Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Kraków, dn. 26.02.2012 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.02.2012 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Anita Z. ul. Karmelicka 4 44-444 Kraków NIP: 012-34-56-789 Tłumaczenie pisemne EN-PL obejmujące następujące dokumenty: 1. Dokument Word (.doc) – 47 243 znaków 2. Dokument PowerPoint (.ppt) – 7 765 znaków 3. Dokument Excel (.xls) – 4 141 znaków 4. Dokument Acrobat (.pdf) – 7 479 znaków

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka brutto za stronę rozliczeniową (1800 znaków) – 19,50 zł 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 741,00 zł 2. Kwota uzysku: 370,50 zł 3. Kwota do opodatkowania: 370,50 zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 66,69 zł 5. Kwota do wypłaty: 674,31 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden złotych) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

3. Kwota do opodatkowania: 370,50 zł 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 741,00 zł 2. Kwota uzysku: 370,50 zł Praca została wykonana zgodnie z wa...

Advertisement