Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

#1-2016 FEBRUARI #9-2017 DECEMBER

Utmaningar att bygga i trä

Intresset för byggande i trä är stort och exemplen på byggnader blir allt fler och i vissa fall prisbelönta. – Kunskapen om trä som huvudsakligt byggmaterial är en utmaning, säger Kjell-Ove Sethson, vd på Fristadsbostäder. Sidan 22-23

Tidig röjning ger hög tillväxt och gott om viltfoder

I röjningen formas det framtida beståndet. Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat. Sidan 16

Engcons USA-kontor har öppnat Engcon har tidigare aviserat en offensiv satsning på den nordamerikanska marknaden. Nu har kontoret öppnat och kommer ledas av försäljningschefen Joanna Tomczyk. Sidan 40

Debatt: ”Sverige kan inte vara både högreglerat och poröst” Sidan 4

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

VÄRLDSNYHET! engcons tiltrotatorer tiltar automatiskt med styrsystemet DC2, Leica 3D grävsystem och nya Leica iXE CoPilot. Läs mer på www.engcon.se


Enda blandanläggningen som blandar ”Karlstadlaken” • Stora besparingar vid dammbindning av grusväg (10 000 kr per mil väg). • ”Karlstadlaken” snabb upptorkning, betyder färre utkallningar. • Lägre fryspunkt, ner till -15 grader, mindre risk för återfrysning. • Binder PM10 mycket effektivt. • Skonsammare för miljön. • Mycket lämplig för cykel- och gångbanor.

Ströman Hårdmetallskär 1500 mil på en uppsättning plogskär!

20 EpoMixpå

Ensam en marknad da n la om att b ken” dla ”Karlsta

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv, Sweden Tel: 0303-150 50 E-mail: stroman@stroman.se www.stroman.se

Materialet är ”Tungsten” (Volfram, Carbide). Metallens hårdhet ligger över Brinellskalan (1400) och kan i princip enbart bearbetas med verktyg av diamant.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

3

Skånesläp Hos oss hi� ar du släp från flera av de ledande varumärkena: Hapert, Anssems, Reko, Variant, Respo, Shadow, RVDO. De� a gör a� vi kan hjälpa dig a� hi� a e� släp Reko gallersläp som passar för just dina behov. Kampanjpris från 10 900:Vi har e� stort lager med släp för omgående leverans. Kontakta oss för mer informa�on skaneslap.se 0415-52 90 60 Kampajpris på Hapert �ppsläp Kampanjpris från 27 450:-

t t a n e m m o k Väl esöka vår p! b ade websho nyöwppwn.skaneslap.se w

Anssems bil/maskintransporter Flakmå� 400x188 cm. Totalvikt 2 000 kg, Lastvikt 1 665 kg Kampanjpris 23 920:- Ord. pris 26 400:-

Hapert 3-vägs�pp Flakmå� 405x200 cm. Totalvikt 3 500 kg, Lastvikt 2256 kg Kampanjpris 79 900:Alla priser exklusive moms.

Se fler erbjudanden på vår FACEBOOK-sida

Vi har Sveriges mest prisvärda släp!

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Nr 10 Nr 1/2018 Nr 2/2018 Nr 3/2018

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Specialmedarbetare: Carl-Ingemar Perstad (krönikör)

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2017 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Materialdag 15 december 26 januari 23 februari 29 mars

Utgivning Tema 20 december Flis & biobränsle 2 februari Skogsägare* 2 mars Vårstädning 6 april Nordbygg */ extra upplaga på 3.000 ex till sveriges största skogsägare.

Följ oss i våra sociala kanaler:

@anlaggningsvarlden www.facebook.com/anlaggningsvarlden TS-mätning av upplagan pågår

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Urval av innehåll nr 9-2017 (Årgång 2) Skonsam markberedning.................................... sid 14 Maskin Mekano lanserar ny siktstation...... sid 24 Vi provkör Alfa Romeo Stelvia 2,2 AWD.... sid 30-31 Sebastian går pappas fotspår........................... sid 42 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53 Nostalgisidan................................................................. sid 54


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Sverige kan inte vara både högreglerat och poröst Debatt

Dennis Avorin

Rosenqvist Rail lanserar dumperkärra för järnväg

Rosenqvist Rail lanserar dumperkärran Road Rail Trailer (RRT) som kan användas både på väg och järnväg. Dumperkärran kan lasta upp till 12 ton och kan är utrustad med 3-vägstipp vilket gör den idealisk för transport av till exempel ballast, från en depå ut till spår. Dumperkärran kan enkelt ställas om för tippning åt både höger, vänster och bakåt och tippvinkeln kan anpassas för att uppfylla respektive arbetsplats krav på höjdspärr. Vagnen har utvecklats för enklast möjliga tillkoppling mot dragande fordon, och har ett eget styrsystem som enkelt manövrerar vagnens alla funktion med en trådlös fjärrkontroll från förarplatsen. Vägaxlarna är upphängda i en fjädrande boggi med klätterfunktion för smidig gång och har fyra trumbromsar med manuell parkeringsbroms på en axel. Rälsaxlarna manövreras individuellt, har parkerings/nödbroms och en axel är centrumpivoterande för bästa möjliga säkerhet mot urspårning. Vagnen är utrustad med belysning för både väg och järnväg som standard och har arbetsbelysning som tillval.

Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt. Däremot skiljer det sig mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötkötts-producenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till 26. – Det är glädjande att nu, för första gången på tio år, kunna presentera ett positivt lönsamhetsindex. Störst resa det senaste året har mjölkproducenterna gjort, deras lönsamhetsindex har förbättrats med hela 112 procentenheter. Det är en direkt spegling av det höjda priset på mjölken, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Projektledare för Rättvis Konkurrens.

Det nya utstationeringsdirektivet som nyligen röstats igenom EU parlamentet är ett steg i rätt riktning för att minska den osunda konkurrensen och samtidigt bevara den fria rörligheten inom EU.

Sverige får nu rätt att genom kollektivavtal kräva en viss lönenivå även för utstationerad personal från andra EU-länder. Direktivet är avgörande eftersom att mer drastiska lösningar, som att stoppa den fria rörligheten, skulle leda till arbetskraftsbrist inom inte minst byggsektorn. Det som återstår att se är hur tillämpningen kom-

”Politiker och parterna på arbetsmarknaden måste inta en pragmatisk hållning och kompromissa i båda ändar för att lösa situationen”

Dennis Avorin Projektledare för Rättvis Konkurrens.

Organisationen Rättvis Konkurrens har med hjälp av anbudsuppgifter och kostnadsbasberäkningar från olika företag räknat ut ungefär hur stor skillnaden är i pris för en uthyrd byggarbetare från ett svenskt respektive utländskt EU-företag. Beräkningarna visar att ett polskt företag kan lägga sitt pris mellan 16 och 47 procent lägre än ett svenskt företag.

mer att fungera. Sverige är unikt i och med den svenska modellen, som till viss del innebär att kontrollfunktioner på arbetsmarknaden är outsourcade till arbetsmarknadens parter. Vi har ofta påpekat att Sverige är högreglerat och poröst samtidigt. Med detta menar vi att regleringarna överlag ligger högre än i de flesta andra jämförbara länder, samtidigt som tillämpningen och kontrollen främst riktas mot de aktörer som redan sköter sig. Detta leder till den absurda situation där skötsamma företag jagas för bagateller medan oseriösa företag undgår allt. Om svenska företag ska kunna överleva på sikt måste Sverige bli lagom reglerat och stringent.

Tillämpning och kontroll måste riktas skarpare där riskerna finns, samtidigt som vissa delar av den svenska modellen också måste avregleras. Vi har med hjälp av anbudsuppgifter och kostnadsbasberäkningar från olika företag räknat ut ungefär hur stor skillnaden är i pris för en uthyrd byggarbetare från ett svenskt respektive utländskt EU-företag. I ett ’best case-scenario’ hamnar det svenska företaget på 340 kronor i timmen vid break even. Ett seriöst polskt företag hamnar samtidigt på 285 kronor i timmen. Om man även räknar med att det polska företaget använder alla de kryphål som finns kan det lägga sig på 180 kronor i timmen. Överlag kan alltså ett

polskt företag som exempel lägga sitt pris mellan 16 och 47 procent lägre än det svenska företaget. I beräkningen har vi lagt oss mycket högt och räknat med ett generöst traktamente, vilket i realiteten i många fall säkerligen inte existerar. Även om man räknar med att det polska företaget skulle ge exakt samma lön som det svenska och samtidigt ha ett generöst traktamente så hamnar det minst 5 procent under det svenska priset. Den avgörande skillnaden här handlar om kostnader för arbetsgivaravgifter och svenska socialförsäkringar. Med skillnader i kostnadsbas som är så avvikande så måste svenska politiker ställa sig frågan hur det är tänkt att svenska företag skall kunna konkurrera? Den dogmatiskt polariserade debatten måste nu upphöra. Politiker och arbetsmarknadens parter måste inta en pragmatisk hållning och kompromissa i båda ändar för att lösa situationen. Det innebär rent konkret att utländska företag måste granskas betydligt hårdare, att konsekvenserna av att inte följa regelverken blir mer kännbara, samt att delar av den höga reglering som råder på svensk arbetsmarknad också avregleras för att harmonisera Sverige med resten av EU.

Grepp i vinter!

BestGrip AB – Generalagent för BestGrip sedan 2006 Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel. 016-551 99 21 • Mobil 070-666 20 89 • Mail: info@best-grip.se

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Foto: Johan Marklund

REGISTRERINGSSTATISTIK OKTOBER 2017:

Lastbilsförsäljningen ökade med 30,7 procent Under oktober registrerades totalt 5 995 nya lastbilar (både lätta och tunga), 30,7 procent fler än under samma tid förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 603 under oktober, 10,8 procent fler än jämfört med oktober förra året då 544 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - oktober 5 072

tunga lastbilar, 7,4 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 5 361 under oktober, 34,4 procent fler än nunder samma tid förra året då 3 990 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - oktober 45 066 lätta lastbilar, 7,0 procent fler än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Oktober 2017 Oktober 2016 jan-okt Andel% Daf 17 7 124 2,4 Iveco 1 1 1 MAN 19 30 204 4,0 Mercedes-Benz 80 61 592 11,7 Scania 222 204 2 017 39,8 Volvo 261 236 2 106 41,5 Övriga 3 5 27 0,5 TOTALT 603 544 5 072 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Oktober 2017 Oktober 2016 jan-okt Andel% Citroën 217 234 2 702 6,0 Dacia 53 52 544 1,2 Fiat 118 108 1 445 3,2 Ford 1 027 762 6 501 14,4 Hyundai 2 4 39 0,1 Iveco 39 23 528 1,2 Isuzu 42 58 439 1,0 Mercedes-Benz 482 365 4 047 9,0 Mitsubishi 64 60 743 1,6 Nissan 294 156 2 632 5,8 Opel 140 109 1 341 3,0 Renault 562 405 5 519 10,0 Toyota 238 200 1 912 4,2 Volkswagen 1 643 1 085 13 810 30,6 Övriga 438 368 3 804 8,4 TOTALT 5 361 3 990 45 066 100,0

Sverige gjorde en mycket hög och jämn insats i den internationella finalen av maskinoperatörstävlingen Case Rodeo 2017. Vinnarlaget Team Sweden: Fredrik Thygesson, Fredrik Johansson, Janne Hirsikangas och Peter Strand.

Sverige segrade i Case Rodeo 2017

Den internationella finalen av maskinoperatörstävlingen Case Rodeo 2017 avgjordes den 13-15 oktober. Till tävlingen hade 52 st deltagare från 13 länder kvalificerat sig och den hölls på Case Kundcenter i Monthyon, nära Paris. Det svenska laget gjorde succé och vann som bästa nation. Maskinia, Case generalagent i Sverige, har under flera år deltagit i den stora maskinoperatörstävlingen Case Rodeo och 2017 var inget undantag. Totalt får tre förare kvalificera sig till finalen och därmed representera Sverige under den internationella finalen i Paris. Tävlingen innehöll fyra moment med fyra olika maskintyper: bandgrävare, hjullastare, traktorgrävare och kompaktlastare. Sveriges lag bestod av

Janne Hirsikangas, Hirsikangas Gräv & Schakt, Fredrik Johansson, Schaktsam, och Fredrik Thygesson, Thygessons Entreprenad samt coachen Peter Strand från Maskinia, försäljningschef för Case i Sverige. Det var ett taggat lag som åkte ner till Paris och förhoppningarna var stora. Under fredagens träningar visade laget upp en hög kompetens och samtliga moment genomfördes

med ett imponerande resultat. Lördagens tävling blev en riktig uppvisning där det svenska laget gick på säkerhet för att bärga lagsegern. Dessutom gjorde de tävlande fantastiska prestationer individuellt.

–Det här har varit en fantastisk upplevelse! Det är ett mycket välordnat arrangemang och när man sätter sig vid spakarna så kommer verkligen tävlingsnerverna fram. Vi åkte ner med inställningen att vi skulle kämpa som ett lag och det känns då riktigt skönt att vi höll oss till det och att den teamkänslan sedan gav oss segern, säger Fredrik Johansson. Det var oerhört nära

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!

”Vi åkte ner med inställningen att vi skulle kämpa som ett lag” Fredrik Johansson maskinförare på Schaktsam.

att Sverige även tog hem den individuella förstaplatsen men efter sammanställningen av alla fyra moment så visade det sig att det skiljde mindre än 13 sekunder mellan den vinnande dansken, Bendt Risom, och Fredrik Johanssons andraplats och enbart 2 sekunder efter Fredrik landade Janne Hirsikangas på en tredjeplats!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Nästa generation sågkedjor för skördare är här!

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

NYHET

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX har höga chamfer chiselskär som kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se

HYPRO 755 Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO FG45FA Fällgrip

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO 300 Gallringsprocessor

7


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Dodge lanserar Ram Laramie Longhorn Southfork

Dodge lanserar en ny Soutforkutgåva av sin Laramie Longhorn-pickup. – Denna modell har utrustats med mer lyx, teknik och förfining, skri- Dodge lanserar en specialversion av ver Dodge i ett Pickupen Laramie Longhorn. pressmeddelande. Dodge meddelar också att Lone Star Silverutgåvan nu också ska finnas tillgängliga på företagets Heavy Duty 2500 och 3500-chassier. Från utsidan är Longhorn Soutfork-pickupen skild från standardmodeller med ett kromat ”Longhorn”märke sträckt över baklämmen. Invändigt är det läder och mocka i specialutförande som gäller. Samt ratt och lister i valnötsträ. Dodge Laramie Longhorn Soutfork kommer finnas tillgänglig på Ram 1500, 2500 och 3500 4x2 och 4x4 chassier med Crew Cab och Mega Crew Cab.

Stark delårsrapport från Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden ökade med 14 procent till 933 miljoner kronor en ökning med 14 procent. Resultatet i företagets kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll. – Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.Direktavkastningen uppgick till 4,6 procent (4,3) och nettoomsättningen ökade till 4 593 miljoner kronor (4 373), säger PerOlof Wedin, vd och koncernchef på Sveaskog i en kommentar till delårsrapporten. Sveaskog emitterade under september sin andra gröna obligation. Finansieringen från denna emission ska användas till investeringar som kommer att resultera i positiva miljöeffekter och där kärnan är ett hållbart skogsbruk. Det fanns ett högt intresse att delta i emissionen och 22 svenska och internationella investerare tecknade sig för sammantaget en miljard kronor.

Skogma lanserar nu anpassningsbara samt transportabla såverk från kanadensiska Norwood. Kedjesågverket Norwood PortaMill PM14 kan transporteras i bagageutrymmet i en vanlig kombibil. Och den största modellen av bandsågverk, Norwood LumberPro HD36, har en kapacitet att såga stockar upp till 90 centimeter i diameter.

Norwood sågverk till Skogma

Skogma är ny svensk återförsäljare för kanadensiska Norwood sågverk. I sortimentet ingår tre bandsågverk samt det transportabla kedjesågverket Norwood PortaMill PM14. –Som återförsäljare av Norwood sågverk kan Skogma nu erbjuda ett sågverkssortiment som består av fyra stycken

”Det känns otroligt spännande att vi nu har Norwood sågverk i vårt sortiment.”

Fredrik Schultz försäljningschef på Skogma

grundmodeller - ett kedjesågverk och tre bandsågverk. Sågverken uppges vara lätta att använda och är uppgraderingsbara. Samtliga sågverk har ett brett användningsområde och kan enkelt anpassas efter kundens behov. – Norwood sågverk har idag över 50 patent på sågverk, vilket är mer än vad många konkurrenter har tillsammans, säger

Fredrik Schultz, försäljningschef på Skogma.

