Page 1

Winter 2017-2018

nieuwsbrief

De nieuwe volière is klaar!

Kerstganzen

Kattenoverlast

Bep & Junior

permanente opvang voor dieren in nood


Lieve dierenvrienden , Hier is hij dan, de nieuwsbrief voor winter 2017/2018. Allereerst wensen we vanaf deze plek zowel mens als dier een geweldig 2018! We hopen op een goed jaar waarin weer veel dieren geholpen zullen kunnen worden. Naast dat we natuurlijk letterlijk dieren in nood een nieuw veilig huis bieden, proberen we door de opvang open te stellen ook mensen inzicht te geven op het vlak van de gelijkwaardigheid van mens en dier. Zeker tijdens onze Open Dag, waar bezoekers niet alleen de dieren in de opvang kunnen leren kennen, maar ook kennis maken met heerlijk eten waar geen dier voor heeft behoeven te lijden. Want wij zijn ervan overtuigd dat plantaardige voeding de toekomst heeft en ervoor kan zorgen dat deze planeet, met mens, dier en milieu, veel langer kan voortbestaan dan op de manier waarop nu met haar omgegaan wordt. Het was voor ons dan ook extra zuur dat we er door het door ons zo verafschuwde systeem van dierhouderij voor moesten kiezen de geplande Winterfair niet door te laten gaan. Door de uitbraak van vogelgriep bij een eendenmesterij en de daarop afgekondigde landelijke ophokplicht voor alle pluimvee in Nederland, konden wij niet anders dan voor de veiligheid van de dieren bij Melief te kiezen en het evenement, waarop vele mensen zich verheugden en waarvoor al vele voorbereidingen getroffen waren, af te blazen. Want wat als een bezoeker per ongeluk de ziekte mee zou brengen naar de dieren bij ons…? Waarvoor wij vreesden, namelijk meerdere uitbraken en een daarop volgende ophokplicht in Duitsland, bleven (vooralsnog tijdens het schrijven van dit voorwoord) gelukkig uit. Maar het zieke systeem van dierhouderij en het enorme economische belang ervan blijft, en wij waren dan ook ontzettend blij om te zien dat al het heerlijke gesponsorde plantaardige eten op onze Open Dag in augustus alweer vroeg grotendeels uitverkocht was! Want we hopen dat deze kennismaking met diervriendelijk eten steeds meer een plaats zal vinden in het leven van onze bezoekers! Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor de grote opkomst bij

permanente opvang voor dieren in nood Bezoekadres Bezoektijden Telefoon E-mail Secretariaat/ Donateursadministratie Donaties en giften Meer informatie

Friesenweg 5 49751 Sögel Duitsland zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur 0049-(0)5952-200657 info@stichtingmelief.nl Driedistel 11 3068 NB Rotterdam NL IBAN: NL48 TRIO 0212 1714 45 BIC: TRIONL2U www.stichtingmelief.nl facebook.com/GnadenhofMelief

Oprichters Lothar Vermeulen & Marc Winters met os Survivor

de charity buffetten in 2017 bij De Oude Plek in Rotterdam, Daantje Food & Drinks in Dordrecht, bij De Kluis in Venlo en De Herbivoor in Groningen. Voor 2018 zetten we alvast weer in op een Open Dag in het laatste weekend van augustus. Maar tot die tijd kunnen jullie de dieren natuurlijk, zolang er in Duitsland geen ophokplicht voor pluimvee geldt, iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur komen bezoeken! In deze nieuwsbrief een verslag van de bouw van de nieuwe volière en de klusweekeinden, maar natuurlijk stellen we ook weer een aantal nieuwe dieren aan de lezer voor. Deze dieren geven we met liefde een warm onderkomen. Dit kan alleen met jullie ondersteuning, want een permanente opvang runnen met ruim 1200 dieren levert altijd een hoop financiële druk op. We hopen dan ook dit jaar weer op jullie steun te mogen rekenen! Want buiten projectmatige steun door fondsen, wordt onze prachtige opvang volledig draaiende gehouden door jullie als donateurs. En daarmee is Melief een beetje van ons allemaal en daar genieten de dieren dagelijks van!

Voor nu veel leesplezier! P.S. houd niet alleen onze Facebook-pagina facebook.com/ GnadenhofMelief in de gaten, maar ook onze website stichtingmelief.nl. Want die ondergaat momenteel een metamorfose en zal binnenkort als nieuw gelanceerd worden! Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet zich in voor dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden. Als er geen andere oplossing voor het dier in nood is, kijken wij of we het een permanent onderkomen kunnen geven. Aangezien de meeste dieren die bij ons opgenomen worden vaak al veel ellende hebben meegemaakt, mogen ze de rest van hun leven in de opvang blijven wonen, te midden van hun soortgenoten. Ze worden, indien nodig, medisch verzorgd en kunnen in alle rust revalideren en weer tot zichzelf komen. De inmiddels ruim 1250 dieren leven in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving van bijna 4 hectare op een boerderij in het Duitse Sögel, een half uur over de grens ter hoogte van Emmen. Een groot deel van het werk wordt door vrijwilligers verricht en de opvang wordt volledig gefinancierd door donaties en giften. Nog geen donateur? Vul dan de bijgevoegde bon in, voor de dieren!


Bep (achter) en Junior vlak na binnenkomst

Maak kennis met :

B

ep en Junior komen van een particulier dierenparkje. De eigenaar moest om persoonlijke redenen het land, waarop zich een groot scala aan diersoorten bevond, verkopen. Een vrouw die zich al jaren om de dieren van de bejaarde man bekommerde, deed haar uiterste best om alle dieren, die van de man wegmochten, goed te bemiddelen. Een grote klus, want doordat de dieren niet geneutraliseerd waren, hadden ze zich flink vermeerderd. Bep en haar maatje,

een oude bok, bleken niet herplaatsbaar en we besloten dat zij naar Melief mochten komen. Helaas stierf de oude bok al voordat hij naar ons toe kon komen aan complicaties ten gevolge van de castratie.... Junior bleek een klein bokje van een jaar oud dat ook niemand wilde hebben, dus besloten we dat hij ook naar ons toe mocht komen. Junior hebben we door onze dierenarts laten castreren. Na 6 weken in quarantaine was het eindelijk zover dat Bep en Junior bij de andere geiten mochten gaan wonen. We zoeken voor zowel Junior als Bep nog adoptieouders op afstand !!

Bep & Junior - nergens gewenst...

BONNY - happy met handicap...

D

e Cane Corso kruising Bonny komt uit een asiel in Italië. Ze is via de organisatie Hundehilfe im Tal e.V. naar Duitsland gekomen om een nieuw huis te vinden. Aangezien Bonny een lieve, zachtaardige jonge hond is, die alleen wat slecht scheen te zien, leek dit geen probleem te moeten zijn. Maar al snel kwam er uit, dat Bonny geen gewone hond is. Ze voelt zich opperbest bij andere honden, maar met mensen maakt ze vrijwel geen contact. Omdat Bonny’s achterbenen krom staan en ze af en toe wat zwalkend loopt, werd er gedacht dat ze wellicht slechte heupen had. Maar uit de onderzoeken kwam een heel ander ziektebeeld naar voren: Bonny heeft een waterhoofd en dus relatief kleine hersens. Dit veroorzaakt neurologische verschijnselen als wankel op de benen staan en een constant wiebelend hoofd. Ze was inmiddels bij het tweede opvanggezin beland, met wie ze bij een specialist kwam. Volgens de dierenartsen is het een wonder dat Bonny normaal kan lopen met haar geestelijke capaciteit. Bonny blijft hierdoor ook geestelijk op een puppy-leeftijd hangen, waardoor ze maar niet zindelijk wil worden. De zware medicatie die ingezet werd, verslechterde echter de toestand

van Bonny, dus werd besloten hiermee te stoppen. Bij de familie waar ze opgenomen werd, ging het thuis redelijk goed, maar omdat ze bij de hondenoppas alle manden en kussens bleef slopen en al haar behoeftes deed waar ze liep, kon Bonny he-

den. Ze speelt en rent en gaat ook in een mand liggen om te rusten. En, belangrijker nog: de andere honden accepteren haar en haar uitbundige gedrag volkomen. Dus mocht het zo zijn dat Bonny niet lang zal leven door haar hersenconditie, dan weten we in ieder geval zeker dat ze haar leven tot het uiterste genoten zal hebben bij ons in de roedel! Wie adopteert de lieve Bonny op afstand?

laas niet blijven… De risico’s van het leven in onze grote hondenroedel werden zorgvuldig afgewogen. Met Bonny’s hersenconditie bestaat er een kans op epilepsie en zou zelfs alles plotseling afgelopen kunnen zijn... Dus besloten we te kijken hoe ze zich in de roedel zou gedragen. Eenmaal bij ons twijfelden we geen moment over het feit of de roedel een goede oplossing voor Bonny zou zijn, want we hebben zelden een hond gezien die zich zo op haar gemak voelde tussen de andere honBonny in ruststand


J

arenlang hebben we met zijn allen gespaard voor een nieuwe volière en deze zomer was het eindelijk zover: Volièrebouw Nederland bouwde 3 eenvoudig met elkaar te verbinden vluchten in 1 bouwwerk voor de vogels. Hier ging wekenlange voorbereiding aan vooraf… Nadat we met de bouwers een ontwerp overeen waren gekomen, moest de plek waar de volière moest komen te staan, eerst nog voorbereid worden. Eerst moesten de vogeltjes tijdelijk verkassen naar kamervolières, want de

De nieuwe volière

oude volière moest afgebroken worden. Dit gebeurde in etappes, door vrijwilligers, als er tijd voor was.

De verzakte stenen vloertegels moesten allemaal het veld ruimen, want we kozen in het ontwerp voor een natuurbodem, met een wering van gaas in de grond tegen ongewenste indringers. Maar daarvoor moest er wel eerst meer zand komen en moesten er sleuven gegraven worden om het gaas in te laten verdwijnen. Dus lieten

diezelfde dag zouden er duizenden kuikens van de broederij wel naar het mestbedrijf gaan om uiteindelijk geslacht te worden… De vraag van Wakker Dier aan ons was, of wij de kuikens die vrij zouden komen na de shoot, een thuis-voor-altijd wilden geven. Vanzelfsprekend zeiden wij ja, want wij n juli werden we benaderd door gunnen ieder dier een volledig leven, in dierenwelzijnsorganisatie Wakker plaats van een voortijdige beëindiging Dier. Ze waren, in het kader van hun door slachting op kuikenleeftijd. Na de campagne tegen de zogenaamde opnames voor de spot bracht Anne van kiloknallers in de schappen van superWakker Dier begin augustus markt Albert Heijn, bezig met het ontwikkelen van een tv-spot. Hierin zou te zien zijn dat een kuiken uit het ei kwam. Voor de ‘filmsterren’ hadden ze contact gelegd met een broederij, waar ze een paar dozijn kuikens wilden filmen tijdens het uitkomen, totdat het juiste shot erbij zat. Het was niet de bedoeling om de kuikens dan alsnog naar het mestbedrijf te laten gaan, maar hen, na hun korte sterrendom, een welverdiend ‘pensioen’ te geven. Symbolisch natuurlijk, want

I

we een berg zand komen en huurden we een graafmachientje, waarna vrijwilliger Dennis ervoor zorgde dat dit alles in orde kwam. En toen kwam er op 11 juli een bus met aanhanger vol met voorbereide volièreonderdelen het terrein op rijden en begonnen de heren van Volièrebouw Nederland aan de wat langer dan ingeschat durende opbouw van de volière. Deze bestaat uit 3

20 kuikens naar ons toe. Natuurlijk waren de diertjes nog zo klein dat ze onder de warmtelamp moesten. Gelukkig had Wakker Dier voor het filmen gekozen voor een robuuster ras dan de gangbare plofkip, waardoor alle kuikens zonder al te veel problemen hun slachtleeftijd overleefd hebben. De fortuinlijke dieren genieten, tijdens het schrijven van dit artikel, nog alle 20 dagelijks van hun leven in de buitenlucht en rennen nieuwsgierig over het erf bij Melief.

