Page 1


ORGANIZATOR Fundacja Teatrikon

WSPARCIE Program „Młodzież w działaniu”


WSPÓŁPRACA Gimnazjum nr 17 w Lublinie Filia Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”


Projekt "Nie do wiary! To Tatary?" odbywał się od 15 września 2012r. do 31 stycznia 2013r. w przestrzeni przemysłowej lubelskiej dzielnicy Tatary. Polegał na aktywizacji uczniów 17 Gimnazjum metodami edukacji pozaformalnej. Według głównych założeń projektu, gimnazjaliści, poprzez trzymiesięczny cykl warsztatów z profesjonalnymi lubelskimi animatorami i artystami, stworzyli spektakl teatralny, poruszający temat historii Tatar. Bazą do napisania scenariusza były osobiste doświadczenia gimnazjalistów oraz wspomnienia seniorek z Filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", dotyczące dzielnicy.


CELE PROJEKTU  odtworzenie historii dzielnicy oczami gimnazjalistów na podstawie wspomnień starszych jej mieszkańców  aktywizacja społeczna oraz indywidualna młodzieży gimnazjalnej  zwrócenie uwagi młodzieży na ich środowisko życia  łamanie barier międzypokoleniowych  nauka szacunku do tradycji  rozwój umiejętności artystycznych gimnazjalistów  zmiana punktu widzenia i przekraczanie horyzontów


DUSZA DZIELNICY Tatary to lubelska dzielnica, znajdująca się nieco na obrzeżach centrum ( 3km od Śródmieścia). Obszar, kiedyś bardzo mocno rozwinięty przemysłowo, podupadł z racji zamknięcia zakładów pracy. Dzielnica straciła swój dawny blask i przez to postrzegana jest pejoratywnie, co przejawia się brakiem dostrzegania w niej potencjału. Efektem jest mała liczba działań animacyjnych, które rozszerzają profil kulturalny dzielnicy. Jest to problem, który dotyka przede wszystkim młodzieży, która w środowisku tej dzielnicy spędza najwięcej czasu i nie ma możliwości rozwijania się poza zajęciami szkolnymi. To właśnie ona jest duszą dzielnicy, która może zmieniać jej losy i kreować świat w okół siebie; potrzebuje tylko kogoś, kto pozwoli jej dojść do głosu i zainspirować do działania.


Młodzież towarzyszyła nam we wszystkich etapach tworzenia projektu. Zanim przystąpiliśmy do działań warsztatowych, pytaliśmy uczniów 17 Gimnazjum o to, czego chcieliby się poduczyć lub jaką wiedzę woleliby nabyć od podstaw. Wszystkie warsztaty przeprowadzone w projekcie, zostały dobrane do potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów. Zrobiliśmy wśród nich sondaż jeszcze przed rozpoczęcie projektu i wtedy okazało się, że potrzebują zajęć, rozwijających ich praktycznie umiejętności. We wrześniu ponowiliśmy nasze pytania i okazało się, że młodzież nadal optowała za zajęciami artystycznymi.


Postanowiliśmy spróbować pomóc młodzieży rozwijać się na nieco innym polu niż szkoła, oraz lepiej poznać ich miejsce zamieszkania…


Udało nam się to zrobić we współpracy z seniorami, którzy opowiedzieli nam swoje wspomnienia, dotyczące dzielnicy i jej historii. Młodzież z 17 Gimnazjum w Lublinie od września do grudnia 2012 roku uczestniczyła w warsztatach artystycznych i wytrwale pracowała nad stworzeniem spektaklu, bazującego na doświadczeniach ze swojego najbliższego otoczenia.

Działania zakończył spektakl Witamy w świecie, gdzie obcy ginie, w którym gimnazjaliści mogli pokazać swoje nowo nabyte podczas warsztatów umiejętności.


WARSZTATY KUGLARSKIE Prowadzenie: Agata Sztorc, Ł ukasz Wójtowicz, Robert Gromaszek

Początkowo przychodziliśmy na zajęcia artystyczne, na które zaprosiła nas pani Beata Woszczek, nauczycielka tego przedmiotu w 17 Gimnazjum. Odwiedzaliśmy klasy 3a i 3b, gdzie prowadziliśmy warsztaty z robienia sprzętu kuglarskiego oraz używania go. Młodzież była zainteresowana i chętnie uczestniczyła w zajęciach. Poprzez działania w ramach lekcyjnych mieliśmy możliwość dotarcia do dużej grupy osób i dzielić się swoimi umiejętnościami.


WARSZTATY GRAFFITI Prowadzenie: Tomasz Maped Pizo ń

Podczas nich młodzież dowiedziała się w jaki sposób kreatywnie posługiwać się spreyem, jak formą wyrazić siebie. Wiedza ta posłużyła im do przygotowania oprawy graficznej kilku scen przedstawienia. Maped to osoba, która tworzy zawodowo scenografie i dzieli się swoimi niebanalnymi umiejętnościami w całej Polsce. To zaszczyt pracować z takim twórcą.


WARSZTATY BEATBOXU Prowadzenie: Hubert Jahdeck Pyrgies

Zajęcia składały się z improwizowanego występu na środku szkolnego korytarza oraz z części warsztatowej. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Jahdeck postawił na wyraz artystyczny dźwięków jakie są kojarzone z dzielnicą np. szum, huk, burza. Chłopcy, bo głównie oni byli zainteresowani tą formą, chociaż na początku z oporem, później starali się naśladować z oddaniem i zaangażowaniem dźwięki jakie sugerował prowadzący.


WARSZTATY TANECZNE Prowadzenie: Patrycja Paci B ł aziak

Gimnazjaliści mieli też okazję uczestnictwa w warsztatach ruchowych: Patrycja poprowadziła w sali ćwiczeniowej Filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zajęcia z podstaw tańca hip-hop.

WARSZTATY TEATRALNE Z ELEMENTAMI AKROBATYKI Prowadzenie: Ł ukasz Wójtowicz

Odbywały się w sali gimnastycznej 17 Gimnazjum w Lublinie. Zawierały w sobie ćwiczenia rozciągające i elementy gimnastyki oraz pracy z ciałem.


WARSZTATY LALKARSKIE Prowadzenie: Danuta Zgarda Naugolnyk

Był to ważny moment w tworzeniu scenografii do spektaklu. Podczas zajęć stworzono Juliusza Ducha Tatar, czyli trzymetrową kukłę - postać finałową całego przedstawienia, z którą gimnazjaliści stoczyli bitwę o swoje marzenia.


SCENARIUSZ Praca nad koncepcj ą : Katarzyna Krzywicka, Ł ukasz Wójtowicz

Jednak warsztaty dla samych warsztatów mijałyby się z celem – trzeba było zrobić spektakl!

Kasia i Łukasz zebrali to, jak dzielnicę widzą gimnazjaliści oraz seniorzy i przygotowali zarys przedstawiania. Postanowili zaaranżować przestrzeń przepastnych korytarzy szkoły W ten sposób, aby publiczność mogła przemieszczać się w tej przestrzeni razem z chłopcami – aktorami oraz być również częścią przedstawienia


Ł ukasz o spektaklu:

Scenariusz naszego widowiska powstał w wyniku rozmów z wieloma osobami związanymi z Tatarami. Główną osią dla opowiadanej historii jest wędrówka głównych bohaterów. Można ją traktować jak podróż w przeszłość. Schodząc na niższe poziomy budynku przywołujemy coraz starsze historie, by w scenie finałowej, w jakimś zapomnianym końcu legendarnego tunelu budowanego przez wojska tatarskie oblegające Lublin, wybudzić i pokonać strasznego wojownikaobrzyma. Początkowo olbrzym miał pilnować listu z przyszłości. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, pozostawiając tym samym więcej miejsca widzowi do własnej interpretacji. Konwencja spektaklu była podyktowana przede wszystkim zainteresowaniami jego wykonawców. Re ż yseria: Ł ukasz Wójtowicz


WARSZTATY TEATRALNE

Praca nad koncepcj ą : Ł ukasz Wójtowicz, Ludwika Mroczkowska

Łukasz Wójtowicz oraz Ludwika Mroczkowska pracowali nad rozwojem teatralnym naszych trzech gimnazjalistów, którzy zdecydowali się wystąpić w spektaklu. Byli to: Przemek, Piotrek i Rafał. Chłopcy pod kierunkiem warsztatowców pracowali nad obowiązkowością i ruchem scenicznym. Łukasz prowadził ich, dopasowując role do osobowości chłopców oraz dając im możliwość realnego wpływu na kształt spektaklu. Próby do przedstawienia odbywały się w salach Centrum Kultury w Lublinie, często trwały po kilka godzin. Chłopcy chętnie w nich uczestniczyli i pokazywali swoje zaangażowanie poprzez pracę nad swoimi umiejętnościami.


Po jednym z zajęć warsztatowych Anita przeprowadziła wywiad z Piotrkiem:

"Czy podobał ci się dzisiejszy dzień? - Tak i to bardzo, ponieważ nauczyłem się dużo fajnych rzeczy. - A masz możliwość poznawania takich rzeczy poza szkoła? - Teraz tak. - Ale gdyby nie projekt Nie do wiary! To Tatary? Myślisz, że nie miałbyś możliwości poznać takich rzeczy? - Nie i bardzo się cieszę, że tu jesteście. - A nie przeszkadza ci to, że czasem musisz zostać po lekcjach? - Oczywiście ze nie, bo miło spędzam ten czas. - Czy chciałbyś coś powiedzieć innym uczniom? - Przychodźcie na to ile wlezie, to jest bardzo ciekawe i przyjemne i zdrowe!"


Pierwszy otwarty pokaz spektaklu odbył się

20 grudnia w 17 Gimnazjum.


Drugi pokaz spektaklu miał miejsce 24 stycznia 2013 roku, w tym samym miejscu. Przez miesiąc udało się dopracować wszystkie niedociągnięcia. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i przyciągnęło wiele osób.


GRUPA PROJEKTOWA


Tymoteusz Wojna logistyka warsztatów, animacja Tatara Robert Gromaszek kontakt z warsztatowcami, animacja Tatara Agata Sztorc wsparcie merytoryczne, warsztaty

Ewelina Jurasz koordynator projektu Łukasz Wójtowicz

reżyseria, warsztaty kuglarskie

Ewa Prędota kontakt z instytucjami, logistyka Dariusz Figura kontakt z seniorami Anita Struk promocja


Grupa projektowa to także:

Ludwika Mroczkowska warsztaty teatralne

Monika Pruszkowska oprawa graficzna

Sylwester Kępa

oprawa graficzna, fotografia

Katarzyna Krzywicka

tworzenie scenariusza, spotkania z seniorami

Danuta Nauglonyk

warsztaty lalkarskie, śpiew biały, tworzenie Tatara, fotografia

Krzysztof Baumgertner animacja Tatara


LUBLIN 2013

Nie do wiary! To Tatary?  

Album o lubelskim projekcie dotyczącym dzielnicy Tatary. Projekt powstał dzięki Fundacji Teatrikon oraz Programie Młodzież w dzialaniu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you