Page 1

Rekrutteringsaftale

logo

Virksomhed: Adresse: Telefonnummer: Web adresse: Kontaktperson: Mobilnummer: E-mail:


Virksomhedsprofil Virksomhedsbeskrivelse xx, der blev grundlagt i xx i 1990, producerer og sælger professionelle xx til xx i hele verden. Ca. 95% af omsætningen eksporteres til xx lande. Der fokuseres især på, at systemerne er robuste, driftsikre og brugervenlige, og afsætningen sker primært gennem xx, der sælger xx udstyr sammen med deres egne xxprodukter. Virksomheden har ca. xx medarbejdere. Idégrundlag Udvikling, produktion og salg af robuste, servicevenlige, driftsikre og modulært opbyggede xx, der er nemme at betjene/servicere, og som anvendes inden for xx og beslægtede industrier Vision I år 2015 er xx anerkendt som en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere, der vil være med til at optimere hygiejneløsninger i fremtidens levnedsmiddelvirksomheder Produkter/ydelser Decentrale xxx Centrale xx Automatiske xx Kundetilpassede løsninger baseret på standard-moduler Tilbehør og reservedele til xx Undervisning/systemforståelse Marked

Hvad er I kendt for? At producere enkle, robuste og driftssikre xx Vi kan løse de opgaver, kunden kommer med Kort leveringstid At være fleksible og nærværende

Primære markeder Den totale omsætning er fordelt på: Danmark 9% Internationalt 91%, med Frankrig og Spanien som de største markeder

Nøglekunder Primært kemiproducenter, der sælger udstyret sammen med deres egen kemi (til slagterier, bryggerier, mejerier m.v.)

Konkurrenter xxx xx Strategiske målsætninger

Kvantitative målsætninger Fordoble omsætningen frem til 2015 Etablere salgsdatterselskaber i forskellige regioner for at være tættere på kunderne Øge salget til OEM-markedet (Original Equipment Manufacturers) Øge salget specifikt i Tyskland og England 2


Virksomhedsstruktur

Adm.dir

Salgschef

Produktsalg

Økonomichef

Projektleder udvikling

Key Account Manager

Design

Key Account Manager

Teknologi

Økonomiassistent

Key Account Manager

Organisation/afdeling

Antal medarbejdere 38, heraf 1 i USA

Alder/køn Gennemsnitsalder ca. 40 år Ca. 50/50-fordeling

Organisationsplan salg

3


Salgschef Erik Jensen Projektleder Produktsalg

udvikling Finn Nissen

Key Account Manager Bent Hansen Key Account Manager Anne Sørensen

Design 2 medarbejdere

Teknologi 3 medarbejdere

Key Account Manager Per Frederiksen

Miljø

Kultur, værdier og holdninger Enkle, robuste og driftsikre Vi holder, hvad vi lover Kunden først Kvalitet kommer indefra Løbende forbedringer Vi skal ikke være teknologisk førende, men vi skal være med i førerfeltet

Kultur i salgsafdelingen Højt tempo Lyd på – støj = energi

Hvorfor er I attraktive som virksomhed, set med medarbejderens øjne? Ambitiøs strategiplan frem til 2015 Godt arbejdsmiljø – god stemning Fokus på medarbejdertrivsel Medarbejderobligationer Godt SU God personaleforening – spændende arrangementer Lille organisation med flad organisation og uformel omgangstone

Klimamålinger Ja

PU-samtaler Ja – også i produktionen

Medarbejderomsætning Forholdsvis lav Økonomi

Omsætning Ikke offentlig 4


Resultat xxxx Forretningssystemer og processer

ERP

Navision

IT-platform MS Office

5


Jobprofil Stilling/titel xx Stillingen refererer til Salgschef xxx Ansvarsområder 60% xx Koordinator for marketingsplan/marketingpipeline med xx som tæt sparringspartner. Kontaktperson for ekstern marketing leverandør 40% intern xx Tovholder for intern undervisning Arbejdsopgaver

Marketingansvarlig Udvikling og produktion af diverse salgs- og marketingmateriale Produktblade -

Oplæg til produktblade på nye produkter

-

Udvikling af kreative ideer i forbindelse med markedsføring af eksisterende og nye produkter

Salgsmateriale/brochure, forhandlermapper -

Layout, indhold og tekst

Nyhedsbreve Layout, indhold og tekst Hjemmeside Videreudvikling og vedligeholdelse Undervisningsmateriale Videreudvikling og vedligeholdelse af layout og tekst Analysearbejde Marked/ produkt/ kunder Kundeavis Ansvarlig for layout og tekst

Intern kundesupport/salgsbackup Daglig kundekontakt/sparring Ordrebehandling Udfærdigelse af mindre tilbud Mål for ansættelse/succeskriterier Målrettet indsats på nysalg Gennemarbejdet og professionelt salgs- og markedsføringsmateriale Rapportering til ledelse Ugentlige afdelingsmøder

6


Karrieremuligheder xx

7


Løn- og ansættelsesforhold Fast løn Bonus / provision

kr. 25.000-kr. 35.000 xxxx xxx

Pension

1.x.2011 x% + x% efter 3 mdr. ansættelse

Bil

Nej

Telefon

Afhænger af mediebeskatning

Andet (IT, avis etc.)

Bærbar PC

Rejseaktivitet

Nej

Ansættelsesdato

1.x.2012, hvis kandidatfelt tillader

Bopæl

Max 1 times kørsel fra xx

8


Personprofil

M iljø

Holdninger

Viden ADFÆRD Færdigheder

Personlighed

M ot ivat ion

Viden

Uddannelse Videregående eller passende uddannelse, men ikke afgørende – erfaring væsentligt

Erfaringer

God erfaring – mindst 5 år – med tilsvarende opgaver fra international orienteret produktionsvirksomhed – ikke koncernstørrelse Erfaring med grafisk opsætning og fremstilling af marketingmateriale (fra idé til produktion) Godt kendskab til Photoshop/InDesign (eller andre relevante layoutprogrammer) Godt kendskab til MS Office pakken

Færdigheder

Ledelse

Salg

Personale

Udvikling

9


Sprog intet kendskab

flydende

Engelsk, mundtligt

x

Engelsk, skriftligt

x

Tysk, mundtligt Tysk, skriftligt

x x

Holdninger Enkel, robust og driftsikker Man skal ikke gøre tingene for komplicerede Vi trækker på samme hammel – arbejder i fællesskab Målet er afgørende – ikke hvem, der gør hvad Kunderne lever vi af – kvalitet og overholdelse af deadlines afgørende Personlighed Afbalanceret, lyttende og imødekommende Samarbejdende og tillidsvækkende – teamplayer Robust og vedholdende i at nå målet Faglig stolthed Fleksibel og serviceminded – hjælper gerne til – fokus mod fælles mål

Egodrive

Mål- og resultatorienteret Igangsætter nye aktiviteter uden at miste overblikket over igangværende Har en afdæmpet selvhævdelse, der giver plads til både egne og andres meninger

Sociale faktorer Følelsesmæssigt afbalanceret Arbejder gerne både selvstændigt og sammen med andre Positiv og imødekommende

Arbejdsstil Helhedsorienteret, men med sans for detaljen når det er nødvendigt Selvstændig og handlekraftig på baggrund af deadlines og aftaler Inspireres af kreative løsninger med god balance mellem vedligehold og udvikling af nye projekter Motivation – hvad skal motivere? At være ansat i en virksomhed med ambitioner og en vækstplan hvor der ikke er langt fra tanke til handling med fokus på både resultater og fællesskab hvor du selv får lov at udfylde rammerne og sætte dit fingeraftryk hvor du har stor indflydelse på dit jobindhold der fokuserer på udfordringer – både faglige og personlige

Alder Ca. 35-40 år 10


Øvrig information Yderligere information Statusmail sendes hver fredag efter opstart af rekrutteringen Anslået tidsforbrug Annoncering: Samtaler: Præsentation: Samtaler; SC:

Uge Uge Uge Uge

x x x x

og derefter (hvis muligt) – fredag – mandag/tirsdag

Pris xx har valgt ULDBJERG Search til kr. 89.000 – eksklusive moms Medieplan Vi har aftalt, at ULDBJERG udfærdiger annonce, som publiceres efter følgende medieplan: Annoncering

Pris

Jobindex

Ja

x

www.virksomhed.dk

Ja

0

www.uldbjerg.net

Ja

0

LinkedIn

Ja

x

Databasesøgning/netværksbearbejdning

Pr. time

Henvendelser Ansøgninger, modtaget i relation til det aktuelle job, videresendes til ULDBJERG og indgår i puljen sammen med øvrige kandidater Betalingsbetingelser Ved bestilling af opgaven sendes en ordrebekræftelse på det totale beløb på opgaven samt en opstartsfaktura på 50 % af honoraret. Når opgaven er afsluttet, faktureres de sidste 50 % af honoraret Såfremt opdragsgiver ansætter flere af de vurderede kandidater i løbet af de følgende 12 måneder, faktureres dette med fuldt rekrutteringshonorar per ansatte kandidat Annoncering og databasesøgning faktureres særskilt med det fulde beløb ved opstart af opgaven Betaling af faktura er netto 8 dage Alle priser er eksklusive moms Garanti ULDBJERGs garanti på 6 måneder dækker forhold, der fremkommer inden for garantiperioden, som klart kan tilbageføres til konsulentens manglende dybde i søgeprocessen (svag faglig kompetence eller begrænset personligt match til organisationen) Garantien træder i kraft på den nyansatte medarbejders første arbejdsdag Garantien dækker IKKE, at den nyansatte medarbejder, inden for garantiperioden, finder et andet job eller må stoppe i funktionen på grund af private hændelser. Ydermere dækker garantien ikke hvis stillingen redefineres, eller hvis der sker generelle omorganiseringer i virksomheden efter igangsættelse af rekrutteringsprocessen

11


Aftaleperiode Aftalen er gældende fra underskrivelsesdato og 3 måneder frem, såfremt ikke andet er aftalt

Dato:

Dato:

Salgschef nn

Underdirektør Helle Uldbjerg

12

Blinded  

Rek.aftale

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you