__MAIN_TEXT__

Page 1

Dubbelmantlade ADR dieseltankar

WITH NPK POWER BOOSTER

Från 500 till 3 000 liter.

DEMOLERINGSUTRUSTNING

013-39 30 90 • alvestadtanken.se

ANLÄGGNINGSvärlden #1-2016FEBRUARI FEBRUARI #1-2021

Foto: Per Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN FÖRENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG& &TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

EU riskerar sätta stopp för svenskt skogsbruk

Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU

Landshypotek Bank har under lång tid påpekat utmaningarna för det svenska skogsbruket med den s.k. taxonomin. Nu har man tillsammans med andra aktörer uppmärksammat regeringen på problemet Sidan 39

Miljardsatsning på byggande i Uppsala Uppsalapaketet är ett investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder och kommer få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Paketet är ett avtal mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Sidan 32-33 Förarstol Mekanisk Pneumatisk Dokraft 15-30 tonl

3.995:4.995:-

Servicekompressor

Så bromsar skogen klimatförändringarna

– Så länge vi inte avverkar mer än den årliga tillväxten och inte råkar ut för alltför mycket störningar kommer kolförrådet i skogen fortsätta öka, säger Mattias Lundblad, forskare på SLU. Sidan 24-25

Debatt: ”Samarbetet skola - näringsliv måste förstärkas”

Sidan 4

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

8.000:-

7.900-9.000:Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Entreprenören kan därför ta på sig flfle er jobb och lösa dem smartare och mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir mindre.

OF

En tiltrotator effektiviserar grävandet och förvandlar grävmaskinen till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta. packa, sopa, riva m.m.

CHANGE WORLD DIGGING THE

Do more. Earn more.


EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

GÖTEBORG

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

kh-maskin.se


Aggregatet är huvudsaken Med sin smidiga och kompakta design ger SP 461 LF dig maximal produktion med stor driftsäkerhet. Dessutom passar det samtliga maskiner på marknaden. SP 461 LF – för effektivare gallring.

spmaskiner.se

ANLÄGGNINGSvärlden

Canada-Band

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hos oss hittar du även kedjor för alla underlag och maskiner!

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 2 22 februari Nr 3 26 mars Nr 4 7 maj Nr 5 21 juni Nr 6 13 augusti Nr 7 17 september

Följ oss i våra sociala kanaler:

Utgivning 29 februari 6 april 17 maj 28 juni 20 augusti 24 september

Swedish Track

BARRSÄTER S K OG S A B

Tex Track

Soft Touch Track

Agne Barrsäter 070-397 36 54 agne@barrsaterskogs.com www.barrsaterskogs.com

Tryckeri: Bold Printing Mitt, Sundsvall Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2021. ISSN: 2002-4150

Tema Vårstädning Bergmaterial Maskinentreprenad Skogsentreprenad Transporter Vintervägunderhåll

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

Vinter Track

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 1-2021 (Årgång 6) Volvo lanserar kompakt hjulgrävare............ sid 14 Avverkning i skogsbruk med flera mål...... sid 20 Testkörd: Land Rover Defender 110.............. sid 30-31 Oväntad starkt bostadsbyggande................. sid 36 Stiftelse stöttar skogsskadeforskning......... sid 51 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

”Samarbetet skola näringsliv måste förstärkas” Debatt

Anders Robertsson vd på Maskinentreprenörerna Jonas Thorstenson vd, ME-Skolan

Smidig litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4WD, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, fl fle era olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch m.m.

2 års garanti

Vi ordnar även med fin fi nansiering!

Västra Torpvägen 6 • 668 92 Ed Tel. 0534-127 00 • info@bransontractors.se www.bransontractors.se

Förslag på mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken

Den 4 januari gick ett förslag om kompletterade regler för kör- och vilotider ut på remiss. Förslagen bedöms leda bättre arbetsvillkor, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet. Den 20 augusti 2020 trädde nya EU-regler om kör- och vilotider i kraft genom det så kallade mobilitetspaketet. Nu har det tagits fram kompletterande bestämmelser som framför allt behandlar ansvar vid överträdelser av de bestämmelser som trädde i kraft i augusti. – Det måste bli bättre ordning på de svenska vägarna. Därför föreslås nu omedelbara sanktionsavgifter för den som bryter mot gällande kör- och vilotider. Det kommer leda till bättre villkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. De nya bestämmelserna innebär att ett utländskt transportföretag kommer att behöva betala direkt för de överträdelser som konstaterats vid en vägkontroll. Genom ändringar i kör- och vilotidsbestämmelserna som beslutats inom mobilitetspaketet har förarens sociala villkor förbättrats genom ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet. Transportföretagen har också fått krav på sig att organisera verksamheten så att föraren regelbundet kan återvända hem.

Yrkesutbildningen i Sverige är i kris och har varit så under det senaste decenniet. Trots mycket stark efterfrågan på yrkeskunniga medarbetare har de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna gått kräftgång under många år. Maskinentreprenörerna, ME, är i grunden positivt till utredningens förslag i nya gymnasieutredningen, men i vårt remissvar vill vi sätta fokus på de åtgärder som omgående måste sjösättas. Risken är uppenbar att vi tvingas hyra in allt fler yrkeskunniga medarbetare från andra länder om vi själva inte klarar av att utbilda. Vi måste knyta yrkesutbildningen närmare

”Vi måste knyta yrkesutbildningen närmare företagen.” Anders Robertsson vd för Maskinentreprenörerna.

Yrkesutbildningen i Sverige är i kris och har varit så under det senaste decenniet. Trots mycket stark efterfrågan på yrkeskunniga medarbetare har de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna gått kräftgång under många år

Foto: Per Eriksson

företagen och skapa ett tätare och mer långsiktigt samarbete mellan de två världarna. Företagen måste vara en naturlig del av utbildningen, men de förutsättningarna finns inte idag. Utvecklingen går enormt snabbt och inom maskinföraryrket märks det väldigt tydligt, både vad gäller arbetsinnehåll och metoder. För att möta det krävs en rejäl satsning på yrkesutbildningar över hela linjen vad gäller teknik, applikationer och tillbehör, liksom på stärkta lärarkompetens, så att vi kan lära ut det nya på ett bra sätt Vi behöver dessutom resurser för att utveckla praktiken ute på företagen. Den är en viktig del av utbildningen och därför måste det finnas bra praktikplatser med

utbildade handledare och tydliga incitament för företagarna att vara en del i utbildningen. I stora projekt måste det finnas krav på att avdela tid och resurser för praktikanter, på samma sätt som i exempelvis Norge. Egentligen bör vi utveckla ett gemensamt ”ekosystem” för framtidens medarbetare, ett system där både företagen och utbildningsgivarna finns med. För att klara det måste utbildningar och resurser kraftsamlas inom en region i ett samarbete över kommungränserna. Vi vill utveckla regionala utbildningscenter som har resurser och kapacitet att, i samarbete med företagen, driva förstklassig utbildning. Lika viktigt är att skapa förutsättningar för livslångt lärande. Alla ska under sin karriär lätt

kunna komma tillbaka till korta eller längre utbildningar. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen måste det vara en grundförutsättning för alla medarbetare. Här behövs ett mycket tätare samarbete mellan skolor, utbildningsgivare och företag, betonar ME i sitt remissvar. Ytterligare ett exempel är att vi ser klart ökat fokus på hållbarhetsinvesteringar med nya miljökrav vilket kommer driva på utbildningskraven i branschen. Om vi gör de satsningar som krävs och visar att en bra yrkesförberedande utbildning är starten på en lång yrkeskarriär - som anställd eller egen företagare - kan vi övertyga ungdomar och vuxna om att de har en spännande framtid i vår bransch.

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

B A k i n k e Gruvt Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


PREMIÄR

INOM

KORT

Din digitala maskinförmedlare Leverantör

Beställare

Ingen provision

Planera

Ingen bindningstid

Sök maskin/resurs

Valfri faktureringstjänst

Skicka förfrågan

Reklamplats & bokningssystem

Boka direkt

Lagra dokument

Hämta dokument

Inga mellanhänder

Chatta med varandra Ch

Nu har vi nöjet att presentera en ny möjlighet på marknaden för er i mark- och anläggningsbranschen. Nu är det dags för företag att hjälpa varandra och hålla igång sina resurser i Sverige. Här träffas beställare och leverantörer via en digital plattform för att göra affärer med varandra. Upptäck affärsnyttan för dig!

www.digex.se

MADE IN SWEDEN

ECO LOG 1250F Tack vare låg vikt, hög stabilitet och framkomlighet ger Eco Log 1250F dig förutsättningar för effektiv skotning med hög miljöhänsyn i alla lägen. Läs mer om våra skotare på ecologforestry.com

• • • • • • •

LÄTT MASKIN HÖGT LASTINDEX BOGGIELYFT AKTIV BOGGIE LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING HÖG ANGREPPSVINKEL GOD SIKT

Forestry of tomorrow


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Radiostyrning för proffs

TX6C är en smidig och mångsidig radiosändare. Den är robust och klarar av tuffa förhållanden utan problem.

IROC:s mottagare RX06A har 6 konfi fig gurerbara relän. Den lämpar sig väl för många olika mobila och industriella applikationer.

WOSAB

Wassén & Son AB

0 7 3 0 -5 8 1 4 6 8 wassenbg@gmail.com www.wosab.nu

Ströman Maskin ny generalagent för Brodd Ströman Maskin har sedan 1960-talet vuxit till en av Sveriges stora leverantörer av maskiner för vägunderhåll. Nu förstärks produktprogrammet ytterligare när man tar över försäljningen av Brodd sopmaskiner från Miljömaskiner som förvärvades av Broddson i september ifjol. – Ströman tar nu över. Vi ser god potential att växa vidare och öka försäljningen av Brodd maskiner i Sverige. Med vår duktiga service och reservdelsorganisation så har vi säkrat bakåt med en bra backup för våra kunder, vi ser bara möjligheter framåt, säger Jan Rhodén, vd på på Ströman Maskin. Ströman Maskins kunder finns inom stat, kommun och på entreprenadsidan där har man sedan tidigare sålr sugande sopmaskiner. Man har inte haft tillgång till den mekanisk upptagande sopmaskinen tidigare. – Nu kan vi erbjuda ett komplett program av sopmaskiner, släpor, stora och små. Kompakta sugande, El drivna, sugande maskiner i mellanklassen. Stora chassiburna med motor eller el-drivna. Specialanpassade större sugande upp till 14 kubik, säger Jan Rhodén.

Lifco förvärvar italienska MultiOne

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i italienska MultiOne SRL. Bolaget är en tillverkare av minilastare och tillhörande verktyg. MultiOne omsatte 2020 cirka 27 miljoner Euro. Bolaget är baserat i Vicenza, Italien och har 46 anställda. MultiOne kommer att konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Caterpillars nya grävmaskinsgeneration utökas nu med de allra största grävmaskinerna, med maskinvikter mellan 50 och 95 ton. Cat 374 har en arbetsvikt 71,7 ton och levereras med en Cat C15 steg V-motor på 485 hästkrafter.

Nya tungviktare från Caterpillar

Caterpillars nya grävmaskinsgeneration utökas nu med de allra största grävmaskinerna, med maskinvikter mellan 50 och 95 ton. De används för de allra tyngsta och tuffaste arbetena inom till exempel infrastrukturprojekt, bergtäkter och i gruvmiljöer. De nya modellerna Cat 352, Cat 374 och Cat 395 ersätter Cat 352F, 374F samt 390F och har utvecklats tillsammans med kunder och användare över hela världen. Caterpillar

”Totalt sett räknar Caterpillar att tåligheten och slitstyrkan ska ha fördubblats.”

Fredrik Forsman produktchef för stora bandgrävmaskiner vid Zeppelin Sverige

uppger att nya Cat 352 upp till 45 procent mer produktionseffektiv än den tidigare F-modellen. Bränsleeffektiviteten har förbättrats med upp till 10 procent för alla maskiner och för Cat 374 och Cat 395 har underhållskostnaderna reducerats med upp till 20 procent. Tack vare ny teknik har svängkraften och grävkraften ökat med 10 procent för Cat 395. De nya maskinerna har ökad dimensionering i undervagnarna, ramverken, banden och bandrullarna. Tapparna, axlarna och cylindrarna har förstärkts liksom bommarnas och stickornas under- och överplåtar. – Totalt sett räknar Caterpillar att tåligheten och slitstyrkan ska ha fördubblats vilket betyder ännu bättre driftsäkerhet, ökad livslängd och att mer kraft och större redskap kan användas, säger Fredrik Forsman, produktchef för stora bandgrävmaskiner vid Zeppelin Sverige. En nyhet för både Cat 374 och Cat 395 är den hydrostatiska svängkretsen som tidigare bara funnits på Caterpillars stora grävmaskiner inom gruvsegmentet, exem-

pelvis Cat 6015B. Kretsen återvinner energin i svängbromsen och hanterar cylinderoljeflödet separat. Det uppges ge en högre driftseffektivitet och mjukare körning. Det tre grävmaskinerna är utrustade med Caterpillars C13, C15 respektive C18-motorer där största motorn ger en effekt på 543 hästkrafter. Samtliga motorer uppfyller de gällande emissionskraven för Steg V. Hos de nya maskinerna är tre driftslägen tillgängliga: Power, Smart och ECO. Power-läget ger maximal effekt hela tiden, ECO-läget sänker motorvarvtalet och cykeltiderna samtidigt som brytkraften bibehålls. Det nya Smartläget matchar automatiskt motor- och hydraulkraft

till grävförhållandena, vilket minskar bränsleförbrukningen och optimerar prestanda. – Motorhastigheten sänks automatiskt när hydraulbehovet minskar, vilket ytterligare minskar bränsleförbrukningen. Driftsläget ställs enkelt in via den stora färgpekskärmen i förarhytten, fortsätter Fredrik Forsman. Till den svenska marknaden kommer Caterpillars premiumhytt att levereras. Hytten är rymlig och ljuddämpad. Det uppges vara lätt att ta sig in i hytten och en 10-tums färgpekskärm är standard liksom lättåtkomliga reglage, bluetooth-radio, uttag för mobilladdning, keyless start och förarunika inställningar. Joystickarna är programmerbara.

Cat 395 med en arbetsvikt på 94 ton kommer med en steg V-motor på 543 hästkrafter.


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Tydlig nedgång av konkurser i januari Året inleds med en tydlig nedgång i antalet konkurser. Under januari gick 469 aktiebolag i konkurs, en minskning med 12 procent. Den positiva konkursutvecklingen återspeglas även i flertalet av landets län. Under den gånga månaden drabbades 1 114 anställda av konkurserna, en minskning med 35 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. 20 procent av de bolag som gick i konkurs under januari var verksamma inom bygg eller restaurangbranschen och det flesta konkurserna ägde rum i Stockholm, Göteborg och Uppsala. – Statistiken från årets första månad uppvisar en minskning med 12 procent vilket är glädjande då vi jämför med januari 2020 som var en månad innan pandemin lamslog Sverige. Däremot ser vi att branscher där krisen redan satt djupa spår fortsatt har det tufft. Den andra vågen blir om möjligt ännu tuffare att ta sig igenom. De statliga stöden löser inte alla problem, oavsett när stödpengarna betalas ut kommer vi troligen se en konkursuppgång inom dessa branscher inom de närmaste månaderna, säger Henrik Jacobsson, vd Creditsafe Sverige. Totalt minskar konkurserna i 12 län den gångna månaden. Störst minskning av antalet konkurser finns på Gotland, i Jönköping och Örebro.

Ny slangservicebutik i Uddevalla Hydroscand fortsätter att växa och öka tillgängligheten för kunderna över hela landet. Snart öppnas ytterligare en butik, denna gång sker etableringen i Uddevalla. Redan under april 2021, slår Hydroscand upp dörrarna till ytterligare två butiker i Sverige. En av dessa etableringar sker i Uddevalla, närmare bestämt på Smedtorpsvägen 1 i Herrestad. Herrestad industriområde är beläget öster om E6:an i höjd med området Torp som ligger på den västra sidan och inhyser bland annat IKEA och Sveriges 5:e största köpcentrum, Torp Köpcentrum. – Etableringen i Uddevalla känns som ett naturligt svar på den ökade efterfrågan vi har sett i området. Vi har sedan tidigare kunder som åker från Uddevalla till Hydroscands butiker på andra orter. Nu när vi har hittat ett fantastiskt läge, känns det helt rätt att ta steget som för oss närmare våra kunder i den norra regionen, säger Torbjörn Wulcan, regionchef Västra Götaland på Hydroscand. Hydroscand i Uddevalla kommer även att rymma en mindre verkstadsdel där det kommer att vara möjligt att ta emot kunder för att byta slang.

Engcon levererar tiltrotatorer till världens största spindelgrävare – Euromach R145 kan nu utföra alla tänkbara moment från en och samma position vid klättring i brant terräng

Tiltrotatorer till spindelgrävare Med sina 17 ton och en råstark motor på 255 hästkrafter kan Euromach R145 titulera sig som världens största spindelgrävare. För att göra den ännu effektivare utrustas den nu med Engcon tiltrotator.

– Fantastiskt kul att vi får leverera vår tiltrotator till världens största spindelgrävare, säger Peter Högberg, säljare på Engcon International. Italienska Euromach tillverkar spindelgrävare i storleksklassen från 1,5 ton upp till 17 ton och de är speciellt byggda för

att kunna klättra i brant terräng där konventionella hjul- och bandgrävmaskiner inte kommer fram. Samarbetet med Euromach har skett via Engcons italienska återförsäljare Spektra. – Jag och Spektras säljare Antonio Stucci har tillsammans specificerat en EC219 tiltrotator som

”Med tiltrotator kan föraren utföra alla tänkbara moment från en och samma positiong.” Peter Högberg säljare på Engcon.

passar maskinen perfekt, fortsätter Peter Högberg. Euromach R145, även kallad Big Foot, har fyra stycken hydrauliska och hjulförsedda “ben” som oberoende av varandra kan dras in och skjutas ut både på bredden och på längden. Detta ger en arbetsbredd från 2430 – 4740 mm och längden kan variera från 5900 – 6700 mm. Detta gör Big Foot till en smidig klättrare och som trots sin vikt kan nå mål som få andra fordon klarar av. När inte maskinen står stilla på sina hjul kan extra klor fällas ut och med hjälp av denna funktion

kan Big Foot “klösa” sig fast i branterna. När man väl är på plats med maskinen, exempelvis djupt ner i en ravin, är det sällan möjligt att positionera om maskinen och då kommer tiltrotatorn väl till pass. Genom att tiltrotatorn fungerar som maskinens handled kan Big Foot enkelt rotera till önskad position. – Ja, det är exakt så Euromach tänker och med tiltrotator kan föraren utföra alla tänkbara moment från en och samma position, vilket gör världens största spindelgrävare ännu mer effektiv och flexibel, säger Peter Högberg.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


Ê Ê Ê Ê Ê

100% ELDRIFT GPS-STYRD SOM STANDARD KALIBRERAD DOSERING FRAKTIONER 0-50 mm SPÅRSPRIDNING

DAMMBINDNING HALKBEKÄMPNING YTBELÄGGNING AVSANDNING SPÅRFYLLNING

S16-25 skopa 2,5 m³ / 3,0 m³ 2,5 m spridningsbredd

R R R R R

T20-250 flakspridare 2,5 m spridningsbredd

NYHET! F ORSHAGA S PRIDAREN T 20 Vi lanserar nu nya ForshagaSpridaren T20 - en mycket uppskattad maskin har blivit ännu bättre! Under vintern används den med fördel till halkbekämpning med sand, salt eller bergkross och på sommaren till dammbindning eller beläggningsjobb. Alla ForshagaSpridare har eldrift med noggrann utmatning, trådlös app-styrning med inbyggd GPS och loggning.

054 - 85 60 40 www.spridare.se

Kontakta oss gärna för mer information eller se demofilmerna på www.spridare.se.

• Optimal maskin där mångsidighet och fl fliiskvalitet sätts i första rummet. • Lika smidig i skogen då den fl fliisar GROT som vid terminalhuggning av bränsleved. • Förfl flyyttar sig i 70 km/h. • Flisar övergrov ved, upp till 123x98 cm. • Låg ljudnivå. • Kan på endast 15 minuter ställa om från stoker fl fliis till små pannor till riktigt grov fl fliis för de stora värmeverken. • Kan tillverka riktigt grov fl fliis med upp till 60 mm snittlängd och 125 mm sållstorlek vilket gör maskinen unik.

Kontakta Per Carlsson Telefon 073-356 73 88 • E-post per@albach.se

Sunnerby Jord & Skog AB Innovativ bioenergiteknik


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Hitachi ZX85US-6! BÄST PRIS!

KAN ÄVEN UTRUSTAS MED SKÖRDARAGGREGAT

Hur vill du ha den? Kan utrustas med 600mm eller 450mm stållarv, gummilarv eller gummipads. valfri tiltrotator, central-smöjning, dieselvärmare, extra ledlampor, valfria skopor, bukplåt, bandstöd in- och utsida, gallringsprocessor, mm. Du bestämmer...

Vi har förmedlat cirka 450 maskiner. och gör allt för att en affär ska gå i lås. Vi ordnar besiktning, värdering, annonsering, finansiering, transport m.m. Tills du har pengarna på ditt konto

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Kaunis Iron växer Kaunis Iron växer, trots Coronapandemin. Under 2020 med 135 anställda och under 2021 med ytterligare 30. – Det är 30 nya tjänster, så det känns både kul och spännande, säger Sara Stridsman, HR-chef Kaunis Sara Stridman, personalchef Iron. på Kaunis Iron. Det är pandemi och arbetslöshetssiffrorna tickar upp i riket. Men på Kaunis Iron pågår rekryteringsarbetet för fullt för ett växande företag. I skuggan av krisrubrikerna går gruvbolaget bättre än någonsin med rekordleveranser och bra nivå på järnmalmspriset. Nu växer även bolaget i numerär. Kaunis Iron har i två steg anställt externa resurser, i september tog man över 38 anställda inom transporter från Kirunaföretaget LTH och i november tog man över 38 anställda från Gisab för driften av anrikningsverket. Men det räcker inte, just nu söker Kaunis Iron efter ytterligare personal. – Det stämmer, vi kommer under vintern rekrytera intensivt, i planen ligger att vi ska bemanna 30 nya tjänster från nu och under 2021. Det känns förstås roligt att vi kan erbjuda arbetstillfällen i en tid där många kanske tyvärr förlorar jobbet, konstaterar Sara Stridsman, HRchef Kaunis Iron. I arbetet för att utveckla Kaunis Iron ligger dessutom en stor expansionsplan på vänt för att nya tillståndsprocesser ska landa och nya fyndigheter bli möjliga att bryta. – När den dagen kommer behöver vi rekrytera hundratals nya arbetskamrater. Så givetvis hoppas vi mycket på att få de positiva beskeden så att det arbetet kan starta.

