Page 1

...........................Warszawa....., dn. ....23/03/2012..... Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia .........23/03/2012...............................

Zleceniodawca: mLingua Sp. zo.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Ana Bubbles Królicza 8 06-777 Warszawa NIP 123-45-67-78

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:............3546,10.EUR...........................

2. Kwota uzysku: ...............1773,05 EUR......................... 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: ......1773,05 EUR.................................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:..........319,149 EUR.............................. 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:..................3226,95 EUR...................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: ....trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć euro i 95/100 eurocentów...)

........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

Zleceniodawca: mLingua Sp. zo.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 2. Kwota uzysku: ...............1773,05 EUR...................

Advertisement