Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR Foto: Per Eriksson

#1-2016 FEBRUARI #8-2019 NOVEMBER

Stor potential för effektivare byggen Byggbranschens effektivitetsutveckling har i stort sett stått stilla de senaste 25 åren. Uthyrningsföretaget Ramirent lanserar därför ”Den temporära fabriken” som ska ge effekt hela vägen till sista raden. Sidan 32

Scania lanserar hyttlös konceptlastbil

Börjes nionde Rottneskotare

Med konceptlastbilen Scania AXL tas ett betydande steg mot framtidens smarta transportsystem, där självkörande fordon kommer att vara ett naturligt inslag. Sidan 18

Börje Larsson i Salbohed, strax utanför Sala är inne på sin nionde Rottneskotare. Det började redan 1986 med en Rottne Rapid och nyligen levererade återförsäljaren TraktorNord i Uppsala den tredje F18-skotaren till Börje. Anläggningsvärlden åkte med när han skotade maskinens första lass. Sidan 26-27

Debatt:

”Dags att göra rätt – för älgen och skogen”

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

ALDRIG MER EN TAPPAD SKOPA

QSC

I kombination med Q-Safe redskapsfäste får du världens säkraste redskapsfäste där systemet både är standardiserat oavsett märke och modell på grävmaskinen samt att det förhindrar föraren att göra fel.

Q-Safe

Redskapslåset går inte att öppna med skopan eller redskapet hängandes i luften. Det måste vila mot marken innan det går att koppla lös. Detta innebär att vi byggt bort risken för felaktigt handhavande, oavsiktlig aktivering av skoplåset med tappad skopa som följd. Med Engcon Q-Safe & QSC låssystem går det helt enkelt inte att göra fel.

Sidan 4


Ladda ner 2019 ĂĽrs katalog pĂĽ www.ystamaskiner.se


SP 661 - smidig, stark och effek�v SP Maskiners SP 661 LF är e� smidigt, starkt och effek�vt högprestande aggregat konstruerat e� er SPs Låg Frikik�onsprincip för minimal frik�on och maximal produk�on. SP 661 LF är utvecklat för a� kunna erbjuda högsta kvalitet och produk�on i alla typer av slutavverkning. Kontakta oss för a� beställa SP 661 LF redan idag!

Kontakt: Jonas Danielsson Telefon: 073-442 53 42 jonas.danielsson@spmaskiner.se www.spmaskiner.se

Återförsäljare: Anders Forsberg WIJ Maskincenter Telefon 070-646 02 56 anders.forsberg@wijmaskincenter.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 9 8 november Nr 10 6 december Nr 1-2020 24 januari Nr 2-2020 21 februari Nr 3-2020 27 mars Nr 4-2020 8 maj

Följ oss i våra sociala kanaler:

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Utgivning 15 november 13 december 31 januari 28 februari 3 april 15 maj

SMC AB smc_ab

Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2019 ISSN: 2002-4150

Tema Ved, flis & biobränsle Digitalt & IT Mark & skogsägare Vårstädning Bergmaterial Svenska Maskinmässan, Skogsmaskindagarna

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

ÅRETS SMCABSWEDEN

Tryckeri: MittMedia Print AB

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

tron Skogspa I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 8-2019 (Årgång 4) Nu renoveras Uppsala domkyrka................... sid 20 Ny planteringsmaskin ........................................... sid 24 Testkörd: Skoda Superb iV................................. sid 30-31 Skogfors testar fjärrstyrd skotare.................... sid 34-35 Ökade krav på återving vid rivning............... sid 49 Leverantörsguiden........................................... sid 52-53


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Dags att göra rätt – för älgen och skogen Debatt

Bo Sköld

Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

​ tockholmskonjunkturen stabil trots ett skarpare läge i S svensk ekonomi.

Foto: Björn Olin

Stabil konjunktur i Stockholm Konjunkturen i Stockholm län och stad utvecklas något mer försiktigt under årets andra kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal 2018 visar konjunkturrapporten. För näringslivet ökar lönesumman med 3,7 procent både i länet och staden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten är fortsatt stabilt låg på 3,9 procent. Däremot finns en fortsatt oro på arbetsmarknaden i form av ökat antal varsel. Köpkraften tilltar och tillväxten i lönesumma fortsätter att växa totalt sett i jämförelse med motsvarande kvartal 2018. Landstingssektorn stod för den högsta procentuella tillväxten i offentlig förvaltning med 9,3 procent, att jämföra med privat sektor på 3,7 procent. Trots tilltagande köpkraft avtar försäljningen vilket visar sig i ett minskat antal nystartade företag och ett ökat antal konkurser, samma trend både för länet och staden. Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak stark. Antalet sysselsatta invånare i länet ökade med 1,9 procent.

Derome siktar på att bli marknadsledande i Skåne

På två år har träindustriföretaget Derome etablerat ett stort nätverk av bygg- och järnhandelsanläggningar riktade mot byggproffs och industrikunder i södra Sverige. Satsningen går som tåget och med flera nyöppningar planerar företaget att ta positionen som marknadsledande i Skåne. - Vi har under de senaste två åren storsatsat med att bygga upp ett stort antal byggvaruhandlare i Skåne – i dagsläget kan vi erbjuda proffsen tio anläggningar, säger Bengt Blomqvist, regionchef Derome Byggvaror & Träteknik Sydväst. Vi har blivit väl mottagna och har därför beslutat att öppna på ytterligare tre orter - i Ängelholm, Trelleborg och vår andra anläggning i Malmö (Fosie). Vi ska bli marknadsledande i Skåne och vara proffskundens förstahandsval på den sydsvenska bygg- och järnhandelsmarknaden. Med kommande satsningar planerar vi att ta den positionen.

Älgen är ett viktigt vilt i våra skogar och en nationalsymbol för Sverige. Därför är diskussionen om hur vi skapar balans mellan älgstammen och betestillgången och därmed uppnår en kvalitativ viltstam och en hög produktion i skogen viktig. Vi kan sedan starten av kampanjen Rädda Älgen notera många intressanta utspel, diskussioner och vi kan även skönja förslag till lösningar. Det är mycket välkommet. Men det tål att upprepa och klargöra Svenska Jägareförbundets hållning och syn på utmaningarna innan vi går vidare. Sverige är ett avlångt land med stora naturliga variationer, det gör att förutsättningarna för bru-

”Finns det väldigt lite att äta kommer såklart viltet att vara där de hittar foder.”

Bo Sköld generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

kandet av skog och förvaltningen av vilt skiljer sig markant åt. Därför anser vi att viltförvaltningen ska skötas på lokal och regional nivå. Du kan inte ha samma mål och metod för din skog och din jakt i Ystad som du har i Kiruna. Den som till äventyrs varit på båda ställena inser detta utan större problem eller propåer från myndigheter. Slättlandskap, småbrutet skogslandskap, kust, fjäll, mossar, berg, klimat och odlingszoner talar sitt tydliga språk. Förutsättningarna är så olika att alla förstår varför vissa trädslag och grödor växer bra i Skåne medan de inte trivs i Norrbotten.

Men den stora massmediala diskussionsfrågan är oftast vilka ekonomiska skador som viltet orsakar samtidigt som de negativa trenderna som samverkar och påverkar älgen negligeras. I sammanhanget ska vi minnas att dagens problem, med allt för stora betskador från älg på vissa platser oftast kan kopplas till historiska misstag. Ända sedan 1970-talet har rådgivningen från myndigheter och skogsbolag varit att vi ska plantera gran, framför allt i södra delarna av landet. Eftersom granarna i företrädesvis södra Sverige ofta skapar en mörk skog bildas ingen markflora eller bärris och när planteringarna har röjts och gallrats har lövträden effektivt försvunnit. Att detta sker

Sverige är ett långt land med väldigt olika förutsättningar. Just därför måste förvaltning av vilt vara lokal och regional, menar Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

på några få platser har ingen större betydelse. Men med samma agerande över stora områden under 50 års tid har inneburit att älgens naturliga foder har minskat högst dramatiskt i södra Sverige. Finns det väldigt lite att äta kommer såklart viltet att vara där de hittar foder – i tallplanteringarna. Lägger man dessutom till den utmaning som granbarkborren innebär är det än mer förståeligt att skogsägarna är bekymrade. Nu är det dags att göra rätt. Svenska Jägareförbundet pekar inte finger mot någon enskild markägare. Många skogsägare har agerat lika. Det som avgör framgången för oss är hur vi hanterar dagens situation, med den nya kunskap som ligger på bordet. Vill vi långsiktigt ge älgen bättre livsbetingelser.

Då behöver vi föryngra med mer tall och låta lövträd vara kvar i rimlig mängd. Dessutom måste vi lokalt balansera de övriga hjortviltstammarna. Det går inte att ha mycket av alla viltslag och tro att det jämnar ut sig. Vi vet att älgen ofta drar det kortaste strået i konkurrens med annat hjortvilt. Det finns en konflikt mellan intressena i skogen, men den är inte olösbar. Skogsnäringen vill inte utrota älgen och jägarkåren vill inte ha klövviltsstammar som förstör skogen. Båda sidor verkar till synes vara ute efter att finna lösningar och en långsiktigt hållbar balans i skogen. Projekt ”Mera tall” och ”Kraftsamling tall” är bra exempel på detta. Detta är goda ingångsvärden och en god grund att bygga vidare på.

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 • Michael Thorn 070-215 04 11 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se


MER VIRKE PÅ EN ENDA KÖRNING

PONSSE Elephant King är en av Ponsses mest

robusta skotare. Den hållbara baskonstruktionen är tillförlitlig även under mycket krävande arbete. Den kraftfulla motorn i kombination med dragkraften och lastkapaciteten på 20 ton säkerställer att virket transporteras effektivt med färre körningar, även i branta sluttningar och vid långa avstånd. Ponsse presenterar även den senaste tillskottet av kranalternativ för skotarmodellerna Elephant och Elephant King. Den helt nya PONSSE K121-kranen tar effektiviteten och hastigheten vid lasthantering under svåra förhållanden till en helt ny nivå.

PONSSE AB

Lisjövägen 40, Västsura S-735 91 Surahammar Sweden Tel: +46220 399 00 www.ponsse.com/se

PONSSE Active Crane erbjuder ett nytt sätt att styra kranen och öka effektiviteten. Det är ett skotarsystem som operatören använder för att styra gripens rörelser i stället för enskilda funktioner, så att operatören kan koncentrera sig på arbetet med kranen. Active Crane styrs enkelt med två spakar. Den ena styr gripens höjd från marken och den andra rörelseriktningen. Det viktiga är att operatören inte behöver styra alla funktioner samtidigt. När lämplig gripposition har angetts sköter Active Crane lyftet, använder bommen och förlängningen automatiskt. Föraren kan enkelt växla mellan Active Crane och vanlig kranmanövrering genom ett knapptryck. Active Crane bygger på Ponsses unika Sensor Moduleteknik, som bland annat används i PONSSE Scorpions nivelleringssystem samt PONSSE Active Frame-hyttdämpningssystem.

A logger’s best friend www.ponsse.com


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Skyltning kan minska risken för viltolyckor vid avverkning Ett aktivt skogsbruk skapar mycket foder till hjortdjuren. Det är i grunden positivt men kan även innebära en ökad risk för viltkollisioner. För att minska risken kan du som är skogsbrukare sätta upp tillfälliga viltvarningsskyltar. Avverkning, gallring och röjning kan lokalt under en tid ge upphov till mer foder för älgar och andra hjortdjur. De grenar och toppar som lämnas kvar på marken efter exempelvis en gallring av asp eller tall under vintern, kan locka till sig djuren. Om det finns vägar i närheten av dessa områden kan detta innebära en ökad risk för viltkollisioner. För att minska riskerna kan tillfälliga varningsskyltar sättas upp vid vägar som går förbi pågående eller nyligen genomförda gallringar och slutavverkade skogsområden. Skogsbrukare själva kan låna dessa skyltar av Trafikverket. –Vi vill uppmana skogsägare eller deras ombud som ska avverka eller göra någon annan skogsåtgärd som kan locka till sig vilt, att sätta upp dessa skyltar. Det leder förhoppningsvis till att trafikanterna minskar på farten och att vi kan undvika en del viltolyckor, säger Matts Rolander, viltsamordnare på Skogsstyrelsen. En annan faktor som kan vara av betydelse för antalet viltolyckor är hur stort antal hjortdjur det finns i skogarna runt våra vägar. Ytterligare en uppmaning till skogsägarna är därför att engagera sig i den lokala viltförvaltningen.

NCC bygger kontor med trästomme NCC ska tillsammans med Vasakronan bygga Magasin X, Sveriges största kontorsfastighet med en stomme helt gjord i trä, bredvid Resecentrum i Uppsala. Nu är entreprenadavtalet klart och ordervärdet uppgår till cirka 415 miljoner kronor. Magasin X uppförs centralt i pendlarläge bredvid Resecentrum i Uppsala. Byggnaden omfattar cirka 11 500 kvadratmeter uthyrnings-

”Målet är att skapa en kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt.”

Henrik Landelius affärsområdeschef NCC Building Sweden.

bar yta fördelat på sju våningar. Med en stomme helt i trä blir byggnaden Sveriges största kontorshus med träkonstruktion. Invändigt byggs moderna kontor och mötesplatser och huset får även en uteplats och terrass. – NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan. Genom att projektet utförs i samverkan kan vi i en öppen dialog uppnå ett bra resultat med målet att skapa en modern kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden. Projektet har en stark miljöprofil och byggnaden ska certifieras enligt nivå Platinum, vilket är

Nu ska NCC tillsammans med Vasakronan bygga Sveriges största kontorsfastighet med en stomme helt gjord i trä, bredvid Resecentrum i Uppsala.

den högsta nivån enligt miljöklassificeringssystemet LEED. Utöver en klimatsmart stomme av trä, får huset ett flertal energieffektiva tekniska lösningar, som till exempel integrerade solceller, trådlös styr- och reglersystem samt batterilager för fastighetsenergi. Parterna har i samverkan sedan maj planerat, budgeterat och projekterat

systemhandlingar för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Entreprenadavtalet är nu tecknat och ordervärdet som uppgår till cirka 415 miljoner kronor orderregistreras i tredje kvartalet i affärsområde NCC Building Sweden. Byggstart sker i september och första inflyttning i Magasin X sker under hösten 2021.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor...

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

0511-290 00 pilthcon.se

VINTERVÄGHÅLLNING Drivex sandspridarskopor Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Vi har utrustningen!

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Utöver Hilltip:s spridare och vikplogar erbjuder vi även vårt eget varumärke RG-Spridaren och RG-Plogen. Isrivare Från 3,0-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

– Säkrare och lönsammare! Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

rostfria Nu medor över kåp lager! h drev oc

Plogen

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

Vi ordnar med montage, lackering och service! Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com www.rgmaskindelar.com


› Konstruerade för enkel

› Modeller med inbyggd slamdel alt.

installation, du spar både tid och pengar.

separat slamtank i olika volymer.

› Certifierad enligt EN858-1 och är CE-märkt.

› Larmenhet med skikt,

› Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av glasfiber, polyeten och betong.

dämning och slamgivare finns som tillbehör

För mer information om oljeavskiljare, besök våra hemsidor på: www.alvestadtanken.se & www.infrapipe.se

Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa | 013-39 30 90 info@alvestadtanken.se | info@infrapipe.se | www.alvestadtanken.se

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Lägre klimatpåverkan med pappersförpackningar Ett viktigt användningsområde för BillerudKorsnäs pappersmaterial FibreForm är som laminat för livsmedelsförpackningar i form av tråg. En nyligen genomförd livscykelstudie utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, visar att tråget av FibreForm har upp till 71 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med tråg av enbart plast. – Livscykelstudien är den första i sitt slag som jämför miljöprofilen för plastbaserade tråg med papper. Skillnaden i klimatpåverkan är väsentlig, säger Michael Sturges, som leder studien vid RISE. Det främsta skälet till den lägre klimatpåverkan är att FibreForm laminatet kräver mindre energi vid tillverkning jämfört med plast. Dessutom kan tråget återvinnas som papper i de flesta europeiska länder, vilket minskar klimatpåverkan från sluthanteringen. Det första tråget gjort av FibreForm introducerades till marknaden för cirka 10 år sedan och har sedan dess vidareutvecklats tillsammans med olika produktionspartners.

Boverkets regler för vedspisar tas bort

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven. Boverket har alltså nu beslutat att kravet för köksspisar (vedspisar) tas bort. Bakgrunden till att Boverket nu tar bort kravet är den konsekvensutredning som Boverket gjort på uppdrag av regeringen. Konsekvensutredningen visar att det endast finns ett fåtal begagnade köksspisar på marknaden och att hälsovinsterna med att reglera dessa är små. Boverket gör därför bedömningen att den administrativa kostnaden är större än nyttan med regeln.

Med sågspån i tanken BioFuel Region har fått finansiering från EU Horizon 2020 för att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning.

– Vi har råvaran för inhemsk produktion av biodrivmedel och nu har vi allierat oss med kunnigt folk i Europa, säger Magnus Matisons på BioFuel Region. I mitten av september besökte han en storskalig produktionsanläggning för pyrolysolja i Hengele, Holland. Sågspånet hettas upp och omvandlas till pyrolysolja som sedan kan samraffineras med fossil olja till fordonsbränsle.

Tekniken som utvecklats av BTG (BiomassTechnology Group) levereras nu till Sverige och Finland.

