Page 1


Anita Mei_feb2013  
Anita Mei_feb2013  

ANITA MEI je prvi kreativni magazin koji se bavi krojenjem i šivenjem kod nas, podstiče samostalni stil bez osvrtanja na aktuelne trendove i...

Advertisement