Page 1


Wie ben ik? “Het leven is een groot avontuur!

Welkom bij mijn magazine MYADVENTURES Ik ben Anish Radhoe, 23 jaar en geboren in Purmerend. Voor mijn minor Creative Industry krijgen wij de opdracht om een eigen magazine te maken. In deze magazine kan je alles lezen over mijn project met bijkomende opdrachten als een Word of mouth marketing campagne, crossmediaal concept, persona en verslagen van bezochte gastcolleges en seminars. Als persoon zou ik mijzelf als een sociaal en positief ingestelde jongen kunnen omschrijven die erg impulsief en energiek is. Extra informatie over mij vind je op: anishisopjebeeldscherm.blogspot.com www.twitter.com/#!/AnishRadHoe www.facebook.com/anishradhoe

Mijn interesses liggen vooral in media, muziek, films, sport, gadgets, feesten, cultuur en reizen. Ik ervaar mijn tijd tijdens deze minor als een reis om mijzelf te ontwikkelen in mijn creativiteit en deze te uiten door middel van blogs, werken met programma’s als photoshop, indesign en het maken van een magazine. Ook ben ik actief geweest op verschillende social media als Facebook, Twitter en Blogspot. Ik wens je veel leesplezier!


Documentaire RIP! A Remix Manifesto RIP A Remix manifesto is een bekroonde documantaire. Deze won de publieksprijs IDEA award en werd verkozen tot beste documantaire van de afgelopen 10 jaar.

D

eze hoorcollege stond in het teken van een interessante documentaire over intellectuele eigendom en de discussie die nu gaande is in de muziek en entertainmentindustrie. Het is een interessante discussie omdat ik zelf beide kanten begrijp. Een voorbeeld was Girl Talk, hij is een dj die bestaande muziek sampled van andere artiesten maar deze zo anders maakt dat het een volledig eigen liedje word. Hij gebruikt deze muzieksamples om eigen remix en creatieve uiting aan te geven. Je hebt twee tegenpartijen copyright vs copyleft, hier wilt de een gebruik van ideeën en muziek

vrij aan publiek toegankelijk maken en de andere partij wilt deze streng behouden en controleren. Copyright was bedacht om creativiteit te stimuleren en auteursrechten geeft de bedenker van de muziek rechten over het idee van de muziek. De muziekindustrie blijft zich verzetten en proberen muziek en de rechten voor zichzelf te behouden, dit werkt tegen zich en de muziekindustrie verliest momenteel veel geld door komst van Napster en andere aanbieders van ´illegaal´ muziek downloads. Door dat de muziekindustrie niet mee evolueert verliezen zij geld, ideeen als Itunes en Spotify laten mensen muziekliedjes kiezen en betalen om te downloaden. Girltalk en andere mensen die voor vrije muziek staan willen zich beroepen op de fair use policy. Hier kunnen mensen elkaars ideeen en muziek gebruiken tot een bepaalde hoeveelheid. Girl talk wilt juist ideeen delen. De muziek moet terug in de handen van de mensen! Ik vond deze hoorcollege zeer interessant, beide kanten hebben hun goede argumenten. Ik vind dat je moet kunnen dele en elkaars ideeen en muziek met mate mag gebruiken. Maar niet tot de hoeveelheid dat je ideeen en muziek ´jat´ om er meer geld mee te verdienen. Het moet dan wel zo vervormd zijn dat je iets zelf creeert . De grote corperaties en labels moeten mee gaan met hun tijd in plaats van het allemaal tegen te houden moeten zij mee evolueren en nieuwe businessmodellen uitvinden om te blijven bestaan. Bouw verder op het verleden probeer de toekomst niet te controleren!

vs China In deze week kregen wij 2 interessante documentaires te zien. De eerst ging over Google vs China. Ik vind het onderwerp China erg interessant, nadat ik de minor Inchina hebt gevolgd. In deze documentaire ging het over Google de wereldleider in zoekmachines die zich probeert te vestigen in China. Google wilt graag haar marktaandeel uitbreiden en China heeft een gigantische marktpotentieel van ongeveer 450 miljoen mogelijke gebruikers. De Chinese overheid staat Google veel in de weg naar het vrije internet, omdat zij controle willen houden op het internet en wat het volk wel of niet zien krijgt via de zoekmachines.

I

n het belang van vrijheid vs veiligheid doet de overheid aan censuur door nieuws, feiten en gebeurtenissen te filteren op het internet. Gevolg hiervan is dat Google niet dezelfde resultaten en vrijheden heeft zoals het in het vrije Westen wel heeft. Baidu is de Chinese versie van Google en de marktleider van China. Ook zij ervaren regels en sancties van de Chinese overheid in wat zij op internet aanbieden. Baidu ziet haar zoekmachine als een brug tussen China en de rest van de wereld. Maar ook zij censureren pers en informatie binnen China. De overheid houdt streng toezicht op het gebruik van internet door middel van de ´ Great Firewall of China´. Mensen weten dat deze bestaat maar merken daar niet zoveel van. Uit eigen ervaring weet ik dat zoekresultaten in China op Google andere resultaten weergeeft. Ik gebruikte vaak Google.com, cn, nl en hk. Google. hk geeft veel meer resultaten weer maar is ook strenger gefilterd met wat je te zien krijgt. Tijdens de documentaire mochten belangrijke figuren zichzelf Googlen. Het bleek dat de overheid veel negatieve berichten over deze personen hadden geplaatst. De overheid manipuleert dus pers, nieuws, informatie en feiten over gebeurtenissen en personen. Doordat Google juist dit toegankelijker probeert te maken worden zij veel door de overheid tegengewerkt. Google werd binnen China ook aangevallen door middel van cyberaanvallen, na een moeilijke periode besloot Google zich terug te trekken uit China. Het marktaandeel van Google

was gedaald van 20% naar 10% en Baidu heeft ongeveer 70% van de markt. Uit ervaring weet ik dat Baidu voor school betere resultaten weergeeft, veel van mijn Chinese medestudenten gebruikten ook meer Baidu dan Google. Ik vond dit een erg interessante documentaire, ik ben erg tegen censuur en manipulatie van pers, informatie en vrijheid van meningsuiting. Op bepaalde punten snap ik daarom ook niet waarom China haar inwoners niet vertrouwd, maar gezien haar historie vol oorlogen, opstan-

den en verdeeldheid snap ik wel dat zij controle moeten bewaren. Het volk is erg verdeeld en heerst veel ontevredenheid. De overheid wilt te allen tijden chaos voorkomen. Dit gebeurt dan ook vaak op slinkse achterbakse wijze door censuur en beperking van vrijheden. Ik heb hierover ook een blog geschreven die te lezen is op http://anishisopjebeeldscherm.blogspot. com/.


Second life

D

e tweede documentaire was second life. Second life is een game die non stop door gaat. Mensen kunnen hier alles doen zoals in het echte leven. Allereerst creeren zij zichzelf of een alternatieve karakter. Met deze karakter bouw je als het ware een eigen leven in een virtuele nieuwe wereld. Je kan een huis bouwen, werken, dingen kopen, mensen ontmoeten, praten, uitgaan vrijwel alles is mogelijk, zelfs seks. De documentaire volgde een speler die de game speelde. Hij had een vriendin maar beide leefden samen maar toch ook niet. Ze woonden

in de echte wereld samen, maar in de virtuele wereld ging de speler ´vreemd´ met andere spelers die hij ontmoeten. Ik zag het eerder als een vorm van escapisme dat deze man zo aan de game verslaafd was. Hij durfde in het spel meer dan in het werkelijke leven. Hij zag er ook niet erg sociaal en gelukkig uit, door middel van een game als second life kon hij zich uiten. Het gevaar met deze games vind ik dat voor bepaalde mensen de lijn tussen realiteit en fictie verdwijnen. Hijzelf leek gelukkiger in de virtuele wereld dan de echte ´normale´ wereld.

De man besloot na telefonisch contact naar Amerika te gaan om zijn mede second life spelers te ontmoeten, eerst was hij gelukkig, maar later vond hij de reis tegenvallen omdat hij dacht dat hij dingen ging doen met zijn medespelers als in de game. Hij dacht dat het geweldige leven vol spanning, feest, uitgaan en seks zou gaan krijgen en was achteraf teleurgesteld. Ik vond het erg sneu voor hem dat hij zo verslaafd was aan de game en dat hij zijn eigen leven niet waardeerde. Hij had zelfs een vriendin thuis zitten die hij achteraf pas waardeerde. Sommige men-

sen gebruiken dat soort games als uitvlucht voor de realiteit. Ik vind dat iedereen moet doen waar hij gelukkig van word, maar dit ging toch echt te ver. Ik speel ook regelmatig games met vrienden maar dat is geen vorm van escapisme maar juist met zijn allen plezier maken.


