Page 1

Animalia ja

Daniel Andres Forero

lemmikit Auta meitä auttamaan!

Eläinjalostus

Liity jäseneksi

Monia lemmikkieläinlajeja jalostetaan ulkomuodon tai käyttötarkoituksen perusteella. Animalian mielestä eläinjalostuksessa on aina ensisijaisesti huomioitava eläimen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito. Animalia ei hyväksy eläinjalostusta, jossa jalostetaan sellaisia kärjistettyjä piirteitä, jotka aiheuttavat eläimille terveysongelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi pään muodon aiheuttamat hengitysvaikeudet, ihotulehduksille altistava poimuille kerääntyvä iho tai silmävaivoille altistavat kiertyvät silmäluomet. Animalia pitää ongelmallisena myös sitä, että tarkoituksellisen sukusiitoksen tai jalostettavan rodun pienen yksilömäärän vuoksi erilaiset perinnölliset sairaudet yleistyvät.

Animalian jäsenenä olet mukana rakentamassa eläimille parempaa tulevaisuutta. Animalia toimii jäsenmaksujen ja lahjoitusten varassa, joten Sinun apusi on tärkeää toiminnallemme. Liity nyt jäseneksi!

Lahjoittamalla varoja Animalialle takaat sen, että pystymme toimimaan pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti eläinten hyväksi. Lahjoituksesi käytetään eläinten olojen parantamiseksi. Tee lahjoitus tilille FI24 1011 3000 260629. Käytä viitenumeroa 1012. Rahankeräyslupa 2020/2012/3189, myönnetty 19.10.2012. Voimassa 31.12.2014 asti. Lupa kattaa Suomen, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Animalia Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki | p. 09 720 6590 animalia@animalia.fi | www.animalia.fi

Jäsenyysvaihtoehdot: Tukijäsenyys 32 € Vähävaraiset 25 € Nuorisojäsenet (alle 18 v) 20 € Ainaisjäsenyys 640 € Liity mukaan maksamalla valitsemasi jäsenmaksu tilillemme FI77 2298 1800 000189. Muista merkitä viestikenttään nimesi ja osoitteesi! Voit ryhtyä myös Animalian kuukausitukijaksi! Lue lisää osoitteessa www.animalia.fi.

Milla Popova

Tee lahjoitus

Jäsenetuina saat Animalia-lehden neljästi vuodessa, sähköisen jäsenkirjeen (ilmoitathan toimistolle sähköpostiosoitteesi), mahdollisuuden osallistua alueosastojen ja ryhmien toimintaan sekä jäsenkortin, jolla saat alennuksia eläinystävällisistä liikkeistä.


Animalian mielestä eläimet ovat keskenään tasa-arvoisia eikä niiden arvoa voida mitata käyttötarkoituksen perusteella. Esimerkiksi koe-eläimenä käytettävä koira ja lemmikkikoira ovat keskenään yhtä arvokkaita ja niiden hyvinvoinnin edellytykset ovat toisiaan vastaavia. Samoin eri lajia olevien eläinten tarpeet on huomioitava yhtä painokkaasti.

Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota eläimelle hyvä koti ja haluat hankkia eläimen seuraksesi, on Animalian mielestä paras vaihtoehto ottaa hoitoon löytöeläin tai muu koditon eläin. Jokainen eläin on kuitenkin yksilö ja niiden käyttäytymisessä voi olla suuriakin eroja. Eläimeen ja sen taustaan kannattaakin pyrkiä tutustumaan mahdollisimman hyvin, jotta ongelmilta eläimen ja ihmisen yhteiselossa voidaan välttyä.

Varo lemmikkitehtailua Myös lemmikkieläimiä kasvatetaan myytäväksi usein hyvin kyseenalaisissa ja tehdasmaisissa oloissa. Animalia ei hyväksy sen enempää lemmikkien kuin muidenkaan eläinten tehtailua. Ihmisen hoidossa pidettävien eläinten yksilöllinen hyvinvointi on varmistettava koko niiden elämän ajan. Lemmikkiä hankkivan henkilön tulisi tutustua eläimen kasvatusolosuhteisiin. Ostajan vastuulla on varmistua siitä, että hän ei tue eläinten hyvinvointia polkevaa lemmikkikasvatusta.

Lemmikkieläintenkin tarpeet huomioitava

Animalian periaatteet

Tobias Toft

Animalia hyväksyy eläimen pidon lemmikkinä siinä tapauksessa, ettei sille aiheudu kärsimystä ja sen on mahdollisuus elää lajilleen tyypillisellä tavalla. Hankittaessa eläintä on varmistuttava siitä, että valmiudet taata sille hyvä elämä ovat riittävät. Eri eläinlajeilla on erityistarpeita, jotka lemmikin omistajan on huomioitava. Mikäli se ei ole mahdollista, lajia ei tule ottaa ihmisen hoitoon. On syytä pohtia esimerkiksi sitä, voiko lintujen tarve lentää koskaan toteutua riittävällä tavalla ihmisen hoidossa. Lemmikkieläinten pitoon liittyy riski siitä, että eläimen tarpeet jäävät toissijaisiksi, kun eläin on hankittu vain ihmisen iloksi. Siksi Animalia suhtautuu varauksella eläinten kasvatukseen ja pitoon ihmisen seurana.

Rodrigo Aliaga

Koti kodittomalle

Wilhelmiina Keränen

Eläinten tasa-arvo

Eläintä ei koskaan tule ottaa vain säälistä ja harkitsematta asiaa kunnolla.

Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta olennaista luontaista käyttäytymistään. Animalia hyväksyy ihmisen ja eläimen vastavuoroisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Ihmisen on turvattava eläimen lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Mikäli eläimiä pidetään, eläintä hoitavan henkilön tulisi olla hyvin perehtynyt eläimen fyysisiin ja psyykkisiin tarpeisiin.

Animalia ja lemmikit  

Esite kaikille lemmikkien ottamista harkitseville ja lemmikeistä kiinnostuneille. Esitteessä on kerrottu Animalian kanta lemmikkieläinten pi...

Animalia ja lemmikit  

Esite kaikille lemmikkien ottamista harkitseville ja lemmikeistä kiinnostuneille. Esitteessä on kerrottu Animalian kanta lemmikkieläinten pi...

Advertisement