– Tillsammans med Finland kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras, berättar Magnus Matisons. Det finns runt 100 sågverk i Sverige som levererar cirka 10 TWh sågspån, så potentialen är

”Det finns runt 100 sågverk i Sverige som levererar cirka 10 TWh sågspån, så potentialen är stor.” Magnus Matisons projektledare på BioFuel Region.

Råvaran för svensk produktion av biodrivmedel finns redan och nu vill BioFuel Region bygga fler anläggningar för framställning av biobränse.

stor. Finland har liknade förutsättningar. Det finns också andra biprodukter som går att förädla och ett stort intresse för både pyrolysolja och torrefierat material. I projektet medverkar representanter för både raffinaderier och stålproducenter som efterfrågar stora mängder biomaterial för att sänka sina

BUILDING A BETTER WORLD WITH FEWER MACHINES

MÄNGDER AV MÖJLIGHETER Gräv, schakta, klipp gräs, buskröj, skotta snö, sopsalta cykelbanor eller flytta material på bygget.

C O N C R E T. S E

Våra maskiner gör flera maskiners jobb.

Vill du veta mer, boka en demokörning eller få överblick på teknisk specifikation:

www.lannentractors.com

koldioxidutsläpp. Var slutprodukten än hamnar så kommer den att bidra till klimatomställningen. Projektet har en total budget på 3 miljoner Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. I projektet medverkar 16 partners över hela EU och det startade i september 2019 och avslutas 2022.


Optimerat program för sopsaltning!

Svängbart underbett för korta hjulbaser ner till 3,7 meter med sidovinge.

I-Flex skärhållare – Flexibelt, hållbart och extremt rent!

AM HMK 3700-4000 • HPD 3400-4600 HMK och KPD från AM är stålplogar med Polyuretanhållare som kombinerar saltvägs- och �ällplogens egenskaper till en superplog. Plogarna är designad för arbete på saltvägar och klarar stora snömängder och kastar långt. I-Flex skärhållare i polyuretan följer vägen och gör rent även i djupa hjulspår.

Nyutvecklad TKB 12

Marknadens bästa sandspridare har nu blivit ännu bättre! Driftsäker, robust och stryktålig. Nu med nya lampor, centralt placerade smörjnipplar, hållare för kedjor m.m. Det finns en anledning till varför den ofta kallas för ”glädjespridaren” Testa själv! Finns i lager för omgående leverans.

Volym: Spridningsbredd: Totalbredd: Tomvikt: Hjul: Stödhjul:

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv, Sweden Tel: 0303-150 50 E-mail: stroman@stroman.se www.stroman.se

1,2 m³ Min. 2,52 m 2,8 m 710 kg Delbar fälg, 6.00 T9 12 1 st, 230 mm, ställbart

Passa på att fynda marknadens bästa sandspridare från Epoke!


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer Tak- och motviksbåge NYHET! till nya Cat 320!

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Norrskog och Norra går samman

Följ Entrax AB på Facebook!

Patrik 070-207 31 34 patrik@entrax.se

Vi kan vågar! Rätt vikt • Rätt pris • Enkelt handhavande Lasta inte bort vinsten! Ring:

0708-55 55 56 • www.vaglant.se

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening. Tillsammans har Norrskog och Norra cirka 28 000 medlemmar. Geografiskt täcker verksamheterna de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. En gemensam förening kommer att ge familjeskogsägare i norra Sverige helt andra förutsättningar. – Vi har under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat, både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen, konstaterar Stig Högberg, ordförande på Norrskog. I slutet av augusti kom beslutet att tiden var mogen för att bilda en gemensam förening. Nu pågår ett intensivt arbete för att hitta de bästa möjliga sätten att lägga samman de båda verksamheterna.

Per Bondemark ny vd för MaserFrakt Arne Helmersson slutar vid årsskiftet som vd för MaserFrakt efter 25 framgångsrika år i olika roller inom bolaget. Ny vd blir Per Bondemark, 57 år från Falun. Bondemark kommer närmast från SSAB där han under 20 år verkat i olika roller. Idag är han inköpschef för koncernen. Han har tidigare Per Bondemark, vd som logistikchef samt platspå transport och chef för SSABs anläggningar i maskinsäljande Borlänge och Luleå erfarenhet företaget MaserFrakt. av att handla upp logistiklösningar. – Branschen står inför en rad utmaningar, men för de som ligger i framkant tror jag att det finns goda möjligheter att skapa lönsam tillväxt, säger tillträdande vd:n Per Bondemark.

Ny koncernchef på Stora Enso

Stora Ensos styrelse har utsett Annica Bresky, 44 år, till ny vd och koncernchef från och med den 1 december 2019. Fram till dess kvarstår Stora Ensos nuvarande vd Karl-Henrik Sundström i sin roll. Bresky är för närvarande chef för Stora Ensos division Consumer Board. – Det är en stor ära för mig att få den här möjligheten. Jag ser fram emot att fortsätta bygga Stora Ensos framtid tillsammans med våra kompetenta team inom hela företaget. Vi är väl positionerade att växa tillsammans med våra kunder och främja deras affärer med hjälp av hållbara och innovativa lösningar säger Annica Bresky i en kommentar till utnämningen som vd och koncernchef.


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Ny vindkraftpark byggs i Härjedalen

Mattias Fribergs djurbilsekipage vann årets LEDSON under Skåne Truckshow.

Ljusstarkt djurekipage på Skåne Truckshow

Skåne Truck Show som arrangerades den 13 september i Ljungbyhed firade 10-års jubileum och var större än någonsin med 900 fordon och 8000 besökare. LEDSON Light Show är en av Europas största ljusshower för lastbilar och arrangeras under Truckshowen. Årets ljusstarka vinnare av LEDSON Light Show blev Mattias Friberg på Fribergs Djurtransport med hans Scania R 580. I juryn satt bland annat representanter från belysningsföretaget Diodhuset och deras utlåtande om Mattias Fribergs ekipage lyder: ”–If lights could sing, these would sing a captivating song for us... A gateway of harmonizing, neverending light makes this truck the true eye candy of the night”.

Bil & Traktor i Högbro säljer åt Scantruck

Scantruck ökar närvaron på Gotland och tecknar avtal med maskinhandlaren Bil & Traktor i Högbro. Avtalet innebär att Bil & Traktor kommer sälja och serva Manitou maskiner på Gotland. Med deras placering i Roma mitt på Gotland så har de bra möjlighet att hjälpa maskinägare på hela Gotland. I första hand kommer de fokusera på lantbrukssortimentet från Manitou gällande försäljning. – Samarbetet med Bil & Traktor känns väldigt inspirerande och de kommer med säkerhet utveckla den Gotländska marknaden på ett positivt sätt, säger Business Manager Anker B. Lemvig hos Scantruck.

Skellefteå Kraft och det franska investmentbolaget Ardian har tecknat ett avtal som innebär att Skellefteå Kraft under tio års tid köper 30 procent av produktionen från den vindkraftpark som Ardian ska bygga på Åndberget i Härjedalen. Parken ska byggas av OX2, en etablerad vindkraftutvecklare, och ska stå klar 2022. Åndberg vindkraftpark har en förväntad årsproduktion på 832 GWh och nu har Skellefteå Kraft åtagit sig att köpa 30 procent av produktionen (250 GWh) vilket motsvarar förbrukningen i cirka 50 000 hushåll. Åndberg vindkraftpark är en av tre vindkraft-

Nu bygger OX2 en ny vindkraftpark i Lillhärdals kommun i Härjedalen. Vindkraftparken ska stå klar 2022 och ska producera cirka 832 GWh per år.

investeringar i Ardians energiplattform i Norden, eNordic. eNordic leds av branschexperterna Eero Auranne och Thomas Linnard och investerar i och konsoliderar tillgångar inom vindkraft, biomassa, vatten och fjärrvärme.

– Avtalet med Skellefteå Kraft är resultatet av ett gott lokalt samarbete och en manifestation av kommersiell lönsamhet för grön energi. Vi är glada över att kunna bidra till att ställa om energisystemet till hållbart

och eNordic kommer att fortsätta bygga ut vår hållbara energiplattform med ytterligare investeringar i Norden”, säger Eero Auranne, vd för eNordic.

Starkt resultat från Lantmännen Lantmännens resultat till och med andra tertialet, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1.090 miljoner kronor – vilket är högre än förra årets resultat på 1.058 miljoner kronor för samma period.

– Trots fortsatt stor påverkan på resultatet från föregående års torka fortsätter Lantmännen att

utvecklas positivt, och i stort sett samtliga affärer förutom division Lantbruk visar ett resultat som är högre än eller i nivå med förra året. Särskilt väl utvecklas Lantmännen Unibake i division Livsmedel och affärsområde Swecon, som båda presenterar historiskt höga resultat, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. Division Lantbruk visar ett lägre resultat än före-

gående år: 104 miljoner kronor (226). Det lägre resultatet beror på konsekvenserna av förra årets torka. Affärsområde Swecon visar ett klart högre resultat än föregående år: 277 miljoner kronor (219). Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons marknader – särskilt i Tyskland, där försäljningen har fortsatt att öka. Service- och reservdelsmarknaden fortsätter att öka på

HEAVY DUTY!

samtliga marknader. – Lantmännens resultat till och med andra tertialet är bland de bästa någonsin, trots utmaningarna som förra sommarens torka har inneburit. Det starka resultatet bekräftar än en gång att vi har en solid strategi, en stark affärsportfölj, goda relationer till medlemmar och kunder säger Per Olof Nyman i en kommentar till delårsrapporten.

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

13

Smidig, robust och säker Hummern är ett hydruldrivet klipp- och gripaggregat för effektiv och säker skogsröjning, anpassat för att kunna bäras av grävmaskiner och kranar och fungerar utan extra hydraulik.

Hummern 200 Klippdiameter 20 cm • vikt 190 kg

Hummern för kranmontering

Hummern 300 Klippdiameter 30 cm • vikt 560 kg

Klippdiameter 15 cm • vikt 70 kg

Låt din robotslip göra hundgörat

hummern.se Tillverkning: Bråbo Mek. Verkstad AB Tel. 011-36 95 12 • info@brabo.se Återförsäljare: Staffare AB 070-247 22 00 • henrik.nilsson@staffare.se

Nästa Generation Sågkedjor För Skördare!

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX skärtänder har en hög profil och dubbla arbetande hörn, vilket kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Ny lönemodell ska minska byggolyckorna

REGISTRERINGSSTATISTIK SEPTEMBER 2019:

Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet.

Lastbilsförsäljningen ökade med 39 procent Under september registrerades totalt 4 180 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 34,7 procent fler än under samma tid förra året.

Sammanlagt registrerades under perioden januari - september 40 428 lastbilar, 20,6 procent färre än förra året. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 290 under augusti, 39,3 procent färre

än jämfört med augusti förra året då 478 lastbilar registrerades. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 449 under september, 8,9 procent färre än jämfört med september förra året då 493 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september 4 969 tunga lastbilar, 13,4 procent fler än under samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Sept. 2019 Sept. 2018 jan-sep Andel% Daf 8 25 133 2,7 Iveco 1 0 16 0,3 MAN 15 12 149 3,0 Mercedes-Benz 37 47 481 9,7 Scania 191 219 2 165 43,6 Volvo 195 185 1 993 40,1 Övriga 2 5 32 0,6 TOTALT 449 493 4 969 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Sept. 2019 Sept. 2018 jan-sep Andel% Citroën 118 42 1.152 3,3 Dacia 32 28 452 1,3 Fiat 152 130 1.181 3,4 Ford 646 545 5.313 15,2 Iveco 51 22 531 1,5 Isuzu 25 17 581 1,7 Mercedes-Benz 404 226 3.401 9,7 Mitsubishi 47 17 341 1,0 Nissan 209 126 1.796 5,1 Opel 138 112 661 1,9 Renault 259 183 5.050 14,4 Toyota 140 89 1.317 3,8 Volkswagen 1.079 830 10.113 28,9 Övriga 371 213 3.037 8,7 TOTALT 5 917 2.577 34 975 100,0

Båda parter tycker att det är viktigt att fokusera på dessa områden då säkra arbetsplatser är en given grund för färre olyckor och tillbud på arbetsplatserna samt en förutsättning för kvalitet och lönsamhet. Parterna har diskuterat möjligheten att teckna en rikstäckande ackordslöneöverenskommelse sedan mars 2017. Och nu är avtalet i hamn.

”Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser.”

Urban Alm förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

– Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt, säger Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

– Vi är mycket nöjda med den samsyn som vi och Peab funnit under utvecklingsarbetet. Rätt introducerad kommer överenskommelsen att stärka ansvarstagandet och samverkan mot de gemensamt uppställda målen. Med en bättre insyn och högre delaktighet på arbetsplatserna skapar vi säkra arbetsplatser med en ännu bättre produktivitet, vilket i sig tryggar bra anställningsvillkor, helt i linje med utvecklingsavtalet inom byggnadsindustrin, säger Emil Persson, avtalsansvarig Byggnads Mälardalen.

Peab och Byggnads har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 oktober.

I överenskommelsen mäts produktivitet i tid eller ekonomi. Vilken av dessa som ska användas väljs utifrån projektet och medarbetarnas förutsättningar. Arbetsmiljö och säkerhet är en parameter som är obligatorisk på alla arbetsplatser som omfattas av löneöverenskommelsen. Målet är att på ett systematiskt och proaktivt

Lavskrikedomar överklagas inte

Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen.

Det innebär att markägaren i de fyra enskilda fall som prövats nu har rätt att avverka om domen vinner laga kraft. Tre av ärendena har redan varit i högsta instans

en gång och processen har pågått i tre år.

– Nu har vi fått prövat hur domstolen ser på de enskilda fallen. Vi har noga övervägt och kommit fram till att ännu en prövning i högre instans inte skulle ge ytterligare vägledning. Därför överklagar vi inte, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg.

Domarna från markoch miljödomstolen från 27:e augusti gäller totalt fyra avverkningsanmälningar i samma område i Gävleborg där Skogsstyrelsen sagt nej till avverkning med hänsyn till att fågelarten lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. Skogsstyrelsen bedömde då att ytterligare avverk-

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

5.000:-

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

29.000-55.000-79.000:Moms tillkommer på ovanstående priser.

BENGTS BILMASKINER Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

sätt minska tillbud och olyckor - både på kort och på lång sikt - genom att mäta hanterade riskobservationer på arbetsplatsen. Riskobservationsrapporteringen handlar om ett lärande och ett förebyggande arbetssätt, och i Peab uppmuntras anställda och underentreprenörer till att rapportera och åtgärda alla risker som skulle kunna leda till tillbud och olyckor.

ning riskerade leda till en minskad livsmiljö för fågelarten. – Vi kommer fortsatt att avgöra varje fall enskilt men efter domarna kommer Skogsstyrelsen självklart att se över om det är något i våra arbetssätt som behöver justeras säger Charlotta Ryd.


Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd mellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut sågenhet. Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och hållbarhet förenklar arbetet och ökar din produktivitet.


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Nu byggstartar miljardsatsning på kontor i Göteborg behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling. Området får totalt 1 300 bostäder och 5 000 till 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

NCC satsar i ett första skede 1,4 miljarder och tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg. Den 20 september byggstartade byggföretaget Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen. – Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC. Masthuggskajen är Göteborgs största innerstads-

plan i modern tid. NCC bidrar totalt med att tillföra 2 500 arbetsplatser genom kontorshusen Brick Studios och Våghuset. I ett senare skede kommer vi även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022. – Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill

– Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig

NCC satsar i ett första skede 1,4 miljarder och kommer bygga 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg.

för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Masthuggskajen ställer höga krav på hållbarhet och är först med att certifiera planeringsarbetet av stadsdelen enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

”Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden.” Tomas Carlsson koncernchef på NCC.

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Veidekke inför krav på säkra skoplås som förhindrar att redskap kan ramla av. Det gäller alla grävmaskiner över fem ton som ska användas på Veidekkes projekt.

Veidekke kräver säkra skoplås Som ett led i arbetet mot noll allvarliga olyckor inför Veidekke krav på säkra skoplås som förhindrar att redskap kan ramla av.

Det gäller alla grävmaskiner över fem ton som ska användas på Veidekkes projekt eller anläggningar, och följs upp med nya rutiner och utbildningsåtgärder. Utrustning som oavsiktligt lossnar från snabb-

”Detta har lett till dödsolyckor både i Veidekke och i branschens.”

Jimmy Bengtsson koncernchef på Veidekke.

kopplingar och tiltrotatorer på grävmaskiner är ett välbekant problem i bygg- och anläggningsbranschen. Detta har lett till dödsolyckor både i Veidekke och i branschen.

– Idag finns det flera typer av snabbkopplingar och tiltrotatorer på marknaden från olika leverantörer, som möjliggör att den här typen av olyckor kan undvikas. Det ger oss möjligheten att ställa högre krav och införa det inom hela vår verksamhet, för att bidra till att nå målet med noll allvarliga olyckor både i Veidekke och i branschen. Så vitt jag vet är vi den

första stora entreprenören i Skandinavien som ställer detta krav. Vi hoppas att våra branschkollegor gör detsamma så att det kan bli en branschstandard, säger Jimmy Bengtsson, koncernchef på Veidekke. Det nya kravet införs snarast möjligt, senast den 1 januari 2020. Veidekke har påbörjat en omfattande genomgång och uppgradering av utrustningen på egna maskiner och har samtidigt skickat information till alla sina leverantörer och samarbetspartners i Norge, Sverige och Danmark där kravet förklaras och tydliggörs.

FRONTSANDARE Säkrare arbetsmiljö för chauffören

Effektiv sandning framför styr- och drivhjul

Kopplas på befintligt plogäste

Hydraulisk drift minskar driftstörningar

Tel 0661-14 08 80 • info@exero.se • www.exero.se


Redskap och lösningar som gör jobbet effektivare.

JOB DON E. B ETTE R.

Borstar för grävmaskin originalet sopar bäst! • Städa upp • Planera jord • Sopa undan snö och vatten • Sopa ut sand och grus från gräsytor SMART HALKBEKÄMPNING MED WESSEX Spridare för salt- & sand anpassad till europeiska pickuper och flakbilar. Finns i 2 storlekar - 900 & 1200 liter. GPS-styrning finns som tillval.

N FLEXIB E L E A D JU B R E N A K I V FINAN S IE R IN G!

FÖRST Flishuggar

BANDIT Stubbfräsar

www.nordicc.se

Häcksaxar, Buskröjare m.m.

0372-129 99


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Scania lanserar hyttlös konceptlastbil Koppom Maskin lanserar nya band och kedjor Sedan 2004 har Koppom Maskin i Charlottenberg sålt boggiband och skogskedjor under varumärkena KM Tracks och KM Chains. – Resan har inte varit lätt, då vi hade problem med barnsjukdomar i början. Trots det har vi kämpat oss igenom dessa problem och tagit kontroll över tillverkning från materialval till design, säger Oskar Jorälv, vd på Koppom Maskin. Med en uppdatering av produktsortimentet och i samband med större satsning på bogginband och kedjor lanserar nu Koppom Maskin sitt eget varumärke XL Traction, där XL står för Xtreme

Loggers. – Vi har fokuserat på förbättringar och har genom hårt arbete lyft kvalitén till premiumnivå och säkerställt att produkterna fungerar optimalt under de mest extrema förhållanden, säger Amund Skoglund, produktansvarig på Koppom Maskin. XL Tracks banden kommer finnas i sex olika modeller från dragande till 100 procent fullbärande band. XL Chains kommer i två modeller av skogskedjor, en u-broddskedja med 16 mm brodd samt en modell med en större u-brodd som går under länkkedjan. XL tractions sortimentet finns tillgängligt sedan september.

Varmare klimat ger mindre älg

Klimatförändringarna med tidigare vårar och varma, torra somrar är inte bra för älgarna. Kalvarna som föds blir både färre och mindre. På SLU pågår just nu ett forskningsprojekt där klimatets påverkan på älgstammen undersöks. Inga slutgiltiga resultat finns ännu att presentera från projektet som startade i år, men tidigare forskning har visat att älgkalvar som föds året efter en torr, varm sommar är både färre till antalet och väger mindre. Preliminära resultat från det nya projektet visar nu att det både fötts färre och lättare kalvar i takt med att klimatet blivit varmare i Sverige de senaste decennierna.

Scania AXL är den senaste medlemmen i Södertäljeföretagets självkörande familj – en helt autonom konceptlastbil utan hytt. Ytterligare en milstolpe i utvecklingen av tunga självkörande fordon uppnås nu. En grupp Scaniaexperter inom olika utvecklingsområden har kraftsamlat och byggt en konceptlastbil som, även om att den saknar hytt, har företagets modulsystem som bas. När flera branscher verkar för att effektivisera transporter med målet att dessa ska vara mer hållbara, ökar intresset för självkörande fordon. Gruvor och inhägnade byggområden är miljöer som är särskilt lämpliga för tester med självkörande fordon eftersom platserna är välkontrollerade. – Med konceptlastbilen Scania AXL tar vi ett betydande steg mot framtidens smarta transportsystem, där självkörande fordon kommer att vara ett naturligt inslag, säger Scanias vd Henrik Henriksson. Vi

”Vi har fortfarande inte alla svar men genom konceptfordon som Scania AXL bryter vi ny mark och vi lär oss väldigt mycket.”

Claes Erixon forskningschef på Scania.

Med konceptlastbilen Scania AXL tas ett betydande steg mot framtidens smarta transportsystem, där självkörande fordon kommer att vara ett naturligt inslag.

fortsätter att bygga och testa koncept för att visa vad vi kan göra med teknik som redan finns.

svar men genom konceptfordon som Scania AXL bryter vi ny mark och vi lär oss väldigt mycket.

I autonoma fordon är mjukvaran i många avseenden viktigare än hårdvaran. Scania AXL styrs och övervakas från en intelligent kontrollfunktion. I exempelvis gruvor underlättas den autonoma driften av ett logistiksystem som meddelar fordonet hur den ska agera. – Vi har redan självkörande lastbilar i kunddrift men än så länge har dessa fordon plats för säkerhetsförare som om nödvändigt kan ingripa. Scania AXL har ingen hytt och det ger helt andra spelregler, säger Scanias forskningsoch utvecklingschef Claes Erixon. Utvecklingen av självkörande fordon har tagit stora kliv framåt under de senaste åren. Vi har fortfarande inte alla

Förbränningsmotorn i konceptfordonet visar hur traditionell och ny teknik samverkar. Motorn drivs med fördel med förnybart biobränsle. Den robusta och kraft-

fulla konstruktionen och designen av Scania AXL svarar mot de tuffa miljöerna i gruvor och stora byggen. En ny intelligent frontmodul ersätter den traditionella hytten men trots avsaknaden av en hytt känns fordonet lätt igen som en Scania.

Förbränningsmotorn i konceptfordonet visar hur traditionell och ny teknik samverkar. Motorn drivs med fördel med förnybart biobränsle.

Komplett sortiment av siktmedia

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

36.000:-

3.995:4.995:-

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:33.000:-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


072-207 95 55

026-10 12 50

070-340 96 61

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

070-310 05 02

070-374 41 15

19

070-628 78 13

Radiostyrning för alla applika�oner Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: EC240B, EC160C,EC45,BM4500 Kommande objekt för demontering: EC360B, H14, H7C, H14B

Kontakta oss för senaste information om begagnade reservdelar i lager. Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook! Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 • 785 45 Björbo sales@ircab.se • www.ircab.se

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Nu renoveras Uppsala domkyrka Navet Analytics prognos visar på en nedgång på 10 procent för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler för helåret 2019.

Fortsatt minskat byggande

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar Navet Analytics nya konjunkturrapport en nedgång i byggandet. – Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler faktiskt visade tillväxt. Vi har emellertid tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Det innebär att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics. – Konjunkturen har dessutom försvagats under andra kvartalet i år. Vår prognos för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket om det slår in, följer på förra årets nedgång på cirka 12 procent avslutar Jens Linderoth.

Kvot för biobränsle minskar flygets klimatpåverkan Svebio stödjer det förslag om kvot för bioflygbränsle från 2021 som lagts fram av Maria Wetterstrands utredning. Men Svebio anser att kvoten bör ökas snabbare under de första åren fram till 2025 än vad utredningen föreslår. Man bör dessutom införa en delkvot för bränslen som görs av ligno-cellulosa för att stimulera produktion av bränslen från skogsråvara. – Om Sverige beslutar enligt Maria Wetterstrands förslag får vi en bra nordisk samordning med en ordentlig volym som ger underlag för investeringar. Sverige bör också påverka den danska regeringen att införa en liknande kvot. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar. – Det finns gott om råvara för att tillverka bioflygbränsle i Norden, både från skogsbruk, jordbruk och avfall. För att få fart på produktionen behövs ytterligare stöd från staten. Men det avgörande är att det finns en växande avsättning för de biobränslen som produceras.

Sedan många år har det arbetats med renoveringsarbeten av Uppsala domkyrka. Just nu pågår omfattande arbeten för att renovera tornkrönen på toppen av domkyrkans tornspiror på 115 meters höjd.

Tornkrönen högst upp på domkyrkans spiror har börjat rosta och måste restaureras. En av de största utmaningarna med ett projekt som detta är arbetsmiljön och säkerheten mot tredje part, inte minst med tanke på höjden som tornkrönen sitter på. Restaureringen av de tio meter höga och 4,2 ton tunga spirorna uppe på 115 meters höjd innebär en rad praktiska utmaningar. För att det ska vara möjligt att restaurera spirorna på tornen har det byggts en 120 meter hög tornkran framför kyrkan och för att den ska stå stadigt har det gjutits en tio gånger tio meter stor betongplatta som fungerar som fundament. Liebherrkranen som importerats från Tyskland, fraktades till Uppsala i delar och är alltså 120 meter hög.

”En av de största utmaningarna med ett projekt som detta är arbetsmiljön och säkerheten.”

Oscar Hahne domkyrkoklockare Uppsala domkyrka.

Jönköpings län Skåne län Limhamns Industriservice AB Lockarpsvägen 10, 238 41 Oxie Tel. 040-16 04 40

Kalmar län Maskinteknik i Kalmar AB Engelska vägen 7, 393 56 Kalmar Tel. 070-982 94 91, 0480-47 88 50

Gotlands län Cedergrens Mek. Verkstad AB Verkstadsgatan 3, 623 77 Klintehamn Tel. 0498-24 17 20, 070-426 17 25

Höglandets Maskin, Skog & Entreprenad AB Dikesvägen 2, 574 35 Vetlanda Tel. 383-74 77 60

Västra Götalands län Blombergs Diesel & Motor AB Frihamnen 5, 417 55 Göteborg Tel 031-22 12 20, 070-554 54 79

Östergötlands län Allservice Mantorp Gottlösa Hasselbacken, 590 17 Mantorp Tel. 070-595 43 00

Dalarnas län Tekzone AB Halsjön 1, 774 97 Fors Tel. 070-628 22 77

Tornspirorna på Uppsala domkyrkas torn har börjat rosta och ska restaureras. Restaureringen av de tio meter höga och fyra ton tunga spirorna som sitter på 115 meters höjd påbörjades i april och beräkas vara slutfört om 3-4 år.

Foto: Per Eriksson

Det var under en inspektion som det upptäcktes att rost letat sig in mellan gjutjärns- och smidesjärndelarna i de tio meter höga tornsprirorna på Uppsala domkyrka. För att komma åt tornkrönen har en utvändig ställning med bygghiss upp till 52 meter monterats, därefter sker uppstigning genom befintlig spiraltrappa invändigt i tornet. På ungefär 90 meters höjd har en tillfällig ställning monterats, vilken ger tillträde och åtkomst till tornkrönen. Tornkranen på planen framför tornen möjliggör transport av material. – Uppsala domkyrka är ett kulturarv och är utsedd till Sveriges femte vackraste byggnad och enligt kulturmiljölagen måste kyrkobyggnaden vårdas,

säger Oscar Hahne som är domkyrkoklockare till Upsala Nya Tidning. I förlängningen är det en säkerhetsfråga och vi vill utföra arbetet i god tid innan det blir en säker-

hetsrisk. Enskilda delar på spiran väger 100 kilo. Att färdigställa arbetet med båda tornens spiror beräknas ta 3 till 4 år. Arbetet beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor.

Tornkranen från Liebherr är 120 meter hög och är monterad på en 10x10 meter betongplatta.

Reijo Maskinservice AB Päbelvägen 4, 782 75 Malungsfors Tel. 070-264 35 78, 0280-403 28

Jämtlands län Nordisk Teknik AB Ängsvägen 4, 836 94 Ås Tel. 070-310 50 70

Västerbottens län Skellefteå El & Diesel AB Slalomvägen 1, 931 70 Skellefteå Tel. 0910-71 11 00 Vindelns Maskinservice AB Västervägen 3, 933 31 Vindeln Tel. 070-607 78 12, 0933-130 66

Västernorrlands län Matfors Truck Service AB Stampuddsvägen 5, 863 33 Sundsbruk Tel. 070-570 25 24, 060-15 00 01

Norrbottens län Wist Last & Buss AB Maskinvägen 8, 981 38 Kiruna Tel. 0980-39 84 50, 0980 39 84 69 Vikmans Maskinservice AB Norrmalm 2, 933 99 Arvidsjaur Tel. 070-614 85 10 Holmgrens Truck-Motor AB Triangelvägen 4, 982 38 Gällivare Tel. 0970-745 40, 076-109 88 07

Sveriges ledande motordistributör med ett rikstäckande nät av återförsäljare och serviceverkstäder • 08-500 121 40 • www.swedmotor.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

21

GREPPO-BORSTEN

Med Greppo-borsten i gripen på tiltrotatorn (som kan sitta på under hela arbetet) kan man ha vilket redskap man vill i fästet. Med Greppo-borsten sopar du kabel, makadam, städar trottoarer och peronger, snö på vintern och asfaltsfräsning. Greppoborsten är 38 cm bred och är förbreddningsbar till1 meter på 10 sekunder.

Med en skopa kopplad bak och fram med borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastskydd och sopskyffel i ett, vilket är mycket praktiskt vid uppstädningsarbeten i trånga stadsmiljöer med tex. skyltfönster och bilar i närheten av arbetsplatsen.

Se filmer på vår Facebooksida: facebook.com/treman.hb

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

Tel 070-301 31 89 • treman@telia.com www.treman.se

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

Alltid säkert grepp och högsta möjliga skyddsnivå.

pewagworld pewagtraction pewaggroup

pewag bluetrack perfekt

pewag bluetrack duro

pewag bluetrack �ow

Bandplattorna i pewag bluetrack perfekt är utvecklade för att få ett optimalt grepp och så att inte material fastnar i banden. Perfekt i brant eller stenig terräng, snö, slask och lera.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

pewag bluetrack �ow är extremt skonsam. Banden är utvecklade så att både däcken och terrängen skyddas, samtidigt som optimalt grepp garanteras.

Träffa oss på: För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

13-15 JUNI • UMEÅ

Monter 523

Monter 1053

Maximerat grepp och längre livslängd genom de innovativa, smidda broddarna tillverkade i pewag starwave® teknik!


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Bränder får skogen att spira

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb och tålig datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar. Foto: Per Eriksson, John Deere

Med den stora branden i Västmanland för fem år sedan som utgångspunkt kan forskare visa att en skogsbrand inte alls behöver vara en katastrof. Åtminstone inte för naturen. Branden i Västmanland sommaren 2014 var den största på minst ett sekel i Sverige. Ett nästan 1x 1,5 mil (13 000 hektar) stort område brann upp. – I den vetenskapliga sammanställningen finns svaret på vad som har hänt med svampar, lavar, kärlväxter, smågnagare, fåglar och insekter men också kolbalans, svamp- och insektsangrepp, skogsbruksåtgärder och skogens återväxt. Utvecklingen har varit mycket snabb, ibland explosionsartad. Marken var direkt efter branden kolsvart av aska, men täcks nu av en tät matta av vegetation. Redan efter någon vecka kom de första mossorna, gräs sköt nya blad och späda björkskott kunde ses spira ur förkolnade stubbar. Första sommaren blommade tiotusentals exemplar av den i Västmanland mycket ovanliga svedjenävan. Dess frön kan vila i marken mycket länge och gynnas av hetta. Föryngringen av lövträd är mycket kraftig och på många ställen växer tiotusentals unga björkar, aspar och sälgar per hektar. Det är mycket troligt att det kommer att bli det största lövskogsområdet i landet.

Kranspetsstyrning kan locka unga till skogen Kranspetsstyrning förenklar förarnas inlärning, minskar den mentala och fysiska arbetsbelastningen och ökar produktionen. Med den nya tekniken slipper föraren styra rörelsen hos kranen genom kontroll av flera olika krandelar. Med teknik hämtad från TV-spelvärlden används nu allt oftare funktioner som bestämmer rörelseriktning på samma sätt

som hos en spelkonsol. Kranspetsstyrning är lätt att styra med två styrspakar, varav den ena kontrollerar griphöjden från marken och den andra rörelsens riktning. Fördelen är att föraren inte behöver styra alla funktioner samtidigt. När föraren anger önskad gripningsläge, sköter systemet automatiskt lyftning, vippning och utskjut. Föraren kan enkelt byta mellan att använda kranspetsstyrning och

konventionell krankontroll med ett tryck på en knapp. – Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen. Våra resultat visar att alla blir bättre förare med kranspetsstyrning, såväl nybörjare som erfarna förare, säger Anders Mörk som är maskininstruktör vid Skogforsk. Det svenska skogsbruket hotas av akut maskinförarbrist inom de kommande tio åren. För

att vända den trenden kan delar av lösningen vara att kunna erbjuda mindre påfrestande jobb och att snabba upp inskolningen av nya förare.

”Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen.” Anders Mörk maskininstruktör vid Skogsforsk.

Skogforsks studier visar att kranspetsstyrning förkortar inlärningstiden. Dessutom blir arbetsmiljön bättre – tekniken minskar den mentala och fysiska belastningen. Att köra skogsmaskinkranar med dataspelsteknik är dessutom effektivt. Resultat från

SVERIGES BREDASTE SORTIMENT AV SVENSKTILLVERKADE SCHAKTVAGNAR! NOSSEBRO 0512-295 50 • www.balaagri.se

Upptäck mervärdena som TKS-kärrorna ger du också. De är redan från början konstruerade för att jobba effektivt ihop med grävmaskiner. Även de minsta modellerna kan fås i en lång rad anpassade utföranden med slitstark Hardox-plåt i botten och de har alla en påkostad uppbyggnad med smörjnipplar i alla leder för lång livslängd under krävande driftsförhållanden. Tack vare möjligheterna att välja till exempel hydraulisk eller mekanisk grusläm, mekaniskt bogvisir och topp- och sidohängda baklämmar med spridarfunktion kan TKSkärrorna, som finns med lastkapacitet mellan 6 och 16 ton, optimeras för varje tänkbar arbetsuppgift.

”- VI HAR NOG KÖPT EN BRA BIT ÖVER TJUGO STYCKEN, BÅDE EGENSKAPER OCH PRIS STÅR SIG BRA I KONKURRENSEN.” Per Svensson vd XR Berg & Maskin


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

23

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

John Deere presenterade sitt system Intelligent Boom Control (IBC) för skotare. IBC introducerades också för skördare 2017. Redan 1984 påtalades kranspetsstyrningens potential av Skogforsk.

!

grävmaskin Perfekt för

0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Förra året lanserade Ponsse sitt egenutvecklade kranspetsstyrningssystem – Ponsse Active Crane.

Skogforsk visar att tidsbesparingen för det svenska skogsbrukets terrängtransporter kan vara ungefär fyra procent – en besparing på mer än 150 miljoner kronor per år. Branschen söker ständigt ny, smartare teknik. Forskarna tror att delautomatisering av skogsmaskiner kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg. – Att automatisera delar av arbetet är ett viktigt

tekniksprång som förbättrar förarens arbetsmiljö och en pusselbit för att skogsbruket ska kunna öka sin effektivitet, säger Anders Mörk. Med kranspetsstyrningen lägger vi grunden för att sköta delar av avverkningsarbetet, liksom lastning och lossning av virke automatiskt, när krandelarna förses med sensorer som gör att maskinens datorer hela tiden känner av kranens läge och rörelser. Då får förarna chans

Kranspetsstyrning förenklar förarnas inlärning, minskar den mentala och fysiska arbetsbelastningen.

till återhämtning, med ständigt återkommande mikropauser.

bana och funktion anpassas automatiskt till skördarens arbetsfaser.

Redan 1984 påtalades kranspetsstyrningens potential av Skogforsk. Men det skulle dröja tills 2013 innan kranspetsstyrning blev kommersiellt tillgänglig, då John Deere presenterade sitt system Intelligent Boom Control (IBC) för skotare. IBC introducerades också för skördare 2017. På skördarna har IBC anpassats till arbetscykeln; kranens

Och förra året lanserade även den finska skogsmaskintillverkaren Ponsse sitt egenutvecklade kranspetsstyrningssystem – Ponsse Active Crane som bygger på Ponsses Sensor Module-teknik, som bland annat används i Ponsse Scorpions nivelleringssystem samt Ponsse Active Frame-hyttdämpningssystem.

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! Backkameror Krankameror Översiktssystem Trådlös däcktrycksövervakning

Digitalt Trådlöst Kamerasystem

NYHE

med El-visir kamera

T

• Störningsfritt • Utan fördröjning • Stöd för två kameror • >100m räckvidd Artnr: 28071

DIGITAL +70°C -30°C

10V-32V

2CH IP69K BACKUP LINES

10G

7” LCD

SPLIT


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Svag krona påverkar åkeriföretagen

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar att kostnadsutvecklingen under 2018 präglades av brist på förare och stigande bränslepriser. I kombination med en mindre gynnsam kapacitetsbalans på marknaden sjönk vinstmarginalerna för åkeriföretagen. – Den svenska kronan har försvagats sen 2016 samtidigt som både bränslepris och chaufförslöner stigit i Sverige. Det innebär att kostnaderna har ökat kraftigt för ett svenskt åkeri om vi jämför med ett europeiskt, samtidigt som vi konkurrerar på samma marknad. Behovet av ett rättvist regelverk på hela den europeiska transportmarknaden kan inte bli tydligare, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag i en kommentar till nyckeltalsrapporten.

Sh bygg bygger ny verksamhetslokal Sh bygg, sten och anläggning AB är ett av branschens äldsta familjeägda entreprenadföretag, grundat 1923. Huvudkontoret har under många år legat på Sofielundsgatan i Uppsala men nu har Sh bygg köpt en fastighet i Östra Fyrislund dit verksamheten flyttar när det nya kontoret är uppfört, vilket planeras bli i början av 2021. På fastigheten som är cirka 10 000 kvm kommer det att uppföras ett kontorshus i två våningar som rymmer ett modernt kontor och blir en attraktiv arbetsplats. Kontoret blir arbetsplats för tjänstemän samt medarbetare som har sin arbetsplats på byggen men som behöver tillfällig vistelse på kontoret. Här finns även mötesrum i varierande storlek, samt kök med lunchrum. Sh bygg bygger även en ny verkstad och ytorna kring verkstaden erbjuder bra utrymme för arbetsmaskiner och fordon.

Planteringsmaskin ser dagens ljus Arbetet med den kommande planteringsmaskinen, Plantma X, som utvecklas av Grangärde Konsult & Innovation i samarbete med Sveaskog och Svenska Skogsplantor går under hösten in i nästa fas. – Utvecklingsarbetet går enligt projektplan. Det är endast ett fåtal komponenter kvar att

”Det är endast ett fåtal komponenter kvar att montera.” Roger Johansson Svenska Skogsplantor.

montera och senare i november börjar fälttester, säger Roger Johansson, affärsområdesansvarig vid Svenska Skogsplantor. Den första prototypen av planteringsmaskinen är planerad att tas i drift under våren 2020 då den kommer att markbereda och plantera ungefär 400 hektar på Sveaskogs marker i södra och norra bergslagen. Under sommaren kommer Plantma X att operera i södra Norrland och i Västerbotten. – Att utveckla den här planteringsmaskinen är ett stort steg mot att förbättra effektiviteten och lönsamheten inom föryngringsverksamheten, berättar Roger Johansson. Skogsbruket försökte introducera maskinell plantering redan för cirka 25 år sedan i form av Silva Nova. Maskinen satt på ett skotarchassi och två pendelarmar längst bak

Svenska Skogsplantors maskin för plantering av skogsplantor Plantma X går in i ny fas. Fälttester inleds november.

satte plantorna i backen. Den nya prototypen kräver, precis som Silva Nova, två operatörer. En förare som kör maskinen

och markberedaren samt en som sköter planteringen. Målet är dock längre fram att helt automatisera själva planteringsmomentet.

MARKNADSLEDANDE PÅ LARVDRIVNA SORTERINGSVERK MED HYBRIDDRIFT SEDAN 2012! Sikt: 1,20 x 2,70 (3,25 m2)

Kapacitet: <300 ton/h

Siktens längd: 3,4 m

Drift: El-drift

Slag i sikten: 6-12 mm

Tillval: Smörjfria transportörer, lastvingar m.m

Lamellmatare: 6m3 std, tillval 8m3

Garanti: 3 år/3000 h

Vikt: 17 ton Sikt: 1,5 x 4,20 (6,3 m2)

Kapacitet: <450 ton/h

Siktens längd: 4,7 m

Drift: El-drift

Slag i sikten: 6-12 mm

Tillval: Smörjfria transportörer, lastvingar m.m

Lamellmatare: 7m3, tillval 9m3 Vikt: 27 ton Sikt: 1,8 x 4,50 (8,1m2)

Kapacitet: <900 ton/h

Siktens längd: 5,2 m

Drift: El-drift

Slag i sikten: 6-12 mm

Tillval: Smörjfria transportörer, lastvingar m.m

Lamellmatare: 8-10m3

Garanti: 3 år/3000 h

Vikt: 30-35 ton

FÖRSÄLJNING – UTHYRNING – SERVICE Tel: 054 120 400 Mail: info@fredheim-maskin.se Webb: www.fredheim-maskin.se Youtube: Fredheim Maskin

Facebook: Fredheim Maskin

Garanti: 3 år/3000 h


Med 80+ modeller hittar du enkelt din favorit, oavsett vad du vill greppa.

19-0041 stjernestam.es

HSP.SE

Rekord för planerade avverkningar Skogsägarna i Svealand anmälde i augusti i år 31 procent större avverkningsareal än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. I övriga landet anmäldes istället något mindre areal. En förklaring till den kraftiga ökningen i Svealand kan dels vara att skogsbruket är igång full ut igen efter semesterperioden med hantering av identifierade och anmälda granbarkborreskador, dels att man har mer personal

för att ta hand om problemet än förra året. Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 28 126 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. Hittills i år har 174 212 hektar anmälts för avverkning vilket är 6 procent mer än under de åtta första månaderna förra året. Den anmälda arealen minskade trots det i alla landsdelar förutom Svealand jämfört med augusti 2018. I Södermanlands län nästan tredubblades den anmälda arealen till 1

Fakta: • I Svealand ökade den anmälda arealen med 31 pro cent och uppgick till 7 635 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 1 procent jämfört med samma period 2018 och up gick till 5 995 hektar. • I Södra Norrland var minskningen 4 procent och uppgick till 7 351 hektar. • I Götaland var minskningen 3 procent och uppgick till 7 137 hektar.

214 hektar, vilket är den högsta nivån på 13 år. Länet fortsätter därmed att ligga på en hög nivå för året. Hittills i år har 5 630 hektar anmälts för avverkning, vilket är mer än vad som anmälts på helår (med undantag för 2018) sedan 2007. Även Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Kalmar län har de högsta noteringarna för anmäld avverkningsareal på 13 år. Den anmälda arealen i princip fördubblades i både Örebro (1 005 hektar) och Västmanlands län (823 hektar) jämfört med 2018. I Uppsala län ökade den anmäla arealen med 49 procent till 904 hektar och i Östergötland med 41 procent till 1 060 hektar. I Skåne och Blekinge län minskade den anmälda arealen något jämfört med samma period förra året, men noterar ändå den näst

Planerade avverkningar högsta på 13 år. Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 28 126 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007.

Foto: Per Eriksson

högsta anmälda arealen sedan 2007. I Skåne kan en orsak vara att det är ollonår i bokskogarna i år och att många skogsägare därför passar på att av-

verka och föryngra i dessa skogar. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryng-

ringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Börje Larsson i Salbohed fick nyligen sin tredje nya Rottne F18D skotare levererad. Maskinen har bland annat Rottnes ComfortLine hyttupphängningsystem som reducerar stötar och Rottnes breddbara lastutrymme WideLoad. På hjulen har Börje monterat boggiband från Pewag. Dragande i fram och bärande i bak. Kranen är av dubbelteleskoptyp med en räckvidd

Börje Larssons nionde Rottnesk avgjordes på SkogsElmia tidigare i somras.

”Genom åren tycker jag det fungerat bra med Rottne. De är lyhörda för mina ideér och servicen är inget att klaga på.”

Det är förstås ingen slump att det blev en Rottne även denna gång. – Genom åren tycker jag det fungerat bra med Rottne. De är lyhörda för mina ideér och servicen är inget att klaga på, säger

Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

Börje Larsson, skogsentreprenör i Salbohed, strax utanför Sala är inne på sin nionde Rottneskotare. Det började redan 1986 med en Rottne Rapid och nyligen levererade återförsäljaren TraktorNord i Uppsala den tredje F18-skotaren till Börje. Anläggningsvärlden åkte med när han skotade maskinens första lass. Börje Larsson har många strängar på sin lyra. Förutom att köra skotare driver han tillsammans med sin familj ett jordbruk med bland annat 400 köttdjur. Och tillväxten i skotaren ser också ljus ut för Börje. Sonen Johan Larsson vann nämligen skotar-SM som

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

36.000:-

3.995:4.995:-

Börje Larsson skogsentreprenör i Salbohed.

Börje. Dessutom är förarkomforten i en klass för sig. Jag valde Rottnes ComfortLine som är extrautrustning. Det gör körningen betydligt mjukare.

ComfortLine är Rottnes hyttupphängningsystem som reducerar stötar och slag och gör kranarbete och körning i terräng betydligt mjukare. Vid leveransen av maskinen den 24 september ska Börje Larsson påbörja skotning av cirka 3700 kubikmeter vid en slutav-

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:33.000:-

verkning i Östfora, cirka tre mil nordväst om Uppsala åt Weda Skog som förvaltar skog åt Uppsala Akademinförvaltning.

ges ge en bra bärighet och en lugn och mjuk gång. Vagnen har en ramlängd på 6,83 meter. Bredden är 3,66 meter.

Börje Larssons nya Rottne F18D är den tredje nya skotaren som TraktorNord levererat till honom. F18 är Rottnes näst största skotare och har en lastförmåga på 18 ton och är avsedd för slutavverkning. Med det breddbara lasutrymmet WideLoad är lastarean 5,9 kvadratmeter. Portalboggierna med 750/55x26,5” hjulen upp-

Börje har valt boggiband från österrikiska Pewag och på den främre boggin sitter Pewags ”Bluetrack Duro” som är ett allroundband med bra grepp och som samtidigt är skonsamt mot underlaget. På den bakre boggin sitter Pewags ”Bluetrack Flow” som är ett bärande band vilket är extra skonsamt för både däcken och un-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

27

Boggiband från Pewag. På den bakre boggin sitter Pewags Bluetrack Flow som är ett bärande band.

Dimensioner: • 600/55-26,5 • 710/40-22,5 • 710/45-26,5 • 750/55-26,5

Lugnt och metodiskt lastar Börje Larsson Rottneskotaren. Det syns tydligt att han har lång yrkeserfarenhet.

Utmärkt grepp Exceptionell styrka och tålighet Förstärkta kantområden

Hög punkteringstålighet Enastående dragkraft Perfekt för skotare

Gripen Wheels För order och information ring

h slag. Maskinen har också d på 10 meter.

Nöjd köpare och säljare. Från vänster: Börje Larsson, skogsentreprenör från Salbohed och Torbjörn Jansson, säljare på Rottnes återförsäljare TraktorNord.

kotare Foto: Per Eriksson

derlaget. Vikarmskranen, med beteckningen RK160, är anpassad för Rottne F18D och är utrustad med dubbla vridcylindrar och dubbelteleskop. Räckvidden är på 10 meter. –Kranen har prestanda i toppklass. Med ett vridstarkt fundament, hög lyftkraft och en bra räckvidd, kan av- och pålastning göras snabbt och effektivt, säger Torbjörn Jansson, säljare på TraktorNord. Maskinstyrsystemet

är Rottne D5 med 9 tums pekskärm. Rottnes skotardator har de nya Forester F30- och Geoinfo-programvarorna med GPS-utrustning som tillval. Dessa förenklar planering, rapportering och möjliggör en noggrann uppföljning. Skotardatorn består av en kraftfull dator och stor pekskärm. Skrivare finns som tillval. Motorn i Rottne F18D är en John Deere 6090 HFC 09 Power Tech PSS steg 4. Effekten uppgår till 278

hästkrafter vid 1700 varv/ minut. Vridmomentet är på 1.232 Newtonmeter vid 1.500 varv/minut. Cylindervolymen är på 9,0 liter. – Drivlinan är välbalanserad med JD-motorn som kan köras med lågt arbetsvarv eftersom den har max vridmoment mellan 1000 och 1500 varv. Maskinen är dessutom automatväxlad med steglös transmission med en dragkraft på hela 26 ton, förklarar Torbjörn Jansson.

Vi flyttar berg! Spränger

Snöröjarekipage! Allt detta ingår i paketet: Traktor Branson 5025C, 47 hk 4WD, 12+12 fram/back. värme, AC, stereo, frontlyft, hydraulisk kat 1 Zuidberg. Vikplog XYZ compact 2250, 2,25 m, elventil med chockfunktion 3 funk. 6/2, stödben med slitskor. Sandspridare XYZ 1300 hydraulisk med hydraulisk toppstång. Plogen styrs via koordinatspaken i hytten där alla funktioner sitter i spakhandtaget. Sandspridaren är självlastande med hydraulisk toppstång. PAKETPRIS: + moms

319.000:Vi ordnar även med finansiering

Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Jordbrovägen 23 • 668 32 ED Tel. 0534-127 00 • www.traktorimport.se


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00

Zeppelin tar över Pon Equipment På Stand down på Västlänken talade flera representanter från branschen.

En tyst minut för säkerheten på landets byggarbetsplatser

Torsdagen den 26 september, kl 13 stoppades arbetet på många av Trafikverkets arbetsplatser runt om i Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. I år var sjunde året i rad som Trafikverket genomförde en så kallad Stand down, tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Innovationsföretagen och branschorganisationen Håll nollan. Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att hedra kollegor i branschen som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor. Huvudevenemanget arrangerades i år i Göteborg på projekt Västlänkens deletapp Centralen. Allt arbete på det stora arbetsområdet stannade under 15 minuter och ett hundratal medarbetare samlades för en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. Varje år omkommer 50 personer i arbetsplatsolyckor. I anläggningsbranschen är det i genomsnitt två personer per år enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Temat för årets Stand down är: Min roll i laget är avgörande för säkerheten.

Tyska Catåterförsäljaren Zeppelin tar över distribution och service av Cat-produkter från Pon Equipment i Sverige och Danmark, samt distribution och tjänster för MaKmotorer i Baltikum, Finland, Island och Färöarna. Zeppelin kommer att ta över distributionen och servicen av Cat utrustning i Sverige och Danmark. Portföljen inkluderar även energisystem, samt maskin- och utrustningsuthyrning. Koncernen

”Vi erbjuder också rätt produkter och tjänster för gruvindustrin i norra Sverige.” Peter Gerstmann styrelseordförande för Zeppelin

övertar dessutom distribution och service för MaKvarumärket i Baltikum, Finland, Island och Färöarna. Transaktionen kommer att ske med förbehåll för de europeiska konkurrensmyndigheterna. Tidigare har den holländska Pon Group ansvarat för Sverige och Danmark som en Cat-återförsäljare. Pon kommer fortsätta som Cat-återförsäljare i Nederländerna, såväl som i Norge, och kommer att koncentrera sina resurser och verksamhet på dessa två marknader. Pon och Zeppelin har kommit överens om att tillgångarna i Pons tidigare affärsverksamhet i Sverige och Danmark kommer att migreras till Zeppelin-gruppen. Övertagandet kommer att genomföras som en ”tillgångsaffär” mellan Pon och Zeppelin. Detta innebär att de av Pons

Tyska Cat-återförsäljaren Zeppelin tar över distribution och service av Cat-produkter från Pon Equipment i Sverige och Danmark. Luftskeppet på bilden är från Bauma i München tidigare i april.

Foto: Per Eriksson

tillgångar som krävs för transaktionen – som mark, byggnader, maskiner, patent, kontrakt etc. – kommer att överföras till Zeppelin. Dessutom kommer Pon-anställdas befintliga anställningsförhållanden att migrera till Zeppelin. Förutom försäljning och service av Caterpillar i

Sverige och Danmark kommer Zeppelin också att ta över SITECH-företagen, som är specialiserade på distribution och service av produkter från amerikanska Trimble-teknikgruppen. Trimble tillverkar maskinkontroller, GPS-navigationssystem och flottanhanteringssystem.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

29

Canada-Band & Kedjor the original! Made by PE

MONTABERT STANDARD: • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad

NO

Diamond Special False

Swedish Track

En kedja som passar väl till alla typer av underlag. Ett mycket bra val till både skotare och skördare. Diamond Special False ger bra drag på isiga underlag.

En bra kompromiss mellan dragoch bärförmåga. Bandplattorna är 102 mm breda och är utrustade med broddar för att bättre kunna dra maskinen framåt. Banden är framtagna för att utsättas för riktigt tufft arbete.

Bättre dragoch bärförmåga i svår terräng! Soft Touch Track • Soft Tire Track • Sweden Track • Winter track • Tex track

Montabert samarbetar med Tree Nation som planterar träd runt om i världen. Hittills har 42.500 träd planterats inom ramen för detta samarbete. Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se

WWW.DLMASKIN.SE

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Markberedningsaggregat

Grävmaskinsburet aggregat som klarar både inversmarkberedning och högläggning Nyhet! Nu tillverkas även Karl-Oskar i en lättare variant för basmaskin från 8 till 12 ton. Markberedningsaggregat MBA - 16/800 Tryck och flödeskrav: 60-70 I/min. Cirka 250 bar. Vikt cirka 420 kg. Standardbredd på sparskäret är 430 mm finns även i bredder 500 och 600 mm. Rekommenderad basmaskin 12-18 ton. Finns för samtliga förekommande maskininfästningar. CE-märkt. Vi tillhandahåller samtliga reservdelar som cylinderdetaljer, axlar, lager samt slitprodukter. Aggregatet är tillverkat i stålkvalitet Domex 350, 420 samt Hardox 400/500.

Ågårdsvägen 17 • 342 32 Alvesta Tel 0472-146 63 kjell@bsmverkstad.se • www.bsmverkstad.se

r

rl a K

a k s O


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019 PROVKÖRNING

Tredje generationen Skoda Superb Nya SkodaSuperb har genomgått en större uppdatering och erbjuds i fler versioner. Extra intressant är kommande Superb iV, en plug-in hybrid med 5,5 mils räckvidd på el med pris från 420.100 kr. Övergripande har Superb uppdaterats med de senaste innovationerna inom säkerhet, körkomfort, prestanda och miljövänlighet. Nya Superb är den första produktionsmodellen från Skoda med full-LED matrixstrålkastare och dynamiska ljusfunktioner. Bilen är även utrustad med full-LED bakljus och dynamiska blinkers. SkodaSuperb debuterar med dynamiska körriktningsvisare som lyser upp i en svepande rörelse utåt. Som alla nya modeller har även Superb designen

E� företag i

baktill med SKODA skrivet i bokstäver. För första gången går det att beställa Superb som Scout. Offroad-utförandet kommer med fyrhjulsdrift samt 15 mm extra markfrigång som standard. För att skapa extra kraft i terrängen är den även utrustad med ett unikt terrängläge. Utseendet förstärker bilens offroadegenskaper med modelltypiska plastlister kring hjulen och fram och baktill. Även Scout loggan syns på sidan av bilen och interiört är modellen försedd med en matchande Scout-klädsel. Nya SkodaSuperb iV är märkets första produktionsmodell som är utrustad med laddhybridteknik. Genom att kombinera en bensinmotor med en elmotor får man miljövänlig

mobilitet utan att kompromissa med prestandan. Denna modell kombinerar en 1,4 TSI motor på 156 hästkrafter med en elmotor på 115 hästkrafter med en räckvidd på 5,5 mil i WLTP. Tillsammans uppnår dessa motorer en systemeffekt på 218 hästkrafter.

Batteriet på totalt 13 kWh kan laddas över natten med en vanlig stickkontakt eller på 3,5 timmar via en laddbox. Uttaget för laddningskabeln sitter lättåtkomligt bakom en lucka i kylargrillen. SkodaSuperb iV kan även ladda eller underhålla batteriets laddningsnivå under körning med hjälp av bensinmotorn och bromsenergiåtervin-

”Skoda Superb iV har en 1,4-liters bensinmotor samt en elmotor som tillsammans kan generera maximalt 218 hästkrafter.”

ning. Bensintanken på 50 liter ger tillsammans med eldriften en total räckvidd på 850 km enligt WLTP. På insidan skiljer sig SkodaSuperb iV på många sätt från de modeller som enbart drivs med en förbränningsmotor. Den har en multifunktionsfärgdisplay som standard och kan utrustas med en 10,25-tums Virtual Cockpit som kan anpassas individuellt som tillval. Infotainmentsystemet ger åtkomst till iV-specifika funktioner som bilens nuvarande batteriladdningsnivå eller den rent elektriska räckvidden.

Renault, som varit en spelare på uppkoppling och specialfunktioner.

Foto: Hampus Rosencranz

Skodas flaggskepp Superb finns nu att beställa i en uppdaterad version med nytt utseende och ny teknik. Nya Superb finns även som Scout och senare i höst lanseras Superb iV, en plug-in hybrid. Räckvidden vid körning på enbart elektricitet uppges till 5,5 mil enligt nya, hårdare WLTP-körcykeln.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygga bakljus


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

31

Fakta. Skoda Superb iV Combi Sportline Miljö

Koldioxidutsläpp: 35 gram/km Bränseförbrukning: 1.9 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Ja

Ekonomi

Grundpris: 482.100:Årlig fordonsskatt: Preliminär bonus: 25 014:-

Teknik

transportbilsmarknaden i 120 år, uppgraderar sina lätta kommersiella fordon med förbättrad design, Nya Renault Master finns i nästan 350 versioner, med tre höjder och fyra längder.

Motor: fyrcylindrig bensinmotor, elmotor. Cylindervolym: 1 395 cm³ Max effekt: 156 hk vid 5000–6000 varv/minut, elmotor: 115 hk. Max vridmoment: 250 Nm vid 1550–3500 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, bakhjulsdriven Växellåda: Manuell 6 växlad Fjädring: Fram Mac Pherson fjäderben. Bak multilänkaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 7,7 sek Toppfart: 224 km/tim

Mått/vikt

Praktisk förarmiljö i Volkswagen-klass.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Två drivlinor kräver sin plats.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 486, bredd 186 höjd 147 Bagagevolym: 510/1610 l Tjänstevikt: 1861 kg Maximal dragvikt: 1900 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Låg Bränsleförbrukning • Snygg design • Miljöförmåner

Minus:

• Högt inköpspris • Drivlinan stjäl mycket plats

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 35 g/km A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2018: 123 g/km

Youtube


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Volvo skapar nytt affärsområde Syftet med det nya affärsområdet Volvo Autonomous Solutions är att ytterligare öka takten i utvecklingen, kommersialiseringen och försäljningen av autonoma transportlösningar. Autonoma transportlösningar bygger på teknik som möjliggör uppkopplade och självkörande fordon och maskiner. De passar bra för transport av stora volymer gods och material på fördefinierade rutter, i repetitiva flöden. Här kan autonoma transportlösningar skapa värde för kunder genom att bidra till en ökad flexibilitet, leveransprecision och produktivitet. – Vi har märkt av en tydlig ökning i antalet förfrågningar vi får från kunder. Vi har en bredd inom Volvokoncernen, både när det gäller vårt erbjudande och vår erfarenhet av olika tillämpningar, som gör att vi har en unik möjlighet att ta fram kundanpassade lösningar. Därför samlar vi nu expertis och resurser i ett affärsområde med lönsamhetsansvar för att ta autonoma transportlösningar till nästa nivå, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo.

Ponsse tar över service i egen regi

Ponsse kommer att ta över servicen i Dalsland, Bohuslän och Västra Götaland från och med början av oktober i år. I dag ansvarar företagets servicelämnare Linnarsson i Blidsberg för servicen via sin anläggning Bengtsfors. Linnarsson kommer fortsätta att bedriva service och försäljning i Blidsberg. Ponsse startar upp en fältmekaniker, Christian Karlsson, med egen servicebuss i området. Ponsse meddelar att rekrytering av ytterligare personal pågår för fullt och att man söker efter lämplig lokal där man kan utföra service och reparationer. – På sikt hoppas vi kunna erbjuda våra kunder i området en egen serviceverkstad, men tills dess kommer Christian att finnas på plats med sin fullutrustade servicebuss, säger Urban Folkesson, Eftermarknadschef på Ponsse.

Resursutnyttjandet är lågt på byggarbetsplatserna och en genomsnittlig byggarbetare har bara möjlighet att lägga 18 procent av sin tid på värdeskapande arbete, visar en forskningsrapport. Ramirent lanserar därför Den temporära fabriken som ska ge effekt hela vägen till sista raden.

Stor potential för effektivare byggen Byggbranschens effektivitetsutveckling har i stort sett stått stilla de senaste 25 åren. Resursutnyttjandet är lågt och en genomsnittlig byggarbetare har bara möjlighet att lägga 18 procent av sin tid på värdeskapande arbete, visar en forskningsrapport. Uthyrningsföretaget Ramirent lanserar därför ”Den temporära fabriken” som får effekt hela vägen till sista raden. Den temporära fabriken startar redan innan första spadtaget tas med planering för infrastruktur, exempelvis dra fram fjärrvärme till bygget och fortsätter sedan med allt från byggbodar till logistiklösningar och slutligen avfallshantering. Genom att ta helhetsansvar för den temporära fabriken kan Ramirent minska slöseriet med tio procent, öka effektiviteten

med 20 procent och därigenom öka projektmarginalen med upp till fem procent på sista raden. Konkret innebär det att Ramirent projekterar, planerar, optimerar flödena och tar ansvar för sex viktiga områden – projektorganisation, logistik, säkerhet, maskiner, projektcenter och etableringar. Genom att Ramirent styr, kravställer, upphandlar och följer upp funktioner inom dessa sex områden kan arbetet effektiviseras och därigenom skapa värde. – Vår erfarenhet visar

exempelvis att trafiklasten kan minskas med 80 procent genom god planering och en genomtänkt logistikplan. Då sparar vi tid, pengar och det är dessutom mycket bättre för miljön. Ökad säkerhet blir också en positiv effekt, säger Erik Bengtsson, vd på Ramirent. De temporära delarna på en byggarbetsplats står för ungefär 20 procent av ett bygge. Genom att effektivisera dessa 20 procent möjliggör vi även för att de övriga 80 procenten

”Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt idag.”

Erik Bengtsson vd på Ramirent.

kan effektiviseras. Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt idag. Forskning visar att en genomsnittlig byggnadsarbetare lägger 18 procent av sin arbetstid på värdeskapande arbete och att så mycket som 33 procent av tiden är rent slöseri. Den temporära fabriken har utvecklats med hjälp av två digitala utbildnings- och planeringsplattformar som Ramirent skapat efter en flera år lång och fortfarande pågående innovationsprocess. De digitala verktygen heter Twinsite respektive Siteplanner och är framtagna i syfte att effektivisera interaktionen mellan olika aktörer i byggbranschen.

Samtal för bättre infrastruktur i Norrland Den 30 september arrangerade Transportföretagen ett samtal mellan bransch och politiker i Luleå, för att lyfta betydelsen av större satsningar på infrastrukturen regionalt. – Väl fungerande transporter är en förutsättning

för handel och välstånd. Långa avstånd och en stark industri kräver att alla olika transportslag tillåts samverka. För att utveckla transportsektorn så att norra Sverige kan fortsätta att leva, krävs därför ökade investeringar

i transportinfrastrukturen, framhöll Cecilia Lagerdahl, näringspolitisk expert på Transportföretagen. Det behövs en upprustning av både större och mindre vägar. Exempelvis vill Transportföretagen

se att fler vägsträckor på E4 blir mötesseparerade. Transportföretagen vill att E4 blir en fullvärdig motorväg hela vägen från norr till söder och att länsvägarna i Norrbotten och Västerbotten rustas upp och görs säkrare.


COMMITMENT TO

EFFICIENCY Tiltrotatorer för grävmaskiner från 2 till 33 ton. Låg bygghöjd, hög tiltvinkel och ett oslagbart styrka-/viktförhållande tack vare stålgjutna huvudkomponenter.

ST

E E LW R I S T

NT PIN LOC RO

F

K

EEL CASTED ST

ST

E E LW R I S T

www.steelwrist.com

SLIREJ sandspridare för din och andras säkerhet! Kurser startar hela hösten. Boka nu!

Validering teleskoplastare ...........................29 oktober .........Visby Validering hjullastare godshantering ..........29 oktoberober ..Visby SÄKRA LYFT .................................................30 oktober .......... Visby Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2)........30 oktober ..........Västervik Mobila arbetsplattformar (skylift) ..............30 oktober .........Visby Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2) .........6 november ......Oskarshamn Arbete på väg 2.2 .......................................12 november ...... Kalmar² Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2)........12 november ......Kalmar YKB 1 ..........................................................17 november ......Höör ESA 14 Fackkunnig ......................................25 november ......Kalmar Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2) .......27 november ......Västervik Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2) .........4 december ......Oskarshamn Mobila arbetsplattformar Med fallskydd ....10 december ......Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1&2 ..............................11 december.......Kalmar Mobila arbetsplattformar Med fallskydd .....17 december ......Kalmar Arbete på väg 1.3 (Inkl. steg 1.1 & 1.2) .......14 januari ..........2020 Brösarp 2 = tvådagarskurs, * = testkörning

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m.

Södra Industrivägen 53, 785 61 Djurås. tel. 0241-100 42, www.slirej.se

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Skogforsk testar fjärrstyrd skotare

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan fjärrstyras. Målet är att föraren ska kunna köra maskinen lika bra som vanligt, men på distans. Maskinen visades nyligen upp på Skogsforsks fältlabb i Jälla strax utanför Uppsala.

rat styrsystem anpassar maskinen deras höjd till hinder på marken vilket ger en jämn gång även i svår terräng.

En skogsmaskin som styrs från kontoret är målet för Skogforsks nya stora forskningssatsning på framtidens skogsteknik – Troëdsson Forestry Teleoperation Lab. Genom fjärrstyrning skulle maskinförarjobbet bli attraktivt för betydligt fler människor i framtiden, vilket är en av huvudanledningarna till satsningen.

En annan ny lösning på konceptskotaren är att den har två styrleder, istället för en. Det gör att maskinens hjul följer varandra bättre. Marktrycket är lika på båda sidor, vilket minskar risken för markskador. Konceptskotaren XT28 har byggts av eXtractor ABi Bollnäs. Skogforsk har testat maskinen och programmerat styrsystemet med stöd från Bosch Rexroth, KTH och Linköpings Universitet. Nyligen inreddes ett kontor i en byggbod i direkt anslutning till Skogforsks testbana i Jälla med tv-skärmar och ”riktiga”

Fjärrstyrningen är byggd på pendelarmsskotaren Xtractor XT28. De sex hjulen sitter på varsin pendelarm. Med hjälp av sensorer och ett avance-

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

”Även om vi har en maskin som kan fjärrstyras redan idag, befinner vi oss tidigt i processen.”

Martin Englund forskare på Skogforsk

Tobias Semberg, ingenjör på Skogsforsk styr maskinen inne från kontroret med vanliga maskinkontroller och spakar.

Foto: Per Eriksson

Skogforsk utvecklar just nu Anläggningsvärlden var på

reglage. – Även om vi har en maskin som kan fjärrstyras redan idag, befinner vi oss tidigt i processen. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Allt från brandsäkerhet till brist på täckning och liknande, säger Martin Englund, forskare, Skogforsk Människa/maskin-interaktion. Projektet genomförs tillsammans med Voysys, som är experter på bildbehandling och bildströmmar. Finansieringen kommer till stor del från Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond. – När maskinerna blir fjärrstyrda på riktigt är

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Försäljning av täckbark ADR-godkänd IBC-behållare 250 L Pris från 6.500:- (+moms och frakt)

Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

35

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

en skotare som kan fjärrstyras. Målet är att föraren ska kunna köra maskinen lika bra som vanligt, men på distans. plats när maskinen visades upp på Skogforsks testlab i Jälla strax utanför Uppsala. Foto: Per Eriksson

Fyra kameror är placerade på maskinens tak. Det gör att föraren har full kontroll på allt som rör sig runt maskinen

Martin Englund är forskare på Skogforsk inom Människa/maskin-interaktion och är delaktig i framtagandet av den fjärrstyrda skotaren.

det tänkt att man initialt har en arbetsbod placerad i direkt anslutning till den trakt där man för tillfället avverkar. Det innebär att man kan upprätta en uppkoppling med det befintliga 4G-nätet eller via

den tankas och servas av människor på plats. Maskinen har för närvarande fyra kameror riktade framåt och föraren styr maskinen med vanliga maskinkontroller. Han manövrerar maski-

ett lokalt wifi-nät, säger Tobias Semberg, ingenjör på Skogsforsk. Fördelen med den lösningen är att operatören får direkt tillgång till maskinen. Trots att maskinen är fjärrstyrd måste

Johan Nordlund 0240-47 91 91

nen genom att titta på bildskärmarna eller med VR-glasögon. Med fullt utbyggt 5G-nät kommer maskinen i princip kunna fjärrstyras från vilken plats som helst på jorden.

Drivex sandspridarskopor

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Märkplåt för skopor och redskap

Företaget XACC Products i Hovås har tagit fram en märkplåt som gör att man kan få en personlig och unik märkning av sina redskap. Att märka upp sina redskap är En märklplåt gör det möjligt att få till fördel på stora en personlig och unik märkning byggen där fler sina redskap. maskiner är placerade, för det större entreprenadföretaget som behöver ha koll på ett stort antal skopor och redskap eller bara för att det är en snygg detalj. Märkplåten kan beställas med 1-5 bokstäver eller siffror och har en bestämd höjd på 60 mm och tjocklek på 4 mm. Märkplåten levereras obehandlad så den enkelt kan svetsas fast på det redskap eller skopan som ska märkas. Priset för Märkplåten är 100 kronor och för varje beställning tillkommer en startkostnad på 300 kronor.

Skanska renoverar vattenkraftverk i Dalälven

Skanska har tecknat avtal med Fortum Sverige om att renovera Trängslets vattenkraftverk i Älvdalens kommun, Dalarna. Kontraktet är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2019. Projektet omfattar bland annat sprängning av cirka 200 000 kubikmeter berg, förbättring av vattenvägar och tunnelbygge i befintlig damm. Arbetet kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan, vilket kommer att prägla valet av produktionsmetoder såsom massahantering och transporter. Byggstarten är planerad till oktober 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i mitten av 2024.

Vildsvinen äter gärna granbarkborrar Skogsägare märker att vildsvinen ofta bökar i jorden vid träd som angripits av granbarkborre. Oklart vilken betydelse det kan ha för skogsbruket. Det rapporterar P4 Jönköping. Ifjol förstörde granbarkborrarna 3-4 miljoner kubikmeter virke i svenska skogar och mycket är skadat i år också. Insekten övervintrar antingen i träden eller i marken, där vildsvinen kommer åt dem. – De äter andra insekter i marken, maskar och annat. Jag kan tänka mig att granbarkborrarna är lite som smågodis för dem, säger Gunnar Isaksson, skadedjursexpert på Skogsstyrelsen till P4 Jönköping.

Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad” arbetar flera organisationer tillsammans med målet att ta fram en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan.

Lättare för byggbranschen att ställa klimatkrav

Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med målet att ta fram en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Nio bostadsbolag har utsetts till testpiloter i projektet. – Att kunna ställa klimatkrav på byggandet är ett viktigt steg i utvecklingen av en fossilfri byggbransch. Det här projektet och piloternas arbete kommer att ge oss vägledning i hur vi kan ställa de kraven på ett bra sätt, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. För att minska sin klimatpåverkan behöver byggföretag utöver energieffektiviseringsåtgärder även börja ställa krav på byggprocessen. IVL har i tidigare studier visat att klimatpåverkan för att

bygga ett modernt flerbostadshus är lika stort som husets driftenergi under 50 år. Därför är det nu viktigt att beräkna byggproduktionens klimatpåverkan, dessutom med en rimlig arbetsinsats och tillräckligt bra kvalitet så att konkurrensneutrala

”Att kunna ställa klimatkrav på byggandet är ett viktigt steg i utvecklingen av en fossilfri byggbransch.”

Anders Ejlerts projektledare på IVL.

upphandlingskrav kan ställas. – Det behövs en branschstandard med regler för att ta fram klimatdeklarationer för byggnader. Utifrån en sådan branschstandard kan sedan olika stränga krav ställas beroende på byggprojekt, samtidigt som vi säkerställer att alla i branschen räknar på ett likvärdigt sätt, säger Helena Ulfsparre på Familjebostäder som är en av de första i Sverige att ställa klimatkrav i upphandling på bred front. I det aktuella projektet ingår förutom IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest, även bostadsföretag och entreprenörer. Härom veckan samlades branschen till ett stort startmöte. Nio allmännyttiga bostadsbolag med pågående byggprojekt från Malmö i

söder till Sundsvall i norr har utsetts till testpiloter. Uppdraget är att upprätta en klimatdeklaration av en faktisk byggnad, för att sedan kunna ge förslag på klimatkrav som är rimliga att ställa i en upphandling. Testpiloterna kommer att använda sig av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram och som gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Tidigare i år förenklades verktyget så att det blev möjligt att digitalt överföra kostnadskalkyler från byggprocesser till miljöberäkningsverktyget. Nu sätter testpiloterna igång att beräkna byggnaders klimatpåverkan i verktyget. Deras erfarenheter ska sedan utmynna i en allmän vägledning för klimatkrav i byggupphandlingar.

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Nykonstruerad Strängen packas med vibrator. borste som tillval!

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ amt 3,7 m³

Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 info@contrano.se

www.contrano.se


TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

3 ÅRS GARANTI

SERVICE I HELA SVERIGE


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019 ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED RUMBLESTRIP

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

– Här har vi en produkt som sköter sig själv, spar mycket bränsle åt åkerierna och är bra för miljön, säger Johan Ottosson på KG Knutsson AB som är återförsäljare av Ecosense Trailer Assist.

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för flera olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34, Halvard: 070-624 14 14 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Konkurserna i september vänder uppåt Färsk statistik från Creditsafe visar att 516 aktiebolag går i konkurs under september. Det är den högsta siffran för denna månad på över femton år. Största konkurserna blev Componenta Främmestad AB och Karlsson Varuhus Sverige, samtidigt som fler byggbolag fortfarande hittas bland månadens största företagskonkurser. – Efter fyra månader med en positiv utveckling av minskade konkurser, ser vi i september en ökning av konkurser med 11 procent jämfört med samma period förra året. Att denna septembermånad har det högsta antalet konkurser på över 15 år är också anmärkningsvärt, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe. Med en omsättning på 850 miljoner, så är Componenta Främmestad AB med sitt säte i Nossebro i Essunga kommun, Västra Götalands län den största konkursen sett till omsättning och anställda den gånga månaden. Bakgrunden till konkursen är att företaget har förlorat Volvo Lastvagnar som kund. Componenta är en underleverantör till tung fordonsindustrin och arbetar med bearbetning, lackering och montering. Under våren fick 100 anställda gå på grund av neddragningar. I dagsläget har företaget omkring 100 anställda kvar som nu drabbas av konkursen. På årsbasis har 4 561 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 4 602 samma period förra året. Det är en minskning på 1 procent. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen under september var 6,5 miljoner, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året.

Ecosense Trailer Assist bra val för KGK

Vi måste alla ta ett ansvar för miljön. Här kan åkerier göra det och samtidigt tjäna pengar. Ecosense Trailer Assist är win-win för plånbok och miljö. Det säger Johan Ottosson som är affärsområdeschef för lastvagn och buss på KG Knutsson AB. När Johan i ett tidigt skede fick höra talas om Ecosense Trailer Assist, som automatiskt ställer in lastbilars takluftriktare i ett optimalt läge, förstod han direkt att det var en produkt som ligger helt

”Här har vi en produkt som sköter sig själv och spar mycket bränsle åt åkerierna.” Johan Ottosson affärsområdeschef för lastvagn och buss på KG Knutsson AB.

rätt i tiden. Efter några möten med startupföretaget Rumblestrip, som utvecklat systemet, skrev KG Knutsson AB (KGK) därför direkt avtal om att få representera produkten i Sverige, Norge, Finland och Baltikum. Sedan dess har KGK varit med på hela resan fram till lanseringen som skedde i september. – Min första tanke var ”varför har ingen kommit på detta tidigare?”. Det är väldigt få som justerar sin takluftriktare i dag. Den

ställs in i ett läge när bilen är ny, sedan kör man bara på. Här har vi en produkt som sköter sig själv och spar mycket bränsle åt åkerierna. För ett åkeri finns det inte så mycket att spara in på. De fasta kostnaderna för bil och chaufför är vad de är. Bränslekostnaden är den enskilt största kostnaden men samtidigt något man verkligen kan jobba med och spara pengar.

– Det finns flera sätt att få ner bränsleåtgången. Många åkerier jobbar med Ecodriving och tillverkarna utvecklar hela tiden aerodynamiken på sina lastbilar. Varje ny modell är bättre slimmad för att minska luftmotståndet. Med Ecosense Trailer Assist får åkerierna ytter-

ligare ett verktyg, understryker Johan Ottosson. Ecosense Trailer Assist passar inte för alla, det beror på vilken typ av körningar man har och hur långt man kör. För den som kör långa sträckor och byter mellan lastbärare med olika höjd finns det mycket pengar att spara. – Den största fördelen är att systemet sköter sig självt. När du byter trailer eller lastbärare ställer systemet in sig i optimalt läge. Chauffören behöver inte göra något och bilens ägare vet att det blir gjort. En annan fördel är produktens relativt låga pris som gör att åkerierna får en snabb återbetalningstid.

Bogserad sandspridare för lätta transportbilar Finländska Hilltip lanserar bogserbara spridare med upp till 3.500 kilos totalvikt.

kompletteras med ett förbefuktningsystem samt en spraybar för halkbekämpning med saltlösning.

Hilltips IceStriker spridare finns nu tillgängliga som bogserbar saltspridare i storlekarna 16002100 liter samt de mindre kombispridarna 550, 750, 850 och 1 100 liter. De bogserbara spridarna från HillTip kan

Saltspridarens materialbehållare i polyeten har dubbla väggar och formar en integrerad tank. Det obromsade släpvagnschassit är varmgalvaniserat och pulverlackat.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

RF-SYSTEM.SE

Hydaulhammare

39

Vi breddar sortimentet med rivningsutrustning

Vi leder marknaden

Vi är RF.

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak Terex TW 110......................2010 Volvo EC240BLC................2007 Terex TW75.........................2016 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 12800 tim, tiltrotator, 2 skopor. 950 tim, Demokörd.

Lundberg 344 .....................1997 Atlas 1305M .......................2005 Schaeff TC 22-2 .................2017 EC15 med grip svab, �nt skick! Demokörd, Hammar/saxhydr. 12930 tim.

JCB Hydradig 110W ..........2018 Terex TW 150 .....................2007 Terex TW 110 .....................2010 650 tim, mkt. utrustning ”Nordic- 11350 tim, Twin 710 Grävsystem 6200 tim, Engcon EC214 med paketet” Waldungkärra m.m. Engcon rt Planerskopa gip och S45, Mig2 spakar.

För mer information kontakta: Återförsäljare för:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

SKÄRMAR SOM TÅL ETT TUFFARE LIV • FORMSTARKA OCH MOTSTÅNDSKRAFTIGA • FRAMTAGNA FÖR NORDISKT KLIMAT • FLERA FORMAT OCH STORLEKAR • FINNS MED SNÖSTJÄRNAMÄRKNING

PRAKTISKT TESTADE MED UTMÄRKTA RESULTAT

Full fart hos Vreten Bala Agri AB har nu startat fullskalig produktion på Vreten skogsvagnar i sin fabrik i Nossebro.

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Fabriken är en modern produktionsanläggning på 7.000 kvadratmeter med kapning, skärande bearbetning, plåtbearbetning, svetsning, ytbehandling och montering. De vagnar som i första hand är i produktion är 9, 10 och 12 ton med tillhörande kranar från 6

till 8,1 meters i räckvidd. Även parallellkranar finns i sortimentet. Skogsvagnarna finns, precis som förut, med ett stor utbud av tillbehör så som till exempel inbyggda hydraultankar, olika ventilstyrningar, radiostyrning, navdrift, vinschar, skivbromsar mm. Vagnarna säljs fortsatt under varumärket Vreten. Vägsladdar, travebanesladdar och energiklippar har Bala Agri haft i full produktion sedan

hösten 2018 och har under 2019 nått upp till 35 procent marknadsandelar. – Vi har valt att starta med de mest säljande modellerna i första läget och fokusera på att få till en rationell produktion på dessa. Fler modeller kommer succesivt startas igång. Stor möda har lagts på att säkerställa svetskvalitén och effektiva produktionsflöden,säger Kristian Jonsson, vd på Bala Agri.

OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produk�on. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produduk�on och sta�s�k ända ner alla enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on!

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

HJULLASTARE Volvo L30GS..................2018 ...................3 tim Volvo L30GS..................2018 ...................3 tim Volvo L45H....................2017 .............1216 tim Volvo L60H....................2017 .............3071 tim Volvo L60H LB...............2015 .............7204 tim Volvo L70H....................2019 .................10 tim Volvo L70H....................2017 .............1513 tim Volvo L90H....................2016 ...............557 tim Volvo L90H....................2016 .............4441 tim Volvo L110H LB.............2018 .............3660 tim Volvo L110H..................2017 .............3170 tim Volvo L120H..................2018 .............3493 tim Volvo L120H..................2015 ...........12000 tim Volvo L120 ....................2012 ...........17873 tim Volvo L120F ..................2010 ...........22000 tim Volvo L150H..................2014 ...........19255 tim Volvo L150F ..................2008 ...........11462 tim Volvo L180H..................2017 ...............814 tim Volvo L180H..................2016 .............6292 tim Volvo L180H..................2015 .............3700 tim

VÅGSYSTEM – En del av Vendig AB

Kontakta oss för mer informa�on! OJ:S VÅGSYSTEM Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel: 0247-136 57 E-post: oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se

Volvo L180H..................2014 .............8000 tim Volvo L220G..................2012 ...........10126 tim JCB 409.........................2011 .............3200 tim JCB 411.........................2014 .............6670 tim Kramer 380 ...................2010 .............3900 tim Kramer 580 ...................2014 ...........44500 tim HJULGRÄVARE Volvo EW 140C..............2008 .............7979 tim Volvo EW160D...............2012 .............8205 tim Volvo EW160D...............2012 .............7667 tim Volvo EW 180D..............2012 DUMPRAR Volvo A25G....................2017 .............1831 tim Volvo A25E ....................2009 .............9554 tim Volvo A25F ....................2011 .............9159 tim RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ................2008 Volvo L120F Säljes endast i delar ..............2008 Ring Tomas 070-160 35 73! DÄCK & FÄLG Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25

KONTAKTA OSS: Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 • tomas@granathsbildelar.se Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

EGEN

? G N I N K R E V L L I T D R O J

-Den effektivaste sikt- & sorteringsskopa vi testat, säger våra kunder.

41

ROTASTAR siktskopa har överträffat förväntningarna. Hanterar i stort sett all typ av massor, oavsett konsistens.

ÅTERVINN PÅ PLATS ÅTERFYLLNING JORDTILLVERKNING SEPARERING KOMPOST -Producera upp till 90 ton/h. Amas Svenska AB Gustaf Daléns gata 7, 749 47 Enköping 0171- 48 74 00, info@amas.se www.amas.se

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Ergonomiska styrspakar hjälpte mot värk För ungefär ett halvår sedan kom ett rop på hjälp från Örjan Nordin, grävmaskinist på EAG Entreprenad, till Engcon. Örjan berättade att han fått en sådan värk i sina handleder att han blev sjukskriven. I juni 2019 var Örjan tillbaka fullt ut tack vare Engcons ergonomiska MIG2spakar. Örjan hade läst om Engcons ergonomiska spakar och undrade om de var så pass ergonomiska att han skulle kunna köra grävmaskin igen. EAG:s ledning bestämde att de skulle prova. De gamla handtagen plockades bort och ett par ergonomiska MIG2-handtag från Engcon monterades i Örjans grävmaskin. – Jag trodde nästan inte det var sant, efter ett par

månaders körning med MIG2-spakarna så kände jag ingenting i handlederna, säger Örjan då vi träffar honom på ett vägbygge i östra Jämtland. Örjan berättar att innan spakbytet hade han en ständig värk, fingrarna svällde så pass att en ring fick klippas av och han var tvungen att äta starka värktabletter. Det var så allvarligt att han fick gå med speciella handledsstöd på handlederna under en period. Efter sjukskrivningen kunde inte Örjan gå tillbaka till sin grävmaskin, utan fick då byta arbetsuppgifter till att köra hjullastare. Där behövde Örjan inte röra handledarna lika mycket. – Jag saknade verkligen grävmaskinen och när jag frågade min chef om vi kunde testa Engcons handtag var det direkt positivt svar och det är jag

glad för nu, säger Örjan som har kört grävmaskin i mer än 25 år. Förutom proportionell styrning av tiltrotatorn har Örjan kopplat in hjulstyrning på sina MIG2-handtag och han berömmer speciellt handlovsstödet på utsidan av spakarna. Detta innebär att han inte behöver greppa handtagen så hårt vid de utåtgående spak-rörelserna. – Ergonomi och bekvämlighet är viktiga aspekter för att undvika belastningsskador. Yrken som innebär likartade och

”Yrken som innebär likartade och monotona rörelser hela dagarna är såklart i farozonen.”

Johan Brännström sjukgymnast och ergonom på Hälsorum.

monotona rörelser hela dagarna är såklart i farozonen. Jag är mycket glad att Engcon har ergonomi i fokus i utvecklingsarbetet av olika arbetsredskap. Som ergonom ser jag mycket positivt på att Engcon har satt fokus på att förbättra grävmaskinistens arbetsmiljö och vardag, säger Johan Brännström, sjukgymnast och ergonom på Hälsorum och fortsätter: – Just Engcons MIG2spakar är en produkt där hänsyn har tagits till de repetitiva och likartade handledsbelastningar, något som är en stor riskfaktor för att utveckla arbetsskador. En god arbetsmiljö och bra arbetsredskap ger förutsättningar för att kunna fortsätta med yrket ett helt arbetsliv och minskar risken för smärta och annan ohälsa.

