Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR Foto: Per Eriksson

#1-2016 FEBRUARI #4-2018 MAJ

Här utbildas branschens framtid

I början av förra året inledde Maskinentreprenörerna en unik satsning på gymnasieutbildningar i samarbete med kommuner över hela landet. Sidan 32-33

Effektiv gallring i Järvsöskogarna I Sverige finns det drygt en miljon hektar oröjd eller ogallrad medelålders skog. Skogsentreprenörerna Jörgen Rolandsson och Peter Nordlund i Järvsö tittade på olika lösningar för beståndsgående gallring och valet föll till slut på en gallringsgrupp från finska Sampo Rosenlew. Sidan 24

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

Nyheterna på Intermat i Paris På Intermat-mässan i Paris visade branschen att man nu på allvar accelererar sin övergång till elektrifiering från förbränningsmotorer. Sidan 22-23

Debatt: ”Sund konkurrens kräver kontroller på arbetsplatserna”

Sidan 4


Möt en ny bekantskap!

Nisula Fällhuvud 175e

Naarva Stegmatare S23C

Naarva Fällhuvud E24

FTG skördarpaket för traktor. I samarbete med Nisula Forest har vi tagit fram kompletta skördarpaket för din traktor. Olika typer av skördaraggregat från stegmatare till rullmatat. Omvänd förarplats i traktorn, bukplåtar och kranfästen. Kontakta oss för ett förslag! För påbyggnation på Valtra traktorer, kontakta Lantmännen Maskin.

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


Träffa oss på:

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

VI SES I MONTER N:03!

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson Kommande nummer: Utgåva Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Materialdag 21 juni 17 augusti 21 september 19 oktober 9 november

Följ oss i våra sociala kanaler:

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2018

Utgivning Tema 28 juni Mittia Gård & Skog 24 augusti Load Up North, Entreprenad Live 28 september Vinterväg/halkbekämpning 26 oktober Rivning & demolering 16 november Ved, flis & biobränsle

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Urval av innehåll nr 4-2018 (Årgång 3) Elektrifieringen är här på allvar....................... sid 22-23 Vi provkör Isuzu D-Max Viking.......................... sid 30-31 Nu digitaliseras vägunderhållet...................... sid 34 Fortsatt uppåt på skotarmarknaden........... sid 38 Test&Drive hos Rosenqvist Maskin................ sid 54 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Sund konkurrens kräver kontroller på byggarbetsplatserna Debatt

Malin Nilsson Det finländska verkstadsbolaget Metso har tecknat avtal om att köpa svenska PJ Jonsson och Söner, som tillverkar mobila krossverk, siktstationer och matarstationer.

Metso köper P.J Jonsson och söner

Det finländska verkstadsbolaget Metso har tecknat avtal om att köpa svenska PJ Jonsson och Söner, som tillverkar mobila krossverk, siktstationer och matarstationer. Med förvärvet syftar Metso till att stärka bredden och tillgängligheten av sitt produkt- och serviceutbud för bergmaterialindustrin i Norden. Bolagets försäljning under räkenskapsåret 2017 uppgick till 342 miljoner kronor. Företaget har omkring 40 anställda och huvudkontoret ligger i Överhörnäs. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. – Detta är ett strategiskt bra förvärv för Metso, som stöder vår lönsamma tillväxtstrategi, säger Markku Simula, vd för Metsos affärsområde Aggregates Equipment. Sammangåendet med P.J. Jonsson och Söner ger oss möjlighet att betjäna våra nordiska kunder med kompletterande erbjudanden, fortsätter han.

koncernjurist på Sveriges Byggindustrier

Enligt en ny undersökning från Skatteverket av företagens inställning till skattesystemet instämmer 53 procent av byggföretagen som svarat på undersökningen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Motsvarande siffra 2013 var 26 procent. Det här visar på en mycket oroande utveckling. Våra medlemsföretag vill ha sund konkurrens. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk som uppföljning och effektiva

Byggmaterialanvändningen växte svagt 2017 – Det samlade byggmaterialvärdet för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 4 procent 2017 om man beräknar volymen baserat på hur de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna utvecklade sig förra året. Det säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta och hänvisar till företagets senaste konjunkturrapport. Det var nybyggnad av privata lokaler som stod för den största procentuella tillväxten, nämligen 15-20 procent. Det var emellertid flerbostadshusbyggandet och de offentliga lokalinvesteringarna som svarade för de största volymerna, närmare bestämt 45 respektive 30 procent av byggmaterialanvändningen. – I dessa två stora sektorer var däremot tillväxten marginell respektive obefintlig förra året, vilket ledde till att den totala byggmaterialanvändningen endast växte svagt 2017 avslutar Jenny.

BOTAB

BOTAB AB Tel. 0152-211 20 Box 260 Fax 0152-211 21 645 24 Strängnäs info@botab.se

www.botab.se

”Vår förhoppning är att dessa regeländringar tillsammans ska leda till en sundare byggbransch.”

Malin Nilsson koncernjurist på Sveriges Byggindustrier.

Enligt en ny undersökning från Skatteverket av företagens inställning till skattesystemet instämmer 53 procent av byggföretagen som svarat på undersökningen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Motsvarande siffra 2013 var 26 procent.

sanktionssystem, säger Sedan Skatteverkets förra undersökning 2013 har en rad regelförändringar gjorts för att minska möjligheten till skattefusk. Exempel på sådana är regler om personalliggare (trädde i kraft 1 januari 2016) och lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå (införs 1 juli 2018). Sveriges Byggindustrier vill även att anmälningsplikt till Skatteverket ska införas för de som ska utföra arbete i Sverige och är i grunden positiv till den promemoria från Skatteverket om införandet av regler om att utländska arbetstagare i vissa fall ska beskattas i Sve-

rige från och med första dagen de är verksamma i Sverige. Vår förhoppning är att dessa regeländringar tillsammans ska leda till en sundare byggbransch. Men lagar och regler ska också följas. Därför måste det också till skärpta kontroller av branschen, främst på arbetsplatserna för att hitta de företag som struntar i lagar och regler. Det är bra att Skatteverket nu öppnar för det. Den 1 januari 2016 sänkte regeringen ROTavdraget. Skatteverket konstatera i sin rapport att det kan ha ”medfört att byggföretagen upplever att fler kan tänka sig att köpa svart arbetskraft igen”

Foto: Per Eriksson

Det här är precis den utveckling vi har varnat för. När ROT-avdraget infördes 2008 var det just för att motverka svartarbete och våra medlemsföretag såg snabbt en tydlig positiv förändring. Nu är det dags för regeringen att noga undersöka effekterna av den politik man drivit och återställa ROT-avdraget. Skatteverkets undersökning baseras på frågor till 600 byggföretag. Svarsfrekvensen är på vissa frågor endast knappt 30%. Det vore därför intressant att göra en mer omfattande undersökning för att kunna dra säkrare slutsatser.

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


510

DET BÄSTA STYRSYSTEMET FÖR DIN LOG MAX AGGREGAT Ny teknik i systemets kärna ger mer kontroll över din Log Max aggregat, kraftfullare och snabbare driftuppföljning och mer tillförlitliget. Den lägger också grunden för framtida innovationer. • Stöd för både diameterprioriterad aptering och full värdeaptering • Fullt stöd för StanForD 2010 version 2 och 3 • 10-tums wide-screen, Windows 10, Inbyggt batteri • Inbyggt GPS, WiFi & Bluetooth

HEADS ABOVE THE COMPETITION


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Skriv avtal om samägd skog Om du vill samäga skog – gör det genom ett aktivt val och se till att skriva ett samägandeavtal. Det råder Josefin Mörner, jurist på konsultbolaget Argum som specialiserat sig på att bistå jord- och skogsägare. Samägande av skog är relativt vanligt, men inte alls lika vanligt som för 20-30 år sedan. Då fanns ett annat skattesystem med gåvoskatt som gjorde att samägande var ett enkelt sätt att lösa ge-

”Jag träffar delägare som säger att deras barn inte ska behöva göra samma tuffa resa känslomässigt och ekonomiskt.”

Josefin Mörner jurist på konsultbolaget Argum.

nerationsskiften och hålla en gård intakt. – Man såg det som en enkel utväg för att slippa ta diskussion om vem som skulle lösa ut vem. I dag är fler beredda att ta lån, säger Josefin Mörner. Det är också viktigt att tänka på att samägande kan skapa osämja. – Jag träffar delägare som säger att deras barn inte ska behöva göra samma tuffa resa känslomässigt och ekonomiskt, säger Josefin Mörner. Hon förespråkar att markägare gör ett aktivt generationsskifte under sin livstid och pratar igenom det hela noga, så att alla inblandade får en chans att fundera och planera. – De här mjuka frågorna är ofta de mest svåra och känsliga, men det finns stora vinster skat-

36 ÅRS

temässigt och juridiskt på att ge det tid. Då kan den som vill bli markägare planera det på ett helt annat sätt än genom att få det i knät genom ett arvsskifte – då gäller arvsreglerna. – Sedan handlar det också om fastighetens välbefinnande. Den äldre generationen kanske inte orkar sköta fastigheten, vilket kan skapa inlåsningseffekter för verksamheten. Därför är det viktigt att aktivt välja en bra tidpunkt för någon eller några att ta över. Den som väljer att samäga kan också få fördelar genom det, inte minst för att dela ansvar och arbetsbörda. Någon kanske är mer skogskunnig, någon annan är duktigare på det ekonomiska och så vidare. – Att ha ett sånt stöd av varandra är jättepositivt. Se bara till att skriva ett samägandeavtal. Det är en av de bästa försäkringarna för att hålla sams, säger Josefin Mörner. Att skriva själva avtalet innebär att delägarna

Samägande av skog är relativt vanligt, men inte alls lika vanligt som för 20-30 år sedan. Då fanns ett annat skattesystem med gåvoskatt som gjorde att samägande var ett enkelt sätt att lösa generationsskiften och hålla en gård intakt.

Foto: Per Eriksson

måste prata igenom hur de vill att den löpande förvaltningen av fastigheten ska skötas, vem som ska ansvara för vad och kostnadsfördelningen kopplat till det. Om bara två personer samäger en jord- eller

skogsfastighet kan det mesta regleras genom ett samägandeavtal, medan det finns en tvingande lagstiftning om delägarna är tre eller fler. Därför är det bra att låta en sakkunnig titta på samägandeavtalet, så att det exempelvis inte inger en falsk trygghet

om vad som är juridiskt bindande. – Kommer man inte överens som samägare har man rätt att begära försäljning via offentlig auktion. Det kan vara en utväg om det blir en låsning, säger Josefin Mörner.

VI SES I MONTER Ö:12!

ERFARENHET

PROBLEM MED KYLARE? Lugn, lösningen hittar du hos oss! Vi reparerar och säljer kylare, nytt och begagnat. Vi har ett stort lager och ordnar snabb leverans. KRISTIANSTADS

Nyhet! Messersi TC230d Självlastande med svängbar korg Lastkapacitet 2300 kg. Lastvolym 1170 liter Kubota 3-cylindrig diesel på 18,5 kW (steg-4) Larvchassi med boggiupphängning

Träffa oss på:

KYLAR

RENOVERING

Tel. 044-12 10 00 • info@kylarrenovering.se

www.kylarrenovering.se Förarstol Mekanisk Pneumatisk

Billyft 2 pelare 3,5 ton

10.900:-

3.995:4.995:-

0346-845 30 • info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se Oktanvägen 15B, 311 32 Falkeberg

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


Träffa oss på:

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Bättre bett.

INFO@MARKUSSON.SE • WWW.MARKUSSON.SE • 0175-713 26

Träffa oss på Sk i Karlskoga 18 ogsmaskindagarna -1 Monter SM24 9 maj!

Standard Längd (cm)

Blueline

42 48 54 59 / 60 64 67 70 75 80 /82 85 90 Nosekit

495:495:499:499:505:509:509:519:549:-

Blueline JPS

689:699:715:715:729:735:745:-

(lös topp)

469:469:469:469:479:479:479:489:489:-

489:489:489:489:489:499:499:499:499:129:-

Speed MAX RSN (lös topp) pp lös to

429:439:459:469:485:495:515:535:545:-

479:489:505:515:535:555:129:-

519:529:545:555:575:595:605:149:-

Röd 10L Blå 10L • Minimal in trängning • Miljövänlig • Tydlig mär kning av virk et • Köldgräns -30 C • Sätter inte igen munstyc ken

7


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Stora Enso och SMHI samarbetar om bärighet SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när Stora Enso och SMHI fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg. Det är lärdomarna från testprojektet under sommaren och hösten som är utgångspunkten till det nya projektet som genomförs med en agil utvecklingsprocess, vilket innebär kontinuerlig dialog kring fortsatt utveckling. – Vi har fått bra utfall i våra tester och ser verktyget som en viktig kugge

” SMHI Timbr kommer ge oss värdefulla prognoser för skogsmarkens bärighet.” Henrik Lenning produktionschef på Stora Enso.

i vårt framtida hållbarhetsarbete. SMHI Timbr kommer ge oss värdefulla prognoser för skogsmarkens bärighet och göra att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt och att vi därigenom kan undvika körskador. Resultaten från testperioden gör oss trygga i att fördjupa vårt samarbete med SMHI genom att sätta in verktyget Timbr i operativ produktion, säger Henrik Lenning, produktionschef på Stora Enso. Den digitala tjänsten beräknar markbärighet. I markbärighetsindex kombineras SMHIs data med skoglig data till en digital tjänst som enkelt kan användas i planeringen av

avverkning. SMHI har tagit fram tjänsten utifrån skogsbranschens behov att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk. – För att säkerställa att vi utvecklar och utformar ny funktionalitet på rätt sätt arbetar vi alltid med agil produktutveckling på SMHI. I det här fallet kommer det innebära mycket kontakt med Stora Ensos produktionsledare, berättar Alexandra Birger Röör, chef för New Ventures och affärsområde skog på SMHI. Nytt för det nu operativa projektet är att produkten ska användas skarpt i majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige. SMHI och Stora Enso har, under testperioden, identifierat och gemensamt prioriterat ett flertal nya funktioner som både lyfter

SMHI och Stora Enso går in i ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år som omfattar majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige.

Foto: Per Eriksson.

SMHI Timbr och anpassar verktyget till Stora Ensos produktionsprocess. En av de nya funktionerna är återkomsttider som visar hur ofta den prognostiserade markbärigheten förekommit under en

längre tidsperiod. – Vår egen metod för att minska markskador – ”Rätt metod” i kombination med SMHIs prognoser för markbärighet ger oss ännu bättre möjligheter att planera vår produk-

tion. Även i områden med svåra markförutsättningar kan vi identifiera områden som har tillräckligt bra förutsättningar och som vi kan bruka, säger Henrik Lenning.

EXTREM STYRKA

Sverigepremiär för 220X på Svenska Maskinmässan. Välkommen till vår monter N:19 31 MAJ - 2 JUNI

220X är vår mest avancerade 20 tons grävmaskin någonsin och först ut att lanseras i vår nya X SERIES. Fyra års utvecklingsarbete av hydraulik och elektronik samt tusentals timmar av extrema  hållbarhetstester  har  lett  oss  fram  till  en  maskin  som  inte  bara  ser  kraftfull  ut,  utan  också  är  det.   Kontakta din lokala återförsäljare för att få uppleva maskinen på egen hand.

WWW.JCB.COM/XSERIES 26053 NextGen LaunchAd - SWEDISH 235x165.indd 1

07/05/2018 09:50


Den ultimata hydraulslangen

Av alla slangtyper och fabrikat som jag har testat under årens lopp så är detta den i särklass bästa slangen för skogsmaskinsapplikationer som t.ex. matarvalsmotorer. Tack vare det unika ytterhöljet och armeringens uppbyggnad håller Forestmaster cirka 3 ggr längre än den bästa slangen från de konkurrerande fabrikaten. Den är dessutom väldigt smidig i låga temperaturer. Jag kan varmt rekommendera Forestmaster till alla skogsmaskinägare. Längre livslängd = bättre driftsekonomi och bättre miljö.

Gerard Sjölander,

ägare Quickwood

AB

Passar särskilt bra till applikationer som matarvalsmotorer och fällhuvud.

Robust för att klara tryckstötar och böjningar men smidig för att underlätta installation.

Extremt bra nötningsbeständighet tack vare Anti-Wear yttergummi samt höghållfast textilväv innanför. Temperaturområde på -46°C – +121°C.

Fungerar även bra inom t.ex. gruv- och entreprenadmaskinsapplikationer.

För mer information om Forestmaster och våra distributörer

amabhydraul.se


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR

l Karta

rjourna Start Kö l Körjourna Tid/status

Info

Cirka 150 olika modeller!

STOP

MADE IN SWEDEN

Elektronisk körjournal

! J N A KAMP

En modern, enkel och prisvärd körjournal enligt Skatteverkets regler.

www.redknows.se

.

. 31/5 2018

Lättanvänd körjournal utan installation Automatisk loggning av företagets bilresor. Minskar pappersarbete och skapar mer tid för verksamheten. En körjournal du installerar på några sekunder och som följer Skatteverkets riktlinjer.

Gäller tom

10% och frak� ri� . VI SES I MONTER S:21!

All�d Frak� ri� ! 0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

Utvecklad och tillverkad i Sverige

UTHYRNING! !

NYHET

Sorteringsverk Krossar Generatorer

EX3M – VÅRAT ABSOLUT TUFFASTE GLIDLAGER Extrem belastningskapacitet • Extremt lång livslängd Hög nötningsbeständighet • Fungerar bra i smutsiga miljöer

I runda tal 600 miljoner kronor i extra vinst kunde svenska företag håva in i april. De flesta bolag får, helt gratis, många fler utsläppsrätter för koldioxid än de behöver och nu kan de sälja pap- Holmens pappersbruk i Hallstavik. peren, till ett pris Foto: Per Eriksson som är 70 procent högre än vid årsskiftet. De stora vinnarna är skogsbolagen. Det skriver SvD Näringsliv i ett nyhetsbrev. Under årets första tre månader var det rally på utsläppsrätter för koldioxid – priset har stigit med 70 procent. Det är fina pengar för de flesta svenska företag, eftersom de får många fler utsläppsrätter än de behöver använda, med andra ord släpper de ut mindre koldioxid än de har rätter för. – Skogsbranschen är en av få industribranscher som har lyckats fasa ut de fossila bränslena, säger Ingemar Lundström, miljöchef på Smurfit Kappa i Piteå i en kommentar.

Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

info@transeco.se • www.transeco.se

Stora extravinster för skogsbolagen

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

9 tons hjullastare från Kramer

Kramer lanserar sitt nya flaggskepp – 9 tonaren Kramer 8155. Den nya lastaren är bl.a. utrustad med lastavkännande hydraulik.

I Kramer 8155 sitter den nya ExospeedPro motorn från Deutz. Det är en 3,6 liters steg 4-motor på 136 hästkrafter. Som alternativ finns även en 4,1 liters motor på 156 hästkrafter. Statisk tipplast, rak maskin är 3.900 kg. Som de andra maskinerna i Kramers Premiumserie finns den med krabb- och

framaxelstyrning som standard. – Tittat man på hjullastarmarknaden och klassen omkring 1,5 kubikmeter ser vi en betydande försäljningsökning de senaste två åren och Kramer 8155 fyller den luckan på marknaden där vi tidigare saknat produkter säger, Karl-Friedrich Hauri, vd för Kramer.

www.krosskonsult.se

Fuktspärr på Ruukki sandwichpaneler Nu lanseras Ruukki Rain Protect ett väderskydd på Ruukkis väggpaneler som förhindrar att isoleringen blir fuktig innan panelerna monteras. Ruukki Rain Protect Ruukki® Rain Protect är ett helt nytt och unikt är en helt ny och unik väderskydd som fästs lösning. Skyddet kommer på panelens ovansida i förinstallerat på panelens samband med tillverkovansida ning. Skyddet avlägsnas enkelt för hand under monteringen och hanteras som brännbart material. Mänskliga faktorn, väderförhållanden och bristfälligt skydd på bygget kan som vi vet leda till att panelerna inte hålls torra under installationsfasen. Detta kan i sin tur leda till dyrt och tidskrävande extra arbete och fördröja byggprojektet. Med Ruukki Rain Protect behövs inga separata regnskydd för paneler på bygget.


PERFEKTION TAR TID. Huddig har snart 60 års erfarenhet av att bygga grävlastare. Vi försäkrar oss om att varje maskin som lämnar vår fabrik uppfyller både våra och våra kunders högt ställda krav och förväntningar. Förväntningar om att allting ska fungera perfekt från dag ett. I ur och skur. I solsken och snö. Oavsett svårighetsgrad på det jobb som ska utföras.

Det tar tid att nå perfektion.

Vi ses i monter Ö:06!

FÖRSÄLJNING SYD AB

/huddig

/huddig

huddig.com


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Terri lanserar hjulgående kombi Terri fortsätter att utöka sitt modellprogram på hjul. Det senaste tillskottet är Terri 34c 8wd Kombi. En lätt, smidig och enkel maskin på åtta hjul för blandad terräng. Terri 34c 8wd Kombi är en beståndsgående skogsmaskin som är utvecklad från bandversionen 34c. Den har samma rymliga hytt som övriga modeller i 34c-serien. – Den stora hytten och den fina komforten är utmärkande för samtliga Terri 34c, oavsett om det är på band eller hjul. Hytten är stor och ljus vilket ger en bra arbetsmiljö

”Våra skogsmaskiner går att få både med hjul och med band.” Hans Johansson vd på Terri.

Förädlade plantor ger hög tillväxt, bättre kvalitet och är anpassade till ett förändrat klimat.

Mer skog av förädlade plantor

Terri fortsätter att utöka sitt modellprogram på hjul. Det senaste tillskottet är Terri 34c 8wd Kombi.Lastförmågan är 2,5 kvadratmeter

även under långa arbetspasst, säger Hans Johansson, vd på Terri. Nya Terri 34c 8wd Kombi är utrustad med en CAT C3.4B dieselmotor, LogMax 928 skördaraggregat samt kranen Mowi P40. Markfrigången är 70 centimeter. – En stor fördel med Terri 34c är att maskiner-

na är extremt lättservade. Allt är lätt åtkomligt under motorhuven och hytten är smidig att fälla vid byte av filter och olja. Tack vare få servicepunkter ger det en låg servicekostnad, säger Hans Johansson. Förra året lanserades Terri 34c 8wd Skotare i samband med Elmia Wood. Det var den första

hjulgående skogsmaskinen någonsin från Terri. – Vi erbjuder våra kunder valfrihet eftersom våra skogsmaskiner går att få både med hjul och med band. Därmed kan vi erbjuda en maskin helt efter kundens specifika krav, önskemål och förutsättningar, säger Hans Johansson.

Mellan 2013 och 2017 har andelen förädlade skogsplantor* ökat från drygt 50 procent till närmare 90 procent av Södras totala leverans av plantor. Förädlade plantor ger starka och friska skogar med bättre tillväxt och hög kvalitet. Ökningen har drivits av en större efterfrågan från skogsägarna och möjliggjorts av kvalitets- och volymhöjande investeringar i plantskolornas produktion. – Stigande efterfrågan på våra förädlade plantor är en fantastisk trend vi ser just nu. Trots att vi slår tidigare leveransrekord så är efterfrågan så stor att det ändå råder plantbrist. Samtidigt ser vi att investeringarna vi gjort i plantskolorna för ökad plantproduktion nu börjar ge effekt, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor. Förädlade plantor ger hög tillväxt, bättre kvalitet och är anpassade till ett förändrat klimat. Samtidigt ser Södra till att den genetiska mångfalden är hög. Under 2017 levererade Södra totalt 30 miljoner egenproducerade skogsplantor. Det är drygt 5 miljoner fler plantor än 2016.

Släntklippare & Buskröjare

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

SA Släntklippare för mittmontering för montering på traktor. Inkl pumpenhet, klipphuvud och monteringsram

35 år på marknaden!

MFA Motorpaket för att bäras av hjullastare. Finns från 5 till 8 meters räckvidd.

Box 1-16 — mätdon, svarvaxel 1500 mm. Pris 12.900:800-1500W

FH Släntklippare 4,6 meters räckvidd Vi säljer även slagor till de flesta märken på marknaden. De mest populära sorterna ligger på hyllan för snabb leverans! Vi säljer även slitdelar som passar på kättingslagor. Vi har släpskor, slitsegment, kättingmagasin, slagkätting m.m.

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com 0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Vi flyttar berg! Spränger

www.rgmaskindelar.com

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

Delar till transportörer...

Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


IBC och rörlig hytt i både skördare och skotare

Oavsett om du behöver en skördare eller skotare finns idag både kranspetsstyrningen IBC och den bekväma roterande och nivellerande hytten att få till båda maskintyperna. Hytten höjer komforten avsevärt och med IBC till minskar tröttheten och stressen, samtidigt som produktionen ökar. Det gör innovationen mycket populär hos både förare och entreprenörer. Se maskinerna på Skogsmaskindagarna i Karlskoga den 18 - 19 maj. Välkommen! johndeere.se/forestry


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

Nu lanserar Oregon den nya sågkedjan Power-Cut 70EXL. Den är främst avsedd grov manuell avverkning med motorsågar på 60cc och uppåt.

Ny motorsågskedja från Oregon Den nya kedjan som fått namnet PowerCut 70EXL-serien har utformats med fokus på att maximera skärkapaciteten samtidigt som den ska vara lätt att underhålla. – Oavsett om det gäller riktskär, instick, fällskär eller kapning, så överträffar 70EXL kedjan prestandan hos sina föregångare, säger Dan Nordström, produktchef på Svenska Blount, generalagent för Oregon i Sverige. De nyutvecklade ”full chisel”-skärtänderna har ny slipteknik, vilket ska innebära en varaktig

skärpa, samtidigt som de är lätta att underhålla då de utformats för optimal anpassning till en rundfil. För att ytterligare underlätta filningen har 70-EXL utrustas med en guldfärgad startmarkering, samt lasergraverad vinkelmarkering som även fungerar som en ”end of life” indikator. Den senaste LubriTec tekniken håller kedjans delar välsmorda samt minskar friktion och slitage på kedja och svärd. PowerCut 70EXL lanserades i Nordamerika i januari, och blir tillgänglig för Europa från juni 2018. 70EXL ersätter 70LGX-serien.

Uppdaterade Cat dumprar Cat 730, 730 EJ (Ejektor) och 735 midjestyrda dumprar har fått uppdaterade hytter med bland annat en ny utformning på bakrutan. En stolpe från den tidigare modellen har tagits bort vilket förbättrar bakåtsikten avsevärt. En ”wake-up” -funktion initierar maskinens displayer när dörren öppnas. Dörren har en ljusare, starkare design med en stängd hjälpfunktion för förbättrad dammtätning. Den nya, uppdaterade hyttdesignen resulterar i lägre ljudnivåer vid 72 dB (A), en minskning med 7 dB (A) jämfört med tidigare modeller. Dumprarna har automatisk retarderkontroll och en backstartfunktion.

2018

Nya balvagnar från Bala Agri Bala Agri lanserar nu två nya balvagnar med högre lastvikter; en 3-axlad vagn med 22 tons nyttolast och en 2-axlad kärra med 16 tons nyttolast. Båda har 9,5m flaklängd och rymmer 28 balar. Dessa går att få med hydrauliska sidor för snabb och säker lastsäkring. –Vi ser ett ökat behov av högre nyttolaster på balvagnar då vikterna på rundbalar har ökat i takt med nyare pressar som pressar balarna hårdare samtidigt som logistiken i ett modernt lantbruk är en allt viktigare fråga, säger företagets vd, Kristian Jonsson. Balvagnarna har kraftiga

chassin som med sinnrik konstruktion har låg egenvikt för att minimera markpackning och maximera framkomlighet i fält vid tuffa körförhållanden, Som standard är vagnarna utrustade med hjul som mäter 500/60*22,5” men går att fås med 710/40*22,5”.till 25,5 procent.

Bala Agri lanserar nu två nya balvagnar med högre lastvikter; en 3-axlad vagn med 22 tons nyttolast och en 2-axlad kärra med 16 tons nyttolast. Båda har 9,5 meters flaklängd och rymmer 28 balar och går att få med hydrauliska sidor för snabb och säker lastsäkring.

Rototilt lanserar ny tiltrotator

Kompaktmaskinerna blir fler, starkare och mer tekniskt utvecklade. Nya tiltrotatorn Rototilt R2 är baserad på samma koncept som de större modellerna med integrerad svivel, och ersätter föregångaren RT20B.

En stor nyhet på R2 är de nya smarta funktioner som följer med möjligheten att använda styrsystemet Innovative Control System (ICS) och säkerhetslåset SecureLock. En annan är att den nya tiltrotatorn klarar betydligt högre brytmoment än sin föregångare, vilket ger ett ökat maskinspann, från 3-6,5 ton.

Konstruktionen baseras på de större modellerna i plattformen Rototilt R med integrerad svivel. Den är starkare med 12 procent högre tillåtet brytmoment, från 38 kNm till 43 kNm. R2 tillåter dubbla flödesmängden på extrafunktion och passar större grävmaskiner (36,5 ton).

Den stora nyheten är möjligheten till Rototilts styrsystem Innovative Control System (ICS). Med den medföljande displayen har föraren enklare justeringsmöjligheter och bättre överblick av tiltrotatorsystemet. För en säkrare arbetsmiljö runt maskinen finns nu även säkerhetslåset

Nu lanserar rototilt den nya tiltrotatorn R2 som är avsedd för maskiner från 3,6 till 6,5 ton. Konstruktionen baseras på de större modellerna i plattformen Rototilt R med integrerad svivel.

SecureLock för säkra redskapsbyten. – Lansering av maskinfästena S40, S45 och S50 kommer också lägligt. Tillsammans med nya R2,

Träffa på:som besökte Tackoss till alla vår monter på Elmia Wood!

styrsystemet ICS och säkerhetslåset SecureLock ger det kunden en unik helhet där allt styrs från en och samma display, säger Sven-Roger Ekström, produktchef på Rototilt.


HAR DU RÅD ATT INTE KÖRA ROTTNE? – LÄGST REPARATIONSKOSTNADER I BRANSCHEN

En nyligen gjord undersökning visar att Rottne har absolut lägst totalkostnad när det gäller arbete och reservdelar. Undersökningen som gjordes av TSG (Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) jämförde Rottnes och konkurrerande märkens reparationskostnader. Med Rottne Xparts, vårt unika utbytessystem för reservdelar, med en snittkostnad för reservdelar på 60 procent av nypris, blir reparationskostnaderna ytterligare lägre. Vi lämnar dessutom dubbelt så lång garanti på Rottne Xparts jämfört med nya reservdelar. Har du råd att inte köra Rottne?

Våra skotare och skördare uppfyller alla behov från klen gallring till tuff slutavverkning. Vi erbjuder svensktillverkade produkter av högsta kvalitet med den senaste tekniken, ett väl utbyggt servicenät samt ett kompetent och trevligt bemötande.

WWW.ROTTNE.COM


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Nya slagkrossar från Keestrack nuari - april 1 996 tunga lastbilar, 4,2 procent fler än under samma period förra året.

På årets Intermat i Paris visade Keestrack en ny generation av populära slagkrossen R3. 32-tonnaren har fått ett nytt, kompakt och servicevänligt utförande. Nu erbjuds krossen även i hybridutförande med diesel/el, då benämnd R3e.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 4 801 under april, 13,3 procent fler än under samma tid förra året då 4 238 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - april 17 771 lätta lastbilar, 1,6 procent fler än jämfört med samma period förra året.

– Keestrack R3 kombinerar enkel transport, snabb etablering, hög prestanda och full mobilitet, säger Erik Olausson på Fredheim Maskin AS. Till detta bidrar krossens kraftiga och självbärande ramkonstruktion och rejält dimensionerade undervagn. Rejäla luckor och dörrar underlättar service och underhåll.

REGISTRERINGSSTATISTIK APRIL 2018:

Lastbilsförsäljningen minskade med 3,8 procent Under april registrerades totalt 5 415 nya lastbilar (både lätta och tunga), 13,2 procent fler än under samma tid förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 577 under april, 11,6 procent fler än jämförtmed april förra året då 517 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden jaTUNGA LASTBILAR

Märke April 2018 April 2017 jan-april Andel% Daf 17 10 56 2,8 Iveco 1 1 3 0,2 MAN 22 14 65 3,3 Mercedes-Benz 63 48 195 9,8 Scania 196 206 721 36,1 Volvo 275 236 949 47,5 Övriga 3 2 7 0,4 TOTALT 577 517 1.996 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke April 2018 April 2017 jan-april Andel% Citroën 237 217 944 5,3 Dacia 58 56 210 1,2 Fiat 132 119 570 3,2 Ford 535 535 2 749 15,5 Hyundai 2 4 7 Iveco 76 49 202 1,1 Isuzu 39 36 174 1,0 Mercedes-Benz 519 413 1 624 9,1 Mitsubishi 45 84 193 1,1 Nissan 327 256 1 117 6,3 Opel 137 91 505 2,8 Renault 497 358 1 614 9,1 Toyota 189 143 750 4,2 Volkswagen 1 596 1 508 5 530 31,1 Övriga 407 369 1 500 8,4 TOTALT 4 801 4 238 17 771 100,0

Slagkrossen kommer alltså att erbjudas i två olika grundutföranden: dieselmotordriven hydraulik och fullhybrid med inbyggd dieselelektrisk drift samt direktdrift med el. Båda utförandena har ett intag på 770 x 960 millimeter. Den väl tilltagna 3,2-tons rotorn på 920

”Eldriften har minskat behovet av att dra hydraulslangar till transportband och en mängd andra funktioner.” Erik Olausson Sverigeansvarig för Fredheim Maskin.

VÄLJ EN KVALITETSTANK! NYHET! Nu även staplingsbara, dubbelväggiga ADR-tankar

På årets Intermat i Paris i april lanserade Keestrack en ny generation av slagkrossen R3. 32-tonnaren erbjuds nu även i hybridutförande med diesel/el, då benämnd R3e.

millimeter, tillsammans med hög rotorhastighet, ger kapacitet upp till 250 ton per timme. Hybridmaskinen drivs av en Volvo dieselmotor på 235 kW (EU IV) tillsammans med en generator på 300 kVA. Alternativt finns en motor på 260 kW (EU IIIA). Själva krossenheten drivs med en elmotor på 132 alternativt 160 kilowatt. Utbytbara remskivor gör det möjligt att anpassa krossens prestanda. Eldriften har minskat behovet av att dra hydraulslangar till transportband och en mängd andra funktioner. Kvarvarande hydrauliska funktioner får kraften från två hydraulpumpar, drivna av en elmotor på 45 kW. Krossens PLC-styrda funktioner kontrolleras enkelt med en intuitiv panel och

Nya generationens Keestrack R3 – även som fullhybrid. Den kommer finnas som Dieselmotordriven hydraulik. alternativt som fullhybrid med inbyggd dieselelektrisk drift samt direktdrift med el.

fjärrkontroll. Denna styrning är tillgänglig även utan att dieselmotorn är i drift. Ett eluttag på 63 A ger möjlighet att också försörja kompletterande maskiner och utrustning. På driftsidan förutspår Keestrack att den dieselelektriska lösningen ger en påtaglig besparing jämfört med dieselhydraulisk

drift. Andra fördelar är lägre kostnader för service och underhåll. Som tillval finns en enkeldäckad hängsikt på närmare 4,4 kvadratmeter, vilket är cirka 30 procent större än tidigare. En mängd tillval gör det möjligt att fullt ut anpassa krossverket till arbetet som ska utföras.

DUNDER Byggnationer Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp. Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Clark/Dana, Volvo, Caterpillar, ZF Renovering av transmissioner till entreprenadmaskiner. Bytesväxellådor till gaffeltruckar och Volvo dumprar. Färmartanken AB Tel 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

ADR-godkänd IBC-behållare 250 l. Pris från 6.200:- (+moms och frakt)

Kungsgatan 38 • 341 31 Ljungby • Tel. 0372-887 19 • www.ajtrans.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

17

EN BEGAGNAD HUDDIG STAFFARE GARANTI FÖRMÅNLIG FINANSIERING ALLTID RÄTT UTRUSTAD

ÖKA SÄKERHETEN MED CORNEREYE KAMERAN GER EN BILDVINKEL SOM GÖR

FFARE GARA TA

D

K TA

SI

RE

I NT

S E R VA D

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

S

ATT MAN KAN SE HELA 270°

PA R BE E RA D

www.staffare.se

SC52 - NY CONTROLLER MED INBYGGD SÄKERHET! • Upp till SIL2 / PLd • 32-bit Multicoreprocessor • 2 x CAN, I/O 14 in & 8 ut • Programmering i CODESYS V3 Safety SIL2

”Kontakta mig så kommer jag ut och gör en demonstration” Andreas Friberg, produktansvarig 075-242 41 86 | andreas.friberg@oemautomatic.se

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se adress

Dalagatan 4, Box 1011, 573 28 Tranås | webb

telefon

075-242 41 00

www.oemautomatic.se | info@oemautomatic.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED ENGCON

Stig Engström, Engcons grundare och ägare ställde sig själv frågan - Varför ska våra kunder ska betala mer pengar för att få tillgång till den mest säkra, effektiva och komfortabla tekniken när det inte medför några extra kostnader för oss?

Engcon-grundaren:

”Nu inför vi en ny standard” Stig Engström, Engcons grundare och ägare ställde sig själv frågan – Varför ska våra kunder betala mer pengar för att få tillgång till den mest säkra, effektiva och komfortabla tekniken när det inte medför några extra kostnader för oss? Svaret blev att det var läge att göra något ingen tidigare gjort och under 2018 inför engcon automatiska snabbfästen och EC-Oil på överdelen på sina tiltrotatorer som standard. Något som innebär att föraren inte behöver kliva ur hytten för att koppla eller koppla lös tiltrotatorn eller annat hydrauliskt verktyg.

men två av dem kan härledas till Stig Engströms starka drivkraft för innovationer och utveckling.

Strömsundsföretaget Engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer, grundades 1990 av Stig Engström. Sedan starten har företaget vuxit till ett miljardföretag och återfinns idag världen över med sina smarta produkter för grävmaskiner. Det finns många anledningar till företagets framgång

Litet steg för Engcon, men ett jättekliv för grävbranschen. Engcon aviserade nyligen ett erbjudande som de själva menar kommer förändra grävbranschen från grunden. Nämligen att kostnadsfritt införa automatiska redskapsfästen och EC-Oil på överdelen på tiltrotatorer med styr-

Det är inte bara utveckling av nya produkter som ligger i Stig och Engcons DNA utan även utveckling av nya innovativa affärslösningar. Ett exempel på en sådan lösning är företagets senaste satsning.

Engcon aviserade nyligen ett erbjudande som innebär att de kostnadsfritt inför automatiska redskapsfästen och EC-Oil på tiltrotatorer med QS överdel och styrsystemet DC2.

systemet DC2, något som tidigare bara erbjudits som tillval, som sin nya standard. – Jag har funderat på det här under en längre tid och kände att det nu var dags att lansera erbjudandet. För oss som företag är det ingen jätteomställning men för användarna

kommer det betyda väldigt mycket, säger Stig Engström. EC-Oil möjliggör för användarna att snabbt och säkert koppla hydraulik, el och centralsmörjning utan att behöva lämna hytten för att krångla med trycksatta och söliga kopplingar. Erbjudandet innebär att

Engcon därmed blir den enda tiltrotator-tillverkaren i världen som erbjuder detta som standard. Stig Engström själv menar att beslutet ligger helt i linje med företagets syn på hur branschen bör se ut. – Vi rekommenderar alltid att använda tiltrotatorn för de arbeten som den är avsedd för. Men handlar det om stora urgrävningar, tunga lyft, tjälrivning eller annat så finns det pengar & kraft att tjäna om man plockar av tiltrotatorn. Spara upp till en timme/dag med EC-Oil Engcons kunder säger att med EC-Oil kan man spara upp till en timmes arbetstid varje dag genom att slippa hoppa i och ur maskinen för att koppla hydrauliska redskap. – Vi vet att många efterfrågar nya effektiva lösningar och för oss är det viktigt att vi är med och

”Jag har funderat på det här under en längre tid och kände att det nu var dags att lansera erbjudandet.”

Stig Engström grundare och ägare till Engcon.

driver branschen framåt. Det vi erbjuder användarna är redskapsfästen av typen Q-Safe med ett EC-Oil block som består av två stycken hydraulkopplingar, en centralsmörjningskoppling och en elkoppling. Samma gäller för våra tiltrotatorer med QS-överdel och styrsystem DC2. En annan stor fördel är att vi äger hela systemet och tar därmed ett helhetsansvar. Det innebär att användarna bara behöver ringa ett nummer för support av hela systemet säger Stig Engström.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

19

Träffa oss på:

HYPRO 755 Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO FG45FA Fällgrip

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO 300 Gallringsprocessor

NYHET!

Länken till framtiden

Fabriksrenoverade Montabert hydraulhammare med 1 års nygaranti. En fabriksrenoverad Montabert hydraulhammare är en y� erst noggrant utvald Montabert. En hydraulhammare som genomgå� en detaljerad 100-punkters inspek�on. Finns i e� begränsat antal - först �ll kvarn...

ScaleLog.com

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: Tel. 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

Hallå där... Anna Broman, ny bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier

Varför blir inte bostadspolitiken en valfråga? – Det finns helt enkelt inte en tydlig reform som skulle svara på de mest centrala frågorna kring finansiering, rörlighet och hur kapitalsvaga hushåll ska ta sig in på bostadsmarknaden. Men utmaningarna börjar bli för Anna Broman, stora för att man ska kunna fortsätta skjuta dem framför bostadspolitisk expert på Sveriges sig. Byggindustrier. Vilka bostadspolitiska reformer kommer att vara viktigast under nästa mandatperiod? – Nya bostadspolitiska förhandlingar efter valet ger partierna möjligheter att våga ta tag i frågor som inte alltid är de mest populära, men nödvändiga för en fungerande bostadsmarknad. Färre kreditrestriktioner, friare hyressättningssystem, en översyn av skatter som hämmar rörligheten och subventionerat bospar vore en bra start.

”Vi har fortfarande en bostadsbubbla. Bostadspriserna ska ned 30 procent – minst”

...statliga Boverkets analytiker Bengt Hanssons som anser att bostadspriserna är extremt uppdrivna.

2018

Så ska fler tjejer lockas till byggbranschen I samarbete med IGE-day, Introduce a Girl to Engineering day, öppnar NCC under en dag upp utvalda svenska byggarbetsplatserna för unga tjejer för att öka intresset för teknik och ingenjörskap. I år samlades ett 40-tal tjejer i 12-19-årsåldern på utvalda arbetsplatser i Göteborg, Malmö och Stockholm. En av byggbranschens stora utmaningar är att locka till sig fler kvinnor. För att sänka trösklarna till naturvetenskap och tekniska yrken har NCC valt att engagera sig i aktiviteter som kan inspirera underrepresenterade grupper att välja en teknisk bana. I initiativet IGE-day, arbetar kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. NCC är

”Hänsynen till mark och vatten under de senaste åren varit mycket positiv.”

Therese Lindström ekolog på Södra.

delaktiga för fjärde året i rad genom sitt kvinnliga nätverk Stella. – NCC är en av byggbranschens mer jämställda bolag med 13 procent kvinnor totalt i koncernen, och det beror bland annat på att vi arbetar aktivt med att skapa inkluderande arbetsplatser som speglar samhällets mångfald. Men vi kan bli ännu bättre på att uppmuntra kvinnor att välja byggbranschen och ingenjörsyrket och det hoppas vi att IGE-day kan bidra till, säger My Kiiman-Håll, ansvarig för Employer Branding inom NCC och medlem i nätverket Stella. – Idag har vi träffat ett helt gäng från Kista

I samarbete med IGE-day, Introduce a Girl to Engineering day, öppnar NCC under en dag upp utvalda svenska byggarbetsplatserna för unga tjejer för att öka intresset för teknik och ingenjörskap.

grundskola i Stockholm och fått möjlighet att diskutera hur de ser på framtiden, vilket har varit jättekul. Genom våra samtal vill vi visa på förebilder i branschen och att avdramatiserade de val de står inför när de ska välja inriktning framöver. Förhoppningsvis kommer de till en NCC en dag, säger Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building. Under dagen fick tjejerna träffa kvinnliga ingenjörer som berättade om hur

det är att vara ingenjör på ett byggbolag, delta i olika workshops, rundtur på byggarbetsplatserna samt pröva på digitala arbetsredskap som NCC arbetar med. – Jag hoppas att vi under den här dagen lyckats inspirera de här tjejerna till att välja ingenjörsyrket genom att visa på bredden i yrket och vilka olika roller som finns i NCC, säger Maria Sturegård, ingenjör och marknadsstrateg på NCC.

– FÖR ATT SE OCH SYNAS

Radiostyrning för alla applika�oner

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 • 785 45 Björbo sales@ircab.se • www.ircab.se

Stockbovägen 11 G • 820 41 Färila Tel 0651-214 62 • order@mittx.se

www.mittx.se


30 AUG - 1 SEPT 2018 BODEN

NYHET!

Truck Meet på Load Up North Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering

Maskiner Transport Rekrytering Väg & anläggning Jord & skog

Boka er plats: www.loadupnorth.se Info om Truck Meet: Erik Lundman Mobil: 070-6362412

Mässan arrangeras av Nolia AB

Info om Load Up North: Bo Sandström, Projektledare Mobil: 070-5444878


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018 • INTERMAT 2018

Maskinia vann auktion på Intermat

Maskintillverkaren Doosan, firar 400 000 stycken tillverkade enheter och i samband med detta har en specialgjord hjulgrävare Doosan DX140W-5 Black Edition tagits fram. Maskinen visades på Intermat och skapade stor uppmärksamhet. Doosan har valt att auktionera ut maskinen till sina auktoriserade generalagenter i Europa och pengarna för maskinen går till välgörenhet. Maskinen har väckte stort intresse under mässdagarna och dess svarta utseende skapar stor uppmärksamhet där många entreprenörer i Europa har visat intresse för den. Det är den hyllade modellen av hjulgrävaren DX140W-5 som nu finns i en enda unik Black Edition. Maskinen är som namnet säger svartmålad med Doosans orangea färger som inslag och dekaler i silver. Under mässveckan har Doosans auktoriserade generalagenter runt om i världen kunnat lägga bud på maskinen och auktionen avslutades klockan 12:00 torsdagen den 26 april. Maskinia stod som segrare och tar nu hem maskinen till Sverige. Pengarna som maskinen inbringade kommer att gå till välgörenhet och göra gott för människor i utsatta livssituationer. Maskinen kommer efter Intermat att transporteras till Sverige där den bland annat kommer att visas upp under den Svenska Maskinmässan i Doosans monter på Solvalla.

Lyftok för Tungavstängning

Volvo Construction Equipment eldriva kompaktgrävmaskinsprototyp vann prestigefulla Intermat Innovation Award för sin revolutionerande EX2 prototypen levererar nollutsläpp, 10 gånger högre effektivitet, 10 gånger lägre ljudnivåer och minskad total ägandekostnad.

Elektrifieringen är här på P a r i s, F r a n k r i k e På Intermat-mässan i Paris som gick av stapeln den 23-28 april visade branschen att man nu på allvar accelererar sin övergång till elektrifiering från förbränningsmotorer. Bland annat Volvo visade sin prototyp minigrävaren X2. Volvokoncernen definierar elektromobilitet som ”kommersiella fordon och maskiner som kan använda en elektrisk motor för att driva eller att utföra huvudsyftet med maskinen”. För att göra EX2-prototypen helt elektrisk, har förbränningsmotorn ersatts med två litiumjonbatterier, to-

Lyftredskap för skyddsbarriärer

talt 38 kWh, som lagrar tillräckligt med elektrisk energi för att använda maskinen i åtta timmar i en intensiv applikation, till exempel grävning av kompakt mark. Hydraulsystemet har också ersatts med elektrisk arkitektur som innehåller elektromekaniska

Hopdragare för segjärnsrör

linjära ställdon som hjälper till att optimera överföringskedjan. Att ta bort hydraulsystemet och förbränningsmotorn, liksom att minska kylbehoven, har lett till signifikant lägre ljudnivåer. Tyska Wacker Neuson hade mässans enda demonstrationsmonter inomhus och premiärvisade en rad helt eldrivna maskiner. Bland annat minigrävaren EZ17e, hjullastaren WL20e och vibroplattan AP1850. I montern fanns även Kramers 5055e hjul-

Lyftdon och gripklor för brunnar

”Maskinerna kan användas för alla typer av applikationer upp till åtta timmar och med integrerad batteriladdare laddas de mycket snabbt igen.”

Alexander Greschner strategichef på Wacker Neuson.

lastaren. Redan den första mässdagen var det världspremiär för den elektriska minigrävan EZ17e. Tack vare den intelligenta laddningshanteringen kan EZ17e användas batteridriven eller ansluten till nätet och laddas samtidigt.

– Maskinerna kan användas för alla typer av applikationer upp till åtta timmar och med integrerade batteriladdare laddas de mycket snabbt igen, säger Alexander Greschner,

www.rehnmans.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

23

Fakta Intermat är den internationella utställningen för byggande och infrastruktur, och ägde rum 23-28 april 2018 i Paris Nord Villepinte, Frankrike. Intermat 2018 besöktes av 183 000 besökare från 167 länder och lockade 1 500 utställare som presenterade utrustning, material och lösningar för bygg- och anläggningsbranschen. Intermat är indelad i fyra sektorer: • Jordförflyttning & demolering, • Vägar & bergmaterial, • Byggnader & betong och Transport & lyfthantering. Intermat arrangerar varannat år även mässan Intermat Asean i Bangkok som nästa gång arrangeras i september 2019.

Wacker Neuson hade världspremiär för eldrivna minigrävaren EZ17e

Komatsu HB365NLC hybrid 37 tons bandgrävare.

design. Foto: Per Eriksson

Mecalac e12 eldriven midjestyrd, hjulgrävare med mer än åtta timmars kapacitet.

allvar strategichef på Wacker Neuson.

Franska Mecalac visade en eldriven version av den midjestyrda hjulgrävaren 12MTX – 12e där förbränningsmotorn ersatts av LiFePO4-batteriteknik (järn och fosfat) som ska klara tre gånger mer laddningscykler samtidigt som risken för brand och läckage elimineras, enligt Mecalac. Batterikapaciteten är på 146 kWh vilket innebär åtta timmars drift vid högsta effektuttag. Den

Foto: Per Eriksson

har två elmotorer, en för grävmaskin och en för körning. Vid bromsning regenereras energi för batterierna. En laddstation medföljer och batterierna laddas på på sex till sju timmar, enligt den franska tillverkaren. Sedan förra årsskiftet är AT Fordonsservice i Höganäs svensk generalagent för Mecalac. Även hybriderna hade sin plats på Intermat. Bland annat Komatsu visade 37-tonaren HB365NLC-3.

Komatsus hybridsystem fångar upp den elektriska svängmotorn och regenererar energi när övervagnens svängrörelse bromsas och omvandlar den till elektrisk energi. Den regenererade energin lagras i kondensatorn och kan användas för att svänga, eller genom generatorns motor för att hjälpa till att accelerera motorn. På detta sätt minskar bränsleförbrukningen avsevärt. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

HUSQVARNA HUSQVARNA Vagn

VI SES I MONTER S:21!

Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier!

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Effektiv gallring i Järvsöskogarna I Sverige finns det drygt en miljon hektar oröjd eller ogallrad medelålders skog så det är inte svårt att första att Järvsöföretagarna Jörgen Rolandsson och Peter Nordlund valde att satsa på en beståndsgående gallringsgrupp när det var dags att byta maskiner. Tidigare hade företaget Ecolog skördare som övertogs av Jörgens bror. Peter Nordlund började som anställd maskinförare hos Jörgen 2007. 2015 gick han in som delägare i företaget som då fick namnet Jörgensson & Nordlund Skogsentreprenad AB. Förra året tittade de på olika lösningar för beståndsgående gallring och fastnade till slut för en gallringsgrupp från finska Sampo Rosenlew. Skördaren är en Sampo Rosenlew HR46X som har en arbetsvikt på 8.000 kilo och en bredd på 2,10 meter. Motorn är en steg4 motor från Agco på 169 hästkrafter vid 2100 varv/

”Det ska bli roligt att få delta i Skogs-EM, men det kommer bli svårt.”

Elias Larsson praktikant hos Rolandsson & Nordlund.

minut. Vridmomentet är på 700 Nm vid 1100-1600 varv/minut. Som ”original” sitter det Kesla 18RH-II skördaraggregat på HR46X, men Jörgen och Peter valde att montera att Logmax-aggregat. Kranen är dessutom utskjutbar. Hydraulpumpen är en Rexroth A10V0 140cc/ 294 l/min/2100 rpm. Skotaren är en Sampo Rosenlew FR28 som har en lastkapacitet på 10 ton och är 2,72 meter bred. FR28 är utrustad med hydrostatisk-mekanisk transmission. Drivpumpen driver en mekanisk växellåda. Transmissionsaxlarna fördelar dragkraften till de främre och bakre boggierna. Dragkraften kan låsas mellan bak- och framaxel samt mellan varje boggis högra eller vänstra sida. Jörgen och Peters maskiner används främst i gallringsskogar som hålls ganska täta. Trots det lägger de stickvägarna med 40 meters mellanrum. Tack vare den smidiga storleken på skördaren kan de utnyttja den beståndsgående metoden. Den grundläggande iden är att gallringsskördaren kan köras även utanför de stickvägar, som har

Rolandsson & Nordlund Skogsentreprenad AB i Järvsö äger sedan årsskiftet en beståndsgående gallringsgrupp från finska Rosenlew. Från vänster: Jörgen Rolandsson, Elias Larsson och Peter Nordlund.

Foto: Per Eriksson

Jörgen Rolandsson instruerar Elias Larsson hur skotningen ska utföras. Företaget utför i första hand gallring åt Mellanskog i de norra delarna av Hälsingland och listan på skog som behöver gallras är lång.

Det sägs att en skördarförare tar fler beslut per tidsenhet än en stridspilot. Jörgen Rolandsson har lång erfarenhet som skogsmaskinförare och den gallrade skogen är riktigt snygg.

öppnats för skotaren. När Anläggningsvärlden kom på besök var det praktikanten Elias Larssons från Slotte Gymnasi-

i skolklassen förra året och laddar nu för att delta i EM som går av stapeln den 28 maj i Ungern. – Det ska bli roligt att

um (Naturbruk) i Ljusdal sista praktikdag på företaget. Elias är inte vilken lärling som helst. Han vann nämligen Skogs-SM

Fakta Sampo Rosenlew HR46X

SKÖRDARE: Arbetsvikt: 8.000-9.500 kg Mått (cm): längd 495, bredd: 210-240, höjd: 320 Axelavstånd: 273,5 cm Frigång: 670 mm Motor: Agco Power 49AWF, max. 169 hk @2100 rpm Bränsletank: 180 l Transmission: Typ Hydrostatisk Vändradie: 4020 mm Hastighet: 0-13 km/h Dragkraft: 90 kNm Hydraulik: Rexroth A10V0 140cc/ 294 l/ min/2100 rpm Aggregat: Keto 51-55 Eco Supreme, Kesla 18RH-II Max kvistningsdiameter: cirka 320 mm Dator: Technion Motomit

Sampo Rosenlew FR28

SKOTARE: Arbetsvikt: 13.000 kg Mått (cm): längd 826, bredd: 272, höjd: 373 Maxlast: 10.000 kg Lastutrymme, grindarea 4 kvm Motor: Agco Power 49AWF, max. 169 hk @2100 rpm Bränsletank: 220 l Transmission: Hydrostatisk-mekanisk med diffspärr Körhastighet: 25 km/h Dragkraft: 130 kNm Hydraulik: Lastkännande Flöde: 220 l/min Kran: Mesera F59 / Kesla 600 och 700 Räckvidd: Mesera 7,2/8,5/10 m / Kesla 7,7/8,2/10 m Grip: Kesla proG26 (std), proG28 (option)

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

få delta i EM, men det kommer bli svårt. Det är många moment som kan gå fel, säger Elias Larsson.


! e v li te s fä 0 8 Q S a Se vårt ny

2 2 N r e t n o m i r a m Vi de

COMMITMENT TO

EFFICIENCY Redskapsigenkänning

Automatisk spårning och optimering Korrekt data till ditt maskinstyrsystem Håller koll på dina redskap Eliminerar potentiella felkällor Lång batterilivslängd - 5 år Enkelt att lägga till nya redskap

TO

RECOGNITIO OL

ST

N

• • • • •

E E LW R I S T

www.steelwrist.com

Starka släp som klarar jobbet!

Skånesläp

t t a n e m m Välkeosöka vår p! b ade websho nyöwppwn.skaneslap.se w 0415-52 90 60 • info@skaneslap.se • www.skaneslap.se


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Canada-Band the original! Made by PE

NO

Träffa oss på:

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

Soft Touch Track • Soft Tire Track • Sweden Track • Winter track • Tex track

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

www.iggesundforest.se

facebook.com/iggesundforest

Ordertel. 0650-54 11 11

Order@iggesundforest.se

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Ponsse uppdaterar skördare och lanserar telematiksystem

Ponsse lanserar nu en uppdaterad version av skördaren Fox som i första hand är avsedd för gallring. Enligt Ponsse har den nya maskinen en exakt och effektiv kran, god sikt, stabilitet och lågt marktryck för krävande förhållanden och mjuka underlag.

Den åttahjuliga Ponsse Fox har kranen monterad nära hytten vilket ökar synligheten omkring arbetsområdet. Ramen är utformad för att kunna utföra servece så enkelt som möjligt. Ramlåset med hydraulcylindrar är runust och fungerar som stötdämpare under körning. – Ponsse Fox är utrustad med en mittmonte-

”Hydrauliken innebär att kranen är mer bränsleffektiv.”

Jan Kauhanen Product Manager för skördare på Ponsse.

rad C44+ parallellkran som använder hydraulik istället för mekaniska hävstångseffekt. Detta innebär att kranen är mer bränsleffektiv och mindre underhållskrävande, säger Jan Kauhanen, Product Manager för skördare på Ponsse. Den stora hytten har stora, breda förnserytor och runtomsikten uppges vara mycket bra. Förarstolen är specialdesignad för Ponsse och har förbättrade justeringar och fastare stoppning. Den nya stolen kommer vara tillgänglig för samtliga Ponsses maskiner och Ponsse har ensamrätt på den nya stolen.

Ponsse Fox är också försedd med företagets nya telematiksystem – Ponsse Manager. Det är ett system för skogsmaskinövervakning och dataöverföring som skogsmaskinentreprenörer kan använda för att se var maskinerna befinner sig och visa bland annat produktivitetssiffror och bränsleförbrukning. Ponsse Manager kan införas via programuppdateringen för Opti 4G-informationssystemet som togs i drift i början av året.

Med Manager kan entreprenörer övervaka beståndens avverkningsförlopp, planera och hantera maskintransporter, registrera maskinernas produktion enligt trädslag och sortiment samt skriva ut mätbevis. Dessutom informerar Ponsse Manager entreprenören om maskinen behö-

Ponsse lanserar nu en uppdaterad version av gallringsskördaren Fox. Enligt Ponsse har den nya skördaren en exakt och effektiv kran, bra runtomsikt, stabilitet och lågt marktryck.

Foto Ponsse

ver service samt visar data om bränsleförbrukning och serviceanmärkningar från föraren. Systemet

innehåller också en realtidsvy över skördarens Ecodrive-funktion, vilket gör det möjligt att över-

vaka maskinens produktivitet och arbetsfaser i detalj.


VI SES I MONTER V:05!

EN NY GENERATION SNABBFÄSTEN! Slangbrottsventil

Fjädrar

Secure Lip

Inbyggd slangbrottsventil Alla GJERSTAD snabbfästen har inbyggd slangbrottsventil i cylindern som håller redskapet på plats om hydrauliktrycket från maskinen skulle försvinna.

Extra säkerhet Alla GJERSTAD snabbfästen har inbyggda fjädrar som upprätthåller tryck på kilarna om hydrauliktrycket försvinner.

Extra säkerhet Secure Lip hindrar redskapen från att falla av, om kopplingen av redskap misslyckas.

En ny generation snabbfästen är utvecklade och designade för morgondagens maskiner med tanke på säkerhet, hållbarhet och funktionalitet. For mer information, kontakt: Stefan Söderström på 070-277 65 76 eller stefan@gjerstad.com WWW.GJERSTAD.COM


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Ny 7 tonare från Montabert

CentrumBygg i Sundsvall lanserar nu extraljuset Fyrlyt från Australien. Fyra modeller i 12 och 24 volts utförande lanseras på den svenska marknaden.

Nytt extraljus från Australien Sundsvallsföretaget CentrumBygg lanserar nu det australienska extraljusmärket Fyrlyt på den svenska marknaden. Fyrlyt är designad och tillverkad i Australien och företaget startades 2011. Sortimentet består av fyra modeller på 5000 respektive 9000 lumen i 12 och 24 voltsutförande. – Lampan i Fyrlyts extraljus är tillverkad av Osram och är på 100 CRI. CRI mäter hur lätt det mänskliga ögat kan skilja på olika färger. Det innebär per definition en ”perfekt” färgåtergivning. De bästa

LED/HID extraljus har så lågt som 80, och väldigt många har så lågt som 60-65, säger Andreas Svanebo på Fyrlyt Sweden. Enligt Fyrlyt penetrerar halogen med lång våglängd (gul-orange baserat ljus) fukt/damm/rök eller andra föroreningar bättre än LED/HID (blå-grönt baserat ljus) med kort våglängd (tyndall effekt). Alla komponenter i Fyrlyts extraljus är utbytbara som reservdelar och enligt Andreas Svanebo kommer man märka mindre bländning, ingen startupptid, mindre förarutmaning och se mer detaljer för att göra körningen säkrare.

Nya e-verktyg på Nordbygg

AddMobile utvecklar e-verktyg för bygg-, anläggnings- och transportbranschen. På Nordbygg presenterade tre nya lösningar i den digitala verktygslådan AddMobile Toolbox – spårsändare, maskinsäkerhet och passersystem - för den uppkopplade byggarbetsplatsen. AddMobiles tre nya e-verktyg ger möjlighet till ökad säkerhet och kontroll på byggarbetsplatsen. Med spårsändare kan verktyg och utrustning enkelt lokaliseras. Maskinsäkerhet reglerar behörighet för vem som kan använda anläggningens fordon och maskiner samt passersystem som kontrollerar vem som kan passera genom byggarbetsplatsens grindar.

Konkurserna fortsätter att minska

I april minskade antalet konkurser med fem procent. Totalt registrerades 477 företag i konkurs, vilket kan jämföras med 502 samma månad förra året. Samtidigt som konkurserna minskar har vi två riktigt stora konkurser i april - ett transportföretag och ett byggföretag. April blir den sjunde månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Det är dessutom lägsta konkurssiffran för april sedan 2011. Sett till årsbasis har 1 796 aktiebolag gått i konkurs, även detta en minskning med sex procent jämfört med samma period förra året. Dock är det flera större företag som försatts i konkurs denna månad. Den genomsnittliga omsättningen på samtliga konkursade företag under april uppgick till 6,1 miljoner, hela 81 procent högre än förra året. – Konkurserna fortsätter att minska för sjunde månaden i rad. Men tyvärr är det ett antal större företag som gått i graven under april, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. Den största konkursen i april är Malmöbaserade Ecotrans Kontinent AB med en halv miljard i omsättning (556 miljoner) och 55 anställda. Även moderbolag ATCH Holding har försatts i konkurs.

På Intermat i Paris visade Montabert upp den nya hydraulhammaren V7000. Den är över tre meter lång och väger 7 754 kilo.

Montabert V7000 är tyngre och kraftfullare än V65 och den största hammaren i företagets sortiment. Den är konstruerad för skutknackning, tung rivning, gruvtillämpningar. – Lämplig bärare är maskiner från 75 till 120 ton och V7000 har Montaberts beprövade variabla hastighetsteknik för att möjliggöra mer mångsidighet och ökad produk-

”V7000 har en variabel hastighetsteknik för att ge ökad produktivitet.”

Peter Lissbackas vd på DL Maskin AB.

tivitet, säger Peter Lissbackas, vd på den svenska generalagenten DL Maskin i Falun, som fanns på plats i Montaberts monter på Intermatmässan i Paris.

Precis som de mindre modellerna V2500, V3500 och V4500 växlar V7000 i två steg. Energikammaren fungerar som en hydraulisk stötdämpare och minskar trycket i hydraulkretsarna för att ge konsekvent energi till verktyget. Ett energiåtervinningssystem fångar och återvinner returenergin från kolven för att öka slagkraften i hårda material. – Alla Montaberts hydraulhammare, inklusive V7000, har state-of-theart fjädringssystem för att minska vibrationer och slitage, vilket kraftigt ökar livslängden på bärarmaskinen, säger Peter Lissbackas avslutningsvis.

På Intermat i Paris premiärvisade Montabert nya 7-tons hydraulhammaren V7000 för den Europeiska marknaden.

Foto: Per Eriksson

Växande tankföretag i Östergötland Det började med att Mats Fritiofsson blästrade dieseltankar och lastbilar till grannbönderna på Östgötaslätten. – Familjegården vi bor på är egentligen för liten att leva på, berättar han.

Samtidigt ökade kraven på moderna tanklösningar och grannbönderna undrade om inte han kunde hjälpa till med dieseltankarna. Han kom då i kontakt med Kingspan – Europas största tillverkare av dieseltankar i polytenplast. På så sätt föddes Älvestadtanken 2004. Företaget driver han tillsammans med sina söner Carl och John. Älvestadtanken har de senaste åren utvecklats mot andra mark- och an-

läggningsprodukter. – Våra kunder undrade om vi inte också kunde sälja kringprodukter som markrör. Nu har den verksamheten växt och våra två webbshopar omfattar omkring 2000 produkter, berättar Mats Fritiofsson.

Även om dieseltankar fortfarande är en stor del av verksamheten så säljer i dag Älvestadtanken många sorters tankar. De minsta är små portabla dieseltankar som entreprenörerna kan ta med sig hem på kvällen till stora dieseltankar på nio

”Våra kunder undrade om vi inte också kunde sälja kringprodukter som markrör.”

Mats Fritiofsson vd på Älvestad-tanken.

Från vänster: Carl Fritiofsson, John Fritiofsson och Mats Fritiofsson

Foto: EntreprenadLive

kubikmeter och vattentankar på 25 kubikmeter. – I fjol sommar var det ont om vatten och grundvattennivån sjönk. Då sålde vi många vattentankar. Företaget har också växt i takt med att samhället ställer allt större krav på den enskilde ska ta hand om sitt eget avlopp. – I Kingspan-koncer-

nen igår också Klargester som är världsledande på avlopp och oljeavskiljare. Verksamheten bedrivs på den gamla släktgården Älvestad som ligger vackert på Östgötaslätten. Den dag som Entreprenad Live besöker familjen Fritiofsson så ligger snön vit över fälten.


VI SES I MONTER C:07!

Ny design - Nytt drivpaket - Nytt hydraulblock


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018 PROVKÖRNING

Nya generationen från Isuzu Modellprogrammet innefattar allt från basutrustad enkelhytt till extrema Isuzu AT35. Naturligtvis är den utrustadmed riktig 4-hjulsdrivning, hög lastkapacitet och dragvikt på 3.500 kg. D-Max har uppdaterats på flera fronter, framför allt under karossen där det nu sitter en 1,9-liters fyra med variabel turbogemetri på 164 hästkrafter och 360 newtonmeter i stället för den gamla 2,5-litersmotorn på 163 hästkrafter och 400 Nm. Isuzu D-Max är snygg, särskilt när den har utrustningsnivån Viking, vilket innebär att den är fullutustad med lastbåge, skärmbreddare, tonade bakrutor, sidosteg och fälgar och ”rolltop” över flaket som

dessutom är inklätt i plast och har en matta som hindrar skrammel på flaket. Viking kommer dessutom endast i färgen Silky White Pearl. Interiört är nyheterna färre, ny instrumentering och mittkonsol som toppas med Apple Carplay och Android Auto, och i Vikingversionen är vissa interiördetaljer i svart pianolack. Det finns kåpor med verktygsskåp och det finns flakinredningar med värmeisolering. Isuzun lanserades inför 2017 som ”Tio nya pickuper”, där man presenterade tio olika specade bilar för olika behov. AT35 är en specialmodell från isländska Arctic Trucks med gigantiska hjul. Så mycket snö finns inte i Sverige att man på

riktigt behöver en sån, men den är tuff. Till och med tuffare än Viking. Dock springer prislappen i väg väldigt långt i Viking-utförande. Grundpriset med dubbelhytt är 259 900 kronor, men Viking kostar 389 900 kronor (plus moms). I julas utsåg dessutom Tidningen WhatVan? Isuzu till ”Pick-Up of the Year 2018”. Enligt gammal god tradition presenterar WhatVan? årets bästa kommersiella fordon i respektive klass. I år var det Isuzu Pickup som drog det längsta strået i sin kategori. ”Den som söker en seriös arbetshäst som passar lika bra på gården som på bygget utan att-

”Den som söker en seriös arbetshäst som passar lika bra på gården som på bygget, behöver inte leta längre.”

för den skull ge avkall på komfort, behöver inte leta längre.” Så sammanfattar juryn sin motivering. Man pekar på risken att marknaden väljer bort Isuzu för varumärken som är mer kända och att detta är olyckligt eftersom ”Isuzu otvivelaktigt är exemplariskt förpackad och väl värd att överväga”. På Tokyo Motor Show visade Isuzu en elektrifierad lätt lastbil. Nu bekräftar fabriken att den blir verklighet redan i år. Man avslöjar också att batteritekniken kommer att användas i fler av tillverkarens lätta lastbilar inom en icke avlägsen framtid.

För ett år sedan lanseras en ny helt ny och mer bränsleeffektiv

Foto: Hampus Rosencranz

I april förra året lanseras en ny generation Isuzu pickup. Förutom exteriör och interiör face-lift begåvas den nya generationen med en helt ny och mer bränsleeffektiv drivlina. Dessutom breddas modellutbudet och Isuzu erbjuds nu med tre olika karossalternativ, flaklängd på upp till 2,3 meter och fem års garanti.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygg front.

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

Sortering i

3 fraktioner

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.mttrading.se


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

31

Fakta. Isuzu D-Max Viking Miljö

Koldioxidutsläpp: 205 gram/km Bränseförbrukning: 7,8 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: 389.900:Årlig fordonsskatt: 14 026:(Malus)

Teknik

generation Isuzu pickup. Förutom exteriör och interiör face-lift begåvas den nya generationen med en drivlina. Modellprogrammet innefattar allt från basutrustad enkelhytt till extrema Isuzu AT35.

Motor: Fyrcylindrig turbomatad Cylindervolym: 1 898 cm³ Max effekt: 164 hk vid 3600 varv/minut Max vridmoment: 360 Nm vid 2 000-2 500 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: 6-växlad automat Fjädring: Fram: Skruvfjädring med dubbla triangellänkar. Bak: stel axel och bladfjädrar Styrning: Hydraulisk servo.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 12,9 sek. Toppfart: 180 km/tim.

Mått/vikt

Enkel och rubust inredning.

Väldesignade fälgar.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 530, bredd 186 höjd 180 Markfrigång: 23,5 cm Tjänstevikt: 2 029 kilo. Maximal dragvikt: 3500 kilo.

Plus:

• Lastförmåga (971 kg på flaket) • Bra grundutrustning • Praktiskt interiör

Minus:

• Priset • Växellådan • Trångt baksäte

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 205 g/km A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2017: 123 g/km

Häng med – Häng på ®

Waldung-Kärran

VI SES I MONTER S:29!

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se Kontakta din maskinhandlare!

...För grävare...av grävare

Youtube


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Här är branschens framtid J ä l l a, U p p s a l a I början av förra året inledde Maskinentreprenörerna en unik satsning på gymnasieutbildningar i samarbete med kommuner över hela landet och hittils har man startat maskinförarutbildning på åtta platser. Det finns ett akut behov av duktiga förare i branschen. Flera undersökningar som gjorts bland ME:s medlemsföretag visar att tillgången till kompetenta, välutbildade förare är den viktigaste frågan för att säkra framtiden för medlemmarnas verksamhet och för branschens utveckling. Men kommunerna har svårt att driva gymnasieutbildningarna. – Maskinförarutbildningar är de dyraste som finns. Att investera i maskiner och fordon och hålla maskinparken modern kostar mycket pengar för en gymnasieskola, säger Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling inom ME-skolan AB. Vid årsskiftet presenterades dessutom en under-

sökning som visar att hela 94 procent av branschföretagen har svårt att hitta passande medarbetare. Framtidsutsikterna i branschen är samtidigt bland de bästa inom hela näringslivet. Vid Anläggningsvärldens besök på ME-Skolan i Uppsala hade eleverna fått möjlighet att titta närmare på en Huddig grävlastare som Torbjörn Eriksson på Huddigåterförsäljaren Staffare hade lånat ut. – Väldigt ofta får jag frågor från kunder som vill köpa grävlastare var de ska få tag på förare någonstans, säger Torbjörn Eriksson och fortsätter: – Sveriges infrastruktur står inför mångmiljardinvesteringar och de som väljer att utbilda sig

Fakta: ME-skolan ME-skolan har utbildningar både till maskinförare på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och genom den kommunala vuxenutbildningen. ME-skolan erbjuder också företagsanpassade kurser inom de flesta områden för dig som arbetar i branschen. På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar eleverna mycket tid i maskinerna. Under utbildningen får de praktik hos företagen i trakten och undervisning för körkort klass B ingår.

”Väldigt ofta får jag frågor från kunder som vill köpa grävlastare var de ska få tag på förare.”

Torbjörn Eriksson Huddigsäljare på Staffare AB.

till grävlastarförare har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden. Dessutom får de möjlighet att köra en riktigt fin maskin som kan utföra oändligt antal arbetsuppgifter. Eleverna på ME-skolan läser även basämnen samtidigt som de läser teori och praktiserar hos olika entreprenadföretag i Uppsala-trakten. De får även lära sig utföra underhåll på maskinerna. Dessutom får de åtta timmar körlektioner för vanligt B-körkort. – Eleverna får också utbildning i entreprenörskap och får själva söka praktikplats så vi hoppas att vi på det viset kan ge dem bra förutsättningar på arbetsmarknaden oavsett om de fortsätter som anställda eller väljer att starta eget företag, berättar Micael Albertsson, lärare på ME-Skolan i Uppsala. Vid Anläggningsvärldens besök fick eleverna möjlighet att provköra den splitternya Huddig

Eleverna på ME-skolan i Uppsala framför den Huddig 1260D som Torbjörn Eriksson på på femton platser och därmed täcka in hela landet Fr. v: Jesper Permats, Niklas Alm,

1260D som Staffare lånat ut. I början såg de tveksamma ut, men till slut hoppade andraårseleven Jesper Permats upp i den stora grävlastaren. Lugnt och metodiskt visade han att kunskapen om hur man hanterar en avancerad entreprenadmaskin finns där. – Den var skön att köra och hytten är stor och

rymlig, säger Jesper Permats i en kommentar. – Idag finns vi på åtta platser, men visionen är att vi ska ha femton skolor och därmed täcka in hela landet säger Magnus Andersson, skolchef på ME-skolan. ME-skolan bedriver också vuxenutbildning. Kurstiden omfattar cirka

20 veckor beroende på förkunskaper och omfattar kurserna grävmaskiner, hjullastare och anläggningsförare-process. Praktik ingår med fem till sex veckor och kan genomföras på hemorten om förutsättningar för detta finns.

RANDEX AB • Box 622 • 531 16 Lidköping • Tel. 070-321 58 73 • ole@randex.se • www.randex.se

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

33

SKOGSBAND! Kedjor & band

Jesper Permats visar att han har rätt egenskaper för att bli en duktig maskinförare.

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Bärande band Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

Torbjörn Eriksson instruerar Marcus Öman hur fjärrstyrningen på Huddigs grävlastare fungerar.

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com • Råby 14, 775 96 Krylbo

Micael Albertsson, lärare på ME-skolan i Uppsala trivs på jobbet. – Jag brinner för att arbeta med ungdomar säger han. Staffare lånade ut till skolan ett par dagar. ME-skolan finns idag på åtta platser men visionen är att den ska finnas (Torbjörn Eriksson, Staffare) Dominic Lighttower, Viktor Sjöland, Markus Öman och läraren Micael Albertsson.

Foto: Per Eriksson

”Maskinföraroch transportutbildningar är de dyraste som finns.”

Tiltrotatorn med den snabba och kraftfulla tekniken! Upp till 20 000 Nm och 20 varv/minut. Klarar kontinuerlig rotation som vid till exempel jordborrning. ES Hydagents proportionalventiler, styrsystem och joysticks.

Tomas Lindberg projektledare för skolutveckling inom MEskolan AB.

Christer Larsson, lärare på ME-skolan i Uppsala.

Eleverna på ME-skolan i Uppsala är inne på andra året av sin treåriga maskinförarutbildning.

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Miljarder att spara på digitalisering av vägunderhåll. I ett digitalt projekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska kostnaderna för drift och underhåll av vägar. Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

Nu digitaliseras vägunderhållet

I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor. Med avancerad information om temperatur, väderförhållanden och väglag går det att få svar på frågor som; när, hur och var det blir halt och med IoT-lösningar skräddarsy åtgärder för vinterväghållning. – Ökad tillgänglighet av data från vägsensorer, uppkopplade fordon och maskiner skapar förut-

sättningar för högkvalitativa väglagsprognoser och optimering av insatser, vilket kan effektivisera framtidens vägunderhåll avsevärt. Samtidigt minskar den skadliga miljöpåverkan genom minskade transporter och minskad mängd saltanvändning, säger Andreas Bäckström, projektledare på Svevia. Enligt de beräkningar som

gjorts i projektet skulle vägunderhållet kunna effektiviseras med miljontals kronor per år. Potentialen av en dynamisk optimering av vintervägunderhållet är enligt Svevia många. – Förutom minskade kostnader och minskad negativ miljöpåverkan kan vi med en högre prognossäkerhet bidra med en högre trafiksäkerhet. Beslutstödsystemen och den ökade automatiseringsgraden förbättrar också arbetsmiljön med minskad stress för driftledningsper-

sonal och maskinförare. Utvecklingsprojektet som drivs i samarbete B & M systemutveckling, Vti, Klimator och Foreca med stöd från SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) ska slutrapporteras till sommaren.

”Med en högre prognossäkerhet kan vi bidra med en högre trafiksäkerhet.” Andreas Bäckström projektledare på Svevia.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

ALLU Processor är ett redskap för blandning som omvandlar grävmaskinen till en mobil utrustning för solidifiering, förstärkning och sanering. Instabila och obrukbara material behandlas och omvandlas till fasta och användbara material.

VÄG- OCH VATTENBYGGNAD BEHANDLING AV MUDDERMASSOR BEHANDLING AV FÖRORENADE MATERIAL FÖRSTÄRKA LÖSA OCH FLYTANDE MATERIAL

ALLU.NET

ALLU Sverige AB Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

SKYDDA DIN DIESEL

Sveavibra III – när du vill ha full e�ekt! Tippvibratorn som skakar alla flak – ordentligt! Hos oss hittar du vibratorer för alla tillämpningar!

- Dieselstöldskyddet www.protqtor.se - info@protqtor.se mail@sveadiesel.se

www.sveadiesel.se

Tel. 08-764 66 10

35


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

SunPine ökar kapaciteten med 50 procent – Med rätt förutsättningar kan SunPine stå för 14 procent av behovet av all förnyelsebar diesel i Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen, som förebild. Jag är övertygad om att det hållbara svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel, säger Edin.

SunPine investerar i en ny fabrik. En investering på 250 miljoner kronor. Ägarna har fattat beslutet, SunPine investerar nu i en helt ny anläggning i anslutning till sin fabrik på Haraholmen i Piteå. Kapaciteten ska ökas med 50 procent. – Vi är redan ett världsledande hållbart bioraffinaderi som har en portfölj gröna produkter som möter en god efterfrågan på marknaden, säger Magnus Edin, vd, SunPine och fortsätter: – Nu investerar vi 250 miljoner för att öka kapaciteten 50 procent av talldiesel. Det kan innebära upp till 20 nya arbets-

tillfällen direkt i vår egna verksamhet, men åtskilligt fler via alla tjänster vi ska upphandla. Nu i vår sker ansökan om miljötillstånd och upphandlingar av material och tjänster startar. Vi hoppas kunna starta produktionen i den nya anläggningen 2020. Huvudfokus är att öka kapaciteten på produktionen av talldiesel.

SunPine är världsledande inom framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel, som utvecklas genom en biprodukt från skogen bygger nu en ny fabrik. En investering på 250 miljoner kronor. Fr.v. Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, Mikael Damberg, innovations-och näringsminister, Helena Stenberg, kommunalråd Piteå, och Magnus Edin, vd, SunPine.

Tipptruckar från Volvo CE

Utvecklingen av den nya serien med fyra modeller bygger på tipptrucksexpertisen hos Volvo CE:s dotterbolag Terex Trucks, tillsammans med Volvo Group. Serien, som inledningsvis endast lanseras på mindre reglerade marknader.

Det handlar om variationsrika miljöer med lövträd, buskar, blommor och gläntor. Det visar en analys av övergångszo-

Magnus Edin vd för SunPine.

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Tipptrucken Volvo R100E är en av två modeller som är aktuella för den svenska marknaden.

D-seriens tipptruckar R45D, R60D and R70D baseras på den befintliga och beprövade TR-serien från Terex Trucks. – Under utvecklingen har de genomgått en teknisk fingranskning som säkerställer att maskinerna uppfyller de standarder som förväntas av Volvo-pro-

dukter på deras målmarknader och målsegment, Thomas Bitter, Senior Vice President Marketing and Product Portfolio (MaPP) på Volvo CE. Bland förbättringarna märks bättre sikt och säkerhetssystem, med Volvos tekniska support och varumärke.

Bryn mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre Det finns värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark, så kallade brynmiljöer, som behöver skötas bättre än i dag.

”Det svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel.”

Komplett sortiment av siktmedia

Volvo CE är redo att gå in på tipptrucksmarknaden med en komplett Volvo-märkt serie. Serien består av fyra maskiner, från 45-tons R45D till flaggskeppet 100-tons R100E.

Volvo CE har meddelat att företaget kommer att gå in på tipptrucksmarknaden med egna Volvomärkta tipptruckar under andra kvartalet 2018.

Att jobba aktivt för att utveckla och utöka sin verksamhet är en del i SunPines strävan att bidra till den gröna omställningen av samhället i stort.

– Vi är alltså mer än bara ett världsledande bioraffinaderi. Vi är faktiskt världsförbättrare som levererar konkret klimatnytta. Och 2017 levererade vi det på rekordnivåer, avslutar Magnus Edin.

nerna mellan skogs- och jordbruksmark som en rad myndigheter gjort tillsammans. − Utredningen visar att vi behöver prioritera insatserna för värdefulla och variationsrika brynmiljöer eftersom de bidrar till så många värden. Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver till-

sammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson på Jordbruksverket. Arbetet med att sköta och skapa variationsrika brynmiljöer bidrar till att nå de nationella miljömålen, målen för kulturmiljöer och friluftsliv samt Agenda 2030 och de globala målen.

NÄR DETALJERNA AVGÖR Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden.

ÖKT

TS PATEN

Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

2018

37

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

ABG's skräddarsydda bränsleanläggningar Vi kan erbjuda både liggande och stående cisterner upp �ll 180 000 liter, samt e� bre� sor�ment av ADR-godkända tankar i olika u� öranden. Vi har även cisterner för placering under jord. Med �llgång �ll en modern produk�onsanläggning har vi möjlighet a� må� anpassa och utrusta din tank enligt önskemål.

TRANSPORTGODKÄND ADR/IBC-TANK INKL GAVELSKÅP TMS 750-3000 LITER

TRANSPORTGODKÄNDA KOMBI CONTAINERTANKAR Från 1000-2500 LITER

Standardutrustning: Monterad i miljölåda Förstärkt för mobilt bruk, stöld- och slagskyddad, Påfyllning, Lu� ning, Överfyllnadsskydd, Övertrycksven�l, Nivåmätare, kulven�l och sugrör i låsbart utrymme ovan sida tank gavelskåp (djup 600mm) Standardfärg Grå

Dubbelmantlade ADR godkända transpor� ankar, går a� få i olika u�öranden. Standardutrustning: 2" Påfyllning, Nivåmätare, Överfyllnadsskydd, Kulven�l 2 st 1" Sugrör. ADR / RID 2011 godkänd / U1202 och UN1203.

Oxelgrensvägen 25, 152 42 Södertälje Tel. 08-549 530 00 • info@abg.se

Besök gärna vår nya hemsida! www.abg.se

Liftar


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

Skogsforum har sammanställt Transportstyrelsens uppgifter över nyregistrerade skotare under årets första kvartal. Den tillverkare som ökat sina försäljning mest jämför med i fjol är Rottne som nu går förbi Ponsse som marknadstrea i Sverige.

Fortsatt uppåt på skotarmarknaden Skogsforum har sammanställt Transportstyrelsens uppgifter över nyregistrerade skotare under årets första kvartal. Fjolårets starka marknad håller i sig men skotaråret har börjat starkast i södra Sverige.

Den tillverkare som ökat sina försäljning mest jämför med i fjol är Rottne som nu går förbi Ponsse som marknadstrea i Sverige. John Deere är fortfarande marknadsledare och behåller sina marknadsandelar som i fjol medan tvåan Komatsu tappar något. De som ökar är främst Gremo och Rottne. Totalt registrerades 66 skotare första kvartalet 2018 jämfört med 65 maskiner samma period i fjol. I fjol såldes 36 procent av alla nya skotare i Götaland. Hittills i år har hela 45 procent av de nyregistrerade maskinerna gått till den södra landsdelen. Det

här ser ut att gynna tillverkarna som har sin hemvist och sin starkaste marknad här, Rottne och Gremo. Det innebär också att det har sålts fler skotare i de lägre lastvikterna än om man jämför med fjolåret. Här är det Rottnes F10D och F11D som går bra tillsammans med Gremos 1050F och JohnDeeres 810E som dock snart försvinner från marknaden. Två nya mindre gallringsskotare i G-serien har aviserats från JohnDeere och de förväntas presenteras fram mot sommaren och troligen premiärvisas på finska FinnMetko-mässan i slutet av augusti. Sampos skotare saknas

fortfarande i registreringsstatistiken trots att flera redan är levererade under fjolåret. Det samma gäller Gremos nya 750F där första maskinerna sålts till kund i år men ännu inte syns i statistiken. Uppgifterna kommer att tas med i kommande marknadssammanställningar så snart registreringsdata finns hos Transportstyrelsen. Tittar man på maskinernas genomsnittliga lastvikt så låg den på 14,8 ton i fjol för hela landet.

Foto: Per Eriksson.

Hittills i år ligger den siffran ett halvt ton lägre, 14,3 ton. Främst beroende på att det sålts fler mindre skotare. Den genomsnittliga lastvikten minskar i både Götaland och Svealand medan den ökar i Norrland. Tittar man på den totala fördelningen av skotarna efter lastvikt så ökar mindre skotare med lastvikter i intervallet 9-11 ton och de största över 18 ton. Skotare i viktklassen 15-18 ton minskar i andel.

Registrerade större skotare 1 januari - 31 mars 2018.

SKOTARE

Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017 Tillverkare antal %-andel antal %-andel EcoLog 4 6,1 5 7,7 5,4 Gremo 4 6,1 2 3,1 1,8 John Deere 24 36,4 22 33,8 36,3 Komatsu 17 25,8 21 32,3 28,7 Logset 0 - 0 Ponsse 7 10,6 9 13,8 15,1 Rottne 9 13,6 5 7,7 11,8 Tigercat 1 1,5 1 1,5 0,9 TOTALT 66 100,0 65 100,0 100,0

Elväg möjliggör fossilfria vägtransporter Den 11 april invigdes eRoadArlanda, en svensk innovation och den första i sitt slag i världen där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. Lösningen som både

är hållbar och kostnadseffektiv möjliggör elektrifiering av befintliga allmänna vägar och en framtid med fossilfria vägtransporter. Det är på den allmänna vägen 893, mellan Arlandas fraktterminal och Ro-

sersbergs logistikområde utanför Stockholm, som det har lagts en cirka två kilometer lång elskena. Elvägen fungerar genom att energi överförs till fordonet från skenan i vägen via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i

www.foljebilar.se Kenneth 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över skenan är kontakten i nerfällt läge. Elvägen kommer att trafikeras av en helt eldriven lastbil som är utvecklad inom projektet. Projektet drivs av ett konsortium.

Södra tar emot priset som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare vid Randstad award 2018.

Södra är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Södra har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största employer branding-undersökning, Randstad Employer Brand Research. De senaste två åren har Södra avancerat från plats 48 till att nu placeras på första plats och är därmed första skogsindustriföretaget att vinna priset. Sveriges 150 största arbetsgivare och över 5 000 personer har deltagit i undersökningen. Den görs bland en bred allmänhet av studenter, anställda och arbetssökande i åldern 18–65 år över hela landet. – Det är en stor ära att ta emot denna utmärkelse och det är ett pris till alla våra fantastiska medarbetare i Södra. Engagerade medarbetare är och kommer alltid vara det som

”Resan mot en topplacering i hård konkurrens är otroligt imponerande.”

Johan Lagercrantz vd på Ranstad.

driver vårt företag framåt. Inom Södra är det inte bara skogen som ska växa. Vi är ett företag som visar vägen där vi tillsammans utvecklas för framtiden. Vi är inte färdiga i vårt arbete men utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Kamilla Svensson, HR-strateg på Södra. – Södra är en väldigt uppskattad och eftertraktad arbetsgivare. Resan mot en topplacering i hård konkurrens är otroligt imponerande, säger Johan Lagercrantz, VD på Randstad. – Strategisk kompetensförsörjning är en avgörande fråga i dag för alla företag för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. I Södra lägger vi stort fokus på detta för att attrahera, utveckla och behålla medarbetaresäger Christer Thörn, HR-direktör på Södra.


TA EN STÖRRE BIT AV KAKAN

Nya Ranger har ett täckområde på 55 kvadratmeter vid borrning och är utrustad med en kraftfull ny borrmaskin. Den har Sandviks intelligenta maskinegenskaper och är bränsleeffektiv. Det gör detta borraggregat till det mest kraftfulla och effektiva för topphammarborrning i sin klass. Det representerar en helt ny revolutionerande generation i produktfamiljen Ranger. Nöj dig inte med en liten bit – gå med i 55-klubben. Kolla in nya Ranger DX800i/900i.

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

Björn Tel. 0708-15 68 77 • 031-763 20 24 bjorn@dmk.se • bringeland@dmk.se Vagnmakaregatan 1D • 415 07 Göteborg

DMK SERVICECENTER AB

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

MASKINER FÖR SNABB LEVERANS:

Volvo EW 160E 8000 tim................2012 Volvo EC 220EL ............................2018 Volvo EC 140EL 1000 tim................2016 utrustas enl. kundens önskemål.

Volvo A25G 4000 tim ....................2016 Volvo EW 160E ..............................2018 Volvo Ecr 235E 245 tim..................2017 utrustas enl. kundens önskemål.

Se fler bilder och information om våra maskiner i vår butik på Blocket!

Ö. Bringeland Maskinhandel Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • 031-15 68 30 • oyvind@dmk.se Adler Salvius gata 15 • 411 11 Göteborg


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Atals 160WSR RAIL ...........2018 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Schaeff TL 100 ...................2017 Fabriksny 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. 10 tim, Sverige+komfortpaketet.

Järnvägsmaskin!

Den 10 april 2018 förvärvade Komatsu Forest AB företaget Oryx Simulations AB.

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TW 110 RAIL.........2017 Schaeff TC 22-2 .................2017 12930 tim. Järnvägsmaskin, omgående lev! Demokörd, Hammar/saxhydr.

Marknadens bästa maskin med extra allt!

Terex TW110.......................2008 10350 tim, inkl. dumperkärra, mkt. utrustning. 660.000:-

Komatsu Forest köper simulatorbolag Komatsu Forest och Oryx Simulations har en lång historia tillsammans. Redan under 90-talet startades ett projekt mellan Komatsu Forest och Umeå Universitet vilket blev grunden till Oryx Simulations.

Under årens lopp har Komatsu Forest varit kund till företaget och Komatsu Forest säljer idag simulatorer, utvecklade av Oryx Simulations, till sina kun-

MOBILA ARBORRVERK WS

serien är den perfekta maskinen för att..

der över hela världen.

– Oryx Simulations är ett mycket intressant bolag som vi har haft möjligheten att följa under många år. De är ett teknikföretag i framkant inom sin bransch och de simulatorer de utvecklar har fått mycket bra respons av användarna på grund av den realistiska grafiken i simuleringarna. Utbildning underlättas väsentligt med hjälp av dessa simulatorer och vi ser att Oryx Simulations

har stor potential att växa, säger Annelie Persson, pressansvarig, Komatsu Forest. I samband med förvärvet kommer grundaren och delägaren Derny Häggström lämna bolaget, men kommer att fortsättningsvis stödja bolaget framförallt inom marknadsföring och försäljning. Förvärvet kommer förutom det inte att innebära förändringar för Oryx Simulations verksamhet.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2017

..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

w ww ww w ... s sw we em ma as s ... c co om m w w w s w e m a s c o m Lennart Lennart A Arrrell ell Lennart A ell 0240-799 65 0240-799 65 0240-799 65 Peter Svensson Peter Svensson Peter Svensson 0240-799 68 0240-799 68 0240-799 68 Carina Dahlström Carina Dahlström Dahlström Carina 0240-799 64 0240-799 64 0240-799 64

Johan Nordlund 0240-47 91 90

Leverantör Leverantör av av slitgods slitgods & & reservdelar reservdelar

HELDELHEL- OCH OCH DELRENOVERING AV KROSSAR HEL- OCH RENOVERING AVDELKROSSAR RENOVERING AV KROSSAR

Normansväg Normansväg 2, 2, 771 771 94 94 Ludvika Ludvika Normansväg 2, 771 94 Ludvika

0240-376 0240-376 10 10 0240-376 10

info@swemas.com info@swemas.com info@swemas.com

Reservdelslager Reservdelslager iii Bålsta Bålsta Reservdelslager Bålsta


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

Nu även återförsäljare för Case!

2018

41

VI SES PÅ SKOGSMASKINDAGARNA, KARLSKOGA 18-19 MAJ!

Arkivbild Doosan 140LC.....................2012 ATiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, schaktblad.

Doosan DX140LCR-5 ..........2018 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan 170W-5 ..................2018 ?Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Teng Tools Verktygsvagnar

Arkivbild

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

JCB 426................................2006 10000 tim, lastarmsfjädring, 70% vinterdäck m.m.

Doosan DX85R-3 ...............2018 Fabriksny maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Vårutrusta din maskin hos oss! Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

En komplett sats som förser dig med verktyg för resten av livet. 715 delar i en snygg och praktisk förvaringslösning. Proffskvalitet!

RL-H5A - Nästa generation av TOPCON självnivellerande planlaser. Till kanonpris!

Transporttank 220 L för diesel 12/24V. 5-års garanti. Återförsäljare för: Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans.

5 års garanti

Uthyrning & försäljning.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Från

Boka vårens kurser redan idag!

Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2..........................21 Maj .........Kalmar Validering Väghyvel............................................21 Maj..........Ljugarn Heta arbeten.......................................................22 Maj..........Kalmar Mobila arbetsplattformar med fallskydd ............22 Maj..........Kalmar Heta Arbeten ......................................................23 Maj..........Karlskrona ADR grund repetition..........................................24 Maj..........Bräkne-hoby² ADR 1:3 ..............................................................24 Maj..........Bräkne-hoby Mobila arbetsplattformar med fallskydd............ 24 Maj..........Eslöv Mobila arbetsplattformar med fallskydd ............25 Maj..........Eslöv Yrkeskompetens (YKB 4).....................................25 Maj..........Oskarshamn ESA 14 Fackkunnig .............................................31 Maj..........Kalmar ESA 14 tillträde + EBR kabelförläggning 2017:5 31 Maj..........Kalmar² ESA 14 tillträde...................................................31 Maj..........Kalmar EBR kabelförläggning ..........................................1 Juni..........Kalmar1 ESA 14 Fackkunnig ...............................................7 Juni..........Oskarshamn ESA 14 Tillträde + EBR Kabelförläggning 2017:5 .7 juni..........Oskarshamn ESA 14 Tillträde ....................................................7 Juni..........Oskarshamn EBR Kabelförläggning ..........................................8 Juni..........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1 och Nivå 2 .........................11 Juni..........Oskarshamn Validering lastbilsmonterad kran över 18 T/M....11 Juni..........Norrköping Mobila arbetsplattformar ...................................12 juni..........Kalmar

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m.

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se

Ger omedelbar, kraftfull värme för lossning av bult, uppvärmning av stål eller aluminium kan värma metalldelar i �era minuter tack vare vattenkylningsystemet.

1-fas 220V. Lätt och bärbar. Hög värmeeffekt: 3700W. Värmer direkt ner till ett djup på 6 mm.

1-fas 220-400V. Hög värmeeffekt: 5200W. Extra skydd för användning med generator. Skydd mot överspänning till 400V

Ett multiverktyg för uppvärmning av bult, skruv och mutter vid reparations- och underhållsarbeten. Passar lika bra i fordonsverkstaden eller maskinhallen som ute på fältet i servicebilen. Levereras i praktisk väska med 4 st värmespriraler, 15 mm, 19 mm �exibel längd 800 mm samt O-don PAD.


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Nu laneras TimberPro D-serien med bland annat större hytt och starkare Cumminsmotor.

Timberpro lanserar D-serien

Nu lanserar den amerikanska skogsmaskintillverkaren TimberPro en ny maskinserie. D-serien som den nya serien kommer benämnas kommer först som skördare i larvburet utförande. Senare kommer hjulburna skotare. Den nya maskinen har en efterlängtad större hytt med förbättrad sikt. Motorn är en Cummins L9 steg4 ur Performance-serien som uppges ha förbättrad bränsleekonomi samtidigt som den är både starkare och snabbare. Maskinen lanseras i maj och får det ödesmättade namntillägget ”Black Widow”.

Ny metod för att ta hand om ragg

Ragg, kallat Ragger Wire på engelska, är en biprodukt från återvinning av papper och består av t ex plast, häftklamrar, tejp, etiketter och ståltråd som tillsammans virats ihop till ett tjockt ”rep”. Cirka Tana Shark 440DTeco krossar ragg. 45 procent av volymen i ragget består av metall och 55 procent av volymen är brännbart material. Ragget är komplext och svårkrossat, vilket ställer till problem för den som ska återvinna materialet istället för att lägga materialet på kostsam och resursslösande deponi. Ett mycket mer lönsamt alternativ till deponi är att krossa ragget och dela upp det i rena fraktioner – metall, som kan återvinnas, samt brännbart, som kan användas som energi i någon form. Norditek har testat att krossa ragg med den nya krossen från finska Tana – Tana Shark 440DTeco. Resultatet var mycket lyckat tack vare det kraftiga vridmomentet i krossen, samt det faktum att krossen är utrustad med såll i krosskammaren. Detta kraftiga vridmoment på 440.000 Nm gör att krossen orkar dela upp metallen i så pass små bitar att materialet vidare kan uppdelas i sållen ner till 100-150mm stora delar och den kraftiga magneten i krossen därefter lätt kan separera metallen från det brännbara.

Förra året vann arkitektbyrån Arkitema arkitekttävlingen för Nya Kungsberget i Linköping med sitt bidrag Laterna Magica. Det vinnande förslaget består av en huvudbyggnad med ett samspel mellan glas och trä.

Ny storsatsning på träbyggnad

Under de senaste åren har utvecklingen av träbyggnad gått snabbt och det är nu möjligt att bygga både höghus och stora byggnadskomplex i trä. Som ett hållbart alternativ till betong har trä hamnat i fokus för beställare och arkitekter.

Arkitema Architects har därför skapat ett fokusområde för träbyggnad - Arkitema Timber - och inlett ett samarbete med Svenskt Trä och Folkhem. Med Arkitema Timber är målet att bli ännu bättre

på att utveckla byggnader i trä och dela kunskapen över gränserna med både kunder och kollegor. Som en del av det nya affärsområdet har Arkitema inlett samarbeten med två av de viktigaste aktörerna inom träkonstruktion i

”Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och har stor påverkan i vår strävan att lösa klimatproblemet.” Arne Olsson vd på Folkhem Trä.

Sverige; branschorganisationen Svenskt Trä och fastighetsutvecklaren Folkhem.

Arkitema upplever en växande efterfrågan på arkitekter med träbyggnadskompetens, och vill med det nya fokuset vara med och forma framtidens hållbara städer och byggnader, som i allt högre grad kommer att byggas i trä. Därför har Arkitema inlett samarbetet med Folkhem Trä i flera trähusprojekt, vilket leder till ett unikt kunskapsutbyte med en ledande aktör i träbyggnadsbranschen.

– Folkhem har under ett antal år försökt få branschen att förstå vikten av att ställa om produktionen av byggnader i våra samhällen till användning av trä. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och har stor påverkan i vår strävan att lösa klimatproblemet. Vi är därför glada över att ett av våra större arkitektkontor som vi har samarbetat med i många år vågar satsa på framtidens byggande. Grattis till bildandet av Arkitema Timber, säger Arne Olsson, vd Folkhem Trä.

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

43

MED FULL KOLL PÅ FLÖDET! OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produktion. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on!

Volvo Penta Action Service Support 24/7 oavsett var du är. Ring +32 9 255 69 67

Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul. • Högupplöst färgdisplay med touchskärm. • Dödband och automa�sk justering av de� a. • Omfa� ande produk�onsoch handhavanderapporter. • Uppkoppling mot SmartTONNES. • Konfigurerbart RS232/485. • Seriellt interface och USB-port. • Analog utgång och olika möjligheter �ll nätverksanslutning.

”Med smartTONNES blir mi� arbete med produk�onsrapporterna så mycket lä� are och mindre �dskrävande” Henrik Bäck, Swerock

Kontakta oss för mer informa�on! OJ:S VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se

Högsta kreditvärdighet

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

Vårt globala nätverk av återförsäljare är din första kontaktpunkt. Återförsäljarna backas upp av Volvo Penta Action Service, vår telefonbaserade support och maskinskadeservice, som erbjuder service dygnet runt, alla dagar. www.volvopenta.com/actionservice

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!

Tel. 031-388 10 00 | www.imatech.com


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Kompetenskris i skogen SkogsOlle 40 V för traktor med vagn Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för flera olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. 0528-700 00 070-624 14 14

www.bjmmaskin.se

Den akuta kompetensbristen på skogsmaskinsförare gör att det blir dyrare att få fram virket ur skogen. Det försämrar skogsindustrins konkurrenskraft, konstaterar Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på SLA.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen SLA, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, företräder arbetsgivare i den gröna sektorn. Den rymmer allt från jord och skog till trädgård, golf och djursjukvård. Näringen har liksom de flesta branscher stora svårigheter att hitta rätt kompetens till de jobb som finns. – Så gott som alla yrken inom vår bransch har

Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L

”Många nyexaminerade är inte tillräckligt bra förberedda när de kommer ut till företagen.”

Kristine Wiklund Arbetsmarknadsexpert på SLA.

Den akuta kompetensbristen på skogsmaskinsförare gör att det blir dyrare att få fram virket ur skogen. Bristen på kompetens och effektivitet betyder också att Sverige tappar en av sina vassaste konkurrensfördelar jämfört med omvärlden.

Foto: Per Eriksson.

kompetensbrist konstaterar Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på SLA. I den för Sverige viktiga skogsnäringen är kompetensbristen i det närmaste akut. Främst är det skogsmaskinsförare som efterfrågas. – Det drabbar ju svensk industri eftersom det blir svårare och dyrare att få tag på virke, säger Kristine Wiklund. Men bristen på kompetens och effektivitet betyder också att Sverige tappar en av sina vassaste konkurrensfördelar jämfört med omvärlden – sin industriella skicklighet. – Eftersom andra länder idag själva förädlar träråvaran måste Sverige konkurrera med spets-

kompetens eftersom vi inte är ett låglöneland, förklarar Kristine Wiklund. En orsak till att det är svårt att attrahera folk till skogsbranschen är att många av de företag som arbetar inom näringen är små. – Många är underentreprenörer och har relativt små marginaler, berättar Kristine Wiklund. – Att köra en skogsmaskin innebär också mycket ensamarbete i skift vilket kanske inte attraherar ungdomar i en tillräckligt hög grad, fortsätter hon. Kvaliteten på utbildningen är också ett problem. Nivån på de 22 skolor i landet som erbjuder skogsmaskinförarutbildningar är skiftande. – Många nyexaminerade är inte tillräckligt bra

förberedda när de kommer ut till företagen vilket betyder att det tar tid innan de blir produktiva. En del väljer också att gå vidare mot företag inom maskinentreprenad eftersom de delvis betalar bättre och i lägre grad jobbar i skift, säger Kristine Wiklund. SLA företräder även företag inom trädgårdsnäringen. Den stora bristen på parkanläggningspersonal, som till exempel stenläggare, kan leda till att bostadsbyggandet försenas. – Att bygga hus och bostadsområden handlar ju om så mycket mer än själva huset. Alla grönytor och stenanläggningar, som trappor, måste också komma på plats, konstaterar Kristine Wiklund.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Träffa oss på:

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Vi ses på: VI FINNS I MONTER 2!

Träffa oss på:

Vi finns i monter SM16:3

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

45

VI SES I MONTER A:117

På Svenska Maskinmässan avgörs det! Vem är Sveriges bästa maskinförare? Delta i Sveriges enda riktiga maskinoperatörstävling och vinn din plats till den internationella finalen i Paris i oktober! Vågar du anta utmaningen? VI SES I MONTER C:38

- Din maskinpartner


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

No.1 KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

Volvo L220H .................2016 ...... .......4929 tim Volvo L60H ...................2015 ...... .......4300 tim Volvo L220H .................2017 ...... .......1500 tim Volvo L70F....................2010 ...... .......9950 tim DUMPER Volvo L70H ...................2016 ...... .......1687 tim Volvo A25G...................2016 ...... .......1300 tim Volvo L70H ...................2016 ...... .......1600 tim HJULGRÄVARE Volvo L70H ...................2016 ...... .......1300 tim Volvo EW 140C ..................2008......... ..........7979 tim Volvo L90F....................2007 ...... .... 11262 tim Volvo EW 180C ..................2008......... ........10000 tim Volvo L90H ...................2018 ...... .............5 tim RESERVDELSMASKINER Volvo L110F..................2008 ...... .....11800 tim Volvo L90F Säljes endast i delar 2008 ............... Volvo L110H .................2015 ...... .......3752 tim Volvo L120F Säljes endast i delar 2008. Volvo L110H .................2015 ...... .......8910 tim Ring Tomas 070-160 35 73! Volvo L120G .................2012 ...... .....13397 tim DÄCK & FÄLG Volvo L120G .................2014 ...... .......9320 tim Goodyear GP40 875/65 R29+Fälg t L220G Volvo L120H .................2015 ...... .......5300 tim Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25 Volvo L150H .................2015 ...... .......6010 tim

HJULLASTARE

KONTAKTA OSS: Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 • tomas@granathsbildelar.se Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se

Innovativa teleskoplastare från Merlo + Rikstäckande service och support från Hüllert Maskin med samarbetspartners

= Tryggt maskinägande 0512 - 30 16 20

hullert.se


Så blir jordbruksmaskinerna lättare Jordbruket har förändrats enormt under de senaste två decennierna. De genomsnittliga gårdsstorlekarna har ökat och jordbruket har blivit än mer intensivt. Det innebär också att traktorer och andra lantbruksmaskiner har blivit allt större och tyngre. Tunga jordbruksmaskiner gör att jorden packas allt mer, vilket försämrar markens långsiktiga förmåga att kunna producera livsmedel. Det är uppenbart att större, och dyrare, däck inte ensamt räcker för att lösa problemet. Med specialstål kan vikten på maskinerna reduceras med upp till 30–50 procent, utan att göra avkall på hållbarheten. Specialstål möjliggör större maskiner och hög kapacitet utan att vikten ökar. Exempel på användningsområden finns i nästan alla lantbruksmaskiner – Specialstål i maskiner

Träffa oss på: John Deeres skördetröska i 600-serien som är utrustade med skördarhuvuden av specialstål från SSAB.

och fordon gör det möjligt att ploga mer mark i varje pass, tröska större områden och transportera högre nyttolaster. – Ett bra exempel är John Deeres skördetröska i 600-serien, som är utrus-

”För lantbrukarna betyder det lägre kostnader och högre effektivitet utan att marken skadas.” Ben Kowing produktspecialist på SSAB Special Steels.

tade med skördarhuvuden av specialstål från SSAB. Trots att huvudena är bredare väger de inte mer än vanliga huvuden. För lantbrukare betyder det kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet utan att marken skadas. Från maskintillverkarens perspektiv ger det möjlighet att öka produktionskapaciteten utan att behöva betala de stora kostnader som det innebär att byta till en maskin av högre klass, säger Ben Kowing, Technical Support Manager SSAB Special Steels.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

• Hydraulisk förlängning av inmatarbord • Magnetavskiljare • Robsondrift • Fjärrkontroll • Centralsmörning • Vändbar fläkt • Hydrauliska stödben

• Extra bränsletank • Arbetsbelysning • Hydrauisk axelutdragning • Larvgående

Krossar • Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående- och långsamtgående krossar • Även begagnat!

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com

www.vbmaskiner.com

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

2018

Ny minidumper från Messersi

Nu lanserar Messersi en ny mindumper som premiärvisades på Intermat i Paris. Maskinen kommer även visas i den svenska generalagenten Carlsson & co:s monter på svenska maskinmässan.

– Samtidigt som vi firar 25 år i branschen passar vi på att premiärvisa en dumpernyhet från Messersi på Svenska Maskinmässan på Solvalla i slutet på Maj, säger Björn Carlsson på Carlsson & Co. Messersi TC 230 d – är en vidareutveckling av den tidigare modellen TCH 2300. Den är fabriksbyggd med svängbar och självlastande dumperkorg, larvgående och med Kubota 3 cylindrig Dieselmotor på 18,5 kW. Minidumpern är utrustad med svängbar dumperkorg som med

”Messersi TC 230d är ersättare till den tidigare modellen TCH2300.”

Björn Carlsson Carlsson & Co.

Messersi TC 230 d är en vidareutveckling av den tidigare modellen TCH 2300. Den är fabriksbyggd med svängbar och självlastande dumperkorg i ett paket. Maskinen premiärvisades på Intermat i Paris.

Foto: Per Eriksson

fördel kan utrustas med en fabriksmonterad självlastning. För enkel i och urstigning är sittplatsen utrustad med uppfällbara joystickar på båda sidor, joystickarna ger en bekväm och ergonomisk körställning.

över hinder. Maskinen har också breda och långa larver vilket ger en bekväm körning även i högre hastigheter. Minidumpern med tjänstevikt på 2200 kg har en lastkapacitet på 2300 kg

Dumpern kan även utrustas med hydrauluttag för till exempel drift av jordborr, hammare eller liknande hydraulisk utrustning. Larvchassit är försett med boggieupphängning vilket ger en mjuk och fin körning

Lillevrå Såg AB

Beg. och nya reservdelar

Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se

Beg reservdelar Demontering av traktorer, och entreprenadmaskiner. Vi har även e� stort lager av nya delar.

Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Kapmaskin med broms

Nu lanserar Stihl kapmaskinen TS 440 som som uppges vara den första på marknaden med kapskivbroms. Stihl QuickKapskivsbromsen stannar klingan Stop är en på mycket kort tid vid ett eventuellt sensorbaserad bromsteknologi. kast. När energin från ett kast är tillräckligt hög aktiveras bromsen som stannar skivan. Och reaktionen är snabb, skivan stannar på en bråkdels sekund. Tack vare bromsen är skyddet fixerbart i olika lägen för att förenkla arbetet vid rörkapning på svåråtkomliga ställen och arbete i schakt. TS 440 är speciellt lämpad för material som betong, järn och stål samt skärning av betong, tegel, plåt, stålkonstruktioner och stålbjälkar. Men den passar också för generell kapning.

och lastvolym på 1170 liter. Maskinens totalbredd är endast 130 cm vilket ger en maskin i den här storleksklassen väldigt kompakta mått och blir därför mycket lättmanövrerad även i trånga utrymmen.

Besök gärna vår nya hemsida. Nu responsiv och sökbar!

Demontering:

Maskintransport:

Träffa oss på:

Smidigt litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4x4, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch, m.m.

Jordbrovägen 23 • 668 32 ED Tel. 0534-127 00 • www.traktorimport.se

Nu demonteras: Volvo L110E

KÖPES! Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Maskintransporter Vi transporterar allt från maskiner �ll husmoduler över hela Sverige. Mats: 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • tktraktordelar.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

49

- Gör en bra affär!

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

POWERED BY

Box 3107, 550 03 Jönköping • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • E-mail: v.grusmaskiner@telia.com

Competence in Trailers


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

HEAVY DUTY!

2018

51

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

VI SES I MONTER S:03!

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Elektrisk joystickbas för grävmaskiner Det stora intresset för att bygga i trä gav Moelven ett gediget rörelseresultat under första kvartalet, även om vintern kylde ned delar av marknaden.

Foto: Per Eriksson.

Solitt resultat för Moelven i snöfyllt kvartal

Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 89,1 miljoner norska kronor under det första kvartalet 2018. Omsättningen var 2 717,6 miljoner norska kronor, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (2 677,5 miljoner norska kronor). Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA säger att koncernen har levererat ett bra resultat under första kvartalet. – Det ständigt ökande intresset för hållbara och klimatkunniga lösningar skapar stor efterfrågan på trä som byggmaterial. Det är positivt för oss i Moelven. Vi ser att industrivirke från Timber-divisionen går mycket bra, tack vare stor internationell efterfrågan, säger Kristiansen. Vid samma tidpunkt föregående år var rörelseresultatet något högre (101,4 miljoner norska kronor). Minskningen på 12 miljoner norska kronor 2018 beror i stora drag på den snöiga och kalla vintern i Skandinavien.

På Intermat mässan i Paris lanserade SVAB en nyutvecklad elektrisk joystickbas. Det ergonomiska och mycket populära joystickhandtaget L8 kompletteras nu med en elektrisk joystickbas för att möta marknadens krav och behov av elektrisk hydraulstyrning. SVAB har sedan början på 2000-talet årligen levererat tusentals joystickshandtag som en nyckelkomponent till styrsystem för tiltrotatorer på grävmaskiner. Majoriteten av dessa styrsystem monteras hos maskinåterförsäljare innan leverans till kund, vilket innebär att tusentals originalhandtag byts ut och kastas varje år. Detta fenomen har uppmärksammats

”Den elektriska joystickbasen är en strategiskt viktig pusselbit.” Fredrik Eriksson vd på SVAB Hydraulik.

hos flera maskintillverkare som nu istället valt att fabriksmontera L8 handtagen för att tillmötesgå marknadens behov av multifunktionella ergonomiska joystickgrepp. I dagsläget monteras dessa handtag på maskinens befintliga hydrauliska joystickbas, men det sker just nu ett teknikskifte där maskintillverkarna vill övergå till elektriska joystickbaser. Därför har SVAB utvecklat en egen säker, robust och kompakt elektrisk joystickbas som tillsammans med det multifunktionella och ergonomiska L8 handtaget erbjuder en svårslagen paketlösning.

– Den elektriska joystickbasen är en strategiskt viktig pusselbit i vårt arbete att vara en världsledande leverantör av effektivitetshöjande produkter, funktioner och ergonomi för grävmaskiner”, säger företagets vd Fredrik Eriksson. För att bibehålla den distinkta styrkänslan en hydraulisk joystickbas ger, har man valt att efterlikna dess mekaniska egenskaper samtidigt som kunden kan dra nytta av alla fördelar en elektrisk joystickbas ger. Joysticken är utvecklad i enlighet med maskindirektivet och säkerhetsstandarderna ISO 13849 och IEC 61508 och kan användas för att styra funktioner med säkerhetsnivåer upp till PLd eller SIL 2. Joysticken beräknas vara klar för serieproduktion i slutet av året.

I samband med Intermat mässan i Paris presenterade SVAB en nyutvecklad elektrisk joystickbas. Joystickhandtaget L8 kompletteras nu med en elektrisk joystickbas.

Foto: Svab Hydraulik


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

53

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt!

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper!

29.000:-

Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

Lastramper Stort sortiment. För det minsta till det största!

Nyhet!

Oli-Vibra, vibrator 0,5-15 kn, 12/24 V Skaka av dig dina problem! Matas inte sanden ut ur din sandspridare? Oli-Vibra vibrerar loss fastsatt material i sandspridare och kan användas i de flesta applikationer där vibrationer gör gott. Oli-Vibra är världens största producent av elektriska vibratorer, alla byggda enligt samma genialt enkla princip.

Rotator Komaxi Perfekt för dig som har en tiltmellandel och har hydraulik över. Finns med S40 och S45 fäste. Med halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd.

Nyhet!

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Backer Norske Backer HEATING SOLUTIONS


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Huddig-återförsäljaren Grävlastarboaget byter namn till Huddig Försäljning Syd.

Grävlastarbolaget blir Huddig Försäljning Syd För att öka närvaron och stärka varumärket hos kunderna i södra Sverige byter Grävlastarbolaget AB namn till Huddig Försäljning Syd AB. Grävlastarbolaget AB är en renodlad Huddig återförsäljare och jobbar endast med varumärket Huddig för maskiner samt de tillbehör som utrustar grävlastarna till de kompletta maskiner de är. För

att ytterligare befästa sin position och stärka sitt varumärke i södra Sverige väljer nu Huddig att byta namn på bolaget till Huddig Försäljning Syd. Företaget kommer även fortsättningsvis att fungera som återförsäljare för Huddig i sydvästra Sverige och behålla kontor i Göteborg och huvudkontor i Ängelholm. Bolaget är helägt av Huddig Holding AB.

Delvator visade både rälsgående hjul- och bandgrävare från Hitachi på Rosenqvist Test & Drive som arrangerades på Rosenqvist Rails anläggning i Hudiksvall där företaget har ett eget järnvägsspår.

Test&Drive hos Rosenqvist Rail

Foto: Per Eriksson.

Rosenqvist Rail i Hudiksvall som tillverkar och utvecklar utrsutning för nybyggnation och underhåll av järnväg arrangerade den 19 april en minimässa som lockade både små och stora företag att visa sina produkter för järnvägsarbete.

Phytophthora alni är en skadegörare som angriper rötterna och den nedre stammen på alträd.

Foto: Miguel Angel Redondo

Alen i farozonen i ett varmare Sverige

Den mest aggressiva skadegöraren på al i Sverige, den invasiva algsvampen Phytophthora x alni, förekommer mestadels i landets sydligaste delar.

Det som håller parasiten tillbaka tycks främst vara vinterns kalla nätter och långvariga frost. I takt med klimatförändringarna, förväntas den därför vandra norrut. Då klibbalen inte verkar ha genetiska förutsättningar att anpassa sig till parasiten, antas angreppen öka under de kommande årtiondena. Det skriver Miguel Angel Redondo i en avhandling från SLU. Släktet Phytophthora består av en lång rad arter, varav många orsakar

sjukdom på växter som är viktiga i jordbruket (t.ex. potatisbladmögel/brunröta) eller handeln. Under de senaste årtiondena har Phytophthora-arter dock även rapporterats angripa träd i södra Sverige, såsom al, ek och bok, och dessa patogener befaras få omfattande inverkan på svensk skogshälsa. Även om många Phytophthora-arter kan introduceras och spridas med människans hjälp, är inte alla kapabla att etablera sig permanent överallt. När forskarna studerade artförekomsten längs en klimatgradient kunde de se att arterna var färre i kallare delar av landet, vilket tyder på att vissa arter inte klarar av låga temperaturer.

På Rosenqvist test & Drive fick besökarna testa och prova maskinerna och utrsutningen. Förutom Rosenqvist Rail fanns mer än ett dussin företag som visade hur man kan komplettera och effektivisera maskinerna för järnvägsarbete.

lok med olika dragkraft med tvåvägsutförande. Vår nyaste produkt är framtagen för att förhindra spårspring, produkten består av pyramidformade toppar i olika höjder, produkten heter Strailgrid. säger Jessika Lillqvist på Goodrail.

Pon Equipment visade en Cat 308E2 CR med rälshjulsadpater och Rosenqvist slipersläggare. – Det är en mångsidig maskin i ett kompakt format som gör att man kan utföra en rad olika arbetsuppgifter och den lämpar sig mycket väl för järnvägsarbete, säger Fredrik Forsman, produktspecialist på Pon Equipment. Företaget Goodrail visade smarta produkter och för järnvägsbranschen. – Vi säljer bland annat järnvägsövergångar i helgummi, maskiner för underhåll och byggnation av spår och kontaktledningssystem. För bangårdar och verkstäder erbjuder vi batteri- eller dieseldrivna

Delvator visade både hjul- och bandgrävare från Hitachi som lämpar sig för järnvägsarbete. Bland annat Hitachi Zaxis 85US. – Den är mer kompakt än konventionella maskiner och passar utmärkt för järnvägsarbete. Den är lämplig i trånga utrymmen och tack vare maskinens begränsade överhäng både fram och bak är den perfekt för rälshjulsadapter, säger Leif Eriksson, säljare på Delvator. Efter mässan bjöd Rosenvist alla utställare och speciellt inbjudna gäster på en trerätters middag på White-Guide-prisade hotellet Strandpiren i Hudiksvall. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

Fredrik Forsman och Anders Forsberg, välkända produktspecialister på Pon Equipment

Swecon visade en Volvo EWR150D med rälshjulsadapter från Rosenqvist Rail.

Järnvägskonsulterna som ordnar olika utbildningar för järnvägsentreprenörer fanns på plats hos Rosenqvist.


Hymach släntklippare

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

2018

55

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i ke fördel, man ka t är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flera funktioner vid en körning

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Hinnagårds Mekaniska AB

AX kättingklippare Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare med Sunfab hydraulmotorer.

Släntklippare & Redskapsbärare för entreprenörer med höga krav. Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: EC380D, EC250D, EW160C, EC290C, EC240LC Kommande objekt för demontering: EC240B, EC140LC, EW160B, EC230B

Kontakta oss för senaste information om begagnade reservdelar i lager. Utbildningsservice i Sverige AB

Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook!

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se

Oval länk som ger längre livslängd och mindre underhåll!

Patent sökt

Clarks nya och unika Haggislänk ger med Haggis Ultra: Stor kontaktyta sin ovala form en större Reducerat tryck kontaktyta, därmed ett lägre kontakttryck, mellan länk och plattans ändlänk. Detta leder till längre livslängd för bandets länksystem och mindre behov av efterspänning Rund länk: Liten kontaktyta när bandet är nytt. Stort tryck

Dessutom mindre risk för “twisted link” tack vare Haggislänkens breda yttersida.

www.clarktracks.se Nordic Traction AB Gunnebo, 0490-28590 CT134_SE_1


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

57

TORKARBLADSRENGÖRARE

Som rallyförare tummar jag inte på säkerheten. Därför kör jag självklart med SAFE SIGHT!

SAFE SIGHT År en speciellt utvecklad vinyltejp patentsökt över hela världen. Sedan 1993 har SAFE SIGHT testats och utvecklats under Skandinaviska väderförhållanden.

Stig Blomqvist, Världsmästare i rally

BAD SIGHT

SAFE SIGHT

2018

Långtidstest i dessa förhållanden har gjorts i mer än 5000 mils körning, med torkarblad färdiga för soptippen, med utmärkt resultat (tejpen byttes en gång). Även polis, taxi och åkerier har ställts sif mycket positiva vid testning.

Funktion SAFE SIGHT monteras parallellt strax över torkarbladen i viloläge. När torkarbladen passerar över tejpen rengörs dessa så att smuts och den farliga trafikfilmen försvinner. SAFE SIGHT ger dina gamla torkarblad nytt liv.

Fördelar: • Billigt alternativ till nya torkarblad. • Enkel att applicera. • Mindre åtgång av spolarvätska.

SAFE SIGHT STRIPES FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET! SAFE SIGHT monteras cirka 15-20 mm parallellt över torkarbladen i viloläge. Torkarbladen (B) regörs varje gång när de passerar över de fyra rillorna (A).

(A)

(B)

(A) TORKARBLADS-RENGÖRARE

Träffa oss på:

(B)

Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Träffa oss på:

NC Skogsagri Lastyta 10 meter 30 tons lastkapacitet Lasthöjd 500 mm

NC Traktordragen Maskintrailer 7, 16, 22 o 28 ton Hydrauliska bromsar Tandem o tridemutförande Fjädrande dragstång Fjäderassisterande ramper

Olofssons i Syd AB Giselsbergsv. 246-8, 374 50 Asarum, Duveryds industriområde info@oisyd.se | 0454-32 12 40 | www.oisyd.se

Cirkulär lösning för gips

Gips är ett vanligt förekommande material inom byggsektorn och Ragn-Sells samlar årligen in cirka 12 000 ton gips. Björn Carlsson, den ena delen av brödraduon som driver Carlsson & Co i Falkenberg.

Foto: Per Eriksson

Carlsson & Co firar 25 år – Vi är ”uppväxta i ett industriområde”. Pappa drev en liknande verksamhet så det var naturligt för oss två bröder att fortsätta. Det berättar Björn som tillsammans med sin yngre bror Magnus driver Carlsson & Co i Falkenberg. – Till en början sålde vi skyliftar, precis som vår pappa hade gjort och även om skylift fortfarande är en viktigt produkt så har vi i dag betydligt bredare sortiment. Uthyrningsföretagen är stora kunder hos Carlsson & Co och det är deras efterfrågan som delvis kommit att styra inriktningen

på företaget. – Vi är väl lite gammalmodiga och håller fast vid samma varumärke år efter år. Men för oss är kundernas förtroende mycket viktigt, säger Björn Carlsson. Carlsson & Co saluför tre skyliftar: Denka Lift, Easy Lift och Europelift. Företaget förknippas annars i dag kanske mest med den italienska larvgående minidumpern Messersi som Carlsson & Co har varit generalagent för sedan 1995. Företaget är också återförsäljare av Ausa, en spansk hjulgående minidumper och den holländska minilastaren Giant.

Ny kärra från Ivarsson i Metsjö

Ivarssons i Metsjö lanserar en ny version av MetaMid med stora 560/22,5 Hjul. De nya hjulen möjliggör stor framkomlighet i terräng och fält då hjulen är lika stora som på större vagnar samtidigt som man behåller den mindre kärrans smidighet. Vagnen kan fås med både spannmålsflak, lämflak, grus- och schaktflak samt maskinflak. MetaMid kan lasta 10 640 kg och har en egenvikt på 3 380 kg. Det är även möjligt att montera Metsjös kombinerade Maskin- och Balflak där en sinnrik konstruktion gör det möjligt att med samma MetaMid-chassi enkelt byta mellan tre transportfunktioner: tippflak, maskinflak och balflak. Den nya kärran är 2,42 meter i totalbredd. Den totala längden är 5,2 meter och tippvinkeln är 55 grader. Det finns möjlighet till en mängd olika tillval, exempelvis Boggilift, luftbromsar och bromsjustering. Det finns möjlighet till en mängd olika tillval, exempelvis Boggilift, luftbromsar och bromsjustering. Modellen ges fortfarande ut i en version med mindre hjul från 400/60x15,5 till nu 560/45 22,5. MetaMid kan lasta 10 640 kg och har en egenvikt på 3 380 kg.

Nyligen initierade man ett samarbete med Gyro gipsåtervinning för att kunna återvinna gipset som, efter behandling, blir nya gipsskivor. Tidigare har gips till största del använts som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells deponier men målet har varit att komma högre upp i avfallstrappan. Genom det samarbete som nyligen initierades med Gyro gipsåtervinning kan Ragn-Sells erbjuda

”Jag tror att kommande generationer kommer tacka oss för att vi tagit på oss ansvaret för denna hantering.”

Alexandra Bercoff materialansvarig på Ragn-Sells.

sina kunder en cirkulär lösning för gips. – Samarbetet medför att insamlad och kvalitetssäkrad gips kan bli till nya gipsskivor. Gipset krossas och pappret sorteras bort på Gyro gipsåtervinnings anläggning innan det går in i produktionen på Gyproc, som är en av de största gipstillverkarna i landet, säger Alexandra Bercoff, materialansvarig på Ragn-Sells. För att gipset ska kunna återvinnas ställs högre kvalitetskrav än tidigare. 0 – Det känns kul att både vi och våra kunder tar oss an utmaningarna för att hitta cirkulära lösningar för flera material. Jag tror att kommande generationer kommer tacka oss för att vi tagit på oss ansvaret för den hantering och kvalitetssäkring som krävs för att kunna återvinna. Vi tittar ständigt på nya innovativa lösningar och lutar oss inte tillbaka utan fortsätter arbetet mot ett cirkulärt samhälle, säger Alexandra Bercoff.


Provkör vår justeringsbalk på Solvalla maskinmässa 31maj-2 juni

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

59

I 75 år har Norje tillverkat hållbara redskap för entreprenad, lantbruk och industri. Eftersom vi sedan starten 1943 har egen tillverkning i Sölvesborg kan vi i dag erbjuda fler än 80 olika fästen direktmonterade på våra redskap. Hos oss är kundunika anpassningar standard. Det är en av anledningarna till att vi i dag levererar redskap som håller i generationer över hela norra Europa.

Monter S:45 Från generation till generation

www.norje.se

MADE IN SWEDEN

Fina maskiner just nu! Tiltrotator med grip!

1 ägare, svensksåld!

Take-Job Tb260 ...................2015 2350 tim, Engcon rototillt med grip S40 fäste 3 skopor c-smörjning, bra gummiband, Svensksåld, 1 ägare. Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Take-Job Tb138FR ..............2015 2085 tim, vikt ca 3850 kg Engcon rototillt med grip S40 fäste kabel & planerskopa.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Lännen 8800i .....................2013 Lännen 8800G ....................2011 8200 tim, skopa fram & bak 3:e+4:e 10200 tim, St BM & kombiskopa funktion, Indexator RT40 med grip. fram 1 skopa bak Indexator rototillt

Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra finansiering!

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se www.pilkemaster.com

MASKINFÖRMEDLING Vi hjälper dig sälja din maskin Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

BUSKRÖJARE

2018

FÄSTEN

LASTRAMPER

PUMPAR

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

LASTA SÄKERT KOMMUNIKATION & IT

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se Kontakta vår specialist inom området:

DIESELMOTORER

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.tecura.se

0481-422 00 www.stenacomponents.se

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

www.calpeda.nu

0418-45 70 00 | info@tecura.se

För

Support

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

annons@anlaggningsvarlden.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm • Göteborg Köpenhamn • Århus

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

HYDRAULHAMMARE

PROFFS PÅ

LASTBILSDELAR

2 ÅRS

GARANTI

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Vi har knivar till:

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

Huggknivar och motstål

PÅBYGGNADER & SLÄP På vägen sedan 1919

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

LASTMASKINER

Etablerat 1943

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

KROSSNING & SORTERING

Vi reparerar alla märken Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

CE 1978 ARDER SIN HITTING H

Auktoriserade för:

FORDONSTVÄTTAR

HYR AV OSS! Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

CO

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

www.gruskungen.se

Lastar drygt 45 ton

Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4 CTION EQIP ME TRU

NT

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

SKYLIFTAR SAXLIFTAR NS

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

H

LIFTAR

TC-TRADING 0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se


SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

Utvecklas som entreprenör!

2018

61

Automatiska Lyftok

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo eller 08-428 431 51.

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

www.sl-lyftok.se

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

SVARVVERKTYG

UTBILDNING

SVARVVERKTYG

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

REPARATIONER & SERVICE Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Se �lm på vår nya hemsida!

Martinssons Mekaniska 0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

Även uthyrning av maskiner

TAKSKYLTAR Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

LÅGA PRISER

TELESKOPLASTARE

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • wwwmgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

RICHARDS RESERVDELAR AB INTERNATIONAL AB

Kvalitet till lågpris

ledaren i strömförsörjning

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

SNÖKEDJOR

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

TMA

Redskap 400 st

VÅGAR

VI KAN UTBILDNING 2017-03-29 TANKUTRUSTNING

Anläggningsvärlden.indd 1

09:49:34

SNÖKEDJOR För stort & smått Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjan.se

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

www.tmaorebro.se

Vi kan vågar! 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Silovågar • Truckvågar m.m.

Besök vår nya hemsida: vaglant.se

Lasta inte bort vinsten! Ring:

MIVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

0708-55 55 56 • www.vaglant.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4

2018

Mer än 60 år med hjullastare Det började med en idé av bröderna Lundberg i Skellefteå. De kom på att man kunde använda en vanlig traktor och vända på förarplatsen så att föraren kunde manövrera de förlängda hydraularmarna. 1954 byggde man om en BM 35 och kal�lade den H10. Det blev succé. BM:s baklastare blev en eftertraktad maskin för entreprenadfirmor världen över. BM:s 55-modell blev också stomme till H10:an. I början av baklastarnas utveckling såg man tydligt att det var en ombyggd traktor.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Genom att placera lastaggregatet över de större bakhjulen öppnade de möjligheter till tyngre laster och högre brytkrafter än med en traditionell frontlastare. En annan fördel med att använda de små bakhjulen för styrning är att manövrerbarheten förbättrades markant. Volvos första hjullastare H10-modellen, var även de först i världen med redskapsfäste, parallella rörelser och dubbelverkande lyftcylindrar. När LM 218 lanserades såg man inte längre att det var en ombyggd traktor utan maskinen fick en egen identitet. Det lackerades också gula. De första H10:orna var gröna. Baklastarna blev med tiden också många lantbrukares lastmaskin. Volvos hjullastare är visserligen mer än 60 år gammal, men Volvo Construction Equipments historia går mer än 180 år tillbaka i tiden, då Johan Teofron Munktell kom till Eskilstuna för att utveckla den lokala verkstads-

Frontlastarna som kunde monteras på en vanlig traktor blev med tiden också allt bättre och traktorerna likasåmed fyrhjulsdrift vilket gjorde att framaxel kan belastas mera. Med en fronlastare blev traktorn inte heller bunden till att bara lasta.

Foto: Volvo CE arkiv.

industrin. År 1832 grundade han Eskilstuna Mekaniska Verkstad. Samma år gick företaget samman med bröderna Bolinder och det nya företaget fick namnet Bolinder-Munktell, eller BM som det kallades. Under 1930- och 1940-talen var BM en av de viktigaste tillverkarna av jordbruksmaskiner och traktorer i Sverige. Det var dessa traktorer som senare kom att ligga till grund för H10-modellen. Bolinder-Munktell och Volvo började samarbeta under det andra världskriget, ett samarbetsinitiativ som efter hand konsoliderades och ledde fram till att Volvo 1954 förvärvade BM.

År 1960 blev anläggningen i Arvika, som numera är stommen i tillverkningen av hjullastare, en del av Volvo BM och sex år senare byggdes den första hjullastaren där: LM840. Chassi, motor, transmission, axlar och hjul tillverkades i Eskilstuna, men slutmonteringen gjordes i Arvika. Lastenheter och hytter till LM840 tillverkades i Arvika. Vid mitten av 1960-talet bröt Volvo ny mark med sina snabba, förarvänliga och mångsidiga hjullastare med kraftfulla motorer, Power Shift och fyrhjulsdrift År 1969 lanserade Volvo världens första hydrauliksa redskapsfäste och befäste därigenom företagets ledande ställning ytterligare. 1973 bytte företaget namn till det enklare och tydligare Volvo BM. Fyra år senare beslöt man att lämna jord- och skogsbrukssektorerna och fokusera verksamheten på anläggningsmaskiner. Tillverkningen av cylindrar och hytter flyttades från Arvika till Hallsberg, som fortfarande är centrum för tillverkning av sådana komponenter.

”När LM 218 lanserades såg man inte längre att det var en ombyggd traktor utan maskinen fick en egen identitet. Det lackerades också gula.”

Konstruktion, anpassning, installation, service- och reparationsarbeten av transportband, transportörstillbehör samt industrigummi – Det är vad vi är bäst på! Vi har kompletta transportörlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transportband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar m.m.

BRÅB

Box 188, 616 25 ÅBY Tel 011-36 95 15 • Fax 011-36 95 11 info@brabo.se www.brabo.se


FLISHUGGAR

LASTVÄXLARSLÄP

GRÖNYTEREDSKAP

Vi har redskap och tillbehör som underlättar för dig som jobbar med grönyteskötsel och andra jobb inom park och grönyta. Varför inte utrusta be�ntliga maskiner med redskap som gör att de klarar av helt nya uppgifter?

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen. NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

Se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygg ditt nya släp på trailerimport.se!

STABILITET, SÄKERHET OCH PRESTANDA.

CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

Traile rimpo rt expa ndera r och söker sama rbete med ännu fler återfö rsälja re!

I hela 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anläggningsvärlden 0418  

Affärstidningen för entreprenad,- skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden 0418  

Affärstidningen för entreprenad,- skog och transportbranschen.