Page 1

ZINBOEKJE LIEFDE


ISBN 978-90-79155-05-7 NUR 728

© Oase Media b.v., Hoevelaken, 2008 - 2012 © Greet Brokerhof-van der Waa

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel­voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Greet Brokerhof-van der Waa

ZINBOEKJE LIEFDE

Verrassend en toch herkenbaar. Inspirerend en mooi om te zien. Een bijzonder boekje voor speciale momenten. Om zelf af en toe in te kijken of cadeau te geven aan anderen.


Samen

Onderweg met de zon in de rug en de toekomst vóór ons. De blikken gericht op hetzelfde doel. Voeten op hetzelfde spoor.

Jouw hand in de mijne om de kuilen te ontlopen en de buien te weerstaan. Ik kan de wereld aan – met jou.


Jij en ik

Zeg het de bomen. Zeg het de wind. Zeg het de zon op de bladeren. Laat de wereld weten dat ik van jou hou. Met liefde sterk als een boom, geworteld in vruchtbare grond.

Wat jij en ik samen hebben, staat gegrift langs het pad dat wij gingen. En het groeit uit tot iets moois...


Veelbelovend

Liefde begint pril, als een knop die nog alles kan worden. Heftig is ze, overrompelend soms – waarbij alles even om die ene draait.

En wanneer ze zich verder ontrolt, groeit er een band voor het leven.


Waar liefde bloeit

Houvast vinden bij elkaar in weer en wind. Koestering in licht en warmte, elkaar toegenegen. Want liefde maakt sterk en buigzaam tegelijk.

Steeds verder naar elkaar toegroeien en samen reiken naar een stukje hemel op aarde. Liefde vinden is samen tot bloei komen.


Oogappeltje

Al meteen toen ik jou zag, moest ik blozen en die blos is nooit meer weggegaan. Jij die nog altijd mijn dag en wangen weet te kleuren, jij geeft glans aan mijn bestaan.

Mijn oogappeltje ben je – om op te eten zo lief...


Blij met jou

Hoe kleurloos zou het leven zijn zonder liefde – zonder jou. Jij maakt iets in mij wakker en ik bloei op. Jij brengt fleur in mijn bestaan, en niet zo’n beetje.

Want weet je, jij bent uit het goede hout gesneden, en ik ben heel erg blij met jou.


Verbonden Zij aan zij ineen gestrengeld. Even het stuur uit handen gegeven, heel dicht bij jou. Verbonden door een band die niemand stuk kan krijgen, met een sleutel die slechts in het bezit is van ons beiden.

Straks verder, elk aan het stuur van ons eigen leven – maar samen dezelfde kant op.


Voor jou

Scheppen vol liefde en handen vol zoete dromen heb ik je te bieden. Alles wil ik met je delen. Alles heb ik voor je over.

Jij brengt het beste in mij naar boven. Nooit geweten dat ik zo veel te geven heb...


Thuis Echte liefde staat als een huis, stevig en sterk – niet omver te krijgen. Met muren om achter te schuilen en met een dak boven je hoofd. Liefde is geborgenheid, geeft beschutting tegen de kou en bescherming tegen de regen.

Warme omhulling - veilig huis. Waar liefde is voel je je thuis.


Vertel het…

Jij rode roos – sterk en teer – sprekend teken van liefde in een wereld waar het kil is, jouw warmte raakt het hart, jouw gloed ontdooit.

Veelzeggende boodschapper, vertel wat ik wil zeggen zonder woorden: dat ik voor die ene van wie ik hou alle kou trotseer en smelt van liefde.


Schild

Was er meer liefde, dan waren er minder pantsers – traden minder mensen elkaar geharnast tegemoet.

Was er meer liefde, dan waren raketschilden niet nodig, want liefde ontwapent in al haar kwetsbaarheid.


Hart

Laat je hart spreken. Laat zien wat je voelt en hoe je in elkaar zit. Waarom zou je niet?

Openstaan voor elkaar en kleur bekennen, dat is toch wezenlijk als het om liefde gaat?


De juiste balans

Hou me vast zoals ik jou vasthoud. Vertrouw me zoals ik jou vertrouw. Want ik laat je niet vallen en jij mij niet. Samen op zoek naar het evenwicht tussen geven en nemen, trekken en meegeven, aanpassen en onszelf blijven.

Onze relatie blijft in balans als we er samen even hard aan trekken.


Foto ‘Samen’ en omslagfoto: Anke Brokerhof Overige foto’s en teksten: Greet Brokerhof - van der Waa

Andere Zinboekjes gaan over: Toekomst Licht Kerst Leef-tijd Troost Waardering Baby Geluk

Dit elektronische Zinboekje is een onderdeel van het proficiat felicitatiepakket en is niet bedoeld voor de verkoop. Deze pdf is alleen bestemd voor de aanvrager van het felicitatiepakket en mag niet verder worden verspreid. Meer informatie over Zinboekjes? Klik op: www.zinboekjes.nl

Oase Media Postbus 204, 3860 AE Nijkerk; telefoon: 033 2570439 Besteltelefoon: 033 2570445; e-mail info@oasemedia.nl


Liefde. Geen onderwerp dat meer bezongen wordt dan dit. Warme gevoelens komen boven. Liefde is sprankelend, heftig soms, teer en sterk tegelijk. Liefde overkomt je, maar je kunt er ook aan werken. Het is iets wat je raakt, en geef daar maar eens woorden aan – ieder woord schiet tekort. Toch zoek je ernaar. Naar zinnen die zeggen wat je hart je laat weten. Naar beelden die meer zeggen dan alle woorden bij elkaar. Dit boekje kan je op het spoor zetten. Het spreekt de taal van het hart. Het verbeeldt wat je voelt. Zinvol om door te bladeren. Om je te laten raken. Of een ander te laten weten wat je bezighoudt. Gedachten omzetten in beelden en aan de hand van wat je ziet weer gedachten ontwikkelen, dat is de kracht van auteur en fotograaf Greet Brokerhof-van der Waa. Ze maakte een cadeauboekje met sprekende foto’s en beeldende teksten. Een speels geheel, dat verrast en inspireert.

Oase Media ISBN 9789079155057 www.oasemedia.nl

Zinboekje Liefde  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you