Örjan Nordin, grävmaskinist på EAG Entreprenad hade tidigare värk i handlederna, men efter ett par månaders körning med Engcons MIG2-spakar så kände han ingenting i handlederna.


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Hallå där... Johan Deremar, prognosansvarig, Sveriges Byggindustrier, som lägger sista handen på Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport inför lanseringen i oktober.

Vad innehåller Byggkonjunkturen? – Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys samt en analys och prognos på utvecklingen Johan Deremar, i svensk ekonomi. Den är ett prognosansvarig, viktigt instrument för t ex Sveriges Regeringskansliet och brukar Byggindustrier, få visst medialt genomslag. Några tendenser som är särskilt tydliga? – Av naturliga skäl vill vi inte avslöja för mycket om den kommande rapporten i dagsläget. Men en tendens är att det inte finns några tydliga tecken för en återhämtning inom bostadsbyggandet. Vilket datum kommer konjunkturrapporten vara färdig? – Rapporten publiceras den 23 oktober. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa vilka tendenser vi ser för byggmarknaden framöver.

”Stora Enso har en attraktiv exponering med en hög andel förpackningar och sågade trävaror. Implicit är det också en försiktig värdering av skogstillgångarna.” Investmentbanken Carnegie, som tycker Stora Enso har fina tillväxtmöjligheter och rekommenderar köp.

Fokus på chefers arbetsmiljö Under den europeiska arbetsmiljöveckan, som startade den 21 oktober, genomför bygg- och installationssektorn en partsgemensam satsning på chefer och tjänstemäns – arbetsmiljö.

Målet är att få igång samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser lokalt. Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Den psykosociala arbetsmiljön glöms ibland bort. Tjänstemannafacken och arbetsgivarna genomför därför nu en gemensam satsning på den psykosociala arbetsmiljön, något som normalt påverkar tjänstemän mest. – Vi är glada över möjligheten att lyfta frågor som stress och arbetsbelastning men även posi-

tiva faktorer när det gäller chefer och tjänstemäns arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande både för arbetstagarnas hälsa och företagens ekonomi, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna. Parterna har tagit fram ett utbildningsmaterial där

Tjänstemannafacken och arbetsgivarna genomför nu en gemensam satsning på den psykosociala arbetsmiljön.

”En god arbetsmiljö är avgörande både för arbetstagarnas hälsa och företagens ekonomi”

Hampe Mobärg vd på Maskinentreprenörerna

målet är att få igång samtal kring den psykosociala arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Förebyggande arbetsmiljöarbete har i flera studier visat på positiva effekter. Satsningen uppmärksammas under den europeiska arbetsmiljöveckan som in-

EXTREMT UTHÅLLIG. EXTREMT PÅLITLIG. Vad MAN XLION och IRONMAN-triatleter har gemensamt: pålitlighet och topprestationer i alla lägen. Dag efter dag.

Precis som i världens tuffaste tävling levererar våra lastbilar prestanda i toppklass varje dag. MAN XLION är förberedd för de allra tuffaste uppdragen och ger i kombination med MAN DigitalServices en bättre kostnadseffektivitet och enklare vardag. För mer information, www.mantruckandbus.se 9

faller vecka 43. Följande arbetsgivarföreningar och fackförbund medverkar i satsningen: Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

43

Säkerhetsparken ska minska byggolyckorna Den 7 oktober invigde Sveriges Byggindustrier landets första och enda gemensamma Säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm. Parken är en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet.

– Verksamheten är den första i sitt slag i Sverige och det är medlemmarna som styr verksamhetens utveckling och ambition att fortsätta utveckla verksamhet och koncept i Sverige, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras.

Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov. – Säkerhetsparken är en efterlängtad samlingsplats för branschen, där vi tillsammans övar, tränar och vidareutvecklar säkerhetsmedvetandet. En stor del av säkerheten sitter i det egna beteendet och att praktiskt träna på

”Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen.”

Jesper Göransson koncernchef på Peab.

säkerhet vet vi är betydelsefullt. Jag ser också fram emot att här kunna testa hur vi med digitala hjälpmedel kan öka säkerheten, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige. Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar’n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

– Denna första Säkerhetspark i Sverige är ett bra exempel på ett projekt där vi i branschen tillsammans tar krafttag för säkrare arbetsplatser. Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare

Den 7 oktober invigdes byggbranschens Säkerhetyspark på Kolstavägen i Märsta. Säkerhetsparken har en yta på 15 000 kvadratmeter. Det finns 15 olika scenarier inom allt från arbete på hög höjd, säker schakt och ergonomi.

Foto: Per Eriksson

och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, vd Peab. Göransson får medhåll från flera av sina branschkollegor. – Säkerhetsparken är efterlängtad. Här kommer

hela byggbranschen kunna träna för en säkrare och mera hälsosam vardag, säger Lars Jonson, Vice President Health and Safety, Skanska instämmer. Catharina ElmsäterSvärd, poängterar regeringens roll i arbetet för säkra arbetsplatser.

– Insatserna för att minska antalet olyckor får aldrig ta paus. Regeringen har välkomnat initiativet och jag hoppas att den nye arbetsmarknadsministern Eva Nordmark fortsätter på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor.

ALLT TILL GÅRDEN! Tillförlitliga premiumkedjor med extremt hög kapacitet

pewag forstgrip

pewag forstgrip pro

pewag helt perfekt soft

pewagworld

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

pewagtraction pewaggroup

info@balaagri.se | 0512-295 50 | www.balaagri.se


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Krafttag mot brott i byggsektorn Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann vecka 39 när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Åtta myndigheter har i uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Kontrollinsatsen pågick under hela förra veckan och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga. Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna. – Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen

Tigercats nya skördare 1165 är avsedd för både gallring och slutavverkning.

Tigercat lanserar ny mellanstor skördare Nu lanserar den kanadensiska maskintillverkaren Tigercat en mellanstor skördare som är lämplig för gallring och slutavverkning. Den nya 8-hjuliga skördaren Tigercat 1165 drivs en Tigercat FPT N67-motor som i steg-4 utförande utvecklar 282 hästkrafter vid 2000 v/ minut. Tigercat 1165 använder samma svingkomponenter som den större 1185, liksom svängande och artikulerade mittdelar som används på Tigercats skotare. Den nya aktiva balanseringstekniken uppges ge bra maskinstabilitet även under förflyttning. Detta tillåter krandrift även under körning, vilket ökar produktiviteten. Den patenterade ERkranen med lång räckvidd uppges vara energieffektiv och ger samma prestanda som en parallellkran, men

med en förenklad konstruktion som innebär mindre underhåll. Kranen har en räckvidd på 9 meter och kommer som standard för skördaraggregat upp 1600 kilo och 11 meters teleskopkran för aggregat på upp till 1100 kilo. – Dedikerade infästnings- och bärarpumpar ger gott om oljeflöde för oavbruten effekt och multifunktionsförmåga. Många hydraulikkomponenter delar 1165:an med andra Tigercat-maskiner, vilket ska innebära ett effektivt hydrauliksystem. Hyttens utformning uppges vara tyst och ergonomisk med bra sikt. Krökt profil på kranen och stora rutor ger en en tydlig sikt över maskinens hela arbetsområde. Nivåregleringen är 24° bakåt, 18° framåt och åt sida/sida. Detta tillsammans med fästklackar inbyggda i ramen, gör Tigercat 1165 lämplig även för brant terräng.

” Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.”

Arne Alfredsson tillförordnad chef för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverke.

ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Under kontrollveckan besökte myndigheterna närmare 75 byggarbetsplatser – såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt - och drygt 100 företag blev kontrollerade. Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna. ­­– Vi kontrollerar att personerna på byggena

Många brister upptäcktes när åtta myndigheter tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser.

har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten. Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndighe-

terna som deltar i kontrollsamarbetet. – Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Fakta Några resultat från kontrollinsatsen:

• Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsav gifter. • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgif- ter för bland annat brister i personalliggare. • Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kon- trollerade arbetsplatserna.

Inköpschefsindex:

Tvärnit i svensk industri PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013.

– Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Delindex för orderingång föll med sex indexenhe-

ter i september till 45,7 jämfört med augusti och gav ett negativt bidrag till PMI-total med 1,8 indexenheter. Det är första gången sedan början av 2016 som delindexet är under 50-strecket. Indexet både för hemmaoch exportmarknaden sjönk i september och

”Det förefaller som motståndskraften mot en svagare konjunktur har minskat i svensk industri.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

noterades till 43,8 respektive 47,5. På årsbasis är det exportorderingången som uppvisat den svagaste utvecklingen. Sedan september förra året har indexet för exportordeingången fallit med 11,6 indexenheter medan motsvarande index för hemmamarknaden begränsats till en nedgång med 3,5 indexenheter.

Delindex för produktion föll med hela 9,6 indexenheter i september till 43,4 jämfört med augusti. Det är indexnivåer som inte uppmätts sedan hösten 2012. Delindexet svarade för det största negativa bidraget till den månatliga nedgången i PMI-total för september (2,4 indexen-

heter). Den utbredda optimismen som fanns tidigare i industrin har gradvis avtagit under året sannolikt i spåren av en osäker omvärldskonjunktur med flera geopolitiska risker. Index för industriföretagens produktionsplaner backade med 6,8 indexenheter i september till 54,2 jämfört med augusti. Det är dock inte ovanligt med stora månatliga svängningar i indexet, men även när ett tre månaders glidande medelvärde beräknas är trenden nedåtgående om en från en hög nivå.


Fina maskiner till salu!

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

45

- Gör en bra affär!

Arkivbild Doosan DX85R....................2013 Steg 3-motor, Indexator, C-smörjn. värmare.

Doosan DX140LCR-5 ..........2017 Engcon EC219, värmare, blad, centralsmörjning, Oilquick.

Doosan 170W-5 ..................2018 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Arkivbild

Arkivbild Volvo L60F ..........................2007 15000 tim, centralsmörjning, spakstyrning, lastarmsfjädring.

Volvo FH12 6x2 ..................2003 Sovhytt, Hiab lastvxl. 16 ton, snabblås, drag, 83000 mil

Volvo L70F ..........................2008 11000 tim, c-smörjn. lastarmsfjädring

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

NYHET! Nu säljer vi även Bergmann dumprar!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Uthyrning & försäljning.

Återvinn och nyttja ert frysta material i er produktion. ALLU Transformer förvandlar effektivt obrukbara frusna material genom krossning, sortering och lastning - i ett moment. Låt produktion och tillverkning fortsätta året runt utan tidskrävande stopp och materialunderskott. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171-17 15 17, Email: sverige@allu.net

Nu är det hög tid att fixa iordning extraljusen för kommande höst och vinter! Utrusta bilen med en DSM Extraljusramp med unikt modellanpassat monteringskit till just din bil! Idag till över 120 olika fordonsmodeller!


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Sandvik lanserar nya stationära konkrossar

Sandvik utvidgar sin 800i-serie stationära konkrossar till att omfatta tre nya modeller som är utrustade som standard med ett automatiserings- och anslutningssystem (ACS). Nya Sandvik 800i-serien konkrossar har mekaniska uppgraderingar, avancerad automatisering och ombyggnadsmöjligheter för att ge förutsägbara prestanda, maximera drifttiden och erbjuda det bästa inom hållbarhet till lägsta möjliga kostnad, skriver Sandvik i ett pressmeddelande. De tre nya modellerna – CH830i, CH840i och CS840i – innebär att 800i krossserien har förbättrats och utvidgats för att erbjuda tillförlitlig, intelligent krossning för alla gruv- eller bergmaterialapplikationer, enligt företaget. Med den digitala handelsplattformen ”My Sandvik” är det möjligt för krossarnas operatörer att se områden för förbättringar direkt, vilket ökar

drifttiden och tillgängligheten. Alla 800i-krossar levereras med den nya generationen ACS som övervakar och optimerar kontinuerligt krossprestanda och kontrollerar hela smörjsystemet, vilket ska öka drifttiden och tillförlitligheten. De är dessutom anslutna till ”My Sandvik”-portalen som nås med en smartphone, surfplatta eller dator. Andra automatiseringsfunktioner mäter och kompenserar kontinuerligt för slit av krossfoder, medan Hydroset och den elektriska säkerhetsventilen automatiskt ger överbelastningsskydd för att låta trampjärn eller annat okrossbart material passera. – 800i-serien har här-

dats och förbättrats för att erbjuda större tillförlitlighet, högre tillgänglighet och låg risk för kritiska fel, enligt Sandvik. Detta innebär bland annat att krossarna har bultade topp- och bottenhöljesfoder (istället för svetsade). Detta gör ett mantelbyte 90 procent snabbare, enligt företaget.

Övertryckssystemet håller damm ute, och det vanliga offlinefiltret håller oljan ren och förlänger oljelivslängden upp till fem gånger. 800i-krossserien kan köpas som en helt ny kross, eller som en Sandvik REBORN-lösning som ersätter en befintlig kross och återanvänder befintliga hjälpmedel och infrastruktur, enligt företaget. Denna plug and playinstallation minimerar störningar och maximerar produktiviteten, samtidigt som den erbjuder upp till 40 procentiga kostnads-

Sandvik utvidgar sin 800i-serie stationära konkrossar till att omfatta tre nya modeller som är utrustade som standard med ett automatiserings- och anslutningssystem (ACS).

besparingar jämfört med ett komplett krosssystem. sade Sandvik. Sandviks serviceavtal ”Sandvik 365” uppges ge kunderna en tryggare verksamhet, låga driftkostnader och längre livslängd på utrustningen. Enligt Sandvik ökar produktiviteten med service-

avtalet med 10 procent. – Ny digital teknik kommer förändra hur gruvor och grustäkter fungerar. ”My Sandvik” är det första steget för att få insikt produktivitet och förutsägbart underhåll som driva vår bransch framåt. Det är fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder en

tjänst som verkligen kommer att göra en skillnad i deras lönsamhet, säger Mats Dahlberg, Vice President Lifecycle Service Startionary Crushing and Screening på Sandvik i en kommentar till lanseringen av de nya konkrossarna.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Komaxi Sten- & Sorteringsgrip En mycket robust och populär sorteringsgrip från Komaxi. Hög kvalitet till ett mycket förmånligt pris. Lastventil ingår. Finns i tre storlekar. 150, 200 respektive 300 kg. För maskiner från 3 till 15 ton. Fäste tillkommer. (S40, S45 och S60)

Från

Nyhet!

26.500:-

Väggyvel YVL 200, 3-punktsupphängd. En stark och robust väghyvel för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 2,0 meter. Hyveln har tre skär. Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen.

36.800:-

Nyhet!

ARB Kompressor. Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket.

Från

3.296:-

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

d! en att bila me

Går äv

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i tre storlekar med max gripöppning från 690 till 1050 mm. Förmodligen Sveriges mest sålda klipp!

Pris från:

Igland WP3000 vedprocessor. Anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Enastående inmatningskapacitet marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester. Hydrauliskt driven.

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Sandlådan och locket har inga Hög råytor, både ut- och insida är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge.,10 cm höga ”ben” gör att sandlådorna lätt kan flyttas med truck.

Rotator Komaxi Perfekt för dig som har en tiltmellandel och har hydraulik över. Finns med S30/150, S40 och S45 fäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

10.900:tt!

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Fraktfri

Sten/stubbrivare. Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

Perfekt för ! grävmaskin

Sandlådor modell HA

29.000:-

Pickuptank Diesel/AdBlue Genomtänkt, smal & hög design som spar mer på ert arbetsutrymme på flaket. Finns i storlekarna 150, 257 och 426 liter. Byggd i aluminium = inget bäst före datum.

kvalitet!

Finns i flera storlekar och färger, från 60-550 liter

Snömarkeringskäppar i plast och bambu. Plast: 2,0 m, orange, 1 st. reflex 1 dm EG, diameter 26 mm, Polypropen. Bambu: 1,8 m, 1 st. reflex 50 mm EG, diameter 16/18 mm. med eller utan reflex. Min. order bunt på 50 st (plast). resp.100 st. (Bambu) Pris: Plast 16 kr/st, Bambu 6 kr/st

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

REHNMAN

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

Telefon: 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

SKOGSBAND! Kedjor & band

Vi tillverkar buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen. Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Tel. 0650-74 21 86 • www.ilsbotools.se

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Stockholms stad satsar på utökad sopsaltning Inför kommande vintersäsong kommer Stockholms stad vidta flera åtgärder för att få snöröjningen att fungera bättre. Förra vintern fick Stockholms stad mycket kritik för stora brister i snöröjningen. Det visade sig bland annat att det förekom vänskapskorruption mellan personal på Trafikkontoret och entreprenörer. Därför kommer nu Stockhoms stad att genomföra en rad åtgärder, bland annat utökad snöröjning och egna kontroller. Trots att flera av de misstänkta entreprenörerna är kvar, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Radio Stockholm att problemen är färre i år. – Vi har nya avtal som är skrivna på andra sätt, och vi kommer förstärka uppföljningen, säger Daniel Helldén. Dessutom kommer det avsättas mer pengar för sopsaltning för i första hand gångbanor och trottoarer. Trafikkontoret ska också undersöka om fler gator kan får markvärme.

