Page 1

Tècnica Fotogràfica Fotografia

1er CFGS de

Activitat 1: Exposició

Enunciat Realitzar 14 fotografies en Mode Manual, seguint els paràmetres indicats a continuació, i tenint en compte el fotòmetre: EXTERIOR DIA

INTERIOR DIA

INTERIOR NIT

ISO: F11 V.O: 1/125

Foto1 nº foto: 218 ISO: 200

Foto2 nº foto: ISO:

Foto3 nº foto: 251 ISO: HI1

ISO 200 F5,6 V.O:

Foto4 nº foto: 219 V.O: 1/640

Foto5 nº foto: V.O:

Foto6 nº foto: 252 V.O: 1/15

ISO 200 F: V.O: 1/30*

Foto7 nº foto: 220 F: 22

Foto8 nº foto: F:

Foto9 nº foto: 253 F: 5.6

Fotòmetre:

Exposició “correcta”

+1 Sobrexposició

+2 Sobrexposició

-1 Subexposició

-2 Subexposició

ISO: F: V.O: (Interior nit)

Foto10 nº foto: 257 ISO: 800 F: 3,5 V.O: 1/13

Foto11 nº foto: 255 ISO: 800 F: 3,5 V.O: 1/8

Foto12 nº foto: 256 ISO: 800 F: 3,5 V.O: 1/6

Foto13 nº foto: 258 ISO: 800 F: 3,5 V.O: 1/15

Foto14 nº foto: 259 ISO: 800 F: 3,5 V.O: 1/20

Entrega És el dia 15 d'Octubre a l'hora de classe. Cal fer un .pdf amb els quadres omplerts amb la informació de cada fotografia, les imatges numerades i els contactes de les fotos (màxim 36 i numeració consecutiva). Per l'entrega oral caldrà presentarho amb Issu. La No entrega el dia a l'hora indicats, suposa un NP.


Treball exposició - Anna Marquès  

Tècnica Fotogràfica (Fàtima) Treball Exposició Anna Marquès