Hoorcollege 3 Gastcollege 3 Denken in je slaap! Deze hoorcollege werd verzorgd door Nicoline Douwes insema. Zij begon met wat alle studenten graag horen ´ uitslapen is belangrijk´! Tijdens deze hoorcollege kwamen onderwerpen als het menselijk brein en hoe je gedachtes te gebruiken tijdens je slaap. Nicoline legde uit dat het brein uit meerdere gedeeltes bestaat, het voorste gedeelte van het brein gebruik je voor je korte termijn geheugen, deze is actief als je probeert te concentreren. Grote achterste gedeelte is voor lange termijn geheugen, Als je ontspannen bent gebruik je de voorste gedeelte niet het brein heeft dan

je echt in diepe slaap bent ben je volledig ontspannen en kan je je dromen, gedachtes en fantasie op de vrije loop laten. Zij stelt dat het wel werkt als je echt uitslaapt. Uit onderzoek is gebleken dat slapen gezond is en dat mensen die een goede nachtrust hebben gehad meer onthouden dan mensen die een nacht ´doorhalen´ om te leren. Ook is gebleken dat alcohol kan helpen om je aan het denken te zetten, maar te veel alcohol is niet goed omdat het brein dan gaat focussen op het verwerken van de alcohol en je dan niet kan gaan dromen.

meer ruimte om over over dingen na te denken die je

Dromen in eigen hand?

hebt meegemaakt. Je denkt onbewust en zo kan je op

Nicolien stelt dat mensen dromen echt in eigen hand

creatieve ideeen komen. Ik zelf heb hier ook ervaring

hebben, dus stel dat je een nachtmerrie heb kan jij

mee, als je er niet echt over nadenkt heb je het op

controle overnemen door te zeggen dat het niet echt

eens! Een goed idee, ik dwaal tijdens lessen of projec-

is of deze nachtmerrie naar jou hand toe te zetten. Je

ten ook wel eens af omdat ik erg snel afgeleid bent. Ik

bent de baas over je eigen droom zoals bij kinderen.

heb wel vaak ideeen, gedachtes over onderwerpen. Ik

Als zij nachtmerries hebben over een enge monster

let tijdens de lessen wel goed op, ook als ik met iets

kan je ze zeggen dat de monster nep is en weg moet

anders bezig ben kan ik mij achteraf als ik moet gaan

gaan. Je neemt dus de regie over bent de baas over je

leren veel herinneren. Ik leer vooral uit de lessen dan

eigen dromen en gedachtes. Interessant was ook dat

de boeken.

dromen die niet belangrijk zijn vaak worden verge-

Nicolien stelt dat slapen erg belangrijk is. De fasen

ten. De interessante dromen die je onthoudt kunnen

die je doorloopt tijdens je slaap helpen je om dro-

een bepaalde betekenis hebben.

men, gedachtes op de vrije loop te laten. Tijdens de

.

beginfase van het slapen droom je nog niet, dit komt omdat je nog niet helemaal ontspannen bent. Pas als

Ik vond deze gastcollege erg leuk en interessant, naar aanleiding van deze college heb ik een sleepcycle app en droomgids gedownload. Ook heb ik een keer mijn dromen opgeschreven, dit was juist interessant omdat ik het meteen heb opgeschreven na mijn droom. De volgende dag wist ik zelf niet helemaal precies meer hoe het ging, maar door mijn directe aantekeningen wist ik veel meer.


Luisteren naar de

D

eze hoorcollege werd gegeven door Jos Gadet en Femke Haccou van Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam. De heer Gadet is verantwoordelijk voor structuurvisie dat houdt in dat hij ruimtelijk beleid voor de komende 30 jaar op lokaal niveau helpt bepalen. Hij stelt dat een stad een opeenstapeling van mensen is, waarin zij gezamenlijk goederen, diensten, kennis, informatie en contacten uitwisselen. In een stad als Amsterdam is iedereen een individu, mensen zijn er vrijwillig, vrijblijvend en anoniem in tegenstelling tot kleinere dorpen. In een stad heersen er sociale en economische diversiteit met een fijnmazig ruimtelijke structuur met als gevolg dynamiek en tolerantie in een stedelijke omgeving. De heer Gadet stelde in de jaren 60 dat steden leeg liepen vanwege de industrie en nu worden ze juist voller vanwege de creatieve kenniseconomie. Vanwege de agglomeratievoordelen heerst er een gunstig creatief vestigingsfactor. Steden als Londen, Parijs en Amsterdam zijn

d a t S

aantrekkelijke steden en bieden een goed vestigingsklimaat. Amsterdam is de enige plaats in de wereld met een verhouding 1/1 als het komt op woon en werkfactor. De stad biedt evenveel werkgelegenheid als het aantal inwoners. Door alle factoren als inwoners, werk, leefbaarheid word er gekeken naar invulling van bepaalde gebieden, wijken en steden. Door bieden en plaatsen juist te benutten haal je er meer uit. Je haalt meer succes uit door bepaalde stromen goed te leiden naar gebieden zoals rustige gebieden tegenover drukke plaatsen, parken en winkelstraten. De publieke en openbare ruimte moeten zo goed mogelijk ingevuld worden. Succesfactoren als plekken met cultuur, groen, bereikbaarheid, geschiedenis en ligging worden steeds belangrijker voor de ruimtelijke ordening. Ik vond deze presentatie niet zo boeiend gegeven, het onderwerp is wel interessant maar de manier hoe het verteld werd vond ik afbreuk doen aan het onderwerp aangezien ik citymarketing bijvoorbeeld wel leuk vind.

Listen to the City

D

e tweede presentatie werd gegeven door Femke Haccou, zij is actief bij de Gemeente van Amsterdam en plug de dag. Zij heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van social media onder de Amsterdammers. Ze stelt dat veel mensen social media gebruiken om te netwerken, verbonden te zijn maar dat meer online doen dan offline. Er vind offline disconectie plaats, mensen kennen elkaar niet maar gaan online om contact te zoeken. Hier moest dus onderzoek naar gedaan worden. Het draait om connectie, social media maakt mensen weer sociaal. De Gemeente Amsterdam probeert hierop in te spelen door mensen met elkaar in contact te brengen en elkaar te betrekken en verbonden te voelen met elkaar, de buurt en uiteindelijk de stad. Door middel van socual media proberen zij mensen aan te sporen tot bijvoorbeeld informatie en actie. Je mening te delen met de lokale overheid om met elkaar te discussiÍren. Bijvoorbeeld door middel van foursquare en facebook, hier kunnen mensen foto´s, filmpjes en opmerkingen plaatsen

over hun ervaringen over een bepaalde plek als het Vondelpark. De inwoners van Amsterdam zijn online dus sociaal erg actief, en om deze te bereiken moet de Gemeente Amsterdam en haar diensten afvragen hoe zij deze mensen bereiken en hoe zij vragen en dialogen faciliteren. Dat proberen zij door middel van speciaal gemaakte accounts van twitter, facebook en een applicatie genaamd verbeterdebuurt. Hier kunnen bezoekers informatie vinden over een bepaalde buurt, spots en de straat. Ook kunnen zij ideeĂŤn, Haccou is ook actief bij Plug de dag, hier worden mensen ook aangespoord en gemotiveerd om mensen te ontmoeten, te helpen en te activeren om actie te ondernemen voor verschillende initiatieven ter verbetering van de stad, buurt en onderlinge cohesie. De uitvoering en onderwerp sprak mij meer aan omdat ik social media ook leuk vind. De manier hoe deze gebruikt word voor verschillende initiatieven om bewoners in contact te brengen vind ik erg goed.


Social & Search

Social & Search

D

eze hoorcollege werd gegeven door Stephan Vels en Bart Schuijt. Beide sprekers zijn voormalig Inholland studenten en jonge startende ondernemers. Ik heb zelf met Stephan Vels gewerkt tijdens mijn stageperiode bij Tribes Media, Stephan is een alleskunner en doet erg veel verschillende werkzaamheden voor Remko en andere bedrijven. Stephan is momenteel druk met Tribes Media, zijn eigen consultancybureau en Beta Space. Bart Schuijt studeerde MER en is voor zichzelf een online marketing consultancybureau begonnen. Hij geef bedrijven advies hoe zichzelf kunnen positioneren en gevonden worden op het internet.

Wat is search? Search is het in kaart brengen van het web. Mensen zoeken op verschillende onderwerpen en via ‘searchtools’ zoals Google, Yahoo en Bing worden onderwerpen, bedrijven, informatie gecategoriseerd en in kaart gebracht voor de zoeker. Bart stelt dat het erg belang-

rijk is autoriteit te hebben op het internet. Grote bedrijven als Microsoft hebben vaak de hoogste autoriteit, dat komt omdat veel websites aan microsoft linken. Google, Yahoo en Wikipedia hebben ook hoge autoriteit omdat veel websites linken aan deze zoekmachines voor een hogere plaatsing. Momenteel bezit Google 95% de online zoekmachinemarkt. Gevolgd door Bing en Yahoo met beide 1%. Het web word in kaart gebracht door websites als Alexa.com. Uit onderzoek blijkt ook dat per dag gemiddeld 1 miljard zoekopdrachten worden uitgevoerd, en ook dat 70% van de consumenten tegenwoordig eerst productreviews leest voordat zij tot aankoop gaan. Ook blijkt dat er in 2009 meer smartphones dan pc’s zijn verkocht en dat er in 2012 meer zoekverkeer word uitgevoerd via smartphones dan desktops. Als je nu ook gebruik maakt van Google dan worden recente of populaire topics gefilterd en komen zij sneller naar voren. De zoekmachine voorspelt op basis van wat jij in typt en zoekgedrag wat sneller naar voren

komt, dit heet Realtime search. Dit is dus erg belangrijk voor bedrijven om te bruiken, zodat zij beter gevonden kunnen worden. Bart optimaliseert websites om beter gevonden te worden. Bart stelt dat offline niet online is. Daarmee bedoeld hij dat online concurrenten niet dezelfde hoeven te zijn als offline concurrenten. Search Engine Advertisement vs Search Engine Optimalisation, de een is marketing georiënteerd en vooral resultaat op de korte termijn en de andere is georiënteerd op techniek en content, lange termijn projecten en je ziet niet direct resultaat in tegenstelling tot de advertentiegerichte zoekmachine. SEA en SEO is een manier waarop je als bedrijf gevonden wilt worden. SEA word ook wel display advertising genoemd. Hierbij word er gericht op interesses van de gebruikers, content aangepast en stellen ze nieuwe doelen als alles is afgestemd door te ‘retargeten’. Uit onderzoek is gebleken dat SEA verschillende mogelijkheden biedt met elk haar succes. 20% op sleutelwoorden, 20% door advertenties, 50% door

een goede landingspagina en overige 10% door formulieren. Door middel van SEA worde harde conversies gegenereerd, met andere worden meetbare verkoop. De bezoekers orienteren eerst dan gaan ze vergelijken en uiteindelijk vind de koop plaats. Dit proces is van begin tot eind te meten via Google insights. Ook zijn er softe conversies, deze dienen niet direct tot aankoop van product maar meer op termijn, door middel interactie, spelen van games en aanvraag voor informatie vindt er een manier van softe conversie plaats. Deze leads worden vaak later gebruikt om uiteindelijk te resulteren in verkoop of binding met de klant. Deel 2 tijdens het hoorcollege ging over Google Insights for Search. Hier werd gekeken naar inzicht in zoektrends zoals SEA, SEO, monitoren van sociale conversaties en inzicht in gedrag op websites zelf. Hoe presteren specifieke pagina’s en welke media is wel of niet in trek. Ook werd er gesteld dat social media steeds grotere en vooral commerciëlere rol zal gaan krijgen. Tot slot werd er de vraag gesteld hoe wij dit zelf binnen ons project zouden gaan toepassen, een goede vraag aangezien wij nog mee bezig waren.


lijnen met motieven die spelers in een andere daglicht plaatst die je niet in de normale miniserie niet ziet. Je kan met de iphone en ipad applicatie QR codes scannen van de site af voor leuke feitjes, informatie over de LU koekjes en hoe je een gastrol kan winnen in The Office NL.

The Office NL

In de serie is ook te zien hoe de karakters vaak spelletjes tegen elkaar spelen op de werkvloer tijdens hun pauzes en tijdens werk. Deze spelletjes zijn ook te spelen via iphone en social media sites als Facebook en Google +.

Crossmediaal concept koekjesdispenser De koekjesdispenser is een nieuw product dat voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers beschikbaar is om naast de koffieautomaat nu ook te voorzien van koekjes bij de koffie. Om de koekjesdispenser te promoten moet er goed worden nagedacht over hoe deze gepromoot kan worden. Via welke kanalen is de doelgroep het beste te bereiken en wat is het gewenste resultaat. De koekjesdispenser moet gepromoot worden om naamsbekendheid te genereren bij het grote publiek. De doelgroep die DEB (Design Business Network) voor ogen heeft zijn bedrijven met meer dan 50 medewerkers of groter. Deze medewerkers worden allemaal voorzien van koekjes voor bij de thee en koffie. Crossmediaal concept Om het idee onder de aandacht te brengen moet je een goed georganiseerd en afgestemd crossmediale aanpak hebben. Het grote verhaal en idee bestaat uit The office NL, het idee is verleend naar de gelijknamige serie uit Amerika en Groot Brittannië. Eerst beginnen ze met verschillende tv-commercials om de karakters te introduceren door middel van leuke en grappige kantoorsituaties, deze zijn gevormd om de koekjesdispenser en QR koekjes zowel als op de voor en achtergrond. Uiteindelijk komt er een nieuwe commercial met dat de koekjesdispenser gestolen is met alle lekkere koekjes. Iedereen in The Office

NL is ontstemt en verdenkt elkaar. De commercial vraagt de kijker wie hij/ zij denkt dat het gedaan heeft en verwijst door naar de speciale website. Op de speciale koekjesdispenser office NL website kan de bezoeker mee doen aan de prijsvraag wie hij of zij denkt dat het heeft gedaan. Om er achter te komen kan je een mini serie volgen van The office NL met bekende Nederlanders als Chantal Jansen, Arie Boomsa, Johnny de Mol, Peter R de Vries, Nick en Simon en Ben Saunders. Deze miniserie bestaat uit 8 korte afleveringen die draait om leuke gebeurtenissen op het kantoor, uiteindelijk word de koekjesdispenser gestolen en iedereen verdenkt elkaar. Peter R de Vries speelt zichzelf en die gaat uitzoeken wie het heeft gedaan, hij heeft 2 verdachten tijdelijk gearresteerd maar is niet zeker wie het echt heeft gedaan. Dit kan Peter R de Vries niet alleen! Daarom wordt er hulp aan de kijkers gevraagd. De winnaars maken kans om koekjesdispenser te winnen thuis en op het kantoor met een jaar lang gratis koekjes en verschillende soorten bedrijf en personeelsuitjes. Via de Ipad en iphone en andere mobiele telefoons kan je ook The office NL volgen, hier vind je ook een leesbare stripversie die weer andere tips geeft en anders spelers verdacht maakt. Ook hebben ze alternatieve verhaal

Bij de officiële sites kan je deze games spelen om ook meer hints te ontgrendelen en bewijsstukken te krijgen over wie onschuldig is en wie niet. Deze bewijsstukken kan je delen met je vrienden en andere via de social media als Facebook, Google+ Twitter en Office NL Linkedin. Via Twitter twitter kan je ook een dialoog starten met de karakters voor tips, vragen en antwoorden via # dtvQRofficekoekjes. Deze gehele crossmediale campagne moet ervoor zorgen dat mensen weten wat de koekjesdispenser is en actief betrekken om te participeren om het verhaal/ mysterie op te lossen. Door deze aanpak ontstaat er een actieve community waar mensen de serie kunnen volgen waar en wanneer zij het willen. Ook kunnen ze actief meedenken en bewijsstukken en ideeën delen binnen de community. De uiteindelijke winnaars worden groots gepromoot door de website en vermelding via de social media en mobiele applicaties.


De koekjesaanvallen vinden overal in Nederland plaats met vaste promotie teams. Deze vallen de kantoren binnen met alien outfits en schrikken de mensen op met het gooien van koekjes. Nadat de medewerkers van de bedrijven kennis maken met de lekkere heerlijke koekjes en de bijbehorende QR codes komen ze gaandeweg achter wat ze kunnen doen en winnen door middel van games met heerlijke koekjes.

Word of Mouth Marketing Koekjesdispenser

Word of mouth marketing wordt vaak toegepast om mensen te laten praten over jou product of merk. Uit onderzoek is gebleken dat mond tot mond reclame van een vriend, familie of bekende meer impact heeft dan traditionele reclame. Voor de koekjesdispenser heb ik een ludieke campagne bedacht om onze koekjesdispenser en concepten onder de aandacht te brengen. Als concept heb ik en mijn projectgroep gekozen om QR-koekjes te introduceren bij de koekjesdispenser. Deze koekjes worden voorzien van een QR code, deze kunnen worden gescand en brengt de bezoeker naar een aparte site met informatie, leuke feitjes en aanbiedingen. Om de koekjesdispenser en QR koekjes te promoten heb ik gekozen voor een invasie van de doelgroep op kantoren. Cookie invasion!! Om de koekjesdispenser te promoten heb ik gekozen voor de cookie invasion. Bedrijven worden eerst benaderd en geïnformeerd over de koekjesdispenser, bij deze informatie krijgen ze een waarschuwing ‘ the cookies are coming!’. Bedrijven en haar medewerkers worden op de werkvloer overvallen met een invasie van aliens. Deze stormen de kantoren binnen met dozen vol koekjes, deze gooien ze op de medewerkers alsof ze worden aangevallen met koekjes. Vervolgens rennen ze door het kantoor heen en laten ze informatie achter in de vorm

van een brief en QR koekjes. In de brief krijgt het kantoor een opdracht (missie) om de invasie tegen te gaan. Ze moeten de codes van de koekjes scannen, deze verwijst ze via een link door naar allemaal leuke retrogames zoals pacman en space invaders. Met de pacman moeten zij zo snel mogelijk koekjes eten voordat de aliens de speler op eten. Om de invasie tegen te gaan krijgen bedrijven en medewerkers de kans om te ‘vechten’. Door hoge scores met de games te behalen scoren medewerkers punten voor zijn of haar bedrijf. Deze worden maandelijks opgeteld en vergeleken op de cookie invasionsite. De hoogste scores maken kans op prijzen in de vorm van leuke producten, bedrijfsuitjes en landelijke promotie op de cookie invasion website van LU. Ook kunnen medewerkers en bedrijven foto’s en video’s online posten via social media zoals leuke acties ‘tegen ‘ de cookie invasion en de aliens. Waarom deze WOMM werkt? Door een goede aanpak van een uitgewerkt word of mouth actie gaan mensen over je merk, product of actie praten. Door mensen eerst te introduceren met de koekjesdispenser weten mensen over welk product het gaat. Vervolgens krijgen ze in de volgende fase een ‘waarschuwing’ over een mogelijke koekjesaanval van aliens. Doordat mensen een beetje geattendeerd worden over een mogelijke komst zijn ze nieuwsgierig. Ze weten niet wat, hoe en wanneer.

Door de actie gaan mensen met elkaar praten zoals collega’s, vrienden, familie en kennissen. Ook krijgen ze de mogelijkheden om via de speciale site en social media hun foto’s, video’s, scores, ervaringen en gewonnen prijzen te delen. Uiteindelijk moeten de medewerkers hebben als ze denken aan QR-koekjes en codes dat ze dan automatisch aan deze actie en de dispenser denken. Uit ervaring bij mijn vorige baan op kantoor weet ik dat promotionele acties een leuk en groot effect kunnen hebben. Zoals de coca cola zusters die voor verfrissing komen zorgen op kantoren, scholen en festivals. Een vriendin van mij die deed mee in deze promotiecampagne, zij kwam dan in een verpleegkundige outfit langs om mensen te helpen voor verkoeling. Met brancards en speciale busjes konden bezoekers getrakteerd worden op cola, verkoeling en speciale zorg van de zusters. Door deze promotionele acties gaan mensen er over praten, foto’s en video’s onderling delen en zo praten steeds meer mensen over je actie, merk of product. Het genereert genoeg aandacht en publiciteit.

Eisen goede WOMM actie? Martijn Arts stelt 6 eisen aan een goede WOMM actie. 1. heeft geen groot budget of in ieder geval een zeer efficiënt gebruik ervan; 2. is onverwacht en verrassend; 3. is onconventioneel ofwel ludiek; 4. is interactief (met het publiek); 5. duikt op in en/of maakt gebruik van onverwachte plekken; 6. heeft alles in zich om buzz te veroorzaken. Mijn WOMM actie voldoet aan deze punten. De invasie is onverwacht en verasssend, ook is de actie ludiek. Er vind interactie plaats met de medewerkers doordat ze in contact raken met de aanvallende aliens en koekjes, deze aliens duiken op kantoor op wanneer niemand het verwacht tijdens een normale dag werken. Deze actie vereist geen groot budget en heeft alles in zich om een buzz te veroorzaken, de combinatie van de actie, lekkere QR-koekjes, games en prijzen sporen mensen aan om geïnteresseerd te blijven en erover te praten.


Persona project koekjes dispenser 1.5 Persona ‘Het WIN-model is een op waarden en sociodemografische kenmerken gebaseerde segmentatie van de Nederlandse bevolking. De affording WIN staat voor: Waardensegmenten In Nederland.’

Barry Visser gaat met veel plezier naar zijn werk. Zijn collega’s omschrijven hem als een harde werker, loyaal, sociaal, eerlijk en recht voor zijn raap. Als er iets is geeft hij het eerlijk maar soms hard aan. Als unitmanager moet je zo goed en snel mogelijk beslissingen maken. Buiten werk om houdt Barry zich met zijn gezin, familie vrienden en sport bezig. Hij doet aan MMA (Mixed Martial Arts), al van zijn 16e doet Barry aan meerdere vechtsporten als uitlaatklep en fysieke gesteldheid. WOp de werkvloer motiveert hij zijn personeel en word hij omschreven als een actieve, spontane sociale manager. Samen met zijn collega’s houdt Barry van gezellig kopje koffie drinken met als rustmoment en snack een (gezond) koekje erbij. Samen met zijn collega’s en klanten drinkt Barry heel wat kopjes koffie en is hij gek op verschillende soorten koffiekoekjes. Buiten het werk om is Barry Visser een echte familyman.

De doelgroep ‘zakelijken’ is van toepassing bij de koekjesdispenser. Aan de hand van onderstaand model is een persona voortgevloeid. Voor ons project hebben richten wij ons bedrijven met minimaal 50 medewerkers, voornamelijk uit het bedrijfs en kantoorleven. Mijn persona is gebaseerd op de waarden van het WIN-model (Waardensegmenten in Nederland). Aan de hand van dit model is ons persona afgestemd op de doelgroep zakelijken. Naam: Barry Visser Barry Visser is 32 jaar en heeft bedrijfseconomie gestudeerd, momenteel in Amsterdam, voorheen woonde hij in steden als New York, Los Angeles, Shanghai en Parijs. Barry woont samen met zijn vrouw Lindsay Visser in Amsterdam en hebben ze 2 docters Faye en Joyce. Barry heeft met hard werken en goede visie zich snel opgewerkt als unit manager van Regus International. Zijn vrouw is modeontwerpster en zorgt voor haar kinderen.

Hij gaat vaak met zijn dochters en vrouw op pad. Maar ook met zijn familie en vrienden houdt Barry bezig te zijn. Hij is geïnteresseerd in onderwerpen als sport ( voetbal, mma en snowboarden) en vind hij media, films en muziek leuk. Zijn passie voor muziek gaat zo ver dat hij ook partime DJ is. Thuis draait hij vaak plaatjes aan elkaar en staat zo nu en dan op feestjes en verjaardagen. Naast muziek heeft hij een passie voor gadgets en elektronica. Naast zijn dj apparatuur is hij helemaal weg van zijn ipad, iphone, macbook en andere technische snufjes. Ook is hij actief op verschillende vormen van social media als Twitter, Facebook en Linkedin. Hij gebruikt social media om contact te houden met familie, vrienden en andere contacten. Hij is ook een actief lid van djsource.eu hier komt hij met gelijkgestemden bijeen om te praten over dj en apparatuur.


BLOG Wie ben ik? Een korte introductie voor mijn persoonlijke blog, wie ben ik? Ik ben Anish Radhoe, 23 jaar oud en kom uit Purmerend. Ik zou mijzelf kunnen omschrijven als een vrolijk, energieke persoon die af en toe koppig maar wel gedreven is in de dingen die ik doe. Ook ben ik erg sociaal van aard en houd ik van feestjes en vooral leuke dingen ondernemen met mijn vrienden en familie. Als persoon ben ik erg open en wil zoveel mogelijk dingen doen en meemaken. Vaak plan ik dan ook te veel afspraken en dingen door elkaar. Ik ben een erge chaoot, maar vaak combineer ik dan verschillende afspraken met vrienden met elkaar en gaan we als groep leuke dingen doen. Ik ga vaak naar de bioscoop, met mijn vrienden bezoek ik regelmatige de bios om de nieuwste films te kijken. Films voor en achter de camera is een van mijn passies. Ik vind het erg leuk om ze te kijken, maar ook om te weten hoe films gemaakt zijn en wat er achter de schermen gebeurd. Van actie tot comedy, ik kijk veel films en zou met mijn minor ook kunnen verdiepen om eens een review te schrijven. Ik lees vaak op verschillende sites allemaal reviews en kritieken, maar zou dat eens zelf willen proberen. Ik hou ook heel erg van sport. Ik ben een sportfreak, zelf heb ik veel sporten beoefend. Voetbal, basketbal, judo, zwemmen, fitness, tennis, breakdancen, surfen en flowboarden ik vind het allemaal leuk om te doen. Ook kijken doe ik graag, met mijn vader en mijn vrienden kijken we vaak voetbal. Ik ben zelf fanatiek supporter van Ac Milan en Ajax. Ik

ga vaak naar wedstrijden in de Arena, helaas ben ik nog niet naar Milaan geweest, maar dat wil ik dit jaar wel gaan doen. Een van mijn andere passies is muziek. Ik luister graag naar verschillende soorten en stijlen, van pop, hip hop, R&B, soul, rock, house en latin. Verschillende artiesten als michael jackson, alicia keys, ryan lelsie, usher en kanye west behoren tot mijn favorieten. Als ze naar Nederland komen dan ga ik altijd naar de concerten. Ik ga jaarlijks vaak naar concerten van verschillende artiesten. Voor mijn verjaardag op 3 juni heb ik nu al kaarten gekregen voor Kanye West en Jay Z in Antwerpen als cadeau. Ik kijk er dan ook erg naar uit! Ik ben als persoon erg sociaal en hou van mensen, culturen en talen. Met mijn familie heb ik veel gereisd over de hele wereld. Landen als Amerika, Suriname, Vietnam, China ben ik geweest en veel in Europa. Met vrienden maak ik vaak citytrips en bezoek ik culture steden. Tijdens mijn komende blogs zal ik het gaan hebben over verschillende onderwerpen die mij als persoon aanspreken. Ik hoop dat jullie deze met plezier zullen lezen.

Ik ben als persoon erg sociaal en hou van mensen, culturen en talen. Met mijn familie heb ik veel gereisd over de hele wereld. Landen als Amerika, Suriname, Vietnam, China ben ik geweest en veel in Europa. Met vrienden maak ik vaak citytrips en bezoek ik culture steden. Tijdens mijn komende blogs zal ik het gaan hebben over verschillende onderwerpen die mij als persoon aanspreken. Ik hoop dat jullie deze met plezier zullen lezen.


Internet vs veiligheid in China anno 2011 Okee, waar te beginnen? Mijn allereerste blog in de maak, namens mijn Minor Creative industry worden wij als studenten aangespoord ‘jezelf’ te branden door middel van ‘social media’. Ditmaal probeer ik dat via mijn eigen persoonlijke blog. Google vs China Twee weken geleden woonde ik een hoorcollege bij met een interessante documentaire. Het ging over Google versus China, oftewel persvrijheid en vrijheid van meningsuiting versus censuur en strenge regulering in het belang van de ‘Nationale veiligheid’. Ik vond dit een zeer interessant onderwerp, omdat ik zelf met de minor Inchina een paar weken in China zelf ben geweest. Hier in het Westen hebben wij een bepaald idee en mening over de censuur en strenge regulering die de Chinese overheid vaak toepast. Mensen vinden het vaak apart, onbeschrijfelijk en ongelofelijk dat het nog in deze tijd kan. In een land als Nederland waarin vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gelukkig bestaat zonder regulering staat dit haaks op wat de Chinese overheid momenteel doet. Na wel eens heftige discussies met mijn vrienden hierover heb ik voor hen een opmerkelijk standpunt. Namelijk dat ik gedeeltelijk begrijp waarom de overheid dit doet. Niet dat ik dit steun of hiervoor ben, maar nadat ik in China zelf ben geweest dat ik begrijp waarom zij dit doen. Tijdens de minor Inchina werden ik en mijn medestudenten klaargestoomd om een periode les te volgen in Shanghai, voordat wij naar China vertrokken kregen wij lessen in de Chinese taal, geschiedenis, cultuur en manier van zaken doen. Deze lessen hadden samenhang om ons voorbereiden waarom de huidige Chinese samenleving is zoals het nu is. Het land kent een rijke historie aan keizers, dynastieën en oorlogen. Ik ga jullie niet vervelen met een geschiedenisles, maar wil graag meegeven dat China als land decennia lang is verscheurd

door politieke machtsspelletjes en burgeroorlogen. Sinds de Nationale Communistische Partij aan de macht is hebben zij China als land ‘herenigd’ en gezorgd voor stabiliteit. Het land is na de Tweede Wereldoorlog en koude oorlog streng op gaan treden zowel binnen als buiten China om de orde te bewaren en ‘chaos’ te voorkomen. Het land telt rond de 1,3 miljard inwoners!! Onder dit immense aantal heerst onder veel verschillende soorten bevolkingsgroepen onvrede en onrust. Helaas word dit vaak door lokale overheden vaak hardhandig de kop in gedrukt en zie je hier weinig tot niks van terug in de (lokale) pers. Veel Chinezen weten dat er onrust is maar spreken hier weinig over of hebben te weinig kennis hierover. Sinds de jaren 70 word China als land opener en economisch welvarender. Steden groeien als kool, maar helaas geniet niet iedereen mee aan deze welvaartsgroei. Door de komst van internet en de mogelijkheden die het met zich mee brengt proberen steeds meer Chinezen elkaar te bereiken door te praten, discussiëren of in actie te komen tegen misstanden en zaken waarmee zij zitten. Als hun huidige overheid niet wilt helpen dan moet zij het zelf maar doen. De Chinese overheid is als de dood voor revolutie en chaos die het met zich mee brengt. Zij proberen dit te controleren door het internet te reguleren. Dit houdt in dat internet niet vrij is zoals wij dat kennen. Uit eigen ervaring weet ik dat zoekmachines als Google.nl en Google.com andere resultaten weergeven of helemaal niet dan Google.hk. Deze word door de overheid gecontroleerd en houden zij in de gaten tot welke informatie de Chinese bevolking wel of geen toegang heeft. Een voorbeeld in het Westen is algemeen bekend over de bloederige studentenopstand van 1989. Beelden van deze opstand gingen de hele wereld over. Studenten en inwoners van China hebben op verhalen na van de gebeurtenis zelf weinig gezien of ooit gehoord.

Het is soms moeilijk te begrijpen dat het Chinese volk ‘dom’ word gehouden door de streng gereguleerde informatiestroom, maar als je daar zelf bent geweest merk je dat de lokale bevolking het wel weet maar dagelijks niet zoveel mee te maken hebben. Ze weten dat het internet gereguleerd is, maar zien of horen er weinig van. Omdat zij niet weten hoe het is om volledige persvrijheid te hebben missen zij het ook niet. Persoonlijk vind ik het heel erg omdat er binnen de samenleving veel misstanden zijn waar de overheid niks aan doet of hardhandig de kop in drukt. Maar om 1,3 miljard mensen tevreden te houden moeten er bepaalde regels worden gehandhaafd om totale chaos en wellicht jarenlange oorlogen te voorkomen. Dus moet je als overheid afwegen hoe het nationale veiligheidsbelang afweegt tegen ‘totale persvrijheid’ en vrijheid van meningsuiting. Sommige mensen zullen wel denken dat ik dubbelzinnig overkom of zelfs hypocriet ben, maar ik begrijp waarom de overheid het internet reguleert maar ben hier absoluut geen voorstander van. Hopelijk leert de Chinese overheid haar inwoners te vertrouwen met het gebruik van vrijer internet en gebruiken ze dit als voordeel dan dat ze het proberen tegen te werken. Wat vinden jullie van dit onderwerp? Zijn jullie ervoor of juist tegen deze regulering die de Chinese overheid haar bevolking oplegt, en wat vinden jullie dat er aan gedaan kan worden? Tot zover mijn allereerste en veel te lange blog;), zal het de volgende keer wat korter houden. Jullie kunnen mij volgen op Twitter @ AnishRadhoe, Facebook en mijn blogspot: Anishisopjebeeldscherm.blogspot.com


Voornemens 2012 Elk jaar doen we het massaal weer, voornemens. De een wilt stoppen met roken, de ander afvallen en ga zo maar verder. Na een mooi en goed jaar heb ik ook mijn eigen voornemens voor 2012. Het jaar 2012 word hopelijk een mooi jaar. Zo is mijn belangrijkste prioriteit het behalen van mijn HBO-diploma, het word een belangrijke test voor mij om in een keer goed mijn scriptie af te ronden. Als ik mijn school haal ga ik dat de hele zomer lang vieren. Allereerst ga ik samen met Maikel Zeekant ( en andere vrijwilligers;) Skydiven om erna een rondreis te gaan doen. Ik wil vooral het komende jaar meer gaan genieten, feesten en meer tijd doorbrengen met mijn familie. Doordat ik afgelopen jaar erg druk heb gehad met studie, werk, stage enz, heb ik het vaak vind ik te druk gehad voor mijn familie. Eind vorig jaar heeft mijn zus een dochtertje gekregen genaamd Faye. Ze is superlief en ben een trotse oom. Het is voor mij daarom ook een voornemen om meer tijd met haar door te brengen en mijn familie. Een voornemen die elk jaar terug keert en die ik ook dit jaar met nieuwe motivatie tegemoet ga is fitnessen. Veel van mijn vrienden demotiveren mij op wekelijkse schaal dat ik het toch niet vol zal houden (voor mijn vrienden onder jullie weten wie ik bedoel;). Maar een nieuw jaar een nieuw begin denk ik maar, toch zal ik dit keer anders te werk gaan door middel van personal trainer. In 2011 ben ik met school naar China geweest, het was een mooie ervaring en zou graag meer willen leren van de Chinees Mandarijnse taal, ook wil ik Spaans erbij gaan doen omdat ik van talen, culturen hou en het goed is voor mijn algemene ontwikkeling. Voor de rest heb ik niet zoveel voornemens, ik vond het jaar 2011 persoonlijk een heel mooi en goed jaar en hoop dat 2012 nog beter zal gaan worden!

Wwe World Wrestling Entertainment Een van mijn hobby’s sinds ik klein ben is het kijken van wrestling (worstelen). Je weet wel, het neppe, platte, Amerikaanse showworstelen. Veel van mijn vrienden vragen zich nog dagelijks af hoe ik deze ‘troep’ kan kijken. Ik ben opgegroeid met ‘bekende’ worstelaars als Hulk Hogan en The Rock. Vroeger keek ik er heel anders naar dan nu, toen ik klein was kon ik mijn ogen niet geloven wat deze ‘helden’ deden zij vochten in wedstrijden en gebeurde elke keer wat nieuws. De moves, verhaallijnen en show lieten mij wekelijks gekluisterd aan de buis. Is dit echt, vroeg ik mij vaak af? Ik volgde een tijdje geen Wwe (bekendste worstelshow) meer, totdat ik naar Suriname ging. Tijdens een zomervakantie zag ik het weer op tv. Sindsdien volg ik weer Wwe. Hoe ouder ik werd hoe anders ik ernaar keek. Vroeger zag ik soort van actiehelden voor me, die aan de goede en kwade kant stonden. Het principe is eigenlijk ook goed tegen kwaad, maar gaat veel dieper dan je zou denken. In de Wwe gebruiken ze het face en heel principe. Face staat voor goed en heel staat voor slechte kant. Veel van deze karakters wisselen geleidelijk over tijd van kant, hierachter vinden veel creatieve overwegingen plaats waarom een bepaalde karakter handelt zoals hij doet. De Wwe bestaat uit 2 shows, Raw en Smackdown hier zenden zij wekelijks al 15 jaar lang afleveringen live uit. Het bestaat uit een show die gebaseerd is op worstelwedstrijden, deze zijn van tevoren afgesproken met het doel tijdens de show en de wedstrijd een bepaald ‘verhaal’ te vertellen. Dit verhaal proberen ze door middel van interviews, moves en ‘feuds ‘ vetes te vertellen en uit te vechten. Feuds kunnen soms maanden duren en eindigen op speciale maandelijke toernooien op pay per views ( PPV bestelde shows). Wwe is globaal actief en is een miljardenbusiness. De populariteit groeit nog steeds en is

niet alleen in Amerika, maar ook in Zuid Amerika, Canada, Europa en Azie. Een voorbeeld van een bepaalde storyline is van Shawn Michaels een van de beste wrestlers ooit. Hij combineert zijn inring wedstrijden met storytelling. Tijdens de uitbraak van de financiele crisis, werd de hele wereld getroffen door de financiele neergang van de banken en beurzen in het Westen. Deze werd gebruikt als storyline. De WWE gebruikt wel eens actuele gebeurtenissen en verwerkt deze dan in bepaalde storylines. Zo ook bij Shawn Michaels. Hij staat bekend als een van de bekendste en beste worstelaars van de wereld, maar hij wordt geconfronteerd met de neergang van de beurs, hypotheken en schulden. Het sterrenleven kost geld en dat is hij op de beurs verloren. Hier komt John Bradshaw Layfield (JBL) in het spel, hij is (in het echt ook) een rijke oliemagnaat/ handelaar en worstelaar. Hij speelt hier heel ( slechte kant), hij chanteert Shawn Michaels met het feit dat hij geen geld meer heeft en dat hij moet blijven werken voor zijn geld en stelt hem een deal voor. Hij komt voor JBL in dienst werken in ruil voor geld. Maar dat betekent dat hij zich inlaat met een onbetrouwbare man binnen de WWE, hij moet dan ook veel onethische dingen doen voor JBL en wedstrijden winnen de competitie uitschakelen van JBL. Iedereen binnen de WWE vecht wedstrijden voor de hoofdprijs in de vorm van de World Heavyweight Championship. Dat is de hoofdprijs en doel voor de worstelaars, zo ook voor JBL. Alleen gebruikt hij Shawn Michaels om de competitie uit te schakelen en wedstrijden te beïnvloeden via gemene tactieken als diskwalificatie, manipulatie en aanvallen in de rug worden gebruikt. Uiteindelijk moeten 4 worstelaars tegen elkaar vechten voor de World Heavyweight Championship, Shawn Michaels, JBL en 2 andere moeten allemaal tegen ‘elkaar’. Later tijdens de wedstrijd elimineert Shawn Michaels de 2 andere worstelaars, daarmee zijn alleen


nog JBL en hij over. Nu zegt JBL dat Shawn moet opgeven als hij nog betaald wilt worden, als Michaels opgeeft dan wordt JBL kampioen. Shawn twijfelt hij lijkt ermee in te stemmen. Het publiek neemt het hem niet in dank af. Maar achteraf besluit hij tegen JBL in te gaan en met hem alsnog te strijden voor de wereldtitel. Na een lange worstelwedstrijd wint Shawn Michaels en rekent hij af met JBL. De verhaallijn is uitgebreider, maar vatte het een beetje samen ter beeldvorming van de lezer. Verhaallijnen eindigen vaak op toernooien. Ik zelf ben onlangs zelf naar Belgie geweest om de show zelf te bekijken.

Ik vond het echt leuk om het in het echt te zien en de sfeer was erg goed. Voor de nuchtere mensen onder ons zullen altijd zeggen het is nep. Dat is inderdaad ook zo, maar je moet gewoon bepaalde knop omzetten en dan genieten van de wedstrijden zelf. De atletische moves en verschillende stijlen zorgen ervoor dat ik het nog steeds erg leuk vind. Ook alles achter de schermen wat er allemaal gebeurd, karakter ontwikkeling, marketing om de mensen heen doet WWE erg goed. De website werd in 2010 nog uitgeroepen tot de beste website van Amerika en ze zijn nu erg actief met social media, deze gebruiken ze tijdens wedstrijden om boodschappen door te geven en tegenstanders uit te dagen. Ze gebruiken tijdens de shows ook actief twitter om de kijkers ermee te betrekken wat ze er van vinden. Ik hoop dat de lezer een beetje een beeld heeft gekregen wat WWE is en doet.

Entourage In mijn allernieuwste blog wil ik het hebben over een van mijn favoriete series. Dat is namelijk Entourage. Deze serie gaat over een opkomende filmster met zijn 3 vrienden en een gekke manager. De opkomende ster heeft Vincent Chase, een charismatische ladiesmen. Samen met zijn vrienden geniet hij van zijn opkomst als ster en het bijkomende rocksterren leven vol glitter en glamour. Vincent Chase heeft een oudere broer genaamd Johnny Drama, hij is zelf acteur maar representeert de rol van gevallen acteur die maar moeilijk aan de bak komt binnen Hollywood. De andere 2 vrienden zijn Turtle en Eric, Eric word later zijn manager samen met Ari Gold een andere unieke karakter binnen de serie. Hij neemt de rol aan van arrogante manager die alles doet voor zijn klanten. Deze serie biedt ook een unieke blik ´achter de schermen´. Het laat zien hoe films worden opgenomen en gemaakt en wat er allemaal bij komt kijken. Ook doen echte sterren mee (kameo’s) als zichzelf in vooral overdreven rollen als arrogante, verwende acteurs.

De serie begint met Vincent Chase die opkomt en de reis meemaakt van volwassen worden als persoon en acteur en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook de neerval als acteur word in kaart gebracht maar vooral op leuke noot word de serie gebracht. Als je mij voor een serie kan wakker maken is het Entourage met WWE (worstelen;). Ik raad iedereen aan om deze serie eens te kijken, het is een van de leukste series voor mij ooit. Vanwege de omgang van de vriendengroep die allemaal leuke dingen mee maken, maar ook vanwege de filmindustrie die op een andere manier in beeld wordt gebracht.


Keuzes

Het komend jaar word een jaar van keuzes. Als student van mijn huidige opleiding Vrijetijdsmanagement groei ik toe naar het einde van mijn vierjarige leerperiode. Deze periode wordt afgesloten met het maken van een onderzoeksscriptie als ultieme beproeving. Ik hoop dan ook dat ik in juni afstudeer en kan gaan beginnen aan mijn professionele carrière. Maar toch twijfel ik er over om misschien verder te gaan met een Master opleiding. Zelf ben ik erg ondernemend van aard. Uiteindelijk wil ik een eigen onderneming beginnen. Ik weet nog zelf niet precies in wat, maar twijfel over verschillende richtingen, opleidingen en keuzes die ik moet gaan maken. Ga ik verder met studeren en met wat voor opleiding. Ik ben alweer 23 jaar en moet dan nog 2 jaar verder met studeren, veel werkgevers vragen om jonge talenten veelal met werkervaring dus is nu juist de perfecte tijd om te beginnen met werken. Ik twijfel om verder te gaan met een Master in Branding, Marketing, Chinees en Trade management. Ik vind talen, mensen en culturen erg leuk en interessant en ben goed in communiceren met mensen. Met de juiste timing, producten en netwerk zou ik eventueel een eigen handelsorganisatie kunnen beginnen. Mijn vader had een expeditiebedrijf in Diemen, deze verzorgde veel in en export tussen Europa en Zuid-Amerika. Zoals de ontwikkelingen nu verlopen is Azië en Brazilië erg in opkomst. Wat ook een optie is, is om een tussenjaar te nemen en te gaan reizen. Ik heb met mijn familie erg veel gereisd en wil nog meer van de wereld zien. Momenteel werk ik bij Iblue Makelaars, voorheen wou ik ook erg graag in deze markt gaan werken, ik vind deze erg interessant en kan met de juiste aanpak nog steeds goed groeien. Maar dat hoeft van mij niet zo zeer in Nederland. Ik heb veel ideeën, maar belangrijk is voor mij dat ik deze ideeën vorm ga proberen te geven en dat ik de ‘juiste’ keuzes voor mijzelf ga maken het komend jaar.

Afhankelijk geworden van mijn mobieltje? De laatste jaren kan je er niet meer omheen, smartphones. Iedereen heeft er tegenwoordig een en iedereen gebruikt deze dag en nacht. Ik heb ook al een paar jaar mijn trouwe iphone, maar dacht dat ik wel zonder kon. Dacht dat ik, maar besef dat ik afhankelijk ben geworden van mijn mobieltje. Je hele leven zit in het kleine apparaat! Je agenda, muziek, contacten, mail, foto’s en video’s. Gisteren is mijn Iphone gewist, ik wou een back up maken en tijdens het synchroniseren ging het mis! Backup lukte ook niet meer, daar zat ik dan. Ik was echt zo verbaasd en pissig, al mijn foto’s en video’s weg. Foto’s van mijn nichtje toen ze geboren werd tot aan nu, mijn reis naar China, spanje, eerste vliegles, contacten, alles in een keer weg.

En toen kwam ik er achter hoe afhankelijk ik geworden was van mijn mobieltje. Ik baal nog steeds, maar kan er niks meer aan doen. Het zijn allemaal mooie herinneringen van een mooie tijd. Vanaf nu maar alles op Icloud opslaan en tijd voor nieuwe mooie foto’s, video’s en herinneringen!


Blog een avondje Ajax Amsterdam… Sommige mensen weten het al, maar ik hou erg van voetbal. Ik ben voornamelijk fan van twee club Ajax en Ac Milan. Eens in de zoveel tijd ga ik met vrienden naar een wedstrijd van Ajax toe. Zo zou ik vandaag naar Ajaz- AZ Alkmaar gaan voor het nationale bekertoernooi waarin beide teams actief in zijn. AZ is momenteel de huidige koploper van de Eredivisie en Ajax die momenteel verwikkeld is geraakt in een macht en mediaschandaal waar het einde nog niet aan lijkt te zijn gekomen. Het beloofde dus een spannende avond te worden in de Arena. En helaas werd het ook een avond om niet snel meer te vergeten. Ik had samen met Geert Bakker en z’n familie plaatsen achter het doel gekregen. Ajax begon voortvarend met redelijk spel en een vroege voorsprong. Gedurende de wedstrijd springt ineens een vreemde jongen het gehandicapte vak in vanuit het publiek. Hij rent het veld op en stormt op Esteban af. Het publiek begint te juichen maar loopt anders af dan gedacht. De zogenaamde ‘fan’ valt de keeper van AZ aan en deze ziet op tijd vanuit z’n rug dat hij word aangevallen. Vervolgens deelt de keeper zelf een paar rake trappen uit. k vond het een zijn eigen verdiende loon ( druk ik mij nog netjes uit). Na dat de keeper uit elkaar wordt gehaald krijgt hij vervolgens een rode kaart. Ik vond dit zo niet terecht, omdat hij zichzelf moest verdedigen. De coach van AZ was woedend op de rode kaart en besluit de spelers terug te halen en zich terug te trekken uit de wedstrijd. De wedstrijd word geschorst. Hoe een persoon een hele avond kan verzieken begrijp ik nog steeds niet. Achteraf bleek dat deze ‘ fan’ een stadionverbod had en dat hij een ‘ hekel’ had aan de keeper van AZ. Ik kan nog steeds niet bij hoe zulke mensen denken en rondlopen. Wat is het volgende iemand die spelers met wapens gaat aanvallen? Deze zogenaamde fan komt op voor zijn club maar doet het al in moeilijke tijden meer schade aan de club door middel van boetes, slechte publiciteit en imago van fans.

Ik hoop dat hij ook goed gestraft word. Helaas bleek het dus een kort avondje Ajax en word de club misschien nog met voorsprong uit het toernooi gegooid. Namens alle Ajax en voetbalfans bedankt! Wat begon als een redelijke voetbalavond eindigde in een avond die ik niet snel meer zal vergeten. Op naar de volgende wedstrijd!

SEMINAR KVK Voor de minor creative industry worden we aangespoord om seminars bij te wonen, deze hebben betrekking op de creative industry en ondernemerschap. Maikel en ik woonde de seminar succesvol ondernemen in 3 stappen bij. Deze werden gegeven door Michiel Populier. Michiel is actief als adviseur in bedrijfsvoorlichting. Ondernemen begint altijd met een idee. Kamer van Koophandel (KVK) registreert bedrijven in het handelsregister. In het handelsregister zie je welke bedrijven er allemaal zijn, wat ze doen en wie er verantwoordelijk is voor wat. De KVK helpt startende ondernemers met voorlichting en informatie over ondernemerschap. Michiel stelt dat ondernemen tegenwoordig HOT is, dit blijkt vooral uit cijfers van de KVK er zijn meer ZZP ers en freelancers gekomen afgelopen jaar. ZZP ers hebben verschillende opdrachgevers. Zo heeft het voor en nadelen om eigen baas te zijn. Als eigen baas heb je je vrijheid om te werken wanneer je wilt en tijden in te delen wanneer je wilt nadeel is wel dat je veel kosten hebt en weinig zekerheid zoals een vast inkomen en uitkering. Onder freelancers vallen bijvoorbeeld fotografen en andere creatieve beroepen als grafische ontwerpers en designers. Nederland is voor ondernemers een paradijs, dit komt vooral vanwege de gunstige belastingtarieven en het gunstig ondernemersklimaat dat er heerst. Momenteel is de verhouding 60-40% als het gaat om mannelijke en vrouwelijke ondernemers, het blijkt wel dat vrouwen over het algemeen succesvoller zijn dan mannen, omdat zij beter voorbereiden. Mannen nemen makkelijker risico’s.

Deel 2 van de seminar het ondernemingsplan Om een onderneming te starten heb je een ondernemingsplan nodig, deze dient als basis voor je bedrijf. Het ondernemingsplan bestaat uit 4 segmenten: 1: De ondernemer 2: Financien 3: Organisatie 4: Marketing Er werd per punt uitgelegd waar je op moet letten. Dit was voor mij soort van herhaling omdat ik al vaker met ondernemingsplannen heb gewerkt en gemaakt. Ook voor mijn zus haar eigen idee en onderneming Labels with Love heb ik haar bedrijfsplan ingezien. Zelf heb ik altijd met het idee gelopen om altijd voor mijzelf te beginnen. Alleen heb ik verschillende ideeen, maar nog niet echt 1 waar ik 100% voor wil gaan. Ik denk er vaak over en zie vaak kansen in bepaalde situaties of producten. Mijn familie zelf is erg ondernemend. Mijn ouders hebben in Diemen Zuid een eigen onderneming gehad een expeditiebedrijf voornamelijk gericht op Zuid Amerika. Mijn beide zusters zijn nu bezig met het opstarten van eigen ondernemingen en binnen mijn hele familie hebben wij eigen ondernemingen zowel in Nederland als in Suriname en Amerika. Ik vond deze seminar interessant hoewel ik al veel kende geeft het toch een extra motivatie om goed na te denken over wat ik werkelijk wil.

Ik speel nu zelf met de gedachten om soort van eigen reisarrangementen op te stellen voor Chinese touristen, ze willen graag komen maar spreken weinig tot geen Engels ook word er weinig voorzien Voordelen eigen ondernemer zijn: Uitdaging, vrijin de wensen en behoeften van deze opkomende heid, eigen baas, succes en werk op maat. De doelgroep, zij willen graag cultuur opdoen en nadelen zijn dat als er geen werk is, dan is er geen vooral shoppen in Europa als statussymbool maar geld, regels kennen, lange werkdagen 60 tot 80 uur in Nederland weten ze deze doelgroep nog niet per week aan je onderneming werken. goed te voorzien.


Door zelf Chinees te kunnen en als aanspreekpunt te dienen wil ik soort van verzorgde arrangementen opstellen voor deze opkomende doelgroep, zij willen graag komen maar kunnen niet zonder een gids of goed verzorgde specialist de weg vinden. Ik wil gaan kijken of hierin mogelijkheden voor mij liggen in de toekomst, na verwachting en extrapolatie van de recente groeicijfers van de Chinese en Nederlandse economie blijkt dat er in 2020, 100 miljoen Chinese toeristen naar Europa komen. Deze gaan voornamelijk naar Engeland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italie. Dit komt omdat deze landen en overheden al beter inspelen op de doelgroep door informatie in het Chinees beschikbaar te stellen. Daardoor voelen zij zich meer welkom en gaan ze liever daar naar toe in tegenstelling tot Amsterdam, er liggen veel mogelijkheden hierin en door goed in te spelen op kansen en samenwerking met de overheid zou Nederland en ik hiervan kunnen profiteren.

Musiclab Pakhuis de Zwijger

Op 23 november 2011 ben ik samen met Nathalie naar de 9e editie van Music Lab geweest. Deze werd verzorgd door de sprekers MC Surya, Kroon en DJ en freelance journalist Jair Tchong. Het begon met MC Surya, hij is een Freestyle MC, hij improviseert en verzint per direct teksten dat in hem op komt. Dit gebruikt hij tijdens verschillende rapbattles. Onlangs heeft hij nog een rapbattle gewonnen. Sinds carrière als MC is begonnen in 2005, hij is sindsdien onder andere te gast geweest bij Giel Beelen en bouwt momenteel zijn carrière verder uit. In de afgelopen jaren is hij volwassen geworden met muziek en de aanpak ervan. Ook vind hij dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen in battles door zijn ervaringen. Hij gebruikt zowel positieve als negatieve ervaringen om beter te worden, zo heeft hij wel eens last gehad van een blackout, maar dat probeert hij te verbergen door te anticiperen en improviseren. ‘Nooit laten zien dat je het niet meer weet, jezelf altijd bezig houden’ zegt hij! Momenteel heeft MC Surya geen platenlabel of contract, hij heeft wel mogelijkheden gehad, maar deze contracten hadden vaak belachelijke voorwaarden. Om binnen in de scene verder te komen en toch een goede platenlabel en contract te vinden maakt MC Surya gebruik van een ‘plugger’. Een plugger dient als een soort tussenpersoon, deze helpt Surya om in contact te komen met platenmaatschappijen door middel van kennis en contacten binnen de muziekscene. MC Surya houd van Amsterdam, het is volgens hem de cultuurstad van Nederland, zelf gebruikt hij zijn creativiteit om nummers te schrijven. Zo schrijft hij liedjes en teksten over alles wat goed en slecht is aan de stad en politiek. De volgende gastsprekers waren de act Kroon, deze bestaat uit een rapper met een zangeres. Ze heten Lulu Ross en The unannounced guest ( Jordy). Samen maken zij een moderne mix van electomuziek met hiphop er door heen gemixt. Kroon vind een aparte oorsprong. Voorheen mochten ze elkaar niet echt en wouden ze niet met elkaar samen werken. Doordat ze samen een project konden doen bleek de samenwerking naar meer te

smaken en volgende er meerdere projecten. Als laatste gastspreker was Jair Tchong aan de beurt. Jair is actief als DJ en freelance journalist. Hij heeft een grote passie en dat is wereldmuziek. Zijn liefde voor wereldmuziek vond haar oorsprong bij zijn oude werkgever Xango World Music, hier kwam hij in aanraking met punk, soul, jazz, funk, Braziliaans en latin Salsa. Zelf draait hij wereldmuziek op verschillende feesten. Hij stelt dat weinig journalisten echt weten wat wereldmuziek is en dat hij dat zonde vind. Het is erg breed maar juist mooi omdat het zo verschillend is. Zo gaf hij enkele voorbeelden van artiesten zoals DJ Munchi, deze gebruikt dubstep in combinatie met Latin muziek. Ik zelf ken Munchi wel en vind zijn muziek leuk. Zo gaf hij nog enkele andere voorbeelden als Buraka Soms Systema en Blitz the Ambassador deze artiesten komen Afrika. Hij gaf aan dat wereldmuziek erg leuk en divers is en dat mensen ervoor open moeten staan om kennis te maken met deze geweldige vormen van muziek en levensstijl.


Bronnenlijst Bok 2.0 Magazine Hoorcollege week 1 http://ripremix.com (bron: www.hollanddoc.nl/nieuws/2009/.../RIP-ARemix-Manifesto.html) Hoorcollege week 2 documentaire VPRO: * Tegenlicht: Google versus China (over de digitale (on)macht van Google en China en hun onderlinge strijd) * de toekomst: Droomwereld (over het maken van identiteiten op het internet) Hoorcollege week 3 gastcollege door Nicoline Douwes Insema, @ droomcoach + Sheets Hoorcollege week 4 http://www.plugdedag.nl/ Jos Gadet DRO Amsterdam en Femke Haccou van plug de dag

Hoorcollege week 5 Sheets + aantekeningen van Stephan van Vels en Bart Schuijt Hoorcollege WOMM Week 5 van Remko de Jong https://blackboard.inholland.nl/webapps/portal/ frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwe bapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3 Ftype%3DCourse%26id%3D_25232_1%26url%3D Hoorcolleges Creatieve Communicatie week 1 tot en met 7 Esther Bouw https://blackboard.inholland.nl/webapps/portal/ frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwe bapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3 Ftype%3DCourse%26id%3D_25232_1%26url%3D Titelblad http://www.google.nl/imgres?q=nat ure+sunset+behind+the+rocks&um=1&hl=n l&biw=1012&bih=626&tbm=isch&tbnid=a-_

Bok 2.0  

Creative industry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you