Biometria lanserar ny digital utbildningsplattform Biometria stärker sin satsning på utbildningar genom en ny utbildningsplattform för både kunder och medarbetare. Tillsammans med utbildningsföretaget Xtractor utvecklas nu plattformen som lanseras under våren.

ningar och kundspecifika utbildningsuppdrag, säger Ulrika Sten, kommunikationschef och ansvarig för den nya utbildningsplattformen på Biometria. Totara Learn är ett LMS

Biometria satsar stort på sin utbildningsdel för att tillgodose de behov som finns inom skogsnäringen. Idag erbjuds utbildningar inom både virkesmätning, skördarrevision och it-tjänster. − Det är mycket spännande att vi kan lansera en helt ny lärplattform. Nu får vi en komplett helhetslösning med många funktioner och vi kan bredda vårt utbildningsutbud och målgruppsanpassa både befintliga och nya utbildningar på ett helt nytt sätt. Vi kommer också att kunna erbjuda skräddarsydda utbild-

Biometria stärker sin satsning på utbildningar genom en ny utbildningsplattform för både kunder och medarbetare.

”Vi kan bredda vårt utbildningsutbud och målgruppsanpassa både befintliga och nya utbildningar på ett helt nytt sätt.”

Ulrika Sten kommunikationschef på Biometria.

(Learning Management System) med hög flexibilitet. Användarvänlighet och enkelhet har varit nyckelorden för Biometria i valet av LMS. Plattformen ä r h e l t platsoberoende och utbildningen kan genomföras via dator eller annan mobil enhet. Användaren kan själv välja lämplig tidpunkt för utbildningstillfället oavsett om man befinner sig på ett kontor eller ute i skogen.

Foto: Per Eriksson

− Biometria har erbjudit utbildningar och certifieringar, t ex Guldkort för skördarförare, under lång tid. Nu ser vi hur behoven ökar och förändras. Med övergången i branschen till IT-systemet VIOL 3 kan vi tillgodose utbildningsbehoven hos de olika användarprofilerna mycket specifikt, det kommer i sin tur att förenkla övergången för många av våra olika kunder, säger Ulrika Sten.


NYHET! STRÖMAN ÄR NU GENERALAGENT FÖR BRODD SOPMASKINER BRODD TWIGGY®

BRODD TWIST®

BRODD GOTHIA®

Mästaren

Den fl fle exibla sopmaskinen

En flexibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin för mindre fordon.

Smalspårig variant av Twist kompaktsopmaskin. Lämpad för smala trottarer och trånga utrymmen.

Den mest innovativa sopmaskinen Med högsta tänkbara sopkapacitet.

Ny version av GPS-styrning. Automatisk ruttinspelning skickas i realtid.

Höghastighets (90 km/h) kombispridre Ny uppdaterad Epoke Sirius Combi AST Volym: 5 m³ torrt, 14,3 m³ lake. Spridningshastighet: Upp till 90 km/h

Epokes spridare för gång- och cykelbanor Lakespridare, mini kombi eller befuktat för traktorer, pickup eller vagn. Kapacitet lake: 250-6.800 liter | Spridningsbredd: 1-11 meter. Mängd: 10-50g lake per m².

Ett svängbart underbett för korta hjulbaser ner till 3,70 m med sidovinge.

AM iFlex plogarna Överlägsna på marknaden!

Nya starka underbett, fasta och svängbara Nu med ny joystickstyrning I-Road 1 med alla funktioner. Plog, vinge, underbett, spridare och krokarm. AM:s fasta underbett monteras med fördel på bilar med kort hjulbas och sidovinge. Hjulbaser ner till 3,4 m. Se video på vår hemsida: www.stroman.se/underbett

AM HPD och HMK 3700-4600 AM HPD och HMK plogarna från Arctic Machine med iFlex polyuretan skärhållare har överlägsna egenskaper på salt och snövägar. Skärhållare i Polyuretanhållare följer vägens struktur och gör rent i djupa hjulspår. Plogarna är starka med få rörliga delar.

Vi är idag en av landets främsta leverantör av maskiner för vägunderhåll. Se mer på vår hemsida eller ring oss så berättar vi mer!

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv Tel 0303-150 50 stroman@stroman.se | www.stroman.se

Gilla och följ oss gärna på sociala medier.

BRODD


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

MARKUSSON INFO@MARKUSSON.SE

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Hydroscand är ny servicelämnare till Oilquick Hydroscand har nu blivit servicepartner till Oilquick. Detta innebär att Hydroscands mobila slangservice nu har blivit tillgänglig för fler. Nu kan SlangExpress även hjälpa kunder med automatiska snabbfästen från Oilquick. Hydroscands mobila slangservice, SlangExpress, har vuxit kraftigt under de senaste åren och företaget har satsat hårt på att göra tjänsten tillgänglig för så många som möjligt. I samband med att Hydroscand nu blir servicepartner och återförsäljare till Oilquick, kan företaget bredda servicen ytterligare och hjälpa även de kunder inom entreprenad, som har fordon med Oilquick-fästen. Vi är glada att vi nu kan göra SlangExpress tillgänglig för alla kunder, även dem som har grävmaskiner, kranbilar, truckar eller hjullastare med Oilquicks redskapsfästessystem, säger André Broström, konceptansvarig för SlangExpress. Hydroscand blir även återförsäljare av reservdelar från Oilquick, som exempelvis tätningar och snabbkopplingar.

WWW.MARKUSSON.SE

Skogsindustrin ökar exporten till USA

I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i år, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP.

– Företagen har varit flexibla och ökat handeln med länder där det funnits en efterfrågan. Vi ser framför allt en ökning av exporten till USA. Till stor del beror det på att USA har sett sig om efter andra handelspartners än Kanada, som mer eller mindre stängde ner sin produktion i våras, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna. Exporten av trävaror och pappersmassa till USA har nästan dubblerats under 2020, om än från blygsamma nivåer. USA står idag för fem procent av den totala exporten av

I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export trots en fallande global handel.

skogsindustrins produkter. Svenska trävaror har gått särskilt bra. Här har exporten hittills i år ökat med nio procent jämfört med förra året. Leveranserna har varit högre än produktionen, så nu står sågverken med låga lager och de får även sälja till höga priser. – Jag hade förväntat mig en hög produktionstakt under hösten men konstaterar att den istället sjönk under oktober, troligen kopplat till en

hög sjukfrånvaro. Nu ser vi en ökad global produktion så svenska sågverk kommer få räkna med en ökad konkurrens framåt, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna. De inhemska leveranserna av trävaror har minskat med fem procent hittills i år. Bygghandeln och ROT-sektorn har varit stark, men det har inte helt lyckats kompensera för minskad efterfrågan från annat håll, som exempelvis småhustillverkarna.

0175-713 26

För grafiskt papper är det fortsatt dystert. Produktion och export har fallit med 15 procent till och med oktober. Den minskande produktionen av tidnings- och magasinpapper har även lett till en minskad efterfrågan på pappersmassa. Däremot har efterfrågan på förpackningsmaterial av kartong ökat. Både produktion och export har ökat med tre procent hittills i år. Den ökade e-handeln under coronapandemin kan vara en delförklaring. – Jag bedömer att efterfrågan på förpackningsmaterial kommer fortsätta att öka. Samtidigt går utvecklingen mot lättare och mer avancerade material. Det innebär att samma mängd pappersmassa kommer räcka till fler produkter och ett ökat förädlingsvärde för pappersindustrin, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.


E C I V R E S R HAMMA

vi servar alla fabrikat!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Volvo lanserar kompakt hjulgrävare

REGISTRERINGSSTATISTIK DECEMBER 2020:

Lastbilsförsäljningen minskade med 61,6 procent Under december registrerades totalt 4 480 nya lastbilar, 61,6 procent färre än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under året 36 508 lastbilar, 40,3 procent färre än förra året. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 431 under december, 18,4 procent färre än jämfört med december förra året då 528 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 4 959 tunga lastbilar, 25,5 procent färre än under förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 3 985 under december, 64,0 procent färre än under samma tid förra året då 11 063 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 31 008

lätta lastbilar, 42,4 procent färre än under förra året. – Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade under 2020 med 25,5 procent till 4 959. Det avspeglar konjunkturläget, där en ökad e-handel och relativt stabil byggkonjunktur med en stark anläggningsmarknad hållit upp efterfrågan. Vår prognos är att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 35 000 fordon under 2021, vilket är en ökning med cirka 13 procent jämfört med 2020. Den 1 april skärps malusen ytterligare vilket slår hårt mot lätta lastbilar säger Mattias Bergman, vd på BilSweden.

TUNGA LASTBILAR

Märke december 2020 december 2019 jan-dec Andel% Daf 5 7 81 1,6 Iveco 4 0 7 0,1 MAN 8 19 128 2,6 Mercedes-Benz 33 58 379 7,6 Scania 187 229 2 247 45,3 Volvo 193 207 2 093 42,2 Övriga 1 8 24 0,5 TOTALT 431 528 4 959 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke december 2020 december 2019 jan-dec Andel% Citroën 77 109 937 3,0 Dacia 53 69 424 1,4 Fiat 96 225 802 2,6 Ford 377 1 592 5 251 16,9 Iveco 305 378 810 2,6 Maxus 16 0 90 0,3 Mercedes-Benz 484 1 118 3.884 12,5 Mitsubishi 38 183 226 0,7 Nissan 84 1 157 839 2,7 Opel 29 181 711 2,3 Renault 346 2 207 2 250 7,3 Toyota 363 609 1 729 5,6 Volkswagen 1 383 2 376 10 126 32,7 Övriga 324 810 2 671 8,6 TOTALT 3.131 4 066 27 023 100,0

Volvo CE lanserar en kompakt 13 tons hjulgrävare med en bakre svängradie på 1,55 meter och den främre på 1,81 meter, vilket uppges vara den kortaste svängradien i 12-13 tonsklassen. Enligt Volvo är maskinen lämplig för svåråtkomliga arbetsplatser i tät bebyggelse. Den passar även på vägar där trafiksäkerheten är viktig. Den kan även passa i större infrastrukturprojekt och inom markanläggning. Det är dock förmågan att ta sig in i de minsta ytorna som är maskinens stora fördel. Mycket tack vare den tvådelade bommen och inline stödben, vilket gör det lättare att positionera och stabilisera maskinen även i trånga utrymmen. Volvo EWR130E har avsevärt lägre tyngdpunkt än motsvarande maskinen, vilket ger en bra stabilitet. Den tvådelade bommen utan svängning möjliggör lyft upp till 4,3 ton med 6 meters räckvidd. Bland tillvalen finns bland annat fyrhjulsstyrning och ett tvådelat schaktblad. Fyrhjulsstyrningen förbättrar manöverbarheten genom att minska svängradien. Detta och en rad andra styrlägen kan väljas från hytten med hjälp av ett vridreglage. Det delade schaktbladet har fler alternativ för att hålla maskinen plan på ojämn mark eller kring trottoarer och liknade.

EWR130E har en mycket låg tyngdpunkt, vilket ger bra stabilitet. Den tvådelade bommen utan svängning möjliggör lyft upp till 4,3 ton med 6 meters räckvidd.

Tryck och flöde för upp till 32 redskap kan förprogrammeras utan hjälp av servicetekniker. Anslutning till hydraulredskap kan tack vare Steelwrist Auto Connect Coupler även utföras från hytten. Enligt Volvo CE ger Steelwrist tiltrotatorerna en förbättrad flexibilitet för redskap i en mängd vinklar, medan det fabriksmonterade förberedande systemet innebär att Steelwrist tiltrotatorn kan styras från de ursprungliga styrspakarna och förarprofiler kan ställas in på huvuddisplayen. Volvo EWR130E kan köras i en hastighet på upp till 35 kilometer i timmen och lastarmsfjädringen aktiveras i hastigheter över 5 kilometer i timmen för att absorbera stötar och minska studsandet i grov eller gropig terräng. En funktion som kallas

Comfort Drive Control innebär att maskinen kan styras på arbetsplatsen med endast styrspaken, i hastigheter upp till 20 kilometer i timmen. Maskinen har även en dragkrok och kan dra kärror på upp till åtta ton. Den automatiska grävbromsen är inkopplad närhelst maskinen står stilla. Hjälp finns även till hands digitalt, med det valbara Dig Assist-maskinstyrsystemet som erbjuder 2D-, In-Field Design- och 3D-programvara för grävning och nya appar för vågsystemet (OBW), som alla visas på surfplattan (10 tum). EWR130E har tack vare den låga överbyggnaden och motviktens, huvens och dörrarnas konstruktion bättre sikt bakåt. Sikten på maskinens högra sida uppges vara bäst i klassen eftersom inga delar skymmer sikten ge-

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

4.900:-

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

33.000-56.000-79.000:1 års materialgaranti mot fabrikationsfel • Frakt och moms tillkommer.

BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

nom högerrutan – ett designkoncept som är unikt för Volvo. Som tillval finns tre kameror fästa på ramen ger ett fågelperspektiv av maskinen, som visas på färgskärmen i hytten. Styrspakarna kan hantera de flesta funktionerna, från styrning till rutornas torkare. Med hjälp av programmerbara knappar går det att växla mellan funktioner med en enkel tryckning. L8-styrspaken från SVAB, som kan väljas till, är tack vare en särskild kulled justerbar i alla vinklar för bästa ergonomi. EWR130E har telematiksystemet CareTrack som standard som nås via fjärranslutning och ger information om maskinen som till exempel geolokalisering, bränsleförbrukning och servicepåminnelser.


Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet på väg

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens, det skulle hela samhället vinna på. Peab efterlyser en dialog där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans arbetar för en förbättring. I augusti presenterade Transportstyrelsen sin rapport Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg. En slutsats i den är att regelverken till stor del finns på plats, men måste efterlevas i högre grad. Den bilden delar Peab, men efterlyser samtidigt fler åtgärder som skulle ge bättre förutsättningar att skapa en trygg miljö för personal och trafikanter. Att medarbetare känner sig otrygga på sin arbetsplats bekräftas av Peabs egna erfarenheter och undersökningar av bland andra fackförbundet SEKO. Vid en tillfällig hastighetsmätning förbi ett av Peabs asfalterings-

arbeten tydliggörs en av orsakerna till oro bland medarbetare. – Fordon som passerar i för hög hastighet är mer regel än undantag. När vi satte upp en hastighetsmätare vid ett av våra asfalteringsarbeten registrerades över 1 000 fortkörare under två dygn. Det här utsätter både vår personal och andra trafikanter för fara, berättar Anncatrin Elversson, trafikanordningschef Peab. I Transportstyrelsens rapport slår de fast att trafiken enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i första hand ska ledas om så att den inte passerar vägarbetet. Peab håller med om att omledning är

Vårredskap till kanonpriser!

det bästa sättet att skapa säkra arbets- och trafikmiljöer, men upplever att framkomligheten alltför ofta prioriteras högre. Fokus på lägsta pris innebär också att den entreprenör som föreslår extra säkerhetsåtgärder kan bli för dyr och förlora upphandlingen.

– Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs, förklarar Anncatrin Elversson. Vidare konstaterar rapporten att andelen godkända vägarbeten i Trafikverkets kontroller sjunker. För Peab är kon-

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens, det skulle hela samhället vinna på. Peab efterlyser en dialog där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans arbetar för en förbättring.

trollerna viktiga bidrag i det förbyggande säkerhetsarbetet, men anser att effekten av dessa skulle bli större med mer riktade kontroller där riskerna är störst. – I dag räcker det med en enda mindre avvikelse

för att ett helt vägarbete ska räknas som icke godkänt. Det ger lika stort utslag i statistiken som ett vägarbete med ett stort antal allvarliga fel, där entreprenören tydligt brister i kunskap eller regelefterlevnad. Tillsammans

med det faktum att viten inte alltid döms ut vid överträdelser, riskerar det att skapa en snedvriden konkurrens där oseriösa aktörer kan vinna på att tumma på säkerheten, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg Peab.

L on g Mångsidig långskopa! Nu med kamera!

3100 mm lång!

– Säkrare och lönsammare! TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Praktisk och mångsidig långskopa som passar perfekt som återfyllandsskopa, betongskopa etc. 3100 mm lång, bredd 1100 mm. BM-fäste.

Sandspridarskopa Hydr. från 400 till 4.600 L

Breddningsvinge frontmonterad

Isrivare Från 2,4-3,7 meter.

Planeringsskopa med lång Högtippande skopor botten och låg rygg Från 3 till 16 m³

Vikplogar från 2,4-4,0 meter.

Sandspridarskopor Mek. från 1000 till 4.600 L

Stödkantläggare med hydraulisk vibrator, 3,1 m³ självlastande skopa.

Pallgafflar för maskiner från 1,6 till 60 ton.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50 Tel: 0660-37 52 96 Mob: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se • w w w.lst.ab-se

Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

semab Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Industrial Radio Control AB vi jobbar för ”Säkerhet i Fokus”

17

Canada-Band

eRatd!iosystemSeätkbelrirheatks�lövesnraintgnärramdiaonmnaå�rcj®otyosu�cchk-etno-aalct �skvyadted!sbygeln med h Ny händerna, inga kommandon blir ak�verade om man inte vid rör vid sändaren med händerna.De� a förhindrar oönskade kommandon tex om operatören ramlar.

et!Ny 5" färgdisplay med 8 st trycknappar samt radioma�c® ICON för h Nydisplaynavigering, visuell skärm 800x640 pixlars upplösning. Klarar a� hantera

Hos oss hittar du även kedjor för alla underlag och maskiner!

mycket informa�on från maskinen. Automa�sk justering av skärmens ljusstyrka mm.

Vinter Track

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 786 97 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se

Swedish Track

BARRSÄTER SKOGS AB

Tex Track

Soft Touch Track

Agne Barrsäter 070-397 36 54 agne@barrsaterskogs.com www.barrsaterskogs.com

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Dannemora gruva kan återuppstå. Nye ägaren vill satsa på höganrikad malm och ta till vara det som redan finns i gruvan. Genom att utnyttja de större befintliga investeringar 2008-2013 i gruvan reduceras investeringsbehovet. Dock måste man investera en hel del för att starta driften. Totalt räknar man med att det behövs investeringar på cirka

Nya ägare vill återstarta Dannemor I Dannemora i Uppland pågår nu förberedelserna för att på sikt kunna återstarta järnmalmsgruvan som försattes i konkurs 2015. Genom att utnyttja de större befintliga investeringarna som gjordes under tiden 2008-2013 ser den nya ägaren Grängesberg Exploration förutsättningar för en återstart.

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015. Gruvan har haft flera ägare. SSAB mellan 1978 och 1992. Gruvan åter-

startades 2012 av bolaget Dannemora Mineral och den 13 juni 2012 återinvigdes gruvan officiellt av Carl XVI Gustaf. Företaget gick i konkurs 2015. Efter en uppdatering av Dannemoras mineral-

”Målsättningen att producera ett järnmalmskoncentrat med högsta möjliga järnhalt”.

Christer Lindqvist vd för Grängesberg Exploration.

reserv räknar man med en reserv på 30 miljoner ton järnmalm, jämfört med tidigare bedömning 7 miljoner ton. Detta beräknas räcka till 14 års drift. Därefter hoppas man kunna utvinna andra mineraler. Den nya ägaren Grängesberg Exploration konstaterar att de investeringar som den förra ägaren gjort i gruva, ovanjordsanläggningar, järnväg till hamnen i Hargshamn gör att

investeringsbehovet ger förutsättningar för att återstarta gruvan. Redan idag finns viktiga tillstånd som bearbetningskoncession och markanvisning och en ansökan om miljötillstånd förbereds även i detta projekt. Dannemoraprojektet är ett återstartsprojekt där potentialen för lönsamhet ligger i att anpassa anrikningsprocessen till dagens marknadskrav och produ-

cera ett höganrikat järnmalmskoncentrat jämfört med den produktion av låghaltiga malmprodukter som tidigare bedrivits vid gruvan. – I Dannemoraprojektet har vi all teknisk och ekonomisk dokumentation tillgänglig från den senaste produktionsperioden inklusive omfattande processtekniska utredningar, säger Christer Lindqvist, bergingenjör och vd för

Nya Dunderbyggnationer

Delar till transportörer...

– nu även med 2-axligt släp!

Kraftiga trummor... 0511-290 00 pilthcon.se

• Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Grufkontoret - här ska administrationen ta plats om planerna blir verklighet. Här inne finns även en komplett modell av malmkroppen och alla provborrningar. Dannemora gruva tillhör en av de bäst dokumenterade.

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom för varing av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III. Vi garanterar att våra produkter häller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande ser vicepersonal.

Anrikningsverket finns redan till en del och ska byggas ut enligt planen. I den 72 meter höga gruvlaven finns bland annat en gruvhiss, som byggdes inför återstarten 2012, men som aldrig kom till användning.

Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark www.safeexplosives.se

som gjordes under tiden 800 miljoner kronor.

Järnvägen till Harg är viktig för planerna. Den är rustad och klar, bara att ta i bruk. Men under förra konkursen ville konkursförvaltaren riva upp delar av bangården och sälja materialet. Som tur var gick det aldrig så långt.

ra gruva Grängesberg Exploration.

Dessa underlag ger oss mycket goda förutsättningar för arbetet med att återstarta gruvan och målsättningen att producera ett järnmalmskoncentrat med högsta möjliga järnhalt och därmed förbättra gruvans lönsamhet och konkurrenskraft samt generera maximala intäkter. Förutsättningar till att utöka mineraltillgångarna bedöms som goda baserat

Tel 070-232 08 80, Henning Greek greek@punkt.se

på de tidigare prospekteringsarbeten som genomförts fram till 2015. En stor bidragande orsak till att Dannemora Mineral försattes i konkurs 2015 var det kraftigt sjunkande priset på järnmalm. Vid konkursen i mars 2015 hade järnmalmspriset sjunkit med cirka 70 procent från toppnoteringar några år tidigare. Andra orsaker till konkursen var de höga

produktionskostnader på grund av ofullständiga processtester och att man endast byggde ett sovringsverk och avstod från att investera i anrikningsverket. Skeppningskostnaderna var också för höga då endast små båtar kunde anlöpa Hargs Hamn. Nu har Sjöfartsverket fördjupat farleden och man kan nu ta emot större fartyg än tidigare.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

FRONTSANDARE Säkrare arbetsmiljö för chauffören

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

Effektiv sandning framför styr- och drivhjul

Kopplas på befintligt plogäste

Hydraulisk drift minskar driftstörningar

Tel 0661-14 08 80 • info@exero.se • www.exero.se

19


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Avverkning i skogsbruk med flera mål Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag.