Kiloknallerkuikens

De jonge acteurs zijn altijd in elkaars buurt...


is een feit! vluchten van 13 m2 met ieder een nachtverblijf van 2 m2. Achter de vluchten bevindt zich een gang, die dienst doet als sluis en voeropslag. Vanachter deze ‘coulissen’ zijn tevens de vluchten en nachtverblijven toegankelijk gemaakt. En alles is ook verzorger-vriendelijk, want de toegangsdeuren zijn 2 meter hoog, dus de vogels hoeven niet meer bukkend verzorgd te worden. Na 4 dagen bouwen stond het

bouwwerk en konden de vogels verhuizen naar hun nieuwe verblijf, dat met veel enthousiast gekwetter in gebruik werd genomen! Wij bedanken de volgende fondsen voor het honoreren van onze aanvraag voor een bijdrage: Stichting Bouwstenen voor de Dierenbescherming gaf €5.000,-, Stichting Nijdier €5.000,-, Stichting DierenLot €2.000,-, Stichting Leo de Boer €1.500,-, Stichting Hart voor Kansloze Dieren €1.000,-, Dinamofonds €1.000,- en de Els en Tom Akerboomstichting €500,-.

Ruim €10.000,- is verzorgd door bijdragen van particulieren en bij dezen willen wij alle donateurs dan ook ontzettend bedanken voor hun (extra) giften om de volière te kunnen realiseren! Nadat de vogels ruim een maand hebben kunnen wennen aan hun nieuwe behuizing, is de volière tijdens de jaarlijkse Open Dag op 27 augustus op feestelijke wijze geopend door Karen Soeters en Loretta Schrijver van internetplatform Animals Today.

zelfs dat hij de spijlen van zijn kennel krom beet. En zichzelf verwondde met de muilkorf die hij om die reden moest dragen… Tijdens zijn verblijf in het asiel was gebleken dat hij kort daarvoor meerdere keren verhandeld was via Marktplaats. Ook nadat hij eenmaal veilig was bij Dier en Project, belde er nog een handjevol voormalige ‘eigenaren’ om Jethro weer los te krijgen… Zelfs zijn voormalig ‘eigenaresse’ blijft Dier en Project tot op de dag van vandaag stalken over haar eigen mislukte hondenproject. Uiteindelijk woont Jethro sinds deze zomer bij ons in de grote roedel, waar hij gelijk flink de toon heeft gezet en voor een hoop onrust heeft gezorgd. Gelukkig is hij inmiddels al een stuk rustiger en lijkt hij zijn nieuwe et verhaal van de zwarte her- nie kon leven met de daar ook woonachti- omgeving geaccepteerd te hebben. Zolang dershond Jethro is geen ver- ge katten… terwijl hij daar altijd had mo- wij goed opletten om zijn tik om dekens haal waar je blij van wordt… gen blijven wonen. Jethro was door Dier die je opraapt en lijnen waarmee je hem In december 2016 uiteindeen Project gered van de euthanasie-spuit, wilt aanlijnen te willen ombrengen niet te lijk goed terechtgekomen bij onze vriendie voor hem dreigde in een Noordactiveren, zal deze 9-jarige zenuwpees den van Stichting Dier en Project, kon hij Brabants asiel. Hij bleek ‘onverkoopbaar’ hier nog een paar goede jaren kunnen daar niet blijven omdat hij niet in harmo- door een enorme verlatingsangst. Zo erg hebben!

H

Jethro


IMPRESSIES VAN “GNADENHOF MELIEF”


Bedankt, Luc!

Na een tiental jaren iedere 2 weken 3 tot 4 dagen als vrijwilliger te zijn komen helpen in de opvang, stopt Luc hier op zijn 71e mee. Hij voerde de dieren en hielp bij alle andere voorkomende (smerige) werkzaamheden, zoals, op de foto samen met Lothar, bij het vangen en kortwieken van de eenden‌ Hij zal incidenteel hand- en spandiensten blijven verrichten, zoals bijvoorbeeld de verzending van deze nieuwsbrief. Lieve Luc, bedankt voor het harde werken!


H

ier een schets van een totaal uit de hand gelopen situatie... Een familie, die midden in een middelgroot plattelandsdorp woont, had zes niet geneutraliseerde katten. De dieren kwamen ook buiten en kregen nest na nest, onder meer in het woonhuis en in de (openstaande) garage. De buurt was het meer dan beu. Hier en daar probeerden mensen al voor eigen rechter te spelen. Een mevrouw uit de buurt wees Lothar op deze, voor mens en dier, onhoudbare situatie. Al snel werd duidelijk dat er overal half wilde katten liepen, die van niemand waren, aldus de familie. Overal werden vuilniszakken kapot getrokken en vuilnisbakken geplunderd. Lothar begon direct met het in kaart brengen van de populatie door de uitgehongerde dieren te voeren. Na een paar dagen gingen de vangkooien op scherp. Terloops probeerde hij de familie ervan te overtuigen dat dit een onhoudbare situatie was en de katten hun leven niet zeker waren. Het lukte Lothar om kittens, die anders mee naar Polen zouden gaan om op een boerderij te belanden, uit het woonhuis van de familie ‘los te praten’. Dag na dag ving Lothar een aantal katten en kittens en praatte hij als Brugman om alle katten tevoorschijn te krijgen. Bij elk bezoek kwam uit het huis zogenaamd de ‘laatste’ kitten… Van de diertjes die Lothar uit het huis meekreeg, waren er

een aantal zo slecht aan toe dat het de vraag was of ze dit kunnen doorstaan. Ze hadden niesziekte, oormijt, een wormbesmetting, zaten stijf onder de vlooien en waren in een slechte voedingstoestand. Gelukkig werkte onze vaste dierenarts, zoals gewoonlijk,

Dossier Kattenoverlast mee en konden de dieren, die al oud genoeg waren, snel geneutraliseerd worden en ontdaan worden van parasieten. De vrouw die alles aanzwengelde, reed af en aan bij de dierenarts met de gevangen dieren… In totaal zijn er uiteindelijk 21 katten gevangen, waarvan 10 kittens. 7 katten waren zo wild, dat ze na neutralisatie, behandeling tegen parasieten en het zetten van een oortatoeage (zichtbaar zonder dat een kat eerst gevangen hoeft te worden, in tegenstelling tot een microchip) weer terug gezet zijn in hun vertrouwde omgeving. De moederpoes die nog kittens zoogde en 3 andere dieren, die niet tam genoeg voor herplaatsing zijn, blijven op de boerderij bij Melief.

1 van de 10 kittens is helaas overleden. Hij heeft zo zijn best gedaan om het te redden... En wij ook met dwangvoer, antibiotica en later infuus. Toch heeft hij het niet gered... De andere 9 vochten zich wel door de hardnekkige niesziekte heen en hebben inmiddels allemaal een liefdevol huis gevonden. Waar was de gemeente in dit verhaal? Ondanks dat er in de gemeente een castratie- en registratieplicht voor vrijlopende katten geldt, blijft de gemeente in gebreke bij het opleggen van sancties in de vorm van een boete bij overtreding van deze wet. Zeker bij een ‘beruchte’ familie als deze, bleek de gemeente zeer terughoudend. Terwijl Lothar, door eenvoudigweg een dialoog aan te gaan met de familie, uiteindelijk bereikt heeft wat wij voor ogen hadden, namelijk het in bescherming nemen van de bestaande kattenpopulatie en ervoor zorgen dat deze zich niet meer uit kan breiden. De kosten hiervan zijn verdeeld tussen ons en de dierenbeschermingsvereniging ‘Hilfe für Samtpfoten und Co in Not e.V.’ uit Herne, ruim 200 km van de betreffende gemeente vandaan. De 50,-€ die de familie zou bijdragen zijn nog niet ontvangen. De gemeente mag blij zijn dat er door deze actie van particulieren een probleem van kattenoverlast is opgelost en ze er zelf zonder kosten vanaf komt.

Deze lieve katten zijn bij ons gebleven en zoeken nog adoptieouders op afstand:

Loulou

Blue

Philippe

Maya


A

l in 2016 ontstond op Facebook het idee om met een groepje handige mensen een weekend te komen klussen op de boerderij in Sögel. Hekken repareren, voerhuisjes bouwen, houtwerk beitsen, kortom, klussen waarvoor normaalgesproken geen tijd is, werden tijdens het eerste weekend onder handen genomen. Inmiddels hebben er meerdere weekends plaatsgevonden en telkens zijn er in een rap tempo grote en kleine karweien opgenomen, die tijdens het dagelijkse werk blijven liggen, maar die wel zorgen voor een enorme verbetering voor dieren en medewerkers.

Tijdens de laatste weekeinden werden onder meer de sluis van de volière betegeld en werden er infraroodplaten opgehangen en aangesloten in de nachthokken van de volière, zodat de vogels vorstvrij kunnen overnachten. Ook werd er water, stroom en een afvoer aangesloten in de schaftkeet voor de medewerkers en werd ook daar een verwarming aangesloten. Tevens werd er voor de keet een lantaarnpaal geplaatst. Voor de rubber tegels, die de varkens in hun verblijf grondig gesloopt hadden, werden nieuwe tegels gelegd, die gelijk met slagpluggen vastgezet werden. Verder werden er kleine reparaties uitgevoerd. Alles onder bezielende leiding van

Succesvolle klusweekends

A

l 15 jaar zetten wij ons in voor alle dieren in nood, maar het opvangen van hanen is noodgedwongen al snel onze ‘specialiteit’ geworden. Er zijn slechts weinig andere organisaties die opvangmogelijkheden hebben voor deze specifieke diergroep, die keer op keer kind van de rekening is. Mensen laten hun kippen, waar een haan bij loopt, een nestje uitbroeden en vergeten dan, met een door het dons van de schattige kuikentjes vertroebelde blik, dat vaak meer dan de helft van het broedsel uit mannelijke dieren bestaat. Of mensen kopen kuikens van een fokker, die altijd beweert dat het echt alleen hennetjes betreft. Dat zou allemaal niet zo erg zijn, als de kuikentjes zo klein en knuffelbaar zouden blijven. Maar kleine kipjes worden groot en de haantjes gaan haantjesgedrag vertonen, ze gaan kraaien en vechten om de hennen in de toom. Volkomen begrijpelijk, maar meestal ongewenst. Zeker als ook de buren nog eens gaan klagen. Reken maar uit: een hen en een gemoedelijke haan met een nestje met 8 eieren, kan zo ineens veranderen in een groep van 4 hennen met 6 hanen, die elkaar het kippenhok uitvech-

ten en de hele dag door kraaien... Waar nu heen met al die haantjes? De fokker is opeens niet thuis of wil de haantjes wel terugnemen, maar dan belanden ze in de kippensoep. En voor veel mensen was dat toch eigenlijk niet de bedoeling van het nemen van kuikens… Naarstig wordt het internet afgespeurd naar een diervriendelijke oplossing, want na het peilen bij bekenden die ook kippen houden, blijkt al snel dat niemand zit

Erwin Teunissen, die zich opgeworpen heeft als kluscoördinator voor Melief en zo de expertise van de verschillende klussers bij elkaar brengt. Er staan nog vele klussen op stapel, met als een van de eerste projecten de renovatie van de deuren van de grote stal. Het is voor onze organisatie ontzettend fijn dat we op deze manier geen betaalde bedrijven behoeven te vragen en zo tegen materiaalprijzen toch vakkundig geholpen zijn. Klussers: enorm bedankt, namens de dieren!

tjes van particulieren op kunnen vangen. Dit lijkt alleen maar meer te worden… Daarnaast krijgen we nog aanvragen van vogelopvangen, door wie hanen gevangen zijn of waar hanen gebracht zijn. Om nog maar te zwijgen over de hanen die we in de afgelopen jaren van verschillende dumpplekken opgenomen hebben, waar overtollige hanen door particulieren en fokkers als oud vuil neergegooid worden…Vanzelfsprekend is er een natuurlijk verloop bij ons pluimvee, maar we kunnen niet onbeperkt hanen op blijven nemen. te wachten Maar hoe bereiop overtolken we de menlige haansen die, hoewel tjes. ze het misschien De meeste niet opzettelijk mensen doen, dit grote komen dan probleem veral snel op oorzaken? Het onze webblijft een moeisite terecht en sturen ons een mail. Vaak lijk dilemma tussen het opnemen van de geven ze veel om hun dieren, maar staan (geliefde) fokoverschotten van particulieze schaakmat door de ontstane situatie, ren of nee zeggen en riskeren dat ze de waarin de haantjes het veld moeten rui- dieren alsnog ergens dumpen… Waarna men. Wij krijgen bijna wekelijks meerde- ze uiteindelijk vaak alsnog bij Melief tere mailtjes met de vraag of we de haan- rechtkomen.

Stop het dumpen!


J

oachim kwam voorjaar 2009 samen met zijn broertje Jonathan bij Stichting Melief. Joachim was toen 2 weken oud en is door ons met de fles groot gebracht. Joachim was een afvalproduct van de geitenmelkindustrie, want om de melk van de moeder te kunnen nemen, moeten de geitenlammeren het veld ruimen. Ze zouden op transport gaan naar Frankrijk om afgemest te worden. Maar iemand kocht hen vrij en bracht hen naar ons. De

broers bleken zo slecht gefokt dat ze gewrichtsproblemen en slechte hoeven hadden... Zijn hoeven en gewrichten waren op zijn 8e jaar al zo slecht dat we wisten dat als hij zijn been zou breken, we hem direct in moesten laten slapen.... en waar we voor vreesden, gebeurde ook, hij brak een achterpoot en hij kon niet meer opstaan. Toen we hem vonden, lag hij nog hooi te eten.... Maar volgens de dierenarts had hij veel pijn... Rust zacht, lieve Joachim...

In Memoriam - Joachim

K

ort voor de kerst werden we telefonisch benaderd met de vraag of wij bereid waren een aantal dieren van het slachtblok te redden. Slechts een paar, maar als symbool, omdat er zoveel van deze dieren met kerst op tafel belanden… Onze permanente opvang heeft veel bewoners waarbij het mes op de keel stond. Soms zijn er mensen die een goede daad willen verrichten en dieren vrij kopen. Melief koopt zelf nooit dieren vrij. Natuurlijk

heeft vrijkopen geen invloed op hoe het eraan toe gaat in de dierindustrie, maar voor de individuele dieren maakt het een wereld van verschil, namelijk leven of dood! Want als deze mensen hun hart niet zouden openen, zouden de betreffende dieren in de dagen erna geslacht worden om op het kerstdiner te belanden! De twee redders en dus ook de dieren kwamen van ver weg. Ze wisten uiteindelijk 6 ganzen bij verschillende boeren vrij te kopen, in plaats van dat ze per kilo ver-

Uitverkoren kerstganzen…

kocht zouden worden. Het was nog niet eenvoudig, aangezien vrijwel alle ganzen al ‘besproken’ waren. Verschillende mensen, die over de actie hoorden, droegen financieel bij aan het vrijkopen. Op Kerstavond maakten we een video, voor op onze Facebook-pagina, over hoe we de 6 naar de andere ganzen brachten, als symbool voor het feit dat het voor alle dieren een ‘Merry Christmas’ zou moeten zijn.

Help ons deze van hun vrijheid genietende dieren te verzorgen en adopteer een gans op afstand voor €12, 25 per maand!


Melief shop

Kalender 2018 De kalender is te bestellen door € 15,- , inclusief verzendkosten, over te maken op het rekeningnummer IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Melief, o.v.v. de hoeveelheid kalenders en uw adres. Prijs is inclusief verzendkosten! Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, kunt u mailen of bellen (i.v.m. afwijkende verzendkosten) met Jacqueline Winters, die de verzending verzorgt: shop@stichtingmelief.nl of +31(0)10 4207399.

De zomer van 2017 was fotograaf Werner Scholz op ons verzoek op de boerderij en hij heeft het éne na het andere dier op karakteristieke wijze op de gevoelige plaat vastgelegd. Een selectie van deze fotoserie is verwerkt in de kalender door grafisch vormgever Katharina Hofmann. We zijn ontzettend blij met het eindresultaat en bedanken de fotograaf en de ontwerpster voor hun belangeloze medewerking!

Doorlopende machtiging SEPA Stichting Melief Driedistel 11 3068 NB Rotterdam Nederland Incassant ID: NL62ZZZ243497330000 Kenmerk machtiging: wordt per brief medegedeeld

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Melief doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens financiële ondersteuning in de vorm van een periodieke donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Melief. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik ondersteun Stichting Melief graag met (s.v.p. keus doorhalen en/of aankruisen en aantal en totaalbedrag invullen): ⃝

de adoptie op afstand van ____ klein dier / kleine dieren, te weten ___ kip / ___haan / ___eend / ___volièrevogel / ___konijn / ___cavia / ___duif, voor een maandelijkse donatie van € 6,50 per dier = in totaal € ____,____ per maand

Naam van dier(en):____________________

de adoptie op afstand van ____ groot dier / grote dieren, te weten

__hond / ___kat / ___gans / ___zwaan / ___pauw / ___geit / ___schaap / ___pony / ___mini-varken / ___varken / ___rund /___ezel , voor een maandelijkse donatie van € 12,25 per dier = in totaal € ____,____ per maand

Naam van dier(en):____________________

€ 2,- per maand

€ 4,- per maand

€ 6,- per maand

€ _____ per maand

€ 20,- per jaar

€ 40,- per jaar

€ 60,- per jaar

€ _____ per jaar

Naam: Adres: Postcode & woonplaats: Land: Rekeningnummer IBAN:

Telefoonnummer: E-mailadres: Plaats & datum: Handtekening:

Stuur deze machtiging s.v.p. in een gesloten envelop, voorzien van postzegel, naar: Secretariaat Stichting Melief, Driedistel 11, 3068 NB Rotterdam


Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven!

Nieuwsbrief gelezen? Geef hem door! Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen en Marc Winters van Stichting Melief. De nieuwsbrief komt twee keer per jaar uit en wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, op welke manier dan ook, steunen, of wordt ter promotie uitgedeeld.

Like, share & retweet:

@GnadenhofMelief

facebook.com/GnadenhofMelief

youtube.com/MeliefGnadenhof

instagram.com/GnadenhofMelief

nl.linkedin.com/in/stichtingmelief

‌ en laat iedereen kennismaken met ons belangrijke werk! Wij bedanken onderstaande bedrijven voor hun structurele steun! Wilt u de dieren ook met uw bedrijf steunen? Vraag ons naar de mogelijkheden via info@stichtingmelief.nl

Clown

Miepie

clownmiepie.nl

www.wawolliekringloop.nl Utrecht - Haaksbergen - Almelo

Fred Peters www.hoevederegenboog.nl

Voor alle antwoorden op vragen aan uw dier!

Webdesign www.treehugger.nl

Kringloopwinkel in Goor www.kiekeboe.shop

Natuurgeneeskundige Praktijk

www.nei-therapie.nl

Nieuwsbrief Stichting Melief winter 2017-2018  
Nieuwsbrief Stichting Melief winter 2017-2018  
Advertisement