Page 58

75 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, mukavva üzeri pastel, imzalı, 1998 tarihli. 33 x 48 cm 76 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944)

¨ 6.000 € 1.540

‘Manolyalar’, mukavva üzeri pastel, imzalı. 63.5 x 49 cm

¨ 8.000 € 2.050

Yalçın GÖKÇEBAĞ 1966 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun oldu. Çoğunlukla tarlada çalışan, meyve toplayan, karda yürüyen ya da dinlenen köylülerle, saman arabaları, kavaklar ya da uçuşan kuş kümeleri gibi kırsal kesime özgü sahneleri konu alan sanatçı, ağaçlar, bağ kütükleri gibi imgeleri geniş boşluklar içinde kompozisyonun merkezinde kümeleme yoluna gitmiş, figürü özellikle bu geniş alan içinde küçük tutarak resmin büyüklük etkisini korumuştur. Görünümü kuş bakışı, yakın plan ve cepheden görüş gibi farklı bakış açılarıyla yansıtan Gökçebağ, 1970’lerin ortalarından başlayarak kırsal alanda yaygın olan çit ya da duvar çevrili tarla, bahçe ya da evlerden hareketle resimlerinde kompozisyonu ya da istif halindeki öğeleri çitlerle çevirmeye başlamış; böylece tarlada çalışanların kısır döngüsünü vurgulamayı amaçlamıştır. Sanatını doğadan bir senfoni olarak tanımlayan Gökçebağ’ın tablolarında renk bütüne, ince fırça işçiliği renge egemendir. 12 tanesi yurtdışında olmak üzere bugüne 50’nin üzerinde kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan ressam, DYO Resim ve Heykel Yarışması ve Devlet Resim Heykel Yarışması gibi yarışmalı sergilerde altı ödül kazanmıştır. 56

Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

Advertisement