Page 1

III PROFUNDITAT DE CAMP ANA SÁNCHEZ CASTRO 25/10/2013


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotogra�ia artística I Nom: TEMA: PROFUNDITAT DE CAMP EXERCICI Nº 3

Autoretrat

EXERCICI: Aquest exercici consisteix en realizar tres sèries de tres fotografíes. Cada sèrie reflectirà un contingut diferent segons els criteris donats a classe. Les tres fotografíes tindràn el mateix punt de vista, no es mourà la camera. Les sèries consistiràn: Enfocar a la distancia mínima que permeti l´objectiu i realizar tres fotografíes amb els diafragmes següents: el valor més gran (16 o 22 normalment), el de menor( 2,8 o 1,4, 1,8…) i l´altra amb el valor de 8. La segona sèrie s´ha d´enfocar a l´infinit i es realitzaràn tres fotografíes amb els valors de diafragma similars al cas anterior. La tercera sèrie es realitzarà fent tres fotografíes amb els mateixos valors de diafragma i a una distancia d´enfoc de tres o quatre metres. Es realitzarà amb camera réflex digital, lent de 50 mm, ISO 100, i sempre s´utilitzarà el valor de diafragma 5,6. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es presentaràn les nou fotografíes a tamany 13 x 18 cm. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 80 x 120 píxels. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l´ampliació. Criteris de correcció:

Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a clase. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat. Data d´entrega: abans dimarts 22 d´octubre de 2013


Profunditat de camp  

Ejercicio 3 Fotografía Artística Ana Sanchez