Page 1

Relleus Relleus clàssics Es necessita un con i han de jugar de 3 a sis persones. Un jugador ha de començar a córrer i quan arribi al con ha de tornar i picar la mà al següent. I així successivament. Relleus amb destreses Només hem d’agafar un objecte (corda, totxo...) També han de jugar de 3 a 6 jugadors i l’única diferència és que quan arribem a l’objecte escollit hem d’utilitzar-lo (ex corda-> 5salts) Relleus enfrontats L’equip es divideix en dos. Anomenarem als jugadors de següent manera: A, B, C, D, E, F A, B, C s’han de posar en un equip i la resta en una altre, uns a una punta i els altres a l’altra. A ha d’anar a picar les mans a D i després es posarà l’últim. D ha d’anar a picar la mà a B i després es posarà darrere C. El joc acaba quan tothom està a la posició inicial. Relleus enganxats Es necessita un con i han de jugar de 3 a 6 persones. El joc consisteix a de córrer fins al con i ha de tornar, però aquesta vegada agafarà al segon i així fins que s’arribi al sisè. Quan s’arribi al sisè es fa el moviment contrari. Relleus en rotllana Han de jugar de 3 a 9 jugadors no es necessita cap tipus de material. Tots els participants han de tenir un número del 1 al 9 i després algú ha de cridar un número, el seu propietari s’ha d’aixecar i donar una volta a una rotllana que formaran els membres del grup.

2relleus  
2relleus  
Advertisement