Page 1

Rachunek nr 1 / 2012

Sprzedawca: Ana Bubbles Królicza 8 06-777 Warszawa NIP: 123-45-67-78

oryginał Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2012-03-23 Data sprzedaży: 2012-03-23

Nabywca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 POZNAŃ NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

PKWiU

Forma płatności: Gotówka Termin płatności: 2012-04-06

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

74,3

Manual.doc PL>ENG 340 360 zn.

45,03

302,54 szt.

13 623,38

2.

74,3

General Report.pdf PL>ENG 397 500 zn.

45,03

353,33 szt.

15 910,45

3.

74,3

OSCE.ppt PL>ENG 7 980 zn.

45,03

7,09 szt.

319,26

4.

74,3

Price list.exl PL>ENG 494 zn.

45,03

0,43 szt.

19,36

Razem:

29 872,45

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 29 872,45 zł Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści pięć groszy

Ana Bubbles ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Proszę o terminowe uregulowanie należności.

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

rachunek 2  

1. 74,3 Manual.doc PL>ENG 340 360 zn. 45,03 302,54 szt. 13 623,38 2. 74,3 General Report.pdf PL>ENG 397 500 zn. 45,03 353,33 szt. 15 9...

Advertisement