Page 1

Med

Este ia prog tiska ram met

Falun

utbildar morgondagens IngenjÜrer, Esteter, Programmerare och Nätverkstekniker

Tekn ik prog ra

mm et

EnEl & pro er gra g mm i et


Innehåll

1 Rektorn har ordet 2 Teknikprogrammet 4 Estetiska programmet 6 El- & energiprogrammet 7 Syv berättar 8 Eleverna tycker till Vår pedagogiska vision lyder: ”Tillsammans skapar vi en trygg skolmiljö där alla blir sedda och respekterade. Vi lägger grund för ett lustfyllt, livslångt lärande genom att väcka nyfikenhet och kreativitet.”

Snabbfakta om NTI-gymnasiet

Rektor Johan Broman har ordet Välkommen till NTI-gymnasiet i Falun!

•Schemalagd, lärarledd klassrumsundervisning •Idrottslektioner på ”Må Bättre” •Skollunch på restaurang •Stort elevinflytande •Daglig stödundervisning •Laptop för varje elev i undervisningen •Skolhälsovård - skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare •Specialpedagog •Centralt läge i Falun • Aktivt samarbete med branschen och Högskolan Dalarna med flera

Vi är en framgångsrik och attraktiv skola som utbildar morgondagens Ingenjörer, Esteter, Programmerare och Nätverkstekniker. Vi erbjuder en utbildning där du får tillgång till kompetenta lärare som omtänksamt utbildar och coachar dig mot din framtid. Våra ca 150 elever trivs och känner stor trygghet vilket är grunden för att kunna fokusera på studier. I min roll som rektor och pedagogisk ledare finns jag med i det dagliga arbetet där jag stödjer lärare och elever att nå de mål som finns för programmen. Innehållet i utbildningarna präglas av teoretiska kunskaper som ständigt kopplas till praktisk handlande i alla våra program. Vi välkomnar alla elever som är intresserade av våra utbildningar, oavsett förutsättningar och bakgrund. Vi arbetar systematiskt, vilket innebär att vi kontinuerligt följer upp såväl trygghet och studiero som elevernas resultat. Vi lyssnar på våra elevers många kreativa idéer vilket gynnar både utbildningen och trivseln på skolan. Några aktiviteter som anordnas i samarbete med skolans elevråd är LAN-party, studiebesök och biobesök. I vår vision hämtar vi kraft för att förverkliga det som eleverna behöver för att möta och äga framtiden. Vår inställning är att alla kan lyckas!

Johan Broman Rektor

”Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skola för oss som vill äga framtiden” NTI Gymnasiets vision


k i n Tek met m

ra prog

Spelprogrammering • Civilingenjör

g?

öri u beh

Är d

Teknikprogrammet - Godkänt i En, Ma, Sv/Sv som andraspråk + godkända betyg i ytterligare 9 ämnen där NO-ämnena ingår.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och som tycker det är roligt med matematik! En gymnasieexamen från teknikprogrammet ger en mycket god grund för fortsatta studier på högskolenivå. NTI-gymnasiet i Falun erbjuder två programfördjupningar: civilingenjör och spelprogrammering. Väljer du civilingenjörsfördjupningen får du automatiskt behörighet att söka till landets olika högskole- och civilingenjörsutbildningar. Väljer du vår spelprogrammeringsfördjupning får du också en bred behörighet för fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå samtidigt som du får goda kunskaper inom programmering. Oavsett vilken fördjupning du väljer kommer du, under din utbildningstid, att få möjlighet att besöka olika utbildningsanordnare samt ta del av olika föreläsningar inom just ditt utbildningsområde.

Civilingenjör, Programmerare, Speldesigner, Spelprogrammerare, Systemvetare, Högskoleingenjör

n n ma a k r Va e? vidar läsa

KTH Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Playground Squad, Konstfack

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Engelska 5 Engelska 6 Historia 1a Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Matematik 2 Matematik 3 Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 alt. Svenska som andra språk

Programfördjupningar 400 p

Spelprogrammering Programmering Programmering 2 Webbteknik Webbutveckling 2 Gränssnittsdesign Digitalt skapande Civilingenjör Fysik 2 Fysik 3 Matematik 4 Matematik 5

Inriktningsämnen 300 p Dator- och karatärsämnen 400 p kommunikationsteknik Fysik 1 Datorteknik 1a Kemi 1 Teknik 1 Programmering 1 Webbutveckling 1 Programgemensamma

Individuellt val 200 p

Idrott och hälsa 2 Entreprenörsskap Många fler kurser i individuellt val kommer att erbjudas. då kurser korsläses med våra andra program. Gymnasiearbete

100


ia d e M ska

Inf o int rmat fin räd ion ns på esprov om hem et sida n

ti met e t s E ram g pro

? Godkänt i En, Ma, Sv/Sv som andraspråk + godkända betyg i ytterligare 9 valfria ämnen.

örig

beh r du

Ä

Grafisk kommunikation, Film- & TV- produktion, Journalistik & skrivande

På skolan får du arbeta med programvaror som används i branschen såsom Photoshop, Illustrator, InDesign, Maya, After effects, Premiere, Final Cut m.fl. I de praktiska ämnena arbetar vi på samma sätt som man gör ute på arbetsplatser som jobbar med kommunikation och media. Du får arbeta med formgivning, layout, visuell kommunikation samt formellt och informellt skrivande. Du lär dig att hantera en digitalkamera, fotografera och redigera bilder samt analysera egna och andras bilder och texter. Du kommer också att få möjlighet att filma, skriva manus, redigera och framställa filmer. På skolan finns en studio med kontrollrum och redigeringsrum med den senaste digitala HD-tekniken, systemkameror och filmkameror.

Grafisk formgivare/designer • Copywriter • Journalist • Författare • Filmare • Regissör • Informatör Originalare • Multimediaproducent • Creative director • Art director • AD assistent • Projektledare

an Konstfack, Stockholms dramatiska högskola, Högskolan Dalarna, JMG, an m ? GI Grafiska Institutet, Göteborgs universitet, Beckmans designhögskola k r a V e vidar läsa

elevarbeten i Illustrator och Photoshop

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2 - kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 alt. Svenska som andra språk Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

Programfördjupningar 500 p Film- & TV-produktion Film- och TV-produktion 1 Film- och TV-produktion 2 Film- och TV-produktion 3 Fotografisk bild 1 Litteratur

Individuellt val 200 p Idrott och hälsa 2 Estetisk kommunikation 2 Gränssnittsdesign Entreprenörsskap Fler kurser i individuellt val kommer att erbjudas. då kurser korsläses med våra andra program.

Journalistik & skrivande Journalistik, reklam och information 1 Skrivande Textkommunikation1 Litteratur Fotografisk bild 1 100

Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Grafisk kommunikation 3 Fotografisk bild 1 Journalistik, reklam och information 1

Gymnasiearbete

Utbi hög sk ldningen olefö r bere är dand e Inriktningsämnen 400 p


& gi t l E er me Enrogram

Nätverk

Dator- och kommunikationsteknik

p

ehör r du b

Ä

Vi grun er bjude hög s dlägga r kole n behö de righ et

yrkesexamen

ig?

Godkänt i En, Ma, Sv/Sv som andraspråk + godkända betyg i ytterligare 5 valfria ämnen. På skolan får du arbeta med hårdvaruhantering, bygga datorer, dra nätverk och arbeta i router & switchmiljö. Du får sätta upp både Windows- och Linuxservrar, lära dig att använda programmet CAD samt arbeta med webbutveckling. Mycket av arbetet sker i projektform för att spegla arbetslivet. Delar av din utbildningstid kommer även att vara arbetsplatsförlagd (APL) vilket ger dig fördjupande kunskaper inom olika yrkesområden samt möjlighet att knyta kontakter inför din kommande yrkeskarriär. Nätverkstekniker, Systemtekniker, Systemvetare, Teknisk säljare, Supporttekniker, Servicetekniker, Fiberoptiktekniker, IT-drifttekniker, System Management, IT-forensiker, Drifttekniker

an an m ? k r a V e? vidar läsa

Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Iftac Hudiksvall (YH), Umeå universitet

Gymnasiegemensammaämnen 600 p Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 Inriktningsämnen 400 p Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik Elektronik och mikrodatorteknik Kommunikationsnät Nätverksteknik

Programfördjupningar 800 p Nätverk Administration av nätverksoch serverutrustning Digital kommunikationsteknik Nätverksadministration Nätverkssäkerhet Nätverksteknologier Support och hemservice Entreprenörskap Webbutveckling 1

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1


Karin Funcke, vår SYV - har ordet Att välja till gymnasiet är inte helt enkelt. Det råd jag vill ge dig är att du försöker ta reda på så mycket som möjligt om de olika programmen och om skolorna. Till slut brukar man faktiskt hitta rätt! Här på NTI-gymnasiet tycker vi det är jättebra när intresserade elever kommer och besöker oss antingen under en dag eller under en längre tid, förslagsvis under en prao- eller inblicksperiod. Det ger dig möjlighet att få veta mer om de olika kurserna vi erbjuder samt träffa lärare och följa med en klass för att se hur de arbetar både teoretiskt och praktiskt under lektionerna. Om du och dina föräldrar funderar, tveka inte att kontakta mig för ett samtal. Passa också på att besöka oss under våra ”Öppna hus”. Varmt välkommen till NTI-gymnasiet i Falun! Med vänlig hälsning Karin Funcke

Studie- och yrkesvägledare www.ntigymnasiet.se Karin.Funcke@ntig.se 023 689 91

Vi lun bjud e bes ch n r på ök är er d oss u !

Öppet

Hus

8 nov 15 de ember 17 cem .00-1 16 jan ber 17.00 9.00 -1 uari 17.00 9.00 -19.0 0

Eleverna säger sitt om skolan

Sebastian Pantin Liljevall, Teknikprogrammet: Precis allt är bra med skolan. Framförallt suveränt samarbete mellan elever och lärare plus att vi läser relevanta och intressanta kurser i förhållande till fortsatta högskolestudier. Jag skall studera vidare till civilingenjör och kunde inte ha gjort ett bättre gymnasieval. Christoffer Andersson, Estetiska programmet: Det absolut viktigaste med en skola är att lärarna i fråga entusiasmerar eleverna i de ämnena de undervisar i. Det är precis vad alla lärare på NTI -gymnasiet gör. Li Sjöstrand, tog studenten 2011: Min utbildning på NTI-gymnasiet var den bästa förberedelsen för mig nu när jag studerar grafisk design på Högskolan Dalarna i Borlänge. Jag hade inte kunnat få en bättre grund att stå på!


s u H t e p Öp 7.00-19.0000

9. r1 1 e b 0 vem er 17.0 19.00 o n 8 mb .00e 7 c 1 e i 15 d januar 16

NTI Gymnasiet Åsgatan 25, Plan 4 Bergströms galleria Falun 023 689 89

www.ntigymnasiet.se

NTI Gymnasiet Falun  
NTI Gymnasiet Falun  

Information om skolan och våra program

Advertisement