Page 1


Prezantim reforma rajonet  

“Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal” - Propozim i Co-PLAN...

Prezantim reforma rajonet  

“Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal” - Propozim i Co-PLAN...

Advertisement