Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR Foto: Per Eriksson

Kits Contractor krossar på plats

#1-2016 FEBRUARI #9-2019 DECEMBER

Oilquick och Engcon i samarbete OilQuick tillverkar fullautomatiska snabbfästessystem och Engcon är tillverkar tiltrotatorer och tillbehör till grävmaskiner. Under sommaren och hösten har de två valt att fördjupa sitt samarbete. Sidan 20

Kraftsamling mot granbarkborre utökas Kraftsamlingen mot skadeinsekten granbarkborren, som dödat granar för miljardbelopp i södra Sverige senaste året, utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Samtidigt förlängs satsningen med tre år Sidan 22-23

Debatt: I ett industriområde strax intill E18 i Enköping planerar just nu entreprenadföretaget Kits Contractor en tomt för det lokala uthyrningsföretaget Josefssons Maskinuthyrning. På tomten sprängs och knackas bergmaterial som krossas på plats och används som förstärkningslager, vilket är både hållbart och ekonomiskt. Sidan 28-29

”Alla ska komma hem från våra arbetsplatser”

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

ALDRIG MER EN TAPPAD SKOPA

QSC

I kombination med Q-Safe redskapsfäste får du världens säkraste redskapsfäste där systemet både är standardiserat oavsett märke och modell på grävmaskinen samt att det förhindrar föraren att göra fel.

Q-Safe

Redskapslåset går inte att öppna med skopan eller redskapet hängandes i luften. Det måste vila mot marken innan det går att koppla lös. Detta innebär att vi byggt bort risken för felaktigt handhavande, oavsiktlig aktivering av skoplåset med tappad skopa som följd. Med Engcon Q-Safe & QSC låssystem går det helt enkelt inte att göra fel.

Sidan 4


Ladda ner 2019 ĂĽrs katalog pĂĽ www.ystamaskiner.se


SP 661 - smidig, stark och effek�v SP Maskiners SP 661 LF är e� smidigt, starkt och effek�vt högprestande aggregat konstruerat e� er SPs Låg Frikik�onsprincip för minimal frik�on och maximal produk�on. SP 661 LF är utvecklat för a� kunna erbjuda högsta kvalitet och produk�on i alla typer av slutavverkning. Kontakta oss för a� beställa SP 661 LF redan idag!

Kontakt: Jonas Danielsson Telefon: 073-442 53 42 jonas.danielsson@spmaskiner.se www.spmaskiner.se

Små & Medelstora Sortering & Krossverk BISON 280 Vikt 29 ton L (meter) =13,12, B=2,4, H=2,55 Kapacitet upp till 200 ton/timme Käftkross 900x600 mm

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 10 6 december Nr 1-2020 24 januari Nr 2-2020 21 februari Nr 3-2020 27 mars Nr 4-2020 8 maj Nr 5-2020 18 juni

Följ oss i våra sociala kanaler:

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2019 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Utgivning 13 december 31 januari 28 februari 3 april 15 maj 25 juni

Tema Digitalt & IT Mark & skogsägare Vårstädning Bergmaterial Svenska Maskinmässan, Skogsmaskindagarna Mittia Skog, Elmia Lastbil 2020

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

ÅRETS tron Skogspa

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 81 •

Återförsäljare: Anders Forsberg WIJ Maskincenter Telefon 070-646 02 56 anders.forsberg@wijmaskincenter.se

I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 9-2019 (Årgång 4) Lantämteriets GNSS-seminarie....................... sid 12 Kraftsamling mot granbarkborren .............. sid 22-23 Testkörd: Mitsubishi L200................................... sid 30-31 Ponsses 15.000:e maskin till Sibirien........... sid 43 Virkespriserna vänder nedåt.............................. sid 49 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

”Alla ska komma hem från våra arbetsplatser” Debatt

​LKAB ökade omsättning och vinst under det tredje kvartalet.

Rekordproduktion för LKAB

Det statliga gruvbolaget LKAB ökade omsättning och vinst under det tredje kvartalet, jämfört med samma period 2018. – Kvartalet präglades av hög och stabil produktion medan en något vikande marknad ledde till lägre leveransvolymer och volatila järnmalmspriser, skriver bolaget i delårsrapporten. Omsättningen uppgick till 7.751 miljoner kronor (6.594) och det underliggande rörelseresultatet blev 3.995 miljoner kronor (2.764). – Produktionsvolymen var för kvartalet på rekordnivåer. Leveransvolymerna påverkades dock av den vikande marknaden med lägre försäljning än under motsvarande kvartal föregående år, skriver LKAB. Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick i inledningen av tredje kvartalet till 125 dollar per ton

Ny vd på Sandvik

Sandviks styrelse har utsett Stefan Widing till ny vd och koncernchef för Sandvik, med tillträde senast under april 2020. Stefan Widing efterträder Björn Rosengren, som enligt tidigare kommunikation lämnar Sandvik den 1 februari 2020. Stefan Widing är sedan 2015 Executive Vice President på Assa Abloy, Stefan Widing, ny vd på samt chef för HID Global Sandvik. Corporation, en teknikdivision inom Assa Abloy. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektronik, samt en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Han har tidigare varit chef för Assa Abloys Shared Technologies och före det haft ett antal olika roller inom Assa Abloy och SAAB Aerospace. – Stefan har definitivt de egenskaper som behövs för att fortsätta driva decentralisering och säkra Sandviks framtida utveckling, säger Johan Molin, Sandviks styrelseordförande i en kommentar till utnämningen.

Catharina Elmsäter-Svärd vd på Sveriges Byggindustrier. Berndt Jonsson nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier

2018 var ett dystert år för Sverige. 58 personer förolyckades på sina arbetsplatser. Flera av dem arbetade i vår bransch. Rent statistiskt ligger vårt land långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom byggoch anläggningsbranschen. Totalt har antalet olyckor halverats sedan 1960-talet. En stor anledning till den positiva utvecklingen är att Sveriges Byggindu-

”2018 blev ett mörkt år för Sverige. Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare.” Catharina ElmsäterSvärd, vd på Sveriges Byggindustrier. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier

striers medlemsföretag arbetar intensivt för att utveckla och göra förbättringar i syfte att skapa säkrare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Men tyvärr är det fortfarande tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Orsakerna är flera. Personfaktorer som ålder, attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur arbetsplatsen präglas av. Inte minst är god planering av arbetet starkt kopplat till ett välfungerade förebyggande arbete för hälsa och säkerhet. Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för oss. Sedan länge jobbar Sveriges Byggindustrier för att motverka olyckor. Vi har tagit Safe Construction Training, en kostnadsfri interaktiv säkerhetsutbildning på nätet. Mer än 10 000 personer har redan genomfört utbildningen. Den sätter ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i byggbranschen. Varje år arrangerar våra lokalt placerade arbetsmiljörådgivare en särskild Säkerhetsdag i tätt samarbete med våra medlemsföretag. Årets tema kretsade kring vikten av god Säkerhetskultur. Men inte nog med det. den 7 oktober invigde vi landets första gemensamma Säkerhetspark för byggbranschen vid

”Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser”, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, och Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.

Arlanda flygplats. Parken är en fysisk träningsanläggning för alla dem som verkar i branschen. I dagsläget finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov. En fysisk träningsanläggning ger många fördelar. Här ges människor möjlighet att öva och föra dialog om olika säkerhetsrisker på ett handgripligt sätt. Alla är vi olika. Vissa av oss föredrar att läsa sig till kunskap, medan andra önskar ta till sig vetskapen på ett praktiskt sätt. Oavsett vilket blir Säkerhetsparken ett konkret verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker bransch. Men mer behöver göras för att stoppa olyckorna. Medan vi jobbar på vår kant förväntar vi oss att regeringen gör sitt. Därför uppmuntrar vi arbetsmarknadsmi-

nister Eva Nordmark att fortsätta på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor: Arbetsmiljöverket behöver göra fler oannonserade inspektioner för att få bort de oseriösa företag som förstör för alla dem som vill göra rätt för sig. Beställare måste ställa krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare i företagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven behöver också följas upp. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men samverkan är viktig. Vi ser därför fackförbundens skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa skall självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision. 2018 blev ett mörkt år för Sverige. Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser.

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 • Michael Thorn 070-215 04 11 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se


E C I V R E S R HAMMA

vi servar alla fabrikat!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Brist på skötsel hotar skogen Statliga Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari-september 2019 uppgick till 1.133 miljoner kronor (1.031).

Bra resultat för Sveaskog trots avmattning

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari-september 2019 uppgick till 1.133 miljoner kronor (1.031), en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period 2018. Det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet enskilt var också bättre och uppgick till 301 miljoner kronor (256). Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med sex procent till 5.396 miljoner kronor (5.076). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med fyra procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor har ökat. Det operativa rörelseresultatet ökade med tio procent och uppgick till 1 133 miljoner kronor (1.031). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för skogsvård har ökat. Fjolårets resultat belastades av merkostnader (25 miljoner kronor) kopplat till de omfattande skogsbränderna förra sommaren. Resultatet från övriga fastighetsaffärer har minskat. Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent.(5,2).

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna gör att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. – Höga naturvärden går hela tiden förlorade samtidigt som en viktig biomassaresurs inte används, konstaterar Örjan Grönlund vid Skogforsk, som kartlagt anledningarna till att åtgärderna uteblir i en ny intervjustudie. – Det handlar ofta om

”Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen.”

Örjan Grönlund forskare på Skogforsk.

ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus. Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av insatser och staten premierar åtgärderna i form av bidrag. Ändå görs det i mycket liten omfattning, visar Skogforsks studie. Anledningen är främst osäkerhet och tidsbrist. Hur ska åtgärderna utföras – och vad kostar de? Den huvudsakliga funktionen för rådgivande virkesköpare och inspektorer är dessutom att skaffa virke till industrin och naturvårdande skötselinsatser kräver mer planering och specialistkunskap än vanliga avverkningar. Denna målkonflikt gör att natur-

En studie från Skogforsk ger förslag på hur den naturvårdande skötseln kan underlättas.

Foto: Per Eriksson

vårdande skötsel inte blir utförd. – Trots att det oftast inte är komplicerat så blir resultatet ändå att många avstår. Dessutom är man orolig för kritik, säger Örjan Grönlund. Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för

att finnas kvar. De stora arealerna gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund: – Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnybar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor...

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

0511-290 00 pilthcon.se

VINTERVÄGHÅLLNING

Vi har utrustningen! Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Lastbilsspridare

Utöver Hilltip:s spridare och vikplogar erbjuder vi även vårt eget varumärke RG-Spridaren och RG-Plogen. Isrivare Från 3,0-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

Sandspridarskopor

Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

rostfria Nu medor över p å k h lager! drev oc

Plogen

Vi ordnar med montage, lackering och service!

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com www.rgmaskindelar.com


› Konstruerade för enkel installation, du spar både tid och pengar.

› Certifierad enligt EN858-1 och är CE-märkt.

› Larmenhet med skikt,

› Modeller med inbyggd slamdel alt. separat slamtank i olika volymer.

› Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av glasfiber, polyeten och betong.

dämning och slamgivare finns som tillbehör

INFRAPIPE AB är ett systerföretag till Älvestadtanken AB. Se hela vårt sortiment på vår hemsida www.infrapipe.se För mer information om oljeavskiljare, besök våra hemsidor på: www.alvestadtanken.se & www.infrapipe.se

Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa | 013-39 30 90 info@alvestadtanken.se | info@infrapipe.se | www.alvestadtanken.se

Din tankleverantör när det gäller! NYHET! EnergyTender+ dubbelmantlade diesel ADR-ståltankar med lagringskapacitet från 500 till 3 000 liter.EnergyTender+ tankarna kan utrustas med inbyggd rostfri ADBLUE tank. Välj vilken RAL färg som passar ert företag- utan kostnad. Standard färg= RAL 3002 (röd).

Stationära dieseltankar tillverkade i högkvalitativ polyeten. Tankarna är 110% invallade vilket säkerställer att bränslet lagras & distribueras på ett effektivt och säkert sätt. Tankarna är tillgängliga i volymer från 1300 till 9000 liter och kan utrustas med en mängd olika pumpalternativ.

Stationära dubbelmantlade AdBlue-tankar i volymer från 1300 till 9000 liter Tankarna är utrustade med värme, isolering & pumputrustning.

Transporttankar för enkel hantering av diesel. Tillgängliga i volymer 200- 900 liter. Vi har också transportabla adblue tankar. Tillverkade i högkvalitativ polyeten.

Alla våra tankar går att leasa!

www.alvestadtanken.se • info@alvestadtanken.se • tel. 013-39 30 90 • webshop: shop.alvestadtanken.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Hyr utrustning online

Hyr, hantera och lämna tillbaka byggutrustning online. Genom Cramos online portal får kunderna en tydlig översikt över sina pågående projekt och hyror, både när det kommer till fakturering, statistik och uppdaterade priser. Axel Lindström, entreprenadingenjör på ROgruppen, började hyra sin utrustning online via Cramo 2017 under ombyggnationen av textilområdet i Borås. Axel beräknar att han under projektet hyrde över 300 maskiner som mest samtidigt och att cirka 70–80 procent av dessa var online. – Jobbet har blivit enklare, tydligare och smidigare sedan vi började hyra vår utrustning online. Allting finns dokumenterat, vilket gjort det lätt för mig att svara på frågor. I framtiden tror Axel på ökad produktivitet och mer kostnadseffektivt byggande genom digitalisering och det tjänsterna erbjuder.

Negativ rekyl för det offentliga husbyggandet

Enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport uppgick den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler till närmare 41,5 miljarder kronor under första halvåret i år. Utfallet innebar en minskning med 11 procent jämfört med samma period 2018. Utvecklingen ligger i linje med prognosen som sattes i början av året. Under första halvåret i år visar främst skolor/barnstugor en ökning medan husbyggnadsinvesteringarna inom sjukhus och vård föll tillbaka kraftigt jämfört med samma period förra året. Som helhet väntar sig Navet Analytics en minskning av de offentliga husbyggnadsinvesteringarna i år med 7 procent. Under kommande två år vänder troligen den negativa trenden och låga räntor och stora investeringsbehov väntas bidra till att det offentliga husbyggandet stiger med ca 3 procent per år 20202021.

Nytt verktyg för skogsmätning För snart ett år sedan släppte Arboreal världens första app som mäter trädens höjd med AR-teknik. Verktyget har laddats ner över 15000 gånger och används över hela världen. Nu har företaget skapat ett komplett mätverktyg – Arboreal Skog, som kan mäta allt i skogen.

– Det här är det enda verktyg som kan mäta allt, tidigare har du varit tvungen att ha med kilovis med utrustning för att göra skogliga skattningar, säger grundaren Johan Ekenstedt. Noggrannhet är hög och det är viktigt om man vill veta hur mycket och vilka produkter man får efter en avverkning, om man ska gallra eller inte och vad skogen är värd. - Vi hoppas att det leder till att vi kan an-

vända skogarna på ett hållbart sätt och att detta förenklar virkesaffärer för skogsägarna, säger Johan Ekenstedt.

Metoden efterliknar en vanlig provytemätning, men använder AR-teknik som bygger upp en 3Dmiljö i realtid där användaren gör sina mätningar. Alla mätningar får en koordinat på en karta och du kan sammanställa resultatet i skogen även utan mobil täckning. Appen har skapats i samarbete med flera skogsföretag, bland annat Sveaskog. – Tillförlitliga mätningar är viktiga för att

”Vi ökar värdet på skogen om vi har bra data och prognosverktyg.”

Fredrik Klang skogsbrukschef på Sveaskog.

Tekniken i Snapchat och Pokemon Go har nu kommit till skogen. Med appen Arboreal Skog kan skogsägaren mäta skogen digitalt med AR-teknik.

vi ska kunna möta våra kunders behov. Vi ökar värdet på skogen om vi har bra data och prognosverktyg, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Intresset har varit stort och Norra Skogsägarna håller nu på att utvärdera verktyget. Lisa Lindberg genomför utvärderingen. – Sammantaget skulle jag säga att Arboreal Skog är lättanvänd, smidig då

BUILDING A BETTER WORLD WITH FEWER MACHINES

MÄNGDER AV MÖJLIGHETER Gräv, schakta, klipp gräs, buskröj, skotta snö, sopsalta cykelbanor eller flytta material på bygget.

C O N C R E T. S E

Våra maskiner gör flera maskiners jobb.

Vill du veta mer, boka en demokörning eller få överblick på teknisk specifikation:

www.lannentractors.com

den ger snabba resultat av den data du samlar in och gör att fler människor nu kan mäta sin skog, säger Lisa Lindberg. Arboreal Skog finns tillgängligt för nedladdning i App Store. Arboreal Trädhöjd finns tillgängligt för nedladdning i App Store och Google Play. Appen har tagits fram i samarbete med företaget Salaguno.


072-207 95 55

026-10 12 50

070-340 96 61

070-310 05 02

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

070-374 41 15

070-628 78 13

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

9


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer Tak- och motviksbåge NYHET! till nya Cat 320!

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Stark orderstock och stabilt resultat för Svevia

Följ Entrax AB på Facebook!

Patrik 070-207 31 34 patrik@entrax.se

Vi kan vågar! Rätt vikt • Rätt pris • Enkelt handhavande Lasta inte bort vinsten! Ring:

0708-55 55 56 • www.vaglant.se

Svevias rörelseresultat för tredje kvartalet blev 133 miljoner kronor (147). Omsättningen blev 2.117 miljoner kronor (2 207) och orderstocken var fortsatt stark med 9,1 miljarder kronor (8,2). – Vår historiskt starka orderstock, tillsammans med ett gott resultat och förbättrat kassaflöde, visar att vi fortsatt är på rätt väg. Omstruktureringen av anläggningsverksamheten i Stockholm är genomförd och division Anläggning uppvisade vinst i kvartalet, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef. Division Beläggning förbättrade sitt resultat tack vare en ökad försäljning av stenmaterial och asfalt. Resultatet i division Drift var stabilt och Arento levererade ett kvartalsresultat i linje med föregående år. – Jag har tillförsikt inför framtiden då verksamheten utvecklas i linje med fastlagd strategi. Den goda orderingången inom division Drift stärker vår position som Sveriges ledande driftentreprenör och division Beläggning har en ökande försäljning. Samtidigt ser vi att åtgärderna inom division Anläggning har gett effekt, avslutar Anders Gustafsson.