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk

Skogen producerar många olika nyttor. Ursprunget till dagens konventionella skogsbruk är att främja en enda nytta: trä, i form av timmer, ved, biobränsle etc. Ökade kunskaper om skogens andra nyttor, som kan handla om t.ex. biologisk mångfald och rekreation, har lett till utvecklingen av skogsbruk med flera mål.

”I medeltal är skillnaderna i lönsamhet mellan skogsbruk med flera mål och konventionellt skogsbruk inte stora.”

Örjan Grönlund jägmästare på SLU.

Naturvårdande skötsel kan beskrivas som en form av skogsbruk med flera mål, där virkesproduktion inte är ett av målen. Trots att det finns omfattande forskning som visar på värdet av skogsbruk med flera mål och naturvårdande skötsel så finns det betydande kunskapsluckor kring hur olika åtgärder ska utföras. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete genom fyra studier undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag och vad som kan främja utvecklingen av denna form av skogsbruk. En viktig fråga var hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Den första studien var en GIS-analys av de områden där svenska skogsbolag har identifierat behov av naturvårdande skötsel. Analysen visar att fritt tillgängliga GIS-data kan användas för att göra en första kartläggning av bevarandevärden i all svensk skogsmark. – En kartläggning av denna typ skulle ge förbättrade möjligheter till en nationell strategi för bevarandevärden, vilket troligtvis också skulle medföra att skogsbruk med flera mål skulle öka i omfattning, säger Örjan Grönlund. I den andra studien intervjuades 27 personer som arbetar med naturvårdande skötsel inom

Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. jägmästaren Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Mekaniserad restaurering av en betesmark i Ekerö kommun

Foto: Örjan Grönlund.

det svenska skogsbruket. Syftet var att ge en bild av hur detta arbete bedrivs idag, och vad som påverkar besluten att satsa på sådana åtgärder. – Även om den naturvårdande skötseln utförs för att uppnå många olika mål, så handlar den främst om att avverka gran och skapa död ved, säger Örjan Grönlund. I de flesta fall är den naturvårdande skötseln inte komplicerad. Att åtgärderna ändå inte utförs beror ofta på att de ansvariga hindras av motstridiga mål, ser risker för höga kostnader eller är oroliga

för kritik. – Om skogsbruk med flera mål skulle utföras i den utsträckning som avses i bland annat skötselplaner, så skulle det utgöra en påtaglig del av svenskt skogsbruk, säger Örjan Grönlund. Min uppskattning är att 5–15 procent av den årliga volymen som avverkas i gallringar i Sverige skulle kunna komma från naturvårdande skötselåtgärder. I doktorsarbetet ingick också två högupplösta tidsstudier av arbete med skördare och skotare, för att kartlägga tidsåtgång och kostnader i samband

med olika åtgärder. Kostnaderna för åtgärder i skogsbruk med flera mål visade sig vara högre än i konventionella åtgärder. Men vid en analys av skogsbrukets lönsamhet var skillnaderna små. Den fjärde studien var en fallstudie som visade på 18 procent högre avverkningskostnader, men när kostnader och intäkter summerades var lönsamheten i avverkningen med flera mål bara 4 procent lägre än i en jämförbar konventionell åtgärd. – I medeltal är skillnaderna i lönsamhet mellan skogsbruk med flera mål

och konventionellt skogsbruk inte stora, men det finns mycket variationer inom båda typerna. Det är viktigt att använda såväl maskiner som arbetsmetoder som är anpassade för åtgärden, annars kan kostnaderna dra iväg, säger Örjan Grönlund. – Min övergripande slutsats är att skogsbruk med flera mål ofta inte begränsas av teknik och arbetsmetoder, utan oftare av att det saknas strategier för hur mål sätts upp och hur måluppfyllnaden utvärderas, avslutar Örjan Grönlund.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS


BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY. Detaljer och pålitlighet bidrar till ökad produktivitet. Oregon har i generationer arbetat för att leverera snabbare och tåligare sågsystem till de mest krävande skördarapplikationerna i världen.

OregonProducts.se

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – Kör HYPRO!

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO 300 Gallringsprocessor

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar www.hypro.se • info@hypro.se • Tel. 0479-220 59

HYPRO HV14 Skotarvagn


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

– En lönsam investering! Däcktrycksövervakaren e-cap® sparar dina däck och minimerar stoppen.

Tel 018-34 07 01 info@transeco.se • www.transeco.se

Betongfabriken vid Swerocks täkt, Näverberget, i Måttsund utanför Luleå. Swerock fortsätter att växa genom förvärv av betong- och ballastverksamhet i Luleåområdet.

Peab förvärvar ballastverksamhet i Luleå

Peabs dotterbolag Swerock fortsätter att växa genom förvärv av betong- och ballastverksamhet i Luleåområdet. Den förvärvade verksamheten omsatte cirka 60 miljoner svenska kronor 2020 och hade fyra anställda. Swerock förvärvar från Snells två täkter och en betongfabrik i Luleåområdet samt ett antal fordon och maskiner. Förvärvet stärker Peab i området och innebär synergier för såväl Swerock som Peab Asfalt. Swerock har sedan tidigare en täkt centralt i Luleå. Peab Asfalt, systerbolag till Swerock inom Peabkoncernen, har asfaltverk i den ena täkten. – Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland. Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter, säger Patrik Silfvernagel, regionchef Norrland, Swerock och Peab Asfalt. Tillträde skedde den 4 januari 2021.

Rekordökning för byggande av offentliga lokaler Den påbörjade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler har ökat kraftigt under kvartal 1-3 2020 jämfört med samma period 2019. Det visar analysföretaget Navet Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet. Enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport har husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler ökat med drygt 10 procent under perioden januari-september 2020 jämfört med samma period 2019. – Ökningen är stark inom såväl nybyggnad som ombyggnad. Vi ser däremot skillnader mellan de olika delsektorerna, där byggandet av skolor och förskolor fortsätter att utvecklas starkt medan byggandet av sjukhus och vårdlokaler har minskat. Även andra typer av offentliga lokaler, däribland samfärdsel visar på god utvecklingstakt, säger Jenny Ingelström, analytiker på Navet Analytics i en kommentar till rapporten.

Miljonregn till skogsforskning Linnéuniversitetet, med bidrag från KK-stiftelsen och i samverkan med Ikea och Södra, satsar på tre nya tjänster under en period av fyra år. Tjänsterna ska komplettera och stärka forskningen inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnadsarkitektur och trä och maskininlärning.

Bakom de nya tjänsterna står fyra samverkande parter. KK-stiftelsen anslår drygt 10 miljoner kronor ur programmet Rekryteringar 20. Tjänsterna medfinansieras av Ikea, Södra och Linnéuniversitetet via samverkansprojektet the Bridge. Tillsammans satsar parterna 26,8 miljoner kronor. Satsningen är ett led i arbetet med Grön hållbar utveckling, en av sju Kunskapsmiljöer Linné vid Linnéuniversitetet. Fokus för kunskapsmiljön är hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan

”Professorn i skogsbrukets digitalisering blir spindeln i nätet.”

Jimmy Johansson prefekt vid institutionen för skog och träteknik.

tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Anställningarna är tänkta att börja under sommaren och hösten 2021. Trots att förbudet att bygga trähus högre än två våningar i tättbebyggda områden togs bort redan 1994, har forskningen inom området träbyggnadsarkitektur inte tagit fart än. Därför behövs forskning och utbildning inom området, menar man vid institutionen för byggteknik. Både för att uppnå mer attraktiv design, estetiskt och funktionellt, och för att öka efterfrågan på att bygga höga hus i trä. – Tjänsten som professor i träbyggnadsarkitektur är viktig för att tillsammans med vår befintliga forskning skapa en helhetssyn. Den kopplar samman konstruktiva och tekniska aspekter av träbyggnader med arkitektonisk design och utformning, samt resursen i våra skogar. Därmed har vi potential att skapa en verkligt hållbar byggd miljö, säger Thomas Bader, prefekt vid institutionen för byggteknik. Maskininlärning handlar om att utveckla intelligenta algoritmer som ”lär sig” kunskap automatiskt med utgångspunkt i stora mängder data. Vid institutionen ser man att maskininlärning kan ge stora

Linneuniversitetet satsar på tre nya tjänster under en period på fyra år. Tjänsterna ska stärka forskningen inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnadsarkitektur och trä och maskininlärning.

Foto: David Valldeby/Svenskt Trä

möjligheter att utveckla innovativa lösningar inom träteknik. Det kan handla om övervakning av träkonstruktioner, identifiering av ytdefekter på trä och hållfasthetssortering av virke. – Genom den nya lektorn i trä och maskininlärning kommer vår forskargrupp att vara bland de första inom akademin som på djupet går in i det spännande gränssnittet mellan trämaterial och artificiell intelligens. Många företag som vi samarbetar med har börjat inse vilka stora möjligheter som finns i detta, säger Anders Olsson, professor i byggteknik. Det pågår ett paradigmskifte inom skogsbruket. Digitalisering i form av nya data från skogen via laserskanning, satellitö-

Safedriving lanserar automatiskt låssystem Safedriving har under två år utvecklat ett smart och användarvänligt låssystem i syfte att bidra till förbättrad arbetsmiljö och säkrare fordon.

Låssystemet med namnet LEAVEnLOCK är ett kompletterande låssystem som fungerar parallellt och utan påverkan på fordonets originalsystem och passar alla 24v-fordon med centrallås. Många fordon kräver tomgångskörning för att

upprätthålla funktionalitet. Det kan handla om sopbilar som behöver hydraulik för sopaggregatet eller kranbilar där föraren kör kranen på distans utan uppsikt över hytten. I dessa fall sitter orginalnyckeln kvar i tändningslåset och är ett lovligt byte. Därför finns det idag reglerat att fordonen måste låsas, vilket, fram till nu, inte alltid varit så enkelt att genomföra. Med Safedrivings låssystem kan föraren lämna bilen och vara säker på att

dörrarna låser sig även när bilens motor är igång. Låsningen sker automatisk när föraren lämnar hytten och låser upp igen när föraren närmar sig dörren. Föraren behöver inte göra någonting annorlunda, systemet är helt automatiskt. LEAVEnLOCK kan installeras och användas fullt ut även i fordon där tomgångskörning inte är ett krav men att låsningen ändå är en förutsättning för en trygg arbetsmiljö. Enligt Safedriving är for-

vervakning etc kommer att ge helt nya förutsättningar och möjligheter. Förarlösa skogsmaskiner, maskininlärning och nya metoder att följa virkets väg i produktionskedjan ligger ännu i sin vagga. Ämnesområdet är högaktuellt och har en enorm potential. – Professorn i skogsbrukets digitalisering blir spindeln i nätet i detta. Att behandla all data är en stor utmaning och kommer att ske i samverkan med ämnen som datavetenskap, med forskargrupper och forskarskolor vid Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet, och med skogsnäringen i Sverige, säger Jimmy Johansson, prefekt vid institutionen för skog och träteknik.

donet garanterat låst när man inte befinner sig i hytten om låssystemet är installerat. I hytten sitter en mottagare som känner av den nyckel som föraren har i fickan. Om flera personer arbetar i fordonet kan varje operatör ha en egen nyckel. Fordonet låser när sista operatör lämnar hytten och öppnar åter när första operatören närmar sig. Upp till fyra nycklar kan användas till systemet och övergången mellan nycklarna sker sömlöst.


Den kraftfulla miniskotaren Med eller utan hytt - även som kombimaskin.

FARMIKKO OY

Country huggarvagnar 1,5 till 13 ton. Kran 4,1 till 8,5 m

Farmikko energiklippar Flera modeller, med kvistfunktion

Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se

Novotný 720.2

Träffa oss på:

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Monter 616

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

23


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020 • Forskning & Natur

Ny statistik från SLU:s klimatrapportering visar att kolförrådet i Färre barkborrar i år skog och mark fortsätter att öka och bidrar på så sätt till att Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor. Det som talar för att granbarkborrarnas angrepp kan minska under 2021 är att skadeinsektens så kallade förökningsframgång minskade kraftigt 2020 jämfört med 2019. Antalet granbarkborrar minskar därmed i antal. Det visar en rapport från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Om sommarens väder blir normalt, det vill säga inte extremt varmt och torrt, är det troligaste scenariot minskade skador 2021 jämfört med 2020. – Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det därför kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på SLU, som tagit fram rapporten. Med tanke på de senaste årens stora problem med granbarkborrar är det viktigt att skogsägare fortsätter att se över sin skog, särskilt viktigt är det för de skogsägare med riskbestånd, det vill säga granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre.

bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Foto: Per Eriksson

Så bromsar skogen klimatförändringarna Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen av växthusgaser minska. Utsläppsutvecklingen följs upp genom ländernas redovisning till FN och EU. Det är sedan länge känt att utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter är orsaken till den klimatförändring som vi observerat under 1900-talet. Sedan tillkomsten av Klimatkonventionen, och framförallt efter det att Kyotoprotokollet trädde i

kraft, har man arbetat för att minska utsläppen. Målet med minskade utsläpp är att minimera störningarna av klimatsystemet och effekterna på ekosystem och samhälle. Den senaste internationella överenskommelsen

SOPMASKINBORSTAR - Specialitet borstringar - stål/poly/nylon Även specialborstar för industrin Egen tillverkning sedan 1910

Borstfabriken i Malmö AB Tel 040-43 76 96 • info@borstfabriken.se

om åtgärder för att minska klimatpåverkan gjordes i Paris och har för närvarande skrivits under av 194 parter (länder eller grupper av länder som t.ex. EU). Utsläppsutvecklingen och ländernas åtaganden om att reducera utsläppen följs upp genom att länderna årligen rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser till Klimatkonventionen och för EU:s medlemsländer

”Så länge vi inte avverkar mer än den årliga tillväxten kommer kolförrådet i skogen fortsätta öka.” Mattias Lundblad forskare på SLU.

också till EU-kommissionen. Detta görs i enlighet med beslut fattade under Klimatkonventionen och inom EU. SLU ansvarar för beräkning och rapportering av växthusgasflöden inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Beräkningarna baseras på Riksskogstaxeringen och Markinventeringen vid SLU. Nu har nya siffror

DIN RESERVDELSLEVERANTÖR!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

25

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Kolförråden i skog och mark ökar och bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Ny frontbåge till Ponsse Scorpion

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Cat 320 Next gen.

Dränerade våtmarker läcker idag 10,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Miljontals ton koldioxid binds in i trädbiomassa direkt från luften när träden växer.

från Sveriges samlade klimatrapportering släppts av Naturvårdsverket. Nettoupptaget i Skog och mark var total 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019. Sveriges skog och mark fortsätter därmed att motverka de ökande växthusgashalterna i atmosfären. Framförallt är det skogen och skogsmarken som fungerar som en kolsänka. Varje år binds miljontals ton koldioxid in i trädbio-

verkar mer än den årliga tillväxten och inte råkar ut för alltför mycket störningar som större bränder och insektsangrepp kommer kolförrådet i skogen fortsätta öka, säger Mattias Lundblad, forskare på SLU. Att återväta dränerade våtmarker kan ge minskade utsläpp Dränerade våtmarker läcker idag 10,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. En åtgärd som re-

massa direkt från luften när träden växer. Trots att en del av det bundna kolet avverkas så är nettobalansen positiv och nettoupptaget i trädbiomassa för hela markanvändningssektorn uppgick 2019 till 32,5 miljoner ton koldioxid. Uppgifterna om skogen ingår i den samlade statistiken inom markanvändningssektorn. – Så länge vi inte av-

lativt snabbt kan bidra till att minska dessa utsläpp är återvätning och restaurering av sådan mark. En ökad kolinbindning genom bl.a. tillväxthöjande åtgärder och beskogning av nedlagd jordbruksmark bidrar också till att skapa ytterligare nyttor för klimatet. Markanvändningssektorn (LULUCF) står för stora möjligheter framöver. Här finns mycket utrymme för nya idéer och innovation.

Ny tak- och förlängd motviktsbåge till Hitachi 145W.

Patrik 070-207 31 34 • patrik@entrax.se

MAXIMALT GREPP FÖR TRAKTOR / LASTMASKIN / TRUCK / ATV / MOTOCROSS / SKOTER / SKOR

SKRUVDUBB

FÖR SJÄLVMONTAGE // MADE IN SWEDEN

Köp d ir e k t i vår nya webbshop!

www.maxigrip.se 0514 65 90 90 • Plogvägen 3, 467 30 Grästorp

» Se www.maxigrip.se för närmaste återförsäljare. » Se www.maxigrip.se för närmaste återförsäljare.


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Radarsystem täcker upp vid dålig sikt Oavsett vilket fordon man framför så är det av största vikt att man har bra uppsikt både fram, bak och åt sidorna. Sydsten i Dalby jobbar med riktigt stora maskiner och har förutom backkamerasystem satsat på Brigades radarsystem till sina stora fordon. Allt för att sätta säkerheten först.

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

rävmaskin! g r ö f t k e f Per 0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i de södra delarna av Sverige, och är ett av de företag som investerat i Brigade Backsense radasystem till sina fordon. – Vi jobbar med stora och tunga maskiner där det är svårt att ha bra uppsikt bakåt. Vi har haft incidenter där två maskiner kolliderat. Den gången blev det lyckligtvis bara materiella skador men det resulterade i väldigt höga reparationskostnader, säger Mikael Svensson. Efter kollisionen var det tydligt att man behövde investera i ett radarsystem för att undvika liknande – eller ännu värre – inci-

Sydsten i Dalby jobbar med riktigt stora maskiner och har förutom backkameror satsat på radarsystem till sina stora fordon. Allt för att sätta säkerheten först.

denter i framtiden. – Problemet med våra maskiner är att de är så stora och att backspeglarna inte räcker särskilt långt ut, säger Mikael Svensson. – I de miljöer vi arbetar i är det dessutom väldigt dammigt så man kan inte lita på att ett backkamerasystem fungerar optimalt då smutsen kan blocka kameralinsen. Därför är ett radarsystem ett bättre val för oss, eftersom det ger ifrån sig en varningssignal när man backar för nära ett objekt. Brigade Backsense går

att programmera så att radarsignalerna anpassas till det aktuella fordonet med en räckvidd på 3–30 meter och en bredd på 2–10 meter. Med en enkel inställning kan man själv välja hur och när man vill att systemet ska börja varna. På maskinen som Sydsten använder sitt radarsystem så är radarn till exempel placerad baktill mellan däcken, vilket gör att systemet hade varnat konstant om man inte gjort en kalibrering så att radarn varningssignalerna

aktiveras utanför däcken och inte i direkt anslutning till radarns placering. – Att jobba med stora maskiner innebär alltid en risk men med radarsystemet har vi full koll på fordonet och risken att det ska inträffa en incident har minimerats radikalt. Säkerheten kommer alltid först och då är det inget svårt val för oss att investera i ett radarsystem som ger en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, säger Mikael Svensson, avslutningsvis.

Pewag investerar i skotskt lastsäkringsföretag

Österrikebaserade Pewag som bland annat tillverkar boggieband, kedjor och olika lastsäkringsprodukter har tillkännagivit ett “strategiskt partnerskap med Skottlandsbaserade LMS som tillverkar lastmätnings- och övervakningssystem för kranar och andra applikationer.

Syftet med samarbetet är att stärka de bägge företagens unika kapacitet och för att utöka kundsupporten över olika branschsektorer världen över. – Vi är imponerade av det innovativa pro-

duktsortimentet och det mycket dedikerade teamet på LMS. Med detta nya partnerskap och nya investeringar förväntar vi oss att komma närmare våra slutkunder och bli en fullserviceleverantör för den globala rigg- och lyftindustrin. Vi är glada över detta nya partnerskap och är övertygade om att tillägget av LMS produktsortiment till vår portfölj är rätt steg in i en digital framtid som ger information i realtid och större värde för våra kunder, säger Ägyd Pengg, vd för Pewag Group. – Pewag är en etablerad branschledare med högkvalitativa produkter, vi är mycket glada över det nya

Pewag investerar i LMS som bland annat tillverkar digitala lastövervakningssystem.

Foto: Per Eriksson

partnerskapet och investeringen gör det möjligt för oss att utöka det stöd vi ger våra kunder. Genom att gå samman kommer vi att introducera nya högkvalitativa produkter och tjänster som stärker vi

kan erbjuda både nya och befintliga marknader. Den kombinerade kunskapen och erfarenheten kommer producera innovativa lyftsystem i världsklass. säger Kirk Anderson, vd på LMS.


Finns även som kombiband. bluetrack �ow-perfekt.

Finns även som breddad version. bluetrack �ow wide.

pewag bluetrack duro är ett allround-band som passar utmärkt för dom �esta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

För mer information: www.pewag.com p e wa g s we d e n A B Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

NYHET! Nu fi fin nns version 2 att beställa. 1:a generationen går att uppgradera.

Länken till framtiden ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med lång batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

ScaleLog.com


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Nu lanseras Iroc radiostyrning i Sverige Wosab, Wassén & Son AB heter ett företag som i första hand arbetar med försäljning av Iroc:s produkter för radiostyrning för mobila och industriella applikationer.

SkogsOlle 40 V för traktor

I Wosabs sortiment finns även andra produkter för tunga fordon som t.ex varningsljus, blixtljus och arbetsbelysning. Wosab drivs av Mattias Wassén som har lång erfarehet av industriell radiostyrning, varningsljus till fordon, ledbelysning till fordon, fordonsbelysning.

Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för fl fle era olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Iroc utvecklar och marknadsför radiosändare och mottagare för mobila och industriella applikationer för den europeiska marknaden. I samarbete med Wosab är målet att man nu även ska nå fler kunder på hemmamarknaden i Sverige. Irocs radiosändare uppges vara robust och

Wosab lanserar nu Iroc:s radiostyrningsprodukter på den svenska marknaden. Bland annat kommer ett nytt flexibelt system med upp till 25 funktioner. Wosab kommer även sälja andra produkter för tunga fordon sm arbetsbelysning och blixtljus.

klarar av tuffa förhållanden utan problem. Den kommer med uppladdningsbart batteri för problemfri drift. Tillsammans med Iroc:s mottagare kan radiosändaren användas till vinschar, bakgavellyftar, industriportar, mobila

applikationer och många andra industriella til�lämpningar. Bland tillbehören finns flera typer av hållare, fordonsfästen, USB-laddare och antenn för längre räckvidd. – Även om Iroc är ett relativt ungt företag, så

har man en lång tidigare erfarenhet av att skapa robusta och tillförlitliga radiolösningar och produkter. Det känns därför spännade att på allvar lansera deras produkter för en bredare kundkrets på vår hemmamarknad i Sverige säger Mattias Wassén, vd på Wosab.

w w W SE E V r m w.y BS ÅR e r ou HO ar re P tik x eli .s n e

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 85-500-0800

Varningsljus LED Orange

388:-

85-500-0802

Varningsljus LED Orange

398:Extraljusramp LED

85-500-0878

998:12/24V, 72W, 5400lm, 6000K, ”E” 24, ECE R10. L446mm x B96mm, D80mm.

Startmotor 24V-4.0kW

1898:Passar: Volvo Bm LM-serien, 4400 m.m.

85-500-0880

Extraljusramp LED

1358:-

12/24V, 108W, 10800lm, 6000K, ECE R10, L824mm x B96mm, D80mm

12/24V, 90W, 5400lm, ”E”24, ECE R112 6000K L540 x B80 x D91mm

488:-

91-600-1137

Extraljusramp LED

12V/24V, 10W, Orange Blixtljus, Magn. fäste, UD 90/110, H 47mm. ECE-R65

1598:-

85-500-0700 Arbetslampa LED 48W 85-500-1200

48W, 12/24V, Flood 60°, 6000k, 4800 lum HD-typ, mått: 125 x 125mm, E-märkt

Varningsljus LED Orange

398:-

12V/24V, 8W, Stångmont. ECE R10, EMC 12V/24V, 8W, Stångmont. ECE R10, EMC UD 128mm x H 215mm. Gummistång UD 128mm x H 245mm. Gummistång

85-500-0877

85-500-0808

fo

Positionsljus LED

56:-

85-500-0702 Arbetslampa LED 63W

598:-

STÄNKSKYDD & SKÄRMAR MED

ANTISPRAY

• SLÄTARE YTA - SAMLAR MINDRE IS OCH SNÖ BLI REDO • LÅG VIKT INFÖR • E-GODKÄNDA BESIKTNIN

GEN

12V/24V, Orange, 6W, ECE R91, IP66 L65mm x B28mm, D17mm.

90-600-0518

12/24V, Flood, 6000k, 3780 lum. ”E”24, H92xB100xD70mm. HD kraftig/kompakt. Generator 24V-55A 91-575-1369 Startmotor 12V-3.0kW

1298:Passar: Volvo BM, Volvo Trucks & Buses, Åkerman, Ljungby Maskin

1798:Passar: Valmet, Zetor, Volvo BM – flera modeller

För mer information se yourex.se. Alla priser är exkl. moms. På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

helpdesk@yourex.se

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se


Vikplogar för proffs på vägen

Tel. 08-712 91 40 • www.vikplogar.se

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021 • PROVKÖRNING

Land Rover Defender är tillbaka Den ursprungliga avskalade Defendern går igen även interiört, där strukturelement och fästen som vanligen är dolda nu exponeras. Bland funktionerna ingår växelreglage på instrumentbrädan, vilket möjliggör det extrasäte som finns som tillval och som gör att tre personer kan sitta fram som på gamla Land Rovers. Detta gör att Defender 110 erbjuder konfigurationer för 6 eller 5+2 säten, med ett lastutrymme bakom bakre sätesraden på upp till 1 075 liter, och så mycket som 2 380 liter med baksätet nedfällt. Även Defender 90 har plats för sex personer i ett fordon som inte är längre än en vanlig familjekombi. Ett vikbart tygtak som som ska ge en ”härlig friluftskänsla” finns som tillval. Det gör också

att passagerarna i baksätet på Defender 110 kan stå upp när fordonet är parkerat för en ”äkta safariupplevelse”. Land Rovers nya D7xarkitektur är baserad på en konstruktion med självbärande kaross i lättviktsaluminium som ger den styvaste kaross Land Rover någonsin har tillverkat. Den är tre gånger styvare än en traditionell ramkonstruktion, och utgör en grund för helt individuell luft- eller spiralfjädring med stöd för de senaste elektrifierade drivlinorna. Permanent fyrhjulsdrift och växellåda med två hastigheter, mittdifferential och aktiv bakre differentialspärr säkerställer allt som krävs för mjuk ökensand, arktisk frusen tundra och allt däremellan. Configurable Terrain Re-

Spänn fast och kör Pålitlig utrustning och bankar av hög kvalitet i all ära, men vi nöjer oss inte där. Med LAXO LX sker all lastspänning i bekväm arbetshöjd, vilket gör att jobbet går snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Vår automatspännare är både tillförlitlig och underhållsfri.

LAXO LX • Snabbt och smidigt i alla väder • Optimera ekipaget efter dina behov • Våra automatspännare är kraftiga, men lätta att hantera • Robusta aluminiumbankar och hållfasta stöttor Läs mer på laxo.se

sponse-tekniken debuterar nu på nya Defender, vilket gör att erfarna off road-förare kan finjustera fordonsinställningarna så att de passar perfekt till förhållandena, medan oerfarna förare kan låta systemet känna av vilka inställningar som bäst lämpar sig för terrängen med den smarta automatiken. Till en början består bensinmodellerna av en 4-cylindrig P300 och en 6-cylindrig P400, med mildhybridteknik. Som alternativ kan kunderna välja mellan två 4-cylindriga dieslar – D200 och kraftfulla D240 – båda med en förbrukning på 8,3 l/100 km och koldioxidutsläpp på 248 g/ km ger mycket hög malus-skatt. Nya Defender kommer att finnas i 90- och 110-karossdesign, med upp till 6 säten i 90

” Den nya karossarkitekturen ger en markfrigång på 291 mm”

och med tillval för 5, 6, eller 5+2 säten i 110:an. Det nya modellsortimentet innefattar Defender, First Edition och toppmodellerna Defender X, samt i standard, S, SE, HSE-specifikationspaket. Kunderna kan personanpassa sina fordon på fler sätt än med någon tidigare Land Rover med fyra tillbehörspaket. Paketen Explorer, Adventure, Country och Urban ger varje Defender en distinkt karaktär med ett specialurval av förbättringar. Den exklusiva First Edition-modellen har en unik specifikation och kommer att vara tillgänglig under det första produktionsåret.

Land Rover Defender är en riktig Nu är en helt ny modell här, och

Foto: Hampus Rosencranz

Nya Land Rover Defender visades för första gången på den internationella bilutställningen i Frankfurt 2019. Den distinkta silhuetten gör nya Defender direkt igenkännbar, med minimala överhäng fram och bak och med sidohängd baklucka och det externt monterade reservhjulet.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Klassisk siluett.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

31

Fakta. Land Rover Defender 110 Miljö

Koldioxidutsläpp: 248 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 0,94 l/mil Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundpris: 899 900:Skatt: 18 244:- de första tre åren. Därefter blir skatten 7 849:-

Teknik

klassiker som hängt med i över 70 år, och en bil som man förknippar med riktigt krävande situationer. det har hänt oerhört mycket både när det gäller den yttre utformningen och funktionalitet invändigt.

Motor: 2-liters 4-cylindrig turbodiesel Cylindervolym: 2.996 cm³ Max effekt: 249 hästkrafter Max vridmoment: 570 Nm vid 1.250-2.250 v/minut Kraftöverföring: Motor fram, fyrhjulsdrift Växellåda: 8-stegad automat Fjädring: Fram: Dubbel transversell länkarm. Bak: Integrerad länkupphängning.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 8,3 sek Toppfart: 188 km/tim

Mått/vikt

Fin förarplats med mycket hög komfort.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Extremt bra köregenskaper.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 475, bredd 208, höjd 197 Last: 786 liter Tjänstevikt: 2340 kg Maximal dragvikt: 3 500 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Mycket bra terrängegenskaper • Rymlig • Hög komfort

Minus:

• Dyr • Höga koldioxidutsläpp ger hög malusskatt.

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 248 g/km (WLTP) A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2019: 120 g/km

Youtube

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Uppsalapaketet är ett investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder och kommer få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Paketet är ett avtal mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Miljardsatsning på byggande i Uppsala I en flerpartiöverenskommelse har nu ett nytt omrbetat förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Överenskommelsen innebär att det ska byggas 5 000 egna hem á la ”modern trädgårdstad. Man är också överens om en broförbindelse för biltrafik över Fyrisån vid Ultuna. Det kommer även göras en satsning på 300 miljoner kronor fär väginfrastrukturprojekt i södra Uppsala där ett särskilt åtgärdspaket för att främja

gång- och cykel i samband med utbyggnaden av kollektivtrafiken. Uppsalapaketet innebär ett avtal i vilket staten ska finansiera ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och stockholm. Det kommer även att byggas en ny järnvägsstation i Bergbrunna, söder om Uppsala samt bidra med hälften av kostnaderna för att bygga en spårväg i södra Uppsala. Uppsala kommun ska säkerställa nybyggnation av 33 000 bostäder i Bergsbrunna och de södra stadsdelarna.

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Arlanda är en flaskhals idag. Det medför sämre nytta för både för hjorda och planerade inesteringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala. – Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen mellan Uppsala och Stockholm innebär ökad

”Utbyggnaden av fyra spår är av stor vikt för Uppsalas framtida tillväxt och utveckling.”

Erik Pelling kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

Med en bred politisk överenskommelse skapar vi goda förutsättningar för ett effektivt genomförande av fyrspårsavtalet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! Backkameror Krankameror Översiktssystem Trådlös däcktrycksövervakning

Digitalt Trådlöst Kamerasystem

Uppsala räknar med en mycket bostäder och tusentals

tillgänglighet ocj ökad kapacitet för resenärer. Det innebär helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Uppsala kommun planerar för byggandet av en ny järnvägsstation i Bergbrunna, söder om Uppsala. Den ska avlasta Uppsala centralstation och dra nytta av den nya stationen. Målet är att Bergsbrunna ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, företag och service. En utbyggnad av kollektivtrafiken ska binda ihop den nya stationen med omgivande bebyggelse och med Ultuna,

NYHE

med El-visir kamera

T

• Störningsfritt • Utan fördröjning • Stöd för två kameror • >100m räckvidd Artnr: 28071

DIGITAL +70°C -30°C

10V-32V

2CH IP69K BACKUP LINES

10G

7” LCD

SPLIT


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

33

Fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm skapar tillsammans med en ny station i Bergsbrunna stora möjligheter att utveckla staden.

Uppsala utgår från att fyrspårsavtalet ligger fast

kraftig tillväxt de närmaste årtiondena. Antalet invånare kan år 2050 bli 340 000, vilket förutsätter att 33 000 nya arbetsplatser byggs i södra Uppsala. Det ställer bland annat krav på en kapacitetsstark kollektivtrafik.

Med fyra spår till Stockholm kommer Uppsala att växa ännu mer. I dag finns bara två.

Uppsalapaketet innebär att Bergsbrunna får 21 500 nya bostäder fram till år 2050.

Gottsunda och vidare til�linnerstaden. Den nya stationen ska också fungera som en viktig knutpunkt för invånarna i tätorder och landsbygdsområden, framför allt i norr och öster om staden.

Ansökan om stadsmiljöavtal (statlig medfinansiering) görs, enligt kommunfullmäktiges beslut, för spårväg till Trafikverket senast i januari 2022. Genomförandebeslut om teknisk lösning tas i kommunfullmäktige efter finansieringsbesked våren 2022. – Fyrspårsavtalet inne-

HYDRAULCYLINDRAR Enkel- och dubbelverkande Olika utföranden till industriellt och mobilt bruk. Såväl standardiserade cylindrar som tillverkning efter kundens önskemål. Slå oss gärna en signal på

www.hamekab.se

H YDRAU

eller se mer på:

Bryggargatan 12, 665 32 Kil Tel. 0554-136 00 • info@hamekab.se

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se

L

K

0554-136 00

ME A H

IL AB

Följ oss på Facebook!

– Ansvarig minister Tomas Eneroth har sagt att regeringens prioritering ligger fast. Vi utgår från att det gäller och jobbar

Genomförandet av dessa planer kräver nära samverkan och synkronisering mellan kommunen, regionen och Trafikverket. Därför får en otydlighet från Trafikverket stora negativa konsekvenser, skriver Uppsala kommun i sitt yttrande. – Fyrspår är viktigt för Uppsala. Med en ny station i Bergsbrunna kan vi utveckla staden söderut. Goda pendlingsmöjligheter är en förutsättning för att Uppsalas företag ska kunna fortsätta växa och anställa, säger Erik Pelling.

IK

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING

bär investeringar i miljardklass som Uppsala hitintills aldrig har skådat. Genom denna överenskommelse visar vi marknaden och investerare att det går att satsa på Uppsala och att det finns politiskt stadga över tid, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

I sitt inriktningsunderlag som nu är ute på remiss anger Trafikverket att man kommer behöva prioritera underhåll av väg- och järnvägsnät och att det därför inte kommer att finnas pengar för att uppfylla fyrspårsavtalet. Uppsala kommun är inte formell remissinstans, men eftersom det handlar om en så viktig fråga beslutade kommunstyrelsen idag att gå in med ett yttrande.

vidare för att uppfylla vår del av avtalet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Uppsala kommun har de senaste åren lagt stora resurser för att uppfylla åtagandena i fyrspårsavtalet, med ett hållbart och innovativt samhällsbyggande i fokus. Om Trafikverkets utspel skulle stämma går både stora resurser och en viktig del i Uppsalas utveckling förlorade.

IK

A

– Utbyggnaden av fyra spår är av stor vikt för Uppsalas framtida tillväxt

och utveckling. När vi bygger ut Uppsala måste det göras på ett attraktivt och långsiktigt hållbart sätt. Vi har lyssnat på Uppsalabornas invändningar och enats kring ett förslag där både bilen, cykeln, kollektivtrafiken och gångtrafikanten får plats, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet gäller och arbetar vidare för att uppfylla sin del. Det skriver kommunen i ett yttrande till regeringen angående ett utspel från Trafikverket om att det inte kommer finnas resurser för att bygga det planerade fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm.

&A

LLS

A E RV I C E M E K

NI

SK


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

SKOGSBAND!

BOGGIBAND Bärande dragande

Kedjor & band

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

Tel 0476-521 35 • info@nyvab.se • www.nyvab.se Delaryvägen 5, 343 36 Älmhult

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

Lärlingar i byggbranschen riskerar slås ut av permitteringsregler Flera tusen bygglärlingar runt om i landet riskerar att förlora sina jobb på grund av Tillväxtverkets permitteringsregler. - Myndigheten förstår inte hur lärlingssystemet fungerar i byggbranschen. Nu måste regeringen se över reglerna, säger Mats Åkerlind, vice vd på Byggföretagen. Uppdragen för svenska byggföretag minskar till följd av coronapandemin. 3500 lärlingar i byggbranschen riskerar slås ut av permitteringsregler. Det menar Mats Åkerlind, vice vd på Byggföretagen. – Myndigheten förstår inte hur lärlingssystemet fungerar i byggbranschen säger han.

Foto: Per Eriksson

Många tvingas skicka hem sina anställda med det statliga permitteringsstödet. Men rådande regler försvårar.

” Om våra företag inte får möjlighet att plocka in lärlingar är risken stor att många lämnar branschen innan de ens har börjat.”

Mats Åkerlind vice vd på Byggföretagen.

Enligt Tillväxtverket, som är den myndighet som hanterar och tolkar korttidspermitteringarna, måste ett företag göra allt det kan för att sänka kostnaderna innan permitteringsstödet kan användas och betalas ut. Där ingår att lärlingar och praktikanter måste lämna jobbet först. – Byggbranschens lärlingssystem har anor från

1800-talet. Systemet är en del av en byggnadsarbetares karriärstart och inte jämförbart med en lärling eller praktikant i bredare benämning. Våra lärlingar är tillsvidareanställda precis som alla andra, men till lägre lön innan de mer formellt blir en i det övriga laget och får sitt yrkesbevis, säger Mats Åkerlind. I dagsläget riskerar 3500 bygglärlingar förlora sina jobb samtidigt som många byggföretag som redan har lärlingar anställda inte kan lyfta permitterings-

stöd. Byggföretagen har uppmanat Tillväxtverket att ändra reglerna. Myndigheten säger att inget går att göra. – Om våra företag inte får möjlighet att plocka in lärlingar är risken stor att många lämnar branschen innan de ens har börjat. Kompetensförsörjningen försämras rejält. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare har ökat. Nu vädjar vi till regeringen att se över reglerna, säger Mats Åkerlind.

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Johan Gustafsson ny chef för Caterpillars gruvfordon Sedan 1 januari är Johan Gustafsson General Manager för Zeppelin division Mining i Sverige, som omfattar hela verksamheten för Caterpillars gruvfordon och tillhörande utrustning på den svenska marknaden. Johan Gustafsson har en bred bakgrund inom gruv- och stålindustrin och har de senaste tio åren drivit Cranex som nu är en Johan Gustafsson, chef för del av Midroc-koncernen. Caterpillars gruvfordon i Sverige. – Att få leda och utveckla Zeppelins Mining-division känns väldigt spännande. Jag har jobbat länge inom gruvindustrin med andra typer av maskiner och utrustning. Den svenska verksamheten ansvarar för Caterpillars hela utbud för gruvbranschen och det är extra inspirerande att ta vid och styra skutan när Zeppelin nu har etablerat sig, säger han.

Nytt företag specialiserat på skoglig fjärranalys

Den nya skogliga informationen innehåller noggranna uppgifter på enskilda träd, terrängförhållanden och skogarnas miljövärden. MW Forest Sense erbjuder en service åt skogsägare med behov av noggrann och bred information om skogsinnehavet. Servicen kan innehålla allt från inhämtning av data till analyser och färdiga beslutsunderlag eller akuta skogsskadeinventeringar. MW Forest Sense opererar med avancerade tekniska system och levererar unika beslutsunderlag. Analyserna innehåller information om skogsbestånden, operativa förhållanden samt hållbarhet och skogsskador allt enligt kundens önskemål. MW Forest Sense skräddarsyr fjärrinhämtningen av olika typ av data med lämplig teknologi. Laserskanningens punkttäthet är minst 20 punkter per kvadratmeter, vilket är tio gånger högre, jämfört den nationella skanningens mål. Genom samtidig inhämtning med olika sensorer och sammanställning av data lovar MW Forest en hög kvalitet och kostnadseffektivitet.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Kontakta oss på DL Maskin AB Peter: 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se

35

Följ oss på Facebook!

WWW.DLMASKIN.SE

- Gör en bra affär!

ÄLVESTADTANKEN Dubbelmantlade ADR dieseltankar

Älvestad-Tanken:s dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av diesel, HVO och RME, ut till arbetsplatser. Heizohack flishuggar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

NÅGRA FÖRDELAR: • Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjlighet med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/överdel vilket förlänger tankens livslängd • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör - UTAN kostnad • Kan utrustas med rostfri tank för AdBlue

De starka staplingsprofilerna på toppen av tanken skyddar locket.

Det solida locket skyddar tankens inre.

Det är möjligt att placera en AdBlue-tank (rostfritt stål) integrerad i tanken.

Det är också möjligt att placera en grävskopa eller annan utrustning på tanken, vilket är ett utmärkt sätt att förhindra stöld av drivmedel.

ÄlvestadTanken

– Proffs på miljösäker förvaring –

013-39 30 90 • infrapipe.se • alvestadtanken.se


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

MRF spår en uppgång i lastbilsförsäljningen MRFs prognos är att det ska säljas 5 100 nya lastbilar under 2021. Registreringarna 2020 slutade preliminärt på 4 959 vilket var en nedgång på 25,5 procent jämfört med 2019, samtidigt överträffade siffrorna prognosen som var på 4 800 lastbilar. – 2020 års registreringar av tunga lastbilar präglades mest av tillverkarnas fabriksnedstängningar vilket minskat tillgången mer än efterfrågan, vilket betyder att det underliggande behovet från 2020 kommer att påverka inledningen av 2021 positivt – Corona har inte påverkat transportbehovet lika mycket som andra branscher varför vi tror på en svag uppgång för 2021 jämfört med 2020, säger Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF i en kommentar. I MRFs prognoskommitté för tunga fordon ingår representanter från Volvo:s, Scania:s och MercedesBenz återförsäljare och återförsäljarföreningar.

Sveaskog omvärderar skogstillgångarna Sveaskog har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata och ändrar därmed redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020. Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor. Skogstillgångar definieras som växande skog samt tillhörande skogsmark. Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Sveaskogs skogar finns. Skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer att beräknas med hjälp av den så kallade omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip. Sveaskog har noterat att flera skogsföretag infört eller planerar att införa motsvarande redovisningsmetod. Omvärderingen av biologiska tillgångar reducerad för uppskjuten skatt, kommer att redovisas i resultaträkningen under det fjärde kvartalet medan omvärderingen av marken efter avdrag för uppskjuten skatt redovisas under Övrigt totalresultat.

Infranord förvärvar norska ProRail

Infranord växer i Norge genom förvärvet av det norska signalteknikbolaget, ProRail med 7 anställda. – Förvärvet av ProRail är ett strategiskt viktigt steg för att stärka Infranords position inom digitalisering och proaktivt underhåll. Med ProRail spetskompetens inom signal och projektledning har vi möjlighet att leverera ett bättre erbjudande till våra kunder för att bygga och underhålla framtidens järnväg, säger Henrik Löfgren, vd Infranord. ProRail bildades 2010. Företaget har spetskompetens inom signal och digitalisering med fokus på ingenjörstjänster och projektledning. ProRail AS bidrar med viktig kompetens och erfarenhet inom European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) för järnväg samt Communications Based Train Control (CBTC) för spårväg. Infranord Norge förvärvar 67 procent av aktierna i ProRail och har option på att köpa resten av bolaget. ProRail blir i och med detta ett eget bolag inom Infranord som kommer att bygga vidare på den digitalisering och automationsförnyelse som pågår inom den nordiska järnvägen och tunnelbanan. – Genom förvärvet stärker vi varandra och för Infranords del innebär det att vi säkrar viktig kompetens och ökar vår konkurrenskraft och tillväxt, säger Rolf Roverud, Administrerande Direktör, Infranord Norge.

Oväntat stark bostadsmarknad Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

Boverket räknar med att bostadsmarknaden rider ut även vinterns pandemivåg, även om utfallet är svårt att bedöma. – Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Boverket har uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Men det finns fortsatt ett stort underskott på grund av att det tidigare år inte

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Nybyggnad

byggts tillräckligt många bostäder som har behövts. – Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020 – 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner. Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal

2016

2017

2018

2019 2020p 2021p

Ombyggnad

efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket. Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet. Bostadspriserna har

ökat markant i år, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021. – Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

”Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år.” Anders Sjelvgren generaldirektör på Boverket.

Södra säljer Trivselhus till Svensk husproduktion Södras dotterbolag Trivselhus AB är en av Sveriges största hustillverkare och säljer bland annat bostäder under varumärket Trivselhus och Svanenmärkta villor under varumärket Movehome.

– Beslutet att sälja Trivselhus är en del av Södras strategiska inrikt-

ning att fokusera mer på vår kärnverksamhet; skogliga produkter och tjänster, marknadsmassa samt sågade trävaror, men

”Det finns goda förutsättningar att med en annan ägare både vidareutveckla verksamheten.” Peter Karlsson ordförande för Trivselhus.

även energi och vidareförädling av produkter och biströmmar, säger Peter Karlsson, ordförande för Trivselhus. Svensk Husproduktion förvärvar alla aktierna i Trivselhus AB. – Vi är övertygade att försäljningen är bra för båda parter. Det finns goda förutsättningar att med en annan ägare både vidareutveckla verksam-

heten och stärka dess konkurrenskraft på husmarknaden, avslutar Peter Karlsson. – Det finns ett starkt driv hos Trivselhus personal som nu följer med till den nya ägaren. Nu blir Trivselhus en del av en kärnverksamhet med en god förståelse för den här delen av trähusaffären, säger Maria Bergön, tf vd för Trivselhus.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

37

S O R T ER A PÅ PL AT S

SM ID IG A TR AN SP O RT ER B IL L IG I D R IF T

12 kWh

3 l/h

SNA BB ATT ETA BLE RA

3 min

AG GR ES SI V SI KT Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se

E R G D N G LÄ LÄN S V I L

TID

LL RHÅ

LL

TI HS

OC

S ÅND T S E

E

UND T A NSK

MI

PATENT SÖKT

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

www.clarktracks.se Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-28 590 | CT4008

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Next One Technology förvärvar Checkd Skanska bygger i Barkarbystaden Skanska investerar cirka 580 miljoner kronor i Parkkvarteret med 220 hyresrätter i Barkarbystaden, Järfälla. Projektet är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och byggkontraktet är värt cirka 370 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2020. Det nya kvarteret ligger intill nya Veddestabron med direkt anslutning till pendeltågstation, kommande tunnelbanestation och service samt parkmiljöer. Här utvecklar och bygger Skanska ett flerbostadshus med 220 lägenheter i varierande storlekar på 1–5 rum och kök. Hyresrättskvarteret byggs med garage och kommersiella lokaler i markplan.

Nu säkerhetsklassas även transportbilar

Euro NCAP har tillsammans med bland annat Trafikverket testat 19 olika modeller av skåpbilar för förekomsten av så kallade förarstödssystem, det vill säga krockundvikande eller krocklindrande system. Testerna visar att skåpbilars säkerhet ligger flera år efter personbilar. – Skåpbilar är betydligt sämre utrustade med förarstödssystem än personbilar och de system som finns är oftast sämre än i moderna personbilar, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig fordonssäkerhet på Trafikverket. Att testa och utvärdera skåpbilar är ett första steg för fordonsindustrin att integrera säkerhetsutrustning som redan finns, i nya skåpbilar. De nitton testade skåpbilarna har fått betyg i fem nivåer: platina, guld, silver, brons och ej rekommenderad. Ingen skåpbil erhöll det högsta betyget, platina. Några skåpbilar hade dock enskilda förarstödssystem som fungerade väl, i nivå med en personbil, men ingen hade prestanda rakt över som är i nivå med dagens personbilar. Bäst betyg fick VW Transporter, Ford Transit och Mercedes-Benz Vito.

Nu gäller nya drönarregler i Sverige

Den 1 januari fick alla medlemsländer i EU nya regler för drönare. Från och med idag har svenskarna möjlighet att registrera sig som operatör och skaffa drönarkort. Den som vill flyga med drönare i EU ska ha genomgått alla krav senast den 10 januari. Det tar ca 5–10 min att registrera sig som operatör och 30–40 minuter att genomföra provet för drönarkort. Registrering kostar 50 kr per år och drönarkortet kostar 130 kronor. Att ta drönarkort och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital. Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar, som drönarguiden, men också möjlighet att alla prov för drönarkort ska genomföras online och inte fysiskt i klassrum, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen. De nya reglerna, som gäller i hela EU, har tagits fram med anledning av en förväntad ökning av drönare i luftrummet.

Next One Technology, med affärssystemet Next, förvärvar snabbväxande norska molntjänstbolaget Checkd och deras mjukvara för besiktning, ärendehantering och kvalitetskontroller på byggarbetsplatser.

Samgåendet gör att bygg- och entreprenadbolag får ett komplett, flexibelt och mobilt affärs- och projektsystem, samtidigt som de lättare kan efterleva de allt högre kraven på säkerhet och kvalitet. – Vi är mycket glada att kunna gå samman med Checkd. De har vuxit snabbt i Norge och vi ser stora möjligheter att tillsammans kunna expandera både inom Norden och vidare ut i Europa. Vårt gemensamma erbjudande ska vara det naturliga valet för bygg- och entreprenadbolag i Europa som söker ett professionellt, modernt och branschanpassat affärs- och projektsystem, säger Gunilla Åberg, vd på Next. Checkd utvecklar och erbjuder ett molnbaserat system för ärendehantering, besiktning och kva-

Next One Technology med kontor i Linköping förvärvar norska molntjänstföretaget Checkd och deras mjukvara för besiktning och kvalitetskontroll.

litetskontroller (sk KMA) på byggarbetsplatser. Den mobila lösningen gör det enkelt och effektivt att kommunicera och dokumentera ute på arbetsplatsen, vilket leder till bättre kontroll och uppföljning. – Vi ser att efterfrågan på mobila stödsystem ökar starkt. Man vill kunna samla in all data ute på plats. Det sparar tid och gör det enklare att kunna efterleva de höga säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav som ställs på branschen. Genom att integrera Checkd i vår Next-plattform kommer vi att kunna ge både befintliga och nya kunder en

heltäckande lösning, säger Gunilla Åberg. – Att gå samman med Next ger oss möjlighet att bli del i en större plattform och snabbare nå ut på en bredare marknad, säger Tom-Erik von Krogh Martinsen, grundare och vd på Checkd. Genom samgåendet blir vi en del av en större organisation med större kundbas. Det gör att vi kan expandera snabbare och ge våra kunder en ännu bättre lösning. Mjukvaruinvesteraren Monterro är sedan 2019 huvudägare av Next och har lång erfarenhet av att utveckla och expandera B2B mjukvarubolag in-

ternationellt. Monterro etablerade verksamhet i Norge tidigare i år för att kunna stötta och utveckla även norska mjukvarubolag i deras expansion utomlands. – Vi är glada att kunna få till samgåendet mellan Next och Checkd. De kompletterar varandra bra och får en mycket stark position för en expansion både inom och utanför Norden, säger Gustav Lagercrantz, styrelseordförande i Next och vd på Monterro. Ledningen i Checkd går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget.

Inköpschefsindex:

PMI ökade till 64,9 i december Det säsongsrensade värdet för PMI-total ökade i december med 5,1 indexenheter till 64,9 jämfört med november. Det är fjärde månaden i rad som PMI-total är högre än det historiska snittet (54,4) och det är ovanligt att indexet når dessa höga nivåer Men trenden är tydligt uppåtriktad och antyder om att konjunkturåterhämtningen i svensk tillverkningsindustri har stärkts ytterligare under de senaste tre månaderna. På kvartalsbasis steg PMItotal med sju indexenheter under fjärde kvartalet till 61,2 jämfört med tredje kvartalet. Även globalt

steg PMI-talen i december men betydligt mindre jämfört med i Sverige. – Det är ett överraskande starkt utfall sannolikt drivet av en växande världshandel men kanske även av en ökad optimism i samband med den påbörjade coronavaccineringen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Delindex för orderingång steg i december för

”Det är ett överraskande starkt utfall.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

åttonde månaden i rad och noterades till 68,2. Det är en uppgång med 3,1 indexenheter jämfört med november och gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,9 indexenheter. Det betyder att orderingången i tillverkningsindustrin fortsätter att förbättras på bred front, stöttad av en starkare global handel. Den växande orderingången har drivit upp företagens orderstockar. I december steg indexet för företagens orderstockar till 65,1 från 60,2 i november. Det är historiskt höga indexnivåer även när ett tre månaders glidande medelvärde beräknas. Det är en påfallande förändring jämfört med i

våras då orderstockarna krympte på bred front. Delindex för produktion ökade med 4,0 indexenheter i december till 65,6 jämfört med november. Det är fjärde månaden i rad som index är över 60-nivån och visar på att det är en utbredd produktionsökning i tillverkningsindustrin, vilket förefaller rimligt med hänsyn till det förbättrade orderläget. Den uppåtgående trenden avspeglas också i officiella statistiken. SCB:s industriproduktionsindex visar att produktionen i tillverkningsindustrin är i stort sett tillbaka till de nivåer som rådde före coronapandemin.


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil. Valfritt fäste.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i sex storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 450 mm.

33.900:-

11.240:-

Hög kvalitet!

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i fl fleera storlekar och färger. Från

1.245:-

Sand/saltspridare Mindre modeller för minitraktorer, åkgräsklippare ATV etc. Även handdragna.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Nyhet!

Sten/stubbrivare Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de fl fle esta fästen och i de fl fle esta storlekar efter just dina behov.

FLERAER! MODELL POWERED by

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

41.900:Komplett med hydraulaggregat: 58.700:-

ed! ven att bila m

Går ä

ARB Kompressor Finns både enkla och dubbla. 24 volt eller 12 volt. Med eller utan tillbehör. Dessa kompressorer har mycket hög prestanda jämfört med vad som hittills funnits på marknaden. Kan även levereras komplett i en låda med bärhandtag, snabbanslutningar till batteri, en 4 liters tank och ett slangpaket. Från

3.296:-

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Greppo - Universalborste. Greppo kabelborste nyps fast med tiltrotatorns gripklor i önskat läge. Som standard levereras borsten med universellt runt fäste där steglös vinkel uppnås, men kan även levereras med andra fästen. Bredden på borsten är 38 cm och den är breddningsbar till 1 meter.

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Nyhet!

Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st refle flex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 refl fleex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan refl fle ex. Från

6:-/st

Gäller vid minimiorder = bunt på 100 st.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

EU-kommissionen vill sätta stopp för svenskt skogsbruk Nyligen presenterade EU-kommissionen ett förslag på vilka investeringar som i framtiden ska anses miljömässigt hållbara. Landshypotek Bank har under lång tid påpekat utmaningarna för det svenska skogsbruket med denna s.k. taxonomin. Nu har banken bidragit till den skrivelse som Skogsägarna, Skogsindustrierna och Bankföreningen skickat till regeringen om förslagets stora brister. – Vi och även andra har under en längre tid varnat för att EU-kommissionens utformning av taxonomi för gröna investeringar riskerar att gå snett i relation till det svenska hållbara skogsbruket och möjligheten att ta tillvara skogens positiva klimateffekt. Vi har mött ett växande intresse för våra synpunkter och välkomnar den breda uppslutning bland organisationer som nu dagligen uppmärksammar regeringen på allvarliga brister i förslaget. Det tycks också som att regeringen nu tar till sig av branschsynpunkterna, men frågan är om regeringen så här sent i

processen lyckas och hinner påverka förslaget till det bättre för det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank. Branschorganisationernas skrivelse till regeringen ”Taxonomiförordningen äventyrar den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvesteringar” inleds med: ”EUkommissionens aktuella förslag för att definiera hållbart skogsbruk skulle i sin nuvarande utformning göra att hela det svenska skogsbruket riskerar att klassas som icke hållbart. Förutom allvarliga konsekvenser för det svenska

skogsbruket skulle förslaget påverka marknaden för gröna obligationer negativt och därmed försvåra för skogsnäringen att få krediter. Sverige skulle straffas för vårt hållbara sätt att bedriva skogsbruk och den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvestering-

”I förslaget missar Europa möjligheten att ta tillvara skogens kraft i den gröna omställningen.”

Martin Kihlberg hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

ar riskerar att stoppas”.

– Om kommissionens förslag i den nuvarande utformningen blir verklighet får det stora konsekvenser. Det hållbara svenska skogsbruket är viktigt för miljön och för att möta klimatutmaningar. I förslaget straffas det och Europa missar möjligheten att ta tillvara skogens kraft i den gröna omställningen, säger Martin Kihlberg. Branschorganisationerna lyfter i brevet särskilt de stora konsekvenserna av att förslaget från EU-kommissionen avvikit från expertgruppernas syn på skogen, att detaljerade rapporteringskrav skapar oproportionerligt stora kostnader för enskilda skogsägare och ställer frågan om EU-kommissionens förslag ligger inom dess mandat. Skrivelsen summeras med: ”Sammanfattningsvis skulle den föreslagna

Det hållbara svenska skogsbruket är viktigt för miljön och för att möta klimatutmaningar.

EU-taxonomin för skogsbruket innebära att möjligheten att emittera gröna obligationer i Sverige baserade på skog enligt taxonomins definition i praktiken skulle försvinna. Det skulle också bli svårare för mindre skogsbruk att få finansiering för förvärv av skog, bli svårare att behålla skogsegendomar intakta genom utköp vid arvskiften, och överlag kommer värdet av skog att falla. Anledningen till det är hela syftet med taxonomin dvs.

att styra investeringar och finansiering till aktiviteter som EU, och nu närmast kommissionen, anser vara hållbara aktiviteter. Är en aktivitet som skogsbruket, som idag bidrar väsentligt till att begränsa klimatförändringarna, inte inkluderad i taxonomin kommer det att innebära att finansieringen av det svenska skogsbruket kommer att bli dyrare. Sammantaget skulle detta äventyra den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvesteringar i Sverige.”


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

Juristkritik mot ändringar i minerallagen

Peab har rekryterat Anders Thomasson som regionchef inom affärsområdet Anläggning.

Peab samlar vägverksamhet i en enhet Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affärsområde Anläggning i en sammanhållen region som verkar över hela Sverige. Peab har rekryterat Anders Thomasson som regionchef, han kommer närmast från Svevia där han arbetar som chef för drift och underhållsverksamheten i Skåne. Idag ansvarar Peab för 24 av Trafikverkets drygt 100 vägdriftsområde i Sverige. Genom att Peab nu samlar all kompetens

och resurser i en nationell region med en gemensam regionchef, skapas synergieffekter och möjligheter för lönsam tillväxt. Inom statlig vägdrift på Peab arbetar idag 200 medarbetare och verksamheten omsätter cirka en miljard kronor. – Jag har länge följt Peabs arbete med stort intresse, bland annat tilltalas jag av företagets värdegrund och entreprenörskap. Att jag nu tillsammans med duktiga medarbetare får möjlighet att leda den satsning som Peab gör inom statlig vägdrift ser jag verkligen fram emot, säger Anders Thomasson.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen.

Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år. Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, både i det regionala och det lokala perspektivet, men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning. Ändringarna i minerallagen (1991:45) innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller för att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser. Giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning. Bestämmelserna ska inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Från juridiskt håll möter dock propositionen kritik.– Regerinens resonemang är svårt att fårstå säger Pia Pehrson, advokat på Foyen Advokatfirma.

Foto: Lars deWall, Boliden.

ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma som är specialiserade mot bygg, gruv och skogsbranschen

”Det föreligger en överhängande risk att regeringen snart tvingas till ytterligare ändringar.”

Pia Pehrson advokat på Foyen Advokatfirma.

är dock kritisk mot propositionen. – Ändringarna innebär att de undersökningstillstånd som omfattas av bestämmelserna kommer att kunna ha en maximal sammanlagd giltighetstid om 16 år istället för 15 år. För undersöknings­ tillstånd som beviljats efter den 1 juli 2020 finns inga motsvarande möjligheter. Regeringen gör bedömningen att de för dessa tillstånd funnits möjlighet, dels för tillståndshavare i samband med ansökan, dels för bergmästaren vid prövning av ansökan; att bedöma om det funnits förutsättningar för att få till stånd ändamålsenliga undersökningar under rådande förhållanden, d.v.s. mitt under pågående pandemi. – Regeringens resonemang är svårt att förstå. Det är uppenbart att en bedömning av det slag som regeringen förespråkar innebär en orimlig börda för gruvbranschens aktörer när regeringar och

expertgrupper världen över inte kan ge några klara besked om hur den rådande pandemin kommer att utvecklas, säger Pia Pehrson och fortsätter: – Regeringens förslag avseende förlängning av vissa undersökningstillstånd är i stort välkommet och ytterligare ett steg i rätt riktning för en bransch som varit och fortsatt är hårt drabbad av pandemin. Det är dock olyckligt att förslaget inte omfattar samtliga undersökningstillstånd. Regeringens motivering till varför lagändringarna endast bör omfatta sådana tillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 håller inte och det föreligger därmed en överhängande risk att regeringen snart tvingas till ytterligare ändringar i ett försök att rädda gruvbranschens fortsatta verksamhet i Sverige. Detta skapar en onödig oro och osäkerhet för branschens aktörer vilken lätt hade kunnat undvikas.

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

41

Vårt mest populära och mångsidiga aggregat garanterar en pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet. För att maximera produktiviteten kan aggregatet utrustas med en � erträdshanteringsenhet.

Några förbättringar på senaste modellen av Log Max 6000V:

Cat 313 D ............................2015 Komatsu PW150ES ...........2002 New-Holland E 140 C SR ..2012 13400 tim. Indexator tiltrot. S60, 4730 tim. S60, C-smörjn., värm6000 tim, tiltrotator Indexator. knappstyrd. are, Indexator, grip, plan.skopa

Take-Job TB175W ..............2004 Terex TW 110 .....................2010 LiuGong CLC925E .............2015 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 3540 tim, Indexator R8 S80 fäste Engcon EC10 m ,S45 fäste. och grip L8 spakar, Cummins.

Eliminera kostsamma driftstopp Förläng filtrets livslängd med Turbo II Cyklonrenare.

Vi tillhandahåller produkter med hög kvalitet för industri, transport och entreprenad! Fiat-Hitachi FR 130 ............1996 Atlas 140W .........................2020 Atlas 160W .........................2020 12500 tim, bra däck, stora BM, Swedish Edition, omg. leverans. Swedish Edition, omg. leverans. 3:e hydr.funktion.

Åter försäljare för:

mail@sveadiesel.se | www.sveadiesel.se | Tel 08-764 66 10


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Hallå där... Anna Furness, vd på Skogsentreprenörerna som nu inleder samarbete med en redovisningskonsultbyrå som har spetskompetens inom ekonomi och revision.

Vad innebär detta samarbete för Skogsentreprenörrnas medlemmar? – I och med detta täcker vi medlemmarnas behov av skräddarsydd rådgivning inom både juridik och ekonomi. Behövs det spetskompetens är det tryggt och starkt att ha tillgång till sakkunniga samarbetspartners på EY Konsult. Vilka är EY Konsult? – De finns över hela landet Anna Furness, vd på men i första hand är det Joa- Skogsentreprenörerna. kim Åström, ekonom tillika auktoriserad revisor vid EY i Umeå, som kommer att bidra med sin kompetens. Med 20 års erfarenhet, alltid med en stor del skogsentreprenörer i kundstocken, kan han branschen och dess breda spektra av frågor Vad kan EY hjälpa medlemmarna med? – Det är inte ovanligt att EY kommer in när företag hamnat i en akut ekonomisk kris. I dessa lägen finns en hel del att tänka på. Inte sällan gäller det att få kontroll och säkerställa att man följer lagar och regler för att slippa personligt betalningsansvar.

”Politikens hantering av gruvnäringens tillståndsprocesser signalerar att gruvnäringen inte ska göra sig besvär i Sverige.” Maria Sunér Fleming, vd på Svemin som är kritisk till regerings hantering av tillståndsansökningar för uppstart av gruvor.

Ny byggprognos:

Uppåt för anläggningsbranschen Barometerindikatorn föll något i december, till 95,6 från 97,2 i november. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning samt hushållen bidrar till nedgången vilket i huvudsak förklaras av att företagen har blivit dystrare i sina nulägesomdömen. Indikatorn för byggoch anläggningsverksamhet steg med 0,7 enheter i december och det är nu tredje månaden i rad som indikatorn ökar. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom anläggningsverksamhet medan indikatorn för husbyggande minskar något. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i december,

från 94,9 till 95,6. Bakom uppgången ligger mindre negativa omdömen om orderstockarnas storlek bland anläggningsbyggarna. Företagens anställningsplaner skiljer sig åt mellan husbyggarna och anläggningsbyggarna. Medan husbyggarna i stor omfattning planerar för neddragningar svarar anläggningsbyggarna att de har ett visst behov av att nyanställa. Företagen inom byggoch anläggningsverksamhet rapporterar om ett minskat byggande de tre senaste månaderna. Företagens förväntningar är att det kommer fortsätta att minska, dock inte i lika stor utsträckning som förra månaden. Drygt hälften av företagen uppger att det främsta hindret för ett ökat byggande är otillräcklig efterfrågan. Andelen fö-

UPPLEV TRÄDVÅRD FRÅN VERMEER 2021! SVERIGE +46 583 75 74 75

NORGE +47 920 38 511

WWW.VERMEERVIKING.COM

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S and/or other countries. © 2021 Vermeer Corporation. All Rights Reserved.

Det går något bättre för anläggning än för husbyggnation just nu. Det visar senaste barometern från Konjunkturinstitutet.

retag som uppger andra faktorer som anledning är fortsatt jämförelsevis stor. Orderstockarna de tre senaste månaderna rapporteras ha minskat ytterligare jämfört med föregående månad. Förväntningarna på de kommande tre månaderna har dock ökat för tredje månaden i rad och är nu i nivå med det historiska medelvärdet.

Byggföretagen rapporterar att antalet anställda minskat de senaste tre månaderna, även om det inte är i lika stor utsträckning som föregående månad. Anbudspriserna uppges ha fallit i lika stor utsträckning som föregående månad och förväntningarna är att de kommer fortsätta att falla.

Viking INFO@VERMEERVIKING.COM


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

43

HJULGR ÄVARE BANDGR ÄVARE Hjull astare

Just nu har vi nya maskiner för omgående leverans! Kontakta oss för mer info.

KONTAKTA OSS! Grävmaskinsspecialisten GMS AB Minnesstensvägen 99 263 91 Höganäs www.mecalac.se

P-O: 070-300 99 88 p-o@gravmaskinsspecialisten.se Anders: 070-390 96 06 info@atfordonscervice.se Jörgen: 070-661 00 11 jorgen@esontrading.com

SORTERAREN

Mycket kraftig konstruktion! w w w.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Tele fon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se Förmånlig fi fin nansiering genom

Från:

2.500:-/mån


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Ny hjulgrävare från Doosan Maskinmässan Intermat flyttas till 2024.

Foto: Per Eriksson

Intermatmässan i Paris ställer in

På grund av de många osäkerheter som uppstått på grund av Covid-19-pandemin och som sannolikt kommer kvarstå under först halvåret 2021 har arrangörerna av Intermat-mässan fattat beslutet att ställa in årets upplaga av den stora bygg- och anläggningsmässan som skulle arrangeras den 19–24 april nästa år i Paris. Mässan flyttas fram till april 2024. – Detta beslut har idag visat sig vara oundvikligt med tanke på en folkhälsomiljö som fortfarande är osäker inför första halvåret 2021 och som skulle innebära stora hälsorisker för besökarna och utställarna. Beslutet fattades i samråd med branschorganisationer tillsammans med Intermat:s styrelse, skriver Intermat i ett pressmeddelande.

Boliden begär prövning av regeringsbeslut Boliden avser att begära rättsprövning av regeringens beslut att Natura2000-tillstånd krävs innan ansökan om bearbetningskoncession för Laver-fyndigheten. Detta mot bakgrund av att regeringens beslut saknar tydligt stöd i svensk lagstiftning samt att en Natura2000-tillståndsprövning Mikael Staffas, vd på bäst genomförs senare i tillBoliden. ståndsprocessen. Regeringen meddelade den 23 december att Bolidens överklagande av Bergmästarens beslut avseende koncessionsansökan för Laver-fyndigheten avslagits. Beslutet innebär att en eventuell påverkan på Natura 2000-områden ska utredas tidigt i gruvprojektet och helt separat från en senare miljötillståndsansökan. Bolidens inställning är att Natura 2000-prövningen bör genomföras samtidigt som miljötillståndsprövningen, i ett skede när kännedomen om den planerade gruvverksamheten är högre. – Laver-fyndigheten är fortsatt intressant även om regeringens tolkning innebär att projektet skjuts framåt i tiden. Vi ska naturligtvis göra alla miljöutredningar som krävs, men vi vill göra dem i rätt ordning, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef på Boliden.

Rälsklipp från Italmek

Den italienska redskapstillverkaren Italmek har lanserat en rälsklipp utvecklad för riktigt tung användning. Verktyget väger 3500 kilo och klipper alla dimensioner av räls. Arbetstrycket är 320 bar och flödet är 200/350 liter/minut. Enligt tillverkaren är verktyget effektivt samt byggt för många års användning. Italmek:s produkter säljs i Sverige av Leif Karlsson Åkeri & Konsult i Uppsala och i sortimentet finns förutom rälsklippen bland annat skrotsaxar, nibblare, sorteringsgripar och betongkrossar.

Nu lanserar Doosan den nya 5-tonaren DX57W-7. Förutom en ny steg 5-motor kommer den nya maskinen med flera funktioner för ökad komfort, bekvämlighet och flera möjligheter till uppkoppling.

Den nya femtonaren ersätter föregångaren Doosan DX57W-5 som funnits i den svenska generalagenten Maskinas sortiment några år. Den nya maskinen kommer bli tillgänglig i Sverige under det andra kvartalet i år. DX57W-7 har Doosans senaste DoosanConnectsystem installerat som standard. Det är ett telematikhanteringssystem som samlar in data från sensorer på maskinen. Andra standardfunktioner är stereoanläggning integrerad i instrumentpanelen (med Blåtandsströmningsfunktion) tillsammans med en USBladdare i hytten. Som tillbehör finns också ett 360 graders kamerasystem för runtomsikt och ultraljudsdetektering av hinder för ökad säkerhet vid drift. Ratten kan justeras så att den passar föraren. Sittdynans position och vinkel såväl som konsolernas position kan justeras oberoende av varandra.

Doosan lanserar en ny modell i 7-serien grävmaskiner. Nu kommer 5-tons hjulgrävaren DX57W-7 som bland annat är utrustad med ny steg V-motor.

Det justerbara ryggstödet och svankstödet ger extra komfort för ryggen. Sätesvärme är standard liksom hyttbelysning, solskydd och sidospegel.

ning varierar maskinen vikt från 5.790-5920 kilo. Med en 1,9 meters bom är grävdjupet 3.795 mm, räckvidden är på 6.400 mm rakt fram och 6.170

Förutom vanliga grävnings- och markjobb betonar Doosan på att hjulgrävaren också kan användas för lastning av utrustning på lastbil och förflyttning av rör och material på arbetsplatsen. Det finns övervakningssystem som automatiskt varnar vid överbelastning. DX57W-7 är utrustad med en Doosan D24 steg V-motor på 57 hästkrafter vid 2400 varv/minut. Maxhastigheten anges till 30 km/tim. Standardskopan är på 0,175 kubikmeter och beroende på utrust-

Föraren kan enkelt finjustera stolen, ratten och konsolerna för att hitta sin rätta position.

mm uppåt. Max grävkraft är 2,8 ton med 1,9 meters bommen. Maskinen har en lyftkapacitet på 1,2 ton vid 5 meter.

Svensk tillverkning

Blommenhovsvägen 26 • 611 31 Nyköping

Telefon 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin: 070-545 84 20


NYHET! JYKI ULTRA LOW Timmersläpet Jyki Ultra Low är en blick in i framtiden. Tack vare den optimerade och hållbara konstruktionen är släpets lastutrymme så stort som möjligt. Den låga chassihöjden har uppnåtts som en följd av ett långt utvecklingsarbete. Tack vare den nya chassikonstruktionen är släpets ramhöjd endast 1030 mm*.

WWW.SJOGRENSLASTVAGNAR.SE

*Med däckdimensionen 265/70R19,5”

Sjögrens Lastvagnar AB Tel. 0226-662 50 • info@sjogrenslastvagnar.se • www.sjogrenslastvagnar.se

Gremo Maskinservice ny servicelämnare för Rottne Från och med årsskiftet är Gremo Maskinservice, GMS, i halländska Ätran ny servicelämnare för skogsmaskiner från Rottne. Ett löpande avtal är skrivet tillsammans med Rottnes återförsäljare i Växjö, Sundahls Maskinaffär. Rottne Industri har länge sökt efter en servicelämnare i Halland. En första kontakt mellan parterna togs efter sommaren och Gremo Maskinservice visade intresse direkt. – I ärlighetens namn har vi varit lite dåliga på försäljning i Halland på grund av att vi inte har haft någon servicelämnare i närheten. Nu har vi alla förutsättningar att öka försäljningen samtidigt som vi ger redan befintliga ägare av Rottnemaskiner möjligheten att serva sina maskiner på närmre håll, säger Jonas Pettersson, säljare på Sundahls Maskinaffär. Gremo Maskinservice utför reparationer och

service på skogsmaskiner inom hela Halland och de sydvästra delarna av Småland. Företaget har över 30 års erfarenhet av skogsmaskinsunderhåll och servar sina kunder både med två servicebussar och på den stora verkstaden i Ätran. – Vi ser mycket positivt på det nya samarbetet med Sundahls Maskinaffär och Rottne. Närhet till service är A och O och i och med vårt kontrakt breddar vi nu servicemöjligheten med ökad täckning på Sveriges västkust för de som kör Rottne. Att vi nu även tar in Rottnes maskiner ser vi som ett extremt starkt komplement i vår verksamhet, säger Karl

Johansson, eftermarknadssäljare på Gremo Maskinservice.

Avtalet är löpande och skrivet mellan Sundahls Maskinaffär och Gremo Maskinservice. – GMS arbetar sedan tidigare med andra mär-

Nu är Gremo Maskinservice i halländska Ätran ny servicelämnare för skogsmaskiner från Rottne. Ett avtal är skrivet med Rottnes återförsäljare Sundahls Maskinaffär.

”Nu har vi alla förutsättningar att öka försäljningen.” Jonas Pettersson säljare på Sundahls Maskinaffär.

ken inom skogsmaskinsbranschen, men det är inga problem för oss. Vi har varit ute efter en stark och kunnig samarbetspartner som ska gagna befintliga och blivande Rottneägare i Halland och det har vi fått nu, säger

Jonas Pettersson. På Rottne Industri är man väldigt nöjda med det nya samarbetet mellan Gremo Maskinservice och Sundahls Maskinaffär. – I den här branschen är det viktigt att skapa al-

lianser och partnerskap med duktiga och kunniga tekniker och det kommer Rottnes kunder att få hos Gremo Maskinservice, säger Arne Isaksson, försäljnings- och marknadschef på Rottne Industri.


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 10 2020

TRAKTORGRÄVARE Volvo BM 646 4WD GDS..................-83 Volvo BM 6300 ...............................-85 Hydrema 928D rototilt, grip, fullt utr .-08 Hydrema 928C ................................-06 Hydrema 928 rototilt .......................-04 GRÄVMASKINER HJUL Volvo EW160 rototilt ........................-01 Fiat Hitachi FH130w (GDS) ..............-96 GRÄVMASKINER LARV Volvo EC 70 rototilt stållar v ..............-01 Volvo ECR88D rototilt .......................-15 Volvo ECR 88 rototilt ........................-06 Volvo ECR88 Plus, rototilt .................-11 Volvo ECR88 Plus .....................-07, -11 Volvo EC140LC ................................-01 Volvo EC140 BLC, rototilt .................-02 Volvo EC140DL rototilt, blad ............-12 Volvo ECR145EL rototilt, blad ...........-18 Volvo EC280W ..........................-98, -99 Volvo EC340W ..........................-97, -98 Cat E70 rototilt, stållar v ...................-92 Cat 308D CR rototilt, stållar v ...........-12 Cat 311 CU rototilt, blad ..................-07 Åkerman H5 rototilt, blad .................-92 Åkerman H7C, bredlar v ....................-90 Hitachi FH130.3 ..............................-96 Hitachi FH 400 ................................-93 Hitachi ZX85US-3 rototilt m grip.......-13 JCB 8085 rototilt .............................-11 JCB JS130 .......................................-99 Kobelco SK 75SR-3E rototilt, ståll. ...-15 Kobelco 235SR NLC rototilt, grip ......-04 Kobelco 905LV-II rototilt ..................-89 NH Kobelco E70B rototilt, stållar v ....-08 Takeutchi TB290 rototilt ...................-16 Take-Job TB070 ...............................-99 Take-Job TB 1140 rototilt .................-04 DUMPRAR Volvo A20C 6x6 ........................-99, -00 Volvo A20 6x4..................................-89 Volvo A20 6x6..................................-89 Volvo BM 861 6x4 ...........................-80 Volvo BM 861 6x4 lastväxlare ..........-85 Volvo BM 860TL, 6x4 .......................-72 Bergman 3009R multitipp ...............-11 Hydrema 910 4x4 ...........................-95 Hydrema 912D, multitipp, (2 st) ......-08 Hydrema 912, 4x4, multitipp ...........-01 Hydrema 912C, 4x4, multitipp .-04, -06 Hydrema 912C, 4x4 multitipp ..........-06 MINIDUMPER Kubota KX070-4, breddbar, nyskick .-15 TERRÄNGFORDON Honda TRX Rancher, Foreman, Rubicon 4WD, till Kampanjpris ......................NYA Bucher Duro 4x4 ......................-99, -00 Bucher Duro 6x6, kran ..............-00, -02

MASKINTRAILER JPM, 19 och 27 ton NYA TRAKTORER Zetor 47-18 GDS .............................-79 Zetor 70-45 4WD, last .....................-82 Volvo BM 700 Turbo, lastare, understål mm. ....................-78 Fiat 60-90 4WD lastare ...................-89 Fiat 680 4WD ..................................-81 Kubota 8200 HST div. redskap medföljer ..............-89, -93 MF 399, 4WD ..................................-92 New Holland 34-35 4WD, last, frontlyft, snöplog, skopa ................................-98 MINIGRÄVARE UPP TILL 7 TON Volvo ECR28 rototilt .........................-05 Volvo ECR45 rototilt .........................-06 Volvo EC55B ....................................-04 Volvo ECR58 Plus rototilt..................-11 Cat 301-7D .....................................-16 Cat 303.5 ECR rototilt .....................-12 Cat 305.5 DCR rototilt .....................-12 Daewoo Solar SL55 .........................-01 JCB 080 ..........................................-07 JCB 8032 ........................................-05 JCB 8032 ZTS ..................................-05 Takeutchi TB153FR rototilt, grip ........-17 Take-Job TB145, rototilt, grip, rälsutrustning...................................-08 Take-Job TB035 ...............................-96 Hyundai R18-9 100 tim ...................-18 Neuson 3703RD rototilt ...................-04 Neuson 38Z Powertilt .......................-08 Neuson 6003, rototilt, stållar v .........-06 Yanmar Vio 50 rototilt ......................-12 Yanmar Vio 57 rototilt ......................-12 LASTMASKINER Volvo L20B ......................................-03 Volvo L25F .......................................-11 Volvo L50 ser vospak .................-89, -90 Volvo L70 ser vospak .........-88, -89, -92 Volvo L70 ser vospak, twin ................-90 Volvo L70B ......................................-93 Volvo L70C ......................................-93 Volvo L70C .....................................-98 Volvo L70D ......................................-02 Volvo L90 kompaktor ......................-88 Volvo L90B ......................................-94 Volvo L90 ................................-87, -89 Volvo BM 621 ..................................-77 Volvo BM 4500 ................................-83 JCB 406 ..........................................-08 Komatsu WA 75-3 ...........................-00 Atlas 65 ..........................................-02 Terex TL80 36 km/h .........................-11 Terex TL100 36 km/h .......................-14

SE FLER MASKINER PÅ

WWW.LARSSONSMASKINER.SE

44 Vi har 200-300 nya och beg redskap till gräv- och lastmaskiner Öppet 8.00-17.00 vardagar. Lördag ring för öppettider.

Järngatan 1 • 666 31 BENGTSFORS

0531-104 82 • 070-661 66 95

Mellanskog har infört en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu kan höjapriserna mellan 20-50 kronor per kubikmeter fast mått toppmätt volym (m³to).

Mellanskog justerar virkespriserna

I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kronor per kubikmeter fast mått beroende på geografi.

Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att ickemedlemmar får ett läg-

re massavedpris (20kr/ m³fub).

– Många söker sig till Mellanskog, vi kan redan nu konstatera att medlemsantalet ökat under 2020. En stark skogsägarförening innebär en kraftfull aktör på virkesmarknaden och en tydlig röst för rätten att äga och bruka sin skog, därför

”Jag tror att Mellanskogs position kommer att stärkas ytterligare under året.”

Fredrik Munter vd för Mellanskog.

vill vi bli ännu fler, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog. Förändringarna är en del av en långsiktig strategi att ytterligare stärka mervärdet med medlemskapet.

Samtidigt anpassar Mellanskog prissättningen på granmassaved efter förändringar i industristrukturen. Det innebär att granmassaved tas bort som sortiment i Härjedalen och Hälsingland. I Örebro, Dalarna och Gästrikland justeras priset på granmassaved ned till samma nivå som barrmassaved. Priset på bränsleved

justeras ned med 3okr/ m³fub i områden som angripits hårt av granbarkborre; Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Stockholm. Förändringen sker mot bakgrund av mycket högt utbud och höga lager i området. – Det händer mycket på Mellanskog just nu. I slutet av förra året kunde vi genomföra en vinstutdelning på 36 miljoner, trots ett utmanande år. Nu blickar vi framåt mot 2021 och jag tror att Mellanskogs position kommer att stärkas ytterligare under året, säger Fredrik Munter.

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

47

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Fina maskiner till salu!

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor.

Arkivbild Volvo EC160D .....................2013 Värmare, centralsmörjning, Engcon rototilt, ny larv.

Doosan DX62 R-3 ..............2016 3700 tim. EC206 tiltrotator, c-smörj. larvstyrning, 3 skopor

Doosan 170W-5 ..................2020 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

DETTA INGÅR • • •

Kan fås med Hiab 144 Hi-Duo kran. SISU och Jumbo Lastväxlarfla flak Maskinflflaak 16-25ton, 5-7 m även med hjulfificckor, grusflflaak/schaktflflaak

Volvo FH12 4x2 ..................1999 53000 mil, tipp, kranfäste+hydraulik plogfäste, fäste för TMA

1st högupplöst 7” monitor 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter

Kan fås med EC02 tiltrotator till bra pris! Doosan DX19 ......................2020 1880kg, Breddbar undervagn, tiltbart fäste, 3 skopor, 2 års garanti.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Kontaktperson Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

oemautomatic.se

Återförsäljare för: Uthyrning & försäljning. Vi ordnar med finansieringen! fin

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Medel till stabilisering av muddermassor

Klimatklivet har beviljat investeringsstöd för större biogasanläggningar.

Stora investeringar i biogasanläggningar

Naturvårdsverket har under hösten beslutat om flera större åtgärder inom plaståtervinning och biogas. Investeringarna genom Klimatklivet ska bidra till att både minska utsläppen och stärka den cirkulära ekonomin i Sverige. Under hösten 2020 har Klimatklivet beviljat stöd till bland annat större anläggningar som ökar användningen av biogas. En av dem är Orangegas Sverige AB som fått 36 miljoner kronor i investeringsstöd för att uppgradera och förvätska biogas för tunga fordon. Även Gasum AB har sammanlagt beviljats drygt 312 miljoner kronor för biogasåtgärder med flytande biogas i Borlänge och Mörbylånga kommun. Genom att ersätta diesel med flytande biogas kan åtgärden i Mörbylånga minska utsläppen med 334 600 ton koldioxid per år. Etablering av den här typen av produktionsanläggningar innebär nya förutsättningar i klimatarbetet och ger en grund att bygga vidare på inom fossilfri energi och infrastruktur för tankstationer och bränsle. Flytande biogas bidrar till omställningen av förnybara bränslen för tunga transporter.

Maskintillverkare testar bränslecellsdrift

PowerCell Sweden, som utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar, har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från en ledande europeisk tillverkare av entreprenadmaskiner. Systemet beräknas levereras vid halvårsskiftet i år. Kunden ska använda systemet för att testa hur en hjullastare kan elektrifieras med hjälp av bränsleceller och vätgas. PowerCell lanserade i april förra året nya strategiska prioriteringar som bl a innebär ett ökat fokus på anläggningsmaskiner. – Anläggningsmaskiner körs nästan uteslutande på diesel och står för stora utsläpp av koldioxid och skadliga ämnen såsom partiklar och kväveoxider. En elektrifiering med hjälp av bränsleceller och vätgas är ett mycket attraktivt alternativ för dessa fordon eftersom de ger samma körbarhet och gångtid som konventionella drivlinor utan andra utsläpp än vatten, säger Andreas Bodén, försäljningschef på PowerCell.

Muddring och hantering av muddermassor påverkar miljön. För att minska miljöpåverkan kan stabilisering vara en metod för att begränsa spridningen av föroreningar i muddermassor.

De stabiliserade massorna kan sedan användas för att bygga upp ny infrastruktur. Statens geotekniska institut (SGI) får 1, 58 miljoner kronor från Trafikverket för ett projekt med syfte att ta fram en ny metodik för hållbar stabilisering av muddermassor. Vid byggande och vid muddring genereras stora mängder överskottsmassor som ofta är förorenade och har låg hållfasthet.

Behovet är stort av hållbara material och säkra metoder som kan användas vid byggande. – Dagens hantering av lågkvalitativa överskottsmassor innebär deponering i deponier för icke farligt avfall eller inert avfall. En ökad återvinning av denna typ av massor kan minimera klimatoch miljöbelastningen, säger Darya Kupryianchyk, forskare på Statens

”Muddermassor kan stabiliseras direkt på plats och användas för att bygga upp ny infrastruktur.”

Darya Kupryianchyk forskare på Statens geotekniska institut.

SGI får medel till hållbar stabilisering av muddermassor.

geotekniska institut. – Stabilisering har potential att bli en miljömässigt fördelaktig och kostnadseffektiv metod för lågkvalitativa massor. Muddermassor kan stabiliseras direkt på plats och användas för att bygga upp ny infrastruktur. Projektet ska ta fram en metodik för att utvär-

dera de miljömässiga effekterna av stabilisering av sediment under konstruktionernas planerade livslängd. Fokus är på energiförbrukning, belastning av koldioxid och urlakning av föroreningar. En nyckelfråga är vilken mängd och vilken typ av bindemedel som krävs för att uppnå en god miljögeoteknisk konstruktion.

Samarbete om elektrifierad gruvdrift i Pajala Vattenfall och Kaunis Iron har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Samarbetet innebär att hitta affärsmässiga lösningar för att minska behovet av fossila bränslen i gruvverksamheten. Här kan framtida vindkraftsprojekt som exempelvis Käymävaara och Selkävaara spela en viktig roll. – Vi har höga ambitioner när det gäller att

inte bara leva upp till de krav som redan finns på hållbarhet, vi har uttalat visionen att vi ska leverera världens mest hållbara järnmalm. Det här är ett viktigt steg för att uppnå den målsättningen, säger Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron.

– Det är mycket positivt att vi nu tillsammans med Kaunis Iron tar ett steg mot ökad elektrifiering för att fasa ut fossila bränslen, ett nödvändigt steg i vårt gemensamma arbete med vår tids största utmaning. Fossilfria lösningar

har sin självklara plats i framtidens samhälle och basindustri, säger Anna Borg, vd och koncernchef på Vattenfall.

Vattenfall och Kaunis Iron vill dessutom utveckla lösningar för elektrifiering av berg- och persontransporter i gruvan och övriga anläggningsdelar inom gruvområdet där det är möjligt. Redan nu pågår en utredning av fossilfria transportlösningar mellan gruvan i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Pitkäjärvi. – Svensk gruvindustri

står inför stora förändringar för att minska beroendet av fossila bränslen och utveckla en klimateffektiv och ansvarsfull gruvdrift. Detta är en förutsättning för omställningen till ett hållbart samhälle och för att bidra till den lokala utvecklingen med en så liten klimatpåverkan som möjligt. Kaunis Iron vill ta ett aktivt ansvar för denna utveckling och därför är detta samarbete med Vattenfall mycket viktigt, säger Klas Dagertun.

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Naturvärden ska dokumenteras på nytt sätt Vid årsskiftet slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med att en anmälan eller ansökan om avverkning kommer in till myndigheten. Istället kommer naturvärden att dokumenteras på ett nytt sätt. För runt ett år sedan beslutade Skogsstyrelsens styrelse att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med tillsyn senast vid årsskiftet 2020/2021 –förutsatt att ett nytt system för att kunna dokumentera naturvärden är på plats. För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte kommer att registrera en eventuell nyckelbiotop. ­– Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund,

chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen. – Den andra skillnaden blir att vi endast kommer att samla in fakta om området som anmälan eller ansökan om avverkning gäller. När vi har gjort en nyckelbiotopsinventering har vi kunnat gå utanför området som anmälan eller ansökan gällt eftersom en nyckelbiotop kan ha andra gränser, men så blir det inte nu, fortsätter han. Omkring 200 nyckeldiotoper per år upptäcks och registreras i samband med tillsyn. Bakgrunden till beslutet att Skogsstyrelsen inte längre ska göra detta, är att myndigheten kommit fram till att det är olämpligt att blanda

49

tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte har med lagen att göra. Bakgrunden till beslutet att Skogsstyrelsen inte längre ska göra detta, är att myndigheten kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att lagstiftningen följs, till exempel i en granskning av en ansökan om skogsavverkning. Beslutet om nyckelbiotoper har väckt stark

”Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn.” Magnus Viklund chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Hymach släntklippare

För ett år sedan beslutade Skogsstyrelsen att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med tillsyn senast vid årsskiftet 2020/2021 – förutsatt att ett nytt system för att kunna dokumentera naturvärden är på plats.

Foto: Per Eriksson

kritik från miljörörelsen och länsstyrelser. En del lyfter fram att risken ökar för att områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att avverkas. – Man kan argumen-

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

tera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela

skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i k fördel, man k et är en stor an röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flfleera funktioner vid en körning

AX kättingklippare

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

Räckesklippare T 125B

Kranhängd stolp- och räckesklippare

med Sunfab hydraulmotorer.

Hinnagårds Mekaniska AB

AX Boomerang

Hydrauldriven rotoklippare

med kivar eller kätting 10 mm.

Släntklippare & redskapsbärare för entreprenörer med höga krav Tel 0346-250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagård.se • 311 65 Vessigebro


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Forsmark har fyllt 40 år

Tidigare har Laxo levererat alla automatspännare med stålvajer, men nu finns kätting som alternativ.

Spännare med kätting eller vajer från Laxo Mekan

De allra flesta timmerbankar från Laxo levereras idag med inbyggd automatspännare, som gör lastning och lossning av timmer till en fröjd. Men Laxo fortsätter hela tiden att utveckla sina produkter och kan nu även erbjuda spännaren med kätting. – Tidigare har vi levererat alla automatspännare med stålvajer, men nu finns även kätting som alternativ. Det här är en lösning som kunderna har efterfrågat och vi har lyssnat, säger Daniel Wallskog på Laxo, säljare får timmerutrustning på Laxo Mekan. Båda varianterna passar i Laxo LX Aluminiumbanke, och började levereras under hösten 2020.

Så ska behandling av farligt avfall rapporteras

Nu kan behandlare av farligt avfall börja rapportera in behandlingsresultat till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det som ska rapporteras är mängden avfall som efter behandling fortfarande är farligt avfall, mängden som upphört att vara farligt avfall samt mängden som inte längre är avfall alls. Uppgifter om avfallsbehandlingen från det närmast föregående kvartalet ska rapporteras kvartalsvis senast den sista januari, april, juli och oktober. Det avfall som behandlats under oktober, november och december 2020 ska till exempel rapporteras in senast sista januari 2021. Även behandlingsmetoderna ska rapporteras till avfallsregistret. – Målet är att så lite farligt avfall som möjligt återstår efter behandlingen. Allt som inte längre är farligt kan ingå i cirkulära flöden säger Ulrika Gunnesby, enhetschef på Naturvårdsverkets avfallsenhet.

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumeras i Sverige.

På 1970-talet var Forsmark en av Nordens största byggarbetsplatser, och i mitten av 1970-talet var arbetsstyrkan 2 700 personer. – Om man stannar upp och tänker på det är det rätt fantastiskt vad som åstadkommits här i norra Uppland, av människor med olika bakgrund och kunskaper. Alla forsmarkare, såväl dagens anställda som alla de som varit med och bidragit på olika sätt under byggtiden och de 40 år som vi producerat fossilfri el, har all anledning att vara stolta, säger Björn Linde som är vd på Forsmark. Forsmark 1 har sedan starten 1980 producerat cirka 280 TWh el till marknaden, Forsmark 2 har stått för 275 TWh medan den yngsta och mest kraftfulla reaktorn, Forsmark 3, tidigare i höst har passerat 300 TWh el vilket endast åtta av världens kokvattenreaktorer gjort tidigare. Forsmark 3 är den reaktor som producerat mest el i Norden. Årligen producerar Forsmarks kärnkraftverk cirka 25 TWh el. Det räcker till att försörja Storstockholm med el tre gånger om. Sedan starten 1980 har Forsmark levererat över 850 000 000 000 kilowattimmar el. Vid slutet 1950-ta-

Taklagsfirande med utsikt. 1980 kunde Forsmark 1 tas i bruk.

Foto: Göran Hansson/Forsmarks kraftgrupp

let stod Vattenfall inför både ökad elkonsumtion och allt färre utbyggbara vattenkraftsresurser. Då började man utreda och undersöka lämpliga platser för kärnkraftverk. Vattenfalls första lättvattenreaktor skulle ligga vid Ringhals på västkusten. Den andra skulle enligt Vattenfalls tidiga planer ligga söder om Stockholm, utanför Trosa. Vattenfall köpte mark och skaffade de tillstånd som behövdes. Men regeringen ville hellre förlägga kärnkraftverket till Forsmark i Östhammars kommun och så blev det. Med kärnkraften kunde det skapas sysselsättning, bostäder byggas, skatteunderlaget öka och kommunen få en rejäl skjuts. ”Glädjebudet om kärnkraft till Forsmark”, skriver Erik Löfström, byggnadschef i Östhammars kommun i sina dagboksanteckningar från 1970. Den 26 oktober samma år bifaller stadsfullmäktige

i Östhammar Vattenfalls, eller dåvarande Vattenfallsverkets, ansökan om ”atomkraftsbygge” i Forsmark: ”Stadsfullmäktige finner det synnerligen angeläget att med kraft tillstyrka bifall till koncessionsansökan”, kan man läsa i yttrandet från Östhammars stadsfullmäktige. Året därpå ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt och anläggningsarbetena av Forsmark 1

börjar i oktober 1971. Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. I september 1980 uppgick arbetsstyrkan till 1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3. Det var då Nordens största byggplats. År 1985 togs Forsmark 3 i drift.

Forsmark var under byggtiden en av Nordens största byggarbetsplatser.

Foto: Göran Hansson/Forsmarks kraftgrupp

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018 ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Stiftelse stöttar skogsskadeforskning Törskate, knäckesjuka och betesskador är begrepp som kan hålla skogsägaren vaken om nätterna. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Nu riktar Norra Skogs forskningsstiftelse blickarna mot problemet och stöder forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden. Enligt en rapport från Skogsstyrelsen har omfattningen av multiskadad skog ökat de senaste åren och nu bedöms en fjärdedel av all ungskogsareal i Norrbotten och Västerbotten vara i dåligt skick. Även skogsbestånd i Jämtland och Västernorrland är drabbade. Norra Skogs forsk-

”Alla våra medlemmar påverkas av multiskador i skogen.”

Hummern är mönsterskyddad och fällgreppet Pat. sökt.

Marie Simonsson ordförande i Norra Skogs forskningsstiftelse.

Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många är oroliga inför utvecklingen. Nu riktar Norra Skogs forskningsstiftelse blickarna mot problemet och stöder forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden

Foto: Per Eriksson

ningsstiftelse bedömer situationen så allvarlig att den har beslutat att fokusera på ämnet multiskadad skog under minst tre års tid. Enligt stiftelsens ordförande Marie Simonsson finns det i nuläget för lite kunskap i ämnet. – Det här är ett jättestort ämne och det finns så många inriktningar. Den forskning som har bedrivits tidigare har varit sektoriserad och utan ett helhetsgrepp på skadorna har det varit svårt att ge råd till våra medlemmar. Forskningen har sällan bedrivits ur skogsägarens perspektiv och vi vill peka på att detta är väldigt

viktigt för ekonomin i familjeskogsbruket, säger Marie Simonsson, ordförande i Norra Skogs forskningsstiftelse. Norrskog grundade forskningsstiftelsen för 24 år sedan med syfte att stötta forskning som är av praktisk nytta för skogsägare. Totalt har 20 miljoner kronor avsatts till stiftelsen. Beslutet att arbeta med ett tema de närmaste åren är ett nytt tillvägagångssätt för stiftelsen och enligt Marie Simonsson finns det flera fördelar med detta fokus. – Alla våra medlemmar påverkas av multiskador i skogen. Vi vill avsätta en

stor del av stiftelsens årliga anslag i ett antal år till detta. Då blir våra prioriteringar tydligare och det blir enklare att kontakta andra finansiärer. Det är en tydlig kursändring som jag tror gör det lättare att nå ut till forskarna. Trots krafttaget på multiskadad skog är det fortfarande möjligt att få anslag för andra forskningsområden också. Majoriteten av pengarna kommer dock att öronmärkas för forskning inom temat. Två ansökningar har redan antagits i projektet och förhoppningen är att fler forskare ska ta sig an ämnet utifrån ett skogs-

Smidig, robust och säker svensk trädklipp Finns i tre modeller för grävare: Hummern 170 för maskiner 3-8 ton. (med säker hantering) En grip som gör hanteringen och klipparbetet smidigt. Perfekt för snabba röjningsarbeten! För träd upp till 17 cm diameter.

Hummern 200 för maskiner från 2,5 ton och uppåt. För träd upp till 20 cm diameter (med säker hantering). Hummern 300 för maskiner från 10 ton och uppåt. För träd upp till 30 cm diameter (med säker hantering) Framtagen för grävmaskiner genom samarbete med entreprenörer inom branschen, för att tåla de belastningar som blir vid bruk av dessa maskiner. Återförsäljare: Staffare AB, Henrik Nilsson 070-247 22 00

ägarperspektiv. – Vi har som villkor att de vi ger anslag ska leverera resultat inom viss tid. Vi vill ha en populärvetenskaplig presentation från forskarna. Det är ju medlemmarnas pengar och de ska känna att forskningen är till nytta för mig i mitt skogsbruk. Nu är vi en jättestor skogsägarförening och när vi pekar med hela handen så kan det påverka att fler vill vara med, det kan inspirera andra och driva utvecklingen framåt. Jag tror att vi kan hjälpa till och jag tror att det kommer att bli väldigt bra, avslutar Marie Simonsson.

51

Delvator förvärvar servicelämnare i Stockholm Hitachis svenska generalagent Delvator AB förvärvar servicelämnaren HVL Maskin i Arlandastad strax norr om Stockholm. – Delvator är i ett expansivt skede och anläggningen i Stockholm lägger ytterligare en pusselbit i vår expansion. Norra Stockholm är perfekt läge dels för regionen, dels för närheten till Arlanda flygplats. Planen att på sikt utöka med fler servicetekniker och ökad kapacitet ligger i linje med den strategi vi har satt upp, säger Jonas Coltén, vd på Delvator. – Det är med stor glädje vi nu stärker vår närvaro i Stockholmsområdet. I och med förvärvet av vår servicepartner HVL Maskin har vi de rätta förutsättningarna på plats redan från start. Just Stockholm är den region med störst marknad och vi har länge sett en stor potential att etablera en egen sälj- och servicedepå här, säger Thomas Johnsson, Delvators eftermarknadschef. Genom att Delvator får sin egen organisation på plats kommer de närmare slutkunden och kundernas inflytande ökar. Även om det är samma personal kommer kunderna på sikt kunna dra nytta av att verksamheten utvecklas. En annan stor fördel är möjligheten att kundanpassa sålda maskiner i större utsträckning än tidigare. Det strategiska läget och den stora maskinvolymen har skapat detta behov som nu bättre kan tillgodoses, menar Thomas Johansson.

Svensk . kvalitet d a Anpassffs. för pro


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

STOCKMATTOR och SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Vi tillverkar även oklädda stockmattor!

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Även egen av tillverkning tor. sprängmat Snabba leveranser!

Tranås 1 2 m il Västervik 1 0 m il

Jönköping 12 mil

Oskarshamn 6,5 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

VIRSERUM Värnamo 12 mil Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

STARKARE

Industrial Radio Control AB vi jobbar för ”Säkerhet i Fokus”

TUFFARE

SNABBARE

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 786 97 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se

order@iggesundforest.se

iggesundforest.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

53

GREPPO-BORSTEN =Avdragsgill utan lön & arbetsgivaravgif t! Bra arbetsmiljöval!

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Effektiv och flexibel snörjning medTreman snöblad och Greppoborste!

Greppo-borsten kombineras med andra redskap utan tidskrävande byten. frilägger både snabbare billigare och säkrare. Suverän friläggning i kabelschakt, bensinanläggningar, rörgravar m.m. eller kanske i kombination med asfaltfräs? Sopar makadam vid spårarbeten, sopar snö ur växlar och övergångar vintertid på desamma.

Breddas från cirka 38 cm till 1 meter på 10 sekunder och du har en suverän städborste. Vänd planerskopa bakfram och sopa i skopa som då även fungerar som stänkskydd vilket kan vara bra i trånga stadsutrymmen med bilar och skyltfönster. Gör en persons arbete och nu kan spadkillen som får betydligt mycket bättre arbetsmiljö och kan utföra mer avancerade uppgifter istället.

TREMAN LJUSDAL

TREMAN

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Finns även med transportunderrede godkänd för 30 el. 80 km/h.

YOUTUBE

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se www.facebook.com/treman.hb

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM

Ponsse öppnar servicecenter i Kil servicecenter. Utöver Kil har Ponsse AB sju fullserviceanläggningar och 19 servicefordon runt om i landet. Därtill kommer 20 externa servicelämnare. Carl-Henrik Hammar, vd i Ponsse, är själv värmlänning och är som sådan extra glad över etableringen i Kil. –Samarbetet med Webes gör att vi kan vi stärka vår närvaro och samtidigt får tillgång till kompletterande resurser, säger han.

ett stort maskinkunnande och det delar han med sina medarbetare Daniel Nilsson och William Mossfeldt. När Per-Erik Mossfeldt för några år sedan köpte Webes var tanken att använda lokalerna för verkstadsändamål. Snart märkte han ett fortsatt och ökat intresse för företagets tjänster inom ytbehandling. Han beslutade då att göra en större utbyggnad för både ytbehandling och verkstad. – Att nu få samarbeta med Ponsse ska bli väldigt roligt. Det ger oss nya möjligheter att expandera, berättar Per-Erik Mossfeldt, som är uppvuxen i Kil.

Gemensamt intresse för skog och maskiner har öppnat för samarbete mellan Ponsse och Webes i Kil. Med detta stärker Ponsse sin service i en för svenskt skogsbruk väldigt viktig region. Från vänster: Daniel Nilsson, servicetekniker,Per-Erik Mossfeldt, vd på Webes och Mikael Fredriksson, servicetekniker.

Webes, formellt Wermlands Betning & Service AB, är i grunden inriktat på kemisk ytbehandling av rostfritt stål, men i företaget finns också en omfattande verkstadskompetens inom både skog, anläggningsmaskiner och krossverksamhet. Ägaren Per-Erik Mossfeldt har

Samarbetet gläder också Ponsses servicetekniker Mikael Fredriksson. Under sina hittills 1,5 år på Ponsse har han utgått med servicebuss från Molkom och besökt maskinägare i Värmland och delar av angränsande landskap. Nu får han en utökad roll, som platsansvarig för ser-

vicecentret. – Samarbetet ger oss tillgång till både lokaler och maskinkunnande. Samtidigt får vi möjlighet att bygga upp reservdelslager och butik, framhåller han. Mikael Fredriksson har tidigare varit anställd som skogsmaskinförare och har då haft Per-Erik

Gemensamt intresse för skog och maskiner har öppnat för samarbete mellan Ponsse och Webes i Kil. Med detta stärker Ponsse sin service i en för svenskt skogsbruk väldigt viktig region. Servicecentret drivs av Ponsse, som genom samarbetet med Webes får kompletterande tillgång till både verkstad och servicetekniker. – Skogen är en väldigt viktig näring i Värmland och i stora delar av övriga Sverige. Där skogen och skogsmaskinerna finns ska också vi finnas, säger Urban Folkesson, eftermarknadschef på Ponsse. – På fem år har Ponsse AB tredubblat omsättningen i Sverige, så det finns en god grund för företagets tydligt uttalade strategi att investera i egna

”Samarbetet med Webes gör att vi kan vi stärka vår närvaro och samtidigt får tillgång till kompletterande resurser.” Carl-Henrik Hammar vd för Ponsse AB.

Mossfeldt som servicetekniker. – Det har alltid fungerat bra, så det är riktigt kul att vi nu får jobba tillsammans på detta sätt. För Daniel Nilsson, född och uppvuxen i Sunne, ger samarbetet mellan Webes och Ponsse möjligheter att åter jobba med skogs-

maskiner. – Jag gick skoglig inriktning på naturbruksgymnasiet Södra Viken. När jag sedan började på Webes anade jag inte den här utvecklingen, säger han glatt.


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Hannele Arvonen sparkas som vd för Sveaskog. Hon ersätts tillfälligt av vice vd:n Per Matses.

Hannele Arvonen lämnar Sveaskog Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare ekonomichefen och vice vd, till tillförordnad vd från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som vd med omedelbar verkan.

– Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med ökade insatser för biologisk mångfald. Den strategiska inriktning Sveaskog antagit kommer att ställa krav på ett tydligt och omfattande utvecklings- och förändringsarbete, varför

styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande. – Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog. Rekrytering av ny vd inleds omgående. Under rekryteringsprocessen kommer Per Matses, tidigare ekonomichef och vice vd, att inneha rollen som tillförordnad vd.

Skåne i topp när det gäller husbyggnad I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 Det byggdes mer i Skåne 2020 än året innan. års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med cirka 3 respektive 10 procent. Det visar analysföretaget Navet Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet. Navet Analytics har tidigare rapporterat om hur husbyggnadsinvesteringarna väntas utvecklas på riksnivå. Dock är de regionala skillnaderna stora och en jämförelse mellan de tre storstadslänen visar att Skåne sannolikt går vinnande ur 2020. Det fjärde kvartalet återstår innan året kan summeras helt, men prognoser från Navet Analytics indikerar en svag uppgång för det sydliga länet, medan prognoserna för Stockholm och Västra Götaland pekar på minskade investeringsvolymer. Den positiva utvecklingen i Skåne drivs i huvudsak av kraftigt växande husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler samt inom kontor- och handelslokaler, medan minskade nybyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus istället påverkar i motsatt riktning.

Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i sitt bränsle och spara pengar. Med Örnsköldsviksföretaget Sandtecs nyutvecklade teknik kan barken dessutom torkas helt med hjälp av spillvärme.

Ny torkteknik kan dubbla värdet på bark Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i sitt bränsle och spara pengar. Med Örnsköldsviksföretaget Sandtecs nyutvecklade teknik kan barken dessutom torkas helt med hjälp av spillvärme – en hållbar lösning med fördelar i alla ändar. – Ett lastbilslass blir värt dubbelt så mycket pengar med torrare bark, säger Per Sandström, vd och grundare för Sandtec. Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör biobränslen högintressanta och bark från skogsindustrin är ett av de bränslen som används både i industrier och värmeverk. Innovationen kan göra barken mer intressant som alternativ till olja, kol och torv som många nu strävar mot att fasa ut. Fördelarna med att elda torrare bark är flera: Energivärdet är högre, mer bark kan lastas i transporterna, och det blir mindre rökgaser vid förbränningen. Med denna kunskap i medvetandet har konstruktionskonsulten Per

Sandström utvecklat ett koncept för en ny barktork. Till skillnad från tidigare modeller kan torken drivas med överskottsvärme från den anläggning där den placeras. Barken matas genom flera våningar, där 60-gradig luft pressas igenom barken underifrån. På en timme kan 30 kubikmeter bark torkas med en tork på 150 kvadratmeter och nå en vattenhalt på omkring 30 procent i stället för 60. Genom en enkel, beprövad konstruktion och smart utnyttjande av plats minimeras också kostnaderna för torken till omkring hälften av andra motsvarande maskiner. – Torken ska byggas i moduler, så att det går att bygga ut den med så stor yta och många våningar man vill ha, och den levereras färdig med tak, säger Per Sandström. Han har tidigare arbetat

”Torken ska byggas i moduler, så att det går att bygga ut den med så stor yta och många våningar man vill ha.”

Per Sandström vd och grundare på Sandtec.

med större förbränningsanläggningar, bland annat med bränslehanteringen på Hörneborgsverket i Örnsköldsvik och en större tork i Varberg som varit i drift i tio år. Med sitt koncept var han en av deltagarna i BizMakers program Forest Business Accelerator 2020, där utvalda startups får testa och bolla sina idéer med RISE Processum, SCA och IBM. – Det viktigaste för mig har varit de kontakter jag kunnat knyta genom acceleratorn, och att föra en löpande dialog med SCA. RISE Processum har kommit med handfasta tips kring torkningen, berättar Per Sandström. Under acceleratorns gång har projektet gått från idé till verklighet.

En testtork i miniatyr är nu i drift. Sandtec för en nära dialog med SCA, och tillsammans kommer de att fortsätta testa och utveckla barktorken. – Vi använder själva en hel del bark som biomassa för energiändamål vid bruken. Kan man torka barken på det här sättet, och få ett högre energivärde, så skulle det teoretiskt gå åt mindre bark. Får vi ett överskott av bark skulle den exempelvis kunna säljas på marknaden. Det händer mycket inom området restströmmar nu, och det finns många tankar kring olika applikationsområden. Det här spåret finns med som en intressant möjlighet, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

– Ett lastbilslass blir värt dubbelt så mycket med torrare bark, säger Per Sandström, vd och grundare för Sandtec.


Allt i en app – Ett system

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se

​ ydroscand är ny H servicepartner till Oilquick Hydroscand har nu blivit servicepartner till Oilquick. Detta innebär att Hydroscands mobila slangservice nu har blivit tillgänglig för fler. Nu kan SlangExpress även hjälpa kunder med automatiska snabbfästen från Oilquick. Hydroscands mobila slangservice, SlangExpress, har vuxit kraftigt under de senaste åren och företaget har satsat hårt på att göra tjänsten tillgänglig för så många som möjligt. I samband med att Hydroscand nu blir servicepartner och återförsäljare till Oilquick, kan företaget bredda servicen ytterligare och hjälpa även de kunder inom entreprenad, som har fordon med Oilquick-fästen. – Allt fler kunder väljer Oilquick-fästen och det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda dem samma höga servicegrad. Vi är glada att vi nu kan göra

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING Hydroscand har nu blivit servicepartner till Oilquick. Detta innebär att SlangExpress nu även hjälper kunder med automatiska snabbfästen från Oilquick.

SlangExpress tillgänglig för alla kunder, även dem som har grävmaskiner, kranbilar, truckar eller hjullastare med Oilquicks redskapsfästessystem, säger André Broström, konceptansvarig för SlangExpress.

”Vi är glada att vi nu kan göra SlangExpress tillgänglig för alla kunder.”

André Broström konceptansvarig för SlangExpress.

SlangExpress finns tillgängligt över hela landet, vilket gör att servicebussen snabbt kan vara på plats vid akut slangbrott. Något som är avgörande för att kunna korta ned oplanerade och kostsamma driftstopp så mycket som möjligt. Hydroscand blir även återförsäljare av reservdelar från Oilquick, som exempelvis tätningar och snabbkopplingar. Reservdelarna går redan nu att köpa i Hydroscands butiker och på hydroscand.se.

HJULLASTARE Volvo L60H................2018 .........3190 tim Volvo L60H................2018 .........3114 tim Volvo L60F ................2008 .......11925 tim Volvo L70H LB .........2018 .........4020 tim Volvo L70H................2017 .........1513 tim Volvo L90H ...............2019 .........1573 tim Volvo L90H LB .........2016 .........4970 tim Volvo L90H................2016 .........7070 tim Volvo L110H LB ........2019 .........5045 tim Volvo L110H .............2018 .........4276 tim Volvo L110H LB .......2018 .........3600 tim Volvo L110H LB ........2018 .........4300 tim Volvo L110H..............2017 .........3170 tim Volvo L120H .............2018 .........4507 tim

Volvo L120H..............2016 .........8550 tim Volvo L120H..............2015 .......12000 tim Volvo L150H..............2014 .......19255 tim Volvo L180H..............2016 .........6292 tim Volvo L180H LB .......2016 .........7535 tim JCB 411 ....................2014 .........6670 tim

HJULGRÄVARE Volvo EWR 150E .......2020 .............28 tim Volvo EW 160D .........2012 .........8205 tim Volvo EW 160D .........2012 .........7667 tim Volvo EW 180D .........2012

DUMPER Volvo A25G ...............2020 ...............5 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ........2008 Ring Elias 073-946 61 50

Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Elias Tel 073-946 61 50 Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

Demo!

Färmartanken AB Tel. 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Volvo L220G .......................................2013 Volvo EWR 150 E.......................nov 2019 Fin maskin � ll försäljning eller uthyrning. 2,45m s� cka, parallellstyrt blad, aut. Renoverad och fullt genomgången. grävbroms, Engcon EC219 m grip, Q-safe m.m.

ADR-godkänd IBC-behållare 250 L Pris från 6.700:- (+moms och frakt)

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen. Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad!

Ljungby L25.........................................2009 Polar 22 Deluxe Volvo Penta MD3, teakdäck, 16.800 kör� mmar, pris med skopa mahognyöverbyggnad. 10.000 kr 725.000:-

DMK SERVICECENTER AB Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • oyvind@dmk.se Järnringen 2 • 433 30 Par� lle (kontor: Adler salvius gatan 15 • 411 11 Göteborg

Tel. 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden.se | www.anlaggningsvarlden.se

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING AB

Brunnsborrare expanderar med styrd borrning JW Brunnsborrning AB, har varit verksamma inom brunnsborrning sedan 2002. Företaget utökade med styrd borrning år 2013, genom att investera i en begagnad Vermeer D24x40A. De är i nuläget en stor entreprenör inom styrd borrning, som tar sig an uppdrag i olika storlekar och omfattning från norr till söder. I dagsläget har företaget 7 Vermeer maskiner i varierade storlek från 12 till 18 ton, 6 st maskiner används med Mincon hammare. 2016 köpte de även en specialbyggd D23x30. Nedan svarar vd Joachim Wagenius på frågor om borrteknikerna och läget i branschen. – Vad är de största skillnaderna mellan vertikal- och styrbar borrning? Vertikal borrning används för att möta kundens behov av vatten eller energi. Styrbar borrning används för att ta installera rör eller kabel underjorden (t.ex. i bäckar, eller väg) på ett skonsamt sätt för miljön. Skillnaden på Styrd hammare vs. Standard borrning?

Styrd hammarborrning och Standard har samma uppgift, med olika tillvägagångssätt. Styrbar borrning görs normalt först och där inte ett genomslag kan uppnås gör kunden oftast en beställning på styrd hammarborrning. – Hur har ni märkt av pandemin? Vi har inte haft en vikande efterfrågan på våra tjänster. Pandemin märker vi av i vardagen när det gäller transporter samt

leveranser av material och dylikt. – Hyr ni även in underentreprenörer? Vi jobbar med UE när våra egna ekipage inte räcker till. – Vad tilltalar er med Vermeer och dess maskiner och service? Vermeer har en bred kunskap när det gäller maskiner vilket gör att de löser problemen som eventuellt uppstår.

Styrd borrning är en borrteknik som används för kabel och rörinstallationer utan ytpåverkan. Tekniken används vid områden där man inte vill använda traditionell grävning. Vid hammarborrning, som används när sten eller berg ska passeras, används en tryckluftshammare. Den slår en borrkrona försedd med hårdmetalltänder genom marken.

JW Brunnsborrning AB, har varit verksamma inom brunnsborrning sedan 2002. Företaget utökade med styrd borrning år 2013.

Vermeer Viking jobbar i samarbete med Mincon Sweden, som är ett företag som utvecklar och säljer styrd och vertikalhammare. Deras produkter riktar sig mot branscher inom bergborrning såsom gruvdrift, konstruktion, geoborrningar, brunnar, och

styrbar borrning. Mincons HDD Rymmare-hammare och Pilot-hammare som går från 3 ”upp till 12”, har en hög penetrationshastighet och en utmärkt styregenskap vid styrbar borrning. Detta minskar borrningstiderna vid en bergborrning, även under

svåra förhållanden. – Jag är mycket imponerad av vad Jocke på JW har fått till sen han startade med styrd borrning och han har bevisat att våra produkter funkar så gott som i alla förhållanden, säger John Goytil på Mincon Sweden.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

57

Amas lanserar dammbindningskanoner Amas Svenska AB, med över 30 års erfarenhet inom rivning, demolering och återvinning har nu tagit nästa steg och rejält utökat sitt sortiment med maskiner för dämpning av damm.

Ofa som sedan tidigare tillverkar skogskedjor och snökedjor startar nu tillverkning av boggiband. Först ut är ett allroundband som fått namnet Ofa Sisu. I Sverige kommer banden säljas av Nordfarm.

– Vi har i flera år tillhandahållit maskiner för bekämpning av damm och därmed också följt utvecklingen noga, vi kände att marknaden är redo nu att ta nästa steg, säger Ulf Dolfei, vd på Amas. Blickarna riktades mot Centraleuropa, närmare bestämt Belgien och Savic Group som tillverkar

”Det är alltså ingen ombyggd snökanon till skillnad från flera andra märken.”

Magnus Uppsten säljare på Amas Svenska AB.

Ofa lanserar boggiband

Amas lanserar dammbindningskanoner från Spraystrem. Fr. vänster Magnus Uppsten, säljare, Ulf Dolfei, vd.

dammbekämpningsmaskiner under varumärket Spraystream. – Spraystreams dammbindningskanoner är i grunden byggda för dammbekämpning, det är alltså ingen ombyggd snökanon till skillnad från flera andra märken. Kanonerna är utvecklade i

över 15 års tid och får nog anses vara pionjären inom dammbekämpning, säger Magnus Uppsten, säljare på Amas. Spraystream har som standard ett brett sortiment av dammbekämpningsmaskiner, alltifrån små enheter för användning inomhus till stora

självförsörjande enheter att använda på fält där varken vatten eller el finns att tillgå. Enligt Amas arbetar man bara med komponenter av högsta kvalitet, nämnas kan bland annat Grundfos underhållsfria pumpar, detaljer i rostfritt och ABB-komponenter bakom luckan i el-skåpet.

Helt ny patenterad ramp

NYHET! ”Byggtaxin” Nytt koncept inom maskintransport med låg lasthöjd och marknadens bästa lastvinkel. Vi kan erbjuda påbyggnationer för chassin med 2-5 axlar, med eller utan kran, surrstegar, containerfästen, breddpaket m.m.

Finska Ofa som sedan tidigare tillverkar skogskedjor och snökedjor utökar nu sortimentet med ett boggiband för skogsmaskiner. Det nya bandet som fått namnet Ofa Sisu kommer finnas tillgängligt för Nokian Forest King F2-däck i dimensionerna 710/40-24.5, 710/45-26.5, 750/55-26.5 och 780/5028.5. – Bandens utformning gör att det blir bättre driv och de tar ett bra grepp om däcket, och inte slirar säger Max Engström, produktspecialist på den svenska återförsäljaren Nordfarm. Ofa Sisu som är ett allroundband, uppges ge bra grepp under många förhållanden inklusive snö och is. Bandplattorna i heavy duty-utförande är 55x55 mm på de tjockaste stället vilket gör banden lämpliga även för de tyngsta skotarna. Banden är tillverkade av ett speciellt borlegerat stål och har ett 28 mm länksystem. Broddarna är hela 50 mm höga, vilket gör att de inte behöver bytas så ofta som lägre broddar.


Försäljning Fredrik Svensson Hultberg 011-36 95 12 • fredrik@brabo.se

Kraftigt stigande pris på skogsfastigheter Ludvig & Co, fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 procent över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige.

– Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co. Priset för skogsmark i norra Sverige ökade mest i hela landet med en uppgång om 7,5 procent.

Trots 2020 års uppgång når priset för skogsmark ändå inte upp till de nivåer som gällde vid toppåren 2010/2011.

Statistiken visar att de som redan äger skog i norra Sverige i ännu större utsträckning än tidigare har köpt mer skog, vilket bidrar till uppgången. Starkast i norra Sverige har uppgången varit i Norrbottens- och Västerbottens inland. Här har genomsnittspriset för skogsmark stigit 9,8 procent och en av förklaringarna är en ny dom som klargör att skogsägare som vill av-

”Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden..”

Per Skargren Segmentschef på Ludvig & Co

Skog och lantbruk på Ludvig & Co.

Priset för skogsmark i norra Sverige ökade mest i hela landet med en uppgång om 7,5 procent. Starkast har uppgången varit i Norrbotten och Västerbottens inland.

Foto: Per Eriksson

verka fjällnära skog med höga naturvärden, har rätt till ersättning. I mellersta Sverige där priset för skogsmark under 2020 ökat med i genomsnitt 6,5 procent är det regionerna runt Mälardalen och Hjälmaren som bidragit till denna prisökning. Detta trots kraftig påverkan av barkborreangrepp. I Stockholm och Södermanlands län är prisökningen hela 14,4

procent respektive 15,5 procent i regionen som omfattar Uppsala-, Västmanland- och Örebro län. – Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden. Vad som också påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende. Detta säger Per Skargren, Segmentschef

I södra Sverige har priset på skogsmark de senaste två decennierna stigit kraftigt. Men, under 2020 har prisbilden varit splittrad i södra Sverige som sammantaget stigit med 0,2 procent. Regionen som omfattar länen Jönköping, Kalmar och Kronoberg är enligt Ludvig & CO:s statistik den enda regionen i hela Sverige där priset på skogsmark gått ner under 2020. Marknaden är fortsatt stabil även i denna region och intresset att investera i skog är stort. Skador på skogen orsakade av kraftiga barkborreangrepp bedöms vara en orsak till prisnedgången om minus 4,8 procent. Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan. Bedömningen baserar sig på att:

Riksbanken prognostiserar fortsatt låg reporänta flera år framöver och fortsätter med sin penningpolitik med uppgradering av stabiliserande köp av värdepapper. Konjunkturinstitutet prognostiserar kraftig BNP-tillväxt 2021 jämfört med 2020. Aktiviteten avseende skogsfastighetsaffärer hos stora professionella aktörer har ökat och efterfrågan har varit samt förväntas fortsätta vara mycket stor för skog som ligger i aktiebolag. Efterfrågan på skogsägarens skogsråvara fortsätter efterfrågas av industrin, framförallt sågverksindustrin. En allmän optimism råder på grund av pågående vaccinationsprogram världen över med förhoppning om att kunna vända pandemin ryggen.


Anmälda arealer avverkningar ökar Färsk statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog ökade med 33 procent i december 2020, jämfört med december 2019. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var mer än fem gånger större än samma tid förra året.

Den totala arealen ansökningar och anmälningar i december för hela landet uppgick till 22 475 hektar vilket är 33 procent mer än i december 2019. Anmälningar om föryngringsavverkning i så kal�lad normal skog (skog som inte är fjällnära eller ädellövskog) uppgick till 20 137 hektar vilket är en ökning med 27 procent jämfört med december 2019. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning

i fjällnära skog uppgick till 1 740 hektar vilket är drygt fem gånger så mycket som i december 2019. Anmäld areal i december 2020 ökade med 83 procent i Södra Norrland och med 44 procent i Götaland, jämfört med december 2019. Även i Svealand ökade den anmälda arealen men med måttligare 16 procent medan den minskade med 7 procent i Norra Norrland.

Under december var ökningen störst i Hallands län (178 procent) och Jämtlands län (161 procent), följt av Kronobergs län (116 procent) och Stockholms län (93 procent). Största minskningarna finner vi i Gotlands län (-77 procent) och Uppsala län (-24 procent). Under 2020 har preliminärt 267 360 hektar skog anmälts för avverkning, vilket är 2 procent

En företagare i entreprenadbranschen som äger en fyrhjuling slipper förmånsbeskattning.

Företagare slipper förmånsskatt för fyrhjuling

Ny statistik visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog ökade med 33 procent i december 2020, jämfört med december 2019.

Foto: Per Eriksson

mindre än under 2019. I fjällnära skogar ökade dock arealen som skogsägare ansökte om föryngringsavverkning på, till 14 321 hektar. Det är nära fem gånger så mycket som 2019. På länsnivå ökade anmäld och ansökt areal 2020 i 11 av 21 län. Största ökningen står Värmlands län för (11 procent) medan Stockholms län står för

den största minskningen (22 procent). Den 23 februari kommer vi att publicera slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2020. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Kammarrätten upphäver Skatteverkets beslut att en företagare ska beskattas för en terränghjuling hans företag äger. Det rapporterar Upsala Nya Tidning. Enligt kammarrätten är det inte rimligt med förmånsbeskattning då fordonet inte kan användas för privat bruk. Företaget från Uppland är verksamt inom entreprenadbranschen. Enligt företaget har fyrhjulingen används vid olika anläggningsarbeten. Skatteverket har dock varit av en annan uppfattning och menar att en fyrhjuling i huvudsak används för privata ändamål, skriver Upsala Nya Tidning. Enligt skatteverket har det varit möjligt för företagaren att använda fordonet privat och ska därför förmånsbeskattas med 28.000 kronor. Fordonet skulle kunna köras på enskild väg med en hastighet på max 20 km/tim, men företagaren äger ingen mark så det har inte varit möjligt menar hans juridiska ombud. Enligt Kammarrätten finns det inte anledning att ifrågasätta företagarens förklaringar hur fordonet används. Kammarätten menar att de juridiska begränsningar som gäller för fordonet är tillräckligt omfattande att företagaren inte ska förmånsbeskattas och att därför ska Skatteverkets beslut upphävas.


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

PROFFS PÅ

KROSSNING & SORTERING

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

FORDONSTVÄTTAR

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

3 modeller: 8-9-10 ton Pris från 49.900:- + moms fritt vårt lager

LANTBRUKSKONSULT

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

BUSKRÖJARE

MILJÖSKYDDSMEDEL

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen.se

FÄSTEN

www.gruskungen.se

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

LASTRAMPER

BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel. 023-300 69 • info@zugol.com www.zugol.com

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL 0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

DIESELMOTORER

LASTA SÄKERT Kontakta vår specialist inom området:

Huggknivar och motstål

0481-422 00 www.stenacomponents.se

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

HYDRAULHAMMARE

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

CREATIVE TECHNOLOGY

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Även små annonser syns! Boka din plats på:

PUMPAR! Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

08-564 707 00

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

www.dieselmotornordic.se

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

EEXXCCEELLLLEEN NC CEE LLIIN NE E H I T S S M A R T E R HITS SMARTER

LIFTAR

LASTMASKINER

PÅBYGGNADER & SLÄP

MMeeddöövveerr3355 åårrss eerrffa arre en nh he ett oocchhvvåårrpprriissbbeellöönntta a sse errv viicce e tä täcckkeerrvviinnuu hheellaa SSvve erriig ge e..

El • Diesel • 4x4

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

M Meeie ierr007700--663333 3355 2266 in007700--779911 2288 7733 RRoobbin milil007733--992222 3377 8800 EEm @hhaam mm maarrsseerrvviiccee..ssee ininfofo@ .haam mm maarrsseerrvviiccee..sse e wwwwww.h NEERRSS:: SSEERRVVIICCEEPPAARRTTN maaM Maasskkiinn ii JJäärrffä älllla a CCeem inffoo@ @sseem maam maasskkiin n..sse e -35588559900••in 00 88-3 M e l a n d e r s A l l t j ä n s t i L u eå å Melanders Alltjänst i Lulle 00773388--4444 2211 7777 .allltljta jannsstt@ @oouuttllooookk..cco om m mmeelalannddeersrs.a

Traktorservice

Tel 044-33 10 38 www.traktorservice.com

0512-608 05 • 070-581 77 98 thomas@tc-trading.se www.tc-trading.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR

Över 50 år i branschen!

För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida!

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

Släntklippare Scorpion 3,3-8,3 m En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Redskap 500 st

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

TANKUTRUSTNING

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

Även uthyrning av maskiner

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

YSTAMASKINER

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Svarvverktyg

Svetsning och reparation av skopor

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chafförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

SVARVVERKTYG

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Ruba Gummi AB Tel. 0582-230 10 info@r ubagummi.se www.rubagummi.se

REPARATIONER & SERVICE

RIVNINGSROBOT

61

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

RESERVDELAR & REDSKAP

0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

VATTENRENING

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

Även små annonser syns! Boka din plats på:

Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2021 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster – Only flying is better... sidor. Dörrarna gjorde att den var svår att kliva in i. Väl på plats var ventilationen undermålig, eftersom dörrkonstruktionen inte tillät öppningsvara sidofönster. Roadster presenterades 1957. Med en öppen kaross kunde ingen längre klaga på ventilationen och bilen var nu försedd med konventionella dörrar.

I slutet av 50-talet var öppna tvåsitsiga bilar så populära att Mercedes-Benz bestämde sig för att konvertera 300 SL (W198). Våren 1957 efterträdde den legendariska ”Måsvingen” av 300 SL Roadster, vilket gav spänningen med öppen körning till utbudet av högpresterande sportbilar. Utrustad med en ny bakaxeldesign fick denna modell toppmoderna köregenskaper och blev 1961 den första Mercedes-Benz-produktionsbil som fick skivbromsar på alla fyra hjulen. Dold under den snygga karossen förblev ramen Roadstens bärande struktur, även om den innehöll ett antal modifieringar. Den nya ramkonstruktionen möjliggjorde konventionella främre gångjärnsdörrar. Detta gjorde det inte bara lättare att komma in och ur bilen, det var också en viktig designförutsättning för alla öppna bilar från Mercedes-Benz. Tack vare ramens plattare bakre ände och en omdesignad bränsletank, förvarades reservhjulet nu under golvet och utrymmet under bagageutrymmet kunde med rätta kallas bagageutrymme.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Den mjuka toppen var enkel att använda och förvarades under en specialbyggd lucka bakom sätena när det inte behövdes. Från 1958 levererades Mercedes-Benz också med en elegant hardtop för användning i kallare väder. 1957

Only flying is better. Reklammakarna på Mercedes-Benz hade höga tankar om 300 SL Roaster. Med en öppen kaross kunde ingen längre klaga på ventilationen och bilen var nu försedd med konventionella dörrar jämfört med måsvingedörrarna

gjordes en avsmalnande version av 300 SL Roadster, 300 SLS. Den fick många rubriker när Paul O´Shea vann klass D i American Sports Car Championship med en övertygande marginal. Trots att ”Måsvingen” var en av sin tids mest kompetenta sportbilar, hade den några svaga

Det avtagbara konkava kupëtaket var mer än bara avantgardistisk design. Det var ett konkret uttryck för principen att ”form följer funktion”. Trots den lätta konstruktionen erbjöd designen en mycket hög styvhet och i kombination med stora fönster gav föraren en bra sikt. Motorn i 300 SL Roadster var M198-motorn på 3,0 liter. Det var en rak sex-cylindrig motor med överliggande kamaxel Liksom racingmotorn M194 lånade 300 SL den grundläggande 2-ventiler per cylinder från M186-motorn från den vanliga fyradörrrars 300 lyxtourer som introducerads 1951. Idag är Mercedes-Ben 300 SL Roadster mycket eftertraktade och de klubbas ofta för över 10 miljoner kronor på den stora internationella auktionerna.

”Från 1958 levererades Mercedes-Benz också med en elegant hardtop för användning i kallare väder.”

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Energiklipp Se filmen på hemsidan!

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX och STRENX från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80. ®

®

Gripar med S-fästen

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 19.900 kr Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skydda­ de cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 12.000 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. Pris inkl. S­fäste från 24.000

Pallgafflar grävmaskin

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. Pris från 25.900 kr

3-Punktsblad

Huggarvagnar & Kranar

Se filmen på hemsidan!

kr

Varför välja K.T.S?

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. Pris från 10.900 kr

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. S­fästen 40 ­ 50 och 60 Pris från 7.410 kr

Sandspridare Se filmen på hemsidan!

Ett riktigt proffsblad med vänd­ krans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 K.T.S har 7 olika modeller på cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® vagnar, både enkel­ och dubbelram 500 brinell. Båda modellerna går och 6 olika modeller på kranar. att få med 2,44­2,74 och 3,05 m. Beställ vår 88-sidiga broschyr med Snövinge och stora justerbara prislista och läs mer! Vagn komplett stödhjul är standard. med kran Pris från 29.900 kr Pris från 89.900 kr Mycket lämplig för sladdning av grusvägar!

Självlastande, professionell spridare standard­ utrustad med 3­punktsfäste och hydraulisk tryckstång. Går även att montera i frontlastare eller på lastmaskin. Steglös utmatning. 1,3 till 2,4 m. Volym 400 till 1 560 liter. 4 modeller, pris från 27.900 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

70ÅR

K.T.S har över 30 olika kiner fästen till traktorer, lastmas och teleskoplastare!

På samtliga priser tillkommer moms.


FDIENNFSLETSITLAL TFYOPREDROANV!

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT: Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46 ......S..Å..L..D..!...............2015 Komatsu 845 ............................2015 Kesla 18 RH .......S..Å..L..D..!...............2013 Keto 51 LD ................................2002

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Anders Skogsberg Tel. 070-896 04 90 anders.skogsberg@sampo-rosenlew.fi

1997

23

2020

Youtube

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54 pressc hefer. pages

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 0121  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden 0121  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen.