{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

Foto: Per Eriksson

Effektiva flishuggar på Bruks demodag

#1-2016 FEBRUARI FEBRUARI #1-2020

”Trafikverket går miste om kompetens” Av landets alla maskinentreprenörer med kompetens inom tung anläggning är det bara 10 procent som anser att det fungerar att lämna anbud där staten genom Trafikverket är beställare. Det menar Maskinentreprenörerna. Sidan 38

Minskat intresse att avverka i december

Höstens trend fortsätter med minskat intresse för att avverka skog. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 24 procent i november jämfört med samma tid förra året Sidan 24-25

Debatt: Den 2 december arrangerade Bruks Mobile Chippers en demodag på Mellanskogs timmerterminal i närheten av Orresta mellan Enköping och Västerås. Besökarna fick se olika koncept med Bruks flishuggar 806.2 och 1006 monterade på skotare, lastbil och trailer. Sidan 28-29

”EU-förslag ödesdigert för Sveriges skogsbruk”

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

ALDRIG MER EN TAPPAD SKOPA

QSC

I kombination med Q-Safe redskapsfäste får du världens säkraste redskapsfäste där systemet både är standardiserat oavsett märke och modell på grävmaskinen samt att det förhindrar föraren att göra fel.

Q-Safe

Redskapslåset går inte att öppna med skopan eller redskapet hängandes i luften. Det måste vila mot marken innan det går att koppla lös. Detta innebär att vi byggt bort risken för felaktigt handhavande, oavsiktlig aktivering av skoplåset med tappad skopa som följd. Med Engcon Q-Safe & QSC låssystem går det helt enkelt inte att göra fel.

Sidan 4


Mowi 10-tons huggarvagn med P30 teleskopkran. Räckvidd 6,7m/340 kg.

Mowi 12-tons huggarvagn med P40 Teleskopkran. Räckvidd 7,5m/340 kg.

Mowi parallellkranar med eller utan teleskoputskjut. (räckvidd 4,7-7,8m)

NYHET!

Nu kan vi på samtliga vagnar leverera vätskefyllda hjul direkt från fabrik. Mowi 14-tons huggarvagn med P40 teleskopkran. Räckvidd 7,8m/410 kg.

En bra dag i skogen! Mowi kranar och vagnar är framtagna, konstruerade och byggda av och för skogsfolk! Fabriken ligger i Bäckefors/Dalsland och tillverkningen sker till 100% i Sverige. Mowi huggarvagnar finns i storlekar från 8-14 ton och med eller utan drift. Se hela programmet hos din återförsäljare eller på www.mowi.se

FTG Cranes AB Industrigatan 1 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30 info@ftgforest.com www.ftgforest.com


SP 661 - smidig, stark och effek�v SP Maskiners SP 661 LF är e� smidigt, starkt och effek�vt högprestande aggregat konstruerat e� er SPs Låg Frikik�onsprincip för minimal frik�on och maximal produk�on. SP 661 LF är utvecklat för a� kunna erbjuda högsta kvalitet och produk�on i alla typer av slutavverkning. Kontakta oss för a� beställa SP 661 LF redan idag!

Kontakt: Jonas Danielsson Telefon: 073-442 53 42 jonas.danielsson@spmaskiner.se www.spmaskiner.se

Canada-Band & Kedjor the original! Made by PE Diamond Special False En kedja som passar väl till alla typer av underlag. Ett mycket bra val till både skotare och skördare. Diamond Special False ger bra drag på isiga underlag.

NO

Återförsäljare: Anders Forsberg WIJ Maskincenter Telefon 070-646 02 56 anders.forsberg@wijmaskincenter.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Soft Touch Track Kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se

Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Bättre dragoch bärförmåga i svår terräng!

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Nr 1 24 januari Nr 2 21 februari Nr 3 27 mars Nr 4 8 maj Nr 5 18 juni Nr 6 14 augusti

Följ oss i våra sociala kanaler:

Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2019 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Utgivning 31 januari 28 februari 3 april 15 maj 25 juni 21 augusti

Tema Mark & skogsägare Vårstädning Bergmaterial Svenska Maskinmässan, Skogsmaskindagarna Mittia Skog, Elmia Lastbil 2020 Load Up North, Entreprenad Live, Demcon

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Soft Touch Track • Soft Tire Track • Sweden Track • Winter track • Tex track

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Anläggningsvärlden delar årligen ut priset

ÅRETS tron Skogspa I samarbete med:

Anläggningsvärlden Förlags AB 559069-7784 • 2018-03-08

Urval av innehåll nr 1-2020 (Årgång 5) Jonas Kilsgård köer sin 5:e Huddig............... sid 12 Innovationspris till Hypro .................................... sid 22 Testkörd: Mazda CX-30......................................... sid 30-31 Säkerheyskampanj från Engcon..................... sid 35 40 miljoner till skogsforskning......................... sid 54 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

EU riskerar sätta stopp för gröna investeringar i svensk skog Debatt

Per Lindblad vd Martin Kihlberg hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Joakim Berglund är ny landschef för Sverige på Lundberg och Lännen.

Ny Sverigechef för Lännen och Lundberg Joakim Berglund har utnämnts till ny Sverige-chef för LMCE Group (Lännen och Lundberg). Joakim har en gedigen flerårig erfarenhet av ledande positioner inom branchen. Tidigare har vi sett Joakim som landschef på Steelwrist och senast som försäljningschef på Holms Industrier.

Holmen bygger storskalig vindkraft i Skellefteå

Holmens styrelse har fattat beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder kronor och omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW. – För Holmen är etablering av storskalig vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Det är också ett bra sätt att få ut mervärde från vårt skogsägande, samtidigt

som tillskott av förnybar el är positivt för Sverige och för klimatet, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen. Blåbergsliden uppförs i samarbete med leverantören GE Renewable Energy och förväntas tas i bruk mot slutet av 2021. Holmens ansökan för en vindkraftpark i närliggande Blisterliden är under prövning och tillstånd kan troligen erhållas under 2020. Parallellt förbereds tillståndsansökningar för ytterligare vindkraft på Holmens mark i södra och mellersta Sverige.

Inom EU förhandlas nu ett förslag på nytt regelverk som riskerar att klassa de svenska skogarna som icke-hållbara för gröna investeringar. Istället för att ta tillvara den enorma kraft som finns i det svenska aktiva skogsbruket och hos skogsägare att bidra till grön samhällsutveckling kan världens investerare komma att ledas bort från den svenska skogen. Förslaget grundar sig på definitioner av ekonomiska aktiviteter (en så kallad taxonomi) som ska styra framtida kapital och investeringar. Definitionerna ligger långt från det svenska sättet att se på skogen och de möjligheter som skogen ger för den gröna omställningen. De förslag till detaljerade standarder som har offentliggjorts ser skogen enbart som en kolsänka,

”Länge var det besvärande tyst kring de allvarliga konsekvenser som EUförslaget skulle innebära för det hållbara svenska skogsbruket.” Per Lindblad vd Martin Kihlberg hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Det svenska aktiva skogsbruket, som bl.a. bygger på produktion i kombination med miljöhänsyn och en kontinuerlig tillväxt av skog, riskerar därmed att utestängas från EU:s definition av grönt för att i stället ses som en brun, icke-hållbar verksamhet. Det skriver Per Lindblad och Martin Kihlber, vd respektive hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

hållbar endast så länge träden inte avverkas. Det svenska aktiva skogsbruket, som bl.a. bygger på produktion i kombination med miljöhänsyn och en kontinuerlig tillväxt av skog, riskerar därmed att utestängas från EU:s definition av grönt för att i stället ses som en brun, icke-hållbar verksamhet. Sverige har ett aktivt och långsiktigt skogsbruk med många ägare, såväl stora skogsbolag som enskilda familjeskogsbruk. Genom ett långsiktigt ägaransvar och regelverkskrav både vårdas och utvecklas de svenska skogarna. Dagens skogsägare har byggt upp en livskraftig och växande skog över generationer. Mängden skog i Sverige har i stort sett fördubblats de senaste 100 åren. Det här sticker ut i EU och kan vara svårt att förstå. Däremot upplever vi,

tvärtemot EU-förslaget, att intresset för den svenska modellen och dess möjligheter är stor bland världens investerare. Det märktes tydligt när vi 2018 stod för världens första gröna säkerställda obligation helt baserad på de svenska skogarna. Likaså när vi i november 2019 emitterade en ny obligation med samma fokus. Länge var det besvärande tyst kring de allvarliga konsekvenser som EU-förslaget skulle innebära för det hållbara svenska skogsbruket. Därför valde vi att i höstas lyfta frågan i ett par debattartiklar (likt denna), vilket fick positiv respons från såväl politiker som intresseorganisationer och enskilda skogsbrukare. Självklart är det välkommet att EU arbetar för att tydliggöra och utveck-

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

la hållbara investeringar. Men att hämma investeringar i just de gröna näringarna riskerar att bli helt kontraproduktivt. För att ta vara på skogens möjligheter behöver vi i stället även fortsättningsvis se till att det är attraktivt med investeringar i ny teknik, innovation och fortsatt hållbart skogsbruk i våra svenska skogar. Fler behöver agera Politiker i riksdag, regering och europaparlamentet har fortsatt alla möjligheter att arbeta för förändring och berätta om kraften i det svenska hållbara skogsbruket och den svenska modellen. EU:s taxonomi behöver utformas på ett sådant sätt att det svenska skogsbruket kan fortsätta att utvecklas och bidra med samhällsnytta, kunskap och innovation – i Sverige och internationellt.

Sprängmattor - Egen tillverkning snabb leverans!


E C I V R E S R HAMMA

vi servar alla fabrikat!

SADELMAKARVÄGEN 11B • 146 33 TULLINGE 08-647 04 03 • INFO@DEMOLERING.SE WWW.DEMOLERING.SE

SMCABSWEDEN SMC AB smc_ab


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

DIN NÄSTA MASKIN HITTAR DU HOS OSS! HJULGRÄVARE BANDGRÄVARE Hjullastare

Nordenväg som bland annat tillverkar vägbankar för extremt mjuka underlag och gummiklädda stockmattor har nu startat upp tillverkning av sprängmattor.

Nordenväg startar tillverkning av sprängmattor Nordenväg i småländska Fågelfors som sedan tidigare bland annat tillverkar gummiklädda stockmattor har startat tillverkning av sprängmattor.

KONTAKTA OSS! P-O: 070-300 99 88 p-o@gravmaskinsspecialisten.se Anders: 070-390 96 06 info@atfordonscervice.se

Grävmaskinsspecialisten GMS AB Minnesstensvägen 99 263 91 Höganäs www.mecalac.se

Sprängmattorna tillverkas på Nordenvägs fabrik i Virserum och finns i storlekarna 3x5 respektive 3x6 meter. Tack vare egen till-

verkning kan man enligt uppgift erbjuda snabba leveranser i hela landet. Nordenväg är kanske mest kända för sin unika vägbank för extremt mjuka förhållanden. Nordenvägs vägbank byggs direkt på befintligt underlag. Vägbankens konstruktion fördelar marktrycket så att också de tyngsta fordonen tar

sig över mycket mjuk mark. Konstruktionens egenskaper bibehålls över tid. Vägen anläggs snabbt, oftast på en dag och kan tas i bruk omedelbart. Vägen byggs med sönderklipta däck, geoduk och makadam. Nordenväg-metoden möjliggör väldigt lite grävning med stor bärighet vilket möjliggör att tunga maskiner kan färdas på vägen.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Delar till transportörer...

Kraftiga trummor...

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00

0511-290 00 pilthcon.se

VINTERVÄGHÅLLNING

Vi har utrustningen! Återfyllnadsskopa Hydraulisk

Planeringsskopa med lång Flisskopor från 3 till 16 m³ botten och låg rygg

Lastbilsspridare

Utöver Hilltip:s spridare och vikplogar erbjuder vi även vårt eget varumärke RG-Spridaren och RG-Plogen.

Pallgafflar för större och Betongblandarskopa för Avjämningsbalk med eller mindre maskiner från 1,6 till cement, betong samt utan rulle för hjullastare och 16 ton matjord och gödning grävmaskiner.

Sandspridarskopor

Flisraka för stackning av flis Sopvals för grävmaskin, och spån. finns i flera bredder & olika fästen.

Återfyllnadsskopa 1750 liter.

Sockenvägen 31 • 826 61 Söderala

Tel. 0270-28 73 50

Bengt Jansson 070-516 38 33 • redskaparna.se

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

rostfria Nu medor över p å k h lager! drev oc

Plogen

Vi ordnar med montage, lackering och service!

Tel. 070-922 00 94 • info@rgmaskindelar.com www.rgmaskindelar.com


› Konstruerade för enkel installation, du spar både tid och pengar.

› Certifierad enligt EN858-1 och är CE-märkt.

› Larmenhet med skikt,

› Modeller med inbyggd slamdel alt. separat slamtank i olika volymer.

› Underhåll utförs i marknivå. › Modeller av glasfiber, polyeten och betong.

dämning och slamgivare finns som tillbehör

INFRAPIPE AB är ett systerföretag till Älvestadtanken AB. Se hela vårt sortiment på vår hemsida www.infrapipe.se För mer information om oljeavskiljare, besök våra hemsidor på: www.alvestadtanken.se & www.infrapipe.se

Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa | 013-39 30 90 info@alvestadtanken.se | info@infrapipe.se | www.alvestadtanken.se

Din tankleverantör när det gäller! NYHET!

Stationära dieseltankar tillverkade i högkvalitativ polyeten. Tankarna är 110% invallade vilket säkerställer att bränslet lagras & distribueras på ett effektivt och säkert sätt. Tankarna är tillgängliga i volymer från 1300 till 9000 liter och kan utrustas med en mängd olika pumpalternativ.

EnergyTender+ dubbelmantlade diesel ADR-ståltankar

l& Ju

Gott N y

tt

Å r!

God

med lagringskapacitet från 500 till 3 000 liter.EnergyTender+ tankarna kan utrustas med inbyggd rostfri ADBLUE tank. Välj vilken RAL färg som passar ert företag- utan kostnad. Standard färg= RAL 3002 (röd).

Stationära dubbelmantlade AdBlue-tankar i volymer från 1300 till 9000 liter Tankarna är utrustade med värme, isolering & pumputrustning.

Transporttankar för enkel hantering av diesel. Tillgängliga i volymer 200- 900 liter. Vi har också transportabla adblue tankar. Tillverkade i högkvalitativ polyeten.

Alla våra tankar går att leasa!

www.alvestadtanken.se • info@alvestadtanken.se • tel. 013-39 30 90 • webshop: shop.alvestadtanken.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Ny entré och slinga för Elmia Wood 2021

Mässan kommer att delas upp i temaområden och besökaren kommer lätt att hitta sitt specifika intresseområde. Fokusområdena är Load & Transport, Bioenergi, Forestry Machines, Drone Zone, Future Arena och Wood Working. Hållbart skogsbruk och innovationer kommer också att belysas särskilt. – Vi gör mässområdet mer lättillgängligt med kortare och tätare slingor. Vi skapar också en ny entré där den nya slingan leder direkt till området Forest Machines, säger Mattias Pontén, mässansvarig för innehållet på Elmia Wood. – Vårt mål att göra nästa Elmia Wood till platsen för modernt, hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Elmia Wood arrangeras på Bratteborgs Gård söder om Jönköping den 18-21 maj år 2021.

Autonomt skogsbruk ännu inte redo för marknaden

Autonoma system kan öka prestanda, minska skaderisk, spara energi och pengar samt minska behovet av arbetskraft inom jord- och skogsbruk. Doktoranden Ahmad Ostovar har utvecklat metoder och algoritmer för system med kapacitet för automatisk detektion och igenkänning av objekt i utomhusmiljöer. Han försvarade sin avhandling den 5 december vid Umeå universitet. Trots omfattande forskning kring automatisering av jordbruks- och skogsbruksverksamhet är dessa system fortfarande inte tillräckligt utvecklade och helt redo för marknaden. När det gäller Technology Readiness Levels (TRL) finns för närvarande många jordbruks- och skogsbruksrobotiksystem tillgängliga som prototyper. – Det krävs alltså ytterligare forskning och utveckling om autonoma system för att kunna reducera tungt manuellt arbete inom jord- och skogsbruk, säger Ahmad Ostovar.

Södra stödjer skogsforskning Höstens riktade utlysning från Södras forskningsstiftelse har varit ”Effektivt resursutnyttjande”. Nu har åtta miljoner kronor beviljats till sju olika forskningsprojekt som berör såväl skogsindustrins huvudprodukter och processer som nya innovativa produkter från skogsindustrins biströmmar.

ning, speciellt för tillverkning från ved som har oönskat hög torrhalt. Vi vill nyttja vår råvara så effektivt som möjligt och varje processförbättring och vidareutveckling av våra huvudmaskiner som leder till ett högre utbyte över fiberlinjen är mycket intressanta för hela skogsindustrin, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Resurseffektiv flisning av barkborreskadad ved för framställ­ning av kemisk massa”, ett projekt som syftar till att vidareutveckla en ny trumhuggsteknik till massaprocessen.

Projekt med inriktning mot trävaror och sågverksindustrin beviljades

– Den nya tekniken kan innebära högre råvaruutnyttjande och högre utbyte vid massatillverk-

”Som ett led mot ett biobaserat samhälle har trä en särställning som en råvara från en förnybar källa.”

Göran Örlander ordförande i forskningsstiftelsen.

Södras riktade utlysning från forskningsstiftelse har varit ”Effektivt resursutnyttjande”. Nu har åtta miljoner kronor beviljats till sju olika forskningsprojekt .

medel, bland annat rörande ökat nyttjande av granens egenskaper till hållbara fasader, biobaserad ytbehandling av trä och digitalisering av träindustrins torkningsprocess. – Som ett led mot ett biobaserat samhälle har trä en särställning som en råvara från en förnyelsebar källa. En fortsatt konkurrenskraftig sågverksindustri kommer kräva att vi ytterligare

nyttjar digitalisering och robotisering, säger Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen. Övriga projekt som beviljats bidrag inriktar sig på nya material och processer från skogen; framställning av kolfiber från kraftlignin och cellulosa, porösa material för medicinskt bruk och ny process för vanillin och vanillinsyra från lignin.

MARKUSSON INFO@MARKUSSON.SE

WWW.MARKUSSON.SE

0175-713 26


2800 Så många medsvängande och nivellerande hytter på skördare och skotare har vi levererat till våra svenska kunder. En uppskattad arbetsmiljö med föraren i centrum. Med IBC för optimal kranstyrning får du ännu högre komfort på köpet i din John Deere maskin. JohnDeere.se/Forestry Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Novotný 720.2

Förstärkt stomme Utmärkt punkteringsresistens Extra motståndskraft mot skador konstruerad för hårda och steniga ytor Extra lång livslängd Träffa oss på:

Gripen Wheels Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

För order och information ring

Monter 616

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

– En lönsam investering!

VÄXELLÅDA

Däcktrycksövervakaren e-cap® sparar dina däck och minimerar stoppen.

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

Extrem belastningskapacitet • Extremt lång livslängd Hög nötningsbeständighet • Fungerar bra i smutsiga miljöer

Tel 018-34 07 01

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

info@transeco.se • www.transeco.se

Epost brons@lagermetall •

www.lagermetall.se

Logset utökar försäljningen i Brasilien

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

!

grävmaskin Perfekt för

0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Utgivningsplan 2020 Ladda ner på anlaggningsvarlden.se

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

Tel. 0174-653 10 • info@anlaggningsvarlden.se

Skogsmaskinstillverkaren Logset och företagets återförsäljare Paraná Equipamentos S.A. (Pesa Cat) har undertecknat ett nytt återförsäljaravtal i Curitiba, Brasilien. Enligt det nya återförsäljaravtalet utvidgas Pesa Cats försäljningsområde att inkludera förutom nuvarande delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Paraná, även delstaterna Mato Grosso do Sul och Sao Paulo. Logset och Pesa Cat började samarbeta för två år sedan och det gemensamma arbetet har utvecklats väl. Tack vare det utvidgade återförsäljaravtalet täcker bolagen bättre områden där det växer eucalyptus. Pesa Cat installerar Logsets skördaraggregat i sina egna PTH 18 bandgående skördare och säljer Logsets skotare och skördare till sitt ansvarsområde. – De brasilianska skogsbolagen har även varit speciellt intresserade av skördaren Logset 8H GTE Hybrid som lanserades tidigare i år. Vi planerar att skicka den första maskinen till Brasilien under vintern, berättar Tapio Nikkanen, styrelseordförande på Logset.

Hydroscand investerar i testcenter i Stockholm

Hydroscand Group investerar nu ytterligare i Hydroscand Design and Test Center för att möta kundernas ökande efterfrågan på högkvalitativ hydraulik. Hydroscand Group stärker nu upp Hydroscand Design and Test Center genom att köpa in ytterligare en maskin för statisk impulstestning, för att möta kundernas ökande efterfrågan på högkvalitativ hydraulik. Hydroscands kvalitetssäkringsprogram består av en serie kvalitetstester, vilka genomförs på såväl nya produkter som på Hydroscands befintliga produktportfölj, där befintliga produkter testas löpande. – Investeringen i den nya maskinen innebär att vi kan påskynda utvecklingen av vårt produktutbud och säkerställa att vi kan fortsätta att leverera högkvalitativa produkter som har testas enligt våra höga standarder, säger Magnus Andersson, teknisk chef på Hydroscand Group. Innan en ny produkt når marknaden måste den klara en serie produkttester för att säkerställa att produkten lever upp till Hydroscands krav på kvalitet.


Nästa Generation Sågkedjor För Skördare!

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX skärtänder har en hög profil och dubbla arbetande hörn, vilket kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

UTHYRNING! Sorteringsverk • Krossar • Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

KROSS KONSULT

Ring Mobil 070-626 01 22 0370-140 50 andreas@krosskonsult.se

För mer info och försäljning av beg maskiner, besök vår hemsida:

www.krosskonsult.se

Jonas Kilsgård köper sin femte Huddig

I april 2017 hämtade Jonas Kilsgård på Kungsängens Entreprenad ut sin första Huddig 1260D med miljösteg 4. Nu hämtar Jonas ut sin tredje 1260D. Totalt har Kungsängens Entreprenad fem Huddig 1260 i fullt arbete i Stockholmsområdet.

Grävlastare har alltid legat varmt om hjärtat för 24-åriga Jonas som är vd för Kungsängens Entreprenad. – Ända sedan barnsben har jag kört traktorgrävare som det kallades då, skrattar Jonas Kilsgård. På den vägen är det, vi började med en Volvo 6300 i verksamheten som sedan byttes till EL70 för att sedan bli en Huddig 1260 från 2006.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro

www.foljebilar.se Stefan 0708-52 61 82 | Camilla 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Frida 0707-51 43 72 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Prenumerera på Anläggningsvärlden 10 nummer för 280 kr + moms!

– Jag älskar att köra maskin själv och har fattat grejen med en grävlastare, vilket många verkar ha glömt. En maskin till allt som dessutom går att transportera snabbt och bekvämt på väg för egen maskin. Naturligtvis finns det maskiner som är specialiserade på att göra bara ett visst arbete men jag tänker ”Multi” – en maskin till allt måste ju vara

Fr. v: Mikael Nilsson, vd på Huddig Syd, Jonas Kilsgård, vd på Kungsängens Entreprenad, Torbjörn Eriksson, Huddigsäljare på Staffare AB.

bättre än flera maskiner som kostar i inköp, värdeminskning och service anser Jonas Kilsgård. Totalt har Kungsängens Entreprenad i dagsläget tio maskinister varav

”Jag älskar att köra maskin själv och har fattat grejen med en grävlastare, vilket många verkar ha glömt.”

Jonas Kilsgård vd på Kungsängens Entreprenad.

fem som kör Huddig dagligen. Ett roligt och omväxlande arbete i otroligt fina och sköna maskiner tycker så klart alla som har privilegiet att få köra en Huddig grävlastare hos Jonas företag.

Den senaste maskinen levererades i ett samarbete mellan Huddig syd och Staffare i Uppsala för att tillgodose Kungsängens Entreprenad med ytterligare 1260D med kort varsel.

Fakta: Kungsängens Entreprenad AB har bedrivit entreprenadverksamhet sedan 1987. Företaget vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner i norra Storstockholm. Man utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten som t.ex. schaktning för grunder, VA-arbeten, dränering, kabelschakter, vägarbeten m.m. Företaget har tio anställda. Förutom de fem Huddig grävlastarna har företaget både hjullastare och runtomsvängande grävmaskiner i maskinparken.

HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier! MSG95G/721 * Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-

(Normalt Riktpris: * 8 450:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

11 950:-

(Normalt Riktpris: 16 150 :-)

Kontakta oss för mer information:

WWW.HYTTKOMFORT.SE www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se


Ny Doosan till

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

0% ränta!

FINANSIERA DIN NYA DOOSAN TILL 0% RÄNTA!

Mer info:

Gäller all nyförsäljning av hela Doosans produktprogram. Avtalstid 36 mån (60 mån = 0,5% ränta), 10-20 % i kontantinsats.

Filialer: ÅF:

Staffanstorp 046-25 00 50

Arboga

0589-17200

-

Karlstad

070-3309435

Göteborg

-

031-17 60 60

-

Gävle

026-101250

-

Jönköping

-

036-36 31 36

Gnarp

0703-409661

-

Östersund

Linköping

013-16 30 00

0703-310502

-

-

Örnsköldsvik 0703-744115

Stockholm

08-35 08 20

-

Umeå

070-6287813

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

13

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Region Uppsala testar eldriven hjullastare

REGISTRERINGSSTATISTIK DECEMBER 2019:

Lastbilsförsäljningen ökade med 168 procent Under december registrerades totalt 11 183 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 145,6 procent fler än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under året 60 644 lastbilar, 4,4 procent färre än förra året.

Sammanlagt registrerades under året 53 347 lätta lastbilar, 5,8 procent färre än under förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 517 under december, 3,9 procent färre än jämfört med december förra året då 538 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 6 641 tunga lastbilar, 7,0 procent fler än under förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 10 594 under december, 168,4 procent fler än under samma tid förra året då 3 947 lätta lastbilar registrerades.

Den kraftiga ökningen av nyregistreringarna i december beror i första hand på den höjda fordonsskatten som började gälla personbilar och lätta transportbilar vid årsskiftet. – 2019 var ett mycket bra år på fordonsmarknaden, det tredje bästa året någonsin för nya personbilar och lätta lastbilar och rekordår för tunga lastbilar, säger Jessica Alenius, vice vd på BIL Sweden i en kommentar till månadens registreringsstatistik.

TUNGA LASTBILAR

Märke december 2019 december 2018 jan-dec Andel% Daf 7 23 151 2,3 Iveco 0 0 16 0,3 MAN 19 23 207 3,1 Mercedes-Benz 58 88 662 10,0 Scania 225 200 2 933 44,2 Volvo 200 203 2 629 39,6 Övriga 8 1 43 0,6 TOTALT 517 538 6 205 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke december 2019 december 2018 jan-dec Andel% Citroën 109 76 1 652 3,1 Dacia 69 70 553 1,0 Fiat 225 193 1 614 3,0 Ford 1.586 721 8 314 15,6 Iveco 373 31 1 016 1,9 Isuzu 45 31 670 1,3 Mercedes-Benz 1.110 522 5 325 10,0 Mitsubishi 183 29 622 1,2 Nissan 724 118 2 974 5,6 Opel 181 18 990 1,9 Renault 2.206 636 7 795 14,6 Toyota 606 149 2 304 4,3 Volkswagen 2 364 1 179 14 820 27,8 Övriga 809 171 4 635 8,7 TOTALT 10 594 3 947 53 347 100,0

På Wiks slott utanför Uppsala har Region Uppsala under tre veckor testat en elektrisk hjullastare. Att den är tyst och smidig samt medför minskade kostnader beskrivs som de största fördelarna jämfört med motsvarande dieselvariant.

Projektet Fossilfritt 2030 samlar kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län som vill arbeta med omställningen till en fossilfri transportsektor. Deltagarna i projektet har fått erbjudande om att prova på eldrivna arbetsmaskiner. Region Uppsala har valt att testa

”Vi är väldigt nöjda med vad maskinen levererade under vår testperiod.” Bengt Larsson vaktmästare på Wiks slott.

den elektriska hjullastaren Kramer 5055E under november månad. Testet genomfördes under cirka 3 veckor i den ordinarie verksamheten. – Vi är väldigt nöjda med vad maskinen levererade under vår testperiod. Det har fungerat bra att flytta jord och grus samt träd som vi avverkat. Dessutom är maskinen otroligt tyst vilket passar vår konferensanläggning bra då den inte stör, säger Bengt Larsson, vaktmästare Wiks slott.

året.

Batterierna laddas med en vanlig trefaskabel vilket tar cirka 6 timmar. Det gav i testet cirka 4 timmars ihållande körning vid en låg utetemperatur om 0-5 °C. Laddningen har skett under natten och på lunchrasten vilket medfört att arbetsmaskinen kunnat användas cirka fem timmar om dagen. Uppvärmning av fordonet och strålkastare gör att batteriet räcker betydligt kortare än vad det hade gjort under sommarhalv-

– Syftet med insatsen är att synliggöra att fossilfria arbetsmaskiner på el finns och ofta kostar mindre i längden än motsvarande dieselmaskin. Likt elbilar är de lite annorlunda än en dieselmaskin vilket gör att de ibland passar bättre eller sämre i verksamheten. Det är därför som vi vill erbjuda testperioder i projektet, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst. Den eldrivna arbetsmaskinen är cirka 100 000

På Wiks slott utanför Uppsala har Region Uppsala under tre veckor testat en eldriven Kramer 5055E hjullastare.

Ny växtbaserad matförpackning Förpackningar för feta livsmedel behöver en ytbehandling som vanligtvis innehåller små mängder högflourerade kemikalier, så kallade PFAS.

Nu lanserar BillerudKorsnäs Repel Pure – ett papper där den fettavvi-

sande barriären är växtbaserad och därmed helt och hållet biologisk.

–Vi ser idag en ökad efterfrågan internationellt på alternativ till PFASbehandlade produkter. Efter att ha arbetat länge med att hitta ett hållbart alternativ till ytbehandling med högflourerade

ämnen är vi idag mycket stolta över att kunna presentera pappret Repel Pure med en biobaserad barriär, säger Helene Biström, chef för division Paper på BillerudKorsnäs. Den biobaserade barriären på papper av förstklassig nyfiber gör Repel Pure till en fettålig livsmedels-

Nya Dunderbyggnationer

– nu även med 2-axligt släp! • Beg. gaffeltruckar • Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder • Nya bränsletankar 400-600 liter • Beg containrar 6-20', nya 20'

www.lindgrensakeri.se

Bengt Lindgren, Haparanda 0922-105 25 • 0730-66 54 00 Kompressor besiktningsfri 5,5 hk, 100 l tank, 8 bar

5.000:-

7,5 hk, 2x80 l tank, 8 bar, 3-cyl

7.500:Däckmaskin - flera modeller

29.000-55.000-79.000:Moms tillkommer på ovanstående priser.

BENGTS BILMASKINER Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

kronor dyrare i inköp men minskade drivmedelskostnader med cirka 60 kronor per timme (samt minskade servicekostnader) innebär att den större investeringen är inbesparad redan innan 2 000 drifttimmar har uppnåtts. Efter 5 000 timmar är den förväntade besparingen 250 000 kronor jämfört med en dieseldriven maskin, förutsatt att den elektrifierade maskinen kan ersätta en dieseldriven maskin trots den kortare körtiden.

förpackning som också är miljövänlig. Repel Pure är förnybart och biologiskt nedbrytbart tack vare att barriären är växtbaserad. Repel Pure är ett av resultaten av den miljardinvestering i ny teknik som BillerudKorsnäs gjorde förra året i produktionsanläggningen i Skärblacka.


Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd mellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut sågenhet. Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och hållbarhet förenklar arbetet och ökar din produktivitet.

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Liftar


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Svensk spetskompetens utvecklar japansk skogsbruk ska upplagan lanserades hösten förra året.

År 2008 lanserade Mora in Europe AB böckerna Arbete i avverkningslag del 1 och del 2. Två större uppgraderingar resulterade i utgåvan från 2013. Böckerna används i varierande omfattning på nästan samtliga skolor med skoglig inriktning i Norden samt Baltikum. Privatpersoner och företag som köpt böckerna under åren uppgår till närmare 1.000 stycken och talskivorna uppges vara mycket uppskattade. Den engelska utgåvan av samma upplaga har sålts till ett antal länder.

hos Skogsmästarskolan, och åter, var Vida Skog AB först ut och köpte in en större volym böcker i samband med att författaren Per-Erik Persson deltog i ett kursupplägg i drivningsplanering/markoch vattenvård.

Förra året lanserades boken Klassning av bärighet som redan fått ett bra mottagande, bl.a. kommer den att ingå som kursmaterial

Under 2017 ingicks avtal med National Forestry Extension Association om rätt att producera böckerna i Japan. Den japan-

Per-Erik Persson, författare till böckerna Arbete i Avverkningslag 1 & 2 samt Klassning av bärighet har fått sina böcker översatta till japanska. Han medger skämtsamt att han numera spelar den gamla 80tals hiten ”Big in Japan” med Alphaville på lite för hög volym....

Foto: Mariell Mattison

– Jag har fått några exemplar av den japanska upplagan och de har riktigt bra layout och jag känner mig nöjd med att alla bilder och illustrationer är med, även sådant som ”tummen upp” och liemannen, säger Per-Erik Persson. – Jag konstaterar att mycket kommer att hända i det japanska skogsbruket de närmaste vad gäller utveckling men att jag endast har en liten betydelse i denna mekanisering. Jag sänder däremot en tacksamhetens tanke till

alla de kunder som trott på mina produkter, förklarar Per-Erik Persson. Per-Erik Persson medger att han faktiskt skapat böckerna där den engelska upplagan fått omdömet ”världens bästa handböcker riktade till produktion i skogbruket”. Han tror också att böckerna kommer att skapa ett slags fundamenta kring att jobba säkert och rationellt i skogbruket i Japan, där utvecklingen nog kan sägas komma att vara omvälvande.

Komplett sortiment av siktmedia

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

M U M I X A M Y IT IL B IA L E R D N A Y IT L A QU Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

MONTABERT SILVERCLIP MED 5 ÅRS GARANTI

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

MONTABERT STANDARD: • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad

Följ oss på Facebook!

Montabert samarbetar med Tree Nation som planterar träd runt om i världen. Hittills har 60.140 träd planterats inom ramen för detta samarbete.

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

100% GREEN!

DL Maskin AB • Peter: 070-657 40 90 • kontakt@dlmaskin.se • www.dlmaskin.se

WWW.DLMASKIN.SE

Stockbord som tillbehör

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM


S V E N S K A M A S K I N M Ä S S A N S O LVA L L A 4 − 6 J U N I 2 0 2 0 Den enda mötesplatsen som samlar Sveriges alla maskinleverantörer på ett och samma ställe. Se det senaste inom bygg- och anläggningsbranschen, prova nya maskiner, gräv, lasta och upplev en levande maskinmässa på riktigt. Läs mer på maskinmassan.se


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

50 000 nya bostäder byggs i år På grund av överutbud på massaved sänker nu Södra priserna på barr- och lövmassaved.

Foto: Per Eriksson.

Sänkta virkespriser hos Södra

Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren. Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket tillsammans med ett högt utbud får till följd att marknadspriset på massaved sjunker. – Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt, säger Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog. Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 18 december 2019: Barr- och lövmassaved sänks med 20 kr/m³fub, Specialsortimentet 1600 sänks med 20 kr/m³fub (såväl sågbar- som massavedsandel. Prisjusteringen omfattar samtliga barr- och lövmassavedssortiment, något varierande för olika sortiment och kvalitetsklasser. Utskottspriset är oförändrat.

Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året.

År 2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. Under 2020 påbörjas nybyggnad av cirka 22 500 hyresrätter, 13 500 bostadsrätter och 10 500 småhus. Cirka 3 000 bostäder tillkommer genom ombyggnader. Byggandet av bostadsrätter och småhus har stabiliserats under 2019, efter den stora minskningen under förra året. Boverket bedömer att antalet

Ökad försäljning i Nordamerika för Rototilt Stigande försäljningssiffror och ökande antal förfrågningar efter Rototilts tiltrotatorsystem är två av orsakerna till att Rototilts Nordamerikanska dotterbolag, har flyttat sitt huvudkontor i Brantford, Kanada. – Detta är ett viktigt strategiskt steg för att kunna expandera vår verksamhet på den nordamerikanska marknaden, förklarar Chris Copeland, General Manager för Rototilt Inc. Den nya anläggningen ligger fortfarande i Brantford, Kanada, men består nu av en yta på 1 600 kvadratmeter. – Intresset för Rototilts tiltrotatorsystem har verkligen ökat under de senaste åren. Vår flytt kommer att göra det möjligt för oss att möta den växande efterfrågan på våra produkter. Vi har nya förfrågningar från alla regioner i Nordamerika, säger Phil Lucoe, Sales and Marketing Manager hos Rototilt Inc.

Johan Nordlund 0240-47 91 91

”Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något.”

Hans-Åke Palmgren analytiker på Boverket.

Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året.

påbörjade småhus under 2020 ökar med 5 procent, medan antalet bostadsrätter minskar med 7 procent. Antalet påbörjade hyresrätter minskar marginellt enligt prognosen, men utfallet är osäkert och påverkas inte minst av vad som händer med investeringsstödet. Bostadspriserna föll kraftigt under 2017. Under det senaste året har bostadspriserna stigit. Försäljningen av nya bostadsrätter har ökat i år och vi bedömer att antalet osålda bostadsrätter kan ha minskat på en del marknader. - Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. I Storstockholm minskar antalet påbörjade bo-

städer med 4 procent i år, efter att ha minskat med 33 procent under 2018. Under 2020 ökar byggtakten något till drygt 13 500 bostäder, vilket är mycket långt under behoven. I Storgöteborg räknar vi med fortsatt hög byggtakt i ett historiskt perspektiv både 2019 och 2020, när cirka 8 000 bostäder påbörjas båda åren. I Stormalmö har antalet påbörjade bostäder minskat markant i år efter att takten har varit hög under

Foto: Per Eriksson

flera års tid. Byggandet kan komma att minska ytterligare något under nästa år, då knappt 4 500 bostäder påbörjas. Under 2020 ökar bostadsbyggandet totalt sett mest bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Bland små och medelstora kommuner utanför storstadsregionerna minskar främst byggandet av hyresrätter i år och möjligen även nästa år, troligen påverkat av stoppet för investeringsstödet.

Fakta Prognos för antalet påbörjade bostäder december 2019 2018 2019p 2020p Nybyggnad Flerbostadshus 41 800 38 000 36 500 Bostadsrätt 15 900 14 500 13 500 Hyresrätt 25 400 23 000 22 500 Äganderätt 500 500 500 Småhus 11 300 10 000 10 500 Total nybyggnad 53 100 48 000 47 000 Nettotillskott genom nybyggnad 3 100 3 000 3 000 Totalt påbörjade bostäder 56 200 51 000 50 000 Källa: Boverket


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

19

Limträ ger säkrare byggarbetsplatser Att det är både miljösmart och ekonomiskt att bygga i limträ känner många till. Men att träbyggnationer också kan innebära en bättre miljö på byggarbetsplatsen är kanske inte lika bekant.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

– Limträ gör det möjligt att spara både tid och pengar, men också att konstruera hus och byggnader med liten miljöpåverkan. Det passar lika bra för nya projekt som kompletteringar och påbyggnationer. Limträ är också ett konstruktionsmaterial som påverkar arbetsmiljön positivt, säger Johan Fröbel chef distribution och teknik på branschorganisationen Svenskt Trä. André Rönnqvist, projektledare hos Martinsons Byggsystem, har erfarenhet från flera världar

Caterpillars autonoma transportsystem Command som utvecklats för gruvindustrin har nu nått en miljard ton i fraktat material hos gruvföretaget Fortescue Metal Group (FMG) i Australien.

Autonoma Cat-truckar har fraktat en miljard ton malm Caterpillars autonoma transportsystem Command som utvecklats för gruvindustrin har nu nått en miljard ton i fraktat material hos gruvföretaget Fortescue Metal Group (FMG) i Australien.

har produktiviteten hos Fortescue Metal Group ökat med 30 procent. Företaget har för närvarande 137 gruvtruckar med den autonoma teknologin. Man räknar med att öka antalet till 175 autonoma gruvtruckar till mitten av nästa år.

Gruvtruckarna som är utrustade med det autonoma körsystemet utför inte bara transporter, utan gör även en del andra arbetsuppgifter i gruvarbetsprocessen. Truckarna transporterar material, åker till avlastningsplats och lossar materialet. De kan även rapportera underhållsbehov och de kommunicerar även med höglastarna som lastar truckarna. Det skriver RISE Research Institutes of Sweden i ett nyhetsbrev. Tack vare automatiseringen av gruvtruckarna

Samarbetet mellan Caterpillar och Fortescue Metal Group inleddes reedan 2012 och fram till idag har de autonoma gruvtruckarna rullat 33,5 kilometer utan olyckshändelser. En bidragande orsak till utvidgningen av FMG: s användning av Caterpillars autonoma system är den interoperabilitet som det ger. Interoperabilitet gör det möjligt att använda tekniken på alla fabrikat av gruvtruckar som kan integreras med gruvornas befintliga system.

”Alla som upplevt skillnaden håller nog med om att träprojekt innebär en behagligare ljudmiljö.”

André Rönnqvist projektledare på Martinsons Byggsystem.

– både byggarbetsplatser där betong har varit huvudmaterial och projekt där trä har dominerat. Han menar att limträstommarnas relativt låga vikt innebär flera fördelar på byggarbetsplatsen. – I och med lägre vikt går det ofta att lasta fler kubik på varje lastbil. Det innebär färre transporter, lägre koldioxidavtryck och bättre ekonomi, men också ökad trafiksäkerhet på byggarbetsplatsen, säger André Rönnqvist. Limträets låga vikt jämfört med andra material gör det också lättare att hantera. Vana trämontörer må vara partiska i frågan, men André Rönnqvist berättar att de ofta får positiva reaktioner från yrkes-grupper som traditionellt arbetar med andra konstruktionsmaterial.

– I de fall vi har anlitat smeder för att utföra specialarbeten i våra projekt har vi fått höra att limträ är ett trevligt och enkelt material att arbeta med, berättar André. Buller och oljud påverkar också arbetsmiljön, särskilt inom byggsektorn. Och det handlar inte bara om tinnitus och andra hörselskador. Enligt Folkhälsomyndigheten

Enligt branschorganisationen Svenskt Trä kan byggen med limträ ge bättre arbetsmiljö. Färre transporter, lägre ljudnivå och mindre damm är några av fördelarna.

påverkar buller och oljud även prestation, inlärning och sömn på ett negativt sätt. På projekt där limträ är det dominerande konstruktionsmaterialet, är det generellt tystare med mjukare ljudkurvor och färre skarpa bullertoppar. – Alla som upplevt skillnaden håller nog med om att träprojekt innebär en behagligare ljudmiljö. Det är så tyst som det går att få på ett bygge, säger André Rönnqvist. Vegard Brå, projektchef på nordiska totalentreprenören HENT, håller med. – Det blir nästan inget buller alls på träprojekt. Det bidrar så klart till trivseln, menar han. Även mängden avfall blir mindre i ett limträp-

rojekt. – Det dammar mindre jämfört med betong. Justeringar i betong eller stål är också mer tidskrävande än justeringar i limträ. Och med trä kan du använda relativt små maskiner och verktyg som du alltid har nära till hands, säger André Rönnqvist. – En renare byggarbetsplats innebär bättre arbetsmiljö för alla yrkesgrupper som vistas på projektet, säger Vegard Brå. Han tror också att ökad branscherfarenhet av träbyggnadssystem kommer att innebära fördelar för både montörer och slutkunder. – Resultatet kommer att bli ännu bättre säkerhet, men också lägre kostnader för slutkunderna.

Inköpschefsindex:

PMI steg till 47,1 i december Det säsongrensade värdet för PMI-total ökade med 1,4 indexenheter i december till 47,1 jämfört med november (45,7).

– Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad, , säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Delindex för orderingång noterades i december till 45,9 från 44,1 i november och bidrog med 0,5 in-

dexenheter till ökningen i PMI-total. Indexet är dock alltjämt under 50-strecket. Det innebär att orderingången till industrin fortsätter att sjunka och befäster bilden av en svagare orderingång under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det svaga orderläget avspeglas både på export-

”Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar.”

Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

och hemmamarknaden som bägge är kvar under 50-nivån även om indexet för exportmarknaden steg i december till 45,7 medan indexet för hemmamarknaden sjönk till låga 42,4.

Delindex för produktion steg i december för tredje månaden i rad till 47,8 jämfört med 46,4 i november och gav ett positiv bidrag till PMI-total (0,4 indexenheter). Det är den högsta indexnivån sedan augusti och innebär att produktionsneddragningar i industrin har blivit gradvis mindre framträdande, vilket får betraktas som en positiv konjunktursignal. Uppgången i indexet sker dock från låga nivåer, vilket gör att

fjärde kvartalets utfall (46,4) blev 3,6 indexenheter lägre jämfört med tredje kvartalet. Delindex för sysselsättning, som har backat tre månader i rad, steg i december med 1,2 indexenheter till 47,8 jämfört med november och gav ett positivt bidrag med 0,2 indexenheter till PMItotal. Trenden visar dock på ett fortsatt minskat nyanställningsbehov i industrin med ett index under 50-nivån för fjärde månaden i rad. Nedgången är dock inte lika djup som under 2012 då indexet föll ned mot 40-nivån.


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Steg V Case-grävare till Borlängeföretag Borlängeföretaget JN:s Entreprenadmaskiner har köpt Sveriges första Steg-5 Case grävmaskin. Den nya maskinen ska i första hand användas inom avfallshantering och återvinning.

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

Vårredskap till kanonpriser!

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

– Vi arbetar i mycket krävande applikationer. Vi tar emot avfall från byggbranschen och återvinner det till nya användbara material. Vi behöver rejäl utrustning som klarar de tuffaste miljöerna eftersom en stor del av det arbete vi utför är skärning i metall, krossning och sortering av betong och andra byggmaterial, säger Jonny Nilsson, vd på JN:s Entreprenadmaskiner. Den svenska generalagenten för Case, Maskinia i Linköping, kontaktades av JN:s Entreprenadmaskiner för att hitta en grävmaskin som kunde leverera enligt företagets kravspecifikation. Efter en noggrann genomgång av Case-sortimentet beslutade man att köpa den nya Steg V-godkända Case CX490D bandgrävare, som tillverkas i Japan, hemlandet för de mest avancerade grävmaskinerna

”Vi vet att vår maskin förbrukar mindre diesel, vilket är bra för miljön men också för vår verksamhet.”

Jonny Nilsson vd på JN:s Entreprenadmaskiner.

Jonny Nilsson på JN:s Entreprenadmaskiner har köpt Sveriges första Steg-5 Case bandgrävare. Den nya maskinen ska i första hand användas inom avfallshantering.

i världen. Maskinen har en steg V Isuzu 6-cylindrig turboladdad dieselmotor. Förutom att uppfylla steg V-utsläppsnormerna levererar Case 490D ökat maximalt vridmoment vid ett lägre varvtal, 1567 Newtonmeter vid 1300 varv/minut, vilket innebär ett förbättrat gensvar från motorn. Det slutna ventilationssystemet innebär att oljegaser filtreras, separeras och skickas tillbaka till vevhuset och förhindrar spridning i luften. – Isuzu-motorn i Case CX490D uppfyller alla krav i den nya Steg V-lagstiftningen, förklarar Giuseppe Santo, produktchef för Case i Europa. –Vårt engagemang för hållbarhet och leverans av renare dieselmotorer sätter oss i en ledande position med vårt grävmaskinprogram. Tack vare den senaste

tekniken i våra motorer, tillsammans med intelligent hydraulik, levererar vi betydande bränsle- och energibesparing vilket innebär minskade koldioxidutsläpp. – Den effektiva motorn, tillsammans med de låga underhållskostnaderna, sänker de totala ägandekostnaderna, men det är viktigt att maskinen inte tappar prestanda. De elektroniskt styrda hydraulpumparna och det intelligenta hydraulsystemet upprätthåller rätt tryck och flöde för varje

typ av jobb som garanterar en smidig övergång från ett jobb till ett annat, vilket ger den kraft och styrbarhet som våra kunder behöver, säger Fredrik Holmquist, vd på Maskinia. – Vi har åtagit oss att göra minskad miljöpåverkan där vi kan. Vi vet att vår maskin förbrukar mindre diesel, vilket är bra för miljön men också för vår verksamhet; vi sparar pengar när vi kör den här maskinen säger Jonny Nilsson avslutningsvis.

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm


Länken till framtiden ScaleLog Forest är kranspetsvågen som erbjuder en trådlös vägning med många års batteritid, bekvämlighet, noggranhet, enkelhet och som samtidigt är väldigt funktionellt.

ScaleLog.com

High performance mobile chippers for operations wherever you need it

A brand within the Bruks Siwertell Group

/bruksmobile

/MobileChippers

bruks-siwertell.com


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Innovationspris till Hypro

Utifrån grundaren Tommy Karlssons uppfinning har familjeföretaget Hypro med stor innovationskraft utvecklat traktorprocessorer som i dag säljs världen över. Därför tilldelas företaget Innovationspriset i Osby kommun.

I Smålatorp utanför Lönsboda i Osby kommun finns i dag 15-tal anställda på företaget och här sker all utveckling och provkörning. Via återförsäljare och mässor har Hypro tagit steget ut på världsmarknaden. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park samt Osby kommun under måndagen med motiveringen: Hypro har sedan företaget startade för drygt 30 år sedan utvecklat hydrauliska traktorprocessorer, som idag exporteras till ett trettiotal länder. Processorn som kopplas på en vanlig traktor kvistar, mäter och kapar virke i rätt längder. Tekniken är med sin kompakta konstruktion anpassad för

”Vi är mycket glada och stolta över att ha ett företag som Hypro i vår kommun.”

Niklas Larsson kommunstyrelsens ordförande, Osby kommun

Intresset för att leta mineral i Sverige sjunker för andra året i rad, visar siffror från myndigheten Bergsstaten. En stark anledning är tillståndsprocessen i Sverige som bedöms som väldigt osäker.

Minskat intresse för gruvprospectering Intresset för att leta mineral i Sverige sjunker för andra året i rad, visar siffror från myndigheten Bergsstaten.

Utifrån grundaren Tommy Karlssons uppfinning har familjeföretaget Hypro med stor innovationskraft utvecklat traktorprocessorer som i dag säljs världen över. Därför tilldelas företaget årets Innovationspris i Osby kommun.

ett hållbart skogsbruk, skonsam för miljö och personen som använder den samt i många typer av avverkning ekonomiskt fördelaktig jämfört med större avverkningsmaskiner. Familjeföretaget har på ett innovativt sätt förvaltat och utvecklat Tommy Karlssons uppfinning som idag underlättar vardagen för skogsägare och entreprenörer över hela världen. – Vi är mycket glada och stolta över att ha ett företag som Hypro i vår kommun. De är ett gott föredöme och visar på den uppfinningsrikedom och företagaranda som finns i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

– De har funnits i många år och fortsätter hela tiden att utveckla produkten och marknaden och bidrar på så sätt till en ökad sysselsättning och tillväxt i vår kommun, vilket vi är glada för, säger Osby kommuns tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg.

Innovationspriset, som instiftats av Krinova, belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

Linus Bergman på Hypro, visade företagets nya styrsystem HYPRO+1 på SkogsElmia i juni förra året.

Foto: Per Eriksson

I fjol kom det in 130 ansökningar om nya undersökningstillstånd till myndigheten, jämfört med 166 stycken 2018, och 227 året dessförinnan, en drygt 40-procentig minskning på två år. Flera uppmärksammade gruvärenden ligger just nu på regeringens bord för avgörande. Tillsammans skulle de kunna skapa många nya arbetstillfällen, de allra flesta i glesbygd. Men sedan flera år råder en politisk låsning i regeringen. – Det här är inget annat än ett förfärligt slöseri med investerade resurser och i förlängningen ett hot mot Sverige som gruvnation, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin. Det var länge sedan en ny gruva öppnades i Sverige. Faktum är att ingen ny green-field gruva har öppnat i Sverige på tolv år, det vill säga en gruva

utanför redan existerande gruvområden och som prövats mot gällande lagstiftning (miljöbalken och minerallagen). Låsningen drabbar inte bara nya gruvor som till exempel uppmärksammade Kallak utanför Jokkmokkk. Även befintliga gruvor riskerar fastna i regelverket som nu när LKAB:s hela järnmalmsverksamhet i Kiruna ska omprövas i mark- och miljödomstolen och Bolidens koppargruva Aitik står inför en expansion och är beroende av tillstånd för den utvidgningen. – Det är viktigt att här understryka att branschen inte på något sätt är ute efter lägre miljökrav på gruvorna, det är processerna i sig som måste vara mer effektiva och förutsägbara. Långsiktigt så kommer det att minska möjligheten för det svenska gruvklustret att utvecklas, där har vi inte bara själva gruvorna utan också de som jobbar med utrustning och utrustningsleverantörer. säger Maria Sunér Fleming till Sveriges Radio.

Välkommen till vår värld av ljus! Hos oss hittar du extraljus, arbetsbelysning och varningsljus! Utrusta bilen med en DSM Extraljusramp med unikt modellanpassat monteringskit till just din bil! Idag till över 120 olika fordonsmodeller!

Nu fri frakt - beställ redan idag!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

23

Miljömaskiner i Linköping AB • Ringtrastvägen 2 • 591 37 Motala Tel 013-24 56 57 • E-post: info@miljomaskiner.se www.miljomaskiner.se

- Gör en bra affär!

Heizohack flishuggar

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

Driftsäkra trumhuggar till konkurrenskraftiga priser.

För effektiv omställning av skogsmark till åkermark.

LASCO skruvklyvar 30 modeller för att passa dina behov.

RAYCO stubbfräsar Populära stubbfräsar i flertalet utföranden.

Stumper stubbfräsar Mycket låg fräskostnad per stubbe.

Stumper hydrauliska stubbfräsar För effektiv stubbfräsning.

Finns även som Combimaskin!

Den kraftfulla miniskotaren Kinetic T8 H är en kraftfull miniskotare med en lastförmåga på hela 3000 kg. Tack vare sin robusta konstruktion och konstant 8-hjulsdrift tar den sig fram i den mest krävande terrängen. Kitetic T8 passar fantastiskt bra i gallringar likväl som att skota timmer och vindfällen. Maskinen drivs av en Yanmar dieselmotor via variator och mekanisk växellåda. Maskinen har en lastyta på 1,1 m² och längd på 3 m som man kan dra ihop på längden hydrauliskt 60 cm. Kinetic T8 H är utrustad med hytt och dubbla dörrar samt värme. Höglandets Energiautomatik AB Björnaholmen • 571 67 Bodafors Niclas Emilsson 070-350 60 65 • niclas@heaab.se • www.heaab.se


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Ny vd för Volvo Autonomous Solutions

Nils Jaeger, idag vd för Region EMEA, Volvo Financial Services, har blivit utsedd till vd för Volvokoncernens nya affärsområde för autonoma transportlösningar. Han kommer att rapportera till Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt och ingå i Group management-teamet. Nils Jaeger är född 1969 och har varit vd för Region EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Volvo Financial Services, sedan 2014. Innan han började arbeta i Volvokoncernen hade han ett antal ledande positioner hos John Deere. Som vd för Volvo Autonomous Solutions ska Nils Jaeger leda ett helt nytt affärsområde som har i uppgift att ytterligare öka takten i utvecklingen, kommersialiseringen och försäljningen av autonoma transportlösningar från Volvokoncernen. Autonoma transportlösningar bygger på teknik som möjliggör uppkopplade och självkörande fordon och maskiner. De passar bra för transport av stora volymer gods och material på fördefinierade rutter, i repetitiva flöden. Här kan autonoma transportlösningar skapa värde för kunder genom att bidra till en ökad flexibilitet, leveransprecision och produktivitet.

Vilka metoder kan ge bättre data om skogen och vad för slags informationen kan man få fram som kan bidra till ett mer digitalt skogsbruk? De frågorna ska studien Skogliga fakta inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ge svar på. SCA deltar och bidrar med 50 000 hektar mark som försöksområde.

SCA bidrar till studie om digitalt skogsbruk Det har surrat rejält över SCAs skogar vid Laxsjön i nordvästra Medelpad de senaste månaderna. Här har SCA ställt 50 000 hektar skog till förfogande för studien Skogliga fakta. – Den digitala utvecklingen är jätteviktig för SCA och för skogsbruket generellt och vi tycker att det är viktigt att ligga i framkant. Därför var det självklart för oss att erbjuda mark för den här

studien. Man kan likna det vid en digital försökspark, säger Ola Kårén, SCA:s skogsvårdschef. Skogliga fakta fokuserar på att etablera nya metoder för skattning av skogen. Främst är tanken att utveckla metoder som använder laserskanning, satellitbilder och data som registrerats av skördare. – Om vi får fram bättre data om Sveriges skogar kan det bidra till ett mer effektivt och miljövänligt skogsbruk. Det gäller t ex

mer effektiv användning av råvara, maskiner och produkter från skogen, samt ge oss bättre precision och förutsägbarhet när det gäller planering och råvaruflöden, poängterar Magnus Bergman, skogsteknisk chef vid SCA. All data som de olika skanningarna har gett använder nu forskarna som arbetar med Skogliga fakta för att kunna utveckla och utvärdera metoder som kan användas för att extrahera information från

”Om vi får fram bättre data om Sveriges skogar kan det bidra till ett mer effektivt och miljövänligt skogsbruk.” Magnus Bergman skogsteknisk chef vid SCA.

data som är till mest nytta för skogsbruket. – När all data är insamlat kommer det att analyseras. Det kommer att ta ett tag men när det är klart kan vi säga mer om vilka metoder som kan ge mest användbar information, säger Johan Holmgren, forskare på SLU. Metodstudiens resultat ska sedan kopplas ihop med en studie av data från skördare som ska göras. Flera skogsbestånd som ingår i de olika metodför-

www.randex.se | 070-321 58 73 | ole@randex.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

25

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

Bilden är en visualisering av ett 3D-punktmoln där varje punkt representerar en plats där laserljuset från en laserstråle har reflekterats. Laserskannern skickar ut cirka 1 miljon laserstrålar (pulser) per sekund. Färgerna i bilden har skapats med en kombination av intensiteten av det ljus som kommer tillbaka till lasersensorn och höjden (relativt avstånd över marken om marken är plan).

Bild: Johan Holmgren, SLU

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

!

grävmaskin Perfekt för

0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Trädstammarna mäts med en laserskanner samtidigt som inventeraren går i beståndet.

Foto: SLU

söken på SCAs mark, ska avverkas framöver.

Hummern är mönsterskyddad och fällgreppet Pat. sökt.

– Vi har redan utrustat skördare med en särskild GPS som visar exakt var de kör. Då kan vi foga samman maskinernas data med de data vi får i skanningsförsöken, säger Magnus Bergman. Nästa steg blir att lägga till informationen vi får när stockarna passerar sågverkens röntgenutrustning där man mäter virkets egenskaper och ser vilka produkter stocken passar

bäst för. På sikt skulle vi alltså kunna välja ut specifika träd till olika produkter – redan ute i skogen. – Ju mer data vi har, desto fler möjligheter får vi att utveckla det digitala skogsbruket. Om vi t ex vet positionen på träden skulle vi kunna automatisera vissa åtgärder som markberedning och avverkning fortsätter Magnus Bergman. Och med mer data om skogen skulle man också

SLU har i samarbete med Visimind också laserskannat skog med en helikopter som skannar av testområdet.

Foto: Visimind AB

kunna anpassa skötseln av skogar ännu bättre så att man gör rätt åtgärd i rätt tid, vilket bl a ökar värdet på skogen, och kan ta bättre miljöhänsyn. – På sikt kanske vi kan automatisera stort sett hela planeringsarbetet och inte behöva göra lika många mätningar i fält som vi gör i dag, utan kan sköta det mesta från kontoret, säger Ola Kårén och avslutar: – I dag vet vi inte alla tillämpningar som är

möjliga. Men genom att utveckla de digitala möjligheterna och kartlägga skogen så att vi får in ännu mer data om den, desto bättre kan vi knyta ihop skogen med industrin. Det ökar värdet på både skogen och produkterna. Och säkert kan mycket data även vara till nytta för fler än vi som bedriver skogsbruk.

Smidig, robust och säker svensk trädklipp Finns i tre modeller för grävare:

Hummern 170 för maskiner 3-8 ton. (med säker hantering) En grip som gör hanteringen och klipparbetet smidigt. Perfekt för snabba röjningsarbeten! För träd upp till 17 cm diameter. Hummern 200 för maskiner från 2,5 ton och uppåt. För träd upp till 20 cm diameter (med säker hantering). Hummern 300 för maskiner från 10 ton och uppåt. För träd upp till 30 cm diameter (med säker hantering) Framtagen för grävmaskiner genom samarbete med entreprenörer inom branschen, för att tåla de belastningar som blir vid bruk av dessa maskiner. Återförsäljare: Staffare AB, Henrik Nilsson 070-247 22 00

Svensk . kvalitet d a Anpassffs. för pro


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

HJULLASTARE Volvo L30GS..................2018 ...................3 tim Volvo L45H....................2017 .............1216 tim Volvo L60H....................2018 .............3190 tim Volvo L60H....................2018 .............3192 tim Volvo L60H....................2018 .............3114 tim Volvo L60F ....................2008 ...........11925 tim Volvo L70H ...................2019 .............1010 tim Volvo L70H LB ..............2018 .............4020 tim Volvo L70H....................2017 .............1513 tim Volvo L70H ...................2017 .............4779 tim Volvo L90H ...................2019 .............1573 tim Volvo L90H LB ..............2016 .............4970 tim Volvo L90H....................2016 .............4441 tim Volvo L110H .................2018 .............4276 tim Volvo L110H LB ............2018 .............4033 tim Volvo L110H LB ............2018 .............3600 tim Volvo L110H LB.............2018 .............4300 tim Volvo L110H..................2017 .............3170 tim Volvo L120H .................2018 .............4507 tim Volvo L120H LB ............2017 .............2108 tim Volvo L120H .................2015 .............7000 tim Volvo L120H..................2015 ...........12000 tim Volvo L120 ....................2012 ...........17873 tim

Kenneth Tomasson 070-511 84 94 • 0560-148 70 www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen

Volvo L150H LB.............2018 .............4719 tim Volvo L150H..................2014 ...........19255 tim Volvo L180H..................2017 ...............814 tim Volvo L180H..................2016 .............6292 tim Volvo L180H LB ............2016 .............7535 tim Volvo L180H..................2015 .............3700 tim Volvo L180H..................2014 .............8000 tim JCB 409.........................2011 .............3200 tim JCB 411.........................2014 .............6670 tim Kramer 380 ...................2010 .............3900 tim HJULGRÄVARE Volvo EW 140C..............2008 .............7979 tim Volvo EW 160D..............2012 .............8205 tim Volvo EW 160D..............2012 .............7667 tim Volvo EW 180D..............2012 DUMPRAR Volvo A25G....................2017 .............1831 tim Volvo A25F ....................2011 .............9546 tim Volvo A25E ....................2009 .............9554 tim RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar ................2008 Ring Tomas 070-160 35 73! DÄCK & FÄLG Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25

Försäljning: Morgan Tel 070-799 66 14 • morgan@gemaskiner.se Beg. delar: Tomas Tel 070-160 35 73 • tomas@granathsbildelar.se Roddargatan 3, 553 02 Jönköping

www.gemaskiner.se

Vimek nu med Nisula hjulmatat aggregat Från och med nu erbjuder Vimek det hjulmatade skördaraggregatet Nisula 325H som tillval på skördaren Vimek 404 SE och kombimaskinen Vimek 4040 Duo. Sedan tidigare finns Keto Forst Xtreme bandmatat aggregat för Vimeks skördare.

– De båda finsktillverkade aggregaten har lite olika styrkor och vi är glada att nu kunna erbjuda våra kunder ett alternativ till, säger Johan Johansson försäljningsingenjör på Vimek som har provat båda. – Aggregatet Nisula 325H (Vimeks första hjulmatade skördaraggregat reds. anm.) är speciellt lämpligt för en första gallring och bearbetning av kvistad energiskog. Det är utrustat med en

fast och tre rörliga kvistknivar, vilket förbättrar stamhållningen och bidrar till att göra skördningen effektiv och smidig. Våra Nisula-skördaraggregat har en enkel struktur och de tillverkas av högkvalitativa material och komponenter vilket borgar för god kvalitet, säger Kalle Mattsson, ansvarig för marknadsföring- och försäljning på Nisula Forest Oy. Enligt Nisula är aggregatet mycket enkelt att underhålla. Alla smörjpunkter

”På grund av hjulmatningen drar Nisula något sämre än Keto, men har å andra sidan högre hastighet på matningen.”

Erik Landby Landby Forest AB.

kan smörjas med aggregatet i samma position. Det har ingen cylinderrörelse i längdled vilket minimerar slangrörelser och därmed risken för slangskada. Sågregleringen och den automatiska kedjespänningen förbättrar effektiviteten och minskar utgifterna för sågkedjor och sågsvärd.

– Vi började med att testa Nisulas aggregat på en Vimek T6 under cirka 3000 timmar och därefter monterade vi ett aggregat på en Vimek 404 SEskördare och fick det kompatibelt med styrsystemet Vimek erbjuder nu det hjulmatade skördaraggregatet Nisula 325H som tillval på Provkörning med Nisula 325H-aggregatet utanför Vindeln i november 2019. Dasa. Därtill anlitade vi skördaren Vimek 404 SE och kombimaskinen Vimek 4040 Duo. Sedan tidigare finns två försökspersoner, som Keto Forst Xtreme bandmatat aggregat. kör våra skördare i sitt 2019-12-18 från Landby Forest AB. har å andra sidan högre och andra gallring. Skulle 08:01 CET arbete, vilka fick prova Magnus körde cirka 2500 matningshastighet och jag däremot vara baserad aggregatet under cirka timmar och Erik Landby en bra sågenhet vilket i södra Sverige, med mer ett års tid, berättar Johan cirka 600 timmar med sammantaget gör det till grovkvistig skog, så skulJohansson, Vimek. Nisulas aggregat. ett snabbare aggregat för le nog ett Keto-aggregat Försökspersonerna var de gallringar vi har här med högre dragkraft passa Magnus Tykosson från – På grund av hjulmat- uppe i norr. Enligt mig har bättre, säger Erik Landby Hassela Skogsentrepre- Vimek i endet kommentar till utfärningenlyssnade drar Nisula nå- Nisulas aggregatfrån en bättre på sina användare och erbjuder och med nu nad AB och Erik Landby hjulmatade got sämre skördaraggregatet än Keto, men Nisula totalekonomi vidNisula en första 325H från Forestderingen. Oy som tillval

Vimek och Nisula Forest inleder nytt samarbete på skördaren VIMEK 404 SE och kombimaskinen VIMEK 404 DUO, vid sidan av det välbeprövade standardaggregatet från Keto Harvester Oy. - De båda finsktillverkade aggregaten har lite olika styrkor och vi är glada


Marknadens snabbaste och mest e�ektiva traktorprocessorer

HYPRO 755 Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

Tel. 0479-220 59 • info@hypro.se

www.hypro.se

För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

HYPRO FG45FA Fällgrip

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

HYPRO 300 Gallringsprocessor

Ett maskinprogram med grundidén att passa lika bra för entreprenören som den självverksamme skogsägaren. Skonsamhet mot natur och miljö där ekologiskt anpassade tillsammans med hög kapacitet och driftsäkerhet är en självklar kombination.


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

På Bruks demodag som arrangerades på Mellanskogs terminal i närheten av Orresta mellan Enköping och västerås i december, visade en mångfald av olika fliskoncept upp. Bland ann lastbilshuggar på både Scnai och Volvo. Bland de skotarbyggda visades bland annat en 15-tons Ponsse Buffalo skotare med Bruks stora 1006-flishugg.

Effektiva flishuggar på Bruks de

Den 2 december arrangerade Bruks Mobile Chippers en demodag på Mellanskogs timmerterminal i närheten av Orresta mellan Enköping och Västerås. Besökarna fick se olika koncept med Bruks flishuggar 806.2 och 1006 monterade på skotare, lastbil och trailer. Framtiden för biobränslen ser ljus ut, framförallt beroende på ökad klimatmedvetenhet och stigande energipriser. Detta bidrar till att utvecklingsarbetet inom teknik och logistik går starkt framåt och att arbetet med skörd, mellanlagring och

transport blir effektivare. Enligt branschorganisationen Svebio är det möjligt att göra Sverige fossilfritt. Det kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3,5 tons enpelarlyft på hjul

36.000:-

3.995:4.995:-

Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

”Våra mobila flishuggar kombinerar ett välbeprövat koncept med nya lösningar för att producera flis.”

Ola Galfvensjö säljansvarig för Bruks i Sverige.

250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökade behoven.

Därför förstår man det stora intresset för Bruks demodag. Mer än ett 100tal kunder hade letat sig fram till timmerterminalen i Orresta den råkalla måndagen den 2 decem-

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:33.000:-

ber för att se på Bruks olika koncept. – Våra mobila flishuggar kombinerar ett välbeprövat koncept med nya lösningar för att producera flis. Med våra mobilhuggar kan man skörda energi direkt i eller vid skogen, säger Ola Galfvensjö, försäljningsavsvarig på Bruks Mobile Chippers.

John Deere 1910G skotare med den roterande och nivellerande hytten och IBC, kranspetsstyrning. – Vi flisar åt Mellanskog i Gästrikland, Dalarna och Västmanland och hjular mycket. Därför är det bra med en stark och snabb maskin, säger Christer Söderman, ägare till Sunds Flisteknik.

Söderhamsföretaget Sund Flisteknik visade upp sin helt nya flishugg Bruks 806.2 byggd på en

Flishuggpaketet Bruks 806.2 drivs av en egen Scaniamotor på 500 hästkrafter, vilket gör att hug-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Peter Janssons Åkeri i Björklinge visade upp sin nya Scania R650 med en Bruks 806.2 flishugg som drivs av lastbilsmotorn på Bruks demodag.

29

STRONGER TOUGHER

FASTER

Christer Söderman från Söderhamn visade upp sin nya effektiva JD 1910G med Bruks 806.2 flishugg.

www.iggesundforest.se

nat ett flertal olika Foto: Per Eriksson

+46 (0)650-54 11 11

gen får den effekt som krävs för flisproduktion med riktigt hög kapacitet. Huggenheten väger cirka 13 ton.

1910G är den första skotaren i John Deeres G-serie och har helt ny motor med ökad effekt och vridmoment. Bland andra förbättringar finns bland annat hydrauliken, styrsystemet och framramen. – Jag köpte tillvalet Kranspetsstyrning (IBC) som gör kranen mycket

lättmanövrerad, berättar Christer Söderman. På demodagen visades också Björklingeåkaren Peter Janssons Scania R650 8×4*4 som Bruks premiärvisade i sin monter på Mittia Skogstransport i augusti förra året. (se anlaggningsvarlden. se). Peter Janssons Scania är utrustad med en Bruks 806.2 flishugg som drivs av lastbilens motor via en fördelningslåda. Kranen

order@iggesundforest.se

Lagab

Ola Galfvensjö, säljansvarig för Bruks i Sverige var nöjd med demodagen.

emodag

/iggesundforest

®

Timmertransport med Växelflak är en Mesera 71F-kran med en räckvidd på 10 meter. Hytten är från finska NT-Cab. För maximal framkomlighet har bilen även styrbar sista axel. På demodagen visade också ett par Volvolastbilar och en 15-tons Ponsse Buffalo skotare med Bruks 1006-flishugg. Besökarna bjöds även på en het och mustig gulaschsoppa som värmde i

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020 PROVKÖRNING

Nya Mazda CX-30 - en storlek större Mazda CX-30 har ett kraftfullt yttre som likt nya Mazda3 även har sitt designtema hämtat ur en vidareutveckling av Mazdas mångfaldigt prisbelönta Kodo design, som hämtar sin inspiration ur Japansk estetik. Att kalla CX-30 en trovärdig utmanare till de tyska premiumkonkurrenterna, (läs Audi Q2 och Mercedes GLA) kan tyckas vara ambitiöst, men en snabb blick på designen bekräftar att Mazda inte är så långt efter. Den rena extriördesignen är utmärkande även om man kan tycka att skogsmullebeklädnaden i plast är lite för kraftig, är det en snygg bil totalt sett. När man väl sitter på förarplatsen noteras att instrumentpanelens arkitektur till stor del liknar den i Mazda 3 och

E� företag i

återigen är det en fint utformad interiör i Mazda CX-30. Mazda har lyckas skapa en bra balans mellan funktion och stil det finns så många knappar som du behöver för den vardagliga körningen, men det ser fortfarande rent och minimalistiskt ut för ögat. När det gäller de delar som du kommer att beröra oftast är det fantastiskt att växelvredet har en normal, rund form och att den tunna kantade ratten känns så fantastisk som den ser ut. Sammantaget är det faktiskt något för konkurrenterna att ta efter. Även om CX-30 inte erbjuder en ocean av utrymme är utrymmet i baksätet godkänt. Förarsätet har fått en förbättrad inställning för att även passa långa förare. Det gäller dock

inte passagerar sätet som har en begränsad manuell inställning. Bagageutrymmet är inte heller mer än godkänt med sina 421 liter (1.398 med baksätet fällt).

Mazda CX-30 erbjuds med två bensinmotorer och en diesel. Bensinmotorn Skyactiv-G har en effekt på 122 hästkrafter. Den assisteras av ett mildhybridsystem med ett 24V litiumjon-batteri. Den helt nya Skyactiv-X har en effekt på hela 180 hästkrafter. Det speciella med denna motor är att den antänder bränslet med hjälp av en hög kompression istället för ett tändstift. Detta bidrar framförallt till en lägre förbrukning

”Designen är sportigt utmanande samtidigt som CX-30 har blivit en aning mer återhållsam.”

och koldioxidutsläpp och är en teknik som kommer finnas i de flesta bensindrivna Mazdamodellerna framgent. Båda bensinmotorna kan fås med en 6 växlar manuell eller automatisk växellåda. Skyactiv-G motorn erbjuds endast med 2-hjulsdrift. Dieselmotorn Skyactiv-D har en effekt på 116 hästkrafter och finns endast med automatlåda. 270 Newtonmeter vridmoment redan vid 1.600 varv. Kvaliteten och detaljfinishen är i premiumklass. Designen är sportigt utmanande samtidigt som CX-30 har blivit en aning mer återhållsam jämfört med föregångaren CX-3.

Föregångaren till Mazda CX-30, har varit kombinationen av en

Foto: Hampus Rosencranz

Det var på Genève Motor Show i mars förra året som Mazda premiärvisade den nya kompakta suv:en CX-30. Det är den andra modellen i Mazdas senaste produktgeneration och är en helt ny kompakt SUV som storleksmässigt placerar sig i mellan Mazdas andra båda suv-modeller CX-3 och CX-5. Mazda CX-30 kommer att bli en global modell.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Rena linjer


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

31

Fakta. Mazda CX-30 Skyactiv-X Cosmo Miljö

Koldioxidutsläpp: 160 gram/km (WLTP) Bränseförbrukning: 7,02 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundpris: 347 400:Årlig fordonsskatt: 7 260:- per år de första tre åren, därefter 1 658:- per år.

Teknik

CX-3 har haft positionen som Mazdass mest populära bil tillsammans med den större CX-5. Receptet sportig design, hög kvalitet, omfattande utrustning, trevliga köregenskaper och ett hyfsat pris.

Motor: fyrcylindrig dieselmotor Cylindervolym: 1 998 cm³ Max effekt: 180 hk vid 6.000 varv/minut Max vridmoment: 224 Nm vid 3.000 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven Växellåda: 6-stegad automatlåda Fjädring: Fram fjäderben/undre triangellänk. Bak torsionsaxel.

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 8,5 sek Toppfart: 205 km/tim

Mått/vikt

Ny förarmiljö i premiumklass.

Tel 070-491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se

Elegant design och ett kraftfullt uttryck.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 440, bredd 180, höjd 154 Bagagevolym: 421/1 398 liter Tjänstevikt: 1 320 kg Maximal dragvikt: 1 300 kg.

...För grävare...av grävare

Plus:

• Omfattande utrustningsnivå • Kvaliteten och detaljfinishen i premiumklass • Fin fjädringskomfort

Minus:

• Begränsade utrymmen • Trist automatlåda • Trångt baksäte

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 160 g/km (WLTP) A++ <50 A+ 51–75 A. 76–95 B. 96–120 C. 121–150 D. 151–175 E. 176–200 F. Över 200 EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt 2018: 123 g/km

Youtube


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

BOGGIBAND Bärande dragande

Tel 0476-521 35 • info@nyvab.se • www.nyvab.se Delaryvägen 5, 343 36 Älmhult

Ny befästningsmaskin från Pandrol

Pandrol lanserar nu en ny Clip Driver CD300 IQ för befästning av Pandrol Fastclip FC och FE. Maskinen är en vidareutveckling av CD400 med nya funktioner, som utvecklats i samråd med Pandrols kunder. Verktygen fälls upp när de inte används, vilket gör att stålen inte längre behöver tas bort för att undvika kollision med skarvjärn och skuldror. Det nya intelligenta styrsystemet mäter hastigheten och anpassar starten av clipping operationen för att säkerställa en korrekt installation. Systemet har en ny intuitiv pekskärm, där data för övervakning och uppföljning lagras, som tex arbetstimmar, antal installerade clips etc. Vikten på CD300 IQ är 975 kg vilket gör den även kan användas med mindre bärarmaskiner från 6 ton och uppåt. Maskinen har en snabbjustering mellan olika rälshöjder och stödrullarna på båda sidorna av ramen säkerställer att maskinen centrerar på spåret.

”Massapriserna har bottnat” Allt fler tecken indikerar att massamarknaden har bottnat. Ändå räknar vi inte med någon betydelsefull vändning uppåt i Europa förrän i början av detta år. Det skriver Danske Bank i senaste nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Sedan toppnoteringen på 1230 dollar i slutet av2018 har listpriset på långfibrig sulfatmassa i Europa nu fallit med 33 procent. I skrivandes stund noteras det till 820 dollar per ton. Detta är i nivå med tidigare bottnar, september 2012 och slutet maj 2016. – Vi ser att prisnedgångarna i princip stannat upp och nordiska producenter rapporterar att efterfrågan är relativt god och att de har normala lagernivåer, säger Oskar Lindström Skogsanalytiker påDanske Bank Markets Sverige.

Volvo CE lanserar EC950F – en ny 90-tons grävmaskin med en Steg V-motor för att uppfylla önskemålen från marknader med sådan motorlagstiftning. Den nya 90-tons grävaren är utrustad med en D16-motor på 603 hästkrafter.

Ny 90 tons grävare från Volvo Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lanserar EC950F – en ny 90-tons grävmaskin med en Steg V-motor för att uppfylla önskemålen från marknader med sådan motorlagstiftning. Den nya 90-tons grävaren är utrustad med en D16-motor på 603 hästkrafter och uppges leverera högt vridmoment vid låga valvtal. Motorn uppfyller de senaste internationella utsläppsstandarderna. Det optimerade hydraulsystemet ökar pumpeffekten för snabb och jämn drift, medan det elhydrauliska systemet reglerar flödet på begäran och minskar interna förluster i hydraulkretsen. EC950F har dessutom en prioritetsventil för bom- och svängfunktionen. I Ecoläget optimeras hydraulsystemet för att minska förlusten av flöde och tryck, medan det integrerade arbesläget möjliggör för föraren att välja det lämligaste arbetsläget för den aktuella upgiften. Man kan välja mellan tomgång, fint, allmänt, tungt och maximal kraft. EC950F kan utrustas med en mängd Volvoredskap, inklusive allround-, Heavy-Duty- och Extreme-Duty-skopor. När

applikationen kräver något mer unikt kan Volvo erbjuda specialbyggda redskap. Det går att lagra inställningar för upp till 20 olika redskap, så att föraren kan förinställa det hydrauliska flödet och trycket genom monitorn i hytten. Tack vare rejälspårvidd, lång lav, indragbar undervagn och optimerad motvikt uppges EC950 vara mycket stabil. Styrspakar, knappsats och LCD-monitor är ergonomiskt placerade. Funktioner som till exempel tillvalet Dig Assist – som drivs av Volvo Co-Pilot – ska hjälpa föraren att gräva effektivare. Tack vare en stor ingång, inklusive ledstänger med bra synlighet och bekvämt placerade fotsteg, såväl som halkskyddsplattor. Valbara FOG (Falling Object Guard) och FOPS (Falling Object Protective Structure) ökar säkerheten mer vid arbete i tuffa applikationer. EC950F kan utrustas med bakåt- och sidokameror, eller Volvo

Smart View som ger 360 graders sikt.

Maskinskydd tillhandahålls av funktioner som inkluderar en HeavyDuty-bom och -skaft, en tålig ramstruktur, ett förstärkt bukskydd och flytande tappar på skopanslutningen, såväl som valbara heltäckande urspårningsskydd. Bland utbudet av slitdelar finns bl.a. adaptrar, kantstål, skydd och tänder, som förlänger skopans livslängd. Vid arbete med kraftigt kompakterat material ger spetstanden maximal inträngning. Volvo har även en växande portfölj med tjänster framtagna för att komplettera maskinprestanda och öka lönsamheten. Volvo Active Care är en ny tjänst

– baserad på CareTracktelematiksystemet. Den ger maskinövervakning i realtid och skräddarsydda kundrapporter. Tjänsten ska bidra till att maximera maskinens drifttid och minska reparationskostnaderna eftersom det blir lättare att vidta rätt förebyggande underhållsåtgärder. Medan EC950F är den största grävmaskinen i Volvo CE:s sortiment, så är det inte bara storleken som imponerar. Med prestanda, produktivitet och drifttid utan motstycke är EC950F en perfekt matchning för att lasta A60H-dumpern.

Fakta: Volvo EC950F Maskinvikt:............................................. 91 275 - 94 810 kilo Bruttoeffekt:................................................ 603 hästkrafter vid varvtal:...................................................1 650 varv/minut Skopvolym............................................ 3,9 - 7,0 kubikmeter Lyftkapacitet längs larv.....................................34 900 kilo vid räckvidd/höjd...........................................6,0 / 1,5 meter Max. räckvidd......................................................... 12 770 mm Max. grävdjup............................................................7 120 mm Brytkraft, SAE J1179 (Normal)................................... 424 kN Grävkraft, SAE J1179 (Normal)..................................408 kN Totalbredd..................................................................4 467 mm Bakre svängradie................................................... 4 700 mm


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

33

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL behandlades med Bio-protect 2 under 2018

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 • nh@pewag.com Patrik Kronqvist 070-588 46 54 • krp@pewag.com

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se

Alltid nya och begagnade maskiner i lager

JUST NU! Lagermaskiner för snabb leverans 1 st McCloskey S190 3-däckad, Dual Power 1 st McCloskey R155 grovsorterare

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB

Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • v.grusmaskiner@telia.com • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik • Box 3107, 550 03 Jönköping

HOS OSS HITTAR DU: • Larvgående krossar • Grovsorterare • Sorteringsverk med vibrerande siktar • Trumsorterare


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

serat p” p lvani rmga n är på to a V 100% ité när de rar det!” a kval n!” an kl ”Tysk gen ann arknade modell” n m I å ”äps sta p kinsl ”- Bä lda mas så mest ”-Vår

Varmgalvaniserade släp Se mer på WWW.JBTRAILER.SE Halmstad 035-50 222

2008 Iveco Daily Beg bärgningsbil

2019 DAF LF bärgningsbil konceptutförande Storsäljaren 2018

Norskbyggd jättetransportör

Indexators XR-rotatorer, som lanserades 2014, finns med lyftkapacitet 9-85 ton.

Indexator tar marknadsandelar

XR-rotatorerna från Indexator, som lanserades 2014 för användare inom användningsområden med extremt höga krav på rotatorfunktionen, tar nu marknadsandelar inom skog och återvinning.

– - Mottagandet av XR har varit mycket gott och vi jobbar kontinuerligt med vidareutveckling av programmet, säger Johnny Karlsson, Area Sales Manager på Indexator Rotator Systems. XR-programmet från Indexator finns i ett flertal storlekar med lyftkapaci-

teter mellan 9 och 85 ton beroende på applikation, användningsområde och montage. – XR är ett modulärt system i flera storlekar som kan erbjudas med mer funktionalitet så som extra kanaler, elsvivel, oljefördelare, infästningar och slangskydd, berättar Johnny Karlsson. XR-rotatorerna är byggda för att hantera krafter från väldigt stora laster. Oavsett om kraften är vinkelrät eller kommer i samma riktning är XRrotatorerna mycket tåliga och kraftfulla med lång livslängd, skriver Indexator i ett pressmeddelande.

Sedan norska anläggningsbyggaren Nordic Bulk inledde sin offensiv i Sverige har en hel del hänt. Redan i somras inleddes bygget av två 20 meter höga transportörer med en total längd på 403 meter åt uppdragsgivaren D.A. Mattssons återvinningsanläggning i Upplands Väsby.

I slutet av oktober stod anläggningen klar att användas för att transportera återvunnet material åt återvinningsföretaget D.A. Mattsson. – Den stora transporören för D.A. Mattsson är det första projektet vi har levererat i Sverige på tio år, säger Peder Egeland, vd på Nordic Bulk. Samma vecka som transportören levererades till D.A. Mattsson, mottog Nordic Bulk en förfrågan på fyra nya transportörer

från ett annat svenskt företag. – Vi är bara i anbudsfasen och vet ännu inte om vi kommer att få jobbet, men det är ändå spännande att se att den svenska marknaden är öppen för att använda norska aktörer för att bygga sina anläggningar, berättar Peder Egeland. Nordic Bulk har sålt reservdelar som rullar, transportband och siktdukar till Sverige under ett antal år, men har inte fått ett ordentligt fotfäste inom utformning och konstruktion av nya anläggningar. Nu hoppas man att det kommer att vända. – D.A. Mattson har sagt att de valde oss på grund av helhetslösningen. Vi har fått beröm för att logistik, väderförhållanden och underhåll var väl genomtänkta, säger Peder Egeland. Han tror att det är vik-

Norska Nordic Bulk har byggt en 403 meter lång transportör åt D.A. Mattsson i Upplands Väsby.

tigt att ärlig mot sig själv. Innan Nordic Bulk beslutade att satsa på den svenska marknaden var det viktigt att satningen inte gick ut över kvaliteten på produkterna. – På lång sikt vill vi leverera framtidsinriktade lösningar i hela Skandinavien. För att komma dit måste huvudfokuset vara att leverera projekt som vi kan hantera och kunden är nöjd med. Det är mycket viktigare att leverera tan-

keväckande lösningar än att driva efter försäljning, förklarar Peder Egeland. Nyligen har de anställt flera nyckelpersoner som ska kvalitetssäkra och utveckla projekt, så han tror att de är utrustade för att expandera till Sverige. Sann hållbarhet byggs inte över en natt, vi rör oss i den takt som krävs för att leverera ordentligt. Med det sagt är vi oerhört glada att se vad vi kan uppnå med våra svenska kunder, säger han.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

SKOGSBAND!

35

Kombitankvagn!

Kedjor & band

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

ADR 2000 liters tank med tankskåp, verktygsskåp, bilplats med bandutrymme under, pendlande boggi med 400 hjul.

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete.

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

ANDERS VED & MASKIN

Entreprenad & Skogstjänster

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com

Säkerhetskampanj från Engcon

Fakta på bordet är att antalet arbetsplatsolyckor som sker i samband med grävmaskiner är nedslående läsning. Olyckssiffrorna är för höga. I värsta fall är utfallet dödligt. Engcon vill leda grävbranschen mot en nollvision – med smart teknik på alla grävmaskiner.

Engcon kallar kampanjen ”Dig Smart. Dig Safe” och den är en del i initiativet ”Non Accident Generation”. Nya siffror från Arbetsmiljöverket visar att olycksfrekvensen på arbetsplatser har ökat sedan 2016. Även om siffrorna från 2019 visar på en liten nedgång är antalet olyckor alarmerande för branschen. – Säkerhet är en lågt prioriterad fråga i entreprenad- och byggsektorn

”Tekniken ska förhindra att olyckor sker även om föraren gör fel.”

Stig Engström grundare och ägare till Engcon-

oavsett vilken marknad vi tittar på, detta trots att branscherna ofta pekats ut som de mest skadedrabbade. Några av de vanligaste orsakerna bakom olyckorna beror på fall från maskiner men även på skador från redskap som lossnar. Det är oacceptabelt eftersom olyckorna i många fall leder till dödsfall eller sjukfrånvaro som hade kunnat undvikas. Det menar Stig Engström, grundare och ägare på Engcon:

– En grävmaskinist hanterar ofta en maskin på trånga ytor eller byggplatser med många personer. Utan rätt säkerhetsutrustning på maskinen kan du oavsiktligt tappa redskap från eller backa över någon. Även halk- och snubbelolyckor är vanliga när maskinisten kliver ur och i grävmaskinen, säger han. Engcon är en av de aktörer som länge strävat efter att antalet olyckor i branschen ska vara noll, där Stig Engström gått i bräschen och tagit kampen för ökad säkerhet. – Våra säkerhetslösningar lämnar inget utrymme för den mänskliga faktorn. Smart teknik ser till att det blir rätt, förkla-

Engcon lanserar säkerhetkampanjen ”Dig Smart. Dig Safe” som är en del av initiativet ”Non Accident Generation.

rar Stig Engström, och slår fast: med en nollvision i kombination med Engcons smarta teknik kan vi vara med och driva branschen åt rätt håll för att säkerhetsfrågan ska prioriteras upp. Trots att Engcon ligger i framkant på säkerhetsområdet återstår mycket för att nå en nollvision och Stig Engström menar att det krävs någon typ av regeländringar och att inblandade aktörer tar sitt ansvar. – Leverantörer måste utveckla säkra produkter, operatörer måste köpa dem och större aktörer måste kräva att de används för att ens ge uppdraget till underleverantören. Vi vill värna om

säkerheten. Tekniken ska förhindra att olyckor sker även om föraren gör fel. Varje olycka är en för mycket och målet måste vara att få bort dem helt, säger Stig Engström. Med säkerhetskampanjen ”Dig smart. Dig Safe.” vill Engcon väcka debatt och liv i säkerhetsfrågan. – Vi får höra att frågan är tabu och att vi riskerar kritik. Jag säger bara: låt kritiken komma. Vi står upp för ökad säkerhet. Det har vi alltid gjort och kommer fortsätta göra. Det är dags att gå från diskussioner till handling. 2020 vill jag att alla aktörer börjar ta sitt ansvar och hoppas att våra initiativ kan vara startskottet, avslutar Stig Engström.

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

NCC slår samman ställningsbolag

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset ställningsmontage slås samman till ett bolag med namnet Bergnäset. Målet är att bolaget ska stärka sin marknadsposition och dra nytta av de samordningsmöjligheter som uppstår med ett bolag. − Genom att bilda ett bolag samordnar vi administration, resurser och arbetssätt vilket ger effektivitetsvinster. Bergnäset blir en stark aktör i branschen med fokus på säkerhet, säger Maria Zimdahl, regionchef NCC Infrastructure och styrelseordförande i Bergnäset. Genom sammanslagningen kommer Bergnäset, som finns från Sörmland och norrut, få en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Kunderna finns framförallt inom industrisektorn. Bergnäset är ett fristående, helägt dotterbolag till NCC. Namnet Bergnäset står för kraft, trygghet och pålitlighet vilket också är värden det nya bolaget ska genomsyras av, skriver NCC i ett pressmeddelande. Bergnäset är en auktoriserad ställningsentreprenör och medlem i branschföreningen Ställningsentreprenörerna, STIB och har kollektivavtal med Byggnads.

Prestigefullt designpris till Case

Case har fått priset ”Good Design Award” för sin Tetra hjullastarkoncept. Good Design-programmet upmärksammar de bäst designe produkterna över hela världen inom kategorierna hållbarhet, perfekt design och enastående funktionalitet. Det prestigefyllda priset delas ut av The Chicago Athenaeum i samarbete med European Center for Architecture Art Design and Urban Studies. En jury av internationella experter med bred designerfarenhet valde årets pristagare enligt programmets kriterier inom bl.a innovation, funktionalitet och ekologiskt effekt. Case biogasdrivna koncept-hjullastare Tetra premiärvisades på Bauma i april. Den körs på komprimerad naturgas (CNG) och har en effekt på 230 hästkrafter. Maskinen är fullmatad med teknik som förenklar användandet, hållbarhet och minskade ägandekostnader.


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Den så kallade kollektivomräkningen av massaved fasas nu ut.

Enkel mätning av massaved Den så kallade kollektivomräkningen av massaved fasas nu ut. Det innebär att ersättningen till skogsägaren enbart kommer att grundas på den travmätning som görs av virket i anslutning till att det kommer till mätplatsen.

Tidigare har ett urval av travarna stockmätts för att kunna justera brister i mätarnas första enkla mätning. Därefter har alla volymer räknats om med kvoten mellan provtravarnas stockmätta och travmätta volym. Detta tas nu bort. Omfattande analyser av Skogforsk visar att denna omräkning av volymen i många fall inte tillför ökad mätnoggrannhet. Kvoten varierar för mycket från

trave till trave. Kollektivomräkning sker fortsatt för timmer, flis- och vissa bränsleslag och av massaved som levereras med tåg och båt. Ytterligare en förändring skedde 1 augusti. Då införde Biometria, den nya organisationen för virkesmätning och redovisning, en ny modell för kvalitetsklassning av massaved. Hela travens kvalitet klassas nu som antingen prima, sekunda eller utskott. – För merparten massaleveranser innebär detta ingen förändrad ersättning. För markägare som levererar väl sorterad och tillredd massaved med försumbart med röta kan förändringen däremot ge högre ersättning, säger Ingemar Kallin, affärscontroller på Holmen.

Minskad vinst för Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2019 ett rörelseresultat på 8 miljoner kronor (310). I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -16 miljoner kronor (-45). Nettoomsättningen uppgick till 4 264 miljoner kronor (4 480). Marknadsförhållandena har kraftigt försämrats under 2019 och det ser fortsatt utmanande ut för inledningen av 2020. – Setra redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 87 miljoner kronor. Resultatet är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med lägre produktionsvolym, säger Katarina Levin, Setras nya vd sedan den 2 januari.

Genomsnittspriset för el i Sverige 2019 är markant högre än snittpriset för 2000-talet och svensk el varit en exportsuccé. Sweco summerar elmarknadsåret 2019.

Elbranschen står inför stora utmaningar Genomsnittspriset för el i Sverige 2019 landar på cirka 40 öre/kWh, markant högre än snittpriset för 2000-talet. Men trots det relativt sett höga elpriset, har svensk el varit en exportsuccé och den totala nettoelexporten 2019 hamnar runt 25 TWh, den högsta i Sveriges historia.

Drivande bakom den höga elexporten är en rekordhög vindkraftsproduktion, samtidigt som kärnkraften haft en hög tillgänglighet, vattenkraften producerat mer än normalt och elanvändningen fortsatt ligger på ungefär samma nivå som den gjort i drygt 30 års tid. – Elbranschen står inför stora utmaningar. Den ökande elanvändningen kommer att medföra att stora mängder vindkraft transporteras från norra Sverige till elanvändare söderut, och utöver detta ska systemet även ba-

lanseras när vindkraftsproduktionen är låg. Den ökande urbaniseringen och elektrifieringen av fordonsflottan innebär också lokala kapacitetsutmaningar i många tätorter. Detta sammantaget kräver

”Sammantaget krävs det investeringar i elsystemet på hundratals miljarder fram till 2045.” Christian Holtz elmarknadsanalytiker på Sweco.

investeringar i elsystemet på hundratals miljarder fram till 2045. Vi kommer behöva börja tänka på energi på ett annat sätt där systemtänk blir centralt och saker vi tidigare tagit för givet inte längre kommer vara självklara. Elbranschen kommer att vara en viktig del av omställningen till ett fossilfritt Sverige 2045, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Sweco.

Elproduktionen i Europa domineras fortfarande av el från fossila bränslen där marginalkostnaden påverkas kraftigt av kostnaden för utsläppsrätter, som de senaste två åren ökat med en faktor fyra. Nu förväntas en stabilisering, samtidigt som Sverige går mot en växande elexport.

Foto: Per Eriksson

I år har det byggts ungefär 2 000 MW vindkraft, vilket innebär en ökad vindkraftsproduktion på cirka 30 %. Detta är markant mer än effekten på Ringhals 1 och 2 som stängs ner i år respektive nästa år. Tack vare de vindkraftsverk som nu är under konstruktion, blir tillskottet av elenergi större från nytillkommande vindkraft under 2019–2021 än bortfallet blir när Ringhals 1 och 2 stängs. Lägger vi till en fortsatt utbyggnad av solkraft och små förändringar i elanvändningen de närmsta fem åren, talar mycket för att årets rekord i elexport kan komma att slås inom en snar framtid.

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Nykonstruerad Strängen packas med vibrator. borste som tillval!

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ amt 3,7 m³

Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 info@contrano.se

www.contrano.se


TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

3 ÅRS GARANTI

SERVICE I HELA SVERIGE


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

SkogsOlle 40 V för traktor Gallringsprocessor anpassad for all slags gallring och mindre slutavverkning. HÖG ! KAPACITET

Kapar och ar kvistar stamm! på 400 mm

Enligt Maskinentreprenörerna är Trafikverket inte särskilt framgångsrika när det gäller upphandlingar. Man kan säga att förfrågningsunderlagen är fel utformade även för Trafikverket och skattebetalarn samtidigt som kompetenta entreprenörer utestängs från anbudsförfarandet.

Foto: Per Eriksson

Maskinentreprenörerna: Skördaraggregat BJM350 Stegmatare för flera olika typer av basmaskiner, som traktor, skotare, grävmaskin och grävlastare. J B M

maskin AB

Ulf: 070-595 09 34, Halvard: 070-624 14 14 www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se

Konkurserna minskar med 7 procent Under december och årets sista månad registrerades 458 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 491 i december förra året, en minskning med sju procent. Den största konkursen under december blev Stockholmsföretaget Cykelkraft AB som gick från en omsättning på 32 till 260 miljoner – på bara tre år. På senare tid har företaget fått ekonomiska problem och i slutet av oktober gick bolaget in i rekonstruktion. Den misslyckades dock och nu går bolaget i konkurs. Inom loppet av en vecka har två företag i det lilla brukssamhället Kallinge vid Ronneby ansökt om konkurs. Trälistföretaget S Wood med 138 anställda samt golvtillverkaren Berg & Berg med 66 anställda.

Anders Robertsson ny vd för Maskinentreprenörerna

Anders Robertsson har blivit utsedd till vd för Maskinentreprenörerna och har påbörjat sin nya tjänst i och med årsskiftet. Han efterträder Hampe Mobärg som varit vd för Maskinentreprenörerna i tolv år. – Anders har med stort engagemang varit central i utformningen av ME:s nya organisation och ME Inköp. Samtidigt kommer han få stöd av Hampe Mobärg i sin nya roll under en tid framöver, säger Magnus Persson ordförande för Maskinentreprenörerna. Hampe Mobärg har varit vd för Maskinentreprenörerna i tolv år och det är dags att lämna över till nästa ”generation”. Han kommer finnas kvar i verksamheten och stå till förfogande under 2020.

Trafikverket går miste om kompetens Över 4 000 företag med drygt 20 000 anställda som specialiserat sig på att bygga infrastruktur utnyttjas inte av Trafikverket. Av landets alla maskinentreprenörer med kompetens inom tung anläggning är det bara 10 procent som anser att det fungerar att lämna anbud där staten genom Trafikverket är beställare. – Även om vissa förbättringar har skett är det uppseendeväckande att inte mer ha gjorts för att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att bjuda på Trafikverkets anbud. Det borde ligga i deras egenintresse och det är ett underutnyttjande av en kompetent bransch som i många fall utför samma jobb men då som underleverantör, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenö-

rerna (ME). Undersökningen bland Maskinentreprenörernas medlemmar är en del i förbundets konjunkturbarometer MEKO som görs av Navet Analytics. Maskinentreprenörer i landet vill konkurrera med de aktörer som Trafikverket annars ofta väljer. Men förfrågningsunderlagen är för otydliga och komplexa, och entreprenaderna utformade i stor-

lekar som stänger ute den konkurrens som skulle behövas för att byggprojekten bättre ska hålla tiderna och inte dra över i budgeten. Lösningen på problemet finns hos Trafikverket. 43 procent av landets maskinentreprenörer vill lämna anbud med anser att entreprenaderna är för stora för att kunna räknas hem, eller att anbudsför-

”I slutändan handlar det om våra skattepengar.” Hampe Mobärg vd för Maskinentreprenörerna.

farandet är för krånglig. Riksrevisionen menar också att Trafikverkets upphandlingar har brister, att kontrakten är känsliga för obalanserad budgivning och att Trafikverket får svårt att bedöma vilket anbud som ger lägst kostnad. –I slutändan handlar det om våra skattepengar. Ska vi driva på effektiviteten så får inte byråkrati, komplexa och onödigt stora anbud sätta käppar i hjulet. I små- och medelstora företag finns det både kompetens och vilja att bygga och underhålla väg och järnväg på ett effektivt sätt, understryker Hampe Mobärg.

Koldioxidfri asfalt kan minska Sveriges utsläpp med en procent Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen

kan drivas med el istället för med fossila bränslen.

– Projektets styrka är det breda angreppssättet med hela värdekedjan representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Det kommer att generera affärsmöjligheter för partnerföretagen, kunna minska koldioxidutsläppen från asfaltshantering samt förbättra arbetsmiljön, säger Leif Boström,

direktör Division Specialprodukter LKAB. Projektet kommer inledningsvis att fokusera på gjutasfalt och lagningsmassor till potthål. Under våren utvecklar projektet recept kopplat till värmningsteknik som sedan ska ingå i fältförsöken som görs på Trafikverkets utvalda anläggning. Parter i projektet är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas,

Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI. Projektbudget är 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent. Projektets arbete bidrar till de globala målen i Agenda 2030 inom bland annat Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hälsa och välbefinnande samt Hållbar Konsumtion och Produktion.


Allt inom entreprenad, skogsbruk & lantbruk till riktigt bra priser! Sand/saltspridare Mindre modeller för minitraktorer, åkgräsklippare ATV etc. Även handdragna.

Bensinmotordriven vinsch Förankra den vid ett träd, en stubbe, en post med hjälp av den medföljande 2 m polyesterslingen eller vid dragkulan på ett fordon med tillbehöret fästplatta för dragkula.

Från

Komaxi trädklippar för grävmaskiner, är en helt ny klipp på den svenska marknaden. Riktigt bra kapacitet till ett bra pris. Finsk tillverkning. Finns i tre storlekar från de minsta till de största grävmaskinerna. Klippdiameter upp till 40 cm.

11.240:-

Igland WP3000 vedprocessor anpassad för grävmaskin och frontlastare. Matar in timmer, kapar och klyver i en operation. Skyhög kapacitet och enkelt handhavande ger marknadens mest effektiva vedproduktion. Kan även bearbeta rivningsmaterial som kan innehålla spik och cementrester.

FLERAER! MODELL

Sandlådor modell HA Mycket hög kvalitet. Sandlådan har inga råytor, både in- och utsida är helt släta. Finns i flera storlekar och färger. Snökäppar i plast/bambu Plast: 2,0 m, orange 1 st reflex, 1 dm EG, Ø 26 mm. Bambu: 1,8 m, 1 reflex 50 mm EG, Ø 16/18 mm. Finns även utan reflex.

Biojack är en robust energivedsgrip för grävmaskiner. Med Biojack kapas trädet med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

tt! Fraktfri

Sten/stubbrivare Finns med eller utan utbytbara tänder. Perfekt vid markberedningsarbeten, arbeten på torvtäkter mm. Mycket kraftig och stark konstruktion. Möjlighet till att svetsa tvärgående stänger i förberedda hål mellan hornen för extra tufft arbete. Kan fås med de flesta fästen och i de flesta storlekar efter just dina behov.

Nyhet!

POWERED by

LM-plogarna levereras fraktfritt! Vikplogar LM Snöröjning av stora ytor som gator, vägar, parkeringsplatser, planer m.m. går smidigt, snabbt och effektivt med våra robusta och lättkörda vikplogar. Finns i bredd från 2,10 till 4,0 meter. Levereras som standard med diagonalventil. Från Valfritt fäste.

26.500:-

Vi har allt inom snökedjor! Snökedjor till entreprenad- och lantbruksmaskiner, ATV och personbilar med lång livslängd och god driftsekonomi. Även skogskedjor.

Perfekt för ! grävmaskin Sand/saltspridare traktormonterad. Finns i arbetsbredderna 180, 210 och 240 cm. Behållarvolym från 0,75 m³ till 1,6 m³. Vikt 400-700 kg Tryckstång ingår. Från

ALLA KEDJOR S LEVERERA T FRAKTFRIT

Rotator Komaxi Finns med fästen S30, S40 och S45. Över/underfäste. Med hydrauliskt snabbfäste eller halvautomatiskt mekaniskt fäste. Mycket lågbyggd!

Finns även med lastarfästen!

19.900:-

Elverk i hög kvalitet I en tid när utbudet ibland kan kännas obegränsat kan det vara svårt att välja och hitta rätt. Då ska du vända dig till oss. Vi har ett brett utbud av tystgående och pålitliga elverk i hög, amerikansk kvalitet med upp till 3 års garanti. Hos oss hittar du allt från de minsta till de största, drivna av diesel, bensin eller bensin/gasol (DualFuel).

Skruvdubb med specialgänga för att kunna skruvas in i gummi utan att ett hål behöver borras först. Passar ATV, traktor, entreprenadmaskin, truck m.m. Monteras med skruvdragare. Verktyg medföljer.

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 www.cgnord.se • cg.nord@telia.com Priserna är exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll.

Boka nu! kurser startar hela våren!

Heta arbeten ...............................................31 januari ..........Höör Arbete på väg 3.0 + SIK vinter ......................3 februari .........Åsbro Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2)...........4 februari .........Kalmar Grävmaskin & hjullastare validering ............ 4 februari .........Visby* Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ..........5 februari .........Oskarshamn YRKESKOMPETENS (YKB 4) ...........................8 februari .........Borgholm Grävmaskin & hyjllastare validering ...........11 februari .........Ålem* Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ........12 februari .........Oskarshamn Arbete på väg 2.2 .......................................12 februari .........Oskarshamn² Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ........19 februari .........Kalmar ESA instruerad +EBR Kabel 05:17 ...............20 februari .........Varberg² ESA Fackkunnig + EBR Kabelförl. 05:17 ......20 februari .........Varberg² Mobila arbetsplattformar (skylift) ..............25 februari .........Kalmar ESA Instruerad person ................................27 februari .........Visby ESA Instruerad +EBR Kabel 05:17 ...............27 februari .........Visby² EBR Kabelförläggning 05:17 .......................28 februari .........Visby Yrkeskompetens (YKB 5) .............................29 februari .........Borgholm Arbete på väg 1.3 (inkl steg 1.1 & 1.2) ..........3 mars ..............Kalmar Grävmaskin & hjullastare validering ...........17 mars ..............Ålem* ESA Instruerad +EBR KABEL 05:17 .............19 mars ..............Kalmar² ESA Instruerad person ................................19 mars ..............Kalmar

E R G D N G LÄ LÄN S V LI PATENT SÖKT

2 = tvådagarskurs, * = testkörning

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m.

HAGGISLÄNKEN NU SOM STANDARD

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo 0490-285 90

Tel 020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Eliminera kostsamma driftstopp Förläng filtrets livslängd med Turbo II Cyklonrenare.

Vi tillhandahåller produkter med hög kvalitet för industri, transport och entreprenad!

mail@sveadiesel.se | www.sveadiesel.se | Tel 08-764 66 10

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Intresset för att avverka fortsatte minska i december

Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och Södra Norrland.

Den totala anmälda arealen i december uppgick till 16 945 hektar för hela landet, vilket är den lägsta nivån för december på sju år och tydligt lägre än medeltalet 20 333 hektar för perioden 2007–2019. Sänkta virkespriser och stora lager av virke i hela transportkedjan kan vara några anledningar till minskningen av avverkningsanmäld areal i december. Anmäld avverkningsareal minskade mest i

Kronobergs län med 65 procent till 288 hektar jämfört med 2018, vilket är den lägsta nivån för december sedan 2007. I Hallands län var minskningen 55 procent (157 hektar) – den lägsta nivån för månaden sedan 2008. I Gävleborgs län minskade anmäld areal med 49 procent (1 021 hektar) jämfört med december 2018 och i Västra Götaland var minskningen 45 procent. Det är den lägsta nivån för december för båda länen sedan 2012. Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal för december jämfört med samma månad 2018 är Skåne län (39 procent), Kalmar län (36 procent), Västernorrlands län (32 procent), Jönköpings län (31 procent), Västerbotten och Örebro län (båda 30 procent) samt Dalarnas län (29 procent).

Nivån på avverkningsanmälningar i Jämtland och Gävleborgs län påverkas fortfarande av de stora arealer som anmäldes efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018. Endas två län, Gotland och Södermanland, visar ökade anmälda arealer för december jämfört med samma månad 2018. Ökningen för Gotlands län var 72 procent till 186 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och betydligt högre än medel (81 hektar) för månaden. Även Södermanlands län uppvisar den högsta nivån anmäld areal sedan 2007 (684 hektar). Den anmälda avverkningsarealen fortsätter därmed att öka i Södermanland även för december. Orsaken är med största sannolikhet problemen med angrepp av granbarkborre. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal

Allt mindre areal anmäls för avverkning. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018.

i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Fakta: I Götaland var minskningen hela 37 procent och uppgick till 4 342 hektar, vilket är den lägsta nivån för december i Götaland på sju år. I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 35 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 567 hektar. Arealen ligger under nivån för medeltalet 5 853 hektar för december under perioden 2007–2019 och är den lägsta sedan 2007. I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 26 procent och uppgick till 3 359 hektar. I Svealand minskade den anmälda arealen med 11 procent och uppgick till 5 677 hektar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Därför ska du välja en VIMEK

41

Made in Vindeln

®

Skogsstyrelsen har beslutat att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan.

Mellanskog ser positivt på beslut om nyckelbiotoper Skogsstyrelsens styrelse har fattat beslut om formerna för att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan.

av miljövärden. – Vi är glada över beslutet eftersom vi anser att registrering av nyckelbiotoper inte ingår i myndighetsutövningen i samband med avverkningsanmälan, säger Matts Söderström, Skogschef på Mellanskog.

Registreringen ska upphöra när myndigheten har utvecklat ett arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation

Beslutet är viktigt eftersom det är ett steg på vägen bort från den rättsosäkerhet som dagens praxis skapar för Sveriges nästan 330 000 privata

skogsägare. – Myndighetsuppdraget blir otydligt när tillsyn av skogsvårdslagen blandas ihop med en icke lagstadgad inventering av nyckelbiotoper som inte uppfattas som objektiv. Det är glädjande att se att Skogsstyrelsen lyssnat på skogsägarföreningarnas argument och nu arbetar för ett utvecklat arbetssätt för utredning av avverkningsärenden, förklarar Matts Söderström.

NYHET! Nisula

325H

Våra maskiner är skonsamma och starka, konstruktionen är robust. Vi satsar på bra maskiner som gillas av både förare, entreprenörer och skogsägare. Våra kompakta, smidiga, beståndsgående skogsmaskiner, med låga utsläpp och litet miljöavtryck, är viktigare än någonsin i det moderna skogsbruket. Från och med nu erbjuder vi dessutom det hjulmatade skördaraggregatet Nisula 325H som tillval på våra skördare VIMEK 404 SE och VIMEK 404 DUO, vid sidan av standardaggregatet Keto Forst Supreme. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra duktiga Vimek-återförsäljare!

te Vim st vårt senas Ps. har du lä på vimek.se Du hittar det

ek-magasin?

No. 1 in Compact Class


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Hallå där... Bioraffinaderiet Sunpine som tillverkar tal­ldiesel av tallolja har gjort succé. Nu har grundaren Lars Stigsson siktet på textilier av cellulosa med satsningen TreeToTextile.

Vad driver dig att utveckla innovationer av skogsråvara? – Jag drivs av att skogsråvaran är förnyelsebar och att den kan vara en naturlig bas för många produkter som vi behöver i vardagen. Min vision är att den kommer till nytta i nya sammanhang och i fler produkter. Varför tror du på textil Lars Stigsson, av cellulosa? grundaren av Sunpine – Cellulosan är något som kan ingå i ett ekologiskt och TreeToTextile. kretslopp medan till exempel polyester tillverkas av olja och bryts inte ner i naturen. Även återvunnen polyester medför utsläpp av mikroplaster i våra hav. Vad är nästa steg för Tree to textile? – Vi jobbar med att finslipa och skala upp vår process från labbskala till industriskala och vi planerar nu för att bygga en demonstrationsanläggning under det närmsta året.

”Redan idag saknas tusentals maskinförare och det är snudd på katastrof med tanke på både pensionsavgångar och de stora infrastrukturprojekt som planeras.” Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna, som vill se konkreta åtgärder från utbildningsministern Anna Ekström att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva.

Många nyheter visas på Solvallamässan Svenska Maskinmässan som arrangeras den 4-6 juni på Solvalla travbana kommer ha 50 000 kvadratmeter utställningsyta och enligt arrangörerna kommer det finnas fler än 800 maskinnyheter på mässan.

– Mässan har en kvalitetsstämpel i branschen, denna ska vi förvalta och självklart utveckla vidare. En av förutsättningarna för att lyckas med detta är ett nära samarbete med bransch- och arbetsgivarorganisationerna i bygg- och anläggningsbranschen, säger Gabriel Börjesson, ansvarig för Svenska Maskinmässan. – Mässan är en viktig mötesplats för hela branschen. Förutom att titta på alla produktnyheter är det viktig att vi tar tillfället i akt och diskuterar branschens stora framtida utmaningar; Hur gör vi

Hymach släntklippare

Svenska Maskinmässan som arrangeras på Solvalla travbana den 4-6 juni kommer ha 50 000 kvardratmeter utställningsyta och arrangörerna utlovar över 800 nyheter.

vår bransch attraktiv för nästa generation? Det är en rejäl utmaning eftersom söktrycket till våra utbildningar gått konstant nedåt under 10 års tid, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna. Christer Söderberg, ordförande MaskinLeverantörerna, ser även han fram emot mässan på Solvalla. – Det upplägg på mässa

AX 510 hydrauldriven buskröjare

Anpassade för Sverige. Finns längder upp till 15m

För röjning av dikeskanter, vägrenar och betesmarker m.m.

som vi tillsammans skapat på Solvalla har hållit en hög nivå på innehåll och kvalitet. Det är viktigt att samla branschen och skapa förutsättningarna för gemensam diskussion och förståelse för vad som är våra framtida utmaningar, säger Christer Söderberg. Bland nyheterna på årets mässa är att demoområdet utökats rejält. Det kom-

mer vara tre gånger så stort som förra gången mässan arrangerades på Solvalla. Samtidigt kommer många utställare ha demonstrationer i sina egna montrar. – Jag utlovar att alla maskinälskare kan känna sig lugna, mässan kommer motsvara de högt ställda förväntningarna och lite därtill, sammanfattar Gabriel Börjesson.

AX Slopemover

Släntklippare för hjullastare. Räckvidd 8,2 till 10,0 m.

Klipphuvudet alla lägen vil kan vinklas i ke fördel, man ka t är en stor n röja, ut skjut även hög 80 cm.

Redskapsbärare Hymac Herb-hy

AX kättingröjare

Fjärrstyrd redskapsbärare. Finns i tre storlekar..

Hymac släntklippare

För flera funktioner vid en körning

Svep för grävmaskin. 1,25 till 1,70 m.

Räckesklippare Road-Eagle Stolp- och räckesklippare för traktor

Hinnagårds Mekaniska AB

AX kättingklippare Finns i bredder 1,0 till 2,1 m.

AX Boomerang

Hydrauldriven rotorklippare med knivar eller kätting 10 mm.

Släntklippare & Redskapsbärare för entreprenörer med höga krav. 311 65 Vessigebro • Tel. 0346 - 250 79 • hinnagard@telia.com • www.hinnagard.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

43

Ponsse storsatsar i Värnamo Ponsse AB flyttar till mer ändamålsenliga lokaler i Värnamo och utökar lokalytan från 250 till 1200 kvadratmeter.

– Vi ser ett ökat servicebehov från våra kunder i området och vill förbättra möjligheterna till service i denna satsning, berättar Urban Folkesson, eftermarknadschef på Ponsse AB. Den 19 maj 2018 slog Ponsse upp portarna i Värnamo. Detta var den femte egna anläggningen i Sverige. Denna etablering har tagits väl emot och nu känner Ponsse sig redo för

”Vi kommer gemensamt skapa bästa möjlighet i nya servicecentret som passar vår verksamhet.”

Urban Folkesson eftermarknadschef på Ponsse.

nästa steg och gör därför en storsatsning i Värnamo genom att flytta till en större och mer ändamålsenlig lokal. Denna anläggning blir lättillgänglig på Runemovägen 1A.

– Vi flyttar inte så långt då den nya anläggningen är utmed samma gata, vi går från en lokal på 250 kvadratmeter till 1200 kvadratmeter. Där kommer vi att specialanpassa verkstaden med bland annat 6,3 tons travers för tunga jobb, servicestation för AC med mera. Servicecentret kommer att inkludera en utökad yta för lagerhantering för både förbrukningsartiklar och reservdelar anpassat efter områdets behov Även tvättmöjligheter kommer att erbjudas kunden i anslutning till nya servicecentret, säger Urban Folkesson. Urban berättar också att Linda Öhman, som är platschef i Värnamo, kommer att ta hand om

Nordirländska Edge lanserar en långsamt gående shredder för avfall och biomsassa. Den kan fås som band- eller hjuldriven samt monterad på lastväxlare.

Edge lanserar Shredder för avfall och biomassa Urban Folkesson, eftermarknadschef på Ponsse, ser ett ökat servicebehov hos kunderna i Värnamoområdet. Därför flyttar man nu till större lokaler.

regionens kunder på plats samt ansvara för de fälttekniker som utgår ifrån Värnamo. – Nu startar anpassningen av lokaler i ett stort ombyggnadsprojekt som vi gör tillsammans med fastighetsägaren Nyfosa fastigheter AB. Nyfosa har varit lyhörda och lyssnat till våra behov och önskemål. Vi kommer gemensamt skapa bästa möjlighet i nya servicecentret som passar vår

verksamhet på alla sätt och vis, tillägger Urban Folkesson. Inflyttning i våra nya lokaler kommer att ske i etapper under våren och Ponsse återkommer med mera information om när vi slår upp portarna. - Fram till dess är ni välkomna till vår befintliga lokal på Runemovägen 1C i Värnamo, hälsar Urban Folkesson och Linda Öhman med personal.

Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka med 400 procent till 2025 Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. Just nu byggs sju nya anläggningar som ökar kapaciteten med ytterligare mer än 3 TWh biodrivmedel.

Dessutom finns stora planer på att bygga ännu fler nya anläggningar med

en nettokapacitet på hela 36 TWh biodrivmedel. Det kan ge en kapacitet på drygt 51 TWh biodrivmedel vid mitten av 2020-talet. Det visar tidningen Bioenergis sammanställning med 137 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Den största anläggningen som nu byggs i Sverige byggs av St1 i Göteborg. St1 kommer

att producera 200 000 ton (2,3 TWh) biodrivmedel från 2022, troligen hälften HVO-diesel och hälften biojetbränsle. Vid Setra Kastets sågverk i Gävle byggs en unik anläggning som kommer att producera 25 000 ton (0,25 TWh) bioråolja från sågspån från och med 2021. Bioråoljan kommer att levereras till Preem för raffinering till biodrivmedel. Även Sunpine ökar sin kapacitet med 50 000

ton (0,5 TWh) från 2020. Sammanlagt ger det en ökad kapacitet på 3 TWh biodrivmedel i Sverige. De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, biodiesel och biogas.

Edge i Nordirland som tillverkar maskiner för återvinning och sortering lanserar en ny shredder - VS420. I Sverige representeras Edge av Maskin Mekano i Jönköping. Den nya shreddern Edge VS420 är en maskin med högt vridmoment och är idealisk för bearbetning av olika typer av material som avfall och biomassa. Edge VS420 har utvecklats för att vara så mångsidig som möjligt och har hög motståndskraft mot föroreningar och kommer kommer med antal anpassningsbara fragmenteringsprogram och kammarkonfigurationer. Ett intelligent operativ-

system som innehåller metallskydd ger bra skydd mot föroreningar och förhindrar skador på komponenter i maskinen. I hjärtat av VS420 finns tvillingsynkroniserade axlar med högt vridmoment som kan anpassas för användarens exakta tillämpningar och önskade produktstorlek. Edge VS420 har dubbla axlar vilket ska ge hög kapacitet, mindre slitage och främja självrengöring. Med en rad olika siktar tillgängliga kan VS420serien anpassas för att användas som antingen en primär eller sekundär shredder. Den kan även monteras på lastväxlarram och drivs av en Cat Steg-4 motor på 420 hk.

Minskat antal bygglov för lokaler

I Navet Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för lokaler. Beräkningarna baseras på statistik från SCB. När de beviljade byggloven för privata och offentliga lokaler summeras framträder en negativ trend. Emellertid är det endast den offentliga sektorn som svarar för nedgången medan den privata sektorn visar tillväxt. Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för lokaler en minskning med 5-10 procent på cirka ett års sikt. I Navet Analytics senaste konjunkturrapport förväntas emellertid en mer positiv trend för de offentliga investeringarna jämfört med de privata.

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

Södra Sverige: Börje Persson ..................070-648 81 90 Marcus Persson ...............070-520 27 24 Mellansverige: Anders Hellman...............070-397 12 31 Södra Norrland: Hans Ohlsson...................070-677 78 20 Norra Norrland: Hans Wiippa ....................070-636 34 60

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Ett år sedan stormen Alfrida Det har nu gått drygt ett år sedan stormen Alfrida. Stormen osakade skador för över 50 miljoner kronor och nu kommer granbarkborren i stormens spår. Stormen Alfrida, som slog till med full kraft den 2 januari 2019, fällde minst 500 000 skogskubikmeter skog enligt Skogsstyrelsens första övergripande inventering. Hårdast drabbat blev Stockholms- och Uppsala län. Natten till den 2 januari mättes orkanvindstyrkor på SMHI:s mätstation på Örskär norr om Gräsö i Uppland på 38,5 meter per sekund i nyarna. När stormskadorna nu summeras står det klart att skogsägare i Uppsala län drabbades värst. – Totalt sett blev det inte så stora skador, om vi jämför med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007, men lokalt föll mycket skog och många enskilda

skogsägare drabbades hårt, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen. Efter stormen blev det bråttom att röja upp i skogen eftersom stormfällen är en attraktiv yngelplats för den fruktade granbarkborren. Arealen som de upplänska skogsägarna anmälde för avverkning i februari ökade med 56 procent i jämförelse med året innan. I Stockholms län var ökningen 76 procent. På vissa skärgårdsöar var skadorna så stora att 70 procent av skogen fick avverkas.

Siljum levererar jätteplogar till Arlanda

Redskapstillverkaren Siljum i Bygdsiljum har levererat fyra plogar av flaggskeppsmodellen Multiplog 5000 X-Line till Swedavia för snöröjning på Arlanda flygplats. – Vi är mycket glada över att Swedavia har valt att investera i vår allra största Multiplog 5000 X-Line. Modellen har högsta möjliga kapacitet, tack vare sina rörliga sidovingar och maxbredden på hela 5,5 meter. Den passar mycket väl in på den typ av plogning som utförs på Arlanda, säger Alf Spets, vd på Siljums. De första två plogarna köpte Swedavia redan förra säsongen. Inför den här vintern beställdes ytterligare två plogar som levererades i mitten av oktober. På en flygplats kan det vara stora mängder snö under långa sträckor som ska flyttas. Med en vanlig plog läggs snön åt sidan. Med en Multiplog kan plogen formas som ett U för att effektivt få ut snön från gaterna där den inte är i vägen. Multiplogens vingar går dessutom att vika bakåt vilket ger ännu bättre egenskaper där det är trångt eller att bredden inte behövs. Hela ekipagets totallängd blir kompakt och sikten maximal. Multiplog 5000 X-Line är den största modellen i Multiplogs-familjen. Siljum tillverkar tre storlekar inom X-Line-programmet, 4000 X-Line, 4500 X-Line och 5000 X-Line. En Multiplog används på hjullastare som redskapsbärare.

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED VERMEER VIKING

Maskinprogram för biobränsleproduktion Allt från skog till slutprodukt, Vermeer erbjuder ett komplett maskinprogram för din produktion oavsett om det är kapacitet, effektivitet, operatörsvänlighet eller miljö som är viktigt för dig.

HG4000: Större eller kommunala avfallsanläggningar, pall- och sågverksdrift och kompostentreprenörer kommer att uppskatta den minskade kostnaden och de driftsmässiga kvaliteterna för HG4000 horisontella krossen. Dess motor, 445 hk (332 Kw Tier 4i (Stage IIIB) Iveco, har visat betydande bränslebesparingar jämfört med liknande motorer i samma storlek. HG6000: Bearbeta träavfall mer effektivt med HG6000 horisontalkvarnen. Kom igång med en knapptryckning för att aktivera den mikroprocessorstyrda HPTO-kopplingen. Konfigurering av femhjulsbogsering hjälper till att förbättra rörligheten och de dubbla stabilisatorerna och stöttorna minskar marktrycket och ökar stabiliteten. Avancerad trådlös fjärrkontroll låter dig använda maskinen från avstånd. Öppna, extra breda matbord gör att du kan ladda träavfall över sidan. Vermeers eldrivna flismaskiner och elkrossar som också är kompatibla med krosstrumma, är ett alternativ som kan vara både mer kostnadseffektivt och samtidigt ett miljövänligare sätt att producera biobränsle på. HG4000EM och HG6000EM är exempel på elektriska mobila och/ eller stationära maskiner som kan anslutas med ett så kallat ”plug & run”system vilket är en anslutning som är förberedd på terminalerna för att på ett smidigt sätt kunna koppla in maskinen och flytta mellan olika arbetsplatser, terminaler eller värmeverk. Det kan bidra till att på ett hållbart

Vermeer erbjuder ett komplett maskinprogram för din produktion av biomassa oavsett om det är kapacitet, effektivitet, operatörsvänlighet eller miljö som är viktigt för dig.

sätt hålla produktion på mindre terminaler där det inte är försvarbart att ha en daglig produktion. HG6000TX: Bearbeta träavfall och maximera din produktion effektivt med HG6000 horisontalkross. HG6000TX är mycket smidig manövrerbar och kan arbeta på ojämna arbetsplatser och landröjningsprojekt. För ökad effektivitet kan HG6000TX också köra mellan materialhögar. Den har den innovativa duplextrumman, fjärrstyrd drift, ett exklusivt matningssystem och många andra produktivitetsförbättrande funktioner. Den har en inmatningsdesign som hjälper till vid matning av större material såsom hela träd. Denna krossen är byggd att driva igenom tuffa material men med mindre operatörsinteraktion. HG6800TX är avsedd för storskaliga markröjnings- och träavfalls-entreprenörer för att maximera produktiviteten och effektiviteten. Matar-rullen på denna maskin kan mata in upp till 127 cm, allt för att kunna ta itu med de svåra materiella element som markröjnings- och träavfalls-entreprenörer ofta kommer över.

Inmatningen på HG6800TX designades med låga sidoväggar för att hjälpa föraren att lättare kunna lasta materialet in i maskinen. Med tillvalet ”Damage Defense”-system som finns till dessa maskiner, kan entreprenörer som arbetar med förorenat trä få hjälp till att skydda sin utrustning genom att minska sannolikheten för stora maskinskador som orsakats av vissa metall-

föroreningar som kommer in i hammarkvarnen. Systemet reagerar på den initiala kontakten av metall genom backning av matnings-systemet för att kunna avlägsnas. Det finns många andra maskiner att komplettera med såsom exempelvis stubbfräs, flishugg, toppmatade krossar, och kompaktlastare med många aggregat.

Fakta: Specifikationer/tillval HG4000 Dragstång / Kingpin / Ram Diesel / El -drift Vikt 19 000 Kg Inmatning 152 cm x 457 cm Auto -feed (auto inmatning) Höjd 396 cm Bredd 250 cm Längd 10.7 Mtr (Transport) Tillval: Kross eller Flis trumma 3 axel Damage defense HG6000 Motor: 755 Hk CAT Kingpin Diesel / El drift Vikt 19 000 Kg Inmatning 152 cm x 601 cm Auto -feed (auto inmatning) Höjd 401 cm Bredd 250 cm Längd 11.8 Mtr (Transport) Tillval: Kross eller Flis trumma Damage defense HG6000TX Motor: 755 Hk CAT Larver / Dolly Diesel / El -drift Vikt 35 000 Kg Inmatningsbord 152 cm x 601 cm Auto -feed (auto inmatning) Höjd 401 cm Bredd 250 cm Längd 11.8 Mtr (Transport) Tillval: Kross eller Flis trumma Damage defense


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Spänn fast och kör Pålitlig utrustning och bankar av hög kvalitet i all ära, men vi nöjer oss inte där. Med LAXO LX sker all lastspänning i bekväm arbetshöjd, vilket gör att jobbet går snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Vår automatspännare är både tillförlitlig och underhållsfri.

LAXO LX • Snabbt och smidigt i alla väder • Optimera ekipaget efter dina behov • Våra automatspännare är kraftiga, men lätta att hantera • Robusta aluminiumbankar och hållfasta stöttor Läs mer på laxo.se

EXTREMT UTHÅLLIG. EXTREMT PÅLITLIG. Vad MAN XLION och IRONMAN-triatleter har gemensamt: pålitlighet och topprestationer i alla lägen. Dag efter dag.

Precis som i världens tuffaste tävling levererar våra lastbilar prestanda i toppklass varje dag. MAN XLION är förberedd för de allra tuffaste uppdragen och ger i kombination med MAN DigitalServices en bättre kostnadseffektivitet och enklare vardag. För mer information, www.mantruckandbus.se 9

45


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY

YTF 420

YT

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se

Skogs- och grävmaskinsmattor

Sandahls kör fossilfritt med gaslastbil Sedan mitten på december förra året har Sandahlsbolagen ansvaret för transportflödet av Volvo Lastvagnars lastbilshytter mellan fabrikerna i Umeå och Göteborg – och de gör det helt fossilfritt. I det totala transportflödet ingår 18 stycken Volvo FH LNG-lastbilar som drivs på biogas samt tåg framdrivna med grön el. Sandahlsbolagen är en företagsgrupp inom transport och entreprenad. Uppdragen innefattar allt från transport av styckegods till kundspecifika specialuppdrag. I dag drar ett nytt uppdrag igång, när Sandahlsbolagen tar över ansvaret för att transportera Volvos lastbilshytter mellan fabrikerna i Umeå och Tuve, Göteborg. 95 lastbilshytter kommer dagligen att lastas in i slutna containrar med öppningsbar sida på Volvo Lastvagnars hyttfabrik vid Umeälven. Conta-

”Vi lever i en värld där hållbarhet blir viktigare och viktigare och många i den här näringen vill vara med och bidra.” Mikael Antonsso Director Traffic, Sweden, på Gasum.

inrarna transporteras av Sandahlsbolagens Volvolastbilar, som tankas med flytande biogas, till bolagets kombiterminal i Umeå, där de lastas på de tåg som också finns inom Sandahls-koncernen hos Real Rail Sweden AB. Väl framme i Göteborg hämtas containrarna upp av ytterligare Volvo FH LNG-lastbilar tillhörande Sandahlsbolagen och transporteras till Volvo Lastvagnars tillverkningsfabrik i Tuve utanför Göteborg. – Vi valde Volvos LNGlastbilar för att det är en beprövad teknik med en dieselmotor i botten, berättar Johan Ebefors, VD, Sandahls Goods & Parcel. Dessutom kunde Volvo erbjuda rätt motorstorlek för att klara av vikterna.

Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

Johan Ebefors, vd på Sandahls Goods & Parcel säger att man valde Volvos LNGteknik eftersom det är en beprövad tenik med dieselmotor i botten.

Jönköpings län Skåne län Limhamns Industriservice AB Lockarpsvägen 10, 238 41 Oxie Tel. 040-16 04 40

Kalmar län Maskinteknik i Kalmar AB Engelska vägen 7, 393 56 Kalmar Tel. 070-982 94 91, 0480-47 88 50

Gotlands län Cedergrens Mek. Verkstad AB Verkstadsgatan 3, 623 77 Klintehamn Tel. 0498-24 17 20, 070-426 17 25

Höglandets Maskin, Skog & Entreprenad AB Dikesvägen 2, 574 35 Vetlanda Tel. 383-74 77 60

Västra Götalands län Blombergs Diesel & Motor AB Frihamnen 5, 417 55 Göteborg Tel 031-22 12 20, 070-554 54 79

Östergötlands län Allservice Mantorp Gottlösa Hasselbacken, 590 17 Mantorp Tel. 070-595 43 00

Dalarnas län Tekzone AB Halsjön 1, 774 97 Fors Tel. 070-628 22 77

Reijo Maskinservice AB Päbelvägen 4, 782 75 Malungsfors Tel. 070-264 35 78, 0280-403 28

Jämtlands län Nordisk Teknik AB Ängsvägen 4, 836 94 Ås Tel. 070-310 50 70

Västerbottens län Skellefteå El & Diesel AB Slalomvägen 1, 931 70 Skellefteå Tel. 0910-71 11 00 Vindelns Maskinservice AB Västervägen 3, 933 31 Vindeln Tel. 070-607 78 12, 0933-130 66

Erik Lögdström, platschef samarbetspartners för

Det är en viktig del i den fossilfria transportkedja som nu möjliggörs från Umeå till Göteborg. Vi har arbetat med den här lösningen i flera år, vi har specialbyggda växelflak så att vi kan utnyttja varje centimeter på järnvägen och genom hela vårt transportflöde bidra till en bättre miljö. Jag skulle önska att ännu fler aktörer skulle värdesätta ännu mer att satsa på hållbara transporter och inte bara titta på prislappen. Man måste följa med i utvecklingen och jag tycker att vi har tagit ett rejält kliv in i framtiden genom att börja köra med lastbilar som går på flytande biogas. Utbyggnaden av tank-

Västernorrlands län Matfors Truck Service AB Stampuddsvägen 5, 863 33 Sundsbruk Tel. 070-570 25 24, 060-15 00 01

Norrbottens län Wist Last & Buss AB Maskinvägen 8, 981 38 Kiruna Tel. 0980-39 84 50, 0980 39 84 69 Vikmans Maskinservice AB Norrmalm 2, 933 99 Arvidsjaur Tel. 070-614 85 10 Holmgrens Truck-Motor AB Triangelvägen 4, 982 38 Gällivare Tel. 0970-745 40, 076-109 88 07

Sveriges ledande motordistributör med ett rikstäckande nät av återförsäljare och serviceverkstäder • 08-500 121 40 • www.swedmotor.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

47

Grusskopa tandad!

Infästning: ST.ST BM, bredd: Skär ca 3400 mm, höjd: Inuti ca 1530 mm, djup: ca 1450 mm + tand, fabrikat: Volvo. Pris 38 000 kr + moms

– Säkrare och lönsammare!

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

Sandahls Goods & parcel i Umeå säger att man fått mycket positiv respons från både kunder och företagets framtidssatsning med lastbilar som går på flytande biogas.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

95 lastbilshytter lastas dagligen in i slutna containrar med öppningsbar sida på Volvo Lastvagnars hyttfabrik vid Umeälven.

Containrarna fraktas till bolagets kombiterminal i Umeå, där de lastas på de tåg som också finns inom Sandahls-koncernen.

stationer för flytande biogas går nu i rask takt. Tidigare har det inte gått att tanka flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) så långt norrut i Sverige, men Gasum tillhandahåller en mobil tankstation så länge i Umeå

och vi producerar mer biogas för att möta detta. Ett nätverk med ny teknologi måste vara mycket tillförlitligt, vilket detta är, berättar Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden, på Gasum. Med fler tankstationer på plats längs de större

– Vi lever i en värld där hållbarhet blir viktigare och viktigare och många i den här näringen vill vara med och bidra. Då måste det finnas alternativ till diesel och då är flytande gas ett av de bättre alternativen. Detta märker vi på den ökande efterfrågan

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! Backkameror Krankameror Översiktssystem Trådlös däcktrycksövervakning

vägarna norrut kommer det att innebära att snart hela Sverige kan nås av lastbilar som kör på flytande biogas.

HYDRAULIK Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L.

STEGMATARE Syketecs stegmatad skördare och är utvecklad för effektivt arbete med bioenergived eller gallringar. Jobo-skördaren fäller, kvistar samt apterar. Monteras på en skogskran eller grävmaskin (5-9 ton).

! grävmaskin Perfekt för 0381-710 10 • weimer.se info@weimer.se

Digitalt Trådlöst Kamerasystem

NYHE

med El-visir kamera

T

• Störningsfritt • Utan fördröjning • Stöd för två kameror • >100m räckvidd Artnr: 28071

DIGITAL +70°C -30°C

10V-32V

2CH IP69K BACKUP LINES

10G

7” LCD

SPLIT


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Utmaningar för certifierad skogsentreprenör Drygt 47 000 av landets skogsägare och över 3 300 skogsentreprenörer är idag PEFCcertifierade. Det innebär att de har förbundit sig att sköta sin skog och verksamhet enligt PEFC:s krav. Robert Karlsson i Eklången, Sörmland är en av dessa skogsägare. Han är också nybliven PEFC-certifierad entreprenör. Ett av de krav som PEFC ställer på certifierade entreprenörer är att de ska använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor. Robert förklarar att det är annorlunda när man som han kör med jordbrukstraktor med redskap efter, som har sina egna hydraulsystem. Jämfört med till exempel en skotare som har ett slutet system. Det gäller att alla redskap har godkända oljor i slangarna. – Så man får tänka till om man ska låna något redskap till traktorn av grannen så att man inte blandar godkända med icke-godkända oljor i

systemen, säger Robert Karlsson. Robert Karlsson äger en fastighet som är på 55 hektar där 35 hektar är skogsmark med blandskog, med övervikt av gran, berättar Robert. Men där finns också en klick med ädellövskog med mycket ek nära sjön Ek-

”Vi gjorde också ett litet försök med tamgrisar som markberedare i ett riktigt stenigt parti.”

Robert Karlsson skogsägare och entreprenör

lången. Marken är ganska stenig i området. Det gör att Robert väljer att inte markbereda maskinellt utan planterar direkt efter avverkning, förklarar han. – Vi gjorde också ett litet försök med tamgrisar som markberedare i ett riktigt stenigt parti runt år 2000. Det kanske inte är fastighetens bästa bestånd idag, men skog har kommit upp, berättar Robert Karlsson. Robert berättar att han är uppväxt på fastigheten som han tog över efter generationsskifte för ett par år sedan och nu bor på med sambo och barn. Och att han alltid har varit intresserad av den maskinella delen av skogsbrukandet. – Det är intressant att se saker växa och hur naturen förändras när man gör en insats. Eller tvärtom, när man inte gör något, tycker Robert.

Robert Karlsson, skogsägare och entreprenör i Sörmland är en av de som valt att PEFC-certifiera verksamheten. Certifieringen har både för- och nackdelar säger han.

Som exempel nämner han att stormen Gudrun år 2005 tog ett hektar och att det idag är fastighetens bästa tallföryngring. Och längre tillbaka i tiden ett hygge som han själv var med och planterade när han var i nioårsåldern. – Där är det dags för gallring nu och det är roligt att ha följt hur det

har utvecklats, konstaterar Robert. På frågan varför han valt att PEFC-certifiera verksamheten säger Robert att det egentligen inte finns anledning att inte göra det. Marknaden efterfrågar certifierat virke och som entreprenör ger det mig en enklare tillvaro gentemot uppdragsgivare,

tycker Robert, eftersom PEFC-certifierade skogsägare måste anlita PEFCcertifierade entreprenörer, om de kontrakterar en entreprenör. Sedan tycker jag det fina med PEFC är att det finns en internationell samordning. Det ger PEFC-certifierade skogsägare hyfsat lika förutsättningar runt om i världen.

Tyskland höjer koldioxidskatten Vi tillverkar buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen.

Tel. 0650-74 21 86 • www.ilsbotools.se ilsbotools@ilsbotools.se

Vi kan vågar! Rätt vikt • Rätt pris • Enkelt handhavande Lasta inte bort vinsten! Ring:

0708-55 55 56 • www.vaglant.se

Den tyska förbundsdagen har beslutat att kraftigt höja nivån på den koldioxidskatt som Tyskland inför 2021. Beslutet innebär att EU:s två starkaste ekonomier, Tyskland och Frankrike, inom några år kommer att ha pris på koldioxidutsläpp på runt 50 euro/ton.

– Beslutet gäller inte bara den tunga industrin utan hela ekonomin som uppvärmning och transporter. Det var en fantastiskt bra klimatjulklapp, säger Gustav Melin, vd i

”Kostnaden för utsläpp blir tillräckligt hög för att driva omställningen bort från fossila bränslen.”

Gustav Melin vd på Svebio.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen i en kommentar. Det är ett av världens största klimatbeslut i år. Kostnaden för utsläpp blir tillräckligt hög för att driva omställningen bort från fossila bränslen. – Ett högt pris på koldioxidutsläpp istället för subventioner och detaljregler ger en effektiv klimatpolitik. Då väljer vi alla bra lösningar till låg kostnad.

Förbundsdagen beslutade med nära två tredjedels majoritet att införa ett pris på koldioxidutsläpp i sektorer som inte har utsläppshandel med 25 euro/ton från 2021 och därefter en stegvis höjning till 55 euro/ton 2025. Den tyska regeringens förslag var 10 euro/ton 2021 och 35 euro/ton 2025. Beslutet är en tydlig signal till investerare och hushåll som gör bränslebyte och effektivisering lönsammare. Beslutet är ett stort

Den tyska förbundsdagen beslutade den 20 december i fjol att kraftigt höja nivån på den koldioxidskatt som Tyskland inför 2021.

genombrott för koldioxidbeskattning i EU. Redan tidigare har Frankrike infört koldioxidskatt med en plan för stegvis höjning av nivån. Den franska skatten ligger idag på 44,6 euro/ ton. Också Luxemburg beslutade förra veckan att införa en koldioxidskatt på 25 euro/ton, och Irland höjer sin koldioxidskatt från 20 till 26 euro/ton. EU:s utsläppsrätter kostar

idag omkring 27 euro/ton. Sverige har Europas och världens högsta koldioxidskatt, idag omkring 115 euro/ton, följt av Schweiz och Norge. Den höga svenska koldioxidskatten har bland annat lett till att koldioxidutsläppen från uppvärmning minskat med över 90 procent sedan den infördes 1991, enligt Naturvårdsverkets senaste klimatstatistik.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

49

VI LÖSER ERA TRANSPORTÖRSPROBLEM! Vi är riktigt vassa på anpassade konstruktioner. Vi har helt enkelt en god förmåga att använda olika material, olika produktionstekniker och olika konstruktionslösningar. Olika typer av transportörer, anpassade för ändamål och omgivningskrav. Tillsammans med vårt ägarbolag har vi resurserna för att konstruera, tillverka och installera transportörer av många olika slag. Bandtransportörer och rullbanor är enbart några av de transportörtyper som vi kan erbjuda. Dessutom kan vi renovera eller bygga om transportörer av alla fabrikat. Kontakta oss redan idag!

Återförsäljare: Staffare AB Henrik Nilsson +46 70-247 22 00 Norge: Silva Syste AS Roy A. Holster +47 629 415 08

Box 188 • 616 25 Åby Tel. 011-36 95 15 info@brabo.se www.brabo.se

Unik hybriddriven skotare Kom och provkör du också!

2 stegs hydrostat i skogen, manuell växellåda på vägen (30 km/h)

Kontakta oss för provkörning och demonstration! BOHUSLÄN: Woodtiger AB Remnet 5 457 51 Bullaren 0525-79 91 07

HALLAND: Staffans Maskin AB Fagerhult Näset 519 91 Istorp 0320-840 58

SMÅLAND: Terrängservice i Mariannelund AB Östra Storgatan 24 598 97 Mariannelund 0496-101 90

WWW.WOODTIGER.SE • INFO@WOODTIGER.SE


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00

w w W SE E V r m w.y BS ÅR e r ou HO ar re P tik x eli .s n e

er äll 20 g a 20 rn /2 ise 29 r P m to

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 91-500-1128 Startmotor 24V-4.0kW 91-600-1098 Startmotor 24V-4.0kW LU LRS 212

1591:-

Passar: Scania, Scania Marin, Steyr

90-500-3272

Generator 24V-55A

2149:Passar: Volvo BM/Penta/ Trucks & Buses – flera modeller

90-600-0518

Generator 24V-55A

1123:-

1258:-

Passar: Scania, Caterpillar, Renault Trucks – flera modeller

Passar: Volvo BM, Volvo Trucks & Buses, Åkerman, Ljungby Maskin

85-500-0800

Varningsljus LED Orange

85-500-0880

Extraljusramp LED

1231:-

fo

Startmotor 12V-2.8kW

1398:-

Passar: Ford traktorer – flera modeller

90-604-0925

Generator 12V-120A

1398:Passar: Valmet, Volvo BM – flera modeller

85-500-0820

Varningsljus LED

448:-

322:12V/24V, 8W, ECE R10, Stångmontage, EMC, UD 128mm x H 215mm.

12V/24V 90W, Combo Beam, 5400lm, 6000K, L540 x B80 x D91mm, ”E”24, ECE R112

12V/24V, 20W Orange Blixtljus UD 126, H 119mm. 200 blink per minut

85-500-0622 Arbetslampa LED 24W 85-500-0700 Arbetslampa LED 48W 85-500-0724 Arbetslampa LED 45W

268:12V/24V, Flod 60°, 6000k, 1080 lum. 140x71x58mm. IP67 Certifikat

448:12V/24V, Flood 60°, 6000k, 4800 lum. ”E”24 125x125/156x88mm

421:12V/24V, Flood beam, 5500k, 3280 lum.156x95x78mm

För mer information se yourex.se. Alla priser är exkl. moms. På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

helpdesk@yourex.se

Skogsekipage! Smidigt litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4WD, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch, m.m.

2 års garanti.

Vi ordnar även med finansiering!

Jordbrovägen 23 • 668 32 ED Tel. 0534-127 00 • info@traktorimport.se • www.traktorimport.se


Fina maskiner till salu!

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

51

Hitachi ZX85US-6 Steg 5! Vikt ca. 9-ton, ny starkare steg 5-motor

Arkivbild Hitachi ZX140W ..................2012 10000 tim, Indexator tiltrotator med grip.

Doosan DX140LCR-5 .........2016 2800 tim, värmare, c-smörjn. fäste S60, Oilquick i fäste och rototilt.

Doosan 170W-5 ..................2019 Fabriksny maskin. Utrustas enligt kundens önskemål.

NY MODELL!

Arkivbild

Arkivbild Volvo L60F ..........................2007 15000 tim, centralsmörjning, spakstyrning, lastarmsfjädring.

Wille 355B ..........................2009 Ca 4500tim ,vikplog och bakmonterad sandspridare

Lundberg 4200LS................2007 Lastare med teleskopfunktion m.m.

Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer: Utrustad med 600 mm stållarv, tiltrotator Engcon EC209, grip, S45, Q-safe fäste, styrsystem DC2, MIG2-spakar, EC-Oil , centralsmörjning, dieselvärmare, 3 skopor, 2-års maskinskadeförsäkring. OBS! Maskinen på bilden är extrautrustad med bandstöd och bukplåt.

Hitachi ZX130LCN-6 årsmod. 2019 T S U J 370 tim, fullt utrustad. ! NU Omgående leverans!

Återförsäljare för:

Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

Uthyrning & försäljning.

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

Analys ska visa hur mycket skog som kan avverkas Den turkiska maskintillverkaren Hidromek har vunnit det tyska designpriset ”German Design Award” för sin eldrivna hjulgrävare Hicon 7W.

Designpris till Hidromeks eldrivna hjulgrävare Den turkiska maskintillverkaren Hidromek har vunnit ”German Design Award 2020” för sin Hicon 7W eldrivna hjulgrävare.

De årliga prestigefyllda prsierna delas ut av det tyska designrådet med avsikt att uppmärksamma projekt som gjort banbrytande bidrag till internationell design. Hicon 7W, som premiärvisades på Bauma 2019, beskrivs som smart, ekonomisk och miljövänlig, är speciellt lämplig för arbeten inom avgränsade

områden i städer där det finns utsläppsbegränsningar. En säkerhetsfunktion på Hidromeks eldrivna grävmaskin är en skärm på baksidan av maskinen som visar information till personer som vistas bakom den. Denna utmärkelse läggs till Hidromeks lista med utmärkelser, som inkluderar att vinna det tyska designpriset 2018 för sin HMK 640 WL hjullastare, och att få ”Special Mention” i 2017-utmärkelsen för sin HMK 600 MG väghyvel.

Skogsstyrelsen ska räkna fram hur mycket skog som det blir möjligt att avverka de kommande åren. Det är en del i uppdraget från regeringen att ta fram en skoglig konsekvensanalys (SKA) för de kommande 100 åren utifrån hur skogen nyttjas och sköts. Även påverkan av klimatförändringarna ska analyseras.

Skogsstyrelsen ska räkna fram hur mycket skog som det blir möjligt att avverka de kommande åren. Det är en del i uppdraget från regeringen att ta fram en skoglig konsekvensanalys (SKA) för de kommande 100 åren.

– Det är fem år sedan vi presenterade senaste analysen och förutsättningarna ändras. Därför är det betydelsefullt att vi fått uppdraget så beslutsfattare, näringsliv, forskning och hela samhället kan använda sig av aktuella underlag, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.

scenarier över hur skogen nyttjas och sköts görs bland annat en bedömning av hur mycket som kan avverkas i framtiden. Det görs också en bedömning av skogens framtida tillstånd kommande århundrade men med huvudfokus fram till 2050.

behovet av klimatanpassning ska analyseras. Utredningen ska även ta hänsyn till hur de nationella klimatmålen och andra samhällsmål påverkar det framtida skogsbruket, men också tvärt om: hur skogsbruket påverkar möjligheten att nå målen.

Den senaste skogliga konsekvensanalysen presenterades 2015 (SKA15). Utifrån ett antal olika

Klimatförändringarnas påverkan på tillväxt och riskerna för skador på skogen ska ingå i konsekvensanalysen. Även

De skogliga konsekvensanalyserna är mycket efterfrågade. De används ofta som underlag i utredningsverksamhet men

också som beslutsunderlag på många områden och när industrin ska göra prognoser och investeringar. Analysen görs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och ska presenteras senast 30 oktober 2022. Uppdraget ingår som en del i det nationella skogsprogrammet.


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Designat bränsle kan ge renare bioenergi

Fakta

PATRIK REBBLING Anders Rebbling kommer från Eslövs kommun i Skåne men har bott i Umeå i mer än 20 år. Han har en examen från Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet.

Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet. I dag påverkar energianvändningen vår miljö och vårt klimat negativt, genom användandet av fossila energibärare. Bioenergi är därför en viktig pusselbit i arbetet med utfasningen av fossila bränslen. FN:s klimatpanel IPCC slår fast att alla tillgängliga förnyelsebara tekniker bör användas på bästa sätt. Om vi bättre använde biomassa från till exempel restprodukter från skogsoch jordbruket till energi (värme, el, transport med mera) skulle vi kunna öka andelen bioenergi på ett hållbart vis, med minskad belastning på miljön och människors hälsa. Det finns en del utmaningar med förbränning av sådan biomassa, till exempel tekniska och miljömässiga problem med slaggbildning, korrosion, eller utsläpp av partiklar till luften. Sådana problem uppstår bland annat eftersom bränslet har en kemisk sammansättning som leder till att oönskade föreningar bildas. Ändrad sammansättning kan ge renare förbränning. Men genom att ändra bränslets sammansättning, exempelvis genom

”Bränsledesign möjliggör alltså en ökad användning av biomassa i världens energisystem.” Anders Rebbling doktorand vid Umeå universitet

att blanda två olika biomassor eller tillsätta en låg dos av ett så kallat additiv, kan man undvika att sådana föreningar och efterföljande problem uppstår. Därmed blir det möjligt att använda en del av redan tillgänglig biomassa på ett mer genomtänkt sätt. Det är en lösning när bioenergi ska spela en allt viktigare roll. När den nya bränsleblandningens totala kemiska sammansättning designas utifrån noggranna analyser, och med ett specifikt syfte, kan processen kallas för bränsledesign. I en avhandling vid Umeå universitet presenterar Anders Rebbling dels verktyg för att dels förutse oönskade reaktioner och problem vid förbränning av biomassa, dels metoder för att motverka dem.

Det finns två grundprinciper för bränsledesign; att blanda två eller flera bränslen med olika sammansättning, eller att använda olika typer av additiv. Flera delstudier har genomförts med bränsleblandningar, respektive additiv för att tillföra till exempel kalcium och svavel, samt lermineralet kaolinit. Arbetet har bedrivits från en teoretisk askkemisk modell, via laboratorie- och bänkskaleförsök, för att slutligen visa att konceptet med bränsledesign fungerar i industriell skala. Det är ett viktigt steg i kunskapsöverföring och implementering i samhället. Bränsledesign möjliggör alltså en ökad användning av biomassa i världens energisystem, i enlighet med det som rekommenderas av FN:s klimatpanel. Förutom att minska problem med skadliga utsläpp vid förbränning, kan strategin bidra till att bredda råvarubasen för biobränslen och öka användningen av återvunna resurser i energisystemet.

Anders Rebbling, doktorand på institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Foto: Eleonora Boren

Fakta Bioenergi är en viktig pusselbit i arbetet med utfasningen av fossila bränslen och FN:s klimatpanel IPCC slår fast att alla tillgängliga förnyelsebara tekniker bör användas på bästa sätt. Ett effektivare och renare utnyttjande av biomassa från till exempel restprodukter från skogs- och jordbruket för energiändamål (värme, el, transport med mera) innebär att vi kan öka andelen bioenergi på ett hållbart vis med minskad belastning på miljön och människors hälsa.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

53

Load Assist nu standard på Volvos hjullastare

Från och med januari 2020 får alla kunder som köper Volvos nya hjullastarmodeller L120H till L260H i Europa hårdvaran Volvo Co-Pilot med ett urval Load Assistapplikationer inkluderade som standard. Systemet förblir ett tillval för L110H.

Volvo Co-Pilot levererar maskindata i realtid till skärmen i hytten, vilket ska göra att förarna kan öka produktiviteten. Volvo Co-Pilot skickar även data till ett moln för fjärråtkomst av maskininformation. Det gör det till ett värdefullt verktyg även för maskinparksansvariga. Load Assist är samlingsnamnet på en familj applikationer som är framtagna för Volvos hjullastare och alla dessa applikationer

är åtkomliga från CoPilot-skärmen. Kunderna kommer att få tillgång till tre av dessa applikationer som standard: verktygslådeapplikationen, som innehåller ett anteckningsblock, kalkylator med konvertering av enheter och väderprognoser, ett flöde från kameran för sikt bakåt (så att det inte behövs två separata skärmar i hytten) och Operator Coaching. Operator Coaching hjälper förarna att utnyttja sin Volvohjullastare till sin fulla potential genom att tillhandahålla handledning i realtid om till exempel tomgångskörning, bromsning, gaspådrag och inkoppling av transmissionens lock-up. Med Operator Coaching kan förarna bilda sig en uppfattning om hur deras handlingar påverkar produktiviteten och effektiviteten, samtidigt

som förbättringsområden eller nödvändiga förändringar av deras körteknik identifieras. Kunderna får även som standard den nödvändiga hårdvaran för applikationen Vågsystem (OBW) – dock inte mjukvaran. Mjukvaran kan köpas till om och när kunderna anser sig behöva den.

Med applikationen Vågsystem får föraren information i realtid om skopans last med en noggrannhet på +/-1 %. Dessutom visas information som till exempel totalt antal transporterade laster, antal cykler och, vid anslutning till Volvos telematiksystem CareTrack, transporterad last per liter bränsle. Med hjälp av denna information kan föraren och den maskinparksansvarige undvika överlast, vilket gör att maskinslitage, däckskador och bränsleförbrukning

Nu får alla som köper Volvos nya hjullastare L120H till L260H i Europa hårdvaran Volvo Co-Pilot med ett urval Load Assist-applikationer inkluderade som standard.

minimeras. Skälet till att hårdvaran för Vågsystem (OBW) installeras som standard är att kablaget och tryckgivarna inte kan monteras i efterhand. Dessa måste monteras på fabrik efter-

som systemets tillförlitlighet beror på deras exakta positionering. – Genom att inkludera all teknik som kunderna kan behöva, så ger vi dem möjlighet att ändra sig i ett senare skede och framtidssäkra sina ma-

skiner. Vi planerar att lansera fler Load Assistapplikationer i framtiden, som också kan använda den här hårdvaran, säger Jens Frid, produktspecialist för Customer Services & Solutions på Volvo CE.


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Byggmaterialhandeln växer stadigt Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018. Detta redovisar Navet Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & Prognoser. Den positiva utvecklingen återspeglar tillväxten inom gör-det-själv-marknaden och en växande underhållsvolym. Dessa typer av projekt tenderar att gynna den lokala bygghandeln i större utsträckning än stora nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning. De senaste signalerna, om att det låga ränteläget väntas fortgå en längre tid och att hushållen har något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden.

Fortfarande stark byggtrend i Karlstad Nu kan Karlstads kommun summera statistiken över antalet bostäder som har beviljats bygglov förra året. Den visar att byggandet fortsätter på samma höga nivå som de senaste årens byggboom. Efter en topp år 2016 då de stora bostadsområdena vid Tyggårdsviken och Varvet fick bygglov har antalet bostäder som beviljats bygglov legat runt 650 per år. Så ser det även ut 2019 då antalet nya bostäder ser ut att landa runt 625 med några dagar kvar på året . – Det känns väldigt positivt att det fortfarande är bra fart på byggandet i Karlstad. Fler vill bo i Karlstad samtidigt som antalet personer som behöver skola och omsorg ökar mer än tidigare. Därför måste vi bli fler som kan dela på kostnaderna och då är bostäder en viktig pusselbit, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

40 miljoner kronor till fördjupad skogsforskning En andra satsning inom det svensk-finska forskningssamarbetet Tandem Forest Values har resulterat i nio samarbetsprojekt inom skogsområdet till en total summa om 40 miljoner kronor. Sverige och Finland bidrar med hälften var. I samband med Finlands 100-årsfirande 2017 uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor avsedda att stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.

”I och med detta har samarbetet mellan Sverige och Finland blivit ännu mer etablerat.”

Chris Heister ordförande i Kulturfonden för Sverige Finland

En andra satsning inom det svensk-finska forskningssamarbetet Tandem Forest Values har resulterat i nio samarbetsprojekt inom skogsområdet.

Foto: Per Eriksson.

Den första utlysningen resulterade i 12 forskningsprojekt inom Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. Gåvan tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. – Det är fantastiskt roligt att Tandem Forest Values återigen har kunnat utlysa

SORTERAREN MSIOLRJTÖEVRÄINNLGI!G

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se Följ oss på Instagram (lst.ab)

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

medel till skogsforskning och att båda länderna bidragit med medel denna gång säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige Finland.

telse samt Kempestiftelserna. På Finlands sida är det Finlands akademi, Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet.

De svenska parter som står bakom utlysningen i den andra omgången av Tandem Forest Values är Formas, Marianne och Marcus Wallenbergs stif-

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien fungerar som forskningssekretariat för de beviljade projekten.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

55

Kvalitetsredskap!

– Säkrare och lönsammare!

När Sundbergs Åkeri i början av 2019 skulle välja utrustning till sin nyanskaffade Cat 330 Next Gen valdes bland annat tiltrotator och planeringsskopa från Engcon samt ett specialbyggt schaktblad från Nyströms Verkstadsservice i Edsbro.

Cat 330 med specialbyggt schaktblad Tiltrotatortillverkaren Engcon är en viktig komponent i bygget av världens första Cat 330 Next Generation med schaktblad. Bakom spakarna på den unika grävmaskinen sitter Kristoffer Westman på Sundbergs Åkeri i Skorped som nu fått ökade möjligheter i sitt arbete. Inte minst genom kombinationen av schaktblad och tiltrotator. I slutet av 2018 lanserade Caterpillar nästa generations grävmaskiner i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC. När Sundbergs Åkeri i början av 2019 skulle välja utrustning till sin nyanskaffade Cat 330 Next Gen valdes bland

”Från att bara ha öst in material som jag sedan jämnat ut med skopan kan jag nu planera ut materialet med schaktbladet.”

Kristoffer Westman maskinförare på Sundbergs Åkeri.

annat tiltrotator och planeringsskopa från Engcon. Tillsammans med ett specialbyggt schaktblad från Nyströms Verkstadsservice i Edsbro har Sundbergs Åkeri nu en världsunik grävmaskin som kommer ge företaget stora effektivitetsförbättringar vid sina vägbyggnationer. – Från att bara ha öst in material som jag sedan jämnat ut med skopan kan jag nu planera ut materialet med schaktbladet. Det innebär att jag nu rullar materialet framför bladet vilket leder till att större stenar hamnar underst och

finare material lägger sig på ytan. Det gör också att vägen blir lättare att justera innan grusning, säger Kristoffer Westman. Användningen av en tiltrotator har inte varit vanligt när det gäller grävmaskiner som bygger skogsväg men för Kristoffer har det hittills bara inneburit fördelar, framförallt i kombination med schaktbladet. – Jag har inte hunnit kört mer än ett par hundra timmar men det är så här en grävmaskin ska vara. Tiltrotatorn kompletterar schaktbladet väldigt bra då jag kan använda den för att rotera planeringsskopan till ett läge där den fungerar som en vinge längs ut på schaktbladet. På det sättet kan jag antingen styra in eller ut jorden från vägbanken, säger Kristoffer Westman. Kristoffer Westman be-

rättar vidare att hans nya Cat 330 även är utrustad med Engcons automatiska snabbfästessystem EC-Oil. – Tack vare EC-Oil tar det bara 10 sekunder för mig att hänga av tiltrotatorn och koppla på tandskopan i de fall jag behöver extra brytkraft. Detta utan att jag ens behöver lämna hytten för att koppla några slangar, avslutar Kristoffer. Den nya grävmaskinen används just nu vid byggnationen av en ny skogsväg väster om Örnsköldsvik i de norra delarna av Sverige. Styrningen av schaktbladet sker via Engcons proportionella joysticks MIG2 vilket innebär att Kristoffer inte behöver byta grepp för att gräva eller schakta. Även styrningen av larven är inkopplad på Engcons styrsystem DC2.

Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna Det verkliga värdet i enlighet med IFRS av Stora Ensos skogstillgångar har ökat avsevärt sedan resultatet för företagets tredje kvartal publicerades i oktober. Effekten av det verk-

liga värdet av skogstillgångarna påverkade balansräkningen positivt med 777 miljoner euro före skatt i slutet av 2019. En del av det ökade verkliga värdet har inte tagits upp i rörelseresultatet utan som en justering av den ingående balansen för anskaffade svenska skogs-

tillgångar och skulder. Värdering till verkligt värde och icke-operativa poster påverkade rörelseresultatet enligt IFRS positivt med 600 miljoner euro under fjärde kvartalet 2019. Effekten berodde främst på det ökade verkliga värdet av skogstillgångar ägda av

Stora Enso i Sverige (499 miljoner euro). Detta var huvudsakligen en följd av lägre diskonteringsräntor på grund av minskande marknadsräntor, samt uppdateringar av andra parametrar i värderingen. Denna ökning ingår inte i det operativa rörelseresultatet.

TMR Maskin AB Packarps gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

ABG vann upphandling på Bromma flygplats

ABG Cisterner AB vann upphandlingen att leverera två stycken 75 kubikmeter rostfria cisterner för lagring av formiat, det vill sägas det aktiva halkbekämpningsmedlet som appliceras på banor och taxibanor på Bromma Flygplats. Slutleveransen skedde precis för jul förra året. Kaliumformiat är ett miljövänligt medel baserat på myrsyra och dess relativt höga densitet på 1,91 g/cm³ (dieselolja 0,82 g/cm³) ställer extra höga krav på hållfasthet i cisternerna. I denna leverans är cisternerna rostfria för att klara korrisionen från formiatet och cisternens mantel och gavlar hade en godstjocklek på 10mm.

NCC slår samman ställningsbolag

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset ställningsmontage slås samman till ett bolag med namnet Bergnäset. Målet är att bolaget ska stärka sin marknadsposition och dra nytta av de samordningsmöjligheter som uppstår med ett bolag. − Genom att bilda ett bolag samordnar vi administration, resurser och arbetssätt vilket ger effektivitetsvinster. Bergnäset blir en stark aktör i branschen med fokus på säkerhet, säger Maria Zimdahl, regionchef NCC Infrastructure och styrelseordförande i Bergnäset. Genom sammanslagningen kommer Bergnäset, som finns från Sörmland och norrut, få en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Kunderna finns framförallt inom industrisektorn. Bergnäset är ett fristående, helägt dotterbolag till NCC.


56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Peab asfalterar i Stockholm

Peab Asfalt har vunnit två ramavtal med Stockholm Stad gällande underhållsbeläggningar i Stockholms Inner- och Ytterstad. Kontraktet omfattar fräsning samt beläggningsarbeten av underhållskaraktär på gator, gångbanor, cykelvägar med mera. Kontraktstiden gäller år 2020-2022 med möjlighet till förlängning om ett plus ett år. Totala ordervärdet uppgår till cirka 43 miljoner kronor per år.

Norrvidinge förvärvar EliaExpress

Norrvidinge har förvärvat samtliga aktier i EliaExpress i Halmstad AB med dotterbolag och verksamheten kommer framöver att verka som en del av Norrvidinge koncernen. Genom förvärvet av EliaExpress stärker Norrvidinge sin position på marknaden i Halland och arbetar vidare mot att vara den ledande aktören på transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Verksamheten konsolideras från och med årsskiftet 2020. Förvärvet av EliaExpress blir därmed Norrvidinges femte förvärv under förgående verksamhetsår. Koncernen förväntas nå en omsättning på cirka 1 miljard kronor.

Next och Byggsamverkan går samman Linköpingsbaserade Nordiska Entreprenadsystem som utvecklar mobila projektsystemet Next och Byggsamverkan AB med sitt projektledningssystem Byggsamordnaren går samman. Samgåendet innebär att bolagen samlar expertis, lösningar och produkter som ger ett komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder. Byggsamverkans expertkunskaper inom operativ styrning av större entreprenader uppges vara en stor tillgång vid vida-

”Det gemensamma bolaget får en stark position på marknaden.”

Anders Jacobsson grundare av Next.

reutvecklingen av båda produkterna. Målet är att utgöra det operativa och affärskritiska navet hos entreprenadbolag. – F ö r v å ra k u n d e r innebär samgåendet ett breddat erbjudande, där bolagen gemensamt levererar funktionalitet och kompetens inom samtliga områden i byggbranschen. Det gemensamma bolaget får en stark position på marknaden och signalerar en långsiktig trygghet för både nya och befintliga kunder, säger Anders Jacobson, grundare av

Nordiska Entreprenadsystem. Både Next och Byggsamordnaren är etablerade varumärken med ledande produkter inom sina respektive branschsegment och det gemensamma bolaget får genom dessa ett brett och konkurrenskraftig erbjudande till marknaden. – Att gå samman med Next och få ta del av deras specialistkompetens kompletterar vårt erbjudande väl. För oss var det viktigt att hitta en partner som har samma värderingar och samma typ av kundrelationer som vi själva jobbar för, säger Stefan och Martin Gustafsson, grundare av Byggsamverkan. Investmentbolaget

Nordiska Entreprenadsystem som utvecklar mobila projektsystemet Next och Byggsamverkan AB med sitt projektledningssystem Byggsamordnaren går samman.

Foto: Per Eriksson

Monterro är sedan 2019 huvudägare i Next. Monterro har lång erfarenhet av att utveckla nordiska mjukvarubolag inom B2B och ser detta förvärv som en strategisk satsning. Tillsammans med ledningen i bolaget kommer

de att arbeta vidare med att utveckla bolaget och accelerera den geografiska expansionen. Grundarna i Byggsamverkan går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget.

Krafttag hos flera myndigheter ska bekämpa granbarkborren Skogsstyrelsen, tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, får i sina respektive regleringsbrev uppdrag som ska leda till att spridningen av granbarkborrar begränsas.

Det är viktigt att alla berörda myndigheter samarbetar och gör sitt yttersta för att bekämpa spridningen. I budgetpropositionen

för 2020 aviserade regeringen att man tillför Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor årligen under 2020–2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp.

– Regeringen ger nu Skogsstyrelsen i uppdrag att förstärka kapacitetsuppbyggnad vid bekämpning av granbarkborre, inklusive i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för.

Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete när det gäller att bekämpa granbarkborren. Utifrån det svåra skadeläget är det är nu viktigt att såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att

begränsa utbrotten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Granskogen i södra Sverige blev torkstressad efter den ovanligt torra sommaren 2018. Det har lett till att granbarkborreangreppen ökade kraftigt 2019. Enligt Skogsstyrelsens inventering tillsammans med Södra Skogsägarna har granbarkborren under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra

och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Den högsta uppmätta skadenivån någonsin till följd av granbarkborren. En årsavverkning i Sverige motsvarar cirka 90 miljoner kubikmeter. Vanligtvis sker granbarkborreangreppen i cykler om 3–4 år. Detta är en situation som förmodligen kommer fortgå under flera år med stora ekonomiska förluster för en av Sveriges viktigaste basnäringar.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

57

STÖRSÄTTARE/PLOCKARE

Så kan byggbranschen bidra till klimatet

År 2045 är målsättningen att Sverige ska vara helt fossilfritt och endast använda förnybara energikällor. Med mätverktyg som EPD:er (Environmental Product Declaration) är det möjligt att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan redan i projektstadiet.

Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria land. Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det är därför nödvändigt att byggoch anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet. Det innebär att det finns ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar samt ha ett stort fokus på byggnadens kli-

matpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Byggmaterialet kan i vissa fall stå för mer än hälften av klimatpåverkan.

Enligt Boverkets rapporter är största hindret för hållbarhet okunskap och oförmåga att beräkna en byggnads påverkan på klimatet. Men med mätverktyg som EPD:er (Environmental Product Declaration) är det möjligt att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan redan i projektstadiet. En av faktorerna som redovisas i en EPD är koldioxidavtrycket som produkten bidragit med från råmaterialanvändning inklusive framställning i fabrik. – Själva livscykelanalysen som ligger till grund för EPD:n, kan vi som materialtillverkare använda oss av för att veta hur vi ska minimera klimatpåverkan från produkten. Ett exempel på hur vi gör

Anders Skogsberg är ny säljare på Sampo Rosenlew filial Sverige. Anders kommer närmast från en tjänst som skogsmästare på LRF Konsult. Alpina skidåkerskan Sara Hector och sambon Robin Törnqvist bygger ”Hållbara huset” i Åre. Byggmaterialföretaget Saint-Gobain bidrar med hållbara material och lösningar som ska bidra till energieffektivitet och som håller över tid.

detta är att vi inkluderar återvunnet material, t.ex. Isovers glasullsisolering som består av minst 70 procent återvunnet glas och Gyprocs gipsskivor där vi tar tillvara vårt gipsspill och inkluderar det i våra produkter, säger Louise Röström, Hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB. Det finns flera exempel där livscykelanalysen

hjälpt att tydliggöra hur produkterna ska optimeras för att minska koldioxidavtrycket. Till exempel Webers golvavjämningsprodukter där en ändring av sammansättningen av ingående komponenter minskade koldioxidutsläppen med i genomsnitt med 20 procent.

Ny säljare till Sampo Rosenlew filial Sverige Anders Skogsberg är ny säljare skogsmaskintillverkaren Sampo Rosenlew filial Sverige. Han kommer närmast från en tjänst som skogsmästare på LRF Konsult. – Vi på Sampo Rosenlew filial Sverige är mycket stolta över att kunna presentera Anders Skogsberg som vår nya säljare. Anders med sin erfarenhet, dels från våra produkter sedan tidigare, men också hans erfarenhet från försäljning av fastigheter och andra skogsrelaterade produkter, ser vi Anders stora potential att hjälpa oss att öka våra marknadsandela, säger Mikael Ingmarsson på Sampo Rosenlew filial Sverige en kommentar till utnämningen. Med fortsatt stor efterfrågan på våra skogsmaskiner blev detta en bra lösning. Anders brinnande intresse för våra produkter och för skogsbranschen i stort, så blev Anders ett givet val för oss.


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Filterregulator från Hydroscand Hydroscand erbjuder nu ett kit med en filterregulator för pneumatik tillsammans med de vanligaste tillhörande komponenterna. Hydroscands nya Filter Regulator Kit är speciellt lämpad för verkstäder och industrier, där den passar för att reglera lufttrycket till verktygsmaskiner och produktionsutrustning. Filter Regulator Kit innefattar allt som behövs för att installera filterregulatorn på plats, vilket spar tid för kunden som inte själv behöver se över vad som behövs och köpa alla komponenter i lösa delar. Filterregulatorn har en förmonterad på- och avstängningsventil för en säker och effektiv avstängning av tryckluften. Denna kan även säkras ytterligare med hjälp av ett hänglås som garanterar att ingen kan slå på tryckluften vid fel tillfälle. Filterregulatorn har en tryckreglering på 0,5-10 bar och ett partikelfilter på 25 μm som tar bort par-

tiklar och kondensat. Kondensat dräneras när filterregulatorn är trycklös, alternativt med manuell dränering. Partikelfiltret renar luften och höjer därmed luftkvaliteten, innan den trycks in i tillkopplade maskiner. Detta minskar risken för driftstörningar, orsakade av dålig luft. Filter Regulator Kit ger ett flöde på upp till 1200 Nl/min. Vid 6,3 bar, ∆ 1 bar. Fördelningsblocket ger möjlighet att ansluta flera tryckluftsenheter samtidigt, som styrs och regleras från filterregulatorn.

Traktor Nord satsar på södra Stockholm Traktor Nord storsatsar med en helt ny anläggning i Nykvarn, som stod klar vid årsskiftet. –Vi har vuxit kraftigt de senaste tre-fyra åren och har nu möjlighet att växa ytterligare i södra Stockholm och Sörmland, säger Traktor Nords vd och ägare Thomas Walfridsson.

Den nya anläggningen i Nykvarn kommer att bli en fullserviceanläggning med både försäljning, reservdelslager och verkstad för bl.a JCB. – Vi har varit trångbodda de senaste åren och har tittat på olika möjligheter att kunna expandera. Nu har vi hittat en tomt i Nykvarn som ligger längs med E20, där vi har möjlighet att etablera oss, säger Thomas Walfridsson. Anläggningen i Nykvarn ersätter nuvarande anläggning i Södertälje och kommer innebära bättre kapacitet på alla

områden, både inom försäljning och service. – Marknaden är fortfarande het i regionen och vi ser fram emot att kunna utöka verksamheten här, säger Thomas Walfridsson. För JCB:s del är den nya anläggningen viktig för att kunna växa ytterligare på den svenska marknaden. – Det här är en satsning som betyder jättemycket för JCB, det ger oss en helt ny möjlighet att kunna visa våra produkter på ett bättre sätt för kunderna i Stockholmsområdet och ger också ännu bättre servicemöjligheter än tidigare, säger Markus Möller, som ansvarar för JCB:s försäljning i Sverige. – Vi har precis lagt ett all-time-high-år bakom oss och det känns roligt att kunna toppa det med att presentera en sådan här anläggning, som kommer kunna öka vår försäljning ytterligare framöver, fortsätter Markus Möller.

Precisionsnavigering för autonoma fordon är här Med stöd av ny sensorteknologi, som låter tunga fordons sensorer kommunicera med fasta sensorer längs vägen, har det internationella H2020projektet Propart kommit ett steg närmare Nollvisionen om inga skadade eller döda i trafiken.

”Målet med Propart är att kunna leverera en trygg och robust lösning för framtidens autonoma vägtransporter.”

Utvecklingen inom autonoma fordon och avancerade förarassistanssystem går i allt högre takt. Fokus ligger på att förbättra säkerheten och effektiviteten i systemen. Inom ramen för Propart har man utvecklat en lösning för precisionsnavigering av tunga lastbilar som nu klarat sitt svåraste test hittills.

Propart-systemet fattar beslutet om när och hur lastbilen ska utföra bytet, och klarade testet på AstaZero utan anmärkning.

Jonas Nord senior projektledare vid Rise.

På AstaZeros testbana utanför Borås skapades ett scenario där en uppkopplad självgående lastbil omgiven av två förarstyrda fordon ska göra ett säkert körfältsbyte.

– Målet med Propart är att kunna leverera en trygg och robust lösning för framtidens autonoma vägtransporter. Genom att kombinera informationen från lastbilens radarsensorer och fordonets egna positions- och tidsdata med radarsensorer som står längs vägen har vi kunnat skapa ett system som blir en pålitlig lösning under övergångsperioden då både autonoma

Söderberg & Haak satsar stort på försäljningen i Stockholm och Mälardalen. Patrick Andersson med lång erfarenhet från branschen, blir områdets tredje säljare av Komatsu entreprenadmaskiner och Bomag vägbyggnadsmaskiner.

vet hur man på bästa sätt erbjuder maskinentreprenörer effektiva maskinlösningar. Närmast kommer han från EMS Group, men väljer nu att ansluta till Söderberg & Haaks omfattande satsning på försäljning och service av Komatsu och Bomag i Stockholm och Mälardalen.

Patrick Andersson har sålt entreprenadmaskiner i nära 25 år. Han kan därmed branschen och

– Det är mycket tilltalande att få börja jobba med Komatsus breda modellprogram, samtidigt som Söderberg & Haak blir ny generalagent för Bomags vägbyggnadsmaskiner. Dessutom är den fina serviceanläggningen i Rosersberg en tillgång, liksom servicebussarna för hela området, säger Patrick Andersson. Anställningen av Patrick Andersson går i linje med Söderberg & Haaks offensiv i Stockholm och Mälardalen, i arbetet för att stärka positionerna

På AstaZeros testbana skapades ett scenario där en uppkopplad självgående lastbil omgiven av två förarstyrda fordon ska göra ett säkert körfältsbyte. Lastbilen klarade testet utan anmärkning.

Foto: Henrik Sandsjö

och förarstyrda fordon trafikerar vägarna, säger Stefan Nord, senior projektledare vid Rise. – Pålitlig navigering med hög säkerhet är absolut nödvändig för autonoma fordon i okontrollerade miljöer. Med de här testerna har vi tagit ett steg på vägen mot ett navigationsstöd för säkra och hållbara autonoma transporter, säger Fredrik Hoxell, utvecklingsingen-

jör på Scania. Propart är ett H2020projekt finansierat av European Global Navigation Satellite System Agency (GSA) och fokuserar på automatiserade fordon och avancerade körstödssystem. Projektet ska utveckla och förbättra en GNSS RTK-mjukvara (Real Time Kinematic) genom att utnyttja nya fördelar och funktioner hos Galileos signaler.

Patrick Andersson till Söderberg & Haak

”Patrick Andersson har mångårig erfarenhet av branschen och kunskaper som blir en extra krydda i den befintliga organisationen.”

Jonas Jaenecke vd på Söderberg & Haak.

Patrik Andersson, tidigare säljare på EMS är ny säljare hos Söderberg & Haak i Rosersberg, strax norr om Stockholm.

Foto: Mats Thorner

för både Komatsu och Bomag. – Vi menar allvar med våra satsningar på den här regionen när vi anställer ytterligare en säljare. Patrick Andersson har mångårig erfarenhet av branschen och kunskaper som blir en extra krydda

i den befintliga organisationen. Rosersberg är navet i vår organisation för försäljning och service av entreprenadmaskiner i området, och det gör att vårt erbjudande till maskinägarna är mycket attraktivt, säger Söderberg & Haaks vd Jonas Jaenecke.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

59

GREPPO-BORSTEN Reservelar till Volvo och Åkermans grävmaskiner. Stort lager för omgående leverans. Ring 0477-548 00.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Vi köper maskiner för demontering. Ring 0477-548 00 om ni har en grävmaskin till salu!

Demontering: Nyligen demonterat: EC240B, EC160C, EC45, BM4500 Kommande objekt för demontering: EC360B, H14, H7C, H14B

Kontakta oss för senaste information om begagnade reservdelar i lager.

Snöblad i tiltrotatorn är suveränt vid järnvägsdepåer och i trånga stadsmiljöer - på och runt trottoarer, parkerade bilar, runt bussfickor, lyktstolpar, elskåp, intill husväggar m.m.

Med Greppo-borsten i gripen på tiltrotatorn (som kan sitta på under hela arbetet) kan man ha vilket redskap man vill i fästet. Med Greppo-borsten sopar du kabel, makadam, städar trottoarer och peronger, snö på vintern (t.ex. sopa snö i växlar) och asfaltsfräsning. Greppoborsten är 38 cm bred och är förbreddningsbar till

1 meter på 10 sekunder. Med en skopa kopplad bak och fram med borsten i gripen kan du sopa i trånga utrymmen. Skopan fungerar då som kastskydd och sopskyffel i ett, vilket är mycket praktiskt vid uppstädningsarbeten i trånga stadsmiljöer med tex. skyltfönster och bilar i närheten av arbetsplatsen.

Följ oss på Facebook!

Se filmer på vår Facebooksida: facebook.com/treman.hb

TREMAN LJUSDAL

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda

TREMAN

Tel 070-303 31 89 • treman@telia.com www.treman.se

GREPPO-KABELBORSTE • HAGA KANTSKÄR • SNÖBLAD I TILTROTATOR

Jag är eldriven

N IO T K U D O R P T R A M S T KLIMA

Maskin Mekano är återförsäljare av Edge Innovations program av mobila stackläggare. Edge är ett företag på Nordirland som har byggt fler än 1000 mobila stackläggare, vilket innebär att de testats i alla typer av material. Komplettera din kross- eller sorteringsanläggning med eldrivna stackläggare och minska ditt klimatavtryck samtidigt som din lönsamhet ökar.

Kontakta oss! Försäljning: Daniel Smedenman 0709-50 82 70 Calle Smedenman 0709-50 82 71 Service & reservdelar: Tomas Tärneberg 036-31 74 05

Exempel EDGE Stackläggare MS 50, längd 15 m Totalvolym upplag: 1 740 m³ 350 hjullastarskopor MS 80, längd 24 m Totalvolym upplag: 5 470 m³ 1 100 hjullastarskopor MS 100, längd 30 m Totalvolym upplag: 10 190 m³ 2 050 hjullastarskopor

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020 • LEVERANTÖRSGUIDEN

BOGGIBAND & KEDJOR

EXPANDERBULTAR

SKYLIFTAR SAXLIFTAR Nytt & begagnat El • Diesel • 4x4

Unvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten.

FORDONSTVÄTTAR

NS

CO

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton • 5 års garanti

CTION EQIP ME TRU

NT

Hjo: 0503-130 30 Stockholm 08-715 52 00

LIFTAR

KROSSNING & SORTERING

PROFFS PÅ

HYR AV OSS! TC-TRADING Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken För mer information: www.pewag.com pewag sweden AB Hans Nicklasson 070-626 30 99 Patrik Kronqvist 070-588 46 54

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

0512-608 05 • 070-581 77 98 www.tc-trading.se

MASKINVAGN Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

BUSKRÖJARE

www.gruskungen.se FÄSTEN Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

LASTRAMPER

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

Maskinvagn • Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

KOMMUNIKATION & IT

LASTA SÄKERT

PUMPAR

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

DIESELMOTORER Kontakta vår specialist inom området:

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

0481-422 00 www.stenacomponents.se

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

För

Support

HYDRAULHAMMARE

CREATIVE TECHNOLOGY

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

LASTBILSDELAR

Distributör för Sverige, Danmark & Finland. Stockholm • Århus • Helsingfors

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris! 25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

Dieselmotorer • service • reservdelar

PUMPAR!

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

08-564 707 00

Huggknivar och motstål

Mercedes-Benz industrimotorer i Sverige

Landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

www.dieselmotornordic.se

EXCELLENCE LINE HITS SMARTER Med över 30 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

• KRAFTFULLA • DRIFTSÄKRA • BRÄNSLESNÅLA • MILJÖVÄNLIGA

www.swedmotor.se • 08-500 121 40

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73 Emil 073-922 37 80 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

LASTMASKINER

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se webshop: www.tole.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020

Vagnförsäljning Bilskåp Reparation Reservdelar FÖRSÄLJNING SVERIGE: (Södra) 070-343 49 72 (Mellan) 072-451 06 30 (Norr) 076-134 90 69

SNÖKEDJOR

TURBOAGGREGAT

SNÖKEDJOR För stort & smått

Tunga grejer! Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

RIVNINGSROBOT

Original Demolitio Power

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

SPRÄNGMATTOR SPRÄNGMATTOR

Ruba Gummi AB Tel 0582-230 10 info@rubagummi.se www.rubagummi.se

50 ÅR 1969-2019

SVARVVERKTYG

Svarvverktyg För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE

Utvecklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Vatteninfo erbjuder kurser, events och andra produkter för dig som är entreprenör och som arbetar med anläggningsarbeten inom bl.a. vatten och avlopp. Gå in på vår hemsida vatteninfo.com under kurser respektive produkter. Du kan också kontakta oss på info@vatteninfo.com eller 08-428 431 50.

Se �lm på vår hemsida! En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor.

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

lars-martinsson@telia.com

Tillverkning & reparation av

Svetsning och reparation av skopor

skopor och fästen

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

RESERVDELAR & REDSKAP

• YH – Servicetekniker - NYHET! • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

0522-168 20 www.cerapid.se

Redskap 400 st 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

LÅGA PRISER

SMART OCH SÄKER BRÄNSEHANTERING

ALLT INOM ENTREPRENAD

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

Även små annonser syns! Boka din plats på:

RICHARDS RESERVDELAR AB Kvalitet till lågpris Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

Maskiner för yrkesfolk

TANKUTRUSTNING

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.martinssons.se

Även uthyrning av maskiner

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

www.kedjanab.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

RUBA

REPARATIONER & SERVICE

61

AB GÅRDSCISTERNER AGB 08-549 530 00 | info@abg.se www.abg.se

070-600 10 11

annons@anlaggningsvarlden.se

REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

CERAPID SERAMEKO VATTENRENING

Vattenrening • Dagvattenrening • Processvattenrening • Miljökonsultation • Dagvattenfilter • Reningsanläggningar Vi har 20 års erfarenhet av att rena förorenat vatten, speciellt av dagoch processvatten och anpassar anläggningar efter kundens behov.

M IVAB VARBERG • www.mivabvbg.se

0340-805 20

072-323 83 71• info@sorbtech.se www.sorbtech.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1 2020 Nostalgi - fordon från förr

”Sommar-Scanian” LB76 Den växande lastbilstrafiken i 60-talets Europa väckte för första gången krav på restrektioner. I de flesta europeiska länder var fordonslängden begränsad till 15,0 respektive 18,0 meter (semitrailer respektive bil och släp) och järnvägen gynnades med en rad åtgärder. Men utvecklingen stod inte att hejda. Lastbilarna blev fler och starkare. Motoreffekten blev ett konkurrensmedel. Säkerheten ökade. 1963 presenterade Scania-Vabis 76-serien. Den raka sexan blev större och starkare och för första gången på 30 år byggde ”Vabis” i Södertälje åter en frambyggd lastbil av ”bulldogs”modell, LB76. Det var en allt mer viktiga exportmarknadernas längdbegränsningar som krävde frambyggda korta hytter. I Sverige hade diskussionen just skjutit fart men det skulle dröja till 1966 innan vi fick en strikt längdbegränsning för fordonståg. Då med liberala 24 meter.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

I Sverige infördes i början av 60-talet hållfasthetskrav för lastbilshytter. Moderna svenska stålhytter hade inga problem att klara proven, men ute i Europa viskade elaka tungor att det protektionistiska Sverige på det här sättet ville skydda sin inhemska lastbilsindustri. Hur som helst utnyttjades de svenska säkerhetshytterna i säljreklamen och bidrog till de växande exportframgångarna. Lastbilsförare som efter svåra olyckor helskinnade kunde kravla sig ur sin buckliga men

I högerstyrt utförande erövrade LB76 Storbritannien 1966. Med strikt längbegränsning var ”bulldoggs”-modellen en förutsättning. Det första exemplaret, döpt till ”Swedish Ancestor” vårdas ömt efter 200.000 mil av ägaren Ray Hingley i West Bromwich.

hela hytt kunde tacka konstruktörerna för liv och hälsa. Tvåkretsbromsar och servostyrning var andra säkerhetsfinesser på yunga lastbilar i 76-serien. Med 76-serien tog Scania-Vabis 1964 på allvar steget in i EEC och etablerade montering i Zwolle i Holland. I högerstyrt utförande erövrade LB76:an Storbritannien och inledde en framgångsrik export till öriket 1966. de första högerstyrda LB76:an rullar än. Också i Sverige blev LB76:an eller ”Sommar-Scanian”, som chaufförshumorn snart döpte den till, populär trots att man fick lätta på frontluckan under heta sommardagarar. Och vem minns inte den tioväxlade växellådan med sina dubbla spakar, som krävde sin mycket speciella teknik vid växling. Och handbromsen

med sin tryckluftklocka! Finesser som differentialspärr, tryckluftsbromsar och synkroniserad växellåda hörde till standardutrustningen. Senare infördes som parkeringsbroms de i USa utvecklade fjäderbromscylindrarna. Hyttens hndbromsspak med tryckluftservo ersattes då av en i panelen inbyggd liten spak för manövrering med hjälp av en tryckluftventil. LB76, liksom den torpedbyggda L76:an byggdes i två - respektive treaxligt utförande. Totalvikt 16,5 respektive 21, sedemera 22 ton. Kraven på ökad effekt sysselsatte hela tiden teknikerna. Motoreffekten 220 hästkrafter ökades 1964 till 240 hästkrafter och år 1967 till 260 hästkrafter. Överladdningstekniken utnyttjades mer och mer. Den gav möjlighet till ökad effekt med bibehållen cylindervolym, en utveckling som de flesta konkurrenterna på kontinenten fortfarande betraktade med viss skepsis. Framtiden skulle visa att Scania-Vabis satsade rätt. I dag är turbotekniken evsjälvklarhet. LB76 byggdes till och med februari 1968 och inledde boomen med frambyggda lastbilar. Källa: Scania, Scania Kavalkad.

”Också i Sverige blev LB76:an eller ”Sommar-Scanian”, som chaufförshumorn snart döpte den till, populär.”

Terex TW 110......................2010 Volvo 4200 .........................1984 Fermec 960.........................2002 6200 tim, Engcon EC214 m grip. 5900 tim. 10500 tim, grävlastare.

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Fiat-Hitachi FR 130 ............1996 Atlas 1305M .......................2005 Schaeff TC 22-2 .................2017 EC15 med grip svab, �nt skick! Demokörd, Hammar/saxhydr. 12000 tim. bra däck, stora BM

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

JCB Hydradig 110W ..........2018 Terex TW 150 .....................2007 John Deere 6420 S ............2005 650 tim, mkt. utrustning ”Nordic- 11350 tim, Twin 710 Grävsystem 8230 tim, Frontlastare, frontlyft, paketet” Waldungkärra m.m. Engcon rt Planerskopa �nt skick!

Återförsäljare för:

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se WWW.PILKEMASTER.COM


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

•26,5" hjulutrustning. •Många utrustningsalternativ. •Agco Power 170 hk, 700 Nm vid 1500 r/m. •Kort leveranstid!

FR48 MED 12 TONS LASTKAPACITET. OM DU INTE BEHÖVER NYTT! Efter vårens goda försäljning av nya maskiner har vi ett antal bra begagnade maskiner på väg in. Kontakta oss redan idag, vi har kanske maskinen du söker...

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.

Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Anders Skogsberg Tel. 070-896 04 90 anders.skogsberg@sampo-rosenlew.fi

1997

23

2020

Youtube

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54 presschefer.pages

Profile for Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden 0120  

Affärstidningen för entreprenad- skog och transportbranschen.

Anläggningsvärlden 0120  

Affärstidningen för entreprenad- skog och transportbranschen.