Swerock lanserar ECO-Betong

Swerock satsar på klimatförbättrad betong under varumärket ECO-Betong. Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en restprodukt från stålproduktion, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras med cirka 50 000 ton varje år. – Betong med slagg är ett avgörande steg på vägen mot vårt mål att vara klimatneutrala senast år 2045, säger Håkan Wifvesson, vd på Swerock. I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent. Men det är inte den enda fördelen. – Den här betongen har längre livslängd än traditionell betong samtidigt som den är tätare och ger ett bättre skydd mot vatten och sulfatklorider, säger Håkan Wifvesson. Dessutom är den ljusare, vilket är en fördel i exempelvis tunnlar.

Fortsatt växande byggmaterialhandel

Utvecklingen hittills i år när det gäller omsättningen i den byggrelaterade handeln ger signaler om att försäljningsvolymen kan komma att växa med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Detta redovisar Navet Analytics löpande månadsindikatorer från bygg- och fastighetsmarknaden. – Den positiva utvecklingen speglar den växande underhållsvolymen och tillväxten inom Gör-detsjälvsektorn i år, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Lantmäteriets GNSS-seminarie

Stefan Asp, Stefan Asp Trading.

Stefan Asp startar eget

Stefan Asp som sedan årsskiftet arbetat som försäljningschef på skogsmaskinstillverkaren Vimek har slutat sin anställning och startat eget. I det nya företaget Stefan Asp Trading kommer han arbeta som återförsäljare för Vimek främst i Gävleborg. – Jag kommer även arbeta med import och export av begagnade skogs- och entreprenadmaskiner. En hel del maskinförmedling kommer det också att bli, säger Stefan Asp. Stefan Asp är välkänd inom branschen med närmare 40 års erfarenhet av skogsmaskinsförsäljning. Karriären började redan 1980 hos ÖSA och fortsatte därefter inom FMG, Timberjack och John Deere. Under ett par år arbetade han även hos Delvator och sålde Hitachis grävmaskiner och hjullastare.

Ökad omsättning för Peab

Bygg- och anläggningsföretaget Peabökade omsättningen under tredje kvartalet, jämfört med samma period 2018. Omsättningen uppgick till 13.001 miljoner kronor (12.445) och rörelseresultat blev 727 miljoner kronor (743). Förvärvskostnader avser affären med YIT och har belastat resultatet med 40 miljoner kronor. – Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Den 22-23 oktober arrangerade Lantmäteriet GNSS/ Swepos-seminarei på Winn-konferens i Gävle. Arrangemanget bestod av en kursdag och en seminariedag.

Under kursdagen informerade Dan Norin och Stefan Öberg på Lantmäteriet om GNSS och RTK, nätverks-RTK och DGNSS. Leverantörer av GNSS-utrustning för mätning och positionering visade instrument och realtidsmätning utomhus. Senare under kursdagen informerade Holger Steffen på Lantmäteriet om nya forskningsresultat inom landhöjning och klimatförändringar. På eftermiddagen fick kursdeltagarna fick även möjlighet att besöka Swepos driftledningscentral. Dag två, seminariedagen inleddes med att Dan Norin på Lantmäteriet informerade om statusen för de olika satellitsystemen. Därefter förklarade Jan Johansson från Chalmers om nyttan med att ha flera satellitsystem. Dessutom informerade han om Europas satellitsystem Galileo som idag består av 27 satelliter som ligger

Peter Wiklund, chef för Lantmäteriets tjänst Swepos berättade om nyheter inom GNSS och Swepos positioneringstjänst.

Foto: Per Eriksson

på en höjd på 23 222 km ovanför jordytan. Peter Wiklund, enhetschef på Swepos informerade om vilka åtgärder man vidtar för att ständigt förbättra mätosäkerheten. Bland annat om den förtätade forman av nätverks-RTK där avstånden mellan stationerna är 35 kilometer. Förtätningen påbörjades redan 2010 för att uppnå förbättrad noggrannhet och redundans. Peter Wiklund berättade också om Swepos projektanpassade konfigurationer där en speciell form av nätverks-RTK för projekt där kraven är ex-

tra stora, till exempel för större infrastrukturprojekt. Avståndet mellan stationerna är 10 kilometer. Swepos kommer också öka tillgängligheten för GNSS mätomfång i svåra miljöer som städer och skog genom att använda alla tillgängliga satellitsystem. – Vi kommer göra testmätningar med det kinesiska satellitsystemet Beidou under detta år och planerar att Beido läggs med i Swepos nätverksRTK-tjänst under 2020, säger Peter Wiklund. Karin Johansson, Kenneth Andersson och Fanny

HEAVY DUTY!

Lindberg från Tyréns visade hur man digitaliserat saneringen av förorenade områden med GNSS och en delvis egetutvecklad telefonapp. Tjänsten innebär stora kostnadsbesparingar och minskad arbetsbelastning. Erik Willén på Skogforsk infomerade om behovet av förbättrad positionering i skogen och effektivisering av den skogliga avverkningsplanen. Han informerade också om hur digital information delas i skogliga operationer och hur man skapar bättre underlag för beräkningar från skördardata.

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se


Nästa Generation Sågkedjor För Skördare!

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX skärtänder har en hög profil och dubbla arbetande hörn, vilket kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Boliden investerar i eltrolley

REGISTRERINGSSTATISTIK OKTOBER 2019:

Lastbilsförsäljningen ökade med 8,8 procent Under oktober registrerades totalt 4 324 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 8,8 procent fler än under samma tid förra året.

Sammanlagt registrerades under perioden januari–oktober 44 752 lastbilar, 18,4 procent färre än förra året. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 572 under oktober, 15,4 procent färre än jämfört med oktober förra året då 676 lastbilar registrerades. Samman-

lagt registrerades under perioden januari - oktober 5 541 tunga lastbilar, 9,5 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 3 712 under oktober, 15,6 procent fler än under samma tid förra året då 3 210 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari oktober 38 687 lätta lastbilar, 21,6 procent färre än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke oktober 2019 oktober 2018 jan-okt Andel% Daf 5 22 138 2,7 Iveco 0 0 16 0,3 MAN 17 22 166 3,0 Mercedes-Benz 71 55 552 10,0 Scania 241 303 2 406 43,4 Volvo 237 274 2 230 40,2 Övriga 2 5 33 0,6 TOTALT 572 676 5 541 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke oktober 2019 oktober 2018 jan-okt Andel% Citroën 195 85 1 347 3,5 Dacia 21 15 473 1,2 Fiat 85 115 1.266 3,3 Ford 553 492 5 866 15,2 Iveco 38 22 569 1,5 Isuzu 26 25 607 1,6 Mercedes-Benz 418 433 3 819 9,9 Mitsubishi 27 20 368 1,0 Nissan 280 148 2 076 5,4 Opel 71 156 732 1,9 Renault 261 209 5 311 13,7 Toyota 175 117 1 492 3,9 Volkswagen 1 175 1 118 11 288 29,2 Övriga 381 253 3 418 8,8 TOTALT 3 712 3 210 34 975 100,0

Boliden har beslutat att investera 300 miljoner kronor med syfte att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa.

– Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra både produktivitet och klimatpåverkan vid våra två dagbrottsgruvor, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

Sedan 2018 har ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter bedrivits i Aitik. 700 meter eltrolley-bana har installerats och fyra gruvtruckar konverterats med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där eltrolley har installerats.

I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer eltrolley-bana byggas och ytterligare tio truckar kommer att konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd reduceras med närmare 15 procent. I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som 1,8 kilometer eltrolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd reduceras med 9 procent. De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas reducera dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när in-

”Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra både produktivitet och klimatpåverkan vid våra två dagbrottsgruvor.”

Mikael Staffas vd och koncernchef Boliden.

Boliden investerar i eltrolley i Aitik och Kevitsa. De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas reducera dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd.

vesteringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan

Hydroscand har lanserat e-handel i Sverige

Hydroscand expanderar i Sverige och har i år öppnat ett flertal nya butiker. Nu har företaget valt att expandera verksamheten även online och har lanserat e-handel samt en ny webbplats i Sverige.

Sedan en tid tillbaka kan Hydroscand erbjuda sina kunder slang och

ledningskomponenter, även på nätet. Den nya ehandeln lanserades under september och innefattar en större del av Hydroscands breda butikssortiment.

Monterad slang går inte att köpa online i dagsläget. Detta får kunderna som vanligt hjälp med på deras närmaste filial. Utöver detta, finns redan

en stor del av sortimentet tillgängligt online och sortimentet utökas löpande.

– Det är en spännande resa som just har startat. Vi arbetar nu aktivt för att utveckla och förbättra vår e-handel för att kunna möta våra kunders krav och önskemål”, säger Karin Norr Eriksson, e-handelschef på Hydroscand i Sverige och Danmark.

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

5.000:-

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

29.000-55.000-79.000:Moms tillkommer på ovanstående priser.

köras med högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller.

BENGTS BILMASKINER Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

– Vi strävar alltid efter att öka tillgängligheten för våra kunder, såväl online som fysiskt med våra 70 butiker och våra mobila SlangExpressbussar. Oavsett var kunden befinner sig och vad klockan är, strävar vi efter att alltid vara deras närmaste slangservice, säger Pontus Nygren, vd för Hydroscand i Sverige och Danmark.


Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd mellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut sågenhet. Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och hållbarhet förenklar arbetet och ökar din produktivitet.

Länken till framtiden ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med många års batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

ScaleLog.com


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Rekordsatsningar på anläggningsprojekt i norr Även Norrbotniabanan och vindkraftsparkerna är exempel på projekt som ska göra Sverige grönare, säger Christer Johansson som är Sveriges Byggindustriers lokala chef för Västerbotten.

Det byggs mer än på länge i Norrland. De kommande fem åren beräknas de totala bygginvesteringarna till närmare 150 miljarder. Det byggs mer än på länge i Norrland. De kommande fem åren beräknas totala bygginvesteringarna till närmare 150 miljarder. Det som sticker ut är ökningen av stora bygg- och anläggningsprojekt. Det handlar bland annat om nya sjukhus, ny järnväg, investeringar i traditionell industri, helt nya och världsledande industrisatsningar och nya vindkraftsparker. – Det här måste vara något slags rekord och

det visar att Norr och Västerbotten är mycket heta områden att investera i, för flera olika typer av branscher och industrier, säger Erik Ranängen som är lokal chef för Sveriges Byggindustrier i Luleå. – Flera av projekten har det gemensamt att de är en del av den gröna omställningen. När det gäller Northvolts etablering i Skellefteå så lade man fabriken där för att Skellefteå kraft kunde leverera fossilfri energi.

– För byggföretagen innebär det här att man har väldigt mycket jobb

framöver, inte minst på infrastruktursidan och industri säger Christer Johansson. - Den stora utmaningen är kompetensförsörjning. Det finns inte tillräckligt mycket utbildad personal för att göra alla projekt. Fler måste inse vilken framtidsbransch det här är, säger Erik Ranängen.

Fakta: Exempel på projekt 2019-2024 (Bygginvesteringar i miljarder inom parentes)

De kommande 5 åren beräknas totala bygginvesteringarna till närmare 150 miljarder i norra Sverige. Det största projektet är Vindkraftspark Markbygden Piteå 1 100 vindkraftsverk med en beräknad kostnad på 6 miljarder kronor.

Vindkraftspark Markbygden Piteå 1 100 vindkraftsverk (6,0) Stadsomvandling Gällivare (4,5) Stadsomvandling Kiruna (2,5) Northvolt Skellefteå. Industri, batterifabrik (3,0) Malmporten, Luleå hamn Muddring av farled & ombyggnad av hamn (3,0)

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Svevia har tillsammans med Trafikverket tilldelats Sweden Green Building Council utmärkelse för hållbar infrastruktur.

Svevia vinnare i tungt hållbarhetspris Svevia har tillsammans med Trafikverket tilldelats Sweden Green Building Council utmärkelse för hållbar infrastruktur.

Priset får de för sin innovativa inköpsstrategi och konkreta klimatbesparande åtgärder för vägunderhållet i Umeå. Den 11 oktober korades

”Fungerande vägar är avgörande för att samhället ska fungera.”

Olle Öberg chef för division Drift, Svevia

vinnarna i Sweden Green Building Awards – Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande. Utmärkelsen för hållbar infrastruktur kammades hem av Svevia och Trafikverket för Basunderhåll väg, område Umeå. – Fungerande vägar är avgörande för att samhället ska fungera. Att vi tillsammans med Trafikverket får den här utmärkelsen visar att Svevia driver utvecklingen i vägbranschen och vill göra skillnad för framtiden, säger Olle Öberg, chef för division Drift, Svevia. De konkreta klimat-

besparande åtgärderna som hittills genomförts är Svevias inköp av två vätgasdrivna inspektionsbilar samt platsbyggd vätgasstation, ruttoptimering och minskad salthantering samt partikelsanering i Umeå centrum. – Det som är unikt är att vi tillsammans, i varje tanke försöker tänka så rent som möjligt. För att lyckas med det är ett bra samarbete, att våga delge varandra idéer och lyfta problematik som uppstår, helt avgörande, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.


NY

HET

Nu kommer årets mest efterlängtade julklappar: TB235-2 och TB250-2 Takeuchi TB235-2 är en rejält uppgraderad version av gamla TB235 och precis den minigrävare som många kunder har efterlyst i flera år. Nu med samma moderna design som övriga Takeuchi-maskiner och utrustad med en 5-stegsmotor utan AdBlue. Kommer till EMS under december månad. tulipanaros.se

Takeuchi TB250-2 är en lika efterlängtad maskinnyhet. Den har bland annat fått ett ökat flöde i hammarkretsen med 34 liter och en ökad maskinvikt med 230 kilo. Det senare är ju särskilt viktigt för oss i Sverige eftersom vi kör med Rototilt. Modellen kommer till EMS under december månad.

ntcab.com

ems.se

ER


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Minskat antal avverkningar Den anmälda arealen avverkningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent.

Hydroscands nya servicebuss kommer att bemannas av servicetekniker Alexander Svensson. I Göteborg finns SlangExpress tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan.

Hydoscands SlangExpress växer i Göteborg

Hydroscands populära mobila slangservicetjänst fortsätter att växa i Sverige. I Göteborg rullar servicebussarna konstant och efterfrågan ökar stadigt. Detta svarar nu Hydroscand på genom att satsa ytterligare på SlangExpress i staden. Den nya servicebussen har redan börjat rulla. Hydroscands mobila tjänst SlangExpress hjälper företagets kunder i fält, med såväl akuta slangbrott som planerade driftstopp. – Vi strävar hela tiden efter att öka tillgängligheten och korta inställelsetiderna till våra kunder eftersom vi vet att ett oplanerat driftstopp kan bli mycket kostsamt. Denna utökning av tjänsten är ett steg i vår strategi att alltid finnas närmast kunderna, säger Tobias Rydell som är ansvarig för SlangExpress i Göteborg. Den nya servicebussen kommer att bemannas av Hydroscands servicetekniker Alexander Svensson. I Göteborg finns SlangExpress tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan.

SCA höjer värderingen av skogsinnehavet

Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning. Översynen visar att det sker ett stort antal skogstransaktioner i de områden SCA har mark och att värdet på större skogsinnehav generellt ligger på samma nivå som mindre och medelstora skogstillgångar. SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark. Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 miljarder kronor, jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder kronor.

Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götaland. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna. Den totala anmälda arealen i oktober uppgick till 28 166 hektar för hela landet, vilket är 21 procent lägre än för samma månad 2018 och strax under medeltalet för perioden 2007-2019. Hittills i år har 230 636 hektar anmälts för avverkning. Nedgången i anmäld areal sedan september gör att årstakten minskar något (2 procent) jämfört med de tio första månaderna 2018. Gotlands län visar den största minskningen 78 procent (26 hektar), men då den produktiva skogsarealen på Gotland är liten får förändringar i anmäld areal stort procentuellt utslag. Dock är det den lägsta anmälda arealen sedan 2012 och en tredjedel av genomsnittet 2007 – 2019. I Blekinge län minskade arealen med 69 procent till 209 hektar, vilket är den lägsta nivån på 13 år. Hallands län visar även för oktober en stor minskning 45 procent (263 hektar), jämfört med

Den anmälda arealen avverkningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.

