__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

I BIULETYN INFORMACYJNY PTSF Oddział Kraków

Październik-Grudzień 2016


Powołanie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie ł

ł

PTSF UJ CM zosta o powo ane 15 października na Wydziale

ń

Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiello skiego Collegium Medicum.

ó

ę kim są nasi członkowie i czym

Wiele os b z pewnością zastanawia si

ł

ę nasza organizacja. Funkcjonujemy na naszym Wydziale od kilku miesięcy, jednak nasza historia sięga znacznie w aściwie zajmuje si

dalej.

ó

PTSF UJ CM tworzy ponad 150 najbardziej aktywnych student w

ł

ł

Wydzia u Farmaceutycznego UJ CM. Do ubieg ego roku

ę Studencką Polskiego

akademickiego stanowiliśmy Sekcj

ł

Towarzystwa Farmaceutycznego i byliśmy znani pod nazwą M oda

ę na ambitny krok w kierunku rozwoju naszej organizacji decydując się na samodzielny charakter działalności. Stając się oddzielnym ugrupowaniem zarówno podnieśliśmy sobie poprzeczkę, jak i zapewniliśmy możliwość sprawdzenia się w trudniejszych, niż dotychczas, sytuacjach. Wierzymy, że poprzez samodzielną pracę będziemy mogli się więcej nauczyć i efektywniej rozwijać nasze umiejętności. Farmacja. Zdecydowaliśmy si

ęścią ogólnopolskiego stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, dzięki czemu jesteśmy wspierani przez organizacje międzynarodowe tj. International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) oraz European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA). Współpraca z międzynarodowymi organizacjami daje nam możliwość uczestnictwa w praktykach i stażach zagranicznych, udziału w konferencjach oraz kongresach naukowych. Jako studenci mamy również okazję podejmowania dyskusji ze specjalistami pracującymi m.in. w World Health Organisation, co umożliwia tworzenie projektów i kampanii promujących Jesteśmy cz

ę

zdrowie.

PTSF UJ CM pomaga rozwijać studentom umiej tności, zainteresowania, zdobywać doświadczenie i nawiązywać

ó

nowe kontakty. Jednym z naszym priorytet w jest integracja studenckiego środowiska na szczeblu krajowym,

ę

ę zawodu farmaceuty, kształtować wśród studentów samodzielność, a przede wszystkim pomagać w przygotowaniu się do pełnienia określonej roli społecznej. Nasza działalność opiera się na różnorodnych akcjach charytatywnych, społecznych, promujących zdrowie. Organizujemy równocześnie wydarzenia naukowe i spotkania z farmaceutami pracującymi w różnych obszarach farmacji. W trakcie sympozjów naukowych skupiamy się na podnoszeniu naukowego i fachowego poziomu studentów farmacji, propagowaniu najnowszych trendów naukowych. Ich celem jest zachęcanie i wdrażanie studentów do pracy badawczej. Jestem dumna z bycia przewodniczącą organizacji tworzonej przez tylu wspaniałych i ambitnych studentów. Członkowie PTSF UJ CM to aktywne i świadome własnej wartości osoby. Zachęcam wszystkich do współpracy z PTSF UJ CM. Bardzo chętnie angażujemy się w różnorodne działalności. Wierzymy, że drogą do sukcesu zawodowego jest własna praca, kreatywność oraz motywacja do samorozwoju. Znamy wartość doświadczenia, które możemy zdobywać już w trakcie edukacji akademickiej. jak i mi dzynarodowym. Pragniemy podnosić rang

Anna Smutek

Przewodnicząca

ó – Collegium Medicum

Polskiego Towarzystwa Student w Farmacji

ń

Uniwersytetu Jagiello skiego

w Krakowie


Zarząd PTSF UJ CM na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Anna Smutek

