__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 13 Kasım 2016 Müzayede ve Sergi Salonu

1


Balkan Naci Ä°slimyeli Detay


ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 13 Kasım Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salon’unda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 31 Ekim - 13 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki galerimizde müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

3


David Çıracıyan detay


Diyarbakırlı Tahsin detay

5


Mıgırdıç Givanian detay

6


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler 31 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

13 Kasım 2016 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 7


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

8

1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 3.40 TL/€ olarak alınmıştır.


1 HAT LEVHA ‘Bismillahirrahmanirrahim’. Ketebe: Adem Sakal (d.1956), tezhip: Beyza Tuna (d.1983). 40 x 50 cm

¨ 2.600 € 765

9


2 MUSTAFA ASLIER (1926-2015) Özgünbaskı, 1/15, imzalı, 1990 tarihli. 42x 32 cm (kağıt ölçüsü)

3 ERGİN İNAN (d.1943) Özgün baskı, 93/100, imzalı, 1997 tarihli. 38 x 27 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 440

10

¨ 400 € 120


Turhan Selçuk (1922-2010) Özellikle ‘Abdülcanbaz’ adlı çizgi romanın yaratıcısı olarak ünlenen Selçuk, çağdaş Türk karikatürünün önemli ustalarındandır. Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile birlikte Karikatürcüler Derneği’nin kurucularındandır. İlk karikatürleri 1941'de Adana'da yayınlanan Türk Sözü gazetesi ile İstanbul’da yayınlanan Kırmızı ve Beyaz ile Şut adlı spor gazetelerinde yayınlandı. 1943 yılında Akbaba dergisinde çalışmaya başlayan sanatçı, 1948 yılından itibaren Şaka, Tasvir ve Aydede dergilerinin kadrosunda da yer aldı. Yeni İstanbul ve Aydede dergisinde baş karikatürcü olarak çalışan Şelçuk, özellikle Amerikalı karikatürcü Saul Steinberg’in ‘çizgide mizah’ anlayışını benimsemiştir. Yeni İstanbul Gazetesi’nde karikatür tarihini tanıtan yazılar da yazmış; grafik mizahın karikatürün evrensel anlatımı olduğunu savunmuştur. 1950-1953 arasında dünya karikatürü ve ustaları üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda çizgi dünyası gelişmeye başlamıştır. 1954 yılında Milliyet gazetesinde baş karikatürcü olarak çalışmaya başlayan sanatçı, Cemal Nadir Güler’den etkilenerek geliştirdiği karikatür üslubunu bu dönemde geometrik estetiğe oturtmaya ve bu tür yapıtları kardeşi İlhan Selçuk ile birlikte çıkartmaya başladığı Dolmuş’ta yayınlamaya başlamıştır. 1957 yılında Milliyet gazetesinde yayınlamaya başladığı ‘Abdülcanbaz’ karakteri Selçuk’un sanat yaşamında ayrı bir yere sahiptir. Abdülcanbaz serisi uzun yıllar Milliyet, Cumhuriyet, Akşam ve Yeni İstanbul gazetelerinde yer alır. İlk olarak Aziz Nesin, daha sonra da Rıfat Ilgaz tarafından senaryoları yazılan Abdülcanbaz, Selçuk’un senaryo yazımını da üzerine almasıyla tek kişi tarafından yazılan ve çizilen bir seri haline gelir. Turhan Selçuk, 1972 yılında Milliyet gazetesine verdiği röportajda bu karakteri için "Ben Abdülcanbaz'ı kahramanlık ötesi kaba kuvvetten güç alan, yozlaşmış bir çizgi roman türünden ayırıp arıtmak istedim. Bir roman ya da bir hikâye anlatımının sanat değerini katarak bunu grafik sanatın çizgi gücüyle de besleyerek kişiliğini bulması yolunda çalıştım" ifadesini kullanmıştır. 1970’li yıllarda Mehmet Benli, 1980’li yıllarda da Milliyet Yayıncılık tarafından albüm olarak yayınlanan Abdülcanbaz, 1987 yılında sanatçı tarafından emekli edilmiş; ancak yoğun talep üzerine 1994 yılında tekrar çizmeye başlamıştır. Abdülcanbaz 1973 yılında Dostlar Tiyatrosu, 1994’te de Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi tarafından sahneye konmuştur. 1991 yılında PTT tarafından posta pulu olarak basılmıştır.

4 TURHAN SELÇUK (1922-2010) ‘Seyahat-ı Foncistan’, özgün baskı, 41/50, imzalı, 1985 tarihli. 60 x 43 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 440

5 TURHAN SELÇUK (1922-2010) ‘Ben ki Abdülcanbaz’ım’, özgün baskı, 24/50, imzalı, 1985 tarihli. 50 x 70 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 440

11


6 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Vazoda çiçekler’, karton üzeri suluboya, imzalı, 25.08.97 tarihli. 36 x 25 cm

7 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Enteriyör, karton üzeri suluboya, imzalı, 1999 tarihli. 29.5 x 22 cm

12

¨ 1.500 € 440

¨ 1.800 € 530


8 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri guvaj, imzalı. 25 x 15.5 cm

¨ 1.000 € 295

9 İBRAHİM BALABAN (d.1921) Kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1998 tarihli. 19 x 26.5 cm

¨ 1.500 € 440

13


10 OPALİN LOKUMLUK Fransız, metal/gümüş kaplama kaideli, pembeden beyaza degrade satine opalin lokumluk yüzeyi mine tekniği ile çok renkli floral süslemeli. Tutamak üzerinde bir papağan figürü yer alıyor. 19.yy. Yükseklik 24 cm Çap 27 cm

¨ 1.200 € 355

11 OPALİN LOKUMLUK Fransız, pembe opalin lokumluğun ağız kenarı derin drapelerle zenginleştirilmiş. İç kısmı kobalt renkli serpme palmet ve rozet çiçekleri mineli. 19.yy.

14

Çap 30.5 cm

¨ 1.000 € 295


12 OPALİN LOKUMLUK Fransız, mavi opalin lokumluğun ağız kenarı geniş drapelerle hareketlendirilmiş. İç kısmında karşılıklı olarak dört adet stilize üç yapraklı yoncadan oluşan altın yaldız süslemeler ve dalında meyve ile yapraklardan oluşan girlandlar çalışılmış. 19.yy. Çap 27 cm

¨ 1.000 € 295

13 OPALİN LOKUMLUK Fransız, mavi opalin lokumluğun ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. İç kısmı pembe kır çiçekleri mineli. 19.yy. Çap 26 cm

¨ 1.000 € 295

15


14 OPALİN ŞERBET TAKIMI Fransız, mavi-beyaz degrade, beyaz opalinden yapılmış karaf, kapaklı şekerlik, kadeh ve tepsiden oluşan takım. Yuvarlak tepsinin çevresi altın yaldız bordür ve inci-kabara dizisi ile çevrili. Diğer parçaların yüzeyi gül ve çeşitli kır çiçeklerinden oluşan arajmanlarla dekorlu. 19.yy. Karaf yüksekliği 31 cm Tepsi çapı 30 cm

¨ 1.800 € 530

15 OPALİN LOKUMLUK Fransız, mavi opalin, sade işçilikli lokumlukların ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. Metal kaideleri kabartma bitkisel süslemelere dekorlu. Tutamağı stilize anahtar formunda. 19.yy.

16

42 x 20 x 21 cm

¨ 1.200 € 355


16 LEĞEN VE SÜRAHİ Fransız yapımı, büyük boyutlu, pembe-beyaz renkli taş opalin leğen ve sürahi .19.yy. Leğen çapı 41cm Yükseklik 37 cm

¨ 1.500 € 440

17 KRİSTAL YEMİŞLİK Üç katmalı Bohemya kristali, midye formlu yemişliğin metal gövdesi gümüş kaplama.19.yy.

30 x 24 x 25 cm

¨ 1.000 € 295

17


18 KOMET (d.1941) Soyut portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 23 cm

18

¨ 5.000 € 1.470


19 KOMET (d.1941) İki figürlü kompozisyon, tuvale marufle karton üzeri yağlıboya, imzalı. 24 x 18 cm

¨ 5.000 € 1.470 17


20 TURGUT ATALAY (1918-2004) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 70 x 50 cm 18

¨ 1.500 € 440


21 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 35 x 33 cm

¨ 2.200 € 645

22 FARUK CİMOK (d.1956) ‘Büyükada’dan görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 50 cm

¨ 2.000 € 590 19


23 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) ‘Günebakan’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2015 tarihli. 40 x 60 cm

20

¨ 2.000 € 590


24 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) ‘Hasat zamanı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2015 tarihli. 40 x 60 cm

¨ 2.000 € 590

Hüseyin Sartaş Çağdaş Türk ressamları arasında ‘naif ressam’ olarak ünlenen Sartaş, resimlerinde modern yaşamın getirdiği olanaklarla doğayı ve kendini tükettiğine inandığı çağının düşlerini ve ütopyasını yansıtır. İçinde yaşattığı kırların uçsuz bucaksız renk ve ses ahengini, özgürce uçan kuşların, kelebeklerin ve doğal yaşamın yaşayan ve yok edilen güzelliklerini tuvaline aktarır. İlk kişisel sergisini 1989 yılında Ankara’da açan sanatçı, bu tarihten itibaren Ankara ve İstanbul’da çok sayıda kişisel sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. 1996 yılında OYAK Resim Yarışması’nda mansiyon ödülü almıştır.

21


25 PANTELEY SEFEROFF (19-20.yy.) ‘Ortaköy’ , kağıt üzeri suluboya, imzalı. 27 x 43.5 cm

¨ 3.000 € 880

26 KADRİ AYTOLON (1878-1957) ‘Boğaziçi’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 22

30 x 37 cm

¨ 1.400 € 410


27 AYETULLAH SÜMER (1905-1979) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 53 cm

¨ 4.000 € 1.175

28 AYETULLAH SÜMER (1905-1979) ‘Ormanda sonbahar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 20.5 x 30 .5 cm

¨ 3.000 € 880

23


29 MEISSEN PORSELEN İKİ ADET BİBLO Meissen sır altı kobalt mavi ve kazıma damgalı, weiss (beyaz) ibareli, biblolardan ilki A1195, diğeri A1269 numaralı. At ve tay konulu detaylı, artistik çalışmalar. 20. yy ilk yarısı. Uzunluklar 24 cm ve 16 cm

¨ 1.800 € 530

30 MEISSEN PORSELEN İKİ ADET BİBLO Meissen sır altı kobalt mavi ve kazıma damgalı, weiss (beyaz) ibareli, biblolardan ilki V108, diğeri V125 numaralı. Keçi ve yavrusu konulu realistik çalışmalar. 20. yy ilk yarısı. Yükseklikler 14 cm ve 8.5 cm 24

¨ 1.600 € 470


31 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Royal Copenhagen (Kunglig Dansk) porselen imalat damgalı, Art Deco dönemi kutup ayısı konulu iki biblo. 1930’lar. Uzunluk 27 cm ve 17 cm

¨ 2.400 € 675

32 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, iki adet serçeden oluşan biblo grubu, 1915-1930’lar. Yükseklik 16 cm 33 HEREND PORSELEN BİBLO

¨ 1.200 € 355

Herend porselen yapımcı firma damgalı, balıkçıl kuşu konulu biblo, 20.yy başı. Yükseklik 12 cm

¨ 600 € 175

25


34 ÇİFT OPALİN VAZO Fransız, beyaz taş opalin vazoların gövdesi dikdörtgen formlu. Ön yüzü HS inisiyalli ve kabartma altın yaldız ve mor mine işçilikli. Ağız çevresi yılankavi hareketli. 19.yy. Yükseklik 29 cm

35 ÇİFT OPALİN VAZO Fransız, beyaz taş opalin, alçak kaideli, şişman gövdeli, dış yüzü kesme ve altın yaldız dekorlu. 19.yy. Yükseklik 27 cm ¨ 1.500 € 440

26

¨ 2.500 € 735


36 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

37 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

Beyaz renkli opalin gülabdan billur emzikli. Yüzeyi mine çiçekleri ve yaprak formlarıyla dekorlu. Boynu iki sıra bantla çevrili. 19.yy.

Beyaz renkli opalin gülabdan billur emzikli. Yüzeyi mine çiçekleri ve yaprak formlarıyla dekorlu. 19.yy.

Yükseklik 30 cm ¨ 2.000 € 590

Yükseklik 26.5 cm ¨ 2.000 € 590

27


38 DUVAR TABAĞI İran yapımı, iç yüzü lale ve sümbül formlarının kullanıldığı kobalt mavi, yeşil ve kiremit renkli İznik stili dekorlu. 19.yy. Çap 42 cm

¨ 1.000 € 295

39 İKİ ADET PORSELEN SÜRAHİ Royal Delft (Dutch Company de Porceleyne Fles) yapımcı firma ve JT & L (Joost Thooft & Labouchere) damgalı (1884-1916 arası). Gaga ağızlı ve tek kulplu sürahilerin gövdesi matara formunda tasarlanmış. Gövdenin her iki yüzünde yer alan madalyonlarda bitkisel motifler ile Hollanda’ya özgü köy peyzajları çalışılmış. Gövdenin diğer bölümleri, kaide, kulp ve boyun kısımları bitkisel süslemelerle dekorlu. Yükseklik 26 cm ¨ 800 € 235 28


40 SITKI OLÇAR (1948-2010) Kase, Sıtkı Olçar sanatçı imzalı, çivit mavi zemini stilize balık formlarıyla dekorlu, kasenin iç yüzü parlak sarı renkli. Çap 28 cm Yükseklik 14 cm

¨ 600 € 175

41 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı tabak. Ağız kenarı balık dizisi, tabak iç yüzü yelkenli gemi motifiyle dekorlu. Tabağın turkuaz zeminli dış yüzünde stilize yunus ve yelkenli dizisi çalışılmış. Çap 31 cm Yükseklik 6 cm

¨ 750 € 220

29


42 HOKKA TAKIMI Avrupa yapımı, 900 ayar gümüş damgalı, Neo Rönesans stilde tasarlanmış. Mühür, kalem, mektup açacağı, 2 adet hokka olmak üzere 5 parçadan oluşan takım. Hokkaların cam hazneleri zarif mine işçilikli. Kutusunda. Kutu ölçüsü 25 x 16 cm ¨ 1.250 € 370

43 HOKKA Fransız yapımı, iki parça halinde tasarlanmış hokkanın tüm yüzeyi stilize yaprak formlu champleve mine işçilikli. 19.yy. Tabak çapı 11.5 cm Yükseklik 7 cm ¨ 1.000 € 295

30


44 SAAT TAKIMI Fransız yapımı, bronz üç parçalık set. Kupaların ve saatin gövdesi champleve çok renkli mine işçilikli. Saatin üzerinde bronz bir cupid figürü yer alıyor. 19.yy. Yükseklik 24 cm ve 17.5 cm

¨ 4.000 € 1.175

31


45 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1973 tarihli. 20 x 28 cm ¨ 1.200 €355

46 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937) ‘Tekne’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2003 tarihli. 45.5 x 32. 5 cm ¨ 600 € 175

32


47 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) ‘Balıkçılar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 30 cm

¨ 2.000 € 590

33


48 MISIRLI HİDAYET (?-1972) ‘Çarşı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 29 x 21.5 cm ¨ 1.600 € 470 34


49 MISIRLI HİDAYET (?-1972) ‘Bedeviler’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 30 x 44 cm

¨ 1.800 € 530

35


50 ADNAN TURANİ (d.1925) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 35 x 35 cm

¨ 4.500 € 1.325

51 TURGUT ZAİM (1906-1974) ‘Köylü kızı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 22 x 18 cm 36

¨ 14.000 € 4.120


Turgut Zaim Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gören sanatçı, daha sonra bir süre İbrahim Çallı ile çalıştı. 1924 yılında Paris’e giderek resim çalışmalarına bir süre burada devam etti. Daha sonra İstanbul’a dönerek Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki eğitimini tamamladı. 1932 senesinde Ankara’ya yerleşen Zaim, bu tarihten itibaren yurdun çeşitli köşelerini gezdi, özellikle Yörükler’in ve Avşarlar’ın yaşam biçimleriyle ilgilendi. 1939 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği yurt gezileri kapsamında Kayseri’ye gitti. Bu yıllarda, Anadolu görünümlerinden oluşan mekanlar içinde köy insanlarının gündelik yaşamından sahneler içeren büyük figüratif kompozisyonlar üzerinde çalışmaya başladı ve Batılı anlayıştan tamamıyla uzaklaşarak kendine özgü yeni bir üslup oluşturdu. Bu yeni üslup, onun köy yaşamını minyatür esinleriyle yorumlayan ve anıtsal bir doku içinde yansıtan bir ressam olarak ünlenmesini sağladı. Köy, bozkır ve kent resimlerinde durgun ve kapalı insan gruplarına yer verdi. Anıtsal ifadeyi bu kapalı biçim dünyası içinde araştıran Zaim, biçimleri genellikle cepheden vererek anıtsallığı güçlendirdi. 1939 yılında ilk kez düzenlenen Devlet Resim Heykel Sergisi’nde ikincilik ödülü alan Zaim, 1957’deki sergide ikincilik, 1959’daki sergide ise 37 birincilik ödülüne layık görülmüştür.


