Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi

Page 1

MĂźzayede ve Sergi Salonu

1ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 22 Ekim Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 9 Ekim-21 Ekim tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA5


6


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler 9 Ekim- 21 Ekim tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

22 Ekim 2017 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 7


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

8

1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 4.20 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HAT LEVHA Ketebe: Mustafa Cemil Efe (d.1979). Oklu Besmele. 21 x 60 cm

¨ 1.500 € 355

9


2 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) Desen, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. 32 x 26 cm

3 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) ¨ 800 € 190

Desen, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2003 tarihli. 39 x 26 cm

¨ 900 € 215

4 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, arkası imzalı ve 8 Eylül 1988 Perşembe tarihli. 20.5 x 21 cm

10

¨ 1.500 € 355


5 FAHRETTİN BAYKAL (1948-2005) ‘Takalar’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 16 x 21 cm

¨ 500 € 120

6 FAHRETTİN BAYKAL (1948-2005) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 20 x 10 cm

¨ 400 € 95

7 İMREN ERŞEN (d.1940) ‘Gecekondular’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2007 tarihli. 15 x 15 cm

¨ 400 € 95

11


8 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1985 tarihli. 28.5 x 20.5 cm

9 HABİB AYDOĞDU (d.1952) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1986 tarihli. 23 x 29 cm

12

¨ 800 € 190

¨ 700 € 165


10 DURAN KARACA (1934-2006) ‘Çukurova’dan’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 8 x 27 cm

¨ 800 € 190

11 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, karton üzeri suluboya, imzalı, 1987 tarihli. 26 x 34 cm

¨ 800 € 190 13


12 PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK

13 PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK

Meissen porselen yapımcı firma damgalı, Marcolini dönemi (1773-1814) şekerliğin ve kapağın yüzeyi pembe güllerle dekorlu. Kapak ve şekerlik ağız kenarında altın yaldız bir şerit içinde daire formları çalışılmış. Şekerliğin iç kısmında çok renkli çiçek buketleri yer alıyor. Kapak tutamağı limon formunda. Eski tamirli.

Count Thun (Bohemya) yapımcı firma damgalı şekerliğin ve kapağının beyaz zemini dalında kır çiçekleri ile dekorlu. Kapak tutamağı gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı.

Yükseklik 13.5 cm Çap 14.3 cm

Yükseklik 17 cm Çap 14.6 cm ¨ 800 € 190

¨ 800 €190

14 PORSELEN FİNCAN

15 ÇİFT FİNCAN

Meissen porselen yapımcı firma damgalı, Marcolini dönemi (1773-1814) kulpsuz fincanın iç ve dış yüzeyi İmari stilde dekorlu.

Uzakdoğu yapımı, çift jade (yeşim taşı) fincan. 20.yy. başı.

Yükseklik 4.3 cm Çap 7.3 cm 14

¨ 400 € 95

Yükseklik 4 cm Çap 4.6 cm ¨ 100 € 25


16 BOHEM KAPAKLI ŞEKERLİK

17 SEVRES PORSELEN KUPA

Koyu pembe renkli Bohemya kristali şekerliğin gövdesi altın yaldız süslemeler ve mine tekniğinde çiçek buketleri ile dolgulu. 20.yy. başı.

Sevres yapımcı firma, MP (Paul Millet) usta damgalı. Kupanın kaide, gövde alt ve üst kısmı, ağız kenarı ve kapak tutamağı bitkisel formlarla dekorlu bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Kaide altında Fransızca 10 Ocak 1906 tarihi ve M.H inisiyali yer alıyor.

Yükseklik 27 cm

¨ 900 € 215

Yükseklik 22.5 cm

¨ 800 € 190

15


18 DUVAR TABAĞI İtalyan, Neo Barok , metal tabağın orta madalyonunda Zeus, Poseidon, Eros ve Amphitrite gibi tanrı ve tanrıçaların yer aldığı mitolojik bir rölyef yer alıyor. Tabak çevresindeki porselen madalyonlarda da benzer mitolojik sahneler çalışılmış. 20.yy. başı. Çap 43 cm

19 DORE JARDINIER Fransız yapımı, tutya jardinier oval formlu, döküm figür ve çiçeklerle bezeli. 19.yy. 48 x 20 x 20 cm ¨ 1.200 € 285

16

¨ 500 € 120


20 JARDINIER Fransız yapımı, çift kulplu ve stilize yaprak formlu dört ayaklı, kobalt renkli porselen gövdesi zarif bronz geçmelerle sonlanıyor. Bronz bölümler altın vermeille. 20.yy. başı. 38 x 20 x 15.5 cm

¨ 1.800 € 430

17


21 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 48.5 x 69 cm

18

¨ 2.000 € 475


22 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 34 x 24 cm

¨ 3.500 € 835 17


23 TUNCAY BETİL (1945-1988) İsimsiz, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 1982 tarihli. 24 x 34 cm

¨ 900 € 215

24 TUNCAY BETİL (1945-1988) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 33.5 x 24 cm

18

¨ 1.000 € 240


25 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Vazoda çiçekler, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 3.000 € 715

19


26 AVRUPA TABLO Avrupa ekolü, anonim, kontrplak üzeri yağlıboya. 20.yy. başları. 53 x 43 cm 20

¨ 2.000 € 475


27 ROMEO SERANO (?-?) Ahşap üzeri yağlıboya, oryantalist konulu, imzalı. 19-20.yy. 62 x 42.5 cm

¨ 6.000 € 1.430

21


28 ŞÖMİNE SAATİ Fransız yapımı, tutya, heykelli şömine saati. 19.yy. 45 x 15 x 35 cm

22

¨ 1.500 € 355


29 SAAT ŞAMDAN TAKIMI Fransız yapımı, tutya, 19.yy. Yükseklik 60 cm

¨ 1.500 € 355

23


30 GAZ LAMBASI Fransız yapımı, opalin gaz lambası, 19.yy. Yükseklik 60 cm

31 ÇİFT OPALİN LALEDAN Fransız, Osmanlı pazarına özel yapım beyaz opalin laledanların yüzeyi gül ve lale buketleri ile dekorlu. 19.yy. Yükseklik 21.3 cm

24

¨ 800 € 190

¨ 1.800 € 430


32 OPALİN LOKUMLUK

33 ÜÇ ADET OPALİN BARDAK

Fransız, pembe renkli opalin lokumluğun ağız kenarı drapelerle hareketlendirilmiş. 19-20.yy.

Fransız, mavi ve lila taş opalin bardakların bir tanesinin yüzeyinde stilize eski Türkçe yazılar yer alıyor. 20.yy. başı.

Çap 17 cm Yükseklik 6 cm

Yükseklikler 10-10.5 cm

¨ 500 € 120

¨ 400 € 95

34 JARDINIER İngiliz, pembe renkli cam, yuvarlak formlu, dış yüzü kabartma figüratif çalışmalı. 20.yy. başı. Çap 25 cm Yükseklik 9 cm ¨ 800 €190

35 İKİ ADET OPALİN VAZO Fransız yapımı, farklı form ve boyutta iki adet yeşil opalin vazoların yüzeyi altın yaldız ve çok renkli bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklikler 12-24.5 cm

¨ 400 € 95

25


36 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Köylü kadın’, kağıt üzeri karakalem, imzalı, 14.9.1999 tarihli. 34 x 35.5 cm

37 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Vazoda çiçekler, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2003 tarihli. 34 x 23 cm

26

¨ 2.000 € 475

¨ 2.000 € 475


38 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. 34 x 34 cm

¨ 2.800 € 665

39 NEVZAT AKORAL (1926-2016) ‘Kuşlar’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1985 tarihli. 39 x 29 cm

¨ 2.500 € 595

27


40 YAŞAR ÇALLI (d.1941) Vazoda çiçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 64 x 56 cm 28

¨ 2.500 € 595


41 SALİM ÖZÜDOĞRU ‘Eski İstanbul sokağı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 67 x 47.5 cm

¨ 3.000 € 715

29


42 SALİM ÖZÜDOĞRU Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 24x 17 cm

43 YAŞAR ÇALLI (d.1941) ‘Kuşlar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 25 x 20 cm

30

¨ 1.400 € 335

¨ 1.000 € 240


44 MÜNİP ÖZBEN (1932-2005) ‘Köylüler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. 67 x 50 cm

¨ 2.000 € 475 31


45 BUHURDAN

46 ÇİFT CLOISONNE VAZO

Çin yapımı, üç yüksek sütun ayaklı, şişman gövdeli, çift kulplu turkuaz renkli zemini çok renkli cloisonné mine ile farklı ejderha formları, krizantemler ve geometrik süslemeler ile dekorlu. 19.yy.

Çin, erken cumhuriyet dönem örneklerden, sarı renk zemini stilize çin bulutu motifli ve bitkisel süslemeli. 20.yy. başı.

Yükseklik 17 cm

Yükseklik 11 cm

¨ 1.200 € 285

¨ 400 € 95

47 İKİ ADET KAPAKLI ŞEKERLİK Çin yapımı, şişman gövdeli şekerliklerin gövde ve kapak yüzeyleri cloisonné tekniği ile bulut, stilize palmet ve dalında çiçek motifleri ile dekorlu. Kapak tutamağı kubbe formunda. 20.yy. Yükseklik 16 cm 32

¨ 900 € 215


48 UZAKDOĞU VAZO

49 VAZO

Çin yapımı, bakır, çift kulplu, tomurcuk gövdeli, gövde üzerinde iki bant halinde cloisonne işçiliği yer alıyor. 20.yy. başı.

Çin yapımı, cloisonné işçilikli, dilimli, tomurcuk formlu gövdenin kahve renkli zemini farklı büyüklükte çiçek dolgulu yuvarlak madalyonlarla dekorlanmış. 1920-30’lar.

Yükseklik 24 cm

¨ 600 € 145

Yükseklik 21 cm

¨ 1.200 € 285

33


50 GÜMÜŞ JARDINIER 900 gümüş ayar ve M. Fariliyon usta damgalı, oval formlu, çift kulplu, kıvrımlı dört ayaklı jardinierin yüzeyi kabartma palmetler, yapraklar ve güllerle dekorlu. Gümüş hazneli. 27 x 15.5 x 12 cm

Ağırlık 382 g

¨ 2.600 € 620

51 JARDINIER Fransız, metal blanc, oval formlu jardinierin yüzeyi kabartma gül ve iri yapraklarla dekorlu. Çift kulbu kıvrımlı yaprak formunda tasarlanmış. 20.yy. başı. 47.5 x 15.5 x 20 cm 34

¨ 700 € 165


52 GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI Hint/Bombay yapımcı damgalı gümüş 6 parçalık setin yüzeyi Hindistan’a özgü kabartma fil formları, tanrıçalar ve bitkisel örgelerle dekorlu. Tepsisi gümüş kaplama. 20.yy. başları. Gümüş ağırlığı 2910 g Tepsi 68 x 44 cm

¨ 5.000 € 1.190

35


53 KADRİ AYTOLON (1873-1957) ‘Cami avlusu’, karton üzeri suluboya, imzalı. 33 x 21.5 cm

36

¨ 1.200 € 285


54 KADRİ AYTOLON (1878-1957) ‘Cami içi’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1921 tarihli. 43 x 30 cm

¨ 2.800 € 665

37


55 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 50 cm

38

¨ 4.000 € 950


56 ADNAN TURANİ (1925-2016) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 6.500 € 1.550

39


57 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) ‘Pamuk toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 40 x 50 cm

¨ 750 € 180

58 MEHMET ARPACIK (d.1936) ‘Çay toplayanlar’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. Arkası Turkuaz Sanat Galerisi etiketli. 40 x 50 cm

40

¨ 1.800 € 430


59 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) ‘Pazar yeri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1986 tarihli. 37.5 x 54.5 cm

¨ 2.800 € 665

41


60 BOHEM CAM OBJE GRUBU Bohemya yapımı, yeşil renkli uranyum camdan yapılmış 1 adet hokka, 2 adet kadeh, 1 adet mumluk, 1 adet kapaklı şekerlikten oluşan grup. 19.yy. sonu. Hokka 24 x 13 x 3 cm Kadehler 12.5 cm Mumluk 13.5 cm Şekerlik 14 x 12 cm

