Page 1

Bielsko-Biała, dn. 28.01.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.01.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Anna Stryjska ul. Cudna 12 43-300 Bielsko-Biała NIP: 111-111-11-11 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Tłumaczenie pisemne POL->CZE Ilość tekstu źródłowego: 127350 słów Stawka: 0,025 euro/słowo

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3183,75 euro 2. Kwota uzysku (50%): 1591,88 euro 3. Kwota do opodatkowania: 1591,87 euro 4. Podatek od wynagrodzenia (18%): 286,54 euro 5. Kwota do wypłaty: 2897,21 euro (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem euro 21/100)

........................................... Zleceniodawca

[Nauka wystawiania dokumentów księgowych]

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek wystawiony do umowy o dzieło obejmującej tłumacznie tekstów

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you