Page 1

FIRSAT MUZAYEDESI 14 OCAK 2018

Müzayede ve Sergi Salonu

1


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 14 Ocak Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 2 Ocak - 13 Ocak tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


FIRSAT

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER FATİH ÖNDER Satışa sunulan eserler 2 Ocak - 13 Ocak 2018 tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

14 Ocak 2018 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 5


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI 1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, 6geçerliliği yoktur. Referans kur 4.70 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HATIRA MENDİLİ Mescid-i Haram (Harem-i Şerif ) ve Kabe tasvirinin çalışıldığı mendilde Mekke ve Medine ile ilgili ayetler yer alıyor. 19.yy. 40.5 x 65 cm

¨ 800 € 170

2 HATIRA MENDİLİ 1897 yılı Osmanlı-Yunan savaşı şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin yararına düzenlenen Evlad-ı Şüheda ve Malulin-i Guzzat-ı Asker-i Şahane İane Sergisi hatırası ipek mendil. Mendil üzerindeki resim dönemin saray ressamı Fausto Zonaro tarafından yapılarak ipek baskı yöntemiyle mendil üzerine resmedilmiştir. 40 x 40 cm

¨ 1.500 € 320 7


3 OPALİN/CAM OBJE GRUBU Fransız, üç adet yeşil taş opalin ve üç adet yeşil cam objeden oluşan grup. Şişe, bardak ve kapaklı şekerlik formunda tasarlanmış objelerin yüzeyleri kabartma geometrik ve bitkisel süslemelerle dekorlu. 19.yy. Yükseklikler 7.5-17 cm

¨ 800 € 170

4 İKİ ADET GAZ LAMBASI Murano stili, koyu pembebeyaz cam gövdeli, 19.yy. Yükseklikler 20-22 cm ¨ 150 € 30

5 İKİ ADET GAZ LAMBASI

5

4

Yeşil cam gövde üzeri altın yaldız ve beyaz bitkisel motiflerle dekorlu, 19.yy. başı. Yükseklikler 27-28 cm ¨ 300 € 65

6 İKİ ADET CAM LOKUMLUK Victorian, yuvarlak formlu, mavi renkli cam lokumlukların yüzeyi geometrik kabartma ve kesmelerle dekorlu. Ağız kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. 19.yy. Çaplar 22 cm 8

¨ 300 € 65


7 İKİ ADET OPALİN VAZO

8 GÜLABDAN

9 ALTI ADET CAM PARFÜM ŞİŞESİ

Fransız yapımı, lila ve krem renkli opalin vazoların yüzeyi altın yaldız ve çok renkli bitkisel süslemelerle dekorlu. 19.yy.

Mavi cam yüzeyi serpme papatya motifleri ile dekorlu. 20.yy.

Mısır yapımı, 4 adet yeşil, 2 adet şeffaf cam parfüm şişesi. 20.yy.

Yükseklik 21 cm

Yükseklikler 14-19 cm ¨ 100 € 20

Yükseklikler 12-12.5 cm

¨ 200 € 45

¨ 150 € 30 10 GAZ LAMBASI Şeffaf cam gövde üzeri altın yaldız yıldız motifleri ile dekorlu, 19.yy. başı. Yükseklik 40 cm

¨ 150 € 30

11 GAZ LAMBASI Beyaz opalin gövde üzeri altın yaldız ve çok renkli bitkisel süslemeler ve meander motifiyle dekorlu, 20.yy. başı. Yükseklik 28 cm

¨ 150 € 30

12 İKİ ADET GAZ LAMBASI

10

11

12

Amber renkli gaz lambasının yüzeyi kesme ve kabartma geometrik motiflerle dekorlu. Yeşil cam gaz lambasının gövdesi altın yaldız bitkisel süslemeli ve kaidesi bronz geçme. 20.yy. başı. Yükseklikler 22-23 cm

¨ 150 € 30

9


13 ÜÇ ADET KRİSTAL İÇKİ ŞİŞESİ Avrupa yapımı, farklı form ve boyutta tasarlanmış kristal şişelerin yüzeyi geometrik kesme ve kabartma süslemelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 20-25-29 cm

¨ 300 € 65

14 İKİ ADET KRİSTAL BİBLO Waterford (İrlanda) yapımcı firma damgalı, at başı ve fil formunda tasarlanmış iki adet biblodan oluşan grup. 20.yy. Yükseklik 13-18 cm

¨ 300 € 65 15 ART DECO CAM VAZO Konik formlu, mavi renkli cam vazonun ağız kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. Oval formlu kaidesinin her iki kenarında arkadan birbirleriyle elele tutuşmuş halde betimlenmiş iki figür çalışılmış. 20.yy. başı. Yükseklik 21.5 cm

¨ 200 € 45

16 İKİ ADET BİBLO Lalique (Fransız) yapımcı firma damgalı, bir tanesi ‘Pan ile Diana’ konulu iki adet biblo. 20.yy. 14

15

16

Yükseklik 9-14 cm

¨ 600 € 130

17 ÇİFT MURANO CAM VAZO Klasik formlu vazoların yeşil cam yüzeyi beyaz dalga motifleri ile dekorlu. 20.yy. Yükseklik 24 cm

¨ 250 € 55

18 MURANO CAM VAZO Vazonun şeffaf, pembe, yeşil degrade yüzeyi ön yüzde aplike çiçek formları ile dekorlu. Kaidede atıklar var. 20.yy. başı. Yükseklik 31.5 cm 10

¨ 150 € 30


19 ÜÇ ADET CAM VAZO Avrupa yapımı, koyu pembe renkli. 19-20.yy. Yükseklik 13-25.5 cm

¨ 250 € 55

20 ÜÇ ADET MURANO CAM VAZO

21 ÇİFT CAM VAZO

Farklı form, boyut ve renklerde tasarlanmış üç adet vazodan oluşan grup. 20.yy.

Avrupa yapımı, retro tasarım çift vazo. 20.yy.

Yükseklik 18-20-26.5 cm

Yükseklik 20.5 cm

¨ 200 € 45

¨ 200 € 45

22 CAM OBJE GRUBU İngiliz yapımı, somon renkli cam 4 adet kapaklı şekerlik ve 1 adet sekizgen formlu kapaklı kutudan oluşan grup. 19.yy. Yükseklik 4.5-17 cm

¨ 400 € 85

11


23 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Çocuk’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 34 x 24 cm

24 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Çocuk’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 34 x 24 cm

12

¨ 1.000 € 215

¨ 1.000 € 215


25 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Bisikletliler’, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 19 x 27.5 cm

¨ 800 € 170

26 FAHRİ SÜMER (d.1942) ‘Kahvehane’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 45 x 35 cm

¨ 1.000 € 215

13


27 MEHMET PESEN (1923-2012) ‘Gelin’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 14.5 x 24.5 cm

¨ 3.250 € 690

28 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 18 x 35 cm 14

¨ 750 € 160


29 NECDET KALAY (1932-1986) Soyut peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1976 tarihli. 24 x 29 cm

¨ 2.000 € 425

30 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Ev’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. Arkasında sanatçının kartviziti yer alıyor. 20 x 15 cm

¨ 1.500 € 320

15


31 GÜMÜŞ OBJE GRUBU Joseph Rodgers & Sons (Sheffield, 1913 yılı), Barker Bros Ltd (Birmingham 1930’lar), James Dixon & Son (Sheffield, 1940’lar), Alman 800 gümüş ayar gibi muhtelif Avrupa gümüş damgalı ve II.Abdülhamid (1876-1908) dönemi gümüş paralarından yapılmış çay kaşıkları, tatlı çatalları ile bir adet şeker tutacağından oluşan obje grubu. Toplam 41 parça. Toplam gümüş ağırlığı 390 g

¨ 800 € 170

32 ART NOUVEAU ÇİÇEKLİK Fransız yapımı, kulpları aplike dalında yaprak ve kadın figürü formunda tasarlanmış. 19-20.yy. Yükseklik 25 cm

16

¨ 600 € 130


33 ART DECO ÇİFT ŞEKERLİK

34 ART NOUVEAU KARAF

Yuvarlak formlu, çift kulplu, minyon çiçekliklerin metal yüzeyleri dalında yemişlerle dekorlu. Cam haznelerinin ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. başı.

Fransız yapımı. Kaide, ağız çevresi, kulp bölümleri metal geçme ve bitkisel motifler, mitolojik kadın portreleri ile dekorlu. 20.yy. başı.

Çap 12 cm Yükseklik 8.5 cm

Yükseklik 23 cm

¨ 400 € 85

¨ 200 € 40

35 SEKİZ ADET KADEH Valero (İspanya) yapımcı damgalı, 8 adet gümüş kaplama kadehten oluşan takım. 20.yy. Yükseklik 18 cm

¨ 600 € 130 17


36 İKİ ADET KAPAKLI SERVİS İngiliz yapımı, oval formlu, kıvrımlı ayaklı gümüş kaplama servisler. 20.yy. 35 x 23 x 17.5 cm

¨ 800 € 170

37 İKİ ADET KAPAKLI SERVİS İngiliz yapımı, EPNS ve Sheffield reproduction damgalı, oval ve dikdörtgen formlu iki adet gümüş kaplama servis. 20.yy. 27 x 19.5 x 14 cm ve 32.5 x 25.5 x 13 cm

18

¨ 700 € 150


38 TEPSİ Avrupa yapımı, dikdörtgen formlu, çift kulplu bronz tepsinin kenarları kabartma çiçek dizileri ile çevrili. Yüzeyi kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. başı. 71 x 46.5 cm

¨ 400 € 85

39 CAM HEYKEL Çek yapımı, tasarım heykel. 20.yy. 27 x 23 x 21 cm ¨ 400 € 85

17


40 ÇİFT ŞAMDAN

41 ÇİFT BRONZ ŞAMDAN

Fransız yapımı, gümüş kaplama, boğumlarla hareketlendirilmiş gövde yüzeyi palmet, asma yaprakları ve üzüm salkımları ile dekorlu, gümüş kaplama. 20.yy. başı.

Fransız yapımı, 20.yy. başı.

Yükseklik 30 cm

Yükseklik 29.5 cm ¨ 200 € 45

¨ 600 € 130

42 İKİ ADET MEYVALIK Fransız yapımı, yüzeyleri kabartma ve ajurlu bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. 20.5 x 12 cm ve 20 x 11 cm 18

¨ 150 € 30


43 TUTYA HEYKELLİ LAMBA Avrupa yapımı, gövdesi mitolojik kadın ve kartal figürlü. 20.yy. başı. Yükseklik 60.5 cm

¨ 400 € 85

44 TUTYA HEYKELLİ LAMBA Avrupa yapımı, gövdesi keman çalan kadın formunda tasarlanmış. 20.yy. başı. Yükseklik 70 cm

¨ 1.400 € 300

19


45 M.AKAY (?-?) ‘Anadolu’dan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 46 x 38 cm

46 NURETTİN ERGÜVEN (1905-1979) ‘Günbatımı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 40 cm

20

¨ 1.000 € 215

¨ 2.000 € 425


47 PERTEV BOYAR (1887-1981) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1967 tarihli. 53 x 41 cm

¨ 3.000 € 640 21


22

48 SALİH ELHAN (d.1937)

49 SALİH ELHAN (d.1937)

Ağaçlı ebru, imzalı.

Ağaçlı ebru, imzalı.

98 x 32 cm

¨ 400 € 85

98 x 32 cm

¨ 400 € 85


50 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘İstanbul-Sultanahmet’, özgün baskı, 11/50, imzalı, 2013 tarihli. 60 x 64 cm

¨ 1.750 € 370

51 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 1/4, imzalı, 1982 tarihli. 61.5 x 60 cm

¨ 1.600 € 340

23


52 CLOISONNÉ MİNELİ SEKİZ ADEY PEÇETELİK Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 2.5-3.5 cm

¨ 100 € 20

53 CLOISONNÉ MİNELİ ÜÇ ADET FİNCAN VE TABAĞI Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 6 cm

¨ 120 € 25

54 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklikler 2-5 cm 24

¨ 120 € 25


55 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 4-8.5 cm ¨ 100 € 20

56 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 7 cm ¨ 120 € 25

57 CLOISONNÉ MİNELİ İKİ FİGÜR Çin yapımı, 20.yy. 14 x 7.5 cm ve 12 x 6.5 cm ¨ 150 € 30

58 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 1.5-6 cm ¨ 100 € 20

25


59 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 13 cm ¨ 100 € 20

60 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 18.5 cm

¨ 120 € 25

61 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 19.5 cm

26

¨ 150 € 30


62 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 15.5-5.5 cm ¨ 100 € 20

63 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 14-15.5 cm ¨ 100 € 20

64 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 4-10 cm

¨ 100 € 20

27


65 VİTRİN

66 AHŞAP ŞOVALE

Vernis Martin stili, 20.yy.

Avrupa yapımı, 20.yy.

76 x 38 x 176 cm

45 x 138 cm

¨ 1.000 € 220 28

¨ 400 € 85


67 VİTRİN

68 SEHPA

Vernis Martin stili, 20.yy. Haliyle.

Avrupa yapımı, kare formlu, 20.yy. başı.

79 x 33 x 169 cm

¨ 800 € 170

49 x 49 x 75 cm ¨ 400 € 85 29


69 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) ‘Trompetçi’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2000 tarihli. 46 x 31 cm

70 ORHAN GÜREL (d.1952) ‘Haydarpaşa’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1995 tarihli. 19.5 x 23 cm

30

¨ 400 € 85

¨ 750 € 160


71 ORHAN GÜREL (d.1952) ‘İstanbul’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1995 tarihli. 25.5 x 35 cm

¨ 600 € 130

72 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) ‘Kuşadası’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1985 tarihli. 47 x 30 cm

¨ 1.000 € 220

31


73 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Çocuk’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 34 x 24 cm

74 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Balıkçı’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 29 x 20.5 cm

32

¨ 1.200 € 255

¨ 1.000 € 215


75 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Kuaför’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1952 tarihli. 24 x 19.5 cm

¨ 22.000 € 4.680 33


76 ÜÇ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO

77 PORSELEN BİBLO

78 DÖRT ADET PORSELEN BİBLO

Lladro (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Kuş’, ‘Kaz ve yavruları’ ile ‘Uyuyan bebek’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Carl Thieme Saxonian Porcelain Factory (Alman) yapımcı firma damgalı, ‘Üzüm salkımı tutan çocuk’ konulu, 20.yy.

Danimarka ve Alman yapımcı firma damgalı, ‘Kuş’, ‘Çocuk’ ve ‘Melek konulu biblo grubu. 20.yy.

Kuş yükseklik 12 cm

Yükseklik 12 cm ¨ 400 € 85

34

Yükseklik 8-16 cm ¨ 600 € 130

¨ 200 € 45

79 ÜÇ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO

80 İKİ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO

Lladro (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Peri’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Lladro (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Genç kız’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Yükseklik 15-29 cm

Yükseklik 23.5-24 cm ¨ 1.000 € 215

¨ 800 € 170


81 ÜÇ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO

82 İKİ ADET LLADRO PORSELEN BİBLO

Lladro (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Köylü kızı’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Lladro (İspanyol) porselen yapımcı firma damgalı, ‘Deniz kızı’ ve ‘Peri’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Yükseklikler 24-27 cm

Yükseklikler 17-21 cm

¨ 1.400 € 300

83 İKİ ADET PORSELEN BİBLO

84 OPALİN KARAF

Casades Porcelanas (İspanyol) yapımcı firma damgalı, ‘Genç kız’ konulu biblo grubu. 20.yy.

Fransız, 20.yy. başı.

Yükseklik 24.5-31 cm

¨ 800 € 170

Yükseklik 29 cm ¨ 500 € 105

¨ 800 € 170

35


85 ÜÇ ADET PORSELEN VAZO Porcelain de Paris vazoların iki tanesinin ön yüzünde kabartma ve altın yaldız asma yaprakları ve üzüm salkımları arasında kadın-erkek figürleri çalışılmış. Minyon formlu diğer vazonun ön yüzü kabartma ve altın yaldız bitkisel süslemelerle dekorlu. 19.yy. Yükseklik 13.5-31 cm ¨ 400 € 85

86 SAAT Avrupa yapımı, ev formunda, porselen gövde üzeri ağaç dalları ve çatıda çift güvercin aplikeli. 20.yy.başı. Yükseklik 33 cm

¨ 300 € 65

87 SAAT Avrupa yapımı, bisque (sırsız) porselen gövdesi ev formunda Ön kısımda iki adet at figürü yer alıyor. 20.yy. başı.

86

87

88

Yükseklik 27 cm

¨ 250 €55

88 SAAT Alman yapımı, kule formunda tasarlanmış porselen gövdesi önünde prens ve at figürü yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 41 cm

36

¨ 350 € 75


89 ÇİFT SERAMİK VAZO Avrupa yapımı, stilize palmet motiflerinden oluşan bir kaide üzerinde yükselen çift kulplu vazoların bej renkli gövdesi çiçek buketleri ile dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 34.5 cm

¨ 200 € 45

90 ÜÇ ADET ÇİÇEKLİK Avrupa yapımı, seramik ve porselen, 20.yy. başı. 20 x 10 x 17 cm, 19 x 14 x 13 cm ve 30.5 x 8.5 x 8 cm

¨ 450 € 95 37


91 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU 2 adet kuş figürü. Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 7 cm ¨ 120 € 25

92 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU 8 adet kuş figürü ile 2 adet ördek formlu kapaklı kutudan oluşan grup. Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 3-4.5 cm

¨ 100 € 20

93 ÜÇ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 26.5 -31.5 cm ¨ 150 € 30

38


94 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, muhtelif hayvan figürleri. 20.yy. Yükseklik 4-7 cm

¨ 120 € 25

95 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy.. Yükseklik 8-11 cm

¨ 150 € 30

96 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Çin yapımı, 20.yy. Yükseklik 3.5-11 cm

¨ 150 € 30

39


97 MEMDUH KUZAY (d.1957) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2007 tarihli. 58 x 73 cm

¨ 750 € 95

98 SENİYE FENMEN (1918-1997) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 1995 tarihli. 80 x 65 cm

40

¨ 1.400 € 300


99 ONAY AKBAŞ (d.1964) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 2009 tarihli. 93 x 130 cm

¨ 7.500 € 950

41


100 ENİS AKTAŞ (1956-2017) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2006 tarihli. 144 x 120 cm 42

¨ 3.500 € 745


101 ADEM GENÇ (d.1944) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. 120 x 100 cm

¨ 6.000 € 1.275 43


102 İKİ ADET CAM AYDINLATMA İran yapımı. 20.yy. Yükseklik 53.5-56 cm

103 ÇİFT GAZ LAMBASI Avrupa yapımı, bej renkli seramik gövdesi çiçek motifleri ile dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 53 cm

44

¨ 2.000 € 425

¨ 800 € 170


104 BEŞ ADET OPALİN OBJE Avrupa yapımı, 20.yy. Yükseklik 16.5-26 cm

¨ 500 € 105

105 OPALİN OBJE GRUBU İngiliz yapımı, iki adet mavi opalin lokumluk ile bir adet kapaklı şekerlikten oluşan grup. 20.yy. başı. Yükseklik 13.5- 4 cm

¨ 700 € 150

45


106 KÜTAHYA SERAMİK OBJE GRUBU 1 adet duvar tabağı, 2 adet kase ve 1 adet minyon vazodan oluşan grup. Duvar tabağı ‘Güven Çini Kütahya’ damgalı. 20.yy. ortaları. Vazo yüksekliği 16 cm ¨ 400 € 85

107 PORSELEN ÇEREZLİK Fransız, Limoges, Jean Pouyat porselen yapımcı firma damgalı, üç bölümlü çerezliğin altın yaldız bordürle çevrili ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. İç kısmı altın yaldız bitkisel süslemeler ve madalyonlar içinde çok renkli gül buketleri ile dekorlu. 19.yy. sonu. 33 x 34.5 x 12 cm

46

¨ 1.800 € 385


108 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, yunus figürü. Dış yüzü stilize karanfillerle çok renkli dekorlu. Kutusunda. Uzunluk 26 cm

¨ 500 € 105

109 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, silindirik formlu, kıvrımlı minik kulplu, alçak daralan ağızlı şişe. Dış yüzü kalın verev bantlarla çiçek formları ve balıklarla çok renkli dekorlu. Yükseklik 27.5 cm

¨ 700 € 150

110 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, iki adet güvercin biblo. Uzunluk 21 cm Yükseklik 15 cm

¨ 800 € 170

47


111 DORE AYNA Avrupa yapımı, dikdörtgen formlu, sade işçilikli, 20.yy. başı. 63 x 78 cm

112 DORE AYNA Fransız yapımı, iri bitkisel kıvrımlarla dekorlu çerçevesi kupa içinde çiçek buketinden oluşan bir taçla sonlanıyor. 20.yy. ilk yarısı. 106 x 71 cm

48

¨ 1.800 € 385

¨ 1.000 € 215


113 DORE AYNA Fransız yapımı, 19- 20.yy. 78 x 68.5 cm

¨ 1.000 € 215

114 DORE AYNA Fransız yapımı, 19- 20.yy. 113 x 109 cm

¨ 1.000 € 215

49


115 SEYFİ TORAY (1900-1975) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 54 x 43.5 cm

116 MÜNİP ÖZBEN (1932-2005) Natürmort, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 70 x 50 cm

50

¨ 1.200 € 255

¨ 1.400 € 300


117 HALİL AKKURT (d.1949) Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm

¨ 800 € 170

118 ORHAN GÜREL (d.1952)

119 ORHAN GÜREL (d.1952)

Natürmort, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1995 tarihli.

Natürmort, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1995 tarihli.

28 x 30 cm

33.5 x 20.5 cm

¨ 600 € 130

¨ 600 € 130

51


120 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) ‘Çay toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 50 x 60 cm

121 GÜLER ARAS İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 50 cm

52

¨ 900 € 190

¨ 2.250 € 480


122 FARUK CİMOK (d.1956) ‘Büyükada’dan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 90 x 70 cm

¨ 6.750 € 1.435 53


123 ÇİFT KOLTUK

124 MİNYON RAF

Uzakdoğu yapımı ahşap koltukların yüzeyi sedef kakma işçilikli. 20.yy.

Uzakdoğu yapımı ahşap rafın yüzeyi yer yer sedef kakma ve oyma işçilikli. 20.yy.

Yükseklik 88.5 cm

58 x 20 x 73 cm

¨ 2.400 € 510

125 AHŞAP BÜST

126 AHŞAP KUMAŞ BASKI KALIBI

Afrika yapımı. 20.yy.

Yaprak formunda tasarlanmış kalıbın yüzeyi bitkisel motiflerle dekorlu. 19-20.yy.

Yükseklik 26 cm 54

¨ 1.200 € 255

¨ 600 € 130

23.5 x 15 x 6 cm

¨ 400 € 85


127 SEKRETER İngiliz yapımı. 20.yy. başı. 76 x 46 x 100 cm ¨ 2.400 € 510

128 SEHPA İngiliz yapımı. 20.yy. başı. Çap 75.5 cm Yükseklik 51 cm ¨ 600 € 130

55


129 ÜÇ ADET PORSELEN VAZO

130 ÇİFT PORSELEN BİBLO

Kaiser yapımcı damgalı, farklı form ve boyutlarda tasarlanmış bisque (sırsız) porselen vazoların yüzeyinde kabartma bitkisel süslemeler çalışılmış. 20.yy.

Alman porselen yapımcı damgalı, kuğu formunda tasarlanmış. 20.yy.

Yükseklik 14.5-22 cm

13.5 x 6 x 9.5 cm ¨ 300 € 65

131 PORSELEN ÇİÇEKLİK

132 ÜÇ ADET PORSELEN KAPAKLI HOKKA

Dresden (Alman) porselen yapımcı damgalı. 20.yy.

Fransız yapımı, 19.yy. Yükseklik 7-10 cm ¨ 200 € 45

11 x 10.5 cm ¨ 600 € 130 56

¨ 150 € 30

133 PORSELEN ÇİÇEK Capodimonte (İtalyan) porselen yapımcı damgalı. 20.yy. 21 x 11 cm

¨ 150 € 30


134 İKİ ADET BOHEM CAM BİBLO

135 AVRUPA PORSELEN OBJE GRUBU

‘Palyaço’ ve ‘Kemancı’ konulu iki adet tasarım cam biblo.

Fransa ve Macaristan yapımcı firma damgalı, farklı form ve boyutlarda iki adet kapaklı kutu ve birer adet minyon vazo ile tabaktan oluşan grup.

Yükseklik 19-21 cm

¨ 400 € 85

Vazo yüksekliği 12.5 cm

¨ 200 € 45

136 ÇİFT VAZO Fransız yapımı, kupa formlu vazoların porselen gövdesi üzerinde doğada mitolojik figürler çalışılmış. Kaide, ağız kenarı ve kulplar bronz geçme. 20.yy. başı. Yükseklik 27 cm

¨ 800 € 170

57


137 LEĞEN VE İBRİK VE SEHPASI Ditmar Urbach (Çekoslavakya) yapımcı firma damgalı seramik leğen ve ibriğin bej rengi yüzeyi çiçek dizileri ile panellere ayrılmış. Her panelde oval bir madalyon içerisinde vazoda pembe gül buketleri çalışılmış. 1920’ler. Toplam yükseklik 27 cm Leğen çapı 35.5 cm Sehpa ölçüleri 49 x 85 cm ¨ 1.500 € 320

138 PORSELEN ABAJUR Carlo yapımcı damgalı, kaide kısmında kiraz ağacı altında oturan romantik çift figürleri yer alıyor. Ağaç yapraklarında atıklar var. 20.yy. başı. Yükseklik 52 cm

58

¨ 800 € 170


139 ÜÇLÜ SAAT TAKIMI Fransız yapımı, bir adet saat ve kupa formlu çift vazodan oluşan takımın kaide, kulp ve ağız kenarları bronz geçme. Bordo porselen yüzeyler üzerinde yer alan madalyonlarda peyzaj ve doğada romantik çift konulu kompozisyonlar çalışılmış. 19.yy. Saat yüksekliği 43.5 cm ¨ 2.400 € 510

140 PORSELEN MEYVALIK

141 MEYVALIK

Avrupa yapımı, Art Nouveu. 20.yy. başı.

Avrupa yapımı. 20.yy. başı.

Yükseklik 17 cm Çap 25 cm

Yükseklik 13.5 cm Çap 26 cm

¨ 300 € 65

¨ 250 € 55

59


142 SERDAR OKAN (d.1958) Portre, tuval üzeri karışık teknik, arkası imzalı ve 2016 tarihli. 75 x 100 cm

¨ 1.100 € 235

143 SERDAR OKAN (d.1958) Portre, tuval üzeri karışık teknik, arkası imzalı ve 2016 tarihli. 60 x 60 cm

60

¨ 900 € 190


144 BUBİ (d.1956) ‘Kafes’, karışık teknik. 60 x 120 cm

¨ 15.500 € 3.300

145 BİHRAT MAVİTAN (d.1948) ‘Deniz Manzaralı Ada’, heykel, imzalı. 50 x 50 cm

¨ 3.000 € 640

61


146 BEDRİ BAYKAM (d.1957) ‘Atatürk ve İsmet İnönü’, fotopentür, imzalı, 1994 tarihli. 75 x 100 cm

62

¨ 7.000 € 1.490


147 KEMAL ÖNSOY (d.1954) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 68.5 x 97.5 cm

¨ 10.000 € 2.130

63


148 KÜTAHYA SERAMİK ÇİÇEKLİK Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, konik formlu kaşponun yüzeyi kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. Çap 25.5 cm Yükseklik 27.5 cm

¨ 1.800 € 385

149 KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazonun zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 40 cm

¨ 2.000 € 425

150 KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazonun verev bantlarla bölümlenmiş yüzeyi kobalt mavi renkli rumi kıvrımlar, mine ve karanfil dizileri ile dekorlu. 20.yy. Yükseklik 40 cm

64

¨ 2.000 € 425


151 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazoların zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. Yükseklik 39 cm

¨ 2.000 € 425

152 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazoların zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. Ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. Yükseklik 29 cm

¨ 1.400 € 300

65


153 DOLAP İngiliz yapımı, maun dolap, 20.yy. 166.5 x 53 x 92 cm ¨ 3.000 € 640

154 SEHPA Orta Avrupa yapımı, 19.yy. 60 x 40 x 73 cm

66

¨ 1.000 € 215


155 DOLAP Orta Avrupa yapımı, kök maun.19yy. 92 x 38.5 x 126 cm ¨ 1.800 € 385

156 SEHPA İngiliz yapımı, maun 3’lü zigon sehpa, 20.yy. başı. 50.5 x 38 x 55 cm ¨ 1.800

€ 385

67


157 İKİ ADET DUVAR APLİĞİ Fransız yapımı, metal apliklerin yüzeyinde kabartma doğada romantik çift konulu kompozisyonlar yer alıyor. 20.yy. 52.5 x 35 cm

¨ 500 € 105

158 ÇİFT METAL KUPA İtalyan yapımı, kurşun-kalay alaşımı seviyesini gösteren Peltrato 90 % damgalı. 20.yy. Yükseklik 40 cm

68

¨ 150 € 30


159 SAAT ŞAMDAN TAKIMI Fransız yapımı, kadranı Carrot Fils. Surgeres damgalı saatin siyah dikdörtgen kaidesi üzerinde kitap okuyan kadın figürü yer alıyor. Kupa formunda tasarlanmış şamdanları kıvrımlı dört mumlukla sonlanıyor. 19.yy. Şamdan yükseklik 61 cm

¨ 3.000 € 640

69


160 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Balıkçılar’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1983 tarihli. 34.5 x 43.5 cm

70

¨ 5.500 € 1.170


161 NURİ İYEM (1915-2005) ‘Aşıklar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 26 x 32 cm

¨ 14.000 € 2.980

71


162 ENİS AKTAŞ (1956-2017) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2006 tarihli. 144 x 120 cm

72

¨ 3.500 € 745


163 EKREM YALÇINDAĞ (d.1964) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, arkası ‘1389 Mal Rot’ (1389 Kere Kırmızı) ibareli, imzalı ve 2016 tarihli. 150 x 150 cm

¨ 22.500 € 4.945

73


164 LEYLA GAMSIZ (1921-2010) İkili portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1974 tarihli. 46 x 55 cm

74

¨ 10.000 € 2.130


165 FİKRET MUALLA (1903-1967) Kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1946 tarihli. Arkası da imzalı ve “Fikret Mualla Saygı 7 Impasse de Rouet Paris (14’)” adres etiketli. 47 x 59 cm

¨ 36.000 € 7.660

75


166 UZAKDOĞU OBJE GRUBU Porselen ve mineli 19 parçalık grup. 20.yy. Vazo yüksekliği 22 cm

167 İKİ ADET PORSELEN TABAK

168 PORSELEN TABAK

Wedgwood firma damgalı, ‘Fluted Jasper’ modeli, oval ve yuvarlak formlu iki adet tabak. 20.yy.

Wedgwood firma damgalı, ‘Fluted Jasper’ modeli. Oval formlu tabağın her iki kenarında ve ortasında kabartma beyaz kır çiçekleri çalışılmış. Orijinal kutusunda. 20.yy.

Oval tabak 9.5 x 24.5 cm ¨ 325 € 70

169 MAVİ-BEYAZ PORSELEN OBJE GRUBU Çin yapımı, kase, tabak, matara, kapaklı minyon kutu gibi objelerden oluşan 8 parçalık grup. 20.yy. Matara yüksekliği 15.5 cm ¨ 500 € 105 76

¨ 500 € 105

9 x 24 cm

¨ 300 € 65


170 AVRUPA PORSELEN OBJE GRUBU Farklı form ve boyutlarda kapaklı kutu, kase ve minyon tabaklardan oluşan 23 parçalık grup. 20.yy. Yükseklikler 2-8.5 cm

¨ 500 € 105

171 PORSELEN BİBLO GRUBU Royal Kophenagen yapımcı firma damgalı, 3 adet kuş figürü. 20.yy. Yükseklikler 13-10 cm ¨ 400 € 85

172 MASA AKSESUARLARI Capodimonte (İtalyan) yapımcı firma damgalı, çiçek buketleri formunda tasarlanmış 9 adet masa aksesuarı. Yükseklik 3-7 cm

¨ 250 € 55 77


173 ÇİFT KRİSTAL ŞAMDAN

174 İKİ ADET BOHEM CAM VAZO

Yükseklik 25 cm

Vazo yüzeyleri haşhaş çiçeği formunda grave işçilikli.

¨ 300 € 65

Yükseklik 30.5 cm

175 KRİSTAL MEYVALIK Şeffaf renkli Bohem kristal meyvalığın yüzeyi bitkisel ve geometrik motifli kesmelerle dekorlu. 20.yy başı. Çap 30 cm Yükseklik 18 cm ¨ 600 € 130

78

¨ 500 € 105


176 DÖRT ADET BOHEM CAM ŞAMPANYA KADEHİ Yükseklik 21.5 cm

¨ 300 € 65

177 İKİ ADET BOHEM KRİSTAL BİBLO Kobalt mavi ve bordo renkli Bohemya kristalinden yapılmış iki adet kuğu figürü. 20.yy. Yükseklik 16 cm

¨ 600 € 130

178 CAM OBJE GRUBU İngiliz, farklı form ve boyutlarda 7 adet somon renkli cam kaseden oluşan grup. 20.yy. başı. Yükseklikler 3-14 cm

¨ 400 € 85 79


179 ENİS AKTAŞ (1956-2017) Soyut figüratif, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2015 tarihli. 60 x 70 cm ¨ 1.200 € 255

180 HABİB AYDOĞDU (d.1952) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 49 x 32 cm

80

¨ 4.000 € 850


181 MEHMET UYGUN (d.1964) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 60 cm

¨ 7.000 € 1.490

81


182 SEMAVER

183 DEMLİK

Pirinç semaverin yüzeyi şemseler içinde bitkisel motiflerle dekorlu. 20.yy. ilk yarısı.

Bakır demliğin yüzeyi şemse, palmet ve muhtelif bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ilk yarısı.

Yükseklik 36 cm

Yükseklik 34 cm

¨ 1.000 € 215

¨ 750 € 160

185 İKİ ADET OBJE

186 BRONZ BİBLO

Uzakdoğu yapımı, bronz ve bakalit Buda figürleri, 20.yy. ilk yarısı.

Çin yapımı, soapstone küllük ve biblodan oluşan grup. 20.yy.

Uzakdoğu yapımı, bakır ‘Bodhisatttva’ figürü, 20.yy.

20.5 x 11.5 x 30 cm 16 x 9 x 21.5 cm

8 x 10.5 cm 8.5 x 11.5 cm

Yükseklik 12.5 cm

82

184 İKİ ADET UZAKDOĞU HEYKEL

¨ 600 € 130

¨ 400 € 85

¨ 300 € 65


187 DAKTİLO Underwood (New York, ABD) marka, 1940’lar. 38 x 32 x 22 cm

¨ 1.200 € 255

188 KUMBARA Pirinç kumbaranın ön yüzündeki madalyonda ay-yıldızlı uçak logosu, THK (Türk Hava Kurumu) yazısı ve kurumun kuruluş tarihi olan 16 Şubat 1925 ibaresi yer alıyor. 21 x 10.5 x 15 cm

¨ 750 € 160

189 KUMBARA Pirinç kumbaranın ön yüzündeki madalyonda ay-yıldızlı uçak logosu, T.Ta.C. (Türk Tayyare Cemiyeti)* yazısı ve kurumun kuruluş tarihi olan 16 Şubat 1925 ibaresi yer alıyor. 21 x 10.5 x 15 cm

¨ 750 € 160

16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’nin adı, 1935 yılında Türk Hava Kurumu olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra üretilen kumbaralarda ‘Türk Hava Kurumu’ ibaresi 83 kullanılmıştır.


190 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı, koyu pembe renkli atlas kumaş üzerine altın klaptan ve pullarla farklı bitkisel motifler işlenmiş. 19.yy. 92.5 x 99 cm

¨ 2.200 € 470

191 İKİ ADET İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı, el dokuma keten kumaşın örtülerin kenarları farklı renkte iplik ve pul kullanılarak hesap işi tekniği ile bitkisel motiflerle dekorlu. 19.yy. Nadir örnek. Ölçüler 36 x 148 cm 84

86 x 89 cm

¨ 1.200 € 255


192 İSTİKLAL MADALYASI VE BERATI

193 PORSELEN HEYKEL

29 Kasım 1920 günü mecliste kabul edilen ve 4 Nisan 1921 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 66 sayılı kanun ile Kurtuluş Savaşı sırasında yararlılık gösterenlere verilen İstiklal Madalyası ve beratı. Cephede aktif savaşanlara verilen kırmızı kurdeleli pirinç madalyanın ön yüzünde meclisin açıldığı tarih olan Rumi 23 Nisan 1336 (M.1920) tarihi yer alıyor.

Çin porselen yapımcı damgalı, Buda figürü. 20.yy. Yükseklik 58.5 cm

¨ 1.200 € 255

Madalya 4 x 3.5 cm Berat 37 x 22.5 cm ¨ 900 € 190 85


86


194 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Harran’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 73 x 90 cm

¨ 45.000 € 9.575 87


195 MUSTAFA ESİRKUŞ (1921-1989) ‘Köylü kadınlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 71 x 100 cm 88

¨ 45.000 € 9.575


Mustafa Esirkuş 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun olan Mustafa Esirkuş, öğrencilik döneminde, Nedim Günsür, Adnan Varınca, Leyla Gamsız, Fahrünnisa Sönmez, Mehmet Pesen, İva Stangali, Alis Aş, Meryem Palaban, Maryam ve Fikret Elpe gibi atölye arkadaşlarıyla 1947 yılında Onlar Grubu’nu kurdu. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yaklaşık 18 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra, 1969 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne restorasyon uzmanı olarak atanan sanatçı, bu görevini 1977 yılında emekli olana kadar sürdürdü. Sanatçı, hocası Bedri Rahmi’nin etkisiyle geleneksel ve yöresel Türk sanatlarından esinlendiği ögeleri kullanmayı tercih etmiş, halkoyunları ve geleneksel Anadolu yaşamından sahneleri yansıtan kompozisyonlar gerçekleştirmiştir. 1970’li yıllardan itibaren özellikle balıkçılar üzerine yoğunlaşarak balıkçılar ve onların yaşamlarını bezemeci bir anlayışla ele aldığı figüratif çalışmalar yapmıştır. Sanatçı gri ve mavi tonların egemen olduğu kompozisyonlarında spatula yardımıyla oluşturduğu kalın boya katları ile dokulu bir yüzey elde ederken çizgiselliğin yanında dengeli renk lekelerine de yer verir. Mustafa Esirkuş’un resimlerini “.....İnsanları ve çevresini folklorik bir yöreselliğe, soğuk bir natüralizmin gerçekçiliğine düşmeden ve yalın üslûpla, renklerle, lekelerle veren Mustafa Esirkuş, içli, duygulu, yanık ezgili resimleriyle bir türkü çığırır bize sanki. Gösterişten uzak, arı ve özgün çabasıyla, kendi bildiği, beğendiği türde, özgür kişiliğiyle yoğurmuştur resimlerini.” sözleriyle değerlendiren heykeltıraş ve mimar Güner Somtürk, sanatçının eserlerini bir sis perdesi arkasından görülen gizemli bir anlama bürünmüş, yalnız yanık ezgisi duyulan resimli türküler olarak nitelemektedir. Resim dışında heykel sanatına da ilgi duyan Mustafa Esirkuş, Anadolu’da görev yaptığı dönemde çamur, alçı ve ahşap heykeller gerçekleştirmiştir. 1969 yılında Devlet Resim Heykel Sergisi’nde ikincilik, İstanbul Operası Teşvik Ödülleri Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen sanatçı, 1973 yılındaki Cumhuriyet’in 50. Yılı Sergisi’nde de Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü’nü almıştır. 89


196 HAKKI ANLI (1906-1991) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1946 tarihli. 20 x 25.5 cm

90

¨ 2.200 € 470


197 HAKKI ANLI (1906-1991) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 23.5 x 29 cm

¨ 2.400 € 510

91


198 VİTRİN İngiliz yapımı, kök maun, 20.yy. başı. 97 x 42.5 x 189 cm ¨ 2.400 € 510

199 KOMOD İngiliz yapımı , maun, 20.yy. 36 x 32 x 68.5 cm ¨ 600 € 130

92


200 KİTAPLIK Avrupa yapımı, maun, 20.yy. 36 x 17 x 127.5 cm ¨ 600 € 130

201 KATLANIR MASA Avrupa yapımı, maun, 20.yy. 88 x 68.5 x 66.5 cm ¨ 1.400 € 300

93


202 YEMEK MASASI VE SANDALYELERİ İngiliz, Victoria dönemi, ceviz, açılabilir mekanizmalı yemek masası ve dört sandalyesi. İlaveten tekli koltuk. 20.yy. başı. Masa çapı 128 cm (açık halde)

¨ 2.300 € 490

203 DORE VİTRİN Fransız yapımı, 20.yy. başı. 134 x 38 x 111 cm ¨ 1.200 € 255

94


204

RULO RESİM

Çin yapımı, sanatçı imzalı. Kumaş üzerine peyzaj. 20.yy başı. 181.5 x 45 cm

¨ 1.800 € 385

205 ÇİFT PANO Çin yapımı, siyah porselen zemin üzerine mine tekniği ile doğa görünümleri çalışılmış, imzalı, 20.yy. 28.5 x 21.5 cm

¨ 800 € 170

95


206 SAİME BELİR (1908-1985) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 22 cm

207 HABİB GEREZ (d.1926) Soyut kompozisyon, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 60 cm 96

¨ 750 € 160

¨ 900 € 190


208 BİRİM BOZOK (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1969 tarihli. 43 x 50 cm

¨ 900 € 190

209 BİRİM BOZOK (d.1944) Soyut peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 60 x 50 cm

¨ 1.400 € 300

97


210 GÜLER ARAS Kış peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm

211 HALİL AKKURT (d.1949) Kedili natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm ¨ 800 € 170

98

¨ 1.300 € 275


212 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) Kış peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2017 tarihli. 50 x 60 cm

¨ 2.250 € 480

213 BÜLENT KILIÇ (d.1974) ‘Büyükada’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 100 cm ¨ 2.500 € 530

99


214 DOLAP İngiliz yapımı, 20.yy. 162 x 52 x 91 cm ¨ 3.000

215 ORTA MASASI İstanbul işi, oval formlu, siyah mermer tablalı, 20.yy. başı. 111 x 70 x 85 cm

100

¨ 2.000 € 425

€ 640


216 VİTRİN Boulle stili, 20.yy. 121 x 42.5 x 171 cm ¨ 1.000 € 215

217 ÇİFT AHŞAP SÜTUN Kare formlu sütunların yüzeyi mitolojik figürlü bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Beyaz mermer tablalı. 20.yy. Yükseklik 95.5 cm

¨ 800 € 170

101


218 SEHPA Oval formlu, sedef işçilikli, 20.yy. başı. 54.5 x 38.5 x 63 cm

¨ 1.000 € 215

219 DORE AYNA Fransız yapımı, dikdörtgen formlu ayna merkezinde kesme çiçek motifli bir ayna bulunan taçla sonlanıyor. 20.yy. başı. 72.5 x 144 cm

102

¨ 3.500 € 745


220 ÇİFT AYNA İtalyan, Neo Barok stil. 20.yy. ortaları. 85 x 76.5 cm

¨ 3.000 € 640

221 ÇİFT AYNALI DUVAR KONSOLU Orta Avrupa yapımı, 20.yy. başı. 52 x 28 cm ¨ 1.600 € 340

103


222 SAAT Avrupa yapımı, ahşap, gövdesi mimari formda tasarlanmış. 20.yy. başı. 16 x 10.5 x 28 cm

¨ 200 € 45

223 SAAT Avrupa yapımı, ahşap, dikdörtgen gövdesi mimari formda tasarlanmış. 20.yy. 31 x 18 x 50 cm

¨ 400 € 85

224 İKİ ADET YELPAZE Fransız yapımı. Bir tanesi çerçeve içerisinde. 19.yy. 46.5 x 25 cm ve 31 x 17 cm 104

¨ 1.200 € 255


225 KOLTUK TAKIMI Fransız yapımı, minyon kanepe ve iki adet koltuktan oluşan takımın arkalıkları hazeran işçilikli. 20.yy. başları. Kanepe 109 x 46 x 100 cm Koltuklar 51 x 41 x 100 cm

¨ 4.500 € 955

105


226 NEVİN ÇOKAY (1930-2012) ‘Köylü kadın’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 36 x 24 cm

¨ 2.000 € 425

227 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Don Kişot’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2008 tarihli. 50 x 70 cm

106

¨ 2.000 € 425


228 MUSTAFA AYAZ (d.1938) ‘Kadın’, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 70 x 50 cm

¨ 4.500 € 955 107


229 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 24/50, imzalı, 1993 tarihli. 25 x 30 cm

¨ 400 € 85

230 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) ‘At’, özgün baskı, imzalı, 36/40, 2012 tarihli. 52.5 x 25.5 cm (kağıt ölçüsü)

¨ 500 € 105

231 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘Kuşlar’, özgün baskı, E/A, no 3/5, imzalı. 49 x 34 cm

108

¨ 1.000 € 215


232 ÜÇ ADET OSMANLICA DERGİ Büyük Gazete’nin 30 Ağustos 1928 tarihli sayısı ve Haftalık Mecmua’nın 1925 yılına ait 20 ve 11 numaralı sayıları. 30.5 x 22.5 cm ve 45.5 x 30.5 cm

¨ 600 € 130

233 ALİ ATMACA (d.1947) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 18.5 x 25 cm

¨ 500 € 105 109


234 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Altın Çini’ yapımcı firma damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın yüzeyi turkuaz ve mavi tonlarda rumi kıvrımlar ve stilize palmetler ile dekorlu. 20.yy. ortaları. Çap 51.5 cm

235 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Çelebi Çini’ yapımcı damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın merkezindeki madalyonda stilize eski Türkçe yazı yer alıyor. Yazıyı çevreleyen oval dilimler içerisinde karanfil motifleri çalışılmış. 20.yy. ortaları. Çap 51.5 cm

110

¨ 1.600 € 340

¨ 1.800 € 385


236 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Çelebi Çini’ yapımcı damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın yüzeyi turkuaz, kobalt mavi, kırmızı ve yeşil renklerde hatayi, rozet çiçekleri ve rumi motifleri ile dekorlu. 20.yy. ortaları. Çap 61 cm

¨ 1.800 € 285

237 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Çelebi Çini’ yapımcı damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın kobalt mavi zemini turkuaz, kırmızı, yeşil ve sarı renklerde lale, sümbül ve mine çiçekleri ile dekorlu. 20.yy. ortaları. Çap 41.5 cm

¨ 1.000 € 215

111


238 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Çelebi Çini’ yapımcı damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın yüzeyi turkuaz ve mavi tonlarda rumi kıvrımlar ve bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Çap 42 cm

239 KÜTAHYA SERAMİK TABAK ‘Edip Çini’ yapımcı damgalı. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tabağın yüzeyi kobalt mavi, yeşil, kırmızı ve turkuaz renklerde bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Çap 42 cm

112

¨ 1.000 € 215

¨ 800 € 170


240 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazoların zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Yükseklik 38.5 cm

¨ 2.000 € 425

241 KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazonun zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Yükseklik 40 cm

¨ 2.400 € 510

113


114


242 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Hasat’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. Sanatçının bilinen en büyük boyutlu eseridir. 110 x 180 cm

¨ 35.000 € 7.445

115


243 ORHAN PEKER (1927-1978) ‘Atölye’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 16 Mayıs 1971 tarihli. 20 x 32.5 cm

116

¨ 6.000 € 1.275


244 SABRİ BERKEL (1907-1993) Camili kompozisyon, kağıt üzeri guvaj, imzalı. 20 x 31 cm

¨ 7.000 € 1.490

117


245 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 28/2/1960 tarihli. 35 x 50 cm

¨ 3.500 € 745

246 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Göç’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. 60 x 50 cm

118

¨ 27.000 € 5.745


119


247 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO

248 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO

Yükseklik 7 cm

Yükseklik 8 cm

¨ 100 € 20

249 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Yükseklik 6 cm-8 cm

¨ 100 € 20

250 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Farklı boyutlarda 8 adet minyon formlu vazodan oluşan grup. Yükseklik 6.5 cm-8 cm 120

¨ 100 € 20

¨ 100 € 20


251 CLOISONNÉ İKİ ÇİFT MİNELİ KAPAKLI KUTU Yükseklik 3 cm-7 cm

¨ 100 € 20

252 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Yükseklik 1.5 cm-16 cm

¨ 150 € 30

253 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Yükseklik 6.5 cm-8 cm

¨ 100 € 20

121


254 VAZO Rosenthal yapımcı firma damgalı, Michael Böhm (d.1944) sanatçı imzalı, tasarım vazo. Yükseklik 24 cm

¨ 400 € 85

255 İKİ ADET UZAKDOĞU PORSELEN KAPAKLI VAZO Çin yapımı, 20.yy. Yükseklikler 57 cm ¨ 900 € 190 122

122


256 UZAKDOĞU PORSELEN VAZO Yükseklik 48 cm

¨ 600 € 130

257 UZAKDOĞU PORSELEN VAZO Yükseklik 48.5 cm

¨ 600 € 130

256

257

258 UZAKDOĞU PORSELEN VAZO Yükseklik 50 cm

¨ 600 € 130

259 UZAKDOĞU PORSELEN VAZO Yükseklik 46 cm

258

¨ 600 € 130

259

123


260 İSMAİL ALTINOK (1920-2002) Natürmort, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 44.5 x 37 cm

261 AHMET AKYAY ‘Kurbağalıdere’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 40 x 50 cm

124

¨ 800 € 170

¨ 2.500 € 530


262 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Peyzaj, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1961 tarihli. 34.5 x 42 cm

¨ 4.000 € 850

125


263 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Öpüşenler’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2008 tarihli. 50 x 70 cm ¨ 2.500 € 530

264 SENİYE FENMEN (1918-1997) Soyut figüratif, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı. 48 x 68 cm ¨ 800 € 170

126


265 İSMAİL ALTINOK (1920-2002) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 39 x 48 cm

¨ 2.500 € 530

266 ÜSKÜDARLI CEVAT (1870-1939) Deniz peyzajı, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 20 x 15 cm

¨ 1.500 € 320

127


267 HATİCE KUMBARACI GÜRSÖZ (d.1945) ‘Göç’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 110 x 110 cm

128

¨ 5.000 € 1.065


268 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) Natürmort, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1997 tarihli. 87 x 54 cm

¨ 8.000 € 1.700

129


269 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK VAZO Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazoların zemini kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Yükseklik 38 cm

270 İKİ ADET KÜTAHYA SERAMİK KANDİL Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, üç kulplu kandillerin konik formlu gövdesi kobalt mavi bitkisel süslemelerle dekorlu. 20.yy. ortaları. Yükseklik 30 cm

130

¨ 2.800 € 595

¨ 1.800 € 385


271 KÜTAHYA SERAMİK YER VAZOSU Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı, klasik formlu vazonun zemini kobalt mavi karanfil, sümbül, hatayi ve mine çiçekleriyle dekorlu. 20.yy. ortaları. Yükseklik 65.5 cm

¨ 3.800 € 810

131


272 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ KAPAKLI KUTU 6 x 8.5 x 4 cm

¨ 100 € 20

273 İKİ ADET CLOISONNÉ MİNELİ VAZO Yükseklik 37 cm

¨ 120 € 25

274 CLOISONNÉ MİNELİ OBJE GRUBU Farklı boyutlarda 3 çift yumurta formlu obje ile 2 adet yuvarlak kapaklı kutudan oluşan grup. Yükseklikler 4.5 cm -7 cm 132

¨ 100 €20


275 KOLYE VE KÜPE SETİ Çin yapımı, damla kehribar bir çift küpe ile kolyeden oluşan takım. Kolyede kehribar boncukların arasında gümüş geçme parçalar ile şeytan işi (devil’s work) nefrit taşı halkalar yer alıyor. Kolye ucu, yüzeyi Uzakdoğu’ya özgü sembollerle bezeli nefrit taşı madalyondan oluşuyor. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Kolye uzunluğu 26.5 cm Küpeler 2 cm

¨ 800 € 170

276 ÇİN TAKI KOLEKSİYONU Çin, Qing Hanedanlığı son dönemi, gümüş üzeri altın kaplama, 3 adet şapka aplikesi ile 8 adet broştan oluşan takı grubu. Broşlarda balık, kulübe, fincan, jinrikisha (2 tekerlekli çek çek araba), pagoda (Budist tapınağı) ve fener gibi uğur getirdiğine, kötülüklerden koruduğuna inanılan tılsımlar mevcut. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Ölçüler 3 cm-6 cm Toplam ağırlık 69 g ¨ 600 € 130

277 AVRUPA TAKI KOLEKSİYONU Avrupa yapımı, bir çift küpe ve bilezik seti, 11 adet broş, 2 adet pendanttan oluşan takı grubu. 19.yy. sonu-20.yy. başı. ¨ 500 € 105

133


278 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2012 tarihli. 45 x 24 cm

279 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2016 tarihli. 24.5 x 21 cm

134

¨ 1.500 € 320

¨ 2.500 € 530


280 ŞADAN BEZEYİŞ (1926-2017) Vazoda çiçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1984 tarihli. 34 x 24 cm

¨ 3.500 € 745

281 ADNAN TURANİ (1925-2016) İki adet kağıt üzeri desen, imzalı, 1993 ve 1995 tarihli. Her biri 24 x 16 cm

¨ 500 € 105

135


282 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, E/A, imzalı, 1996 tarihli. 67 x 70 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.600 € 340

283 AHMET AKYAY ‘Kayıkhane’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli. 40 x 40 cm

136

¨ 200 € 45


284 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Anne ve Çocuklar’, kağıt üzeri pastel, imzalı. 32 x 23 cm

¨ 2.000 € 425

285 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Nine’, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1984 tarihli. 32 x 23 cm

¨ 2.500 € 530

137


286 İKİ ADET GRAVÜR ‘Danseurs’ (Dansçılar) ve ‘New Bridge Scarborough’ (Yeni Scarborough Köprüsü) konulu iki adet gravür. Yeni Scarborough Köprüsü William Westall’in (1781-1850) orijinal çizimidir ve Edward Françis tarafından basılmıştır. Great Britain Illustrated (Resimli Büyük Britanya) adlı eser için hazırlanmıştır. 26 x 16 cm ve 11.5 x 16.3 cm

287 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) Kış peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2001 tarihli. 55 x 35.5 cm

138

¨ 1.000 € 215

¨ 200 € 45


288 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 11/50, imzalı, 1996 tarihli. 60.5 x 66.5 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.600 € 340

289 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 6/30, imzalı, 1984 tarihli. 49.5 x 61 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.600 € 340

139


KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ YANSITAN HALI YASTIK KOLEKSİYONU İLE TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİNE KATKI ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ YARARINA SATIŞA SUNULAN HALI YASTIK KOLEKSİYONU…

Kültürümüzün önemli simgelerinden biri olan halı, gündelik yaşantımızın da yüzyıllardan beri vazgeçilmez parçalarındandır. Yapılan araştırmalar da, halının Orta Asya’da Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıktığını gösterir. Altaylarda Pazırık kurganlarından birinde bulunan ve bugün Hermitage Müzesi’nde sergilenen M.Ö.5.-3.yüzyıllara tarihlenen halı, günümüzde bilinen en eski halı örneğidir. Türklerin tarihsel gelişimine paralel bir ilerleme gösteren halı, Büyük Selçuklu Devleti ile önce İslam alemine, sonra da bütün dünyaya yayılır. Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra; Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler ve Osmanlı Devleti dönemlerinde dokunan halılar ise günümüzde halı sanatının en değerli örneklerini oluşturur. Halı yastıklar da halı sanatının küçük boyutlu yansımalarıdır. Boyutları itibariyle taşınması, saklanması, bakımı ve koleksiyon malzemesi olarak biriktirilmesi halıya nazaran daha kolay olan halı yastıklar, emekli Danıştay üyesi Necati Aras’ın hayatına 1980’li yılların ortasında tesadüfen girer. Kendisi, halı yastıkları koleksiyon malzemesi olarak seçmesinde boyutları kadar, yaklaşık yarım metrekarelik bir halı yastıkta, büyük boy bir halıda yer alan tüm özellikleri ve desenleri bulabilmesinin de büyük payı olduğunu ifade eder. Otuz yıla yakın süre içinde, farklı yörelere ait yüzlerce halı yastık biriktirir. Yıllara yayılan bir emeğin ve birikimin ürünü olan bu kapsamlı koleksiyonunu, Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir mum da kendisi yakmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlar. Yüzyıllardır hasret, sevgi, hüzün ve mutluluk gibi duyguların yanı sıra, dokunduğu yörenin de özelliklerini ilmek ilmek yansıtan önemli bir kültürel miras olan bu halı yastıklar, bu kez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla çocukların eğitimine, geleceğine katkıda bulunmak amacıyla müzayedemizde gün yüzüne çıkıyor…

140


290 HALI YASTIK Konya/Beyşehir, 4 adet ¨ 800

€ 170

141


291 HALI YASTIK Konya/Beyşehir, 5 adet ¨ 800 € 170

142


292 HALI YASTIK Konya/Cihanbeyli, 4 adet ¨ 700 € 150

143


293 HALI YASTIK Konya/Cihanbeyli, 5 adet ¨ 700 € 150

144


294 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 800 € 170

145


295 HALI YASTIK Zora/Sivas, 3 adet ¨ 600 € 130

146


296 HALI YASTIK Muhtelif, 3 adet ¨ 400 € 85

147


297 HALI YASTIK Malatya, 3 adet ¨ 500 € 105

148


298 HALI YASTIK Malatya, 4 adet ¨ 700 € 150

149


299 HALI YASTIK Malatya, 4 adet ¨ 600 € 130

150


300 HALI YASTIK Malatya, 4 adet ¨ 400 € 85

151


301 HALI YASTIK Muhtelif, 5 adet ¨ 1.200 € 255

152


302 HALI YASTIK Muhtelif, 5 adet ¨ 700 € 150

153


303 HALI YASTIK Muhtelif, 5 adet ¨ 1.000 € 215

154


304 HALI YASTIK Muhtelif, 6 adet ¨ 1.200 € 255 155


305 HALI YASTIK Doğu Anadolu Bölgesi, 4 adet ¨ 1.000 € 215 156


306 HALI YASTIK Doğu Anadolu Bölgesi, 4 adet ¨ 800 € 170

157


307 HALI YASTIK Doğu Anadolu Bölgesi, 4 adet ¨ 750 € 160

158


308 HALI YASTIK Doğu Anadolu Bölgesi, 4 adet ¨ 750 € 160 159


309 HALI YASTIK Doğu Anadolu Bölgesi, 4 adet ¨ 600 € 130 160


310 HALI YASTIK Kırşehir, 4 adet ¨ 800 € 170

161


311 HALI YASTIK Kırşehir, 4 adet ¨ 1.000 € 215

162


312 HALI YASTIK Kırşehir, 4 adet ¨ 800 € 170

163


313 HALI YASTIK Kırşehir, 4 adet ¨ 650 € 140

164


314 HALI YASTIK Kırşehir, 4 adet ¨ 700 € 150

165


315 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 1.000 € 215

166


316 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 1.000 € 215

167


317 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 1.000 € 215

168


318 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 1.200 € 255

169


319 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 900 € 190

170


320 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 900 € 190

171


321 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 900 € 190

172


322 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 900 € 190

173


323 HALI YASTIK Niğde, 4 adet ¨ 800 € 170

174


324 HALI YASTIK Niğde, 5 adet ¨ 700 € 150

175


325 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 900 € 190

176


326 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 1.200 € 255

177


327 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 750 € 160

178


328 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 900 € 190

179


329 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 800 € 170

180


330 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 900 € 190

181


331 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 800 € 170

182


332 HALI YASTIK Sivas, 5 adet ¨ 700 € 150

183


333 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 800 € 170

184


334 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 700 € 150

185


335 HALI YASTIK Sivas, 4 adet ¨ 600 € 130

186


336 HALI YASTIK Sivas, 5 adet ¨ 700 € 150

187


337 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 900 € 190

188


338 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 800 € 170

189


339 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 750 € 160

190


340 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 800 € 170

191


341 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 1.000 € 215

192


342 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 1.000 € 215

193


343 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 1.000 € 215

194


344 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 800 € 170

195


345 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 900 € 190

196


346 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 1.000 € 215

197


347 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 1.000 € 215

198


348 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 900 € 190

199


349 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 800 € 170

200


350 HALI YASTIK Konya, 4 adet ¨ 800 € 170

201


202


DİZİN

Lot No

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri AKAY, M. AKBAŞ, Onay AKTAŞ, Enis AKKURT, Halil AKYAY, Ahmet ALTINOK, İsmail ANLI, Hakkı ARAS, Güler ATMACA, Ali AYAZ, Mustafa AYDOĞDU, Habib

160 45 99 100,162,179 117,211 261,283 260,265 196,197 121,210 233 278,279,228 180

BAYKAM, Bedri BELİR, Saime BERKEL, Sabri BETİL, Tuncay BEZEYİŞ, Şadan BİGALI, Şeref BOYAR, Pertev BOZOK, Birim BUBİ

146 206 244 23,24,73,74 280 242,262 47 208,209 144

CİMOK, Faruk ÇOKAY, Nevin

122 226

DİNO, Abidin DEMİR, ALİ

4,15,66,115,228,229,233 284,285

ELHAN, Salih ERBİL, Devrim ERGÜVEN, Nurettin ESİRKUŞ, Mustafa

48,49 50,231 46 195

FENMEN, Seniye

98,264

GAMSIZ, Leyla GENÇ, Adem GEREZ, Habip GÜMÜŞ, Bayram GÜREL, Orhan GÜRPINAR, Nurettin GÜRSOZ, Hatice Kumbaracı İZER, Zeki Faik İÇMELİ, Mürşide İYEM, Nuri

Lot No KALAY, Necdet KILIÇ, Bülent KUZAY, Memduh

29,30 213 97

MAVİTAN, Bihrat MEMEDOĞLU, Avni MİSMAN, Hayati MUALLA, Fikret

145 50,51 51,229,288,289 75,165

OKAN, Serdar OLÇAR, Sıtkı OTYAM, Fikret

142,143 249,250,251 194,246

ÖNSOY, Kemal ÖZBEN, Münip ÖZER, Söbütay ÖZIŞIK, Işıl

147 116 25 69,72,287

PEKER, Orhan PESEN, Mehmet SARTAŞ,Hüseyin SÜMER, Fahri TEKCAN, Süleyman Saim TORAY, Seyfi TURANİ, Adnan

243 27 120,212 26 230 115 227,263,281

UYGUN, Mehmet

181

ÜSKÜDARLI, Cevat

266

YALÇINDAĞ, Ekrem

163

164 101 207 96 70,71,118,119 295,296 267 245 268 161

203


-ADAR, Sibel, Yrd.Doç.Dr, “Ressam Söbütay Özer ve Eserlerinin Üslup Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 35, Aralık 2016, sf.354-365. -ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992.

204


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

205


14 Ocak 2018 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

206


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

207


209


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

14 Ocak 2018  
14 Ocak 2018  

FIRSAT MÜZAYEDESİ

Advertisement