Anläggningsvärlden 0522

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

SLANGEXPRESS

Branschledar Bransc hledaren en inom slitdelar till skopor skopor,, plogar & markfräsar

Slangbyte på plats Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00 hydroscand.se

010-21 20 190 • info@partr info@partreex.se • www www.partr .partreex.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN Foto: Per Eriksson,

#1-2016 FEBRUARI #5-2022 JULI

Entreprenör använder drönare i projekten Oscarsson Mark & Entreprenad i Mellerud har tagit ytterligare ett steg i sin digitalisering genom att börja använda drönarteknik i sina projekt. Sidan 24

Stora brister i vägunderhållet

Ponsse Mammoth - ny 25 tons skotare

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Sidan 48

Vid ett kundevent på Ponsses anläggning i Surahammar 27-28 maj premiärvisade den finska skogsmaskinstillverkaren bland annat upp den nya 25 tons skotaren Mammoth. Den kommer med 286 hästkrafters motor, steglös transmission, 28,5 tums hjul och en lastarea på upp till 8 kvadratmeter. Sidan 32-33

Med 100 + modeller hittar du enkelt din favorit, oavsett vad du vill greppa!

Debatt: ”EU-parlamentet undergräver den svenska energipolitiken”

qPsst!

Scanna QR-koden med din mobilkamera för att komma till vår eventkalender!

3:e generationens tiltrotatorsystem från engcon. engcon.com/gen3

Sidan 4


HELT NY MASKIN!

CVT - TRANSMISSION 25 TON LASTKAPACITET

ACTIVE CABIN - HYTTFJÄDRING ACTIVE SEAT - MED SVÄNGANDE FÖRARSTOL

För mer information, kontakta din säljare eller logga in på ponsse.com


Tillverkningskvalitet in i minsta detalj Hos oss på SP Maskiner står alltid kvalitet i fokus och bakom varje aggregat som lämnar vår fabrik finns ett gediget kunnande och en stor portion yrkesstolthet. Tack vare noggrannheten i varje del av vår process – i allt ifrån val av material till konstruktion, svetsning och slutliga kontroller – är vi alltid säkra på att aggregatet fungerar till hundra procent vid leverans och att installation och uppstart går smidigt och problemfritt.

spmaskiner.com

PEDNO CANADAKEDJOR

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

JUST JUS T NU HAR VI KED KEDJOR JOR PÅ LAGER LAGER FÖR FÖR SNABB LEVERANS! LEVERANS!

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

PEDNO CANADABAND

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Canada-Band HAVEL STUBBREDSKAP: FRÄSAR, KLIPPAR OCH KNIVAR

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 6 12 augusti Nr 7 16 september Nr 8 14 oktober Nr 9 11 november

Utgivning 19 augusti 23 september 21 oktober 18 november

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2022. ISSN: 2002-4150

Tema Krossning och sortering Vintervägunderhåll Rivning & demolering Flis & biobränsle

Följ oss i våra sociala kanaler: Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

BARRSÄ ARRSÄTER TER SKOGS AB SKINNSKATTEBER SKINNSKA TTEBERG G

Tel. 070-397 36 54 • agn agne@barrsatersk e@barrsaterskogs ogs.c .com om • barr barrsater satersk skog ogs s.c .com om

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Urval av innehåll nr 5-2022 (Årgång 7) Ny standard mäter projektkvalitet.................................sid 34 Svårt nå skogsmål med älgavskjutning..........................sid 40 Testkörd: Range Rover Sport 3.0..................................sid 30-31 Skogforsk utvecklar fjärrstyrd markberedare................sid 44 Stark efterfrågan i entreprenadbranschen....................sid 49 Leverantörsguiden......................................................sid 60-61


4

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Stort tack till alla som besökte vår monter på Svenska Maskinmässan!

Messersisi TC350d Messer TC350d

Självlastande med svängbar korg Lastkapacitet 3.500 kg. Lastvolym 1.880 liter Kubota 4-cylindrig diesel på 48,6 kW (steg V) Hytt med värme och AC som tillval

Avverkningsrester, som grot (grenar och toppar), rötskadat virke och klenved som industrin inte vill köpa, utgör en stor del av bränsletillförseln i svenska värme- och kraftvärmeverk. Det gör att svensk fjärrvärme i dag har mycket låg klimatpåverkan. 0346-845 30 • info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg

”EU-parlamentet undergräver den svenska energipolitiken” Debatt

Gustav Melin vd för branschorganisation Svebio.

Besök gärna vår hemsida: www.wosab.nu

TX6C

RX06A

073-441 22 09 wassen@wosab.nu www.wosab.nu

EU-parlamentets miljöutskott har antagit förslag till ändringar i förnybartdirektivet som undergräver den svenska energif ö r s ö r j n i n ge n o c h kan ge kraftigt ökade utsläpp av fossil koldioxid. Utskottet vill förbjuda användning av det man kallar ”primära skogsbränslen”, vilket inkluderar avverkningsrester som uppstår när skog skördas. Sådana avverkningsrester, som grot (grenar och toppar), rötskadat virke och klenved som industrin inte

vill köpa, utgör en stor del av bränsletillförseln i svenska värme- och kraftvärmeverk. Det gör att svensk fjärrvärme i dag har mycket låg klimatpåverkan genom att använda hållbara och förnybara bränslen.

Utskottets ställningstagande är ett hot mot den svenska värme- och elförsörjningen samt ett hinder för utbyggnad av produktion av biodrivmedel från skogsråvara. Fortfarande chans att förändra Beslutet är resultatet av en intensiv osaklig kampanj mot bioenergi som drivits av ett antal europeiska miljöorganisationer under ett antal år, och som tyvärr fått

genomslag bland politikerna. Resultatet blir onödigt stora utsläpp av fossil koldioxid och ett fortsatt starkt beroende av importerade fossila bränslen i EU.

D en svenska re geringen måste nu agera kraftfullt och söka stöd från andra regeringar i EU för att stoppa förslaget från EU-parlamentet. EU-parlamentarikerna har fortfarande en möjlighet att ändra förslaget från miljöutskottet vid den slutliga omröstningen i plenum senare i år. Ställningstagandet i EU-parlamentets miljöutskott strider mot den politik som nu behövs för att göra EU mindre

beroende av import av fossila bränslen från Ryssland och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa. Ökad användning av biobränslen är det snabbaste sättet att ersätta fossil bränsleimport.

”Beslutet är resultatet av en intensiv osaklig kampanj mot bioenergi som drivits av ett antal europeiska miljöorganisationer.” Gustav Melin vd för branschorganisationen Svebio.

SOPMASKINBORST SOPMA SKINBORSTAR AR – Borstar för för en ef effektiv gaturenhållning.

Egen tillverkning tillverkning sedan 1910.

Borstfabrik Borstf abriken en i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • inf info@borstf o@borstfabrik abriken.se en.se • www www.borstf .borstfabrik abriken.se en.se


SNABB OCH HÖ LEVERANS G KVALIT ET!

Kylare & intercoolers! Till alla märken, typer av kros kr osss- och sort sorterings eringsv verk samt fl flishuggar ishuggar,, kompr kompres essor sorer er och elverk elverk..

Krossar/Sorteringsverk

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Borlänge • 0243-132 17 • anders@swerad.se • www.swerad.se


6

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Redskap som sparar bränsle Snabb, smidig & effektiv! Bra arbetsmiljöval!

Breddas till ca 1 meter! Med en skopa kopplad bak och fram med borsten borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastsky kastskydd, dd, vilket kan vara bra vid uppstädningsarbeten upps tädningsarbeten i trånga stadsmiljöer

2022.08.24-27

TRÄFFA OSS TRÄFFA OSS I MONTER U1001:03

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Förutom att minska risken för kabelskador, förbättra arbetsmiljön för medhjälparen effektiviserar Greppo-borsten arbetet så mycket att man sparar en hel del bränsle.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

YOUTUBE

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTR TILTRO OTATOR

Hallå där.... Samhällsbyggnad slår ännu ett rekord på listan Framtidens kvinnliga ledare. För första gången toppas den av en byggchef: Jenny Jonsson, vd på Byggvesta.

Klassisk sportfråga. Hur känns det? – Det känns superroligt att branschen lyfts fram och speciellt kopplingen till social hållbarhet i juryns motivering. Samhällsbyggnad är en viktig industri som har stor påverkan på så många viktiga frågor. Förra året hade lis- Jenny Jonsson, vd på tan rekordmånga bygg- Byggvesta. chefer och i år står du som vinnare. Vad säger det om branschens status? – Det visar att många vill fokusera på ökad jämställdhet i byggbranschen, vilket känns väldigt positivt, och tillsammans med rätt kultur och mentorer tror jag att vi kan komma långt. Vad upplever du själv att du gör bra som ledare? Som ledare vill jag stå för inkludering och skapa en kultur där alla kan komma till tals med nya idéer och våga utmana befintliga lösningar. Om vi ska uppnå våra höga ambitioner kring till exempel hållbarhet måste vi lyssna till alla olika tankar och infallsvinklar.

”Jag tror att Beowulf kommer att gå i stöpet. I värsta fall när skadan i Kallak redan är skedd i jakten på kattguldet.” Lats Frick krönikör och aktieanalytiker i tidningen Börsveckan som är tveksam till gruvan i Kallak.

Nytt snabbfäste för mellanstora grävare och andra redskap, och SQ på redskapsfästet av tiltrotatorn för snabba byten mellan hydrauliska redskap. Genom att använda SQ kan redskapen till tiltrotatorn få en lägre kostnad eftersom rotationsfunktionen är inkluderad i tiltrotatorn.

Steelwrist lanserar SQ50 helautomatiska snabbfästen och tiltrotatorer med hög flödeskapacitet. En Open-S-kompatibel lösning för mellanstora grävmaskiner. Den nya SQ50-serien snabbfästen och tiltrotatorer passar grävmaskiner på 7–13 ton. Steelwrist SQ är helautomatisk oljekopplingsteknik som används i snabbfästen och tiltrotatorer på grävmaskiner för att koppla hydrauliska redskap. Enligt Steelwrist är utmärkta flödesegenskaper, konkurrenskraftig bygg höjd och vikt några av fördelarna med SQ50 som även uppfyller specifikationerna i Open-S-standarden för helautomatiska snabbfästen. SQ50 kommer att fasas in på X12 och X14 til-

Steelwrist introducerar SQ50 helautomatiska snabbfästen och tiltotatorer för grävmaskiner på 7–13 ton.

trotatorer vilket innebär att framtida snabbfästen och tiltrotatorer av S-typ kan uppgraderas till SQtyp. S50 och SQ50 snabbfästen är stålgjutna och har Front Pin Lock framaxellås som säkerhetslösning. Front Pin Lock är ett mekaniskt lås för den främre axeln som avsevärt minskar risken för tappade redskap. X12 och X14 tiltrota-

torer har ny design på över- och underdel för att göra det möjligt att uppgradera från S50 till SQ50 i ett senare skede, även om kunden inte valt SQ i den första beställningen. Den nya generationen X12 och X14 tiltrotatorer börjar levereras under kvartal tre 2022. SQ på överdelen av tiltrotatorn för snabba byten mellan tiltrotator

Med introduktionen av SQ50 har Qplus-teknologin uppdaterats för att klara ännu högre flöden. Med ytterligare 20 procent i flödeskapacitet kan även redskap som kräver högt flöde användas på mellanstora grävmaskiner. I samband med introduktionen av SQ50 kommer Steelwrist under 2022 också att introducera en ny Absolut-rotationssensor för att ge mer exakt data till maskinstyrsystem. Tillsammans med Steelwrist Autotilt blir produktiviteten ännu högre.


Meiren har snöplogar, underbett och sopvalsar som lämpar sig för alla typer av vägar

VTS02 VIKPLOG till traktorer, hjullastare och lastbil. Den erbjuds i fem olika storlekar, från 2800 till 4000 mm total bredd.

MSPN DIAGONALPLOG med sidoförskjutning. Finns i bredderna 3400, 3810, 4140, 4680 och 5290 mm.

KSM04 SIDOVINGE med elastiska polyuretan skärhållare. De olika storlekarna som �nns på plogbladet är 2330, 3970, 4795 och 5865 mm.

Epoke har sand- och saltspridare, kombispridare, lakespridare samt blandanlägg för professionell användning.

Epokes spridare för gång- och cykelbanor Lakespridare, mini kombi eller befuktat för traktorer, pickup eller vagn. Kapacitet lake: 250-6.800 liter, Spridningsbredd: 1-11 meter Mängd: 10-50 g lake per m²

Vi är idag en av landets främsta leverantör av maskiner för vägunderhåll. Se mer på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer! Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv Tel: 0303-150 50 | stroman@stroman.se | www.stroman.se

Epoke Sirius Combi AST Höghastighets (90 km/h) kombispridre. Ny version av GPS-styrning. Automatisk rutt-inspelning skickas i realtid. Volym: 5 m³ torrt 14,3 m³ lake, Spridningshastighet: Upp till 90 km/h

Gilla och Följ oss gärna på sociala medier


8

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Tel 08-500 239 20 • info@utbildningsservice.com

Skanska får utmärkelse inom hållbarhet Skanska har blivit utsedd till ”Climate Leader” i Europa. Utnämningen är resultatet av ett gemensamt initiativ från tidningen Financial Times och datainsiktsföretaget Statista. Tillsammans har de granskat 4 000 företags utsläppsdata samt åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn tagen till en rad kriterier kopplade till verifierbara data kvalade endast 10 procent av företagen som undersökts in på listan. – Vi har satt ribban högt. Skanskas klimatmål är att minska våra egna utsläpp med 70 procent mellan 2015 och 2030. Sedan 2015 har vi, tidigare än planerat, lyckats minska våra koldioxidutsläpp med 47 procent. Utnämningen är ännu ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med att sänka våra koldioxidutsläpp ger resultat, säger Anders Danielsson, vd på Skanska.

NRC vinner projekt i Norrköping NRC Group Sverige tilldelades projektet Ny godsbangård Norrköping, där anbudssumman uppgår till 157 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan augusti 2022 till och med maj 2026. Projektet innefattar en nybyggnation av en godsbangård på Malmölandet i Norrköpings kommun, och är ett perfekt tillfälle för NRC att visa upp företagets breda kunskap i ett svep: Anläggning, Bana, El, Signal och Tele. Den nya godsbangården kommer att ge flera fördelar. Ostlänken kommer nu att ges plats genom Norrköping och förbättra kapaciteten för godstrafiken på järnvägen, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn genom att avlasta vägnätet.

Nya kompakta hjullastare från Doosan Sedan undertecknandet av ett leveransavtal med Tobroco-Giant, kan Doosan nu lansera den nya kompakta serien hjullastare som består av fem modeller. Hjullastarna består av modellerna DL60-7, DL65-7, DL80-7, DL85-7 and DL80TL-7 och kommer med steg V-motor, hydrostatisk 4-hjulsdrift och 100 procent differentialspärr på båda axlarna. DL60-7 och DL65-7 drivs av en steg V-motor som ger 66 hästkrafter effekt vid 1600 v/minut. Steg V-motorn i DL80-7, DL85-7 och DL80TL ger 75 hästkrafter vid 1500 v/minut. Båda motorerna kommer med högtrycksbränsleinsprutning och efterbehandlingsystem som består av en oxidationskatalysator och dieselpartikelfilter med

lång livslängd utan att kräva SCR (Selective Catalytic Reduction). Enligt Doosan ger d e n hyd r o s t a t i s k a transmissionen en jämn, stötfri drift i alla situationer. Som tillval finns ett handgassystem, som kan användas för att ställa in ett lägsta varvtal. Denna funktion ger konstant hydraulkraft som ska användas av det anslutna hydrauliska redskapet. Förutom den hydrostatiska 4-hjulsdriften har de nya hjullastarna en 100 procent differentialspärr på båda axlarna, vilket alltid ger gott om dragkraft och mjuka rörelser. Med en allt-i-ett-joystick finns alla viktiga kontroller alltid till hands fö föraren, vilket gör att kan ändra körriktning och hastighetslägen eller justera differentialspärren.

Nu lanseras en ny serie kompakta hjullastare från Doosan. De nya maskinerna byggs av Tobroco-Giant i Holland.

Den ledande pendelleden ger bra stabilitet och ger maskinerna en liten svängradie och de kompakta måtten gör att maskinerna passar även i trånga utrymmen. Tack vare en tandempump som tillval, en dubbelverkande slidventil bak och upp till tre dubbelverkande slidventiler på lyftarmen har

föraren alltid tillräckligt med hydraulkraft till hands för även de mest krävande tillbehör och applikationer. Ett High Flow-alternativ för upp till 121 l/min finns också tillgängligt för modellerna DL80-7, DL85-7 och DL80TL-7. Alla de nya lastarna är utrustade med ett hydrauliskt snabbfäste som standard.10

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

SCA lanserar nytt verktyg för att skapa bra avlägg Skogsbolaget SCA har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen.

De beviljade byggloven för privata respektive offentliga lokaler minskar. Det visar statistik från SCB som analysföretaget Navet sammanställt.

Negativa signaler för bygglov av lokaler Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden, visar en sammanställning av statistik från SCB att de beviljade byggloven indikerar en nedgång för nybyggnad av lokaler. Under de senaste sex månaderna har antalet beviljade bygglov för privata respektive offentliga lokaler minskat med 13 respektive 35 procent, jämfört med föregående sexmånadersperiod. Eftersom statistiken visar antalet projekt och inte t.ex. investeringsvolym eller kvadratmeter ska man inte tolka in för mycket i tendensen, säger Magnus Klein som är konjunkturansvarig på Navet. Utvecklingen ger ändå tydligt negativa signaler för den närmaste framtiden menar han.

Byggstart för sista etappen på E18 E18-sträckan mellan Köping och Västjädra är den sista delen mellan Örebro och Stockholm som inte är motorväg. Nu börjar bygget för att göra om den nuvarande 2+1-vägen till motorväg med 2+2 filer. – Det här är en satsning som är efterlängtad av många. Nuvarande sträcka är olycksdrabbad och störningskänslig. Den nya vägen kommer att öka framkomligheten och säkerheten betydligt, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket. På vägen kör dagligen 18-25 000 fordon. Den är inte byggd för att hantera så mycket trafik, vilket lett till begränsad framkomlighet och många så kallade upphinnandeolyckor. Omledningsvägar genom de närliggande tätorterna har även lett till stor belastning på den lokala trafiken. Under våren och sommaren kommer det främst att pågå förberedande arbeten i anslutning till E18. I slutet av augusti kommer arbetet att börja påverka trafiken, med ett körfält öppet i varje riktning där arbete pågår. Projektet beräknas vara färdigt år 2025.

– Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg, säger Tomas Johansson, chef för teknik och digitalisering på SCA. SCAs avläggskartering har tagits fram i samarbete med IT-företaget Dianthus och arbetet har pågått i knappt sex månader. – Vi har använt forskning från Skogforsk, men förfinat och utvecklat metoden för att det ska passa vår verksamhet. Karteringen bygger på flera informationskällor, som exempelvis laserdata, nationella vägdatabasen, fastighetskartans skikt för vattendrag samt kraftledningar, SLUs nya markfuktighetskarta och Skogsstyrelsen hänsynsskikt, förklarar Tomas Johansson. Karteringen ligger som ett skikt i SCAs skogsGIS. Den innehåller alla vägar från Dalarna och Gästrikland och norrut, förutom allmänna vägar med hastig-

”Vi har använt forskning från Skogforsk, men förfinat och utvecklat metoden.” Tomas Johansson chef för teknik digitalisering på SCA.

SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. SCAs avläggskarteringen har tagits fram i samverkan med IT-företaget Dianthus.

heter på 90 km/timme eller mer samt vägar i tätbebyggt område. – Tack vare att en stor del av planeringen kan göras på kontoret då verktyget ger förslag på avläggsytor, innan de skogliga planerarna ger sig ut, så räknar vi med att det bidrar till ett mer effektivt arbetssätt, berättar Tomas Johansson. När ett avlägg ska planeras kan SCAs planerare öppna karteringen och titta på det aktuella området för att se vad det finns passande avläggsytor. Alla avläggsytor är indelade i antingen grönt, gult och rött, där färgsättningen visar var det är lämpligt att placera ett avlägg. – Grönt innebär att det troligtvis är ett bra avlägg, men det måste alltid kontrolleras i fält. Gult betyder att det inte är helt optimalt men kan fungera med lämpliga åt-

Avläggsytorna är indelade i antingen grönt, gult och rött, där färgsättningen visar var det är lämpligt att placera ett avlägg.

gärder om det inte finns bättre alternativ. Röda avsnitt är direkt olämpliga och ska undvikas för avlägg, betonar Tomas Johansson. Användarna kan också ta fram viktig information som förklarar varför en specifik avläggsyta har den färg den har. Rött kan exempelvis orsakas av en kraftledning, medan gul färg kan bero på för stark lutning på sidan om vägen. I avläggskarteringen har man tagit hänsyn till flera faktorer som kan

påverka om ett avlägg är lämpligt eller inte. Det är exempelvis nivåskillnaden på en avläggsyta, avstånd till korsningar, väglutning, kraftledningar liksom närhet till vattendrag- och naturoch kulturobjekt. – Det är viktigt att komma ihåg att avläggskarteringen inte är något facit. Den kan bara ta hänsyn till de förutsättningar som är kända Därför krävs det även en bedömning i fält innan beslut kan tas om avläggets placering, säger Tomas Johansson.

Entrepr Entr eprenadutr enadutrus ustning tning för för grä grävning och och lastning lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning och markberedningsaggregat.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens önskemål.

Ågårdsvägen 17 | 342 32 Alvesta | Tel. 0472-146 63 | info@bsmverkstad.se | www.bsmverkstad.se


TRÄFFA OSS PÅ MÄSSORNA I HÖST SE VÅRA NYHETER OCH PRODUKTER I VÅR LIVE DEMO LOAD UP NORTH i Boden 25-27 augusti, monter 3035. ENTREPRENAD LIVE i Knutstorp 15-17 september, monter 757. Vi visar flera av våra produkter i vår live demo och dessutom ett stort utbud produkter på display. Hela vårt produktutbud finns med: OQL för lastmaskiner, OQC för materialhanteringsmaskiner samt OQ och våra tiltrotatorer OQTR-E för grävmaskiner. Bland våra nyheter visar vi vår nya minsta tiltrotator OQTR-E09 samt nya skruvade kopplingsramper och en ny elkontakt med rejäl kapacitet.

KOM PÅ MÄSSORNA Se våra nyheter och produkter.

Och du, vi bjuder på korv och fika så långt lagret räcker!

OQ OQL OQC

oilquick.com

OQTR-E

Följ oss


12

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..............-83 Hydrema 928C ............................-06 Hydrema 928 rototilt....................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt.....................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..........-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo ECR 88 Plus, rotortilt...........-12 Volvo ECR 88 Plus, rotortilt, grip ...-08 Volvo ECR 88D rotortilt, grip .........-17 Volvo EC160 BLC, rototilt..............-04 Volvo EC160 BLC .........................-04 Volvo EC280W ............................. 99 Åkerman H3 rotortilt.....................-85 Åkerman H7C, bredlarv ................-90 Åkerman H9BLC...........................-84 Cat 307D, rototilt, stållarv ............-12 Cat 308E rototilt, grip, stållarv......-12 Cat 312 EL rototilt, blad ...............-12 Doosan 140LCR rototilt, grip, blad-12 Doosan DX140LC rotortilt m grip..-11 Hitachi Zaxis 110, rototilt, blad, ...-03 JCB JS130 ...................................-99 JCB 145 LC rotortilt, grip ..............-16 Kobelco SK70 rototilt...................-02 Kobelco SK220 rototilt.................-96 Komatsu PC120...........................-92 NH Kobelco E70B rototilt, stållarv -08 Takeuchi TB070...........................-99 Takeutchi TB175 rotortilt...............-04 Takeutchi TB175 rotortilt, grip, delad bom, stållarv................................-07 Takeutchi TB290 rotortilt...............-14 DUMPRAR Volvo A20 6x4..............................-89 Volvo A20 6x6..............................-89 Volvo BM 861 6x4 .......................-81 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ......-85 Volvo BM 860TL, 6x4....................-72 Bergmann 3009R 4x4 multitipp ...-11 Hydrema 910 4x4........................-95 Hydrema 912D ............................-07 Hydrema 912D, multitipp, (5 st)...-08 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-01 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-00 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .......... ......................................05, -06, -07 Hydrema 912DS 4x4 ...................-13 Multitipp, svenskregad, fjädrande framaxel

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD ..............................NYA Bucher Duro 4x4..........................-99 Bucher Duro 6x6, kran ..........-00, -02 TRAKTORER Volvo BM 430 servo, griplastare, boggikärra m.m. SUPERSKICK!.....-72 Volvo BM 814 4WD......................-70 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. .............................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...............-89 MF 399, 4WD ..............................-92 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Hymax 940 rototilt .......................-90 Kobelco KX016-4, breddbar, Powertilt ....................................................-17 Takeutchi TB035...........................-96 Takeutchi TB153FR rototilt, grip.......... ..............................-16, -17, -18, -19 Takeutchi TB228 rotortilt...............-08 Takeutchi TB260 rototilt, grip ........-14 Yanmar Vio57U rototilt .................-14 LASTMASKINER Volvo L30G ..................................-15 Volvo L30 Twin..............................-88 Volvo L50 Twin..............................-86 Volvo L70 servospak......-88, -89, -92 Volvo L70 servospak, twin .....--89, 90 Volvo L70B...................................-93 Volvo L70C ...........................-95, -98 Volvo L70D ...........................-01, -02 Volvo L90D ..................................-01 Volvo L90C...................................-99 Volvo L90 kompaktor ...................-88 Volvo L90B ...........................-92, -94 Volvo L90 .....................-87, -89, -92 Volvo L120...................................-99 Volvo BM 4300 kanonskick ..........-80 Volvo ZL 402................................-98 Cat 908H.....................................-09 Lundberg 343 hitchkrok ...............-88 BANDLASTARE Cat 955L .....................................-80 TRUCK Kalmar DCE 120-6.......................-03

Vi önskar er alla en riktigt skön skön sommar! SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE 45 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Skogma lanserar finskt terrängfordon Nu lanserar Skogma finska Vaellan som är ett nytt transportmedel speciellt framtagen för skandinavisk terräng och varierande klimat. En maskin som fungerar oavsett om det är snö, skogsbilvägar, stigar eller i terrängen. Enligt Skogma är maskinen mycket lätt, har god framkomlighet och är byggd för tuffa tag och samtidigt enkel att underhålla. Man kan dessutom enkelt plocka isär hela maskinen utan verktyg på bara några minuter och sedan lyfta in den i personbilen. Vaellan består av en ram med motor och kan sedan utrustas med snömatta och skidor eller terränghjul beroende på säsong och användningsområde. – Man kan kalla Vaellan för ett mångsidigt terrängfordon. Den är ett extremt lätt och kompakt fordon för både snö och barmark i en maskin. Den kan monteras isär och transporteras i personbilen, säger

”I Finland är maskinen mycket populär bland myndigheter och företag, lantbruks och skogsägare.” Fredrik Schultz försäljningschef på Skogma.

Skogma lanserar nu det finska terrängfordonet Vaellan på den svenska marknaden. Vaellan är en modulär maskin med ett stort sortiment tillbehör som fungrar både på snö och barkmark och dessutom kan transporteras i en personbil.

Fredrik Schultz, försäljningschef på Skogma. Det är en modulär maskin med ett växande utbud av tillbehör, om man har grundmaskinen kan den enkelt byggas ut och anpassas efter kundens behov i framtiden. Man kan dessutom dra släp eller pulka med lastvikt upp till 100 kilo. I n kö p s p r i s e t o c h driftkostnaden uppges vara endast en bråkdel av till exempel en snöskoter eller en fyrhjuling, dessutom behöver man bara en maskin. Den drivs av en Hondamotor som förbrukar mindre än en liter per timme vid körning. – Oavsett om ditt behov är transport av personal och utrustning i terrängen eller om du bara vill åka ner till sjön och pimpla löser Vaellan uppgiften. I Finland är

Grundmaskinen kan enkelt byggas ut och anpassas efter användarens behov. Den kan även dra släp eller pulka med en lastvikt på upp till 100 kilo.

maskinen mycket populär bland myndigheter och företag, lantbruks och skogsägare samt av friluftsintresserade personer som vill ta sig ut i skog och mark tyst, enkelt och billigt, berättar Fredrik Schultz. Ma sk in en har ett marktryck på 18 g/cm2 (en normalstor snöskoter har cirka 80 g/cm2) vilket innebär att den lätt flyter ovanpå all typ

av snö. Tack vare den låga vikten är maskinen dessutom maskinen lätt att flytta för hand. Vaellan är utvecklad och tillverkad i Finland. Skogma i Hammerdal är ensam återförsäljare i Sverige och maskinen finns för omgående leverans från och med i sommar. Den premiärvisades i Skogmas monter på Elmia Wood den 2-4 juni.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!

Södra Sverige: Marcus Persson................070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman ...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson ...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa: ...................070-636 34 60

www.slpab.com KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


Allt inom entrepr entreprenad, enad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra bra priser! Vägsladd YVL 200, 3-punktsupphängd En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner. Varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 2,0m. Vägsladden har tre skär. Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Som tillval finns strängspridare och hydraulisk inställning av skärvinkel. Vi har vägsladdar för ATV och traktor. Från

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m FLERAER! polyesterslingen eller vid O M DELL dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för POWERED by dragkula.

11.240:-

Komaxi Tiltmellandel från S30 till de största. Komaxi fästen är kända för sin höga kvalite och tajta uppbyggnad. Kan även fås med överfäste till samma pris som med direktinfästning. Från

Trädklipp till grävmaskin Tack vare den modulära strukturen och det lätt borttagbara bladet blir avverkning, röjning och installationsarbete enkelt. Finns i tre storlekar från 210 till 350 mm skärdiameter. För grävmaskiner från 1,5 till 25 ton.

Perfekt för ! v grä maskin

Schaktbladskopa Ställbara fästen till bladet, Hål för lastlinor. Som tillval finns stöd för transport av långa föremål. Finns i stolekarna 200, 400, 500 och 700 liter. Fäste S30, S40 och S45. För grävmaskiner från 1,5 till 10 ton.

13.000:-

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

3.296:-

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40, S45 och S60. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland känns obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Pickuptank Diesel/AdBlue Genomtänkt, smal och hög design som spar arbetsutrymme på flaket. Finns i storlekarna 150, 257 eller 426 liter. Byggd i aluminium = inget bäst före datum. Finns även som lågbyggd för pickupflak med lock.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskin och kran. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder. Modell Biojack 110 Biojack 160 Biojack 180 Biojack 230 Biojack 300 Biojack 450

Vikt 59 kg 160 kg 200 kg 230 kg 260 kg 710 kg

Klippdiam. 120 mm 150-180 mm 180-220 mm 200-250 mm 250-300 mm 450 mm

Sten/stubbrivare. Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

Sweepex Mega Broom SweepEx modulborste är en helt unik produkt som många företag använder varje dag. Det sitter 11 rader med patenterade borst som ser till att sopningen blir till en ren lek. Stor sortering av borstar.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se www.cgnor d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

®

11.180:-


14

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Bättre verktyg för att bedöma brandrisken Med bra verktyg för att bedöma brandrisken lokalt i skogen kan onödiga maskinstillestånd och bränder undvikas. Skogforsk har undersökt på hur brandriskmätningarna kan underlättas och göras bättre. Brandrisken varierar ofta stort inom ett geografiskt område och det är viktigt att alla beslut fattas baserat på de förhållanden som råder för den aktuella platsen.

Volvo registrerade 262 lunga lastbilar över 16 ton i maj.

REGISTRERINGSSTATISTIK MAJ 2022:

Lastbilsförsäljningen ökade med 5,5% Under maj registrerades totalt 3.543 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 5,5 procent fler än under samma tid förra året. - Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära nio procent under mars månad, 269 fordon.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 510 fordon i maj, en ökning med cirka 4 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 124, vilket är en minskning med drygt 11 procent. Nyregistreringarna TUNGA LASTBILAR

av lätta lastbilar uppgick till 2 983 i maj, vilket är en ökning med cirka 7 procent jämfört med maj 2021. – Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 360 jämfört med 879 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden i en kommentar till månadens registreringsstatistik.

Märke maj 2022 maj 2021 6 Daf 2 Iveco 0 2 MAN 11 11 Mercedes 49 50 Scania 183 246 262 172 Volvo Övriga 3 4 Totalt 510 491

jan-maj 2022 Andel% 26 1,2 0 0 60 2,8 6,5 138 863 40,6 1.019 48 18 0,8 1 614 100,0

LÄTTA LASTBILAR Märke maj 2022 maj 2021 Citroen 109 105 1 11 Dodge 3 51 Fiat Ford 487 550 Isuzu 99 0 Iveco 83 68 37 14 Maxus 451 312 Mercedes Nissan 77 103 Opel 54 77 209 Peugeot 226 291 277 Renault Suzuki 7 14 Toyota 253 195 712 Volkswagen 776 2.788 Övriga 2.983

jan-maj 2022 Andel% 531 3,8 3 0 0,4 59 2.141 15,2 276 2 236 1,7 161 1,1 2.118 15,1 2 277 343 2,4 1.513 10,8 1.492 10,6 0,7 96 1.373 9,8 3.311 23,6 14.046

– Övergripande data från SMHI kan peka på en mycket hög risk, medan risken lokalt i skogen kanske bara är måttlig. Om vi endast utgår från övergripande data kan därför maskiner stå stilla i onödan, vilket orsakar höga kostnader, säger Linnea Hansson, forskare på Skogforsk. Även åt andra hållet finns pengar att spara,

”Om vi endast utgår från övergripande data kan därför maskiner stå stilla i onödan.”

Linnea Hansson forskare på Skogforsk.

Skogforsk har tittat på hur brandriskmätningarna kan underlättas och förbättras. För att kunna göra bra bedömningar av brandrisken lokalt krävs att det finns lösningar för att utföra mätningarna menar Skogforsk.

Foto: Per Eriksson

då risken för skogsbrand lokalt kan vara mycket stor, trots att SMHI:s översiktliga data bara visar på en måttlig risk. – Med kunskap om hur hög brandrisken är lokalt kan vi undvika att köra just på den plats där risken är väldigt hög. På så sätt kan vi kanske förhindra en skogsbrand och alla kostnader den medför, förklarar Linnea Hansson. För att kunna göra tillförlitliga brandriskbedömningar lokalt krävs att det finns verktyg för att göra mätningarna. Skogforsk har tittat på vilka lösningar och verktyg som kan vara lämpliga

i ett projekt som finansierats av Södras forskningsstiftelse och Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning, men som nu drivs vidare i Skogforsks regi. De preliminära resultaten pekar på att kalibrerade träpinnar, så kallade Fuel Moisture Sticks, installerade på standardhöjd (30 cm över marken) har en bra överensstämmelse med FWI-modellens delindex Fine Fuel Moisture Code1, samt att vertikalt installerade fuktmätare på 0–12 cm djup ger en bra bild av delindexet Drought Code2. En slutsats som kan

dras redan nu är dock att ingen av de portabla fuktmätare som testades i studien är lämplig att använda för maskinförare. – Det är väldigt svårt att hitta representativa provpunkter och kalibreringar för så olika typer av material som finns i skogen. Då är det bättre att sticka ner fingrarna i mosskiktet och känna hur torrt det känns, men nackdelen med det är förstås att det inte finns några objektiva gränser, säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk.

Byggnadsarbetare löper hög risk för arbetsolycksfall Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen löper högre risk för allvarlig arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Underkategorin byggnadsträarbetare är de som löper allra störst risk för ett allvarligt olycksfall i arbetet. Risken att drabbas är störst bland de yngsta och äldsta inom byggsektorn. Det visar en färsk rapport från Afa

Försäkring. – Yrken i byggbranschen är bland de mest utsatta för arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Därför är det viktigt att kartlägga vilka händelser som orsakar allvarliga arbetsskador inom branschen, vilket vi gör i rapporten. Rapporten innehåller även statistik över sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. År 2020 sysselsatte byggbranschen 242.000 personer i privat sektor. För män utgör yrkes-

grupperna inom branschen tolv procent av samtliga sysselsatta i sektorn. Rapporten bygger på statistik över försäkringsärenden för de fem yrkesgrupperna

”Det är viktigt att kartlägga orsakerna till de allvarliga arbetsskadorna.” Elin Hneriksson analytiker och statistiker på Afa Försäkring

betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elektriskt arbete och isoleringsoch VVS-montörer. – Flest arbetsolycksfall drabbar yrkesgruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete. Eftersom antalet sysselsatta skiljer sig mellan yrkesgrupperna behöver olycksfallen sättas i relation till sysselsättningen när man jämför grupperna, vilket vi gör till i rapporten, säger Elin Henriksson, avslutningsvis.


Maskiner & Redskap som gör jobbet effektivare.

JOB DON E. B ETTE R.

Vi ses på: Monter J39

MODULBORSTAR

OGRÄSBORSTAR

SOPVALSAR

SOPMASKINER

HÄCKSAXAR

BUSKRÖJARE

ARMSYSTEM

STUBBFRÄSAR

och Finns med både elbensindrift!

FLISHUGGAR

www.nordicc.se

0372-129 99

nordiccsweden


16

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

HSP Gripen i Hudiksvall har levererar grip nummer 2.500 till Terje Lastein, säljchef för utrustning och redskap vid Nasta AS., generalagent för Hitachi i Norge. Sedan oktober 2020 är Nasta dessutom ägare till den svenska Hitachi-importören Delvator i Eslöv.

HSP Gripen når ny milstolpe Hudiksvallsföretaget HSP Gripen har nu nått en ny milstolpe med sina entreprenadgripare. Sedan samarbetet inleddes med Nasta, som är den norska generalagenten för Hitachis anläggningsmaskiner, har man nu levererat grip nummer 2.500 till sin norska partner. Just denna leverans, av en Gripen 025C, uppmärksammades på maskinmässan Vei & Anlegg som arrangerades den 11–14 maj norska Lilleström. – Vi är nöjda med det och siktar nu på de nästa 2.500 griparna, säger Terje Lastein, säljchef för utrustning och redskap vid Nasta AS. – En fantastisk försäljningsprestation av Nasta som möjliggjorts av en snygg paketering och ett tydligt erbjudande till kund. Helt i linje med vår affärsmodell. Nu ser vi fram emot nästa jubileum, säger Tomas Jonsson, vd och marknadschef HSP Gripen i en kommentar till jubileet.

Nu höjs ersättningen för certifierad skogsråvara Certifierad skogsråvara fortsätter att ha en hög efterfrågan. Skogsägarföreningen Södra höjer därför ersättningen för certifierat virke och adderar samtidigt sortimentet grot till certifieringsersättningen. Enligt Södra visar man medlemmarna att man med skogsbrukscertifieringen bedriver ett ansvarsfullt och hållbart familjeskogsbruk. Det finns två standarder för skogsbrukscertifiering och skogsägare kan vara certifierade enligt den ena eller båda dessa

”Med denna höjning vill vi stärka familjeskogsbruket.”

Olof Hansson affärsområdeschef för Södra Skog.

Södra höjer ersättningen för certifierat virke och lägger samtidigt till sortimentet grot till certifieringsersättningen.

standarder. Efterfrågan på certifierade produkter, av både massa och trävaror, fortsätter att vara stark från Södras kunder och bedöms hålla i sig över tid. Från och med den 20 maj har Södra därför höjt ersättningen för certifierad skogsråvara. Det totala tillägget för dubbelcertifierad råvara höjs till 40 kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark), vilket

motsvararen höjning på 33 procent. Dessutom lägger Södra samtidigt till sortimentet grot i certifieringsersättningen. – En stor andel av

Södras medlemmar är i dag dubbelcertifierade och det är glädjande att det finns en stark efterfrågan på det hållbara skogsbrukets produkter på marknaden. Med denna höjning vill vi stärka familjeskogsbruket och motivera Södras medlemmar att fortsätta sitt arbete med att utveckla skogar där aktivt brukande kombineras med god miljöhänsyn och ett ambitiöst naturvårdsarbete, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Fakta. Höjd ersättning för certifierat virke Följande höjning av certifieringstillägget görs och gäller från och med den 20 maj 2022: • Certifieringstillägg för enkelcertifiering höjs till 20 kr/m3fub. • Certifieringstillägg för dubbelcertifiering höjs till 40 kr/m3fub. • Certifieringstillägg införs på grotflis med 7,5 kr/m3s (kubikmeter stjälpt mått) för enkelcertifierad och vid dubbelcertifiering betalas 15 kr/m3s.


NYHET! JYKI ULTRA ULTRA LOW LOW Timmersläpet Jyki Ultra Ultra Low är en blick in i framtiden. framtiden. Tack var vare e den optimerade optimerade och hållbara hållbara konstruktionen är släpets lastutrymme lastutrymme så stor stortt som möjligt. Den låga chassihöjden har uppnåtts som en följd av av ett långt utvecklingsarbete. utv ecklingsarbete. Tack var vare e den nya nya chassikonstruktionen är släpets ramhöjd ramhöjd endast 1030 mm*. *Med däckdimensionen däckdimensionen 265/70R19,5” 265/70R19,5”

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogr info@sjogrenslastvagnar.se enslastvagnar.se • www.sjogr www.sjogrenslastvagnar.se enslastvagnar.se

2022.08.24-27

TRÄFFA OSS TRÄFFA OSS I MONTER U501:28

WWW.SJOGRENSL .SJOGRENSLAAST STVVAGNAR GNAR.SE .SE


18

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Världens tio största maskintillverkare Den brittiska facktidningen International Construction som årligen gör en ranking av världens 50 största tillverkare av anläggningsmaskiner efter omsättning, har årets lista sammanställd.

Enligt tidningen ökade den samlade omsättning hos världens maskintillverkare med 20,8 procent förra året till rekordhöga 232,7 miljarder dollar och försäljningen bland de tio största ökade mycket kraftigt. En ökning av försäljningen var förväntad, med försäljningsresulta-

ten för många företag på listan som påverkades hårt av covid-19-pandemin i förra årets lista. En så brant uppgång förväntades dock inte – siffran på 232,7 miljarder amerikanska dollar är den högsta siffran någonsin skriver tidningen. Nytt för årets lista är att svenska Sandvik letat sig in på tio i topp vilket innebär att listan innehåller två svenska företag: Volvo CE och Sandvik.

Fakta. Världens tio största maskintillverkare Företag 1. (1) Caterpillar 2.(2) Komatsu 3.(3) XCMG 4.(4) Sany 5.(6) John Deere 6.(7) Volvo CE 7.(5) Zoomlion 8.(9) Liebherr 9.(8) Hitachi 10.(Ny) Sandvik

Land USA Japan Kina Kina USA Sverige Kina Tyskland Japan Sverige

Omsättning (dollar) 32,0 miljarder 25,3 miljarder 18,8 miljarder 14,4 miljarder 11,3 miljarder 10,7 miljarder 10,3 miljarder 9,4 miljarder 8,8 miljarder 7,2 miljarder

Oförändrad areal frivilliga avsättningar Förra året var 1,3 miljoner hektar skog frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar samma år. Det visar en undersökning från Skogsstyrelsen. – De förändringar som finns i statistiken är för små för att säkerställa att de är verkliga förändringar och inte enbart orsakade av förbättrad registerhållning hos uppgiftslämnare, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300.000 till 350 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland. Enskilda markägare hade under 2021 frivilliga avsättningar på 530.000 hektar och öv-

riga markägare nästan 780.000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera. Den produktiva skogsarealen certifierad enligt PEFC och FSC uppgick i fjol till 15 miljoner hektar, vilket är i nivå med året innan, vilket innebär att hela 68 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad. Enskilda markägare äger strax över 4,3 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,7 miljoner hektar, ägs av övriga markägare. Samtidigt som statistiken över certifierad areal och frivilliga avsättningar för 2021 publiceras har även statistiken för åren 2018 till 2020 reviderats. Revideringarna rör

2021 var 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar. Foto: Per Eriksson

mestadels förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare efter

större ägarbyten som skett de senaste åren. Förändrade beräkningsmetoder har också införts gällande frivilliga avsättningar inom den ej certifierade skogsmarken.

Fakta. Frivillig avsättning Område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.20

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Flera nyheter från FTG Cranes på Elmia Wood På Elmia Wood visade FTG Cranes i Bäckefors en rad nyheter. Bland annat kranspetsstyrning på två griplastarkranar, M81T och M81DT, skotarbankar till huggarvagnen Mowi 1450 WD och den finska vedklyven Naarva H60 som visades i Sverige för första gången. På Elmia Wood var det premiärvisning av FTG xCrane kranspetsstyrning på företagets griplastarkranar M81T och M81DT. Kranarna erbjuds med kranspetsstyrning som tillval och uppges vara mycket precis och lätt att styra. Föraren styr kranens spets direkt istället för att manövrera den enskilda kranens enskilda leder. Den vänsta minispaken styr gripen horisontellt och den högra minispaken styr vertikal rörelse. – FTG XCrane gör krankörningen enklare och höjer produktiviteten med maximal precision och tar styrningen av griplastarkranen till en helt ny nivå, säger Anders Skogsberg, försäljningschef på FTG Forest. Styrsystemet ger fördelarna att änddämpningen för bommens olika rörelser förbättrar arbetsmiljön samt förlänger kranens livslängd. Den uppges vara mycket lätt att lära sig använda. På Elmia Wood var det även premiär för skotarbankar till FTG:s största skogsvagn Mowi 1450 D. Enligt FTG ger dessa ett kraftigt, flexibelt och breddbart

lastrede som kan anpassas för olika skotningsuppdrag. Smalt lastrede när stickvägarna och framkomligheten kräver det och maximal bredd när det finns mer plats, skrymmande sortiment eller grot som ska skotas. De breddbara skotarbankarna är utrustade med sorteringshorn för att enkelt hålla isär sortiment vid blandade lass, och taggar i botten av lastredet, för att fruset och halt virke ska ligga stadigt på plats även när terrängen är kuperad. Lastarean kan varieras från 2,9 kvadratmeter till maximalt 5 kvadratmeter med största bredd och förlängningsstakar. FTG Forest premiärvisade även den finska vedklyven Naarva H60 som tillverkas av Pentin Paja i Joensuu. Naarva H60 monteras på traktorns trepunktsfäste eller huggarvagn. Kubben klyvs med ett slag i fyra steg till 24 delar. Klabbens längd kan vara upp till 62 centimeter och diameter upp till 60 centimeter. Naarva H60 fungerar automatiskt i tre olika hastigheter och krafter allt efter behov. Lätta

På Elmia Wood var det världspremiär för kranspetsstyrningen xCrane på FTG:s griplastarkranar M81T och M81DT. Kranspetsstyrningen kommer erbjudas som ett tillval och innebär att föraren styr kranens spets istället för den enskilda kranens enskilda leder.

Bildmontage: FTG Forest

Nu lanserar FTG tillvalet skotarbankar till företagets största skogsvagn 1450 WD med upp till 5 m2 lastarea.

kap sker med snabb rörelse med 9 tons styrka. Sega kubbar klyvs med arbetscylindern med 22 tons kraft, om inte heller det räcker ökar tryckregulatorn cylindertrycket

tillfälligt till 1,7 gånger och då är maxkraften upp till 37 ton. Vedklyven styrs med traktorns riktningsventil och stubbarna lyfts upp

Pentin Paja som tillverkar vedklyven Naarva H60 och FTG Cranes hade Sverigepremiär för klyven på Elmia Wood.

med lyften. Som tilläggsutrustning finns separat lyft, hydraulenhet med förbränningsmotor samt axel och dragstång. Vedklyven kan också monte-

ras på personbilens trailer. Det finns till exempel kranen med räckvidd på 4,2 meter, hydraulisk vinsch, axel, hjul och dragstångsutrustning.


[ TRANSPORT & LOGISTIK ]

UPTIME IS THE BOTTOM LINE.

Fjärrstyrd virkeslastare kan öka säkerheten Vi skapade SpeedMax™ XL för de som lever för att utföra arbetet på rätt sätt, vid varje kap, året runt.

Världspremiären av en �ärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ännu ett viktigt steg mot �ärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. I slutet av november genomförde Remote Timber de första skarpa testerna vid SCAs virkesterminal i Timrå.

DETALJER OCH PÅLITLIGHET De fäller fler träd till marken och håller föraren kvar i hytten. Tillsammans bidrar de till ökad produktivitet och mer pengar över på sista raden.

Det är därför vi i generationer arbetat för att leverera snabbare och tåligare sågsystem till de mest krävande skördarapplikationerna i världen.så som 5G kan möjliggöra att de da terminaler, något som effek-

hundratals virkesterminaler som tiviserar arbetet och ger förarna ƂPPU TWPVQO K 5XGTKIG MCP DGOCPen säkrare och bättre arbetsmiljö SNABBARE. nas med fjärrstyrda virkeslastare utan maskinvibrationer, buller STARKARE. i framtiden. Testerna som gjorts och ensamarbete. HÅLLER under veckan har LÄNGRE. visat att tekni– Det här är ett mycket bra proken fungerar, att det går att köra jekt där vi får prova hur vi kan samt lasta och lossa timmer med använda 5G-teknik för fjärrstyrfjärrstyrning, säger Mattias O´Nils, ning och möjligheten att arbeta ledare för STC Forskningcenter, uppkopplade på distans. Projektet Mittuniversitetet. ligger helt i linje med SCAs ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoVOLVO CE HAR byggt om och utrusma fordon och bättre förarstöd. tat en L180 höglyft med uppkoppDet är också en viktig del i att göra BUILT FOR YOUR lade kameror och sensorer som gör BAKOM FORSKNINGSPROJEKTET skogsbruket ännu mer hållbart. TOUGHEST DAY. det möjligt att fjärrstyra den på Remote Timber står Mittuniver™ Med fjärrstyrda terminaler kan vi distans. Genom Telias 5G-teknik sitetet, SCA, Telia, Volvo CE, BioSågsystemet SpeedMax XL ger förbättra arbetsmiljön för förarna, skickas all data utan fördröjning, metria Skogforsk. I november mer och drifttid eftersom det är ett komplett ökasvärd tillgängligheten på terminavilket gör att föraren fårPÅsamma nåddes en milstolpe då den MÖT OSS system bestående avfjärrsågkedja, och och optimalt effektivt nyttja våra upplevelse på distans som i själva styrda virkeslastaren demonstreradrivhjul som utvecklats för attlerna arbeta maskiner, effektivitet, säger Magnus Bergman, maskinen. Det är helt avgörande destillsammans i skarpt läge på SCAs virkes- oöverträffad och leverera chef för stab teknik och digitaliseför att kunna genomföra fjärrstyrterminal Torsboda Timrå. prestanda ochutanför hållbarhet. ring vid SCA Skog. ningen med precision och på ett Resultaten under testveckan har OregonProducts.se – Målet med forskningsprojektet säkert sätt. varit lyckade och visat att den nya är att undersöka hur ny teknik – Vi ser att fjärrstyrning ger stor tekniken kan möjliggöra fjärrstyr-

T H I N N I N G

19HX

19HX kedjan gerför envåra perfekt framtida potential kunder slitstyrka Ioch attkombination förbättra sin av verksamhet. skärförmåga. De höga skärtänHCTNKIC OKNLÒGT MCP QRGTCVÒTGP ƃ[Vderna ger ett effektivt spånflöde tas till en säker plats med bättre som i sin tur ökar skärförmågan. arbetsmiljöförhållanden. I fall där Alla komponenter är extra OCP DGFTKXGT XGTMUCOJGV RÁ ƃGTC kraftigt dimensionerade för att olika platser kan en förare sköta i garantera maximal slitstyrka, synnerhet vid låga temperaturer ƃGTC VGTOKPCNGT UCOVKFKIV 2TQLGMtetdå gerdetaljkvaliteten oss en möjlighetverkligen att testa sätts på prov. vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE. I EN CONTAINER en bit i från virkesområdet på Torsboda har Volvo byggt upp förarmiljön med en NKMCFCP UVQN UQO ƂPPU K NCUVCTGP och fem skärmar som visar totalt 11 kamerabilder. Härifrån har två erfarna SCA-förare fjärrstyrt lastaren.

S E R I E S

2000T

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger vä ca 420kg, men klarar att fälla träd med diameter upp p till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den allra bästa presta andan för att tåla en tuff vardag i skogen. www.logmax.com

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggreg gat i T-Serien.

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 1 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


22

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Återfyllnadsskopa Hydraulisk

Planeringsskopa med lång Flisskopor från 3 till 16 m³ botten och låg rygg

NYHET! Pallgafflar för större och Betongblandarskopa för Avjämningsbalk med mindre maskiner från 1,6 till cement, betong samt matjord fällbara vingar för ökad 16 ton och gödning arbetsbredd.

Nu med kamera! kamera! Flisraka för stackning av flis Sopvals för grävmaskin, och spån. finns i flera bredder & olika fästen.

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • bengt@redskaparna.se

Byggpartner minskar vinsten Byggföretaget Byggpartner redovisar en betydligt högre omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Samtidigt minskar rörelsevinsten under första kvartalet. Omsättningen steg med 30,2 procent till 639 miljoner kronor (490,7). Rörelseresultatet blev 11,2 miljoner kronor (19,8), med en rörelsemarginal på 1,8 procent (4,0). I resultatet ingår förvärvskostnader på 6,4 miljoner kronor. Justerat för dessa uppgick rörelseresultatet till 17,6 miljoner kronor. Resultat har även påverkats av högre sjukfrånvaro än normalt samt projektnedskrivningar, bland annat till följd av högre material- och energipriser. – Efter kvartalets utgång har orderingången stärkts med flera nya entreprenadavtal samt nya projekt i inledande projekteringsfaser, vilket innebär att vår pipeline sammantaget är fortsatt betryggande. Offentlig verksamhet utgör två tredjedelar av vår kundbas vilket borgar för stabilitet även i en osäker omvärld, säger Sture Nilsson, vd på Byggpartner i en kommentar till kvartalsrapporten.

Veidekke bygger nya Östbergatunneln Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande byggandet av den nya Östbergatunneln, som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening. Entreprenaden genomförs i form av en utförandeentreprenad med ett ordervärde på cirka 600 miljoner kronor Den nya tunneln förväntas tas i drift under sommaren 2026. Projektet består av två huvuddelar där Veidekkes uppdrag i huvuddel 1 blir att bygga en 2,2 km lång bergtunnel för dagvatten samt två tillhörande arbetstunnlar om ca 250m styck. Bergtunneln skall sedan inredas med ett gjutet betonggolv samt flertalet rörinstallationer och stålluckor för reglering av vattenflöde. Huvuddel 2 innefattar en renovering samt uppgradering av befintlig reglerkammare samt montage av ca 300 meter ny sjöledning som sänks ned och monteras på pålade stöd på havsbotten.

Swerock köper eldrivna betongpumpar

Swerock investerar i tolv eldrivna betongpumpar. Två av maskinerna kommer användas i Finland och resterande dispneras i Sverige.

– Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att producera och leverera betong med minskad klimatpåverkan. Vi har precis lagt ytterligare en bit i betongpusslet. Från och med nu kan vi erbjuda marknaden en betydlig mer klimatsmart affär när det kommer till betong, säger Mats Norberg, vd på Swerock Norden. Hybridpumparna körs på biodiesel fram till arbetsplatsen och kopplas sedan in med hjälp av ett 125 amperes uttag för att drivas enbart på el. Enlig t

”Det finns ingen annan i Sverige som kan erbjuda den här lösningen.” Hans Orest fordonsansvarig på Swerock.

Peabägda Swerock investerar i tolv eldrivna betongpumpar. Bilarnas chassin är från Volvo och pumparna kommer från tyska Putzmeister. Hybridpumparna varierar i storlek där den minsta är på 20 meter och den största är på 47 meter.

Swerock innebär denna lösning av mängden koldioxid minskar avsevärt. Vi producerar Eco-betong, kör ut den med våra el-betongbilar och pumpar ut den med våra nya hybridpumpar. Det här gör oss helt unika på marknaden, det finns ingen annan i Sverige som kan erbjuda den här lösningen, säger Hans Orest, fordonsansvarig på Swerock. Hybridpumparna varierar i storlek där den minsta är 20 meter, en

helt nyframtagen modell, och den största som är 47 meter. Oavsett storlek fungerar fordonen på samma sätt då alla är så kallade ”plugin” hybrider. Hybridpumparna har delvis utvecklats tillsammans med PM Nordic som är svensk återförsäljare för tyska Putzmeisters betongpumpar. – Swerocks imponerande maskinflotta ligger i absolut framkant när det kommer till modernitet, säkerhet och hållbar-

het. Den täta dialogen med Swerock och deras belysning av vad kunden och marknaden efterfrågar gör de till en pådrivande kraft i att ta utvecklingen framåt, vilket de visar med sin maskinflotta i allmänhet och denna hybridsatsning i synnerhet, säger Mattias Edvardsson, säljare på PM Nordic. Idag finns två av hybridpumparna på plats och kommer tas i drift inom kort. Under detta år kommer resterande tio pumpar att levereras.

Fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket. Det är en minskning med endast tre kommuner jämfört med förra året. I år bedömer 66 kommuner att det är balans på bostadsmarknaden, viket motsvarar en ökning ned sju kommuner. Enligt Boverket minskar antalet kommuner som bedömer att de har underskott på bostadsmarknaden för femte året i rad. Även för en

stor andel av kommunerna anger höga produktionskostnader som hinder.

Boverkets enkät visar att det, trots en hög takt i bostadsbyggandet, är underskott på bostadsmarknaden.

del grupper bedöms underskottet ha minskat. Det är framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov.

sedan frågan började ställas i Boverkets enkät sedan i slutet på 1990-talet. Det tyder på en hög beredskap bland bostadsmarknadens aktörer.

Det förväntade byggandet av bostäder under 2022 och 2023 är på den högsta nivån som kommunerna har angett

Nära hälften av kommunerna anger brist på detaljplan på attraktiv mark som hinder för bostadsbyggandet. Lika

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 124 kommuner fördelade över hela landet att det finns möjlighet att stå i tomtkö för småhus. Det är något färre jämfört med 2020, då 130 kommuner uppgav att de hade en tomtkö. Totalt står drygt 43 300 hushåll i tomtkö – en ökning med ungefär 30 procent på två år. Det allmänny ttiga bostadsbeståndet i Sverige ökade med knappt 4 250 bostäder under 2021. Totalt färdigställdes knappt 7 700 nya bostäder, vilket var cirka 1 300 färre än 2020.


Full fart framåt med FT F TG!

Byggda av Byggda av skogsfolk skogsfolk - för för skogsfolk! skogsfolk! Ett Mowi-ek Mowi-ekipage ipage är ett robust och effektivt arbetsredskap arbetsredskap med hög, svensk kvalitet kvalitet i konstruktion och material. material. En stark, snabb och lättkörd parallellkran parallellkran och en vagn vagn med hög framkomlighet gör skogsjobbet skogsjobbet effektivt och roligt! roligt! Läs mer på ftgf ftgforest orest.com/mow .com/mowi/ i/

Stort tack till alla som besökte oss på Elmia Wood!

Längre och starkare kranar! Se och prova Mohedas nya griplastark griplastarkranar ranar - från mellanklass mellank lass upp till tyngsta och starkaste klassen klassen.. Här fi finns nns en mängd förbättrade egenskaper: längre längre räckvvidd, högre räck högre lyftkraft, lyftkraft, starkare vridk vridkraft raft och bättre rörelsemönster - alltsammans konstruerat och tillverkat i Bäckefors, Dalsland. Dalsland. Läs Läs mer på ftgforest ftgf orest.com/moheda/ .com/moheda/

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com


24

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Frontbåge till John Deere skördare. skördare.

Tak ak-- och motviktsbågar fi finns nns nu till alla maskiner i Cat Next gen.

Ny takbåge till Nya Huddig 1370. 1370.

Ny taktak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 17 175W 5W..

Patrik 070-2 070-207 07 31 34 • patrik@entrax.se

SCA investerar 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmaling.

SCA bygger pelletsfabrik i Nordmaling SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden. Sågverket i Rundvik producerar i dagsläget omkring 80 000 kubikmeter hyvlad trävara och i den produktionen genereras 8 000 kubikmeter kutterspån. Genom investeringen om 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning skapar SCA möjligheten att komprimera kutterspån till pellets, en helt

fossilfri energikälla. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet om mellan 25 000 och 30 000 ton transporteffektiva pellets som kan ersätta fossilt bränsle. Pellets som ska tillverkas i Rundvik ska nyttjas av såväl den lokala marknaden som SCAs produktionsanläggning för förpackningspapper i Obbola, som sedan tidigare inlett en kraftfull expansion med en helt ny biobränsleeldad mesaugn och världens största maskin för förpackningspapper. Det innebär att nästan hela bruket i Obbola kommer att vara försörjt med biobränsle och att anläggningens övergång från olja till pellets kan spara upp till 10.000 kubikmeter olja varje år.

Veidekke ställer om till HVO vid grundläggning Under april ställde byggföretaget Veidekkes grundläggningsavdelning om till att endast beställa HVO-bränsle med bulktransport. Det innebär att det mesta av Veidekkes alla grundläggningsarbeten numera utförs med en minskning av koldioxidutsläpp från drivmedel med uppemot 90 procent. Trots namnet kan HVO tillverkas både av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Det innebär ett i det närmas-

”I dag använder vi HVO när vi beställer bulktransporter, men ambitionen är att köra på HVO helt och hållet.” Thomas Torefeldt regionchef för Veidekkes specialenheter.

Nu ställer Veidekkes grundläggningsavdelning om till att endast köra på HVO-bränsle (syntetisk diesel). Det innebär att merparten av företagets grundläggningsuppdrag nu utförs med en koldioxidminskning på 90 procent.

te fossilfritt, förnybart bränsle som kan minska klimatpåverkan då det totala koldioxidutsläppet sänks. – Vårt mål inom hela Veidekke är att till 2045 ha nettonollutsläpp av klimatgaser. Detta beslut ett sätt för vår del av verksamheten att bidra mot detta mål. I dag använder vi HVO när vi beställer bulktransporter, men ambitionen är att köra på HVO helt och hållet, säger Thomas

Torefeldt, regionchef för Veidekke Specialenheter. Veidekke Grundläggning jobbar med de flesta förekommande typer av projekt inom grundläggning över hela Sverige. Som aktiv medlem inom både Pålkommissionen och Svensk Grundläggning är man med och påverkar och driver grundläggningsbranschen framåt. Planerade aktiviteter framöver för att fortsätta

minska verksamhetens klimatbelastning inkluderar: • Fortsatt uppdatering och förnyelse av maskinparken. • Följa utvecklingen kring maskiner som drivs på el eller andra fossilfria drivmedel. • Samarbete med leverantörer för klimatsm ar t a m ater ial och transporter. • Återvinning och sortering av avfall och spillmaterial.

Entreprenör använder drönare i projekten Oscarsson Mark & Entreprenad i Mellerud har tagit ytterligare ett steg i sin digitalisering genom att börja använda drönarteknik i sina projekt. Med mätteknikföretaget Skymaps teknik och plattform omvandlas drönarbilderna till ortofoto, punktmoln och 3D-modell som används för att planera, kontrollera och mängdberäkna i projekten. – SkyMap är ett verktyg som underlättar mycket för oss. Det ger oss en bättre överblick över projektet vilket underlättar framdriften och hjälper oss att förutse fel innan de inträffar.

Volymberäkningen ger oss mer träffsäkra anbud och vi kan också följa upp med beräkningar genom hela projektet. Genom visualiseringen blir det också lättare att ge våra beställare inblick i projektet vilket i sin tur skapar ett större förtroende mellan oss, säger Christian Nielsen, ägare och vd på Oscarssons Mark & Entreprenad. Oscarssons Mark & Entreprenad har utsetts till gasellföretag av DI, till årets företagare av Företagarna och nu senast till Infrastipendiat 2021 av branschorganisationen Maskinentreprenörerna. –Sedan jag köpte företaget 2015 har jag strävat

Christian Nielsen på Oscarsson Mark & Entreprenad har tagit nästa steg i sin digitalisering genom att börja använda drönarteknik i sina entreprenadprojekt.

efter att digitalisera verksamheten mer. Det finns oerhört mycket tid att spara genom detta vilket gör oss mer konkurrenskraftiga. Det rör sig så klart om kalkylering, fakturering, tidsrapportering och hela kedjan av administration, men en

annan viktig ingrediens har varit satsningen på grävsystem. Nu tar vi nästa steg i digitaliseringen av planering och produktion genom att börja använda drönare och SkyMap. förklarar Christian Nielsen avslutningsvis.


Stort tack till alla som besökte vår monter på Svenska Maskinmässan!

ScaleLog For Forest est är kranspetsvågen kranspetsvågen som erbjuder en trådlös trådlös vägnin vägning g med med lång lång batteritid, bekvämligh bekvämlighet, et, noggranh noggranhet, et, enkelh enk elhet et och som samtidigt är väldigt väldigt funktionellt. funktion ellt.

Länken Länk en till framtiden framtiden

ScaleLog.com


26

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 • TEMA FORSKNING & NATUR

Skogsbranschen bra på att förebygga brand Efter att ha utbildat personal och inför t noggranna rutiner står skogsbruket endast för en bråkdel av alla utryckningar kopplade till brand i skog och mark, visar en färsk rapport från Skogforsk. Men branschen bör bli bättre på att stötta sommarvikarier och orutinerad personal, som annars kan komma att ställas inför svåra situationer. Skogsbrandssäsongen är i gång och efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har skogsbruket jobbat med aktivt med utbildning och rutiner för att minimera riskerna. Det har givit goda resultat. Skogsmaskiner står nämligen för en mycket liten del av de skogsbränder som leder till utryckning från räddningstjänsterna i landet, enligt Skogforsks rapport. För perioden 2018 – 2021 orsakade gnistbildning från skogsmaskiner 0,67 procent av bränderna, vilket motsvarar ungefär 38 utryckningar per år. Under samma period genomförde räddningstjänsterna i medeltal drygt 5 500 utryckningar varje år kopplat till bränder i skog och mark. – Generellt har kompetensen ökat och de branschgemensamma riktlinjerna har medfört färre tillbud”, säger Skogforsks Tomas Johannesson, som leder skogsbrukets gemensamma arbetsgrupp för skogsbrandfrågor.

LRF Skogsägarna:

Nytt skogspolitiskt program Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” presenterades under Landsbygdsriksdagen i Jönköping och är framtaget gemensamt av LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra som tillsammans samlar ungefär 150.000 skogsägande medlemmar.

D Foto: Per Eriksson & LRF Skogsägarna

en 21 maj lanserades det nya skogspolitiska programmet som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället. Exempelvis kan 240 nya träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk.

Det tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i en nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen. – I en allt mer polariserad skogsdebatt vill vi bidra med att på ett faktabaserat sätt beskri-

va de olika samhällsnyttor som över 300.000 skogsägare bidrar med i vårt land. Det handlar om att hålla vägnätet öppet på landsbygden, om landsbygdens ekonomiska ryggrad men även hur vi kan bidra till att

minska klimatpåverkan från andra branscher i Sverige samtidigt som vi värnar den biologisk mångfalden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

”De beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver.”

Enligt LRF visar rapporten att skogsägare runt om i Sverigehar all anledning att känna stolthet men också att man kan öka bidraget i framtiden. – Vi vill genom programmet tydliggöra att

Paul Christensson ordförande för LRF Skogsägarna.

Monter G37

29-30JUNI

de beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul Christensson. Det skogspolitiska programmet har tagit fram exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 27

Skogsentreprenör Anton Wendel, LNA Skogsservice tilldelas priset ”Golden Logger” och skogsförvaltaren Lars-Erik Levin i Lönsboda får priset årets ”Guldyxa”.

De prisades på Elmia Wood

I en allt mer polariserad skogsdebatt vill LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra bidra med att på ett faktabaserat sätt beskriva de olika samhällsnyttor som över 300 000 skogsägare bidrar med i vårt land. Därför har man gemensamt lanserat Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar”.

– Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul Christensson, orförande i LRF Skogsägarna.

med de kommande tio åren, om förutsättningarna är de rätta. Bland annat: • Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden. • Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor och

fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid till 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin. • Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera 2,4 miljarder nya träd till 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.

Många är relativt oinsatta i dagens svenska skogsbruk. För att fånga deras intresse har LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog tagit fram en kampanj som är tänkt att sticka ut.

• Familjeskogsbruket vill bidra genom att lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner. Samtidigt lanserar LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare. –Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sve-

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

riges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. Tillsammans bildar våra 313.084 skogsägare världens största landslag, säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

På årets Elmia Wood korades ”Golden Logger” och Årets Guldyxa. Årets Golden Logger går till LNA Skogsservice i Karlsborg med Anton Wendel i spetsen. Från juryns motivering: – Företaget har en synnerligen god lönsamhet och stark ekonomi samt tydlig investeringsstrategi. Företaget har låg eller praktiskt taget ingen personalomsättning och personalen uttrycker stor trivsel. Likaså är kunderna mycket nöjda med företaget. Årets Guldyxa tilldelas skogsförvaltaren Lars-Erik Levin i Lönsboda med motiveringen: – Han har utvecklat ett kalhyggesfritt skogsbruk med god lönsamhet på en del av fastigheten. Hans omsorg om skogen, i vissa fall om enskilda träd, och engagemang att dela sin kunskap har fått många forskare, skogsägare och andra att besöka gården. Lars Erik förvaltar skogen åt sonen Johan Levin och hans hustru Camilla som äger gården. Priserna delas ut av LRF Skogsägarna, Land Skogsbruk och Elmia.

Hydroscand lanserar ny hållbar sugslang

Hydroscands nya arbetsslang Amber 1467-48 är en flexibel och hållbar sugslang. Den fungerar utmärkt att använda till torrsugning för slitande material som sand, grus och sten. Slangen har en innertub av extra slitstarkt naturgummi. Det är en lätt, smidig och ergonomisk slang med längre livslängd. Slangen har två kopparflätor som gör att den går att jorda. Sugslangen finns i ett stort utbud av dimensioner mellan 51 mm – 254 mm. Slangarna i dimension 51 mm och 63 mm är i 40-meters längder, alla övriga är i 12-meters längder.

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


28

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Veidekke bygger infartsväg med tillhörande bro över järnväg till den tidigare nedlagda gruvan Viscaria i Kiruna .

Veidekke anlägger bro till koppargruva i Kiruna Veidekke har fått förtroendet att på totalentreprenad utföra infartsväg med tillhörande bro över järnväg till den tidigare nedlagda gruvan Viscaria i Kiruna åt Copperstone Viscaria AB. Copperstone Viscaria AB förbereder för öppning av den tidigare nedlagda gruvan Viscaria som ligger cirka 5 km väster om Kiruna och är i huvudsak en kopparfyndighet men även viss del järn förekommer. Före nedläggningen bröts Viscaria både som dagbrott och underjord. Brytningen utfördes av LKAB och Outokumpu mellan åren 1983 och 1997. Totalt har 12,5 miljoner ton kopparmalm med 2,3 procent kopparhalt brutits. Projektet har inletts med projektering av bro och tilltänkt väglinje. Bron kommer att lyftas på plats i början av hösten vid ett 72 timmar långt underhållsstopp på järnvägen.

Minskad försäljning av byggmaterial Under det första kvartalet i år minskade omsättningen i den byggmaterialrelaterade handeln. – Visserligen var nedgången marginell, men det finns risk för att utvecklingen blir svag under resten av året med tanke på den vikande konjunkturen, de höga materialpriserna och en sättning på bostadsmarknaden, säger Jens Linderoth, analysansvarig på affärskonsulterna Navet. Under pandemin utvecklades försäljningen i bygghandeln mycket starkt, med årliga ökningar på omkring 10 procent, så det är inte konstigt om vi får en rekyl, menar Jens Linderoth. Något som emellertid kan stimulera efterfrågan är de höga energipriserna, som i kombination med stigande räntor, kan innebära att villaägare i första hand prioriterar åtgärder som sänker driftkostnaderna. Vi har sett en ökad värmepumpförsäljning under årets inledning, vilket kan vara ett tecken på en sådan trend. Samtidigt får hushållen det tuffare i och med den allmänna inflationen, vilket håller tillbaka köpkraften, skriver analysföretaget Navet i ett pressmeddelande.

Byggandet ökar men i långsammare takt Byggfaktas Byggstartsindikator, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur steg under april med 0,6 procent. Det är samma takt som föregående månad. Jämfört med samma månad förra året var årstakten 7,1 procent, också det i nivå med förra månadens utfall på 7,0 procent. – Byggstarterna ökade även under april, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har successivt minskat det senaste året och ökningen kan dessutom hänföras till ökade kostnader snarare än ökade volymer. Projekteringsaktiviteten är hög vilket indikerar ett fortsatt högt byggande. Den senaste tidens ökade kostnader och osäkerhet kring ekonomins utveckling talar dock för att det kommer en inbromsning länge fram, säger Tor Borg,

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet fortfarande är på uppåtgående. Under april steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,5 procent månaden innan.

Foto: Per Eriksson

analyschef på Citymark analys och Byggfakta. Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet fortfarande är på uppåtgående. Under april steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,5 procent månaden innan (preliminärt 1,0). Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 11,8 procent att jämföra med

det reviderade utfallet på 12,8 procent för mars (preliminärt 12,1). – Bostadsbyg gandet fortsätter öka, det är dock mer kostnadsökningar än volymökningar. Projekteringsvolymerna har ökat snabbt den senaste tiden men flera faktorer, så som dämpad konjunktur, högre räntor, stigande byggkostnader och slopat investeringsstöd, talar för en kommande

avmattning, säger Tor Borg. Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader

Byggstölderna minskar Antalet stölder från byggarbetsplatser minskar. Förra året anmäldes 4.514 inbrottsstölder motsvarande siffra under 2020 var 5.835. – Tuffare kontroller håller tjuven borta, säger Tanja Rasmusson,

näringspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

ökad befogenhet att ingripa mot utländska stöldligor.

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar har ökat för varje år sedan 2017. Därför har Byggföretagen drivit på för att t.ex. ge Tullen

Kostnaderna för stöldgodset är svåra att beräkna - men det rör sig om miljardbelopp och alltfler bygg- och anläggningsföretag uppger att man också tvingats

kalkylera med stölder i samband med anbud. – Varje byggstöld är en stöld för mycket. Samtidigt gläds vi åt att stölderna minskar för första gången på fem år – och att vi ser färre stölder i alla polisregioner, menar Tanja Rasmusson.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 29

Stort tack till alla som besökte oss på Elmia Wood! • Tillverkar fl flis is med kvalitet i toppklass. • Byggd från grunden utan kompromisser kompr omisser.. • För Förfl flyttar yttar sig snabbt, 80km/h. • Låg ljudnivå. • Superstark motor på 790 hk. • Flexibel maskin. • Bra terrängegenskaper. terrängegenskaper.

pewag forstgrip pro Soft

Albach diamant 2000 är en optimal maskin där mångsidighet och fliskvalitet sätts i första rummet. Maskinen är mycket smidig på trånga skogsbilvägar och kommer åt många avlägg där inte lastbilarna kan ta sig fram. Rundvedsflisning av spridda diametrar klarar den med hög kapacitet och flisens kvalitet blir av högsta klass. Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av en demonstration av maskinen..

Sunnerb Sunner by Jord Jord & Skog Skog AB

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Innovativ bioenergiteknik Kontakta Per Carlsson Telefon 073-356 73 88 • E-post per@albach.se

TRÄDVÅRD FÖR PROFFS SVERIGE +46 583 75 74 75

WWW.VERMEERVIKING.SE

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S and/or other countries. © 2022 Vermeer Corporation. All Rights Reserved.

INFO@VERMEERVIKING.SE


30

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 • PROVKÖRNING

Range Rover Sport – nu som laddhybrid

Nya Range Rover Sport är sportigare än tidigare och kommer med en rad drivlinor. Bland annat två laddhybrider med en räckvidd på 10 mil, sexcylindriga bensin- och dieselmotorer med mildhybridteknik samt en V8 med dubbelturbo. En helt eldriven modell kommer lanseras under 2024. Nya Range Rover Sport lanseras i versionerna Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography samt First Edition som endast är tillgänglig under det första tillverkningsåret. Exteriören har strama ytor och förhållandevis rena linjer som framhäver bilens korta överhäng. Bakpartiet har en skulpterad baklucka. För första gången är Range Rover utrustad med digitala LED-strålkastare. Range Rover Sport kommer med en ny fyrhjulsstyrning som kan vinkla bakhjulen vid låga hastigheter upp till 7,3 grader som ger bilen en vändcirkel som motsvarar den hos en liten personbil. Det nya ljudsystemet är det mest avancerade som någonsin monterats i en Range Rover. 29 högtalare, en ny

subwoofer med en förstärkareffekt på upp till 1.430 watt samt fyra nackstödshögtalare. Infotainmentsystemet Pivi Pro hanteras via en 13,1-tums välvd skärm samt en intuitiv 13,7-tums interaktiv förardisplay. Nya Range Rover är dessutom utrustad med utfällbara dörrhandtag med närhetscensor, mjuk dörrstängning och upplåsning samt ett system som automatiskt låser bilen. Nya Range Rover Sport kommer med de senaste avancerade förarassistanssystemen (ADAS). Alla modeller är bland annat utrustade med nödbromsning, 3D-surroundkamera (inklusive parkeringssensorer fram och bak), Wade Sensing, ClearSight Ground View7, filhållningshjälp och vägmärkesidentifiering. In-

telligent fyrhjulsdrift (iAWD) samverkar med de senaste terrängteknikerna. Land Rovers elbilsarkitektur har stöd för en rad innovativa tekniker, inklusive Software Over The Air, som möjliggör uppdateringar på distans av över 60 olika elektroniska moduler. I utbudet ingår två laddhybrider samt sexcylindriga Ingenium-bensinmotorer och dieselmotorer med mildhybridteknik. 2024 kommer nya Range Rover Sport att finns i en helt elektrisk version. Laddhybriden P510e gör 0-100 km/h på 5,4 sekunder och erbjuder upp till 10 mil utsläppsfri körning på

”Range Rover Sport kommer med en ny fyrhjulsstyrning som kan vinkla bakhjulen vid låga hastigheter.”

Bästa lösningen för din lastbil

Ett skräddarsytt fastflak med möjligheter, det är du som bestämmer hur det ska se ut. Längd, kran, bakgavellyft, lastsäkringsutrustning, typ av flakbotten, verktygslådor, surrningsstegar och mycket annat. Tillsammans tar vi fram det optimala flaket. Läs mer på laxo.se

enbart el. Modellen drivs av en sexcylindrig 3,0-liters Ingenium-bensinmotor i kombination med en kraftfull elmotor på 105 kW och ett 38,2 kWh-batteri, vilket ger en total effekt på 510 hk. Den andra laddhybriden, P440e, har en effekt på 440 hk men samma elektriska räckvidd och låga CO2-utsläpp. Den erbjuder också snabb respons och gör 0–100 km/h på 5,8 sekunder. Alternativt kan nya Range Rover Sport fås med dubbelturbo V8 med en effekt på hela 530 hk som tar föraren från 0–100 km/h på bara 4,5 sekunder.

Per Eriksson (text)

per@anlaggningsvarlden.se

Range Rover Sport laddhybrid är äntligen som laddhybrid. Men

Snygga fälgar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2022 31

Fakta. Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 440 PS Miljö

Koldioxidutsläpp: 20 gram/km Miljöförmåner: Ja Förbrukning: (l/100 km): 0,9 liter

Ekonomi

Grundpris: 1.608.900 kr Fordonsskatt: 360:Klimatbonus: 33.340:-

Teknik

märkets tystaste Range Rover någonsin. En ikon, en klassiker men också urfadern till stadsjeepen – och nu smakar det så kostar det. Bilen är riktigt dyr,men komforten är i en klass för sig.

Motor: sexcylindrig bensinmotor Max effekt: 510 hästkrafter vid 5.500–6.500 v/min. Växellåda: 8-stegad automat Cylindervolym: 2.996 cm3 Max vridmoment: 700 Nm vid 1.500–5.000 v/min Bränsletank: 71,5 liter Batterikapacitet: 38,2 kW Elmotor: 142 hästkrafter Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 5,4 sek Toppfart: 242 km/tim

Mått/vikt

Interiör med avskalad och stram design.

Tel 07 070-4 0-49 91 08 93 93 www..waldung.s www aldung.see • in inffo@w o@waldung.s aldung.see

Snygg akter.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 494, bredd 205, höjd 182 Last: 1.491 liter Tjänstevikt: 2.810 kilo Maximal dragvikt: 3.000 kilo

...För grävar grävaree...a ...avv grävar grävaree

Plus:

• Bra prestanda • Komfort i världsklass • Terrängegenskaperna

Minus:

• Brutalt dyr bil • Krångligt Infotainmentsystem

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 20 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2021: 95 g/km Sverige-snitt 2020: 93,47 g/km

Youtube


32

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Nu svärmar granbarkoborren igen. Störst är problemen i Östra delarna av Götaland och Svealand med toppnotering i Örebro där fällorna fångat 23.000 borrar.

Nu svärmar granbarkborren igen Skogsstyrelsens svärmningsövervakning visar att granbarkborrarna vaknat ur sin vintervila och risken är nu stor för nya angrepp på skog i redan hårt drabbade områden.

Västernorrland. Störst svärmning är det i östra delarna av Götaland och Svealand med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn, där fällorna fångat 23.000 respektive 17.000 granbarkborrar den senaste veckan.

– Med över tiotusen granbarkborrar i flera fällor kan vi konstatera att årets huvudsvärmning är i gång. Vi har också kunnat konstatera att stående skog redan börjat angripas, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen o c h skogsbolagen uppmanar nu alla skogsägare med granskog i de berörda delarna av landet att att kontrollera sin skog. Sedan den extremt torra sommaren 2018 har 27 miljoner kubikmeter granskog i Sverige dödats av granbarkborren, vilket har kostat skogsägarna 12 miljarder kronor i förlorat virkesvärde. Även i år väntas stora skador, särskilt om vi får en varm och torr sommar.

Det är i första hand i södra delarna av landet där granbarkborren är mest aktiv, men stora fångster har även konstaterats så långt norrut som i Torpshammar i

Ponsse lanserar flera nyheter Vid ett kundevent den 28-29 maj på Ponsses svenska huvudkontor i Surahammar visade den finska skogsmaskintillverkaren upp en rad nyheter. Bland annat den nya 25 tons skotaren Ponsse Mammoth, den nya skördaren Scorpion Giant och ett uppdaterat H8 skördaraggregat, Ponsses svenska vd Carl-Henrik Hammar gör ingen hemlighet av detta är nyheter som skulle visats på mässan Swedish Forest Expo. På grund av pandemin flyttades mässan till 2023 och därför ordnade man ett kundevent på sin egen anläggning i Surahammar. Det största utropstecknet var kanske den nya skotaren Mammoth med 25 tons lastkapacitet. Mammoth är försedd

med CVT-systemet för steglös transmission och Ponsse K121-kranen. Enligt Ponsse har man tagit hänsyn till ergonomin för föraren i alla steg i utvecklingen av den nya skotaren. En av de främsta funktionerna är Active Seat, som utvecklats efter skogsmaskinförarnas önskemål. Active Seat innebär att förarstolen svänger på sig för att följa fokusområdet och tillika kranens rörelse.

– Det här skulle vi haft för tio år sedan, utbrast en besökare som testade systemet vid kundeventet. Mammoth kan även utrustas med Active Cabin som är ett hyttdämpningssystem med enkel konstruktion. Det ska hjälpa maskinförarna att hålla arbetet igång även under längre arbetspass genom att slagen på hyt-

”Mammoth innehåller det största lastutrymmet i hela Ponsses sortiment.” Carl-Henrik Hammar vd för Ponsse i Sverige.

Fakta. Granbarkborreangrepp Så ser du om en gran har blivit angripen: • Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort. • Små hål i barken där granbarkborren borrat sig in. • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig). • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren) Skogsägare uppmanas att kontrollera sin skog och leta efter dessa tecken på angrepp minst var fjärde vecka fram till och med augusti.

NYHET!

Nya Ponsse Scorpion Giant är en mångsidig skördare och den starkaste maskinen i Scorpion-sortimentet. Den nya skördaren har bland annat en hel vindruta som går hela vägen från hyttens tak, vilket ger en klart bättre sikt.

Ponsse lanserade den nya 25 tons sko maj där man har tillgång till en allmänn

ten minskas. – Mammoth kan även förses med en lång bakramsförlängning som möjliggör transport av mycket stora stockar. Mammoth innehåller det största lastutrymmet i hela Ponsses sortiment: 6,8 eller 8,0 kvadratmeter, beroende på vilket alternativ kunden väljer. Ponsse lanserar nu också den nya skördaren Scorpion Giant som har utvecklats i nära dialog med kunderna. Bland annat har maskinen fått större dragkraft. – Giant är den starkaste skördaren i Scorpion-sortimentet, men Bear är fortfarande vår mest kraftfulla skördare


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 33

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Virkesförbrukningen ökade under 2021

otaren Mammoth och den nya skördaren Scorpion Giant vid ett kundevent på företagets svenska anläggning i Surahammar 27-28 ningsskog för att visa sina nyheter för kunder i en verklig miljö för skogsmaskiner.

Foto: Per Eriksson

Ponsses svenska vd Carl-Henrik Hammar illustrerar skämtsamt att Ponsse Mammoth har ett brett lastutrymme.

totalt sett. Det som skiljer Giant från mängden är dess mångsidighet, säger Marko Mattila, försäljnings- och marknadschef på Ponsse. Giant har en hel vindruta som går hela vägen till hyttens tak, vilket ger

föraren bättre sikt och ska garantera ett säkert arbete. Scorpion Giant är utrustad med det avancerade Opti 5G informationssystemet och Opti 8-datorn med pekskärm.

Ponsse H8-skördaraggregat har nu försetts med växlingssystemet Active Speed.

Bland andra nyheter hos Ponsse har H8 skördaraggregatet har fått området i såglådan ännu vidare. Med växlingssystemet Active Speed justeras aggregatets arbetshastighet baserat på trädslag och stammens

diameter. För att spara på materialet växlar H8-aggregatet endast vid kapning. I dagsläget finns Active Speed endast på H8-aggregatet, men kan komma på fler aggregat i Ponsses sortiment i framtiden.

Virkesmätningsföreningen Biometria sammanställer varje år statistik över virkesförbrukningen i den svenska skogsindustrin, det vill säga massaoch skivindustrin samt sågverk och trämekanisk industri. Rapporten för förra året visar på en ökning av den totala förbrukningen av rundvirke i skogsindustrin med cirka 1,6 miljoner m3fub, från 75,4 miljoner m3fub till 77,0 miljoner m3fub. Massabruken minskade sin förvbrukning med cirka 0,7 miljoner m3fub med sågverk och trämekanisk industri ökad sin förbrukning med cirka 2,3 miljoner m3fub. Importen av rundvirke minskade med 0,5 miljoner m3fub. – − Vår statistik visar att detta sammantaget innebär att den totala förbrukningen av rundved med svenskt ursprung ökade från 68,7 miljoner m3fub 2020 till 70,8 miljoner m3fub 2021, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria. Några större regionala förändringar var att massaindustrin i norra Sverige minskade sin förbrukning och att sågverken i södra Sverige ökade förbrukningen. Massaindustrin i norra Sverige anskaffar också i ökande utsträckning virke söderifrån. Andelen gran av förbrukningen ökar, särskilt i södra Sverige. Av förbrukningen var 33 procent tall, 57 procent gran och 10 procent lövträdslag.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


34

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Bellman förvärvar Börje Holmgrens Åkeri Bellman Group har tecknat avtal om att förvärva Börje Holmgrens Åkeri Björklinge, strax norr om Uppsala. Företaget som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget bedriver verksamhet i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd. Holmgrens Åkeri har cirka 40 anställda och merparten av verksamheten bedrivs med egna resurser. Räkenskapsåret 2020/21 omsatte Holmgrens nästan 102

miljoner kronor med nettoresultat på 19,5 miljoner kronor. Genom förvärvet av Holmgrens Åkeri stärker Bellman Group sin närvaro i Mälardalen, en expansiv region med stora behov av bostäder, infrastruktur samt logistikfastigheter. – Att samarbeta med Holmgrens Åkeri, främst från Uppländska och VSM:s sida ser vi som mycket positivt, säger Magnus Persson, vd på Bellman Group i en kommentar till förvärvet. Holmgrens Åkeri, som ägs av Stefan Holmgren, kommer utgöra ett eget segment i Bellman Group.

Så kan korta ledtider leda till ökat byggande Den 1 juni lanserades ett nytt initiativ ”Bygg i Tid” med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat byggande av bostäder. Bakom initiativet står företagen JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-fastigheter. Utgångspunkten för initiativet ”Bygg i Tid” är en rapport som Evidensgruppen tagit fram på uppdrag av företagsgruppen. Den rapporten slår fast att sedan 2015 har den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt ökat från 45 månader till 57. En ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt tolv månader på fem år. Initiativet Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressedialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder. Evidens-rapporten visar att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler hamnar utanför bostadsmarknaden och att de bostäder som väl finns blir onödigt dyra. – Det är en olycklig utveckling för både bostadsrätts- och hyresmarknaden. Som bostadsutvecklare upplever vi en tilltagande oförutsägbarhet i ett allt trögare system, säger Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM.

Ny standard mäter projektkvalitet PQi, eller Projekt Quality Index, är resultatet av sex års utvecklingsarbete som konsultföretaget Binosight har drivit tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna. PQi är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt. Nu har tjänsten öppnats upp så att byggentreprenörer kan mäta sina projekt på samma sätt som byggherrar. Branschorganisationen Byggföretagen har nu tecknat avtal med Binosight för sina medlemsföretag. Pqi kom-

”Varje Vi behöenskilt ver projekt förändrabehöver regelett tydligt verk och gemensamt prövatt ninstyra gsmål proce sseatt r föbli r att mot för säkerställa en framgångsrikt.”

håCatharina llbar Elmsäterförsörjning. Svärd

vd på Byggföretagen.

Boverket släppte 2018 rapporten ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”. Där konstaterades att fel, brister och skador i byggprojekt kostar enorma belopp. Frågan uppstår – varför uppstår

dessa kostnader och vad kan vi göra åt det? Två viktiga faktorer lyftes i rapporten: Bristande motivation och bristande erfarenhetsåterföring. En efterföljande utredning ”Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet” visade tydliga samband mellan engagemang och motivation hos projektmedlemmarna och deras ambition att minska förekomsten av fel i byggprojekten. Begreppet projektkultur lyftes som ett nyckelområde att satsa på om man vill minska felen i byggprojekt. – Branschen är van att styra på tid, kostnad och innehåll, menar Catharina Elmsäter-Svärd. Detta är dock bara ett resultat av hur projekten fungerar. Ska vi öka vår förmå-

ga att leverera projekten i tid och inom budget är det de underliggande processerna vi behöver mäta och förbättra. Det handlar om att mäta hur människorna, processerna och projekten mår. Vi vet att varje enskilt projekt behöver ett tydligt gemensamt mål att styra mot för att bli framgångsrikt. De gamla stuprören, där var och en gör sitt och struntar i andra, hjälper oss inte framåt, Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. – Det är viktigt att vi krokar arm och jobbar med kvalitetsfrågorna tillsammans. Med PQi har vi fått ett effektivt och vetenskapligt förankrat sätt att mäta projektkvaliteten, säger Tommy Lenberg, avslutningsvis.

Nya Dunderbyggnationer

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

9.000:-

mer även bli tillgängligt för entreprenörer som är anslutna till Byggföretagens kvalitetsledningssystem BKMA. – Vi är väldigt glada över att även Byggföretagen ansluter sig till PQi. Branschen står inför stora utmaningar. Det är inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

– nu även med 2-axligt släp!

Delar till transportörer...

2 tons växellådedomkraft för lastbil

Byggbranschen har saknat ett gemensamt sätt att mäta hur projekten mår. Därför gör nu Byggföretagen gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till kvalitetmätningstjänsten Pqi som utvecklats av Binosight och Luleå tekniska universitet.

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00

Däckmaskin 13-27"

36.000:36. 000:Momentnyckel 300-1500 Nm

5.000:5.000:50 tons press, 2 stegs

3,5 tons saxlyft Hauvrex, 3-fas

9.000:-

24. 4.000:000:-

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


HYPRO 755 HB

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin! Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.

HYPRO 300

En rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt på ca 800 kg utför ett snabbt och effektivt arbete! Med eget hydraulsystem, lastkännande ventil för mjuka köregenskaper och tre matarhjulsmotorer för maximal dragkraft.

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE

FABRIKSRENOVERADE UTBYTESMOTORER Två års garanti. Tillverkad enligt samma speci�kation som din DEUTZ-motor. Alla slitdelar ersätts av DEUTZ originaldelar Alla komponenter är uppgraderade till den nyaste versionen Kvalitet och garanti lika som på nya DEUTZ-motorer Vi levererar DEUTZ originaldelar, motorer och service

Uttjänt motor

DIESEL MOTOR NORDIC Sverige | Danmark | Finland Saldovägen 6-8 | 175 62 Järfälla Telefon 08-564 707 00 www.dieselmotornordic.com

DEUTZ XCHANGE

TCD CD 2012 L4 2V Prisexempel T 137.725 kr (exkl. moms och pant)

We care. We support. We deliver.

DEUTZ SERVICE.


36

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Under första kvartalet i år påbörjades det, enligt SCB, preliminärt strax över 3 000 småhus, vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2021.

Småhusbyggandet föll under första kvartalet Under årets första kvartal påbörjades det enligt SCB, preliminärt strax över 3.000 lägenheter i småhus, vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med samma period förra året. Affärskonsulten Navet, som analyserar och gör prognoser för byggmarknaden, räkmar med att smhusbyggandet blir oförändrat i år jämfört med 2021. Produktionen av småhus påverkas negativt från flera håll, såväl från utbudssidan som från eftergresidan. Dels har materialpriserna stigit, dels kan komponentbrist och brist på kompetent arbetskraft leda till framskjutna projekt. Till detta riskerar en kommande cementbrist att försvåra för nyproduktionen. – Hushållens köpkraft minskar till följd av stigande inflation och den negativa utvecklingen på börsen har också inverkat negativt på hushållens finansiella netto, skriver Navet i en analys av smöhusmarknaden.

Förbud för fastvolym via toppformtalsmatriser Skogsstyrelsen, tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen, har utfärdat ett förbud från 1 augusti 2023 för ersättningsgrundande volymbestämning där toppformstalsmatriser ingår. Datumet är satt i enighet med virkesmätningsföreningen Biometrias beslutade tidsplan för utfasning. − Vi ser positivt på Skogsstyrelsens beslut och kommer nu i samverkan med mätramsleverantörer och mätplatsägare verka för att alla mätplatser ska klara det

”Arbetet som skulle ha varit klart i år har försenats på grund av pandemin.” Ingela Ekebro vd för Biometria.

nya lagkravet innan förbudet träder i kraft. För att tidplanen för utfasningen ska hålla behöver mätplatsägare ha beställt uppgradering av funktionalitet eller ny mätram senast 31 december 2022, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria. Sågbara sortiment handlas i måttslagen fastvolym under bark (stockens hela volym, m3fub) eller toppmätt volym (toppcylindervolymen, m3to). Vid stockmätning av fastvolym i mätramar mäts ofta endast längd och toppdiameter varefter fastvolymen beräknas med hjälp av toppformtalsmatriser (matrisfub). Matriserna ger, sett över större virkesmängder, inga systematiska fel men enskilda partier har visat sig kunna avvika så att virkesmätningslagens krav inte klaras. Biometria har därför under ett par

Från 1 augusti nästa år införs ett förbud för ersättningsgrundande volymbestämning där toppformtalsmatriser ingår.

år arbetat tillsammans med mätramsleverantörer och mätplatsägare för att kunna fasa ut toppformtalsmatriserna och ersätta dem med topprotmätning i mätramarna (mätramsfub). − Våra tester visar att i princip alla mätramar som finns på de svenska sågverken nu kan klara det nya sättet att mäta. Arbetet som skulle ha varit klart i år har försenats på grund av

pandemin med påföljande komponentbrist och de restriktioner som funnits ute hos mätplatsägare. Nu behöver vi ta gemensamt ansvar mellan Biometria, mätplatsägare och mätramsleverantörer och tillse att vi följer den reviderade tidplanen och gör de åtgärder som krävs för att fasa ut matrisfub senast 31 juli 2023, säger Ingela Ekebro.

HYDRAULMAGNET

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB vi jobbar för för ”Säk Säkerhe erhett i Fok Fokus us””

Kan levereras med OilQuick-fäste!

Mycket användbart redskap för att enkelt samla in även de minsta metallbitarna och för att flytta stålmaterial inom rivningsplatsen- och återvinningsgården. Modell iTM 75 iTM 85 iTM 95 iTM 105 iTM 115 iTM 125 iTM 150

Vikt kg Diameter mm Bärare ton Effekt kW 650 750 8-15 2,6 950 850 10-15 3,4 1200 950 15-20 4,5 1450 1050 16-26 5,5 1600 1150 17-27 6,0 2050 1250 20-34 7,5 2950 1500 33-48 12

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB Grillvägen Grillväg en 4 786 97 Björbo - Sv Sverig erige e sales@irccab.se - ww sales@ir www.ir .irccab.se

Kontakta: Leif Karlsson 070-242 56 26 • karlsson-l@telia.com


SADELMAKAR ADELMAKARVVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


38

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Södra inför ny premie för naturvård Som första aktör inför skogsägarföreningen Södra en naturvårdspremie för att belöna medlemmarnas insatser för naturvård och uppmuntra utvecklingen av höga naturvärden.

YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Eriksberg 28 • 791 96 Falun Tel 070-383 43 52 • info@ytfsweden.se • www.ytfsweden.se

Skogsmaskintillverkaren bygger nya lokaler i Älmhult. Detta på grund av stor efterfrågan på den nya miniskotaren Terri 3.

Terri växer – bygger ut med ny fabrik Skogsmaskinstillverkaren Terri expanderar i Älmhult. Tack vare ökad försäljning och stor efterfrågan på den senaste modellen Terri 3 byggs nu nya lokaler. Företaget räknar dessutom med ett 20-tal nyanställningar innan året är slut. Bygglovet är beviljat och spaden sätts i marken runt semestern. De nya lokalerna är sedan beräknade att tas i bruk under tidig vår 2023. När allt är klart kommer 3 200 kvadratmeter att stå klara fördelade på monteringshall, reservdelslager, kontor och personalutrymmen. – Lokalerna innebär ett stort lyft, framför allt logistikmässigt, och det är väldigt glädjande att våra ägare vill göra den här satsningen, säger Hans Johansson, produktutvecklare på Terri. Med den nya utbyggnaden kommer den totala fabriksytan att bli 25 000 kvadratmeter. – Vi är verkligen inne i en offensiv fas och nybyggnationen ger även positiva sidoeffekter för både Alfing och Alfing Seating, säger Claes-Göran Claeson, vd för Alfing.

Enligt Södra visar familjeskogsbruket att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarande av naturvärden. I det hållbara skogsbruket är naturvård helt centralt och en naturlig del av det sydsvenska familjeskogsbruket och Södras medlemmar avsätter i dag i genomsnitt åtta procent av sin skogsmark för naturvård, vilket innebär att marken bevaras för att utveckla den biologiska mångfalden. Fem procent krävs för att få fastighet och skogsråvara certifierad enligt de vedertagna PEFC- och FSC-standarderna. Naturvårdsavsättningarna är en stor investering

Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden. Därför inför Södra, som första aktör i Sverige, en naturvårdspremie för att belöna medlemmars insatser för naturvård.

som markägarna gör i den biologiska mångfalden. Södra vill belöna de medlemmar som bidrar extra mycket till föreningens gemensamma naturvårdsarbete. Därför införs nu en ny premie för naturvårdsinsatser, som innebär att de som undantar större andel skogsmark från brukan-

de kommer få mer betalt av Södra för sitt virke. Sedan den 30 maj får Södras medlemmar som undantar över fem procent av sin mark för naturvård betalas mer för virket som levereras till Södra. Premien gäller för nya avtal och ökar i takt med hur mycket skogsmark som bevarats upp till och med 14

procent i avsatt mark. Det innebär att Södras medlemmar kan betalas ytterligare 25 SEK per m3fub (fastkubikmeter under bark) för sitt virke. För att få ta del av naturvårdspremien krävs att skogsägaren är certifierad i Södras gruppcertifikat och har en aktuell grön skogsbruksplan i Södras system.

Nytt steg V-motorpaket från Slagkraft sikt för föraren samt en bättre stabilitet på bärarmaskinen, säger Anders Strömgren, vd på Slagkraft.

Sedan Slagkraft lanserade motorpaketen W180 och G180 har jobbet för ett mindre och smidigare motorpaket satts igång. Arbetet har resulterat i motorpaketet W70 som ersätter den tidigare W10. Det nya motorpaketet kommer med flera nyheter och steg V-motorn har en effekt på 75 hästkrafter och uppges ge en bra segmentering mellan W70 och det betydligt större motorpaketet W180. Enligt Slagkraft har ut vecklingen skett i

Slagrafts nya motorpaket W70 med SC7-kranen och SH170 slaghacka uppnår en räckvidd på 7,5 meter.

nära samarbete med företagets kunder som arbetar med vägröjning och släntklippning på professionell nivå. – På marknaden finns ett behov av ett mindre och smidigare motor-

paket utan att kompromissa med kraften. Vi har lyckats på ner motorpaketets torrvikt till 1.400 kilo, samt minskat måtten väsentligt både på höjd och djup, vilket leder till bättre

Utvecklingen av st yrsystemet har lett till att f ärgpekskärmen har fått nya och förbättrade funktioner, bland annat kan man justera arbetsvarvtalet, kranhastighet samt overdrive-läget som ger föraren möjlighet att snabbt växla mellan två hastighetslägen vid behov. W70 passar med Slagkrafts kran SC7 som har dubbla svängsystem och kan därför användas på båda sidor om maskinen.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 39


40

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Ny studie:

Svårt att nå skogsmål genom älgavskjutning Ett av syftena med älgförvaltningen är att bidra till minskad skador på skog. Enligt Naturvårdsverket har man tidigare redovisat att älgstammen minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes, men detta har inte haft någon nämnvärd effekt på skogsskadorna.

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

Flera faktorer påverkar mängden skador. Bland annat älgstammens storlek och sammansättning samt den tillgängliga fodermängden, främst tall. I en ny rapport från Naturvårdsverket har en nyligen framtagen beräkningsmodell används som visar hur sambanden mellan dessa faktorer ser ut. Rapporten är skriven Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). −Resultaten bekräftar det vi sagt tidigare. Vi når inte de skogliga målen enbart genom att

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Ny ledarduo för Norra skog

”Vi når inte de skogliga målen enbart genom att reglera älgstammen.” Urban Johansson vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Stig Högberg, Timrå och Charlotta Kristow, Ånge är ny ordförande respektive vice ordförande i Norra Skog.

Efter Norra Skogs årsstämma står det nu klart att Stig Högberg från Timrå valts som ny ordförande och Charlotta Kristow från Ånge går in som vice ordförande. Skogsägarföreningen har under sina två första år gjort stor omorganisation, blivi delägare i pappersbruk och skapat en vinstdelningsstrategi för sina 27.000 medlemmar som äger skogsmark i Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland. – Detta är ju ett så roligt och stimulerande uppdrag och jag är tacksam över förtroendet från våra medlemmar. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla allt gott som har kommit utifrån fusionen, säger Stig Högberg, nyvald ordförande för Norra Skog. – Våra framgångar gläds jag över och kraften från dem kommer vi använda framåt för att göra gemensamt arbeta med ytterligare förbättringar säger Charlotta Kristow, nyvald vice ordförande Norra Skog.

Älgen orsakar skador på skog. Ett syfte med älgförvaltningen är att bidra till att minska dessa skador. Naturvårdsverket har tidigare redovisat att älgstammen minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes, men detta har inte haft någon effekt på skogsskadorna.

Foto: Erik Karits, Pexels

reglera älgstammen. Klövvilt och fodertillgången behöver förvaltas parallellt för att minska skogsskadorna så effektivt som möjligt. Detta bör beaktas mer inom förvaltningen, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket. Enligt studien visar den nya beräkningsmodellen att älgförvaltningsplanerna tenderar att överskatta populationen vid låga tätheter och överskatta populationen vid höga tätheter. Den visar också att populationsmålen inom älgförvaltningsområdena nås

med en eftersläpning på 3–6 år. Vid analyser av upprepade mätningar inom samma område med älgbetesinventeringen ÄBIN och den nya modellen för att skatta älgstammen finns inga samband mellan förändring i älgtäthet och förändring i andelen skadade tallar. Om älgtätheten förändrades följde således inte skogsskadorna de förändringarna. Samma område kunde alltså ha högre skador än tidigare oberoende av om älgstammen ökat eller minskat inom området.

Sammanfattningsvis var det mycket få älgförvaltningsområden som nådde de skogliga målen, oavsett älgtäthet. Enligt studien visar älgbetsinventeringen ÄBIN på svaga samband mellan älgpopulationens storlek och betesskador. Bland annat den stora mellanårsvariationen i andelen skadade tallar gör att det är mindre lämpligt att fastställa förvaltningsmål för älgpopulationens storlek enbart baserat på andelen skadade tallar enligt ÄBIN.

Höga byggmaterialkostnader sätter stopp för nya hyresbostäder Enligt bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta riskerar de skenande priserna på byggmaterial göra det omöjligt att bygga nya bostäder med hyror som folk har råd att betala. Enligt en ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att anbudspriserna i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker kraftigt från förväntat

pris. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall upp med 30 procent. – Enbart det senaste året har byggkostnaderna stigit med 12,2 procent enligt SCB. Det är en exceptionell kostnadsökning. Detta samtidigt som investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort. Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt säger

Jonas Högset, fastighetoch hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta. En enkät bland Sveriges Allmänny ttas medlemmar visar att de ökade kostnaderna framför allt slår igenom i pågående upphandlingar av nya bostäder. 125 av bolagen har pågående upphandlingar. I en tredjedel av dessa avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Av dessa uppger 25 bostadsbolag att anbudspriserna i genomsnitt ligger närmare 20 pro-

cent högre än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat. I enkäten syns även de ökade kostnaderna hos de 103 bolag som har pågående nyproduktion. I 170 av 265 pågående projekt har entreprenörerna aviserat och åberopat extra betalning eller kommit in med ett nytt kontraktspris. Entreprenörerna vill i genomsnitt öka kontraktspriset med tio procent. Som mest aviseras kostnadsökningar på 28–30 procent.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 41

Marknadens lägsta borrstålskonsumtion borrstålskonsumtion Marknadens längsta serviceintervaller Snabbare Snabbar e borrhastighet Hög tillförlitlighet Med hjälp av HYBRIT-tekniken kan SSAB minska Sveriges utsläpp av koldioxid med 10 procent. SSAB, LKAB och Vattenfall investerar 259 miljoner kronor i själva vätgaslagret.

Bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024. HYBRIT-initiativet

startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Vätgaslagret har en mycket viktig funktion i den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Genom att producera fossilfri vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser mycket, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt säkerställs stabil produktion

av järnsvamp, råvaran till framtidens fossilfria stål. Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter. I ett senare skede kan det bli aktuellt med ett fullskaligt vätgaslager på 100 000 till 120 000 kubikmeter, och det kan i så fall lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas.

MONTABER MONT ABERT T BORRKAS BORRKASSETT SETT Med Montabert CPA-borrutrustning blir din grävmaskin ett mångsidigt verktyg för borrning som t.ex. rör- och fibergravar, bergtäkter m.m. Nio modeller för bärare från 7 till 45 ton.

Följ oss på Facebook!

Scanna koden och se filmen om Montabert borrkassett!

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASK WWW .DLMASKIN.SE IN.SE

Specialbyggd Kobelco för återvinning av skrot Den japanska maskintillverkaren Kobelco har utökat sin portfölj av återvinningsutrustning med lanseringen av SK140SRD-7 multidemonteringsmaskin.

Skanska bygger nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, för cirka 610 miljoner kronor. Projektet ska vara färdigställt i början av 2026.

Skanska bygger i Norra Djurgårdsstaden Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret vid Stockholm Stad om att bygga en ny kaj i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 610 miljoner kronor. Projektet Saltkajen är en del av exploateringen av Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel. Kontraktet

avser anläggning av en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj. Arbetea har höga miljökrav och omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten. Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2022 och projektet ska vara färdigställt första kvartalet 2026.

Även om maskinen på många sätt ser ut som en konventionell grävmaskin har den utformats specifikt för multidemontering och kan sortera fordon, motorer, vitvaror och flygplan. Enligt Kobelco har den dedikerade ”Heavy Duty”-bommen och stickan förstärkts med med tjocka stålplåtar för att ge ”hållbarhet och styrka” vid demontering av fordon, hantering av tunga laster och vid rivningsoperationer. Den nedre ramen har en cirkulär svängsektion för att säkerställa klämarmarnas arbetsområde samtidigt som den erforderliga styrkan kan

bibehållas. SK140SRD har en steg V-godkänd motor från Isuzu. ”Kombinationstången” har flera användningsområden och är utformad för smidigt grepp, plockning, skärning, klippning och dragning. Klämarmarna kan fixera stora föremål som personbilar och klämma ihop mindre föremål som kablage, aluminiumkomponenter, drivaxlar och startmotorer. Efter samma Performance X designkoncept som de nyligen lanserade konventionella generation 11-modellerna, är SK140SRD-7 utrustad med ett antal komforthöjande komponenter. FOPS Level II-hytten har en Grammer luftfjädrad förarstol. Ett 4-tums integrerat armstöd är utformat för att minska förarens trötthet medan PHC-spaken (proportio-

Kobelco lanserar en maskin för återvinning av skrot. Maskinen har en specialbyggd tång och klämarmar. Den premiärvisades på IFAT-mässan i München.

nell handkontroll) gör att klämarmsrörelser kan utföras samtidigt i kombination med fotpedalen. Den 10-tum s t o r a färgskärmen ger viktig information och funktioner kan utföras från en menyskärm. ”Flera” operationer kan utföras med jog-ratten.

En smartphonehållare, USB-port, DAB-radio och Bluetooth ingår också i standardutrustningen. Bland säkerhetsfunktionerna finns bland annat säkerhetsventiler för bom och sticka. Hyttens framruta är av polykarbonat som ger bättre skydd mot flygande föremål.


42

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning Til lve rka si

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Vi rse ru m

-V i le ve rer Vi tillverkar ar öv även oklädda er he stockmattor! la lan de t! Även egen tillverkning av sprängmattor. Snabba leveranser!

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Johan Forsberg, verkstadschef (t.v) och Christoffer Sundström, marknadschef (t.h.) på Nevo Maskin framför de nya minigrävarna från Airman.

Foto: Daniel Holmgren

Nevo Maskin startar maskinförsäljning Luleå-baserade Nevo gör en satsning på maskinförsäljning av Airman minigrävare och Hidromeks anläggningsmaskiner. Företaget Nevo har 30 års erfarenhet av anläggningsmaskiner. Idag utför man service på maskiner och säljer reservdelar samt har specialiserat sig på renovering och nytillverkning av hydraulcylindrar. Nu komplettas verksamheten med att även bli återförsäljare av entreprenadmaskiner. – Det har varit många förfrågningar genom åren om och när Nevo ska börja med maskinförsäljning, så det är jätteroligt att vi nu kan erbjuda nya entreprenadmaskiner utöver service och reservdelar till våra kunder, säger Niklas Niemelä, vd på

Nevo maskin. Enligt ett pressmeddelande från Nevo Maskin är styrkan och kvaliten hos Hidromek och Airmans maskiner något av de tyngsta argumenten som gjorde att man inte tvekade när möjligheten att bli återförsäljare dök upp. – Airman minigrävare håller en mycket hög kvalitet och är ett premiummärke på marknaden som vi vill arbeta med, dom tillverkas i Japan på samma fabrik som tillverkar Hitachis maskiner. Hidromek med sin prisbelönta design är en mycket stark maskin med följsam hydraulik som går väldigt bränslesnålt med sina steg V-motorer, säger Niklas Niemelä. Svensk generalagent för Airman och Hidromek är GT-Trading i Upplands Bro.

Byggbranschens medarbetare:

Stora brister i säkerheten Bygg- och anläggningsbranschens medarbetare upplever stora säkerhetsbrister i det dagliga arbetet. Det visar en färsk undersökning från molntjänstföretaget Brilliant Future. Undersökningen är baserad kvantitativ data från över 20.000 svar från medarbetarundersökningar och visar även vilka faktorer som ligger bakom säkerhetsriskerna i branschen. En analys av de 20.000 svar från medarbetarundersökningarna slår fast att de parametrar som starkt hänger ihop med det upplevda säkerhetsklimatet är den interna kommunikationen och huruvida medarbetare blir involverade i beslut som rör deras arbete.

”Undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer.” Sofie Johansson affärsutvecklingschef på Brillianbt Future.

En ny studie från Brilliant Future visar att bygg- och anläggningsbranschens medarbetare upplever stora säkerhetsbrister i det dagliga arbetet. Bristande intern kommunikation anges som en av de främsta orsakerna till det dålia säkerhetsklimatet.

Foto: Per Eriksson

– Det här är viktiga insikter som branschens ledare måste ta på största allvar. Med hjälp av tydliga instruktioner och genom att prata om möjliga risker i arbetet kan säkerhetsklimatet förbättras för medarbetarna inom bygg- och anläggning. Bristen på kommunikation leder inte bara till allvarliga säkerhetsrisker, det hänger även ihop med andra stora utmaningar som branschen tampas med, till exempel machokultur och jämställdhet, säger Sofie Johansson, affärsutveck-

lingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future. Chefer inom byggoch anläggning är sämst på att informera sina medarbetare i jämförelse med chefer i andra branscher. 7 av 10 medarbetare inom bygg- och anläggning upplever att de inte får tillräckligt med information från sin chef, och nästan hälften av medarbetarna i branschen upplever att de inte får regelbunden feedback från sin chef. – Det här är även en affärskritisk utmaning

för branschen. Förmågan att ge bra feedback och förmedla tydliga förväntningar är två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat. Att nå ut med information till medarbetarna är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål. Våra undersökningar visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer, menar Sofie Johansson.

26.000 besökare på Elmia Wood Trots de stora skogsmaskintillverkarnas frånvaro rapporteras om god stämning bland både besökare och utställare på årets Elmia Wood. Nära 26.000 besökare trampade idogt runt på slingan som tog dem till över 270 utställare från 22 länder. – Som handelsplats och evenemang har Elmia Wood haft fantastiska dagar. Mässan har löpt på bra, mycket tack

programansvarig för Elmia Wood.

Nästan 26.000 besökare kunde Elmia Wood räkna in efter tre mässdagar i skogarna runt Bratteberg i Vaggeryd.

vare ett gott teamarbete. Men också genom fantastiskt engagemang

från utställare och inte minst från alla besökare, säger Anders Roman,

Mässans tema ”Skogens värde för framtidens innovativa och hållbara skogsbruk” har tydligt präglat diskussionerna. Inte minst på succésatsningen Wood Lets talk som lockade många att sitta ner och lyssna till spännande debatter och föreläsningar. Redan nu är det klart att Elmia Wood öppnar portarna igen i maj/juni 2025 i Bratteberg.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 43

Säkrare och effektivare tippning med Quicksilver Truck Liner MED QUICKSILVER TRUCK LINER I FLAKET BEHÖVER DU INTE OROA DIG FÖR ATT LASTEN FASTNAR

Tippflak utan Quicksilver liner

• Ytan på Quicksilver Truck Lining har en extremt låg friktionskoeficent vilket gör att materialet inte fastnar. • Quicksilver Truck Lining skyddar också flaket mot slitage och har en högre hållfasthet än stål och aluminium. Lägre tippvinkel krävs för att få lasten att lossna från flaket vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.

LADDA NER QUICKSIL QUICKSILVERS VERS APP SÅ KAN DU SE HUR MYCKET MY CKET DU KAN SPARA SPARA MED BRANSCHENS BÄSTA BÄSTA FLAKBELÄGGNING! Tippflak med Quicksilver liner (Finns för både iPhone och Android).

Besök vår hemsida för att läsa mer www www.npsolutions.se .npsolutions.se

Skanna koden Skanna koden för att se hur effektivt effektivt Quicksilv Quick silver er är i verklighet verkligheten. en.

NP SOLUTIONS SOLUTIONS • Telef elefon on 073-745 073-745 71 64 • inf info@npsolutions.se o@npsolutions.se

Hypro arrangerade välbesökta demodagar På eftermiddagarna den 3-4 Juni öppnade Hypro upp för besök i en tät grangallring öster om Vaggeryd. Arrangemanget skedde på eftermiddagarna fram till kvällen så att besökare kunde passa på att både besöka ElmiaWood och se Hypro:s maskiner live efter mässbesöket. Det blev ett uppskattat arrangemang där Hypro visade upp hela sitt breda processorprogram med modellerna Hypro 300, 450 XL, 755VB, 755HB, FG45 Fällgrip samt Hypro HV14 Skotarvagn. Hela fem av modellerna demonstrerades på plats. – Vi ville skapa ett forum där både nya intresserade kunder samt vana användare kunde komma och få tid till att både prata med varandra och med våra duktiga föra-

re om gallringsupplägg och förarteknik. Det är ofta ett önskemål att få se Hypros processorer i en riktigt tät gallring och det är en utmaning att filma utan att man enbart har grenar och stammar i bild så därför valde vi att helt enkelt bjuda in till detta upplägg där man själv kan se skogen från alla vinklar man önskar, säger Linus Bergman, säljare på Hypro. – Det var också uppskattat att se flera använda maskiner i drift på en och samma plats så att man dels kunde få en bra uppfattning om skillnaderna på modellerna och dels hur lite som slits på en Hypro efter flera års körning. Det är en styrka vi har i vårt produktprogram som gör att våra kunder känner sig trygga med en investering - de kan serva och utföra det

enkla underhållet av maskinen själva utan något avancerad teknisk kompetens, menar Linus Bergman. Hypro passade även på att visa en produktnyhet – nämligen tillvalet ”apteringsautomatik” på modellen Hypro 450 XL. De mekaniska spakarna för matning och kapsåg byts då ut och ersätts med en EHC-joystick från Danfoss. Med hjälp av densamma samt ett nytt program i mätdator och styrbox så kan föraren få maskinen att själv kvista och mata fram till rätt längd - antingen via fasta längdförval eller helt enkelt via diametern på stammen och de inlagda längdparametrarna kunden själv ställt in. Om man kör via diametern förlitar man sig på maskinens apteringsbeslut där den själv följer apteringslistan och snabbt bestämmer

På eftermiddagarna den 3-4 Juni öppnade Hypro upp en demokörning öster om Vaggeryd. Arrangemanget skedde på eftermiddagarna så att besökare kunde passa på att både besöka ElmiaWood och se Hypro:s maskiner live efter mässbesöket.

om det går att kapa en timmerstock eller om den ska byta sortiment till kubb, klentimmer eller massaved. Sedan aktiverar föraren själv kapsågen inom kap fönstret med ett enkelt knapptryck på joysticken och maskinen kör

igång matningen till nästa sortimentval så fort kapsvärdet återvänt till sitt läge i såghuset. – Det märks att det finns ett stort intresse av att öka produktiviteten ännu mer samt att få hjälp med sortimentva-

len via processorns moderna teknik då närapå hälften av de Hypro 450 XL som nu ligger i order har apteringsautomatiken tillvald, avslutar Linus Bergman.


44

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Skogforsk utvecklar fjärrstyrd markberedare Skogforsk har fått finansiering från Troëdssonfonden för att utveckla och demonstrera en fjärrstyrd markberedare.

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Sveaskog minskar avverkningsnivån Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk, skriver den statliga skogsjätten i ett pressmeddelande Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå om cirka 1,0 miljoner m3fub per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018. För föryngringsavverkning är den nya nivån 3,8 miljoner m3fub och för gallring 1,3 miljo-

ner m3fub. Avverkningsberäkningarna baseras på Sveaskogs totala produktiva skogsinnehav, den årliga tillväxten och åldersuppbyggnaden i bolagets skogar. Sveaskog genomför avverkningsberäkningar var femte år och med en långsiktighet över 100 år. Avverkningsnivån och konsekvenserna utvärderas löpande. – För mig handlar hållbarhet om att ha en tydlig riktning där vi ständigt förbättrar oss genom att avväga ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar löpande, säger Erik Brandsma, vd på Sveaskog.

Svevia anlägger inför vindkraftpark i Torsby Svevia bygger 16 kilometer väg och anlägger marken när den nya vindkraftparken Stöllsäterberget ska uppföras på gränsen mellan Torsby och Malung-Sälens kommun. Installering av vindkraftverken planeras utföras under 2023. Svevias uppdrag handlar om att utföra det anläggningsarbete som behövs inför montering och installation av vindkraftparken. – När en vindkraftpark ska bli verklighet är det oftast vägarna som byggs först. När de är på plats kan arbetsmaskiner, utrustning och vindkraftverkens torn och turbindelar transporteras fram till parken, berättar Tobias Olsson, Svevia. Svevias uppdrag för vägar och kranplaner pågår under 2022. Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor. Den planerade vindkraftsparken på Stöllsäterberget planeras att installeras år 2023. Uppdragsgivare är bolaget WPD Scandinavia AB.

Foto: Per Eriksson

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning. – Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning får vi reda på vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att metoden ska kunna fungera i skogsbruket, säger

”Det innebär också att enklare och billigare maskiner kan användas.” Martin Englund specialist på driftsystem, Skogforsk

Ett nytt fjärrstyrningsprojekt från Skogforsk har till syfte att ta fram en fjärrstyrd markberedningsmaskin. Man har valt markberedare istället för en annan typ av skogsmaskin eftersom den medöms som mindre komplicerad att fjärrstyra.

Illustration: Gösta Lind

Martin Englund, specialist på driftsystem, Skogforsk. Att man valt en markberedare för projektet i ställer för en skotare eller skördare beror på att den är mindre komplicerad att fjärrstyra. – Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Vid markberedning används heller inte någon kran, så interaktionen med maskinen blir mindre intensiv än i arbetet med en skördare eller skotare, förklarar Martin Englund. En annan anledning är att markberednings-

förare i större utsträckning utsätts för skadliga helkroppsvibrationer. – De måste köra över hela hyggesytan, även över svår terräng. Kan föraren i stället fjärrstyra maskinen från en operatörsstation vid sidan av hygget borde det innebära stora förbättringar av arbetsmiljön. I förlängningen innebär det också att enklare och billigare maskiner kan användas, eftersom man inte längre behöver avancerade system för exempelvis hyttdämpning, menar Martin Englund. Fjärrstyrningsprojektet omfattar ett antal kunskaps- och utvecklingsområden där framsteg bidrar till att göra fjärr-

styrd markberedning möjlig. Bland annat ska relästationer utvecklas och utvärderas för att förbättra radiokommunikationens täckning. I projektet använder Skogforsk forskningsmiljöerna Troëdsson Forestry Teleoperation Lab och realtidssimulatorn Troëdsson Forestry Technology Lab samt bygger vidare på resultat och erfarenheter från det tidigare Troëdssonfinansierade projektet: Telekommunikation för fjärrstyrda skogsmaskiner. Tanken är att projektet ska dra i gång ganska omgående och slutrapportering väntas ske under 2024.

Nordic Traction tillverkar bärande boggiband åt Kopa Finska Koneosapalvelu och Nordic Traction Group gar ingått ett samarbetsavtal beträffande tillverkning och försäljning av skogsmaskinband. Nordic Traction kommer från och med nu ansvara för tillverkningen av Kopas bärande boggiband. Målet med samarbetet är att säkerställa en konkurrenskraftig tillverkning av de band som utvecklats av Koneosapalvelu och att öka försäljningen av banden på det globala marknaderna.

Boggibanden från Kopa är kända för sina bärande egenskaper. Nu kommer tillverkningen av banden göras av Nordic Traction Group.

Vi startade utvecklingen av Kopas band 2015 och de har blivit mycket populära på vår finska hemmamarknad. I takt med att produktvolymerna fortsätter att växa närmar vi oss

gränserna för den interna kapaciteten vid vår fabrik i Vilppula. Genom samarbetet med Nordic Traction kommer vi att kunna öka produktionsvolymerna samt uppnå effektivitetsfördelar, sä-

ger Hannu Soimasuo, vd för Koneosapalvelu i en kommentar till samarbetet. Koneosapalvelu kommer även i fortsättningen sälja Kopa-banden i Finland och man kommer även att lägga till universalbanden som tillverkas av Nordic Traction till sortimentet. – Vi är proffs inom bandproduktion och Koneosapalvelu är en nyckelexpert inom den finska skogsmaskinbranschen. Det finns stor efterfrågan för bärande band på de europeiska marknaderna, säger Tero Järvinen, vd för Nordic Traction Group.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 45

NYHET!

Finns även som 325 med 3 tons last och ersätter tidigare modell T8!

Den kraftfulla miniskotaren Nya Kinetic K437: lastförmåga 4 ton | Lastarea 1,43 m² | 31" hjul | motor 37 hk

FARMIKKO

Ljungby L25 28,5 ton ...................2009 Fin lastare med endast 1 ägare. 17.000 �m. Service enligt rekommenda�onerna. Hydr. fäste Volvo system. Med skopa. Pris 430.000:- + moms. Omg. leverans.

Vi önskar alla kunder en rik�gt skön sommar!

MASKINFÖRMEDLING Öyvind Bringeland arbetar som inköpskonsult och med försäljning av nya och begagnade Volvomaskiner samt maskinförmedling. Vi bistår även med alla handlingar vid egen import. Kontakta oss om ni vill sälja en maskin. Vi har lång erfarenhet av maskinförmedling och har e� bre� kontaktnät över hela Europa.

Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m

Farmikko E-control Nu ännu lättare att manövrera

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se

DMK SERVICECENTER SERVICECENTER AB Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Höganäs (kon (k onttor: Adler salvius gatan gatan 15 • 411 11 Gö Götebor eborg g

Ny utredning:

Så genereras glimmer i obundna ballastmaterial I ett projekt som utförts i samarbete mellan byggföretaget Skanska och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har man undersökt för vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka fritt glimmer i fraktionerna.

Fredrik Hellman, senior forskare och Håkan Arvidsson, laboratorieansvarig, på VTI har tillsammans med Lars Stenlid från Skanska gjort fält- och laboratoriestudier i syfte att undersöka och öka för-

”Samtliga steg i byggprocessen påverkar glimmerhalten.” Håkan Arvidsson laboratorieansvarig på VTI.

ståelsen för vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka fritt glimmer i finfraktionerna. – Samtliga steg i byggp ro c e s s e n p åve rk a r glimmerhalten, det vill säga i de finare fraktionerna, men det är främst vid krossning och packning som största andelen alstras. Att mängden kan öka under byggets gång från bergtäkt till färdig väg ger upphov till problem vid kravställandet på obundna bergmaterial, säger Håkan Arvidsson, laboratorieansvarig på VTI. Glimmer är en mineralgrupp som är vanlig i svensk berggrund. Glimmer har en flakig kornform och spaltar väldigt lätt upp sig i en riktning, vilket gör att de vid bearbetning delar upp sig i många tunna flakiga korn, så kallade

stora problemet. Sitter glimmerkornen inbäddade i andra mineral utgör de normalt inte något större problem, säger Fredrik Hellman, geolog och senior forskare på VTI.

VTI har gjort en utredning om var i byggprocessen glimmer genereras i obundna material. Projektet har utförts i samarbete med Skanska och finansierats och initierats av Trafikverket.

Foto: Fredrik Hellman/VTI

fri glimmer. Enligt utredningen är de moment i byggprocessen som kräver mycket energi och berarbetning som frigör mer fri glimmer. Den höga energin som materialet utsatts för vid packning, frigör glimmerkornen mer än vid hyvling och utläggning. Vid transport och

hantering av material finns en risk att separationsprocesser ger en ojämn fördelning och fria glimmer. Risken kan minskas genom att minska antalet steg som materialet hanteras samt genom att inte låta materialet torka. – Det är viktigt att påpeka att det är antalet fria glimmerkorn som är det

Idag saknas kunskap om vilka delar i byggprocessen som genererar de största andelarna av fri glimmer. Även kunskap om ifall ökningen av mängden fri glimmer i finfraktion fortsätter i trafikerad väg saknas. Det faktum att glimmer lätt delar upp sig eller flyttar på sig och packar ihop sig, beroende på krossning, transporter och bearbetning i byggprocessen, gör att kravställandet blir svårt och att det blir tvister. Dels handlar det om tvister mellan leverantör och entreprenör, dels mellan entreprenör och beställare. Dessa fråge-

ställningar är vanliga vid skadeutredningar där höga fria glimmermängder har konstaterats. Trafikverket har idag krav på glimmermängd i obundna material (levererat) att mängden glimmerkorn ska vara <30% i bärlagermaterial och <50% i förstärkningslagret – Detta projekt har genomförts för att öka förståelsen för hur fri glimmer frigörs i olika delar i byggprocessen. Resultaten visar på en generell ökning av mängden fri glimmer efter mer bearbetning av materialet i byggprocessen. Vid krossning och siktning frigörs fri glimmer från det fasta berget och ansamlas i finfraktionerna. I vilken omfattning det sker beror på bergets konstruktion och naturliga egenskaper, säger Fredrik Hellman avslutningsvis.


46

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Long Mångsidig långskopa! 3100 mm lång!

Praktisk och mångsidig långskopa som passar perfekt som återfyllandsskopa, betongskopa etc. 3100 mm lång, bredd 1100 mm. BM-fäste.

Tel: 0660-37 52 96 Mob: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se • w w w.lst.ab-se

Arkitekur- och teknikkonsulten Sweco har fått i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering.

Sweco utreder inom cirkulär masshantering Sweco, ett konsultföretag inom teknik och arkitektur, ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Genom samordadmasshantering kan växhusgasutsläppen minska med 30 procent*. Det är därför en av infrastruktursektorns viktigaste frågor att lösa, skriver Sweco i ett pressmeddelande. Sweco har fått i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. – Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi. Jag är stolt över att Swecos experter inom cirkuläritet, masshantering, miljö och transportinfrastuktur bidrar i detta viktiga projekt, säger Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco. * FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Nya borriggar från Epiroc Epiroc lanserar nya versioner av borriggarna Smartroc T35 och T40. Uppdateringen innebär en rad nyheter och tillval som gör maskinerna bättre rustade än tidigare. Nya Smartroc T35 och T40 är utrustade med en förbättrad varvtalskontroll. Enligt Epiroc skapar den nya intelligensnivån en bättre bränsleeffektivitet med upp till fem procent. Båda modellerna kommer med självdiagnostiska möjligheter vilket innebär en förbättrad felsökningsprocess och ökad drifttid. En annan nyhet är möjligheten att automatiskt addera borrstänger under borrning. När hålet är komplett så flyttas borrstålen, med marginell hjälp från operatören. Maskinerna kommer med en ny 15 tums pekskärm med ett nytt an-

Nu lanserar Epiroc nya versioner av borrigarna Smartroc T35 och T40 och stärker därmed sitt erbjudande inom anläggning och stenbrott.

vändargränssnitt som ska göra det lätt att justera borrparametrar. Båda kamerorna samt bakre och främre stödbenet, är nu integrerade med skärmen, vilket tar bort behovet av ytterligare en skärm. Under borrning m e d SmartROC T35 och T40 finns det möjlighet för

operatören att ta del av borrdiagnostik, via Measure While Drilling (MWD). Datan exporteras sedan till ROC Manager via Certiq, USB eller Wi-Fi, och blir ett underlag för analys innan beslut om sprängning tas. De nya modellerna erbjuder ett nytt, 12 pro-

cent större brythjul, vilket minskar slitage på matarvajern då den inte behöver böjas lika mycket som tidigare. Enligt Epiroc kan drifttiden optimeras även tack vare nya sensorer för mataren, som nu är monterade på mer skyddande områden med mindre risk för skador.

Solenergibolag väljer Next projektverktyg Företaget Next som erbjuder molnbaserade affärssystem och projektverktyg för bygg- och entreprenadbranschen skriver ett nytt avtal med solenergibolaget Soltech Energy Solutions för att leverera produkten Next Projekt. Soltech-koncernen växer kraftigt, hand i hand med den ökande efterfrågan på ny grön förnybar el i Sverige och branschen är på snabb

frammarsch. För att kunna växa både smart och hållbart väljer ett av koncernens bolag, Soltech Energy Solutions, att investera i ett nytt verktyg för projekthantering, för att både stödja produktionen och följa ekonomiska nyckeltal i projekten. – Under processens gång gjorde vi en intern kravspecifikation kring hur våra behov såg ut. Vi var i kontakt med flertalet leverantörer på marknaden och såg att Next

Project med nuvarande funktionalitet och bredd var rätt val för oss, berättar Teresia Gillgren, verksamhetschef på Soltech Energy Solutions. – Att Next får möjligheten att leverera Next Project till Soltech Energy Solutions är ytterligare ett exempel på att molnbaserade projektverktyg för bygg och entreprenad ligger rätt i tiden. Byggbranschen i stort genomgår en digitaliseringsresa och kraven från marknaden och

kundsidan ökar, skriver Next i ett pressmeddelande. – Detta ger oss goda möjligheter att ha kontroll på den ekonomiska uppföljningen i våra projekt, vilket leder till en större kostnadseffektivitet och högre marginaler. Att dessutom ha möjlighet att kunna registrera och följa alla de moment som tillhör en entreprenad är prioriterat och något Next Project erbjuder, förklarar Teresia Gillgren.

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


Finns även som extra brett. bluetrack �ow duro.

Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00 w w W SE E V r m w.y BS ÅR e r ou HO ar re P tik x eli .s n e

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 90-600-0518

Generator 24V-55A

90-604-0925

1598:Passar: Volvo, Volvo BM / Construction Equipment m. fl.

Generator 12V-120A

90-604-7056

Generator 12V-90A

1488:-

1798:Passar: Valmet, Volvo BM / Construction Equipment, Zetor m. fl.

fo

Passar: Volvo BM / Construction Equipment m. fl.

91-273-2014 Startmotor 12V-4.0kW 91-293-8320 Startmotor 12V-1.4kW 91-575-1369 Startmotor 12V-3.0kW

2498:Passar: Atlas-Copco, Iveco, K.H.D. (Deutz), Liebherr, Linde, Same m. fl.

1498:Passar: Bobcat, Bomag, Carrier Case, Kubota, Toro Tractors m. fl.

91-057-5777 Startmotor 12V-0.7kW 91-528-1900

664:Passar: Briggs & Stratton, Cub Cadet, John Deere - (USA), Toro Tractors m.fl. Varningsljus LED 85-500-0802 Orange

398:12V/24V, 8W, stångmont. ECE R10, EMC UD 128mm x H 245mm, gummistång

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriserviceab.se

www.industriser www .industriservic viceab eab.se .se

1898:-

Startmotor 12V

898:-

91-535-6914

Startmotor 12V

1188:-

Passar: Arctic Cat, Suzuki, Suzuki MC / ATV / Snowmobile m. fl.

85-500-0804

Passar: Sisu Tractors (Valmet), Ursus, Zetor m. fl.

Varningsljus LED Roterande 360°

398:12V/24V, 24W, ECE R10/R65, EMC UD 129mm x H 208mm, gummistång

Passar: Agri, Tecumseh m. fl. Varningsljus LED Blixtljus

85-500-0808

398:12V/24V, 10W, skruv-och magnetfäste, UD 90/110, H 47mm, ECE-R65

För mer information se yourex.se. Alla priser är exkl. moms. På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

helpdesk@yourex.se


48

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Ny statistik visar på stora brister i vägunderhållet Färsk statistik visar att vägstandarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå.

Enligt branschorganisationen Transportföretagen är mer än var tionde statlig väg i mycket dåligt skick. Nu krävs stora satsningar för att inte säkerhet och effektivitet på våra vägar ska bli ännu sämre än idag. Transportföretagen har uppdaterat analysdata från förra året med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket inför sommaren. Förra årets analys visade att pengarna som går till underhåll av vägar inte räcker till på långa vägar. För att stoppa fortsatt förfall av vägarna krävs

det två miljarder mer per år till vägunderhållet. Ska underhållsskulden minimeras på tio års sikt behövs det en årlig budget på 7,6 miljarder kronor årligen, vilket är drygt 4 miljarder mer än vad som budgeterats idag.

Visserligen har andelen vägar i mycket dåligt tillstånd minskat något sedan analysen från fjolåret, från 12,7 till 12,1 procent. Men andelen vägar i dåligt tillstånd har ökat från 17 till 21 procent av vägnätet. Många av dessa är högtrafikerade vägar med hög nedbrytningstakt som kommer att behöva en underhållsåtgärd de kommande tio åren. Kostnaden för att underhålla denna typ av vägar är hög och nuvarande budgetnivå räcker inte för att både underhålla dessa och

samtidigt prioritera det lågtrafikerade vägnätet. Enligt Transportföretagen kommer det polariserade vägnätet mellan stad och land att bestå. - Ett väl fungerande vägnät är helt avgörande för att knyta samman stad och land och garantera tillgänglighet för alla, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen har låtit bryta ner tillståndsuppgifterna på länsnivå. Resultatet är dystert inför sommaren och semestrarna och särskilt Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg riskerar att halka efter. När analysen presenterades första gången januari 2021 vilade den på tillståndsdata från Trafikverket från 2019. Då beräknades underhållsskulden öka till 42 miljarder kronor

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Andelen vägar i dåligt tillstånd har ökat från 17 till 21 procent.

Foto: Per Eriksson

2030 om inte ytterligare medel tillförs. På grund av att de högtrafikerade vägarna försämras i rask takt beräknas nu underhållsskulden istället öka till 49 miljarder kronor 2030, då de högtrafike-

rade vägarna är dyrare att underhålla. – Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp kring nödvändiga upprustningar för att säkerställa ett bra och effektivt transport-

nätverk. Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, avslutar Marcus Dahlsten.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 49

Maskinentreprenörerna:

Stark efterfrågan i branschen Två gånger per år släpper branschorganisationen Maskinentreprenörerna en konjunkturrapport som ska spegla nuläget och den förväntade utvecklingen i branschen.

Rapporten tas fram i samarbete med affärsoch analysf öret aget Navet. I början av juni släpptes den senaste rapporten, som visar på mycket stark efterfrågan i branschen. Enligt Navet visar värdet på konfidensindikatorn, MEKO, hamnade i maj på 113, vilket är ett positivt läge men dock svagare jämfört med tidigare maj-värden. – Att efterfrågan är hög men konfidensindexet mer försiktigt beror sannolikt på de utmaningar som medlemsföretgen möter i

dagsläget, säger Jens Lindroth, analysansvarig på Navet. De höga bränslepriserna är i dagsläget den största utmaningen för medlemsföretagens lönsamhet. Till det kommer långa leveranstider på komponenter och

Den 13 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nya planen för transportinfrastruktur 2022–2033. Transportföretagen ger både ris och ros.

Ris och ros till infrastrukturplanen

Maskinentreprenörernas konfidensindikator MEKO visar på en stark eftefrågan men prognosen framöver visar på en måttlig avmattning.

höga priser på metall och byggmaterial, faktorer som slår direkt mot branschen och kunderna, alltså byggföretag, fastighetsägare och byggherrar. – Att följa konjunkturutvecklingen i anläggningsbranschen är en bra värdemätare för svensk konjunktur i övrigt och en tidig indikator på hur byggbranschen kan komma att utvecklas framöver,

”Prognosen för MEKO framöver visar på en avmattning.”

Jens Linderoth analysansvarig på Navet.

menar Jens Linderoth. Maskinentreprenörerna kommer tidigt in i själva byggprocessen, som sedan engagerar alltifrån byggmaterialindustrin till installatörer och hantverkare Prognosen för MEKO framöver visar på en avmattning. Det prognosticerade värdet för december 2022 är historiskt sett relativt svagt, men överstiger värdena under pandemin.

Den 13 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nya planen för transportinfrastruktur 2022-2033. Enligt branschorganisationen Transportföretagen räcker underhållssatsningen till vägar inte till ens att betala på underhållsskulden. – Vill vi förbättra vägarna krävs det betydligt mer än så. Vi kan konstatera att medregeringens infrastrukturplan så kommer vägnätet fortsätta att förfalla, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Transportföretagens analys ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll” visar att det skulle behövas 5,3 miljarder kronor per år till vägunderhåll, det är ungefär en (1) miljard ytterligare jämfört med planen som regeringen nu beslutat. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg och en väl fungerande väginfrastruktur är basen i hela transportsystemet. – Transportföretagen välkomnar flera av de satsningar som görs i den nationella planen men beklagar att de sker till priset av ett fortsatt förfall av såväl väg- som järnvägsnät, menar Marcus Dahlsten.

ALLU.NET

SAFE SIGHT TORKARBLADSRENGÖRARE FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET! BAD SIGHT

SAFE SIGHT (A)

SAFE SIGHT monteras cirka 15-20 mm snett över torkarbladen i viloläge. Torkarbladen (B) regörs varje gång när de passerar över de fyra rillorna (A).

(B)

(A) TORKARBLADS-RENGÖRARE

(B)

Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com


50

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Hymach släntklippare

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter dikeskanter,, vägrenar och betesmarker betesmarker m.m.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k ke fördel, man kaett är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare redskapsbärare.. Finns i tre storlekar.. storlekar..

Hymac släntklippare

För flfler eraa funktioner vid en körning körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räck räckesklippare esklippare för traktor traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd Kr anhängd stolp- och räck räckesklippare esklippare

AX Boomerang

Hydrauldriven Hydr auldriven rotoklippare

med kivar eller kätting 10 mm.

med Sunfab hydraulmotorer. hydraulmotorer.

Hinnagårds Mekaniska AB

Konkurserna fortsätter att minska När maj månad summeras så är det utan konkursökning. Konkurserna har därmed minskat alla månader under året, trots en turbulent omvärld och ökad inflation. E-handelsbranschen fortsätter dock vara pressad med en ökning av konkurser på 90 procent hittills i år. Denna månad startades samtidigt 4 737 nya aktiebolag. Under maj registrerades 523 aktiebolag i konkurs, en minskning med 1 procent jämfört med förra året. Medelvärdet för maj är 602 konkurser, vilket innebär att månadens siffra är relativt låg. Dessutom lägsta majsiffran på nästan 15 år. – Innan sommaren brukar många företag kasta in handduken. Den trenden ser vi även nu, men inte alls i närheten av de nivåerna som vi sett senaste åren. Trots en orolig omvärld fortsätter konkurserna istället att minska, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe. Även om konkurserna i Sverige står relativt oförändrade, finns det några branscher som ökar. Under januari till maj i år har konkurserna inom e-handelsbranschen ökat med hela 90 procent - nästan dubbelt så många konkurser. Åkeribranschen har även vänt uppåt. Bara under maj gick 16 åkerier i konkurs, jämfört med åtta samma månad förra året. Fyra av fem största konkurserna under maj var entreprenadföretag. Största konkursen var Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag på Tjörn med 310 miljoner i omsättning.

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav

29-30 juni • Monter E112

Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro

Inköpschefsindex:

PMI ökade till 55,2 i maj Det säsongsrensade värdet för PMI-total ökade marginellt i maj till 55,2 jämfört med från 54,9 i april. Utfallet visar att tillverkningsindustrin befinner sig i en lugnare tillväxtfas jämfört med under första kvartalet då indexet var en bra bit över dess historiska genomsnitt (54,7). Under den senaste tre månadsperioden (marsmaj) föll indexet med 4,4 indexenheter till 55,7 jämfört med närmast föregående period. Det är nivåer som inte uppmätts sedan sommaren 2020. Även i eurozonen har PMI-talen saktat in under våren och befinner sig i stort sett i nivå med det svenska indexet Delindex för orderingång steg i maj till 53,9 från 53,2 i april efter att ha sjunkit tre månader i rad. Det ändrar dock inte bilden av att order-

PMI-total noterades till 55,2 i maj. Även om indexet är på högre nivåer än dess historiska snitt är det tydligt att industrikonjunkturen befinner sig i en lugnare tillväxtfas.

Källa IHS Markit och Swedbank.

ingången till svensk industri växer i en lugnare takt jämfört med i början av året. Aprilutfallet är tredje månaden i rad som indexet befinner sig under det historiska snittet (55,7). Den största nedgången kommer från exportmarknaden som har fallit med närmare sju indexenheter. Index för orderstockar noterades i maj till 54,8 från 54,4 i april.

Den nedåtgående trenden tyder på att orderstockarna växer i en långsammare takt, vilket förefaller rimligt när orderingången avtar. En annan förklaring kan vara att leveransstörningarna har mildrats något och som kan ha pressat ned de tidigare uppbyggda orderstockarna när industrins produktion och leveranser ökar. Delindex för leveran-

törernas leveranstider föll till 70,0 i maj, vilket är en nedgång med 2,7 indexenheter jämfört med i april. Det betyder att indexet och gav ett negativt bidrag till PMI-total med 0,4 indexenheter. Sedan årsskiftet har delindexet fallit med 11,7 indexenheter och innebär att leveranstiderna ökar i mindre omfattning än tidigare även om indexet fortfarande är högre än normalt.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 51

Rottne lanserar nya paletter Nu lanserar företaget Hydraulkompaniet tillsammans med Rottne nya paletter som uppges underlätta arbetet och förbättrar ergonomin avsevärt. – Det finns tre saker som driver utvecklingen: Vad kunder vill ha, vad vi vill göra och vad vi måste göra. Ibland får man bocka av alla tre och då är man extra nöjd, säger David Selstam på Rottnes utvecklingsavdelning. De nya paletterna är innovation rakt igenom. Förbättrad ergonomi, displayer i paletterna, fler funktioner samt fler knappar i spakarna. Enligt Rottne blir nu arbetsmiljön bättre, smidigare och allt är tillverkat för att följa aktuella standarder, regler och förordningar. – Vi har lagt ner mycket tid på ergonomin och verkligen optimerat knapparnas placeringar och funktionalitet. Det är inte bara fler knappar,

utan vi har använt dem på ett sådant sätt att de aldrig kommer bli för få, säger David Selstam. Samarbetet mellan produktutvecklingen på Rottne och Umeåbaserade Hydraulikkompaniet inleddes för tre år sedan och tillkom lite av en slump.

Samtidigt som H y draulkompaniet hade tagit fram en helt ny palett-bas och ville slutföra sitt projekt tillsammans med en potentiell kund, satt Rottne i startgroparna och funderade på hur de kunde förnya och förbättra sina paletter. – Den första kunden som vi valde att kontakta var Rottne och det blev en fullträff direkt. Vi visste att det är ett teknikdrivet företag som sitter på mycket maskinkunskap och som ofta är först ut i skogen med tekniska lösningar, därför var Rottne vårt förstahandsval att önska ett samarbete med. säger Niklas Anens, ägare av Hydraulkompaniet.

Nya paletter i Rottnes maskiner ska förändra och förbättra skogsmaskinsarbetet.

Paletterna är det viktigaste gränssnittet som föraren har gentemot skogsmaskinen.

Hydraulkompaniets palett bockade direkt av nästan allt på Rottnes önskelista, och tillsam-

mans hjälptes de åt att bocka av hela listan. – Den absolut största vinningen är ergo-

nomin. Paletterna är kompakta och smidiga. På dem sitter nu alla knappar som krävs för att köra och arbeta med maskinen. Till skördarna har vi exempelvis lagt till två extra knappar per spak, sju i stället för fem, för att mer ska kunna utföras från spaken. De inbyggda displayerna öppnar även för stora möjligheter att interagera med föraren på ett smart sätt, säger Niklas Anens. – Allt är utvecklat för att underlätta för förarna. Bland annat har vi sett över fjäderkraften i reglagen, reglerat vilken kraft som krävs för att trycka på knapparna och även förnyat silikonmattorna i dem. Allt för komfort, rätt känsla och ergonomi. Efter sommaren kommer bland annat paletterna visas upp i verkligheten. Då kommer det även att informeras mer på djupet och berättas om införande. – Det är sällan man

får chansen att göra om något från grunden, så vi har verkligen tagit den chansen och arbetat hårt för att detta ska bli så bra som möjligt, säger David Selstam avslutningsvis.

”Det finns tre saker som driver utvecklingen: Vad kunder vill ha, vad vi vill göra och vad vi måste göra.”

David Selestam produktutvecklare på Rottne Industri.


52

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

FLEXIBEL FLISNING OCH TRANSPORT BRUKS 806.2 PTC. När du vill kunna styra din egen produktion och transport. Oberoende flexibilitet och driftsäkerhet! Kontakta oss på 0278-642 643.

bruks-siwertell.com A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

Doosans första ”smarta” bandgrävmaskin Doosan lanserar den nya DX225LC-7X vilken är företagets första ”smarta” bandgrävare, utformad för att hjälpa föraren att arbeta snabbare och mer effektivt. Enligt Doosan kommer DX225LC-7 och resten av de nya DX-7 medelstora bandgrävarserien med nya funktioner och förbättringar i maskinstyrbarhet, mångsidighet, förarkomfort, drifttid och avkastning på investeringen, med en stark fokus på ökad produktivitet och robusthet. Förutom FEH-systemet inkluderar andra standardfunktioner hos DX225LC-7X: integrerad 2D-maskinvägledning, halvautomatisk 2D-maskinkontroll, lasermottagare, E-Fence virtuell vägg och vågsystem. Full Electric Hydraulic (FEH)-teknik liknar

D-Ecopower VBO-systemet (virtuell avtappning) som nu är inbyggt i DX225LC-7 och alla Doosan bandgrävare från DX350LC-7 och uppåt. I själva verket är FEH ett VBO-system utan pilottryckledningar. Joysticks och pedaler är helt elektriska, men ger föraren samma känsla som hydrauliska joysticks. I FEH-systemet skickas en elektrisk signal till den centrala styrenheten och är som sådan mer exakt och ger snabbare information. Mottryck och energiförlust elimineras därför genom att leverera den exakta mängd olja som behövs. Eftersom systemet inte utnyttjar pilottrycket sparas energi och det resulterar i en bränslebesparing. Det integrerade maskinstyrningssystemet på DX225LC-7X använder sensorer monterade

på framsidan och karossen för att känna igen platsen för varje arbetsenhet och informera/ vägleda den för föraren. Återkoppling till föraren ges genom ljud- och bildskärmar som möjliggör förbättrad kontroll av maskinen i förhållande till den avsedda eller designade färdriktningen. I det inbyggda maskinst yrsystemet känner sensorerna som är monterade på fronten och karossen platsen för varje arbetsanordning och stöder/justerar frontdriften till arbetet som planerat. På detta sätt, när föraren använder stickan, skopan eller bommen, följer de mållinjen. Tack vare lasermottagaren kommer systemet alltid att ta emot referenspunkten, även när maskinen byter position, utan att operatören behöver återställa refe-

Doosan lanserar den nya DX225LC-7X vilken är Doosans första smarta bandgrävare, designad för att hjälpa maskinföraren att bli mer effektiv och snabbare.

renspunkten varje gång maskinen flyttas. När DX225LC-7X levereras till kunden är alla sensorer redan kalibrerade. Men de skopor som ska användas av kunden behöver kalibreras och det behövs inga specifika verktyg för det-

ta. Systemet kommer att be operatören att ange de nödvändiga mätningarna för att slutföra kalibreringsprocessen med cirka en timme som behövs för att kalibrera tre skopor. Doosan hoppas kunna ge ännu mer på DX225LC-7X och arbetar för närvarande på

andra ytterligare funktioner som kommer att erbjudas på maskinen i framtiden och dessa inkluderar: Uppgradera till komplett Trimble GPS 3D (tillval), Engcon Ready från fabrik (Plug and Play) och tiltande skopa för 2D-maskinstyrning.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 53

Hitachi EX 165 W...............2000 JCB JS 300 LC ..................2019 Volvo L50B.........................1994 14000 tim, Indexator Rototilt. 2513 tim, Engcon tiltrotator S80. 17.819 timmar, planeringsskopa.

Valmet 860.4 ......................2010 Holms KH 200 hydr. svängning XYZ Lättmaterialsskopa .......Ny S-O Carlsson: 070-191 43 23 200 cm diagonalblad, sms fäste 220 cm bred, sms fäste.

Atlas 160W ........................2020 Swedish Edition, omg. leverans. Engcon EC219, QSM60/Q60, EC Oil I överdel, Tiltcylindrar med inbyggda säkerhetsventiler,m.m.

Atlas WSR 165...................2021 Kortrumpad, Ett kompakt kraftpaket med 169 cm i tailswing. Med den utrustningen Tack till alla som besökte vår monter på Solvalla! du behöver i Swedish edition.

Niklas Nilsson Tel 0383-74 77 47, niklas.nilsson@hoglandetsmaskin.se Besöksadress: Dikesvägen 2, Vetlanda Vetlanda

www.hoglandetsmaskin.se www .hoglandetsmaskin.se Återförsäljare Åter försäljare för:

Rasmus vann skol-SM i skotarkörning Rasmus Kvarnebrink från Jälla yrkesgymnasium i Uppsala vann Skol-SM i skotarkörning på Nifsarpsdagen på Nifsarpsskolan i Eksjö där landets skickligaste skolelever helgen 21-22 maj gjorde upp om vem som är vassast på att köra skotare.

I samband med FN:s klimatkonferens i Stockholm visade NCC och Volvo CE den första entreprenadmaskinen som är tillverkad i fossilfritt stål, en Volvo A30G dumper.

Anläggningsmaskin i fossilfritt stål

– Helt underbart, hade det lite på känn, säger Rasmus Kvarnebrink i en kommentar till SM-guldet. Under våren har det arrangerats regionala kvaltävlingar i Svenljunga, Vännäs och Uppsala vilket resulterade i nio finalister, som alltså möttes vid finaltävlingen den 22 maj i Eksjö. – Alla tävlande var otroligt skickliga! Tiderna var helt i klass med de mer erfarna förarna som brukar göra upp i SM i skotarkörning

Vid skol-SM i skotarkörning segrade Rasmus Kvarnebrink från Jälla yrkesgymnasium, Hampus Lundqvist från Burträsk knep silvret och Emil Lindroos fick bronspengen.

på Skogselmia, konstaterar Ebbe Lindberg, tävlingsansvarig på arrangerande branschorganisationen Skogsentreprenörerna. Ebbe Lindberg vill också passa på att berömma funktionerna från Nifsarpsskolan: – De gjorde en fantas-

tisk insats och skötte allt med den ära. För Skogsentreprenörerna är det Skol-SM i skotarkörning

en av våra vägar för att entusiasmera och locka en ny generation till branschen.

Fakta. Skol-SM i skotarkörning Resultat: 1. Rasmus Kvarnebrink Jälla yrkesgymnasium 2. Hampous Lundqvist Naturbruksgymnasiumet Burträsk 3. Emil Lindroos Jälla yrkesgymnasium Rasmus Kvarnebrink segertid blev 5,32,75.

Den 1 juni premiärvisades den första anläggningsmaskinen tillverkad helt i rostfritt stål. Maskinen, en Volvo A30G dumper, är tillverkad med fossilfritt stål från SSAB och kommer användas i NCC:s täkt i Södra Sandby i Skåne NCC och Volvo CE har samarbetat under flera års tid för att tillsammans söka innovativa lösningar och ny teknik som kan driva utvecklingen framåt och som går i linje med NCC:s mål om att vara klimatneutrala 2045. Till exempel arbetar parterna med effektiva lastningsmetoder för minskat antal transporter i projekt Centralen, Västlänken. Dumpern är producerad i Volvo CE:s anläggning i Braås med fossilfritt stål från stålbolaget SSAB, vilket ger ett betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med en maskin i vanligt stål. Maskinen kommer att drivas med HVO, biodiesel. Den ramstyrda dumpern kommer att arbeta i NCC:s bergtäkt Södra Sandby utanför Lund.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Tunga fordon! Trådlösa tryckgivare 1-13 bar

TransEco

Tel 018-34 17 01 • 070-645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se

Batteridriven mobilkran från Liebherr Liebherr LR 1250.1 Unplugged är en batteridriven bandburen mobilkran som drivs av en elmotor med en systemeffekt på 342 hästkrafter. Liebherr LR 1250.1 lyfter sin maximala kapacitet på 250 ton i en radie av 97 meter. Liebherr LR 1250.1 är en Maximal lyfthöjd batteridriven bandburen mobilkran med en batterikapacitet på fyra är 148 meter timmars drifttid. Liebherr-kranen kan laddas med konventionell elförsörjning på arbetsplats på 4,5 timmar med en 125-apers laddare. Enligt Liebherr ger batterikapaciteten en drifttid på fyra timmar.

Fortsatt högt tempo i skogsindustrin Produktionstakten i svensk skogsindustri är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial och massa. Det visar branschorganisationen Skogsindustriernas senaste marknadsrapport. – Det fanns förväntningar på fortsatt men av t agande tillväxt i världsekonomin. Dessa utsikter har grusats på grund av Kinas nolltoleranspolitik mot covid och kriget i Ukraina. Skogsindustrin har hittills i år gått bra. Framöver kan industrin dock mer påtagligt påverkas av flaskhalsarna inom logistiken, de markant högre transport- och energipriserna och en allmänt svagare global efterfrågan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna. Under fjolåret slog

”Hur marknadsbalansen sedan utvecklas framöver är osäkert.” Christan Nielsen marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Det går bra för svensk skogsindustri. Produktionstakten är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial och massa.

de svenska sågverken produktionsrekord. Leveranserna har fortsatt att ligga på höga nivåer och i mars i år uppnåddes de största leveranserna någonsin för en enskild månad. Under först kvartalet i år var produktionen fyra procent högre jämfört med fjolåret.

Fakta. Exportprisindex Index 2020:1=100

54

225 175 125

75 2012

2014

2016

Papper

2018

Massa

2020

Källa: Statistics Sweden (SCB) och Macrobond

– Sverige spelar en viktig roll genom att kunna erbjuda Europa, och andra delar av världen, ett alternativ till ryska trävaror när rysk export begränsas. Hur marknadsbalansen sedan utvecklas framöver är osäkert. Inte minst är det ovisst hur inflödet av ryska trävaror till Europa verkligen har sett ut innan sanktionerna slagit igenom fullt ut i början av juli, säger Christian Nielsen, mark-

nadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna. För grafiskt papper har svag lönsamhet och nedlagda bruk lett till att produktionen minskat – och denna nedgång väntas fortsätta. Till och med april låg produktionen 14 procent lägre än året innan. Minskad produktionskapacitet, ökade energikostnader och en långvarig strejk i Finland har bidragit till

högre försäljningspriser för svenskt grafiskt papper. De genomsnittliga priserna på förpackningsmaterial har under ett år ökat med mellan 20 och 30 procent. Ökade kostnader för insatsvaror och transporter, tillsammans med en stark efterfrågan har sannolikt drivit upp priserna.

Sinfra tecknar ramavtal med Cramo Efter en offentlig upphandling har Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening, beslutat att tilldela rentalföretaget Cramo ramavtal om uthyrning av utrustning.

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalet finns

2022

Trävaror

sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

– Vår vision är att vara en naturlig del i våra medlemmars inköpsverksamheter. Det här är ett helt nytt ramavtalsområde med nya möjligheter för Sinfras medlemmar att kunna hyra maskiner, verktyg och övrig utrustning från leverantörer som har mött våra höga krav på hållbar-

Rentalföretaget Cramo och Sinfra har nytt ramavtal.

het, kvalitet och service, säger Ted Waldesten, strategisk upphandlare på Sinfra. Avtalet trädde i kraft den 19 maj och har skri-

vits på två år med möjlighet för Sinfra att vid ett eller flera tillfällen förlänga det med som mest ytterligare två år. – Förtroendet Cramo nu får från Sinfra är ett kvitto på vår förmåga som leverantör – vi kommer att förvalta det väl och jag ser verkligen framemot samarbetet, säger Henrik Tylestam, avtalsansvarig på Cramo Sverige i en kommentar till avtalet.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 55

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING

Flishuggar från GTM Professional Flishuggar används för bearbetning av träd, kvistar och buskar och är ett tacksamt redskap för allt från privata projekt till yrkesmässiga arborister. GTS är en kraftfull flishugg speciellt avsedd för användare med krav på funktion och kapacitet. Den har ett starkt chassi med hjul eller larver som gör denna kompakta maskin lätthanterlig, även genom trånga passager. Grenar med en diameter på upp till 5–10 cm beroende modell dras lätt in och flisas. Det stora utkaströret gör det lätt att låta flisen spridas för kompost eller marktäcke. Det går också utmärkt att samla flisen på lastflak, i vagnar eller i skottkärror. Vi erbjuder flishuggar från GTM Professional med tre olika effekter och storlekar, varav en

av dem finns som både larv- och hjulgående. Välkommen att ko n takta oss för mer in-

formation eller vi sning! 0583-75 74 75, info@vermeerviking.se

Fakta. GTM Professional flishuggar GTS600 Effekt: 6 hk / 4,4 kW Cylindervolym: 196 cc Tankvolym: 3,8 l Bränsle: Euro98 (E5) Max. diameter trä: 5 cm Ingångshöjd: 113 cm Inmatningsmått: 25 x 25 cm Utgångshöjd: 81 cm Deflektor: steglöst justerbar upp till 85 ° Nödstopp Hjuldiameter: 26 cm Hjul med kullager Mått (lxbxh): 127 x 57 x 133 cm Vikt: 68 kg GTS900 Effekt: 10 hk / 7,3 kW Cylindervolym: 302 cc Tankvolym: 5,5 l Bränsle: Euro98 (E5) Max. diameter trä: 8 cm Ingångshöjd: 102 cm Inmatningsmått: 40 x 28 cm Utgångshöjd (hög effekt): 140 cm Deflektor: steglöst justerbar upp till 85 ° Utgångshöjd (låg effekt): 35 cm Nödstopp Hjuldiameter: 39 cm Hjul med kullager Mått (lxbxh): 125 x 67 x 153 cm Vikt: 154 kg

GTS1300 Hjulgående Effekt: 15 hk / 11,02 kW Cylindervolym: 420 cc Tankvolym: 6,5 l Bränsle: Euro98 (E5) Max. diameter trä: 10 cm Ingångshöjd: 103 cm Inmatningsmått: 50 x 35 cm Utgångshöjd: 134 cm Utgångsriktning: roterbar upp till 270 ° Deflektor: steglöst justerbar upp till 100 ° Säkerhetsstång och Säkerhetsbrytare Hjuldiameter: 39 cm Hjul med kullager Mått (lxbxh): 155 x 77 x 156 cm Vikt: 189 kg GTS1300RG Bandgående Effekt: 15 hk / 11,02 kW Cylindervolym: 420 cc Tankvolym: 6,5 l Bränsle: Euro (E5) Max. diameter trä: 10 cm Ingångshöjd: 111 cm Inmatningsmått: 50 x 28 cm Utgångshöjd: 160 cm –180°vändbar flisrör Säkerhetsstång och säkerhetsbrytare Mått (lxbxh): 215 x 72 x 160 cm Vikt: 362 kg

GTS är en kraftfull flishugg speciellt avsedd för användare med krav på funktion och kapacitet. Den har ett starkt chassi med hjul eller larver som gör denna kompakta maskin lätthanterlig, även genom trånga passager.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com


56

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

Tor Kjetilson Moe, vd på Construction Equipment Group fanns på Svenska maskinmässan för att visa koncernens samtliga varumärken, bland annat svenska Ema.

Gjerstad växer med flera förvärv Den norska redskapstillverkaren Gjerstad Products som förra året bildade holdingbolaget Construction Equipment Group har sedan dess förvärvat norska Fosseik som tillverkar dumperkärror, Vera Tank som tillverkar och säljer tankutrustning och sedan december ifjol svenska skop- och redskapstillverkaren Ema i Kinna. – Vi ser en stor potential i att utveckla Ema vidare, och tillsammans med varumärket Gjerstad bli marknadsledande när det gäller redskap till entreprenadmaskiner i Sverige, och därifrån vidare till utvalda marknader i EU och USA, säger Tor Kjetilson Moe, vd på Gjerstad Products. På Svenska Maskinmässan hade företaget en gemensam monter där koncernens samtliga varumärken fanns med. – Vi är i en bransch som fortsätter att konsolideras. De små köps upp av de stora, eller de försvinner på grund av att konkurrensen blir för hård. Genom en större grupp kan vi erbjuda våra kunder fler och bättre produkter och bra service, säger Tor Kjetilson Moe avslutningsvis.

Tiltrotator för grävare upp till 2,5 ton och v-profilskopa, asfaltskärare och rivtand, blir grävmaskinen en effektiv och mångsidig redskapsbärare som klarar arbeten inom flera olika områden. Hösten 2022 utökas redskapsserien för X02 med en multigrip. Steelwrist multigrip används för anläggningsarbeten och timmerhantering.

Enligt Steelwrist ökar antalet installationer av tiltrotatorer på de minsta grävmaskinerna på den internationella marknaden och därför lanserar nu Steelwrist en tiltrotator för 1,5–2,5 tons grävmaskiner. Med den nya tiltrotatorn Steelwrist X02 följer en komplett uppsättning redskap som f ö r v a n d l a r äve n d e minsta grävmaskinerna till verkliga redskapsbärare. X02:an har ett antal innovativa designlösningar och finns antingen som direktinfäst eller med S30-fäste i överdelen för koppling till grävmaskinen. Fästessidan (underdelen) av tiltrotatorn finns med antingen mekanisk eller hydraulisk S30-låsning. Enligt Steelwrist är är X02 troligen den enda tiltrotatorn med hydrauliska låsversionen med

Steelwrist lanserar en tiltrotator som passar grävmaskiner mellan 1,5 och 2,5 ton.

Foto: Steelwrist.

integrerad Front Pin Hook i denna klass med säkerhet för redskap som uppfyller CE-kraven. X02 hamnar storleksmässigt mellan det minsta TCX-tiltfästet för grävmaskiner under 2 ton, och X04:an för grävmaskiner från 2,5 till 4 ton.

Med S30-redskap för X02:an, som till exempel planer-, gräv-, kabel-

– I och med lanseringen av X02 har vi äntligen en komplett serie tiltrotatorer för grävmaskiner under 2,5 ton. X02 är en fantastisk kombination av innovation och robusthet som kunderna har väntat på, säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist.

Fakta. Steelwrist X02 • Ny växellåda som gör det enkelt att eliminera onödigt spel över tid. • Smörjfria lager för enkelt underhåll. • Ventiler och kontrollmodul placerade så att de skyddas mot yttre skador. • En lyftögla eller lyftkrok som tillval på direktinfästa tiltrotatorer.

På Hagfors Vägstål har vi en tradition att förse våra kunder inom entreprenad,- gruv och skogsindustrin med förstklassiga slitdelar tillverkade i vår moderna produktionsanläggning i Värmländska Ekshärad. Vår strävan är att alltid tillverka robusta och slitstarka delar av de bästa råvarorna. Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om Hagfors produkter.

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton

SUPER

Klyvkra� 2-8 ton

Pilkemas Pilk emastter SUPER är en automatisk vedmaskin utrustad med ett nytt skärande bett och inmatningsrullar.

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Finns även även med transport transport-underrede underr ede godk odkänd änd för för 30 el. 80 km/h.

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rog Roges esttam 070-661 25 80 • stef efan@agr an@agromas omastter er.se .se Aimo Palo Palov vaar aara a 070-676 74 42 • aimo@agr aimo@agromas omastter er.se .se WWW WWW.PILKEMAS .PILKEMASTER.C TER.COM OM

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15


Mecalac lanserar tre nya svänglastande hjullastare Den franska maskintillverkaren Mecalac har utökat sitt sortiment med svänglastande hjullastare med tre nya modeller AS750, AS850 och AS1000. I likhet med de befintliga modellerna AS600, AS900, AS1600 och AS210-maskinerna har de ny svänglastande hjullastarna en arm som svänger istället för att röra sig upp till 180 grader och erbjuder 20 procent mindre svängcirkel än konventionella lastare. Enligt Mecalac gör detta att förarna kan lägga mindre tid på att utföra separata manövrar, vilket ökar produktiviteten och minskar risken för olyckor. De svänglastande hjullastarna är dessutom tystare och kräver mindre underhåll. Förutom 2-hjuls- och 4-hjulsstyrningslägen,

erbjuder AS- seriens maskiner även 4-hjuls krabbstyrning, vilket ökar produktiviteten genom att göra det möjligt för föraren att manövrerar och svänga samtidigt. AS750, som är den minsta av de nya maskinerna och ”storasyster” till befintliga Mecalac AS600 har en arbetsvikt på fem ton. Den uppges ha utformats för att ge en hög nivå av stabilitet och har en större bredd och ökad hjulbas (1.870 mm) jämfört med liknande modeller. Medan AS750 är utrustad med en motor på 61 hästkrafter för en hög lyft- och lastkapacitet har den större maskinen AS850 en vikt på sex ton och har ett styvt chassi, en ny arm och ”Z”-skopkinematik för bättre grävkraft och precision. På samma sett är AS1000 på drygt 6,6

Mecalac lanserar nu tre nya svänglastande hjullastare. De nya modellerna AS750, 850 och AS1000 kompletterar de befintliga modellerna AS600, AS900, AS1600 och AS210.

ton utformad för effektivitet. Den har en 4-cylindrig motor på 75 hästkrafter som levererar ett vridmoment på 375 Newtonmeter och är tillgänglig med högflödeshydraulik som erbjuder upp till 120 liter

per minut (tillval). Alla tre modellerna är tillgängliga globalt från den franska tillverkaren. Svensk återförsäljare för Mecalac är Grävmaskinsspecialisten i Höganäs.

Fakta. Mecalac nya svänglastande hjullastare Tekniska data Modell: Maskinvikt (kg) Motor (hk) Standardskopa m3

- Gör en bra affär!

AS750 5.000 61 0,75

AS850 5.980 75,3 0,85

AS1000 6.640 75,3 1,0

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 57

Anders Svensson slutar på Sandvik RPS Anders Svensson, vd för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions, kommer att lämna Sandvik för att ta på sig rollen som vd och koncernchef för Konecranes, en leverantör av lyftutrustning. Anders Svensson har arbetat på Sandvik sedan 2008. Under sin tid på företaget har han varit vd för Sandvik Rock Processing Solutions sedan 2021 och var dessförinnan vd för Crushing and Screening-divisionen. Han kommer att lämna Sandvik i november och Sandvik har i ett pressmeddelande uppgett att man nu ska påbörja processen för att hitta en efterträdare. – Anders Svensson har lett Sandvik Rock Processing Solutions på ett mycket bra sätt sedan affärsområdet bildades 2021 och gjort utmärkta insatser under sina år på Sandvik. Han har varit en mycket uppskattad medlem av koncernledningen och jag önskar honom all lycka i hans framtida position, säger Stefan Widing, vd och koncernchef för Sandvik.

Renta Group går samman med Sia Uprent Renta Group Oy förvärvar SIA Uprent Group, ett ledande pumpföretag som tillhandahåller avvattning och bypasslösningar. Företaget har 13 depåer i Lettland, Litauen, Estland och Polen. Uprent har mer än 100 anställda och omsätter cirka 11 miljoner euro. – Vi är mycket glada över att gå samman med detta högkvalitativa företag där vi ser ett talangfullt team och betydande ytterligare tillväxtpotential inom specialiserad pumpning, säger Kari Aulasmaa, vd på Renta i en kommentar.

Fina maskiner till salu! Arkivbild

Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

Doosan DX62 R-3.............Demo R-3.............Demo Engcon med grip och 3 skopor skopor,, Stållarv,, 2 års garanti. Br Stållarv Bra a pris!

Volvo L50E........................2006 L50E ........................2006 11.000 tim, vinterdäck, c-smörjn. 3:e och 4:e funktion, spakstyrning.

Doosan 160W-7 160W-7..................2022 ..................2022 Helt ny generation! Utrustas enligt kundens önskemål. önskemål.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Kubota KX101-3 ................2011 2500 tim,fäste S40, Steelwrist tiltrot. planerings- och kabelskopa. kabelskopa. LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Volvo L90F........................2010 L90F ........................2010 Nya vinterdäck, sk skev evare are,, all utrustning + lite till...

Ny Doosan DX19 ...............2022 1880 kg, Breddbar undervagn, undervagn, tiltbart fäste, fäste, 3 skopor skopor,, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

Uthyrning & försäljning. Vi ordnar med finansieringen!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik Örnsk öldsvik • lars@jbmab lars@jbmab.eu .eu • www www.jbmab .jbmab.eu .eu


58

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022

2022.08.24-27

TRÄFFA OSS TRÄFFA OSS I MONTER B05:25

VERKTYGSLÅDOR FRÅN DAKEN – STABILA OCH VÄDERTÅLIGA – OLIKA STORLEKAR OCH VARIANTER – MÖJLIGHET FÖR FLERTAL TILLVAL

TILLVAL: – HYLLOR – LÅDOR – GUMMIMATTA – VENTILATION – BELYSNING – M.M.

PlastoMer Sweden AB | Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Engcon har noterats på Stockholmsbörsen 11.230 personer tog sig till Solvalla för att besöka Svenska Maskinmässan. Arrangörerna hade som mål 12.000 besökare vilket därmed nästan nåddes.

Foto: Per Eriksson

Svenska Maskinmässan lockade 11.230 besökare Efter fyra års uppehåll arrangerades äntligen Svenska Maskinmässan på Solvalla Travbana i stockholm igen den 2-4 juni. I år lockade mässan 11.230 besökare som inleddes med ett kraftigt regnoväder på torsdagen för att därefter erbjuda fint uppehållsväder på fredagen och lördagen. – Vi nådde nästan vårt mål om 12.000 besökare och med torsdagens ovänder i färskt minne

kan vi konstatera att vi tappade största antalet besökare där, säger Anna Nordenskiöld, projektledare på det arrangerande företaget AT-Event. Utöver själva mässan genomfördes en rad evenemang. Bland annat Zeppelin genomförde en kvalificeringstävling till den globala förartävlingen Global Operator Challange. Även branschorganisationen Maskinentreprenörerna arrangerade en rad seminarier.

Tiltrotortillverkaren Engcon har genomfört en notering av sina aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier av serie B i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna. Det slutgiltiga priset i Erbjudandet förväntas uppgå till högst 46 kronor per aktie. AP2, fonder förvaltade och rådgivna av Capital Research, Formica Capital, Handelsbanken Fonder, Nordstjernan, ODIN Fonder, Strand Kapitalförvaltning och Svolder AB (publ) har med förbehåll för vissa sedvanliga villkor åtagit sig att förvärva aktier av serie B i Erbjudandet till ett totalt belopp om 1 400 miljoner kronor för ett pris per aktie uppgående till högst Erbjudandepriset. Engcons styrelse och koncernledning har tillsammans med Engcons

grundare Stig Engström och Monica Engström gjort bedömningen att en notering av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm utgör ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling.

Engcons styrelse och koncernledning är av uppfattningen att en notering på Nasdaq Stockholm kommer öka den allmänna kännedomen om företaget, inte minst internationellt i samband med företagets internationella expansion, vilket ökar Engcons att attrahera och behålla nyckelpersoner, partners och kunder samt ger tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaderna. Upptagandet till handel av Bolagets aktier av serie B möjliggör även för Bolaget att erbjuda värdeskapande incitamentsprogram för anställda samt underlättar

Tiltrotortillverkaren Engcon avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringspriset på aktien är satt till 46 kronor

ett framtida generationsskifte för Huvudägarna. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att Engcon uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer därmed att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland

spridningskravet för Bolagets aktier av serie B. Noteringen förväntas genomföras under det andra kvartalet 2022. Om Bolaget väljer att genomföra Noteringen kommer Erbjudandet rikta sig till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och, med vissa undantag, internationellt, samt till allmänheten i Sverige.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 59

Hitachi ZX85US-6! Begagnad, vikt cirka 9 ton

KAN ÄVEN ÄVEN UTRUS UTRUST TAS MED SKÖRD SKÖRDARA ARAGGRE GGREGA GAT T

Hur vill du ha den?

Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat förmedlat cirka cirka 450 maskiner. maskiner. och gör gör allt för för att en aff affär ska ska gå i lås. Vi ordnar ordnar besiktning, besiktning, värdering värdering,, annonsering, annonsering, finansiering nansiering,, transport transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto konto

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

29-30 juni välkommen till monter L93


60

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

FORDONSTVÄTTAR

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINTRANSPORT!

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 56.900:- + moms fritt vårt lager

FÄSTEN Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

MASKINVAGN

LANTBRUKSKKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

Tel. 0300-711 00 Experter på CNC-bearbetning

www.gruskungen.se LASTRAMPER

Kontakta vår specialist inom området:

0481- 770 126

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

www..eur www eurost osteeel.se

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

Redskapsfästen HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Bärande • Dragande • Kombi Dragande/förstärkt Stort sortiment!

Tel 070-278 13 54 per@swingcut.se www.swingcut.se www .swingcut.se

DIESELMOTORER

Huggknivar och motstål Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

Tel 0321-500 53 • www www.cgnor .cgnord.se d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com

HYDRAULHAMMARE

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Albach, Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00 www.dieselmotornordic.se

EXCELLENCE LINE EXCELLENCE HITS SMARTER

LASTMASKINER

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

PÅBYGGNADER & SLÄP

Med över 35 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

EXPANDERBULTAR

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

LIFTAR

El • Diesel • 4x4 Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se SERVICEPARTNERS SERVICEPARTNERS:: Cema Maskin i Järfälla 08-35 85 90 • info@cemamaskin.se Melanders Alltjänst i Luleå 0738-44 21 77 melanders.alltjanst@outlook.com

Traktorservice Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 61

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Original Demolitio Power

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SPRÄNGMATTOR 031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

Över 50 år i branschen!

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Utvecklas som entreprenör!

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m

TELESKOPLASTARE

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

lars-martinsson@telia.com

TANKUTRUSTNING

BRÄNSLEHANTERING

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor • YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se

SMARTT & SÄKER SMAR

Även uthyrning av maskiner

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

VATTENRENING

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp.

www.martinssons.se

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

YSTAMASKINER

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

UTBILDNING

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

VÄGSLADD

VÄGSLADD!

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

Bogserad med strängspridare Vikt 840kg Pris från 39.000:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se


62

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2022 • NOSTALGI – FORDON FRÅN FÖRR.

Scania LB140-serien I juni 1969 började Scania tillverka direktinsprutade turboladdade V8motorer för sin nya lastbilsserie med modellerna LB, LBS och LBT140 Super. Den nya motorn hade en för den tiden imponerande effekt, 350 hästkrafter. Det gav Scania i ett slag tätpositionen i den effektjakt, som då hade börjat bland europeiska lastbilstillverkare. Steget från den raka sexcylindriga 11 litersmotorns 260 hästkrafter var stort. Bakom kraven på ökade effekter låg ökade bruttovikter och axeltryck i takt med vägutbyggnaden. Men det fanns också stigande internationella krav på att lastbilarna skulle flyta in i trafikrytmen på ett bättre sätt. Kravet på körhastighet och accelerationsförmåga stegrades.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Västtyskland hade aviserat att man 1972 skulle införa ett minimikrav på 8 hästkrafter per ton bruttovikt på sina vägar. Det innebar en lägsta effekt på 304 hästkrafter för ett 38tons ekipage. Det var ett stort steg vid en tid då många internationella åkare segade sig fram i backarna med cirka 200 hästkrafter under huven. När Scania på den internationella bilsalongen, i september 1969, presenterade sin nyhet väckte den därför berättigat internationellt uppseende. På Scania hade man sedan flera år testat en V8-konstruktion, som man ansåg var den riktiga lösningen på framtida än mer stegrande effektkrav. 14 liters cylindervolym gav en stor potential för fortsatt utveckling

Scania LBT140 med 14 liters V8 på 350 hästkrafter och tandemdrift var en mycket populär skogsbil på 1970-talet.

Foto Scania archive 1970.

och V8-principen gav en kompakt motor som inte tog för mycket plats under den frambyggda hyten. Turbotekniken, som Scania utvecklat sedan 1950-talet, årtiondet innan den blev ett begrepp i personbilssammanhang, infördes nu 100-procentigt. Den första generationen Scania V8 hade ett maxvarvtal på 2 300 varv per minut och lämnade ett högsta vridmoment på 125 kpm

”V8-motorn på 350 hästkrafter var på sin tid Europas starkaste motor i en standardlastbil.” ENERGIKLIPP

HUGGARVAGNAR & KRANAR Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 35.400 kr

K.T.S ”Nordic Edition” 8,5-tonsvagn med 6,4 m-kran. Med radiostyrd vinsch, lättviktspaket och 3 bankar, får du en välutrustad vagn Endast 199.900 kr till ett superpris!

STEN- OCH RIVNINGSGRIP

Insteget, den eleganta förarmiljön och en väl tilltagen anläggning för friskluft fick goda omdömen. Senare kunde hytten också förses med luftkonditionering. För större servicearbeten fälldes hela hytten framåt. Det gjorde en person enkelt med hjälp av handpumpad hydraulik, och det tog någon minut. För säkerhets skull pumpades hytten också tillbaka i normalt i normalt läge. På så vis var hytten i alla lägen låst med hjälp av den hydrauliska cylindern. LB110- och LB140-serierna bidrog starkt till Scanias exportframgångar i slutet på 60-talet och början på 70-talet, och blev populära bland förarna.

3-PUNKTSBLAD

STENGREP

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad, kan utrustas med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 13.900 kr

SLÄNTKLIPPARE

SLAGKLIPPARE

NORDIC EDITION

TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 16.400 kr

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 34.500 kr

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Patenterad placering av växellåda och konstruktion av länksystem gör att du når längre ut från traktorn och att maskinen är lättare att köra. Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Pris från 52.900 kr

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Y-slagorna är tillverkade av plattstål i Hardox®. Y-slagan håller bättre vid stenpåkörning och underhållskostnaden minskar. Pris från 52.900 kr

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 52.680 kr

ARMGRIP

vid 1 400 varv per minut. En ny avgasturbindriven kompressor matade båda cylinderraderna. Femhålsspridare infördes för effektivare bränsleutluftblandning och insprutningspumpen hade för första gången inbyggd rökbegränsare. Kuggtransmissionen för hjälpaggregatet, smörjoljepump, bromskompressor, kylvätskepump, insprutningspump och hydraulpump för styrservo nämndes som tekniska finesser. Till Scania LB140-serien användes samma nya frambyggda tipphytt, som ett och ett halvt år tidigare introducerats för LB110-serien. Engelsmannen Lionell Sherrow, som designade hytten, gav Scaniabilarna en helt ny profil, samtidigt som hyttkomforten ökade markant.

LA SVERIGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se


VI ÖNSKAR ALLA KUNDER EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan

Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRD GALLRINGSSK ÖRDARE ARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT BEGAGNAT: HR 46 X 2018 SÅLD! / Logmax 928 Pika 2008 12 ton FR28 2017 10ton HR46x 2018 Kesla 18RH II

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser till att jobbet blir gjort. Micke Bohm Mick Bohm Tel. 07 070-5 0-57 70 56 56 95 micke.bohm@s mic ke.bohm@sampo-rosenlew ampo-rosenlew..fi

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. Tel. 07 070-6 0-67 70 55 54 54

1997

25

2022

Youtube