Anläggningsvärlden 0622

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

SLANGEXPRESS

Branschledar Bransc hledaren en inom slitdelar till skopor skopor,, plogar & markfräsar

Slangbyte på plats Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00 hydroscand.se

010-21 20 190 • info@partr info@partreex.se • www www.partr .partreex.se

ANLÄGGNINGSvärlden #1-2016 FEBRUARI #6-2022 SEPTEMBER

Foto: Per Eriksson.

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN

Ny rivningsjätte från Kobelco Japanska Kobelco lanserar SK1300DLC rivningsgrävare med ultrahög räckvidd och en arbetsvikt på 130 ton. Sidan 21

Åtgärder för hållbar masshantering

Sverige redo att satsa på biodrivmedel

Naturvårdsverket har utrett hur hantering av schaktmassor kan förbättras. Nu lämnas därför flera förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövnings-bestämmelser. Sidan 43

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel. Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. För att det ska lyckas behöver andelen biodrivmedel i bensin och diesel öka. Sidan 32-33

Med 100 + modeller hittar du enkelt din favorit, oavsett vad du vill greppa!

Debatt: ”Hög tid att klimat­anpassa den svenska skogen”

qPsst!

Scanna QR-koden med din mobilkamera för att komma till vår eventkalender!

3:e generationens tiltrotatorsystem från engcon. engcon.com/gen3

Sidan 4


ALLT INOM SIKTMEDIA OCH SLITSKYDD Vår siktduksproduktion har rötter sedan 1950-talet och den långa historiken och viljan att alltid utvecklas gör att vi ständigt förnyar och förbättrar våra metoder och produkter. Vare sig det gäller Stål-, Gummi-, Hardox- eller Polyuretansiktduk har vi en egen produktion och lång erfarenhet som borgar för bästa kvalité och service. Har du frågor eller önskemål, kontakta någon av våra säljare. www.spgab.se

PRODUKTSPECIALISTER

08-504 106 00

TOBIAS DAHLMAN

VÅRA PRODUKT­ SPECIALISTER

tobias@spgab.se 08-504 106 22

ADAM ÅKERQVIST adam@spgab.se 08-504 106 17

JONAS WALLGREN jonas@spgab.se 08-504 106 18


Aggregat för alla maskintyper och mätsystem Vi på SP erbjuder ett brett aggregatsortiment för alla maskintyper, märken, modeller och avverkningstyper – från förstagallring till slutavverkning och avverkning av energived eller avbarkning av eukalyptus. Tack vare vår kunskap och långa erfarenhet vet vi vad som krävs för att just ditt avverkningsarbete ska bli så effektivt och lönsamt som möjligt oavsett vilken maskin du har eller hur dina arbetsförhållanden ser ut. Alla våra skördaraggregat har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet där över fyrtio års erfarenhet och utveckling har resulterat i högpresterande aggregat som utmärker sig genom sin unika kombination av högsta produktivitet, optimal bränsleförbrukning, låga underhållskostnader och tillförlitlig mätning.

spmaskiner.com

PEDNO CANADAKEDJOR

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

JUST JUS T NU HAR VI KED KEDJOR JOR PÅ LAGER LAGER FÖR FÖR SNABB LEVERANS! LEVERANS!

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

PEDNO CANADABAND

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Canada-Band HAVEL STUBBREDSKAP: FRÄSAR, KLIPPAR OCH KNIVAR

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

16 september 14 oktober 11 november 9 december

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2022. ISSN: 2002-4150

Utgivning

Tema

23 september 21 oktober 18 november 16 december

Vintervägunderhåll Rivning & demolering Flis & biobränsle Digitalisering

Följ oss i våra sociala kanaler: Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

BARRSÄ ARRSÄTER TER SKOGS AB SKINNSKATTEBER SKINNSKA TTEBERG G

Tel. 070-397 36 54 • agn agne@barrsatersk e@barrsaterskogs ogs.c .com om • barr barrsater satersk skog ogs s.c .com om

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Urval av innehåll nr 6-2022 (Årgång 7) Sämre vägar när priserna stiger.....................................sid 18 Revanch för tallen i Sverige............................................sid 26-27 Testkörd: Volvo V60 T6 Rechare..................................sid 30-31 Byggstarterna rullar på trots motvind............................sid 45 Politisk samsyn i många skogsfrågor.............................sid 54 Leverantörsguiden......................................................sid 60-61


4

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

”Hög tid att klimat­anpassa den svenska skogen” Debatt

Karin Fällman Lillqvist hållbarhetschef Skogssällskapet Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 157 –

Messersisi TC350d Messer TC350d Självlastande med svängbar korg Lastkapacitet 3.500 kg. Lastvolym 1.880 liter Kubota 4-cylindrig diesel på 48,6 kW (steg V) Hytt med värme och AC som tillval

Följ oss på Facebook!

0346-845 30 • info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg

Radiostyrning för pro proffs

Den svenska skogen ska räcka till mer än någonsin, men klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för trädens tillväxt och hälsa. Högre temperaturer och granens utbredning sätter den svenska skogen i en farlig sits. Det är hög tid att klimatanpassa den svenska skogen. Sommarvärmen ger behagliga kvällar och badtemperaturer, men långa högtryck leder till torka och brandrisk i skogen. Inom skogsbruket märker vi också att de långsiktiga förutsättningarna i naturen håller på att rubbas. Klimatförändringarna och jordens ökande medeltemperatur påverkar i högsta grad den svenska skogen. Ett exempel på det är granbarkborren som gynnades av den varma sommaren 2018, vilket blev starten för mängder av döda granar i södra Sverige. Skadorna har delvis blivit så stora eftersom gran planterats

Besök gärna vår hemsida: www.wosab.nu www.wosab.nu

TX6C

RX06A

073-441 22 09 wassen@wosab.nu www.wosab.nu

Klimatkrisen kräver att hela samhället ställer om – även skogsbranschen Karin Fällman Lillqvist hållbarhetschef Skogssällskapet

Klimatkrisen kräver att hela samhället ställer om – även skogsbranschen. Alla aktörer behöver ta ansvar för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk som skapar starka skogar. Det menar Karin Fällman Lindqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

på fel marker, där det riskerar att bli för torrt. Vår svenska gran är känslig för torka och när trädens försvarsförmåga sänks blir de tacksamma byten för den svärmande insekten. Samtidigt klarar tall torka bättre, och lövskog minskar risken för att skogsbränder sprids. Det är därför bra att Skogsstyrelsen nyligen förbjudit plantering av gran på olämplig mark. Den svenska skogen ska räcka till mer än någonsin. Skogen ska ge råvara så att vi kan byta fossila produkter mot förnybara, trähusbyggandet ökar och cellulosabaserade material blir vanligare i kläder. Skogen ska också vara trevlig att vistas i och erbjuda en livsmiljö åt svenska djur och växter. Hur ska då skogen räcka när klimatet för-

ändras? Ett svar är att den måste växa bättre, bli robustare och mer motståndskraftig. Det är hög tid att ställa om i den svenska skogen. Skogen växer långsamt, därför behöver vi snarast växla upp insatserna för att klimatanpassa skogen. Skogssällskapet vill bland annat se följande åtgärder: • Mer forskning om hur inhemska trädslag kan växa bättre. Skogssällskapet finansierar till exempel flera forskningsprojekt för klimatsmart skogsskötsel som både ger god riskspridning och genererar den efterfrågade råvaran. • Planera för skogens klimatscenarier. Skogsbranschen behöver ta hänsyn till prognoserna kring temperatur, nederbörd och andra

SOPMASKINBORST SOPMA SKINBORSTAR AR – Borstar för för en ef effektiv gaturenhållning. Välk älkommen ommen till vår monter monter 973 på Entreprenad Live Live Ring Knutstorp! Knutstorp!

Egen tillverkning tillverkning sedan 1910.

Borstfabrik Borstf abriken en i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • inf info@borstf o@borstfabrik abriken.se en.se • www www.borstf .borstfabrik abriken.se en.se

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

faktorer som påverkar trädens tillväxt. Då kan vi med ansvarsfull och kunskapsbaserad skötsel ge skogarna förutsättningar att klara ett nytt klimat. • Mer varierat skogsbruk. Genom att blanda såväl trädslag som skötselmetoder mer kan vi skapa skogar som är trevliga att vistas i och gynnar biologisk mångfald. Vi kan då också få god riskspridning samt ökad motståndskraft mot skadegörare och extremväder. Klimatkrisen kräver att hela samhället ställer om – även skogsbranschen. Alla aktörer behöver ta ansvar för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk som skapar starka och motståndskraftiga skogar. Det är hög tid att klimatanpassa den svenska skogen.


SNABB OCH HÖ LEVERANS G KVALIT ET!

Kylare & intercoolers! Till alla märken, typer av kros kr osss- och sort sorterings eringsv verk samt fl flishuggar ishuggar,, kompr kompres essor sorer er och elverk elverk..

Krossar/Sorteringsverk

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Borlänge • 0243-132 17 • anders@swerad.se • www.swerad.se


SIJAB.COM

Handla Handl a enkelt enkelt direkt direkt i webbshopen SIJAB.C SIJAB.COM

34 995:-

fr.. 7 590:fr 590:-

6 215:215:-


Nya Ny a gener generationens ationens dieselpump till dig som har egen egen bränsl bränslee- och adbluetank adbluetank.. Kamp ampanj anj - 20% rab rabatt att på på BS BSMAR MART T molnba molnbaser serat at pumpaut pumpautomats omatsy yst stem. em. Kont ontakt akta a oss oss för för mer information information eller eller läs mer på på SIJAB.C SIJAB.COM/B M/BS SMAR MART T

Priserna gäller tom. 30 september 2022. Moms tillkommer.

fr.. 4 995:fr

Dieseltankar Låga 210 liter

17 76 765:-

5 195:-

16 995:-

fr.. 16 47 fr 470:-

BRÄNSLE | SMÖR ÖRJMEDEL JMEDEL | KEM | GAS | GASOL | BRÄNSLET BRÄNSLETANKAR ANKAR | BATTERIER | TILLBEHÖR

www.sijab.com | info@sijab.com | 063-51 11 10


8

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

: Mecalac ac 15 15 MWR TAD Mecal

TES

Skanna kod Skanna koden en och läs maskintestet i Maskinen Maskinentr trepr eprenör enören! en!

• Hjulgr Hjulgrä ävar are e 7– 7–16 ton • Band andgr grä ävar are e 6– 6–16 ton • Hjullastar Hjullastare e 4– 4–15 ton

KONTAKT KONT AKTA A OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Grä Minnesstensv Minnesstens vägen 99 263 91 Höganäs Höganäs www.mecalac.se www .mecalac.se • eson esontr trading.com ading.com

Underhållskontrakt till NRC Group NRC Group har tilldelats basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan där anbudssumman uppgår till 773 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet sträcker sig från juni nästa år till maj 2028. Mitt- och Ådalsbanan omfattar cirka 860 spårkilometer järnväg tolv bandelar och en rangerbangård, och kontraktområdet ligger inom Medelpad, Jämtland och Ångermanland från Sundsvall till Norska gränsen (Mittbanan), Övre Stambanan (Bräcke – Långsele), tvärbanan Långsele till Västerasby samt Ådalsbanan (Västerasby till Sundsvall). – Vi har ett skarpt fokus på att vinna kontrakt till rätt pris, och vårt team i NRC Group Sverige har gjort ett fantastiskt jobb för att öka effektiviteten och förbättra prestandan, säger Henning Olsen, vd och koncernchef på NRC Group i en kommentar till vinsten.

Kellfri flyttar huvudkontor Kellfri flyttar nu från de gamla lokalerna på Mankatorpsgatan 6 i Skara och flyttar nu in i ny och uppdaterad lokal med en stor utställningshall på Storsvängen 2. – Vi har haft kontorsbrist och fått göra temporära lösningar vilket inte varit optimalt. Samtidigt har vi suttit i två olika byggnader vilket gjort att det inte blivit samma samhörighet som vi behöver, säger Kellfris vd Carl-Axel Svensson. Kellfris tidigare satsning och färdigställande av nytt logistikcentrum och monteringshall i Jung är nu i slutskedet. Monteringen kommer att flyttas under hösten, vilket gör att några av våra viktigaste funktioner även de blir samlade på ett ställe.

P-O: 070-300 99 88 p-o@gra p-o@gr avmaskinsspecialisten.se Ander And ers: s: 070-390 96 06 inffo@a in o@atf tfor ord donscervice.se Jör örgen: gen: 070-661 00 11 jorgen@eson jor gen@esontr trading.com ading.com

NCC tecknar unikt avtal för asfaltarbeten Kristianstads kommun förnyar sitt samarbete med byggföretaget NCC genom att teckna ett nytt ramavtal för beläggningsarbeten. Enligt NCC är avtalet, som är partnering, unikt i asfaltbranschen. – Ko m mu n e n v i l l komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i

”Branschen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt riktning.”

Tobias Pettersson chef asfalt på NCC i södra Sverige.

branschen. Vi ser med spänning fram emot att gå in i det här samarbetet med NCC, säger Jonas Schrevelius, enhetschef på tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun. Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, underhållsarbeten och nybyggnation. Enligt NCC är avtalet unikt eftersom det är första gången som Kristianstads kommun upphandlar beläggningsarbeten i partnering. Partnering är en strukturerad samverkansform där aktörerna samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Samverkansformen, som bygger på fullständig öppenhet, skapar mervärde för båda parterna. Ramavtalet gäller i två år med möjlighet till

NCC tecknar unikt partneringavtal för asfaltarbeten med Kristianstads kommun

förlängning ett år i taget i maximalt två år. – Genom att inte bara fokusera på lägsta pris kan vi tillsammans med våra kunder skapa högre värden, till exempel högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Det är nytänkande av Kristianstads kommun och ett välkommet steg på vägen att förändra asfaltbranschen. Bran-

schen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt riktning, säger Tobias Pettersson, avdelningschef för Asfalt på NCC i Södra Sverige. Uppdragen, som väntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor per år, kommer att orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.10

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Orderstock på rekordnivå för Svevia Svevia fortsätter att växa med kraftig orderingång och omsättning. För årets andra kvartal uppgick rörelseresultatet till 141 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 3,0 miljarder kronor (2,0) och orderstocken ökade till 12,1 miljarder kronor (11,0), vilket är den högsta nivån någonsin i koncernens historia. – Verksamheten går för högtryck och omsättningen ökade med 27 procent i kvartalet. Alla delar i verksamheten bidrar till den positiva utvecklingen och vi ser en stor potential i det nyförvärvade Asfaltbolaget genom stärkt konkurrenskraft i södra Sverige, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia. Enligt Svevia innebär det pågående kriget i Ukraina med påföljande sanktioner mot Ryssland

Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Foto: Mikael Dubois

en brist på flera insatsvaror och ökade priser på drivmedel, vilket ger en ökad finansiell börda för Svevias underleverantörer, och kan på sikt påverka företagets leveranskapacitet. – Vi stänger kvartalet med orderböckerna fyllda och trots läget i omvärlden är våra marknadsförutsättningar fortsatt gynnsamma, avslutar Anders Gustafsson.

Rekordorder till Sandvik på gruvutrustning

Sandvik har erhållit en order för att leverera en batterielektrisk utrustningsflotta med truckar, lastare och borrar, samt service on-site till Foran Minings gruvprojekt McIlvenna Bay i Saskatchewan, Kanada. McIlvenna Bay har designats för att vara världens första koldioxidneutrala gruvutvecklingsprojekt inom koppar. Ordern, värderad till 330 miljoner kronor, är Sandviks hittills största på batterielektrisk utrustning. Enligt avtalet kommer Sandvik att leverera 20 batterielektriska fordon samt Battery as a Service. Utrustningsleveranserna planeras att ske under perioden 2023-2025. McIlvenna Bay är ett gruvprojekt under jord för koppar och zink som ligger i Flin Flon Greenstone-bältet och har en målsättning att vara koldioxidneutralt. Projektet kommer att drivas med vattenkraft och har designats för att kunna dra fördel av Sandviks senaste teknologiska framsteg för hållbar gruvdrift.

Bostadsbyggandet bromsar in Stämningsläget i samhällsekonomin har på bara några få månader skiftat rejält. Hushållens köpkraft försvagas, kostnaderna för boende förväntas öka med stigande räntor och ökade priser på energi, samtidigt som kostnaderna för byggande har ökat kraftigt. Enligt en färsk prognos från Boverket leder det till att bostadsbyggandet bromsar in samtidigt som behovet av nya bostäder skrivs upp. Boverkets reviderade byggbehovsberäkning visar att det behöver tillkomma 63.400 nya bostäder per år under perioden 2022-2030. Förra året påbörjades cirka 71.500 bostäder vilket var en historiskt hög takt. Boverket räknar med att cirka 61.000 bostäder påbörjas i år för att falla till under 50.000 bostäder nästa år. – Vi skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Det

”Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid.”

Anders Sjelvgren generaldirektör på Boverket.

Förra året påbörjades 71.500 bostäder och i år räknar Boverket med att cirka 61.000 bostäder påbörjas, för att under 2023 falla till under 50.000 nya bostäder.

finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket. Förra året påbörjades påbörjades 34.000 nya hyresrätter och cirka 21.000 bostadsrätter i flerbostadshus. Antalet påbörjade hyresrätter och bostadsrätter minskar enligt Boverket med 40 respektive 35 procent från förra året till 2023. Det är i första hand stigande räntor och högre byggkostnader som gör nyinvesteringar i bostäder mindre attraktiva. Från början av 2019 till mars 2022 steg småhuspriserna med nära 40 procent och lägenhetspriserna med nära 25 procent. Under samma tid steg byggkost-

nadsindex med cirka 15 procent. Det kan tyda på att det finns marginaler åtminstone för småhusbyggandet.

beräknade befolkningstillväxten under perioden och för att bygga ifatt det underskott som finns sedan 2006.

Boverket skriver nu upp sin bedömning av bostadsbehovet. Under fjolåret färdigställdes cirka 53.000 bostäder, vilket var mycket under det årliga behovet. Enligt Boverkets reviderade bedömning behöver det tillkomma cirka 63.400 bostäder under perioden 2022–2030, totalt 571.000 bostäder. Behovet av bostäder ökar på grund av den

– En förväntad nedgång i bostadsbyggandet framöver, samtidigt som det stora behovet av nya bostäder består, tyder på att de stora utmaningar bostadsmarknaden har stått inför under lång tid riskerar att bestå även under lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Fakta. Prognos för antal påbörjade bostäder År 2021 Nybyggnad Flerbostadshus 55.400 Bostadsrätt 20.900 34.100 Hyresrätt Äganderätt 400 Småhus 13.600 Total nybyggnad 69.000 Nettotillskott 2.750 Totalt påbörjade 74.750

2022p

2023p

43.500 17.000 26.000 500 14.500 58.000 3.000 61.000

35.500 14.000 21.000 500 12.000 47.500 2.000 49.500

Entrepr Entr eprenadutr enadutrus ustning tning för för grä grävning och och lastning lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning och markberedningsaggregat.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens önskemål.

