Page 1

Apie projektą Projektas “Šiaurės šalių bibliotekų savaitė” rengiamas kasmet lapkričio mėnesio antrąją savaitę. Projektu siekiama skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pabrėžiant bibliotekų svarbą kultūriniame gyvenime. Projekto savaitę visos jo dalyvės organizuoja renginius bendra tema, bibliotekose vienu metu vyksta simbolinė šviesos ir žodžio šventė. 2004 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema "Seku seku pasaką". Ji dedikuota visame pasaulyje garsiam danų rašytojui H.K.Andersenui. Pirmosios Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, vykusios 1998 m., tema buvo humoras. Vėliau vykusių savaičių temos buvo šios: mitologija (1999), vaikas (2000), žodis ir gaida (2001), Šiaurės Tarybos premijos laureatai (2002) ir jūra (2003). Projekto tikslai Pagrindiniai projekto tikslai yra šie: • kultūrinė integracija Šiaurės ir Baltijos šalių geopolitinėje erdvėje • demokratijos puoselėjimas • tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas • bibliotekos, kaip institucijos, statuso keitimasis Šiuo projektu taip pat siekiama suteikti bibliotekoms projektinio darbo įgūdžių, gerinti jų veiklą ir įvairinti darbo formas, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės šalių literatūra ir kultūros paveldu bei sudaryti sąlygas socialiai izoliuotoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūriniuose renginiuose. Projekto prioritetai Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas aprėpia įvairius kultūrinės edukacinės veiklos aspektus. Prioritetinėmis sritimis yra laikomos socialiai izoliuotų žmonių integracija ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Kas gali dalyvauti Projekte gali dalyvauti visų tipų bibliotekos: mokyklų, viešosios, universitetinės, miestų, kaimų, apskričių, specialiųjų ugdymo ir gydymo įstaigų bibliotekos. Partneriai Projekte dalyvaujančios bibliotekos yra skatinamos bendradarbiauti ir su vyriausybinėmis, ir nevyriausybinės institucijomis bei organizacijomis, kurios puoselėja kultūrinį bendradarbiavimą.


Kas remiama Projektas remia teminių renginių organizavimo išlaidas Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu, literatūros įsigijimą, kanceliarinių prekių pirkimą. Projekto dalyviai gali tikėtis ir kitokios paramos, pavyzdžiui, informacinės medžiagos apie Šiaurės šalis, knygų, vaizdo įrašų ir pan. Iš projekto lėšų nemokami honorarai ir atlyginimai. Finansinė parama gali būti skiriama tik veiksmų plane numatytiems renginiams, kurie atitinka bibliotekų savaitės temą. Renginiai, kurie vykdomi ne savaitės metu ar neatitinka bendros temos, negali būti finansuojami iš projekto lėšų. Biudžetas Tikėtina paramos suma yra nuo 150 iki 180 LTL vienam projekto dalyviui. Paramos išmokėjimas vykdomas banko pavedimu ne vėliau kaip dvi savaitės iki projekto vykdymo pradžios. Kiti reikalavimai Projekto dalyviai, gavę finansinę paramą iš Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje, įsipareigoja šį faktą minėti informaciniuose bukletuose, kvietimuose, straipsniuose ir pasisakymuose žiniasklaidoje. Paraiškų teikimas ir svarstymas Konkursas dėl dalyvavimo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje nerengiamas, visos paraiškas pateikusios bibliotekos dalyvauja projekte. Paraiškos siunčiamos paštu projekto koordinatorei iki nurodyto termino (vasario 15 d.), adresu L. Giros 80-47, Vilnius. Ataskaita Atsiskaitant už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, būtina užpildyti projekto ataskaitos formą. Be to, projekto dalyviai turi pateikti savaitės renginių dienoraštį-aprašymą. Ataskaitos privalo būti pateikiamos ne vėliau kaip dvi savaitės nuo projekto pabaigos. Koordinatorius ir kontaktai

Apie projektą  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you