Page 1

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

WITH NPK POWER BOOSTER DEMOLERINGSUTRUSTNING Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

Entreprenörerna laddar för nytt rekordår

#1-2016 #1-2018 FEBRUARI FEBRUARI

Tudelad massavedsmarknad

Positionskriget om massaveden fortsätter på flera olika fronter runt om i landet. Holmen med flera höjde barrmassavedspriset redan i somras. Sidan 42

Högt tryck på skotarmarknaden Skotarmarknaden 2017 kan nu summeras och det har varit ett bra år i Sverige för de flesta tillverkarna. Det registrerades 31 fler skotare under 2017 än året innan Sidan 8

Marknadsanalys. Landets maskinentreprenörer som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. Sidan 27

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

EC233 För de riktigt tunga jobben engcons nyaste tiltrotator i Generation 2-serien, för grävmaskiner mellan 26–33 ton. Tiltrotatorerna i Generation 2 har bl.a. centralsmörjning, 45 graders tiltvinkel och är designade för att vara så lättservade som möjligt. Läs mer på www.engcon.se

Debatt: ”Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet.”

Sidan 4


Enda blandanläggningen som blandar ”Karlstadlaken” • Stora besparingar vid dammbindning av grusväg (10 000 kr per mil väg). • ”Karlstadlaken” snabb upptorkning, betyder färre utkallningar. • Lägre fryspunkt, ner till -15 grader, mindre risk för återfrysning. • Binder PM10 mycket effektivt. • Skonsammare för miljön. • Mycket lämplig för cykel- och gångbanor.

Ströman Hårdmetallskär 1500 mil på en uppsättning plogskär!

20 EpoMixpå

Ensam en marknad da n la om att b ken” dla ”Karlsta

Ströman Maskin AB Rattgatan 29, 442 40 Kungälv, Sweden Tel: 0303-150 50 E-mail: stroman@stroman.se www.stroman.se

Materialet är ”Tungsten” (Volfram, Carbide). Metallens hårdhet ligger över Brinellskalan (1400) och kan i princip enbart bearbetas med verktyg av diamant.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

3

Skånesläp Hos oss hi� ar du släp från flera av de ledande varumärkena: Hapert, Anssems, Reko, Variant, Respo, Shadow, RVDO. De� a gör a� vi kan hjälpa dig a� hi� a e� släp Reko gallersläp som passar för just dina behov. Kampanjpris från 10 900:Vi har e� stort lager med släp för omgående leverans. Kontakta oss för mer informa�on skaneslap.se 0415-52 90 60 Kampajpris på Hapert �ppsläp Kampanjpris från 27 450:-

t t a n e m m o k Väl esöka vår p! b ade websho nyöwppwn.skaneslap.se w

Anssems bil/maskintransporter Flakmå� 400x188 cm. Totalvikt 2 000 kg, Lastvikt 1 665 kg Kampanjpris 23 920:- Ord. pris 26 400:-

Hapert 3-vägs�pp Flakmå� 405x200 cm. Totalvikt 3 500 kg, Lastvikt 2256 kg Kampanjpris 79 900:Alla priser exklusive moms.

Se fler erbjudanden på vår FACEBOOK-sida

Vi har Sveriges mest prisvärda släp!

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Hanna Fredman Ekonomiansvarig Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se Ekonomi/administration Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

Tryckeri: MittMedia Print AB Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2018 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Utgivning Tema Nr 2 23 februari 2 mars Vårstädning Nr 3 29 mars 6 april Nordbygg Nr 4 11 maj 18 maj Svenska Maskinmässan Skogsmaskindagarna Nr 5 21 juni 28 juni Mittia Gård & Skog

Följ oss i våra sociala kanaler:

Anläggningsvärldens upplaga är TS-kontrollerad av TS Mediefakta AB. www.ts.se

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Urval av innehåll nr 1-2018 (Årgång 3) Skogsmarkpriser på väg upp............................ sid 16 Ny 35 tons hjullastare från Volvo CE............. sid 24 Vi provkör Ford Ranger Black Edition........ sid 30-31 Säkerhetssatsning som bär frukt................... sid 45 Leverantörsguiden........................................... sid 60-61 När skönheten kom till byn................................ sid 62


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Teknikindustrin ökar på bred front Fjolåret avslutades starkt, visar Teknikföretagens konjunkturbarometer. ”Vi har en ökning på bred front. Den omfattar alla våra branscher och sammantaget också alla grupper av leverantörsföretag”, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen. Ökningen i orderingång är ungefär lika omfattande på export och hemmamarknaden, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer. – Vi kan konstatera att fler än fyra av tio företag har ökade order. De som inte har ökade order har i huvudsak en oförändrad orderingång. Det är en väldigt liten del av företagen som rapporterar att de har en direkt minskande orderingång, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, i en kommentar.

Ny hamnmaskin från Sennebogen Sennebogen 870E som lanserades på Bauma 2016, används nu i hamnar i bland annat Tyskland, USA, Turkiet och Island. Under 2018 lanseras en ny sticka med upp till 20 procent bättre lyftkapacitet och med sin räckvidd på upp till 25 meter ersätter den nya E-serien sina föregångare med en betydligt högre prestanda. Det nya Green Hybrid Energy Recovery-systemet reducerar dieselförbrukningen med upp till 30 procent. Vid tvåskiftsdrift i en hamn kan det innebära att man sparar 25 000 liter diesel per år. – En energiåtervinningscylinder lagrar den energi som produceras när bommen sänks, i gascylindrar placerade på maskinens baksida. Denna ackumulerade energi används sedan vid nästa lyft. Principen liknar en fjäder som komprimeras och släpper sedan sin energi när den får expandera, slriver den svenska generalagenten OP System i ett pressmeddelande Sennebogen 870 levereras med en dieselmotor på 355 hästkrafter som uppfyller utsläppsnormerna Tier 4f, automatisk tomgång och Eco-Mode. Som alternativ finns även en 250 kilowatts elektrisk motor.

2018

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet Debatt

Jonas Hamark

jurist på Arbetsmiljöverket.

Torben Vincentsen

ansvarig för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nyligen presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter. Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med regelutveckling. Arbetet ska resultera i pedagogiska och användarvänliga lösningar för att bättre

”Det ska bli lättare för användarna att hitta i regelverket och göra rätt.”

Torben Vincentsen ansvarig för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket

I början av 2018 kommer Arbetsmiljöverkets generaldirektör att besluta om myndighetens framtida regelarbete ska följa den nu föreslagna strukturen. Den kan i så fall sjösättas tidigast mot slutet av 2021.

Foto: Joakim Nordlund

vägleda olika målgrupper i deras arbetsmiljöarbete. – Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger Torben Vincentsen, som ansvarar för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket. Ingången är som en vägvisande portal in i regelsystemet. Här finns upplysningar om var i strukturen du kan hitta de regler som gäller dig som ansvarig. Arbetsgivare, byggherre och projektör har egna ingångar i strukturen. I den särskilda ingången om arbetsgivares ansvar finns exempelvis regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, regler

om organisatorisk och social arbetsmiljö och regler om första hjälpen och krisstöd. – Tydliga och pedagogiska ingångar till reglerna är viktigt för att göra det överskådligt och lätt att hitta i regelverket vad som gäller för exempelvis arbetsgivare eller byggherrar. Det ger Arbetsmiljöverket bättre förutsättningar att utforma enhetliga och mer relevanta regler, säger Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket. Andra regler sorteras in i föreskriftshäften som berör vanliga arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformning av arbetsplatser. I föreskriftshäftet om vanliga arbetsmiljörisker finns regler om såväl kemiska, fysiska, ergonomiska och andra risker. Förslaget innehåller också särskilda föreskriftshäften om personlig

skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden och hälsokontroller. Utöver dessa finns ytterligare regler om risker i vissa arbeten som berg- och gruvarbete, bygg- och anläggningsarbete, rök- och kemdykning och hamnarbete. Förutom ingångsföreskrifter om ansvar för arbetsgivare, byggherrar och tillverkare finns föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker såsom kemiska risker och mer specifika regler om till exempel asbest, kvarts och blybatterier. – Vi arbetar för att hitta pedagogiska och digitalt tillgängliga lösningar. Det ska bli lättare för användarna att hitta i regelverket och göra rätt. Användarna uttrycker ett behov av att förstå relevansen i en regel kopplat till risken i den situation de är i, säger Torben Vincentsen. Regelförnyelsen utgår från risker i arbetet vilket bidrar till att göra reglerna mer relevanta för hela arbetslivet. Som exempel kan regler om en viss risk inledas med regler för hur man ska göra riskbedömningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att övergå till olika riskområden som fall och kemiska hälsorisker och sedan till sist landa i bestämmelser för hur man ska hantera ett specifikt ämne som till exempel asbest.

Grepp i vinter! SKRUVDUBB TILL ALLT! BestGrip AB – Generalagent för BestGrip sedan 2006 Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel. 016-551 99 21 • Mobil 070-666 20 89 • Mail: info@best-grip.se

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se


6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Mistra utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska fokusera på bioekonomi särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. Ansökningar ska vara Mistra tillhanda senast tisdagen den 15 maj.

Beg. och nya reservdelar Beg reservdelar Demontering av traktorer, och entreprenadmaskiner. Vi har även e� stort lager av nya delar. Besök gärna vår nya hemsida. Nu responsiv och sökbar!

Demontering:

Maskintransport:

Miljonregn över skogsforskning Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska fokusera på bioekonomi särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forsk-

Nu demonteras: Volvo L70D

KÖPES! Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Maskintransporter Vi transporterar allt från maskiner �ll husmoduler över hela Sverige. Mats: 070-223 55 49 Gustav 070-636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg, 585 92 Linköping Tel 013-35 73 00 • info@tktraktordelar.se • tktraktordelar.se

Trafikverket sopsaltar mer

Nu inför Trafikverket den lite dyrare men mycket effektivare metoden på Märstastråket längs väg 859. Sopsaltning är en metod för halk- Nu sopsaltar Trafikverket bekämpning som Märstastråket längs väg 859. innebär att snö och is först borstas bort från cykelbanan. Därefter sprids en saltlösning ut som hindrar att vägytan fryser på nytt. På ytor som sopsaltats uppnås nästintill barkmarksförhållanden. Dessutom hålls cykelvägarna fria från grus och sand, vilket annars är en vanlig orsak till olyckor. Från den 21 december använder Trafikverket sopsaltning på Märstastråket, en 8,5 km lång sträcka av väg 859 i norra Stockholm. Sedan tidigare använder Trafikverket metoden på cykelvägar längs Huddingevägen och förbi Stockholms Universitet.

”En ökad användning av biomassa är en tänkbar väg bort från oljeekonomin.” Åke Iverfeldt vd för Mistra.

ningsprogram. Utlysningens fokus är på bioekonomin särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. Forskningen skall vara inriktad på att utveckla effektiv resursanvändning över hela produktlivscykeln samt bidra till hållbar utveckling. – En ökad användning av biomassa är en tänkbar väg bort från oljeekonomin, men för att det ska bli

verklighet krävs både mer kunskap, ny teknik och en smartare användning av skogens resurser säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Programmet skall innehålla följande forskningsområden: • Nya och traditionella produkter från förnyelsebara råvaror. • Digitalisering av skogsbrukets värdekedjor från råvaror till produkter och tjänster. • Cirkularitet och hållbarhet. Utlysningen gäller för en initial fyraårig finansiering men sökande

Foto: Per Eriksson

skall ha ett perspektiv över åtta år. Programmet skall vara både inter- och transdisciplinär. Affärsoch andra deltagande partners skall med fördel vara medverkande redan från planeringsfasen av programmet. Sektor- och intresseorganisationer kan också medverka i programmet. Programmets förväntade budget är sammanlagt på 83 miljoner kronor under fyra år. Mistras finansiella bidrag är högst 70 procent av den sammanlagda budgeten, maximalt 58 miljoner kronor.

Förenklad hantering av personalliggare genom Mitt ID06 Till våren 2018 lanseras Mitt ID06. Det är en ny tjänst som låter ID06-anslutna företag samla all information i personalliggaren i ett säkert system och snabbt plocka fram uppgifter som efterfrågas av Skatteverket. Sveriges Byggindustrier och ID06 har kontinuerligt utvärderat lagen om personalliggare i byggbranschen sedan den

infördes i januari 2016. Byggföretagen har bland annat påpekat utmaningen i att hantera alla personalliggaruppgifter från olika arbetsplatser på ett enkelt och säkert sätt. I dag saknas en gemensam plattform för detta ändamål. – Syftet med Mitt ID06 är att ge företagen en samlad bild av deras personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör de har använt sig av. Genom Mitt ID06 kan företagen även

ge sina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på. Varje enskilt företag ansvarar för uppgifterna i sina personalliggare. Ingen information överförs till Mitt ID06 förrän det finns ett avtal på plats mellan företaget och ID06. – Den praktiska hanteringen ute på byggarbetsplatsen kommer inte att

förändras alls. Det är endast en kopia av den lagstadgade informationen i personalliggarna som överförs till Mitt ID06 via ID06-leverantörernas system, fortsätter Björn Sjöstrand. Alla individer med ID06kort kommer att få en privat sida på Mitt ID06 där de kan logga in för att ta del av vilka kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i ID06-systemet.


2018

7

Trött på ojämna tänder?

Bättre bett. Hummern är mönsterskyddad och fällgreppet Pat. sökt.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

INFO@MARKUSSON.SE • WWW.MARKUSSON.SE • 0175-713 26

Svensk . kvalitet d a Anpassffs. för pro

Smidig, robust och säker svensk trädklipp Finns i tre modeller för grävare:

Hummern 170 för maskiner 3-8 ton. (med säker hantering) En grip som gör hanteringen och klipparbetet smidigt. Perfekt för snabba röjningsarbeten! För träd upp till 17 cm diameter. Hummern 200 för maskiner från 2,5 ton och uppåt. För träd upp till 20 cm diameter (med säker hantering). Hummern 300 för maskiner från 10 ton och uppåt. För träd upp till 30 cm diameter (med säker hantering) Framtagen för grävmaskiner genom samarbete med entreprenörer inom branschen, för att tåla de belastningar som blir vid bruk av dessa maskiner. Återförsäljare: Staffare AB, Henrik Nilsson 070-247 22 00

THE ULTIMATE PREMIUM LIGHTS FOR ULTIMATE CHALLENGES

LED Arbetsbelysning

LED Extralampor

LED-Ramper 6/10/18" (kan byggas ihop till valfri längd)

S:

OBS

DRES ! NY A

BG NOR SVERIGE Bultgatan 12 B 442 40 Kungälv

Tel 073-441 22 09 wassen@bgnor.com www.bgnorshop.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Stark skogskonjunktur gav bra skotarmarknad 2017 redan i skogarna. Gremo ligger oförändrat med sex skotare 2017 och Tigercat registrerade tre maskiner i fjol. Två färre än under 2016.

Skotarmarknaden 2017 kan nu summeras och det har varit ett bra år i Sverige för de flesta maskintillverkare. Det registrerades 31 fler skotare under 2017 än året innan och ökningen (+10 procent) kan tillskrivas det andra halvåret som varit mycket starkt. Totalt har 331 skotare (med mer än 8 tons lastvikt) registrerats under året jämfört med 300 under 2016.

Situationen speglar en stark skogskonjunktur med ökande avverkningar, stigande virkespriser och ett stort behov av avverkningskapacitet. Antalet registrerade skotare varierar en del från år till år men marknadsandelarna för de olika tillverkarna är förvånansvärt stabila.

”Statistiken visar att skotarnas genomsnittliga lastvikt har ökat med ett helt ton de senaste tre åren.” Fredrik Reuter administratör på Skogsforum.

– När vi summerar 2017 ser vi ganska små skillnader i marknadsandelar. John Deere ligger fortfarande i topp med 36,3 procent av marknaden (35,0 procent 2016) vilket i antal maskiner innebär 15 fler registrerade än 2016. Komatsu är marknadstvåa och ligger på samma marknadsandel som i fjol vilket innebär 28,7 procent av marknaden och tio fler skotare än 2016. Rottne och EcoLog har också ökat i både maskinantal och marknadsandelar jämfört med i fjol, säger Fredrik Reuter på Skogsforum. – Däremot verkar det vara kärvt för finnarna på

John Deere i är topp på den växande skotarmarknaden med en marknadsandel på över 36 procent.

den svenska marknaden, säger Torbjörn. Ponsse har satsat hårt under många år men åker lite berg-ochdalbana när det gäller marknadsandelar. I fjol stod Ponsse för 18,3 procent av den svenska skotarmarknaden men backar nu ner till 15,1 vilket innebär fem maskiner färre jämfört med 2016. Samtidigt ökar Rottne och närmar sig igen tredjeplatsen. Det är fler finnar som har det tufft i Sverige.

Logset, som nu har flera återförsäljare i Sverige och så sent som på Elmia Wood 2017 flaggade för ökade ambitioner på den svenska marknaden, har inte registrerat en enda skotare under varken 2016 eller 2017. Finska Sampo Rosenlew finns heller inte med i statistiken för 2017 men enligt importören så är det bara teknikaliteter kring besiktningen som gör att de första skotarna ännu inte registrerats. De rullar

Registreringsstatistiken visar att skotarnas genomsnittliga lastvikt har ökat med ett helt ton de senaste tre åren. Idag lastar snittskotaren 14,8 ton. Med dagens lastindex som ligger runt 0,7-0,8 för en skotare i den här viktklassen så innebär det att ett fullastat skotarekipage

väger runt 35 ton. Med band runt om landar vi runt 40 ton. – Om vi istället bryter ner 2017 års skotarmarknad per landsdel så ser vi att snittskotaren i Götaland lastar 13,3 ton medan Norrlandsskotaren lastar 16,4 ton. I Svealand är snittet 15,1 ton. Längre köravstånd och lägre boniteter/fastare marker i norr kan säkert förklara mycket av den här skillnaden, avslyar Fredrik Reuter.

SKOTARE Helår 2017 Helår 2016 Tillverkare antal %-andel %-andel Förändring i % EcoLog 18 5,4 4,3 +38 Gremo 6 1,8 2,0 +-0 John Deere 120 36,3 35,0 +14 Komatsu 95 28,7 28,3 +12 Logset 0 Ponsse 50 15,1 18,3 -9 Rottne 39 11,8 10,3 +26 Tigercat 3 0,9 1,7 -40 TOTALT 331 100,0 100,0

Källa: Sammanställt av Skogsforum med data från Transportstyrelsen.

VINTER FYNDA -

Huddig 1160 9700 tim ............2003 Huddig 1160 D Lift 2000 .........2006 Cummins steg-2, däck Trelleborg klack 620 55% kvar runtom,

Hammarhydraulik, redskapsfäste lastare, ledningsbrottsventil lastare, luftkonditionering, Engcon tiltrotator EC15+Grip S45 , Takramp, Centralsmörjning, Elverk, Lift 2000, m.m.

! D ÅL

S

Huddig 1060 5675 tim ............2007

grävlas ta till riktig re bra pri t ser!

Grävlastarbolagets Garanti: Garanti på begagnade Huddigmaskiner: Modellerna 1260, 1260B och 1260C omfattas av en 6 månaders garanti fr.o.m. leveransdatum. Modellerna 1160, 1160D, omfattas av en 4 månaders garanti fr.o.m. leveransdatum. Läs mer om garantins omfattning på www.gravlastarbolaget.se


° VAR ERFARENHET gör din vardag lättare!

Flotation TR678 Utmärkt grepp Goda självrensande egenskaper Utmärkt sidostabilitet Stark däckstomme för ökad motståndskraft mot punkteringar Hög lastkapacitet vid lågt lufttryck Nytt däck för hjulgrävare 600/40-22,5 TR-678 DUAL BEAD BKT 650/45-22,5 TR-678 STBT BKT Gripen Wheeles För order och information ring 036 30 75 00 order@gripenwheels.se www.gripenwheels.se


10

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Grussträngspridaren för bombering är en väl beprövad produkt och ingår som regel i standardutrustningen för varje väghyvel. Spridaren har en hydraulisk ställbar del för reglering av vinkeln som kan begränsas mekaniskt i steg 2-6° vid bombering av vägbanan. Dessutom har spridaren har hydraulisk lyft med fjädrande arbetsläge och sidoförskjutning av bladet. Infästningarna i dragbom är extra förstärkta, samt bussade leder för minimalt underhåll.

Den största fördelen med vårt nya vidareutvecklade hyvelblad är att det har lägre inbyggnadsmått och högre markfrigång i transportläget. Det är också smidigare att montera vilket gör att monteringstiden har minskat. Dessutom är det möjligt att montera på bilar som har kort hjulbas och till exempel retarder. HB3N är fast monterat och HB5N är vridbart.

UTHYRNING! Sorteringsverk Krossar Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar. Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se

info@transeco.se • www.transeco.se

2 års garanti även på Engcons oregistrerade tiltrotatorer Sedan hösten 2015 har Engcon erbjudit ett extra års garanti för de som registrerat sin tiltrotator samt följt ett uppsatt serviceprogram. Något som företaget menar har gynnat användaren. – Vi är övertygade om att en tiltrotator som har dokumenterad service, likt en personbil med servicebok, kommer att hålla uppe sitt värde på en kommande andrahandsmarknad, menar Sten Strömgren, kommunikationsansvarig på Engcon Group. Efter kundönskemål ändrar dock Engcon kravet om registrering och alla kunder erhåller två års garanti på alla tiltrotatorer levererade efter 1 januari 2018 utan krav om registrering. Engcon uppmanar ändå sina slutkunder att fortsätta registrera sin tiltrotator. – Att registrera sin tiltrotator innebär inte bara att kunden får en dokumenterad tiltrotator. Kunden får även fördelar med snabbare service, eftersom vi redan har all information vi behöver om tiltrotatorn då de ringer för support. Detta underlättar för alla parter säger Sten Strömgren.

För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se

Nytt batterisystem i Volvos lastbilar

Volvo Lastvagnar introducerar ett nyutvecklat batterisystem för Volvo FH och Volvo FM. Systemet ger tillräcklig kraft för att använda lastbilens komfortfunktioner under långa resor utan extra laddningar eller risk för stillestånd.

Det förbättrar möjligheterna att bo och leva bekvämt i lastbilen, samtidigt som vi ser till att föraren inte behöver oroa sig för att bli stående med urladdade startbatterier, säger Samuel Nerdal, Pro-

duct manager Electrical and Electronics på Volvo Lastvagnar. Volvo Lastvagnars nya batterisystem består av två separata batteripaket, ett för start och ett för övrig elförbrukning ombord. Startbatteriet används enbart för att starta motorn och påverkas inte av övriga strömförbrukare i lastbilen. För parkeringsvärmare, parkeringskylare, kylskåp, mediasystem och personlig utrustning som dator, telefon, surfplatta och kaffekokare används ett separat paket med så kallade gel-batterier.

Trendbrott i byggloven – nu syns nedgången i byggkonjunkturen Varje månad sammanställer Industrifakta en redovisning av utvecklingen för antalet beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Den senaste rappor- Minskningen av bygglov ten kan avslöja ett indikerar en nedgång i trendbrott. Fram till byggkonjunkturen. augusti i år visade det ackumulerade antalet bygglov en ökning, men efter svagare siffror i september är situationen nu den omvända. För flerbostadshus är den ackumulerade nivån fortfarande högre än i fjol, men om de senaste månadssiffrorna jämförs, är trenden vikande jämfört med samma period 2016. Samma mönster går att skönja när det kommer till privata lokaler. Hittills i år ligger volymen fortfarande över 2016 års nivå, men studeras de tre senaste månaderna syns en minskning med 14 procent. Offentliga lokaler däremot ligger i nivå med fjolårets siffror under det senaste kvartalet.


s av:

FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN Registrera dig på maskinmässan.se

I samarbete med:

I samarbete med:

maskinmassan@svenskamassan.se maskinmassan@svenskamassan.se #maskinmässan#maskinmässan www.maskinmässan.se www.maskinmässan.se


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Stark uppslutning på Skogsmaskindagarna

Den 18–19 maj arrangeras Skogsmaskindagarna i Karlskoga och i stort sett samtliga skogsmaskintillverkare kommer delta på årets mässa. – Verkligen kul, och ett bevis på att Skogsmaskindagarnas unika koncept uppskattas säger Sten Lilja på arrangerande Looping Event om årets Skogsmaskindagarna.

Efter att MellanskogsElmia lagts ned och att SkogsNolia valt att flytta fram till 2019, blir Skogsmaskindagarna den enda mässan under 2018 där hela branschen samlas. – Det känns positivt

”De större monterplatserna är nära nog helt uppbokade.”

Sten Lilja mässansvarig för Skogsmaskindagarna.

Hydroscand lanserar nu en ny tjänst som innebär att företaget provtrycker slangar på plats hos kunden. Hydroscands mobila provtryckningstjänst är en rikstäckande service och syftar till att förebygga kostsamma produktionsstopp för kunderna. Träpriset instiftades 1967 och har sedan dess delats ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och speglar tiden vi lever i.

Efter att MellanskogsElmia lagts ned och att SkogsNolia valt att flytta fram till 2019, blir Skogsmaskindagarna den enda mässan under 2018 där hela branschen samlas.

på alla fronter. Beslutet från såväl John Deere som Komatsu att vara med för första gången är naturligtvis också mycket glädjande. Det i sin tur betyder att merparten av alla skogsmaskintillverkare, av såväl stora som små maskiner, är på plats i år, berättar Sten Lilja. Unikt för Skogsma-

skindagarna är bredden med utställare inom såväl skogsbruk och skogstransport. Och även på transportsidan finns i stort sett samtliga stora aktörer med. I nuläget är det är det nära 140 företag som bokat plats. Arrangören räknar med drygt 200 utställare

när det väl är dags. – De större monterplatserna är nära nog helt uppbokade. Men fortfarande har vi platser att erbjuda. Och just nu tillkommer nya utställare i princip varje dag. Så intresset att vara med är minst sagt stort, säger Sten Lilja.

Mobil provtryckning av slang 2017 har varit ett år av tillväxt för familjeföretaget Hydroscand. Bara i Sverige har företaget öppnat sex nya filialer och utökat med tio SlangExpress-bussar under de senaste 12 månaderna. Nu avslutar Hydroscand året med att lansera en helt ny tjänst. Mobil provtryckning av slang – på plats hos kunden. Hydroscand lanserar nu en ny tjänst som innebär att företaget provtrycker slangar på plats hos kunden. Hydroscands mobila provtryckningstjänst är en rikstäckande, kundnära service och syftar till att förebygga kostsamma produktionsstopp och minska olycksrisken för kunderna. Tjänsten innebär att Hydroscand provtrycker och säkerhetsklassar komposit- och gummislang med tillhörande kopplingar och packningar. Alla slangar som godkänts efter provtryckning märks upp med ett unikt ID-nummer, vilket gör det enkelt för Hydroscands certifierade servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid en ombesiktning eller nybeställning.

Canada-Band the original! Made by PE

NO

Volvo L90C ...............1995 Doosan DX235LCR ...2014 Kubota KX101-3 .......2012

Soft Touch Track kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som ökar dragkraften i sluttningar. I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare markkontakt.

BARRSÄTER SKOGS AB SKINNSKATTEBERG

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com

Doosan DX225LC .....2011 Ahlmann AS150 .......2002 Manitou MRT2540 P .2011


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Nästa generation sågkedjor för skördare är här!

2018

13

19HX

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE.

NYHET

19HX – Chamfer Chisel® 19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. 19HX har höga chamfer chiselskär som kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla träslag.

Built for Your Toughest Day OregonProducts.se

SKOGSBAND! Kedjor & band

MSG95A/722 • Automatisk viktinställning (APS) • Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt • Plandämpning fram/bak, På/Av • Höjdinställning steglös 80 mm. • Längdjustering 210 mm. • Mekaniskt svankstöd • Fjädringsväg 100 mm • Dokumentbox • Luftfjädrad • Tyg (Svart) • Ryggtilt

Bärande band

Beg piggkedjor 23,1-26 ca 70% 10.000:Beg piggkedjor 710-26,5 ca 90% 12.000:Beg piggkedjor 700/70-34 fina 17.000:Beg piggkedjor 700/55-34 fina 15.000:Nyrenoverade Olofsfors Eco-Track soft 710-26,5 36.000: Helrenoverade förstärkta bärande Baltic 600-26,5 36.000:-

Helrenoverade Olofsfors Baltic 600-26,5 32.000:-

Vi renoverar dina band! Fast pris 18.800:inkl. material och arbete. Följ oss på Facebook!

www.hyttkomfort.se Svensk Hytt Comfort AB Tel 0430-732 30 • order@svenskhytt-comfort-se

Backen Stålteknik AB Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping Kontor Tel 036-37 71 00 • 070-591 39 85 info@backensstal.se • www.backensstal.se

Delar till transportörer...

EVO-band Ett par renoverade Olofsfors Evo 710-26,5 34.000:-

Vi tar gärna inbyten och vi köper även in band, banddelar och lösa plattor. Vi säljer även lösa slitdelar som brodd, halvmånar och alla sorters bandlås. Just nu har vi fyllt på lagret med bandspännare både mekaniska och hydrauliska.

Tel 073-982 87 72 • andersved@icloud.com • Råby 14, 775 96 Krylbo

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

0511-290 00 pilthcon.se


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Följebilar & vägtransportledare Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispenser.Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m m.Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.

Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro Tel. 0171-46 12 80 Kenneth 0708-52 61 82 | Roland 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Redskap med kvalitet Kontakta oss redan idag!

Nu lanserar Delvator den nya modellen av Hitachis hjullastare ZW150 i Sverige. ZW150-6 innebär att denna populära 13 tons hjullastare uppgraderats och kan kvala in i Hitachis Serie 6-familj av hjullastare.

13 tons hjullastare från Hitachi

Nu lanserar Delvator den nya modellen av Hitachis hjullastare ZW150 i Sverige. ZW150-6 innebär att denna 13 tons hjullastare uppgraderats och kan kvala in i Hitachis Serie 6-familj av hjullastare.

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Svenska småföretag går mot rekordår 2017

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot ännu ett starkt år 2017. Enligt prognosen blir 2017 det fjärde året i rad med stärkt lönsamhet för Sveriges småföretag. Byggbranschen går mot den största positiva uppgången efter ett svagare 2016, och servicebranschen redovisar enligt prognosen en lönsamhetsförbättring för femte året i rad. LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland småföretag inom branscherna bygg, fastighet, handel, konsulttjänster, service samt transport och logistik. I fyra av de sex branscherna ser småföretagen ut att stärka lönsamheten under 2017,vilket också innebär att dessa branscher går mot det bästa året sedan 2012. Undantagen var småföretagen inom handel och fastighet, där lönsamheten ser ut att backa något i år. I två av de sex branscher ser lönsamheten ut att sjunka något under 2017: handel och fastighet. I bägge branscherna är det andra året i rad som lönsamheten backar något.

Maskinen har en ny fyrcylindrig Cummins-motor på 4,5 liter som lever upp till miljökraven enligt Steg IV. Steg IV-tekniken har avgasbehandling med SCR-system som reducerar kväveoxidutsläppen till godkända nivåer utan behov av partikelfilter. Förutom miljögod-

kännandet enligt Steg IV ger den nya motorn lägre bränsleförbrukning och lägre driftkostnader. Hitachi anger bränsleförbrukning till 19 procent lägre vid förflyttning och 6 procent lägre vid Vformat lastarbete. ZW150-6 har också lägre bullernivå än förra modellen, nu är värdena i nivå

”ZW150-6 har också lägre bullernivå än förra modellen.”

Vasilis Drougkas chef för Hitachis hjullastarprogram

med de bästa i klassen, enligt Hitachi. Dessutom har maskinens främre ram förstärkts för högre hållfasthet. Hitachis antispinnsystem hindrar hjulen från att slira vid våta eller vintriga förhållanden.

Maskinen har tre typer av lastarmslösningar att välja på. Standard, parallellyft (PL) eller höglyft. Lyftarmarna ger en helt parallell rörelse vid lyft och ger dessutom både större lyft- och brytkraft än vad konventionella lyftaggregat presterar. Hitachis ZW150-6 har en steglös hydrostatisk transmission med möjlig-

het till krypkörning i 1-7 km i timmen med inchläge på lägsta växeln. Vid krypkörning går det att varva motorn högre med hög hydraulisk prestanda som resultat. När det handlar om säkerhet och komfort så har förarhytten fått förbättrad ljudisolering. Sikten från förarplatsen är också förbättrad runt om, tack vare nytt slimmat utförande på motorhuven. Dessutom har de bakre hörnstolparna tagits bort, den nya designen med välvd bakruta förbättrar bakåtsikten ytterligare.

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel – Sverige har fått besked om rätten att använda skattebefrielse för biodrivmedel tre år till. – Det är positivt säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Det borde efter klimatavtalet i Paris vara en självklarhet att vi ska använda klimatskatter för att styra om från fossila bränslen till förnybara biobränslen. Det är dags att agera i EU för att införa koldioxidskatter i alla sek-

torer, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Efter Paris har det öppnats ett fönster för att införa koldioxidskatter i hela EU. Frankrike följer nu de skandinaviska länderna och har infört en koldioxidskatt som kommer att höjas steg för steg under de kommande åren. Norge har fattat beslut om att genomföra en grön skatteväxling. Kina inför ett system för handel med utsläppsrätter. – Förslaget om ett nytt

energiskattedirektiv i EU med gemensam lägsta koldioxidskatt lades i byrålådan för ett par år sedan. Det är dags att ta fram förslaget igen och få en diskussion om klimatskatter och priset på koldioxidutsläpp i EU. – Vi måste skynda på omställningen i transportsektorn och i andra delar av ekonomin. För att det ska ske till låg kostnad och rationellt behöver vi generella och långsiktiga styrmedel. Regelverk som

”Vi måste skynda på omställningen i transportsektorn och i andra delar av ekonomin.”

Gustav Melin vd på Svebio.

bara gäller tre år bromsar utvecklingen eftersom bolagen inte vet hur förutsättningarna ser ut framöver och därför inte kan investera i ny produktion, avslutar Gustav Melin.


Ny design - Nytt drivpaket - Nytt hudraulblock


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

REGISTRERINGSSTATISTIK DECEMBER 2017:

Lastbilsförsäljningen ökade med 1,3- procent

Under december registrerades totalt 5 914 nya lastbilar, 1,3 procent fler än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under året 62 142 lastbilar, 6,8 procent fler än 2016.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 575 under december, 10,0 procent färre än jämfört med december förra året då 639 lastbilar

registrerades. Sammanlagt registrerades under året 6 198 tunga lastbilar, 4,8 procent fler än under förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 5 280 under december, 3,1 procent fler än under samma tid förra året då 5 120 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 55 390 lätta lastbilar, 7,2 procent fler än under förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Dec 2017 Dec 2016 jan-dec Andel% Daf 31 13 172 2,8 Iveco 1 1 3 MAN 8 30 233 3,8 Mercedes-Benz 58 64 708 11,4 Scania 250 242 2 492 40,2 Volvo 223 288 2 556 41,2 Övriga 4 1 34 0,5 TOTALT 575 639 6 198 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Dec 2017 Dec 2016 jan-dec Andel% Citroën 188 229 3 243 5,9 Dacia 98 100 689 1,2 Fiat 104 190 1 642 3,0 Ford 640 621 8 098 14,6 Hyundai 6 2 48 0,1 Iveco 110 126 705 1,3 Isuzu 72 38 563 1,0 Mercedes-Benz 598 469 5 131 9,3 Mitsubishi 93 98 910 1,6 Nissan 252 241 3 179 5,7 Opel 180 142 1 716 3,1 Renault 944 696 5 870 10,6 Toyota 186 256 2 300 4,2 Volkswagen 1 452 1 528 16 709 30,2 Övriga 355 379 4 523 8,2 TOTALT 5 280 5 120 55 390 100,0

GUMMIKLÄDDA STOCKMATTOR

Priserna på skogsmark ökar, visar Skogssällskapets siffror för september. Tydligast är det i södra Sverige där toppnoteringar uppmätts på flera håll. Även virkespriserna ökar, en trend som syns över i stort sett hela landet.

Foto: Per Eriksson

Skogsmarkspriser når toppnivåer Priserna på skogsmark ökar, visar Skogssällskapets siffror för september. Tydligast är det i södra Sverige där toppnoteringar uppmätts på flera håll – all-time-high. Även virkespriserna ökar, en trend som syns över i stort sett hela landet. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Det går bra för Sverige. Konjunkturen är fortsatt god och ränteläget är lågt, något som återspeglas på skogsfastighetsmarknaden, främst i södra Sverige upp till södra Norrland. – Utvecklingen un-

”I södra Sverige finns andra värden än virkesavkastning som påverkar skogspriserna.”

Ulrik Abelson fastighetsexpert på Skogssällskapet..

derstöds delvis av ett litet utbud och en stor efterfrågan samt en bra virkesmarknad överlag. Men så har vi fortfarande god konjunktur och en allmänt positiv ekonomisk bild med låga räntor som påverkar, säger Ulrik Abelson. Ulrik Abelson påpekar att priserna även i södra Sverige kan variera mycket beroende på närheten till tätorter, och fastighetens övriga egenskaper. En stor prispåverkan har också köpsugna skogsägande

grannar. Den vanligaste köparen till en skogsfastighet är en skogsägare i trakten. På rena skogsfastigheter är efterfrågan stor, men om det finns byggnader och bostäder på marken beror priset på hur het bostadsmarknaden är där fastigheten ligger. Det är lägre marknadsvärden långt från tätorter och då kanske man inte alltid kan räkna med att få bra betalt. Även om marknaden för skogsfastigheter är fundamentalt annorlunda mot bostadsmarknaden, kan Ulrik tänka sig att det finns en korrelation dem emellan i utvecklingen på sikt. – Vi ser ju att prisökningstakten på bostäder har backat, man har besin-

nat sig en aning. Jag tror att det kan ha en psykologisk effekt även på skogsfastighetsmarknaden, att man tittar över sin kalkyl och kanske blir lite mer återhållsam. Vad gäller virkespriserna har de ökat i stort sett över hela landet, vilket innebär att skogsindex huvudsakligen justeras och blir lägre: virkesvärdet från avverkning ökar mer än priset på en skogsfastighet. – Vi har kommit in i en ny situation där massaved blir lite hetare. Tidigare har priset på massaved legat still, men nu ser vi prishöjningar där också, samtidigt som sågverken är i en fas där de betalar mer för timret.

NYHET!

Upp till 3 gånger längre livslängd!

När det gäller Facebook Youtube

Reparerar och säljer – Nytt & begagnat!

Stort lager! Snabba leveranser! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 • Michael Thorn 070-215 04 11 info@nordenvag.se • www.nordenvag.se

Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se


Kontakta oss om du söker smart utformade kvalitetstankar tillverkade enligt högsta möjliga standard!

! T E

N

YH

Snöplog för gaffeltruck Två modeller • Bredder:1500, 1800, 2100 och 2400 mm • Kan kombineras med sandspridare

Prisvärd!

Hässjevägen 11 • 610 20 KIMSTAD Tel 011-532 90 • Mob: 070-532 90 00 WWW.BLOSSE.SE • E-post: 01153290@telia.com


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

cks, Clark Tra del n e som är ic rd o N av B, A n o ti c Tra e d n är leda v a re tillverka d n a ib bogg m a s n o k för s körning i skogen. I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar växte den svenska byggmarknaden starkt i fjol. Det visare en färsk konjunkturrapport från analysföretaget Industrifakta.

Stark svensk byggmarknad 2017 I slutet på förra året presenterade analysföretaget Industrifakta en konjunkturrapport för de nordiska ländernas byggmarknad under det gångna året. I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar väte den svenska byggmarknaden starkt i fjol.

Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige visar under de första tre kvartalen en ökning med 12 procent, vilket kan jämföras med cirka 5 procent i Norge och Finland. I Jämförelsen hamnar Danmark sist med en minskning med cirka 4

Foto: Per Eriksson

procent. Under de kommande två åren räknar Industrifakta med att Sverige och Norge utvecklas svagare än sina grannländer Danmark och Finland. 2019 spås Norge och Sveriges husbyggnadsinvesteringar minska med 2–3 procent medan både Danmark och Finland ligger i en tillväxtfas.


FÖR DIN KOMFORT OCH SÄKERHET

Eluppvärmda torkarblad från 400 - 1400 mm 12/24 volt IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkelt. Fyra års garanti gäller på elslingan!

Våra övriga produkter ser du på www.safesight.com

VÄLKOMMEN ATT KÖRA SÄKERT MED OSS! Tel 070-829 53 03 info@safesight.com


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Hallå där... Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Hur ser du på Transportstyrelsens nya regler kring drönare? Att man öppnar för att det ska bli enklare att använda drönare är positivt för många företag. Säkerheten ska komma främst, men på ett område med snabb teknikutveckling är det dock viktigt att regelverken hänger med. Vilka de främsta fördelarna Fredrik Sand, med det nya, förenklade näringspolitisk expert regelverket? på Stockholms Vi är mycket positiva till att Handelskamnmare. man anpassar reglerna efter de behov och önskemål som finns hos så väl privatpersoner som företag. För många företag är drönare ett viktigt arbetsverktyg och det är givetvis värdefullt om man kan minska osäkerheten och göra reglerna mer förutsägbara.

Omsättningsrekord för Engcon

Engcon fortsätter befästa positionen som världens största tillverkare av tiltrotatorer. 2016 omsatte företaget drygt 780 miljoner kronor, vilket var en ökning från 2015 med nästan 200 miljoner kronor. Det innebär att Engcon är i det närmaste dubbelt så stora som den närmaste konkurrenten. – Bidragande orsaker till omsättningsökningen är ökade marknadsandelar, god tillväxt på både de nordiska och utomnordiska marknaderna samt fortsatt hög takt med nya produktlanseringar,

”– Nu har de kommit över en post, men nästa steg är så mycket större. De har pengarna.” Geelys aktieköp i Volvo är noga planerat. Den bedömningen gör Volvos tidigare vd Sören Gyll i en intervju med Dagens Industri. Sören Gyll tror också att kineserna är ute efter poster i kullagertillverkaren SKF.

”Siffrorna talar sitt tydliga språk, vi är störst.”

Krister Blomgren vd på Engcon Group.

säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group. När verksamhetsåret 2016 summeras kan Engcon konstatera en omsättningsökning med drygt 32 procent jämfört med 2015. Engcon omsatte då cirka 580 miljoner kronor, vilket följdes upp 2016 med närmare 780 miljoner kronor. – Det är givetvis starka siffror. När vi passerade en halv miljard i omsättning var vi jättenöjda, nu kan vi säga att vi slog det med råge. Siffrorna talar sitt tydliga språk, vi är störst, konstaterar Krister Blomgren och fortsätter: – Vi expanderade kraftigt 2016 med kontor i Holland och Frankrike, dessutom presenterade vi

2016 omsatte Engcon 780 miljoner kronor, vilket var en ökning från 2015 med 200 miljoner kronor. Det innebär att Engcon är i det närmaste dubbelt så stora som den närmaste konkurrenten.

än en gång flera intressanta produkter som ger oss ytterligare fördelar gentemot våra konkurrenter. Engcon ser ljust på 2017 års verksamhetsår. Målet är att ytterligare öka omsättningen och fortsätta bära ledartröjan som världsledande. Krister Blomgren pekar på en rad händelser som talar för att 2017 ska kunna summeras som ett minst lika

starkt år. – Under året har vi öppnat ett kontor i Nordamerika, lanserat EC233 – vår kraftfullaste tiltrotator hittills för grävmaskiner upp till 33 ton, samt miljoninvesterat i vår fabrik i Strömsund. Ett offensivt år, minst sagt, konstaterar Krister Blomgren, som spår att Engcon sannolikt kommer vara ett miljardföretag vid nästa bokslut.

Roterbart fäste för att förenkla användandet av grip med grävmaskin! Fästet gör det möjligt att vrida och låsa timmergripen i fasta 90 graders lägen utan att koppla av gripen samt även att köra med gripen i olåst läge och låta den rotera fritt inom slangarnas gränser. Fästet kan användas på dom flesta gripare.

Fäste S 30 S 40 S 45 S 50

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning.

Från

Kapacitet 1000 2500 2500 2500

Pris 3 900:4 200:5 500:5 500:-

kt!

Fri fra

Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Vikt 19 kg 25 kg 40 kg 40 kg

Biojack 110 för kran eller minigrävare. En energivedgrip för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm. Monteras snabbt och enkelt. Extra hydraulik behövs inte. (endast tryck och returslang). En kvalitetsprodukt med utmärkta kapnings- och lastningsegenskaper! Samtliga Biojack-modeller levereras fraktfritt i hela landet!

29.000:-

Lastramper Stort sortiment. För det minsta till det största!

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb.

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

modern, uppdaterad maskinpark!

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Tougher Than Everything Du får alltid bästa möjliga prestanda utan onödigt slitage. More breakups. Fewer breakdowns. That´s Montabert. Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

2

GARANTI

Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

ÅRS

MONTABERT STANDARD • Slutet ackumulatorsystem • Fulldämpad och ljudisolerad • Tomslagsskydd • Få delar och lättservad

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: 070-657 40 90 • Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Liftar


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018 • FORSKNING

Summering av elmarknadsåret 2017

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden uppåt. Elpriserna har varit uppåtgående de sista två åren, från bottennoteringen 2015. Förklaringen till den stigande elpristrenden är att det svenska elsystemet är väl sammankopplat med omgivande länder och därmed styrs också de svenska elpriserna till stor del av utvecklingen i dessa länder. Elproduktionen i Europa domineras fortfarande av el från fossila bränslen som stigit i pris dramatiskt under 2016 och 2017, vilket är en viktig förklaring till det trendbrott vi sett i elprisutvecklingen de senaste två åren. Mycket talar för en hög svensk elproduktion för år 2018, och det är sannolikt att den svenska elproduktionen 2018 blir den högsta någonsin. Det byggs fortsatt mycket vindkraft i Sverige och 2017 års vindkraftsproduktionsrekord kan vara utraderat redan om ett år.

I dag saknas det metoder för att mäta sig till överblick i fullskiktad granskog. Lars Lundqvist råd är därför att istället välja träd utifrån andra tillväxten. Utgå till exempel från trädens kvalitet och möjligheten att undvika skador på omgivande träd vid avverkning.

Trädval i blädning görs Tillväxten för de träd som står kvar efter blädning i fullskiktad granskog påverkas inte av vilka träd som avverkats i den närmaste omgivningen. Det framgår av en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

ytor med radien 5-10 meter, har beståndets täthet däremot nästan ingen betydelse för tillväxten hos enskilda träd.

I fullskiktade granskogar finns träd i alla skikt – från små till stora. Gallringen får då en annan roll än vid trakthyggesbruk och trädvalet måste göras enligt delvis andra principer.

‒ Det betyder att det inte går att förutsäga hur ett enskilt träds tillväxt kommer att påverkas av hur man gallrar runt omkring, säger Lars Lundqvist, forskare vid SLU och ansvarig för studien. Han menar att det därmed saknas vetenskapligt stöd för att ge råd till skogsägare om trädval

Studien handlade om hur trädvalet kan göras för att gynna beståndets och de

enskilda trädens tillväxt på bästa sätt. De nya resultaten visar att både beståndets och de enskilda trädens tillväxt påverkas av hur tätt beståndet är inom områden på cirka 1000 kvadratmeter, vilket motsvarar en radie på cirka 19-20 m. I den lilla skalan, inom

”Det saknas vetenskapligt stöd för att ge råd till skogsägare om trädval vid blädning i fullskiktad granskog.” Lars Lundqvist forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

vid blädning i fullskiktad granskog. ‒ Men trots det finns det kurser där intresserade kan utbilda sig till certifierade trädmärkare, för att sedan kunna utföra stämplingsuppdrag hos markägare på konsultbasis, säger han. För att kunna ge råd till skogsägare om trädval i blädning måste man kunna hantera den skala som är relevant för trädens vatten- och näringsupptag. Problemet är att den

Mångsidigt & transportabelt bandsågverk NORWOOD LumberPro HD36 Mångsidigt och användarvänligt sågverk av hög kvalitet. LumberPro HD 36 har ett brett användningsområde och kan enkelt anpassas efter användarens behov. Vi på Skogma kan nu erbjuda fyra olika modeller av sågverk, läs mer på skogma.se. LumberPro HD36 finns med 23 hp Briggs Straton eller 11 kw elmotor.

72.600:exkl.moms

Priset gäller LumberPro HD36 i grundutförande.

Sågverket på bilden är extrautrustat.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Fakta Blädning

‒ Det spelar ingen roll vad man gör i den lilla skalan. Det viktiga är hur mycket som lämnas kvar på beståndsnivån, säger Lars Lundqvist på SLU.

Foto: Rolf Segerstedt

Blädning bygger på att man gallrar relativt svagt och ganska ofta.

Foto: Per Eriksson.

kriterier än

Blädning är en gallring där skogen efter avverkningen är fullskiktad. En skog som sköts med upprepade blädningar sköts med skogsskötselsystemet blädningsbruk. En fullskiktad skog har träd i alla storleksklasser, från små plantor till stora träd, i alla delar av skogen, och det finns alltid fler små än stora träd. Blädningsbruk förutsätter skuggfördragande, sekundära trädslag. I realiteten finns det dock bara en form av blädning definierad sen tidigare: Stamvis blädning. Under de senaste åren har dock Lars Lundqvist vid SLU lanserat en blädningsform som kallas volymblädning. Källa: Wikipedia.

Foto: Per Eriksson

på lösa grunder skalan är för stor för att vara överblickbar för oss människor. ‒ De stora träden är cirka 25 meter höga och de påverkar skogen inom nästan lika stor radie. Dessutom gör skiktningen i skogen att man sällan ser mer än 10–15 meter, vilket gör det omöjligt att göra trädval i den skala som har betydelse för tillväxten, säger Lars Lundqvist. Eftersom det idag saknas metoder för att mäta

sig till överblick i fullskiktad granskog är hans råd att istället välja träd utifrån andra kriterier än tillväxten.

mycket som lämnas kvar på beståndsnivån, eftersom det avgör vilka träd man kommer att kunna jobba med i framtiden.

‒ Utgå till exempel från trädens kvalitet och möjligheten att undvika skador på omgivande träd vid avverkning. Ett annat råd är att utgå från beståndsnivån i planeringen istället för enskilda trädgrupper. ‒ Det spelar ingen roll vad man gör i den lilla skalan. Det viktiga är hur

– Varje träd man funderar över att ta bort vid gallring är ett framtida slutavverkningsträd och det gäller att inte ta bort för mycket, säger Lars Lundqvist avslutningsvis.

PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

VÄLJ EN KVALITETSTANK!

Hydraulisk sågning och hydraulisk justering av klyvkniv.

Klyvkra� 5,6 ton Klyvkra� 2-8 ton

Stockbord som tillbehör

Genialt V-format matarbord

Transportunderrede - Lätt e�er bil

Separat klyvning

Stefan Rogestam 070-661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070-676 74 42 • aimo@agromaster.se www.pilkemaster.com

Biomassa – framtidens energi

NYHET! Nu även staplingsbara, dubbelväggiga ADR-tankar

Färmartanken AB Tel 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

ADR-godkänd IBC-behållare 250 l. Pris från 6.200:- (+moms och frakt)

Toni Palmér 070-655 90 80 toni.palmer@varmdal.com

23


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Volvo Construction Equipments (CE) nya hjullastare L260H uppges ha 10 procent bättre bränsleekonomi och upp till 15 procent högre produktiovitet jämfört med föregångaren L250G som lanserades år 2011.

Ny 35 tons hjullastare från Volvo CE Volvos nya hjullastare L260G uppges ha 10 procent lägre bränsleförbrukning och en produktivetsförbättring på 15 procent. Den ersätter L250G som lanserades år 2011.

Nu lanseras L260H som är det senaste tillskottet i H-serien. Den nya maskinen uppges vara framtagen för riktigt tunga arbetsuppgifter. Den ökade produktiviteten uppnås genom att man har förlängt hjulbasen med 50 mm och att framramen och lyftarmen fått en mer optimerad viktfördelning. Det gör att man kan använda större skopor än tidigare. L260H är utrustad med en D13-motor med

6 procent högre effekt och 5 procent större vridmoment än L250G. Den nya generationen lastkännande hydraulik uppges ge bättre redskapsrespons och snabbare höjning och sänkning av bommen. Den nya transmissionen ger kortare cykeltider tack vare att den är synkroniserad med motorn och axlarna. Den nya omvandlaren ger större vridmoment och därmed bättre prestanda. Växellådan har dessutom tätare steg mel-

lan växlarna, vilket ger en snabbare acceleration. Volvo CE anger att bränsleförfrukningen sänkts med upp till 10 procent. Detta tack vare att den nya generationen hydraulik förbrukar mindre hydraulpumpseffekt vilket ger ett lägre vätskeflöde vid sänkning och tippning.

Dessutom är den uppgraderade OptiShift-tekniken integrerad med Volvos Reverse By Braking-funktion (RBB), och den nya momentomvandlaren med Lock-up som möjliggör direktdrift mellan motor och transmission bidrar också till den minskade

bränsleförbrukningen. L260H kan anpassas med en eller flera spakar och tre olika hydraulalternativ för önskad typ av respons. Den nya skopnivelleringsfunktionen gör att skopan automatiskt återgår till utgångsläget från både tipp- och vridläge.Med Comfort Drive Control (CDC) kan maskinen bekvämt styras via en liten spak. Sikten från hytten har förbättrats med hjälp av nya backspeglar. Dessutom kan en backkamera (tillval) monteras, som med hjälp av ett radarsystem varnar föraren för närliggande föremål.

Steelwrist fördubblar tillverkningskapaciteten

Steelwrist är just nu världens snabbast växande tillverkare av utrustning för grävmaskiner. Som ett led att möta tillväxten bygger företaget en helautomatisk anläggning för bearbetning. Steelwrist säljer idag i ett 25-tal länder och har under 2017 etablerat egna dotterbolag i USA, Sydkorea, England och Norge. Dessutom har personalstyrkan utökats

i flera europeiska länder samtidigt som produktportföljen breddats. Efterfrågan på Steelwrists produkter ökar starkt från i princip alla

världsdelar. All produktion och montage av Steelwrists tiltrotatorer, snabbfästen och hydrauldrivna redskap sker idag i Sollentuna, norr om Stockholm. För att möta den starka efterfrågan har Steelwrist signerat ett nytt hyresavtal med Prologis som är en av världens största ägare

av industri- och logistikfastigheter. – Den nya lokalen nästan tredubblar produktionsytan och skapar möjlighet för oss att fortsätta växa i snabb takt framöver” säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist i en kommentar.

Att minska sitt koldioxidavtryck sparar pengar, besparingar som i princip går rätt in på sista raden.

Elektrifierad produktion för miljöns skull Den mobila revolutionen som präglat kross & sorteringsbranschen i omkring 30 år har inneburit mycket positivt. Bättre nyttjandegrad av maskinparken och produktion i närmare anslutning till förbrukning är de största vinsterna. Driftsekonomiskt har dock utvecklingen i många fall varit katastrofal. Trots kraftigt ökade kapaciteter så förbrukas ofta mer energi per producerat ton idag, anno 2018, än på 1970-talet. Det är nog en utveckling som branschen är ensam om. – Att elektrifiera produktionen är inte bara viktigt för att sänka kostnaderna. Det är en trovärdighetsfråga, Daniel Smedenman, vd på Maskin Mekano. 1 kilowatt-timme ger upphov till ca 20 gram koldioxid. Svensk ström består i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft och

”Att minska sitt koldioxidavtryck är inte dyrt.”

Daniel Smedenman vd på Maskin Mekano.

är bland den renaste elen som finns. Koleldad ”fulel” ger upphov till flera hundra gram koldioxid per kilowatt-timme men är trots det ett bättre alternativ är dieseldrift. På många arbetsplatser, både vid ren sortering och vid siktning i samband med krossning är det enkelt att minska koldioxidutsläppen med 75 procent eller mer. – Att minska koldioxidavtrycket är inte dyrt, tvärtom så sparar det pengar, besparingar som i princip går rätt in på sista raden. Maskin Mekanos sorteringsverk har varit eldrivna sedan länge, det har varit självklart att arbeta med teknik där miljö och ekonomi går hand i hand, säger Daniel Smedenman avslutningsvis.


NÄR SLITET BLIR TILL NYTT IGEN SANDVIK REBORN SOLUTION – KONKROSSAR I dessa kostnadsmedvetna tider i vår bransch är det ofta inte möjligt eller ens nödvändigt att ersätta hela krossystemet. I vår ombyggnadslösning Sandvik Reborn byter vi ut din slitna kross mot en ny, och återanvänder krossens kringutrustning. Din nya kross kommer med vår treåriga utökade garanti*, och inkluderar experttjänster på plats för att du ska kunna maximera din produktivitet. Du får

80-95%

täckning på listpriset på huvudkomponenter i den utökade garantin* *enligt gällande villkor

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

KÖP • HYR • NYTT • BEGAGNAT • FINANSIERING

HJULGRÄVARE Volvo L60H ........................2015......... ..........4560 tim Volvo L70...........................2010......... ..........9924 tim Volvo L70G ........................2012......... ..........8522 tim Volvo L70H LB ...................2016......... ..........4700 tim Volvo L90F.........................2007......... ....... 11262 tim Volvo L90F.........................2008......... ..........5536 tim Volvo L90G ........................2014......... ..........8310 tim Volvo L90H ........................2015......... ..........4433 tim Volvo L90H LB ...................2015......... ..........8750 tim Volvo L90H LB ...................2015......... ..........7010 tim Volvo L110E.......................2007......... ........16953 tim Volvo L110F .......................2008......... ........11800 tim Volvo L110G LB .................2011......... ..........8051 tim Volvo L110G ......................2013......... ..........7319 tim Volvo L110H ......................2015......... ..........3752 tim Volvo L110H ......................2015......... ..........8910 tim Volvo L110H LB .................2015......... ..........7960 tim Volvo L120G ......................2012......... ........13397 tim Volvo L120G ......................2014......... ..........9320 tim Volvo L120H ......................2015......... ..........5300 tim

Volvo L150H ......................2015......... ..........6010 tim Volvo L180E.......................2003 ........ ........19623 tim Volvo L180G ......................2012......... ..........9898 tim Volvo L180H .....................2014 ........ ..........4287 tim Volvo L180H ......................2014......... ........13350 tim Volvo L180H ......................2015......... ........10093 tim Volvo L220H ......................2016......... ..........4929 tim Volvo L220H ......................2017......... ..........1500 tim

DUMPER Volvo A25G ........................2016......... ..........1300 tim

HJULGRÄVARE Volvo EW 140C ..................2008......... ..........7979 tim

RESERVDELSMASKINER Volvo L90F Säljes endast i delar 2008. Ring Tomas! Volvo L120F Säljes endast i delar 2008. Ring Tomas!

DÄCK & FÄLG Goodyear GP40 875/65 R29+Fälg t L220G Hilo Bergdäck L 5 20/ 5 - 25 Hilo Bergdäck L 5 23/5 R 25 Michelin L5 XLD D2 29/5 R25


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Små & Medelstora Sortering & Krossverk Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm Steelwrist breddar produktportföljen med sopvalsar speciellt anpassade för arbete med grävmaskiner. Leveranser påbörjas från och med februari 2018.

Steelwrist lanseras sopvals för grävmaskin

Steelwrist utökar nu det växande redskapsprogramet med en sopvals som lanseras den 1 februari och kommer finnas i bredderna 1,0, 1,5 och 2,0 meter.

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •

Allt eftersom grävmaskiner mer och mer blir utpräglade redskapsbärare skapas efterfrågan på fler olika redskap och en sopvals blir därför ett komplement som gör att grävmaskinsägaren

kan skapa nya användningsområden. Steelwrist sopvals kan användas för renhållning av trottoarer, busskurer, kabelgravar, järnvägsväxlar, tak och andra svåråtkomliga ytor.

Sopvalsprogrammet omfattar från start tre bredder (1,0 m, 1,5 m och 2,0 m) och har alla dubbla direktdrivna motorer för att säkerställa ett högt drivmoment och en effektiv sopning. Sopvalsarna finns till-

gängliga för leverans från 1 februari 2018 och finns med två typer av borstkärnor, dels en traditionell rund ringborste (BeeLine) dels en kassettborste (Cartridge) för mycket snabba och enkla borstbyten. Båda varianterna har ett integrerat parkeringsställ och finns tillgängliga med stänkskydd. Hela sopvalsprogrammet finns tillgängligt med olika infästningar för olika marknader.

Alla Zemmler Multiscreen-dubbeltrumssiktar klarar sortering av många olika material som jord, sand, grus, sten, kompost, träflis, byggavfall, återvinningsmaterial, ersättningsbränsle och slagg i kornstorlekar från 2 mm upp till 80 mm. Tack vare dubbeltrumstekniken är det möjligt att sortera materialet i tre fraktioner i ett enda steg.

Sortering i

3 fraktioner

 Sortering: 3 fraktioner i bara ett arbetssteg (fina, mellanstora och grova produkter).

 Stabilitet: Solid konstruktion av den inre trumman skyddar den yttre sikten mot skador från grövre material.

 Effektivitet: spara kostnader och minska arbetsinsatsen (mindre tid, personal och ytterligare maskiner).

Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.mttrading.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

27

Maskinentreprenörerna laddar för nytt rekordår Landets maskinentreprenörer, som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut, har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. – Vi såg redan i somras, när vi presenterade ME:s Midsommar MEKO, att hjulen då snurrade så fort att personalen inte räckte till. Då svarade 80 procent att de hade svårt att hitta personal. Det var oroväckande och en varningssignal redan då. Att nu se att 94 procent har svårt att hitta passande medarbetare, det gör mig orolig på riktigt. För nu måste företagen ladda om för ett 2018 som ser ut att bli ännu hetare för landets byggare av infrastruktur, säger Maskinentreprenörernas vd, Hampe Mobärg. ME:s MEKO-rapporter som kommer två gånger

om året visar tydligt på tre saker: • Samhällets ökade behov av all form av modern infrastruktur ökar ständigt. • I dagsläget saknas kapacitet för att öka takten. Alla resurser är redan ute i jobb. • Framtidsutsikterna i branschen är bland de bästa inom näringslivet totalt. Mätresultaten i MEKO speglar en bransch som tror på fortsatt god aktivitet våren 2018. En av de tydligaste mätpunkterna handlar om branschens syn på fortsatt efterfrågan. Här sticker siffrorna

iväg och visar på en särskild positiv utveckling. Det kan tyckas svårt att hitta något som oroar branschen vid en första blick på resultaten i Lucia MEKO 2017.

”Nu laddar entreprenörerna om för ett 2018 som ser ut att bli ännu hetare för landets byggare av infrastruktur.”

Hampe Mobärg vd på Maskinentreprenörerna

– Det kan tyckas att allt pekar uppåt, men jag ser ett antal saker i rapporten som vi måste analysera mer under våren. Dels tycker jag att det finns en rad indikationer på att maskinentreprenörerna i undersökningen tror att det snart kommer negativa rekyler. Företagarna svarar att de tror att arbetsvolymerna kommer att utvecklas sämre än tidigare, och det kan jag förstå. Man misstänker sannolikt att det inte kommer att kunna hålla på så här hur länge som helst. Förr eller senare kommer ett bakslag, säger Hampe Mobärg.

Det som börjar se skakigt ut redan nu är bostadsbyggandet. Här finns en rad tecken på att det nu väntas en nedgång. – Hittills i år har det påbörjats 30 000 lägenheter i flerbostadshus och

Landets maskinentreprenörer har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Och nu väntar ett nytt rekordår.

Foto: Per Eriksson

det ser ut att bli en ökning med fem procent om man jämför med året innan. Men nästa år och även 2019 tror marknaden på en negativ rekyl. Men byggandet är ändå på en hög nivå om vi jämför nivåerna historiskt, säger Magnus Johansson från Industrifakta och projektledare för MEKOrapporterna.

Infrastrukturbyggandet är dock en annan historia. 2017 hade något färre byggstarter på området än 2016. Men inför 2018 beräknas byggstarterna öka med 18 procent igen. Regeringens nya infrastrukturproposition för åren 2018-2029 är dessutom 20 procent starkare än tidigare som sträckte sig fram till 2025.

Björn Tel. 0708-15 68 77 • 031-763 20 24 bjorn@dmk.se • bringeland@dmk.se Vagnmakaregatan 1D • 415 07 Göteborg

DMK SERVICECENTER AB

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Radiostyrning för alla applika�oner

MASKINER FÖR OMGÅENDE LEVERANS:

EW 160E 125 tim .....................................2017 Volvo EWR150E ca. 500 tim, 30km..........2017 2,45m sticka, parallellstyrt blad, Radio/MP3/USB/ bluetooth, regnkeps, arbetsljus, rotella, stöldskydd/kodlås, X1/X3 hydraulik, flytläge, luftstol m. värme, dubbla verktygslådor, farthållare m. krypkörning, BSS, skärmar, backkamera samt extra backkamera, Nokian 600/50, aut. grävbroms, CE , caretrack För omg. leverans.

Se fler bilder och information om våra maskiner i vår butik på Blocket!

Ö. Bringeland Maskinhandel Öyvind Tel. 0708-15 68 30 • 031-15 68 30 • oyvind@dmk.se Adler Salvius gata 15 • 411 11 Göteborg

Industrial Radio Control AB Grillvägen 4 • 785 45 Björbo sales@ircab.se • www.ircab.se


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Swedish Agro bygger reservdelslager Den 3 januari togs det första pålslaget på Swedish Agro Machinerys reservdelslager, verkstad, utställningshall och huvudkontor i Skurup. Målet är att reservdelslagret ska stå klart innan skörden 2018. Reservdelslaget i Skurup ska tillgodose Danish Agros dotterbolag i Sverige och Norge med reservdelar och även vara tillgänglig för danska återförsäljare på Själland och Bornholm. Det lokala byggbolaget HL Bygg har fått ansvaret för bygget. Byggnaden ska stå på 13 meter långa pålar nedslagna i marken, totalt 630 pålar. – Det är positivt att bygga med pålad platta istället för traditionell grundsättning den här årstiden eftersom vi inte är så väderberoende. Med en normal

skånsk vinter så ska det inte vara några problem att klara tidsplanen, säger Håkan Lindskog, ägare av HL Bygg. Byggnaden byggs i tre etapper. Etapp ett som omfattar 3 600 kvadratmeter reservdelslager ska stå klart innan skörden i år. Etapp två består av 900 kvadratmeter serviceverkstad för lantbruksmaskiner med tillhörande smedja och tvätthall, planeras vara klart i november i år. Slutligen byggs etapp tre som består av 600 kvadratmeter utställningshall och 2 000 kvadratmeter kontor som kommer vara klart i april 2019.

”Det är positivt att bygga med pålad platta istället för traditionell grundsättning den här årstiden.” Håkan Lindskog vd ägare på HL Bygg AB.

Nytt rekorduppdrag för Svevia En ny vindkraftpark med 58 vindkraftverk ska byggas i Åmot-Lingbo, Gävleborgs län. Svevias uppdrag omfattar markarbeten och fundament. Svevia kommer att konstruera och bygga de 58 fundamenten samt all tillhörande infrastruktur. – Det betyder att vi bygger de vägar som behövs för projektet, vi gräver kabelschakter för el- och signalledningar, gjuter 58 av fundamenten samt bygger de kranplatser som behövs för att de 180 meter höga vindkraftverken ska kunna resas och monteras, säger Dan Hellenberg, Svevia. Svevias uppdrag är värt cirka 250 miljoner kronor och är det största vindkraftuppdrag som Svevia hittills åtagit sig.

5 574 aktiebolag gick i graven under 2017

Under året 2017 försattes 5 574 svenska aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Antalet anställda som drabbades av årets konkurser ökade med fem procent till 15 427. Geografiskt sett så ökade konkurserna i 14 av 21 län, det visar färsk statistik från kreditföretaget Creditsafe. Totalt gick 5 574 svenska aktiebolag i konkurs under 2017, jämfört med 5 411 året innan. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 823. Flest konkurser skedde i Stockholms län (1 878), följt av Skåne (812) och Västra Götaland (738). Årets största konkurser skedde i Stockholms län. Störst konkurs stod entreprenadföretaget Empower AB för med en omsättning på 649 miljoner kronor i senaste årsredovisningen. December månad innebar en kraftig minskning i antalet konkurser. Denna månad gick 419 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 479 i december i fjol. Det är en minskning med 13 procent.

40

procent har Atlas Copco börskurs stigit sedan förra årsskiftet. Stark efterfrågan och medvind för gruvbranschen är ett par av orsakerna till den kraftiga uppgången.

2018 ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED GRIPEN WHEELS

Så blev BKT en världsspelare

Det var 1954 det hände, några år efter att Indien blivit självständigt och höll på att lägga grunden för sin ekonomi, innan landet klivit fram som en av de stora ekonomiska aktörerna i världen.

Det ökade behovet av mobilitet i landet fick en ung entreprenör inom textilbranschen, Mahabirprasad Poddar, att besluta sig för att börja tillverka en ny produkt: cykeldäck. Ur detta första djärva initiativ utvecklades industrikoncernen Balkrishna Industries Limited (BKT) under några årtionden: i dag har koncernen över 7 000 anställda i Indien, Europa och Nordamerika, fem fabriker i Indien och ett av de största utbuden av däck på marknaden, med över 2 400 produkter som exporteras till över 160 länder i hela världen. År 1987 öppnade den första fabriken för motorfordon med 2–3 hjul i Aurangabad i västra Indien, och företaget steg snabbt upp bland de största på den indiska marknaden. Men vändpunkten för BKT:s kärnverksamhet inträffade 1994, när företaget fattade det strategiska beslutet att börja tillverka terrängdäck efter en ingående studie av den internationella marknaden.

Den andra BKT-fabriken byggdes 2002 i Bhiwadi i norra Indien, för att täcka den växande marknaden i Indien men framför allt för att möta den kraftiga efterfrågan från utländska marknader på radialdäck och konventionella däck för lantbrukssektorn, men också för jordschaktning och inom industrin. Två år senare lanserade BKT ett radialdäck för lantbrukssektorn, ”Agrimax”, vilket etablerade företaget på jordbruksmarknaden. Och 2004 började BKT tillverka sina egna gjutformar till däck genom att skapa en modern fabrik i Dombivali, som i dag har uppnått en anmärkningsvärd kapacitet på 300 gjutformar om året. Den fjärde fabriken öppnade 2006 i Chopanki (norra Indien) och tillverkar radialdäck helt i stål för industrisektorn och terrängdäcksektorn. Men BKT:s senaste och mest prestigefyllda tillverkningsanläggning i Bhuj i delstaten Gujarat,

” Ett företag som inte djärvt skådar in i sin egen framtid är som en person som inte kan drömma.”

Arvind Poddar vd på Balkrishna Industries.

BKT startades 1954 av Mahabirprasad Poddar. Idag drivs företaget vidare av en ny generation. Fr.v. Pilip Vaidya, Rajiv Poddar och vd Arvind Poddar. Svensk generalagent för BKT är Jönköpingsföretaget Gripen Wheels.

som täcker en yta på över 120 hektar, invigdes officiellt i december 2015. Fabriken i Bhuj, som uppfördes till en kostnad av över 500 miljoner dollar, har toppmoderna maskiner och byggnader som försörjs av ett eget internt värmekraftverk. Den ligger strategiskt i närheten av godshamnen Mundra, som redan var en viktig logistisk central för BKT:s export – perfekt för företagets exportplaner på

medellång och lång sikt. Hittills har företaget siktat högt, och under den kommande tiden tänker de både öka omsättningen och marknadsandelen inom terrängdäck, detta enligt en filosofi som Arvind Poddar, BKT:s vd, sammanfattar i några få ord: – Vi arbetar för tillväxt. Att blicka framåt är vårt ständiga mål. Ett företag som inte djärvt skådar in i sin egen framtid är som en person som inte kan drömma.

Nya säljare på Lännen För att ytterligare förstärka Lannen Tractors position som leverantör av Lännen och Lundberg har företaget förstärkt säljorganisationen med två säljare i mellansverige. Mathias Kindell har rekryterats som säljare för Lännen och Lundberg till region mitt/öst och utgår från Motala där han bor. Mathias har sin arbetsplats i Jönkö-

ping och kommer vara ute hos kunder och bearbeta marknaden som en viktig del i hans arbetsuppgifter. Mathias har en god erfarenhet av marknaden och kommer närmast från Holms Industri, där han varit ansvarig distriktsäljare och jobbat mot leverantörsidan. Peter Ehn har rekryterats som säljare för Lännen och Lundberg till region mitt/väst och utgår från Motala där han bor.

Mattias Kindell och Peter Ehn är nya säljare på Lännen.

Peter har sin arbetsplats i Jönköping och kommer vara ute hos kunder och bearbeta marknaden som en viktig del i hans arbetsuppgifter. Peter har även han en

god erfarenhet av marknaden och kommer närmast också från Holms Industri, där han varit ansvarig distriktsäljare och jobbat mot leverantörsidan.


NKM

WWW.MASKINHANDEL.COM ®

FLEXVIEW

Trådlösa kameralösningar för mobilkranar, byggkranar, krossverk och andra mobila enheter där en smidig kameralösning behövs

Supravision Flexview Crane Assist Mobile Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn mobilkranar Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Supravision Flexview Crane Assist Supravision Flexview Crane Assist - Ett nytänk inom sektorn byggranar. Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme. Informationen från kameran vidarebefordras via digital trådlös sändning till recievern placerad ute på kranarmen. Via kabel kommer signalen vidare till monitorn inne i förarhytten. Kamera placerad bak kan kopplas direkt via kabel till monitorn, detta är ett tillval. Föraren har möjlighet att ha bägge bilderna uppe samtidigt.

Med dessa kamerasystem och dess komponenter finns fullständig möjlighet att skräddarsy en lösning för just era behov. Ring oss gärna så hjälper någon av våra duktiga medarbetare att ta fram ett system för just ditt behov!

Supravision Flexview Crane Assist Supravision kamerasystem för krossverk eller andra enheter som behöver trådlös bildöverföring till operatörer. Kameraenheter möjliggör för helt fri placering upp till 100 meter bort! Detta system möjliggör upp till fyra kameror samtidigt. Monitorn har sk, multiview vilket gör att alla anslutna kameror kan ses samtidigt i den 9 tum stora monitorn. 220 volt drivenhet ingår till varje kamera, vilka annars kan matas med 12 till 24 volt

* Exempel på vy från en byggkran

0663-240780 • INFO@MASKINHANDEL.COM • BUSSVÄGEN 2, 89631 HUSUM


2018 PROVKÖRNING

Ford Ranger Black Edition På frankfurtsalongen premiärvisade Ford den nya specialutgåvan av Europas bäst säljande pickup – Ford Ranger Black Edition. Den tillverkas endast i 2.500 exemplar för hela kontinenten och är klädd helt i svart, därav namnet ”Black Edition”. Den läckra karossfärgen Shadow Black och de svarta 17-tumsfälgarna, tillsammans med ett iögonfallande sortiment av extra exteriördetaljer i svart, ger bilen ett iögonfalande utseende. En pickup med mycket attityd helt enkelt. Det som utmärker Ford Ranger Black Edition är den helsvarta finishen på allt från däck till takräcken, och från kylargrillen till dimljusen. Det enda undantaget: Limited Series-märket med sin kromade finish. I fjol var det en nya era för pickupmarknaden. Nissan Navara, VW Amarok, Toyota Hilux, Mitchubishi kom med modeller i ny kostym. Dessutom lanserades helt nya Mercedes X-klass. Likheterna och kvalitén på dessa bilar har ökat

betydligt på de flesta områden. Allt från inredning till körfunktioner börjar bli alltmer likt en personbil. Bilskatterna ökar stadigt i de flesta länder och det blir allt svårare att motivera ägande av två eller flera bilar. Det är inte helt otänkbart att Ford med nya Ranger Black Edition försökt skapa ett nyttofordon som också fungerar att leva med i det dagliga livet för t.ex en modern barnfamilj. Akilleshälen för dessa bilar har alltid varit bränsleförbrukningen. Tidigare var dessa bilar utrustade med törstiga V6 och V8-motorer. Men på senare år har biltillverkarna fokuserat på ”downsizing” med mindre motorvolym och lägre bränsleförbrukning som resultat.

Testbilen var utrustad med den största motorn i serien, en 3,2 liters TDCi i rak femcylinders utförande. 3,2 liters motorn levererar 200 hästkrafter och ett vridmoment på 470 Newtonmeter från 1.500-2.750 varv/ minut. Detta ger 0-100 km/tim på 11,8 sekunder och en toppfart på 175 km/tim. Inte så extrema prestanda som namnet ”Black Edition” ger sken av, men klart godkända för biltypen. Två eller fyrhjuldrift väljs enkelt med en brytare och det finns även en elektronisk diffspärr. Ford Ranger klarar ett vadningsdjup på 80 cm, 10 cm bättre än Toyota Hilux. Det svarta temat fortsätter inuti Ford Ranger Black Edition i form av en mörk interiör – från

”Det som utmärker Ford Ranger Black Edition är den helsvarta finishen.”

ratten till mattorna, och från instrumentpanelen till sätena i helläder. Interiören har även flera lyxiga funktioner som standard. Här finns till exempel Ford SYNC 3 – en del av Fords infotaimentsystem som håller föraren uppkopplad och styr telefonen, musikval och ditt navigeringssystem när du trycker på skärmen eller via röstkommandon. Backkörningsystemet reglerar hastighet vid terrängkörning i nedförslut utan att du ens behöver röra broms- eller gaspedalen. Och systemet fungerar både framåt och bakåt.

Med en markfrigång på 23 centimeter

Foto: Hampus Rosencranz

30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

Snygg design.

UTRUSTNING FÖR KRÄVANDE ENTREPRENÖRER

Personkorgar

Kabelplogar

Stål eller aluminium Automatisk eller mekanisk nivåreglering

Finns i flera versioner.

Trumlyft

Stönebock

fås med önskat fäste. Lyft av trummor.

Flertalet trummor. Med drivning och broms

Dubbelrivare

Kabelschaktvagn

Trumvagn Flera modeller. Stora eller små trummor.

Trumgrip förin-och utspolning av kabel..

Trumlyftar Nockvinsch för uppmätning av belastning.

för montering på skopa eller redskapsfäste.

info@petterssonssmide.se Hybrovägen 8 www.petterssonssmide.se 827 35 Ljusdal Mob. 070-372 42 30 Tel. 0651-123 30

Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för kraftindustrin och entreprenad.


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

31

Fakta. Ford Ranger Black Edition Miljö

Koldioxidutsläpp: 221 gram/km Bränseförbrukning: 8,4 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: från 382 375:- + moms Årlig fordonsskatt: 5 925:-

Teknik

är inte Ford Ranger klassledande, men likväl är det en bil med mycket bra terrängegenskaper.

Motor: Femcylindrig diesel, turbomatad. Cylindervolym: 3 196cm³ Max effekt: 200 hk Max vridmoment: 470 Nm vid 1500-2750 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: Sexstegad automat. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel Styrning: Hydraulisk servo.

Acceleration: 0-100 km/tim: Cirka 11,8 sek. Toppfart: 175 km/tim.

Minus:

• Onödigt tung motor • Okomfortabel i terrängen

Energideklaration A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Mått/vikt

Bra markfrigång.

• Snygg design med ”attityd” • Hög nivå på interiören • Rymligt baksäte

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 221 g/km

Prestanda:

Praktisk förarplats.

Plus:

Längd/bredd/höjd (cm): längd 536, bredd 186, höjd 184. Lastutrymme: 155x156 cm. Tjänstevikt: 2267 kilo. Maximal dragvikt: 3500 kilo.

Häng med – Häng på ®

Waldung-Kärran

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Digitalisering ställer nya krav på anläggningsbranschen initiativ som att erbjuda järnvägsutbildning till nyanlända, men mer behöver göras. Vi samarbetar även inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum och tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik och Designföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att attrahera nya medarbetare till branschen.

Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer det att behövas cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Moderniseringen av transportsystemet skapar ökad sysselsättning i hela landet både direkt inom bygg- och transportbranschen och indirekt genom att en förändrad infrastruktur förbättrar tillgängligheten i samhället. För att kunna utföra alla åtgärder i Trafikverkets planförslag måste hela branschen växa kraftigt

och rekrytera en ny typ av kompetens till följd av teknikutveckling och digitaliseringens möjligheter. – Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Trafikverket har redan tagit flera

Infrastruktursektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. Åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer kräva 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen.

Foto: Per Eriksson.

Så ska byggbranschen bli klimatneutral Inom initiativet Fossilfritt Sverige har byggsektorn kört igång arbetet att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn till 2045.

Arbetet initierades av Skanska och målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

Färdplanen ska presenteras i Rosenbad i mars/ april 2018. Målsättningen är att göra den samlade kunskapen om byggsektorns klimatpåverkan tillgänglig samt skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig

– Vi kommer att visa fördelarna med ”Karlstadlaken” och vad detta innebär för väghållare och trafi kanter i jämförelse med traditionell användning av salt. Vi kommer också att prata om hur vi kan effektivisera damm-

bindning av grusvägar. Vi vill visa deltagarna vilka produkter som är lämpliga för detta samt hur du utnyttjar dem året runt, säger Björn Kronberg, marknadsansvarig på Ströman Maskin. Enligt Ströman Maskin får man fem fördelar med en maskin: • Långvarig och eff ektiv halkbekämpning på cykel, gångbanor och vägnät. • Låg fryspunkt, ner till -15 grader ger färre utkallningar och därmed mindre

Och för att klara av teknikutveckling, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning behöver Trafikverket rekrytera omkring 3 000 medarbetare.

”Vi behöver samverka med andra parter i branschen.”

Lena Erixon generaldirektör på Trafikverket.

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

värdekedja i byggsektorn. Färdplanen kommer att innehålla ett antal uppmaningar och förslag till berörda aktörer, politiker och beslutsfattare för att vi ska kunna möjliggöra en klimatomställning inom byggsektorn.

Ströman ordnar forum för vägunderhåll

Den 6 februari arrangerar Ströman Maskin, Saturator Consulting och Tetra Chemicals ett vägunderhållsforum i Infra City i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm.

Trafikverket har fått kraftigt höjda anslag till investering och underhåll de kommande åren. Budgeten ökar från 52 miljarder kronor 2016

till 65,7 miljarder kronor 2019, enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner.

miljöpåverkan. • Stora fördelar för människor och miljö, lägre saltförbrukning, renare luft genom dammbindning (PM 10). • Samma spridare halkbekämpar, dammbinder och bevattnar före sopning. Ökad nyttjandegrad kan ge bättre lönsamhet. Beläggningsgrad för spridaren upp till 880 timmar. • Stora besparingar vid dammbindning av grusväg upp till 10 000:- per mil väg.

NYTT • BEGAGNAT • RENOVERAT

Demontering: Nyligen demonterat: EC380D, EC250D, EW160C, EC290C, EC240LC Kommande objekt för demontering: EC240B, EC140LC, EW160B, EC230B

Tel 0477-548 00 • info@almeboda-maskinservice.se Värendsvägen 10 • 360 23 Älmeboda


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

SKYDDA DIN DIESEL

2018

33

YN HET! SLIPNING AV BORRKRONOR

På Rockbreaker Tools erbjuder vi inte bara borrkronor av högsta kvalitet. Vi kan även slipa dina utslitna borrkronor så de blir som nya igen! Borrkronor lever e� hårt liv och blir slitna över �den. Lyckligtvis kan dessa renoveras så du kan använda dem ännu längre. Oavse� om du behöver slipa enstaka eller stora mängder borrkronor, har vi vad du behöver. För a� förlänga livslängden på dina borrkronor och öka produk�viteten, kontakta oss för en offert på våra slipningstjänster.

- Dieselstöldskyddet www.protqtor.se - info@protqtor.se

RBT

Rockbreaker Tools AB

Tel 070-814 50 35 • steve@rockbreakertools.se • www.rockbreakertools.se

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se


34

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

MINSKA CO2-AVTRYCKET

MED75%

Kontakta oss! Försäljning: Daniel Smedenman 0709-508270 Calle Smedenman 0709-508271 Anders Åsberg 0720-656039 Service & reservdelar: Tomas Tärneberg 036-317405

Maskin Mekanos slutsiktar är designade för ansvarsfull energianvändning, vare sig du producerar på direktström eller på dieselgenerator. En liter diesel ger vid förbränning upphov till ca 3 kg CO2. En hydrauliskt driven maskin med en förbrukning på 18 l/h ger därmed varje timme upphov till 54.000 g CO2. En S 1203 förbrukar på egen generator 4,5 l/h och genererar därmed 13.500 g CO2 per timme. En minskning med hela 75%. Har du möjlighet att driva den på direktström ligger förbrukningen på 15 kWh vilket innebär ett koldioxidutsläpp på 300 g/h. En minskning på ofattbara 99% tillsammans med avsevärda besparingar i driftskostnader. För hållbar siktning. Välj Maskin Mekano.

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


Fina maskiner just nu! Järnvägsutrustad, RCI-godkänd!

SVAB L8 spakar!

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

35

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR Cirka 150 olika modeller!

Huddig 1260 B Rail RCI.....2010 7900 tim. Front & grävskopa, 3:e funktion lastare, Indexator RT40 tiltrotator med grip S45 fäste.

Lännen 8600i Premium .....2015 Steg 3B, 2400 timmar, c-smörjning, dieselvärmare, SMP tiltrotator med grip, fint skick. MADE IN SWEDEN

MASKINFÖRMEDLING

VI HJÄLPER DIG SÄLJA Lännen 8600i ......................2010 10250 tim. Fint skick, mycket utrustning.

om alla s T E L ar! r e i p A o k N IGI

DIN MASKIN!

OR

Vi byter in din gamla maskin och hjälper er med bra finansiering!

All�d Frak� ri� ! Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

Svensk tillverkning

REHNMAN Blommenhovsvägen 26, Nyköping

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

Telefon: 0155-21 31 55 E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20


36

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED PROTQTOR

Så satte Tomas stopp för dieselstölderna Dieselstölder är ett gissel för transport- och entreprenadbranschen. Förra året anmäldes 9 592 dieselstölder i landet, vilket innebär 26 tömda tankar varje dag. Men Tomas Lidén åker till jobbet varje dag utan att oroa sig. – Sedan jag skaffade ProtQtor har jag haft två stöldförsök, båda har misslyckats.

Tomas Lidén äger och driver Fenas i Kvarntorp utanför Vänersborg. Firman har sex anställda och är mångsysslare inom bygg- och anläggningsbranschen, men med Peab som huvudsaklig uppdragsgivare. Bland maskinerna finns två Volvo grävmaskiner, en EW160 och en EC220, och i likhet med många andra i branschen har han råkat ut för dieselstölder. Stölder där bränsle för tusentals kronor försvunnit som inte täcks av någon försäkring eftersom självrisken överstiger värdet på det stulna. Och i värsta

fall har tjuvarna brutit upp tanklocket för att komma åt bränslet. Genom Per Johansson, som jobbar på Fenas, blev han för drygt ett år sedan erbjuden att testa en ny typ av dieselstöldskydd, det som i dag är ProtQtor. Stöldskyddet monterades på hjulgrävaren. Det visade sig vara en klok åtgärd. Och två stöldförsök senare är Tomas Lidén mer än nöjd. – Första gången lossade de skruvarna som fixerar röret, men det hjälper inte eftersom röret har en invändig låsning. Andra gången hade de fått upp

de få deciliter som finns i röret, men inte mer. – De blev nog väldigt snopna, gissar jag, skrattar Tomas. För ett par månader sedan fick dock den andra grävaren, EC220, påhälsning av dieseltjuvar som kom undan med drygt 100 liter bränsle. – Men nu har jag ProtQtor även till den, det känns bra.

Sett i ett större perspektiv är dieselstölder ett växande problem som hotar lönsamheten för många företag. Förra året stals cirka tio miljoner liter diesel och sätten att för-

”Jag har slutat att låsa tanklocket till maskinerna, för jag vet att det inte går att slanga.” Tomas Lidén vd på Fenas i Kvarntorp.

Förra året anmäldes 9 592 dieselstölder i landet, vilket innebär 26 tömda tankar varje dag. Men Tomas Lidén åker till jobbet varje dag utan att oroa sig. – Sedan jag skaffade ProtQtor har jag haft två stöldförsök, båda har misslyckats.

söka överlista tjuvarna är många: låsa in fordonen, kameraövervakning, undvika full tank i maskinerna vid dagens slut och att hälla spårbar smart DNA

i tanken. För Tomas Lidén är dock lösningen enkel: ProtQtor. – Det är en kanongrej som jag verkligen kan rekommendera! Jag

har slutat att låsa tanklocket till maskinerna, för jag vet att det inte går att slanga – och då slipper jag även att de bryter sönder något.

Sveriges bredaste sor�ment av svensk�llverkade proffsdumpers och dumpervagnar duty! Proffsdumpers för heavy

TKX812 Obromsad, 8-tons dumpervagn med Hardox i hela flaket. 5,4m³. 53 graders �ppvinkel. Raka insidor. Innermå� 4,18x2,3m. 400/60x15,5” hjul. Fly� bar boggi, bultad dragstång & hydraulisk entreprenadlucka är standard. TKX912 Samma spec som TKX812 fast med 4-hjulsbroms och 9 tons lastkapacitet. TKX1312 13 tons dumpervagn med Hardox i hela flaket. 7m³. 58 graders �ppvinkel. Raka insidor. Innermå� 4,47x2,3m. Bultad dragstång & hydraulisk entreprenadlucka är standard. Som �llbehör finns bl.a. hydrauliskt � ädrat drag, hydrauliskt svängbart drag, topp/sidohängd spridarläm, olika färgval och olika däckalterna�v.

a behov! ll a r fö r a n g a v Dumper

TKS611/B Enkelaxlad 6 tons dumpervagn. 4,4m³, innermå� 3,65x2,1m, 400/60x15,5” hjul, raka insidor, rundad framstam, topp/sidohängd bakläm, med eller utan broms, ledbelysning. Som �llval finns bl.a. mekanisk bakläm, Hardox, m³, innermå� 3,65x2,1m, raka insidor, rundad framstam, 400/60x15,5” hjul, topp/sidohängd bakläm, obromsad/bromsad, ledbelysning. Som �llval finns bl.a. mekanisk bakläm, Hardox, ”keps”, olika färgval, vevbar stödfot. TKS1012 10 tons dumpervagn. 5,7m³, innermå� 4,27x2,33m, obromsad, 400/60x15,5” hjul, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag, ledbelysning. Som �llval finns bl.a. spridarläm, mekanisk entreprenadlucka, Hardox i bo� en, 2-hjulsbroms, vevbar stödfot, alterna�v färg, övre lämsats 13,9m3, topplämmar 17m³, olika däckalterna�v, rullkapell m.m. TKS1112 11 tons dumpervagn. 5,7m³, innermå� 4,27x2,33m, 4-hjulsbroms, Hardox i bo� en, hydraulisk entreprenadlucka, 400/60x15,5” hjul, bakre drag, ledbelysning. Som �llval finns bl.a. spridarläm, mekanisk entreprenadlucka, vevbar stödfot, alterna�v färg, övre lämsats 13,9m³, topplämmar 17m³, olika däckalterna�v, rullkapell m.m.

0512-295 50 | info@balaagri.se | www.balaagri.se

Hi� a din närmaste återförsäljare: balaagri.se/af

TKS1412 14 tons dumpervagn. 6,6m³, innermå� 4,95x2,33m, 4-hjulsbroms, Hardox i bo� en, 400/55x22,5” hjul, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag, ledbelysning. Som �llval finns bl.a. spridarläm, vevbar stödfot, alterna�v färg, övre lämsats 16,1m³, topplämmar 19,6m³, olika däckalterna�v, rullkapell m.m TKS1512 samma spec som TKS1412 fast med 500/60x22,5” hjul & 15 tons lastkapacitet.


LÄNNEN & LUNDBERG MULTIMASKINER

FÖR MÄNGDER AV ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Lundberg – nya 40-serien! Flera motoralternativ, låga avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad för ett stort urval av redskapsval. Alla funktioner styrs med CanBus. Det är bara några av fördelarna med nya 40-serien. Givetvis med den äkta Lundbergkänslan, farten och smidigheten bevarad – och utvecklad.

Lännen – nya K-serien Med en enda Lännen multimaskin kan du utföra flera maskiners jobb; t ex inom infrastruktur, kommunalteknik, nät- och linjearbeten och underhåll av järnväg. Multimaskinens effektiva och mångsidiga hydraulsystem med snabba redskapsbyten och löstagbart grävaggregat gör det möjligt att utnyttja ett brett redskapssortiment.

M O B I L I T E T · M Å N G S I D I G H E T · P R O D U K T I V I T E T · M I L J Ö A N S VA R

www.lannentractors.se

MARKNADENS BÄSTA MASKIN MED EXTRA ALLT! DESSUTOM TILL ETT RIKTIGT BRA PRIS... ATLAS 140/160 W SWEDISH EDITION! Exempel på utrustning utöver standard: • • • • • • • •

Dieselvärmare med tidur. Extra kamera på höger sida. Engcon Mig-2 joystick, 6 rullar. Engcon EC219, QS60/QS60 Vision-X Belysningspaket Motvikts- och takbåge Hydrauliskt redskapsfäste, S60 (Götene) Bogserings-drag, gaffeltyp, monterat i schaktbladet. • Centralsmörjning. • Centralsmörjning rototilt • Dubbelverkande och enkelverkande tipputtag bak i undervagnen ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

PMI sjönk till 60,4 i december Smidigt litet skogsekipage med otroligt bra markfrigång – hela 40 cm! Traktor Branson 3100, 30 hk, 4x4, servo, trepunktslyft, hydrauluttag m.m. Griplastarvagn från Kranman, med eller utan 4WD, olika kranalternativ, ramstyrning, vinsch, m.m.

Jordbrovägen 23 • 668 32 ED Tel. 0534-127 00 • www.traktorimport.se

Smålands Traktor namnändrar till Söderberg & Haak Öst

PMI-total sjönk till 60,4 i december, vilket är 2,9 indexenheter lägre än i november. Indexet kvarstår dock på en hög nivå. Sysselsättningen registrerade det största negativa bidraget till PMI-total om 1,3 indexenheter, följt av delindex för orderingången som gav ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter.

PMI-total sjönk till 60,4 i december från 63,3 i november. Samtliga delindex bidrog tillnedgången. Delindexet för sys-

selsättning, som lämnade ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter, hade störst påverkan på nedgången. Trots nedgången avslutar PMI-total 2017 på en stark nivå. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk 1,1 indexenheter till 61,0.

Delindex för produktion blev 62,3, vilket är 2,5 indexenheter lägre än under november månad. Det innebär samtidigt att delindexet fortsätter att noteras över 60-strecket. Under 2017 har delindexet noterats under denna nivå vid endast två tillfällen.

Delindex för sysselsättning sjönk till 56,0 i december, vilket är en nedgång med 6,5indexenheter jämfört med novemberutfallet. Nedgången lämnade ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde noteras till 59,1, vilket är 1,7 indexenheter lägre än föregående beräkning. Trots nedgången konstateras att sysselsättningsutvecklingen inom industrin är expansiv. Delindex för leverantörernas leveranstider noterades till 68,3 i de-

cember. Jämfört med november är det en nedgång med 1,0 indexenheter. Trots minskningen antyder decembervärdet ett starkt efterfrågetryck inom tillverkningsindustrin.

Fakta Inköpschefsindex PMI - (Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.

Smålands Traktor AB, som har anläggningar på Propellervägen, söder om Kalmar Flygplats samt i Frödinge i norra delen av länet, byter nu namn till Söderberg & Haak Öst AB. Namnändringen innebär ingen förändring i verksamheten utan är snarare en följd av att huvudägaren ändrat strategi beträffande sin försäljningsorganisation i landet. Detta innebär att Söderberg & Haak kommer att bli en del av företagsnamnet på de anläggningar där Söderberg & Haak är huvudägare i bolagen. – Vi ser det naturligtvis som en fördel att ingå i Söderberg & Haak-gruppen med den finansiella styrka och övriga synergier det ger, säger Jörgen Bogren, verksamhetsledare och tillika delägare i bolaget.

Persson Invest köper skogsfastighet av Holmen för 100 miljoner kronor Holmen och Persson Invest har tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 miljoner kronor. Med ett skogsinnehav om drygt 1 miljon hektar produktiv skogsmark är Holmen en av landets största skogsägare. – Det här skogsområdet ligger långt från våra industrier och har förhållandevis stora värden utöver skogsbruk. Vår ambition är att återinvestera försäljningsintäkterna i skog närmare vår egen industri, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen. Köpare är Persson Invest, en koncern som omsätter 5,5 miljarder kronor och sedan tidigare innehar 100 000 hektar skogsmark i Jämtlands län. – Vi är glada över att vi med den här affären utökar vårt skogsbestånd inom länet. Det är sällan som fastigheter av den här storleken kommer ut på marknaden, säger Henrik Mårtensson, Skogschef för Persson Invest. Fastigheterna som säljs innehåller 4 400 hektar produktiv skogsmark, varav 2 000 hektar brukas aktivt.

OP System lanserar en kompkatkross från Rubble Master på den svenska marknaden. Den nya kompaktkrossen RM120GO! har en kapacitet på upp till 350 ton per timmer och är Rubble Masters flaggskepp.

Kompaktkross från Rubble Master

RM 120GO! kompaktkross med arbetskapacitet på upp till 350 ton/timme, är RubbleMasters nya flaggskepp.

RM 120GO! är marknadens mest kompakta kross i sin klass, skriver den svenska generalagenten, OP System i ett pressmeddelande.

– Med detta kraftpaket sätter RM en ny standard när det gäller prestanda, enkelt underhåll, effektivitet och innovativ design.

En vibrerande skakinmatning med integrerad försikt (grizzly), ger en jämn inmatning och säkerställer ett ännu mer

homogent slutmaterial. Release-systemet förhindrar blockering inuti krossen.

är dessutom utrustad med metallavskiljare och dammreduceringssystem (vatten).

RM 120GO! har tre olika rotorhastigheter och kan utrustas med 2 eller 4 slaghammare som snabbt och enkelt kan bytas, för olika typer av krossarbeten. Maskinen

Som tillbehör finns RM MS125GO! Siktenhet på 5,5 kvadratmeter. Sikt med återföringsband för överstort material som matas tillbaka till krossen. Även med vindsikt.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

39

Möt en ny bekantskap! FTG skördar­ paket för traktor. I samarbete med Nisula Forest har vi tagit fram kompletta skördarpaket för din traktor. Olika typer av skördaraggregat från stegmatare till rullmatat. Omvänd förarplats i traktorn, bukplåtar och kranfästen. Kontakta oss för ett förslag! För påbyggnation på Valtra traktorer, kontakta Lantmännen Maskin.

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com

Kurser startar hela hösten. boka nu!

Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 .................7 november .........Kalmar Arbete på väg Nivå 3A ................................7 november .........Kalmar² Validering Teleskoplastare ..........................8 november..........Ransta* Esa 14 Tillträde............................................8 november..........Oskarshamn Esa 14 Fackkunnig ......................................8 november..........Oskarshamn Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 ................ 9 november .........Oskarshamn Grävmaskin Utbildning (5 dgr)...............13 nov–22 dec..........Mönsterås Validering Grävmaskin..............................14 november..........Mönsterås* Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2 ...............15 november..........Höör Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U........22 november..........Norrköping Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U........23 november..........Stockholm Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U........29 november .........Göteborg Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U........30 november..........Malmö Grävmaskin & Hjullastare validering...........1 december..........Mönsterås* Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2..................5 december..........Oskarshamn Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U ..........6 december..........Kalmar Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2..................7 december..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U ..........7 december..........Visby Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2................13 december..........Kalmar Arbete på väg Nivå 1 Och Nivå 2....................16 Januari..........Kalmar Arbetsmiljöutbildning Bas-P / Bas-U ............17 Januari..........Norrköping

Arbete på väg, Grävmaskinutbildningar, Elsäkerhetsutbildningar, Maskinförarutbildningar, Arbetsmiljöutbildningar, Truckutbildningar, Byggsäkerhet utbildningar m.m."

010-456 79 00 • info@ophoglunds.se • www.ophoglunds.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

ET! NYH

Fiat Doblo Volymskåp 5 m³

Fiat Doblo Pickup T! Fiat Doblo Pickup

E

NYH

CERTIFIERAD KVALITET • MILJÖ • ARBETSMILJÖ BRANDSKYDD • KOMPETENS

0499-132 40 • 070-727 89 48 • info@abckarossen.com

VIKPLOGAR

Moris grävaggregat finns i tio storlekar. Pris från 45.700:Fraktfritt. Exkl moms

Sprid hela vägens bredd i ett moment - 2,5 - 6,0 m!

SJÄLVlastande SANDSPRIDARE

Pris: 64.900:VP 2.1 .......26.700:VP 2.4.......28.300:VP 2.6.......37.900:VP 2.8.......39.900:VP 3.0.......42.800:VP 3.3.......44.900:VP 3.6.......55.000:VP 4.0.......59.000:Fraktfritt. Moms tillkommer

Fraktfritt. Moms tillkommer

Klaffblad/U-plog 3,7 m Pris 87.000:- Fraktfritt. Exkl moms

Grävaggregaten levereras med kvalitetsventilpaket med fingerlätt manövrering!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri

NU OFFICIELL STRANDSÅTERFÖRSÄLJARE OCH ONLINEPARTNER Temahallen AB

VV

Föreningsgatan 18 • 288 31 Vinslöv Tel 044-33 70 60 www.temahallen.com • mail@temahallen.com

SBS

NORDCERT

10% 539:-/st 10 st 499:-/st 20 st 399:-/st

KÖP FLER!

Plogljus med värmelins

NYHET

1 935:-

LED, Universal, 12-30V DC, 38W, 3600 teoretiska lumen, 2900 faktiska lumen, IP68, E-märkt enligt ECE R112 (Ref: 12,5), R6, R7, helljus, halvljus, positionsljus, blinkers, värmelins. Art. nr 270710

E-MÄRKT

VÄRMELINS

SE HIT!

Arbetsljus med värmelins

LED, 9-36V DC, 40W, 5400 teoretiska lumen, 4752 faktiska lumen, IP68, E-märkt enligt ECE R10, DT-kontakt, värmelins. Art nr. 809021

Tel. 036-658 41 • info@tabergsskylten.com

1 151:-

Fritsla extraljus 9” LED

Storlekar 2–1500 kWA • Europeisk tillverkning • Korta leveranstider • Bra garantier!

2 699:-

LED, 9-33V DC, 50W, 3500 teoretiska lumen, 3000 faktiska lumen, IP68, 9”, E-märkt enligt ECE R10, R112, referenstal: 37,5, positionsljus. Art. nr 270905

Nuuk extraljusramp

Portabla elverk Motorsvets

Stationära elverk öppet & inbyggt

Traktorelverk

Kontakta oss för mer information:

www.marimi.se • Tel. 070-589 51 15 • info@marimi.se

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING

LED, 12-30V DC, 90W, 8100 teoretiska lumen, 6950 faktiska lumen, IP68, Längd: 515mm, E-märkt enligt ECE R10, R112, referenstal 40, DT-kontakt. Art. nr 809114

495:-

Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

STORSÄLJARE!

1 969:Varningsljus slim LED

Planmontage, LED, 1230V DC, orange, 26W, IP67, E-märkt enligt ECE R10, R65. Art nr. 809060

Rock solid E-godkänt backljus LED, 10-33V DC, 17W, 2400 teoretiska lumen, 1750 faktiska lumen, IP68. Art. nr 8090-1750BADR

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se

41

EXTRA RABATT PÅ ALLT FRÅN STRANDS (STYCKPRISER)

Arbetsljus/backljus

LED, 12-32V DC, 25W, 3040 teoretiska lumen, 2200 faktiska lumen, DT-kontakt Art. nr 908517

2018

1 451:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

www.blys.se | 0510-22 921


42

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Massaveden visar en tudelad marknad. Positionskriget om massaveden fortsätter på flera olika fronter runt om i landet.

Foto: Per Eriksson

Tudelad massavedsmarknad

Positionskriget om massaveden fortsätter på flera olika fronter runt om i landet och även runt Östersjön. Det skriver Danske Bank i ett nyhetsbrev. I södra Sverige är signalerna tydliga om en mycket tight situation för massaved. Södras nya Väröanläggning går för fullt och behöver matas med nya volymer, investeringar i Mörrum höjer förbrukningen och ovanpå detta en högre förbrukning av klentimmer. Södra har höjt massavedspriset i två omgångar till 320 kr/ m3fub. – Alla konkurrenter har inte följt med på Södras höjning men här tror vi det blir en utjämning inom den närmaste tiden. Det blir för svårt att hålla emot som köpare i denna marknad, säger Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske Bank Markets Sverige. I Mellansverige är upplevelsen att det inte är någon massavedsbrist, men heller inte något

” Det blir för svårt att hålla emot som köpare i denna marknad.”

Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske Bank.

överskott. Det speciella i denna marknad är att vi har ett tydligt tvåprissystem. Mellanskog, Holmen, med flera höjde barrmassavedspriset redan i somras medan Stora Enso, BillerudKorsnäs och några andra aktörer inte har höjt. I norra Sverige är marknadssituationen också balanserad för barrmassaveden samtidigt som denna marknad kommer sluka betydligt mycket mer massaved inom en snar framtid. – Även här har vi en liknande situation med en tudelad prissättning. Här har dock prisskillnaden inte varit aktuell så länge som i Mellansverige. SCA och någon mer aktör håller emot medan Norrskog, Norra Skogsägarna, Holmen, med flera har höjt och ligger nu 20–40 kr/ m3fub högre än SCAs prislista. Vår bedömning är att vi här kan få vänta med en utjämning till dess SCA basunerar ut starten för den nya Östrandsanläggningen säger Oskar Lindström avslutningsvis.

Case Construction Equipment har fått det prestigefyllda designpriset ”Good Design” från Chicago Athenaeum: Arkitekt- och designmuseet och European Center for Architecture Art Design och Urban Studies.

Prestigefyllt designpris till Case

Case Construction Equipment har erhållit designpriset Good Design för G-serien hjullastare av Chicago Athenaeum: Arkitektur- och designmuseet och European Center for Architecture Art Design och Urban Studies.

Av de tusentals förslag som skickades in av världens ledande maskintillverkare och industriteknikföretag var det Case G-serien som erhöll det pristigefyllda designpriset ”Good Design” av Chicago Athenaeum och European Center for Architecture Art Design

och Urban Studies. Som vinnare av priset är Case G-serien hjullastare nu en del av museets permanenta designsamling.

– I konkurrens mot de allra bästa i världen blev Case G-serien en vinnare. Den här prestigefyllda priset blir kronan på verket för Cases hjullastares

”Det här priset blir kronan på verket för Cases hjullastares långa historia.”

Carl Gustav Göransson varumärkeschef för Case Construction Equipment på CNH Industries.

långa historia samtidigt som vi förbereder produktsegmentets 60-års jubileum nästa år, säger Carl Gustav Göransson, direktör för CNH-koncernens segment inom entreprenadmaskiner, och varumärkeschef för Case Construction Equipment och New Holland Construction.

Med G-serien hjullastare har Case arbetat mycket på att förbättra förarmiljön både vad gäller komfort, säkerhet, kontroller och gränssnitt. Målet har varit att skapa en intuitiv och lättanvänd förarmiljö som påminner om en personbil men med industri-

ella prestanda. – Den nya vindrutan som ger en fri panoramasikt framåt, flera konvexa backspeglar och en smal motorhuv tar runtomsikten till en ny nivå i G-serien, fortsätter Carl Gustav Göransson. Hytten är utformad för att maximera utrymmet för föraren. Det ergonomiskt utformade styrpaketet ger en symmetrisk driftsstation för att styra lastfunktioner och maskinstyrning, vilket ska minska trötthet, särskilt vid repeterande manövrar skriver Case i ett pressmeddelande.

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON! • Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera. Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

43

Nu även återförsäljare för Case!

Doosan 140LC.....................2012 ATiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, schaktblad.

Doosan DX140LCR-5 ..........2018 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Hyundai 55W-7 ...................2008 5300 tim, S45, Engcon EC10 med grip (propstyrd), C-smörjning,

Doosan DX60R....................2013 2500 tim, Stållarv, Fäste S40, Engcon ec206 ny, Svab L8 spakar.

Case 621G ...........................2018 Fabriksy maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

Doosan DX85R-3 ...............2018 Fabriksny maskin! Utrustas efter kundens önskemål.

EFFEKTIV BRÄNSLEEKONOMI

Vinterutrusta din maskin hos oss! Vi har redskapen från branschens ledande leverantörer:

Återförsäljare för: Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans. Uthyrning & försäljning.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

()

Oslagbar kraft, robusta och bränsleeffektiva dieselmotorer för industriellt bruk. Skapade för att klara tuffa miljöer och samtidigt lätta att installera, använda och underhålla. Det är Volvo Penta. Ett kraftfullt partnerskap du kan lita på hela vägen från ritbordet till hela motorns operativa livslängd. Snabb tillgänglighet till support, service och reservdelar vart du än är. Hitta din närmaste auktoriserade återförsäljare på www.volvopenta.com Håll dig uppdaterad med hjälp av vår blogg – Professional Power – där du kan ta del av tips, kunskap, teknik och andra nyheter – nordicblog.volvopenta.com Välkommen till vår blogg för Norden och Baltikum – Professional Power.

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!

NORDICBLOG.VOLVOPENTA.COM


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Svarvverktyg Dragkraft 1400/1700/2200 kp. Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

För slitna bulthål 38–105 mm (150 mm)

Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

35 år på marknaden! Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

Box 1-16 — mätdon, svarvaxel 1500 mm. Pris 12.900:800-1500W

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärkare. El prop. Kranventil max�öde 100 L

Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

Martinssons Mek 387 93 Borgholm Tel. 0485-56 10 56

www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

DUNDER Byggnationer Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö.

Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp. Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

MOBILA ARBORRVERK WS

serien är den perfekta maskinen för att..

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL Behandlades med Bio-Protect 2 under 2016

..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

..

Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

Hur gor du med din diesel?


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

45

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO

Ragn-Sells säkerhetssatsning minskar drastiskt antalet arbetsplatsolyckor. 2015 hade man 64 anmälda arbetsskador per år. 2017 var siffran 22. Samtidigt har antalet allvarliga arbetsplatsolyckor minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017. 51 stycken 2012 till 17 under 2017. 51 stycken 2012 till 17 under 2017.

Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

Säkerhetssatsning som bär frukt –Det är en laginsats som står bakom de fina resultaten, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells AB. 2015 var antalet arbetsskador och arbetso-

lyckor för många enligt Ragn-Sellsledningen. Säkerhetssatsningen Safety first initierades för att se över arbetsmiljön och minska antalet skador och olyckor.

policys, rutiner och instruktioner om vi inte arbetar med våra beteenden, attityder och värderingar. Därför har samverkan, förtroendefullt samarbete, transparens, information och kommunikation varit viktiga grundstenar under arbetets gång. Att öka medvetenheten och förståelsen för att säkerheten är allas ansvar, varje dag, säger Sofia Blomdal.

”Att öka medvetenheten och förståelsen för säkerheten är allas ansvar.”

–Olyckor på arbetsplatsen är tragiska, ofta onödiga och innebär mycket lidande för den enskilde individen. Det vi framförallt behövde jobba med var en förändring av vår säkerhetskultur. Det räcker inte att vi har

Mellan 2012 till 2015 rapporterade Ragn-Sells i snitt ca 65 arbetsskador per år till Arbetsmiljöverket. 2016 blev det 49 anmälda skador och 2017 så har den siffran mer än halverats till 22. Även antalet anmälda allvarliga

Safety first, så heter Ragn-Sells säkerhetssatsning som initierades 2015. Då hade man 64 anmälda arbetsskador per år. 2017 var siffran 22. Samtidigt har antalet allvarliga arbetsplatsolyckor minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017.

Sofia Blomdahl arbetsmiljöchef på Rangs-Sells.

arbetsolyckor har minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017. –Det är mycket högre riskmedvetenhet bland personalen sedan vi fick till den här attitydförändringen som Safety first bidragit med. Man tänker på ett annat sätt och företagskulturen kring säkerhet och arbetsmiljö har förändrats till det bättre, säger Håkan Bolk, skyddsombud och miljöarbetare. –2015 hade vi 187 inrapporterade avvikelser och förra året, 2017, hade vi 811. Det är en positiv utveckling och genom att alla bidrar med data, avslutar Sofia Blomdahl.

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

NÄR DETALJERNA AVGÖR Waldungkärran 7 ton .........2017 Schaeff TL 80 Demokörd...2017 Lännen 8600E 7800 tim .....2007 Vagnsstyrning ,hydr. lucka. 3:e funkt., lastarmsfjädring m.m. Engcon EC10 S45 med grip, L8

Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden.

Järnvägsmaskin!

Finnskogsvalsen är e� svensk�llverkat matarhjul med op�malt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi.

ÖKT

TS PATEN

Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TW 110 RAIL.........2017 Terex TC 50 ........................2015 12930 tim. Järnvägsmaskin, omgående lev! 300 tim

Marknadens bästa maskin med extra allt!

Finnskogsvalsen Variable Offset Nu lanserar vi matarhjul med variabel offset för alla fyrhjulsdrivna skördaraggregat. Med variabel offset hålls stammarna all�d mi� på hjulet, oavse� dimension.

Svensk� llverkade matarhjul av högsta kvalitet � ll rä� pris!

Canycom S 100 .............2004 Självlastande minidumper, vikt 1 000 kg. 65.000:-

HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

• Hydraulisk förlängning av inmatarbord • Magnetavskiljare • Robsondrift • Fjärrkontroll • Centralsmörning • Vändbar fläkt • Hydrauliska stödben

• Extra bränsletank • Arbetsbelysning • Hydrauisk axelutdragning • Larvgående

Nu har vi fyllt lagret med katalysatorer

Till Scania, Volvo mfl. För mer information ring Oskar eller Gert-Owe! • Avgasdelar • Bromsdelar • Elutrustning • Filter • Fjäderpaket • Flakstolpar • Karosseridelar • Kraftöverföring • Motorer • Motordelar • VBG

www.brorsson.se Krossar • Kompostvändare • Trumsiktar • Paketeringsmaskiner Snabbgående- och långsamtgående krossar • Även begagnat!

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mob. 070-744 56 66, 070-637 36 29 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

VB Maskiner AB • Tel. 0950-126 71 Tommy Nilsson 070-350 52 02 tommy.nilsson@vbmaskiner.com

www.vbmaskiner.com

Kvarnarpsvägen 1 • 575 36 Eksjö 0381-170 35 • order@brorsson.se www.brorsson.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Batterier för alla fordon: • Entreprenadmaskiner • Skogsmaskiner • Lastbilar • Truckar • Marin/fritid/ATV • Personbilar www.battericentralen.se • Tel 0451-109 16 • E-post info@battericentralen.se • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

ÖKA SÄKERHETEN För chaufförer, medtrafikanter och last!

RotoGrip Automatkätting BevoGrip Sandspridare

Nytt komplett program av sandspridare och automatkätting för ett bättre väggrepp på hala vintervägar. Båda produkterna har marknadens lägsta egenvikt.

För mer information kontakta Olof Gustafsson, tel. 070-609 53 93

Smart dock har rekryterat tre nya medarbetare till supportavdelningen. Från vänster: Andreas Hansen, Brede Barosen och Marie Johansen.

SmartDok utökar supportavdelningen SmartDok är en eftertraktad arbetsgivare. När företaget sökte personal till supportavdelningen i Norge var antalet sökande rekordstort. Till sist var det Andreas Hansen, Brede Barosen och Marie Johansen som drog det längsta strået. – Innan jag började arbeta på Smartdok arbetade

jag hos Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS i Alta, säger Andreas Hansen och fortsätter: – Jag tyckte SmartDok verkade spännande eftersom jag med min erfarenhet kan se systemet ur ett kundperspektiv. Jag är också mycket intresserad av data och elektronik. Brede Barosen kommer från elektronikindustrin och har under de senaste

åren arbetat som chef för telekom och data hos Power in Alta. Marie Johansen har de senaste fem åren arbetat som kundkonsult på Nornett. – Jag tycker SmartDok verkar vara ett spännande företag i en stark tillväxtfas. Dessutom med lokal anknytning, säger Marie Johansson

2018

47


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Skogsägande mer livsstil än levebröd Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren till skogsfastigheten.

Trots detta är det svårt att tala om en ”ny” typ av skogsägare, visar forskare i en ny bok kring ägande och användning av skog. En större andel skogsägare än tidigare bor i en annan kommun än den skogsfastigheten finns i, men lever och verkar på båda platserna. Skogsägare som nyligen ärvt eller köpt sin skogsfastighet är generellt yngre än de som ägt ett tag. De nya skogsägarna är också oftare kvinnor, bor längre ifrån sin fastighet, har högre inkomst samt högre utbildningsnivå och är i mindre utsträckning beroende av skogen som inkomst. Detta innebär att det som tidigare var nödvändigt levebröd blir mer av en livsstil. Familjegårdar blir fritidshus och skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning blir fritidsintressen i högre grad. Traditioner och fastigheter knyter därmed den stadsboende skogsägaren till en landsbygd. Forskarna menar att det därför blir svårt att

”En skogsägare identifierar sig sällan som bara skogsägare.”

Carina Keskitalo redaktör, Sveriges lantbruksuniversitet.

dra slutsatser om skogs ägarnas preferenser och handlande utifrån var de bor. Uppdelningen mellan stad och landsbygd för att förstå skogägarskapet visar sig också ha liten relevans. Enligt forskarna i boken går det alltså inte tala om en ”ny” typ av skogsägare utan mer om större variationer inom den gruppen. Skogsägare balanserar bland annat i större utsträckning olika typer av värden kopplat till sin skog som till exempel ekologiska, produktionsorienterade och sociala värden. – En skogsägare identifierar sig sällan som bara skogsägare och ibland inte alls som skogsägare. För snäva beskrivningar av skogsägare försvårar därför möjligheten att förstå deras synsätt och beteenden. Förändringarna i värderingar och attityder bland skogsägare och var de bor eller känner sig hemma har hittills däremot inte påverkat hur dessa brukar sin skog nämnvärt. Skogen brukas fortfarande på likartat sätt som tidigare, säger Carina Keskitalo, redaktör för boken Globalisation and change in forest ownership and forest use.

Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren till skogsfastigheten.

Foto: Per Eriksson

En skogsägare identifierar sig sällan som bara skogsägare och ibland inte alls som skogsägare. På sikt kan förändringarna innebära att skogsägarföreningar och andra skogliga organisationer behöver se över hur de informerar och erbjuder råd när det kommer till skogsbruk eller skogsskötsel utifrån skogsägarnas utökade intressen. Det menar forskarna i en ny bok om skogsägande.

Foto: Per Eriksson

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

HYPRO 755 Traktorprocessor

HYPRO 755 HB Hjulburen traktorprocessor

HYPRO FG45FA Fällgrip

HYPRO 450 XL Traktorprocessor

2018

HYPRO 300 Gallringsprocessor

Vermeer Viking - din officiella Vermeer leverantör Sverige Parkgatan 15 D 69633 Askersund +46 583 75 74 75

Norge Storgaten 23D 1850 Mysen +47 920 385 11

www.vermeerviking.com info@vermeerviking.com

49


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Sture satsade på begagnad Logset När skogsentreprenören Sture Nygård från Lovisa, 9 mil öster om Helsingfors skulle köpa ny skördare föll valet på en begagnad Logset 5H Titan. – Maskinen är välskött och vi har redan hunnit avverka 1000 kubikmeter virke med den, säger Sture Nygårds.

Logset 5H Titan skördaren från 2010 är nu i Lovisatrakten hos sin tredje ägare Sture Nygård. Han köpte maskinen begagnad hösten 2017 och har hittills hunnit avverka cirka 1 000 kubikmeter virke med den. – Hittills har skördaren har fungerat verkligen

”Det märks att Logset sköter om sina maskiner och att alla på företaget jobbar åt samma håll,”

Sture Nygård skogsentrprenör och vd för företaget M&S Nygård AS.

bra. Det märks tydligt att Logset sköter om sina maskiner och att alla som arbetar på företaget drar åt samma håll, säger Sture Nygård. Hans företag M&S Nygård OY har köpt begagnade skogsmaskiner förr. Sture Nygård har bland annat kört med mindre skördare tidigare. – Nu ville jag ha en lite större skördare som klarar av steniga områden, men som ändå är avsedd för gallring, berättar han. Då denna Logset 5H Titan skördare blev till salu hade den för Sture Nygårds behov, fel skördaraggregat. Det löste sig snabbt genom att Logset

Skogsarbetare lever farligt på jobbet. Enligt amerikansk statistik är det 39 gånger farligare att jobba i skogen än det genomsnittliga arbetet i USA.

Foto: Skogskunskap.

Amerikanska skogsarbetare lever farligt på jobbet

Logset 5H Titan skördaren från 2010 är nu i Lovisatrakten hos sin tredje ägare Sture Nygård. Han köpte maskinen begagnad hösten 2017 och har hittills hunnit avverka ca 1 000 m3 virke med den.

Foto: Logset

bytte ut skördaraggregatet till ett begagnat Logset TH45 aggregat. – Jag har svårt att köpa något jag inte känner till från tidigare. Då skördaren kom till mig fick jag handledning i hur den

skulle köras och efter det blev det affär. Logsets servicepersonal som besökt mig senare för att fixa något på maskinen har varit väldigt professionella och skött sitt arbete väl, säger Sture Nygård avslutningsvis.

Baserat på yrkesmässig dödlighet är skogsarbete det farligaste jobbet i USA och cirka 39 gånger farligare än det typiska jobbet. Skogsarbete är fysiskt mycket krävande och arbetsplatsen är främst utomhus och ofta i avlägsna områden, långt ifrån medicinsk hjälp. Den vanligaste olyckan är när en arbetare träffas av ett föremål, till exempel ett träd eller en fallande gren. Skogsarbetare hanterar dessutom farliga maskiner som motor- och röjsågar. Enligt de senaste uppgifterna från presidiet för arbetsstatistik dog 67 skogsarbetare på jobbet år 2015. Medan fler lastbilsförare (885) och bönder (252) dog det året. Medan de var i tjänst hade skogsarbetare det högsta antalet dödsfall per 100 000 arbetstagare: 132,7. Det är mer än dubbelt som den näst högsta yrkeskategorin, fiskare, med 54,8 dödsfall per 100 000 arbetare. Det amerikanska genomsnittet är som referens 3,4 på 100 000 vilket gör skogsarbetare 39 gånger farligare än det genomsnittliga arbetet i USA, skriver sajten 24/7 Wallstreet.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

Plogvägen 10 | 467 40 Grästorp | Tel. 070-242 22 65 | gustav@vatermaskin.se | www.vanermaskin.se

2018

51


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN I ANNONSSAMARBETE MED NKM MASKINHANDEL AB

NKM löser problem med hjälp av digital trådlös teknik Många fordon och maskiner är idag utrustade med kameror i form av t.ex en backkamera som i en monitor visar vyer som kan vara omöjliga att övervaka från förarens plats. Det finns dock många situationer där en traditionell kamera inte räcker till - bland annat där det saknas ström i området man vill bevaka. Exempel är större gaffeltruckar, mobila kranar och tornkranar. Dessa kameror har tidigare varit både dyra och komplicerade. Med Flexview löser vi alla

”Flexview är i grunden en trådlös digital kamera med IP-klassning som har egen strömförsörning.”

Albert Byström chef och produktansvarig på NKM Maskinhandel AB i Husum.

dessa problem och mer, säger Albert Byström, chef och produktansvarig hos NKM AB om företagets produkt Supravision Flexview. Här lanserar Supravision ett system som effektivt kan ”följa lasset” med information till kranföraren direkt i monitorn. Hela systemet bygger på välbeprövade komponenter från Supravision och Makita. I stället för kamera med zoom bygger detta på en batteridrift av överföringstransmittern och kameran med mörkersyn och värme placerad

direkt ute på Vad är Flexview? – Flexview är i grunden en trådlös digital kamera med IP-klassning som har egen strömförsörning och förstärkt sändare vilket ger bra bild även vid avlägsna monteringar, t.ex 50-100 meter på en tornkran. Till kameran ansluts ett kraftfullt Lithium-batteripack som enligt företaget ska klara en hel arbetsdag, även vid bitande kyla. Albert Byström förklarar vidare: – Både batteripack och kamera har vardera en kraftig magnet som gör att man kan placera kamera och batteripack nästan vart som helst. Det låter som en liten detalj men innebär i praktiken att det inte är någon installation att tala om – tvärtom handlar det om att veta

vart man vill ha kameran och så gör magneten resten. Företaget som har sitt säte i Husum, strax norr om Örnsköldsvik säger att intresset har varit mycket stort och att man nyligen levererat ett 50-tal system till en stor chokladtillverkare i söder. – De provade vårt system en vecka och kort därefter fick vi ordern. De menade att de aldrig sett ett så effektivt och enkelt kamerasystem, säger Albert Byström som varit huvudinnovatör i projektet. Den som är ytterligare intresserad av Flexview kan besöka företagets hemsida, www.maskinhandel.com

Flexview är i grunden en trådlös digital kamera med IP-klassning som har egen strömförsörning och förstärkt sändare vilket ger bra bild även vid avlägsna monteringar.

Konstruktion, anpassning, installation, service- och reparationsarbeten av transportband, transportörstillbehör samt industrigummi – Det är vad vi är bäst på! Vi har kompletta transportörlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transportband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar m.m.

BRÅB

Box 188, 616 25 ÅBY Tel 011-36 95 15 • Fax 011-36 95 11 info@brabo.se www.brabo.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

53

Ågårdsvägen 17 • 342 32 Alvesta Tel 0472-146 63 kjell@bsmverkstad.se • www.bsmverkstad.se

Förarstol Mekanisk Pneumatisk

3.995:4.995:-

1 års materialgaranti mot fabrikationsfel Frakt och moms tillkommer.

Saxlyft 3 ton med hjul, 380 V

14.000:Billyft 2 pelare 3,5 ton

Tel: 0660-820 67 • 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se

10.900:-

Skogs- och grävmaskinsmattor Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

TJÄRAN PÅ VÄGGEN ETT MINNE BLOTT MED YTFRÄSEN YTF 420 ÄR PROBLEMET LÖST!

PERFEKT VID G! GRUNDISOLERIN

Redskapet r e som ersätt , arbetsam ning rttag manuell bo på av tjära r! husgrunde

MFASWDEDEENBABY YT

YTF 420

Levereras med fäste S40, S45, S50 och S60. Övriga fästen går att beställa. YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade den 17 januari för att grot och tallolja även i fortsättningen ska kunna definieras som förnybara bränslen. Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som stamved och stubbar. Foto: Per Eriksson

Grot och tallolja fick grönt ljus i EU-parlamentet En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen för att grot och tallolja även i fortsättningen ska kunna definieras som förnybara bränslen. – Vi vann ALLT i omröstningen om förnyelsebar energi från skogen. Allt från svenska skogar accepteras som förnybart i Europa, twittrar svensk ledamoten Christofer Fjellner (M).

slag mot de stora investeringar i talloljan som gjorts i Sverige. Dessutom fanns ett starkt stöd för att inte tillåta grot användas till framställning av biobränslen, skriver Upsala Nya Tidning.

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. Det innebär att

Från svensk och finsk

vi kan tillämpa vår egen skogslagstiftning för att garantera att våra biobränslen inte har negativ miljöpåverkan. I biobränslestriden har en majoritet i parlamentets miljöutskott inte velat räkna tallolja som biobränsle, vilket skulle blivit ett hårt

”Jag lyckades tidigt få min egen partigrupp att inta en positiv hållning i skogsfrågorna.” Christoffer Fjellner EU-parlamentariker för Moderaterna.

sida har mycket arbeta lagts på att övertyga framförallt britter och holländare om att skogsnäringen inte går ut på att göra sågtimmer till bränslen. – Ända sedan förhandlingarna om reglerna om förnybart startade har skogen stått i centrum. Jag lyckades tidigt att få min egen partigrupp att inta en positiv hållning i skogsfrågorna. Samma sak gäller för grödobaserade drivmedel – konventionella biodrivmedel. Tack vare en kompromiss mellan min partigrupp

EPP och Socialdemokraternas och Liberalernas partigrupper behåller vi begränsningen av andelen grödobaserade biobränslen till sju procent, säger EU-parlamentarikern (M) Christofer Fjellner. – De som arbetar med bioenergi från skogsbruket kan känna sig lite lugnare. Men de som vill producera biobränslen från åkermark motarbetas. Så kan man sammanfatta resultatet för vår bransch av omröstningen i EUparlamentet. Men inget är klart förrän allt är klart,

och först efter att man genomfört förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen vet vi slutresultatet. Vi kan fortfarande påverka för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar. Centerns Fredrick Federley är också mycket nöjd. – Vi var uppriktigt oroliga för talloljan, men vi fick en bred uppslutning. Det har gått över förväntan på alla punkter, säger Fredrick Federley i en kommentar.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

55

• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

Sveavibra III – när du vill ha full e�ekt! Tippvibratorn som skakar alla flak – ordentligt! Hos oss hittar du vibratorer för alla tillämpningar!

Utbildningsservice i Sverige AB

mail@sveadiesel.se

www.sveadiesel.se

Tel. 08-764 66 10


56

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Nu startar JCB produktionen av dumprar Den första i en rad nya JCB-dumprar rullar nu av det brittiska maskinföretagets produktionslinje – inklusive den unika Hi-Viz-modellen. JCB tillkännagav planerna på att tillverka sitt eget sortiment av den dumprar förra året och produktionen pågår nu för fullt på fabriken i Rocester, Staffordshire, vilket dessutom skapar 70 nya jobb under de kommande tolv månaderna. Utbudet som nu lanseras inkluderar den innovativa 7-tonaren JCB 7T-1 Front Tip Hi-Viz som enligt uppgift i första hand är designad för att minska olyckorna med dumprar på byggarbetsplatser. JCB Hi-Viz uppfyller den senaste säkerhetslagstiftningen, inklusive ISO 5006: 2017 och EN474. Den ingår i en lineup med totalt nio dumpermodeller från ett till nio ton. Den största marknaden för dumprar upp till nio ton är Storbritannien och Irland följt av Frankrike. – Vi är glada över att få

lansera ett helt nytt sortiment av JCB-dumprar, vilket kommer att ge branschen säkrare arbetsplatser, säger Richard Butler, ansvarig för dumprar hos JCB och fortsätter: – Reaktionen på lanseringen av detta nya sortiment har varit exceptionellt och maskinerna kommer premiärvisas i JCB:s monter på mässan Executive Hire Show på The Ricoh Arena i Coventry den 7–8 februari. JCB 7T-1 Front Tip HiViz-modellen har en låg lasthöjd och unik design som ger förbättrad runt-

omsikt, samtidigt som en längre hjulbas och lägre tyngdpunkt ökar stabiliteten. Operatörsskyddet säkerställs genom en hytt som utrustats med ett integrerat skyddssystem, vilket möjliggör att operatören kan stanna i hytten medan dumpern lastas, skriver JCB i ett pressmeddelande.

”Vi är glada över att få lansera ett helt nytt sortiment av JCBdumprar.” Richard Butler ansvarig för dumprar hos JCB.

Den första i en rad nya JCB-dumprar rullar nu av det brittiska maskinföretagets produktionslinje – inklusive den unika Hi-Viz-modellen. Maskinerna kommer premiärvisas i JCB:s monter på mässan Executive Hire Show på The Ricoh Arena i Coventry den 7–8 februari.

ÖKA DINA FRIA VIKTER.

ZD4 – SNYGG, SMART, LÄTT.

MED 650 KILO LÄTTARE FLAK LÄMNAR ZD4 MER LASTVIKT TILL DIG.

ZETTERBERGS.SE

w ww ww w ... s sw we em ma as s ... c co om m w w w s w e m a s c o m Lennart Lennart A Arrrell ell Lennart A ell 0240-799 65 0240-799 65 0240-799 65 Peter Svensson Peter Svensson Peter Svensson 0240-799 68 0240-799 68 0240-799 68 Carina Dahlström Carina Dahlström Dahlström Carina 0240-799 64 0240-799 64 0240-799 64

Johan Nordlund 0240-47 91 90

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Leverantör Leverantör av av slitgods slitgods & & reservdelar reservdelar

HELDELHEL- OCH OCH DELRENOVERING AV KROSSAR HEL- OCH RENOVERING AVDELKROSSAR RENOVERING AV KROSSAR

Normansväg Normansväg 2, 2, 771 771 94 94 Ludvika Ludvika Normansväg 2, 771 94 Ludvika

0240-376 0240-376 10 10 0240-376 10

info@swemas.com info@swemas.com info@swemas.com

Reservdelslager Reservdelslager iii Bålsta Bålsta Reservdelslager Bålsta


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

NC Skogsagri Lastyta 10 meter 30 tons lastkapacitet Lasthöjd 500 mm

NC Traktordragen Maskintrailer 7, 16, 22 o 28 ton Hydrauliska bromsar Tandem o tridemutförande Fjädrande dragstång Fjäderassisterande ramper

Olofssons i Syd AB Giselsbergsv. 246-8, 374 50 Asarum, Duveryds industriområde info@oisyd.se | 0454-32 12 40 | www.oisyd.se

– FÖR ATT SE OCH SYNAS

Stockbovägen 11 G • 820 41 Färila Tel 0651-214 62 • order@mittx.se

www.mittx.se

57


58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

Nitton 793F tipptruckar ska byggas om till att bli helt självkörande i gruvjätten Rio Tintos gruvor i Australien.

Gruvjätte satsar på självkörande truckar

Caterpillar och gruvbolaget Rio Tinto har skivit under ett avtal om att bygga om nitton Cat 793F tipptruckar till att bli självkörande (autonoma) i en gruva i västra Australien. Caterpillar ska också installera Cat Command programvara för transport i den självkörande tipptruckflottan. De första tipptruckarna kommer byggas om i början av detta året och alla nitton ska vara färdiga i slutet av 2019. Mellan ombyggnationerna och driftstarten ska både Caterpillar och Cat-återförsäljaren Westrac ha en omfattande genomgång av systemet. – Vi är tacksamma för möjligheten att samarbeta med Rio Tinto i omställningen av deras första självkörande transportsystem. Tillsammans med Westrac ser vi fram emot att hjälpa Rio Tinto med förberedelserna för sina operationer med vårt utprövade teknologi, säger Jean Savage, vice vd med ansvar för Surface Mining & Technology Division avslutningsvis.

2017 framgångsrikt byggår i Uppsala

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet hade kommunen beviljat bygglov för 4 232 bostäder. En fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor. Det är tre procentenheter bättre är 2016. För att möta de stora behoven och viljan att bygga i Uppsala har kommunens bygglovsenhet genomfört en rad förändringar. Bland annat har verksamheten kunnat satsa rejält på sitt kvalitets- och effektivitetsarbete de senaste åren. Under året har fokus lagts på arbete i olika referensgrupper, förbättrade rutiner har utarbetats och personalnivån ligger i dag stabilt på cirka 70 medarbetare. Den genomsnittliga handläggningstiden per ärende har minskat från 3,2 till 2,8 veckor. Under den senaste månaden har det rapporterats om en nedgång på bostadsmarknaden och sjunkande priser på bostadsrätter. – Det är inget som har märkts av i form av ett minskat antal bygglovsansökningar. Däremot ser vi att byggherrar är mer eftertänksamma och skruvar mer på projekten än tidigare. Det är välkommet då vi vill se en ökad andel billigare lägenheter som fler har råd med, säger Erik Pelling, (S), ordförande i planoch byggnadsnämnden.

Samstämmigheten bland sågverkscheferna är öronbedövande. Det går bra just nu. De allra flesta marknader för sågade trävaror är mycket bra och växer fortfarande.

Högtryck på sågverken

Trävarorna är glödheta nu när nästan alla marknader är uppåt. I USA handlas trävaror till rekordpriser. Kina ökar trävaruimporten med 2 procent i månaden och brädor för pallvirke är hårdvaluta när Europas industri skruvar upp farten.

Den cykliska sågverkssektorn har varit inne i en prisuppgång som redan varat i 21 månader. Historiska cykler talar för en snar vändning, skriver Danske Bank i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. De allra flesta marknader för sågade trävaror är mycket bra och växer

fortfarande. Priserna på världens största trävarumarknad USA är på historiska rekordnivåer, Kina ökar trävaruimporten med remarkabla 2 procent i månaden. I nuläget är det enkelt att radda upp exempel på att allt ser väldigt bra ut. Är då trävarumarknaden inne i en supercykel eller

” Om detta inte är en supercykel så lever sågverken redan på lånad tid.”

Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske Bank Markets Sverige.

ligger vändningen bakom hörnet? – Sågade trävaror är en mycket cyklisk bransch med snabba konjunkturuppgångar och lika snabba ras. Från 1980 har vi haft sex stycken tydliga konjunkturuppgångar med efterföljande fall och vi är nu inne i en sjunde. Det sägs ofta att sågverkens konjunkturuppgångar ligger runt 12–16 månader. Faktum är dock att uppgångsperiodernas längd har varierat ganska mycket, säger Oskar Lindström Skogsanalytiker på Danske Bank. Sedan 1980 har vi haft tre prisuppgångar på trävaror som varat längre

än 25 månader. Det bör nämnas att två av dessa föregicks av extrema penningpolitiska åtgärder, som devalveringar och flytande kronkurs. Den tredje var den så kallade superkonjunkturen mellan 2005 och 2007 som slutade med finanskrisen. De övriga tre uppgångarna varierade mellan 12 och 17 månader. – Nuvarande uppgång har hittills hållit i sig i hela 21 månader. Om detta då inte är en supercykel så lever sågverken redan på lånad tid om vi får tro att historien upprepar sig, säger Oskar Lindström avslutningsvis. PER ERIKSSON per@anlaggningsvarlden.se

Förnyad skogsforskning på Mittuniversitetet Mittuniversitetet bedriver ett förändringsarbete med målet att förnya forskningen vid sitt skogsindustriella forskningscentrum FSCN.

Som stöd för detta får man nu finansiering som bland annat leder till rekrytering av nya, internationella experter och samarbete med kinesiska

och amerikanska forskare. Ett långsiktigt förändringsarbete har pågått vid Mittuniversitetet sedan 2013 med målet att bättre stödja industriell transformation och förnyelse inom svensk skogsindustri. Genom forskningscentrum FSCN har Mittuniversitetet varit och fortsätter att vara en av Sveriges

starkaste forskningsmiljöer för skogsindustriell forskning och samverkan. − Mer än hälften av FSCNs finansiering beslutas av externa finansiärer och det krävs mycket uthålligt arbete för att möta deras olika krav. Därför är det glädjande att FSCN nu får ekonomiskt stöd för några år framåt, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet.

Tillväxtverket beviljar 9,6 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond till forskning och verksamhetsutveckling vid Mittuniversitetet. Finansieringen sträcker sig över fyra år. Man får också finansiellt stöd från Landstinget Västernorrland med 3,7 miljoner kronor. En lång rad företag medverkar i projekten.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

SWEPOS

Hitachi ZX85US-5

Monobom, vikt cirka. 9 ton

Utrustad med Arbro 350 stegmatare! Arbro 350 är en stegmatad gallringsskördare för grävmaskiner. Arbro 350S fäller, kvistar och apterar. Aggregatet har en fällningsdiameter på cirka 400 millimeter. Kvistningsdiametern är mellan 40 och 300 millimeter.

Utrustas efter kundens önskemål: stållarv med gummiplattor, gummilarv, valfri tiltrotator, centralsmörjning, dieselvärmare, backkameror, skopor m.m.

E!

LL TILLFÄ

Hitachi ZX130LCN 2017 Cirka 14 ton. ”Kanonpris!”

Bo André 0150-785 15 • 070-418 26 10 • bo@entreprenad.info

59


60

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

BUSKRÖJARE

2018

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

PROFFS PÅ

Huggknivar och motstål Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser!

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Montabert SilverClip: • För maskiner 0,7-12 ton

2 ÅRS

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

GARANTI

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

LASTBILSDELAR

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se

LASTMASKINER

Försäljning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

DIESELMOTORER

Vi reparerar alla märken Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Etablerat 1943

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

CE 1978 ARDER SIN HITTING H

KROSSNING & SORTERING

The engineCompany Dieselmotorer, service reservdelar Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Århus

FORDONSTVÄTTAR

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

Auktoriserade för:

CREATIVE TECHNOLOGY

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.com

PUMPAR

På vägen sedan 1919

www.svenskanarko.com

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

H Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

PUMPAR!

HYR AV OSS! Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

FÄSTEN

www.gruskungen.se LASTRAMPER

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt BM-fästen | Grindfästen Redskapsfästen

KOMMUNIKATION & IT

Standard & skräddarsyyd e�er era önskemål.

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter För

Support

Kontakta vår specialist inom området:

0481-422 00 www.stenacomponents.se

Maskintrailers Skogsmaskinjumbo Maskinsläpvagnar Maskinjumbo Specialtrailers m.m.

SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

LASTA SÄKERT Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

Lastväxlarvagnar Trailers Flakvagnar Skåpchassier m.m. Industrivägen 16 • 438 92 Härryda Tel. 0301-23 46 00 • vm@vmtrailer.se

Lastar drygt 45 ton

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

www.vmtrailer.se Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

REPARATIONER & SERVICE Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner

SPRÄNGMATTOR

TURBOAGGREGAT

SPRÄNGMATTOR

Tunga grejer!

– Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Svetsning och reparation av skopor

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Även uthyrning av maskiner

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager. Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

UTBILDNINGAR: • Maskinförarutbildning på jordförflyttande maskiner & kranar • Travers- och truckutbildning • Trafikverkets kravkurser • Mobila arbetsplattformar sax & bomlift • Säkra lyftutbildningar • BAS-U, Bas-P ENTREPRENAD: • Mobilkranar, lastmaskin, teleskoplastare, lastbilskranar • Tung godshantering, flytt av maskiner m.m.

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

RESERVDELAR & REDSKAP

LÅGA PRISER

RESERVDELAR ENTREPRENAD

Kvalitet till lågpris

SVARVVERKTYG

Martinssons Mekaniska SNÖKEDJOR

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

SNÖKEDJOR För stort & smått

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

Se �lm på vår nya hemsida!

Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

Automatiska Lyftok

www.sl-lyftok.se

UTBILDNING

TAKSKYLTAR

TELESKOPLASTARE Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

RICHARDS RESERVDELAR AB

61

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

SVARVVERKTYG

Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

2018

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE • YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.nu • wwwmgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

www.kedjan.se Chaufförsvägen 23 • 831 48 Östersund Tel 063-51 77 55 • kedjan@kedjan.se

INTERNATIONAL AB

ledaren i strömförsörjning

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

RIVNINGSROBOT

TMA

Redskap 400 st

VI KAN UTBILDNING Anläggningsvärlden.indd 1

2017-03-29 09:49:34

TANKUTRUSTNING

TM

Tankar för alla behov • Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

i Filipstad

www.brokk.com

0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

VÅGAR 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Vi kan vågar!

ALLT INOM ENTREPRENAD REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

M IVAB

Frontlastarvåg A100

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Grävmaskinsvågar • Silovågar • Truckvågar ...m.m.

Hjullastarvåg SmartScale typ 801

Lasta inte bort vinsten! Ring:

VÅGLANT

VARBERG • www.mivabvbg.se

www.tmaorebro.se

0340-805 20

0708–55 55 56 • www.vaglant.se


62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 1

2018

När skönheten kom till byn Allt började med att Börje Karlsson hjälpte sin far med timmerkörning i det lilla byn Löpanäs strax utanför småländska Rottne. Som draghjälp användes inte hästarna längre. Istället använde man en vanlig jordbrukstraktor för att transportera virket ur skogen. Det var Börje Karlsson som grundade Börjes Mekaniska – företaget som senare skulle bli Rottne Industri Men lastningen fick fortfarande göras för hand och det var då som Börje började fundera; ”varför skall traktorn stå här och puttra och inte hjälpa till när jag själv skall slita ont och rulla upp stockarna på vagnen” ? Börje konstruerade då sin första kran, en enkel konstruktion bestående av ett par plogdetaljer, en timmerbit, en vinsch som monterades på kraftuttaget samt en bit vajer och en timmersax.

Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare

Denna första kran fungerade, efter dåtida förhållande, mycket bra. Så bra att ryktet spred sig om denna förträffliga kran och slutligen kom en spekulant som ville köpa. Börje var givetvis intresserad av denna sin första affär och med löfte om att göra en ännu bättre kran till sin far fick han sälja sin första konstruktion. Ytterligare intressenter ville köpa den revolutionerande kranen och snart ökade kunderna i rask takt. samlarobjekt. Totalt tillverkades 6 622 exemplar mellan 1977 och 1981. Försäljningen kom igång ordentligt och en ny verkstad införskaffades. Även exportsidan växte till bland annat Danmark och Norge.Till

Med Blondinen lanserade Rottne Industri 1968 sin första skotare. Blondinen är jämte vajerkranarna de produkter som hittills inneburit mest för företagets utveckling.

Foto: Rottne Industri.

de mer udda exportländerna under slutet av företagets första årtionde hörde Tanzania och Chile. Ordern till Tanzania gick genom ett av FN:s organ, medan Chile-affären gjordes direkt med kund i landet. Hur ryktet om Rottnes produkter nått ända till Sydamerika kan man förstås undra. Med Blondinen lanserade Rottne Industri 1968 sin första skotare. Blondinen är jämte vajerkranarna de produkter som hittills inneburit mest för företagets utveckling. Blondinen var företagets första kompletta skogsmaskin och kom att bli en storsäljare som ingen vågat drömma om. Sagan om Blondinen skulle kunna ha rubriken “När skönheten kom till byn”. Efter att massor av utvecklingsarbete lagts ned och en rad prototyper tagits fram, var det 1968 dags

POWERED BY

Box 3107, 550 03 Jönköping • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • E-mail: v.grusmaskiner@telia.com

för premiärvisning av Rottne Industris första skotare. Platsen var skogsmässan på Elmia i Jönköping. Blondinen blev mer än en framgång. Den kom att bli en dundersuccé. Till skillnad från konkurrenterna hade Rottne Industri satsat på en relativt liten och smidig skotare med goda last- och köregenskaper. Den visade sig vara en slitstark arbetshäst. Både maskinägare och förare gillade den. Den var lätt att köra och serva och dessutom väldigt driftsäker. För den som ville ha en maskin med god ekonomi var Blondinen ett bra val. När världens största skogsmässa Elmia Wood arrangerades i juni 1985 fanns inte Rottne Industri på plats. Några månader senare lät man förstå varför när bomben briserade i skogarna utanför Rottne. Klassikern, trotjänaren och storsäljaren Blondin skulle gå i graven. Ersättaren hette Rapid och var uppbyggd på komponenter, istället för som tidigare en traktorkropp. Källa: Rottne Industri.

”Den visade sig vara en slitstark arbetshäst. Både maskinägare och förare gillade den. Den var lätt att köra och serva och dessutom väldigt driftsäker.”


FLISHUGGAR

LASTVÄXLARSLÄP

SANDSPRIDARE

SnowEx sandspridare och saltspridare har �era saker gemensamt. Behållaren är i polyeten, detta ger låg vikt och korrosionsbeständighet. Tallriken samt matarskruven drivs med 12-volts el. Miljövänligt, tyst och driftsäkert. Minimalt med service. Från förarplats styr du alla funktioner såsom spridningsbredd, mängd material och vibratorfunktion.

BORSTAR Våra borstar är riktigt effektiva verktyg för olika uppgifter. Städa upp efter jobb, sopa ut från trånga utrymmen, planera grönytor m.m. Finns för alla fästen. NORDICC AB • 0372-129 99 • contact@nordicc.se • www.nordicc.se


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

Se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygg ditt nya släp på trailerimport.se!

STABILITET, SÄKERHET OCH PRESTANDA.

CELEBRATING 60 YEARS OF ENGINEERING EXCELLENCE

Traile rimpo rt expa ndera r och söker sama rbete med ännu fler återfö rsälja re!

I hela 60 år har Ifor Williams designat och producerat släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att bygga de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före, under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt kompetenta nät av auktoriserade återförsäljare.

www.trailerimport.se

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.

Anläggningsvarlden 0118  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen

Anläggningsvarlden 0118  

Affärstidningen för entreprenad, skog och transportbranschen