52 ENİS AKTAŞ (d.1956) Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2015 tarihli. 90 x 100 cm

38

¨ 3.000 € 880


53 ONAY AKBAŞ (d.1964) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2008 tarihli. 60 x 60 cm

¨ 4.500 € 1.325

39


54 MEYVALIK Gallia yapımcı firma damgalı, 5682 seri numaralı. Pedestal kaideli, kıvrımlı üç ayaklı meyvalığın ağız kısmı bitkisel girlandlar ve madalyonlarla hareketlendirilmiş. Kristal haznesi kenarlarda kesme yaprak dizisi ve merkezde yıldız motifiyle dekorlu. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklik 25 cm Çap 23 cm ¨ 2.400 € 705

55 MEYVALIK Barker Brothers (İngiliz) yapımcı firma damgalı. Yalın ve sade formlu meyvalığın ağız çevresi yaprak dizisi formunda ajur işçilikli. Pedestal bir kaide üzerinde yükselen kıvrımlı üç ayağı kabartma stilize gül goncası motifiyle sonlanıyor. Meyvalığın içinde merkezde kabartma rozet çiçeği yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 31 cm Çap 26 cm ¨ 1.200 € 355

40


56 KAMİNETOLU ÇAYDANLIK Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama çaydanlık iki parça halinde tasarlanmış. Gövde yüzeyi kalem işi tekniğinde bitkisel süslemelerle dekorlu. Tutamağı dalında yemiş formunda. 20.yy. başı. Yükseklik 33 cm

¨ 1.400 € 410

41


57 İKİ ADET ART NOUVEAU DUVAR TABAĞI Avrupa yapımı, metal blanc, rölyef işçilikli oval tabaklarda mitolojik etkili doğada insan ve geyik figürleri betimlenmiş. 19-20.yy. 38 x 27 cm

42

¨ 3.500 € 1.030


58 CHRISTOFLE TEPSİ Christofle yapımcı firma damgalı, bronz/gümüş kaplama, 634252 seri numaralı. Dikdörtgen formlu, çift kulplu tepsinin kenarları kabartma bitkisel süslemeler ve kabaralarla çevrelenmiş. İç yüzü kalem işi tekniğinde kıvrımlı floral motiflerle dekorlu. Merkezde oval madalyonun içinde B inisiyali yer alıyor. 20.yy. başı. 46 x 71 cm

¨ 3.800 € 1.120

43


59 PORSELEN BİBLO Lladro (İspanyol) yapımcı firma damgalı, ‘Fall Leaves’ (Düşen Yapraklar) konulu, sanatçı: Antonio Ballester. Bu tasarım, 1974-1994 yılları arasında üretilmiştir. 25 x 15 x 30 cm

44

¨ 1.500 € 440


60 PORSELEN BİBLO Lladro (İspanyol) yapımcı firma damgalı, ‘A Couple With Parasol’ (Şemsiyeli Çift), Sanatçı: Fulgencio Garcia. Bu tasarım 1970-1985 yılları arasında üretilmiştir. Erkek figürün sağ ayağı tamirli. Yükseklik 50 cm

¨ 2.000 € 590

45


61 HEREND PORSELEN ÇAY/KAHVE TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, Queen Victoria Green Border dekorlu. 1 adet demlik, 1 adet kahvedan, 6 adet fincan ve tabağından oluşan toplam 16 parçalık takım. Demlik kapak tutamağı sarı gül, kahvedan kapağı tutamağı turuncu gül formunda. 20.yy. ¨ 1.800 € 530

62 HEREND PORSELEN ÇAY TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, pembe Nanking bouquet dekorlu. 12 adet fincan ve 12 adet tabaktan oluşan toplam 24 parçalık takım. Fincan ve tabakların dilimli ağız kenarları altın yaldız bordürle çevrili. 20.yy. Tabak çapı 16.4 cm Toplam yükseklik 6.5 cm 46

¨ 1.500 € 440


63 PORSELEN BİBLO Meissen porselen imalat damgalı, Prof. Max Esser (1885-1945) tasarımı martı figürü. Çalışmada, kanatları açık halde dalgalar arasında yiyecek arayan martı figürü realist tarzda betimlenmiş. Beyaz renkli porselen çalışma kare formlu bir ahşap kaide üzerine monte edilmiş. Firmanın yirminci yüzyıl artistik tasarımlarından güzel bir örnek. Yükseklik 37.5 cm 47


64 FARUK CİMOK (d.1956) ‘Beyoğlu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 50 cm 48

¨ 5.000 € 1.470


65 FARUK CİMOK (d.1956) ‘Büyükada’dan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 50 cm

¨ 5.500 € 1.620

49


66 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Kurtuluş savaşçısı’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. Tablonun alt kısmında, sanatçının el yazısı ile ‘Kurtuluş savaşçısı Ürgüplü Cemal, 23 Nisan 1920’de üçüncü kez askerliğe gitti’ ibaresi mevcut. 30 x 30 cm

50

¨ 3.800 € 1.120


67 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Kurtuluş Savaşı resimleri’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. Tablonun üst kısmında, sanatçının el yazısı ile ‘Ürgüplü Cemal, Kurtuluş Savaşı sonrası evine döndü… Bu fotoğrafı arkadaşı Kayserili Panayot 1924’te çekti ve de 1996’da Foto Zafer’de büyütülüp pastel renklendi…Şimdi torunu Ahmet Gazi Ayhan’ın evindedir’ ibaresi mevcut. 30 x 30 cm

¨ 4.200 € 1.235 51


68 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Dans’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 27 x 44.5 cm Provenans: Nedret Salungan eski koleksiyonu

¨ 3.000 € 880

Şeref Bigalı 1950 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Şeref Bigalı, 1962-1963 yılları arasında Paris’e giderek Fontainebleau, Henri Goetz Atölyesi ve Forochot Akademisi’nde çalıştı. Dönemin moda akımlarına itibar etmeyen ve yaşadığı topraklardaki yerel değerleri anlatımcı bir üslupla yapıtlarına yansıtan Bigalı, konu olarak ise Paris kahvelerini, kalabalık kent sokaklarını, parkları, şemsiyeleriyle yağmur altında koşturan insanları, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden köy peyzajlarını ve köylüleri tercih etmiştir. Yağlıboyada olduğu kadar suluboya ve desende de usta olan ressamın ‘Kuşlar Serisi’ gibi soyut anlayışa yaklaştığı yapıtları da mevcuttur. 1986 yılında Devlet Resim Heykel Sergisi’nde resim dalında ödül alan sanatçı, 1996’da Türkiye İş Bankası Büyük Resim Ödülü’nü kazandı.

52


69 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Davulcu-zurnacı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 44.5 x 33 cm Provenans: Nedret Salungan eski koleksiyonu

¨ 3.500 € 1.030 53


70 SELADON TABAK Çin yapımı, sade işçilikli dilimli gövde hareketli kenar işçiliği ile sonlanıyor. İnce sır çatlağı mevcut. 18 .yy. Benzerleri Topkapı Saray Müzesi koleksiyonunda görülebilir. Çap 32 cm

54

¨ 1.800 € 530


71 SELADON KAPAKLI KÜP Çin yapımı, gövde üzerinde ve kapakta kazıma tekniği ile çepeçevre dragonlar ve stilize Çin bulutları çalışılmış. Kapağı ince sır çatlaklı. 19.yy. Yükseklik 20 cm

¨ 2.200 € 645

55


72 MAVİ BEYAZ PORSELEN İBRİK Çin yapımı, İslam pazarına özel yapım, büyük boyutlu, dış yüzü sır altı kobalt mavi ile stilize dragon, lotus, krizantem ve farklı bitkisel formlarla dekorlu. 19.yy. Yükseklik 50 cm

56

¨ 6.000 € 1.765


Kraak Porselenleri ‘Kraak’ terimi, Ming hanedanlığı, Wanli döneminde (1573-1620) ihraç edilen mavibeyaz Çin porselenleri için kullanılır. Bu porselenler Avrupa’ya yoğun olarak ihraç edilen ilk Çin porselenleri arasında yer alır ve Wanli dönemi kadar olmasa da, Tianqi (1620-1627) ve Chongzen (1627-1644) dönemlerinde de ihracı devam eder. Kraak ismi, porselenlerin ihraç edildiği, Carrak (ya da İtalyanca Caracca) adı verilen Portekiz gemilerinden türetilmiştir. Bu porselenlerde, tür olarak genellikle geniş ve derin kaseler, vazolar ile büyük boyutlu tabaklar tercih edilmiştir. Derin ve geniş kaselere ‘klapmutsen’ adı verilir. Çorba kasesi formunda olan bu parçalar geleneksel Çin porselenleri içinde bilinen bir form değildir ve Avrupa pazarına özel olarak üretildiği düşünülür. Büyük boyutlu tabaklar ise derin, kenarsız klasik Çin tabakları formundadır. Topkapı Sarayı Müzesi’nde örnekleri mevcuttur. Bu porselenlerde, süsleme öğesi olarak doğadan esinlenilen motifler tercih edilse de, uygulama stili alışılmış Çin porselenlerinden farklıdır. Süslemelerin paneller içinde düzenlenmiş halde olması, Kraak porselenleri diğer Çin ihraç porselenlerinden ayıran en önemli özelliktir. Her panelde birbirinden bağımsız, farklı bir süsleme yer alır. Stilize şakayık ya da krizantem çiçekleri, Budist sembolleri en sık kullanılan süsleme unsurlarıdır. Kraak porselenleri Ming Hanedanlığı döneminde geleneksel olduğu üzere, sır altı tekniği dekorlanır. Ancak, az da olsa, bazı örneklerde mine tekniği uygulandığı da görülür. Günümüzde, New York Metropolitan Müzesi, Hollanda Leeuwarden’da Princesshof Müzesi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nde örnekleri bulunan bu porselenlerin, ihraç edildiği dönemde Hollandalı sanatçıların yaptığı ölüdoğa tablolarında da sık sık resmedildiği görülür.

73 ÇİFT MAVİ BEYAZ TABAK Çin, Ming hanedanlığı Wan-Li dönemi (1573-1620), büyük boyutlu yuvarlak formlu tabaklar sır altı kobalt mavi ile ortada bitkisel formların kullanıldığı göbeği çevreleyen atlamalı yerleştirilmiş iki farklı naturalist bezeme ile dekorlu. Tabak kenarları cafe o’lait sırlı. Çap 40 cm ¨ 3.000 € 880 57


74 PORSELEN ŞEMSİYELİK Çin, İmari porseleni. 20.yy. başı. Yükseklik 63cm 58

¨ 3.000 € 880


75 PORSELEN KASE Çin, Kanton yapımı porselen kasenin iç yüzü farklı saray yaşam sahneleri ve bitkisel örgeler, kelebek ve kuş figürleriyle dekorlu. 19.yy. Yükseklik 15 cm Çap 40.5cm

¨ 3.500 € 1.030

59


76 HAT LEVHA Hüseyin Kutlu (d.1949) ketebeli. H.1419 (M.1998) tarihli. Tezhip: Sema Onat (d.1977). Celi sülüs yazı ile ‘vav’ harfi çalışılmış. 59.5 x 61 cm (kağıt ölçüsü)

60

¨ 6.000 € 1.765


77 HAT LEVHA Ferhat Kurlu (d.1976) ketebeli. H.1418 (M.1997) tarihli. ‘Bilmeyen Şevket-i Bismillahî Eğilmezse Kelamullâhı Bârekallûhu zihî serlatif bulur anınla şeref-i nazmı şerif ’ ibareli celi sülüs yazı. 71 x 51 cm (kağıt ölçüsü)

¨ 6.000 € 1.765

61


78 HAT LEVHA Mahmud Bedreddin Yazır (1895-1952) ketebeli. H.1369 (M.1950) tarihli. ‘And olsun biz Lokman’a hikmet verdik ki Allah’ şükretsin’ (Lokman suresi, 12.ayet) ibareli celi sülüs yazı. Çevresi cam altı tezhipli. 19 x 58 cm

¨ 1.500 € 440

79 HAT LEVHA Zerendut talik levha. ‘Kim Allah’ın Resûl’üne itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur’ (Nisa suresi, 80.ayet). 31 x 84 cm

62

¨ 3.000 € 880


80 HARİTA ‘The Mediterranean & Turkish Empire’ (Akdeniz ve Türkiye) konulu, A.Findley imzalı, Fisher, Son & Co. London & Paris 1840 basımı. 20 x 40 cm

¨ 800 € 235

81 HARİTA ‘Asia Minor’ (Anadolu) konulu, J.Rapkin imzalı, orijinal taş baskı harita John Tallis tarafından 1849-1853 yılları arasında yayınlanan ‘Illustrated Atlas’ adlı atlasta yer alan haritalardan biridir. Haritanın çevresi meander motifi ile çerçevelenmiş. Köşelerde Rodos, Olympos Dağı, gemi ve iki Osmanlı erkek figürü tasviri yer alıyor. 37 x 26 cm

¨ 1.200 € 355

63


Nuri İyem 1933 yılında Nazmi Ziya Güran’ın önerisiyle Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’ın atölyelerine devam etti. Öğrencilik yıllarında Leopold Lévy’nin derslerini de izleyen sanatçı, 1937 yılında akademiden birincilikle mezun oldu. Yeni açılan yüksek resim bölümünü tamamlamak için 1940 yılında tekrar akademide Lévy’nin atölyesinde öğrenim görmeye başlayan ressam, 1944 yılında ‘Nalbant’ adlı çalışmasıyla ikinci kez birincilikle akademiden mezun oldu. 1941 yılında Avni Arbaş, Agop Arad, Turgut Atalay, Haşmet Akal, Kemal Sönmezler, Selim Turan, Fethi Karakaş, Ferruh Başağa, Mümtaz Yener gibi toplumcu-gerçekçi sanat anlayışını paylaştığı arkadaşlarıyla birlikte Yeniler Grubu’nu kuran İyem, grubun 1950’li yıllara kadar olan tüm sergilerine katıldı. 1973 yılında Cumhuriyet’in 50. Yılı Resim Ödülü, 1989 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü, 1997 Tüyap Sanat Fuarı Onur Ödülü’nü aldı. Nuri İyem’in portreleri soyutlama sürecinden geçen sanatsal anlayışından süzülen yorumlardır. Kompozisyonun strüktürü bu öznel soyutlamanın temelinde yer alır. Bireysel özellikleri belirleyici değerler portreye dönüşürken, tüm ayrıntılardan biçimler ve nesneler sembolik araştırılara açılır. Başı saran kumaşlar ve saçlar, tensel dokuyu belirgin kılan leke dengeleri olarak yüzleri çerçeveler. Yüze anlam ve kişilik katan tüm mimikler ve çizgiler, bilinçli bir seçimle ayıklanır. Yalın formlara indirgenmiş dudaklar ve burun yüzün heykelsi yapısında yaratılan dondurucu etkiyi pekiştirir. Bireyselliğin öznelliği ve kişiliğin yanılsaması için saklı tutulan tek öğe gözler, çarpıcı bir görsellikle ortaya çıkarılır. Bu heykelsi kimliği belirli bir portre haline getiren ve hatta tüm yaşam öyküsünü bir roman gibi sunan anlamlı bakışlar…..Bu bakışlar olmalı Türk insanının portre resminden kaçışını kıran, çekincelerini tutkuya dönüştüren.

82 NURİ İYEM (1915-2005) Köylü kızı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 73 cm

64

¨ 95.000 € 27.940


65


83 FAHİR AKSOY (1916 - 2008) ‘Vazoda Çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 1992 tarihli. 60 x 50 cm 66

¨ 1.600 € 470


84 MELAHAT ÜREN (1918-1969) ‘Vazoda Çiçekler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 50.5 x 35.5 cm

¨ 5.000 € 1.470 67


85 İSMET DOĞAN (d.1957) Soyut kompozisyon, Tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1988 tarihli. 105 x 80 cm

¨ 8.500 € 2.500

86 İSMET DOĞAN (d.1957) ‘Yazı-beden’,tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 20001-2002 tarihli. 120 x 100 cm 68

¨ 8.750 € 2.575


İsmet Doğan (d.1957) 1978-1982 yılları arasında, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda öğrenim gören sanatçı, resimde yapısal ve kavramsal sorunları irdeleyen çalışmalarıyla tanınır. Öğrencilik yıllarında yazının egemen olduğu resimler yapan Doğan, 1980’li yılların başında Osmanlı’dan kaynaklanan geleneksel resme yönelerek bu kaynağı belli bir gelenek boyutu içinde çağdaş bir bakış açısıyla yorumlar. Bu bağlamda, 1985 yılına kadar eski ile yeni arasındaki bocalamalara dayalı bir kimlik sorununu irdeleyen yapıtlarında parçalanmış yaşamları dekupe edilmiş figürleri kolaj tekniği ile verir. Figürü, özellikle de kadın imgesini soyut renk lekelerinden oluşan bir fon önünde gerilimli bir kurgu içinde ele alır. 1980’li yılların sonunda hacim araştırmalarına giren Doğan, malzemeyle doğrudan ilişkiye geçtiği ve ‘nesne resimleri’ adını verdiği eserler üretmeye başlar. Bu resimlerinde ilaç kutularını, şişeleri ve kerpetenleri aralarındaki ilişkilerin yarattığı anlamsal değerler çerçevesinde bir araya getirerek üstelerini boyamıştır. Sanatçı, madde ile ilişkisinin onu malzemenin iç dünyasına, kültürüne ve tarihine götürdüğünü söyler. 1983 yılında Mimarlar Odası’nın düzenlediği ‘Sorunlarımız’ konulu Görsel Anlatım Yarışması’nda resim dalında birincilik ödülünü alan sanatçı, 1983 ve 1985 DYO Ödüllü Resim Yarışmaları’nda da birer başarı ödülü kazanmıştır. 69


87 PORSELEN PİLAVLIK Fransız, Osmanlı pazarına özel yapım. Tabak içi ve dilimli kenar bölümü ile bombeli kapağı çok renkli serpme çiçek buketleriyle dekorlanmış. Tutamağı bal kabağı formunda. Tabağı hafif çatlaklı. Tabak içi aynı üslupta dekorlu. 19.yy. Çap 22 cm Yükseklik 16 cm ¨ 1.400 € 410

88 ÇİFT PORSELEN POTPOURRI VAZOSU Dresden porselen yapımcı firma damgalı, kupa formlu minyon vazoların bordo renkli gövdesi, ayağı ve ajurlu kapağı altın yaldız bitkisel süslemeler ile dekorlu. Gövde üzerinde ön ve arka yüzde yer alan madalyonlarda fiyonk, müzik defteri, müzik aletleri, ok-sadak ve şapka gibi çeşitli örgelerle kombine edilmiş çiçek arajmanları çalışılmış. Kulpları koç başı formunda. Dikdörtgen kaide üzerinde gül ve kır çiçeklerinden oluşan buketler yer alıyor. 20.yy. başı. Yükseklik 26.5 cm ¨ 1.200 € 355

70


89 PORSELEN SAHLEPLİK Viyana porselen yapımcı firma damgalı (1850-1864), maşrapa formlu, sarmal tek kulplu sahlepliğin gövdesi üzerinde mavi balık pulu deseni ve çiçek buketleri çalışılmış. Ağız kenarı ve kulp yüzeyi altın yaldız bitkisel motiflerle dolgulu. Kapak yüzeyinde de benzer süsleme örgeleri görülüyor. Tutamağı kasımpatı formunda. Yükseklik 18 cm

¨ 2.000 € 590

90 PORSELEN SAHLEPLİK Viyana porselen yapımcı firma damgalı (1850-1864), maşrapa formlu, sarmal tek kulplu sahlepliğin gövdesi üzerinde sarı balık pulu deseni ve çiçek buketleri çalışılmış. Ağız kenarı ve kulp yüzeyi altın yaldız bitkisel motiflerle dolgulu. Kapak yüzeyinde de benzer süsleme örgeleri görülüyor. Tutamağı limon formunda. Yükseklik 19 cm

¨ 2.000 € 590 71


91 BOHEM ŞERBETLİK Yağ yeşili Bohemya kristali şerbetliğin gövdesi altın yaldız şemseler içinde bitkisel kıvrımlar ve bantlarla dekorlu. Kaide kısmında stilize lotus-palmet dizileri çalışılmış. Yuvarlak tepsinin iç yüzeyi altın yaldız bordür, inci kabara dizisi ve üç yaprakları yoncalardan oluşan çerçeveler ile çevrili. Ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş. 19.yy. Yükseklik 19 cm Tepsi çapı 17 cm

72

¨ 1.800 € 530


92 BOHEM GECE SÜRAHİSİ VE BARDAĞI Billur ve kırmızı Bohemya kristali bardak ve sürahinin dış yüzü derin kesmelerle oluşturulmuş oval kırmızı madalyonlarla çevrili. Şeffaf yüzeyler olağanüstü detaylı sıvama altın yaldız işçilikli. Bohemya kristal işçiliğinin en özel örneklerinden nadir koleksiyonluk bir eser. 19.yy. ilk yarısı. Yükseklik 23 cm

¨ 2.500 € 735 73


93 BOHEM SAKIZLIK Osmanlı pazarına özel yapım. Billur Bohemya kristali tabak ve sakızlığın dış yüzü zengin, derin kesmelerle dekorlanmış. Bronz tutamağı yemiş formunda. 19.yy. Yükseklik 17 cm Tabak çapı 15 cm

74

¨ 3.000 € 880


94 BOHEM SAKIZLIK Osmanlı pazarına özel yapım. Billur Bohemya kristali tabak ve sakızlığın dış yüzü zengin, derin kesmelerle dekorlanmış. Bronz tutamağı armut formunda. 19.yy. Yükseklik 18 cm Tabak çapı 17 cm

¨ 3.000 € 880 75


95 BEYKOZ OPALİN İBRİK

96 BEYKOZ OPALİN LALEDAN

Klasik formlu, beyaz renkli opalin ibriğin dış yüzü serpme dalında çiçek motifleri bezeli ve altın yaldız konturlü. 19.yy.

Beyaz renkli opalin, ağız kenarı drapeli laledanın yüzeyi serme çiçek motifleriile bezeli. 19.yy.

Yükseklik 22 cm

76

Yükseklik 21.5 cm ¨ 2.000 € 590

¨ 2.000 € 590


97 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

98 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

Beyaz renkli opalin gülabdan billur emzikli. Yüzeyi mine çiçekleri ve yaprak formlarıyla dekorlu. Boynu iki sıra bantla çevrili. 19.yy.

Beyaz renkli opalin gülabdanın gövde üzerinde yuvarlak madalyonlarda ay yıldız motifleri çalışılmış. Ağzı tek sıra bantla çevrili. 19.yy.

Yükseklik 27 cm

Yükseklik 27 cm ¨ 2.000 € 590

¨ 2.000 € 590 77


78


99 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Kuva-i Milliye atlıları’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 70 x 100 cm ¨ 22.000 € 6.470 79


100 ARİF KAPTAN (1906-1982) Soyut peyzaj, kağıt üzeri suluboya-guaj, imzalı. 48 x 34 cm 101 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988)

¨ 4.600 € 1.355

Soyut kompozisyon, duralite marufle karton üzeri yağlıboya-yaldız boya, imzalı. 50 x 65 cm 80

¨ 10.000 € 2.940


Zeki Faik İzer Türkiye’de soyut resmin ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan Zeki Faik İzer, 1923 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’ne girdi, burada önce Hikmet Onat’ın, daha sonra da İbrahim Çallı’nın atölyesinde çalıştı. 1928 yılında Avrupa’da eğitim için açılan devlet sınavını birincilikle kazanarak Paris’e giderek, bu şehirde kaldığı üç yıl içinde Andre Lhote ve Othon Friesz’in atölyelerinde öğrenim gördü. Sanatçının bu dönemde yaptığı bir natürmort, 1930 yılında Grand Palais’deki Sonbahar Sergisi’ne kabul edildi. 1932 yılında yurda dönen İzer, ertesi yıl Nurullah Berk, Elif Naci, Zühtü Müritoğlu, Cemal Tollu ve Abidin Dino ile birlikte D Grubu’nu kurdu. Resimlerinde çizgisellikten çok renk lekelerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan Zeki Faik İzer, ilk yapıtlarında figürlü kompozisyonları tercih etse de, 1950’li yılların ortalarından itibaren soyut düzenlemelere yöneldi. Bu dönemden itibaren Soyut-Dışavurumcu bir yol izleyen ressam, lirik-soyut yapıtlar üretmeye başladı. Sanat hayatı boyunca müzik, dans, ritim ve resim arasındaki ilişkiye önem vermiş olan Zeki Faik, Beethoven’ın aynı isimli yapıtından esinlenerek oluşturduğu ‘Missa Solemnis’ ile ‘İmparator Konçertosu’nda renk dinamizmini ve ritim duygusunu yakalayarak farklı bir boyuta ulaştı. 1980’li yıllarda duvar halısı üzerine çalışmalarına başladı ve bu dokumalarda kolaj tekniğinden yararlandı. Bu eserlerinde de resimlerine benzer bir anlatımı tercih eden sanatçı, Orta Asya ve Anadolu Selçuklu Sanatı’ndan çeşitli ögeler de kullanmıştır. 1942 yılında 4. Devlet Resim ve Heykel Müzesi yarışmasında, resim alanında birincilik ödülüne layık görülen İzer, 1955 yılındaki Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ‘Masal’ adlı yapıtıyla birincilik ödülü kazanmış, 1961’de Gugenheim Müzesi Vakfı Sergisi’nde de ‘Sultanahmet Camii Camları’ tablosuyla büyük ödülü almıştır. 1964 yılında Mazotto Ödülü Sergisi’nde ‘Endişeli Kuşlar’ adlı yapıtını sergileyen sanatçı, 1966 yılında da 5. Tahran Bienali’ne katılmıştır. Sanatçının yapıtları Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Resim ve Heykel Müzeleri’nde; yurtdışında ise Philadelphia Güzel Sanatlar Müzesi (ABD), New York Modern Sanatlar Müzesi (ABD) ve Linz Müzesi’nde (Avusturya) yer almaktadır. Ressamın müzeler dışında devlet koleksiyonunda ve çeşitli özel koleksiyonlarda da eserleri mevcuttur. 81


102 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Ağaçlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 12 x 22 cm Provenans: Arif Mardin eski koleksiyonu

¨ 3.500 € 1.030

103 ALBERT BİTRAN (d.1931) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 82

25 x 30.5 cm

¨ 2.500 € 735


104 ORHAN PEKER (1927-1978) ‘Kedim Minnoş’, kağıt üzeri pastel, imzalı. 25 x 43 cm

¨ 20.000 € 5.880

83


105 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Göçerler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 70 x 70 cm

84

¨ 9.000 € 2.645


106 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Köy yolunda kağnı ’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 70 x 70 cm

¨ 9.000 € 2.645

85


107 HEREND PORSELEN ÇAY/KAHVE TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, Queen Victoria özel deseni dekorlu. 1 adet oval tepsi, 1 adet sütlük, 1 adet kahvedan, 1 adet kapaklı şekerlik ile 6 adet fincan ve tabağından oluşan 18 parçalık takım. Şekerlik ve kahvedan kapağı tutamakları turuncu gül formunda. Tepsi tutamakları pembe kurdele tarzında tasarlanmış. Şekerlik kapağının tutamağı ufak atıklı. 20.yy. ¨ 1.800 € 530

108 HEREND PORSELEN ÇAY TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, lale desenli. 12 adet fincan ve 12 adet tabaktan oluşan toplam 24 parçalık takım. Fincan ve tabakların dilimli ağız kenarları altın yaldız bordürle çevrili. 20.yy. Tabak çapı 16.4 cm Toplam yükseklik 6.5 cm 86

¨ 1.500 € 440


109 PORSELEN BİBLO Royal Vienna porselen yapımcı firma damgalı, ‘Müzisyen çift’ konulu detaylı çalışma. 30 x 22 x 34 cm

¨ 2.200 € 645

110 İKİ ADET PORSELEN DUVAR TABAĞI Limoges, W.G.& Co. (William Guerin) yapımcı firma damgalı (1900-1932), kobalt renkli yüzeyi zarif rölyef altın yaldız kabartma ve detaylı altın yaldız işçilikli. Ortada yer alan madalyonlarda Napoleon Bonapart ve eşi Josephine’nin gençlik portreleri çalışılmış. Limoges porselenlerinin nadir örneklerinden. Çap 28 cm

¨ 900 € 265

87


111 BRONZ BÜST

112 BRONZ BÜST

Louis Valletin Ellis Robert (1821-1874) sanatçı imzalı, Romalı genç kız figürü . Kahve-dore patinalı.

Albert Carrier Belleuse (1824-1877)sanatçı imzalı , bronz, Romalı kadın büstü kırmızı renkli mermer kaide üzerinde, Realist tarzda betimlenmiş. Koyu dore patinalı.

Yükseklik 23 cm

¨ 1.500 € 440

Yükseklik 25 cm

88

¨ 1.500 € 440


113 GAZ LAMBASI Fransız yapımı, minyon formlu, bronz yuvarlak kaideli, üç pençe ayaklı, ayaklar porselen gövde çevresinde girlandlarla birleştirilmiş. Kiremit renkli porselen gövdenin yüzeyi lalelerle dekorlanmış. Orjinal fanusu verev dilimlerle hareketlendirilmiş. 19.yy. Yükseklik 34.5 cm

¨ 2.200 € 650

114 ÇİFT METAL BLANC GAZ LAMBASI Fransız, Déposé yapımcı, LG usta damgalı. Pedestal bir kaide üzerinde yükselen gaz lambalarının gövdesi kabartma girlandlar, fiyonk motifleri, yaprak, palmet ve lotus gibi çeşitli bitkisel süslemelerle dekorlu. 19.yy. Yükseklik 20 cm ¨ 2.000 € 590 89


115 ÇİFT ABAJUR AYAĞI Fransız yapımı, mavi renkli taş opalin gövdeli, bronz geçmeleri zarif girland, zincir ve kabara formları ile dekorlu. 19.yy. Yükseklik 45 cm

90

¨ 6.000 € 1.765


116 ABAJUR AYAĞI Fransız yapımı, turkuaz renkli gövdesi ön yüzünde yer alan madalyonda romantik figüratif bir çalışma yer alıyor. Bronz , altın vermeille bölümler döküm kabara ve girland formları ile hareketlendirilmiş . 19.yy. Yükseklik 44 cm

¨ 2.500 € 735

91


117 KUKİ SERVİSİ Fransız yapımı, kaide ve gövdesi Rokoko stilde bronz işçilikli. Bronz yüzeyler sıvama altın yaldız. İki katlı kristal tabakların kenarı ince bir bant galinde grave işçilikli ve altın yaldız süslemeli. 19.yy. Yükseklik 37.5 cm 92

¨ 2.500 € 735


118 CENTERPIECE Fransız yapımı, oryantalist anlayışta tasarlanmış bronz/gümüş kaplama kaidesi ve gövdesi üç ayak üzerinde oturan deve figürleri ile oluşturulmuş. Stilize aslan başı figürleri ile sonlanan boğumlu gövdesi tekli inci kabaralar ve tekrarlayan yiv formları ile hareketlendirilmiş. Gövde üzerinde kalem işi oryantalist anlayışta bezemeler yer alıyor. Kristal tabağı ve laledanı oval ve ışınsal kesmeler, ağız çevresinde dilimlerle hareketlendirilmiş. 19.yy. Yükseklik 55 cm Tabak çapı 30 cm

¨ 4.000 € 1.175

93


Yavuz Görey Özellikle Atatürk heykelleri ve anıtlarıyla tanınan Yavuz Görey, 1943 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İnceleme ve araştırma yapmak için Mısır, Irak, Fransa ve Almanya’ya giden sanatçı, Emilio Creco (1913-1995), Ossip Zadkine (1890-1967), Constantin Brancusi (1876-1957), George Kolbe (1877-1947) gibi dönemin ünlü heykeltıraşlarının atölyesinde çalıştı. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında, hocası Rudolf Belling’in figüratif anlayışından etkilenen Görey, 1950’li yılların ortalarına kadar bu anlayışta eserler verdi. 1950’lerden itibaren soyut anlayışa yönelerek gerçekleştirdiği eserlerinde geometrik-organik, ışıkgölge, dolu-boş gibi karşıtlıklar kullandı. Çok sayıda büst çalışmasının yanı sıra Dumlupınar Atatürk Anıtı, İstanbul Üniversitesi bahçesindeki Gençlik Anıtı(1955), Burdur Türk Tarihinin Büyük Olayları ve Kişileri Anıtı ile Erfelek, Çınarcık, Rize Atatürk anıtları gibi çok sayıda anıtsal eseri mevcuttur.

119 YAVUZ GÖREY (1912-1995) İkili kompozisyon, bronz heykel, imzalı, 1988 tarihli. 1/1. 24 x 21 x 22 cm

94

¨ 7.000 € 2.060


Zerrin Bölükbaşı Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşlarından biri olan sanatçı, 1950’li yıllarda başladığı profesyonel sanat yaşamını 1990’lı yıllara kadar aktif ve yoğun olarak sürdürdü. Büst, figür, rölyef çalışmalarının yanı sıra 1980’lerden itibaren yöneldiği soyut heykellerindeki başarısı da dikkat çekicidir. Zerrin Bölükbaşı için 1960’lı yıllarda sanat çevreleri tarafından ‘büst kraliçesi’ unvanı kullanılmıştır. Sanatçının bu şekilde anılmasında, 1950’li yıllardan itibaren çeşitli devlet kurumları için hazırladığı Türk tarihi kişiliklerine ait büstler ve 1957 yılında yaptığı İstanbul Belediye Başkanları Büstleri seçkisi etkendir. Sanatçının yabancı ülkelerde çeşitli koleksiyonlarda da büst çalışmaları vardır. Büstlerinde doğru anatomik anlayış ve gerçekçilik sanatçının temel kaygısıdır. Bu yaklaşımda, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde hocası olan Rudolf Belling’in etkisi açıkça görülür. Zaman içerisinde nonfigüratif çalışmalara yönelen Bölükbaşı, figürle soyutlamayı harmanlayarak çok başarılı heykeller üretti. Birçok 120 ZERRİN BÖLÜKBAŞI (1919-2010) eserinde figürün deformasyonu ile uğraşan sanatçı, köşeli formları ve ışık ile gölgeyi en iyi biçimde Nü, bronz heykel. 1/1. uygulamış heykeltıraşlarımızdan biridir. 1950’li yılların sonlarında başladığı kadın temalı çalışmaları 47 x 30 x 12 cm bunun en güzel örneğidir. Kadın konusunu özellikle cinsiyet açısından ele alır ve eserlerinde kadınlara ¨ 15.000 € 4.410 ait feminen öğeleri deforme ederek işler. Türk heykelinde 1930’lu yıllarda işlenmeye başlanan çıplaklık, yirmi yıl sonra gibi az bir süreçte Zerrin Bölükbaşı’nın da heykellerine konu olur. Kadın çıplaklığını form olarak klasik heykelde başarılı bir biçimde deforme ederek uygulamış olan sanatçı, çıplak kadın heykellerinde gerek uygulama, gerekse form açısından 1950’li yılların kadın sanatçısı olarak en cesaretli çıkışı gerçekleştirir. Baskın feminen bir yapıya sahip olarak, heykellerinde kadın ve cinselliği başarı ile harmanlar, kadın ve erkek öğelerini estetik, hareketli olarak uygulamasına karşın, figürlerdeki duygusal ifadeleri de başarı ile yansıtır. Bu anlamda Bölükbaşı’nın eserleri kronolojisinde verilebilecek en erken örnek Dansözler serisidir. Dans konusu işlenen bu heykellerde kitle, denge ve ritim duygusu başarı ile yansıtılır. Sanatçı, bu seriden bir eseri ile 1958 yılında Paris’te Uluslararası Kadın Sanat ve Kültür Birliği tarafından düzenlenen ve 27 ülkenin katıldığı yarışmada ikincilik ödülü almıştır. Bu doğrultuda, 1970’li yıllardan itibaren çalıştığı ve ‘Sevgi’ adını verdiği heykel serisinde de kadın ve erkek erotizmini dışavurumcu bir tavırla ve tüm doğallığı ile yansıtır. Sanatçının ayrıca, ‘Okuma Seferberliği’, ‘Sorunlarından Arınmış Kadın’, ‘Trafik Anıtı’, ‘İçeridekiler ve Dışarıdakiler’ gibi güncel olayları konu alan heykelleri de vardır. 1954-1964 yılları arasında Beyoğlu’ndaki İstanbul Şehir Galerisi’nin yöneticiliğini, 1965 yılında da Uluslararası Kadın Sanatçılar Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer alan Bölükbaşı, 1969 yılında Devlet Resim Heykel sergisinde ikincilik ödülü almıştır. 95


121 JULIA PARDOE-WILLIAM H.BARTLETT, THE BEAUTIES OF THE BOSPHORUS, VIEWS OF CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS; WILLIAM BEATTIE- WILLIAM H.BARTLETT, THE DANUBE IT’S HISTORY, SCENERY AND TOPOGRAPHY, LONDON GEORGE VIRTUE PUBLISHING, 1842-1844, İKİ CİLT Miss Julia Pardoe’nun 1835 İstanbul izlenimleri ve William Bartlett’in gravürlerinin yer aldığı birinci ciltte 164 sayfa metin ve 82 adet kurşun plaka gravür (1 adet Miss Pardoe portresi, 1 adet Sultan Abdülmecid Han portresi, 79 adet İstanbul ve civarı görünümü ve 1 adet İstanbul Boğazı haritası) yer alıyor. William Beattie tarafından hazırlanan ve Tuna Nehri civarını anlatan ikinci ciltte ise, 236 sayfa metin ile William Bartlett’e ait 79 adet kurşun plaka gravür (1 tane Tuna haritası ve 78 adet bölge görünümü) mevcut. Mavi renkli deri cildi ön yüzünde kazıma tekniğinde bitkisel bir çerçeve ve şemse içinde altın yaldız padişah tasviri, arka yüzde ise deniz tanrısı Poseidon resmedilmiş. 28,5 x 22.5 cm

96

¨ 3.000 € 880


122 ŞEHBÂL DERGİSİ, 4 CİLT Hüseyin Saadeddin Arel tarafından, 1 Mart 1325-10 Temmuz 1330 (14 Mart 1909-23 Temmuz 1914) tarihleri arasında yayınlanan Şehbâl dergisinin bütün sayılarını (100 sayı) içeren dört cilt. 39.6 x 28 cm

¨ 4.500 € 1.325 Şehbal dergisi; 14 Mart 1909 - 24 Temmuz 1914 tarihleri arasında beş yıl dört aylık bir zaman diliminde 100 sayı olarak yayınlandı. Dönemin nabzını çok iyi tutan önemli bir kültür ve aktüalite dergisi olmasının yanı sıra II. Meşrutiyet döneminde yaşanan olayları bugüne aktaran önemli bir birincil kaynaktır. Kurucusu, Hüseyin Saadeddin Arel’dir (1880-1955). En önemli yazarları arasında Şehabeddin Süleyman, Yunus Nadi, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Nigar Hanım, Rauf Yekta, Abdülhak Hamit ve Falih Rıfkı Atay gibi dönemin ünlü simaları yer alır. İttihat ve Terakki'ye yakın aydınların çıkarmış olduğu bir dergidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerçekleştirmeyi hedeflediği kültürel değişim programına destek verecek türden yazıları ve fotoğrafları içeren dergide, özellikle kadın haklarına, teknolojiye, tıbba, sanata, siyasete ve toplumsal konulara değinen makalelere geniş yer ayrıldığı görülür. Bütün bu farklı konulardaki makale bolluğunun yanı sıra dergi görsel malzeme açısından da oldukça zengindir. 97


Diyarbakırlı Tahsin 19-20. yüzyıl Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan ‘deniz ressamları’ arasında yer alan ve Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi olan ve Cumhuriyet döneminde Siret soyadını alan sanatçı, asker ressamların üçüncü kuşağının en önemli temsilcilerinden biridir. Mekteb-i Harbiye’deki öğrenciliği sırasında ‘Ressam Tahsin’ olarak anılmaya başlayan sanatçı, burada resim sınıfına ayrıldıktan sonra Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu ve onun da etkisiyle deniz resimlerine yöneldi. Hocasının da etkisiyle, karakalem desen yapmayı, doğayı bir model olarak kullanmayı, perspektifi ve renk kullanımını öğrenerek sanatının temel özelliklerini oluşturdu. 1895 yılında Mekteb-i Harbiye’den mezun olduktan sonra, uzun yıllar İstanbul’dan uzak kaldı. Eski Harbiye Nezareti’nin harita dairesine tayin edilerek İstanbul’a dönünce, 1902 yılında Osman Hamdi Bey’in saray içinde açtığı Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. Ancak buradaki kapalı atölye çalışmalarından ve izlenen İtalyan ekolünün baskıcı tutumundan sıkılarak bir süre sonra okuldan ayrıldı. Bu tarihten sonra 1918 yılına kadar Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye (Genelkurmay) Resimhanesi’nde ressam olarak görev yaptı. Bu dönemde Seyr-i Sefain İdaresi’nin yolcu vapurlarının salon ve kamarası için pek çok deniz ve gemi resmi üretti. 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nın patlak vermesi üzerine, savaş görüntülerini resmetmek üzere, Osmanlı sarayı tarafından Çanakkale’ye gönderildi. 1966 yılına kadar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi koleksiyonunda bulunan ve bu tarihte İstanbul Deniz Müzesi koleksiyonuna nakledilen “Çanakkale Deniz Savaşı”, Majestic Zırhlısının Batışı”, “Bouvet’in Çanakkale’de Batışı” gibi çalışmaları bu dönemin ürünüdür. Birinci Dünya Savaşı sırasında hastalanarak tedavi için Budapeşte’ye gönderilen Tahsin burada geçirdiği süre içinde de resim çalışmalarını sürdürdü, bu çalışmalarının bir bölümü birkaç yıl önce Macaristan’da bulunmuştur. İstanbul’a döndükten sonra 1919 yılında binbaşı rütbesindeyken kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Doğaya, özellikle de denize, gemilere ve engin açıklıklara olan tutkusunu resimlerine de yansıtan sanatçının eserleri iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Birinci grupta gemi temalı deniz ve savaş resimleri yer alır. Bu resimlerde, buharlı savaş gemileri, yolcu gemileri, yelkenli kalyonlar romantik resim sanatının vazgeçilmez unsurları olan fırtınalı, dalgalı ya da sakin bir denizde, gri soluk bir ışık ya da kızıl bir günbatımı içinde verilir. İkinci grupta ise İstanbul manzaraları yer alır. Bu tablolarda kentin farklı bölgeleri, günün farklı saatlerinde farklı ışık altında gösterilmiştir. Diyarbakırlı Tahsin’in model olarak doğayı doğrudan ve yerinde yapılmış eskizlerle ele alması, eserlerindeki güçlü kompozisyon, derin perspektif ve yetkin renk kullanımı onun Hoca Ali Rıza’dan edindiği resimsel yaklaşımı geliştirerek özgün bir yoruma ulaştığını göstermektedir. Sanatçı, dönemin önemli bir sanat etkinliği olan Galatasaray Sergileri’ne de katılmış; aralarında “Karadeniz’de” ve “Çanakkale Büvetinin Batışı” adlı iki yapıtının da bulunduğu yedi tablosu, Osmanlı sanatçılarını yurtdışına tanıtmak amacıyla düzenlenen Viyana Sergisi’nde (1918) yer almıştır. Yapıtları bugün İstanbul Resim Heykel Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İş Bankası Koleksiyonu ile özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 98


123 DİYARBAKIRLI TAHSİN (1875-1937) ‘Üsküdar sırtlarında çubuk içen derviş’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 48 x 65 cm

¨ 125.000 € 36.765

99


124 SAMİ YETİK (1878-1945) Portre, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı. 21 x 17 cm 100

¨ 1.500 € 440


125 AMADEO PREZIOSI (1816-1882) ‘Odalık’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 19 x 23 cm

¨ 6.500 € 1.910 101


126 AHMET FAZIL AKSOY (d.1949) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 63 x 78.5 cm

102

¨ 5.000 € 1.470


127 AHMET FAZIL AKSOY (d.1949) ‘İstanbul’dan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 70 cm

¨ 3.500 € 1.030

103


128 SAAT ŞAMDAN TAKIMI Epoque III.Napoléon (1852-1870), Cie de Bronzes Bruxelles (1854-1979) yapımı. Minyon formlu, kristal-bronz geçme, mermer kaideli saat ile iki adet şamdandan oluşan takım. Saatin dikdörtgen formlu gövdesi bronz geçme kristal panellerle oluşturulmuş. Kadranı yapay elmas (rhinestone) taşlarla çevrili, mineli kadranı zarif çiçek girlandları ile dekorlu. Bronz kısımları bitkisel formlar ve fiyonklar ile süslenmiş. Saatin bronz üst kısmında iki serçe figürü yer alıyor. Şamdanların gövdeleri blok kristalden ve cok zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. Tüm bronz bölümler mat altın vermeille işçilikli. Takım mücevher kalitesinde işçiliği ile göz dolduruyor. Döneminin romantik tasarım anlayışını çok güzel yansıtıyor. Yükseklikler 24.5 ve 17cm

104

¨ 8.000 € 2.355


129 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen imalat damgalı, 7309/H kalıp numaralı. Oval formlu tabağın iki adet kulbu ve ağız kenarları kabartma ve altın yaldızdan oluşan bitkisel motifli zarif bir bordürle hareketlendirilmiş. Merkezde yer alan çok renkli bahar çiçekleriyle oluşturulmuş çiçek arajmanı altın yaldız yaprak ve kır çiçeklerinden oluşan çerçeve ile çevrili. 1930’lar. 20.5 x 36 cm

¨ 2.500 € 735

130 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN DUVAR TABAĞI Meissen porselen imalat damgalı, 21 kalıp numaralı. Tabaklardan birinin yüzeyinde bitkisel girlandlardan oluşan dört çerçeve içinde altın yaldız kabartma çeşitli yemiş ve yaprak formları, merkezde ise yapraklardan oluşan bir rozet yer alıyor. Diğer tabağın yüzeyi de aynı teknikte bitkisel kıvrımlarla oluşturulmuş dört adet çerçevenin içinde stilize kartal motifleri ve merkezde sarmal yapraklar ve minik çiçeklerle dekorlu. 19.yy. Çap 22.5 cm

¨ 2.000 € 590

105


131 BRONZ BUHURDAN Çin yapımı, yuvarlak kaideli, kıvrımlı dört ayaklı. Oktagonal gövdesi kabartma kuş figürleri ve bitkisel örgelerle dekorlu. Çift kulplu. 19-20.yy. Yükseklik 51cm 106

¨ 3.500 € 1.030


132 BRONZ HEYKEL Uzakdoğu yapımı, bronz ‘Bodhisatttva’ heykelinin saç ve elbisenin etek uçları hariç tüm yüzeyi altın vermeille. Saç telleri ve kıyafetteki desenler kalem işi tekniği ile verilmiş. 19.yy. Yükseklik 28 cm

¨ 1.400 € 410

Bodhisattva kelimesi "aydınlanma ('bodhi') ve gerçek ('sattva')" kelimelerinden oluşur. Budist düşüncede, kendini tüm duyarlı canlıların Budalığa ulaşmasına yardımcı olmaya adamış kişidir. 107


133 ART DECO KOL DÜĞMESİ Tiffany & Co.yapımcı firma, 750 milyem (18 ayar) damgalı altın kol düğmelerinin yüzeyi bordo ve kobalt tonlarında mineli. 1930’lar. Ağırlık 18 g 1.3 x 1.6 cm

¨ 7.000 € 2.060

134 İKİ ÇİFT KOL DÜĞMESİ Tiffany & Co.yapımcı firma damgalı. 750 milyem (18 ayar) damgalı altın kol düğmelerinin ucu oniks taşı, 925 ayar damgalı gümüş kol düğmelerinin ucu ise lapis lazuli taşından oluşuyor. 20.yy. Toplam ağırlık 16 g 3 cm

108

¨ 3.000 € 880


135 DOLMA KALEM Mont Blanc, Meisterstück serisi, 28348/30000 numaralı, ünlü polisiye yazarı Agatha Christie anısına özel ve sınırlı üretim dolma kalem. 1920’lere özgü dolma kalem stilinde tasarlanmış kalemin kapağında 925 ayar gümüş damgalı, gözleri yakut kakma bir yılan figürü mevcut. Kalem ucu 925 ayar gümüş üzeri 750 milyem (18 ayar) altın/rodyum kaplama ve kalem işi tekniği işlenmiş yılan motifi dekorlu. 1993 yılında yazar anısına sadece 30.000 adet üretilmiştir. Uzunluk 14 cm

¨ 4.500 € 1.325

136 İKİ ADET DOLMA KALEM Mont Blanc, Meisterstück serisinden iki adet dolma kalem. Bir tanesi 925 ayar gümüş kaplama ve PF1933734 numaralı; diğeri 750 milyem (18 ayar) altın kaplama ve KM100430 numaralı. Kalem uçları 925 ayar gümüş üzeri 750 milyem (18 ayar) altın/rodyum kaplama. Uzunluk 14 cm

¨ 1.500 € 440 109


137 MUHSİN KUT (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2012 tarihli. 37 x 45 cm

110

¨ 4.250 € 1.250


138 MUHSİN KUT (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 62 x 78 cm

¨ 9.000 € 2.645

111


139 ALİ DEMİR (1931-2015) Portre, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1978 tarihli. 20 x 20 cm ¨ 4.000 € 1.175

140 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Galata kulesi’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 25 x 18 cm

112

¨ 3.400 € 1.000


Ali Demir 1931 yılında Kayseri’nin Darsiyak Köyü’nde dünyaya gelen Ali Demir, akademik bir resim eğitimi almadan kendi kendini yetiştirerek özgün üslubunu yaratan ressamlarımızdandır. 1947 yılından beri resimle uğraşan sanatçı, büyük kentlerde açtığı açık hava sergileri ile tanınır. Yapıtlarında genellikle Anadolu insanını ve Anadolu’yu, yaşadığı toprakların geleneksel değerlerini detaylı bir işçilikle ve kahverengiden kızıla uzanan tonlarda yansıtmayı sever. Topraksı ve güneş yansılı bu eserlerinde bozkırdan kente kesintisiz uzayan resimsel bir uzam kurar. Ressamın biçimsel ve özsel özgünlük bütünlüğü içerisindeki bu resimleri bütün tarihselliği ile Anadolu ve Anadolu insanını kucaklar. Sanatçının ayrıca, İstanbul’un tarihsel yapısıyla bütünleşmiş insan görünümleri üzerine çalışmaları da mevcuttur. Eserleri pek çok resmi ve özel koleksiyonda yer alan sanatçı için 2008 yılında Ümit Sarıaslan tarafından ‘Kendinin Ustası: Ali Demir, Ali Demir Resmine Toplu Bir Bakış’ adlı bir kitap yayınlanmıştır.

141 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘İstanbul resmi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 83 x 43 cm ¨ 10.000 € 2.940

113


Malik Aksel Geleneksel halk sanatlarından ve Anadolu köylüsünün yaşamından yola çıkarak gerçekleştirdiği figüratif ağırlıklı eserleriyle tanınan Aksel’in resim sanatıyla ilgi kurması İstanbul Erkek Lisesi’nde okuduğu yıllarda resim öğretmeni olan Şevket Dağ sayesinde gerçekleşir. Öğrencisinin resim yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan Şevket Dağ, dönemin önemli sanat etkinliklerinden olan 1923 yılı Galatasaray Sergisi’ne onun yapıtlarının da katılmasını sağladı. 1923-1928 yılları arasında ‘Mektebe Giderken’, ‘Köy Mektebi’, ‘Düğün’, ‘Mektepte Bayrak Merasimi’, ‘Görücüler’, ‘İmtihan Neticesi’, ‘Bayram Yerinde’ adlı eserleri ile Galatasaray Sergileri’ne katılan Malik Aksel, 1928 yılında Avrupa sınavını kazanarak Almanya’ya gitti. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı Resim ve Grafik Sanatlar Yüksekokulu’nda, Prof.Grossman atölyesinde öğrenim gördü. 1931 yılında yurda döndükten sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’ne atandı. 1930’lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri aracılığıyla yürüttüğü yurt gezileri sanatçının geleneksel halk sanatlarıyla yakından ilgilenmesini sağladı. Aksel, yöresel ve folklorik konulardan yola çıktığı resimlerinde Anadolu insanını günlük yaşamı içinde tuvale aktardı. Gerçekçi bir anlayışla çalışan sanatçı, bu anlayışını yer yer Dışavurumcu bir tavır ve İzlenimci bir renk anlayışı ile yumuşatır. Özellikle mavi, mor, yeşil, turuncu ve sarı renkleri kullanarak yapıtlarına duygulu bir anlam katar. Bu özellikleriyle Malik Aksel, yöresel konulara bilinçli olarak yaklaşan ve bu tarz resimlerinde yerel renkleri, geleneksel değerleri ve folklorik özellikleri ilk kez bilinçli olarak seçen ressamlarımız arasında yer alır. Resim çalışmalarının yanı sıra geleneksel halk sanatlarının, halk bilim ve sanatının kuramsal yönüyle de ilgilenen sanatçının ‘Resim Sergisinde 30 Gün’ (1943), ‘İstanbul Mimarisinde Kuş Evleri’ (1959), ‘Anadolu Halk Resimleri’ (1960), ‘Türkler’de Dini Resimler’ (1967), ‘Sanat ve Folklor (1971)’, ‘İstanbul’un Orta Yeri’(1978) gibi önemli inceleme çalışmaları, pek çok dergi ve gazetede yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Yurt gezileri kapsamında yaptığı eserler ile Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne katılan sanatçı, Sivas’ta yaptığı resim ile üçüncülük ödülü kazandı.

142 MALİK AKSEL (1903-1987) ‘Teselli’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. Arkası ‘Teselli’ ibareli. 50 x 42.5 cm

114

¨ 26.000 € 7.645


115


143 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Üçlü kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 28 x 41 cm

116

¨ 7.500 € 2.205


144 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Sohbet’, kağıt üzeri guvaj-yağlıboya, imzalı, 1955 tarihli. 25 x 32.5 cm

¨ 22.000 € 6.470

117


145 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Tekneler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 20 x 40 cm

¨ 5.000 € 1.470

146 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Tekneler’ , kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 24 x 25 cm ¨ 1.200 € 355

118


147 NURİ İYEM (1915-2005) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 33 x 35 cm

¨ 22.000 € 6.470

119


148 ART DECO PORSELEN HEYKEL GRUBU Royal Dux porselen imalat damgalı, 10563 ve 10564 seri numaralı, F. Otto* sanatçı imzalı, çeşme başında testilerini dolduran genç kız ve erkek figüründen oluşan grup. Yer yer bisque nin de (sırsız porselen) kullanıldığı, firmanın büyük boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20.yy. başı. Yükseklik 59.5 ve 60.5 cm

¨ 4.600 € 1.355

Sanatçı, 1920-30’lu yıllarda Royal Dux porselen fabrikasında tasarımcı olarak çalışmıştır. 120


149 ÇİFT ABAJUR AYAĞI RPM (Royal Porzellan Manufaktur/Alman) porselen yapımcı firma damgalı. Cupid figürü tarafından taşınan lamba formlu. 20.yy. başı. Yükseklik 54 cm

¨ 2.000 € 590

121


150 PULAT TEPSİ Oval formlu, çift kulplu metal tepsinin yüzeyinde, girlandlar ve altın yaldız bordürle oluşturulmuş çerçeve içinde Haliç, Galata Kulesi, camiler ve yelkenli gemilerden oluşan bir İstanbul panoraması çalışılmış. 19.yy. 42 x 60 cm

¨ 2.300 € 675

Pulat tepsiler, metal üzerine elle renklendirilmiş ve dekore edilmiş tepsilerdir. Uzun yıllar Osmanlı hayatında resmin yasak olması sebebiyle, resim geleneği olmayan evlerde 18.yüzyıldan sonra Batı ile kültür-sanat ilişkilerinin artması sonucu ortaya çıkan pulat tepsiler, önceleri Rusya ve batıdan ithal edilmiş, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı’da da üretimi başlamıştır. Barok ve Rokoko süslemeler eşliğinde bitkisel dekorasyonun yanı sıra mimari motifler, tabiat manzaraları, İstanbul’dan görünümler ve ünlü anıtlar en sık kullanılan süsleme unsurlarıdır. 122


151 GÜMÜŞ KAHVE TAKIMI Osmanlı, 6 adet fincan zarfı, 1 adet tepsi ve 1 adet kahvedandan oluşan takımın tüm parçalarının yüzeyi aplike iri mercan ve firuze taşlarıyla bezeli. Tepsi çevresi ve zarf, kahvedan konulan kısımlar kabartma kır çiçekleri ve yapraklarla dekorlu. Taşlarda dökülmeler mevcut. 19.yy. Kahvedan yükseklik 16.5 cm Tepsi çapı 26.5 cm

¨ 5.000 € 1.470

123


152 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

153 BEYKOZ OPALİN GÜLABDAN

Beyaz renkli opalin gülabdanın gövde üzerinde yuvarlak madalyonlarda ay yıldız motifleri çalışılmış. 19.yy.

Beyaz renkli opalin gülabdan billur emzikli. Yüzeyi mine çiçekleri ve yaprak formlarıyla dekorlu. Boynu tek sıra bantla çevrili. 19.yy.

Yükseklik 27.5 cm ¨ 2.000 € 590 124

Yükseklik 27 cm ¨ 2.000 € 590


154 BOHEM CENTERPIECE Şeffaf-kobalt renkli iki katmanlı Bohemya kristali centerpiece iki parça halinde tasarlanmış. Stilize sütun formlu kaide bölümü geometrik motifler ve palmetler ile bezeli. Yuvarlak formlu meyvalık ayak kısmının kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. başı. Yükseklik 40 cm Çap 35.5 cm

¨ 4.000 € 1.175 125


155 ÇİFT HEYKEL Avrupa yapımı, tutya heykeller kademeli oval kaideli. Bir tanesinde koyun ve kuzu, diğerinde keçi ve oğlak birlikte realistik tarzda betimlenmiş. Heykellerin detaylı işçiliği dikkat çekici. 19.yy. 22 x 11 x 14 cm

¨ 2.500 € 735

156 TABELA Bakır üzeri kabartma, oval formlu eski Türkçe ve Fransızca ‘Memalik-i Osmaniye Duhanları’ (Osmanlı Tütünleri) ibareli, H.1301 (M.1884) tarihli. 32 x 43 cm 126

¨ 900 € 265


157 HEYKEL Avrupa yapımı, oryantalist konulu tutya heykel kırmızı renkli mermer dikdörtgen kaideli. Arap giysileri içinde savaşçı ve atı dinlenirken betimlenmiş.19.yy. 28 x 37 x 16 cm

¨ 2.000 € 590

127


158 JULIA PARDOE-WILLIAM H.BARTLETT, THE BEAUTIES OF THE BOSPHORUS, VIEWS OF CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS, LONDON GEORGE VIRTUE PUBLISHING, 1854. Miss Julia Pardoe’nun 1835 İstanbul izlenimleri ve William Bartlett’in gravürlerinin yer aldığı kitap, 172 sayfa metin ve 87 adet kurşun plaka gravür (1 adet Miss Pardoe portresi, 1 adet Sultan Abdülmecid Han portresi, 84 adet İstanbul ve civarı görünümü ve 1 adet İstanbul Boğazı haritası) içeriyor. Kitabın ilk baskısı 1838 yılında yapılmıştır ve ilk baskıda toplam 81 kurşun plaka gravür ve 164 sayfa metin yer alır. 1854 yılında yapılan bu ikinci baskıya ise; 165.sayfadan itibaren Gelibolu, Varna, Odessa, Smyrna (İzmir) ve Sebastopol (Kırım civarı) ile ilgili metin ve gravürler içeren bir ek bölüm ilave edilmiştir. Ek bölümün giriş kısmında, bu bölümde yer alan gravürlerin çizimlerinin William H.Bartlett tarafından, 13 Eylül 1854 tarihindeki ölümünden birkaç ay önce tamamlandığı belirtilmiştir. Bordo rengi deri cildi altın yaldız bitkisel motiflerden oluşan bir çerçeve ve merkezde şemse motifi ile dekorlu. 22.5 x 28.6 cm

128

¨ 3.000 € 880


159 ROBERT WALSH-THOMAS ALLOM, CONSTANTINOPLE AND THE SCENERY OF THE SEVEN CHURCHES OF ASIA MINOR, LONDON&PARIS PETER JACKSON, LATE FISHER SON & CO. PUBLISHING, 1838, İKİ CİLT İstanbul ve Batı Anadolu’daki ibadethaneleri ve antik merkezleri konu alan iki ciltlik kitabın ilk cildinde Thomas Allom’a ait 44 kurşun plaka gravür; ikinci cildinde ise 41 kurşun plaka gravür ile 1 adet Boğaz haritası yer alıyor. Kahverengi deri ciltli. 29 x 22.6 cm

¨ 2.000 € 590

129


160 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kadınlar’, tuval üzeri yağlıboya, arkası etiketli. 80 x 120 cm

¨ 7.500 € 2.205

Salih Acar Doğayı bir doğabilimci gibi gözlemleyen Salih Acar kuş ressamı olarak tanınır. 1950 yılında Sofya Akademisi Fresk Bölümü’nden, 1955’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden ve Cemal Tollu atölyesinden mezun olmuştur. Tüm yaşamı doğayla iç içe geçen ressam, özellikle su kuşlarına ilgi duymuş ve mavilerin, grilerin, siyah ve beyazların egemen olduğu tuvallerinde kelaynakları, kuğuları, balıkçılları, turnaları ve leylekleri çok canlı ve şiirsel bir üslup ile, kimi zaman soyuta varacak bir stilizasyonla işlemiştir. Salih Acar’ın sergileri genellikle ‘Göçmen Kuşlar’ (1971), ‘Kelaynaklar’ (1975), ‘Yaban Hayvanları’ (1977) ve ‘Yırtıcı Kuşlar Dünyası’ (1980) gibi adlar taşır. Doğaya olan ilgisi sadece resimle sınırlı kalmayan sanatçı, Dünya Tabiatını Koruma Derneği’nin Türkiye şubesi ile Türk Tabiatını Koruma Derneği’ni kurmuştur. Sanatçı, 1965 yılında İzmir Büyük Efes Oteli Resim Ödülü’nü, 1975’te Büyük Tarabya Oteli Duvar Resmi Ödülü ile Dünya Tabiatını Koruma Altın Panda Ödülü’nü almıştır.

130


161 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1948 tarihli. 85 x 60 cm

¨ 7.000 € 2.060 131


162 FİLİZ AZAK (d.1976) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 150 x 150 cm

132

¨ 9.000 € 2.645


Balkan Naci islimyeli 1968-1972 yılları arasında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda öğrenim gören sanatçı, mezun olduğu okula ertesi yıl asistan olarak atandı. Öğrencilik yıllarında akademik resme karşı çıkan İslimyeli, başlangıçta çizgiselliğin belirgin olduğu, fantastik yönelimli düşsel bir dünyayı konu alan resimler yaptı. 1970’li yılların ortalarına doğru ise fantastik eğilimden tümüyle uzaklaşmadan yeni bir figür anlayışı ve dışavurumcu bir üslup geliştirdi. Bu yıllarda Anadolu’ya yaptığı geziler sayesinde halk resmi ile de ilgilenmeye başladı ve belirli simgesel nitelikler taşıyan yeni bir dil oluşturdu. 1975’te Salzburg Yaz Akademisi’nde Werner Otte ile taş baskı çalışmaları yapan sanatçı, bu tarihten itibaren kartpostal, eski fotoğraf, oyma baskı, afiş gibi malzemeler ile kolajlar gerçekleştirmeye başladı. 1980’lerde siyah beyazın baskın olduğu, çizgi ve rengin ikinci plana itildiği lekeci bir anlatıma yöneldi. Giderek arınmış bir simgeselliğe, figürde gerçekçi bir yalınlık ve duygulu bir ifadeye dönüşen bu yeni anlatımında insanla yaşam arasındaki sürekli gerilimi, mizah duygusuyla dengeleyerek tuvale yansıttı. 1980-1982 yılları arasında Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim ve sinema sahne dekoru üzerine çalışan sanatçının sinemaya yakın ilgisi özellikle 1980’lerdeki siyah-beyaz resimlerini de etkiler. Bu yıllarda üç boyutluluğa yönelmekle birlikte yüzeyde bütünüyle kopmaz. Dokusal değerleri genel resimsel yapıyı bozmadan, yüzeyi zenginleştiren ve derinlik duygusu sağlayan bir öğe olarak kullanır. 1980’lerin sonunda simgesellikten daha da arınarak yalın bir biçim anlayışıyla insan ilişkilerini, yaşamın ürkütücü ve karanlık yanlarını hatırlatan, gerçekçi, insanı tedirgin eden ve düşündüren boyutlarda işledi. Yine aynı dönemde maskeli ve maskesiz insan yüzleri, portreler yapan sanatçı deneysel çalışmalara yöneldi. Tuvallerden enstalasyonlara geçiş sanatçının yolculuğunda en radikal değişimi yansıtır. 1990 yılında New York Ünversitesi'nde Deli Gömleği'yle izleyicinin karşısına çıkar. 1990'da Sır (islam Eserleri Müzesi), 1991 'de İz (AKM), 1994'te Söz (Aksanat), 1996'da Suç (Kazım Taşkent Sanat Galerisi) 1998'de Suret (AKM), 2003'te Sudaki Suret (Dolmabahçe Kültür Merkezi) 2006'da Matah (Milli Reasürans Sanat Galerisi) ve Zifir (Proje 4L) ile devam eder. Yapıtlara genel bir açıdan baktığımızda, yeni bir anlatım biçimiyle yeni sorunsalların dile getirildiğini gözlemleriz. Anlatım biçiminde yakalanan bu yeni keşifler Balkan Naci İslimyeli'nin yolculuğunun yeni evrelerini oluşturmaktadır. 1996 yılında profesör olan İslimyeli, halen Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

163 BALKAN NACİ İSLİMYELİ (d.1947) ‘Afrika: Kara yazı’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2009 tarihli. 135 x 50 cm

¨ 22.000 € 6.470

133


164 MUSTAFA TURGUT TOKAT (1901-1988) ‘Kasımpatıları’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1940 tarihli. 73 x 61 cm 134

¨ 3.400 € 1.000


165 NACİ KALMUKOĞLU (1896-1954) ‘Hamam’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 47 cm

¨ 14.000 € 4.120

Naci Kalmukoğlu Kalmuk Türkleri’nden olan sanatçının asıl adı Nikolay Kalmukof ’tur. 1917 Sovyet Devrimi’nden sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki eğitimini yarım bırakarak İstanbul’a göç etti. Yaşamını sinema, otel, lokanta ve benzeri yerlere duvar ve tavan resimleri yaparak kazanan sanatçı, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk vatandaşlığına geçti. Ankara’da Halkevi Sahnesi’nin yapımında görev aldı, ayrıca Ankara Konservatuvarı’nın tatbikat sahnesi için dekorlar hazırladı. Başlangıcından 1949 yılına kadar İzmir Enternasyonel Fuarı’ndaki pavyonların bezeme işini üstlendi. Yağlıboyanın yanı sıra suluboya ve guvajla da çalışan sanatçı, peyzajlarında İzlenimcilik’e yaklaşan bir palet ve teknikle çalışırken, portre ve nü eserlerinde daha akademik bir tutum izlemiş ama duyumsallıktan da uzaklaşmamıştır. Peyzaj, nü, portre ve ölüdoğalar dışında Osmanlı askeri ve sivil giysileri ile silahlarını, çok sayıda tarihi yapının içini ve dışını betimleyen, tarihi zaferleri ve günlük yaşamdan sahneleri konu alan taslaklar yapmış, bunları daha sonra ‘Fatih’in İstanbul’a girişi’, ‘Barbaros Hayrettin Paşa’nın Preveze Deniz Zaferi’, ‘Lale Devri’ gibi yapıtlarında kullanmıştır. 135


136


166 DAVID ÇIRACIYAN (1839-1907?) ‘Nil sahilinde yaşam’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1897 tarihli . 83 x 100 cm

¨ 28.000 € 8.235

Daha küçük boyutlu benzeri Garo Kürkman, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Ressamlar, İstanbul 2004, I. Cilt, sayfa 304 de yer almaktadır.

137


167 GAZ LAMBASI Fransız yapımı, III. Napoleon dönemi (1852-1879). Neo klasik tarzda tasarlanmış porselen gövdenin ön yüzünde bir cupid figürünün de yer aldığı romantik bir çalışma yer alıyor. Bronz yüzeyler altın vermeille işçilikli. Fanusu zarif grave süslemeli. Yükseklik 58 cm 138

¨ 2.750 € 810


168 CENTERPIECE Charles Gabriel Lemonier (1743-1824) imzalı, dikdörtgen formlu çukur haznesinde sanatçının incelikli bir çalışması yer alıyor. Metal bölümleri kıvrımlı dört ayakla sonlanan tepsi formunda çalışılmış. Tüm yüzeyler altın vermeille dekorlu. 58 x 32 x 20.5 cm

¨ 7.000 € 2.060

139


169 ART DECO GÜMÜŞ JARDINIER İsveç yapımı, Carl Gustaf Hallberg yapımcı, İsveç gümüş imalat ve 1917 yapımı olduğunu gösterir damgalı. Kademeli oval kaide oval formlu hazneye birbirini takip eden oval halkalar ve ortasında kabaraların yer aldığı dikmelerle oluşturulmuş ajur işçilikli bir bölümle bağlanıyor. Kaide ve hazne formu dövme tekniği ile verilmiş.Böylelikle gövde üzerinde farklı bir efekt yaratılmış. Hazne üzerine belli aralıklarla yerleştirilen yuvarlak kabarcıklar inci kabaralarla oluşturulan yalın, geometrik formlarla birbirine bağlanıyor. Ağız kenarı tek sıra ince kabaralarla çevrili. Yalın kristal haznesi alt bölümde yıldız formlu kesme işçilikli. I.Dünya Savaşı döneminde üretilmiş ve Art Deco döneminin ilk örneklerinden sayılabilecek önemli bir gümüş tasarım örneği. Ağırlık 937 g 33 x 17.5 x 21 cm

¨ 7.800 € 2.295

Carl Gustaf HALLBERG (1824-1888) Meslek yaşamına İsveç’in en önemli gümüş ustalarından biri olan Christian Hammer ile çalışarak başlayan Carl Gustaf Hallberg, 1864 yılında Stockholm’de kendi firmasını kurdu. Hallberg’in 1888 yılındaki ölümünden sonra firmanın idaresini 1930 yılına kadar Jean Jahnsson üstlendi. Carl Gustaf Hallberg’in ölümünden sonra da damga olarak C.G. Hallberg kullanılmıştır. Hallberg firması Art Nouveau, Art Deco ve Eklektik üslupta yarattığı gümüş obje tasarımlarını kapandığı 1961 yılına kadar başarıyla sürdürmüştür. Aktif olduğu dönemde İsveç’in en kapsamlı gümüş tasarım atölyelerinden biri olmuştur.

140


170 ÇİFT GÜMÜŞ KUPA Gustaf Möllenborg (İsveç, 1796-1851) yapımcı, 900 ayar ve Stockholm şehir damgalı, 1846 tarihli. Geniş dilimler üzerinde yer alan atlamalı oval rozetler kalem işi bitkisel süslemelerle dolgulu. Ayak ve ağız kenarlarına stilize deniz kabuğu formları ve dalga kıvrımları ile hareket kazandırılmış. Kulplar farklı boyutta C kıvrımlarının eklemlenmesiyle oluşturulmuş. Kubbeli kapağı rozet formlu bir tutamakla sonlanıyor. Firmanın müzelik değerdeki tasarım örneklerinden. Ağırlık 2292 g Yükseklik 36.5 cm

¨ 18.000 € 5.295

141


171 JULIA PARDOE- WILLIAM H.BARTLETT, ANSICHTEN DES BOSPHORUS UND CONSTANTINOPEL’S, LONDON GEORGE VIRTUE PUBLISHING, 1838 Miss Julia Pardoe’nun 1835 İstanbul izlenimleri ve William Bartlett’in gravürlerinin yer aldığı kitabın Almanca baskısı, 162 sayfa metin ve 78 adet kurşun plaka gravür (1 adet Miss Pardoe portresi, 76 adet İstanbul ve civarı görünümü ve 1 adet İstanbul Boğazı haritası) içeriyor. Kırmızı deri cildi üzeri kazıma tekniğinde bitkisel bir çerçeveler ile dekorlu. Ön yüzde merkezde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun soylu ailelerinden Karatsonyi ailesinin altın yaldız amblemi yer alıyor. 27.5 x 21.5 cm

142

¨ 1.750 € 515


172 CASIMIR HENRICY & FRÉDÉRIC LACROIX, LES MOEURS ET COSTUMES DE TOUS LES PEUPLES DE L'AFRIQUE ET L'OCÊANIE: D'APRÈS LES DOCUMENTS LE PLUS AUTHENTIQUES, LES VOYAGES LES PLUS RÉCENTS ET DE MATÉRIAUX INÉDİTS, PARIS, 1847 Casimir Henricy tarafından hazırlanan ve Frédéric Lacroix editörlüğünde basılan iki ciltlik Fransızca kitap tek ciltte toplanmış. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Kongo, Senegal gibi Afrika ülkelerindeki günlük yaşam ve kıyafetler hakkında bilgi veren kitapta ilk ciltte 384 sayfa metin ve 35 adet renkli kurşun plaka gravür; ikinci ciltte ise 112 sayfa metin ve 20 adet renkli kurşun plaka gravür yer alıyor. Siyah ve koyu kahverengi deri ciltli. Ciltte yıpranma ve açılmalar mevcut. 26.5 x 18 cm

¨ 1.000

€ 295

143


173 PANDANTİF Kalp formlu altın montürü yaklaşık 3 karat elmas taş bezeli. 20.yy. başı. Ağırlık 7 g 3 x 2.5 cm

174 BROŞ Oval formlu, mitolojik konulu shell cameo çalışma ajurlu altın bir çerçeve ile çevrili. 19.yy. 5.2 x 4 cm

144

¨ 1.500 € 440

¨ 1.500 € 440


175 KOL DÜĞMESİ Hancocks (İngiliz) yapımcı firma ve 750 milyem (18 ayar) damgalı, Deakin & Francis tasarımı altın, kabuşon kaya kristali kol düğmelerinde ters oyma tekniği ile sülün motifleri çalışılmış, elle renklendirilmiş. Firmanın çok özel mücevher tasarım örneklerinden. 20.yy. Ağırlık 13 g 1 x 1.5 cm

¨ 6.500 € 1.910

176 BROŞ Avrupa yapımı, platin montürü yaklaşık 9-10 karat farklı kesim pırlanta taşlarla bezenmiş. 20.yy. 5.8 x 3.2 cm

¨ 32.000 € 9.410

145


177 ABİDİN DİNO (1913-1993) ‘Esrar içenler serisinden’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 32 x 24 cm

146

¨ 2.400 € 705


178 NURİ İYEM (1915-2005) Portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 28 x 30 cm

¨ 20.000 € 5.880

147


179 NAİL PAYZA (1920-1996) Soyut peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 52.5 x 45 cm

148

¨ 1.500 € 440


180 NAİL PAYZA (1920-1996) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 44 x 34 cm

¨ 1.250 € 365

149


Ahmet Güneştekin Resme olan ilgisi ilkokul çağlarında başlayan sanatçı, lise öğreniminin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girdi. Ancak bu öğrenimini yarıda bırakarak lisans eğitimini sonraki yıllarda Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul’da Beyoğlu’nda ilk profesyonel atölyesini açan Güneştekin, bu dönemde figürsel anlatımlarla klasik ve modern anlayışı birlikte uyguladı. Gelenekçi tarzda resimler, ışık, gölge ve perspektif, kaba fırça darbeleriyle özgün resim dilini giderek olgunlaştırdı. Zamanla soyut resme yönelerek biçim ve renkleri bilinçaltındaki düşüncelerle buluştuğu, nesnelerin sonsuz serbestlik kazandığı yapıtlar gerçekleştirdi. 1997-2003 yılları arasında Anadolu turuna çıkarak efsaneleri derledi ve tuvaline aktardı. 2000’li yıllardan itibaren, kendi deyimiyle ‘karanlıktan sonraki renklerin belirdiği’ eserler gerçekleştirmeye başlamıştır. 2013 yılında, dünyanın en saygın beş galerisinden biri sayılan Londra kökenli Marlborough Gallery ile anlaşma imzalaması Güneştekin’in dünya sanat piyasasında önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Marlborough’un ilk aktivitesi sanatçı için, Venedik Arsenale Docks’ta, 55.Venedik Bienali ile eş zamanlı bir sergi düzenlemek olmuştur. ‘Momentum of Memory’ adlı bu sergi Venedik Bienali küratörü Massimiliano Gioni tarafından en iyi 10 sergi arasında sayılmıştır. Sanatçı, kasım 2013 tarihinde Marlborough’un New York’taki galerisinde de bir solo sergi açmıştır. Bunu 2014 yılı içerisinde, Marlborough ile düzenlenen Arco Madrid, New York Armony Show, Art Breda, Art Basel Hong Kong sergileri ve 2015’te Venedik ve Barcelona’da düzenlenen solo sergiler izler. Ressamın yapıtları, Marlborough’un New York, Barcelona, Madrid ve Monaco’daki galerilerinin ve Hollanda’daki Mark Peet Visser galerilerinin kalıcı koleksiyonunda yer almaktadır. 150


181 AHMET GÜNEŞTEKİN (d.1966) ‘Zeus’un hizmetkarı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 80 x 200 cm

¨ 35.000 € 10.295

151


182 ÇİFT CASSOLETTE Fransız, III. Napoleon dönemi (1852-1879). Kupa formlu pembe-bej yalın işçilikli mermer gövdeler bronz geçmelerle çevrelenmiş. Bronz yüzeyler altın vermeille. Yükseklik 69 cm 152

¨ 6.500 € 1.910


183 ÇİFT PORSELEN KÜP Çin, klasik formlu İmari küplerin dış yüzü sır altı kobalt mavi, sır üstü mercan rengi ve yaldız kullanılarak bitkisel unsurlar ve doğa görünümleri ile dekorlu. Kapak tutamakları stilize foo köpeği formunda. 20.yy. başı. Yükseklik 52 cm

¨ 8.000 € 2.355 153


184 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen yapımcı firma damgalı, yuvarlak formlu tabağın kenarları dilimlerle hareketlendirilmiş. Tabak içinde kenarlarda kobalt renkli bir çerçeve içine yerleştirilmiş üç madalyon dalında kır çiçekleri ile bezeli. Merkezde çiçek buketi kompozisyonu çalışılmış. 20.yy. başı. Çap 30 cm

185 MEISSEN PORSELEN TABAK Meissen porselen yapımcı firma damgalı, yuvarlak formlu tabağın kenarları geniş dilimlerle hareketlendirilmiş. Tabak içi kenarlarda kobalt ve beyaz renkli zeminde dizili kabartma altın yaldız iri palmetler ile dekorlu. Merkezde kobalt bir yıldız etrafında altın yaldız palmetlerden oluşan bir kompozisyon yer alıyor. 20.yy. başı. Çap 28.3 cm ¨ 1.400 € 410

154

¨ 1.600 € 470


186 HOKKA TAKIMI Fransız yapımı, Rokoko. Tepsi yüzeyi ahşap Chinesoirre lake işçilikli. Porselen hokka bölümleri yine aynı anlayışta kabartma mine çiçekleri, kuşlar ve köpek figürleri ile bezenmiş. Bronz geçmeler altın vermeille süslemeli. 18.yy. Döneminin günümüze ulaşmış iyi bir örneği. 47 x 33 x 11 cm

¨ 2.500 € 735

187 MİNELİ HOKKA TAKIMI Fransız, III. Napoleon dönemi (1852-1870). Dört parçalık bronz hokka seti sarı renkte Sevrés minesi ile dekorlu. Mine yüzeyi opalin boncuklar ve yaldız işçiliği ile incelikle süslenmiş. Şamdan yüksekliği 15 cm

¨ 3.600 € 1.060 155


188 HÜSEYİN GEZER (1920-2013) ‘Sevgi’, bronz heykel, 1/1, imzalı. Kare formlu, beyaz mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş. Toplam yükseklik 30 cm (kaide dahil) Kaide ölçüsü 25 x 25 x 6 cm ¨ 8.000 € 2.355 Provenans: Prof. Dr. Vural İsmail Solok eski koleksiyonu

Hüseyin Gezer İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Rudolf Belling’in öğrencisi olan Gezer, 1948 yılında mezun olduktan sonra kazandığı bursla Fransa’ya giderek iki yıl Julian Akademisi’nde Marcel Gimond ile çalıştı. Sanat yaşamı boyunca özellikle büyük hacimlere egemen olma, hacimleri örgütleme (kompozisyon), ışık-gölge dağılımı ve doku değerleri gibi sorunlar üzerinde yoğunlaştı. Bilime, bilhassa matematiğe olan ilgisi nedeniyle eserlerinde hacimler, yatay ve dikey çizgiler, oranlar, karşıt ve eşdeş güçlerin ilişkisi, net çizgiler gibi değerlerle estetik değerleri bütünleştirdi. 1950-1960 yılları arasında, heykelde oran ve kompozisyon ilkelerinin matematiksel temellerini irdeleyerek Efenin Aşkı (1951), Çocuk ve Ana (1957) gibi kompozisyonları gerçekleştirdi. Bu heykeller temelde Kübist bir anlayışa bağlı olmakla birlikte geometrinin kuru ve soyut etkisinden çok, duygulu ve yumuşak bir anlatım sergiler. Sanatçının anıt çalışmalarında, yatay ve dikeylerin egemen olduğu statik kompozisyonların tersine çaprazların ördüğü dinamik bir kurgu ağır basar. 1960’lı yıllardan sonra yoğunlaşan Atatürk anıtı çalışmalarında figür, öncelikle soyut ifadeyi güçlendirecek bir araç olarak kullanılır, ancak plastik ve estetik özelliklere de sahiptir. 1970’lerde Kübist anlayıştan giderek uzaklaşan Gezer’in kompozisyonlarında insan-doğa ilişkisi içinde biçimlere yaklaşımı ise değişmez. Serbest çalışmalarında da önceleri egemen olan yatay ve dikeylerden oluşan statik kurgu, sonradan yerini çaprazların ördüğü dengeli bir dinamizme bırakır.

156

1960’lı yıllarda Atatürk anıtları üzerinde yoğunlaşan sanatçının, İstanbul Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerinin yanı sıra, pek çok ilde 30 civarı anıtı bulunmaktadır. 1963 Antalya Atatürk Anıtı yarışmasında, 1973’te Kültür Bakanlığı tarafından açılan iki Atatürk büstü yarışmasında her iki dalda da, 1975 Diyarbakırlı Ziya Gökalp Anıtı yarışmasında ve 1986’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca açılan Fatih Anıtı yarışmasında birincilik ödülleri almıştır.


189 NUSRET SUMAN (1905-1978) ‘Aşk’, bronz heykel, 2/3, imzalı. Yükseklik 31.5 cm ¨ 9.000 € 2.645 Provenans: Prof. Dr. Vural İsmail Solok eski koleksiyonu

Mustafa Nusret Suman İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Cumhuriyet döneminin Avrupa’ya ilk gönderilen dört heykel sanatçısından biri olan Suman, çeşitli kentlerdeki Atatürk anıtları ve figürlü heykelleriyle tanınır. Avrupa’da bulunduğu dönemde, önce Münih’te Hans Hoffman’ın (1880-1966) atölyesinde resim, daha sonra Paris’te Charles Despiau’nun (1874-1946) atölyesinde heykel üzerine eğitim gören sanatçının eserlerinde her iki eğitmenin izleri açıkça görülür. Desene ve resme önem veren heykeltıraşlardan biri olan sanatçının eserlerinde ışık kullanımı ve konstrüksiyon başarılıdır. Portreleri hem plastik, hem de doğanın ifadesini verme açısından değer taşır. 1950’li yıllarda gerçekleştirdiği eserlerinde, klasik çizgisine devam ederek Despiau’nun natüralizmini uzun yıllar sürdürür. 1960’lı yıllarda başlayan köycü söylem, Suman’ın da köylü kadın temasına yönelmesine neden olur. Bu yıllarda Suman, Despiau’dan ziyade Hoffman’ın etkisinde ‘inşa’ üzerine temellenen eserler ortaya koyar. Figür biçimlemesinde, malzemenin özelliğini öne çıkarmaya çalıştı ve ayrıntıları azaltarak kütle etkisini güçlendirdi. 1933 yılında kurulan D Grubu’nun 1941 yılındaki 9.sergisine katılan Suman’ın İstanbul Resim Heykel Müzesi’ndeki eserleri dışında, Gelibolu’da Namık Kemal heykeli, Ankara’da Anıtkabir kulelerinde iki rölyef çalışması ve çeşitli illerde Atatürk anıtları mevcuttur. Sanatçı, Ankara’da Sıhhiye Meydanı için yaptığı ve bir dönem Ankara’nın simgesi olarak kullanılan ‘Hitit Güneşi’ adlı çalışmanın açılış öncesi son kontrollerini yapmak için İstanbul’dan Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. 157


158


190 KOMET (d.1941) Figürlü kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 73 x 91.5 cm ¨ 52.000 € 15.295 159


191 ASIM İŞLER (1941-2007) Soyut kompozisyon, tuvale marufle mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 111 x 76 cm 192 ASIM İŞLER (1941-2007)

¨ 9.000 € 2.645

Soyut kompozisyon, tuvale marufle mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 160

111 x 76 cm

¨ 9.000 € 2.645


Asım İşler 1966 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan İşler, 1970-1974 yılları arasında eğitimine Paris’te devam etti. Yurda döndükten sonra mezun olduğu okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında profesör unvanı alan sanatçı, manzara, figür ya da metafizik öğelerden yararlanarak gerçekleştirdiği resimlerinde kendine özgü Barok bir anlatım kullanır. İşler’in estetik ifadeye yönelik çalışmalarında dış çizgilerin erimesi resimsel öğelerin yan yana ve üst üste gelerek düzlemler oluşturması, aşamalı katlarla çalışılan gravür tekniğini çağrıştırır. Gerek Paris, gerek Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında gravür atölyesindeki çalışmalarıyla özgün baskı alanında teknik ustalığa erişen sanatçının önceleri manzara ve figür yorumlamalarından yola çıkarak gerçekleştirdiği yapıtları, son yıllarında büyük boyutlu ve çok renkli tuvallerde öznel bir yaklaşımla yer yer boyanın hem konuyu, hem nesneyi tanımladığı soyutlamalara dönüşür. 161


193 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) ‘Ozan’, kağıt üzeri karışık teknik (yağlıboya-suluboya), imzalı. 50 x 60 cm

162

¨ 5.000 € 1.470


194 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Portre, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1970 tarihli. 56 x 49 cm

¨ 6.000 € 1.765 163


164


195 HAT LEVHA Seyid Muhammed Muhsin (Muhsinzade) ketebeli. Yeşil renkli saç zemin üzerine altın yaldız ile Celi Talik yazı ile ‘Kim bir mescid bina ederse Allah da ona cennette bir bina inşa eder’ mealindeki hadis. 48 x 128 cm

¨ 22.000 € 6.470

165


196 PERTEV BOYAR (1897-1981) ‘Orman’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 49 x 40 cm

¨ 1.500 € 440

Nazmi Çekli

166

Manastır Harbiyesi’nden mezun asker ressamlarımızdandır. Balkan, Yemen, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na katılan Nazmi Çekli, askerlik hayatında binbaşılığa kadar yükselerek 1931 yılında emekli oldu. Öğrencilik yıllarında Hoca Ali Rıza ve Sami Yetik’in öğrencisi olan sanatçı, İzlenimci anlayışla yaptığı peyzajlarıyla tanınır. Ressamın açık havada çalışarak gerçekleştirdiği peyzajları renk ve ışık doludur. Özellikle son yıllarında İstanbul, Boğaziçi, Çamlıca üzerinde yoğunlaşan Çekli’nin İzmir’de yaşadığı dönemde yaptığı İzmir peyzajları da mevcuttur. 1923 yılında Kazım Karabekir başkanlığında toplanan I.İktisat Konngresi’nde sergilediği tabloları çok beğenilen sanatçı, bizzat Atatürk tarafından tebrik edilerek gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir. 1945 yılında İhsan Çanakkaleli, Cevat Karsan, Ali Rıza Beyazıt ile birlikte Asker Ressamlar Derneği’ni kuran Nazmi Çekli, 1956 yılına kadar derneğin bütün sergilerine katılmıştır.


197 NAZMİ ÇEKLİ (1884-1958) ‘Çingene kızı’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 48 cm

¨ 10.000 € 2.940

167


198 KAT’I LEVHA ‘Kalbi agâh olanın, her dügâh işi Allah iledir/Aşkı gümrah olanın gönlü Rasulullah iledir’. 46 x 61 cm

168

¨ 2.500 € 735


199 HAT LEVHA Hasan Vefa ketebeli. Siyah is mürekkebi ile Talik hat kullanılarak yazılmış 6 satır levha. Çevresi çivit mavisi zemine zarif altın yaldız tezhipli. Levhada yer alan anonim şiir Hacı Faik Bey tarafından Acemaşiran ilahi olarak bestelenmiştir. Mevlevi ayinlerinde okunmuştur. ‘Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’ân Birdir bir iki olmaya yok bilmiş ol imkân Hak söyleyecek sende senin ortada nen var? Âlemde heman ben dediğindir sana noksan Sa’y eyle rızâ gözle ko ıtlâk ile kaydı Âlemde Semâî bu yeter salike irfan’ 70 x 80.5 cm

¨ 14.000 € 4.120 169


200 NADİDE AKDENİZ (d.1945) İsimsiz,triptik, tuval üzeri yağlıboya . 35 x 105 cm

170

¨ 6.500 € 1.910


201 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Peyzaj, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1998 tarihli. 46 x 76 cm

¨ 5.000 € 1.470

171


202 FATİH URUNÇ (1966-2012) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2011 tarihli. 85 x 100 cm ¨ 2.800 € 825 203 FATİH URUNÇ (1966-2012) İsimsiz, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2011 tarihli. 85 x 100 cm ¨ 3.200 € 940 172


Fatih Urunç İçin: “Fatih, içgüdüsel etkenlerin ışığı altında, resminin başlama ve bitme aşamalarını, bir doğaçlama sürecinin sınırları içinde, herhangi bir yan etkene gerek duymadan, içinden geldiği gibi saptamak ister. Alışkanlık, kendiliğindelik, onun resmini belirleyen temel öğeler olarak öne çıkar. Simgeler, figürle bağlantı kuran alegorik motifler, nesne görüntüler, çağırımsal zincirlerle birbirine bağlanarak kompozisyonun örgütsel düzenini oluşturuyor, ayrıca her motif, kimi yan örgenlerle pekiştirilerek bir kurgulama estetiğine doğru yönlendiriliyor”. Kaya Özsezgin

173


204 OPALİN LALEDAN Fransız yapımı, degrade koyu pembe-beyaz renkli opalin laledanın metal kaidesi şemsiye taşıyan genç kız formunda. 19.yy. Yükseklik 61 cm 174

¨ 2.800 € 825


205 ÇİFT SEVRES PORSELEN VAZO Fransız, Sévres porselen imalat damgalı. Pedestal kaideli, konik gövdeli kobalt renkli porselen vazoların yüzeyi altın yaldız bitkisel örgeler ile dekorlanmış. Vazoların ön yüzünde yer alan oval madalyonlarda doğada insan konulu, ‘E.Froger’ sanatçı imzalı çalışmalar yer alıyor. Arka yüzdeki oval madalyonlarda ise peyzaj çalışmaları görülüyor. Kaidesi, kulpları ve kapak kenarı altın yaldızlı zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. 19.yy. Yükseklik 42.5 cm

¨ 4.500 € 1.325 175


206 PORSELEN YER VAZOSU Royal Dux porselen yapımcı firma damgalı, 12800 seri numaralı vazonun ön yüzünde oryantalist etkili bir kompozisyon yer alıyor. Vazo firmanın büyük boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20.yy. Yükseklik 94 cm 176

¨ 6.000 € 1.765


207 AUGUSTE MOREAU (1834-1917) ‘Fleurs de Printemps’ (Bahar Çiçekleri) konulu tutya genç kız heykeli sütun formlu kaidesi ile birlikte. Sanatçı imzalı. Kaide üzerindeki metal plaka ‘Fleurs de Printemps par Aug.Moreau’ ibareli. Toplam yükseklik 146.5 cm Heykel yüksekliği 86 cm

¨ 6.500 € 1.910

177


208 HEREND PORSELEN ÇAY TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, mavi Chinese bouquet dekorlu. 12 adet fincan ve 12 adet tabaktan oluşan toplam 24 parçalık takım. Fincan ve tabakların dilimli ağız kenarları altın yaldız bordürle çevrili. 20.yy. Tabak çapı 16.4 cm

¨ 1.500 € 440

209 HEREND PORSELEN SOSLUK Herend porselen yapımcı firma damgalı, lale desenli, yuvarlak formlu ve kapaklı sosluğun parçalarının ağız kenarları altın yaldız bordürle çevrili. Kapak tutamağı kıvrımlı dal formunda. 20.yy. Tabak çapı 15.5 cm 178

¨ 300 € 90


210 KRİSTAL İÇKİ SETİ Fransız, St.Louis yapımcı firma damgalı, Massenet Gold modeli. 1 adet sürahi, 12 adet viski bardağı, 12 adet kadeh, 12 adet su bardağı olmak üzere toplam 37 parçalık takım. Bütün parçaların yüzeyleri altın yaldız işçiliği ile girlandlardan sarkan palmet ve kır çiçekleri motifleri ile dekorlu. 20.yy. ilk yarısı. Bir kadehi hasarlı. Sürahi yüksekliği 25 cm

¨ 7.000 € 2.060

179


211 ART DECO JARDINIER Avrupa yapımı, büyük boyutlu, yelpaze formunda, dış yüzü çok renkli bitkisel dekorlu. 1930’lar. 25 x 55 x 16 cm

¨ 1.500 € 440

212 ÇİFT HEREND PORSELEN VAZO Herend porselen yapımcı firma damgalı, testi formlu şişelerin dış yüzü kabartma işçilikli ve Printemps dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 27.5 cm 180

¨ 1.600 € 470


213 ÇİFT BAKIR KÜP Hintkari, şişkin gövdeli su küplerinin gövde üst kısmı kabartma yaprak ve ay-yıldız dekorlu. 20.yy. Yükseklik 30 cm

¨ 1.500 € 440

214 KÖMÜRLÜK Fransız yapımı, döküm demir, oval formlu kömürlüğün üst yüzeyi kabartma midye ve farlı bitkisel formlarla dekorlu. 19.yy. 48 x 35 x 28 cm

¨ 500 € 145

181


215 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) ‘Kont Sami’nin Portresi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 31 cm 182

¨ 10.000 € 2.940


216 FERRUH BAŞAĞA (1915-2010) Peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı, 1965 tarihli. 29 x 34 cm

¨ 7.000 € 2.060

183


217 MIGIRDIÇ CİVANYAN (1848-1906) ‘Deniz peyzajı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 52 x 69 cm

¨ 18.000 € 5.295

218 MIGIRDIÇ CİVANYAN (1848-1906) ‘Haydarpaşa yangını’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 52 x 69 cm

184

¨ 23.000 € 6.765


Mıgırdiç Civanyan Osmanlı döneminin en ünlü Ermeni ressamlarından biri olan Civanyan sanatçı bir aileden gelir. Babası Ohannes Sultan Abdülmecid’in kemancısıdır, kardeşi Harutyun da dönemin tanınmış ressamlarındandır. 1860’lı yıllarda Ermeni ressam Abraham Sakayan’dan resim dersleri alan Civanyan, çalışmalarına Beyoğlu Güzel Sanatlar Okulu’nda Pierre Guillemet ile devam etti. 1870’li yıllarda yılında, dönemin en ünlü ressamlarından Hovhannes Konstantinovich Aivazovsky ile tanıştı ve onun etkisiyle deniz peyzajlarına ağırlık verdi. Dalgalı denizler, Boğaziçi ve İstanbul peyzajlarının usta isimlerinden biri olan sanatçı, İstanbul’da çıkan yangınları da resmederek tarihe tanıklık etti. 1876-1879 yılları arasında çalışmalarını İtalya’da sürdürdü. Bu dönemde, resim çalışmalarının yanı sıra opera temsillerinde de solist olarak görev aldı. İstanbul’a döndükten sonra, 1881 yılında Tepebaşı’nda Petits Champs Belediye Bahçesi’nde Elifba Kulübü tarafından açılan sergiye dört adet natürmort eseriyle katıldı. 1894 yılında Beyoğlu’nda Rus Elçiliği’nde kişisel sergi açtı. 1894-1901 yılları arasında Odessa’da, 1891-1905 yılları arasında da St.Petersburg’ta yaşayan Civanyan, İstanbul’a döndükten bir yıl sonra 1906 yılında vefat etti.

185


219 PERTEV BOYAR (1897-1981) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli. 32 x 56 cm

¨ 7.000 € 2.060

Pertev Boyar Resim çalışmalarına Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında Sami Yetik’ten aldığı derslerle başlayan Selim Pertev Boyar, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Harp Okulu’nu bitiremeden mesleğe atıldı ve çeşitli askeri görevlerde bulundu. 1930-1932 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde İbrahim Çallı’nın atölyesine misafir öğrenci olarak devam etti. Ankara’da kaldığı yıllarda halkevi ve devlet sergilerine katıldı. ‘Atatürk Portresi’, ‘Güller’ ve ‘Fenerbahçe’den’ gibi portre, ölüdoğa ve manzara çalışmalarının da gösterdiği gibi Türk asker ressamlar geleneğini sürdüren Pertev Boyar, asker kökenli ressamların son temsilcilerinden biridir. Daha çok peyzaj ve ölüdoğa resimleriyle tanınan sanatçı, koyu ton ve değerlerle bezenmiş klasikçi duyarlılığa yakın bir İzlenimci anlayışa sahiptir. Kaya Özsezgin’in de ifade ettiği üzere, doğa gözleminde ödünsüz bir yaklaşımın yaratacağı estetik disiplini aşmaya dönük arayışlar içindedir. Bu nedenle ayrıntı yerine genel görünümün resmin taşıyıcı değerlerini doğrudan yüklendiği, grotesk bir boyama anlayışında sanatçının üslubunun netleştiği görülür. Pertev Boyar, resim sanatında olduğu kadar sanat yazarlığı alanında da ün yaptı. Özellikle 1948 yılında basılan ‘Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinde Türk Ressamları, Hayatları, Eserleri’ adlı kitabı çağdaş Türk sanatı için temel kaynak kitaplardan biridir.

186


220 PERTEV BOYAR (1897-1981) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 1976 tarihli. 50 x 64 cm

¨ 8.000 € 2.355

187


221 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘Kavunlu natürmort’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 62 x 81 cm

188

¨ 5.000 € 1.470


222 SALİH URALLI (1908-1984) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 45 x 55 cm

¨ 5.200 € 1.530

189


Derby Porselenleri İngiltere’de, Derby yerleşiminde yer alan Derby Kraliyet Porselen Fabrikası’nın (Royal Crown Derby Porcelain Company) tarihi yaklaşık 1750’li yıllara kadar uzanır. 1745 yılında Saksonya’dan Derby’e gelen André Planché, 1747’de burada yumuşak hamurlu vazo ve bibloların üretimine başlamış; 1756’da ise daha önce Chelsea Porselen Fabrikası ve Longton Hall’de ressam olarak çalışmış olan William Duesbury ve banker John Heath ile ortak olarak Derby Porselen Fabrikası’nı kurmuştur. Önce Planché’ın, daha sonra da Heath’in ortaklıktan ayrılmasıyla fabrikanın idaresini tek başına William Duesbury üstlenmiştir. Duesbury’nin cam hamuru, sabun taşı ve yanmış kemik karışımından oluşan yeni bir hamur keşfetmesi ve porselen alanındaki usta isimlerin fabrika bünyesinde toplanması, Derby’nin kısa sürede sofra takımı ve biblo üretiminde lider firmalardan biri haline gelmesini sağlamıştır. Porselenlerdeki figürler Richard Askew ile James Banford; peyzaj çalışmaları, natürmort ve pastoral konular John Brewer; girift çiçek motifleri ise William Billingsley tarafından tasarlanmış ve resmedilmiştir. 1770 yılında Chelsae Porselen Fabrikası’nı da satın alan Duesbury, bu fabrikayı 1784 yılına kadar orijinal yerinde işletmiş, bu dönemde üretilen seramikler ‘Chelsae-Derby’ olarak adlandırılmıştır. 1784 yılında Chelsae Fabrikası yıkılarak buradaki tüm modeller, kalıplar Derby’e taşınmıştır. Fabrikanın başarısı Kral III. George’un da dikkatini çekmiş, firmaya 1773 yılında damgalarında kraliyet tacı motifini kullanma hakkı verilmiştir. Bu tarihten itibaren fabrika ‘Crown Derby’ olarak adlandırılmıştır. William Duesbury’nin 1786 yılındaki vefatı üzerine yönetimi aynı adı taşıyan oğlu devralmıştır. Çok sayıda yeni sır tipi ve form üreten William Duesbury II’nin 1797 yılındaki ani ölümünden sonra ise fabrika kısa süreli bir duraklama dönemi yaşar. Bu dönemde Moses Webster (çiçek motifleri), Richard Dodson (kuş figürleri), George Robertson (kara ve deniz peyzajı), Cuthbert Hawton (av sahneleri) ve kendine has, etkileyici çiçek bezemeleriyle ünlü olan William Pegg gibi önemli sanatçılar fabrika için çalışmış olsa da, firma sürekli olarak zarar etmiştir. Fabrikanın 1815 yılında Robert Bloor tarafından kiralanması Derby porselenleri için bir dönüm noktasıdır. Bloor’un dönemi fabrikanın çok renkli, zengin işçilikli ve zarif parçalar ürettiği bir yükselme evresi olmuştur. Açık renkli, çeşitli bitkisel bezeklerle çevrelenmiş girift geometrik süslemelerle dekorlu İmari örnekleri ve aplike çiçeklerle zenginleştirilmiş vazo, fincan, biblo gibi sanatsal parçalar da bu dönemde üretilmiştir. Bloor’un 1845 yılındaki ölümünden sonra fabrika yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 1848 yılında kapanmıştır. 1877 yılında, ‘Crown Derby’ adının hak sahipleri tarafından Osmaston Caddesi’nde kurulan yeni fabrikayla modern Derby porselenlerinin üretimi başlamıştır. Bu yeni firmanın üretimleri romantik tasarımları ve desenleri ile Victoria Dönemi’nde çok popüler olmuş, dönemin anlayışı ile bir bütünlük oluşturmuştur. Kraliçe Victoria 1890 yılında fabrikayı majestelerinin özel porselen üretimcisi olarak tayin ederek firmanın adını ‘The Royal Crown Derby Porcelain Company’ olarak değiştirmiştir. 1935 yılında King Caddesi’ndeki fabrikayı da satın alan The Royal Crown Derby, böylece Derby porselenlerinin üretimini tek çatı altında toplamıştır. Fabrika, günümüzde Osmaston Caddesi üzerindeki yerinde üretime devam etmektedir.

223 ÇİFT PORSELEN KAPAKLI VAZO Derby porselen yapımcı firma damgalı (1820-1845). Büyük boyutlu vazoların kobalt mavi yüzeyi aplike gül, kasımpatı, krizantem, papatya ve mine çiçekleri ile dekorlu. Aralarda altın yaldız gül, lale ve kır çiçeği motifleri çalışılmış. Pedestal kaide ve ağız çevresi zarif altın yaldız bordürle çevrili. Benzer işçiliğe sahip kapaklar aplike pembe güllerle son buluyor. Boyutu ve işçiliği ve kondüsyonu ile Derby porselenlerinin nadir örneklerinden. Yükseklik 46 cm

190

¨ 24.000 € 7.060


191


224 ÜÇ ADET HEYKEL Hint yapımı, iki adet taş oyma tanrıça büstü ve bir adet tanrıça heykelinden oluşan grup. 20.yy. başı. Yükseklik 26.5-26-34.5 cm

192

¨ 3.000 € 880


225 TANRIÇA HEYKELİ Hint yapımı, taş oyma heykelde, Hint mitolojisinin en önemli tanrılarından Shiva’nın eşi tanrıça Parvati betimlenmiş. 20.yy. başı. Yükseklik 48 cm

¨ 2.500 € 735

193


226 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Balıkçılar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1959 tarihli. 50 x 150 cm ¨ 10.000 € 2.940

227 RAFET EKİZ (1950-2003) Soyut kompozisyon, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1986 tarihli. 35 x 50 cm 194

¨ 1.000 € 295


228 JALE YILMABAŞAR (d.1939) Soyut kompozisyon, seramik pano, imzalı. Çap 59 cm ¨ 1.900 € 560

195


229 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Kadın portresi, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 48.5 x 48.5 cm

¨ 3.000 € 880

230 ŞEREF BİGALI (1925-2005) ‘Köyümdeki evden’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000-2001 tarihli. 116 x 90 cm 196

¨ 18.000 € 5.295


197


231 HAT LEVHA Hafız Hasan Şükrü ketebeli, H. 1282 (M. 1865) tarihli. Gubari yazı ile ‘Ya hafız’ yazılmış. 26 x 17 cm

¨ 2.000 € 645

Hafız Hasan Şükrü, Gubâri yazı geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Mehmed Nuri (Sivasî)’nin öğrencisidir.

232 HAT LEVHA Ketebe: Ahmet Zeki Yavaş (d.1966). H.1422 (M.2001) tarihli zerendud meşk. 17.5 x 17.5 cm ¨ 800 € 235

198


233 HAT LEVHA Ahmet Zeki Yavaş ketebeli (d.1966). Kırmızı zemin üzerine, gümüş yaldız ile Türk bayrağı formunda dua. 37 x 26 cm

¨ 1.400 € 410

234 HAT LEVHA İcazeti veren: Şeyh İbrahim el-Vehbi’nin öğrencilerinden ve Ebû Muhammed Emin’den icazetli Fehmi Efendi ve İbrahim Sırrı Efendi İcazeti Alan: Ali Gâlip Efendi “Resûllullah salallahu têâlâ aleyhi ve-sellem buyurdu ki; Ey insanlar Allah’a tövbe ediniz. Muhakkak ki ben, günde yüz kez tövbe ederim. Allah’ın resulü doğru söyler” ibareli, H.1294 (M.1877) tarihli. 29 x 18.5

¨ 1.800 € 530

199


235 BRONZ URLİ Hint yapımı, yuvarlak formlu, sade işçilikli urli’nin yüzeyi kabartma rozetler ile süslenmiş. Her iki kulbu kabartma stilize palmet motifi ile dekorlu. 20.yy. başı. Çap 72.5 cm

200

¨ 2.500 € 735


236 BRONZ URLİ Hint yapımı, yuvarlak formlu, sade işçilikli urli’nin Her iki kulbu kabartma stilize palmet motifi ile dekorlu. 20.yy. başı. Çap 66 cm

¨ 2.200 € 645

237 İKİ ADET BRONZ URLİ Hint yapımı, yuvarlak formlu, sade işçilikli urlilerin bir tanesinin kulbu kabartma stilize palmet motifi ile dekorlu. 20.yy. başı. Çaplar 21-22.5 cm

¨ 900 € 264

‘Tapınak kazanı’ olarak da adlandırılan urli, Hint tapınaklarında yemek pişirmek ya da servis etmek için kullanılan kase formlu kaplardır. 201


238 GÜMÜŞ EL AYNASI Osmanlı, telkari işçiliğinin nadir örneklerinden. Yuvarlak formlu, çift taraflı ve derin bizoteli aynanın çerçevesi saç örgüsü, güherse ve yılankavi formların kullanıldığı zarif telkari işçilikli. Üst bölümünde stilize bir tomurcuk yer alıyor. Kulpu bitkisel formların kullanıldığı zarif telkari işçiliğiyle oluşturulmuş. İç yüzü kırmızı kadife kaplı kahverengi meşin kutusunun dış yüzü altın yaldız süslemeli. Uzunluk 36 x 20 cm ¨ 1.800 € 530

239 ÇİFT CHRISTOFLE MEYVALIK Christofle yapımcı firma damgalı (1862-1935 dönemi), 1647821 ve 1647822 seri numaralı meyvalıkların kristal haznesi merkezde kesme rozet çiçeği ile dekorlu, ağız kenarları dilimli. Sütun kaidesi formunda tasarlanmış bronz/gümüş kaplama ayakların yüzeyinde kabartma iri yapraklar ve volütler çalışılmış. Toplam yükseklik 13.2 cm Çap 21.5 cm

202

¨ 3.500 € 1.030


240 GÜMÜŞ YASTIK AYNASI Osmanlı dönemi, oval formlu gümüş aynanın yoğun telkâri işçilikli yüzeyi dilimlerle hareketlendirilmiş. Dilimlerin arasında ve üzerinde aplike kır çiçekleri yer alıyor. Merkezde yine telkâri tekniğinde yuvarlak bir madalyon ve üzerinde rozet çiçeği aplikeli. Aynanın etrafı spiral formları ile çevrili. Telkari işçiliğimiz için nadir bulunur bir eser. 37 x 44.5 cm

¨ 4.600 € 1.355

203


241 FİKRET ÖZTÜRK (d.1961) ‘Bricks group’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 120 x 100 cm 204

¨ 1.800 € 530


242 FİKRET ÖZTÜRK (d.1961) ‘Bricks group’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 120 x 100 cm

¨ 1.800 € 530

205


243 HAMZA İNANÇ (d.1930) Soyut peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 100 x 115 cm

206

¨ 8.000 € 2.355


244 RAMİZ AYDIN (d.1937) ‘Köylüler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1978 tarihli. 86 x 100 cm

¨ 6.500 € 1.910 207


245 SAEID ESMAILLY (d.1972, İran) ‘Ortaköy camisi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 120 x 160 cm

¨ 5.000 € 1.470

Utku Varlık Simgecilik ile fantastik gerçekçiliğin iç içe olduğu figüratif resimleriyle tanınan sanatçı, 1961- 1966 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel ile çalıştı, daha sonra oyma baskı (gravür) ve taş baskı (litografi) atölyelerine devam etti. 1970 yılında Paris´e giden ressam, 1971-1974 yılları arasında Güzel Sanatlar Ulusal Yüksekokulu´nda George Dayez atölyesinde, 1973-1975 yılları arasında da Cachan Atölyesi´nde taş baskı üzerine öğrenim gördü. 1966 yılında Mehmet Güleryüz, Devrim Erbil, N. Aytaç ve Oktay Anılmert ile birlikte ‘Beş Genç Ressam Grubu’nu kuran Utku Varlık, başlangıçta dışavurumcu anlatımla figürlerini biçimlendirirken, 1960 ve 1970´li yıllardan itibaren dönemin politik yaşamından etkilenerek yaptığı resimlerinde de bu anlatım biçimini kullanmıştır. Aynı dönemde yaptığı ve genelde siyah- beyazın hakim olduğu taş baskılarda da benzer konuları işlemiştir. Sanatçının beş taş baskı çalışması 1973 yılında Paris Ulusal Kütüphanesi tarafından satın alınmıştır. 1975’ten sonra dışavurumcu anlatımdan uzaklaşan ressam, düşsel bir anlatım biçimine yönelmiştir. Figürü doğanın ayrılmaz bir parçası olarak gören sanatçı, toplumsal konulardan uzaklaşarak tek figüre yönelik yapıtlar üretmiştir. 1980’li yılların sonunda ise eski uygarlıkları ve onların ölümsüz ruhlarını mistik bir havayla yansıttığı resimler yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kişisel sergi açan ve karma sergilere katılan sanatçı, 1967 senesinde I. Uluslararası İstanbul Barış Festivali’nde özgün baskı çalışmasıyla birincilik ödülü almıştır.

208


246 UTKU VARLIK (d.1942) ‘Trajectoire du reve’ (Rüyalar yolu), tuval üzeri karışık teknik, imzalı. 150 x 150 cm

¨ 14.000 € 4.115

209


247 MAİDE AREL (1907-1997) ‘Kayıklar’, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 31 cm ¨ 1.800 € 530

248 HAYRİ ÇİZEL (1891-1950) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 31 x 22.5 cm ¨ 4.000 € 1.175

210


249 MÜNİF FEHİM ÖZERMAN (1899-1983) ‘Nilüferler’, duralit yağlıboya, imzalı.

üzeri

32 x 40 cm ¨ 3.000 € 880

250 MÜNİF FEHİM ÖZERMAN (1899-1983) ‘Kağnılar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 32 x 40 cm ¨ 3.000 € 880

211


251 HİLYE-İ ŞERİF Hüseyin Ünal (d.1953) ketebeli. 71.5 x 46.5 cm

212

¨ 2.400 € 705


252 HİLYE-İ ŞERİF Hüseyin Ünal (d.1953) ketebeli. 79 x 55 cm

¨ 3.500 € 1.030

213


253 CHRISTOFLE ÇATAL BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, Rubans modeli. 8 adet çorba kaşığı, 8 adet yemek kaşığı, 8 adet tatlı kaşığı, 8 adet yemek çatalı, 8 adet balık çatalı, 8 adet tatlı çatalı, 8 adet yemek yemek bıçağı ve 8 adet tatlı bıçağı olmak üzere toplam 64 parça. 20.yy. ¨ 2.800 € 825

214


254 12 ADET CHRISTOFLE BIÇAKLIK Christofle yapımcı firma damgalı, yalın formlu . 20.yy. Uzunluk 10 cm

¨ 800 € 235

255 12 ADET CHRISTOFLE BIÇAKLIK Christofle yapımcı firma damgalı, her iki ucunda yer alan stilize volüt formlu ikişer ayak üzerinde yükselen bıçaklıkların yüzeyi kabartma bitkisel motiflerle dekorlu. 20.yy. başı. Uzunluk 9.5 cm

¨ 1.000 € 295

256 SEKİZ ADET GÜMÜŞ BİBLO Avrupa yapımı, her biri 900 ayar gümüş damgalı. Bugs Bunny, Donald Duck, Pluto, Hızlı Gonzales gibi Walt Disney çizgi karakterleri ve ayı, ördek gibi çeşitli hayvan figürlerini içeren minyon gümüş biblolar. 20.yy. Toplam ağırlık 152 g Yükseklikler 1.5-6 cm

¨ 200 € 60

215


257 PARAVAN Hint yapımı, ahşap oyma , ajur işçilikli, dört kanatlı paravanın yüzeyinde Hindistan’a özgü doğada fil, deve ve çeşitli kuşlar çalışılmış. 20.yy. Yükseklik 188 cm Genişlik 200 cm (açılmış halde)

216

¨ 2.000 € 590


258 PARAVAN Çin yapımı, ahşap paravanın siyah lake yüzeyi sedef, jade ve kemik kakma figürlerden oluşan günlük yaşam ve savaş sahneleri ile dekorlu. Arka yüzünde altın yaldız kuş ve bitkisel motifler çalışılmış. 19.yy. Yükseklik 185 cm Genişlik 176.5 (açılmış halde) ¨ 4.500 € 1.325 217


259 PAPIER-MACHE NOTA SEHPASI Fransız, III. Napoleon dönemi (1852-1879). Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen tablalı, siyah lake sehpanın yüzeyi sedef kakma, altın yaldız ve çok renkli boyama işçilikle dekorlu. Yükseklik 100 cm 218

¨ 2.500 € 735


260 ŞÖVALE Ahşap, Hintkari şövale,bitkisel ve geometrik motifli oymalarla, yıldız ve yuvarlak formlu sedef kakmalarla, arabesk geçmelerle zenginleştirilmiş.19.yy. 53 x 169 cm ¨ 2.500 € 735

219


261 ENİS AKTAŞ (d.1956) Soyut figüratif, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1987 tarihli. 130 x 140 cm

220

¨ 5.000 € 1.470


262 DEVRİM ERBİL (d.1937)

263 DEVRİM ERBİL (d.1937)

‘Kuşlar’, tuval üzeri serigrafi, imzalı, 2007 tarihli.

Soyut kompozisyon, tuval üzeri serigrafi, imzalı, 2007 tarihli.

150 x 50 cm

150 x 50 cm ¨ 2.500 € 735

¨ 2.500 € 735

221


264 TANSEL TÜRKDOĞAN (d.1966) Simulasyonlar serisinden, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 95 x 130 cm

222

¨ 3.000 € 880


265 MEHMET GÜN (1954-2014) ‘Every time I see her face, I love the way you walk’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1986 tarihli. 133 x 97.5 cm

¨ 5.500 € 1.620 223


266 HAT LEVHA Kemal Batanay ketebeli. H.1386 (M.1966) tarihli. ‘Herkesin gönlünde vardır bir kemal-i endişesi Vardır eshab-ı kemalin de zeval endişesi Mah-ı nev gayret eder de bedr-i Kamil olmaya Zannedersin yok mudur bedrin Kemal endişesi’ mealinde celi talik hat levha. Çevresi battal ebrulu. 31.5 x 40 cm

224

¨ 2.000 € 590


267 ÜMMET KARACA (d.1956) ‘Göksu’,tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013 tarihli. 100 x 130 cm

¨ 5.000 € 1.470

225


268 HASAN KALE (d.1959) Makrominyatür, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2005 tarihli. 30 x 28.5 cm

269 AZAT YEMAN (d.1992) ‘Ritüel’, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 42 x 36 cm

226

¨ 500 € 145

¨ 500 € 145


270 EKREM KAHRAMAN (d.1948) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2009 tarihli. 60 x 60 cm

¨ 1.000 € 295

271 GÜROL SÖZEN (d.1940) Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 40 cm

¨ 1.500 € 440

227


272 ÜÇ ADET KARİKATÜR Osmanlı tiplemeleri konu alan, 1920 Constantinople ibareli üç adet karikatür. 26 x 18.5 cm

¨ 1.500 € 440

273 DÖRT ADET KOSTÜM GRAVÜR Thomas McLean tarafından, 1818 yılında yayınlanan ‘The Military Costume of Turkey’ adlı kitapta yer alan, ‘polis memuru’, ‘sipahi’, ‘süvari’ ve ‘kaymakam (yarbay)’ konulu 4 adet aquatint renkli gravür levha. 1 Ocak 1818 tarihli. Levhaların arkasında, resmedilen görevli hakkında geniş bir İngilizce metin yer alıyor. Her biri 35 x 25.5 cm

¨ 1.400 € 410

Gravürlerin yer aldığı kitap, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Avrupa’da yayınlanmış askeri kıyafet albümlerinin en ünlülerinden biridir. Osmanlı ordusunu ve askeri bürokrasisini oluşturan her rütbe ve milletten asker ile subay özgün kıyafetleri içinde resmedilmiştir. 228


274 TURHAN SELÇUK (1922-2010) ‘Ramona’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1985 tarihli. 50 x 70 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 440

275 TURHAN SELÇUK (1922-2010) ‘Abdülcanbaz’, özgün baskı, E/A, imzalı. 70 x 50 cm (kağıt ölçüsü)

¨ 1.500 € 440

229


276 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘Bir Anadolu kasabasında yaşantı üzerine çeşitlemeler’ özgün baskı, 7/10, imzalı. 25 x 31 cm ¨ 1.000 € 295

277 ADNAN TURANİ (d.1925) Linol ve tekstil baskı, 6/10, imzalı, 1973 tarihli. 48 x 34 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.000 € 295

230


278 ERGİN İNAN (d.1943) Özgün baskı, 67 /100, imzalı, 1997 tarihli. 38 x 27 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 440

279 ELİF NACİ (1898-1987) ‘Kasımpatı’, özgün baskı, 17/50, imzalı, 1981 tarihli. 49.5 x 31.5 cm ¨ 800

€ 235

231


280 CHRISTOFLE OBJE GRUBU Christofle yapımcı firma damgalı, 4 adet minyon tuzluk-biberlik, 1 adet şeker maşası, 1 adet makas formlu şeker maşası, 1 adet açacak ve 1 adet shaker’dan oluşan grup. Hepsi orijinal kutusunda. 20.yy. Shaker yükseklik 21.5 cm

¨ 900 € 265

281 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, ‘süvari’ konulu, Mart 1995 tarihli. 18.5 x 7.5 x 20 cm

¨ 600 € 175

282 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı, Macaristan’a özgü yerel kıyafetler içinde betimlenmiş kadın ve erkek figürü. 1930-1940’lar. Yükseklikler 14-15 cm

¨ 600 € 175

283 BEŞ ADET PORSELEN BİBLO Dresden porselen yapımcı damgalı, farklı pozlarda betimlenmiş beş adet genç kız figüründen oluşan biblo grubu. 20.yy. Yükseklikler 10.5-7 cm

¨ 1.200 € 355

284 PORSELEN BİBLO Dresden (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, ‘dansçı’ konulu porselen biblo. Eteği atıklı. 20.yy. Yükseklik 28.5 cm

232

¨ 600 € 175


286 ÇİFT PORSELEN FİNCAN VE ZARFI

285 MÜCEVHER KUTUSU Fransız, bronz/altın vermeille, dikdörtgen formlu mücevher kutusu kıvrımlı dört ayak üzerinde yükseliyor. Kutu ve kapak yüzeyinde bitkisel motiflerle oluşturulmuş çerçeveler içinde kabartma tekniğinde doğada aşıklar konulu romantik sahneler, bitkisel motifler ve meşale formları çalışılmış. Kutunun içi kadife kaplı. Kilit mekanizması mevcut. 19.yy. 16 x 9 x 11.5 cm

Sultan II.Abdülhamid (1876-1909) tuğralı, eski Türkçe SAH 90 damgalı gümüş fincan zarflarının yüzeyi kalem işi tekniğinde balık pulu motifleri ve iri yaprak formlarının oluşturduğu oval madalyon ile dekorlu. Kuznetsov yapımcı firma damgalı fincanlar altın yaldız girlandların arasına serpiştirilmiş kır çiçekleri ile süslenmiş. Zarf ağırlığı 57 g Yükseklik 5.6 cm

¨ 1.000 € 295

¨ 1.600 € 470

287 PORSELEN BAHARATLIK Fransız porselen yapımcı damgalı, dikdörtgen formlu bir tepsi üzerine yerleştirilmiş iki adet kapaklı ve farklı formda çift kulplu baharatlıktan oluşan set. Kenarları altın yaldız bir bordür ile çevrili tepsinin yüzeyi açık yeşil sepet örgü motifiyle dekorlu. Aynı bezeme baharatlıkların gövde ve kapaklarında da görülüyor. Baharatlıkların gövde ve kapaklarında ayrıca altın yaldız bitkisel kıvrımlar ve çok renkli çiçek arajmanları da mevcut. 19-20. yy. Tepsi 13.3 x 28 cm Yükseklik 12.3 cm

¨ 1.400 € 410

288 KRİSTAL GÜL VAZOSU Fransız, billur kristal vazonun yüzeyi altıgen formlu kesmelerle hareketlendirilmiş. Kaide ve ağız çevresi altın yaldız zemin üzerinde çok renkli iri yaprak ve kabartma bitkisel süslemelerle dekorlu. Kaide bölümü ufak atıklı. 19.yy. Yükseklik 29 cm

¨ 400 € 120

233


289 SEHPA İngiliz, Victorian stili, dikdörtgen formlu, iki katlı sehpanın her iki tablası da kırmızı kadife ile kaplanmış. Yer yer aşınmış kadife yüzeyler altın yaldız bitkisel kıvrımlarla ile süslenmiş. Kenarlarda saçaklarla çevrili. Ayakları bambu formunda. 19.yy. 48 x 36 x 73 cm

¨ 600 € 175

290 SEHPA Çin yapımı, yuvarlak formlu, mermer tablalı sehpanın tabla çevresi inci kabara dizisi ile çevrili. Gövde üst kısmı ve dört ayağı oyma kır çiçeği formları ile dekorlu çiçek sehpası. 19.yy sonu. Yükseklik 91.5 cm

291 SEHPA Fransız, oval formlu, iki katlı sehpanın tablası marköteri işçilikli. Her iki tablanın da çevresi bronz geçme. 19.yy. 70.5 x 34.5 x 73.5 cm 234

¨ 1.500 € 440

¨ 800 € 235


292 OYUNCAK AT Ahşap oyuncak atın yelesi, kuyruğu, koşum, eyer ve nal kısımları altın yaldız boya ile renklendirilmiş. Dikdörtgen ahşap bir platform üzerinde sabitlenmiş. 20.yy. 104 x 23 x 94.5 cm ¨ 3.000 € 880

293 PARAVAN Japon yapımı, dört kanatlı ahşap paravanın ön yüzünde bez üzerine el boyaması bitkisel motifler ve meşe palamudu yiyen sincap figürleri çalışılmış. 20.yy. Yükseklik 90 cm Genişlik 176 cm (açılmış halde)

¨ 1.000 € 295

235


294 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 70 x 70 cm

236

¨ 5.000 € 1.470


295 ADNAN TURANİ (d.1925) Kırmızılı kadın, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 50 x 50 cm

¨ 5.000 € 1.470 237


296 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1970 tarihli. 45 x 63.5 cm

238

¨ 3.000 € 880


297 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 50 x 63 cm

¨ 7.000 € 2.060

239


298 NİZAR SABOUR (d.1958, Suriye) Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2007 tarihli. 65 x 45 cm 240

¨ 3.500 € 1.030


299 TOMUR ATAGÖK (d.1939) ‘Her günün bir tarih yaratır’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2002 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 2.000 € 590

241


300 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937) ‘Martılar’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2003 tarihli. 45.5 x 32.5 cm

¨ 600 € 175

301 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937) ‘Ulus’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2003 tarihli. 33 x 46 cm

242

¨ 800 € 235


302 CEMAL GÜVENÇ (1925-2013) ‘Rize’ ve ‘Akçakoca’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1991 ve 2005 tarihli. 33 x 47.5 cm ve 32.5 x 48.5 cm ¨ 800 € 235

303 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, karton üzeri pastel, imzalı, 2015 tarihli. 25 x 35 cm ¨ 400 € 120

243


304 ÇİFT OPALİN VAZO İngiliz, beyaz renkli opalin vazoların gövdesi iri kır çiçekleri ile çerçevelenmiş kadın portreleri ile dekorlu. Ağız ve kaide bölümlerinin zemini mavi ile renklendirilmiş. 20.yy. başı. Yükseklik 32.5 cm ¨ 900 € 265

305 SERAMİK LEĞEN-İBRİK TAKIMI Royal Boch (Belçika) porselen yapımcı firma damgalı (1920’ler). Leğen, ibrik ve farklı boyda iki adet sabunluktan oluşan takım. İbrik ve leğenin bej rengi yüzeyi ağız ve kaide kısmında kobalt rengi çizgiler ve altın yaldız inci dizisi ile çevrili. Gövde yüzeyinde dalında çiçek formları arasında sülün kuşu çalışılmış. Aynı süsleme öğeleri sabunlukların üzerinde de görülüyor. Yükseklik 28 cm Leğen çapı 38.5 cm Sabunluklar 10 x 13 cm ve 23 x 9.5 cm ¨ 550 € 160

244


306 DÖRT ADET PORSELEN BEBEK Avrupa yapımı, bir tanesi arkadan kurmalı ve müzik mekanizması mecvut. 20.yy. Yükseklik 35-40-41-41.5 cm ¨ 450 € 130

307 İKİ ADET OPALİN OBJE Fransız, turkuaz renkli opalin, 1 adet minyon vazo ve 1 adet kapaklı büyük şekerlikten oluşan grup. Vazo yüzeyi kabartma dilimler ve bitkisel formlarla dekorlu. Şekerlik yüzeyi verev yivlerle hareketlendirilmiş. 20.yy. başı. Yükseklikler 13-17.5 cm

¨ 400 € 120

245


308 BEŞ ADET OPALİN OBJE Fransız, pembe ve somon renkli opalinden yapılmış farklı form ve boyutta 2 adet vazo, 2 adet açık ve koyu pembe renkli opalin şekerlik ve eflatun renkli opalin kadehten oluşan grup. Somon renkli vazonun ağız kısmı inci kabara dizisiyle dekorlu bronz geçme frizle çevrili. 20.yy. başı. Yükseklikler 16.5-26 cm

¨ 500 € 145

309 BEŞ ADET OPALİN OBJE Fransız, mavi renkli opalin, 4 adet farklı form ve boyutta vazo ile 1 adet gaga ağızlı sürahiden oluşan grup. Sürahinin kulp ve kaide kısmı beyaz opalinden yapılmış. 20.yy. başı. Yükseklikler 19-39 cm 246

¨ 400 € 120


310 ON BİR ADET OPALİN OBJE Fransız, beyaz renkli opalin, farklı form ve boyutta 8 adet vazo, 2 adet kadeh ve 1 adet kapaklı kutudan oluşan grup. Vazolardan birinin ağız kısmı inci kabara dizisiyle dekorlu bronz geçme frizle çevrili. 20.yy. başı. Yükseklikler 10.5-23 cm

¨ 500 € 145

311 YEDİ ADET OPALİN OBJE Fransız, beyaz renkli taş opalin, 5 adet kapaklı kutu ile farklı formda 2 adet meyvalıktan oluşan grup. Kutulardan üç tanesinin kapak tutamağı kuş formunda. Parçaların yüzeyleri kabartma bitkisel süslemeler, inci kabara dizisi ve yivlerle dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklikler 10-15 cm

¨ 500 € 145 247


312 ZEKİ MÜREN (1931-1996) ‘Mineli köşk’ konulu, Isparta el dokuması yün halı, 13264 seri numaralı, ilk dokuma, Zeki Müren imzalı. 156 x 245 cm ¨ 4.000 € 1.175 Zeki Müren, 1968 yılında, İstanbul’daki yalısında kullanmak üzere Isparta’ya 12 adet halı siparişi vermiştir. Halıların desen çizimlerini de bizzat kendisi yapmıştır. Dokuması tamamlanan halıların 7 adedini satın almış, diğer 5 halı ise anlaşma gereği, 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in de kayınbiraderi olan Yılmaz Şener’de kalmıştır. Müzayedemizde satışa sunulan ‘Mineli Köşk’ konulu bu halı aile tarafından 1970 yılında Yılmaz Şener’den satın alınmıştır. 248


DİZİN

Lot No

Lot No

ACAR, Salih 160,161,226 AKBAŞ, Onay 53 AKDENİZ, Nadide 200 AKSEL, Malik 142 AKSOY, Ahmet Fazıl 126,127 AKSOY, Fahir 83 AKTAŞ, Enis 52,261 ARBAŞ, Avni 99,102,194,215,296 AREL, Maide 247 ASLIER, Mustafa 2 ATALAY, Turgut 20 ATALAY, Turgut 20 ATAGÖK., Tomur 299 AYAZ, Mustafa 21,229,294,303 AYTOLON, Kadri 26 AYDIN, Ramiz 244 AZAK, Filiz 162 BALABAN, İbrahim 9 BAŞAĞA, Ferruh 216 BİGALI, Şeref 6,7,68,69,230 BİTRAN, Albert 103 BOYAR, Pertev 196,219,220 BÖLÜKBAŞI, Zerrin 120

KAHRAMAN, Ekrem 270 KALAY, Necdet 105,106,145,146 KALE, Hasan 268 KALMUKOĞLU, Naci 165 KAPTAN, Arif 100 KARACA, Ümmet 267 KESKİNOK, Kayıhan 47 KOMET 18,19,190 KUT, Muhsin 137,138

SANATÇILAR

CİMOK, Faruk

22,64,65

ÇEKLİ, Nazmi ÇİZEL, Hayri

197 248

DAVİD, Çıracıyan DİNO, Abidin DİYARBAKIRLI, Tahsin DEMİR, ALİ DOĞAN, İsmet

166 8,177,297 123 66,67,139,140,141 85,86

EKİZ, Rafet ERBİL, Devrim ESMAİLLY, Said EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren GEZER, Hüseyin GİVANİAN, Mıgırdıç GÖREY, Yavuz GÜMÜŞ, Bayram GÜN, Mehmet GÜNEŞTEKİN, Ahmet GÜVENÇ, Cemal

227 262,263,276 245 143 193 188 217.218 119 201 265 181 302

HİDAYET, Mısırlı

48,49

İNAN, Ergin İNANÇ, Hamza İSLİMYELİ, Balkan Naci İŞLER, Asım İYEM, Nuri İZER, Zeki Faik

3,278 243 163 191,192 82 ,147,178 45,101

MIGIRDIÇ, Civanyan MUALLA, Fikret NACİ, Elif

217,218 144 279

ÖZERMAN, Münif Fehim ÖZTÜRK, Fikret

249,250 241,242

PAYZA, Nail PEKER, Orhan PREZİOSİ, Amadeo

179,180 104 125

SABOUR, Nizar SARTAŞ,Hüseyin SEFEROFF, Panteley SELÇUK, Turhan SUMAN, Nusret SÜMER, Ayetullah SÖZEN, Gürol

298 23,24 25 4,5,274,275 189 27,28 271

TANDOĞAN, Nihat TAŞKINSOY, Vahap TOKAT, Mustafa Turgut TURANİ, Adnan TÜRKDOĞAN, Tansel URALLI, Salih URUN., Fatih

221 46,300,301 164 50,277,295 264

ÜREN, Melahat

84

VARLIK, Utku

246

YILMABAŞAR, Jale YETİK, Sami YEMAN, Azet

228 124 269

ZAİM,Turgut

222 202,203

51

HATTALAR BATANAY, Kemal HAFIZ, Hasan Şükrü KUTLU,Hüseyin KURLU, Ferhat SAKAL, Adem SEYİD, Muhammed Muhsin ÜNAL, Hüseyin VEFA, Hasan YAZIR, Mahmud Bedredin YAVAŞ, Ahmet Zeki

266 231 76 77 1 195 251,252 199 78 232,233

249


-ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. -DERMAN, Uğur, Sabancı Üniversitesi-Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. -GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Nuri İyem, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. - HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005. -İGÜS, Esma Yrd.Doç.Dr, “Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Modern Kadın Kimliği: Heykeltıraş Zerrin Bölükbaşı Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, sayı 34, sf.493-511. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992. 250


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

251


13 Kasım 2016 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

252


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ AYŞEGÜL YÜZEL HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

253


254


255


256


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

Profile for Ankara Antikacılık

13 Kasım 2016 Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

13 Kasım 2016 Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi  

Antiques and Fine Arts Auction

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded