Anläggningsvärlden 0422

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

SLANGEXPRESS

Branschledar Bransc hledaren en inom slitdelar till skopor skopor,, plogar & markfräsar

Slangbyte på plats Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00 hydroscand.se

010-21 20 190 • info@partr info@partreex.se • www www.partr .partreex.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN Foto: Per Eriksson,

#1-2016 FEBRUARI #4-2022 MAJ

Svensk skogsnäring utvecklar ny skotare En ny typ av skotare testas nu i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt. Sidan 20

Lasses effektiva täkt i Zinkgruvan

Många osäkerheter på byggmarknaden Enligt branschorganisation Byggföretagens konjunkturprognos vänder bygginvesteringarna ner i år och nästa år. Sidan 34

Företaget H Dahlqvist Åkeri i orten Zingruvan, 3,5 mil söder om Hallsberg är ett väletablerat familjeföretag som drivs i femte generationen av Lasse Dahlqvist. Företaget utför krossing, lastning, grävning, transporter samt försäljning av olika material och fraktioner från egna täkter i Zinkgruvan och Pålsund. Sidan 32-33

Med 100 + modeller hittar du enkelt din favorit, oavsett vad du vill greppa!

Sidan 4

qPsst!

Scanna QR-koden med din mobilkamera för att komma till vår eventkalender!

3:e generationens tiltrotatorsystem från engcon. engcon.com/gen3

Debatt: ”Staten måste vara konkurrensneutral”

Möt oss i monter N:02


Full fart framåt med FTG!

Här hittar du oss: FTG Mowi - monter 568 FTG Moheda - monter 571

Byggda av skogsfolk - för skogsfolk!

safsdf

Ett Mowi-ekipage är ett robust och effektivt arbetsredskap med hög, svensk kvalitet i konstruktion och material. En stark, snabb och lättkörd parallellkran och en vagn med hög framkomlighet gör skogsjobbet effektivt och roligt! Se våra nya modeller på mässan och läs mer på ftgforest.com/mowi/

Se alla nyheter från Mowi och Moheda på Elmia Wood!

Längre och starkare kranar! Se och prova Mohedas nya griplastarkranar - från mellanklass upp till tyngsta och starkaste klassen. Här finns en mängd förbättrade egenskaper: längre räckvidd, högre lyftkraft, starkare vridkraft och bättre rörelsemönster - alltsammans konstruerat och tillverkat i Bäckefors, Dalsland. Läs mer på ftgforest.com/moheda/

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com


Mångsidigheten är det viktigaste hos Skogsentreprenad Br. Nilsson Tillsammans driver kusinerna Håkan och Fredrik Nilsson företaget Skogsentreprenad Br. Nilsson AB. De har tio skogsmaskiner och lika många anställda och kör i första hand gallring i sydvästra småland. Deras Komatsu 911 har de utrustat med ett SP 561 LF och enligt Håkan och Fredrik är det ett av de bästa aggregaten på marknaden och det passar perfekt i den typ av skog de arbetar i.

Håkan och Fredrik Nilsson

’’Det är inte lätt att hitta ett aggregat som uppfyller alla önskemål, men det skulle vi vilja påstå att 561:an gör.’’ Håkan Nilsson

Se filmen och läs hela reportaget på: spmaskiner.com/sv/sp-stories

PEDNO CANADAKEDJOR

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

JUST JUS T NU HAR VI KED KEDJOR JOR PÅ LAGER LAGER FÖR FÖR SNABB LEVERANS! LEVERANS!

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

PEDNO CANADABAND

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Canada-Band HAVEL STUBBREDSKAP: FRÄSAR, KLIPPAR OCH KNIVAR

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

20 juni 12 augusti 16 september 14 oktober

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2022. ISSN: 2002-4150

Utgivning

Tema

27 juni 19 augusti 23 september 21 oktober

Skogs- och flistransport Krossning och sortering Vintervägunderhåll Rivning & demolering

Följ oss i våra sociala kanaler: Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

BARRSÄ ARRSÄTER TER SKOGS AB SKINNSKATTEBER SKINNSKA TTEBERG G

Tel. 070-397 36 54 • agn agne@barrsatersk e@barrsaterskogs ogs.c .com om • barr barrsater satersk skog ogs s.c .com om

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Urval av innehåll nr 4-2022 (Årgång 7) Ny beståndsgående skotare från Rottne.......................sid 12 Så förenklas datahantering i byggprojekt......................sid 18 Testkörd: Ford Mustang Mach-E GT.............................sid 30-31 Eldrivna krossar- och sorteringsverk från Lokotrak.......sid 46 Uppgraderade skogsmaskiner från Vimek.....................sid 53 Leverantörsguiden......................................................sid 60-61


4

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

VI SES I MONTER N:18!

2022 SOLVALLA 2-4 JUNI

Messersisi TC350d Messer TC350d

Självlastande med svängbar korg Lastkapacitet 3.500 kg. Lastvolym 1.880 liter Kubota 4-cylindrig diesel på 48,6 kW (steg V) Hytt med värme och AC som tillval

Maskin i arbete med fullbeskattat bränsle i tanken, i konkurrens med jord- och skogsbrukets maskiner som enligt regeringens förslag befrias helt från bränsleskatter. 0346-845 30 • info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg

”Staten måste vara konkurrensneutral” Debatt

Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Återfyllnadsskopa Hydraulisk

Planeringsskopa med lång Flisskopor från 3 till 16 m³ botten och låg rygg

NYHET! Pallgafflar för större och Betongblandarskopa för Avjämningsbalk med mindre maskiner från 1,6 till cement, betong samt matjord fällbara vingar för ökad 16 ton arbetsbredd. och gödning

Nu med kamera! kamera! Flisraka för stackning av flis Sopvals för grävmaskin, och spån. finns i flera bredder & olika fästen.

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33 • bengt@redskaparna.se

Regeringen har föreslagit åtgärder som syftar till att stötta det svenska jordbruket. Förslaget är i grunden positivt, men innebär risk för osund konkurrens. Det menar branschoch arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. För att stötta det svenska lantbruket och värna behovet av inhemsk livsmedelsproduktion välkomnar Maskinentreprenörerna initiativet att helt befria företag inom jordoch skogsbruket från bränsleskatter under

en 12-månadersperiod. Men samtidigt måste staten värna och upprätthålla konkurrensneutralitet för verksamheter i närliggande branscher.

Det är ingen hemlighet att lantbrukare ofta har kompletterande verksamhet i form av entreprenaduppdrag och att de konkurrerar om samma jobb som våra medlemmar. Men vi liksom andra organisationer inom Svenskt Näringsliv värnar en sund konkurrens i byggoch anläggningssektorn. Därför måste de offentliga beställarna likväl som Skatteverket vara noga med att skattemedel används till det de är avsedda för – en säkrad livsmedelsproduktion – och inte leda till en

osund konkurrenssituation i entreprenadbranschen.

P r e c i s s o m j o rd bruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter har Maskinentreprenörernas medlemsföretag en samhällsviktig funktion. Maskinentreprenörer är en nyckelbransch för den gröna omställningen. Det är de som anlägger vindkraftsparker, lägger ny järnväg, schaktar viktiga mineraler från våra gruvor och klimatanpassar våra städer genom att exempelvis bygga ut vatten- och avloppsnät. Drivmedelskostnaden har ökat med höjd reduktionsplikt sedan förra hösten, och nu kommer fler kostnads-

ökningar för till exempel stålkomponenter och däck, och dessutom stundande räntehöjningar på investeringar. För att kunna upprätthålla det samhällsviktiga arbete som Maskinentreprenörernas medlemmar utför måste vi ha en konkurrensneutral marknad.

”Det är ingen hemlighet att lantbrukare ofta har kompletterande verksamhet i form av entreprenaduppdrag.” Anders Robertsson vd för Maskinentreprenörerna.

SOPMASKINBORST SOPMA SKINBORSTAR AR – Borstar för för en ef effektiv gaturenhållning.

Egen tillverkning tillverkning sedan 1910.

Borstfabrik Borstf abriken en i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • inf info@borstf o@borstfabrik abriken.se en.se • www www.borstf .borstfabrik abriken.se en.se


SNABB OCH HÖ LEVERANS G KVALIT ET!

Kylare & intercoolers! Till alla märken, typer av kros kr osss- och sort sorterings eringsv verk samt fl flishuggar ishuggar,, kompr kompres essor sorer er och elverk elverk..

Krossar/Sorteringsverk

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Borlänge • 0243-132 17 • anders@swerad.se • www.swerad.se


6

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Redskap som sparar bränsle Snabb, smidig & effektiv!

TILLFÄLLE! TILLF ÄLLE!

Bra r a betsmiljöval!

Mecalac MWR15 2022 Full ulltt utr. utr. Snabb Snabb lev lever erans! ans!

Breddas till ca 1 meter! Med en skopa kopplad bak och fram med borsten borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastsky kastskydd, dd, vilket kan vara bra vid uppstädningsarbeten upps tädningsarbeten i trånga stadsmiljöer

• Hjulgr Hjulgrä ävar are e 7– 7–16 ton • Band andgr grä ävar are e 6– 6–16 ton • Hjullastar Hjullastare e 4– 4–15 ton Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

KONTAKT KONT AKTA A OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Grä Minnesstensv Minnesstens vägen 99 263 91 Höganäs Höganäs www.mecalac.se www .mecalac.se • eson esontr trading.com ading.com

P-O: 070-300 99 88 p-o@gra p-o@gr avmaskinsspecialisten.se Ander And ers: s: 070-390 96 06 inffo@a in o@atf tfor ord donscervice.se Jör örgen: gen: 070-661 00 11 jorgen@eson jor gen@esontr trading.com ading.com

Hallå där.... Stina Eriksson, arkitekt på Fojab, jobbar allra helst med trä. Här berättar hon om materialets och arkitekturens möjligheter, om klimatnytta, rötskyddstekniker.

Vad är så speciellt med trä? – Det har en naturlig materialitet som är lätt för oss människor att förstå oss på. Trä både absorberar och släpper ifrån sig fukt, vilket ger trähus ett behagligt inomhusklimat. Massivträhus erbjuder också härliga ljudmiljöer om man klarar av att Stina Eriksson, arkitekt på lösa stomljuden. Fojab. Varför bygger vi inte mer i trä? – Fram till 1994 var det förbjudet att bygga flerbostadshus med trästomme i Sverige, och vi är i mångt och mycket kvar i gamla tankesätt. För många byggherrar är träbyggnation okänd terräng, särskilt i Skåne. Det kräver ett annat arbetsflöde och planering, mer logistik som måste klaffa. Man måste räkna på byggnationen på ett annat och se på helheten för att få ihop kalkylen. Vad är fördelarna med att bygga i trä? – Framförallt är klimatavtrycket lägre än för betonghus. Men det finns också vinster i form av snabbare stomresning, färre transporter, enklare grundläggning och tystare och hälsosammare byggarbetsplatser.

”För Sveaskogs kunder inom massa och papper är marknadsförhållandena fortsatt mycket goda.”

Erik Brandsm vd och koncernchef på Sveaskog kommentar kvartalsrapporten för årets första kvartal.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Förutom att minska risken för kabelskador, förbättra arbetsmiljön för medhjälparen effektiviserar Greppo-borsten arbetet så mycket att man sparar en hel del bränsle.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

YOUTUBE

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTR TILTRO OTATOR

KH Maskin förvärvar maskinuthyrare

KH Koneet Group har genom KH Maskin AB förvärvat samtliga aktier i maskinuthyrningsföretaget Törnells Maskinuthyrning i Göteborg.

Törnells Maskinuthyring är ett rentalföretag som grundades 1990. Företaget är specialiserade på uthyrning av anläggningsmaskiner. Företaget har haft en bra utveckling när det

”Vi ser maskinuthyrning som en växande trend och ett ökat behov av helhetslösningar på den svenska marknaden.” Teppo Sakari vd på KH-Koneet Group.

KH-Maskin, svensk generalagent för maskinfabrikaten Kobelco, Wacker Neuson och Kramer förvärvar rentalföretaget Törnells Maskinuthyrning i Göteborg.

gäller lönsamhet och omsättning som visade på 47 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret. Törnells Maskinuthyrning har sin anläggning i Göteborg och sysselsätter cirka 18 personer. Enligt ett pressmed-

delande från KH Maskin stärker affären företagets position på marknaden genom att kunna förstärka service och flexibilitet. – Vi ser maskinuthyrning som en växande trend och ett ökat behov av helhetslösningar på

den svenska marknaden. Förvärvet av Törnells Maskinuthyrning är ett led i vår långsiktiga planer i Sverige för att ytterligare öka våra marknadsandelar, säger Teppo Sakari, vd på KH-Koneet Group i en kommentar till affären.


ROTTNE H8

E

NY GENERATION FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

8 ROTTNEKOH NSAM GALLRING E

GJORD FÖR S ND & ET T SK ADEFRIT T BESTÅ

+

KRANSPETSSTYRNING SOM TILLVAL NY & STARKARE KRAN RK75 EXAKT SPÅRNING & STEGLÖS TRANSMISSION PENDELARMAR PÅ HJULEN RYMLIG HYTT MED FÖRARMILJÖ I LYXKLASS

ROTTNE.COM

WWW.ROTTNE.COM


8

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

VI SES I MONTER S:03

2022 SOL SOLV VALLA 2-4 JUNI

Fler tjejer vill köra lastbil Aldrig tidigare har landets transportutbildningar haft så många kvinnliga elever. I årskurs 2 är andelen tjejer 33 procent – Det är rekord och oerhört glädjande säger Sigatil Slutbäck, v på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Enligt TYAs skolledarrapport för 2021/2022 är antalet tjejer i dag 700 av totalt 2 114 i årskurs 2, det motsvarar 33,1 procent eller ungefär var tredje elev. Tre skolor – i Motala, Köping och Sandviken – redovisar över 70 procent kvinnliga elever. Hela 34 av de 92 tillfrågade skolorna redovisar att de har minst 40 procent kvinnliga elever i årskurs 2. – Jag tycker att det visar att branschen lyckats kommunicera yrkets bredd till hela målgruppen, men också hur viktigt det är med förebilder. Fler tjejer i yrket gör att fler vågar söka, säger Sigatil Slutbäck.

Nytt virkessortiment efter stormarna Skogsägarföreningen Södra inför ett nytt sortiment för stormskadat leveransvirke. Södras stormsortiment möjliggör att små leveranser av stormskadad barrmassaved och barrtimmer kan läggas tillsammans, vilket effektiviserar arbetet och hjälper skogsägaren. – Stormsortimentet kommer hjälpa Södras medlemmar och familjeskogsbrukare att lättare ta hand om sin stormskadade skog. Med sortimentet kan skogsägaren samla stormskadad massaved och timmer tillsammans, vilket kommer leda till en mindre komplicerad och snabbare avverkning, skotning och lossning. Detta skapar ett mer effektivt arbete, vilket hjälper Södra att hämta och hantera mer stormskadad skog under våren, säger Kim Gunnarsson, virkeschef på Södra Skog.

Havator startar skola för mobilkranslärlingar Nu får fler chansen att gå en helt anpassad kranförarskola med jobb direkt efter utbildningen. Detta tack vare kranföretaget Havator School som är i gång med en första kull kranförare.

Idag finns ett fåtal kranförarutbildningar som ofta kostar en slant med begränsat antal platser. Det vill Havator ändra på och har nu startat Havator School med fokus på att utbilda fler kranförare i egen regi.

Ett led i arbetet att få fram kranförare som efterfrågas nu när Havators verksamhet expanderar. Under två veckor får lärlingarna varva teori och praktik på heltid. Därefter fortsätter de sin utbildning på Havators depåer runt om i landet. Efterfrågan på kranförare i Sverige är stor, inte minst hos Havator som växer. Nya lyftkranar väntas in och uppdragen knackar på.

De första lärlingarna är igång och under två veckor pågår intensivutbildningen i Uppsala. – Det är så spännande att vi nu är igång. Vi har verkligen sett fram emot det här. Redan efter första dagarna kunde lärlingarna utbyta erfarenheter med varandra och vi ser att de har riktigt kul ihop. Extra roligt är att en av deltagarna har valt att helt byta bransch och hon fick nys om den här skolan, säger Paula Törnvall, projektledare Havator School vid Havator. Förberedelserna av utbildningens innehåll,

”Vi ser många fördelar med en egen skola.”

Henrik Modéer vd på Havator.

Längst till vänster och höger i bild Havators handledare samt fem av deltagarna i mitten.

Foto: Torbjörn Wikberg

upplägg och vilka handledare som ska medverka i programmet har pågått sedan förra året. I utbildningen får de sätta sig in i Havators verksamhet och kultur samt förväntningarna på yrket som mobilkranförare. Samtliga lärlingar erbjuds anställning och efter de två veckorna fortsätter lärlingstiden

tillsammans med handledare vid den lokala depån. – Vi ser många fördelar med en egen skola, inte minst att vi får lärlingar som blir väl insatta i vårt sätt att arbeta. Blir det här framgångsrikt räknar vi med många fler omgångar och hoppas locka fler kranförare till oss, säger Henrik Modéer, vd Havator.


kh-maskin.se


10

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att ansvara för byggplatsuppföljning vid ombyggnaden av Nyköpings resecentrum och befintlig järnvägsanläggning.

Sweco ansvarar för byggplatsuppföljning Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco vinner uppdrag inom transportinfrastruktur för Nyköpings resecentrum. Där kommer Sweco att ansvara för byggplatsuppföljning när Nyköpings resecentrum och järnvägsanläggning byggs om. Syftet är att dimensionera för framtidens resebehov och möjliggöra ett ökat hållbart resande. Affären är värd cirka 30 miljoner kronor. – Det är glädjande att Sweco fått förtroendet att bidra till Ostlänkens utveckling, så att regionen kan möta behovet av hållbara pendlingsmöjligheter och förbättra tillgängligheten. Vår erfarenhet av komplexa och storskaliga infrastrukturprojekt kommer väl till pass, säger Anna Yman, divisionschef för Transport, Sweco. Utöver expertkompetens inom järnväg involveras Swecos konsulter inom mark, vatten, konstbyggnad, hållbarhet, markförhandling, miljö, risk, säkerhet samt projektstyrning. Swecos uppdrag startar omgående och beräknas pågå till 2027 med option på upp till ytterligare tre år. Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige.

Sveab Anläggning får fler uppdrag på Arlanda Projekt BK11, den nya bagagekulverten vid terminal 5, har passerat godkänd slutbesiktning och Anläggningsföretaget Sveab Anläggning har Sveab får fler uppdrag redan fått fortsatta på Arlanda och ska bland uppdrag för Swedaannat starta bygget av en via. flygbränsleledning Med start våren 2022 ska flygbränsleledningen på västra sidan om pir F, terminal 5, byggas om. Arbetet inkluderar rivning av betongplattor, schakt för ledningar och återställning av 1200 kvadratmeter betongplattor.

Norska statens skogsbolag Statskogs beräkningar visar att det finns utrymme för en fördubbling av virkesuttaget i den norska skogarna under perioden fram till 2050.

Norska Statskog vill fördubbla avverkningen Den norska statliga skogsägaren Statskog har gjort beräkningar som visar att det finns utrymme för en fördubbling av virkesuttaget under perioden fram till år 2050.

andra världskriget. I den aktuella perioden är tillväxten i skogen vid Statskog långt högre än uttaget. Potentialen för ökad avverkning i framtiden är betydande skriver Statskog i ett pressmeddelande.

Som mest kan det resultera i avverkning på över en halv miljon kubikmeter per år. Förra året avverkade statliga Statskog 228 tusen kubikmeter. Sågvirket gick till norska lokala sågverk. Massaveden har gått till både norsk och svensk industri där hälften av massan gick till svenska kunder. Dagens avverkningsnivå är relaterad till växtverksamheten efter

– Råvaror från skogen har stor potential och ska vara centrala i kli-

”Råvaror från skogen har stor potential och ska vara centrala i klimatlösningen.” Gunnar Lien vd på norska Statskog.

m at l ö s n i n ge n o c h i norskt värdeskapande, säger Gunnar Lien, vd på Statskog. Beräkningar visar att det finns utrymme för en fördubbling av avverkningen i Statskogs skogar under perioden fram till 2050. – Stigande virkespriser kan göra större delar av skogen mer ekonomiskt lönsam, säger Monica Grindberg, skogschef på Statskog. Trots en krävande arbetssituation under coronapandemin nådde Statskog målet att sätta 1,5 miljoner skogsplantor under 2021. Statskog är Norges största skogsägare med 4,3 miljoner hektar pro-

duktiv skogsareal. De står för för sex procent av all produktiv skogsmark i Norge. Mer än hälften av denna skog var vid årsskiftet föremål för skydds- och miljöhänsyn. De senaste åren har det varit svåra utmaningar med mildare vintrar, mycket regn och lite tjäle i marken, vilket i sin tur lett till en kortare driftsäsong i områden med dåligt bärande jordar. Statskog bidrar dessutom till forskning och teknikutveckling som kan minska klimatförändringarnas konsekvenser för det norska skogsbruket.

Entrepr Entr eprenadutr enadutrus ustning tning för för grä grävning och och lastning lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning och markberedningsaggregat.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens önskemål.

Ågårdsvägen 17 | 342 32 Alvesta | Tel. 0472-146 63 | info@bsmverkstad.se | www.bsmverkstad.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 11

ROTASTAR SIKTSKOPA • • • •

VI SES I MONTER C:27!

13 modeller För maskiner från 1,5 till 30 ton Vikt från 135 till 2 200 kg Kapacitet upp till 126 kubik/timme

2022 SOLVALLA 2-4 JUNI

ering! t s e v in e t s a t r a m s Din n, med din grävmaski

ngsjord Producera anläggni jullastare! minigrävare eller h AMAS Svenska AB, Gustaf Daléns gata 7, 749 47 Enköping

0171 - 48 74 00

info@amas.se •

https://amas.se

Tel 08-500 239 20 • info@utbildningsservice.com


12

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..............-83 Hydrema 928C ............................-06 Hydrema 928 rototilt....................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt.....................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..........-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 88D rototilt, stållarv .......-15 Volvo ECR 88 Plus, rotortilt, grip ...-08 Volvo ECR 88D rotortilt, grip .........-17 Volvo EC160 BLC, rototilt..............-04 Volvo EC160 BLC .........................-04 Volvo EC160 EL............................-16 Volvo EC280W ............................. 99 Åkerman H7C, bredlarv ................-90 Åkerman H9BLC...........................-84 Cat 307D, rototilt, stållarv ............-12 Cat 308E rototilt, grip, stållarv......-12 Cat 312 EL rototilt, blad ...............-12 Doosan 140LCR rototilt, grip, blad-12 Hitachi ZX85US BLC-3, rototilt, grip.... ....................................................-11 Hitachi Zaxis 110, rototilt, blad, ...-03 JCB JS130 ...................................-99 JCB 145 LC rotortilt, grip ..............-16 Kobelco SK70 rototilt...................-02 Kobelco SK220 rototilt.................-96 Komatsu PC120...........................-92 NH Kobelco E70B rototilt, stållarv -08 Takeuchi TB070...........................-99 Takeutchi TB175 rotortilt...............-04 Takeutchi TB175 rotortilt, grip, delad bom, stållarv................................-07 DUMPRAR Volvo A20 6x4..............................-89 Volvo A20 6x6..............................-89 Volvo BM 861 6x4 .......................-81 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ......-85 Volvo BM 860TL, 6x4....................-72 Bergmann 3009R 4x4 multitipp ...-11 Hydrema 910 4x4........................-95 Hydrema 912D ............................-07 Hydrema 912D, multitipp, (5 st)...-08 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-01 Hydrema 912 4x4, multitipp ........-00 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .......... ......................................05, -06, -07 Hydrema 912DS 4x4 ...................-13 Multitipp, svenskregad, fjädrande framaxel

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD ..............................NYA Bucher Duro 4x4..........................-99 Bucher Duro 6x6, kran ..........-00, -02 TRAKTORER Volvo BM 814 4WD......................-70 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. .............................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...............-89 MF 399, 4WD ..............................-92 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Cat 305E2 rototilt, grip stållarv med pads ............................................-17 Hymax 940 rototilt .......................-90 Kobelco KX016-4, breddbar, Powertilt ....................................................-17 Takeutchi TB035...........................-96 Takeutchi TB153FR rototilt, grip.......... ..............................-16, -17, -18, -19 Takeutchi TB228 rotortilt...............-08 Takeutchi TB260 rototilt, grip .-15, -16 Yanmar Vio57U rototilt .................-14 LASTMASKINER Volvo L30G ..................................-15 Volvo L30B...................................-04 Volvo L30 Twin..............................-88 Volvo L50 Twin..............................-86 Volvo L70 servospak......-88, -89, -92 Volvo L70 servospak, twin .....--89, 90 Volvo L70B...................................-93 Volvo L70C ...........................-95, -98 Volvo L70D ...........................-01, -02 Volvo L90D ..................................-01 Volvo L90C...................................-99 Volvo L90 kompaktor ...................-88 Volvo L90B ...........................-92, -94 Volvo L90 .....................-87, -89, -92 Volvo L120...................................-99 Volvo BM 4300 kanonskick ..........-80 Volvo BM 4300 ............................-80 Volvo ZL 402................................-98 Cat 908H.....................................-09 Lundberg 343 hitchkrok ...............-88 BANDLASTARE Cat 955L .....................................-80 TRUCK Kalmar DCE 120-6.......................-03

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE

45 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Eldrivet från Lokotrack Metso Outotec kommer med en helt ny serie av bandburna Lokotrack krossar- och sorteringsverk. S o m s va r p å d e n växande efterfrågan på hållbara lösningar genomför Metso Outotec ett program för att utveckla ett nytt, komplett sortiment av elektriskt drivna bandburna krossar och sorteringsverk. Det nya Lokotrack-sortimentet kommer att byggas på en unik plattform som Metso Outotec har utvecklat sedan 2020 med en total forskningsinvestering på cirka 200 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet kommer i första hand att ske vid Metso Outotecs teknologicenter i Tammerfors, Finland. Enligt ett pressmeddelande skriver företaget att plattformen är färdigutvecklad, och att man nu är i designfasen för de första produkterna. Metso Outotec beskriver själva produkterna som något som kommer förändra bergmaterialindustrin. – Nästa generation av Lokotrack kommer att gynna kunder som behöver dieselelektrisk utrustning som är enkel att använda. Det kommer vara möjligt att driva maskinerna elektriskt, antingen med ström från en extern generator eller genom att koppla in en kabel från elnätet, säger

Metso Outotec meddelar att man bygger en ny serie maskiner på en helt ny plattform som företaget utvecklat i utvecklingscentret vid fabriken i finska Tammerfors sedan 2020, och som kostat omkring 200 miljoner kronor att utveckla.

Senior Vice President Renaud Lapointe i divisionen krossad sten. Den nya unika plattformen kommer att möjliggöra ett snabbare och smidigare sätt att utveckla produkter och minska antalet komponenter. – Att använda en gemensam arkitektur genom hela sortimentet möjliggör skalbara lösningar som sömlöst kan kombineras och anpassas för olika applikationer och kapaciteter. Harmoniserad design tillsammans med avancerade digitala lösningar gör det möjligt för vårt globala servicenätverk att stödja kunderna under hela utrustningens livscykel, säger Jarmo Vuorenpää, direktör, New Lokotrack Offering, Aggregates af-

Metso Outotec förvärvar nordirländska Tesab som tillverkar mobila krossar och sorteringsverk. Företaget omsätter 300 miljoner kronor.

färsområde på Metso Outotec. Metso meddelar också att man förvärvar den nordirländska tillverkaren Tesab. Företaget tillverkar mobila kross- och sorteringsningsanläggningar för produktion av krossad sten och grus samt för återvinning, asfalt och betong. Utöver alla varianter av krossverk och ett antal

sorteringsningsanläggningar tillverkar Tesab transportörsystem och tvättanläggningar. 2021 var Tesabs omsättning cirka 300 miljoner kronor. Företaget har drygt 60 anställda, varav de flesta finns i Europa. Köpeskillingen är inte känd, och transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet i år.

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!

Södra Sverige: Marcus Persson................070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman ...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson ...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa: ...................070-636 34 60

www.slpab.com KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


ALLT INOM SIKTMEDIA OCH SLITSKYDD Vår siktduksproduktion har rötter sedan 1950-talet och den långa historiken och viljan att alltid utvecklas gör att vi ständigt förnyar och förbättrar våra metoder och produkter. Vare sig det gäller Stål-, Gummi-, Hardox- eller Polyuretansiktduk har vi en egen produktion och lång erfarenhet som borgar för bästa kvalité och service. Har du frågor eller önskemål, kontakta någon av våra säljare. www.spgab.se

PRODUKTSPECIALISTER

08-504 106 00

TOBIAS DAHLMAN

VÅRA PRODUKT­ SPECIALISTER

tobias@spgab.se 08-504 106 22

ADAM ÅKERQVIST adam@spgab.se 08-504 106 17

JONAS WALLGREN jonas@spgab.se 08-504 106 18


14

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Skadade skogar i Norrland ska kartläggas Enligt Skogsstyrelsen är ungskog som drabbats av skador från svampar och älgbete ett allt större problem i norra Norrland. Myndigheten satsar nu 3,5 miljoner kronor på att kartlägga skadornas omfattning flera av länen i Norrland.

Under april månad registrerade Dodge 1 lätt lastbil.

REGISTRERINGSSTATISTIK APRIL 2022:

Lastbilsförsäljningen ökade med 37,5% Under april registrerades totalt 3.467 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 37,5 procent fler än under samma tid förra året. - Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära sju procent under mars månad, 219 fordon.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 478 fordon i april, en minskning med cirka 9 procent. Enligt BilSweden är det komponentbristen och produktionsstörningar som har en dämpande effekt på marknaden. Nyregistreringarna

av lätta lastbilar uppgick till 2 954 i april, vilket är en ökning med cirka 55 procent jämfört medapril 2021.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt 7 procent under april månad, 219 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 091 jämfört med 685 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter, säger Sofia Linder, chefekonom för Mobility Sweden, fd BIL Sweden i en kommentar till månadens registreringsstatistik.

TUNGA LASTBILAR Märke april 2022 april 2021 jan-april 2022 Andel% 9 24 1,5 Daf 12 Iveco 0 0 0 0 49 3 MAN 16 12 5,5 Mercedes 25 40 89 Scania 190 281 680 42,1 232 180 757 46,9 Volvo Övriga 3 4 14 0,9 1 614 100,0 Totalt 478 526

LÄTTA LASTBILAR Märke april 2022 april 2021 jan-april 2022 Andel% 422 4,1 Citroen 117 90 1 8 2 Dodge 0,7 2 58 56 Fiat Ford 444 288 1 654 13,7 177 1,4 Isuzu 58 0 153 0,8 Iveco 57 32 24 31 124 1,1 Maxus 440 197 1 667 17,3 Mercedes 3,2 Nissan 58 73 200 289 3,2 Opel 53 51 192 1 287 10,2 Peugeot 223 313 160 1 201 6,6 Renault 1,4 Suzuki 11 11 89 1 120 12,2 Toyota 283 134 526 2 535 23,4 Volkswagen 844 1 906 11 063 100,0 Övriga 2 954

Skador som orsakas av svampar, som exempelvis törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med älgbetesskador och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Norrland. Skogsstyrelsen har nyligen tagit fram statistik som visar att ungskogen blir sämre ju längre norrut man kommer och följderna av så kal�lad multiskadad skog orsakar årligen stora förluster för skogsägarna. Enligt Skogsstyrelsen är den exakta omfattningen av skadorna okänd

”Har vi den kunskapen kan vi lättare rikta våra insatser för att bromsa utvecklingen.” Frida Carlstedt inventeringsledare på Skogsstyrelsen

Ungskog som drabbats av skador från svampar och bete av älg och annat vilt, blir ett allt större problem i norra Norrland. Därför satsar Skogsstyrelsen nu 3,5 miljoner kronor på att kartlägga skadornas omfattning i flera norrlandslän.

Foto: Per Eriksson

och därför gör man nu en satsning på 3,5 miljoner kronor som går till att inventera skadornas omfattning och utbredning. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tidigare gjort inventeringar av törskateangrepp som visat på stora arealer skadad ung tall, främst i Norrbotten. Även skogsbolagen i norra och mellersta Norrland har visat på omfattande skador av vilt och svampangrepp. – Det finns ett stort behov av mer kunskap kring multiskador, hur stort problemet är och var de största skadorna finns. Har vi den kun-

skapen kan vi lättare rikta våra insatser för att bromsa utvecklingen och nå ut med information till drabbade skogsägare om hur skadorna bör hanteras, säger Frida Carlstedt, inventeringsledare på Skogsstyrelsen. I första hand är det tall som drabbas där älg och törskatesvamp orsakat de största skadorna. De olika skadorna kan förekomma i olika kombinationer och frekvens från plats till plats och fläckvis också som en enda skada. Inventeringen kommer att genomföras av Nationell Riktad Skogs-

skadeinventering (NRS) vid SLU på ungskogar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län under våren och försommaren. Resultaten från inventeringarna kommer att presenteras på både landsdels- och länsnivå och kommer sammanställas i slutet av året. Skogsstyrelsen satsar även på att öka kunskapen om multiskadad ungskog hos skogsägare. En digital utbildning har därför nyligen lanserats där man som skogsägare bland annat kan lära sig känna igen skadesvampar och få kunskap om hur skadade bestånd kan skötas.

Lambertsson öppnar hyrdepåer i Gällivare och Kiruna Uthyrningsföretaget Lambertsson fortsätter sin expansion norrut och nu öppnar man kundcenter i både Kiruna och Gällivare. Enligt företaget är det en ökad efterfrågan i norra Sverige. – Ryktet har gått om våra etableringar och vi får en hel del förfrågningar till vårt kontor i Luleå från potentiella kunder som vill komma i kontakt med oss på de nya orterna, säger Erik Mogren, regionchef för norra Sverige på Lambertsson.

Peab-ägda Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar. Verksamheten är rikstäckande med hyrdepåer från Malmö i söder till Luleå i norr. Men med de nya etableringarna i Kiruna och Gällivare täcker man alltså in hela landet. – Båda etableringarna har varit på gång under en längre tid. Med allt som händer i och kring Malmfälten just nu ser vi en bra och långsiktig marknad för våra

– Vi fortsätter sin expansion norrut med nya hyrdepåer i både Kiruna och Gällivare, berättar Erik Mogren, regionchef på Lambertsson för norra Sverige.

tjänster. Och genom att finnas på plats geografiskt kommer vi kunna leverera maskiner och

annan utrustning med kort varsel, säger Erik Mogren.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 15

Suomen Telak Telakeskus eskus Oy är grundat 2014

TELAKESKUS OY

Suomen Telak Telakeskus eskus Oy

+358 105 743 434 reserv eservdelar@telak delar@telakeskus. eskus.fi fi Korv orvenkuja enkuja 41, 628 00 Vimpeli, Finland

w w W SE E V r m w.y BS ÅR e r ou HO ar re P tik x eli .s n e

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 90-600-0518

Generator 24V-55A

90-604-0925

1598:Passar: Volvo, Volvo BM / Construction Equipment m. fl.

Generator 12V-120A

90-604-7056

Generator 12V-90A

1488:-

1798:Passar: Valmet, Volvo BM / Construction Equipment, Zetor m. fl.

fo

Passar: Volvo BM / Construction Equipment m. fl.

91-273-2014 Startmotor 12V-4.0kW 91-293-8320 Startmotor 12V-1.4kW 91-575-1369 Startmotor 12V-3.0kW

2498:Passar: Atlas-Copco, Iveco, K.H.D. (Deutz), Liebherr, Linde, Same m. fl.

1498:Passar: Bobcat, Bomag, Carrier Case, Kubota, Toro Tractors m. fl.

91-057-5777 Startmotor 12V-0.7kW 91-528-1900

664:Passar: Briggs & Stratton, Cub Cadet, John Deere - (USA), Toro Tractors m.fl. Varningsljus LED 85-500-0802 Orange

398:12V/24V, 8W, stångmont. ECE R10, EMC UD 128mm x H 245mm, gummistång

1898:-

Startmotor 12V

898:-

91-535-6914

Startmotor 12V

1188:-

Passar: Arctic Cat, Suzuki, Suzuki MC / ATV / Snowmobile m. fl.

85-500-0804

Passar: Sisu Tractors (Valmet), Ursus, Zetor m. fl.

Varningsljus LED Roterande 360°

398:12V/24V, 24W, ECE R10/R65, EMC UD 129mm x H 208mm, gummistång

Passar: Agri, Tecumseh m. fl. Varningsljus LED Blixtljus

85-500-0808

398:12V/24V, 10W, skruv-och magnetfäste, UD 90/110, H 47mm, ECE-R65

För mer information se yourex.se. Alla priser är exkl. moms. På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

helpdesk@yourex.se

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriserviceab.se

2-4 JUNI 2022 • JÖNKÖPING

www.industriser www .industriservic viceab eab.se .se


16

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Maskinia har utsetts till Dealer of the Year av Doosan. I mitten Fredrik Holmqust, vd och Carl-Johan Sunnefjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia.

Doosan utser Maskinia till Dealer of the year

Vartannat år samlas alla Doosans importörer i Europa samt Doosans ledning. Bland annat delar man ut utmärkelsen Dealer of the year som i år tilldelades den svenska generalagenten Maskinia. – Det är fantastiskt roligt att vi efter många års hårt arbete får ett sådant erkännande av Maskinias hela organisation och team. Jag blev också ombedd att hålla i en av agendapunkterna runt dealer development för att inspirera andra och berätta vad vi på

Maskinia gjort för att komma dit vi är idag, en hedrande uppgift, säger Fredrik Holmquist, vd på Maskinia. – Jag är så stolt över vad vi har uppnått och vill passa på att tacka teamet på Maskinia, kunder och våra leverantörer! Tillsammans har vi jobbat mot detta gemensamma mål och har under åren byggt en organisation i världsklass. Denna utmärkelse är ett bevis på att vi gjort saker rätt, säger Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia.

Virkespriserna fortsätter uppåt Under årets första kvartal ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet året innan. Priset på sågtimmer ökade med knappt fyra procent och massaved med drygt tre procent. I Södra Norrland ökade sågtimmerpriset med knappt 4 procent följt av Norra Norrland med knappt 3 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med drygt 1 procent medan det i Svealand för oförändrat. Vad avser massavedspriset var ökningen störst i Norra Norrland med 6 procent medan massavedspriserna Södra Norrland var oförändrade. I både Svealand och Götaland ökade massavedspriserna med drygt 1 procent. Även när jämförelsen

Under första kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2021. Källa: Skogsstyrelsen.

görs mot första kvartalet 2021 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 13 procent. Regionalt syns ökning med 13 och 10 procent i Götaland respektive Svealand. Även i Norrland ökade priserna med knappt 11 och 9

procent i Södra respektive Norra Norrland. Massavedspriset ökade som helhet med 8 procent. Ökningen var störst i Götaland med knappt 11 procent, därefter Norra och Södra Norrland med knappt 8 respektive drygt 5 procents uppgång. I

Svealand var dock massavedspriserna oförändrade. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.


OQTR-E09 NY TILTROTATOR


18

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Q8Oils lanserar två nya hydrauloljor

Q8Oils lanserar två nya hydrauloljor. Q8 Huber för utomhusbruk och Q8 Henry för inomhusbruk. Båda oljorna är baserade på grupp II basoljor och finns i viskositetsklasserna 32 resektive 46. Q8 Huber hydraulolja är anpassad för att klara industriella och mobila applikationer samt maskiner som används i till exempel krossverk, fordon och arbetsredskap i gruvor eller stålindustri. Enligt Q8Oils är Q8 Huber en mycket ljus olja som luktar mindre än konventionella hydrauloljor. Den uppges också vara snabb och bra på att separerar olja från vatten. Q8 Henry är även den baserad på grupp II basolja och utvecklad för att de mest rigorösa hydrauliska specifikationerna inomhus. Den innehåller moderna slitagehämmande tillsatser och är godkänd av både Bosch och Rexroth.

Svevia Norge tar marknadsandelar Svevia Norge stärker sin position inom vägentreprenad med tre kontrakt som tillsammans är värda 995 miljoner kronor. Svevia Norge har vunnit två nya kontrakt för Tröndelag fylkeskommune. Bolaget har även försvarat befintliga kontraktet för vägunderhåll inom driftområde Mosjön som totalt omfattar 44 mil och som Svevias norska bolag haft sedan det bildades 2011. Bolaget har även räknat hem ytterligare två kontrakt i Tröndelag Fylkeskommune. Driftomoråde Namsos och Orkland. Namsos omfattar totalt 67 mil och Orkland 58 mil väg. Kontrakten sträcker sig över fem år med möjlighet till ytterligare två års option. Svevia Norge är ett dotterbolag till Svevia AB och bildades 2011.

Samarbete ska förenkla datahantering i projekt Genom ett trepartsamarbete mellan SkyMap, Moba Sweden och Volue har nu företagens mjukvarutjänster knutits samman för att göra det enklare att hantera flödet av data i byggprojekt. – Att se till att det alltid är rätt designfil i maskinens grävsystem är en ständig utmaning i de flesta byggprojekt. Hanteringen av filer kräver vanligtvis manuell handpåläggning som i bästa fall innebär att filerna behöver laddas upp och ner mellan olika system och plattformar, säger Jon Bengtsson, vd på SkyMap. I många fall krävs det dock fortfarande att ett USB-minne fysiskt måste transporteras mellan kontoret och maskinen på byggarbetsplatsen. Detta är en riktig tidstjuv

för många men också ett ständigt orosmoment eftersom en miss kan få stora konsekvenser för både tidsplanen och för projektets lönsamhet. Med integrationen mellan tjänsterna SkyMap Portal, Xsite Manage och Gemini Terrain skapas ett effektivt digitalt flöde från datainsamling, design och översyn till utförande och as-built-dokumentation via en sömlös uppkoppling mellan kontor och arbetsplats. Projektens utformning kan tydligt visualiseras och samordnas. Det ger förutsättningar för att ta fram analyser, mängder och beräkna kostnader. Inmätningsdata/drönardata och bygghandlingar blir underlag för modeller som förs över till maskinkontrollsystemen som löpande dokumenterar arbetet vilket sedan automatiskt synkas

Ett trepartsamarbete mellan SkyMap, Moba Sweden och Volue ska göra det enklare att hantera data i byggprojekt.

tillbaka till kontoret. – Att använda programvarorna integrerat gör att du kan spara mycket tid, få trygghet i att det är rätt underlag i maskinen och att risken för fel, brister och stillestånd minskar, säger Joakim Jansson, försäljningschef på Volue. Samarbetet grundar sig i parternas gemensamma vilja att att driva utvecklingen av digitalisering inom bygg- och anläggningsbranschen samt att förenkla digitaliseringsarbetet för företa-

gens kunder. Samtidigt är målet att minska de inlåsningseffekter som varit vanliga hos många mjukvaruleverantörer och att i stället öppna upp för samarbeten som kan gynna kundernas digitala utveckling. – Vi ser stora möjligheter för våra kunder att utveckla sin produktivitet och lönsamhet med bättre kommunikation och samordning i projekten, säger Patrik Wallgren, vd på Moba Sweden.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 19

På Hagfors Vägstål har vi en tradition att förse våra kunder inom entreprenad,- gruv och skogsindustrin med förstklassiga slitdelar tillverkade i vår moderna produktionsanläggning i Värmländska Ekshärad. Vår strävan är att alltid tillverka robusta och slitstarka delar av de bästa råvarorna. Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om Hagfors produkter.

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor. DETTA INGÅR

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

• • • Klyvkra� 5,6 ton

1st högupplöst 7” monitor 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter

SUPER Kontaktperson

Klyvkra� 2-8 ton

Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86 Pilkemas Pilk emastter SUPER är en automatisk vedmaskin utrustad med ett nytt skärande bett och inmatningsrullar.

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Finns även även med transport transport-underrede underr ede godk odkänd änd för för 30 el. 80 km/h.

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rog Roges esttam 070-661 25 80 • stef efan@agr an@agromas omastter er.se .se Aimo Palo Palov vaar aara a 070-676 74 42 • aimo@agr aimo@agromas omastter er.se .se WWW WWW.PILKEMAS .PILKEMASTER.C TER.COM OM

oemautomatic.se


20

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Svensk skogsnäring utvecklar ny skotare En ny typ av skotare testas nu i de svenska skogarna. Enligt svensk skognäring som utvecklat maskinen kombinerar den nya maskinen skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö. Maskinen är resultatet av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptskotaren har fått namnet Centipede (tusenfoting) och har utvecklats av åtta svenska skogsbolag och maskintillverkaren Komatsu Forest. Just nu pågår testkörning av maskiner och enligt uppgift ser testerna lovande ut. S ö d r a , Sve a s ko g , SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest har tillsammans utvecklat den nya skotaren för ett mer skonsamt skogsbruk. Maskinen är utformad för att uppnå ett så hållbart skogsbruk som möjligt – för både miljö och människa. Bland fördelarna märks i första hand ett lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö för maskinföraren. – Det här är ett omfattande projekt, där parterna investerar långsiktigt för att gynna ett hållbart skogsbruk. I projektet har vi fundamentalt utmanat dagens teknik och tagit steget in i framtiden, säger Erik Nilsson, teknisk chef på Komatsu Forest. Maskinen har utrustats med gummilarver v i l ke t sk a re d u c e ra

markskadorna. Den är också byggd för ökad transporthastighet samt minska helkropssvibrationerna för maskinföraren. Maskinenhar ett nyutvecklat bandsystem med en stor understödsyta mot marken. Skotaren har även ett heldämpad chassi som hanterar vibrationer, vilket medför att maskinens körhastighet kan ökas markant utan att vibrationerna gör det. Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede köras på både trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper. Den nyskapande designen gör att Centipede kan ta sig fram avsevärt snabbare i terrängen och den tillåter dessutom större last än referensmaskinen Komatsu 855. Båda dessa egenskaper skapar förutsättningar för betydande produktivitetshöjningar.

Åtta skogsföretag har tillsammans arbetat med Komatsu Forest sedan 2019 för att utveckla ett nytt skogsmaskinkoncept som långsiktigt gynnar det hållbara skogsbruket. Nu finns en konceptmaskin av bandskotaren Centipede, som betyder tusenfoting.

Målet är att den bandburna skotaren ska ge betydligt lägre marktryck jämfört med en konventionell maskin.

Dessutom har Centipede i simuleringar visat sig minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng, något som också är positivt för både miljön och

lönsamheten. – Skogsbranschen och Komatsu tar nu tillsammans ett stort tekniksprång med en maskin som är skonsammare

Bandkonstruktionen gör att vikten fördelas på en större yta, samtidigt som maskinen sväljer hinder lättare.

för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde. Med C entipede kan vi möta utmaningen med allt kortare perioder av tjälad mark och

därför är maskinen ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt, säger Magnus Bergman, teknikchef vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp.


[ TRANSPORT LOGISTIK Allt inom entrepr entr&eprenad, enad,] skogsbruk & lantbruk till riktigt bra bra priser! Vägsladd YVL 200, 3-punktsupphängd En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner. Varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 2,0m. Vägsladden har tre skär. Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Som tillval finns strängspridare och hydraulisk inställning av skärvinkel. Vi har vägsladdar för ATV och traktor.

Trädklipp till grävmaskin Tack vare den modulära strukturen och det lätt borttagbara bladet blir avverkning, röjning och installationsarbete enkelt. Finns i tre storlekar från 210 till 350 mm skärdiameter. För grävmaskiner från 1,5 till 25 ton.

Pickuptank Diesel/AdBlue Genomtänkt, smal och hög design som spar arbetsutrymme på flaket. Finns i storlekarna 150, 257 eller 426 liter. Byggd i aluminium = inget bäst före datum. Finns även som lågbyggd för pickupflak med lock.

Fjärrstyrd virkeslastare kan öka säkerheten Från

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m FLERAER! polyesterslingen eller vid O M DELL dragkulan på ett fordon med Världspremiären av tillbehöret fästplatta för by en �ärrstyrd,POWERED 5G-uppdragkula.

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

11.240:-

11.180:-

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskin och kran. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Modell Vikt Klippdiam. Biojack 110 59 kg 120 mm så som 5G kan möjliggöra att de da terminaler, något som effekBiojack 160framtida 160 kg potential 150-180 mmför våra kunder Biojack 180att200 kg 180-220 mm hundratals virkesterminaler som förbättra sin verksamhet. I tiviserar arbetet och ger förarna Perfekt Biojack 230 230 kg 200-250 mm HCTNKIC OKNLÒGT MCP QRGTCVÒTGP ƃ[Ven säkrare och bättre arbetsmiljö för ƂPPU TWPVQO K 5XGTKIG MCP DGOCPBiojack 300 260 kg 250-300 mm skin!med fjärrstyrda virkeslastare Biojack 450tas710 450plats mm med bättre tillkgen säker utan maskinvibrationer, buller grävmanas

kopplad virkeslastare är ännu ett viktigt stegKomaxi motTiltmellandel från och ensamarbete. S30 till de största. Komaxi �ärrstyrda fordon och – Det här är ett mycket bra profästen är kända för sin höga säkrare timmerhantedär vi får kvalite och tajtajekt uppbyggnad. Kan prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyräven fås med överfäste till samma ring. I slutet av november pris som med direktinfästning. ning och möjligheten att arbeta genomförde Remote uppkopplade på distans. Projektet Timber de första skarpa Från 13.000:ligger helt i linje med SCAs ambitesterna vid SCAs virkes- tion att vara med och driva terminalARB i Timrå. Kompressor Finns både enklapå ochutvecklingen dubbla. 24 mot mer autono-

i framtiden. Testerna som gjorts arbetsmiljöförhållanden. I fall där Sten/stubbrivare. Finns med under veckan har visat att tekniOCP DGFTKXGT XGTMUCOJGV RÁ ƃGTC eller utan utbytbara tänder. ken fungerar, att det går att köra olika platser kan en förare sköta Perfekt vid markberedningssamt lasta och lossa timmer med ƃGTC VGTOKPCNGT UCOVKFKIV 2TQLGMarbeten, arbeten på torvSchaktbladskopa täkter mm. Mycket kraftig fjärrstyrning, säger Mattias O´Nils, tet ger ossoch en möjlighet att testa Ställbara fästen till bladet, Hål för stark konstruktion. ledare för Som STCtillval Forskningcenter, fjärrstyrningsplattform i en ny lastlinor. finns stöd för Möjlighet tillvår att svetsa tvärgående transport av långa föremål. Finns i stänger i förberedda hål mellan Mittuniversitetet. applikation med höga precisionsstolekarna 200, 400, 500 och 700 hornen för extra tufft arbete. Kan fås krav och lära oss hur systemet liter. Fäste S30, S40 och S45. För med de flesta fästen och i de flesta behöver för att möta VOLVO CE HAR från byggt om och utrusgrävmaskiner 1,5 till 10 ton. storlekar efter just dinautformas behov. volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa och bättre förarstöd. industrins behov, säger Christian ma fordon tat en L180 höglyft med uppkoppkompressorer har mycket hög prestanda jämfört med Det är också en viktig del iiatt göra lade kameror och sensorer somSweepex gör Spjutare, BAKOM FORSKNINGSPROJEKTET Mega BroomAdvanced Engineering Elverk hög kvalitet vad som hittills funnits på marknaden. Kan även leverSweepEx modulborste är en helt Program Manager på Volvo CE. skogsbruket ännu mer hållbart. det möjligt att fjärrstyra den på Remote Timber står MittuniverI en tid när utbudet eras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutunik produkt som många företag ibland känns kan vi ningar till Volvo batteri, en ett slangpaket. fjärrstyrda terminaler distans. Genom Telias 5G-teknik sitetet, SCA, Telia, CE,4 liters Bio- tank ochMed använder varje dag. Det sitter 11 rader obegränsat kan det med patenterade borst som ser till en att sopningen skickas all data utan fördröjning, metria och Skogforsk. I novemberFrån förbättra arbetsmiljön för förarna, I EN CONTAINER bit i från virkesvara svårt att välja blir till en ren lek. Stor sortering av borstar. öka tillgängligheten vilket gör att föraren får samma nåddes en milstolpe då den fjärrområdet på Torsboda har Volvo ochpå hittaterminarätt. Då ska vända dig till oss. våra upplevelse på distans som i själva styrda virkeslastaren demonstrera- lerna och effektivtdunyttja byggt upp förarmiljön med en Rotator Komaxi Finns med Vi har ett brett utbud maskiner, säger Magnus Bergman, maskinen. Det är helt avgörande des i skarpt läge på SCAs virkesNKMCFCP UVQN UQO ƂPPU K NCUVCTGP fästen S30, S40, S45 och S60. av tystgående och chef för stab teknik och elverk digitaliseför att kunna genomföra fjärrstyrterminal Torsboda utanför Timrå. och fem skärmar som visar totalt Över/underfäste. Med hydrauliskt pålitliga i hög, snabbfäste eller halvautomatiskt 3 års garanti. oss hittar och på ett ring vid SCA Skog. amerikansk kvalitet med upp till ningen medHosprecision Resultaten under testveckan har 11 kamerabilder. Härifrån har du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin mekaniskt fäste. NORDSCA-förare AB • Tel 0321-500 53 – Målet med forskningsprojektet säkert sätt. varit lyckade och visat att den nya två CG erfarna fjärrstyrt eller bensin/gasol (DualFuel). Mycket lågbyggd! www.cgnor .cgnord.se d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com är att undersöka hur ny teknik – Vi ser att fjärrstyrning ger stor www tekniken kan möjliggöra fjärrstyrlastaren.

Nyhet!

3.296:-

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

T H I N N I N G

S E R I E S

2000T

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger vä ca 420kg, men klarar att fälla träd med diameter upp p till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den allra bästa presta andan för att tåla en tuff vardag i skogen. www.logmax.com

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggreg gat i T-Serien.

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 1 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


22

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • TEMA TRÄBYGGNADER

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

Många osäkerheter på byggmarknaden

Enligt branschorganisation Byggföretagens konjunkturprognos vänder bygginvesteringarna ner i år och nästa år. – Cementkrisen är inte över, säger organisationens vd Catharina ElmsäterSvärd.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunker från 68.100 ifjol till 56.700 under detta år. Prognosen för 2023 är 45.100 påbörjade bostäder.

Välkommen till vår monter 633

0381-710 0381-7 10 10 • weimer eimer.se .se info@w inf o@weimer eimer.se .se

Ny vd på Byggsystem Direkt S:t Eriks koncernen har utsett Salih Basic som ny vd på Byggsystem Direkt. Han tillträder tjänsten i mitten av juni och ersätter därmed Staffan Hvidberg, en av två grundare av Byggsystem Direkt, som de senaste 17 åren arbetat med att utveckla och Salih Basic är ny vd på leda bolaget. Staffan kommer successivt trap- Byggsystem Direkt. pa ned sitt engagemang i bolaget efter överlämning till Salih. Byggsystem Direkt drivs som ett separat dotterbolag i S:t Eriks koncernen, är en ledande leverantör av krypgrunder till bland annat småhus och flerfamiljshus under varumärket Isolergrund. Salih Basic är byggnadsingenjör i grunden och kommer närmast från en längre karriär inom Derome Träteknik, där han de senaste sex åren varit Regionchef Väst.

Starkt resultat från Södra Skogsägarföreningen Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det första kvartalet 2022. Resultatet avspeglar det gynnsamma marknadsläget för Södras huvudprodukter, samtidigt som den globala turbulensen skapar osäkerhet framåt. Under första kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 165 miljoner kronor (5 733), en ökning med 42 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet var 1 974 miljoner kronor (547), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 36 (10) procent och soliditeten ökade till 64 procent. – Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser med oro på den ökande globala turbulensen. Vi är ödmjuka för läget som råder i omvärlden och utmaningarna som detta innebär, skriver Lotta Lyrå, vd och koncernchef i kvartalsrapporten.

”Företagen är mycket måna om att behålla erfarna medarbetare.”

Catharina ElmsäterSvärd vd på Byggföretagen.

Bygginvesteringarna vänder ner 2022 och 2023 enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens nya konjunkturprognos.

– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Investeringarna i anläggningar föll redan förra året och bedömningen är att de fortsätter falla under hela prognosperioden. Sammantaget

sjunker anläggningsinvesteringar med 15 procent 2023 och budgetanslagen till både väg- och järnvägsinvesteringar minskar. Antalet sysselsatta inom byggindustrin ökar under detta år med 3,4 procent till följd av pågående projekt. Under 2023 gör Byggföretagen bedömningen att sysselsättningen minskar med 6,2 procent till drygt 331.200 personer. - Sysselsättningsnedgången är mildare än

Foto: Per Eriksson

vad som motiveras av produktionsminskningen. Orsaken till det är att företagen är mycket måna om att behålla erfarna medarbetare som det i utgångsläget råder stor brist på - och som man ogärna vill stå utan när cementkrisen så småningom är avvärjd, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Byggföretagen tror att BNP-tillväxten uppgår till 2,5 procent under 2022 - för att sedan tvärnita och stanna på 0,3 procent 2023.

Svenska Kraftnät investerar 8,4 miljarder kronor i norr Regeringen ger Svenska Kraftnät grönt ljus att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland. Investeringarna kommer öka kapacitetet i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrierna i området. Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft. – Det finns stora förfrågningar från industrier såväl som från vindkraft som gör att vi behöver förstärka nätet i norra Sverige. Industrierna behöver kapacitet snabbt. Därför har vi valt att initiera pilotprojekt

Regeringen ger okej till att Svenska Kraftnät investerar 8,4 miljarder kronor för att bygga nya elnät i Norrland.

för att nå målet om att halvera ledtiderna. Paket Norrlandskusten är ett av dem, säger Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Svenska Kraftnät. En av punkterna i regeringens nationella strategi för elektrifiering är kortare ledtider och proaktivt arbete för att

effektivt kunna bygga ut elnätet. Regeringen ger därför Affärsverket svenska kraftnät ett investeringsbemyndigande för myndighetens åtgärdspaket Fossilfritt Norrland – Norrlandskusten. - Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elpro-

duktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Åtgärdspaketet omfattar att Svenska kraftnät bygger två nya systemförstärkande 400 kV ledningar i sträckningarna Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt förstärker och moderniserar sträckningen Svartbyn– Keminmaa.24

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Frontbåge till John Deere skördare. skördare.

Tak ak-- och motviktsbågar fi finns nns nu till alla maskiner i Cat Next gen.

Ny taktak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W. 145W.

Patrik 070-2 070-207 07 31 34 • patrik@entrax.se

Årets bästa nyproduktion i allmännyttan är en tävling som Sveriges Allmännytta arrangerar för att hitta och sprida goda exempel på byggande.

De kan utses till årets bästa nyproduktion Årets bästa nyproduktion är en tävling som Sveriges Allmännytt arrangerar för att hitta och sprida goda exempel på bra byggande. I år hålls tävlingen för andra gången och 14 byggprojekt från olika delar av landet har nominerats. – Det var inte lätt för juryn att komma fram till ett beslut, alla nominerade projekt håller mycket hög kvalitet. Det är verkligen roligt att se alla fina byggprojekt som allmännyttan jobbar med, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert och tävlingssekreterare. Juryn, som består av sex oberoende jurymedlemmar med stor sakkunskap, har granskat alla nominerade bidrag

utifrån tävlingens tolv bedömningskriterier. – Vi ser en stor förflyttning i årets tävlingsomgång: hållbarhet är nu på agendan i alla delar i projekten, från planering till bygge, säger Sofia Heintz. De tre finalisternas nybyggnationsprojekt: • Halmstads Fastighets AB – Lyngåkra: 44 lägenheter i moderna landshövdingehus. • Stockholmshem – Rågsved: 121 lägenheter i två sexvåningshus på Hagsätravägen i förorten Rågsved, södra Stockholm. • Ängelholmshem – Saftstationen: 154 lägenheter i ett utvecklingsprojekt i ett gammalt industriområde. Vinnaren koras den 18 maj, under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Metsä använder AI för uppskattning av bestånd En tillämpning som har utvecklats och används av den finska skogsägarföreningen Metsä Group utnyttjar öppet platsdatamaterial och artificiell intelligens (AI) för uppskattning av skogsbestånd. Enligt Metsä kan man med hjälp av tillämningen på ett pålitligt sätt uppskatta ett skogsbestånd och stämplingspostens uppgifter för en virkesaffär till och med utan fältbesök. Skogsägarna får nytta av Metsä Groups nya tillämpning på det sättet, att virkeshandelsan-

”Uppskattning av beståndsuppgifter med hjälp av AI grundar sig på omfattande offentligt platsdatamaterial.” Olli Leino digitaliseringschef på Metsä Group.

En tillämpning som tagits i bruk av Metsä Group utnyttjar på ett mångsidigt sätt öppet platsdatamaterial och AI för uppskattning av beståndsuppgifter. Med hjälp av tillämpningen kan man på ett pålitligt sätt uppskatta stämplingspostens volym.

buden är exaktare än tidigare. Virkeshandel bedrivs från uppskattade beståndsuppgifter. Virkesförsäljningsinkomsterna kommer också fortsättningsvis att grunda sig på de exakta virkesvolymer som skördaren mäter. – Virkesköparen avgränsar den stämplingspost som är föremål för anbud på en digital karta och tillämpningen fastställer objektets beståndsuppgifter, så som

stockandel samt grovlek, kvalitet och stamvolymfördelning per trädslag. Uppskattning av beståndsuppgifter med hjälp av AI grundar sig på omfattande offentligt platsdatamaterial, som vi kompletterar med vårt eget material, så som mätningsuppgifter från skördare och mätanordningarna vid våra sågverk, säger Olli Leino, Metsä Groups direktör för digitalisering av virkesanskaffning och skogstjänster.

Metsä Groups egen personal förverkligande den nya tillämpningen från idé till färdig produkt på ett par år. Den togs nyligen i bruk i hela Finland där Metsä Group köper avverkningsposter. En utvidgning av tillämpningen för uppskattning av gallringsbestånd är under arbete. De nuvarande algoritmernas noggrannhet förbättras också hela tiden genom maskininlärning.

Svevia bygger för vindkraft i Ånge

Nästa höst ska Klevbergets vindkraftpark i Ljungaverk utanför Ånge att stå klar. Svevia har fått i uppdrag att utföra mark- och anläggningsarbetet och lägga ner ledningarna till den nya vindkraftparken.

– Projektet handlar om att anlägga den infrastruktur som behövs för en vindkraftpark. Vi schaktar och bygger upp breda och stabila vägar för transporter av material och utrustning som behövs under anläggningstiden och för transporterna av vindkraftverken som när de står monterade kommer att vara 200 meter höga från marken och upp

till rotorns höjd, säger Tobias Olsson, Svevia. Inför projektet har Svevia varit på plats för att så långt det är möjligt förstå områdets geotekniska förutsättningar, vilket i sin tur påverkar vilken typ av fundament som kommer att anläggas, gravitationsfundament eller bergförankrade fundament.

– Ett gravitationsfundament kan med sin storlek och tyngd bära upp hela vindkraftverket. För ett bergsförankrat fundament fäster vi fundamentet med så kallade linstag som är uppbyggt av vajer. Dessa borras och gjuts fast i berget, förklarar Tobias Olsson. På Klevberget kom-

Till hösten 2023 kommer Klevbergets vindkraftpark i Ljungaverk utanför Ånge att stå klar. Total installerad effekt är beräknad till, 145 MW .

mer Svevia både att anlägga gravitationsfundament och bergsförankrade fundament för de totalt 24 vindkraftverken. Utöver fundamenten anlägger Svevia även 24 kranplaner, förlägger det interna kraftnätet och bygger totalt cirka 30 kilometer väg.

Projektet som redan startat utförs på uppdrag av OX2 är värt cirka 250 miljoner kronor. Svevias del av projektet beräknas vara klar i oktober 2023. Hela vindkraftparken förväntas vara klar att tas i drift under hösten 2023.


2022 SOL SOLV VALLA 2-4 JUNI

HYDREMA VÄXJÖ Per Eriksson Försäljningschef Tel: 070-928 82 95 per@hydrema.com

HYDREMA MALMÖ Henrik Sørensen Tel: 070-598 89 06 hso@hydrema.com

HYDREMA GÖTEBORG Lars Wennberg Tel: 070-620 92 46 lwe@hydrema.com

HYDREMA STOCKHOLM Johan Braun Tel: 070-327 54 88 jbr@hydrema.com

ScaleLog For Forest est är kranspetsvågen kranspetsvågen som erbjuder en trådlös trådlös vägnin vägning g med med lång lång batteritid, bekvämligh bekvämlighet, et, noggranh noggranhet, et, enkelh enk elhet et och som samtidigt är väldigt väldigt funktionellt. funktion ellt.

Länken Länk en till framtiden framtiden

ScaleLog.com


26

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • TEMA FORSKNING & NATUR

Underhållet Ny forskning: skjuts på framtiden En färsk rapport från analys- och teknikkonsultbolaget WSP visar att Sverige under lång tid skjutit viktiga underhållsinvesteringar på framtiden. Sverige har aldrig lagt så lite pengar på underhåll som vi gör idag. Framför allt är det vägar och VA-system som sticker ut, där risken är att investeringarna knappt klarar av att stoppa förfallet. Historiskt har Sverige investerat stora belopp i den gemensamma infrastrukturen, så som vägar, järnvägar, el- och vattensystem. Men samtliga system börjar falla för åldersstrecket samtidigt som reinvesteringarna de senaste decennierna sjunkit. Det betyder att Sverige skjuter en stor underhållsskuld framför sig. Till exempel skulle reinvesteringarna i VA-systemet behöva öka från 3 till 5 miljarder kronor per år endast för att upprätthålla dagens status. Enligt WSPs rapport sammanfaller den tekniska livslängden för befintlig svensk vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft under perioden 2045– 2060. Det betyder att samtidigt som systemet behöver byggas ut kraftigt krävs omfattande reinvesteringar. När det kommer till transportinfrastrukturen är behoven av underhåll stora både på järnväg och väg, särskilt när det kommer till vägnätet.

Infångat kol kan öka produktionen av drivmedel Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från skogens restströmmar är att satsa på tekniker som fångar och tar till vara på mer av kolet i råvaran.

N Foto: Per Eriksson & Luleå tekniska universitet.

u presenteras en ny forskningsstudie där 14 befintliga tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter undersöks. Hur väl nyttjas det biogena kolet idag och hur kan mer tas tillvara?

Med de tekniker som finns idag hamnar endast omkring 30–40 procent av råvarans kol i biodrivmedlet. Biprodukterna innehåller ofta en stor andel av kolet, men i nästan alla fall släpps betydande mängder av koldioxid ut till

atmosfären. Enligt forskningsstudien kan slöseriet med biogent kol minska genom att fånga in koldioxiden och uppgradera den till drivmedel med så kallad elektrobränsleteknik. Ett annat alternativ är att lagra det

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t v Gru Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

infångade kolet, vilket har en nettokylande effekt på atmosfären. Forskargruppen h a r värderat befintliga och framtida tekniker ur ett kombinerat kol-, kostnads och klimatperspektiv. Gruppens slutsats är att förgasning och vätebehandling av skogsrester har störst förbättringspotential i kombination med antingen uppgradering eller lagring av infångad

”Eftersom biomassa är en begränsad resurs finns en poäng i att ta hand om det biogena kolet på bästa sätt.”

Elisabeth Wetterlund forskare på Luleå tekniska universitet.

koldioxid. Produktionen av biodrivmedel kan i vissa fall tre- eller fyrdubblas om infångad koldioxid används som råvara i produktionen med samma klimatprestanda som i basfallet utan infångning. Detta kan vara en lösning för en framtid med begränsad tillgång på biomassa. Den ökade produktionen av biodrivmedel skulle dock

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 27

Regeringen ger uppdrag om hållbart skogsbruk

Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från skogens restprodukter är att satsa på tekniker som fångar och tar vara på mer av kolet i råvaran. Det visar en ny forskningsstudie som undersökt 14 befintliga tekniker för biodrivmedel.

Den 19 april gav regeringen Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att underlätta för alla som arbetar i och med skogen praktiskt kunna ta hänsyn till enskilda arter och samtidigt ha god ekonomi i sina verksamheter. Uppdraget innebär att regeringen ger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att • ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen. • revidera och besluta om myndigheternas befintliga gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. De gemensamma riktlinjerna ska också innefatta en ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden. • underlätta för skogsägare och verksamhetsutövare genom att fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder. • föra dialog med länsstyrelser och andra relevanta myndigheter och representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda vid genomförande av uppdraget. I ett nästa steg avser regeringen att göra en översyn av artskyddsförordningen som avser hur artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska införlivas i förordningen.

Karlskoga 20-21 maj 2022

Den ökade produktionskapaciteten för biodrivmedel kommer dock med ett motsvarande ökat elbehov, vilket i sin tur kräver uppskalning av hållbar elproduktion.

komma med ett motsvarande elbehov, vilket i sin tur skulle kräva en uppskalning av hållbar elproduktion. I ett svenskt perspektiv finns den största råvarupotentialen för biodrivmedel i restprodukter från skogsbruk och skogsindustri. Konkurrensen om förnybara kolatomer förväntas öka när alla sektorer samtidigt vill ersätta sina fossila råvaror, för att

nå klimatmålen. Samtidigt skärps kriterierna för användande av olika bioråvaror, för att undvika konflikter med andra hållbarhets- och miljömål. – Eftersom biomassa är en begränsad resurs finns en poäng i att ta hand om det biogena kolet på bästa sätt, säger forskningsledaren Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet. Utmaningen är att

– Även om vi elektrifierar kommer flytande och gasformiga biodrivmedel att behövas länge, säger Elisabeth Wetterlund, forskare på Luleå tekniska universitet.

det krävs omfattande investeringar för att förverkliga produktion som tar vara på mer av kolet. Intresset från industrin är starkt, men idag finns inga ekonomiska incitament. Resultatet i rapporten uppges kunna bli ett betydelsefullt beslutsunderlag för både industrioch samhälle, eftersom området har pekats ut som i stort behov av ökad kunskap och som

sannolikt blir viktigt för att kunna nå Sveriges klimatmål i tid. – Även om vi elektrifierar fordonsparken kommer flytande och gasformiga biodrivmedel att behövas länge, säger Elisabeth Wetterlund. Vill man öka produktionen av dem måste det dock finns en långsiktighet i den politiska viljan och en gemensam strategi.

Traktor Branson 2500hL ,4WD, 24 hk hydrostat Steg 5 motor, servo, trepunktlyft, hydrauluttag, skogspaket, tak/vindruta. Griplastarvagn Kranman T1750 4WD, ramstyrning, vinsch , utskjutkran

Vi ordnar även med finansiering!

2 års garanti

Västra Torpvägen 9 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

Monter S21

2022 SOLVALLA 2–4 JUNI

Monter G37

29-30JUNI


28

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Ny forskning:

Svenska granens återkomst tog tusentals år Tadano närmar sig världens första eldrivna terränggående mobilkran. Planen är lansering i slutet av 2023.

Tadano utvecklar eldriven mobilkran Krantllverkaren Tadano planerar att lansera en elektrisk terrängkran i slutet av nästa år. Kranen, som för närvarande är under utveckling, ska kunna transportera sig själv arbetsplatsen och utföra alla lyftoperationer med elkraft från batteri eller kabel. Ljudnivån kommer också att sänkas avsevärt med den elektriska mobilkranen, vilket innebär stor nytta för de som arbetar vid kranen eller rör sig i närheten av den. Låg ljudnivå och elektrisk drift utan emissioner, gör det också möjligt att använda kranen både nattetid och inomhus. Tadano arbetar för närvarande med en mängd olika industrileverantörer och partners och siktar på kommersialisering av den eldrivna kranen i slutet av 2023.

ByggPartner förvärvar Åhlin & Ekeroth Nu är det klart att ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland. – Vi är glada att kunna välkomna Åhlin & Ekeroth till ByggPartner. Det här är ett bolag som har en stark lokal förankring och är duktiga entreprenörer och där vi ser många likheter med vår verksamhet i Dalarna. Vi kommer att behålla den lokala prägeln med nuvarande ledning, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft genom att driva utvecklingsfrågor gemensamt. Vi ser stora fördelar för både kunder och medarbetare att vi nu blir en större koncern, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner. ByggPartner blir efter förvärvet en väsentligt större koncern med en årsomsättning om cirka 3,7 miljarder kronor. Genom att kombinera ett starkt lokalt erbjudande med gemensamma frågor inom hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering skapas samordningsfördelar och värde. Åhlin & Ekeroth kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt bolag under eget varumärke och med lokal ledning.

Forskare vid Uppsala universitet presenterar en studie som visar att det tog mer än 10.000 år från det att de första granarna kom tillbaka till Sverige efter den senaste istiden till dess att trädarten fick en kraftig spridning över landet. Den mycket långsamma spridningstakten är något som förvånat forskarna eftersom förutsättningarna för tillväxt varit så goda. Granen är Sveriges vanligaste trädslag och var vanligt förekommande även före den senaste istiden. Granens invandring till Sverige har fram tills nu beskrivits utifrån fynd av granpollen i gammalt sjösediment och torvlager. De slutsatser man dragit från dessa studier var att granen invandrade norrifrån efter issmältningen och kom till södra Sverige så sent som under de första tusen åren. Även tidigare forskning har konstaterat att det tog

I en ny studie från Uppsala universitet har forskarna analyserat uråldrigt dna bevarat i sjösediment som visar att granen fanns på plats i södra Sverige direkt efter isavsmältningen för 14.000 år sedan.

relativt lång tid för granen att återkomma och åter bli dominant i de skandinaviska skogarna. – Trots att granen var en av de första träden på plats kunde inte dessa träd breda ut sig i någon större utsträckning. Det är förvånande då de växter som är tidiga brukar ha en fördel i det avseendet, säger Kevin Nota, forskarstuderande vid Uppsala universitet.

Enligt forskarna är det fortfarande ett mysterium vad som höll tillbaka granen under alla dessa tusentals år. Den nya studien visar att de första granarna på plats var besläktade med de ensamma grankloner som idag kan hittas högt upp på de svenska fjällsluttningarna. De kallas för kloner eftersom när stammarna har dött har rotsystemet överlevt och

skickat upp nya träd. En del har också förökat sig genom rotskott. – Det verkar som om den svenska granen har genomlevt flera tidigare försök att ta över skogarna i Skandinavien, men att det endast var den sista expansionen som lyckades, förklarar Laura Parducci, forskare vid Uppsala universitet och en av författarna bakom den nya studien.

Sveaskog ökar omsättning och vinst Statliga Sveaskog ökade vinsten och omsättningen under årets första kvartal.

Omsättningen steg 17,7 procent till 1.992 miljoner kronor (1.693). Rörelseresultatet blev 808 miljoner kronor (619),

med en rörelsemarginal på 40,5 procent (36,6). Operativt rörelseresultat blev 481 miljoner kronor (418) med en rörelsemarginal på 24,1 procent. Resultatet efter skatt blev 669 miljoner kronor (480), en ökning

med 39,4 procent mot fjolåret. – Efterfrågan på trävaror, massa, papper och kartong är fortsatt stark i Sverige och resten av världen, vilket gör att priset på virkesleveranser ökar. Prishöjningen bidrar

till att fortsätta förbättra lönsamheten i skogsbruket, och motiverar till hög aktivitet i skogen med både föryngringsavverkning och gallring, kommenterar Erik Brandsma, vd och koncernchef på Sveaskog rapporten.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 29

• Tillverkar fl flis is med kvalitet i toppklass. • Byggd från grunden utan kompromisser kompr omisser.. • För Förfl flyttar yttar sig snabbt, 80km/h. • Låg ljudnivå. • Superstark motor på 790 hk. • Flexibel maskin. • Bra terrängegenskaper. terrängegenskaper.

pewag forstgrip pro Soft

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Besök oss på

2–4 JUNI 2022 • JÖNKÖPING

Monter 808

Albach diamant 2000 är en optimal maskin där mångsidighet och fliskvalitet sätts i första rummet. Maskinen är mycket smidig på trånga skogsbilvägar och kommer åt många avlägg där inte lastbilarna kan ta sig fram. Rundvedsflisning av spridda diametrar klarar den med hög kapacitet och flisens kvalitet blir av högsta klass. Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av en demonstration av maskinen..

Sunnerb Sunner by Jord Jord & Skog Skog AB Innovativ bioenergiteknik Kontakta Per Carlsson Telefon 073-356 73 88 • E-post per@albach.se

Snart dags – Äntligen tillbaka! Mötesplatsen för alla med intresse inom skog- och skogsbruk. En branschmässa med fler än 130 intressanta utställare samlade på ett lättöverskådligt och smidigt mässområde. Välkommen!

Skog & transport Se utställarförteckning och övrig information på www.skogsmaskindagarna.se


30

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • PROVKÖRNING

Laddbar Mustang med höga prestanda

För drygt ett halvår sedan lanserade Ford Mustang Mach-E och nu lanseras en ny prestandaspäckad GT-modell på den svenska marknaden. Bilen erbjuder 487 hästkrafter med ett vridmoment på 860 Newtonmeter som ger en acceleration från 0-100 på 3,7 sekunder, vilket gör den Fords snabbast accelererande bil någonsin. En dubbelmotor, fyrhjulsdrift, helt elektrisk drivlina, avancerad adaptiv fjädring och högpresterande bromssystem ger en kombination av sportbilsrespons och smidighet. Mustang Mach-E GT har också en unik kalibrering av drivaggregatet som ansluter en större andel vridmoment på bakhjulen än andra Mustang Mach-E-varianter med fyrhjulsdrift. Känslan är mer vardagsbil med hög komfort än snabb sportbil. Jämfört med Testla Model Y som har en knivskarp styrning och stenhård fjädring känns Mussen mer som en landsvägskryssare trots GT-konfigurationen. Den här bilen kommer det vara lätt att leva med. Skräddarsydda specifika-

tioner inkluderar Ford Performance-sportsäten, standard 20-tums lättmetallfälgar, exklusiva blå och orange karossfärger och unik kaross styling - vilket ytterligare urskiljer premium-SUV:ens design. Annars är det inte det lättaste att skilja Ford Mustang Mach-E GT med standardmodellen. I fronten är det luftintaget som växt till sig och 20 tums hjulen har fått röda bromsok. Samtidigt har baken uppgraderats med en diffusor och ett stort GT-emblem. Mustang Mach-E GT är standardutrustad med ett 88 kWh batteri med utökad räckvidd på upp till 50 mil på ren el. Laddning med upp till 150 kW ger en räckvidd på cirka 97 km inom 10 minuter efter påbörjad laddning och att

Spänn fast och kör Pålitlig utrustning och bankar av hög kvalitet i all ära, men vi nöjer oss inte där. Med LAXO LX sker all lastspänning i bekväm arbetshöjd, vilket gör att jobbet går snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Vår automatspännare är både tillförlitlig och underhållsfri.

LAXO LX • Snabbt och smidigt i alla väder • Optimera ekipaget efter dina behov • Våra automatspännare är kraftiga, men lätta att hantera • Robusta aluminiumbankar och hållfasta stöttor Läs mer på laxo.se

ladda från 10 procent till 80 procent tar cirka 45 minuter. Två växelströmsmotorer driver var och en av fram- och bakhjulen för att producera en kombinerad kraft på 487 hästkrafter och ett vridmoment på 860 Newtonmeter - nästan 15 procent mer vridmoment än Ford superbils-flaggskepp Ford GT. Drivlinan är konfigurerad för att gradvis öka den bakre balansen i vridmomentfördelningen när föraren växlar genom de tre körlägena – och justerar köregenskaperna därefter. Mustang Mach-E GT kommer dessutom med ett exklusivt Untamed Plus-körläge. Vid sidan av den vässade styrningen, förbättrad gas-

”Mustang Mach-E GT är Fords mest spännande helelektriska bil hittills.”

respons, förstärkt upphängning, simulerade nedväxlingar och förstärkt interiörljud i Untamed-läget, kalibrerar Plus-funktionen drivlinan för konsekvent kraft- och vridmomentsöverförande i upprepade scenarier med högt effektbehov vid bankörning. Den standardiserade adaptiva fjädring är speciellt anpassad för europeiska vägar och förarens behov. Systemet styr elektroniskt magnetorologisk vätska inuti spjället för att reagera i realtid på förändrade vägförhållanden och kan sömlöst justera bilens karaktär i linje med det valda körläget.

Per Eriksson (text)

per@anlaggningsvarlden.se

Ford Mustang Mach-E GT - den Mach-E GT gör 0-100 km / h på

Röda bromsok.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2022 31

Fakta. Ford Mustang Mach-E GT Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km Miljöförmåner: Ja Förbrukning: (kwh/100 km): 20,0

Ekonomi

Grundpris: 970 900:Fordonsskatt: 360:Klimatbonus: 70 000:-

Teknik

mest spännande, mest förarinriktade versionen av Fords helt nya, helelektriska sportvagn. Mustang 3,7 sekunder - vilket gör den till Fords snabbast accelererande bil någonsin satts i trafik på europeiska vägar.

Motor: el Max effekt: 487 hästkrafter Batteri : Litiumjon på 91 kWh. Laddeffekt 11 kW AC / 150 kW DC. Max vridmoment: 860 Nm Räckvidd: 50 mil Kraftöverföring: En främre och en bakre elmotor, fyrhjulsdrift. Enväxlad låda Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 3,7 sek Toppfart: 200 km/tim

Mått/vikt

Infotainmentdisplay med stående pekskärm på 15,5 tum.

Snygg akter.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 474, bredd 188, höjd 161 Last: 402/ 1520 liter+80 liter frunk/ Tjänstevikt: 2 273 kilo Maximal dragvikt: 1500 kilo

Bakljus Mustang 1964 respektive 2022. Släktskapet finns där...

Plus:

• Bra standardutrustning • Snygg design • Hög komfort

Minus:

• Dyr prislapp • Tveksam Mustang-koppling

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 0 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2021: 95 g/km Sverige-snitt 2020: 93,47 g/km

VI SES I MONTER S:29!

2022 SOLVALLA 2-4 JUNI


32

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • FÖRETAGSREPORTAGET

Spårvägen mellan Lunds centrum och ESS vinner Trafikverkets arkitekturpris. Arkitekt: Lunds kommun.

Foto: Kristina Strand Larsson

De vinner Trafikverkets arkitekturpris Trafikverket delar vartannat år ut sitt arkitekturpris för att uppmuntra bra utformning inom infrastruktur. Den 7 april mottog Spårvägen i Lund och Lunds kommun arkitekturpriset för en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning. – Spårvägen i Lund har lyckats med ett till synes omöjligt uppdrag, att passa in spårbunden kollektivtrafik i en stadskärna med höga kulturhistoriska värden, via nya utvecklingsområden och ut till den nya forskningsanläggningen ESS, säger Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA och juryns ordförande.

”Ja till Skogsproppen gör alla till vinnare” Riksdagen har röstat ja till skogspropositionen vilket innebär en ny inriktning med frivillighet som grund när det gäller formellt skydd av skog. – Från och med nu räknar vi med att ingen markägare ska behöva vara orolig över att förlora rätten till sin mark på grund av att man låtit höga naturvärden utvecklas. Det är en seger både för äganderätten och för naturvården säger Martin Gustavsson på LRF i Västra Götaland. Enligt LRF är frivillighet vid formellt skydd av skog något som organisationen arbetat för

länge. Det har varit en återkommande del i det regionala påverkansarbetet gentemot Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Bland annat har lyft fram den norska modellen som ett bar exempel. I Norge har man arbetat framgångsrikt med frivillighet sedan 2005 och för statens del har det inneburit lägre kostnader för skyddet. – Nu är det viktigt att beslutet om frivillig grund tillämpas fullt ut av alla myndigheter. Vi ser fram emot att få vara med och delta i utformningen av nya och bättre arbetssätt säger Martin Gustavsson, avslutningsvis.

Lasses effektiva bergtäkt

Företaget H Dahlqvist Åkeri i orten Zinkgruvan, 3,5 mil söder om Hallsberg är ett väletablerat familjeföretag som drivs i femte generationen av Lasse Dahlqvist. Företaget utför krossning, lastning, grävning, transporter samt försäljning av olika material och fraktioner. H Dahlqvist Åkeri har egna bergtäkter i Zinkgruvan, Mariedamm och i Svartsundet, strax utanför Pålsboda. Exakt när företaget bildades är svårt att säga. – Men i begynnelsen utfördes transportuppdragen med hjälp av häst och vagn, berättar Lasse Dahlqvist. Det välskötta och väl etablerade företaget omsätter omkring 55 miljoner kronor och drivs i femte generation av

Lasse Dahlqvist. Täkten i Svartsundet har inte framdragen el utan maskinerna drivs av två dieseldrivna elverk som sammantaget förbrukar 90 liter diesel per timme, så det gäller att materialframställningen är extremt effektiv. – Med rätt maskinpark som är optimerade för en hög produktion är det trots dagens höga bränslepriser möjligt att driva täkten i Svartsun-

det med god lönsamhet, säger Lasse Dahlqvist. I täkten framställer man allt från tvättad makadam till finast tänkbara pulver för avjämningsmassa. Den röda tråden i produktionen är dock ballast till produktion av asfalt. I första hand 8/11 och 11/16 med ett ku l k v a r n s v ä rd e u n -

”Många gånger sköter kunderna utlastning och vägningen själva.” Lasse Dahlqvist vd för H Dahlqvist Åkeri i Zinkgruvan.

Från vänster: Peter Åkesson, maskinförare på H Dahlqvist Åkeri och Peter Lissbackas, vd på DL Maskin som är svensk generalagent för Montabert hydraulhammare. Peter har nyligen levererat en Montabert hydraulhammare till H Dahlqvist Åkeri.

I H Dahlqvists bergtäkt i Svartsundet u väl inkörd Volvo EC240CNL och en för

der 6, vilket innebär att materialet uppfyller Trafikverkets regler för beläggningsmaterial på höghastighetsvägar. I täkten arbetar Peter Åkesson och Mikael Claesson med en maskinpark som består av en Volvo L220 hjullastare med våg, MaskinMekano sorteringsverk, Mulle/Sandvik konkross och ett flertal Volvogrävare. Kapaciteten ligger på 140 ton per timme. – Vi har stort förtroende för våra kunder. Många gånger sköter de utlastning och vägningen själva. De har en personlig kod för startspärren på hjullastaren och våg-

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 33

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Ny ordförande för Skogsindustrierna

utanför Pålsboda, någon mil söder om Örebro framställer företaget 30 ton bergmaterial per timme. Knackning av skut görs av en rhållandevis ny Montabert XL2600 hydraulhammare på 2.670 kilo som är den största hammaren i Montaberts XL-serie.

Foto: Per Eriksson

I H Dahlqvist Åkeris täkt i Svartsundet producerar man 140 ton asfaltsballast per timme.

sedeln skickas digitalt via en molntjänst till kontoret, säger Lasse Dahlqvist. Täkten etablerades för fyra år sedan. Restprodukten vid asfaltsballasttillverkningen är

stenmjölet där man nu försöker få ner fillern till 5 procent, viket innebär att stenmjölet kan komma att användas som avjämningsmassa av företaget Weber som idag tillverkar råvara till flytspackelmassan av

NYHET!

Sorteringsverket från MaskinMekano och en luftseparator tar bort filler i stenmjölet.

naturgrus. H Dahlqvist Åkeri har flertalet av de anställda vid malmgruvan i Zinkgruvan. Där sköter man ortlastning och transport av 2,4 miljoner ton malm per år. Utlastningen görs av flera Cat-ma-

skiner, bland annat en Cat 988 elhybrid som redan körts i 19.000 timmar. Enligt Lasse Dahlqvist innebär elhybriddriften en bränslebesparing på minst 1 kubikmeter diesel per vecka.

Ulf Larsson, vd och koncernchef för skogsbolaget SCA har valts till ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna. – Skogsindustrin kommer att spela en avgörande roll i det formativa skede Sverige, EU och världen befinner sig i. Skogsnäringens roll i omställningen behöver uppvärderas i takt med att den globala viljan att fasa ut fossila produkter, Ulf Larsson, vd och koncernchef på SCA material och bränslen är ny ordförande för tilltar, säger Ulf Larsson. Skogsindustrierna. Enligt Ulf Larsson är det viktigt att öka förståelsen och förbättra villkoren för det svenska skogsbruket. PÅ EU-nivå ser han gärna att Sverige krokar arm med andra skogsnationer för att fortsätta visa att skogen är en strategisk viktig resurs och att brukande av skogens förnybara råvara är en förutsättning för en hållbar och fossilfri utveckling. Valet av ny styrelseordförande skedde på Skogsindustriernas årsstämma den 20 april.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Orderingångsrekord för Svevia Orderingången för Svevia i det första kvartalet i år uppgick till 5,3 miljarder kronor (3,9) och var den högst i bolagets historia.

”Det är Vi beh övinte er ont om svensk skog förändra regeloch det råder verk ocrisk h för ingen p r ö v n i n gs- i råvarubrist processer för att Sverige.” säkerChristan ställa eNielsen n marknadsanalytiker hållbar på försöSkogsindustrierna. rjnför inträvaror g.

20 10

Lettland

Tjeckien

0

Framtiden blir återigen något oviss om hur man på världsmarknaden ska finna balans mellan utbud och efterfrågan under 2020-talet.

Källa: FAO och Skogsindustrierna

as upprätthålla en hög produktion om de i ett senare skede inte har möjlighet att transportera produkterna till marknaden. Europa som helhet är en nettoexportör av trävaror med 25 miljoner kubikmeter per år. Det motsvarar mer än dubbelt så stor volym som den som faller bort på

grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Som stor skogsnation bidrar Sverige med en viktig del till europeiska nettoexporten. – För att möta behovet av förnyelsebara byggmaterial är tillgången till svenska trävaror nu extra betydelsefull för de europeiska konsumenterna, säger Christian Nielsen.

Nya Dunderbyggnationer

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

9.000:-

miljoner m 3

– nu även med 2-axligt släp!

Delar till transportörer...

2 tons växellådedomkraft för lastbil

De svenska sågverken producerar i första hand sina trävaror av svenskt timmer. Med undantag från Norge är importen av sågtimmer från andra länder till Sverige i det närmaste obefintlig. Det innebär att svensk sågnäring inte påverkas särskilt mycket av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. – Det finns flera faktorer som kan verka hämmande på transportmöjligheterna, till exempel tillgång på chaufförer, lastbilar och sjötransporter. Det spelar mindre roll om svenska sågverk lyck-

30

Världens största exportörer av sågade trävaror

Chile

Stålgrossisten BE Group redovisar kraftigt ökad försäljning och vinst under årets första kvartal jämfört med samma period ifjol. – Fortsatt höga stålpriser och god kostnadskontroll gör att BE Group återigen levererar ett starkt kvartal. Rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent vilket med god marginal är den bästa som levererats för det första kvartalet sedan börsintroduktionen 2006, säger Peter Andersson, vd på BE Group i en kommentar till rapporten. Omsättningen steg 67,7 procent till 1 845 miljoner kronor (1 100). Ökningen förklaras av positiva pris- och mixeffekter på 62 procent, organisk tonnagetillväxt på 4 procent samt positiva valutaeffekter om 2 procent Rörelseresultatet blev 184 miljoner kronor (86), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (7,8). – Omvärldsläget gör det svårt att sia om framtiden. Det vi vet är att stålpriserna kommer att ligga på en hög nivå under andra kvartalet och vi ser på kort sikt inte någon nedgång i efterfrågan säger Peter Andersson.

månaderna men redan i höst hoppas vi att utbud och efterfrågan kan vara mer i balans, säger Christian Nielsen, Skogsindustriernas marknadsanalytiker för trävaror.

Belarus

BE Group ökar omsättning och vinsten

Europa kämpar just nu för att kompensera bortfallet av ryska trävaror. Till hösten tror branschorganisationen Skogsindustrierna att läget normaliseras, men fram till det kan svenska sågverk sälja mer till vissa marknader, som Storbritannien.

Österrike

– Det är inte ont om svensk skog, och det råder ingen risk för råvarubrist i Sverige. Det kommer bli ett högt tryck under de närmaste

Tyskland

Det pågående kriget i Ukraina med påföljande sanktioner mot Ryssland skapar dels brist på flera insatsvaror, dels ökade priser på drivmedel, skriver Svevia i rapporten. – Våra marknadsförutsättningar är fortsatt gynnsamma trots att läget i omvärlden har försämras, menar Anders Gustafsson.

Enligt marknadsrapporten ”Så går det för skogsindustrin” som branschorganisationen Skogsindustrierna tagit fram är det möjligt att den europeiska marknaden åter kan stabilisera sig i höst.

Finland

Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Sverige

– Vi har inlett 2022 mycket starkt. Vår orderingång och orderstock nådde rekordnivåer, rörelseresultatet och kassaflödet förbättrades kraftigt. Det är tydligt att vår strategi är framgångsrik även i dessa turbulenta tider, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Konkurrensen om de sågade trävarorna blir allt hårdare när europeiska köpare, som tidigare har köpt virket från Ryssland, söker nya leverantörer.

Kanada

Orderstocken vid periodens slut uppgick till 11,9 miljarder kronor (11,2). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 5 miljoner kronor (-12). Det operativa kassaflödet stärktes och uppgick till 227 miljoner kronor (-69).

Högtryck för de svenska sågverken

Ryssland

34

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00

Däckmaskin 13-27"

36.000:36. 000:Momentnyckel 300-1500 Nm

5.000:5.000:50 tons press, 2 stegs

9.000:-

3,5 tons saxlyft Hauvrex, 3-fas

24. 4.000:000:-

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


HYPRO 755 HB

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin! Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.

HYPRO 300

En rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt på ca 800 kg utför ett snabbt och effektivt arbete! Med eget hydraulsystem, lastkännande ventil för mjuka köregenskaper och tre matarhjulsmotorer för maximal dragkraft.

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE

FABRIKSRENOVERADE UTBYTESMOTORER Två års garanti. Tillverkad enligt samma speci�kation som din DEUTZ-motor. Alla slitdelar ersätts av DEUTZ originaldelar Alla komponenter är uppgraderade till den nyaste versionen Kvalitet och garanti lika som på nya DEUTZ-motorer Vi levererar DEUTZ originaldelar, motorer och service

Uttjänt motor

DIESEL MOTOR NORDIC Sverige | Danmark | Finland Saldovägen 6-8 | 175 62 Järfälla Telefon 08-564 707 00 www.dieselmotornordic.com

DEUTZ XCHANGE

TCD CD 2012 L4 2V Prisexempel T 137.725 kr (exkl. moms och pant)

We care. We support. We deliver.

DEUTZ SERVICE.


36

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Samuel Östling ny säljare på Malwa Samuel Östling tillträdde den 14 april som ny säljare på Malwa och kommer i första hand arbeta med att förstärka Malwas närvaro på den europeiska marknaden. Dels genom att utveckla och stödja befintliga distributörer i deras aktivitet och dels hitta möjligheter på nya marknader. Samuel Östling, som Samuel Östling, ny säljare på Malwa. bor på skogsgård i Småländska Vislanda, kommer närmast från Rottne Industri där han haft ett flertal tjänster under sina drygt tio år på företaget. De senaste två åren har han varit stationerad i Kanada och ansvarat för teknisk säljsupport.

Lovisagruvan ökade vinsten rejält

Gruvbolaget Lovisagruvan ökade intäkterna och vinsten kraftigt under det första kvartalet. Malmintäkterna brutto steg 25,5 procent till 17,2 miljoner kronor (13,7). Nettointäkten steg till 16,1 miljoner kronor (7.9). Rörelseresultatet landade på 7,5 miljoner kronor (–0,4) med en rörelsemarginal på 43,6 procent. – Trots den lägre kvantiteten ökade intäkterna. Det berodde främst på den väsentligt högre metallprisnivån men även klart högre metallhalter i den levererade malmen. Produktionsplanen för detta år är inställd på 40 tusen ton uppfordrat ut gruvan skriver företaget i rapporten

Ny markvibrator för grävmaskin från Engcon Nu lanserar Engcon en nyutvecklad markvibrator för grävmaskiner i storleken 12-26 ton. Den nya markvibratorn är anpassad för att använda under en tiltrotator. Enligt Engcon blir det allt vanligare att använda en markvibrator för markkomprimering tillsammans med en grävmaskin. Genom detta kan antalet maskiner och redskap minskas

”Nu ökar vi grävmaskinernas flexibilitet då maskinföraren kan tilta och rotera markvibratorn.”

Johan Johansson konstruktör på Engcon.

och säkerheten ökas, då ingen person behöver vara nere i en schakt som riskerar att rasa till följd av vibrationerna. Inga handdrivna vibratorer behöver lyftas med kätting eller lyftstropp, vilket ökar säkerheten på byggarbetsplatsen avsevärt. Dessutom ökar arbetsområdet då det både går att rotera och vinkla markvibratorn så att den följer underlaget. – Nu ökar vi grävmaskinernas flexibilitet då grävmaskinisten kan tilta och rotera markvibratorn. Det går bland annat att komprimera runt slänter och brun�nar, utan att ständigt behöva byta maskinens position. Detta innebär att grävmaskinen kan utföra fler typer av jobb, berättar Johan Johansson, konstruktör och projektledare för den nya markvibratorn på Engcon.

Som ytterligare ett steg framåt i att göra grävmaskinen till en redskapsbärare, lanseras nu en nyutvecklad markvibrator för grävmaskiner i storleken 12-26 ton.

Precis som övriga hydrauliska redskap från Engcon är EC-Oil automatiskt snabbfästessystem standard på den nya markvibratorn PC6000,

vilket är ytterligare ett steg i det fortsatta arbetet med att utveckla verktyg med automatiskt snabbfästessystem.

Fakta. Teknisk data PC6000 markvibrator Bredd [mm]: ...................................................................720 Höjd exklusive infästning [mm]: ................................... 508 Längd [mm]: ................................................................. 1065 Vikt exklusive infästning [kg]: ...................................... 560 Rekommenderat hydraulflöde från [l/min]: .................... 55 Packyta [mm]: .............................................................. 0,44 Packkraft [kN]: ................................................................ 60 Max hydraultryck [bar]: ..................................................220 Max rekommenderat tryck i returledning [bar]: ..............20

SORTERAREN Olika storlekar med varierande spaltöppning för stora och små maskiner. Även kombimodeller för två orteringsstorlekar. Sorterar det mesta: grus-, jord-, sprängsten och gatsten.

TESTA ÄVEN VÅRA EFFEKTIVA MINIHARPOR!

Rikta din kamera mot koden för att se filmen om hur effektiv Lucky-harpan är!

Högsta kvalitet sedan 1969! www.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig finansiering genom:

Från: FINANCE

2.500:-/mån


VI SES I MONTER C:29!

2022 SOLVALLA 2-4 JUNI

SADELMAKAR ADELMAKARVVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


38

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Doosan lanserar nya minigrävare Doosan lanserar två nya minigrävare, DX27Z-7 på 2,8 ton och DX35Z-7 på 3,9 ton. Båda modellerna ger ett större arbetsområde än föregångarna. Maskinerna kommer dessutom med steg V-motorer.

YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Eriksberg 28 • 791 96 Falun Tel 070-383 43 52 • info@ytfsweden.se • www.ytfsweden.se

– Vi kommer att serva många fler maskinmärken och modeller och dessutom inte enbart skogsmaskiner, säger Christer Westin, servicechef på Eco Log.

Nytt företag inom skogsmaskinservice

Nu startar Eco Logs servicecenter i Söderhamn tillsammans med Gremo Maskinservice i Ätran ett eget företag, Maskinservice i Norden AB. Det nya företaget ska ingå i koncernen Eco Log Group och därmed ha ett fortsatt samarbete med skogsmaskintillverkaren Eco Log och fabriken precis som tidigare. För de båda serviceverkstäderna innebär det att service kommer kunna erbjudas även till kunder med skogsmaskiner från andra tillverkare än juste Eco Log. Nu byggs därför ett brett lager med reservdelar för alla typer av maskiner byggs upp i de egna lokalerna. Christer Westin, Servicechef för Skandinavien på Eco Log, är den som kommer att basa över verksamheten även i det nya bolaget. - Vi har många kunniga medarbetare med lång erfarenhet i såväl Söderhamn som Ätran. Det nya, gemensamma bolaget kommer att skapa ett ännu närmare samarbete mellan de båda serviceverkstäderna framåt och jag är övertygad om att den samlade kompetensen vi har där kommer att vara en stor styrka, säger Christer Westin.

Båda modellerna drivs av Doosan D17 steg V-dieselmotorn som ger 24,7 hästkrafter vid 2400 v/minut. Enligt Doosan innebär det att de nya maskinerna därmed erbjuder den högsta effekten och vridmomentet i sin klass. DX27Z-7 och DX35Z-7 kommer dessutom med höga oljeflöden på 58 respektive 74 liter/minut. Motvikterna har ny design och ska säkerställa en bra maskinbalans och stabilitet vid arbete. Extra lång sticka finns som tillval på båda modellerna med 60 respektive 100 kilos motvikter. Bommens svängvinkel och svängradie är bättre

Doosan Infracore Europe lanserar minigrävarna DX27Z-7 och DX35Z-7 på 2,8 respektive 3,9 ton. Båda modellerna uppges ha ett större arbetsområde än den tidigare generationens maskiner. Dessutom har de högre lyftkapacitet och grävkrafter.

än eller lika med andra maskiner i denna klass. Genom att placera bommens svängcylinder på vänster sida av hytten kan maskinföraren arbeta ända upp mot väggar och andra strukturer på maskinens högra sida. Båda minigrävarna har ett nytt schaktblad som ger en högre schakthöjd och schaktdjup än andra

maskiner på marknaden. De har även en ny schaktbladkontrollspak. Båda maskinerna har fått en helt ny hytt med högre komfort som har en helglasdörr för att maximera förarens sikt inifrån hytten. Bland andra nyheter i hytten är ett förbättrat värmesystem med luftkonditionering som tillval, DAB -radio, 5,7 tums

pekskärm och körhastighetsomkopplare på schaktspaken. De nya minigrävarna har en ny EPPR-ventil inbyggd för tvåvägs- och valfria rotationsfunktioner, som ger föraren 10-stegs proportionell kontroll av det hydrauliska flödet via joysticken och tumhjulet.

Nordicc lanserar nytt redskap inom grönyteskötsel En ny trend som sprider sig i Sverige är att ställa om från grön gräsmatta till ängsgräs inne stads- och parkområdena. Fördelarna är många. Bland annat behöver man inte klippa gräset lika ofta vilket gör det mer tidseffektivt, och det är dessutom vackert att se på. Men de största vinnarna med denna omställning är faktiskt insekterna. En vanlig gräsmatta är i princip lika användbar som asfalt för dem. Ängsgräs d ä re m o t i n n e h å l l e r

Stennedläggare för minilastare lanseras av Nordicc.

blommor som insekterna kan polinera vilket skapar en mer gynnsam miljö för dessa. Vill man ställa om till ängsgräs och göra det på ett hållbart sätt gör man det i två steg. Först

avlägsnar man grässkalpen tillsammans med de översta jordlagret. Därefter lägger man en lager sand som mixas med den befintliga jorden. Fräsningen av sanden och jorden görs med en

stennedläggare. Det är ett redskap som arbetar som en jordfräs, men den roterar åt andra hållet så att den fräser ner sanden/stenen i marken istället för att dra upp den till ytan. Denna åtgärd gör att marken blir magrare och fattigare på näring som medför att ängsgräset växer sakta och man därmed även eliminerar ogräset. Stennedläggaren finns i flera bredder med två typer av driftsätt och fästen. PTOdrift med 3-punktsfäste samt hydraulisk drift med fäste för hjullastare och redskapsbärare.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 39


40

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Stora insatser krävs om vätgas ska bli verklighet Enligt Kungliga ingenjörsvetenskapsakademinens (IVA) analys kommer kostnaden 2030 för tunga vätgasfordon förväntas bli 50 procent högre per fordonskilometer jämfört med batteridrift.

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Hellberg lanserar nytt streaming hörselskydd Hellberg Safety lanserar en ny modell av sin serie av streaming hörselskydd – Xstream. Det nya hörselskyddet låter användaren att ansluta två telefoner samtidigt. Det nya hörselskyddet Xstream MP kommer som standardutrustad med nivåberoende medhörnings-mikrofoner, vilket gör att användaren kan höra konversationer, varningssignaler och annan viktig information utan att behöva ta av hörselkåpan och kompromissa med skyddet. Dessutom kan man genom att aktivera röstassistenten på telefonen kan man ringa telefonsamtal, byta spår eller pausa musiken utan att plocka upp telefonen ur fickan.

– Om vi ska uppnå målen att minska utsläppen från fordonsindustrin behöver regering och riksdag snarast undanröja den osäkerhet som finns kring vätgas. Det vore illa om en långsam hantering av styrmedelsfrågorna skulle förhindra eller försena ett utnyttjande av potentialen för att minska utsläppen, säger Per Kågeson, IVA-ledamot och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram rapporten.

”Det vore illa om en långsam hantering skulle förhindra eller försena ett utnyttjande av potentialen.”

Per Kågesson ledamot i Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien.

Kostnaden år 2030 för vätgasfordon förväntas bli 50 procent högre per fordonskilometer jämfört med batteridrift. För att vätgas ska kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ för tunga transporter krävs stöd och politiska initiativ.

IVA har gjort en analys för möjligheterna att använda vätgas i fordon som drivs av bränsleceller. Bäst är förutsättningarna för tunga lastbilar i fjärrtrafik. Enligt analysen är det dock svårt att få vätgas att konkurrera med batteridrift även i detta segment. Kostnaden år 2030 för fordon och vätgas bedöms bli cirka 50 procent högre per fordonskilometer jämfört med batteridrift till följd av att det åt cirka 2,5 gånger mer el. Fördelarna med vätgasfordon jämfört med batteridrivna fordon är att de väger mindre och kan lasta mer eftersom batterierna är stora och tunga. En annan fördel

är att det går fortare att tanka vätgas jämfört med att ladda batterier. Det ger åkerier möjlighet till ett högre fordonsutnyttjande. Det kan alltså vara värt för en del åkerier att betala mer för bränslecellsfor-

don än för batteridrivna om det bidrar till högre intäkter som täcker merkostnaden. Större delen av vägtrafiken kommer dock att välja det billigare alternativet med batterier.

Fakta. Följande åtgärder krävs enligt IVA För att omställningen från dieseldrivna fordon ska komma i gång krävs att: • Åkerierna vågar investera i eldrivna fordon, antingen via batteri eller bränslecell. Det förutsätter att staten och EU stödjer utbyggnaden av infrastrukturer för snabbladdning av batterier och tankställen för vätgas. • Stöd, subventioner och skatter bör utformas så att de ger förutsättningar för olika teknik att utvecklas parallellt. Riksdagen bör därför likställa alternativen genom att sänka el-skatten till den lägsta tillåtna i EU:s energiskattedirektiv. • Införande av en kilometerskatt på tunga fordon som är kraftigt reducerad för nollemissionsfordon framstår som den långsiktigt viktigaste åtgärden om man vill elektrifiera den tunga vägtrafiken.

Kostnaderna för husbyggande fortsätter att öka Hellberg adderar en ny modell till sin serie av streaminghörselskydd – Xstream MP.

– I allt vi gör strävar vi efter att ingjuta förtroende och tillit hos våra användare, både på och utanför arbetet. Ge dem lite sinnesro, Peace of Mind. Med Xstream MP visar vi tydligt att även i en värld av skadligt buller och andra risker kommer Hellbergs produkter att hålla dem både skyddade och motiverade, säger Magnus Persson, marknadschef på Hellberg Safety.

Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på analysföretaget Navet och hänvisar till företagets olika undersökningspaneler bland både beställare och utförare. Kraftigt stigande priser kan innebära att planerade projekt skjuts fram i tiden menar han.

Byggkostnaderna för husbyggande fortsätter att öka under årets första kvartal. Enligt SCB:s Faktorprisindex ökade de med knappt 4 procent. Detta kan jämföras med en ökning med 1,5 procent för samma period ett år tidigare. Kraftigast ökning var det i gruppen för transport, drivmedel och elkraft som ökade med 14 procent jämfört med samma period förra året. Faktum är att denna grupp ökade med 14 procent under helåret

Byggkostnaderna fortsätter att öka. SCB:s Faktorsprisinex ökade med knappt fyra procent under årets första kvartal. Kraftigast ökning var det för gruppen transport, drivmedel och elkraft som ökade med fjorton procent.

2021. Andra grupper som ökade kraftigt var byggmästeri, 7 procent, byggmaterial 6 procent och el som ökade med 5 procent.

De stigande byggkostnaderna är en av de viktigaste osäkerhetsfaktorerna för husbyggnadsinvesteringarnas utveckling, menar

Hittills i år har Faktorprisindex ökat med 7 procent sen årsskiftet. Byggmaterial, byggmästeri, VVS och transport, drivmedel, elkraft har alla ökat mellan 12-20 procent sedan årsskiftet.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 41

SLIREJ sandspridare för din och andras säkerhet!

Södra Industrivägen 53, 785 61 Djurås. tel. 0241-100 42, www.slirej.se

Du sitter säkert! I nya ZW220-7 har Hitachi utvecklat ett 270-graders kamerasystem, Aerial Angle ® som ger överblick på området runt maskinen och skyddar föraren och de som arbetar runtomkring. ZW-7:an har dessutom en imponerande bränsleekonomi och låg driftskostnad.

Högteknologi som ger körmagi Hitachis maskiner har allt sedan starten för 50 år sedan haft en unik kvalitet och prestanda som bygger på japansk högteknologi. I de senaste maskinerna har Hitachi valt att fokusera på komfort, säkerhet och körglädje. Du som sitter i hytten åtta timmar om dagen vet varför. Kom och kolla in Hitachis nya maskiner på Svenska Maskinmässan i Solvalla den 2-4 juni. Du kommer att känna skillnaden. Vi finns i monter N:12. Välkommen! Delvators säljkår

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se


42

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Säkrare och effektivare tippning med Quicksilver Truck Liner MED QUICKSILVER TRUCK LINER I FLAKET BEHÖVER DU INTE OROA DIG FÖR ATT LASTEN FASTNAR

Tippflak utan Quicksilver liner

• Ytan på Quicksilver Truck Lining har en extremt låg friktionskoeficent vilket gör att materialet inte fastnar. • Quicksilver Truck Lining skyddar också flaket mot slitage och har en högre hållfasthet än stål och aluminium. Lägre tippvinkel krävs för att få lasten att lossna från flaket vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.

LADDA NER QUICKSIL QUICKSILVERS VERS APP SÅ KAN DU SE HUR MYCKET MY CKET DU KAN SPARA SPARA MED BRANSCHENS BÄSTA BÄSTA FLAKBELÄGGNING! Tippflak med Quicksilver liner (Finns för både iPhone och Android).

Besök vår hemsida för att läsa mer www www.npsolutions.se .npsolutions.se

Skanna koden Skanna koden för att se hur effektivt effektivt Quicksilv Quick silver er är i verklighet verkligheten. en.

NP SOLUTIONS SOLUTIONS • Telef elefon on 073-745 073-745 71 64 • inf info@npsolutions.se o@npsolutions.se

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB vi jobbar för för ”Säk Säkerhe erhett i Fok Fokus us””

Möt oss på Underhållsmässan Göteborg • 31 maj - 3 juni Vi �nns i monter B01:20

HYDRAULMAGNET

Kan levereras med OilQuick-fäste!

Mycket användbart redskap för att enkelt samla in även de minsta metallbitarna och för att flytta stålmaterial inom rivningsplatsen- och återvinningsgården. Modell iTM 75 iTM 85 iTM 95 iTM 105 iTM 115 iTM 125 iTM 150

Vikt kg Diameter mm Bärare ton Effekt kW 650 750 8-15 2,6 950 850 10-15 3,4 1200 950 15-20 4,5 1450 1050 16-26 5,5 1600 1150 17-27 6,0 2050 1250 20-34 7,5 2950 1500 33-48 12

Industrial Indus trial Radio Contr Control ol AB Grillvägen Grillväg en 4 786 97 Björbo - Sv Sverig erige e sales@irccab.se - ww sales@ir www.ir .irccab.se

Kontakta: Leif Karlsson 070-242 56 26 • karlsson-l@telia.com


MASKINLEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

SVENSKA MASKINMÄSSAN ÄR DEN ENDA MÖTESPLATSEN SOM SAMLAR SVERIGES ALLA MASKINLEVERANTÖRER PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE. SE DET SENASTE INOM BRANSCHEN, PROVA NYA MASKINER, GRÄV, LASTA OCH UPPLEV EN LEVANDE MASKINMÄSSA PÅ RIKTIGT. MASKINMASSAN.SE


44

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Uthyrningsföretag köper Bergmann dumprar lastkapacitet. Maskinerna som levereras till Renta kommer med sviveltipp, vilket möjliggör tippning i valfri vinkel bakåt.

Uthyrningsföretaget Renta har under många år varit kund hos Maskinia och har köpt flera olika modeller av dumprar, hjullastare och grävmaskiner.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Til lve rka si

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Vi rse ru m

-V i le ve rer Vi tillverkar ar öv även oklädda er he stockmattor! la lan de t! Även egen

tillverkning av sprängmattor. Snabba leveranser!

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Bättre resultat för Sveaskog Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2021 uppgick till 1.341 miljoner kronor, vilket motsvarar 20 procent högre än föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten om 1.300 miljoner kronor. Marknadsläget under 2021 var bra med mycket hög efterfrågan på sågade trävaror och extrema prisuppgångar under året. Vi i Sveaskog förvaltar skogsmarken med ambitionen att utveckla ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Vi behöver därför långsiktigt framtidssäkra oss som bolag genom att förstå ökande krav och förväntningar, göra avvägningar mellan olika mål och utveckla vår kompetens och affärsmodell, säger Erik Brandsma, vd och koncernchef för Sveaskog.

Nu utökas samarbetet ytterligare genom att Renta köper 20 stycken Bergmann C815s dumprar under de två kommande åren. Sedan 2019 är Maskinia svensk generalagent för Bergmann. Maskinia har under denna tid arbetat med att marknadsföra och bygga upp eftermarknaden kring maskinmärket. Bergmann har tillverkat dumprar i snart 60 år.

Bilden: fr.v. Anders Wictorsson, Renta Maskinuthyrning tillsammans med Fredrik Holmquist, vd på Maskinia.

– Det känns roligt att formalisera och utvidga det goda samarbete vi har haft och har med Renta Maskinuthyrning, säger Fredrik Holmquist, vd på Maskinia. Avtalet mellan Maskinia och Renta börjar med

en leverans om 20 dumprar under kommande två åren och sträcker sig redan vidare framåt med flera maskiner. Till en början handlar det om modellen C815s som stärker upp uthyrningsflottan på Renta, en dumper med 12 tons

– Ett bra samarbete med en leverantör som har en stark eftermarknad i samma område som vi själva är representerade är en förutsättning för oss och det har Maskinia. Bergman dumprarna har en erkänt hög kvalitet och driftsäkerhet vilket gjorde valet enkelt för oss, nu när vi måste förnya vår flotta av större dumprar, säger Anders Wictorsson, Renta Maskinuthyrning.

Stor brist på fältservicetekniker i skogsbranschen Skogsbranschen har stor brist på kompetenta fältservicetekniker. Ändå står flera utbildningsplatser tomma när terminerna startar på Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby. Enligt branschorganisationen MaskinLeverantörerna är behovet av färdigutbildade servicetekniker väldigt högt i hela landet. Organisationen är en av 18 aktörer som står bakom utbildningen i Ljungby. Bland dessa finns även skogsmaskintillverkaren Rottne tillsammans med andra tillverkare av truckar, entreprenad-,

”Jag kan självklart förstå att många vill jobba efter skolan, men en vidareutbildning ger så mycket mer.” Rolf Nilsson instruktör och utbildare på Rottne

Skogsbranschen skriker efter fältservicetekniker. Ändå står flera utbildningsplatser tomma när terminerna startar på Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungy och nu slår skogsmaskintillverkaren Rottne ett slag för att säkra kompetensen i yrket.

skogs och specialmaskiner. Utvecklingscentrum i Ljungby hade tidigare 35 platser, i dag finns det 20. Ändå stod ett antal stolar tomma när höstterminen startade, trots att det bara är att välja och vraka bland jobben efter examen.

själva i svansen, säger Carina Andersson, vd och utbildningsledare på centret. Rottne har engagerat sig i Utvecklingscentrum i många år. Som alla medlemsföretag stöder man skolan ekonomiskt och tar varje år emot praktikanter.

– Arbetsmarknaden är så pass bra nu att många företag anställer tekniker direkt efter gymnasiet, men tyvärr är de inte färdigutbildade. Företagen biter sig därmed

– Många duktiga servicetekniker har gått den vägen, från utbildning till praktikant och sedan anställning, säger Rolf Nilsson, instruktör och utbildare på Rottne.

En av anledningarna till varför bristen av vidareutbildade f ältservicetekniker är så stor i dag är att många unga killar och tjejer får arbete direkt efter gymnasiet. – Jag kan självklart förstå att många vill jobba efter skolan, men en vidareutbildning ger så mycket mer. Men jag tror att man känner sig mer nöjd när man är ute hos kund och har en bredare kunskapsbank att förlita sig på, säger Rolf Nilsson.


Vi ses på:

Välkommen till Karlskoga 20-21 maj 2022! Monter SM8

Välkommen till Jönköping 2-4 juni 2022! Monter 588


46

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Long Mångsidig långskopa!

3100 mm lång!

Praktisk och mångsidig långskopa som passar perfekt som återfyllandsskopa, betongskopa etc. 3100 mm lång, bredd 1100 mm. BM-fäste.

Tel: 0660-37 52 96 Mob: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se • w w w.lst.ab-se

Miljöteknikföretaget Norditek omsatte 33,9 miljoner i det andra kvartalet i det brutna räkensklapsåret.

Norditek rapporterar ett resultat på 4,9 miljoner Norditeks omsättning uppgick till 33,9 miljoner kronor under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket innebär en ökning på 136 procent jämfört med samma period föregående år enligt proforma. Den rörelsedrivande verksamheten i Norditek förvärvades under första halvåret 2021 och det saknas jämförelsesiffror. Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor. Bakomliggande faktorer till omsättningsökningen är en bra försäljningsökning men även framskjutna leveranser från föregående kvartal. Bolaget kan dock inte utesluta ytterligare framtida förseningar i leverantöresledet, skriver bolagets vd och koncernchef Daniel Carlbergs i rapporten. Norditek-chefen kommenterar även kring makroläget: – Covid och Ukrainakrisen har påverkat vår omvärld påtagligt i Q1 och Q2. Prishöjningar och leveransförseningar av maskiner och komponenter påverkar oss men detta är ett globalt problem och påverkar samtliga maskinleverantörer. Norditeks medicin mot detta har varit och kommer att vara noggrann planering och lång framförhållning vid beställning av maskiner och reservdelar.

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Ny beståendsgående skördare från Rottne Rottne lanserar nu skördaren Rottne H8E som är en uppgraderad ersättare till föregångaren H8D. Den beståndsgående skördaren har uppdaterats på flera punkter och kommer utrustas med den nya och starkare kranen RK75. Dessutom kommer kranspetsstyrning som tillval. – På utsidan ser den nya maskinen i stort ut som föregångaren, men på insidan finns en mängd förbättringar och mycket ny och avancerad teknik. Kranen, med alla dess mekaniska bitar, utgör den stora skillnaden och det var när vi utvecklade den som möjligheter för oss uppgradera hela maskinen öppnades, säger Mattias Paulsson, tekniker för styrsystem på Rottne. Den tidigare kranen RK50 har funnits sedan i början av 2000-talet. Nu ersätts den av RK75 som kommer med en mängs uppgraderingar. Enligt Rottne har fördelarna från den äldre kranen behållits samtidigt som fler har adderats. Det

Rottne Industri lanserar nu en ny generation skördare för beståndsgående gallring. Den nya maskinen kommer med den nya kranen RK75 som har kranspetsstyrning som tillval.

gäller alltifrån hårdvara till mjukvara som setts över på detaljnivå för att få fram en kran som ska underlätta både avverkningsarbetet som servicen av kranen. – Den nya kranen har ett helt nytt vridhus som gör den mer effektiv med bättre hållbarhet och tillförlitlighet. Jämfört med föregångaren har kranen förbättrats på alla punkter vilket gör den starkare och med

högre lyftkraft, säger Mathias Paulsson. Bland annat har den inbyggda lägesgivare i alla cylindrar som styrsystemet känner igen. Kranspetsen flyttas efter förarens kommando (ut, in, upp och ner) och systemet kör utskjutet automatiskt. – Vi kan med stolthet lansera vår första maskin med egenutvecklad kranspetsstyrning. Detta, tillsammans

med övriga förbättringar, stärker vår ledande position inom beståndsgående gallring för det professionella skogsbruket, säger Tobias Johansson, vd på Rottne Industri AB. Efterfrågan på kranspetsstyrning till fler av Rottnes maskinmodeller är hög och här pågår ett ständigt arbete av företagets utvecklare.

Nya griplastarkranar från Mowi Nu lanserar FTG Cranes ett uppdaterat sortiment med nya Mowi griplastar-kranar, med fem nya modeller som passar att från företagets minsta 9 tons vagn till den största 15 tons vagnen, traktormontag och skotare. Enligt FTG Forest har de utvecklats för at klara de mest krävande behov

vad gäller styrka, räckvidd och tillförlitlighet. – De nya kranarna har en mängd förbättrade egenskaper, längre räckvidd, högre lyftkraft, starkare vridkraft ochsamma suveräna rörelsemönster och låga energiförbrukning, säger Anders Skogsberg, försäljningschef på FTG Forest.

FTG Cranes lanserar fem nya Mowikranar med en räckvidd från 6,7 till 8,2 meter. De nya kranarna är konstruerade och tillverkade i Bäckefors, Dalsland. De kommer visas på mässorna Skogsmaskindagarna 20-21 maj och Elmia Wood den 2-4 juni.

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


Finns även som extra brett. bluetrack �ow duro.

Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

UPTIME IS THE BOTTOM LINE. Vi skapade SpeedMax™ XL för de som lever för att utföra arbetet på rätt sätt, vid varje kap, året runt.

DETALJER OCH PÅLITLIGHET De fäller fler träd till marken. De håller föraren kvar i hytten. Tillsammans bidrar de till ökad produktivitet och mer pengar över på sista raden. Det är därför vi i generationer arbetat för att leverera snabbare och tåligare sågsystem till de mest krävande skördarapplikationerna i världen.

SNABBARE. STARKARE. HÅLLER LÄNGRE.

XL DRIVHJUL

BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY. Sågsystemet SpeedMax™ XL ger mer drifttid eftersom det är ett komplett system bestående av sågkedja, svärd och drivhjul som utvecklats för att arbeta optimalt tillsammans och leverera oöverträffad effektivitet, prestanda och hållbarhet.

Möt oss i Karlskoga 20-21 maj!

OregonProducts.se

19HX

19HX kedjan ger en perfekt kombination av slitstyrka och skärförmåga. De höga skärtänderna ger ett effektivt spånflöde som i sin tur ökar skärförmågan. Alla komponenter är extra kraftigt dimensionerade för att garantera maximal slitstyrka, i synnerhet vid låga temperaturer då detaljkvaliteten verkligen sätts på prov.


48

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Ny slutsikt från Maskin Mekano Maskin Mekano lanserar en helt ny slutsikt som uppges möta dagens krav på högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre ljudvolym och säkrare arbetsplatser.

Den nya slutsikten, Maskin Mekano SH 1202 bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, vilka i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget. Enligt Maskin Mekano har det under utvecklingsarbetet lagts stor vikt att skapa en trygg arbetsmiljö. Konstruktörerna har tagit fram ett antal nya säkra och driftsäkra ingreppsskydd. Även för att underlätta sållbyten har Maskin Mekano ett antal unika lösningar. Rejäla gångbanor finns vid sidan

om och bakom sikten. De nås via en hydrauliskt fällbar trappstege som är försedd med handledare och självstängande grind. Matartransportören fälls rakt upp för total tillgänglighet till överdäck. Framför sikten kan stupen rullas undan hydrauliskt.

På SH 1202 sitter hanteringskroken i ”rätt” ända och det är enkelt att passa in under påmatande transportör från kross, matare eller annat sorteringsverk. De höga hydrauliska stödbenen är utformade för enkel lastning på trailer. Det är bara att backa in mellan stödbenen, hissa upp dem och fälla in dem. Då blir transportbredden under 3,0 meter. Det går att transportera sorteringsverket på lastväxlarbil som klarar 17 ton. Elskåpet är förbe-

rett för förregling med framförvarande eller anslutande maskin. SH 1202 kan utrustas med uppkopplat elskåp vilket möjliggör att Maskin Mekanos servicetekniker kan hjälpa användarna att felsöka eller kalibrera maskinerna på distans. SH 1202 är eldriven och hydraulik används bara till linjära rörelser vilket reducerar risken för oljeläckage till ett minimum. Bränsleförbrukningen på egen generator ligger på 3 liter per timme. Jämfört med hydrauliskt drivna siktstationer är det därmed möjligt att reducera koldioxidutsläppen med uppemot 80 procent och samtidigt minska bullernivåerna med 10 dB. I praktiken drivs maskinen i regel med ström från en kross eller med nätström. Förbrukning-

Maskin Mekano presenterar en helt ny slutsikt för att möta dagens krav på högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre koldioxidavtryck och säkrare arbetsplatser.

en ligger då på ca 20 kW. SH 1202 är som standard utrustad med mjukstart för att reducera startströmmarna. Hjärtat i SH 1202 är sikten, som har en kraftig drivanordning. Sikten

är tvångsstyrd/4-lagrad vilket gör slaget konstant oavsett belastning. Det innebär i sin tur konsekventa och förutsägbara siktkurvor. Det kraftiga slaget ger utöver oöverträffad kapacitet också

en okänslighet för väder och vind. Sikten är avvibrerad med Maskin Mekanos Vibro-Block koncept som gör att kraften stannar i sikten.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

NYHET!

Karlskoga 20-21 maj 2022

Den kraftfulla miniskotaren Nya Kinetic K437: lastförmåga 4 ton | Lastarea 1,43 m³ | 31" hjul | motor 37 hk

NYHET! Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se

Country skotarbankar Med flexibel lastyta - 2,8 till 3,2 m²

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 49

NYA MONTABER NYA MONTABERT T SD-SERIEN SD-SERIEN NU MED 2 ÅRS ÅRS GAR GARANTI! ANTI! MONTABER MONT ABERT T ST STAND ANDARD ARD • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad • Passar alla minigrävare

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

1

MONTABERT

EST - 1921

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASK WWW .DLMASKIN.SE IN.SE

UTRUSTNING FÖR KRÄVANDE ENTREPRENÖRER

Personkorgar

Kabelplogar

Stål eller aluminium Automatisk eller mekanisk nivåreglering

Finns i flera versioner.

Trumlyft

Stönebock

fås med önskat fäste. Lyft av trummor.

Flertalet trummor. Med drivning och broms

Dubbelrivare

Kabelschaktvagn

Trumvagn Flera modeller. Stora eller små trummor.

Trumgrip förin-och utspolning av kabel..

Trumlyftar Nockvinsch för uppmätning av belastning.

för montering på skopa eller redskapsfäste.

info@petterssonssmide.se Hybrovägen 8 www.petterssonssmide.se 827 35 Ljusdal Mob. 070-372 42 30 Tel. 0651-123 30

Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för kraftindustrin och entreprenad.


50

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Karlskoga 20-21 maj

MÖT OSS PÅ MÄSSORNA TRÄDVÅRD & BIOENERGI

SVERIGE +46 583 75 74 75

NORGE +47 920 38 511

WWW.VERMEERVIKING.COM

INFO@VERMEERVIKING.COM

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S and/or other countries. © 2022 Vermeer Corporation. All Rights Reserved.

Lägsta konkurssiffran på 15 år Trenden med rekordlåga konkurser fortsätter även i april. Denna månad gick 415 aktiebolag i konkurs - lägsta siffran för april sedan 2007. Endast hälften så många företag gick i konkurs jämfört med när pandemin bröt ut. Två branscher har det dock tuffare och uppvisar stora konkursökningar - e-handel och fordonsbranschen. Under april registrerades 415 aktiebolag i konkurs, jämfört med 423 året innan. Medelvärdet senaste tio åren för samma månad är 551 konkurser, vilket ligger betydligt högre än dagens nivå. För två år sedan när pandemin först bröt ut gick hela 803 aktiebolag i konkurs under april. – Överlevnadsgraden hos våra företagare runt om i landet fortsätter att vara rekordhög. Vi befinner oss på nivåer som överensstämmer med hur det såg ut 2007, men då fanns hälften så många aktiebolag, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe. – Vi har tittat närmare på bransch och ser en tydlig negativ konkursutveckling inom e-handel och handel med personbilar. Inflationen leder både till att vi konsumerar mindre i kombination med att handeln fått högre inköpspriser. Ju dyrare det blir med varor, desto större blir nu konkurrensen om kunderna, fortsätter Henrik Jacobsson. Postorderhandel och detaljhandel på internet har hittills i år ökat med hela 56%, jämfört med januari till april förra året. Detta följt av handel med personbilar och motorfordon som på årsbasis.

Inköpschefsindex:

PMI sjönk till 55,0 i april Det säsongsrensade värdet för PMI-total sjönk i april för tredje månaden i rad till 55,0 från nedreviderade 56,8 i mars. Efter att ha uppvisat en expansion långt över indexetshistoriska genomsnitt nitton månader i rad har det blivit allt tydligare att tillverkningsindustrin har växlat ned. Sedan toppnivån i april förra året har indexet sjunkit med 14 indexenheter och befinner sig nu i linje med det historiska snittet för första gången sedan augusti 2020. Förutom tecken på en svagare omvärldskonjunktur brottas tillverkningsindustrin med utbudsbrister, höga råvarupriser och störningar i leveranskedjorna. Även i eurozonen backade indexet i april men befinner sig alltjämt i tillväxtzonen.

PMI-total noterades till 55,0 i mars. Även om indexet är på högre nivåer än dess historiska snitt är det tydligt att industrikonjunkturen befinner sig i en lugnare tillväxtfas. Källa IHS Markit och Swedbank.

Delindex för orderingång fortsätter att uppvisa en nedåtgående trend även om indexet återhämtade sig något i april till 53,0 från 52,1 i mars. Det innebär att indexet har fallit med 8,0 indexenheter under den senaste tre månadsperioden (feb-mar) jämfört med närmast föregående period och visar att orderingången till svensk tillverkningsindustri växer i en måttligare takt.

Aprilutfallet är tredje månaden i rad som indexet befinner sig under det historiska snittet (55,7). Exportorderingången är kvar under 50-strecket och har sedan ett år tillbaka fallit med närmare 18 indexenheter. Delindex för leverantörernas leveranstider föll till 73,3 i april, vilket är en nedgång med 4,1 indexenheter jämfört med i mars och gav ett negativt bidrag till

PMI-total med 0,6 indexenheter. Det är fortsatt långt över indexets historiska genomsnitt (55,9) men den nedåtgående trenden tyder på en viss lättnad i leverantörernas leveranstider. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland samt nedstängningar av den kinesiska ekonomin förefaller inte har dragit upp leverantörernas leveranstider även om riskerna har ökat.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 51

Hymach släntklippare

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter dikeskanter,, vägrenar och betesmarker betesmarker m.m.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k ke fördel, man kaett är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare redskapsbärare.. Finns i tre storlekar.. storlekar..

Hymac släntklippare

För flfler eraa funktioner vid en körning körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räck räckesklippare esklippare för traktor traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd Kr anhängd stolp- och räck räckesklippare esklippare

AX Boomerang

Hydrauldriven Hydr auldriven rotoklippare

med Sunfab hydraulmotorer. hydraulmotorer.

Hinnagårds Mekaniska AB

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav

med kivar eller kätting 10 mm.

29-30 juni • Monter E112

Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro


52

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se

Besök oss på

2–4 JUNI 2022 • JÖNKÖPING

Monter 545

MARKUSSON INFO@MARKUSSON.SE

WWW.MARKUSSON.SE

0175-713 26


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 53

Terex TW 110 .....................2016 JCB JS 300 LC ..................2019 Volvo L50B.........................1994 5000 tim, Engcon EC214, S45. 2513 tim, Engcon tiltrotator S80. 17.819 timmar, planeringsskopa.

Massey Ferguson 6480.....2010 Holms KH 200 hydr. svängning XYZ Lättmaterialsskopa .......Ny 7212 tim, Q65 lastare, frontlyft. 200 cm diagonalblad, sms fäste 220 cm bred, sms fäste.

Specifikationer IRC 35 Rälsklipp Vikt..........................................3500 kg Mått: .......................................H 1080xB 750 x L 2480 mm Arbetstryck ........................320 bar Fungerande flöde ..........200/350 l/m Rotationstryck .................110 bar Rotationsflöde .................30 l/m Kapningskapacitet........Vignola järnväg alla dim.

Atlas 160W ........................2020 Swedish Edition, omg. leverans. Engcon EC219, QSM60/Q60, EC Oil I överdel, Tiltcylindrar med inbyggda säkerhetsventiler,m.m.

Atlas WSR 165...................2021 Kortrumpad, Ett kompakt kraftpaket med 169 cm i tailswing. Med den utrustningen Vi ses på Svenska Maskinmässan. Monter S:03 du behöver i Swedish edition.

Niklas Nilsson Tel 0383-74 77 47, niklas.nilsson@hoglandetsmaskin.se Besöksadress: Dikesvägen 2, Vetlanda Vetlanda

www.hoglandetsmaskin.se www .hoglandetsmaskin.se Återförsäljare Åter försäljare för:

Tel 070-242 56 26 • karlsson-l@t arlsson-l@telia.c elia.com om

Uppgraderade maskiner från Vimek Vimek uppgraderar sin skogsmaskiner och Vimek 404 T8 och Vimek T8 Duo blir en ny, förbättrad version av Vimek 404SE respektive 404 SE Duo. Vimek 610 går från att vara 610 SE till att bli 610.4. Vad som föranleder de nya modellbeteckningarna är framförallt vad som sitter under motorhuven. Där sitter det numera en ny steg V-godkänd Cat-dieselmotor på 75 hästkrafter (55 kW) som numera är standard på Vimeks maskiner. Det är samma motor som sitter i Vimeks nya maskin Next Generation. – Den nya motorn har en härlig karaktär med högt vridmoment och låg bränsleförbrukning och är dessutom en steg 5 motor utan behovet av AdBlue som kan köras på

Rekord för norsk maskinförsäljning Aldrig tidigare har så många entreprenadmaskiner sålts under ett kvartal i Norge. Under första kvartalet ökade försäljningen med 18 procent jämfört 2021. Det rapporterar Maskingrossisternes Forening. Dessutom var fem procent av grävmaskinerna som såldes under kvartalet nollutsläppsmaskiner.

Vimek uppgraderar sina maskiner som får nya steg V-godkända motorer.

HVO diesel. I samband med uppgraderingen har vi haft möjlighet att förbättra funktioner som höjer produktiviteten och främjar arbetsmiljön, säger Johannes Nilsson, vd på Vimek. Ytterligare en nyhet värd att nämna gällande Vimek 610.4 är ett nytt alternativt aggre-

gat som passar för avverkning av massaved och timmer. Aggregatet är tilltänkt de skogsägare som har behov att avverka både grövre och klenare träd. – Vi ser en fortsatt trend av mekanisering inom privatskogsbruket och en prisdifferens på olika

sortiment som gör det intressant att hantera ett större spann på trädstorlekar med vår maskin. Med ett kombinerat rulloch stegaggregat kan vi jobba snabbt och med flerträdshantering vid klena stammar men också ha förmågan att upparbeta ett grövre träd, säger Johannes Nilsson.

Totalt såldes 1.005 entreprenadmaskiner under första kvartalet i år, jämfört med 852 under samma period förra året. För den största underkategorin grävmaskiner på band är tillväxten otroliga 45,9 procent och landade på 394 maskiner. Även hjulgrävare visar en kraftig ökning från 39 sålda maskiner under första kvartalet 2021 till 67 maskiner 2022. Den nästa största underkategorin hjullastare visade dock på en nedgång med 17,7

Rekord i maskinförsäljning i Norge med en ökning på 18 procent under årets första kvartal. Fem procent av grävmaskinerna som såldes var nollutsläppsmaskiner.

procent jämfört med förra året och slutade på 214 levererade maskiner. För bandgrävarna ses en tillväxt inom alla viktklasser och den stora ökningen ligger i viktklasserna 16,1 till 50 ton. För hjullastare var det en stadig nedgång i de flesta effektklasserna. Tillväxten var marginell i klasserna 175-200 hk och 250-300 hk. I klassen 80-400 hk såldes 6 maskiner. Även minigrävare har haft en stark tillväxt med en ökning på 30,2 procent under det första kvartalet med totalt 207 sålda enheter.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

På stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg kommer det att presenteras idéer för hur nya bostäder och byggnader kan byggas med återbrukade betongelement framöver.

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning.

–I minst ett halv t sekel har betong varit världens mest använda byggmaterial. Betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall och är koldioxidkrävande. Trots en stor potential åter-

HÖG PACITET! KAPA

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

2-4 JUNI 2022 • JÖNKÖPING

Monter 798

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för flera olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare.

J B M

Utställning av och om återbrukad betong

Foto: Christer Gummeson.

54

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Tunga fordon! Trådlösa tryckgivare 1-13 bar

TransEco Tel 018-34 17 01 • 070-645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se

SCA rapporterar högre vinst än väntat Skogsindustriföretaget SCA redovisar en högre nettovinst än väntat för årets första kvartal, jämfört med fjolåret. Omsättningen uppgick till 5.015 miljoner kronor (4.172). Omsättningen påverkades positivt av högre försäljningspriser inom samtliga produktområden och positiva valutaaffekter, samtidigt som det dämpades av avvecklingen av tryckpappersverksamheten och lägre leveransvolymer. Ebitda-resultat blev 2.608 miljoner kronor (1.356) med en ebitda-marginal på 52,0 procent (32,6). Rörelseresultatet efter skatt blev 1.760 miljoner kronor (802) Rörelsemarginalen var 44,3 procent (25,1). – Utbudet i marknaden har varit begränsat och efterfrågan god inom samtliga produktområden samtidigt som SCAs produktion varit på en god nivå skriver bolaget i en kommenantar till kvartalsrapporten.

”Trots en stor potential återbrukas en väldigt liten del av betongen.” Erik Stenberg arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) i Stockholm.

Utställning av och om återbrukad betong under H22 City Expo i Helsingborg visar vägen för cirkulärt byggande. Stadsmässan arrangeras mellan den 30 maj och 3 juni.

brukas en väldigt liten del av betongen, säger Erik Stenberg arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) i Stockholm. Genom ett europeisk forskningsprojekt vill man ändra på det. Forskningsprojektet ReCreate är ett internationellt EU-finansierat projekt som i Sverige projektleds av KTH som tillsammans med bostadsbolaget Helsingborgshem och betongproduktföretaget Strängbetong återbrukat betongelement från bland annat rivningshus i bostadsområdet Drottninghög i Helsingborg. Den återbrukade betongen används nu

som byggmaterial i det svenska projektets pilotprojekt som blir en del av stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg i sommar. – Genom att återbruka betongelement och utveckla cirkulärt byg gande kan det i framtiden gå att minska klimatpåverkan och avfallsvolymer. Projektet utvecklar och undersöker de förändringar som behövs i hela byggprocessen när betong återbrukas; från rivning, till design av ny byggnad, och till nedmontering, för att se hur det går att använda hela eller delar av betongelement i nya byggnader, förklarar Erik Stenberg. Det var i januari 2020 som Helsingborgshem

började riva tre flerfamiljshus i Drottninghög för att ge plats åt det nya stadskvarteret. I samband med rivningen demonterades och bevarades betongelement som nu analyserats och återbrukats inom projektet ReCreate. – Under H22 vill vi sprida kunskap och hoppas kunna inspirera fastighets- och byggbranschen till fortsatt utveckling inom återbruk, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem. Som en del av H22 City Expo på Drottninghög kommer det att visas upp flera förslag på återbruk av betongelement.

Vestum förvärvar järnvägsentreprenör Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har förvärvat ABR Mark & Järnväg. Bolaget omsätter cirka 85 miljoner kronor, skriver Vestum i ett pressmeddelande. Ebitda-marginalen för det förvärvade företaget ligger i linje med koncernens justerade marginal. Förvärvet kommer ingå i sektorn Infrastructure. Enligt pressmeddelandet innehåller köpeskillingen både aktier och kontanter. Utspäd-

Vestum förvärvar ABR Mark & Järnväg som ska komplettera tidigare förvärvet Rosenqvist Entreprenad.

ningen blir 0,2 procent. ABR Mark & Järnväg grundades 2014 och utför järnvägsarbeten åt primärt statliga bestäl-

lare. – ABR är ett framgångsrikt specialistbolag inom järnvägssektorn med fokus på mark- och

kanalisationsarbeten. Bolaget har genererat hög tillväxt sedan starten för snart 10 år sedan och kompletterar Rosenqvist Entreprenad på ett utmärkt sätt, bland annat genom geografisk expansion. ABR utgör vårt sjätte förvärv i järnvägsmiljö och vi ser positivt på att fortsätta konsolidera selektiva delar av järnvägssektorn där Vestum har bred kompetens och lång erfarenhet, säger Conny Ryk, Vestums vd, i en kommentar till förvärvet.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 55

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING

Järlströms Entreprenad – att starta upp i trädvårdsbranschen I somras investerades det i en SC362, en av våra mest populära modeller av stubbfräs. Vår första leverans i år gick sedan till densamma, Järlströms Entreprenad utökade sin maskinpark med en BC190XL. Johans intresse för trädgårdsskötsel uppstod redan i 8-årsåldern då han började att hjälpa sina föräldrar att klippa och trimma gräs hemma. Han startade sitt företag 2010 och jobbade kvällar och helger vid sidan av sin vanliga anställning, annonserade och tog åt sig så mycket jobb han orkade. Under 2021 började han trappa ned succesivt från sin anställning till att helt driva sitt egna företag nu 2022. Tidigare arbetade han främst med trädg å rd s s kö t s e l u n d e r

sommar tid. Det var gräsklippning, grästrimning, häckklippning, slyröjning osv. Men numera även bla. enklare trädfällning, stubbfräsning, risflisning, vedmaskinsarbete och försäljning av ved och arbetet sker mest mot privatpersoner.

fabrikat så vill Johan gärna hålla sig till ett och samma för att kunna få bästa tänkbara service och även att handla och investera lokalt och gynna de lokala företagen är viktigt. Det ger fördelar som närhet i samband med service, inköp av reservdelar osv.

Han använder sig av motorsåg, röjsåg, grästrimmer, stångsåg, åkgräsklippare + motorgräsklippare, fyrhjuling + slaghack, stubbfräs, flishugg, vedmaskin, miniskotare, ett antal släpkärror mm. Sommartid är det åkgräsklipparen och grästrimmern som används flitigt. Vintertid är det motorsågen. ”Nu när jag även investerat i stubbfräs, flishugg och vedmaskin kommer det bli många sådana uppdrag också”, säger Johan. När det gäller val av

Det var en av anledningarna till att investeringarna föll hos just Vermeer Viking. ”Ni är otroligt serviceinriktade, hjälpsamma och kunniga, vilket jag uppskattar väldigt mycket! Guldstjärna till er!” När vi frågar om han har någon kommentar till att han valt att investera under pandemin så svarar han: ”Eftersom arbetet sker utomhus tycker jag inte att pandemin påverkat mig över huvud taget, yrkesmässigt. Det är en fantastisk förmån

att få andas frisk luft när man är ute och jobbar hos sina kunder!” Vi pratar lite om trädvård och framtiden vilket han ser ljust på. Hans marknadsföring har gett effekt och nya såväl som gamla kunder hör av sig och han ser fram emot att dra igång på allvar och hjälpa sina kunder.

Det bästa med mitt yrke: ”Att få arbeta utomhus, träffa en massa trevliga och tacksamma människor som jag annars sannolikt aldrig hade träffat samt friheten!” Bästa tips till branschkollegor: ”Man lever ju bara

en gång som jag brukar säga, så jag tycker man ska våga satsa om man står och tvekar om en eventuell investering. Gratis annonsering på Facebook och Marketplace har gett mig många nya kunder, men även betalannonser på Blocket och i lokala tidningar.”

GER MER ÄN BARA VINST

Återvinningskrossning

Jordförbättring och Stabilisering

VÄLKOMNA TILL ALLU SVERIGE

Monter S:33

Kraftfull Markvibrator

Jordsortering

allu.net ALLU Sverige AB Stenvretsgatan 1, 749 40 Enköping, SVERIGE Tel +46 171-17 15 17 sverige@allu.net


56

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

Husqvarna lanserar säkrare motorsåg Husqvarna lanserar den nya motorsågen 550 XP G Mark II som är försedd med säkerhetsfunktionen TrioBrake. Det ökar säkerheten och risken får sågskador minskar. Om sågen hålls fel löser kedjebromsen ut och kedjan stannar. Enligt Husqvarna ger TrioBrake även bättre ergonomi och teknik i arbetet. – Med TrioBrake får mindre erfarna, till exempel skogsbrukselever, snabbt fördelar i att lära sig rätt arbetsteknik och ergonomi. Mer erfarna användare har precis samma fördelar om man omedvetet gör något fel. TrioBrake kan stoppa kedjan om användaren står fel eller håller sågen fel, säger Lasse Strandell, produktspecialist på Husqvarna. Den nya sågen i 50cc-klassen uppges vara framtagen för professionella skogsarbetare och arborister och är lämplig för fällning, kvistning och kapning av små- och medelstora träd. Jämfört med föregångaren har den nya sågen bättre kylkapapacitet som håller motorn sval under varma förhållanden och är enkel att manövrera. Dessutom ger de ergonomiskt utformade handtagen ett bekämt grepp. Rekommenderat pris är 9.990 kronor och sågen finns ute för leverans redan nu.

Fakta. Husqvarna om 550 XP G Mark II Cylindervolym:......................................................... 50,1 cm3 Max motoreffekt:....................................................... 3,0 kW Rekommenderad svärdslängd:................................. 13”-20” Kedjedelning:..............................................................0,325” Handtag:............................................................. Med värme Vikt exkl. kedja och svärd:........................................... 5,7 kg

Epiroc lanserar ny typ av rotationsfräs Epiroc lanserar en ny V-formad rotationsfräs för användning inom dikning och stenbrytning. Enligt Epiroc innebär den nya rotaionsfräsen en energibesparing på upp till 40 procent. Den V-formade konstruktionen gör det möjligt att skära med plan botten, så att inget material lämnas orört mellan trummorna. En vanligt rotationsfräs måste röra sig från sida till sida för att skapa ett jämnt dike, vilket innebär extra slitge på bärararmen. Enligt Epiroc uppnår den nya rotaionsfräsen VC 2000 samma resultat genom att bara röra sig rakt fram. Den fungerar ungefär som en hink och blir därför både enklare att använda och smidigare för bäraren. Arbetet uppges gå snabbare att utföra och kräver mindre energi.

Epirocs nya V-formade rotationsfräs ska ge energibesparingar på upp till 40 procent.

Nya Epiroc VC 2000 har cylindriska kugghjul, anpassningsbar växelmotor med högt vridmoment och QuickSnap -f ästsystem för snabba och enkla dubbbyten. Den levereras som standard även med Pro-fästet, som leder hydraulslangarna genom förlängningsarmens mitt så att de inte är i

vägen. Det finns även mekaniska och hydrauliska roterbara fästen samt dammskyddande vattenspraysystem. Ett annat tillval är övervakningssystemet Hatcon. Det håller reda på drifttimmar, platser och serviceintervall och visar informationen på praktiskt taget alla skärmar

Fina maskiner till salu! Möt oss på Underhållsmässan Göteborg • 31 maj - 3 juni Vi �nns i monter B01:20

Arkivbild

Doosan DX62 R-3.............Demo R-3.............Demo Engcon med grip och 3 skopor skopor,, Stållarv,, 2 års garanti. Br Stållarv Bra a pris!

Volvo L50E........................2006 L50E ........................2006 11.000 tim, vinterdäck, c-smörjn. 3:e och 4:e funktion, spakstyrning.

Doosan 160W-7 160W-7..................2022 ..................2022 Helt ny generation! Utrustas enligt kundens önskemål. önskemål.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Kubota KX101-3 ................2011 2500 tim,fäste S40, Steelwrist tiltrot. planerings- och kabelskopa. kabelskopa.

Volvo L90F........................2010 L90F ........................2010 Nya vinterdäck, sk skev evare are,, all utrustning + lite till...

Ny Doosan DX19 ...............2022 1880 kg, Breddbar undervagn, undervagn, tiltbart fäste, fäste, 3 skopor skopor,, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för:

Uthyrning & försäljning. Vi ordnar med finansieringen!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik Örnsk öldsvik • lars@jbmab lars@jbmab.eu .eu • www www.jbmab .jbmab.eu .eu

via tjänsten My Epiroc. – Tidigare har effektivitetsproblemen vid dikning lösts med avancerade och dyra lösningar. Vi är glada över att kunna presentera ett alternativ som sparar tid och pengar, säger Gordon Hambach, Global Business Manager för Hydraulic Attachment Tools på Epiroc.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 57

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

MASKINFÖRMEDLING Öyvind Bringeland arbetar som inköpskonsult och med försäljning av nya och begagnade Volvomaskiner samt maskinförmedling. Vi bistår även med alla handlingar vid egen import. Kontakta oss om ni vill sälja en maskin. Vi har lång erfarenhet av maskinförmedling och har e� bre� kontaktnät över hela Europa.

DMK SERVICECENTER SERVICECENTER AB

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Höganäs (kon (k onttor: Adler salvius gatan gatan 15 • 411 11 Gö Götebor eborg g

- Gör en bra affär!

PEDNO CANADAKEDJOR

JUST JUS T NU HAR VI KED KEDJOR JOR PÅ LAGER LAGER FÖR FÖR SNABB LEVERANS! LEVERANS! Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

PEDNO CANADABAND

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Canada-Band HAVEL STUBBREDSKAP: FRÄSAR, KLIPPAR OCH KNIVAR

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

BARRSÄ ARRSÄTER TER SKOGS AB SKINNSKATTEBER SKINNSKA TTEBERG G

Tel. 070-397 36 54 • agn agne@barrsatersk e@barrsaterskogs ogs.c .com om • barr barrsater satersk skog ogs s.c .com om


58

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022

L G A N IM

N I M

Karlskoga 20-21 maj 2022

I N LD

I B R

ÄR XL EN T H OC SKOG F T I D A MMA N A A ÄRB KONS B RK TS CLA IMAL X MA

SPÅ

Grepp Bärighet

Ägare till Clark Tracks Tracks är Nordic Traction Traction Group, Gunnebo 0490-285 90 | info@clarktracks.se PlastoMer Plast oMer Sw Sweden AB | Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plast info@plastomer omer.se .se | ww www.plast .plastomer omer.se .se

Högre metallpriser lyft för Boliden Bolidens första kvartal 2022 var mycket starkt med fortsatta höga metallpriser och produktionen var i stort sett god med högre anrikning i företagets gruvor samt stabil produktion vid smältverken. Rörelseresultatet för Bolidens Gruvor ökade till 3.115 miljoner kronor, jämfört med1.631 miljoner kronor för motsvarande period förra året. – Förbättringen beror på höga metallpriser och en starkare dollar medan volymerna påverkade negativt och anrikning på grund av högre energipriser samt en stark kostnadsinflation för gruvrelaterade råvaror, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef på Boliden. I Bolidenområdet var anrikningen högre än förra året. I Garpenberg påverkade underhållsinsatser negativt och anrikningen var liksom i Tara lägre än 2021. I

Högre metallpriser gav nytt lyft åt Boliden. Gruvföretaget rapporterar högre vinst än väntat

Kevitsa var anrikningen högre än förra året trots förhöjd sjukfrånvaro. Produktionen av koppar och nickel i koncentrat var dock lägre jämfört med fjolåret till följd av lägre halter. Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1.378 miljoner kronor (949). Kriget i Ukraina har fått stora konsekvenser på råvarumarknaderna med volatila och stigande priser. Osäkerheten är stor avseende den framtida ryska råvaruexporten noterar Boliden i rapporten.

Träffa oss på Skogsmaskindagarna & Elmia Woood! Woood!

Snart lanseras nya Volkswagen Amarok I år kommer Volkswagen lanserar en helt ny generation av sin pickup Amarok. Med förbättrade köregenskaper, både på och utanför vägen och med det senaste inom assistanssystem.

Nya Amarok är utvecklad och utformad i Tyskland och Australien och kommer byggas i Sydafrika. Volkswagen har siktet inställt på att försvara marknadspositionen inom pickupens B-segment. Enligt Volkswagen kommer den högkvalitativa

”Den är nu otvetydligt mer karaktärsfull och mer imponerande.” Albert-Johann Kirzinger chefsdesignen på Volkswagen Transportbilar

interiören där digital instrumentering möter paneler i läderlook och breda stolar som kan fås med 10-vägs elektrisk justering. Bland tillvalen finns bland annat premiumljudsystem, IQ-light, LED-matrix strålkastare, 21 tums fälgar och upp till 30 olika assistanssystem, varav 20 är helt nya för Amarok. Än så länge döljs designen för nya Amarok, men till sommaren kommer det att gå att se den utan Kamouflage. – För den nya generationen så har vi signifikant modifierat den arketypiska designen hos Amarok. Den är nu otvetydligt mer karaktärsfull och mer imponerande, säger Albert-Johann Kirzinger, chefsdesignen på Volkswagen Transportbilar. 535 centimeter (+10) och ett axelavstånd på 327 centimeter (+17,5), ger inte bara mer ut-

Förväntad säljsstart för nya Volkswagen Amarok är i slutet på detta år med marknadsintroduktion under första halvåret 2023. Bilen kommer i tre olika utrustningsnivåer.

rymme för passagerare och last. De kortare överhängen fram och bak uppges ha en positiv inverkan på offroadkörning, precis som den rejält förbättrade markfr igången. Nya Amarok har dessutom fått förhöjd lastförmåga (upp till1,2 ton och fler drivlinor och kommer att klara av att dra släp på upp till 3,5 ton. I Sve r i g e k o m m e r Amarok att erbjudas i

tre olika utrustningsversioner med en fyr- eller sexcylindrig (v6) motor med fyrhjulsdrift. Nya Amarok förväntas att säljstarta i slutet på året och marknadsintroduktion under första halvåret 2023. Än så länge finns inga priser eller tekniska data vad gäller motorer och utsläppsnivåer.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 59

Hitachi ZX85US-6! Begagnad, vikt cirka 9 ton

KAN ÄVEN ÄVEN UTRUS UTRUST TAS MED SKÖRD SKÖRDARA ARAGGRE GGREGA GAT T

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat förmedlat cirka cirka 450 maskiner. maskiner. och gör gör allt för för att en aff affär ska ska gå i lås. Vi ordnar ordnar besiktning, besiktning, värdering värdering,, annonsering, annonsering, finansiering nansiering,, transport transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto konto

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Ord. pris 10.490:-

Ord. pris 7.180:-

8.990:-

4.590:-


60

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

FORDONSTVÄTTAR

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINTRANSPORT!

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 56.900:- + moms fritt vårt lager

FÄSTEN Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

MASKINVAGN

LANTBRUKSKKONSULT LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

Tel. 0300-711 00 Experter på CNC-bearbetning

www.gruskungen.se LASTRAMPER

Kontakta vår specialist inom området:

0481- 770 126

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

www..eur www eurost osteeel.se

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

Redskapsfästen HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Bärande • Dragande • Kombi Dragande/förstärkt Stort sortiment!

Tel 070-278 13 54 per@swingcut.se www.swingcut.se www .swingcut.se

DIESELMOTORER

Huggknivar och motstål Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

Tel 0321-500 53 • www www.cgnor .cgnord.se d.se • cg cg.nor .nord.ab@telia.com d.ab@telia.com

HYDRAULHAMMARE

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Albach, Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

EXCELLENCE LINE EXCELLENCE HITS SMARTER

LASTMASKINER

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

PÅBYGGNADER & SLÄP

Med över 35 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

EXPANDERBULTAR

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

LIFTAR

El • Diesel • 4x4 Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se SERVICEPARTNERS SERVICEPARTNERS:: Cema Maskin i Järfälla 08-35 85 90 • info@cemamaskin.se Melanders Alltjänst i Luleå 0738-44 21 77 melanders.alltjanst@outlook.com

Traktorservice Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 61

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Original Demolitio Power

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SPRÄNGMATTOR 031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

Över 50 år i branschen!

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Utvecklas som entreprenör!

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m

TELESKOPLASTARE

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

lars-martinsson@telia.com

TANKUTRUSTNING

BRÄNSLEHANTERING

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Svetsning och reparation av skopor • YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se

SMARTT & SÄKER SMAR

Även uthyrning av maskiner

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

VATTENRENING

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp.

www.martinssons.se

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

YSTAMASKINER

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

UTBILDNING

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

VÄGSLADD

VÄGSLADD!

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

Bogserad med strängspridare Vikt 840kg Pris från 39.000:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKKONSULT LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se


62

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2022 • NOSTALGI – FORDON FRÅN FÖRR.

Tidlösa Volvo 140-serien I augusti 1966 presenterade Volvo en ny 4-dörrars bil kallad Volvo 144. Den markerade starten för en helt ny bilserie som, fram till 1974, innehöll Volvos bäst säljande modeller.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

I 140-serien ingår modellerna 142 (2-dörrars sedan), 144 (4-dörrars sedan) och 145 (5-dörrars herrgårdsvagn). Totalt tillverkades Volvo 140-serien 1,2 miljoner exemplar, vilket gjorde serien till Volvos första modell att tillverkas i över 1 miljon exemplar. Utöver grundmodellerna fanns det äver en variant av 145-modellen med högre tak, kallad 145 Express. Tanken var att den skulle ersätta Volvo Duett vars tillverkning lades ner i februari 1969. Men 145 Express nådde aldrig samma framgångar som sin föregångare. 140-serien var känd som en milstolpe inom Volvos historia och modellen skapade den moderna Volvo-bilen genom sin kantiga kaross, stora innerutrymmen och höga säkerhetstänk. Faktum är att 140-seriens kaross levde vidare genom 240-serien långt in på 1990-talet. Fronten och bakdelen hade då modifierats men mittendelen av karossen var i stort sett oförändrad och dörrarna från de sista 240 kan användas på en 144 från sextiotalet. Den kantiga utformningen fick hänga med in på det tidiga 2000-talet. Detta tack vare den första generationen Volvo V70 och S70 som var en vidareutveckling av Volvo 850. Höjdpunkten nåddes med 700-serien som

Tvådörrarsversionen av 140-serien, Volvo 142, introducerades i början av sommaren 1967

introducerades 1982. På 1990-talet började formspråket ersättas av en annan design med mer rundare former, som till exempel tydligt kan ses på S80-modellen som lanserades 1998. En lyxigare och dyrare version av 140-se-

”Volvo 140 hade en design som verkligen var tidlös och detta bekräftas av att bilen, i vidareutvecklad form, fortfarande visade fina försäljningssiffror i början av 1990-talet.” K.T.S® ENERGIKLIPP

K.T.S® 3-PUNKTSBLAD

K.T.S® STENGREP

Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 35.400 kr

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad, kan utrustas med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 13.900 kr

K.T.S® ARMGRIP

K.T.S® SLÄNTKLIPPARE

K.T.S® SLAGKLIPPARE

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 34.500 kr

Patenterad placering av växellåda och konstruktion av länksystem gör att du når längre ut från traktorn och att maskinen är lättare att köra. Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Pris från 52.900 kr

Många Y-slagor per meter gör att maskinen klipper extremt snyggt, både gräs, busk och sly. Y-slagorna är tillverkade av plattstål i Hardox®. Y-slagan håller bättre vid stenpåkörning och underhållskostnaden minskar. Pris från 52.900 kr

K.T.S® HUGGARVAGNAR & KRANAR

K.T.S ”Nordic Edition” 8,5-tonsvagn med 6,4 m-kran. Med radiostyrd vinsch, lättviktspaket och 3 bankar, får du en välutrustad vagn Endast 176.900 kr till ett superpris!

K.T.S® STEN- OCH RIVNINGSGRIP

NORDIC EDITION

K.T.S® TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 16.400 kr

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 52.680 kr

rien lanserades 1968 och fick namnet Volvo 164. Exteriört var modellen identisk med 144-modellen från vindrutan och bakåt, men fronten hade en annorlunda utformning och hela frontpartiet var förlängt för att ge plats åt den större motorn kallad B30 som var en rak sexcylindrig version av den fyrcylindriga B20-motorn. 1974 ersattes 140-serien av den större 240-serien som var en vidareutveckling av 140-serien. Grundkonstruktionen av 140-serien överlevde faktiskt ända in på 1990-talet i och med dess efterträdare (då 240-serien slutade tillverkas 1993), men vid denna tidpunkt hade den mesta av tekniken under skalet och alla karossdelar förutom tak och dörrar ersatts. 1970 lanserades 145 Express som en ersättare till Volvo Duett. Modellen var en vanlig 145-modell fast taket hade höjts med 5 centimeter från A-stolpen och vindrutan fram till B-stolpen, samt med 30 centimeter från B-stolpen till D-stolpen och bakluckan. Modellen kunde fås i tre olika utföranden, med fönster runt om hela bilen och fem säten (och även två bakåtvända säten i bagageutrymmet, då totalt sju säten), fönster runt om hela bilen och två framsäten, samt endast fönster på framdörrarna och bakluckan och två framsäten. Modellen hade flera användningsområden, allt från servicebil till taxi och ambulans. 145 Express fick aldrig någon riktig efterträdare, men flera olika karossbyggare tillverkade liknande karosser på Volvo 245.

LA SVERIGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se


FINNS TILL DETYPER FLESTA AV FORDON!

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRD GALLRINGSSK ÖRDARE ARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT BEGAGNAT: HR 46 X 2018 / Logmax 928 Ink Inkommande ommande objekt: Pika 2008 12 ton FR28 2017 10ton HR46x 2018 Kesla 18RH II

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser till att jobbet blir gjort. Micke Bohm Mick Bohm Tel. 07 070-5 0-57 70 56 56 95 micke.bohm@s mic ke.bohm@sampo-rosenlew ampo-rosenlew..fi

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. Tel. 07 070-6 0-67 70 55 54 54

1997

25

2022

Youtube