¨ 2.000 € 475

Uranyum elementi, Martin Heinrich Klaproth adlı Alman kimyager tarafından 1789 yılında keşfedilir. Klaproth, bu elementin cama renk veren özelliğini de keşfeder. Ancak uranyumun, yeşil ve sarı renk vermek amacıyla camda kullanılmaya başlaması, bu keşiften yaklaşık 50 yıl sonra Bohemya’da gerçekleşir. Bohemya’nın 1815 yılında Avusturya İmparatorluğu’nun bir parçası haline gelmesi ve yaşanan barış ortamı cam ticaretinin hız kazanmasını sağlar. Bugün Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya’nın topraklarını kapsayan bölgede, 1815-1850 yılları arasında uranyum camları yoğun olarak üretilir. Uranyum camların ilk üreticilerinden olan Josef Reidel, 1830’lu yıllarda ilk uranyum camlara eşinin adı Anna Maria’dan esinlenerek “Annagrün” (Anna yeşili) ve “Annagelb” (Anna sarısı) adını verir. Bohemya’da Dolny Polubny’deki fabrikasında 1830-1848 yılları arasında bu tarz cam eserler üretir. Fransızların Bohemya’yı ziyaretinden sonra, 1830’lu yılların sonlarına doğru uranyum camların Fransa’da da üretilmeye başladığı görülür. Choisy-le-Roi üretime ilk başlayan Fransız fabrikasıdır. 1840’lı yıllarda Baccarat da uranyum cam eserler üretir. Bu erken evrede üretilen uranyum camlar rengi yoğun ve yüzeyi kesmeler, fasetlerle hareketlendirilmiş parçalardır. Nadiren mine ya da kalem işi süslemeli örnekler de görülür. 19.yüzyılın sonlarında pres cam eserler popülerlik kazanınca, uranyum cama yeşil ve sarı gölgeler vermek amacıyla kullanılmaya başlar ve Bohemya, Fransa, İngiltere, Amerika gibi pek çok ülkeye yayılır. İlerleyen yıllarda, ısı düzeyindeki farklılıklar nedeniyle kenarları sarı-süt beyazı arası uranyum camların üretimi başlar. Bunlar önceki üretimlerden farklı olarak ‘Vaselin cam’ olarak adlandırılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, uranyum, başta atom bombası olmak üzere pek çok askeri malzemede kullanıldığı için cam üretiminde kullanılması yasaklanır. 1950’li yıllardan itibaren tekrar cam endüstrisinde renklendirici olarak kullanılmaya başlar. Günümüzde, Amerika’da ‘Body Glass’ ve ‘Fenton Art Glass’ uranyum cam üreten en önemli iki firmadır. 42


61 ÇİFT ŞEKERLİK Fransız, Osmanlı pazarına özel üretim armudi formlu, pembe cam şekerliklerin dilimli yüzeyleri satine ve kabartma işçilikli. Nadir koleksiyonluk örnekler. 19.yy. Yükseklik 23.5 cm Tabak çapı 20 cm

¨ 2.800 € 665

43


62 İKİ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, iki adet palyaço figürü. 1985 tarihli. Yükseklikler 11.5-15 cm

¨ 600 € 145

63 İKİ ADET PORSELEN BİBLO EBS (Ernst Bohne Sohne/Alman) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Paten yapan çift’ konulu biblo grubu. 20.yy. başı. Yükseklikler 25-26 cm

44

¨ 600 € 145


64 LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı palyaço figürü. 1981 tarihli. Yükseklik 26.5 cm ¨ 1.000 € 240

65 DUVAR TABAĞI Villeroy&Boch yapımcı damgalı, büyük boyutlu, tabak kenarı kabartma Rokoko desenlerle dekorlu. Ortada şato kalıntısı betimlenmiş. 20.yy. başı. Çap 45 cm ¨ 500 € 120

45


66 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) Peyzaj, duralite marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 17 x 22 cm

46

¨ 4.750 € 1.130


67 ALİ DEMİR (1931-2015) İstanbul resmi, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1993 tarihli. 25 x 25 cm

¨ 3.000 € 715

68 İSMET YURTSEVEN (1923-2010) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 1.400 € 285

47


69 YUNUS TONKUŞ (d.1954) Desen, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1984 tarihli. 35 x 50 cm

¨ 2.500 € 595

70 ABİDİN DİNO (1913-1993) Eller serisinden, özgün baskı, 22/100, imzalı. 47 x 32.5 cm

48

¨ 1.000 € 240


71 YUNUS TONKUŞ (d.1954) Desen, karton üzeri karışık teknik. 70 x 50 cm

¨ 2.500 € 595 49


72 TUNCAY BETİL (1945-1988) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 34 x 23.5 cm

¨ 1.000 € 240

73 TUNCAY BETİL (1945-1988) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 34 x 23.5 cm

50

¨ 1.000 € 240


74 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 35 x 35 cm

¨ 2.000 € 475

51


75 BEŞ ADET PORSELEN PİLAVLIK KAPAĞI Osmanlı pazarına özel yapım, Avrupa porselen, dış yüzleri çok renkli bitkisel dekorlu. Tutamakları muhtelif gül, armut ve dal formunda. 19.yy. Çap 20 cm

¨ 500 € 120

76 PORSELEN SAHAN VE ŞEKERLİK GRUBU Count Thun (Bohemya) yapımcı firma damgalı, üç adet kapaklı sahan ve bir adet kapaklı şekerlikten oluşan grup. Tüm parçaların yüzeyleri dalında kır çiçekleri ile dekorlu. Kapak tutamakları gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Sahanlar 17 x 10 ve 17 x 12 cm Şekerlik 11.5 x 14 cm 52

¨ 2.200 € 525


77 PORSELEN MÜCEVHER KUTUSU Fransız yapımı, dikdörtgen formlu kutunun yüzeyinde bitkisel formlu çerçeveler içinde dönemin günlük kırsal yaşamından kesitler içeren farklı kompozisyonlar çalışılmış. Kutu ve kapak ağız kenarı bronz geçme ve zarif bir girland ile dekorlu. Kapak iç yüzünde yine bitkisel formlarla oluşturulmuş çerçeve içinde doğada romantik çift konulu bir kompozisyon yer alıyor. Kutu iç yüzünde serpme çiçek motifleri çalışılmış. 19.yy. 18.5 x 13.5 x 10 cm

¨ 1.400 € 335

78 PORSELEN KAPAKLI SAHAN Fransız yapımı, klasik formlu sahanın altın yaldız bir bantla çevrelenmiş ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. Tabak yüzeyi iç içe geçmiş altın yaldız dairelerle dekorlu. Kapak yüzeyinde çok renkli çiçek arajmanları çalışılmış. Kapak tutamağı dalında gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 11.5 cm Çap 22.5 cm

¨ 1.000 € 240

53


79 ÇİFT PORSELEN AŞURELİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım aşureliklerin gövdesi bitkisel süslemeler ve stilize fiyonk motifleri ile dekorlu. Kulpu kabartma palmet motifiyle sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. 19.yy. Yükseklik 36.5 cm

54

¨ 6.500 € 1.550


80 PORSELEN AŞURELİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım aşureliğin açık lila renkli zeminli yüzeyi çiçek arajmanları ile dekorlu. Kulpu altın yaldız kabartma palmet motifiyle sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. 19.yy. Yükseklik 41 cm

¨ 3.250 € 775

55


81 ALİ DEMİR (1931-2015) İstanbul resmi, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 30 x 15 cm

82 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 35 x 35 cm

56

¨ 2.500 € 595

¨ 3.000 € 715


83 NAİLE AKINCI (1923-2014) ‘Köy pazarı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. Arkasında eserin künyesi ve sanatçının özgeçmişini içeren etiket mevcut. 25 x 31 cm

¨ 3.500 € 835

57


84 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Şamdan’, karton üzeri guvaj, imzalı. 47 x 33 cm

¨ 6.000 € 1.430

Tablonun arkası, Turan Erol’un el yazısı ile “Bu şamdan motifli resim Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1950-1960 arası yaptığı çalışmalardan biridir. 20 Şubat 1990. Turan Erol ibareli ve imzalı. 58


85 ABİDİN ELDEROĞLU (1901-1974) ‘Creation de l’Homme’, karton üzeri karışık teknik, arkası imzalı, sanatçı kaşeli. 27 x 37 cm Provenans: Max Pridgeon

¨ 6.000 € 1.430

59


86 OSMAN ZEKİ ORAL (1925-2012) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1954 tarihli. 28 x 38.5 cm

60

¨ 2.800 € 665


87 MEHMET ALİ LAGA (1878-1947) ‘Boğaz’dan görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 31 x 39 cm

¨ 8.000 € 1.905

Provenans: Gürün ailesi koleksiyonu

61


88 7 ADET FOTOĞRAF 1 tanesi ünlü piyanist ve kompozitör Mithat Fenmen’e ait, diğer 6 adedi dönemin ünlü Fransız sanatçıları tarafından kendisine ithaf edilip imzalanmış 7 adet anı fotoğrafı. Ölçüler 12.5 x 17.5 cm-25 cm-19.5 cm

¨ 1.200 € 285

Provenans: Mithat Paşa’nın torunu, piyanist ve kompozitör Mithat Fenmen aile koleksiyonu 62


89 FOTOĞRAF Tanzimat reformlarını gerçekleştiren ve ilk anayasa Kanun-i Esasi’yi hazırlayan kurulun başkanı olan ünlü Osmanlı devlet adamı Mithat Paşa’ya (18221884) ait orijinal fotoğraf. 19.5 x 24 cm

¨ 900 € 215

Provenans: Mithat Paşa’nın torunu, piyanist ve kompozitör Mithat Fenmen aile koleksiyonu

90 ARA GÜLER (d.1928) Mithat Fenmen’e ait orijinal fotoğraf. Ara Güler tarafından çekilmiş ve imzalı. 21 x 30.5 cm

¨ 1.200 € 285

63


91 HALI Buhara, 19- 20.yy. 205 x 130 cm 64

¨ 2.000 € 590


92 HALI Buhara, 19.yy. sonu-20.yy. başı. 180 x 142 cm

¨ 1.500 € 355 65


93 ÜÇ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, farklı kompozisyonlar içinde betimlenmiş üç adet köylü genç kız figüründen oluşan grup. İki tanesi 1977 tarihli. Yükseklikler 18-20-29 cm

¨ 1.000 € 240

94 LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Çeyiz Diken Kadın’ konulu (Sewing a Trousseau) konulu biblo. Salvador Furio tasarımı, 1980 tarihli. Yükseklik 28.5 cm

66

¨ 800 € 190


95 LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı palyaço figürü. 1981 tarihli. Yükseklik 31 cm

¨ 1.000 € 240

67


96 SUZAN GÖKÇEK (d.1927) İsimsiz, karton üzeri pastel, imzalı. 37 x 28 cm

97 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Çocuk’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 30 x 35 cm ¨ 1.000 € 240

68

¨ 800 € 190


98 NURİ İYEM (1015-2005) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 30 x 21 cm

¨ 15.000 € 3.570

69


99 İSMET YURTSEVEN (1923-2010) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

100 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı,1988 tarihli. 30 x 40 cm

70

¨ 1.200 € 285

¨ 1.400 € 285


101 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Kağnı’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 38 x 56 cm

¨ 3.500 € 835

71


102 SÜHENDAN FIRAT (1929-2000) ‘Uzay 1’, mozaik pano, imzalı. 96 x 57 cm

72

¨ 1.500 € 355


103 SÜHENDAN FIRAT (1929-2000) İsimsiz, karışık teknik, imzalı, 2000 tarihli. 42.5 x 61.5 cm

¨ 1.000 € 240

104 SÜHENDAN FIRAT (1929-2000) ‘Yunus Emre, Derya-yı Umman Olmuşam, Alto ve Piyano Partisi’, karışık teknik, imzalı. 60 x 122 cm

¨ 2.000 € 475

73


105 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Motif, kağıt üzeri guaj, imzalı. 33 x 24 cm

106 MUHSİN KUT (D.1938) Peyzaj, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 34 x 43 cm ¨ 1.500 € 355

74

¨ 4.000 € 950


107 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Nü, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 20-4-98 tarihli. 33 x 46.5 cm

¨ 2.500 € 595

108 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Soyut peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1989 tarihli. 17 x 24 cm

¨ 1.500 € 355

75


109 ADNAN TURANİ (1925-2016) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 50 x 55 cm

76

¨ 6.500 € 1.550


110 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Plaj’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 50 x 65 cm Provenans: Bilge-Ertan Mestçi Koleksiyonu.

¨ 25.000 € 5.950

77


111 AYSU KOÇAK (d.1955) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 40 x 30 cm

112 AYSU KOÇAK (d.1951) Semaverli kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 44 x 32.5 cm

78

¨ 1.250 € 295

¨ 1.500 € 355


113 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) ‘Gecekondu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 27 x 33 cm

¨ 1.500 € 355

114 FAHRETTİN BAYKAL (1948-2005) Peyzaj, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1983 tarihli. 10 x 10 cm

¨ 200 € 50

79


115 ÜÇ ADET TABAK Çin yapımı, çok renkli cloisonné işçilikli. Büyük ve yuvarlak formlu tabağın bordo zemini dragon motifi ile dekorlu. Minyon formlu diğer iki tabağın ağız kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. Çap 13.5 - 20.2 cm ¨ 700 € 165

116 SAAT R & Co. (Paris) yapımcı damgalı, dikdörtgen formlu pirinç saatin Romen rakamlı kadranı kalem işi bitkisel süslemeler ile dekorlu. Üst kısmı kubbe formunda tasarlanmış. 19.yy. 9 x 10 x 26 cm

80

¨ 1.200 € 285


117 ÇİFT VAZO Fransız yapımı, klasik formlu, çift kulplu tutya vazoların dış yüzü kabartma çiçek demetleri ile dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 31 cm

¨ 1.000 € 240

118 ÇİFT TERRACOTTA VAZO Çin yapımı, dış yüzü kabartma insan formları, stilize çam ağacı ve farklı rozetlerle dekorlanmış. Koyu kahverengi zemini yer yer altın varak işçilikli. 20.yy. başı Yükseklik 20 cm

¨ 800 € 190

81


119 İKİ ADET GÜMÜŞ ISKATA Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar ve Nikolay Strulev (Moskova 18831908) usta damgalı ıskataların yüzeyi kalem işi tekniğinde bitkisel süslemeler ile dekorlu. Bir tanesi L.H inisiyalli. Cam hazneleri lotuspalmet motifli grave işçilikli. Ağırlık 200 g Yükseklik 12.5 cm ¨ 800 € 190

