__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ

16 KASIM 2014


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 16 Kasım 2014 Pazar, Saat 14.00 ‘ de ‘da gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

ÖZEL TANITIM GÜNLERİ Eserler 3 Kasım - 16 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki galerimizde ANKASANAT sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


3


4


5


6


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler 3 Kasım - 16 Kasım tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri

Müzayede Tarihi

16 Kasım 2014 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 7


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

8

1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 3.00 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HAT LEVHA Tuğra formunda ‘Besmele’, anonim. Besmelenin çevresi klasik formda tezhipli. 19.yy. 32 x 43 cm

¨ 750 € 250

9


2 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937) ‘Hacı Bayram Camii’ ve ‘Etnoğrafya Müzesi’, iki adet karton üzeri suluboya, imzalı. 34 x 25 cm ve 33 x 24.5 cm

¨ 600 € 200

3 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937) ‘Ankara Palas’ ve ‘Tekel Binası’, iki adet, karton üzeri suluboya, imzalı. 49 x 34 cm ve 39 x 30 cm 10

¨ 1.000 € 335


4 ALİ DEMİR (d.1931) ‘Galata kulesi’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Yılı Kutlu Olsun” ibareli. 40 x 15 cm

¨ 2.600 € 865

5 HÜSEYİN YÜCE (d.1928) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 28.5 x 40 cm

¨ 2.500 € 835

11


6 ON BİR ADET OPALİN OBJE Fransız, farklı form ve ebatta dört adet vazo, dört adet kutu, iki adet kül tablası ve bir kadehten oluşan somon renkli opalin set. Vazolardan biri ile kutu ve kül tablalarının ağzı zarif bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Bir kutunun ağız kenarında aplike edilmiş bronz kelebek figürü yer alıyor. 19. - 20. yy. Yükseklik 19 - 3 cm

¨ 1.200 € 400

7 ON BİR ADET OPALİN OBJE Fransız yapımı, sürahi, iki adet kadeh, farklı form ve boyutlarda beş adet vazo, şamdan ve iki adet kapaklı kutudan oluşan beyaz opalin set. Vazolardan birinin ağız kısmı zarif bronz geçme, bir tanesinin yüzeyi altın yaldız yapraklarla dekorlu. 19. - 20. yy. Yükseklik 24 - 9.5 cm 12

¨ 900 € 300


8 DOKUZ ADET OPALİN OBJE Fransız, farklı form ve boyutlarda altı adet vazo ve üç adet kül tablasından oluşan dokuz adet su yeşili opalin obje. Kül tablaları ve iki vazonun ağız kısmı zarif bronz geçme. 19. - 20. yy. Yükseklik 20 - 3.5 cm

¨ 800 € 265

9 BEŞ ADET OPALİN OBJE Fransız, farklı formda dört adet vazo ve bir sepetten oluşan mavi opalin obje grubu. Vazolardan birinin yüzeyi kabartma bitkisel formlarla zenginleştirilmiş. 19. - 20. yy. Yükseklik 29 - 16.5 cm

¨ 600 € 200

13


10 İKİ ADET OPALİN VAZO Fransız, farklı form ve boyutta iki adet pembe opalin vazolardan bir tanesi beyaz yivli, diğeri şeffaf ve boğumlu bir kaideye sahip. 19. - 20. yy. Yükseklik 39 - 23 cm

¨ 900 € 300

11 ÇİFT HAVYAR SERVİSİ Fransız, Art Deco, yuvarlak formlu kobalt renkli camdan yapılmış havyar soğutucular iki parça halinde tasarlanmış. 1930’lar. Yükseklik 8.5 cm Çap 12.5 cm 14

¨ 500 € 165


12 BEŞ ADET OPALİN VAZO Fransız, farklı form ve boyutlarda mor ve eflatun tonlarında beş adet opalin vazo. 19. - 20. yy. Yükseklik 34.5 - 10.5 cm

¨ 600 € 200

13 DÖRT ADET OPALİN OBJE Fransız, iki adet vazo, bir kadeh ve kaseden oluşan mavi opalin obje grubu. Yüzeyleri kabartma formunda bitkisel ve geometrik süslemelerle dekorlu. 19. - 20. yy. Yükseklik 21.5 - 4.5 cm

¨ 600 € 200

15


14 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Mavi vazoda yaban gülleri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 50 x 50 cm

16

¨ 1.500 € 500


15 NADİDE AKDENİZ (d.1945) ‘Bahçede’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 25 x 28.5 cm

¨ 1.000 € 335

16 ŞAHİN PAKSOY (d.1952) ‘İkili portre’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. Her biri 19.5 x 10 cm

¨ 2.000 € 665 17


17 TANJU DEMİRCİ (d.1961) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı. 65 x 65 cm ¨ 500 € 165

18 İZZET ARDA ONURSAN (d.1959) Soyut figüratif, karton üzerine akrilik, imzalı, 2011 tarihli. 49 x 34 cm 18

¨ 700 € 235


19 FİLİZ AZAK (d.1976) Soyut kompozisyon, duralit üzeri akrilik - yağlıboya, imzalı. 49 x 63 cm

¨ 2.500 € 835

19


20 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Dresden porselen yapımcı damgalı, piyano ve viyolonsel çalan iki adet genç kız biblosu. Biblolar etek ve kollarındaki dantel detayları ve zarif işçilikleri ile göz dolduruyor. 20. yy. Yükseklik 9.5 cm

¨ 900 € 300

21 BEŞ ADET PORSELEN BİBLO Dresden porselen yapımcı damgalı, farklı pozlarda betimlenmiş beş adet genç kız figüründen oluşan biblo grubu. 20. yy. Yükseklikler 10.5 - 7 cm 20

¨ 1.200 € 400


22 PORSELEN BİBLO Unterweissbach (Thuringen/Almanya) imalat damgalı (1958-1976), ‘genç kız ve köpeği’ konulu porselen biblo. Genç kızın kıyafetindeki dantellerdeki detaylı işçilik ve yüz ifadesindeki gerçekçi ifade ile Alman porselenlerinin nadir bir örneği. 20.5 x 8 x 12 cm

¨ 1.800 € 600

23 PORSELEN BİBLO GRUBU Herend porselen imalat damgalı, farklı formda kuş figürlerinden oluşan beş parçalık grup. 20. yy başı. Yükseklikler 7 - 14 cm

¨ 1.750 € 585

21


24 TASARIM CAM KAĞIT AĞIRLIĞI ‘Wild life’ serisinden, İsveç yapımı, Mats Jonasson sanatçı imzalı, 3285 numaralı. Büyük boyutlu, yüzeyinde aside indirme tekniği ile aslan portresi çalışılmış. 20. yy. 17 x 14.5 x 3 cm Mats Jonasson

¨ 600 € 200

1890’lı yıllarda kurulan ve İsveç’in önemli cam atölyelerinden biri olan Maleras’ta 1959 yılında göreve başladı. 19691975 yılları arasında Kosta cam fabrikasında çalıştıktan sonra tekrar Maleras’a döndü. 1988 yılında Maleras’ı satın alarak firmanın hem yöneticisi ve hem de baş tasarımcısı oldu. Bu görevlerini hala sürdüren Jonasson, aside indirme tekniği ile kristal ve camların yüzeyini oyarak gerçekleştirdiği portre, mitolojik figürler ve hayvan başlarının yer aldığı çeşitli vazolar, kadehler, kaseler, takılar, kağıt ağırlıkları, şamdanlar, duvar panoları ve maskeler üretmektedir. Halen aktif olan firma son dönem tasarımlarında Mats Jonasson Maleras damgasını kullanmaktadır.

25 TASARIM CAM KAĞIT AĞIRLIĞI Val.St.Lambert (Belçika) yapımı, altıgen prizma formlu kağıt ağırlığının Arka yüzünde aside indirme tekniği ile kadın portresi çalışılmış. 20. yy. 16 x 12 x 5 cm 22

¨ 1.000 € 335


26 GÜMÜŞ SEPET Alman gümüş, 800 ayar damgalı, oval formlu minyon sepetin tabanı repousse (kabartma) tekniğinde köpekle oynayan, flüt çalan ve dans eden cupidler ile dekorlanmış. Kenarları aynı teknikte iki adet madalyon ve güllerden oluşan girlandlarla hareketlendirilmiş. 19. - 20. yy. 20.3 x 16.4 x 4 cm Ağırlık 146 g Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

¨ 750 € 250

27 KRİSTAL KARAF Rus yapımı, minyon armudi formlu kristal minyon karafın yüzeyi geometrik kesmelerle hareketlendirilmiş. Metal geçme bölümler gümüş kaplama, kalem işi bitkisel ve geometrik motiflerle bezeli. 19. yy. Yükseklik 21 cm

¨ 1.800 € 600

Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.

23


28 MISIRLI HİDAYET (?-1972) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 32 x 37 cm

¨ 1.500 € 500

29 MISIRLI HİDAYET (?-1972) ‘Gün batımı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 22 x 30 cm

24

¨ 1.000 € 335


30 MIGIRDİÇ GİVANİAN (CİVANYAN) (1848-1906) Deniz peyzajı, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 19.5 x 55 cm

¨ 7.000 € 2.335

31 ADİL DOĞANÇAY (1900-1990) ‘Boğazdan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 22 x 32 cm

¨ 2.000 € 665

25


32 BURHAN UYGUR (1940-1992) Soyut figüratif, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 21.5 x 17 cm

26

¨ 2.200 € 735


33 BURHAN UYGUR (1940-1992) ‘Ağaca tüneyen baron’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1976 tarihli. 26 x 18 cm

¨ 2.200 € 735

27


34 DÖRT ADET PORSELEN TABAK Viyana stili, yuvarlak formlu tabakların orta bölümlerinde Napoleon Bonapart’ın yeraldığı sahneler çalışılmış. 20. yy başı. Çap 19.5 cm

¨ 1.200 € 400

35 PORSELEN ZİL “Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand (İsveç) yapımcı damgalı, Jackie (Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı, 1980 tarihli, sınırlı üretim. İç kısımda İsveçce ve İngilizce “Üç kutsal kral” ibareli zilin dış yüzünde mine tekniği ile İsa’nın doğumu ve üç bilge kralın buna tanıklık edişi işlenmiş. Kutusunda. Yükseklik 13 cm 28

¨ 350 € 115


36 DÖRT ADET PORSELEN DUVAR TABAĞI “Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand porselen yapımcı damgalı, Jackie (Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı, 1979-1980-1981-1983 tarihli, sınırlı üretim. Kutuların üzerinde ve tabakların arkasında İngilizce ve İsveçce “Kutsal gece”, “sessiz gece”, “üç kutsal kral” ve “deniz ve deniz kıyısında ışılda” ibareleri mevcut. Tabakların yüzeyinde mine tekniği ile Beytüllahim yıldızının altında İsa ve Meryem figürleri, üç bilge kralın İsa’nın doğumuna şahit oluşu , Mısır’a kaçış ve İsa’nın doğumu sahneleri çalışılmış. Orijinal kutusunda. Çap 25.3 cm

¨ 1.500 € 500 37 PORSELEN ZİL “Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand (İsveç) yapımcı damgalı, Jackie (Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı, 1983 tarihli, sınırlı üretim. İç kısımda İsveçce ve İngilizce “deniz ve deniz kıyısında ışılda” ibareli zilin dış yüzeyinde mine tekniği ile Beytüllahim yıldızının altında İsa ve Meryem figürleri çalışılmış. Kutusunda. Yükseklik 13 cm

¨ 350 € 115 29


38 OPALİN VAZO Fransız yapımı, beyaz renkli taş opalin vazonun fasetli gövdesi mine tekniğinde yaprak, gül motifleri ve altın yaldız süslemelerle dekorlu. Ağız kenarı ve kaidesi dilimlerle hareketlendirilmiş. 1850’ler. Yükseklik 20.5 cm

¨ 400 € 135

39 ÇİFT BOHEM KRİSTAL KADEH Beyaz ve pembe renkli, iki katmanlı Bohemya kristali kadehlerin gövdesi altın yaldız süslemeler ve mine tekniğinde çiçek buketleri ile dolgulu. 20.yy başı. Yükseklik 16.5 cm

30

¨ 500 € 165


40 ÇİFT OPALİN VAZO Fransız yapımı, beyaz renkli taş opalin vazoların silindirik gövdesi üzerinde altın yaldız işçiliği ile palmiye ve farklı bitkisel süslemeler çalışılmış. Ağız kenarı ve pedestal kaidesi altın yaldız bantlarla çevrili. 19. yy. Yükseklik 30 cm

¨ 1.500 € 500

31


41 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘İşçi’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 38 x 29 cm 32

¨ 1.800 € 600


42 FİKRET MUALLA (1903-1967) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 44 x 28 cm Provenans: Bozcaadalı aile koleksiyonu.

¨ 3.500 € 1.165 33


43 MUSTAFA PLEVNELİ (d.1940) İki adet peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. Herbiri 23 x 16.5 cm

¨ 3.500 € 1.165

44 MEHMET PESEN (1923-2012) ‘Köy düğünü’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 19 x 25.5 cm

34

¨ 5.000 € 1.665


45 BURHAN UYGUR Figürlü kompozisyon, tuvale marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 41.5 x 33.5 cm

¨ 22.000 € 7.335

35


46 ALTI ADET GÜMÜŞ KAŞIK Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909) sapları kalem işi tekniği ile ışınsal dalgalar ve geometrik motiflerle dekorlu. Uzunluk 16 cm Ağırlık 214 g

¨ 1.200 € 400

Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.

47 ALTI ADET GÜMÜŞ KAŞIK Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909) gümüş kaşıkların sapları kalem işi tekniği ile balık pulu deseni ve geometrik motiflerle dekorlu. Uzunluk 16.3 cm Ağırlık 210 g

¨ 1.200 € 400

Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.

36


48 GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar, St.Petersburg şehir ve Ivan Vonifatiyevich (1870-1894) ayarcı damgalı. Çaydanlık, sütlük ve şekerlik olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Sade işçilikli takımın ağız kenarı, kaide ve tutamaklar zarif inci kabara dizileriyle çevrili. Yükseklikler 20 cm - 17.5 cm - 11 cm Toplam ağırlık 1340 g

¨ 5.000 € 1.665

Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.

37


49 İKİ ADET GÜMÜŞ TABAK İran, 84 ayar damgalı, farklı boyutta, yuvarlak formlu tabakların biri ‘made in Persia’ ibareli. Mine çiçeklerinden oluşan bir dizi ile çevrelenen tabakların kenarları kalem işi tekniği ile lotus ve rumi motiflerinden oluşan bir bantla dekorlu. Küçük boyutlu tabağın merkezinde yıldız formlu şemse motifini çevreleyen yedi lotus çiçeği yer alıyor. Diğer tabakta ise ortada yer alan şemsenin etrafı sekiz lotus çiçeği ile çevrelenmiş. 20. yy. Çap 15.5 - 16.8 cm Ağırlık 365 g

¨ 500 € 165

50 GÜMÜŞ KUTU İran, eski Türkçe 84 ayar, VARTAN AC (1896-1904) yapımcı damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun kapağında kalem işi tekniği ile merkezde içi ve çevresi muhtelif bitkisel süsleme örgeleri ile dolgulu şemse motifi yer alıyor. Kapak kenarları mine çiçeklerinden oluşan bir bordürle çevrili. Kutunun dört kenarında da aynı teknikle rumi motifi dizisi çalışılmış. 15.5 x 8.5 x 2.6 cm 38

Ağırlık 318 g

¨ 1.500 € 500


51 GÜMÜŞ KUTU İran, 84 ayar, Abdolhosein yapımcı ve Isfahan yapım yeri damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun kapağı kalem işi tekniği ile lotus, rumi motifi, kasımpatı ve yapraklar arasında kuş figürlerinin yer aldığı zengin bir işçiliğe sahip. Merkezde yüzeyi aynı teknikle işlenmiş aplike bir taç var. Kapak kenarları mine çiçeklerinden oluşan bir bordürle çevrili. Kutunun dört kenarında da kalem işi tekniği ile dörtlü gruplar halinde palmet motifleri yer alıyor. 20. yy. 13 x 10 x 3 cm

Ağırlık 313 g

Kutu İran şahı Rıza Pehlevi tarafından aileye hediye edilmiştir.

¨ 1.500 € 500

52 GÜMÜŞ KUTU İran, eski Tükçe 84 gümüş ayar damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun bombeli kapağı merkezde içi kalem işi tekniği ile lotus, mine çiçekleri, rumi motifi ve kuşlarla bezeli bir şemse ile dekorlu. Şemsenin çevresinde de benzer süsleme örgeleri kullanılmış. Kapağın kenarı mine çiçeklerinden oluşan bir girland ile çevrili. Kutunun dört kenarında da kalem işi tekniği lotus ve rumi motifi dizileri, arka kapakta ise mine çiçeklerinden oluşan girland yer alıyor. 20. yy başı. 13 x 8 x 2.6 cm Ağırlık 223 g

¨ 1.000 € 335

39


53 HAT LEVHA Ketebe Vacid Yazıcı, tezhib Beyza Tuna, ‘ Allah Hu’, 2000 tarihli. 23 x 39 cm

¨ 2.500 € 835

54 HAT LEVHA ‘Mülk Allah’ındır’, ketebe Orhan. H.1426 (M.2005) tarihli. 22.5 x 37.5 cm

40

¨ 2.250 € 750


55 HAT LEVHA ‘Ah Teslimiyet’, ketebe: Fuat Başar (d.1953), tezhip: Serap Çağrıcı (d.1973). 34 x 41 cm

¨ 2.500 € 835

41


56 HAT LEVHA Ketebe: Mehmed Nuri (Sivasî), H.1336 (M.1918) tarihli. Gubari yazı ile Bakara Suresi’nin ilk ve son ayetleri yazılmış. 18.6 x 31 cm

¨ 5.000 € 1.665

Provenans: Özer ailesi koleksiyonu Hattat Mehmed Nuri Sivasî’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. Yazdığı hat levhalar üzerindeki tarihlerden en çok 19051935 yılları arasında eser verdiği anlaşılır. Gubâri yazı geleneğinin en önemli temsilcilerindendir.

42


57 HAT LEVHA ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ve Nazar Ayeti. Ketebe Ahmet Zeki Yavaş (d.1966), H.1421 (M.2001) tarihli. 52 x 29 cm

¨ 1.750 € 585 43


58 HEREND PORSELEN SERVİS Herend porselen yapımcı damgalı, 7533/5 kalıp numaralı, yeşil renkli Chinese bouquet desenli yuvarlak formlu büyük bir tabak ile üzerine dizilen dört adet oval servis tabağından oluşan takım. Küçük servislerde de aynı desen kullanılmış. Tutamağı saksağan kuşu formunda. 20. yy. Çap 37.5 cm Yükseklik 28 cm

44

¨ 1.800 € 600


59 HEREND PORSELEN KAPAKLI KÜP Herend porselen yapımcı damgalı, 6660/AV kalıp numaralı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. Pedestal kaide üzerinde yükselen küp stilize boynuz biçiminde çift kulplu. Tutamağı tomurcuk formunda. 20. yy. Yükseklik 37.5 cm

¨ 2.800 € 935 45


60 İKİ ADET ART DECO PORSELEN BİBLO Wallendorf porselen imalat damgalı, dansçı ve sporcu genç kız temalı iki figür. 1930’ lar. Yükseklikler 30 - 22 cm

46

¨ 1.600

€ 535


61 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN DUVAR TABAĞI Meissen porselen imalat damgalı, 21 kalıp numaralı. Tabaklardan birinin yüzeyinde bitkisel girlandlardan oluşan dört çerçeve içinde altın yaldız kabartma çeşitli yemiş ve yaprak formları, merkezde ise yapraklardan oluşan bir rozet yer alıyor. Diğer tabağın yüzeyi de aynı teknikte bitkisel kıvrımlarla oluşturulmuş dört adet çerçevenin içinde stilize kartal motifleri ve merkezde sarmal yapraklar ve minik çiçeklerle dekorlu. 19. yy. Çaplar 22.5 cm

¨ 2.000 € 665

47


62 SURURİ TAYLAN (1891-1947) ‘İstanbul Ahırkapı feneri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 32 x 48 cm

¨ 4.000 € 1.335

63 SURURİ TAYLAN (1891-1947) ‘İstanbul’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 35.5 x 50 cm

48

¨ 4.200 € 1.400


Sururi Taylan (1891-1947) Milli mücadele ruhunu yansıtan akademik tarzda yapıtlarıyla ve peyzajlarıyla tanınır. Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra Dar-ül Fünün’un Edebiyat Bölümü’ne giren sanatçı, resim tutkusu ağır basınca bir yıl sonra okulu bırakarak 1908 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne başladı. 1912 yılında Salvatore Valery’nin (1856-1946) atölyesinden mezun oldu. Dünya Savaşı sırasında askere alındı. Savaş sırasında Ruslara esir düşerek bir süre Sibirya’da sürgün hayatı yaşadı. Savaştan sonra, Tapu ve Kadastro desinatörlüğü yaparak geçimini sağlayan Sururi Taylan, bir yandan da resim çalışmalarına devam ederek İnkılap Sergileri’ne aralıksız olarak katıldı. Sanatçının eserleri bugün Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde, Milli Kütüphane’de, Gazi Üniversitesi Müzesi’nde ve İstanbul Askeri Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca pek çok özel koleksiyonda da tabloları mevcuttur.

49


64 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Kız kulesi’, kağıt üzeri karakalem, imzalı, 1991 tarihli. 45 x 62 cm

50

¨ 3.600 € 1.200


65 EŞREF ÜREN ‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 25 Ağustos 1984 tarihli. 34 x 24 cm

¨ 2.750 € 915

66 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 26 x 18 cm

¨ 2.800 € 935

51


67 İKİ ADET PORSELEN KAPAKLI KÜP Mavi-beyaz Çin porseleni, Qing hanedanlığı, Qianlong (1736-1795) dönemi. Küplerin ve kapaklarının yüzeyi beyaz zemin üzerine sır altı kobalt mavi ile Uzakdoğu’ya özgü manzaralarla bezenmiş. Tutamakları stilize Foo köpeği (Çin aslanı) formunda. Bir tanesi ince çatlaklı. Yükseklik 21 cm

¨ 3.000 € 1.000

Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.

52


68 DÖRT ADET PORSELEN DUVAR TABAĞI Mavi-beyaz Çin porseleni, Qing Hanedanlığı Kangxi dönemi (1622-1722) tabaklar beyaz zemin üzerine sır altı kobalt mavi ile bitkisel ve geometrik motifler, kelebekler ve Uzakdoğu’ya özgü süsleme örgeleriyle dekorlu. Çap 21.5 cm

¨ 5.000 € 1.665

Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.

53


69 ON BİR ADET RUS LAKE KUTU Sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 1976 tarihli, W14037 numaralı. Kapak yüzeyinde, ünlü Rus masalı ‘Kurbağa prenses’ten alınan bir sahne çalışılmış. 10.5 x 13.3 cm Sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 1974 tarihli, N9230 numaralı. Kapak yüzeyinde ‘köylü kızı ve keçisi’ konulu bir kompozisyon yer alıyor. 10.2 x 13 cm C.H inisiyalli, Mstera yapımı kutunun yüzeyinde ‘Karlar Kraliçesi’ masalından bir sahne çalışılmış. Kapak yüzeyinde, masalın Rus versiyonunun baş kahramanı olan Snegurochka’nın adı da yer alıyor. 14.5 x 18 cm C.K. Kolutou sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 11981 numaralı. Üç panele ayrılmış kapak yüzeyinde Rus köylüleri ve balalayka ile akordeon çalan müzisyenlerden oluşan çok figürlü bir kompozisyon var. 6.5 x 8.5 cm Sanatçı imzalı, Mstera yapımı. Kapak üzerinde ‘Kurbağa Prenses’ masalından bir sahne yer alıyor. 4.3 x 8.3 cm V.Kohlov sanatçı imzalı, 1975 tarihli kutunun yüzeyinde balalayka ve akordeon çalan müzisyenlerin çevrelediği dört köylü kadından oluşan bir kompozisyon çalışılmış. 8 x 6.5 cm Sanatçı imzalı, Kholui yapımı. Kapak yüzeyinde Rusların ünlü halk hikayelerinden Prens Ivan ve Ateş kuşu konulu bir kompozisyon yer alıyor. 7.5 x 3.6 cm Fedoskino yapımı kutunun üzerinde sazlıkta balıkçıl kuşlar işlenmiş. 5 x 7 cm Fedoskino yapımı, 1975 tarihli. Kapak yüzeyinde örgü ören üç kadın tasviri çalışılmış. 8.5 x 10 cm Fedoskino yapımı, 1975 tarihli kutunun kapağında orman ve hayvanlardan oluşan manzara çalışması var. 6.5 x 16 cm Kholui yapımı kutunun yüzeyinde Mikhail Lermontov’un “Song About Merchant Kalashnikov” adlı şiirinden alınan bir sahne ve şiirdeki ana karakterlerden biri olan Kiribeevich’in ismi yer alıyor. Çap 9.7 cm 54

¨ 3.500 € 1.165


Palekh Palekh, Moskova’nın 350 km kuzeydoğusundaki Ivanova bölgesinde yer alan ufak bir köydür. İlk kez 1923 yılında, bu köydeki ustalar tarafından üretilmeye başlanan, yüzeyi zengin papier-mâché kutular sanat piyasasında “Palekh” adıyla anılır. 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra, yeni hükümetin kiliseleri kapatması ve ikona üretimini yasaklaması ikona ustalarının işsiz kalmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Palekh köyündeki ustalar ikona resmine alternatif bir yol oluşturdu. Rusya’nın en eski lake minyatür merkezi olan Fedoskino’daki ustaları örnek alarak aynı tekniği ufak objelere uygulamaya başladılar. Her ne kadar, Fedoskino’daki lake ve çeşitli kağıt parçalarını genellikle ahşap ve tekstil ürünü malzemelerle zamk, kola veya yapışkan duvar kağıdı gibi ıslak yapıştırıcılarla birbirine tutturmak suretiyle hazırlanan papier-mâché tekniklerinden esinlenmiş olsalar da, minyatürlerinde yine ikonalarında kullandıkları tempera boyama yöntemlerini uyguladılar. Siyah zemin üzerine açık renk ve altın yaldız boya ile yapılan bezemeler genellikle enfiye kutusu, sigara tabakası, pudralık, mücevher kutusu gibi küçük objelerin üzerine uygulandı. Bu kutuların üzerinde işlenen konular arasında Rus halk hikayeleri, destanları ve şiirlerinden alınan konular ile manzara, savaş ve av sahneleri, Rus köylülerinin günlük yaşamından kesitler yer alır. Ayrıca kutuların üzerinde sanatçı imzası, tarih, yapım yeri veya resmedilen hikayenin ya da karakterin adı da görülür. Bu kutular Palekh dışında Fedoskino, Mstera ve Kholui’de de üretildi, ancak en zengin, kaliteli ve renkli süslemeler Palekh örneklerindedir. Bu detaylı ve zengin işçilikten dolayı Palekh kutular “küçük mucize” (little miracles) olarak da tanımlanır. Günümüzde yaklaşık 2.000 nüfuslu bir yerleşim olan ve bu mesleği sürdüren 200 civarı ustanın bulunduğu Palekh, halen Rus lake ve minyatür sanatının öncü merkezleri arasında yer alır. Burada bulunan müzede, Palekh minyatür sanatının 2.000 civarı seçkin örneği vardır. Bu alanda ustalaşmak için ise, 1935 yılında kurulan Palekh Lake Minyatür Okulu’nun beş yılık eğitimini tamamlayabilmek gerekmektedir. Oldukça kapsamlı ve yoğun bir eğitim veren okula Rusya’nın her bölgesinden çok sayıda öğrenci gelmesine rağmen mezun olabilenlerin sayısı her yıl beş kişiyi geçememektedir. 55


70 NEJAD UYGUR (1927-2013) ‘Yıldız çiçekleri’, tuval üzeri yağlıboya imzalı. 36 x 48 cm

71 HASAN KAVRUK (1919-2007) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 50 cm ¨ 1.000 € 335 56

¨ 2.000 € 665


72 FAHİR AKSOY (1917-2008) ‘Yollar bizim’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 65 x 50 cm

¨ 3.000 € 1.000

57


73 FERRUH BAŞAĞA (1915-2010) Peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı, 1965 tarihli. 29 x 34 cm

58

¨ 7.000 € 2.335


74 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Süvari’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 31 x 35.5 cm

¨ 6.500 € 2.165

59


75 KAPAKLI ŞEKERLİK İngiliz, Victorian. Koyu kırmızı renkli cam şekerlik. 19. yy. Yükseklik 34 cm

¨ 800 € 265

76 BOHEM ŞEKERLİK Şeffaf ve yeşil renkli iki katmanlı Bohemya kristalinden imal edilmiş. Gövde üzeri geometrik formların kullanıldığı derin kesmelerle hareketlendirilmiş. 19. yy. Yükseklik 30 cm

60

¨ 900 € 300


77 ÇİFT VAZO Fransız yapımı, büyük boyutlu, kupa formlu, çift kulplu, mor renkli kristal vazoların yüzeyinde Mary Gregory stili beyaz mine işçiliği ile mitolojik figürlü kompozisyonlar çalışılmış. Ağız kenarı, kulpları ve kaidesi bronz geçme. 19. yy. Yükseklik 35.5 cm

¨ 3.500 € 1.165

61


78 GÜMÜŞ TUVALET SETİ İran, 84 ayar damgalı, iki adet farklı formda fırça, bir ayna ve bir adet kase olmak üzere toplam dört parçadan oluşan set. Tüm parçaların gümüş yüzeyleri kalem işi tekniği ile şemse, lotus ve rumi motifleri, çeşitli bitkisel süslemelerle dekorlu. 20. yy. Ayna yükseklik 21.5 cm

62

¨ 1.200 € 400


79 GÜMÜŞ/KRİSTAL BAHARATLIK Alman yapımı, 800 gümüş ayar damgalı baharatlık ejderha formlu üç ayak üzerinde yükseliyor. Baharatlığın yüzeyi ve tutanak bölümü bitkisel ve geometrik motiflerle dekorlu. Zarif kesmelerle süslenmiş üç adet kristal hazneye sahip. 19. - 20. yy. Yükseklik 18 cm Ağırlık 165 g

¨ 1.200 € 400

80 GÜMÜŞ TUZLUK-BİBERLİK İngiliz, Mappin & Webb London damgalı, J.N.M inisiyalli (John Newton Mappin), 1892 tarihli. Yuvarlak formlu,kıvrımlı üç ayaklı tuzluk-biberliklerin dış yüzü üç adet kabartma aslan başı ile kabartma-kalem işi tekniğinde çeşitli bitkisel süslemelerle dekorlu. Benzer süslemeler kaşıkların tutamak kısmında da görülüyor. Yükseklilk 4.2 cm Çap 6.5 cm

Ağırlık 160 g

¨ 1.000 € 335

Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

63


81 ABİDİN DİNO (1913-1993) Acayipler serisinden, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 25.5 x 21cm

64

¨ 1.200 € 400


82 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Oturan adam’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32 x 24 cm

¨ 1.800 € 600 65


83 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Safranbolu evleri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 51 x 61.5 cm

66

¨ 6.500 € 2.165


84 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Boğaz’, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 50 cm

¨ 6.500 € 2.165

67


85 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 7309/H kalıp numaralı. Oval formlu tabağın iki adet kulbu ve ağız kenarları kabartma ve altın yaldızdan oluşan bitkisel motifli zarif bir bordürle hareketlendirilmiş. Merkezde yer alan çok renkli bahar çiçekleriyle oluşturulmuş çiçek arajmanı altın yaldız yaprak ve kır çiçeklerinden oluşan çerçeve ile çevrili. 1930’ lar. 20.5 x 36 cm 68

¨ 2.000 € 665


86 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, A109 kalıp numaralı. Oval formlu tabağın kulpları altın yaldız kabartma yapraklarla dekorlu. İnce bir altın yaldız bordürle çevrelenmiş ağız kenarında iki yerde karşılıklı kabartma yaprak ve palmet motifleri yer alıyor. Tabağın iç kısmında palmet dizisinden oluşan bir çerçevenin merkezinde altın yaldız kabartma güller ve kır çiçekleri çalışılmış. 1920’ ler. 26.5 x 35.5 cm

¨ 2.500 € 835

69


87 MEYVALIK Gallia yapımcı firma damgalı, 5682 seri numaralı. Pedestal kaideli, kıvrımlı üç ayaklı meyvalığın ağız kısmı bitkisel girlandlar ve madalyonlarla hareketlendirilmiş. Kristal haznesi kenarlarda kesme yaprak dizisi ve merkezde yıldız motifiyle dekorlu. 19. yy sonu - 20. yy başı. Yükseklik 25 cm Çap 23 cm

70

¨ 2.400 € 800


88 CHRISTOFLE ÇAY/KAHVE SERVİSİ Christofle yapımcı damgalı (1935-1983), Collection Gallia ibareli, kahvedan, çaydanlık, sütlük, şekerlik ve oval tepsiden oluşan servis. Parçaların kulpları ve kıvrımlı ayakları kalemişi tekniğinde bitkisel süslemelerle dekorlu. Tutamakları kıvrımlı yaprak formunda. Tepsi 62.5 x 41.5 cm

¨ 3.800 € 935

71


89 HAT LEVHA Ketebe Nazif (?-?) , H.1314 (M.1896) tarihli. ‘Vav’ şeklinde ve Celi Divani yazı ile Yasin Suresi, ortada Kalem Suresi 5. ayetinin (Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin) içinde Gubari yazı ile Yasin Suresi’nin devamı yazılı. 55.5 x 55.5 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

¨ 6.500 € 2.165

90 HAT LEVHA Ketebe Hacı Mahmud (Arapgirli,1881-1946), H.1361 (M.1942) tarihli. Gubari, Celi, Celi Divani, Kufi ve Talik gibi farklı yazı formları, bazı bölümlerde istifler kullanılmış. 62 x 46 cm 72

Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

¨ 6.500 € 2.165


En üstte yer alan dört adet oval madalyonda Besmele ile başlayan hat levha, sırasıyla Tevekkül/Zikir ayeti , ‘Hak, Mübin olan Allah tektir, birdir; Muhammed de onun resulüdür’ ve Ashab Suresi 40.Ayet: ‘Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah’ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi iyi bilendir’ ibaresiyle devam ediyor. Merkezdeki büyük oval madalyonun içinde İhlas Suresi yer alıyor. Alt bölümdeki madalyonlarda ise Hicr Suresi 99. ayet: ‘Size ölüm gelinceye kadar Rabbinize ibadet ediniz’, Rad Suresi 28.ayet: ‘Kalpler ancak Allah’a zikir ile tatmin olur’ ve Yusuf Suresi 12. ayet: ‘Allah en hayırlı koruyandır ve merhametlilerin en merhametlisidir’ yazıyor. Hat levha ‘Allah Kuran-ı Kerim’de dedi ki; Allah size kafidir, O en iyi işitendir’ ve Yasin Suresi’nin son ayetleri olan ‘Her şeyin mülkü Allah’ın elindedir. Allah her türlü eksik ve noksandan münezzehtir ve dönüş Ona’ dır’ ayetleri ile son buluyor. 73


91 HAT LEVHA ‘Edep Yahu’, ketebe:Fuad Başar (d.1953), tezhip: Belgin Sunar. 25.5 x 25.5 cm ¨ 1.500 € 500

92 HAT LEVHA ‘El Rahman’, ketebe: Orhan Dağlı (d.1971), tezhip: Büşra Kuruçay. 29 x 33 cm ¨ 1.900 € 635 74


93 HAT LEVHA ‘Bismillahirrahmanirrahim’, Ketebe: Adem Sakal (d.1956), tezhip: Beyza Tuna (d.1983). 40 x 50 cm

¨ 3.250 € 1.085

75


94 ALTI ADET KRİSTAL KADEH Fransız, Baccarat yapımcı damgalı, altı adet şeffaf kristal kadehin yüzeyi dilim formunda kesmelerle dekorlu. 20. yy başı. Yükseklik 13 cm

¨ 1.000 € 335

95 ALTI ADET BEYKOZ OPALİN FİNCAN Beyaz renkli opalinden imal edilmiş. Minyon formlu ,tek kulplu, fıçı gövdeli. Fincan dış yüzleri mine tekniği ile bantlar ve girlandlarla dekorlu. 19. yy. Yükseklik 6.5 cm 76

¨ 2.000 € 665


96 ART DECO SEVRES KRİSTAL SERVİS TAKIMI Sevres kristal yapımcı damgalı, bir kase ve altı adet kulplu servisten oluşan takımın dış yüzünde gül motifleri ve hareketli bantlar mine tekniği ile çalışılmış. 1930’lar. Kase çapı 22.5 cm

¨ 3.000 € 1000

77


97 GÜMÜŞ TANKARD Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar ve Andrey Antonovich Kovalsky , Moskova (1821-1856) ayarcı damgalı tankardın gövdesi üzerinde yer alan stilize bitkisel ve geometrik motiflerle çevrelenmiş iki madalyonda kalemişi tekniğiyle iki ayrı arma çalışılmış. Gövdenin alt ve üst bölümleri, pedestal kaidesi ve kapak yüzeyi de aynı teknikle palmet, bitkisel formlar, üçgen ve zigzaglar ile dekorlu. Kulpunun üzerinde de ince şeritlerden oluşan yalın bir işçilik görülüyor. Tutamağı taç formunda. Yükseklik 19.5 cm Ağırlık 498 g Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

78

¨ 2.000 € 665


98 GÜMÜŞ KAPAKLI KUPA Alman gümüş, 800 ayar damgalı, silindirik formlu kupanın gövdesi üzerinde 1800’lü yıllarda hüküm sürmüş kral ve çeşitli yerel yöneticilere ait 30 farklı sikke yer alıyor. Sikkelerin çevresi kalemişi tekniği kullanılarak bitkisel formlarla zenginleştirilmiş. Repousse (kabartma) yöntemi ile yapılmış lotus çiçeği ve kıvrımlı dallardan oluşan kaidesi kartal pençesi formlu dört ayakla sonlanıyor. Taç formundaki tutamağında yer alan panellerde haç ve Alman arması motifleri dönüşümlü olarak kullanılmış. 19. yy. Yükseklik 42.6 cm Ağırlık 1.600 g

¨ 5.000 € 1.665

Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

79


99 CELAL TUTANT (1910-1990) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 61 cm

80

¨ 2.000 € 665


100 TURGUT ATALAY (1918-2004) Nü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 70 x 60 cm

¨ 4.500 € 1.500

81


101 VEYSEL GÜNAY (d.1948) ‘Sisdağı’nın çimeni’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, Ağustos 2013 tarihli. 150 x 150 cm

82

¨ 5.000 € 1.665


102 MUHSİN KUT (d.1938) ‘İstanbul’, tuvale marufle karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 125.5 x 180 cm

¨ 44.000 € 14.665

83


103 MÜCEVHER KUTUSU Fransız yapımı, dikdörtgen formlu billur kristal kutunun kenarları ve ayakları bronz geçme. Bronz bölümleri répousse (kabartma) tekniği ile sarmal yapraklar, dalında çiçekler, volüt ve yivli sütun formlarıyla bezeli. Zemini saten, kapitone kumaşla kaplı. 19. yy. 16 x 12 x 11 cm

84

¨ 1.200 € 400


104 SAAT ŞAMDAN TAKIMI Epoque III.Napoléon (1852-1870), Cie de Bronzes Bruxelles (compagnıe des bronzes, brussels, 1854-1979) yapımı. Minyon formlu, kristal-bronz geçme, mermer kaideli saat ile iki adet şamdandan oluşan takım. Saatin dikdörtgen formlu gövdesi bronz geçme kristal panellerle oluşturulmuş. Kadranı yapay elmas (rhinestone) taşlarla çevrili, mineli kadranı zarif çiçek girlandları ile dekorlu. Bronz kısımları bitkisel formlar ve fiyonklar ile süslenmiş. Saatin bronz üst kısmında iki serçe figürü yer alıyor. Şamdanların gövdeleri blok kristalden ve çok zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. Tüm bronz bölümler mat altın vermeille işçilikli. Takım, mücevher kalitesinde işçiliği ile göz dolduruyor. Döneminin romantik tasarım anlayışını da çok güzel yansıtıyor. Yükseklikler 24.5 ve 17 cm

¨ 8.000 € 2.665

85


105 JARDINIER WMF (Württembergische Metallwaren Fabrik) yapımcı (1900-1918), okside olduğunu gösteren O/X ve ideal gümüş kaplama derecesinde olduğunu belirten I/O damgalı. Sütun formlu dört ayak üzerinde yükselen, oval formlu ve çift kulplu jardinierin ağız kenarı geometrik süslemelerle çevrili. Ön ve arka yüzünde oval bir madalyon ve stilize karanfil dizileri yer alıyor. Kıvrımlı çift kulpları da benzer karanfil süslemesiyle sonlanıyor. Kristal haznesinin ağız kenarları da ince geometrik kesmelerle dekorlu. 19 - 20. yy. 44 x 11.5 x 12.3 cm

86

¨ 2.400 € 800


106 CHRISTOFLE ÇAY/KAHVE SERVİSİ Christofle yapımcı damgalı (1935-1983). Servis Collection Gallia ibareli. Ahşap kulplu kahvedan, çaydanlık, sütlük, kapaklı şekerlik ile dikdörtgen formlu tepsiden oluşuyor. Yalın işçilikli parçaların gövdeleri sekizgen formlu. Ağız kenarları inci kabara dizileriyle hareketlendirilmiş. Tepsi 58.5 x 40 cm

¨ 3.800 € 1.265

87


107 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Papatyalar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 61 x 50 cm 88

¨ 5.000 € 1.665


108 MELAHAT ÜREN (1918-1969) ‘Vazoda Çiçekler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 50.5 x 35.5 cm

¨ 4.000 € 1.335 89


109 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli. 63 x 48 cm 90

¨ 3.500 € 1.165


110 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1983 tarihli. 63 x 48 cm

¨ 3.500 € 1.165

91


111 BEYKOZ KASE Yuvarlak formlu billur cam kasenin geometrik kesmelerle hareketlendirilmiş yüzeyinde üç adet oval madalyon içinde altın yaldız gül, dalında çiçekler ve ev motifi çalışılmış. Madalyonların çevresi de altın yaldız gül ve maydanoz yapraklarıyla dekorlu. 19. yy. Yükseklik 5.5 cm Çap 15.3 cm

¨ 2.000 € 665

Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.

112 TOMBAK KAPAKLI SAHAN Osmanlı, yuvarlak formlu sahanın kubbe biçimli kapağının yüzeyinde kalem işi tekniği ile şemse motifleri ve çeşitli bitkisel süsleme örgeleri çalışılmış. Tutamağı tokmak formunda. Tombağı iyi durumda. 18. - 19. yy. Yükseklik 12.2 cm Çap 16.2 cm

¨ 10.000 € 3.335

Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.

92


93


113 GÜMÜŞ TATLI SETİ Fransız, Osmanlı pazarına özel yapım, Minerva (950 ayar) ve Alphonse Debain (1883-1911) usta damgalı. Altı adet kadeh ile iki kapaklı şekerlikten oluşan takımda 1840-1879 yılları arasında kullanılan ihraç damgası da yer alıyor. Yaprak formlu üç ayak üzerinde yükselen kadehler ve şekerliklerin gövde üzeri kabartma dalga formlu bantların çevrelediği sarmal dallar, yapraklar ve mine çiçekleri ile dekorlu. Aynı dalga motifi kaidelerde ve şekerliklerin kapaklarında da yineleniyor. Şekerlik tutamakları sarmal yaprak formunda. Şekerlik yük. 13.5 cm Kadeh yük. 14.5 cm Topl. Ağ. 1890 g ¨ 6.500 € 2.165 Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu. 94


114 GÜMÜŞ SERVİS TAKIMI İngiliz, Elkington & Co. (Birmingham) yapımcı firma damgalı, 1889 tarihli, Prince of Wales modeli takım büyük ve küçük kepçe, spatula, servis kaşığı ve çatalı ile pudra şekeri serpici olarak toplam altı parçadan oluşuyor. Parçalarda M.A. inisiyali (Melek Ahmet) işlenmiş. Kepçe uz. 32.8 cm Toplam ağırlık : 972 g

¨ 4.000 € 1.335

Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu. 95


115 HAT LEVHA Ketebe Mehmed Nazif ( 1846-1913), H.1329 (M.1911) tarihli. Celi sülüs yazı ile Hadid Suresi 20. ayeti yazılmış. Ayetin meali : Bilin ki, şu iğreti dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aranızda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoğalma yarışından başka şey değildir. 24.5 x 39.5 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

96

¨ 8.000 € 2.665


116 HAT LEVHA Ketebe Fehmi efendi (1860-1915). H.1322 (M.1904) tarihli. ‘Şeriatsız kişi havada bile uçsa kendisine itibar edilmez’ mealinde celi sülüs yazı. 38 x 50 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

¨ 7.500 € 2.500

97


117 HARİTA ‘European Dominions of the Ottomans or Turkey in Europe’ konulu taş baskı harita. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 1720’lerdeki halini gösteren haritada, Anadolu, Güney Rusya, Akdeniz kıyıları ve Venedik Körfezi’ni içeren bölge sınırları detaylı olarak verilmiş. Sağ alt köşede, alem, mızrak, ok, sorguç, kavuk ve Osmanlı bayrağı gibi Osmanlı’ya özgü motifler ile cupidlerin bir arada kullanıldığı bir çerçevenin içinde London, William Faden yapımcı ibaresi ve 1795 tarihi yer alıyor. 55 x 73 cm

¨ 1.500 € 500

William Faden (1749-1836) Büyük Britanya ve İrlanda Krallığı’nın kral III. George’un özel hizmetinde çalışmış önemli bir kartograftır. Bu haritası, 1811 yılında John Wyld tarafından hazırlanan ‘New General Atlas’ın 38.sayfasında yayınlanmıştır.

98


118 HAT LEVHA Ketebe: Yakup Cem (d.1949). ‘Yâ Hazret-i Şeyh Seyyid Ahmed er-Rıfâî Kuddise sırruhu’l-aziz Yâ ebe’l-alemeyn Yâ Hasan Yâ Hüseyin’. 75 x 64 cm

¨ 8.500 € 2.835 99


Marcel Prunier (Fransız, 1894-1988) 1919 - 1959 yılları arasında Sevres porselen fabrikası için çalışan dünyaca ünlü ressam ve tasarımcı. Sanatçının Sevres için tasarladığı bu yaratıcı çalışmalar günümüz dekoratif sanatlar dünyasının gözdeleri arasında.

119 SEVRES PORSELEN KAPAKLI VAZO Sevres porselen imalat damgalı, S1926 DA seri numaralı, M. Prunier tasarımcı imzalı, 1926 tarihli. Pedestal bir kaide üzerinde yükselen vazonun gövdeye geçiş bölümü dilimler ve bombelerle hareketlendirilmiş. Kupa formlu gövdesi üzerinde mine tekniği ile altın yaldız ve kobalt tonlarında birbirine bağlı saksılar içinde çiçek arajmanları ve aralarda kalın zincirler yer alıyor. Arka planda da açık mavi tonlarında muhtelif çiçek motifleriyle dekorlu. Benzer bitkisel süslemeler kapak üzerinde de uygulanmış. Yükseklik 74 cm ¨ 28.000 € 9.335 Sevres porselenlerinin benzerine az rastlanır koleksiyonluk bir örneği olarak nitelenebilecek bu eser ayrıca Art Deco dönemi önemli porselen tasarım örneklerinden. Boyutu, kondüsyonu ve tasarımı ile uluslararası dekoratif sanat eserleri için müzelik bir örnek.

100


101


120 TEPSİ Danimarka yapımı, CBH (C.Brumberg Hansen) yapımcı damgalı. Gümüş kaplama, oval formlu tepsinin dilimlerle hareketlendirilmiş kenarları ve kulpları kabartma tekniği ile bitkisel motiflerle dekorlu. Tepsi yüzeyinde de kalemişi tekniği ile iri yapraklar, dalında gül ve kır çiçekleri ve geometrik örgeler çalışılmış. 20. yy. 40.5 x 60.5 cm

102

¨ 1.800 € 600


121 GÜMÜŞ BUZ KOVASI Alman gümüş, 800 ayar, Jakob Grimminger-Schwabish Gmund yapımcı damgalı. Yuvarlak formlu dört ayak üzerinde yükselen konik formlu bombeli gövdesi dilimlerle hareketlendirilmiş. 19. yy. Yükseklik 15.5 cm Çap 14.6 cm Ağırlık 397 g Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

¨ 900 € 300

122 CHRISTOFLE ŞAMDAN Christofle yapımcı damgalı (1935-1983), dört kollu şamdan. Yükseklik 22 cm

¨ 900

€ 300 103


123 UTKU VARLIK (d.1942) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1993 tarihli. 50 x 65 cm

104

¨ 3.500 € 1.165


124 KEMAL ÖNSOY (d.1954) İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1995 tarihli. 65 x 50 cm

¨ 16.000 € 5.335 105


125 MEHMET ALİ LAGA (1878-1947) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 39.5 x 29 cm

¨ 4.000 € 1.335

126 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993) ‘Saksıda Devetabanı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 56 x 46 cm 106

¨ 27.000 € 9.000


107


127 YÜZÜK Altın üzerine lal ve elmas taşlar montürlenmiş, çiçek formlu yüzük. 20. yy başı. Ağırlık 9 g

¨ 1.200 € 400

128 KOLYE Altın montürü damla sallantılı. Yaklaşık 1.8 karat elmas ve yakut taş bezeli. 19. - 20. yy. Ağırlık 7 g Uzunluk 5 cm

108

¨ 5.200 € 1.735


129 PENDANT SAAT Le Roy & Fils marka altın, tek kapaklı. Zümrüt yeşili guilloche mine işçilikli kapak üzerinde elmas taşlarla bezeli beyaz altından bir yıldız aplike edilmiş. Broşu fiyonk formunda. Saati çalışır durumda. 19. yy sonu. Uzunluk 6.2 cm

¨ 8.000 € 2.665

109


130 OPALİN LALEDAN Fransız yapımı, lokumluk ve laledan kısmı degrade koyu pembe-beyaz opalinden yapılmış. Metal kaidesi şemsiye taşıyan genç kız formunda. 19. yy. Yükseklik 61 cm 110

¨ 2.800 € 935


131 ÇİFT GAZ LAMBASI Fransız yapımı, bordo renkli seramik gövdeleri mine tekniği ile kır çiçekleri ve rozetlerle bezenmiş. Gaz lambalarının ayak ve ağız kısımları bronz geçme. Şeffaf kristal fanusları grave işçilikli. 19. yy. Yükseklik 61.5 cm

¨ 3.600 € 1.200

111


Nazmi Ziya Güran (1881-1937) İzlenimcilik akımı doğrultusunda çalışan ilk Türk ressamlarındandır. Sanat yaşamı boyunca İzlenimci anlayıştan hiç kopmayan sanatçı, çoğu kez açık havada çalışarak gerçekleştirdiği ve değişen ışık değerlerini ustalıkla yansıttığı peyzajları ile ünlüdür. Küçük, canlı renk değerlerinden oluşan tuş tekniğini, ışığın biçimler ve renkler üzerinde yarattığı etkiyi içtenlikle doyumsayan ilk Türk ressamlarından birisi olmasıyla çağdaşları arasında öne çıkar. Fatih Sultan Mehmet’in ünlü hocası Molla Gürani soyundan gelen Nazmi Ziya, Mülkiye Mektebi’nde öğrenim gördü. Bu yıllarda ilk resim derslerini Hoca Ali Rıza’dan alan sanatçının, ilerleyen yıllarda bol ışık ve canlı renklerden oluşan paletiyle tanınması da Hoca Ali Rıza’nın atölyesinde geçirdiği bu dönemin etkisidir. Aile baskısı nedeniyle resme olan ilgisini uzun süre gizli tutan Nazmi Ziya, babasının ölümünden sonra 1902 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girerek arzu ettiği eğitimi alabildi. Okulda Salvatore Valéri, Joseph Warnia-Zarzecki ve Osgan Efendi ile çalıştı. 1905 yılında üç aylığına İstanbul’a gelen Fransız ressam Signac’tan çok etkilenenerek, 1908 yılında mezun olduktan sonra resim eğitimi için Paris’e gitti. Üç ay Julien Akademisi’nde Royel ve Marcel Bachet’nin atölyelerine devam ettikten sonra Fernand Cormon’un atölyesine geçerek 1913 yılına kadar burada çalıştı. Daha öğrencilik yıllarında İzlenimci anlayışa yönelen ve doğayı birebir kopya etmek yerine daha serbest tarzda çalışarak kendi üslubunu geliştiren Nazmi Ziya, Paris’te bulunduğu yıllarda da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdü ve Paris sokaklarında, Seine Nehri kıyılarında, park ve banliyölerde doğadan sayısız taslak yaptı. 1913-1914 yıllarında Almanya ve Avusturya’da incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye’ye dönen ressam, 1918-1921 ve 1925-1927 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde müdür olarak görev yaptı, ardından da aynı okulda çizim dersleri verdi.

132 NAZMİ ZİYA GÜRAN (1881-1937) ‘Han kapısı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 38 x 31 cm

112

¨ 28.000 € 9.335


113


133 SAİM ÖZEREN (1900-1964) ‘Tekirdağ’dan’, mukavva üzeri yağlıboya. Eserin arkasında sanatçının oğlu İ. Erkan Özeren’in eser ile ilgili tanımı var. 27 x 34 cm

114

¨ 2.000 € 665


134 NAZMİ ÇEKLİ (1884-1958) ‘Mavnalar’, karton üzeri suluboya, imzalı, 1946 tarihli. 28 x 37 cm

¨ 3.200 € 1.065

115


135 PORSELEN HEYKEL Fransız porselen imalat damgalı, Moreau sanatçı imzalı, kucağında bebeğini taşıyan genç bir kadını keçiyi beslerken betimleyen bisque (sırsız-beyaz porselen) heykel grubu. Kadının içinde çiçek buketi taşıdığı kuşağında ve bebeğin örtüsünde altın yaldız kullanılarak esere bir hareketlilik verilmiş. 19. yy. Yükseklik 59 cm 116

¨ 4.500 € 1.500


136 ART DECO PORSELEN PENDANT Royal Dux porselen imalat damgalı, 10563 ve 10564 seri numaralı, F.Otto* sanatçı imzalı, çeşme başında testilerini dolduran genç kız ve erkek figüründen oluşan grup. Yer yer bisque nin de (sırsız porselen) kullanıldığı, firmanın büyük boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20. yy başı. Yükseklik 59.5 ve 60.5 cm

¨ 4.600 € 1.535

Sanatçı, 1920-30’lu yıllarda Royal Dux porselen fabrikasında tasarımcı olarak çalışmıştır.

117


Jean Louis Gregoire (Fransız, 1840-1890) École des Beaux-Arts’ta (Paris) öğrenim gören heykeltıraş özellikle bronz portre ve alegorik grup çalışmalarıyla tanınır. Yapıtları 1867-1889 yılları arasında, dönemin en önemli sanat etkinliği olan Paris salon sergilerinde yer almıştır. En ünlü eserlerinden biri 1870 yılındaki Paris salon sergisinde yer alan alçıdan yapılmış Andromeda heykelidir. Bu heykelin mermer versiyonu da dört yıl sonraki sergide teşhir edilmiştir. Sanatçının en ünlü bronz eserleri ise Çocuk Mozart, L’Allégro heykelleri ile Alsace ve Lorraine büstleridir.

137 JEAN LOUIS GREGOIRE (1840-1890) ‘L’Allégro’ konulu bronz heykel, dore patinalı, imzalı. Dans eden ve tef çalan iki kadın ile bir cupid figüründen oluşan heykelin vişne çürüğü renkli kademeli mermer kaidesi farklı formda bronz geçmelerle zenginleştirilmiştir. Bu eser sanatçının en ünlü çalışmalarından birisidir. Yükseklik 69 cm ¨ 24.000 € 8.000

118


119


138 HABİP AYDOĞDU (d.1952) ‘Dokuzuncu Senfoni (Koral bölüm)’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2006 tarihli. 60 x 80 cm

120

¨ 4.000 € 1.335


139 EKREM KAHRAMAN (d.1948) Soyut kompozisyon, duralite marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 50 x 40 cm

¨ 2.700 € 900

121


140 MAİDE AREL (1907-1997) ‘Figürlü enterior’ , kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 20 cm

¨ 2.200 € 735

141 CİHAT BURAK (1915-1994) ‘Kedili kompozisyon’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 45 x 30 cm 122

¨ 24.000 € 8.000


123


142 TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tuğralı. Dikdörtgen formlu, kenarları yılankavi kıvrımlı tepsinin döküm kulpları bitkisel formlarla hareketlendirilmiş. Tepsi yüzeyinde merkezde kalem işi tekniği ile sarmal dal ve çiçeklerden oluşan şemse formu yer alıyor. Benzer süslemeler kenarlarda da yinelenmiş. 40 x 65 cm Ağırlık 2700 g

¨ 8.000 € 2.665

Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) Aile koleksiyonu.

124


143 ÇİFT ÜZENGİ Osmanlı, klasik formlu demir üzengilerin dış yan yüzleri geometrik süsleme örgelerinin kullanıldığı gümüş, bakır ve altın kakmalı. 19. yy. Yükseklik 15.6 cm

¨ 1.400 € 465

144 ÇİFT KAHVE FİNCANI Fincan bölümleri Japon, Satsuma porseleni, gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), kabartma bitkisel süslemeli. Orijinal kutusunda. Toplam yükseklik 4.5 cm ¨ 3.800 € 1.265

125


145 SİNİ Osmanlı dönemi Memlük stili bakır sininin üzeri zengin kabartma işçilikli. Yüzey farklı formlar kullanılarak bölmelenmiş. Bölümler farklı yazı formları, şemseler, rumiler, lale ve palmet motifleri ile dolgulanmış. Tüm yüzey pirinç ve gümüş kakma işçilikli. Merkezinde yer alan sekizgen bölmede Neml Suresi 20.ayet: ‘Haza min fadli Rabbi’ (Rabbimin lütfundandır) yazılı. Bu bölmeyi çevreleyen sekiz adet altıgen formlu çerçevede stilize lale, yılan, balık ve şemse formları ile ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm’ (Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir) ibaresi, ilaveten sağlıkla, yemekle, şükürle ilgili güzel sözler yer alıyor. Sininin kenarını oluşturan bant üzerinde çepeçevre stilize lale, palmet formları ile arabesk süslemelerin arasında El-Adil, El-Cabbar, El-Melik, El -Sultan gibi sininin sahibine atfen yüceltici sıfatlar yazılmış. 19. yy. Çap 70 cm

¨ 10.000 € 3.335

126

Provenans : Sini, Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa(1891-1896) için özel olarak yapılmıştır, müzayedemize aile koleksiyonundan gelmiştir.


146 KURAN-I KERİM MAHFAZASI Memlük stili, bronz mahfaza altı adet boğumlu ayak üzerinde yükselen altıgen formlu. Yüzeyler kabartma ve ajur işçilikli paneller ile oluşturulmuş. Kabartma işçilikli yazı ve süslemeler gümüş kakmalarla belirginleştirilmiş. Bu bölümlerde ElAdil, El-Mansur, El-Melik, El Sultan gibi ibareler yer alıyor. Kapağı kemerli kapı formunda. 19. - 20.yy. Yükseklik 70 cm

¨ 17.000 € 5.665 127


147 AMADEO PREZIOSI (1816-1882) ‘Semah eden Mevleviler’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1879 tarihli. 35 x 24.5 cm

128

¨ 7.000 € 2.335


148 İBRAHİM SAFİ (1899-1983) ‘Eyüp, Pierre Loti’den görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 85 cm

¨ 50.000 € 16.665

129


149 SAMİ LİM (1905-1986) ‘Ankara’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1953 tarihli. 39 x 62 cm

130

¨ 3.800 € 1.265


150 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) ‘Vazoda çiçekler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1935 tarihli. 50 x 44 cm

¨ 6.500 € 2.165

131


151 ART NOUVEAU VAZO Fransız, Legras sanatçı imzalı, büyük boyutlu cam vazonun kahverengi-sarı tonlarındaki yüzeyi üzerinde cameo tekniği ile farklı doğadan görünümler çalışılmış. Boyutları ,detaylı işçiliği ile firmanın dönemin anlayışını yansıtan önemli tasarım örneklerinden. 1910 - 1920’ ler. Yükseklik 61 cm

¨ 14.000 € 4.665 Legras 1864 yılında Fransa’da Paris yakınlarındaki St.Denis’te Auguste Legras (1817-1887) tarafından kurulan Legras cam atölyesi, özellikle Art Nouveau döneminde Gallé, Daum Nancy ve Lalique gibi önemli cam üreticileri ile yarışacak düzeyde parçalar üretmiştir. Cam üretimi ve ticareti konusundaki yeteneği ile kısa sürede gelişen firma, Pantin ve Aubervilliers’teki iki atölyeyi daha bünyesine katarak üç ayrı atölyede çalışmalarını sürdürmüştür. Firmanın karakteristik özelliği olan aside yedirme tekniği ile yaptığı çok katmanlı cameo camlarında bezeme olarak doğadan görünümler ve bitkisel motifler kullanılmıştır. Firmanın yönetimini 1909 yılında Auguste’un oğlu Charles Legras devralmıştır. Bu dönemde üretimler sanatsal açıdan aynı düzeyi korumuş, ancak teknoloji ve tasarım çeşitliliği açısından herhangi bir yenilik getirilmemiştir. Büyük boyutlu, zengin ve kaliteli işçilikli objeleriyle Fransa’da dönemin en önemli cam üreticilerinden biri haline gelen Legras, I.Dünya Savaşı sırasında üretime zorunlu olarak ara vermiştir. 1919 yılında Pantin ile birleşerek Verreries et Cristalleries de St.Denis et de Pantin Reuinies adını almıştır. Bu tarihten itibaren, dönemin modasına uygun olarak Art Deco stili üretimlere başlanmıştır. Firmanın Art Deco üretimlerinin büyük bir bölümü, 1926 yılında tasarım bölümünün başına geçen Auguste Heiligenstein’ın eseridir. Legras camlarının büyük bir bölümü imzalıdır ve imzalar dönemlere göre farklılık gösterir. Art Nouveau dönemi eserlerde genellikle ‘Legras’ veya ‘Leg’ imzası yer alır. Sonraki üretimlerde ise Fransız devlet arması üzerinde Saint Denis’in baş harfleri görülür. Bazı objelerde, Indiana gibi, obje üzerine uygulanan özel desenin ismi de bulunur.

132


152 ÇİFT BRONZ ŞAMDAN Fransız yapımı, bronz üzeri altın vermeille, yedi kollu şamdanlar oval formlu altı köşeli bir kaide üzerinde yükseliyor. Kaide yüzeyi stilize bitkisel motifler ve her iki yanında aplike kenger yaprakları ile dekorlu. Kupa formlu gövdesi üzerinde çiçek ile yemişlerden oluşan kalın bir girland ve repousse (kabartma) tekniğinde mitolojik bir kompozisyonun çalışıldığı friz yer alıyor. Yaprak formlarıyla zenginleştirilmiş boğumlu kollar üzerinde yer alan mumlukların yüzeyinde kabartma tekniğinde fiyonklarla birbirine bağlanmış girlandlar çalışılmış. 19. yy. Yükseklik 64 cm

¨ 18.000 € 6.000

133


153 GÜMÜŞ EL AYNASI Osmanlı, telkari işçiliğinin nadir örneklerinden. Yuvarlak formlu, çift taraflı ve derin bizoteli aynanın çerçevesi saç örgüsü, güherse ve yılankavi formların kullanıldığı zarif telkari işçilikli. Üst bölümünde stilize bir tomurcuk yer alıyor. Kulpu bitkisel formların kullanıldığı zarif telkari işçiliğiyle oluşturulmuş. İç yüzü kırmızı kadife kaplı kahverengi meşin kutusunun dış yüzü altın yaldız süslemeli. 19. yy. Uzunluk 36 x 20 cm

¨ 1.800 € 600

154 EL AYNASI WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) yapımcı damgalı, metal blanc, aynası oval formlu. Metal bölümleri Neo Rönesans stilde kabartma müzik yapan melekler ve bereket boynuzları, bitkisel süslemelerle dekorlu.19. yy. Uzunluk 30.5 cm

¨ 500 € 165

155 ÜÇ ADET YELPAZE Fransız yapımı. zarif ajur işçilikli fildişi, kemik ve boynuzdan imal edilmiş.19. yy. 21 cm, 15.5 cm ve 15.5 cm 134

¨ 1.000 € 335


156 TUĞRALI GÜMÜŞ HOKKA TAKIMI Dört adet hokka ve bir adet rıhdandan oluşan takımın mavi-beyaz porselen gövdeleri Qing, Kangxi (1662 – 1722) dönemi. Hokkalardan bir tanesi ibrik formunda. Rıhdan ve diğer üç hokka oval formlu, aşağı doğru genişleyen şişkin gövdeli, gövde üzeri sıraltı kobalt mavi ile bitkisel süslemeli. Gümüş geçmelerı tuğralı (Tashih-i ayar; 1844 sonrası, tuğrası tam olarak okunamıyor). Yükseklikler 8 - 9.5 cm

¨ 5.000 € 1.665

135


157 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) ‘Yırtık’, özgün baskı, 26/120, imzalı. 75 x 55 cm 136

¨ 3.500 € 1.165


158 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) ‘Yırtık’, özgün baskı, 34/120, imzalı. 75 x 55 cm.

¨ 3.500 € 1.165

137


159 HAMZA İNANÇ (d.1930) Soyut peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 100 x 115 cm

138

¨ 7.000 € 2.335


160 FİKRET OTYAM (d.1926) ‘Beritanlı çocuk’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 97 x 82 cm

¨ 25.000 € 8.335

139


161 GÜMÜŞ ÇAY/KAHVE TAKIMI Avrupa yapımı, Esquire yapımcı, 950 gümüş ayar damgalı set çaydanlık, kahvedan, sütlük, şekerlik ve şeker maşasından oluşuyor. Orijinal kutusunda. 20. yy. başı. Çaydanlık yük. 20.5 cm Top. Ağırlık 2020 g

140

¨ 3.500 € 1.165


162 GÜMÜŞ ÇATAL BIÇAK TAKIMI Avrupa yapımı, 900 ayar damgalı. 12 yemek kaşığı, 12 yemek çatalı, 12 yemek bıçağı, 12 küçük çatal, 12 küçük bıçak, 12 balık bıçağı, 12 balık çatalı, 12 tatlı kaşığı ve 9 adet servisten oluşan toplam 105 parçalık takım. Ağırlık 7393 g

¨ 8.000 € 2.665

141


163 İŞLEME BOHÇA Bordo renkli kadife üzerine altın klaptan işleme. 19. - 20. yy. 76 x 76 cm

142

¨ 2.000 € 665


164 LOUIS HOTTOT (1829-1905) ‘Le secret d’Odalisque’ , tutya heykel, imzalı. Uzanmış halde tasvir edilen figürün başlığı ve üzerindeki örtü çıkarılabilir şekilde tasarlanmış. Böylece aynı heykel üzerinde (giyimli ve nü) iki ayrı betimleme yapılabilmiştir. Mobil uygulamalar 19. yy. heykel sanatında sık rastlanır ögeler değildir. Bu anlamda sanatçının bu yaratıcı eseri dönemin oryantalist konulu eserleri içinde özel bir yere sahiptir. 70 x 33 x 45 cm

¨ 20.000 € 6.665

Louis Hottot (Fransız, 1829-1905) 19. yüzyılın önemli heykeltıraşlarından biri olan Louis Hottot’un kariyerinin erken dönemine ilişkin fazla bilgi yoktur. École des Beaux-Arts’ta (Paris) öğrenim gören sanatçı, eserlerinde genellikle oryantalist konuları, doğulu insan figürlerini işlemiştir. 1885 yılında, Paris’in en önemli sanat etkinliği sayılan salon sergilerini düzenleyen Sociétaie des Artistes, Français’a katılmıştır. Malzeme olarak bronz ve tutyayı tercih eden Hottot’un heykelleri, 1892-1898 yılları arasında salon sergilerinde düzenli olarak yer almıştır.

143


165 RAFET EKİZ (1950-2003) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 50 x 60 cm

144

¨ 3.000 € 1.000


166 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 54 x 65 cm

¨ 28.000 € 9.335

145


167 NECDET ELAL (d.1930) ‘Kıyafet balosu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 55 x 65 cm

146

¨ 2.500 € 835


168 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) ‘Ozan’, kağıt üzeri karışık teknik (yağlıboya-suluboya), imzalı. 50 x 60 cm

¨ 5.000 € 1.665

147


169 ÇİFT KAHVE FİNCANI Fincan bölümleri Japon, Satsuma porseleni, altın vermeille gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), kabartma verev bantlar ve kabaralarla dekorlu. Ayrıca her iki tabakta kabartma formunda birer arma mevcut. Toplam yükseklik 6 cm

¨ 2.000 € 665

170 ÇİFT KAHVE FİNCANI Fincan bölümleri Satsuma porselen, altın vermeille gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), zincir formları ile dekorlu. Toplam yükseklik 4 cm

148

¨ 2.000 € 665


171 KALEMDAN İran yapımı. Demir üzerine altın kakma işçilikli. Oval kaideli. Kalem yuvası hilal şeklinde. 19. yy. 21 x 9 x 8 cm

¨ 1.300 € 435

149


172 ÇİFT SEVRES PORSELEN VAZO Fransız, Sévres porselen imalat damgalı. Pedestal kaideli, konik gövdeli kobalt renkli porselen vazoların yüzeyi altın yaldız bitkisel örgeler ile dekorlanmış. Vazoların ön yüzünde yer alan oval madalyonlarda doğada insan konulu, ‘E.Froger’ sanatçı imzalı çalışmalar yer alıyor. Arka yüzdeki oval madalyonlarda ise peyzaj çalışmaları görülüyor. Kaidesi, kulpları ve kapak kenarı altın yaldızlı zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. 19. yy. Yükseklik 42.5 cm

150

¨ 4.500 € 1.500


173 ÇİFT PORSELEN KUTU Württemberg (Alman) porselen imalat damgalı, büyük boyutlu ve kare formlu kutuların yüzeyi altın yaldız çerçeveler içinde mine işçiliği çok renkli çiçek buketleri ile dekorlu. Her bir kenarda çiçek taşıyan melek figürleri yer alıyor. Kubbe formlu kapağında antik Yunan mitolojisinde evlilik tanrıçası olan Hera, onun simgesi olan tavus kuşu ve cupidlerin yer aldığı mitolojik bir sahne çalışılmış. 20. yy başı. 23.5 x 23.5 x 43.5 cm

¨ 3.800 € 1.265

151


174 YAVUZ TANYELİ (d.1950) Soyut figüratif, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 110 x 75 cm 152

¨ 4.500 € 1.500


175 MUSTAFA ATA (d.1945) Vlam serisinden, tuval üzeri akrilik, imzalı. 130 x 130 cm

¨ 28.000 € 9.335

153


176 ARİF KAPTAN (1906-1982) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 48 x 34 cm

154

¨ 5.400 € 1.800


177 ARİF KAPTAN (1906-1982) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik (yağlıboya-suluboya), imzalı, 1975 tarihli. 60 x 45 cm

¨ 6.800 € 2.265

155


156


178 PORSELEN HEYKEL Meissen porselen imalat damgalı, atlı araba konulu porselen heykel. Nadir rastlanır büyüklükte bir örnek. 20. yy. 91 x 26 x 32 cm

¨ 6.000 € 2.000

157


179 RUBU TAHTASI (KUADRANT) Osmanlı, H.1266 (M.1850) tarihli. 16 x 2.5 x 18 cm

¨ 1.500 € 500

Rubu tahtaları (çeyrek usturlablar) bina, kale, minare vb. yapıların eğim ve açılarının ölçümlerinde de kullanılmışlardır.

180 LAKE KALEMDAN İran yapımı, Kaçar Hanedanlığı (1796-1925) dönemi. Büyük boyutlu, oval formlu, üst yüzeyi bombeli, kapağı yandan açılır. Koyu yeşil renkli lake kalemdanın dış yüzü yer yer kabartma tekniğinin kullanıldığı soylu figürlerinin yer aldığı yaşam sahneleriyle dekorlu. 19 .yy. ilk yarısı. Bir kaç ufak atıklı. 41 x 10 x 9 cm

158

¨ 1.800 € 600


181 İŞLEME ETEK Osmanlı dönemi, pembe renkli atlas etek, altın klaptan ile dival tekniği kullanılarak farklı bitkisel motiflerin kullanıldığı yoğun işlemeli. Etek kenarı işleme girlandlardan bir bordür ile çevrili. 19. yy. Uzunluk 95 cm ¨ 2.500 € 835

159


182 ADİL SALİH (d.1965) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 53.5 x 93.5 cm

160

¨ 1.200 € 400


183 TANJU DEMİRCİ (d.1961) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı. 65 x 65 cm ¨ 500 € 165

184 İZZET ARDA ONURSAN (d.1959) Soyut figüratif, karton üzerine akrilik, imzalı, 2011 tarihli. 39 x 29 cm

¨ 650 € 215 161


185 CLEMENS HOLZMEISTER (1886-1983) ‘Tarabya’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1945 tarihli. 43.5 x 28.5 cm ¨ 5.000 € 1.665

Avusturyalı mimar, ressam ve tasarımcı. Viyana Teknik Yüksekokulu’nda mimarlık öğrenimi gördü. 1924-1938 yılları arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hitler’in ve Nasyonel Soyalizmin etkisinin Avusturya’ya kadar ulaşması nedeniyle Türkiye’ye iltica etti ve 1940 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni biçimlenen başkentinde, başta Cumhurbaşkanlığı Köşkü, TBMM binası, Harp Okulu ve Avusturya Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda kamu yapısı tasarlayıp geliştirme imkanı buldu. 1954 yılında ülkesine döndükten sonra Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde rektör olarak görevine devam eden Holzmeister’in adı 2008 yılında Çankaya-Ankara’da bir caddeye verildi.

162


186 SABİHA BOZCALI (1903-1998) ‘Camii avlusu’, karton üzeri suluboya. 53 x 43.5 cm Provenans: Sanatçının Bozcaadalı ailesine evlilik hediyesidir.

¨ 4.000 € 1.335 163


187 GÜMÜŞ MÜCEVHER KUTUSU Sultan Abdülaziz tuğralı (1861-1876), oval formlu mücevher kutusunun yüzeyi kabartma ile lale, kır çiçekleri, tomurcuk güller ve palmetlerle bezeli. Benzer süsleme unsurları çift asma kulbu üzerinde de tekrarlanmış. Kilit mekanizmasının üzerinde aplike boru çiçeği yer alıyor. Dilimlerle hareketlendirilmiş bombeli kapağı aplike mine çiçekleri ve kuş motifiyle sonlanıyor. 24.5 x 29 x 23 cm Ağırlık 1189 g

164

¨ 9.000 € 3.000


188 GÜMÜŞ LEĞEN-İBRİK Osmanlı-Mısır ayar ve Naşir usta damgalı. Üç parçadan oluşan takımın yüzeyi kabartma ve kalem işi tekniği ile mine çiçekleri, karanfil ve yaprak motifleri ile dekorlu. 19. yy. Ağırlık 2076 g Yükseklik 42 cm ¨ 10.000 € 3.335

165


189 İKİ ADET İŞLEME Osmanlı dönemi, keten bezi üzerine altın tel kırma ile bitkisel motifler kullanılarak işlenmiş yağlık ve bohça. 19. yy. Yağlık 198 x 27 cm Bohça 95 x 95 cm

¨ 900 € 300

190 İŞLEME HAVLU El dokuması krem renkli havlu-bez üzerine iki başta altın tel kırma tekniği ile çiçekler ve dallar işlenmiş. 19. yy. 110 x 60 cm

166

¨ 700 € 235


190

191 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı dönemi, el dokuması krem renkli ipek el dokuması kumaşın her iki kısa kenarı boyunca çok renkli ipek iplik kullanılarak zincir tekniği ve altın tel kırma işçiliği ile farklı floral motifler ile oluşturulan zengin bir kompozisyon çalışılmış. Osmanlı işlemelerinin nadir ve mükemmel durumda günümüze ulaşmış bir örneği. 19. yy. 200 x 85 cm ¨ 2.500 €835

167


192 NEDRET SEKBAN (d.1952) ‘Çağımızın Azizleri: Gece Ateş Başında II’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 89 x 69 cm 168

¨ 6.000 € 2.000


193 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 55 x 65 cm

¨ 28.000 € 9.335

169


194 SELİM TURAN (1915-1994) Soyut peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 43 x 50 cm

170

¨ 7.000

€ 2.335


195 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1981 tarihli. 49 x 64 cm

¨ 7.000

€ 2.335

171


196 GÜMÜŞ HAMAM TASI Sultan V.Mehmed Reşad tuğralı (1909-1918), 900 ayar (sah) damgalı. Yuvarlak formlu tasın merkezi iç içe geçmiş daireler ve dalga formlarından oluşan aznavur işçilikli. Benzer süsleme öğelerinin tekrarlandığı dış yüzünde merkezde çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan bir madalyon yer alıyor. Ağırlık 370 g Çap 20 cm Yükseklik 5 cm

¨ 4.000 € 1.335

197 GÜMÜŞ HAMAM TASI Sultan V.Mehmed Reşad tuğralı (1909-1918), Van damga merkezi ve 900 ayar damgalı. Yuvarlak formlu tasın merkezi iç içe geçmiş daireler ve dalga formlarından oluşan aznavur işçilikli. Benzer süsleme öğelerinin tekrarlandığı dış yüzünde merkezde çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan madalyonun içinde HA inisiyali yer alıyor. Ağırlık 428 g Çap 20.5 cm Yükseklik 5.2 cm

172

¨ 4.000 € 1.335


198 BROŞ Osmanlı yapımı altın broşa yaklaşık 2.25 karat eski kesim elmas ve 0.50 karat safir taş montürlenmiş, 19. yy. Uzunluk 8.5 cm Ağ. 11 g

¨ 2.500 € 835

199 ELMAS BROŞ Çarkıfelek formlu gümüş üzerine yaklaşık 1.20 karat eski kesim elmas taş bezeli.20. yy. başı . Çap 4.4 cm Ağ. 13 g

¨ 500 € 165

200 ELMAS BROŞ Çiçek formlu altın montürlü, yaklaşık 1.50 karat eski kesim elmas bezeli. 19. yy. Çap 2.6 cm

¨ 1.000 € 335

173


201 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Kahvedan, sütlük, şekerlik ve altı adet fincan ile tabağından oluşan takım. 20. yy. başı. Kahvedan yüksekliği 17.5 cm

174

¨ 2.250 € 750


202 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. 12 adet düz tabak, 12 adet çukur tabak, 12 adet tatlı tabağı, 2 adet çorbalık, farklı boyutta 2 adet yuvarlak servis tabağı, 1 adet tepsi, 1 adet kare servis, 1 adet oval servis tabağı, 2 adet tuzluk-biberlik, 1 adet sosluk, 2 adet ufak oval servis tabağı olmak üzere toplan 48 parçalık takım. Çorbalıkların tutamakları limon formunda. 20. yy. ¨ 9.000 € 3.000

175


203 SAİM KANRA (1898-1986) ‘Sonbahar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 65 cm

176

¨ 3.400

€ 1.135


204 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993) ‘Kayıklar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 46 cm

¨ 23.000

€ 7.665

177


MEHMED ŞEFİK BEY (1819-1880) 19.yüzyılın en önemli hattatlarındandır. Babası Divan-ı Hümayûn dairesinde tahvil memuru olan Süleyman Mahir Bey’dir. Rüştiye tahsilini tamamladıktan sonra, babasının çalıştığı dairede memuriyete başladı. Ancak memurluktan kısa sürede sıkılarak, hat sanatına yöneldi. İlk yazı hocası hattat Laz Ömer Efendi’nin yetiştirdiği Ali Vasfi Efendi’dir. Ali Vasfi Efendi’den sülüs ve nesih yazıları öğrendi, ancak hocası vefat edince teyzesinin eşi olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile hat çalışmalarına devam etti. 1835 yılında icazet aldı. İcazet aldıktan sonra üstadı ile bağını koparmayan Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin en değer verdiği öğrencilerinden biridir. Hattat Ali Haydar Bey’den talik yazıyı öğrendi. 1845 yılında Muzika-i Humayûn ve saray yazı hocalığına getirildi. Otuz dört yıl hocalık yaptıktan sonra ölümünden kısa bir süre önce emekliye ayrıldı. Sülüs, nesih, celî divanî, Rika ve talik gibi farklı yazı çeşitlerindeki yetkinliği ile 19.yüzyıl hattatları arasında ayrı bir yere sahip olan Mehmed Şefik Bey çok sayıda öğrenci de yetiştirdi. En önemli öğrencileri arasında Çırçırlı Ali Efendi, Hasan Rıza Efendi ve Alaaddin Bey sayılabilir. Hattatın en ünlü eserlerinden biri Bursa Ulu Camii’ndedir. Camii, 1855 yılında Bursa’da meydana gelen depremde hasar görünce, Sultan Abdülmecid tarafından görevlendirilerek Abdülfettah Efendi ile birlikte Bursa’ya gönderilen Şefik Bey, hem camii içindeki yazıları tamir etti, hem de yeni levhalar yazdı. Ayrıca padişahın Sakız Adası’nda yaptırdığı camiinin yazıları da Şefik Bey’e aittir. Ayasofya’nın mihrap içinde hakkedilmiş ayet-i kerime, Kudüs’te Kubbetü’s Sahra’nın çini üzerine işlenmiş Yasin Suresi, Sultan Abdülmecid Türbesi’nin kuşak yazıları, İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkez binası üzerindeki ‘Dairei Umuru Askeriye’ yazısı ve iki tarafında bulunan Fetih Suresi de onun yazılarıdır. İki Kuran-ı Kerim, sekiz Delâil-i Hayrat, murakkalar, kıtalar ve hat levhalar yazan Şefik Bey’in H.1260 tarihli Kuran-ı Kerim’i Türk İslam Eserleri Müzesi’ndedir. 1880 yılında vefat eden hattatın mezarı Beşiktaş’ta Yahya Efendi Türbesi yakınlarındadır.

205 HAT LEVHA Ketebe Mehmed Şefik (1819-1880). H. 1281 (M.1864) tarihli. Müsenna (aynalı yazı) görünümlü Celi Sülüs istif ile Isrâ Suresi 84. ayet. Rokoko üsluptaki teshibi sağlı sollu çiçek buketleri ile tamamlanmış. Meali : ‘De ki “Herkes kendi şekline (hüviyetine, karakterine) göre amel eder”. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir’ 62.5 x 43 cm

178

¨ 30.000

€ 10.000


179


206 HAT LEVHA Ketebe Hafız Süleyman, H.1314 (M.1899) tarihli. Gubari yazı ile tekrarlayan Arapça ‘ha’ harfi içinde Yasin suresi yazılmış. 45 x 111 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

¨ 6.500 € 2.165

207 HAT LEVHA Ketebe Ali (Çırçırlı, ?-1903), H.1291 (M.1874) tarihli celi sülüs istif. ‘Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr’, (Kolaylat Rabbim güç olmasın, tamamlat Rabbim hayırlısıyla). 32 x 25.5 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu 180

¨ 6.500 € 2.165


208 HAT LEVHA Ketebe Hacı Mahmud (Arapgirli,1881-1946), H.1363 (M.1944) tarihli. Merkezde girift bir form içinde Kufi yazı ile ‘Sallallahu aleyhi ve sellem’ (Hz.Muhammed için yapılan bir dua; Allah ona salat ve selam etsin); sağında ve solunda sırasıyla celi yazı ile ‘Lailaha illallahu melikül-hakkul mübin’ ve ‘Muhammedenrasullahi sadıkul va’dul emin’ (Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur, emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın resulüdür) yazıyor. En altta ‘Muhammed’ formunda ve celi divani yazı ile Muhammed Suresi yazılmış. Rumi geçmeler kullanılarak tezhiplenmiş. 41.5 x 47.5 cm Provenans: Özer ailesi koleksiyonu

¨ 4.000 € 1.335

Hattat Hacı Mahmud Yazıcı (1881-1946) 1882 yılında Arapgir-Malatya’da dünyaya geldi. On sekiz yaşında memuriyete başlayarak ilçenin yazı işleri biriminde görev aldı. Kısa sürede kendini kanıtlayarak görevinin yanı sıra orta okulda güzel yazı ve Osmanlı’ca dersleri de verdi. Birkaç yıl çeşitli nahiyelerde müdürlük yaptıktan sonra, Elaziz Erkek Öğretmen Okulu’na el sanatları öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra İstanbul’a gelerek sadece hat sanatıyla meşgul olmaya başladı. Nesih, Celî, Sülüs, Kufî ve Rika gibi hat sanatının farklı türlerinde değerli yazılar yazarak bunları gazete ve dergilerde yayınlattı. 1937-1938 öğretim yılında Arapgir ortaokulu açılınca, oraya resim öğretmeni olarak atandı. 1944 yılında kendi isteği ile emekli olan hattat, 1946 yılında aramızdan ayrıldı. 181


QUEEN VICTORIA DÖNEMİ MÜCEVHER SANATI ‘ GRAND PERIOD’ İngiltere’de kraliçe Victoria’nın hüküm sürdüğü 1837-1901 yılları arasındaki evre ‘Victoria Dönemi’ olarak adlandırılır. Bu dönem İngiltere için her alanda barış, görkem, başarı ve zenginlik dönemidir. Söz konusu dönemde mücevher sanatı alanında yaşanan gelişmelerin ise bu zaman diliminin ‘Grand Period’ olarak tanımlanmasında büyük payı vardır. Genel olarak bakıldığında, Victorian mücevherlerin dönemin siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylarıyla paralel bir gelişim içinde olduğu görülür. Mücevherlerde kullanılan malzemeler, teknikler ve üsluplar dönem içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak şekillenmiştir. 1849 yılında Kaliforniya’da, 1850’lerde Avustralya’da altın madeninin keşfi, arkeolojik araştırmalar, ülkeler arası ticari ilişkiler, orta sınıfın gelir düzeyindeki yükselme ile özellikle de kadınların iş yaşamında söz sahibi olmaya başlaması kadın modasında ve mücevherlerde radikal değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Antik döneme duyulan tutku ve bu alandaki araştırmaların yoğunlaşması, Rönesans ve ortaçağ sanatına duyulan ilgi mücevher sanatını yeniden yorumlayan yepyeni bir stilin doğmasını sağladı. Örneğin, Mısır’daki arkeolojik kazılar ve Mısır hazinelerinin 1867 yılındaki Uluslararası Fuar’da sergilenmesi Mısır mücevherine olan ilgiyi arttırdı. Böylece, Carlo Giuliano gibi Neo-Rönesans stilde çalışan dönemin pek çok ustası, scrabeus (pislik böceği), şahin ve yılan Mısır’ın tipik sembollerinin kullanıldığı kırmızı, yeşil, mavi mineli mücevherler üretmeye başladı. Mısır ve Rönesans takılarına duyulan ilgi beraberinde Yunan ve Etrüsk uygarlıklarının uyanışını da getirdi ve İtalyan mücevher ustası Pio Castellani’nin granülasyon, telkâri, tel sarma gibi antik döneme özgü tekniklerde ürettiği o dönemin özelliklerini taşıyan takılar kısa sürede tüm Avrupa’ya yayıldı. Bu yıllarda mücevher yapımı, tüm Avrupa’da en çok kabul gören mesleklerden biri haline geldi. Eskiye duyulan ilginin dışında, orijinallik tutkusu ve sürekli yenilik peşinde olma dürtüsü de dönemin mücevher sanatında belirleyici olan unsurlardır. Farklı kesim teknikleriyle yontulmuş taşların bir araya getirilmesiyle yıldız ya da çiçek formu oluşturan ve etrafı inci ya da elmaslarla çevrilen iri yakut, lal ya da zümrütlerin süslediği yüzükler, broşlar; kaplumbağa kabuğuna altın veya gümüş kakılarak yapılan takılar; at yarışı, avcılık, tenis ve yelkenli gibi betimlemelerin kullanıldığı sportif mücevherler; düz arka kısmı oyularak ve boya hileleriyle üç boyutlu görünüm kazandırılan kaya kristalinden yapılmış kol düğmeleri, yaka iğneleri, küpeler; yıldız, böcek, yabanarısı, yusufçuk, örümcek ve kelebek formlu broşlar bu orijinallik tutkusunun ürünleridir. Fransa’nın Çin içindeki yayılımının mücevherlerde yeşim taşının da kullanılmaya başlamasını sağlaması, 1860’larda Virginia’da, Nevada şehrinde gümüş yataklarının, 1870’lerde ise Avustralya’nın İngiliz bölgesinde opal taşı yatağının keşfi de mücevher üretimine çeşitlilik kazandıran gelişmelerdi. Japon ticaretinin başlaması sonucu tasarımlarda kullanılan Japon kültürünün belirleyici çizgileri ve motifleri ise geç Victoria dönemi ile eş zamanlı olarak gelişecek olan Art Nouveau stilinin doğuşuna zemin hazırladı. Geç dönem tasarımlarında artık kıvrımlar daha yumuşak, formlar daha yalındır ve metalin az kullanıldığı amorf kesimli ametist, zümrüt, opal, ay taşı, firuze gibi değerli taşlı tasarımlar ön plandadır. Elmaslar popülerliğini korusa da, Güney Afrika’daki özgürlük savaşı nedeniyle elmas tedariğinin azalması sadece çok özel tasarımlarda kullanılmasına neden oldu. Görsel sanatlardaki gelişmeler de mücevher sektörüne yön verdi. Örneğin aktrist Sarah Bernhardt’ın Kleopatra rolünü oynarken taktığı Mısır motifleriyle süslü turkuaz kolye antik takılara ilginin yeniden canlanmasını sağladı. Ancak artık el işçiliği yerine fabrikasyon ön planda olduğu için antik takıları birebir yapmak mümkün olmadı. Gaz ve buhar makineleri teknolojisinin mücevher sektörüne de girmesi üretimi arttırırken kaliteyi de düşürmeye başladı. Kraliçe Victoria’nın 1901’deki ölümüyle sona eren dönem, moda ve sanat alanında sadece İngiltere’de değil, tüm Avrupa’da etkili olmuş ve ardılı Prens Edward’a seçkin ve zarif bir ortam bırakmıştır.

182


209 BİLEZİK Geç Georgian erken Victorian dönemi İngiliz yapımı altın bilezik dolanmış yılan şeklinde. Baş ve kuyruğu zümrüt yeşili mine ve elmas taşlarla bezeli, altın yüzeyine kalem işi yılan pulu görünümü çalışılmış. Minesi hafif atıklı. 1830’ lar. Ağırlık 45 g

¨ 9.500 € 3.165

183


210 BROŞ Fransız yapımı, iç içe geçen oval ve kordela altın bantlar iki top sallantı ile sonlanmış. Siyah ve mavi renkli mine üzerinde stilize zambak formlarının kullanıldığı kalem işi süslemeler yer alıyor. Subert st. De Tugot kuyumcu etiketli orijinal kutusunda. 19. yy. Uzunluk 7 cm Ağırlık 13 g

184

¨ 7.000 € 2.335


211 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi altın broşun dış bükey yüzeyi birbirini kesen kabartma taç yaprakları arasında dizi olarak montürlenmiş kabuşon yakut, necef taşlar ve inciler yer alıyor. Göbeği kabuşon zümrüt taşlı. 19. yy. Ağırlık 38 g Çap 5.5 cm

¨ 9.000 € 3.000

185


212 HAT LEVHA ‘İnsan için ancak çalıştığı vardır’, anonim zerendut levha H.1322 (M.1904) tarihli. 36 x 66.5 cm

¨ 1.000 € 335

213 HAT LEVHA İcazeti Alan: Ahmed Rüştü. İcazeti Veren: Hafız Mehmed Rüştü. Tarih: H.1294 (M.1877) 18.5 x 24 cm ¨ 750 € 250 186


214 HAT LEVHA ‘Allah mübarek kılsın’, ketebe: Fuat Başar (d.1953), tezhip: Neşe Efe (d.1963). 21.5 x 26.5 cm ¨ 2.250 € 750

215 HAT LEVHA Karalama, Ahmet Zeki Yavaş (d.1966) ketebeli. H.1422 (M.2001) tarihli. 17.5 x 17.5 cm

¨ 750 € 250

187


216 MIGIRDİÇ GİVANİAN (CİVANYAN) (1848-1906) Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 42 x 55.5 cm

¨ 6.000 € 2.000

217 CEZMİ AYDINOĞLU (?-1977) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 188

40 x 55.5 cm

¨ 2.000 € 665


218 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘Kavunlu natürmort’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 62 x 81 cm

¨ 5.000 € 1.665

189


219 İŞLEME DUVAK Üçgen formlu mavi-mor renkli atlas duvağın bordür ve göbeği altın tel ile farklı tel kırma teknikleri kullanılarak bitkisel ve örgü formları ile işlenmiş. 19. yy. 93 x 66 x 66 cm

¨ 900 € 300

220 İKİ ADET SÜNNET YASTIĞI Osmanlı dönemi, koyu pembe renkli atlas ve yünlü iki kat kumaş üzerine gümüş tel kırma tekniği ile sepet, dalga ve farklı bitki formları çalışılmış. Yastıklar üzerinde yer yer eski Türkçe ‘Maşallah’ ibareleri işlenmiş. 19. yy. 82 x 48 cm

¨ 4.000 € 1.335

Provenans: Hicaz Umumi Valisi Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu. 190


221 GELİNLİK Osmanlı dönemi, gelinliğin mor renkli kadife zeminine altın klaptan tel ile dival işi tekniği kullanılarak farklı bitki ve kıvrımlı dallardan oluşan zengin bir kompozisyon işlenmiş. Gelinlik, işleme kalitesi, iş yoğunluğu ve kondüsyonu ile günümüze ulaşan nadir örneklerden. 19. yy. Uzunluk 145 cm ¨ 5.000 € 1.665 191


222 PORSELEN BİBLO GRUBU Karl Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, farklı pozisyonlarda betimlenmiş dört adet papağan figüründen oluşan grup. 20. yy. başı. Yükseklikler 18 -36 cm

192

¨ 2.750

€ 915


223 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, lale desenli. 12 adet düz tabak, 12 adet çukur tabak, 2 adet çukur servis, 4 adet küçük üçgen servis, 1 adet büyük yuvarlak servis, 9 adet salata tabağı, 1 adet tereyağlık, 2 adet çukur kase, 1 adet üçgen kase, 10 adet fincan, 10 adet fincan tabağı, 10 adet pasta tabağı olmak üzere toplam 74 parçalık takım. 20. yy. ¨ 5.000 € 1.665

193


224 ERCÜMENT KALMIK (1908-1971) Özgün baskı üzeri yağlıboya, 2/50, imzalı, 1967 tarihli. 50 x 88.5 cm, 70 x 100 cm (kağıt ölçüsü)

¨ 4.000 € 1.335

225 MUHSİN KUT (d.1938) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 102 x 70 cm

194

¨ 15.500

€ 5.165


195


226 FİKRET OTYAM (d.1926) ‘Köylü kızları’, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1994 tarihli. 48 x 68 cm

196

¨ 4.750 € 1.585


227 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Eğlence gemisi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 50 x 60 cm

¨ 18.000 € 6.000

197


228 OPALİN GAZ LAMBASI İngiliz, beyaz renkli opalin gaz lambasının gövdesi ve fanusu üzerinde iri pembe güller çalışılmış. 19. yy. Yükseklik 70 cm ¨ 1.800 € 600

198


Anatole J.Guillot (1865-1911) Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts’ta (Paris) Alexander Falguiere ile Jean Gautherin’in heykel atölyelerinde öğrenim gördü. 1903-1906 yılları arasında, Sevres porselen fabrikası için çalıştı ve çok sayıda heykel, biblo ve madalyon tasarımı gerçekleştirdi. 1882 yılında Fransa’nın en önemli sanat kurumlarından olan Fransız Sanatçılar Birliği’ne katıldı ve bu üyeliğini ölümüne dek sürdürdü. 1889 yılında Paris Salon Sergisi’nde üçüncülük, 1901’ de ise ikincilik madalyası kazandı. 1900 yılındaki World Expo’da bronz madalya ile ödüllendirildi.

229 ANATOLE J.GUILLOT (1865-1911) Sanatçının bu Oryantalist çalışmasında kayalar üzerinde oturan Ortadoğu’ya özgü kıyafetler içinde bir genç kızı betimlenmiş. Tutya heykel soğuk boyama tekniği ile renklendirilmiş. İmzalı. Yükseklik 79 cm ¨ 12.000 € 4.000 199


230 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Lladro-Daisa (İspanya) porselen imalat damgalı, farklı formda iki adet palyaço figürü. 20. yy. Yükseklikler 16 - 31 cm Yatay biblo ölçüsü 36 x 13 cm

200

¨ 1.600 € 535


231 PORSELEN BİBLO GRUBU Höchst (Alman ) porselen imalat damgalı. Sekiz adet, müzik yapan oryantalist figürden oluşan grup. 20. yy. Yükseklik 18 cm

¨ 6.500 € 2.165

201


232 CHRISTOFLE ÇEREZLİK Christofle yapımcı damgalı, metal blanc, 1572155 seri numaralı. İstiridye formlu üç bölümden oluşan çerezlik kıvrımlı yaprak formunda bir kulp ile tamamlanıyor. 19. yy. sonu - 20. yy. başı. 31.5 x 26 x 12.5 cm

¨ 900 € 300

233 FENER Venedik yapımı, Nailsea stilili, pembe renkli lobule cam lambanın yüzeyi metal geçme. 20. yy. ilk yarısı. İnce çatlaklı. 16 x 35 cm

202

¨ 1.200 € 400


234 CHRISTOFLE OBJE GRUBU Christofle yapımcı damgalı, oval formlu bir sepet, bir tane narenciye sıkacağı, bir adet shaker, açacak, tirbuşon ve orijinal kutusunda tirbuşon ile tapa takımından oluşan grup. Sepette Christofle yapımcı damgasının yanı sıra Collection Gallia ibaresi de yer alıyor. 1930’ lar. Sepet ölçüleri 23 x 9.5 x 11 cm Tirbuşon 9.5 x 11.3 cm Açacak 12.4 cm Narenciye sıkacağı 9.5 x 4 cm Shaker 21.5 cm

¨ 1.500 € 500

235 24 PARÇA CHRISTOFLE DONDURMALIK Christofle yapımcı damgalı. Art Deco dönemi, altı adet klasik formlu, altı adet yalın kadeh şeklinde dondurmalıktan ile on iki adet dondurma kaşığından oluşan takım. Klasik formlu dondurmalıklarda Christofle yapımcı damgasının yanında Collection Gallia ibaresi de yer alıyor. 1930’ lar. Yükseklikler 5 - 9.5 cm Çaplar 9 cm

¨ 2.400 € 800

203


236 ONAY AKBAŞ (d.1964) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı. 146 x 114 cm 204

¨ 6.500 € 2.165


237 HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946) ‘Gölge yüzler’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı. 120 x 100 cm

¨ 5.700 € 1.900

205


238 YAVUZ TANYELİ (d.1950) Soyut figüratif, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 97 x 66 cm 206

¨ 3.500 € 1.165


239 ÇERKES KARADAĞ (d.1953) ‘Balerin’, fotoğraf, imzalı, 2004 tarihli. 100 x 70 cm

¨ 3.500 € 1.165

207


240 KÜTAHYA TAVAN GÖBEĞİ Sekizgen formlu, dört parça halinde tasarlanmış. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tavan göbeğinin yüzeyi kobalt mavisi, firuze, sarı ve toprak kırmızısı renkleriyle bezeli. Merkezde yer alan sekiz kollu yıldızın çevresi, aralarda farklı formlarda palmet ve hatayi motiflerinin kullanıldığı kobalt ve toprak kırmızısı kıvrımlı dallar ve rumi geçmelerle sarılmış. Kenarları firuze ve siyah iki sıra bordürle çevrili. 19. - 20.yy. 51 x 51 cm

208

¨ 6.500 € 2.165


241 KÜTAHYA TAVAN GÖBEĞİ Sekizgen formlu, dört parça halinde tasarlanmış. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tavan göbeğinin yüzeyi kobalt mavisi, mangan moru, yeşil, firuze, sarı ve toprak kırmızısı renkleriyle bezeli. Merkezde içi lale ve dalında tomurcuklarla bezeli sekiz kollu büyük bir yıldızın ortasında büyük bir şakayık yer alıyor. Yıldızın çevresi hatayi ve minik çiçekler ile dekorlu. Kenarları rozet çiçekleri ve yapraklardan oluşan bir bordürle çevrili. 19. - 20.yy. 51 x 51 cm

¨ 6.500 € 2.165

209


242 BROŞ İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901) altın broşun yuvarlak rozeti ortasında bir toka yer alıyor. Sallantı zincirleri ve tokası kum incileri ile, rozeti meandr motifli ince bir mine ile hareketlendirilmiş. 19.yy. Ağırlık 12 g

Uzunluk 5.5 cm

¨ 3.800 € 935

243 BROŞ İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901), Neo Rönesans stilde ve stilize zambak formunda tasarlanmış. Ortada yaklaşık 0.25 karat pırlanta taş mevcut. Montür altın habbeler ve kum incileri ile tamamlanıyor. Arkasında 1889 yılında hediye edildiğine dair bir ibare yer alıyor. Uzunluk 4.3 cm

210

Ağırlık 11 g

¨ 2.500 € 835


244 PENDANT Çarlık dönemi Rus yapımı, oval altın madalyonun içi fotoğraf koymak için tasarlanmış açılabilir mekanizmalı. Kabarık ön yüzüne aplike altın rozette yaklaşık 2 karat eski kesim elmas taş montürlenmiş. Yer yer lacivert mineli zarif habbeler ve zambak formları ile çevrili. 19. yy. 5.5 x 3.8 cm Ağırlık 18 g

¨ 6.000 € 2.000

245 BROŞ Avrupa yapımı beyaz ve sarı altın yaprak formlu montürü elmas ve yakut taşlarla bezeli. 19. - 20. yy. Uzunluk 6 cm Ağırlık 17 g

¨ 2.000 € 635

211


246 HASAN SAİM (19.yy - 20.yy) Peysaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 57.5 cm 212

¨ 3.500 € 1.165


247 ORYANTALİST TABLO ‘Kahire’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 60 cm

¨ 6.000 € 2.000

213


248 SELİM TURAN (1915-1994) Soyut peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 34 x 48 cm

¨ 5.000 € 1.665

249 ŞAHİN PAKSOY (d.1952) ‘Müzisyenler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli. 33 x 22 cm ¨ 2.500 € 835 214


250 TURAN EROL (d.1927) ‘Sandal’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 17 x 25 cm ¨ 2.250 € 750

251 DOĞAN PAKSOY (d.1955) ‘Düğün’, tuvale marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 33 x 23 cm

¨ 1.200 € 400 215


252 MUSTAFA KARYAĞDI (d.1961) ‘Gün batımı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli. 105 x 150 cm

216

¨ 4.500 € 1.500


253 TURGUT ATALAY (1918-2004) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli. 115 x 150 cm

¨ 6.500 € 2.165

217


254 İŞLEME MENDİL BOHÇASI Osmanlı dönemi saray işi , kenarları katlanan dikdörtgen formlu, dış yüzü bej iç yüzü tül aplike pembe renkli atlas kumaş. Köşeler aplike çiçek formlarının yer aldığı altın tel ile tığ işi bir bordürle çevrelenmiş. Bohçanın dış yüzü stilize bitki ve hilal formlarının kullanıldığı yoğun altın tel işlemeli. Köşelerde yine altın tel kullanılarak çiçek buketi formlu tutamaklar aplike edilmiş. İşleme bölümleri yoğun Hicaz incileri ile tamamlanmış. Bohçanın iç yüzüne aynı tarz işlemeler uygulanmış. Osmanlı saray işçiliğinin benzersiz, müzelik değerde bir örneği. Bohça kondüsyonu ile de göz dolduruyor. 19. yy. 43 x 43 cm (kapalı halde)

¨ 10.000 € 3.335

Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu. 218


219


255 ÇİFT EDİRNEKARİ SÜTUN Altın varak işçilikli sütunlar stilize palmet motifleriyle bezeli kare formlu bir kaide üzerinde yükseliyor. Sütunların boğumlu gövdeleri yapraklardan oluşan spiral batlar ile çevrili. Yine stilize palmetlerle hareketlendirilmiş kare bir kaideye oturtulan üç sıra akanthus (kenger) yaprağının birleşiminden oluşan oval ve bombeli sütun başlığı ise altıgen formlu sade bir taçla sonlanıyor. 18. - 19. yy. Yükseklik 132 cm

¨ 12.000 € 4.000

Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.

256 İŞLEME ÖRTÜ Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1908), siyah atlas üzerine gümüş ve altın renkli tel kullanılarak yüksek sarma tekniği ile işlenmiş. Örtünün etrafını çevreleyen açık pembe renkli atlas bordür üzerine çepeçevre ‘Şefahat ya Resulullah’ ibaresi yer alıyor. Dört köşede birer rozet formunda çiçek ile biten stilize yaprak ve fiyonk formlarıyla işlenmiş bir çerçevenin içine alınan orta bölümde üstteki baklava formlu alanda ‘Salat ve selam en son nebi olan senin üzerine olsun’; altında bulunan yuvarlak iki bölmede ise ‘La İlahe İllallah’ ve ‘Muhammeden Resulullah’ ifadeleri yazılı. Alt bölümde çiçek girlandları, dalında lalelerden oluşan bitkisel süslemeler arasında Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası yer alıyor. 254 x 164 cm ¨ 12.000 € 4.000

220


221


Avni Arbaş (1919-2003) Herhangi bir akıma bağlı olmadan yaptığı, soyut ve figüratif üslup arasındaki eserleriyle tanınan Avni Arbaş, ilk resim derslerini babası Albay Mehmet Nuri Bey’den aldı. Galatasaray Lisesi’nde okuduğu dönemde, asker ressam Mehmet Ali Bey’in yönetimindeki resim atölyesinde, Cihat Burak ve Selim Turan gibi geleceğin önemli ressamlarıyla çalışma olanağı buldu. Resim tutkusu ağır basınca Güzel Sanatlar Akademisi’nin orta kısmına geçmek için Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı. 1940-1946 yılları arasında öğrenim gördüğü akademide, önce İbrahim Çallı’nın, daha sonra da Leopold Lévy’nin atölyesinde çalıştı. Lévy’nin atölyesinde çalıştığı yıllarda, aynı atölyeye devam eden Nuri İyem, Selim Turan, Nejat Devrim, Kemal Sönmezler, Turgut Atalay ve D Grubu kurucularından Abidin Dino gibi öğrencilerle birlikte Yeniler Grubu’nu kurdu. Akademiden mezun olduktan sonra, Fransız hükümetinin bursuyla 1947 yılında Paris’e giden Arbaş, 1970’li yılların sonuna kadar burada yaşadı. Paris’te yaşadığı dönemde çok sayıda sergi açan sanatçı, soyut sanatı destekleyen Salon de Mai’ye (Mayıs Salonu) üye olarak aralarında Picasso, Tristan Tzara, Aragon, Prevert kardeşlerin de bulunduğu geniş bir dost çevresi edindi. Sanatçı Paris’te olduğu dönemde, hayranı olduğu Nazım Hikmet ile tanışarak onun karakalem portrelerini yapma fırsatı da buldu. 1977 yılında yurda dönem sanatçı, bu dönemden itibaren ağırlıklı olarak Mustafa Kemal portreleri, İstanbul ve Boğaz konulu resimler yapmıştır. Resimlerinde soyutlamalar giderek artsa da, sanatçının figüratif anlayışa eğilimi her zaman baskın çıkmıştır. Yapıtlarında lekeci anlayışın ağır bastığı görülür. 1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum günü sebebiyle açılan yarışmada başarı ödülü alan ressam, 1991 yılında da Plastik Sanatlar Derneği’nin onur belgesine layık görülmüştür. Sanatçının ilk kişisel sergisi Paris’ten yolladığı tablolarla 1951 yılında İstanbul’da açılmış, bunu 1953 yılında Mahmut Makal’ın ‘Bizim Köy’ adlı romanından esinlenerek yaptığı resimlerle açtığı Paris’teki sergi izlemiştir. Yurtiçinde İstanbul ve Ankara; yurtdışında da Paris, New York, Ohio’da olmak üzere toplam 23 kişisel sergi açan Arbaş, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli karma sergilere de katılmıştır. Yaşamının son yıllarını Foça’da geçiren sanatçı, kansere yenik düşerek 2003 yılında vefat etmiştir.

257 AVNİ ARBAŞ Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1959 tarihli. 74 x 60 cm

222

¨ 53.000 € 17.665


223


258 MUSTAFA AYAZ (d.1938) ‘Resim sergisi’, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 57 x 82 cm

224

¨ 6.200 € 2.065


259 HÜSEYİN BİLİŞİK ‘Halı dokuyan köylü kadın’, sunta üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 44 cm

¨ 4.000 € 1.335

225


260 GÜMÜŞ PURO KUTUSU Rus yapımı, 84 Zolotnik, Moskova(1899-1908) şehir, Aleksandra Zimirovicha Viurzhikovskogo ayarcı damgalı, Dikdörtgen formlu, sade işçilikli. 21.5 x 13 x 6 cm Ağırlık 933 g

¨ 2.000 € 665

261 GÜMÜŞ KUTU Alman, 800 gümüş ayar, JVN yapımcı damgalı, N692 numaralı dikdörtgen formlu kutunun iç kapağında 27.9.1941 tarihi yer alıyor. İç kısmı ahşap geçme kutunun kapak yüzeyi TH inisiyalli. 22.5 x 16 x 5 cm Ağırlık 809 g

226

¨ 2.000

€ 665


262 CHRISTOFLE ÇATAL BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, Perles modeli. 12 yemek kaşığı, 12 yemek çatalı, 12 yemek bıçağı, 12 balık bıçağı, 12 balık çatalı, 12 küçük bıçak, 12 küçük çatal, 12 dondurma kaşığı, 12 tatlı kaşığı, 12 peynir bıçağı ve 15 adet servis setinden oluşan toplam 135 parçalık takım. ¨ 5.500 € 1.835

227


263 HEREND PORSELEN KAPAKLI KÜP Herend porselen yapımcı damgalı, 6490/V80 kalıp numaralı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Pedestal kaide üzerinde yükselen küp stilize boynuz biçiminde çift kulplu. Tutamağı tomurcuk formunda. 20. yy. Yükseklik 49.5 cm

228

¨ 3.500 € 1.165


264 ART NOUVEAU MERMER BÜST Mavi damarlı masif beyaz mermerden yontulmuş genç kız büstü. Yarım bir başlık içinde toplanan saçları arkada topuz yapılmış. Başı hafifçe öne eğilmiş ve yere bakar halde betimlenmiş. Boynunda altın rengi tonlarında uzun bir kolye yer alıyor. Gri mermerden oval bir kaide üzerine oturtulmuş. 19. yy. sonu. Uzunluk 40 cm Yükseklik 38 cm

¨ 5.000 € 1.665 229


265 FİLİZ AZAK (d.1976) Geometrik soyutlama, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı. 60 x 80 cm

230

¨ 2.500 € 835


266 GAZİ SANSOY (d.1968) ‘Eller serisi için’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 70 x 92 cm

¨ 1.100 € 365

231


267 ÖMER İSTEMİ HATİPOĞLU (1919-2007) Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 52 x 66 cm

232

¨ 2.000 € 635


268 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Park’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 60 x 70 cm

¨ 2.000 € 635

233


269 ADNAN TURANİ (d.1925) Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2009 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 2.000 € 635

270 TURAN EROL (d.1927) ‘Enginar çiçeği’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2001 tarihli. 38 x 28 cm 234

¨ 4.000 € 1.335


271 ADNAN TURANİ (d.1925) Soyut figüratif, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1995 tarihli. 37 x 34 cm ¨ 1.200 € 400

272 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘Marmaris’, SB (sanatçı baskısı), imzalı, 1993 tarihli. 32 x 42 cm ¨ 1.000 € 335

235


273 HEREND PORSELEN YEMİŞLİK Herend porselen imalat damgalı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Oval formlu yemişlik iki bölmeden oluşuyor. 20. yy. 46 x 20 x 6.5 cm

¨ 1.500 € 500

274 HİNTKARİ MEKTUP KUTUSU Ahşap kutunun yüzeyini süsleyen kemik aplikeler ajurlu işçilikli bitkisel ve rumi motiflerle bezenmiş. İçi bölmeli ayrılmış. Haliyle. 19. yy. 25 x 15 x 15 cm

236

¨ 300 € 100


275 SATRANÇ TAKIMI Taşları fildişinden yapılmış takım orijinal yeşil kadife kutusunda. 19. - 20. yy. Taş yükseklikleri 4 - 6 cm.

¨ 1.500 € 500

237


276 İKİ ADET RETRO TASARIM CAM VAZO Çekoslovakya yapımı, küp formlu siyah cam vazoların büyük boyutlu olanı Fvallei sanatçı imzalı. Vazo yüzeyleri geometrik formlu gümüş sıvama( overlay) tekniğinde geometrik motiflerle süslenmiş. 20. yy. Küçük boyutlu olan vazo ağzında atık mevcut. Yükseklikler 28 -17 cm

238

¨ 3.800 € 1.265


277 TASARIM CAM VAZO ‘Fidji’ serisinden, Kosta Boda (İsveç) yapımcı damgalı, Kjell Engman sanatçı imzalı, 1048839 numaralı. Turuncu ve mor tonlarında çift renkli camdan yapılmış vazo ince uzun boyunlu ve şişkin gövdeli. 20. yy. Yükseklik 36.5 cm ¨ 1.200 € 400 Kjell Engman: Stockholm’de dünyaya gelen Engman, The National College of Art ve Pilchuk’ta (USA) öğrenim gördü. 1978 yılından beri Kosta Boda cam fabrikasında tasarımcı olarak çalışmaktadır. Eserlerinde, açık renk tonlarını ve eğlenceli formları kullanmayı seven sanatçı, en önemli ilham kaynaklarının müzik aletleri, doğa ve hayvanlar olduğunu ifade eder. Örneğin; dünya sanat piyasasında en tanınan serilerinden biri olan Fidji serisinde de renk olarak gökkuşağının suya yansıyan alacalı renklerinden, vazonun boyun kısmını yaparken de org borularından esinlendiğini belirtir.

278 BOHEM KRİSTAL KADEH TAKIMI Bordo ve şeffaf renkli çift katmanlı Bohemya kristali, 12 adet beyaz şarap kadehi, 11 adet kırmızı şarap kadehi ve 11 adet çok amaçlı kadehten oluşan toplam 34 parçalık takım. 20. yy. Yükseklik 13 - 14 - 15.5 cm

¨ 1.200 € 400

239


279 İSMET YURTSEVEN (1923-2010) ‘Derince’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 55 cm

240

¨ 2.000 € 665


280 İSMET YURTSEVEN (1923-2010) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm

¨ 3.200

€ 1.065

241


281 MEHMET ESAT SUBAŞI (1910-?) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1948 tarihli. 31 x 34.5 cm ¨ 1.500 € 500

282 CEMAL GÜVENÇ (1925-2013) ‘Glayöller’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1975 tarihli. 36 x 26 cm

242

¨ 1.000 € 335


283 ŞEREF AKDİK (1889-1972) ‘Ankara’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1960 tarihli. 20 x 28.5 cm

¨ 3.200 € 1.065

284 ORHAN BAHRİ ERSOY (d.1928) ‘Tabakta incirler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 32.5 x 41 cm ¨ 2.000 € 665 243


285 NADİDE AKDENİZ (d.1945) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 45 x 45 cm ¨ 2.500 € 835

286 AHMET YEŞİL (d.1954) ‘Günlüğümden’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 50 x 60 cm ¨ 3.200 € 1.065 244


287 AVNİ ARBAŞ ‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1972 tarihli. 76 x 56.5 cm

¨ 17.000 € 5.665

245


288 ÇİFT KÜPE Altın ve kum incileri ile sarmal çift halka formlu, klipsli. 20. yy. ilk yarısı. Uzunluk 6.5 cm Ağırlık 20 g

¨ 3.500

€ 1.165

289 KOLYE İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901), zincirlere bağlanmış çiçek buketi tasarımlı zarif montürü kum incileri ile bezeli. 1890’ lar. Uzunluk 42.5 cm Ağırlık 10 g

246

¨ 2.500 € 835


290 KÜPE Altın sallantılı buket ve damla montürlü küpelerin üzerinde yaklaşıl 1 karat eski kesim elmas taş montürlenmiş. 19. yy. Ağırlık 10 g Uzunluk 2.5 cm

¨ 3.500 € 1.165

291 YÜZÜK Altın montrlü yüzüğün ortasında yaklaşık 0.50 karat klasik kesim zümrüt taş yer alıyor. Ajurlu montürü elmas taşlarla bezeli. 19. - 20. yy. Ağırlık 6 g

¨ 2.500 € 835

292 YÜZÜK Altın montürlü yarım kabuşon yakut ve elmas taşlı minyon yüzük. 19. yy. Ağırlık 3 g

¨ 1.000 € 335

247


293 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen imalat damgalı, 5168 seri numaralı, ağzında yakaladığı balık ile tasvir edilmiş iki adet beyaz porselen martı figürü. 20. yy. Yükseklik 13 cm

¨ 350 € 115

294 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen imalat damgalı, 5722-0 kalıp numaralı, ‘Kleopatra ve yılan’ konulu, Szilágyi Nagy István sanatçı imzalı. 20. yy. Yükseklik 24.6 cm 248

¨ 1.400 € 465


295 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI Herend porselen imalat damgalı, Rothschild dekorlu. 10 adet kahve fincanı ve 10 adet tabaktan oluşan takım. 20. yy. Tabak çapı 15.5 cm Yükseklik 7.5 cm

¨ 1.500 € 500

249


296 ALİ DEMİR (d.1931) ‘Mektuplu resim’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1992 tarihli. 50 x 30 cm 250

¨ 5.000 € 1.665


297 FARUK CİMOK (d.1956) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 50 cm

¨ 6.000 € 2.000

251


298 ALP TAMER ULUKILIÇ (d.1957) ‘Boşuna acı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 120 x 100 cm 252

¨ 5.000 € 1.665


299 HALUK ÖZDEN (d.1955) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1999 tarihli. 115 x 115 cm

¨ 6.200 € 2.065

253


300 ŞENOL YOROZLU (d.1950) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 120 cm

¨ 5.500

€ 1.835

301 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) ‘Pembe yalı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 254

44 x 78 cm

¨ 3.500 € 1.165


302 TURGUT ATALAY (1918-2004) ‘Nereden geldik, nereye gidiyoruz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli. 65 x 97 cm

¨ 3.700 € 1.235

255


303 ART DECO JARDINIER Kuzey Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama, yalın formlu. Jardinierin boyun kısmı boğumlarla hareketlendirilmiş, kaide ve ağız bölümleri tomurcuk güllerle dekorlu. Kristal haznesinin ağız kısmı üslubun özelliklerine uygun zarif kesmelerle hareketlendirilmiş. 20. yy. başı. Yükseklik 20.6 cm Çap 23 cm

¨ 800 € 265

304 ART DECO VAZO Kuzey Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama, yalın formlu vazonun yüzeyi stilize dalında zambak çiçekleriyle dekorlu. Kristal haznesinin ağız kısmı üslubun özelliklerine uygun zarif kesmelerle hareketlendirilmiş. 20. yy. başı. Yükseklik 31 cm

256

¨ 800 € 265


305 GÜMÜŞ KÖSTEK Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909). Kalın sarmal zincirli kösteğin ucunda oval formlu, mine işçilikli zarif bir pendant yer alıyor. Ağırlık 93 g Uzunluk 89.5 cm

¨ 750 € 250

306 ALTI ADET GÜMÜŞ KUTU Alman gümüş , farklı formlardaki kutuların biri Storck & Sinsheimer, diğeri Ludwig Neresheimer & Co.Hanau yapımcı firma damgalı. Kutulardan dört tanesinin yüzeyi kabartma bitkisel motifler, insan figürleri ve mitolojik varlıklar gibi çeşitli süslemelerle dekorlu. İki tanesi yalın formlu ve sade işçilikli. 19. - 20. yy. Ölçüler 5.7 x 10 - 7.1 x 5 - 7 x 5.5 - 4 x 9 cm Çap 6 ve 8.5 cm Toplam ağırlık 427 g Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu

¨ 2.750 € 915 257


307 FİLİZ AZAK (d.1976) Soyut orman peyzajı, duralit üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı. 48 x 67 cm

¨ 2.500 € 835

308 GAZİ SANSOY (d.1968) ‘Eller serisi için’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 56.5 x 58 cm ¨ 900 € 300 258


309 EBRU UYGUN (d.1971) ‘Battal ebru’, imzalı, 2011 tarihli. 95 x 65 cm

¨ 1.500 € 500

259


310 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Keçi ve köylü’, özgün baskı, 47/62, imzalı, 1957 tarihli. Resim boyutu 37 x 30 cm ¨ 900 € 300

311 ADİL SALİH (d.1965) Soyut portre, karton üzeri akrilik, imzalı. 68 x 49 cm 260

¨ 500 € 165


312 MÜRŞİDE İÇMELİ (d.1930) a-‘Mavi figürler’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1984 tarihli. 26 x 21 cm b-‘Pencere’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1987 tarihli. 33 x 30.5 cm

¨ 1.500 € 500

313 MEHMET AKSOY (d.1939) ‘Vahdet-i vücud’ serisi, kağıt üzeri desen, imzalı. 40.5 x 38.5 cm ¨ 1.200 € 400 261


314 OPALİN VAZO Fransız yapımı, turkuaz renkli opalin, testi formlu vazonun gövdesi sepet örgüsü kabartmalar ile hareketlendirilmiş. Boyun kısmında da benzer formda bir zincir yer alıyor. 19. - 20. yy. Yükseklik 28.5 cm

¨ 400 € 135

315 OPALİN VAZO Fransız yapımı, pembe renkli opalin, testi formlu vazonun gövdesi sepet örgüsü kabartmalar ile hareketlendirilmiş. Boyun kısmında da benzer formda bir zincir yer alıyor. 19. - 20. yy. Yükseklik 28.5 cm

¨ 400 € 135

316 ALTI ADET OPALİN ÇAN Beyaz, mavi ve su yeşili tonlarında altı adet opalin çandan oluşan grup. Yüzeyleri geometrik kesmeler, bitkisel formlar ve mine tekniğinde manzara, kuş ve çiçek motifleri ile bezeli. 20. yy. Yükseklikler 15.5 - 18 cm 262

¨ 1.200 € 400


317 OPALİN OBJE GRUBU Fransız, mavi renkli opalin, 2 adet sürahi ve 2 adet kapaklı şekerlikten oluşan obje grubu. Kulp ve kaideler beyaz renkli opalinden yapılmış. 19. - 20. yy. Yükseklik 25.5 - 30.5 cm

¨ 1.400 € 465

318 12 ADET BOHEM KRİSTAL ÇEREZLİK Şeffaf, pembe renkli iki katmanlı Bohemya kristali, yuvarlak formlu çerezliklerin ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. Yüzeyi zarif kesmeler ve altın yaldız ile bitkisel formlarla dekorlanmış. 20. yy. başı. Çap 15 cm

¨ 900 € 300

263


319 WILLIAM HENRY BARTLETT (1809-1854) ‘Sultan Süleyman Türbesinin İçi’, ‘Çemberlitaş’ ve ‘Eyüp Mezarlığından Haliç’ konulu üç adet kurşun plaka gravür. Gravürler, William Henry Bartlett ile Julia Pardoe tarafından hazırlanan ‘The Beauties of Bosphorus, Views of the Constantinople & It’s Environs adlı 1838 basımı kitapta yayınlanmış. 12 x 18 cm

¨ 350 € 115

320 HARİTA ‘Turquie d’Asie’ konulu taş baskı harita. İlk basımı 1810 yılında yapılan Atlas Complet du Précis de la Géographie Universelle*adlı atlasta yer almış. Sağ ve sol alt kenarlarda gravürün Champouin tarafından yapıldığını, yazarın ise Giraldon olduğunu belirten ibareler mevcut. * Conrad-Malte Brun, Atlas Complet du Précis de la Géographie Universelle, (katıkıda bulunanlar: Pierre Lapie, François Buisson, Jean Baptiste Marie Chamouin, Jean B.Tardieu, F.Giraldon…), Paris, 1810. 22 x 30 cm 264

¨ 900 € 300


321 CAM ALTI HAT LEVHA Cam altı tekniği ile oval madalyon içinde Besmele, sağ ve sol bayraklarda sırasıyla, ‘Zafer Allah’tandır, fetih yakındır’ ve ‘Müslümanlara müjdele ey Muhammed’ yazılı, H. 1342 (M.1924) tarihli. 36 x 32 cm

¨ 3.000

€ 1.000

265


322 SSCB FLAMA, ROZET/ARMA VE KEMER GURUBU Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemine ait 9 adet kemer, 9 adet flama ve 86 adet rozet/armadan oluşan koleksiyon. 20. yy. ¨ 1.000 € 335

266


DİZİN

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ACAR, Salih AKBAŞ, Onay AKDİK, Şeref AKSOY, Fahir AKSOY, Mehmet AKDENİZ, Nadide ARBAŞ, Avni AREL, Maide ATALAY, Turgut AYDINOĞLU, Cezmi AZAK, Filiz ANONİM ATA, Mustafa ATALAY, Turgut AYAZ, Mustafa AYDOĞDU, Habip

Lot No Lot No 227 109,110 236 283 72 313 15,285 64,66,74,257,287 140 100,253,302 217 19,265,307 247 175 258 138

BAŞAĞA, Ferruh BİGALI, Şeref BİLİŞİK, Hüseyin BOZCALI, Sabiha BURAK, Cihat

73 107 259 186 141

CİMOK, Faruk

297

ÇEKLİ, Nazmi ÇELEBİ, Ali Avni

134 126,204

DİNO, Abidin DEMİR, ALİ DEMİRCİ, Tanju DOĞANÇAY, Burhan DOĞANÇAY, Adil

41,81,82 4,296 17,183 157,158 31

EKİZ, Rafet ELAL, Necder EROL, Turan ERBİL, Devrim ERSOY, Orhan Bahri EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren

165 167 250,270 272 284 310 168

GİVANİAN, Mıgırdıç GREGOİRE, Jean Louis GUİLLOT, Anatole GÜMÜŞ, Bayram GÜNAY, Veysel GÜRAN, Nazmi Ziya GÜVENÇ, Cemal HATİPOĞLU, Ömer İstemi HİDAYET, Mısırlı HOLZMEİSTER, Clemens İNANÇ, Hamza İZER, Zeki Faik İÇMELİ, Mürşide KAHRAMAN, Ekrem KALAY, Necdet KALMIK, Ercüment KANRA, Saim KARADAĞ, Çerkeş KARYAĞDI, Mustafa KAVRUK, Hasan KAPTAN, Arif

30,216 137 229 301 101 132 282 267 28,29 185 159 195 312 139 83,84 224 203 239 252 71 176,177

KOÇAN, Hüsamettin KOMET KUT, Muhsin LAGA, Mehmet Ali LİM, Sami MUALLA, Fikret ONURSAN, İzzet Arda OTYAM, Fikret

237 166,193 225,102 125 149 42 18,184 160,226

ÖNSOY, Kemal ÖZDEN, Haluk ÖZER, Söbütay ÖZEREN, Saim

124 299 14,268 133

PAKSOY, Doğan PAKSOY, Şahin PİLEVNELİ, Mustafa PESEN, Mehmet PREZİOSİ, Amadeo

251 16,249 43 44 147

RENKGÖRÜR, Şerif

150

SAFİ, İbrahim SALİH, Adil SAİM, Hasan SANSOY, Gazi SEKBAN, Nedret SUBAŞI, Mehmet Esat

182,311 246 266,308 192 281

TANDOĞAN, Nihat TANYELİ, Yavuz TAŞKINSOY, Vahap TAYLAN, Sururi TURAN, Selim TUARNİ, Adnan TUTANT, Celal

218 174,238 2,3 62,63 194,248 269,271 99

ULUKILIÇ, Alp Tamer UYGUN, Ebru UYGUR, Burhan UYGUR, Nejad

298 309 32,33,45 70

ÜREN, Eşref ÜREN, Melahat

65 108

VARLIK, Utku

123

YEŞİL, Ahmet YOROZLU, Şenol YURTSEVEN, İsmet YÜCE, Hüseyin

286 300 279,280 5

HATTALAR AHMED, Rüştü ALİ, Çırçırlı BAŞAR, Fuat CEM, Yakup DAĞLI, Orhan FEHMİ, Efendi HAFIZ, Süleyman MAHMUD, Arapgirli MEHMED, Nuri Sivasi NAZİF ORHAN SAKAL, Adem ŞEFİK, Mehmet YAVAŞ, Ahmet Zeki YAZICI, Vacid

213 207 55,91,214 118 92 116 206 90,208 56 89 54 93 205 57,215 53

267


KAYNAKÇA -ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BARIŞTA, H. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999. -BAYRAMOĞLU, Fuat, Turkish Glass Art And Beykoz Ware, Publications of the RCD Cultural Institute, 1976. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -BİLEN, Yusuf, Hattat Mehmet Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü, T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tük-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum 2010 (Doktora Tezi). - BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları, 1987. -DERMAN, Uğur, Sabancı Üniversitesi-Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. - ELİBAL, Gültekin, Şeref Akdik, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, İstanbul, 1974. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. -ELLIS, Marienne-WEARDEN Jennifer, Ottoman Embroidery, V&A Publications, London, 2001. -EROĞLU, Özkan, Sanatın Tarihi, Kolaj Kitapçılık, İstanbul, 2007. -EROL, Turan, Yurt Gezileri ve Yurt Resimler (1938-1943), Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayını, İstanbul, 1998. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. - GİRAY, Kıymet, Ali Avni Çelebi, İstanbul, 2008. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - GÜRSU, Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı, Redhouse Yayınevi, 1988. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. -İREPOĞLU, Gül, Zeki Faik İzer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KÜRKMAN, Garo, Ottoman Silver Marks, Mathusalem Publications, İstanbul, 1996. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Nuri Abaç, Necef Antik Yayınları, 1998. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992. 268


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 409 34 99 0 312 409 36 99 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

269


16 Kasım 2014 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

270


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK ÇELEBİ YILMAZ AYŞİN AKIN ARKIN AKIN HAMZA KORKMAZ HASAN ŞENOL

271


272


600 m2 ‘lik bir sergileme alanÄąnda sanatseverlere hizmet vermekte.

273


274


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

Profile for Ankara Antikacılık

16 Kasim 2014  

Antiques and Fine Art Auction

16 Kasim 2014  

Antiques and Fine Art Auction

Advertisement