– Det känns otroligt spännande att vi nu har Norwood sågverk i vårt sortiment. Vi jobbar för fullt med att lära oss allt om Norwood sågverk och har även dedikerat ett säljteam som blir specialiserade på Norwood sågverk som nu ”sitter i skolbänken” för att lära sig allt om sortimentet. Vi ska erbjuda våra kunder absolut bästa service, forsätter Fredrik Schultz. Skogma har i över 90 år levererat kvalitetsverktyg

och tillbehör för skogsbruket i Sverige. Skogma är inne i en expansiv fas och investerar en hel del inför framtiden. –Vi har bland annat ny webshop och ny produktkatalog på gång. Vi vidareutbildar vår personal och vi utökar produktsortimentet rejält. När vi släpper vår nya produktkatalog kommer vi ha mer än 20 procent nya artiklar att erbjuda, jämfört med förra katalogen, säger Rickard Svensson, vd, Skogma.

Kedjeröjare för mindre traktorer Trejon Optimal M1250 från Trejon i Vännäsny är en ny modell och erbjuder ett smalare klipphuvud med lägre vikt, men med samma efterfrågade egenskaper som den extremt populära M1650. – Efterfrågan har varit stor från användare med mindre traktorer och M1250 finns nu för traktorer från 3 ton och uppåt, säger Johan Schols, sälj- och marknadschef,

Trejon. Trejon Optimal M1250 är framtagen för samma arbete som den större M1650, men i ett något mindre format. Maskinens huvud är i Hardox och maskinen är utrustad med hydrauliskt påkörningsskydd som automatiskt lyfter maskinen samtidigt som den viker bakåt vid påkörning av fasta hinder. Maskinen klarar röjning i diken samt andra slyområden. Trädrester samt sly splittras upp och återväxten blir betydligt

långsammare. Tack vara anpassningsmöjligheterna med olika kedjor/knivar kan den anpassas efter användarens förutsättningar.

M1250 är en tålig maskin med den högsta kvalitén som gör röjningsarbetet snabbt, effektivt och säkert.


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Hållbar siktning Kontakta oss! Försäljning: Daniel Smedenman 0709-508270 Calle Smedenman 0709-508271 Anders Åsberg 0720-656039 Service & reservdelar: Tomas Tärneberg 036-317405

Låt oss presentera en helt ny generation slutsiktar som möter dagens krav på ännu högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre CO2 avtryck och säkrare arbetsplatser. De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se

Brandskyddad träpanel till världens högsta trähus.

Staffare inviger anläggning i Luleå

Nordiska Oljelagret är ny svensk importör för kanadensiska Petrol-Canada. I sortimentet ingår smörjmedel, fett och filter.

Mjöstornet i norska Brumunddal kommer att bli världens högsta trähus när det står klart i mars 2019.

I Brumunddal, som ligger i södra Norge, uppförs just nu världens högsta träbyggnad. Där byggs Mjöstornet som kommer att stå klart våren 2019. Över 80 meter reser byggnaden sig mot himlen och blir ett nytt landmärke som blickar ut över det norska landskapet. Det har 18 våningar som rymmer lägenheter, kontor, hotell, restaurang och allmänna utrymmen. Totalt är ytan på ungefär 15 000 kvadratmeter. Byggprojektet är ett brett samarbete där bland andra byggherren Arthur Buchardt (AB Invest AS) och Voll Arkitekter AS ingår. I fasaden kommer man att använda Woodsafes brandimpregnering Exterior Fire-X. Woodsafe samarbetar med Woodify AS som är deras certifierade partner i Norge. Woodify levererar det brandimpregnerade träet till Mjöstornsprojektet. – Woodsafes impregnering är CE-certifierad och DoP-deklarerad samt att brandskyddande egenskaper är vattenfasta och beständiga i exteriör miljö, säger Kent-Daniel Celius på Woodify.

Ny importör för Petro Canada Sedan i våras är Karlskogaföretaget Nordisk Oljeimport AB ny importör av smörjmedel, motorolja och filter från Petro Canada för professionella användare. – Produkterna är sedan tidigare väl etablerade på den svenska marknaden, och vi är nu en auktoriserad importör av PetroCanadas smörjmedel och fettprodukter i Sverige, säger Marko Jokinen, vd på Nordiska Oljelagret.

Företaget ägs av det finska moderbolaget Voitelukeskus OY som funnits på den finska marknaden under 40 år. Nordiska Oljelagret har sin bas i Karlskoga och köper lagerpats hos som en extern tjänst. Företaget kan leverera produkter ur det ordinariesortimentet på bara en dag från beställning till kunder i en stor del av landet. Från det nordiska centrallagret i Finland kan man leverera samtliga produkter på 2-3 dagar.

8-9 december är det invigning av Staffare ABs nya anläggning i Luleå på Hantverkarvägen 2R. – För att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt med både tillgänglighet och servicegrad kände vi att det var dags för större lokaler och en mer lättillgänglig placering. Med nya lokaler ges vi möjligheten till att anställa fler medarbetare, säger Lars Staffare, vd på Staffare AB. Den nya fullserviceanläggningen är på cirka 1 100 kvadratmeter med en tillhörande tomt på cirka 12 000 kvadratmeter.

UTHYRNING! Sorteringsverk Krossar Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar. Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se


Canada-Band the original! Made by PE

NO

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Tougher Than Everything Montabert hydraulhammare känner materialets hårdhet och anpassar kra� och slagfrekvens för att alltid leverera exakt rätt mängd energi. Du får alltid bästa möjliga prestanda utan allt slitage...

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

More breakups. Fewer breakdowns. That´s Montabert.

MONTABERT STANDARD • Växlar automatiskt • Slutet ackumulatorsystem • Svivlande slangar • Automatsmörjning

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: 070-657 40 90 • Jonas 070-521 08 76

11


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Ny vibroplog från Vermeer SPX25 från Vermeer är en idealisk maskin för kabel, fiber och bevattningsentreprenörer. Plogen drivs med en fjärrkontroll med full funktion som ger större manövrerbarhet i överbelastade och trånga arbetsplatser. En 25 hästkrafters Kohler-bensinmotor ger gott om kraft för både plogning av små rör och kablar på djupet 30,5 centimeter eller mindre, och borrning under uppfarter och trottoarer. – En fjärrkontroll ger användaren 360 graders styrning av maskinen vilket ger bättre manövrer-

”En fjärrkontroll ger dig 360 graders styrning av maskinen vilket ger bättre manövrerbarhet på trånga arbetsplatser”.

Nicklas Jander säljare på Vermeer Viking.

Ny vedmaskin från Hakki Pilke Vibroplogen SPX25 från amerikanska Vermeer är en ny maskin som är avsedd för kabel, fiber och bevattningsentreprenörer. Plogen drivs med en fjärrkontroll med full funktion som ger större manövrerbarhet på trånga arbetsplatser.

barhet på trånga arbetsplatser, samt synlighet över hela arbetsplatsen. Fjärrkontrollen är också bra för att undvika potentiella blockeringar eller hinder som kan vara svåra att använda med vanliga kontroller, säger Nicklas Jander, säljare på den svenska importören Vermeer Viking AB.

man kan komma in i skyddade eller små trädgårdar och installera hjälpmedel på trånga arbetsplatser. Plogen har en 55-gradig vinkel som automatiskt justeras vid vdidning. En valfri rullbärare kan också monteras på maskinen, vilket bidrar till att minska mängden utrustning på arbetsplatsen.

En smal bredd på 87,5 centimeter och en längd på 205,7 centimeter gör att

Man har också möjlighet att lägga till ett viktpaket för extra dragkraft vid

arbete i hårda markförhållanden. – Gummilarverna med ett marktryck på 3,7psi (.3 bar) minimerar störning och restaurering på arbetsplatsen under tuffa markförhållanden. Denna lätta plog hjälper också till att spara tid med en transporthastighet på 3,7mph (6 km/h). Lägg till en valfri kabel-bom för ökad produktivitet och effektivitet, säger Nicklas Jander avslutningsvis.

Nya uppgraderade 38 PRO från Hakki Pilke ersätter föregångaren Easy 38. Maskinen finns från och med nu tillgänglig i importören Trejons sortiment.

Som sin föregångare, Easy 38, kapar och klyver den stockar upp till 38 cm i diameter men klyvkraften är nu uppgraderad till hela 10 ton. En annan funktion som PRO modellerna erbjuder som standard är automatisk sågkedjespännare. Förutom en högre klyvkraft har även cykeltiden på klyvfunktionen sänkts till 3 sekunder och är nu 20 procent snabbare än föregångaren.

Vedmaskinens utmatningselevator är utrustad med Hakki Pilkes unika rensfunktion, i den uppgraderade versionen har den även backfunktion. En ny fördel är också HakkiCut – En knappstyrd kapning som underlättar och automatiserar själva kampmomentet. Det leder till ett snabbare kampmoment och bättre ergonomi för användaren. – Kapningen och klyvning sker med en knapptryckning och alla andra viktiga funktioner finns nära till hands. 38 PRO kan producera mer ved snabbare än liknande maskiner i samma sortiment, säger Johan Schols, säljoch marknadschef Trejon.

Volvo L90C ...............1995 Doosan DX235LCR ...2014 Doosan DX225LC .....2011

Cat 324E...................2013 Cat 930K ..................2012 Take Job TB295W.....2014

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se


Vikplogar för proffs på vägen

Tel. 08-712 91 40 • www.vikplogar.se

Ö. Bringeland Maskinhandel Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • 031-15 68 30 • oyvind@dmk.se Adler Salvius gata 15 • 411 11 Göteborg

MASKINER FÖR OMGÅENDE LEVERANS: Volvo EW160D ca. 6700 tim ..................2012

30 km fullutr. inkl 7 tons kärra

Dieselvärmare 5 kw telestart, SVAB hjulstyrning L8 spakar, Indexator RT60 m. grip, Volvo S60 fäste X1/X3 hydraulik, Lincoln centralsmörjning, Scanlaser XC14 m. dubbla master o georog förberedd, parallellstyrda blad, tiltsensor rotor, pendelaxellåsning i knapp, nollning av grävsystem i spak, aut. grävbroms, luftstol m. värme o Frameco armstöd, Trelleborg twin 710 däck, stödblad bak, samt el o hyd. uttag till tipp vid blad, extra belysning, rotorljusramp på tak, dubbla verktygslådor, tema multiline oljekoppling (ej el), optimerad motvikt, flytläge, farthållare, CE, Caretrack, Waldung 7 tons kärra.

Volvo EC140EL ca. 2600 tim .................2015 Engcon EC219 m. grip, Engcon Q-safe S60 fäste, SVAB bandstyrning L8 spakar, Lincoln centralsmörjning samt på rotor, dieselvärmare 5kw telestart, X1/ X3 hydraulik, backkamera, ACC, tankpump, radio, Caretrack, mek. stol m. värme, 700mm stålband, slangbrottsventil på bom o. sticka, extrautrustning monterad 2017, CE, säljes utan skopa. För omg. leverans.

Volvo ECR235EL ca. 150 tim..................2017 2,9m sticka, ACC, P-mode, backkamera o. sidokamera, 700mm stålband, X1/X3 hydraulik, slangbrottsventill på bom o. sticka, oljeläckledning, stöldskydd/kodlås, opt. motvikt, regnkeps, MP3/USB -uttag m. bluetooth, rotella, arbetsljus, luftstol m. värme tankpump, CE, caretrack, För omg. leverans.

Volvo EWR150E ca. 500 tim, 30km........2017 2,45m sticka, parallellstyrt blad, Radio/MP3/USB/bluetooth, regnkeps, arbetsljus, rotella, stöldskydd/kodlås, X1/X3 hydraulik, flytläge, luftstol m. värme, dubbla verktygslådor, farthållare m. krypkörning, BSS, skärmar, backkamera samt extra backkamera, Nokian 600/50, aut. grävbroms, CE , caretrack För omg. leverans.

Se fler bilder och information om våra maskiner i vår butik på Blocket! Björn Tel. 0708-15 68 77 • 031-763 20 24 bjorn@dmk.se • bringeland@dmk.se Vagnmakaregatan 1D • 415 07 Göteborg

DMK SERVICECENTER AB

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Följebilar & vägtransportledare Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispenser.Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m m.Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.

Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

MidiFlex aggregatet är ett bra alternativ när det finns önskemål om mer skonsam markberedning. Anna Thunell, Stora Enso Skog, Sven-Olof Unstad, Tammeråsen och entreprenören Mats Gustafsson.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro Tel. 0171-46 12 80 Kenneth 0708-52 61 82 | Roland 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Ny kvalitetsansvarig hos Delvator

Per Jönsson har återvänt till Delvator och är nu en av medarbetarna som axlar ansvaret för det goda ryktet om hög kvalitet på Hitachis alla entreprenadmaskiner. Per var en av Delvators trotjänare. Men 2013 lämnade han företaget för att bli sin egen i snickeribranPer Jönsson, schen. Det blev fyra års arbete med specialsnick- kvalitetsansvarig hos erier (Pers stora intresse) Delvator. innan han beslöt sig för att återvända. – Delvator är inte större än att man som medarbetare står nära alla arbetskamrater och alla kunder. Nu är jag tillbaka. Det var som att komma hem igen, säger han. Pers titel är kvalitetsansvarig. Därmed ansvarar han tillsammans med kollegerna för både Delvators eget kvalitetsarbete och i förlängningen även för att vårda kvalitetsryktet för Hitachi. – Som generalagent i Sverige, så är det grundläggande att förvalta Hitachis goda kvalitetsrykte. Hitachi kräver av oss att maskiner och service fungerar bra för alla svenska maskinägare, förklarar han.

Skanska tolererar inte trakasserier Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och sexuella övergrepp på byggföretaget Skanska. En företagsledning måste vara tydlig med vilka värderingar som gäller, hävdar hr-chefen Veronica Rörsgård. Veronica Rörsgård, hr– Ansvaret vilar tungt på chef på Skanska. en arbetsgivare som har 43 000 anställda. Chefer måste vara tydliga i sina värderingar, förklarar hr-chef Veronica Rörsgård. – Jag tror att det viktigaste är att man skapar forum där man kan prata om det som är svårt att prata om. Alla medarbetare måste vara införstådda med vad som är okej och vad är inte okej, säger hon. Till sin hjälp har företaget en uppförandekod och plan för mångfald och inkludering. Alla medarbetare har också möjlighet att delta i så kallade ”dilemmadiskussioner”, där olika vardagliga situationer används för att belysa värderingar och policys.

Skonsammare markberedning För fjärde året kan Stora Enso Skog erbjuda markberedning med midjemonterat MidiFlex-aggregat vilket är skonsammare mot mark, maskin och människa.

– Det här breddar vårt serviceutbud och vi är glada över att kunna erbjuda våra virkesleverantörer alternativet med MidiFlex när det finns önskemål om mer skonsam markberedning, säger Anna Thunell, Skogsvård Nord, Stora

Enso Skog.

Det midjemonterade aggregatet, MidiFlex, arbetar med två roterande tallrikar på vardera sidan om midjan på maskinen. Under markberedningen vänder tallrikarna upp de översta jordlagren och skapar en omvänd tilta. Direkt efter körs tiltan över av boggihjulen, vilket inte lämnar lika djupa spår som traditionell markberedning. – Den här typen av markberedning gör att

det ser snyggare ut, skonsammare mot bärris och dessutom blir det mera framkomligt, säger markägaren Sven-Olof Unstad från Tammeråsen.

– Maskinen går stabilt och drar märkbart mindre bränsle jämfört med den högläggare jag körde tidigare. Det är även skonsammare för kroppen eftersom det inte rycker i maskinen. Dessutom kan man plantera snabbare än jämfört med traditionell markberedning, säger

Mats Gustafsson. Mats har förbättrat livslängden på aggregatet genom att byta ut grävskopständerna mot nya i specialstål. – Det pågår bra utveckling på maskinfronten och vi som skogsbolag vill medverka till att ge våra entreprenörer möjlighet att jobba med icke konventionella metoder som leder framåt, säger Anna Thunell avslutningsvis.

Steelwrist byter namn på sina automatiska oljekopplingar Enligt tidigare pressrelease från Steelwrist den 26 april 2017, lanserar Steelwrist en serie automatiska snabbfästen, tiltrotatorer och grindar helt kompatibla med OilQuicks OQfästen. I samband med serieproduktionsstart lanserar nu Steelwrist “Qplus” kopplingsteknologi, fortfarande kompatibel med Oilquick, och byter dessutom beteckning till SQ för att tillmötesgå Oilquick ABs önskan att inte använda gemensamma produktbeteckningar. Qplus ökar maximalt olje-

flöde, förlänger drifttiden och möjliggör enklare service än alternativa lösningar.

Vår avsikt var att göra det enkelt för kunderna att veta vilka produkter som är kompatibla med varandra och att bygga en internationell standard för automatiska oljekopplingar.säger Steelwrist vd, Stefan Stockhaus. Efterfrågan på automatiska oljekopplingar ökar på alla marknader. Steelwrist automatiska oljekopplingsfästen följer den internationellt växande symmetriska standarden, ett kil-låst system enligt ISO 13031:2016. I tillägg till att uppfylla

ISO 13031:2016, inkluderar Steelwrist fästen och tiltrotatorer även den patenterade Front Pin Lock-teknologin, vilket ökar säkerheten genom att föraren inte tappar redskap av misstag.

– I samband med serieproduktionsstart har vi vidareutvecklat kopplingarna så att vi ökar flödeskapaciteten högst väsentligt. Beroende på kopplingsstorlek ökas flödesarean med upp till 37 procent samtidigt som vi inför en helt ny tätningsmetod. Fördelen för kunden blir förutom högre oljeflöde även längre drifttid då tiden mellan tätningsbyten ökas samti-

digt som bytet görs mycket enklare och snabbare än tidigare, säger Steelwrist utvecklingschef, Markus Nilsson.

”Vår avsikt var att göra det enkelt för kunderna att veta vilka produkter som är kompatibla med varandra”.

Stefan Stockhaus vd på Steelwrist AB.


Snart är vintern här! Är ni rustade?

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

PREMIÄR 1 DECEMBER! Nu lanserar vi ATLAS 140 W och ATLAS 160 W Swedish Edition. Tysk kvalité i svensk förpackning. Troligen marknadens bästa maskin till marknadens bästa pris! Kontakta din återförsäljare för mer information.

ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Tidig röjning ger hög tillväxt och gott om viltfoder Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

Det höga viltbetestrycket i södra Sverige har gjort att föryngring framför allt sker med gran, eftersom tall är mer begärligt för viltet. Forskarna tror att röjning som stimulerar fodertillgången i granplanteringar skulle kunna bidra till att begränsa problemet med viltbete på tall. Studien, som Skogssällskapet finansierade, syftade bland annat till att ta reda på vilken röjningsmetod som på bästa sätt kombinerar hög tillväxt hos granar i planterade bestånd med god tillgång

”Nu finns det ytterligare en anledning att i tidiga röjningar ställa kvar fina björkar som kan tillföra attraktivt foder”.

Urban Nilsson professor i skogsskötsel vid SLU.

på smaklig björk som foder för viltet. Forskarna testade tre olika röjningsbehandlingar på fyra platser i södra Sverige: brunnsröjning – där en radie runt granplantorna röjs, röjning till tätt förband – där ett högt stamantal av både gran och björk sparas, totalröjning – där granarna sparas och alla lövstammar utom rönn, asp, sälg och ek (”RASE”) röjs bort. Alla röjningarna utfördes när de planterade granarna var cirka en meter höga, vilket är tidigare än normalt men lämpligt när målet är att skapa mycket lövbiomassa. Resultaten jämfördes med oröjda kontrollytor. Samtliga röjningsbehandlingarna gav, som förväntat, en positiv effekt på granarnas tillväxt. Tydligast var effekten efter totalröjning och röjning till tätt förband. Samtidigt gav brunnsröjning och röjning till tätt förband mest smakligt foder åt viltet, trots att antalet björkar blev färre än på totalröjda ytor och mängden lövbiomassa mindre än på oröjda kontroller. ‒ Björkstubbskotten som kommer upp efter totalröjning är av någon anledning mindre attraktiva än de frösådda björ-

I röjningen formas det framtida beståndet. Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

karna som lämnas kvar vid brunnsröjning och röjning till täta förband, säger Urban Nilsson. Att viltet betade mer på fröföryngrade än stubbskottsföryngrade björkar var något som förvånade forskarna, men de vet inte varför djuren valde bort stubbskotten. Urban Nilsson vågar sig dock på en spekulation: ‒ Det kan handla om att de framröjda, fröföryngrade björkarna blir mer näringsrika, grönare och smakligare än de stubbskottsföryngrade. Att den oröjda kontrollen betades

mindre kan också handla om att oröjda ytor är svårframkomliga för djuren, säger han.Enligt Urban Nilsson använder många skogsägare redan idag de röjningsmetoder som ger mycket älgfoder. ‒ Tidig röjning till tätt förband och brunnsröjning praktiseras, men kanske inte med målet att skapa viltfoder, utan för att hålla tillbaka stubbskotten som annars blir dyra att ta hand om i förstagallringen. Nu finns det ytterligare en anledning att i tidiga röjningar ställa kvar fina björkar som kan tillföra

attraktivt foder för rådjur och älg. Han understryker att tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta

förband innebär lite mer intensiv skogsskötsel än totalröjning.

Fakta Totalröjning innebär att alla lövstammar utom rönn, asp, sälg och ek röjs bort när granarna är 2-4 meter höga. Metoden ger dock förhållandevis stort uppslag av stubbskott från de bortröjda björkarna. De nya resultaten visar att man genom tidig röjning – när granarna är cirka en meter höga – och med andra metoder än totalröjning, kan gynna granens tillväxt, minska problemet med stubbskott och samtidigt skapa mycket smakligt foder åt viltet. Röjning innebär att man styr tillväxten till de träd som ska bilda bestånd i framtiden. Vid röjning brukar man sträva efter att minska risken för att det bildas stubbskott av björk, eftersom stubbskotten innebär en dyr andraröjning eller förröjning inför förstagallringen. Älgarna är heller inte så förtjusta i stubbskotten utan föredrar att beta frösådda björkar. Varför älgarna föredrar frösådda björkar vet man dock inte.


Oljeavskiljare

Oljeavskiljare för dig med höga krav på reningsgrad NÄR DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT OLJEAVSKILJARE FÖR DIN VERKSAMHET, ÄR DET DAGS ATT LITA PÅ EXPERTER INOM OLJEAVSKILJNING Rotationsgjuten konstruktion på utvalda modeller. • Kompakt och robust • Kräver mindre återfyllning • Lätt och enkel att hantera

› Konstruerad för enkel installation, du spar både tid och pengar.

› Certifierad enligt EN858-1och PPG3 för fullständig trygghet.

› Oljelarmsgivare finns (krävs enligt EN858-1 och PPG3).

› Inkluderar slam och sandlagringsvolym.

› Ventilationsöppningar i halsarna. › Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av GRP eller PE tåliga och hållbara.

› CE-märkt.

För mer information om oljeavskiljare, besök vår hemsida på: www.alvestadtanken.se

HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VINTERVÄGHÅLLNING

Vi har utrustningen!

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

Utöver Hilltip:s spridare och vikplogar erbjuder vi även vårt eget varumärke RG-Spridaren och RG-Plogen. rostfria Nu medor över kåp lager! h drev oc

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L

Plogen

Vi ordnar med montage, lackering och service! Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com www.rgmaskindelar.com


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Norska Gjerstad är återförsäljare i Norge och Sverige för brittiska tanktillverkaren Fuel Proof. I sortimentet ingår bland annat en skogstank på 1000 respektive 1500 liter.

Skogstank från Fuel Proof Sedan i våras är norska Gjerstad Products återförsäljare i Norge och Sverige för brittiska bränsletanktillverkaren Fuel Proof. I sortimentet ingår bland annat en skogstank.

Skogstanken finns i storlekarna 1000 och 1500 liter. Dessa ståltankar med dubbla väggar är försedda med en rad innovationer och är skräddarsydda för

skogsmaskiner. – Som alla tankar i Fuel Proofs sortiment är skogstanken tillverkad för en mycket lång och pålitlig tjänst, säger Tor Kjetilson Moe, vd på Gjerstad Products. Skogstanken har en galvaniserad stålram och låg tyngdpunkt, integrerade gaffeltruckfickor, ett rejält lyfthandtag, stötskydd och ett lagringsutrymme för fat (gäller 1000-liters-

modellen). Lyfthandtaget kan förses med ett plaströr för lyft av maskiner med knivblad. Fuel Proof skogstank är en 110-procentig dubbelväggig tank i enlighet med gällande miljöregler. Den har låsbart skåp för förvaring av pumputrustning med mera. Som tillbehör finns ett flertal olika pumpar. Alla Fuel Proofs tankar säljs med tre års garanti.


alias d esig n malmö

Ps värld! O l l i t n e m m o k l Vä

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika områden. En värld där vi med nyfikenhet och ett konstruktivt samarbete med både leverantörer och systerbolag, hela tiden finner nya lösningar för att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!

Tel 010–456 70 00 www.opsystem.se Billeberga • Malmköping Borås • Sundsvall • Piteå

ett starkt val!


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Hallå där... Santhe Dahl, vd och huvudägare i Vida som med sina nio sågverk är Sveriges största privata sågverkskoncern.

Vad är det som gjort att ni lyckats vara så framgångsrika genom åren? – Det allra viktigaste är nog att vi arbetar så nära marknaden. Istället för att jobba med olika grossister och mellanhänder har vi egna försäljningsbolag i flera Santhe Dahl, vd på länder. Vi har också kommit Vida. väldigt långt när det gäller vidareförädling – hela 90 procent av våra produkter är vidareförädlade. Vilka är de stora utmaningarna? Eftersom vi exporterar merparten av våra produkter är fluktuationer i valutor en av de största utmaningarna. Den amerikanska dollarn har haft en negativ utveckling sedan i juni, vilket påverkar oss.

”Politiker tror att det är de som fixar jobben. De fixar inga jobb Det är irriterande när politiker säger att de fixar jobb och det gäller hela den politiska skalan.” Johan Skans ägare av Skogslunds Metallgjuteri AB – ett Jobbskapande företag som hindras av kompetensbrist.

Gallra i mobilen med Gallringsplan Med det nya programmet Gallringsplan går det lika bra att räkna på gallringen i skogen som hemma vid datorn. Gallringsplan är en vidareutveckling av programmet Ingvar. – Den mobila tekniken har gått snabbt framåt, och vi behövde utveckla det

”Vi behövde utveckla det gamla programmet Ingvar för att underlätta även för privata skogsägare” Staffan Jacobson produktionsforskare på Skogsforsk

Små & Medelstora Sortering & Krossverk Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm

gamla programmet Ingvar för att underlätta även för privata skogsägare, säger Staffan Jacobsson, produktionsforskare på Skogforsk. Hela programmet har därför förts över till ett webbformat som fungerar lika bra i mobil och surfplatta som på dator. Verktyget utgör en av ett 50-tal smarta beräkningsverktyg i Skogskunskap.se. Det har samtidigt fått ett nytt namn– Gallringsplan. – Namnet säger vad det handlar om. Här kan skogsägaren lägga in uppgifter om sitt bestånd, sedan hjälper programmet till att räkna ut hur det utvecklas, när det är dags att gallra samt möjliga virkesuttag vid slutavverkning. Kort sagt, en plan för gallringar under hela

beståndets omloppstid, säger Staffan Jacobsson. Gallringsplan använder, precis som INGVAR, en beståndssimulator där beräkningar och framskrivningar av beståndet görs. Programmet bygger på aktuella och nyutvecklade funktioner för trädens tillväxt och deras självgallring. Beräkningarna görs i bakgrunden och användaren behöver bara föra in värden för det egna beståndet. Programmets autopilot kan föreslå hur och när gallringar ska utföras, men användaren kan också styra med egna önskemål.

Ursprungsprogrammet, Ingvar (Interaktiv GallringsVariator) lanserades 2007 och har fått en bred spridning i det professionella skogsbruket där det används i företagens egna planeringssystem. Programmet finns gratis nedladdningsbart. Nackdelen är att det kräver en Windowsmiljö och därför inte kan användas på alla mobila enheter. Nya Gallringsplan har utvecklats med ekonomiskt bidrag från Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning.

Fakta Om skogskunskap.se

Skogskunskap.se är ett kunskapssystem om skötsel av skog producerat av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. I Skogskunskap.se finns fakta, praktiska råd, beräkningsverktyg och instruktionsfilmer för hela kedjan av skogliga åtgärder från föryngring till slutavverkning och från naturhänsyn till byggande av skogsbilvägar.

Beg & nya maskiner!

Volvo L60H..........................2017 All utrustning, vinterdäck.

Doosan DX140LCR-5 ..........2017 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Hyundai 55W-7 ...................2008 5300 tim, S45, Engcon EC10 med grip (propstyrd), C-smörjning,

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

Doosan DX170W-5..............2017 Ny maskin, utrustas efter kundens önskemål.

Doosan DX85R-3 ...............2017 Fabriksny maskin. Utrustas efter kundens önskemål.

Vinterutrusta din maskin hos oss! Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans. Uthyrning & försäljning.

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

THE ULTIMATE LIGHTS FOR ULTIMATE CHALLENGES

LED-Ramper 12/20/30"

LED Arbetsbelysning

LED Extralampor

RESS:

Y AD OBS! N

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se

Liftar


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Förarlösa lastbilar röjer snö på flygplats

De fyra 25 meter långa ekipagen med sina 8 meter breda plogar är en mäktig syn när de rullar nerför landningsbanan. Alla utom en är dessutom helt förarlösa. Detta är möjligt tack vare ett sammanlänkande system som kallas Remote Truck Interface där en av lastbilarna är ledare och de andra följer. Alla lastbilarna är likadant utrustade och kan växla mellan att leda eller följa i konvojen. Den ansvarige föraren väljer en enhet från en flotta med lediga semitrailerkombinationer och definierar denna som ”ledbilen”. Han använder sedan en kontrollpanel för att definiera nummer och sekvens för de andra fordonen i konvojen. ”Föraren” styr bilarnas plogblad och annan utrustning medan bilarna styrs av varandra och GPS. Lastbilarna ingår i projektet ”Automated Airfield Ground Maintenance” (AAGM) som Daimler driver tillsammans med flygplatsbolaget Fraport som driver ett 20-tal flygplatser världen över. Flygplatser med sina inhägnade områden, klara ”vägnanor” och strikta kontroll av fordon är perfekta miljöer för självkörande fordon. Oförutsedda snöfall är ett av de största problemen för dagens flygplatser. Genom att en enda person kan utföra en stor del av snöröjningen ökar beredskapen kraftigt.

Våren 2015 stod 44 nya lägenheter klara vid Åsbovägen 12 och 14 i Fristad utanför Borås. Då hade det gått 24 år sedan den senaste nyproduktionen för de bostadsbolaget Fristadbostäder, Fribo.

Fördelar och utmaningar Intresset för byggande i trä är stort, exemplen på byggnader allt fler och i vissa fall prisbelönta. Fristadbostäder AB (Fribo)har bland annat vunnit Borås stadsbyggnadspris för sina massivträhus i sex våningar med detaljer som cederspånklädda väggar och välvda tak. –Min poäng är Tänk globalt – agera lokalt. Vilket är det mest hållbara sättet att bygga och vilka material har minst klimatpåverkan? Det var frågor vi på FRIBO jobbade med och som ledde fram till nya bostäder på höjden med trä rakt igenom, säger Kjell-Ove Sethson, vd på

Fristadsbostäder. Han anser att det finns flera egenskaper som gör trä attraktivt och berättar att allt fler lever i städer de senaste århundradena samtidigt som människan levde på savanner under två miljoner år. – Instinktivt drar sig

människor till naturmaterial och miljöer som påminner om savannen. Det finns forskningsexempel på sjukhus där patienterna tillfrisknat snabbare när de fått vistas i miljöer med mycket naturmaterial. I det perspektivet blir det självklart för mig att trä skapar bra boendemiljöer, säger han. Emma Sundelin är byggprojektledare på Skellefteå kommun för det nya kulturhuset i stadens centrum som kommer

”Den stora utmaningen är nog att branschen inte är van”.

Kjell-Ove Sethson vd på Fristadsbostäder.

att byggas i trä. Hon ser också många möjligheter med att bygga i trä. – Det är ett miljövänligt material som även skapar en bra arbetsmiljö under byggtiden. Det är lättare än andra bärande konstruktioner vilket öppnar möjligheter att till exempel bygga på befintliga hus. Hon berättar att Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande och kommunens träbyggnadsstrategi låg med som en


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

23

Fakta Fakta om Åsbovägen

De två nya husen vid Åsbovägen har cederspån-klädda fasader.

Foto: Bert Leandersson.

Kunskapen om trä som huvudsakligt byggmaterial är en utmaning, säger KjellOve Sethson, vd på Fristadsbostäder.

Sveriges skogar växer med ett femvåningshus i minuten!

Foto: Per Eriksson.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Fristadbostäder, Fribo, hade inte byggt nytt sedan 1991, så det fanns ett stort behov av nya lägenheter i Fristad och när det väl var dags att investera ville man göra det genom att belasta klimatet så lite som möjligt. Upphandlingen vanns av det lokala bolaget Fristad bygg – experter på industriellt träbyggande sedan 75 år tillbaka. Fribo valde att bygga hus med trästomme för minimal klimatpåverkan. Genom att jobba med trä rakt igenom, från stomme till inre ytskikt, garanterar man ett litet koldioxidavtryck, då trä är ett så pass hållbart material.

et lilla allmännyttiga Foto: Bert Leandersson

att bygga i trä

viktig del i arkitekttävlingen. Det gjorde att de flesta tävlingsbidrag innehöll trä i någon form. Emma Sundelin menar att det finns många anledningar till att välja trä.

