övergripande systemnivå för Sverige. Vad innebär det att ta ut lignin och göra produkter istället för att göra el av det som idag? De nya gröna bränslena och kemikalierna kommer sannolikt att förändra de stora flödena inom skogsindustrin, säger Marie Anheden avslutningsvis.

Projekt BioLi2.0 är en satsning inom det strategiska innovationsprogrammet. BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO.

Radiostyrning för alla applika�oner

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 • 785 45 Björbo sales@ircab.se • www.ircab.se


Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

En komplett sats som förser dig med verktyg för resten av livet. 715 delar i en snygg och praktisk förvaringslösning. Proffskvalitet!

51

En perfekt instegsvagn på 177 delar med det du behöver. Komplettera sedan med �er verktyg och överskåp.

När det gäller Reparerar och säljer – Nytt och begagnat!

Stort lager! Snabba leveranser! Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Peakström på otroliga 3200A (24V) Startar allt!

M6-M16, 3 längder inkl. bricka, nylock, mutter. Totalt 60 kilo bult! Art. nr. 2300-6-1630100

Bä rbar induktionsvä rmare

Utbildningsservice i Sverige AB

Ett multiverktyg för uppvärmning av bult, skruv och mutter vid reparations- och underhållsarbeten. Passar lika bra i fordonsverkstaden eller maskinhallen som ute på fältet i servicebilen. Levereras i praktisk väska med 4 st värmespiraler, 15 mm, 19 mm �exibel längd 800 mm samt 0-don PAD.

VI PÅ BLYS ÖNSKAR ALLA EN GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

PROFFS PÅ

KOMMUNIKATION & IT

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Maskintrailers Skogsmaskinjumbo Maskinsläpvagnar Maskinjumbo Specialtrailers m.m.

För SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Support

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

DIESELMOTORER

LASTMASKINER

MASKINVAGN

KROSSNING & SORTERING

Lastväxlarvagnar Trailers Flakvagnar Skåpchassier m.m.

Försäljning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Industrivägen 16 • 438 92 Härryda Tel. 0301-23 46 00 • vm@vmtrailer.se

Maskinvagn

The engineCompany

ARDER HITTING H

Dieselmotorer, service reservdelar Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Århus

SINCE 1978

Auktoriserade för:

www.dieselmotornordic.com

SVENSKA FORDONS TVÄTTAR A-B

Lastbils-, buss och tågtvättar Svensk tillverkning - Låga priser

Tel. 018-55 78 35 www.fordonstvattar.se

FÄSTEN

BM-fästen Även andra modeller enligt Era önskemål En del av din styrka Tel: 010-445 00 00 info.nybro@stenastal.se

HYDRAULHAMMARE

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

08-564 707 00 FORDONSTVÄTTAR

HYR AV OSS!

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

H Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

PUMPAR

www.vmtrailer.se

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR! Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

www.gruskungen.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL Huggknivar och motstål

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

• Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

På vägen sedan 1919

BUSKRÖJARE

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

LASTBILSDELAR

BUSS- och LASTBILSDELAR

60

ÅR 1956-2016

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

H Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se Zetterbergs Industri AB Östervåla Tel. 0292-705 00

LASTRAMPER

www.zetterbergs.se

Etablerat 1943

Lastar drygt 45 ton

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

GRÄVSKOPOR

LASTA SÄKERT Tillverkning & reparation av skopor och fästen

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

0522-168 20 www.cerapid.se

CERAPID SERAMEKO

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

www.svenskanarko.com

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se


REPARATIONER & SERVICE Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Svetsning och reparation av skopor

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Även uthyrning av maskiner

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

UTBILDNINGAR: • Maskinförarutbildning på jordförflyttande maskiner & kranar • Travers- och truckutbildning • Trafikverkets kravkurser • Mobila arbetsplattformar sax & bomlift • Säkra lyftutbildningar • BAS-U, Bas-P ENTREPRENAD: • Mobilkranar, lastmaskin, teleskoplastare, lastbilskranar • Tung godshantering, flytt av maskiner m.m.

LÅGA PRISER

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

SVARVVERKTYG

UTBILDNING

Kvalitet till lågpris

Se �lm på vår nya hemsida!

Martinssons Mekaniska SNÖKEDJOR

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

SNÖKEDJOR För stort & smått

TAKSKYLTAR

TELESKOPLASTARE Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.sl-lyftok.se

SVARVVERKTYG

RICHARDS RESERVDELAR AB

Automatiska Lyftok

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

RESERVDELAR & REDSKAP

53

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.se • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • Östersund 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

INTERNATIONAL AB

ledaren i strömförsörjning

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

RIVNINGSROBOT

TMA

Redskap 400 st

VI KAN UTBILDNING Anläggningsvärlden.indd 1

2017-03-29 09:49:34

TANKUTRUSTNING

TM

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

i Filipstad

www.brokk.com

0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

VÅGAR 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Vi kan vågar!

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

M IVAB

Frontlastarvåg A100

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Grävmaskinsvågar • Silovågar • Truckvågar ...m.m.

Hjullastarvåg SmartScale typ 801

Lasta inte bort vinsten! Ring:

VÅGLANT

VARBERG • www.mivabvbg.se

www.tmaorebro.se

0340-805 20

0708–55 55 56 • www.vaglant.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2017

Volvo 262C fyller 40 år

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

För 40 år sedan vände Volvo upp och ner på begreppen om vad märket stod för. Volvo 262 Coupé lämnade ingen oberörd och sålde betydligt bättre än väntat, trots att den var långt mer än dubbelt så dyr som basmodellen i 200-serien.

utan vinyltak. Alla sedanmodeller i 200-serien fick det året en ny bakstam med en baklucka som gick ner i bakkant. Bakljusen var också nya och gick runt karosshörnen. 1980 tillkom svart och ljusblå metallic och silvermetallic med vinyltak slopades. I USA såldes modellen under namnet Volvo Coupé från och med 1980.

Volvo 264 presenterades hösten 1974 och två år senare var det dags för Volvos första sexcylindriga herrgårdsvagn: 265. Men det var inte slut där – på Genèvesalongen i mars 1977 hade den kanske mest oväntade modellversionen premiär: en tvådörrars coupé med kraftigt lutade vindrutestolpar och taket sänkt med 60 mm. För att få bilen att upplevas som slankare hade de bakre reservhjulsbaljorna tagits bort – resten av karossen var oförändrad.

Den årsmodell som skiljer ut sig mest är också den sista. 1981 genomgick 200-serien en större uppdatering med nya mer smäckra stötfångare och nytt strålkastararrangemang. B27E blev B28E då motorn fick större cylindervolym och 14 hästkrafter mer. Ny färgkombination var en tvåtonslackering i guld och nougat. Målet var att tillverka 800 enheter per år men förväntningarna visade sig vara alldeles för låga. Förutom 1977 då produktionen startade sent på modellåret och den sista årsmodellen var produktionssiffrorna mer än dubbelt så höga. När de sista bilarna såldes 1981 sågs de redan som samlarobjekt. Totalt tillverkades 6 622 exemplar mellan 1977 och 1981.

När Volvo 1800ES lades ner 1973 fanns ingen naturlig efterträdare som sportig toppmodell. Volvos vd Pehr G Gyllenhammar ansåg att det var en brist. Inte minst var det av vikt att en sådan modell fanns på Volvos största exportmarknad USA och en lyxig coupé ansågs ligga mer rätt i tiden än en sportbil. Motorn i 262C var en V6 med bränsleinsprutning på till en början 2,7 liter och 141 hk och gemensam med de andra karossversionerna i 260-serien. Den hade utvecklats tillsammans med Peugeot och Renault och tillverkningen skedde i Douvrin i Frankrike av det gemensamma företaget Société Franco-Suédoise de Moteurs-PRV. Volvos motorbeteckning var

Den ritades i Sverige och byggdes i Italien. Volvo 262C var den udda tvådörrarscoupén som sålde över förväntan, trots att den var långt över dubbelt så dyr som basmodellen i 200-serien. Och nu fyller den 40!

Foto: Volvo arkiv.

B27E och tack vare motorblock och topplock i aluminium vägde den inte mer än 150 kg. En nischprodukt som 262C, med liten produktionsvolym, passade inte in i Volvos fabrik i Göteborg. Slutmonteringen lades istället på italienska Carozzeria Bertone som också byggde limousinen 264TE. Byggsatser skickades till Turin där karosserna modifierades, lackerades och monterades ihop till färdiga bilar. Ett litet emblem i nederkant på framskärmarna visade att Bertone byggt bilen. De första årsmodellerna av 262 fanns enbart i silvermetallic med svart vinyltak. Från och med 1979 års modell fanns den även i guldmetallic

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

”När Volvo 1800ES lades ner 1973 fanns ingen naturlig efterträdare som sportig toppmodell. Volvos vd Pehr G Gyllenhammar ansåg att det var en brist.”

Små & Medelstora Sortering & Krossverk Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm

MADE IN SWEDEN

! 0% raba�ri� ! 1 J N AK MPA och frak� Gäller �ll den

31/12-2017.

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •


LASTVÄXLARSLÄP

SANDSPRIDARE

SnowEx sandspridare och saltspridare har �era saker gemensamt. Behållaren är i polyeten, detta ger låg vikt och korrosionsbeständighet. Tallriken samt matarskruven drivs med 12-volts el. Miljövänligt, tyst och driftsäkert. Minimalt med service. Från förarplats styr du alla funktioner såsom spridningsbredd, mängd material och vibratorfunktion.

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen.

NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

På trailerimport.se kan du se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygga ditt nya släp!

NÄR BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG.

Ifor Williams TT36214

Ifor Williams TB5521-353

Ifor Williams GH94

Stabilitet, säkerhet och prestanda. I snart 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

Trailerimport i Norden AB | Hulabäck 208 | 305 72 Steninge | 035-512 20 | www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anlaggningsvarlden 1017  
Anlaggningsvarlden 1017  

Affärstidningen för entreprenad, skog & transportbranschen.