Foto: Per Eriksson

samma period 2018. Det är den lägsta nivån på sju år. Ett annat län som uppvisar stora minskningar är Jönköpings län med 53 procent, vilket är den lägsta på 11 år och under medeltalet för perioden 2007-2019. Även Kronobergs län har den lägsta nivån på 11 år och en minskning med 49 procent till 536 hektar. Västra Götalands län har en minskning på 48 procent till 1 111 hektar, vilket är den lägsta nivån på 12 år. I Kalmar län är minskningen 41 procent jämfört med oktober 2018 men in nivå med medeltalet för perioden 2007 – 2019. Det samma gäller för Gävleborgs län, som har en minskning med 47 procent till 2 077 hektar. Minskningen i Jämtlands

län är 33 procent jämfört med oktober 2018 och det är den lägsta nivån för oktober sedan 2007. Fem län uppvisar ökade anmälda arealer för oktober, varav fyra län visar mycket kraftiga ökningar. Samtliga län med kraftig ökning av anmäld areal ligger i Svealand. I Västmanland var ökningen för oktober 92 procent till 672 hektar jämfört med samma period förra året, vilket är den högsta nivån sedan de stora skogsbränderna i länet 2014. Örebro län har en ökning med 64 procent till 1 423 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007. I Södermanlands län ökade anmäld areal med 54 procent jämfört med oktober 2018. Det är den högsta nivån sedan 2007 och knappt 20 procent

högre än medeltalet för perioden 2007 – 2019. Uppsala län hade en ökning på 32 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och drygt 33 procent högre än medeltalet för perioden 2007 – 2019. Orsaken i alla fyra länen är med största sannolikhet de stora problemen med angrepp av granbarkborre. I Uppland förklaras den kraftiga ökningen även av stormen Alfrida i januari som uppskattningsvis fällde över 1,5 miljon kubikmeter skog. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Återvinn och nyttja ert frysta material i er produktion. ALLU Transformer förvandlar effektivt obrukbara frusna material genom krossning, sortering och lastning - i ett moment. Låt produktion och tillverkning fortsätta året runt utan tidskrävande stopp och materialunderskott. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171-17 15 17, Email: sverige@allu.net


Layout: Mariell på Fickla Teckning: Sven Åke Lust


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Oilquick och Engcon i samarbete Eco Log förvärvar det svenska säljbolaget Eco Log Försäljning AB. Fr.v: Magnus Sandström, vd Elfab och Anders Gustafson, vd på Eco Log.

Eco Log övertar nordisk återförsäljare Eco Log förvärvar det svenska säljbolaget Eco Log Försäljning AB (Elfab). Förvärvet är en del av satningen på den svenska marknaden. – Vi har länge haft ett nära och bra samarbete med Eco Log. Att vi nu ingår i samma organisation känns som en självklar lösning som gör att vi kan fortsätta vår utveckling tillsammans. Framför allt så kommer försäljning och eftermarknad arbeta närmare varandra vilket jag är övertygad om att kunderna kommer att märka och uppleva som positivt framöver, säger Magnus Sandström, vd på Elfab. Företaget har en tydlig målbild för framtiden och planer för ytterligare expansion såväl i Sverige som på de utländska marknaderna. Under de senaste två åren har många nya tjänster till-

”Kunderna ska veta att vi finns där för dem såväl före som efter köpet.”

Anders Gustafson vd på Eco Log.

satts för att stärka och utveckla allt från konstruktion och produktion till eftermarknad. – Vi ska fortsätta att växa. Vi erbjuder våra kunder skogsmaskiner med hög effektivitet, driftsäkerhet och bra arbetsmiljö för förarna. Kunderna ska veta att vi finns där för dem såväl före som efter köpet och tillsammans med Elfab får vi bästa tänkbara förutsättningar för att ge dem den service de behöver och vill ha, säger Anders Gustafson, vd på Eco Log. Eco Log Försäljning AB startade sin verksamhet 2015 och har idag 14 anställda. Huvudkontoret ligger i Nyhammar och företaget säljer nya och begagnade maskiner från Eco Log på den svenska, norska och danska marknaden.

OilQuick och Engcon är två välkända aktörer inom entreprenadbranschen. Under sommaren och hösten har de två valt att fördjupa sitt samarbete.

– Vi har under en lång tid haft ett gott samarbete, men nu har vi valt att fördjupa detta ytterligare, säger Henrik Sonerud, vd på OilQuick. – Engcon och OilQuick kompletterar varandra utmärkt och vi är övertygade om att vi kommer att hjälpa varandra att ytterligare stärka vår ledande ställning både när det kommer till fullautomatiska snabbfästen och tiltrotatorer kommenterar Stig Engström, ägare och grundare av Engcon. Genom det här samarbetet med Engcon breddar Oilquick sitt tiltrotatorerbjudande till fler tillverkare. – Det är viktigt att poängtera att det även i fortsättningen kommer att finnas möjlighet att få tiltrotatorer från annan tillverkare säger Henrik Sonerud. OilQuick kommer med detta nya samarbete att kunna erbjuda tiltrotatorer med OQ-fästen tillsam-

”Vi har under en lång tid haft ett gott samarbete, men nu har vi valt att fördjupa detta ytterligare.”

Henrik Sonerud vd på Oilquick

Stig Engström grundare av Engcon och Henrik Sonerud, vd på Oilquick har valt att fördjupa sitt samarbete genom att Oilquick kommer tiltrotatorer med OQ-fästen tillsammans med Engcons tiltrotatorer.

mans med Engcons tiltrotator. Serien kommer ”brandas” i OilQuicks grå färg och säljas under OilQuicks varumärke och namn. Produkterna kommer märkas ”Engcon Inside” för att tydliggöra ursprunget. Både OilQuick och Engcon hoppas kunna dra nytta av samarbetet. Framförallt hjälper de varandra växa på olika geografiska marknader. Engcon är starka i Norden och där ser OilQuick naturligtvis en chans att sälja stora volymer tiltrotatorer med OilQuick-teknologi. Enligt pressmeddelandet från Oilquick har marknaden länge efterfrågat den här kombinationen. Alla modeller kommer vara tillgängliga i alla länder där OilQuick har försäljning idag. Modellpro-

grammet kommer att vara alla Engcons modeller för grävmaskiner från 1,5 ton upp till 33 ton. Först ut i OilQuicks sortiment är 14-19 ton. Tiltrotatorerna får namnet OQTR-E och väntas finnas klara för leverans Q1–Q2 – beroende på modell. – Det här samarbetet kommer att förkorta våra

leveranstider avsevärt. Tidigare har vi haft för långa leveranstider på våra tiltrotatorer. Med Engcons produktionslina och vårt eget förädlingsvärde får vi både kortare leveranstider och mer attraktiva prisnivåer. säger, säjer Johan Lindqvist, försäljningschef på OilQuick avslutningsvis.

Engcons tiltrotatorer kommer ”brandas” i Oliquicks grå färg och säljas under Oilquicks varumärke.

Nu är det hög tid att fixa iordning extraljusen för kommande höst och vinter! Utrusta bilen med en DSM Extraljusramp med unikt modellanpassat monteringskit till just din bil! Idag till över 120 olika fordonsmodeller!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

RF-SYSTEM.SE

Vi leder marknaden

Vi är RF.

Alltid säkert grepp och högsta möjliga skyddsnivå.

pewagworld pewagtraction pewaggroup

pewag bluetrack perfekt

pewag bluetrack duro

pewag bluetrack �ow

Bandplattorna i pewag bluetrack perfekt är utvecklade för att få ett optimalt grepp och så att inte material fastnar i banden. Perfekt i brant eller stenig terräng, snö, slask och lera.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

pewag bluetrack �ow är extremt skonsam. Banden är utvecklade så att både däcken och terrängen skyddas, samtidigt som optimalt grepp garanteras.

Träffa oss på: För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

21

13-15 JUNI • UMEÅ

Monter 523

Monter 1053

Maximerat grepp och längre livslängd genom de innovativa, smidda broddarna tillverkade i pewag starwave® teknik!


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Klart med slutförvar i Forsmark Mark- och miljödomstolen tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Sedan tidigare har också Strålsäkerhetsmyndigheten lämnat sitt godkännande. – Domstolens besked i dag visar att vårt slutförvarskoncept klarar att leva upp till miljöbalkens mycket högt ställda krav på såväl långsiktig säkerhet som hänsyn till höga naturvärden i omgivningen, säger SKB:s vd Eva Halldén. SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ut SFR har nu godkänts både efter mark- och miljödomstolens granskning enligt miljöbalken och efter Strålsäkerhetsmyndighetens granskning enligt kärntekniklagen. Nästa steg är nu att regeringen tar ställning i frågan utifrån domstolens och expertmyndighetens yttranden. – Nu har vi passerat två mycket viktiga milstolpar på vägen mot att kunna bygga ut SFR. Vår förhoppning är att två så tydliga yttranden också underlättar för den fortsatta processen för ett slutgiltigt tillstånd, säger Eva Halldén. Under två veckor tidigare i höstas processades ansökan i en huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. SFR har funnits i drift i Forsmark sedan 1988 och behöver byggas ut för att skapa utrymme för slutförvaring av låg- och medelaktivt drift- och rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

Kraftsamlingen mot skadeinsekten granbarkborren, som dödat granar för miljardbelopp i södra Sverige senaste året, utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Samtidigt förlängs satsningen med tre år. Orsaken är att angreppen spridit sig norrut och förväntas pågå under lång tid framöver. Text & foto: Skogsstyrelsen, Per Eriksson

Kraftsamling mot granbarkborre utökas – Tillsammans med skogsbruket har vi förklarat krig mot granbarkborrens härjningar i södra delarna genom projektet Stoppa borrarna. Tyvärr tvingas vi samla trupperna i en ny frontlinje i mellersta delarna av landet där vi nu ser att angreppen också är stora, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsens projektledare för Stoppa borrarna. Satsningen Stoppa borrarna som startade för snart ett år sedan, har omfattat södra delarna av landet där Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket samverkar för att begränsa omfattningen.

Den geografiska utökningen som nu görs med hela Svealand samt Gävleborg, grundar sig bland annat på att avverkningsärenden från skogsägare kopplat till granbarkborre, har ökat i de mellersta

delarna av landet under året. En tydlig signal om att problemen eskalerat. En karta som Skogsstyrelsen gjort över var avverkningsärenden kopplat till granbarkborre är som vanligast, visar att problemen med angrepp är störst i Småland och Blekinge. (Se karta ovan.) Men den visar också koncentrationer av ärenden längre norrut. Detta kan bland annat bero på stormen Alfrida som drog fram i

Stockholms län i början av året och som ökade risken för angrepp i den stormdrabbade skogen.

”Tyvärr tvingas vi samla trupperna i en ny frontlinje i mellersta delarna av landet.”

Kerstin Ström Skogsstyrelsen projektledare för Stoppa borrarna.

– Det är mycket välkommet att projektet nu utökas, något vi efterfrågat eftersom det är stora problem med angrepp även i Svealand. Här behöver alla aktörer samverka, säger Daniel Stridsman, köpchef på Holmen Skog, som är med i styrgruppen för Stoppa borrarna. Samtidigt som pro-

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

23

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

!

grävmaskin Perfekt för

0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen för satsningen mot granbarkborren.

Foto: Maria Larsson, Skogsstyrelsen

Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. Karta: Skogsstyrelsen

Karta: Skogsstyrelsen

jektets område utökas, förlängs det till att gälla fram till 2022. – Med den explosion av granbarkborrar som vi hade i samband med den torra och varma sommaren 2018, så kommer vi att få kämpa flera år framöver beroende på vädret och hur vi lyckas med insatserna, säger Kerstin Ström. Tidigare inventeringar visar att 3–4 miljoner kubikmeter granskog drab-

bades i Sverige under 2018. Det motsvarar ett totalt värde av upp till 1,6 miljarder kronor. Skogsstyrelsen har gjort bedömningen att angreppen sannolikt blir ännu större i år. Nu i oktober gör Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna en ny inventering för att ta reda på årets skadenivåer.

Fakta: Granbarkborreprojektet - Stoppa borrarna. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige. Den torra sommaren 2018 ledde till rekordstora angrepp av granbarkborrar i södra Sverige. Även under 2019 beräknas skadorna av granbarkborre bli stora. Målet med detta samverkansprojekt är att begränsa angreppen och skadorna så långt det är möjligt. Projektet pågår från november 2018 till sista december 2019, men kan beroende på skadornas omfattning 2019 förlängas ytterligare med ett år i taget.

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! Backkameror Krankameror Översiktssystem Trådlös däcktrycksövervakning

Digitalt Trådlöst Kamerasystem

NYHE

med El-visir kamera

T

• Störningsfritt • Utan fördröjning • Stöd för två kameror • >100m räckvidd Artnr: 28071

DIGITAL +70°C -30°C

10V-32V

2CH IP69K BACKUP LINES

10G

7” LCD

SPLIT


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Rototilt digitaliserar köpprocessen

Rototilt släpper en digital produktguide som matchar kundens grävmaskin mot Rototilts tiltrotatorer och övriga produkterbjudande. – Det är en smart lösning som gör det enklare för kunden att välja rätt produkt och komma i kontakt med rätt återförsäljare, berättar Per Väppling, Marknads- och försäljningschef hos Rototilt. Produktguiden är ett digital verktyg anpassat för slutanvändarna men även för Rototilts återförsäljare som enkelt kan se vilka av Rototilt produkter som passar ihop med en viss grävmaskinsmodell. – Våra många tillval och tillbehör har drivit fram behovet av att på ett översiktligt sätt få bild över vilka kombinationer som är möjliga att få på sin tiltrotator i kombination med sin grävmaskin. Med denna guide kan kunderna enkelt hitta matchande produkter.Vi tror att detta är ett bra redskap som underlättar för både maskinköparen och återförsäljaren i köpprocessen, säger Per Väppling.

Extraljusbåge till Amarok

DSM Design lanserar en extraljusbåge till Volkswagen Amarok V6 2017-2019+ i 76mm rostfritt stål integrerad med E-Godkända DSM Extraljusramp Tera 80cm 300W. Extraljusbåge finns i utförandena högglanspolerat rostfritt stål samt pulverlackerat rostfritt stål. Extraljusbågen är kompatibelt med alla säkerhetssystem som erbjuds från VW såsom adaptivfarthållare, p-sensorer och radarsystem (ACC). Ingen åverkan på bilens stötfångare.

Nya hjullastare från Hyundai Hyundai har lanserat nya modeller i HL900serien. De nya tunga modellerna HL970A, HL955A och HL960A har Steg V-kompatibla motorer från Cummins. B6.7-motoren har ett allt-i-ettavgaseefterbehandlingssystem och diagnostik ansluten till Hyundais Hi-Mate fjärrhantering. Hjullastarna, som premiärvisades på Bauma i Tyskland tidigare i år, inkluderar också Hyundais Power Smart Mode, som reglerar bränsleförbrukningen beroende på applikationen. Hyundai säger att denna förbättrade effektivitet resulterar i lägre energiförluster och bränslebe-

”En maskin är redan såld, och vi kommer få hem demomaskiner i slutet av mars eller början på april nästa år.”

Patrik Wadenhed vd på EMS Group.

sparingar på upp till 5 procent. Den ergonomiskt utformade förarhytten innehåller en elektrohydraulisk joystick och en förarstol med fyrvägsluftsupphängning. Ett bakre kamerasystem ingår också som standard, vilket gör det möjligt för operatörer att upptäcka hinder inom 10 meter. Medan H L 9 5 5 A o c h HL960A är utrustade med en ökad bakaxelkapacitet för förbättrad hållbarhet, kommer HL940A och HL955A med en parallell Z-länkage som möjliggör parallella lyft. Dessutom finns en fjärrdörrkontroll och Hyundais AAVM-kamera-

Hyundai lanserar nya hjullastare i HL900-serien. De nya tunga modellerna HL970A, HL955A och HL960A har Steg V-kompatibla motorer från Cummins.

system tillgängliga som tillval. Svensk generalagent för Hyundai är EMS Group i Sollentuna. – En maskin

är redan såld, och vi kommer få hem demomaskiner i slutet av mars eller början på april nästa år, säger Patrik Wadenhed, vd för EMS Group.


19-0041 stjernestam.es

Med 80+ modeller hittar du enkelt din favorit, oavsett vad du vill greppa. HSP.SE

Cat-maskin på jaktmarker i ny film

Många nya bilar som säljs efter 1 januari kommer att få en krftigt höjd fordonsskatt. Mercedes Sprinter 211 CDI har en skatt idag 5 500 kronor. Den nya skatten som gäller från nästa år landar på 14 300 kronor.

Skattehöjning 2020 - så påverkas vanliga bilmodeller

Många nya bilar som säljs efter 1 januari kommer att ha en högre fordonsskatt. Det beror på den nya mätmetod som införts, vilken ger en mer rättvis bild av hur mycket koldioxid som en bil släpper ut. WLTP, som den nya mätmetoden kallas, visar högre siffror för koldioxidutsläppen, jämfört med tidigare mätmetod NEDC. Dessa siffror är dock mer korrekta, eftersom man nu mäter faktisk körning och inte teoretisk, som tidigare. Eftersom nivån på fordonsskatten i Sverige delvis beror på mängden utsläpp, höjs därför skatten för nya bensin- och dieselbilar från och med årsskiftet. Ökningen slår olika för olika modeller, men i snitt rör det sig om 2 600 kronor och som mest blir ökningen 10 000 kronor per år. Exempelvis får dieseldrivna Volkswagen Tiguan och Volvo V90 en ökning på 5 183 kronor respektive 3 496 kronor, enligt siffror från bytbil.com. Det är inte bara skatten på personbilar som påverkas av den nya mätmetoden. Även transportbilarna får en höjd fordonsskatt och i många fall är höjningen kraftigare än för personbilarna.

För att uppmärksamma vågen, Payload, som finns i flera Caterpillarmaskiner lanserar Pon Equipment nu en film där grävmaskinen får oväntat sällskap i en oväntad miljö. Nämligen jaktprofilen Caroline Benilton, på en skogsstig under jaktsäsongen.

Med geväret redo och jämthunden Milo vid sin sida inleder Caroline Benilton den nya filmen. Hur det hänger ihop med grävmaskiner får tittaren snart veta, och Pon Equipment ser det som ett bra tillfälle att prata om vågen i den nya generationens grävmaskiner. Att huvudpersonen i filmen blev just jaktprofilen Caroline Benilton var ingen slump. Joakim Lundberg på Pon Equipment förklarar: – Det handlar om jak-

ten på den perfekta lasten. Caterpillar har utvecklat ett väldigt bra vågsystem som gör arbetet betydligt mer effektivt för föraren vid lastning. Den hjälper dig hålla koll så du undviker både över- eller underlast, vilket gynnar både plånboken och miljön. Och ska vi visa jakten på den perfekta lasten måste

”Ska vi visa jakten på den perfekta lasten måste vi såklart ha med en jägare.”

