Page 1

Sprzedawca: Anita Z. ul. Karmelicka 4 44-444 Kraków NIP: 012-34-56-789 konto: 00 0000 0000 0000 0000

Rachunek nr 1 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Kraków Data wystawienia: 2012-02-27 Data sprzedaży: 2012-02-27

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

1.

PKWiU 74.30. 11

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-02-27

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Tłumaczenie pisemne EN-PL dokumentów o łącznej ilości znaków 66 628 przy stawce tłumaczeniowej netto 45,03 zł/ 1 800 znaków

Ilość

45,03

JM

38,00 str. Razem:

Wartość [zł] 1 711,14 1 711,14

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 1 711,14 zł Słownie: jeden tysiąc siedemset jedenaście złotych i czternaście groszy

Anita Z. ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek  
Rachunek  

Rachunek wystawiony przy pomocy programu ze strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl

Advertisement