Page 40

50 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998)

Avni MEMEDOĞLU

Portre, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1978 tarihli.

1944'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazanarak Cemal Tollu'nun Atölyesinde Resim Bölümünde eğitime başlayan sanatçı, 1950 yılında mezun olur. Türkiye'de resim sanatında Ruhi Arel, Turgut Zaim gibi sanatçılarla başlayıp Neşet Günal, İbrahim Balaban, Mümtaz Yener ve Nuri İyem gibi sanatçılarla süren toplumsal ve gerçekçi sanat anlayışının, orta kuşak temsilcileri arasında yer alır. Toplumcu ve insancı bir sanat anlayışını benimser. Emeğin ressamı olarak da anılan, Avni Memedoğlu'na göre, sanat sosyal bir olaydır. O nedenle de sosyal bir amaca bağlıdır. Bu amaç, sanatçıyı, içinde yaşamakta olduğu topluma ve çevresine karşı sorumlu tutar. Resimlerinde, bu amacına uygun tema ve üslup karakteri ağır basar. Sosyal-eleştirel bir tutumla, topluma ayna tutar. Resimlerine yansıyan konular, çevresinde tanık olduğu ve bizzat gözlemlediği yaşam sahneleridir. Yapıtlarında tema olarak çalışan, üreten, göç eden, ezilen, sömürülen insanları işler.

62 x 55 cm

¨ 5.000 € 1.280

51 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998) ‘Yıkım’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 118 x 85 cm

38

¨ 10.000 € 2.565

Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

Advertisement