Joakim Lundberg Marknadskoordinator Pon Equipment.

För att uppmärksamma den smarta vågen, Payload lanserar Pon Equipment nu en film där grävmaskinen får sällskap av jaktprofilen Caroline Benilton och jämthunden Milo.

vi såklart ha med en jägare. Inte minst eftersom många maskinförare har ett genuint jaktintresse. Då tyckte vi att Carro passade perfekt.

Förutom Caroline och hunden Milo syns även

maskinföraren Gustav Abramsson och en Cat 320 i filmen. Den nya filmen lanserades fredag 25/10 kl. 10.30 och kommer att visas på såväl Facebook och YouTube som på utmaningssidan caterpillarchallenge.se.


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

Canada-Band & Kedjor the original! Made by PE Diamond Special False En kedja som passar väl till alla typer av underlag. Ett mycket bra val till både skotare och skördare. Diamond Special False ger bra drag på isiga underlag.

NO

Tex Track Ett slitstarkt band framtaget för alla typer av skördare och skotare. Ger utmärkt grepp i vinterförhållanden med djup snö och även i brant terräng.

MADE IN SWEDEN

Bättre dragoch bärförmåga i svår terräng!

alla m o s T E L A N opierar! k I G I OR

Soft Touch Track • Soft Tire Track • Sweden Track • Winter track • Tex track

BARRSÄTER

All�d frak�ri� !

SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Stabilt resultat för Södra trots en försvagad marknad

Södra redovisar ett rörelseresultat till och med september 2019 på 2 520 miljoner kronor vilket kan jämföras med 3 533 miljoner kronor året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16 procent.

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 512 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1 277 miljoner kronor 2018. – Rörelseresultatet för årets första nio månader är tillfredsställande, men för tredje kvartalet är rörelseresultatet lägre än föregående års mycket starka resultat. Men det står sig väl mot bakgrund av rådande situation vad gäller konjunkturbild, efterfrågan och marknadspriser, säger Lars Idermark, vd och koncernchef. I takt med att den globala ekonomin avmattats under året har även skogs-

konjunkturen fortsatt att försvagas. Det gäller inte minst på Södras huvudmarknader i Europa. Marknadsförhållandena har stegvis försämrats sedan första kvartalet med kraftigt sänkta priser för Södras huvudprodukter. – Prisnedgången har varit stor främst på marknadsmassa, men även på sågade trävaror där granbarkborrens angrepp påverkat prisbilden, säger Lars Idermark. – Det råder ett överutbud på sågade granprodukter som en effekt av granbarkborreangrepp i Sverige och Centraleuropa. Situationen är mycket

”Prisnedgången har varit stor främst på massa, men även på sågade trävaror.” Lars Idemark koncernchef på Södra.

allvarlig inom Södras primära verksamhetsområde. Även om Södra lyckats hantera situationen på ett tillfredsställande sätt råder osäkerhet kring utvecklingen framöver, konstaterar Lars Idermark. – På medellång och lång sikt är förutsättningarna för skogsnäringen och skogsbaserade produkter trots allt mycket goda genom den omställning som sker i samhället mot en ökad bioekonomi. Södra har ett långsiktigt perspektiv och har under senare år genomfört stora förändringar med betydande investeringar för att stärka konkurrenskraften. Detta arbete fortsätter med oförminskad styrka och kommer att prägla den nya koncernstrategi som är under framtagande, säger Lars Idermark. Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick

Stabilt resultat för Södra trots en försvagad marknad. Rörelseresultat till och med september 2019 landar på 2.520 miljoner kronor (3 533).

till 26 miljoner kronor (14). Resultatet har påverkats positivt av såväl ökade volymer som förbättrade marginaler. Under perioden anskaffade Södra Skog 3,9 miljoner m3fub, fördelat på 60 procent massaved och cellulosaflis, 32 procent

timmer och 8 procent biobränslen. Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 39 miljoner kronor (162) och avspeglar den lägre prisbilden för sågade trävaror. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 395 miljoner

Foto: Per Eriksson

kronor (1 382). Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 551 miljoner kronor (1 140). Resultatutvecklingen förklaras av en vikande marknad med lägre prisnivåer, men med en fortsatt gynnsam dollarkurs.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Ågårdsvägen 17 • 342 32 Alvesta Tel 0472-146 63 kjell@bsmverkstad.se • www.bsmverkstad.se

SORTERAREN MSIOLRJTÖEVRÄINNLGI!G

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

27


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Maskinföraren Tommy Johansson på Kits Contractor matar Evoquip Bison 280 käftkross med sprängt och knackat bergmaterial som sedan används som förstärkningslager på plats. F en kompakt kross på plats är att man framförallt sparar tid och pengar. Dessutom är det förstås bra för miljön om man minskar på tunga transporter till och från byggarbetsplatsen.

Kits Contractor krossar allt på p I ett växande industriområde vid E18 i Enköping planerar just nu entreprenadföretaget Kits Contractor en tomt för det lokala uthyrningsföretaget Josefssons Maskinuthyrning. Tomten bestod tidigare av skog och innehåller stora mängder sten som sprängs, krossas på plats och sedan återanvänds som förstärkningslager. – Vi spränger och krossar det berg som finns på tomten så att det kan användas som förstärkningslager under fastigheten som senare ska byggas på samma tomt, förklarar Johan Kits. Johan - som tidigare drivit ett framgångsrikt företag inom entreprenad-

branschen - driver idag företaget Kits Contractor AB i Enköping tillsammans med sin syster Malin och sin pappa Stefan. Företaget, som startades 2011 av Johan Kits och Stefan Kits, utförde till en början en mångfasetterad verksamhet. Idag är företaget huvudsakliFörarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

36.000:-

3.995:4.995:-

”Med den här lösningen värnar vi inte bara om säkerheten och miljön, utan vi spar dessutom stora pengar.”

Johan Kits delägare i Kits Contractor AB.

gen inriktad på markentreprenader och återvinning. När Johan - som tidigare bedrivit ett framgångsrikt företag firma inom entreprenadbranschen – blev delägare i Kits Contractor utökades verksamheten med att även omfatta markentreprenader och byggarbeten. Under 2012 blev även hans syster Malin delägare i bolaget. Bakgrunden till att berget sprängs, krossas på plats och sedan återanvänds är en fråga om hållbart byggande som alltfler entre-

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:33.000:-

prenörer förstår vikten av. – Vi tycker det känns bra att inte belasta staden med många tunga grusbilstransporter som släpper ut onödiga avgaser, säger Johan Kits. I vanliga fall så skulle berg och sten på tomten sprängts för att sedan fraktas på lastbilar till en annan plats för krossning. Därefter hade grusmaterial köpts in och transporterats till byggarbetsplatsen. – Med den här lösningen värnar vi inte bara

om säkerheten och miljön, utan vi spar dessutom stora pengar förklarar Johan Kits. Företaget driver även en egen återvinningsanläggning där man återvinner och sorterar allt från asfalt till betong och jord som säljs till kunder i hela Mälardalen och Stockholm.

Vid planeringen av tomten använder Kits Contractor en Evoquip Bison 280 käftkross. Det är en kompakt och aggressiv käftkross med Terex

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Johan Kits driver familjeföretaget Kits Contractor som inriktar sig mer och mer på återvinning på plats.

Kits Contractors Liebherr-grävare används både för att mata krossen och knacka sprängsten Kraftig däckstomme Lång livslängd på slitbanan Utmärkt dragkraft Överlägsen stabilitet

SR30

För order och information ring 036-30 75 00 order@gripenwheels.se www.gripenwheels.se

Fördelen med att använda

plats

Foto: Per Eriksson

Den kompakta käftkrossen Evoquip Bison 280 är lätt att transportera och etablera. Kapaciteten är cirka 200 ton per timme.

900mm x 600mm enkel pendlande käftkross. Matarvolymen är på 3.6 kubikmeter och tvåstegs grizzlymatare är standard. Den nominella öppningen på grizzlyn är 50 millimeter. Bison 280 drivs av en Cat C7.1 Steg-IVmotor med en effekt på 172 hästkrafter. Kapaciteten uppges till cirka 200 ton per timme. – Denna maskin använder ett extremt bränsleeffektivt och kraftfullt ”Direct Drive” -system för

att driva krossen som ger utmärkt prestanda inom berg och naturmateria och återvinning, säger Henrik Munter, produktansvarig på Evoquips svenska generalagent, Evorex. – Den kompakta storleken, snabba uppstartstider, enkel transport och användarvänligt styrsystem gör Bison 280 till den perfekta lösningen för alla små och medelstora operatörer. I synnerhet för företag som utför jobb som exempelvis Kits Contractor.

Kits Contractors Bison-kross matas av en larvburen Liebherr R 926 (förra generationen) som är utrustad med Oilquickfäste. Det innebär att man snabbt skiftar till hydraulhammare när man knackar det sprängda materialet som senare krossas. Hydraulhammaren är en Furukawa FXJ375 som har en arbetsvikt på 2.600 kilo och är för basmaskiner på 25–42 ton. Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

MONTABERT STANDARD: • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad

Montabert samarbetar med Tree Nation som planterar träd runt om i världen. Hittills har 60.140 träd planterats inom ramen för detta samarbete. Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se

WWW.DLMASKIN.SE

29


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019 PROVKÖRNING

För över 40 år sedan lanserade Mitsubishi sin första pickup. Sedan dess har den sålts i mer än 4,7 miljoner exemplar över hela värden och fortfarande rullar 416 000 L200 bilar på de europeiska vägarna. Det betyder att L200 är en av de viktigaste modellerna för Mitsubishi. Nu är det dags för europalanseringen av nya L200. Nya L200 är en viktig lansering för Mitsubishi. Inte bara för att bilen representerar 15 procent av företagets globala försäljning. Bilen är redan lanserad på en rad marknader. I Europa har vi dock fått vänta tills nu. Hemmamarknaden Thailand är lite otippat den andra största marknaden för pickuper i världen näst efter USA. Den helt nya karossen är bredaxlad med ett kantigt framparti, vilket tydligen är en av de senaste marknadstrenderna inom segmentet. Karossen har nydesignade plåtdeltaljer framför och bakom kupén, parallellt har man behållit Mitsubishis typiska karaktärsdrag som till exempel de svepande formerna och det krökta mellanrummet som skiljer kupén från flaket.

E� företag i

Trots ett massivt utseende, så har Mitsubishi jobbar mycket på att förbättra aerodynamiken hos L200. Bland annat har det monterats en spoiler mellan kupén och flaket för underlätta luftfjödet och minska vindbruset. Även backspeglarna har fått en mer aerodynamisk utforming. Den sjätte generationen L200 tillhör även i fortsättningen den så kallade femmetersklassen. Längden är 5 225 mm för dubbelhytten utan bakre stötfångare jämfört med 5 205 mm för den utgående versionen. Vändradien är på 5,9 meter och vikten är 1 895 till 2 035 kilo. Trots de kompakta måtten har Mitsubishi lyckats behålla en flaklängd på 1 520 mm, vilket motsvara 29 procent av bilens totala längd. Med Mitsubishis fyrhjuls-

drift som urspungligen utvecklades för Pajero, kan föraren välja olika lägen på fördelningslådan utifrån körförhållanden och underlag. Det är möjligt att skifta mellan bakhjuls- och fyrhjulsdrift i farter upp till 100 km/tim oavsett underlag. En annan fördel med att använda fyrhjulsdrift med öppen mittdifferential, som fortfarande är ovanligt i segmentet, är att man kan ha fyrhjuldrften inkopplad i alla hastigheter oavsett underlag. Den nya 2,2 liters motorn är speciellt utvecklad för L200 och uppges ha lägre friktion mellan rörliga delar och betydligt

”Den helt nya karossen är bredaxlad med ett kantigt framparti, vilket är en av de senaste trenderna inom segmentet.”

bättre respons från insprutningssystemet. Det är en utveckling av Mitsubishis dieseldrivna och fyrcylindriga 16-ventilers motorer med direktinsprutning och låg kompression. Den lägre vikten innebär också att nya L200 möter utsläppskraven från EU enligt WLTP körcykeln. L200 har ett avgasreningssystem som använder AdBlue för att minska utsläppen av kväveoxider. Den tidigare femstegade automatlådan har ersatts av sexstegad automatlåda som växlar smidigt. Den är också tystare tack vare en elektromagnetisk oljepump med en enklare mekanism som styr start/stopp-systemet.

Under Mitsubishis 40-åriga historia nya karossen är bredaxlad med ett

Foto: Hampus Rosencranz

Uppdaterad Mitsubishi L200

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

L200 – Pickupen som syns.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

31

Fakta. Mitsubishi L200 Double Cab Premium Miljö

Koldioxidutsläpp: 231 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 8,8 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Ja

Ekonomi

Grundpris: 319 900:- (+ moms) Årlig fordonsskatt: 13 303:- per år de första tre åren, därefter 5 236:- per år.

Teknik

av pickuper har formgivningen alltid spelat en stor roll för att attrahera bilköpare över hela världen. Den kantigt framparti. Utgångspunkten för den nya formgivningen syns tydligt i bilens form.

Motor: fyrcylindrig dieselmotor Cylindervolym: 2 268 cm³ Max effekt: 150 hk vid 3 500 varv/minut Max vridmoment: 400 Nm vid 2000 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven Växellåda: 6-stegad automatlåda Fjädring: Fram skruvfjädrar. Bak bladfjädrar

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 11,8 sek Toppfart: 170 km/tim

Mått/vikt

Ny förarmiljö med avancerad LCD-skärm

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

I Sverige kläds flaket i aluminiumplåt.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 531, bredd 182 höjd 178 Bagagevolym: 152x147x48 Tjänstevikt: 2 134 kg Maximal dragvikt: 3 100 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Bra grundpris • Låg ljudnivå • Bra terrängegenskaper

Minus:

• Inte bäst komfort i klassen • Svag motor

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 231 g/km (WLTP) A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2018: 123 g/km

Youtube

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Lastbilsspridare

Sandspridarskopor

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Volvo Construction Equipment testar sin batteridrivna kompakta hjullaste L25 Electric hos en kund i tyska Konz. Maskinen kommer att finnas tillgänglig från mitten av nästa år när Volvo slutar tillverka dieselmotorer för sina kompakta maskiner. L25 Electric kommer att produceras i Konz, Tyskland.

Volvokund testar eldriven lastare Programvaruföretaget SmartDok integrerar nu sitt system med Visma Administration.

SmartDok integreras med Visma Administration

När en SmartDok-användare godkänt allt de vill ta betalt för i SmartDok såsom timmar, material, med mera så skapas automatiskt en faktura i Visma Administration. Fakturan baseras på fakturaunderlaget i SmartDok och landar på rätt projekt och kund i Administration. Kunder och projekt som skapats i SmartDok, upprättas även automatiskt till Administration. SmartDok lanserade den nya integrationen på Visma Spcs integrationsmässa 5 november i Stockholm. Under året kommer även en integration riktad mot större bolag som använder Hogia ByggEkonomi.

Ny befästningsmaskin från Pandrol

En ny befästningsmaskin lanserades på Nordic Rail. Det är en högeffektiv maskin konstruerad för att installera Pandrol Fastclip FC och FE. Den låga maskinvikten gör att den kan användas på mindre spårgående maskin från 6 ton och uppåt. Verktygen bygger på beprövad teknik från trotjänaren CD400, men verktygen kan nu fällas upp när de inte används. Funktionen eliminerar därmed risken för kollision med saker i spåret. Ett nytt intelligent och intuitivt styrsystem anpassar den automatiska clipping-funktionen efter hastigheten på spåret och säkerställer att verktygen inte aktiveras i fel läge så att skador på maskinen eller spåret uppstår.

Leick Baumschulen är ett tyskt trädgårdsanläggningsföretag baserat 30 minuter från Volvo Ce:s fabrik i Konz i västra Tyskland och är den första kunden i världen som testar den eldrivna kompakta hjullastaren L25 Electric.

Leick Baumschulen har varit kund hos Volvo i 34 år och använder dagligen kompakta hjullastare för en rad olika typer av jobb. Allt från pallhantering till planering. – Denna mångfald av arbetsuppgifter gör det till det perfekta, verkliga scenariot för oss att testa vår nya eldrivna kompakta hjullastare tillsammans med vår kund, säger Paolo Mannesi, global produktchef för kompakta hjullastare hos Volvo CE. Volvo L25 Electric drivs med litiumjonbatterier som klarar åtta timmars arbetsskift med en enda laddning i maski-

nens vanliga applikationer inklusive infrastrukturarbete, trädgårdsarbete, lanskapsarkitektur och lantbruk. L25 har har två dedikerade elektriska motorer en för driveneheten och en för drift av hydrauliken. Uppdelning av delsystemenhar lett till högre effektivitet i hela maskinen, enligt Volvo. Maskinförarna hos Leick Baumschulen tycker att den eldrivna maskinen lika bra som en konventionell diesedriven maskin, men med fördelarna med elektrifiering. – Det är en maskin med rätt prestanda och bra ut-

formning, säger Christoph Leick, delägare till Leick Baumschulen. Maskinen fungerar som en komventionell hjullastare, men med förbättrad komfort för föraren och omgivningen. Den har samma prestanda, men är tystare, har mindre vibrationer, mindre underhåll och är utsläppsfri lokalt.

– Vi använder även maskinen för att transportera material till vårt utställningsområde där kunder kommer in och ut. Med den här maskinen är det trivsammare för våra kun-

”Maskinen kräver inget underhåll eftersom den inte har någon motor.” Christoph Leick delägare Leick Baumschule

der och personal eftersom ljudnivån är mycket lägre, säger Christoph Leick. En annan fördel som företaget har upplevt är det minskade underhållsarbetet. – Maskinen kräver mindre underhåll eftersom den inte har någon motor. Vo behöver inte kontrollera motoroljan och kylvätskan varje dag eller fylla på bränsle. Vi laddar den helt enkelt över natten. – Vi är verkligen nöjda med maskinens prestanda när det gäller kraften, den låga ljudnivån och förarkomforten. På viss områden överträffade den till och med våra förväntningar, säger Paolo Mannesi avslutningsvis. Maskinen kommer finnas tillgänglig från 2020 när Volvo avvecklar dieselmotorer för hjullastare.

Samtal för bättre infrastruktur i Norrland Den 30 september arrangerade Transportföretagen ett samtal mellan bransch och politiker i Luleå, för att lyfta betydelsen av större satsningar på infrastrukturen regionalt. – Väl fungerande transporter är en förutsättning

för handel och välstånd. Långa avstånd och en stark industri kräver att alla olika transportslag tillåts samverka. För att utveckla transportsektorn så att norra Sverige kan fortsätta att leva, krävs därför ökade investeringar

i transportinfrastrukturen, framhöll Cecilia Lagerdahl, näringspolitisk expert på Transportföretagen. Det behövs en upprustning av både större och mindre vägar. Exempelvis vill Transportföretagen

se att fler vägsträckor på E4 blir mötesseparerade. Transportföretagen vill att E4 blir en fullvärdig motorväg hela vägen från norr till söder och att länsvägarna i Norrbotten och Västerbotten rustas upp och görs säkrare.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

33

Hydraulhammare

Alltid nya och begagnade maskiner i lager

JUST NU! Lagermaskiner för snabb leverans 1 st McCloskey S190 3-däckad, Dual Power 1 st McCloskey R155 grovsorterare

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB

Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • v.grusmaskiner@telia.com • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik • Box 3107, 550 03 Jönköping

HOS OSS HITTAR DU: • Larvgående krossar • Grovsorterare • Sorteringsverk med vibrerande siktar • Trumsorterare


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Vikande konjunktur för skogsindustrin

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

I Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri. Sågverken lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader.

ökade tullar, lägre effektivitetsvinster av global handel och ökad osäkerhet, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Massabruken ökar sin export relativt kraftigt till Kina, men till lägre priser. Pappersleveranserna har hittills minskat med fyra procent jämfört med 2018.

– Exporten av trävaror till Europa har fallit med sju procent. Det har delvis kompenserats av en stigande export till Egypten på drygt 70 procent och till USA på drygt 30 procent, säger Jacob Andrén, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna. Granbarkborreangreppen i Europa och Sverige har lett till ovanligt höga avverkningsnivåer. Det är därför ett stort utbud av grantimmer och den totala produktionsnivån på svenska sågverk är nu på 19 miljoner kubikmeter i årstakt, vilket är den

– Efterfrågan på skogsindustrins produkter har påverkats av den globala ekonomiska avmattningen med bland annat ett minskat byggande. Det är delvis en naturlig följd efter några år av stark tillväxt. Inbromsningen i ekonomin förstärks av handelskonflikter, som bland annat har lett till

”De ljusaste siffrorna för svensk skogsindustri visar svensk marknadsmassa upp.”

Jacob Andrén analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

Produktion av trävaror i de stora europeiska produktionslänserna

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

Trenden mot en kraftigt ökad produktion i Ryssland har fortsatt och produktionsvolymerna bedöms uppgå till nästan 40 miljoner kubikmeter 2019.

Grafik: Skogsindustrierna

I Skogsindustriernas tredje skogsindustri. Sågverken

högsta nivån på 10 år. – Produktionen av granträvaror sticker ut med en ökning på sex procent medan furuproduktionen ligger på oförändrade nivåer jämfört med föregående år, säger Jacob Andrén. De ljusaste siffrorna för svensk skogsindustri visar svensk marknadsmassa upp. Marknadsmassa är den massa som bruken tillverkar för extern försäljning till skillnad från den massa de tillverkar för den egna pappersproduktionen. – Hittills i år har det skett en ökning av produktion och leveranser av svensk marknadsmassa med cirka 13 procent. Det beror på den kraftiga ök-

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING

Vi renoverar mobilhydraulik

Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

Alftaprodukter är certifierad servicepartner för Rexroth, Bosch Group, inom mobilhydraulik.

.se

ap

rod

ww

lft w.a

er ukt

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

35

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader. Foto: Per Eriksson

Produktion av barrträvaror per region

Andel som anser att brist på arbetskraft begränsar produktionen (Andel ja-svar.)

Det har skett en ökad produktion i många viktiga producentländer i världen de senaste åren.

Trävaru-, massa och pappersindustrin minska antalet anställda framöver.

ningen till den kinesiska marknaden. Samtidigt har priserna vänt kraftigt nedåt.

framöver.

Priserna har dock varit rekordhöga. Nu närmar de sig 2017 års nivåer, säger Katrin Heinsoo, analyti-

ker inom massa och papper på Skogsindustrierna. Genom Konjunkturinstitutets barometerdata kan vi få en uppfattning om hur industrin ser på nuläget och förväntningarna om utvecklingen

Johan Nordlund 0240-47 91 91

– Konjunkturinstitutets barometer visar att stämningsläget är sämre än normalt. En övervägande andel av företagen inom skogsindustrin anger att orderstockarna är för små,

att orderingången minskar och att färdigvarulagren är för stora. Framöver förväntar de sig en mer dämpad utveckling av produktionen, säger Kerstin Hallsten.

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Cummins bränslecellsbil släpper endast utan vatten.

Cummins visar bränscellsdriven lastbil

Den amerikanska motortillverkaren Cummins visade nyligen upp en dragbil som drivs med bränsleceller och batteri. Lastbilen premiärvisades på en lastbilsmässa i Atlanta, USA. Lastbilen är utformad av Cummins i Columbus och innehåller ett protonbytarmembran (PEM) -bränslecell från Hydrogenics. Lastbilen är konstruerad för 90 kW bränsleceller och är skalbar i steg om 30 kW eller 45 kW upp till 180 kW och har 100 kWh litiumjonbatterikapacitet. Lastbilen har en räckvidd på 240 till 400 kilometer, men det intervallet kan utökas med ytterligare vätgasbehållare, ökat lagringstryck i tanken eller genom att installera ytterligare bränsleceller för att optimera hanteringen av fordonets lastfaktor. Den koldioxidneutrala dragbilen är en teknikdemonstration som är lämplig för kortare distributionstrafik, containerbil i terminaltillämpningar och liknande.

Materialhanterare passerar 50 000 timmar Den finländska papperstillverkaren UPM har en eldriven materialhanterare som passerat 50 000 timmar. Det är en Liebherr ER 954 C High Rise Liebherr ER 954 C High Rise som har arbetat praktiskt taget utan materialhanterare hos finska stopp i sex år, i ge- massafabriken UPM. nomsnitt 22 timmar per dygn. Materialhanteraren har bearbetat totalt cirka 30 miljoner kubikmeter virke, vilket motsvarar ungefär fyra miljoner arbetscykler. Tjänstevikten för materialhanteraren är 97 ton. Den elektriska maskinen är utrustad med en 250 kW elmotor för kontinuerligt arbete. Med den elektriska drivenheten har man ett ekonomiskt intressant alternativ till de konventionella drivenheterna. Dessutom är det en miljövänlig lösning. Maskinen är dessutom alltid tillgänglig eftersom ingen tankning krävs.

På Entreprenad Live, visade Gripen Wheels upp sitt nya fabrikat Westlake, tillverkade av Zhongce Rubber Group, världens nionde största däcktillverkare.

Positivt för Gripen Wheels

På höstens mässor, senast Entreprenad Live, visade Gripen Wheels upp sitt nya fabrikat Westlake, tillverkade av Zhongce Rubber Group, världens nionde största däcktillverkare. Man visade även entreprenaddäck från BKT och Hilo, skogsdäck från BKT och United samt lastbilsdäck från Aeolus och Pirelli. Vi har i dag Nordens bredaste sortiment av tunga däck, slang och fälg, säger Pelle Fritzson, Gripen Wheels ägare och vd. Gripen Wheels spår en stabil positiv utveckling. Räkenskapsåret 2018 omsatte företaget cirka 480 miljoner kronor och man tror på en förbättring av såväl omsättning som rörelseresultat i år. – Vi kan erbjuda den nordiska marknadens bredaste sortimentet av tunga däck, slang och fälg, såväl från premiumleverantörer som från alternativa fabrikat. Detta kan vi göra tack vare bland annat stort affärsnätverk, egen import,

stark köpkraft samt stor lagerkapacitet. Det är en av orsakerna till att vi även långsiktigt tror på en ökning av omsättningen med cirka tio procent per år, oavsett konjunktur. Företagets marknadschef Maria Fritzson ger även företagets ambitioner att erbjuda bäst pri-

”Vi kan erbjuda den nordiska marknadens bredaste sortimentet av tunga däck.” Pelle Fritzson vd på Gripen Wheels.

ser en viktig del i senare års starka försäljningsökning. – Vi jobbar hårt med vår egen kostnadskontroll för att kunna erbjuda det breda sortiment och de konkurrenskraftiga priser som vi gör. Samtidigt är vi måna om att bibehålla befintliga agenturer och förstärka utbudet med nya. Det hjälper oss också att hänga med i utvecklingen och säkerställa att vi kan leverera de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar, säger Maria Fritzson

en tillgång om uppskattas starkt av våra kunder. En annan styrka hos Gripen Wheels är att man kan erbjuda snabba leveranser tack vare att det alltid finns ett brett urval av däck tillgängliga i de väl tilltagna lagerutrymmena – 33 000 kvadratmeter i Sverige och och 18 000 kvadratmeter i Finland. Gripen Wheels samarbetar med Schenker som klarar snudd på hundra procent, ungefär 95, av företagets leveranser inom Sverige inom en till tre arbetsdagar.

– Sedan har vi vår personalstyrka. Ett gäng med bred kompetens och spridda åldrar och erfarenheter. Vårt team är givetvis ytterligare en stor del av vår framgång. De flesta av våra säljare har arbetat med tunga däck i minst 10–15 års tid. Denna erfarenhet och kunskap är

Gripen Wheels säljer entreprenaddäck, lantbruksdäck, lastbilsdäck och alla andra från bland annat BKT, Hilo, Pirelli, Aeolus och Michelin i Sverige. På Entreprenad Live hade utbudet förstärkts med entreprenaddäcket Westlake från kinesiska Zhongce Rubber Group.

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Nykonstruerad Strängen packas med vibrator. borste som tillval!

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ amt 3,7 m³

Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 info@contrano.se

www.contrano.se


TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

3 ÅRS GARANTI

SERVICE I HELA SVERIGE


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Sveaskog har fått uppdraget att hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. Virkesförsäljningen beräknas motsvara minst 200 miljoner kronor fördelat över fem år. Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog.

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för flera olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34, Halvard: 070-624 14 14 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Högsta konkurssiffran på 20 år 665 aktiebolag går i konkurs under oktober, detta är den högsta siffran för samma period på över 20 år, detta visar färsk statistik från Creditsafe. Det är fortsatt stora företag som går i konkurs, den genomsnittliga omsättningen uppgår till över 8 miljoner, vilket är en ökning med 71 procent jämfört med samma period förra året. – När vi summerar konkurserna i oktober så ser vi precis som föregående månad att utfallet historiskt sett är väldigt högt. Något som är värt att notera är att det är stora och anrika företag som försätts i konkurs, vilket är mycket oroväckande, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Lennart Holm utsedd till tf vd för BillerudKorsnäs Styrelsen i BillerudKorsnäs AB har utsett nuvarande styrelseordförande, Lennart Holm, till tillförordnad vd från den 5 november 2019. Petra Einarsson lämnar som vd med omedelbar verkan. Arbetet med att rekrytera en permanent vd kommer att påbörjas omgående. I samband med att Lennart Holm tar rollen som tillförordnad vd har styrelsen utsett nuvarande ledamoten Jan Åström till ordförande i styrelsen. – BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot en mer resurseffektiv och hållbar förpackningsindustri. Styrelsen har konstaterat att bolaget inte har utvecklats i den takt som förväntats, säger Jan Åström, ny styrelseordförande.

Sveaskog och Gysinge Skog i storaffär

Sveaskog har fått uppdraget att hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. Virkesförsäljningen beräknas motsvara minst 200 miljoner kronor fördelat över fem år. – Det är en långsiktig, strategiskt viktig affär som i förlängningen innebär att vi kan erbjuda industrin mer svensk skogsråvara – ett viktigt bidrag till utvecklingen av en hållbar bioekonomi. Genom affären stärker vi även vår position som ledande i att tillvarata skogens värden

” Vi ser fram emot ett samarbete som kommer att vara utvecklande för båda parter.” Vegard Haanaes vd på Gysinge Skog.

på ett ansvarsfullt sätt genom hela kedjan från planta till virkeskund, säger Hannele Arvonen, vd för Sveaskog. Sveaskog får i uppdrag att utföra tjänster åt Gysinge Skog genom hela värdekedjan; avverkning, återbeskogning via Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor, skogsvård, ungskogsskötsel, vägåtgärder samt försäljning av timmer, massaved och biobränsle. Virkesomsättningen motsvarar minst 200 miljoner kronor. – Detta är en unik affär

i och med omfattningen och storleken på uppdraget. Avtalet innebär ett nära samarbete som initialt löper över fem år med avsikt att utveckla samarbetet över tid, säger Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog.

Gysinge Skog, som bildades 2019 vid delningen av Bergvik Skog, förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark, huvudsakligen i Mellansverige. Avtalet med Sveaskog omfattar inledningsvis cirka hälften av Gysinge Skogs markinnehav. Skogsmarken ligger geografiskt lämpligt i förhållande till Sveaskogs innehav och befintliga kundstruktur, och passar därmed in i bolagets

virkesflöde och hållbara transporter. – Gysinge har framhållit vikten av att finna en affärspartner med gemensamma värderingar, och vi är glada att de funnit det i Sveaskog. Vi har båda högt ställda ambitioner vad gäller hållbarhet och långsiktighet, berättar Roger Johansson. – Under en tid har vi, med gemensamma målsättningar, byggt en grund som skapar förutsättningar för en långsiktig och god relation. Vi ser fram emot ett samarbete som kommer att vara utvecklande för båda parter, säger Vegard Haanaes, vd för Gysinge Skog. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2020.

Stefan Åkerström ny säljare på Bomag För omkring 20 år sedan hade Stefan Åkerström smeknamnet ”Mr Bomag”. Nu är det dags igen. Stefan är i full gång med att bidra till Bomags nya offensiv i Sverige och kan åter igen ta på sig Bomagnamnet. Stefan Åkerström jobbar sedan i höst för Söderberg & Haak Maskin AB, som är ny svensk

generalagent för Bomag i Sverige. Hans erfarenhet av maskinbranschen, vägbyggnad, försäljning och av hur man garanterar ett bra servicenät är outstanding. Totalt har Stefan Åkerström arbetat inom de här branscherna i 50 år. – Nu fick jag chansen att ännu en gång jobba med Bomag. Det känns bra, jag kan inte neka till att vara Bomag-frälst, säger han.

Stefan Åkerström har 50 års (!) erfarenhet av maskinoch vägbyggnadsbranscherna i Sverige. Han är bosatt i Smygehamn och har kontoret hos Söderberg & Haak i Staffanstorp.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Passa på att köpa en svensktillverkad fullutrustad schakt/kombivagn!

Terex TW 110......................2010 Volvo EC240BLC................2007 Terex TW75.........................2016 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 12800 tim, tiltrotator, 2 skopor. 950 tim, Demokörd.

Lundberg 344 .....................1997 Atlas 1305M .......................2005 Schaeff TC 22-2 .................2017 EC15 med grip svab, �nt skick! Demokörd, Hammar/saxhydr. 12930 tim.

E R G D N G LÄ LÄN S V LI PATENT SÖKT

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

JCB Hydradig 110W ..........2018 Terex TW 150 .....................2007 Terex TW 110 .....................2010 650 tim, mkt. utrustning ”Nordic- 11350 tim, Twin 710 Grävsystem 6200 tim, Engcon EC214 med paketet” Waldungkärra m.m. Engcon rt Planerskopa gip och S45, Mig2 spakar.

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-285 90 Återförsäljare för:

39


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Kurser startar hela hösten. Boka nu!

Arbete på väg 1.3 (Inkl steg 1.1 & 1.2) ..........3 oktober .........Västervik ESA 14 fackkunnig ......................................25 november ......Kalmar Heta arbeten ...............................................26 november ......Höör Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ........27 november ......Västervik Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ..........6 december......Oskarshamn Mobila arbetsplattformar med fallskydd .....10 december.......Oskarshamn Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ........11 december.......Hultsfred Arbete på väg nivå 1&2 ...............................11 december.......Kalmar Mobila arbetsplattformar med fallskydd ....17 december....... Kalmar Arbete på väg 2.2 ........................................15 januari 2020..Visby² Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2).........14 januari 2020...Brösarp Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2).........15 januari 2020...Höör Ställning upp till 9 meter ............................15 januari 2020...Brösarp Arbete på väg 2.2 .......................................15 april 2020 ......Hultsfred² Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Det innebär att de skräddarsys för att passa ditt företags specifika behov och mål. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå. Det blir också möjligt att utgå från företagets egna handlingsplaner och policydokument. Alla Motiveras utbildare är specialister inom sitt område.

2 = tvådagarskurs, * = testkörning

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m.

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se

Nu har YstaMaskiner åter större diagonalplogar i sortimentet och på lager. Följande storlekar finns 3.2, 3.7 och 4.0 m. Olika fästen som kan monteras är Stora BM, L20, L30, Trima, Terex 80-120, Euro, 3-punkt etc.

