__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dubbelmantlade ADR dieseltankar

WITH NPK POWER BOOSTER

Från 500 till 3 000 liter.

DEMOLERINGSUTRUSTNING

013-39 30 90 • alvestadtanken.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖRENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG& &TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR Foto: Per Eriksson

#1-2016 FEBRUARI #2-2021 MARS

Stig Engström får kunglig medalj I år förärades Engcons grundare och ägare Stig Engström med H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv. Sidan 12

Under de kommande fyra åren ska forskarna Johanna Johansson och Camilla Sandström bland annat göra policyanalyser av utredningar, lagförslag samt lagar och regleringar. De kommer också utvärdera olika samverkansprocesser inom ramarna för Sveriges nationella skogsprogram. Sidan 32-33

Debatt: ”För mycket biobränslen lämnas i skogen”

Do more. Earn more. En tiltrotator effektiviserar grävandet och förvandlar grävmaskinen till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta. packa, sopa, riva m.m. Entreprenören kan därför ta på sig flfle er jobb och lösa dem smartare och mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir mindre.

Sidan 4

CHANGE WORLD DIGGING

OF

Vägar till en biobaserad samhällsekonomi

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna är i stort behov av uppgradering. En ny rapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Sidan 35

THE

Nytt projekt:

Sveriges VA-system behöver moderniseras


GÖTEBORG

JÖNKÖPING

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

Skiffervägen 4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

kh-maskin.se


Smidig, snabb & effektiv Med sin smidiga och kompakta design ger SP 561 LF dig maximal produktivitet med stor driftsäkerhet. Dessutom passar det samtliga mätoch styrsystem på marknaden. Så oavsett maskinmärke kan du också installera ett SP 561 LF och öka din lönsamhet. Kontakta oss redan idag för mer information om våra svensktillverkade aggregat.

spmaskiner.se

ANLÄGGNINGSvärlden

Canada-Band

Anläggningsvärlden_260x190_nr2_2.indd 1

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hos oss hittar du även kedjor för alla underlag och maskiner!

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 3 26 mars Nr 4 7 maj Nr 5 21 juni Nr 6 13 augusti Nr 7 17 september Nr 8 15 oktober

Följ oss i våra sociala kanaler:

Utgivning 6 april 17 maj 28 juni 20 augusti 24 september 22 oktober

BARRSÄTER S K OG S A B

Tex Track

Soft Touch Track

Agne Barrsäter 070-397 36 54 agne@barrsaterskogs.com www.barrsaterskogs.com

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2021. ISSN: 2002-4150

Tema Bergmaterial Maskinentreprenad Skogsentreprenad Transporter Vintervägunderhåll Rivning & demolering

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

Swedish Track

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda

Vinter Track

2021-02-26

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 2-2021 (Årgång 6) Klimatsmarta stommar i trä.............................. sid 18-19 Så kan digitalisering öka återbruket............ sid 24-25 Testkörd: Tucson 1.6 T Gdi HEV 4wd........... sid 30-31 Doosan lanserar ny materialhanterare...... sid 40 Autonom skogplantering snart här.............. sid 48 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

För mycket biobränslen lämnas i skogen Debatt

Gustav Melin vd på Svebio Pär Eriksson vd på Bruks

Smidig litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4WD, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, fl fle era olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch m.m.

Vi ordnar även med fin fi nansiering!

2 års garanti

Västra Torpvägen 6 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

Många pratar om att biobränslena inte räcker till. Vi menar att efterfrågan är för låg och att vi inte har brist på biomassa.Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna ge elproduktion, eller biodrivmedel som ersätter fossil bensin eller diesel. Det finns mycket att hämta utan att äventyra den biologiska mångfalden. Skogsindustrin avver-

Tobias Svensson är ny säljare på SP-Maskiner. Han kommer närmast som inspector på Södra.

Ny säljare på SP Maskiner Tobias Svensson ansluter till SP-Maskiner som företagets nya säljare i södra Sverige. Tobias har varit verksam inom och skog och skogsproduktion i 25 år och har tidigare jobbat som inspektor för Södra och som lärare på Osby naturbruksgymnasium. Innan dess jobbade han som skördarförare och det var så han för första gången kom i kontakt med SP:s aggregat som han körde i många år. – Jag har alltid gillat SP:s aggregat och även det kundnära och familjära arbetssättet. Det ska bli fantastiskt roligt att bli en del av teamet och att få jobba med försäljning av aggregaten. Jag ser fram emot att få träffa både gamla som nya SP-kunder och hjälpa till med rätt val av aggregat och utrustning, säger Tobias Svensson.

Välkommen till

HJULLASTARE Volvo L90F ..........................-10 JCB 406 ........................-12, -16 Kramer 5035 ........................-19 Wacker Neuson WL28 .........-21 Wacker Neuson WL52 .........-20 MINIGRÄVARE Wacker Neuson ET18 ..........-17 Wacker Neuson ET20 ...-16, -20 Wacker Neuson 38Z3 ..........-13 Wacker Neuson 50Z3 ...-13, -15 Wacker Neuson 6003 ..........-12 Wacker Neuson 8003 ..........-14

”Många pratar om att biobränslena inte räcker till. Vi menar tvärtom att efterfrågan är för låg och att vi inte har brist på biomassa.”

Gustav Melin, vd för Svebio Pär Eriksson, vd för Bruks

Energimängden i de restprodukter som blir kvar i skogen är stora, 138 TWh per år för hela Sverige. Det kan jämföras med energianvändningen i de svenska vägtransporterna som 2018 var 92 TWh.

Foto: Per Eriksson

kar träd som blir sågtimmer och pappersmassa. Den koldioxid som trädet tagit upp ur luften lagras i träprodukter, som fungerar som kolsänka. Men när vi skördar träd lämnas avverkningsrester kvar i skogen i form av grenar, toppar och stubbar. När dessa rester bryts ner släpper de ut lika mycket koldioxid som de annars kunnat ersätta i form av fossila drivmedel eller kol och olja i industrin. Energimängden i de restprodukter som blir kvar i skogen är stora, 138 TWh per år för hela Sverige. Det kan jämföras med energianvändningen i de svenska vägtransporterna som 2018 var 92 TWh. Det vore bättre för både klimatet och sysselsättningen på landsbygden om vi använde mer av dessa restprodukter till att i stället producera

drivmedel, el och värme. Vi menar att det är rimligt att ta ut ungefär 60 TWh mer avverkningsrester än i dag. Då har vi tagit hänsyn till att vi inte vill äventyra den biologiska mångfalden eller näringstillgången i skogen. Den mängd vi lämnar räcker för svampar och insekter samtidigt som den tillvaratagna biomassan bidrar till att motverka klimatförändringen. Utöver dagens användning av skogsbränslen för värme och el finns bara t.ex. i Västerbotten ungefär 6 250 GWh ytterligare att använda, enligt forskningsinstitutet Skogforsk. Det direkta utbytet av drivmedel från flis från skogsrester är ganska lågt, men eftersom vi redan använder mycket bioenergi för värmeproduktion kan vi till exempel kombinera

så kallad pyrolys med eloch värmeproduktion, vilket bland annat träindustriföretaget Setra gör i Gävle. På så sätt kan 60 TWh extra skogsbränslen användas till drivmedel till en stor del av vägtransporterna, producera el med biokraft för att minska effektbristen i städerna samt minska eventuella energiförluster genom att ta tillvara spillvärme. Många pratar om att biobränslena inte räcker till. Vi menar tvärtom att efterfrågan är för låg och att vi inte har brist på biomassa. Vi kan ta tillvara mer restprodukter och tillverka biodrivmedel och kraftvärme. Då kan vi klara av både klimatomställningen och skapa sysselsättning i Västerbotten och i resten av landet.

maskinförsäljning

AB

Wacker Neuson EZ80 ..-18, -20 Wacker Neuson ET90 ..-17, -20 Neuson 3503 .......................-05 Takeuchi TB216A .................-21 Takeuchi TB260 ...................-21 Takeuchi TB290-2................-21 Doosan DX60R .....................-11 Doosan DX63-3 ....................-17 Doosan DX80R .....................-10 Doosan DX85R ..............-15, -16 JCB 8026 ..............................-13 Volvo ECR48C ......................-10 Yanmar VIO57-U ..................-14

HJULGRÄVARE Wacker Neuson 6503 ...-13, -14 Wacker Neuson 9503 ..........-09 Wacker Neuson EW100 -20, -21 ÖVRIGT Wacker Neuson DT08 ..........-13 Wacker Neuson DT15 ..........-13 Wacker Neuson DW100 .......-16 Wacker Neuson DPU 6555 ..-21 Canycom S100.....................-18 Volvo EC140BLC ..................-07 Doosan DX140LC ..........-10, -14 Doosan DX140LCR ........-17, -20

Kil: Pontus 070-222 84 68 • Örebro: Alex 072-554 32 45 mail: info@hultmanmaskin.com • hultmanmaskin.com

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

B A k i n k e Gruvt Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


NU

HÄNDER

DET

Lansering 1 mars T E S TA F R I T T F R A M T I L L 1 J U L I

Leverantör

Beställare

Ingen provision

Planera

Ingen bindningstid

Sök maskin/resurs

Valfri faktureringstjänst

Skicka förfrågan

Reklamplats & bokningssystem

Boka direkt

Lagra dokument

Hämta dokument

Inga mellanhänder

Chatta med varandra Ch

Nu har vi nöjet att presentera en ny möjlighet på marknaden för er i mark- och anläggningsbranschen. Nu är det dags för företag att hjälpa varandra och hålla igång sina resurser i Sverige. Här träffas beställare och leverantörer via en digital plattform för att göra affärer med varandra. Upptäck affärsnyttan för dig!

www.digex.se

• Optimal maskin där mångsidighet och fl fliiskvalitet sätts i första rummet. • Lika smidig i skogen då den fl fliisar GROT som vid terminalhuggning av bränsleved. • Förfl flyyttar sig i 70 km/h. • Flisar övergrov ved, upp till 123x98 cm. • Låg ljudnivå. • Kan på endast 15 minuter ställa om från stoker fl fliis till små pannor till riktigt grov fl fliis för de stora värmeverken. • Kan tillverka riktigt grov fl fliis med upp till 60 mm snittlängd och 125 mm sållstorlek vilket gör maskinen unik.

Kontakta Per Carlsson Telefon 073-356 73 88 • E-post per@albach.se

Sunnerby Jord & Skog AB Innovativ bioenergiteknik


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2020

Radiostyrning för proffs

TX6C är en smidig och mångsidig radiosändare. Den är robust och klarar av tuffa förhållanden utan problem.

IROC:s mottagare RX06A har 6 konfi fig gurerbara relän. Den lämpar sig väl för många olika mobila och industriella applikationer.

WOSAB

Wassén & Son AB

0 7 3 0 -5 8 1 4 6 8 wassenbg@gmail.com www.wosab.nu

– Idag kan vi bara bygga kapacitet på beställning, inte på prognos, säger Johan Mörnstam, elnätschef på Eon.

”Utbyggnaden av elnäten måste gå snabbare” –Vi har en stark tillväxt, våra industrier växer. Samtidigt är vi mitt i en klimatomställning med ökad elanvändning som följd. Det är angenäma problem, men för att undvika elbristen måste vi göra fortsatt kraftfulla satsningar på utbyggda elnät på alla nivåer. Det andra vi måste vi göra är att använda ny teknik för att göra överföringarna mer effektiva och smarta, men vi måste samtidigt röra oss snabbare. Vi måste korta besluts- och tillståndsprocesserna och resurssätta myndigheterna i processen. Idag kan vi bara bygga kapacitet på beställning, inte på prognos, och det gör att det är svårt att utlova rätt kapacitet vid rätt tid. Vi har ett fantastiskt utgångsläge, men vi måste utnyttja det bättre. Det sade Johan Mörnstam, nytillträdd Europa-

chef för Eon:s elnät, när han via videolänk medverkade vid bransch- och arbetgivarorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, arrangemang Stora Infradagen, som direktsändes från Vasateatern i Stockholm den 29 januari. Johan Mörnstam är dessutom medlem i riksdagens elektrifieringskommission, med infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande. –Jag är optimistisk, vi kommer att klara situationen, men vi behöver förutseende och modiga politiker som fattar framåtsyftande beslut. Vi borde inte vara i den här situationen, att vi växer och vill växa är en självklarhet och om vi då ska fördubbla hastigheten i klimatanpassningen, måste vi halvera tiderna för genomförandet, Idag är Svenska Kraftnät tyvärr bättre på att planera än att se till att planerna blir verklighet.

Så kan skogsägare dubbla sin inkomst

En hållbar råvarubörs där skogsägare smidigt kan få ut det fulla värdet av skogens ekosystemtjänster genom att hitta, verifiera och certifiera dem. Det är målet för startupbolaget Skogr Kaupa. – Vi vill skapa ett Blocket eller Hemnet för skogens ekosystemtjänster, säger Per Holger Dahlén, vd och medgrundare.

För den som i dag vill köpa, sälja eller förvalta skog på ett hållbart sätt krävs ett gediget jobb för att hålla koll på skötsel, certifikat och biologisk mångfald. Och inte ens då är det lätt att räkna på skogens fulla värde, sett till de ekosystemtjänster som den har kapacitet att erbjuda. Det kan exempelvis handla om att skogen har en ovanligt rik flora och fauna, att den hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar, eller att den är en viktig plats för rekreation. Per Holger Dahlén och hans medgrundare vill göra dessa värden synliga i en ny digital plattform, och dessutom skapa Naturkapitalbörsen, en handelsplats för skogens ekosystemtjänster.

”Med vår lösning kan naturkapitalägare fördubbla sin inkomst från skogen.”

Per Holger Dahlén vd på Skogr Kaupa.

En hållbar råvarubörs där skogsägare smidigt kan få ut det fulla värdet av skogens ekosystemtjänster. Det är målet för Per Holger Dahlén på Skogr Kaupa.

– Vi hjälper skogsägare, eller naturkapitalägare som vi vill kalla dem, att tjäna pengar på sitt naturkapital genom hållbara ekosystemtjänster. Vårt mål är en digital handelsplats för alla typer av ekosystemtjänster, inklusive hållbart timmer, kolsänka, biologisk mångfald, mark, vatten och rekreation, säger Per Holger Dahlén. I ett första steg har Skogr Kaupa skapat en plattform som kan öka värdet på ett skogsinnehav genom att ta med alla ekosystemtjänsterna i beräkningen. Till en början fokuserar man på kommuner, och nyligen fick bolaget sin första kund. – Med vår lösning kan naturkapitalägare fördubbla sin inkomst från skogen genom att hitta, verifiera och certifiera de här värdena och hitta rätt köpare, säger Per Holger

Dahlén. Köparna kan till exempel vara företag som vill minska sitt klimatavtryck, eller enskilda, frivilliga avsättare som vill investera i skogens ekologiska nytta. Under 2020 har Skogr Kaupa varit ett av de utvalda startupbolagen i Forest Business Accelerator, ett utvecklingsprogram för innovationer som kombinerar skogliga näringar med digitalisering. Programmet genomförs av BizMaker i samarbete med RISE Processum, SCA och IBM. – Skogr Kaupas idé automatiserar och digitaliserar något som idag kräver mycket manuellt arbete. Den här lösningen förenklar processen och kan göra olika typer av skogsägare mer jämbördiga, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE

Processum. För Skogr Kaupa har medverkan i Forest Business Accelerator öppnat ett brett kontaktnät inom svensk skogsindustri, och bidragit med erfarenhet och trovärdighet från etablerade företag. – Dessutom har BizMaker och alla programpartners hjälpt oss att vässa vårt utbud och vår affärsplan, säger Per Holger Dahlén. Nu kommer Skogr Kaupa gå vidare med att utveckla sin plattform, och söka licens för att starta Naturkapitalbörsen. Målet är att sälja de första certifierade ekosystemtjänsterna på Naturkapitalbörsen före midsommar 2021. Och namnet Skogr Kaupa? – Det betyder ”köp skog” på vikingamål, berättar Per Holger Dahlén.

Nya brandriskprognoser från MSB MSB lanserar nu förbättrade brandriskprognoser, vilket länge har efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrandförebyggande arbete, AG Brand.

Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk. – Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta

oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong, säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk. Kort uttryckt har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomfört utvecklingsåtgärder för bättre anpassade brandriskprognoser. De nya prognoserna ska beräknas och uppdate-

ras av SMHI minst fyra gånger per dygn med en geografisk upplösning på under 3x3 kilometer, berättar Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, som också representerar myndigheten i nämnda arbetsgrupp, AG Brand. – Behovet av förbättrade brandriskprognoser är stort i skogsbruket och hos räddningstjänsten, säger Leif Sandahl.

Brandriskprognoserna är rikstäckande. – Det sägs mycket klokt i AG-Brand-gruppen och flera positiva nyheter väntar. Allt handlar om att hitta en enkel, och tydlig linje i det förebyggande arbetet, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna och representant i gruppen.


ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – Kör HYPRO!

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO HV14 Skotarvagn

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar www.hypro.se • info@hypro.se • Tel. 0479-220 59

Allt i en app – Ett system

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Ny generation Scorpion skördare 2013 lanserades Scorpion-skördaren på marknaden för första gången och sedan dess har den varir Ponsses flaggskeppsmaskin.

Mer än 1 200 Scorpionmaskiner har hittills tillverkats och de har sålts till mer än 25 länder. Nu, åtta år senare, förnyas Scorpion. Under utvecklingsarbetet har man ägnat extra stor uppmärksamhet åt att ytterligare förbättra arbetsergonomi, säkerhet, sikt från hytten och användarvänlighet.

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

rävmaskin! g r ö f t k e f Per 0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer SKOTARE

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

– På samma sätt som tidigare bygger utvecklingen av den nya Scorpion-serien på feedback från skogentreprenörer, och vi har utnyttjat detta för att sätta de nya uppgraderingarna i produktion. Arbetsplatsen i hytten är nu bekvämare. Det tysta ”skogskontoret” i Scorpion har utvecklats speciellt med tanke på komfort och användarvänlighet för operatören, säger Jan Kauhanen, produktchef för skördare på Ponsse. En av de mest synliga förbättringarna är den nya vindrutan med full täckning som sträcker sig hela vägen upp till hyttens tak, vilket ger bättre sikt och säkerhet under arbetet oavsett väderförhållanden. Dessutom ger kranlösningen god sikt i alla riktningar.

Åtta år efter lanseringen av Ponsse Scorpion skördare kommer nu en ny och förbättrad generation av maskinen.

Förutom flera nya funktioner är Ponnse Scorpion och Scorpion King skördare utrustade med ett femte generationens Ponsse Opti 5G informationssystem med ett helt uppgraderat användargränssnitt i programvaran. Det användarvänliga informationssystemet uppges vara det modernaste på marknaden, vilket tillsammans med hastigheten ska ge en förbättrad användarupplevelse. – Det helt uppgraderade användargränssnittet Opti 5G, tillsammans med den nyligen lanserade Opti8-datorn, sätter en ny standard för användbarhe-

ten av informationssystemen i Ponsse skogsmaskiner. För operatörer som har använt den tidigare Opti-generationen är det också snabbt och enkelt att börja använda det nya Opti 5G-systemet, säger Markku Savolainen, produktchef för automatiseringsutrustning på Ponsse. Informationssystemet Opti 5G-informationssystemet möjliggör också krankontrollsystemet Active Crane. Med systemet kan skördaren på ett nytt sätt kontrollera kranen och effektivisera arbetet. Med Active Crane styr föraren direkt skördaraggregatet istället för kranens enskilda funktioner,

Ökad vinst för Svevia Svevia avslutade fjolåret med ett kraftigt förbättrat helårsresultat på 338 miljoner kronor (202). Det operativa kassaflödet ökade och uppgick till 210 miljoner kronor (63).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 125 miljoner kronor (170). Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 251 miljoner kronor. – Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utma-

nande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt. Den globala coronapandemin har hittills inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på produktionen. Vi noterar dock en minskad omsättning från privat sektor för division Industri och i viss mån färre tilläggsbeställningar för division Drift, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef. Orderingången var lägre än samma period föregående år och uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,8). Orderstocken vid årets slut ökade till 9,0

miljarder kronor (8,5). Ökningen av orderstocken var relaterad till en bra orderingång från driftupphandlingen tidigare under året. – Den höga orderstocken gör Svevia väl positionerat inför framtiden. Division Drift behåller sin position som Sveriges ledande driftentreprenör och levererar trots en mild vinter ett starkt resultat på samma nivå som föregående år. Division Industri behåller sin totala marknadsandel men minskade sitt resultat jämfört med rekordåret 2019. Divi-

vilket gör att föraren kan fokusera på produktion av virke istället för kranarbete. Active Crane kan enkelt manövreras med två styrspakar. Med den ena spaken styrs aggregatets höjd från marken och med den andra rörelseriktningen. Systemet ser också till att kranens alla funktioner har automatisk inbromsning innan rörelseområdet upphör och förhindrar därigenom stötar som belastar mekaniska konstruktioner och föraren. När föraren anger önskat läge, sköter Active Crane automatisk lyftning, vippning och utskjut.

sion Anläggning har efter några tuffa år vänt utvecklingen och uppvisade för sjätte kvartalet i rad ett positivt resultat. Dotterbolaget Arento fortsätter att utvecklas externt och gör ett bra resultat med förbättrad marginal. – Bolaget är väl positionerat att möta efterfrågan att underhålla och modernisera vägar och infrastruktur. Vår orderstock och finansiella styrka gör att vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, avslutar Anders Gustafsson.


BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY. Detaljer och pålitlighet bidrar till ökad produktivitet. Oregon har i generationer arbetat för att leverera snabbare och tåligare sågsystem till de mest krävande skördarapplikationerna i världen.

OregonProducts.se


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Hitachi ZX85US-6! Begagnad, vikt cirka 9 ton

KAN ÄVEN UTRUSTAS MED SKÖRDARAGGREGAT

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat cirka 450 maskiner. och gör allt för att en affär ska gå i lås. Vi ordnar besiktning, värdering, annonsering, finansiering, transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Låg nivå för bildande av nya områdesskydd Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd är fortsatt lågt i förhållande till tidigare år. År 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal med en sammanlagd produktiv skogsmarksareal på 727 respektive 332 hektar.