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Samarbete för effektivare transporter

NCC och Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Nu testas tjänsten på NCC:s arbetsplats vid delprojekt Centralen i Västlänken där tusentals transporter försvinner och koldioxidutsläppen minskar med tusen ton. Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och sten, schaktmassor, mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. För deletapp Centralen inom Västlänken, där tjänsten nu testas, innebär det cirka 8 000 stycken färre lastbilstransporter, motsvarande 1 000 ton minskat koldioxidutsläpp.

Hållbart byggande med påbyggnad i trä Den mest hållbara kvadratmetern är den som inte byggs, brukar det heta. Samtidigt måste vi bygga för att få bukt med bostadsbristen och hantera den stora efterfrågan på lokaler i stadskärnorna. Då är påbyggnad på höjden en betydligt mer hållbar lösning än nyproduktion – och allra bäst görs det i trä. Som ett av åtta arkitektkontor deltar Semrén & Månsson Arkitekter i Vinnovafinansierade forskningsprojektet Timber on Top, ett samverkansprojekt mellan forskare och aktörer i byggbranschen där målet är att undersöka hur prefabricerade träbyggnadssystem kan bidra till förtätning genom påbyggnad. Maria Hamlin, arkitekt på Semrén & Månsson och ansvarig för forskningssamarbetet, ser projektet som en winwin för kontorets och branschens utveckling på området. – Vi har två utmaningar framför oss: Dels måste vi av miljöskäl sluta bygga allting i betong, dels hitta sätt att förtäta som är både lönsamma och hållbara. Genom att kombinera det lätta och klimatsmarta materialet trä med de tekniskt komplexa påbyggnationerna i befintligt bestånd kan vi ta stora kliv framåt på bägge

områdena. En ständig utmaning vid påbyggnation är nämligen tyngden. Eftersom en byggnads grundläggning ofta är anpassad för att bära den ursprungliga byggnadslasten – inget annat – kräver en påbyggnad i regel omfattande förstärkning i grundläggningen. Något som i sin tur medför ännu mer tyngd, mer materialförbrukning och följaktligen höga kostnader. – Eftersom en påbyggnad i trä väger mindre blir hela

”Med Timber on Top sammanför vi aktörer i olika delar av värdekedjan för att tillsammans driva utvecklingen framåt.”

Mathilda Norell doktorand vid Luleå Tekniska Universitet

Forskningsprojektet Timber on Top är ett samverkansprojekt där målet är att undersöka hur träbyggnadssystem kan bidra till förtätning genom påbyggnad.

konstruktionen enklare att genomföra. Det öppnar upp för påbyggnader i mer känsliga lägen, till exempel bland äldre bebyggelse i stadskärnorna. Och det är ju där förtätningen behövs som allra mest, säger Maria Hamlin. Semrén & Månssons bidrag till forskningsprojektet är en påbyggnad i en 1960-talsfastighet på Sten Sturegatan i Göteborg. Ett projekt som visserligen inte byggs i trä, men som på grund av en rad tekniska utmaningar passar bra som lärande exempel. – För att påbyggnader i trä ska få genomslag behöver ny kunskap genereras och befintlig kunskap

spridas. Med Timber on Top sammanför vi aktörer i olika delar av värdekedjan för att tillsammans driva utvecklingen framåt, säger Mathilda Norell, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet och ansvarig för arkitekturdelen i projektet. – Många ser fortfarande trä som lite av ett wild card som kräver mer av alla inblandade än vad gammal hederlig betong gör. Med mer kunskap och fler goda exempel kan vi arkitekter lättare visa på fördelarna med att bygga i trä – och de är många, alltifrån ekonomiska till miljömässiga, säger Maria Hamlin avslutningsvis.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

49

Ökade krav på återvinning av avfall från bygg och rivning Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas. Inom byggsektorn uppstår årligen cirka en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). För att öka återvinningen föreslår Miljödepartementet att ett krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall införs, tillsammans med högre krav på åtgärder som förebygger sådant avfall. − Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna ut-

veckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. För att invånarna i olika kommuner ska få en likvärdig service föreslår Miljödepartementet också att kommunerna ska ta ansvaret för hushållens bygg- och rivningsavfall. I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast år 2020. Detta mål motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall. Förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målen. Miljödepartementet föreslår också att ett förbud införs mot att avfall som

samlats in separat för att materialåtervinnas får gå direkt till förbränning. Det kan till exempel handla om källsorterade plastförpackningar. Förbudet gäller inte avfall som uppkommit vid behandling av separat insamlat avfall där

”Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen.”

Isabella Lövin miljö- och klimatminister (MP)

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. För att öka återvinningen föreslår Miljödepartementet att ett krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall införs.

Foto: Relita

förbränning är det bästa alternativet ur miljösynvinkel. Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EUdirektiv om avfall som

SORTERAREN MSIOLRJTÖEVRÄINNLGI!G

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

ett viktigt bidrag till arbetet för en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen

minimeras. Som ett första steg i att genomföra de nya kraven i svensk rätt har en promemoria med förslag nu sänts ut på remiss till ett stort antal aktörer.


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Eftersatt skötsel av skyddad skog I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort. – Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen. Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver

Effektiv grävmaskinsburen markberedare firar 10 år 2009 lanserade ett grävarbaserat markberedningsaggregat som utvecklades av Skogsforsk och BSM Verkstad i Alvesta. Aggregatet var i första hand avsett för inversmarkberedning, men kan även höglägga och fläckmarkbereda. I en praktist test gav det cirka 90 procent godkända planteringspunkter.

insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade. – Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall. Skydd av skogar är ett av Sveriges miljömål och beslutas av riksdagen. Ersättningen till markägare för att inte avverka skog har sedan 1993 kostat staten 2,8 miljarder kronor.

Inversmarkberedning utvecklades för cirka 30 år sedan av professor Göran Örlander, då vid SLU. Metoden innebär att man gräver upp en torva som vänds och läggs tillbaka i gropen i uppochnervänt läge. Det ger en bra etablering av plantorna och hög tidig tillväxt. Inversmarkberedning hade inte tillämpats praktiskt, eftersom det inte hade funnits någon fungerande teknik. 2006 startade därför Skogsforsk ett projekt för att utveckla maskinell inversmarkberedning. det utvecklingsspår man valde födde ett aggregat som monterades på en grävmaskin. Det kal�lades under utvecklingen ”Karl-Oskar” men kom

ut på marknaden under namnet MBA 16/800. Aggregatet kan markbereda på flera olika sätt, därför kan föraren ståndortsanpassa varje enskild planteringspunkt. Maskinen arbetar intermittent, det vill säga står still när den markbereder. Därför tar det längre tid att markbereda ett hektar än med t.ex. en kontinuerligt arbetande skogsharv. Å andra sidan får man en hög kvalitet på markberedningen, visade en uppföljning. 2006 startade Skogforsk ett projekt för att utveckla inversmarkberedningen. Projektet arbetar med två parallella utvecklingsspår. Det ena var ett grävmaskinmonterat aggregat för intermit-

Det främre bladet på aggregatet förs ner i jorden. Genom att sedan dra hela aggregatet mot grävmaskinen skalas en torva av och läggs upp och ned. Sedan tiltas det bakre bladet ner och aggregatet trycks ut igen från maskinen och tar torvan med sig till ursprungsplatsen

tent inversmarkberedning, där marken mellan planteringspunkterna lämnas ostörd. Aggregatet utvecklades i samarbete med BSM AB i Alvesta, som tillverkar skopor och annan kringutrustning till grävmaskiner. Målet var att utveckla ett lätt, smidigt, enkelt, robust och billigt aggregat. Våren 2009 lanserades

aggregatet, MBA-16/800, på marknaden. Det kan, förutom att inversmarkbereda, även höglägga och fläckmarkbereda. Det andra utvecklingsspåret var en modifierad skogsharv med en extra harvtallrik som lägger tillbaka den uppharvade tiltan upp och ner i harvspåret.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Stort utbud av grävaggregat!

51

WEB SHOP Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri

Magnetborrmaskin Eco 32 Effekt 1050W. Varvtal 450/min. Vikt 12 kg. Drag-kraft magnet 1500 kg. Weldonfäste Höjd 370-512 mm. Kärnborr<32 mm. Spiralborr<13mm

PRIS FRÅN

6.600:-

45.700:Levereras fraktfritt

5 ÅRS GARANTI

Moris professionella grävaggregat finns i 7 storlekar.

7 storlekar • grävdjup 1,7-4,6 m • mycket tillbehör Vikplogar till kanonpris! Levereras med valfritt fäste. El- ventil med diagonalfunktion, ackumulator och flytande fäste är standard.

Passa på innan vintern! VP 2.1 ...................26.700:VP 2.4...................28.300:.......................................................... VP 2.6 ...................45.000:VP 2.8 ...................48.000:VP 3.0...................51.000:VP 3.3 ...................56.000:VP 3.6 ...................62.000:VP 4.0...................65.000:070-514 98 89 info@lassinanttis-maskin.se • www.lassinanttis-maskin.se

Fraktfritt! Moms tillkommer

Adam Pumps Transporttank 440L för diesel 12/24V, 5 års garanti. Ord. pris 9.900:-

nu 8.490:-

KOMPLETTA LASERPAKET Limit 1210 HV Topcon RL-H5A Luna bygglaser med synligt ljus, manuell fallinställning även via fjärrkontroll. Ord. pris 7.890:-

Nästa generation av TOPCOB självnivellerande planlaser. Ord. pris 14.900:-

5.995:- 10.900:-

Induktionsvärmare Powerinduction 37Lg

OTROLIGT

1-fas 220V. Lätt och bärbar. Hög värme-effekt: 3700W. Vattenkyld.

Levereras nu komplett med kylvätska, 10 liter, värde 1690:Ord. pris 25.990:-

nu 19.900:Bult & Mutterpaket

Gängstångspaket

M18-M30 8.8 FZB - 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 84 kg bult.

M6-M20 x 1m 8.8 FZB 6st i var storlek, totalt 30st.

5.990:-

M8-M16 x 1m 12.9 3st i var storlek, totalt 12st.

4.990:- Ord. pris 7990:-

Ord. pris 7990:-

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

totalt 30st.Ord. pris 2900:2.190:-

SWEBULT Bultkampanj M6-M16, 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 60 6.640:kg bult. Ord. pris

WEBBDRÄPARE

3.590:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

SKYLIFTAR SAXLIFTAR Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

FORDONSTVÄTTAR

NS

CO

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

CTION EQIP ME TRU

NT

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

LIFTAR

KROSSNING & SORTERING

PROFFS PÅ

HYR AV OSS! TC-TRADING Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

MASKINVAGN

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

BUSKRÖJARE

www.gruskungen.se FÄSTEN Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

LASTRAMPER

Maskinvagn • Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

KOMMUNIKATION & IT Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

DIESELMOTORER Kontakta vår specialist inom området:

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

0481-422 00 www.stenacomponents.se

För

Support

HYDRAULHAMMARE

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

LASTBILSDELAR

Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm • Göteborg Köpenhamn • Århus

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

Dieselmotorer • service • reservdelar

PUMPAR!

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

08-564 707 00

Huggknivar och motstål

www.dieselmotornordic.se

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

LASTMASKINER

Vi har knivar till:

Med över 30 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

SNÖKEDJOR För stort & smått

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

RIVNINGSROBOT

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR SPRÄNGMATTOR

Ruba Gummi AB Tel 0582-230 10 info@rubagummi.se www.rubagummi.se

50 ÅR 1969-2019

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida! En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

lars-martinsson@telia.com

Tillverkning & reparation av

Svetsning och reparation av skopor

skopor och fästen

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

RESERVDELAR & REDSKAP

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

0522-168 20 www.cerapid.se

Redskap 400 st 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

LÅGA PRISER

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

ALLT INOM ENTREPRENAD

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

Även små annonser syns! Boka din plats på:

RICHARDS RESERVDELAR AB Kvalitet till lågpris Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

Maskiner för yrkesfolk

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.martinssons.se

Även uthyrning av maskiner

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

RUBA

REPARATIONER & SERVICE

53

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

CERAPID SERAMEKO VATTENRENING

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

M IVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 8 2019 Nostalgi - fordon från förr

Folkhemskombin - Volvo P220 När Volvo Amazon skulle skapas ville företagets chefer att den nya bilen skulle ha lika stort axelavstånd som PV:n och dela tekniska komponenter. Samtidigt skulle den vara rymligare än PV och väga mindre. Bildesignen Jan Wilgaards lyckades förena kraven med sin tidlösa design men ledningen var kluven. De tyckte den såg för modern ut och föredrog en konservativ design och för säkerhets skull fortsatte produktionen av PV:n parallellt när Amazonen lanserades.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

När Amazonen introducerades satt det en liten rak fyra B16A, på 60 hästkrafter under huven. fler cylindrar blev det aldrig, bara mer effekt. Amazonen var rymlig, tidlös och snygg. 1958 lanserades B16B-motorn med 85 hästkrafter och 1961 kom B18-motorerna på 75 respektive 90 hästkrafter. Nu fanns det kraft så det räckte och försäljningen tog fart på allvar. Skivbromsar fram, vadderad instrumentbräda, bromssystem med två separata kretsar samt trepunktsbälte visade att Volvo satsade hårt på säkerheten redan då. Man inrättade en egen haverikommision och utredde olyckor för att rapportera tillbaka till Volvos konstruktörer, allt för att minska antalet olyckor på vägarna som allt oftare var belagda med asfalt. Volvo Amazon byggdes i en rad olika varianter – även i en enkel, lågt prissatt version. Den lanserades 1961 och det var en tvådörrars, svartlackad modell med enklare inredning. Priset var 500 kronor lägre än fyradörrarsmodellen. Men den mest efterlängtade versionen fick Sverige

Volvo Amazon Herrgårdsvagn var en perfekt familjebil. Stort lastutrymme som gav plats för såväl barnvagnar, hundar och byggvaror till landet.

vänta länge på – Volvo P220, Amazonkombin. Kombikarossen var identisk med sedanmodellen fram till B-stolpen men därifrån och bakåt var kombin unik. Lastutrymmet var brett, långt och man fällde hela baksätets ryggstöd. Lastgolvet var plant och lågt. Bakvagnen gjordes om, skruvfjädrarna flyttades bakåt-neråt och Volvo passade samtidigt på att förstärka bakaxeln och de längsgående stagen. Nu tålde kombin att lastas med riktigt tung last. Den USA-inspirerade bakluckan var tvådelad, vilket gjorde att man kunde lasta långa saker om man körde med nedre halvan utfälld och övre luckan stängd. I mitten av 60-talet hade Volvos nya fabrik i Torslanda öppnats. På utvecklingsavdelningen var arbetstakten hög. 1965 fick den slitstarka B18-motorn höjd kompressin och effekten

ökade med ett par hästkrafter. I sportmotorn, B18D, höjdes effekten från 90 till 95 hästkrafter och vridmomentet förbättrades också. En praktisk nyhet var att framhjulsupphängningen kulleder var permanentsmorda, precis som kardanknutarna. Nu slapp man rundsmörja bilen i tid och otid. Den första lågprisvarianten av Amazon hade inte slagit väl ut så Volvo gjorde ett nytt försök, 1965 lanserades Amazon med tillägget ”Favorit”. Bilen saknade yttre utsmyckning, hade enkel 75-hästarsmotor och fyrväxlad låda. Priset för Favorit, 15 300 kronor var 1 500 kronor lägre och denna variant sålde äntligen hyggligt. Den 3 september 1967 lade Sverige om till högertrafik och Volvo Amazon fick förbättrad säkerhet: delad rattstång och ny säkerhetsratt. Dessutom bromsservo och bättre avgasrening plus starkare motorer, kombin hade nu 115 hästkrafter som standard. De skulle bli fler – B20-motorn gjorde entré i Amazon 1968. Nu med 118 hästkrafter. Ingen saga varar för evigt. Volvo Amazon byggdes i 14 år, en otroligt lång tid för en bilmodell. Den var robust, rymlig, snygg och är för alltid förknippad med det svenska folkhemmet.

”Den mest efterlängtade varianten fick folkhemsSverige vänta länge på – Volvo P220, Amazonkombin.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 13.900 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 11.200 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 21.300

Pallgafflar grävmaskin

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 27.790 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

Se filmen på hemsidan!

kr

Varför välja K.T.S?

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 8.400 kr

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. S­fästen 40 ­ 50 och 60 Pris från 8.400 kr

Sandspridare Se filmen på hemsidan!

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® K.T.S har 6 olika modeller på vagnar, både enkel­ och dubbelram 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 28-sidiga broschyr med arbetsbredd. Snövinge och stora prislista och läs mer! Vagn komplett justerbara stödhjul är standard. Pris från 24.300 kr med kran Mycket lämplig för sladdning Pris från 92.000 kr av grusvägar!

Professionell spridare standardutrustad med 3-punktsfäste, hydraulisk tryckstång, steglös utmatning och självlastande. 4 modeller, arbetsbredd 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1560 liter. Pris från 22.500 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

68 ÅR

K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

•26,5" hjulutrustning. •Många utrustningsalternativ. •Agco Power 170 hk, 700 Nm vid 1500 r/m. •Kort leveranstid!

FR48

NYHET! FR48 MED 12 TONS LASTKAPACITET. OM DU INTE BEHÖVER NYTT!

FR28

HR46X

Efter vårens goda försäljning av nya maskiner har vi ett antal bra begagnade maskiner på väg in. Kontakta Mikael eller Micke redan idag, vi har kanske maskinen du söker...

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.�

Micke Bohm Tel 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.�

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel 070-670 55 54

Youtube

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden nr 0819  

Affärstidningen för entreprenad- skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden nr 0819  

Affärstidningen för entreprenad- skog och transportbranschen.