120 ÇİFT PORSELEN TABAK Meissen porselen yapımcı firma damgalı (1814-1924 arası) minyon formlu tabakların kenarları altın yaldız ve ajur işçilikli. Tabak kenarındaki üç madalyonun içinde ve merkezde çok renkli çiçek buketleri çalışılmış. Çap 15 cm

121 İKİ ADET PORSELEN FİNCAN VE TABAĞI Viyana ve Sevres stili, minyon formlu. 19.yy. Yükseklik 5 - 5.5 cm ¨ 500 € 120

82

¨ 600 € 145


122 VAZO Fransız yapımı, kıvrımlı dört metal ayak üzerinde yükselen cam vazonun kaide ve ağız kenarında palmet, iri yapraklar ve kır çiçekleri ile dekorlu metal geçme frizler yer alıyor. Gövde üzerinde de iri bir kurdele ile sonlanan, çiçek ve yemişlerle dolu üç adet vazodan oluşan bir kompozisyon çalışılmış. 20.yy. başı. Yükseklik 19.6 cm

¨ 600 € 145

123 HOKKA Ahşap, piyano formunda tasarlanmış hokka takımı dikdörtgen bir platform üzerine yerleştirilmiş. Piyanonun açılabilir üst kapağı kalemlik olarak kullanılıyor. Mürekkeplik bölümü tabure formunda. 34 x 24.5 x 18 cm Provenans: Mithat Fenmen aile koleksiyonu

¨ 3.000 € 715 83


124 PERTEV BOYAR (1897-1981) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 32 x 56 cm

84

¨ 2.600 € 620


125 AYETULLAH SÜMER (1905-1979) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 45 x 36 cm

¨ 8.200 € 1.950 85


126 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) ‘İstanbul’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1936 tarihli. 26 x 40.5 cm

¨ 1.000 € 240

127 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Peyzaj, karton üzeri suluboya, imzalı, 1989 tarihli. 31 x 23 cm

86

¨ 600 € 145


128 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) ‘Hasankeyf ’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2012 tarihli. 13.5 x 49 cm

¨ 1.000 € 240

129 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) ‘İstanbul’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 27 x 40 cm

¨ 900 € 215 87


130 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998) Plaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1952 tarihli. 52 x 72 cm

¨ 3.500 € 835

131 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘İşkence’, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 34 x 27 cm

88

¨ 14.000 € 3.335


89


132 HAMİT GÖRELE (1903-1980) Deniz peyzajı, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 23.5 x 29 cm

¨ 7.000 € 1.665

Hamit Görele 1924-1928 yılları arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi olan sanatçı mezun olduktan sonra devlet bursuyla Paris’e giderek Lhote ve Leger’in atölyelerinde öğrenim gördü. Paris’te bulunduğu yıllarda Fovizm’den etkilenerek çalışmış, daha sonra Dışavurumcu anlatıma yönelmiştir. 1960’lı yıllarda soyut sanata yöneldiyse de, 1970’lerin ortalarında yeniden figür ve doğa çalışmalarına dönmüştür. Üslubunu İzlenimcilik ve Dışavurumculuk ile inşacı anlatımı birleştirerek oluşturan Görele, resimsel düzen ilişkileri yönünden sağlam bir kurgu ve şiddetli renk etkilerine ulaşmıştır. Ressamın inşacı anlatımının tipik bir özelliği de hareket ritminin atılımlarını taşıyan biçimler arasında düzenin dağılmasını önleyen bir iç karkas oluşturmasıdır. Serbestçe dağılmış ve yığılmış gibi görünen renk parçalarını çekici bir görünüme kavuşturan sistemini böyle kurmuştur.

90


133 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Bar’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1953 tarihli. 21 x 26.5 cm

¨ 9.000 € 2.145

91


134 ÇİFT GAZ LAMBASI Fransız yapımı gaz lambalarının yeşil cam gövdesi verev dilimlerle hareketlendirilmiş. Kaide ve sütun formundaki ayak bölümleri yeşil mermer, sütun başlığı ve ayak kısmı ile sütun başlığı bronz geçme olarak tasarlanmış. Fanusları kabartma bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 55 cm 92

¨ 2.000 € 475


135 PORSELEN CENTERPIECE Von Schierholz (Alman) porselen yapımcı firma damgalı (firmanın 150.kuruluş yıldönümü üretimlerinde kullanılan özel damga). İki parça halinde tasarlanmış. Kaide bölümünde dalından meyve toplayan iki adet çocuk ve bir köpek figürü yer alıyor. Ağacın gövdesi ve pedestal ayağın çevresi aplike çiçekler ve kabartma altın yaldız bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş. Meyvalık bölümünde de benzer süslemeler yer alıyor. Meyvalığın iç kısmında serpme çiçek motifleri çalışılmış. 20.yy. Yükseklik 44 cm Çap 29 cm

¨ 2.800 € 665 93


136 ÇİFT PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK Dresden (Alman) porselen yapımcı firma damgalı şekerliklerin beyaz zemini altın yaldız ve kabartma tekniğinde bitkisel süslemeler ve mitolojik sahnelerle dekorlu. Aynı süslemeler kapak üzerinde de tekrarlanmış. Kapak tutamağı kubbe formunda. 20.yy. başı. Yükseklik 20 cm Çap 20.5 cm

¨ 800 € 190

137 İKİ ADET PORSELEN SAHLEPLİK Avrupa, Osmanlı pazarına özel yapım, klasik formlu, tek kulplu sahlepliklerin bordo ve turkuaz zemini altın yaldız bitkisel süslemelerle dekorlu. Aynı süsleme örgeleri kapaklarda da tekrarlanmış. Kapak tutamakları beyaz ve mor gül formunda. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 15 cm Çap 8.3 cm 94

¨ 1.200 € 285


138 PORSELEN KAPAKLI ŞEKERLİK Alman yapımı, yuvarlak formlu, çift kulplu şekerliğin gövdesi altın yaldız ve çok renkli bitkisel süslemelerle dekorlu. Kapak üzerinde yine altın yaldız bitkisel süslemeler ve aplike çiçekler yer alıyor. Kapak tutamağı bronz geçme ve stilize dalında çilek formunda. Aplike çiçeklerde ufak atıklar mevcut. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 15 cm Çap 15 cm ¨ 750 € 180

139 ÇİFT PORSELEN VAZO Fransız, Porcelain de Paris yapımı, vazoların yüzeyi altın yaldız konturlu kabartma iri kenger yaprakları ile dekorlu. Aralarda stilize üzüm salkımları ve kır çiçekleri çalışılmış. 19.yy. Yükseklik 28 cm

¨ 2.200 € 525

95


140 HALI Azeri yapımı, 1931 tarihli. 190 x 365 96

¨ 2.000 € 475


141 HALI Buhara, 20.yy. 205 x 260 cm

¨ 3.000 € 715

97


142 REFET BAŞOKÇU (1885-1950) Otoportre, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı. 40.5 x 30.5 cm ¨ 6.000 € 1.430

Refet Başokçu Sanatçı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. İlk resim derslerini Şehzadebaşı’ndaki Numune-i Terakki Mektebi’nde Hoca Ali Rıza’dan alan Refet Başokçu, daha sonra Osman Asaf ile yağlıboya çalıştı. Hukuk öğrenimi gördü. Önceleri suluboya tekniğinde gerçekleştirdiği kadın resimleriyle tanınır. Sergi kataloglarında yer almamakla birlikte, birkaç kez Galatasaray Sergileri’ne katıldığı bilgisi çeşitli yayınlarda yer alır. Güzel Sanatlar Birliği’nin Ankara’daki sergilerinden birinde teşhir edilen otoportresinin hükümet temsilcileri tarafından çok beğenildiği ve Fransızca olarak yayınlanan ‘La Turquie Contemporaine’ adlı yayında Türk resim sanatı örneklerinden biri olarak yayınlandığı da sanatçı hakkındaki sınırlı bilgiler arasındadır. Bir süre Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sanatçı, bu süre içerisinde afiş tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. 98


143 REFET BAŞOKÇU (1885-1950) Genç kızlar, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı. 45.5 x 33.5 cm

¨ 8.000 € 1.905

99


144 HULUSİ MERCAN (1913-1988) İki adet, nü, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. Her ikisinde de kağıdın arkasında karakalem eskiz nü çalışma yer alıyor. 30 x 22 cm ve 30.5 x 22.5 cm ¨ 1.800 € 430

Hulusi Mercan

100

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde öğrenim gördü. 1947 yılında Paris’e giderek Andre Lhote atölyesinde çalıştı. Hulusi Mercan, yüzeyi geometrik planlar dahilinde değerlendiren, figüratif unsurları ve doğa gözlemlerini bu altyapı üzerinde renkçi bir anlatımla betimleyen özgün bir üsluba sahiptir. Mozaik tekniğini anımsatan çalışmaları hisli ve ahenklidir. Peyzaj türünde yoğunlaşan çalışmalarında, akademi kaynaklı doğa ilgisi ve coşkulu yorum yaklaşımını, Paris’te edindiği görsel/düşünsel algı olasılıkları çerçevesinde bir arada kullanmayı dener. Estetik/plastik bir uzamda algı alışkanlıklarını kırarak biçimsel bir kaygıyla resim yüzeyini sorunsallaştırır. Derinlik ve perspektifi yok etmeye eğilimli İzlenimci yaklaşımda, Türk sanatçısının kendini alamadığı duygusal kabullenişin sınırlarını zorlar ve gerçekten imgeyi, görüntü alanını yüzeyle özdeş hale getirir.


145 NEJAD MELİH DEVRİM (1923-1995) Soyut peyzaj, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1962 tarihli. 49 x 71 cm

¨ 18.000 € 4.285

Nejat Melih Devrim Uluslararası soyut sanatın özgün temsilcilerinden biri olarak nitelenen Nejat Devrim, sanatçı ve yazar İzzet Melih Devrim’le ressam Fahrünnisa Zeid’in oğludur. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1942’de Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne girerek Léopold Lévy atölyesinde çalıştı. 1946’da burslu olarak Fransa’ya giderek Paris’e yerleşti. Türk hat sanatına ve Bizans mozaiklerine ilgi duyan sanatçının ilk dönem yapıtları bu etkilerle biçimlendi. 1956’da bir sergi gerçekleştirmek üzere bulunduğu New York’ta Amerikan sanatından ve mimarisinden etkilenerek yapıtlarında şiddet ve ritim öğelerine ağırlık verdi. 1965-1968 yılları arasında yaptığı İspanya, Mısır, Polonya ve Türkiye gezilerinden sonra kent izlenimlerini yansıtan yapıtlar gerçekleştirdi. Bu dönemde Paris’teki Mayıs ve Yeni Gerçeklikler salonunda sergiler açan ressam, 1980’de New York’taki Sutton Place’de kapsamlı bir sergi düzenledi. Yapıtlarından ikisi Paris Modern Sanatlar Müzesi tarafından satın alınan Devrim, 1990’ın başlarında Polonya’nın Nowy Sacz kentine yerleşti ve çalışmalarını 1995 yılındaki vefatına kadar burada sürdürdü.

101


146 DÖRT ADET KOSTÜM GRAVÜR Thomas McLean tarafından, 1818 yılında yayınlanan ‘The Military Costume of Turkey’ adlı kitapta yer alan, ‘Yeniçeri’, ‘Arnavutluk askeri’, ‘sipahi’ ve ‘sipahi bayraktarı’ konulu 4 adet renkli gravür levha. 1 Ocak 1818 tarihli. Levhaların arkasında, resmedilen görevli hakkında geniş bir İngilizce metin yer alıyor. Her biri 35 x 25.5 cm

¨ 1.200 € 285

Gravürlerin yer aldığı kitap, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Avrupa’da yayınlanmış askeri kıyafet albümlerinin en ünlülerinden biridir. Osmanlı ordusunu ve askeri bürokrasisini oluşturan her rütbe ve milletten asker ile subay özgün kıyafetleri içinde resmedilmiştir. 102


147 GASPARE FOSSATİ (1809-1883) ‘Vue generale de la grande nef en regardant l'occident’ (Büyük nefe batıdan bakış), Levha IV ‘L'exteneur de la mosquee avant su restauration’ (Restorasyon öncesi caminin uzantıları), Levha XXV ‘L'interieur et l'erterieur de la mosque avant su restauration’ (Restorasyon öncesi caminin iç ve dış bölümü), Levha XXIV. Gaspare Fossati (1809-1883) ve Guiseppe Fossati (1822-1891) kardeşlerin 1847-1850 yıllarında Sultan Abdülmecid’in davetiyle İstanbul’a gelerek Ayasofya’da yaptıkları restorasyondan sonra hazırladıkları, 1852 basımı, ‘Aya Sofia, Constantinople: as recently restored by order of H. M. the sultan Abdul-Medjid’ adlı kitapta yer alan gravürler. Tüm gravürlerin üzerinde resmedilen bölüm Fransızca ve eski Türkçe olarak belirtilmiş. 26 x 36.5 cm ve 37 x 26.5 cm

¨ 900 € 215

103


148 ANTOINE IGNACE MELLING (1763-1831) ‘Vue de Keffeli-Kieui et d’une Partie de Buyuk-dere’ (Kefeliköy ve Büyükdere’den Görünüm) konulu gravür, no 38. 48 x 73.5 cm (kağıt ölçüsü)

