Page 1

Nr 2012/1

Faktura VAT pieczęć firmy

ORYGINAŁ

2012-03-25

2012-03-25

data wystawienia

data sprzedaży

Sprzedawca: Anna Perucka Adres: Sarnia, 81-598 Gdynia NIP: 9581542137

Nabywca: "MLINGUA" Sp. z o.o. Adres: Rynek Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 7781435103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2012-04-08 Lp. 1 2 3 4 5

Nazwa

PKWiU

europa it.ppt polityka spójności it.pdf rolnictwo it.xlsx zmiany klimatyczne it.doc umberto eco il nome della rosa.pdf

Ilość

74.3 7.01 74.3 47.05 74.3 21.67 74.3 20.6 74.3 542.11

Jm Znak Znak Znak Znak Znak

Cena netto 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 RAZEM W tym W tym

Razem do zapłaty: 19 262,96 PLN

Zapłacono: 19 262,96 PLN

Wartość Stawka netto VAT 171,96 23% 1 154,14 23% 531,57 23% 505,32 23% 13 297,96 23% 15 660,95 15 660,95

X 23%

Kwota VAT 39,55 265,45 122,26 116,22 3 058,53

Wartość brutto 211,51 1 419,59 653,83 621,54 16 356,49

3 602,01 3 602,01

19 262,96 19 262,96

Pozostało do zapłaty 0,00 PLN

Słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa PLN 96/100

XYZ imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do faktur - www.InFakt.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Faktura VAT przykładowa  
Faktura VAT przykładowa  

Wykonana programem komputerowym, co uprościło i znacznie przyspieszyło jej sporządzenie.

Advertisement