Page 1

La bareta Com a mínim han de jugar 10 persones i només es necessita un objecte petit que es pugui dur a la mà sense que es noti que el portes. S’han de fer dos grups, un serà l’atacant i l’altre el defensor. S’han de col·locar a banda i banda del lloc on estigui. L’equip atacant ha de decidir qui dels participants porta la bareta i l’han de fer arribar a l’altre extrem. Els defensors han de preguntar a UNA persona si te la bareta, si la té han guanyat, si no la te el que ha preguntat i el que ha sigut preguntat no poden seguir joc.

4la bareta  
4la bareta  
Advertisement