Page 1

Fut-tennis Han de jugar com a mínim dues persones i coma màxim quatre. Es necessita una pilota de futbol, i s’ha de jugar en un camp de tennis. Es juga com el tennis, però no s’utilitza la raqueta, s’ha d’utilitzar el peu. Les regles són les mateixes que en el tennis. Si juguen quatre persones, han de dividir-se en dos equips de dues persones cadascuna. Guanya qui aconsegueixi més punts.

9fut  
9fut  
Advertisement