– Men det viktigaste är miljöaspekten. Byggandet har ett stort CO2-utsläpp och en stor del härstammar från materialen. Trä är ett förnyelsebart material som kan vara en CO2-sänka. – Den stora utmaningen är nog att branschen

inte är van. Till viss del är det som vi planerar för kulturhuset inte gjort tidigare och det finns en del utmaningar med det. Lösningarna är inte i lika stor utsträckning standardiserade och kräver lite extra när man hanterar till exempel brand och ljud. Där känns det som om att vi nu är med och driver utvecklingen framåt, säger Emma Sundelin. – Kunskapen om trä som huvudsakligt byggmaterial hos både bestäl-

lare och byggbranschen är en utmaning, men det verkar ha hänt mycket bara de senaste 5 åren. Möjligheterna för trä som byggmaterial är oändliga och det är spännande att se att trä fungerar utmärkt som material på långt fler ställen än bara golv, väggar, tak, stommar och fasader säger Kjell-Ove Sethson.

Waldungkärran 7 ton .........2017 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Lännen 8600E 7800 tim .....2007 Vagnsstyrning ,hydr. lucka. 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. Engcon EC10 S45 med grip, L8

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna!

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TC85......................2017 Terex TC 50 ........................2015 12930 tim. Demokörd, Engcon EC209. 300 tim

MSG95G/721, Maximo Comfort

* Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-*

(Normalt Riktpris: 8 350:-)

PREMIÄR 1 DECEMBER!

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 15 750:-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

Canycom S 100 .............2004 Självlastande minidumper, vikt 1 000 kg. 65.000:-


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

Svenska familjeföretaget Maskin Mekano presenterar en helt ny generation slutsiktar. De nya modellern bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

15 tons Eurodumperkärra från NC Engineering Nu lanserar Olofsson i Syd en 15 tons Eurodumperkärra med en egenvikt på 4200 kilo från NC Engineering. Den rymmer 10 kubikmeter och är framtagen för lite tyngre schaktjobb med Hardox i hela kärran (5 mm i flak och 4 mm i sidor). Hydrauliska bromsar på alla hjul och manuell parkeringsbroms är standard. – Med en tippvinkel på hela 68º tippar vår kärra högst av alla kärror på marknaden, säger Jonas Bengtsson, säljare och delägare på Olofsson i Syd. All Led-belysning är 8-32 volt runt hela vagnen och sitter väl skyddad för yttre skador när man tippar och framför kärran. Hydraulisk schaktläm, topphängd bakläm, spridarläm och verktygslåda är också standard.

Ny siktstation från Maskin Mekano

Maskin Mekano lanserar en helt ny generation slutsiktar. De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget. Hjärtat i maskinerna är den nya siktgenerationen med bredden 1,8 m och längden 5,2 m. Samtliga däck har längsspända såll med identiska inspänningsmått. Dukarna är delade på mitten, det gör dem smidiga att hantera och möjliggör en optimal uppspänning, viktigt vid sortering av finfraktioner. Sikten har en kraftig drivanordning.

Bortsett från måtten delar den de tekniska specifikationerna med Maskin Mekanos STEsiktprogram; den har ett 12 mm slag, lutar 11° och opererar med 800 rpm. Sikten är tvångsstyrd/4lagrad vilket gör slaget konstant oavsett belastning. Det innebär i sin tur konsekventa och förutsägbara siktkurvor. Det kraftiga slaget ger utöver oöverträffad kapa-

citet också en okänslighet för väder och vind. En siktstation är en arbetsplats. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg och säker arbetsmiljö särskilt vid sållbyten. Gångplan finns vid sidan om och bakom sikten, de nås via en hydrauliskt fällbar trappstege som är utrustad med handledare och självstängande grind.

Sikten är avvibrerad med Maskin Mekanos VibroBlock koncept som gör att kraften stannar i sikten där den hör hemma och lämnar resten av maskinen opåverkad. Maskinerna har stora gummihjul för transport inom arbetsplatsen. Han-

teringskroken sitter i rätt ända på maskinen, enkelt att passa in under påmatande transportör från kross, matare eller annat sorteringsverk. Maskinernas korta format (SH 1502 8,7 m, SH 1503 9,7 m) i transportläge gör dem enkla att transportera på trailer. I övrigt har Maskin Mekanos utvecklingsteam jobbat hårt med att minimera behovet av operatörsingripanden på maskinen. Exempel på detta är att samtliga lagerenheter på transportörerna är engångssmorda Siktens lagerenheter är centralsmorda.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


Kontakta oss om du söker smart utformade kvalitetstankar tillverkade enligt högsta möjliga standard!

! T E

N

YH

Snöplog för gaffeltruck Två modeller • Bredder:1500, 1800, 2100 och 2400 mm • Kan kombineras med sandspridare

Prisvärd!

Hässjevägen 11 • 610 20 KIMSTAD Tel 011-532 90 • Mob: 070-532 90 00 WWW.BLOSSE.SE • E-post: 01153290@telia.com


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

ner

fraktio Sortering i 3

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.zemmler.de

Marknadens mest prisvärda Klaffskopa

Ackumulator och elventil Förberett för fyra slangar

Volym 1,5-10 m³

UFO KLAFFSKOPA Att jobba med innovativa redskap är ett mycket smartare sätt att jobba. Marknadens mest prisvärda Klaffskopa Volym 1,5-10 m³

WWW.GOTENEUFO.SE


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

27

NÄR DETALJERNA AVGÖR Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden.

Under hösten 2017 har Skogssällskapet gallrat och slutavverkat med hjälp av pråm på två öar i sjön Såken som ägs av Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse.

Foto: Gustav Claesson

Avverkning med pråm i sjön Såken Under hösten har Skogssällskapet haft ett annorlunda uppdrag med gallring och slutavverkning på två öar i sjön Såken. Ett uppdrag som innebar pråmtransporter. – Det var en utmaning att få ihop det speciella uppdraget. Öarna är ganska kuperade och vi har fått göra en del av arbetet manuellt, berättar Gustav. För att arbetet

skulle bli så rationellt och effektivt som möjligt, gjorde vi gallringen på en ö och slutavverkningen på den andra ön samtidigt och använde pråm för att transportera både skogsmaskiner och virke. Johan Björkman är väldigt nöjd med lösningen. – Pråmen har fungerat bra och vi har nästan inga markskador efter arbetet, konstaterar han. Gustav Claesson pla-

nerar nu den fortsatta skötseln av öarna. – Marken på de två öarna har mycket hög tillväxt. Mina företrädare har gjort ett bra jobb och när vi nu ska plantera på den ö där vi slutavverkat så gör vi det lite glesare än normalt. Då kan vi klara oss med röjning, slippa en dyr och svår­transporterad gallring och ändå få bra tillväxt på skogen, säger han.

ÖKT

TS PATEN

Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!

Holms Sandspridarskopa 1,0 och 2,4 Galvaniserad för lång livslängd 1,0 – nu med utbytbara krokar 3 års garanti

www.holms.com


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Projektnedskrivningar tynger Svevia

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 53 miljoner kronor (172). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av ytterligare projektnedskrivningar inom division Anläggning. Den totala orderstocken ökade med sex procent jämfört med samma period föregåAnders Gustafsson, vd ende år. och koncernchef på – Tyvärr har vi gjort Svevia. ytterligare nedskrivningar i anläggningsverksamheten, främst i projekt som skrivits ner tidigare och som avslutas under året, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef. – Vi fortsätter att vidta åtgärder. Bland annat har vi rekryterat en ny chef för division Anläggning och förändringar i divisionsledningen har genomförts. Därutöver arbetar vi vidare med att säkerställa att projektstyrningen sker i enlighet med vårt ledningssystem, säger Anders Gustafsson i en kommentar till delårsrapporten.

Sveriges Åkeriföretag kritiska mot Postnords ägarstöd

Nyss meddelades att avtalet som genererar två miljarder kronor till det krisande bolaget PostNord slutits. Det skattefinansierade kapitaltillskottet underminerar den fria marknaden anser Sveriges Åkeriföretag – Driftstörningarna i postdistributionen har inte undgått någon, och på åkerisidan befinner sig PostNord i direkt konkurrens med åkerier som inte kan utlösa någon statlig nödraket. Den danska och den svenska staten bär ansvaret för marknadspåverkan som kan vara otillbörlig, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Avtalet som slöts den 20 oktober ska enligt Regeringens pressmeddelande stärka bolagets finansiella ställning. Totalt skjuter den svenska staten till 400 miljoner kronor; och den danska staten ett än större tillskott för att täcka upp för stora omkostnader vid uppsägning av den personal som på grund av digitalisering måste sägas upp. – Det är skandalöst att ett statligt ägt bolag kan missköta sitt uppdrag och med hjälp av skattemedel lösa finansiella problem. Statens dopning av marknaden är djupt skadlig och eldar på den prispress som försvårar för seriösa åkerier, avslutar Rickard Gegö.

Konkurserna ökar med 4 procent I oktober försattes 486 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Sju län uppvisar minskade siffror hittills i år, däribland Stockholm och Västra Götaland - medan konkurserna ökar i hela 14 län. Hur är konkursläget där du bor? – Detta är sjunde månaden under 2017 där vi ser en ökning i konkursstatistiken. Geografiskt sett är det vissa län som sticker ut med högre konkurssifffor sett till helåret, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. Den största konkursen i oktober var Golv- och murningsföretaget MA Gruppen i Halmstad, som ansökte om rekonstruktion i augusti. De hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 73 miljoner och 64 anställda. Detta var också den största arbetsgivaren som försattes i konkurs. Den näst största konkursen sett till antal anställda är behandlingshemmet Hassela Gotland med sina 45 anställda. De sju län som går bäst och som uppvisar en nedgång hittills i år är Värmland, Kalmar, Örebro, Halland, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala.

250

Världens 250 största börsnoterade bolag står för en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen som orsakats av människan.

Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan vibrationsreduktion kan öka förarens komfort. Det visar Szabolcs Fodor i en avhandling vid Umeå universitet.

Bättre prestanda på skotarkranen Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan vibrationsreduktion kan öka förarens komfort. Det visar Szabolcs Fodor i sin avhandling som han försvarade vid Umeå universitet den 27 oktober. Från skogen får vi trä, vilket är ett förnybart och återvinningsbart råvarumaterial som behövs i vår vardag. För att utnyttja denna resurs används i dag avancerade tunga maskiner i processen, till exempel skotare. Att manuellt styra en skotarkran är psykiskt krävande och påverkar ofta förarens effektivitet. Szabolcs Fodor visar att det finns metoder att underlätta för föraren och skapa en bättre arbetsmiljö. Den första delen av avhandlingen handlar om

semi-automatiseringsfunktioner, vilket innebär att kranen utför automatiska rörelser som initierats av operatören. Under tiden som kranen utför sina rörelser kan operatören vila eller fokusera på andra aspekter av kranhanteringen. Szabolcs Fodor använde mestadels tekniker från konventionell robotteknik och kontrollteori och anpassade dem för att passa in i en semi-automationskontext. – Fördelen med de metoder och tekniker som jag har utvecklat består av deras enkelhet och praktiska

egenskaper, men också att de enkelt är tillämpbara på riktiga skogsmaskiner, säger Szabolcs Fodor. I den andra delen av avhandlingen har Szabolcs Fodor studerat effekterna av vibrationer som skapas av att lyfta och sänka kranen i vertikalplanet. Å ena sidan är dessa vibrationer resultatet av ryckiga operatörskommandon som också orsakar otrevnad i förarhytten, och å andra sidan medför detta slitage, vilket minskar livslängden på huvudlyftcylindern. Dessa vibrationer reduceras med aktiva vibrationsdämpningsmetoder, vilket innebär att de särskilda sensorer aktivt övervakar magnituden av kranoscillationer och ett elektroniskt styrsystem

Foto: Ismael Castillo

”Fördelen med de metoder som jag har utvecklat består av deras enkelhet och praktiska egenskaper”. Szabolcs Fodor doktorand vid Umeå Universitet.

använder denna information för att tillföra ytterligare energi till ingångskontrollsignalen för att minska vibrationerna. Alla föreslagna metoder och tekniker har Szabolcs Fodor verifierat experimentellt på en prototyp av en skotarkran för att testa deras genomförbarhet. Den finns på plats på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tillväxten saktar in i Stockholm Stockholms Handelskammares konjunkturbarometer visar att tillväxten i huvudstadsregionen saktar in under tredje kvartalet jämfört med andra.

Ekonomin går fortfarande starkt, men strukturella problem bromsar

utvecklingen.

Den nya konjunkturbarometern visar att Stockholmsekonomin fortsatt går bättre än normalt men att tillväxten under det tredje kvartalet saktar in. Det finns tecken på allvarliga flaskhalsar som håller tillbaka jobben och företagens utveckling.

Arbetskraftsbristen stiger till en ny rekordnivå och är nu den värsta på tio år.

– Stockholm är fortsatt en tillväxtmotor för hela landet men nu börjar vi se tecken på hur allvarliga strukturproblem håller tillbaka jobben och utvecklingen. Vi har bostadsbrist, arbetskrafts-

brist och lokalbrist. För att klara konkurrensen måste utvisningarna av kompetens upphöra och bostadsmarknaden måste påtagligt förbättras genom bland annat en omreglering av hyresmarknaden. Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

29

MOBILITET • MÅNGSIDIGHET • PRODUKTIVITET • MILJÖANSVAR

DUNDER Byggnationer Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp.

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

HÖSTSTÄDNING!

Redskap till kanonpriser! Kontakta oss redan idag!

Sopmaskin 1,5-3 m Inga rörliga delar. Mycket effek�v. Pris från 9.900:-

Bensin- eller ba� eridri� Pris från 5.900:Ny kostnadseffektiv och ”icke förstörande” metod!

Bensin- eller ba� eridri� Uppsamlande sopmaskin 1,8 och 2,5 m 70-120 cm Pris från 11.500:-

Flytande upphängning. Uppfällbara sidor istället för sidoborste. Pris från 48.900:-

Mer noggrann och störs inte av radiosignaler

Honda GCV 160 motor

DKBW 1,5-2,5 m Fäste för pallgafflar. Snabb Ogräsborste och enkel �llkoppling. Med Kra�iga wires som borstar bort uppsamlare. Pris från 23.900:- ogräset på hårda ytor. Pris 13.000:Moms �llkommer

Tel. 0431-43 32 15 info@LRMA.nu • www.LRMA.nu

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017 PROVKÖRNING

Fullträff på första försöket Tillsammans med Giulia ingår Stelvio i en storsatsning på sju nya modeller, alla baserade på den nya bakhjulsdrivna Giorgio-arkitekturen. Körglädje ut i hjulbultarna är det som gäller för bilar baserade på Giorgio. Första intrycket bakom ratten på Stelvio är kort och gott mycket bra. Bilen ligger extremt bra på vägen. Här har Alfa Romeo tydligt prioriterat de sportiga köregenskaperna. Något man verkligen lägger märke till är hur direkt styrningen är. Den är nästan för precis, något som gör att bilen kan upplevas lite smånervös. Men detta är något som man snabbt vänjer sig vid. Även om provbilen är utrustad med en 2,2 liters dieselmotor är det kul att veta hur effektiv

Stelvios adaptiva chassi är. Här kan man anpassa bilens layout. Om man väljer ”Dynamic”, är det väsentligt annorlunda än ”Neutral”. Den adaptiva chassiinställningen ställer in fjädring, styrrespons, bromsar och motorrespons. Här är skillnaden mellan de olika lägena mycket tydligare än hos många konkurrenter. Stelvio kan kort och gott summeras som en väldig körglad SUV, helt klart en av de roligaste i klassen. Samtidigt är komforten mycket bra, detta är en milslukare när långresor står på programmet. Alfa Romeo tror på sin egensinniga designprofil – det är det ingen tvivel om. På Stelvio känner man igen flera element från Giulia. Den Alfa-omisskännliga

triloben är på plats och tillsammans med de läckra linjerna gör detta att Stelvio är en av de snyggaste bilarna i klassen. På insidan möts man av ett stilrent och minimalistiskt intryck. Och även om det finns många likheter med andra konkurrenter har Alfa Romeo lyckats göra interiören till sin egen. Bara startknappen på ratten är en av många detaljer som hintar om företagets sportiga DNA. Tillsammans med en mindre display mellan de analoga instrumenten har Alfa Romeo monterat en 8,8 tums infotainmentskärm. Pluspoäng till att Alfa inte fallit för frestelsen med touchknappar. Här styrs allt enkelt med ett menyhjul.

”Körglädje ända ut i hjulbultarna är det som gäller för bilar baserade på Giorgioarkitekturen”.

