Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

Huddig 1260D klar för smalspår

#1-2016 #2-2018 FEBRUARI FEBRUARI

Växande marknad för små skogsmaskiner

Skogsforum har sammanställt marknadsstatistik för de mindre skogsmaskinerna som sålts i Sverige som visar en växande marknad Sidan 16

Case lanserar ny strategi på Intermat Case kommer presentera ett brett sortiment med utrustning på maskinmässan Intermat i Paris den 23-28 april. Montern kommer återspegla företagets nya 360-graders strategi. Sidan 22-23

Staffare AB har levererat en Huddig 1260D till Kabelteknik Ulf Smeby i Kungsängen. Den nya grävlastaren har även utrustats med rälshjulsadapter för smalspår från Rosenqvist Rail. Maskinen ska användas på Roslagsbanan som är Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär tågtrafik. Sidan 14

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

EC233 För de riktigt tunga jobben engcons nyaste tiltrotator i Generation 2-serien, för grävmaskiner mellan 26–33 ton. Tiltrotatorerna i Generation 2 har bl.a. centralsmörjning, 45 graders tiltvinkel och är designade för att vara så lättservade som möjligt. Läs mer på www.engcon.se

Debatt: ”Så kan Sverige ta till vara på det värdefulla avfallet.”

Sidan 4


StrÜman Maskin AB, Rattgatan 29, 442 40 Kungälv, Sweden Tel: 0303-150 50, E-mail: stroman@stroman.se www.stroman.se


Nytt effektivt skördaraggregat SP Maskiners nya skördaraggregat, SP 661 LF, lanserades i januari 2018. Aggregatet har optimala egenskaper för svensk slutavverkning med fokus på produktivitet, utnyttjandegrad och virkesvärde. Kontakta oss för att beställa SP 661 LF redan idag!

Kontakt: Kristofer Holmberg Telefon: 073-442 53 42 Hemsida: www.spmaskiner.se

anläggningsvärlden_nr2-2018.indd 1

2018-02-26 08:30:2

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2018 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Utgivning Tema Nr 3 29 mars 6 april Nordbygg Nr 4 11 maj 18 maj Svenska Maskinmässan Skogsmaskindagarna Nr 5 21 juni 28 juni Mittia Gård & Skog Nr 6 17 augusti 24 augusti Load Up North, Entreprenad Live

Följ oss i våra sociala kanaler:

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Urval av innehåll nr 2-2018 (Årgång 3) Blandad skogsmarknad........................................ sid 28 Vi provkör Toyota Landcruiser 2,8D.............. sid 30-31 Karlstadlaken vinner terräng............................. sid 38 Så ska Sverige bli nya Kongo............................. sid 54 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61 Torpedbyggd arbetshäst för skogen............ sid 62


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Skogsägare vann mål om servitut

Mark- och miljööverdomstolen gick på skogsägarens linje, ändrar den tidigare domen och inrättar ett kajplatsservitut. LRF Konsults jurist Lisa Kylenfelt som drev målet menar att domen är viktig eftersom domstolen analyserat väsentlighetsvillkoret utifrån en skogsbruksfastighets behov av servitut. När en fastighetsägare, som bedrev jord- och skogsbruk på en ö i Strängnäs kommun, ansökte om bildande av servitut för rätt till brygga/kajkant och väg för sin verksamhet fick hon avslag. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hänvisade bland annat till en befintlig enklare brygga på ägarens egna fastighet. Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett skogsägaren och LRF Konsult rätt. – Rättsfallet gagnar inte bara dem som bedriver skogsbruk i skärgården, utan alla innehavare av jordoch skogsbruksfastigheter som är i behov av servitut då det klargörs att det är fastighetens ändamål, oberoende av dess tillfälliga användning, som styr behovet av servitut, säger Lisa Kylenfelt.

Niofaldiga, regerande världsmästaren i Timbersport Jason Wynyard från Nya Zeeland med sin 2 meter långa enmans timmersvans.

Stihl Timbersport och Volkswagen förnyar samarbete Volkswagen Kommersiella Fordon fortsätter sitt samarbete med Stihl som samarbetar på tävlingarna i Stihl Timbersport extremsportserien. Volkswagen sponsrar internationella Stihl Timbersports Champions Trophy och VM-deltävlingarna, samt de nationella evenemangen kopplade till Amarok Cup och tyska mästerskapet sedan 2015. Detta partnerskap utökas nu och fortsätter ytterligare tre år. I år börjar den internationella tävlingssäsongen med Champions Trophy i Frankrike. Den 26 maj kommer världens tolv Timbersports-idrottare att komma till Marseille. Intill den imponerande MuCEM kommer idrottarna att tävla i stadens gamla hamn för en av sportens mest eftertraktade troféer. Därefter arrangeras de nationella mästerskapen i över 15 länder innan Timbersport-cirkusen åker till Liverpool den 19-20 oktober där Säsongens höjdpunkt avgörs – VM!

2018

Så kan Sverige ta vara på det värdefulla avfallet Debatt

Pär Larshans

hållbarhetschef, Ragn-Sellsföretagen

Anders Kihl

Forsknings och Utvecklingschef, Ragn-Sellsföretagen

Ett rop på hjälp – så beskriver miljöföretaget Ragn-Sells förslaget till nationell avfallsplan för 2018–2023 som presenterades före jul. I stället för att se avfall som en livsviktig resurs kör Sverige vidare i gamla hjulspår, där sopor är ett problem som ska skaffas bort. Därför behöver planen arbetas om fullständigt, skriver vi i vårt remissvar. De styrmedel som räknas upp i planen försöker lappa ett system som har rötter i 1970-talet, och som utvecklingen har sprungit ifrån. Därmed försvåras en omställning till cirkulär ekonomi. Nu behövs inte fler småjusteringar, utan ett helt nytt tankesätt. Enligt Parisavtalet måste uppvärmningen av jorden hållas under två grader Celsius, helst betydligt lägre än så. Samtidigt står samtliga 193 medlemsländer i FN bakom de 17 globala må-

”Sverige förlorar varje år över 40 miljarder kronor på grund av undermålig återvinning.” Pär Larshans hållbarhetschef, Ragn-Sellsföretagen

len för hållbar utveckling. Här måste alla länders planarbete ha sin utgångspunkt. Ändå finns inte en rad om detta i det dokument som ska guida Sveriges avfallsarbete de närmaste sex åren. Den bistra sanningen är att vi inte har en chans att nå målen utan en central pusselbit: Riktigt smart återvinning, som möjliggör en cirkulär ekonomi. Därför behöver beslutsfattare och återvinningsindustrin arbeta tillsammans, och därför behövs styrmedel som utgår från en helhetssyn. Ragn-Sells har gått från traditionell avfallshantering till ett totalt fokus på övergången till en cirkulär ekonomi. Här är våra tre viktigaste bidrag till hur Sverige kan gå från avfallsminimering till resursmaximering.

Gör om avfallsplanen till en resursplan. MedelSvensson genererar runt 450 kilo hushållsavfall per år. Det kanske inte låter så farligt. Problemet är i stället att det går åt hela 115 ton material för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år – för varje person i Sverige. Det är helt omöjligt att klara tvågradersmålet när vi bryter nya naturresurser i den takten. Sverige förlorar varje år över 40 miljarder kronor i 4 studerade materialflöden på grund av undermålig återvinning, allt enligt en ny rapport från Material Economics och

Ett rop på hjälp – så beskriver Ragn-Sells förslaget till nationell avfallsplan för 2018–2023. – I stället för att se avfall som en resurs kör Sverige vidare i gamla hjulspår, där sopor är ett problem, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på RagnSellsföretagen.

Återvinningsindustrierna. I dag är det nämligen oftast billigare att bryta nytt material än att återvinna smart. Detta är allt annat än hållbart! Lösningen ligger i att fokusera på resurser. En resursplan som ersätter den föreslagna avfallsplanen kan ligga till grund för genomtänkta styrmedel, som låter oss ta vara på värdet hos avfall och motverka klimatförändringarna samtidigt. Ta fram en särskild plan för kritiska råvaror (CRM). EU utökade nyligen sin lista över kritiska råvaror från 20 till 27 ämnen. Och här är EU tydlig, vi måste öka återvinningen av dessa då vi är beroende av materialen för att klara av vår ekonomiska tillväxt inom det fossilfria- och digitaliserade samhällsbygget. Kräv återvunnet när vi betalar med skattepengar. Varje år görs offentliga upphandlingar i Sverige

som motsvarar mer än en sjättedel av BNP. Tänk om vartenda relevant kontrakt ställde krav på en viss andel återvunnet material? Genom att göra om lagen om offentlig upphandling kan vi ta enorma kliv mot att på riktigt ersätta ny brytning av naturresurser. Här kan staten få ett oerhört kraftfullt framtida verktyg genom ta fram cirkulära kriterier. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med beslutsfattare, inte minst med den delegation för cirkulär ekonomi som ska skapas under näringsdepartementet. Sverige har unika möjligheter att visa världen hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand med varandra. Vi står hur som helst o stampar och vill få förutsättningar att börja återvinna på riktigt, där vi är rädd att kommande generationer få bryta upp E4:an för att ta upp det vi gömt undan helt i onödan!

...när det gäller entreprenadredskap... Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Fyra myndigheter är övertygade om att bioenergin kan spela en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen och underlätta den energiomställning som måste till. I en gemensam rapport konstaterar man att förutsättningarna finns men bioenergin måste produceras på rätt sätt. Det behövs en rad politiska beslut för att få fart på utvecklingen.

Foto: Per Eriksson

Fyra myndigheter:

• Hydraulisk förlängning av inmatarbord • Magnetavskiljare • Robsondrift • Fjärrkontroll • Centralsmörning • Vändbar fläkt • Hydrauliska stödben

• Extra bränsletank • Arbetsbelysning • Hydrauisk axelutdragning • Larvgående

Krossar • Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående- och långsamtgående krossar • Även begagnat!

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com

www.vbmaskiner.com

Högtryckstvätt från Husqvarna Nu presenterar Husqvarna en egen serie högtryckstvättar för all slags rengöring utomhus. De nya modellerna finns i fyra olika storlekar och präglas av Husqvarna lanserar en ny serie nytänkande kring med högtryckstvättar. både funktion och användarvänlighet. Genom att hitta rätt balans mellan vattentryck och vattenvolym har man lyckats optimera vattenåtgången men ändå behålla den bästa rengöringsprestandan. Det innebär att det går åt 80 procent mindre vatten när man använder de nya högtryckstvättarna jämfört med en vanlig trädgårdsslang. Samtliga modeller har metallpump och är tillverkade i hållbara material för att klara förvaring utomhus i alla väder.

Bioenergi kan dämpa klimatkrisen

Bioenergi framställd på ett hållbart sätt kan avsevärt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Därför behöver det bli dyrare att släppa ut koldioxid. Det skriver generaldirektörerna för fyra myndigheter inom miljö och gröna näringar i en gemensam rapport som presenterades på SvD Debatt den 20 januari. I rapporten är de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten överens om att bioenergi som framställs på ett hållbart sätt kan spela en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen. – Bioenergi kan underlätta den energiomställning som måste till för att vi ska klara Parisavtalet som slår fast att temperaturökningen måste hållas

under två grader. Förutsättningarna och tekniken finns och mycket är redan gjort, men för att få fart på utvecklingen behövs det effektiva styrmedel, skriver de fyra generaldirektörerna i debattartikeln: • Höj kostnaderna generellt för klimatpåverkande utsläpp till dess att utfasningen av fossila bränslen går tillräckligt snabbt. • Fasa ut subventio-

nerna till fossila bränslen. Globalt är subventionerna till fossila bränslen fortfarande mycket större än till förnybar energi. • Låt bioenergin få konkurrera på lika villkor. Det är bakvänt att ställa höga hållbarhetskrav enbart på bioenergi och låta annan resursanvändning vara ohållbar.

Frågan om förutsättningarna för framtidens bioenergi är just nu högaktuell på EU-nivå där det föreslås begränsningar som kan göra det mindre fördelaktigt med biobränsle. Frågan är inte slutgiltigt avgjord och myndigheterna känner en oro för EU-beslut som kan bli en stoppkloss för bioenergin. I debattartikeln skri-

”Inom skogsindustrin finns stora möjligheter att bättre ta till vara restprodukterna.” Herman Sundqvist generaldirektör på Skogsstyrelsen.

ver generaldirektörerna också: – Vi fyra myndigheter som verkar inom miljö och gröna näringar, arbetar nu tillsammans för att bioenergi ska bli ett hållbart och kraftfullt verktyg i klimatarbetet. Bioenergi på rätt sätt. Kommer besluten på plats finns alla förutsättningar att lyckas.”

Delvator utökar i Stockholm Richard Häll har tillträtt som ny säljare av Hitachi entreprenadmaskiner, vilket innebär att Delvator nu har tre säljare i Stockholmsområdet.

Richard Häll är 44 år gammal och har lång erfarenhet av entreprenadmaskiner och maskinbranschen. Han är utbildad elek-

triker, men kom in i maskinbranschen när han började sin yrkeskarriär som slangmontör hos Hydroscand. Därefter har han arbetat med maskinförsäljning hos LMK Markvårdsmaskiner, Liebherr Sverige, Komatsu och Minimaskiner AB (Maskino) i Stockholm. – När jag nu börjat sälja Hitachi för Delva-

Richard Häll, Delvators säljare av Hitachi entreprenadmaskiner i Stockholm och Mälardalen.

tor, så tycker jag att jag äntligen hittat rätt. Under tiden som maskinsäljare har min erfarenhet varit att de maskinentreprenörer

som haft minst intresse att prova annat märke, är de som redan äger en Hitachi, säger Richard Häll i en kommentar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

7

Bättre bett.

INFO@MARKUSSON.SE • WWW.MARKUSSON.SE • 0175-713 26

Små & Medelstora Sortering & Krossverk Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm

Biomassa – framtidens energi

Toni Palmér 070-655 90 80 toni.palmer@varmdal.com

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel. Det försämrar möjligheterna att driva företag, framför allt i norra delen av landet, och går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen. Sverige, ett av Europas mest transportberoende länder, fick vid årsskiftet höjd skatt på drivmedel. Bensinpriset ökade med 24 öre per liter och die-

”Det är ett problem för Sveriges konkurrenskraft.” Ulf Perbo näringspolitisk chef på Transportföretagen.

sel med 21 öre. Lägg till moms och ökningen blir 30 respektive 26 öre. Höjda punktskatter på bensin och diesel brukar få genomslag medialt och åtföljas av debatt. Nu är det däremot tyst. Anledningen är att regeringen har infört en modell för årliga automatiska höjningar av skatten på drivmedel, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor hos Svenskt Näringsliv. – Utöver den allmänna prisutvecklingen (KPI) räknas skatten årligen upp med två procentenheter, vilket ska motsvara en schablonmässig real BNPtillväxt. Den automatiska höjningen sker också utan

Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel. Det försämrar möjligheterna att driva företag, framför allt i norra delen av landet

att beslut behöver fattas av riksdagen, vilket i sig är anmärkningsvärt. Sverige har redan en av världens högsta skatter på drivmedel, en lista som vi troligen kommer att toppa nästa år, säger Mårten Bergman. Men regeringens skatteiver på transportområdet stannar inte där. Man planerar dessutom en kilometerskatt på lastbilstran-

sporter på 24 kronor per mil, och en fordonsskatt, enligt ett bonus-malussystem, där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Enligt Transportföretagen drabbas hantverkare, som använder lätta lastbilar, speciellt hårt av fordons-

skatten. Bördan av pålagor missgynnar särskilt de som bor på landsbygden, anser branschorganisationen, som också pekar på att regeringens många skatter rimmar illa med talet om att hela landet ska leva. Ulf Perbo, näringspolitisk chef, konstaterar att näringsliv har långa avstånd till såväl hemmamarknader som exportländer. – Det är ett problem för Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet med högre transportskatter än normalt inom EU, säger han. Även Svenskt Näringsliv har varit kritiskt mot regeringens propåer på området. Förslaget om en fordonsskatt har brister och bör inte bli verklighet, enligt ett remissvar. Bland annat är bonusmalus-systemet inte re-

laterat till den faktiska mängden koldioxid som släpps ut. Dessutom leder tuffa skattekrav på fordon som används i näringsverksamhet till att svenska företag tappar konkurrenskraft, samtidigt som utländska företag verksamma här i landet får fördelar, framgår av remissen. Fredrik Persson i Luleå, berättar att en kilometerskatt kan innebära kostnadsökningar på minst en halv miljon kronor om året för en timmerbil. Han ser tre effekter för en redan ekonomiskt trängd bransch med små marginaler. – Dyrare varor för kunderna, sämre konkurrenskraft för norrländska företag och ökad risk för oseriösa utländska åkeriföretag, vilket också riskerar att minska trafiksäkerheten, säger han.


Mässan du absolut inte vill missa!

Rosenqvist TEST & DRIVE är ingen vanlig mässa. Glöm tråkiga montrar och utställningsmaskiner som du bara får titta på. På Rosenqvist TEST & DRIVE får du testa, känna, prova och klämma på våra bästa produkter samt träffa våra samarbetspartners. Förutom gänget på Rosenqvist Rail träffar du även många av våra samarbetspartners som visar hur våra produkter kompletterar och effektiviserar deras maskiner. Tillsammans bjuder vi på livedemonstrationer, utmanande tävlingar och fabriksvisningar under hela dagen. Missa inte Rosenqvist TEST & DRIVE 2018 den 19 april på vår fabrik i Hudiksvall! Tipsa dina kollegor och boka era platser redan idag!

VAD HÄNDER UNDER DAGEN? • Kom och testa merparten av våra produkter • Träffa våra samarbetspartner som visar upp sina järnvägsutrustade maskiner • Följ med på fabriksvisning (löpande under dagen) • Vi bjuder på streetfood från RoadKill-trucken • Tävling! Vem blir årets ”TRACK MASTER”?

Läs mer och anmäl dig på

rosenqvistrail.com


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Wiklund Trading AB

Du hittar oss hos Wiklunds

Billeberga: Fabriksvägen 3, 0418- 43 30 30 Enköping: Skälbygatan 3, 0171-297 80

UTHYRNING! Sorteringsverk Krossar Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar. Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se

info@transeco.se • www.transeco.se

BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål

Förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs har fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets. Initiativet initierades av FN, WWF och World Resources Institute och syftar till att förmå världens företag att anta klimatmål i enlighet med FN’s Parisavtal. Redan idag är BillerudKorsnäs verksamhet till stor del fossilfri och i den egna verksamheten används 97,5 procent biobränslen. För att ytterligare bidra till att minska klimatförändringarna har BillerudKorsnäs antagit nya klimatmål för år 2030 respektive 2050 som nu har godkänts av Science Based Targetsinitiativet. – Parisavtalet och FN:s klimatmål nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringen” sänder en tydlig signal att skyndsamt utveckla nya resurseffektiva lösningar och byta ut fossilt mot förnybart. Vi är därför mycket stolta över att som en av de första aktörerna inom vår industri presentera nya klimatmål, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

!

NYHET

EX3M – VÅRAT ABSOLUT TUFFASTE GLIDLAGER Extrem belastningskapacitet • Extremt lång livslängd Hög nötningsbeständighet • Fungerar bra i smutsiga miljöer

För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se

Semiruggad laptop med 14 tums skärm

Med en stöt- och vibrationstålighet enligt MIL-STD-810G och klassad med IP53 är FIDS Chara en ny semiruggade laptop från Forest It Design.

– Chassit av magnesiumlegering ger låg vikt och gör datorn tålig och vridstyv. Den reflexfria bildskärmen ger hög läsbarhet, även i skarpt solljus, skriver Forest It Design i ett pressmedeelande. Som tillvar har Laptopen en display med Night Vision Mode. FIDS Chara har ett vattenskyddat tangentbord och kla-

rararbete i miljöer med växlande temperatuer. Genom Backlit-funktion är tangentbordet förberett för arbete i mörker. Funktionen Stealth Mode stänger ner ljud, ljus och radio-kommunikation, men låter programmen arbeta i bakgrunden.

Bygglexikon från Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna har tillsammans med apputvecklaren Lingio tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen. Lingio-appen, som har kurser i flera språk, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska och arabiska men fler språk är på gång. Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur både en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet för våra medlemsföretag. Yrkeslexikonet består av cirka 2000 bygg- och anläggningsrelaterade ord, som bland annat baserar sig på Skanskas byggordlista. Det finns dessutom ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord Indelningen är tematiskt med bland annat ”Arbetsmiljö”, ”Etik”, ”Material”, ”Produktion” med mera. I dagsläget är ordlistan på svenska, engelska och arabiska. Under 2018 planeras dessutom att utöka yrkeslexikonet med fler yrkesspecifika ord.


s av:

FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN Registrera dig på maskinmässan.se

I samarbete med:

I samarbete med:

maskinmassan@svenskamassan.se maskinmassan@svenskamassan.se #maskinmässan#maskinmässan www.maskinmässan.se www.maskinmässan.se


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Rottne ökar försäljningen kraftigt Under slutet av förra året märkte Rottne ett ökat intresse då försäljningen gick bra och i januari slogs försäljningsrekord för en enskild månad då hela 35 maskiner beställdes.

En prognos säger att byggandet i år kommer att totalt vara +/- 0% jämfört med 2017, vilket innebär att branschen stannar på väldigt höga nivåer.

Byggandet spås stagnera

Under Rottnes drygt 60-åriga historia har företaget aldrig sålt lika många maskiner under en enskild månad som man gjorde i januari. – Vi har under en längre tid systematiskt och metodiskt arbetat med att ytterligare öka kvaliteten och driftsäkerheten på våra maskiner – och vi tror att det nu börjar visa resultat,

”Allt fler inser också att arbetsmiljön i maskinerna är viktig.” Tobias Johansson vd på Rottne Industri AB.

Rottne industris vd Tobias Johansson och monteringschef Johan Svensson i diskussion vid monteringen av Rottne H8D - en av de modeller som det är hög efterfrågan av.

säger Tobias Johansson, vd på Rottne industri AB. Företaget har under en längre tid förberett organisationen för en produktionsökning för att möta efterfrågan – och under senaste året har produktionstakten ökat. Målet är att öka produktionen ytterligare från årets plane-

Släntklippare & Buskröjare

rade 175 maskiner till att varje år producera minst 200 maskiner. Rottnes försäljning har under senaste året gått väldigt bra i de nordiska länderna och i bland annat Polen och Ryssland ökar försäljningen kraftigt. Skotaren Rottne F15D säljer som alltid bra, och

SKOGSBAND!

MFA Motorpaket för att bäras av hjullastare. Finns från 5 till 8 meters räckvidd.

Bärande band

Vi säljer även slagor till de flesta märken på marknaden. De mest populära sorterna ligger på hyllan för snabb leverans! Vi säljer även slitdelar som passar på kättingslagor. Vi har släpskor, slitsegment, kättingmagasin, slagkätting m.m.

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band!

FH Släntklippare 4,6 meters räckvidd

Redskap med kvalitet Kontakta oss redan idag!

Kedjor & band

SA Släntklippare för mittmontering för montering på traktor. Inkl pumpenhet, klipphuvud och monteringsram

www.rgmaskindelar.com

generellt ökar efterfrågan på de större maskinerna som skördaren Rottne H21D och skotarna Rottne F18D och Rottne F20D, men vi märker också ett ökat sug efter vår beståndsgående skördare Rottne H8D, avslutar Tobias Johansson.

Analysföretaget Byggfaktas databas sträcker sig ända bak till början av 90-talet. Tidigt 90-tal så låg nyproduktionen på en relativt hög nivå till dess att finanskrisen slår till och räntan pikar på nästan 25 procent. Efter det avtar nyproduktionen och ligger på samma nivå som ROT-marknaden fram till 2004 när nyproduktionen börjar tillta igen. Detta pågår fram till nästa finanskris slår till 2008-2009 men i och med att räntan sjunker tar nyproduktionen nya tag. ROTmarknaden ser ut att ha varit tämligen oberörd under den här tidsperioden. – En tidigare prognos säger att 2018 kommer att totalt vara +/- 0 procent jämfört med 2017, vilket innebär att vi stannar på väldigt höga nivåer. Men segmentet bostäder spås öka med 16 procent jämfört med 2017, vilket kan kanske kännas lite osäkert med tanke på projekt som inte säljs, men behovet av bostäder finns ändå kvar. Frågan är vilken nivå räntan kommer att ligga under kommande årtal på och hur yttre faktorer kan påverka säger Olle Bergqvist, analytiker på Byggfakta.

Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com • Råby 14, 775 96 Krylbo

Delar till transportörer...

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Nästa generation sågkedjor för skördare är här!

2018

13

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

NYHET

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX har höga chamfer chiselskär som kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se

THE ULTIMATE PREMIUM LIGHTS FOR ULTIMATE CHALLENGES

LED Arbetsbelysning

LED Extralampor

LED-Ramper 6/10/18" (kan byggas ihop till valfri längd)

S:

OBS

DRES ! NY A

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Järnvägsutrustad Huddig för smalspår i Roslagen Den 12 februari levererade Staffare AB en Huddig 1260D till Kabelteknik Ulf Smeby i Kungsängen. Den nya grävlastaren ska i första hand användas på Roslagsbanan som är Sveriges enda smalspåriga järnväg. Rälshjulsadaptern är levererad av Rosenqvist Rail.

Maskinen, en Huddig 1260D Rail, har utrustats med Huddigs lift 1420 och Engcon EC214 tiltrotator med järnvägsgrip som är nedvinklad 42 grader. Huddig 1260D Rail som lanserades förra våren, har en Cumminsmotor på 157 hästkrafter. Maskinen har ett nytt styrsystem med snabbare respons, nytt efterbehandlingssystem, större display med tuchfunktion samt förbättrad sikt. – Denna maskin är den första Huddigen med fyrhjuldriven rälshjulsadapter för smalspår, säger Torbjörn Eriksson, säljare på Staffare som levererade maskinen. Det är Rosenqvist Rail som utrustat maskinen med den fyrhjulsdrivna och fyrhjulsbromsade rälshjulsadaptern. – Den monterade rälshjulsadaptern har inbyggd broms och kan bara hydrauliskt framdrivas när den befinner sig i transportläge det vill säga i

”Den nya Huddig grävlastaren ska i första hand användas vid arbete på Roslagsbanan.”

Carl Hast vd på Kabelteknik Ulf Smeby AB.

upplyft läge. I nedsänkt läge fungerar rälshjulsadaptern som spårföljare, säger Nicklas Borgström, säljare på Rosenqvist Rail. All manövering sköts från förarhytten och hydraulikanordningen behöver inga extra svivelgenomföringar. Kabelteknik Ulf Smeby AB startades 1989 av Ulf Smeby efter många år som anställd hos dåvarande Banverket och SL Bansystem. Verksamheten består idag av järnvägsarbeten med specialinriktning på tele- och signal inklusive projektering och dokumentation. Företaget har cirka 20 anställda och förlägger kablar åt bland annat SL, Infranord, Strukton Rail, Trafikverket samt Stokab. I maskinparken finns bland annat några rälsgående Take-job minigrävare, Ahlmann lastmaskin, Wille redskapsbärare och nu en Huddig grävlastare som används vid kanalisationsarbete. – Den nya Huddig grävlastaren ska i första hand användas för kabelarbeten på Roslagsbanan som är Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär tågtrafik, säger Carl Hast, vd på Kabelteknik. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

Kabelteknik Ulf Smeby ska i första hand använda den nya Huddig grävlastaren på Roslagsbanan som är en smalspårig järnväg i Stockholms nordöstra förorter och landsbygd, trafikerad av lokaltåg. Banan utgår från Stockholms östra station och delar sig på tre linjer: mot Kårsta, Österskär och Näsbypark.

Foto: Per Eriksson

Från vänster: Nicklas Borgström, säljare på Rosenqvist Rail, Torbjörn Eriksson, säljare på Staffare, Erik Holmberg maskinförare, Carl Hast, vd och Sofia Lennartsson, maskinförare på Kabelteknik Ulf Smeby.

Foto Per Eriksson

Fyrhjulsdriven järnvägsutrustningen för smalspår. Varje enskilt rälshjul har en egen hydraulmotor som driver och bromsar hjulen. Det gör att man får god drivning samt effektiv bromsverkan.

Foto Per Eriksson


Ny design - Nytt drivpaket - Nytt hydraulblock


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

REGISTRERINGSSTATISTIK JANUARI 2018:

Lastbilsförsäljningen ökade med 4,0 procent

Under januari registrerades totalt 4 188 nya lastbilar (både lätta och tunga), 4,0 procent fler än under samma tid förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 450 under januari, 13,6 procent fler än jämfört med januari förra året då 396 lastbilar registrerades. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5

ton uppgick till 3 690 under januari, 2,9 procent fler än under samma tid förra året då 3 585 lätta lastbilar registrerades. De mest sålda lätta lastbilarna hittills i år var Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz och Renault. Under januari registrerades enligt BIL Sweden 22 980 nya personbilar vilket är en minskning med 1,3 procent jämfört med samma månad förra året, då 23 282 personbilar registrerades.

TUNGA LASTBILAR

Märke Jan 2018 Jan 2017 jan-jan Andel% Daf 16 5 16 3,6 Iveco 1 0 1 0,2 MAN 18 15 18 4,0 Mercedes-Benz 35 48 35 7,8 Scania 177 179 177 39,3 Volvo 202 147 202 44,9 Övriga 1 2 1 0,2 TOTALT 450 396 450 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Jan 2018 Jan 2017 jan-jan Andel% Citroën 167 276 167 4,5 Dacia 46 26 46 1,2 Fiat 144 102 144 3,9 Ford 596 446 596 16,2 Hyundai 0 2 0 Iveco 26 31 26 0,7 Isuzu 56 20 56 1,5 Mercedes-Benz 330 323 330 8,9 Mitsubishi 46 60 46 1,2 Nissan 187 198 187 5,1 Opel 112 100 112 3,0 Renault 257 173 257 7,0 Toyota 142 146 142 3,8 Volkswagen 1 217 1 304 1 217 33,0 Övriga 353 373 353 9,6 TOTALT 3 690 3 585 3 690 100,0

GUMMIKLÄDDA STOCKMATTOR

Alfing i Älmhult AB som tillverkar Terri skogsmaskiner levererade totalt fem maskiner av modellen Terri 34C (inklusive Combi) förra året.

Foto: Per Eriksson

Växande marknad för småmaskiner Hittills har det inte funnits någon heltäckande marknadsstatistik för antalet mindre skogsmaskiner som sålts i Sverige men nu har Skogsforum sammanställt dessa uppgifter för första gången. Med mindre skogsmaskiner avses skotare med lastförmåga mellan tre till sex ton samt motsvarande storlekar för skördare.

I det övre segmentet finns maskiner som säljs till både skogsägare och entreprenörer som t ex Malwa samt Terri och

”Värdet av den svenska marknaden inom det här storlekssegmentet bör hamna runt 100 miljoner kronor.”

Torbjörn Johnsen administratör på Skogsforum.

Vimeks större maskiner. Uppgifterna i Skogsforums sammanställning baseras på en blandning av registreringsdata från Transportstyrelsen och egna uppgifter från tillverkarna. Total har det sålts 63 mindre skogsmaskiner på den svenska marknaden under 2017. Fördelningen är 45 skotare och 18 skördare. Klart flest maskiner har levererats av Malwa och Vimek som båda har fått ut 26 resp 27 maskiner på

marknaden. Malwa några fler skotare och Vimek några fler skördare. Terri, WoodTiger och Novotny är andra maskiner som levererats under året men i färre antal. De mindre maskinerna har i jämförelse med de större skotarna bättre lastindex. D v s kvoten mellan den maximala lastkapaciteten och maskinens egenvikt. De flesta har ett lastindex över 1.0 vilket innebär att de lastar mer än de väger.

När det gäller de större skotarna så har lastindex sjunkit stadigt från 70och 80-talets maskiner och ligger idag oftast runt 0,7-0,8. Ökad förarkomfort, längre kranar och hållbarare maskiner är

delar av förklaringen till att de större maskinerna blivit tyngre. Även om de flesta maskiner som arbetar i det svenska skogsbruket är större maskiner så representerar ändå det här mindre storlekssegmentet en betydande svensk tillverkningsindustri. Bortsett från Novotnys skotare så tillverkas samtliga av de mindre maskinerna i Sverige. Värdet av den svenska marknaden inom det här storlekssegmentet 2017 bör hamna runt 100 miljoner kronor grovt uppskattat. Därtill har tillverkarna även en betydande exportmarknad som bör vara nästan lika stor i värde.

NYHET!

Upp till 3 gånger längre livslängd!

När det gäller Facebook Youtube

Reparerar och säljer – Nytt & begagnat!

Stort lager! Snabba leveranser! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 • Michael Thorn 070-215 04 11 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se

Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se


Sopmaskiner i världsklass hos Miljömaskiner... ”Mästaren” En �exibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin för mindre dragfordon med minst 29 kW (40 hk). Mått och vikter Längd inkl. dragstång 3 730 mm Längd utan dragstång 3 000 mm Bredd utan sidoborstar 1 430 mm Höjd 1 550 mm Sopbredd 1 500 – 1 900 mm Nettovikt cirka 1 200 kg Bruttovikt max tillåten 2 700 kg Nyttolast cirka 1.500 kg

Den mest innovativa sopmaskinen med högsta tänkbara sopkapacitet. Mått och vikter Längd utan dragögla 4 150 mm Längd med dragögla 4 615 mm Bredd utan sidoborstar 1 900 mm Höjd 2 260 mm Nettovikt cirka 3 180 kg Bruttovikt max 8 000 kg Nyttolast cirka 4 820 kg Sopbredd 2 200 – 2 700 mm

Kraftfull högkapacitetselevatorsopmaskin med sugsystem. Sopenheten monteras på ett lastbilschassi. Mått och vikter Maskintyp: chassimonterad elevatorsopmaskin Soptank volym 4,5 m³ Tömning: sidotipp, höger sida Tömningshöjd: max 3 200 mm Vattentank volym 1 600 l (2x800 l) Sidoborstar: diameter 1 150 mm Bakvals: diameter 750 mm / längd 1 520 mm Sopsystem: elevator med matarskruv Bevattningssystem: hydrauliskt driven vattenpump Hydraulpump: lastkännande pump Sopbredd: 2 300 – 3 000 mm

till olika sopmaskiner

Återförsäljare för HEATWEED ekologisk ogräsbekämpning

Miljömaskiner i Linköping AB • Ringtrastvägen 2 • 591 37 Motala Tel 013-24 56 57 • E-post: goran@miljomaskiner.se www.miljomaskiner.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

SlangExpress växer så det knakar i Stockholm. På bilden ses SlangExpress åtta servicebussar i Stockholm samlas för ett uppstartsmöte.

Kraftig tillväxt för SlangExpress Under 2017 utökade Hydroscand sin mobila slangjour SlangExpress med hela nio bussar i Sverige. Nu utökas tjänsten i Sverige med ännu en servicebuss – denna gång i Stockholm. Under samma år blev företaget störst på mobil slangservice även i Danmark, när den 10:e servicebussen började rulla. Hydroscand startar 2018

med att utöka sin mobila slangservice SlangExpress med ytterligare en servicebuss i Stockholm. Den nya servicebussen kommer att utgå från södra Stockholm, och blir den åttonde i länet. Hydroscand ser ett ökat behov av tjänsten, där kunderna är i akut behov av att byta slang. Driftstopp kan vara mycket kostsamma, därför behövs snabb slangser-

vice på plats hos kunden, när läget är akut. – Den ökade efterfrågan av SlangExpress som vi har sett under 2017, är fortfarande stark. Den åttonde slangservicebussen är en viktig pusselbit för att vi ska kunna möta kundernas behov av ökad tillgänglighet i södra Stockholm, säger Pontus Nygren, marknads- och försäljningschef på Hydroscand.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

19

THE ULTIMATE PREMIUM WIPERS FOR ULTIMATE CHALLENGES

Super Silicone

Aero Vogue

ESS:

ADR BS! NY

O

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Si-Tech

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se

Säkerhetsprodukter för Bergsprängningsbranschen SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD

SKYDDSUTRUSTNING

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 11431 Grade III. Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.

Impact Sport Sound

XC Blue, Clear Lens

IMPACT PRO Har utformats för pistolskyttar som behöver maximalt hörselskydd.

Godkända enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

Andreas Friberg, Produktansvarig 075-242 41 86 • andreas.friberg@oemautomatic.se

SAFEEXPLOSIVES Lösningar gjorda av bergsprängare för bergsprängare Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark

www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek 070 271 74 72, Martin Liljestrand Epost kontakt@safeexplosives.com


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Ny GIS-modell placerar avläggen rätt

Hallå där... Lena Sammeli-Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog.

Vilka är dina reflektioner hittills efter drygt ett år som hållbarhetschef? – Sveaskog vill vara ledande inom hållbart företagande. Redan idag jobbar vi mycket med hållbarhet men vi tänker inte så ofta på att Lena Sammelidet är vad vi gör. HållbarJohansson, het är en ständigt pågående hållbarhetschef på process. ​​ Vart ligger utmaningarna? Sveaskog. – Vår utmaning är att synliggöra och integrera hållbarhetsperspektiven i hela verksamheten. Och vi behöver också kommunicera det brett, både externt och internt. Jag vill att alla ska känna stolthet inför det vi gör. Vad innebär Sveaskogs hållbara skogsbruk? Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbara skogsbruk, en kontinuerligt lärande utvecklingsprocess baserat på vetenskap, ökad kunskap och erfarenheter.

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent. Med hjälp av geodata hittar GIS-modellen platser som passar för avlägg längs skogsbilvägarna. Modellen tar bland annat hänsyn till terrängen och eventuella hinder i form av hus, fornminnen, vat-

”Holmen avverkar omkring 80 procent av tillväxten vilket innebär att bolaget kan öka avverkningen kommande år.”

”Våra utvärderingar visar att modellen har en stor potential.”

Aktieanalytiker Lars Frick, i en analys av skogsbolaget Holmen i tidningen Börsveckan som höjer rekommendationen från avvakta till köp.

Gustav Friberg skogsskötselforskare på Skogforsk.

tendrag eller hänsyn till trafiken. – Våra utvärderingar visar att modellen har en stor potential, säger Skogforsks Gustav Friberg som lett projektet. Vi utvärderade den bl.a. genom att testa den mot tidigare avlägg som fungerat bra, och i upp till 88 procent av fallen lyckades modellen identifiera lämpliga platser för avlägg. Modellen för avläggskartering kan kombineras med ett annat verktyg som Skogforsk utvecklat, Bestway, som används för att optimera skogsmaskinernas huvudbasvägar från avverkningen ut till avlägget. Då kan man samtidigt göra en anpassning till avverkningens virkesvolym för att säker-

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. I en färsk intervjustudie från Skogforsk anses avläggets utformning och placering vara den vanligaste bristen i traktdirektivet.

Foto: Erik Viklund

ställa att avlägget rymmer virkesvolymen. Modellen kan användas innan trakten besöks för att minska tiden för planerarens fältarbete. Dessutom skulle e n analys av vägarnas upprustningsbehov kunna kombineras med avläggskarteringen, då för att bedöma om avläggsmöjligheterna längs vägen bör förbättras i samband med upprustningen.

Fakta Undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket åtskilligt i form av lägre effektivitet och högre kostnader. Det kan handla om att virket inte får plats eller att skotaren tvingas upp på vägen för att lossa, så att vägen behöver lagas. Vanliga följdverkningar är en tillfällig flytt av maskinerna medan åkarna kommer ifatt, eller störningar i virkesflödet.

HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING Med 30 år i branschen vet vi vilka krav som som ställs på verktyg för demolering, rivning och återvinning.

•Lightforce arbetsbelysning för nordiska förhållanden •Marknadsledande prestanda •Ljusbilder för alla applikationer

Vi på AMAS erbjuder verktyg från välkända leverantörer med lång erfarenhet. Reserv-, slitgodslager och egen serviceverkstad i Enköping. Fullutrustade servicebussar för fältjobb i hela Sverige. 100 års samlad erfarenhet!

ROK20

Fjärr-, flod- eller ultraflodljusbild

ROK40

Fjärr-, flod- eller ultraflodljusbild

Följ oss på Facebook och Instagram Lightforcesweden

Lightforce Sweden I 0950 - 120 00 info@lightforce.se I www.lightforce.se

AMAS Svenska AB Kvartsgatan 8 749 40 Enköping 0171-48 74 00, info@amas.se, www.amas.se


30 AUG - 1 SEPT 2018 BODEN

NYHET!

Truck Meet på Load Up North Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering

Maskiner Transport Rekrytering Väg & anläggning Jord & skog

Boka er plats: www.loadupnorth.se Info om Truck Meet: Erik Lundman Mobil: 070-6362412

Mässan arrangeras av Nolia AB

Info om Load Up North: Bo Sandström, Projektledare Mobil: 070-5444878


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018 • INTERMAT

Stora Infradagen 2018: ME med på EU-toppmöte

– I juni i år har jag bjudit in till ett EUtoppmöte om regler för hur självkörande fordon ska kunna användas. Maskinentreprenörerna (ME) har hört av sig och vill vara med, och det är ju alldeles självklart att diskussionen måste röra även entreprenadmaskiner. Ni är välkomna! Det sade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2018. – I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten, forsätter Tomas Eneroth. – Trafiksystemet är eftersatt, därför kommer vi inte bara att bygga nytt, utan också fortsätta att öka satsningarna på underhåll. Om vi inte underhåller vårt finmaskiga vägnät så kommer det att försämras och vi får problem. Vi måste ha en hög kvalitet även här, och det får inte stå tillbaka för andra investeringar. Samtidigt måste vi hålla ihop landet, därför måste vi se på hela bilden, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi ska prioritera omställningen av fordonsparken, men det måste ske under förutsägbara former så att företag och andra vet vad som gäller, sade Tomas Eneroth.

Pre-Intermat. Case kommer visa musklerna på Intermatmässan i april och montern kommer återspegla företagets 360-graders stategi. Bland visas upp finns bl.a. bandschaktaren 1650M, väghyveln 836C, storgrävaren CX750D och den kompakta bandgrävaren CX145DSR.

Case lanserar ny strategi Case kommer presentera ett stort sortiment med utrustning och tjänster på maskinmässan Intermat i Paris den 23-28 april. Montern kommer återspegla varumärkets 360-graders strategi som innebär att kunderna erbjuds utrustning och tjänster anpassade till kraven i deras uppdrag. Montern kommer organiseras för att lyfta fram märkets kompletta utbud med produkter för husoch vägbyggnad, stadsbyggande, återvinning och stenbrott. I montern kommer även systerföretaget Iveco visa sina nya anläggningslastbilar.

Masinerna som visas i denna upplaga av Intermat kommer återspegla Case:s satsning på produktutveckling och ny teknik, eftersom de flesta maskinmodellerna i montern har lanserats de senaste tolv månaderna. Det omfattar CX750Dgrävmaskinen, den största

och mest kraftfulla maskinen i Case-sortimentet, och C-serien minigrävare där företaget lanserade en helt ny design förra året. Även de uppgraderade kompaktlastarna med starkare motorer kommer visas upp i montern. Ett område i montern kommer tillägnas Case:s hjullastare som firar 60-årsjubileum med extra stort fokus på G-serien som nyligen tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen ”Good Design”. På Case kundcenter i

”Vi kommer presentera nya lösningar som hjälper våra kunder minska sina totala ägandekostnader.” Carl Gustav Göransson varumärkeschef på CNH Industrial’s Construction Equipment.

Paris kommer företaget erbjuda mässbesökarna att provköra och testa de olika maskinerna. Varje halvtimme avgår en buss från mässan till kundcentret där Case:s egna experter kommer finnas på plats. Case-montern kommer även innehålla ett område som är dedikerat till Case SiteSolutions - tjänster och teknik som är utformade för att kompletterad varumärkets utrustning. Här kan besökarna få information om Case

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogrenslastvagnar.se • www.sjogrenslastvagnar.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

23

Fakta Intermat 2018

maskinerna som

De flesta maskinerna i Case:s line-up på Intermat har lanserats de senaste 12 månaderna.

Tougher Than Everything

Är mässan för byggande och infrastruktur som arrnageras den 23-28 april i Paris Nord Villepinte, Frankrike. Till Intermat 2018 beräknas 183 000 besökare och 1 500 utställare inom utrustning, material och lösningar för byggnadsindustrin. På grund av mäs�sans storlek är den indelad i fyra olika sektorer: • Bygg & Rivning. • Vägar, mineraler och gruvor. • Lyfthantering och transport. • Byggnader och betongsektorn. Intermat arrangeras av Comexposium som är en av världens ledande evenemangsarrangör som är involverade i mer än 170 mässor i 11 olika branscher som lockar fler än 11 miljoner besökare.

Du får alltid bästa möjliga prestanda utan onödigt slitage. More breakups. Fewer breakdowns. That´s Montabert.

2 ÅRS

MONTABERT STANDARD • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad

– Teknisk service och reservdelar är också ett segment som kommer visas på Intermat. Vi kommer presentera nya lösningar som hjälper våra kunder minska sina totala ägandekonstnader, säger Carl Gustaf Göransson, varumärkeschef på Case. Ett expertteam kommer vara på plats för att förklara Cases utökade

garanti- och underhållsplanlösningar som kan skräddarsys för att passa kundernas behov. – Med dessa lösningar kan kunderna fokusera på sin verksamhet med vetskap om att deras utrustning är täckt av garantin och att underhållet är planerat så att det fungerar optimalt med maximal driftstid, fortsätter Carl Gustaf Göransson. I montern kommer Case också visa det patenterade SmartFit tandsystemet med en ny fästanord-

......................................... JUST NU!

Fabriksrenoverade Montabert hammare på lager. 1 års nygaranti!

......................................... Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: 070-657 40 90 • Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

på Intermat SiteWatch telematiktjänster och Case SiteControl maskinstyrningstjänster för drift, användning och underhåll.

GARANTI

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

ning som ska förbättra maskinens prestanda med tänder som håller sig skarpa längre och trängar djupare in. Case kommer även arrangera en grävsimulatortävling och en spektakulär akrobatisk dansshow utlovas där dansarna ineragerar med maskinerna i sin koreografi.

Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier!

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST

BLANDNING

ÅTERFYLLNING

JORDSORTERING

ALLU Transformer sorterar, krossar, luftar, blandar och lastar i ett steg! Ni producerar värdefulla produkter och undviker onödiga deponier och transporter och samtidigt minimerar ni inverkan på människor och miljö. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Pelle Jensen på Uppsalaföretaget Transschakt har nyligen investerat i tio nya hjulgrävare Hitachi Zaxis 145W-6.

Transschakt stärker miljöprofilen När Uppsalaföretaget Transschakt AB förnyar sin maskinpark och stärker sin miljöprofil, beställde företaget tio nya Hitachi hjulgrävare från Delvator. Ordern innebär att Transschakt inom kort kommer att ha 12 hjulgrävare av den här modellen. Det handlar om Hitachis senaste modell av den kompakta 17-tons hjulgrävaren Zaxis 145W-6.

dem under en tid och eftersom de fungerar bra och har miljögodkända motorer och driftsäker teknik, så tog vi beslutet att beställa ytterligare tio, berättar Transschakts vd och ägare Pelle Jensen.

– Vi var tidiga med två maskiner av den här modellen. Nu har vi provat

Transschakt har expanderat stadigt under de senaste årtiondena. Idag har man omkring 50 anställda och omsätter 75 miljoner kronor. Maskinparken består av totalt cirka 35 grävmaskiner i viktklasser upp till 35 ton. Dessutom har företaget ungefär 15 lastbilar och ytterligare ett

” Vi fokuserar på grävmaskiner, vi gör det vi är duktiga på.”

Pelle Jensen vd på Transchakt AB.

10-tal andra entreprenadmaskiner. Transschakt erbjuder sina maskin- och transportresurser till bygg- och anläggningsmarknaden i framför allt Uppsala. Det handlar om grundläggningar vid byggnation, andra markarbeten, vatten-, avlopps- och fjärrvärmegrävningar, vägbyggen och all slags markplanering. – Vi fokuserar på grävmaskiner, vi gör det vi är duktiga på, vi har egen verkstad och nu får vi en moderniserad maskinpark, säger Pelle Jensen. Den stora investeringen ser han som ett sätt att stärka företaget och dess miljöprofil. På senare år

Biobränsle är hett igen

Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback. Plötsligt tog det stopp. Efter en brant stigande efterfrågan på biobränsle valde många energibolag istället att investera pannor i avfallsförbränning år 2012. Men nu riktas ljuset mot biobränsle igen. Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog i Mellansverige, ser ljust på framtiden när det gäller biobränslet. Och det av

flera anledningar. – Dels ser vi flera kunder som beslutar sig för att hålla fast vid skogsbränslet för att säkra den framtida tillgången trots att det kan vara ett dyrare alternativ än avfallsbränslen, vilket vi tycker är klokt i ett land som till tre fjärdedelar består av skog. Dels ser vi att det just nu

utvecklas nya produkter som har biobränsle som råvara, till exempel fordonsbränsle. I dagsläget levererar Sveaskog biobränsle som motsvarar en energimängd på 1,2 TWh per år, det vill säga motsvarande uppvärmningen av 80 000 villor. Den största kundgruppen är massaindustrin som behöver både den el och den processånga som biobränslet genererar. Eftersom

har man haft stor efterfrågan på de hjulburna grävmaskinerna och nu kommer samtliga hjulgrävare att vara miljöriktiga maskiner utrustade med senaste teknik enligt EU:s miljökrav Steg IV. Samtidigt vill Transschakt anställa fler maskinförare. Driftsansvarige chefen Robin Thorén: – Vi söker aktivt efter fler förare. Exakt hur många vi kommer att anställa får vi se, men vi har fullt upp att göra, så för rätt personer med kunnande och bra referenser finns goda förutsättningar att få jobb hos oss, säger Robin Thorén.

den här kundgruppen nu står inför möjligheten att kunna tillverka allt från textil till fordonsbränslen av cellulosa spår Roger Johansson att deras behov av biobränsle kommer att öka markant. – Det kommer en boom, och svensk skogsindustri investerar för att se till att Sverige fortsätter att vara ett föredöme när det gäller att använda förnybar energi från skogen, säger Roger Johansson.

Nyligen levererade Engcon enhet nr 10 000 av styrsystemet DC2 från fabriken i Strömsund.

Över 10 000 användare av Engcons styrsystem DC2 Engcon levererade vid årsskiftet nr 10 000 av sitt egna proportionella styrsystem DC2. Styrsystemet levereras med mängder av funktioner och är dessutom möjlig att ge fjärrsupport via mobilnätet. Nyligen levererade tioner som styrs on/off Engcon enhet nr 10 000 via knappar på handtagen. av styrsystemet DC2 från Det är även möjligt att utfabriken i Strömsund. rusta DC2 med hjul/bandEfterfrågan på DC2 ökar styrning samt att det även stadigt, något som inte går att styra bomsväng förvånar Roberth Jonsson, eller bomknäck. platschef Umeåföretaget – Fjärrsupport via moMicroprop som utveck- bilnätet är en unik funklat DC2 på uppdrag av tion som hjälper grävmaskinsägarna att spara Engcon. tid och pengar. Engcons – I kombination med support-team kan koppla handtagen MIG2 klarar upp sig mot DC2 styrsysDC2 av att proportionellt tem, oavsett var grävmastyra upp till 6 funktioner skinen befinner sig. Det samtidigt. För den som spar massor av rese- och vill går det att koppla in montörstid samt pengar, mängder av övriga funk- förklarar Roberth Jonsson, och fortsätter: – Många som använt ”Fjärrsupport via andra typer av styrsystem mobilnätet är en av ren vana men när de väl upptäcker alla finesunik funktion.” Roberth Jonsson ser som ex, fjärrsupporten platschef på Microprop. byter de till DC2.


° VAR ERFARENHET gör din vardag lättare!

Flotation TR678 Utmärkt grepp Goda självrensande egenskaper Utmärkt sidostabilitet Stark däckstomme för ökad motståndskraft mot punkteringar Hög lastkapacitet vid lågt lufttryck Nytt däck för hjulgrävare 600/40-22,5 TR-678 DUAL BEAD BKT 650/45-22,5 TR-678 STBT BKT Gripen Wheeles För order och information ring 036 30 75 00 order@gripenwheels.se www.gripenwheels.se


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

! D L SÅ Doosan DX225LC .....2011 Doosan DX235LCR ...2014 Manitou MRT2540 P .2011 Se våra erbjudanden på Facebook och Blocket!

Kubota KX101-3 .......2012 Hyundai R140W-9 ....2012 Volvo L90C ...............1995

FUTURA KAMPANJ! Vi ger just nu 20 % rabatt på hela vårt sortiment av Futura CAT-J tänder! Kampanjen pågår fram till sista mars 2018.

Arvid Engström: Tel. 070 515 00 81 Dan Thelander: Tel. 076 943 42 72 förnamn.efternamn@haggblomab.se

HÄGGBLOM SVERIGE AB • Hantverkaregatan 5C, 57635 Sävsjö Tel. 0382-480 100 • info@haggblomab.se • www.haggblomab.se

KOMATSUKVALITÉ

NU MED ÄNNU STARKARE SERVICE- OCH FÖRSÄLJNINGSORGANISATION GENOM SÖDERBERG & HAAK HJULLASTARE Vikt: 5-220 ton • BANDGRÄVARE Vikt: 1,7-205 ton HJULGRÄVARE Vikt: 10-22 ton • BANDSCHAKTARE Vikt: 9-110 ton DUMPRAR Lastkapacitet: 30-40 ton • TIPPTRUCKAR Vikt: 36,5 ton – 91 ton

Hitta din säljare på: sodhaak.se/komatsu

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!


TA EN STÖRRE BIT AV KAKAN

Nya Ranger har ett täckområde på 55 kvadratmeter vid borrning och är utrustad med en kraftfull ny borrmaskin. Den har Sandviks intelligenta maskinegenskaper och är bränsleeffektiv. Det gör detta borraggregat till det mest kraftfulla och effektiva för topphammarborrning i sin klass. Det representerar en helt ny revolutionerande generation i produktfamiljen Ranger. Nöj dig inte med en liten bit – gå med i 55-klubben. Kolla in nya Ranger DX800i/900i.

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

HJULLASTARE Volvo L60H ........................2015......... ..........4560 tim Volvo L60H ........................2015......... ..........4300 tim Volvo L60H ........................2015......... ..........4785 tim Volvo L70F.........................2010......... ..........9950 tim Volvo L70H LB ...................2016......... ..........4830 tim Volvo L70H LB ...................2016......... ..........4700 tim Volvo L90F.........................2007......... ....... 11262 tim Volvo L90F.........................2008......... ..........5536 tim Volvo L90G ........................2014......... ..........8310 tim Volvo L90H LB ...................2015......... ..........8750 tim Volvo L90H LB ...................2015......... ..........7010 tim Volvo L110F .......................2008......... ........11800 tim Volvo L110G LB .................2011......... ..........8051 tim Volvo L110G ......................2013......... ..........7319 tim Volvo L110H ......................2015......... ..........3752 tim Volvo L110H ......................2015......... ..........8910 tim Volvo L110H LB .................2015......... ..........7960 tim Volvo L120G ......................2012......... ........13397 tim Volvo L120G ......................2014......... ..........9320 tim Volvo L120H ......................2015......... ..........5300 tim

Volvo L150H ......................2015......... ..........6010 tim Volvo L180G ......................2012......... ..........9898 tim Volvo L180H ......................2014......... ........13350 tim Volvo L180H ......................2015......... ........10093 tim Volvo L220H ......................2016......... ..........4929 tim Volvo L220H ......................2017......... ..........1500 tim

DUMPER Volvo A25G ........................2016......... ..........1300 tim

HJULGRÄVARE Volvo EW 140C ..................2008......... ..........7979 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar 2008. Ring Tomas! Volvo L120F Säljes endast i delar 2008. Ring Tomas!

DÄCK & FÄLG Goodyear GP40 875/65 R29+Fälg t L220G Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25 Hilo Bergdäck L 5 23/5 R 25


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Blandad skogsmarknad

Anläggningsvärlden instiftar priset Årets Skogspatron som delas ut på Svenska Maskinmässan den 1 juni.

Anläggningsvärldens Skogspatronpris Från och med i år instiftas priset Årets Skogspatron av tidningen Anläggningsvärlden. Priset kommer delas ut årligen till en person eller småföretagare som utvecklat en produkt eller tjänst som på ett väsentligt sätt bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar och verkar i skogsbranschen. Priset utgörs av en stövelknekt tillverkad i gediget gjutjärn på Alunda Järngjuteri och

10 000 kronor som skänks till barnrättsorganisation Friends i pristagarens namn. – Om vi på något sätt kan uppmärksamma de som arbetar för att skogsbranschen ska bli tryggare är det förstås bra, säger Per Eriksson, ansvarig utgivare på Anläggningsvärlden. Juryns beslut meddelas i april och priset kommer delas ut i Anläggningsvärldens monter på Svenska Maskinmässan den 1 juni.

Ny turné för Uppsalas ”bygglovsbil” Idén med mobil handläggning i Uppsalas mindre tätorter gick hem hos företagare. Nu vill kommunen nå ännu fler med sin ”bygglovsbil”. ”Vi vill bli den bästa landsbygdskommunen”, säger byggchef Christian Blomberg. Uppsalas bygglovsrådgivning har drop-in på torsdagskvällar men många företagare i de mindre tätorterna hinner ändå inte in med sina ärenden och frågor. Då bestämde sig bygglovsenheten för att ta sig ut på landsbygden. Man uppfann ”bygglovsbilen”. – Vår tanke med en mobil tjänstehandläggning fick vi för några år sedan då vi var ute på en inspektion och kände att det fungerade väldigt bra att jobba på det här sättet, säger Christian Blomberg som är byggchef i Uppsala kommun.

Konkurserna minskar i januari

Året inleds positivt med en nedgång i antalet konkurser. Under januari gick 420 aktiebolag i konkurs, en minskning med sex procent. Många anställda drabbades dock av den senaste månadens konkurser. Även omsättningen på de konkursade företagen ökade då flera större bolag gick i konkurs under januari, däribland klädmärket Boomerang. Under januari drabbades 1 843 anställda av konkurser, en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade aktiebolagen var 5,9 miljoner, även det 18 procent högre än förra året. - Att vi har sjuknade konkurssiffror under årets inledande månad är inte överraskande. Som vår konkursanalys nyligen bekräftade har vi fortfarande ett välmående näringsliv och livskraftiga företag, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. Geografiskt sett så minskar konkurserna i alla tre storstadsregioner.

3,9

Under det tredje kvartalet växte Sveriges BNP med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten drevs i första hand av en bred uppgång för investeringarna, som steg med 3,9 procent.

LRF Konsult har summerat 2017 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut.

Högkonjunkturen i Sverige har fortsatt under 2017 och företag relaterade till skogsindustrin uppvisar goda resultat. Räntan har varit fortsatt rekordlåg och skogsägaren har fått bra betalt för sin råvara. När samtliga försäljningar av skogsmark summeras, som LRF Konsult förmedlat under 2017, visar statistiken att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent. I Jämtland, Västernorrland, Norrbottens- och

Kraftigt stigande priser på skogsmark i norra Sverige, prisutjämning i södra Sverige. LRF Konsult har summerat 2017 års försäljningar.

Foto: Per Eriksson

Västerbottens kustland har genomsnittspriserna stigit uppemot 15 procent. I norra Norrlands inland har marknaden köpt skogsmark för något lägre nivåer, vilket gör

”I norra Sverige har priset på skogsmark stigit kraftigt, efter en längre tids kräftgång.” Markus Helin chefsmäklare på LRF Konsult.

att genomsnittspriset för skogsmark i norra Sverige landar in på 276 kr/ m³sk, vilket motsvarar en uppgång med hela 11,7 procent. I mellersta Sverige från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland har priset för skogsmark stigit 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kr/m³sk. Efter flera år av kraftigt stigande priser har en

prisutjämning skett i södra Sverige under 2017. Genomsnittspriset är i det närmaste oförändrat med en måttlig ökning om 0,2 procent till ett genomsnittspris om 613 kr/m³sk. I västra Götaland och Östergötland har priserna stigit. I Jönköping, Kalmar och Kronobergs län är prisbilden i det närmaste oförändrad medan genomsnittspriset i Blekinge, Halland och Skåne vänt nedåt under 2017.

Komatsu förvärvar aggregat i Kanada Den 26 januari 2018 förvärvade Komatsu Ltd Quadco och Southstar av Prenbec Equipment Inc. Förvärvet kommer att ske genom ett helägt dotterbolag till Komatsu i USA och förväntas vara klart i februari 2018.

Genom förvärvet av Quadco och Southstar och tillsammans med de befintliga aggregaten från LogMax och Komatsu, kommer Komatsu att kunna erbjuda ett komplett utbud av aggregat för skogsbruk världen över. Quadco och Southstar kommer, efter förvärvet, att behålla sina befintliga distributionskanaler och verka som oberoende företag inom Komatsu-

koncernen. Komatsu Forest kommer att bilda en aggregatdivision för varumärkena Quadco, Southstar och Log Max. – Den globala marknaden för skogsbruksmaskiner fortsätter att växa i snabb takt. Med bakgrund av det och i linje med Komatsus plan på tillväxt är det logiskt för Komatsu att göra detta förvärv och växa inom aggregat”, säger Annelie Persson, Kommunikationschef Komatsu

”Den globala marknaden för skogsmaskiner fortsätter växa i snabb takt.”

Anneli Persson kommunikationschef Komatsu Forest.

Den 26 januari 2018 förvärvade Komatsu Ltd Quadco och Southstar av Prenbec Equipment Inc. Förvärvet kommer att ske genom ett helägt dotterbolag till Komatsu i USA

Forest. Aggregat klassificeras i två kategorier: Kortvirkesmetoden, som är dominerande i Europa och helstamsmetoden, som är dominerande i Nordamerika. I och med förvärvet kan Komatsu erbjuda ett

komplett utbud inom båda kategorierna. Komatsu Ltd förutser att förvärvet inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på koncernens resultat och resultatet för det aktuella räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2018.


NKM

WWW.MASKINHANDEL.COM ®

FLEXVIEW

Trådlösa kameralösningar för mobilkranar, byggkranar, krossverk och andra mobila enheter där en smidig kameralösning behövs

Supravision Flexview Crane Assist Mobile Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn mobilkranar Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Supravision Flexview Crane Assist Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn byggranar. Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Med dessa kamerasystem och dess komponenter finns fullständig möjlighet att skräddarsy en lösning för just era behov. Ring oss gärna så hjälper någon av våra duktiga medarbetare att ta fram ett system för just ditt behov!

Supravision Flexview Crane Assist Supravision kamerasystem för krossverk eller andra enheter som behöver trådlös bildöverföring till operatörer. Kameraenheter möjliggör för helt fri placering upp till 100 meter bort! Detta system möjliggör upp till fyra kameror samtidigt. Monitorn har sk, multiview vilket gör att alla anslutna kameror kan ses samtidigt i den 9 tum stora monitorn. 220 volt drivenhet ingår till varje kamera, vilka annars kan matas med 12 till 24 volt

* Exempel på vy från en byggkran

0663-240780 • INFO@MASKINHANDEL.COM • BUSSVÄGEN 2, 89631 HUSUM


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018 PROVKÖRNING

Toyota Land Cruiser facelift 2018 Vad vi ser här, som du kanske själv har räknat ut, är inte en helt ny modell. Toyotas terrängmaskin har uppdaterats och förfinats, men är i grunden samma bil som presenterades 2009. Det är inte svårt att förstå varför Toyota väljer att hålla liv i nuvarande Land Cruiser så länge som möjligt – den säljs i nästan 200 länder och är marknadsledande i sitt segment i över tio europeiska länder. Jämfört med föregående generation kännetecknas nya Land Cruiser av en exteriör design som är än mer anpassad för sitt ändamål, med bland annat en mer sluttande motorhuv för att förbättra framåt­sikten, en högre placerad grill och mer skyddad placering av strålkastarna. Den unika ramkonstruk­tionen har en

kombination av hög stryktålighet och vridstyvhet samtidigt som den ger en bättre åk­komfort även under riktigt dåliga körförhållanden. Som det anstår en riktig terrängbil har nya Land Cruiser en mängd system som hjälper föraren vid körning i svår terräng. Bland annat fem olika terrängprogram, en ny typ av intelligent bakhjuls­differential och en krypkörningsassistent som kan ställas i fem olika hastigheter. I de högre utrust­n ings­ nivåerna är den även utrustad med elektroniskt styrd hydraulisk hjulupphängning som gör att hjulen kan röra sig mycket mer individuellt på ojämnt underlag för att alltid ge bästa möjliga fäste. En förbättrad

Multi-terrain Monitor ger en detaljerad bild av hur terrängen ser ut både runt och under bilen. Drivlinan är en fyrcylindrig 2,8-liters D-4D dieselmotor på 177 hästkrafter med 6-stegad automatlåda. Bränsle­ förbrukningen vid blandad körning är 7,4 liter/100 km med en CO2-utsläpp på 194 gram/km. Bilen är standardutrustad med Toyota Safety Sense, som omfattar aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion, aktiv farthållare, körfilsvarning, automatiskt helljus och vägskyltsigenkänning. Andra säkerhetsdetaljer är t ex döda vinkeln-varnare och varnings-

”Som det anstår en riktig terrängbil har nya Land Cruiser en mängd system som hjälper föraren vid körning i svår terräng.”

system för korsande trafik bakom bilen. Europeiska kunder kan välja mellan tre eller fem dörrar, tio exteriörfärger och tre interiörfärger. Den 2,8 liter stora fyrcylindriga turbodieselspisen kommer med sexstegad manuell eller automatisk växellåda och levererar, precis som tidigare, 177 hästkrafter och 450 newtonmeter. Det finns även en bensinmotor på 2,7 liter med 5-växlad manuell låda och en på 4,0 liter med sexstegad automat, men dessa finns inte i Sverige sedan tidigare – och det är osannolikt att de plötsligt skulle komma hit nu.

Land Cruiser 150-modellen har Via elektronik styrs bromskrafter

Foto: Hampus Rosencranz

Den senaste generationen av Toyotas legendariska fyrhjulsdrivna terrängbil Land Cruiser har nu kommit till Sverige. Den har en för segmentet unik rambyggd konstruktion, som för modellens arv vidare som en av de mest stryktåliga och till­förlitliga bilarna i historien.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygg design.

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

Sortering i

3 fraktioner

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.mttrading.se


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

31

Fakta. Toyota Land Cruiser 2,8 D Miljö

Koldioxidutsläpp: 194 gram/km Bränseförbrukning: 7,4 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: från 559 900:Årlig fordonsskatt: Ej fastställt

Teknik

framförallt begåvats med ett nytt terrängkörningsprogram som skärper framkomligheten ytterligare. och effektutsöndring på ett intelligent vis. Helt ny frontdesign gör bilen betydligt snyggare.

Motor: Fyrcylindrig diesel, turbomatad. Cylindervolym: 2 755cm³ Max effekt: 177 hk vid 3400 varv/ minut Max vridmoment: 450 Nm vid 1 400-2 600 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: Sexstegad automat. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel Styrning: Hydraulisk servo.

Minus:

• Dyr skatt (Bonus-Malus) • Trist motor • Trög styrning

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 194 g/km A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A A. 76–95 B B. 96–120 C C. 121–150 D D. 151–175 E E. 176–200 E F. Över 200 F EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 12,1 sek. Toppfart: 175 km/tim.

Mått/vikt

Jeep-inspirerad front.

• Mycket välbyggd • Enorma utrymmen • Terrängegenskaperna

Energideklaration

Prestanda:

Rejäl förarplats och robust interiör.

Plus:

Längd/bredd/höjd (cm): längd 478, bredd 188 höjd 184 Lastutrymme: 621/1 151 l. Tjänstevikt: 2285 kilo. Maximal dragvikt: 3000 kilo.

Häng med – Häng på

Waldung-Kärran

®

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

SP Maskiners nya aggregat rullar ut på marknaden smidiga konstruktionen till sin rätt och utrustat med flerträdshantering hanterar även 661 klena stammar effektivt.

Ljungbybaserade SP Maskiner har tagit fram ett helt nytt skördaraggregat, SP 661 LF. Det nya slutavverkningsaggregatet presenterades på Elmia Wood i somras och har nu börjat levereras ut till kunder. – Aggregatet har optimala egenskaper för svensk slutavverkning säger Kristofer Holmberg på SP Maskiner. – SP 661 LF är ett smidigt, starkt och effektivt aggregat konstruerat efter SP Maskiners Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. Aggregatet är avsett för installationer på såväl hjulburna basmaskiner som på grävmaskiner och bandgående skogsmaskiner. Aggregatet är utvecklat för att ge högsta

kvalitet och produktion i alla typer av slutavverkning, säger Kristofer Holmberg, säljare Sverige på SP Maskiner. I grov slutavverkning ger matarhjulen och SP Maskiners patenterade system LogHold hög kapacitet och effektiv produktion. I klen slutavverkning kommer den

SP 661 LF som hade världspremiär på Elmia Wood är avsett för slutavverkning med de största hjulgående bärarna och det näst största i SP:s program. Samtidigt klarar aggregatet av att hantera stammar så klena som 25 mm.

Maskinia prisas av Doosan för servicen

Maskinia har varit generalagent för Doosan sedan 1990 och jobbar kontinuerligt med att förstärka eftermarknaden i Sverige, dels genom egna serviceverkstäder samt

genom att auktorisera externa serviceverkstäder. Det som mäts är bland annat om teknikerna deltar i Doosans utbildningar, skötsel av garantiåtaganden, antal servicebilar, ordning och utrustning på respektive anläggning och serviceverkstäder. – Vi har kontinuerligt jobbat med att vidare-

Försäljningen av stål ser fortsatt ökning Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för fjärde kvartalet 2017 visar en ökning med 4% jämfört med samma kvartal 2016.

Även för kvartal fyra beror ökningen främst på den starka byggkonjunkturen samt stora sats-

ningar inom infrastruktur.

Fordonsindustrins fortsatta framgångar är också en bidragande orsak till de positiva utvecklingen. Prognosen för 2018 visar en fortsatt positiv utveckling. Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras

ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis. Stål- och metallföreningen samlar de ledandeleverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.

”Aggregatet har optimerade egenskaper för svensk slutavverkning.” Kristofer Holmberg säljare Sverige på SP Maskiner i Ljungby.

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

utveckla vår eftermarknadsavdelning genom utbildningar och investeringar i både personal och utrustning. Att Doosan nu utser hos till en av de tre bästa eftermarknadsavdelningarna i Europa visar att vi gör rätt saker, säger Fräs-Erik Andersson samtidigt som han tittar igenom rapporten.

På Elmia i somras visades även SP Maskiner det nya flytande diametermätning som minskar problemet med felmätta stockar som sorteras fel och slutar som vrak på det nya slutavverkningsaggregatet SP 661LF.

Komplett sortiment av siktmedia

Maskinias eftermarknad testas årligen av Doosan för att se hur väl man uppfyller sina åtaganden på den svenska marknaden, detta har även gjort under 2017 och resultat är en stor succé.

Fräs-Erik Andersson, Maskinias eftermarknadsansvarig, är stolt, han har precis mottagit årets rapport från Doosan, som ger hans avdelning toppbetyg, de är en av de tre bästa i Europa.

– Tack vare bra välskyddad och stark konstruktion med smart slangdragning erbjuder SP 661 LF hög utnyttjandegrad och är utan tvekan ett smidigt, starkt och effektivt aggregat förklarar Kristofer Holmberg. SP 661 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 18 till 45 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på

ett effektivt vis.

NÄR DETALJERNA AVGÖR Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden.

ÖKT

TS PATEN

Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

modern, uppdaterad maskinpark!

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se

Liftar


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Nu ökar kampen om virket

Skogssektorn är nu inne i en ”perfekt storm” där många faktorer synkroniserat samverkar på ett positivt sätt. Detta gör förutsättningarna extra goda för såväl svensk skogsindustri som svenska skogsägare skriver Danske Bank i sitt senaste nyhetsbrev. Konsumtionen av trävaror globalt är den högsta någonsin. Som världens tredje största exportör av trävaror har svenska sågverk fått se ökade priser på plank och bräder under 24 månader. Fortsätter det till påsk är det den längsta ökningsperioden på trettio år. – Alla trävarumarknader av betydelse är bra just nu och lagren är låga. Därför tror sågverkscheferna att prisökningarna fortsätter åtminstone fram till sommaren. Konjunkturen för pappersmassa skall vi inte tala om. Den har trotsat alla prognoser och priserna har nått nivåer få trodde var möjliga, säger Oskar Lindström, Skogsanalytiker på Danske Bank Markets Sverige. Redan vid årsskiftet passerades drömgränsen

1000 USD/ton för barrsulfatmassa. Nu betalas 1130 USD/ton vilket är de högsta pris världen har skådat. En positiv massamarknad är extra viktigt nu när svensk skogsindustri rekordinvesterat i ökad massaproduktion. Södras Värö- anläggning som drog igång för drygt ett halvår sedan kör nu för fullt medan SCAs Östrandsanläggning startar i maj i år. Sammanlagt genererar dessa två investeringar på astronomiska 14

”Till skogsägarnas stora glädje höjs priserna på både timmer och massaved.”

Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske bank Markets Sverige.

miljarder kronor en ökad konsumtion av massaved med knappt 4 miljoner kubikmeter. Lagren av massaved är de lägsta på 14 år och jakten på virke hårdnar alltmer. Till skogsägarnas stora glädje höjs priserna på både timmer och massaved. Får vi bara fram virket så är alla glada i skogen just nu. Det gäller att glädjas när tillfälle bjuds i denna volatila bransch.

– Idel glada miner från sågverkens representanter indikerar ett strålande konjunkturläge. Detta är inte självklart mitt i vintern, vilket traditionellt är en lageruppbyggnadsperiod. Lagernivåerna är mycket låga samtidigt som orderläget ser mycket tillfredställande ut, äger Oskar Lindström och fortsätter: –Alla viktiga marknader för trävaror är bra för tillfället. Byggandet i Sverige är på mycket goda nivåer, även om vi räknar med en ordentlig avmattning jämfört med 2017.

Skogssektorn är nu inne i en ”perfekt storm” där många faktorer synkroniserat samverkar på ett positivt sätt. Detta gör förutsättningarna extra goda för såväl svensk skogsindustri som svenska skogsägare.

Foto: Per Eriksson

Andelen trä i byggandet av flerfamiljshus ökar nu på bred front. Även i Europa har byggandet piggnat till och den så viktiga Englandsmarknaden visar inga tecken på någon Brexitfrossa. Lagren för massaved var vid årsskiftet de lägsta sedan 2004. Under det

senaste året har lagren sjunkit med 35 procent. Sänkningen är mest dramatisk i Sydsverige (-54 procent) och minst i norra Sverige (-23 procent). Industrin kör för fullt, alla trimmar sin produktion och Värö går bättre än plan. Lägger man sen till en ovanligt mild vinter med

otjälade vägar då har man den mycket ansträngda situation som råder just nu. Så ansträngd att BillerudKorsnäs vinstvarnade om en negativ resultatpåverkan på hela 100 miljoner kronor för första kvartalet 2018 beroende på vedbrist.

Canada-Band the original! Made by PE

NO

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se www.pilkemaster.com


HYPRO 755 Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO FG45FA Fällgrip

YN HET! SLIPNING AV BORRKRONOR

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

2018

HYPRO 300 Gallringsprocessor

SKYDDA DIN DIESEL

På Rockbreaker Tools erbjuder vi inte bara borrkronor av högsta kvalitet. Vi kan även slipa dina utslitna borrkronor så de blir som nya igen! Borrkronor lever e� hårt liv och blir slitna över �den. Lyckligtvis kan dessa renoveras så du kan använda dem ännu längre. Oavse� om du behöver slipa enstaka eller stora mängder borrkronor, har vi vad du behöver. För a� förlänga livslängden på dina borrkronor och öka produk�viteten, kontakta oss för en offert på våra slipningstjänster.

RBT

Rockbreaker Tools AB

Tel 070-814 50 35 • steve@rockbreakertools.se • www.rockbreakertools.se

- Dieselstöldskyddet www.protqtor.se - info@protqtor.se

35


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED GRIPEN WHEELS AB

Nya hjullastardäck från BKT BKT, en av de ledande tillverkarna av OffHighway-däck, har skapat och utvecklat flera däckserier som är perfekt lämpade för hjullastare. Syftet är att på ett konkret och direkt sätt tillgodose de specifika behov och krav som entreprenörer i branschen framför dagligen.

Högpresterande och hållbara däck gör det möjligt att tillgodose de komplexa behov som verksamma företag inom denna sektor har, vilket ökar både produktiviteten och antalet drifttimmar. Listan över nyheter i det här produktsortimentet toppas av BK-Loader 53, ett däck med stålförstärkt bälte som utformats för hjullastare för industribruk. Det är överlägset för återvinningsverksamheter. Tack vare det särskilda slitbanemönstret, som säkerställer enastående stabilitet i sidled, och det

större mönsterdjupet, som ger utomordentligt motstånd mot slitage, revor och punkteringar, är det här däcket särskilt lämpat för den här typen av verksamheter. Denna nyhet från BKT är tillgänglig i dimensionen 405/70 R 20. Enastående dragförmåga, hantering och stabilitet är vinnande funktioner hos Earthmax SR 31, ett flerskiktigt radialdäck med stålbälte, som har utvecklats särskilt för hjullastare. Det är den perfekta partnern även i de tuffaste driftförhållandena, och det fungerar oerhört väl

och med smidighet i lerig terräng. Förutom den överlägsna körkomforten säkerställer det här däcket en längre produktlivscykel tack vare den speciella gummiblandningen med värme- och skärmotstånd. Earthmax SR 31 är tillgänglig i dimensionerna 23.5 R 25, 26.5 R 25 och 29.5 R 25. För användning i byggsektorn är den främsta produkten Earthmax SR 25, ett stålradialdäck. Tack vare den speciella mönsterdesignen utan riktningsbestämning ger däcket överlägset grepp, utomordentliga självrensningsegenskaper samt stabilitet i annan terräng än vägar. Däcket finns i dimensionen 14.00 R 24. För lastningsarbeten i särskilt svårmanövrerade

- Gör en bra affär!

terränger finns Rock Grip L4. För att fungera under sådana svåra förhållanden måste dessa däck ge utomordentligt motstånd mot revor, punkteringar och värme. Rock Grip L4 tillgodoser dessa krav tack vare den speciella L4gummiblandningen, som gör den här produkten särskilt effektiv. Däcket är tillgängligt i dimensionen 14.00–25.

Ett däck som har utformats för hjullastare i tunga lastverksamheter är XL GRIP. Dess särskilda egenskaper syftar till att minimera risken för revor och punkteringar. Det här breda korsskiktsdäckets styrkor är överlägsen dragförmåga och imponerande hållbarhet. XL GRIP finns i hela sju dimensioner: 16.0/70–20, 15.5–25, 17.5–25, 20.5–

Eftersom hjullastaren är så mångsidig har BKT utvecklat ett stort utbud av däck som är lämpade för maskintypens olika användningsområden.

25, 23.5–25, 26.5–25 och 29.5–25. Snow Trac å andra sidan är, som namnet antyder, ett perfekt däck för hjullastare som körs på vägar under mycket svåra klimatförhållanden med snö och is. Däcket utmärker sig

för sin enastående dragförmåga, tack vare den speciella mönsterdesignen, som står emot slirningar, vilket samtidigt ger optimal körkomfort . Det finns i sex olika dimensioner: 16.9–24, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 20.5-25 och 23.5-25.

MED FULL KOLL PÅ FLÖDET! OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produktion. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on!

Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

• Högupplöst färgdisplay med touchskärm. • Dödband och automa�sk justering av de� a. • Omfa� ande produk�onsoch handhavanderapporter. • Uppkoppling mot SmartTONNES. • Konfigurerbart RS232/485. LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

• Seriellt interface och USB-port. • Analog utgång och olika möjligheter �ll nätverksanslutning.

Kontakta oss för mer informa�on! OJ:S VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se Högsta kreditvärdighet


LÄNNEN & LUNDBERG MULTIMASKINER

FÖR MÄNGDER AV ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Lundberg – nya 40-serien! Flera motoralternativ, låga avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad för ett stort urval av redskapsval. Alla funktioner styrs med CanBus. Det är bara några av fördelarna med nya 40-serien. Givetvis med den äkta Lundbergkänslan, farten och smidigheten bevarad – och utvecklad.

Lännen – nya K-serien Med en enda Lännen multimaskin kan du utföra flera maskiners jobb; t ex inom infrastruktur, kommunalteknik, nät- och linjearbeten och underhåll av järnväg. Multimaskinens effektiva och mångsidiga hydraulsystem med snabba redskapsbyten och löstagbart grävaggregat gör det möjligt att utnyttja ett brett redskapssortiment.

M O B I L I T E T · M Å N G S I D I G H E T · P R O D U K T I V I T E T · M I L J Ö A N S VA R

www.lannentractors.se

Jenz flishugg på Volvo lastbil Jenz har levererat en Hem 583 R flishugg monterad på ett Volvo FH-chassi. Det är den första Jenz som monterats på en Volvo och har levererats till en kund i Estland. – Det kom inte som någon överaskning att en kund i Estland ville ha sin Jenz flishugg monterad på ett Volvochassi, eftersom Volvo uppfyller de speciella kundbehoven i det glesbefolkade skandinavium och de baltiska länderna, säger Stefan Müller, forsknings- och utvecklingschef på Jenz. Ofta är arbetsplatserna långt från hemmet och förarna är ofta ute och flisar betydligt längre perioder än sina kollegor på kontinenten. Den komfort som förarhytten ger är mycket viktigare i dessa fall - det måste trots allt vara en blandning av arbetsplats och sovrum. Utöver detta bör flishuggsekipaget åtminstone delvis anpassas

för ojämna och dåliga vägar, vilket inte nödvändigtvis är fallet för de flesta flishuggar på kontinenten. Volvo uppfyller båda dessa krav, eftersom den också är tillgänglig med ett mediumhögt chassi, vilket inte fallet med andra tillverkare. Kunden beställde en FH 16 med 550 hästkrafter och 4-axlat tridemchassi som flishuggsbas. – Med Volvo chassit var vi tvungna att ha drivkällan på en annan plats längs drivlinan jämfört med MAN-bilarna som vi hittills använt när vi byggt våra flishuggsekipage förklarar Stefan Müller och fortsätter: – Volvo finns inte med framhjulsdrift

och driver endast med de första två bakaxlarna. Av denna anledning användes en effektdelare för att styra kraftflödet antingen till flishuggen eller bakaxlarna. Alla drivkomponenter är också avsedda för detta ändamål som ”heavy duty” komponenter. På grund av drivlinan är hjulbasen något längre på Volvon, men enligt Stefan Müller är det en fördel eftersom både den första och sista axeln styr. Det innebär att bilen trots sina fyra axlar blir mycket

”Det var inte öevraskande att en kund i Esland ville ha flishuggen monterad på ett Volvochassi.” Stefan Müller forsknings- och utvecklingschef på Jenz.

Tyska flishuggstillverkaren Jenz har för första gången byggt en Jenz Hem 583 R flishugg på ett Volvo FH 16-chassi. Den är beställd av en kund i Estland. Bilen är en 4-axlad tridem med en motor på 550 hästkrafter.

manövrerbar. Att bygga en flishugg på ett 4-axlat tridemchassi erbjöd också ingenjörerna ytterligare en fördel. – Med en axel fram och tre bak har vi fortfarande tillräckliga reserver

i fråga om vikt och längd, förklarar Stefan Müller. Det innebär att andra flishuggar, till exempel Jenz HEM 593 R eller Jenz HEM 821 R, också kan byggas på utan att behöva specialgodkännande.

– Detta är ett helt annorlunda ekipage än de vi byggt tidigare, och det kan leda till en översyn av frågan: kranhytt eller förarhytt med fönster i bakkant av hytten, avslutar Stefan Müller.


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

NORDICC AB 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se

Ikea investerar i amerikansk skog

Ikea-koncernen köpte nyligen en skogsfastighet på 25 000 hektar i Lowndes County, Alabama. Den första i USA Enligt Ikea: – Investeringen i skogsbruket är en del av en bredare strategi att investera i hållbar produktion av resurser som Ikea Group konsumerar direkt. Ikea Group inleder samtidigt samarbete med skogsförvaltningsföretaget Campbell Global för att sköta och driva fastigheten. – Att komma in på den amerikanska marknaden är en milstolpe för våra investeringar i skog och vi tror att vi kommer att lära oss mycket här samtidigt som vi implementerar vår långsiktiga strategi för skogsförvaltning och ansöker om certifikat hos skogsstyrelsen, säger Krister Mattsson, finanschef Kapitalförvaltning vid Ikea Group.

Swedmotor och Åhmans motorslip går samman

Swed Motor AB och systerföretaget Åhmans Motorslip AB har gått samman genom en sk företagsfusion och bildar tillsammans SwedMotor Service & Motorslip, en bifirma till Swed Motor AB. Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra externt och effektivisera internt. Nu förenar vi SwedMotor djupa kompetens och långa erfarenhet av förbränningsmotorer och motorservice med Åhmans Motorslip specialistkunskap inom bearbetning och komponentrenovering. Verksamheten fortsätter som tidigare men nu med en gemensam ledning för såväl verkstad som marknadsföring och försäljning.

2018

Tomas Stromberg på Saturator Consulting förklarade på Ströman Maskins vägunderhållsforum fördelarna med Karlstadlaken, en saltlösning för halkbekämpning bestående av kalciumklorid och natriumklorid som tagits fram i samarbete med Tetra Chemicals.

Karlstadlaken vinner terräng Under ett forum den 6 februari som ordnades av Ströman Maskin AB, Saturator Consulting och Tetra Chemicals diskuterades fördelarna med olika typer av halkbekämpning och vägunderhåll. Det framkom tydigt att den så kallade Karlstadlaken håller på att bli ett begrepp bland landets halkbekämpare. Det som började som experiment i Tomas Stombergs frys är nu en del av vinterns halkbekämpning i många kommuner. – Efter att ha använt blandningen i Karlstads kommun under vintern 2015/2016 så kom vi tillrätta med de stora problem

Berco får ny stororder av transportskåp till Infranord

Volkswagen har fått fortsatt förtroende och fått en ny upphandling av 27 stycken VW transporter med Bercos Volymidi transportskåp. Volymidi transportskåp är mindre än Volymax och används mycket av servicetekniker. VW Transporter är den i särklass populäraste transportbilen i mellanklassen. Infranord är ett statligt bolag som ägs till 100 procent av svenska staten och äger 2000 transportbilar. Bolaget har verksamhet inom anläggning, service samt övriga tjänster såsom tillverkning och renovering av järnvägsprodukter, mät- och maskintjänster. De stora fördelarna med Volymidi är inlastningshöjden som är gjord så det blir smidigt att lyfta in och ur saker utan att få en konstig arbetshöjd.

”Karlstadlaken som dammbindare för grusväg är helt enkelt det mest effektiva sommarsaltet.” Magnus Roslund Ströman, projektledare för Vägforumet.

vi hade med sopsaltning av gång- och cykelbanor under vintern 2014/2015, säger Tomas Stromberg, vd på Saturator Consulting. – Halkbekämpning av våra bussleder tar totalt 18 timmar per halkbekämpning och kostar Karlstad Kommun 17 000 kronor per utryckning. Vi traditionell halkbekämpning åker vi ofta ut två gånger per natt på grund av återfrysning på morgonen. Med den nya laken klarar vi oss i större utrsträckning med endast en utryckning per natt, förklarar Tomas Stromberg. Blandningen är något dyrare än vanlig natriumkloridlösning, men eftersom det nu räcker med att åka ut med fordonen endast en gång per halkbekämpning blir det en stor besparing. Förra året sparade Karlstad kommun 400 000 kronor på mindre salt­inköp. Fabrice Duteil, försälj-

ningschef på företaget Tetra Chemicals som tillverkar Kalciumkloriden som används i Karlstadlaken förklarade också under forumet fördelarna med Karlstadlaken som dammbindare på grusvägar. – Det blir framförallt mer ekonomiskt eftersom man inte behöver underhålla vägen så ofta. Man slipper potthål, hjulspår och tvättbrädor i vägbanan. Dessutom blir det hälsosammare då man slipper damm med tillhörande problem för asmatiker och allergiker. – Karlstadlaken som dammbindare för grusväg är helt enkelt det mest effektiva sommarsaltet räknat i ton per kilometer. Dessutom med långvarig effekt eftersom, om det läggs ut på rätt sätt, inte spolas bort lika lätt av regn, sammanfattade Magnus Roslund, projektledre för vägforumet på Ströman AB som är återförsäljare av danska Epoke. Det är Epoke som tillverkar blandningsanläggning som också har en stor del i Karlstadlakens framgångar. Epomix 20 blandar vätska och torrmaterial så att användarna får en

Foto: Per Eriksson

perfekt blandning färdig lake när spridningen ska påbörjas. Blandningskaret fylls med salt och vatten tillsätts. Saltkoncentrationen kontrolleras via en sensor. Reglering av koncentrationen sker med hjälp av en doseringskran. Från blandningskaret pumpas vätskeupplösningen över i lagertanken. Blandningsprocessen stoppas automatiskt när lagertanken är full. Den färdiga vätskeupplösningen kan därefter pumpas från Lagertanken över i behållaren på spridaren via en separat påfyllningspump. Mats Grönbech, säljare på Ströman framhöll också att Epokes kombispridare Sirius Combi AST även är lämplig för Karlstadlaken. Med Spratronic-dysor kan man sprida effektiv i hastighet upp till 90 km/tim. – Med Sirius Combi AST finns möjligheten att såväl lägga dammbindande material som att lägga saltlake. Vätskans förmåga att klibba fast på vägbanan förhindrar att större delen av materialet hamnar utanför vägbanan och i diket. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se


Oljeavskiljare

Oljeavskiljare för dig med höga krav på reningsgrad NÄR DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT OLJEAVSKILJARE FÖR DIN VERKSAMHET, ÄR DET DAGS ATT LITA PÅ EXPERTER INOM OLJEAVSKILJNING Rotationsgjuten konstruktion på utvalda modeller. • Kompakt och robust • Kräver mindre återfyllning • Lätt och enkel att hantera

› Konstruerad för enkel installation, du spar både tid och pengar.

› Certifierad enligt EN858-1och PPG3 för fullständig trygghet.

› Oljelarmsgivare finns (krävs enligt EN858-1 och PPG3).

› Inkluderar slam och sandlagringsvolym.

› Ventilationsöppningar i halsarna. › Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av GRP eller PE tåliga och hållbara.

› CE-märkt.

ÄlvestadTanken – Proffs på miljösäker förvaring – För mer information om oljeavskiljare, besök vår hemsida på: www.alvestadtanken.se

Boka vårens kurser redan idag!

Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ..........................8 mars..........Kalmar ESA 14 Tillträde ...................................................9 mars .........Kalmar Validering Truck ................................................13 mars..........Oskarshamn Mobil arbetsplattformar ...................................13 mars..........Kalmar Validering Grävmaskin/Hjullastare Anl. ............16 mars..........Ålem Yrkeskompetens (YKB 3)...................................16 mars..........Oskarshamn Validering Grävmaskin/HJullastare Anl.............16 mars..........Borås Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ........................19 mars..........Kalmar Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ........................20 mars..........Västervik Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ........................20 mars..........Visby Arbete på väg nivå 3A.......................................20 mars..........Visby² Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U..................20 mars..........Linköping Fallskyddsutbildning.........................................21 mars..........Oskarshamn Validering Grävmaskin/HJullastare Anl.............22 mars..........Visby ESA 14 Fackkunnig............................................22 mars..........Oskarshamn EBR Kabelförläggning enligt KJ 41....................23 mars..........Oskarshamn Validering Teleskoplastare ................................23 mars..........Visby Arbete på väg nivå 1 + 2 och nivå 3A ..................3 april..........Kalmar² Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ...........................3 april..........Kalmar Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ..........................5 april..........Västervik Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ...........................9 april..........Malmö

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m."

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se

cks, Clark Tra del n e som är ic rd o N av B, A n o ti c Tra e d är ledan v a tillverkare d n a ib bogg am för skons i körning skogen.


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

2​ 017 ännu ett rekordår för biodrivmedel Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016.

Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio. – Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden bio-

”Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år.”

Gustav Melin vd på Svebio.

drivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror, och HVO är nu Sveriges särklassigt största biodrivmedel. Leveranserna har ökat mest i ren form, HVO100. Även HVO inblandad i bensin, HVO-bensin (även kallad grön bensin) visar på stark ökning under året. Leveranser av rapsdiesel, etanol och biogas är på ungefär samma nivåer som året innan. Biogas går dock framåt, och andelen biogas i fordonsgas ökade till 87 procent. – Sverige har haft

2017 års försäljningar av åkermark är nu sammanställd och statistiken visar att priset för Sveriges samtliga åkermarkstyper har stigit.

Stigande priser på åkermark

LRF Konsults statistik visar att det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige stigit till 138 000 kr per hektar, vilket motsvarar en ökning med 10 procent på ett år. På fem år har genomsnittspriset för åkermark i hela Sverige stigit 32 procent. Åkermarkens bördighet, det vill säga avkastningsförmåga, påverkar i hög grad värdet. Därför delar LRF Konsult in Sverige i olika bördighetsklasser som bygger på hur bördig marken är, snarare än geografiskt läge. Dessa benämns regioner. Den mest bördiga marken som finns i region 1 omfattar delar av Skåne och Östergötland. Här har åkermark stigit kraftigt i pris flera år men under 2017 har genomsnittspriset sjunkit med tre procent till 340 000 kr/ hektar. – Det upplever vi som fullt naturligt och väldigt sunt, säger Jimmy Larsson som är segmentschef på LRF Konsult. Marknaden har fungerat väl 2017 och köptrycket har varit fortsatt starkt men den måttliga nedgången visar ändå att marknadens aktörer inte är beredd att betala vad som helst för riktigt fin åkermark.

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll.

Foto: Per Eriksson

en fantastisk ökning för biodrivmedel. Men vi har inte tagit vara på alla möjligheter. Beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har hållit tillbaka dessa bränslen. Sverige har inte heller infört E10 i bensin som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Svebios

drivmedelsexpert Tomas Ekbom. – Den av riksdagen beslutade reduktionsplikten som införs för bensin och diesel från 1 juli 2018 ser ut att hålla tillbaka snarare än att påskynda utvecklingen för biodrivmedel. Detta på grund av för lågt satta ambitionsnivåer. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna tar till sig årets statistik och justerar nivåerna snarast, menar Tomas Ekbom.

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

BOTAB

BOTAB AB Tel. 0152-211 20 Box 260 Fax 0152-211 21 645 24 Strängnäs info@botab.se

www.botab.se

VIKPLOGAR

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se Moris grävaggregat finns i tio storlekar. Pris från 45.700:Fraktfritt. Exkl moms

Sprid hela vägens bredd i ett moment - 2,5 - 6,0 m!

SJÄLVlastande SANDSPRIDARE

Pris: 64.900:VP 2.1 .......26.700:VP 2.4.......28.300:VP 2.6.......37.900:VP 2.8.......39.900:VP 3.0.......42.800:VP 3.3.......44.900:VP 3.6.......55.000:VP 4.0.......59.000:Fraktfritt. Moms tillkommer

Fraktfritt. Moms tillkommer

Sopaggregat Agata. 1,6 och 2,0 m Pris från 36.700:- Fraktfritt. Exkl moms

Grävaggregaten levereras med kvalitetsventilpaket med fingerlätt manövrering!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Atals 160WSR RAIL ...........2018 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Lännen 8600E 7800 tim .....2007 Fabriksny 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. Engcon EC10 S45 med grip, L8

Järnvägsmaskin!

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TW 110 RAIL.........2017 Liebherr 902 .......................1988 12930 tim. Järnvägsmaskin, omgående lev! Hydr. plan.skopa+djupskopa.

Marknadens bästa maskin med extra allt!

Terex TW110.......................2008 10350 tim, inkl. dumperkärra, mkt. utrustning. 660.000:-

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

MADE IN SWEDEN

ANSEN SISTA CH ISINNAN PR EN! HÖJNING

om alla s T E L ar! r e i p A o k N IGI

OR All�d Frak� ri� !

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

2018

41


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Komatsu satsar stort på maskinmässan Intermat i Paris med montrar både inom- och utomhus.

Komatsu storsatsar på Intermat 2018

Komatsu stället ut på Intermatmässan i Paris den 23-28 april 2018. På en 3200 kvadratmeter stor inomhusmonter, i hall 5B, ställer Komatsu ut ett 30-tal olika maskiner och presenterar även sina senaste innovationer, produkter och tjänster.

Utomhus, på en 2000 kvadratmeter stor yta, demonstreras Komatsus teknologier. Experter kommer att finnas på plats för att svara på frågor samt erbjuda personlig assistans. Komatsus intelligenta maskinstyrningsteknologi spelar en central roll under mässan. Bandgrävmaskinen Komatsu PC210LCi-11, med sin automatiskt tiltbara skopa, och bandschaktaren Komatsu D61PXi-24, representerar denna teknik, som tog lanserades 2013 och sålt bra på de flesta marknader. Bandgrävmaskinen Komatsu HB365NLC-3, i en smal konfiguration, kommer att visa Komatsus hybridteknologi under Intermat-mässan. Dessutom kommer Komatsus växande serie, MR-5 kompaktgrävmaskiner, att visas på mässan. Tillgängligheten har förbättrats, tack vare den nya dörren och en 3,5” LCDmonitor med färgskärm, som ger föraren maskin-

information. Automatisk varvtalsreducering och tomgångsavstängning är standardfunktion och innebär minskad bränsleförbrukning och underhållskostnaden. Komatsus egna satellitövervakningssystem, Komtrax steg 5, är standard. På demonstrationsområdet kommer den prisbelönta rivningsgrävmaskinen PC390HRD-11 att visas i arbete, samt ge en förevisning av det intelligenta maskinstyrningssystemets effektivitet. Förutom maskiner, finns även möjlighet att fördjupa sig i och lära mer om Komatsus högteknologiska produktsupport och funktioner som t.ex. KomVision, som numera är standard på de flesta maskiner, Komtrax Telematics, Komatsu motorteknologi, eftermarknad, original reservdelar, Komatsu Qualified Used Eqiupment, Komatsu Finans och Komatsu Care, som är ett serviceavtal.

Det var en mindre areal skogsmark som fick skydd under 2017 jämfört med året innan. Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt skydd av skog under 2017 än året innan.

Mindre skog fick skydd under 2017

Det var en mindre areal skogsmark som fick formellt skydd under 2017 jämfört med året innan. Det visar Skogsstyrelsens statistik över den skog myndigheten skyddade genom biotopskydd och naturvårdsavtal under året.

– Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt skydd av skog under 2017 än året innan men även på att ersättningen per skyddad hektar stigit, säger Johan Åberg vid Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på

Skogsstyrelsen.

Under 2017 fattade Skogsstyrelsen beslut om 240 nya biotopskyddsområden. Besluten omfattade 1 282 hektar vilket är 15 procent mindre än 2016. Arealen som skyddades med nya naturvårdsavtal under 2017 omfattade totalt 950 hektar, vilket är

”Under 2018 räknar vi med att skydda mer värdefulla skogar än under 2017.”

Johan Åberg Enheten för områdesskydd på Skogsstyrelsen.

en minskning med 24 procent. Både biotopskydd och naturvårdsavtal rör i de allra flesta fall skog med registrerade nyckelbiotoper.

Samma period betalades det ut totalt 210,4 miljoner kronor i ersättning för bildande av områdesskydd varav 182,2 miljoner kr för biotopskydd och 28,2 miljoner kr för naturvårdsavtal. Den genomsnittliga preliminära ersättningen för 2017 var 147 000 kronor per hektar för biotopskyddsområden och knappt 35 000 kronor per hektar för naturvårdsavtal. Det innebär en ökning motsvarande

cirka 11 procent för båda skyddsformerna jämfört med 2016. Ökningen är en följd av att priserna på skogsmark är stigande, men också att andelen biotopskydd, som ger en högre ersättning, har ökat. Omfattningen av skyddet varierar över landet. Mest områden med biotopskydd bildades i Dalarna medan naturvårdsavtal var vanligast i Jämtland. – Under 2018 räknar vi med att skydda mer värdefulla skogar än under 2017 eftersom anslaget har höjts med 100 miljoner årligen motsvarande 40 procent.

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Redskap för entreprenad och lantbruk

2018

43

ige!

Fraktfritt i Sver

Vi tillverkar och renoverar även hydraulcylindrar • Gaffelställ, mekaniska och hydrauliska • Planeringsskopor för gräv- och lastmaskiner • Grävskopor • Asfaltsskär • Kabelskopor • Gallerskopor • Tjälrivare • Skopfästen till samtliga maskiner • med mera...

Vännebo Redskapsförsäljning Sjöatorp, Vännebo 2 342 93 Hjortsberga 073-232 38 93

Nu även återförsäljare för Case!

Doosan 140LC.....................2012 ATiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, schaktblad.

Doosan DX140LCR-5 ..........2018 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Hyundai 55W-7 ...................2008 5300 tim, S45, Engcon EC10 med grip (propstyrd), C-smörjning,

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

Case 621G ...........................2018 Fabriksy maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan DX85R-3 ...............2018 Fabriksny maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

Vinterutrusta din maskin hos oss! Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för: Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans.

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Uthyrning & försäljning.

Gilla oss på Facebook!

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

35 år på marknaden!

800-1500W

Box 1-16 — mätdon, svarvaxel 1500 mm. Pris 12.900:-

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

DUNDER Byggnationer Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp. Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

MOBILA ARBORRVERK WS

serien är den perfekta maskinen för att..

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL Behandlades med Bio-Protect 2 under 2016

..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

..

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

Hur gor du med din diesel?


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

45

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

- Bygg ger en enorm möjlighet för unga och nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Branschen har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Foto: Rose Alm.

”Bygg en säker väg till jobb”

Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

Bygg- och anläggning är en säker väg till jobb. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport om var jobben finns om fem år. Enligt prognosen råder stor efterfrågan på många yrkesgrupper inom bygg och anläggning.

Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

– Bygg ger en enorm möjlighet för unga och nyanlända att etablera sig

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L

Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

”Branschen har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt.”

Catharina ElmsäterSvärd vd för Sveriges Byggindustrier.

på den svenska arbetsmarknaden. Branschen har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. Behovsanalysen ä r 600 000 nya bostäder framtill 2025. Därtill behövs arbetskraft för att

fullfölja Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018-2029.

- Betongarbetare, byggnadsplåtslagare, snickare och ingenjörer är alla framtidsyrken i arbetet med att rusta Sverige för 11 miljoner invånare. Inte minst föräldrar med tjejer får gärna uppmuntra sina barn att välja bygg inför gymnasiet, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Sveriges Byggindustrier har också tagit fram förslag till en ny form av branschstyrt företagslärlingssystem. Lärlingen

ges anställning direkt i företaget. Branschen åläggs att kvalitetssäkra utbildningen medan staten ansvarar för kravställning och uppföljning. – Branschen ska vara attraktiv, sund och säker. Att lyckas i rekryteringsarbetet är en nyckelfråga för att klara behovet av bostäder och infrastruktur. Vårt medskick till kommunerna är att inte dra ned på utbildningsplatserna, säger Catharina ElmsäterSvärd.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

Tel. 0171-46 12 80 Kenneth 0708-52 61 82 | Patrik 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Backer Norske Backer HEATING SOLUTIONS

Hallå där... Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Vilken betydelse har ID06 för er verksamhet? – Skanska använder ID06 som ett verktyg för att främja en sund konkurrens i branschen samt för att ha kontroll över vilka leverantörer och personer som arbetar på våra arbetsplatser. ID06 är ett centralt verktyg för att upprätta personalliggare och Gunnar Hagman, vd för vi ser även fördelar Skanska Sverige. med ID06 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv då vi får en bra bild över vilka personer som är på arbetsplatsen. Vad tycker ni om det nya ID06-systemet? – Vi tycker att det är mycket bra att ID06 utvecklas och stänger dörrar för företag som missbrukar dess regelverk. Genom att både firmatecknare och kortbeställare nu ska legitimera sig i samband med anslutning till ID06-systemet ökar kontrollen över vem som har tillgång till systemet. Vad tycker ni om de nya ID06-korten? – De nya korten med den senaste tekniken är ett steg i rätt riktning och minskar risken för falska kort etc. Möjligheten att kräva pinkod vid till exempel inpassering på våra byggarbetsplatser ökar kontrollen över vilka som befinner sig där. Det mobila ID06-kortet är ett mycket bra komplement som kommer att lösa en hel del av de problem som uppstår när enskilda personer glömmer, tappar bort eller inte hunnit få sitt nya kort.

Mikael Damberg inviger Euro Mine Expo

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg håller invigningstal när Nordens viktigaste internationella mässa och konferens för gruvindustrin, Euro Mine Expo, öppnar 12 juni 2018. Årets Euro Mine Expo lägger fokus på nya affärsmöjligheter och framtidsvisioner för gruvindustrin. Näringsminister Mikael Damberg håller invigningstalet när mässan öppnar 12 juni. Den svenska regeringen har tidigare pekat ut gruvnäringen som en viktig näring i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. – Det ska bli väldigt spännande att få lyssna till den svenska regeringens syn på gruvindustrin och dess roll i den gröna omställningen såväl nationellt som internationellt, säger Lennart Gustavsson, ordförande i Georange som arrangerar Euro Mine Expo tillsammans med Nolia AB.

2018

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

VÅRSTÄDNING! Sopmaskin 1,5-3 m Inga rörliga delar. Mycket effek�v. Pris från 9.900:-

Bensin- eller ba� eridri� Pris från 5.900:-

Bensin- eller ba� eridri� Uppsamlande sopmaskin 1,8 och 2,5 m 70-120 cm Pris från 11.500:-

Flytande upphängning. Uppfällbara sidor istället för sidoborste. Pris från 48.900:Honda GCV 160 motor

DKBW 1,5-2,5 m Fäste för pallgafflar. Snabb Ogräsborste och enkel �llkoppling. Med Kra�iga wires som borstar bort uppsamlare. Pris från 23.900:- ogräset på hårda ytor. Pris 13.000:Moms �llkommer

Tel. 0431-43 32 15 info@LRMA.nu • www.LRMA.nu

Hydraulisk återfyllnadsskopa för kabeldiken.

Pallgafflar för större och mindre maskiner från 1,6-60 ton

Flisraka för stackning av flis och spån.

Planeringsskopor med lång Flisskopor från 3 till 16 m³. och låg rygg för fina planeringsjobb.

Återfyllnadsskopor raka och Avjämningsbalk med eller koniska. utan rulle för hjullastare och grävmaskiner.

Grusskopor och bergsskopor Betongblandarskopa för tillverkas enl önskemål. cement, betong samt matjord Sparskär, trubbspetsskär och och gödning. tänder finns som tillval.

Stor jobbpotential inom de gröna näringarna De gröna näringarna växer och antalet lediga jobb nådde nya rekord under 2017. Branscherna trädgårdsanläggning och trädgårdsodling står för en stor andel av den eftersökta arbetskraften. Så här kommenterar Gröna jobbs verksamhetsledare Annika Bergman den positiva trenden: – Vi gläder oss åt ännu ett framgångsrikt år för Gröna jobb. Webbplatsen gronajobb.se har aldrig varit mer populär och antalet annonser var all time high under 2017. Totalt förmedlades 14 534 arbetsannonser, en ökning med över 30 procent sedan 2015 och med mer än 2 000 jobb sedan 2016. Den största tillväxten ser vi inom trädgårdsanläggning och trädgårdsodling. Regeringen storsatsar inom området, med enklare vägar till gröna jobb i näringslivet som en del av budgetpropositionen för 2018. Det går glädjande nog i linje med tillväxten inom de gröna näringarna som spirar och därmed det ökade behovet av arbetskraft.

– Caterpillars nya plattform är den största nyheten inom grävmaskinsområdet på 25 år, sen hela 3-serien lanserades och det känns oerhört inspirerande, säger Anders Forsberg, produktchef för grävmaskiner, Pon Equipment.

Caterpillars nya plattform I oktober presenterade Caterpillar sin helt nya grävmaskinsplattform för både internationell press och inbjudna kunder vid democentret i Malaga, Spanien. Nya plattformen är resultatet av ett utvecklingsarbete där teknik och användare har varit lika viktiga. – För oss har ”voice of the customer” varit en betydande del i utvecklingsarbetet. Tusentals intervjuer med kunder i olika länder ligger bak-

om plattformen, berättar Herwig Peschl, Global Marketing Manager vid Caterpillar. Fokus i utvecklingen har varit enkelhet och innovation. Nya teknologier adderas och teknik som

”Tusentals intervjuer med kunder i olika länder ligger bakom plattformen.”

Herwig Peschl Global Marketing Manager vid Caterpillar.

tidigare varit tillval eller tillgängliga för större modeller blir standard. Några exempel är ett helt paket med assistfunktioner som automatiserar arbetet, säkerhetssystemet E-fence och vågsystemet CPM. Dessutom förenklas många delar och blir gemensamma mellan grävmaskinerna. Till exempel minskas antalet hytter från 16 till tre, antalet drivlineplattformar minskas från 28 till 12. Antal luftfilter minskas från 15 till fyra. Samtidigt

förändras maskinernas benämning. Bokstäverna tas bort och maskinerna benämns enbart med modellens siffror. Först ut till försäljning på marknaden är bandgrävmaskinerna Cat 320 och Cat 323. Det har gått att teckna ordrar sedan lanseringen och de första leveranserna sker under försommaren 2018. Men redan kan man se att flertalet ordrar kommit in. Både trycket och intresset har varit väldigt stort sedan lanseringen under slutet av 2017.

Konferens vill göra skogen attraktiv för fler

Skogsnolia anordnar den 18 oktober en konferens om hur skogen ska kunna göras ännu mer attraktiv för bland annat investeringar, som arbetsplats och forskningsfält.

Olsson. Allt större förväntningar ställs på skogsnäringen att klara allt från omställningen till ett fossilfritt samhälle, bistå med hållbara produkter till att skapa attraktiv skogsmark för rekreation.

– Vi gör konferensen tillsammans med hela Skogslänet Västerbotten och en rad skogliga aktörer. Intresset för en breddad skogsbransch är enormt, säger konferensens projektledare, Kristin

– Vi kan se hur allt fler arbetar med att möta alla dessa förväntningar och hur olika delar av skogens värdekedja jobbar med att öppna upp för människor med annan bakgrund, kön och erfarenhet än de som

verkar i näringen i dag, äger Kristin Olsson. Hon berättar att Skogsnolia, tillsammans med hela Skogslänet Västerbotten, i höst anordnar en konferens för att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans mot en mer jämställd skogsnäring med bredare förankring, mångfald och representation i det samhälle som den är en del av. – Konferensen kommer att bli fylld med konkreta tips, erfarenhetsutbyte och

”Intresset för en breddad skogsbransch är enormt.”

Kristin Olsson projektledare på Nolia.

workshops som ger verktyg för att arbeta vidare med frågorna i sina egna organisationer. Dessutom kommer konferensen att ha föreläsare och förebilder som ger viktiga insikter och nya perspektiv, avslutar Kristin Olsson.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

49

Möt en ny bekantskap! FTG skördar­ paket för traktor. I samarbete med Nisula Forest har vi tagit fram kompletta skördarpaket för din traktor. Olika typer av skördaraggregat från stegmatare till rullmatat. Omvänd förarplats i traktorn, bukplåtar och kranfästen. Kontakta oss för ett förslag! För påbyggnation på Valtra traktorer, kontakta Lantmännen Maskin.

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Sopmaskin med nytt partikelsystem Ravo lanserar en ny sopmaskin - Ravo Hygion som är utrustad med ett unikt, patenterat partikelsystem. Saiga-partikelsystemet fångar de allra minsta partiklarna PM10 och PM2,5 från maskinens luftflöde genom positiv jonisering.

Det innebär en säkrare arbetsmiljö för föraren och i motsats till konvetionella filter påverkar Saiga-partikelsystemet inte sopmaskinens prestanda. Partiklar och fint damm har blivit ett växande problem för städer världen över. Dessa partiklar är ofta skadliga för människan och är dessvärre så

”Med Hygion har vi lyckats knäcka nöten med PM2.5 genom att ge partiklarna laddning” Jonas Schiller marknadsansvarig på Ren Väg AB.

små att människokroppen själv har svårt att skydda sig mot dem. – Ravo ville hitta en lösning på problemet och det hela började med att Ravo kontaktade företaget ENS Europe som är specialiserade på partikelfiltrering. Tillsammans utvecklade man tekniken med positiv jonisering och därmed lyckades vi knäcka nöten med PM2,5 genom att ge partiklarna laddning, säger Jonas Schiller, marknadsanvarig på Ren Väg AB som är generalagent för Ravo i Sverige. Den nya Ravo Hygion är utrustad med det unika och patenterade Saigasystemet, som har testats

Under hösten kunde man skönja ett antal tecken på att aktiviteten på byggmarknaden bromsade in. Men inbromsningen blir mjuk enligt Industrifakta.

Mjuk inbromsning att vänta för byggbranschen

Sopmaskinen Ravo Hygion har ett luftrenande system, som effektivt samlar upp även ultrafina partiklar (PM2.5). Ravo Hygion använder jonisering för fånga partiklarna.

och godkänts av TÜV Tyskland. Saiga-partikelsystemet ger elektrostatiskt laddade joner i maskinens utloppsflöde. Det drar partiklarna till den motsatt laddade uppsamlaren och binder ihop dem där de samlas och omvandlas till större partiklar. Dessa

binds då till systemet tills det rengörs. – Detta rengöringssystem har utformats på ett sådant sätt att föraren kommer aldrig i kontakt med det farliga dammet eftersom rengöringen av filtret är inbyggt i turbinspolningen, säger Jonas Schiller, avslutningsvis.

Under hösten kunde man skönja ett antal tecken på att aktiviteten på byggmarknaden bromsade in. Industrifaktas konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, bekräftar den bilden. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i processen, arkitekter och byggtekniska konsulter, har de senaste sex månaderna ökat med 2 procent. Det kan jämföras med 5 procent vid samma mättillfälle förra året, vilket tyder på att byggbranschen upplever en viss inbromsning. Bedömningen de kommande sex månaderna indikerar en fortsatt god utveckling i samma takt, vilket innebär att byggmarknaden väntas bromsa in mjukt snarare än en kraftig negativ rekyl. De intervjuade konsulterna ser dock en del orosmoln på himlen. Synen på bostadsmarknaden har blivit allt mörkare inför stramare amorteringsregler samt den senaste tidens prisutveckling och pekas jämte den utbredda kompetensbristen ut som det största hotet på byggmarknaden idag.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00

51


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Ny teknik öppnar för bioekonomi

Den svenska återförsäljaren Blinken Tools lanserar Topcons nya planlaser-serie.

Ny planlaser-serie från Topcon

Topcon Positioning Group lanserar en ny planlaser serie och först ut är: Topcon RL-H5A. Topcon RL-H5A har en ny modern, slimmad design som uppfyller de ökade kraven på arbetsplatsen gällande driftsäkerhet, räckvidd, noggrannhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. RL-H5A har liksom tidigare Topcon planlaser ett stort arbetsområde på 800 meter i diameter och en noggrannhet på 2,4mm på 50m. RL-H5A är även utrustad med lutningsfunktion och har snabba självnivelleringsmotorer som sparar tid vid uppställning och erbjuder en mycket hög mätnoggrannhet. – Tillsammans med Topcons digitala lasermottagare LS-100D som redovisar höjdavvikelse med tydliga siffror i displayen så får man det mest ultimata planlaser paketet på marknaden. RL-H5A omfattas även av Topcon fem års garanti, säger Jesper Åslund, marknadsansvarig på den svenska återförsäljaren Blinken Tools.

Nya material är en av de fyra huvudfrågorna som skulle kunna bana vägen för en bioekonomi, enligt skogsnäringens forskningsagenda. Problemet: Det finns ingen färdig teknik som ekonomiskt kan mäta sig med framställningen av fossilbaserade produkter. Ett samarbete i flera led, lett av företaget Biofiber Tech Sweden, har tagit fram teknik som ska göra det lika billigt att framställa biobaserade produkter som produkter av plast. – En av utmaningarna för att nå en bioekonomi är att byta ut de stora flödena. Finessen med projektet är att processen kan

”En av utmaningarna för att nå en bioekonomi är att byta ut de stora flödena.”

Ann-Britt Edfast FoU-chef på Sveaskog.

utföras i ett massabruk med befintlig utrustning och infrastruktur, vilket innebär att man kan få fram stora volymer biomassa, säger Eric Zhang, forskare och innovatör bakom projektet och vd för Biofiber Tech Sweden. Tekniken öppnar upp för framställning och användning av biofiberkompositer inom flera värdekedjor där fossilbaserade material är standard, till exempel hushållsprodukter, förpackningar samt bygg- och bilindustrin. Marknaden är enorm, menar Eric Zhang, och lyfter fram Kina som exempel där det är stort fokus på miljö. Här kan biomassa

Nya material är en av de fyra huvudfrågorna som skulle kunna bana vägen för en bioekonomi, enligt skogsnäringens forskningsagenda.

bli den nya svenska exportprodukten. Visionen är att efter det andra året få fortsätta samarbetet för att verifiera konceptet i industriell fullskala. – Det här är ett kort och konkret projekt som är tilltalande för att vi utgår från en befintlig process. Det gör att man kan implementera tekniken i industriella fullskalan snab-

bare, säger Eric Zhang. Sveaskogs FoU-chef Ann-Britt Edfast menar att projektet är viktigt, inte minst för Sveaskog, på flera sätt. – Dels handlar det om nya användningsområden och därmed ett högre värde på biomassan. Dels handlar det om klimat och miljö där man byter ut fossilbaserad plast mot biofiberkompositer.

Hummern är mönsterskyddad och fällgreppet Pat. sökt.

Jönköping 036-14 29 69 • www.etebra.nu Ulf Persson 076-317 38 52 • ulf@etebra.nu

Smidig, robust och säker svensk trädklipp Finns i tre modeller för grävare: Hummern 170 för maskiner 3-8 ton. (med säker hantering) En grip som gör hanteringen och klipparbetet smidigt. Perfekt för snabba röjningsarbeten! För träd upp till 17 cm diameter.

Hummern 200 för maskiner från 2,5 ton och uppåt. För träd upp till 20 cm diameter (med säker hantering). Hummern 300 för maskiner från 10 ton och uppåt. För träd upp till 30 cm diameter (med säker hantering) Framtagen för grävmaskiner genom samarbete med entreprenörer inom branschen, för att tåla de belastningar som blir vid bruk av dessa maskiner. Återförsäljare: Staffare AB, Henrik Nilsson 070-247 22 00

Svensk . kvalitet d a Anpassffs. för pro


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

53

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt! Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper! Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

29.000:-

Rotator Komaxi Perfekt för dig som har en tiltmellandel och har hydraulik över. Finns med S40 och S45 fäste. Med halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd.

Nyhet!

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Lastramper Stort sortiment. För det minsta till det största!

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

3.995:4.995:-

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:Billyft 2 pelare 3,5 ton

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

10.900:-

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Beg. och nya reservdelar Beg reservdelar

Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

Demontering av traktorer, och entreprenadmaskiner.

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Vi har även e� stort lager av nya delar. Besök gärna vår nya hemsida. Nu responsiv och sökbar!

Demontering:

Nu demonteras: Cat M 316D

Lillevrå Såg AB

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT

KÖPES! Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Maskintransport:

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

Maskintransporter Vi transporterar allt från maskiner �ll husmoduler över hela Sverige. Mats: 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • tktraktordelar.se

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Sverige har god tillgång på innovationskritiska metaller. Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU) som kartlägger var potentialen finns för att utvinna dessa. 2016 fick SGU i uppdrag att analysera tillgången på innovationskritiska metaller i gruvavfall och berggrund. En delrapport är nu överlämnad. Samtidigt har regeringen i dag fattat beslut om en satsning på 10 miljoner kronor för att fördjupa kartläggningen i Bergslagen.

Foto: Per Eriksson

Så ska Bergslagen bli bäst på innovativa mineraler SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen. Kunskapsläget i Sverige är relativt gott när det gäller metaller och mineral som brutits under lång tid, till exempel koppar, zink, bly, järn och guld. Däremot är kunskapen bristfällig om de ”nya” material som också behövs för omställningen till ett mer teknologiskt

insamling och systematisering av analyser och data från flera källor, till exempel från SGUs databaser, EU-projekt och prospekteringsrapporter. SGU har också kompletterat med nya provtagningar

och klimatsmart samhälle. Mot den bakgrunden har SGU på uppdrag av regeringen tagit fram ett bättre kunskapsunderlag om brytvärda förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige.

”Ett av de mest intressanta områden i Sverige och världen är faktiskt Bergslagen.”

Inom ramen för uppdraget har SGU påbörjat en

Mikael Damberg (S) närings- och innovationsminister.

Delar till transportörer...

och analyser. Informationen har sammanställts i en sökbar databas över förekomster i hela landet där det exempelvis går att urskilja information med hög signifikans, till exempel en malmberäkning, från information av lägre signifikans, till exempel enstaka analyser av malmblock.

– Det finns betydande geologisk potential för att hitta mineraliseringar med innovationskritiska metaller och mineral, något som visas av att det

redan idag finns ett flertal kända, malmberäknade fyndigheter där dessa metaller och mineral ingår, säger Anders Hallberg, malmgeolog på SGU. Av de metaller som EU-kommissionen idag klassar som konfliktmineral finns information om samtliga i rapporten.

I samband med inlämningen av delrapporten har SGU också fått ett extra anslag av regeringen för en särskild satsning på kartläggning av innovationskritiska metaller i

Bergslagen. – Sverige har en god tillgång på innovationskritiska metaller. Det är därför viktigt att få klarhet i möjligheterna att utvinna metaller ur inte minst befintligt gruvavfall och få en bättre kunskap om var och vilka metaller och mineral som finns i Sverige. Dessa kommer att behövas för tillverkning av de miljöoch teknikinnovationer som är under utveckling, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


Hymach släntklippare

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

2018

55

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i ke fördel, man ka t är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Hinnagårds Mekaniska AB

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare med Sunfab hydraulmotorer.

Släntklippare & Redskapsbärare för entreprenörer med höga krav. Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Fina maskiner just nu! Järnvägsutrustad, RCI-godkänd!

Huddig 1260 B Rail RCI.....2010 7900 tim. Front & grävskopa, 3:e funktion lastare, Indexator RT40 tiltrotator med grip S45 fäste. Med Waldungkärra!

SVAB L8 spakar!

Lännen 8600i Premium .....2015 Steg 3B, 2400 timmar, c-smörjning, dieselvärmare, SMP tiltrotator med grip, fint skick.

OFFESDAGARNA!

Välkommen den 22 & 23 mars Öppettider: Fredag 22 mars 12.00-18.00 Lördag 23 mars 09:00-14:00 Doosan DX 160W..............2011 Kom och se och provkör Lännen 8800K! Maskinvägen 7, Staffanstorp 7500 tim. Knäckbom Engcon EC20 rototillt B20/B20 med grip.

Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra finansiering!

Utbildningsservice i Sverige AB

MASKINFÖRMEDLING Vi hjälper dig sälja din maskin Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Efterfrågad gallringsskördare mjuka marker. De 8 hjulen ger en maskin med bra stabilitet, utmärkt terrängframkomlighet och lågt marktryck – vilket i sin tur ger mindre markskador och ökad produktivitet.

Peter Hasselryd. Maskinen är också utrustad med Komatsu Forests unika trepumpshydraulik 3PS och har ett flöde på hela 548 liter vid 1500 varv per minut. Tryck- och flödesoptimeringen i 3PS gör det möjligt att utföra fler kranoch aggregatoperationer samtidigt och med maximal hydrauleffekt, tack vare maskinens utmärkta samkörningsegenskaper.

– Den nya gallringsskördaren är tillverkad med samma komponenter som övriga Komatsu-skördare. Den har en dieselmotor med effekten 230 hästkrafter vid 1 900 r/ min och vridmomentet 950 Nm vid 1 500 r/min. Motorn klarar kraven enligt steg 4, vilket betyder minimerade utsläpp av miljöfarliga partiklar och kväveoxider, fortsätter

Det började med en stor efterfrågan från marknaden av en mindre åttahjulig skördare som gjorde att Komatsu bestämde sig för att tillverka 901XC. Det var för första gången på Elmia Wood 2017 som de visade den nya maskinmodellen.meddelande. – Mottagandet hos våra kunder har varit väldigt bra. Trots att vi ännu inte har hunnit visa maskinen

Efter framgångar med den 8-hjuliga skördaren Komatsu 931XC har nu uppföljaren Komatsu 901XC visat sig vara en lika efterfrågad maskinmodell. – Orderingången är väldigt stark trots att leverans sker först i början av april, säger Peter Hasselryd, Försäljningschef Komatsu Forest Sverige. Skördaren ingår i Komatsu Forests nya produktserie XC, som är speciellt framtagen för att klara av extrema terrängförhållanden. Nya Komatsu 901XC är en skördarnyhet för gallring i kuperad terräng och

”Trots att vi ännu inte har hunnit visa maskinen i någon större omfattning är kön med beställningar väldigt stor.”

Peter Hasselryd försäljningschef Komatsu Forest Sverige.

S.Risa as Sikvalandsveien 43 N-4342 Undheim NORGE

Tel. +47 514 844 03 post@srisa.no www.srisa.no

Efter framgångarna med den 8-hjuliga skördaren Komatsu 931XC har nu uppföljaren Komatsu 901XC visat sig vara en lika efterfrågad maskinmodell. Orderingången är väldigt stark trots att leverans sker först i början av april.

Foto: Komatsu Forest

i någon större omfattning är kön med beställningar väldigt stor. Det är oerhört

glädjande för oss och vi ser framemot att få se denna smidiga gallrings-

skördare i de svenska skogarna, säger Peter Hasselryd avslutningsvis.

VÄGUNDERHÅLL VI HAR SPECIALUTRUSTNINGEN WWW.SRISA.NO


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

57

ELUPPVÄRMDA TORKARBLAD FRÅN 400 - 1300 MM • 12/24 VOLT

FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkelt. Fyra års garanti gäller på elslingan!

Våra övriga produkter ser du på www.safesight.com

VÄLKOMMEN ATT KÖRA SÄKERT MED OSS! Tel 070-829 53 03 • info@safesight.com


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Älvestad-Tanken breddar sortimentet med produkter för mark och anläggning.

Älvestad-Tanken utökar sortimentet

Älvestad-Tanken, som sedan tidigare säljer och marknadsför ett stort sortiment med dieseltankar, depåtankar, oljeavskiljare, avloppslösningar och vattentankar under mark, utökar nu sortimentet med produkter för mark och anläggning. I sortimentet kommer nu finnas markrör och böjar i olika dimensioner, slang i olika dimensioner, markdukar i olika klasser, pumpbrunnar, dagvattenrännor, med mera. – Vi hoppas kunna konkurrera med de stora aktörerna i branschen både vad avser pris, kvalitet och service säger Mats Fritiofsson, vd på ÄlvestadTanken. Produkterna kommer inom kort finnas tillgängliga i företagets webshop.

Fakta: Älvestad-Tanken AB Älvestad-Tanken startade sin verksamhet i Älvestad Östergården, belägen mitt på Östgötaslätten. 2004 började företaget med att sälja dieseltankar från koncernen Kingspan som är Europaledande inom dieseltankar. I Kingspans koncern ingår även Klargester som är världsledande på avlopp med en 60 årig erfarenhet.

Lantmännen presenterar ytterligare ett rekordresultat. – Det goda resultatet innebär att styrelsen kan föreslå en total utdelning på 566 miljoner kronor till våra ägare, vilket är den högsta utdelningen någonsin säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.

Rekordresultat för Lantmännen Lantmännens resultat för 2017, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1,55 miljarder kronor – ett resultat i nivå med förra årets tidigare rekordresultat på 1, 54 miljarder kronor.

Tack vare det goda resultatet har styrelsen föreslagit den högsta utdelningen i Lantmännens historia till Sveriges lantbrukare – totalt 566 miljoner kronor.

Norrlandsvagnar i Bygdsiljum har nu på kort tid fått rekordorder på sammanlagt 85 vagnar.

Norrlandsvagnar får rekordorder Norrlandsvagnar i Bygdsiljum har nu på kort tid fått rekordorder på sammanlagt 85 vagnar från Sveriges två största uthyrningsföretag. Till detta skall läggas beställningar från andra uthyrningsbolag vilket gör att orderstocken är på över 100 vagnar. – Detta är rekord för oss sedan vi tog över Norrlandsvagnar 2011 säger vd Mattias Eriksson. – Vi har gjort och gör fortsatt stora investeringar i en effektiv

produktion för framtida volymökningar, vilket gör att vi kan ta hand om dessa order utan att nyanställa. Vår omsättning har sedan 2014 stadigt gått mot nya rekordnivåer. Vår ambition är att den skall fortsätta att växa genom ökad försäljning på befintliga såväl som nya marknader. Norrlandsvagnar startades 1961 och var först på den svenska marknaden att tillverka rast-/ personalvagnar och har sedan dess tillverkat över 20 000 vagnar. Sedan 2011 ingår företaget i Indvelop-koncernen.

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna. Koncernen som helhet utvecklas positivt, och flertalet av våra verksamheter bibehåller eller

”Vi måste stärka vårt fokus på förbättringar och ökad effektivitet.”

Per Olof Nyman Lantmännens vd och koncernchef.

stärker positionerna på sina respektive marknader. Samtidigt möter vissa affärer utmaningar i form av tuffare förutsättningar och hårdare konkurrens, vilket innebär att vi måste stärka vårt fokus på förbättringar och ökad effektivitet, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. Försäljningsutvecklingen har varit god inom både Lantmännen Maskin och Swecon. Inom Lantmännen Maskin pågår ett intensivt arbete till följd

av ett ökat fokus på den svenska marknaden och det uppdaterade leverantörsavtalet med AGCO. Från och med 2018 integreras Lantmännen Maskin i division Lantbruk, för att ytterligare stärka kunderbjudandet i de lantbruksnära verksamheterna. Swecon har utvecklats mycket positivt under året, och levererar på rekordnivåer både vad gäller försäljning och resultat.

Skogstekniska startar utbildning för servicetekniker Utbildningsföretaget Skogstekniska i Alfta, Hälsingland, startar en YH-utbildning för servicetekniker för skogsmaskiner.

cetekniker och därför är vi glada att kunna starta upp denna YH-utbildning, säger Joakim Söderberg, utbildningssamordnare på Skogstekniska.

Utbildningen som startar vecka 33, syftar till att ge eleverna goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Efter avslutad utbildningen ska den studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot skogsmaskiner alternativt entreorenad- och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält. – Branschen är i stort behov att kunniga servi-

Eftersom det är en YHutbildning är de studerande dessutom berättigade till studiemedel från CSN. Utbildningen som är på 1,5 år i två terminer omfattar totalt 300 YH poäng och teori kommer varvas med praktiska moment. Den sista terminen är så kallad ”Lärande i arbete, praktik” (LIA), vilket innebär att de studerande praktiserar på en riktig serviceverkstad för skogsmaskiner.

Utbildningsföretaget Skogsteniska startar nu upp en YH-utbildning för servicetekniker på skogsmaskiner. Utbildningen är på 1,5 år och den sista terminen är eleverna ute i praktik på en riktig serviceverkstad.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

SWEPOS

NC Skogsagri NC Traktordragen Maskintrailer

Lastyta 10 meter 30 tons lastkapacitet Lasthöjd 500 mm

7, 16, 22 o 28 ton Hydrauliska bromsar Tandem o tridemutförande Fjädrande dragstång Fjäderassisterande ramper

Olofssons i Syd AB Giselsbergsv. 246-8, 374 50 Asarum, Duveryds industriområde info@oisyd.se | 0454-32 12 40 | www.oisyd.se

59


BUSKRÖJARE

2018

HYDRAULHAMMARE

Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

ÅRS

DIESELMOTORER

GARANTI

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

2

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

ARDER HITTING H

Auktoriserade för:

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

LASTMASKINER

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

Etablerat 1943

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

KROSSNING & SORTERING

HYR AV OSS! Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

08-564 707 00 www.dieselmotornordic.se

FORDONSTVÄTTAR

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

PÅBYGGNADER & SLÄP

SINCE 1978

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm • Göteborg Köpenhamn • Århus

LASTBILSDELAR

Huggknivar och motstål

PROFFS PÅ

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

På vägen sedan 1919

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

Lastar drygt 45 ton

LIFTAR

H Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

www.gruskungen.se

SKYLIFTAR SAXLIFTAR Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4 CO

Även små annonser syns! Boka din plats på:

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

070-600 10 11

CTION EQIP ME TRU

NT

NS

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

TC-TRADING

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se

annons@anlaggningsvarlden.se

FÄSTEN LASTRAMPER Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

PUMPAR

KOMMUNIKATION & IT CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter För

Support

Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

gehab1976


SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

Utvecklas som entreprenör!

2018

61

Automatiska Lyftok

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo eller 08-428 431 51.

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

www.sl-lyftok.se

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

SVARVVERKTYG

UTBILDNING

www.svenskanarko.com

SVARVVERKTYG

REPARATIONER & SERVICE

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

Se �lm på vår nya hemsida!

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

TAKSKYLTAR Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

LÅGA PRISER

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Martinssons Mekaniska

Även uthyrning av maskiner

TELESKOPLASTARE

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • wwwmgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

RICHARDS RESERVDELAR AB INTERNATIONAL AB

Kvalitet till lågpris

ledaren i strömförsörjning

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

SNÖKEDJOR

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

TMA

Redskap 400 st

VI KAN UTBILDNING 2017-03-29 TANKUTRUSTNING

Anläggningsvärlden.indd 1

09:49:34

SNÖKEDJOR För stort & smått Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjan.se

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

www.tmaorebro.se

VÅGAR

Vi kan vågar! 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Silovågar • Truckvågar m.m.

Besök vår nya hemsida: vaglant.se

Lasta inte bort vinsten! Ring:

MIVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

0708-55 55 56 • www.vaglant.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2

2018

Torpedbyggd arbetshäst av stålbalkar och fjäderpaketet var förstärkt med en extra fjäder. Förstärkt var också ramen för att klara påfrestningarna av den bakmonterade kranen, som bilen var utrustad med. Lastningen ute i skogen fick man klara själv. Skogskörning i Finland var då liksom nu oerhört tufft. Vikterna låg runt 70 ton mot lagliga 40 och det krävdes effekt för att ta sig fram.

Den nya 14-liters V8-motorn från Scania, som sedan 1969 vunnit stora framgångar med sin för den tiden imponerande effekt på 350 hästkrafter monterades först bara i chassier med frambyggd hytt. Men det fanns också efterfrågan på torpedbyggda lastbilar. Trots att de flesta konkurrenterna övergivit detta traditionella sätt att bygga lastbilar beslöt man i Södertälje att bygga en torpedbil med den nya V8-motorn. De torpedbyggda L140 och LS140 började tillverkas i februari 1972, två och ett halvt år efter det att de frambyggda versionerna gått i produktion. Av tradition ville bland annat skogsåkarna ha torpedbyggda lastbilar. De nya L-modellerna blev därför ofta populära som skogsbilar där det känndes tryggt att ha en motor framför sig på de smala, isiga och trånga skogsvägarna. Men de nya L-modellerna blev också populära som anläggningsbilar, tungdragare ja till och med som bärgningsbilar.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Intrycket av kraft och styrka förstärktes av den breda sluttande motorhuven. Huven, som för övrigt byggdes i ett stycke med framskärmarna var balanserad och kunde fällas fram för att komma åt motor och framaxel vid service och reparationer. Den nya torpedhytten utvecklades ur de frambyggda bilarnas hytt med hög interiör komfort och luftiga förarutrymme, som man hittils

Raimo Koponens Scania LS140 är ett exempel på en riktig arbetshäst, en av många liknande skogsbilar som levererades till Finland på 70-talet. Den har tjänat sin ägare väl utan tekniska fel och under svåra förhållanden och en lång körsträcka. Det unika med den är egentligen att den var så vanlig och så typisk finsk.

Foto: Scania arkiv.

aldrig varit bortskämd med hos torpedbilar. Det bidrog till att L140-serien blev lite av favorit hos förare, som gärna körde torpedbilar. L140 försågs med en sju tons framaxel vilket gav totalvikten 23 ton, dvs. 500 kg mer än frambyggda varianterna. 1973 ökades totalvikten till 24 ton genom att bilarna fick 17 tons boggi för att bättre motsvara de höga belastningar som förekom speciellt i skogskörning. För att klara stubbar och stenar ute på de oländiga skogsbilvägarna var tanken skyddad

För det spirande intresset att utrusta bilar med snygga lackeringar, inredningar och kromade tillbehör var L140:an ett omtyckt objekt. Tekniskt skiljde sig L140-serien inte mycket från de frambyggda versionerna i LB140-serien. Den utrustades direkt mfrån start med den nya 10-växlade, synkroniserade GR 860-lådan. I bakaxeln satt normalt en hypoidväxel med enkelreduktion. Men för de tyngsta uppgifterna kunde den ersättas med utväxling i två steg, i form av bakaxel med navreduktion. L140-serien tillverkades mellan åren 1972 och 1976. Totalt tillverkades 1 653 exemplar. Källa: Scania Sverige.

”Skogskörning i Finland var då liksom nu oerhört tufft. Vikterna låg runt 70 ton mot lagliga 40 och det krävdes effekt för att ta sig fram.”

Konstruktion, anpassning, installation, service- och reparationsarbeten av transportband, transportörstillbehör samt industrigummi – Det är vad vi är bäst på! Vi har kompletta transportörlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transportband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar m.m.

BRÅB

Box 188, 616 25 ÅBY Tel 011-36 95 15 • Fax 011-36 95 11 info@brabo.se www.brabo.se


FLISHUGGAR

LASTVÄXLARSLÄP

SANDSPRIDARE

SnowEx sandspridare och saltspridare har �era saker gemensamt. Behållaren är i polyeten, detta ger låg vikt och korrosionsbeständighet. Tallriken samt matarskruven drivs med 12-volts el. Miljövänligt, tyst och driftsäkert. Minimalt med service. Från förarplats styr du alla funktioner såsom spridningsbredd, mängd material och vibratorfunktion.

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen. NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

Se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygg ditt nya släp på trailerimport.se!

STABILITET, SÄKERHET OCH PRESTANDA.

CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

Traile rimpo rt expa ndera r och söker sama rbete med ännu fler återfö rsälja re!

I hela 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anlaggningsvarlden 0218  
Anlaggningsvarlden 0218  

Anläggningsvärlden - Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.