Page 1

Comenius Regio partnerysčių projekto pristatymas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2012-11-08


Projekto pavadinimas – „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ Projekto trukmė –

2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. birželio mėn.


Projekto vykdytojai ir partneriai Koordinatorius: 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Vietos partneriai:  

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija Klaipėdos valstybinė kolegija

Kito (tarptautinio) regiono partneriai: Turkija, Yalova miesto švietimo institucijos


Projekto organizavimo gairės Mobilumai projekte ( 4 vizitai )  Partnerinių susitikimų organizavimas 

( pagal veiklų planą)

Galutinis produktas: - Bendrosios mokymo programos “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” 3-11 metų amžiaus vaikams, 12-19 metų mokiniams parengimas; - Pasirenkamojo dalyko modulio “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” kolegijos studentams parengimas.


6 sėkmingo projekto prielaidos  Gera

komanda;  Planavimas;  Sklandus bendradarbiavimas;  Dalyvių įtraukimas;  Patirties kaupimas ir sklaida;  Sėkmingas finansų valdymas.


Kaip išvengti nesėkmių (1)  Aiškiai

pasiskirstyti užduotimis (veiklas) tarp partnerių;  Nusiteikti, kad projektas pareikalaus laiko ir pastangų;  Būti geranoriškiems ir tolerantiškiems;  Pildyti projekto dienoraštį;


Kaip išvengti nesėkmių (2)  Stengtis,

kad visi partneriai turėtų galimybę pasidalinti savo patirtimi ir mokytis;  Planuoti ir aktyviai vykdyti projekto sklaidą;  Numatyti kokias pasekmes gali turėti vykdytojų pasikeitimas partnerystei.


Pasitarimo darbotvarkė 

Comenius Regio partnerysčio projekto „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ pristatymas; Projekto vykdytojų ir partnerių prisistatymas;

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-16 įsakymo Nr.A1-733 „Dėl pavedimo“ pristatymas;

Dėl darbo Projekte apskaitos fiksavimo;

Projekto veiklos plano pristatymas ir funkcijų pasidalinimas;

Darbotvarkės partnerių vizitui iš Turkijos parengimas ;


Ačiū už dėmesį

Pristatymas_Comenius  
Pristatymas_Comenius  
Advertisement