Page 1

PLAN ONTWIKKELING CULTURELE BROEDPLAATS AAN SCHEVENINGSE KUST


SEE LAB


EEN DROOM MET EEN PLAN See Lab is ontstaan uit een droom om een duurzame culturele broedplaats op te zetten die zich concentreert op hedendaagse experimentele kunst & mediakunst aan de Scheveningse Kust. See Lab is een werkgemeenschap met betaalbare werkplekken voor een professionele groep kunst- en cultuurmakers, een podium voor kunst, een Artist & Residency, een podium voor talentontwikkeling en een plek voor iedere Hagenaar om in aanraking te komen met kunst, cultuur en duurzaamheid. See Lab is een initiatief van een aantal leden van broedplaats Noordwal 117 en EAP Lab. Deze in Den Haag werkzame groep kunstenaars en cultureel ondernemers hebben elkaar gevonden op het

kruispunt van passie voor kunst, experiment en ondernemerschap. Een deel van de SEE LAB kunstenaars richt zich voornamelijk op autonoom ruimtelijk werk en een ander deel richt zich op de nieuwe mediakunst. De ondernemers onder ons zijn actief in muziek en nieuwe media. De bedoeling is dat wij met al die expertise in huis, kunnen komen tot onverwachte samenwerkingen en interessante uitwisselingen. Wij geloven dat wij, met deze gemixte groep van kunstenaars en kunst gerelateerde ondernemers, sterker staan in de mogelijkheid om de culturele broedplaats in Scheveningen te verwezenlijken. Hierbij presenteren wij ons plan.

SEE LAB


SEE LAB


INDEX 6 8 9 10 9 9 9

Visie & Missie Activiteitenoverzicht Positie Lokaal Netwerk Maatschappelijk draagvlak Internationaal beleid Sociaal en duurzaam

11 11 11 11

Gebouw en ruimtegebruik Ateliers Toewijzingssystematiek Duurzame ateliers

11 12

Beschrijving van gebouw en ruimten Tekeningen gebouw

13

Planning en fasering Onze plannen voor 2016 (20152020)

15 15 15 15

FinanciĂŤn Exploitatiebegroting Verhuur projectruimte/ ateliers Club van 100/ vriendennetwerk

16 16 16 17 18

Algemene gegevens Rechtspersoon Samenstelling bestuur Statutaire doelstelling Kwartiermakers van See Lab Huisvestings begroting SeeLab (zie bijlage)

SEE LAB


VISIE & MISSIE See Lab is een nieuwe culturele broedplaats met ateliers, een grote projectruimte voor hedendaagse kunst, een artist-in-residence programma, een educatief programma en een sculptuurcultuurpark aan de Scheveningse kust. See Lab is ontstaan uit een droom om een duurzame, werkgemeenschap voor kunst- & cultuurmakers op te zetten waar je, naast de ontwikkeling van je eigen werk, samen werkt, zowel aan het dagelijks reilen en zeilen van het pandbeheer als aan gezamenlijke projecten. See Lab functioneert als experimenteel laboratorium voor zijn gebruikers. Het is een plek waar kunstenaars, ontwerpers, architecten, muzikanten en creatieve ondernemers samenwerken, elkaar ontmoeten, onderzoek doen en experimenteren. Een plek waar hedendaagse kunst, nieuwe media en technologie samenkomen voor het realiseren en presenteren van kunst en cultuur. See Lab functioneert als een platform om werk te maken, te presenteren en voor verbreding en verdieping van

SEE LAB

de professionele beroepspraktijk. Om experiment en verdieping van het werkproces te stimuleren, organiseert See Lab werkbesprekingen, intervisiemomenten, presentaties en discussie-avonden. Hierbij sluit zij aan bij de actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst. De initiatiefnemers van See Lab hebben zelf ondervonden dat het samenvoegen van verschillende kunstenaars en creatievelingen voorwaarden zijn voor kruisbestuiving. Om deze kruisbestuiving te stimuleren hebben zij het ‘experimental art programma’ CONNECT ontwikkeld. In dit programma werken twee of meerdere kunstenaars/ creatieve ondernemers samen aan een nieuw werk dat tevens wordt gepresenteerd. Het programma is bedoeld om op een laagdrempelige manier uitgedaagd te worden en je grenzen te verleggen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te leren vallen en opstaan.


SEE LAB


ACTIVITEITENOVERZICHT ARTIST IN RESIDENCE PROGRAMMA SEE AIR See Lab ziet mogelijkheid tot het creëren van een SEE AIR​­- Artist i­n ­Residence ­programma. Artists in Residence is bijzonder geschikt voor (inter)nationale samenwerking en daarmee een extra bindende factor tussen Den Haag en de rest van de wereld. Wij zien dit als een kans die we niet onbenut willen laten. We willen buitenlandse kunstenaars, de mogelijkheid geven om te wonen en werken aan de Scheveningse kust. De kunstscène in Den Haag/ Scheveningen staat de laatste jaren in volle bloei en heeft een internationaal karakter mede door de aanwezigheid van vele toonaangevende kunstenaarsinitiatieven, Artist run gallery’s en Artist in Residence programma’s. See Lab wil gastkunstenaars en curatoren de mogelijkheid bieden om

SEE LAB

in deze context hun werk te verdiepen, onderzoek te doen en te presenteren in de projectruimte van See Lab. Het Artist in Residence programma van See Lab staat richt zich op kunstenaars en curatoren werkzaam op het gebied van hedendaagse kunst. Bij een aanvraag wordt gelet op de artistieke en inhoudelijke kwaliteiten van de gastkunstenaar. Naast vakmanschap en zeggingskracht ligt de focus vooral op experiment en innovatie. Tijdens een residencyperiode bij See Lab kunnen gastkunstenaars werken de SEE AIR werkruimte en verblijven in een gastappartement van het beach hostel Jorplace. Een hostel aan de Keizerstraat, om de hoek bij de Duinstraat, waar See Lab is gevestigd.

PROJECT SPACE SEE-PS Naast de atelierruimtes heeft See Lab een projectspace, SEE-PS, van ruim 130 m2. Een podium voor kunst. See Lab heeft de ambitie om hier een hoog-

waardig aanbod van tentoonstellingen van hedendaagse experimentele kunst & mediakunst aan te bieden daarmee een bijdrage te leveren aan het kunst en cultuuraanbod van Den Haag en de rest van de wereld. SEE-PS streeft ernaar een professionele tentoonstellingsruimte te zijn met een regelmatig, ambitieus programma van internationaal niveau. Om dit te verwezenlijken zijn wij op zoek naar een goed model om de programmering van de projectruimte organiseren. Dit gaan we doen in de vorm van een PRO DEO onderzoek van STROOM. Door in gesprek te gaan met externe curatoren, kunstenaar-curatoren en initiatiefnemers van andere kunstruimtes uit binnenen buitenland. Modellen die we onder andere gaan bestuderen zijn die van Billytown, Quartair, Nest, Studio Voltaire, Transmission Gallery en Secession. We willen onszelf een jaar de tijd en ruimte geven om de juiste organisatievorm en focus voor de projectruimte te vinden. In de tijd van dit onderzoek zullen wij de ruimte opknap-


pen en inrichten en wordt de ruimte beheerd door de commissie projectruimte. De eerste periode zal SEE-PS gastcuratoren uitnodigen om tentoonstellingen te initiëren en projecten vorm te geven. Tentoonstellingen en projecten kunnen daarnaast voortkomen uit externe voorstellen van kunstenaars en gerelateerde instellingen. SEE-PS zal een flexibel programma hebben dat kan inspelen op actuele ontwikkelingen en wil daarmee een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Nederland en aan de ontwikkeling van nieuwe relevante ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst. Naast het eigen programma is SEEPS is huur voor bijeenkomsten, presentaties,kunst en cultuur gerelateerde festivals, een inspiratievolle brainstormsessie, een culturele netwerkborrel of een cultureel ingerichte receptie.

SCULPTUUR CULTUURTUIN sculptuur-cultuurtuin met stadslandbouw (in ontwikkeling) Achter het See Lab-gebouw aan de Scheveningse Duinstraat bevindt zich een groot betegeld plein. “Den Haag heeft, zo blijkt uit onderzoek, het warmste stadscentrum van Nederland. Dat lijkt op het eerste oog misschien best prettig, maar dat is het niet, zeker als het gaat om de gezondheid van kinderen en ouderen. Het tegengaan van het dit ‘hitte-eiland’ effect kan heel eenvoudig zelf worden aangepakt door het weghalen van bestrating en het vergroenen van de stad.” See lab wil het semi-openbaar stenen plein onttegelen en veranderen in een duurzame sculptuur cultuurtuin met kleinschalige standslandbouw. Een plek

waar kunst, natuur en cultuur gecombineerd worden. Een verbindende plek voor buurtbewoners en kunstenaars waar ecologisch getuinierd wordt en waar sculpturen van hedendaagse kunstenaars te bewonderen zijn. Om deze tuin te realiseren willen we samenwerken met A​nnechien Meijer,​ De groene Helden, DGJ Architects en de buurt.

KUNST- & CULTUUREDUCATIE Vanuit de werkplaatsen van de kunst- en cultuurmakers zal een gevarieerd educatief programma worden aangeboden voor kinderen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het gevarieerde educatie aanbod zal een podium voor talentontwikkeling zijn. See Lab wil zich met haar tentoonstellingen en educatie ook richten tot de expat community waarvan een groot deel van de bevolkingsgroep in de buurt van Scheveningen woont. Verder wordt er gewerkt aan een mentorproject voor studenten van het KABK om daarmee een schakel te vormen tussen de KABK en het professioneel veld. See Lab wil in contact blijven met de nieuwste generatie kunstenaars om up to date te blijven met wat er onder hun speelt. See Lab wil directe kansen bieden voor net-afgestudeerden. In het kader hiervan zullen we netafgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid geven om te exposeren in onze projectruimte. Als huidige en voormalige kunststudenten herkennen wij de waarde van deze invulling. Contactpersoon: Marieke Ladru: Projects, External Partnerships and Alumni Officer at the Royal Academy of Art.

Hiernaast onderzoekt See Lab de mogelijk om een educatief programma voor kinderen te ontwikkelen dat aanlsuit op het tentoonstellingsaanbod van de projectruimte. Een programma, wat mede ontwikkeld is door Jade Hulscher, met kunst als drijvende kracht voor talentontwikkeling. Kennisdeling vormt de basis van het lesaanbod volgens de nieuwe KLIK-methode. De KLIK-methode is biedt een nieuwe, frisse benadering van de creativiteit in onderwijs en sluit naadloos aan bij de visie van See lab.

POSITIE See Lab is: Een werkplaats waar nauw wordt samengewerkt in onderzoek en experiment, met de visie dat interdisciplinaire samenwerking aan de basis ligt van innovatie; Een platform om nieuw werk te tonen en voor ontplooiing, verbreding en versteviging van de professionele beroepspraktijk van de deelnemers; Een platform voor interdisciplinaire en internationale kunstenaars die nieuwe samenwerkingen met elkaar en externe organisaties en bedrijven aangaan; Een dynamische, experimentele, creaieve omgeving voor ontwikkeling en presentatie met (inter)nationaal publieksbereik; Een dynamisch interdisciplinair programma; Een werkplaats voor experiment,

SEE LAB


innovatie en (cultureel) ondernemerschap; Een schakel tussen kunstvakopleiding en het praktisch of professioneel veld; Een incubator voor startende ondernemende kunstenaars; Een podium voor talentontwikkeling en kunst- en cultuureducatie; See Lab wil op lokaal niveau een plek bieden aan buurtbewoners om kennis te maken met kunst en cultuur; het faciliteren van workshops voor scholen en bedrijven.

LOKAAL NETWERK See Lab profileert zich als culturele broedplaats voor hedendaagse experimentele kunst en mediakunst. See Lab wordt gedreven door integrale en innovatieve samenwerkingen tussen de verschillende disciplines binnen de creatieve sector. See Lab zal een aanvulling zijn in het broedplaatsen landschap van Den Haag. Onderlinge contacten zullen zowel op bestuurlijk als individueel niveau worden ingezet om samenwerkingen tot stand te brengen. Binnen Den Haag zal See Lab de samenwerking zoeken met andere broedplaatsen, kunstruimtes, Hoogtij, TODAYS ART, Stroom, KABK en het

SEE LAB

Koninklijk Conservatorium. Met het mentorproject voor studenten van het KABK wil See Lab een schakel faciliteren tussen de KABK en het professioneel veld. See Lab zal zich ook richten tot de buurt. Het stadsdeel Scheveningen is volgens de bevolkingsprognose (20122020) flink aan het verjongen. See Lab biedt deze jonge generatie een podium voor talentontwikkeling. Vanuit de werkplaatsen van de kunst- en cultuurmakers zal een gevarieerd educatief programma worden aangeboden voor kinderen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. See Lab wil zich met haar tentoonstellingen en educatie ook richten tot de expat community waarvan een groot deel van de bevolkingsgroep in de buurt van Scheveningen woont.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK See Lab wil een breed en gevarieerd publiek bereiken. Zowel het professionele internationale als nationale tentoonstellingspubliek als buurtbewoners, studenten en expats. De communicatie wordt gevoerd door middel van twitter, facebook, website, nieuwsbrieven, posters (op te hangen bij musea en andere culturele instellingen zoals de Haagse Kunstkring) en persberichten.

(INTER)NATIONAAL BELEID

Regionaal en internationaal zal See Lab zich ontwikkelen tot een instituut van ontplooiing en vernieuwing op basis van innovatie en samenwerking tussen verschillende vakgebieden binnen de creatieve sector. We gaan ons richten op het uitbreiden en opbouwen van een internationale netwerk. Dit gaan we op verschillende manier doen. We doen dit onder andere door het aanbieden van het gastatelier en door deel te nemen aan (inter)nationale kunstbeurzen zoals Art Fair Suomi, Supermarket Art Fair, Art Athina etc. maar wellicht ook aan UNSEEN etc. Een aantal initiatiefnemers van See Lab waren dit jaar vertegenwoordigd op de buitenlandse kunstbeurs Art Fair Suomi in Helsinki. Deze internationale uitwisseling heeft veel contacten opgeleverd. Daarnaast zullen we aansluiting zoeken bij ‘The Naked’ dat een ‘glocal’ begrip van de hedendaagse kunstwereld vertegenwoordigd. Hiermee levert See Lab een bijdrage aan het internationale karakter van de Haagse kunstscene.

SOCIAAL EN DUURZAAM See Lab is open, vriendelijk en gastvrij en is een stichting die graag samen wil werken aan het maatschappelijk belang. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van kunst en cultuur, educatie, innovatie op het gebied van duurzaamheid (bouwen en ontwikkelen) en groen. Initiatieven die mensen met elkaar verbindt.


GEBOUW EN RUIMTEGEBRUIK See Lab bestaat uit twee hoofdonderdelen: de atelierruimtes waar je geconcentreerd kan werken en de semipublieke ruimtes waarin een verbinding tussen de buurt en de rest van de wereld wordt gemaakt. Zowel het ateliergebouw als de projectruimte hebben een eigen entree en kunnen dus afzonderlijk wordenafgesloten. Het toekomstige semi openbare sculptuur/cultuurpark bevindt zich aan de achterzijde van het ateliergebouw & projectruimte. De tuin wordt afgesloten met een rode poort aan de rechterzijde van het ateliergebouw.

ATELIERS Het ateliergebouw heeft 14 ateliers in (voornamelijk) klaslokalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de hoofdentree. Een atelier is gemiddeld 50 vierkante meter en kunnen door twee gebruikers gedeeld worden waardoor het ook voor de startende/ jonge makers aantrekkelijk is om zich in deze nieuwe broedplaats te vestigen. De ateliers liggen op de begane grond en de 1e verdieping van het schoolgebouw. Alle ateliers worden door de huurder zelf ontdaan van het systeemplafond en voorzien van een vide t.b.v. opslag van materiaal of een extra werkplek. Alle al-

gemene ruimten worden met vereende krachten opgeknapt. Dit houdt met name in het verwijderen van verlaagde plafonds en het schilderen van muren en kozijnen. Er zullen per verdieping centraal een toiletgroep in gebruik worden genomen. De overige zullen worden benut voor opslag. Op termijn zal een vaste trap naar de zolder etage worden gerealiseerd. Deze ruimte kan dienen als ruimte om te brainstormen en te experimenteren

TOEWIJZINGS-SYSTEMATIEK

Er worden een aantal eisen gesteld aan kandidaten voor de ateliers want een echte See Lab kunstenaar is onder andere gedreven, innovatief, zelfredzaam en heeft duurzaamheid en hergebruik hoog in het vaandel staan. De ateliers worden verhuurd aan professioneel werkzame kunst- & cultuurmakers en creatieve ondernemers met een ‘Do It Yourself’ mentaliteit. De ateliers zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatige culturele- of artistieke activiteiten. Zowel jong talent, gevestigde kunstenaar als creatief ondernemer krijgt kans om zich te vestigen in het atelierpand aan de Scheveningse kust. Van de huurder wordt verwacht dat hij of zij meewerkt in het draaiende houden in het reilen en zeilen van het pand en dat hij of zij een aanvulling is op de huidige samenstelling van de groep. Bij toewijzing van atelier/ werkruimte wordt gelet op de artistieke en inhoudelijke kwaliteiten van het werk van de kunstenaar en de professionele activiteiten. Er wordt gestreefd naar een diversiteit van makers om de onderlinge

kruisbestuiving te stimuleren.

DUURZAME ATELIERS

Den Haag heeft de ambitie heeft om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn; - dit heeft alleen een kans van slagen als grote groepen inwoners en bedrijven meewerken aan het realiseren van deze ambitie. See Lab is gevestigd in een oud schoolgebouw en wil haar steentje bijdragen aan het klimaatneutraal maken van de gemeente door het oude pand te verduurzamen. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden allemaal zijn en hoe we dit precies gaan aanpakken hebben we subsidie ontvangen van de Gemeente Den Haag. Hierover verschijnt later nog een rapport/plan van aanpak. Naar aanleiding van eigen onderzoek en inspectie kan er gesteld worden dat het hoofdgebouw inclusief de ‘gymzaal’ energetisch gezien zeer slecht scoort. Er is niet alleen vochtintrede vanuit het dak maar ook door de buitenmuur. Dit heeft als gevolg dat het binnenmilieu in vochtige jaargetijden slecht zal zijn, langer verblijf binnen het gebouw kan gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Het gebouw als geheel vertoont veel achterstallig onderhoud. De warmtevoorzienng is licht gedateerd, een van de twee ketels werkt niet. Energetisch gezien niet de hoogst haalbare efficiëntie maar niet uitgesproken slechte capaciteit bij isolatie van dak en Energetisch gezien niet de hoogst haalbare efficiëntie maar niet uitgesproken slechte capaciteit bij isolatie van dak en

SEE LAB


Projectruimte/ algemene ruimte/ tuin

PROJECTRUIMTE

PROJECTRUIMTE

SEE LAB

ALGEMENE RUIMTE

ALGEMENE RUIMTE

VOORAANZICHT

BEGANE GROND


wanden meer dan voldoende en betrouwbaar. De technische specificatie van de ketel geeft aan dat de ketel (licht) wanden meer dan voldoende en betrouwbaar. De technische specificatie van de ketel geeft aan dat de ketel (licht) modulerend is zodat een combinatie met bijvoorbeeld een zonnewarmteboiler mogelijk is. Er is dus genoeg ruimte voor verbetering. Met de berekeningen op verbeteruwhuis.nl huidige scoort het gebouw op energielabel G (ter illustratie). Voordat See Lab het pand en de ateliers gaat betrekken, voorziet de gemeente in groot onderhoud en brengt de gemeente per atelier een gasmeter aan. See Lab wil echter graag het gebouw nog verder verduurzamen en energielasten verlagen door aanpassingen aan het gebouw. Op eigen kracht en met professionals willen we aanpassingen verrichten op het gebied van isolatie en in de toekomst energiewinning, grijswater wc’s etc ( zonnepanelen etc.)

GROENE GEVELS

See Lab wil met groen net iets meer kleur en fleur aan de Duinstraat geven. In het gedeelte van de straat waar See Lab zich bevindt zijn geen voortuinen aanwezig. Om het straatbeeld toch te vergroenen, willen wij onder de gestelde voorwaarden, een groen geveltuin aanleggen. Een smalle strook grond langs een gevel op de stoep.

SEMI PUBLIEKE RUIMTES

De semi publieke ruimtes van See Lab bestaan uit de projectruimte, de algemene ruimte (het verbindende gebouw tussen het hoofdgebouw en de projectruimte) en de binnentuin.

ALGEMENE RUIMTE

Het verbindende gebouw tussen de projectruimte en het hoofdgebouw van See Lab biedt de mogelijkheid tot het creĂŤren van een algemene ruimte. Deze

ruimte word ingericht met onder andere een keukenblokje en een vergadertafel. Deze ruimte wordt gebruikt om elkaar te ontmoeten, samen te lunchen, werkbesprekingen te houden en de wekelijkse vrijdagmiddagborrel wordt er georganiseerd. De algemene ruimte (voormalige kleedkamers) heeft een eigen entree in het tussendeel van het hoofdgebouw en de projectruimte (voormalige gymzaal). Deze entree zal ook worden gebruikt voor bezoekers van de projectruimte. De entree in de toestelberging van de projectruimte zal uitsluitend worden gebruikt voor het aan- en afvoeren van materiaal. De algemene ruimte zal volledig (wanden, vloeren en plafonds) worden betimmerd met een houtsnipperplaat, ook de meubels e.d. worden van dit materiaal vervaardigd. Hierdoor ontstaat een soort kokon waarin men zich veilig voelt. Om de ruimte bruikbaar te maken wordt overwogen om de tussenmuur deels of geheel te doorbreken. Tevens kan vanuit deze ruimte een uitgifte worden gerealiseerd naar de zaal.

PROJECTRUIMTE

Bij bezichtiging van het pand is gebleken dat het spantwerk van de zaal hoogstwaarschijnlijk nog oorspronkelijk is. Deze zal weer in het zicht worden gebracht. De houtvezelplaten zullen worden verwijderd. Als herinnering aan vervlogen tijden wordt de gymzaalvloer behouden.

PLANNING EN FASERING Onze plannen voor (2015-2020) Het is de bedoeling dat het pand en de daarbij horende programmering geleidelijk gaan ontwikkelen met als prioriteit de inrichting van de ateliers en de projectruimte, zodat er op korte termijn gebruik van kan worden gemaakt. De ontwikkeling zal in de volgende fases plaatsvinden:

Focus 2016 - 2017: Introvert Het eerste jaar wordt met name gebruikt om de deelnemers en de interne organisatie te vestigen en te verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan de inrichting van de algemene ruimte en de projectruimte alsmede de ateliers. Er worden getroffen voor de beoogde doelen voor 2017-2018 en een businessplan ontwikkeld. In het kader van marketing & communicatie wordt ook de merkidentiteit van See Lab vormgegeven. Netwerkborrels organiseren ter voorbereiding op het veroveren van de stad. Focus 2017 - 2018: De stad veroveren In het tweede jaar wordt een start gemaakt met de verduurzaming van het pand. Hierbij kan worden gedacht aan duurzaamheidsmaatregelen zoals voorzetramen en het isoleren van de kapconstructie. Daarnaast wordt meer ingezet op de communicatie naar de stad. Dit betekent dat er meer projecten zullen worden georganiseerd in de projectruimte en dat hierbij aansluiting wordt gezocht bij andere initiatieven. Om een hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod te leveren zal een externe curator worden aangesteld om invulling te geven aan de activiteiten in de projectruimte.

Feestelijke opening van de beeldentuin in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders. Focus 2018 - 2019: Nationaal Interstedelijke samenwerkingen bewerkstelligen met gelijkgestemde initiatieven om zo het (inter)nationaal netwerk te versterken. Hiertijdens

zal alsook eveneens contact worden gelegd met musea. Daarbij wordt alvast op internationaal niveau contacten gelegd met als doel in 2019 buitenlandse kunstenaars aan te trekken om voor een periode in See Lab te werken. Focus 2019 - 2020: Internationaal

SEE LAB


Hoofdgebouw/ Ateliers begane grond en 1e verdieping

BEGANE GROND

VOORAANZICHT

SEE LAB

EERSTE ETAGE


FINANCIËN EXPLOITATIEBEGROTING

De exploitatie begroting voorziet een periode van 5 jaar. Uitgangspunt is dat de huur de komende 5 jaar niet veranderen. De service en onderhoudskosten zijn bestemd kleine onderhouds klussen zoals een lekkend toilet of kraan, binnenschilderwerk of wellicht aanpassingen van de tuin. Een ander deel van het bedrag kan worden ingezet voor het verduurzamen van het pand. Denk hierbij aan achterzetramen, zodat de stookkosten kunnen worden beperkt. De kosten voor het energieverbruik zijn in de begroting stabiel gehouden, maar zouden na het uitvoeren van bouwtechnische maatregelen lager uitvallen.

VERHUUR PROJECTRUIMTE/ ATELIERS

Inkomsten moeten voor het overgrote deel komen uit de verhuur van ateliers. Een andere minder stabiele inkomste bron is de verhuur van de projectruimte en eventuele bar inkomsten. Om

de projectruimte zo snel mogelijk te kunnen verhuren zal contact worden gezocht met o.a. Stroom waar wij de ruimte kunnen aanbieden. De verhuur van de projectruimte kent 2 verschillende prijsklassen. Voor commerciele doeleinden en voor culturele doeleinden. Beiden kennen eenzelfde soort opbouw huurprijs in relatie tot de tijd. Voor culturele doeleinden kost een uur bv €25,-, een dagdeel € 60,- en de gehele dag (3 dagdelen) 125,-. Een hele week €350,- Voor commerciele doeleinden worden de prijzen met 1,75 vermenigvuldigd.

te schakelen ter bevordering van de naamsbekendheid van See Lab. Als dank zou deze groep een kunstwerk in oplage aangeboden kunnen worden dat door een exposant in de projectruimte gemaakt is. Ook zou deze groep kunnen worden uitgenodigd voor de vrijdagmiddag borrel (drankjes tegen een gereduceerd tarief). We vinden het van essentieel belang om verder te zoeken naar mogelijkheden om deze groep aan See Lab te binden.

CLUB VAN 100/ VRIENDENNETWERK

Tevens zal een club van 100 worden ingezet die elk €50,- / jaar doneren. Om deze club enige betekenis te geven zal hen workshops worden aangeboden, worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd en kunnen zij worden gevraagd om zich bijvoorbeeld in te zetten bij presentaties als gastheer of gastvrouw of om hun netwerk in

SEE LAB


ALGEMENE GEGEVENS KWARTIERMAKERS SEE LAB Chris de Vis, Annabelle Schatteman, Lili Berger, Liam Joy Niemeijer, Rubins J. Spaans, Mark Veliscek & Anke van den Berg vormen het interim bestuur . Dit bestuur zal zorgdragen voor de invulling van het definitieve bestuur van de stichting, de invulling van de comissies, het zoeken van een artistiek en zakelijk leider. Tot die tijd geeft het interim bestuur vorm en uitvoering van de visie.

RECHTSPERSOON Statutaire naam: Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Adres: Postcode en plaats

Stichting See Lab Stichting Gemeente ‘s-Gravenhage Duinstraat 55, 2584 AW Scheveningen

Domeinnaam: E-mailadres: Contactpersoon Telefoonnummer:

www.seelab.nl contact@seelab.nl Anke van den Berg +31 6 42442984

SEE LAB


STATUTAIRE DOELSTELLING De stichting heeft ten doel: • het realiseren van een culturele broedplaats die zich concentreert op hedendaagse experimentele kunst en mediakunst, waarbij ruimte wordt geboden voor onderzoek en het initiëren van kunstprojecten; • de bevordering van de onderlinge en externe samenwerking tussen kunstenaars en creatieve ondernemers • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het in beheer nemen en ontwikkelen van het pand op Duinstraat 55 te Scheveningen zal een essentiële rol spelen in het verwezenlijken van de doelstellingen.

ORGANISATIE Het bestuur wordt gevormd door 3 gebruikers van het pand voor een termijn van vier jaar. Behoudens de algemene voorzitter heeft elk bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille. Zij zijn voorzitter van een of meerdere commissies die de input levert en de taken uitvoert. Alle gebruikers van het pand hebben zitting in tenminste 1 commissie, de voorzitter wordt geacht zijn specifieke expertise in te zetten ten dienste van een of meerdere commissies. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Voorafgaand hebben de bestuursleden (in)formeel met de commissie overleg gehad. Een bestuur met een externe raad van bestuur is het model waar we in de toekomst naartoe willen. Commissie administratie Commissie financiën Bestuurslid Facilitaire zaken: Commissie gebouwbeheer Commissie facilitair

Bestuurslid Marketing & communicatie: Commissie programmering Commissie marketing en communicatie Alle commissies kunnen een beroep doen op de expertise of de inzet van de overige gebruikers indien de werkzaamheden gespecialiseerde kennis vragen of de hoeveelheid te groot is voor de leden van de commissie. Elke commissie verdeelt taken en stelt een jaarplanning (format wordt aangeleverd door de commissie administratie) op. Deze jaarplanningen worden in het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een verantwoording op basis van de jaarplanning ingediend bij de commissie administratie.

DE VOORZITTER

Hij of zij is de spreekbuis van de stichting. voert overleg met overheden en vertegenwoordigt de stichting bij interne ( projecten) en externe aangelegenheden om de belangen en de drijfveren van de stichting uit te dragen.

COMMISSIE ADMINISTRATIE

Deze commissie is verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen, bezetting van / wachtlijst voor ateliers en het instellen van een ballotage commissie indien er atelierruimte beschikbaar is. Deze ballotage commissie wordt steeds opnieuw samengesteld. Tevens maakt de commissie formats voor jaarplanningen van de verschillende commissies, zodat er een eenduidig beeld ontstaat en er inzicht is in de financien. De commissie stelt deadlines voor het indienen van de jaarplanningen en verantwoording

COMMISSIE FINANCIËN

Deze commissie draagt de verantwoordelijkheid voor de begroting. Het registreren van in- en uitgaven en het beheren van de bankrekening. De commissie zorgt voor een jaarrekening eventueel opgesteld door een accountant.

COMMISSIE GEBOUWBEHEER

Deze commissie houdt zich bezig met de technische kant van het gebouw en het onderhoud van de tuin. Dit betreft bouwkundige- en installatietechnische zaken. Het verduurzamen van het gebouw met de daaruit voortkomende werkzaamheden, zoals vergunningen en subsidies. Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd door commissieleden, indien de werkzaamheden veel tijd vergen of specialistische expertise vereisen kunnen de overige gebruikers worden gevraagd mee te werken of kan een externe partij worden ingehuurd.

COMMISSIE FACILITAIR

Deze commissie zorgt dat alle activiteiten die worden georganiseerd soepel verlopen, exploiteert de bar, is in het bezit van een certificaat sociale hygiëne en regelt de schoonmaak van de algemene ruimtes.

COMMISSIE PROGRAMMERING PROJECTRUIMTE

Deze commissie is verantwoordelijk voor de verhuur en programmering van de projectruimte. Zij is actief in het benaderen van andere instellingen, kunstenaars en initiatieven om de ruimte zo doelmatig mogelijk te kunnen gebruiken en daardoor inkomsten te genereren. Er wordt verantwoording afgelegd aan de commissie financiën.

COMMISSIE MARKETING & COMMUNICATIE

Deze commissie draagt zorg voor de communicatie van de programmering door middel van het gebruik van multimedia, zoals twitter, facebook, persberichten, etc. Tevens communiceert de commissie over de individuele exposities of andere successen van de overige gebruikers teneinde de naamsbekendheid van zowel de stichting, het pand en de individuele kunstenaar / creatief ondernemer te vergroten.

SEE LAB


KWARTIERMAKERS VAN SEE LAB Naam: Jade Hulscher Opleiding: KABK & WDKA Discipline: Beeldend Kunstenaar Activiteiten secretaris broedplaats Noordwal 117 Docent animatie filmhuis Den Haag Jade Hulscher

Rubins J. Spaans

Naam: Rubins J. Spaans (1966) Opleiding: Rijksuniversiteit Leiden 1985-1995, Vrije Academie Den Haag 2006-2010, meerdere Atelierstudies Traditionele Schildertechnieken 2006-2010 Discipline: experimenteel kunstenaar Lidmaatschappen: Stroom en Haagse Kunstkring Voorzitterschap: Stichting EAPLab m.i.v. 2014 en directeur Stichting Art48, 2006 – 2014 website: www.rubins-art.com

Ik ben initiatiefnemer en samen met Mark Veliscek oprichter van kunstenaarsinitiatief Stichting EAPLab. EAPLab is een werkplaats en een platform met de doelstelling het creëren van een netwerk van (internationale) kunstenaars en curatoren die werken op het vakgebied van en onderzoek doen naar de waarneming/ervaring van licht, kleur, vorm en ruimte. In mijn kunstpraktijk bevraag ik onze ervaring en gevoel van plaats en ruimte. Ik onderzoek deze concepten aan de hand van de thema’s verandering, herinnering, kunsthistorie, kleur/vorm perceptie, architectuur en stadscultuur, mode en (auto)design. In samenwerking met Martine Zoeteman van de Besturing ben ik in 2015 begonnen met het opzetten van een kunstenaars- en curatorenplatform in Den Haag. We organiseren daarvoor doorgeef netwerkborrels met andere kunstenaarsinstellingen. Het netwerk van EAPLab en het genoemde platform wordt aangewend bij de programmering in de projectruimte van SEELAB.

Naam: Jay Opleiding: Traditional Piano Tuning Discipline: Muziek Pianostemmer, piano restaurateur, pianist en pianodocent

Jay

Naam: Lili Berger Opleiding: Autodidact Discipline: Beeldend Kunstenaar/ keramist Activiteiten Bestuurslid / Penningmeester kunstenaars Vereniging Terra-Viva.nl Coordinator projectruimte Noordwal 117 website: www.liliberger.nl

Lili Berger

Mark Veliscek

Anke van den Berg

Naam: Mark Veliscek Opleiding: MBO Bouwkunde, KABK-Architectonische vormgeving, Hull School of Architectuur Discipline: Ontwerper / Beeldend Kunstenaar Activiteiten: Interieurarchitect, meubel- en objectontwerper Lidmaatschappen: Haagse Kunstkring Maken en ontwerpen van 3 dimensionale objecten voor aan de wand, welke worden gebruikt als model voor het realiseren van wanden in natuursteen. Bestuurslid / Penningmeester Stichting De Kombinatie (tot 2012), Penningmeester Stichting EAP Lab. website: www.veliscek.nl

Naam: Anke van den Berg Opleiding: GLE & KABK Discipline: Beeldend Kunstenaar/ Vormgever Lidmaatschap: Stroom Activiteiten Initiatiefnemer & Bestuurslid broedplaats Noordwal 117 Initiatiefnemer Broedplaats See Lab website: www.ankevandenberg.nl

Keramische installaties en sculpturen waarin het maakproces en herhaling van handelingen een belangrijke rol spelen.


Naam: Chris van Baars (a.k.a. Chris de Vis) Opleiding: Autodidact Discipline: Beeldhouwer Lidmaatschappen: Stroom en Haagse Kunstkring Activiteiten: docent beeldhouwen

“Ik geloof in samenwerking met disciplines. Vooral voor wat betreft het in de wereld zetten van mijn werk. Ik wil een bijdrage leveren in de projectruimte” Voorziter broedplaats Noordwal 117 website: www.chrisdevis.nl

Chris de Vis

Naam: Liam Joy Niemeijer: Communication & Multimedia Design. Disciplines: Fotografie, Videografie, Motion Design, Multimediaproductie, Interaction design, communicatie, experience design, desktop publishing, concept- en projectontwikkeling.

Motivatie: Het vormen van een schakel tussen multidisciplines geconcentreerd op het creatieve spectrum. Met als doel het maximaliseren van ieders individuele en de gezamenlijke potentie en het verleggen van grenzen. Motto: Create. Inspire. Enjoy.

Liam Niemeijer

Savas Tubbing: Propedeuse Mechanical Engineering, Audio Engineering at SAE Institute Amsterdam, Sonology at the Royal Conservatory The Hague. Disciplines: Multimedia Productions, Licht & Geluidtechniek, Videografie, etc. Motivatie: Het ontwikkelen en ondersteunen van culturele en creatieve projecten. website: www.savasound.nl Savas Tubbing

Naam: Annabelle Schatteman Opleiding: Sint-Lucas Gent( sculpture), Shanghai Uni art department ( painting) VA Den Haag (sculpture) Discipline: sculptor Lidmaatschappen: Stroom Bestuurslid / Penningmeester broedplaats Noordwal 117 website: www.annabelleschatteman.com Annabelle Schatteman

Awinash Panchu: Grafische Vormgeving @ GLR, Interactive Media Design @ KABK Disciplines: Beeldende Kunstenaar, Interactieve Kunst, - Charcoal, Graphite, Biro, Pencil, Graffity, Copic and Ink, Sculptures and installations. Woodcarving and electricity, Constructional work, Metal constructions and welding, Aannemers, Desktop publishing. Awinash Panchu

Naam: Remco Jongejan - Studio Photon Opleiding: HBO techniek Activiteiten: Technische ondersteuning kunstprojecten bij EAPlab

Remco Jongejan

Annabelle Schatteman (1971) is a Belgian sculptor who works and lives in Den Haag, the ​ Netherlands. She studied sculpture in Gent, Shanghai and Den Haag but it was only in 2009, after living in China for several years, that she decided to dedicate herself fully to her love for sculpture. In Den haag she found the right atmosphere to create freely with different materials and to experiment with sculpture in combination with other disciplines. She has been active in the field of interdisciplinary performance and installation with different media.``The material I use is dependent on what I want to express, the work asks for its own material. When I am unattached and I listen, I always know what I need to do. My art is intertwined with my daily life and the reflections upon the roles we humans perform in that cycle of creation and destruction, of life and death. Who are we, what do we want to be, what do others expect us to be? What can I show, what do I hide? The inspiration for my work, can often be found in the visualization of the female in art history. Masks and shields are recurrent motives in my work. ``

Motivatie: Combine visuals with sound and light, together with modern technology. To make art and create new, expressives atmospheres, especially in the field of new media and communication where the interactive medium is strong. Experimenting in finding new methods and technologies to transfer to and interact with people. SEE Lab will be a platform where that makes this possible for me and others.


SEELAB, DUINSTRAAT 55, 2584 AW, SCHEVENINGEN, DEN HAAG, WWW.SEELAB.NL, CONTACT@SEELAB.NL

See Lab - Visie  

Plan ontwikkeling duurzame, culturele broedplaats aan Scheveningse kust