Ågårdsvägen 17 | 342 32 Alvesta | Tel. 0472-146 63 | info@bsmverkstad.se | www.bsmverkstad.se


TRÄFFA OSS PÅ LIVE I SKÅNE

SE VÅRA PRODUKTER OCH NYHETER KOM PÅ PÅ MÄ MÄSS SSAN AN


12

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..............-83 Hydrema 928C ............................-06 Hydrema 928 rototilt....................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt.....................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..........-96 Åkerman H3MB............................-88 GRÄVMASKINER LARV Volvo ECR 88 Plus, rotortilt...........-12 Volvo ECR 88 Plus, rotortilt, grip ...-08 Volvo ECR 88D rotortilt, grip .........-17 Volvo EC160 BLC, rototilt..............-04 Volvo EC160 BLC .........................-04 Volvo EC280W ............................. 99 Åkerman H3 rotortilt.....................-85 Åkerman H7C, bredlarv ................-90 Åkerman H9BLC...........................-84 Cat 308E rototilt, grip, stållarv......-12 Cat 312 EL rototilt, blad ...............-12 Doosan 140LCR rototilt, grip, blad-12 Doosan DX140LC rotortilt m grip..-11 Hitachi ZX85-3 rototilt ..................-10 Hitachi Zaxis 110, rototilt, blad, ...-03 Hymax 940 rototilt .......................-90 JCB JS130 ...................................-99 JCB 145 LC rotortilt, grip ..............-16 Kobelco SK70 rototilt...................-02 Komatsu PC120...........................-92 NH Kobelco E70B rototilt, stållarv -08 Takeuchi TB070...........................-99 Takeutchi TB175 rotortilt...............-04 Takeutchi TB175 rotortilt, grip, delad bom, stållarv................................-07 Takeutchi TB290 rotortilt...............-14 DUMPRAR Volvo A20 6x6..............................-89 Volvo BM 861 6x4 .......................-81 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ......-85 Volvo BM 860TL, 6x4....................-72 Bergmann 3009R 4x4 multitipp ...-11 Hydrema 910 4x4........................-95 Hydrema 912D ............................-07 Hydrema 912D, multitipp, (5 st)...-08 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-01 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-00 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .......... ......................................05, -06, -07 Hydrema 912DS 4x4 ...................-13 Multitipp, svenskregad, fjädrande framaxel

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD ..............................NYA Bucher Duro 4x4..........................-99 Bucher Duro 6x6, kran ..........-00, -02 Honda TRX 450ES........................-00 TRAKTORER Volvo BM 430 servo, griplastare, boggikärra m.m. SUPERSKICK!.....-72 Volvo BM 814 4WD......................-70 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. .............................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...............-89 MF 399, 4WD ..............................-92 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Hyundai Robex 55-7 rototilt .........-07 Kobelco KX016-4, breddbar, Powertilt ....................................................-17 New Holland E50.2SR rototilt.......-07 Takeutchi TB035...........................-96 Takeutchi TB153FR rototilt, grip.......... ..............................-16, -17, -18, -19 Takeutchi TB228 rotortilt...............-08 Takeutchi TB260 rototilt, grip ........-14 Yanmar Vio57U rototilt .................-14 LASTMASKINER Volvo L30 Twin..............................-88 Volvo L50 Twin..............................-86 Volvo L70 servospak......-88, -89, -92 Volvo L70 servospak, twin .....--89, 90 Volvo L70B...................................-93 Volvo L70C ...........................-95, -98 Volvo L70D ...........................-01, -02 Volvo L90D ..................................-01 Volvo L90C...................................-99 Volvo L90 kompaktor ...................-88 Volvo L90B ...........................-92, -94 Volvo L90 .....................-87, -89, -92 Volvo L120...................................-99 Cat 908H.....................................-09 BANDLASTARE Cat 955L .....................................-80 TRUCK Kalmar DCE 120-6.......................-03

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE 45 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Ponsse lanserar eldriven skotare Ponsse och företagets egna teknologiföretag Epec lanserar Ponsse EV1, ett nytt tekniskt koncept för en eldriven skogsmaskin. Även om skotaren kommer tillgänglig kommersiellt senare, kan Epecs teknik redan användas i elektriska eller hybridelektriska kommersiella fordon. Ponsse menar att konceptet är en blick in i framtiden och banar väg för teknisk utveckling och hållbara avverkningslösningar. – Den tekniska utvecklingen går snabbt och erbjuder utmärkta möjligheter att utveckla våra lösningar ytterligare, även i oväntade riktningar. Vi har arbetat hårt tillsammans med

”Vi har arbetat hårt tillsammans med vårt teknikföretag för att förverkliga det här konceptet.” Juho Nummela vd och koncernchef Ponsse

Ponsse lanserar en eldriven konceptskotare i 15-tons klassen. Konceptmaskinen har Epecs teknik som redan används i elektriska eller hybridelektriska fordon och ickeväggående maskiner.

vårt teknikföretag Epec för att förverkliga det här konceptet. Samtidigt har båda företagen utvecklat sin kapacitet och skaffat betydande nya kunskaper under det här projektet, säger Juho Nummela, vd och koncernchef för Ponsse. Konceptmaskinen har utvecklats för skotare med en lastkapacitet på 15 ton, den mest populära storlekskategorin för Ponsses skotare. Konceptmaskinen har en helt elektrisk drivlina samt Epecs strömfördelningsenhet och hybridstyrenhet. Maskinen drivs helt med batteriström. Batterierna laddas med en så kal�lad ”Range Extender”, som i det här skedet av utvecklingen drivs av en förbränningsmotor. Enligt Ponsse ger den här tekniken betydande förbättringar av bräns-

Tekniken i den elektriska skotaren har tagits fram av Ponsse Groups eget teknologiföretag Epec.

leekonomi i den här storlekskategorin. Epecs systemlösning för elektromobilitet bygger på Epec Flow-strömfördelningsenheten som man kan ansluta till elektriska motorer, batterier och andra enheter. Strömfördelningsenheten möjliggör effektiv tillverkning och service av maskinerna samt användning under krävande förhållanden. Epec Flow hybridstyrenheten styr den elektriska driv-

linan och innehåller programvara som utvecklats genom simuleringar. – E p e c F l o w- l ö s ningen är kärnan i allt. Den har utvecklats för elektrifiering av olika kommersiella fordon och icke-väggående maskiner. Programvaran kan utvecklas genom simuleringsmodeller, och lösningen går att utveckla smidigt för behoven hos olika maskiner, säger Jyri Kylä-Kaila, vd för Epec.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


Allt inom entrepr entreprenad, enad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra bra priser! Vägsladd YVL 200, 3-punktsupphängd En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner. Varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 2,0m. Vägsladden har tre skär. Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Som tillval finns strängspridare och hydraulisk inställning av skärvinkel. Vi har vägsladdar för ATV och traktor. Från

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m FLERAER! polyesterslingen eller vid O M DELL dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för POWERED by dragkula.

11.240:-

Komaxi Tiltmellandel från S30 till de största. Komaxi fästen är kända för sin höga kvalite och tajta uppbyggnad. Kan även fås med överfäste till samma pris som med direktinfästning. Från

Perfekt för ! v grä maskin

Schaktbladskopa Ställbara fästen till bladet, Hål för lastlinor. Som tillval finns stöd för transport av långa föremål. Finns i stolekarna 200, 400, 500 och 700 liter. Fäste S30, S40 och S45. För grävmaskiner från 1,5 till 10 ton.

13.000:-

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40, S45 och S60. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Trädklipp till grävmaskin Tack vare den modulära strukturen och det lätt borttagbara bladet blir avverkning, röjning och installationsarbete enkelt. Finns i tre storlekar från 210 till 350 mm skärdiameter. För grävmaskiner från 1,5 till 25 ton.

3.296:-

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland känns obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Pickuptank Diesel/AdBlue Genomtänkt, smal och hög design som spar arbetsutrymme på flaket. Finns i storlekarna 150, 257 eller 426 liter. Byggd i aluminium = inget bäst före datum. Finns även som lågbyggd för pickupflak med lock.

11.180:-

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskin och kran. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder. Modell Biojack 110 Biojack 160 Biojack 180 Biojack 230 Biojack 300 Biojack 450

Vikt 59 kg 160 kg 200 kg 230 kg 260 kg 710 kg

Klippdiam. 120 mm 150-180 mm 180-220 mm 200-250 mm 250-300 mm 450 mm

Sten/stubbrivare. Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

Sweepex Mega Broom SweepEx modulborste är en helt unik produkt som många företag använder varje dag. Det sitter 11 rader med patenterade borst som ser till att sopningen blir till en ren lek. Stor sortering av borstar.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se www.cgnor d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 219 –


14

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Släckutrustning för skogsägare från Vimek På skogsmässan Elmia Wood premiärvisade Vimek den första eftersläckningsutrustningen ”Vimek Fire Box”. Nyheten hade inte på förhand annonserats av företag som uppger att intresset kring produkten var stor.

Scania registrerade 83 tunga lastbilar över 16 ton i juli.

REGISTRERINGSSTATISTIK JULI 2022:

Lastbilsförsäljningen minskade med 4,4% Under juli registrerades totalt 1.789 nya lastbilar (oavsett totalvikt),4,45 procent färee än under samma tid förra året. - Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära 15 procent under juli månad, 231 fordon.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 227 fordon i juli, en minskning med 22,3 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2.849, vilket är en minskning med drygt 10,5 procent. Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 18.184 i juli, vilket är

en ökning med cirka 1procent jämfört med juli 2021. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 178 jämfört med 1 208 i fjol. Den höjda malusen den 1 juni för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden i en kommentar till månadens registreringsstatistik.

TUNGA LASTBILAR Märke juli 2022 juli 2021 jan-juli 2022 Andel% 1 38 1,3 Daf 3 Iveco 0 1 0 71 2,5 MAN 6 6 7,7 Mercedes 16 25 218 Scania 83 121 1.115 39,1 119 137 1.380 48,4 Volvo Övriga 0 1 25 0,9 2.849 100,0 Totalt 227 292

LÄTTA LASTBILAR Märke juli 2022 juli 2021 jan-juli 2022 Andel% 686 3,8 Citroen 71 90 1 75 61 0,3 Fiat 15,7 324 207 2.850 Ford Isuzu 41 0 365 2,0 372 2,0 Iveco 47 45 269 1,5 Maxus 38 11 212 151 2.711 14,9 Mercedes 20 62 338 1,9 Nissan 2,2 Opel 19 67 399 1.902 10,5 Peugeot 187 103 148 2.111 11,6 Renault 121 2 21 102 0,6 Suzuki 9,0 Toyota 97 178 1.628 4.222 23,2 Volkswagen 328 359 13 87 0,5 Övriga 22 1.548 18.184 100,0 Totalt 1.533

Förutom en vattentank innehåller Vimek Fire Box även lämpliga handverktyg för eftersläckningsarbete av skogsbränder. Det finns också gott om utrymme för personlig skyddsutrustning. Fyllning av den 800 liter stora tanken genomförs enkelt med den bensindrivna vattenpumpen. Enligt Vimek är slangarna av hög kvalitet och har ”brandkårskoppling” för att även kunna kopplas ihop med räddningstjänstens slangar. Vatten töms genom kran, sprutmunstycke eller med en spridarramp som fästes baktill på släckutrustningspa-

Under Elmia Wood premiärvisades den första Fire Boxen. Nyfikenheten kring produkten under mässan var hög då den på förhand inte annonserats av företaget.

Foto: Vimek, pressbild

ketet. Utvecklingen av eftersläckningsutrustningen har gett i samarbete med det skogtekniska klustret och projektet SNI (Skogens Nya Innovationer) där även flera skogsbolag är med och stödjer innovationer och utveckling.

Vimek Fire Box är framtagen att passa samtliga 6-hjuliga skotare från Vimek efter 2007. Boxen lyfts enkelt av och på maskinen med kranen. – Vi tror att produkten skapar en trygghet hos skogsägare som vill ha en egen enkel och smi-

dig grundutrustning för att göra en snabb första insats vid skogsbrand samt eftersläckningsarbete, säger Johannes Nilsson, vd på Vimek i en kommentar till lanseringen.

Skymap och Inviatech samarbetar om projektering i 3D Mätteknikföretaget Skymap och konsultföretaget Inviatech har som mål att förenkla planeringen och projektering i byggprojekt tillsammans. Genom ett nyligen inlett samarbete kan Skymap erbjuda sina kunder Inviatechs projekteringstjänster och Inviatech kan erbjuda sina kunder Skymaps visualisering i 3D, dokumentering och förenklade dataflöden i byggprojekt. – Med allt fler som använder maskinstyrning i projekten ökar behovet av designfiler i 3D. Genom att projektera i 3D redan från start blir arbetet mer effektivt och samtidigt får både markentreprenörer och

fastighetsutvecklare ett bättre underlag att stå på, säger Fredrik Hallgren, marknadsansvarig på på Inviatech. Just nu implementerar Inviatech Skymap Portal som verktyg för att visualisera och leverera designfiler till kunder. Med den digitala kopian av byggprojektet som ger fler detaljer och högre noggrannhet inte minst när det gäller höjder får de också ett bättre underlag att jämföra och kontrollera leveransen mot. – Det pratas ofta om att byggbranschen är konservativ och återhållsam inför ny teknik, men vi upplever tvärt om en stor nyfikenhet kring ny teknik och en önskan att digitalisera för att utveckla både arbetsmetoder och lönsamhet. Jag är övertygad

Fredrik Hallgren (t.v.) marknadschef på Inviatech och Joachim Olsson, (t.h) säljansvarig på Skymap skakar hand på ett samarbete inom projektering i byggprojekt.

om att vi kommer att ha många kunder som är intresserade och ser nyttan av vårt samarbete, menar Fredrik Hallgren. Sedan lång tid erbjuder Skymap sina kunder projekteringstjänster i 3D genom etablerade samarbeten, men efterfrågan bara ökar och behovet av filer som kan leverera en samlad

tjänst för att hålla samman hela projekteringsflödet har blivit akut. – Inviatech är ett ungt och hungrigt tillväxtbolag som verkligen visat vad de går för. Genom det nu inledda samarbetet kan vi hjälpa långt fler kunder och underlätta arbetsflödet för dem på riktigt, säger Jon Bengtsson, grundare och vd på Skymap.


Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

Monter 815


16

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Circle K bygger 75 laddplatser för tunga lastbilar.

Fler laddplatser för tunga lastbilar Circle K har erhållit stöd från Energimyndighetens utlysning”Regionala elektrifieringspiloter tunga transporter” för att bygga laddning till tung trafik. I kombination med egna investeringar innebär bidraget att Cirkle K kan expandera snabbare med 74 nya laddplatser. Crkle K:s nätverk med laddstationer kommer nu sträcka sig från Malmö söder till Docksta i Norrland, på Västkusten längs E6:an samt E20 Stockholm-Göteborg. – Vi vet även att denna satsning ger möjlighet för många av våra kunder att våga satsa på en elektrifierad fordonsflotta, säger Lennart Olsson ansvarig för laddning tung trafik på Circle K. Tidig elektrifiering av tung trafik kommer i första hand att ske i två segment där Circle K:s stationer geografiskt ligger lämpligt placerade för detta: Regionaltrafik där fordon har en given hemmabas samt rör sig inom ett område med ~20mil radie från denna. Linjetrafik där fordon rör sig mellan ett antal förutbestämda platser enligt ett givet schema.

Stora Enso och Nortvolt bygger batterier av trä Skogsbolaget Stora Enso och batteritillverkaren Nortvolt ska samarbeta för att skapa batterier med ligninbaserat hårt kol framställt av förnybart trä från de nordiska skogarna. Målet med samarbetet är att utveckla världens första industrialiserade batteri med anod som helt kommer från europeiska råvaror, vilket ska sänka både koldioxidavtrycket och kostnaderna. – Den gemensamma batteriutvecklingen med

”Med detta partnerskap utforskar vi en ny källa till hållbart råmaterial.”

Emma Nehrenheim miljöchef på Nortvolt.

Stora Enso och Nortvolt har ingått ett gemensamt avtal för att skapa ett hållbart batteri med anod tillverkade av trä från skogar i Norden.

Foto: Stora Enso

Nortvolt markerar ett steg på vår resa att betjäna den snabbväxande batterimarknaden med förnybara anodmaterial gjorda av trä. Vårt ligninbaserade hårda kol Lignode kommer säkra den strategiska europeiska försörjningen av onodmaterial, säger Johanna Hallberg, vice vd på Stora Enso Biomaterials. Både företagen tillför nyckelkomponenter,

kompetens och expertis till batteripartnerskapet. Stora Enso kommer tillhandahålla sitt ligninbaserade anodmaterial medan Nortvolt kommer driva celldesign, produktionsprocessutveckling och uppskalning av tekniken. – Med detta partnerskap utforskar vi en ny källa till hållbart råmaterial och utökar den europeiska batterivärdekedjan, samtidigt som vi utveck-

lar en billigare batterikemi, säger Emma Nehrenheim, miljöchef på Nortvolt. Lignin är en växthärledd polymer som finns i cellväggarna hos torra växter. Träd består av 20-30 procent lignin, där det fungerar som ett naturligt och starkt bindemedel. Det är en av de största förnybara kolkällorna som finns. Stora Ensos biobaserade kolmaterial ligger vid koncernens produktionsanläggning i Sunila i Finland, där lignin har tillverkats industriellt sedan 2015. Den årliga produktionskapaciteten för lignin är 50.000 ton, vilket gör Stora Enso till den största kraftligninproducenten i världen. Koncernen utvärderar också sin första industriella produktion av Lignode på Sunila-anläggningen genom en förstudie.18

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Sämre vägar när priserna stiger Auktionsajten Blinto sålde en Huddig 1260 D linjemaskin för rekordbeloppet 3,6 miljoner kronor. Maskinen fick 61 bud från ett 10-tal intressenter.

Slutprisrekord på traktorgrävare Traktorgrävaren, en Huddig 1260 D Linjemaskin, som såldes för rekordbeloppet 3,6 miljoner kronor klubbades igenom den 2 juni 2022 och är inte bara slutprisrekord för maskinen utan även på auktionsajten Blinto.se sedan starten 2018. Det tidigare rekordet för ett enskilt sålt objekt genom tiderna på Blinto låg på 2,85 miljoner kronor för en Scania R450. Traktorgrävaren var en modell Huddig 1260 D från 2018 som var i gott skick samsas med många andra typer av entreprenadmaskiner på sajten och segmentet har fått ett uppsving under de senaste månaderna där nästan en tredjedel av sökningarna är relaterade till kategorin och dess produkter. Att intresset är stort märktes dels under pågående auktion då maskinen genererade hela 61 bud från ett tiotal olika intressenter från länder både inom och utanför Norden.

Sämre vägar och sänkta hastigheter är att vänta för bilister på många håll i landet. Inflation och handelshinder i spåren av kriget i Ukraina gör att många investeringar på infrastruktur får ställas in eller skjutas på framtiden. Vägtrafiken påverkas i första hand av att priset på bitumen, en insatsvara som används vid produktion av asfalt, rusat. Enligt Trafikverket måste nu viktiga underhållsåtgärder skjutas på framtiden.

”Utan ytterligare resurstillskott är allt sämre vägar att vänta.” Caroline Drabe vd på Riksförbundet M (tidigare Motormännen).

– Att ytterligare åtgärder får skjutas på framtiden är allvarligt, särskilt i ljuset av att Trafikverket redan har en underhållsskuld på 23 miljarder kronor för vägtrafiken. 13 procent av de statliga vägarna är redan i mycket dåligt skick och nedbrytningen av vägnätet går allt snabbare. Utan ytterligare resurstillskott är allt sämre vägar att vänta, liksom sänkta hastigheter på vägar där säkerheten inte kan garanteras, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen).

ket på senare år också i högre grad fått tillämpa lappning och lagning i stället för mer heltäckande åtgärder.

Att vägnätet i Sverige slits allt snabbare har flera orsaker: Ökad trafik, ökad kanalisering av trafiken samt inte minst en högre andel tung trafik gör att trycket på landets vägar ökar. Till följd av bristande resurser har Trafikver-

Kortsiktiga akuta åtgärder skapar sämre standard på vägarna och är mer kostsamt över tid. – Sverige har under flera år haft en positiv trend gällande trafiksäkerheten. Vi har tagit stormsteg mot Nollvisionen om att ingen ska all-

På grund av att priset på bitumen rusar larmar nu Trafikverket om att viktiga åtgärder får ställas in vilket kommer innebära sämre vägar.

varligt skadas eller dö i trafiken. Det försämrade vägunderhållet riskerar dock att reversera denna utveckling och åter öka de allvarliga olyckorna eftersom inte bara vägytorna blir sämre, utan också viktiga investeringar som att öka mittsepareringen och att bygga bort de farliga kurvorna får skjutas på framtiden, säger Caroline Drabe avslutningsvis.


[ TRANSPORT & LOGISTIK ]

Fjärrstyrd virkeslastare kan öka säkerheten Världspremiären av en �ärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ännu ett viktigt steg mot �ärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. I slutet av november genomförde Remote Timber de första skarpa testerna vid SCAs virkesterminal i Timrå. BAKOM FORSKNINGSPROJEKTET

Remote Timber står Mittuniversitetet, SCA, Telia, Volvo CE, Biometria och Skogforsk. I november nåddes en milstolpe då den fjärrstyrda virkeslastaren demonstrerades i skarpt läge på SCAs virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Resultaten under testveckan har varit lyckade och visat att den nya tekniken kan möjliggöra fjärrstyr-

T H I N N I N G

da terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete. – Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans. Projektet ligger helt i linje med SCAs ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner, säger Magnus Bergman, chef för stab teknik och digitalisering vid SCA Skog. – Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik

så som 5G kan möjliggöra att de hundratals virkesterminaler som ƂPPU TWPVQO K 5XGTKIG MCP DGOCPnas med fjärrstyrda virkeslastare i framtiden. Testerna som gjorts under veckan har visat att tekniken fungerar, att det går att köra samt lasta och lossa timmer med fjärrstyrning, säger Mattias O´Nils, ledare för STC Forskningcenter, Mittuniversitetet. VOLVO CE HAR byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning, vilket gör att föraren får samma upplevelse på distans som i själva maskinen. Det är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision och på ett säkert sätt. – Vi ser att fjärrstyrning ger stor

framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet. I HCTNKIC OKNLÒGT MCP QRGTCVÒTGP ƃ[Vtas till en säker plats med bättre arbetsmiljöförhållanden. I fall där OCP DGFTKXGT XGTMUCOJGV RÁ ƃGTC olika platser kan en förare sköta R ƃGTC VGTOKPCNGT UCOVKFKIV 2TQLGMMONTE 205 tet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE. I EN CONTAINER en bit i från virkesområdet på Torsboda har Volvo byggt upp förarmiljön med en NKMCFCP UVQN UQO ƂPPU K NCUVCTGP och fem skärmar som visar totalt 11 kamerabilder. Härifrån har två erfarna SCA-förare fjärrstyrt lastaren.

S E R I E S

2000T

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger vä ca 420kg, men klarar att fälla träd med diameter upp p till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den allra bästa presta andan för att tåla en tuff vardag i skogen. www.logmax.com

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggreg gat i T-Serien.

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 1 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


20

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Doosan i samarbete med italiensk borrtillverkare Maskintillverkaren Doosan och Geax, en italiensk tillverkare av borrmaskiner har sedan 2020 haft ett samarbete om leverans av grävmaskiner till Geax som får maskinerna levererade utan sticka för att bygga om de till effektiva borrmaskiner. Geax bildades 2006 av ingenjören Adriano Pesaresi, som efter tjugo års erfarenhet som konstruktör inom denna sektor, ville etablera en ny verksamhet med syftet att producera innovativa och kompakta borrmaskiner, som kan erbjuda höga prestanda, tack vare att de är baserade på grävmaskiner. Under 2019 fick Geax problem med inköp av maskiner från sina tidigare leverantörer och sökte en ny partner som kunde leverera maskiner till företagets kunder. Geax val av ny leverantör föll på koreanska Doosan för leverans av grävmaskiner från 6 till 24 ton (som omfattar basmaskinerna DX63, DX140LC, DX180LC, DX210LC och DX225LC), byggda med steg V, steg IV, EPA och Tier III-motorer så att de kan säljas på marknader i Europa, Amerika, Mellanöstern och Asien. Grävmaskinerna levereras av Doosan utan stickor och byggs till borrmaskiner av Geax som används för att tillverka grundpålar upp till 30 meters djup och med en diameter upp till 1,5 meter. Dessa komplexa

borriggar är byggda i Italien, vid Geax huvudanläggning i Montefano. Maskinerna är sedan helt omcertifierade och distribueras av företaget över hela världen. – Vi behövde en leverantör som är känd över hela världen, pålitlig, med en internationell serviceverksamhet. Vi genomförde en undersökning med våra kunder för att identifiera det föredragna varumärket och Doosan var det bästa valet, säger Alessandro Baldazzi, försäljningschef på Geax. Dessa kompakta borrmaskiner erbjuder också den viktiga fördelen att de enkelt kan transporteras utan särskilda tillstånd och kan arbeta där andra maskiner för pålar med stor diameter inte kan fungera, såsom i trånga utrymmen, i sluttningar, inne i byggnader och nära kraftledningar. Maskinerna har visat sig vara mycket framgångsrika i storstäder som Los Angeles, Sidney och Seattle, där varje centimeter har en viktig kostnad, och det är särskilt lönsamt att utföra byggnadsarbeten i små utrymmen och undvika att slösa tid och resurser genom använd-

Partnerskapet mellan maskintillverkaren Doosan och italienska Geax, en internationell tillverkare av borrmaskiner rullar på. Hittills har man levererat ut 80 maskiner till kunder över världen. Geax borrmaskiner används för att tillverka grundpålar på upp till 30 meters djup och en diameter på upp till 1,5 meter.

Geax borrmaskiner har mycket höga prestanda tack vare att de är baserade på grävmaskiner

ning av överdimensionerade maskiner. De största marknaderna för Geax kompakta borrmaskiner är främst Italien och USA, men

efterfrågan ökar även i Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland samt Mellan- och Fjärran Östern. Geax tog emot de första Doosan-basma-

Ingenjören Adriano Pesaresi grundade företaget Geax 2006 och levererar nu borrmaskiner över hela världen.

skinerna 2020, och de första färdiga borrmaskinerna såldes förra året. Hittills har ett 80tal Doosan-baserade maskiner byggts, varav över 60 har köpts och

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

Välk älkommen ommen till mont monter er 918D

levererats till kunder utanför Italien. Svensk generalagent för Doosan är Maskinia i Linköping.


Meiren har snöplogar, underbett och sopvalsar som lämpar sig för alla typer av vägar

VTS02 VIKPLOG till traktorer, hjullastare och lastbil. Den erbjuds i fem olika storlekar, från 2800 till 4000 mm total bredd.

MSPN DIAGONALPLOG med sidoförskjutning. Finns i bredderna 3400, 3810, 4140, 4680 och 5290 mm.

KSM04 SIDOVINGE med elastiska polyuretan skärhållare. De olika storlekarna som �nns på plogbladet är 2330, 3970, 4795 och 5865 mm.

Epoke har sand- och saltspridare, kombispridare, lakespridare samt blandanlägg för professionell användning.

Epokes spridare för gång- och cykelbanor Lakespridare, mini kombi eller befuktat för traktorer, pickup eller vagn. Kapacitet lake: 250-6.800 liter, Spridningsbredd: 1-11 meter Mängd: 10-50 g lake per m²

Vi är idag en av landets främsta leverantör av maskiner för vägunderhåll. Se mer på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer! Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv Tel: 0303-150 50 | stroman@stroman.se | www.stroman.se

Epoke Sirius Combi AST Höghastighets (90 km/h) kombispridre. Ny version av GPS-styrning. Automatisk rutt-inspelning skickas i realtid. Volym: 5 m³ torrt 14,3 m³ lake, Spridningshastighet: Upp till 90 km/h

Gilla och Följ oss gärna på sociala medier


22

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Återfyllnadsskopa Hydraulisk

Planeringsskopa med lång Flisskopor från 3 till 16 m³ botten och låg rygg

NYHET! Pallgafflar för större och Betongblandarskopa för Avjämningsbalk med mindre maskiner från 1,6 till cement, betong samt matjord fällbara vingar för ökad 16 ton och gödning arbetsbredd.

Nu med kamera! kamera! Flisraka för stackning av flis Sopvals för grävmaskin, och spån. finns i flera bredder & olika fästen.

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • bengt@redskaparna.se

Mindre stålproduktion första halvåret Under första halvåret i år producerades totalt 2.413 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021. Under juni månad 2022 producerades det totalt 386 tusen ton råstål, motsvarande en minskning på 6,6 procent jämfört med samma månad 2021. Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Kraftigt ökad efterfrågan för Epiroc Epiroc ökade orderingången med 21 procent under årets andra kvartal till 13.377 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 2.381 miljoner kronor. – Under kvartalet vann vi flera stora utrustningsordrar varav många inkluderade lösningar för batteridrift och automation. Serviceverksamheten utvecklades också starkt Totalt uppgick den organiska ordertillväxten till 6 procent. Exklusive Ryssland ökade orderingången 18 procent organiskt. Vi fortsätter också att se högre inköpskostnader och utmaningar i leveranskedjan. Vår flexibla organisation kan dock snabbt anpassa sig till förändringar och utmaningar och vår stora eftermarknadsverksamhet ger motståndskraft. säger Helena Hedblom, vd och koncernchef på Epiroc.

Stabilt första halvår för Peab Byggföretaget Peab redovisar en nettoomsättning för årets första halvår på 29.402 miljoner kronor (26.385). Rörelseresultatet uppgår till 895 miljoner kronor (751). Rörelsemarginalen ökade till 3,0 procent (2,8) – Peab redovisar fortsatt tillväxt och ett förbättrat resultat efter det första halvåret 2022. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl, även om vi ser viss påverkan på rörelsemarginalen. Trots det alltjämt osäkra omvärldsläget har vi en hög orderingång, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Så unviker man att släckta skogsbränder tar sig

Stora skogsbränder uppstår ofta när redan släckta bränder blossar upp igen. Skogforsk har samordnat en arbetsgrupp som tagit fram riktlinjer som ska hjälpa skogsägare att bevaka släckta skogsbränder.

Riktlinjerna för bevakning efter avslutad räddningsinsats är branschöverskridande och fungerar i hela Sverige. I arbetsgruppen ingår Skogforsk, MSB, Räddningstjänsten, maskinringarna, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och representanter för skogsbruket. – Riktlinjerna ska ses mot bakgrund av att ägaren, enligt lag, alltid är ansvarig för sin egen-

”Riktlinjerna bör därför användas så tidigt som möjligt.” Rolf Björkheden seniorforskare på Skogforsk.

Enligt en offentlig utredning orsakades cirka 70 procent av den totala brandarealen 2018 av att mindre bränder, som bedömdes vara släckta, blossade upp igen.

Foto: Martin JMK/Wikimedia Commons/Skogforsk

dom vid olyckor. Vid större olyckor, som till exempel skogsbränder, bedöms det dock som orimligt att markägaren ensam ska ta ansvaret och räddningstjänsten bekämpar då branden. När det arbetet är avklarat ansvarar markägaren för bevakning av brandområdet, något som det hittills inte funnits accepterade rutiner eller riktlinjer för, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, och den som lett arbetet med att ta fram riktlinjerna. Det handlar om enkla instruktioner till markägare om vad som i praktiken ska göras vid en bevakning. Arbetsgruppen har också skapat en checklista, som räddningsledaren kan luta sig emot när mar-

kägare ska informeras om vad som krävs för att ta det lagstadgade ansvaret för bevakning. – Vi tror att det är en stor fördel om kontakt upprättas mellan räddningstjänst och markägare så snart som möjligt. Markägare behöver få tidig informa-

tion så att de är ”på tå” i brandbekämpningen. Och räddningstjänsten behöver exempelvis få veta var man kan hämta vatten och var det finns gödseltunnor, som kan användas för släckning och så vidare, säger Rolf Björheden avslutningsvis.

Fakta. Riktlinjer efter skogsbrand De första upplagorna av riktlinjer för bevakning av skogsbrand lanseras sommaren 2022. Reviderade upplagor tas fram löpande. Riktlinjerna baseras på tre dokument: 1. Bevakning efter skogsbrand - råd och information till markägare. Ger markägare information och tips om hur de kan agera vid bevakning efter avslutad räddningsinsats 2. Avslutande av insats mot skogsbrand räddningsledarens checklista. Ger räddningsledaren stöd i överlämnandet av ansvar efter avslutad räddningsinsats 3. Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats efter skogsbrand och information till berörda markägare. Tillhandahåller ett formulär där viktig information, kopplad till den enskilda händelsen, kan kommuniceras och dokumenteras.

Amerika ger Volvo CE ett lyft Volvo CE rapporterar en oförändrad omsättning jämfört med föregående år under andra kvartalet i år med en kraftig nedgång i Kina som kompenseras av betydande tillväxt i Nord- och Sydamerika, Afrika och Oceanien. Enligt Volvo CE är byggaktiviteten i Europa och Nordamerika fortsatt hög men leveranserna begränsas av begränsningar i leveranskedjan som begränsar tillgången på maskiner. L eve ra n s e r n a t i l l

Kina minskade med 27 procent under kvartalet och nettoorderingången under de tre månaderna var 42 procent lägre än samma kvartal 2021. Den totala omsättningen för andra kvartalet var oförändrat på 25,8 miljoner kronor. Försäljningen ökade i Nordamerika (+28%), Sydamerika (+121%), men minskade på Volvos två största m a rk n a d e r, E u ro p a (–2%) och Asien (–24%). De höga råvarupriserna bidrar till att öka försäljningen i Latinamerika, medan vissa

Volvo CE redovisar en omsättning på 25,8 miljarder kronor under årets andra kvartal.

stora marknader i Asien, utanför kina upplevde stark tillväxt i både råvarupriser och statliga stimulanser. Melker Jernberg, vd för Volvo CE, beskrev det som en självsäker prestation med en stabil

försäljning i nivå med förra året. Med vårt engagemang för att utöka vårt utbud av elektromobilitet och vidta åtgärder för att lägga mer hållbara bygglösningar i händerna på våra kunder, förblir vi inte bara starka inför en oförutsägbar global utsikt utan är inriktade på tillväxt. Under kvartalet levererade företaget sin första maskin tillverkad av fossilfritt stål och investerade i den nederländska elgrävmaskintillverkaren Limach.


För en bra dag i skogen!

Stora nyheter från FTG Mowi! Har du sett Mowis stora skogsvagn, Mowi 1450 WD, med nytt lastrede och breddbara skotarbankar som tillval? Utrustad med Mowi P81DT - den nya kraftfulla Mowikranen med större räckvidd och bättre parkeringsläge. Det gör att hela vagnen får lägre tyngdpunkt samtidigt som Mowi kranens omtyckta egenskaper bibehålls. Mowi har nyligen lanserat ytterligare sex nya kranmodeller - P31T, P41, P41T, P51, P51T, och P81T, med en mängd förbättrade egenskaper: längre räckvidd (P41, P51T), större lyftkraft och mer vridkraft.

Kranspetsstyrning från FTG Moheda. På Elmia Wood visades griplastarkranen Moheda M81DT med nya kranspetsstyrningen FTG X-ACT upp för första gången. FTG Xcrane Advanced Crane Tip (X-ACT) System är ett system med avancerad teknik för att hela tiden känna av kranens position. Föraren kan nu enkelt fästa blicken på kranspetsen och styra den i önskad riktning. Kontakta din närmaste återförsäljare för att få veta mer om nya Moheda M81DT och kranspetsstyrning du också.

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com


24

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Frontbåge till John Deere skördare. skördare.

Tak ak-- och motviktsbågar fi finns nns nu till alla maskiner i Cat Next gen.

Ny takbåge till Nya Huddig 1370. 1370.

Ny taktak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 17 175W 5W..

Patrik 070-2 070-207 07 31 34 • patrik@entrax.se

Om olyckan skulle vara framme har Rottne Industri alltid över 36 000 reservdelar hemma på lager. Ulrika Svensson är en av de anställda i reservdelsgänget på företaget.

Foto: Rottne Industri.

36 000 artiklar i Rottnes reservdelslager I Rottnes reservdelslager finns alltid omkring 36.000 artiklar hemma. – Allt handlar om ansvarstagande till slutkund. Som Rottneförare ska man alltid känna sig trygg, säger Thommy Eriksson, ansvarig för reservdelslagret. Arbetet som skogsmaskinförare blir alltmer avancerat och i takt med en ständig utveckling av både hård- och mjukvara till maskinerna krävs kunskap. Samma inblick och kännedom spiller över på reservdelar, oavsett årsmodell på maskinen. – Vi försöker tillhandahålla reservdelar till maskiner som är maximalt tio år gamla. De delar som vi inte har på hyllan, försöker vi få tag på från extern leveran-

tör eller tillverka i vår egen produktion, säger Thommy Eriksson. Arbetet med att alltid ha rätt komponenter och artiklar hemma på lager pågår ständigt. Målet är att ingen maskin, oavsett ålder, ska stå still under en längre tid. – Viktiga och de mest frekventa delarna, exempelvis drivlinor, aggregat, motorer och boggis, försöker vi alltid ha på lager. Det gäller att ge service snabbt, samt att lämna besked om något inte finns hemma för omgående leverans, säger Thommy Eriksson. Sammanlagt a r b e t a r 18 personer på reservdelslagret. Vissa har jobbar på lagret länge, vissa har bara ett par år på nacken. Men enligt Rottne är just det här spannet som är en av personalens styrkor.

Hitachi visar rivningsmaskin på Bauma Hitachi kommer att ställa ut sin nya multigrävmaskin ZX400MC-7 avsedd för rivningsbranschen på årets Bauma-mässa i höst. ZX400MC-7 är en del av företagets 40 tons medelviktsklass av grävmaskiner och kommer med zaxis-teknik och en steg V-kompatibel motor. Enligt Hitachi kan maskinen utföra uppgifter för flera maskiner, tack vare fyra tillbehör som den levereras med, inklusive en rivningssticka med en räckvidd på 21 eller 24 meter. Enligt Hitachi förbättrar den tredubbla bomcylindern, det utdragbara underredet för 360-graders arbete och en längre bandram mångsidigheten hos ZX400MC-7. Hydraulsystemet är

”Det finns en stor efterfrågan på 40-tons rivningsmaskiner på den europeiska marknaden.” Burkhard Janssen produktchef på Hitachi CM i Europa.

På årets Bauma-mässa i München den 24-30 oktober kommer Hitachi bland annat visa en 40 tons multimaskin avsedd för effektiv rivning. Med den långa rivningsstickan är räckvidden upp till 24 meter.

lämpligt för användning av alla hydrauliska redskap och både bom och redskap kan bytas snabbt och bekvämt från förarplatsen. Maskinen är en av tre modeller som utvecklats tillsammans med det tyska företaget KTEG, som är en del av EAC (European Application Center). Dessa inkluderar ZX390TC-7 bandgrävmaskin och den elektriska minigrävmaskinen ZX55U-6EB. – Det finns en stor efterfrågan på 40 tons rivningsmaskiner i Europa, så vi är glada över att kunna introducera denna nya modell på den europeiska marknaden, säger Burkhard

Hitachi ZX400MC-7 kommer med en tiltbar hytt med FOPS (Falling Object Protective Structure) nivå 2 och främre förnsterskydd samt P5A glas.

Janssen, produktchef för specialapplikationer och ny teknologi på Hitachi Construction Machinery i Europa. Under drift är föraren skyddad från nedfallen skräp med FOPS (Falling Object Protective

Komatsu förvärvar Bracke Forest Komatsu Forest förvärvar Bracke Forest AB från nuvarande ägare Cranab, del av Fassi Group.

– Efter noggrant övervägande har vi i diskussion med köparen kommit överens om att sälja Bracke Forest, som varit del av Cranab Group sedan 2013, i syfte att utnyttja möjligheterna för företaget att fortsätta sin tillväxt, säger Anders Strömgren,

styrelseordförande för Bracke Forest. Komatsu Forest AB är en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner som har ett starkt fokus på att ta en aktiv del i mekanisering av skogsvård, vilket är en verksamhet som vi nu ser intensifieras globalt, skriver Cranab i ett pressmeddelande. Bracke Forest har varit en ledande aktör på marknaden för markberedningsutrustning

för skogsföryngring i norra barrskogsbältet i decennier. Företaget har utvecklats väl under tiden det ägts av Cranab, del av Fassi Group. Under de senaste åren har verksamheten koncentrerats till att utveckla och verifiera produkter för mekaniserad skogsplantering, och nu står företaget inför fasen att ta dessa produkter till marknaden. Vi är övertygade om att Bracke Forest kommer att få rätt förutsätt-

Structure) nivå 2 och främre fönsterskydd samt P5A-glas. En tiltbar hytt och kamerasystem som ger en 270-graders vy över området runt grävmaskinen ger också ”utmärkt sikt” enligt Hitachi.

ningar att fortsätta sin tillväxt med Komatsu Forest som ägare från nu och i framtiden. De som i första hand krävs för att fortsätta växa kommer att vara att bygga upp kanaler för distribution samt starkt kundfokus och support. Komatsu Forest har förmågan att tillföra detta och därför är vi bekväma med och stolta över att lämna över Bracke Forest till ny ägare., säger Anders Strömgren avslutningsvis.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 25

GAR ARANTI ANTI

2 ÅRS ÅR S

NY DESIGN

NYA MONTABER NYA MONTABERT T SD-SERIEN SD-SERIEN NU MED 2 ÅRS ÅRS GAR GARANTI! ANTI! MONTABER MONT ABERT T ST STAND ANDARD ARD • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad • Passar bärare upp till 12 ton.

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 812 –

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASK WWW .DLMASKIN.SE IN.SE

Favorit i repris Foto: Mikaels Grävtjänst AB

– Den är helt fantastisk att köra och den är jätte smidig, säger Martin Hansson, grävmaskinist på Mikaels GrävTjänst. Vi ser fram emot att välkomna fler av våra kunder som har saknat en Hitachi hjulgrävare i denna storlek!

Marknadens mest kompakta Senaste gången Hitachi presenterade en hjulgrävare i 15-tons klassen var 2002. Det var första generationen av ZAXIS och modellen hette Hitachi ZX130W. 20 år senare är det dags igen. En av nyheterna i ZAXIS-7 är nya kortrumpade Hitachi ZX135W-7. Det intressanta är att även den främre svängradien är snäv vilket få konkurrerande modeller kan mäta sig med. Det betyder att om du kommer runt med motvikten så kommer du också runt med hytten och klarar av att svänga runt 360°. Utöver storleken är maskinen robust konstruerad och den delar samma huvudkomponenter som sina större modellsyskon då både motor och drivlina samt förarhytt och undervagn med hjulaxlar är identiska. Det ger optimal komfort och bästa körprestanda och stabilitet på alla arbetsplatser.

Tel 08-500 239 20 • info@utbildningsservice.com


26

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 • TEMA FORSKNING & NATUR

Prisökningarna slår hårt mot byggbranschen Bygg- och anläggningsbranschen har påverkats mest av alla branscher av prishöjningar de senaste tre månaderna. Hela 98 procent av byggföretagen uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten. – Det märks allt tydligare bland våra medlemsföretag att ökningen av materialpriser ligger på en väldig hög nivå. Det gäller bland annat armeringsstål och trävirke, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen. Dr yg t t re av f yra byggföretag menar att man har möjlighet att kompensera för prisökningarna genom att höja försäljningspriserna till kund. Samtidigt uppger två av tio att det föreligger risk för varsel eller uppsägningar under de kommande sex månaderna. Enkäten är genomförd av Svenskt Näringsliv och bygger på 3 100 svarande företag. Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har 88 procent av byggföretag verksamma i Sverige dessutom svårt att få tag på arbetskraft. Bristen på arbetskraft leder till färre affärer. 75 procent av byggföretagen säger att de tackat nej till jobb för att de inte haft tillräckligt med personal eller rätt kompetenser.

Revansch för tallen i södra Sverige Andelen tall som planteras på mark där den växer som bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen gjort som menar att skogen därmed står bättre rustad mot betesskador av klövvilt men också stormar, bränder, skadedjur och klimatförändringar.

F

Foto: Per Eriksson, Anna Petersson. Statistikkälla: Skogsstyrelsen.

rån och med år 2016 finns det systematiska och över åren sammanvägda mätningar tillgängliga över andelen tall i nya planteringar. Nyligen kom den senaste statistik för 2022 som visar att 56 procent av ungskogarna (1-4 meter höga träd) på magra marker i Götaland bestod av tall.

Det är en tydlig ökning jämfört med 2021 då andelen var 40 procent och en fördubbling sedan 2016, då andelen låg på 28 procent. Även på så kallade mellanmarker går utvecklingen åt

rätt håll. – Efter många års enträget arbete så ser vi nu en tydlig trend där skogsägaren planterar tall istället för gran på de här markerna. Det gör

också våra skogar mer vitala och robusta vilket gynnar både naturvården och produktionen, säger skogskonsulent och viltexpert Lars Ingemarsson vid Skogsstyrelsen. Enligt Skogstyrelsen finns det enskilda län i Götaland som sticker ut med sämre statistik, lite beroende på olika förutsättningar, där det krävs mer insatser. Samtidigt

”Vi är inte framme än och därför är det viktigt att skogsägarna hänger i och fortsätter öka andelen tall.”

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 156 –

Lars Ingemarsson skogskonsulent och viltexpert på Skogsstyrelsen.

är det också en bra bit kvar till den önskvärda nivån på 85 procent tall i den nya skog som planterats på magra marker. – Vår inventering gäller träd som planteras för flera år sedan och det tar tid innan vi ser resultat. Nu visar den att vi är på rätt väg och försäljningen av tallplantor ökar. Men vi är inte framme än och därför är det viktigt att skogsägarna


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 27

Sveaskog har beslutat att minska avverkningen med cirka 1 miljoner m3fub per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut.

Sveaskog ska minska avverkningen

Från och med 2016 finns systematiska och över åren sammanvägda mätningar tillgängliga över andelen tall i nya planteringar. Nyligen kom den senaste statistiken för 2022 och den visar att 56 procent av ungskogarna (1-4 meter höga träd) på magra marker i Götaland bestod av tall.

41% 40

hänger i och fortsätter öka andelen tall när man planterar på svaga och mellanbördiga marker, säger Lars Ingemarsson.

na, har ökad andel gran inte varit ett problem på samma sätt. Där utgör tallen 90 procent på magra marker.

I Svealand är situation över lag bättre än i Götaland med en andel tall på 76 procent, men även här är det en uppgång för tallen planterad på magra marker. I norra delarna av Sverige men också i Gävleborg och stora delarna av Dalar-

Under en lång tid har det varit problem med att gran planterats i allt större utsträckning främst i landets södra, men också mellersta delar, på bekostnad av tallen. Skogsstyrelsen menar att det har gjorts därför att skogsägaren

39%

40%

35%

30 28%

31%

20 10 0

Skogsstyrelsen menar att det har planterats gran på magra marker eftersom att skogsägaren vill undvika betesskador från älg och annat klövvilt

56%

50

Procent (%)

Foto: Anna Petersson/Skogsstyrelsen

60

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Andelen ungskog på mager mark som är föryngrad med tall i Götaland. Andelen tall som planteras på mark där den växer bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar.

vill undvika betesskador från älg och annat klövvilt som tycker om att äta tall. Utvecklingen med allt större andel gran är en följd av gran planterats på magra marker där en egentligen i trivs. Då växer den sämre och kan bli mer mottaglig för skador. Skogsstyrelsen uppger att man arbetat intensivt för att vända

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

utvecklingen och så sent som i mars i år infört nya föreskrifter som förbjuder markägare att plantera gran på marker där tall passar bättre. S ko g s st y r e l s e n h a r framgångsrikt också drivit satsningen Mera tall i delar av Svealand och Götaland, ett konkret verktyg och koncept där alla aktörer samlas för att vända utvecklingen i skogen.

Statliga Sveaskog har fattat beslut om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Enligt Sveaskog är det en medveten satsning på ett värdeskapande skogsbruk.

Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå på cirka 1,0 miljoner m3fub per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018. För föryngringsavverkning är den nya nivån 3,8 miljoner m3fub och för gallring 1,3 muljoner m3fub. Avverkningsberäkningarna baseras på Sveaskogs totala produktiva skogsinnehav, den årliga tillväxten och åldersuppbyggnaden i bolagets skogar. Sveaskogs genomför avverkningsberäkningar var femte år och med en långsiktighet över 100 år. Minskad avverkningsnivå ger se klart konsekvenser för Sveaskogs verksamhet, kunder och samarbetspartners – såväl positiva som negativa.

Erik Brandsma, vd på Sveaskog.

– Vi är mycket medvetna om det och utvärderar möjligheterna för att minska de negativa konsekvenserna. Vi har en stark skogstillväxt och framåt ser vi möjligheter att justera avverkningsnivån uppåt, säger Erik Brandsma, vd på Sveaskog. Vad betyder då ”hållbart skogsbruk”? – För mig handlar hållbarhet om att ha en tydlig riktning där vi ständigt förbättrar oss genom att avväga ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar löpande. De nya avverkningsnivåerna kommer att hjälpa oss i den avvägningen, säger Erik Brandsma.

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


28

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Mercedes-Benz lanserar nu den eldrivna eEconic som kommer en samlad effekt på 536 hästkrafter.

Mercedes-Benz andra eldrivna lastbilsmodell Nu har Mercedes-Benz startat serieproduktionen av eEconic, företaget andra lastbil efter eActros som började tillverkas förra hösten. eEconic med sin låga hytt och insteg är speciellt avsedd för körningar med många stopp i stadsmiljö, i första hand inom renhållning och sophämtning. – Det är ju i stadskörning fördelarna med eldrift är mest påtagliga, säger Bengt-Ove Hedborg som är försäljningschef för Mercedes-Benz Lastbilar i Sverige. eEconic har samma elektriska drivlina som eActros. Det innebär två elmotorer monterade på bakaxeln med en samlad effekt på 536 hästkrafter. Motorerna får sin energi från tre batteripaket på tillsammans 336 kWh vilket ger en maximal räckvidd på cirka 30 mil. – Många av de som beställt eEconic är renhållningsföretag och där kommer även sopaggregaten att drivas på el. Det ger en praktisk daglig räckvidd i full produktion på 15 mil vilket med marginal täcker behoven på de allra flesta slingor som körs i stadstrafik, berättar Bengt-Ove Hedborg.

SCA:s resultat något högre än väntat

Skogsbolaget SCA levererade ett rörelseresultat, ebitda, på 3.121 miljoner kronor under årets andra kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 5.899 miljoner kronor (4.810). – Förändringen relaterade främst till stark efterfrågan på SCAs produkter, högre försäljningspriser och större försäljning till kärnmarknader. Via det egna logistikbolaget har SCA en unik kontroll över logistiken från skog till kund vilket gynnat leveranssäkerheten i en turbulent tid, skriver SCA i delårsrapporten. Värderingen på SCAs skogstillgångar ökade till 87,9 miljarder kronor jämfört med 84,5 miljarder kronor vid utgången av föregående år till följd av fortsatt stigande priser på skogstillgångar i Norra Sverige.

Mecalac visar medelstort eldrivet på Bauma Den franska maskintillverkaren Mecalac meddelar att man som första tillverkare kan erbjuda ett komplett utbud av medelstora maskiner som drivs av ren el. De nya maskinerna är en 11 tons hjulgrävare, svängbar hjullastare och en 6 tons dumper. De senaste åren har flera maskintillverkare tagit fram eldrivna maskiner. Oftast är det mycket små maskiner som erbjuds som dessutom har begränsad gångtid på en laddning. Enligt Mecalac har man av denna anledning nu genomfört ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram som innebär att man lanserar tre medelstora maskiner som drivs av el. Utmaningen för Mecalac var därför som första maskintillverkare att erbjuda ett komplett sortiment av medelstora maskiner som består av 11 tons hjulgrävmaskinen E12, 1000 liters svänglastaren E1000 samt 6 tons dumpern

Mecalac uppger att man är den första maskintillverkaren som kan erbjuda ett komplett utbud med eldrivna maskiner i den mellanstora klassen. Maskinerna som kommer visas på Bauma i höst är en 11 tons hjulgrävare, 100 liters hjullastare och en 6 tons dumper.

ED6. Den främsta orsaken till bristen på eldrivna medelstora maskiner på marknaden är att det är svårt att optimera energihushållningen. Den franska maskintillverkaren menar att man har gjort ett tekniskt genombrott inom hydraulik, distributionssystem och energihushållning. Hjälpsystem (t.ex värme och luftkonditionering) uppnår nu drastiskt

minskad energiförbrukning utan att det påverkar maskinens autonomi och prestanda. M-Power är en mobil strömförsörjningslösning (powerbank) med höga prestanda. Med sin lagringskapacitet på 300 kWh ersätter den en konventionell dieselgenerator genom att tillhandahålla en batteriladdningslösning var som helst. Mec alac har även

konfigurerat om människa-maskin-gränssnittet för att få föraren att köra på ett energisnålt sätt och säkerställa ett konsekvent beteende. Maskinerna kommer premiärvisas på Bauma-mässan i München som arrangeras den 2430 oktober. Svensk generalagent för Mecalac är Grävmaskinspecialisten i Höganäs.

Fortsatt god orderingång för Norditek Norditek redovisar en nettoomsättning på 12,67 miljoner kronor för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det motsvarar en minskning på 54,6 procent jämfört med samma period föregående

år. Resultatet före avskrivingar uppgick till 3,22 miljoner kronor vilket motsvara en Ebita-marginal om 25,4 procent. – Q3 blev ett kvar t al med fortsatt hög aktivitet i och med uthyrning, orderteckningar och utveckling av

verksamheten. Flera nya moduler som ökar återvinningsgraden av kundernas material har utvecklats och lanserats under kvartalet. Tyvärr fortsätter de globala leveransproblemen att orsaka förseningar i leveranser vilket i sin tur har påverkat faktureringen.

Dessa förseningar kan uppskattas till en minskad fakturering om cirka 20 miljoner kronor. Förseningarna har dock inte påverkat orderingången. Orderingången är fortsatt god, säger Daniel Carlberg, vd och koncernchef, Norditek Group.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!

Södra Sverige: Marcus Persson................070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman ...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson ...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa: ...................070-636 34 60

www.slpab.com KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 29

pewag forstgrip pro Soft

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Redskap som sparar bränsle Snabb, smidig & effektiv!

ÄLVEST ÄL VESTAD ADT TANKEN Dubbelmantlade ADR dieseltankar

Älvestad-Tanken:s dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av diesel, HVO och RME, ut till arbetsplatser.

Bra arbetsmiljöval!

NÅGRA NÅ GRA FÖRDELAR:

Breddas till ca 1 meter! Med en skopa kopplad bak och fram med borsten borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastsky kastskydd, dd, vilket kan vara bra vid uppstädningsarbeten upps tädningsarbeten i trånga stadsmiljöer

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Förutom att minska risken för kabelskador, förbättra arbetsmiljön för medhjälparen effektiviserar Greppo-borsten arbetet så mycket att man sparar en hel del bränsle.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTR TILTRO OTATOR

• Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjlighet med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/överdel vilket förlänger tankens livslängd • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör - UTAN kostnad • Kan utrustas med rostfri tank för AdBlue

De starka staplingsprofilerna på toppen av tanken skyddar locket.

Det solida locket skyddar tankens inre.

Det är möjligt att placera en AdBlue-tank (rostfritt stål) integrerad i tanken.

Det är också möjligt att placera en grävskopa eller annan utrustning på tanken, vilket är ett utmärkt sätt att förhindra stöld av drivmedel. YOUTUBE

ÄlvestadTTanken

– Proffs på miljösäker förvaring – 013-39 30 90 • info@alvestadtank info@alvestadtanken.se en.se • alvestadtank alvestadtanken.se en.se


30

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 • PROVKÖRNING

Låga driftkostnader med laddbar Volvo V60

Sveriges mest sålda plug-in hybrid är Volvo V60 Twin Engine Recharge. Dessutom är den skräddarsydd för tjänstebilsmarknaden som finns i två utföranden: Sportiga T8 och mer ordinär T6. Förra året var Volvo V60 Sveriges mest sålda bil, vilket är lätt att förstå. Sverige är ett av få länder där Volvo säljer fler kombibilar än suv:ar och i år har Volvo dessutom ökat leveranstakten av laddbara bilar där Volvo V60 Recharge har tagit förstaplatsen på plugin-hybridmarknaden före Volkswagen Passat GTE. För tjänstebilsföraren är Volvo V60 Recharge en bra affär. Förmånsvärdet är endast 2.762 kronor per månad vid 50 procent marginalskatt. Ett av bilens starka kort är utformningen. En snyggare bil är svårt att hitta. Proportionerna är perfekta och bättre än på Volvo V90 som mest liknar en pråm i jämförelse. Premiumkänslan finns på plats omedelbart när man sätter sig i kupén. Materialen känns påkostade och gedigna helt i klass med de tyska

konkurrenterna. Interiören är stilren med trä- och läderdetaljer och den klassiska pekskärmen i mitten som idag kanske tillhör marknadens minsta. Växelspaken av kristall från Orrefors, snygg detalj som lyfter kvalitetskänslan. Knappar och vred har en liten bit till den tyska känslan, men och andra sidan finns det i princip inga knappar i Volvos bilar längre. Stolarna i Volvo är också i en klass för sig. Man sitter skönt redan från början och långresor utan träsmak är inga problem.

Volvo SPA-chassi innebär mer dynamiska och bra köregenskaper i kombination med hög åkkomfort. Volvo V60 plugin-hybrid är inget undantag. Numera finns Volvo V60 bara som laddhybrid. Styrningen får av många höga betyg, med en lagom sportig och närvarande styrkänsla, även om t.ex BMW X3 är snäppet bättre. Med enpedalskörning och fyrhjulsdrift skapar V60 Recharge en smidig, avslappnad och mjuk körupplevelse med stor kraft. Volvo V60 Recharge är förståss utrustad med ett system för förarstöd som till exempel förenklar backning, byte av

Volvo V60 går mycket mjukt och tyst på ren elektricitet och accelererar förvånansvärt snabbt och det blir snabbt en sport att köra bilen så snålt som möjligt. Med de nya batterierna lovar Volvo en räck-

”Stolarna i Volvo är också i en klass för sig. Man sitter skönt redan från början.”

Spänn fast och kör Pålitlig utrustning och bankar av hög kvalitet i all ära, men vi nöjer oss inte där. Med LAXO LX sker all lastspänning i bekväm arbetshöjd, vilket gör att jobbet går snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Vår automatspännare är både tillförlitlig och underhållsfri.

LAXO LX • Snabbt och smidigt i alla väder • Optimera ekipaget efter dina behov • Våra automatspännare är kraftiga, men lätta att hantera • Robusta aluminiumbankar och hållfasta stöttor Läs mer på laxo.se

vidd på 9,1 mil på elektricitet, vilket borde räcka för de flesta i vardagskörningen.

filer och minskar risken för kollisioner. Sammantaget ger Volvo V60 Recharge mycket prestanda till låga driftskostnader. Förutom de tilltalande egenskaper är bilen snygg och lyxig i kombination med en komfortabel körupplevelse. Volvo V60 Recharge har en hybridteknik som utvecklar en total effekt på 253 hästkrafter. Räckvidden är numera upp till 91 kilometer i elektriskt läge enligt WLTP. Bilen gör 0–100 km/h på 5,4 sekunder. Volvo har nyligen släppt en förbättrade hybriddrivlinan i V60

Per Eriksson (text & foto)

per@anlaggningsvarlden.se

Snygga sportfälgar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2022 31

Fakta. Volvo V60 T6 Recharge Miljö

Koldioxidutsläpp: 17 gram/km Miljöförmåner: Ja Förbrukning: (l/100 km): 0,8 liter

Ekonomi

Grundpris: 624.000:Fordonsskatt: 360:Klimatbonus: 14.300:-

Teknik

uppdatering för sina laddhybrider vilket innebär att man nu får ännu längre räckvidd på enbart el. Den Recharge T6 ger en beräknad räckvidd på upp till 9,1 mil på ren eldrift.

Motor: fyrcylindrig bensinmotor Max effekt: 310 hästkrafter vid 6.000 v/min. Växellåda: 8-stegad automat Cylindervolym: 1.969 cm3 Max vridmoment: 400 Nm vid 3.000-4.800 v/min Bränsletank: 60 liter Batterikapacitet: 18,8 kWh Elmotor: 145 hästkrafter Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 5,4 sek Toppfart: 230 km/tim

Mått/vikt

Interiör med avskalad,stram design och få knappar.

Tel 07 070-4 0-49 91 08 93 93 www..waldung.s www aldung.see • in inffo@w o@waldung.s aldung.see

Snygga proportioner.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 478, bredd 185, höjd 143 Last: 471 liter Tjänstevikt: 2.079 kilo Maximal dragvikt: 2.000 kilo

...För grävar grävaree...a ...avv grävar grävaree

Plus:

• Låga driftkostnader • Bra köregenskaper • Prisvärd tjänstebil

Minus:

• Ljudkomforten inte bäst • Ingen snabbladdning

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 17 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2021: 95 g/km Sverige-snitt 2020: 93,47 g/km

Youtube


32

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Trots att lövträden utgör en ganska liten del av beståndet bidrar de till en mångfald av fåglar. Bland annat nötväcka var en av de arter som gynnades.

Fåglar gynnas av evighetsträd i granskog Har enstaka hänsynsträd som lämnas kvar på en föryngringsyta någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en färsk studie ledd av forskare från SLU. Enligt studien är det dock viktigt att se till att lövträden inte kvävs av den omslutande granskogen. Under 1990-talet infördes nya krav på generell hänsyn vid avverkning av skog, vilket innebär att man lämnar kvar evighetsträd och grupper av lövträd. Det är också är en del av den skogscertifiering som kom ungefär samtidigt. Frågan är hur detta fungerar på sikt, när den nya skogen på hygget växer upp och omsluter de sparade lövträden. För att få reda på hur fågellivet har påverkats av denna hänsyn har en SLU-ledd forskargrupp jämfört 32 bestånd som planterades med gran i början av 1990-talet. Hälften av dessa var helt kalhuggna från början

och hälften hade sparade äldre lövträd. Enligt SLU visar resultaten entydigt att det både finns fler arter och fler individer i bestånden med sparade lövträd. Mest påtaglig var skillnaden för hålhäckare och lövspecialister, bland annat spillkråka, nötväcka och entita. Även ringduvan, som inte är en ovanligt art, var tre gånger vanligare i bestånden med lövträd, jämfört med den rena granskogen. – Det här är bestånd där enstaka lövträd idag omges av en ganska tät och reslig granskog, även om den gallrats en gång. Nu fortsätter granskogen att dra iväg. Det är viktigt att frihugga och hålla koll på lövträden så att de inte kvävs av den omslutande granskogen. Och när det kommer till slutavverkning finns det all anledning att identifiera och bevara lövträden under minst ytterligare en generation med gran, säger Matts Lindbladh, professor på SLU Andra studier visar att enskilda evighetsträd av ek också gör nytta för mångfalden av insekter.

NYHET!

Sverige redo att satsa på biodrivmedel Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel. Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. För att det ska lyckas behöver andelen biodrivmedel i bensin och diesel öka och användandet av rena biodrivmedel. – Nästan 90 procent av det biodrivmedel som användes i Sverige 2020 har sitt ursprung utanför Sverige. I den återuppbyggnad av det civila försvaret som nu inletts är en tryggad försörjning av biodrivmedel central. Vi har en outnyttjad potential i restprodukter från jord- och skogs-

bruket och fisket, säger lantbruksminister (S) Anna-Caren Sätherberg. Enligt Energimyndigheten använde Sverige under 2020 drygt 20 terawattimmar biodrivmedel. Den svenska produktionskapacitetet för biodrivmedel är idag 7,5 terawattimmar enligt en undersökning som branschorganisationen Svebios medlemstidning Bioenergitidningen publicerat. Just nu färdigställs dessutom produktionskapacitet

motsvarande 3, 3 terawattimmar, som kommer nå marknaden nästa år. Om de planerade anläggningarna kommer byggas tillkommer ytterligare 10 terawattimmar till 2024 och 18 terawattimmar fram till år 2026. Den totala

”På sikt tror vi på en volym på minst 60 TWh där en stor del av råvaran är svensk.” Gustav Melin vd för branschorganisationen Svebio.

– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa fler jobb i hela landet och stärka vår försörjningsförmåga. Vi behöver producera mer samtidigt som vi utnyttjar våra resurser mer effektivt, säger lantbruksminister Anna-Caren Sätherberg (S)

Kostnaden för att producera biodrivm därför är regeringens utredning viktig

produktionspapaciteten blir då 39 terawattimmar 2026. Detta kan jämföras med drivmedelsanvändningen för vägtransporter i Sverige som för något år sedan var 92 terawattimmar. Utöver det tillkommer produktion av biogas på flera terawattimmar. Kostnaden för att producera biodrivmedel ligger normalt på mellan 5–15 kronor per liter och biodrivmedel från svensk skogsråvara hamnar i den dyrare delen av intervallet. – Det är positivt att regeringen tar initiativ till att öka produktionen i Sverige av flera skäl.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 33

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Drivmedelsklausul blir standard i skogen

medel ligger normalt mellan 5-15 kronor per liter. Biodrivmedel från svensk skogsråvara hamnar i den dyrare delen av intervallet, g, menar Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Foto: Per Eriksson

Om allt går som planerat kan Sverige har en produktionskapacitet för biodrivmedel på 39 TWh 2026.

Vi får ett bättre klimat, förbättrar energisäkerheten och skapar en industriell utveckling med arbetstillf ällen och exportmöjligheter. Dessutom kommer drivmedelspriserna att minska om utbudet ökar

kraftigt. Enligt Svebios uppfattning finns det stor potential för biodrivmedelsproduktion i Sverige och på sikt tror vi på en volym på minst 60 terawattimmar där en stor del av råvaran är svensk, säger Gustav

Två utredningar ska undersöka hur Sverige kan öka produktionen av biodrivmedel från svensk skogsråvara.

Melin, vd på Svebio. Svebio har med finansiering av Vinnova genomfört två utredningar som undersökt hur Sverige kan öka produktionen av nya svenska biodrivmedel med nya styrme-

del. Målsättningen är att bidra till en cirkulär bioekonomi där biodrivmedel är grundläggande för att ställa om transportsektorn till klimatneutralitet.

Nu har skogsbruket tagit fram en gemensam standardiserad avtalsklausul för reglering av drivmedelskostnader vid drivningsarbetet. Det ska ge förutsägbara avtal för både entreprenörer och beställare. Arbetet med att ta fram den drivmedelsklausulen startade som ett initiativ av Skogforsk, Skogsentreprenörerna och AB Karl Hedin. – Nu går det alltså att reglera entreprenadersättningen i förhållande till drivmedelskostnadens variation över tid. Det tar bort eventuell osäkerhet mellan beställare och entreprenör när avtal ska tecknas och underlättar administrationen. Men det är självklart fortsatt parterna som avtalar om tillämpningen av den här klausulen eller någon annan klausulmodell, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerat branschens gemensamma arbete med att ta fram drivmedelsklausulen. Klausulen har tagits fram i brett samarbete mellan olika branschaktörer, vilket gör att den på sikt sannolikt blir standard i avlat mellan många beställarföretag och entreprenörer. – En standardiserad klausul underlättar arbetet med att teckna avtal. Att klausulen bygger på Skogsmaskinsindex med data från Statistiska Centralbyrån gör det enklare för de som vill teckna helt indexreglerade avtal i framtiden, säger Mats-Erik Larsson, företagsutvecklare på Skogsentreprenörerna.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


34

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Caterpillar lanserar nya Cat 966 GC 22-tons hjullastare.

Ny 22 tons hjullastare från Caterpillar Caterpillar lanserar den nya hjullastaren Cat 966 GC och den beskrivs som en ”mångsidig” maskin med rad funktioner utformade för ”pålitlig prestanda och effektiv drift”. De Caterpillar-utformade komponenterna, on-demand fläkt, lastkännande hydraulik och intuitiva kontroller säjs hjälpa till att hålla bränsleförbrukningen och driftkostnaderna låga. Cat C9. 3B -motorn uppfyller steg V-kraven med en bruttoeffekt på 321 hästkrafter. Motorns automatiska Cat Clean Emissons Module (CEM) inklusive SCR-katalysatorn och dieselpartikelfilter (DPF) fungerar i bakgrunden utan att det påverkar produkti-

viteten. Den nya hjullastaren har en elektroniskt styrd fyrväxlad framåt/bakåt, automatisk planetarisk powershift växellåda med växlingsskydd och enkelkopplingsväxling. Valbara körkontroller uppges förbättra smidigheten i ojämn terräng, medan medan valfria differentialaxelkonfigurationer med begränsad slir ökar greppet under dåliga förhållanden under foten. Säkerhetsfunktioner inkluderar lutande stegar och integrerade handtag på båda sidor av maskinen. Cat tillade att sikten förstärks av en främre vindruta i platt glas från tak till golv, standard backkamera, och ytterbackspeglar med integrerade punktspeglar.

Daimler truck ökar intäkterna Daimler Trucks intäkter och nettoresultat ökade under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, och bolaget upprepar helårsprognosen. Intäkterna kom in på 12,1 miljarder euro (10,2), och ökningen hänvisas till en ”stark” efterfrågan. Nettoresultatet ökade till 0,9 miljarder euro (0,6) för perioden. Bolaget upprepar helårsprognosen som innebär intäkter om mellan 48-50 miljarder euro.

Ny rivningsgrävare från Kobelco

Kobelco SK1300DLC rivningsgrävare med ultrahög räckvidd finns nu tillgänglig på den europeiska marknaden.

Med en arbetsvikt på 130 ton och en räckvidd på upp till 40 meter beskrivs modellen som världens för närvarande största tillverkade byggnadsrivningsmaskin. Tre av fyra tillverkade maskiner har redan sålts och kommer arbeta på rivningsplatser över hela Europa. Liksom Kobelcos andra rivningsmodeller är SK1300DLC en vanlig basmskin. Integrationen med ett system som kallas Next Advance innebär att maskinen kan anpassas för flera applikationer inklusive rivningsprojekt på hög höjd samt att bryta upp byggnadsgrunder. Enlig t Kobelco är Next Advance 4-delade rivningsredskap med hög räckvidd utvecklades för att uppnå större arbetshöjder med tunga verktyg. Med en m a x i m a l stifthöjd på 40 meter kan maskinen arbeta med krossverktyg på 4,3 ton medan 35 meters bomkonfigurationen kan bära krossverktyg på 5,2 ton. En 3-delad hög räckviddsfäste finns även med 35 m och 31 m konfigurationer, med plats för krosskapacitetsvikter på 5 ton respek-

Säkerhetsfunktioner inkluderar systemet som varnar förare om redskapet kommer inom ett visst avstånd från hytten och sedan stannar ”varsamt och automatiskt”. Tipp-over-varningsanordningen avgör

Med en maximal stifthöjd på 40 meter kan maskinen arbeta med rivningsverktyg på 4,3 ton.

om det finns risk för att maskinen tippar från redskapets relativa position och svängvinkel. Om maskinen befinner sig i en farlig position larmas operatören med ett larm och en varning på skärmen. Den tiltbara hytten med rivningsspecifikation är utrustad med höghållfast säkerhetsglas och radiella skyddsgal-

ler. Kameror är monterade på fyra platser på basmaskinen, med ytterligare två kameror på stickan. Andra säkerhetsfunktioner inkluderar LED-arbetsljus framtill, hyttbelysning och bombelysning, en skräpdetektor som ska förhindra nedfallande rivningsmaterial landar på hytten.

Nya Dunderbyggnationer

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

9.000:-

tive 6,1 ton och har en större arbetsräckvidd. Enligt Kobelco kan den separata bomkonfigurationen klara montering av krossverktyg på hel 12 ton. Den modulära designen sägs möjliggöra enkel transport med snabb installation och demontering. När bommen är demonterad har SK1300DLC:s basmaskin en transportvikt på mindre än 32 ton och en bredd på cirka 3,2 meter. Huvudbommen kan demonteras på cirka två timmar.

– nu även med 2-axligt släp!

Delar till transportörer...

2 tons växellådedomkraft för lastbil

Japanska Kobelco lanserar SK1300DLC rivningsgrävare med ultrahög räckvidd. Med en arbetsvikt på 130 ton är den för närvarande världens största rivningsmaskin.

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00

Däckmaskin 13-27"

36.000:36. 000:Momentnyckel 300-1500 Nm

5.000:5.000:50 tons press, 2 stegs 3,5 tons saxlyft Hauvrex, 3-fas

9.000:-

24. 4.000:000:-

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


NYBERGS MEKANISKA VERKSTAD . 0980-640 80

Knutstorp 15-17 september

– Välkommen till monter 303 –

SADELMAKAR ADELMAKARVVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


36

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Hallå där.... Satu Iivari, asfaltläggare på Peab som är en av få kvinnor i yrket önskar sig fler kvinnliga kollegor. Hennes uppmaning lyder: – Var inte rädd för att testa. Våga sök!

Vad ska man tänka på när man lägger asfalt? – Man måste jobba smart och låta maskinerna dra det tunga lasset. Det handlar inte alls bara om fysisk styrka, och de muskler man behöver använda mest bygger man snabbt upp. Vad är den främsta fördelen med yrket? Satu Ivari, asfaltläggare. Foto: Andreas Hylthen. – Jag gillar att det händer olika saker, det blir aldrig enahanda. Omväxlingen, lagandan och friheten i att få arbeta utomhus är andra fördelar med yrket. Finns det risker med jobbet? – Jag tänker hela tiden på den osäkra miljön och kollar ofta över axeln. Tyvärr är många bilister alldeles för nonchalanta och ska bara fram. Men så finns det guldkorn också, de som saktar in och passerar oss med stor försiktighet. Då blir man faktiskt glad även om de dessvärre är i minoritet. Några önskemål? Jag önskar mig bara några fler kvinnor här på jobbet. Det blir bättre stämning i laget med blandade grupper – det tycker alla.

”När vi undersöker årsringarna ser vi att det extrema torkåret 2018 var katastrofalt dåligt för träden.” Jonas Fridman programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå.

Starkt andra kvartal för Södra har Södras arbete för en stärkt effektivitet fortsatt, en naturvårdspremie har införts och Södra Ädla har bildats. Det är en ny enhet som handlar om att attrahera teknik och förmåga till familjeskogsbruket.

Skogsägarföreningen Södra redovisar ett mycket starkt resultat för årets andra kvartal. Resultatet speglar den fortsatt starka marknaden för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror. Under andra kvartalet i år uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8.953 miljoner kronor (7.287), en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet landade på 2.325 miljoner kronor (1.326), det hittills högsta kvartalsresultatet för Södra. För första halvåret 2022 uppgick rörelseresultat till 4.299 miljoner kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 39 procent (18) och soliditeten var vid periodens utgång 61

Södra redovisar ett rekordhögt resultat, samtidigt som stor osäkerhet finns på marknaden framåt.

Foto: Södra, pressbild.

procent. Enligt Södra är det andra kvartalets resultat en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för koncernens huvudprodukter, främst inom massa.

re tid och våra industrier har producerat stora volymer. Tillsammans med goda insatser från Södras medlemmar och medarbetare har det lett till ett starkt resultat under andra kvartalet 2022, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

– Resultatet är glädjande för oss och Södras 52 000 medlemmar. Priserna på våra huvudprodukter har varit på goda nivåer under läng-

Södra har under det andra kvartalet fattat flera beslut för att gynna föreningens medlemmar och stärka skogsgårdens lönsamhet. Bland annat

– Osäkerheten kr ing marknadsutvecklingen har ökat betydligt på grund av den globala turbulensen och negativa konjunkturutvecklingen. Detta kan påverka våra huvudprodukter framåt, vilket redan visat sig genom en minskad efterfrågan i Europas konsumentnära bygghandel under slutet av kvartalet. Vi följer utvecklingen noggrant, fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka Södras långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå.


HYPRO 755 HB

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin! Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.

HYPRO 300

En rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt på ca 800 kg utför ett snabbt och effektivt arbete! Med eget hydraulsystem, lastkännande ventil för mjuka köregenskaper och tre matarhjulsmotorer för maximal dragkraft.

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE

FABRIKSRENOVERADE UTBYTESMOTORER Två års garanti. Tillverkad enligt samma speci�kation som din DEUTZ-motor. Alla slitdelar ersätts av DEUTZ originaldelar Alla komponenter är uppgraderade till den nyaste versionen Kvalitet och garanti lika som på nya DEUTZ-motorer Vi levererar DEUTZ originaldelar, motorer och service

Uttjänt motor

DIESEL MOTOR NORDIC Sverige | Danmark | Finland Saldovägen 6-8 | 175 62 Järfälla Telefon 08-564 707 00 www.dieselmotornordic.com

DEUTZ XCHANGE

TCD CD 2012 L4 2V Prisexempel T 137.725 kr (exkl. moms och pant)

We care. We support. We deliver.

DEUTZ SERVICE.


38

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Många nyheter från Liebherr på Bauma Liebherr, som brukar satsa mycket på Baumamässan, meddelar att man kommer visa ett stort utbud av nya produkter. Både i företagets monter inomhus och utomhus.

YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Eriksberg 28 • 791 96 Falun Tel 070-383 43 52 • info@ytfsweden.se • www.ytfsweden.se

Ombyggd: En Komatsu 930E tipptruck är ombyggd för drivas av bränseceller i regi av Anglo American.

Foto: Anglo American

510 tons gruvtruck som drivs av bränseceller

De enda utsläpp som kommer från gruvföretaget Anglo Americans 510 tons gruvtruck Komatsu 930E som körs på vätgas är vattenånga. Det är troligen världens första tipptruck med nollutläpp. Trucken är konverterad från dieseltill bränslecellsdrift av Anglo American själva och ska användas vid Anglo Americans gruva i Mogalakwena, Sydafrika och kommer driftsättas i år. Dessutom räknar företaget med att bygga om ytterligare sju tipptruckar fram till år 2030. Väte kommer in i bränslecellen från tanken och blandas med syre för att skapa vatten i en kemisk reaktion katalyserad av platina. Detta genererar elektricitet som används för att driva motorerna som i sin tur driver hjulen, och det enda utsläppet från fordonet är vattenånga. Hybridbatteri/vätebränslecellskraftverket, som ersätter den installerade dieselmotorn, har designats av Anglo American och partnern First Mode i Seattle, USA. Man har även byggt en produktionsanläggning för vätgas i Mogalakwena.

Utomhus planerar den tyska tillverkaren att visa upp sin senaste schakt- och materialhanteringsteknik inklusive två uppdaterade serier av generation 8 hjullastare och en ny generation 8 bandgrävare i form av R 928, som kommer utrustad med en halvautomatisk maskinkontroll. Liebherr kommer också presentera rälshjulsutrustade A922 Rail Litronic med ett hydrostatiskt drivkoncept och ett nytt snabbkopplingsystem. Premiär blir det även för TA 230 Litronic midjestyrd dumper. Inom materialhanteringsteknik kommer besökarna att kunna se nya LH 22 M Industry Litronic för användning inom träd- och skogsvård. Med LH 26 M Industry E och LH 150 M Port E kommer Liebherr även att visa två elektriska materialhanterare för applikationer inom återvinning och hamnhantering. Liebherr berättar också att man kommer att ge en inblick i företagets arbete med alternativa drivkoncept. Praktiska tillämpningar av nuvarande och framtida alternativa drivtekniker för schaktmaskiner och materialhanterare kommer att presenteras. Praktiska koncept samt maskiner som drivs av olika energikällor som diesel, HVO, el och vätgas kommer visas upp. Maskiner som är in-

Som vanligt storsatsar Liebherr på Baumamässan och visar många nyheter. Bland annat materialhanteraren LH 22 M Industry Litronic med höjbar hytt och utrustad med trädklipp för användning inom träd- och skogsvård.

ställda på att lyfta fram arbetet med alternativa koncept inkluderar Liebherrs första batterielektriska hjullastare och första batterielektriska teleskoplastare. Liebherr Mining kommer att presentera en ny hydraulisk grävmaskin i medelstor klass – den andra generation 8-maskinen i portföljen. Gruvtrucken T 274 på 305 ton kommer att visas, med en demonstration av Trolley Assist System. Mobil- och bandkranarsegmentet kommer att presentera flera digitala produkter, inklusive applikationer i den nya MyLiebherr kundportalen som Crane Finder, Crane Planner 2.0, den digitala mobilkranlicensen, fleet management och ny telemetriapplikation. Med sloganen ”Game changer för morgondagens energi” kommer Liebherr också att presentera den nya bandkranen LR 125001.0, med en bärkraft på 2.500 ton. Enligt Liebherr sätter designen av de roterande plattformarna och huvudbommen ”nya stan-

darder” eftersom den breda huvudbommen ger kranen stabiliteten hos en motorbom. Inomhus kommer Liebherr att lyfta fram sin portfölj av tillbehör och snabbkopplingssystem. Den nya Liebherr 2-i-1-skopan kommer också att finnas på plats,

och kombinerar verktyg, grävskopa och frontskopa i en enda produkt. Den nya generationen tiltrotatorer kommer att representeras med TR 20B, beskriven som ”ännu mer hållbar” med det nya pressgjutna huset och stålbussningarna.

Liebherr brukar ha en av Baumas största montrar och visa upp ett stort antal maskiner och produkter. Allt från kompletta byggkranar tlll grävmaskiner och hjulastare. Mässan arrangeras i München den 22-30 oktober.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 39

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 408 –


40

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Framgång för svensk gallringsdrönare I början av sommaren fick AirForestry, som utvecklar en drönare som ska kunna användas vid skogsgallring, möjlighet att visa sin samarbetspartner de milstolpar som företaget uppnått.

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Byggföretagen antar huvudavtal med Seko Byggföretagen, Maskinentreprenörerna och Seko har ingått branschvisa avtal om anställning- och omställningstrygghet. – Omställningsbehoven inom service och kommunikation ökar. Det gör avtalet viktigt för våra branschers kompetensförsöjning, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på branschorganisationen Byggföretagen. Seko var ett av LO-förbunden som i juni valde att stå utanför huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om trygghet, omställning och anställningsskydd när det undertecknades vid en ceremoni i Saltsjöbaden. - Seko har haft en lång intern process. Vi är glada över resultatet

Det var första gången AirForestry visade upp drönaren flygande utomhus med olika manövrar för att på så sätt visa att drönaren har hög precision vid flygningen. Det visade även upp flygning med adderad vikt för att visa hur det kommer se ut när gallringsaggregatet kommer på plats. – Vi tar nya steg mot att uppnå våra mål i mycket snabb takt just nu, Vi är oerhört stolta över att ha kommit så långt som vi har gjort och det är särskilt roligt att få visa för vår samarbetspartner

”AirForestry är ett av de bolag som kommer vara med och forma framtidens skogsbruk.”

Anders Järlesjö skogsteknisk chef på Sveaskog.

Liftoff för AirForestrys gallringsdrönare vid gemensam demodag tillsammans med Sveaskog. Drönaren mäter över 6 meter och är en av de största i sitt slag. Enligt företaget utvecklar man en skonsam tenik som kan förändra hela skogsbranschen.

Sveaskog hur långt vi har kommit, säger AirForestrys medgrundare och teknikchef, Mauritz Andersson. AirForestry vill använda den eldrivna drönaren för att gallra skog från luften och Sveaskog har varit samarbetspartner till AirForestry från ett tidigt skede och var de första som på den gemensamma demodagen fick möjlighet att bevittna de olika milstolparna som företaget uppnått. Enligt AirForestry har man de senaste fem månaderna skapat fungerande helhetslösningar för skogsgallring från luften baserat på en rad

ingående delsystem. – Det är väldigt roligt att få se med egna ögon hur mycket av tekniken som finns på plats och hur den fungerar. AirForestry är ett av de bolag som kommer vara med och forma framtidens skogsbruk. Det känns oerhört bra med ett så utvecklat samarbete redan nu och ha möjlighet att vara tidigt ute med tekniken i skogen, konstaterar Anders Järlesjö, Skogsteknisk chef på Sveaskog. Vad gäller drönaren som AirForestry utvecklat så har man fortsatt utveckla aggregatet för gallringen till själva drönaren,

som mäter 6,2 meter och är en av de största i sitt slag. Energiförsörjningen till denna uppges ske genom en särskild batteriförsörjningslösning som tillhandahålls genom energiföretaget Vattenfall. Drönare körs genom en särskild operatörsstation som ger visualisering och data. AirForestry fick tillstånd av att flyga drönaren utomhus tidigare i april. AirForestry har även fått stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation samt Uppskalning för en hållbar industri.

Barkborre kan bekämpas i skyddade områden Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingsch på Byggföretagen.

och tackar för ett gott samarbete. Förhoppningsvis kommer även Byggnads att framöver inse fördelarna med en anslutning, säger Mats Åkerlind. Överenskommelsen mellan Byggföretagen, Maskinentreprenörerna och Seko innebär bland annat ökad rätt till vidareutbildning under arbetslivet och förbättrade anställningsskyddsregler.

Utifrån de omfattande angreppen från granbarkborren ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över behoven av ytterligare åtgärder. Verket ska också se över möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador som kan kopplas till skyddade områden. Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att, med stöd av Skogsstyrelsen, se över behovet av eventuellt yt-

att vidta nödvändiga åtgärder i de fall där det idag är otydligt. När det gäller att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade skogar måste syftet med de skyddade områdena beaktas så att de inte påverkas negativt.

terligare åtgärder för att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade områden. Myndigheterna ska också tydliggöra när det ska vara statens ansvar

Enligt Miljödepartementet beror inte alla skador som granbarkborren orsakar i anslutning till formellt skyddade områden från områden som staten ansvarar för. Naturvårdsverket får också i uppdrag att utreda

dels när staten ska anses vara ansvarig för sådana skador, dels när det i så fall kan finnas anledning för staten att kompensera skadedrabbade. – Granbarkborren orsakar stora skador för skogsbruket. Nu ser regeringen till att risken för skador från skyddade områden minimeras. Enskilda markägare ska känna sig trygga med att staten gör vad den kan för att minska angreppen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 41

Säkrare och effektivare tippning med Quicksilver Truck Liner MED QUICKSILVER TRUCK LINER I FLAKET BEHÖVER DU INTE OROA DIG FÖR ATT LASTEN FASTNAR

Tippflak utan Quicksilver liner

• Ytan på Quicksilver Truck Lining har en extremt låg friktionskoeficent vilket gör att materialet inte fastnar. • Quicksilver Truck Lining skyddar också flaket mot slitage och har en högre hållfasthet än stål och aluminium. Lägre tippvinkel krävs för att få lasten att lossna från flaket vilket skapar en säkrare arbetsmiljö. Besök vår hemsida för att läsa mer www.npsolutions.se www.npsolutions.se

NP SOLUTIONS SOLUTIONS • Telef elefon on 073-745 073-745 71 64 • inf info@npsolutions.se o@npsolutions.se

LADDA NER QUICKSIL QUICKSILVERS VERS APP SÅ KAN DU SE HUR MYCKET MY CKET DU KAN SPARA SPARA MED BRANSCHENS BÄSTA BÄSTA FLAKBELÄGGNING! Tippflak med Quicksilver liner (Finns för både iPhone och Android).

Skanna koden Skanna koden för att se hur effektivt effektivt Quicksilv Quick silver er är i verklighet verkligheten. en.


42

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning Til lve rka si

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Vi rse ru m

-V i le ve rer Vi tillverkar ar öv även oklädda er he stockmattor! la lan de t! Även egen tillverkning av sprängmattor. Snabba leveranser!

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Volvokoncernen har påbörjat processen att etablera en fabrik för storskalig serieproduktion av battericeller i Mariestad.

Foto: Swecon, pressbild

Volvo vill bygga batterifabrik i Sverige För att möta den växande efterfrågan på laddbara tunga lastbilar och anläggningsmaskiner har Volvo påbörjat en prcess att etablera en fabrik för storskalig tillverkning av battericeller i Sverige. – Vi vill leda omställningen till ett fossilfritt transportsystem och har som långsiktigt mål att erbjuda 100 procent fossilfria lösningar till våra kunder. Redan idag ser vi stor efterfrågan på våra elektriska erbjudanden, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo. En omfattande lokaliseringsstudie indikerar att Skaraborgsregionen i Sverige är en ideal plats för en battericellsfabrik, skriver Volvo i ett pressmeddelande. Den föreslagna platsen

i Mariestads kommun är belägen nära Volvos motorfabrik i Skövde och kommer dra nytta av existerande industrioch logistikinfrastruktur och kompetens inom storskalig avancerad industriproduktion, samt ha tillgång till svensk fossilfri energi. Enligt Volvo kommer man gradvis öka kapaciteten, för att nå storskalig serieproduktion före år 2030. Batterierna kommer utformas specifikt för kommersiella fordonsapplikationer för att stödja den globala utrullningen av eldrivna lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och elektriska drivlinor för olika typer av användningsområden. Etableringen av fabriken är avhängig godkännande från berörda mundigheter.

Nya återförsäljare hos Maskinia 1999 startade LGL Maskin i Gnarp som återförsäljare för Maskinia i Västernorrland som även förstärkts av JBM Maskin i Örnsköldsvik de sista tio åren.

Nu meddelar Maskinia att det är dags för nya krafter att ta vid och Kjellssons Maskinservice i Umeå kommer ansvara för Västernorrland medan Thore Boström Maskin i Gävle tar fullt ansvar för Gävleborgs län. LGL Maskin och JBM Maskin har varit återförsäljare för Maskinia sedan 1999 respektive 2011. – Nu är det dags att ta det lite lugnare säger Lars-Göran Lindgren, vd för LGL Maskin. Även Lars Jonsson på JBM Maskin kommer att koncentrera verksamheten på begagnat och uthyrning, där han har en flotta som rullar. Kjellsons Maskinservice är redan en etablerad återförsäljare hos

Maskinia möblerar om bland återförsäljarna.Kjellssons Maskinservice i Umeå får ett utökat ansvar för Västernorrland och Thore Boström Maskin i Gävle får ett utökat distrikt. Bilden: Andreas Kjellson och Andreas Lundvall, Kjellsons Maskinservice AB.