Stora diagonalplogar från YstaMaskiner tade klaffar som tillsammans med flytlägesfästet och det rörliga centrumfästet följer markens ojämnheter.

Inför den kommande vintersäsongen kommer YstaMaskiner att åter börja sälja sina större modeller av diagonalplogar.

Det är tre olika modeller med tre olika arbetsbredder; 3,2 m, 3,7 m och 4,0 m. Diagonalplogen är utrustad med fjäderbelas-

Arbetsvinkeln är 35˚ och den är standardutrustad med trafikbelysning. Plogarna väger mellan 9001100 kilo. Olika fästen som kan

monteras är Stora BM, L20, L30, Trima, Terex 80-120, Euro, 3-punkt etc. – Vi erbjuder även möjlighet att montera dit stödtallrikar alternativt stödhjul, säger Fredrik Lidberg, försäljningschef på YstaMaskiner.

OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produk�on. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produduk�on och sta�s�k ända ner alla enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on!

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

HJULLASTARE Volvo L30GS..................2018 ...................3 tim Volvo L30GS..................2018 ...................3 tim Volvo L45H....................2017 .............1216 tim Volvo L60H....................2017 .............3071 tim Volvo L60H LB...............2015 .............7204 tim Volvo L70H....................2019 .................10 tim Volvo L70H....................2017 .............1513 tim Volvo L90H....................2016 ...............557 tim Volvo L90H....................2016 .............4441 tim Volvo L110H LB.............2018 .............3660 tim Volvo L110H..................2017 .............3170 tim Volvo L120H..................2018 .............3493 tim Volvo L120H..................2015 ...........12000 tim Volvo L120 ....................2012 ...........17873 tim Volvo L120F ..................2010 ...........22000 tim Volvo L150H..................2014 ...........19255 tim Volvo L150F ..................2008 ...........11462 tim Volvo L180H..................2017 ...............814 tim Volvo L180H..................2016 .............6292 tim Volvo L180H..................2015 .............3700 tim

VÅGSYSTEM – En del av Vendig AB

Kontakta oss för mer informa�on! OJ:S VÅGSYSTEM Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel: 0247-136 57 E-post: oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se

Volvo L180H..................2014 .............8000 tim Volvo L220G..................2012 ...........10126 tim JCB 409.........................2011 .............3200 tim JCB 411.........................2014 .............6670 tim Kramer 380 ...................2010 .............3900 tim Kramer 580 ...................2014 ...........44500 tim HJULGRÄVARE Volvo EW 140C..............2008 .............7979 tim Volvo EW160D...............2012 .............8205 tim Volvo EW160D...............2012 .............7667 tim Volvo EW 180D..............2012 DUMPRAR Volvo A25G....................2017 .............1831 tim Volvo A25E ....................2009 .............9554 tim Volvo A25F ....................2011 .............9159 tim RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ................2008 Volvo L120F Säljes endast i delar ..............2008 Ring Tomas 070-160 35 73! DÄCK & FÄLG Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25

KONTAKTA OSS: Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 • tomas@granathsbildelar.se Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

41

Bringeland Maskinhandel arbetar som inköpskonsult och med försäljning av nya och begagnade Volvomaskiner samt maskinförmedling. riser ga marknadsp Vi bistår även med alla handlingar vid egen import. Vi säljer � ll lå sta! för kundens bä

Volvo EWR 150E ..........................................2018 Rikligt utrustad.

Volvo EW 160E .............................................2018 Utrustas enligt önskemål.

Terex TW 110..............................................2015 Cirka 5800 �mmar, rikligt utrustad.

INKOMMANDE:

Fler bilder och info om våra maskiner i vår bu� k på Blocket! DMK Servicecenter AB Vi ombesörjer montering, service och alla slags repara�oner. Vi har slangpress på verkstaden och i servicebilen. Hos hi� ar du också reservdelar, �llbehör och däck.

Citykontor: Adler Salvius Gata 15, Göteborg Tel. 031-15 38 30 • 0708-15 63 44

Volvo EW160E ..............................................2018 Volvo EC140EL..............................................2018 Volvo EC220EL..............................................2018 VolvoEC300EL...............................................2018 Volvo L70H ....................................................2018 6500 �mmar, välutrustad. Volvo L120F...................................................2010 13.700 �mmar, välutrustad. Volvo A30G ....................................................2018

Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Vagnmakaregatan 1D, 415 07 Göteborg

Siljum Mekan och Götene Ufo går samman Siljum Mekan och Götene Ufo har från och med 1 november samma ägare i form av det nybildade holdingbolaget Guse AB som förvärvat 100 procent av aktierna i båda bolagen.

under en tid och tycker att vi har likvärdiga värderingar och ser på vår marknad, våra produkter,

Guse AB ägs gemensamt av de tidigare ägarna till Götene Ufo AB och Siljum Mekan AB och har sitt säte i Göteborg. Götene Ufo AB har huvudkontor och tillverkning i Götene och ett säljkontor med lager i Umeå. Bolaget har funnits sedan 1953 och har idag 49 anställda. Omsättningen beräknas hamna på 105 miljoner kronor. Götene Ufo AB har ett av marknadens bredaste produktsortiment av redskap till grävmaskiner och hjullastare. – Vi har lärt känna ägarna till Siljum Mekan

”Det känns jättekul att vi fått denna affär i hamn. Att vi nu skall jobba ihop blir väldigt spännande, och tillsammans får vi betydligt större resurser.”

Alf Spets vd på Siljum Mekan.

Foto: Nolia

kunder, leverantör och personal på ett likvärdigt sätt, och då kom vi fram till att det är bättre att vi göra detta tillsammans, både för oss själva och för kunderna, säger Sven Lans, vd för Götene Ufo och en av delägarna i det nya ägarbolaget. Siljum Mekan AB ligger i orten Bygdsiljum mellan Umeå och Skellefteå. Bolaget, i dess nuvarande form, har funnits sedan 1987 och har idag 15 anställda och en omsättningen på cirka 30 miljoner kronor. Siljum Mekan har ett starkt produktsortiment inom främst kategorin snöröjning. – Det känns jättekul att vi fått denna affär i hamn säger Alf Spets, vd på Siljum Mekan AB. Att vi nu skall jobba ihop blir väldigt spännande, och tillsammans får vi betyd-

Siljum Mekan och Götene Ufo har från och med 1 november samma ägare i form av det nybildade holdingbolaget Guse AB som förvärvat 100 procent av aktierna i båda bolagen.

ligt större resurser, både på produktion, konstruktion, utveckling och försäljning, det gör att vi kan

hålla ännu högre hastighet i att ta fram produkter som våra kunder efterfrågar. – Det viktiga framöver är

att vi fortsätter försöka sätta våra kunder i fokus, säger Alf Spets avslutningsvis.


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Hallå där... Daniella Andersson, miljö- och naturvårdsspecialist Sveaskog som just nu ska utföra en naturvårdsbränning i Ekopark Käringberget, i Västerbotten.

Vad är en naturvårdsbränning? – Det är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Vi gör det för att gynna och bibehålla höga naturvärden. Även för att skapa en variation i skogen för skogsbranden lämnar efter sig en skog med döda, döende och levande träd, samt bränd Daniella Andersson, och orörd mark. miljö- och Var gör ni naturvårdsnaturvårdsspecialist bränning nu? Sveaskog. – Vi vill bränna trakter i detta området på Käringberget med jämna mellanrum. Det finns många arter, däribland insekter, som är beroende av den variation av substrat som en naturvårdsbränning skapar. De kan nyttja ett område under en begränsad tid och behöver sedan hitta ett nytt område som inte ligger alltför långt bort. När ser man resultatet från naturvårdsbränningarna? – Det vi gör nu ser vi inte effekt av förrän om 25 – 30 år. Allt vi gör är ju egentligen för kommande generationer, våra barn och barnbarn.

”Jag tror att det finns flera förklaringar till att spararna rusat till skogen. Att skogs- och pappersbranschen anses vara relativt stabil är en, liksom att räntorna är låga.”

Frida Bratt, sparekonom på Nordet som även pekar på att spararna ser skogsaktier som hållbara investeringar.

Rekord för John Deere Under bokföringsåret 2019 har John Deere Forestry slagit sitt tidigare försäljningsrekord med råge. Det gamla rekordet härrörde från storm-åren under mitten av 2000-talet, stormarna Gudrun och Per. I procent ligger företaget 10-15 procent över tidigare rekord.

I början av året ledde företagets största modeller försäljningsligan klart, skördaren 1470G och skotaren 1910G. Under året har 1510G gått om 1910G och minstingen 1010G har spurtat starkt. På skördarsidan slutar 1170G som klar vinnare

”Vi har fortfarande god försäljning och har inte sett så mycket av vikande konjunktur.”

Henrik Johansson Country Manager på John Deere Forestry.

John Deere Forestry har bra försäljning. Företaget redovisar både sälj och produktionsrekord i fabriken. På skördarsidan slutar 1170G som klar vinnare och 1270G har gått upp jämsides med 1470G.

och 1270G har gått upp jämsides med 1470G. 1170G är John-Deeres mest sålda modell i år. – Vi har fortfarande god försäljning och har inte sett så mycket av vikande konjunktur ännu, säger Henrik Johansson, Country Manager. på John Deere Forestry. Även den nya fabriken

har slagit sitt tidigare produktionsrekord och enligt leveransplanen för 2020 kommer Sverige att få betydligt fler maskiner under 2020 jämfört med 2019. – Ytterligare ett glädjeämne är att nästan samtliga maskiner numera beställs med funktionen IBC, kranspetsstyrning. IBC finns nu på alla mo-

deller förutom till skördaren 1070G där det kommer senare under 2020. Det känns som om våra kunder uppskattar satsningarna på teknik som underlättar både för förarna och i verksamheten, samt våra medarbetares engagemang och kunskap, berättar Henrik Johansson avslutningsvis.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

43

GREPPO-BORSTEN Tillförlitliga premiumkedjor med extremt hög kapacitet

pewag forstgrip

pewag forstgrip pro

pewag helt perfekt soft

Med Greppo-borsten i gripen på tiltrotatorn (som kan sitta på under hela arbetet) kan man ha vilket redskap man vill i fästet. Med Greppo-borsten sopar du kabel, makadam, städar trottoarer och peronger, snö på vintern (t.ex. sopa snö i växlar) och asfaltsfräsning. Greppoborsten är 38 cm bred och är förbreddningsbar till

Se filmer på vår Facebooksida: facebook.com/treman.hb

pewagworld

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Billerud Korsnäs hinner inte köra in Alfridavirket Stormfällda granar som lämnas i de upplänska skogarna kan ge stor förökning av granbarkborre. Därför måste skogsbolaget Billerud Korsnäs ta bort sitt granvirket snarast, fastslår förvaltningsrätten. Den 2 januari drabbades stora delar av Uppland av stormen Alfrida som fällde uppemot 1,5 miljoner kubikmeter skog. Enligt Skogsstyrelsen finns stor risk att gran som blir liggande utgör yngelhärdar för granbarkborrar som massförökar sig om inte de stormfällda granarna avlägsnas från skogen. Flera skogsområden i Upplands dör det finns mycket stormfälld gran ägs och förvaltas av Billerud Korsnäs Skog & Industri. Företaget har enligt egna uppgifter vidtagit alla rimliga åtgärder för att få bort granarna, skriver Upsala Nya Tidning. Enligt företaget är det brist på maskiner och

pewagtraction pewaggroup

1 meter på 10 sekunder. Med en skopa kopplad bak och fram med borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastskydd och sopskyffel i ett, vilket är mycket praktiskt vid uppstädningsarbeten i trånga stadsmiljöer med tex. skyltfönster och bilar i närheten av arbetsplatsen.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

Maskinia bidrar i kampen mot cancer Tillsammans med leverantörer och samarbetspartnern Klaravik, deltar Maskinia nu i kampen mot prostatacancer genom att auktionera ut en Doosan DX10z, där hela det vinnande budet går oavkortat till Prostatacancerförbundets insamling Mustaschkampen 2019.

lagringsutrymme som medfört att stora delar av skog blivit liggande. Man har därför ansökt om anstånd med att köra iväg granvirket från skogar i Östhammars, Uppsala och Tierps kommun. Med Skogsstyrelsen säger nej till anstånd och hänvisar till att granbarkborren förökat sig kraftigt i stora delar av landet. Även förvaltningsrätten säger nej till anstånd. Granvirket måste bort. Att Billerud Korsnäs har brist på maskiner och lagringsutrymme anses inte som tillräckliga skäl för dispens.

Under Svenska Maskinmässan 2018 auktionerade Maskinia ut den unika Doosan DX140W-5 Black Edition vilket inbringade det fantastiska beloppet 762 000 kr som fördelades i tre lika delar mellan de tre organisationerna Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet samt Barncancerfonden. Nu fortsätter företaget sitt engagemang i dessa frågor

” Bidraget möjliggör att vi kan bidra ännu mer till forskningen för att förbättra cancervården.”

Göran Hellberg generalsekreterare Prostatacancerförbundet.

och deltar i Prostatacancerförbundets insamling Mustaschkampen 2019 som pågår under november månad. Man fortsätter att auktionera ut maskiner och denna gång är det minstingen Doosan DX10z på cirka 1 ton som budgivarna under november månad har möjligheten att ropa hem. Maskinen är folierad i Mustaschkampens blåa färger och är dekorerad med Mustaschkampensoch deltagande företags logotyper. Maskinens nya beteckning är nu Doosan DX10z Blue Edition och är utrustad med tiltmellandel från RF System och skopor från engcon. RF System och engcon, tillsammans med Maskinia och auktionssajten

Maskinia auktionerar ut en Doosan DX10z, där hela det vinnande budet går oavkortat till Prostatacancerförbundets insamling Mustaschkampen 2019.

Klaravik är de fyra företag som tillsammans gör detta bidrag möjligt. Auktionen startade den första november på klaravik.se och pågår till och med fredagen 29 november, då det vinnande budet klubbas. Utgångspriset är satt till 170 000 kr och hela det totala beloppet kommer att gå till Mustaschkampen 2019. – Vi är otroligt glada för att Maskinia tillsammans med partners, återigen ställer upp och stöttar vår

kamp mot prostatacancer. Bidraget möjliggör att vi kan bidra ännu mer till forskningen för att förbättra cancervården och på sikt förhoppningsvis lösa prostatacancergåtan. I takt med att prostatacancer, som är Sveriges vanligaste cancerdiagnos, blivit mer känt har forskningen tagit ordentlig fart och mer resurser behövs verkligen, säger Göran Hellberg, generalsekreterare Prostatacancerförbundet.


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Ponsse nr 15.000 till Sibirien

15.000 är byggd i den nya precision för att uppfylla fabriken som Ponsse satte kvalitetsstandarder. Sami drift för ett år sedan och tidigt har anläggningen det är den största inves- moderiserats vad gäller teringen i företagets his- miljövänlighet och arbetVi erbjuder: toria. Totalt 40 miljoner sergonomi. En flexibel Euro. Investeringen visar fabrik möjliggör ett brett Skärande Bearbetning, på företagetets ständiga utbud och kan enklare som vi erbjuder i alla våra enheter, med fokus på utveckling och är en stor möta marknades behov, modern och effektiv maskinpark. För både korta investering för framtiden, ntakt in Värdeskapande processer enligt Ponsse. Företagets som långa serier. äljer vilken del av företaget som de villav ta den För att underlätta för våra kunder önskar flaggskeppsskördare vi att har skriver Ponsse i ett pressLeveransen n våra affärer ska minst innehålla ett av relationer skapar ett mervärde inom dessutom ett flertal snart tillverkats 15.000:e maskinen ärvåra meddelande. Svetsning, rundkoncept. Välj självutgångspunkten vilken enhet du vill för områden. Områden som exempelvis lagerhållning, i 1.000 exemplar. som viescidit erbjuder också Hent la quo estotaquis lanti vår enhet i Alfta Bollnäs Verkstad Temperume doles esciis ipis molorpo rescim faceatium estias rem volor ab il mi, t med. ledtider, fuga. logistiklösningar Production AB där vi quid idag har ett antal licenserade Otas necuptas eaVi siti dolorep erferibus odic temposs equatem50-årsjubileum evenim im nos quikorta dolorepelest Et fugitatur? Mängden av tester och ochnyutveckling av Ponsses erbjuder: produktervoluptaecest och tjänster. elitemquas de oditinciist, Ped et estosom volupta spelendanis evel quosseque pos pro experae. Ex svetsare endanditär au-utbildade och godkända svetsare. Alla har ökad Vieremä-anläggningen äger rum nästa årearuntorrum där kvalitetskontroll od quo et des ut volo doleceptate as aspicti usciis es rem. Mus exerrovid eum iment. temporibus nus, quam explis velecerfero estei EN SS 3834-2. för att svetsa enligt kraven r vuxit till fyra Skärande Bearbetning, ett halvsekel av skogsma- avsevärt, enligt Ponsse. garedan mgånhar a conseque magnis exerovitae seque mtidsvision lyder enligt följande: ”Att Kunder fr s g n in a tl d A e som vi erbjuder i alla våra enheter, med fokus på s hektar. Kärnan ligger i den Fabriken har inom bland skinstillverkning kommerDu hittar ermarknader. tt äannat rtsflera Systemmontage, våra kunder olikaOtas ens Hent förstaval och med kompetens och nya fo a Voluptatis re nos aborehendant necuptas la quo estotaquis escidit lant r a b modern och effektiv maskinpark. För både korta 300 kvadratmeter stora infört en modern, optisk firas över hela världen större • Kolores pore dolor sitia vent landem som vi erbjuder i flerarerum av våra ara Otas banbrytande ligger tågsektorn, ea sitiåtaganden dolorep quid inom quosseque pos necuptas inom ea sitimorgondagens dolorep erferibus quid Våra nidag Vi erbjuder: ntakt in Värdeskapande processer teerferibus r ta som långa serier. s monteringshallen, där allt ese vel eum essitio eiur autet quatquatum dol3D-skanniner, där alla tillsammans med kunder experae.robottillverkning, Ex endandit autemporibus nus, enheter, allt från det lilla till det stora montaget. quosseque pos pro experae. Exdeendandit fordonsindustrin, verktyg samt marbete med ochsom framgångsrika äljer vilken delkrävande av företaget vill ta För attpro underlätta för våra kunder önskar vi att uptatquis et lauo con consed quam voluptat. startade för 50 år sedan. kan inquambranscher. explis velecerfero este conseque Skärande Bearbetning, autemporibus nus, quam explis velecerfero och personal. Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika flera maskinsstrukturer andra n våra affärer ska minst innehålla ett av våra relationer skapar ett mervärde inom ettmagnis flertal Svetsning, som vi i alla våra enheter, med fokus på exerovitae seque volores pore dolor sitia vent res pore dolor sitia vent landem rerum ese vel Ponsses produktion ärerbjuder spekteras med mycket stor branscher och mot olika krav. rundkoncept. Välj själv vilken enhet du vill områden. Områden som exempelvis lagerhållning, Den 1 november leverade Ponsse sin 15.000:e skogsmaskin som tillverkats • Voluptatis re nos harchit somabendant vi erbjuder i våriatur? enhet i Alftai Bollnäs Verkstad modern och effektiv maskinpark. För både korta landem rerum ese vel eum essitio eiur autet eum essitio eiur autet quatquatum doluptatDen 15.000:e maskinenkorta ledtider, t med. logistiklösningar och nyutveckling av rdeskapande processer Ximporatiur, eum ipitiaföretagets fabrik i Vieremä. Maskinen är såld adipisci till Production detcomnihitas ryskaAB avverkningsföretaget som långa serier. där vi idag har ett antal licenserade quis et laut mo con consed quam voluptat. tt underlätta för som våra kunder önskar vi att till Leslevererades produkter tjänster. iaeptate Lesprominustrial i Tomsk i Sibirien. erum sit vid nonsend svetsare. Allasinctum svetsarequi är utbildade och godkända Hentoch la quo estotaquis escidit lant relationer skapar ett mervärde inom ett flertal Svetsning, autatem eleceatias eicit ectur, od quis promindustrial quatquatum doluptatquis et laut mo con Voluptatis re nos aborehendantär en Ponsförmagniae att svetsa enligt kraven i EN SS 3834-2. den. Områden som exempelvis lagerhållning, som vi erbjuder i vår enhet i Alfta Bollnäs Verkstad mi, sus dolomarken och mtidsvision lyder följande: ”Att Kunder consed quam voluptat. harchit iatur? Finlands äldsta operativa på gripen se enligt Buffalo skotare från FinnMetko 2020. ledtider, logistiklösningar och nyutveckling av och Production AB där vi idag har ett antal licenserade Systemmontage, Voluptatis re nos inom aborehendant harchit iatur? adipisci comnihitas eum ipitiae- Du hittar ens Ximporatiur, förstaval och med kompetens nya våra kunder flera olika marknader. kommer arbeta och i Tomsk. en för•rörelseriktningen. Förutom Europa beukter och tjänster. svetsare. Allaskogsmaskinfabrik. svetsare är utbildade och godkända Rumquae cones doluptatatem vendia endae Ximporatiur, adipisci comnihitas eum ipitiaerum sit vid quation nonsend iaeptate sinctum som viEierbjuder i fleraPonsse av våra kunder och ara banbrytande inom morgondagens Dekraven nyai ENproduktlanseLespromindustrial ärVåra större åtaganden idag ligger inom tågsektorn, Ponsses grundare söker för att svetsa enligt SS 3834-2. cullacc ullanis a vidipis eos qu. Otas necuptas rum sit vid quation nonsend iaeptate sinctum qui autatem expe eleceatias magniae eicit ex-fordonsindustrin, enheter, allt från det lilla till det stora montaget. nder marbete med krävande och framgångsrika robottillverkning, verktyg samt ringarna som lanserades nari Vidgréns en stor maskinentreprenör återförsäljare i Syd- och ea siti dolorepdröm erferibusatt quid quosseque pos qui autatem expe eleceatias magniae eicit illacepe netflera aut olika vendam repraectur, odflera andra Systemmontage, ittarperch våra kunder inom marknader. Våra duktiga montörer är vana att arbeta i olika branscher. pro experae. Ex endandit autemporibus nus, förra året, Ponsse Cobra med totalt tolv Ponsse i bygga världens bästa Nordamerika, Ryssland, experch illacepe net dolor aut vendam requis mi, sus dolorumquae doluptatatem som vi erbjuder i flera av våra större åtaganden idag ligger inomcones tågsektorn, branscher mot olika krav. quam explis velecerfero esteoch conseque enheter, allt från det lilla till det storaskotaren montaget. onsindustrin, robottillverkning, verktyg samt praectur, od quis mi, sus dolorumquae cones vendia endae cullacc ullanis a vidipis eos quår skördare och maskinparken. Nästa skogsmaskiner firar alltså Asien maoch Australien. Unexerovitae seque volores pore dolor sitia Våra duktigaPonsse montörer är Bison, vana att arbeta andra branscher.öppnar Ponsse ett nytt är i iolika full 50 år gnis nästa år. Det kom- der turnén kommer man branscher och mot olika krav. produktion med den nya mer förstås firas ordent- även samla feedback från kundcenter i Tomsk. Ett kranspetsstyrningen Ac- ligt. Ponsses europaturné kunder och visar förenytt servicecenter för för- Delar av Ponsses personal samlade med den 15.000:e söljning kommer också maskinen som tillverkat på företagets fabrik i Vieremä. tive Crane, som styrs en- startar redan den 23 ja- tagets service- och prokelt med två styrspakar, en nuari nästa år i Finland duktinnovationer. byggas i Joensuu. Leveransen var också startskottet för Ponsses för att kontrollera höjden och avslutas på mässan M a s k i n n u m m e r 50-årsjubileum nästa år. Den 1 november leverade Ponsse sin 15.000:e skogsmaskin som tillverkats i företagets fabrik i Vieremä. Maskinen är såld till det ryska avverkningsföretaget Lesprominustrial.

Ett internationellt öretag på väg framåt

Atlings framgångar bara fortsätter sedan starten 1947

Ett internationellt öretag på väg framåt åt

ionellt g framåt

ångaran g m a fr s g n li t A ätter sed bara forts9 7 starten 1 4

Vi erbjuder:

gångeadran s fram Atlingfo ätter s bara rts9 7 starten 1 4

1947

Atlings Maskinfabrik AB

Släpfordon med helheten i fokus.

Atlings koncept står för kompetens inom

Vi erbjuder även mjuka värden s

Skärande Bearbetning, Svetsning och

exempelvis logistik, kvalitet, konst

Systemmontage, men allt sker med fokus

och utveckling tillsammans med

på våra kunder.

partners.

Baserat på årtionden av erfarenhet från egen produktion av bl a ”Ilsbo-kärran” och kunskap från att bygga på andra chassityper har vi tagit fram en unik konstruktion, fullständigt anpassad för våra flak och dumperkorgar. Egen produktion av både chassi och påbyggnad gör att vi kan erbjuda kompletta ekipage med genomgående samma funktionalitet, stilrena design och höga kvalitet som våra kunder vant sig vid de senaste 100 åren. Som kund får du en helhetsleverantör med samma leveranstid för både bil och släpfordon. Atlings Maskinfabrik AB Ockelbo

Gävle

Postadress: Box 21, 816 25 Ockelbo

Postadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle

ATLING

Besöks- och leveransadress: Hamrångevägen 23, 816 31 Ockelbo

Besöks- och leveransadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle

E-post: atling@atling.se ATLINGS MASKINFABRIK AB www.atling.se Ockelbo Box297-557 21, SE 816 00 254 Ockelbo Tel (vx): +46 och leveransadress: Fax: +46Besöks297-416 00 Hamrångevägen 23, 816 31 Ockelbo E-post: atling@atling.se T: +46 (0)297-557 00 F: +45 (0)297-416 00 www.atling.se

Tel: +46 26-54 45 40 26-54 45 50

Fax: +46 Gävle Lötängsgatan 13, SE-803 01 Gävle Besöks- och leveransadress: Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle T: +46 (0)26-54 45 40 F: +45 (0)26-54 45 50

Tel 018-34 98 90 info@sorling-ilsbo.se

www.sorling-ilsbo.se

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning.

Koppling till Inducore-koncernen: 1. Använd Part of Inducore-märket 2. Använd Elevator Pitch


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

45

- Gör en bra affär!

Fina maskiner till salu!

Arkivbild Doosan DX85R....................2013 Steg 3-motor, Indexator, C-smörjn. värmare.

Doosan DX140LCR-5 ..........2017 Engcon EC219, värmare, blad, centralsmörjning, Oilquick.

Doosan 170W-5 ..................2018 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Arkivbild

Arkivbild Volvo L60F ..........................2007 15000 tim, centralsmörjning, spakstyrning, lastarmsfjädring.

Volvo FH12 6x2 ..................2003 Sovhytt, Hiab lastvxl. 16 ton, snabblås, drag, 83000 mil

Volvo L70F ..........................2008 11000 tim, c-smörjn. lastarmsfjädring

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

NYHET! Nu säljer vi även Bergmann dumprar!

Återförsäljare för:

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Uthyrning & försäljning.

Komplett sortiment av siktmedia

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3.995:4.995:-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:33.000:-

3,5 tons enpelarlyft på hjul

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

36.000:-

Jönköpings län Skåne län Limhamns Industriservice AB Lockarpsvägen 10, 238 41 Oxie Tel. 040-16 04 40

Kalmar län Maskinteknik i Kalmar AB Engelska vägen 7, 393 56 Kalmar Tel. 070-982 94 91, 0480-47 88 50

Gotlands län Cedergrens Mek. Verkstad AB Verkstadsgatan 3, 623 77 Klintehamn Tel. 0498-24 17 20, 070-426 17 25

Höglandets Maskin, Skog & Entreprenad AB Dikesvägen 2, 574 35 Vetlanda Tel. 383-74 77 60

Västra Götalands län Blombergs Diesel & Motor AB Frihamnen 5, 417 55 Göteborg Tel 031-22 12 20, 070-554 54 79

Östergötlands län Allservice Mantorp Gottlösa Hasselbacken, 590 17 Mantorp Tel. 070-595 43 00

Dalarnas län Tekzone AB Halsjön 1, 774 97 Fors Tel. 070-628 22 77

Reijo Maskinservice AB Päbelvägen 4, 782 75 Malungsfors Tel. 070-264 35 78, 0280-403 28

Jämtlands län Nordisk Teknik AB Ängsvägen 4, 836 94 Ås Tel. 070-310 50 70

Västerbottens län Skellefteå El & Diesel AB Slalomvägen 1, 931 70 Skellefteå Tel. 0910-71 11 00 Vindelns Maskinservice AB Västervägen 3, 933 31 Vindeln Tel. 070-607 78 12, 0933-130 66

Västernorrlands län Matfors Truck Service AB Stampuddsvägen 5, 863 33 Sundsbruk Tel. 070-570 25 24, 060-15 00 01

Norrbottens län Wist Last & Buss AB Maskinvägen 8, 981 38 Kiruna Tel. 0980-39 84 50, 0980 39 84 69 Vikmans Maskinservice AB Norrmalm 2, 933 99 Arvidsjaur Tel. 070-614 85 10 Holmgrens Truck-Motor AB Triangelvägen 4, 982 38 Gällivare Tel. 0970-745 40, 076-109 88 07

Sveriges ledande motordistributör med ett rikstäckande nät av återförsäljare och serviceverkstäder • 08-500 121 40 • www.swedmotor.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019 ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING

Minskade produktionskostnader med mobila elektriska flishuggar värmeverk. Det kan bidra till att på ett hållbart sätt hålla produktion på mindre terminaler där det inte är försvarbart att ha en daglig produktion.

run- anslutning för maskinen på kundens terminal eller kraftverk så kan man därigenom sluta cirkeln och flismaskinen producerar sitt egna drivmedel. Kan man producera elen så nära sin slutdestination som möjligt så kan man minska utsläppen ännu mer och därigenom minska klimatavtrycket.

Att använda sig av eldrivna maskiner minskar koldioxidutsläppen jämfört med dieseldrivna maskiner. Om biobränslet används för att generera elen i ett biokraftverk så kan maskinen drivas med el genererad med sitt egenproducerade biobränsle, vilket ger ett nytt systemperspektiv på bioenergiindustrin. Då kan biobränsleproducenten vara både köpare och producent av elen. Har man då en plug &

Med kraftigt pressade flispriser på en marknad som har haft en låg tillväxt emellanåt har många företagare en del tuffare år bakom sig. Låga driftoch inköpskostnader för produktionen är betydelsefullt för att kunna konkurrera med exempelvis importerade drivmedel och för att hålla verksamheten lukrativ. Entreprenören kan med eldrift med exempelvis en HG4000E ha flera maskiner i drift till en mindre kostnad och mindre

Vermeers eldrivna flismaskiner och elkrossar som också är kompatibla med krosstrumma, är ett alternativ som kan vara både mer kostnadseffektivt och samtidigt ett miljövänligare sätt att producera biobränsle på. Att ha en mobil flishugg kan ge operatörer fler möjligheter, man kan både använda den stationärt på en större flisterminal tack vare den höga kapaciteten samt även mobilt mellan flera olika mindre terminaler med ett mobilt elverk som komplement. HG4000EM och HG6000EM är exempel på elektriska mobila och/ eller stationära maskiner som kan anslutas med ett så kallat ”plug & run”system vilket är en anslutning som är förberedd på terminalerna för att på ett smidigt sätt kunna koppla in maskinen och flytta mellan olika arbetsplatser, terminaler eller

investering jämfört med platsbyggda och specialbyggda stationära krossar men få samma produktionskapacitet. Har man flera sådana maskiner med plug & run kan man justera volymen på industrin genom att flytta dem efter behov. En eldriven maskin kan ha en något ökad installationskostnad om den ska utrustas med ordentlig strömförsörjning eller plug & run- system men jämfört med dieseldrivna maskiner så blir de allmänna driftkostnaderna ändå betydligt lägre. Erfarenheter från en kund som kör produktion med två stycken HG4000, en eldriven och en dieseldriven visar på att energikostnaderna halveras och dessutom kan man förvänta sig ca 50% besparing i underhållskostnader för en konventionellt driven motor.

Vermeers eldrivna flismaskiner och elkrossar är ett alternativ som kan vara både mer kostnadseffektivt och samtidigt ett miljövänligare sätt att producera biobränsle på.

Det finns också ur säkerhetsperspektiv fördelar med elektriskt drivna maskiner. Exempelvis de lägre drifttemperaturerna jämfört med dieseldrivna motorer vilket bidrar till minskad risk för eldsvåda. Samt Vermeers system som kallas TOD, eller Thrown Object Deflector eller TORS, Thrown Object Restraint System vilket innebär att en deflektor

bromsar hastigheten på materialet som slungas ut ur maskinerna vilket kan vara till stor fördel när arbetet sker på ställen där utrymmena är begränsade. En annan fördel är de betydligt lägre ljudnivåerna en elektriskt driven maskin avger vilket kan vara mycket positivt vid mer bebyggda ställen jämfört med konventionellt drivna maskiner.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Sand/saltspridare Mindre modeller för minitraktorer, åkgräsklippare ATV etc. Även handdragna.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i tre storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 40 cm.

11.240:-

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

FLERAER! MODELL

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i flera storlekar och färger. Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st reflex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 reflex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan reflex.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

tt! Fraktfri

Sten/stubbrivare Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

POWERED by

LM-plogarna levereras fraktfritt! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil. Från Valfritt fäste.

26.500:-

Vi har allt inom snökedjor! Snökedjor till entreprenad- och lantbruksmaskiner, ATV och personbilar med lång livslängd och god driftsekonomi. Även skogskedjor.

Perfekt för ! grävmaskin Sand/saltspridare traktormonterad. Finns i arbetsbredderna 180, 210 och 240 cm. Behållarvolym från 0,75 m³ till 1,6 m³. Vikt 400-700 kg Tryckstång ingår. Från

ALLA KEDJOR S LEVERERA T FRAKTFRIT

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Finns även med lastarfästen!

19.900:-

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Skruvdubb med specialgänga för att kunna skruvas in i gummi utan att ett hål behöver borras först. Passar ATV, traktor, entreprenadmaskin, truck m.m. Monteras med skruvdragare. Verktyg medföljer.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

REHNMAN

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

Telefon: 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

SKOGSBAND! Kedjor & band

Vi tillverkar buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen. Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Tel. 0650-74 21 86 • www.ilsbotools.se

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Ny koncernchef i Hydroscand Group Frida Norrbom Sams har idag tillträtt som Hydroscand Groups nya vd och koncernchef. Mikael Arkevret som sedan i maj 2019 tjänstgjort som tillförordnad vd och koncernchef återgår därmed till rollen som finansdirektör i Hydroscand-koncernen. Frida kommer närmast från rollen som divisionschef inom det danska företaget NKT Group. Hon har tidigare innehaft ledande befattningar inom bland annat Husqvarna och Sanitec. – Vi har funnit en erfaren och drivande ledare som genomfört utvecklings- och förändringsarbete i internationell miljö med dokumenterat goda resultat. Att Frida Norrbom Sams väljer att forsätta sin yrkeskarriär inom Hydroscand Group är mycket glädjande, säger Hydroscands styrelseordförande Mats Lönnqvist.

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Steelwrist i brittiskt samarbete

ECY Haulmark, en leverantör av hydrauliska redskap för grävmaskiner i Storbritannien, har tecknad ett samarbetsavtal med Steelwrist för leverans av snabbfästen. – ECY Haulmark är ett välkänt företag i hela Storbritanniens rivningsindustri. Deras fokus på högkvalitativa rivningsredskap, skapar en plattform för ett framgångsrikt samarbete mellan våra två företag, säger Stefan Stockhaus, vd för Steelwrist. Det nyligen undertecknade avtalet erbjuder ECY Haulmark möjligheten att leverera SQ helautomatiska gränssnitt för rivningsverktyg och Steelwrist SQ snabbfäste för grävmaskinerna. Steelwrist SQ-system följer den globala industristandarden av S-typ med tillägg av helautomatiska hydraulkopplingar.

Komatsulastare sätts på hårda prov

När Jess Schakt AB i Bålsta investerade i ny hjullastare förra året, så valde de en Komatsu WA380-8 på strax under 20 ton. Komatsun används för invägning och blandning av råmaterial för tillverkning av gipsskivor. – Den här maskinen har gått klanderfritt i kontinuerlig drift, dygnet runt, alla veckans dagar. Vi är nöjda med driftsäkerheten, ekonomin och hur bra den tål de besvärliga förhållandena under arbetet vid fabriken, säger Ulrika Jatala, personalansvarig på Jess Schakt. Maskinen används för invägning och blandning av råmaterial för tillverkning av gipsskivor. Maskinförarna följer ett recept och blandar material som sedan förs in till tillverkningen. Blandningen består av återvunnen gips och krossad naturlig gipssten. Vid inlastningen tar maskinen skopor med material, väger dem med skopvågen, blandar och lastar sedan i

”I genomsnitt hanterar maskinen ungefär 1 500 ton material varje dygn.” Ulrika Jatala personalansvarig på Jess Schakt.

inlastningsfickan. Arbetet innebär mycket damm, vilket maskinen klarar bra. Arbetsvolymen varierar, men i genomsnitt hanterar maskinen ungefär 1 500 ton material varje dygn. – Vi tar ungefär sex ton per skopa. Efter ett tag får man bra ögonmått och kan komma ganska exakt vid varje skoptag. Det dammar rejält, men hytten är så bra för den släpper inte in något damm, säger maskinföraren Fredrik Sonfors. Han berömmer också maskinens stabilitet. Sex ton i skopan och kontinuerlig masshantering med lyft, vägning, transport och blandning sker med minimalt gung och trygg körning. Ulrika Jatala påpekar att filter, slangar och kaross klarar den basiska miljön bra. Efter drygt ett år och snart 7 000 drifttimmar har det varit betydligt mindre problem, än vad tidigare lastare av andra fabrikat har inneburit.

Förra året investerade Jess Schakt i Bålsta i Komatsu WA380-8 på strax under 20 ton. Både personalchefen Ulrika Jatal och maskinföraren Fredrik Sonfors är nöjda med maskinen

– Det är en riktig arbetsmaskin, säger båda två. Andra fördelar med Komatsu WA380-8 är att dess bryt-, driv- och lyftkraft samt lyfthöjd, hör till de bästa i klassen. Ändå håller sig maskinvikten

under 20 ton och den klarar samma arbete som flera ton tyngre lastare av andra märken. Viktfördelen sparar bränsle och betyder också att den kan köras på väg utan att överskrida trafikreglerna.

I gipsskivefabriken dammar det rejält, men hytten i Komatsulastaren släpper inte in något damm.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

49

Virkespriserna vänder nedåt

Under årets tredje kvartal har priserna på både sågtimmer och massaved minskat för första gången sedan 2016. Minskningen skedde framförallt i landets södra delar. Sågtimmerpriset minskade med 5,5 procent och massavedspriset med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Sågtimmerpriset minskade redan föregående kvartal men nedgången har tilltagit och är mer betonad söderut i landet under det tredje kvartalet 2019. I region Syd minskade priset med 8,5 procent och i region Mellan minskade det med 5,2 procent. I region Nord ökade priset något med 1 procent. – Vi såg indikationen under föregående kvartal men nu ser vi en bredare och tydligare trend att priserna överlag är på väg ned och särskilt syns detta i södra delarna, säger Sebastian Constantino, statistiker på Skogsstyrelsen. Massavedspriset har

under kvartal ett och två 2019 varit oförändrat eller svagt ökat men vänder nu nedåt. Minskningen är kraftigast i region Mellan med 6,7 procent medan det i region Syd minskar med 2,6 procent. I region Nord ökar priset istället med 2,6 procent. I jämförelse med tredje kvartalet 2018 minskade priset på sågtimmer med 7,4 procent för landet som helhet. Regionalt har priset minskat med 9,3 procent i region Syd, 9,7 procent i region Mellan

”Vi såg indikationen under föregående kvartal men nu ser vi en bredare och tydligare trend.”

Sebastian Constantino statistiker på Skogsstyelsen

och 1,1 procent i region Nord. Priset på massaved har dock ökat med 2,4 procent i hela landet, jämfört med tredje kvartalet 2018. Regionalt finns dock stora variationer. I region Syd ökade priset marginellt med 0,7 procent, i region Mellan med 1,7 procent medan det i region Nord ökade med 14,5 procent. Statistiken avser leveransvirkespriser. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt 9 procent av totala virkesförsäljningen. Genomsnittspriserna bygger på volymvägda rundvirkeskvantiteter och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen. Att statistiken är volymvägd innebär att det är storleken på virkesaffären som tillsammans med styckpriset formar genomsnittspriset.

Under årets tredje kvartal har priserna på både sågtimmer och massaved minskat för första gången sedan 2016. Sågtimmerpriset minskade med 5,5 procent och massavedspriset med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

Foto: Per Eriksson.

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Byggkonjunkturen:

20 000 färre bostäder än behovet Det går fortsatt trögt för bostadsbyggandet. Enligt Sveriges Byggindustriers nya konjunkturprognos påbörjas 41 000 bostäder under 2020. – Det skiljer mer än 20 000 bostäder per år mellan vad som byggs och vad Boverket menar behöver byggas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Vid Skogsentreprenörernas årsstämma den 8-9 november, valdes Kolbjörn Kindströmer från Nora, till ny ordförande.

Ny ordförande för Skogsentreprenörerna Vid Skogsentreprenörernas årsstämmohelg som hölls i Lund den 8-9 november, valdes Kolbjörn Kindströmer från Nora, till ny ordförande efter Bernt Hermansson.

– Jag är både hedrad och stolt över förtroendet som jag fått. Som skogsentreprenör finns det inget finare uppdrag – och jag ser fram emot att få fortsätta med att skapa bättre förutsättningar för landets entreprenörer, säger Kolbjörn Kindströmer i en kommentar till utnämningen. Kolbjörn Kindströmer, som under flera är varit vice ordförande i organisationen driver till vardags Kindströmer Skog & Salix AB, och kör för Mellanskog och Sveaskog. Parallellt driver han tillsammans med sin bror och son familjegården

med egna stora skogsarealer. – Det känns otroligt fint att få ta över efter Bernt Hermansson. Mycket har hänt under hans år som ordförande och för den nya styrelsen kommer mycket handla om att ytterligare spetsa vår medlemsnytta. Högt på agendan kommer förstås att utveckla vårt nyligen påbörjade arbete med bättre villkor och tätare samarbete med våra uppdragsgivare, säger Kolbjörn Kindströmer. Till vice ordförande valdes ledamoten Anders Öhman, Anders Öhman Skog AB. Ny i styrelsen är också Lars Blixt, Firma Lars Blixt. I anslutning till stämman delade Gröna Arbetsgivare ut sitt pris Årets unga skogsentreprenör, som i år gick till Joakim Gustafsson med sitt företag Svensk Skogsservice.

Störst tapp i bostadsbyggandet sker i Stockholm där investeringarna i bostäder sjunker med 27 procent under perioden 2018-2020. – Nu behövs smörjmedel från politiken för att hålla i gång Stockholm som tillväxtmotor. Bostadskrisen i Stockholm är allvarlig för hela Sveriges tillväxt. Tre av fyra nya bostäder behöver tillkomma i storstadsregionerna, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Det minskade bostadsbyggandet gör att antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen blir 7 000 färre 2020 jämfört med 2019. Samtidigt är behovet av specialistyrken som till exempel järn-

vägstekniker fortsatt stort.

– Bristen på rätt utbildad arbetskraft skapar matchningsproblem när bostadsbyggandet viker. Därför behöver arbetsmarknadens parter bedriva en ansvarsfull avtalsrörelse under 2020 för att säkra jobben, säger Catharina Elmsäter-Svärd. De offentliga anläggningsinvesteringarna ökar med tre procent 2019 och sex procent 2020. Däremot slutar det offentliga lokalbyggandet att växa under nästa år till följd av kommunernas mer

Det går fortfarande trögt för bostadsbyggandet. Det visar Sveriges Byggindusters konjunkturrapport.

ansträngda ekonomi. – Starka anläggningsinvesteringar lyckas inte fullt ut kompensera fallet i bostadsbyggandet. De totala bygginvesteringarna

minskar både 2019 och 2020 – senast en tvåårig nedgång inträffade var 2008 och 2009 i samband med finanskrisen, säger Catharina ElmsäterSvärd.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se Kontakta din maskinhandlare!

”Nu behövs smörjmedel från politiken för att hålla i gång Stockholm som tillväxtmotor.”

Catharina-Elmsäter-Svärd vd på Sveriges Byggindustrier.

Inköpschefsindex:

PMI backade till 46,0 i oktober PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012.

– Det tyder på att tillväxten i svensk industri harminskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Delindex för orderingång steg till 46,8 i oktober jämfört med 45,6 i sep-

tember och gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,3 indexenheter. Det är andra månaden i rad som indexet är under 50-strecket och antyder om en fortsatt nedgång i industriföretagens order-

”Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare konjunktur i omvärlden.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

ingång. Det gäller både på export- och hemmamarknaden.

Indexet för exportorderingången noterades till 48,2 i oktober en uppgång med 5,1 indexenheter jämfört med september medan motsvarande index för hemmamarknaden sjönk med 3,0 indexenheter till 43,8. Delindex för produktion ökade med knappt en indexenhet i oktober till 44,4 jämfört med september. Det innebär att delindexet gav ett positivt bidrag till PMI-total i oktober (0,2 indexenheter) efter att ha dragits ned med 2,4 indexenheter i september. Det är dock andra månaden i rad

som delindexet är under 50-strecket, vilket betyder att det är en övervikt av företag som redovisar en minskad produktion. Något som inte har uppmäts sedan 2012. Index för företagens produktionsplaner föll med 3,2 indexenheter i oktober till 50,0 jämfört med september. Det är ett tydligt omslag jämfört med i somras då indexet pendlade kring 60-nivån. Inledningen av årets fjärde kvartal visar att företagen blivit mer försiktiga i sina produktionsplaner och färre räknar med att öka produktionen under det närmaste halvåret.


Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

51


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

SKYLIFTAR SAXLIFTAR Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

FORDONSTVÄTTAR

NS

CO

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

CTION EQIP ME TRU

NT

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

LIFTAR

KROSSNING & SORTERING

PROFFS PÅ

HYR AV OSS! TC-TRADING Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

MASKINVAGN

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

BUSKRÖJARE

www.gruskungen.se FÄSTEN Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

LASTRAMPER

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

Maskinvagn • Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

KOMMUNIKATION & IT

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

DIESELMOTORER Kontakta vår specialist inom området:

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

0481-422 00 www.stenacomponents.se

För

Support

HYDRAULHAMMARE

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

LASTBILSDELAR

Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm • Göteborg Köpenhamn • Århus

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

Dieselmotorer • service • reservdelar

PUMPAR!

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

08-564 707 00

Huggknivar och motstål

www.dieselmotornordic.se

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

LASTMASKINER

Vi har knivar till:

Med över 30 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

SNÖKEDJOR För stort & smått

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

RIVNINGSROBOT

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR SPRÄNGMATTOR

Ruba Gummi AB Tel 0582-230 10 info@rubagummi.se www.rubagummi.se

50 ÅR 1969-2019

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida! En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

lars-martinsson@telia.com

Tillverkning & reparation av

Svetsning och reparation av skopor

skopor och fästen

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

RESERVDELAR & REDSKAP

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

0522-168 20 www.cerapid.se

Redskap 400 st 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

LÅGA PRISER

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

ALLT INOM ENTREPRENAD

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

Även små annonser syns! Boka din plats på:

RICHARDS RESERVDELAR AB Kvalitet till lågpris Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

Maskiner för yrkesfolk

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.martinssons.se

Även uthyrning av maskiner

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

RUBA

REPARATIONER & SERVICE

53

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

CERAPID SERAMEKO VATTENRENING

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

M IVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2019 Nostalgi - fordon från förr

Dodge Charger – muskelbilsikonen Ford Mustang och Plymoth Barracuda hade satt stilen och en bit in på modellåret 1966 kom Dodge Charger, med dramatisk formgivning och mycket effekt under huven. Den byggde på Dodge Coronet, men med en egen fastback-kaross och lyxig interiör med fyra separata stolar, åtskilda av en mittkonsol som sträckte sig även till baksätet. Baksätets ryggstöd gick att fälla ner för att ge plats åt mer bagage eller långa surfbrädor. 1966 började Dodge tillverka en fastbackversion av sin mellanmodell Coronet och Dodge bbody plattform. Denna kom att kallas Charger, och var en ganska kantig skapelse med ovanligheten att vara fyrsitsig då även baksätet var delat av en mittkonsol. I och med 1968 års modell fick bilen en större ansiktslyftning och det delade baksätet försvann. Designen var fartfylld och byggde på den så populära ”Coke bottle” styling utformningen. Att Chargern fanns att köpa med ett stort antal olika motoralternativ bidrog till stora försäljningsframgångar. Dodge Charger fanns med flera olika motoralternativ, 318, 360, 383, 400, 440 och 426 Hemi med 425 hästkrafter. 426 Hemi-motorn var egentligen avsedd för tävlingsbilar i NASCAR, men såldes även till allmänheten.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

1969 tillverkades även specialutförandet Dodge Daytona, som främst var avsedd för tävlingsbruk. Dess aerodynamiska vinge och nos ger den ett extremt utseende. Vingen gjordes så hög för att det skulle vara möjligt att få upp

I februari 2005 introducerades en ny Charger baserad på Chryslers LX-plattform. En välkänd Charger är General Lee från TVSerien The Dukes of Hazzard. Chargerns popularitet har alltid varit stor, men populariteten växte enormt i och med filmen The Fast and the Furious från 2001 där Vin Diesel kör en Charger. Bland folk med stort intresse i muskelbilskulturen anses Chargern vara en ikon, särskilt i årsmodellerna 1968 till 1970. Den andra generationen Dodge Charger från 1968 var baserad på det medelstora chassit. Alla Charger från 1968 var två-dörrars, med fastbackkarosser. De behöll emellertid sin försvartade frontgrill med dolda strålkastare.

bagageluckan. Formgivningen kom att hålla i sig med relativt små förändringar till 1971, då det var dags för nästa generation. Karossen modifierades igen, och nu kallade Dodge alla 2-dörrars Coronet för Charger. Muskelbilsvarianten döptes till Dodge Charger R/T. Denna tillverkades med små yttre variationer och krympande hästkraftsantal fram till 1974, då den sista stora ändringen, som innebar att karossen fick en mer ”klassisk” design. Det var den sista bakhjulsdrivna Chargern, och den tillverkades fram till 1978. Det året fick Chargern sällskap av Dodge Magnum, som i princip var samma bil, men med en del utseendemässiga ändringar åt det sportigare hållet. Magnum fortsatte tillverkas till 1979.

Chargern omdesignades för årsmodell 1968 och man planerade för en årsproduktion av 35 000 bilar. Efterfrågan var enormt hög och slutligen tillverkades det 96 000 Dodge Charger det året. Baserat på Chrysler B-plattformen fick modellåren olika kosmetiska förändringar på utsidan och interiören inklusive: en odelad grill, rundade bakljus och dolda strålkastare. Drivlinorna var desamma som de som användes i 1967-Chargern. Modellen lyckades inte med tävlingsbilsracing som NASCAR. En mer aerodynamisk form bildade Charger 500-modellen som blev grunden för 1969 Dodge Charger Daytona.

”Att Chargern fanns att köpa med ett stort antal olika motoralternativ bidrog till stora försäljningsframgångar.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 13.900 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 11.200 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 21.300

Pallgafflar grävmaskin

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 27.790 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

Se filmen på hemsidan!

kr

Varför välja K.T.S?

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 8.400 kr

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. S­fästen 40 ­ 50 och 60 Pris från 8.400 kr

Sandspridare Se filmen på hemsidan!

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® K.T.S har 6 olika modeller på vagnar, både enkel­ och dubbelram 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 28-sidiga broschyr med arbetsbredd. Snövinge och stora prislista och läs mer! Vagn komplett justerbara stödhjul är standard. Pris från 24.300 kr med kran Mycket lämplig för sladdning Pris från 92.000 kr av grusvägar!

Professionell spridare standardutrustad med 3-punktsfäste, hydraulisk tryckstång, steglös utmatning och självlastande. 4 modeller, arbetsbredd 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1560 liter. Pris från 22.500 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

68 ÅR

K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

•26,5" hjulutrustning. •Många utrustningsalternativ. •Agco Power 170 hk, 700 Nm vid 1500 r/m. •Kort leveranstid!

FR48

NYHET! FR48 MED 12 TONS LASTKAPACITET. OM DU INTE BEHÖVER NYTT!

FR28

HR46X

Efter vårens goda försäljning av nya maskiner har vi ett antal bra begagnade maskiner på väg in. Kontakta Mikael eller Micke redan idag, vi har kanske maskinen du söker...

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.�

Micke Bohm Tel 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.�

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel 070-670 55 54

Youtube

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 0919  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden 0919  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.