104

¨ 3.000 € 715


İSTANBUL ECZANESİ

ULUS’TA HER DEVRE TANIKLIK ETMİŞ ÖZEL BİR MEKAN; ‘ATATÜRK’ÜN ECZANESİ’ OLARAK DA BİLİNEN İSTANBUL ECZANESİ Yıl 1919, Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Savaşı sonrası parçalanma sürecine girdiği, Mustafa Kemal’in Anadolu’da milli mücadeleyi başlattığı günler. 1888 yılında İstanbul’da doğan ve 1909’da Eczacılık Fakültesi’ni bitiren Hüseyin Hüsnü Bey, Tokat, Bağdat, Halep gibi imparatorluğun çeşitli vilayetlerinde belediye eczacısı olarak görev yaptıktan sonra, Refik Saydam ve Mustafa Kemal’in teşvikiyle Ankara’ya gelerek Ulus’ta bir eczane kurar. Anafartalar Caddesi’nde açılan bu eczaneye doğduğu kentin adını verir. İlerleyen yıllarda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin karşısına, şimdiki Adliye Sarayı’nın olduğu yere taşınan eczane, 1957-1960 yılları arasında burada faaliyet gösterir. 1960 yılında Ulus İşhanı’na taşınır ve kapandığı 2017 yılının mayıs ayına kadar Cumhuriyet dönemi Ankara’sının nadide bir tanıdığı olarak burada hizmet verir. Hüseyin Hüsnü Bey, Ankara’nın en eski eczanesinin kurucusu olmasının yanı sıra, 1927’de 3.Dönem Tokat milletvekili olarak meclise giren ilk eczacı milletvekilidir ve Atatürk’ün de arkadaşıdır. Eczanenin ilk açıldığı yer, ilk meclis binasına 40-50 adım mesafededir ve dolayısıyla bütün milletvekillerinin uğrak yeridir. Eczanenin müşterileri arasında Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Eczanenin o yıllarda tutulan kayıt defterinde 1-30.sayfaların Atatürk’e ayrılmış olduğu görülür. Yeterli gelmeyince 45-46.sayfalar da Atatürk’ün ilaç listelerine ayrılır. Bu listelerde, Radyolin diş macunu, aspirin, kolonya, kinin, zefiran (antiseptik) gibi kendisi için hazırlanan tüm ilaçların listesi, verilme tarihi ve fiyatlarıyla birlikte düzenli olarak kaydedilmiştir. Defterdeki kayda göre, eczane ölümünden 23 gün öncesine kadar Dolmabahçe Sarayı’na kendisine ilaç göndermeyi sürdürmüştür. Son ilaç gönderme tarihi 17 Ekim 1938’dir. Atatürk aldığı her ilacın bedelini kendi maaşından ödemiştir. Atatürk haricinde listede Eski Başbakanlardan Recep Peker, Genel Kurmay Başkanı Kazım Orbay, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Saffet Arıkan, 1930’lu yılların ünlü gazetecisi Naşit Hakkı Uluğ gibi dönemin önemli isimleri de bulunuyor. O yıllarda doktorların özel muayenehaneleri olmadığı için, doktorlar eczanelerde bir araya gelmektedir ve İstanbul Eczanesi de doktorlar için buluşma mekanı olmuştur. Nitekim kayıt defterindeki müşteriler arasında doktorlar ve diş hekimleri de vardır. Hüseyin Hüsnü Sarı 1963 yılında vefat ettikten sonra eczaneyi oğlu Adil Sarı devralır. Adil Bey eczacı değildir, bu nedenle mesul müdür olarak devam eder. Adil Bey 1979 yılında eczaneyi aile dostları Ömer Faruk Erdem’e devreder. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Tıp Fakültesi’nde baş eczacı olarak görev yapan Faruk Erdem, eczanenin de yabancısı değildir. Devralmadan önce bir yıl boyunca, fakültedeki mesai saatleri haricinde eczanede Adil Bey ile çalışmıştır. Devraldıktan sonra da, Adil Bey’in vefatına kadar, yedi yıl boyunca birlikte çalışmaya devam ederler. Halk sağlığı için hizmet veren klasik bir eczane olmasının ötesinde, tarihi bir misyona da sahip olan İstanbul Eczanesi’nin özgün yapısı Faruk Bey’in duyarlılığı sayesinde korunur. Kuruluş yıllarına ait kayıt defteri, fotoğraf ve evraklar itinayla saklanır. İstanbul Eczanesi, 1919 yılında eczane açılırken İstanbul’da eczanesini kapatan bir Ermeni eczacıdan satın alınan Fransız porseleni ilaç kavanozları, ilaç yapımında kullanılan kaplar, cam şişeler ile dolu vitrini ve raflarıyla, Chausson marka otoklavıyla, hassas terazileriyle bir tür müze-eczane görünümünde hizmet vermeye devam eder. Dolayısıyla, eczanenin 2017 yılının mayıs ayında kapanışı, sadece bir iş yerinin faaliyetine son vermesi değil, aynı zamanda bir dönemin de sonudur… İstanbul Eczanesi, Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar her devre tanıklık etmiş ve tarihi şahsiyetleri bünyesinde ağırlamış önemli bir semboldür ve adını Türk ecza ve Cumhuriyet tarihine yazdırmış efsane bir kuruluş olarak anılacaktır artık…

105


İSTANBUL ECZANESİ

149 44 ADET CAM KAPAKLI ECZA ŞİŞESİ Fransız, silindir formlu şişelerin gövdelerinin ön yüzünde yer alan kağıt etiketlerde, Fransızca ‘sitrik asit’, ‘alkol’, ‘potasyum nitrat’, ‘toz ravent’, ‘salisik asit’ gibi içinde bulunan ilaç hammaddelerinin adları yazılı. 20.yy. başı. Yükseklikler 13-24 cm

106

¨ 5.000 € 1.190


İSTANBUL ECZANESİ

150 18 ADET PORSELEN KAPAKLI ECZA KAVANOZU Fransız yapımı, silindir formlu kavanozların gövdelerinin ön yüzünde yer alan kupa, mine çiçekleri, palmet ve iri yapraklardan oluşan çerçeve içindeki panellerde Latince ilaç ve bitki isimleri yer alıyor. Kapakları kubbe formlu. 19-20. yy. Yükseklikler 21 cm ve 24 cm

¨ 10.000 € 2.380

107


İSTANBUL ECZANESİ

151 OTOKLAV Chausson marka (Fransız), pirinç, 20.yy. başı. Yükseklik 91 cm

¨ 2.000 € 475

Otoklav; laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü araç ve gereci steril hale getirmek için kullanılan basınçlı buhar kazanıdır. 108


İSTANBUL ECZANESİ

152 36 ADET CAM KAPAKLI ECZA ŞİŞESİ Fransız, silindir formlu şişelerin gövdelerinin ön yüzünde yer alan kağıt etiketlerde, Fransızca ‘iperit esansı’, ‘sakinleştirici iksir’, ‘sıvı balsam’, karbonat’, akdiken boyası’ gibi içinde bulunan ilaç hammaddelerinin adları yazılı. 20.yy. başı. Yükseklikler 14-25 cm

¨ 3.500 € 835

109


İSTANBUL ECZANESİ

153 ÜÇ ADET ECZACILIK KİTABI -Formulaire Astier, Vade-Mecum de Médecine Pratique Thérapeutique Générale, Paris, 1922. 16 x 10 cm -Fuad Mehmed, Eczacının El Kitabı, Türk Eczacı Alemi Neşriyatı, 1928 basımı. (Fransızca ve eski Türkçe olmak üzere çift dilde yazılmış). İlk sayfasında; kitabın yazarı Fuad Mehmed tarafından eski Türkçe olarak yazılmış “Muhterem meslektaşım Hüseyin Hüsnü beyefendiye, 8 Eylül 1928” ithafı var. 23 x 15 cm -François Dorvault, L’Officine ou Repetoire General de Pharmacie Pratique, Paris, 1910 23.5 x 16 cm

¨ 500 € 120

154 İKİ ADET İLAÇ ŞİŞESİ 1 adet absinthia ile 1 adet Gabay Liniment ağrı kesici şurup şişesi. Yükseklikler 12.5 cm-2.5 cm 110

¨ 400

€ 95


İSTANBUL ECZANESİ

155 DEFTER İstanbul Eczanesi’nin kurucusu Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan veresiye defteri. Defterin 1-30. sayfaları ile 45-46. sayfaları Atatürk’ün ilaç listelerine ayrılmıştır. Defterde ayrıca Recep Peker, Kazım Orbay, Saffet Arıkan gibi dönemin önemli siyasi simalarının ve doktorların ilaç listeleri de yer almaktadır. 16.6 x 33 cm

¨ 2.000 € 475


İSTANBUL ECZANESİ

156 TERAZİ Gottlieb Kern & Sohn (Alman) yapımı. 20.yy. başı. 24.5 x 14 x 28 cm

¨ 800 € 190

157 OBJE GRUBU İstanbul Eczanesi’ne ait 5 adet kaşe, 2 adet üçlü stand, 1 adet ahşap yazı takımı ve eski ilaçlardan oluşan grup. Stand yüksekliği 34 cm 112

¨ 1.200 € 285


İSTANBUL ECZANESİ

158 HASSAS TERAZİ Gebrüder Bosch Jungingen Hohenz (Alman) yapımı. Orijinal ahşap/camlı kutusu içinde. 20.yy. başı. 37 x 20 x 36 cm (kutu ile birlikte)

¨ 1.200 € 285

113


159 SAİM KANRA (1898-1986) ‘Yeniköy-Paşabahçe’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 1969 tarihli. 41 x 60.5 cm

114

¨ 3.000 € 715


160 SAMİ LİM (1905-1986) ‘Ankara’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1952 tarihli. 32.5 x 55 cm

¨ 6.000 € 1.430

161 ORHAN BAHRİ ERSOY (d.1928) ‘Tabakta incirler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 32.5 x 41 cm ¨ 1.400 € 335

115


162 CAM ALTI HAT LEVHA Amentü gemisi tasviri içerisinde ‘Amentü’ yazısı çalışılmış. Yukarıdaki istifte ise Kelime-i Şehâdet yer alıyor. 1928 tarihli. 37.5 x 45.5 cm

116

¨ 1.500 € 355


163 HAT LEVHA Ketebe: Mustafa Cemil Efe (d.1979). Tezhip: Eda Şahan (d.1975). Merkezde Celi sülüs yazı ‘Allah’ , çevresinde Fatiha Suresi çalışılmış. 78 x 78 cm

¨ 9.000 € 2.145

117


164 CAM ALTI HİLYE-İ ŞERİFE Merkezde yer alan Kabe ve çevresinin tasviri stilize eski Türkçe yazılar ve Mihrap Ayeti ile çerçevelenmiş. Klasik Hilye-i Şerife’lerde görüldüğü üzere Hz.Muhammed’in görünüşü ve özellikleri anlatılmamış, kendisinin şahsi eşyaları olan ibrik, tespih, nalın, tarak, kıyafet gibi unsurlar resmedilmiştir. Boyutları ve işçiliği açısından cam altı levhaların nadir bulunur nitelikte örneklerinden. 19-20.yy. 80.5 x 56 cm 118

¨ 2.500 € 595


165 HİLYE-İ ŞERİFE Ketebe: Mustafa Cemil Efe (d.1979). Tezhip: Eda Şahan (d.1975). 77 x 53 cm

¨ 10.000 € 2.380

119


166 İSMAİL ACAR (d.1971) ‘Semazen’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 132.5 x 75 cm 120

¨ 8.000 € 1.905


167 İSMAİL ACAR (d.1971) ‘Semazen’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 148 x 100 cm

¨ 10.000 € 2.380 121


168 AHMET YEŞİL (d.1954) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 162 x 130 cm 122

¨ 8.500 € 2.025


169 MEHMET GÜN (1954-2014) ‘If you see me’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, Berlin 1988 tarihli. 86 x 80 cm

¨ 9.000 € 2.145

Provenans: Yahşi Baraz koleksiyonu 123


170 İKİ ADET CAMİ KAPI ÖRTÜSÜ FRAGMANI İnce uzun, dikdörtgen formlu, kiremit ve yeşil renklerin hakim olduğu klaptanlı zemin üzerinde oluşturulan bölmelerde tel kırma işçiliği ile stilize dualar yazılı. Kenarları klaptan saçaklı. 19.yy. Her biri 260 x 45 cm ¨ 4.000 € 950

171 CAMİ KAPI ÖRTÜSÜ Dikdörtgen formlu, orta bölümü mihrap şeklinde tasarlanmış. Alınlık ve kenar bölümleri şemse, yuvarlak ve oval rozetlerde stilize Arapça yazılarla dekorlu. Soluk kiremit, küf yeşili renklerle oluşturulan zemini üzerinde yer alan süsleme ve yazılar tel kırma işçilikli. Çevresi, alın ve mihrap bölümü saçak püsküllerle hareketlendirilmiş. 19.yy. 275 x 150 cm ¨ 12.000 € 2.855

124


125


172 NUTUK (İLK BASKI/ESKİ TÜRKÇE) Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl olan 1927’de, eski Türkçe harflerle yapılan ilk baskı. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. 627 sayfa, içinde ek olarak 9 tabaka halinde 13 ayrı harita eki yer alıyor. Cildin ön kapağında altın yaldız eski Türkçe ‘Nutuk,’ ibaresi, arka kapağında altın yaldız şemse içinde 1927 tarihi mevcut. Cildi yenilenmiş. Nutuk’un milletvekilleri ve dönemin önemli kişileri için sadece 500 adet tek cilt halinde yapılan lüks baskılarından. 28 x 21 cm

126

¨ 1.300 €310


173 JULIA PARDOE-WILLIAM H.BARTLETT, THE BEAUTIES OF THE BOSPHORUS, VIEWS OF CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS; WILLIAM BEATTIE- WILLIAM H.BARTLETT, THE DANUBE IT’S HISTORY, SCENERY AND TOPOGRAPHY, LONDON GEORGE VIRTUE PUBLISHING, 1842-1844, İKİ CİLT Miss Julia Pardoe’nun 1835 İstanbul izlenimleri ve William Bartlett’in gravürlerinin yer aldığı birinci ciltte 164 sayfa metin ve 82 adet kurşun plaka gravür (1 adet Miss Pardoe portresi, 1 adet Sultan Abdülmecid Han portresi, 79 adet İstanbul ve civarı görünümü ve 1 adet İstanbul Boğazı haritası) yer alıyor. William Beattie tarafından hazırlanan ve Tuna Nehri civarını anlatan ikinci ciltte ise, 236 sayfa metin ile William Bartlett’e ait 79 adet kurşun plaka gravür (1 tane Tuna haritası ve 78 adet bölge görünümü) mevcut. Mavi renkli deri cildi ön yüzünde kazıma tekniğinde bitkisel bir çerçeve ve şemse içinde altın yaldız padişah tasviri, arka yüzde ise deniz tanrısı Poseidon resmedilmiş. 22.5 x 28 cm

¨ 3.000 € 715

127


174 HALI Azeri, 19-20.yy. 178 x 106 cm

128

¨ 1.200 € 285


175 HALI Azeri, 19-20.yy. 283 x 175 cm

¨ 2.500 € 595

129


176 PERTEV BOYAR (1897-1981) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, 1965 tarihli, imzalı. 60 x 50 cm 130

¨ 12.000 € 2.855


177 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) Kış peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm

¨ 26.000 € 6.190

131


178 ABİDİN ELDEROĞLU (1901-1974) ‘Roche Mystique’,karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1970 tarihli. Arkası da imzalı ve sanatçı kaşeli. 20 x 27 cm Provenans: Max Pridgeon

132

¨ 2.500 € 595


179 ABİDİN ELDEROĞLU (1901-1974) Le Soleil d’Autre Monde’, karton üzeri karışık teknik, arkası imzalı, sanatçı kaşeli ve 1972 tarihli. 24 x 34 cm Provenans: Max Pridgeon

¨ 6.500 € 1.550

133


180 SAİM KANRA (1898-1986) Sonbahar, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm

¨ 2.400 € 570

181 İBRAHİM SAFİ (1898-1983) ‘Cümbüşçü’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 95 x 70 cm

134

¨ 30.000 € 7.145


135


182 FETHİ ARDA (d.1934) İsimsiz, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 37 x 27 cm

183 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Peyzaj, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 17 x 22 cm

136

¨ 1.000 € 240

¨ 3.000 € 715


184 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Otoportre, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı, 1933 tarihli. 30 x 22 cm

¨ 14.000 € 3.335 137


185 NUTUK, 2 CİLT (İLK BASKI/ESKİ TÜRKÇE) Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl olan 1927’de, eski Türkçe harflerle yapılan ilk baskı. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. Asıl metin kısmını içeren ilk cilt 627 sayfa, içinde ek olarak 8 tabaka halinde 10 ayrı harita eki yer alıyor. Ön ve arka iç kapaklarda iki sayfa battal ebrulu. Belgeler kısmını içeren ikinci cilt 339 sayfa, ön ve arka iç kapaklarda iki sayfa farklı renkte battal ebrulu. Her ikisi siyah deri ciltli ve cilt üzeri altın yaldız çerçeve ve şemseler içinde karanfil, hatayi, rumi gibi geleneksel Türk motifleri ile dekorlu. Baskı kalitesi, içeriği ve cildi ile Nutuk’un ilk basımları içinde eşine az rastlanır nadir örneklerinden. 28.5 x 21 cm

138

¨ 12.000 € 2.855


139


186 ÇİFT GAZ LAMBASI Fransız yapımı, metal gövdeli, fanusları grave işçilikli. 19.yy. Yükseklik 51cm

140

¨ 1.500 € 355


187 TUTYA ŞÖMİNE SAATİ Fransız, kayalık bir zemin üzerinde yer alan dişi ve erkek aslan figüründen oluşan gövdesi A.Barye sanatçı imzalı. Çevresi bronz kabaralarla çevrili mineli kadranı zarif girlandlarla dekorlu. Dikdörtgen formlu, vişne çürüğü renkli mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş. 19.yy. 55 x 21 x 44.5 cm

¨ 3.000 € 715

141


188 TUTYA HEYKEL ‘Le Genie Recompense, Art-Science’ (Mühendislik Ödülü, Sanat-Bilim) konulu, Ch. Ruchot (Charles Ruchot, aktif olduğu yıllar (1880-1925) sanatçı imzalı tutya heykel vişne çürüğü renkli mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş. İki figürlü heykel kompozisyonunda Yunan Zafer tanrıçası Nike ile zeka, sanat ve strateji tanrıçası Athena betimlenmiş. Yükseklik 81 cm (kaide dahil) 142

¨ 3.000 € 715


189 BRONZ ŞÖMİNE SAATİ Fransız, III.Napoleon dönemi (1852-1870). Rokoko stilde tasarlanmış bronz/altın vermeille saat oval formlu ahşap bir kaide üzerine yerleştirilmiş. Gövdesi bitkisel ve C formlu kıvrımlar, bronz kabaralar ve yapraklarla hareketlendirilmiş. Saatin ön yüzünde Sevres stili oval bir porselen plaka ve çiçekler aplike edilmiş. Çevresi iri bronz kabaralarla çevrili mineli kadranı eski Türkçe rakamlı. Döneminin nadir tasarım örneklerinden. 50 x 28 x 68 cm

¨ 8.500 € 2.025

143


190 DURAN KARACA (1934-2006) ‘Köylü kızı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 36 cm

191 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 15 x 25 cm

144

¨ 1.000 € 240

¨ 3.000 € 715


192 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Karadeniz kadınları’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 40 x 40 cm

¨ 14.000 € 3.335

145


193 ŞADAN BEZEYİŞ (1926-2017) İsimsiz, kağıt üzeri yağlıboya-suluboya, imzalı, 1980 tarihli. 32 x 44 cm

146

¨ 2.500 € 595


194 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 27 x 35 cm

¨ 11.000 € 2.620

147


195 ALİ KOTAN (d.1959) Soyut figüratif, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2013 tarihli. Arkası ithaflı. 80 x 80 cm

¨ 2.000 € 475

196 ERGİN İNAN (d.1943) Yüzler, mdf üzeri karışık teknik, imzalı, 15.04.2004 Berlin tarihli. 52 x 35 cm 148

¨ 18.000 € 4.285


149


197 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Özgün baskı, 20/100, imzalı. 100 x 70 cm 150

¨ 5.000 € 1.190


198 KOMET (d.1941) İsimsiz, sac üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli. 80 x 100 cm

¨ 48.000 € 11.430

151


199 OSMANLI PİŞTOV Klasik formlu, metal bölümleri kabartma ve kalem işi bitkisel dekorlu. 19.yy. Uzunluk 52 cm

¨ 3.000 € 715

200 GÜMÜŞ KAMA Kafkas yapımı, gümüş geçme kabza ve kın yüzeyi kabartma ve güherse işçilikli. Kın yüzeyinde stilize tuğra motifi ve yuvarlak bir madalyon içerisinde eski Türkçe sahibinin adı olarak “Hayri bin Hacı İshak” ibaresi yer alıyor. ‘Ali’ usta damgalı ve Hicri 1321 (M. 1904) tarihli. Kesici gövde çift kan oluklu. Uzunluk 61 cm

152

¨ 5.000 € 1.190


201 AYNA Fransız yapımı, oval formlu dore ayna, 19.yy. 120 x 100 cm ¨ 4.500 € 1.070

202 ÇİFT DUVAR KONSOLU Fransız yapımı, ahşap, dore katlanabilir konsollar bitkisel motiflerin kullanıldığı ajur işçilikli. 19.yy. 35 x 20 x 47 cm ¨ 1.500 € 355

153


203 DUVAR TABAĞI Japon, Satsuma yapımcı damgalı, tabağın krem renkli zemini geleneksel stilde nilüfer çiçekleri, krizantemler ve mine çiçekleri gibi bitkisel süsleme öğeleri ile dekorlu. 20.yy. başı Çap 30 cm

¨ 1.000 € 240

204 ÇİFT SATSUMA VAZO Japon yapımı, kenarlarda kesik dikdörtgen formlu vazolar, silindirik alçak bir ağızla sonlanıyor. Yüzeyi kiraz çiçekleri, kuşlar ve Uzakdoğu’ya özgü farklı bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 30 cm ¨ 800 € 190

154


205 FİLDİŞİ NETSUKE KOLEKSİYONU Japon yapımı, her biri sanatçı imzalı, 19.yy. Yükseklikler 5-5.5 cm

¨ 2.500 € 595

206 ÇİFT İMARİ TABAK Çin yapımı, 20.yy. ilk yarısı. Çap 31 cm

¨ 1.000 € 240

155


207 SITKI OLÇAR (1948-2010) ‘Güvercin’ konulu seramik biblo, sanatçı imzalı. 26.5 x 13 x 16 cm ¨ 200 € 45

208 ÇİNİ TABAK Alopaşalı çini (Kütahya) yapımcı damgalı, Salvet sanatçı imzalı, 93/6 numaralı. Çap 33 cm ¨ 800 € 1.905

156


209 KÜTAHYA SERAMİK SEHPA Tabla bölümü 12 adet kare formlu Kütahya seramik karonun birleştirilmesiyle oluşturulmuş sehpanın ayakları ve çerçevesi metal geçme. Dikdörtgen formlu tabla üzerinde kobalt mavi, kırmızı, sarı, turkuaz, yeşil tonlarında stilize palmet, rozet çiçeği, karanfil ve hatayi motiflerinden oluşan bitkisel süslemeler çalışılmış. 19.yy. sonu-20.yy. başı. 45.5 x 60.5 x 40 cm

¨ 3.000 € 715

210 SENİYE FENMEN (1918-1997) Seramik, imzalı. 19.5 x 9.5 x 5 cm

¨ 400 € 95

157


211 ÖZDEMİR ALTAN (d.1931) ‘Kral’, Krallar ve kraliçeler serisinden, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı, 1968 tarihli. 32 x 20 cm

158

¨ 4.000 € 950


212 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Pazar yeri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm Provenans: Bilge-Ertan Mestçi Koleksiyonu.

¨ 25.000 € 5.950

159


213 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İki adet portre, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 2011 tarihli. 10 x 19 cm ve 22 x 10 cm

¨ 1.000 € 240

214 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) ‘Dansçı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1990 tarihli. 34 x 24 cm

160

¨ 900 € 215


215 FİKRET MUALLA (1903-1967) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 25 x 20.5 cm

¨ 23.000 € 5.475 161


Cihat Burak 1943 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Cihat Burak, uzun süre mimar olarak çalıştı. Paul Bonatz, Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat gibi ünlü mimarlarla çalışan sanatçı, Bayındırlık Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde, 1953 yılında Birleşmiş Milletler bursuyla Fransa’ya gönderildi. 1955’te yurda döndükten sonra Proje Tanzim Fen Heyeti’ne müdür olarak atandı. İlk kişisel sergisini 1957 yılında İstanbul’da açan ressam, bu sergide Paris seyahatinde gerçekleştirdiği yapıtlarını sergiledi. 1961 yılında prefabrike inşaat yöntemlerini incelemek üzere yeniden Fransa’ya gönderilen Burak, bursun bitiminde bakanlıktaki görevinden ayrılarak Paris’te kalmayı tercih etti. Resim çalışmalarına bu yıllarda ağırlık veren sanatçı, 1965 yılında Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Özel Işık Mimarlık Okulu’nda ve İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda resim dersleri verdi. Yapıtlarında halkın ve bireylerin içinde bulunduğu çelişkileri yine halka özgü bir espri anlayışıyla, ancak eleştirel bir gözle ele alan Cihat Burak, özellikle 1960’lı yıllarda toplumsal gerçekçilik, toplumsal psikoloji ve toplumsal eleştiri anlayışını net bir anlatım ve fantastik bir yönelimle tuvale yansıtmıştır. Ele aldığı ölüm, doğa, bitki, hayvan, günlük yaşam kesitleri gibi tüm konuları kendi iç dünyasından çeşitli ögelerle zenginleştiren sanatçının, bu fantastik tasarımlarında kullandığı bilinen-görünen nesnelerle günlük yaşamın görüntü ve biçimleri düşsel bir dünyaya ve bu dünyanın ürünlerine dönüşür. Burak’ın boya kullanımındaki dokusallık, karşıt renkler ve duygu onun bir ölçüde Dışavurumcu anlatıma yaklaşmasını da sağlamaktadır. Çizgisel değerleri ön plana çıkardığı eserlerinde ise tüm unsurlar en ince ayrıntılarına kadar işlenmiştir. Sanatçının ilgilendiği bir başka konu da Atatürk, Yahya Kemal, Fatih Sultan Mehmet ve Nazım Hikmet gibi ünlü tarihsel kişiliklerdir. Atatürk ve şehitlerin adlarını ve anılarını yüceleştirmek amacıyla Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Harekatı ve şehitler konulu çeşitli eserler gerçekleştiren ressam, simgesel ilişkiler içinde göğsüne bir demet çiçek saplanmış halde resmettiği ‘Şairin Ölümü’ adlı yapıtında ise Nazım Hikmet’i anlatmaktadır. Resim haricinde mimari bezeme alanında cam ve porselen işleri, büstler ve çeşitli metal baskı çalışmaları da yapan Cihat Burak, 1982’de Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar, 1991 yılında ise Plastik Sanatlar Derneği Onur ödüllerini almış; ayrıca 1964 yılında Paris’te Musee de L’art Moderne’de düzenlenen sergide ‘Deniz Muharebesi/Hayal Donanma’ adlı yapıtıyla bronz madalya; aynı yıl gerçekleştirilen Utrillo Armağanı Sergisi’nde ise gümüş madalya kazanmıştır. Yurtiçinde İstanbul, Ankara; Fransa’da Paris, Lille, Cannes; Almanya’da Wessel gibi kentlerde kişisel sergiler açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma sergiye de katılmıştır.

216 CİHAT BURAK (1915 – 1994) Kedili kompozisyon, kağıt üzeri yağlıboya, guaj, pastel, imzalı. 61.5 x 53.5 cm

162

¨ 40.000 € 9.525


163


217 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Ekim’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 60 x 80 cm

¨ 4.000 € 950

218 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 60 x 80 cm

164

¨ 4.000 € 950


Salih Acar Doğayı bir doğa bilimci gibi gözlemleyen Salih Acar ‘kuş ressamı’ olarak tanınır. 1950 yılında Sofya Akademisi Fresk Bölümü’nden, 1955’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden ve Cemal Tollu atölyesinden mezun olmuştur. Tüm yaşamı doğayla iç içe geçen ressam, özellikle su kuşlarına ilgi duymuş ve mavilerin, grilerin, siyah ve beyazların egemen olduğu tuvallerinde kelaynakları, kuğuları, balıkçılları, turnaları ve leylekleri çok canlı ve şiirsel bir üslup ile, kimi zaman soyuta varacak bir stilizasyonla işlemiştir. Doğaya olan ilgisi sadece resimle sınırlı kalmayan sanatçı, Dünya Tabiatını Koruma Derneği’nin Türkiye şubesi ile Türk Tabiatını Koruma Derneği’ni kurmuştur. Sanatçı, 1965 yılında İzmir Büyük Efes Oteli Resim Ödülü’nü, 1975’te Büyük Tarabya Oteli Duvar Resmi Ödülü ile Dünya Tabiatını Koruma Altın Panda Ödülü’nü almıştır.

165


219 EKREM KADAK (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 80 x 110 cm ¨ 3.000 € 715

220 MEHMET GÜN (1954-2014) ‘She is like the wind’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 Berlin tarihli. 117 x 117 cm Provenans: Yahşi Baraz koleksiyonu 166

¨ 12.000 € 2.855


Mehmet Gün Opera sanatçısı Aydın Gün (İKSV’nin kurucularından) ile Azra Gün’ün oğludur. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Berlin’e yerleşerek vefat ettiği 2014 yılına kadar çalışmalarını burada sürdürdü. Almanya’da Dennis Gün adıyla bilinen ressam, tek renk zemin üzerine uyguladığı lekeci darbeler veya kaligrafik motiflerden oluşan eserleriyle tanınır. Resmin yanı sıra fotoğrafa da yönelen sanatçı, uzun yıllar bu alanda çalıştıktan sonra, 2013 yılının Kasım-Aralık aylarında Berlin’de açtığı son sergisiyle yeniden resim çalışmalarına dönmüştür.

167


221 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 27.5 x 34 cm

¨ 3.500 € 835

222 EŞREF ÜREN (1897-1984) Vazoda çiçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 63 x 45.5 cm

168

¨ 12.000 € 2.855


169


223 İSMAİL ACAR (d.1971) ‘Semazen’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 85 x 100 cm

170

¨ 6.000 € 1.430


224 ERTUĞRUL ATEŞ (d.1954) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. Arkası Terry Dintenfass Gallery (New York) etiketli. 127.5 x 127.5 cm

¨ 5.750 € 1.370 171


225 TUĞRALI GÜMÜŞ KEMER TOKASI Sultan III.Mustafa (1757-1774) tuğralı, üç parça halinde tasarlanmış. Ortada yer alan parça stilize lale formunda ve yüzeyinde bej rengi kumaş üzerine altın tel ile kum incilerinden oluşan stilize lale motifi ve bitkisel süslemeler çalışılmış. Lale motifinin üzerinde yine aynı teknikle kum incileri ve kök zümrütten oluşan rozet çiçeği yer alıyor. Diğer iki parçada ise aynı teknik ile kök zümrüt ve kum incilerinden oluşan stilize lale formları ve bitkisel motifler oluşturulmuş. Kum incilerinde yer yer dökülmeler mevcut. 18.yüzyıl Osmanlı kemer tokalarının günümüze ulaşan en iyi korunmuş ve nadir örneklerinden biri. Uzunluk 25.5 cm Yükseklik 10.5 cm

¨ 10.000 € 2.380

226 TUĞRALI GÜMÜŞ KOLYE Tuğralı (tuğra okunamuyor), eski Türkçe SAH 90 damgalı gümüş kolyenin kenarlarda ve ortada yer alan telkâri işçilikli parçaları yarı değerli taşlarla zenginleştirilmiş. Kolye telkâri işçilikli oval plakalara bağlanan V. Mehmet Reşat dönemine ait gümüş paralar ile sonlanıyor. Ağırlık 173 g

172

¨ 1.200 € 285


227 KOLYE UCU Osmanlı dönemi, altın üzeri yaklaşık 3.00 karat elmas taş ile kalp taşıyan kuş montürlü. Kuşun başında tek safir taş yer alıyor. 19.yy. 4,5 x 3 cm

¨ 8.000 € 1.905 173


228 ÇİFT MEYVALIK Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama meyvalıklar gümüş kaplama seviyesinin ideal olduğunu gösterir I/O ayar damgalı. Cam servisleri geometrik formlu kesmelerle hareketlendirilmiş. 20.yy. başı. Yükseklik 18 cm

174

Çap 32.5 cm

¨ 1.000 € 2.380


229 AYNALI CENTERPIECE Avrupa yapımı, oval formlu, yalın işçilikli centerpiece’in dış kenarları dilimler ve yivlerle hareketlendirilmiş. İç kenarlarda karşılıklı kabartma formunda bitkisel süslemeler yer alıyor. 20.yy. başı. 74 x 50 cm

¨ 2.000 € 475

175


230 ÇİFT PORSELEN KAPAKLI KÜP Çin yapımı, Canton yapımı, Family Rose klasik formlu, 19.yy. Bir tanesi ince çatlaklı. Yükseklik 70 cm

176

¨ 4.000 € 950


231 SÜLEYMANİYE MANGAL Süleymaniye yapımı, pirinç, üç parça halinde tasarlanmış. Yuvarlak formlu kaidesinin çevresi köşeli dilimlerle hareketlendirilmiş. Kıvrımlı dört ayak üzerinde yükselen kare formlu mangalın köşeleri yuvarlak dönüşlerle biçimlendirilmiş. Kapak yüzeyi noktalardan oluşan verev çizgilerle dekorlu. Kapak tutamağı hilal formunda. Kapak kulpları stilize palmet şeklinde tasarlanmış. 19.yy. Toplam yükseklik 68 cm Kaide çapı 86 cm

¨ 8.000 € 1.905

Süleymaniye Mangalları Osmanlılar’da, ev hayatında önemli bir rolü olan mangallar biçimleri ve üzerlerindeki bezemelerle sosyal statünün göstergeleridir. İçine kor konulan, ısınma, yemek ya da kahve pişirme amacıyla kullanılan mangallar bakır veya pirinçten üretilmiştir. İstanbul’da, Süleymaniye Camisi civarındaki atölyelerde üretilen ve bu nedenle ‘Süleymaniye işi’ olarak adlandırılan mangallar bezeme kalitesi açısından diğer mangallardan farklıdır ve özel bir yere sahiptir. Üretildikleri dönemde, imparatorluğun pek çok yerine ihraç edilen Süleymaniye mangallar üç ana gruba ayrılır. En yaygın olan grup alçak ve yuvarlak formlu olan mangallardır. Bir tepsi üzerinde yer alan ve dört ayak üzerinde yükselen yuvarlak gövde çan formlu bir kapakla sonlanır. Kapak tutamakları genellikle ay-yıldız formunda olur. Bu grupta yuvarlak gövde yerine altıgen ya da sekizgen formlu örnekler de mevcuttur. İkinci grup oval formlu mangallardır. Kıvrımlı dört ayakla desteklenen oval gövde ve tepsi çevresi genellikle dilimlerle hareketlendirilmiştir. Yapım malzemesi olarak çoğunlukla pirinç kullanılırken, küllük kısmı bakırdan dökülür. Bu tip mangalların en güzel örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Üçüncü grup yüksek formlu mangallardır ve boyları 70 cm-100 cm arasıdır. Bunlar küresel ve konik gövdeli olarak kendi içinde iki alt gruba ayrılır. Küresel gövdeli olanların kapak kısmı da aynı formdadır. Gövde üzerinde kulp olmaz, içine kor konulan bölümün her iki kenarında sabit kulplar yer alır. Kaide bölümü genellikle iç bükey kenarlı altıgen formludur. Konik gövdeli olan mangallar ise kaideye lehimlenmiş kıvrımlı dört ayak üzerine yerleştirilmiştir. Gövdede dört adet kulp yer alır. Kapak tutamağı genellikle hilal formundadır. Bu mangalların daha kısa ayaklı ve dikdörtgen tepsili örnekleri de mevcuttur. Yüksek formlu mangallar Süleymaniye mangalları içinde en fazla ihraç edilen grup olduğu için, o dönem Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde yer alan, Bulgaristan ve Yugoslavya gibi pek çok ülkedeki müzelerde örnekleri mevcuttur. 177


232 EŞREF ÜREN (1897-1984) ‘Vazoda çiçekler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 34 x 23 cm

178

¨ 3.000 € 715


233 İBRAHİM BALABAN (d.1921) ‘Başak demeti taşıyan köylü’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli. 34 x 24.5 cm

¨ 8.600 € 2.050 179


234 REFİA EDREN (1913 - ? ) Portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 44 x 37 cm

¨ 1.200 € 285

235 EŞREF ÜREN (1897-1984) Portre, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 77.5 x 61 cm 180

¨ 10.000 € 2.380


181


236 DURAN KARACA (1934-2006) Genç kız, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. Arkası Galeri Selvin etiketli. 47 x 50 cm

182

¨ 2.000 € 475


237 TURAN EROL (d.1927) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 85.5 x 87 cm

¨ 20.000 € 4.760

183


238 ADNAN TURANİ (1925-2016) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2013 tarihli. 50 x 70 cm

184

¨ 2.800 € 665


239 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut figüratif, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 51 x 67 cm

¨ 12.000 € 2.855

185


240 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 60 x 80 cm

186

¨ 4.000 € 950


241 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1963 tarihli. 80 x 60 cm

¨ 4.000 € 950 187


242 ÇİFT SÜTUN VE ŞAMDAN Fransız yapımı, bronz geçmeli mermer sütunları Korinth üslubunda tasarlanmış. Bronz şamdanlar Ampir üslupta ve dört mumluklu. 19.yy. Sütunlar 106 cm Şamdan 82 cm ¨ 12.000 € 2.855

243 AYNA VE KONSOL Osmanlı dönemi, lake işçilikli ayna ve konsolu. 19.yy. Konsol 174 x 60 x 92 cm Ayna 145 x 145 cm ¨ 8.000 € 1.905

188


189


244 ÇİFT İNGİLİZ SEHPA Edwardian stilde tasarlanmış, maun ağacı sehpalar yivli dört ayaklı, kare formlu. 20.yy. ilk yarısı. 45 x 45 x 68 cm

¨ 800 € 190

245 ZİGON SEHPA Avusturya yapımı, üçlü zigon sehpa.20.yy. ilk çeyreği 36 x 52 x 66 cm

190

¨ 800 € 190


246 ETAJER Uzakdoğu yapımı köşe etajer, 20.yy. 50 x 70 x 170 cm

¨ 1.500 € 355 191


247 İPEK HALI İran, kum ipek halı, 20.yy. başı. 144 x 94 cm 192

¨ 4.000 € 950


248 TUVALET MASASI Fransız, dikdörtgen formlu masanın kenarları ve ayna tacı zarif bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Aynası üç parça halinde tasarlanmış. 20.yy. başı. 50.5 x 116 x 181 cm

