Page 1

Konkurso „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ ANKETA

1.

Mokyklos bendruomenė:

a) trumpai aprašykite mokyklos bendruomenę (pavadinimas, mokinių ir mokytojų skaičius, dabartinę situacija – iki 250 žodžių); b) pateikite iniciatyvinės grupės narių sąrašą, nurodykite jų kvalifikaciją (.

2.

Mokyklos bibliotekos turimi (arba prieinami) ištekliai:

a) techniniai ištekliai: kompiuteris, spausdintuvas, Interneto ryšys, programinė įranga; b) mokytojai, moksleiviai, tėvai: mokantys naudotis kompiuteriu, galintys prižiūrėti kompiuterinę bei programinę įrangą ; c) bibliotekos fondai.

3.

Mokyklos bibliotekos problemų sprendimas, naudojant informacines technologijas: a) įvardinkite mokyklos bibliotekos problemas, kurias galėtumėte spręsti panaudodami kompiuterius ir Interneto ryšį; )a nurodykite kokios konkrečiai priemonės reikalingos norint išspręsti šias problemas; c)

4.

apibūdinkite kaip panaudotumėte aukščiau išvardintas priemones.

Konkrečios problemos mokyklos bibliotekoje sprendimas, panaudojant IT (iki 250 žodžių): a) programos tikslai ir uždaviniai (problemos aktualumas); b) programos aprašymas ir pagrindinės veiklos kryptys (problemos sprendimo keliai, ne daugiau 3 psl.) c) konkretus veiklos planas (etapai) (ne daugiau 3 psl.). d) numatomi veiklos rezultatai.

Konkurso_Anketa  
Konkurso_Anketa  
Advertisement