Page 1

Medialisering Issø-skolen 12. september


Præsentation af it-værktøjerne i dagens workshops:

Mindmeister Online-værktøj til mindmaps der kombinerer ord og billeder. Kan bruges af elever i alle afdelinger samt til planlægning for lærere. Værktøjet er let at gå til. Kræver UNI-login.

cd-ord Læse- og skrivestøtte til elever der har brug for kompenserende it eller til elever der er ved at lære at læse eller skrive. Programmet skal lægges på computeren eleven arbejder på, og skolen har købt licenser så eleven også kan have programmet hjemme.

100 kort til handling Online-værktøj der hjælper og inspirerer elever og lærere gennem projektorienterede læringsprocesser. Værktøjet kan hjælpe med at styre processen for gruppearbejde, men kan også fungere som inspiration til læreren.


Prezi Online værktøj til at lave præsentationer til fx fremlæggelser eller gennemgang af fagligt stof for elever. Værktøjet kan bruges af elever fra ca. 3. klasse og op. Værktøjet kan bruges i stedet for diasshows, og kombinerer tekst, video og billeder. Ligger også på www.skoletube.dk

Skoleblogs/wordpress Blogs kan bruges som klassens eller elevens egen ”hjemmeside”. Her kan man lægge tekst, billeder, video og andre online-produkter til præsentation, evaluering, dokumentation for forældre osv. Kan bruges på alle klassetrin.

Google apps er bl.a. enkel tekstbehandling og deling af dokumenter. Kan bruges af elever fra den spæde it-undervisning i stedet for word. Er også oplagt at bruge i teamsamarbejdet.

Præsentation medialisering  

Præsentation af it-værktøjer til vore medialiseringsdag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you