¨ 2.500 € 595

193


249 EKREM KAHRAMAN (d.1948) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 40 cm

194

¨ 1.600 € 380


250 EKREM KADAK (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 70 x 60 cm

¨ 2.000 € 475

195


251 CEMAL TOLLU (1899-1968) Nü, kağıt üzeri desen, imzalı. 33 x 23.5 cm

252 SELİM TURAN (1915-1994) Gravür, Epreuve d’Artist (E/A) ibareli, no 1/2, imzalı, 18.07.63 tarihli. 13 x 17 cm

196

¨ 400 € 95

¨ 800 € 190


253 HENRI GOETZ (1909-1989) Gravür, Epreuve d’Artist (E/A) ibareli, no V/X, imzalı. 20 x 26 cm ¨ 1.000 € 240

254 HENRI GOETZ (1909-1989) Gravür, E/A baskı, no 1/4, imzalı. 18 x 17 cm ¨ 1.000 € 240

197


255 EROL AKYAVAŞ (1932-1999) İsimsiz, kırmızı kadife kumaşa marufle karton üzeri karışık teknik, imzalı. Arkası Baukunst Galeri (Köln) etiketli ve 1975 tarihli. 27.5 x 40.5 cm

¨ 14.000 € 3.335

Erol Akyavaş Resim çalışmalarına Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne devam ettiği dönemde, 1948 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde misafir öğrenci olarak başladı. Ertesi yıl İtalya’ya giderek Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne giren sanatçı, 1950-1953 yılları arasında burada eğitim gördü. Daha sonra ise Paris’e geçerek André Lhote ve Fernand Léger’in atölyelerinde eğitimine devam etti. 1965 yılında Amerika’ya yerleşerek sanat çalışmalarını burada sürdürdü. Bu dönem, sanatçının erotizm temalı eserlerini gerçekleştirmeye başladığı yıllardır. Sanatçının bu eserlerinde, Doğu’nun folkloru ve mistisizmi, Batı sanatındaki insan bedenine bakış ile ustalıkla harmanlanır. Akyavaş’ın yapıtlarında kabaca bedensel ve tinsel olmak üzere iki yönlü bir sembolik düzen söz konusudur. 1960’lı yılların ilk yarısında tuval yüzeyinde büyük bir renk kütlesi olarak resmettiği kadın gövdeleri ile başlayan ve 1980’lerden sonra ten ile tinin bir arada olduğu yazı temellerine uzanan süreçte, Akyavaş’ta beden somut bir öğe olmanın ötesindedir. Beden ve erotizm, arzulama, ölüm ve genel olarak var olma sorunuyla birlikte ele alınır. Bedenin cinsel ve erotik bir obje olmakla birlikte, bir yaşam deposu olduğu fikri Akyavaş’ın resminde tükenmez bir metafor olarak karşımıza konur. Üstelik erotizm Akyavaş’ın sanatında sadece 1970’li yıllara özgü bir unsur da değildir. Sonraki arkitektonik dizilerin zengin sembolizminde de görülür. Sanat ile her zaman iç içe bir kavram olan erotizm, çağlar boyunca sonsuz bir semboller evreni yaratmıştır ve Erol Akyavaş da sanatını bu semboller ile beslemeyi başarmış, modern Türk resminin önemli isimlerinden biridir. 198


256 EROL AKYAVAŞ (1932-1999) İsimsiz, karton üzeri kolaj, imzalı, 1969 tarihli. 61 x 40 cm

¨ 28.000 € 6.665

199


257 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Uyuyan kadın’, kağıt üzeri guvaj, imzalı. 32.5 x 38 cm

200

¨ 4.000 € 950


258 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Aile’, kağıt üzeri guvaj, imzalı, 1958 tarihli. 65 x 50 cm

¨ 9.000 € 2.145

201


259 SOSLUK Rus yapımı, billur cam tepsi ve iki adet ibrik formlu sosluk. Cam yüzeyleri altın yaldız dekorlu. 19.yy. 22 x 11 x 12 cm ¨ 1.000 € 240

260 BEYKOZ OPALİN LALEDAN Beyaz renkli opalin laledanın gövdesi serpme kır çiçekleri ile dekorlu. Çiçekler arasında yer alan üç adet madalyon içerisinde altın yaldız ay-yıldız motifi yer alıyor. 19.yy. Yükseklik 21.6 cm

202

¨ 1.200 € 285


261 BOHEM CAM MEYVALIK Egermann yapımcı damgalı, bordo ve şeffaf renkli çift katmanlı Bohem cam meyvalığın yüzeyi bitkisel ve geometrik süslemelerle dekorlu. Oval formlu meyvalığın ağız kenarı iri dilimlerle hareketlendirilmiş. Pedestal bir ayak üzerine yerleştirilmiş kaidesi benzer bitkisel süslemeler ve oval-yuvarlak kesmelerle zenginleştirilmiş. 19.yy. 14.5 x 23.5 x 18 cm

¨ 800 € 190

262 BOHEM KRİSTAL VAZO Pembe ve şeffaf renkli çift katmanlı vazo iri çiçek ve yapraklardan oluşan kesmelerl ve gravelerle hareketlendirilmiş. Kaide ve ağız kenarı geometrik formlu kesmelerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 18 cm

¨ 400 € 95

203


263 ÜÇ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Çinli anne ve çocuğu’, ‘Japon vedası’ (Japanese Sayanora) ve ‘Mahçup Japon’ (Timid Japanese) konulu üç adet biblodan oluşan grup. ‘Japon vedası’ ile ‘Mahçup Japon’ Salvador Debon tasarımı. ‘Çinli anne ve çocuğu’ 1980 tarihli. Yükselikler 25-26-28 cm

204

¨ 1.100 € 260


264 LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, Vicente Martinez tasarımı, ‘Geyşa’ konulu porselen biblo. Yükseklik 30.5 cm

¨ 700 € 165

265 LLADRO PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Genç kızlar’ konulu biblo. 20.yy. Yükseklik 40 cm

¨ 1.500 € 355

205


206


266 MEHMET BAŞBUĞ (1956-2017) ‘Yörükler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 135 x 200 cm ¨ 18.000 € 4.285 207


267 CELAL TUTANT (1908-1990) ‘Model’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 50 cm 208

¨ 1.200 € 285


268 REFİA EDREN (1913 - ? ) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 50 cm

¨ 2.200

€ 525

209


269 AVRUPA TABLO Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, Rubayolcki sanatçı imzalı. 19-20.yy. 55 x 70 cm

210

¨ 5.000 € 1.190


270 AVRUPA TABLO Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı (imza okunamuyor). Çerçeve üzerindeki metal plaka Woodland-Groochi ibareli. 19-20.yy. 61 x 90 cm

¨ 5.000 € 1.190

211


271 ÇİFT GÜMÜŞ BARDAK Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, eski Türkçe SAH 90 damgalı gümüş bardakların yüzeyi kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. Bir tanesinde ufak ezikler mevcut. Toplam Ağırlık 134 g

Yükseklik 8.5 cm

¨ 900 € 215

272 ÜÇ ADET PORSELEN FİNCAN VE ZARFI Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, eski Türkçe SAH 90 damgalı gümüş fincan zarflarının yüzeyi kalem işi tekniğinde bitkisel süslemeler ile dekorlu. Kuznetsov yapımcı firma damgalı fincanlar altın yaldız girlandların arasına serpiştirilmiş kır çiçekleri ile süslenmiş. Toplam yükseklik 6 cm Ağırlık 67 g

¨ 900 € 215

273 GÜMÜŞ KAHVEDAN Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, eski Türkçe SAH 90 damgalı gümüş kahvedanın gövde ve kapak yüzeyi kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. Kapak tutamağı kanatlanmış kuş formunda tasarlanmış. Gövde alt kısmında ufak ezikler mevcut. Ağırlık 348 g Yükseklik 21 cm ¨ 2.000 € 475

212


274 TUĞRALI GÜMÜŞ HAMAM TASI Osmanlı yapımı, iç yüzü Aznavur işçilikli, dış yüzü kalem işi bitkisel dekorlu ve Aznavur işçilikli. Haliyle. 19.yy. Çap 18.5 cm Ağırlık 262 g

¨ 1.500 € 355

275 TUĞRALI GÜMÜŞ MAMA SAHANI Sultan II. Abdülhamid (1876- 1908) tuğralı, klasik formlu, iç zemini ve kapağı Aznavur işçilikli. Çap 10 cm Ağırlık 86 g

¨ 500 € 120

276 ALTI ADET GÜMÜŞ TATLI KAŞIĞI Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, eski Türkçe SAH 90 damgalı, sade işçilikli. Toplam Ağırlık 186 g Uzunluk 15 cm ¨ 1.000 € 240 213


277 PORSELEN ÇAY TAKIMI Nymphenburg (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, 6 adet çay fincanı ve tabağı, 6 adet pasta tabağı, 1 adet demlik, 1 adet sütlük ve 1 adet kapaklı şekerlikten oluşan takım. Verev kabartma dilimli dış yüzü zarif bitkisel süslemeli. Demlik ve şekerliğin tutamağı dalında gül formunda. 20.yy. başı. Demlik yüksekliği 13 cm Pasta tabağı çapı 19 cm

¨ 2.800 € 665

278 PORSELEN KAHVE TAKIMI Fransız, Sevres stili, 6 adet kahve fincanı ve tabağı, 1 adet tepsi, 1 adet kahvedan, 1 adet kapaklı şekerlikten oluşan takım. Kahvedan yüksekliği 26 cm Tepsi 28.5 cm 214

¨ 1.000 € 240


279 CHRISTOFLE ÇATAL BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, Malmaison modeli. 12 adet çorba kaşığı, 12 adet büyük yemek çatalı, 12 adet büyük yemek bıçağı, 12 adet küçük yemek çatalı, 12 adet büyük yemek bıçağı, 12 adet balık çatalı, 12 adet balık bıçağı, 12 adet tatlı çatalı, 12 adet tatlı bıçağı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet pasta çatalı, 1 adet küçük soğuk et servis çatalı, 2 adet büyük servis kaşığı, 1 adet büyük servis çatalı, 1 adet salata servis kaşığı,1 adet salata servis çatalı, 1 adet balık servis bıçağı, 1 adet balık servis çatalı, 1 adet krema servis kaşığı, 1 adet kek/dondurma servisi, 1 adet pirinç-kızarmış patates servis kepçesi, 1 adet peynir bıçağı, 1 adet sos servis kaşığı, 1 adet tereyağ bıçağı olmak üzere toplam 146 parçalık takım. ¨ 7.000 € 1.665

215


280 LÜTFÜ GÜNAY (d.1924) Peyzaj, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı. 44 x 58 cm

216

¨ 2.400 € 570


281 İSMAİL ALTINOK (1920-2002) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 58 x 78 cm

¨ 4.000 € 950

217


282 ENİS AKTAŞ (1956-2017) İsimsiz, karton üzeri akrilik, imzalı, 2011 tarihli. 30.5 x 66.5 cm

218

¨ 1.000 € 240

283 TANJU DEMİRCİ (1961-2016)

284 TANJU DEMİRCİ (1961-2016)

Soyut kompozisyon, karton üzeri kolaj, imzalı.

Soyut kompozisyon, karton üzeri kolaj, imzalı.

70 x 50 cm

70 x 50 cm

¨ 250 € 60

¨ 250 € 60


285 SAİM DURSUN (d.1959) ‘Gece’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 60 x 80 cm

¨ 6.400 € 1.525

219


286 FİKRİ CANTÜRK (d.1933) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 80 x 70 cm

220

¨ 3.500 € 835


287 FAHRİ SÜMER (d.1942) ‘Zeytin toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 80 cm

¨ 3.600 € 620 221


288 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, E/A, imzalı ve 1982 tarihli. 43 x 50 cm ¨ 500 € 120

289 FÜREYA KORAL (1910-1997) ‘Paris’, özgün baskı, 7/12, imzalı. 36 x 50 cm

222

¨ 700 € 165


290 ORHAN GÜREL (d.1952) Nü, karton üzeri suluboya, imzalı 50 x 70 cm

¨ 1.000 € 240

291 SABRİ AKÇA (d.1936) Kış peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1989 tarihli. 63 x 48.5 cm

¨ 800 € 190

223


292 GOBLEN İŞLEME PANO Avrupa yapımı, 19.yy. 31.5 x 59 cm

224

¨ 4.500 € 1.070


293 GOBLEN İŞLEME PANO Avrupa yapımı, 19.yy. 30 x 59 cm

¨ 4.500 € 1.070

225


294 PORSELEN AYNA Fransız yapımı, oval formlu aynanın porselen çerçevesi palmet, nokta dizileri, altın yaldız bordür-kabartma kaktüs motifinden oluşan üç sıra panelden oluşuyor. Üst kısımda çiçek girlandı tutan karşılıklı iki cupid figürü, alt kısımda pembe bir fiyonk çalışılmış. 19.yy. 34 x 26.5 cm

295 İKİ ADET PORSELEN KOLONYA ŞİŞESİ Carl Thime (Potschappel) porselen yapımcı firma damgalı (1888-1901) şişelerin yüzeyi aplike gül, krizantem ve mine çiçekleri ile dekorlu. Gövde üzerinde, ön ve arka yüzde doğada sohbet eden insan figürleri çalışılmış. Kapak tutamakları da aplike çiçek buketlerinden oluşuyor. Bir tanesi eski tamirli. Yükseklik 24 cm

226

¨ 2.200 € 525

¨ 800 € 190


296 PORSELEN AŞURELİK C. Tielsch & Co. (Alman) porselen yapımcı firma damgalı (1875-1900), Osmanlı pazarına özel yapım aşureliğin gövdesi altın yaldız bantlarla bölümlendirilmiş. Mavi zeminli bölümler ufak beyaz yapraklarla, beyaz zeminli bölümler altın yaldız bitkisel motiflerle dekorlu. Kulbu altın yaldız konturlü kenger yaprağı ile sonlanıyor. Kapak tutamağı dalında gül formunda. Yükseklik 39.5 cm

¨ 1.800 € 430

227


297 MOSER CAM VAZO VE CENTERPIECE Moser yapımcı firma damgalı, kehribar rengi cam centerpiece ve vazonun ağız kenarları drapelerle hareketlendirilmiş. Her iki parçanın da tabanı yıldız formlu kesme işçilikli. Gövde kısımlarında oval ve kafes formların kullanıldığı kesmelerle dekorlu. 1940’lar. Yükseklik 27.5 cm Centerpiece çapı 34 cm

228

¨ 3.000 € 715


298 BOHEM CAM VAZO Vazo ve kaide bölümü olmak üzere iki parça halinde tasarlanmış. Kobalt renkli, klasik formlu vazonun kaide, ayak, boyun ve ağız geçişleri altın yaldız bantlarla çevrili. Gövde yüzeyi mine tekniği ile altın yaldız girlandlar ve beyaz yapraklarla dekorlu. Benzer süslemeler silindirik formlu kaidesi üzerinde de uygulanmış. Vazo yüzeyinde ince çatlak mevcut. 19.yy. Toplam yükseklik 60 cm

¨ 4.500 € 1.070 229


299 HAYATİ MİSMAN (d.1945) 2 adet Gravür, 19/40 ve1/50, imzalı, 1987 ve 1991 tarihli. Her biri 16 x 18 cm

¨ 800 € 190

300 SÜHENDAN FIRAT(1929-2000) ‘Yıldızların dansı’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1999 tarihli. Arkası sanatçı tarafından ithaflı ve 8/2/2001 tarihli. 38 x 68.5 cm 230

¨ 1.000 € 240


301 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Kış peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2014 tarihli. 30 x 43.5 cm

¨ 800 € 190

302 SABRİ AKÇA (d.1936) Köy peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1991 tarihli. 31 x 23 cm

¨ 600 € 145

231


303 CEMİL EREN (1927-2016) ‘Vakıf anbarı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 40 x 55 cm

232

¨ 1.000 € 240


304 MEHMET BAŞBUĞ (1956-2017) ‘Sokak’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 61.5 x 51.5 cm

¨ 2.400 € 570

233


305 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) ‘Atlar’, özgün baskı, 1/25, imzalı, 2016 tarihli. Kağıdı IMOGA İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi damgalı. 86.5 x 35.5 cm

¨ 900 € 215

306 CİHAT BURAK (1915 – 1994) ‘Ayasofya’, özgün baskı, E/A, imzalı, 10 Temmuz 1975 ve 18 Mart 1985 tarihli. 52.5 x 54 cm

234

¨ 1.600 € 380


307 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) İsimsiz, gravür, 1/1, imzalı. 23 x 30 cm

¨ 300 € 70

308 MUSTAFA ASLIER (1925-2015) ‘Yazıtlar’, özgün baskı, D.B IV (deneme baskısı), imzalı, 1994 tarihli. 55 x 45 cm

¨ 1.500 € 355

235


309 İŞLEME SECCADE VE BOHÇA Fes rengi saten üzerine bej renkli ipek iplikle suzeni tekniği kullanılarak işlenmiş. 20.yy. başı. Seccade 138 x 76.5 cm Bohça 95 x 97 cm

236

¨ 1.000 € 240


310 İŞLEME YATAK TAKIMI Yatak örtüsü, bohça ve çarşaftan oluşan üç parçalık takım. Yatak örtüsü ve bohça krem rengi saten kumaş üzerine çok renkli iplikle Çin iğnesi tekniği kullanılarak işlenmiş. Krem rengi ipek çarşafı inisiyalli. 20.yy. başı. Yatak örtüsü 248 x 185 cm Bohça 121 x 48.5 cm Çarşaf 210 x 215 cm

¨ 2.000 € 475

237


311 ERGİN İNAN (d.1943) ‘Melek mi?’, özgün baskı, 79/99, imzalı, 2015 tarihli. 76.5 x 55.5 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.250 € 300

312 MUSTAFA PİLEVNELİ (d.1940) ‘Dolmuş motoru’, özgün baskı, imzalı. 77 x 48 cm

¨ 1.800 € 430

Eser, İstanbul Güzel Sanatlar Müzesi (IMOGA) kataloğunun 142.sayfasında yer almaktadır.

238


313 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 5/30, imzalı, 1984 tarihli. 51.5 x 55.5 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.460 € 350

314 MUSTAFA ASLIER (1925-2015) ‘Halk dansı, özgün baskı, 35/50, imzalı, 1975 tarihli. 59 x 46.5 cm ¨ 1.500 € 355

239


315 YUSUF TOPRAK (d.1947) ‘Atlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1992 tarihli. 40 x 44 cm

316 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 45.5 x 45 cm ¨ 1.500 € 355 240

¨ 800 € 190


317 MUHARREM PİRE (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 29 x 34.5 cm

¨ 1.400 € 335

318 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Kız Kulesi, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 30 x 67 cm

¨ 1.800 € 430 241


242

319 SALİH ELHAN (d.1937)

320 SALİH ELHAN (d.1937)

Ebru, imzalı.

Ebru, imzalı.

95 x 32 cm

95 x 32 cm

¨ 400 € 95

¨ 400 € 95


321 ÇOBAN RESSAM (d.1949) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 80 x 65 cm

¨ 1.500 € 355

322 ALİ PASANDİDEH (d.1978, İran) Besmele Ebru, ebru çalışması Salih Elhan imzalı ve 1999 tarihli. 36 x 46 cm

¨ 250 € 60 243


323 İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU (d.1952) Serigrafi,13/100, imzalı, 1990 tarihli. 35 x 50 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 200 € 50

324 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) ‘Yazılıkaya’, özgün baskı, 1/15, imzalı, 1980 tarihli. 70 x 50 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 950 € 225

244


325 ERGİN İNAN (d.1943) ‘Melek mi, yoksa…?’, özgün baskı, E/A, XIV/XX, imzalı. 71.5 x 52 cm

¨ 2.500 € 595

326 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) ‘At’, özgün baskı, E/A, imzalı, 2014 tarihli. 78.5 x 35 cm

¨ 1.500 € 355

245


327 SÜHENDAN FIRAT (1929-2000) ‘Nebiloz’, karışık teknik, imzalı, 1997-1999 tarihli. 100 x 100 cm Sühendan Fırat

246

¨ 1.000 € 240

Şeref Akdik ve Nurettin Ergüven’den 3 yıl resim dersleri alan sanatçı, 1945 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek bir süre burada öğrenim gördü. 1956 yılında, Ecola A.B.C. de Dessin bursu ile Paris’e giderek 3 ay Paris’te, 6 ay kadar da Amerika’da resim çalışmalarına devam etti. Bu öğretim evrelerini boya ve farklı materyallerin birleşimi ile özgünleştirdiği anlayışıyla bütünleştirdi. 1950-1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği peyzajlarındaki boya yoğunluğu, sanatçının boyayı sadece renk değil, madde olarak da önemsediğinin ve ileride kendisiyle özdeşleşecek 3.boyutu sorgulayan çalışmalarının başlangıcı olduğunun bir göstergesidir. Sanatçı, 1960’lı yıllardan itibaren, camın ve renkli camların büyüsü ile yarattığı üç boyutlu eserler üretmeye başlar. “Kozmos”, “Büyük Düzen”, “Uzaydan İzlenimler”, “Çağın Ötesi”, “Bir Işık Gördüm” gibi uzay, teknoloji, metafizik, parapsikoloji ve mistisizm temalı sergiler açan Fırat, bu tarz eserlerini yurtdışında da sergiler ve çeşitli ödüller alır. 1974’te Paris’te 27 ülkenin sanatçısının katıldığı bir sergide kazandığı altın madalya ile 1976 Vichy Bienali’nde Mary Dorat Ödülü bu ödüllere örnektir. 1990’lı yılların sonunda Yunus Emre üzerinde yoğunlaşarak “Altın Çağ” adlı sergisinde “İnancım ve Yunus Emre” serisi ile “Uzay” serisini birlikte sergiler. 1972-1984 yılları arasında, Türkiye temsilciğini kurduğu UFACSI’nin (lUluslararası Kadın, Sanat ve Kültür Federasyonu) başkanlığını yapan sanatçı, Türk-Fransız Çağdaş Resim Sergileri’nin İstanbul ve Ankara organizasyonlarında gösterdiği başarı nedeniyle 1977 yılında onur madalyası ile ödüllendirilmiştir.


328 SÜHENDAN FIRAT (1929-2000) ‘Mavi Dünyanın Kadınları’, karışık teknik, imzalı, 1984-1985 tarihli. 100 x 126 cm

¨ 4.500 € 1.070 247


329 TURGUT ATALAY (1918-2004) ‘Ankara, Bentderesi’, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 60 cm

248

¨ 3.800 € 905


DİZİN

Lot No

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ACAR, İsmail ACAR, Salih AKÇA, Sabri AKINCI, Naile AKORAL, Nevzat AKTAŞ, Enis AKYAVAŞ, Erol ALTAN, Özdemir ALTINOK, İsmail ARBAŞ, Avni ARDA, Fethi ARPACIK, Mehmet ASLIER, Mustafa ATALAY, Turgut ATEŞ, Ertuğrul AYAZ, Mustafa AYDOĞDU, Habib AYTOLON, Kadri

192 166,167,223 217,218,240,241 291,302 83 39 282 255,256 211 281 110,212,258 182 58 308,314 329 224 8,11,38,55,74,82,213 9 53,54

BALABAN, İbrahim 233 BAŞBUĞ, Mehmet 266,304 BAŞOKÇU, REFET 142,143 BAYKAL, Fahrettin 5,6,114 BETİL, Tuncay 23,24,72,73,97 BEZEYİŞ, Şadan 193 BİGALI, Şeref 4,36,37,107,108 BOYAR, Pertev 124,176 BURAK, Cihat 216,306 CANTÜRK, Fikri

286

ÇİFTÇİOĞLU, İbrahim ÇOBAN, Ressam

323 321

DİNO, Abidin DEMİR, ALİ DEMİRCİ, Tanju DEMİRBAŞ, Vahap DEVRİM, Nejad Melih DOĞANÇAY, Burhan DURSUN, Saim EDREN, Refia ELDEROĞLU, Abidin ELHAN, Salih EREN, Cemil EROL, Turan ERSOY, Orhan Bahri ERŞEN, İmren EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi FIRAT, Sühendan GÖKÇEBAĞ, Yalçın GÖKÇEK, Suzan GÖRELE, Hamit GÜLER, Ara GÜMÜŞ, Bayram GÜN, Mehmet GÜNAY, Lütfü GÜREL, Orhan

70,131,239 67,81 283,284 127,128 145 197 285 234,268 85,178,179 319,320 303 237 161 7 84,105,184,257

102,103,104,300,327,328 22 96 132 90 59,113 169,220 280 290

Lot No İÇMELİ, Mürşide İNAN, Ergin İYEM, Nuri İZER, Zeki Faik

307,324 196,311,325 98 183

KADAK KAHRAMAN, Ekrem KALAY, Necdet KANRA, Saim KARACA, Duran KESKİNOK, Kayıhan KOÇAK, Aysu KOMET KORAL, Füreya KOTAN, Ali KUT, Muhsin

LAGA, Mehmet Ali LİM, Sami MEMEDOĞLU, Avni MERCAN, Hulusi MİSMAN, Hayati MUALLA, Fikret OLÇAR, Sıtkı ORAL, Osman Zeki

219,250 249 101 159,180 10,190,236 2,3,214 111,112 194,198 289 195 106 87 160 130 144 288,299,313 133,215

86

ÖZBEN, Münip ÖZER, Söbütay ÖZIŞIK, Işıl ÖZÜDOĞRU, Salim

44 25,191 301,316,318 41,42

PİLEVNELİ, Mustafa PİRE, Muharrem

312 317

RENKGÖRÜR, Şerif

126,129

SAFİ, İbrahim SAMİ LİM SARTAŞ,Hüseyin SÜMER, Ayetullah SÜMER, Fahri TANDOĞAN, Nihat TEKCAN, Süleyman Saim TOLLU, Cemal TONKUŞ, Yunus TOPRAK, Yusuf TURAN, Selim TURANİ, Adnan TUTANT, Celal ÜREN, Eşref YAŞAR, Çallı YEŞİL, Ahmet YURTSEVEN, İsmet YÜCE, Hüseyin

66,177,181 160 57 125 287

100 305,326 251 69,71 315 252 56,109,238 267

221,222,232,235 40,43 168 68,99 21

HATTALAR EFE, Mustafa Cemil

1,163,165

249


-AKER, Fatih, “Atatürk’ün Ankara’daki Özel Eczanesi”, Ankara Magazine,Sayı 25, Kasım 2003, sf.44-47. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. -ATAMAN, Işıltan, Bir Yorumlama Yöntemi Olarak Hermeneutik: Erol Akyavaş Üzerine İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları 2, İstanbul, 1987 -BOLAT, Osman, “Cumhuriyet’in Tanığı İstanbul Eczanesi”, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 4, Nisan-MayısHaziran 2008, sf.15-24. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992. -PEKMEZCİ, Hasan, Sühendan Fırat, Sanata Adanan Bir Yaşam, 2000.

250


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

251


22 Ekim 2017 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

252


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

253


254


255


256Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA