Page 1

Comenius Regio partnerysčių projekto „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ veiklos planas

1.

Veiklos apibūdinimas (renginių organizavimas, leidyba, analizavimas, internetinis puslapis ir t.t.) Projekto komandų sudarymas

2.

Įžanginė projekto konferencija

10/12

3.

12/12

7.

Profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo tyrimas Leidinio publikavimas lietuvių kalba pateikiant tyrimo rezultatus Leidinio vertimas į anglų kalbą Leidinio leidimas anglų kalba pateikiant lyginamąją analizę apie profesinį informavimą ir konsultavimą Kretingos regione/Yalova regione Informacinio leidinio vertimas į lietuvių kalbą

05/13

Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Klaipėdos valstybinė kolegija Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija

8.

Pirmų projekto metų apžvalga – video konferencija

06/13

Partneriai

Eil. Nr.

4. 5. 6.

Numatoma pradžios data 09/12

01/13 03/13 05/13

Dalyviai Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau – Partneriai) Partneriai ir Turkijos atstovai

Atsakingi asmenys Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Šarūnas Berlinskas Sonata Litvinienė Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Dalia Martišauskienė Antanas Sungaila Asta Pocienė Šarūnas Berlinskas Dalia Martišauskienė Šarūnas Berlinskas Šarūnas Berlinskas Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Antanas Sungaila


09/13

Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Sonata Litvinienė Daiva Račkauskienė

09/13

13.

Metinių planų, modulių vertimas į anglų kalbą

10/13

14.

Mokinių vizitai į kolegiją/studentų į gimnaziją susipažinti su profesiniu informavimu, konsultavimu, karjeros planavimu ir studijomis kolegijoje Gimnazijos mokytojų vizitai į kolegiją/dėstytojų į gimnaziją pasidalinti patirtimi profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo kompetencijos srityje Bendros mokymo programos “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” grupių auklėtojams, klasių vadovams, PITo vadovams, socialiniams pedagogams, psichologų komandoms dirbančioms su 3-11 metų amžiaus vaikais ir 12-19 metų mokiniais ir studentais parengimas (lietuvių kalba) Parengtos mokomosios programos vertimas į anglų kalbą Bendros mokymo programos “Profesinis

10/13

Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Klaipėdos valstybinė kolegija Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Klaipėdos valstybinė kolegija Partneriai

Šarūnas Berlinskas

12.

Metinių planų “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” parengimas 3-11 metų vaikams ir mokiniams (priešmokyklinis ir pradinis ugdymas) Metinių planų “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” parengimas 12-19 metų mokiniams (pagrindinis ir vidurinis ugdymas) Mokinių pasirenkamojo dalyko modulio “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” parengimas Metinių planų, modulių lietuvių kalba publikavimas

10/13

Partneriai

Dalia Martišauskienė Sonata Litvinienė Šarūnas Berlinskas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Sonata Litvinienė Antanas Sungaila

11/13

Klaipėdos valstybinė kolegija

Šarūnas Berlinskas

11/13

Partneriai ir Turkijos atstovai

Dalia Martišauskienė

9.

10.

11.

15.

16.

17. 18.

10/13

10-11/13

Asta Pocienė Šarūnas Berlinskas Dalia Martišauskienė Sonata Litvinienė Šarūnas Berlinskas


Asta Pocienė Sonata Litvinienė Antanas Sungaila

informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” grupių auklėtojams, klasių vadovams, PITo vadovams, socialiniams pedagogams, psichologų komandoms dirbančioms su 3-11 metų amžiaus vaikais ir 12-19 metų amžiaus mokiniais ir studentais parengimas, bendradarbiaujant su partneriais Turkijos regione (anglų kalba) 19.

Mokomosios programos vertimas į lietuvių kalbą

20.

Bendros mokymo programos “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” grupių auklėtojams, klasių vadovams, PITo vadovams, socialiniams pedagogams, psichologų komandoms dirbančioms su 3-11 metų amžiaus vaikais ir mokiniais įgyvendinimas Bendros mokymo programos “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” grupių auklėtojams, klasių vadovams, PITo vadovams, socialiniams pedagogams, psichologų komandoms dirbančioms su 12-19 metų amžiaus mokiniais ir studentais įgyvendinimas Mokinių pasirenkamojo dalyko modulio “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” įgyvendinimas

01/05/14

Įgytų kompetencijų pritaikymas formaliajame ir neformaliajame švietime ir praktinis mokomosios programos “Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas” panaudojimas

21.

22.

23.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius Klaipėdos valstybinė kolegija Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Dalia Martišauskienė

01/05/14

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija Klaipėdos valstybinė kolegija

Sonata Litvinienė Šarūnas Berlinskas

01/06/14

Klaipėdos valstybinė kolegija

Šarūnas Berlinskas

02/05/14

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Sonata Litvinienė

11/13

Sonata Litvinienė


24. 25.

26. 27.

Metodinė diena. Sėkmės istorijos. Dalinimasis 04/14 Partneriai gerąja patirtimi apie plano įgyvendinimą Leidinio ir kompaktinio disko parengimas ir 05/14 Kretingos rajono savivaldybės administracijos leidyba, sėkmės istorijos “Profesinis informavimas, švietimo skyrius konsultavimas ir karjeros planavimas Leidinio “Profesinis informavimas, konsultavimas 05/14 Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir karjeros planavimas” vertimas į anglų kalbą švietimo skyrius Klaipėdos valstybinė kolegija Aktyvus partnerių susirinkimas/disputas (gerosios 06/14 Partneriai patirties pritaikymas ir tobulinimas) “Comenius Regio projektas – “Profesinis orientavimas, kosultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link” _______________________________________

Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Dalia Martišauskienė Dalia Martišauskienė Asta Pocienė Šarūnas Berlinskas Sonata Litvinienė Antanas Sungaila

planas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you