Wiceprzewodniczący ds. HR Szymon Piecyk

anna.smutek93@gmail.com tel. 512 525 807

szymon.b.piecyk@gmail.com tel. 669 673 433

Wiceprzewodnicząca ds.Promocji Monika Danowska

Koordynator ds. IT Anna Górna

monikad26@gmail.com tel. 790 536 540

ankagorna@gmail.com tel. 503 893 527

Sekretarz Patrycja Wieczorek p.wieczorek004@gmail.com tel. 694 569 834

Wiceprzewodnicząca ds. Edukacji Natalia Mrozik

natalia.mrozik3@wp.pl tel.662926248

Koordynatorzy ds. EPSA i IPSF (LEO) Monika Łączek i Martyna Sojka martyna.sojka@gmail.com monika.laczek2015@gmail.com

tel. 721 336 993 tel. 729 348 758


KONGRES W ŁODZI Od 29 września do 2 października studenci naszego oddziału wzięli udział w najważniejszym, corocznym wydarzeniu w życiu naszej organizacji – Kongresie w Łodzi, który odbył się pod hasłem „Farmaceuta w przemyśle”. Wzięli w nim udział studenci farmacji z 10 miast w Polsce. W trakcie wydarzenia mogliśmy wziąć udział w konferencji, podczas której wysłuchaliśmy wykładów prowadzonych przez magistrów oraz doktorów nauk farmaceutycznych będących specjalistami różnych gałęzi przemysłu farmaceutycznego. Byli wśród nich przedstawiciele firm tj. Takeda, Sanofi, Ziaja oraz Gedeon Richter, którzy chętnie podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Warto zaznaczyć, że każdy z prelegentów był farmaceutą.

Mieliśmy również okazję uczestniczyć w dyskusjach z pracownikami m.in. Działu Rejestracji, Działu Kontroli Jakości, Działu Technologicznego, hurtowni farmaceutycznej, a także Monitorem Badań Klinicznych. Byliśmy także świadkami Konkursu Prac Naukowych, do którego mógł się zgłosić każdy student prowadzący pracę badawczą. Przyjechaliśmy z Łodzi do Krakowa pełni motywacji do pracy nad własnym doświadczeniem i do zdobywania wiedzy. Wydarzenie uświadomiło nas o możliwościach pracy w zawodzie farmaceuty. Zdecydowanie ten zjazd możemy zaliczyć do udanych. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


II SYMPOZJUM KÓŁ NAUKOWYCH W październiku odbyła się druga edycja Sympozjum Kół Naukowych, którego celem była prezentacja kół naukowych działających na naszym Wydziale. Grupy miały możliwość przedstawienia zakresu pracy, wyników prowadzonych przez nie badań, a także oczekiwań wobec swoich członków. W wydarzeniu wzięły udział koła zarówno już działające, jak i te, które dopiero zaczynają działalność w bieżącym roku akademickim. Celem Sympozjum było propagowanie wśród studentów działalności naukowej, a także pomoc w odnalezieniu najodpowiedniejszej dla nich grupy badawczej. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Od studenta do profesjonalisty - szkolenie z mgr farm. Ernestem Szubertem 19 listopada zorganizowaliśmy wykład motywacyjny dla studentów naszego Wydziału. Zaprosiliśmy naszego absolwenta – mgr. farm. Ernesta Szuberta, który obecnie pracuje jako Monitor Badań Klinicznych. Nasz starszy kolega opowiedział o drodze, jaką musiał przejść i o pracy jaką włożył we własne wykształcenie. Podzielił się również doświadczeniem, które zdobywał na każdym roku studiów biorąc udział w wielu projektach, stażach i wyjazdach szkoleniowych. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt studentów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, wygląda na to, że wykład przyniósł zamierzony skutek. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


ANTYBIOTYKOTERAPIA

....pod lupą farmaceuty

Było to wydarzenie z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach zainicjowane przez Narodowy Instytut Leków. W połowie listopada wyruszyliśmy na spotkania z licealistami z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, by przybliżyć im temat antybiotykoterapii oraz jej przyszłości. Udało nam się dotrzeć aż do 250 licealistów. Prelekcje nie mogłyby się odbyć bez wsparcia pracowników Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego, dzięki którym mogliśmy pokazać uczniom jak w rzeczywistości wyglądają antybiogramy, co spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony licealistów.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Własna apteka krok po kroku szkolenie z mgr farm. Konradem Tuszyńskim i Effiomem Uman-Ntukiem 26 listopada na naszym Wydziale odbył się wykład prowadzony przez absolwentów Wydziału: magistrów farmacji Effioma Uman Ntuka oraz Konrada Tuszyńskiego. Starsi koledzy podzielili się wiedzą ze studentami na temat otwierania własnej apteki oraz opowiedzieli o trudnościach, jakie napotkali. Przedstawili także te, z którymi wciąż mają do czynienia. Słuchacze chętnie zadawali pytania i byli zainteresowani tematem. Pod koniec lutego nasza organizacja planuje kolejny wykład z udziałem Effioma i Konrada – tym razem będzie on poświęcony Opiece Farmaceutycznej, którą prowadzą w aptece. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


W sobotę, 19.11.2016r. w Galerii Kazimierz odbyła się ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Skonsultuj z farmaceutą…Cukrzyca”. Jej celem było poszerzenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy oraz jej profilaktyka. W trakcie wydarzenia oferowaliśmy bezpłatne pomiary ciśnienia, glikemii, analizę składu ciała oraz porady farmaceutów i diabetologów. Na dzieci czekał Kącik Młodego Farmaceuty, gdzie mogły one spróbować swoich sił w tworzeniu maści. Podczas wydarzenia wykonaliśmy blisko 500 pomiarów oraz wypełniliśmy z zainteresowanymi aż 70 ankiet dotyczących opieki farmaceutycznej w cukrzycy. Serdecznie dziękujemy naszym Kolegom z Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej UJ CM za pomoc w wykonywaniu pomiarów poziomu glukozy we krwi. Takie akcje pokazują nam jak trudny, ale jednocześnie satysfakcjonujący jest kontakt z pacjentem.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


TYDZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Szkolenia z dr Joanną Chłopicką, dr Anną Gołdą oraz Katarzyną Kopacz Przełom listopada i grudnia już od kilku lat kojarzy nam się z Tygodniem Jakości Kształcenia organizowanym przez Centrum Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM. Nasza organizacja także dołożyła swoją cegiełkę w wydarzenia TJK zajmując się organizacją niektórych wydarzeń na naszym Wydziale.

Były to: szybki kurs negocjacji poprowadzony przez Katarzynę Kopacz oraz warsztaty dotyczące nawyków żywieniowych Polaków w świetle nowych zaleceń zdrowego stylu życia WHO z dr Joanną Chłopicką z Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego. Ponadto zajęliśmy się rejestracją i promocją warsztatu poprowadzonego przez dr Annę Gołdę, która przygotowała dla uczestników szkolenie dotyczące informacji o suplementach diety oraz ich rejestracji. Jesteśmy pewni, że uczestnicy warsztatów wynieśli z nich sporo przydatnej wiedzy, a jednocześnie już teraz zapraszamy Wszystkich na kolejne edycje.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


TYDZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Debata między Studentami a Kadrą dydaktyczną

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na naszym Wydziale odbyła się również ogólnowydziałowa debata, podczas której kadra akademicka miała okazję odpowiedzieć na nurtujące studentów pytania dotyczące kształcenia oraz podzielić się spostrzeżeniami odnośnie funkcjonowania Wydziału. Debata odbyła się w Holu Głównym i przykuła uwagę sporej liczby studentów.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Świąteczna Zbiórka Darów

dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu i podopiecznych fundacji Matio Jak co roku, tak i tym razem, na początku grudnia przeprowadziliśmy wśród studentów i pracowników Wydziału Farmaceutycznego Świąteczną Zbiórkę Zabawek. Święty Mikołaj w towarzystwie swoich pomocników, wyruszył do szpitala z workiem pełnym gier i pluszowych misiów. Prezentami zostały obdarowane dzieci z oddziału transplantologii. Uśmiech na ich twarzach przekonał nas, że było warto.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


DZIEŃ WALKI Z

AIDS W pierwszym tygodniu grudnia na naszym Wydziale można było zauważyć stoisko informacyjne z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. Zainteresowani mogli poszerzyć swoją wiedzę na ten ciągle zaniedbywany temat, a także wziąć udział w konkursie Wiedzy o AIDS. Pamiętajmy jak ważna jest świadomość dotycząca tak znanej, a jednocześnie nieznanej przez nas choroby.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


W drugi weekend grudnia w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Wigilia PTSF w Poznaniu. Studenci z 10 miast Polski przyjechali, aby wspólnie podzielić się opłatkiem.

Zanim jednak zasiedliśmy do Kolacji Wigilijnej, uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Magister za pierwszym stołem, czyli podstawy komunikacji z pacjentem”. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Wigilia PTSF UJ CM Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia wspólnymi siłami udało nam się zorganizować oddziałową Wigilię. W wydarzeniu uczestniczyło aż siedemdziesiąt osób wchodzących w skład naszej organizacji. Rozpoczęliśmy podsumowaniem akcji z minionych miesięcy, zaplanowaliśmy kolejne wydarzenia, a następnie zasiedliśmy do własnoręcznie przygotowanego posiłku. Był również czas na łamanie się opłatkiem i złożenie życzeń - w tle nie zabrakło również melodii kolęd. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania przebiegać będą w równie przyjemnej atmosferze.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Zbiórka pieniędzy w ramach akcji

"Naszej mamy nie oddamy" Akcja ta miała na celu pomoc pani Agnieszce – kobiecie chorej na nowotwór złośliwy, matce trojga kochających dzieci. Przeprowadziliśmy ją w formie sprzedaży własnoręcznie upieczonych smakołyków. Członkowie naszej organizacji stanęli na wysokości zadania – wszystkie przyniesione ciasta, ciasteczka i babeczki cudem pomieściły się na stołach. Studenci i pracownicy Wydziału chętnie częstowali się wypiekami, wrzucając w zamian datki do skarbonki. Środki zebrane podczas akcji zostały przekazane w całości na wsparcie leczenia pani Agnieszki.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


Wolontariat w Hospijcum św. Łazarza w Krakowie i Domu Spokojnej Starości Korzystając z przedświątecznego nastroju, 21 grudnia grupka rozśpiewanych członków PTSF UJ CM, udała się do Domu Spokojnej Starości w Wieliczce w celu umilenia czasu mieszkańcom. Zaczęliśmy od wspólnego kolędowania, co wzbudziło radość osób starszych. Mieszkańcy bardzo chętne włączali się do śpiewu. Drugą część wizyty spędziliśmy na rozmowie. Wspólnie spędzony czas nie tylko sprawił przyjemność obu stronom, ale także był dla studentów szansą na poprawienie umiejętności kontaktu z drugą osobą, co z pewnością zaowocuje w naszej przyszłej pracy w zawodzie farmaceuty.

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia odwiedziliśmy Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Dzięki zbiórce pieniężnej przeprowadzonej na Wydziale przed przerwą świąteczną, udało nam się zakupić dary dla placówki – wyroby medyczne i słodkości. Podczas wizyty w pierwszej kolejności wysłuchaliśmy prelekcji jednego z pracowników na temat Hospicjum i mieszkających w nim podopiecznych. Następnie odwiedziliśmy oddziały, gdzie wspólnie z chorymi, personelem i obecnymi wolontariuszami urządziliśmy koncert kolęd. Mamy nadzieję, że tym wspólnie spędzonym czasem, dostarczyliśmy iskierkę radości mieszkańcom Hospicjum. Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Grudzień-Październik 2016


Farmacja kliniczna w USA spotkanie z panią Katarzyną Wielgosz Trzeciego stycznia mieliśmy okazję gościć na naszym Wydziale panią Katarzynę Wielgosz – farmaceutę z USA, aktualnie zdobywającą wiedzę na University of Illinois at Chicago (UIC) College of Pharmacy (COP). Na spotkaniu dowiedzieliśmy się jak wygląda nauczanie na studiach farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych. Porozmawialiśmy także o różnicach w miejscach zatrudnienia i uprawnieniach farmaceutów w Polsce i w USA. Celem spotkania, oprócz zwiększenia świadomości studentów, było zmotywowanie nas do działania w celu poprawy wizerunku zawodu farmaceuty w naszym kraju.

Biuletyn informacyjny PTSF UJ CM Październik-Grudzień 2016


BIULETYN INFORMACYJNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE

Wydanie pierwsze: Październik-Grudzień 2016

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE: Anna Smutek Natalia Mrozik Patrycja Wieczorek OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Górna ZDJĘCIA: Monika Danowska Magdalena Dubicka Katarzyna Koc Fotografie z Kongresu w Łodzi pochodzą z fanpage a Młoda Farmacja Łódź '

"

"

Profile for ankagorna

Biuletyn informacyjny PTSF Kraków - Październik-Grudzień 2016  

Biuletyn informacyjny PTSF Kraków - Październik-Grudzień 2016  

Profile for ankagorna
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded