Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Anja Trslić Marita Tomić

Squarespace Seminarski rad

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: mr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: Anja Trslić: 0066185364 Marita Tomić: 0067464181 Zagreb, studeni 2012.


Sadržaj 1.UVOD ....................................................................................................................................... 2 1.1. Predmet i cilj rada ........................................................................................................... 2 1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja podataka ............................................................. 2 1.3.Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 2 2.KRATKI OPIS WEB SERVISA ...................................................................................................... 3 2.1.Glavne funkcionalnosti ..................................................................................................... 3 2.2.Link Web servisa ............................................................................................................... 3 2.3. Ekranski prikaz početne stranice ..................................................................................... 3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................................ 4 4.KRATAK RAZVOJ....................................................................................................................... 6 5.OPIS PROBLEMA ...................................................................................................................... 7 6. DETALJNA RAZRADA TEME ..................................................................................................... 8 6.1.Detaljan opis funkcionalnosti ........................................................................................... 8 6.2. Mogućnosti Web servisa ............................................................................................... 11 6.3. „Desktop“ računalne aplikacije ..................................................................................... 13 7. KREIRANJE PROFILA .............................................................................................................. 14 8. POSLOVNA PRIMJENA .......................................................................................................... 20 9. KONKURENCIJA..................................................................................................................... 21 9.1. WIX ................................................................................................................................ 21 9.2. GO DADDY ..................................................................................................................... 21 9.3. SITE KREATOR ................................................................................................................ 22 9.4.WEEBLY........................................................................................................................... 23 9.5. JIMDO ............................................................................................................................ 24 10. POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE.................................................................................... 25 11. SWOT ANALIZA ................................................................................................................... 26 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ...................................................... 27 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ................................. 28 13.1. Budućnost Web servisa ............................................................................................... 28 13.2. Potencijalne buduće funkcionalnosti Web servisa ..................................................... 28 14. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................... 29 15. LITERATURA ........................................................................................................................ 30 POPIS ILUSTRACIJA ............................................................................................................... 31 POPIS TABLICA ...................................................................................................................... 32 16.ŽIVOTOPIS............................................................................................................................ 33 17. SAŽETAK.............................................................................................................................. 36

1


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Razvoj Interneta ovisio je o razvoju komunikacijskih sredstava. Izumi telegrafa, radija i telefona imali su svrhu podloge za nastanak Interneta. Ta globalna mreža ujedinila je i supstituirala sva prethodno navedena komunikacijska sredstva. U suvremenom svijetu, gotovo je nemoguće održavati poslovanje bez „surfanja“, „googlanja“, korištenja e-mailova, te raznih web servisa. Tehnologija iz dana u dan napreduje i pruža svojim korisnicima brže i jednostavnije poslovanje putem brojnih web aplikacija, od kojih će jedna biti razrađena u ovom radu. Squarespace služi izradi jednostavnih web stranica, sofisticiranih galerija ili profesionalnih blogova. 1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja podataka Kao prva faza

istraživačkog procesa navodi se određivanje točnih i relevantnih

informacija vezanih uz temu. Daleko najveći izvor podataka pruža Internet koji pri upisu teme u Google izbaci12.800.000 rezultata u 0,14 sekundi. Sama aplikacija na Internetu pruža veliku dozu informacija potrebnih za ovaj rad, pa je poslužila kao primarni izvor podataka. 1.3.Sadržaj i struktura rada S obzirom da se objašnjava upotreba Squarespace aplikacije, počet će se detaljnije razrađivati teorijski okvir teme kako bi se objasnilo što je ta aplikacija1, čemu služi, kako se koristi i slično. U nastavku će biti razrađene njezine prednosti i nedostaci, kako bi se rangirala u odnosu na ostale takve programe. I na kraju, zaključit će se tema sa završnom ocjenom aplikacije u odnosu na konkurenciju, potrebe klijenata i dodatne pogodnosti koje pruža.

1

Primjenjivi program, također poznat kao aplikacija, ili app (engl. Application software), računalni je program dizajniran za pomoć korisnicima da bi izvršavali jedan ili više određenih zadataka. Dostupno na: http://hr.wikipedia.org/wiki/Aplikacija . Pristupano: 15.11.2012.

2


2.KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1.Glavne funkcionalnosti Misija Squarespace-a je pružiti kreativne alate kako bi osnažili budućnost webu. Od dizajnera stvara sljedeću generaciju web i mobilnih iskustava, da svatko može upravljati vlastitom online prisutnošću za prvi put. Squarespace nudi elegantna rješenja koja postavljaju nove standarde za online izdavaštva. Fokusirajući napore na spoj dizajna i inženjeringa2, nastoje stvoriti dugotrajne proizvode koji oduševljavaju i iznenađuju njihove klijente 2.2.Link Web servisa http://www.squarespace.com 2.3. Ekranski prikaz početne stranice Slika 1: Ekranski prikaz početne stranice

Izvor:www.squarespace.com 2

primjenjivanje nauke u potrebe čovječanstva, a postiže se upotrebljavanjem znanja iz matematike i praktičnog iskustva za kreiranje upotrebljivih predmeta ili procesa. Dostupno na: http://bs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEenjering . Pristupano: 15.11.2012.

3


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Internet je preduvjet za izradu Web stranica putem Squarspace-a. No, osim mogućnosti spajanja na Internet potrebne su i ove tehnologije: 1. HTML (engl. HyperText Markup Language) –prezentacijski jezik za izradu web stranica, u prvom redu teksta na Web stranicama te za ugradnju hiper poveznica u tako oblikovani sadržaj. HTML je jednostavan za upotrebu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je, od početka, bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Slika 2. HTML

Izvor:skolawebdesign-a.blogspot.com

2. PHP (engl. Hypetext Preprocessor) – pretprocesor za hipertekst. To je programski jezik namijenjen programiranju dinamičnih web stranica. Web server tumači PHP kod, ugrađen u web stranicu i generira HTML kod ili drugu vrstu izlaznih podataka koje posjetitelj može vidjeti.3 3

What is PHP? [online]. Croatian Linux User Group. Dostupno na: http://hr.php.net/manual/en/intro-whatis.php Pristupano: 15.11.2012.

4


Slika 3. PHP

Slika 4. PHP

Izvor: colourbox.com

Izvor: webbann.com

3. ASP (engl. Active Server Pages) – jezici za skriptiranje dinamično oblikovanih Web stranica(za Microsoft web servise) s ekstenzijom ASP, na kojima se koriste ActiveX skripte.4Dva najpoznatija jezika za skriptiranje su VBScript 5 i Jscript6 kompanije Microsoft.

4

Strugar, I., Jaković, B., Spremić, M.: Računalne mreže i internetska tehnologija – poglavlje u knjizi: Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. (urednici): Poslovna informatika. Element, Zagreb, 2009., str.121. 5 Microsoft server scripting language. Dostupno na: http://www.w3schools.com/vbscript/default.asp Pristupano: 15.11.2012. 6 moderniskriptni jeziksaraznimaplikacijama. Dostupno na: http://msdn.microsoft.com/enus/library/vstudio/72bd815a%28v=vs.100%29.aspx Pristupano: 15.11.2012.

5


4.KRATAK RAZVOJ Bakalar kompjuterskih znanosti, Anthony Casalena, 2004. godine osnovao je Squarespace. On je odgovoran za smjer kojim je ovaj Web servis krenuo i za proizvodnu strategiju kompanije. Zanimljivost oko Squarespace-a je što je nastao iz revolta, jer Casalena nije mogao izraditi stranicu na neki primjeren način. Do sada, pola radnog vijeka, Casalena je djelovao kao jedini zaposlenik, no kad je Squarespace počeo ozbiljno djelovati i zarađivati, morao je naći zaposlenike. Sad kažu da su napredovali do tima od 104 sofisticiranih umova. Od 2004. godine do danas stvoreno je 1,4 milijuna Web stranica. Squarespace je poznat po sofisticiranom imidžu, no lak je za korištenje. Dostupan je i primjenjiv za poslovnjake, blogere i druge kojima je potrebno brzo i jednostavno kreiranje stranica.

Slika 5.: Ekranski prikaz internetskog članka o Squarespace-u. Squarespace od 2003. (na slici) do 13.srpnja 2010. kad je članak objavljen.

Izvor:techcrunch.com/.../squarespace

6


5.OPIS PROBLEMA Ukoliko se korisnici ne služe Squarespace-om ovo su problemi s kojima se mogu susresti: -

Otežana izrada Web stranica. Ukoliko osoba nije upoznata u detalje sa današnjom tehnologijom, izrada Web stranice može biti prava nauka. Squarespace daje primjere drugih stranica, galerija i blogova pa od samog početka osoba može stvoriti viziju kakvu stranicu želi stvoriti.

-

Squarespace pruža elegantan dizajn stranice stoga izostavljanjem korištenja istog, stranica korisnika neće imati jednu višu dimenziju, stil i profinjenost.

-

Manjak izbora pri odabiru nekog drugog servisa. Squarespace pruža mogućnost kreiranja jednostavnih stranica do sofisticiranih galerija i profesionalnih blogova. Primjeri su dostupni za gledanje, a na korisniku je da doda neki svoj finalni engl. touch po kojem će biti zamjećen.

-

Manja posjećenost stranice. Samim time što osoba čini korisnika ove stranice i člana ovog „tima“ osigurana je dobra posjećenost stranice. Ukoliko se služite manje popularnim servisom teško je biti zamjećen od strane ciljanog tržišta ili potencijalnih partnera/ulagača.

-

Ukoliko je klijentu odnosno korisniku cilj da bude u trendu ( modernizacija7 ) odlučit će se za Squarespace 6, najnoviju verziju servisa koja pruža više opcija od prethodne.

7

Osim rudarenja podataka imamo još jednu metodu za pronalaženje koja je također vrlo korisna, a to je "softvare modernization" koja uključuje razumijevanje postojećih softverskih artifakata. Dostupno na: http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM+-+Tim+12&parent=NULL&page=softvare%20modernization Pristupano: 16.11.2012.

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1.Detaljan opis funkcionalnosti Svrha ovog Web servisa je jednostavno dizajniranje Web stranica, galerija i blogova. Počinje sa zadivljujućim predlošcima kreiranim od strane nagrađivanih zaposlenika. Osim kreiranja nabrojanih pojedinačnih funkcionalnosti, postoji i mogućnost njihova kombiniranja. „PAGES GALLERIES AND BLOGS. ALL IN ONE PLATFORM.“ IZRADA WEB STRANICE: Squarespace predstavlja najjednostavniji način za izradu Web stranice. Revolucionarna LayoutEngine8 tehnologija daje slobodu za stvaranje vizualno bogatih stranica s bilo kojim oblikom teksta, slika ili dodataka stavki točno tamo gdje ih korisnik želi. Stavke se uklapaju u savršenu mrežu, tako da je uvijek sve usklađeno. Za tvrtke, profesionalce, studente, učenike i sve ostale koji imaju želju ili potrebu izraditi Web stranicu po želji ovo je jednostavan način s detaljnim uputama kako to učiniti. Prije nego se odlučite za izradu stranice, možete pogledati filmić u kojem se u obliku projekcije vrte slike koje prikazuju različiti dizajn za kreiranje stranica. Slika 6: Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web stranice

Izvor:www.squarespace.com/ 8

A web browser engine, (sometimes called layout engine or rendering engine), is a software component that takes marked up content (such as HTML, XML, image files, etc.) and formatting information (such as CSS, XSL, etc.) and displays the formatted content on the screen. Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser_engine Pristupano: 16.11.2012.

8


IZRADA FOTO GALERIJE: Ukoliko korisnik želi napraviti vlastitu foto galeriju, Squarespace pruža mogućnosti poput jednostavnog uploudanja slika povlačenjem istih sa radne površine u preglednik. Također, slike se u bilo koje vrijeme mogu urediti Aviary-em9 (aplikacija za uređivanje fotografija). Korisnik može odabrati najbolju fokusnu točku ili žarište slike, čime pruža mogućnost najboljeg „croppanja“. Kao što se vidi na ekranskom prikazu (Slika 7.), brojne su mogućnosti pri uređivanju galerija: automatsko kropanje, manipuliranje sadržajem i načinom prikazivanja slika. Slika 7: Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web galerije

Izvor:http://www.squarespace.com/

KREIRANJE BLOGOVA: Jednostavno stvaranje stranica sa Page Builderom i galerijskim sustavom. Squarespace omogućuje „share-anje“, „post-anje“ s izvornom geografskom

9Bolja

rješenja za dodavanje fotografija na mobitel i web.. Dostupno na: http://www.aviary.com/ Pristupano: 16.11.2012.

9


lokacijom i ponovno bloganje sadržaja s weba. Ovdje je mjesto gdje korisnik dijeli svoje poslovne sadržaje, prijedloge, misli i prima sugestije i komentare. Ovaj softer pruža 24-satnu uslugu i garantira orginalnost ideja i dizajna. Svi problemi rješavaju se lakoćom i u što kraćem mogućem roku. Ljudi bez informatičkog znanja imaju priliku podjeliti svoje ideje, slike i znanja sa nekim možda interesnim skupinama. Slika 8: Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web bloga

Izvor:www.squarespace.com/ MOBILNA UMREŽENOST NA SERVIS: Postoji mogućnost posjećivanja stranice s mobitela što uvećava posjećenost korisnikove stranice i olakšava korištenje. (Slika 9.) POVEZIVANJE NA DRUŠTVENE MREŽE I PORTALE: Jedna od brojnih mogućnosti je i umreživanje na društvene mreže poput Facebook-a i Twitter-a, te preko logiranja na njihove stranice posjećivanje Squarespace-a postaje interesantnije uz mogućnost Disqus-a10. (Slika 10.)

10

http://disqus.com/Elevating the discussion, anywhere on the web.

10


Slika 9: Gledanje stranica preko mobilnih telefona.

Izvor: www.squarespace.com Slika 10: Povezivanje na društvene mreže i portale

Izvor: www.squarespace.com

6.2. Mogućnosti Web servisa Kao velika prednost, u odnosu na konkurenciju, je da se ovdje može naći besplatna 14dnevna „pokusna vožnja“. U pregledniku stranice sadržaji se djele na 3 dijela: proizvod, tvrtka i društvo.

11


Proizvodni dio odnosi se na prijavu korisnika, prikaz cijena, mobilne aplikacije za jednostavnije korištenje i slično. Može se vidjeti platforma Squarespace sustava, koja čini jedan od najnaprednijih dijelova. Korisnici imaju potpunu kontrolu nad izradom vlastite stranice i dovoljno vremena da je izrade po volji, jer se vrijeme izrade ne naplaćuje. Dio o poduzeću sadrži općenite stvari o samom Squarespace-u, police privatnosti, kontakte i medijski popraćene aspekte. Upoznaje korisnike s mogućnostima zapošljavanja i pridruživanja njihovom timu. I na kraju, postoji društveni dio koji prikazuje sve mreže kroz Squarespace odnosno gleda kroz svaku ponaosob. Također mogu se naći najčešća pitanja i odgovori, poslovne radionice i društveno korisni članci. Slika 11. Mogućnosti Squarespace-a

Izvor: www.squarespace.com

PRIMJER KORIŠTENJA WEB APLIKACIJA: Poduzeće Trslić i Tomić Pri izradi jednostavne poslovne web stranice za neko poduzeće (Trslić i Tomić) potrebno je najprije odabrati predložak. Postoji cijeli poslovni dio predložaka engl. business koji je moguće izabrati. Prva opcija je ona na kojoj će se pokazati primjer Aviator. U opisu ovog predloška piše kako je to odvažan i čvrst prikaz primjeren lokalnim poduzećima, tvrtkama dizajna i profesionalnim profilima. Stavljanjem samo jednog dokumenta stranica je spremna

12


za prikazivanje. U ovom slučaju to je slika. Promjenjen je naziv stranice u T & T. Pogledajmo: Slika 12. Početna stranica poduzeća Trslić i Tomić na Squarespace-u

Izvor: https://tomi-trsli.squarespace.com/ 6.3. „Desktop“ računalne aplikacije Bit će navedeno nekoliko primjera “desktop” računalnih aplikacija pomoću kojih se može napraviti isti posao koji radi naš Web servis. Odluka je pala na neke domaće stranice jer će poslije, u djelu konkurencije, biti objašnjeni strani i jači softveri. Prvo rješenje koje tražilica izbacuje je Virtus11 dizajn. Primarna djelatnost Virtus dizajna je izrada web stranica, CMS rješenja (custom-made web aplikacija), programska rješenja, kao i smještaj web stranica. Rješenja se kreću od jednostavnih web stranica do kompleksnih web portala; od malih CMS rješenja koja omogućuju unos novosti i fotografija do kompleksnih rješenja, koja omogućuju administriranje kompletnih portala kroz više administrativnih razina. Drugo rješenje koje će biti objašnjeno je Arbona.Njihov tim je u mogućnosti realizirati kompletan postupak izrade aplikacije od prikupljanja korisničkih zahtjeva, projektiranja, implementacije, testiranja i trajnog održavanja. Nude aplikacije koje su vizualno dojmljive i funkcionalno besprijekorne. Savjetuju da korisnikova aplikacija bude u potpunosti prilagođena njegovim potrebama i potrebama njegovih klijenata ili partnera. Izrada web stranica, virtualne šetnje, internet oglašavanja i grafički dizajn glavne su stavke ponude ovog portala. 11

Web dizajn, dizajn web stranica, dizajn stranica. Dostupno na: http://virtus-dizajn.com/ Pristupano: 16.11.2012.

13


7. KREIRANJE PROFILA Postoji nekoliko glavnih koraka pri kreiranju profila na Squarespace-u. Prvi je svakako logiranje. Najnovija verzija Squarespace-a – Squarespace 6 ima mogućnost odabira između dvije tarife: standardnu (članarina 8 dolara) i neograničenu (članarina 16 dolara)-slika 9. Postupak kreiranja: 1. Biranje predloška. Za početak na početnoj stranici stisne se „get started“. Zatim stranica ponudi opciju biranja predloška u kojem se želi raditi stranica (slika 13). Slika 13: Biranje predloška pri kreiranju stranice

Izvor:http://www.squarespace.com/templates/ 2. Nakon kreiranja predloška može se započeti pritiskom na „start with this template“. Slika 14: Pokretanje stranice

Izvor:http://www.squarespace.com/templates/?q=wells

14


3.

Nakon pokretanja odabranog predloška počinje postupak logiranja. Pri logiranju moraju se unijeti sljedeći podaci: 

Ime i prezime

Mail adresu

Lozinku

Idući korak je završiti kreiranje stranice ,a to će biti učinjeno pritiskom na „finish and create site“ Slika 15: Unošenje podataka

Izvor: https://anjamarita.squarespace.com/config/#module=template&mode=normal&welco me=true&collectionId=50b0fd5ce4b072460150b922 4. Idući ekran (slika 16) pokazuje daljnje upute i ponovnu potvrdu da početak kreiranja. Pritiskom na „engl. start building“ kreće se u daljnju izradu.

15


Slika 16: „start building“

Izvor: https://anja-maritak466.squarespace.com/config/#module=template&mode=normal&welcome=true&coll ectionId=50b21f4ae4b033e6125c4cae 5. Sljedeće je uređivanje stranice. Pružaju se opcije stavljanja slika s desktopa, stvaranja galerija, blogova i kreiranja stranica. Slika 17. Uređivanje stranice

Izvor:https://anja-maritak466.squarespace.com/config/#module=template&mode=normal&welcome=true&collecti onId=50b22106e4b05036d3ae960c

16


6. Za primjer je uzeto kreiranje stranice (slika 18). Odabranu stranicu se postavi kao „homepage“12

Slika 18: Kreiranje stanice

Izvor:https://anja-maritak466.squarespace.com/config/#module=template&mode=normal&welcome=true&coll ectionId=50b22106e4b05036d3ae960c Squarespace , nakon što se stisne „set as homepage“, još jednom postavlja pitanje je li sigurno da želite da to bude prva stranica koju će naši klijenti ugledati. Odgovori se s „confirm“13. Unose se neke pojedinosti o stranici: naslov, opis, logo...(slika19)

12 13

Početna stranica. Izvor: http://translate.google.com/ Pristupano: 16.11.2012. Potvrdi. Izvor: http://translate.google.com/ Pristupano: 16.11.2012.

17


Slika 19: Unošenje informacija za kreiranje stranice

Izvor:https://anja-maritak466.squarespace.com/config/#module=settings&collectionId=50b22106e4b05036d3a e960c 7. Napravljena je najjednostavnija verzija stranice (slika 20). Dakako, daljnje mogućnosti su brojne. Od dodavanja slika, kreiranja izgleda stranica po želji, galerija, uploudanja slika i opisa stranica. Slika 20: Izgled stranice

Izvor:https://anja-maritak466.squarespace.com/config/#module=content&collectionId=50b22106e4b05036d3a e960c

18


Slika 21:Ekranski prikaz ponude tarifa Squarespace-a

Izvor:http://www.squarespace.com/ Standardna opcije daje mogućnost ograničenog korištenja: 20 stranica, galerija i blogova, 500 GB prometa, 2 GB za pohranu. Možete početi s besplatnom dvotjednom probom. Oni ne prikupljaju korisnikovu kreditnu karticu dok on ne odluči da je Squarespace pravi proizvod za njega. Nakon otvaranja web stranice počinje uređivanje koje u potpunosti ovisi o korisniku. Korisnik mora u početku odabrati jedan od brojnih predložaka14 za svoju stranicu te kategoriju u koju se želi svrstati.Proces izrade stranice je vrlo jednostavan. Cijeli je proces objašnjen u koracima i ukoliko se pojave neke poteškoće, pomoć je vrlo lako potražiti. Na kraju izrade stranice može se vidjeti kako ista izgleda posjetitelju odnosno korisnicima.

14

Predlošci i ideje za dizajn web stranica. Dostupno na:http://www.poslovniforum.hr/asp_web_templates/ Pristupano: 16.11.2012.

19


8. POSLOVNA PRIMJENA U današnje vrijeme gotovo svako poduzeće, pojedinac i svako društvo ima na internetu određenu vrstu identiteta. Internet služi za promociju posla, traženje istog ili traženje klijenata, partnera i sponzora. Kao vodeća stranica ove vrste, pruža najbolju mogućnost korisnicima da im stranica bude viđena što je moguće više puta. Pri promociji proizvoda ovim putem, moguće je dodati,maknuti ili istaknuti karakteristike proizvoda, osnovnu cijenu proizvoda, popuste, cijenu dostave, akcije i uvjete plaćanja. Stranica služi kao svojevrsni katalog koji može biti organiziran po grupama ili kategorijama proizvoda, a mogu se i istaknuti novi proizvodi ili oni s popustom. Ukoliko su poslovne potrebe opširnije, svakako je potrebno uzeti neograničenu tarifu Squarespace-a koji dozvoljava potpunu slobodu iskorištavanja ponude Web servisa.

20


9. KONKURENCIJA Odabrano je 5 konkurenata Web servisu te će se napraviti usporedba. 9.1. WIX Wix15 je konkurent koji pruža izradu dizajna profesionalne web stranice u nekoliko minuta s jednostavnim programom za korištenje. Njihov slogan glasi: „Odaberite dizajn. Prilagoditega s lakoćom. Objavite online odmah.“ Dvominutna demo snimka daje mogućnost učenja o izradi stranice, u par koraka, što je pozitivna strana, no Squarespace korisnike u potpunosti vodi kroz sve korake. Slika 22: WIX

Izvor:http://www.wix.com/ 9.2. GO DADDY Navigacija, predlošci i mogućnosti skidanja aplikacija ova stranica pruža brzo osposobljavanje korisnikove stranice. Tehničke vještine nisu potrebne. Razlika između ove

15

Najbolja aplikacija za kreiranje web stranica. Dostupno na: www.wix.com/build-great-websites/ Pristupano: 16.11.2012.

21


stranice i Squarespace-a je što ovaj ima mogućnost odabira između 3 tarife: Economy (5,09 dolara mjesečno), Deluxe (7,64 dolara mjesečno) te Premium (12,74 dolara mjesečno).

Slika 23: Go daddy

Izvor:www.godaddy.com/hosting/website-builder 9.3. SITE KREATOR Omogućuje stvaranje

stranice

unutar

30

minuta

(duže

od

prethodnih

konkurenata).Standard, Premium i Deluxe su opcije koje korisnik može odabrati, no cijene su malo više od prosjeka. Sežu od 20 do 80 dolara, no za 80 dolara oni korisniku sami kreiraju stranicu. U nastavku bit će prikazan prikaz početne stranice (slika 24).

22


Slika 24: SITE KREATOR

Izvor:http://sitekreator.com 9.4.WEEBLY Ima posebnu opciju „Weebly education“16 za profesore i studente. Jednom registriran, svaki vlasnik računa dobiva svoj vlastiti web sitei može postavljati"Sadržaj". Korisnik je odgovoran za održavanje povjerljivosti lozinke i računa, kao i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim računom. U obzir korištenja usluge ulazi dogovor za istinite, točne, važeće i potpunregistracijske podatke. Početna stranica slijedi (slika 25).

16

Edukacija za profesore i učenike. Dostupno na: http://www.weebly.com/tos.php Pristupano: 16.11.2012.

23


Slika 25: WEEBLY

Izvor:http://www.weebly.com/tos.php 9.5. JIMDO Kao i prethodne aplikacije gdje nije navedena cijena i ova je besplatna. No, postoje i dvije verzije koje se plaćaju: JimdoBusiness i JimdoPro, gdje su potrebe malo zahtjevnije od prosječnih klijenata. Slika 26: JIMDO

Izvor:http://www.jimdo.com/index.php?gclid=CO2bhfajyrMCFUVZ3godyk8Apw

24


10. POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE Tablica 1 : Prikaz pozitivnih i negativnih srana Squarespace-a POZITIVNE STRANE Jeftinija izrada stranica Laka dostupnost Interakcija na visokoj razini Stranicu izrađuje svaki pojedinac sam Jednostavnost softvera Razvoj kreativnosti Mogućnost da svatko dijeli informacije Učinkovita uporaba i agregiranje informacija Velik broj „alata“ prilagođen početnicima Ne zahtjeva veliku informatičku pismenost

NEGATIVNE STRANE Zahtjeva izdvajanje puno vremena Zapostavljanje programiranja Ograničene mogućnosti kupljenog paketa Slaba promocija Nepoznato korisnicima u Europi Nemogućnost korištenja svih aplikacija Zanemarivanje učenja i unaprijeđenja korisnika Ne mogu se koristiti svi dizajn koje korisnici žele Izloženost riziku zloporabe Nedovoljno razvijena softverska podrška

25


11. SWOT ANALIZA Tablica 2: Swot analiza Squarespace-a

SNAGE Laka dostupnost

SLABOSTI Slaba promocija

PRILIKE Poraditi na promociji

Jednostavnost

Veliki utrošak vremena

Prihvatljiva cijena

Nemogućnost korištenja svih aplikacija Zapostavljanje programiranja

Nema problema u radu s aplikacijom, jer ne zahtjeva veliko programersko znanje Potaknuti usavršavanje svih aplikacija Smanjiti „korake“ u korištenju aplikacije

Mogućnost da svatko sam izradi stranicu Velik broj alata prilagođen početnicima

Zapostavljanje učenja

Ubrzati proces izrade starnice, kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za to

PRIJETNJE Izloženost riziku zloporabe Zaštita autorskih prava

Rizik od nastajanja materijalne štete Nedovoljno razvijena softverska podrška Neprimjerena tehnološka infrastruktura

26


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Na samom početku osnutka, Squarespace nije poslovao baš najbolje. Osnovan je 2003. godine od strane mladog, 21 – godišnjeg Marylander Anthony Caselana – a. Nakon 8-9 mjeseci razvoja, Anthonyev otac je pristao na ulaganje od $20 000 – 30 000 u zamjenu za 5% u tvrtki. To je bilo jedno od prvih ulaganja u aplikaciju Squarespace-a. 17 U proteklih osam godina s 8 zaposlenika stigli su do gotovo 104 visokokvalificirana djelatnika. Djelatnici su podijeljeni u timove. Jednostavnošću i prihvatljivim načinom izrade stranica, svidjeli su se mnogima. 18 Što se pak tiče prihoda, imaju izuzetan rast u protekle četiri godine, što se može vidjeti iz priloženog.

Prihod 2007. godine: $1.3 million Prihod 2008. godine: $2,219,101 Prihod 2009. godine: $5,426,692 Prihod 2010. godine : $11.7 million Kao što se vidi, rast je od 795 %. Razvoj Squarespace- a ide „munjevitom“ brzinom, i nastavi li raditi kvalitetno, i sa sposobnim ljudima, problema u budućnosti ne bi trebalo biti. Važno je napomenuti da je Squarespace dobio brojna priznanja mnogih časopisa, poput: Wall Street Journal-a, TechCrounch-a, Business Week-a, The Financial Times-a. A, Index Venture i Accel partneri uložili su u kompaniju 38,5 milijuna dolara što je bilo prvo vanjsko ulaganje u poduzeće. 19

17

Squarespace – Company history. Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/SquarespacePristupano: 13.11.2012. 18 Squarespace – About Company. Dostupno na: http://www.squarespace.com/about/Pristupano: 13.11.2012. 19 Squarespace – About Company. Dostupno na: http://www.squarespace.com/about/ Pristupano: 13.11.2012.

27


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1. Budućnost Web servisa Prostora za napredak Squarespace – a definitivno ima. Međutim, u siječnju 2011. godine izneseno je mišljenje kako je tajna uspjeha tvrtke u činjenici iznenađenja kupca s više usluge i s boljom uslugom nego što je očekivano. Postoje neke karakteristike na kojima se treba poraditi kako bi Squarespace napredovao. Prvenstveno, cilj je povećati broj zaposlenih, na čemu intenzivno rade. Pa se tako, od 2004. do 2012. broj zapsolenih povećao sa 8 na 104. Nadalje, ništa manje bitno nije proširenje tržišta te razvoj novih tehnologija. 13.2. Potencijalne buduće funkcionalnosti Web servisa U studenom 2009. godine, objavljena je iPhone aplikacija koja omogućuje korisnicima objavljivanje sadržaja na njihovim Web stanicama, te upravljanje tim sadržajem. Isto tako, 2008. godine objavljen je Squarespace 5, a ubrzo nakon toga izašla je i najnovija verzija, Squarespace 6. 20 Ono što se, trenutno, smatra nečime na što se treba obratiti najveća pažnja je promocija, koja je slaba i mnoštvo ljudi ne zna da Squarespace postoji. Gledajući razvoj Squarespace općenito, dolazi se do zaključka da je napredovao velikom brzinom, ali da isto tako, na tome ne treba stati te da mjesta za napredak ima.

20

Squarespace [online]. Wikipedia. Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Squarespace#iPhone Pristupano: 13.11.2012.

28


14. ZAKLJUČAK U današnje vrijeme, biti bez mogućnosti pristupa Internetu gotovo nezamislivo. S obzirom na tu činjenicu, potrebno je znati izraditi Web stranicu. Bavili se time u privatne svrhe ili poslovno, uskoro će izrada Web stranica postati prijeko potrebna pa tako i naše snalaženje s njima. Činjenica je da svatko tko je prisutan na tržištu, mora imati svoje Web mjesto. Kako bi imali svoje Web mjesto i izradili Web stranicu, potrebno je koristiti razne aplikacije. Upravo jedna od njih je i Squarespace. Osim što je lako dostupan i izuzetno jednostavan za korištenje, cijena je prihvatljiva. Daje mogućnost svakome izraditi stranicu, pa baš zbog toga ima mnoštvo alata prilagođenih početnicima. Bitno za napomenuti je da je izuzetno važno znati izraditi sam svoju Web stranicu, kako se ne bi moralo plaćati raznim programerima to isto. Uz malo volje i osnovnog znanja, Squarespace to omogućava. Uz prihvatljivu cijenu, jednostavnost i laku dostupnost, Squarespace pruža mogućnost odabira vlastitog dizajna te mnoge druge pogodnosti koje omogućuju strukturiranje i nadopunjavanje

stranica. Kao što jes ranije spomenuto,

Squrespace se intenzivno razvija i uz kvalitetne i sposobne ljude, može nastaviti tako dalje. Međutim, ono na čemu se mora detaljnije poraditi je promocija. Velik broj ljudi ne zna za Squarespace, pogotovo u Europi. Europsko tržište se nije još dobro upoznalo s tom aplikacijom, ali zato je poznata u Americi, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. Na kraju, važno je znati koristiti se aplikacijama za izardu Web stranica, poput Squarespace-a. Ali, ništa manje važno nije ulaganje u njihov razvoj, promociju, tehnologiju itd. Kao što je već rečeno, uz kvalitetne i sposobne ljude, te dobro vodstvo, za aplikaciju poput Squarespacea, u budućnosti, ne bi trebalo biti problema.

29


15. LITERATURA 1. Strugar, Jaković, Spremić: Računalne mreže i internetska tehnologija 2. Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. (urednici): Poslovna informatika. Element, Zagreb 3. www.squarespace.com 4. www.hr.wikipedia.org 5. www.w3schools.com 6. www.jimdo.com 7. http://www.poslovniforum.hr/asp_web_templates/ 8. http://www.aviary.com 9. http://www.wix.com 10. http://virtus-dizajn.com 11. http://www.weebly.com 12. http://msdn.microsoft.com 13. http://autopoiesis.foi.hr 14. http://hr.php.net

30


POPIS ILUSTRACIJA

Slika 1. Ekranski prikaz početne strane 2. HTML 3. PHP 4. PHP 5. Ekranski prikaz internetskog članka o Squarespace-u 6. Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web stranica 7. Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web galerije 8. Ekranski prikaz početnih mogućnosti Squarespace-a, izrada web blogova 9. Gledanje stranica preko mobilnih telefona. 10. Povezivanje na društvene mreže i portale 11. Mogućnosti Squarespace-a 12. Početna stranica poduzeća Trslić i Tomić na Squarespace-u 13. Biranje predloška pri kreiranju stranice 14. Pokretanje stranice 15. Unošenje podataka 16. „Start- building“ 17. Uređivanje stranice 18. Kreiranje stranice 19. Unošenje informacija za kreiranje stranice 20. Izgled stranice 21. Ekranski prikaz ponude tarifa Squarespace-a 22. WIX 23. Go daddy 24. SITE KREATOR 25. WEEBLY 26. JIMDO

31


POPIS TABLICA Tablica: 1. Prikaz pozitivnih i negativnih strana Squarespace-a 2. Swot analiza Squarespace-a

32


16.ŽIVOTOPIS

33


34


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Tomić Marita Horvaćanska 128, 10000 Zagreb (Hrvatska) 01/3637698

Broj mobilnog telefona

098823667

marita.tomic@yahoo.com Hrvatska 26/05/1991 Žensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

2009 - 2010 Trgovina i mesnica Tomić, čuvanje djece-babysitter, hostesiranje, promocije na blagajni,komunikacija s ljudima, briga za djecu, nadzor nad ljudima i pomoć zaštitarima Mirjana Tomić Horvaćanska 128, 10000 Zagreb (Hrvatska) Promoplus agencija Momentum agencija Karlovačka pivovara (dvogodišnje iskustvo)

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

2005. – 2012. Ekonomski Fakultet Zagreb, XIII. gimnazija (3. godina fakulteta) Kennedyjev trg 6, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje Pi

Govorna produkcija

Engleski

C2

Njemački

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

komunikacija s ljudima, snalaženje u radu s djecom, strpljenje u radu

Računalne vještine i kompetencije

položeni seminar Informatike na računalu na EFZG-u , Excel, PowerPoint , Word

35

Samostalni korisnik


17. SAŽETAK Tehnologija iz dana u dan napreduje i pruža svojim korisnicima brže i jednostavnije poslovanje putem brojnih web aplikacija, od kojih će jedna biti razrađena u ovom radu. Squarespace služi izradi jednostavnih web stranica, sofisticiranih galerija ili profesionalnih blogova. Kao prva faza istraživačkog procesa navodi se određivanje točnih i relevantnih informacija vezanih uz temu. Daleko najveći izvor podataka pruža Internet koji pri upisu naše teme u Google izbaci 12.800.000 rezultata u 0,14 sekundi. Misija Squarespace-a je pružiti kreativne alate kako bi osnažili budućnost webu. Od dizajnera stvara sljedeću generaciju web i mobilnih iskustava, da svatko može upravljati vlastitom online prisutnošću za prvi put. Internet je preduvjet za izradu Web stranica putem Squarspace-a. No, osim mogućnosti spajanja na Internet, potrebne su i tehnologije poput sljedećih : HTML, PHP i ASP. Bakalar kompjutorskih znanosti Anthony Casalena 2004. godine osnovao je Squarespace. On je odgovoran za smjer kojim je ovaj Web servis krenuo i za proizvodnu strategiju kompanije. Squarespace je poznat po sofisticiranom imidžu, no lak je za korištenje. Dostupan je i primjenjiv za poslovnjake, blogere i druge kojima je potrebno brzo i jednostavno kreiranje stranica. Ukoliko se korisnici ne služe Squarespace-om ovo su problemi s kojima se mogu susresti: otežana izrada web stranica, manjak izbora pri odabiru nekog drugog servisa, manja posjećenost stranice itd. Squarespace predstavlja najjednostavniji način za izradu Web stranice. Revolucionarna Layout Engine tehnologija daje slobodu za stvaranje vizualno bogatih stranica s bilo kojim oblikom teksta,slika ili dodataka stavk i točno tamo gdje ih korisnik želi. Ovaj softer pruža 24-satnu uslugu i garantira orginalnost ideja i dizajna. Svi problemi rješavaju se s lakoćom i u što kraćem mogućem roku. Kao velika prednost u odnosu na konkurenciju ovdje može se naći besplatna 14-dnevna „pokusna vožnja“. U pregledniku stranice sadržaji se djele na 3 dijela: proizvod, tvrtka i društvo. Proizvodni dio odnosi se na prijavu korisnika, prikaz cijena, mobilne aplikacije za jednostavnije korištenje i slično. Dio o poduzeću sadrži općenite stvari o samom Squarespace-u, police privatnosti, kontakti i medijski popraćene aspekte. I na kraju postoji društveni dio koji prikazuje sve mreže kroz Squarespace odnosno gleda kroz svaku ponaosob. Sad će biti navedeno nekoliko primjera “desktop” računalnih aplikacija pomoću kojih se može napraviti isti posao koji radi naš Web servis. A, to su : Virtus dizajn i Arbona. Primarna djelatnost Virtus dizajna je izrada web stranica, CMS rješenja (custom-made web aplikacija), programska rješenja, kao i smještaj web stranica. Arbonin tim je u mogućnosti realizirati kompletan postupak izrade aplikacije od prikupljanja korisničkih zahtjeva, projektiranja,

36


implementacije, testiranja i trajnog održavanja. Što se pak tiče kreiranja profila, postoji nekoliko glavnih koraka pri kreiranju profila na Squarespace-u, a prvi od njih je logiranje. U današnje vrijeme gotovo svako poduzeće, pojedinac i svako društvo ima na internetu određenu vrstu identiteta. Internet služi za promociju posla, traženje istog ili traženje klijenata, partnera i sponzora. Kao vodeća stranica ove vrste, pruža najbolju mogućnost korisnicima da im stranica bude viđena što je moguće više puta. Ovom Web servisu odabrano je 5 konkurenata, a to su: WIX, GO DADDY, SITE KREATOR, WEEBLY i JIMDO. Kao i svaki Web servis, tako i ovaj ,ima svojih pozitivnih i negativnih strana. Ovdje će biti spomenute samo neke, jer su sve napisane u tablici pozitivnih i negativnih strana. Pozitivne : laka dostupnost, jednostavnost sftvera, razvoj kreativnosti. Negativne: utrošak vremena, slaba promocija, nemogućnost korištenja svih aplikacija. Provodeći SWOT analizu, primjećeno je niz prednosti, slabosti, prilika i prijetnji. Npr, prilike : poraditi na promociji, potaknuti usavršavanje. Prijetnje: izloženost riziku zloporabe, rizik od nastajanja materijalne štete. Prednosti: prihvatljiva cijena, jednostavnost. Slabosti: zapostavljanje programiranja, zapostavljanje učenja. Ostale karakteristike su navedene u tablici. Što se tiče uspješnosti Squarespace-a, napredovao je velikom brzinom. Prihod im se od 2007. do 2010. godine povećao s $1.3 million na $11.7 million. Gledajući razvoj Squarespace-a općenito, dolazi se do zaključka da je napredovao velikom brzinom, ali da isto tako, na tome ne treba stati te da mjesta za napredak ima. Na samom kraju, vrijedi reći kako je, u današnje vrijeme, biti bez mogućnosti pristupa Internetu gotovo nezamislivo. S obzirom na tu činjenicu, potrebno je znati izraditi Web stranicu. Bavili se time u privatne svrhe ili poslovno, uskoro će izrada Web stranica postati prijeko potrebna pa tako i snalaženje s njima.

37


38


39


40


41


42

23_Trslic_Tomic_www.squarespace.com  

23_Trslic_Tomic_www.squarespace.com