De senaste 20 åren har i genomsnitt 352 nya biotopskyddsområden och 250 nya naturvårdsavtal bildats per år. Den sammanlagda produktiva skogsmarksarealen har i snitt varit 1 357 respektive 1 623 hektar för de båda skyddsformerna. Minskningen under 2020 jämfört beror liksom förra året på ett minskat anslag till områdesskydd. Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av skyddad skog

som Skogsstyrelsen hanterar. Från 1993 till 2020 har drygt 39 100 hektar med naturvårdsavtal tecknats av Skogsstyrelsen och nästan 32 600 hektar biotopskyddsområden har bildats. Det fanns drygt 5 450 naturvårdsavtal år 2020 och nästan 8 620 biotopskyddsområden. En viss mängd naturvårdsavtal upphör att gälla, vilket innebär att antalet och den totala bildade arealen, över alla år, inte ökar med motsvarande nybildad areal. I genomsnitt var storleken på naturvårdsavtalen 7,4 hektar år 2020 och motsvarande för biotopskydden var 5,9 hektar. Över tid är tendensen att områdena blir färre men lite större. Avtalen som Skogsstyrelsen tecknar knyts till särskilda biotoper. Den vanligaste biotoptypen för naturvårdsavtalen är naturskogsartad barrskog, nästan 15 300 hektar pro-

duktiv skogsmark, vilket är 45 procent av all produktiv skogsmark inom naturvårdsavtalen. Den vanligaste biotoptypen i biotopskyddsområden är äldre naturskogsartade skogar vilka utgör 68 procent av den produktiva skogsmarksarealen i skyddsinstrumentet. Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 000 kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. Genomsnittet i kronor per hektar för biotopskyddsområden har ökat med 15,2 procent på 10 år och minskat med 2,4 procent för naturvårdsavtalen. Under år 2020 har inga nya områden ovan fjällnära gränsen bildats i Skogsstyrelsens regi. Några nya naturvårdsavtal med syftet sociala värden har heller inte tecknats detta år.


MÖT VÅREN MED UTRUSTNING FRÅN STRÖMAN! BRODD TWIGGY®

BRODD TWIST®

Mästaren

Den fl fle exibla sopmaskinen

Flexibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin för mindre fordon. Vatten 310 liter. Bruttovikt 3.000 kg.

Smalspårig kompaktsopmaskin.Lämpad för smala trottoarer och trånga utrymmen. Vatten 400 liter. Bruttovikt 2.700 kg.

BRODD GOTHIA®

Den mest innovativa sopmaskinen Sopmaskinen behållare 3.100 liter. Vatten 1.100 liter. Trådlös manöverpanel, tipphöjd 2640 mm.

MARKNADSLEDARE I

4m³ KLASSEN

Marknadsledaren Bucher CityCat 5006 med sopbehållare på 5,6 m³ och 880 liter vatten. Högsta miljöklass, Euro 6d motor. Fantastisk förarmiljö och manövrerbarhet utöver det vanliga.

Bucher serie XPowa V90t till V14t. Från 9–14m³ sopbehållare. Högkapacitetssopmaskiner, dubbelsug, bredsug med högtrycksdysor, färskvatten från 4.500 liter. Extra ogräsborste, spolramper. Brett arbetsområde från sopning av stadsgator till fräs och tunneljobb.

NOLL

1E0 0 % LDRIFT

Nu elektrifi fie erar Bucher de större chassiburna sopmaskinerna. Bucher V65E erbjuder noll avgasutsläpp och låg ljudnivå. En behållare på 6,5 m³ sopbredd, 3.600 mm med dubbla borstar, vattentank på 1.540 liter. Åtta timmars sopkapacitet på en laddning. Vi är idag en av landets främsta leverantör av maskiner för vägunderhåll. Se mer på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer!

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv Tel 0303-150 50 stroman@stroman.se | www.stroman.se

CO² UTSLÄPP

Buchers nya fullelektriska sopmaskin. CityCat V20E är den andra generationen av elektriskt driven sopmaskin i 2m³ klassen. Specialdesignat kraftfullt batteri ger snabba laddtider och kapacitet att hålla åtta timmarsskift, vilket gör att den kan användas dygnet runt. Gilla och följ oss gärna på sociala medier.

BRODD


FABRIKSRENOVERADE UTBYTESMOTORER Två års garanti. Tillverkad enligt samma speci�kation som din DEUTZ-motor.

Uttjänt motor

DEUTZ XCHANGE

Alla slitdelar ersätts av DEUTZ originaldelar Alla komponenter är uppgraderade till den nyaste versionen Kvalitet och garanti lika som på nya DEUTZ-motorer Vi levererar DEUTZ originaldelar, motorer och service

Prisexempel d 2011 L4i 79.260 kr (exkl. moms och pant) DIESEL MOTOR NORDIC Sverige | Danmark | Finland Saldovägen 6-8 | 175 62 Järfälla Telefon 08-564 707 00 | Fax 08-760 41 46 www.dieselmotornordic.com

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Så ska kartläggningen av byggsektorns utsläpp göras Inom arbetet med den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig byggoch anläggningssektor 2045 har Byggföretagen tagit fram en ny vägledning som underlättar för företag att kartlägga och beräkna sina utsläpp. – Vi hoppas att vägledningen ska leda till att många företag inom hela samhällsbyggnadssektorn nu börjar mäta sina utsläpp. Att fler företag kartlägger sina utsläpp och skapar en policy för deras miljöarbete är ett av delmålen i färdplanen. Det är en mycket viktig del i färdplanens arbete för att nå klimatmålen, säger Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen. Under våren arrangeras webinarier för att informera om vägledningen och inspirera hela samhällsbyggnadssektorn till ett ökat engagemang för att nå Sveriges klimatmål. I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045.

We care. We support. We deliver.

DEUTZ SERVICE.

Stig Engström får kunglig medalj

Varje år på Karl-dagen, den 28 januari, beslutar H.M. Konungen om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj. I år förärades Engcons grundare och ägare Stig Engström med H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Hans Majestät Konungens medalj, tidigare även kallad Hovmedaljen, instiftades cirka 1814 och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt dessutom till befattningshavare vid Kungliga Hovstaterna för lång och trogen tjänst. I år tilldela-

”Det är en stor ära att förlänas med en medalj från H.M. Konungen.”

Stig Engström grundare av Engcon.

I år förärades Engcons grundare och ägare Stig Engström med H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv.

des Stig Engström medaljen för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv. – Jag fick ett brev som informerade att jag var utvald tillsammans med fem andra att tilldelas H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band samt att en medaljförläningsceremoni planeras att genomföras vid ett senare tillfälle, berättar

Stig Engström, grundare och ägare av Engcon. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band är rund med en bild i relief och på baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats, är avsedd att bäras om halsen. Stig Engström förlänades medaljen för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv och

kommenterar det så här: – Min mission är att förändra den grävande världen till att bli säkrare och effektivare. Det är därför otroligt roligt att mitt och Engcons arbete uppmärksammas. Det är en stor ära att förlänas med en medalj från H.M. Konungen, säger Stig Engström.


BRODDSON AB Marknadsledare inom elevatorsopmaskiner!

BRODDSON AB - Marknadsledare inom elevatorsopmaskiner! WWW.BRODDSON.SE 0141- 21 60 00

Din återförsäljare av Wille i Östergötland, Småland, Kronoberg & Blekinge

- en del av Broddson AB

För mer information kontakta: Mathias Kindell 0141- 21 67 39 Peter Ehn 0141- 21 67 89

Vi har även Sveriges största borstlager!!


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Ramirent satsar på digitala utbildningar REGISTRERINGSSTATISTIK DECEMBER 2020:

Lastbilsförsäljningen minskade med 61,6 procent Under februari registrerades totalt 3 306 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 39,3 procent fler än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under perioden januari februari 5 877 lastbilar, 46,8 procent fler än förra året Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 465 under februari, 10,2 procent fler än jämfört med februari förra året då 422 lastbilar registrerades. Samman-

lagt registrerades under perioden januari - februari 851 tunga lastbilar, 1,1 procent fler än under samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 2 814 under februari, 46,3 procent fler än under samma tid förra året då 1 923 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - februari 4 963 lätta lastbilar, 60,3 procent fler än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke februari 2020 februari 2019 jan-feb Andel% Daf 3 7 9 1,1 Iveco 3 0 8 0,9 MAN 1 13 3 0,4 Mercedes-Benz 27 35 68 8,0 Scania 221 193 392 46,1 Volvo 207 174 367 43,1 Övriga 3 0 4 0,5 TOTALT 465 422 451 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke februari 2020 februari 2019 jan-feb Andel% Citroën 139 54 267 5,4 Dacia 32 28 64 1,3 Fiat 67 86 113 2,3 Ford 515 376 792 16,0 Iveco 16 23 21 0,4 Maxus 14 - 24 0,3 Mercedes-Benz 236 220 458 9,2 Mitsubishi 8 1 12 0,2 Nissan 91 50 159 3,2 Opel 93 28 162 3,3 Renault 302 106 577 11,6 Toyota 239 83 432 8,7 Volkswagen 751 683 1.333 26,9 Övriga 14 4 31 0,6 TOTALT 2.814 1.923 4 963 100,0

Under hösten lanserade Ramirent flera av sina utbildningar digitalt. Satsningen innefattar sju olika lärarledda webbutbildningar med ett 20-tal kurstillfällen bara under första kvartalet i år. Och intresset har varit stort. Andelen kursdeltagare som väljer en av Ramirents digitala utbildningar har ökat med närmare 40 procent. Under hösten 2020 lanserades de första webbutbildningarna inom Ramirentskolan. Att erbjuda utbildningar online har varit på gång redan tidigare, men coronapandemin och de begränsade möjligheterna att samlas fysiskt, har drivit på utvecklingen.

bildningar, där deltagarna har direktkontakt med kursledaren, digitaliserats. – Intresset har varit stort. Vi har gått från att väldigt få av våra kursdeltagare valde en kurs online till att ca 40 procent gör det idag. Nu planerar vi för ytterligare lärarledda onlinekurser och ett 20-tal kurstillfällen kommer att hållas bara under första kvartalet, säger Lars Ölvestål, säljutvecklingschef på Ramirent. Utbildningarna vänder sig till verksamma inom

”Det är viktigt att arbetet med säkerhet på arbetsplatsen kan fortsätta även under rådande omständigheter.”

Lars Ölvestål säljutvecklingschef på Ramirent.

Snabbare än planerat har även lärarledda webbut-

Mellanskog fortsätter under 2021 att samverka i projektet Stoppa borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren.

Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. I projektet sker gemen-

sam kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare, övervakning med mera. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador. – Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen,

– nu även med 2-axligt släp!

www.lindgrensakeri.se

Dokraft 15-30 tonl

3.995:4.995:-

der en halv- eller heldag och hålls av Ramirents certifierade instruktörer.

De utbildningar som redan har digitaliserats är de som inte innehåller några praktiska moment. Framför allt handlar det om fallskydd, lift, brandfarliga arbeten, härdplast, säkra lyft med lyftredskap, ställning samt säker hantering av motorkap. Utbildningarna pågår un-

– Det är viktigt att arbetet med säkerhet på arbetsplatsen kan fortsätta även under rådande omständigheter, och därför har det varit centralt att vi har kunnat digitalisera flera av våra utbildningar, säger Lars Ölvestål.

samarbetet med Stoppa borrarna gör att vi kan samverka och lära av varandra, säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp. Utmaningarna med

granbarkborren under säsongen 2021 kommer att fortsätta och kommer till stor del att avgöras av säsongens väderförhållanden. Utvecklingen går åt rätt håll enligt studier på SLU, men Mellanskogs rekommendation är ändå att planera för stora utmaningar i berörda geografier och hoppas på en inte alltför varm och torr sommar.

Delar till transportörer...

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Förarstol Mekanisk Pneumatisk

byggindustrin och lär genom olika teman ut säkerhet på byggarbetsplatsen.

Projektet Stoppa borrarna fortsätter

Nya Dunderbyggnationer

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

Under hösten lanserade Ramirent flera av sina utbildningar digitalt. Och intresset har varit stort. Andelen kursdeltagare som väljer en av Ramirents digitala utbildningar har ökat med närmare 40 procent.

Servicekompressor

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se 1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

8.000:-

7.900-9.000:Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Ny app ska ge säkrare byggnadsställningar Slänklipparen Athena från Energreen.

Ny släntklippare från Energreen AB G Alexandersson som är specialiserade inom områdena gräs- och buskröjning samt gödselhantering lanserar nu en ny slänklippare från Energreen för professionella användare. Athena, som den nya klipparen heter har en arm med en räckvidd på hela 15 meter. Maskinen drivs av en sex-cylindrig Deutzmotor på 220 hästkrafter. Hydraulsystemet är från Danfoss. Maskinen har 2-hjuls, 4-hjuls och krabbstyrning och transporthastigheten är 40 km/tim. Vikten är 18.500 kilo. AB G Alexandersson skriver i ett pressmeddelande att den nya klipparen har konstuerats från grunden med föraren i fokus. – I Sverige är det vanligt att arbeta med tunga kättingaggregat som kräver högt oljeflöde. Längs många större vägar ska det dessutom klippas upp till 10 meter från kanten och därför tror vi det finns en efterfrågan av dessa kraftfulla maskiner, säger Daniel Alexandersson, vd på AB G Alexandersson. En alternativ arm, som kan arbeta med de riktigt stora kättingaggretaget på full längd kommer också att erbjudas.

Vårredskap till kanonpriser!

Felaktigt konstruerade byggnadsställningar har blivit en dödsfälla och det sker mellan 40-50 ställningsras varje år i Sverige. Nu går Byggnads in och stöttar utvecklingen av en digital plattform som med kraftfulla algoritmer ska göra ställningarna säkrare. 2019 genomförde Byggnads kontroller på över 1 100 byggnadsställningar i Sverige. Kontrollerna visade fel på över 65 procent av de kontrollerade objekten, och på flera platser var bristerna så allvarliga att skyddsombuden behövde stoppa arbetet. – Felaktiga ställningar kostar liv och hälsa för oss byggnadsarbetare. Idag är kontrollen närmast obefintlig och många av de som sätter upp byggnadsställningar saknar

helt kompetens för uppgiften. Det behövs en rejäl upprensning i branschen och jag hoppas att det här hjälpmedlet kan vara ett steg mot säkrare byggnadsställningar. Olyckorna måste bort! Säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads. Lösningen kan alltså vara en app för ställningsbyggare som kal�las Scaffcalc. I appen kan användaren skriva in byggställningens position och storlek – och algoritmen levererar sedan fullständiga dimensioneringshandlingar med instruktioner från bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

”Idag är kontrollen närmast obefintlig.”

Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads hoppas att en ny app ska minska olyckorna med byggställningar.

Bakom idén står civilingenjörerna Kevin Walian och Viktor Skoglund från Chalmers i Göteborg och utvecklingen av appen finansieras med medel från SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, där Byggnads och Scaffcalc är medansökande. Parallellt utvecklas även programmet Scaffinspect som ska öka effektiviteten i inspektionsarbetet för myndigheter och skyddsombud och möj-

liggöra fler och snabbare inspektioner i framtiden. Programmet ska nu testas i praktiken av Byggnads regionala skyddsombud. – Många olyckor i branschen är kopplade till felaktiga och osäkra byggnadsställningar. Under våra kontroller har vi märkt att många arbetsmiljöansvariga och chefer saknar tillräcklig kunskap. Förhoppningsvis kan den här appen ändra på den saken, säger Ulf Kvarnström arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

L on g Mångsidig långskopa! 3100 mm lång!

Återfyllnadsskopa Hydraulisk

Planeringsskopa med lång Flisskopor från 3 till 16 m³ botten och låg rygg

Pallgafflar för större och Betongblandarskopa för Avjämningsbalk med eller mindre maskiner från 1,6 till cement, betong samt utan rulle för hjullastare och 16 ton grävmaskiner. matjord och gödning

– Säkrare och lönsammare! TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Praktisk och mångsidig långskopa som passar perfekt som återfyllandsskopa, betongskopa etc. 3100 mm lång, bredd 1100 mm. BM-fäste.

Nu med kamera!

Flisraka för stackning av flfliis Sopvals för grävmaskin, fifinnns i flfleera bredder & olika och spån. fästen.

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Tel: 0660-37 52 96 Mob: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se • w w w.lst.ab-se

Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

17

CASE kortrumpa är en riktig premium maskin i klassen!

”...kombinationen av en ledande hydraulik tillsammans med en stor och fin hytt gör den mycket populär!”

MASKINIA + CASE = 10 ÅR VI FIRAR 10 ÅR SOM GENERALAGENT FÖR CASE MED KAMPANJPRISER PÅ UTVALDA MODELLER

KUNGEN AV KORTRUMPOR!

CASE CX85D SR - BANDGRÄVARE 9 ton

- Direktinfäst bom - Japanbyggd kvalitet - 25% starkare, steg V motor - 24 V elsystem - Premiumhytten från CX245DSR

CASE CX145D SR - BANDGRÄVARE 15-17 ton - Extra motvikt, +700 kg - 5 % starkare steg V motor - Premiumhytt

- Japanbyggd kvalitet - Tillval blad

CASE CX245D SR - BANDGRÄVARE 25-28 ton - Steg V motor - Ledande hydraulik - Premiumhytt

- Japanbyggd kvalitet - Tillval blad

ENASTÅENDE PRODUKTIVITET

DEN ULTIMATA FÖRARMILJÖN

LÅGA ÄGANDEKOSTNADER

10-20% snabbare cykler

Premiumstol från Grammer

Japansk toppkvalitet

Följsam & precis hydraulik gör dig mer produktiv

Stor & fin hytt med enkla touch-displayer

Erbjudande på både maskin & tillbehör

Superbalanserade maskiner tack vare extra motvikt

Fin sikt runt om maskinen, både sid- och backkamera

Ledande låg bränsle förbrukning med Steg V

KONTAKTA VÅRA SÄLJARE FÖR DIN OFFERT! STOCKHOLM 08-350820 • LINKÖPING/JÖNKÖPING 013-163000 / 036-363136 • UDDEVALLA 0522-94520 • GÖTEBORG 031-176060 • STAFFANSTORP 046-250050 ÅF: LULEÅ Lagers Maskin 0920-10206 • UMEÅ Kjellsons Maskinservice 090-121000 • Ö-VIK JBM 0703-744115 • ÖSTERSUND Jämt-Maskin 0703-310502 GNARP LGL Maskin 0703-409661 • GÄVLE Boström Maskin 026-101250 • KARLSTAD WTP Maskin 070-3309435 • ARBOGA RF Maskin 0589-17200


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs. Korslimmat trä kan komplettera konventionellt byggande på ett utmärkt sätt för att förbättra egenskaper i stommen och på så sätt göra det möjligt att bygga högre och mer avancerat med trä visar forskning vid Karlstads universitet.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Klimatsmarta stommar i korslimmat trä

– Vår forskning om korslimmat trä som del av en bärande trästomme väcker stort intresse inom byggsektorn, säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik. Vi är också mycket glada över att flera av våra forskningsansökningar beviljats och att vi därmed ser möjligheter att utveckla träbyggforskningen vid Karlstads universitet avsevärt under de närmaste åren. Vi har varit lyckosamma tack vare det stöd vi har från det privata näringslivet och offentliga aktörer som exempelvis

Region Värmland och Paper Province. Det ger oss möjlighet att etablera byggteknik som forskningsämne vid universitetet och förstärka Pro2BE, universitetets forskningsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. För närvarande har Sverige en betydande bostadsbrist. En prognos från Boverket anger att 700 000 lägenheter måste byggas fram till år 2025. Samtidigt finns en växande oro för hur byggnadssektorn påverkar kli-

matet och konventionella byggnadsmaterial utmanas av nya mer miljövänliga material. Det finns flera sätt att konstruera hållbara byggnader med olika stommar och byggnadssektorn genomgår för närvarande en omvandling från äldre byggtekniker till processer där cirkularitet och hållbarhet prioriteras högt. – Vi bedriver för närvarande flera projekt i samverkan med näringslivet, andra lärosäten, institut

”Tekniken med korslimmat trä innebär att man idag kan bygga hus högre än 50 meter.”

Johan Vessby universitetslektor i byggteknik, Karlstads universitet.

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

– Vår forskning om korslimmat trä som del av en bärande trästomme väcker stort intresse inom byggsektorn, säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik.

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! Backkameror Krankameror Översiktssystem Trådlös däcktrycksövervakning

Digitalt Trådlöst Kamerasystem

Byggnader med bärande Korslimmat trä kan komplettera

och ytterligare aktörer, säger Johan Vessby. Tekniken med korslimmat trä innebär att man idag kan bygga hus högre än 50 meter, och i vårt grannland Norge finns exempel där man byggt upp till 85 meter med trästomme. Tidigare har det inte varit vare sig tillåtet eller möjligt, men forskning och utveckling har öppnat dörren för lastbärande trästommar av den kalibern. Från Karlstad leds för närvarande några projekt, där även andra lärosäten medverkar, där syftet är att vidareutveckla byggandet ytterligare. Jamal Alipour är tidigare student vid Karlstads universitet och jobbar idag som ansvarig konstruktör

NYHE

med El-visir kamera

T

• Störningsfritt • Utan fördröjning • Stöd för två kameror • >100m räckvidd Artnr: 28071

DIGITAL +70°C -30°C

10V-32V

2CH IP69K BACKUP LINES

10G

7” LCD

SPLIT


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

19

Sedan Svenskt Trä började samla statistik om limträprodukter 1997 har försäljningen av limträ, i takt med intresset, ökat.

Foto: Mikael Ahrbom, arkitekt.

Fler väljer limträ – rekord femte året i rad

Limträ slår försäljningsrekord för femte året i rad. Ny statistik från branschorganisationen Svenskt Trä visar att försäljningen ökat med nästan 40 procent de senaste fem åren.

stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs. konventionellt byggande på ett utmärkt sätt för att förbättra egenskaper i stommen.

Foto: David Valldeby, Svenskt Trä

I Uppsala bygger just nu NCC Sveriges största kontrosbyggnad med en stomme helt i trä.

vid Derome Husproduktion i Kristinehamn. Han är sedan flera år också inblandad i forskningsprojekt inom byggteknik på universitetet. – Efterfrågan på bostadshus i trä är mycket stor för tillfället. Vi utvecklar ständigt våra produkter

och ser stora fördelar med nära samverkan med universitetet. I framtiden tror jag att vi kommer att bygga avsevärt mer med trästomme och då är det viktigt att vi kan hitta de mest effektiva tekniska lösningarna för att lyckas, säger Jamal Alipour. Planen är att forskar-

Träindustriföretaget Derome ser för tillfället en stor efterfrågan på trähus.

gruppen kommer att utökas med en doktorand och en adjungerad professor inom det närmaste halvåret. – Det känns inspirerande att vara verksam inom en del av byggsektorn som växer så mycket och där det finns stora möjligheter

att bidra till en mer hållbar framtid, säger Johan Vessby. Forskningen som bedrivs inom gruppen finansieras bland annat av Formas, KK-stiftelsen, Paper Province, Karlstads universitet och Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten, Formas).

- Det är spännande att se hur intresset för limträ fortsätter att växa. Det finns flera anledningar till att även 2020 blev ett rekordår. Exempelvis att allt fler har spenderat mer tid hemma vilket ökat bygg- och renoveringstakten. 2020 var det, och även i år, många stora trähusprojekt på gång, säger Carl-Magnus Nordkvist som är försäljningschef på Moelven Töreboda AB. Sedan Svenskt Trä började samla statistik om limträprodukter 1997 har försäljningen av limträ, i takt med intresset, ökat. 2020 blev ytterligare ett rekordår för limträindustrin som ökat med nästan 5 procent jämfört med 2019. På fem år har limträförsäljningen ökat med nästan 40 procent enligt statistik från Svenskt Trä. Även de senaste försäljningssiffrorna för de-

cember 2020 visade sig höga. Den totala försäljningen ökade med nästan 60 procent jämfört med 2019. Projektbalken gick upp nästan 74 procent medan lagerbalken gick upp cirka 40 procent jämfört med samma period föregående år. Att Sverige bygger allt mer i trä är tydligt. – För att nå högt uppsatta klimatmål behöver vi tänka om inom många industrier. Omställningen till ett hållbart byggande är möjlig tack vare arkitekter och konstruktörer som visar vägen och väljer trä tillsammans med oss limträtillverkare, säger Stig Axelsson som är försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB. Träindustrin ser en ljus framtid för limträ. Flera stora trähusprojekt är på gång just nu samtidigt som stora volymer av lagerbalken säljs via bygghandeln. – Trä är det enda förnybara konstruktionsmaterialet och det är både enkelt, tryggt och ekonomiskt bra, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

HYDRAULCYLINDRAR Enkel- och dubbelverkande

Olika utföranden till industriellt och mobilt bruk. Såväl standardiserade cylindrar som tillverkning efter kundens önskemål.

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

Bryggargatan 12, 665 32 Kil Tel. 0554-136 00 • info@hamekab.se

L

IL AB

IK

www.hamekab.se

K

eller se mer på:

H YDRAU

0554-136 00

ME A H

IK

A

Slå oss gärna en signal på

&A

LLS

A E RV I C E M E K

NI

SK


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Steelwrist och Volvo samarbetar

Enligt Skogsstyrelsen minskade arealen anmälningar om avverkning med 4 procent i januari.

Mindre avverkningsanmäld skog

Arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen. Anmäld areal i januari 2021 minskade med 27 procent i Norra Norrland och med 11 procent i Svealand, jämfört med januari 2020. I Götaland ökade den anmälda arealen 12 procent medan den var oförändrad i Södra Norrland. Under januari var minskningen störst i Gävleborgs län och Norrbottens län, -45 respektive -38 procent, jämfört med januari 2020. Även i Örebro län och Västernorrlands län var minskningarna stora, båda med -30 procent. Anmälningar och ansökningar om avverkning är fortsatt höga i Hallands län och Jämtlands län, med ökningar på 110 respektive 60 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020. Även i Skåne län är intresset för avverkning stort jämfört med januari 2020, med en ökning på 67 procent.

Arbetsmiljökonferens blir digital Arbetsmiljökonferensen är ett av Svemins mest välbesökta evenemang. Konferensen som hålls i Luleå har lockat över 300 personer vid de senaste årens upplagor. Årets evenemang kommer istället bli i digital form med inriktning proaktivt arbetsmiljöarbete, onsdagen den 14 april. - Vi hade så klart föredragit att hålla ett fysisk möte och det fanns planer på att försöka få till konferensen i sin vanliga form senare i höst. Men ett digitalt evenemang kan förhoppningsvis locka lika många, eller kanske till och med fler deltagare. Och det känns bra att kunna genomföra konferensen på ett säkert sätt under våren. Nu laddar vi inför den 14 april och håller tummarna för att nästa fysiska konferens blir i februari 2022, säger Åsa Dahlfors, ansvarig för arbetsmiljö, Svemin.

Steelwrist och Volvo CE fortsätter att utveckla samarbetet som startade för drygt tio år sedan när Steelwrist blev huvudleverantör av fabriksmonterade tiltrotatorer och snabbfästen på Volvos grävmaskiner.

Då efterfrågan på helautomatiska snabbfästen på grävmaskiner fortsätter att växa snabbt utökar nu Volvo sitt sortiment med Steelwrist SQ Auto Connect-snabbfästen direkt från fabrik för grävmaskiner mellan 13 och 35 ton. Lanseringen inkluderar även SQ adapterplattor för redskap i matchande storlekar. – Tack vare det goda samarbetet med Steelwrist under många år har vi kunnat följa med i den senaste teknikutvecklingen för grävmaskins-redskap. Nyckeln till framgångshistorien har varit förberedelse och installation från fabrik, enligt våra kunder. Tack vare åtagandet från båda varumärkena har Volvo kunnat erbjuda ett heltäckande program av Steelwrist symmetriska snabbfästen på ett brett utbud av grävmaskiner, säger Christian Berling, produktchef för grävmaskinredskap på Volvo. På de uppdaterade EC250E och EC300E ingår även Smart Connectplattformen som ger en sömlös integration med Volvo Dig Assist-systemet med den fabriksmonterade tiltrotatorn från

Med helautomatiska SQ-snabbfästen kan maskinföraren effektivt och enkelt byta mellan tiltrotator, hydrauliska och mekaniska redskap utan att lämna hytten.

Steelwrist. Här ingår förbättrade säkerhetsfunktioner med en singel-brytare till både snabbfästets- och tiltrotatorns låssystem. Smart Connectplattformen har varit ett projekt där Steelwrists systerbolag SVAB Hydraulik har medverkat i utvecklingen från start. Redskapsigenkänning kan läggas till efter leverans för både fabriksmonterade och eftermonterade installationer. Med Smart Connect-plattformen kan Steelwrist tiltrotatorer monteras hos återförsäljaren med en plug-and-play-installation som även omfattar singelbrytaren för låsfunktionaliteten. Det betyder att Volvos återförsäljare kan korta leveranstiden och optimera funktionaliteten till i stort sett samma nivå som en installation gjord på fabriken, även

om slutkunden köper en maskin som står i lagret hos återförsäljaren. – Inom Steelwrist har vi länge arbetat hårt för att främja globala standarder och till sist börjar vi skönja resultat. För det första, med Volvo som lanserar Steelwrist SQ från fabrik och med Caterpillars nyligen lanserade HCSfäste, är det en stor sak när två branschledande aktörer nästan samtidigt

lanserar produkter som är kompatibla med Open-Sstandarden. För det andra kan Volvo:s lansering av Smart Connect-plattformen vara ett stort steg mot ett öppet redskapsgränssnitt för grävmaskiner i likhet med ISOBUS inom jordbrukssektorn. Detta skulle kunna möjliggöra ökad smartness och uppkopplade grävmaskinsredskap som aldrig förr, säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist.

Efterfrågan på helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner fortsätter att växa snabbt.

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

21

MASKINIA + DOOSAN = 30 ÅR

FIRA MED OSS!

  Minigrävare 1 & 2 ton

DOOSAN DX10z & DX19 Doosan DX10z Steg V motor, tiltmellandel, planerings- & grävskopa

209 000:-

Doosan DX19 Steg V motor, tiltmellandel, planerings-, gräv- & kabelskopa

299 000:-

Midigrävare 9 ton

DOOSAN DX85R-3, engcon-line Steg V motor QS45-fäste EC209 Bultad grip

Centralsmörjning Schaktblad LED-beysning 3 skopor

989 000:999 000:-

med gummilarv med stållarv

Hjulgrävare 14-18 ton

DOOSAN DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5 & DX170W-5

n"!

io t i d e r a e y 0 3 " classic line Välj tiltrotator - engcon eller rototilt Grip Centralsmörjning Dieselvärmare

LED-Belysning Takramp och rotella Drag, tipp och el i undervagn

KAMPANJPRISER PÅ VÅRA HJULGRÄVARE!

MISSA INTE VÅR FÖRMÅNLIGA FINANSIERING!

Ränta mellan 0,9%-1,6% beroende på förutsättningar och avtalstid. Alla priser exkl moms Fritt Maskinias anläggningar

STOCKHOLM 08-350820 • LINKÖPING/JÖNKÖPING 013-163000 / 036-363136 • UDDEVALLA 0522-94520 • GÖTEBORG 031-176060 • STAFFANSTORP 046-250050 ÅF: LULEÅ Lagers Maskin 0920-10206 • UMEÅ Kjellsons Maskinservice 090-121000 • Ö-VIK JBM 0703-744115 • ÖSTERSUND Jämt-Maskin 0703-310502 GNARP LGL Maskin 0703-409661 • GÄVLE Boström Maskin 026-101250 • KARLSTAD WTP Maskin 070-3309435 • ARBOGA RF Maskin 0589-17200


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020

– En lönsam investering! Däcktrycksövervakaren e-cap® sparar dina däck och minimerar stoppen.

Tel 018-34 07 01 info@transeco.se • www.transeco.se

Nordisk Bergteknik förvärvar i Västra Götaland Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom infrastruktur. S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, grundades 2004 och omsätter omkring 75 miljoner kronor år årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt. – Nordisk Bergteknik avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva S Blomquist Entreprenad. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, Andreas Christoffersson, vd på Nordisk Bergteknik.

Byggloven tyder på minskat bostadsbyggande i år Statistiken över beviljade bygglov för bostäder under 2020 ger signaler om att nyproduktionen av såväl småhus som flerbostadshus kan minska under det närmaste året. Trenden pekar mot en minskning med cirka 7 procent för det totala bostadsbyggandet och det verkar som att småhusbyggandet sjunker mest. Detta redovisar Navet Analytics i sitt senaste månadsbrev, Marknadssignaler och prognoser. – Trenden ligger i linje med våra prognoser för det samlade bostadsbyggandet 2021, kommenterar Patrik Wikman, kvalitetsansvarig på Navet Analytics.

Ny plattform för Brokks uppkopplade robotar Brokk lanserar en onlineplattform för uppkopplade Brokkrobotar. Brokk Connect är en hårdvaru- och mjukvarulösning som är unikt utformad för Brokks rivningsrobotar, som ansluter dessa till en online-portal där ägaren kan spåra och hantera sina maskiner. Förutom att tillhandahålla realtidsdata analyserar den information för att hjälpa användaren att optimera maskinanvändning och driftstid. Hårdvaran som är installerad på maskinen är ansluten till både styrenheten och alla sensorer på maskinen. Mjukvaran är utformad för att bearbeta och analysera all data från roboten. I Brokk Connect kan man spåra och hantera hela robotflottan, få exakt information om varje aktivitet samt få notiser om något händer eller om servicebehov uppstår

Mindre virkeslager i år än förra vintern

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan.

Lagren av barrsågtimmer ökade i slutet av 2020 och uppgick vid årets slut till 3 miljoner kubikmeter vilket dock var 8 procent mindre än samma tidpunkt 2019. Värt att notera är att det var enbart i södra delen av landet som lagren av barrsågtimmer minskade jämfört med förra vintern. I resten av landet var lagren oförändrade eller något större. Genomsnittslagret av barrsågtimmer vid årsslut de senaste fem åren är 2,9 miljoner kubikmeter Lagren av massaved uppgick till 5 miljoner kubikmeter. Det är 9 procent mindre än vid årsslutet 2019 men en fortsatt hög nivå jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren som är 4,4 miljoner

Vid årsskiftet uppgick lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis till 9 miljoner kubikmeter. Lagren av barrsågtimmer ökade dock i slutet av fjolåret.

Foto: Per Eriksson

kubikmeter. Även när det gäller lager av massaved finns regionala skillnader. I norr och i söder minskade lagren medan de ökade i resten av landet. Lagret av massaflis var drygt 1 miljon kubikmeter vilket var 24 procent mer än årsslutet 2019. När lagerförändringarna summeras under 2020 ser man att lagren av samtliga sortiment ökade i början av året för att senare under våren minska. Lagren av barrsågtimmer ökade därefter fram till

årsslut medan lagren av massaved fortsatte att minska fram till slutet av året då de låg på oförändrad nivå. Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 3,6 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,6 miljoner kubikmeter granmassaved och 0,7 miljoner lövmassaved. Jämfört med förra årsslutet har lagren av barrmassaved minskat med 13 procent men är fortfarande betydligt större än 3,1

miljoner kubikmeter som är genomsnittsnivån för de senaste fem årssluten. Lagren av massaved låg till 44 procent vid bilväg, 28 procent vid industri och 28 procent vid terminal. Granmassaved och lövmassaved ligger oftare vid bilväg än barrmassaveden. Vid årsslutet 2020 låg 68 procent av granmassaveden vid bilväg. Motsvarande siffror för barrmassaved och lövmassaved var 39 respektive 53 procent.

Brytvärda kritiska metaller finns i svensk alunskiffer Metaller av olika slag kommer att behövas under en lång tid framöver, inte minst för att klara omställningen till batteridrivna fordon och annan grön teknik.

Sveriges berggrund kan bidra med utvinning av kritiska metaller som EU efterfrågar; till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, viktiga för framtida energilagring i batterier. Nyligen presenterades Alunskifferutredningen (N 2020:02) på beställning av Sveriges Riksdag. Mottagandet har varit försiktigt positivt från berörda branschföreträdare. Bland annat föreslås lämplighetskrav för den

som ansöker om bearbetningskoncession för alunskiffer

– Miljöriskerna som potentiellt kan uppstå är inte unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna, säger Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet, som har deltagit som

”Miljöriskerna som potentiellt kan uppstå är inte unika för alunskiffer.” Lena Alakangas professor i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet

Silverfallet - Längs bäcken finns lämningar av Karlsfors alunbruk och kalkbruk.

expert i utredningsarbetet. Metaller kommer att behövas under lång tid framöver, inte minst för att klara övergången till batteridrivna fordon och annan grön teknik. Sveriges berggrund kan bidra med kritiska metaller som EU kräver; till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, viktigt

för framtida energilagring i batterier. – En viktig del av utredningen har varit att identifiera kunskapsluckor. Därför föreslås olika kunskapsförbättrande åtgärder avseende utvinning av alunskiffer inklusive forskning relaterad till miljörisker, säger Lena Alakangas.


E C I V R E S R A HAMM

vi servar alla fabrikat!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020 • Forskning & Natur

Innovationer i de gröna näringarna ska prisas De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Finn, Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Norrland på tre innovationspris tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). - En av SLU:s viktigaste uppgifter är att bidra till nyttiggörande i samhället och vi har många duktiga forskare som kan bidra till att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan, säger Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan på SLU. Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn har erfarenheter från fjolårets Innovationspris. – Det vinnande bidraget i Alnarp handlade om forskning om att använda naturens egna små drönare, blomflugor, till pollinering och även i förlängningen med precision kunna tillföra olika nyttiga mikroorganismer och även kemikalier. Det innovativa bidraget från forskarna Paul Becher och Guillermo Reherman har goda möjligheter att bli framgångsrikt. - Vi hoppas på fler goda bidrag från forskning och studier som bedrivs på SLU i Alnarp med potential att komma den gröna näringen till del.

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur den digitala tekniken kan stödja ett ökat återbruk. Foto: Jonas Tobin, Per Eriksson.

Så kan digitalisering öka återbruket i byggbranschen Idag står den brutna kedjan av information genom byggprocessens som ett hinder för ökat återbruk. Avsaknaden av digitala stöd för att säkerställa ett obrutet flöde har länge varit en fråga för diskussion mellan byggprocessens aktörer. – En viktig nyckel för att skapa ett hållbart bostadsbyggande är att det finns tillgång till tillförlitlig och spårbar information om byggmaterialens miljöpåverkan. Det kan uppnås med stöd av digitalisering, men för att

den digitala tekniken ska komma till sin rätt krävs även förändrade arbetssätt, till exempel i hur vi lagrar information kring våra byggmaterial, säger Jeanette Green, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL).

SOPMASKINBORSTAR - Specialitet borstringar - stål/poly/nylon Även specialborstar för industrin Egen tillverkning sedan 1910

Borstfabriken i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • info@borstfabriken.se

I projektet ”Digital tvilling – en loggbok för innovativt och hållbart bostadsbyggande” har IVL därför utforskat hur nya digitala arbetssätt kan främja utvecklingen av ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation kopplat till byggmaterial. – I vårt arbete med hållbarhet och byggnader stöter vi ofta på ambitioner kring att bygga cirkulärt, giftfritt och klimatneu-

”I vårt arbete med hållbarhet och byggnader stöter vi ofta på ambitioner kring att bygga cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt.”

Jeanete Green projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

tralt. Men det är först när byggnadens hållbarhet kan har spårbarhet tillbaka till byggmaterialens deklarerade miljöpåverkan som vi kan få framtidens klimatneutrala och giftfria materialdatabanker för cirkulärt byggande, säger Jeanette Green. Digitala tvillingar, det vill säga digitala kopior av fysiska byggnader, som innefattar byggnaders system för värme och ventila-

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

25

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Trots att stora mängder av bygg- och rivningsavfallet håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur den digitala tekniken kan stödja ett ökat återbruk.

Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Frontbåge till John Deere skördare.

– En viktig nyckel för att skapa ett hållbart bostadsbyggande är att det finns tillgång till tillförlitlig och spårbar information, säger Jeanette Green.

Byggavfall står för en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas.

tion, har blivit vanligare i byggsektorn men fortfarande saknas det stöd för att kunna jobba effektivt med hållbarhetsnyckeltal som också innefattar det material som ingår i byggnaden. Den loggbok som upprättas i externa databaser för att spåra byggprodukter ger mer en ögonblicksbild av ett enskilt skede av byggprocessen. – Arbetssättet i dagens byggprocess, med många

behöver de förekommas av standardiserade sätt för digital identifiering och dokumentation av byggmaterialens miljöinformation visar projektet. Digitala tvillingar som också innefattar information om byggmaterial i en loggbok skulle vara av värde, men det kräver att loggboken innehåller korrekt och uppdaterad information. – För att komma dit behövs en uttalad och

utbyten av material längs vägen, gör att det blir svårt att hålla informationen uppdaterad. Det får till följd att tillförlitligheten brister, vilket i sin tur hindrar återbruk och cirkulära materialflöden, säger Eva Stattin på IVL. Tekniska lösningar så som digitala tvillingar och så kallad blockkedjeteknik kan ändra på detta men för att dessa tekniker ska komma till sin rätt

gemensam strävan efter ett obrutet flöde av miljöinformation från byggprocessens samtliga aktörer. Nuvarande arbetssätt behöver förändras drastiskt för att byggnader ska kunna utvecklas till de ”materialbanker” som de faktiskt har potential att vara, säger Eva Stattin.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Cat 320 Next gen.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W.

Patrik 070-207 31 34 • patrik@entrax.se

KONTA KT OSS FÖ A R DEMO!


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Konkurserna minskar 14 procent i februari Enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe gick gick 447 aktiebolag i konkurs i februari, en minskning med 14 procent. Därmed fortsätter trenden med stadigt nedåtgående konkurstal även denna månad. Den positiva konkursutvecklingen återspeglas i 15 av landets 21 län. Dessutom är majoriteten av företagen som gått i konkurs under februari mindre aktiebolag med relativt få anställda. Under årets första två månader har konkurserna minskat med 14 procent i Sverige. Till skillnad från januari, så är majoriteten av alla konkursade företag denna månad små och medelstora företag. Den genomsnittliga omsättningen minskade med 29 procent och endast 981 anställda drabbades av månadens konkurser, en minskning med hela 50 procent jämfört med samma period förra året. Inte sedan december 2015 har så få medarbetare blivit berörda när deras arbetsgivare gått i konkurs. – Företagen fortsätter att överleva trots pandemin. Kombinationen av olika stödåtgärder för att stimulera ekonomin samt det faktum att många företag lyckats att anpassa sin verksamhet under en längre tid har såklart bidragit till denna positiva utveckling. Vi ser låga konkurstal i större delar av landet denna månad, säger Henrik Jacobsson, vd Creditsafe Sverige.

Hydroscand öppnar slangbutik i Säffle Hydroscand har stora expansionsplaner under våren och kommer inom kort att öppna tre nya butiker i Sverige. Nu satsar Hydroscand på att öka tillgängligheten för kunderna i värmländska Säffle. Tidigare har Hydroscand avslöjat sina expansionsplaner i Uddevalla och Kristinehamn. Nu satsar företaget ytterligare i region Värmland och etablerar nu en till butik – närmare bestämt på Norrlandsvägen 22 i industriområdet Rolfserud i Säffle. – Butiken kommer ligga på Norrlandsvägen 22 i industriområdet Rolfserud i Säffle, precis intill E45, där många av våra kunder naturligt passerar. Etableringen känns som ett naturligt och viktigt steg, säger Tomas Zettergren, regionchef Värmland på Hydroscand. Butiken kommer att erbjuda ett brett och lokalt anpassat sortiment. Utanför Hydroscands nya butik finns det även gott om yta för att kunna ta emot kunder som färdas i större fordon. Hydroscand i Säffle kommer att drivas i nära samarbete med butiken och SlangExpress i Karlstad. Det kommer att resultera i en jämnare servicegrad i Värmlands-regionen.

Nu lanserar Farma sin största huggarvagn genom tiderna. Det är en dubbelramsvagn för skogsägare i behov av att transportera stora volymer virke.

17 tons huggarvagn från Farma Nu lanserar Farma sin största huggarvagn genom tiderna. Vagnen är i första hand framtagen för kunder på kontinenten, men uppges också vara efterfrågad av skndinaviska användare.

Farma T 17 är en dubbelramsvagn för skogsägare i behov av att transportera stora volymer. Den höga markfrigången på 630 mm och det låga marktrycket uppges ge en hög framkomlighet. Farma T 17 har en lastlängd på 5400 mm och lastarean uppgår till 3,3 kvadratmeter.

Eco Log - when you´re in control

Tack vare sin 40 gradiga ramstyrning med infästning långt bak i vagnen är T 17 både smidig och följsam. När det kommer till specifikationer och utrustning

är Farma T17 en flexibel vagn, här kan kunden välja mellan navmotor - eller robsondrift, alternativt helt utan drift för den som enbart använder vagnen för vägtransport. – T 17 är anpassad för

våra längsta och mest kraftfulla kranar. Vagnen är försedd med lavettstödben för ökad stabilitet, säger Anders Svensson, försäljningschef för Skandinavien på Farma. Farma T 17 går att få med hjuldimensioner från 500/60-22,5 upp till 710/40-22,5. Vagnen är i standard försedd med svängbara stöttor men går att få med bankar likt våra G2 vagnar med raka stöttor. Modellanpassade verktygslådor och motorsågshållare finns att tillgå och om det behövs extra fart på hydrauliken finns vagnen att tillgå med pump och tank. MADE IN SWEDEN

Med Eco Logs skördare i 500-serien får du som förare full kontroll över arbetet genom att nivellera och anpassa maskinen efter underlaget oavsett terräng. Genom överlägsen markfrigång, driftsäkerhet, servicevänlighet och en stark skördarkran banar du och din • HÖG MARKFRIGÅNG Eco Log väg för hög produktivitet • STARK KRAN och ett kostnadseffektivt ägande. Läs mer om våra skördare på ecologforestry.com

• SERVICEVÄNLIG • HÖG PRODUKTIVITET • GOD SIKT

Forestry of tomorrow


Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com p e wa g s we d e n A B Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

NYHET! Nu fi fin nns version 2 att beställa. 1:a generationen går att uppgradera.

ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med lång batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

Länken till framtiden

ScaleLog.com


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Ny svensk generalagent för Rammer SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning.

Göteborgs Hammarservice AB stärker sin position på den svenska marknaden som ny generalagent för Rammer - ett varumärke som företaget har över 35 års erfarenhet av.

Sedan 2018 har Göteborgs Hammarservice AB haft ett avtal med den finska tillverkaren av hydraulhammare Rammer om att köpa deras produkter utan mellanhänder.

HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Nu tar man steget fullt ut och blir generalagent för varumärket på den

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

”Det känns stort för oss som är ett litet företag att få hela agenturen för ett världskänt varumärke som Rammer.”

Robin Andersson Göteborgs Hammarservice.

Göteborgs Hammarservice är ny generalagent i Sverige för Rammer Hydraulhammare. Från vänster: Robin Andersson och Emil Andersson.

svenska marknaden från och med den 8 februari 2021. – Det känns stort för oss som är ett litet företag att få hela agenturen för ett världskänt varumärke som Rammer, säger Robin Andersson, som tillsammans med sin bror Emil Andersson och far Meier Andersson driver Göte-

borgs Hammarservice. All försäljning av Rammer originalreservdelar och spett i Sverige sker genom Göteborgs Hammarservice och deras servicepartners Cema Maskin AB i Järfälla och Melanders Alltjänst i Luleå. Göteborgs Hammarservice AB har erfarenhet av att serva hydraulham-

Foto: Per Eriksson

mare från Rammer i mer än 35 år och har under de senaste åren även börjat jobba allt mer med försäljning. Som generalagent säljer Göteborgs Hammarsevice hela Rammers sortiment av hydraulhammare, rivningsutrustning och aggregat.

Visualiseringsverktyget SkyView uppdateras Påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler var på All Time High under 2020

Ombyggnad av offentliga lokaler ökar kraftigt Enligt analysföretaget Navet Analytics löpande konjunkturbevakning av den svenska byggmarknaden, påbörjades det under 2020 ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 143 miljarder kronor. Jämfört med utfallet 2019 innebär det en ökning med cirka 5 procent. Skillnaderna mellan de olika sektorerna är emellertid stora. När det gäller kontor- och handelslokaler har ny- och ombyggnadsinvesteringarna minskat betydligt, tydligt påverkat av en konjunkturavmattning och pågående pandemi. – Däremot visar statistiken att husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler har ökat kraftigt under fjolåret. Sammantaget påbörjades det investeringar inom sektorn till ett värde av över 90 miljarder kronor, vilket innebär att vi får blicka ända tillbaka till 2011 för att hitta en högre investeringsvolym, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Studerar vi siffrorna mer i detalj ser vi också att det är ombyggnaden som är exceptionellt stark, där volymen är på All Time High.

Visualiseringsverktyget SkyView får en ny praktisk funktion för att jämföra ortofoton och möjligheten att volymberäkna mot en avgränsad del av en modell. I molnprocesseringen, som är ett verktyg för att konvertera drönarbilder till en georefererad digital tvilling, kommer man att kunna avgränsa det område som ska inkluderas i tvillingen. För att enklare kunna se utvecklingen över tid och följa framdriften i ett projekt har vi skapat en ny funktion för att jämföra ortofoton. Klicka på jämför, välj de två tidpunkter i projektet du vill jämföra och för sedan reglaget över fotona. Då får du en tydlig överblick av förändringarna mellan de två tidpunkterna. Verktyget för volym-

SkyView är ett 3D-visualiseringsverktyg som med en georefererad digital tvilling som grund underlättar arbetet för företag i bygg- och anläggningsbranschen.

Foto: Skymap.

beräkning i SkyView har genomgått mycket utveckling den senaste tiden. Redan idag är det möjligt att med en enkel knapptryckning volymberäkna behovet av schakt eller fyll i den drönarskannade 3D-modellen. Du kan också enkelt få fram differensen mellan en teoretisk modell, till exempel en modell för färdig mark, och den faktiska verkligheten i den drönarskannade 3D-modellen. Med den nya funktionen som nu lanseras kan man

välja att avgränsa det område i en teoretisk modell som man vill volymberäkna mot verkligheten. Genom att direkt i SkyView skapa en begränsningspolygon får du fram volymdifferensen mellan ritning och verklighet för den yta du pekat ut.

” Nya uppdateringar och funktioner släpps i princip varannan vecka.” Jon Bengtsson vd på skymap

I vissa fall kan det vara en stor fördel att kunna avgränsa arbetsområdet som visualiseras. Det kan till exempel handla om att du vill begränsa området utifrån fastighetsgränsen, eller endast få med en etapp av ett större projekt. Nu blir det möjligt genom att lägga till en georefererad begränsningspolygon när du molnprocesserar. Då beskärs ortofoto och punktmoln och all data utanför begränsningspolygonen exkluderas. – Vi utvecklar och förbättrar löpande funktioner och nya verktyg i våra onlinetjänster utifrån våra användares behov och önskemål. Nya uppdateringar och funktioner släpps i princip varannan vecka och utgångspunkten är alltid att förbättringarna ska göra tjänsterna enklare, smidigare och till större nytta, säger Jon Bengtsson, vd på Skymap.


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021 • PROVKÖRNING

Ny generation för Hyundai Tucson Hyundai erbjuder ett brett utbud av elektrifierade drivlinor inom kompakt-SUV-segmentet, inkluderat val mellan hybrid, laddhybrid och 48-volts milhybrid sammanfattar helt nya Tucson Hyundais elektrifiering av sin europeiska SUV-flotta. Helt nya Tucson är en global modell. Den kommer att produceras i flera fabriker över hela världen och blir den tredje generationen av modellen som produceras i Europa på Hyundais fabrik i Nošovice, Tjeckien. Andra generationen Tucson var den första modellen som tillverkades i Nošovice. En fortsatt tillverkning av Tucson på fabriken understryker Hyundais fokus på den europeiska marknaden. Hybridversionen består av en ny 1.6-liters T-GDI (turbolad-

dad bensinmotor med direktinsprutning) Smartstream-motor och en 44.2 kW elmotor med ett 1.49 kWh lithium-ion polymerbatteri. Motorerna är parade med en sexväxlad automatisk växellåda (6AT) och tillgänglig med tvåhjuls- eller fyrhjulsdrift. Systemet är det kraftfullaste av helt nya Tucsons drivlinor med en kombinerad effekt på 230 hästkrafter. När det kommer till 48-volts mildhybridteknik erbjuds en 1.6-liters CRDi Smartstream med 136 hästkrafter, 7DCT och fyrhjulsdrift. För kunder som föredrar bensinmotor erbjuds en 1.6-liters T-GDI, bensinmotor med 150 hästkrafter, tvåhjulsdrift och val mellan 6iMT eller 7DCT. Ett annat välbalanserat val är 1.6-liters T-GDI med 180 hästkrafter, 7DCT och

fyrhjulsdrift. En laddhybridversion av helt nya Tucson med en 1.6-liters T-GDI-motor på 265 hästkrafter kommer inom kort även den att bli tillgänglig för kunder i Sverige. Mer detaljer avslöjas närmare lansering under 2021.

Htrac-inställningar. Förarassistanssystemet har bland annat gör Remote Smart Parking Assist (RSPA) det möjligt för bilen att parkera sig själv, filassistent som håller bilen centrerad mitt i körfältet med mera.

Nya Tucson konsoliderar sitt suv-ursprung med 4x4-kapabilitet tack vare den nya terränglägesväljaren. Den här funktionen är tillgänglig på hybridversionen med automatlåda och använder Hyundais Htrac fyrhjulsdriftsteknik, vilken möjliggör smidig hantering och bättre fördelning av vridmoment baserat på hjulgrepp och bilens hastighet. Förutom olika körlägen optimerar tre ytterligare terränglägen – Lera, Sand och Snö körprestanda och

En funktion unik för segmentet är Blind View Monitor. När föraren signalerar körfältsbyte visar en av de två huvudrattarna i 10.25-tums skärmen en vy av döda vinkeln på respektive sida. Detta ger en förbättring av utsikten på sidospegeln och ger också ytterligare visuellt stöd i mörka och regniga förhållanden.

” Den nya karossarkitekturen ger en markfrigång på 291 mm”

Bästa lösningen för din lastbil

Ett skräddarsytt fastflak med möjligheter, det är du som bestämmer hur det ska se ut. Längd, kran, bakgavellyft, lastsäkringsutrustning, typ av flakbotten, verktygslådor, surrningsstegar och mycket annat. Tillsammans tar vi fram det optimala flaket. Läs mer på laxo.se

Hyundai Tucson har länge levt ett visar att så kommer det inte

Foto: Hampus Rosencranz

I september förra året presenterades nya generationen av Hyundai Tucson. Hyundais kompakt-suv erbjuder nu ett brett utbud av elektrifierade drivlinor i den fjärde generationen av företagets bästsäljande modell med fler än sju miljoner bilar sålda sedan lanseringen 2004.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygga fälgar.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

31

Fakta. Hyundai Tucson 1,6 T-GDI HEV 4WD Miljö

Koldioxidutsläpp: 145 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 0,64 l/mil Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundpris: 384.900:Skatt: 4.585:- de första tre åren. Därefter blir skatten 1.108:-

Teknik

liv i skuggan av VW Tiguan, Toyota RAV4 och inte minst koncernsyskonet Kia Sportage. Nya Tucson nödvändigtvis att bli för den fjärde generationen som nu lanseras i Sverige.

Motor: 1,6-liters 4-cylindrig bensinmotor Cylindervolym: 1.598 cm³ Max effekt: 180 hästkrafter Max vridmoment: 265 Nm Kraftöverföring: Motor fram, fyrhjulsdrift Växellåda: 6-stegad automat Elmotor: 60 hästkrafter. Total effekt 230 hästkrafter. Batterikapacitet 1,49 kWh. Räckvidd: El: 0 mil. El och bensin: 81 mil.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 8,3 sek Toppfart: 193 km/tim

Mått/vikt

Fin förarplats med mycket hög komfort.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Spektakulära strålkastare.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 450, bredd 187, höjd 165 Last: 616–1.795 liter Tjänstevikt: 1 650 kg Maximal dragvikt: 3 500 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Designen sticker ut • Rymlig • Hög komfort

Minus:

• Laddhybrid dröjer • Dyrare än konkurrenterna

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 145 g/km (WLTP) A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A B B. 96–120 C C. 121–150 D D. 151–175 E E. 176–200 F. Över 200 F EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2019: 120 g/km

Youtube

C


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Under de kommande fyra åren ska forskarna Johanna Johansson och Camilla Sandström bland annat göra policyanalyser av utredningar, lagförslag samt lagar och regleringar i både S aspekt av forskningen är en fortsatt dialog med skogens intressenter. De kommer också utvärdera olika samverkansprocesser inom ramarna för Sveriges nationella skogsprogram.

Skogen som resurs för ett klimatneu Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de har rätt förutsättningar att göra de prioriteringarna.

– För att nå målet om en klimatneutral välfärdsstat måste olika sektorer bidra och där har man satt en hög tilltro till att vi ska använda mer biomassa, framför allt från skogen

både när det kommer till drivmedel och för att bygga till exempel höghus i trä. Men det är där konflikten ligger. I vilken utsträckning ska vi bevara eller bruka skogen för att

”Redan i dag upplever många markägare att rätten att bruka marken för ett aktivt skogsbruk är begränsad.” Johanna Johansson docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap

Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

4.900:-

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

33.000-56.000-79.000:1 års materialgaranti mot fabrikationsfel • Frakt och moms tillkommer.

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

nå de klimatneutrala målen? Biologisk mångfald ställs ofta mot klimatet trots att de egentligen hör ihop. Det går inte att ha det ena utan det andra, säger Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. I ett nytt projekt (Vägar till en biobaserad samhällsekonomi) finansierat av det statliga forskningsrådet Formas ska Johanna

Johansson tillsammans med professor Camilla Sandström vid Umeå universitet, bland annat titta på hur den här konflikten hanteras av politikerna. – Det vi kommer undersöka närmare är styrningen av skogen som resurs och hur det förhåller sig till andra politiska målsättningar inom miljöpolitiken generellt, men också landsbygds-, klimat,- och energipolitiken. Vår för-

hoppning är att komma med rekommendationer kring hur man kan förenkla styrningen så att den blir mer effektiv och faktiskt styr mot de mål som satts upp, säger Johanna Johansson. Nyligen presenterades den statliga utredningen om den svenska skogen, Stärk äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Ett av de förslag som läggs fram

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020

33

24/7 WEBB SHOP

Ett av de förslag som lades fram i Skogsutredning var att fjällnära skog ska skyddas. Det skulle, om det blir verklighet, påverka flera hundra enskilda markägare och skulle kosta staten flera miljarder.

En av forskarna i forskningsprojektet “Vägar till en biobaserad samhällsekonomi” är Camilla Sandström, professor vid Statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.

Sverige och på EU-nivå. En viktigt

Sverige har en av Europas största skogsarealer och skogen är en oerhört viktig resurs för landsbygdsutveckling, bevarande, rekreation och renskötsel.

utralt samhälle är att fjällnära skog ska skyddas. – Det skulle, om det blir verklighet, påverka flera hundra enskilda markägare och staten skulle behöva gå in med flera miljarder för att ersätta dem, säger Johanna Johansson. Redan i dag upplever många markägare att rätten att bruka marken för ett aktivt skogsbruk är begränsad. Något som i förlängningen lett till en

misstro till myndigheter och politiker. Under de kommande fyra åren ska de två forskarna bland annat göra policyanalyser av utredningar, lagförslag samt lagar och regleringar i både Sverige och på EU-nivå. En viktigt aspekt av forskningen är en fortsatt dialog med skogens intressenter. De kommer också utvärdera olika samverkansprocesser inom ramarna för Sveriges nationella

skogsprogram. Studien omfattar också intervjuer och deltagande observationer. En tredje del är att vända blicken mot framtiden med hjälp av framtidsstudier: – Hur ser en klimatneutral och biobaserad framtid ut där skogen spelar en stor roll? Hur ser det samhället ut? Hur jämkas olika mål och vilka styrmedel krävs för att vi ska nå dit? Är den framtiden ens möjlig?

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

SKOGSBAND!

BOGGIBAND Bärande dragande

Kedjor & band

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

Tel 0476-521 35 • info@nyvab.se • www.nyvab.se Delaryvägen 5, 343 36 Älmhult

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Reviderade målsättningar för Peab I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peabs ledning och styrelse idag fattat beslut om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål. Från och med i år kommer Peab att externt rapportera verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella. Den 1 april 2020 förvärvade Peab YIT:s nordiska beläggningsoch ballastverksamhet. Förvärvet stärker Peabs närvaro i Norden och ökar affärsområde Industris betydelse i koncernen. Den 11 december 2020 delade Peab ut och börsnoterade dotterbolaget Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av dessa strategiska affärer har Peab utvecklats allt tydligare till att vara en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärl-

Nya Dynaset HPW160 är lämplig för dammkontroll.

Dynaset lanserar nya högtrycksvattenpumpar

I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peabs ledning och styrelse idag fattat beslut om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål.

Foto: Peab

dens förväntningar. I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peabs ledning och styrelse idag fattat beslut om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål. Såväl de interna som de externa finansiella och icke-finansiella målen kategoriseras under de tidigare strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Mest lönsamma företaget i branschen och Bästa arbetsplatsen i branschen samt det nya, fjärde strategiska målområdet Ledande inom sam-

hällsansvar i branschen. De externa målen är de vi särskilt vill lyfta fram och de utgör en delmängd av våra interna mål och handlingsplaner. – Vi ser med tillförsikt och engagemang fram

emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Fakta Peabs externa mål från och med 2021: • Nöjdaste kunderna i branschen: NKI > 75. • Bästa arbetsplatsen i branschen: eNPS >Benchmark. • Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en ständigt minskande trend. • Mest lönsamma företaget i branschen: Rörelsemarginal > 6 %, Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7 Utdelning > 50% av årets resultat. • Ledande inom samhällsansvar i branschen: Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 % reduktion till 2030, Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 % reduktion till 2030. • Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden.

Dynaset HPW-serie högtrycksvattenpumpar får en ny pumpmodell som heter HPW160. Den nya pumpmodellen är speciellt utformad för att användas för applikationer till dammbindning. HPW-Dust Dynasets produktfamilj för dammbindning används i exempelvis rivningsoch gruvindustrin. Den nya pumpen kan också användas för som högtryckstvätt. – Det mest uppenbara som skiljer sig från andra HPW-modeller är effekten. Denna pump producerar 160 bars tryck och ett flöde på 18 l/min. Den nya kolvmodellen för dessa pumpar har gjort dem extremt kompakta då konstruktionen har kunnat förenklats, säger Vilgot Mäntynen försäljningschef för Dynasets vattenpumpar på AMAS Svenska AB. HPW160 är den minsta

i HPW-serien. Pumpens höjd är bara 110 mm, bredden är 210 mm och längden är 100 mm. Trots sin storlek har den en total effekt på 4,8 kW, detta är mer än de flesta elektriska varianter. HPW160 är ​​ s ärskilt avsedd för applikationer inom dammbindning. Den kan exempelvis användas för dammkontroll vid rengöring av gator och vägar och för dammbindning av små pulveriserare och borriggar. Den nya modellen finns som standard i tre olika versioner likt de andra pumpmodellerna. Den första är en basmodell utan ytterligare ventiler. Den andra modellen har en vattenavlastningsventil som gör den möjlig att använda som högtryckstvätt. Den tredje modellen är VR-PA-modellen. Denna modell har en speciell ventil som säkerställer att hydrauloljeflödet inte överstiger det inställda värdet.


till s! u t n jpri s Ju pan m ka

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Prestanda för proffsen

35

Wasa 300

+

Läs mer på: kampanj.aebi-schmidt.se/wasa Ta chansen och upplev den kraftfulla klassikern Wasa 300+ med en riktigt fördelaktig betalningslösning. För endast 9.995 kr / månad* får du just nu en kraftfull partner i form Wasa 300+. Vi hjälper dig även att ta hand om din maskin. Auktoriserad 50 och 500 timmarsservice från Aebi Schmidts servicetekniker ingår! *) Kampanjen avser orderläggande innan 31 mars 2021 i samband med finansiering med Wasa Kredit. Se kampanjvillkor på kampanj.aebi-schmidt.se/wasa

Sveriges VA-system behöver moderniseras Vid ett livesänt websamtal den 15 februari diskuterade NCC, Svenskt Vatten och ledande riksdagspolitiker hur landets vatten- och avloppssystem kan moderniseras. I samband med samtalet presenterar NCC en rapport med nio förslag på reformer för ett stärkt VA-system. Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt både översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken. De kommunala vattenoch avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av Sveriges befolkning och är i stort behov av uppgradering. Större delen av systemet byggdes under 1950-, 60och 70-talen och börjar nu närma sig sin tekniska livslängd. Investeringarna är sedan länge avskrivna och upprustningsbehoven har redan börjat påverka vattenförsörjningen ne-

gativt. Hög byggtakt av nya bostäder med krav på anslutning till VAinfrastruktur, bristande kapacitet hos VA-organisationen hos framför allt små kommuner samt nya tvingande krav har medfört att reinvesteringar i det befintliga systemet har prioriterats ned. I takt med befolkningstillväxten ökar även behovet av reinvesteringar och nyinvesteringar. – Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät.

Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik

”Sveriges VAsystem är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras.”

Henrik Enell divisionschef NCC Infrastructure.

Enell, divisionschef NCC Infrastructure. NCC presenterar idag en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet. I rapporten kommer NCC med nio reformförslag med fokus på hur ökad samverkan, tydligare krav, ökad finansiering och höjd kompetens kan stärka VAverksamheten i landet. – Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell. Utifrån de olika utmaningar som lyfts fram i rapporten lämnar NCC nio rekommendationer för hur vattenförsörjningen och avloppsystemen kan

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av Sveriges befolkning och är i stort behov av uppgradering.

Foto: Per Eriksson

framtidssäkras utifrån ett hållbart perspektiv. I korthet handlar de om: • Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor. • Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras. • Kapaciteten och

kompetensen inom VAorganisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetensoch resursbas. • Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020

Ritchi Bros satsar på digitala auktioner Ingela Ekebro, ny vd på Biometria.

Ingela Ekebro ny vd för Biometria

Ingela Ekebro tillträdde den 1 februari som ny vd för Biometria. Ingela har en mångårig erfarenhet från olika ledande positioner inom SCA, senast som senior rådgivare. − Ingela har med framgång drivit stora projekt, bland annat SCA:s stora expansionsprojekt Helios vid Östrands massafabrik. Hennes samlade kompetens och ledaregenskaper passar väl ihop med vad som krävs för att driva och utveckla Biometria med ett fortsatt gott förtroende för mätning, redovisning och datahantering av Sveriges virkes- och skogstransportaffärer, säger Mats Sandgren, styrelseordförande för Biometria.

Regeringen vill ha billigare järnvägsunderhåll

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera sina underlag för upphandlingar och hur kostnadsökningar kan motverkas inom järnvägsunderhållet. Syftet är att säkerställa att de medel staten satsar används effektivt och motverka fördyringar. Uppdraget innebär att Trafikverket ska analysera omfattning och konsekvenser av så kallad obalanserad budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga järnvägar. Obalanserad budgivning innebär att det är stora prisskillnader i de anbud som ges i en upphandling i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar på vad underhållet bör kosta, vilket ofta leder till dyrare projekt än planerat. Uppdraget omfattar även att redogöra för hur kostnadsökningar i samband med genomförande av baskontrakt kan motverkas. Trafikverket ska upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att motverka möjligheterna att genomföra obalanserad budgivning samt kostnadsöverskridanden i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 2 juli 2021.

Rekordresultat för Lantmännen Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 2 041 miljoner kronor – en ökning med 164 miljoner kronor jämfört med förra årets tidigare rekordresultat. – 2020 har varit ett ovanligt och utmanande år. Trots det levererar Lantmännen sitt högsta resultat någonsin, vilket understryker vår starka position som företag. Alla våra verksamheter har hanterat årets utmaningar på ett utmärkt sätt och anpassat verksamheten till ändrade förutsättningar. Det goda resultatet innebär också att vi återigen kan föreslå den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. Effekterna av coronapandemin bedöms ha påverkat koncernens resultat negativt med cirka 325 miljoner kronor. Affärsområde Swecon presenterar sitt näst högsta resultat någonsin: 505 miljoner kronor (514). Totalmarknaden för anläggningsmaskiner minskade under årets första sex månader, men under andra halvåret vände marknaden åter uppåt, tack vare en stark underliggande aktivitetsnivå inom många kundsegment.

Med helt digitala online-auktioner har Ritchie Bros planerat för fler auktioner på auktionsstället i Moerdijk i Holland. Tidigare hölls fem auktioner om året, i år planeras för sju. Auktionernas hålls helt online och tusentals objekt är till salu vid varje tillfälle. I mars 2020 ställde Ritchie Bros om sin auktionsverksamhet till att bli helt digital på grund av covid 19-pandemin och såg i och med det en stor ökning av antalet deltagare i auktionerna. – Trots pandemin fortsatte auktionerna att vara ett bra ställe att köpa och sälja, med budgivare som deltog från hela världen, säger Peder Johansson, Te r r i t o r i t y M a n a g e r Sweden på Ritchie Bros. Säljarna uppskattar försäljningsgarantin och priserna hålls på en hög nivå.

” De tidsbestämda auktionerna som vi använder ger budgivarna mer tid att lägga bud.” Peder Johansson Områdesansvarig på Ritchi Bros för Sverige.

Med helt digitala online-auktioner har Ritchie Bros planerat för fler auktioner på auktionsstället i Moerdijk i Holland.

Den starka tillväxten i antalet budgivare är ett bevis på hur mottaglig branschen är för digitala tjänster, även i Sverige. – Vi såg fler svenska kunder som surfade runt bland objekten, köpte och sålde på våra auktioner och marknadsplatser än någonsin tidigare. Särskilt på Marketplace-E, vår online-marknadsplats där det ständigt pågår auktioner. På Marketplace E sålde vi fler än 150 maskiner i Norden förra året, säger Peder Johansson. Ritchie Bros. erbjuder flera sätt att köpa och sälja maskiner på, mest framträdande är de så kallade Online Timed

Auctions på rbauction. com och MarketplaceE, en marknadsplats för maskiner och lastbilar, som är öppen dygnet runt. Båda är helt online, erbjuder ett stort urval av objekt och har sina egna unika egenskaper.

pandemin, är att det inte längre finns några auktionsutropare. De tidsbestämda auktionerna som vi använder ger budgivarna mer tid att lägga bud och är superlätta och roliga att använda, säger Peder Johansson.

Alla auktionsobjekt är inspekterade och finns på den säkra Ritchie Brosgården i Moerdijk, där de personligen kan inspekteras av intresserade köpare. Webbplatsen ger en uppdaterad översikt över artiklarna till salu och varje artikel listas i detalj med många foton. – Den stora skillnaden mellan Ritchie Bros.-auktionerna idag och innan

Tidigare var köpare och säljare tvungna att invänta nästa schemalagda auktionstillfälle, så är det inte längre. Ritchie Bros. erbjuder förutom ett flertal planerade auktioner, inklusive ett ökat antal tidsbestämda auktioner i Moerdijk även den lättanvända marknadsplatsen på nätet där föremål kan köpas och säljas, dygnet runt.

Ökad försäljning för Volvo CE Volvo Construction Equipment:s (Volvo CE) ekonomiska resultat visar på en stark återhämtning under fjärde kvartalet 2020, men en omsättningsökning på 6 procent jämfört med samma period 2019.

Volvo CE:s senaste finansiella resultat visade att helårsomsättning för 2020 minskade med 8 procent till 81,4 miljarder kronor (88,6). Medan resultatet för 2020 minskade i de flesta

regionen ökade maskinförsäljningen på den asiatiska marknaden från 33,9 miljarder kronor till 39,1 miljarder kronor under 2020.

Under fjärde kvartalet förra året ökade företagets orderingång netto mede 31 procent till följd av förbättrad aktivitet på de flesta marknader och ökad lageruppbyggnad hos återföräljarna. Orderingången i Europa ökade med 20 procent under årets sista kvartal men minskade i Nordamerika

jämfört med samma kvartal 2019. I Sydamerkia ökade orderingången med hela 182 procent. Visserligen från låga nivåer och återhämtningen drivs av ökad efterfrågan i framförallt Brasilien. Volvo CE:s orderingång för Asien ökade med 39 procent under fjärde kvartalet 2020, vilket beror på ökad stimulans från regeringen i Kina och förbättringar på andra marknader. – År 2020 gav den globala pandemin oss

utmaningar som aldrig tidigare skådats i modern tid. Men tillsammans med affärspartners och leverantörer kunde på stödja våra kunder genom alla krisstadier. Bygg- och anläggningsverksamheten är nu på samma nivå som före pandemin, och detta ger kunderna fötroende för branschen, vilket syns i vår starka orderingång, säger Melker jernberg, vd för Volvo CE i en kommentar till siffrorna.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

37

G N I N P M Ä K E B M M A SPRAYSTREAM D Självförsörjande enheter på trailer Små & stora kanoner Världsledande tillverkare Kanoner för både utomhus & inomhusbruk

Se mer Läs mer 0171 - 48 74 00 info@amas.se amas.se

AMAS Svenska AB Gustaf Daléns gata 7 749 47 Enköping

E R G D N G LÄ LÄN S V I L

TID

LL RHÅ

LL

TI HS

OC

S ÅND T S E

E

UND T A NSK

MI

PATENT SÖKT

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

www.clarktracks.se Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-28 590 | CT4008

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning Til lve rka si

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Vi rse ru m

-V i le ve rer Vi tillverkar ar öv även oklädda er he stockmattor! l

Även egen tillverkning av sprängmattor. Snabba leveranser!

al

an d

et!

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Så prioriterar Skogsstyrelsen tillsynsarbetet Skogsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska prioriteras inom tillsynsverksamheten 2021. Fokus i den nya tillsynsplanen ligger bland annat på de hårt betade ungskogarna i norr och hänsyn till rennäringens intressen. Skogsstyrelsen har ansvar för att utöva tillsyn, men också att styra tillsynen mot det som är mest prioriterat. – Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn. Förutsatt att det är likartat tillstånd i skogen så är sannolikheten för att

Hon tar över Delvators marknadsföring Sussie Schwab har tillträtt tjänsten som marknadsansvarig för Delvator AB och Hitachis entreprenadmaskiner i Sverige i januari 2021. Sussie Schwab är 50 år och har stor erfarenhet och breda kunskaper inom marknadsföring och kommunikation. Senast kommer Sussie från en marknadstjänst hos Swedish Agro Machinery som säljer Sussie Schwab, lantbruksmaskiner. Innan dess marknadschef på var hon marknadskoordinator Delvator på Starka Betong. Hon har skaffat sig en gedigen erfarenhet från bygg, entreprenad- och maskinbranschen och har bra koll på vad kunderna efterfrågar. – Jag ser med spänning fram emot att jobba med entreprenadmaskiner från Hitachi och Delvator som företag. Företaget har ju utvecklats mycket, och med senaste expansionen i Stockholm blir det riktigt roligt att vara med på resan framåt, säger Sussie Schwab.

Doosan och Hyundai får gemensam ägare

De stora investeringarna i framtidens drivlinor och system för entreprenadmaskiner gör nu att de båda Sydkoreanska maskintillverkarna, Hyundai och Doosan, får samma ägare. Den befintliga försäljning och eftermarknadsstrukturen i Europa för de både märkena består oförändrad och påverkas inte. – Jag har fått ett förtydligande från Doosans globala ledning att detta inte kommer att påverka nuvarande struktur för Doosan i Europa eller i Sverige. Allt kommer fortsätta som vanligt, Doosan Infracore och Hyundai kommer att köras som två parallella bolag, säger Fredrik Holmquist, vd på Maskinia i Linköping som är svensk generalagent för Doosan. Det kommer vara viktigt i racet mot mer miljövänliga entreprenadmaskiner och en utveckling mot att det om tio år förmodligen bara kommer finnas hälften kvar av nuvarande entreprenadmaskinstillverkare. De båda entreprenadmaskinstillverkarna kommer att fortsätta under sina respektive varumärken med upparbetade kanaler för försäljning och eftermarknad.

”Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn.” Åsa Lundberg processförvaltare för tillsyn på Skogsstyrelsen.

Den nya tillsynsplanen innebär bland annat att Skogsstyrelsen kommer att kontrollera reproduktionsplikten i ungskogar i norra Sverige

bli kontrollerad och vilka tillsynsverktyg vi använder samma oavsett var i landet själva åtgärden sker, säger Åsa Lundberg, processförvaltare för tillsyn.

till rennäringens intressen. När det gäller skador på skog orsakade av insekter kommer Skogsstyrelsen att kontrollera att skogsägare vidtar nödvändiga åtgärder.

Den nya tillsynsplanen innebär bland annat att Skogsstyrelsen kommer att kontrollera reproduktionsplikten i ungskogar i norra Sverige, det vill säga kontrollera att ny skog etableras i den utsträckning lagen kräver. Anledningen till dessa kontroller är att det inom vissa områden är stora problem med betesskador. I norra Sverige prioriterar vi även tillsyn av hänsyn

Vi d g ra n s k n i n g o c h handläggning av avverkningsanmälningar ska Skogsstyrelsen bland annat prioritera hänsynskrävande biotoper, kulturmiljövärden och skyddszoner mot vatten och våtmarker. Vi kommer också att utföra tillsyn av biotopskyddsområden. Tillsynen innebär att myndigheten kommer att granska högupplösta flygbilder för att upptäcka eventuella

skador och utreda tidigare registrerade skador. Inom systemtillsyn enligt miljöbalken granskar Skogsstyrelsen verksamhetsutövares egenkontroll. I år kommer vi att prioritera uppföljande tillsyn hos verksamhetsutövare som har tillsynats under 2017 och 2018. Skogsstyrelsen kommer också att fortsätta att kontrollera företag som importerar eller handlar med trä- och pappersprodukter enligt timmerförordningen. Inom virkesmätning prioriterar Skogsstyrelsen tillsyn av mätmetoder för primärt skogsbränsle.

Inköpschefsindex:

PMI föll till 61,6 i februari Det säsongsrensade värdet för PMI-total sjönk i februari med knappt en indexenhet till 61,6 från uppreviderade 62,5 i januari. Det är andra månaden i rad som indexet minskade och har sedan december 2020 fallit med 3,1 indexenheter. Ännu är det för tidigt att bedöma om det är en varaktig eller tillfällig nedgång. Trots tillbakagången under januari och februari befinner sig indexet alltjämt på en högre nivå än det historiska snittet (54,5), vilket antyder om en fortsatt hög aktivitet i tillverkningsindustrin även om det dämpats

något under inledningen av 2021. Lite ljusare konjunktursignaler kom från eurozonen i februari där PMI-talen för tillverkningsindustrin steg efter att ha planat ut tidigare medan det kinesiska indexet föll tillbaka något. PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket

”Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

är långt över det historiska snittet (54,5). – Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Delindex för orderingång backade för andra månaden i rad och sjönk till 57,6 i februari från 66,0 i januari, vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2020. Det är den största månatliga nedgången i delindexet sedan april förra

året och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total (2,5 indexenheter) under februari. Delindex för produktion backade med 1,4 indexenheter i februari och noterades till 62,1. Det är sjätte månaden i rad som indexet är över 60-nivån och innebär att produktionen är fortsatt stigande i tillverkningsindustrin. Delindex för sysselsättning ökade med 4,8 indexenheter i februari till 57,3 jämfört med januari och var det delindex tillsammans med leveranstider som bidrog med en indexenhet vardera till PMI-total.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

39

- Gör en bra affär!

! E L T T I L D N E P S , D R A HIT H Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

MONTABERT XL: • Bra servicehammare • Fulldämpad och ljudisolerad • 5 modeller från 1000- 2600 kg • Få delar och lättservad Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

a de renover mare s k i r b a F e rt ha m Montab i lager.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss på DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASKIN.SE

SORTERAREN

Mycket kraftig konstruktion! w w w.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Tele fon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig fi fin nansiering genom

Från:

2.500:-/mån


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020

Doosan lanserar ny materialhanterare Bolidens omsättning steg till 56,32 miljarder kronor (49,94) förra helåret.

Foto: Lars de Wall

Bra resultat för Boliden Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) miljoner kronor. Fritt kassaflöde uppgick till 2 750 (822) miljoner kronor.

För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) miljoner kronor. – Ett mycket bra kvartal. Vid våra gruvor är utvecklingen i Kevitsa särskilt positiv samtidigt

som produktionen vid smältverken präglats av hög stabilitet, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef. Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 858 (890) miljoner kronor främst beroende på högre halter och överlag bra produktion. Den anrikade volymen i Kevitsa ökade med drygt 30 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och i Garpenberg anrikades 3,0 Mton under 2020 vilket är i linje med gällande miljötillstånd. Aitiks anrikade volym var i linje med föregående år men har ännu inte nått upp till ny designkapacitet.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Doosan har lanserat den nya DX225MH-5 25 tons materialhanterare som utökar företages sortiment för kunder inom fast avfall, återvinning och rivning. Den nya materialhanteraren är baserad på DX225LC-5 22 tons grävmaskin.

DX225MH-5 är utrustad med fabriksmonterade materialhanteringsfunktioner som en hytt som kan hissas upp 2,5 meter, en 6,5 meter rak bom och en 4,5 meters sticka, motvikt, greppklar hydraulik och ytterligare skyddsut-

rustning. Den maximala räckvidden är 10,6 meter och det maximala arbetsdjupet är 5,2 meter. DX225MH-5 har två armcylindrar för extra balans och stabilitet och för mindre rörelser vid arbete med redskap som gripar.

Det finns fyra arbetslägen tillgängliga på Doosan DX225MH-5 som hjälper föraren att hantera balansen mellan bränsleförbrukning och maskinkraft till arbetsförhållandena. Förutom de fyra arbetslägena har den nya materialhanteraren ett lyftarbetsläge som ger

Doosan presenterar den nya materialhanteraren DX225MH-5 med en hytt som kan hissas 2,5 meter.

ökat vridmoment, lägre motorvarvtal och en automatisk kraftförstärkning. Som standard levereras maskinen med säkerhets-

ventil för bom och armcylindrar, varningsanordning för överbelastning och sex arbetslampor.

Bergtäkt i Norge certifierad för biologisk mångfald NCC har certifierat Hedrum bergtäkt i Larvik kommun i sitt interna certifieringssystem för biologisk mångfald, NCC Kielo. Det skriver NCC i ett pressmeddelande.

– Vi började arbetet i höst med att miljöcertifiera Hedrum bergtäkt för en Kielo-anläggning. Vi engagerade Asplan Viak som tillsammans med sin ekolog hjälpte oss att kartlägga den biologiska mångfalden kring krossanläggningen i Hedrum. För oss på NCC är det viktigt att göra vad vi kan för att underlätta biologisk mångfald på de platser där vi har krossverk. Vi på Steinmaterialer tar material från naturen och då måste vi kunna bidra till utveckling på andra sätt, säger direktör för NCC Steinmaterialer, Frode Jørgensen. Kielo är förkortningen för finska ”KIviaineksen

Ett grustag kan verkligen vara fullt av liv, även om den dagliga produktionen pågår. På NCC i Norge vill man främja biologisk mångfald och hållbarhet i täkten.

Elävä LuontO”, som betyder ”levande natur av sten”. Konceptet startades av NCC i Finland, därav det finska namnet. För att bli en NCC Kielo-plats finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas, inklusive en kartläggning av livsmiljötyper för att kartlägga karakteristiska arter i området, sätta mål för området och en grundlig planering av aktiviteter som kan bidra till att skapa önskade för-

utsättningar för biologisk mångfald. NCC har som mål att främja ett varierat biologiskt liv i krossanläggningarna. Det finns flera metoder som bidrar till ökad livslängd i områdena runt våra krossverk. Bland annat genom att lämna stora stenar lockas flera typer av djur till platsen och genom att bevara och skapa vattenytor i olika storlekar lockas insekter och fåglar. I rapporten från Asplan Viak bekräf-

tades flera områden där biologisk mångfald fanns. – Vi på Asplan Viak tycker att det har varit väldigt spännande att arbeta med Kielos naturkartläggning för krossanläggningen i Hedrum och få inblick i de ambitioner som NCC har för att förbättra miljökvaliteten i sina anläggningar. Vi arbetar med hållbarhets- och miljöhänsyn i alla våra uppdrag och tycker det är särskilt inspirerande att vara med på att förbättra naturkvaliteterna i ett område som idag kännetecknas av tung industriell utveckling, säger Anne Karen Haukland i Asplan Viak. För att fortsätta arbetet med biologisk mångfald har NCC nu fått en lista över åtgärder som kan vidtas för att ytterligare förbättra den. Bland annat ska man titta på hur man kan underlätta mer vatten för att öka komponenten av insekter och amfibier.

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

41

Vårt mest populära och mångsidiga aggregat garanterar en pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet. För att maximera produktiviteten kan aggregatet utrustas med en � erträdshanteringsenhet.

Några förbättringar på senaste modellen av Log Max 6000V:

Midjestyrd! Mycket fi fin nt skick!

Huddig 1260 C lift 2000 ....2013 Dieci Agri Pivot T90 ...........2008 8000 tim, C-smörjn., stora BM hydr. 95 tim, Midjestyrd, Max lyfthöjd fäste, 3:e funktion på lastaren. 5,7m, stora BM hydr., 3:e+4:e funkt. Med kärra!

Terex TW110 med kärra ..2015 Lännen 8800 G ..................2008 8350 tim, Knäckbom, 3 skopor, 11660 tim, Planerskopa fram, Engcon tiltrotator m grip, kärra St BM hydrauliskt fäste, 3:e funkt.

MASKINFÖRMEDLING Vi åtar oss uppdrag att förmedla försäljningen eller köpa din maskin. Värdering, säljupplägg, affärsavslut, annonsering, fifinnansiering, frakt m.m. Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra fifinnansiering!

Eliminera kostsamma driftstopp Förläng filtrets livslängd med Turbo II Cyklonrenare.

Vi tillhandahåller produkter med hög kvalitet för industri, transport och entreprenad!

Säljpar tner i södra Sverige för :

Nätauktioner för maskiner

Återförsäljare i södra Sverige för :

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp • offes.se

mail@sveadiesel.se | www.sveadiesel.se | Tel 08-764 66 10


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Hallå där... Berndt Jonsson, nationell samordnare för Säkerhet på Byggföretagen, om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Vad tycker du om regeringens arbetsmiljöstrategi? –– Regeringens utgångspunkter för den nya arbetsmiljöstrategin är bra, men det är såklart arbetet med att konkretisera strategin och driva på för ett bra och fungerande förbättringsarbete som blir avgörande. Jag välkomnar särskilt att den förnyade nollvisionen har ett bredare perspektiv och omfattar även arbetssjukdomar som kan få Berndt Jonsson, dödlig utgång. nationell samordnare Vilka arbetsmiljöområden för Säkerhet på prioriterar regeringen? Byggföretagen – Ett hållbart arbetsliv. Ett hälsosamt arbetsliv. Ett tryggt arbetsliv och En arbetsmarknad utan brott och fusk. Är förändringarna i strategin tillräckliga? – Regeringens ambitioner om att se över arbetsmiljöregelverket ur ett jämställdhetsperspektiv och att det ska anpassas till ett modernt arbetliv är angeläget. Lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet är otidsenligt i många fler avseende, men vi välkomnar att moderniseringen påbörjas.

”Det sägs mycket klokt i AGBrand-gruppen och flera positiva nyheter väntar. Allt handlar om att hitta en enkel, och tydlig linje i det förebyggande arbetet.” Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna och representant i gruppen.

Tuffa transportpolitiska prioriteringar väntar Många svenska vägar och järnvägar är i dåligt skick och det totala underhållsbehovet överstiger Trafikverkets ekonomiska ramar. För en fossilfri transportsektor krävs ökad elektrifiering och användning av biodrivmedel. Det skriver Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi i ett pressmeddelande. På ett webbinarium arrangerat av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) den 12 februari diskuterades transportpolitiska prioriteringar framöver. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon presenterade delar av det inriktningsunderlag som Trafikverket tagit fram inför den infrastrukturproposition regeringen lägger fram senare i vår. Webbinariet fokuserade på två frågor: balansen

mellan underhåll och investeringar samt transportsektorns möjlighet att nå klimatmålen. Enligt Trafikverket är det mest samhällsekonomiskt lönsamt att underhålla och modernisera den befintliga infrastrukturen. - Det är viktigt att vårda det vi har. Underhåll i tid lönar sig i längden, sa Lena Erixon. Dataexpert Kristin Eklöf och professor Jan-Eric Nilsson kommenterade båda behovet av bättre empiriska analyser baserade på den stora mängd data som Trafikverket har. – Problemet är att vi faktiskt inte vet om det behövs mer eller mindre

”Det är viktigt att vårda det vi har. Underhåll i tid lönar sig i längden.” Lena Erixon generaldirektör på Trafikverket.

Många svenska vägar och järnvägar är i dåligt skick och det totala underhållsbehovet överstiger Trafikverkets ekonomiska ramar.

Foto: Per Eriksson

pengar till underhåll baserat på analyserna i inriktningsunderlaget, menade Jan-Eric Nilsson.

att inriktningsunderlaget är tydligt med att identifiera vad som behövs för att nå målet.

För att nå klimatmålet behöver omställningen vila på tre ben; elektrifiering, biodrivmedel och minskad efterfrågan genom högre bränslepriser. Professor Per Kågeson och forskningschef Svante Mandell var överens om

– Trafikverket har tidigare talat med dubbla tungor men nu framgår det tydligt att trafikslagsbyten och minskad bilrafik inte i någon större utsträckning kan bidra til att nå klimatmålet, konstaterade Per Kågeson.

HJULGR ÄVARE BANDGR ÄVARE Hjull astare

Just nu har vi nya maskiner för omgående leverans! Kontakta oss för mer info.

KONTAKTA OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Minnesstensvägen 99 263 91 Höganäs www.mecalac.se

P-O: 070-300 99 88 p-o@gravmaskinsspecialisten.se Anders: 070-390 96 06 info@atfordonscervice.se Jörgen: 070-661 00 11 jorgen@esontrading.com


LÖNSAM JORDPRODUKTION MED SORTERINGSVERK PÅ LASTVÄXLARRAM

för proffs d a r e n o si n e Dim if tsäker! -robust och dr

Effektiv bandmatare och sikt -fixar även fuktigt material! RI NG OS S IDAG!

Drivs på el -eller dieselgeneratorn ombord

info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se

Calle 0709-508271 Tomas 036-317405 Daniel 0709-508270

Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Vägsladd YVL 200, 3-punktsupphängd En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner. Varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 2,0 meter. Vägsladden har tre skär. Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Strängspridare fi finnns som tillval.

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i tre storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 45 cm.

32.900:Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

11.240:-

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

FLERAER! MODELL POWERED by

Komaxi Tiltmellandel från S30 till de största. Komaxi fästen är kända för sin höga kvalite och tajta uppbyggnad. Kan även fås med överfäste till samma pris som med direktinfästning.

Från

13.000:-

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

3.296:-

Perfekt för ! grävmaskin

Nyhet!

Greppo - Universalborste. Greppo kabelborste nyps fast med tiltrotatorns gripklor i önskat läge. Som standard levereras borsten med universellt runt fäste där steglös vinkel uppnås, men kan även levereras med andra fästen. Bredden på borsten är 38 cm och den är breddningsbar till 1 meter.

Elverk i hög kvalitet

I en tid när utbudet ibland känns obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

11.180:-

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskin och kran. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

tt! Fraktfri

Modell Biojack 110 Biojack 160 Biojack 180 Biojack 230 Biojack 300 Biojack 450

Vikt 59 kg 160 kg 200 kg 230 kg 260 kg 710 kg

Klippdiam. 120 mm 150-180 mm 180-220 mm 200-250 mm 250-300 mm 450 mm

Sten/stubbrivare. Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de fl fle esta fästen och i de fl fle esta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

Sweepex Mega Broom SweepEx modulborste är en helt unik produkt som många företag använder varje dag. Det sitter 11 rader med patenterade borst som ser till att sopningen blir till en ren lek. Stor sortering av borstar.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Genombrott i kampen mot granbarkborren Ljungbybaserade Nordicc lanserar nu en mindre version av bandlastare från Boxer – Boxer 322D. Den nya maskinen väger 870 kilo och kan utrustas med många olika redskap, bland annat lastarskopa och hydraulhammare.

Nordicc lanserar ny bandlastare Nordicc i Ljungy lanserar nu en ny bandlastare från Boxer – Boxer 322D. Det är det mindre syskonet till Boxer 700HDX som lanserades förra sommaren. De har däremot den dieseldrivna motorn från Kubota gemensamt. Den är på 24 hästkrafter. 322D kan utrustas med en rad olika redskap för många typer av arbetssituationer. Bland redskapen finns bland annat lastarskopa och hydraulhammare. Bland användarna hittar man arborister, trädgårdsanläggare, men även många andra som har användning av en stark maskin som kan ta sig in i trånga utrymmen utan att skada underlaget. – Man styr maskinen med ena spaken, och redskapen med den andra. Den svarar snabbt på spakarnas utslag, och med en perfekt avvägd känsla. Gott om hydraulikuttag med högt oljeflöde gör att man kan använda en stor mängd olika redskap på ett riktigt effektivt sätt, säger Ruben Klingenberg hos den svenska återförsäljaren Nordicc i Ljungby. Boxer 322D väger 870 kilo och lyfthöjden är 137 cm. Maskinens bredd är 87 cm och höjden parkerad är 124 cm.

För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Granbarkborrar använder luktsinnet för att hitta träd och partners att fortplanta sig med. Lukterna fångas med hjälp av doftreceptorer (proteiner) i antennerna. Forskare har länge förstått sambandet, men hittills har de inte känt till exakt vilka doftreceptorer som binder vilka feromonsubstanser. En kunskap som är viktig för att på sikt utveckla effektivare och mer miljövänliga bekämpningsmedel och barkborrefällor för att skydda skogen. Men nu har forskarna identifierat 73 olika doftreceptorer i granbarkborrens antenner och de har lyckats karakterisera doftsvaret i två av receptorerna. Den ena svarar på feromonsubstansen ipsenol, den andra på ipsdienol. – Ett stort antal olika barkborrearter använder de här feromonsubstanserna när de kommuni-

För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden.

Foto: Erling Jirle

cerar med dofter, så att vi har lyckats karakterisera dem är ett genombrott i forskningen, säger Martin N Andersson som lett forskningsgruppen bestående av forskare i Lund, Tyskland och Tjeckien. De två receptorerna är således de första som överhuvudtaget har karakteriserats hos barkborrar. För att sätta resultatet i sitt sammanhang berättar Martin N Andersson att inom hela insektsordningen Coleoptera, skalbaggar, med fler än 300.000 arter på jorden, har bara tre doftreceptorer karakteriserats tidigare. – Våra resultat visar att olika skalbaggsarters feromonreceptorer är evolutionärt obesläktade, åtminstone hos de få arter

som är studerade. Vi visar även att doftsvaret i dessa receptorer är mycket specifikt, förklarar Martin N Andersson. Resultaten gör det möjligt att på sikt utveckla bättre och mer miljövänlig bekämpning av granbarkborrar. Ett tillvägagångssätt är att försöka hitta andra doftämnen som binder ännu bättre än ipsenol och ipsdienol till de två karakteriserade receptorerna. Om sådana doftämnen går att hitta så kan de förhoppningsvis användas för att störa granbarkborrarnas feromonkommunikation. Antingen genom att aktivera receptorn starkare än det naturliga feromonet, eller genom att blockera receptorn. Ett annat sätt kan vara

att använda de två karakteriserade doftreceptorerna i ett slags biosensor som är under utveckling. Då skulle man snabbt kunna hitta granbarkborrar och på så vis kunna plocka ut angripna träd från skogen innan barkborrarna sprider sig. – Screening för bättre ämnen eller ämnen som blockerar receptorerna kan påbörjas under 2021. Om vi hittar ett sådant ämne så måste resultaten bekräftas i laboratorium och sedan utvärderas i fält. Praktisk användning ligger nog minst två, tre år fram i tiden. Användning i biosensorer för övervakning och detektion av angrepp ligger nog ännu längre fram i tiden, säger Martin N Andersson avslutningsvis.

Maskinhandlaren SMT Sweden i Upplands Väsby är nu återförsäljare för Sandviks minsta borrigg, Commando DC130Ri

Sandvik utser ny återförsäljare Sandvik Mining and Rock Solutions har inlett distributionsavtal med maskinhandlaren SMT Sweden i Upplands Väsny på den svenska marknaden till att gälla återförsäljning av Sandviks minsta borrigg, Commando DC130Ri, avsedd för bygg – och entreprenadarbeten. Sandvik Mining and Construction Sverige och maskinhandlaren SMT Sweden har de senaste åren haft ett samarbete på den svenska marknaden för begagnade maskiner. Det nyligen ingångna distributionsavtalet omfattar försäljning av Sandvik Commando DC130Ri, där SMT Sweden kommer att kunna erbjuda både nya maskiner i lager för snabb leverans, liksom inbyte av begagnad utrustning. Som etablerad handlare av både ny och begagnad utrustning kommer SMT att ha en viktig roll i att ytterligare stärka tillgången av Sandviks borrigg till entrepreandarbeten i Sverige.

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26 • 611 31 Nyköping

Telefon 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin: 070-545 84 20


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

STÄNKSKYDD & SKÄRMAR MED

ANTISPRAY

45

Cat 313 D ............................2015 Komatsu PW150ES ...........2002 Hyundai 140LCD Robex ....2007 13400 tim. Indexator tiltrot. S60, 16561 tim, Engcon EC15, 6000 tim, tiltrotator Indexator. knappstyrd. Danfosspakar, SVAB.

• SLÄTARE YTA - SAMLAR MINDRE IS OCH SNÖ BLI REDO • LÅG VIKT INFÖR • E-GODKÄNDA BESIKTNIN G

NYHET!

EN

Terex TW 110 .....................2010 LiuGong CLC925E .............2015 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 3540 tim, Indexator R8 S80 fäste och grip L8 spakar, Cummins.

Atlas WSR 140 ...................2021 Kortrumpad, Ett kompakt kraftpaket med 169 cm i tailAtlas 140W .........................2020 Atlas 160W .........................2020 swing. Med den utrustningen du Swedish Edition, omg. leverans. Swedish Edition, omg. leverans. behöver i Swedish edition paketet.

Niklas Nilsson Tel 0383-74 77 47, niklas.nilsson@hoglandetsmaskin.se Besöksadress: Dikesvägen 2, Vetlanda

www.hoglandetsmaskin.se Åter försäljare för:

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Hanteringen av schaktmassor ska utredas medel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en cirkulär ekonomi. Regeringen ser att olika material med olika kvalitet och olika användningsområden kan behöva regleras på olika sätt.

Regeringen har beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser. Översynen behövs för att se över hur regelverk och andra styrmedel kan förändras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig masshantering. – Det finns ett stort behov av att ha regler

som möjliggör en effektiv hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi behöver minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt behöver avfall hanteras på ett sätt som minimerar risk för skada på människors hälsa och miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med

”Det är ett välkommet uppdrag för många av våra medlemmar.”

Mårten Sohlman vd på SBMI.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till höga kostnader för branschens aktörer.

att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. En utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. – Det uppstår stora mängder schaktmassor i samband med bostadsbyggande och anläggande av infrastruktur. Jag är glad att Naturvårdsverket

nu ska se över bestämmelser så att schaktmassor och avfall kan återanvändas eller återvinnas. För att klara att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi är detta helt nödvändigt, säger bostadsminister Per Bolund. Naturvårdsverket ska göra en bred översyn av dagens hantering och föreslå hur regelverket och eventuella andra styr-

– En bred översyn är precis vad vi föreslagit under hela Naturvårdsverkets förra uppdrag om allmänna regler för återvinning som var ett allt-

för smalt uppdrag, säger Mårten Sohlman, vd för branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI). Det är verkligen välkommet, det enda problemet är att inte detta uppdrag tillkommit tidigare. Det är också viktigt att naturvårdsverket samverkar med branschen och andra myndigheter som SGU, länsstyrelser och kommuner i arbetet, så resultatet av uppdraget främjar samhället på riktigt.

Fakta Naturvårdsverket ska utreda hur regelverket om hantering av massor för anläggningsändamål kan bli mer ändamålsenlig. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en användning av sådant material på ett sätt som bidrar till en cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket ska bl.a. • Kartlägga befintliga materialflöden av massor som schaktats ur i samband med byggverksamhet och • Analysera hur materialet hanteras efter att det har schaktats ur • Analysera om nuvarande hantering av massor leder till en effektiv resursanvändning. • Kostnader för aktörer och samhälle som är miljömässigt motiverade.


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 20 2020

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..................-83 Volvo BM 6300 ...............................-85 Hydrema 928D rototilt, grip, fullt utr .-08 Hydrema 928C ................................-06 Hydrema 928 rototilt .......................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt ........................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..............-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 70 rototilt stållar v ..............-01 Volvo ECR88D rototilt .......................-15 Volvo ECR 88 rototilt ........................-06 Volvo ECR88 Plus, rototilt .................-11 Volvo ECR88 Plus .....................-07, -11 Volvo EC140LC ................................-01 Volvo EC140 BLC, rototilt .................-02 Volvo EC140DL rototilt, blad ............-12 Volvo ECR145EL rototilt, blad ...........-18 Volvo EC280W ..........................-98, -99 Volvo EC340W ..........................-97, -98 Cat E70 rototilt, stållar v ...................-92 Cat 308D CR rototilt, stållar v ...........-12 Cat 311 CU rototilt, blad ..................-07 Åkerman H7C, bredlar v ....................-90 Hitachi FH130.3 ..............................-96 Hitachi FH 400 ................................-93 JCB 8085 rototilt .............................-11 JCB JS130 .......................................-99 Kobelco SK 75SR-3E rototilt, ståll. ...-15 Kobelco 235SR NLC rototilt, grip ......-04 Kobelco 905LV-II rototilt ..................-89 NH Kobelco E70B rototilt, stållar v ....-08 Take-Job TB070 ...............................-99 Take-Job TB 1140 rototilt .................-04 Terex HR32 rototilt ...........................-05 DUMPRAR Volvo A20C 6x6 ........................-99, -00 Volvo A20 6x4..................................-89 Volvo A20 6x6..................................-89 Volvo BM 861 6x4 ...........................-80 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ..........-85 Volvo BM 860TL, 6x4 .......................-72 Bergman 3009R multitipp ...............-11 Hydrema 910 4x4 ...........................-95 Hydrema 912D ................................-07 Hydrema 912D, multitipp, (2 st) ......-08 Hydrema 912, 4x4, multitipp ...........-01 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .-04, -06 Hydrema 912C, 4x4 multitipp ..........-06 MINIDUMPER Kubota KX070-4, breddbar, nyskick .-15 TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD, till Kampanjpris ......................NYA Bucher Duro 4x4 ......................-99, -00 Bucher Duro 6x6, kran ..............-00, -02

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TRAKTORER Zetor 47-18 GDS .............................-79 Zetor 70-45 4WD, last .....................-82 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. ....................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...................-89 Fiat 680 4WD ..................................-81 Kubota 8200 HST div. redskap medföljer ..............-89, -93 MF 399, 4WD ..................................-92 New Holland 34-35 4WD, last, frontlyft, snöplog, skopa ................................-98 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Volvo ECR28 rototilt .........................-05 Volvo EC55B ....................................-04 Volvo ECR58 Plus rototilt..................-11 Cat 301-7D ..............................-15, -16 Cat 303.5 ECR rototilt .....................-12 Cat 305.5 DCR rototilt .....................-12 Daewoo Solar SL55 .........................-01 Takeutchi TB153FR rototilt, grip ........-17 Take-Job TB145, rototilt, grip, rälsutrustning...................................-08 Take-Job TB035 ...............................-96 Hyundai R18-9 100 tim ...................-18 Neuson 3703RD rototilt ...................-04 Neuson 38Z Powertilt .......................-08 Neuson 6003, rototilt, stållar v .........-06 Yanmar Vio 50 rototilt ......................-12 Yanmar Vio 57 rototilt ......................-12 LASTMASKINER Volvo L25F .......................................-11 Volvo L70 ser vospak .........-88, -89, -92 Volvo L70 ser vospak, twin ................-90 Volvo L70B ......................................-93 Volvo L70C ......................................-95 Volvo L70C .....................................-98 Volvo L70D ......................................-02 Volvo L90 kompaktor ......................-88 Volov L90G fullt utr. .........................-13 Volvo L90B ......................................-94 Volvo L90 ................................-87, -89 Volvo BM 621 ..................................-77 Volvo BM 4500 ................................-83 Cat 908H ........................................-09 JCB 406 ..........................................-08 Komatsu WA 75-3 ...........................-00 Atlas 65 ..........................................-02 Terex TL80 36 km/h .........................-11 Terex TL100 36 km/h .......................-14

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE 44 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Grangex inleder processtester avseende Dannemoragruvans återstart. En oberoende konsult kommer granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden åren 2012–2015.

Nu inleds processtester i Dannemoragruvan

Foto: Per Eriksson

Företaget Grangex, som äger Dannemoragruvan i norduppland, utser Golder Associates för det första steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart och påbörjar processtester för att fastställa optimal anrikningsprocess.

Grängesberg Exploration (Grangex) har träffat ett uppdragsavtal med Golder Associates (Golder) för genomförandet av det första steget i en genomförbarhetsstudie för en eventuell återstart av Dannemoragruvan – en så kallat scoping-studie enligt den australiensiska

standarden JORC 2012.

Golder kommer som oberoende konsult att granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden åren 2012– 2015, samt utredningarna inför och resultat av de planerade processförsök med syfte att höganrika representativa råmalmsprover från gruvan.

”Vi vet från tidigare utredningar att det är möjligt att nå cirka 64 procent järnhalt.” Christer Lindqvist vd för Grangex.

Scoping-studien, vilken beräknas kunna presenteras under det andra kvartalet 2021, kommer även att utgöra underlag för den tekniska delen i den kommande miljöansökan.

Nu inleds processtesterna hos SGS i Lakefield, Kanada. Testerna syftar till att fastställa den optimala anrikningsprocessen. Dannemoragruvan har med begränsad anrikning vid tidigare produktionsperioder producerat låghaltiga malmprodukter med cirka 50-55 procent järnhalt. – Det är mycket gynnsamt tids- och kvalitetsmässigt att vi får Golder som oberoende konsult

för vårt återstartsprojekt i Dannemora. Resultatet från processtesterna kommer visa på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi vet från tidigare utredningar att det är möjligt att nå cirka 64 procent järnhalt i koncentratet. Men detta är en milstolpe i Dannemoras historia då det är första gången någonsin som så omfattande tester genomförs på Dannemoras råmalm. Vid ett positivt utfall kommer studien utvidgas och fördjupas för att nå nästa steg – den slutliga genomförbarhetsstudien, säger Christer Lindqvist, vd på Grangex.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Hymach släntklippare

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

47

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k fördel, man k et är en stor an röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flfleera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare

AX Boomerang

Hydrauldriven rotoklippare

med Sunfab hydraulmotorer.

Hinnagårds Mekaniska AB

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro

Fina maskiner till salu! SÅLD! Arkivbild Volvo EC160D .....................2013 Värmare, centralsmörjning, Engcon rototilt, ny larv.

SISU och Jumbo Lastväxlarfl fla ak Maskinflflaak 16-25ton, 5-7 m även med hjulfificckor, grusflflaak/schaktflflaak

Doosan DX62 R-3 ..............2016 3700 tim. EC206 tiltrotator, c-smörj. larvstyrning, 3 skopor

Doosan 170W-5 ..................2020 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

Kan fås med Hiab 144 Hi-Duo kran.

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris!

Volvo FH12 4x2 ..................1999 53000 mil, tipp, kranfäste+hydraulik plogfäste, fäste för TMA

Doosan DX19 ......................2020 1880kg, Breddbar undervagn, tiltbart fäste, 3 skopor, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för: Uthyrning & försäljning. Vi ordnar med fin fi nansieringen!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

med kivar eller kätting 10 mm.

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

20 miljoner satsas på autonom skogsplantering Nu satsar Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Samverkansprojektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen med avseende på precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö. Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. – Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger

projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk. Autoplant adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030: • Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner. • Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning. • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa skogsföryngringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsätts inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare. • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta

Nu satsar Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsplantering. En visionsbild på en fjärrstyrd skogsföryngringsmaskin som manövreras av en operatör på te.x ett kontor.

Bild: Skogforsk.

familjelivet. Initiativet till Autoplant kommer från SCA Skog där Magnus Bergman är chef för teknik och digitalisering. – För att klara av att lösa de utmaningar inno-

vationen står inför har ett starkt konsortium av tillverkare, forskare och brukare satts samman som inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om

”Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring.” Magnus Bergman chef för teknik och digitalisering på SCA.

Redan 2019 visade Skogsforsk upp den fjärrstyrda konceptskotaren XT28 som byggts av eXtractor AB.

systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik, säger Magnus Bergman. Bracke Forest, som tillverkar maskiner för skogsföryngring, får en nyckelroll i projektet. – Vi ser detta projekt som en stor möjlighet att få utveckla spetsteknik tillsammans med forskningsutövare i nära samarbete med brukare. Bracke Forest har en lång historik inom markberedning och mekaniserad plantering

och ser detta som en del i en framtidssäkring av vår produktportfölj, säger Klas-Håkan Ljungberg, vd på Bracke Forest. I Autoplants projektgrupp ingår forskningsutövare (Skogforsk, LTU och KTH), brukare (SCA, Södra, Sveaskog och Holmen) och tillverkare (Bracke Forest och Skogstekniska klustret). Till steg 2 som pågår i två år har Vinnova bidragit med 10 miljoner kronor och projektparterna medfinansierar med samma belopp. Om utfallet blir lyckat kan bidrag sökas till steg 3 där en färdig produkt ska tas fram och kommersialiseras.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

Södra Sverige: Marcus Persson................070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman ...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson ...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa: ...................070-636 34 60

www.slpab.com KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

49

Engcon och Volvo i globalt samarbete Under 2020 startade det gemensamma projektet med Engcons eML (engcon Machine Link), och Volvo Smart Connect, vilket har resulterat i att de första kompatibla maskinerna, uppdaterade EC250 E och EC300 E, kommer nå verkstäderna och Volvos samt Engcons framtida kunder under första kvartalet 2021. Projektet är startskottet på ett globalt samarbetsavtal mellan Volvo Construction Equipment och Engcon med målet att erbjuda förberedda maskiner där Engcons tiltrotator och säkra snabbfästen blir en integrerad del av maskinen. eML (engcon Machine Link) är Engcons lösning som tillsammans med Volvo Smart Connect til�låter Engcons tiltrotator att bli en närmast integrerad del utav maskinen. Via ett intelligent utarbetat interface kan Engcons styrsystem kommunicera med maskinens dator för både styrning av tiltrotatorn och integration mot

Volvos egenutvecklade maskinstyrningssystem Dig Assist. – Genom den här intelligenta lösningen kan Engcons tiltrotator bli en i princip helt integrerad del av maskinen och fördelarna är många: tidsbesparing vid installation, bibehållen CE-märkning och direkt integration mot Volvo Dig Assist för att nämna några. Kunderna kan åtnjuta en fullt integrerad lösning där kundnytta och upplevelse har legat i fokus, förklarar Fredrik Eklind, produktägare på Engcon Control Systems. eML är lösningen som

Ett globalt samarbete mellan Volvo Construction Equipment och Engcon innebär förberedda maskiner där Engcons tiltrotator och säkra snabbfästen blir en integrerad del av maskinen.

möjliggör att Engcons egna styrsystem DC2 kommunicerar och delar information med en OEM’s maskindator och maskinstyrningssystem. Genom att kommunicera över CANbus (Controller Area Network) kan information både skickas och tas emot säkert och snabbt – allt med en enkel elektrisk installation. – Det är resultatet från

ett nära samarbete och integrationen av flera avancerade lösningar, tiltrotator, maskin och maskinstyrningssystem, som möjliggör för denna förbättrade helhetsupplevelse med den gemensamma kunden i fokus, säger Fredrik Eklind. Integreringen har sträckt sig så långt så att i och med nästa Dig Assist upp-

datering kan kunden tydligt se att det är en Engcon som är ansluten via att tiltrotatorn i Dig Assist:s grafiska gränssnitt följer Engcons signaturfärg. Andra smarta funktioner med mervärde för kunden kopplade till utbytet av information mellan Volvo Dig Assist och Engcons styrsystem DC2 kan förväntas i och med denna uppdatering. – Maskinstyrning är ett betydande verktyg för dagens operatörer så också tiltrotatorn, en kombi-

”Genom den här lösningen kan Engcons tiltrotator bli en i princip helt integrerad del av maskinen.”

Fredrik Eklind produktchef på Engcon Control Systems.

nation där båda parter utbyter information som tillåter kunden att få ut alla fördelar från båda verktygen, förklarar Fredrik Eklind. Projektet med Engcons eML och Volvo Smart Connect har resulterat i att de första kompatibla maskinerna kommer nå verkstäderna och Volvos samt Engcons framtida kunder under första kvartalet 2021. – Projektet och det nära samarbetet mellan Volvo och Engcon kommer fortsätta. Ambitionen är att vi under 2021 kommer se fler av Volvos maskinmodeller lanserade med optionen Volvo Smart Connect och att vi tillsammans kommer att fortsätta utvecklingen av intelligenta och integrerade lösningar, avslutar Fredrik Eklind.

Demo!

Mycket fin fi nt skick! Volvo L220G ......................................2013 Fin maskin � ll försäljning eller uthyrning. Helrenoverade motor, fullservad och helt genomgången.

Volvo EWR 150 E Demokörd 500 � m, 2,45m s� cka, parallellstyrt blad, aut. grävbroms, Engcon EC219 m grip,

Ljungby L25.........................................2009 Polar 22 Deluxe 16.800 kör� mmar, inkl skopa, Volvo Penta MD3, teakdäck, Scania-motor. Fint exemplar. mahognyöverbyggnad. 10.000 kr

DMK SERVICECENTER AB Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Järnringen 2 • 433 30 Par� lle (kontor: Adler salvius gatan 15 • 411 11 Göteborg

Vi har hela Hartmann & Köning AG produktsor�ment Dri�tåliga produkter som si� er på krävande applika�oner som tex: Hamnkranar, traverser, ly�bord, fordon, gruvmaskiner, automatmaskiner m.m. Vi har � äderdrivna trummor & motordrivna trummor för långa kabellängder.


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Bra med ett större biomassauttag i ungskog

LKAB ökar mineraltillgångarna med en halv miljard ton

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras. Detta visas i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability. Bioenergi kan bli en viktig spelare när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen för att kunna båda bekämpa och anpassa oss till klimatförändringar. Genom att utveckla nya

Genom att utveckla nya och kostnadseffektiva skötselstrategier för att öka uttag av biomassa i unga skogsbestånd till bioenergi är det möjligt att samtidigt säkra framtida biodiversitet och viktiga ekosystemtjänster.

”Med bra planering som tar hänsyn till flera viktiga skogliga värden kan förutsättningarna för biodiversitet förbättras.” Jeannette Eggers forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

och kostnadseffektiva skötselstrategier för att öka uttag av biomassa i unga skogsbestånd till bioenergi är det möjligt att samtidigt säkra framtida biodiversitet och viktiga ekosystemtjänster. Resultaten visar att det finns en stor potential i biobränslegallringar, dvs tidiga gallringar i täta ungskogar där det på lämpliga marker går att producera mer biomassa i ungskogsfasen.

kan bestå av en kombination av krankorridorgallring, utvecklad teknik för kontinuerlig fällning och samling av klena träd samt komprimering och direktbuntning av biomassan vid fällningsarbetet för en effektiv transport och hantering i terräng, på väg och vid industri, säger Dan Bergström, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU.

– Genom innovativa gallringsmetoder och tekniker, där ungskogen skördas i en tidig gallring som ett sortiment lämpligt för t.ex. bioenergi, bioraffinering. Gallringssystemen

Studien visar också att ett ökat uttag av avverkningsrester (grenar, toppar och stubbar) är möjligt samtidigt som förutsättningarna för biodiversitet och kolinlagringen i skogens

ekosystem förbättras jämfört med dagens nivåer. – Med bra planering som tar hänsyn till flera viktiga skogliga värden kan förutsättningarna för biodiversitet och ekosystemtjänster förbättras samtidigt som biomassauttag för bioenergi ökar – i alla fall upp till en viss gräns förklarar Jeannette Eggers, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. En sådan planering kan vara en blandning av skötselstrategier för att samtidigt gynna flera värden. Resultaten visar också att skogen förväntas att bli tätare i framtiden, vilket

Foto: Per Eriksson

dessvärre har en negativ effekt på möjligheterna att bedriva rennäring och rekreation i skogen. Något som forskarna kommer att fortsätta undersöka i framtida studier Forskarna använde sig av simulerande och optimerande tekniker i PlanVis för att bedöma effekten på olika skötselstrategier som ökar tillgången på bioenergi samt de effekter och avvägningar som rör tillgången på biobränsle, biodiversitet och specifikt tre ekosystemtjänster: rennäring, kolinlagring och rekreation.

Efter att kraftigt ha ökat prospekteringen på alla sina tre gruvorter sedan 2018 kan LKAB nu presentera resultatet, en ökning av mineraltillgångarna under 2020 med 45 procent från cirka 1,2 till 1,7 miljarder ton. – Detta bör ge oss möjligheten att förlänga produktionen minst fram till 2060. Dessutom ser vi inte slutet på fyndigheterna, de fortsätter mot djupet, säger Pierre Heeroma, direktör för prospekteringar. LKAB har de senaste två åren satsat cirka 700 miljoner kronor på att söka efter nya fyndigheter och fortsättningen på befintliga. Fokus har varit på gruvnära områden eftersom potentialen bedömts vara stor och närheten till befintlig infrastruktur underlättar en framtida brytning. – Att vi kan öka mineraltillgångarna så här kraftfullt är en av förutsättningarna både till en fortsatt verksamhet som gruvbolag och för vår stora omställning till koldioxidfria produkter, säger Pierre Heeroma. Järnhalterna i de nya fyndigheterna ligger kring 60 procent, dubbelt så mycket som de flesta andra järnmalmsprojekt i världen. Fyndigheterna är inte avgränsade mot djupet, vilket betyder att LKAB kommer att fortsätta den gruvnära prospekteringen under de kommande åren. Mineraltillgångarna har genom prospekteringen år 2020 ökat från totalt 1 208 Mt till 1 754 Mt.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Nya hjulgrävare från Hydrema Maskintillverkarna är i full gång med övergången från steg IV till steg V-motorer för att uppfylla de senaste miljökraven om lägre utsläpp. Danska Hydrema optimerar inte bara det miljömässiga. Fabriken utnyttjar möjligheten till en grundlig uppgradering av hela serien hjulgrävare, som inte bara får mer hästkrafter och ökat vridmoment utan också det nya och avancerade Hydrema Telematics som standard.

51

Dagens teknikutveckling har gjort det möjligt att med hjälp av AI-metoder analysera stora och komplexa data på nya sätt.

Planeringsrobot för traktplanering Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras. Redan idag går det att automatisera vissa arbetsmoment.

Nu lanserar danska Hydrema den nya G-serien hjulgrävare. De nya maskinerna är utrustade med nya steg V-motorer från Cummins.

Uppgraderingen gäller hela MX-grävmaskinserien, som består av modellerna MX14, 16, 17 och 18, som sträcker sig från 14 till 19 ton. Förutom de två specialmaskinerna med rälshjul för användning på järnväg, MX16 Rail och MX20 Rail. Maskinerna är utrustade med den senaste Cummins Stage V-motorn med 175 hästkrafter, som helt matchar de senaste utsläppskraven. Avgaserna behandlas i två katalysatorer och partikelfilter i en kompakt enhet.

förbrukning och lägsta möjliga ljudnivå. Hjulgrävmaskiner är kända för att använda många olika arbetsredskap. Därför är hög motoreffekt och branschens högsta hydrauliska effekt på upp till 407 l / min avgörande. Det stora kraftöverskottet gör det möjligt för Hydremas hjulgrävmaskiner att utföra även krävande arbetsfunktioner vid låga varvtal. Detta ger dem en speciell position för kompakta grävmaskiner, säger Hydremas utvecklingschef Thorkil K. Iversen.

De nya motorerna har hela 780 Nm maximalt vridmoment. Det är 15 procent mer än föregående generation. – Vi har alltså 165 hästkrafter tillgängliga vid 1500 v/minut, så att nästan alla arbetsuppgifter kan utföras med minsta möjliga bränsle-

Transporthastigheten är upp till 35 km/h, där den ökade motoreffekten kommer till sin rätt vid körning på väg och i kuperad terräng. Hydrema har introducerat en elektroniskt reglerad drivmotor med automatisk retarder. Tillsammans med ny, uppdaterad effektreglering

och farthållare ska den säkra optimala prestanda och komfort under körning. Svängfunktionen i Hydremas hjulgrävmaskiner har länge gått med en separat hydrostatisk krets för girfunktionen med en separat hydraulpump. Detta gör det möjligt att regenerera svängbromsenergin och gör att girfunktionen är helt oberoende av andra grävfunktioner. – Det säkerställer högre effektivitet, bättre bränsleekonomi och smidiga och förutsägbara rörelser genom att använda flera funktioner samtidigt, säger Thorkil K. Iversen. Hydrema har vidareutvecklat girfunktionen för bekvämare rörelser i överkroppen. och bromsfunktion för alla laster. – Vi har förfinat svängbromsen för att säkerställa

bättre start av svängrörelsen i sluttningar. Den steglösa övergången från automatisk svängbroms till aktiv svängning av överbyggnaden har vi valt att kalla Soft-Start, säger Thorkil K. Iversen. Nu ingår det nyutvecklade Hydrema Telematics som standard i den nya MX G-serien. Det avancerade Telematics-systemet samlar kontinuerligt in data om maskinens motor, transmission, hydraulik och andra viktiga delar. Informationen om bland annat temperaturer, oljetryck, bränsleförbrukning och aktuell bränslemängd samlas in och visas i webbportalen eller på operatörens telefon. Systemet samlar också in eventuella felkoder för att säkerställa att service och reparationer kan utföras så exakt och effektivt som möjligt.

Traktplanering är ett relativt manuellt arbete där en stor del av tiden går åt i fält för att placera ut band (snitslar) som visar vilka hänsynsåtgärder som ska utföras samt gränser för avverkningen. Traktplaneringen inleds genom att förtolka olika geografiska informationsskikt för att bedöma eventuella hänsyn på trakten. Förtolkningen bekräftas sedan i fält. Dagens teknikutveckling har gjort det möjligt att med hjälp av AI-metoder analysera stora och komplexa data på nya sätt. Denna teknik utnyttjas nu i allt fler branscher och områden. Även den

skogliga traktplaneringen är möjlig att automatisera med olika AI-tekniker. Studien syftade till att beskriva lämpliga metoder för en automatiserad traktplaneringsprocess och ge förslag på hur olika moment kan automatiseras. Målet är att göra traktplaneringen mer effektiv och samtidigt säkerställa att inte kvaliteten försämras. Projektet har bestått av litteraturstudier som utförts parallellt med workshopar samt en djupintervju med en traktplanerare på Holmen skog. Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. Vidare utredning och utveckling kommer att behövas innan hela traktplaneringen är fullständigt automatiserad, men automatiseringsarbetet kan påbörjas direkt för att snabbare nå målet.

Umeå kommun godkänner högre vindkraftverk

Kommunfullmäktige i Umeå godkänner ökad totalhöjd på vindkraftverk i vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön från 200 till 270 meter. Anläggningens samlade produktion beräknas därmed kunna öka med 25–30 procent, motsvarande årsbehovet för ytterligare 30 000 villor. Sävar Vindkraft AB, som ägs av Fortum, vill öka totalhöjden för 30 vindkraftverk, varav 12 ligger i Umeå kommun, från 200 till 270 meter.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Över 200 olika sorter! Fler än 24000 borstar! PÅ LAGER!

“Lika bra att ringa er som är bäst direkt” -Nöjd kund 033-205230 • renvag.se • info@renvag.se

STARKARE

TUFFARE

SNABBARE

order@iggesundforest.se

iggesundforest.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

53

GREPPO-BORSTEN =Avdragsgill utan lön & arbetsgivaravgif t! Bra arbetsmiljöval!

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Effektiv och flexibel snörjning medTreman snöblad och Greppoborste!

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

TREMAN

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Gör en persons arbete och nu kan spadkillen som får betydligt mycket bättre arbetsmiljö och kan utföra mer avancerade uppgifter istället.

TREMAN LJUSDAL

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Finns även med transportunderrede godkänd för 30 el. 80 km/h.

YOUTUBE

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

Så effektiviserar rymddata skogens värdekedja Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt. Projektets syfte är att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer

”Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter.” Kenth Johansson vd på Adopticum.

som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet. – Vi ser att många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår, säger Kenth Johansson, vd på Adopticum. Företag inom hela projektgeografin både i Sverige och i Finland välkomnas att delta i projektet för

att få ökad kunskap om möjligheterna med optisk mätteknik och satellitdata. Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska. Förstudien startar i april och löper till och med december 2021. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Öst-

Hur kan optisk mätteknik och rymddata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Stiftelsen Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Foto: Per Eriksson

erbottens förbund. Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som främjar innovationsutveckling inom

skogsteknik. Hjärtat är föreningens innovationssystem, där man kopplar ihop medlemsföretagen med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finan-

siärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket. Bland medlemsföretagen finns bl.a. Cranab, Hultdins, Logmax och Vimek.


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Veidekke satsar mer på hållbarhet

David Grimheden, Veidekke.

I takt med stärkta ambitioner och för att kunna förstärka sina erbjudanden kring hållbara lösningar så organiserar nu Veidekke sin Ekologiska hållbarhet under David Grimhedens ledning i enheten Veidekke Teknik. Veidekke Teknik driver utvecklingsarbete som stöttar projekten med teknisk expertis, exempelvis Veidekkes utveckling av projekt med stommar i trä. – För att skapa mer hållbara lösningar till våra kunder så är det naturligt att organisera ekologisk hållbarhet tillsammans med teknisk expertis och innovation. Det gläder mig att få möjligheten att koppla teknik, hållbarhet och innovation som jag är övertygad om kommer att skapa mervärde för våra kunder, säger David Grimheden. Ambitionen är att öka Veidekkes förmåga att styra produktionen mot ett mer hållbart byggande i tidiga skeden. Målet är att vara ledande i branschen och driva dess utveckling mot att bli mer hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Idag är byggbranschen en av de branscherna med störst miljöpåverkan. – Att ha djup kunskap i kärnverksamheten kopplat till affärer och innovation borgar för att det här kommer bli riktigt bra. Ekologisk hållbarhet är inte bara en avgörande fråga för Veidekke och branschen utan hela mänskligheten. Vi är inte nöjda med hur det ser ut idag. Genom att David får detta ansvarsområde vill vi integrera miljöarbetet i allt vi gör för att få ut bästa effekt och på så sätt vara med och bidra till lösningarna, säger Mats Nyström, vd för Veidekke Sverige.

Tillsammans med Skanska i Norge bygger nu maskinentreprenören Marthinsen & Duvholt en portfölj av utsläppsfria maskiner. Målet är att minska företagets klimatpåverkan. I maskinparken finns bland annat en Hitachi Zeron ZE350 för kabeldrift och från vecka 8 en batteridriven Cat Z-line 320.

De satsar på utsläppsfria maskiner Tillsammans med Skanska i Norge bygger nu entreprenören Marthinsen & Duvholt en portfölj av utsläppsfria maskiner. Målet är att minska företagets klimatpåverkan.

Utsläppsfria byggarbetsplatser står tydligt på myndigheternas dagordning. Både i Norge och Sverige. Tillsammans med Skanska har Marthinsen & Duvholt sett samma önskan i sitt kundsegment. Därför finns det nu en klar övergripande ambition bland de två aktörerna att möta detta behov. – Utsläppsfri teknik kommer att bidra till det gröna skiftet i branschen. Vår partner i detta, Skanska har genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete redan bidragit till utvecklingen av utsläppsfria maskiner. Utbudet av dessa maskiner är fortfarande begränsat, men efterfrågan är stor. Samtidigt skapar den tydliga efterfrågan förutsägbarhet för de investeringar som behövs. Tillsammans med Skanska förbereder vi oss för den utsläppsfria

framtiden, säger Anders Gørrissen, arbetsmiljöledare och miljöchef på Marthinsen & Duvholt. Marthinsen & Duvholts utsläppsfria maskinportfölj börjar bli imponerande. Utsläppsfria grävmaskiner, hjullastare och arbetsbilar finns på plats och används i projekt idag. Lastbilar är nästa steg. – Tillsammans med Skanska har vi ett långsiktigt mål att halvera våra utsläpp från anläggningar till 2030 och vara klimatneutrala i hela leveranskedjan 2045, förklarar Anders Gørrissen. Stor efterfrågan på marknaden har gjort att Marthinsen & Duvholt har valt att investera maskinparken. Bland annat har de gått samman med Skanska för att investera

”Drifttiden minskas något och infrastrukturen och tillgången till el är inte alltid optimal.”

Randi Lekanger chef för hållbarhet och miljö på Skanska i Norge.

i en utsläppsfri Cat Z-line 320 grävmaskin på batteri, dessutom finns det också konkreta planer på att beställa en Hitachi ZE85 och en Hitachi ZE135. Skanskas direktör för hållbarhet och miljö, Randi Lekanger, ser fram emot att följa Marthinsen & Duvholt vidare och fortsätta samarbetet. Hon pekar också på några utmaningar som måste lösas i framtiden. – Erfarenheterna från användningen av utsläppsfri teknik är goda, men vi står inför vissa utmaningar. Drifttiden minskas något och infrastrukturen och tillgången till el är inte alltid optimal. Därför blir planering nyckeln till framgång. Det är viktigt att behovet av kraft och el kartläggs tidigt i projektet och att tillgången säkerställs. Dessutom ser vi vikten av klimatredovisning så att man i givna situationer kan titta på alternativa lösningar för att minska klimatpåverkan, säger Randi Lekanger. På Fornebu arbetar Skanska och Marthinsen & Duvholt tillsammans med grundarbeterna för

Stor efterfrågan på marknaden har gjort att Marthinsen & Duvholt har valt att investera i utsläppsfria maskiner.

det stora utvecklingsprojektet ”Fornebubanen”. Huvudsyftet med projektet är att etablera en färdig bygggrop redo för nästa kontrakt. Det stora utvecklingsprojektet är den största tunnelbaneanläggningen i Norge på senare tid. Projektet har mycket höga klimatambitioner, men det har varit utmaningar relaterade till el och den leverans som en elektrisk maskinpark kräver. – Vi löste det genom att etablera ett nytt växtflöde i ett tidigt skede. Projektet lyckades lokalisera en äldre transformator i en av de gamla flygplanshängarna som kunde leverera kraft till maskinerna med hjälp

av mindre förändringar så att maskinparken kunde drivas. För detta projekt var detta en bra lösning, men inte alla projekt är lika centralt placerade. Därför är det spännande att vi nu vet att mobila lösningar också erbjuds på marknaden som vi hoppas kunna testa i framtiden, avslutar Anders Gørrissen. På Fornebu-projektet finns för närvarande drift på en Hitachi Zeron ZE350 på kabel och en Cat Z-line 320 på batteri, samt flera elektriska byggfordon. Dessutom har underleverantören Norsk Sanering Service en Cat Z-line 320 för batteridrift samt en lastväxlarbil som drivs av biogas.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

55

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING HJULLASTARE Volvo L60H................2018 .........3190 tim Volvo L60H................2018 .........3114 tim Volvo L60F ................2008 .......11925 tim Volvo L70H LB .........2018 .........4020 tim Volvo L70H................2017 .........1513 tim Volvo L90H ...............2019 .........1573 tim Volvo L90H LB .........2016 .........4970 tim Volvo L110H LB ........2019 .........5045 tim Volvo L110H LB .......2018 .........3600 tim Volvo L110H LB ........2018 .........4300 tim Volvo L110H..............2017 .........3170 tim Volvo L120H .............2018 .........4507 tim Volvo L120H..............2016 .........8550 tim

Volvo L120H..............2015 .......12000 tim Volvo L150H..............2014 .......19255 tim Volvo L180H..............2016 .........6292 tim Volvo L180H LB .......2016 .........7535 tim JCB 411 ....................2014 .........6670 tim

HJULGRÄVARE Volvo EWR 150E .......2020 .............28 tim Volvo EW 160D .........2012 .........8205 tim Volvo EW 160D .........2012 .........7667 tim

DUMPER Volvo A25G ...............2020 ...............5 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ........2008 Ring Elias 073-946 61 50

Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Elias Tel 073-946 61 50 Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

Mer mineraler i Björkdalsgruvan

Epiroc startar innovationscenter i Luleå

Kanadensiska Mandalay Recources som driver Björkdalsgruvan, norr om Skellefteå presenterar uppmuntrande resultat från djupborrningstester.

Epiroc etablerar sitt nästa regionala teknologi- och innovationscenter för digitalisering, elektrifiering och automation i Luleå.

Enligt ett pressmeddelande har 15 ådror med betydande halter guld hittats med ytterligare utvidgning med horisontell sträckning upp till och över 300 meter. – Givet den långa gruvdriften i Björkdal på drygt tio år, har prospecteringsfokuset sökt sig från stegvisa tillägg till befintliga resurser och reserver och till att identifiera och borra i merlovande områden där det kan finnas höghaltiga mineraler, säger Dominic Duffy, vd för Mandalay Recources. De höggradiga förekomster som stöttes på vid utvidgningen på djupet har visat på signifikant

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se

Kanadensiska Mandalay Recources som driver Björkdalsgruvan, nordväst om Skellefteå har efter provborrningar hittat höga halter guld och malm.

Foto: Per Eriksson

fortsättning inom Lake Zone-området. Uppföljande ifyllnadsborrning sker kontinuerligt när man nu skadefiniera ådringens bredd och ta dessa områden i produktion inom kort. – Utöver själva åderförekomsterna, hittades linsformiga marmorkroppar i två av borrhålen,

vilket tyder på antingen en fortsättning nedåt av den tidigare utvunna Lake Zone Skarn eller en något förändrad linsformation. Ådringen inom dessa formationer har visat sig vara berikade, och linsformiga områden har företrädesvis levererat höghaltig malm ,så närvaron av denna förändring är synnerligen uppmuntrande skriver

Mandalay Recources i pressmeddelandet. Resultaten av borrningen i detta område antyder en möjlig betydande utökning av Björkdalsgruvans utveckling genom att tillhandahålla ett nytt utvinningsområde bortom de nu pågående arbetena vid Main Zone och Aurora.

Det nordiska innovationscentret är det första av sitt slag i Europa och ska utveckla kompetens och driva innovation inom automation i gruv- och bergbrytningsbranschen. Epiroc har tidigare etablerat liknande regionala center i Australien, Kina, Sydafrika, Chile, USA, Kanada och Ryssland. Det nya centret blir dock det första av sitt slag i Europa. Syftet är att möta en snabbt växande ef-

terfrågan på avancerade digitala och automatiserade lösningar inom gruvnäringen i Norden. Rekrytering till det nya centret startar omgående. Placeringen av centret i Luleå valdes på grund av det strategiska läget, med närhet till gruvdistrikt i Norrbotten och Västerbotten i Sverige samt i finska Lappland. Verksamheten kommer bland annat bestå av av kompetensutveckling och projektledning. Centret kommer även att husera ett automationslabb och ett kontrollrum med den senaste automationstekniken för utveckling av nya automationslösningar.


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

På Hagfors Vägstål har vi en tradition att förse våra kunder inom entreprenad,- gruv och skogsindustrin med förstklassiga slitdelar tillverkade i vår moderna produktionsanläggning i Värmländska Ekshärad.

Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

Vår strävan är att alltid tillverka robusta och slitstarka delar av de bästa råvarorna. Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om Hagfors produkter.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: BM6300, EC290C, EC460B, H10B Kommande objekt för demontering: BM4300, BM4400, A25, EC360B

Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15

Nytt samarbete utmanar maskinstyrningsmarknaden Den svenska mät- och maskinstyrningsleverantören L5 Navigation har ingått ett samarbete med den danska maskinstyrningstillverkaren Unicontrol. Målsättningen är att maskinstyrningen för grävmaskiner ska bli mer användarvänlig. Det första resultatet från samarbetet är lansering av ett helt nytt maskinstyrningssystem för grävmaskiner. Målet har varit att göra det så enkelt som möjligt samtidigt som det uppges vara funktionellt även för mer avancerade användare kräver. Det ska göra det enklare för maskinföraren att fukusera mer på var det ska grävas, i vilken omfattning och samtidigt dokumentera och säkerställa kvalitet på utfört arbete. – Vi är oerhört glada att släppa den här nyheten tillsammans med L5 Navigation. Med mjukvaran Unicontrol3D, en kombinerad hårdvaruplattform

och L5’s lokala närvaro samt kunskap är vi övertygade om att vi har en produkt som passar alla typer av användare och behov. Vi är väldigt nöjda med vetskapen om att alla nordiska kunder är i trygga händer hos L5’s erfarna personal och utbredda servicenätverk, säger Ehsan Ekhlas, vd på Unicontrol. Kärnan i systemet är mjukvaran Unicontrol3D. En mjukvara som uppges vara utvecklad av personer med erfarenhet från anläggningsbranschen med målet att göra det enklare för maskinförare. – Maskinstyrning har alltid uppfattats som lite invecklat och komplext

för många användare, men nu ser vi stora möjligheter att låta fler ta del av dess fulla potential med ett extremt lättanvänt system. Utöver det har vi hela tiden haft ambitionen att ta fram en lösning som ger bättre lönsamhet betydligt snabbare än branschkollegorna, vilket vi anser oss ha lyckats med, säger Martin Lindgren, vd för L5 Navigation.

All funktionalitet uppges ligga nära till hands när man kör, antingen via direkta knapptryckningar eller ”tap-and-hold”. Avancerade undermenyer och inställningar är medvetet gömda för att inte störa föraren med överflödig information och skapa en så bra överblick som möjligt. Hårdvaruplattformen består av både nya och befintliga produkter gemensamt utvalda av L5 Nvigation och Unicontrol.

Johan Spector, affärsutvecklare på L5 Navigation visar upp den nya maskinstyrningen man utvecklat i samarbete med den danska maskinstyrningstillverkaren Unicontrol. Målet har varit att göra det så enkelt som möjligt.

Systemet levereras med licens för positionsberäkning mot alla satellitsystem, vilket ska göra det möjligt med körning även under svåra förhållanden. Den senaste sensortekniken ska tillföra en betydande snabbhet och svarar på minsta rörelse utan att

fladdra. Feedback från ett antal referenskunder som utvärderat och testkört åt L5 Navigation och Unicontrol bekräftar både snabb inlärningskurva och stabila prestande, skriver L5 Navigation i ett press-

meddelande. Allt knyts samman med molntjänsten Unicontrol Cloud där maskinägaren eller entreprenören enkelt administrerar sina maskiner och skickar inmätningsfiler och referensmodeller mellan fält och kontor.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Ny digital marknadsplats för maskintjänster Företaget Vencab, som startade för ett år sedan erbjuder ett digitalt kontaktnät för entreprenadmaskiner, anläggningsbilar, krossverk m.m. Hittills är 700 enheter anslutna.

För beställaren är det lätt att välja rätt maskin för rätt jobb, med högre lönsamhet för bägge parter, förklarar Johan Faijermo. Entreprenörer och åkerier skapar en företagsprofil och ansluter sina maskiner och bilar i

Företaget drivs av Viktor Ingvarsson och Johan Faijermo som bägge har har en bakgrund inom entreprenadbranschen. Affärsidén är att matcha rätt anläggningsbilar och maskinresurser med rätt projekt. Vencab är tillsvidare en kostnadsfri tjänst som finansieras via bland annat reklamintäkter. En framtida betalningsmodell kommer att utformas tillsammans med användarna. – Vi erbjuder ett effektivt sätt att fylla luckorna och få jobb mellan de större projekten, inom närmast möjliga avstånd.

Vencab är en ny digital marknadsplats för maskintjänster och är tills vidare helt gratis.

”Vår plattform fungerar lika bra för de stora åkerierna som för det enskilda maskinföretaget.”

Johan Faijermo delägare på Vencab.

form av unika annonser på Vencabs hemsida. I annonserna beskriver man viktklass, utrustning, miljöklass, kompetensområde med mera. Omvänt kan beställare söka efter en specifik typ av maskin och utrustning, med/utan förare, geografiskt område, viktklass m.m. Söksystem tar fram en lista på endast lediga leverantörer som matchade alla krav. Leverantörerna får bokningsförfrågningar i form av sms och mejl så

fort en beställare gör en reservation. Alla anslutna företag blir löpande kontrollerade gällande kreditvärdighet, giltig F-Skattsedel, arbetsgivaravgifter med mera. – Vår plattform fungerar lika bra för de stora åkerierna som för det enskilda maskinföretaget. Vencab utvecklas tillsammans med entreprenörer och företag som delar vår vision om att skapa enkla och effektiva vägar till samarbete, säger Johan Faijermo avslutningsvis.

Helt ny patenterad ramp

NYHET! ”Byggtaxin” Nytt koncept inom maskintransport med låg lasthöjd och marknadens bästa lastvinkel. Vi kan erbjuda påbyggnationer för chassin med 2-5 axlar, med eller utan kran, surrstegar, containerfästen, breddpaket m.m.

57

Lägre omsättning och resultat för Bellman Group Bellman Group redovisar ett rörelseresultat för 2020 på 46,6 miljoner kronor (77,9) . Koncernens nettoomsättningen uppgick till 1.655,5 miljoner kronor (1.755,5) vilket motsvarar en minskning med 4,4 procent. Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 22,2 miljoner kronor (20,0) en ökning med 11,3 Håkan Lind, vd på Bellman procent. Nettoomsättning- Group. en uppgick till 412,7 miljoner kronor. I mars 2020 förvärvades Såcab Åkericentral AB. Köpeskillingen uppgick till 77,0 miljoner kronor och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel. Koncernen har sett en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment, vilket troligtvis är hänförligt till covid-19. Detta har påverkat koncernens nettoomsättning i viss mån men inte materiellt påverkat koncernens resultat eller likviditet. – Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om förvärv av Ivarssons, ett mark- och anläggningsföretag i Göteborgsregionen. Arbetet med refinansieringen av Bellman Group resulterade i att vi i början på 2021 emitterade en ny obligation om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder, säger Håkan Lind, vd i Bellman Group i en kommentar till bokslutskommunikén.


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

Novotný 720.2

Den kraftfulla miniskotaren Med eller utan hytt - även som kombimaskin.

FARMIKKO OY

Träffa oss på: Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Monter 616

Farmikko energiklippar Flera modeller, med kvistfunktion

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se

Stora Enso och H&M ska göra tyg av skog TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning i Sverige. Detta är ett avgörande steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängligt för alla.

TreeToTextiles starka hållbarhetsprestanda be-

kräftas av en tredjepartsverifierad livscykelanalys. I termer av hållbarhetsmål, skulle den nya tekniken innebära mindre användning av energi, kemikalier och vatten i jämförelse med produktion av konventionella fibrer. Den nya processen är avsiktligt utformad för att ha lågt energibehov och lågt behov av kemikalier. Den är konstruerad för att passa storskalig produktion, och inkluderar ett återvinningssteg för processkemikalier och vatten. – Vår teknik har potential att minska textil-

Foto: Amanda Nilsson

Den globala efterfrågan på nya hållbara textilfibrer är stor och brådskande. TreeToTextile vill bidra till textilindustrins omställning genom att öka tillgången på hållbara textilfibrer. TreeToTextile utvecklar en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med låg miljöpåverkan till en attraktiv kostnadsnivå. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen.

industrins miljöpåverkan avsevärt. Med våra ägares stöd, innovativa agendor, kunskap och storlek bedömer vi att TreeToTextile kan spela en viktig bidragande roll för att göra textilindustrin hållbar globalt, säger TreeToTextiles

”Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt.”

Sigrid Barnekow vd på TreeToTextiles.

Nu ska skogen bli textilier när H&M, Ikea och Stora Enso tillsammans med staten satsar 352 miljoner på en ny fabrik. Tekniken är ett miljövänligare alternativ till bomull och oljebaserade material, och nu förändras en av världens största branscher.

vd Sigrid Barnekow. TreeToTextile investerar nu i att bygga en demonstrationsanläggning för uppskalning av processtekniken. Kostnaden är 352 miljoner kronor, vilket finansieras med en

investering på 275 miljoner kronor från ägarna, H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest, och med 77 miljoner kronor från Energimyndigheten. Anläggningen kommer att

byggas hos Stora Ensos pappersbruk Nymölla, i södra Sverige och byggnationen startar våren 2021. Produktionskapaciteten blir 1500 ton fiber per år.


LKAB startar upp gruva i Svappavaara LKAB planerar att starta gruvan Mertainen utanför Svappavaara för att producera järnmalm. Planen är att starta gruvan till hösten och bygga upp ett rågodslager.

– Vi gör det här för att skapa ett säkerhetslager av rågods för våra pelletsverk i Kiruna och Svappavaara, säger Niclas Svanelöv, sektionschef gruva i Svappavaara. Gruvan i Mertainen lades i malpåse 2016 som en följd av ett förändrat marknadsläge, med beslutet att hållas i beredskap för framtida behov. Nu har förutsättningarna förändrats med ökat behov av rågods inom LKAB:s affärsområde järnmalm, inte minst efter skalvet i Kirunagruvan i maj 2020 som fortfarande hämmar produktionen där. – Vi planerar att kom-

ma igång med brytningen till hösten och driva gruvan under cirka ett halvår. Då har vi byggt upp ett lager som kan fungera som säkerhet för rågodsförsörjningen till våra pelletsverk. För att producera en miljon ton rågods kommer vi att bryta cirka 1,5 miljoner ton råmalm och ungefär lika mycket gråberg, säger Niclas Svanelöv.

Planering för start av Gruvproduktionen pågår, där det handlar om att bland annat säkerställa resurser. Produktionen beräknas ske med både LKAB:s egen personal och entreprenörer. Totalt rör det sig omkring 50 arbetstillfällen i Mertainen. Tillstånd för brytningen finns redan, komplettering behöver göras för lagerhållning. Några omfattande transporter längs väg E10 är i nuläget inte planerade. De sprängningar som ska göras vid

Komatsu har inlett ett samarbete med amerikanska Proterra om att ta fram ett batterisystem för företagets stora- och medelstora grävmaskiner.

Komatsu utvecklar batteridriven grävmaskin

Sekundärkrossen i Mertainen ska enligt plan väckas ur sin Törnrosasömn och börja arbeta när lagret ska fyllas på.

Foto: Anders Lindberg

brytningen kommer heller inte att påverka trafiken på E10, något som beräknas ske först vid en eventuell längre verksamhet vid gruvan då produktionsområdet skulle närma sig vägen. Beslutet om att förbereda Mertainen för brytning togs 2010, när priserna på grov järnmalmsfines var höga. Efter en långdragen tillståndsprocess

hade dock marknaden förändrats så att LKAB inte såg någon lönsamhet i att starta produktionen. Området var då redan förberett med vägar, jordavrymning av berget, sidobergsupplag och fasta maskiner för krossning och sovring. Dessa kan nu förberedas för att uppta gruvbrytningen.

Komatsu har tecknat ett avtal med amerikanska Proterra om att leverera batterisystem för elektriska grävmaskiner i framtiden. Enligt ett pressmeddelande planerar Komatsu att elektrifiera små och medelstora grävmaskiner. Tillsammans med Proterra kommer den japanska maskintillverkaren att testa fullskaliga test på batterimaskiner i år och en kommersiell lansering planeras till 2023 och 2024. Proterra är specialiserat på elektriska lösningar för kommersiell utrustning. Japanska Komatsu har flera hybridmodeller och gick in på den elektriska marknaden med lanseringen av minigrävmaskinen PC30E-5 på batteri i april 2020, men detta är endast för den japanska hyresmarknaden. Nu finns det snart mer, och för fler marknader. För Söderberg & Haak, som har generalagenturen för Komatsu i Sverige, råder det ingen tvekan om att fabriksfärdiga batterigrävmaskiner kommer att vara en välkommen produkt att erbjuda kunderna. Intresset för laddbara maskiner ökar sakta men säkert och flera tillverkare har redan presenterat olika typer av elektriska maskiner som klarar att köras en hel arbetsdag på en laddning.


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

FORDONSTVÄTTAR

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 49.900:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKONSULT LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

BUSKRÖJARE

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

FÄSTEN

www.gruskungen.se

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

LASTRAMPER

BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL 0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

DIESELMOTORER

Kontakta vår specialist inom området:

Huggknivar och motstål

0481-422 00 www.stenacomponents.se

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

HYDRAULHAMMARE

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

LASTA SÄKERT

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Albach, Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Även små annonser syns! Boka din plats på:

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

08-564 707 00 www.dieselmotornordic.se

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

EEXXCCEELLLLEEN NC CEE LLIIN NE E H I T S S M A R T E R HITS SMARTER

www.calpeda.nu

LIFTAR

LASTMASKINER

PÅBYGGNADER & SLÄP

MMeeddöövveerr3355 åårrss eerrffa arre en nh he ett oocchhvvåårrpprriissbbeellöönntta a sse errv viicce e tä täcckkeerrvviinnuu hheellaa SSvve erriig ge e..

El • Diesel • 4x4

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

M Meeie ierr007700--663333 3355 2266 in007700--779911 2288 7733 RRoobbin milil007733--992222 3377 8800 EEm @hhaam mm maarrsseerrvviiccee..ssee ininfofo@ .haam mm maarrsseerrvviiccee..sse e wwwwww.h NEERRSS:: SSEERRVVIICCEEPPAARRTTN maaM Maasskkiinn ii JJäärrffä älllla a CCeem inffoo@ @sseem maam maasskkiin n..sse e -35588559900••in 00 88-3 M e l a n d e r s A l l t j ä n s t i L u eå å Melanders Alltjänst i Lulle 00773388--4444 2211 7777 .allltljta jannsstt@ @oouuttllooookk..cco om m mmeelalannddeersrs.a

Traktorservice

Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR

YSTAMASKINER

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Över 50 år i branschen!

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

TANKUTRUSTNING

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

Svetsning och reparation av skopor Även uthyrning av maskiner

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SVARVVERKTYG

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

61

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

RESERVDELAR & REDSKAP

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

VATTENRENING

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

Även små annonser syns! Boka din plats på:

Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2021 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR.

Kranen ”lyfte in” vagnen i skogen Under 1960-talet lyfte de moderna kranutrustningarna in vagnen i skogen. Med hästen som dragare var kälken ett naturligt redskap. Lätt att hantera och låg att lasta. När traktorn först kom in i skogen var det naturligt att den övertog kälken från hästen. Traktorn var på den tiden bara en dragare och ingen lastmaskin. Lika naturligt var den markanta övergången till burna transporter. Buren last på hjul tog sig bättre fram i terrängen och allra bäst på vagn med boggieutrustning. Lastningen gjordes med kranar av olika slag, som gjorde lastningsarbetet relativt oberoende av lastningshöjder, och styrka och uthållighet hos köraren.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Denna utveckling mot burna transporter ställde givetvis mycket större krav på vagnar än tidigare. Vagnsutbudet både när det gällde lantbruksoch skogsbruktstransporter ansågs vara alltför omodernt eller bristfälliga i konstruktionen för att transporter skulle kunna ordnas effektivt. ”En skogsvagn ska vara enaxlad” var en vedertagen åsikt. Det gjorde den lättmanövrerad och gav en större framkomlighet genom att en del av lastens tyngd lades på traktorn drivhjul. En annan utrustning, som ansågs vara självklar var hitchkopplingen. Föraren kunde då från sin förarplats koppla till och från vagnen. Vagnen gav genom att kopplingen var placerad i anslutning till bakaxeln god belastning på traktorn utan att denna får stegringstendens. Hitchen var en utrustning

Traktorn, kranen och vagnen var ett självklart inslag i 1960-talets mekaniserade storskogsbruk som hade ersatt hästen och kälken. Boggins införande i skogsbrukets transporter gav en väsentligt ökad kapacitet vid körning i svåra terrängförhållanden.

som ansågs gjorde arbetet snabbare, effektivare och säkrare. Vagnar fanns i olika storlekar. T.ex Rossönserien hade vagnar från 3 till 12 tons griplastareboggi. Redan hos tre-tonskärran, som var speciellt lämpad för de mindre skogsbruket, fanns många enkla anordningar för rationella transporter. Bakre banken var flyttbar på centralröret. Detta medgav last av olika sortiment och även möjlighet att avväga belastningen till traktorns drivhjul.. Stöttorna var delbara och utlösbara för snabb och bekväm avlastning. Kärran kunde också förses med medar i stället för hjul. För dåtidens storskogsbruk räckte det givet-

vis inte med en tre-tonskärra. Här hade den så kallade griplastarboggin kommit att få en stor betydelse. Den fyllde de allt större kraven på lastförmåga och framkomlighet. Den försänkta banken, som i försänkningen rymde cirka 0,6 kubiketer, gav även sänkt tyngdpunkt och därmed stabilitet och säkerhet. Det var kranens utveckling till griplastare som låg bakom denna utveckling. Vid användning av griplastaren rul�lades ingen last av för hand och därmed hade bankens nedsänkta form ingen negativ verkan. På de flesta griplastare var boggins axeltapp lågt placerad, vilket gav en god ”klättring” hos hjulen. Banken var flyttbar på centralröret och med påsticksbankar kunde man ha olika sortiment i lasset. Boggins införande i skogsbrukets transporter betydde en väsentligt ökad kapacitet vid körningar under svåra terrängförhållanden. Hindren minskade till hälften i höjdled samtidigt som vagnen fick en säkrare gång. Boggin gav framförallt med lågprofildäck ökad bärighet åt vagnen. Vagnen anpassades snabbt till det traktoriserade skogsbruket behov. Större och effektivare traktorer drog allt större vagnar in i skogarna och utvecklingen gick vidare mot ännu effektivare utrustningar...

”Denna utveckling mot burna transporter ställde givetvis mycket större krav på vagnar än tidigare.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 19.900 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 12.000 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 24.000

Pallgafflar grävmaskin

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 10.900 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

Se filmen på hemsidan!

kr

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. K.T.S har 7 olika modeller på S­fästen 40 ­ 50 och 60 vagnar, både enkel­ och dubbelram Pris från 7.410 kr och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 88-sidiga broschyr med Sandspridare prislista och läs mer! Vagn komplett med kran Se filmen på Pris från 89.900 kr hemsidan!

Varför välja K.T.S?

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 26.900 kr

Självlastande, professionell spridare standard­ utrustad med 3­punktsfäste och hydraulisk tryckstång. Går även att montera i frontlastare eller på lastmaskin. Steglös utmatning. 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1 560 liter. 4 modeller, pris från 27.900 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

70ÅR

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. Pris från 29.900 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar! K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT: Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46 .............................2018 Komatsu 845 ............................2015 Valmet 860.4.............................2010 Keto 51 LD ................................2002

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Anders Skogsberg Tel. 070-896 04 90 anders.skogsberg@sampo-rosenlew.fi

1997

24

2021

Youtube

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54 pressc hefer. pages

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 0221  

Affärstidningen för entreprenad, transport och skogsbranschen.

Anläggningsvärlden 0221  

Affärstidningen för entreprenad, transport och skogsbranschen.