Men är allt perfekt? Nej, inte helt. Man kan önska sig mer sidostöd i stolarna. De ger inte tillräckligt med stöd till varken skuldror eller huvud. Instegsmodellen är en 2,2 liters dieselmotor som utvecklar 210 hästkrafter och 470 Newtonmeter. Tillsammans med den 8-stegade klarar bilen, som inte väger mer än 1659 kilo, 0–100 km/t på 6,6 sekunder. Stelvia är i stort sett fulländad när det gäller körning, motor och drivlina. Det som saknas är den slutliga finnishen och kvalitetsintrycket om man ska lyckas konkurrera med de tyska premiummärkena.

Alfa Romeo vill in på den

Foto: Hampus Rosencranz

Nu lanserar Alfa Romeo sin första SUV i företagets anrika historia, och den kommer i en tid när SUV-försäljningen slår alla rekord. Över 10 miljarder kronor har spenderats på att utveckla den nya Giorgio-plattformen som grundar sig på Giulia, Stelvio och framtida Alfa Romeo och Maserati.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Sportiga köregenskaper.

UTRUSTNING FÖR KRÄVANDE ENTREPRENÖRER

Personkorgar

Kabelplogar

Stål eller aluminium Automatisk eller mekanisk nivåreglering

Finns i flera versioner.

Trumlyft

Stönebock

fås med önskat fäste. Lyft av trummor.

Flertalet trummor. Med drivning och broms

Dubbelrivare

Kabelschaktvagn

Trumvagn Flera modeller. Stora eller små trummor.

Trumgrip förin-och utspolning av kabel..

Trumlyftar Nockvinsch för uppmätning av belastning.

för montering på skopa eller redskapsfäste.

info@petterssonssmide.se Hybrovägen 8 www.petterssonssmide.se 827 35 Ljusdal Mob. 070-372 42 30 Tel. 0651-123 30

Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för kraftindustrin och entreprenad.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

31

Fakta. Alfa Romeo Stelvio Super 2,2 AWD Miljö

Koldioxidutsläpp: 127 gram/km Bränseförbrukning: 4,8 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: 438 000:Årlig fordonsskatt: 1  937:-

Teknik

lukrativa suv-marknaden. Sedanen Giulia har fått mycket positivt mottagande.

Motor: Fyrcylindrig diesel, turbomatad. Cylindervolym: 2143cm³ Max effekt: 210 hk vid 3750 varv/ minut. Max vridmoment: 470 Nm vid 1750 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: Åttastegad automat. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel Styrning: Hydraulisk servo.

Plus:

• Köregenskaperna • Motor och drivlina • Rymlig

Minus:

• Stolarnas utformning • Osäkert andrahandsvärde

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 127 g/km

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 6,6 sek. Toppfart: 215 km/tim.

A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A B B. 96–120 C C. 121–150 D D. 151–175 E E. 176–200 F. Över 200 F EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Mått/vikt

Instrumenteringen på Stelvio är klart förarorienterad.

En stram bakdel med runda avgasrör.

Häng med – Häng på

Längd/bredd/höjd (cm): längd 468, bredd 190, höjd 167. Bagagevolym: 525 liter. Tjänstevikt: 1163 kilo. Maximal dragvikt: 2300 kilo.

®

Waldung-Kärran

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...

C


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Eldriven sopmaskin i tvåkubiksklassen Bucher CityCat 2020ev är världens första eldrivna kompakta sopmaskin i tvåkubiksklassen. Maskinen sätter ny standard när det gäller bullerreducering, nollutsläpp och hög effektivitet utan att kompromissa med prestandan. Utvändigt har eldrivna För första gången presenterar Bucher Munici- CityCat 2020ev samma pal sin bästsäljare CityCat dimensioner och samma 2020 i eldrivet utförande. fina manövrerbarhet som Litiumjonbatteriet leve- en standard CityCat 2020. rerar en kapacitet på 56 kWh vilket är tillräckligt Den har också samma med elektricitet för cirka kapacitet på 2 kubikme8 timmars arbete enligt ter och nästan samma standarden EN 15.429-1. nyttolast (1.450 kg) som basmodellen med dieTack vare den 22 kW selmotor. Fordonets och starka inbyggda laddaren borstarnas funktion är kan batteriet laddas på 2-3 också desamma, så fötimmar, säger tillverkaren. raren kan byta till eldrift

utan att behöva lära sig nya funktioner.

Bucher CityCat 2020ev är den första helt elektriska kompakt sopmaskin i tvåkubiksklassen. Ett lithium -ion batteri levererar åtta timmars normal drift. Ljudnivån är cirka tre gånger tystare än den dieseldriva versionen och helt utsläppsfri. Laddaren på sopmaskinen innebär att batterierna kan laddas upp på enbart två till tre timmar till sin fulla kapacitet.

Kunskap om trä kan ge exportmöjligheter Industrialiseringen har haft stor effekt på möjligheterna att bygga i trä och få fler byggprojekt på plats. Det anser flera av talarna under första dagen av Wood Building Summit i Skellefteå. – Klarar vi av att vara ledande inom det här området då kommer vi också att kunna använda den tekniken och kunskapen till att driva de här frågorna internationellt och exportera svenska bostäder till andra länder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter

Eriksson (MP). Wood Building Summit öppnade med över 150 deltagare på Campus i Skellefteå. Minister Peter Eriksson anser att Wood Building Summit är en viktig mötesplats. Det är den inte minst för att det ska byggas 72 000 nya bostäder till en ökande befolkning. – Den är väldigt viktig,

men framför allt är det bra tajming nu för att det händer mycket inom det här området. Det pågår en industrialisering där man använder trä för att bygga på ett mer industrialiserat sätt i form av bostäder och lokaler. Det finns också ny teknik som man använder och gör att man kan använda mer av virket än tidigare.

Systemet fabriksmonteras och styrs av maskinens styrsystem vilket innebär att fettmängden justeras adaptivt beroende på vilken funktion som används mest - grävning, lastning eller transport. Huddig High Performance Grease och optimal smörjning ger dig som

kund såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Maskinföraren kan manuellt justera nivån av smörjning i displayen i förarhytten om behov av mer eller mindre fett skulle uppstå vid en viss aktivitet.

En stor fördel med att centralsmörjningen är fabriksmonterad är att alla slangdragningar är optimala med förborrade genomföringar och kanaler. Förutom att höja kvaliteten på systemet och monteringen minimeras

Sopsystemet är programmerbart och övervakas på en 4,3 tums färgdisplay. Maskinen har även varningsystem för vätskenivåövervakning.

”Den inbyggda laddaren innebär att batterierna laddas på 2-3 timmar”.

Jan Rhodén vd påStröman AB.

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Boverket har fått i uppdrag att erbjuda statligt stöd för innovativa och hållbara bostäder. Men i dagsläget anser ministern att det också är på sin plats att ställa sig frågan om reglerna är de rätta.

Huddig lanserar adaptiv centralsmörjning Huddig AB har tagit fram en adaptivt centralsmörjning tillsammans med en av de ledande tillverkarna av centralsmörjning, BEKA Lubrications.

– Batteriet är underhållsfritt och tack vare vätskekylning och uppvärmning minimeras batteriets åldrande och den inbyggda 22 kW- laddaren på sopmaskinen innebär att batterierna kan laddas upp till 80 procent av sin kapacitet på cirka 30 minuter. På två till tre timmar når batteriet sin fulla kapacitet, säger Jan Rhodén, vd på den svenska generalagenten Ströman AB i Kungälv. Tack vare kraftig bullerreducering är det möjligt att köra maskinen

dygnet runt, även på natten. CityCat 2020ev är cirka 10 dB (A) tystare än en konventionell sopmaskin.

risken för tvära böjar och slangbrott. Systemet täcker hela maskinen inklusive merparten av de tillbehör som går att köpa till exempelvis tiltrotator eller järnvägsutrustning. Systemet går att bygga ut till samtliga tillbehör. Systemet HCLS – HUDDIG Central Lubrication System beställs som tillval. Över 90 procent av de maskiner som hittills beställts, levereras med fabriksmonterat HCLS.

Biomassa – framtidens energi

Toni Palmér 070-655 90 80 toni.palmer@varmdal.com


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

33

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt!

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper! Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

29.000:-

Nyhet!

Världens första hydrauliska tjälkrok!! • • • • • •

Hydraulisk öppningsbar griparm Extra bred brytplatta Tandad griparm S40 grind Vikt: Ca. 100 kg Lämplig maskinstorlek- upp till 6 ton

Pris: 17.500:- ex. moms Inkl. S40 grindfäste

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

7

en h c s an

r

ib r å 1

3

8, 10, 12, 15 o 25 ton Fjädrande dragstång Bromsar på alla hjul Tüv klassade 65kmh Däck 500/50-17 alt 550/45-22,5 Tippvinkel 68° Hydraulisk schaktläm Flak inv 2400 x från 4300mm

01 2 6 98

1

Finns i både 40/80 km/h variant! Flaklängd fr 7600mm Bredd 2540 mm, Lasthöjd 900 mm, Lastkapacitet 80 km 19,6 ton Lastkapacitet 40 km 22-30 ton

Traktordragen Skogsagri

Flaklängd 10 000 mm Flakbredd 2 600 mm Lastkapacitet 30 ton 3 axlar 11,5 ton ADR

Lastkapacitet 29,5 ton Flakläng 9,6-12,5 m Hydrauliska el alu ramper BPW alt SAF axlar

Din maskin- och trailerleverantör för Entreprenad, Skog, Lantbruk och Lastbil

Olofsson i Syd AB • 0454-32 12 40 • info@oisyd.se • www.oisyd.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

• Redskap för proffs • Underrede för proffs • Slitdelar för proffs

Marknadsledare – när kvalitet räknas Den här skopan från Häggblom väger 81 ton och lastar över 60.000 ton per dygn. Vi är en av få �llverkare som varit framgångsrika i den här klassen och det har ge� oss kunskap inom grävgeometri, design, slitegenskaper, materiallära och �llverkning. Den kompetensen är även vår styrka vid �llverkning av entreprenadredskap. HÄGGBLOM SVERIGE AB • Box 27 • 576 21 Sävsjö • Tel. 0382-480 100 • info@haggblomab.se • www.haggblomab.se

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

35

OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produktion. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on! Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

Kontakta oss för mer informa�on! OJ VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 | E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se Högsta kreditvärdighet

TB TRAILER AB

O

PL

EGGE R

S

JUMBO

Tel. 031-728 59 00 • E-post: info@tbtrailer.se • www.tbtrailer.se

FRUEHAUF – SEDAN 1913 – STARKA & BILLIGA!

Benalu Optiliner Tippsläpvagn 11 m Totalvikt 38 ton, Tjänstevikt 7 ton

Benalu Traktorkärra Vattentät bakläm för t.ex. slamkörning, taktäckning.

Groenewegen Jumbo Maskin 2 till 4 axlar Lågbyggd, flakhöjder 850-900 mm.

Fruehauf 2-3-axliga Bodkärror/kärror för påbyggnad- och växelflakskärror.

3-axl. Benalu tippkärra 5000 kg tjänstevikt!

Benalu Timber Liner Timmertrailer 3470 kg tjänstevikt!

ORIGINAL RESERVDELAR FÖR: FRUEHAUF • BENALU • ACKERMANN • SMB • GROENEWEGEN


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

WWW.MASKINHANDEL.COM Tel. 0663-24 07 80 • info@maskinhandel.com

X72DS

Digitalt backkamerasystem 7" med 2 kameror. Industrikvalitet. Oslagbar räckvidd!

5.995:-

Trådbundet backkamerasystem 7" med 1 kamera. Industrikvalitet med oslagbar bildkvalitet!

3.950:-

+ moms

THOOR 45 Arbetsbelysing

45W arbetsbelysing 12-24 Volt. industrikvalitet, CE, E9, ECER10, EMC IP68.

Flexview F7QUAD

C71E

+ moms

Batteridrivna kameraenheter möjliggör för helt fri placering upp till 100 meter bort.

Ett komplett paket med 3 x AVALANCHE 185W och en kombinerad reläsats för 3 lampor.

4.350:- + moms

8.950:- + moms LED Blixtljus/saftblandare

365 mm 12/24 Volt Blixljusramp

185W LED Extraljus Avalanchee - 3-pack

80W LED Arbetsbelysning Thoor 80X 12-24V (4-pack)

Liten portabel LED-blixtljusramp med magnetfötter och anslutning med cigguttag. ECE R65-godkänd

Runt blixtljus/saftblandare för takmontage, 165 mm i diameter och135 mm hög. ECE R65-godkänd.

En av våra mest kraftfulla LED arbetslampor THOOR 80X - En riktig ljusslägga med en lång ljus på 60° spridning och hela 80W ljuseffekt med 7200 lumen. Certifierad enligt IP68.

2.250:- + moms

926:- + moms

4.700:- + moms

595:- + moms HANDLA BEKVÄMT I VÅR WEBSHOP!

PRODUKTER FÖR PROFFS OCH DEN MEDVETNE KONSUMENTEN. ALLTID MED SÄKERHET, KVALITÉ OCH SUPPORT I FOKUS.

Snabba leveranser • Flera betalningsalternativ

HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING Hydraulhammare, konstruerade helt utan genomgående bultar. Mindre underhåll och stillestånd. Överlägsen styrka i förhållande till vikt. • Solid hammarkropp, färre • rörliga delar • Inga genomgående bultar (ej FXJ770) • Ventiljusterare ger optimal prestanda • Lägre vikt högre kraft • Ställbar slagfrekvens • Tomslagsskydd

Pulveriserare, förstklassigt verktyg för primär rivning. • Hög krosskraft • Kolv skyddad i ramen • Utbytbara stål & krossplattor • HARDOX in my body • HARDOX wear plate • Speed valve Rivningsgrip, käftar för sortering och tuffare rivning. Kan varieras med olika käftbredd. • Hög gripkraft • Hög kapacitet • Utbytbara och vändbara slitstål • HARDOX in my body • HARDOX wear plate

Hydraulmagnet, komplett enhet ”plug and play” med integrerad magnetgenerator. Världens snabbaste avmagnetisering på 0,8 sekunder. Snabbt byte från en maskin till en annan. • Världens snabbaste avmagnetisering, 0,8 sekunder • Enkel att ansluta, ingen installation • Inga elkablar

AMAS Svenska AB Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping

Stålsax, enastående prestanda i förhållande till vikt. Smidig design, kan användas både för primär och sekundär klippning. • Kolv skyddad i ramen • Vändbara slitstål • Speed valve

0171-48 74 00 info@amas.se www.amas.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

37

Facebook Youtube

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se

Stockholms byggande bromsar in Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom

”På riksnivå har vi ännu inga tydliga tecken på att konjunkturen i byggbranschen mattas av.”

Magnus Klein Ansvarig för konjunkturbevakning på Industrifakta.

bostäder och lokaler, visar en ökning med cirka 5 procent 2017, omräknat till årstakt. Detta kan jämföras med helårsutfallet 2016, som innebar en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Inbromsningen märks inte minst på bostadsmarknaden, vilken påverkas av både sättningar i prisbilden och en något lägre takt i nyproduktionen. Istället väntas husbyggnadsinvesteringar inom industrin öka kraftigt i år och halvårsvolymen är redan i nivå med 2016 års helårsvolym. Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på Industrifakta, menar att Stockholmsregionen ofta är tidigt ute

Case ökar prestandan och driftkapaciteten för sina fyra mest tekniskt avancerade kompaktlastare.

Uppgraderade kompaktlastare från Case Case uppgraderar nu sina kompaktlastare och förbättrar driftkapaciteten och lanserar därmed de mest kraftfulla modellerna hittills. Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt.

Foto: Per Eriksson

med att visa signaler om när konjunkturen vänder och detta gäller både i upp- och nedgångar. På riksnivå har vi ännu inga tydliga tecken på att byggkonjunkturen mattas av. – 2016 steg husbyggandet med drygt 20 procent och årstakten i första halvårets

investeringar indikerar en liknande utveckling i år. Vår riksprognos är dock betydligt försiktigare och visar en ökning med ca 5 procent för det totala husbyggandet 2017 avslutar Magnus Klein.

Case ökar prestandan och driftkapaciteten för sina fyra mest tekniskt avancerade kompaktlastare. Uppdateringarna innebär att alla fyra 90 hästkrafters maskiner nu levereras med steg-4-motorer, vilket innebär att Case nu lanserar den mest kraftfulla kompaktlastaren i företagets historia och med den största radiallyften på marknaden. Ett antal detaljförbätt-

ringar har också gjorts på de uppgraderade kompaktlastarna. 90 hästkrafters Compact Hi-eSCR-motorerna är konstruerade och tillverkade av Case:s partnerföretag FPT (Fiat Powertrain Technologies) och har högre förbränningseffektivitet. Det möjliggör lägre värmeavstötning och en minskning av EGR-satsen från 25 procent till 10 procent, vilket är den lägsta på marknaden. En fördel med dessa förändringar är bättre belastningsrespons, vilket gör det möjligt för motorn att reagera snabbare.


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

PMI sjönk till 59,3 i oktober Tim Cook, vd för Apple, prövar på det manuella arbetet att plantera skog omgiven av Iggesund Paperboards hållbarhetschef Johan Granås och Holmens koncernchef Henrik Sjölund.

Apple planterar träd i Iggesund

Foto: Axel Öberg

När Apples vd Tim Cook ville lära sig mer om hållbarhetsarbetet bakom kartongmaterialet Invercote så besökte han skogarna utanför Iggesund. Tillverkaren Iggesund Paperboard är en del av skogsindustrikoncernen Holmen och ligger i framkant inom hållbarhet. På plats för att diskutera med Tim Cook fanns Holmen-koncernens vd Henrik Sjölund och Iggesund Paperboards vd Daniel Peltonen.

PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån hittills i år. Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen.

PMI-total sjönk till 59,3 i oktober. Nedgången var bred då samtliga delindex förutom lager bidrog, men drevs främst av delindexen för produktion och orderingång. Jämfört med september är oktober månads notering en nedgång

med 4,4 indexenheter.

Delindex för orderingången sjönk i oktober till 57,5, en nedgång med 7,8 indexenheter sedan september, och bidrog därmed negativt med 2,3 indexenheter till PMItotal. Ett tre månaders glidande medelvärde för delindexet föll med 1,4 indexenheter, vilket kan tyda på en avmattning i trenden för orderingångens tillväxttakt. Delindex för produktion föll med 6,2 indexenheter till 61,7 i oktober. Nivån är den tredje lägsta hittills under 2017 och

delindexet bidrog negativt med 1,6 indexenheter till PMI-total. Trots det är utfallet väl över 50-strecket, vilket tyder på en expansiv produktionsvolym inom industrisektorn.

Delindex för sysselsättning sjönk till 58,9 i oktober från 61,1 i september, vilket innebar ett negativt bidrag till PMI-total om 0,4 indexenheter. Trots detta indikerar delindexets nivå, som är klart över 50, att sysselsättningen stiger inom industrin. Delindex för lager av inköpt material noterades till 51,2 i oktober. De-

lindex föll därmed med 2,5 indexenheter jämfört med september och gav ett positivt bidrag om 0,2 indexenheter till PMItotal. Oktoberrutfallet är den fjärde månaden i rad som delindexet är ovanför 50-strecket

Fakta Inköpschefsindex PMI - (Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Fredrik Norén utsedd till Årets Unga Skogsentreprenör 2017 Till årets unga skogsentreprenör har av SLASkogs och Lantarbetsgivareförbundet utsetts Fredrik Norén, Noréns Skogshantering AB i Katrineholm. Juryns motivering: I sitt ledarskap har han utvecklat tydliga mål och en utvecklad hantering av arbetsgivarrollen med en strävan mot ständiga förbättringar och ett aktivt arbete med att följa avtal och lagar. Priset Årets Unga Skogsentreprenör delas ut till en ung och framstående entreprenör inom skogsbruk. Utmärkelsen har en viktig roll för branschen av flera skäl - dels som inspirationskälla för att utveckla befintliga och nystartade företag, men även för att sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen och attraktionskraften. Priset har delats ut sedan 2008 och är på 50 000 kronor. – I arbetet med att främja skogsbruk och ung företagsamhet vill vi gärna framhäva just unga förebilder och det känns väldigt kul att kunna göra det bland annat genom denna utmärkelse, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på SLA och utdelare av priset.

Styrka och komfort i flishugg på lastbil

Flishuggsoperatörerna i de Skandinaviska och baltiska länderna arbetar under helt andra villkor än sina kollegor på konVolvo FH16 tridem med Jenz HEM tinenten. Deras arbetsplatser är 583 flishugg. som regel långt från hemmet och de är ofta hemifrån i långa perioder. Därför är lastbilshyttens komfort av stor vikt och bilarna måste dessutom ha bra terängkörningsegenskaper eftersom de ofta körs på dåliga vägar, vilket inte är vanligt på lastbilar för långväga transporter. Tyska Jenz har därför byggt en Jenz HEM 583 R flishugg på ett Volvo FH16 -tridemchassi på 550 hästkrafter. Det är endast de två första bakre axlarna som har drivning. För högsta möjliga manövrerbarhet är den sista axeln dessutom styrbar. Den ny kraftfördelaren förser effekten till flishuggen eller de bakre axlarna på bilen. Alla drivkomponenter är utrustade för detta ändamål som ”heavy duty”. Kranen styrs från en separat hytt.

Sennebogen 730E har specialdesignats för effektiv timmerhantering. Bakmonterad bom och central tyngdpunkt ger bra viktfördelning och stabilitet. Med sin fyrhjulsdrift och 11 meters räckvidd är maskinen lämpad för en mängd olika arbetsuppgifter på sågverk och terminaler.

Specialdesignad för timmerlogistik Sennebogen 730E har specialdesignats för effektiv timmerhantering. Bakmonterad bom och central tyngdpunkt ger perfekt viktfördelning och stabilitet. Med sin fyrhjulsdrift och 11 m räckvidd är maskinen optimalt utrustad för en mängd olika arbetsuppgifter på sågverk och terminaler. Sennebogen 730E kan enkelt dra tunga släpvagnar upp till 25 ton. Med en staplingshöjd på upp till

10 m och lastkapacitet på 4,2 ton och en arbetsradie på 10,5 m, är maskinen lämplig för snabb och

effektiv lastning och lossning.

Jämfört med en tradtionell hjullastare sparar Sennebogens Pick & Carry-system inte bara utrymme utan även tid. Tack vare 360 graders roterande övervagn, elimineras behovet av komplicerade backningsmanövrar. Detta

gör det också betydligt lättare att lasta lastbilar på begränsade utrymmen. Pick and carry: Stark, stabil och robust maskin med mycket hög lyftkapacitet. Med minimal svängradie, höga maxlaster och räckvidd upp till 11 meter åstadkommer 730E effektiva lager av rundvirke.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

39

YPV-Isriv med avtagbar belastningslåda. Bladet svänger ± 45°. Lastmaskinen behåller full driv- och styrförmåga under isrivningen.

Kontakta oss vid behov av: - Hydraulhammare - Markvibratorer - Demoleringsutrustning

- Gripar - Handhållen utrustning - Betongutrustning 010-456 79 00 • info@ophoglunds.se • www.ophoglunds.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

S:

DRES ! NY A

OBS

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se

Engcons Nordamerikakontor har öppnat Engcon aviserade tidigare en offensiv satsning på Nordamerika. Jakten på ett nordamerikanskt högkvarter har nu landat i ett kontor som är beläget i trestatsområdet (New York, New Jersey och Connecticut) i USA. Kontoret öppnades i mitten av oktober. Engcon har via ett nätverk av återförsäljare gjort affärer i Nordamerika i

”Det känns riktigt bra att vi är igång med vår nordamerikanska verksamhet”

Krister Blomgren vd på Engcon Group.

över 10 år. Det nya Nordamerika-kontoret, som precis slagit upp sina dörrar, kommer serva USA och Kanada. Huvudfokus för verksamheten kommer vara att effektivisera ländernas grävmaskiner med huvudprodukten tiltrotator, fortsätta utvidgningen av det nordamerikanska återförsäljarnätverket, men också att fungera som en servicepartner. – Det känns riktigt bra att vi är igång med vår nordamerikanska verksamhet. Marknaden är enorm förklarar Krister Blomgren, VD på Engcon Group, och fortsätter:

– Vi kommer jobba stenhårt för att sälja in våra tiltrotatorer men även produkter som Q-Safe, ett av världens säkraste snabbfästen för grävmaskiner, och EC-Oil, vårt automatiska oljekopplingssystem som kopplar hydrauliska redskap utan att föraren behöver lämna hytten. Det är innovativa lösningar som kommer förbättra för de nordamerikanska grävarna. Nordamerika-teamet kommer bestå av sju personer och ledas av den nytillträdda försäljningschefen Joanna Tomczyk, som kommenterar nyttan med Nordamerika-etableringen såhär: – Eftersom kundservice är A och O för Engcon, kommer öppnandet av vårt Nordamerika-kontor innebära en effektivise-

Engcons Nordamerika-team kommer bestå av sju personer och ledas av den nytillträdda försäljningschefen Joanna Tomczyk.

ring av vårt stöd till våra återförsäljare. Initialt kommer Engcon fokusera på

USA, och i synnerhet att få igång verksamheten i New York, New Jersey och Connecticut. Engcons

Nordamerika-kontor hittas på adressen 222 Elm St., North Haven, Connecticut, USA.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

41

Specialområde: Allround.

Ytterligare upplysningar finner du på: www.wackerneuson.com/multitool

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

Clark/Dana, Volvo, Caterpillar, ZF Renovering av transmissioner till entreprenadmaskiner. Bytesväxellådor till gaffeltruckar och Volvo dumprar.

Kungsgatan 38 • 341 31 Ljungby • Tel. 0372-887 19 • www.ajtrans.se

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Under två dagar i september firade Komatsu Europe International N.V. (KEISA) sin 50-årsdag tillsammans med såväl nya som pensionerade medarbetare samt europeiska återförsäljar- och leverantörsdelegater.

Komatsu firar 50 år i Europa Den 21–22 september firade Komatsu Europe sin 50-årsdag tillsammans med såväl nya som pensionerade medarbetare samt europeiska återförsäljar- och leverantörsdelegater. En formell ceremoni hölls på Komatsus huvudkontor i Vilvoorde, följt av ett event på Castle Ter Block i Overijse nära Bryssel. Bland de över 300 gästerna fanns bland annat Tetsuji Ohashi - vd och Koncernchef, Peter Howe - Styrelseordförande KEISA , Mas Morishita - vd för KEISA, Lodewijk De Witte - Provinsguvernör i Flemish Brabant, Hans Bonte - Borgmästare i Vilvoorde och hans excellens Hajime Hayashi - Japans ambassadör i Belgien. Efter tal och rundtur på lagret i Vilvoorde, flyttade festen till Castle Ter Block för en avslutande bankett där priser delades ut till Komatsu återförsäljare. Bland annat fick Söderberg & Haak motta

”Vi är alla stolta över varumärket Komatsu”.

Mas Moshita vd på Komatsus ägarbolag Keisa.

en utmärkelse för försäljningsframgångarna i Sverige. Vid stora högtider som denna arrangeras ofta en japansk ”kagami biraki”-ceremoni med ögonmålning av ”Daruma” lyckodocka. 1967 grundades ”N.V. Komatsu Europe S.A ” i Belgien och Komatsu Europe är en av de första Komatsu-anläggningarna som är etablerade utanför Japan. Det världsberömda företaget Komatsu Ltd., är baserat i Tokyo. Den europeiska anläggningen låg ursprungligen i Antwerpen, men flyttade till och in i ett nytt europeiskt koordinationscenter med ett separat reservdelslager i Vilvoorde nära Bryssels flygplats. I december 1989 ändrades företagsnamnet officiellt till ”Komatsu Europe International N.V.” vars mål var att samordna och utöka Komatsus verksamhet i Europa.

För Sebastian Adamsson var det praktiska yrkesvalet att bli maskinförare det riktiga. Erfarenheterna från den första tiden i maskinen avgjorde fortsättningen för både honom själv och pappa Jonas Adamsson.

Sebestian går i pappas fotspår

Snacka om klockrent yrkesval. 17-årige Sebastian Adamsson provade maskinföraryrket i pappans entreprenadföretag. Först lite, sedan mera och snart har han nu kört grävmaskin i två år. – Det här är ett praktiskt yrke med stor frihet, säger Sebastian själv. Jag får vara utomhus, röra på mig och jag har kolleger som hjälper mig när jag behöver och till och med skjutsar mig till arbetsplatsen tills jag har eget körkort. För Sebastian var det praktiska yrkesvalet att bli

maskinförare det riktiga. Erfarenheterna från den första tiden i maskinen avgjorde fortsättningen för både honom själv och omgivningen. Nu vill hans kolleger inte vara utan honom. Han är skicklig med grävaren och karriären är ett faktum. – Jag har jobbat med farsan sen jag var 15. Först bara ibland som hjälpreda med allt möjligt. Men så skaffade jag utbildningsintyg som maskinförare

”Jag har jobbat med farsan sen jag var 15.”

Sebastian Adamsson maskinförare på Jonas Adamsson Entreprenad.

och fick prova… Det blev alltså succé. Snart har han suttit i maskinförarstolen i två år. Nu har han dessutom fått en helt ny maskin. Sedan oktober 2017 kör han en ny Hitachi. Det är en ZX135US-6, det vill säga en bandgrävare på drygt 15 ton. Maskinen har allt av senaste teknik och utrustning med rotator, grävsystem och snabbfästen. – Sebastian har visat sig duktig nog att få ta ansvaret för vår senaste investering. För mig som pappa är det fantastiskt roligt att se hur det här yrkesvalet passar just honom, säger Jonas Adams-

son, som äger företaget. – Att göra den här typen av rekrytering till maskinföraryrket är inte bara en fråga för oss. Jag tycker fler unga killar och tjejer borde få chansen att både se och prova på det här yrket, så som Sebastian gjort. Jag tror yrket passar många unga som är praktiskt lagda. De flesta har en naturlig fallenhet för att manövrera moderna maskiner, säger han. Så hoppar Sebastian in i Hitachin igen. Just vid fototillfället är han inhyrd med maskinen till ett dagvattenjobb i centrala Trollhättan.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Passa på att köpa en svensktillverkad fullutrustad dumpersvagn för heavy duty!

Bra extrautrustad maskin!

Huddig 1060B .....................2010 9600 tim, Planerskopa fram & bak, 3:e funktion på lastaren, tiltrotator med grip S45, centralsmörjning, extrahydraulik bakom hytten, släpvagnsdrag, bra skick.

SVAB L8 spakar!

Genesis 210mm LED

Lännen 8600i Premium .....2015 2600 tim, Steg 3B, 1 ägare, frontskopa 1 skopa bak, SMP tiltrotator med grip & extrahydraulik S50 fäste, c-smörjning, dieselvärmare, 3:e funktion lastare, kamera SVAB L8.

Venom 150mm LED

MASKINFÖRMEDLING Genesis LED 1 Lux @ 1 053m*

VI HJÄLPER DIG SÄLJA

DIN MASKIN!

30m 30m

0

250m

500m

750m

1 053m 1 250m

Venom LED 1 Lux @ 850m* 30m 30m

0

200m

400m

600m

*Alla tester gjorda av oberoende testinstitut

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp

800m 850m

Följ oss på Facebook och Instagram Lightforcesweden

Lightforce Sweden I 0950 - 120 00 info@lightforce.se I www.lightforce.se

43


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Välförtjänt guldstjärna. Sörling-Ilsbos välkända dumperkorg Goldstar är summan av många års erfarenhet och ständig innovation. En unik kombination av smart design och stål med hög hållfasthet skapar en slitstark dumperkorg med låg vikt. Den sofistikerade och stilrena formgivningen gör den dessutom lätt att hålla ren. Tillsammans med våra 1000-tals nöjda kunder har Goldstar genom åren flyttat åtskilliga berg och gjort sig väl förtjänt av sitt namn.

Loads of Experience Tel 018-34 98 90 info@sorling-ilsbo.se

www.sorling-ilsbo.se

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

MOBILA ARBORRVERK WS

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL Behandlades med Bio-Protect 2 under 2016

serien är den perfekta maskinen för att.. ..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

..

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

Hur gor du med din diesel?


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

45

Leica Geosystems presenterar Leica GS18T RTK-rover och en ny smart antenn med GNSS.

Ny RTK-Rover och smart GNSS-antenn från Leica Genom att använda den senaste mobilnätstekniken, har en rad svenska företag, universitet och forskningsinstitut tillsammans gjort det möjligt att fjärrstyra och automatisera delar av arbetet i gruvor.

Foto: Boliden.

Digitalt gruvprojekt får fortsättning Genom att använda den senaste mobilnätstekniken, har en rad svenska företag, universitet och forskningsinstitut tillsammans gjort det möjligt att fjärrstyra och automatisera delar av arbetet i gruvor.

Projektet får nu en fortsättning med målsättning att möjliggöra för gruvoperatörer, underhållspersonal, utrustning och maskiner från olika leverantörer att vara upp-

kopplade och dela data med varandra. Det ska skapa ökad säkerhet och ökad produktivitet i gruvan. Ett nytänkande som möjliggör nya tjänster som även kan användas i andra branscher. Projektet skapar förutsättningar för att kunna utveckla nya smarta tjänster som möjliggör ytterligare automatisering och fjärrstyrning som därmed bidrar till en effektivare och mer säker gruvdrift. Det innebär att maskiner

Skogs- och grävmaskinsmattor

projektet är att utveckla den tekniska förmågan med tillhörande arbetssätt och processer för att kunna samverka i ett digitalt, uppkopplat ekosystem.

”Ambitionen i det här projektet är att utveckla den tekniska förmågan.”

Magnus Loenhardt strategi- och innovationschef på Telia.

Vi hoppas det blir en katalysator och inspiration för nya tankar och idéer kring hur man kan skapa värde genom digitalisering i en mängd olika branscher, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige.

i gruvan är hopkopplade via mobilnätet och kan kommunicera och dela data utan problem samt att nya maskiner, system eller företag enkelt kan anslutas. - Ambitionen i det här

HÖGPRESTERANDE

MAGNETSEPARATORER

Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

NYHET! • Överbandsmagnet • Elektrisk eller hydraulisk drivning • Kompakt – lätt att installera

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

SMB

SMH • SMR

SMC • SMCH

Vi erbjuder även Hängande skyddsmagneter, Elektromagnetiska magneter och Magnetiska drivtrummor. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Kontakta oss för mer information:

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15

Leica Geosystems lanserar Leica GS18T RTKrover och en smart antenn med GNSS på den svenska marknaden.Enligt Leica är den tidsbesparande eftersom man inte längre behöver hålla stången vertikal – den får en korrekt avläsning även om den lutar.

– Denna smarta antenn med branschledande teknik som kombinerar smart GNSS och tröghetsnavigering (IMU) är den första i sitt slag på marknaden och erbjuder lutningskompensation som är både kalibreringsfri och helt okänslig för magnetiska störningar, säger Jonas Gunnarsson, Teknisk Säljare på Leica

”Denna innovativa smarta antenn med branschledande teknik är den första i sitt slag på marknaden” Jonas Gunnarsson teknisk säljare på Leica Geosystems.

Geosystems. Eftersom man inte längre behöver övervaka blåsan och hålla avvägaren plant kan du fokusera på arbetsuppgiften och spara mer tid, än om man använt en konventionell mätmetod. Oavbruten, noggrann positionering i omgivningar med metallföremål i närheten – nu kan man mäta på platser som förut inte var möjliga. GS18 T kan användas direkt utan kalibrering.


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Shark - optimal funktion och ekonomi för hantering av biomassa! (Grot, bark, och rivningsvirke) • Hydraulisk förlängning av inmatarbord • Magnetavskiljare • Robsondrift • Fjärrkontroll • Centralsmörjning • Vändbar fläkt • Hydrauliska stödben

• Extra bränsletank • Arbetsbelysning • Hydraulisk axelutdragning • Larvgående

Krossar • Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående- och långsamtgående krossar • Även begagnat!

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com

Delar till transportörer...

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!


Vi anpassar kurser för ditt företag!

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u ..................30 Nov .........Malmö Hjullastare Godshantering..................................30 Nov..........Vimmerby Adr 1:3..................................................................1 Dec..........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2............................5 Dec..........Oskarshamn Mobil Arbetsplattformar.......................................5 Dec..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u ....................6 Dec..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u ....................7 Dec..........Visby Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2............................7 Dec..........Kalmar Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2..........................15 Dec..........Västervik Esa 14 Tillträde ......................................................2 Jan..........Kalmar Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2 ............................8 Jan..........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 3a............................................8 jan..........Oskarshamn² Travers Grön (upp Till 3 Ton) ................................15 Jan..........Västervik Travers Gul (över 3 Ton) .......................................15 Jan..........Västervik³ Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2 ..........................16 Jan..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u...................17 Jan..........Norrköping Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u...................18 Jan..........Stockholm Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u...................24 Jan..........Göteborg Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u ..................25 Jan..........Malmö Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u .................. 31 Jan..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-p / Bas-u.................... 1 Feb..........Visby

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m."

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se

ÖKA SÄKERHETEN För chaufförer, medtrafikanter och last! Nytt komplett program av sandspridare och automatkätting för ett bättre väggrepp på hala vintervägar. Båda produkterna har marknadens lägsta egenvikt.

För mer information kontakta Olof Gustafsson, tel. 070-609 53 93

Jönköping 036-14 29 69 • www.etebra.nu Micke 073-434 96 06 • Ulf 076-317 38 52

RotoGrip Automatkätting BevoGrip Sandspridare

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Nya 20-tonsgrävare från Caterpillar Caterpillar lanserar nu en ny generation 20-tons bandgrävare – 320GC, 320 och 323. De nya maskinerna har minskade bränsle- och underhållskostnader samt förbättrad förarkomfort jämfört med tidigare modeller.

Cat 320 får integrerad Cat Connect-teknik och är avsedd för medeltunga till tunga tillämpningar. Cat 320 GC är konstruerad för lätta till medeltunga tillämpningar och Cat 323 är en premiummaskin med integrerad CatConnect-teknik som standard. Maskinen uppges ha klassens högsta kraft och lyftkapacitet. De tre nya grävmaskinerna drivs av effektmatchade Cat-motorer på 122 till 164 hästkrafter. Dessa motorer förbrukar 20 till 25 procent mindre bränsle än föregående, motsvarande modeller. Det nya Smart-läget som automatiskt anpassar motorn

Fabrik

och hydraulkraften för grävningsförhållandena optimerar såväl bränsleförbrukningen som prestandan. Motorvarvtalet sänks automatiskt när det inte finns något hydraulbehov för att ytterligare minska bränsleförbrukningen. Det nya kylsystemet har flera elektriska fläktar och är effektivare än system med en fläkt. Det övervakar självständigt temperaturerna i hydrauloljan, kylaren och luft-till-luftefterkylaren för att leverera exakt det luftflöde som krävs. Cat 320 GC, 320 och 323 har ett nytt hydraulsystem med en ny

RAKA

huvudreglerventil som eliminerar behovet av pilotledningar, minskar tryckförlusterna och sänker bränsleförbrukningen. Med färre hydraulledningar på grävmaskinerna krävs 20 procent mindre olja vilket sänker de långsiktiga driftskostnaderna. Hytterna på de nya maskinerna är utrustade med standardfunktioner som nyckellös tryckknappsstart, stor 203 mm pekskärm med snabbvalsknappar för kontroll. Förarna kan programmera respons och mönster på varje knapp på joysticken och skapa sina egna produktivitetsinställningar. Avancerade hyttfästen i visköst gummi minskar vibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller vilket också minskar förartröttheten.

LINJEN

K.T.S Kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Kund

De tre Caterpillar-grävmaskinerna i nästa generations 20-tonsklass – 320 GC, 320 och 323 – ger ökad effektivitet, minskar bränsle- och underhållskostnaderna samt förbättrar förarkomforten jämfört med tidigare modeller.

Du får mera för pengarna utan mellanhänder

Pallgafflar grävmaskin

Stengrep

NYHET

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S-fästen från S30 till S80. ®

®

Energiklipp

Gripar med S-fästen

Kraftiga smidda gafflar med lyftförmåga enligt ISO-std. 1,5 - 2,5 och 5,0 ton. S-fästen 40 - 50 och 60 Pris från 7.990 kr 11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S-fäste från 10.655 kr

Pallgafflar

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten-, rivningsoch sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S-fäste från 20.230 kr

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre vilkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 - 20 och 30 cm. 30-modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S-fästen eller kranfästen. Pris från 26.990 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

Varför välja K.T.S?

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 7.955 kr

6 modeller av hydrauliska gafflar från 2,9 till 11,0 ton. Pris från 16.775 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

Sandspridare Se filmen på hemsidan!

Se filmen på hemsidan!

K.T.S har 6 olika modeller på vagnar, både enkel- och dubbelram och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 28-sidiga broschyr med prislista och läs mer! Vagn komplett med kran Pris från 87.550 kr

Professionell spridare standardutrustad med 3-punktsfäste, hydraulisk tryckstång, steglös 25% utmatning och självlastande. rabatt Arbetsbredd 1,3 och 2,0 m. Pris från 21.415 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

66 ÅR

Ett riktigt proffsblad med vändkrans som går att vända från förarplatsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,442,74 och 3,05 m arbetsbredd. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. Pris från 23.100 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar!

Utförsäljning av alla K.T.S Skopor

K.T.S har över 30 olika redskapsfästen!

På samtliga priser tillkommer moms.


VIKPLOGAR

Moris grävaggregat finns i tio storlekar. Pris från 45.700:Fraktfritt. Exkl moms

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Sprid hela vägens bredd i ett moment - 2,5 - 6,0 m!

49

SJÄLVlastande SANDSPRIDARE

Pris: 64.900:VP 2.1 .......26.700:VP 2.4.......28.300:VP 2.6.......37.900:VP 2.8.......39.900:VP 3.0.......42.800:VP 3.3.......44.900:VP 3.6.......53.900:VP 4.0.......59.000:-

Fraktfritt. Moms tillkommer

Fraktfritt. Moms tillkommer

Klaffblad/U-plog 3,7 m Pris 87.000:- Fraktfritt. Exkl moms

Grävaggregaten levereras med kvalitetsventilpaket med fingerlätt manövrering!


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

Högt förtroende för skogsentreprenörerna Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

I det stora hela uppfattar beställarna branschen med positiva förtecken. Samtidigt pekar rapporten på många utvecklingsområden – hos bägge parter. – Entreprenörerna ses som yrkesskickliga, lojala och duktiga problemlösare. När det gäller ekonomin uppger beställarna att det finns stora skill-

”Entreprenörerna ses som yrkesskickliga, lojala och duktiga problemlösare.” Skogsforsk i en kartläggning av skogsbranschens förtroende.

nader mellan de olika entreprenörerna, skriver Skogforsk i en rapport. Dålig ekonomi är vanligt, trots att det enligt beställarna finns förutsättningar för bra lönsamhet. Att det finns stora variationer i ekonomin bekräftas också av en annan ny Skogforsk-studie, som visar att var femte skogsentreprenadföretag redovisar en vinstmarginal på över 15 procent, medan en tredjedel visar röda siffror. Genom att stärka samverkan mellan parterna och utveckla företagandet tror beställarna att man kan nå ett effektivare och mera uthålligt entreprenad-

skogsbruk. De anser att en sådan utveckling redan har påbörjats med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare. Ett annat område som ses som viktigt är att integrera entreprenörerna i försörjningskedjan – både vertikalt och horisontellt. Beställarnas åsikter i rapporten stöds i huvudsak av organisationen Skogsentreprenörernas svar.

Men de påpekar också att det är svårt att starta ett nytt entreprenadföretag inom skogsbruket, eftersom det krävs stora investeringar och specifika kunskaper, samtidigt som det kan vara svårt att attrahera arbetskraft utanför branschen.

Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

Foto: Per Eriksson

Säkerhetsprodukter för Bergsprängningsbranschen Radiostyrning för alla applika�oner SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD

SKYDDSUTRUSTNING

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 11431 Grade III. Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.

Impact Sport Sound

XC Blue, Clear Lens

IMPACT PRO Har utformats för pistolskyttar som behöver maximalt hörselskydd.

Godkända enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

SAFEEXPLOSIVES Lösningar gjorda av bergsprängare för bergsprängare Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark

www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek 070 271 74 72, Martin Liljestrand Epost kontakt@safeexplosives.com

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 • 785 45 Björbo sales@ircab.se • www.ircab.se


NU NU HÄNDER HÄNDER DET, DET, ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017 51 PREMIÄR PREMIÄR PÅ PÅ WEBBEN! WEBBEN!

Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri Experten jord, skog, entreprenad och åkeri Experten inom inom jord, skog, skog, entreprenad och åkeri åkeri Experten inom jord, entreprenad och VERKTYG OCH INDUSTRI PRODUKTER VERKTYG OCH OCH INDUSTRI INDUSTRI PRODUKTER PRODUKTER VERKTYG

Teng Tools Verktygsvagnar Teng Tools Verktygsvagnar Teng Tools Verktygsvagnar

NJ! AN ,TETDER NEGDKNAÄMHPU !NEBBEW ÅP RÄIMERP

En En komplett verktygsvagn hela dig med verktyg för komplett satsskog, som på förser Experten inom entreprenad och 417resten delar iav enjord, snygg och praktisk Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri En komplett sats förser medåkeri verktyg livet. 715 delar i ensom snygg och dig praktisk Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri förvaringslösning. Proffskvalitet! för resten av livet. 715 delar i en snygg och förvaringslösning. Proffskvalitet! Teng Tools Verktygsvagnar Ord.pris 25.530:praktisk förvaringslösning. Proffskvalitet! DIN LOKALA JÄRNHANDLARE ONLINE En komplett satspå som förser dig med verktyg DIN LOKALA JÄRNHANDLARE ONLINE En 17.990:perfekt instegsvagn hela ! T DIN LOKALA JÄRNHANDLARE ONLINE IT R Nu F T K för resten av livet. 715 delar i en snygg och A R F behöver. ÖPPET 24H DAGAR 282 delar medALLA det du ÖPPET 24H ALLA DAGAR III VECKAN VECKAN praktisk förvaringslösning. ÖPPET 24H ALLA DAGAR VECKAN

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

r a m m o s n e S panj! kam 9.590:DE D E!

Komplettera sedan med fler En perfekt instegsvagn på 177 delar ALLTID RÄTT PRIS verktyg och överskåp. ALLTID RÄTT PRIS ALLTID RÄTT med det duPRIS behöver. Komplettera

SUPERLEVERERAT TILL sedan med fler DÖRREN verktyg och överskåp. Just nu HEM 19.950:LEVERERAT HEM TILL DÖRREN LEVERERAT HEM TILL DÖRREN Ord.pris 8.000:SparK Pro Inverter svets 160 Amp KAMPANJ! TenGkampanj! Ord.pris 29.900:-Nu!0:FRAKTOrd. pris 29.990:4.99 Proffs svetshjälm P Ord. prisD 11.995:ITT! (LCD) Nu 6.396:Sista chansen innanFR prishöjningen PREMIÄRERBJUDANDE! P DE E! Två hylsor special elektroder 7016/sp R E T K U D O R P I R T S U D N I H C O G Y T K R EV Hot Start = ökar inställd strömstyrka Ad-bluetank, Ad A d 210 liter plasma Blys 100a för enkel tändning. Amedd 25%

75:ord. pris 7.9

När det gäller Reparerar och säljer – Nytt och begagnat!

En perfekt instegsvagn på hela 282 delar Force = ökar strömstyrkan med Cut100 ärArc en extrem Dim: 800x600x700 mm med det i r e k å h c o d a n e r p e r t n e ,go ksdu,dbehöver. roj mo5Komplettera nårs i negaranti trepxsen E 15% när risk för fastbränning sker. maskin i ett litet format, Material: Polyeten på överskåp. tank & pump skulle fastna. Anti Sticking = stänger av strömmen medom flerelektroden verktyg och som kan skära i upp till Vikt tom tank: 26 kg Från 220 30 mm tjocktEmaterial. mÄ pump: kgOL NID NILNO ERAVikt Lliter Dtom NAtank HNR J AL35 AK

Transporttank för diesel 9.900:Startbooster Finns ävenOrd.pris i 40A &5.990:60A Ord. pris u! 9.950:Volt: 12 V även 24V Nlaserpaket! 16.900:A G A D A L L A H04:-Ord. 2 Tpris EP14.900:PÖ Från 4.900:- NAKCEV I RKomplett 5 Gyspack

Flöde: 40 l/min4.4 Art.nr: 3650-TS9SB209 is 6.950:-

Luna bygglaser med synligt ljus, manuell Batteristarter lock truck Levereras SIKabel: Rfallinställning P T4Tm ÄR Däven ITLvia LExkl Afjärrkontroll. Stopp pluggfjärrkontroll, 00Värde :- hållare, Ord pris 8.900:med laser, lasermottagare, inkl. underhållsladdare 12/24 V. 12/24 V, 3200 Amp Gyspack Truck NERRÖDTankslang: LLIT ME H TARuppladdningsbara ER EVEL 0 1.990:4.5-Ø19 nivåstång, alustativ, NU Webbdräpare Topcon RL-H4C Munstycke: Aut batterier och väggfäste/golvplatta. 12/24 Arbetslampor LED Planlasern har en noggrannhet 1” 6.490:!ED V Säkerhetsventil: P ord. pr

Stort lager! Snabba leveranser! Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se

Peakström på otroliga 3200A (24V). Startar allt!

på ± 2 mm på 50 m och klarar

Transporttank för diesel, 210 lit Transporttank för diesel, 210 lit 1.995:395:3.990:599:986:att lägga manuellt fall. Komplett i Ljuskampanj!

självnivellera sig upp till ±5 Köp 4 st 90Watt LED och få 4 stgrader. 48W LEDVill du, så har du möjlighet Värde 2.396:_

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Dim: 800x600x700 mm 9-32V, 27W, 10-30V. 8100 Lumen Ord. pris 7.890:Dim: 800x600x700 mm 5 års garanti 10-30V, 48W, Ord.pris 7.890:väska, Laser, Stativ, AvvägningsOrd.pris 7.890:10-30V, 50W, Dim: 800x600x700 mm IP68. CREE LED 5 års garanti 1620 Lumen Material: 5 tank års garanti 2880 LumenPolyeten på & pump Material: Polyeten 4500 Lumen 6,4A@12V Transporttank tång, Mottagare & Hållare. Epistar LED på tank & pump Material: Polyeten 115x115x72 mm 26 på & pumpmm IP67 3,1A@24V. 9x10W, Vikt tom tank: kg 144,5x135x78,5 mm tank 128x110x55 Vikt tom tank: 26 kg 220l förVikt diesel. Epistar LED. IP67 m tom tank: 26 kgLED. IP67 Cree CREE-lysdioder Vikt tom tank pump: 35 kg Vikt tom tom tank tank m m pump: pump: 35 35 kg kg Värsting-sVets till 5-års garanti. Vikt Info Avstånd Area& volymmätning. Volt: 12 V även 24V Volt: 12 12 VV även även 24V 24V Volt: Transport tank (Värde 1.190:-) SWEBULT Bultkampanj Flöde: 40 l/min Värsting-pris Flöde: 40 l/min Flöde: 40 l/min Diesel, Kabel: 4 m Ord. pris Kabel: 5.990:- 4 m M6-M16 Art. nr: Art. nr: 3650-TS140202 3650-TS140202 Kabel: 4m 220 Art. l, nr: 3650-TS140202 Stopp plugg Exkl lock Stopp plugg plugg Exkl lock Stopp 12/24 V. lock Exkl SWeBULT Tankslang: 4.5-Ø19 NU Webbdräpare Tankslang: 4.5-Ø19 NU Webbdräpare M6 -M16, 3 längder inkl bricka, nylock, mutter Tankslang: 4.5-Ø19 NU Webbdräpare Munstycke: Aut ! llt! aStartbooster u Munstycke: Aut N Totalt 60 kg bult! Art nr 2300-6-1630100 BULTkampanj Munstycke: Aut 1” Pris för Gyspack truck Säkerhetsventil: : :Säkerhetsventil: 1”4.Ord 990 90 pris 3.9 Säkerhetsventil: 1” M6-M16, 3 längder inkl. bricka, 12/24- V, 0:- 5.880:d. pris 5.99 pris 5.880:

4.710:-

4.790:4.790:-4.495:Nu Webbdräpare...... nylock, mutter. Totalt 60 kg bult! or

LIDKÖPING

Art nr 2300-6-1630100 nu webbdräpare!

ord.

3200 Amp

WEBOrd.pris 6.495:DRÄPARE Nu! Magnetborrmaskin Eco 32 .4 4 Magnetborrmaskin Eco 3256.095:-0:Spark 200 e Inverter ord. pris

inklusive Samtliga priser i annonsen exkl. moms och frakt Fjärr-

fleradapter itnarag serbjudanden: rå 5 • Effekt 1050W För fler heta Borrchuck För fler heta erbjudanden: fler pmFäste up Svets & knUNF at 200a åp • Varvtal 450/min 1-fas 220V Borrchuck 1,5-13, 1/2”x20 Borrchuck adapter

Borrchuck 1,5-13 Fäste 1/2"x20 UNF

• Effekt 1050W • Varvtal 450/min • Dragkraft magnet 1500 kg • Vikt 12 kg • Höjd 370-512 mm • Weldonfäste • Kärnborr <32 mm • Spiralborr <13 mm

inkl underhållsla 12 Värde 1.

Dragkraft Svetsar 1,6 •mm till 5,0 mm elektroder. magnet 1500 kg INKL Kärnborrset Utrustad med Hot Anti Sticking • Vikt 12 Start, kg B O R :RCHUK 0 0 Kärnborrset 5kom.9 12, 14, 16, 18 , 22 mm • Höjd 370-512 mm et force nborrsArc ocsom och - funktioner pl. m kär h KOgör MPLETT 14, 16, 18, 22 mm r pte ada uck rch Pilotpinne 12, • Weldonfäste KÄ 12-22 och Bor 90:-) Pilotpinne RNIN BOKRLR-SET svetsningen betydligt enklare! (värde 1.9 Ord. prisvia 5.880:Beställ vår e-handel och få en bonusgåva Borrdjup 30Borrdjup mm 30 mm • Kärnborr <32 mm :0 20vår 2041e-handel ST-kom 05pl.65m3,9 :rn0orr.tset rA12få -22 HSS via actionk B1O2R-2 en Kärnboch R2CHMUMK actionkamer • Spiralborr <13bonusgåva mm HSS Beställ pter ck ada (Värde 299:-) v och Borrchu o -) c härdKeO1M9P9L0E:-TT 1.990: (värde299:-) (Värde KÄRNBORR-S Funkar lika bra i mobilen ET Funkar lika bra i mobilen 12-22 SuperMM Arbetslampor LED för uppvärmning av bult, Ett multiverktyg skruv värde 1990:Ljuskampanj! Köp 4 stäven nyhet! 90W act Besök oss påoch underhållsarbeten. mutter vid reparationsst!och 5 LED och få 4 st 2 p ö K Ett multiverktyg för uppvärmning av Ord.pris 8.900:48W LED 1.995:Passar lika bra i fordonsverkstaden eller maskin: SkogsElmia monter 513 395:5 .49599:bult, 2 skruv ochedmutter vid reparations986:9-32V, 27W, ruta mOrd.pris 10-30V. 8100 Lumen NU! i 11.900:Tubifettsp hallen som ute på fältet i servicebilen. Levereras 10-30V,kö 48W, t! pe 1620 Lumen och skunderhållsarbeten. Passar lika bra IP68. CREE LED på 10-30V, 50W, :ruvtuber 2880 Lumen 6,4A@12V 7.400 4500 Lumen e 690:- praktisk mm väska med 4Epistar st LED värmespiraler, 15ormm, 19 värd115x115x72 i fordonsverkstaden eller maskinhallen 128x110x55 mm ',('$))0)(›fi[\i7Ycpj%j\ 3,1A@24V. 9x10W, pris 9.900: 144,5x135x78,5 mm d. Epistar LED. IP67 IP67 Cree IP67 Nano ute Tech Grease Monkey är ettLED. smörjfett som800 mm som på fältet servicebilen. mmi flexibel längd samtCREE-lysdioder 0-don PAD. framtagits av experter inom smörjteknik. Levereras i praktisk väska med Ord.pris 11.900:är uppbyggt med en tjockare basolja 4 Fettet st värmespiraler, 15 mm, 19 mm SWEBULT Bärbar induktionsvärmare Bultkampanj M6 - M16 Transport tank M6 -M16, 3 längder och extrema tillsatser som motverkar nötning inkl bricka, nylock, mutter Ett multiverktyg för uppvärmning av tex. flexibel längd 800 mm samt O-don PAD. 3 längder inkl. bricka, Ord. pris 8.900:Diesel, 220 l, delarna. och friktion av de smorda Nanonylock, mutter bult, skruv och mutter vid reparations- och

ECO 32 3.290:-

ECO 32 Bärbar ECO Bärbar 50Sinduktionsvärmare induktionsvärmare -:097.4

ECO 50S

Värde 2.396:_

:nednadujbre ateh refl röF

Utbildningsservice i Sverige AB

6.990:-

Totalt 60 kg bult! Art nr 2300-6-1630100

Totalt 60 kg bult! tekniken bildar 430en l, extremt 12/24 V. smörjande barriär underhållsarbeten. Passar lika bra i for6.180:som skyddar delarnaOrd samtpris ger förlängda donsverkstaden eller maskinhallen som ute avågsuFettet nNu ob neneklistrig åf hkonsisco lednpåafältet h-ei servicebilen. råv aivLevereras llätsei praktisk B smörjintervaller. har Webbdräpare........... tens som bidrar till att fettet inte slungas väska )-:9iväg. 92 edräV ( med 3 st värmespiraler, 15 mm, 19 mm samt flexibel längd 800 mm. Nano Tech • Proffessional Lubricants från!

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING MED RESERVATIOn FÖR SLUTFÖRSÄLjnInG

M6 -M16, 3 längder inkl bricka, nylock, mutter Totalt 60likg Nune bobult! m i Art aSLUTFÖRSÄLJNING rbnra2300-6-1630100 kil raknuFis för allt! MED RESERVATION FÖR 4.7is95.099:-0:Pr pr Ord pris 6.180:d. or inkl. bultfackskåp 3.990:1-fas Världsnyhet Gys/Spark! värde 1.495:Nu Webbdräpare........... : å ra åp nevä ssoBkeössö ek B oss p alla våMig Invertersvets 200 Inverter l önA.ska Vi vil drJu 190A. Inverter en riktig 3med 1t Go 5 inbyggd etl!nom aimlEsgokS kunderPlasma inklusive Fjärr-

inklusive Fjärr-

-

ord. pris 5.880:


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

PROFFS PÅ

KOMMUNIKATION & IT

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Maskintrailers Skogsmaskinjumbo Maskinsläpvagnar Maskinjumbo Specialtrailers m.m.

För SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Support

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

DIESELMOTORER

LASTMASKINER

MASKINVAGN

KROSSNING & SORTERING

Lastväxlarvagnar Trailers Flakvagnar Skåpchassier m.m.

Försäljning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Industrivägen 16 • 438 92 Härryda Tel. 0301-23 46 00 • vm@vmtrailer.se

Maskinvagn

The engineCompany

ARDER HITTING H

Dieselmotorer, service reservdelar Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Århus

SINCE 1978

Auktoriserade för:

www.dieselmotornordic.com

SVENSKA FORDONS TVÄTTAR A-B

Lastbils-, buss och tågtvättar Svensk tillverkning - Låga priser

Tel. 018-55 78 35 www.fordonstvattar.se

FÄSTEN

BM-fästen Även andra modeller enligt Era önskemål En del av din styrka Tel: 010-445 00 00 info.nybro@stenastal.se

HYDRAULHAMMARE

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

08-564 707 00 FORDONSTVÄTTAR

HYR AV OSS!

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

H Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

PUMPAR

www.vmtrailer.se

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR! Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

www.gruskungen.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL Huggknivar och motstål

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

• Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

På vägen sedan 1919

BUSKRÖJARE

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

LASTBILSDELAR

BUSS- och LASTBILSDELAR

60

ÅR 1956-2016

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

H Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se Zetterbergs Industri AB Östervåla Tel. 0292-705 00

LASTRAMPER

www.zetterbergs.se

Etablerat 1943

Lastar drygt 45 ton

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

GRÄVSKOPOR

LASTA SÄKERT Tillverkning & reparation av skopor och fästen

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

0522-168 20 www.cerapid.se

CERAPID SERAMEKO

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

www.svenskanarko.com

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se


REPARATIONER & SERVICE Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Svetsning och reparation av skopor

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Även uthyrning av maskiner

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

UTBILDNINGAR: • Maskinförarutbildning på jordförflyttande maskiner & kranar • Travers- och truckutbildning • Trafikverkets kravkurser • Mobila arbetsplattformar sax & bomlift • Säkra lyftutbildningar • BAS-U, Bas-P ENTREPRENAD: • Mobilkranar, lastmaskin, teleskoplastare, lastbilskranar • Tung godshantering, flytt av maskiner m.m.

LÅGA PRISER

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

SVARVVERKTYG

UTBILDNING

Kvalitet till lågpris

Se �lm på vår nya hemsida!

Martinssons Mekaniska SNÖKEDJOR

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

SNÖKEDJOR För stort & smått

TAKSKYLTAR

TELESKOPLASTARE Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.sl-lyftok.se

SVARVVERKTYG

RICHARDS RESERVDELAR AB

Automatiska Lyftok

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

RESERVDELAR & REDSKAP

53

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.se • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • Östersund 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

INTERNATIONAL AB

ledaren i strömförsörjning

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

RIVNINGSROBOT

TMA

Redskap 400 st

VI KAN UTBILDNING Anläggningsvärlden.indd 1

2017-03-29 09:49:34

TANKUTRUSTNING

TM

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

i Filipstad

www.brokk.com

0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

VÅGAR 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Vi kan vågar!

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

M IVAB

Frontlastarvåg A100

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Grävmaskinsvågar • Silovågar • Truckvågar ...m.m.

Hjullastarvåg SmartScale typ 801

Lasta inte bort vinsten! Ring:

VÅGLANT

VARBERG • www.mivabvbg.se

www.tmaorebro.se

0340-805 20

0708–55 55 56 • www.vaglant.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 9 2017

BM-Volvo LM 641 baklastare BM-Volvo LM 621/641 som presenterades 1970 var en vidareutveckling av LM 620/640. 1974 gjordes hytten bredare och baklastaren fick sin ”slutgiltiga” form som med mindre förändringar bestod till 1984. Volvo BM LM 641 på 7,7 ton var en 4-hjulsdriven allroundlastare med Powershift-växellåda. Maskinen hade goda prestanda vilket uppnåddes genom införandet av en ny 80 hästkrafters motor och rakt igenom kraftig uppbyggnad med väldimensionerade axlar, lyftarmar och hydraulcylindrar. Hytten ansågs vara rymlig och lätt att siga in i. Tack vare god isolering och gummiupphängd hytt var ljudnivån låg. BM-Volvo LM 641 hade goda terrängegenskaper och såldes bland annat med argumenten att den var mångsidig, rationell och eknomisk en maskin för de mest skiftande uppgifter.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Kännetecknande för BM-Volvo lastarna var smidigheten, snabbkopplingen och lyftarmskonstruktionen som medgav stor räckvidd och lyfthöjd. Dessa egenskaper möjliggjorde utveckling av ett unikt redskapsprogram. LM 641 kunde genom ett väl anpassat hydraulsystem med tredje hydraulfunktionen som standard utnyttja cirka 70 olika redskap. Tack vare redskapsfästets snabbkoppling gick byte av redskap på mindre än en minut. Detta var en konstruktionsfiness som resulterade i att BM-Volvo lastaren kunde användas i många

BM-Volvo var en mångsidig baklastare på 7,7 ton. Motorn var på 80 hästkrafter och utomlands såldes den som BM-Volvo ”Allrounder”

Foto Volvo CE arkiv.

olika applikationer och bidrog till att den blev en världsprodukt. BM-Volvo lastaren hade ett stabilt lastaggregat med stor räckvidd och hög lyfthöjd. Länksystemet gav god parallellföring och goda skopvinklar. Den öppna konstruktionen utan skrymmande hydraulcylindrar, gav bra sikt över redskapet i alla positioner. BM-Volvo LM 641 hade en helt nylanserad 4-cylindrig dieselmotor på 80 hästkrafter vid 2.300 varv/minut. Motorn hade en cylindervolym på 4,2 liter och ett maximalt vridmoment på 27,4 kpm vid 1.300 varv/minut. Motorn hade våta utbytbara cylinderfoder, kolvar av lättmetall samt femlagrad vevaxel

med ythärdade lagerytor. Motorn hade också en speciell balanseringsanordning som gav låga vibrationer. Volvo BM LM 621/641 lanserades 1970 och året därpå var tillverkningstakten cirka 40 maskiner i veckan. Redan 1972 sjönk den till 32 maskiner per vecka. Som mest var man 500 anställda på Lundberg i Skellefteå som tillverkade LM 621/641 åt Volvo. Volvo levererade ”basmaskinen” med motor, drivlina och däck som sedan byggdes färdig hos Lundberg med ram, hytt lastare, el och hydraulik medmera.Den 10 maj 1977 tillverkas den 10 000:e LM 641/621 som levereras till Lantmännen i Skellefteå. 1978 hade man producerat totalt 20 000 baklastare och tillverkningstakten låg på 21 maskiner i veckan. I slutet av 1978 säger Volvo BM upp redskapsavtalet med Lundberg och uppsägningstiden var på två år. Redan 1976 stod det klart att de ramstyrda ersättarna till baklastarna inte skulle tillverkas i Skellefteå. När så den sista baklastaren, en LM 642 lämnade Lundbergsfabriken 1984 så var sagan om baklastaren slut.

”Kännetecknande för BM-Volvo baklastarna var smidigheten, snabbkopplingen och lyftarmskonstruktionen”

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

MADE IN SWEDEN

! 0% raba�ri� ! 1 J N AK MPA och frak� Gäller �ll den

31/12-2017.

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se www.pilkemaster.com


LASTVÄXLARSLÄP

SANDSPRIDARE

SnowEx sandspridare och saltspridare har �era saker gemensamt. Behållaren är i polyeten, detta ger låg vikt och korrosionsbeständighet. Tallriken samt matarskruven drivs med 12-volts el. Miljövänligt, tyst och driftsäkert. Minimalt med service. Från förarplats styr du alla funktioner såsom spridningsbredd, mängd material och vibratorfunktion.

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen.

NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

På trailerimport.se kan du se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygga ditt nya släp!

NÄR BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG.

Ifor Williams TT36214

Ifor Williams TB5521-353

Ifor Williams GH94

Stabilitet, säkerhet och prestanda. I snart 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

Trailerimport i Norden AB | Hulabäck 208 | 305 72 Steninge | 035-512 20 | www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anlaggningsvarlden 0917  

Affärstidningen för entreprenad-, skog och transportbranschen.

Anlaggningsvarlden 0917  

Affärstidningen för entreprenad-, skog och transportbranschen.