Maskinia med ansvar för Västerbotten. Där har företaget gjort stora framsteg i distriktet med många maskinaffärer och etablering av en stabil eftermarknad. Från och med första juli 2022 utökas ansvaret med Västernorrland. Försäljningsteamet har redan utökats med ytterligare en säljare med lång erfarenhet från branschen. Nu kommer Andreas Kjellson och

Andreas Lundvall driva på utvecklingen. Söderifrån möts distrikt Västernorrland upp av Maskinias återförsäljare Thore Boström Maskin som får ett utökat distrikt med hela Gävleborg och Dalarnas län. Sedan en tid tillbaka är den nya säljaren Per Söder på plats som förstärker upp de redan etablerade försäljarna Mats Lind och Peter

Mickelsson. – Jag vill tacka LGL Maskin och JBM AB för deras stora insatser genom åren. De har varit en vital del av att bygga upp Maskinia och framför allt Doosan i norr. De kommer för all framtid vara en del av den fantastiska utvecklingen vi har haft tillsammans och det är vi stolta och nöja över, avslutar Fredrik Holmquist, vd Maskinia.

Så fungerar Sveriges klimatrapportering På uppdrag av Naturvårdsverket har Sveriges lanbruksuniversitet, SLU ansvar för att sammanställa Sveriges utsläpp och upptag av växhusgaser från markanvänding och skogsbruk till FN:s klimatkonvention och EU-kommissionen. Rapporteringen omfattar förändringar o kolförråd i levande biomassa, död ved, förna och markkol. Sektorn tillhör LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use change and Forestry). vilket inbegriper förändringar i kolförråd i skog och mark som betraktas som brukade. Upptaget av växt-

av kol, medan dränerad torvmark avger mest växthusgaser. Det största nettoupptaget av kol i levande biomassa sker i skog som används för virkesproduktion.

husgaser i mark- och skogssektorn kan, enligt både Sveriges och EU:s regelverk, kompensera en begränsad andel av utsläppen i övriga sektorer genom åtgärder som exempelvis återvätning av torvmark eller beskogning av åkermark. På så sätt kan mark.- och skogssektorn bidra till att Sverige och EU når uppsatta klimatmål. Under 2020 s k e d de ett nettoupptag av koldioxidekvivalenter i LULUCF-sektorn om knappt 40 miljoner ton, varav skogsmarken står för en klar majoritet (96 procent). Det motsvarar en stor del av Sveriges utsläpp 2020 som beräknas till 46 miljoner ton

Det största nettoupptaget av kol i levande biomassa sker i skog som används för virkesproduktion.

Foto: Per Eriksson

koldioxidekvivalenter, exklusive markanvändning och skogsbruk. Levande trädbiomassa och markkol står för det största nettoupptaget

Beräknat på arealenhet är dock upptaget något större i skog som frivilligt undantagits från skogsbruk. Variationer förekommer inte endast beroende på mark- och skogstyp, förändringar sker även över tid. Åren 1990 – 2020 varierade nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark mellan 31 och 44 miljoner ton koldioxidekvivalenter.


®

Åtgärder behövs för hållbar hantering av schaktmassor Naturvårdsverket har utrett hur hantering av schaktmassor kan förbättras. Nu lämnas därför flera förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser. Målsättningen är att massor ska kunna utnyttjas mer hållbart. Naturvårdsverket uppskattar att hanteringen av massor kan röra sig om allt från 60–200 miljoner ton i Sverige årligen. Enligt myndigheten innebär hanteringen ofta ineffektiv resursanvändning. Olika åtgärder behöver samverka för att hanteringen av schaktmassor ska uppnå bli hållbar. – Vi har påbörjat arbetet med vägledningen, där tolkningen av definitionen av avfall har fått en central roll. Utöver det föreslår vi tydligare

lagstiftning, nya prövningsbestämmelser för hantering av massor som är produkter, samt bättre verktyg för planering och samordning i hanteringen av massorna. Här behövs också ytterligare utredning, säger Ulrika Gunnesby, projektledare för utredningen, Naturvårdsverket. Utredningen visar att det idag är svårt för verksamhetsutövare att

”De förslag vi lämnar till regeringen har arbetats fram efter mycket god dialog med både näringsliv och myndigheter.” Ulrika Gunnesby projektledare på Naturvårdsverket.

bedöma om massor är avfall eller inte. Det finns också brister gällande information om innehållet i massor och hur de kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. Lagstiftningen är komplex vilket försvårar för verksamhetsutövarna att ta fram underlag som tillsynsmyndigheterna ska granska. Samtidigt är förväntningarna höga på en snabb och tydlig prövningsprocess. Detta i kombination med bristande vägledningsstöd och svårigheter med planering och samordning skapar särskilda utmaningar för tillsynsmyndigheterna, som ställs inför svåra beslut. Naturvårdsverkets slutsatser är också att tillsynsarbetets förutsättningar behöver förbättras, exempelvis genom stöd vid bedömning av risker, och ökade förutsättningar för sam-

Enligt Naturvårdsverket behöver hanteringen av scaktmassor förbättras. Därför lämnas nu förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser.

ordning och delaktighet i tidigt skede. I januari 2021 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas

för anläggningsändamål. Genom uppdraget har Naturvårdsverket samverkat med berörda parter, i syfte att kunna presentera lämpliga och väl avvägda förslag som kan bidra till en bättre masshantering. – De förslag vi lämnar

till regeringen har arbetats fram efter mycket god dialog med både näringsliv och myndigheter. Det ligger i allas intresse att få till en hållbar masshantering, avslutar Ulrika Gunnesby.


44

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

Perfekt för grävmaskin! 0381-710 0381-7 10 10 • weimer eimer.se .se info@w inf o@weimer eimer.se .se

Sandvik lanserar ett nytt banddrivet tredäcks sorteringsverk med oberoende siktvinkeljustering.

Nytt sorteringsverk från Sandvik Sandvik har lanserat sitt nya sorteringsverk QA452 som beskrivs som den senaste utvecklingen av Sandvik QA-produkter och tredäcks dubbelsorteringsteknik. Enligt Sandvik har man konstruerat den ”första i sitt slag” tredäcks banddrivna med oberoende sorteringsvinkeljustering och hydraulisk sorteringsseparering. Sorteringsverket har två trippeldäcks inline sorteringslådor med lika stora sorteringsdäck, som var och en ger 9 kvadratmeter siktyta. Det nya sorteringsverket har sorteringsförbättringar som inkluderar ett 11 procent längre bottensorteringsdäck för att extrahera mer finmaterial. Med oberoende justering av sorteringsvinkeln kan den primära sikten justeras

oberoende från den sekundära sikten, vilket gör att operatören kan optimera genomströmningen, sorteringseffektivitet och produktgraderingar. Sandvik menar att den primära sikten fungerar som en finavskiljare, medan den sekundära sikten fungerar som en hyvel. Sandvik erbjuder hybriddrift med elektriskt plug-in, vilket innebär att operatören kan välja den mest ekonomiska och effektiva energikällan. Hydraulsystemet i QA452 uppges ha förbättrats för att minska energiåtgången, medan bytesintervallen för hydrauloljan har förlängts från 2.000 till 4.000 timmar. Den primära sikten kan också separeras hydrauliskt för bättre åtkomst för underhåll och byte av sorteringsmedia. QA452 levereras med Sandviks My Fleet-telemetrisystem.

Eltimmerbil från Scania i drift hos SCA Skogsbolaget SCA och lastbilstillverkaren Scania har utvecklat världens första eldrivna skogsbil med en lastförmåga på 80 ton. Världens första eltimmerbil med en lastkapacitet på 80 ton har nu levererats till SCA. Den fordonslösning som Scania har tagit fram i tätt samarbete med SCA och Skogforsk är en del av omställningen till helt hållbara transporter. – Den 80-tons batteridrivna timmerbilen visar att även riktigt tunga transporter kan elektrifieras. Partnerskapet med SCA, där man är tidigt ute och visar vad som är möjligt, är en tydlig signal att det går att elektrifiera även tunga transporter. Det behövs en tempoväxling för att bli Sverige ska bli fossilfria i tid och klara målet i Parisavtalet, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania – Vi har kommit långt i industriprocesserna som redan i dag är till

”Det behövs en tempoväxling för att bli Sverige ska bli fossilfria i tid.” Fredrik Allard chef för E-mobility på Scania.

För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil med en kapacitet att bära 80 ton. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri.

Foto: Scania, pressbild

96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA. Meningen är att terminalbilen ska transportera massaved på sträckan mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Eltimmerbilen har testkörts under sommaren och kontinuerligt studerats av Skogforsk för att samla in relevant data som kan ligga till grund för jämförelser med konventionella dieseldrivna timmertransporter. Därefter är planen att den ska ingå

Bilen laddas med en ABB-laddare på 180 Kw på Obbola.

i SCA:s ordinare transportverksamhet. – Skogforsk kommer följa bilen under en lång tid för att kartlägga vad som skulle krävas för en bred implementering av eldrivna virkesbilar i hela landet. Eftersom virkesbilar till stor del

används i glesbygd lär laddinfrastrukturen bli en kritisk faktor, säger Gunnar Svensson, forskare på Skogforsk. De studier som genomförs ska bland annat jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader gentemot befintliga fordon.

Ersättning till skogsbruket vid skadedjursangrepp Regeringen har beslutat om ersättningsbestämmelser växtskyddsförordningen som ska möjliggöra förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare. Enligt regeringen kan växtskadegörare medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. Riksdagen antog i juni en ny växt-

skyddslag i enighet med regeringens proposition för att upprätthålla ett gott växtskydd i Sverige. – Hoten mot svenskt skogsbruk har blivit större, bl.a. genom ett förändrat klimat. Det är viktigt att skogsbruket har en möjlighet till rimlig ersättning vid angrepp av mycket allvarliga växtskadegörare, säger landsbygdsminister (S) Anna-Caren Sätherberg. Den nya lagen innehåller en möjlighet till ersättning vid angrepp av all-

varliga växtskadegörare. Det gäller växtskadegörare som orsakar så allvarliga angrepp att de enligt EU:s regelverk måste utrotas eller förhindras att sprida sig. EU:s regler om statligt stöd innehåller begränsningar för när ersättning kan betalas till skogsbruket vid angrepp av växtskadegörare. Sverige har därför ansökt att EU-kommissionen ska godkänna ett statligt stöd till skogsbruket som är mer i linje med det

som gäller för ersättning till jordbruket. Kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan. De beloppsbegränsningar som tidigare funnit för skogsbruket i växtskyddsförordningen kan därför tas bort. Det är dock inte möjligt att få ersättning för inkomstbortfall och vissa krav måste vara uppfyllda som inte gäller för jordbruk (att återplantering sker och att minst 20 procent av skogspotentialen har förstörts).


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 45

FLEXIBEL FLISNING OCH TRANSPORT BRUKS 806.2 PTC. När du vill kunna styra din egen produktion och transport. Oberoende flexibilitet och driftsäkerhet! Kontakta oss på 0278-642 643.

bruks-siwertell.com A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

Byggstarterna rullar på trots motvind Byggstarterna av nyproduktionsobjekt av bostäder ökade med 0,8 procent under juni. Det visar Byggfaktas Byggstartindikator. Mellan juni 2021 och 2022 har Byggstartsindikatorn ökat med 9,9 procent.

Enligt analysföretaget Byggfaktas månatliga Byggstartindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övrigas fastighetssektorn utvecklas. Enligt Byggfakta tas indikatorn fram genom att man bearbetar uppgifter från

”Indikatoruppgången beror snarare på ökade kostnader än på ökad aktivitet. ” Tor Borg analyschef på Citymark analys och Byggfakta

företagets byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Byggstartindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under juni månad med 0,8 procent, något lägre än maj månads uppgång på 1,1 procent. Jämfört med samma månad förra året var årstakten 9,9 procent. Byggfaktas Byggstartindikator mäter bygganden räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad aktivitet i byggandet. -Byg gandet ökade även under juni, enligt Byggstartsindikatorn. Den senaste tidens signaler om framskjutna och inställda byggpro-

Har du koll på de invasiva arterna?

Parkslide - en fruktad invasiv art som har identifierats som mycket problematisk.

Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder ligger stabilt strax under 63 000 bostäder under 2022.

Foto: Per Eriksson

jekt har därmed ännu inte satt några tydliga spår i byggstartsstatistiken. Antalet byggstartade projekt minskar dock vilket antyder att indikatoruppgången snarare beror på ökade kostnader än på ökad aktivitet. Sannolikt dröjer det ytterligare någon månad innan vi får se en inbromsning i byggstartsindikatorn, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och

Byggfakta. Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under juni steg bostadsindikatorn med 0,5 procent jämfört med 1,4 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det uppreviderade utfallet på 8,7 procent för maj.

Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF har tagit fram en rapport som lyfter möjligheter och svårigheter med hantering av invasiva arter i bygg- och anläggningsprojekt. Växter som genom mänsklig påverkan eller annan spridning etablerat eller hotar att etablera sig, där de inte tidigare funnits, är invasiva. Det är tydligt att invasiva arter sprids av mänsklig aktivitet och att brist på kunskap om arterna ofta är orsaken. Enligt rapporten finns bristen både hos beställare, entreprenörer och andra aktörer. De arter som omfattas av tvingande lagstiftning är för närvarande gudaträd, jättebalsamin, jätteloka, sidenört, gul skunkkalla och tromsöloka. De tre ej reglerade men mycket vanliga arterna blomsterlupin, kanadensiskt gullris och parkslide har identifierats som mycket problematiska. Det framstår att parkslide och blomsterlupin är de vanligast förekommande invasiva arterna i bygg- och anläggningsprojekt. Flera olika bekämpningsmetoder är under utveckling och olika aktörer arbetar med att ta fram nya riktlinjer för hantering.


46

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Volvo och Bucher elektrifierar Bucher Municipal och Volvo Lastvagnar inleder ett samarbete med lansering av helt utsläppsfria slamsugningsbilar på den globala marknaden.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

SLU ska bistå regeringen med skogskunskap EU-kommissionen arbetar på ett förslag till en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, enligt vad som aviserats i EU:s skogsstrategi. Därför ger regeringen nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) extra medel för att kunna bistå med kunskap och tillförlitlig data att kommunicera till EU-kommissionen i ett tidigt skede. – Många EU-förslag påverkar skogen. Därför är det viktigt att Sverige tidigt bidrar med kunskap när sådana förslag utformas och att förslagen baseras på tillförlitliga data och vetenskaplig grund. Korrekta underlag för beslutsfattare i EU kommer att bidra till den viktiga klimatomställningen och flera gröna jobb i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg. Förslaget om en ny EU-ram för övervakning av skog och strategiska skogsplaner meddelades i EU:s skogsstrategi i juli ifjol och ska presenteras någon gång under nästa år.

Starkt första halvår för Wacker Neuson Den tyska maskintillverkaren Wacker Neuson rapporterar stark tillväxt under årets första halvår. Intäkterna ökade 15,5 procent jämfört med föregående år samt tvåsiffrig tillväxt i alla rapporterande regioner. Ebit-marginalen landade på 8,2 procent (–2,6 på årsbasis) lönsamheten påverkades av pågående påfrestningar i leveranskedjan och ”ihållande” höga kostnader för material, energi och frakt. Andra kvartalets resultat utvecklades positivt i förhållande till första kvartalet. Enligt rapporten är försörjningskedjor och prisdynamik fortfarande de största utmaningarna.

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Bucher Municipal introducerar CityFlx C40e - driven av en laddbar Volvo FE Electric som gör körningen i stadsområden tyst och fri från avgaser. – Under nästa år har vi för avsikt att producera och leverera 80 elektriska slamsugningsfordon baserade Volvos batterilastbilar. Jag ser detta som en ”game changer” för branschen, säger Per Lovring vd för Bucher Municipal i Danmark. Bucher Municipal har optimerat tekniken från Bucher CityFlex C40 för att möta de speciella kraven för arbete i stadsområden, där reglerna för koldioxid- och partiklar skärpts. Roger Alm, vd Volvo Lastvagnar, lyfter också fram vikten av samarbetet: – Bucher Municipal är en stor aktör på den globala marknaden för kommunala fordon och vi delar värderingarna i ambitionen att transformera vår bransch. Med

”Vi förväntar oss att samarbetet med Volvo Lastvagnar kommer att vara en stor fördel för våra kunder.” Per Lovring vd för Bucher Municipal i Danmark.

Bucher Municipal och Volvo Lastvagnar har inlett ett samarbete inom elektrifiering av slamsugningsbilar baserade på Volvo FE Electric-chassin. Världspremiär och lanseringen av nya CityFlex C40 var på IFAT-mässan som arrangerades i München i våras.

avtalet tar vi en ett strategiskt viktigt steg mot att elektrifiera en av de mest komplicerade och krävande uppgifterna i våra stadsmiljöer. Tillsammans kommer vi att ta oss an utmaningen att elektrifiera alla typer av applikationer i branschen. – Vi ligger i framkant av omställningen och har en ledande position på den europeiska ellastbilsmarknaden. Vi har redan lanserat ett komplett sortiment av eltruckar och levererar till kunder över hela Europa och Nordamerika. Vårt mål är 50 procent av vår totala lastbilsförsäljningen ska vara elektrisk till 2030, förklarar Roger Alm. Elektrifiering av våra nyttofordon är en utmaning, men Volvo har bevisat att de kan tillhandahålla mycket pålitliga och väldokumenterade batterilösningar för bussar, lastbilar och andra tunga fordon”, förklarar Per Lovring på frågan om samarbetet med Volvo Lastvagnar, ”och eftersom våra fordon är

Roger Alm, vd på Volvo Lastvagnar (t.v) och Per Lovring, vd på Bucher Municipal i Danmark (t.h.) skakar hand på den strategiska elektrifieringsaffären.

efterfrågade globalt är det viktigt att tekniken testas och att full service kan ges till alla delar av fordonet. Det är därför samarbetet med Volvo Lastvagnar är en winwin. Bucher Municipal är ledande inom elektrifiering av kommunala fordon som sopmaskiner, vinterunderhållsutrustning, sopbilar – och nu även slamsugningsbilar. Och det här är bara början. – Senast 2025 planerar vi att ha nollutsläppsproduktion av hela vårt sortiment av tunga slamsugare, förklarar Per Lovring, – Det är Bucher

Municipals strategiska ambition att alltid vara ledande i branschen och nu nyckeluppgiften är att minska miljöpåverkan från våra fordon, samtidigt som vi levererar konkurrenskraftiga lösningar. –Vi förväntar oss att samarbetet med Volvo Lastvagnar kommer att vara en stor fördel för våra kunder, eftersom vi kombinerar våra styrkor för att leverera ett fordon, med en förbättrad miljöpåverkan, säger han avslutningsvis. Svensk generalagent för Bucher Municipal är Ströman Maskin i Kungälv.

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


Finns även som extra brett. bluetrack �ow duro.

Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

NYHET!

Finns även som 325 med 3 tons last och ersätter tidigare modell T8!

Den kraftfulla miniskotaren Nya Kinetic K437: lastförmåga 4 ton | Lastarea 1,43 m² | 31" hjul | motor 37 hk

FARMIKKO

Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriserviceab.se

www.industriser www .industriservic viceab eab.se .se

Farmikko E-control Nu ännu lättare att manövrera

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


48

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart.

Foto: Stefan Berg, Boliden.

Fortsatt hög malmproduktion Svensk malmproduktion nådde under fjolåret en toppnotering på 88,6 miljoner ton, vilket är något högre än året innan. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och uppvisade en ökning med 27 procent. Av SGU:s statistik framgår att gruvbranschens sammanlagda omsättning ökade markant under förra året, till 69 miljarder kronor (exklusive smältverk). Metallpriserna steg över lag och malmproduktionen på 88,6 ton är det hittills högsta i Sverige. Världens järnmalmsproduktion blev under 2021 2.444 miljoner ton, en ökning med drygt två procent jämfört med 2020. Prospekteringstakten var också rekordhög, där den största delen av prospekteringen gjordes kring befintlig gruvverksamhet. Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som SGU kontinuerligt har givit ut sedan 1833.

Premiär för nya Amarok När nu Amarok lanseras är det som en helt ny bil med en ny plattform och en rad nya assistanssystem. Bilen är dessutom ett samarbete med Ford och man kommer dela den nya plattformen med Ranger.

Nya Amarok kommer lanseras i Sverige med fyrdörrars dubbelhytt och med sina 535 centimeters längd är nya Amarok nästan en decimeter längre än föregångaren. Ett axelavstånd på ,327 centimeter är en ökning med drygt 17 centimeter. Det uppges ge mer utrymme, framförallt i dubbelhyttens andra sätesrad. L astgolvet mellan hjulhusen, har precis som föregångaren plats för en SJ-pall som lastas i sidled. Lastkapaciteten har ökat till 1,16 ton.

Två dieselmotorer kommer erbjudas på den svenska marknaden. Life-versionen får en 4-cylindrig 2,0 liters TDI med dubbelturboladdning på 204 hästkrafter. Till Style och Aventura levereras en 3,0 liters TDI V6 med en effekt på 241 hästkrafter. I Sverige är en ny 10-stegad automatväxellåda standard som bekänas via en e-shifter. Den nya 10-växlade lådan ersätter den 8-stegade automatlådan i föregående modell. Permanent fyrhjulsdrift är också standard i Sverige och Amarok får dra 3,5 ton tunga släp. Upp till 6 olika körprofiler är valbara och ska hjälpa föraren i olika situationer, till exempel på halt underlag eller i krävande terräng. Enligt Volkswagen blir nya Amarok också enklare att köra med hjälp av en

Volkswagen lanserar den nya Amarok i slutet av detta år. Bilen är ett samarbete med Ford och kommer dela plattform med Ranger.

hel armada av förarassistanssystem. Mer än 20 av dess system är nya på Amarok och ska göra bilen mer lättkörd än någon pickup på marknaden. Terrängegenskaperna har också förbättrats. Vadningsdjupet har till exempel ökat 30 centimeter, från 500 till 800 mm. Tack vare de nu kortare överhäng-

en på karossen har terrängegenskaperna också förbättrats genom optimerade angreppsvinklar: för den främre angreppsvinkeln är siffran 29 grader och för den bakre 21 grader. Rampvinkeln mellan axlarna är också exakt 21 grader. Nya Amarok kommer ut på de första marknaderna kring årsskiftet, och i Sverige framåt sommaren 2023.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 49 Ring Knutstorp 15-17 september ALLU.NET

– Välkommen till monter 803 –

SAFE SIGHT TORKARBLADSRENGÖRARE FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET! BAD SIGHT

SAFE SIGHT (A)

SAFE SIGHT monteras cirka 15-20 mm snett över torkarbladen i viloläge. Torkarbladen (B) regörs varje gång när de passerar över de fyra rillorna (A).

(B)

(A) TORKARBLADS-RENGÖRARE

Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com

(B)

Ruskträsk Entreprenad digitaliserar administrationen Anders Linder som tillsammans med sin bror Fredrik Linder driver Ruskträsk Entreprenad i Lycksele satt tidigare med tröghanterlig administration på företaget. En administration som sköttes med penna, papper och tidlappar.

Dessutom kom ohanterligt många samtal, sms och mejl från anställda som ville rapportera olika saker till honom när de glömt sina tidsrapporthäften ute på jobb. När Ruskträsk Entreprenad digitaliserade

”Ibland får jag rysningar bara vid tanken på hur mycket vi sparat in.” Anders Linder delägare i Ruskträsk Entreprenad AB.

men ibland får jag rysningar bara vid tanken av det. Det stora problemet var att mycket riskerade att glömmas bort. Exempelvis att själva arbetet registrerades men att materialet som användes inte gjorde det.

sin administration valde man lösningen Smartdok. Innan företaget började använda Smartdok användes fysiska tidssedlar för att föra arbetsjournal. Med detta arbetssätt fanns mycket stor risk att pengar skulle falla mellan stolarna. Det är inte lika lätt att ta med sig tidssedelhäftet och penna vart man än tar sig och dessutom komma ihåg att föra in informationen. Sedan ska lapparna dessutom tas vidare till kontoret och överlämnas till administratören. Under denna tiden var det Anders Linder som arbetade med administrationen i företaget. Han spenderade en stor del av sin tid med att efterlysa dessa tidslappar från sina anställda. Han fick dessutom mer än ofta samtal från anställda ute på jobb som glömt sina häften

Ruskträsk Entreprenad har gått över till digital tids- och arbetsrapporting och sparar därmed mycket jobb och pengar.

Foto: Per Eriksson

och ville meddela sina timmar eller mängden material de levererat till

en kund. – Det är svårt att säga hur mycket vi sparat in

Smartdok är uppbyggd av m o d u l e r o c h e n modul Anders Linder nämner att de använder är ”checklistan”, alltså modulen KMA-system. Fö re t a ge t a nvä n d e r både standardformulären men har också valt att bygga sina egna formulär och checklistor. Till exempel använder de formulär för ÄTA-til�läggsjobb där de kan gå in och bocka av varför det blivit en ÄTA (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). De använder sig också mycket av fotodokumentation dör personalen fotograferar sina arbeten och skickar in direkt i appen.

Enligt Anders Linder lägger personalen stor vikt vid att dokumentera arbeten de gör ute hos sina uppdragsgivare. Appen fungerar därmed nästintill som en dagbok för de anställda där de tydligt beskriver var de gör under arbetsdagen. Detta är något som dessutom uppskattas av företagets kunder eftersom det ger en bild av vilka framsteg som skett under dagen. Vad tycker då personalen om Smartdok-appen? – De kan inte skylla på att de glömt något. Telefonen har man i regel alltid med sig. Det är också bra att man kan lägga in bilder och dokumentera mot projekt. Dessutom kan man backa tillbaka till föregående år och exempelvis se vart man lagt rör och kablar. Nu är det helt enkelt svårt att vara utan appen, säger Anders Linder avslutningsvis.


50

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Hymach släntklippare

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k fördel, man k et är en stor an röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flfleera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare

AX Boomerang

Hydrauldriven rotoklippare

med Sunfab hydraulmotorer.

Hinnagårds Mekaniska AB

Endast 337 konkurser i juli Konkurserna bland svenska företag minskade med 24 procent i juli. Det är lägsta noteringen sedan 2008 och största minskningen hittills i år. Majoriteten av de konkursade företagen är små och medelstora aktiebolag, samtidigt som byggbranschen utmärker sig med många konkurser denna månad. Nya konkurssiffror från Creditsafe visar att konkurserna fortsätter att ligga på de lägsta nivåerna på nästan 15 år. Under sommarmånaden juli gick endast 337 aktiebolag i konkurs, jämfört med 442 samma period förra året. Det är en minskning med hela 24 procent. Totalt har 3 142 aktiebolag försatts i konkurs hittills i år, en minskning med 11 procent. Majoriteten av månadens konkurser är små och medelstora företag, det syns extra tydligt på topplistan över företagen med störst omsättning. Byggbranschen fortsätter dock vara hårt drabbad och de fem största konkurserna är samtliga byggoch entreprenadfirmor. – Trenden håller i sig med rekordlåga konkurser, så även under semesterperioden. Däremot ser vi att byggbranschen har det tufft med många företagare som behöver försätta sina bolag i konkurs. Även denna månaden står byggbranschen för månadens största konkurser, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe. Geografiska sett är det Norrbotten (35%), Uppsala (27%) och Örebro (13%) som går mot strömmen och uppvisar ökade konkurser på årsbasis.

med kivar eller kätting 10 mm.

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro

Inköpschefsindex:

PMI föll till 53,1 i juli Det säsongsrensade värdet för PMI-total sjönk i juli med 0,5 indexenheter till 53,1. Normalt uppvisar juli månad större månatliga förändringar i och med sommarsemestrar och återkommande underhållsarbeten, vilket korrigeras i den säsongsrensade serien. Även om det säsongsjusterade indexet befinner sig i tillväxtzonen är den nedåtgående trenden tydlig och antyder om en avtagande tillväxttakt i industrin Även i eurozonen och i USA har PMI-talen saktat in och befinner sig något under det svenska indexet. Delindex för orderingång steg i juli med 0,9 indexenheter till 53,1 jämfört med juni och gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,3 indexenheter. Det är fortfarande under det historiska genomsnittet

PMI-total noterades till 53,1 i juli från nedreviderade 53,6 i juni och är nu på den lägsta nivån på två år.

Källa IHS Markit och Swedbank.

(55,7) och visar att orderingången i industrin växer i en långsammare takt. Både order ingången från hemma- och exportmarknaden återhämtade sig i juli men även här är indexnivåerna långt under fjolårets nivåer. Industriföretagens orderstockar ökar inte i samma utsträckning som tidigare under året. Förutom en svagare

orderingång kan leveransstörningar i tillverkningsindustrin ha mildrats något, vilket kan ha pressat ned de tidigare uppbyggda orderstockarna när industrins produktion och leveranser ökar. I juli steg dock indexet till 55,8 från 53,0 i juni, vilket är högre än det historiska snittet (53,9). Delindex för produktion backade i juli efter att ha stigit två månader i rad. Indexet noterades

till 52,8 från 54,6 i juni och innebar att delindexet drog ned PMI-total med 0,5 indexenheter. Juliutfallet befäster bilden av att produktionen i industrin befinner sig i en lugnare tillväxtfas jämfört med i början av året. Den lägre produktionstillväxten kan vara en kombination av en svagare orderingång och produktionsstörningar såsom långa leveranstider och brist på insatsvaror.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 51

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB vi jobbar för för ”Säk Säkerhe erhett i Fok Fokus us””

220 L för diesel, 12V, 12V, 5 års garanti. Ord. pris 7.490:-

nu 6.370:Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB Grillvägen Grillväg en 4 786 97 Björbo - Sv Sverig erigee sales@irccab.se - ww sales@ir www.ir .irccab.se

Fina maskiner till salu! Arkivbild

Doosan DX62 R-3.............Demo R-3.............Demo Engcon med grip och 3 skopor skopor,, Stållarv,, 2 års garanti. Br Stållarv Bra a pris!

Volvo L50E........................2006 L50E ........................2006 11.000 tim, vinterdäck, c-smörjn. 3:e och 4:e funktion, spakstyrning.

Volvo L90H.........................2016 L90H .........................2016 16000 tim, Vinterdäck, spakstyrning, centralsmörjning. bra skick.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Kubota KX101-3 ................2011 2500 tim,fäste S40, Steelwrist tiltrot. planerings- och kabelskopa. kabelskopa.

Volvo L90F........................2010 L90F ........................2010 Nya vinterdäck, sk skev evare are,, all utrustning + lite till...

Ny Doosan DX19 ...............2022 1880 kg, Breddbar undervagn, undervagn, tiltbart fäste, fäste, 3 skopor skopor,, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

Uthyrning & försäljning. Vi ordnar med finansieringen!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik Örnsk öldsvik • lars@jbmab lars@jbmab.eu .eu • www www.jbmab .jbmab.eu .eu


52

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Hitachi EX 165 W...............2000 JCB JS 300 LC ..................2019 Volvo L50B.........................1994 14000 tim, Indexator Rototilt. 2513 tim, Engcon tiltrotator S80. 17.819 timmar, planeringsskopa.

Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Volvo ECR88......................2005 Holms KH 200 hydr. svängning XYZ Lättmaterialsskopa .......Ny 7775 tim, Engcon rototilt, S45. 200 cm diagonalblad, sms fäste 220 cm bred, sms fäste.

Nyligen demonterat: EW140C, EC360B, EC210B, BM646, BM6300 Kommande objekt för demontering: BM4400, H10B, H9B, H7C, L50

Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook! Atlas 160W ........................2022 Swedish Edition, omg. leverans. Engcon EC219, QSM60/Q60, EC Oil I överdel, Tiltcylindrar med inbyggda säkerhetsventiler,m.m.

Atlas WSR 165...................2022 Kortrumpad, Ett kompakt kraftpaket med 169 cm i tailswing. Med den utrustningen du behöver i Swedish edition.

Följ oss på Facebook!

Niklas Nilsson Tel 0383-74 77 47, niklas.nilsson@hoglandetsmaskin.se Besöksadress: Dikesvägen 2, Vetlanda Vetlanda

www.hoglandetsmaskin.se www .hoglandetsmaskin.se Återförsäljare Åter försäljare för:

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda

Global satsning från Gjerstad och Ema Infralogistic etablerar verksamhet i Umeå i samband med ingåendet av avtal om förvärv av Umeå Entreprenad AB med dotterbolag

Infralogistic förvärvar Umeå Entreprenad Bygg- och anläggningskoncernen Infralogistic etablerar verksamhet i Umeå genom förvärvet av Umeå Entreprenad AB inklusive dotterbolag Umeå Entreprenad startade sin verksamhet 2004 av Peter Gustavsson och Andreas Hellgren. Företaget har sitt huvudkontor på Västerslätt i Umeå. Kärnverksamheten består av att vara en helhetsleverantör inom mark- och anläggningsbranschen. Den förvärvade verksamheten kommer i år omsätta omkring 160 miljoner kronor. Företaget hat ett 60-tal anställda. – Vi etablerar Infralogistic i en av de mest expansiva regionerna i Sverige genom att förvärva Umeå Entreprenad som är en lokal och välkänd aktör. I företaget finns stor kompetens och en lång erfarenhet inom mark- och anläggningsbranschen vilket skapar möjligheter för våra befintliga och nya kunder. Vi hälsar alla medarbetare och kunder välkomna, säger Håkan Wifvesson, vd på Infralogistic.

Construction Equipment Group, där bland annat skoptillverkarna Gjerstad från Norge och Ema från Sverige ingår gör en en global satsning och tar in två experter på direktförsäljning av utrustning till maskintillverkare över hela världen.

tala omsättningen förra året och ligger till grund för den nya satsningen, skriver den norska branschtidningen Anlegg & Transport. – Vi är stolta och glada över att Jørgen och Helle vill bidra med sin erfarenhet och expertis för att skapa internationellt intresse och försäljning av högkva-

Det är Jørgen B. Randa och Helle Nisted från Sjørring Maskinfabrik i Danmark som ska leda arbetet med direktleveranser till OEM-tillverkarna. Målet är att nå en betydande omsättning i segmentet år 2025. Norska Gjerstad har exporterat grävskopor sedan 1970 och är idag etablerade i Norden, Europa, USA, Mellanöstern samt Australien. Försäljningen utanför Norge uppgick till 15 procent av den to-

”Det har varit viktigt att få rätt personer på plats med rätt expertis.” Tor Kjetilson Moe vd på Construction Equipment Group.

Construction Equipmen Group där bland annat norska Gjerstad ingår vill göra en global satning och rekryterar experter på försäljning riktad till maskintillverkare.

litativ utrustning från norska Gjerstad och svenska EMA. De kommer att bidra stort till att vi når våra mål och lägga grunden för ytterligare tillväxt under de kommande åren säger Tor Kjetilson Moe, vd och koncenchef på Construction Equipment Group. Jørgen B. Randa kommer ingå i ledningsgruppen för Construction Equipment Group. Både Jørgen B. Randa och

Helle Nisted kommer att arbeta från Silkeborg i Danmark. – Construction Equipment Group är en spännande grupp ambitiösa människor som vet vad de gör, och inte minst starka varumärken med ett gediget rykte. Vi har stor respekt för det arbete som ligger framför oss, men ser fram emot att ta oss an alla möjligheter som väntar, säger Jørgen B. Randa och Helle Nisted.


Elektrisk effekt 50 kW* Termisk prestanda 90 kW*

*Beräknat på en anläggning. Möjlighet att koppla samman flera och därmed skala upp vid större behov.

Har du också fått nog av skenande priser på energi? Nu kan du själv ta kontrollen över dina el- och värmekostnader, dessutom på ett miljövänligt sätt!

automatisk gengasprocess. Flisen kan komma från t ex avverkning, restved, spillprodukter från sågverk, obehandlat returträ och annat massivt trä.

OP Gruppen kan nu genom OP Erjo erbjuda LiPRO Biobränsle-gengasanläggning som omvandlar träflis till värme och elkraft genom en avancerad, hel-

LiPRO Biobränsle-gengasanläggning passar till exempel större lantbruk, sport- och spaanläggningar, hotell- och restaurangföretag eller kanske

www.operjo.se

Tel 010 45 68 200

info@operjo.se

ett mindre lokalt fjärrvärmesystem som samtidigt gör en insats för miljön! Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!

@operjo

ScaleLog For Forest est är kranspetsvågen kranspetsvågen som erbjuder en trådlös trådlös vägnin vägning g med med lång lång batteritid, bekvämligh bekvämlighet, et, noggranh noggranhet, et, enkelh enk elhet et och som samtidigt är väldigt väldigt funktionellt. funktion ellt.

Länken Länk en till framtiden framtiden

ScaleLog.com


54

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Skogsindustriernas valenkät:

Politisk samsyn i många skogsfrågor SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Tidigare i somras publicerade branschorganisationen Skogsindustrierna sin valenkät. Riksdagspartierna har besvarat frågor inom tio områden med betydelse för skogsbranschen. Enlig t Sko gsindustrierna visar svaren på en bred samsyn i många frågor och att Vänsterpartiet och Miljöpartiet generellt sett är mest kritiska till svenskt skogsbruk. – Partierna är eniga

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare.

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Foto: Björn Leijon

J B M

Tunga fordon! Trådlösa tryckgivare 1-13 bar

TransEco Tel 018-34 17 01 • 070-645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se

Nya dumprar från Hyundai Hyundai har lanserat två midjestyrda dumprar till sortiment med växande sortiment av tunga anläggningsmaskiner. Dumprarna HA30A och HA40A har nominella nyttolaster på 28 respektive 41 ton, vilket ger en idealisk lastmatchning för Hyundais större bandgrävare och hjullastare. Bland funktioner märks en jämn viktfördelning med en lutande bakre chassiram som dessutom ska ge stabilitet, genom att fördela mer belastning på maskinens mitt, vilket resulterar i en låg tyngdpunkt. Hytten uppges vara rymlig, med enkel åtkomst fram på maskinens vänstra sida.

”Det är glädjande att en så stor del av riksdagen delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt.” Viveka Beckeman vd för Skogsindustrierna.

En enkät som Skogsindustrierna gjort visar att majoriteten av riksdagspartierna vill ha ett aktivt skogsbruk. I enkäten som publicerades i somras, har Skogsindustrierna velat åskådliggöra nyansskillnaderna mellan partierna.

om att vi kommer att kunna balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling. Det är glädjande att en så stor del av riksdagen dessutom delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. Den polarisering som har kännetecknat skogsdebatten återspeglas i partiernas enkätsvar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket mer kritiska i frågorna som skogsbruk och biologisk mångfald. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är mer optimistiska över skogsbrukets utveckling. – Valenkäten syftar till att åskådliggöra nyans-

skillnader mellan partierna. Det är intressant att det finns skillnader även bland partier som i huvudsak tycker lika, förklarar Viveka Beckeman. I vissa frågor har partierna inte svarat som man kanske hade kunna förväntat sig. Till exempel Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet är neutrala till att byggnormer och kommunal planering ska främja trä som byggmaterial, medan Kristdemokraterna och Miljöpartiet är för detta. I många frågor råder det stor enighet. Exempelvis vill samtliga partier använda lagstiftning, eller andra styrmedel, för att snabba på omställningen till förnybara material. Man delar upp-

fattningen att viltskador på ungskog är allvarligt problem, även om det skiljer i åsikt om det är staten som ska ingripa för att minska skadorna. Energifrågorna är också mycket aktuella. De höga elpriserna och beroendet av fossil energi från Ryssland visar behovet av ökade fossilfri elproduktion i Sverige och inom EU. – Det är glädjande att det råder bred enighet om behovet av incitament för kommuner att säga ja till ny vindkraft. Ökad användning av skoglig bioenergi i Sverige har också brett stöd hos partierna. Det är särskilt viktigt när den skogliga bioenergin möter mycket motstånd inom EU, säger Viveka Beckeman.

Samordnare ska hjälpa fordonsbranschens gröna omställning För att underlätta stora etableringar i fordonsbranschens gräna omställning ska en samordnare utses De svenska fordonstillverkarna genomför omfattande investeringar i form av etableringar, framför allt för utveckling och produktion av batterier. Investeringarna innebär komplexa utmaningar som till exempel

infrastruktur, innovation, energitillförsel, tillstånd, kompetensförsöjning och tillgång till bostäder i de kommuner som berörs. En samordnare ska bidra till att skapa bra förutsättningar för det ska vara möjligt för fordonstillverkarna att göra viktiga nyckelinvesteringar. Samordnaren ska bland annat identifiera utmaningar och hinder, upp-

märksamma berörda aktörer kring dessa och underlätta samverkan mellan aktörerna. Fordonsindustrins stora etableringar och omfattande investeringar har varit den avgörande faktorn för detta beslut skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. – Att ha en samordnare för denna framväxande industri kommer bli hjälpsamt i de processer

kring etableringar som nu pågår på flera orter i Sverige, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen. Samordnaren kommer att utses i närtid och ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.


Snabbladdstationer för elmaskiner från Deutz Deutz har fått en order på 17 PowerTree snabbladdningsstationer. Ordern kommer från den tyska rivningsentreprenören KTEG som också var en av pilotkunderna för de första PowerTree-enheterna. Enligt Deutz är laddstationerna installerade i en 10 fots flyttbar container och är den första i sitt slag som levererar utsläppsfri energi för elektriska anläggningsmaskiner. PowerTree ger en laddningskapacitet på upp

”Att minska utsläppen inom byggsektorn är en viktig fråga för våra kunder.” Harald Thum vd för KTEG.

Deutz lanserar en snabbladdningsstation för entreprenadmaskiner med en laddkapacitet på 150 kW.

till 150 kilowatt, med en utspänning på mer än 800 volt, vilket är tillräckligt för att ladda en entreprenadmaskin på så lite som 20 minuter t.ex under förarens lunchrast. Att använda DeutzPowerTree är enkelt, ingen specifik utbildning krävs. Och tack vare den digitala appen PowerTree Connect kan all data som rör laddningspunkten och laddningsprocessen följas på plats. – Strömförsörjningsinfrastruktur är nyckeln när det gäller att använ-

da alternativa drivsystem i anläggningsmaskiner. PowerTree från E-Deutz ger elektricitet till maskinen. KTEG har tillsammans med oss ​​tagit ett stort steg närmare klimatneutral mobilitet, säger Dr Markus Müller, teknisk chef på Deutz. Deutz introducerade sitt E-Deutz-program för att leverera el- och hybriddrivsystem till bygg- och anläggningsbranschen 2018. Företaget säger sig nu vara redo att industrialisera produktionen av dessa system, allt eftersom efterfrågan ökar.

– Att minska utsläppen inom byggsektorn är en viktig fråga för våra kunder. Det är därför vi erbjuder elektriska grävmaskiner samt PowerTre e s o m e n m o b i l snabbladdningsstation. Vi ser också till att våra elmaskiner är redo att användas under en hel dag. Och det som är lika viktigt: de laddas på kortast möjliga tid, säger Harald Thum, vd för KTEG. Deutz förser kunder med drivlinelösningar som passar deras individuella behov, oavsett om de är konventionella eller i allt högre grad alternativa lösningar. Dessa inkluderar en blandning av tekniker som sträcker sig från vätgasmotorer till e-bränslen och elektrifiering. Deutz lanserade sin E-Deutz elektrifieringsstrategi med syftet att utnyttja framtida marknader på lång sikt.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 55

”Säker uppställning av anläggningsmaskiner”

Nu finns boken Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner tillgänglig. Den handlar om att minimera risken för olyckor med tunga anläggningsmaskiner och skapa en säker arbetsmiljö. Boken riktar sig till alla aktörer som har ansvar för och/eller arbetar med utformning, utförande och användande av arbetsplattformar för berörda maskiner. Under perioden 2010 till 2019 har det i genomsnitt förekommit nio dödsolyckor per år inom näringsgrenen byggverksamhet. Vid en jämförelse med andra industriverksamheter ligger byggbranschen högt i skadestatistiken, enligt Arbetsmiljöverket. Boken, som ges ut av Svensk Byggtjänst, ger en sammanhängande beskrivning av hela processen med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för uppställning av tunga anläggningsmaskiner, från upphandling av entreprenör till dimensionering av arbetsplattform.

Nordisk Bergteknik förvärvar i Sollefteå Nordisk Bergteknik har förvärvat samtliga aktier i TSB Borrentreprenad, en etablerad aktör inom borrning. Köpeskillingen uppgår till 14,7 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling på max 4 miljoner kronor. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 miljoner kronor. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Företagets kunder finns inom infrastrukturområdet, gruv- och vindindustrin samt bland energi- och fastighetsbolag. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland.

Stora prisökningar på byggmaterial En stor del av försäljningsökningen i byggmaterialhandeln under det första halvåret kan hänföras till kraftiga prisökningar. Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under

årets andra kvartal jämfört med samma kvartal ifjol. Under årets första 6 månader uppgick utvecklingen till 12 procent. Enligt Byg gmater ialhandlarna har den underliggande prisutvecklingen varit hög under det första halvåret och uppgick till hela 40 procent under april och maj. – Försäljningstillväx-

ten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Under årets andra

kvartal var utvecklingen starkast i södra Sverige, med 11 procents ökning jämfört med samma period föregående år, följt av västra Sverige som ökade med 10 procent. Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan 2 och 8 procent. Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under det andra kvartalet med cirka 17 procent

jämfört med samma period förra året. Den konsumentbaserade försäljningstillväxten minskade med nästa 10 procent under samma period. – Även om försäljningsvolymen i bygghandeln h a r m i n sk at s å h a r proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och bygg-

projekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor, säger Monica Björk, avslutningsvis.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


56

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Stihl MSA 300 är den kraftfullaste batterimotorsågen på marknaden. Den är utevecklad för proffsanvändare.

Stihl lanserar kraftfull batterimotorsåg Stihl MSA 300 är den första batterimotorsågen, som STIHL utvecklat, speciellt för professionellt arbete. Effekten på 3,0 kW uppnås med det nyutvecklade batteriet AP 500 S, speciellt framtagen till denna motorsåg och omsätts till en kedjehastighet på 30 m/s. Tillsammans med kedjan Stihl .325”, RS Pro och svärdet Light 04 uppges det ge en hög skäreffekt och sänkt vikt. Stihl antivibrationssystem reducerar vibrationerna och avlastar både muskler och leder. Batteriet har endubblering av antalet tillåtna laddningscykler. För att underhåll och rengöring av batterisågen MSA 300 skall gå så enkelt och smidigt som möjligt, är det mycket enkelt att komma åt filtret via serviceluckan. Som första Stihl motorsåg är STIHL MSA 300 utrustad med en kontrolldisplay för driftsstatus och meddelande, där du kan avläsa alla viktiga data om sågen. Den är dessutom förberedd för att integreras med STIHL Smart Connector 2 A. Priset för sågen är 9.490 kronor exkl. batteri.

Ny planteringsmaskin får igång ungskog snabbare Behovet att mekanisera skogsplanteringen har länge varit stort och i vintras blev det klart att Holmen satsar på en planteringsmaskin som både markbereder och sätter plantor på samma gång. Nyligen levererades maskinen till Holmen Skog som nu återbeskogar på sina marker i norra Sverige. På företagets marker utanför Björna och Bredbyn nordväst om Örnsköldsvik, används den kombinerade mark-

”Genom att markbereda och plantera i samma steg får vi igång ny skog snabbare.” Sara Nilsson skogsvårdsansvarig på Holmen.

berednings- och planteringsmaskinen Plantma X. Enligt Holmen Skog är den ett alternativ till manuell plantering på lämpliga marker. Maskinförare från Forsberg Bygg & Anläggning i Långviksmon och Magnus Thor AB i Uppsala har under våren utbildats för maskinen. – Den känns väldigt spännande att köra. Maskinen gör att det går att återbeskoga direkt efter skörd och att återbeskogningen går snabbare, säger Rickard Arnström, maskinförare från Forsbergs Bygg & Anläggning. Holmen har testkört maskinen sedan förra sommaren och i februari i år tecknade Holmen, som första svenska skogsföretag, avtal med maskintillverkaren Plantma om att investera i en planteringsmaskin. Under många år har olika system och ma-

Holmen har investerat i planteringsmaskinen Plantma X.

skiner testats, men har tidigare inte presterat lika bra som skickliga manuella skogsplanterare. Det är först nu som Holmen bedömer att tekniken är mogen för mer operativ utveckling. Maskinen a n v ä n d e r olika system för att på ett skonsamt sätt sätta skogsplantor med ett bra resultat. Genom att göra två moment samtidigt minskar dessutom kostnaderna. Samtidigt gör det nya maskinkonceptet det

möjligt att köra under mörker och förlänga planteringssäsongen. Tekniken gör det också möjligt att se var skogsplantorna satts och hur många. – Holmen satsar på den här maskinen för att vi vill ha en tajtare återväxtkedja. Genom att markbereda och plantera i samma steg får vi igång ny skog snabbare, säger Sara Nilsson, verksamhetsutvecklare Skogsvård på Holmen Skog.

Egen energi ger rekordvinst för Holmen Skogsbolaget Holmen redovisar ett rörelseresultat på 2.101 miljoner kronor för årets andra kvartal. Enligt Holmens kvartalsrapport var rörelsemarginalen 34 procent. Jämfört med årets första kvartal ökade andra kvartalets rörelseresultat med 484 miljoner kronor till 2.1010 miljoner kronor. Detta tack vare týtterligareprisökningar. Omsättningen uppgick till 6.173 miljoner kronor Holmens egenförsörjning av ved och energi kombinerat med prisökningar inom alla produktområden innebär att Holmen redovisat sitt ”bästa kvartalsresultat någonsin”. På virkesmarknaden var efterfrågan på timmer fortsatt stor under årets andra kvartal och under våren tilltog även konkurrensen om massaveden med stigande priser som följd. Prisök-

L G A N IM

N I M

I B R

Henrik Sjölund, vd på Holmen.

ningarna ökade resultatet från skogen till 349 miljoner kronor. Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var god och mrknadspriserna steg när producenter förde vidare ökade råvarukostnader i nästa led. – Prishöjningar i kombination med att vi är självförsörjande på energi i både Iggesund och Workington ökade resultatet till 274 miljoner kronor trots ökade kostnader för kemikalier och logistik, uppger vd Henrik Sjölund i rapporten.

I N LD

Papper-rörelsen stack ut extra mycket under kvartalet, i förhållande till analytikernas förväntningar. Utfallet var 84 procent bättre än förhandstipsen, skriver Placera.nu. Intresset för att bygga i trä beskrivs vara stort men efterfrågan inom affärsområdet Trävaror mattades under kvartalet till följd av osäkerhet kring byggkonjunkturen och välfyllda lager. Priserna, som stigit kraftigt under året, kulminerade och sjönk mot slutet av kvartalet i både Europa och USA.

ÄR XL EN T H OC SKOG F T A MA I D N A AM ÄRB KONS B RK TS CLA IMAL X MA

Å P S

Grepp Bärighet

Ägare till Clark Tracks Tracks är Nordic Traction Traction Group, Gunnebo 0490-285 90 | info@clarktracks.se


Maxus lanserar elektrisk pickup

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 57

Ny midibandgrävare från Komatsu

Marknaden för pickuper domineras av fossilbränsledrivna motorer (läs diesel) och i skrivande stund finns det inga laddbara pickuper på den europeiska marknaden. Komatsu lanserar nya 8,5 tons midibandgrävaren PC88MR-11 som ersätter storsäljaren PC88MR-10.

Det här håller på att förändras nu. Maxus Sverige bekräftar nu att företagets elektriska pickup eT90 är klar för leverans under året och är redan nu öppen för förköp. Maxus eT90 kommer med en batterikapacitet på 88,5 kilowattimmar och en räckvidd på 33 mil. Bilen har en elmotor på 204 hästkrafter som genererar ett vridmoment på 310 Newtonmeter. Dessutom levereras den med batterivärmare som standard. e90T kan ta upp till 1.000 kilo nyttolast och kan även drag, men släpvagnsvikt är för närvarande obekräftad.

Kinesiska Maxus lanserar företaget första eldrivna pickup på den europeiska marknaden. Bilen introduceras från 559 920 kronor + moms vilket gör den berättigad till miljöbonus.

Maxus-pickupen är utrustad med en 10,3 tums pekskärm, elektrisk sätesjustering, Apple Carplay, skinnklädsel i säten och ratt. B i l e n ko m m e r m e d bland annat elektronisk stabilitetskontroll, backkamera, parkeringssensorer och Hill Decent

Control. Pickupen mäter 5,37 meter på längden, 1,9 meter i bredd och 1,8 meter på höjden. Hjulbasen är 3,15 meter. Country Manager för Maxus Sverige, Petter Nordesjö, säger att de första bilarna kommer till Sverige i november. – Vi ser fram emot att

- Gör en bra affär!

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

lansera Europas första elektriska pickup på den svenska marknaden, och i ett segment som tidigare har bestått av enbart fossildrivna bilar. Intresset kring lanseringen är stort så vi öppnar upp möjligheten att kunna förbeställa en bil redan nu säger han.

På Baumamässan i München kommer Komatsu premiärvisa bandgrävaren PC88MR-11 som uppges ha lägre bränsleförbrukning, högre prestanda och effektivitet, Komatsu PC88MR-11 byg ge r p å g r u n d e n från föregångaren PC88MR-10 och kommer med en 2,4 liters steg V-motor på 68 hästkrafter med KDPF (inget SCR behövs). Den korta rumpan gör att föraren kan koncentrera sig på arbetet utan att behöva oroa sig

för stötar bakåt vilket gör maskinen idealisk i trånga utrymmen. Den yttre designen har också uppdaterats. Bland andra nyheter finns ett omdesignat schaktblad, ny placering av låg/högväxeln och en automatisk växlingsventil för högre komfort vid byte av redskap. – Detta är inte bara en enkel modelluppdatering. PC88MR-11 är en helt ny maskin med flera förbättringar och struktur. Hela grävcykeln är förbättrad, säger Simone Reddi, chef för midigrävare på Komatsu Europe.


58

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022

Hitachi ZX85US-6! Begagnad, vikt cirka 9 ton

KAN ÄVEN ÄVEN UTRUS UTRUST TAS MED SKÖRD SKÖRDARA ARAGGRE GGREGA GAT T

Hur vill du ha den?

Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat förmedlat cirka cirka 450 maskiner. maskiner. och gör gör allt för för att en aff affär ska ska gå i lås. Vi ordnar ordnar besiktning, besiktning, värdering värdering,, annonsering, annonsering, finansiering nansiering,, transport transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto konto

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

VERKTYGSLÅDOR FRÅN DAKEN – STABILA OCH VÄDERTÅLIGA – OLIKA STORLEKAR OCH VARIANTER – MÖJLIGHET FÖR FLERTAL TILLVAL

TILLVAL: – HYLLOR – LÅDOR – GUMMIMATTA – VENTILATION – BELYSNING – M.M.

PlastoMer Sweden AB | Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Armklippare från YstaMaskiner På den brittiska maskinmässan Hillhead 2022 premiärvisade Evoquip den nya kompakta slutsikten Falcon 820. På mässan visades även krossen Cobra 230R.

Foto: Evoquip, pressbild

Ny sikt från Evoquip visad på Hillhead 2022 Nordirländska Evoquip som tillverkar krossar och sorteringsverk lanserar nu en ny slutsikt som premiärvisades på brittiska byggmässan Hillhead 2022.

sikten har dubbla däck och en tvålagers 2.4 x1.2 meters matarbox. Med de kompakta transportmåtten 12x2,4x2,9 meter blir det enkelt att transportera sorteringsverket mellan arbetsplatserna.

Falcon 820 är det senaste tillskottet till Evoquips sortiment av siktar och sorteringsverk.

På mässan visade Evoquip även krossen Cobra 230R som kan användas i applikationer som armerad betong, återvunnen asfalt, bygg- och rivningsavfall och naturberg. Svensk generalagent för Evoquip är Evorex i Skorped, utanför Örnsköldsvik.

Enligt företaget är det den robusta designen som gör det möjligt att hantera material som sand, grus och krossad sten, kol, matjord och rivningsavfall. Den kompakta slut-

På Borgeby fältdagar premiärvisade YstaMaskiner den nya GreenTec Scorpion 330 & 430 PLUS.

Detta är den minsta modellerna av armklipparna i Scorpion-serien. Armklipparen monteras i 3-punktsfäste och drivs sedan via traktorns PTO. Armklipparen är utrustad i standardutförande med Hybrid Arm System som gör att armklipparen kan köras både med och utan parallellarmfunktion. På Scorpion 330 och 430 PLUS-modeller ingår Rotor Flex med Auto Flex vilket möjliggör att redskapet alltid är i rätt position oberoende av armens position. Detta eftersom den undre rotorn på Rotor Flex kan vridas 180° och den övre rotorn 270°. Med Rotor Flex och Auto Flex kan föraren svänga fram armen så

man slipper sitta och vrida huvudet och samtidigt ha full kontroll framåt i körbanan. Släntklipparen är konstruerad i högfastighetsstålet Strenx 700 som tillsammans med en speciell design optimerar armens styrka i förhållande till vikten. Konstruktionen ger 25 procent lägre vikt men 50 procent starkare konstruktion. Armens funktioner och monterat redskap drivs av Danfoss Load Sensing hydrauliksystem som styrs med Danfoss CanBus joystick. Hydrauliksystemet medger att man kan köra på reducerat varvtal på bäraren och därmed spara diesel. Två olika oljemängder kan ställas in beroende på vilka redskap som ska användas. Släntklipparna har hydraulisk påkörningssäkring i alla positioner i arbetsområdet, flyt-

YstaMaskiner lanserar de nya armklipparna GreenTec Scorpion 330 och 430 Plus.

ställning på arm och klippvinkel, stödben, truckfäste samt LED belysning som standard. De nya armklipparna kommer även visas

i YstaMaskiners monter på EntreprenadLive som arrangeras på Ring Knutstorp den 15-17 september.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 59

Ring Knutstorp Knutstorp 15-17 september september

– Välk älkommen ommen till mont monter er 207 –

Välkommen till Lännens monter 253! 15-17 september september Ring Knutstor Knutstorp p

Lännen 8800 M Rail 9C ...2021 1600 tim, Engcon EC214 tiltrotator m grip, säljs railbesikt. Däck special till järnväg Nokia Ground Kare 620/60 B34. Csmörjning maskin och tiltrotator.

FÖRMEDLING!

Vill du sälja din maskin? Vi förmedlar, köper, säljer och tar inbyte. Vi hjälper dig med värdering, annonsering, finansiering transport m.m.

Surplus Management

Nätauktioner Nä tauktioner för för maskiner Återförsäljare i södra Sverige och Danmark för:

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp • offes.se


60

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

FORDONSTVÄTTAR

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINTRANSPORT!

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 56.900:- + moms fritt vårt lager

FÄSTEN Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

MASKINVAGN

LANTBRUKSKKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

Tel. 0300-711 00 Experter på CNC-bearbetning

www.gruskungen.se LASTRAMPER

Kontakta vår specialist inom området:

0481- 770 126

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

www..eur www eurost osteeel.se

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

Redskapsfästen HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Bärande • Dragande • Kombi Dragande/förstärkt Stort sortiment!

Tel 070-278 13 54 per@swingcut.se www.swingcut.se www .swingcut.se

DIESELMOTORER

Huggknivar och motstål Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

Tel 0321-500 53 • www www.cgnor .cgnord.se d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com

HYDRAULHAMMARE

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Albach, Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00 www.dieselmotornordic.se

EXCELLENCE LINE EXCELLENCE HITS SMARTER

LASTMASKINER

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

PÅBYGGNADER & SLÄP

Med över 35 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

EXPANDERBULTAR

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

LIFTAR

El • Diesel • 4x4 Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se SERVICEPARTNERS SERVICEPARTNERS:: Cema Maskin i Järfälla 08-35 85 90 • info@cemamaskin.se Melanders Alltjänst i Luleå 0738-44 21 77 melanders.alltjanst@outlook.com

Traktorservice Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 61

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Original Demolitio Power

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SPRÄNGMATTOR 031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

Över 50 år i branschen!

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Utvecklas som entreprenör!

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m

TELESKOPLASTARE

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

lars-martinsson@telia.com

TANKUTRUSTNING

BRÄNSLEHANTERING

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor • YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se

SMARTT & SÄKER SMAR

Även uthyrning av maskiner

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

VATTENRENING

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp.

www.martinssons.se

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

YSTAMASKINER

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

UTBILDNING

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

VÄGSLADD

VÄGSLADD!

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

Bogserad med strängspridare Vikt 840kg Pris från 39.000:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se


62

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2022 • NOSTALGI – FORDON FRÅN FÖRR.

När skönheten kom till byn Med Blondinen lanserade Rottne Industri 1968 sin första skotare. Blondinen är jämte vajerkranarna de produkter som hittills inneburit mest för företagets utveckling. Blondinen var företagets första kompletta skogsmaskin och kom att bli en storsäljare som ingen vågat drömma om. Sagan om Blondinen skulle kunna ha rubriken “När skönheten kom till byn”. Efter att massor av utvecklingsarbete lagts ned och en rad prototyper tagits fram, var det 1968 dags för premiärvisning av Rottne Industris första skotare. Platsen var skogsmässan på Elmia i Jönköping.

Allt började med att Börje Karlsson hjälpte sin far med timmerkörning i det lilla byn Löpanäs strax utanför småländska Rottne. Som draghjälp användes inte hästarna längre. Istället använde man en vanlig jordbrukstraktor för att transportera virket ur skogen. Det var Börje Karlsson som grundade Börjes Mekaniska – företaget som senare skulle bli Rottne Industri Men lastningen fick fortfarande göras för hand och det var då som Börje började fundera; ”varför skall traktorn stå här och puttra och inte hjälpa till när jag själv skall slita ont och rulla upp stockarna på vagnen” ? Börje konstruerade då sin första kran, en enkel konstruktion bestående av ett par plogdetaljer, en timmerbit, en vinsch som monterades på kraftuttaget samt en bit vajer och en timmersax.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Denna första kran fungerade, efter dåtida förhållande, mycket bra. Så bra att ryktet spred sig om denna förträffliga kran och slutligen kom en spekulant som ville köpa. Börje var givetvis intresserad av denna sin första affär och med löfte om att göra en ännu bättre kran till sin far fick han sälja sin första konstruktion. Ytterligare intressenter ville köpa den revolutionerande kranen och snart ökade kunderna i rask takt. samlarobjekt. Totalt tillverkades 6 622 exemplar mellan 1977 och 1981. Försäljningen kom igång ordentligt och en ny verkstad inför-

Med Blondinen lanserade Rottne Industri 1968 sin första skotare. Blondinen är jämte vajerkranarna de produkter som hittills inneburit mest för företagets utveckling.

Foto: Rottne Industri

skaffades. Även exportsidan växte till bland annat Danmark och Norge. Till de mer udda exportländerna under slutet av företagets första årtionde hörde Tanzania och Chile. Ordern till Tanzania gick genom ett av FN:s organ, medan Chile-affären gjordes direkt med kund i landet. Hur ryktet om Rottnes produkter nått ända till Sydamerika kan man förstås undra.

”Den visade sig vara en slitstark arbetshäst. Både maskinägare och förare gillade den. Den var lätt att köra och serva.” ENERGIKLIPP

HUGGARVAGNAR & KRANAR Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 35.400 kr

K.T.S ”Nordic Edition” 8,5-tonsvagn med 6,4 m-kran. Med radiostyrd vinsch, lättviktspaket och 3 bankar, får du en välutrustad vagn Endast 199.900 kr till ett superpris!

STEN- OCH RIVNINGSGRIP

Källa: Rottne Industri.

3-PUNKTSBLAD

STENGREP

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad, kan utrustas med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 13.900 kr

SLÄNTKLIPPARE

SLAGKLIPPARE

NORDIC EDITION

TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 16.400 kr

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 34.500 kr

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Patenterad placering av växellåda och konstruktion av länksystem gör att du når längre ut från traktorn och att maskinen är lättare att köra. Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Pris från 52.900 kr

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Y-slagorna är tillverkade av plattstål i Hardox®. Y-slagan håller bättre vid stenpåkörning och underhållskostnaden minskar. Pris från 52.900 kr

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 52.680 kr

ARMGRIP

Blondinen blev mer än en framgång. Den kom att bli en dundersuccé. Till skillnad från konkurrenterna hade Rottne Industri satsat på en relativt liten och smidig skotare med goda last- och köregenskaper. Den visade sig vara en slitstark arbetshäst. Både maskinägare och förare gillade den. Den var lätt att köra och serva och dessutom väldigt driftsäker. För den som ville ha en maskin med god ekonomi var Blondinen ett bra val. När världens största skogsmässa Elmia Wood arrangerades i juni 1985 fanns inte Rottne Industri på plats. Några månader senare lät man förstå varför när bomben briserade i skogarna utanför Rottne. Klassikern, trotjänaren och storsäljaren Blondin skulle gå i graven. Ersättaren hette Rapid och var uppbyggd på komponenter, istället för som tidigare en traktorkropp.

LA SVERIGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se


IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan

Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRD GALLRINGSSK ÖRDARE ARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT BEGAGNAT: ! II HR46 2018 Kesla 18RH SÅLD

INKOMMANDE: FR28 2017 10 ton HR46 2013 Kesla 18RH

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser till att jobbet blir gjort. Micke Bohm Mick Bohm Tel. 07 070-5 0-57 70 56 56 95 micke.bohm@s mic ke.bohm@sampo-rosenlew ampo-rosenlew..fi

Återförsäljare Återförs äljare Dalsland-Värmland: Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. Tel. 07 070-6 0-67 70 55 54 54

1997

25

2022

Youtube